Page 1

TEMAT NUMERU Automatyzacja pakowania i transportu CENA 15,00 ZĹ (W TYM 8 % VAT)

ROZMOWA 24

SPRZĘT I APARATURA 66

WYDARZENIA 102

Tomasz Michalski, Pepperl+Fuchs

Mierniki parametrĂłw sieci elektroenergetycznych

Targi automatica

AUTOMATYKA ISSN 2392-1056

INDEKS 403024

AUTOMATYKAONLINE.PL

7-8/2018

Moc, niezawodność i właściwy wybór Do it differently :LNV]DH HIHN NW\ZQR�¸LHODVWW\F]QR R�¸ ZDSOLN NDFFMDFKS SDNRZDQLDN NRÆFRZHJ JR 100% ZZZIHVWRFRPSDFNDJ JLQJ wyboru najlepszego

'HG\NRZDQHS SUR RGX GXNW NWW\ \ LLUR]]Z ]ZL¾ L¾]D ]D ]DQL DQL QLD D)H HVWR VWR •          •       •   

•  

 •    •     

 

drives.danfoss.pl


35=<6=Ä°2Ĺ&#x2021;&,2:(6<67(0< &+:<7$.Ă?: 35=<6=Ä°2Ĺ&#x2021;&,2:(,17(/,*(171(

Chwytaki serii 5000 IO-Link + Prosta instalacja + Bezproblemowe stosowanie   eksploatacji  przy komponencie

KNOW-HOW FACTORY

www.zimmer-group.pl


OD REDAKCJI

Szanowni PaĹ&#x201E;stwo, Lato w peĹ&#x201A;ni, Ĺźar siÄ&#x2122; z nieba leje, ale w automatyce nie ma sezonu ogĂłrkowego. Maj i czerwiec obfitowaĹ&#x201A;y w targi i konferencje. WkrĂłtce odbÄ&#x2122;dÄ&#x2026; siÄ&#x2122; nastÄ&#x2122;pne imprezy. W bieĹźÄ&#x2026;cej edycji naszego miesiÄ&#x2122;cznika podsumowujemy dotychczasowe i zapowiadamy kolejne wydarzenia â&#x20AC;&#x201C; w sumie dziewiÄ&#x2122;Ä&#x2021; imprez targowych i konferencji. SzczegĂłlnej uwadze polecam dwie relacje. Pierwsza z nich dotyczy miÄ&#x2122;dzynarodowych targĂłw automatica, druga â&#x20AC;&#x201C; Konferencji AutomatykĂłw Rytro. Na wielu stronach ilustrowanych licznymi zdjÄ&#x2122;ciami znajdziecie PaĹ&#x201E;stwo bardzo duĹźo merytorycznych szczegĂłĹ&#x201A;Ăłw, ktĂłre sÄ&#x2026; nie tylko ciekawe, ale mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; przydatne w planowaniu strategii i codziennej dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci. PoczÄ&#x2026;wszy od stanu aktualnego oraz trendĂłw rozwojowych w inteligentnej automatyce i robotyce â&#x20AC;&#x201C; w wymiarze miÄ&#x2122;dzynarodowym, po transfer wiedzy miÄ&#x2122;dzy biznesem i naukÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; w wymiarze krajowym. To doskonaĹ&#x201A;a lektura nawet na letnie dni.

    

W naszych materiaĹ&#x201A;ach redakcyjnych w dziale Temat numeru znajdÄ&#x2026; PaĹ&#x201E;stwo z kolei szereg interesujÄ&#x2026;cych informacji o automatyzacji transportu i pakowania. O rodzajach opakowaĹ&#x201E;, waĹźeniu, zliczaniu, sortowaniu, dozowaniu, maszynach do pakowania i przygotowaniu Ĺ&#x201A;adunku, paletyzacji, wreszcie sposobach znakowania i kontroli jakoĹ&#x203A;ci aĹź po zastosowanie urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; automatyki, czujnikĂłw i robotĂłw przemysĹ&#x201A;owych w systemach transportu traktujÄ&#x2026; liczne artykuĹ&#x201A;y w tym dziale. Na uwagÄ&#x2122; zasĹ&#x201A;uguje m.in. rozwiÄ&#x2026;zanie umoĹźliwiajÄ&#x2026;ce szybkie przezbrajanie systemu transportowego, a tym samym idÄ&#x2026;ce w kierunku produkcji spersonalizowanej, charakteryzujÄ&#x2026;cej inteligentne fabryki. Na 36 stronach zamieĹ&#x203A;ciliĹ&#x203A;my 12 artykuĹ&#x201A;Ăłw poruszajÄ&#x2026;cych waĹźne aspekty z zakresu systemĂłw pakowania i transportu. Ich lektura bÄ&#x2122;dzie doskonaĹ&#x201A;ym przygotowaniem do MiÄ&#x2122;dzynarodowych TargĂłw Techniki Pakowania i Etykietowania Taropak, ktĂłre odbÄ&#x2122;dÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w Poznaniu w pierwszych dniach paĹşdziernika. Z myĹ&#x203A;lÄ&#x2026; o kolejnych MiÄ&#x2122;dzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich Energetab przygotowaliĹ&#x203A;my natomiast dziaĹ&#x201A; PrzeglÄ&#x2026;d sprzÄ&#x2122;tu i aparatury poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cony miernikom parametrĂłw sieci energetycznych, zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 50160:2010. Z tematem numeru powiÄ&#x2026;zany jest nasz wywiad. O rozwiÄ&#x2026;zaniach firmy Pepperl+Fuchs sprawdzajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; w automatyzacji pakowania i transportu, a takĹźe efektywnym Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czeniu pracy czĹ&#x201A;owieka i maszyny oraz nowoczesnych formach wsparcia technicznego rozmawiamy z Tomaszem Michalskim, dyrektorem handlowym Pepperl+Fuchs. CzytelnikĂłw zainteresowanych dziaĹ&#x201A;em Prawo i normy zachÄ&#x2122;cam do zapoznania siÄ&#x2122; z artykuĹ&#x201A;em o zĹ&#x201A;owrogo brzmiÄ&#x2026;cym tytule â&#x20AC;&#x17E;OpĹ&#x201A;aty dla UrzÄ&#x2122;du Patentowegoâ&#x20AC;?. Tak, tak! Uzyskanie prawa wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznego (patentu wynalazkĂłw, prawa ochronnego dla wzorĂłw uĹźytkowych, prawa ochronnego dla znakĂłw towarowych, prawa z rejestracji dla wzoru przemysĹ&#x201A;owego) wiÄ&#x2026;Ĺźe siÄ&#x2122; z okreĹ&#x203A;lonymi opĹ&#x201A;atami urzÄ&#x2122;dowymi. Dobrze wiedzieÄ&#x2021;, z jakimi kosztami naleĹźy siÄ&#x2122; liczyÄ&#x2021; zanim podejmie siÄ&#x2122; to wyzwanie, ale nie ma wÄ&#x2026;tpliwoĹ&#x203A;ci, Ĺźe warto je podjÄ&#x2026;Ä&#x2021;. GorÄ&#x2026;co zapraszam do lektury!

4

AUTOMATYKA


SPIS TREŚCI REDAKTOR NACZELNA Małgorzata Kaliczyńska tel. (+48) 22 874 01 46 e-mail: mkaliczynska@piap.pl

Z BRANŻY PRODUKTY

REDAKCJA MERYTORYCZNA Małgorzata Kaliczyńska

ROZMOWA

REDAKCJA TEMATYCZNA Sylwia Batorska

Człowiek w centrum technologii 4.0

WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA Marcin Bieńkowski, Jolanta Górska-Szkaradek, Agnieszka Staniszewska, Marcin Zawisza, Damian Żabicki

TEMAT NUMERU

SEKRETARZ REDAKCJI Urszula Chojnacka tel. (+48) 22 874 01 85 e-mail: uchojnacka@piap.pl MARKETING I REKLAMA Jolanta Górska-Szkaradek – menedżer tel. (+48) 22 874 01 91 e-mail: jgorska@piap.pl Sylwia Batorska tel. (+48) 22 874 00 60 e-mail: sbatorska@piap.pl

8 16 24

Rozmowa z Tomaszem Michalskim, dyrektorem handlowym Pepperl+Fuchs

28 38

Automatyzacja pakowania i transportu Efektywne sortowanie produktów spożywczych Case study

40

Zindywidualizowana elastyczna produkcja SuperTrak dla przemysłowego transportu

42 45 47 48 51 52

Technologia RFID w przemyśle spożywczym Zrobotyzowana paletyzacja z Tower TR1000 Innowacyjne pierścienie ślizgowe Przenosimy ciężary na wyższy poziom Wyjątkowo czujne pakowanie MOVI-C w akcji

PRENUMERATA I KOLPORTAŻ Elżbieta Walczak tel. (+48) 22 874 03 51 e-mail: ewalczak@piap.pl SKŁAD I REDAKCJA TECHNICZNA Ewa Markowska KOREKTA Urszula Chojnacka, Ewa Markowska, Elżbieta Walczak DRUK Zakłady Graficzne „Taurus” Roszkowscy Sp. z o.o. Nakład: 4000 egzemplarzy REDAKCJA Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa tel. (+48) 22 874 01 46, fax (+48) 22 874 02 20 e-mail: automatyka@piap.pl www.AutomatykaOnline.pl WYDAWCA Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa Szczegółowe warunki prenumeraty wraz z cennikiem dostępne są na stronie automatykaonline.pl/prenumerata.

Maszyna pakująca z systemem pakowania zbiorczego

Procesy pakowania w trybie Przemysłu 4.0 Roboty wspierają producentów wyrobów mlecznych

54 56

24

CZŁOWIEK W CENTRUM TECHNOLOGII 4.0 O rozwiązaniach Pepperl+Fuchs dla automatyzacji pakowania i transportu, wadze osiągnięcia efektu synergii we współpracy człowieka z maszyną, zasadach przejścia z tradycyjnego wsparcia technicznego na wsparcie 4.0, a także dekadzie działalności Pepperl+Fuchs w Polsce i planach na przyszłość rozmawiamy z Tomaszem Michalskim, dyrektorem handlowym Pepperl+Fuchs.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i modyfikacji nadesłanych materiałów oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i materiałów

6

promocyjnych.

AUTOMATYKA


SPIS TREŚCI

66

WYDARZENIA Wyzwania Industry 4.0

MIERNIKI PARAMETRÓW SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Odpowiednie przyrządy pomiarowe pozwalają na ocenę parametrów zasilania pod kątem spełniania wymagań normy PN-EN 50160:2010. Jak wiadomo energia elektryczna o nieodpowiednim poziomie jakości może spowodować szereg konsekwencji, chociażby w postaci migotania źródeł światła, zaburzeń w pracy napędów elektrycznych czy wyłączeń a nawet uszkodzeń odbiorników, które są czułe na zmiany parametrów zasilania.

Transport i sortowanie z modułami AS-Interface Trzy technologie jeden dostawca

Automation University Special Bosch Rexroth gotowy na wyzwania przyszłości

62 64

66

80

Certyfikowany chwytak EGP-C do zastosowań 82 przemysłowych

84

Nowe elementy zamykające KIPP

85

Szkolenia STEMMER IMAGING

Modułowe sterowniki PLC+HMI UniStream 7-8/2018

102 109 110

Utrzymanie ruchu po raz trzeci

114 116

BIBLIOTEKA

119

WSPÓŁPRACA

120

LUDZIE Michał Aftewicz, Sales Manager Poland, STEMMER IMAGING

122

74

Trybopolimerowe nowości igus dla polskich fabryk

Robotyzacja – DNA nowoczesnej produkcji

98

Konferencja Rockwell Automation

Pokrętła MZD firmy Elesa+Ganter

Technologie wizyjne

93 94

XXII Konferencja Automatyków RYTRO 2018

Na drodze do Przemysłu 4.0

76 79

Bezpieczne zamykanie

Inżynieria środowiska w świetle automatyki

Fabryka przyszłości i inwazja robotów na targach automatica 2018

RYNEK Redundancja elementów i zasadność jej stosowania

Nowa odsłona targów BI-MU

Relacja z targów CeBIT

PRAWO I NORMY Opłaty dla Urzędu Patentowego

Konferencja Phoenix Contact za nami

Festiwal biznesu

PRZEGLĄD SPRZĘTU I APARATURY Mierniki parametrów sieci elektroenergetycznych

90

86 89

102

FABRYKA PRZYSZŁOŚCI I INWAZJA ROBOTÓW NA TARGACH AUTOMATICA 2018 Kolejna edycja Międzynarodowych Wiodących Targów Inteligentnej Automatyki i Robotyki – automatica 2018, która odbyła się w niemieckim Monachium, odniosła frekwencyjny sukces – zarówno pod względem liczby wystawców, jak i przybyłych targowych gości. Ten prawdziwy festiwal najnowszych technologii w obszarze automatyki i robotyki pokazał, w jakim tempie następują zmiany w naszym otoczeniu i to nie tylko przemysłowym, ponieważ wiele ekspozycji dotyczyło naszego codziennego życia.

7


Z BRANĹťY

KALENDARIUM

8/2018 21.08 WrocĹ&#x201A;aw Systemy kontroli i sterowania z wykorzystaniem sterownikĂłw PLC firmy Phoenix Contact â&#x20AC;&#x201C; szkolenie www.phoenixcontact.com

21â&#x20AC;&#x201C;22.08 Warszawa EM410.2 â&#x20AC;&#x201C; Szkolenie Automation Studio: Zintegrowana technika napÄ&#x2122;dowa www.br-automation.com

22.08 Warszawa Serwis i rozwiÄ&#x2026;zywanie problemĂłw technicznych w robotach Universal Robots â&#x20AC;&#x201C; szkolenie www.elmark.com.pl

23â&#x20AC;&#x201C;24.08 Warszawa SEM920.2 â&#x20AC;&#x201C; Training: Diagnostyka i serwis dla uĹźytkownikĂłw koĹ&#x201E;cowych www.br-automation.com

27â&#x20AC;&#x201C;28.08 Warszawa Szkolenie zaawansowane z programowania robotĂłw Universal Robots www.elmark.com.pl

9/2018

KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEĹ&#x192;STWA CORAZ BLIĹťEJ Senat przyjÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; bez poprawek uchwalony przez Sejm projekt ustawy o Krajowym Systemie CyberbezpieczeĹ&#x201E;stwa. Celem KSC bÄ&#x2122;dzie wykrywanie, zapobieganie oraz minimalizowanie skutkĂłw cyberatakĂłw zagraĹźajÄ&#x2026;cych bezpieczeĹ&#x201E;stwu informatycznemu kraju. Autorem projektu jest Ministerstwo Cyfryzacji. Przepisy wdraĹźajÄ&#x2026; dyrektywÄ&#x2122; Unii Europejskiej, ktĂłra zobowiÄ&#x2026;zuje paĹ&#x201E;stwa UE do przyjÄ&#x2122;cia krajowych strategii cyberbezpieczeĹ&#x201E;stwa, wskazania lub ustanowienia organĂłw wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwych ds. cyberbezpieczeĹ&#x201E;stwa oraz powoĹ&#x201A;ania tzw. zespoĹ&#x201A;Ăłw reagowania na incydenty komputerowe CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Dyrektywa zobowiÄ&#x2026;zuje teĹź do zapewnienia cyberbezpieczeĹ&#x201E;stwa systemĂłw informacyjnych w sektorach usĹ&#x201A;ug tzw. kluczowych â&#x20AC;&#x201C; m.in. w energetyce, transporcie, bankowoĹ&#x203A;ci czy ochronie zdrowia. Operatorzy kluczowych usĹ&#x201A;ug oraz same usĹ&#x201A;ugi zostanÄ&#x2026; okreĹ&#x203A;lone w drodze rozporzÄ&#x2026;dzenia Ministerstwa Cyfryzacji. WedĹ&#x201A;ug szacunkĂłw ministerstwa zostanie wyznaczonych

www.targikielce.pl

www.phoenixcontact.com

06â&#x20AC;&#x201C;07.09 Zakopane Konferencja Automotive www.konferencja-automotive.pl

11â&#x20AC;&#x201C;13.09 Bielsko-BiaĹ&#x201A;a MiÄ&#x2122;dzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB www.energetab.pl

8

  

RUSZYĹ A REJESTRACJA NA KONFERENCJÄ&#x2DC; AUTOMOTIVE

04â&#x20AC;&#x201C;07.09 Kielce MiÄ&#x2122;dzynarodowy Salon PrzemysĹ&#x201A;u Obronnego MSPO

05.09 Szczecin Systemy komunikacji przemysĹ&#x201A;owej w dobie Industry 4.0 â&#x20AC;&#x201C; szkolenie

okoĹ&#x201A;o 335 takich operatorĂłw. Ich obowiÄ&#x2026;zkiem bÄ&#x2122;dzie systematyczne szacowanie ryzyka wystÄ&#x2026;pienia incydentu, ktĂłry moĹźe mieÄ&#x2021; wpĹ&#x201A;yw na cyberbezpieczeĹ&#x201E;stwo, zbieranie informacji o zagroĹźeniach cyberbezpieczeĹ&#x201E;stwa i stosowanie Ĺ&#x203A;rodkĂłw im zapobiegajÄ&#x2026;cych, a takĹźe prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, ktĂłrÄ&#x2026; w drodze rozporzÄ&#x2026;dzenia okreĹ&#x203A;li Rada MinistrĂłw. Zadaniem operatorĂłw bÄ&#x2122;dzie teĹź obsĹ&#x201A;uga i sklasyfikowanie wystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cego incydentu. W ciÄ&#x2026;gu 24Â godzin od momentu wykrycia incydent powinien zostaÄ&#x2021; zgĹ&#x201A;oszony do wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwego CSIRT.

6 i 7 wrzeĹ&#x203A;nia 2018 r. hotel Nosalowy DwĂłr w Zakopanem bÄ&#x2122;dzie goĹ&#x203A;ciĹ&#x201A; uczestnikĂłw czwartej edycji konferencji Automotive, ktĂłrej partnerem technologicznym jest firma Siemens, a strategicznym Konfederacja Lewiatan â&#x20AC;&#x201C; ZwiÄ&#x2026;zek PracodawcĂłw Motoryzacji i ArtykuĹ&#x201A;Ăłw PrzemysĹ&#x201A;owych. WĹ&#x203A;rĂłd partnerĂłw sÄ&#x2026; takĹźe firmy AIUT, Pepperl&Fuchs, MJ Group, Amister, Automatech, Festo, KUKA i Rittal. W ramach jednego z najwiÄ&#x2122;kszych

w Polsce spotkaĹ&#x201E; branĹźy motoryzacyjnej zaplanowano trzy bloki tematyczne: perspektywa 2022 â&#x20AC;&#x201C; inwestycje producentĂłw samochodĂłw w Polsce jako koĹ&#x201A;o zamachowe dla rozwoju inwestycji u dostawcĂłw z sektora TIER1 i TIER2; nowe technologie z obszaru PrzemysĹ&#x201A;u 4.0 â&#x20AC;&#x201C; czy firmy integratorskie sÄ&#x2026; przygotowane na wyzwania stawiane przez producentĂłw samochodĂłw i jak wyprzedziÄ&#x2021; oczekiwania klientĂłw; realia 4.0 w dziaĹ&#x201A;ach wsparcia technicznego â&#x20AC;&#x201C; wyzwania dla sĹ&#x201A;uĹźb utrzymania ruchu w dobie rewolucji przemysĹ&#x201A;owej (ochrona danych, wspĂłĹ&#x201A;praca dziaĹ&#x201A;Ăłw IT z dziaĹ&#x201A;ami automatyki przemysĹ&#x201A;owej, nowe kompetencje pracownikĂłw). WiÄ&#x2122;cej informacji na stronie www. konferencja-automotive.pl.  

AUTOMATYKA


Z BRANĹťY

AUTONOMICZNE AUTA ZE WSPARCIEM BOSCH I DAIMLER

RITTAL ODPOWIADA NA WYZWANIA CYFRYZACJI

Autonomiczne pojazdy majÄ&#x2026; poruszaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; po ulicach w oparciu o informacje z czujnikĂłw. W ramach wspĂłĹ&#x201A;pracy w obszarze autonomicznej jazdy w miastach Bosch i Daimler okreĹ&#x203A;liĹ&#x201A;y wymaganÄ&#x2026; moc obliczeniowÄ&#x2026; dla systemu jazdy i wybraĹ&#x201A;y firmÄ&#x2122; Nvidia jako dostawcÄ&#x2122; platformy sztucznej inteligencji, ktĂłra jest waĹźnym elementem dla sieci sterownikĂłw autonomicznych aut bez kierowcy. OprĂłcz platformy Drive Pegasus z procesorami sztucznej inteligencji Nvidia dostarczy oprogramowanie obsĹ&#x201A;ugujÄ&#x2026;ce algorytmy odpowiedzialne za poruszanie siÄ&#x2122; pojazdu, stworzone przez spĂłĹ&#x201A;ki Bosch i Daimler z wykorzystaniem procesĂłw uczenia maszynowego. SieÄ&#x2021; sterownikĂłw osiÄ&#x2026;ga moc obliczeniowÄ&#x2026; rzÄ&#x2122;du setek bilionĂłw operacji na sekundÄ&#x2122;. W przeliczeniu na moc obliczeniowÄ&#x2026; odpowiada to co najmniej szeĹ&#x203A;ciu najnowoczeĹ&#x203A;niejszym, poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czonym w sieÄ&#x2021; komputerowym stanowiskom pracy. Bosch i Daimler bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; teĹź mogĹ&#x201A;y korzystaÄ&#x2021; z kompetencji spĂłĹ&#x201A;ki Nvidia przy rozwijaniu platformy.

Cyfryzacja wszystkich dziedzin gospodarki, przemysĹ&#x201A;u oraz handlu wymaga zapewnienia przez centra danych odpowiednich rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; IT, ktĂłre moĹźna nie tylko Ĺ&#x201A;atwo nabyÄ&#x2021;, ale rĂłwnieĹź efektywnie i bezpiecznie eksploatowaÄ&#x2021;. Z myĹ&#x203A;lÄ&#x2026; o uĹ&#x201A;atwieniu realizacji tych potrzeb firma Rittal stworzyĹ&#x201A;a specjalnÄ&#x2026; stronÄ&#x2122; internetowÄ&#x2026; www.rittal.com/it-solutions/en, dostÄ&#x2122;pnÄ&#x2026; w jÄ&#x2122;zykach angielskim i niemieckim. Na portalu udostÄ&#x2122;pniono przeglÄ&#x2026;d innowacyjnych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; IT â&#x20AC;&#x201C; poczÄ&#x2026;wszy od pojedynczej szafy IT, po gotowe kontenerowe i stacjonarne centra danych, maksymalnie efektywne i moduĹ&#x201A;owe. Za pomocÄ&#x2026; kilku klikniÄ&#x2122;Ä&#x2021; uĹźytkownicy uzyskujÄ&#x2026; informacje o rozwiÄ&#x2026;zaniach dostosowanych do potrzeb, a takĹźe dostÄ&#x2122;p do opisĂłw przykĹ&#x201A;adowych zastosowaĹ&#x201E;. Optymalny wybĂłr zapewniajÄ&#x2026; obszerne, kĹ&#x201A;adÄ&#x2026;ce nacisk na praktykÄ&#x2122; treĹ&#x203A;ci, ktĂłre dotyczÄ&#x2026; takich tematĂłw jak Big Data, Cloud Computing i IT-Security. Dodatkowe informacje dostÄ&#x2122;pne sÄ&#x2026; w formie biaĹ&#x201A;ych ksiÄ&#x2026;g, broszur i referencji. W kwestiach indywidualnych internauci mogÄ&#x2026; szybko i Ĺ&#x201A;atwo skontaktowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z ekspertami Rittal.

 !

  

R E K L A M A

ZmieĹ&#x201E; swoje Ĺ&#x201A;oĹźyska juĹź teraz

Szybka weryďŹ kacja: igus.pl/drylinSDwyszukiwarka

Wyeliminuj smar przy jednoczesnej oszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;ci 40% kosztĂłw plastics for longer life Tworzywo sztuczne zamiast stali, brÄ&#x2026;zu lub mosiÄ&#x2026;dzu. Bezsmarowne, ciche i pĹ&#x201A;ynne systemy Ĺ&#x203A;rub napÄ&#x2122;dowych dryspin ďŹ rmy igus . 4 x cichsze od Ĺ&#x203A;rub kulowych, 5 x trwalsze oraz o 10% sprawniejsze niĹź porĂłwnywalne systemy gwintĂłw stalowych. Przetestowana i sprawdzona ĹźywotnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. DostÄ&#x2122;pne od zaraz. KonďŹ guracja i zamĂłwienie przez Internet. igus.pl/drylinSDwyszukiwarka igus7-8/2018 Sp. z o. o. Tel. +48 22 863 57 70 info@igus.pl OdwiedĹş nas:)RIVKIXEF&MIPWOS&MEĂťE`8EVSTEO4S^REĂ˝ 9 ÂŽ

ÂŽ

ÂŽ

ÂŽ


Z BRANĹťY

MUNDIAL 2018 ZE WSPARCIEM ABB

Stadion Ĺ uĹźniki w Moskwie zostaĹ&#x201A; wyposaĹźony w inteligentne sterowanie ABB â&#x20AC;&#x201C; system i-bus KNX, ktĂłry zapewnia wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwe oĹ&#x203A;wietlenie ogromnego obiektu. Modernizacja byĹ&#x201A;a tym istotniejsza, Ĺźe na historycznym stadionie odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; w czerwcu siedem meczĂłw Mistrzostw Ĺ&#x161;wiata w PiĹ&#x201A;ce NoĹźnej 2018, w tym mecz otwarcia i finaĹ&#x201A;. System ABB steruje oĹ&#x203A;wietleniem wewnÄ&#x2122;trznym i zewnÄ&#x2122;trznym oĹ&#x203A;wietlajÄ&#x2026;cym akcjÄ&#x2122; na boisku oraz caĹ&#x201A;y teren Ĺ&#x203A;wieĹźo wyremontowanego obiektu. Aby zapewniÄ&#x2021; stabilnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zasilania podczas meczĂłw, i-bus KNX zarzÄ&#x2026;dza stopniowym wĹ&#x201A;Ä&#x2026;-

czaniem reflektorĂłw, co pozwala uniknÄ&#x2026;Ä&#x2021; gwaĹ&#x201A;townych przeciÄ&#x2026;ĹźeĹ&#x201E; przy wĹ&#x201A;Ä&#x2026;czaniu róşnych systemĂłw oĹ&#x203A;wietleniowych. OĹ&#x203A;wietleniem wokĂłĹ&#x201A; stadionu sterujÄ&#x2026; energooszczÄ&#x2122;dne algorytmy ABB uwzglÄ&#x2122;dniajÄ&#x2026;ce porÄ&#x2122; dnia, naturalne oĹ&#x203A;wietlenie oraz obciÄ&#x2026;Ĺźenie sieci energetycznej. Wszystkie elementy instalacji elektrycznej sÄ&#x2026; w KNX poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czone w sieÄ&#x2021;, co gwarantuje peĹ&#x201A;nÄ&#x2026; przejrzystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; poszczegĂłlnych informacji w obrÄ&#x2122;bie systemu. UmoĹźliwia to zintegrowanie wszystkich funkcjonalnych podsystemĂłw na stadionie w jednolite i bardziej niezawodne rozwiÄ&#x2026;zanie. â&#x2C6;&#x2019; Firma ABB jest dumna z powierzenia jej tak prestiĹźowego projektu. Nasze produkty i systemy elektryfikacji oraz technologia sterowania budynkiem sprawiajÄ&#x2026;, Ĺźe obiekty kaĹźdej wielkoĹ&#x203A;ci stajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; inteligentne, a ich zasilanie bardziej elastyczne, wydajne i bezpieczne. System ABB i-bus KNX zarzÄ&#x2026;dza oĹ&#x203A;wietleniem caĹ&#x201A;ego stadionu: poczÄ&#x2026;wszy od szatni druĹźyn, przez akcjÄ&#x2122; na boisku i tarasy, aş po loĹźe dla VIP-Ăłw â&#x2C6;&#x2019; wyjaĹ&#x203A;nia Tarak Mehta, dyrektor Dywizji ProduktĂłw i SystemĂłw Elektryfikacji ABB. 

KOREAĹ&#x192;SKIE ZAMĂ&#x201C;WIENIE DLA INTERROLL Firma Interroll otrzymaĹ&#x201A;a od jednej z  koreaĹ&#x201E;skich firm e-commerce zamĂłwienie o wartoĹ&#x203A;ci kilkudziesiÄ&#x2122;ciu milionĂłw frankĂłw szwajcarskich. SpĂłĹ&#x201A;ka dostarczy i zainstaluje moduĹ&#x201A;y przenoĹ&#x203A;nikowe o caĹ&#x201A;kowitej dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci 12 km, ktĂłre bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; tworzyĹ&#x201A;y moduĹ&#x201A;owÄ&#x2026; platformÄ&#x2122; transportowÄ&#x2026;, a takĹźe osiem wind spiralnych przeznaczonych dla centrum dystrybucyjnego zlokalizowanego w Korei PoĹ&#x201A;udniowej. UmoĹźliwi to klientowi Interroll rozbudowÄ&#x2122; infrastruktury, a co za tym idzie â&#x20AC;&#x201C; obsĹ&#x201A;uĹźenie znacznie wiÄ&#x2122;kszej liczby zamĂłwieĹ&#x201E;. Kompletna instalacja zostanie oddana do uĹźytku jeszcze w tym roku. Nowe zlecenie jest juĹź kolejnym zadaniem firmy Interroll, ktĂłra w 2017 r. przeprojektowaĹ&#x201A;a jedno z centrĂłw dystrybucyjnych tego samego klienta. â&#x20AC;&#x201C; KoreaĹ&#x201E;ski oddziaĹ&#x201A; In-

terroll wykonaĹ&#x201A; Ĺ&#x203A;wietnÄ&#x2026; robotÄ&#x2122; w budowaniu niezwykle udanej wspĂłĹ&#x201A;pracy przy tym projekcie. Dla projektu dostÄ&#x2122;pne bÄ&#x2122;dzie peĹ&#x201A;ne wsparcie naszego oddziaĹ&#x201A;u Center of Excellence w Chinach. Z niecierpliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; oczekujemy na rozpoczÄ&#x2122;cie pracy systemu logistyki naszego klienta, opartego na najnowoczeĹ&#x203A;niejszych rozwiÄ&#x2026;zaniach z zakresu przepĹ&#x201A;ywu materiaĹ&#x201A;Ăłw â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi dr Ben Xia, wiceprezes i czĹ&#x201A;onek grupy zarzÄ&#x2026;dzajÄ&#x2026;cej dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; Interroll w Azji. "#

NOWE MOĹťLIWOĹ&#x161;CI WYTWARZANIA PRZYROSTOWEGO DLA BRANĹťY PRODUKCYJNEJ HP i Siemens zacieĹ&#x203A;niajÄ&#x2026; wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; w zakresie projektowania 3D i innowacyjnych technik wytwarzania przyrostowego. Rozszerzone oprogramowanie Siemens NX i Solid Edge do projektowania i wytwarzania przyrostowego ma wspieraÄ&#x2021; dziaĹ&#x201A;anie nowych kolorowych drukarek 3D firmy HP Jet Fusion 3D 300/500, ktĂłre umoĹźliwiajÄ&#x2026; wydruk prototypĂłw i rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; koncepcyjnych oraz maĹ&#x201A;oskalowe wytwarzanie produktĂłw koĹ&#x201E;cowych. Seria drukarek Jet Fusion 3D 300/500 to pierwsze w branĹźy rozwiÄ&#x2026;zanie do drukowania zaprojektowanych, w peĹ&#x201A;ni funkcjonalnych, kolorowych lub czarno-biaĹ&#x201A;ych ele-

10

mentĂłw, z zachowaniem peĹ&#x201A;nej kontroli ukĹ&#x201A;adu pikseli trĂłjwymiarowych. â&#x20AC;&#x201C; Podzielamy wizjÄ&#x2122; firmy HP, ktĂłra mĂłwi, Ĺźe drukowanie 3D umoĹźliwia przedsiÄ&#x2122;biorstwom definiowanie cyklu Ĺźycia swoich produktĂłw na nowo i pozwala im przygotowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; na wyzwania cyfrowej przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci branĹźy produkcyjnej. Rozszerzenie naszej wspĂłĹ&#x201A;pracy z  HP  stanowi przyczynek do  rozwoju technik przyrostowych w uzyskiwaniu prototypĂłw i produktĂłw koĹ&#x201E;cowych w skali przemysĹ&#x201A;owej â&#x20AC;&#x201C; podkreĹ&#x203A;la Tony Hemmelgarn, prezes Siemens PLM Software. $ %& 

AUTOMATYKA


Z BRANĹťY

ADVANTECH STAWIA NA INTERNET RZECZY

EMERSON Ĺ&#x161;WIÄ&#x2DC;TUJE 25 LAT OBECNOĹ&#x161;CI W POLSCE

Firma Advantech planuje do 2025 r. osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2026;Ä&#x2021; przychody na  poziomie 350 mln euro w zakresie wzrostu w Europie. SpĂłĹ&#x201A;ka chce otworzyÄ&#x2021; oddziaĹ&#x201A;y na  europejskich rynkach wschodzÄ&#x2026;cych, m.in. w  celu zapewnienia wsparcia technicznego i koncentracji na kluczowych branĹźach, jak automatyzacja maszyn i fabryk, technologie dla rynku medycznego, transport i motoryzacja. Skupi siÄ&#x2122; teĹź na ekspansji w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Holandii. JednoczeĹ&#x203A;nie bÄ&#x2122;dzie rozwijaÄ&#x2021; nowy model wspĂłĹ&#x201A;dziaĹ&#x201A;ania z partnerami z róşnych branĹź, ktĂłry umoĹźliwi stworzenie biznesowego ekosystemu PrzemysĹ&#x201A;owego Internetu Rzeczy. Kulminacyjnym punktem dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; bÄ&#x2122;dzie miÄ&#x2122;dzynarodowe spotkanie pod hasĹ&#x201A;em â&#x20AC;&#x17E;IoT Co-Creation Summitâ&#x20AC;?, ktĂłre odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w Suzhou w Chinach w dniach 1â&#x20AC;&#x201C;2 listopada 2018 r. â&#x20AC;&#x201C; Poziom Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;ci marki Advantech w sektorze Internetu Rzeczy i PrzemysĹ&#x201A;u 4.0 znaczÄ&#x2026;co wzrĂłsĹ&#x201A; w Europie. Firma otworzyĹ&#x201A;a niedawno nowe Europejskie Centrum ObsĹ&#x201A;ugi w Eindhoven. To pierwszy krok w kierunku udowodnienia, Ĺźe Advantech jest najbardziej wszechstronnym dostawcÄ&#x2026; rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; IoT w Europie â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Hans-Peter NĂźdling, wiceprezes Embedded IoT Advantech (u gĂłry). Jak podkreĹ&#x203A;la Jash Bansidhar, dyrektor europejskiego segmentu Industrial IoT firmy (na dole) zwiÄ&#x2122;kszona aktywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na europejskim rynku jest jednym z gĹ&#x201A;Ăłwnych celĂłw firmy, pozwalajÄ&#x2026;cym aktywnie reagowaÄ&#x2021; na ostatnie zmiany w branĹźy PrzemysĹ&#x201A;u 4.0 na teranie Unii Europejskiej â&#x20AC;&#x201C; dodaje Jash Bansidhar.

Firma Emerson Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;tuje srebrny jubileusz dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci na polskim rynku. W tym czasie dokonaĹ&#x201A;a znacznych inwestycji zarĂłwno w zakĹ&#x201A;ady produkcyjne, jak i centra dystrybucyjne, zapewniajÄ&#x2026;c specjalistyczne wsparcie dla klientĂłw w regionie. DziÄ&#x2122;ki dostarczaniu zaawansowanej technologii i usĹ&#x201A;ug w zakresie automatyzacji spĂłĹ&#x201A;ka odegraĹ&#x201A;a takĹźe kluczowÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; w modernizacji wielu gĹ&#x201A;Ăłwnych zakĹ&#x201A;adĂłw przemysĹ&#x201A;owych w Polsce, zapewniajÄ&#x2026;c maksymalizacjÄ&#x2122; wydajnoĹ&#x203A;ci produkcji i konkurencyjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na globalnych rynkach. â&#x20AC;&#x201C; PrzechodziliĹ&#x203A;my wraz z naszymi klientami przez wszystkie fazy koniunktury gospodarczej. MyĹ&#x203A;lÄ&#x2122;, Ĺźe polskie elektrownie, rafinerie, zakĹ&#x201A;ady chemiczne sÄ&#x2026; konkurencyjne na Ĺ&#x203A;wiatowym rynku, ale nie jest to zasĹ&#x201A;uga tylko automatyki. Przez lata duĹźo zainwestowaliĹ&#x203A;my w rozwĂłj w Polsce â&#x20AC;&#x201C; podkreĹ&#x203A;liĹ&#x201A; Tomasz Kosik, dyrektor generalny Emerson na PolskÄ&#x2122;, kraje baĹ&#x201A;tyckie i UkrainÄ&#x2122;. Europejskie centrum inĹźynierskie firmy Emerson zlokalizowane w Warszawie specjalizuje siÄ&#x2122; w zaawansowanych technologiach regulacji, sterowania i automatyzacji dla rynku energii. Jeden z najwiÄ&#x2122;kszych europejskich zakĹ&#x201A;adĂłw produkcyjnych firmy Emerson znajduje siÄ&#x2122; w Šodzi, gdzie produkowane sÄ&#x2026; zawory elektromagnetyczne, ukĹ&#x201A;ady przygotowania powietrza oraz zawory i siĹ&#x201A;owniki pneumatyczne marki ASCO. Z okazji 25-lecia dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci w Polsce Emerson zorganizowaĹ&#x201A; w Šodzi galÄ&#x2122; dla ponad 150 goĹ&#x203A;ci, w tym klientĂłw i dystrybutorĂłw. Uczestnicy mieli okazjÄ&#x2122; zwiedziÄ&#x2021; Ĺ&#x201A;Ăłdzki zakĹ&#x201A;ad produkcyjny i zapoznaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z zaawansowanymi produktami marki ASCO.

 ' !

 "#

B&R W KOLEJNEJ EDYCJI NCDC BUSINESS RACE Grupa zawodnikĂłw z firmy B&R po raz kolejny miaĹ&#x201A;a okazjÄ&#x2122; sprawdziÄ&#x2021; swoje siĹ&#x201A;y w biegu NCDC Business Race organizowanym przez polsko-duĹ&#x201E;skÄ&#x2026; firmÄ&#x2122; NCDC. PomysĹ&#x201A; na  wydarzenie, ktĂłre odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; 9  czerwca 2018 r. na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie zostaĹ&#x201A; zaczerpniÄ&#x2122;ty z Danii, gdzie biegi sztafetowe wĹ&#x203A;rĂłd firm majÄ&#x2026; juĹź dĹ&#x201A;ugoletniÄ&#x2026; tradycjÄ&#x2122; i staĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; popularnym sposobem na integracjÄ&#x2122; pracownikĂłw oraz dobrÄ&#x2026; zabawÄ&#x2122;. Zawodnicy B&R  wystartowali pod nazwÄ&#x2026; B&R  Running Team

7-8/2018

w czteroosobowej sztafecie na trasie 4 km o zróşnicowanym terenie. Konkurencja 320 firm z róşnych branĹź, w tym klientĂłw B&R, pozwoliĹ&#x201A;a pokazaÄ&#x2021; sportowego ducha walki. Po biegu odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; piknik dla uczestnikĂłw, ktĂłry sprzyjaĹ&#x201A; wspĂłlnym rozmowom i odpoczynkowi po emocjach towarzyszÄ&#x2026;cych sportowej rywalizacji. Podczas pikniku zwyciÄ&#x2122;zcom wrÄ&#x2122;czono statuetki, a  wĹ&#x203A;rĂłd wszystkich sztafet rozlosowano atrakcyjne nagrody. ( & 11


Z BRANŻY

W KIERUNKU INNOWACYJNEJ PRODUKCJI Wraz z rosnącą popularnością Internetu Rzeczy rośnie liczba połączonych w ramach tej sieci urządzeń, a producenci podejmują wysiłki na rzecz osiągnięcia globalnej konkurencyjności i podniesienia wartości korporacyjnej. Jedną z najnowszych inicjatyw w tym względzie jest podjęcie współpracy przez firmy Omron i Cisco. Sterowniki PLC Omron, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu niezawodności w ekstremalnych warunkach panujących w zakładach produkcyjnych, będą wyposażane w  technologię komunikacji sieciowej i zabezpieczeń, opracowaną przez firmę Cisco. Dzięki współpracy obu firm możliwe będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w inteligentnych fabrykach, w których stosowane są urządzenia Internetu Rzeczy oraz stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym kluczowe podzespoły automatyki – programowalne sterowniki logiczne (PLC) – będą zapewniały bezpieczne uwierzytelnianie trzech elementów dyskretnych,

tj. osób w zakładach produkcyjnych, urządzeń p o d ł ą c zo n y c h do maszyn i linii produkcyjnych, a  także danych wymienianych między maszynami. Integracja technologii komunikacji sieciowej i zabezpieczeń firmy Cisco ze sterownikami Omron zapewni połączenie funkcji kontroli i dostępu do informacji, umożliwiając firmom osiągnięcie postępów w dziedzinie produkcji dzięki bezpiecznemu użytkowaniu urządzeń Internetu Rzeczy w zakładach produkcyjnych. )

DIGITALIZACJA DOCENIONA PRZEZ MTP KUKA i Siemens otrzymały Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za pionierski multikorporacyjny projekt „Digital Enterprise – Cyfrowa Fabryka zgodna z  koncepcją Industry 4.0”. W  trakcie targów ITM Mach-Tool, które odbyły się w  Poznaniu w  dniach 5–8  czerwca 2018 r., wspólnie z partnerami projektu (DMG Mori, FAMOT, Blumenbecker Engineering Polska, GM System, SCHUNK Intec, TROAX, Atos, KS Industry

i ASKOM) firmy zaprezentowały innowacyjny, kompletny węzeł wytwarzania, który jest odpowiedzią na wymagania czwartej rewolucji przemysłowej w Polsce. Prezentacja projektu była dla zwiedzających okazją do zapoznania się z bliska z dynamicznie postępującą digitalizacją procesów produkcyjnych, która stwarza nowe możliwości realizacji zadań i nadaje nowy wymiar kooperacji maszyny z człowiekiem. Docenione zostały nowatorski layout stoiska, oryginalna ekspozycja oraz najwyższy poziom zaawansowania technologicznego prezentowanych rozwiązań. Zaowocowało to wieloma wyróżnieniami, w tym m.in. Złotym Medalem MTP oraz nagrodą Acanthus Aureus. * + ,-

SILNE WSPARCIE DLA MOCNEJ MARKI Walijska firma Control Techniques nawiązała współpracę z Eddiem Hallem, który oficjalnie nosi tytuł najsilniejszego mężczyzny na świecie. Nowy ambasador marki będzie pomagał w promowaniu Control Techniques na świecie za pośrednictwem serii reklam, wystąpień publicznych i innych projektów. – Przeszliśmy ostatnio szereg transformacji – nowi właściciele, nowe produkty na horyzoncie – i chcieliśmy znaleźć symbol, który będzie uosabiał naszą nowo odkrytą pewność siebie. Control Techniques jest i zawsze będzie firmą specjalistyczną. Produkujemy napędy i towarzyszące im technologie i mamy w  tym zakresie 45-letnie doświad12

czenie. Idea współpracy z innym brytyjskim specjalistą, który konkurował – i wygrywał – na globalnej scenie bardzo nam się spodobała – mówi Anthony Pickering, prezes Control Techniques. Założona w  1973 r.  i  należąca do  grupy Nidec firma jest światowym liderem w projektowaniu i wytwarzaniu elektronicznych napędów o  zmiennej prędkości przeznaczonych do sterowania silnikami elektrycznymi. Do  Control Techniques należą wyspecjalizowane zakłady produkcyjne, ośrodki badań i rozwoju oraz centra automatyki w 45 miejscach na świecie. "#

AUTOMATYKA


Z BRANĹťY

SZTUCZNA INTELIGENCJA W TELEFONII KOMĂ&#x201C;RKOWEJ

OKO NA MIÄ&#x2DC;DZYNARODOWY BIZNES

Firma Foxconn, znana z produkcji iPhoneâ&#x20AC;&#x2122;Ăłw dla amerykaĹ&#x201E;skiego koncernu Apple, zamierza usprawniÄ&#x2021; procesy produkcyjne i logistyczne, wykorzystujÄ&#x2026;c w tym celu nowe technologie. KluczowÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; w zapowiedzianej transformacji ma odegraÄ&#x2021; sztuczna inteligencja, ktĂłrej celem nadrzÄ&#x2122;dnym bÄ&#x2122;dzie przeksztaĹ&#x201A;cenie tradycyjnie funkcjonujÄ&#x2026;cych zakĹ&#x201A;adĂłw produkcyjnych w inteligentne. Jak donosi â&#x20AC;&#x17E;Financial Timesâ&#x20AC;?, producent elektroniki, ktĂłry nie jest usatysfakcjonowany obecnym poziomem cyfryzacji w naleĹźÄ&#x2026;cych do niego fabrykach planuje wprowadziÄ&#x2021; gruntowne zmiany w  sposobie ich funkcjonowania. Transformacja ma  zapewniÄ&#x2021; peĹ&#x201A;nÄ&#x2026;, rozbudowanÄ&#x2026; Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; miÄ&#x2122;dzy maszynami i niespotykanÄ&#x2026; dotÄ&#x2026;d elastycznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. â&#x20AC;&#x201C; Foxconn ze  wszystkich siĹ&#x201A; bÄ&#x2122;dzie dÄ&#x2026;ĹźyÄ&#x2021; do tego, by uczyniÄ&#x2021; produkcjÄ&#x2122; inteligentnÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; ogĹ&#x201A;osiĹ&#x201A; Terryâ&#x20AC;&#x2122;ego Gou, twĂłrca i prezes zarzÄ&#x2026;du Foxconn podczas wydarzenia, ktĂłre uczciĹ&#x201A;o 30-lecie dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci firmy na chiĹ&#x201E;skim rynku. Znamienny wydaje siÄ&#x2122; fakt, Ĺźe agenda spotkania poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cona byĹ&#x201A;a marce Foxconn Industrial Internet, ktĂłra obejmuje m.in. roboty przemysĹ&#x201A;owe, usĹ&#x201A;ugi chmury obliczeniowej i rozwiÄ&#x2026;zania oparte na PrzemysĹ&#x201A;owym Internecie Rzeczy â&#x20AC;&#x201C; pozycje bezpoĹ&#x203A;rednio powiÄ&#x2026;zane ze sztucznÄ&#x2026; inteligencjÄ&#x2026;. Brand ma byÄ&#x2021; nadal rozwijany w Chinach Kontynentalnych, gdzie w zeszĹ&#x201A;ym roku wygenerowaĹ&#x201A; przychody na poziomie 56 mld dolarĂłw.

Erasmus kojarzy siÄ&#x2122; z programem skierowanym do  studentĂłw. Teraz to siÄ&#x2122; zmieni dziÄ&#x2122;ki unijnemu programowi Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE), czyli Erasmus dla MĹ&#x201A;odych PrzedsiÄ&#x2122;biorcĂłw, do ktĂłrego zaprasza koordynator â&#x20AC;&#x201C; PoznaĹ&#x201E;ski Park Naukowo-Technologiczny. Wbrew nazwie program nie jest adresowany tylko do mĹ&#x201A;odych biznesmenĂłw. Ĺ Ä&#x2026;czy bowiem doĹ&#x203A;wiadczone firmy z mĹ&#x201A;odymi przedsiÄ&#x2122;biorcami lub wrÄ&#x2122;cz pomysĹ&#x201A;odawcami â&#x20AC;&#x201C; aby wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w programie, wystarczy dobry biznesplan. WspĂłĹ&#x201A;praca trwa od jednego do szeĹ&#x203A;ciu miesiÄ&#x2122;cy, a koszty pobytu mĹ&#x201A;odego przedsiÄ&#x2122;biorcy pokrywa Komisja Europejska. W tym czasie aktywnie uczestniczy on w codziennej dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci firmy-gospodarza. Zyskuje doĹ&#x203A;wiadczenie biznesowe i cenne kontakty, a Host Entrepreneur â&#x20AC;&#x201C; pogĹ&#x201A;Ä&#x2122;bionÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122; o zagranicznym rynku, cennego partnera, unikatowÄ&#x2026; technologiÄ&#x2122; lub moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wyszkolenia potencjalnego przedstawiciela swojej firmy za granicÄ&#x2026;. Aby wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w programie naleĹźy skontaktowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z koordynatorem programu, mailowo (erasmus@ppnt.poznan.pl) lub telefonicznie (61 82 79 710). WiÄ&#x2122;cej informacji o EYE znaleĹşÄ&#x2021; moĹźna na stronach www.ppnt.poznan.pl/erasmus oraz www.erasmus-entrepreneurs.eu/.

 0 + " #1

  .&/-!  R E K L A M A


Z BRANŻY

ASTAT ZAPRASZA INŻYNIERÓW I AUTOMATYKÓW 27 września 2018 r. w hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie odbędzie się szósta edycja Regionalnych Spotkań Inżynierów i Automatyków, których inicjatorem jest Grupa ASTAT. To pierwsze spotkanie z tego cyklu organizowane w regionie podkarpackim. W tym roku wiodącą tematyką będzie optymalizacja i pomiary w przemyśle i procesach produkcyjnych. W trakcie wydarzenia przewidziano prezentacje nowoczesnych rozwiązań i urządzeń oraz wsparcie doradców technicznych i dostawców, a także wykłady i case studies (prelekcje przedstawicieli przemysłu, product managerów oraz specjalistów). W programie znalazły się takie tematy jak zarządzanie energetyczne jako sposób na optymalizację kosztów

przedsiębiorstwa, przyrządy kontrolno-pomiarowe dla służb utrzymania ruchu, kontrola parametrów jakości energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym, iERS – technologia optymalizująca zużycie energii silników o stałej prędkości pracy, elementy układów pomiarowych i kompensacji mocy biernej w sieciach nn i SN, bezpieczeństwo maszyn oraz inwestycje i realizacje w regionie Podkarpacia. Wydarzenie skierowane jest do automatyków, kierowników utrzymania ruchu, energetyków, dyrektorów technicznych, kierowników produkcji oraz konstruktorów z regionu Podkarpacia i województw sąsiadujących. --

MEDIA TECHNICZNE W HOLISTYCZNEJ PERSPEKTYWIE Firma Movida organizuje w dniach 18–20 września 2018 r. wydarzenie typu masterclass pod hasłem „Media techniczne w zakładzie produkcyjnym – podejście holistyczne”. Podejście holistyczne do wyzwania, jakim jest zarządzanie obszarem mediów technicznych to poziom wyżej niż zarządzanie kompleksowe, o którym mówiono do tej pory. Opiera się na podejściu systemowym, gdzie działania podjęte względem jednego lub grupy mediów mają pozytywny wpływ

na pozostałe i tworzą jeden współdziałający, funkcjonalny i oszczędny „organizm”. Eksperci-praktycy, którzy w ostatnich latach wdrażali działania usprawniające, obniżające koszty i zwiększające bezpieczeństwo w swoich przedsiębiorstwach, przedstawią szereg sprawdzonych narzędzi i instrumentów optymalizujących wykorzystanie mediów w zakładach. Przedstawione zostaną nie tylko przykłady z różnych branż, ale także doświadczenia zakładów zróżnicowanych pod względem czasu istnienia, sposobu zarządzania oraz wykorzystywanych narzędzi i systemów jakości. W ramach wydarzenia odbędzie się także Technical Utilities Session – spotkanie w jednym z najbardziej ekologicznych browarów w Europie, należącym do Grupy Żywiec browarze w Elblągu. ' 

STRATEGIA I OPTYMALIZACJA W PRAKTYCE Movida zaprasza dyrektorów i kierowników magazynów, centrów dystrybucyjnych i logistycznych na trzydniowe spotkanie Tour de Magasins. Wydarzenie zaplanowane na 18–20 września 2018 r. będzie okazją do odwiedzenia dwóch nowocześnie zarządzanych centrów dystrybucyjnych – IKEA w Jarostach oraz Alma Alpinex w Piekoszowie. Centrum dystrybucyjne w Jarostach należy do jednego z największych tego typu obiektów IKEA. Odpowiada za dostawę mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz do sklepów w 10 krajach europejskich: Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Serbii, na Węgrzech, Litwie oraz Łotwie. Tutaj również są kompletowane, pakowane i wysyłane zamówienia klientów detalicznych. Centrum Alma Alpinex w Piekoszowie dostarcza produkty FMCG 350 dostawców

14

regionalnych, polskich i zagranicznych, m.in. wody mineralne, napoje, piwa, wina, alkohole wysokoprocentowe, artykuły spożywcze, kawy, herbaty, słodycze, nabiał, tłuszcze oraz warzywa i owoce. Jeden dzień Tour de Magasins będzie przeznaczony na prelekcje merytoryczne praktyków, którzy podzielą się swoim doświadczeniem z ostatnich kilku lat. ' 

AUTOMATYKA


Z BRANĹťY

WIRTUALNA RZECZYWISTOĹ&#x161;Ä&#x2020; W BRANĹťY PROCESOWEJ Kilkunastu prelegentĂłw, niemal setka przedstawicieli wiodÄ&#x2026;cych zakĹ&#x201A;adĂłw i wiele godzin prezentacji oraz merytorycznych dyskusji na temat adaptowania innowacyjnych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; w róşnych gaĹ&#x201A;Ä&#x2122;ziach przemysĹ&#x201A;u â&#x20AC;&#x201C; tak w skrĂłcie moĹźna podsumowaÄ&#x2021; 12. edycjÄ&#x2122; konferencji naukowo-technicznej Process Automation, ktĂłrej partnerem technologicznym byĹ&#x201A;a firma Siemens. Wydarzenie zorganizowane 7â&#x20AC;&#x201C;8 czerwca 2018 r. w sercu Torunia byĹ&#x201A;o kontynuacjÄ&#x2026; wczeĹ&#x203A;niejszych spotkaĹ&#x201E;, znanych pod nazwÄ&#x2026; Systemy Sterowania w Automatyce Procesowej. SzczegĂłlnym zainteresowaniem cieszyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; wykĹ&#x201A;ady na temat wykorzystania wirtualnej rzeczywistoĹ&#x203A;ci w testowaniu nowych narzÄ&#x2122;dzi do kompleksowego wsparcia utrzymania ruchu. W technologii Siemensa pozwala ona m.in. na dokĹ&#x201A;adne sprawdzenie ich funkcjonowania bez podejmowania ryzyka wstrzymania pracy zakĹ&#x201A;adu. Wiele miejsca poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cono takĹźe szeroko rozumianemu bezpieczeĹ&#x201E;stwu. Partnerami konferencji byĹ&#x201A;y firmy Encon, Mawos, Procom System, Pro-Control, Stoltronic i Theus-Led.  

NOWOCZESNE ZARZÄ&#x201E;DZANIE JAKOĹ&#x161;CIÄ&#x201E; NajnowoczeĹ&#x203A;niejsze i efektywne praktyki w zarzÄ&#x2026;dzaniu jakoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, na przykĹ&#x201A;adzie spĂłĹ&#x201A;ek GSK Pharmaceuticals, Kimball Electronics Poland i Bridgestone PoznaĹ&#x201E;, bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; tematem organizowanego przez MovidÄ&#x2122; najnowszego Quality Tour. Od 25 do 27 wrzeĹ&#x203A;nia 2018 r. prelegenci-praktycy bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; omawiali rozwiÄ&#x2026;zania jakoĹ&#x203A;ciowe wdroĹźone w ich zakĹ&#x201A;adach, a w czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci praktycznej zaprezentujÄ&#x2026; je na Ĺźywo podczas zwiedzania. Obiekty, ktĂłre odwiedzÄ&#x2026; goĹ&#x203A;cie sÄ&#x2026; znane z nowoczesnoĹ&#x203A;ci i doskonaĹ&#x201A;ej jakoĹ&#x203A;ci zarzÄ&#x2026;dzania, a ponadto charakteryzujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; róşnorodnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; systemĂłw produkcyjnych i stosowanych narzÄ&#x2122;dzi jakoĹ&#x203A;ciowych. RóşnorodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; prezentowanych zakĹ&#x201A;adĂłw, poczÄ&#x2026;wszy od wielkoĹ&#x203A;ci, przez branĹźe, po wiek, umoĹźliwiajÄ&#x2026; zapoznanie siÄ&#x2122; z implementacjÄ&#x2026; sprawdzonych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; w róşnych organizacjach. Na podstawie case studies wnikliwej analizie zostanÄ&#x2026; poddane metody sprawnego doskonalenia jakoĹ&#x203A;ci, podnoszenie jej efektywnoĹ&#x203A;ci oraz optymalizacja dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; i systemĂłw. ' 0 "  "" " 

R E K L A M A

HEINRICH KIPP WERK Firma HEINRICH KIPP WERK KG jest producentem i dostawcÄ&#x2026; produktĂłw z zakresu technologii mocujÄ&#x2026;cej, standardowych elementĂłw maszyn oraz elementĂłw manipulacyjnych ELEMENTY MASZYN: - RÄ&#x2122;kojeĹ&#x203A;ci - Zatrzaski - Zamki - Stopki - Trzpienie ustalajÄ&#x2026;ce - Elementy mocujÄ&#x2026;ce - ZĹ&#x201A;Ä&#x2026;czki i Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czniki

- PokrÄ&#x2122;tĹ&#x201A;a - Dociskacze - Zawiasy - ZapiÄ&#x2122;cia - Elementy manipulacyjne - Elementy pozycjonujÄ&#x2026;ce - Magnesy

SYSTEMY MOCOWAĂ&#x2018;: - ModuĹ&#x201A;owe przyrzÄ&#x2026;dy skĹ&#x201A;adane - Systemy wielokrotnego mocowania - Systemy szybkomocujÄ&#x2026;ce â&#x20AC;&#x17E;One Touchâ&#x20AC;? - Systemy paletowe z punktami zerowymi â&#x20AC;&#x17E;ZEROlockâ&#x20AC;? - ImadĹ&#x201A;a do obrĂłbki 5-osiowej - ImadĹ&#x201A;a samocentrujÄ&#x2026;ce precyzyjne - Positive Clamping System

KIPP POLSKA Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 7 . PL- 53-238 WrocĹ&#x201A;aw . Tel. +48 71 339 21 44 . Faks +48 71 336 22 63 . polska@kipp.pl . www.kipp.pl

7-8/2018

15


PRODUKTY

NOWA GENERACJA UKĹ ADĂ&#x201C;W SMART SENSOR HUB UB BHI260 I BHA260 Bosch Sensortec wprowadza na rynek nowÄ&#x2026; generacjÄ&#x2122; ukĹ&#x201A;adĂłw Smart Sensor Hubs. Dwa pierwsze ukĹ&#x201A;ady nowej generacji to modele BHI260 i BHA260. SÄ&#x2026; one przewidziane dla czujnikĂłw pracujÄ&#x2026;cych w trybie ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ym (always-on) i wyróşniajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; bardzo niskim zuĹźyciem prÄ&#x2026;du. UkĹ&#x201A;ady BHI260 i BHA260 dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026; bez wzbudzania aktywnoĹ&#x203A;ci gĹ&#x201A;Ăłwnego procesora, a dziÄ&#x2122;ki zintegrowanemu wydajnemu koprocesorowi oraz czujnikom MEMS sÄ&#x2026; w stanie â&#x20AC;&#x201C; przy uĹźyciu zaawansowanych algorytmĂłw â&#x20AC;&#x201C; analizowaÄ&#x2021; w czasie rzeczywistym szereg danych pozyskiwanych z czujnikĂłw, a takĹźe w razie potrzeby przechowywaÄ&#x2021; przez dĹ&#x201A;uĹźszy czas dane nieprzetworzone. Koprocesor czujnika moĹźe dziaĹ&#x201A;aÄ&#x2021; caĹ&#x201A;kowicie samodzielnie, tj. bez wĹ&#x201A;Ä&#x2026;czonego procesora gĹ&#x201A;Ăłwnego. Niskie

zuĹźycie prÄ&#x2026;du przez ukĹ&#x201A;ady zapewnia wyraĹşnie dĹ&#x201A;uĹźszy czas dziaĹ&#x201A;ania ia urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; ubieralnych (tzw. wearables), inteligentnych nteligentnych sĹ&#x201A;uchawek (tzw. hearables), urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; rzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; do rzeczywistoĹ&#x203A;ci rozszerzonej i wirtualnej (AR/VR) oraz smartfonĂłw. SpĂłĹ&#x201A;ka Bosch Sensortec oferuje otwartÄ&#x2026; platformÄ&#x2122; dla nowych ukĹ&#x201A;adĂłw Smart Sensor Hub, aby umoĹźliwiÄ&#x2021; producentom skrĂłcenie czasu wprowadzania produktu na rynek oraz ograniczenie kosztĂłw zwiÄ&#x2026;zanych z pracami projektowymi. Platforma obejmuje kompleksowe i zintegrowane oprogramowanie z algorytmami czujnikĂłw w pamiÄ&#x2122;ci ROM, odpowiednie Evaluation Kits oraz Software Development Kit (SDK). !

EPLAN Data Portal EPLAN Data Portal to centralna platforma dystrybucji cyfrowych danych urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; w zakresie automatyzacji inĹźynierii. Obecnie ponad 230 producentĂłw oferuje ponad 800 000 zestawĂłw danych do pobrania â&#x20AC;&#x201C; z wbudowanymi konfiguratorami i róşnymi wariantami, w rzeczywistoĹ&#x203A;ci jest ich ponad 2 miliony. Od poczÄ&#x2026;tku roku dane te sÄ&#x2026; aktualizowane co miesiÄ&#x2026;c, dziÄ&#x2122;ki czemu uĹźytkownicy i producenci mogÄ&#x2026; wydajniej korzystaÄ&#x2021; z platformy i zapewniÄ&#x2021; wysokÄ&#x2026; jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; danych. Aktualizacje obejmujÄ&#x2026; zarĂłwno dodanie nowych producentĂłw, jak i ulepszenie, rozszerzenie oraz update istniejÄ&#x2026;cych danych produkcyjnych. Kolejnym krokiem do ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ego podnoszenia jakoĹ&#x203A;ci jest zupeĹ&#x201A;nie nowa funkcja oceny przez uĹźytkownikĂłw. Celem

jest ocena i kwalifikacja danych cyfrowych produktu, a nie samego produktu. W oparciu o funkcjÄ&#x2122; oceny, uĹźytkownicy mogÄ&#x2026; sortowaÄ&#x2021; wyniki wyszukiwania w portalu, korzystajÄ&#x2026;c z dwĂłch dodatkowych opcji: filtrowania danych urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; wedĹ&#x201A;ug tych o najwyĹźszej ocenie lub alternatywnie, wedĹ&#x201A;ug dotychczasowej liczby pobraĹ&#x201E; zestawĂłw danych. W ten sposĂłb uĹźytkownicy dokĹ&#x201A;adnie wiedzÄ&#x2026;, ktĂłre produkty zapewniajÄ&#x2026; najlepszÄ&#x2026; jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; danych oraz ktĂłre urzÄ&#x2026;dzenia sÄ&#x2026; najpopularniejsze w swojej grupie produktĂłw. Interfejs EPLAN Data Portal wystÄ&#x2122;puje teraz w nowej wersji Lab, a uĹźytkownicy majÄ&#x2026; moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jego bezpoĹ&#x203A;redniego testowania. Wersja Lab bÄ&#x2122;dzie stale rozszerzana. 2" 3 ( ' 

WIÄ&#x2DC;KSZE MOĹťLIWOĹ&#x161;CI KOMUNIKACJI NAPÄ&#x2DC;DĂ&#x201C;W IndraDrive Bosch Rexroth poszerza moĹźliwoĹ&#x203A;ci komunikacji napÄ&#x2122;dĂłw IndraDrive z kolejnymi interfejsami czasu rzeczywistego i  enkodera. Rodzina napÄ&#x2122;dĂłw wykorzystuje  inteligentne komponenty i  dostÄ&#x2122;pne na  rynku standardy interfejsĂłw. Dotyczy to  w  rĂłwnej mierze kompaktowego rozwiÄ&#x2026;zania IndraDrive Cs ze zintegrowanÄ&#x2026; jednostkÄ&#x2026; sterujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; dla mocy 100 W i wiÄ&#x2122;kszych, moduĹ&#x201A;owego napÄ&#x2122;du IndraDrive M z zasilaczem lub falownikiem, wbudowanych w  silniku i  zdecentralizowanych falownikĂłw IndraDrive Mi  zapewniajÄ&#x2026;cych stopieĹ&#x201E; ochrony IP65, a  takĹźe napÄ&#x2122;dĂłw IndraDrive ML o mocy aş do 4 MW. DziÄ&#x2122;ki szerokiemu spektrum interfejsĂłw napÄ&#x2122;dĂłw

16

elektrycznych oraz hydraulicznych integracja napÄ&#x2122;dĂłw jest zdecydowanie Ĺ&#x201A;atwiejsza. UniwersalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zastosowania zapewnia skonfigurowanie komunikacji z prawie wszystkimi dostÄ&#x2122;pnymi typami enkoderĂłw. NowoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; jest integracja cyfrowego interfejsu Acuro-Link oraz interfejsu BiSS. DziÄ&#x2122;ki otwartoĹ&#x203A;ci oraz prostej integracji, protokĂłĹ&#x201A; Acuro-Link wpisuje siÄ&#x2122; w koncepcjÄ&#x2122; technologii jednoprzewodowej, ktĂłra pozwala na zmniejszenie iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; przewodĂłw, przestrzeni oraz masy wyposaĹźenia w maszynie. Standard BiSS (dwukierunkowy/szeregowy/synchroniczny) to rozwiÄ&#x2026;zanie typu â&#x20AC;&#x17E;open sourceâ&#x20AC;?, zaprojektowane pod kÄ&#x2026;tem zwiÄ&#x2122;kszenia dynamiki. NapÄ&#x2122;dy IndraDrive komunikujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź miÄ&#x2122;dzy sobÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; umoĹźliwia to system logiki ruchu IndraMotion MLD. ! # !

AUTOMATYKA


PRODUKTY

CZUJNIK POZIOMU Z FALOWODOWYM PRZETWORNIKIEM RADAROWYM BMD Firma Balluff rozszerzyĹ&#x201A;a swoje portfolio o o nowy czujnik z falowodowym przetwornikiem radarowym, ym, ktĂłry pozwala na okreĹ&#x203A;lenie poziomu substancji ciekĹ&#x201A;ych ych i staĹ&#x201A;ych oraz poĹ&#x201A;oĹźenia granicy faz. Nawet duĹźe zapylenie ie lub piana nie stanowiÄ&#x2026; przeszkody w dotarciu impulsĂłw Ăłw wysyĹ&#x201A;anych przez przetwornik, co gwarantuje precyzyjny i stabilny pomiar. OdlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; pomiaru ru siÄ&#x2122;ga 75 m, dziÄ&#x2122;ki temu istnieje moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021;Ä&#x2021; zastosowania czujnika w  róşnorodnych h ukĹ&#x201A;adach â&#x20AC;&#x201C; od  niewielkich pojemnikĂłw, w, napeĹ&#x201A;nianych podczas trwania procesu, po olbrzymie zbiorniki zasobnikowe. Konstrukcja mechaniczna falowodowych przetwornikĂłw radarowych i zasada ich dziaĹ&#x201A;ania zostaĹ&#x201A;y dostosowane w taki sposĂłb, aby moĹźna byĹ&#x201A;o wykorzystywaÄ&#x2021;

je w t je w trudnych warunkach przemysĹ&#x201A;owych. Wersje przysto przystosowane do pracy w miejscach o podwyĹźszonych w wymaganiach higienicznych sprawdzÄ&#x2026; siÄ&#x2122; doskonale w w przemyĹ&#x203A;le farmaceutycznym i spoĹźywczym. Falowodowy przetwornik pr radarowy BMD jest dostosowany takĹźe do pracy w obszarach w zagroĹźonych wybuchem, np. w rafineriach czy procesach chemicznych. BALLUFF Sp. z o.o. & 4 5 67 89/87: ; 4 <7 =>6 ?@ ??+ 3# <7 ==> 9@ =? / 1

&33A1

&334"

41

&334"

KOMPAKTOWE PRZEĹ Ä&#x201E;CZNIKI ZATRZYMANIA AWARYJNEGO (E-Stop) SERII 61 RS Components wprowadziĹ&#x201A; do swojej oferty nowy kompaktowy przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznik zatrzymania awaryjnego E-Stop serii  61, skonstruowany przez firmÄ&#x2122; EAO. ZostaĹ&#x201A; on zaprojektowany z myĹ&#x203A;lÄ&#x2026; o niezawodnej ochronie pracownikĂłw przed obraĹźeniami oraz urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; przed uszkodzeniemi. Jest przystosowany do uĹźytku w rÄ&#x2122;cznych moduĹ&#x201A;ach sterujÄ&#x2026;cych. PrzeĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznik E-Stop serii 61 moĹźna zamontowaÄ&#x2021; w Ĺ&#x201A;atwo dostÄ&#x2122;pnym miejscu lub bezpoĹ&#x203A;rednio na maszynie. Odporny na trudne warunki przemysĹ&#x201A;owe przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznik serii 61 zostaĹ&#x201A; wyprodukowany z  wytrzymaĹ&#x201A;ych materiaĹ&#x201A;Ăłw, a  solidna jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; konstrukcji speĹ&#x201A;nia wymagania klasy szczelnoĹ&#x203A;ci IP69K i zapewnia stopieĹ&#x201E; ochrony IP67. Typowe zastosowania obejmujÄ&#x2026; rÄ&#x2122;czne

moduĹ&#x201A;y sterujÄ&#x2026;ce, maszyny produkcyjne i zakĹ&#x201A;adowe, maszyny budowlane oraz maszyny rolnicze i pojazdy, a takĹźe panele sterujÄ&#x2026;ce w caĹ&#x201A;ej gamie urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; przemysĹ&#x201A;owych. PrzeĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznik serii 61 charakteryzuje siÄ&#x2122; solidnÄ&#x2026; monoblokowÄ&#x2026; konstrukcjÄ&#x2026; i  niezawodnym wyzwalaniem, zgodnie z wymaganiami norm EN 60947-5-5 i EN 13850. Jest wyposaĹźony w zielony pierĹ&#x203A;cieĹ&#x201E; sygnalizacyjny uruchomienia przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznika. Inne kluczowe cechy to bardzo maĹ&#x201A;y panel tylny o gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bokoĹ&#x203A;ci zaledwie 21,2 mm i opcjonalny wyĹ&#x203A;wietlacz LED 24 V DC o wysokiej jasnoĹ&#x203A;ci, ktĂłry zapewnia wyraĹşnÄ&#x2026; widocznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; produktu nawet przy niskich poziomach oĹ&#x203A;wietlenia.  %" 

R E K L A M A

7-8/2018

17


PRODUKTY

ZASILANIE AWARYJNE (UPS) ZA POMOCĄ EMPARRO ACCUcontrol Murrelektronik powiększa rodzinę Emparro o nowy zasilacz ACCUcontrol, który utrzymuje pracę maszyny w przypadku awarii zasilania, przełączając się płynnie na baterię. Inwestycja w system UPS zazwyczaj zwraca się wraz z pierwszym unikniętym przestojem. Zewnętrzne akumulatory o pojemności do 40 Ah podłączane są do modułu UPS, co zapewnia długi czas pracy na zasilaniu awaryjnym. W zależności od aplikacji można zastosować wersję 20 A lub 40 A. Montaż odbywa się bez użycia narzędzi. Dodatkowo wariant 20 A ma szerokość jedynie 65 mm i zajmuje bardzo mało miejsca w szafie sterowniczej. Emparro ACCUcontrol stale monitoruje wewnętrzną rezystancję baterii. W przypadku osiągnięcia limitu urzą-

dzenie wysyła ostrzeżenie przez styk sygnalizacyjny. Dzięki temu można wymienić baterię podczas najbliższego planowanego serwisu. W ten sposób można uniknąć nieplanowanych przestojów i konieczności umawiania dodatkowych wizyt serwisanta. Akumulatory stosowane w  niższej temperaturze zapewniają większą wydajność, a ich żywotność jest dłuższa. Dlatego Emparro ACCUcontrol oferuje możliwość ładowania uzależnioną od temperatury. Napięcie ładowania jest dostosowywane do temperatury otoczenia, co zapewnia maksymalną żywotność nawet w wyższej temperaturze. &  

NOWA PRZEMYSŁOWA KAMERA TERMOWIZYJNA Firma Fluke Process Instruments przedstawia nową linię kamer termowizyjnych ze zintegrowanymi urządzeniami na pasmo widzialne. Opracowane pod kątem wymogów współczesnej automatyki przemysłowej, nowe kamery umożliwiają strumieniową transmisję obrazów po łączu GigE oraz oferują funkcje alarmów automatycznych, analizy i archiwizacji danych. Istnieje możliwość łączenia obrazów z wielu kamer do podglądu i analizy. Dostępne są różne warianty wymiennych soczewek, w tym szerokokątnych. Zakres zastosowań obejmuje hartowanie pod prasą, testowanie hamulców, wyoblanie oraz monitorowanie temperatury pieców do prażenia, pieców do spopielania i boilerów. Obraz może być rejestrowany z szybkością 9 lub 60 fps. Nowa seria obejmuje dwa modele o rozdzielczości

320 × 240 i 640 × 480 pikseli, a wkrótce producent zapowiada kolejne. Kamery można konfigurować i kontrolować przez Internet. Zawierają one zmotoryzowany mechanizm regulacji ostrości. Obrazy termowizyjne i w paśmie widzialnym mogą być nakładane w celu łatwej regulacji kamery. Użytkownicy mogą ustawiać wartości emisyjności i warunki alarmów niezależnie dla różnych obszarów w polu widzenia kamery. Dzięki wbudowanym soczewkom, standardowe kamery TV40 nie zawierają zewnętrznych części ruchomych. Zamykane w aluminiowych obudowach o stopniu ochrony IP67, są odporne na temperaturę otoczenia do 50 °C w wersji standardowej oraz do 200 °C po zamontowaniu dodatkowej obudowy chłodzącej. B &

INTELIGENTNY CZUJNIK DO IoT Na rynek wchodzi właśnie nowy optyczny czujnik wielofunkcyjny BOS 21M ADCAP, stanowiący rozszerzenie serii BOS 21M. Ten wszechstronny czujnik wielofunkcyjny zawiera źródło świata czerwonego i oferuje cztery tryby pracy: odbiciowy z tłumieniem sygnałów tła, energetyczny odbiciowy, bariery refleksyjnej i jednokierunkowy. Wszystkie jego parametry mogą być konfigurowane przez interfejs IO-Link podczas pracy systemu, co pozwala na inicjowanie funkcji teach-in przez kontroler. Czujnik rejestruje rzeczywiste warunki pracy, zbiera i przetwarza informacje oraz dostarcza znacznie więcej danych przez interfejs IO-Link, niż tylko sygnał przełączania. Sygnały wykrywania są przygotowywane i wstępnie przetwarzane w czujniku, co zmniejsza

18

obciążenie sterownika systemu i redukuje ilość danych przesyłanych w systemach fieldbus. Wszechstronne, inteligentne funkcje diagnostyczne dostarczają ważnych informacji, takich jak oczekiwana długość życia, liczba godzin pracy i rezerwa funkcjonalna. Zwiększenie warstwy osadów zanieczyszczeń, niewspółosiowość sensorów, błędy w ustawieniach lub inne nieprawidłowości mogą być szybko wykryte przez monitorowanie emisyjności, stanowiąc miary jakości sygnału z czujnika. Dodatowo monitoruje bezpośrednio wyjście diody LED i określa poziom obciążenia za pomocą temperatury wnętrza czujnika i napięcia zasilania. 

&33

AUTOMATYKA


PRODUKTY

BLOKI ROZDZIELCZE PTFIX Z ZACISKAMI PUSH-IN Bloki rozdzielcze PTFIX z zaciskami sprÄ&#x2122;Ĺźynowymi Push-in to gotowe do podĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia rozwiÄ&#x2026;zanie dostÄ&#x2122;pne w róşnych kolorach, z róşnÄ&#x2026; liczbÄ&#x2026; moĹźliwoĹ&#x203A;ci podĹ&#x201A;Ä&#x2026;czania przewodĂłw i róşnymi sposobami montowania blokĂłw. Dodatkowo bloki moĹźna Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; ze sobÄ&#x2026; za pomocÄ&#x2026; standardowych mostkĂłw wtykowych, zapewniajÄ&#x2026;c ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; aplikacji. Gotowe do instalacji elementy umoĹźliwiajÄ&#x2026; szybki montaĹź pojedynczych blokĂłw bez rÄ&#x2122;cznego mostkowania, co pozwala na oszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; czasu do 80%. Mniejsze o nawet 50% siĹ&#x201A;y potrzebne na podĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie przewodĂłw, pozwalajÄ&#x2026; na Ĺ&#x201A;atwe bezpoĹ&#x203A;rednie podĹ&#x201A;Ä&#x2026;czanie przewodĂłw sztywnych i elastycznych z tulejkÄ&#x2026; od 0,25 mm2. PrzyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie elastycznych przewodĂłw bez tulejki moĹźe siÄ&#x2122; odbyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; za pomocÄ&#x2026; przycisku otwierajÄ&#x2026;cego. Bloki rozdzielcze i zasilajÄ&#x2026;ce z 6, 12 i 18 punktami poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniowymi sÄ&#x2026; dostÄ&#x2122;pne w 11 kolorach, co umoĹźliwia intuicyjnÄ&#x2026; i bezpiecznÄ&#x2026; instalacjÄ&#x2122;. Bloki rozdzielcze dostÄ&#x2122;pne sÄ&#x2026; zarĂłwno w wersji na szynÄ&#x2122; DIN z mocowaniem pionowym lub poziomym oraz do montaĹźu bezpoĹ&#x203A;redniego za pomocÄ&#x2026; wkrÄ&#x2122;tĂłw lub specjalnej taĹ&#x203A;my samoprzylepnej.

NOWE REJESTRATORY TEMPERATURY Datapaq DP5 Fluke wprowadza na rynek nowÄ&#x2026; seriÄ&#x2122; rejestratorĂłw danych do profilowania temperatury w procesach o krĂłtkim i Ĺ&#x203A;rednim czasie trwania. Rejestratory Datapaq DP5 zostaĹ&#x201A;y zoptymalizowane pod kÄ&#x2026;tem zastosowaĹ&#x201E; w piecach o niskim przeĹ&#x203A;wicie. SÄ&#x2026; produkowane w wytrzymaĹ&#x201A;ych, odlewanych obudowach aluminiowych, w czterech wariantach wymiarowych. WystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026; w wersjach z 6 i 12 kanaĹ&#x201A;ami termoparowymi. ZapewniajÄ&#x2026; dokĹ&#x201A;adnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rĂłwnÄ&#x2026; Âą0,5 °C i rozdzielczoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Âą0,1 °C. MogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; uruchamiane i zatrzymywane rÄ&#x2122;cznie za pomocÄ&#x2026; dwĂłch przyciskĂłw oznaczonych kolorami, jak rĂłwnieĹź wyzwalane po okreĹ&#x203A;lonym czasie lub po osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;ciu okreĹ&#x203A;lonej temperatury. Nowe rejestratory sÄ&#x2026; Ĺ&#x201A;atwe w obsĹ&#x201A;udze, charakteryzujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; duĹźÄ&#x2026; bezawaryjnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; i minimalnymi kosztami eksploatacji. ZawierajÄ&#x2026; wymienne pakiety akumulatorowe NiMH z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; Ĺ&#x201A;adowania z gniazda USB. Pojedynczy rejestrator moĹźe monitorowaÄ&#x2021; temperaturÄ&#x2122; w maksymalnie 10 kolejnych piecach,rejestrujÄ&#x2026;c w sumie do 600 000 punktĂłw danych. Transmisja danych odbywa siÄ&#x2122; przez USB lub Bluetooth. Wbudowany nadajnik radiowy moĹźe opcjonalnie przesyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; dane procesowe w czasie rzeczywistym. B & R E K L A M A

 ! # % 

KOLEJNA GENERACJA INTELIGENTNEGO PRZEWODU Firma igus ulepszyĹ&#x201A;a swĂłj inteligentny przewĂłd, ktĂłrego sercem jest zĹ&#x201A;oĹźony czujnik o nazwie CF.Q. Nowy moduĹ&#x201A; CF.Q w poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniu z isense wykorzystuje potencjaĹ&#x201A; digitalizacji i sieciowania, aby uczyniÄ&#x2021; konserwacjÄ&#x2122; Ĺ&#x201A;atwiejszÄ&#x2026; i bardziej wydajnÄ&#x2026;. DziÄ&#x2122;ki aplikacji industry 4.0, zwanej isense-online moĹźliwe jest porĂłwnanie zarejestrowanej wartoĹ&#x203A;ci przewodu w czasie rzeczywistym z wartoĹ&#x203A;ciami empirycznymi istniejÄ&#x2026;cymi w bazie danych. JeĹ&#x203A;li wykryte zostanie odstÄ&#x2122;pstwo, operator instalacji dostaje sygnaĹ&#x201A; o potrzebie konserwacji. Nowa generacja moduĹ&#x201A;Ăłw CF.Q jest montowana w szafie sterowniczej dziÄ&#x2122;ki obudowom listwy montaĹźowej. ModuĹ&#x201A;y sÄ&#x2026; odpowiednie do rejestrowania danych dziÄ&#x2122;ki zastosowanemu gniezdu kart SD. UĹźytkownik ma dostÄ&#x2122;p do szerokiej gamy kanaĹ&#x201A;Ăłw komunikacyjnych i opcji raportowania. Zalecenia dotyczÄ&#x2026;ce konserwacji lub informacje o zbliĹźajÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; awarii sÄ&#x2026; wyĹ&#x203A;wietlane w klasycznym widoku przeglÄ&#x2026;darki komputerĂłw PC, a takĹźe na wszystkich urzÄ&#x2026;dzeniach mobilnych, takich jak tablety i smartfony. &

7-8/2018

19


PRODUKTY

OPTYMALNY TRANSPORT PIONOWY

ŁATWIEJSZY MONTAŻ DZIĘKI VX 25 OD RITTAL

Do platformy MCP (Modular Conveyor Platform) został dodany moduł podnośnika spiralnego – Spiral Lift, który może być wykorzystywany do wydajnego i niezawodnego transportu pionowego. Nowy podnośnik może być stosowany wszędzie tam, gdzie przenośniki MCP już pracują lub może pracować autonomicznie. Stosowany do transportu wszystkich towarów, dla których inne elementy platformy MCP zostały już zaprojektowane (tj. kartonów, pudełek lub toreb o różnych kształtach i rozmiarach). Charakterystycznymi cechami Spiral Lift są mała powierzchnia, gwarantująca optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz konstrukcja z pasywnym zapobieganiem wypadkom. Szczelne, montowane na gumowych wspornikach łożyska kulowe zapewniają cichą i energooszczędną pracę. Ponieważ sekcje ślizgowe zachodzą na siebie na łukach, nie ma luk. Spód podnośnika jest zamknięty. Możliwa do mostkowania wysokość między punktami transportu do wewnątrz i na zewnątrz, których położenie można wybierać w krokach co 45°, wynosi maksymalnie cztery metry, jeśli używany jest napęd. W zależności od wymaganej mocy Spiral Lift może być napędzany przez silnik przekładniowy lub bębnowy, pozwalając uzyskać szybkość transportu od 0,1 m/s do 0,5 m/s.

Mniej znaczy więcej. To idea nowego systemu szaf pełnogabarytowych Rittal VX25. W szafach sterowniczych VX25 znacznie zredukowano złożoność technologii, dzięki zastosowanej kompleksowo, ciągłej siatce wymiarowej 25  mm  i  całkowitej symetrii. Zwiększono również liczbę części elementów ślizgowych. Ponieważ nowy profil ramy w siatce wymiarowej 25 mm jest teraz stosowany także w poziomych częściach ramy, możliwa staje się elastyczna zabudowa szafy także poza jej granicami. Komponenty zabudowy do pionowych części ramy pasują do części dachowej i podłogowej szafy sterowniczej. Także w szafach szeregowych siatka wymiarowa 25 mm znajduje swoją kontynuację w sąsiedniej szafie. W ten sposób można np. montować szyny na odcinku kilku szaf. Te i inne możliwości montażu dają się zrealizować przy mniejszym o 40% zapotrzebowaniu na chassis i szyny montażowe. To pozwala poczynić znaczne oszczędności w zakresie stanów magazynowych i kosztów logistyki. Jednocześnie dzięki nowemu profilowi ramy i dodatkowej głębokości montażowej 20 mm w szafie jest więcej miejsca do wykorzystania. W VX25 wdrożono innowacje także w kwestii szeregowania szaf sterowniczych. Nowa koncepcja uwzględnia znacznie mniejszą liczbę części. Wszystkie śruby są montowane w kierunku szeregu, co ułatwia montaż. A nowa uszczelka szeregowa zapewnia utrzymanie stopnia ochrony szafy sterowniczej po połączeniu w szereg.

 , 

 

RS COMPONENTS WPROWADZA SERIĘ PRODUKTÓW DO TESTÓW I POMIARÓW RS Components informuje o dostępności nowej serii produktów do testów i pomiarów firmy FLIR. Nowością są trzy ręczne przyrządy wyposażone w  opracowaną przez firmę technologię pomiaru kierowanego w podczerwieni (IGM). Model DM285 to  uniwersalny przemysłowy multimetr cyfrowy True RMS i kamera termowizyjna. Umożliwia znajdowanie gorących punktów lub anomalii temperatury. Urządzenie ma wbudowaną kamerę cyfrową 160 × 120 i jest doskonałe do użytku na blacie roboczym lub w terenie oraz do kontroli w całej gamie zastosowań i instalacji elektrycznych, mechanicznych i HVAC. Drugi model to miernik cęgowy CM275, który łączy obrazowanie termowizyjne z pomiarem elektrycznym, co zapewnia szybki i niezawodny sposób wykrywania gorących punktów i przeciążonych obwodów z bezpiecznej odległości. Trzecie

20

urządzenie to model DM166, wyjątkowo przystępny cenowo multimetr z wbudowaną kamerą termowizyjną 80 × 60, idealny do  wykrywania anomalii temperaturowych, oraz w  pełni funkcjonalny multimetr do rozwiązywania i diagnozowania problemów w zastosowaniach wysokiego i niskiego napięcia. Innymi nowymi produktami w ofercie są bardzo ekonomiczne multimetry FLIR: multimetry cyfrowe True-RMS DM62 i DM66, przeznaczone dla inżynierów i techników w terenie. Nowe modele stanowią połączenie bogatego zestawu funkcji, możliwości dokonywania precyzyjnych pomiarów i wysokiej jakości konstrukcji. Umożliwiają pomiar napięcia, natężenia, częstotliwości, pojemności i temperatury, a w przypadku modelu DM66 – także impedancji.  %" 

AUTOMATYKA


PRODUKTY

SZYBKIE Ĺ ADOWANIE PRÄ&#x201E;DAMI DO 500 A Technologia HPC umoĹźliwia osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cie zasiÄ&#x2122;gu 100 km  po czasie Ĺ&#x201A;adowania samochodĂłw od  3  do  5  minut. Fundamentem technologii jest wtyk zasilajÄ&#x2026;cy z kablem, ktĂłry umoĹźliwia inteligentne zarzÄ&#x2026;dzanie chĹ&#x201A;odzeniem nagrzewajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; elementĂłw, co pozwala na staĹ&#x201A;e Ĺ&#x201A;adowanie z mocÄ&#x2026; do 500 kW. Jako medium chĹ&#x201A;odzÄ&#x2026;ce uĹźywana jest bezpieczna dla Ĺ&#x203A;rodowiska mieszanina glikolu i wody, ktĂłra chĹ&#x201A;odzi zarĂłwno kabel, jak i elementy stykowe poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia z gniazdem wlotowym pojazdu. Sam uchwyt stykĂłw, dziÄ&#x2122;ki niestandardowym wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwoĹ&#x203A;ciom termoprzewodzÄ&#x2026;cym, takĹźe wspomaga odbiĂłr generowanego ciepĹ&#x201A;a. Zintegrowane czujniki temperatury pozwalajÄ&#x2026; sterownikowi Ĺ&#x201A;adowania na bieĹźÄ&#x2026;co mierzyÄ&#x2021; temperaturÄ&#x2122; poszczegĂłlnych obszarĂłw i optymalnie zarzÄ&#x2026;dzaÄ&#x2021; procesem chĹ&#x201A;odzenia. HPC jest kompatybilna ze standardowymi gniazdami CCS Typ 1 lub Typ 2, co pozwala na bezproblemowe Ĺ&#x201A;adowanie pojazdĂłw wyposaĹźonych standardowo w tego typu wloty. Dodatkowo konstrukcja wtykĂłw HPC uĹ&#x201A;atwia wymianÄ&#x2122; elementĂłw stykowych, jak i ich obudowy, bez koniecznoĹ&#x203A;ci opróşniania ukĹ&#x201A;adu z czynnika chĹ&#x201A;odzÄ&#x2026;cego. ! # % 

PRZEĹ Ä&#x201E;CZNIKI PRZEMYSĹ OWE SERII 45 RS Components wprowadziĹ&#x201A; do swojej oferty nowy przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznik przemysĹ&#x201A;owy serii 45  przeznaczony dla inĹźynierĂłw utrzymania ruchu oraz konstruktorĂłw maszyn i paneli. PrzeĹ&#x201A;Ä&#x2026;czniki serii 45 zostaĹ&#x201A;y zaprojektowane do  Ĺ&#x201A;atwego montaĹźu i instalacji w wyciÄ&#x2122;ciach 22  mm  lub 30,5  mm  i  sÄ&#x2026;  dostÄ&#x2122;pne w wersjach z plastikowym, bĹ&#x201A;yszczÄ&#x2026;cym metalowym lub matowym metalowym wykoĹ&#x201E;czeniem. Wersja metalowa 30,5 mm ma niski profil i konstrukcjÄ&#x2122; do montaĹźu wpuszczanego. Seria cechuje siÄ&#x2122; solidnÄ&#x2026; konstrukcjÄ&#x2026; oraz zapewnia stopieĹ&#x201E; ochrony IP69K i  podĹ&#x203A;wietlenie LED o dĹ&#x201A;ugim czasie dziaĹ&#x201A;ania. Zaletami przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznika sÄ&#x2026; takĹźe jego trwaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; mechaniczna wynoszÄ&#x2026;ca jeden milion cykli przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;czania oraz niezawodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;czania w zakresie 5â&#x20AC;&#x201C;500 V. Ponadto element przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;czajÄ&#x2026;cy z mechanizmem typu double-break, slow make jest dostÄ&#x2122;pny w wersjach z zaciskami Ĺ&#x203A;rubowymi lub sprÄ&#x2122;Ĺźynowymi i moĹźe zostaÄ&#x2021; wyposaĹźony aş w szeĹ&#x203A;Ä&#x2021; elementĂłw przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;czajÄ&#x2026;cych.  %" 

R E K L A M A

OBLICZANIE ĹťYWOTNOĹ&#x161;CI Ĺ OĹťYSK ON-LINE NarzÄ&#x2122;dzia on-line firmy igus umoĹźliwiajÄ&#x2026; dokĹ&#x201A;adne obliczenie ĹźywotnoĹ&#x203A;ci produktĂłw firmy w oparciu o badania i testy przeprowadzone w  najwiÄ&#x2122;kszym w  branĹźy laboratorium badawczym. W laboratorium wszystkie tworzywa sztuczne iglidur sÄ&#x2026; poddawane testom pod kÄ&#x2026;tem wycierania i tarcia. 10 000 testĂłw rocznie zapewnia odpowiedniÄ&#x2026; bazÄ&#x2122; danych dla kalkulatora ĹźywotnoĹ&#x203A;ci on-line. W czterech krokach system ekspercki iglidur rejestruje wymagania klientĂłw, a nastÄ&#x2122;pnie dostarcza uĹźytkownikowi kompleksowÄ&#x2026; analizÄ&#x2122; przydatnoĹ&#x203A;ci i şywotnoĹ&#x203A;ci wszystkich bezsmarownych i bezobsĹ&#x201A;ugowych materiaĹ&#x201A;Ăłw iglidur. Precyzyjne obliczanie ĹźywotnoĹ&#x203A;ci nie ogranicza siÄ&#x2122; tylko do Ĺ&#x201A;oĹźysk Ĺ&#x203A;lizgowych iglidur, ktĂłre sÄ&#x2026; formowane wtryskowo, ale obejmuje rĂłwnieĹź Ĺ&#x201A;oĹźyska drukowane w technologii 3D. System ekspercki iglidur zawiera moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; obliczania ĹźywotnoĹ&#x203A;ci Ĺ&#x201A;oĹźysk drukowanych w technologii 3D z tworzywa iglidur I3 oraz trybofilamentu iglidur I180 (www.igus.pl/iglidur-expert). &

7-8/2018

21


PRODUKTY

NOWE SWITCHE DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH

KAMERA TERMOWIZYJNA FLIR E53

Firma Phoenix Contact rozszerza swojÄ&#x2026; ofertÄ&#x2122; switchy zarzÄ&#x2026;dzalnych do zadaĹ&#x201E; automatyzacyjnych. Nowe wersje 2200 i  2300 w gamie produktĂłw serii FL Switch 2000 znajdujÄ&#x2026; zastosowanie do budowy solidnych i niezawodnych sieci, w produkcji systemĂłw, w branĹźy infrastruktury i procesĂłw, a takĹźe w aplikacjach morskich. Switche 2200 i  2300 mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; uĹźywane w strefach zagroĹźonych wybuchem Ex Zone 2, poniewaĹź sÄ&#x2026; zgodne z ATEX i IECEx i majÄ&#x2026; aprobaty dla przemysĹ&#x201A;u stoczniowego GL/DNV, ABS, LR, BV i RINA. Rozszerzony zakres temperatury pracy: od  â&#x20AC;&#x201C;40 °C do +70 °C i redundantne zasilanie umoĹźliwiajÄ&#x2026; rĂłwnieĹź ich stosowanie w trudnych warunkach otoczenia. Dla serii FL 2300 duĹźa przepustowoĹ&#x203A;ci danych moĹźe byÄ&#x2021; zapewniona dziÄ&#x2122;ki portowi gigabitowemu. Nowe wersje oferujÄ&#x2026; funkcje Ĺ&#x201A;atwego i elastycznego uruchamiania. Dodatkowo majÄ&#x2026; niezbÄ&#x2122;dne funkcje zarzÄ&#x2026;dzania dla aplikacji Profinet i Ethernet/IP.

WyposaĹźone w technologiÄ&#x2122; wielowidmowego obrazowania dynamicznego (MSX) firmy FLIR urzÄ&#x2026;dzenie FLIR E53 to poczÄ&#x2026;tek serii profesjonalnych kamer FLIR, dziÄ&#x2122;ki ktĂłrym obrazowanie termiczne stanie siÄ&#x2122; dostÄ&#x2122;pne dla duĹźego grona inĹźynierĂłw i konserwatorĂłw. Jeden przyrzÄ&#x2026;d moĹźe byÄ&#x2021; stosowany do zaawansowanego obrazowania termowizyjnego w ukĹ&#x201A;adach elektrycznych i mechanicznych, a takĹźe zastosowaniach budowlanych. PrzyrzÄ&#x2026;d zostaĹ&#x201A; zaprojektowany do  pracy w  trudnych warunkach i  ma  wodoodpornÄ&#x2026; konstrukcjÄ&#x2122; oraz wytrzymuje upadki z wysokoĹ&#x203A;ci do 2 m. Inne kluczowe zalety modelu E53 to: Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Wi-Fi; kamera 5 MP; wyrazisty 4-calowy ekran dotykowy o kÄ&#x2026;cie widzenia 160°; wykrywacz o rozdzielczoĹ&#x203A;ci 240 Ă&#x2014; 180 zapewniajÄ&#x2026;cy ponad 43 000 punktĂłw pomiaru temperatury i zakres temperatury do +650 °C. Dodatkowo czuĹ&#x201A;y interfejs uĹźytkownika zapewnia intuicyjnÄ&#x2026; obsĹ&#x201A;ugÄ&#x2122; i przydatne funkcje, takie jak jeden przycisk poziom/zakres, ktĂłry umoĹźliwia uĹźytkownikom poprawÄ&#x2122; kontrastu celu przez dotkniÄ&#x2122;cie ekranu.

 ! # % 

 %" 

R E K L A M A

Centrum Targowo-Konferencyjne

2-4.10.2018

www.toolex.pl

www.exposilesia.pl

MiÄ&#x2122;dzynarodowe Targi Metod i NarzÄ&#x2122;dzi do Wirtualizacji ProcesĂłw

22

Braci Mieroszewskich 124 | 41-219 Sosnowiec tel.: +48 32 788 75 19 | +48 510 030 472; 510 031 684 | toolex@exposilesia.pl

AUTOMATYKA


PRODUKTY

EKONOMICZNE PANELE HMI FIRMY KINCO WObit oferuje panele operatorskie firmy Kinco, wĹ&#x203A;rĂłd ktĂłrych na uwagÄ&#x2122; zasĹ&#x201A;ugujÄ&#x2026; ekonomiczne i funkcjonalne panele HMI z serii MT4000. Seria MT4000 cechuje siÄ&#x2122; szeregiem protokoĹ&#x201A;Ăłw komunikacyjnych (np. Modbus-RTU), z wbudowanymi portami szeregowymi, w tym z USB. ProtokoĹ&#x201A;y komunikacyjne pozwalajÄ&#x2026; programowanie panelu z poziomu komputera PC. KonstruktorĂłw poszukujÄ&#x2026;cych niewielkiego panelu zainteresuje  model MT4230T  o  przekÄ&#x2026;tnej ekranu 4,3Ë?. SzerokÄ&#x2026; moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zastosowaĹ&#x201E; w  automatyce oferuje 7Ë? panel HMI MT4434T, natomiast dla Ĺ&#x203A;rednich i duĹźych systemĂłw przeznaczony jest panel operatorski MT4532T o wielkoĹ&#x203A;ci 10Ë?, oferowany w dobrej cenie. DziÄ&#x2122;ki wyraĹşnym kolorom wyĹ&#x203A;wietlacza i szybkiej pracy, ktĂłrÄ&#x2026; zapewnia 32-bitowy procesor seria MT4000 jest odpowiednim rozwiÄ&#x2026;zaniem dla wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci aplikacji z zakresu automatyki przemysĹ&#x201A;owej. ;)1

ZESTAW ROBOTYCZNY FIRMY TEXAS INSTRUMENTS Farnell element14 wprowadziĹ&#x201A; do swojej oferty Robotyczny Zestaw Edukacyjny marki Texas Instruments â&#x20AC;&#x201C; TI Robotics System Learning Kit, model TI-RSLK, dziÄ&#x2122;ki ktĂłremu studenci mogÄ&#x2026; dogĹ&#x201A;Ä&#x2122;bnie zrozumieÄ&#x2021;, na czym polega projektowanie systemĂłw elektronicznych. Zestaw TI-RSLK zostaĹ&#x201A; zaprojektowany specjalnie pod kÄ&#x2026;tem wykorzystania w  Ĺ&#x203A;rodowisku akademickim, by przekazywaÄ&#x2021; podstawowÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122;, potrzebnÄ&#x2026; do zrozumienia koncepcji inĹźynierskich kryjÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; za projektowaniem, testowaniem i budowaniem dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cego systemu robotycznego. CaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; odbywa siÄ&#x2122; w ramach 20-czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowego kursu, opracowanego z udziaĹ&#x201A;em profesora Jona Volvano z University of Texas w Austin. Zestaw TI-RSLK Maze Edition zawiera ponad 60  elektronicznych i  mechanicznych komponentĂłw, wliczajÄ&#x2026;c w to wiodÄ&#x2026;cy w swojej klasie zestaw deweloperski SimpleLink MSP432P401R LaunchPad Development Kit. Platforma Texas Instruments SimpleLink obejmuje najszerszy wybĂłr mikrokontrolerĂłw ARM, dostÄ&#x2122;pnych w ramach jednego Ĺ&#x203A;rodowiska deweloperskiego, wraz z oprogramowaniem, dodatkowym sprzÄ&#x2122;tem i narzÄ&#x2122;dziami przydatnymi w aplikacjach Internetu Rzeczy (IoT) i robotyki.

HTML5 MAESTRO ADITUM W NOWEJ WERSJI CONTROLMAESTRO 2018 ControlMaestro to nowoczesna, otwarta i w peĹ&#x201A;ni skalowalna platforma SCADA/BMS, ktĂłra pozwala na peĹ&#x201A;nÄ&#x2026; kontrolÄ&#x2122; procesĂłw technologicznych w budynkach, obiektach przemysĹ&#x201A;owych oraz infrastrukturalnych, odzwierciedla kierunki rozwoju zgodne z koncepcjÄ&#x2026; Industry 4.0. ControlMaestro oferuje graficzny interfejs uĹźytkownika opracowany w technologii HTML5 â&#x20AC;&#x201C; Maestro Aditum. Maestro Aditum zapewnia natychmiastowy dostÄ&#x2122;p do danych z dowolnego miejsca przy wykorzystaniu urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; mobilnych, takich jak smartfony i tablety dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;ce na platformach Android i iOS. Pozwala takĹźe na prawidĹ&#x201A;owe i czytelne wyĹ&#x203A;wietlanie danego obrazu na ekranach o róşnych przekÄ&#x2026;tnych. ModuĹ&#x201A; Maestro Aditum pozwala konwertowaÄ&#x2021; obrazy do formatu HTML5, usuwa zaleĹźnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; od apletĂłw jÄ&#x2122;zyka Java. Aplikacja moĹźe takĹźe pracowaÄ&#x2021; na panelach HMI i ekranach dotykowych. ControlMaestro to rĂłwnieĹź nowa generacja interfejsu programowania aplikacji, przygotowanego w technologii .NET (.NET Toolkit). Platforma integruje narzÄ&#x2122;dzie audytu aplikacji o nazwie ELUManager, dziÄ&#x2122;ki czemu za pomocÄ&#x2026; jednego klikniÄ&#x2122;cia moĹźna przeskanowaÄ&#x2021; i przeanalizowaÄ&#x2021; opracowanÄ&#x2026; aplikacjÄ&#x2122; oraz wygenerowaÄ&#x2021; raport z analizy wszystkich moduĹ&#x201A;Ăłw, aby nastÄ&#x2122;pnie zapewniÄ&#x2021; ich optymalnÄ&#x2026; pracÄ&#x2122;. ProtokĂłĹ&#x201A; HTTPS zapewnia bezpiecznÄ&#x2026; komunikacjÄ&#x2122; zaszyfrowanego transferu danych. Platforma speĹ&#x201A;nia wymagania normy przemysĹ&#x201A;u spoĹźywczego i farmaceutycznego FDA 21 CFR czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; 11. 1& 0 "  "" " 

R E K L A M A

 B

 79

7-8/2018

23


ROZMOWA

CzĹ&#x201A;owiek w centrum technologii 4.0 

) G ! "" HB&!  &  " " &+ 

 G I 3 &  ""  G+ ! "K  " !  " 94?+ L   K "" HB&!  " ! "KM  -

 ! +  ! "" HB&!4 WiodÄ&#x2026;cym tematem naszego wakacyjnego numeru jest automatyzacja pakowania i transportu. Nieodzownym elementem tego typu rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; i wdroĹźeĹ&#x201E; sÄ&#x2026; czujniki. Jakie rozwiÄ&#x2026;zania z portfolio Pepperl+Fuchs cieszÄ&#x2026; siÄ&#x2122; najwiÄ&#x2122;kszym zainteresowaniem? Jedna z gĹ&#x201A;Ăłwnych branĹź przemysĹ&#x201A;owych z jakimi jesteĹ&#x203A;my zwiÄ&#x2026;zani to au24

tomatyzacja pakowania i transportu. Niezawodny przeĹ&#x201A;adunek, w poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniu z precyzjÄ&#x2026; i innowacyjnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, jest bardzo waĹźnym elementem pakowania i  przepĹ&#x201A;ywu materiaĹ&#x201A;Ăłw. Towary powinny byÄ&#x2021; szybko i dokĹ&#x201A;adnie spakowane i przekazane do miejsc przeznaczenia, a bezpieczeĹ&#x201E;stwo, wydajnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i niezawodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; to kluczowe czynniki w tym procesie. Nasze rozwiÄ&#x2026;zania za-

pewniajÄ&#x2026; sprawny przebieg procesĂłw pakowania oraz logistyki wewnÄ&#x2122;trznej, szybki transport towarĂłw oraz optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowych. Zastosowania obejmujÄ&#x2026; identyfikacjÄ&#x2122;, detekcjÄ&#x2122;, pozycjonowanie, zabezpieczenie przed kolizjÄ&#x2026; i przepĹ&#x201A;yw danych. DuĹźÄ&#x2026; popularnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; wĹ&#x203A;rĂłd integratorĂłw specjalizujÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; w twoAUTOMATYKA


Fot. Pepperl+Fuchs

ROZMOWA rzeniu systemów dla transportu materiałów cieszy się sieć AS-I. Dzięki zastosowaniu interfejsu AS-I płaskie kable redukują i porządkują architekturę sieci, a czas potrzebny do przeprowadzenia instalacji można zredukować o  ponad 40%. Komunikację jesteśmy w  stanie zrealizować również za pomocą modułów I/O. Jeden moduł obsługuje różne protokoły komunikacyjne – Ethernet Profinet, EtherNet/IP  i  EtherCAT, a  moduły I/O Ethernet tworzą komunikację między centralnym układem sterowania i poziomem obiektu. Szeroko stosowane w automatyzacji pakowania i transportu są unikalne na  skalę światową systemy pozycjonowania (safePXV) i nawigowania (safePGV). System PGV służy do nawigacji pojazdów sterowanych automatycznie (AGV). Poza pozycjonowaniem absolutnym czujnik realizuje wszystkie funkcje potrzebne do niezawodnego sterowania. Ponadto pozwala zachować stałą minimalną odległość między sterowanymi automatycznie pojazdami, co gwarantuje bezpieczeństwo znajdujących się w pobliżu pracowników. System safePXV zapewnia bezkontaktowe, bezpieczne pozycjonowanie zgodne z  poziomem SIL 3/PL  e  za  pomocą zaledwie jednego czujnika. Znajduje zastosowanie w dźwigach magazynowych do przeładunku materiałów lub tam, gdzie kładzie się nacisk na dokładne pozycjonowanie elektrycznych przenośników jednoszynowych (EMC) w liniach montażowych. Automatyzowanie produkcji, zapobieganie kolizjom pojazdów, pomiar położenia i  usprawnianie łańcucha dostaw nie byłyby możliwe bez RFID. Pepperl+Fuchs oferuje rozwiązania identyfikacji w  niemal wszystkich popularnych technologiach przemysłowych, jeśli chodzi o częstotliwości pracy. Szczególną uwagę warto zwrócić na nasze nowe głowice pracujące w  paśmie UHF, które mogą wykrywać do  200 znaczników w  obrębie 4  m.  W  zakresie RFID oferujemy też szeroki asortyment tagów – zarówno ekonomicznych w postaci naklejek, jak też wersji do  pracy w  wysokiej temperaturze – aż do 250 °C.  7-8/2018

 PRAWDZIWYM WYZWANIEM W REALIZACJI PROJEKTU PRZEMYSŁU 4.0 JEST STWORZENIE NIEZALEŻNEJ METODY WYMIANY INFORMACJI NA WSZYSTKICH POZIOMACH. Które rodzaje czujników generują największą sprzedaż? Największy wolumen elementów, jakie dostarczamy do omawianego sektora, stanowią czujniki indukcyjne. Do tej grupy zalicza się czujnik o nazwie VariKont, który ma formę zielonego sześcianu. Drugą co do wielkości wolumenu grupę tworzą czujniki optyczne. Różne zasady działania, modele, wymiary oraz parametry techniczne pozwalają wybrać najlepszy czujnik do danego zastosowania oraz warunków roboczych. Coraz większym uznaniem cieszą się czujniki ultradźwiękowe. Pomiar przy użyciu tej technologii jest pozbawiony wad techniki optycznej – jest niewrażliwy na kolor, światło czy połysk, bez pogorszenia dokładności. Oferowane przez nas czujniki to preferowane rozwiązanie w większości zastosowań wymagających dokładnego, bezstykowego wykrywania obiektów w urządzeniach automatycznych. Coraz częściej można usłyszeć o  „czujnikach 4.0”. Jak widzi Pan ich rolę? Czujniki to oczy i uszy maszyn i zakładów przemysłowych. Służą do ścisłego monitorowania procesu produkcji i środowiska pracy maszyn. Aby spełnić to zadanie, muszą w elastyczny sposób przystosowywać się do procesu i  środowiska, jednocześnie szybko przekazując dane dotyczące funkcjonowania do jednostki przetwarzającej. Jestem przekonany, że takie rozwiązania jak nasza technologia Sensorik4.0 wyznaczają kierunek rozwoju czwartej rewolucji przemysłowej, zapewniając dostęp do niezbędnych danych. Dobrym przykładem wykorzystania technologii Sensorik4.0 jest czujnik fotoelektryczny R100 – inteligentny czujnik wdrożony przez firmę Pepperl+Fuchs w zakładach produkcyjnych w Berlinie. Dzięki interfejsowi

IO-Link czujnik R100 umożliwia komunikację na poziomie czujników i tym samym zapewnia łączność całego zakładu w sieci. Jak ocenia Pan stopień realizacji założeń czwartej rewolucji przemysłowej w naszym kraju i jak firma Pepperl+Fuchs odnajduje się w tym obszarze? Idea Przemysłu 4.0  niesie ze  sobą nowe funkcjonalności, porównywalne z wdrożeniem w przeszłości silnika parowego czy linii produkcyjnej. To  ogromna szansa i  jednocześnie wyzwanie dla naszej firmy. W  fabryce przyszłości, dzięki integracji systemów informatycznych, baz danych, układów automatyki i robotyki, procesy zamówień będą odbywały się automatycznie. Zdecentralizowana produkcja usieciowiona ze  scentralizowanymi danymi jest jedną z podstaw Przemysłu 4.0. Wdrożenie tej koncepcji w zakładzie produkcyjnym oznacza dla klientów konieczność obsługi dużej ilości danych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, przygotowaliśmy nową generację innowacyjnych modułów I/O. Moduły o solidnej budowie dla wszystkich standardowych protokołów Ethernet i IO-Link mają zintegrowaną inteligencję dla zdecentralizowanej automatyzacji i  zadań diagnostycznych. Nie tylko idealnie spełniają wymagania innowacyjnej maszyny czy linii, ale także realizują koncepcję Przemysłu 4.0.  Jedynie znacząca automatyzacja pozwoli naszemu przemysłowi być konkurencyjnym na arenie międzynarodowej. Jak pokazują różnego rodzaju badania i raporty, mamy w tej dziedzinie sporo do nadrobienia. Bez usprawnienia działań trudno będzie nadrobić zaległości i w pełni wdrożyć założenia czwartej rewolucji przemysłowej. 25


ROZMOWA Z naszych obserwacji oraz z  prognoz analityków wynika, że sytuacja w polskich przedsiębiorstwach zaczyna zmieniać się na korzyść i nadal będzie się poprawiać. Czwarta rewolucja przemysłowa wciąż przybiera na sile i zmienia przedsiębiorstwa na całym świecie. U jej podstaw leżą nowe wyzwania wymagające opracowywania przez firmy produktów oraz procesów produkcyjnych mogących rozwijać się w przyszłości. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku naszej firmy. Oprócz szerokiej gamy nowych produktów, które swoją funkcjonalnością wpisują się w nowy wymiar przemysłu i będą jednymi z najważniejszych źródeł danych w przyszłych projektach, Pepperl+Fuchs utworzył nową firmę zajmującą się zagadnieniami cyfryzacji fabryk – Neoception GmbH. Jednym z  pierwszych pomyślnie zrealizowanych podejść do inteligentnej fabryki jest sieciowy – zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej – proces produkcyjny czujników serii R100 w zakładach naszej firmy w Berlinie. Komunikacja w płaszczyźnie pionowej oznacza połączenie różnych systemów informatycznych na różnych poziomach hierarchicznych w zakładzie produkcyjnym – od czujników i siłowników, przez sterowanie procesem i produkcją, do warstwy MES oraz całego przedsiębiorstwa. Dzięki temu wiele różnych produktów może być wytwarzanych elastycznie w zależności od potrzeb. Co uznaje Pan za kluczowe wyzwanie związane z najnowszą rewolucją przemysłową? Prawdziwym wyzwaniem w realizacji projektu Przemysłu 4.0 jest stworzenie niezależnej metody wymiany informacji na wszystkich poziomach. Jedynym

sposobem realizacji tego celu jest stopniowe osiąganie konsensusu. Do tego celu zbliżają nas inicjatywy takie jak PROLIST i FDI. Te grupy firm, instytutów badawczych i powiązanych z nimi towarzystw współpracują nad bezproblemową integracją zarządzania cyklem życia produktów, odczytywaniem danych technicznych przez urządzenia oraz zarządzaniem informacją w inteligentnych urządzeniach polowych. Abstrahując od wszystkich aspektów technologicznych, musimy pamiętać, iż powodzenie projektu Przemysł 4.0. zależy od połączenia mocnych stron człowieka i zalet maszyny. Ludzie nie mogą być przeszkodą we wprowadzeniu cyfryzacji, lecz muszą stać się kluczowym elementem tego procesu. Cyfryzacja społeczeństwa niesie ze  sobą fundamentalne zmiany dla firm. Średniej wielkości przedsiębiorstwa, takie jak nasze, mogą się rozwijać tylko dzięki współpracy z innymi firmami i  wdrażaniu przyszłościowej koncepcji Przemysł 4.0. Osiągane wyniki niezmiennie potwierdzają wartość takiej partnerskiej współpracy, która przyczynia się do cyfryzacji obecnego świata. Automatyzacja w przemyśle przybiera na sile, jednak grono dostawców rozwiązań, które ją umożliwiają jest duże. Jak odnieść sukces na  tym rynku? Umożliwiamy klientom najlepszy dobór rozwiązań, tak aby uzyskiwali długofalowe korzyści i mogli tworzyć lepsze maszyny oraz systemy. Trzon naszego portfolio stanowią elementy katalogowe, ale kładziemy także nacisk na dostarczanie odbiorcom produktów wraz ze wsparciem aplikacyjnym lub kompletnych rozwiązań tworzonych zgod-

 JEDYNIE ZNACZĄCA AUTOMATYZACJA POZWOLI NASZEMU PRZEMYSŁOWI BYĆ KONKURENCYJNYM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. JAK POKAZUJĄ RÓŻNEGO RODZAJU BADANIA I RAPORTY, MAMY W TEJ DZIEDZINIE SPORO DO NADROBIENIA. 26

nie z ich potrzebami. W tym ostatnim przypadku bierze się pod uwagę nie tylko spełnienie podstawowych wymogów technicznych, ale też np. optymalizację w zakresie bezpieczeństwa i inne czynniki. Zwykłe doradztwo staje się powoli przeszłością. Wszak klient końcowy jest w stanie znaleźć praktycznie wszystkie informacje dotyczące danego produktu, począwszy od  oprogramowania, przez pliki CAD, po karty katalogowe. Dlatego niezmiernie ważna jest wiedza techniczna. 85% naszych pracowników jest inżynierami. Dbamy o ich rozwój i wiedzę, aby byli w stanie sprostać najwyższym wymaganiom klientów końcowych. Staramy się być ekspertami, dzięki którym odbiorca końcowy może uzyskać przewagę technologiczną nad innymi. Naszym niewątpliwym atutem jest bardzo elastyczne podejście do  kooperantów. Jesteśmy z nimi i angażujemy się w ich projekty od początku – począwszy od dyskusji o problemie, po nieodpłatne dostarczenie rozwiązania i pomoc w jego przetestowaniu oraz wdrożeniu. Samodzielne przetestowanie rozwiązania oferujemy bezpłatnie, co  spotyka się z  dużym zainteresowaniem. Wypożyczamy praktycznie wszystkie nasze produkty, tak aby odbiorca przed zakupem mógł sprawdzić ich działanie w praktyce – w maszynie lub na linii produkcyjnej. Niezależnie od typu wyrobów stawiamy przede wszystkim na ich jakość – przed wejściem do produkcji elementy są  kompleksowo testowane, zaś ich parametry z naddatkiem spełniają wymogi podawane w kartach katalogowych. Te ostatnie tworzymy określając warunki pracy urządzeń w dowolnym środowisku, a nie tylko w laboratorium pomiarowym. Czy obserwuje Pan trend wypierania rozwiązań ekonomicznych przez droższe, ale bardziej zaawansowane? Zależy to od sektora rynku i zmienia się w czasie. Po pewnej euforii związanej z tanimi rozwiązaniami pochodzącymi z Chin, tendencja do oszczędzania na czujnikach wyhamowała. To – jak sądzę – reakcja zwrotna działów utrzymania ruchu, dla których wymiana AUTOMATYKA


ROZMOWA czujników w cyklach krótszych niż standardowe jest po prostu nieopłacalna. Dla producentów maszyn oszczędność na elementach pomiarowych również nie bilansuje się z późniejszymi kosztami serwisu. Dostawcy czujników ekonomicznych mają jednak swoje miejsce na rynku – np. w  obszarze produkcji maszyn o krótkiej żywotności. Główną tendencją w branży jest jednak nacisk na jakość. Dotyczy to szczególnie aplikacji w  strefach zagrożonych wybuchem, gdzie nie ma miejsca na doświadczenia i trzeba polegać na wiedzy kompetentnego dostawcy. W tym roku mija 60 lat, od kiedy firma Pepperl+Fuchs zaczęła wytwarzać czujniki. Jak to się zaczęło? Jesteśmy jedną z  najstarszych firm w tej branży – wytwarzaniem czujników zajmujemy się od 1958 r., czyli od momentu, gdy w laboratoriach Pepperl+Fuchs powstał pierwszy, tranzystorowy czujnik indukcyjny. Dzięki temu, że był to element niskomocowy, mógł być stosowany również w strefach zagrożonych wybuchem. Z kolei dwa lata wcześniej powstała pierwsza iskrobezpieczna bariera, która obniżała poziom sygnału doprowadzanego do stref zagrożonych wybuchem. Można powiedzieć, że „wyrośliśmy” na bazie szeroko pojętego iskrobezpieczeństwa, zaś historia czujników to historia rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Dały jej początek dwie osoby: Walter Pepperl oraz bankowiec i inżynier elektronik Ludwig Fuchs. Ich współpraca zaowocowała powstaniem firmy, która początkowo specjalizowała się w naprawie radioodbiorników. Szybko jednak zauważono problem w  zakresie dokładności i jakości transformatorów. Z tego względu przedsiębiorstwo podjęło się wytwarzania tych elementów, podpisując umowę z koncernem zajmującym się produkcją radioodbiorników oraz z koncernami z branży chemicznej. Dla jednego z klientów z branży petrochemicznej został zaprojektowany wspomniany wcześniej separator iskrobezpieczny. Firma potrzebowała takiego produktu z uwagi na częste wybuchy oparów substancji chemicznych w należących do niej zakładach. Wypo7-8/2018

TOMASZ MICHALSKI Absolwent Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Wydziału Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Niemal od początku kariery zawodowej związany z firmą Pepperl+Fuchs. Pracę rozpoczynał jako inżynier sprzedaży i kierownik regionalny. Następnie łączył te stanowiska z obowiązkami Key Account Managera Automotive Polska. W 2012 r. został nominowany na stanowisko Sales Managera Pepperl+Fuchs. Do chwili obecnej kieruje działem Faktory Automation w Polsce, na Litwie oraz na Łotwie. Współpomysłodawca oraz organizator Mistrzostw Polski branży automatyki przemysłowej w piłce nożnej. Uczestnik oraz prelegent wielu konferencji z zakresu automatyki przemysłowej. W ostatnich kilku latach stworzył profesjonalny zespół w dziedzinie automatyki, znacząco umocnił pozycję firmy na polskim rynku oraz zwiększył popularność marki Pepperl+Fuchs. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec, wielki fan sportu i nowych technologii oraz pasjonat filozofii dalekowschodnich.

sażenie instalacji w bariery obniżające poziom sygnału elektrycznego do odpowiednio niskiego poziomu ułatwiło zapobieganie takim sytuacjom. Kolejne dekady przyniosły szybki rozwój firmy, któremu sprzyjał rozwój automatyki. W latach 60. i 70. powstały nowe zakłady produkcyjne i zagraniczne oddziały handlowe. Do produkcji weszły m.in. zasilacze i czujniki ultradźwiękowe oraz fotoelektryczne. Rozszerzanie oferty było w dużej mierze odpowiedzią na potrzeby klientów. Tak jest do tej pory – rozbudowa asortymentu bierze się z informacji zwrotnej z rynku. Niektóre rozwiązania są wręcz produkowane z myślą o danych klientach, o ile oczywiście zachowana może być odpowiednia skala produkcji. Co dziesiąta osoba zatrudniona w Pepperl+Fuchs pracuje w dziale R&D. Przeznaczamy znaczące nakłady na działalność badawczo-rozwojową, tak aby cały czas pozostawać firmą innowacyjną. Jakie są  dalsze plany rozwojowe firmy – poszerzanie aktualnej oferty, wprowadzanie nowych rodzajów produktów, rozwój organiczny, budowanie większej organizacji przez przejęcia? Mimo że polski oddział Pepperl+Fuchs jest bardzo młodą firmą – w tym roku obchodzimy 10-lecie powstania – staliśmy się w tym czasie rozpoznawalną marką. Potrafimy rozmawiać i pomagać kooperantom. W Polsce powstaje coraz więcej firm, które tworzą pełne projekty automatyki dla koncernów międzynarodowych – są  odpowie-

dzialne za ideę, projekt, wykonanie oraz uruchomienie. Niezbędna jest im fachowa pomoc. W tym właśnie widzę potencjał dla naszej firmy. Dzięki specjalistycznej wiedzy technicznej potrafimy nie tylko dyskutować o rozwiązaniach, ale także dostosowywać ofertę do zmieniających się potrzeb rynkowych i rosnących wymagań klientów, stale wprowadzając na  rynek nowe i udoskonalone produkty i technologie. Wszechstronne testowanie produktów przed wdrożeniem do seryjnej produkcji zapewnia ich niezawodne i trwałe funkcjonowanie, nawet w ekstremalnych i agresywnych warunkach. Obecnie jesteśmy w trakcie budowy profesjonalnego centrum aplikacyjno-treningowego, które zostanie otwarte jeszcze w tym roku w Krakowie. Będzie to miejsce, w którym kooperanci będą mogli zdobywać wiedzę na temat produktów i realizowanych aplikacji. Będziemy pokazywać, jak działają systemy oraz jak osiągnąć efekt synergii między naszymi inżynierami, integratorami systemów oraz klientami końcowymi. Podejmujemy również inne, niestandardowe inicjatywy dla środowiska automatyki w Polsce, takie jak Mistrzostwa Polski Branży Automatyki Przemysłowej: P+F CUP. Tegoroczna piąta edycja, podobnie jak poprzednie, stała się miejscem integracji osób związanych z branżą w innej atmosferze niż w przypadku targów czy sympozjów. 

Urszula Chojnacka *-)-N 

27


TEMAT NUMERU

Automatyzacja pakowania i transportu O " I  

   I +

 "1 "& Q

 "   " & 1 !4

 L  

 I +  G " "&+  G 

 34

Agnieszka Staniszewska

28

P

akowanie i transport to czynnoĹ&#x203A;ci, ktĂłre dotyczÄ&#x2026; zdecydowanej wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci procesĂłw produkcyjnych. Jak nietrudno siÄ&#x2122; domyĹ&#x203A;leÄ&#x2021;, sÄ&#x2026; one coraz czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej automatyzowane w celu ich optymalizacji.

Opakowania RozwaĹźania na temat pakowania w  przemyĹ&#x203A;le naleĹźy rozpoczÄ&#x2026;Ä&#x2021; od  krĂłtkiej charakterystyki branĹźy samych opakowaĹ&#x201E;. Na poczÄ&#x2026;tek warto uĹ&#x203A;wiadomiÄ&#x2021; sobie, jak róşnorodne typy opakowaĹ&#x201E; sÄ&#x2026; obecne na rynku. Podstawowe z  nich to: opakowania drewniane, papier i tektura falista, opakowania kartonowe i papierowe, opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania metalowe. Dynamika rozwoju omawianego rynku stale roĹ&#x203A;nie. Coraz wiÄ&#x2122;ksze moĹźliwoĹ&#x203A;ci technologiczne, dynamicznie zmieniajÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; trendy estetyczne, ekologia, zgodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; z czÄ&#x2122;sto modyfikowanymi przepisami prawa, bezpieczeĹ&#x201E;stwo kontaktu z şyw-

noĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; to tylko niektĂłre z kluczowych zagadnieĹ&#x201E;, ktĂłre majÄ&#x2026; wpĹ&#x201A;yw na rozwĂłj branĹźy opakowaĹ&#x201E;. Do automatycznej produkcji opakowaĹ&#x201E; sĹ&#x201A;uĹźÄ&#x2026; dedykowane maszyny. OczywiĹ&#x203A;cie sÄ&#x2026; one róşne dla kaĹźdego z  typĂłw wymienionych materiaĹ&#x201A;Ăłw. PrzykĹ&#x201A;adowo kartony i papiery mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; obrabiane przez róşne maszyny realizujÄ&#x2026;ce takie operacje jak: bigowanie, docinanie, wycinanie, giÄ&#x2122;cie, drukowanie. Do produkcji kartonowych opakowaĹ&#x201E; mogÄ&#x2026; posĹ&#x201A;uĹźyÄ&#x2021; wykrojniki poligraficzne, ktĂłrych odpowiednie przygotowanie jest moĹźliwe przez obrĂłbkÄ&#x2122; sklejki z uĹźyciem wycinarki laserowej. Produkcja opakowaĹ&#x201E; oraz podstaw drewnianych â&#x20AC;&#x201C; palet, skrzyĹ&#x201E;, skrzyniopalet, nadstawek, opakowaĹ&#x201E; specjalnych jest moĹźliwa dziÄ&#x2122;ki obrĂłbce drewna â&#x20AC;&#x201C; docinaniu, szlifowaniu, frezowaniu, zbijaniu, ktĂłrÄ&#x2026; moĹźna dokonaÄ&#x2021; z uĹźyciem specjalnych centr obrĂłbczych lub maszyn realizujÄ&#x2026;cych kolejno pojedyncze z wymienionych operacji. AUTOMATYKA


TEMAT NUMERU Pakowanie

B 4 + 

&33

W zwiÄ&#x2026;zku z powtarzalnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; procesu pakowania z zastosowaniem gotowych opakowaĹ&#x201E; dla konkretnych produktĂłw, korzystnie jest taki proces zautomatyzowaÄ&#x2021;. Do  analizy czynnoĹ&#x203A;ci skĹ&#x201A;adowych, ktĂłre po zĹ&#x201A;oĹźeniu w caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; tworzÄ&#x2026; proces pakowania, niech posĹ&#x201A;uĹźy woda mineralna. NajczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej woda jest sprzedawana w plastikowych butelkach, do ktĂłrych jest odpowiednio dozowana. Kilka napeĹ&#x201A;nionych butelek jest pakowane w zbiorczÄ&#x2026; foliÄ&#x2122;, a okreĹ&#x203A;lona liczba tak powstaĹ&#x201A;ych opakowaĹ&#x201E; umieszczana w uporzÄ&#x2026;dkowany sposĂłb na czas dostawy na drewnianych paletach, ktĂłre dodatkowo sÄ&#x2026; owijane foliÄ&#x2026; w celu odpowiedniego zabezpieczenia Ĺ&#x201A;adunku podczas przewozu. W dalszej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci rozwaĹźaĹ&#x201E; kaĹźda z wymienionych czynnoĹ&#x203A;ci zostanie krĂłtko scharakteryzowana.

WaĹźenie, zliczanie, dozowanie Pakowanie Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czy siÄ&#x2122; nierozerwalnie z odpowiednim porcjowaniem pro-

duktu. CzynnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tÄ&#x2026; moĹźna dokonywaÄ&#x2021; w nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce sposoby â&#x20AC;&#x201C; waĹźÄ&#x2026;c, dozujÄ&#x2026;c lub zliczajÄ&#x2026;c. WybĂłr spoĹ&#x203A;rĂłd wymienionych sposobĂłw uzaleĹźniony jest od wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwoĹ&#x203A;ci fizycznych porcjowanego produktu oraz struktury procesu automatycznego pakowania. Precyzyjne waĹźenie, zliczanie i dozowanie gwarantuje brak strat oraz zniwelowanie ryzyka nieumyĹ&#x203A;lnego oszukiwania odbiorcĂłw. MateriaĹ&#x201A;y sypkie oraz ciecze trafiajÄ&#x2026; do opakowaĹ&#x201E; metodÄ&#x2026; dozowania. Jak nietrudno siÄ&#x2122; domyĹ&#x203A;leÄ&#x2021;, proces dozowania jest w zdecydowanej wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci przypadkĂłw realizowany w sposĂłb zautomatyzowany. Kluczowe w doborze odpowiedniego systemu dozujÄ&#x2026;cego jest znalezienie dostosowanej do  aplikacji gĹ&#x201A;owicy dozujÄ&#x2026;cej i  okreĹ&#x203A;lenie wymaganej dokĹ&#x201A;adnoĹ&#x203A;ci oraz prÄ&#x2122;dkoĹ&#x203A;ci realizacji

tego zadania. DobierajÄ&#x2026;c odpowiedni system dozujÄ&#x2026;cy, naleĹźy zwrĂłciÄ&#x2021; uwagÄ&#x2122; na jego rozdzielczoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Ma  ona bezpoĹ&#x203A;redni wpĹ&#x201A;yw na dokĹ&#x201A;adnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Z  dozowaniem wiÄ&#x2026;Ĺźe siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź potrzeba precyzyjnej kontroli jego przebiegu, ktĂłra jest moĹźliwa dziÄ&#x2122;ki róşnego rodzaju czujnikom â&#x20AC;&#x201C; gĹ&#x201A;Ăłwnie przepĹ&#x201A;ywu i poziomu. WaĹźenie i zliczanie jest czynnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; bardziej uniwersalnÄ&#x2026; i  moĹźe odbywaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; na  kaĹźdym etapie produkcyjnym. Jednym z  miejsc, w  ktĂłrych moĹźna zamontowaÄ&#x2021; systemy wagowe sÄ&#x2026; taĹ&#x203A;mociÄ&#x2026;gi. Wagi z serii Milltronics znajdujÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; w ofercie firmy Siemens to  jedno z  przykĹ&#x201A;adowych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; dostÄ&#x2122;pnych na rynku. Minimalna histeR E K L A M A

0RGXĂşRZRÄ?Ă&#x201C; 8SURV]F]RQ\PRQWDÄŽ 1RZ\Z\PLDULQVWDODFML.

*Ĺ&#x;PRGXĂş$6LGRWUDQVSRUWHUÄ&#x201A;Z URONRZ\FK

 PURVWDEH]QDU]ãG]LRZDLQVWDODFMDMHGQRHOHPHQWRZDREXGRZDGRSRGú�F]HQLDSúDVNLFK

SU]HZRGÄ&#x201A;ZLF]XMQLNÄ&#x201A;Z MRGXĂşLSU]HZRG\FDĂşNRZLFLHVFKRZDQHZNRU\WNXNDEORZ\PJZDUDQWXMĂ?SU]HMU]\VWRÄ?Ă&#x201C;V\VWHPX

www.pepperl-fuchs.com/g20

7-8/2018

29


TEMAT NUMERU

NA CO SZCZEGÓLNIE WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY INWESTOWANIU W AUTOMATYZACJĘ LINII PAKOWANIA I TRANSPORTU? KAROLINA TOKARZ, PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR NACZELNY PROMAG Jak wynika z badań rynku przeprowadzonych przez firmę PROMAG główne obszary inwestycji w zakresie automatyzacji, poza bezpośrednio produkcyjnymi, to transport wewnętrzny, wsparcie procesów kompletacji, paletyzacja, pakowanie i magazynowanie. Pierwszym krokiem przy planowaniu wdrożenia rozwiązań z zakresu automatyzacji jest wyznaczenie celów ekonomicznych, które chcemy osiągnąć. Opracowanie katalogu szczegółowych potrzeb oraz założeń budżetowych to krok równie ważny jak wybór właściwego partnera do współpracy. Automatyzacja pakowania i transportu stanowi połączenie wielu urządzeń od robotów pakujących, owijarek, etykieciarek i bandownic, po spójny system transportu zarządzany przez system zarządzania magazynem. Istotne jest zastosowanie możliwie spójnych komponentów mechanicznych i elektro-automatycznych, jak również to, by całość linii została spięta przez jeden dedykowany program.

reza i redukcja wpływu sił poziomych są  zapewnione dzięki zastosowaniu odpowiednich przetworników tensometrycznych. Cechą charakteryzującą omawiany system jest również obecność ochrony przeciwprzeciążeniowej. W serii Milltronics można znaleźć modele dostosowane do wielu zastosowań, np. przetwórstwo kruszywa (modele MCS), produkcja nawozów, tytoniu, karmy (modele MLC), przetwórstwo zbóż (modele MMI). Innym ciekawym rozwiązaniem są wagi paletowe umożliwiające umieszczenie palety na konstrukcji wagi

30

Po etapie przygotowania inwestycji następuje moment szczegółowych uzgodnień, w którym z reguły ujawnia się najwięcej problemów i niezbędne są korekty przyjętych założeń. Dlatego przy planowaniu dodatkowo warto zwrócić uwagę na kwestię dostępnej przestrzeni i infrastruktury hali oraz istniejące i planowane drogi komunikacyjne, dostępowe i serwisowe. Największą przeszkodą w trakcie wdrażania automatyzacji jest brak lub ograniczona możliwość wstrzymania, choćby w części, działalności przedsiębiorstwa na czas implementacji. Wyzwaniem dla integratora jest zatem praca na tzw. „żywym organizmie” z zapewnieniem alternatywnych rozwiązań i sprawnej reakcji na pojawiające się problemy. Mając opracowany realny harmonogram inwestycji, doświadczonego partnera, pamiętajmy o zapewnieniu odpowiedniego bufora czasowego i alternatywnych rozwiązań na czas wdrożenia.

za pomocą wózka widłowego lub suwnicy. Takie czteroczujnikowe wagi z serii WPT/4P o udźwigu do 3 ton o deklarowanej dokładności 1 kg przy maksymalnym udźwigu, można znaleźć w ofercie firmy Radwag Wagi Elektroniczne. Na rynku dostępne są automatyczne maszyny zliczające. Przykładem zastosowania takiego rozwiązania jest moduł liczący, który jest dedykowany do liczenia wkrętów, śrub, gwoździ i nitów. Zliczanie można również realizować za pomocą systemu czujników lub angażując do tego celu system wizyjny.

Maszyny do pakowania Jedną z  czynności, która wiąże się z automatycznym pakowaniem jest czynność zgrzewania. Zgrzewanie umożliwia pakowanie określonych produktów w  tzw. folię termokurczliwą w sposób bezpieczny i estetyczny, stanowiąc jednocześnie dla nich odpowiednie zabezpieczenie. Regulowanym parametrem charakteryzującym zgrzewarki jest intensywność zgrzewania. Można wyróżnić dwa typy działań, które wiążą się ze wspomnianymi urządzeniami. Chodzi o zgrzewanie opakowań jednostkowych i zgrzewanie opakowań zbiorczych. Kluczowe dla odpowiedniego zastosowania zgrzewarki jest jej połączenie i  zsynchronizowanie z taśmociągami. Produkty, które mają zostać zapakowane do paczek jednostkowych oraz paczki jednostkowe, które mają być umieszczone w opakowaniach zbiorczych są podawane z taśmociągu, grupowane, odpowiednio odmierzane. Następnie rękaw foliowy jest zamykany przez zgrzewanie. Na  koniec opakowanie jest transportowane do strefy odbioru. Innymi typowymi działaniami związanymi z pakowaniem są składanie i zaklejanie kartonów. Zadania te  wiążą się z  przygotowywaniem ładunków do wysyłki oraz magazynowaniem towaru. Na rynku dostępnych AUTOMATYKA


TEMAT NUMERU jest wiele modeli automatycznych kartoniarek. Im wiÄ&#x2122;cej moĹźliwych wymiarĂłw pudeĹ&#x201A;ek kartonowych moĹźe zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; lub zakleiÄ&#x2021; maszyna, tym wiÄ&#x2122;ksza jest jej uĹźytecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i uniwersalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;.

Przygotowanie Ĺ&#x201A;adunku W rozwaĹźaniach na temat automatyzacji pakowania warto zwrĂłciÄ&#x2021; uwagÄ&#x2122; na proces owijania palet, ktĂłry sĹ&#x201A;uĹźy ich odpowiedniemu zabezpieczaniu przed wilgociÄ&#x2026; i brudem, a ponadto stanowi ich swoiste zabezpieczenie mechaniczne. ZaletÄ&#x2026; stosowania automatycznych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; jest oszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; materiaĹ&#x201A;Ăłw, ktĂłra jest moĹźliwa dziÄ&#x2122;ki wysokiej precyzji. Warto rĂłwnieĹź zauwaĹźyÄ&#x2021;, Ĺźe owijarki automatyczne w porĂłwnaniu z manualnymi metodami owijania sÄ&#x2026; zdecydowanie bardziej ergonomiczne, ekonomiczne oraz umoĹźliwiajÄ&#x2026; znacznÄ&#x2026; oszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; czasu. Na rynku urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; automatycznych moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; wiele podmiotĂłw, ktĂłre zajmujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; produkcjÄ&#x2026; lub dystrybucjÄ&#x2026; automatycznych owijarek róşnego typu. Jednym z tego typu urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; sÄ&#x2026; owijarki talerzowe, ktĂłrych zasada dziaĹ&#x201A;ania opiera siÄ&#x2122; na automatycznym obracaniu owijanej palety na okrÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ej podstawie oraz odpowiednio zsynchronizowanym podawaniu i odcinaniu folii. Innym typem owijarek dostÄ&#x2122;pnym na rynku jest wersja ramieniowa urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E;. W tym przypadku automatyczne ruchy ramienia umoĹźliwiajÄ&#x2026; owiniÄ&#x2122;cie Ĺ&#x201A;adunku, ktĂłry moĹźe byÄ&#x2021; niestabilny, nieodpowiednio wywaĹźony lub wysoki, a owijanie go za pomocÄ&#x2026; wersji talerzowej mogĹ&#x201A;oby groziÄ&#x2021; rozsypaniem towaru w trakcie obracania palety. Ciekawym rozwiÄ&#x2026;zaniem sÄ&#x2026; rĂłwnieĹź urzÄ&#x2026;dzenia samojezdne, ktĂłre sĹ&#x201A;uĹźÄ&#x2026; do owijania Ĺ&#x201A;adunkĂłw nietypowych. Jest to najdroĹźsze z prezentowanych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E;, ale jednoczeĹ&#x203A;nie najbardziej uniwersalne. OsobnÄ&#x2026; grupÄ&#x2026; owijarek stanowiÄ&#x2026; automatyczne owijarki poziome, ktĂłre sĹ&#x201A;uĹźÄ&#x2026; gĹ&#x201A;Ăłwnie do zabezpieczania wysokich i stosunkowo wÄ&#x2026;skich Ĺ&#x201A;adunkĂłw. Na rynku istnieje wiele urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; dodatkowych, ktĂłre mogÄ&#x2026; wystÄ&#x2122;powaÄ&#x2021; w ofertach producentĂłw i dystrybutorĂłw w komplecie z automatycznymi owijarkami. PrzykĹ&#x201A;adem moĹźe byÄ&#x2021; system waĹźÄ&#x2026;cy, ktĂłry umoĹźliwia kontrolowanie prawidĹ&#x201A;owoĹ&#x203A;ci przebiegu procesu produkcyjnego rĂłwnieĹź na etapie owijania.

TRANSPORT PRZEMYSĹ OWY NASTÄ&#x2DC;PNEJ GENERACJI www.br-automation.com/transport-technology

Integracja w dowolnych procesach < Perfekcyjna synchronizacja z CNC i robotykÄ&#x2026;

Sprawdzony w dziaĹ&#x201A;aniu < Najlepsza niezawodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w swojej klasie

Ze wzglÄ&#x2122;du na wysokÄ&#x2026; powtarzalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; czynnoĹ&#x203A;ci powiÄ&#x2026;zanych z pakowaniem i paletyzowaniem produktĂłw, ich monotonny charakter oraz koniecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; duĹźego wydatku siĹ&#x201A;owego, czÄ&#x2122;stokroÄ&#x2021; proces pakowania, paletyzacji i depaletyzacji jest zrobotyzowany. WyĹźszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; robotyzacji nad konwencjonalnymi rozwiÄ&#x2026;zaniami objawia siÄ&#x2122; mniejszym zapotrzebowaniem na miejsce do realizacji procesu, zwiÄ&#x2122;kszeniem szybkoĹ&#x203A;ci pracy, a co siÄ&#x2122; z tym wiÄ&#x2026;Ĺźe wydajnoĹ&#x203A;ci, zmniejszeniem ryzyka uszkodzeĹ&#x201E; mechanicznych podczas przenoszenia i ukĹ&#x201A;adania. KolejnÄ&#x2026; zaletÄ&#x2026; zrobotyzowanego pakowania i paletyzacji jest duĹźa odpornoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na warunki otoczenia. CzĹ&#x201A;owiek moĹźe byÄ&#x2021; zastÄ&#x2122;powany w warunkach dla niego niekorzystnych, 7-8/2018

Ĺ atwa obsĹ&#x201A;uga < JakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; klasy przemysĹ&#x201A;owej, przyjazna w serwisowaniu konstrukcja R E K L A M A

B 4 ! # !

Roboty pakujÄ&#x2026;ce

31


TEMAT NUMERU

CZY WARTO MODERNIZOWAĆ STARĄ LINIĘ PAKOWANIA I TRANSPORTU? GRZEGORZ KWIATKOWSKI, DYREKTOR HANDLOWY, SORTER Systemy paletyzacji Sorter, roboty jezdne, sztaplery i desztaplery, przesuwnice palet oraz wszelkie zrobotyzowane rozwiązania z zakresu pakowania i paletyzacji w przemyśle z roku na rok zyskują coraz więcej zwolenników na krajowym rynku. Modernizacja linii technologicznych często jest wynikiem chęci sprostania wymaganiom odbiorców dotyczących jakości pakowana. Dzięki inwestycji w nowoczesne systemy przedsiębiorcy mogą osiągnąć przewagę konkurencyjną i wiele korzyści biznesowych, ponieważ przekłada się ona na systematyczne obniżanie kosztów produkcji, unowocześnienie linii produkcyjnej, zachowanie wysokiej jakości przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności

np. w chłodniach, w branżach związanych z produkcją materiałów silnie pylących czy przy procesie produkcyjnym wymagającym wysokiej sterylności. Warto również zauważyć fakt, że  stosowanie w  przedsiębiorstwie zrobotyzowanych rozwiązań jest korzystne z punktu widzenia budowy wizerunku – przedsiębiorstwo jest wtedy uważane za innowacyjne. Wiele przykładów robotów paletyzujących można znaleźć w ofercie firmy Fanuc Polska.  W  zależności od grupy produktowej roboty mogą przenosić elementy o  masie sięgającej nawet 700 kg, Seria urządzeń M-410, dedykowanych do paletyzacji, ma zasięg do 3,1 m. Stosowanie rozwiązania dedykowanego niesie ze  sobą szereg korzyści takich jak: duży pionowy obszar pracy oraz duża szybkość działania. Ta ostatnia jest możliwa dzięki nadgarstkowi z  dużymi momentami bezwładności. Ważną cechą charakterystyczną produk-

32

oraz zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników. Nowością w naszej ofercie maszyn są zaprojektowane w laboratorium badawczym pierwsze polskie roboty 6-osiowe. Są one zarówno odpowiedzią na rosnące potrzeby klientów, jak i koniecznością w dobie wszechobecnej automatyzacji procesów produkcyjnych. Czasami modernizacja linii technologicznej wymaga użycia kilku robotów, bądź kilku linii paletyzacji po to, aby dostosować wydajność produkcyjną do zakładanych celów. Dlatego dla każdego sektora opracowywane są specjalnie dedykowane rozwiązania.

tów omawianej serii jest prowadzenie kabli wewnątrz nadgarstka, co zapobiega zakłóceniom i wydłuża znacząco żywotność przewodów. Kolejną firmą, która w  swoim portfolio posiada roboty dedykowane do  paletyzacji jest Comau Poland.  Jedną z  serii oferowanych urządzeń jest  rodzina robotów Smart5 NJ  370-500. Cechą godną uwagi jest ich znaczne ograniczenie zużycia energii względem innych, podobnych urządzeń. W zależności od konkretnego modelu maksymalne obciążenie przegubu sięga 500 kg, a  górna granica zasięgu wynosi 3 m. Firma podkreśla fakt zmniejszenia masy oraz wymiarów konstrukcji względem wcześniejszych modeli robotów o podobnym zastosowaniu

oraz wskazuje na skrócenie czasu cyklów paletyzacji. Dla aplikacji wymagających paletyzacji z dużym obciążeniem interesującym rozwiązaniem może okazać się propozycja firmy Kuka Roboter CEE. Chodzi o serię urządzeń KR 1000 titan. Jeden z  modeli należących do  tej serii jest w  stanie przenosić nawet 1300  kg, jednocześnie ma zasięg 3,2 m. Firma oferuje również swoim odbiorcom urządzenia w wersji Arctic, które powstają z  myślą o pracy w niskiej temperaturze, np. w chłodniach.

Oznaczanie – etykiety W celu łatwiejszej identyfikacji opakowane produkty są  znakowane z  użyciem określonego systemu. Najczęstszą formą znakowania jest stosowanie etykiet. Wydrukowane etykiety są nanoszone na pojedyncze produkty, opakowania zbiorcze i palety, po to aby w prosty sposób móc nimi zarządzać. Cały proces etykietowania może być realizowany bez większego problemu w sposób automatyczny. Przygotowanie etykiet do druku może być wspomagane dedykowanymi do tego celu oprogramowaniami. Sam druk odbywa się za pomocą drukarek specjalnego przeznaczenia. Częstokroć drukarki są zintegrowane z urządzeniem etykietującym. Taka integracja polega na synchronizacji drukarki z głowicą etykietującą. Na  etykietach można najczęściej znaleźć teksty, obrazy i kody kreskowe. AUTOMATYKA


Etykieciarki składają się z elementów pozycjonujących, napędowych, systemów detekcji opakowań i detekcji etykiet. Podczas doboru odpowiedniego urządzenia etykietującego należy określić: kształt produktu, wielkość etykiety, oczekiwaną dokładność pozycjonowania etykiety na produkcie, oczekiwaną wydajność. Na rynku funkcjonują również producenci, którzy są produkują urządzenia pod specjalne zamówienia spełniające indywidualne potrzeby klienta. Podstawowymi typami opakowań przeznaczanych do automatycznego etykietowania są opakowania okrągłe i płaskie. Jak nietrudno się domyśleć etykieciarka ma  nieco inną budowę dla obu tych typów. Ciekawym rozwiązaniem związanym z  automatycznym etykietowaniem jest pobieracz etykiet zbudowany na bazie serwopneumatyki dostępnej w ofercie firmy Festo. Dysponując sprężonym powietrzem oraz nie wymagając wyjątkowej precyzji, warto zasta-

nowić się nad takimi rozwiązaniami, gdyż są bardzo ekonomiczne. Jednym z przykładów zastosowań urządzeń serwopneumatyki jest moduł do pobierania etykiet ze  skokiem roboczym do 500 mm trwającym w obie strony maksymalnie sekundę.

Najefektywniejszym sposobem realizacji omawianego zadania jest jego automatyzacja. Na różnorodność automatycznych systemów transportowych ma  wpływ bogactwo rodzaju transportowanych mediów i cech przemieszczanych przedmio-

 PRECYZYJNE WAŻENIE, ZLICZANIE I DOZOWANIE GWARANTUJE BRAK STRAT ORAZ ZNIWELOWANIE RYZYKA NIEUMYŚLNEGO OSZUKIWANIA ODBIORCÓW. Transport w przemyśle Transport to  jedno z  podstawowych zadań, które jest realizowane we wszelkiego rodzaju działalności przemysłowej. Celem tego działania jest przemieszczenie między określonymi punktami w przestrzeni różnych surowców i  elementów.

tów. Ocena podstawowych właściwości fizycznych, takich jak: stan skupienia, sypkość, lepkość, wymiary, masa, pozwala znacząco ograniczyć spektrum możliwych do użycia rodzajów systemów transportowych. Generalnie można wyróżnić dwa sposoby transportowania: z użyciem

R E K L A M A

Cre C Cr rreedi ddititt: Krron rooonnees AG AG

B 4 B.*%

TEMAT NUMERU

7-8/2018

33


TEMAT NUMERU

rurociągów – odpowiedni dla materiałów sypkich i płynnych takich jak woda mineralna, na przykładzie której opisano proces pakowania i z użyciem przenośników – przeznaczony dla surowców stałych oraz produktów opakowanych, takich jak zbiorcze zgrzewki zabutelkowanej wody. Określenie wymienionych właściwości fizycznych pozwala na  wstępny wybór spośród tych dwóch możliwości. Najczęściej jest tak, że w określonym procesie produkcyjnym należy na różnych jego etapach zastosować całkiem odmienne rodzaje syste-

mów transportowych. Sypki materiał będzie początkowo transportowany za pomocą rurociągów, ale kolejne etapy przetwarzania – przykładowo dozowanie i pakowanie w pojedyncze, a potem zbiorcze opakowania – wymagają użycia w danym procesie produkcyjnym, oprócz rurociągów, również transporterów. Podczas rozważań na temat sposobów transportu w  przemyśle, warto choć na  chwilę zatrzymać się przy temacie przenośników. Przenośniki można ze względu na ich budowę podzielić na  kilka grup.

Pierwsze z nich – taśmowe – oparte są na taśmach zbudowanych z różnych materiałów, takich jak guma czy silikon, co czyni je urządzeniami o dosyć uniwersalnym zastosowaniu. Kolejny rodzaj przenośników to przenośniki płytkowe, które powstają w oparciu o łańcuchy płytkowe, a ich najpopularniejszym zastosowaniem jest przenoszenie butelek, często spotyka się transportery płytkowe wielorzędowe zapewniające zwiększenie wydajności linii produkcyjnych. Inną grupą urządzeń do transportowania są przenośniki rolkowe, które mogą realizować przenoszenie na  dwa sposoby – rolki mogą być napędzane mechanicznie lub transportowane elementy mogą zjeżdżać z użyciem rolek z  wykorzystaniem grawitacji. Ciekawym rodzajem transporterów są  przenośniki powietrzne, które znajdują zastosowanie w  rozlewniach napojów, gdzie wykorzystuje się je  do  transportu plastikowych butelek. Kolejnym rodzajem transporterów są przenośniki modułowe z taśmami modułowymi, które mogą być wyposażone w kurtyny boczne i zbieraki. Sprawdzają się one przede wszystkim podczas transportu ukośnego i pionowego, a ich typowym przykładem zastosowania jest transport warzyw. Gotowy łańcuchowy system przenośnikowy VarioFlow posiada

AUTOMATYZACJA LINII PAKOWANIA TO INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ BŁAŻEJ MAĆKOWSKI, MANAGER BRANŻOWY, PRZEMYSŁ OPAKOWANIOWY, TURCK Linie transportowe, które mogą również realizować procesy pakowania, to kluczowe arterie zakładu przemysłowego. Jak łatwo się domyśleć, ich stan ma zasadniczy wpływ na wydajność i elastyczność produkcji. Z tego też powodu nadzór nad ich pracą oraz w razie potrzeby przeprowadzanie modernizacji przynoszą wymierne zyski. Nowoczesna linia pakowania i sprawny bezawaryjny przepływ towarów to inwestycja w przyszłość. A już szczególnie jest to istotne w branży e-commerce. Łatwo przewidzieć, że inwestycje w automatyzację mają jeden konkretny cel: poprawę wydajności linii produkcyjnej przy uwzględnieniu maksymalnego uniezależnienia się od czynnika ludzkiego, który na etapie transportu i pakowania często jest źródłem błędów. Oczywiście bardzo istotna jest stopa zwrotu. Poczynione inwestycje muszą mieć racjonalne przesłanki i być opłacalne w krótszej lub dłuższej perspektywie czasu.

34

Szczególnie ostrożnego i skalkulowanego podejścia wymagają prace modernizacyjne systemów pakowania. Przy ich planowaniu należy przede wszystkim rozważyć charakterystykę produktu, którego masa, ilość, gabaryt czy konsystencja znacząco wpływają na możliwości usprawnień w obszarze automatyzacji. Wzięcie pod uwagę czysto fizycznych ograniczeń umożliwia podjęcie trafnej decyzji, czy warto inwestować np. kilka milionów złotych w kompletnie przebudowaną linię pakująco-paletyzującą, czy może wystarczy wspomóc pracowników bardziej ekonomicznymi oraz prostymi i szybkimi w implementacji systemami pick-to-light. Takie systemy znacznie poprawiają wydajność produkcji, zapewniając równocześnie kontrolę na etapie przygotowywania materiałów do transportu czy pakowania.

AUTOMATYKA


TEMAT NUMERU w swojej ofercie firma Bosch Rexroth. Jego cechami charakterystycznymi są możliwość dostosowania prędkości przemieszczania do maszyn i urządzeń współpracujących z  omawianym systemem oraz jego modułowy charakter umożliwiający łatwą przebudowę lub rozbudowę. Nachylenie przenośnika oraz właściwości przenoszonych elementów determinują wybór odpowiedniego łańcucha przeznaczonego do systemu.

cykli start – stop w danej jednostce czasu oraz uniwersalne napięcie sterujące. Innym przykładem soft starterów, które sprawdzają się w tego typu zastosowaniach są  urządzenia SIRIUS 3RW30 oferowane przez Siemens. Ciekawą funkcjonalnością omawianych urządzeń jest możliwość pracy rewersyjnej, która jest realizowana przez przełączanie styczników. Może być to użyteczne, gdy przenośnik transportuje elementy

 CIEKAWĄ FUNKCJONALNOŚCIĄ OMAWIANYCH URZĄDZEŃ JEST MOŻLIWOŚĆ PRACY REWERSYJNEJ, KTÓRA JEST REALIZOWANA PRZEZ PRZEŁĄCZANIE STYCZNIKÓW.

Zazwyczaj taśmociągi wymagają układów napędowych, a więc co się z tym wiąże silników elektrycznych. Na uwagę zasługują charakteryzujące się kompaktową budową motoreduktory. Firma SEW-Eurodrive Polska ma w swoim portfolio motoreduktory w  wykonaniu sterylnym. Silniki z  serii DAS są  pozbawione użebrowania radiatora i mają dosyć gładką powierzchnię. Są więc idealnym rozwiązaniem dla procesów produkcyjnych wymagających zachowania szczególnej czystości. Często w celu wydłużenia żywotności układów napędowych pracujących w transporterach stosuje się soft startery. Jest to szczególnie ważne, gdy specyfika procesu produkcyjnego wymaga częstych realizacji sekwencji start – stop przenośników, które są dodatkowo obciążone stosunkowo dużą masą. Jedną z przykładowych serii soft starterów są urządzenia Ci-tronic oferowane przez Danfoss Polska. Urządzenia wspomnianej serii nadają się do  łagodnego rozruchu i  zatrzymania 3-fazowych silników asynchronicznych. Ich cechami charakterystycznymi są: możliwość regulacji czasu rozruchu i  zatrzymania, możliwość ustawienia momentu rozruchowego, brak ograniczeń w liczbie 7-8/2018

do stanowiska roboczego, a po odpowiedniej obróbce tą samą drogą dane elementy wracają do głównego ciągu transportowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu proces produkcyjny jest bardziej ekonomiczny i zajmuje mniej miejsca.

Kontrola jakości Do czuwania nad prawidłowością przebiegu czynności związanych z  automatycznym transportem surowców i produktów w przemyśle stosuje się systemy wizyjne o różnym stopniu złożoności. Kontroli podlega przede wszystkim jakość transportowanych elementów. Informacja zwrotna na temat parametrów jakościowych zdobyta za pomocą urządzeń zbierających dane pozwala na realizację w czasie rzeczywistym różnego rodzaju procesów decyzyjnych wpływających na stałe podnoszenie jakości produktów. Wykrycie nieprawidłowości w transportowanych elementach może być podstawą do stwierdzenia wady kwalifikującej dany element do odrzucenia. Jednym z podstawowych i niezwykle powszechnie używanym budulców wspomnianych systemów są czujniki wizyjne. Ich zasada działania opiera się w dużej mierze na porównywaniu wybranej cechy badanego elementu do  odpowiedniego wzorca. Wśród

R E K L A M A

B 4 * 

Urządzenia automatyki w transporcie

35


TEMAT NUMERU

W JAKIE SYSTEMY AUTOMATYZACJI PAKOWANIA I TRANSPORTU OPŁACA SIĘ INWESTOWAĆ? PIOTR SZOPIŃSKI, INŻYNIER WSPARCIA TECHNICZNEGO, IFM ELECTRONIC Podejmując się modernizacji linii produkcyjnej warto zainwestować w rozwiązania sprawdzone, popularne na rynku automatyki, pozwalające na elastyczną komunikację z innymi elementami układu za pomocą odpowiednio szybkich sieci przemysłowych. Bardzo ważnym aspektem modernizacji takich systemów jest doposażenie ich w odpowiednie czujniki, które pozwolą na szybką i pewną kontrolę poprawności i kompletności pakowania. Są one również przydatne do przeprowadzenia automatycznego procesu paletyzacji, eliminując konieczność pisania skomplikowanych programów dla sterownika PLC.

czujników wizyjnych można wyróżnić sensory koloru, kontrastu, odcienia szarości, jasności, laserowe. Każdy z nich jest w stanie zebrać informacje konieczne do efektywnej kontroli jakości. Na  dobór odpowiedniego rodzaju czujnika wizyjnego ma wpływ to, które z  cech transportowanych elementów są cechami krytycznymi. Cechy krytyczne to te, których obecność lub spełnienie jest konieczne do  uzyskania odpowiedniej funkcjonalności produktu końcowego. Wybierając czujnik wizyjny, należy zwrócić uwagę na jego kształt, sposób montażu czy stopień ochrony. Przykładem czujnika wizyjnego, który może być wykorzystywany w sys-

36

Jednym z najbardziej istotnych wyzwań w opracowaniu funkcjonalności linii pakujących jest przygotowanie ich na bardzo częste zmiany opakowań produktów. O ile samo opakowanie ma najczęściej taki sam kształt, to już inne kolory, nadruki oraz różnego rodzaju dodatki – praktycznie eliminują stosowanie typowych systemów wizyjnych. Dobrą inwestycją w takim przypadku okazują się czujniki odtwarzające kształt obiektu 3D na podstawie pomiaru czasu przelotu światła. W ich przypadku obliczenia bazują na odległości, objętości i wymiarach obiektu, a nie na dwuwymiarowym obrazie.

temach transportowych w przemyśle jest czujnik wykrywający profil geometryczny, kontury i szczeliny o nazwie LR  300, który jest w  ofercie firmy Pepperl+Fuchs. Wyróżniają go czujnik laserowy oraz możliwość kompensowania kolorów i linii konturów. Może znaleźć zastosowanie na przenośnikach elementów gotowych w  celu identyfikowania wad fabrycznych. Innym przykładem nietypowego sensora wizyjnego jest propozycja firmy Turck  – czujnik P4ER wykrywający krawędzie. Niezwykle ważną cechą tego elementu jest możliwość wykonywania do 166 inspekcji w sekundę. Oprócz wykrywania krawędzi i obiektów, czujnik umożliwia określanie

wysokości, szerokości i pozycji kontrolowanego elementu. Bardziej zaawansowanym urządzeniem do zbierania informacji wizyjnej jest kamera, dzięki której można uzyskać dokładny obraz wybranego wycinka przestrzeni. Może on służyć do wielowątkowej analizy z użyciem odpowiedniego oprogramowania oraz algorytmu. Obraz uzyskany z kamery pozwala na jednoczesną kontrolę wielu parametrów badanego obiektu.

Czujniki – zmysły systemów transportowych Oprócz wcześniej wspomnianych sensorów wizyjnych w systemach

AUTOMATYKA


PRODUKTY TEMAT NUMERU transportowych moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; szereg róşnego rodzaju czujnikĂłw, ktĂłre wpĹ&#x201A;ywajÄ&#x2026; na jego efektywnÄ&#x2026; pracÄ&#x2122;. SÄ&#x2026; to czujniki odpowiedzialne za kontrolÄ&#x2122; pozycji i przemieszczenia, czujniki kontrolujÄ&#x2026;ce przepĹ&#x201A;yw znajdujÄ&#x2026;ce zastosowanie w rurociÄ&#x2026;gach â&#x20AC;&#x201C; czyli sensory przepĹ&#x201A;ywu i ciĹ&#x203A;nienia, czujniki poziomu montowane w zbiornikach i  rurociÄ&#x2026;gach, czujniki wilgotnoĹ&#x203A;ci wykorzystywane w rurociÄ&#x2026;gach i do badania wilgotnoĹ&#x203A;ci otoczenia oraz powszechnie stosowane czujniki temperatury. Te ostatnie umoĹźliwiajÄ&#x2026; kontrolÄ&#x2122; temperatury urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; napÄ&#x2122;dowych czy produktu transportowanego w rurociÄ&#x2026;gach. Ze wzglÄ&#x2122;du na zasadÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;ania moĹźna w systemach transportowych wyróşniÄ&#x2021; czujniki: indukcyjne â&#x20AC;&#x201C; umoĹźliwiajÄ&#x2026;ce badanie obecnoĹ&#x203A;ci elementĂłw na przenoĹ&#x203A;niku czy kontrolowanie jakoĹ&#x203A;ci, czujniki optyczne i ultradĹşwiÄ&#x2122;kowe â&#x20AC;&#x201C; pozwalajÄ&#x2026;ce na wykrywanie wszelkiego rodzaju defektĂłw na przenoĹ&#x203A;nikach, takich jak brak produktu czy braki w opakowaniach zbiorczych, czujniki elektromagnetyczne â&#x20AC;&#x201C; wykorzystywane przykĹ&#x201A;adowo do kontrolowania przepĹ&#x201A;ywu w rurociÄ&#x2026;gach. Firma Balluff w swojej ofercie posiada wideĹ&#x201A;kowe czujniki optyczne z serii BGL, ktĂłre majÄ&#x2026; wbudowane nadajnik i odbiornik Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;a podczerwonego w jednej obudowie. DziÄ&#x2122;ki takiemu zabiegowi nie ma koniecznoĹ&#x203A;ci mechanicznej regulacji tych elementĂłw. Producent jako jedno z zastosowaĹ&#x201E; proponuje kontrolÄ&#x2122; obecnoĹ&#x203A;ci i poziomu cieczy w przezroczystych butelkach. BogatÄ&#x2026; ofertÄ&#x2026; czujnikĂłw temperatury moĹźe pochwaliÄ&#x2021; siÄ&#x2122; Limatherm Sensor. PrzykĹ&#x201A;adowo do zastosowaĹ&#x201E; w rurociÄ&#x2026;gach firma proponuje sensory TOPGNS, TTJGNS, TTKGNS. Ich osĹ&#x201A;ony wykonane sÄ&#x2026; w caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci ze stali kwasoodpornej, co czyni je dopuszczonymi do pracy w bezpoĹ&#x203A;rednim kontakcie z şywnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;.

Niezmienna wydajnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w najczystszej postaci

Uniwersalny charakter pakowania i transportu

Agnieszka Staniszewska ,/) *.

7-8/2018

Stäubli posiada w swojej ofercie szerokÄ&#x2026; gamÄ&#x2122; wysokowydajnych robotĂłw czteroosiowych i szeĹ&#x203A;cioosiowych w wykonaniu standardowym i specjalnym. Roboty speĹ&#x201A;niajÄ&#x2026; najwyĹźsze standardy w najbardziej wymagajÄ&#x2026;cych aplikacjach przemysĹ&#x201A;owych.

Man and Machine

www.staubli.com

1â&#x20AC;&#x201C; 4 paĹşdziernika 2018 Serdecznie zapraszamy na stoisko 42 w hali 6

R E K L A M A

B 4 

Automatyzacja pakowania i transportu w przemyĹ&#x203A;le jest coraz powszechniejszym zjawiskiem. DosyÄ&#x2021; duĹźa powtarzalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; sekwencji skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; na te czynnoĹ&#x203A;ci jest aspektem przemawiajÄ&#x2026;cym za ich automatyzowaniem. DziÄ&#x2122;ki takiemu dziaĹ&#x201A;aniu procesy stajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; efektywniejsze, a w dĹ&#x201A;uĹźszej perspektywie bardziej ekonomiczne. Pakowanie i transport to rĂłwnieĹź czynnoĹ&#x203A;ci, ktĂłre sÄ&#x2026; wykonywane praktycznie w kaĹźdym procesie produkcyjnym. Trudno wyobraziÄ&#x2021; sobie dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przemysĹ&#x201A;owÄ&#x2026; bez systemĂłw transportowych, ktĂłre tak naprawdÄ&#x2122; stanowiÄ&#x2026; krÄ&#x2122;gosĹ&#x201A;up linii produkcyjnych, niejednokrotnie bardzo zaawansowanych. MoĹźna wiÄ&#x2122;c powiedzieÄ&#x2021;, Ĺźe pakowanie i transport majÄ&#x2026; uniwersalny charakter. KaĹźdy czĹ&#x201A;owiek korzysta na co dzieĹ&#x201E; z róşnego rodzaju produktĂłw, ktĂłre zostaĹ&#x201A;y wczeĹ&#x203A;niej zapakowane i byĹ&#x201A;y transportowane miÄ&#x2122;dzy róşnorodnymi maszynami i urzÄ&#x2026;dzaniami, zanim trafiĹ&#x201A;y w jego rÄ&#x2122;ce.

Staubli Ĺ ĂłdĹş Sp. z o.o., +48 42 6368504, staubli.pl@staubli.com

37


TEMAT NUMERU

Efektywne sortowanie produktĂłw spoĹźywczych Case study . "  "! "! &G I

 K &  +

   L 

&   I

1 "& 4

N

ieodĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznym elementem wspĂłĹ&#x201A;czesnego handlu jest przepakowywanie segregowanej ĹźywnoĹ&#x203A;ci do opakowaĹ&#x201E; mieszanych. To rĂłwnieĹź zadanie idealne do realizowania z udziaĹ&#x201A;em szybkich robotĂłw.

Problem Wyzwaniem jest zapewnienie efektywnego przepakowywania ĹźywnoĹ&#x203A;ci.

Stan faktyczny Firma SVZ Maschinenbau GmbH, zaĹ&#x201A;oĹźona w 1999 r., specjalizuje siÄ&#x2122; w  automatyzacji zadaĹ&#x201E; zwiÄ&#x2026;zanych z  koĹ&#x201E;cowym pakowaniem produktĂłw. Jednym z przykĹ&#x201A;adĂłw opracowa-

38

P R O M O C J A

nego w ostatnim czasie rozwiÄ&#x2026;zania do pakowania produktĂłw autorstwa SVZ jest system selekcyjny wyposaĹźony w szeĹ&#x203A;Ä&#x2021; ultraszybkich robotĂłw Stäubli SCARA. System zostaĹ&#x201A; przygotowany z myĹ&#x203A;lÄ&#x2026; o znanym producencie ĹźywnoĹ&#x203A;ci. Specyfikacja nie byĹ&#x201A;a nowa. Paczki z segregowanymi produktami naleĹźy najpierw rozpakowaÄ&#x2021;, a  nastÄ&#x2122;pnie wymieszaÄ&#x2021; produkty. â&#x20AC;&#x201C; W  zwiÄ&#x2026;zku z rosnÄ&#x2026;cymi wymaganiami co do zasobĂłw produkcyjnych i  opakowaĹ&#x201E;, czasochĹ&#x201A;onne oraz pracochĹ&#x201A;onne rozwiÄ&#x2026;zania nieuchronnie muszÄ&#x2026; zostaÄ&#x2021; zastÄ&#x2026;pione bardziej zautomatyzowanymi metodami. Bez wzglÄ&#x2122;du na to, czy dotyczy to selekcjonowania na-

AUTOMATYKA


TEMAT NUMERU

biaĹ&#x201A;u, wÄ&#x2122;dlin w plasterkach, saĹ&#x201A;atek, pĹ&#x201A;atkĂłw Ĺ&#x203A;niadaniowych czy wyrobĂłw cukierniczych, automatyzacja produkcji za pomocÄ&#x2026; robotĂłw stanowi przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; przemysĹ&#x201A;u spoĹźywczego â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Bernd Bleher, Sales Manager i specjalista ds. pakowania w SVZ.

Cel Efektem, ktĂłry powinien zostaÄ&#x2021; osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;ty, ma byÄ&#x2021; uzyskanie maksymalnej elastycznoĹ&#x203A;ci dziÄ&#x2122;ki systemom hybrydowym.

B 4 R1

RozwiÄ&#x2026;zanie Firma SVZ dopasowuje poziom automatyzacji do indywidualnych potrzeb klienta. W  przypadku nowych linii spoĹźywczych specjaliĹ&#x203A;ci zdecydowali siÄ&#x2122; na  systemy hybrydowe â&#x20AC;&#x201C; roboty byĹ&#x201A;y odpowiedzialne za wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwe przepakowywanie pojemnikĂłw, zaĹ&#x203A; zaĹ&#x201A;adunek taĹ&#x203A;mociÄ&#x2026;gu odbywaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; manualnie. â&#x20AC;&#x201C; DziÄ&#x2122;ki zastosowaniu tego pĂłĹ&#x201A;automatycznego systemu osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my konsensus miÄ&#x2122;dzy wysokÄ&#x2026; wydajnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; a maksymalnÄ&#x2026; elastycznoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. Zadanie pick&place, czyli selekcjonowanie i przenoszenie, jest realizowane za pomocÄ&#x2026; ultraszybkich robotĂłw TS80 SCARA produkowanych przez firmÄ&#x2122; Stäubli. Z kolei zaĹ&#x201A;adunek na taĹ&#x203A;mociÄ&#x2026;g oraz odbiĂłr gotowych wymieszanych opakowaĹ&#x201E; odbywa siÄ&#x2122; przy pomocy pracownika, przy zaĹ&#x201A;oĹźeniu, Ĺźe elastycznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jest waĹźniejsza niĹź sama prÄ&#x2122;dkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tych procesĂłw â&#x20AC;&#x201C; wyjaĹ&#x203A;nia Bernd Bleher. Schemat budowy urzÄ&#x2026;dzenia uzmysĹ&#x201A;awia, co przedstawiciel firmy Stäubli miaĹ&#x201A; na  myĹ&#x203A;li. Produkty spoĹźywcze w plastikowych pojemnikach z pokrywÄ&#x2026; i  tulejÄ&#x2026;, posegregowane wedĹ&#x201A;ug rodzaju, sÄ&#x2026;  umieszczane w  oddzielnych kartonowych opakowaniach. UrzÄ&#x2026;dzenie do pakowania skĹ&#x201A;ada siÄ&#x2122; z centralnego systemu przenoszenia kartonĂłw, 12 automatycznych przenoĹ&#x203A;nikĂłw rolkowych, ktĂłre przenoszÄ&#x2026; kartony jednakowej wielkoĹ&#x203A;ci, oraz szeĹ&#x203A;ciu bardzo wydajnych robotĂłw. Jak podkreĹ&#x203A;la Bernd Bleher, wybĂłr robotĂłw Stäubli TS80 SCARA do tego zadania nie byĹ&#x201A; przypadkowy. â&#x20AC;&#x201C; UrzÄ&#x2026;dzenia Stäubli zawsze uzyskiwaĹ&#x201A;y najwyĹźsze oceny za wyjÄ&#x2026;tkowÄ&#x2026; precyzjÄ&#x2122;. 7-8/2018

Do naszej linii produkcyjnej potrzebne byĹ&#x201A;y maszyny, ktĂłre cechowaĹ&#x201A;aby maksymalna dynamika dziaĹ&#x201A;ania, daleki zasiÄ&#x2122;g ramienia robota oraz optymalna integracja z systemem. Roboty TS80 speĹ&#x201A;niaĹ&#x201A;y wszystkie wymienione kryteria. Ponadto nasi klienci oczekujÄ&#x2026; najwyĹźszego poziomu dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;ci systemu, co takĹźe przemawiaĹ&#x201A;o za wykorzystaniem robotĂłw Stäubli â&#x20AC;&#x201C; wyjaĹ&#x203A;nia reprezentant firmy SVZ.

Rezultat Operatorzy linii produkcyjnej Ĺ&#x201A;adujÄ&#x2026; odpowiednie kartony na przenoĹ&#x203A;nik taĹ&#x203A;mowy, aby mĂłc uzyskaÄ&#x2021; poĹźÄ&#x2026;dany asortyment. KaĹźdy z kartonĂłw zawiera 24 pojemniki z tym samym produktem. NastÄ&#x2122;pnie robot ma za zadanie posortowaÄ&#x2021; ich zawartoĹ&#x203A;Ä&#x2021;.

Stäubli TS80 SCARA moĹźe pochwaliÄ&#x2021; siÄ&#x2122; znakomitÄ&#x2026; wydajnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; w ciÄ&#x2026;gu dnia pracy. DziÄ&#x2122;ki wyposaĹźeniu w  chwytaki próşniowe, zaprojektowane przez SVZ, robot jest w  stanie pobraÄ&#x2021; poszczegĂłlne pojemniki z kartonĂłw i umieĹ&#x203A;ciÄ&#x2021; je w pudeĹ&#x201A;kach ze zmieszanymi produktami zgodnie z  ustawieniami skonfigurowanymi w programie sterujÄ&#x2026;cym. To wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie dziÄ&#x2122;ki dynamice TS80 SCARA moĹźliwa jest realizacja caĹ&#x201A;ego procesu produkcji w Ĺ&#x203A;ciĹ&#x203A;le okreĹ&#x203A;lonym przez uĹźytkownika czasie.

  & 4 ) >?S>6 @8/??6 T  . 4 &1 4

39


TEMAT NUMERU

Zindywidualizowana elastyczna produkcja SuperTrak dla przemysĹ&#x201A;owego transportu Spersonalizowane produkty,  L  + G

 I  IG ""& K G K & 4

O  I&  

"&  & !

" 1  "& 

 &GG "" G4 W  + L 1M

 " ! &

3 K "& 4 O K G  !

 ! "&! Q ( " 

   &"-+

  G& "1 " " &4

J

ak podkreĹ&#x203A;la Robert Kickinger, menedĹźer ds. technologii mechatronicznych w B&R, produkty niestandardowe majÄ&#x2026; dla klientĂłw szczegĂłlnÄ&#x2026; wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. PrzykĹ&#x201A;adem ciekawego podejĹ&#x203A;cia biznesowego sÄ&#x2026; zindywidualizowane albumy ze zdjÄ&#x2122;ciami, ktĂłre klienci mogÄ&#x2026; tworzyÄ&#x2021; w  sieci i ktĂłre sÄ&#x2026; im dostarczane bezpoĹ&#x203A;rednio do domu. Zamiast pĹ&#x201A;aciÄ&#x2021; za tradycyjny album fotograficzny z obwolutami, klienci wolÄ&#x2026; zapĹ&#x201A;aciÄ&#x2021; kilka razy wiÄ&#x2122;cej za produkt spersonalizowany. Z perspektywy producenta te niestandardowe produkty muszÄ&#x2026; speĹ&#x201A;niaÄ&#x2021; jeden warunek. â&#x20AC;&#x201C; MuszÄ&#x2026; nadawaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; do wysoce zautomatyzowanej produkcji wielkoseryjnej, w  przeciwnym ra-

zie koszty jednostkowe bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; zbyt wysokie, aby produkcja byĹ&#x201A;a opĹ&#x201A;acalna â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Robert Kickinger.

Istota niestandardowej produkcji To, czego ciÄ&#x2026;gle brak w wielu sektorach produkcji, to odpowiednie maszyny. Tendencja przechodzenia od  â&#x20AC;&#x17E;personalizacji dekoracyjnejâ&#x20AC;? w kierunku produktĂłw o niestandardowych wymiarach geometrycznych obejmuje coraz wiÄ&#x2122;cej branĹź. Jednak na  tym etapie w trakcie cyklu produkcyjnego nadal wymagane sÄ&#x2026; rÄ&#x2122;cznie realizowane procesy. Przezbrojenie na inny wariant produktu wciÄ&#x2026;Ĺź wymaga zatrzymania maszyny, co oznacza stratÄ&#x2122; cennego czasu i utratÄ&#x2122; korzyĹ&#x203A;ci typowych dla produkcji masowej. DoskonaĹ&#x201A;ym przykĹ&#x201A;adem jest produkcja okien. NiezaleĹźnie od asortymentu okien o standardowych wymiarach firmy budowlane mogÄ&#x2026; rĂłwnieĹź zamawiaÄ&#x2021; wymiary niestandardowe, zgodne z potrzebami klienta. â&#x20AC;&#x201C; Produkcja poszczegĂłlnych elementĂłw okien zostaĹ&#x201A;a skutecznie zautomatyzowana, niemniej kaĹźde przestawienie oznacza koniecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ingerencji pracownika i zmiany wymiarĂłw â&#x20AC;&#x201C; zauwaĹźa menedĹźer ds. technologii mechatronicznych w B&R. 

W stronÄ&#x2122; masowej indywidualizacji Zdaniem Roberta Kickingera jedynym sposobem osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia poziomu efektywnoĹ&#x203A;ci charakterystycznej dla produkcji masowej jest zautomatyzowana elastycznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, a odpowiedziÄ&#x2026; na to wyzwanie jest nowoczesna technologia. Nowoczesne systemy informatyczne umoĹźliwiajÄ&#x2026; bezpoĹ&#x203A;rednie 40

P R O M O C J A

AUT AUTOMATYKA


TEMAT NUMERU wspĂłĹ&#x201A;dziaĹ&#x201A;anie z klientem w procesie wytwarzania i uruchamianie produkcji w momencie zĹ&#x201A;oĹźenia zamĂłwienia. Z kolei zautomatyzowane, sterowane programowo procesy przezbrajania umoĹźliwiajÄ&#x2026; osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cie tego poziomu elastycznoĹ&#x203A;ci, ktĂłry czyni opĹ&#x201A;acalnÄ&#x2026; produkcjÄ&#x2122; jednostkowÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x201C; JeĹ&#x203A;li poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czymy te  dwie moĹźliwoĹ&#x203A;ci, moĹźemy wytwarzaÄ&#x2021; produkty zindywidualizowane w warunkach produkcji masowej, bez dodatkowego wzrostu kosztĂłw jednostkowych. To, do czego dÄ&#x2026;Ĺźymy, to caĹ&#x201A;kowicie nowa generacja technologii produkcji â&#x20AC;&#x201C; podkreĹ&#x203A;la przedstawiciel B&R.

Wszystko zaleşy od transportu

B 4 ( &  

IstniejÄ&#x2026;ca technologia transportu wykazuje powaĹźne braki w konfrontacji z warunkami panujÄ&#x2026;cymi w przemyĹ&#x203A;le. PrzykĹ&#x201A;adowo zabieg regulacji prowadnic jest czÄ&#x2122;sto bardzo czasochĹ&#x201A;onny. NiektĂłre systemy majÄ&#x2026; niewystarczajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; noĹ&#x203A;noĹ&#x203A;Ä&#x2021;, inne z  kolei nie majÄ&#x2026; niezbÄ&#x2122;dnych funkcji bezpieczeĹ&#x201E;stwa. Elastyczne operacje w  produkcji jednostkowej wymagajÄ&#x2026; maszyn, ktĂłre mogÄ&#x2026; dostosowywaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; automatycznie, bez interwencji operatora. PrzykĹ&#x201A;adowo rama okna 140 cm jest

wiÄ&#x2122;ksza okna wi iÄ&#x2122;kksz s a niĹź iĹź rama o kna 130 kna 1330 cm, cm m, wiÄ&#x2122;c wiiÄ&#x2122;c maszyna musii byÄ&#x2021; b Ä&#x2021; w stanie t i uwzglÄ&#x2122;dl d niÄ&#x2021; tÄ&#x2122; róşnicÄ&#x2122;. WdroĹźenie inteligentnego systemu transportowego jest idealnym rozwiÄ&#x2026;zaniem sterowania transportem z zachowaniem wymaganego poziomu elastycznoĹ&#x203A;ci. W przeciwieĹ&#x201E;stwie do zwykĹ&#x201A;ych przenoĹ&#x203A;nikĂłw taĹ&#x203A;mowych, ze sztywnÄ&#x2026; synchronizacjÄ&#x2026;, inteligentny system transportowy przenosi i ustawia kaĹźdy produkt indywidualnie â&#x20AC;&#x201C; przy zmiennych pozycjach, prÄ&#x2122;dkoĹ&#x203A;ciach i odstÄ&#x2122;pach. â&#x20AC;&#x201C; SuperTrak B&R to niezawodny, elastyczny system sterowania transportem, pozwalajacy 7-8/2018

na wdroĹźenie niezwykle precyzyjnej technologii produkcji, ktĂłra umozliwia masowÄ&#x2026; personalizacjÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; wyjaĹ&#x203A;nia Robert Kickinger.

Technologia transportu przemysĹ&#x201A;owego ATS SuperTrak zostaĹ&#x201A; opracowany przez firmÄ&#x2122; B&R na  potrzeby pracy ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ej w trudnych warunkach przemysĹ&#x201A;owych. System jest niezawodny, bezpieczny i wyjÄ&#x2026;tkowo Ĺ&#x201A;atwy w obsĹ&#x201A;udze. â&#x20AC;&#x201C; To, Ĺźe wĂłzki moĹźna Ĺ&#x201A;atwo wymieniaÄ&#x2021;, bez koniecznoĹ&#x203A;ci demontaĹźu toru jazdy, jest ogromnÄ&#x2026; zaletÄ&#x2026; systemu B&R â&#x20AC;&#x201C; stwierdza menedĹźer ds. technologii mechatronicznych w B&R. Efektem jest bardzo krĂłtki Ĺ&#x203A;redni czas serwisu oraz wiÄ&#x2122;ksza wydajnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; caĹ&#x201A;ej linii.

Bezproblemowa integracja z CNC i robotykÄ&#x2026; Precyzyjna synchronizacja w  czasie rzeczywistym wĂłzkĂłw i  wszystkich rodzajĂłw serwoosi, systemĂłw CNC i robotyki gwarantuje wysokÄ&#x2026; jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; procesu produkcyjnego. SuperTrak integruje siÄ&#x2122; z robotami i innymi urzÄ&#x2026;dzeniami sterowanymi cyfrowo, tworzÄ&#x2026;c jednolity zautomatyzowany system produkcyjny.

BĹ&#x201A;yskawiczne przezbrajanie System SuperTrak optymalizuje czas przezbrajania dla róşnych produktĂłw

wytwarzanych na tej samej linii. Gdy tylko nowa opcja zostanie wybrana na panelu operatora lub za poĹ&#x203A;rednictwem systemu planowania produkcji, system transportowy automatycznie przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;czy siÄ&#x2122; na  nowy produkt. Znacznie ograniczono lub caĹ&#x201A;kowicie wyeliminowano czasochĹ&#x201A;onnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; mechanicznego przestawienienia miÄ&#x2122;dzy produktami. DziÄ&#x2122;ki duĹźej pojemnoĹ&#x203A;ci Ĺ&#x201A;adunkowej SuperTrak moĹźe obsĹ&#x201A;ugiwaÄ&#x2021; ciÄ&#x2122;Ĺźsze produkty. Po stronie popytu trend personalizowania produktĂłw jest napÄ&#x2122;dzany przez oczekiwania konsumentĂłw â&#x20AC;&#x201C; zwĹ&#x201A;aszcza przedstawicieli pokolenia epoki cyfrowej. Po  stronie podaĹźy ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;a ewolucja mechatroniki daje poczÄ&#x2026;tek nowej generacji technologii produkcji na potrzeby indywidualizacji masowej. â&#x20AC;&#x201C; SuperTrak zapewnia niezawodne, przemysĹ&#x201A;owe sterowanie ruchami. DziÄ&#x2122;ki niemu ta wysoce elastyczna technologia produkcji zajmie wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwe miejsce w  systemie inteligentnej fabryki â&#x20AC;&#x201C; podsumowuje Robert Kickinger.

B&R AUTOMATYKA   & 4 4 ! 7? :7/76@  4 :7 >9: ?8 ?? / 3Q4" A1/& 4 41/& 4

41


TEMAT NUMERU

Technologia RFID w przemyĹ&#x203A;le spoĹźywczym . &K " 

" & 1L "L  I   + 4 4 K&1  !  4 

 I  KM   !

 +  ! LKM 

"! 1GX Y11 Z+  1 ! 1  &LG! "&

"& 4 ; 

 L   K LK K  "! "& &4

42

Z

 podobnymi problemami miaĹ&#x201A;a do  czynienia SpĂłĹ&#x201A;dzielnia Mleczarska GostyĹ&#x201E;. ZakĹ&#x201A;ad zainwestowaĹ&#x201A; w stacje mycia mlekowozĂłw, pracujÄ&#x2026;ce w ukĹ&#x201A;adzie zamkniÄ&#x2122;tym CIP. Metoda ta  jest skomplikowana, ale gwarantuje perfekcyjne przygotowanie zbiornikĂłw do przyjÄ&#x2122;cia produktu. W SM GostyĹ&#x201E; stosuje siÄ&#x2122; dwa typy mycia â&#x20AC;&#x201C; krĂłtkie (miÄ&#x2122;dzy przejazdami) oraz dĹ&#x201A;ugie (po  caĹ&#x201A;ym dniu). Kierowcy mlekowozĂłw wyposaĹźeni byli w  karty RFID, uruchamiajÄ&#x2026;ce konkretny typ czyszczenia. ZdarzaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; jednak, Ĺźe  omyĹ&#x201A;kowo wybierali drugi program mycia i  cysterna nie mogĹ&#x201A;a wyjechaÄ&#x2021;. SM  GostyĹ&#x201E; zwrĂłciĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; wiÄ&#x2122;c do firmy Balluff o pomoc w kwestii zautomatyzowania procesu mycia mlekowozĂłw. P R O M O C J A

Technologia RFID w automatyzacji mycia mlekowozĂłw Aby zniwelowaÄ&#x2021; problem pomyĹ&#x201A;ki przy wyborze typu mycia, wszystkie pojazdy zostaĹ&#x201A;y wyposaĹźone w  tagi RFID w  technologii ultrawysokich AUTOMATYKA


TEMAT NUMERU czÄ&#x2122;stotliwoĹ&#x203A;ci (UHF). Po wypompowaniu mleka czytnik RFID odbiera informacjÄ&#x2122; o  tym, w  jaki sposĂłb cysterna ma byÄ&#x2021; umyta, a nastÄ&#x2122;pnie rozpoczyna siÄ&#x2122; proces wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwego czyszczenia. W  ten sposĂłb zautomatyzowano proces decyzyjny â&#x20AC;&#x201C; obecnie tryb mycia wskazuje system, co minimalizuje ryzyko pomyĹ&#x201A;ki i zatrzymania pojazdu w stacji myjÄ&#x2026;cej do koĹ&#x201E;ca dnia.

Technologia RFID w kontroli jakoĹ&#x203A;ci Kolejnym wyzwaniem byĹ&#x201A;a korelacja transportu mleka z szybkim przesyĹ&#x201A;em informacji o jego parametrach fizycznych. Jego g o realizacjÄ&#x2122; go rea r eali liza zacj cjÄ&#x2122;Ä&#x2122; rĂłwrĂłw rĂł w nieĹź umoĹźliwiĹ&#x201A;a technologia RFID. Po  wjechaniu cysterny ysterny do  garaĹźu czytnik RFID rozpoznaz poznaje tag przytwierw ierdzony do  kabi-ny pojazdu. Później nastÄ&#x2122;puje wyszukaniee cysterny oraz danych a nych o  jej trasie w  systemie. Informacje trafiajÄ&#x2026; ajÄ&#x2026; do  laboratorium, w ktĂłrym odbywa odbywa siÄ&#x2122; badanie parametrĂłw mleka. ka. NastÄ&#x2122;pnie przekazywane sÄ&#x2026; do wewnÄ&#x2122;trznego wewnÄ&#x2122;trznego systemu ERP i na ich h podstawie odbywa siÄ&#x2122; wypompowanie mleka do wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwego zbiornika.

B 4 

&33

Technologia RFID a traceability (system Ĺ&#x203A;ledzenia) Kolejnym newralgicznym punktem w procesie transportu mleka byĹ&#x201A;o ustalanie tras przejazdĂłw oraz Ĺ&#x203A;ledzenie mlekowozĂłw. DziÄ&#x2122;ki temu, Ĺźe system RFID zostaĹ&#x201A; skorelowany z wewnÄ&#x2122;trznym systemem ERP SM  GostyĹ&#x201E;, po  zakoĹ&#x201E;czeniu mycia poĹ&#x203A;redniego do sterownika samochodu wysyĹ&#x201A;ane sÄ&#x2026;  informacje o  nowej trasie, ktĂłrÄ&#x2026; kierowca widzi w panelu. Wszystkie dane o przejazdach sÄ&#x2026; ponadto magazynowane, co  pozwala na  dokĹ&#x201A;adne przeĹ&#x203A;ledzenie kursĂłw w róşnych przedziaĹ&#x201A;ach czasowych, a  tym samym na dĹ&#x201A;ugofalowe planowanie nowych, optymalnych tras oraz bieĹźÄ&#x2026;ce korygowanie tych, ktĂłre wpĹ&#x201A;ywajÄ&#x2026; na opóźnienia. 7-8/2018

KorzyĹ&#x203A;ci K orzyĹ&#x203A;ci S SM GostyĹ&#x201E; M G GostyĹ&#x201E; technologii z zastosowania te echnologii RFID Technologia RFID, zaimplementoza a mplementowana w  SM  GostyĹ&#x201E;, sprowadza sprowadza siÄ&#x2122; w praktyce do ssystemu stemu trzech stacji. Gdy dy mlekowĂłz wĂł podjeĹźdĹźa do  d o  pierwszej z nich, czytnik RFID sprawdza tagg i  odczytuje z systemu z syste emu od jakiego rolnika pochodzi pochodzi konkretny transport mleka mlekka oraz prĂłbki, po czym wysyĹ&#x201A;a te dane te dane do laboratorium. Na drugiej stacjii produkt jest wypompowywany do  przygotowanych wczeĹ&#x203A;niej zbiornikĂłw. ikĂłw. Trzecia stacja to  proces mycia, a, dobierany na  podstawie danych h zawartych w tagu RFID. SM GostyĹ&#x201E;,, dziÄ&#x2122;ki wproRFID uzyskaĹ&#x201A;a wadzeniu technologii RFID, wiele korzyĹ&#x203A;ci: â&#x20AC;˘ technologia RFID skraca czas przejazdu mlekowozĂłw oraz ich mycie â&#x20AC;&#x201C; wiÄ&#x2122;ksza automatyzacja procesĂłw umoĹźliwia zrealizowanie duĹźej liczby przejazdĂłw w ciÄ&#x2026;gu dnia, â&#x20AC;˘ identyfikacja produktu pomaga budowaÄ&#x2021; jego â&#x20AC;&#x17E;rodowĂłdâ&#x20AC;?, co oznacza bieĹźÄ&#x2026;cÄ&#x2026; kontrolÄ&#x2122; jakoĹ&#x203A;ci mleka pochodzÄ&#x2026;cego od  poszczegĂłlnych rolnikĂłw, â&#x20AC;˘ tagi RFID pomagajÄ&#x2026; podwyĹźszaÄ&#x2021; standardy higieniczne pracy ze wzglÄ&#x2122;du na zautomatyzowanie procesu mycia mlekowozĂłw i szybki przesyĹ&#x201A; danych z i do laboratorium,

â&#x20AC;˘ usprawniona kontrola jakoĹ&#x203A;ci i przyspieszenie transportu generuje oszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;ci, ktĂłre firma z powodzeniem moĹźe inwestowaÄ&#x2021; w inne obszary dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci. WiÄ&#x2122;cej informacji, dotyczÄ&#x2026;cych zarĂłwno rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; Balluff, jak i  ich implementacji w  róşnych przedsiÄ&#x2122;biorstwach, moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; na blogu innovatingautomation.pl.

BALLUFF Sp. z o.o. & 4 5 67+ 89/87: ; / 1

&33A1

&334"

 4 <7 =>6 ?@ ??+ 3# <7 ==> 9@ =? 41

&334"

43


TEMAT NUMERU

Zrobotyzowana paletyzacja z Tower TR1000 0 IK & !  LG 4 4

" "  "  + && && "  L "&

" 1 4 ;  "    ! K + ! 

 & "" 

K ! 4

.     GL " "" !

1" 4

C

B 4 ;)1

hcÄ&#x2026;c skutecznie podnieĹ&#x203A;Ä&#x2021; efektywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; produkcji, w pierwszej kolejnoĹ&#x203A;ci naleĹźy przeprowadziÄ&#x2021; caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ciowÄ&#x2026; analizÄ&#x2122; funkcjonowania przedsiÄ&#x2122;biorstwa. Pozwoli to wskazaÄ&#x2021; tzw. wÄ&#x2026;skie gardĹ&#x201A;a, ktĂłrych modernizacja usprawni dziaĹ&#x201A;ania, poprawi jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wytwarzania i umoĹźliwi optymalne wykorzystanie parku przemysĹ&#x201A;owego. Efektem bÄ&#x2122;dzie obniĹźenie kosztĂłw wytwarzania. Analiza powinna wskazaÄ&#x2021; operacje nieergonomiczne i uciÄ&#x2026;Ĺźliwe dla czĹ&#x201A;owieka, a takĹźe czasochĹ&#x201A;onne, angaĹźujÄ&#x2026;ce duĹźÄ&#x2026; liczbÄ&#x2122; osĂłb i powtarzalne procesy, ktĂłre Ĺ&#x201A;atwo moĹźna zautomatyzowaÄ&#x2021;. RĂłwnie waĹźne jest wyszczegĂłlnienie dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; niebezpiecznych dla czĹ&#x201A;owieka. Po przeprowadzonej analizie czÄ&#x2122;sto okazuje siÄ&#x2122;, Ĺźe paletyzacja â&#x20AC;&#x201C; proces realizowany niemal w kaĹźdym przedsiÄ&#x2122;biorstwie â&#x20AC;&#x201C; stanowi punkt krytyczny dla pĹ&#x201A;ynnoĹ&#x203A;ci przebiegu produkcji.

Usprawniona produkcja Skutecznym narzÄ&#x2122;dziem zapewniajÄ&#x2026;cym wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwÄ&#x2026; organizacjÄ&#x2122; koĹ&#x201E;ca 7-8/2018

linii produkcyjnej, a tym samym produktywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i sprawny przepĹ&#x201A;yw, jest robotyzacja paletyzowania. Dlaczego wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie robot przemysĹ&#x201A;owy? Wynika to z elastycznoĹ&#x203A;ci tego rozwiÄ&#x2026;zania â&#x20AC;&#x201C; moĹźna go bardzo szybko przezbroiÄ&#x2021; do przenoszenia róşnorodnych detali, wymieniajÄ&#x2026;c koĹ&#x201E;cĂłwkÄ&#x2122; roboczÄ&#x2026;, najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej chwytak. Kluczowy jest wybĂłr odpowiedniego modelu robota, ktĂłrego parametry pozwolÄ&#x2026; na optymalne wykorzystanie go  w  danej aplikacji. Warto wĂłwczas okreĹ&#x203A;liÄ&#x2021; wymagany zakresu ruchu, udĹşwig, powtarzalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pozycjonowania oraz czas potrzebny na wykonanie zadania.

Precyzja Jednym z rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; sĹ&#x201A;uĹźÄ&#x2026;cych automatyzacji procesu paletyzacji jest zastosowanie robotĂłw przemysĹ&#x201A;owych o  kinematyce cylindrycznej (obrĂłt-przesuw-przesuw). PrzykĹ&#x201A;adowo roboty, ktĂłre umoĹźliwiajÄ&#x2026; dodatkowo obrĂłt gĹ&#x201A;owicy (np. chwytaka) wokĂłĹ&#x201A; wĹ&#x201A;asnej osi, znakomicie sprawdzÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w przypadku paletyzacji popularnych europalet. Takie roboty moĹźna rĂłwnieĹź ustawiÄ&#x2021; na  ukĹ&#x201A;adzie jezdnym, dziÄ&#x2122;ki czemu sÄ&#x2026; w stanie obsĹ&#x201A;uĹźyÄ&#x2021; kilka linii lub ukĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; towary na wielu paletach, rozdzielajÄ&#x2026;c poszczegĂłlne wersje produktu na róşne dostawy. P R O M O C J A

Jednym z takich urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; jest robot Tower TR1000 produkcji firmy WObit.

Konstrukcja W podstawie robota Tower TR1000 zastosowana jest przekĹ&#x201A;adnia cykloidalna, zapewniajÄ&#x2026;ca dynamiczny i precyzyjny obrĂłt ramienia do 270°. Robot moĹźe przenosiÄ&#x2021; Ĺ&#x201A;adunki o Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznej masie do 25 kg, przy maksymalnym zasiÄ&#x2122;gu ramienia 1000 mm. Konstrukcja robota moĹźe byÄ&#x2021; przystosowana do posadowienia jej na ukĹ&#x201A;adzie jezdnym, opartym np. na prowadnicach liniowych oraz napÄ&#x2122;dzie listwy zÄ&#x2122;batej. W  ten sposĂłb robot zyskuje dodatkowÄ&#x2026; oĹ&#x203A; ruchu, wzdĹ&#x201A;uĹź ktĂłrej moĹźe przemieszczaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z Ĺ&#x201A;adunkiem na niemal dowolnym dystansie. Tower TR1000 moĹźe rĂłwnieĹź wspĂłĹ&#x201A;pracowaÄ&#x2021; z robotami AGV i np. zapeĹ&#x201A;niaÄ&#x2021; palety transportowane przy uĹźyciu robotĂłw samojezdnych. WiÄ&#x2122;cej informacji o  moĹźliwoĹ&#x203A;ciach robota TR1000 oraz innych robotach przemysĹ&#x201A;owych WObit moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; na stronie www.wobit.com.pl.

PPH WObit E.K.J. Ober s.c. 0I1 7:+ :6/?98  4 :7 66 6< 966+ 3# :7 66 6< 9=@ / 1 A1 44"

41 44"

45


TEMAT NUMERU

Innowacyjne pierĹ&#x203A;cienie Ĺ&#x203A;lizgowe KĂźbler oferuje wsparcie dla &! "&

" \  ] "  &G!

"  4

*L    ! " K 

K ! ^G 1 !_+

 " G "M  + G

 &G " 3  1 

&1  4

B 4 &1 

T

a technologia jest powszechnie stosowana w  stoĹ&#x201A;ach obrotowych lub robotach przemysĹ&#x201A;owych, ktĂłre muszÄ&#x2026; powtĂłrzyÄ&#x2021; swĂłj ruch i  zadania miliony razy ze  staĹ&#x201A;Ä&#x2026; i  powtarzalnÄ&#x2026; dokĹ&#x201A;adnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. Z  tego wzglÄ&#x2122;du pierĹ&#x203A;cienie Ĺ&#x203A;lizgowe majÄ&#x2026; system powĹ&#x201A;ok wykonany np. ze stali szlachetnej, ktĂłrÄ&#x2026; cechuje wysoka odpornoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na Ĺ&#x203A;cieranie. Kombinacja duĹźej róşnorodnoĹ&#x203A;ci materiaĹ&#x201A;Ăłw stykowych zapewnia bezproblemowÄ&#x2026; transmisjÄ&#x2122; sygnaĹ&#x201A;Ăłw nisko- i wysokoprÄ&#x2026;dowych oraz zabezpiecza przed utlenianiem lub korozjÄ&#x2026;.

7-8/2018

Maszyny flow pack PierĹ&#x203A;cieĹ&#x201E; Ĺ&#x203A;lizgowy SR060E zostaĹ&#x201A; specjalnie zaprojektowany do maszyn typu flow pack, ktĂłre podlegajÄ&#x2026; restrykcyjnym wymogom higienicznym, poniewaĹź sÄ&#x2026; stosowane gĹ&#x201A;Ăłwnie w przemyĹ&#x203A;le spoĹźywczym, medycznym i farmaceutycznym. Tym samym rygorom podlegajÄ&#x2026; wszystkie czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci skĹ&#x201A;adowe maszyn. GĹ&#x201A;adka i pĹ&#x201A;aska powierzchnia pierĹ&#x203A;cienia SR060 uĹ&#x201A;atwia czyszczenie, a same styki pierĹ&#x203A;cienia Ĺ&#x203A;lizgowego prawie nie wymagajÄ&#x2026; serwisowania. DziÄ&#x2122;ki zastosowanym materiaĹ&#x201A;om i technologii osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;to szczegĂłlnie dĹ&#x201A;ugi czas ĹźywotnoĹ&#x203A;ci zĹ&#x201A;Ä&#x2026;czy. PierĹ&#x203A;cieĹ&#x201E; Ĺ&#x203A;lizgowy SR060E jest jednoczeĹ&#x203A;nie kompaktowym oraz niskokosztowym zĹ&#x201A;Ä&#x2026;czem. Mimo maĹ&#x201A;ych rozmiarĂłw moĹźe przesyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; do trzech sygnaĹ&#x201A;Ăłw zasilajÄ&#x2026;cych oraz do dwĂłch sygnaĹ&#x201A;Ăłw sterujÄ&#x2026;cych lub sygnaĹ&#x201A;y z czujnika temperatury.

wysokoprÄ&#x2026;dowych, sterujÄ&#x2026;cych, danych oraz pneumatyki i hydrauliki (rĂłwnieĹź sygnaĹ&#x201A;Ăłw Fieldbus, takich jak Profibus, CANopen itp.). SygnaĹ&#x201A;y sÄ&#x2026;  przesyĹ&#x201A;ane z  duĹźÄ&#x2026; prÄ&#x2122;dkoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; (do 12 Mbit/s) ze stacjonarnej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci maszyny do  platformy obrotowej. DziÄ&#x2122;ki separacji transmisji sygnaĹ&#x201A;Ăłw sterujÄ&#x2026;cych oraz zasilajÄ&#x2026;cych ten modularny system moĹźe byÄ&#x2021; odpowiednio przystosowany do indywidualnych wymagaĹ&#x201E; uĹźytkownika. Podobnie jak wszystkie zĹ&#x201A;Ä&#x2026;cza obrotowe firmy KĂźbler SR085 charakteryzuje siÄ&#x2122; dĹ&#x201A;ugÄ&#x2026; ĹźywotnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; i Ĺ&#x201A;atwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; czyszczenia, a konserwacja nie wymaga oleju. PierĹ&#x203A;cieĹ&#x201E; jest przeznaczony zwĹ&#x201A;aszcza do duĹźych i Ĺ&#x203A;rednich karuzel. BudowÄ&#x2122; oraz pracÄ&#x2122; pierĹ&#x203A;cieni Ĺ&#x203A;lizgowych zaprezentowano na  kanale YouTube. Zapraszamy â&#x20AC;&#x201C; YouTube: Kubler Poland, Facebook: @KublerPoland.

Maszyny do butelkowania oraz etykietowania Bezproblemowe napeĹ&#x201A;nianie czy etykietowanie umoĹźliwia bezstykowa transmisja sygnaĹ&#x201A;Ăłw jakÄ&#x2026; zapewnia pierĹ&#x203A;cieĹ&#x201E; SR085. Zwykle pierĹ&#x203A;cieĹ&#x201E; jest uĹźywany do transmisji sygnaĹ&#x201A;Ăłw P R O M O C J A

KUBLER Sp. z o.o. & 4 0G1 997+ :?/987  4 :7 >9@ @@ ?6 / 3A&1 4"

4&1 4S" 

47


TEMAT NUMERU

Przenosimy ciÄ&#x2122;Ĺźary na wyĹźszy poziom Ostatnim etapem procesĂłw produkcyjnych jest zwykle zapakowanie gotowego wyrobu i umieszczenie go na palecie  4 2 "    &L  sowo od samego procesu pro&+  L 

L & & &+ L

 " 

L4

W & I" G

 G & G "I

 IL " 

 ""& ^

 6@? _4

48

W

sytuacji, gdy brakuje rÄ&#x2026;k do pracy jednym z pomocnych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; moĹźe byÄ&#x2021; system przenoszenia podciĹ&#x203A;nieniowego uĹ&#x201A;atwiajÄ&#x2026;cy pracÄ&#x2122;, minimalizujÄ&#x2026;cy wysiĹ&#x201A;ek pracownika i oszczÄ&#x2122;dzajÄ&#x2026;cy jego zdrowie. Podnoszenie odbywa siÄ&#x2122; za pomocÄ&#x2026; spiralnej rury, na koĹ&#x201E;cu ktĂłrej zamocowany jest uchwyt z kontrolerem, a do niego â&#x20AC;&#x201C; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; chwytajÄ&#x2026;ca: przyssawka lub chwytak wyposaĹźony w ukĹ&#x201A;ad przyssawek. W chwili, gdy przyssawka dotyka przenoszonego detalu nastÄ&#x2122;puje zamkniÄ&#x2122;cie ukĹ&#x201A;adu spiralna rura â&#x20AC;&#x201C; przyssawka. W wyniku odessania powietrza z przyssawki oraz rury nastÄ&#x2122;puje chwycenie detalu oraz skrĂłcenie rury i co za tym idzie â&#x20AC;&#x201C; podnoszenie produktu. Gdy podciĹ&#x203A;nienie w ukĹ&#x201A;adzie spada, detal P R O M O C J A

AUTOMATYKA


TEMAT NUMERU

jest opuszczany. Operacja jest obsĹ&#x201A;ugiwana jednÄ&#x2026; rÄ&#x2122;kÄ&#x2026; i nie wymaga wysiĹ&#x201A;ku operatora. BranĹźe, w ktĂłrych takie rozwiÄ&#x2026;zanie znajduje zastosowanie to logistyka, przemysĹ&#x201A; chemiczny i spoĹźywczy, przemysĹ&#x201A; metalowy, a takĹźe produkcja szkĹ&#x201A;a i elementĂłw drewnianych.

Zalety i wady róşnych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E;

KaĹźde z wymienionych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; ma plusy i minusy, a wybĂłr najlepszego zaleĹźy od wymagaĹ&#x201E; danej aplikacji. Dmuchawy bocznokanaĹ&#x201A;owe zapewniajÄ&#x2026; najwiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; wydajnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, ale osiÄ&#x2026;gajÄ&#x2026; najniĹźszy poziom próşni. Pompy próşniowe majÄ&#x2026; niĹźszÄ&#x2026; wydajnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, ale poziom próşni jest wyĹźszy. Z kolei eĹźektory wielostopniowe osiÄ&#x2026;gajÄ&#x2026; dobry poziom próşni i majÄ&#x2026; dobrÄ&#x2026; wydajnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, jednak minusem jest znaczna iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; zuĹźywanego sprÄ&#x2122;Ĺźonego powietrza.

B 4 0 

Co zapewni poprawnÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; systemu? Kiedy inwestycja w dodatkowe rozwiÄ&#x2026;-

zanie â&#x20AC;&#x201C; wspomagajÄ&#x2026;ce osoby odpowiedzialne za pakowanie czy operowanie ciÄ&#x2122;Ĺźkimi produktami â&#x20AC;&#x201C; ma sens? Aby moĹźliwe byĹ&#x201A;o uĹźycie systemu podciĹ&#x203A;nieniowego, oprĂłcz narzÄ&#x2122;dzia do chwytania potrzebujemy konstrukcji Ĺźurawia oraz wytwornicy podciĹ&#x203A;nienia. W zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od aplikacji podciĹ&#x203A;nienie moĹźe byÄ&#x2021; wytwarzane przez dmuchawy bocznokanaĹ&#x201A;owe, pompy próşniowe lub eĹźektory wielostopniowe (zwÄ&#x2122;Ĺźka Venturiego).

7-8/2018

49


TEMAT NUMERU

RozwiÄ&#x2026;zanie: system FIPALIFT PrzykĹ&#x201A;adami prac, w ktĂłrych warto rozwaĹźyÄ&#x2021; uĹźycie systemĂłw przenoszenia podciĹ&#x203A;nieniowego jest m.in. ukĹ&#x201A;adanie kartonĂłw na palecie lub przenoszenie niewygodnych detali (arkusze blachy, worki itp.). Wyzwaniem sÄ&#x2026; rĂłwnieĹź duĹźe gabaryty, ostre krawÄ&#x2122;dzie czy delikatne produkty, w przypadku ktĂłrych wzrasta prawdopodobieĹ&#x201E;stwo uszkodzenia. Inny problem to zmÄ&#x2122;czenie pracownika â&#x20AC;&#x201C; przy pracy staĹ&#x201A;ej mÄ&#x2122;Ĺźczyzna moĹźe podnosiÄ&#x2021; do 30 kg, a kobieta do 12 kg, jednak caĹ&#x201A;odniowa praca z obciÄ&#x2026;Ĺźeniem skutkuje spadkiem wydajnoĹ&#x203A;ci. OdpowiedziÄ&#x2026; na te wyzwania i potrzeby rynku jest system FIPALIFT, ktĂłry oszczÄ&#x2122;dza zdrowie pracownika, a rĂłwnoczeĹ&#x203A;nie umoĹźliwia zwiÄ&#x2122;kszenie efektywnoĹ&#x203A;ci i wydajnoĹ&#x203A;ci pracy. Jego zastosowanie sprawia, Ĺźe przenoszenie ciÄ&#x2122;Ĺźkich produktĂłw czy kartonĂłw nie wymaga wysiĹ&#x201A;ku

50

ani nie powoduje urazĂłw spowodowanych nadwyrÄ&#x2122;Ĺźeniem krÄ&#x2122;gosĹ&#x201A;upa. Zminimalizowane jest rĂłwnieĹź ryzyko wypadku w wyniku zĹ&#x201A;ego chwytania albo upuszczenia paczki czy innego przenoszonego produktu.

Model dopasowany do potrzeb W zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od stopnia skomplikowania aplikacji moĹźna wybraÄ&#x2021; jeden z trzech modeli przenoĹ&#x203A;nikĂłw podciĹ&#x203A;nieniowych FIPALIFT â&#x20AC;&#x201C; Basic, Smart lub Expert. Model FIPALIFT Basic umoĹźliwia przenoszenie ciÄ&#x2122;ĹźarĂłw o masie do 55  kg, FIPALIFT Smart pozwala na przenoszenie Ĺ&#x201A;adunkĂłw o masie do 65 kg oraz dowolne rotowanie w zakresie 360° w pĹ&#x201A;aszczyĹşnie rĂłwnolegĹ&#x201A;ej do podĹ&#x201A;ogi. Wariant FIPALIFT Expert moĹźe pracowaÄ&#x2021; z Ĺ&#x201A;adunkami o masie 30â&#x20AC;&#x201C;230 kg (przy zastosowaniu podnoĹ&#x203A;nika podwĂłjnego â&#x20AC;&#x201C; nawet do 290  kg), ktĂłre moĹźna dowolnie rotowaÄ&#x2021; oraz obracaÄ&#x2021; o 90° w pionie (dla masy do 180 kg). Uchwyty przenoĹ&#x203A;nikĂłw mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; dowolnie modyfikowane i wykonane ze stali nierdzewnej, co jest istotne szczegĂłlnie w przypadku przemysĹ&#x201A;u spoĹźywczego. DostÄ&#x2122;pne sÄ&#x2026; rĂłwnieĹź róşne adaptery do mocowania czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci chwytajÄ&#x2026;cej. PracÄ&#x2122; z duĹźymi detalami uĹ&#x201A;atwia

zastosowanie przedĹ&#x201A;uĹźaczy prostych lub Ĺ&#x201A;amanych. Standardowo ramiÄ&#x2122; moĹźe zostaÄ&#x2021; wydĹ&#x201A;uĹźone do 1200Â mm.

Profesjonalny dobĂłr Jednym z najwaĹźniejszych detali konstrukcji systemu przenoĹ&#x203A;nika podciĹ&#x203A;nieniowego jest element uĹźyty do trzymania produktu, czyli przyssawka podciĹ&#x203A;nieniowa. DobĂłr modelu przyssawki oraz ich liczby jest przeprowadzany na podstawie typu przenoszonego produktu â&#x20AC;&#x201C; inny model bÄ&#x2122;dzie uĹźyty do pudeĹ&#x201A; kartonowych, a inny do arkusza blachy stalowej. To jednak nie jest zmartwieniem uĹźytkownika, a dostawcy systemu, ktĂłry na bazie wiedzy wynikajÄ&#x2026;cej najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej z doĹ&#x203A;wiadczenia i testĂłw wybiera najlepsze rozwiÄ&#x2026;zanie.

DENTEC S.C. & 4 5 6?+ ?6/><> ; 4 :?7 7@: 6:?+ >>> 99< >>6 / 1 &A 4"

4 4"

AUTOMATYKA


TEMAT NUMERU

WyjÄ&#x2026;tkowo czujne pakowanie 0 L !  K + 

" "&!+ 

 !+ L & 4 W  11

L + 1  "  & +  G 1  " & 

&!&+ L   

" 4

P

akowanie to ostatnia faza procesu produkcyjnego. Ma ogromne znaczenie nie tylko z uwagi na potrzebÄ&#x2122; jak najlepszego zabezpieczenia i przygotowania produktĂłw do transportu, ale wpĹ&#x201A;ywa rĂłwnieĹź na optymalne wykorzystanie miejsc magazynowych oraz koszty dostaw. Z tego wzglÄ&#x2122;du tak istotnÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; peĹ&#x201A;niÄ&#x2026; w tym przypadku czujniki 3D.

zwĹ&#x201A;ocznie sygnalizuje wychwycone odchylenia. W urzÄ&#x2026;dzeniach tego rodzaju instaluje siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź dodatkowe aplikacje m.in. do wymiarowania obiektu, poziomu, odlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci i objÄ&#x2122;toĹ&#x203A;ci. w technologii przechowywania i przenoszenia. DziÄ&#x2122;ki niemu moĹźliwe jest teĹź wykrywanie wielkoĹ&#x203A;ci, orientacji i poĹ&#x201A;oĹźenia obiektĂłw w celu planowania przestrzeni w magazynach automatycznych. Bezdotykowo mierzy rĂłwnieĹź obiekty prostokÄ&#x2026;tne, takie jak opakowania tekturowe lub paczki. Zastosowanie czujnika wyraĹşnie usprawnia dokĹ&#x201A;adny pomiar gabarytĂłw Ĺ&#x201A;adunku do wyliczenia dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci taĹ&#x203A;my, a takĹźe pozwala precyzyjnie zweryfikowaÄ&#x2021; objÄ&#x2122;toĹ&#x203A;ci w systemach magazynowych i transportowych.

B 4 0 + 3  

WyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie kompletne zamĂłwienia

DokĹ&#x201A;adny bez dotykania Jednym z najnowszych urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; tego typu jest czujnik O3D300 wyprodukowany przez firmÄ&#x2122; ifm electronic. Pozwala on na precyzyjne okreĹ&#x203A;lenie objÄ&#x2122;toĹ&#x203A;ci 7-8/2018

Zwykle nic nie irytuje odbiorcĂłw tak bardzo, jak niekompletne lub uszkodzone dostawy zamĂłwionych towarĂłw. Tym bardziej, Ĺźe wiÄ&#x2026;ĹźÄ&#x2026; siÄ&#x2122; z tym dodatkowe koszty. Tymczasem wystarczy poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;ciÄ&#x2021; wiÄ&#x2122;cej uwagi kontroli kompletnoĹ&#x203A;ci. Dobrym rozwiÄ&#x2026;zaniem moĹźe okazaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; aplikacja sĹ&#x201A;uĹźÄ&#x2026;ca do monitorowania informacji o tym, czy zamĂłwienie zostaĹ&#x201A;o odpowiednio skompletowane. Przydaje siÄ&#x2122; nie tylko do kontroli wielkoĹ&#x203A;ci i rodzaju Ĺ&#x201A;adunku, ale rĂłwnieĹź wtedy, gdy zmianie ulegnie kolor lub tekstura opakowania. Czujnik z gĂłry obejmuje pojemnik swoim polem widzenia i porĂłwnuje obraz z modelem wprowadzonym wczeĹ&#x203A;niej przez uĹźytkownika. Gdy zauwaĹźy bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dy lub nieĹ&#x203A;cisĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci, nieP R O M O C J A

Istotny komfort obsĹ&#x201A;ugi Dobrze zaprojektowane czujniki charakteryzujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; zazwyczaj trwaĹ&#x201A;Ä&#x2026; konstrukcjÄ&#x2026;, a najnowsze modele â&#x20AC;&#x201C; rĂłwnieĹź dopracowanym interfejsem i Ĺ&#x201A;atwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; integracji. PrzykĹ&#x201A;adowo wspomniany wczeĹ&#x203A;niej czujnik O3D300 zostaĹ&#x201A; wyposaĹźony w wyjĹ&#x203A;cia przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;czajÄ&#x2026;ce oraz interfejs Ethernet. RozdzielczoĹ&#x203A;Ä&#x2021; obrazu 3D wynosi 176 Ă&#x2014; 132 px, natomiast maksymalna czÄ&#x2122;stotliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; odczytu siÄ&#x2122;ga 25 Hz. IstotnÄ&#x2026; kwestiÄ&#x2026; jest rĂłwnieĹź zasiÄ&#x2122;g pomiarowy urzÄ&#x2026;dzenia â&#x20AC;&#x201C; ponad 30 m. SprzÄ&#x2122;t jest teĹź odporny na róşne warunki cieplne. Doskonale sprawdza siÄ&#x2122; zarĂłwno w temperaturze wynoszÄ&#x2026;cej â&#x20AC;&#x201C;10 °C, jak i +50 °C. UrzÄ&#x2026;dzenie zostaĹ&#x201A;o teĹź wyposaĹźone w zintegrowane oĹ&#x203A;wietlenie podczerwone oraz system zabezpieczajÄ&#x2026;cy przed zwarciem i przeciÄ&#x2026;Ĺźeniem. Czujniki tego rodzaju majÄ&#x2026; szerokie zastosowanie w obszarze pakowania â&#x20AC;&#x201C; dane przekazywane przez te urzÄ&#x2026;dzenia sĹ&#x201A;uĹźÄ&#x2026; m.in. do sterowania robotami, sortownikami i zwrotnicami. ifm electronic Sp. z o.o. & 4 ;I <+ 9?/7?8   4 =6 <? 8: 9??+ 3# =6 <? 8: 988 / 34" A 34 4 34S"

51


TEMAT N TEMAT NUMERU UM MERU 1

2 4

3

MOVI-C w akcji Maszyna pakujÄ&#x2026;ca z systemem pakowania zbiorczego

L

ista korzyĹ&#x203A;ci, jakie moĹźna uzyskaÄ&#x2021; dziÄ&#x2122;ki zastosowaniu MOVI-C jest dĹ&#x201A;uga. Na system skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; pochodzÄ&#x2026;ce od jednego dostawcy oprogramowanie do obliczeĹ&#x201E;, oprogramowanie do uruchomieĹ&#x201E;, elektronika z dedykowanymi funkcjonalnoĹ&#x203A;ciami, silniki i motoreduktory. MOVI-C jest kompleksowym rozwiÄ&#x2026;zaniem zawierajÄ&#x2026;cym cztery moduĹ&#x201A;y â&#x20AC;&#x201C; oprogramowanie, kontroler ruchu,

52

falownik i napÄ&#x2122;d â&#x20AC;&#x201C; ktĂłre tworzÄ&#x2026; spĂłjny system.

Oprogramowanie MOVISUITE Oprogramowanie MOVISUITE wyznacza nowe kryteria w zakresie oprogramowania stosowanego w technice napÄ&#x2122;dowej. Poza znacznÄ&#x2026; oszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; czasu i redukcjÄ&#x2026; kosztĂłw, ktĂłre sÄ&#x2026; moĹźliwe dziÄ&#x2122;ki przyspieszeniu procesu projektowania, oprogramowanie przekonuje przede wszystkim swojÄ&#x2026; wyjÄ&#x2026;tkowÄ&#x2026; wszechstronnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. Planowanie, uruchamianie oraz diagnostyka realizowane sÄ&#x2026; szybciej i Ĺ&#x201A;atwiej niĹź kiedykolwiek.

Sterowanie MOVI-C Controller Sterowanie MOVI-C Controller poszerza zakres parametryzacji urzÄ&#x2026;dzenia, skracajÄ&#x2026;c tym samym czas potrzebny P R O M O C J A

na przygotowanie wĹ&#x201A;asnego, zĹ&#x201A;oĹźonego programu. Jest to moĹźliwe zarĂłwno dziÄ&#x2122;ki platformie MOVIRUN, jak i dziÄ&#x2122;ki ustandaryzowanym moduĹ&#x201A;om MOVIKIT. DodatkowÄ&#x2026; funkcjonalnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; MOVI-C Controller jest centralne przechowywanie kopii parametrĂłw i kompatybilnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; z popularnymi sieciami komunikacyjnymi. W zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od wymagaĹ&#x201E; moĹźna wyróşniÄ&#x2021; cztery klasy wydajnoĹ&#x203A;ci urzÄ&#x2026;dzenia: power, power eco, advanced i standard.

Falowniki MOVIDRIVE Falowniki MOVIDRIVE mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; wykorzystane do sterowania silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi, niezaleĹźnie od tego, czy sÄ&#x2026; wyposaĹźone w sprzÄ&#x2122;Ĺźenie zwrotne czy nie. Falowniki wykonane w wersji modularnej sÄ&#x2026; dostÄ&#x2122;pne w dwĂłch wariantach. Pierwszy umoĹźliwia wygenerowanie prÄ&#x2026;du nominalnego do 180 A, AUTOMATYKA

B 4 2;/2& '

)q,/% \ & 

&  Q 2;/2& '

\ &  G 

  !

" /

&1  !+  L  " !  &

! + 

1 4


TEMAT NUMERU 74 3  O  &  

 & "  I KM

+     \ K I

 ! 3!  ! 64  3 &    "G

" 1&G " 3 

&  Q 2;/2& '4  3

   $ \ "

" 3& "4

  3 1& 4 =4    .    &L G

    

"K  3 4 94 1 0 1   

" 1 1   !

&L G "G  I 1 

  4

natomiast drugi, dziÄ&#x2122;ki wykorzystaniu osi dwufalownikowej, pozwala na jednoczesnÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; dwĂłch niezaleĹźnych napÄ&#x2122;dĂłw z prÄ&#x2026;dem nominalnym kaĹźdego falownika do 8 A. Standardowo kaĹźda oĹ&#x203A; zostaĹ&#x201A;a wyposaĹźona w wejĹ&#x203A;cie bezpieczeĹ&#x201E;stwa STO zgodne z PLÂ e. Opcjonalnie, przez dodatkowe karty, moĹźna rozbudowaÄ&#x2021; system o ponad 15 dodatkowych funkcji bezpieczeĹ&#x201E;stwa.

Technika napÄ&#x2122;dowa Szeroki wachlarz rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; techniki napÄ&#x2122;dowej umoĹźliwia uruchomienie róşnorodnych aplikacji. W ofercie znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; przekĹ&#x201A;adnie standardowe oraz serwoprzekĹ&#x201A;adnie dostÄ&#x2122;pne w róşnych rozmiarach, wielkoĹ&#x203A;ciach i wykonaniach, poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czone z silnikami asynchronicznymi lub synchronicznymi. Dodatkowo silniki mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; wyposaĹźone w szereg dodatkĂłw, takich jak hamulce, enkodery czy jednostki diagnostyczne. DostÄ&#x2122;pne sÄ&#x2026; rĂłwnieĹź silniki liniowe i elektrocylindry. Wszystkie produkty sÄ&#x2026; zgodne z obowiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026;cymi normami i mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; certyfikowane wedĹ&#x201A;ug Ĺ&#x203A;wiatowych przepisĂłw. NowoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; jest technika jednokablowa obejmujÄ&#x2026;ca standaryzowane kable hybrydowe z szybkozĹ&#x201A;Ä&#x2026;czami dla silnikĂłw synchronicznych i asynchronicznych.

SEW-EURODRIVE POLSKA Sp. z o.o. & 4 -! 8+ @6/87> TX 4 96 6@= ?? ?? / A/& '4"

4/& '4"

R E K L A M A

7-8/2018

53


TEMAT T EMAT N NUMERU UMERU

Procesy

pakowania &KM+ 3 KM

  

)%/*  & &   &

94?+   "  " B  G !  

&  " !

! !4 

 Q  &M 4 4

  & &G 

"  &

 4 2" 4 &  G

" M  &

"  G &

94?+   ! "  " 1 ! !

3 &4

54

P

ortal liniowy EXCT, zastosowany we wspomnianym module, umoĹźliwia ruch w pionie i poziomie, a ponadto pozwala na precyzyjne pozycjonowanie. To kompletne rozwiÄ&#x2026;zanie, stanowiÄ&#x2026;ce najlepszÄ&#x2026; alternatywÄ&#x2122; dla konwencjonalnych systemĂłw kartezjaĹ&#x201E;skich. Odpowiedni system sterowania zapewnia dokĹ&#x201A;adnÄ&#x2026; kontrolÄ&#x2122; ruchu od punktu do punktu lub zgodnie z zadanÄ&#x2026; trajektoriÄ&#x2026; w pĹ&#x201A;aszczyĹşnie pionowej. System stanowi doskonaĹ&#x201A;e rozwiÄ&#x2026;zanie, gdyĹź niewielka przemieszczana masa umoĹźliwia ograniczenie zuĹźycia energii i przyczynia siÄ&#x2122; do obniĹźenia kosztĂłw eksploatacji. DziÄ&#x2122;ki niezawodnym komponentom i ograniczonemu poziomowi drgaĹ&#x201E; uzyskuje siÄ&#x2122; wysokÄ&#x2026; ĹźywotnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; aplikacji. Kompletny pakiet zawiera wszystkie elementy z tego samego ĹşrĂłdĹ&#x201A;a: chwytaki podciĹ&#x203A;nieniowe, systemy osi elektrycznych i sterowniki CODESYS. Pozwala to zdynamizowaÄ&#x2021; proces Ĺ&#x201A;adowania przy szybkich zmianach formatĂłw. P R O M O C J A

Kompaktowy i inteligentny UkĹ&#x201A;ad sterowany jest przez sterownik CODESYS CPX-CEC o stopniu ochrony IP65/67, ktĂłry moĹźe byÄ&#x2021; zainstalowany w miejscu pracy oraz zintegrowany w systemie bez koniecznoĹ&#x203A;ci stosowania szafy sterujÄ&#x2026;cej. Wszystkie magistrale Fieldbus oraz przemysĹ&#x201A;owy Ethernet, a takĹźe standard komunikacji PrzemysĹ&#x201A;u 4.0, tzw. OPC UA dostÄ&#x2122;pne sÄ&#x2026; jako interfejsy. Czujniki wizyjne odczytujÄ&#x2026; kody Data Matrix, sterujÄ&#x2026;c inteligentnymi procesami i elementami roboczymi. Festo zapewnia uĹźytkownikom dodatkowÄ&#x2026; pomoc, oferujÄ&#x2026;c usĹ&#x201A;ugi takie jak projektowanie i uruchamianie czy support w obsĹ&#x201A;udze systemu za pomocÄ&#x2026; narzÄ&#x2122;dzi programowych, elementĂłw dostÄ&#x2122;pnych przez sieÄ&#x2021; i bezpoĹ&#x203A;rednich konsultacji. Generowanie dodatkowych danych to jedno, ale ich interpretacja i dochodzenie do wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwych wnioskĂłw to coĹ&#x203A; zupeĹ&#x201A;nie innego. Pracownicy przemysĹ&#x201A;owi, a takĹźe uczniowie szkĂłĹ&#x201A; zawodowych AUTOMATYKA


TEMAT NUMERU i uczelni technicznych muszÄ&#x2026; zatem zdobyÄ&#x2021; wiedzÄ&#x2122; zwiÄ&#x2026;zanÄ&#x2026; z koncepcjÄ&#x2026; PrzemysĹ&#x201A;u 4.0.

Kwalifikacje 4.0

B 0  3& 1Q 

&  " 3I 1G

% B 

 

 2x%- &L  &! 

"  "  " 

Zrozumienie w peĹ&#x201A;ni zautomatyzowanych technologii produkcji i wiedza o budowie i programowaniu cyfrowych sieci systemu sÄ&#x2026; dziĹ&#x203A; bardziej potrzebne niĹź kiedykolwiek wczeĹ&#x203A;niej. Bez nich przyszli pracownicy nie bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; w stanie obsĹ&#x201A;ugiwaÄ&#x2021; i optymalizowaÄ&#x2021; poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czonych systemĂłw w celu opracowania elastycznych, inteligentnych elementĂłw, a tym samym zapewniÄ&#x2021; niezbÄ&#x2122;dnej uniwersalnoĹ&#x203A;ci i adaptacyjnoĹ&#x203A;ci. Festo Didactic oferuje cyberfizyczne metody nauczania oraz platformÄ&#x2122; badawczÄ&#x2026; CP Factory, ktĂłra symuluje stacje robocze w realnym zakĹ&#x201A;adzie produkcyjnym. Szkolenie obejmuje m.in. programowanie systemĂłw, architekturÄ&#x2122; sieci, efektywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; energetycznÄ&#x2026; i zarzÄ&#x2026;dzanie danymi. Platforma pozwala rozwijaÄ&#x2021; i testowaÄ&#x2021; elastyczne rozwiÄ&#x2026;zania programistyczne, ktĂłre mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; nastÄ&#x2122;pnie wykorzystane w produkcji. Jako lider automatyzacji Festo rozwija koncepcjÄ&#x2122; PrzemysĹ&#x201A;u 4.0 â&#x20AC;&#x201C; od edukacji i zastosowaĹ&#x201E; wstÄ&#x2122;pnych, przez produkty i rozwiÄ&#x2026;zania, po rewolucyjne badania nad projektem bionicznym BionicANT (bioniczne mrĂłwki). Firma pomaga klientom w rozwijaniu przeĹ&#x201A;omowych, przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ciowych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; i dalszym podnoszeniu produktywnoĹ&#x203A;ci.

2  & &G " 

 &"   "G

  %)02N %x/%2%  " &

! ,:8S:<

Zdecentralizowana inteligencja, dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i analiza wszystkich stosownych danych to podstawowe wymogi PrzemysĹ&#x201A;u 4.0. Celem jest zapewnienie wiÄ&#x2122;kszej indywidualnoĹ&#x203A;ci i elastycznoĹ&#x203A;ci oraz zwiÄ&#x2122;kszenie dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;ci systemĂłw, a co za tym idzie poprawa produktywnoĹ&#x203A;ci. U podstaw tej nowej rzeczywistoĹ&#x203A;ci bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; znajdowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; ukĹ&#x201A;ady cyberfizyczne.

FESTO Sp. z o.o.

B 4 B 

W 4 ; & 4 <+ ?8/?@?  4 66 <77 97 ??+ 3# 66 <77 97 ?6 / 3 v" A3 4 43 4"

7-8/2018

55


TEMAT N TEMAT NUMERU UMERU

Roboty wspierajÄ&#x2026; producentĂłw wyrobĂłw mlecznych 1 &  1  ! 

"& "L  +  2&" \ 1   G

 I+  " 

  "L ! "&  

 K 4 . I

& G  Q+

 K G & "& + &G I &&"  K G4

,! " G 1 

"+  &L G I  "&

""   K +

 L  

"&!4

I

nnowacje w przemyĹ&#x203A;le mleczarskim stajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; dziĹ&#x203A; istotnym czynnikiem sukcesu. PozwalajÄ&#x2026; producentom wyróşniÄ&#x2021; siÄ&#x2122; na tle konkurencji oraz promowaÄ&#x2021; unikalne i atrakcyjne dla konsumentĂłw produkty, takie jak np. sery dĹ&#x201A;ugodojrzewajÄ&#x2026;ce czy funkcjonalne jogurty. Relatywny wzrost zamoĹźnoĹ&#x203A;ci spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwa to dobry prognostyk dla sektora mleczarskiego. Jednak chÄ&#x2122;Ä&#x2021; zaspokajania zróşnicowanych potrzeb powoduje, Ĺźe branĹźa musi aktywnie poszukiwaÄ&#x2021; sprawdzonych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E;, ktĂłre zapewniÄ&#x2026; efektywne zarzÄ&#x2026;dzanie coraz bardziej zĹ&#x201A;oĹźonÄ&#x2026; produkcjÄ&#x2026; naturalnych wyrobĂłw, zagwarantujÄ&#x2026; wysokÄ&#x2026; jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i Ĺ&#x203A;wieĹźoĹ&#x203A;Ä&#x2021; produktĂłw oraz pozwolÄ&#x2026; na unowoczeĹ&#x203A;nianie receptur, np. uwolnienie produktĂłw od wybranych skĹ&#x201A;adnikĂłw, takich jak laktoza, cukier czy sĂłl.

na bazie lokalnych manufaktur sera zaĹ&#x201A;oĹźonych w latach 60. Od lat blisko wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;c z hodowcami bydĹ&#x201A;a mlecznego, kompleksowo organizuje Ĺ&#x201A;aĹ&#x201E;cuch produkcji wyrobĂłw mlecznych i sera â&#x20AC;&#x201C; od pakowania po ciÄ&#x2122;cie, dojrzewanie i przetwarzanie, by Ĺ&#x203A;ciĹ&#x203A;le dostosowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; do preferencji odbiorcĂłw. Takie podejĹ&#x203A;cie do produkcji zapewnia osiÄ&#x2026;ganie najlepszej jakoĹ&#x203A;ci

Od producenta do konsumenta PrzykĹ&#x201A;adem firmy, ktĂłra ku zadowoleniu szerokiego grona klientĂłw z powodzeniem Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czy tradycjÄ&#x2122; z nowoczesnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; jest holenderska Grupa A-Ware Food. Firma wyrosĹ&#x201A;a 56

P R O M O C J A

AUTOMATYKA


TEMAT NUMERU planów produkcyjnych firmę wspiera innowacyjna technologia. Zakład Royal A-ware jest wyposażony m.in. w kilka różnych linii pakujących, stworzonych z myślą o pakowaniu i etykietowaniu serów, świeżych produktów mlecznych i śmietany.

B 4 B.*%

Roboty FANUC pakują 120 kawałków sera na minutę

w najbardziej efektywny i zrównoważony sposób, a także pozwala firmie cieszyć się wizerunkiem elastycznego gracza rynkowego. Grupa w każdym tygodniu wytwarza miliony produktów, w pełni dostosowanych do potrzeb i oczekiwań konsumentów i spełnia najwyższe standardy jakości w branży, co potwierdzają certyfikaty BRC, Skal i HACCP. W realizacji imponujących

7-8/2018

W zakładzie produkcyjnym w Zeewolde tysiące holenderskich serów dojrzewa w optymalnie kondycjonowanych magazynach. Firma używa najnowocześniejszych technologii, by osiągnąć najwyższą możliwą jakość. Proces dojrzewania nadaje serowi wyjątkową jędrność i określa smak. Sery są regularnie obracane i za każdym razem wyposażane w nową powłokę, która zapewnia delikatnemu produktowi odpowiednią ochronę. W kolejnych etapach produkcji okrągłe, dojrzewające sery są cięte na kawałki zgodnie z gramaturą (E-code), przez siedem dni w tygodniu, na 3–5 zmianach, i pakowane. Odbywa się to na 15 liniach, przy czym na czterech z nich pracują roboty japońskiej marki FANUC. Eric van Houwelingen, kierownik projektu w firmie Royal A-ware, podkreśla, że w zakładzie instalowano już różne roboty, ale doświadczenie pokazuje, że nie należy łączyć urządzeń zbyt wielu marek. Wszystko musi bezproblemowo ze sobą współpracować. – Dlatego naszą linię o długości 37 m obsługuje pięciu dostawców. Są

na niej części, które wymagają mniejszej i większej uwagi, a najważniejsze jest to, by maszyny potrafiły się ze sobą komunikować. Współpraca z robotami tej samej marki oferuje wiele korzyści – pozwala pogłębiać wiedzę i ułatwia konserwację linii – podkreśla Eric van Houwelingen. Pierwsze roboty marki FANUC zostały wdrożone na linii pakowania serów w ostatnich dwóch latach. Oba od początku pracowały w trybie autonomicznym. Zwiększony popyt i konieczność poszerzenia zakresu modernizacji zakładu w połączeniu z dobrymi efektami pracy robotów zadecydowały o kolejnych inwestycjach. Dwie jednostki FANUC M-3iA/6S stanowią kluczowy element systemu ładowania serów, stworzonego przez firmę Robertpack, wspierającą produ-

57


TEMAT NUMERU

centa w procesie automatyzacji produkcji. Ładowarka opakowań składa się z dwóch szybkich robotów ładujących pudełka, podajnika pudełek, zamykacza krawędzi tacki i urządzenia ustawiającego pokrywki. – Poszliśmy o krok dalej i zainstalowaliśmy robo-

ty w maszynie pakującej. Dzięki temu możemy uzyskać skomplikowane ruchy maszyn. W firmie Royal A-ware jest to konieczne ze względu na wymaganą dużą szybkość. Sporą rolę odgrywa system wizyjny i możliwość śledzenia linii, dlatego wybraliśmy fir-

mę FANUC – mówi Bertus Visch z firmy Robertpack. Dwa roboty FANUC M-3iA/6S pakują uformowane kawałki sera na dwa przenośniki taśmowe. Proces odbywa się z dużą prędkością (120 kawałków na minutę), a ser przez cały czas jest przemieszczany w specjalnie uformowanym opakowaniu. Następnie opakowanie jest zamykane. Na końcu linii autonomiczny robot FANUC M-710iC/70 paletyzuje pudełka. Zakład działający na tak dużą skalę nie może pozwolić sobie na przestoje. Dlatego przeszkolono wewnętrzny personel serwisowy firmy, tak by pracownicy mieli podstawową wiedzę z zakresu obsługi robotów i mogli samodzielnie rozwiązywać ewentualne problemy. Zdaniem przedstawicieli firmy Robertpack, wiedza gromadzona w firmie A-ware stanowi o jej sile. Również Robert van Dien, dyrektor TD z Royal A-ware zauważa, że personel zarządzający produkcją może komu-

Prezentacja robotów FANUC przeznaczonych do procesów produkcji żywności opisanych w artykule

58

ROBOT M-3iA/6S

ROBOT M-710iC/70

ROBOT M-410iB

Robot czteroosiowy, typu Delta, ze zintegrowanym okablowaniem. Mistrz prędkości, wszechstronności w działaniu, pobieraniu i przenoszeniu małych detali w różnych branżach przemysłowych, m.in. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i elektronicznym. Unikalna, równoległa struktura i szeroki zakres pracy czynią go idealnym rozwiązaniem do automatyzacji wymagających procesów i aplikacji przemysłowych. • udźwig: 6 (8) kg • zasięg: 1350 mm

Robot sześcioosiowy z innowacyjnej serii lekkich robotów z nadgarstkiem o wąskim przekroju i sztywnym ramieniem, zajmujących niewiele powierzchni hali produkcyjnej. Duże prędkości osiowe w połączeniu z uniwersalnością wynikającą z sześciu osi sprawiają, że są to idealne roboty do obsługi różnorodnych przedmiotów, szczególnie niewygodnych w obsłudze. Znakiem szczególnym robotów tej serii jest duża szybkość pracy, wyjątkowo duży zasięg umożliwiający „sięganie” do góry i za siebie oraz niemały udźwig. Wśród jego zalet warto wymienić niezrównaną wydajność, wysoką sztywność mechaniczną, przygotowanie do pracy w trudnych środowiskach (ochrona IP67) oraz małą liczbę części mechanicznych, co gwarantuje długą żywotność i maksymalne wydłużenie czasu między potencjalnymi awariami. • udźwig: 70 kg • zasięg: 2050 mm

Robot cztero- lub pięcioosiowy. Najszybszy i najsilniejszy robot do paletyzowania, zdolny do wykonania 1900 cykli i przetransportowania ładunków o masie 490 ton w ciągu godziny. Roboty tej serii zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o przenoszeniu ciężkich i nieporęcznych ładunków, w szczególności ich pobierania z palet lub odkładania na palety. Roboty serii M-410 stanowią idealne rozwiązanie do obsługi średnich i dużych obciążeń. Robot paletyzujący M-410 ma zoptymalizowaną przestrzeń roboczą i duży skok pionowy. Jest to urządzenie zaprojektowane tak, by układać stosy palet o wysokości około 2 m. • udźwig: 110–700 kg • zasięg: 2403–3143 mm

AUTOMATYKA


TEMAT NUMERU nikować się z pracownikami znacznie bardziej efektywnie, a czynności konserwacyjne ograniczyć do minimum. Wprowadzając zaawansowany system zrobotyzowany, firma Royal A-ware osiągnęła imponujące wyniki produkcyjne. Roboty FANUC, odpowiedzialne za wszystkie etapy, począwszy od dokładnego ważenia i cięcia kawałków

zawsze jest ich jakość i naturalność – mówi Andrzej Jacak, kierownik działu automatyki OSM Piątnica. Stałe zwiększanie produkcji niesie jednak za sobą konieczność rozbudowy zakładu i wprowadzania bardziej efektywnych metod. OSM Piątnica zawsze mogła pochwalić się nowoczesnymi urządzeniami i liniami produkcyjnymi

pracy, m.in. wyposażenia ich w odpowiednio skonstruowane chwytaki. Niezbędne były też prace integrujące, polegające na właściwym skomunikowaniu z innymi urządzeniami systemu. Roboty wymagały również odpowiedniego zaprogramowania trajektorii ruchu chwytaka, która jest ustalana indywidualnie dla każdej aplikacji. Do

sera, aż po szybkie pakowanie i paletyzowanie, w ściśle kontrolowanych warunkach wymaganych w procesach produkcji żywności, przyczyniły się do znacznej poprawy czasów cyklu. Wydłużona praca i wysoka niezawodność robotów pozytywnie wpłynęły na konkurencyjność firmy na rynku lokalnym i międzynarodowym, na który trafiają holenderskie sery.

niemal na każdym etapie produkcji. Z czasem konieczne jednak stało się udoskonalenie procesu odbierania i paletyzacji gotowych wyrobów, tak by można było sprostać coraz bardziej wydajnym maszynom pakującym. Skala projektu i zakładana wydajność od początku wykluczały siłę ludzką jako czynnik, który mógłby temu zadaniu podołać. Oczywistym wyborem stała się implementacja robotów – maszyn, które z powodzeniem mogłyby zastąpić pracowników przy wykonywaniu najbardziej uciążliwych i żmudnych zadań. Dodatkowymi atutami robotów były: szybkość, duży udźwig, powtarzalność i oczywiście dokładność. – O słuszności naszych przemyśleń utwierdziły nas konsultacje z firmami oferującymi roboty. Ostateczną decyzję o zakupie robotów podjęliśmy właśnie na podstawie wielu spotkań i analiz przeprowadzonych wspólnie z tymi firmami – zaznacza Andrzej Jacak. W OSM Piątnica wdrożono standardowe wersje robotów FANUC M-410iB przeznaczone do paletyzowania. Obecnie pracują cztery takie maszyny. Złożoność układu linii paletyzujących w zakładzie wymagała jednak uprzedniego przystosowania robotów do

tego doszły sprawy bezpieczeństwa, jak np. ustalenie strefy zasięgu robota. Wdrożenie robotów wymagało również odpowiedniego przeszkolenia pracowników zakładu, głównie z zakresu obsługi urządzeń. Operatorzy obsługujący linie, a więc i roboty, odbyli odpowiednie szkolenia podczas prac uruchomieniowych gotowej instalacji. Dodatkowo byli obecni podczas montażu. W podobny sposób szkoliły się też służby techniczne, a dwie osoby zostały wysłane na specjalistyczne szkolenie z zakresu obsługi i programowania robotów do firmy FANUC Polska.

B 4 B.*%

Nowoczesna produkcja nabiału w polskim wydaniu Nie tylko na świecie przedsiębiorstwa proaktywnie myślą o rozwoju. Na polskim rynku również można znaleźć kreatywne firmy, które otwierają się na nowe technologie. Jedną z nich jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, która w bardzo przemyślany sposób dostosowuje się do potrzeb konsumentów i rozwija nowe produkty w oparciu o roboty przemysłowe. – Stawiamy na ciągły rozwój, umożliwiający konkurowanie z najlepszymi firmami na rynku mleczarstwa nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jednym z naszych głównych celów jest udoskonalanie produkowanych wyrobów oraz wprowadzanie nowości. Priorytetem 7-8/2018

Robotyzacja przynosi korzyści Przedsiębiorstwo zyskało wydajne i nowoczesne urządzenia. Dzięki nim wciąż zwiększa wydajność produkcji. Do tego dochodzi większa precyzja i powtarzalność wykonanej pracy – dobrze zaprogramowany robot nie popełnia błędów. Zdaniem zarządzających produkcją bardzo ważny jest też aspekt ekonomiczny – jeden robot wykonuje pracę kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu ludzi, i to pracę najbardziej nielubianą, związaną z dużym wysiłkiem i monotonią. Przed wprowadzeniem 59


TEMAT NUMERU na doĹ&#x203A;wiaczeniach naszego zakĹ&#x201A;adu, mogÄ&#x2122; powiedzieÄ&#x2021;, Ĺźe poza standardowymi przeglÄ&#x2026;dami, podczas ktĂłrych wymieniany byĹ&#x201A; tylko smar i baterie podtrzymujÄ&#x2026;ce pamiÄ&#x2122;Ä&#x2021; robota, nic jak dotÄ&#x2026;d nie wymagaĹ&#x201A;o dodatkowej obsĹ&#x201A;ugi. Nie mieliĹ&#x203A;my Ĺźadnej awarii. Na pewno jest to dodatkowy atut ekonomiczny, z ktĂłrego nie zdawaliĹ&#x203A;my sobie wczeĹ&#x203A;niej sprawy. SÄ&#x2026;dziliĹ&#x203A;my, Ĺźe koszty utrzymania robotĂłw bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; wyĹźsze. Jak siÄ&#x2122; okazaĹ&#x201A;o - myliliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; stwierdza kierownik dziaĹ&#x201A;u automatyki OSM PiÄ&#x2026;tnica. Nie bez znaczenia jest teĹź aspekt marketingowy. DziÄ&#x2122;ki znaczÄ&#x2026;cym inwestycjom w park maszynowy mleczarnia postrzegana jest jako zakĹ&#x201A;ad nowoczesny i mogÄ&#x2026;cy konkurowaÄ&#x2021; z najlepszymi na rynku.

robotĂłw linie paletyzujÄ&#x2026;ce w zakĹ&#x201A;adzie byĹ&#x201A;y duĹźo prostsze, siĹ&#x201A;a ludzkich rÄ&#x2026;k byĹ&#x201A;a wiÄ&#x2122;c wystarczajÄ&#x2026;ca. DziÄ&#x2122;ki robotom OSM PiÄ&#x2026;tnica osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a wydajnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rzÄ&#x2122;du kilkudziesiÄ&#x2122;ciu palet na godzinÄ&#x2122;. Pracownicy nie byliby w stanie osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2026;Ä&#x2021; takiej prÄ&#x2122;dkoĹ&#x203A;ci. Nie da siÄ&#x2122; bowiem zsynchronizowaÄ&#x2021; pracy wysoce wydajnych maszyn pakujÄ&#x2026;cych z pracÄ&#x2026; ludzi przy odbieraniu gotowych produktĂłw i z zachowaniem szybkiego tempa pracy. Obecnie do obsĹ&#x201A;ugi kaĹźdej linii paletyzacyjnej w firmie wystarczy jeden operator. Po wdroĹźeniu robotĂłw osoby, ktĂłre do tej pory byĹ&#x201A;y zatrudnione w dziaĹ&#x201A;ach paletyzacji, zostaĹ&#x201A;y przesuniÄ&#x2122;te do dziaĹ&#x201A;Ăłw, w ktĂłrych praca jest znacznie Ĺ&#x201A;atwiejsza pod wzglÄ&#x2122;dem fizycznym, np. do konfekcjonowania wyrobĂłw. Robotyzacja wiÄ&#x2026;Ĺźe siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź z innymi korzyĹ&#x203A;ciami. OSM PiÄ&#x2026;tnica co roku odnotowuje wzrost sprzedaĹźy. â&#x20AC;&#x201C; Na pewno procentuje w tym przypadku dbaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; o najwyĹźszÄ&#x2026; jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wyrobĂłw, ale duĹźe znaczenie ma rĂłwnieĹź fakt, 60

Ĺźe stale poszerzamy asortyment produkcji. Bez robotĂłw wzrost produkcji, a w  szczegĂłlnoĹ&#x203A;ci produkcji nowych wyrobĂłw, byĹ&#x201A;by znacznie trudniejszy â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Andrzej Jacak. Wprowadzanie nowych produktĂłw powoduje koniecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rozbudowy firmy, a tym samym wzrost zatrudnienia. DziÄ&#x2122;ki robotyzacji wzrĂłsĹ&#x201A; teĹź poziom bezpieczeĹ&#x201E;stwa pracy. Ludzie zostali zastÄ&#x2026;pieni przez roboty na stanowiskach, na ktĂłrych praca byĹ&#x201A;a najciÄ&#x2122;Ĺźsza, a ryzyko wypadku najwiÄ&#x2122;ksze. Zatrudnieni, ktĂłrzy pracowali juĹź wczeĹ&#x203A;niej, chwalÄ&#x2026; sobie ogĂłlnÄ&#x2026; poprawÄ&#x2122; warunkĂłw pracy. ObsĹ&#x201A;uga robotĂłw jest doĹ&#x203A;Ä&#x2021; prosta â&#x20AC;&#x201C; operator w zasadzie nie obsĹ&#x201A;uguje samego robota, lecz caĹ&#x201A;Ä&#x2026; liniÄ&#x2122; paletyzujÄ&#x2026;cÄ&#x2026;. Do obsĹ&#x201A;ugi robota przeznaczony jest specjalny panel operatorski, z ktĂłrego korzysta siÄ&#x2122; jednak rzadko i robiÄ&#x2026; to wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie sĹ&#x201A;uĹźby utrzymania ruchu. CzÄ&#x2122;sto niedocenianÄ&#x2026; cechÄ&#x2026; robotĂłw jest ich niezawodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. - BazujÄ&#x2026;c

Liderzy branĹźy, do grona ktĂłrych z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; naleĹźÄ&#x2026; wspomniani producenci, wiÄ&#x2026;ĹźÄ&#x2026; przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; swoich zakĹ&#x201A;adĂłw z robotami, o czym Ĺ&#x203A;wiadczÄ&#x2026; kolejne inwestycje w tÄ&#x2122; innowacyjnÄ&#x2026; technologiÄ&#x2122;. Na pytanie o plany dotyczÄ&#x2026;ce zwiÄ&#x2122;kszania konkurencyjnoĹ&#x203A;ci przedsiÄ&#x2122;biorstwa przez wdraĹźanie kolejnych robotĂłw kierownik dziaĹ&#x201A;u automatyki w OSM PiÄ&#x2026;tnica odpowiada. â&#x20AC;&#x201C; OczywiĹ&#x203A;cie â&#x20AC;&#x201C; dalszy rozwĂłj firmy rĂłwnieĹź bÄ&#x2122;dzie kontynuowany w oparciu o roboty. W tej chwili jesteĹ&#x203A;my w trakcie rozbudowy duĹźej linii paletyzujÄ&#x2026;cej. PracujÄ&#x2026;cy tam do tej pory robot bÄ&#x2122;dzie miaĹ&#x201A; towarzysza â&#x20AC;&#x201C; oczywiĹ&#x203A;cie kolejnÄ&#x2026; maszynÄ&#x2122; firmy FANUC. Moim zdaniem z rywalizacji dwĂłch zakĹ&#x201A;adĂłw o podobnym profilu produkcji zwyciÄ&#x2122;sko wyjdzie ten, ktĂłry postawi na efektywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Do uzyskania wysokich poziomĂłw tych parametrĂłw w wielu branĹźach roboty sÄ&#x2026; wrÄ&#x2122;cz niezbÄ&#x2122;dne. WydajnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, jakÄ&#x2026; dzisiaj zapewniajÄ&#x2026;, jest znacznie wiÄ&#x2122;ksza od tej, ktĂłrÄ&#x2026; moĹźemy osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2026;Ä&#x2021; dziÄ&#x2122;ki sile pracy ludzkiej â&#x20AC;&#x201C; podsumowuje Andrzej Jacak. FANUC POLSKA Sp. z o.o. & 4 -4 ; 6 86/9?< ; 4 <7 <<: :7 :? 43&4"

AUTOMATYKA

B 4 B.*%

Zrobotyzowana przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; branĹźy


Czujnik zbliżeniowy aby zapobiec kolizjom

Ekran dotykowy Umożliwia komunikację z chwytakiem, a także uczenie lub przełączanie na różne tryby pracy.

System czujników dotykowych Do wykrywania i rozróżniania pomiędzy detalem, a człowiekiem.

Kamera

© 2017 SCHUNK GmbH & Co. KG

Zamontowana pomiędzy palcami chwytaka w celu wykrywania otoczenia, rozróżniania i wyszukiwania przedmiotów.

Pierwszy inteligentny i bezpieczny chwytak HRC na rynku Współpracujący w każdej aplikacji. Z każdym "cobotem".

schunk.com/equipped-by


TEMAT NUMERU

Transport i sortowanie z moduĹ&#x201A;ami AS-Interface  5 " G & 

""& ! "  ! "L

+ "  

 & I  G " &  \

1 1& I 

1   +

 !&G I 3 K G

 K G4

K

upujecie PaĹ&#x201E;stwo w Internecie? Z  pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. A  przynajmniej te rzeczy, ktĂłrych nie trzeba wczeĹ&#x203A;niej wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; do rÄ&#x2122;ki. PĹ&#x201A;yty CD z muzykÄ&#x2026;. Dysk twardy do laptopa. SzkĹ&#x201A;a kontaktowe. Kobiety idÄ&#x2026; o krok dalej. Buty, bluzki, meble. Praktycznie wszystko. Nie ma prawie niczego, co nie moĹźe byÄ&#x2021; zamĂłwione w szerokiej gamie rozmiarĂłw i kolorĂłw, przymierzone i czÄ&#x2122;sto odesĹ&#x201A;ane. Wszystko bez wiÄ&#x2122;kszego wpĹ&#x201A;ywu na koszty. CzÄ&#x2122;sto zastanawiamy siÄ&#x2122; jak to moĹźliwe?

Rozmiar ma znaczenie Jeden sklep sprzedaje wirtualnie nieskoĹ&#x201E;czonÄ&#x2026; liczbÄ&#x2122; róşnych produktĂłw w czasie rzeczywistym i nierzadko z dostawÄ&#x2026; nastÄ&#x2122;pnego dnia. Podobnie jest w przypadku imponujÄ&#x2026;cego centralnego magazynu wysokiego skĹ&#x201A;adowania. PrzenoĹ&#x203A;niki i ukĹ&#x201A;adnice poruszajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; po  magazynie, dostarczajÄ&#x2026;c róşno-

NAJWAĹťNIEJSZE ZALETY â&#x20AC;˘ wersja moduĹ&#x201A;u rolki napÄ&#x2122;dzanej silnikiem na prÄ&#x2026;d staĹ&#x201A;y, umoĹźliwiajÄ&#x2026;ca sterowanie prÄ&#x2122;dkoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, kierunkiem i rozruchem/wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czaniem przenoĹ&#x203A;nikĂłw transportowych, â&#x20AC;˘ dostÄ&#x2122;pna cyfrowa wersja do prostych ukĹ&#x201A;adĂłw rozruchu/wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czania silnikĂłw lub siĹ&#x201A;ownikĂłw pneumatycznych, â&#x20AC;˘ prosty montaĹź w ramie przenoĹ&#x203A;nika rolkowego bez koniecznoĹ&#x203A;ci uĹźywania dodatkowych narzÄ&#x2122;dzi, â&#x20AC;˘ jednoczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowa obudowa z pĹ&#x201A;askim zĹ&#x201A;Ä&#x2026;czem umoĹźliwiajÄ&#x2026;ca bezpoĹ&#x203A;rednie podĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie do siĹ&#x201A;ownika/czujnika, â&#x20AC;˘ moduĹ&#x201A;y moĹźna Ĺ&#x201A;atwo podzieliÄ&#x2021; na osobno zarzÄ&#x2026;dzane segmenty â&#x20AC;&#x201C; wstÄ&#x2122;pnie zmontowane, gotowe do transportu i przetestowane.

62

P R O M O C J A

rodne towary na nieskoĹ&#x201E;czenie dĹ&#x201A;ugie transportery rolkowe. PudeĹ&#x201A;ka o róşnych wymiarach przemieszczajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w hali magazynowej. Stacje sortowania precyzyjnie umieszczajÄ&#x2026; kaĹźdy towar w ponumerowanych stacjach odbioru. Ostatnie sprawdzenie, towar trafia do pudeĹ&#x201A;ka i w drogÄ&#x2122;. NastÄ&#x2122;pnego dnia dociera do adresata.

NajwaĹźniejsza jest funkcjonalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; InĹźynierowie, ktĂłrzy pracujÄ&#x2026; z systemami przenoĹ&#x203A;nikĂłw rolkowych w magazynach, muszÄ&#x2026; mierzyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z róşnymi wyzwaniami. UĹźywane przez nich rozwiÄ&#x2026;zania gwarantujÄ&#x2026; zaspokojenie potrzeb klientĂłw w kwestiach szybkoĹ&#x203A;ci obsĹ&#x201A;ugi, niezawodnoĹ&#x203A;ci, energooszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;ci i kosztĂłw. Z myĹ&#x203A;lÄ&#x2026; o nich firma Pepperl+Fuchs wprowadziĹ&#x201A;a rodzinÄ&#x2122; moduĹ&#x201A;Ăłw AS-Interface o nazwie G20. W peĹ&#x201A;ni zintegrowany moduĹ&#x201A; sterujÄ&#x2026;cy interfejsem elektrorolek (MDR) zaprojektowano specjalnie z uwzglÄ&#x2122;dnieniem ograniczeĹ&#x201E; w kwestii prÄ&#x2122;dkoĹ&#x203A;ci, kosztĂłw i zuĹźycia energii w najbardziej wymagajÄ&#x2026;cych zastosowaniach i u najbardziej wymagajÄ&#x2026;cych klientĂłw. ModuĹ&#x201A; G20 minimalizuje pracochĹ&#x201A;onnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; podĹ&#x201A;Ä&#x2026;czania rozrusznikĂłw silnikĂłw i tworzy fundament dla nowych metod pracy. DziÄ&#x2122;ki specjalnie zaprojektowanym funkcjom gwarantuje niezawodne dziaĹ&#x201A;anie silnika oraz umoĹźliwia wstÄ&#x2122;pny montaĹź elastycznych segmentĂłw przenoĹ&#x203A;nikĂłw. Poprawia to szybkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; AUTOMATYKA


TEMAT NUMERU budowania i wydajnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dziaĹ&#x201A;ania systemĂłw z rolkami MDR zarĂłwno z perspektywy instalatorĂłw, jak i docelowych klientĂłw.

MontaĹź w ramie systemu przenoĹ&#x203A;nika DziÄ&#x2122;ki gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bokoĹ&#x203A;ci montaĹźowej wynoszÄ&#x2026;cej zaledwie 27 mm moduĹ&#x201A; G20 moĹźna przymocowaÄ&#x2021; bezpoĹ&#x203A;rednio do ramy przenoĹ&#x203A;nika rolkowego i w ten sposĂłb ukryÄ&#x2021; okablowanie. MontaĹź wewnÄ&#x2026;trz ramy jest bardzo Ĺ&#x201A;atwy i nie wymaga Ĺźadnych dodatkowych narzÄ&#x2122;dzi. ModuĹ&#x201A; jest umieszczony w jednoczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowej trwaĹ&#x201A;ej plastikowej obudowie odpornej na uderzenia i wstrzÄ&#x2026;sy, ktĂłra kĹ&#x201A;adzie kres skomplikowanym i czasochĹ&#x201A;onnym procedurom montaĹźu. Czujniki i rolki MDR sÄ&#x2026; podĹ&#x201A;Ä&#x2026;czane za pomocÄ&#x2026; zintegrowanych wiÄ&#x2026;zek przewodĂłw silnikĂłw i czujnikĂłw, co znacznie przyspiesza montaĹź, a jednoczeĹ&#x203A;nie redukuje koszty i zmniejsza ogĂłlnÄ&#x2026; zĹ&#x201A;oĹźonoĹ&#x203A;Ä&#x2021;.

B 4 "" HB&!

WyĹźsza jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; montaĹźu segmentĂłw przenoĹ&#x203A;nikĂłw Po przymocowaniu moduĹ&#x201A;u do ramy przenoĹ&#x203A;nika trzeba tylko odpowiednio uĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; pĹ&#x201A;askie przewody sieci AS-Interface i zĹ&#x201A;Ä&#x2026;cza AUX. Ta znacznie szybsza i Ĺ&#x201A;atwiejsza metoda podĹ&#x201A;Ä&#x2026;czania uwalnia producentĂłw systemĂłw przenoĹ&#x203A;nikĂłw od koniecznoĹ&#x203A;ci wykonywania skomplikowanych i  czasochĹ&#x201A;onnych czynnoĹ&#x203A;ci montaĹźowych w zakĹ&#x201A;adzie klienta, co  ma  miejsce w  przypadku wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci tradycyjnych rozrusznikĂłw silnikĂłw. DziÄ&#x2122;ki wykorzystaniu sieci AS-Interface, a w szczegĂłlnoĹ&#x203A;ci moduĹ&#x201A;u G20, moĹźna Ĺ&#x201A;atwo podzieliÄ&#x2021; systemy przenoĹ&#x203A;nikĂłw, Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznie z podzespoĹ&#x201A;ami

7-8/2018

sterujÄ&#x2026;cymi, na osobno zarzÄ&#x2026;dzane segmenty â&#x20AC;&#x201C; wstÄ&#x2122;pnie zmontowane, gotowe do transportu, przetestowane i niezaleĹźne od pozostaĹ&#x201A;ych czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci skĹ&#x201A;adowych.

Wiele opcji sterowania i wysokie standardy bezpieczeĹ&#x201E;stwa ModuĹ&#x201A; G20 jest supernowoczesny pod wzglÄ&#x2122;dem funkcjonalnoĹ&#x203A;ci i  bezpieczeĹ&#x201E;stwa. Nowy moduĹ&#x201A; ma dwa wejĹ&#x203A;cia czujnikĂłw, dwa wyjĹ&#x203A;cia do sterowania silnikami i  dwa zĹ&#x201A;Ä&#x2026;cza mocy silnika. Te poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czone cechy pozwalajÄ&#x2026; na bardzo precyzyjne sterowanie elektrorolkami we wszystkich zastosowaniach. ModuĹ&#x201A; G20 dostarcza prÄ&#x2026;d rozruchowy o natÄ&#x2122;Ĺźeniu do 5 A na kaĹźdy silnik. ElastycznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zastosowaĹ&#x201E; zapewniajÄ&#x2026; rozliczne konfigurowalne ustawienia prÄ&#x2122;dkoĹ&#x203A;ci, profile przyspieszania oraz Ĺ&#x201A;atwa zmiana kierunku obrotu. ModuĹ&#x201A; zapewnia teĹź speĹ&#x201A;nienie wysokich standardĂłw bezpieczeĹ&#x201E;stwa â&#x20AC;&#x201C; jest wy-

posaĹźony w bezpiecznik topikowy dla kaĹźdego silnika prÄ&#x2026;du staĹ&#x201A;ego, wiÄ&#x2122;c nie sÄ&#x2026; potrzebne dodatkowe bezpieczniki. UzupeĹ&#x201A;nieniem moduĹ&#x201A;u G20 MDR jest kolejny czĹ&#x201A;onek rodziny G20, ktĂłry stanowi doskonaĹ&#x201A;e rozwiÄ&#x2026;zanie do wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie cyfrowego sterowania ukĹ&#x201A;adami sterowania zaworami, zwrotnicami kolejowymi, ukĹ&#x201A;adami zatrzymywania i napÄ&#x2122;dami nieregulowanymi. Te moduĹ&#x201A;y rewolucjonizujÄ&#x2026; koncepcjÄ&#x2122; sterowania rolkami MDR i dostarczajÄ&#x2026; producentom przenoĹ&#x203A;nikĂłw narzÄ&#x2122;dzi pozwalajÄ&#x2026;cych speĹ&#x201A;niÄ&#x2021; oczekiwania najbardziej wymagajÄ&#x2026;cych klientĂłw. PEPPERL+FUCHS Sp. z o.o. & 4 ) 76+ ?=/>68 ; 4 66 68: @<<? 3# 66 68: @<<= / 3A" 4""" /3&!4 4""" /3&!4"

63


TEMAT AT NUMERU

Trzy technologie jeden dostawca $,  "&  ! " ! " ! ! ! =04 B  3 

"&   1 

! !  !

&L G! 

1 =04

jego ksztaĹ&#x201A;t. Sensor jest czÄ&#x2122;sto wykorzystywany takĹźe do monitorowania róşnych powierzchni w trakcie ruchu czy mierzenia wibracji. Seria 1300 skĹ&#x201A;ada siÄ&#x2122; z siedmiu modeli, róşniÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; zasiÄ&#x2122;giem i rozdzielczoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. W zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od modelu zasiÄ&#x2122;g pomiaru wynosi od 20 mm do 2000 mm, a rozdzielczoĹ&#x203A;Ä&#x2021; od 0,0004 mm do 0,025 mm.

W

portfolio firmy LMI jest kilka serii sensorĂłw Gocator, ktĂłre róşniÄ&#x2026; siÄ&#x2122; zastosowaniem, parametrami i moĹźliwoĹ&#x203A;ciami.

Gocator 1300 Seria 1300 to profilometr punktowy, ktĂłry pozwala na mierzenie odlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci z czÄ&#x2122;stotliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; do 32 kHz. DziÄ&#x2122;ki wbudowanemu oprogramowaniu moĹźliwy jest ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;y pomiar odlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci i sprawdzanie wynikĂłw w granicach tolerancji. Po podĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniu enkodera urzÄ&#x2026;dzenie moĹźe rĂłwnieĹź skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; punkty w profil i analizowaÄ&#x2021; 64

P R O M O C J A

Gocator 2100, Gocator 2300, Gocator 2400, Gocator 2800 Wymienione serie sÄ&#x2026; oparte na technologii triangulacji laserowej. W zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od serii sensory wyposaĹźone sÄ&#x2026; w kamery o rozdzielczoĹ&#x203A;ci VGA, 1 Mpix oraz 2 Mpix. Wbudowane oprogramowanie pozwala na analizÄ&#x2122; kaĹźdego profilu osobno lub â&#x20AC;&#x201C; po podĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniu enkodera â&#x20AC;&#x201C; na budowanie chmury punktĂłw i analizÄ&#x2122; kompletnych czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci. Sensory tych serii sÄ&#x2026; czÄ&#x2122;sto stosowane w przemyĹ&#x203A;le samochodowym do kontroli elementĂłw karoserii, przy produkcji opon czy w procesie montaĹźu koĹ&#x201E;cowego. W krajach skandynawskich wykorzystywane sÄ&#x2026; w przemyĹ&#x203A;le drzewnym do pomiaru pni drzew i ciÄ&#x2122;ciu na deski oraz w przemyĹ&#x203A;le spoĹźywczym przy porcjowaniu ryb. W zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od modelu pole widzenia siÄ&#x2122;ga od 18 mm do 1260Â mm, a rozdzielczoĹ&#x203A;Ä&#x2021; waha siÄ&#x2122; w granicach 0,014â&#x20AC;&#x201C;0,375 mm. Dodatkowo w serii Gocator 2800 zastosowano ukĹ&#x201A;ad z dwoma kamerami, ktĂłry pozwala na skanowanie duĹźych obiektĂłw oraz AUTOMATYKA


TEMAT NUMERU

zwiÄ&#x2122;kszenia gÄ&#x2122;stoĹ&#x203A;ci profilu i pola pokrycia laserem.

Gocator 3200 i Gocator 3500 Serie 3200 i 3500 do otrzymania chmury punktĂłw wykorzystujÄ&#x2026; dwie kamery i generator prÄ&#x2026;ĹźkĂłw. Akwizycja danych odbywa siÄ&#x2122; stacjonarnie i nie jest potrzebny enkoder. Podobnie jak w poprzednich seriach oprogramowanie zainstalowane w sensorze umoĹźliwia analizÄ&#x2122; chmury punktĂłw, pomiary objÄ&#x2122;toĹ&#x203A;ci, wysokoĹ&#x203A;ci, Ĺ&#x203A;rednicy itp. Pole widzenia w zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od modelu wynosi od 27 mm do 100 mm. Do obsĹ&#x201A;ugi tych inteligentnych sensorĂłw uĹźywana jest przeglÄ&#x2026;darka internetowa. DziÄ&#x2122;ki Ĺ&#x201A;atwemu interfejsowi uĹźytkownika moĹźliwe jest oprogramowanie i skonfigurowanie komunikacji z urzÄ&#x2026;dzeniami zewnÄ&#x2122;trznymi. Dodatkowo istnieje moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia kilku sensorĂłw w jeden rozbudowany ukĹ&#x201A;ad oraz obserwacja i anali-

za czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci z wielu stron. Po oprogramowaniu sensora moĹźna odĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; go od komputera PC i samodzielnej pracy. Do bardziej wymagajÄ&#x2026;cych aplikacji producent przewidziaĹ&#x201A; SDK, ktĂłre moĹźna wykorzystaÄ&#x2021; we wĹ&#x201A;asnej aplikacji lub wspĂłĹ&#x201A;pracy z zewnÄ&#x2122;trznym oprogramowaniem wizyjnym, np. bibliotekami HALCON.

Szkolenia i pokazy Firma STEMMER IMAGING zaprasza na pokaz oraz szkolenia z technologii 3D oraz praktycznego zastosowania sensorĂłw z serii Gocator. WiÄ&#x2122;cej informacji moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; na stronie www.stemmer-imaging.pl lub wysyĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;c pytanie na adres info@stemmer-imaging.pl.

STEMMER IMAGING Sp. z o.o. & 4 = :+ @@/9?? T  4 ::9 @67 @66 4 / 4"

R E K L A M A

V I S I O N . R I G H T. N O W

WIZJA DLA AUTOMATYKI â&#x2013; Kamery Inteligentne â&#x2013;  Inteligentne czujniki 3D

B 4 STEMMER IMAGING

â&#x2013; Komponenty do SystemĂłw Wizyjnych

www.stemmer-imaging.pl

7-8/2018

|

+48 664 921 922

|

sales@stemmer-imaging.pl

65


PRZEGLÄ&#x201E;D S PRZEGLÄ&#x201E;D SPRZÄ&#x2DC;TU PRZÄ&#x2DC;TU I A APARATURY PARATURY

Mierniki parametrĂłw sieci elektroenergetycznych )"  "G " " G I

"   " G "  my PN-EN 50160:2010. Jak    

o nieodpowiednim poziomie K L "M

 + ! L1 "   X K + 1& "

"I  ! 

G  &

1 +  G & 

zmiany parametrĂłw zasilania.

 !" 66

E

nergia elektryczna niespeĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;ca okreĹ&#x203A;lonych wymagaĹ&#x201E; moĹźe spowodowaÄ&#x2021; niestabilnÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; elektrycznych i elektronicznych przez nadmiernÄ&#x2026; temperaturÄ&#x2122;, podwyĹźszony poziom haĹ&#x201A;asu, drgania czy nieplanowane wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia. Takie zjawiska sÄ&#x2026; niekorzystne zwĹ&#x201A;aszcza w zakĹ&#x201A;adach przemysĹ&#x201A;owych realizujÄ&#x2026;cych zĹ&#x201A;oĹźone procesy produkcyjne. Na jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; energii elektrycznej skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; jej wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, wahania, czÄ&#x2122;stotliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i skoki napiÄ&#x2122;cia. Na pogorszenie warunkĂłw pracy urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; elektrycznych i elektronicznych wpĹ&#x201A;ywajÄ&#x2026; rĂłwnieĹź asymetrie napiÄ&#x2122;cia, napiÄ&#x2122;cia przejĹ&#x203A;ciowe, przerwy w zasilaniu, a takĹźe harmoniczne i interharmoniczne dla prÄ&#x2026;du i napiÄ&#x2122;cia. Warto wspomnieÄ&#x2021;

o napiÄ&#x2122;ciach sygnalizacyjnych, ktĂłre mogÄ&#x2026; nakĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; na napiÄ&#x2122;cie zasilajÄ&#x2026;ce oraz o szybkich zmianach napiÄ&#x2122;cia. Oferta rynkowa w zakresie analizatorĂłw jakoĹ&#x203A;ci zasilania jest bardzo bogata. Do wyboru sÄ&#x2026; urzÄ&#x2026;dzenia zarĂłwno producentĂłw krajowych, jak i zagranicznych. W zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od potrzeb moĹźna dobraÄ&#x2021; analizator stacjonarny lub mobilny. Obwody pomiarowe sÄ&#x2026; podĹ&#x201A;Ä&#x2026;czane bezpoĹ&#x203A;rednio lub poĹ&#x203A;rednio za pomocÄ&#x2026; przekĹ&#x201A;adnikĂłw pomiarowych. OfertÄ&#x2122; uzupeĹ&#x201A;niajÄ&#x2026; akcesoria, takie jak cÄ&#x2122;gi czy krokodylki, a analizÄ&#x2122; zebranych danych wspomaga specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Spektrum zastosowania analizatorĂłw jakoĹ&#x203A;ci zasilania obejmuje AUTOMATYKA


PRZEGLĄD SPRZĘTU I APARATURY

czana do odbiorców. Oprócz tego norma PN-EN 50160 określa miejsca, w jakich powinno się oceniać jakość energii elektrycznej. Mowa tu również o sposobie obróbki oraz ocenie otrzymanych wyników. W 2010 r. wprowadzono nowelizację normy PN-EN 50160. Wcześniej dokument ten dotyczył jakości napięcia zasilającego w sieciach rozdziel-

przewodzone, będące rozprzestrzeniającymi się wzdłuż sieci. Ponadto została zdefiniowania uciążliwość powstała w efekcie migotania światła. Z kolei krótkie zmiany w wybranych punktach kształtu przebiegu to sygnały transmisyjne nałożone na napięcie zasilające będące sygnałami o częstotliwościach akustycznych w zakresie 110 Hz – 3 kHz, a także sygnały o czę-

 W NOWOCZESNYCH ANALIZATORACH STAWIA SIĘ NA ROZBUDOWANE BLOKI DETEKCJI ZDARZEŃ, ZWŁASZCZA POD KĄTEM NORMY PN-EN 50160. czych o napięciu do 35 kV a norma w polskim wydaniu była zatytułowana „Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych”. Zgodnie z ostatnią nowelizacją normę zatytułowano „Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych”, przez co poszerzono zakres dokumentu.

Zakres normy

przede wszystkim służby utrzymania ruchu w fabrykach, energetykę zawodową oraz szereg innych podmiotów zajmujących się analizowaniem jakości zasilania.

B 4 B &

Norma PN-EN 50160 – postanowienia Mówiąc o jakości energii elektrycznej trzeba mieć na uwadze przede wszystkim normę PN-EN 50160 „Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych”, która stanowi odpowiednik angielskiej wersji normy EN 50160:1999. Trzeba podkreślić, że obecnie dokument ten jest podstawą w zakresie uregulowań prawnych precyzujących parametry, jakie musi spełniać energia elektryczna dostar7-8/2018

Zgodnie z normą PN-EN 50160 sieci elektroenergetyczne klasyfikuje się z uwzględnieniem napięcia nominalnego – niskie napięcie nn (ang. LV) – do 1 kV, średnie napięcie SN (ang. MV) – od 1 kV do 36 kV, wysokie napięcie (ang. HV) – od 36 kV do 150 kV. Oprócz tego zgodnie z dokumentem wprowadzono szereg istotnych definicji takich jak normalne warunki pracy sieci, operator sieci, użytkownik sieci, punkt przyłączenia do sieci, deklarowane napięcie zasilania Uc, napięcie nominalne Un, napięcie odniesienia oraz częstotliwość nominalna napięcia zasilającego. Nie mniej ważne są przy tym definicje podstawowych cech napięcia zasilania w odniesieniu do częstotliwości, harmonicznych napięcia, współczynnika zniekształcenia harmonicznych i interharmonicznych oraz współczynnika poziomu migotania światła. W normie zdefiniowano zjawiska, jakie występują w sieci zasilającej. Chodzi przede wszystkim o zakłócenia

stotliwości radiowej 3 kHz – 148,5 kHz i znaczniki sygnałowe. Ważne są również inne definicje w postaci szybkiej zmiany napięcia, wahań napięcia, wzrostu napięcia, a także zapadów napięcia łącznie z progiem przekroczenia, czasem trwania, momentem początku i końca oraz napięciem resztkowym. Norma definiuje również terminy, takie jak przerwa w zasilaniu, przepięcia przemijające (nieoscylacyjne) oraz asymetria napięcia w systemach wielofazowych. Należy podkreślić, że parametry opisane w normie są wyznaczane metodami opisanymi w PN-EN 61000-4-30. Jednak standaryzacja nie dotyczy nienormalnych stanów pracy sieci ,zwłaszcza w odniesieniu do tymczasowych układów zasilania, tworzonych dla zapewnienia ciągłości zasilania użytkowników systemu podczas zwarcia, a także prac związanych z utrzymaniem i budową sieci lub w celu zminimalizowania obszaru oraz czasu trwania przerwy w zasilaniu. Chodzi również o przypadki niezgodności instalacji lub urządzeń użytkownika systemu z odpowiednimi normami lub wymaganiami technicznymi, które dotyczą przyłączenia. Nienormalne stany pracy sieci mogą dotyczyć również sytuacji powstałych w przypadku wyjątkowych warunków pogodowych i innych klęsk żywiołowych, a także ingerencji stron trzecich, działania władz publicznych, 67


PRZEGLÄ&#x201E;D SPRZÄ&#x2DC;TU I APARATURY PRODUCENT

CHAUVIN ARNOUX

ECON

EXTECH

FLUKE

Model

C.A 8220

ens3PRO - 3000A

382100

Fluke-1734/EUS

Rodzaj urzÄ&#x2026;dzenia

analizator jakoĹ&#x203A;ci energii

analizator sieci 3-fazowy, z funkcjÄ&#x2026; rejestratora

analizator jakoĹ&#x203A;ci energii 3-fazowy

trĂłjfazowy rejestrator energii

Rodzaj wyĹ&#x203A;wietlacza

LCD, podĹ&#x203A;wietlany

brak danych

LCD 3,2" (320Ă&#x2014;240)

LCD TFT 4,3" (480Ă&#x2014;272), ekran dotykowy

Masa (kg)

1,52

brak danych

1,44

1,7

Wymiary (mm)

211 Ă&#x2014; 108 Ă&#x2014; 60

114 Ă&#x2014; 99 Ă&#x2014; 22,5

225 Ă&#x2014; 125 Ă&#x2014; 64

198 Ă&#x2014; 167 Ă&#x2014; 55

Moc bierna

tak

tak

tak

tak

Moc czynna

tak

tak

tak

tak

Moc pozorna

tak

tak

tak

tak

Moc/praca

tak

tak

tak

tak

PamiÄ&#x2122;Ä&#x2021; wartoĹ&#x203A;ci mierzonej

tak

tak

tak

tak

Pomiar harmonicznych

tak

tak

tak

tak

PrzesuniÄ&#x2122;cie fazowe

tak

tak

tak

tak

SposĂłb pomiaru prÄ&#x2026;du

z cÄ&#x2122;gami prÄ&#x2026;dowymi/ adapterem cÄ&#x2122;gowym

bezpoĹ&#x203A;redni

bezpoĹ&#x203A;redni

z cÄ&#x2122;gami prÄ&#x2026;dowymi/ adapterem cÄ&#x2122;gowym

WspĂłĹ&#x201A;czynnik mocy

tak

tak

tak

tak

Zakres pomiarowy napiÄ&#x2122;cia AC bezpoĹ&#x203A;rednio [V] (maks.)

600

230

600

600

Inne

automatyczne wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czanie; wskazanie kierunku wirowania faz; rejestrowanie danych; automatyczne rozpoznawanie róşnych czujnikĂłw prÄ&#x2026;du; pomiar prÄ&#x2026;du zaleĹźny od czujnika; zgodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; z normÄ&#x2026; EN 61010 600V CAT III

kalibracja fabryczna bez certyfikatu; interfejsy komunikacyjne: zĹ&#x201A;Ä&#x2026;cze ĹźeĹ&#x201E;skie 6p6c , zĹ&#x201A;Ä&#x2026;cze ĹźeĹ&#x201E;skie RJ45 8p8c; kategoria pomiarowa: CAT III 300 V

zakres pomiaru czÄ&#x2122;stotliwoĹ&#x203A;ci: 0,1...45/65  Hz; zakres pomiaru prÄ&#x2026;du AC: 0,001...20/200/1200 A; dokĹ&#x201A;adnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pomiaru napiÄ&#x2122;cia AC: Âą(0,5% + 0,5 V)

wbudowana pamiÄ&#x2122;Ä&#x2021;; wspĂłĹ&#x201A;praca z aplikacjÄ&#x2026; Fluke Connect; bezprzewodowe przesyĹ&#x201A;anie danych pomiarowych; czÄ&#x2122;stotliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; prĂłbkowania co 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min

;1  K  3 "  &

68

AUTOMATYKA


PRZEGLĄD SPRZĘTU I APARATURY FLUKE

JANITZA

KYORITSU

LUMEL

METREL

SONEL

Fluke 345

MRG 512-PRO PQ Flex

KEW6305-00

ND30

MI 2892

PQM-703

cęgowy miernik jakości energii

analizator parametrów sieci

analizator mocy i energii

analizator sieci

analizator jakości zasilania

LCD

kolorowy, graficzny

trójrzędowy wyświetlacz LCD

miernik parametrów sieci 1- i 3-fazowej z rejestracją i Ethernetem kolorowy 5,6" TFT (320 × 240 pikseli)

LCD, kolorowy

LCD, kolorowy

0,82

brak danych

0,9

0,3

1

1,6

300 × 98 × 52

brak danych

120 × 65 × 17

96 × 96 × 97

230 × 140 × 80

200 × 180 × 77

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

z cęgami prądowymi/ adapterem cęgowym

z cęgami prądowymi

bezpośredni

bezpośredni

bezpośredni

przekładniki/cęgi

tak

tak

tak

tak

tak

tak

brak danych

brak danych

brak danych

napięcie L-L – 100, 400, 690

10% – 150% napięcia znamionowego

400/690

rejestrowanie w pamięci napięcie: 100–240 V wszystkich parametrów ±10% AC; częstotliwość: jakości: harmoniczne, 45–65 Hz; pobór mocy: krótkie zakłócenia, 10 V A max; zasilanie niezrównoważenie; DC Baterie: 1,5 V LR 06, interfejs Ethenet, AA – 6 sztuk; napięcie zasilacz/6 baterii za pośrednictwem znamionowe: 9 V DC; Mignon; kalibracja: przeglądarki WWW, efektywny zakres DAkkS; interfejsy oprogramowanie GridVis napięciowy: 10.5–5.5 V; komunikacyjne: USB; do analizy jakości sygnał ostrzegawczy kategoria pomiarowa: energii; generowanie o zaniżonym napięciu: CAT IV 600 V; typ raportów jakości energii dla 5,5 V lub mniej; pomiaru: 3-fazowy, zgodnie z EN 50160, zapis danych (pamięć 1-fazowy; kategoria IEEE 519, ITIC, wewnętrzna), rodzaj przepięciowa: CAT IV EN 61000-2-4; raport pamięci i pojemność: 600 V kosztów; pamięć Flash memory, 3 MB, wewnętrzna do 1352 B/rekord; rejestrowania pomiarów max liczba zapisanych – 256 MB; możliwość plików: 4; zapis danych programowania (karta SD): pojemność urządzenia w graficznym 2 GB (max) języku (funkcja PLC)

7-8/2018

pomiar 54  wielkości  energetycznych oraz harmonicznych prądu i napięcia (do 51.) w sieciach 1-faz, 2-przewodowych oraz 3-faz., 3- lub 4-przewodowych układach; wskazania uwzględniają wartości zaprogramowanych przekładni symetrycznych  lub niesymetrycznych, opcjonalnie: wyjście analogowe 0/4...20 mA, i 2 wejścia Pt 100; wyjście cyfrowe RS-485 – protokół MODBUS; interfejs Ethernet 10/100 BASE-T; programowanie parametrów za pomocą bezpłatnego oprogrowania eCon

pracuje we wszystkich rodzajach sieci o napięciach znamionowych od 110 V do 760 V w sposób bezpośredni lub pośredni przez przekładniki; pracuje w sieciach: jednofazowych, zasilacz/6 baterii Mignon; dwufazowych ze wspólnym kalibracja: ISO; interfejsy przewodem N, trójfazowych komunikacyjne: gwiazdowych z i bez Ethernet, RS-232, USB; przewodu N, trójfazowych kategoria pomiarowa: o układzie trójkąta, CAT IV 600 V, CAT III stałego napięcia; pomiar, 1000 V; typ pomiaru: analiza i rejestracja parame3-fazowy; właściwości trów sieci energetycznych analizatora sieci: 50/60 Hz oraz jakości energii zaw. cegi, z funkcją elektrycznej zgodnie z normą rejestratora EN 50160; rejestracja mocy metodą Budeanu oraz IEEE 1459; rejestracja oscylogramów prądu i napięcia po każdym okresie uśrednianiu; pomiar sygnałów sterujących do 3000 Hz; częstotliwość 40–70 Hz

69


PRZEGLĄD SPRZĘTU I APARATURY

zgodnych z prawem akcji protestacyjnych, siły wyższej oraz niedoborów mocy wynikających ze zdarzeń zewnętrznych.

Cechy nowoczesnych analizatorów Nowoczesne analizatory jakości zasilania mają po kilka kanałów wejściowych. Wszelkie nieprawidłowości jakie mogą wystąpić w sieci są mierzone w programowalnym przedziale czasowym, np. od 20 ms do 2 s. Warto również wspomnieć o pomiarze prądów nieustalonych wysokiej częstotliwości. Oferowane na rynku przyrządy mogą być stosowane w sieciach jedno- i trójfazowych systemów 3-przewodowych, 4-przewodowych oraz w sieciach z układem Arona. Za pomocą wykresów wskazowych prezentowane są kąty między napięciem a prądami. Oprócz tego wykrywanych jest szereg innych anomalii napięciowych. Rejestrowane są również wartości prądów, napięcia i harmoniczne. Ważny jest pomiar energii, a także mocy biernej i czynnej. Z kolei dzięki specjalnym przystawkom można mierzyć impedancję pętli prądem do 244 A z rozdzielczością 0,1 mΩ. Jednak funkcjonalność nowoczesnych analizatorów jakości zasilania nie sprowadza się jedynie do oceny parametrów sieci. Niektóre przyrządy mogą określić straty energii oraz obliczyć dodatkowe koszty poboru prądu. Ważna jest również możliwość oceny wpływu systemów energooszczędnych na sieć elektroenergetyczną, np. w odniesieniu do oświetlenia, sterowania silnikami czy instalacjami HVAC. Dane są zapisywane na nośnikach pamięci, którą można rozszerzyć. Przyda się również gniazdo na wymienne karty pamięci oraz złącze USB do przesyłu danych do komputera, przy czym niektóre przyrządy wykorzystują technologie bezprzewodowe. Warto zwrócić uwagę na funkcjonalność w zakresie pomiaru zarówno wejściowej, jak i wyjściowej mocy przetwornicy w fotoogniwach, a także w zasilaczach awaryjnych i turbinach wiatrowych. Pozwala to oszacować ilość energii elektrycznej 70

pobranej przez przetwornice, dzięki czemu ocenia się skuteczność pracy takich systemów. Istotną rolę odgrywa szybkie rejestrowanie danych, pozwalające wyświetlać przebieg oraz wartość napięcia i prądu pół cykli RMS wraz ze szczegółami. Wykonywany jest więc pomiar interakcji przy przełączaniu silników lub generatorów. W nowoczesnych analizatorach stawia się na rozbudowane bloki detekcji zdarzeń, zwłaszcza pod kątem normy PN-EN 50160. Nie ma więc potrzeby samodzielnego wprowadzania ustawień parametrów wynikających z interpretacji tej normy. Przyrząd wykonuje wtedy automatyczną konfigurację. W odniesieniu do analizatorów, jakie są stosowane na zewnątrz systemów energetycznych – np. na słupach, ważne są odpowiednie obudowy, zapewniające ochronę przed działaniem warunków atmosferycznych. Urządzenia te przy przesyle danych niejednokrotnie wykorzystują moduły GSM. Bezpieczeństwo analizatorów potwierdza klasa bezpieczeństwa 600 V CAT IV/1000 V CAT III na wejściowym przyłączu zasilania. Analizę jakości zasilania można również wykonać za pomocą wybranych modeli mierników cęgowych. Niektóre przyrządy tego typu są w stanie przeprowadzić pomiar wartości skutecznej TrueRMS prądu przemiennego, mocy czynnej, biernej oraz pozornej w zakresie do 600 kW/ kVA/kVAR (nawet do 51.harmonicznej). Warto wspomnieć o rejestrowaniu przebiegów z uwzględnieniem wybranego przedziału czasowego, co pozwoli ocenić trendy i problemy z jakością energii o charakterze krótkotrwałym. Wspomniane już harmoniczne to częstotliwości, które mają wartość wielokrotną częstotliwości podstawowej 50 Hz. Jak wiadomo obecność wyższych harmonicznych niejednokrotnie jest skutkiem dołączenia do sieci odbiorników nieliniowych. Transformatory, silniki elektryczne, kondensatory i szereg innych urządzeń elektrycznych – na nie przede wszystkim negatywnie wpływają wyż-

sze harmoniczne. Dochodzą do tego straty wynikające z prądów wirowych. Jeżeli wysokie częstotliwości występują na rdzeniach transformatorów i stojanów silników to może dojść do indukowania prądów wirowych o dużych wartościach w odniesieniu do zasilania poprzez idealne przebiegi z sieci, gdzie występuje częstotliwość 50 Hz. Obecność prądów wirowych oraz wszelkich strat dotyczących histerezy to przyczyny podwyższonej temperatury maszyn elektrycznych.

Wykrywanie zapadów napięcia Urządzenia analizują również różnego typu zapady napięcia. Takie zjawisko jest definiowane jako nagłe zmniejszenie napięcia poniżej wartości nominalnej. Wg normy PN-EN 50160 obniżenie napięcie w granicach 90%–5% Un traktowane jest jako zapad napięcia. Zapad może mieć różny czas trwania – umownie przyjmuje się od 10 ms do 1 min. Głębokość zapadu to różnica między minimalną wartością napięcia w czasie zapadu a napięciem nominalnym. Szczególnym przypadkiem zapadu napięcia jest przerwa w zasilaniu, czyli obniżenie napięcia poniżej 5% napięcia nominalnego. Przyczyną występowania zapadów napięcia są najczęściej zwarcia występujące w instalacji odbiorców lub w sieciach rozdzielczych. Są to zdarzenia losowe i nieprzewidywalne. Oprócz zwarć również operacje łączeniowe mogą powodować zapady napięcia. Dodatkowym problemem w diagnostyce zdarzeń jest to, że zwarcie w danym punkcie sieci może generować zarówno przerwy w zasilaniu jak i zapady. Zależne jest to od odległości od tego zwarcia. Rejestrując zdarzenia analizatorami jakości zasilania, można uzyskać różne wyniki w zależności od punktu pomiaru. AUTOMATYKA


PRZEGLĄD SPRZĘTU I APARATURY

Podstawowym narzędziem do wykrywania zapadów i przerw w zasilaniu są właśnie analizatory jakości zasilania. Badają one na bieżąco warunki panujące w sieci elektrycznej i w razie wykrycia obniżenia napięcia poniżej dopuszczalnej wartości, natychmiast zapisują w pamięci dane o czasie wystąpienia zdarzenia i jego długości trwania. Dodatkowo podają informacje, w której fazie wystąpił zapad oraz do jakiej minimalnej wartości obniżyło się napięcie. Dzięki temu użytkownik może przeanalizować przyczyny powstania zaburzeń (np. wpływ na sieć dużego pieca indukcyjnego) oraz skutki (np. utrata danych wskutek wyłączania się komputerów przez zapady).

Program umożliwia konfigurowanie podstawowych parametrów pracy analizatora. Konfigurację wykonuje się na komputerze, a następnie plik konfiguracyjny jest eksportowany do przyrządu pomiarowego. W zakresie konfiguracji pracy analizatora wybierane są punkty pomiarowe łącznie z możliwością przydzielania do nich komórek pamięci. Oprócz tego ustawia się czas pracy analizatora, konfiguruje czas uśredniania, wybiera tryb wyzwalania oraz włącza blokady przycisków. Przydatnym rozwiązaniem jest możliwość ustawiania odrębnych parametrów dla każdego punktu pomiarowego. Można określić współczynnik mocy (cos ij, tg ij) oraz analizować przeciążenia transformatora, które może być skutkiem działania harmonicznych. Podczas pomiarów przydatna jest funkcja analizowania harmonicznych i śledzenia współczynnika zniekształceń harmonicznych THD w odniesieniu do napięcia i prądu. Analizatory pozwalają określić wskaźnik migotania światła mający zarówno charakter krótko- jak i długotrwały. Istnieje możliwość zdefiniowania asymetrii prądów i napięć, przy czym wszystkie anomalie w postaci zapadów, przepięć i przerw są rejestrowane. Identyczne możliwości dla natężenia prądu.

Liczniki energii elektrycznej

Fot. Sonel

Oprogramowanie do analizy danych Analizę zebranych wyników pomiarów wspomaga specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Przede wszystkim umożliwia ono podgląd parametrów sieci w czasie rzeczywistym. Ponadto wspomagane jest zarządzanie danymi, np. dzięki możliwości zaprezentowania wyników pomiarów za pomocą tabel i wykresów. Chodzi tutaj o oscylogramy, wykresy czasowe, a także wykresy względem wartości czasu oraz wykresy harmonicznych. Niektóre programy mogą analizować dane pod kątem wymagań normy PN-EN 50160. Nie brakuje również programów nadzorujących pracę kilku analizatorów. 7-8/2018

Nowoczesne liczniki energii elektrycznej to urządzenia elektroniczne. Typowy licznik mierzy energię czynną w układach bezpośrednich. Funkcjonalność licznika obejmuje możliwość rozliczania w taryfach wielostrefowych, co jest sterowane w oparciu o zegar czasu rzeczywistego. Ręczne zamykanie okresu rozliczeniowego może bazować na programie narzędziowym i głowicy optycznej lub przy wykorzystaniu mechanicznego przycisku przystosowanego do plombowania. Pamięć licznika pozwala na przechowywanie wyników pomiarów z ostatnich kilkudziesięciu dni. Do przewijania informacji na ekranie służy przycisk umieszczony na pły-

cie czołowej licznika. Ponadto przeprowadzany jest pomiar wielkości napięcia, prądu, mocy czynnej oraz częstotliwości. Układ sygnalizacyjny informuje o zdarzeniach występujących podczas pomiaru – próbie zadziałania polem magnetycznym czy otwarcia osłony zaciskowej. Oprócz tego pamięć pozwala na przechowywanie informacji o zaniku napięcia znamionowego i parametryzowaniu urządzenia. Ważna jest automatyczna identyfikacja zaprogramowanej grupy taryfowej. Do sterowania urządzeniem zewnętrznym można wykorzystać styki przekaźnika przewidziane w liczniku lub cyfrowe wyjście komunikacyjne. W niektórych licznikach zastosowano zasilanie bateryjne, dzięki któremu można odczytać informacje z wyświetlacza w przypadku braku napięcia pomiarowego. Wymiana baterii nie wymaga zrywania plomb legalizacyjnych. Cyfrowy przesył danych bardzo często wykorzystuje się na potrzeby systemów rozliczeń między zakładami energetycznymi oraz kontrolowania procesów produkcyjnych. Za pomocą torów cyfrowej transmisji danych przesyłane są bardziej zaawansowane informacje, np. kod odbiorcy, czas rzeczywisty, dni świąteczne itp. W pamięci licznika zapisują się podziały na strefy czasowe przy uwzględnieniu dni wolnych.

Przegląd oferty rynkowej Analizatory sieci Janitza są urządzeniami wielozadaniowymi. Umożliwiają one rejestrowanie anomalii występujących w sieci – przepięcia, piki napięcia lub prądu, zapady, harmoniczne itp. Urządzenie może również realizować funkcję licznika energii (kWh, kVArh), a także analizatora wyższych harmonicznych, a wszystkie zdarzenia są zapisywane w pamięci. Analizator wykrywa nawet 63. harmoniczną. Ma również funkcję inteligentnego alarmowania, monitorowania migotania prądu (ang. flicker), wygodnego generowania raportów prądu upływu (RCM) oraz powiadamiania za pomocą wiado71


PRZEGLĄD SPRZĘTU I APARATURY

mości email. Warto również wspomnieć o funkcji bramy Modbus TCP – Modbus RTU oraz funkcji PLC – czyli możliwości programowania w graficznym języku Jasic. Analizator ma pamięć wewnętrzną o pojemności 128 MB. Analizatory jakości zasilania PQM711 firmy Sonel są urządzeniami, dzięki którym można mierzyć, analizować i rejestrować parametry sieci energetycznych 50/60 Hz łącznie z oceną jakości energii zgodnie z wymaganiami normy EN 50160 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Przyrząd PQM-711 jest wyposażony w interfejs Wi-Fi, co pozwala na automatyczne połączenie z dołączonym do zestawu tabletem z ekranem dotykowym o przekątnej 10”. Tablet pozwala obsługiwać analizator, a także przeglądać dane bieżące oraz odczytywać i analizować wyniki pomiarów zgromadzone w pamięci analizatora. Taka konfiguracja przyrządu pozwala na szybkie kontrolowanie urządzenia przez krótki czas przy użyciu tabletu, a oprócz tego można zostawić moduł analizatora na dłuższe pomiary i będzie on funkcjonował jako typowy rejestrator bez wyświetlacza. Warto wspomnieć o rejestracji transjentów przy maksymalnej częstotliwości próbkowania 10 MHz oraz sygnałów sterujących. Minimalny czas transjentu, jaki można zarejestrować, wynosi 650 ns. Przyrząd NP40 firmy Lumel to przenośny analizator sieci. Pozwala ocenić energię elektryczną zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Zebrane wyniki pomiarów 72

są prezentowane na kilka sposobów – bargraf, oscylogram, trend czasowy, lista zdarzeń, wykres wektorowy. Warto zwrócić uwagę na wygodną konstrukcję obudowy i komplet akcesoriów pomiarowych, dzięki czemu można korzystać z przyrządu pomiarowego w wielu aplikacjach. Wyposażenie analizatora to również specjalistyczne oprogramowanie komputerowe służące do przeprowadzania głębszych analiz danych. Firma Extech oferuje m.in. 3-fazowy analizator mocy i harmonicznych oznaczony jako PQ3350-3. Jest to przyrząd służący do analizy instalacji jedno- i trójfazowych trójprzewodowych lub trójfazowych czteroprzewodowych. Warto wspomnieć o elastycznych cęgach, które można wykorzystać do pomiaru na szynoprzewodach i wiązkach przewodów. Podświetlany wyświetlacz LCD pozwala na wyświetlanie do 35 parametrów na jednym ekranie, m.in. równoczesne wyświetlanie harmonicznych i przebiegu oraz wyświetlenie przebiegu z wartościami szczytowymi – 1024 próbek/ okres. Urządzenie analizuje współczynnik zawartości harmonicznych (THD-F) oraz maksymalne zapotrzebowanie (MDkW, MW, kVA, MVA) z programowalnym okresem. Przekładnia jest regulowana – CT (1 do 3000) oraz VT (1 do 600). Z oferty firmy Biall wybrać można m.in. analizator jakości energii elektrycznej ELSPEC G4500 umożliwiający ciągłą rejestracją przebiegów. Rozdzielczość urządzenia wynosi 1024 próbki/okres. Możliwe jest rejestrowanie i przechowywanie danych przez ponad 1 rok bez przerw w rejestracji. Warto wspomnieć o wbudowanym punkcie dostępu 802.11 b/g oraz routerze Ethernet, dzięki czemu jest możliwa zdalna analiza danych z dowolnego miejsca. Przydatnym rozwiązaniem jest kompleksowy serwer Web dla monitoringu lokalnego i zdalnego w czasie rzeczywistym. Ponadto zintegrowany serwer sieci Web pozwala na bezpośredni i kompleksowy monitoring oraz kontrolowa-

nie wszystkich parametrów pracy sieci elektroenergetycznej w czasie rzeczywistym. Do analizatora dołączone jest oprogramowanie PQSCADA przeznaczone do analizy danych. Przyrząd GRAPHTEC GGL820 to 20-kanałowy rejestrator wielkości fizycznych, który można rozbudować do 200 kanałów. W urządzeniu przewidziano 20 izolowanych, wielofunkcyjnych, analogowych kanałów pomiarowych oraz 4 kanały przeznaczone do pomiaru sygnałów logicznych/ impulsowych. Jest również możliwy pomiar przez jedno wejście sygnałów sterujących i cztery wyjścia sygnałów alarmowych. W efekcie można bezpośrednio mierzyć napięcie, temperaturę, wilgotność oraz parametry sygnałów impulsowych. Z użyciem przetworników napięcie/prąd jest możliwy pomiar pośredni. Do bezpośredniej obserwacji rejestrowanych sygnałów służy czytelny kolorowy 5,7˝ wyświetlacz LCD. Do rejestratora dołączona jest aplikacja PC, a połączenie z komputerem odbywa się przez port USB lub sieć Ethernet. Przyrząd GSC60 HTItalia jest wielofunkcyjnym miernikiem instalacji elektrycznych z analizatorem jakości energii. Urządzenie jest wyposażone w dotykowy kolorowy wyświetlacz oraz wbudowaną kartę Wi-Fi. Przyrząd jest kompatybilny z aplikacją HTANALYSIS. Ciągłość przewodu ochronnego jest wykonywana prądem o natężeniu 200 mA  a pomiar rezystancji izolacji napięciem 50, 100, 250, 500 i 1000 V DC. W zakresie energii elektrycznej miernik wykonuje trójfazowy pomiar jakości energii i zużycia energii w sieciach jedno-, dwu-, trzy-, czteroprzewodowych – 9 typów systemów elektrycznych. Łącznie może rejestrować 632 parametrów przez ponad dwa miesiące, łącznie ze zmianami napięcia (skoki i zapady) z rozdzielczością 20 ms przy 50 Hz. GSC60 HTItalia przeprowadza m.in. pomiar/ rejestrację mocy i energii czynnej, biernej i pozornej oraz pomiar i rejestrację harmonicznych prądu i napięcia do 49. składowej razem z THD (%). Do dyspozycji użytkownika są diagramy, przebiegi prądu i napięcia, a także tabele, histogramy harmonicznych AUTOMATYKA


Fot. Sonel

PRZEGLÄ&#x201E;D SPRZÄ&#x2DC;TU I APARATURY i THD (%) oraz tabele sumaryczne gĹ&#x201A;Ăłwnych parametrĂłw elektrycznych. Firma TES oferuje m.in. analizator jakoĹ&#x203A;ci zasilania w sieciach trĂłjfazowych â&#x20AC;&#x201C; PROVA 6830A. Na kompletny zestaw skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; 3 sztuki cewek o zakresie 0,04â&#x20AC;&#x201C;100 A oraz 3 sztuki o zakresie 0,4â&#x20AC;&#x201C;1000 A. Jest moĹźliwy pomiar i rejestracja prÄ&#x2026;dĂłw, napiÄ&#x2122;Ä&#x2021;, mocy, energii, wspĂłĹ&#x201A;czynnika mocy i harmonicznych. Do obsĹ&#x201A;ugi urzÄ&#x2026;dzenia sĹ&#x201A;uĹźy wyĹ&#x203A;wietlacz LCD, umoĹźliwiajÄ&#x2026;cy analizÄ&#x2122; mierzonych parametrĂłw cyfrowo, na bieĹźÄ&#x2026;co oraz w formie przebiegĂłw. Do dyspozycji uĹźytkownika sÄ&#x2026; wykresy wskazowe prÄ&#x2026;dĂłw i napiÄ&#x2122;Ä&#x2021;. Dane moĹźna analizowaÄ&#x2021; na komputerze za pomocÄ&#x2026; doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czonego oprogramowania. Rejestracja jest przeprowadzana z uwzglÄ&#x2122;dnieniem okreĹ&#x203A;lonych granic tolerancji. Wybrane wielkoĹ&#x203A;ci jakie mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; mierzone to wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; True RMS, moc czynna (W, KW, MW, GW), wspĂłĹ&#x201A;czynnik mocy (PF), kÄ&#x2026;t fazowy (Äł), energia

(WH, kWh, kVArh, PFH),a takĹźe prÄ&#x2026;d AC (do 1000 A). PrzyrzÄ&#x2026;d MI2892 PowerMaster firmy Metrel to trĂłjfazowy analizator jakoĹ&#x203A;ci energii pozwalajÄ&#x2026;cy na wykrywanie wyĹźszych harmonicznych. Jest przy tym moĹźliwy podglÄ&#x2026;d wykresĂłw wskazowych i anomalii w przebiegach sinusoidalnych. Rejestracja moĹźe byÄ&#x2021; dĹ&#x201A;ugoterminowa. Do urzÄ&#x2026;dzenia producent doĹ&#x201A;Ä&#x2026;cza pakiet oprogramowania do szczegĂłĹ&#x201A;owej analizy zarejestrowanych danych, bezpoĹ&#x203A;redniego odczytu z karty microSD i automatycznego generowania raportĂłw. W zakresie napiÄ&#x2122;cia przyrzÄ&#x2026;d wykonuje pomiar TRMS, wartoĹ&#x203A;ci maksymalnych oraz wspĂłĹ&#x201A;czynnika szczytu (czterokanaĹ&#x201A;owo). Z kolei w odniesieniu do prÄ&#x2026;du moĹźna mierzyÄ&#x2021; RMS, wartoĹ&#x203A;ci maksymalne oraz wspĂłĹ&#x201A;czynnik szczytu (czterokanaĹ&#x201A;owo). MoĹźliwy jest rĂłwnieĹź pomiar mocy â&#x20AC;&#x201C; czynnej, biernej, pozornej. Warto podkreĹ&#x203A;liÄ&#x2021;, Ĺźe pomiar mocy odbywa siÄ&#x2122; zgodnie

z normÄ&#x2026; IEEE 1459 (czynna, bierna, podstawowa, harmoniczna, niesymetria obciÄ&#x2026;ĹźeĹ&#x201E;).

Podsumowanie StojÄ&#x2026;c przed wyborem odpowiedniego analizatora jakoĹ&#x203A;ci zasilania trzeba wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; pod uwagÄ&#x2122; co najmniej kilka czynnikĂłw. WaĹźne jest przede wszystkim to, czy urzÄ&#x2026;dzenie bÄ&#x2122;dzie wykorzystywane wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie do analizy jakoĹ&#x203A;ci energii czy ma byÄ&#x2021; przyrzÄ&#x2026;dem wielofunkcyjnym mierzÄ&#x2026;cym inne wielkoĹ&#x203A;ci elektryczne. Warto rozwaĹźyÄ&#x2021; sposĂłb obsĹ&#x201A;ugi urzÄ&#x2026;dzenia, aczkolwiek wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; oferowanych na rynku analizatorĂłw ma ekran dotykowy. WaĹźna jest dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; serwisu, wsparcie techniczne oraz funkcjonalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; oprogramowania komputerowego Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznie z jego aktualizacjami â&#x20AC;&#x201C; pĹ&#x201A;atnymi lub bezpĹ&#x201A;atnymi.

 !" AUTOMATYKA

R E K L A M A

7-8/2018

73


PRAWO I NORMY

OLIWIA CZARNOCKA rzecznik patentowy POLSERVICE, Kancelaria RzecznikĂłw Patentowych

OpĹ&#x201A;aty dla UrzÄ&#x2122;du Patentowego * " G

(patentu wynalazkĂłw, prawa !  &L !+ " !

  !+ "

   & "_ GL I K " &I 4 %IKM

 ! "  I + IKM K  G " 4

W

ielkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; opĹ&#x201A;at zostaĹ&#x201A;a okreĹ&#x203A;lona w RozporzÄ&#x2026;dzeniu Rady MinistrĂłw z dnia 29 sierpnia 2001 r.  w  sprawie opĹ&#x201A;at zwiÄ&#x2026;zanych z ochronÄ&#x2026; wynalazkĂłw, wzorĂłw uĹźytkowych, wzorĂłw przemysĹ&#x201A;owych, znakĂłw towarowych, oznaczeĹ&#x201E; geograficznych i topografii ukĹ&#x201A;adĂłw scalonych. RozporzÄ&#x2026;dzenie okreĹ&#x203A;la szczegĂłĹ&#x201A;owe zasady ustalania i uiszczania oraz wysokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; opĹ&#x201A;at jednorazowych i okresowych.

Rodzaje opĹ&#x201A;at OpĹ&#x201A;aty jednorazowe Do opĹ&#x201A;at jednorazowych zalicza siÄ&#x2122; opĹ&#x201A;ata za zgĹ&#x201A;oszenie wynalazku lub wzoru uĹźytkowego, ktĂłra wynosi 550 zĹ&#x201A; przy zgĹ&#x201A;oszeniu dokonanym w formie papierowej lub 500 zĹ&#x201A; w przypadku zgĹ&#x201A;oszenia drogÄ&#x2026; elektronicznÄ&#x2026;. NiezaleĹźnie od wyniku postÄ&#x2122;powania przed UrzÄ&#x2122;dem Patentowym RP opĹ&#x201A;ata ta nie jest zwracana. UrzÄ&#x2026;d Patentowy wystawia wezwania do dokonania tych opĹ&#x201A;at, wyzna74

czajÄ&#x2026;c termin jednego miesiÄ&#x2026;ca na ich dokonanie. JeĹ&#x203A;li zgĹ&#x201A;aszajÄ&#x2026;cy nie wniesie odpowiedniej opĹ&#x201A;aty w terminie, postÄ&#x2122;powanie w sprawie zgĹ&#x201A;oszenia zostanie umorzone, a informacja o dokonaniu zgĹ&#x201A;oszenia nie zostanie opublikowana. OpĹ&#x201A;atÄ&#x2026; jednorazowÄ&#x2026; jest rĂłwnieĹź opĹ&#x201A;ata za  publikacjÄ&#x2122; w  â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ciach UrzÄ&#x2122;du Patentowegoâ&#x20AC;? informacji o udzieleniu patentu lub prawa ochronnego, a takĹźe prawa z rejestracji. TÄ&#x2122; opĹ&#x201A;atÄ&#x2122; wnosi siÄ&#x2122; w ciÄ&#x2026;gu trzech miesiÄ&#x2122;cy od dorÄ&#x2122;czenia wezwania. NaleĹźy pamiÄ&#x2122;taÄ&#x2021;, Ĺźe UrzÄ&#x2026;d Patentowy wstrzyma wydanie dokumentu patentowego lub Ĺ&#x203A;wiadectwa ochronnego do dnia uiszczenia opĹ&#x201A;aty za publikacjÄ&#x2122;. Wniesienia opĹ&#x201A;aty urzÄ&#x2122;dowej wymagajÄ&#x2026; rĂłwnieĹź m.in. takie czynnoĹ&#x203A;ci, jak zĹ&#x201A;oĹźenie wniosku o: â&#x20AC;˘ dokonanie ogĹ&#x201A;oszenia w terminie wczeĹ&#x203A;niejszym, â&#x20AC;˘ przywrĂłcenie terminu lub wniosku o uwzglÄ&#x2122;dnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okolicznoĹ&#x203A;ci, â&#x20AC;˘ wydanie duplikatu dokumentu patentowego czy Ĺ&#x203A;wiadectwa ochronnego,

â&#x20AC;˘ dokonanie zmiany w rejestrze, â&#x20AC;˘ przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres, a takĹźe zĹ&#x201A;oĹźenie oĹ&#x203A;wiadczenia o gotowoĹ&#x203A;ci udzielenia licencji (licencja otwarta).

OpĹ&#x201A;aty okresowe OpĹ&#x201A;atami okresowymi sÄ&#x2026; opĹ&#x201A;aty za  utrzymanie prawa wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznego w mocy. W przypadku patentu takie opĹ&#x201A;aty naleĹźy wnosiÄ&#x2021; co rok, a w przypadku wzoru uĹźytkowego co dwa lub trzy lata. KaĹźda osoba, ktĂłra uzyskaĹ&#x201A;a patent lub prawo ochronne powinna pamiÄ&#x2122;taÄ&#x2021; o  wnoszeniu wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwych opĹ&#x201A;at, poniewaĹź UrzÄ&#x2026;d Patentowy nie wysyĹ&#x201A;a przypomnieĹ&#x201E;. Nieuiszczenie opĹ&#x201A;aty okresowej w wymaganym terminie powoduje wygaĹ&#x203A;niÄ&#x2122;cie patentu i UP wydaje decyzjÄ&#x2122; stwierdzajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; wygaĹ&#x203A;niÄ&#x2122;cie tego prawa. Zgodnie z art. 224 ustawy Prawo wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ci przemysĹ&#x201A;owej termin uiszczenia opĹ&#x201A;aty za pierwszy okres ochrony, okreĹ&#x203A;lonej w decyzji o udzieleniu patentu, wynosi trzy miesiÄ&#x2026;ce od daty dorÄ&#x2122;czenia wezwania. W artykule przewidziano dodatkowy szeĹ&#x203A;ciomiesiÄ&#x2122;czny termin na uiszczenie

â&#x20AC;&#x201A;NIEUISZCZENIE OPĹ ATY OKRESOWEJ W WYMAGANYM TERMINIE POWODUJE WYGAĹ&#x161;NIÄ&#x2DC;CIE PATENTU I UP WYDAJE DECYZJÄ&#x2DC; STWIERDZAJÄ&#x201E;CÄ&#x201E; WYGAĹ&#x161;NIÄ&#x2DC;CIE TEGO PRAWA AUTOMATYKA


PRAWO I NORMY opłaty, jednak w takim przypadku należna opłata jest podwyższana o dodatkową w wysokości 30% opłaty podstawowej przewidzianej w wymienionym wcześniej rozporządzeniu. Odnośnie formalnego aspektu dokonywania opłat, trzeba nie tylko dotrzymać odpowiedniego terminu dokonania opłaty, ale także – w przypadku dokonywania przelewów – koniecznie wskazać tytuł przelewu, podając numer patentu lub zgłoszenia i tytuł rozwiązania. Należy pamiętać również o tym, by opłaty dotyczące poszczególnych zgłoszeń czy patentów dokonywać w formie oddzielnych przelewów.

Zwolnienie z części opłaty Zgodnie z art. 226 ustawy Prawo własności przemysłowej, jeśli zgłaszający wykaże, że  nie jest w  stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, Urząd Patentowy może częściowo zwolnić zgłaszającego z tej opłaty. Pozostała

część opłaty nie może być jednak niższa niż 20% opłaty należnej. Aby uzyskać zmniejszenie wysokości opłaty, należy wnieść wniosek do Urzędu Patentowego wraz z uzasadnieniem. Nie przewiduje się możliwości zwolnienia w  całości od opłaty za zgłoszenie. Urząd Patentowy, decydując o zwolnieniu od  opłaty, jest zobowiązany do stosowania powołanego przepisu niezależnie od tego, jak trudna jest sytuacja materialna zgłaszającego i jego rodziny. Zwolnienie z  części opłaty ma zwykle zastosowanie do zgłaszających, którzy są osobami fizycznymi. Przepis ten ma zastosowanie także w odniesieniu do opłat okresowych za ochronę wynalazku lub wzoru użytkowego. Nie dotyczy to jednak opłat za okres przekraczający 10 lat od zgłoszenia.

Ostrzeżenie Od pewnego czasu osoby dokonujące zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP otrzymują wezwania od firm, które oferują umieszczenie informacji o da-

nym zgłoszeniu lub prawie wyłącznym w swoich własnych rejestrach, pod warunkiem dokonania opłaty na wskazany w wezwaniu numer konta. Firmy te nie są powiązane z Urzędem Patentowym RP i dokonanie opłaty nie będzie wiązało się z zapewnieniem jakiejkolwiek ochrony praw wyłącznych. Podobne wezwania otrzymują osoby, które dokonały zgłoszenia międzynarodowego do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO – World Intellectual Property Organization). Jeśli zgłaszający korzysta z pomocy pełnomocnika-rzecznika patentowego, cała korespondencja – zarówno wysyłana przez Urząd Patentowy RP, jak i Biuro Międzynarodowe WIPO – trafia do pełnomocnika, który potem przekazuje ją klientowi. Zatem w przypadku otrzymania podejrzanego pisma należy bezzwłocznie skontaktować się ze swoim pełnomocnikiem i nie dokonywać samodzielnie opłat. Oliwia Czarnocka R E K L A M A


RYNEK

Redundancja elementĂłw i zasadnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jej stosowania I & 

 L &" 

&1

  "  1!   3&

 &+  G 

   "

3& 4 % 

1 & "  GK " &&+ " I &  K 4

   

""1  G"  & 

&1 &  &+  G M

" 4  & L 1M

1I 3& &&+

" &+ &L  &

&1 "4

Agnieszka Hyla

Rys. 1. 0&" " &  & %

76

Z

adaniem elementów redundantnych jest zminimalizowanie zagroşenia w postaci przestoju produkcyjnego czy spowodowania uszczerbku na zdrowiu pracownika [1, 3].

Czym jest redundancja? W systemach redundantnych zazwyczaj wykorzystuje siÄ&#x2122; elementy zapasowe lub tak zwane rozwiÄ&#x2026;zanie typu â&#x20AC;&#x2DC;fail-safeâ&#x20AC;&#x2122;, czyli ukĹ&#x201A;adĂłw, ktĂłre na usterki reagujÄ&#x2026; w  sposĂłb niezagraĹźajÄ&#x2026;cy pracy maszyn, otoczeniu ani operatorom. DodatkowÄ&#x2026; zaletÄ&#x2026; systemĂłw redundantnych moĹźe byÄ&#x2021; poprawa ich parametrĂłw lub zwiÄ&#x2122;kszenie szybkoĹ&#x203A;ci pracy przez multiplikacjÄ&#x2122; elementĂłw. Jest tak w przypadku procesorĂłw komputerowych czy odbiornikĂłw nawigacji satelitarnej. Wykorzystanie kilku komponentĂłw zamiast jednego wpĹ&#x201A;ywa pozytywnie na sprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; systemu. Taka redundancja jest wykorzystywana w sytuacjach, kiedy pojedyncze komponenty nie sÄ&#x2026; wystarczajÄ&#x2026;co niezawodne do konkretnej aplikacji [1, 2, 3]. W  systemach redundantnych moĹźe dochodziÄ&#x2021; do  podwojenia (rys. 1) komponentĂłw krytycznych, lub nawet do ich potrojenia (rys. 2). Struk-

turÄ&#x2122; takÄ&#x2026; nazywamy potrĂłjnÄ&#x2026; redundancjÄ&#x2026; modularnÄ&#x2026; TMR (triple modular redundancy). WĂłwczas bĹ&#x201A;Ä&#x2026;d pojedynczego elementu, ktĂłry jest potrojony w ukĹ&#x201A;adzie, moĹźe byÄ&#x2021; nawet niezauwaĹźalny dla pracy caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci systemu, dziÄ&#x2122;ki dwĂłm kolejnym elementom, ktĂłre mogÄ&#x2026; go zastÄ&#x2026;piÄ&#x2021;. W systemie potrĂłjnie redundantnym wystÄ&#x2122;puje maĹ&#x201A;e prawdopodobieĹ&#x201E;stwo wystÄ&#x2026;pienia zatrzymania caĹ&#x201A;ego ukĹ&#x201A;adu, ze wzglÄ&#x2122;du na to, iş sytuacja, w ktĂłrej na raz usterce ulegajÄ&#x2026; wszystkie trzy elementy jest bardzo rzadka. W przypadku duplikacji elementu dochodzi jedynie do podwojenia, a wiÄ&#x2122;c jest tylko jeden podsystem zapasowy. W wielu sytuacjach jest to jednak wystarczajÄ&#x2026;ce rozwiÄ&#x2026;zanie zabezpieczajÄ&#x2026;ce. Aby upewniÄ&#x2021; siÄ&#x2122;, Ĺźe zastosowane zabezpieczenia sÄ&#x2026; adekwatne do potrzeb, naleĹźy obliczyÄ&#x2021; prawdopodobieĹ&#x201E;stwo awarii systemu.

)1  ""1  

 &+  \

1 " +

" \ ""1  " &

/ + " \ ""1  

  ! " 

Rys. 2.  " &  & %

AUTOMATYKA


RYNEK Najczęściej powielane komponenty Wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów redundancji. Pierwszy z nich to redundancja sprzętu czyli hardwaru. Kolejny to  redundancja informacji, oparta na metodach wykrywania i eliminowania błędów. Trzeci rodzaj to redundancja czasu, polegająca na wielokrotnym wykonywaniu tych samych operacji, np. wielokrotne włączanie programu komputerowego czy tworzenie wielu kopii przekazywanych danych. W programowaniu występuje także tzw. programowanie NVP, czyli N-version programming – programowanie wielowersyjne. Ten rodzaj redundancji polega na tym, że ta sama funkcjonalność realizowana jest różnymi sposobami w celu zapewnienia ciągłości pracy systemu w przypadku niewykonania pierwszej grupy komend. W jednym z systemów informatycznych, w którym występowała funkcja weryfikowania numeru identyfikacji podatko-

wej NIP dowolnej firmy w bazie danych przedsiębiorców, weryfikacja obsługiwana była z wykorzystaniem standardowego API. Szybko jednak okazało się, że rozwiązania tego typu są zawodne. Zespół postanowił więc o implementacji dwóch dodatkowych integracji z zewnętrznymi API. W efekcie, jeśli jedna z nich zwracała błędy, np. błąd 404 (strona o podanym adresie nie istnieje), weryfikacji można było wciąż dokonać z wykorzystaniem jednej z pozostałych dwóch integracji z niezależnymi systemami. Dzięki temu użytkownicy mogli sprawnie korzystać z aplikacji, mimo występujących błędów zewnętrznych dostawców informacji. Najczęściej powiela się elementy i podsystemy układu, które są najbardziej krytyczne. W sytuacji, kiedy operator steruje wybranym fragmentem procesu technologicznego i wykorzystuje do tego działania jeden komputer, zazwyczaj stawia obok niego drugi komputer o tym samym ustawieniu,

który w przypadku wystąpienia błędów lub usterki pierwszego komputera, przejmuje zarządzanie procesem, by nie doszło do zatrzymania pracy lub zagrożenia operatora. Podobnie w systemach safety. Redundancja polega w nich na tym, że w układzie maszyn umieszcza się dwa sterowniki safety, specjalnie dostosowane do wymagań procesu. Są one spięte w tak zwanym trybie hot standby. Oznacza to, że jeśli w pierwszym sterowniku wystąpią błędy lub zdiagnozowana zostanie nieprawidłowość, np. elektryczna, to sterownik zapasowy natychmiast przejmuje kontrolę nad procesem. Jest to meritum idei redundancji zarówno w pracy z PLC, jak i systemami SCADA. Redundantne mogą być także archiwizatory danych, takie jak Historian czy SQL Server. Bazy danych są archiwizowane w określonych odstępach czasu i jeśli dochodzi do zaburzenia pracy jednej bazy lub wystąpienia błędu, dane zapisywane są w jej kopii. R E K L A M A

7-8/2018

77


RYNEK Zalety bezpiecznego podejĹ&#x203A;cia De facto kaĹźdy system moĹźna uczyniÄ&#x2021; redundantnym. To, czy powinno siÄ&#x2122; tak zrobiÄ&#x2021; zaleĹźy od kilku czynnikĂłw. UĹźytkownicy systemu powinni przede wszystkim okreĹ&#x203A;liÄ&#x2021;, ktĂłre elementy caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci wykonywanych zadaĹ&#x201E; w procesie technologicznym sÄ&#x2026; krytyczne. NastÄ&#x2122;pnie naleĹźy przeanalizowaÄ&#x2021;, dlaczego to wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie te elementy sÄ&#x2026; naraĹźone na potencjalne usterki i zaprojektowaÄ&#x2021; system w taki sposĂłb, aby zniwelowaÄ&#x2021; prawdopodobieĹ&#x201E;stwo wystÄ&#x2026;pienia problemĂłw. Problemem moĹźe byÄ&#x2021; np. zasilanie. Warto pomyĹ&#x203A;leÄ&#x2021; wiÄ&#x2122;c o zastosowaniu kilku ĹşrĂłdeĹ&#x201A; zasilania â&#x20AC;&#x201C; juĹź ukĹ&#x201A;ady zasilania awaryjnego w szpitalach moĹźna potraktowaÄ&#x2021; jako zalÄ&#x2026;Ĺźek ukĹ&#x201A;adu z elementami redundantnymi. Jest to wbrew pozorom bardzo istotna kwestia, poniewaĹź jeĹ&#x203A;li w zakĹ&#x201A;adzie sÄ&#x2026; systemy redundantne, jednak wszystkie zasilane sÄ&#x2026;  z  tego samego ĹşrĂłdĹ&#x201A;a, jeĹ&#x203A;li to  ĹşrĂłdĹ&#x201A;o przestanie dostarczaÄ&#x2021; prÄ&#x2026;d, wĂłwczas caĹ&#x201A;a produkcja przestanie funkcjonowaÄ&#x2021; i  mimo skrupulatnych przygotowaĹ&#x201E; i wdroĹźenia ukĹ&#x201A;adu minimalizujÄ&#x2026;cego usterki, tak czy inaczej dojdzie do bardzo powaĹźnej przerwy w pracy zakĹ&#x201A;adu. Redundancja przydaje siÄ&#x2122; szczegĂłlnie w  warunkach wysokiego ryzyka. Za takowe uznaÄ&#x2021; moĹźna elektrownie atomowe, gdzie zabezpieczenia i systemy sterowania w kaĹźdym przypadku sÄ&#x2026; podwojone lub potrojone. Wszystko po to, by nie dopuĹ&#x203A;ciÄ&#x2021; do najmniejszego nawet prawdopodobieĹ&#x201E;stwa, Ĺźe dojdzie do masowej tragedii. W elektrowniach atomowych nawet tradycyjne systemy monitoringu pracy maszyn powinny byÄ&#x2021; podwojone. WidaÄ&#x2021; wiÄ&#x2122;c, Ĺźe  redundancja ma  zastosowanie w dwĂłch przypadkach â&#x20AC;&#x201C; kiedy proces ma  sĹ&#x201A;abe punkty, przez ktĂłre moĹźe zostaÄ&#x2021; przerwany oraz kiedy nawet bardzo dobrze przygotowany proces odbywa siÄ&#x2122; w warunkach wysokiego ryzyka. W  obu przypadkach uĹźycie systemĂłw redundantnych jest uzasadnione i wskazane. W przypadku linii produkujÄ&#x2026;cej samochody osobowe redundancja jest wskazana, poniewaĹź kaĹźda minuta przestoju to strata kilku tysiÄ&#x2122;cy zĹ&#x201A;otych. Z kolei w elektrowni atomowej bez redundancji nie moĹźna 78

siÄ&#x2122; obyÄ&#x2021;, poniewaĹź w przypadku usterki zagroĹźenie jest tak ogromne, Ĺźe niedopuszczalne. Tam systemy redundantne stanowiÄ&#x2026; wiÄ&#x2122;c normÄ&#x2122;.

Wady redundancji DziÄ&#x2122;ki zastosowaniu dodatkowych elementĂłw ukĹ&#x201A;adĂłw, ktĂłre zazwyczaj ulegajÄ&#x2026; usterkom, zapewniamy sobie wiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; pĹ&#x201A;ynnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i bezpieczeĹ&#x201E;stwo procesu. Aby jednak byÄ&#x2021; pewnym zaprojektowanych i wdroĹźonych systemĂłw, ktĂłre docelowo majÄ&#x2026; speĹ&#x201A;niaÄ&#x2021; z gĂłry okreĹ&#x203A;lone zaĹ&#x201A;oĹźenia, naleĹźy przede wszystkim zwrĂłciÄ&#x2021; uwagÄ&#x2122; na powody, dla ktĂłrych usterki i awarie zdarzajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w  elementach powielanych. JeĹ&#x203A;li jest to np. kwestia starzenia siÄ&#x2122; urzÄ&#x2026;dzenia czy wytrzymaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci materiaĹ&#x201A;Ăłw moĹźe siÄ&#x2122; okazaÄ&#x2021;, Ĺźe element redundantny ulegĹ&#x201A; degradacji tak samo jak ten, ktĂłrego usterkÄ&#x2122; miaĹ&#x201A; zĹ&#x201A;agodziÄ&#x2021;. W przypadku np. elementĂłw z gumy niezwykle istotne jest, aby w podsystemach redundantnych byĹ&#x201A;y one wymieniane znacznie czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej niĹź w ukĹ&#x201A;adzie podstawowym. Wynika to z faktu, iş guma jako polimer ulega starzeniu, nieuĹźywana takĹźe. W  zwiÄ&#x2026;zku z  tym elementy zamontowane w tym samym okresie, ulegnÄ&#x2026; zuĹźyciu rĂłwnieĹź w podobnym czasie [4]. Kolejnym aspektem, na ktĂłry warto zwrĂłciÄ&#x2021; uwagÄ&#x2122; przy projektowaniu systemĂłw redundantnych jest oczywiĹ&#x203A;cie ich cena. Koszt powielenia systemu sterowania zbudowanego np. z trzech sterownikĂłw moĹźe siÄ&#x2122; okazaÄ&#x2021; dyskwalifikujÄ&#x2026;cy dla maĹ&#x201A;ego przedsiÄ&#x2122;biorcy. Zawsze naleĹźy wiÄ&#x2122;c przeanalizowaÄ&#x2021; kwestie bezpieczeĹ&#x201E;stwa pracy, potencjalnych zagroĹźeĹ&#x201E; oraz planowanych rezultatĂłw, aby mĂłc oceniÄ&#x2021;, czy redundancja jest zasadna, czy nie. W przypadku redundancji informacji, czyli np. przechowywania danych w powielonej bazie, istotne jest takĹźe jej utrzymanie. Ĺťeby rozwiÄ&#x2026;zanie to miaĹ&#x201A;o racjÄ&#x2122; bytu baza redundantna musi byÄ&#x2021; czÄ&#x2122;sto aktualizowana. Tylko wtedy przechowywane w  niej dane sÄ&#x2026; naprawdÄ&#x2122; przydatne w przypadku uszkodzenia bazy pierwotnej. ZbÄ&#x2122;dny komputer, z ktĂłrego skorzysta operator do sterowania wybranym fragmentem linii produkcyjnej w przypadku usterki komputera pierwotnego, rĂłwnieĹź

musi byÄ&#x2021; odpowiednio utrzymywany. Powinny siÄ&#x2122; na nim znajdowaÄ&#x2021; najnowsze wersje oprogramowania, opisy i skrypty wszystkich niezbÄ&#x2122;dnych procedur i czynnoĹ&#x203A;ci, ktĂłrymi komputer ma sterowaÄ&#x2021;. JeĹ&#x203A;li sprzÄ&#x2122;t ma nieaktualne informacje, staje siÄ&#x2122; nieprzydatny i tak czy inaczej dochodzi do przestoju w pracy, mimo pozornie poczynionych krokĂłw zaradczych. PodsumowujÄ&#x2026;c, redundancja wybranych elementĂłw systemĂłw jest uzasadniona w sytuacji, kiedy patrzÄ&#x2026;c na  zaprojektowany ukĹ&#x201A;ad myĹ&#x203A;limy â&#x20AC;&#x2DC;to siÄ&#x2122; nie moĹźe zepsuÄ&#x2021;â&#x20AC;&#x2122;. To proste zdanie weryfikuje rzeczywiste przesĹ&#x201A;anki przemawiajÄ&#x2026;ce na  korzyĹ&#x203A;Ä&#x2021; inwestowania w znacznie droĹźsze i pozornie zbÄ&#x2122;dne dodatkowe podsystemy. Ich obecnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźe stanowiÄ&#x2021; o powodzeniu lub poraĹźce misji na marsa lub codziennej pracy elektrowni atomowej. DecydowaÄ&#x2021; o şyciu i zdrowiu pracownikĂłw oraz stanie parku maszynowego. StÄ&#x2026;d projektujÄ&#x2026;c nowy proces lub modyfikujÄ&#x2026;c istniejÄ&#x2026;cy, warto pomyĹ&#x203A;leÄ&#x2021; o  dodatkowych zabezpieczeniach, ktĂłre skuteczniej niĹź tylko monitoring stanu maszyn, porzÄ&#x2026;dek i skrupulatnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pracy eliminujÄ&#x2026; zagroĹźenia zwiÄ&#x2026;zane z nieprzewidzianymi zdarzeniami w produkcji. Agnieszka Hyla &  4 "  "& % &  ,L !

2-/ "4 44

ĹšrĂłdĹ&#x201A;a: [1] Scott D. Sagan: Learning from normal accidents, Organization & Environment, https://web.archive.org/web/ 20040714202943/http://iis-db.stanford. edu/pubs/20276/sagan_oe_dec03.pdf, dostÄ&#x2122;p z dnia 26.04.2018 r. [2] Koren, Israel; Krishna, C.  Mani. FaultTolerant Systems. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann. p.  3.  ISBN 0-12088525-5, 2007. [3] Redundancy Management Technique for Space Shuttle Computers, IBM Research, http://www.research.ibm.com/ journal/rd/201/ibmrd2001E.pdf, dostÄ&#x2122;p z dnia 26.04.2018 r. [4] Na czym polega redundancja i dlaczego warto mieÄ&#x2021; system zapasowy?, https:// www.datera.pl/blog /czym-polega-redundancja-dlaczego-warto-miec-system-zapasowy/, dostÄ&#x2122;p z  dnia 26.04.2018 r. AUTOMATYKA


RYNEK

PokrÄ&#x2122;tĹ&#x201A;a MZD

firmy Elesa+Ganter 2 H5 "  3 "I O0+

&   I& L KM &  &  I   \ 

?+6 . 7 .4 . "& + I 

 K  &+ L XM   !+  "I  1M I

  

&1 &  1 & 4 I O0 L 1 & 

 " & "1! G

 "& I"! 1  &4

W

 2017 r. w bogatej ofercie produktĂłw Elesa + Ganter pojawiĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; pokrÄ&#x2122;tĹ&#x201A;a CTD oraz GN 3663 z ograniczonym momentem siĹ&#x201A;y dokrÄ&#x2122;cania, w ktĂłrych moment zadziaĹ&#x201A;ania jest okreĹ&#x203A;lony na staĹ&#x201A;e. Teraz ofertÄ&#x2122; uzupeĹ&#x201A;niĹ&#x201A;o pokrÄ&#x2122;tĹ&#x201A;o MZD, ktĂłre umoĹźliwia regulacjÄ&#x2122; momentu siĹ&#x201A;y dokrÄ&#x2122;cania. WĹ&#x203A;rĂłd pokrÄ&#x2122;teĹ&#x201A; CTD dostÄ&#x2122;pne sÄ&#x2026; wersje 2 Nm i 3 Nm, zaĹ&#x203A; w GN 3663 â&#x20AC;&#x201C; od 0,7 Nm do 5,5 Nm, jednak bez moĹźliwoĹ&#x203A;ci pĹ&#x201A;ynnej regulacji. Te modele znajdowaĹ&#x201A;y zastosowanie np. w newralgicznych miejscach w urzÄ&#x2026;dzeniach, gdzie zbyt mocne dokrÄ&#x2122;cenie mogĹ&#x201A;oby spowodowaÄ&#x2021; uszkodzenie podzespoĹ&#x201A;Ăłw.

B 4 2 H5 

TrwaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; i prosta regulacja PokrÄ&#x2122;tĹ&#x201A;o MZD jest wyposaĹźone w mechanizm sprÄ&#x2122;Ĺźynowy (patent ELESA), ktĂłry w momencie przekrÄ&#x2122;cania pokrÄ&#x2122;tĹ&#x201A;a zgodnie z ruchem wskazĂłwek zegara wkrÄ&#x2122;ca siÄ&#x2122; w gwint, aş  do  osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia wczeĹ&#x203A;niej ustawionego momentu obrotowego. Natomiast powyĹźej zadanej wczeĹ&#x203A;niej wartoĹ&#x203A;ci momentu nastÄ&#x2122;puje wysprzÄ&#x2122;glenie mechanizmu â&#x20AC;&#x201C; sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021; wtedy charakterystyczny dĹşwiÄ&#x2122;k â&#x20AC;&#x17E;klikniÄ&#x2122;ciaâ&#x20AC;?. Zasada dziaĹ&#x201A;ania mechanizmu pokrÄ&#x2122;tĹ&#x201A;a MZD jest podobna do dziaĹ&#x201A;ania klucza dynamometrycznego, w ktĂłrym regulacja momentu siĹ&#x201A;y dokrÄ&#x2122;cania jest realizowana przez odpowiednie dokrÄ&#x2122;cenie mechanizmu sprÄ&#x2122;Ĺźynowego. Regulacje momentu siĹ&#x201A;y dokrÄ&#x2122;cania w pokrÄ&#x2122;tle MZD wykonuje siÄ&#x2122; za pomocÄ&#x2026; znajdujÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; pod pokrywkÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;ruby z Ĺ&#x201A;bem walcowym i  gniazdem szeĹ&#x203A;ciokÄ&#x2026;tnym. WkrÄ&#x2122;cenie/ wykrÄ&#x2122;cenie Ĺ&#x203A;ruby powoduje zmianÄ&#x2122; osiowego poĹ&#x201A;oĹźenia tarczy z podziaĹ&#x201A;kÄ&#x2026;. Aktualnie nastawiony moment siĹ&#x201A;y dokrÄ&#x2122;cania wskazuje wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, ktĂłrej oznaczenie I O0 7-8/2018

"1 &  & & ! K &

znajduje siÄ&#x2122; na tej samej wysokoĹ&#x203A;ci co tarcza. Moment siĹ&#x201A;y dokrÄ&#x2122;cania jest regulowany w przedziale od 0,2 Nm do 1 Nm. PokrÄ&#x2122;tĹ&#x201A;o jest fabrycznie ustawione na wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 0,5 Nm. TrwaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; mechanizmu potwierdzajÄ&#x2026; przeprowadzone badania. Po wykonaniu 60 000 cykli pokrÄ&#x2122;tĹ&#x201A;a nie wykazaĹ&#x201A;y widocznych oznak zuĹźycia, a okreĹ&#x203A;lony moment nie zmieniĹ&#x201A; siÄ&#x2122;.

Zastosowania Do typowych zastosowaĹ&#x201E; pokrÄ&#x2122;tĹ&#x201A;a MZD naleĹźÄ&#x2026;: mocowanie elementĂłw w róşnego rodzaju oprzyrzÄ&#x2026;dowaniu, dokrÄ&#x2122;canie elementĂłw przy obrĂłbce szkĹ&#x201A;a, gdzie zbyt duĹźy moment siĹ&#x201A;y dokrÄ&#x2122;cenia spowodowaĹ&#x201A;by jego uszkodzenie, mocowanie elementĂłw np. do korpusĂłw maszyn z gwintem tworzywowym â&#x20AC;&#x201C; pokrÄ&#x2122;tĹ&#x201A;o zabezpiecza przed uĹźyciem zbyt duĹźego momentu, ktĂłry mĂłgĹ&#x201A;by uszkodziÄ&#x2021; gwint, zabezpieczanie przed uszkodzeniem elementĂłw przykrÄ&#x2122;canych, Ĺ&#x203A;ciskanych czy naciÄ&#x2026;ganych. Informacje o peĹ&#x201A;nej ofercie produktowej znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w katalogu (katalog podstawowy 038, wersja polskojÄ&#x2122;zyczna) i na stronie: www.elesa-ganter.pl.

ELESA+GANTER POLSKA Sp. z o.o. & 4 . 6=+  , + ?8/8??  4 66 <=< <? 9<+ " ! >>< ?8? =??+ 3# 66 <=< <? 9> / "A / 44"

4 / 4"

P R O M O C J A

79


RYNEK RYNEK

Trybopolimerowe nowoĹ&#x203A;ci igus dla polskich fabryk B &+ "& IK

z zaawansowanych technicznie polimerĂłw, wprowadza na pol I  !

 G ! !+

  G " I 

targach Hannover Messe.

80

M

oĹźna powiedzieÄ&#x2021;, Ĺźe wprowadzanie co roku na rynek ponad 100 nowych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; technologicznych, ktĂłre wpisujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w potrzeby rynku jest juĹź tradycjÄ&#x2026; firmy igus. Ĺ&#x161;wiatowy lider w obszarze wyrobĂłw trybopolimerowych, czyli z tworzyw pracujÄ&#x2026;cych w ruchu Ĺ&#x203A;lizgowym, nieustannie je udoskonala i modyfikuje. Kolejna partia nowoĹ&#x203A;ci, ktĂłre wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie

P R O M O C J A

sÄ&#x2026; wprowadzane na polski rynek idealnie wpisuje siÄ&#x2122; w ideÄ&#x2122; PrzemysĹ&#x201A;u 4.0 i odpowiada na zapotrzebowanie fabryk przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci.

Trybopolimery w inteligentnej fabryceâ&#x20AC;Ś Jednym z najciekawszych i najwaĹźniejszych trendĂłw, zgodnie z ktĂłrym dziaĹ&#x201A;a obecnie igus, sÄ&#x2026; rozwiÄ&#x2026;zania typu

AUTOMATYKA


RYNEK smart plastics – uzbrojone w czujniki i moduły, które nieustannie monitorują ich stan podczas pracy i na czas ostrzegają o zużyciu lub przeciążeniu. Rozwiązania te upraszczają proaktywną konserwację i obniżają koszty produkcji na najbardziej nowatorskich liniach produkcyjnych. – W ostatnim czasie idziemy o kolejny krok do przodu, wprowadzając na rynek infrastrukturę informatyczną pozwalającą skutecznie zarządzać danymi, które generują produkty smart plastics. Mogą one stanowić osobny system lub zostać zintegrowane z systemem ERP klienta. Systemy te w pełni wykorzystują koncepcję Internetu Rzeczy oraz Machine Learning – mówi Hubert Kowalczyk, Junior Product Manager e-prowadniki w igus Polska. W tej chwili opisane rozwiązania można wykorzystywać m.in. w produkowanych przez igus e-prowadnikach, przewodach, prowadnicach liniowych i łożyskach talerzowych. Ich użytkownicy mogą na bieżąco monitorować poziom zużycia i w optymalny sposób planować konserwację. Informacje dotyczące tego procesu docierają do pracowników on-line, a proces jest w pełni zintegrowany z infrastrukturą firmy.

…w robotyce Firma igus wprowadza też w tym roku wiele nowości w bardziej zaawansowanym obszarze funkcjonalnych robotów. Newralgicznym punktem tych urządzeń są przeguby, które w przypadku prezentowanego podczas Hannover

Messe 2018 robolinka Apiro, są oparte na łożyskach polimerowych, czyli bezobsługowych i bezsmarownych. Nowy rodzaj przegubów pozwala robotom wykonywać nawet najbardziej skomplikowane ruchy. Ich dużym atutem jest prosta budowa, na którą składa się zaledwie kilka elementów. – W przypadku robolinka Apiro projektanci mają do wyboru trzy przekładnie, które mogą służyć do prowadzenia ruchu na różnych płaszczyznach. Umożliwiają tworzenie zarówno prostych robotów liniowych, jak i złożonych, poruszających się w wielu kierunkach humanoidów. To rozwiązania, z których mogą skorzystać przedstawiciele wielu branż przemysłu – zaznacza Radosław Sobociński, Product Manager igus Polska.

…i w druku 3D Firma przygotowała też wiele nowości dla branży druku 3D, dla której prowadzi badania właściwości trybopolimerów ściśle dostosowanych do potrzeb technologii przyrostowej. Dzięki temu można już drukować m.in. elementy ślizgowe o bardzo wysokiej trwałości. Także w tym obszarze igus mocno stawia na rozwój narzędzi. Firma prowadzi badania w największym na świecie laboratorium tego typu o powierzchni 2750 m2, znajdującym się w Kolonii. Nowe materiały sprawdzane są przede wszystkim pod kątem wycierania i tarcia. W tym celu przeprowadzanych jest ponad 10 000 testów rocznie. Dzięki takim rozwiązaniom igus ma stałe miejsce w dynamicznie ewoluującej branży druku 3D. O rosnących możliwościach tej technologii najlepiej świadczą coraz bardziej zaawansowane realizacje. Przykładem jest decyzja koncernu Boeing o wyposażeniu najnowszych samolotów Dreamliner aż w 32 różne elementy stworzone za pomocą druku 3D.

IGUS Sp. z o.o. Fot. igus GmbH

& 4 0 767%+ ?6/6=9 ;

 4 66 >:= 8< <?+ 3# 66 >:= :7 :@ / 3A &4"

www.igus.pl

7-8/2018

81


RYNEK

Certyfikowany

chwytak EGP-C do zastosowaĹ&#x201E; przemysĹ&#x201A;owych . G I   1    !+

 1" !

&1 !  " "& 1 

1" 4 ; "K

1  1 " 1I  M+

   " 

 L&+  &G I 1IG

 !  

! + 3& 1" + & " 

 "  " 4

W  G " G!   

" " Q ! ""&G Q %Â?*. 4

82

S

CHUNK buduje swojÄ&#x2026; przewagÄ&#x2122; w dziedzinie chwytakĂłw wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;cych, wprowadzajÄ&#x2026;c chwytak EGP-C. Lider kompetencji w zakresie systemĂłw chwytakowych i technologii mocowaĹ&#x201E; po raz pierwszy prezentuje prawdziwie bezpieczny chwytak przemysĹ&#x201A;owy â&#x20AC;&#x201C; certyfikowany i zatwierdzony do wspĂłĹ&#x201A;pracy z czĹ&#x201A;owiekiem przez Niemieckie Ubezpieczenie od NastÄ&#x2122;pstw NieszczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;liwych WypadkĂłw DGUV. Certyfikat upraszcza obserwacjÄ&#x2122; bezpieczeĹ&#x201E;stwa aplikacji wspĂłĹ&#x201A;pracy czĹ&#x201A;owieka z maszynÄ&#x2026; i skraca wymagania czasowe.

Szeroki wachlarz zastosowaĹ&#x201E; Gama zastosowaĹ&#x201E; kompaktowego dwupalczastego chwytaka rĂłwnolegĹ&#x201A;ego z ochronÄ&#x2026; antykolizyjnÄ&#x2026; jest P R O M O C J A

bardzo szeroka â&#x20AC;&#x201C; od montaĹźu maĹ&#x201A;ych elementĂłw w elektronice i przemyĹ&#x203A;le zwiÄ&#x2026;zanym z towarami konsumpcyjnymi, po aplikacje wdraĹźane w sektorze motoryzacyjnym. W firmie SCHUNK EGP-C ma juĹź prototypowe zastosowanie na stanowisku HRC w aplikacji montaĹźu chwytakĂłw. Pracownik przeprowadza montaĹź i kontrolÄ&#x2122; jakoĹ&#x203A;ci, podczas gdy robot za pomocÄ&#x2026; chwytaka usuwa resztki kleju na pĹ&#x201A;ycie gĹ&#x201A;adzÄ&#x2026;cej. Poprawia to ergonomiÄ&#x2122; pracy i minimalizuje ryzyko obraĹźeĹ&#x201E; pracownika. Chwytak wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;cy EGP-C speĹ&#x201A;nia wymagania normy ISO/TS 15066 i jest zaprojektowany tak, aby nie zraniÄ&#x2021; czĹ&#x201A;owieka. Bezpieczne ograniczenie prÄ&#x2026;du gwarantuje rzetelne speĹ&#x201A;nienie wymogĂłw dla aplikacji wspĂłĹ&#x201A;pracy czĹ&#x201A;owieka z robotem. Chwytak moĹźe byÄ&#x2021; sterowany AUTOMATYKA


RYNEK

za pomocÄ&#x2026; zĹ&#x201A;Ä&#x2026;cza cyfrowego. DziÄ&#x2122;ki napiÄ&#x2122;ciu roboczemu 24 V DC jest takĹźe odpowiedni do zastosowaĹ&#x201E; mobilnych.

B 4 %Â?*.

Uproszczona kontrola bezpieczeĹ&#x201E;stwa Chwytak wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;cy EGP-C jest dostarczany jako wstÄ&#x2122;pnie zmontowana jednostka z odpowiednim zĹ&#x201A;Ä&#x2026;czem dla robotĂłw wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;cych KUKA, FANUC lub Universal Robots. ZĹ&#x201A;Ä&#x2026;cza dla robotĂłw innych producentĂłw dostÄ&#x2122;pne sÄ&#x2026; na Ĺźyczenie klienta. Ponadto dla wszystkich konwencjonalnych robotĂłw wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;cych przewidziano moduĹ&#x201A;y programowania, co dodatkowo upraszcza uruchomienie. PeĹ&#x201A;na elektronika sterujÄ&#x2026;ca i zasilajÄ&#x2026;ca jest zintegrowana wewnÄ&#x2026;trz chwytaka, dziÄ&#x2122;ki czemu nie ma 7-8/2018

potrzeby wygospodarowania miejsca w szafie elektrycznej. Bezszczotkowe, a wiÄ&#x2122;c bezobsĹ&#x201A;ugowe serwomotory oraz prowadnice rolkowe gwarantujÄ&#x2026; wysokÄ&#x2026; wydajnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i czyniÄ&#x2026; z EGP-C dynamiczny i wyjÄ&#x2026;tkowo wydajny chwytak w wymagajÄ&#x2026;cych aplikacjach obsĹ&#x201A;ugi maĹ&#x201A;ych i Ĺ&#x203A;rednich detali.

PĹ&#x201A;ynna wspĂłĹ&#x201A;praca i Ĺ&#x201A;atwa regulacja W granicach dopuszczalnej dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci palce chwytaka uzyskujÄ&#x2026; w przybliĹźeniu staĹ&#x201A;Ä&#x2026; siĹ&#x201A;Ä&#x2122; chwytania i prÄ&#x2122;dkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; podczas caĹ&#x201A;ego skoku. Aby uczyniÄ&#x2021; wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; z operatorem moĹźliwie jak najbardziej pĹ&#x201A;ynnÄ&#x2026; i intuicyjnÄ&#x2026;, chwytak zostaĹ&#x201A; wyposaĹźony w sygnalizacjÄ&#x2122; LED w kolorach sygnalizacji drogowej, ktĂłra wskazuje odpowiedni stan moduĹ&#x201A;u. Certyfikowany chwytak do maĹ&#x201A;ych

25/% "  L& \ ! 

""&G %Â?*. 25/%

 Q  " Â? % & 

 " L& !

" " "" 

 1 

elementĂłw od pierwszego kwartaĹ&#x201A;u 2018 r. jest juĹź dostÄ&#x2122;pny w rozmiarze 40 ze skokiem 6 mm na palec i maksymalnÄ&#x2026; masÄ&#x2026; detalu 0,7 kg. SiĹ&#x201A;a chwytania moĹźe byÄ&#x2021; regulowana za pomocÄ&#x2026; obrotowego przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznika kodujÄ&#x2026;cego w kilku stopniach.

SCHUNK INTEC Sp. z o.o. & 4 & 9? + ?8/8??  4 66 <6: 68 ??+ 3# 66 <6: 68 68 / 3A" 4!&4 4!&4

83


RYNEK

Bezpieczne zamykanie Firma Heinrich Kipp Werk roz  "   G+

 " &L & Q 

 GG   " 4

W &! I &&

 I + "  "G  4

N

owe zamki zaciskowe i trzpienie montaĹźowe Kipp rozszerzyĹ&#x201A;y asortyment firmy Kipp o nowe opcje zamykania.

W przypadku zamkĂłw zaciskowych zamkniÄ&#x2122;cia dokonuje siÄ&#x2122; przez obrĂłt o 90°, z pozycji â&#x20AC;&#x17E;OFFâ&#x20AC;? do pozycji â&#x20AC;&#x17E;ONâ&#x20AC;?. PoĹ&#x201A;Ä&#x2026;czony z uchwytem trzpieĹ&#x201E; poprzeczny zostaje przy tym wsuniÄ&#x2122;ty do pĹ&#x201A;ytki mocujÄ&#x2026;cej. TrzpieĹ&#x201E; zaczepia siÄ&#x2122; o pĹ&#x201A;ytkÄ&#x2122; i dociska elementy do siebie. KlikniÄ&#x2122;cie sygnalizuje zamkniÄ&#x2122;cie lub â&#x20AC;&#x201C; przy obrocie w odwrotnym kierunku â&#x20AC;&#x201C; otwarcie. Kipp oferuje zamek zaciskowy rĂłwnieĹź w wersji pĹ&#x201A;askiej. PokrÄ&#x2122;tĹ&#x201A;a i elementy zamykajÄ&#x2026;ce sÄ&#x2026; wykonane z termoplastu lub stali nierdzewnej, a obudowa â&#x20AC;&#x201C; ze stali niklowanej. Odpowiednie pĹ&#x201A;ytki mocujÄ&#x2026;ce do zamkĂłw zaciskowych sÄ&#x2026; dostÄ&#x2122;pne osobno.

mi roboczymi i wszÄ&#x2122;dzie tam, gdzie potrzebna jest rÄ&#x2122;czna regulacja lub szybkie przezbrojenie, np. w regulacji wysokoĹ&#x203A;ci w automatycznych liniach produkcyjnych. Wszystkie artykuĹ&#x201A;y umoĹźliwiajÄ&#x2026; szybkie zaciskanie dwĂłch pĹ&#x201A;yt o takiej samej lub róşnej gruboĹ&#x203A;ci. W tym celu naleĹźy nacisnÄ&#x2026;Ä&#x2021; przycisk i wsunÄ&#x2026;Ä&#x2021; trzpieĹ&#x201E; montaĹźowy do przewidzianej w tym celu tulei mocujÄ&#x2026;cej. Zwolnienie przycisku powoduje zaciĹ&#x203A;niÄ&#x2122;cie pĹ&#x201A;yt. W celu poluzowania zacisku naleĹźy postÄ&#x2026;piÄ&#x2021; odwrotnie. Trzpienie montaĹźowe sÄ&#x2026; dostÄ&#x2122;pne w wersji ze stali nierdzewnej lub z pokrÄ&#x2122;tĹ&#x201A;em z tworzywa sztucznego. PowtarzalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dla trzpieni montaĹźowych wkrÄ&#x2122;canych i wtykanych wynosi Âą0,25 mm. MoĹźna jÄ&#x2026; zwiÄ&#x2122;kszyÄ&#x2021; za pomocÄ&#x2026; dodatkowych koĹ&#x201A;kĂłw ustalajÄ&#x2026;cych. #$%'() (%

Oferta firmy KIPP zostaĹ&#x201A;a takĹźe wzbogacona o nowe trzpienie montaĹźowe w wersjach o róşnych rozmiarach oraz siĹ&#x201A;ach przytrzymujÄ&#x2026;cych i zrywajÄ&#x2026;cych. ZnajdujÄ&#x2026; one zastosowanie w urzÄ&#x2026;dzeniach z wymiennymi elementa84

P R O M O C J A

KIPP POLSKA Sp. z o.o. & 4 )  <+ 8=/6=> ; 4 <7 ==@ 67 99 / " 4 1A ""4"

4 ""4"

AUTOMATYKA


RYNEK

Technologie wizyjne Szkolenia STEMMER IMAGING . G&G & 

2&" , +

" !   1 & -22

,5,.5+ "  " & &&! M 

 

\ "& !+ 

! ! \ 

 1   I!  !  4

S

zkolenia bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; prowadzone zarĂłwno przez trenerĂłw lokalnych, jak i osoby z innych oddziaĹ&#x201A;Ăłw zagranicznych. Do wspĂłĹ&#x201A;pracy w zorganizowaniu szkoleĹ&#x201E; zaproszeni zostanÄ&#x2026; rĂłwnieĹź dostawcy i producenci komponentĂłw wizyjnych.

B 4 ""+ -22 ,5,.5

Podstawoweâ&#x20AC;Ś Szkolenia zostanÄ&#x2026; podzielone na dwie grupy. Pierwsza, prowadzona w jÄ&#x2122;zyku polskim, bÄ&#x2122;dzie przeznaczona dla osĂłb rozpoczynajÄ&#x2026;cych swojÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; z  systemami wizyjnymi oraz pracownikĂłw utrzymania ruchu czy wewnÄ&#x2122;trznych biur inĹźynieryjnych w fabrykach, chcÄ&#x2026;cych pogĹ&#x201A;Ä&#x2122;biÄ&#x2021; swojÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122;. Jako pierwsze z tej grupy zostanie uruchomione szkolenie z ogĂłlnej wiedzy w zakresie przemysĹ&#x201A;owych systemĂłw wizyjnych, doboru kamer 7-8/2018

i oĹ&#x203A;wietlaczy. BÄ&#x2122;dzie ono takĹźe obejmowaĹ&#x201A;o wstÄ&#x2122;p do oprogramowania MERLIC. Na potrzeby tego szkolenia zostanÄ&#x2026; opracowane specjalne stanowiska szkoleniowe zbudowane z komponentĂłw dostÄ&#x2122;pnych w ofercie firmy STEMMER IMAGING. Uczestnicy szkolenia bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; mogli sprawdziÄ&#x2021; w praktyce wiedzÄ&#x2122; zdobytÄ&#x2026; podczas wykĹ&#x201A;adĂłw. Jako nastÄ&#x2122;pne dla tej grupy planowane sÄ&#x2026; szkolenia z kamer inteligentnych, optyki oraz praktycznych zastosowaĹ&#x201E; systemĂłw wizyjnych w przemyĹ&#x203A;le.

â&#x20AC;Ś i zaawansowane Druga grupa szkoleĹ&#x201E; bÄ&#x2122;dzie adresowana do osĂłb dysponujÄ&#x2026;cych bardziej zaawansowanÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2026; na temat technologii wizyjnych. WiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; z  nich bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; prowadziÄ&#x2021; osoby z zagranicznych oddziaĹ&#x201A;Ăłw oraz przedstawiciele producentĂłw komponentĂłw. Pierwsze zaoferowane szkolenie bÄ&#x2122;dzie poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cone bibliotekom wizyjnym niemieckiej firmy MVTec GmbH â&#x20AC;&#x201C; HALCON. NastÄ&#x2122;pne planowane szkolenia bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; dotyczyĹ&#x201A;y technologii 3D oraz zaawansowanej wiedzy z optyki i oĹ&#x203A;wietlenia.

Komfortowo i kompleksowo KaĹźde szkolenie bÄ&#x2122;dzie prowadzone w grupach liczÄ&#x2026;cych 6â&#x20AC;&#x201C;10 osĂłb, tak aby wszyscy uczestnicy mogli praktycznie P R O M O C J A

przetestowaÄ&#x2021; umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci nabyte podczas wykĹ&#x201A;adĂłw. W trakcie niektĂłrych z  nich moĹźliwe bÄ&#x2122;dzie rĂłwnieĹź przeprowadzenie wstÄ&#x2122;pnej analizy dla produktĂłw przywiezionych przez biorÄ&#x2026;cych udziaĹ&#x201A; w szkoleniu. Firma STEMMER IMAGING przewiduje rĂłwnieĹź moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przeprowadzania szkoleĹ&#x201E; w wiÄ&#x2122;kszych miastach w Polsce oraz szkoleĹ&#x201E; zamkniÄ&#x2122;tych dla pracownikĂłw jednej firmy. Szkoleniom wyjazdowym czasami bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; towarzyszyÄ&#x2021; seminaria otwarte dla wiÄ&#x2122;kszej grupy osĂłb, pokazujÄ&#x2026;ce moĹźliwoĹ&#x203A;ci systemĂłw wizyjnych w przemyĹ&#x203A;le oraz nowoĹ&#x203A;ci w tej dziedzinie. SzczegĂłĹ&#x201A;owe informacje na temat szkoleĹ&#x201E; moĹźna uzyskaÄ&#x2021; pod numerem telefonu +48 664 921 922 lub mailowo: info@stemmer-imaging.pl. ZachÄ&#x2122;camy teĹź do sprawdzenia oferty aktualnych szkoleĹ&#x201E; prowadzonych przez inne oddziaĹ&#x201A;y naszej firmy w Europie w ramach European Imaging Academy. WiÄ&#x2122;cej informacji moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; na  stronie www.stemmer-imaging.pl w zakĹ&#x201A;adce Events.

STEMMER IMAGING Sp. z o.o. & 4 = :+ @@/9?? T  4 ::9 @67 @66 4 / 4"

85


RYNEK

Robotyzacja â&#x20AC;&#x201C; DNA nowoczesnej produkcji XXI wieku Â&#x201D; KM  "&! 3

"&   

K L 1 

1 K +   K 1 L4 %! L

 K  

 + " G "  \   ! !

 ! 1 1  !  

L 68@Â&#x2022;4 ,   " I"&G & 

G 1 ""&G+ 

& G "  &

 I! " "& \ 

  I " 

 "  " 1  4 -   

 "G " & " " QI 

 YÂ?' & 

'  Z+  "  " 

6?7> 4   % &

" O1 ! 4

Urszula Chojnacka

86

W

 2017 r. sprzedaĹź robotĂłw przemysĹ&#x201A;owych na Ĺ&#x203A;wiecie wzrosĹ&#x201A;a o 18%, a z szacunkĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) wynika, Ĺźe do 2020 r. liczba robotĂłw wykorzystywanych w przemyĹ&#x203A;le przekroczy 3 000 000. Liderem rynku pozostajÄ&#x2026; Azja i Europa. Nasz kraj wciÄ&#x2026;Ĺź stara siÄ&#x2122; nadÄ&#x2026;ĹźyÄ&#x2021; za zmianami i wychodzi nam to coraz lepiej, chociaĹź sÄ&#x2026;  branĹźe, ktĂłre robiÄ&#x2026; to  odwaĹźniej i takie, w ktĂłrych ten proces postÄ&#x2122;puje wolniej. JeĹ&#x203A;li chodzi o liczbÄ&#x2122; robotĂłw przypadajÄ&#x2026;cych na 10 000 pracownikĂłw, Polska plasuje siÄ&#x2122; mniej wiÄ&#x2122;cej w poĹ&#x201A;owie Ĺ&#x203A;redniej Ĺ&#x203A;wiatowej, ktĂłra w 2016 r. wynosiĹ&#x201A;a 74 (dane IFR). W niektĂłrych obszarach wachlarz zastosowaĹ&#x201E; robotĂłw jest wyjÄ&#x2026;tkowo szeroki. Tak jest w przypadku spawania i ciÄ&#x2122;cia, gdzie roboty Ĺ&#x203A;wietnie radzÄ&#x2026; sobie m.in. ze spawaniem Ĺ&#x201A;ukowym i laserowym, ciÄ&#x2122;ciem laserowym i ciÄ&#x2122;ciem plazmÄ&#x2026;, lutowaniem, zgrzewaniem

punktowym i natryskiwaniem metalu, a ponadto sÄ&#x2026; wsparciem dla metrologii wizji 3D. Kolejnym obszarem z potencjaĹ&#x201A;em jest obsĹ&#x201A;uga maszyn i obrĂłbka mechaniczna â&#x20AC;&#x201C; tu roboty mogÄ&#x2026; znaleĹşÄ&#x2021; zastosowanie przy ciÄ&#x2122;ciu strumieniem wodnym, formowaniu tworzywa sztucznego, gratowaniu, obrĂłbce wykaĹ&#x201E;czajÄ&#x2026;cej i polerowaniu, opalaniu, ciÄ&#x2122;ciu mechanicznym, szlifowaniu, kuciu czy odlewaniu metalowym. Z kolei w automatyzacji pras wspierajÄ&#x2026; automatycznÄ&#x2026; kontrolÄ&#x2122; jakoĹ&#x203A;ci, prasowanie i wytĹ&#x201A;aczanie, w tym wytĹ&#x201A;aczanie na gorÄ&#x2026;co, a nierzadko sÄ&#x2026; elementem systemĂłw skĹ&#x201A;adowania i  urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; rozĹ&#x201A;adowujÄ&#x2026;cych. Oczywistym skojarzeniem z robotyzacjÄ&#x2026; w przemyĹ&#x203A;le jest pakowanie i paletyzacja, w tym paletyzacja mieszana â&#x20AC;&#x201C; poczÄ&#x2026;wszy od rozĹ&#x201A;adunku, przez przenoszenie materiaĹ&#x201A;Ăłw opakowaniowych, po pobieranie i umieszczanie. DuĹźe pole do popisu dla robotĂłw tkwi rĂłwnieĹź w montaĹźu AUTOMATYKA


RYNEK i testowaniu – w tym obszarze obsługują one m.in. przycinanie, uszczelnianie, klejenie, wkręcanie i kontrolę. Jakub Pawlak, kierownik Regionalnego Centrum Aplikacji Zrobotyzowanych ABB, wskazał także szanse, jakie robotyzacja i cyfryzacja otwierają przed rynkiem pracy – dzięki robotyzacji powstały m.in. takie zawody jak specjalista Big Data, Virtuality Architects, Content Manager, analityk nowych miar, dydaktyk multimedialny, „nauczyciel maszyn”, Researcher i teletutor.

Fot. U. Chojnacka (AUTOMATYKA), ABB

Koła zamachowe Czynników napędzających rozwój robotyki jest kilka. Do najważniejszych obecnie należą popularyzacja kompaktowych i  łatwych w  użyciu robotów współpracujących, skrócenie cyklu życia produktów i ich duża różnorodność, co  wymaga coraz bardziej elastycznych rozwiązań z zakresu automatyki, a  także rynkowy wymóg stałej modernizacji zakładów produkcyjnych i  zwiększania mocy produkcyjnych. – Automatyzacja linii produkcyjnej traktowana jest już nie tylko jako możliwość poprawy jakości, wydajności i optymalizacji kosztów. Od dostawców oczekuje się współpracy w wypracowaniu technologii, która będzie budowała przewagę konkurencyjną – podkreśla Jakub Pawlak, kierownik Regionalnego Centrum Aplikacji Zrobotyzowanych ABB. W  tym wszystkim coraz większą rolę do odegrania mają koboty. Decydującymi składowymi dobrego robota współpracującego są bezpieczeństwo, eksploatacja, produktywność i  elastyczność. Wśród tego typu rozwiązań dostępnych na rynku jest robot współpracujący YuMi firmy ABB, który może bezpiecznie pracować obok człowieka-operatora i zajmuje niewielką powierzchnię. Jego zaletą jest również brak zewnętrznych przewodów. Pracę i możliwości tego robota, podobnie jak kilku innych, np. RacerPack, można przetestować w Regionalnym Centrum Aplikacji Zrobotyzowanych ABB. Przed zainstalowaniem urządzeń w docelowym miejscu można tu również przeprowadzić próby z symulacją rzeczywistych warunków produkcyjnych oraz testy z  wykorzystaniem produktów 7-8/2018

87


RYNEK klienta, a także podjąć próbę rozwijania umiejętności programowania i obsługi rozwiązań zrobotyzowanych. Tę ostatnią na własnej skórze mogli przećwiczyć uczestnicy czerwcowego spotkania, których zaproszono do zaprogramowania działań robota YuMI. Nieodzownym elementem robotyzacji są  powiązane z  nią usługi, usprawniające wdrożenie i  przynoszące dodatkowe korzyści. Jedną z nich jest realizowana przez firmę ABB usługa ABB Ability Connected Services, która pozwala zmniejszyć o 25% liczbę awarii, co przekłada się na taką samą redukcję przestojów. Usługa ma wszechstronne zastosowanie – począwszy od monitorowania stanu i diagnostyki, zarządzanie kopiami zapasowymi i zdalnym dostępem, po ocenę floty i optymalizację zasobów.

Robotyzacja a rywalizacja Powiedzieć, że  robotyzacja stanowi być albo nie być dla firmy czy zakładu promocyjnego to przesada, przynajmniej na razie. Nie ma natomiast wątpliwości, że taka inwestycja sprzyja skutecznemu konkurowaniu z innymi podmiotami działającymi w określonej branży. Jednym z  przykładów, które dobitnie to  odzwierciedlają jest branża FMCG, gdzie rywalizacja o  sukces rynkowy bywa wyjątkowo zacięta. Potwierdzają to obserwacje Mariusza Smolińskiego, dyrektora ICAN Research w  instytucie ICAN – wydawcy magazynu „Harvard Business Review Polska”. W poszukiwaniu

CO DAJE ROBOTYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWU – 10 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO ZAINWESTOWAĆ W ROBOTY PRZEMYSŁOWE • • • • • • •

Zwiększenie wydajności produkcji Zmniejszenie kosztów operacyjnych Poprawa jakości procesu Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy Zwiększenie elastyczności wytwarzania produktu Zmniejszenie odpadów materiałowych i wzrost produkcji Zmniejszenie rotacji personelu i zminimalizowanie problemów z rekrutacją pracowników • Oszczędność przestrzeni w obszarach produkcyjnych • Zmniejszenie kosztów kapitałowych, np. zapasów magazynowych, prac w toku • Poprawa jakości pracy pracowników Źródło: ABB, w oparciu o badania IFR

trendów w robotyzacji i automatyzacji oraz potrzeb, jakie zaspokajają takie wdrożenia przeprowadzono wywiady wśród prezesów, dyrektorów produkcji i dyrektorów technicznych graczy działających w sektorze FMCG – m.in. SM Mlekpol, Danone, E.Wedel i L’oréral – połączone z wizytami w zakładach produkcyjnych. W tej branży do największych współczesnych wyzwań należy koordynacja działań między przewidywaniem zapotrzebowania klientów i  planowaniem produkcji z uwzględnieniem złożonych i coraz bardziej wyśrubowanych oczekiwań odbiorców. Wiąże się to z koniecznością ciągłego dostosowywania i przezbrajania linii produkcyjnych. Produkcja w krótkich seriach, częste zmiany kształtów czy wielkości opakowań, konfekcjonowanie, czyli mieszanie

kilku produktów w jednym opakowaniu zbiorczym, a także logistyka „just in  time” – to  tylko niektóre obszary budowania przewagi konkurencyjnej w sektorze FMCG i jednocześnie sprawiające największe problemy zakładom produkcyjnym. Przedstawiciele badanych przedsiębiorstw – na bazie swoich doświadczeń i zrealizowanych u nich wdrożeń – wśród pozytywnych efektów automatyzacji i  robotyzacji wymieniali m.in. zwiększenie wydajności, optymalizację kosztów, standaryzację jakości, uzyskanie dużej dokładności i powtarzalności, a także precyzyjne opomiarowanie. Do istotnych miejsc, w których wprowadzono robotyzację, należały końcówki linii produkcyjnej, a istotnymi argumentami za  tym przemawiającymi było bezpieczeństwo oraz trudności w znalezieniu pracowników lub koszty ich zatrudnienia. Robotyzacja – niezależnie od sektora przemysłu – przekłada się na wymierne korzyści, co potwierdziła już ponad dwa lata temu analiza ekspertów Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową – IBnGR – z opracowania wynika, że dzięki wdrożeniem robotycznych rozwiązań ponad 83% firm zwiększyło skalę produkcji, 67% zauważyło spadek jej kosztów, 54% poprawiło rentowność, a 33% zwiększyło sprzedaż za granicą. Coraz więcej polskich firm korzysta z tych doświadczeń. Urszula Chojnacka AUTOMATYKA

88

AUTOMATYKA


RYNEK

ModuĹ&#x201A;owe

sterowniki PLC+HMI UniStream Seria sterownikĂłw UniStream Q *  "3 I   

" &  "  4 ,! &

1& "  Q& &G  &G " " 14

B 4 *4 %! ^*-)-N _+ 2 & 

J

ednostka CPU oraz moduĹ&#x201A;y rozszerzeĹ&#x201E; doczepiane sÄ&#x2026; z tyĹ&#x201A;u panelu, co znacznie zmniejsza iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; miejsca w szafie sterowniczej potrzebnego do poprowadzenia okablowania. W serii UniStream dostÄ&#x2122;pne sÄ&#x2026; panele o wielkoĹ&#x203A;ciach 5â&#x20AC;?, 7â&#x20AC;?, 10,4â&#x20AC;? oraz 15,6â&#x20AC;?. W zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od panelu, z tyĹ&#x201A;u moĹźna umieĹ&#x203A;ciÄ&#x2021; od trzech do piÄ&#x2122;ciu moduĹ&#x201A;Ăłw rozszerzeĹ&#x201E;, nie wliczajÄ&#x2026;c jednostki CPU. JeĹźeli istnieje potrzeba dalszego zwiÄ&#x2122;kszenia liczby moduĹ&#x201A;Ăłw, moĹźna podĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; adapter rozszerzajÄ&#x2026;cy, a do niego doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; kolejnych 16 moduĹ&#x201A;Ăłw. WyjÄ&#x2026;tkiem jest sterownik o przekÄ&#x2026;tnej ekranu 5â&#x20AC;?, ktĂłry ma wbudowane wejĹ&#x203A;cia/wyjĹ&#x203A;cia, a kolejne rozszerzenia I/O moĹźna doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; poprzez dodanie adaptera rozszerzajÄ&#x2026;cego. DziÄ&#x2122;ki potÄ&#x2122;Ĺźnym procesorom sterowniki potrafiÄ&#x2026; sprostaÄ&#x2021; nawet najtrudniejszym zadaniom w  procesach automatyki przemysĹ&#x201A;owej. PozwalajÄ&#x2026; na rozbudowÄ&#x2122; do 2048 punktĂłw I/O, wĹ&#x201A;Ä&#x2026;czajÄ&#x2026;c wejĹ&#x203A;cia/wyjĹ&#x203A;cia szybkie, analogowe oraz temperaturowe. Dodatkowo obsĹ&#x201A;uga karty SD, plikĂłw PDF, wideo oraz audio, streaming przez RTSP, tworzenie tabel danych, wykresĂłw, a takĹźe konfiguracja do 64 niezaleĹźnych pÄ&#x2122;tli PID czyni z nich niezastÄ&#x2026;pione narzÄ&#x2122;dzie do sterowania oraz wizualizacji. 7-8/2018

Sterowniki majÄ&#x2026; porty Ethernet, CANbus, USB host i device, audio oraz RS-232/RS-485, dziÄ&#x2122;ki ktĂłrym nawiÄ&#x2026;zanie komunikacji z innymi urzÄ&#x2026;dzeniami przez EtherNet/IP, Modbus RTU (m.in. do Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czenia z falownikami) oraz TCP/IP, CANopen, UniCAN lub przez wĹ&#x201A;asnÄ&#x2026; ramkÄ&#x2122; komunikacyjnÄ&#x2026; nie stanowi problemu. Dodatkowo moĹźliwe jest wysyĹ&#x201A;anie wiadomoĹ&#x203A;ci e-mail oraz SMS, obsĹ&#x201A;uga protokoĹ&#x201A;Ăłw FTP oraz MQTT sĹ&#x201A;uĹźÄ&#x2026;cego do wymiany danych miÄ&#x2122;dzy procesami przemysĹ&#x201A;owymi a sieciÄ&#x2026; informatycznÄ&#x2026;, korzystanie z baz danych SQL, a takĹźe zdalny dostÄ&#x2122;p przez VNC lub Webserver, co bardzo uĹ&#x201A;atwia kontrolÄ&#x2122; nad procesem.

Intuicyjne oprogramowanie UniLogic Do programowania sterownikĂłw serii UniStream przeznaczone jest darmowe oprogramowanie UniLogic, dostÄ&#x2122;pne do pobrania na stronie producenta. To wszechstronny i intuicyjny software, a jego Ĺ&#x203A;rodowisko zawiera wszelkie funkcje potrzebne do skonfigurowania hardwareâ&#x20AC;&#x2122;u, programu drabinkowego i wyĹ&#x203A;wietlacza HMI. GĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; cechÄ&#x2026; programowania w drabince jest dynamiczne adresowanie zmiennych. UĹźytkownik od samego poczÄ&#x2026;tku przypisuje zmiennym P R O M O C J A

wĹ&#x201A;asne tagi, dziÄ&#x2122;ki czemu aplikacja jest bardzo przejrzysta. Program pozwala na tworzenie wĹ&#x201A;asnych blokĂłw funkcyjnych oraz struktur zmiennych, ktĂłrych moĹźna wielokrotnie uĹźywaÄ&#x2021; w róşnych jego czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciach. Takie zabiegi bardzo uĹ&#x201A;atwiajÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; oraz skracajÄ&#x2026; czas potrzebny do stworzenia aplikacji. UĹźytkownik moĹźe rĂłwnieĹź napisaÄ&#x2021; wĹ&#x201A;asny kod w jÄ&#x2122;zyku C i uĹźywaÄ&#x2021; go dowolnie w kaĹźdym momencie. Proces tworzenia programu opiera siÄ&#x2122; na dziaĹ&#x201A;aniu â&#x20AC;&#x17E;przeciÄ&#x2026;gnij i  upuĹ&#x203A;Ä&#x2021;â&#x20AC;? i  przypomina bardziej konfiguracjÄ&#x2122; funkcji sterownika niĹź programowanie, co czyni Ĺ&#x203A;rodowisko bardzo przyjaznym. Wysokiej rozdzielczoĹ&#x203A;ci wyĹ&#x203A;wietlacz HMI ma bogate biblioteki obrazĂłw, wykresĂłw oraz zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021; pozwalajÄ&#x2026;cych na Ĺ&#x201A;atwe stworzenie przejrzystej wizualizacji procesu. W  nowym sterowniku USP-104-M10 zamontowany zostaĹ&#x201A; pojemnoĹ&#x203A;ciowy ekran multi-touch. DziÄ&#x2122;ki temu na panelu HMI moĹźna jednoczeĹ&#x203A;nie nacisnÄ&#x2026;Ä&#x2021; wiele punktĂłw, co znacznie rozszerzyĹ&#x201A;o moĹźliwoĹ&#x203A;ci sterowania. Jakub Lipski ELMARK AUTOMATYKA Sp. z o.o. & 4 .  <:+ ?8/?<8 ;/; 4 66 <<= <@ =<+ 66 <<> @@ 68 3# 66 <<= <@ =: /  A 44"

4 44"

89


WYDARZENIA

Wyzwania Industry 4.0 Konferencja Phoenix Contact za nami Trzecia edycja dwudniowej konferencji â&#x20AC;&#x17E;Industry 4.0. w praktyZ  " QI

! # %   

w hotelu Vienna House Andelâ&#x20AC;&#x2122;s T  ! 66\6= 

14 5  "  1 1"  3&  4 G

&I  +

  !  "! " 1 

 ! "&!4

Sylwia Batorska

S

potkania z cyklu â&#x20AC;&#x17E;Wyzwania Industry 4.0â&#x20AC;? co roku przyciÄ&#x2026;gajÄ&#x2026; wielu praktykĂłw â&#x20AC;&#x201C; automatykĂłw z przemysĹ&#x201A;u, ktĂłrzy chcÄ&#x2026; poznaÄ&#x2021; nowoĹ&#x203A;ci w zakresie zaawansowanych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; przemysĹ&#x201A;owych. SÄ&#x2026; wĹ&#x203A;rĂłd nich zarĂłwno menedĹźerowie produkcji, inĹźynierowie automatyki przemysĹ&#x201A;owej, utrzymania ruchu, jak i specjaliĹ&#x203A;ci IT i programiĹ&#x203A;ci PLC.

90

Prezes Phoenix Contact Maciej Merek otwierajÄ&#x2026;c spotkanie prezentacjÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Industry 4.0 â&#x20AC;&#x201C; co Phoenix Contact ma z tym wspĂłlnegoâ&#x20AC;? zwrĂłciĹ&#x201A; uwagÄ&#x2122; na fakt, Ĺźe podczas czterech etapĂłw rewolucji przemysĹ&#x201A;owej znacznie wzrĂłsĹ&#x201A; stopieĹ&#x201E; skomplikowania operacji przemysĹ&#x201A;owych, a nastÄ&#x2122;pnie staraĹ&#x201A; siÄ&#x2122; odpowiedzieÄ&#x2021; na pytanie â&#x20AC;&#x201C; po co to wszystko? PrzemysĹ&#x201A; 4.0 opiera siÄ&#x2122; na realizacji procesĂłw przemysĹ&#x201A;owych z zastosowaniem Internetu Rzeczy â&#x20AC;&#x201C; IoT, wydajnej sieci teleinformatycznej, chmury obliczeniowej, inteligentnych maszyn, robotĂłw przemysĹ&#x201A;owych oraz na cyberbezpieczeĹ&#x201E;stwie. To wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie poziom automatyzacji i zĹ&#x201A;oĹźonoĹ&#x203A;ci procesĂłw produkcji przemysĹ&#x201A;owej stanowi wyzwanie przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci. Z punktu widzenia producenta bazowa idea czwartej rewolucji przemysĹ&#x201A;owej zakĹ&#x201A;ada moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rozszerzenia wariantĂłw produkcji, czyli odejĹ&#x203A;cie od produkcji masowej na rzecz indywidualnej, bez wzrostu kosztĂłw i strat. Maksymalizacja zysku przez poszerzenie portfolio produktowego w zautomatyzowanym i zdalnie sterowanym PrzemyĹ&#x203A;le 4.0 nie musi wiÄ&#x2026;zaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z wyĹźszymi nakĹ&#x201A;adami, co pozwoli na utrzymanie optymalnych cen

produktĂłw â&#x20AC;&#x17E;szytych na miarÄ&#x2122;â&#x20AC;?. WĹ&#x203A;rĂłd obszarĂłw wpĹ&#x201A;ywu Industry 4.0 prezes Phoenix Contact wymieniĹ&#x201A; m.in. systemy sterowania, inteligentnÄ&#x2026; logistykÄ&#x2122;, cykl Ĺźycia produktu, technologie identyfikacji oraz bezpieczeĹ&#x201E;stwo w sieci. W zwiÄ&#x2026;zku z duĹźÄ&#x2026; istotnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; tego ostatniego zagadnienia pierwszy dzieĹ&#x201E; tegorocznej konferencji zostaĹ&#x201A; poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cony szeroko rozumianej tematyce bezpieczeĹ&#x201E;stwa w zakĹ&#x201A;adach przemysĹ&#x201A;owych. Zaproszeni prelegenci zaprezentowali sposoby na zapewnienie ochrony i dyspozycyjnoĹ&#x203A;ci maszyn, w tym rozwiÄ&#x2026;zania znajdujÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; w ofercie Phoenix Contakt, ktĂłra ciÄ&#x2026;gle jest aktualizowana. â&#x20AC;&#x201C; W dobie zdalnego dostÄ&#x2122;pu maszyn i urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; firmy coraz czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej siÄ&#x2122;gajÄ&#x2026; po zaawansowane systemy bezpieczeĹ&#x201E;stwa, ktĂłre zapobiegajÄ&#x2026; stratom zwiÄ&#x2026;zanym z nieplanowanymi przestojami â&#x20AC;&#x201C; powiedziaĹ&#x201A; Maciej Merek - PozwalajÄ&#x2026; one rĂłwnieĹź na zabezpieczenie sieci produkcyjnych przed cyberatakami.

Ochrona i bezpieczeĹ&#x201E;stwo produkcji DyspozycyjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; maszyn jest czynnikiem istotnym dla wzrostu zyskĂłw firmy i zwiÄ&#x2122;kszania produktywnoĹ&#x203A;ci, dlatego AUTOMATYKA


B 4 4  ^& _

WYDARZENIA

optymalizacja dziaĹ&#x201A;ania urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; to klucz do sukcesu przedsiÄ&#x2122;biorstwa. O systemach bezpieczeĹ&#x201E;stwa majÄ&#x2026;cych za zadanie minimalizowaÄ&#x2021; ryzyko wystÄ&#x2026;pienia nieplanowanych przestojĂłw, ktĂłre mogĹ&#x201A;yby powstaÄ&#x2021; wskutek przepiÄ&#x2122;Ä&#x2021;, wypadkĂłw czy atakĂłw hakerskich opowiedziaĹ&#x201A; RafaĹ&#x201A; Sypniewski, szef produktu IE w Phoenix Contact. OmĂłwiĹ&#x201A; on techniki bezpieczeĹ&#x201E;stwa funkcjonalnego w produkcji â&#x20AC;&#x201C; Safe & Secure, skupiajÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; gĹ&#x201A;ownie na obszarach, takich jak: safety â&#x20AC;&#x201C; bezpieczeĹ&#x201E;stwo ludzi, ochrona przed przepiÄ&#x2122;ciami â&#x20AC;&#x201C; bezpieczeĹ&#x201E;stwo elektryczne oraz cyber security â&#x20AC;&#x201C; bezpieczeĹ&#x201E;stwo systemĂłw IT. Techniki bezpieczeĹ&#x201E;stwa sÄ&#x2026; o tyle waĹźkim tematem, Ĺźe bezpoĹ&#x203A;rednio przekĹ&#x201A;adajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; na wzrost produktywnoĹ&#x203A;ci i zyskĂłw. Dlatego tak waĹźne jest, aby zabezpieczyÄ&#x2021; sieci produkcyjne i zrealizowaÄ&#x2021; bezpieczny, zdalny dostÄ&#x2122;p do maszyn, jak rĂłwnieĹź chroniÄ&#x2021; przed przepiÄ&#x2122;ciami instalacje i urzÄ&#x2026;dzenia elektryczne. Wielokrotnie wiÄ&#x2026;Ĺźe siÄ&#x2122; to z koniecznoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; przeprowadzenia modernizacji. â&#x20AC;&#x201C; Jakie zachodzi ryzyko jeĹ&#x203A;li nic nie zrobimy? Uszkodzenia maszyn, opĹ&#x201A;aty za serwis, obniĹźenie wydajnoĹ&#x203A;ci 7-8/2018

i jakoĹ&#x203A;ci produkcji, a nawet wypadki â&#x20AC;&#x201C; powiedziaĹ&#x201A; RafaĹ&#x201A; Sypniewski. W swojej ofercie firma Phoenix Contac ma wiele rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E;, ktĂłre mogÄ&#x2026; zapobiec takim problemom. NaleĹźÄ&#x2026; do nich przekaĹşniki bezpieczeĹ&#x201E;stwa PSRmini, ktĂłrych zaletami jest: kompaktowa konstrukcja â&#x20AC;&#x201C; do 70% mniej miejsca oraz szybki i wygodny montaĹź â&#x20AC;&#x201C; z przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniami Ĺ&#x203A;rubowymi lub sprÄ&#x2122;Ĺźynowymi. Innowacyjna technologia przekaĹşnikowa zapewnia maksymalizacjÄ&#x2122; bezpie-

czeĹ&#x201E;stwa i wysokÄ&#x2026; zdolnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czeniowÄ&#x2026;. PrzekaĹşniki dostÄ&#x2122;pne sÄ&#x2026; z jednym lub z wiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; liczbÄ&#x2026; zestykĂłw i z róşnÄ&#x2026; liczbÄ&#x2026; torĂłw zezwolenia â&#x20AC;&#x201C; od 1 do 3. Do aplikacji Ĺ&#x203A;redniej wielkoĹ&#x203A;ci, wymagajÄ&#x2026;cej wiÄ&#x2122;cej niĹź czterech funkcji bezpieczeĹ&#x201E;stwa Phoenix Contact oferuje konfigurowalne moduĹ&#x201A;y bezpieczeĹ&#x201E;stwa. ZawierajÄ&#x2026; one redundantne procesory oraz konfigurowane dowolnie przez uĹźytkownika funkcje bezpieczeĹ&#x201E;stwa. Konfiguracja ze standardo-

91


WYDARZENIA

dostępu oparta na prawach użytkownika, regularna instalacja aktualizacji i zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem. wym sterownikiem odbywa się przez bramki i standardową, niezwiązaną z bezpieczeństwem sieć. Mieczysław Ludwików opowiedział, na czym polega skuteczna ochrona przed przepięciami. Zwrócił uwagę na fakt, że ma ona zasadniczy wpływ na dyspozycyjność systemów. Dlatego istotny jest właściwy dobór urządzeń spośród kategorii wskazanych przez normy. Podkreślił przy tym, że ograniczniki przepięć SPD typu 2 i SPD typu 3 to minimum w automatyce.

Cyberbezpieczeństwo – ochrona sieci przemysłowych w zakładach produkcyjnych O cyberatakach, ich konsekwencjach oraz sposobach zabezpieczeń przed nimi opowiedzieli zaproszeni goście z Niemiec. Defense in Depth „ochrona w głąb” to taktyka projektowania zabezpieczeń systemów informatycznych. Jest realizowana na trzech poziomach. Pierwszy zakłada ochronę przedsiębiorstwa – politykę i procedury bezpieczeństwa, fizyczną ochronę dostępu do kluczowych elementów. Drugi – ochronę sieci przez kontrolowane połączenia między siecią biurową, segmentację sieci zakładowej i DMZ, firewalle i VPN. Trzeci poziom zakłada integralność systemu, na którą składa się kontrola 92

PLC Next Technology – odpowiedź na wyzwania przyszłości W szybko zmieniającym się świecie, w którym łączy się więcej rzeczy niż ludzi, automatyzacja przemysłowa przechodzi również zasadniczą zmianę – klasyczne struktury systemowe przekształcają się w systemy cyberfizyczne. Odpowiedzią na wyzwania Industry 4.0 i potrzebą skutecznego wdrażanie nowoczesnych technologii do produkcji są przyszłościowe systemy automatyki. Muszą one być elastyczne, otwarte i połączone w sieć. Taka właśnie jest PLC Next Technology – nowa, otwarta platforma sterowania firmy Phoenix Contact, która zapewnia redukcję czasu programowania, krótszy czas modyfikowania procesów produkcyjnych i szybsze uruchamianie rozwiązań automatyzacyjnych. Dzięki technologii PLC Next Technology kilku programistów może tworzyć równolegle jeden program kontrolera, niezależnie od siebie, przy użyciu różnych języków programowania. W ten sposób można szybko tworzyć złożone aplikacje, korzystając z zalet klasycznego środowiska PLC oraz z otwartej i elastycznej technologii PLC Next. Użytkownicy mogą swobodnie rozwijać projekty w znanym im środowisku programistycznym, takim jak PC Worx Engineer, MATLAB

Simulink, Eclipse lub Visual Studio, jak również tworzyć kody programu, zarówno w językach zdefiniowanych w normie IEC 61131-3, jak i w językach C/C++ i C#. Dzięki zastosowaniu modułów automatyzacji i programowania obiektowego uproszczony został proces inżynieryjny. PLC Next Technology działa w połączeniu z serwisem chmurowym Proficloud. Wszystko to wspomagane jest oprogramowaniem narzędziowym PC Worx Engineer. Dzięki swojej funkcjonalności technologia PLC Next Technology umożliwia integrację obecnych i przyszłych interfejsów i protokołów otwartej komunikacji w sieciowych systemach automatyki. Tym samym umożliwia wdrażanie nowych modeli biznesowych opartych na IoT, przez bezpośrednie połączenie z usługami i bazami danych w chmurze.

PLC Next Technology w praktyce Warsztatom prezentującym nową platformę programistyczną PLC Next Technology został poświęcony drugi dzień konferencji. Uczestnicy wyposażeni w laptopy i gotowe zestawy startowe mieli okazję, pod okiem specjalistów z Phoenix Contact, przetestować technologię oraz zapoznać się z możliwościami programowania. Podczas warsztatów przedstawione zostały przykłady aplikacji wraz z omówieniem zasad PLC Next Technology programowania i funkcjonalności. Sylwia Batorska AUTOMATYKA

AUTOMATYKA


WYDARZENIA

Nowa odsĹ&#x201A;ona targĂłw BI-MU ;     &

&  1G I 

11   & ,/*4

.1 L " 

@\7= "X  6?7> &4

: 6?7> 4+  

" ! ,-+ / 1 I 3 "+

"  L 1

 M I+  &

  "  

 G!4

Innowacyjny wymiar Promowane przez UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE i zorganizowane przez EFIM â&#x20AC;&#x201C; PrzedsiÄ&#x2122;biorstwo WĹ&#x201A;oskich TargĂłw Maszynowych targi bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; prezentowaĹ&#x201A;y odnowiony katalog technologiczny, ktĂłry obejmuje wszystkie rozwiÄ&#x2026;zania dotyczÄ&#x2026;ce fabryki przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci, w tym wiele obszarĂłw innowacji: â&#x20AC;˘ FABBRICAFUTURA â&#x20AC;&#x201C; obszar dla twĂłrcĂłw oprogramowania (software developers) i technologii do Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznoĹ&#x203A;ci systemowej, do zarzÄ&#x2026;dzania danymi i bezpieczeĹ&#x201E;stwa danych, tak aby

nika), IL MONDO DELLA FINITURA DELLE SUPERFICI (dziaĹ&#x201A; wykaĹ&#x201E;czania powierzchni) poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cony najlepszej jakoĹ&#x203A;ciowo ofercie maszyn i systemĂłw do wykaĹ&#x201E;czania i obrĂłbki powierzchni.

ZgĹ&#x201A;oszenia wystawcĂłw Na piÄ&#x2122;Ä&#x2021; miesiÄ&#x2122;cy przed targami ponad 800 przedsiÄ&#x2122;biorstw zgĹ&#x201A;osiĹ&#x201A;o swĂłj udziaĹ&#x201A;, z czego 295 to przedsiÄ&#x2122;biorstwa zagraniczne reprezentujÄ&#x2026;ce 22 kraje. Nowi wystawcy stanowiÄ&#x2026; 24% zebranych zgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;. Powierzchnia wystawiennicza wzrosĹ&#x201A;a o 10%. Organizator spodziewa

B 4 4  ^*-)-N _+ W4 5/ ^*-)-N _

U

czestnikĂłw konferencji przywitaĹ&#x201A; Antonino Mafoda, dyrektor ICE (Agencja Promocji i Internacjonalizacji PrzedsiÄ&#x2122;biorstw WĹ&#x201A;oskich, Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki WĹ&#x201A;oskiej) (fot. po prawej). W spotkaniu uczestniczyĹ&#x201A; Riccardo Gaslini, dyrektor departamentu targĂłw BI-MU i przedstawiciel UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE (Stowarzyszenie WĹ&#x201A;oskich ProducentĂłw Obrabiarek, RobotĂłw i Automatyzacji), ktĂłry przedstawiĹ&#x201A; liczby, nowoĹ&#x203A;ci i program imprezy. Podczas 31. edycji targĂłw BI-MU wystawcy zaprezentujÄ&#x2026; ofertÄ&#x2122; obrabiarek do obrĂłbki skrawaniem, do obrĂłbki plastycznej, roboty, technologie automatyzacji, produkcji cyfrowej (digital manufacturing), technologie pomocnicze i wspomagajÄ&#x2026;ce. Targi BI-MU sÄ&#x2026; jedynÄ&#x2026; wystawÄ&#x2026; branĹźowÄ&#x2026; we WĹ&#x201A;oszech o miÄ&#x2122;dzynarodowym zasiÄ&#x2122;gu, ktĂłra jako pierwsza otworzyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; na Ĺ&#x203A;wiat technologii cyfrowych â&#x20AC;&#x201C; koncentruje siÄ&#x2122; na Internecie Rzeczy (IoT), analizie duĹźych zbiorĂłw danych (Big Data), bezpieczeĹ&#x201E;stwie cybernetycznym, przetwarzaniu w chmurze (cloud computing), rzeczywistoĹ&#x203A;ci rozszerzonej (Augmented Reality), integratorach systemu, wytwarzaniu przyrostowym oraz kontroli wizyjnej i systemĂłw (Vision&Control Systems).

7-8/2018

kaĹźdy etap produkcji nabieraĹ&#x201A; cyfrowej identyfikacji; â&#x20AC;˘ ROBOT PLANET â&#x20AC;&#x201C; obszar innowacji skoncentrowany na robotach (przemysĹ&#x201A;owych i wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;cych), integratorach i systemach automatyzacji; â&#x20AC;˘ BOX CONSULTING â&#x20AC;&#x201C; sektor poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cony usĹ&#x201A;ugom zwiÄ&#x2026;zanym z wiedzÄ&#x2026;, kompetencjami, certyfikacjÄ&#x2026;; â&#x20AC;˘ BI-MU STARTUPPER â&#x20AC;&#x201C; obszar dla mĹ&#x201A;odych wynalazcĂłw i nowo powstaĹ&#x201A;ych firm zajmujÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; rozwojem produktĂłw i projektĂłw zwiÄ&#x2026;zanych z branĹźÄ&#x2026; systemĂłw produkcji i obrĂłbki metali; â&#x20AC;˘ TOOL SPACE â&#x20AC;&#x201C; sektor narzÄ&#x2122;dzi. Obszary innowacji uzupeĹ&#x201A;ni jeszcze CLUB TECNOLOGIE ADDITIVE (klub technologii warstwowych); sekcja POTENZA FLUIDA (moc dynamiki pĹ&#x201A;ynĂłw); FOCUS MECCATRONICA (centrum mechatro-

siÄ&#x2122; przyjazdu 70 000 goĹ&#x203A;ci targowych. Do ich dyspozycji bÄ&#x2122;dzie rĂłwnieĹź bogaty program wydarzeĹ&#x201E; towarzyszÄ&#x2026;cych.

Nowa strona i zĹ&#x201A;ota karta Od maja 2018 r. dostÄ&#x2122;pna jest nowa, responsywna strona internetowa 31. targĂłw BI-MU (bi-mu.it) dostÄ&#x2122;pna w jÄ&#x2122;zyku wĹ&#x201A;oskim i angielskim. Dla osĂłb, ktĂłre zarejestrujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; na niej wstÄ&#x2122;p na targi BI-MU jest bezpĹ&#x201A;atny. Dokumentem do tego uprawniajÄ&#x2026;cym jest ZĹ&#x201A;ota Karta (Golden Card), ktĂłra dodatkowo oferuje wiele zniĹźek i rabatĂłw w hotelach, restauracjach i sklepach partnerskich wskazanych na stronie www.golden-card.it. . " 4 "! ,%2

Jolanta GĂłrska-Szkaradek *-)-N 

93


InĹźynieria Ĺ&#x203A;rodowiska

w Ĺ&#x203A;wietle automatyki XXII Konferencja AutomatykĂłw RYTRO 2018 L &+ "  + 1 I 3

&   + 

  

Q /% -4 -  " "  & + "& 

&L +  &L 

"  !

" 1  + L 

I  3 4

- xx,, 3

&  1 I "

! Y&  L K Z4

Jolanta GĂłrska-Szkaradek

J

uĹź po raz dwudziesty drugi do poĹ&#x201A;oĹźonego w Beskidzie SÄ&#x2026;deckim Rytra zjechali uczestnicy Konferencji AutomatykĂłw. Tegoroczne spotkanie, pod hasĹ&#x201A;em â&#x20AC;&#x17E;Automatyka w  inĹźynierii Ĺ&#x203A;rodowiskaâ&#x20AC;?, odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; w dniach 22â&#x20AC;&#x201C;23 maja 2018 r. W tym roku organizatorami konferencji byĹ&#x201A;y firmy ABB, Auma, Danfoss, Emerson Process Management,

94

Helukabel, Jumo, Limatherm Sensor, Lumel, Pepperl+Fuchs, Siemens, Turck, WeidmĂźller, WIKA oraz inicjator i gĹ&#x201A;Ăłwny organizator â&#x20AC;&#x201C; firma Skamer-ACM. Patronat honorowy nad konferencjÄ&#x2026; objÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o Ministerstwo PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci i Technologii oraz WojewĂłdzki Fundusz Ochrony Ĺ&#x161;rodowiska i  Gospodarki Wodnej w  Krakowie. MiesiÄ&#x2122;cznik â&#x20AC;&#x17E;Automatykaâ&#x20AC;?, kwartalnik â&#x20AC;&#x17E;Pomiary Automatyka Robotykaâ&#x20AC;? oraz portal internetowy AutomatykaOnline.pl byĹ&#x201A;y wĹ&#x203A;rĂłd patronĂłw medialnych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wyĹźszych uczelni technicznych, sektora przemysĹ&#x201A;u, biur projektowych, producenci i  integratorzy systemĂłw pomiarĂłw i automatyki przemysĹ&#x201A;owej oraz przedstawiciele prasy technicznej i branĹźowych portali internetowych.

Rewolucja techniczna w czterech krokach CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; naukowÄ&#x2026; konferencji rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; jej patron merytoryczny prof. dr hab. inĹź. Ryszard Tadeusiewicz z AGH (fot. 1), ktĂłry wygĹ&#x201A;osiĹ&#x201A; referat zatytuĹ&#x201A;owany â&#x20AC;&#x17E;4. rewolucja technicznaâ&#x20AC;?. â&#x20AC;&#x201C; Obecnie Ĺźyjemy w czasach wielkich przemian, Ĺ&#x203A;wiat przyspiesza w  kaĹźdej dziedzinie, a dotyczy to szczegĂłlnie techni-

ki â&#x20AC;&#x201C; podkreĹ&#x203A;liĹ&#x201A; Ryszard Tadeusiewicz. Te zmiany sÄ&#x2026; tak radykalne, Ĺźe mĂłwi siÄ&#x2122; o czwartej rewolucji technicznej. Pierwsza przemiana, rĂłwnieĹź zwana rewolucjÄ&#x2026;, zwiÄ&#x2026;zana byĹ&#x201A;a z wynalezieniem maszyny parowej i zapoczÄ&#x2026;tkowaĹ&#x201A;a rozwĂłj przemysĹ&#x201A;u. Druga, zwiÄ&#x2026;zana z wykorzystaniem energii elektrycznej, daĹ&#x201A;a poczÄ&#x2026;tek produkcji masowej. Trzecia to rozwĂłj elektroniki, ktĂłry zaowocowaĹ&#x201A; rozwojem produkcji zautomatyzowanej. Determinantem czwartej rewolucji technicznej w przemyĹ&#x203A;le jest sztuczna inteligencja. KontynuujÄ&#x2026;c wystÄ&#x2026;pienie, Ryszard Tadeusiewicz omĂłwiĹ&#x201A; charakterystyczne cechy rewolucji oraz efekty, ktĂłrych moĹźemy spodziewaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; w przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci i ku ktĂłrym bÄ&#x2122;dziemy dÄ&#x2026;ĹźyÄ&#x2021;. â&#x20AC;&#x201C; Fakt, iş dominujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; cechÄ&#x2026; czwartej rewolucji technicznej jest powszechna automatyzacja i robotyzacja uczestnikom konferencji nie trzeba tĹ&#x201A;umaczyÄ&#x2021;, natomiast nie wszyscy mogÄ&#x2026; wiedzieÄ&#x2021;, Ĺźe przewiduje siÄ&#x2122; znaczny wzrost udziaĹ&#x201A;u automatyki i robotyki w gospodarce rolnej. Prawdopodobnie przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; bÄ&#x2122;dzie naleĹźaĹ&#x201A;a do samobieĹźnych, autonomicznych robotĂłw specjalistycznych zasilanych energiÄ&#x2026; sĹ&#x201A;onecznÄ&#x2026;, ktĂłre bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; wykonywaÄ&#x2021; precyzyjne prace wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;c AUTOMATYKA


WYDARZENIA z nadzorującymi ich pracę dronami – powiedział Ryszard Tadeusiewicz. Drony będą odgrywały coraz większą rolę w rolnictwie, zwłaszcza jako urządzenia obserwacyjne. Przewiduje się, że roboty rolnicze będą pracowały w grupach i będą się ze sobą komunikowały a robotyka rolnicza będzie wkrótce rynkiem o największym potencjale wzrostu. Ryszard Tadeusiewicz zaznaczył także, że zupełnie nową jakość wniosą do naszego życia roboty antropomorficzne przystosowane do  działania w środowisku ludzi. Według przewidywań takie roboty pojawią się nie tylko w pracy, ale i w domach. Dzisiaj niejedna osoba zastanawia się czy i kiedy roboty zastąpią nas w pracy oraz czy nam nie zagrażają. Według profesora takiego zagrożenia nie ma, a każdy postęp techniczny polega na tym, iż pewne elementy techniczne rozwijają się kosztem innych – coś nowego wypiera coś starego i dzięki temu powstają nowe rzeczy. Elementem składowym czwartej rewolucji przemysłowej jest też Internet Rzeczy, o  czym Ryszard Tadeusiewicz mówił w czasie ubiegłorocznej konferencji, tzn. w roku 2017. – Ostatnim elementem przemian jest wszechobecna informatyka, która jest ogniwem spinającym, napędzającym i rozwijającym to, co nazywamy czwartą rewolucją techniczną – podsumował profesor.

w Rytrze Platformę Przemysłu Przyszłości, która jest inicjatywą ministerstwa. Wystąpienie rozpoczął zabawnym testem, który przyniósł uczestnikom konferencji odpowiedź na pytanie czy jesteśmy gotowi na Przemysł 4.0. Tylko około jeden procent obecnych na sali osób odpowiedziało pozytywnie na pytanie o zaufanie do technologii. Z tego wniosek, że jeszcze długa droga przed nami do takich przemian. W trakcie prelekcji Jarosław Gracel zasygnalizował inicjatywę rządową dotyczącą Przemysłu 4.0.  W  trakcie legislacji w komitecie stałym Rady Ministrów jest projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, która m.in. będzie koordynatorem w zakresie transferu wiedzy oraz wsparciem dla przedsiębiorstw w transformacji cyfrowej. Przed fundacją stoją cztery cele: 1. utworzenie regionalnych centrów kompetencji Przemysłu 4.0,  2. stworzenie szkoły inkubatorów liderów Przemysłu 4.0, 3. dostarczenie instrumentów wsparcia transformacji (merytorycznych, kompetencyjnych i finansowych), 4. zapewnienie narzędzi wsparcia transformacji. Reprezentant MPiT przybliżył także temat realizacji zindywidualizowanych zamówień w przyszłości i wyjaśnił różnicę między ich realizacją w liniowym łańcuchu wartości i w sieci wartości.

Platforma Przemysłu Przyszłości

Naukowy wymiar inżynierii środowiska

Reprezentujący Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Jarosław Gracel (fot. 2) przedstawił na konferencji

W części naukowej konferencji referaty wygłosili profesorowie z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnik – 2

3

B 4 /%+ W4 5/ ^*-)-N _

1

Warszawskiej, Rzeszowskiej i Śląskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Oświęcimia. Prof. dr  hab. inż.  Jan Maciej Kościelny (fot. 3) omówił trzy tematy realizowane w Instytucie Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, dotyczące automatyki w inżynierii środowiska. • System monitorowania i  wczesnego ostrzegania powodziowego z wykorzystaniem danych satelitarnych – projekt realizowany wspólnie z  Canada Centre for Mapping and Earth Observation, Natural Resources Canada. W  projekcie wykorzystywane są dane uzyskane z trzech satelitów, a zadaniem IAiR PW są prace nad systemem reguł rozmytych oraz badanie możliwości zastosowania metod uczenia maszynowego. Obszarem testowanym jest rzeka Czerwona (Red River), gdzie co trzy lata występuje powódź. • Robot niszczący chwasty w  uprawach roślin – projekt realizowany na zlecenie polskiej firmy prywatnej. Robot rolniczy ma za zadanie mechaniczne i chemiczne niszczenie chwastów. Pierwszym etapem jest opracowanie sytemu rozróżniającego chwasty od roślin uprawnych, a następnie opracowanie sterowania maszyną i wdrożenie. • Monitorowanie i  redukcja emisji tlenków azotu z  zastosowaniem modeli neuronowych. Prof. dr  hab. inż. Leszek Trybus (fot. 4) w wystąpieniu zatytułowanym „Sterowniki, regulatory i oprogramowanie opracowane w Politechnice Rze-

7-8/2018

95


WYDARZENIA

4

6

5

7

Szkoły Zawodowej z Oświęcimia, który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, przedstawił rolę uczelni zawodowych w łączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką. Mówca zwrócił uwagę na określenie „uczelnie zawodowe”, ponieważ oczekuje, iż w najbliższym czasie, zgodnie z nową ustawą, taka nazwa będzie stosowana w odniesieniu do 33 Wyższych Szkół Zawodowych, które kształcą na różnych kierunkach społecznych i technicznych. Jak zaznaczył, uczelniom szczególnie zależy na  zatrudnianiu praktyków z przemysłu. Witold Stankowski podkreślił, jak dużą rolę w rozwoju uczelni odegrał prof. dr hab. inż. Igor Kurytnik (fot. 7), który uzależnił współpracę z uczelnią od nawiązania współpracy z  przemysłem. Dzięki temu w  PWSZ w Oświęcimiu powstały pierwsze kierunki techniczne, uczelnia ma pierwsze patenty, a studenci są lepiej przygotowani do pracy w przemyśle i biznesie.

Praktyczne rozwiązania

szowskiej” dokonał przeglądu urządzeń sterujących i oprogramowania, jakie powstały w ciągu 35 lat w rzeszowskiej uczelni. Z kolei reprezentujący Politechnikę Śląską prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis (fot. 5) wygłosił referat „Nowe technologie w obszarze kształtowania popytu i podaży energii elektrycznej”, w którym przedstawił współczesne możliwości przeprowadzania transakcji handlowych w skali światowej, z odniesieniem do handlu energią. O  zielonych strefach energetycznych w Polsce mówił natomiast prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński reprezentujący Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii. Celem wspomnianych stref jest obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska w miastach i gminach. „Analiza danych nieuporządkowanych – jak w technice i biznesie opanować nadmiar informacji i wydobyć z niego istotną wiedzę” – tak brzmiał tytuł prelekcji dr. inż. Andrzeja Izworskiego 96

z AGH w Krakowie, natomiast przedstawiciel Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości dr Rafał Solecki omówił możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa w zakresie OZE i B+R. Z możliwości dofinansowania mogą skorzystać zarówno małe, jak i duże – zatrudniające powyżej 250 osób firmy. Alternatywną ścieżkę dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie zaprezentował dr inż. Paweł Korczak. Paweł Tomaszewski, przedstawiciel firmy Skamer-ACM, w wystąpieniu zatytułowanym „Automatyka w inżynierii środowiska” przedstawił znaczącą rolę automatyki, pomiarów i  sterowania w  tej dziedzinie. Szczególną uwagę zwrócił na rolę pomiarów w zanieczyszczeniu powietrza, wody i gleby. Omówił także zadania inżynierii środowiska i przedstawił znaczenie odnawialnych źródeł energii oraz rolę elektromobilności w najbliższej przyszłości. Prof. dr  hab.  Witold Stankowski, (fot. 6) rektor Państwowej Wyższej

Część merytoryczną pierwszego dnia konferencji zwieńczyły krótkie wystąpienia przedstawicieli firm współorganizujących spotkanie – producentów systemów automatyki, którzy zaprezentowali swoje nowości ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań mających zastosowanie w inżynierii środowiska. Uczestnicy konferencji mogli też poznać szczegóły wybranych produktów i usług podczas rozmów techniczno-handlowych na firmowych stoiskach dostępnych przez dwa dni. Spotkanie zakończono uroczystym bankietem, który otworzył prezes firmy Skamer-ACM Zygmunt Jarosz. Jednym z punktów był jubileusz 25-lecia krakowskiego oddziału firmy. Prezesi Zygmunt Jarosz i Andrzej Turak złożyli dyrektorowi krakowskiego oddziału Andrzejowi Frasiowi najserdeczniejsze życzenia, a na salę wniesiono wspaniały jubileuszowy tort (fot. 8). Atrakcją wieczoru był zabawny występ Jerzego Kryszaka (fot. 9), a muzyczną niespodzianką – koncert Kasi Stankiewicz (fot. 11) i zespołu Varius Manx, który również obchodzi 25-lecie działalności. W drugim dniu konferencji, równolegle w  dwóch salach, odbywały się AUTOMATYKA


WYDARZENIA wykłady kadry naukowej oraz kontynuowane były prezentacje wiodących firm z obszaru automatyki, które współorganizowały to branżowe spotkanie (fot. 10). Spółka Danfoss przedstawiła „Rozwiązania hybrydowe w układach napędowych i przykłady zastosowań nowoczesnych wodnych układów wysokociśnieniowych”, a Limatherm Sensor – „Specjalistyczne pomiary temperatury w energetyce zawodowej”. Firma Weidmüller zaprezentowała inżynierskie oprogramowanie „Weidmüller Configurator” przyspieszające projektowanie. W prezentacjach Emerson Process Management pojawiła się „Diagnostyka zdalna” oraz „Weryfikacja i kalibracja przepływomierzy”, zaś Turck – „Monitorowanie wibracji maszyn i urządzeń – ważny element predykcyjnego utrzymania ruchu”. Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus szerzej omówił temat „Sterowniki, regulatory i oprogramowanie opracowane w Politechnice Rzeszowskiej”. Tematem prezentacji firmy Lumel było „Oszczędzanie przez skuteczne wykorzystanie danych pomiarowych”, Helukabel – „Elementy kompatybilności środowiskowej kabli przemysłowych”,

Auma – „Innowacyjne i kompleksowe rozwiązania dla przemysłu”, WIKA – „Urządzenia do pomiaru przepływu – dedykowane rozwiązania firmy WIKA Polska”, ABB – „Oferta serwisu Napędów ABB – ciekawe realizacje i rozwój sieci partnerskiej” i „Common platform przepływomierzy ABB”, Pepperl+Fuchs – „Ochrona przeciwprzepięciowa bez ograniczeń”, JUMO – „Wyższy poziom bezpieczeństwa instalacji przemysłowych – urządzenia firmy JUMO z certyfikatem SIL”, Siemens – „Realizacja bezpieczeństwa z Safety Integrated”, zaś Skamer-ACM – „Analizatory tlenu w ofercie, dostępne technologie pomiarowe oraz serwis, szkolenia i doradztwo techniczne”. Tadeusz Skubis kontynuował referat „Nowe technologie w obszarze kształtowania popytu i podaży energii elektrycznej”, zaś Paweł Tomaszewski – „Automatyka w inżynierii środowiska”. Wspólnie z Andrzejem Grymkiem przybliżył też temat „Rozproszony pomiar zanieczyszczeń”. Uczestnicy konferencji mogli wybrać tematy, którymi byli zainteresowani i zgodnie z otrzymanym harmonogra10

9

11

Jolanta Górska-Szkaradek *-)-N 

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

B 4 W4 5/ ^*-)-N _

8

mem wysłuchać najbardziej interesujących ich prezentacji, a w trakcie dyskusji można było omówić wiele zagadnień. W  XXII Konferencji Automatyków uczestniczyło 260 osób. Ciekawa tematyka wystąpień i forma prezentacji miały zapewne znaczący wpływ na frekwencję na  salach konferencyjnych. Po raz kolejny, dzięki inicjatywie profesora Igora Kurytnika, wśród słuchaczy pojawili się studenci trzeciego roku Wydziału Mechatroniki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, dla których udział w wydarzeniu to źródło wiedzy o najnowszych rozwiązaniach w branży automatyki i pomiarów oraz ich praktycznym zastosowaniu w inżynierii środowiska.

7-8/2018

97


WYDARZENIA WYDARZENIA

Festiwal

biznesu Relacja z targĂłw CeBIT 2018

Targi CeBIT, zlokalizowane na terenach wystawienniczych Deutsche Messe w Hanowerze, 1 I  &  !

77\78 +  "  1 4 ; G& " I & "  I 6>??

 + "

:?? "  ! 1G! I 3 

"  =<?  /&"

 2&"+ 3 4 -  76? ??? K +  G "  && & 6?7<+  1

! 6?? ???4 Â? " %,- 6?7> 1 

Y2&" B 

 & 

, %3 Z4 *# , # #$'$/ :# %')

;"' <$=" 98

T

egoroczne targi CeBIT to juĹź nie tylko platforma handlowa, ale festiwal biznesu. Zgodnie z zapowiedziÄ&#x2026; organizatorĂłw charakter targĂłw ulegĹ&#x201A; zmianie â&#x20AC;&#x201C; wydarzenie staĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; festiwalem innowacji. Termin imprezy zostaĹ&#x201A; przeniesiony z marca na czerwiec. PozwoliĹ&#x201A;o to na zorganizowanie serii wydarzeĹ&#x201E; plenerowych. W tym roku targi odbywaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku â&#x20AC;&#x201C; bez weekendu, co jest róşnicÄ&#x2026; w porĂłwnaniu z edycjami z lat ubiegĹ&#x201A;ych. Pierwszy dzieĹ&#x201E;, Take-Off Monday, byĹ&#x201A; dniem zamkniÄ&#x2122;tym dla zwiedzajÄ&#x2026;cych. W tym dniu w Convention Center na terenie targĂłw odbywaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; prezentacje i prelekcje. UdziaĹ&#x201A; w nich wymagaĹ&#x201A; dodatkowej rejestracji i byĹ&#x201A; przeznaczony dla ograniczonej liczby uczestnikĂłw. Tegoroczne targi zdominowaĹ&#x201A;y cztery grupy tematyczne: d!conomy, d!tec, d!talk, d!campus. To nowe podejĹ&#x203A;cie, ale gĹ&#x201A;Ăłwny cel pozostaĹ&#x201A;

ten sam: tworzenie biznesu zarĂłwno dla wystawcĂłw, jak i zwiedzajÄ&#x2026;cych. CeBIT 2018 to cyfryzacja biznesu, administracji oraz spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwa pod kaĹźdym wzglÄ&#x2122;dem.

d!conomy W latach ubiegĹ&#x201A;ych d!conomy byĹ&#x201A;o hasĹ&#x201A;em przewodnim caĹ&#x201A;ych targĂłw. W tym roku byĹ&#x201A;a to jedna z grup tematycznych, w ramach ktĂłrej zaprezentowano rozwiÄ&#x2026;zania dla biznesu i administracji paĹ&#x201E;stwowej, podkreĹ&#x203A;lajÄ&#x2026;c rolÄ&#x2122; bezpieczeĹ&#x201E;stwa. Hala nr 9 byĹ&#x201A;a w caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci zajÄ&#x2122;ta przez firmÄ&#x2122; Salesforce oraz jej partnerĂłw, ktĂłrzy prezentowali przykĹ&#x201A;ady wdroĹźeĹ&#x201E; rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; tej firmy. Pokazy odbywaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; w ramach cyklu World Tour â&#x20AC;&#x201C; serii prezentacji na caĹ&#x201A;ym Ĺ&#x203A;wiecie, ktĂłre odbywajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w tym roku i sĹ&#x201A;uĹźÄ&#x2026; przedstawieniu moĹźliwoĹ&#x203A;ci systemĂłw firmy Salesforce. Firma Huawei promowaĹ&#x201A;a na targach nowe pojÄ&#x2122;cie z branĹźy ICT â&#x20AC;&#x201C; IoV AUTOMATYKA


WYDARZENIA

(Internet of Vehicles). W ramach swojego stoiska, ktĂłre byĹ&#x201A;o jednym z najbardziej okazaĹ&#x201A;ych, Huawei zaprezentowaĹ&#x201A; platformÄ&#x2122; OceanConnect IoV pozwalajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; na Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czenie pojazdĂłw w inteligentne sieci. Platforma umoĹźliwia producentom pojazdĂłw cyfrowÄ&#x2026; transformacjÄ&#x2122;. WedĹ&#x201A;ug przedstawicieli Huawei IoV pozwoli na zacieĹ&#x203A;nienie wspĂłĹ&#x201A;pracy branĹźy ICT z przemysĹ&#x201A;em motoryzacyjnym. PrzykĹ&#x201A;adem takiej wspĂłĹ&#x201A;pracy jest projekt OEM Connected Vehicle, w ktĂłrym bierze udziaĹ&#x201A; Huawei i koncern PSA. W ramach projektu powstaĹ&#x201A; pierwszy samochĂłd DS 7 CROSSBACK, w ktĂłrym zaimplementowano platformÄ&#x2122; OceanConnect IoV.

d!tec

B 4 T4 ) + 4 ^ , & &   ,_

W salach wystawowych w ramach grupy tematycznej d!tec w centrum uwagi znalazĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; wszystko na temat technologii blockchain (zdecentralizowana i rozproszona baza danych w modelu open source w sieci internetowej o architekturze peer-to-peer â&#x20AC;&#x201C; P2P â&#x20AC;&#x201C; bez centralnych komputerĂłw i niemajÄ&#x2026;ca scentralizowanego

1 ""

7-8/2018

miejsca przechowywania danych), chatbotĂłw (program komputerowy, ktĂłrego zadaniem jest prowadzenie konwersacji przy uĹźyciu jÄ&#x2122;zyka naturalnego bÄ&#x2026;dĹş interfejsu tekstowego i sprawianie wraĹźenia inteligentnego), technologii immersyjnej, rzeczywistoĹ&#x203A;ci mieszanej, sztucznej inteligencji oraz gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bokiego uczenia maszynowego. WĹ&#x203A;rĂłd rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; prezentowanych w ramach tej grupy tematycznej bardzo duĹźe zainteresowanie wzbudzaĹ&#x201A; robot Pepper prezentowany przez japoĹ&#x201E;skÄ&#x2026; firmÄ&#x2122; SoftBank Robotics Corp. Pepper to pierwszy robot humanoidalny zdolny do rozpoznawania ludzkich emocji i reagowania na nie. Zaimplementowane w robocie algorytmy sztucznej inteligencji mogÄ&#x2026; dopasowywaÄ&#x2021; zachowanie robota do czĹ&#x201A;owieka, z ktĂłrym wchodzi w interakcjÄ&#x2122;. Firma NestlĂŠ planuje wyposaĹźyÄ&#x2021; 1000 naleĹźÄ&#x2026;cych do niej punktĂłw sprzedaĹźy w roboty Pepper, ktĂłrych zadaniem bÄ&#x2122;dzie informowanie klientĂłw o produktach. Innym robotem, ktĂłry przyciÄ&#x2026;gaĹ&#x201A; uwagÄ&#x2122; zwiedzajÄ&#x2026;cych byĹ&#x201A; CIMON (ang.

Crew Interactive Mobile Companion) prezentowany przez firmÄ&#x2122; IBM. W robocie, opracowanym przez firmy IBM oraz Airbus, zaimplementowano oprogramowanie sztucznej inteligencji IBM Watson. Robot â&#x20AC;&#x201C; w ksztaĹ&#x201A;cie kuli z ekranem, na ktĂłrym wyĹ&#x203A;wietlana jest ekspresyjna twarz ludzka â&#x20AC;&#x201C; ma peĹ&#x201A;niÄ&#x2021; funkcjÄ&#x2122; asystenta astronauty przebywajÄ&#x2026;cego w przestrzeni kosmicznej. DziÄ&#x2122;ki wbudowanym mikrofonom oraz kamerze CIMON jest w stanie rozpoznawaÄ&#x2021; twarz i mowÄ&#x2122; czĹ&#x201A;owieka. 2 lipca 2018 r. pierwszy egzemplarz zostaĹ&#x201A; dostarczony na MiÄ&#x2122;dzynarodowÄ&#x2026; StacjÄ&#x2122; KosmicznÄ&#x2026;. Robot zostaĹ&#x201A; tak zaprojektowany, aby mĂłgĹ&#x201A; poruszaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; w warunkach mikrograwitacji. Ciekawym przykĹ&#x201A;adem robota do interakcji z czĹ&#x201A;owiekiem byĹ&#x201A; prezentowany na targach QTrobot. Opracowany przez pochodzÄ&#x2026;cÄ&#x2026; z Luksemburga firmÄ&#x2122; LuxAI robot jest przeznaczony do pracy z autystycznymi dzieÄ&#x2021;mi. WedĹ&#x201A;ug konstruktorĂłw robota zmniejsza on u dzieci poziom agresji i strachu podczas uczenia siÄ&#x2122; przez nie nowych zachowaĹ&#x201E; spoĹ&#x201A;ecz-

1 %,).

99


WYDARZENIA

1 " Â&#x203A;-1

nych. QTrobot ma twarz oddajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; uczucia oraz humanoidalnÄ&#x2026; budowÄ&#x2122;, wspomagajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; naukÄ&#x2122; jÄ&#x2122;zyka ciaĹ&#x201A;a. Robot jest sterowany i programowany przy pomocy smartfona lub tabletu. D!tec to takĹźe hale przeznaczone na rozwiÄ&#x2026;zania AR â&#x20AC;&#x201C; Rozszerzonej RzeczywistoĹ&#x203A;ci (ang. Augmented Reality). ZauwaĹźalne byĹ&#x201A;o promowanie uĹźycia gogli wirtualnej rzeczywistoĹ&#x203A;ci wraz z akcesoriami potÄ&#x2122;gujÄ&#x2026;cymi odczuwanie bodĹşcĂłw zewnÄ&#x2122;trznych. PrzykĹ&#x201A;adem takiego rozwiÄ&#x2026;zania jest system ICAROS w formie poziomujÄ&#x2026;cego stoĹ&#x201A;u. Wraz goglami VR oraz manipulatorem pozwala uĹźytkownikowi przeĹźywaÄ&#x2021; swobodny

20 ,% Q q 

lot czy nurkowanie lepiej niĹź przy uĹźyciu samych gogli. Kolejnym przykĹ&#x201A;adem poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia gogli VR z dodatkowym wyposaĹźeniem byĹ&#x201A;a gra w piĹ&#x201A;karzyki skonstruowana jako stĂłĹ&#x201A; z wirtualnymi piĹ&#x201A;karzykami szwajcarskiej firmy Kynoa. Czterech graczy stosujÄ&#x2026;cych okulary VR rozgrywa mecz w tradycyjne piĹ&#x201A;karzyki przy stole, na ktĂłrym piĹ&#x201A;karzyki sÄ&#x2026; widoczne jedynie dziÄ&#x2122;ki uĹźyciu okularĂłw VR. Ruchy manipulatorĂłw sÄ&#x2026; rejestrowane przez czujniki oraz kamery. Wirtualne boisko jest generowane komputerowo i wyĹ&#x203A;wietlane bezpoĹ&#x203A;rednio przed oczami graczy. Dodatkowo moĹźliwa jest rozgryw-

ka z osobami z innych czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci Ĺ&#x203A;wiata przez podĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie ich stoĹ&#x201A;Ăłw gier do sieci Internet. Poza urzÄ&#x2026;dzeniami rozszerzonej rzeczywistoĹ&#x203A;ci w ramach d!tec pokazywano takĹźe ofertÄ&#x2122; dronĂłw i ich zastosowania. W zabezpieczonej siatkÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci hali nr 29 moĹźliwoĹ&#x203A;ci dronĂłw prezentowano podczas pokazĂłw na Ĺźywo oraz zawodĂłw w lataniu po torze przeszkĂłd. Jedna z niemieckich firm zademonstrowaĹ&#x201A;a wykorzystanie drona do dostarczania pizzy do klienta. Osobna hala poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cona byĹ&#x201A;a tematyce Future Mobility. Przedstawiano tu rozwiÄ&#x2026;zania pojazdĂłw autonomicznych oraz wykorzystujÄ&#x2026;cych najnowsze rozwiÄ&#x2026;zania stosowane w samochodach. Koncern VW prezentowaĹ&#x201A; pojazd autonomiczny SEDRIC. Czteroosobowy wehikuĹ&#x201A; porusza siÄ&#x2122; autonomicznie, jest ekologiczny i moĹźe usprawniÄ&#x2021; transport w duĹźych miastach. Firma Audi zaprezentowaĹ&#x201A;a koncepcyjny model pojazdĂłw w peĹ&#x201A;ni elektrycznych z serii e-tron. PrzykĹ&#x201A;adowy model ELAINE o mocy 320 kW przyspiesza w 4,5 s do 100 km/h i moĹźe przejechaÄ&#x2021; na jednym Ĺ&#x201A;adowaniu do 500 km.

d!talk

  & ,% )

100

Na tegorocznych targach po raz pierwszy pionierzy cyfryzacji dzielili siÄ&#x2122; swojÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2026; oraz doĹ&#x203A;wiadczeniem na 10 scenach w ramach d!talk. Spotkania z prelegentami AUTOMATYKA


B 4 T4 ) + 4 ^ , & &   ,_

WYDARZENIA miaĹ&#x201A;y charakter konferencyjno-warsztatowy. ZwiedzajÄ&#x2026;cy mogli wybieraÄ&#x2021; interesujÄ&#x2026;ce ich tematy spoĹ&#x203A;rĂłd 600 prezentacji. Jednym z wystÄ&#x2026;pieĹ&#x201E;, ktĂłre wzbudziĹ&#x201A;o duĹźe zainteresowanie wĹ&#x203A;rĂłd goĹ&#x203A;ci byĹ&#x201A;o wystÄ&#x2026;pienie Sonji Moosburger pracujÄ&#x2026;cej na stanowisku Chief Operating Officer w MediaMarktSaturn N3XT. Sonja Moosburger zaprezentowaĹ&#x201A;a moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wykorzystania robotĂłw jako asystentĂłw pomagajÄ&#x2026;cych klientom podjÄ&#x2026;Ä&#x2021; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwe decyzje zakupowe w sieci sklepĂłw MediaMarktSaturn. WĹ&#x203A;rĂłd testowanych robotĂłw jest wspomniany wczeĹ&#x203A;niej Pepper. Zaprezentowane zostaĹ&#x201A;y takĹźe prace nad wykorzystaniem technologii rzeczywistoĹ&#x203A;ci wirtualnej do prezentowania produktĂłw w sklepie internetowym. Innym ciekawym prezentowanym rozwiÄ&#x2026;zaniem jest wykorzystanie technologii rzeczywistoĹ&#x203A;ci rozszerzonej w sklepach â&#x20AC;&#x201C; klient zakĹ&#x201A;ada specjalne okulary i widzi wirtualnego asystenta â&#x20AC;&#x201C; Paula, ktĂłry prowadzi go po sklepie. W marcu 2018 r. firma MediaMarktSaturn otworzyĹ&#x201A;a pierwszy bezgotĂłwkowy sklep samoobsĹ&#x201A;ugowy w Innsbrucku. Klienci przy pomocy odpowiedniej aplikacji skanujÄ&#x2026; kody kreskowe produktĂłw i dokonujÄ&#x2026; pĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;ci kartÄ&#x2026; kredytowÄ&#x2026; lub PayPal.

q Q 

d!campus

; G"  1& ! Â&#x153; 

Cyfrowy kampus nastawiony byĹ&#x201A; na tworzenie niezapomnianych wraĹźeĹ&#x201E; dziÄ&#x2122;ki odwoĹ&#x201A;ywaniu siÄ&#x2122; do wszystkich zmysĹ&#x201A;Ăłw zwiedzajÄ&#x2026;cych. Na otwartym terenie, w pobliĹźu sĹ&#x201A;ynnego drewnianego dachu targĂłw, ustawiono ogromnÄ&#x2026; scenÄ&#x2122; z muzykÄ&#x2026; na Ĺźywo. Firma SAP przyciÄ&#x2026;gaĹ&#x201A;a zwiedzajÄ&#x2026;cych koĹ&#x201A;em widokowym, Intel â&#x20AC;&#x201C; symulatorem surfingu oraz plaĹźÄ&#x2026;, zaĹ&#x203A; IBM â&#x20AC;&#x201C; windÄ&#x2026; do chmur. CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; ta byĹ&#x201A;a potwierdzeniem zmiany koncepcji caĹ&#x201A;ego wydarzenia. Z tradycyjnych targĂłw CeBIT zmienia siÄ&#x2122; w festiwal nowoczesnych technologii. *# , # #$'$/ :# %')

;"' <$=" , & & 

 ,

7-8/2018

" !&  & 2$,.2

101


Fabryka przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci i inwazja robotĂłw na targach automatica 2018   I! ; G! - ,  &  1 

\ &  6?7>+  1

 I   ! &+

 3 &

\ " I

1 + "1!

! K 4 - " 

3 

! ! 

 1 &  1 

"+  "  I"&G    &   "+

" L  "   L 4 - &  6?7> 

"  ! +

 ""  1 + 1 "+

 &&+ !  " 3 3 "& 4

Jolanta GĂłrska-Szkaradek 102

D

o Monachium co dwa lata przyjeĹźdĹźajÄ&#x2026; z  caĹ&#x201A;ego Ĺ&#x203A;wiata wystawcy i  goĹ&#x203A;cie targĂłw automatica. W trakcie tegorocznej edycji, ktĂłra odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w dniach 19â&#x20AC;&#x201C;22 czerwca 2018 r w szeĹ&#x203A;ciu halach wystawienniczych, na  powierzchni 66  000 m2, 890 wystawcĂłw przedstawiĹ&#x201A;o peĹ&#x201A;ne spektrum automatyki przemysĹ&#x201A;owej. Targi odwiedziĹ&#x201A;o 46  000 osĂłb, ktĂłre w czasie czterech targowych dni mogĹ&#x201A;y doĹ&#x203A;wiadczyÄ&#x2021; m.in. prawdziwej inwazji robotĂłw przemysĹ&#x201A;owych, kolaboracyjnych, usĹ&#x201A;ugowych i serwisowych. Bogata oferta targowa obejmowaĹ&#x201A;a rĂłwnieĹź komponenty i systemy oraz kompleksowe rozwiÄ&#x2026;zania i  serwis w  wielu obszarach, takich jak m.in. systemy montaĹźowe, przemysĹ&#x201A;owe systemy przetwarzania obrazu, systemy pozycjonowania, napÄ&#x2122;dy, sensoryka, sterowanie i komunikacja przemysĹ&#x201A;owa, bezpieczeĹ&#x201E;stwo, logistyka oraz prace B+R.  HasĹ&#x201A;o tegorocznej imprezy targowej brzmiaĹ&#x201A;o â&#x20AC;&#x17E;Optimize your Productionâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Zoptymalizuj swojÄ&#x2026; produkcjÄ&#x2122;â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; i wszystko na targach nawiÄ&#x2026;zywaĹ&#x201A;o do tego hasĹ&#x201A;a.

Festiwal duĹźych i maĹ&#x201A;ych robotĂłw Targi automatica 2018 byĹ&#x201A;y miejscem, w ktĂłrym zwiedzajÄ&#x2026;cy mogli w jednym miejscu zobaczyÄ&#x2021; szeroki wachlarz robotĂłw (nie tylko przemysĹ&#x201A;owych), w  tym takich, ktĂłre w  Monachium miaĹ&#x201A;y swojÄ&#x2026; premierÄ&#x2122;. Wiele z nich byĹ&#x201A;o pokazanych w ruchu, a wielu wystawcĂłw prezentowaĹ&#x201A;o nawet kilkadziesiÄ&#x2026;t robotĂłw w ciekawych aplikacjach, czÄ&#x2122;sto obrazujÄ&#x2026;cych inteligentnÄ&#x2026; fabrykÄ&#x2122;. W targach uczestniczyli wszyscy wiodÄ&#x2026;cy producenci robotĂłw oraz wiele firm mniej znanych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. WĹ&#x203A;rĂłd wystawcĂłw byĹ&#x201A;y m.in. takie firmy jak ABB, Comau, Denso, Doosan Robotics, Epson, FANUC, Festo, GĂźdel, KUKA, Kawasaki, Mitsubishi Electric, Omron, StaĂźbli, Universal Robots, Yaskawa i wiele innych.

ŝóĹ&#x201A;ta autostrada FANUC Ci, ktĂłrzy goĹ&#x203A;cili juĹź na wczeĹ&#x203A;niejszych edycjach targĂłw znajÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;şóĹ&#x201A;tÄ&#x2026; autostradÄ&#x2122; FANUC â&#x20AC;?, czyli wielkopowierzchniowe stoisko, na ktĂłrym firma wspĂłlnie z partnerami (w tym roku byĹ&#x201A;o ich 20) AUTOMATYKA


WYDARZENIA pokazuje świat robotyki i automatyki. Oprócz innowacyjnych rozwiązań zaprezentowano roboty współpracujące, w tym nowy FANUC CR-15ia – sześcioosiowy robot o  zasięgu 1441 mm  i  udźwigu 15  kg (fot. 1). FANUC CR-15ia zapewnia ludziom bezpieczeństwo dzięki tylko jednemu czujnikowi FANUC Force Sensor wbudowanemu w podstawę. Uwagę gości targowych skupiał również jeden z najsilniejszych robotów M-2000iA/1700L (sześć osi, zasięg 4683 mm, udźwig 1700 kg), który niezwykle płynnie unosił i przemieszczał osobowy samochód.

Kompaktowy kobot KUKA Stoisko firmy KUKA to również wielka liczba różnych robotów przemysłowych, kooperacyjnych i serwisowych. Firma po raz kolejny połączyła w interesujących aplikacjach świat mechatroniki i cyfryzacji. W tym świecie prezentowano nowy robot kooperacyjny LBR iisy (sześć osi, udźwig 3 kg, zasięg 600 mm, masa 18,8 kg) (fot. 2). To  robot, który można dostosować do wiedzy użytkownika na temat robotyki – oferuje szeroki wybór technik programowania, od prostego „nauczania” ramienia przy użyciu instrukcji ob1

Ekspert do mycia i czyszczenia Ekspozycja ABB nawiązywała do  fabryki przyszłości z wiodącymi rozwiązaniami m.in. w obszarze motoryzacji i logistyki. Zainteresowanie wzbudzał robot ABB IRB 6790 Foundry Prime (fot. 3) przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach – czyszczenia pod wysokim ciśnieniem i mycia. Robot ma stopień ochrony IP69, czyli zwiększoną ochronę przed wodą i pyłem. Duża elastyczność IRB 6790 pozwala na czyszczenie części o różnych kształtach. Robot dostępny jest w  dwóch wersjach – o  ładowności 205 kg, zasięgu 2,80 m oraz ładowności 235 kg i zasięgu 2,65 m. 

Inteligentna produkcja Staübli Firma Staübli podczas targów przedstawiła cyfrową produkcję przyszłości w autentycznej aplikacji Smart Production (fot. 4). W ten sposób pokazała, że jej oferta jest gotowa do realizacji założeń Industry 4.0.  W  Smart Production wykorzystano roboty i syste2

my robotów mobilnych w produkcji komponentów do systemów wymiany narzędzi w bezpośredniej interakcji z ludźmi. Podczas targów odbyła się światowa premiera nowej generacji robotów SCARA TS2 (fot. 5). Seria SCARA TS2 to nowa konstrukcja robota z opatentowaną technologią napędu JCS. JCS zapewnia wyjątkowo krótkie czasy cyklu, a technologia „drążonego” ramienia i hermetyczna konstrukcja bez zewnętrznego łączenia kabli otwiera nowe możliwości w zakresie aplikacji w  trudnych środowiskach, typowych dla przemysłu spożywczego, medycznego, farmaceutycznego i kosmetycznego.

Technologie bezpieczeństwa Schmersal zaprezentował różnorodne komponenty i systemy (fot. 6), które nadają się szczególnie do zabezpieczania stanowisk zrobotyzowanych – od kurtyn świetlnych, przez maty bezpieczeństwa, po sterowniki bezpieczeństwa. Pokazano m.in. kurtyny i  bariery bezpieczeństwa serii SLC/SLG445 odpowiednie do  trudnych warunków środowiskowych (dzięki zintegrowa3

5

B 4 W4 5/ ^*-)-N _

4

sługi, aż po programowanie złożonych czynności w języku Java.

7-8/2018

103


WYDARZENIA 6

7

8

9

nej funkcji wielokrotnego skanowania), a w szczególności do zabezpieczania stanowisk robotów spawalniczych i aplikacji o dużym zanieczyszczeniu (obróbka drewna, kamienia itp.). 

Miniroboty Gości targowych już przy wejściu witał nowy robot kolaboracyjny firmy Denso – COBOTTA (fot. 7). Ten sześcioosiowy kompaktowy robot o wadze zaledwie 4  kg  ma  wbudowany sterownik, powtarzalność 0,05 mm, prędkość do  1000 mm/s,  a  udźwig wynosi 0,5 kg. Opcjonalnie jego wyposażenie może stanowić elektryczny chwytak i kamera AF. Z kolei kanadyjska firma Mecademic pokazała najnowszą wersję najmniejszego robota przemysłowego, Meca500 (fot. 8), który rewolucjonizuje procesy automatyzacji. Ten ultrakompaktowy i precyzyjny sześcioosiowy robot mieści się na dłoni. Jego udźwig wynosi 0,5  kg, a  dokładność pozycjonowania 0,005 mm. Jak podkreślał jeden z przedstawicieli firmy, robot Meca500 został zaprojektowany jako element 104

automatyki, wysokiej jakości i dokładności, niedrogi i łatwy w programowaniu (prosty zestaw instrukcji). Stosowany jest np. w aplikacjach testowania, kontroli, mikromontażu, wydawania i przenoszenia materiałów w małych zamkniętych pomieszczeniach, głównie w  branży elektroniki i  urządzeń medycznych. Miniroboty można było spotkać również na  stoisku japońskiej firmy Yaskawa. Firma oferuje sześcioosiowe roboty serii MotoMINI (fot. 9), które zapewniają doskonałą wydajność przy manipulowaniu i  montażu małych części. Ze względu na niewielką masę robota (ok. 7  kg) i  40  cm  wysokości można łatwo zmienić stanowisko robocze w zależności od rodzaju produkcji. Udźwig robota to 0,5 kg, a zasięg roboczy 350 mm.

„Walczące” roboty HIWIN Ciekawie swoją ofertę zaprezentowała firma HIWIN, która znana jest jako dostawca rozwiązań w zakresie techniki liniowej, oferujący prowadnice szynowe, mechanizmy śrubowo-toczne oraz

systemy pozycjonujące. Firma jest również producentem sześcioosiowych robotów RA605 o udźwigu 5 kg, dokładności pozycjonowania 0,02 mm i masie 40 kg. HIWIN przedstawił na stoisku swoje know-how w dziedzinie techniki napędowej w postaci „bitewnych” robotów RA 605, które władały świetlnymi mieczami i w takt muzyki poruszały się na prowadnicach (fot. 10).

Inteligentny robot Epson Targi automatica były miejscem oficjalnej europejskiej premiery autonomicznego, dwuramiennego robota WorkSense W-01 (fot. 11), który idealnie nadaje się do automatyzacji złożonych zadań i realizacji krótkich serii. Ten inteligentny robot, opisywany jako widzący, czujący, myślący i pracujący, dzięki wyposażeniu w dużą liczbę wewnętrznych czujników – od kamer po czujniki siły nacisku – jest przeznaczony do  produkcji autonomicznej w różnych aplikacjach. Jego podstawowe cechy to  wysoce elastyczna konstrukcja z  siedmioosiowymi poAUTOMATYKA


WYDARZENIA 10

B 4 W4 5/ ^*-)-N _

12

dwójnymi ramionami i jedną osią pionową (każde z ramion może obsługiwać ładunki o masie 3 kg lub 6 kg przy użyciu obu ramion), wszechstronnymi, zręcznymi „dłońmi” z czujnikami siły, wbudowanymi kamerami oraz kamerami zewnętrznymi dostępnymi jako opcje. WorkSense W-01  charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami – W600 mm × D780 mm × H1464 mm, a jego masa to 150 kg. Na stoisku zaprezentowano bogate portfolio firmy związane z robotyką: od najnowszej generacji robota SCARA T6 po serię N. SCARA T6 to robot o wyjątkowo niewielkich wymiarach, z wbudowanym kontrolerem – idealny do zastosowań typu pick&place, gdyż cztery osie gwarantują szeroki zakres ruchu (zasięg – 600 mm). Precyzyjnie obsługuje ładunki o  masie do  6  kg, czyli dwukrotnie więcej niż poprzedni model T3. Nowa seria sześcioosiowych robotów EPSON VT powstała w celu zautomatyzowania prostych, powtarzalnych zadań przy zachowaniu niskich kosztów. Robot EPSON VT6L (zasięg 7-8/2018

11

13

900 mm, udźwig 6 kg) został zaprojektowany z  myślą o  maksymalnej użyteczności oraz niskim koszcie całkowitym. Jest to koncepcja „wszystko w jednym” – podłącz i uruchom. Nowa, rewolucyjna koncepcja robotów sześcioosiowych to seria N6. Dzięki nowej kompaktowej technologii Folding Arm (składane ramię) oferują znaczące korzyści w zakresie wydajności ruchu i przestrzeni roboczej.

Elegancja wśród robotów – nowość Omron Firma Omron ogłosiła, że wprowadzi na rynek nową generację robotów SCARA o nazwie i4 (fot. 12), które pokazała w Monachium. Ich cechą jest eleganckie wzornictwo i  zwiększona wydajność. Są pracować w różnych aplikacjach, są szybkie, proste w obsłudze i elastyczne, a zwarta budowa pozwoli zaoszczędzić miejsce podczas montażu i umożliwi łatwiejszą konfigurację w istniejących liniach produkcyjnych. Roboty serii i4 idealnie wpisują się w założenia Przemysłu 4.0 (zróżnicowane, krótkie serie produkcji, łatwa

obsługa). Komunikacja poprzez sieć EtherCAT umożliwia synchronizację między innymi urządzeniami automatyki na linii produkcyjnej. Nowością serii i4 jest rejestracja sygnałów do konserwacji prewencyjnej, wizualizacja danych roboczych i nadzór ich stanu, co pozwala użytkownikom ograniczyć nieplanowane przestoje. Rodzina i4 SCARA spełni różne potrzeby klientów. Pierwsze trzy modele pojawią się na rynku wiosną 2019 r. Będą to i4-650, i4-750 oraz i4-850, których zasięg ramion wynosi odpowiednio 650 mm, 750 mm i 850 mm, a udźwig – do 15 kg. Do wyboru będą dwa różne skoki w osi Z (210 mm oraz 410 mm) w przypadku każdego z robotów. Model i4 będzie również dostępny w wersji odwróconej. Pojawią się też modele specjalne o stopniu ochrony IP65, wersje do pomieszczeń czystych zgodnie z  ISO  4  (klasa 10), ESD oraz modele wykorzystujące smar klasy H1, które spełniają potrzeby przemysłu spożywczego. Firma Omron zaprezentowała również robota współpracującego tajwańskiej firmy Techman Robot Inc. (fot. 13), z którą podpisała umowę o strategicznym sojuszu w  dziedzinie robotów współpracujących. Roboty współpracujące serii TM są inteligentne, proste w obsłudze i bezpieczne. Oferta obejmuje dwie serie: TM5 (o ładowności do 6 kg) i nowe modele TM12/TM14 (o  ładowności do  14  kg). Wszystkie roboty TM mają sześć stopni swobody 105


WYDARZENIA 14

i zasięg od 700 mm do 1300 mm. Powtarzalność wynosi ±0,05 mm dla serii TM5 i ±0,1 mm dla serii TM12/TM14. Roboty mają wbudowany inteligentny system wizyjny, który może być używany do rozpoznawania wzorów, pozycjonowania obiektów i identyfikacji kodów kreskowych. System umożliwia szybką naukę realizacji operacji podnoszenia i przenoszenia. Roboty TM spełniają wymagania bezpieczeństwa dotyczące współpracy ludzi i  robotów określone w normach ISO 10218-1 oraz ISO/TS 15066.

Nowości Comau Firma Comau prezentowała nowe rozwiązania w zakresie robotyki – produkt z zakresu technologii noszenia, a także kompleksowe podejście do cyfrowej fabryki. Kluczową koncepcją firmy jest HUMANufacturing – współpraca ludzi z robotami oraz inteligentne maszyny przemysłowe, które wchodzą w interakcję z systemem produkcji w sieci. Odwiedzający stoisko mogli zobaczyć niektóre z  najbardziej zaawansowanych technologii, zaprojektowane przez Comau z myślą o fabryce 4.0.

MATE – ergonomiczne wsparcie Firma Comau zaprezentowała egzoszkielet MATE (Muscular Aiding Tech Exoskeleton) (fot. 14). To ergonomicznie zaprojektowana struktura sprężysta, która ułatwia człowiekowi wykonywanie powtarzalnych ruchów, a dzięki lekkiemu, oddychającemu i skutecznemu podparciu postawy redukuje wysiłek. Według Comau egzoszkielet jest w stanie w pełni replikować dyna106

15

miczne ruchy ramienia, jednocześnie otulając ciało jak druga skóra. Zapewnia to pracownikowi większy komfort oraz zwiększa jakość i wydajność pracy, zapewniając spójną pomoc podczas wykonywania manualnych i  powtarzalnych zadań.

ną wynoszącą 1,7 m/s.  Wbudowany skaner laserowy zatrzyma platformę AGV w momencie wykrycia na trasie przejazdu przeszkody. Rolą Agile 1500 jest optymalizowanie przepływów logistycznych w obrębie fabryki, lepsze zarządzanie magazynem i  poprawa wydajności produkcji.

Edukacja w wersji Comau Goście targowi żywo interesowali się modułowym i  kompaktowym robotem e.DO z funkcją IoT, który może być dostarczony w wersji czero- i sześcioosiowej, ale do samodzielnej budowy. To  projekt open-source – struktura sprzętu i oprogramowania ma na celu zachęcanie do nauki i opracowywania nowych aplikacji. Zestaw konstrukcyjny e.DO składa się z wielu elementów modułowych, w  tym osi przegubowych, silników i  chwytaka, czyli zawiera wszystko to, co jest potrzebne do budowy i programowania robota. Każda oś e.DO ma autonomiczne mechaniczne i elektroniczne sterowanie. Robot może być sterowany z tabletu, laptopa lub komputera, wykonując szereg zadań o różnym stopniu trudności w zależności od indywidualnej konfiguracji. Może być stosowany w szkołach, w domu oraz do symulacji i  testowania różnorodnych aplikacji biznesowych.

Zautomatyzowana logistyka Agile 1500 (fot. 15) to nowa, kompaktowa platforma mobilna AGV (Automated Guided Vehicle), która jest rozwiązaniem optymalizującym potrzeby logistyczne związane z koncepcją Przemysłu 4.0.  Agile 1500 może przewieźć do 1500 kg z prędkością maksymal-

Współpraca naukowców z przemysłem Na  targach automatica 2018 nie zabrakło przykładów współpracy świata nauki ze światem przemysłu. Efekty takiej działalności prezentowano m.in. na stoisku ECHORD++ (European Coordination Hub for Open Robotics Development) – to realizacja projektu finansowanego przez Komisję Europejską, którego celem jest wzmocnienie powiązań w zakresie robotyki między badaniami naukowymi i przemysłem. Projekt umożliwia finansowanie małych, ukierunkowanych projektów badawczych – tzw. eksperymentów. Podczas targów, na powierzchni 150 m2, zwiedzającym zaprezentowano efekty uzyskane w 11 eksperymentach. Z myślą o zastosowaniach w rolnictwie pokazano prototyp dwuramiennego robota CATCH do zbierania ogórków (fot. 16). Obszarem demonstracyjnym był sztuczny ogród, w którym robot wyposażony w bioniczne chwytaki odchyla liście i oddziela ogórki, wykorzystując przy tym obrazy uzyskane z dwóch systemów kamer. Kolejny eksperyment to  SAGA (Swarm Robotics for Agricultural Applications), czyli rój robotów dla rolnictwa. W eksperymencie wykorzystano grupę dronów – małych bezzałogowych statAUTOMATYKA


WYDARZENIA ków powietrznych (UAV) do monitorowania pól uprawnych (np. buraków czy ziemniaków) i określania miejsc, w których pojawiają się chwasty. Statki mają wbudowaną kamerę i procesor wizyjny, systemy komunikacji radiowej i odpowiednie protokoły wspierające bezpieczne operacje roju. Przetwarzanie on-line jest kluczem do wykrywania chwastów. Roboty budują łącznie mapę pola z informacją o obecności i ilości chwastów w różnych jego częściach. Ułatwi to  optymalne planowanie operacji czasoprzestrzennych odchwaszczania i autonomiczne usuwanie chwastów w przyszłości. Ciekawym rozwiązaniem był eksperyment WIRES (Wiring Robotic System for Switchgears) (fot. 17), w  ramach którego zautomatyzowano proces okablowania rozdzielnic, poprawiając w  ten sposób jakość i  obniżając koszty. Opracowano m.in. chwytak z czujnikami dotykowymi, który może obsługiwać odkształcalne obiekty, takie jak przewody, i jednocześnie działać w punktach połączeń śrubowych/ zaciskowych.

W obszarze medycyny powstał robotyczny asystent CLARC (fot. 18), który pomaga w ocenie stanu zdrowia pacjentów geriatrycznych. Ten mobilny robot na bieżąco prowadzi analizę stanu zdrowia pacjenta, działa autonomicznie i nie nakłada żadnych ograniczeń na użytkownika. Ciekawym rozwiązaniem jest autonomiczny robot SIAR (Sewer Inspection Autonomous Robot) do inspekcji kanalizacji (fot. 19) o zmiennej geometrii, który może dopasowywać się do przestrzeni, w której się porusza. Jego system percepcji złożony jest z kilku trójwymiarowych kamer. Robot może być dodatkowo wyposażony w robotyczne ramię z kamerą o wysokiej rozdzielczości i oświetlaczami. Dzięki takiej konstrukcji można analizować np. ujście z kanału. Ciekawym rozwiązaniem jest modułowy, czteronożny robot kroczący ANYmal (fot. 20) zaprojektowany do  samodzielnej pracy w  trudnych warunkach, w  którym zastosowano napędy hydrauliczne najnowszej generacji (wykorzystywane w bolidach

B 4 W4 5/ ^*-)-N _

16

18

7-8/2018

Formuły 1)  firmy MOOG. Robot nie ma sprężyn – sprężyste ruchy zapewnia napęd hydrauliczny i  sterownik. ANYmal może dynamicznie biegać i  wspinać się. Dzięki wbudowanym czujnikom laserowym i kamerom może monitorować otoczenie, aby stale tworzyć mapy i dokładnie lokalizować obiekty. Na podstawie tych informacji może samodzielnie planować ścieżkę nawigacji. Robot jest wyposażony w  baterie, które umożliwiają ponad dwugodzinną autonomiczną pracę, a także różne urządzenia sensoryczne, takie jak kamery optyczne i termiczne, mikrofony, detektory gazów i aktywne oświetlenie. Z takim obciążeniem robot waży mniej niż 30 kg, a zatem może być łatwo transportowany.

Wystawcy z Polski Firmy z Polski uczestniczyły w targach automatica 2018, ale był to bardzo nieliczny udział. Nasz kraj reprezentowały takie spółki jak Future Processing, RobTech, Transition Technologies PSC oraz przedstawiciele 10 firm reprezentujących sektor małych i średnich przedsię17

19

20

107


WYDARZENIA 21

biorstw z Małopolski: 8Powers, Elmark, Proster, ITEM Service, Qube Automation, Proxima, Stec Robotics, Elpom, Snabel, Altconnect (fot. 21). Udział w targach firm z Małopolski to element promocji realizowany w ramach projektu Business Boost for Małopolska, którego koordynatorem jest Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa. Jak podkreśla kierownik projektu i zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Łukasz Blacha, w  trakcie półtorarocznej działalności w ramach projektu wsparcie w zakresie szkoleń i warsztatów otrzymało 75 firm, a w ramach organizacji wyjazdów na  targi, które odbyły się w Barcelonie, Warszawie, Hanowerze i Monachium – 50 firm. Zarówno szkolenia, jak i  targi były bezpłatne dla wszystkich firm. Środki na aktywizację w ramach ekspansji międzynarodowej – blisko 2,5 mln zł – pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Ciekawie zaprezentowana została oferta spółki Rob-Tech (fot. 22). – Robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych, modernizacja i optymalizacja już istniejących stanowisk i  linii produkcyjnych to  tylko część bogatej oferty Rob-Tech – zaznacza jej przedstawiciel Patryk Turowski.

Wydarzenia towarzyszące Targom towarzyszył bogaty program spotkań – konferencje, seminaria, pokazy. Wśród nich było m.in. International Symposium on Robotics (ISR). To  międzynarodowe sympozjum na temat robotyki odbyło się po raz 108

22

50. Ponad 100 prezentacji ze świata przemysłu i biznesu umożliwiło wgląd w najnowsze technologie i aktualne „gorące” tematy z zakresu robotyki. Z  kolei celem jednodniowej konferencji OPC Day Europe w  ramach IT2Industry była płynna wymiana danych między aplikacjami różnych dostawców technologii automatyzacji. Forum IT2Industry to prezentacje i dyskusje dotyczące rozwiązań, produktów i usług w branży IT w odniesieniu do inteligentnej fabryki przyszłości. Prezentacje techniczne na  automatica Forum analizowały i omawiały przykłady najlepszych praktyk, aktualne trendy branżowe i innowacje technologiczne. Kładły nacisk na procesy produkcyjne uznanych firm i były ukierunkowane przede wszystkim na przedstawienie określonych zastosowań. Automatica Forum to wiedza z pierwszej ręki i transfer cennego know-how z zakresu automatyki. wObszary „aplikacji jutra” były głównym punktem wszystkich prezentacji i dyskusji panelowych. Jakie będą następne kluczowe tematy w sektorze produkcyjnym? W jaki sposób można dokonać cyfryzacji? Na te i inne pytania można było otrzymać odpowiedź rozmawiając z uczestnikami. Makeathon – od idei do realizacji w 30 godzin – to konkurencja skierowana do młodych profesjonalistów i studentów z dziedziny inżynierii oprogramowania, mechatroniki i inżynierii mechanicznej. Wzięło w niej udział ponad 100 uczestników, którzy opracowali prototypy oprogramowania i sprzętu w obszarach robotyki, IoT i automatyzacji.

Miejscem spotkań młodych przedsiębiorców z dziedziny robotyki i automatyzacji była powierzchnia wystawiennicza start-upów.

Podsumowanie Targi automatica 2018 to miejsce, w  którym można zobaczyć najnowsze technologie oraz przekonać się, w jakim kierunku rozwija się robotyka i do jakich branż wkracza z wielkim rozmachem. Pojawia się coraz więcej robotów współpracujących, a kolejnym krokiem jest miniaturyzacja robotów oraz proste rozwiązania programistyczne. Nie można też zapominać, że w dobie robotyzacji ważnym elementem jest i będzie monitorowanie pracy robotów w czasie rzeczywistym. Wielu wystawców pokazało jak wygląda miejsce pracy przyszłości, w którym zaciera się granica między człowiekiem i  maszyną (robotem), a ich wzajemne oddziaływanie staje się coraz bardziej inteligentne. Cyfrowe systemy wspomagające, takie jak rozszerzona rzeczywistość, kontrola gestów, egzoszkielety czy koboty, szybko staną się codziennością. W przyszłości pracownicy nie będą musieli korzystać ze  skomplikowanego oprogramowania. Podobnie jak w przypadku stosowania smartfona, pracownik inteligentnej fabryki będzie działać wyłącznie intuicyjnie. Tempo zmian jest zawrotne, dlatego nie ma wątpliwości, że kolejne targi automatica będą bardzo ciekawe. Szczegóły poznamy w dniach 16–19 czerwca 2020 r. Jolanta Górska-Szkaradek *-)-N 

AUTOMATYKA


WYDARZENIA

Na drodze

do PrzemysĹ&#x201A;u 4.0 W dniach 5â&#x20AC;&#x201C;8 czerwca 2018 r.  & 1 I ,-

 \ , -!  + &" G "  1L "4

O  1

  +  

 ,-  1 I &1 + +

B =0 & 4 )3 I

" 1 7???

  6: 4

N

mysĹ&#x201A;u 4.0 i odpowiadajÄ&#x2026;ce na potrzeby branĹźy druku 3D. Podczas tegorocznego konkursu o  ZĹ&#x201A;oty Medal MiÄ&#x2122;dzynarodowych TargĂłw PoznaĹ&#x201E;skich nagrodzonych zostaĹ&#x201A;o 20 produktĂłw. Przy przyznawaniu wyróşnieĹ&#x201E; brano pod uwagÄ&#x2122; innowacyjne podejĹ&#x203A;cie, zastosowanie najnowszych technologii i wysokÄ&#x2026; jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; produktĂłw. WĹ&#x203A;rĂłd laureatĂłw ZĹ&#x201A;otego Medalu targĂłw ITM Polska znaleĹşli siÄ&#x2122; m.in. Digital Enterprise â&#x20AC;&#x201C; cyfrowa fabryka zgodna z  koncepcjÄ&#x2026; Industry  4.0  (Siemens, KUKA oraz partnerzy projektu â&#x20AC;&#x201C; DMG Mori, FAMOT, Blumenbecker Engineering Polska, GM System, SCHUNK Intec, TROAX, Atos, KS Industry, ASKOM); FANUC ARC Mate 100iD â&#x20AC;&#x201C; robot do spawania Ĺ&#x201A;ukowego (FANUC); robot wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;cy Motoman HC10 (Yaskawa); zrobotyzowany system do spawania laserowego LAPRISS firmy Panasonic (Panasonic). Z kolei na targach Modernlog nagrodzono oznaczenia magazynowe SticcoStrong (Sticco), a na targach 3D Solutions drukarkÄ&#x2122; UBOT 3D P440 (UBOT 3D). Na podst. mat prasowych

Jolanta GĂłrska-Szkaradek AUTOMATYKA

B 4 W4 5/ ^*-)-N _

a ekspozycjÄ&#x2122; targowÄ&#x2026; tegorocznych targĂłw ITM skĹ&#x201A;adaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; dziewiÄ&#x2122;Ä&#x2021; pawilonĂłw wystawienniczych. JednoczeĹ&#x203A;nie odbywaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; imprezy obejmujÄ&#x2026;ce takie branĹźe jak logistyka i transport â&#x20AC;&#x201C; Modernlog, kooperacja przemysĹ&#x201A;owa â&#x20AC;&#x201C; Subcontracting, skanowanie i druk 3D â&#x20AC;&#x201C; 3D Solutions oraz forum odlewnicze Focast. GoĹ&#x203A;cie targowi mogli zobaczyÄ&#x2021; wiele nowoczesnych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E;, odbyÄ&#x2021; spotkania ze specjalistami dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cymi w obszarze nowych technologii oraz uczestniczyÄ&#x2021; w konferencjach i debatach. We wszystkich regularnie przewijaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; temat czwartej rewolucji przemy-

sĹ&#x201A;owej, ktĂłrÄ&#x2026; juĹź dziĹ&#x203A; kroczÄ&#x2026; i powinni podÄ&#x2026;ĹźaÄ&#x2021; polscy przedsiÄ&#x2122;biorcy. W tym roku po raz pierwszy odbyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; konferencje â&#x20AC;&#x17E;Druk 3D w metaluâ&#x20AC;? oraz przygotowana przez Polsko-NiemieckÄ&#x2026; IzbÄ&#x2122; PrzemysĹ&#x201A;owo-HandlowÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;PrzemysĹ&#x201A; 4.0 â&#x20AC;&#x201C; rewolucja staje siÄ&#x2122; faktem. Czy Polska jest na niÄ&#x2026; gotowa?â&#x20AC;?. Po  raz drugi odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; cykl paneli dyskusyjnych MM  Speakers Corner, w caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cony idei czwartej rewolucji przemysĹ&#x201A;owej. DoĹ&#x203A;wiadczeni specjaliĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; menedĹźerowie najwiÄ&#x2122;kszych firm przemysĹ&#x201A;owych dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych na polskim rynku â&#x20AC;&#x201C; podzielili siÄ&#x2122; wiedzÄ&#x2026; i doĹ&#x203A;wiadczeniami dotyczÄ&#x2026;cymi PrzemysĹ&#x201A;u 4.0. Z duĹźym zainteresowaniem spotkaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź warsztaty i pokazy, realizowane m.in. w ramach â&#x20AC;&#x17E;Poligonu umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ciâ&#x20AC;?, a takĹźe warsztaty ze skanowania 3D i obrĂłbki wynikĂłw pomiarĂłw 3D. TegorocznÄ&#x2026; nowoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; byĹ&#x201A;y dwie Ĺ&#x203A;cieĹźki zwiedzania: â&#x20AC;&#x17E;Na drodze do PrzemysĹ&#x201A;u 4.0â&#x20AC;? oraz â&#x20AC;&#x17E;Druk 3D w przemyĹ&#x203A;leâ&#x20AC;?. ZwiedzajÄ&#x2026;cy pod opiekÄ&#x2026; merytorycznÄ&#x2026; przewodnika odwiedzali stoiska wybranych wystawcĂłw, ktĂłrych oferta obejmowaĹ&#x201A;a maszyny, urzÄ&#x2026;dzenia, rozwiÄ&#x2026;zania technologiczne i oprogramowanie dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;ce zgodnie z ideÄ&#x2026; Prze-

7-8/2018

109


WYDARZENIA

Automation University Special Konferencja Rockwell Automation   " K  & 1L "& "  I

 W!+ 1 & M

 "  & 94?

  &3 & 

 I " K

"& 4 Sylwia Batorska

D

wudniowa konferencja Automation University organizowana przez Rockwell Automation miaĹ&#x201A;a miejsce w hotelu Windsor w  Jachrance w  dniach 6â&#x20AC;&#x201C;7  czerwca 2018 r. â&#x20AC;&#x201C; Na caĹ&#x201A;ym Ĺ&#x203A;wiecie Rockwell Automation realizuje, wspĂłlnie z partnerami i  przy udziale licznej grupy ekspertĂłw i klientĂłw, lokalne i regionalne inicjatywy promujÄ&#x2026;ce najlepsze praktyki i  doĹ&#x203A;wiadczenia w  zakresie automatyzacji i  cyfryzacji zakĹ&#x201A;adĂłw produkcyjnych â&#x20AC;&#x201C; powiedziaĹ&#x201A; Ĺ ukasz NiesĹ&#x201A;uchowski, Country Director Rockwell Automation w Polsce. Tegoroczna edycja, odbywajÄ&#x2026;ca siÄ&#x2122; pod hasĹ&#x201A;em â&#x20AC;&#x17E;Smart Manufacturing w  dobie 4.  rewolucji przemysĹ&#x201A;owejâ&#x20AC;? przyciÄ&#x2026;gnÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a ponad 400 goĹ&#x203A;ci. WĹ&#x203A;rĂłd nich znaleĹşli siÄ&#x2122; inĹźynierowie, specjaliĹ&#x203A;ci IT, menedĹźerowie oraz kadra zarzÄ&#x2026;dzajÄ&#x2026;ca. To wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie dla nich dedykowanych byĹ&#x201A;o ponad 30 sesji prezentacyjnych, demonstracji i warsztatĂłw praktycznych, prowadzonych przez ekspertĂłw Rockwell Automation oraz czĹ&#x201A;onkĂłw programu partnerskiego PartnerNetwork.

Inteligentna fabryka w praktyce WiodÄ&#x2026;cym tematem rozmĂłw podczas konferencji byĹ&#x201A;a wizja â&#x20AC;&#x17E;The Connected Enterpriseâ&#x20AC;?, ktĂłra powstaĹ&#x201A;a w  odpowiedzi na postulaty Czwartej Rewolucji PrzemysĹ&#x201A;owej oraz jej praktyczny wpĹ&#x201A;yw na sektory wielu branĹź przemysĹ&#x201A;u. Omawiano miÄ&#x2122;dzy innymi proces cyfrowej transformacji, kwestie bezpieczeĹ&#x201E;stwa i cyberbezpieczeĹ&#x201E;stwa, tak waĹźnych w coraz bardziej zautomatyzowanych zakĹ&#x201A;adach pracy. GoĹ&#x203A;cie mogli teĹź zapoznaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z przykĹ&#x201A;adami wdroĹźeĹ&#x201E;. 110

Dariusz Ulejczyk, Solution Architect w Rockwell Automation w  prezentacji â&#x20AC;&#x17E;The Connected Enterprise â&#x20AC;&#x201C; ZakĹ&#x201A;ad Produkcyjny w dobie 4. Rewolucji PrzemysĹ&#x201A;owejâ&#x20AC;?, w  sposĂłb syntetyczny i przejrzysty omĂłwiĹ&#x201A; zaĹ&#x201A;oĹźenia Industry 4.0 i usystematyzowaĹ&#x201A; kierunki, w jakich bÄ&#x2122;dzie rozwijaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; przemysĹ&#x201A; w najbliĹźszej przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci. NaleĹźÄ&#x2026; do nich robotyka przemysĹ&#x201A;owa, przemysĹ&#x201A;owy internet rzeczy â&#x20AC;&#x201C; IIoT, symulacja, wirtualna i  rozszerzona rzeczywistoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, druk 3D, cyberbezpieczeĹ&#x201E;stwo, integracja systemĂłw, chmura i  Big Data. W  dalszej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci prezentacji PrzemysĹ&#x201A;aw Brzeziewski, dyrektor zakĹ&#x201A;adu Rockwella w Katowicach, przedstawiĹ&#x201A; obszar analityczny wdroĹźonego systemu. Na wykresach i innych elementach raportu aktualizowanych w czasie rzeczywistym zademonstrowaĹ&#x201A;, w jaki sposĂłb zdalnie moĹźe monitorowaÄ&#x2021; pracÄ&#x2122; swojego zakĹ&#x201A;adu. Priorytetami inwestycyjnymi na jakich zakĹ&#x201A;ad bazowaĹ&#x201A; opracowujÄ&#x2026;c swoje wdroĹźenia byĹ&#x201A;y: analityka, IIoT, automatyzacja, mobilnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, obliczenia w chmurze i MES. Obecnie monitoring prowadzony zdalnie, pozwala na dostÄ&#x2122;p do kaĹźdego procesu produkcyjnego â&#x20AC;&#x201C; od etapu zamĂłwieĹ&#x201E; przez stan realizacji a koĹ&#x201E;czÄ&#x2026;c na analizie wykonania pracy w zadanym czasie. DziÄ&#x2122;ki temu istnieje moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; interweniowania w czasie rzeczywistym w razie zakĹ&#x201A;ĂłceĹ&#x201E; w  pracy maszyn, a  takĹźe kontroli obecnoĹ&#x203A;ci pracownikĂłw czy zapasĂłw magazynowych. Wprowadzenie integracji i zdalnego zarzÄ&#x2026;dzania przez wdroĹźenie â&#x20AC;&#x17E;The Connected Enterpriseâ&#x20AC;? doprowadziĹ&#x201A;o do podniesienia bezpieczeĹ&#x201E;stwa, jakoĹ&#x203A;ci obsĹ&#x201A;ugi klientĂłw i obniĹźenia kosztĂłw. DziÄ&#x2122;ki AUTOMATYKA


WYDARZENIA temu czas realizacji w przypadku prawie wszystkich zamĂłwieĹ&#x201E; jest zgodny z planowanym.

Forum wymiany informacji

B 4 4  ^*-)-N _+ 

& 

OprĂłcz gĹ&#x201A;Ăłwnej tematyki zaproszeni prelegenci poruszyli wiele innych kwestii, w tym tych dotyczÄ&#x2026;cych cyberbezpieczeĹ&#x201E;stwa w przemyĹ&#x203A;le, moĹźliwoĹ&#x203A;ci oraz zastosowaĹ&#x201E; Zintegrowanej Architektury czy poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia technologii informatycznych z  warstwÄ&#x2026; operacyjnÄ&#x2026; przedsiÄ&#x2122;biorstw. ByĹ&#x201A; czas na  dyskusjÄ&#x2122; i  wymianÄ&#x2122; poglÄ&#x2026;dĂłw. GoĹ&#x203A;cie wykazywali duĹźe zainteresowanie nowoczesnymi rozwiÄ&#x2026;zaniami, trendami i technologiami w dziedzinie automatyki i przemysĹ&#x201A;u. Konferencja byĹ&#x201A;a dla nich dobrÄ&#x2026; okazjÄ&#x2026; do poznania moĹźliwych drĂłg rozwoju dla swojego przedsiÄ&#x2122;biorstwa i przetestowania najnowszych produktĂłw.  â&#x20AC;&#x201C; Firmy, ktĂłre chcÄ&#x2026; wyprzedziÄ&#x2021; konkurencjÄ&#x2122;, muszÄ&#x2026; stale przyglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; siÄ&#x2122; innowacjom i  ulepszeniom oraz optymalizowaÄ&#x2021; procesy zarzÄ&#x2026;dzania produkcjÄ&#x2026;. Automation University to wyjÄ&#x2026;tkowa okazja dla naszych goĹ&#x203A;ci, ekspertĂłw branĹźowych, partnerĂłw i mediĂłw, aby przyjrzeÄ&#x2021; siÄ&#x2122; idei Zintegrowanego PrzedsiÄ&#x2122;biorstwa, a  takĹźe wymieniÄ&#x2021; siÄ&#x2122; doĹ&#x203A;wiadczeniami, jak osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2026;Ä&#x2021; wymierne korzyĹ&#x203A;ci biznesowe, dziÄ&#x2122;ki wprowadzeniu jej w  Ĺźycie â&#x20AC;&#x201C; powiedziaĹ&#x201A;a Joanna OrĹ&#x201A;owska, Marketing Communication

7-8/2018

Specialist Poland w Rockwell Automation i  dodaĹ&#x201A;a â&#x20AC;&#x201C; Automation University to przede wszystkim forum wymiany idei poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czone ze szkoleniami i praktycznymi sesjami, podczas ktĂłrych wspĂłlnie omawiamy wyzwania, napotykane przez naszych goĹ&#x203A;ci kaĹźdego dnia.

NowoĹ&#x203A;ci w ofercie Rockwell W czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci wystawienniczej konferencji uczestnicy mogli zobaczyÄ&#x2021; najnowsze produkty i rozwiÄ&#x2026;zania Rockwell Automation z zakresu bezpieczeĹ&#x201E;stwa, sieci, ukĹ&#x201A;adĂłw sterowania maszyn, systemĂłw napÄ&#x2122;dowych oraz sterowania procesem.

UwagÄ&#x2122; zwiedzajÄ&#x2026;cych przyciÄ&#x2026;gaĹ&#x201A; kontroler CompactLogix 5480, ktĂłrego premiera odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; jesieniÄ&#x2026; tego roku. UrzÄ&#x2026;dzenie oprĂłcz funkcji kontrolera ma wbudowany system Windows 10 IoT, pozwalajÄ&#x2026;cy uruchamiaÄ&#x2021; aplikacje, narzÄ&#x2122;dzia programistyczne, narzÄ&#x2122;dzia do wizualizacji czy analizy produkcji. â&#x20AC;&#x201C; Produkt doskonale wpisuje siÄ&#x2122; w wizjÄ&#x2122; Rockwell Automation, w ktĂłrej wszystkie urzÄ&#x2026;dzenia zintegrowane sÄ&#x2026; w jednej sieci. PodejĹ&#x203A;cie, ktĂłre przejawia siÄ&#x2122; w oferowanych rozwiÄ&#x2026;zaniach, zakĹ&#x201A;ada poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie technologii informacyjnych (IT) z technologiami operacyjnymi (OT), po to, aby umoĹźliwiÄ&#x2021; dostÄ&#x2122;p do danych w czasie rzeczywistym oraz poprzez ich analizÄ&#x2122; wspieraÄ&#x2021; podejmowanie decyzji korzystnych dla przedsiÄ&#x2122;biorstwa â&#x20AC;&#x201C; powiedziaĹ&#x201A; Dariusz Wojciechowski, Account Manager sektora Automotive. W  ofercie Rockwell Automation znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; kompletne rozwiÄ&#x2026;zania ukĹ&#x201A;adĂłw sterowania maszyn realizujÄ&#x2026;ce koncepcjÄ&#x2122; Industry 4.0. W ich skĹ&#x201A;ad wchodzÄ&#x2026; elementy bezpieczeĹ&#x201E;stwa â&#x20AC;&#x201C; od prostych przekaĹşnikĂłw bezpieczeĹ&#x201E;stwa z diagnostykÄ&#x2026;, przez Ĺ&#x201A;atwe w obsĹ&#x201A;udze programowalne przekaĹşniki CR30, aş po w peĹ&#x201A;ni zintegrowane rozwiÄ&#x2026;zania bezpieczeĹ&#x201E;stwa w sieci EtherNet/IP dziÄ&#x2122;ki sterownikom GuardLogix. Rockwell Automation oferuje peĹ&#x201A;en pakiet rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; napÄ&#x2122;dowych, gdzie znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; przemienniki czÄ&#x2122;stotliwoĹ&#x203A;ci niskiego napiÄ&#x2122;cia PowerFlex serii 520 i 750, wyposaĹźone m.in. 111


w funkcjÄ&#x2122; ADC (Automatic Device Configuration), umoĹźliwiajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; szybkÄ&#x2026; wymianÄ&#x2122; przemiennika, bez koniecznoĹ&#x203A;ci rÄ&#x2122;cznej konfiguracji. W standardzie dostÄ&#x2122;pne sÄ&#x2026; funkcje predykcyjnego utrzymania ruchu, informujÄ&#x2026;ce uĹźytkownika o nadchodzÄ&#x2026;cym przeglÄ&#x2026;dzie serwisowym. RozwiÄ&#x2026;zania serwonapÄ&#x2122;dowe, jako element Zintegrowanej Architektury pozwalajÄ&#x2026; na sterowanie ruchem i  realizacjÄ&#x2122; funkcji bezpieczeĹ&#x201E;stwa przez sieÄ&#x2021; EtherNet/IP, co  znacznie upraszcza architekturÄ&#x2122; systemu oraz umoĹźliwia jego peĹ&#x201A;nÄ&#x2026; diagnostykÄ&#x2122;. SerwonapÄ&#x2122;dy Kinetix 5000 oferujÄ&#x2026; nowoczesne automatyczne algorytmy strojenia, znacznie skracajÄ&#x2026;ce czas uruchomienia aplikacji. Z kolei wizualizacyjnej, przedstawiono panele operatorskie serii PanelView 5000 w peĹ&#x201A;ni zintegrowane ze Ĺ&#x203A;rodowiskiem Logix. UĹźytkownik otrzymuje do dyspozycji gotowe, bezpĹ&#x201A;atne kontrolki do sterowania oraz diagnostyki elementĂłw systemu Allen-Bradley. Ich implementacja odbywa siÄ&#x2122; bez koniecznoĹ&#x203A;ci dodatkowego programowania, co uĹ&#x201A;atwia monitorowanie stanu urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; oraz usprawnia utrzymanie caĹ&#x201A;ego systemu. OfertÄ&#x2122; uzupeĹ&#x201A;nia peĹ&#x201A;na gama czujnikĂłw opartych na technologii IO-Link oraz nowe czytniki QR kodĂłw. Od najmniejszych do najbardziej zaawansowanych aplikacji, caĹ&#x201A;a Zintegrowana Architektura jest programowana, obsĹ&#x201A;ugiwana i monitorowana w jednym, uniwersalnym Ĺ&#x203A;rodowisku Studio 5000. 112

Architektura sieciowa Strategicznym partnerem Rockwell Automation w obszarze sieci jest firma Cisco. Wszystkie switche zarzÄ&#x2026;dzalne Stratix sÄ&#x2026; oparte na systemie operacyjnym iOS, powszechnie wspieranym przez dziaĹ&#x201A;y IT w warstwie produkcyjnej i biurowej. DziÄ&#x2122;ki integracji ze Ĺ&#x203A;rodowiskiem Logix, podstawowe funkcje zarzÄ&#x2026;dzalnego switcha przemysĹ&#x201A;owego mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; konfigurowane rĂłwnieĹź przez dziaĹ&#x201A;y UR z poziomu sterownika lub przeglÄ&#x2026;darki internetowej. Bardzo duĹźy nacisk firma Rockwell Automation kĹ&#x201A;adzie na usĹ&#x201A;ugi zwiÄ&#x2026;zane z bezpieczeĹ&#x201E;stwem sieci. Oferuje zarĂłwno projektowanie sieci zgodnych z referencyjnÄ&#x2026; architekturÄ&#x2026; Converged Plantwide Ethernet (CPwE), audytuje istniejÄ&#x2026;ce sieci, dostarcza peĹ&#x201A;nÄ&#x2026; architekturÄ&#x2122;, w tym Industrial Data Center oraz pomaga w konfiguracji i utrzymaniu sieci przemysĹ&#x201A;owych.

PartnerNetwork W tej samej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci wystawienniczej swoje stoiska demonstracyjne przedstawiĹ&#x201A;y takĹźe firmy z sieci partnerskiej PartnerNetwork â&#x20AC;&#x201C; Stratus, Endress+Hauser, HMS Industrial, Mettler-Toledo, Molex, RF Ideas, Rittal, Softing, Hoffman i Posital Fraba. Tzw. Encompass Partnerzy uzupeĹ&#x201A;niajÄ&#x2026; portfolio produktowe Rockwell. JednÄ&#x2026; z nich jest firma RF IDeas Inc., ktĂłra dostarcza kompletnÄ&#x2026; liniÄ&#x2122; czytnikĂłw kart pcProx. Autoryzacja RFID jest w peĹ&#x201A;ni zintegrowana ze sterownikami

Allen-Bradley, umoĹźliwiajÄ&#x2026;c m.in. autoryzacjÄ&#x2122; operatorĂłw. Zdalny dostÄ&#x2122;p do maszyn, takich jak napÄ&#x2122;dy, I/O czy regulatory mocy wspomaga firma HMS Industrial Networks. UzupeĹ&#x201A;nia ona portfolio Rockwell o  protokoĹ&#x201A;y komunikacyjne, typu Profibus, Modbus. Hoffman, amerykaĹ&#x201E;ska firma, to z kolei dostawca szaf i obudĂłw automatyki, a takĹźe wydajnych klimatyzatorĂłw szafowych serii Slim Fir. Firma w  polskiej fabryce produkuje szafy przemysĹ&#x201A;owe i obudowy naĹ&#x203A;cienne. Posital Fraba zaprezentowaĹ&#x201A;a czujniki do pomiaru kÄ&#x2026;ta oraz drogi w aplikacjach przemysĹ&#x201A;owych. WĹ&#x203A;rĂłd nich znalazĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; nowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; KIT Encoders. W swojej ofercie Posital ma  rĂłwnieĹź czujniki do zastosowaĹ&#x201E; przeciwwybuchowych oraz szerokÄ&#x2026; gamÄ&#x2122; akcesoriĂłw. â&#x20AC;&#x201C; Automation University, odbywajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; w Polsce juĹź po raz kolejny, to nasza wizytĂłwka i powĂłd do dumy. Daje moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; spotkania siÄ&#x2122; ze specjalistami branĹźowymi, wymiany doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; i wspĂłlnego wyszukania najlepszych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; wspierajÄ&#x2026;cych rozwĂłj przedsiÄ&#x2122;biorstw. Liczba uczestnikĂłw jest niewÄ&#x2026;tpliwie dowodem na duĹźe zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia w Polsce. JesteĹ&#x203A;my zaszczyceni, Ĺźe mogliĹ&#x203A;my dzieliÄ&#x2021; siÄ&#x2122; naszÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2026; z tak duĹźÄ&#x2026; grupÄ&#x2026; profesjonalistĂłw â&#x20AC;&#x201C; powiedziaĹ&#x201A; Ĺ ukasz NiesĹ&#x201A;uchowski. Sylwia Batorska *-)-N 

AUTOMATYKA

B 4 4  ^*-)-N _+ 

& 

WYDARZENIA


WYDARZENIA

Bosch Rexroth gotowy na wyzwania przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci Firma Bosch Rexroth przed   Q 

6?7< 4 ; &1 & " & G 

"L

1 +

 &I & 1 +

  4 $ " ! # ! I "! 76Â&#x2022;+1I  69Â&#x2022;4 0

 & "  I && "  &+  

   

"& 1 

11 G!+

 "K !4  G

" "  

Q     4 Sylwia Batorska

W

aĹźne czynniki, ktĂłre przyczyniĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; do wzrostu sprzedaĹźy spĂłĹ&#x201A;ki Bosch Rexroth to pogĹ&#x201A;Ä&#x2122;bienie wspĂłĹ&#x201A;pracy z sieciÄ&#x2026; dystrybutorĂłw oraz rozwĂłj elektronicznego kanaĹ&#x201A;u sprzedaĹźy eShop. SpĂłĹ&#x201A;ka rozszerzyĹ&#x201A;a sieÄ&#x2021; i pogĹ&#x201A;Ä&#x2122;biĹ&#x201A;a kompetencje integratorĂłw systemowych. Konsekwentne budowanie relacji z koĹ&#x201E;cowymi klientami w dziaĹ&#x201A;ach utrzymania ruchu przyniosĹ&#x201A;o wymierne efekty, podobnie jak rozbudowywanie dziaĹ&#x201A;u mechatroniki czy aktywna wspĂłĹ&#x201A;praca z oĹ&#x203A;rodkami badawczo-naukowymi, takimi jak Politechnika Ĺ Ăłdzka czy Akademia GĂłrniczo-Hutnicza w Krakowie. Co wiÄ&#x2122;cej, dziÄ&#x2122;ki sprawniejszej logistyce, centralizacji oraz efektywnemu ofertowaniu konkurencyjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; spĂłĹ&#x201A;ki na polskim rynku wzrosĹ&#x201A;a.

114

W 2017 r. Bosch Rexroth poĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A; duĹźy nacisk na promocjÄ&#x2122; innowacyjnych produktĂłw, szczegĂłlnie nowych napÄ&#x2122;dĂłw i osi elektrohydraulicznych w ramach kampanii produktowej Connected Hydraulics. Kolejnym celem byĹ&#x201A; rozwĂłj kompetencji w zakresie elektroniki

mobilnej z wykorzystaniem systemowego oprogramowania BODAS w maszynach samojezdnych. WaĹźnym obszarem dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; spĂłĹ&#x201A;ki byĹ&#x201A;y wszelkie aktywnoĹ&#x203A;ci zwiÄ&#x2026;zane z promowaniem, edukacjÄ&#x2026; i wdraĹźanie innowacyjnych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; zwiÄ&#x2026;zanych z koncepcjÄ&#x2026; PrzemysĹ&#x201A;u 4.0. AUTOMATYKA


WYDARZENIA

Bosch Rexroth globalnie

Fot. Bosch Rexroth

W 2017 r. spĂłĹ&#x201A;ka Bosch Rexroth zainwestowaĹ&#x201A;a aĹź 322,5 mln euro w badania i rozwĂłj nowych produktĂłw. Inwestycje te sÄ&#x2026; przede wszystkim ukierunkowane na nowe rozwiÄ&#x2026;zania technologiczne, wykorzystywanie efektu synergii zarĂłwno na rynku, jak i w obrÄ&#x2122;bie Grupy Bosch, a takĹźe na rozwĂłj koncepcji zwiÄ&#x2026;zanych z oprogramowaniem i automatyzacjÄ&#x2026;.

nej grupy. Kombinacja czcionek i kolorĂłw symbolizuje istotÄ&#x2122; marki Bosch Rexroth - wprawianie w ruch. Nowy projekt logo firmy zostaĹ&#x201A; specjalnie dostosowany do wymagaĹ&#x201E; projektowych cechujÄ&#x2026;cych media cyfrowe. Kolor niebieski symbolizuje przemysĹ&#x201A;, a historycznie rzecz biorÄ&#x2026;c, kolor ten jest rozpoznawany jako symbol Bosch Rexroth.

Nowy wizerunek Bosch Rexroth

Fabryka PrzyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; kluczowy projekt firmy Bosch Rexroth w 2018 r.

Nowe logo firmy Bosch Rexroth, zaprezentowane po raz pierwszy w kwietniu 2018 r. na targach w Hanowerze, podkreĹ&#x203A;la zakoĹ&#x201E;czonÄ&#x2026; sukcesem transformacjÄ&#x2122; w stronÄ&#x2122; uznanego dostawcy rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; w zakresie PrzemysĹ&#x201A;u 4.0. Nowa marka â&#x20AC;&#x17E;Rexroth â&#x20AC;&#x201C; A Bosch Companyâ&#x20AC;? symbolizuje nowoczesnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, niezaleĹźnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i elastycznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, a takĹźe przynaleĹźnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; firmy do moc-

Bosch Rexroth, bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;cy zarĂłwno doĹ&#x203A;wiadczonym uĹźytkownikiem, jak i dostawcÄ&#x2026; rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; dla PrzemysĹ&#x201A;u 4.0, opracowaĹ&#x201A; koncepcjÄ&#x2122; urzeczywistnienia wizji Fabryki PrzyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci. CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; rewolucyjnych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; automatyki jest juĹź oferowana, a niektĂłre z nich zostanÄ&#x2026; wprowadzone na rynek juĹź wkrĂłtce. Ponadto dodatkowe wizjonerskie technologie

bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; sukcesywnie wdraĹźane w dalszej perspektywie. W Fabryce PrzyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci wszystkie sekcje i zakĹ&#x201A;ady produkcyjne sÄ&#x2026; ze sobÄ&#x2026; poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czone, co zwiÄ&#x2122;ksza ich elastycznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. UĹźycie otwartych standardĂłw umoĹźliwia szybkie i Ĺ&#x201A;atwe skonfigurowanie systemĂłw. Firma Bosch Rexroth oferuje lub wkrĂłtce zacznie produkowaÄ&#x2021; wszystkie niezbÄ&#x2122;dne elementy do urzeczywistnienia tej wizji â&#x20AC;&#x201C; od technologii i komponentĂłw po czujniki i rozwiÄ&#x2026;zania systemowe. Projekt Fabryki PrzyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czy trzy kluczowe elementy: inteligentnÄ&#x2026; przestrzeĹ&#x201E;, mobilnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i produkty sieciowe. Jest to odpowiedĹş na potrzeby klientĂłw dotyczÄ&#x2026;ce automatyzacji, elastycznoĹ&#x203A;ci, personalizacji i zmniejszania kosztĂłw w ramach nowych cyfrowych modeli biznesowych. Sylwia Batorska *-)-N 

R E K L A M A

Centrum Targowo-Konferencyjne

21 - 22 listopada 2018

www.exposilesia.pl

WAGexpo Targi WaĹźenia i Dozowania

2 edycja

Strefa Recyklingu i PrzemysĹ&#x201A; 4.0 na Targach OpakowaĹ&#x201E;

Daj siÄ&#x2122; zauwaĹźyÄ&#x2021; i doĹ&#x201A;Ä&#x2026;cz do grona WystawcĂłw!

Forum Automatyzacja i robotyzacja - odpowiedĹş na wyzwania branĹźy opakowaĹ&#x201E;

Organizator Forum:

MenedĹźer Projektu:

MenedĹźer Projektu:

Magdalena Dzieciuch-Ĺ Ăłj | +48 510 030 870 ul. Braci Mieroszewskich 124 | 41-219 Sosnowiec expoopakowania@exposilesia.pl | www.expoopakowania.pl

Marta KozĹ&#x201A;owska | +48 510 031 319 ul. Braci Mieroszewskich 124 | 41-219 Sosnowiec wagexpo@exposilesia.pl | www.wagexpo.pl

1 ""

6/2018

Robot CIMON

www.exposilesia.pl

115


WYDARZENIA WYDARZENIA

Utrzymanie ruchu po raz trzeci

Katarzyna Jakubek

W

czasie dwudniowej konferencji zaproszeni goĹ&#x203A;cie mogli nie tylko wysĹ&#x201A;uchaÄ&#x2021; prezentacji firmowych, ale takĹźe wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w warsztatach tematycznych. Intensywne dyskusje prowadzono rĂłwnieĹź na stoiskach wystawienniczych.

Praktyczne rozwiÄ&#x2026;zania i PrzemysĹ&#x201A; 4.0 Celem tegorocznej konferencji byĹ&#x201A;o przedstawienie najlepszych prak116

tyk i rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; dla sĹ&#x201A;uĹźb utrzymania ruchu. Krzysztof Reczko, wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel GT Automation i gĹ&#x201A;Ăłwny organizator wydarzenia rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; pierwszy dzieĹ&#x201E; od przybliĹźenia dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci firmy. GT Automation funkcjonuje na rynku od kilku lat, skupiajÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci handlowej i integratorskiej oraz wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;c z najwiÄ&#x2122;kszymi producentami automatyki przemysĹ&#x201A;owej. HasĹ&#x201A;em poruszanym obecnie na wszystkich liczÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; wydarzeniach jest PrzemysĹ&#x201A; 4.0 jest. Na konferencji w Borkowie rĂłwnieĹź nie mogĹ&#x201A;o zabraknÄ&#x2026;Ä&#x2021; tego tematu i prezentowania innowacyjnych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; speĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;cych zaĹ&#x201A;oĹźenia czwartej rewolucji przemysĹ&#x201A;owej. JednÄ&#x2026; z najciekawszych prezentacji dotyczÄ&#x2026;cych PrzemysĹ&#x201A;u 4.0 wygĹ&#x201A;osiĹ&#x201A; przedstawiciel Politechniki Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tokrzyskiej â&#x20AC;&#x201C; patrona honorowego konferencji. DotyczyĹ&#x201A;a ona wspĂłĹ&#x201A;pracy uczelni z firmÄ&#x2026; Sorter. W ramach wspĂłlnego projektu wykorzystano technologie z zakresu PrzemysĹ&#x201A;u 4.0 w systemie monitorowania zrobotyzowanych procesĂłw sortowniczych. PodÄ&#x2026;ĹźajÄ&#x2026;c Ĺ&#x203A;cieĹźkÄ&#x2026; czwartej rewolucji przemysĹ&#x201A;owej, swoje rozwiÄ&#x2026;zania odpowiadajÄ&#x2026;ce na ten trend zaprezen-

towaĹ&#x201A;a rĂłwnieĹź firma Balluff. WĹ&#x203A;rĂłd nich znalazĹ&#x201A; siÄ&#x2122; czujnik BOS 21 M HPL, ktĂłry sĹ&#x201A;uĹźy do wykrywania obiektĂłw, a co istotne â&#x20AC;&#x201C; ma róşne tryby detekcji oraz funkcjÄ&#x2122; zliczania.

DziaĹ&#x201A;anie enkoderĂłw i monitoring drgaĹ&#x201E; Istotnym aspektem poruszanym w trakcie konferencji byĹ&#x201A;o monitorowanie drgaĹ&#x201E;. Ten temat przybliĹźyli prelegenci z firm ifm electronic oraz Turck. â&#x20AC;&#x201C; Monitorowanie drgaĹ&#x201E; reguluje norma ISO 10816. Monitorowanie pozwala na wczesne wykrycie uszkodzeĹ&#x201E;, a ponadto moĹźe sĹ&#x201A;uĹźyÄ&#x2021; do predykcji kolejnych uszkodzeĹ&#x201E;. DziÄ&#x2122;ki odpowiedniemu monitorowaniu drgaĹ&#x201E; moĹźemy rĂłwnieĹź uniknÄ&#x2026;Ä&#x2021;

AUTOMATYKA

B 4 5- & 

W dniach 17â&#x20AC;&#x201C;18 maja 2018 r. w Borkowie w wojewĂłdztwie K I  1 I 

 3  " QI 5- & 4

"  " ! Y&  1"  &L1 

&  &!& \ "

"1  Z 1 "  

do pracownikĂłw i kierownikĂłw &  &!&+ & 

 GG4


WYDARZENIA przestojĂłw produkcji oraz wydĹ&#x201A;uĹźyÄ&#x2021; czas pracy urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x201C; podkreĹ&#x203A;liĹ&#x201A; Piotr SzopiĹ&#x201E;ski z ifm electronic. Tematem, ktĂłry rĂłwnieĹź zaciekawiĹ&#x201A; uczestnikĂłw byĹ&#x201A; problem z czÄ&#x2122;stymi awariami enkoderĂłw i poszukiwaniem ich zamiennikĂłw. Prezentacja poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cona tej tematyce pozwoliĹ&#x201A;a uzyskaÄ&#x2021; odpowiedĹş na wiele istotnych pytaĹ&#x201E;: Jak zdiagnozowaÄ&#x2021; uszkodzony odbiornik? Czy multimetr wystarczy do diagnozy? Dlaczego enkoder jest zepsuty? WyjaĹ&#x203A;niono teĹź najczÄ&#x2122;stsze przyczyny awarii.

Teoria i praktyka Pierwszy dzieĹ&#x201E; konferencji byĹ&#x201A; okazjÄ&#x2026; do wysĹ&#x201A;uchania rĂłwnieĹź prelekcji reprezentantĂłw firm Jumo, TheusLed, Bitner, Norres i Pepperl+Fuchs. W drugim dniu uczestnicy mogli wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w warsztatach poprowadzonych przez przedstawicieli firm Turck, Balluff, Kubler oraz ifm electronik. W czasie warsztatĂłw goĹ&#x203A;cie poszerzali praktycznÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122; z zakresu uĹźytkowania

czujnikĂłw wibracji, enkoderĂłw oraz kamer inteligentnych. Trzecia edycja konferencji organizowanej przez GT Automation zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; sukcesem, na ktĂłry zĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; interesujÄ&#x2026;ce prelekcje, ciekawe dyskusje oraz stworzenie platformy do poznania nowych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; wpisujÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; w ideÄ&#x2122; PrzemysĹ&#x201A;u 4.0. Katarzyna Jakubek & ) 4"

R E K L A M A

KLUCZEM

DO SUKCESU

PRENUMERUJ Wydawca: PrzemysĹ&#x201A;owy Instytut Automatyki i PomiarĂłw PIAP Al.6/2018 Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, e-mail: automatyka@piap.pl

CZYTAJ

WSPĂ&#x201C;Ĺ PRACUJ

www.AutomatykaOnline.pl/Automatyka117


BIBLIOTEKA SENSORY W OBRABIARKACH CNC !() "!%/'" %*)!:) >;")$ > #" )%*? @QXZ[ =\:]^? X_` ':#[ #)? \""

Ostatnie dekady rozwoju przemysĹ&#x201A;u to ogromny postÄ&#x2122;p w technologii, ktĂłrego celem jest wiÄ&#x2122;ksza dokĹ&#x201A;adnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, wydajnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i niezawodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; produkcji. MoĹźna to uzyskaÄ&#x2021; m.in. dziÄ&#x2122;ki zastosowaniu nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). Inteligentne komponenty obrabiarek CNC, integrujÄ&#x2026;ce róşne czujniki (sensory), czĹ&#x201A;ony wykonawcze i oprogramowanie pozwalajÄ&#x2026; na monitorowanie procesĂłw obrĂłbki i stanĂłw obrabiarek oraz umoĹźliwiajÄ&#x2026; aktywne wpĹ&#x201A;ywanie na warunki realizowanego procesu. GĹ&#x201A;Ăłwnym przesĹ&#x201A;aniem ksiÄ&#x2026;Ĺźki jest wykazanie, Ĺźe wspĂłĹ&#x201A;czesne rozwiÄ&#x2026;zania mechatroniczne zapewniajÄ&#x2026; najwiÄ&#x2122;kszy postÄ&#x2122;p w dziedzinie rozwoju obrabiarek. UmoĹźliwiajÄ&#x2026; wzrost wydajnoĹ&#x203A;ci obrĂłbki, jakoĹ&#x203A;ci wytwarzanych elementĂłw, niezawodnoĹ&#x203A;ci oraz efektywnoĹ&#x203A;ci, z uwzglÄ&#x2122;dnieniem kosztĂłw produkcji, zasobĂłw i zuĹźycia energii.

AUTOCAD 2019 / LT 2019 / WEB / MOBILE+ KURS PROJEKTOWANIA PARAMETRYCZNEGO I NIEPARAMETRYCZNEGO 2D I 3D *#$= q'";<'" %*)!:) >;")$ > #" )%*? @QXZ[ =\:]^? XQZ_ ':#%[ #)? \""

KsiÄ&#x2026;Ĺźka zawiera kompletny kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D/3D oraz drukowania dokumentacji wyrobĂłw dowolnej branĹźy i o dowolnym stopniu zĹ&#x201A;oĹźonoĹ&#x203A;ci, za pomocÄ&#x2026; programĂłw: AutoCAD 2019 lub AutoCAD LT 2019 (tylko 2D) i wersji mobilnej AutoCAD Web/Mobile oraz nowszych, w polskiej lub angielskiej wersji jÄ&#x2122;zykowej. Zawiera przewodnik po typowych szkoleniach (Learning Paths) oraz rozdziaĹ&#x201A; poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cony metodyce procesu przygotowaĹ&#x201E; i zdawania egzaminu certyfikacyjnego Autodesk Certified Professional â&#x20AC;&#x201C; AutoCAD. IntegralnÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; sÄ&#x2026; przykĹ&#x201A;ady i zadania, ktĂłre moĹźna pobraÄ&#x2021; ze strony internetowej www.it.pwn.pl. OmĂłwione zostaĹ&#x201A;y takĹźe techniki i narzÄ&#x2122;dzia typu Cloud Computing, w szczegĂłlnoĹ&#x203A;ci metody pracy za pomocÄ&#x2026; najnowszych wersji AutoCAD Web/Mobile dla urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; przenoĹ&#x203A;nych: iPad, iPhone, smartfony z systemem operacyjnym Android itp.

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2019PL / 2019+ / FUSION 360 METODYKA PROJEKTOWANIA *#$= q'";<'" %*)!:) >;")$ > #" )%*? @QXZ[ =\:]^? X@QZ ':#[ #)? \""

KsiÄ&#x2026;Ĺźka jest doskonaĹ&#x201A;ym podrÄ&#x2122;cznikiem umoĹźliwiajÄ&#x2026;cym efektywnÄ&#x2026; naukÄ&#x2122; projektowania wyrobĂłw (w tym symulacjÄ&#x2122;, obliczenia MES i analizy klasyczne) i zarzÄ&#x2026;dzania ich dokumentacjÄ&#x2026; za pomocÄ&#x2026; programĂłw: Autodesk Inventor Professional 2019 (lub nowszej) oraz Autodesk Fusion 360. Pozwala przygotowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; do egzaminu certyfikacyjnego Autodesk Certified Professional â&#x20AC;&#x201C; Inventor. Zaprezentowane zostaĹ&#x201A;y metody modelowania hierarchicznego (FBM) i swobodnego (SFM) realizowanego klasycznie oraz metodÄ&#x2026; przetwarzania w chmurze â&#x20AC;&#x201C; Cloud Computing. W ksiÄ&#x2026;Ĺźce omĂłwiono obiekty inteligentne wraz z technikÄ&#x2026; iCopy oraz jÄ&#x2122;zyk programowania iLogic, a takĹźe moduĹ&#x201A;y automatyzujÄ&#x2026;ce proces projektowania typowych czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci i zespoĹ&#x201A;Ăłw â&#x20AC;&#x201C; Design Accelerator. Na doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czonej do ksiÄ&#x2026;Ĺźce pĹ&#x201A;ycie CD znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; przykĹ&#x201A;ady, zadania i elementy konfiguracyjne niewystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce w oryginalnym programie. )" \ L4   7-8/2018

119


WSPÓŁPRACA

AUTOMATYKAONLINE TEL. 504 126 618, WWW.AUTOMATYKAONLINE.PL ..................................................................................................... 118

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA TEL. 85 748 34 00, 85 748 34 03, WWW.APS.PL ............................................................................................................ 17

AXON MEDIA GROUP TEL. 533 344 700, WWW.AXONMEDIA.PL ......................................................................................................................... 75

B&R AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O. TEL. 61 846 05 00, WWW.BR-AUTOMATION.COM ....................................................................................... 31, 40–41

BALLUFF SP. Z O.O. TEL. 71 382 09 00, WWW.BALLUFF.PL, WWW.LEUZE.PL ................................................................. 17, 33, 42–43

DENTEC S.C. TEL. 888 447 882, WWW.DENTEC.PL ...................................................................................................... 48–50, IV OKŁ.

PPUH ELDAR TEL. 77 442 04 04, WWW.ELDAR.BIZ .............................................................................................................................. 13, 23

ELESA+GANTER POLSKA SP. Z O.O. TEL. 22 737 70 47, WWW.ELESA-GANTER.PL ................................................................................................................. 79

ELMARK AUTOMATYKA SP. Z O.O. TEL. 22 541 84 65, WWW.ELMARK.COM.PL ................................................................................................................21, 89

EMT SYSTEMS CENTRUM SZKOLEŃ INŻYNIERSKICH TEL. 32 411 10 00, WWW.EMT-SYSTEMS.PL ...................................................................................................................... 77

CENTRUM TARGOWO-KONFERENCYJNE EXPO SILESIA TEL. 32 78 87 596, WWW.EXPOSILESIA.PL ............................................................................................................... 22, 115

FANUC POLSKA SP. Z O.O. TEL. 71 776 61 60, WWW.FANUC.EU ......................................................................................................................... 3, 56–60

FESTO SP. Z O.O. TEL. 22 711 42 71, WWW.FESTO.PL ................................................................................................................. I OKŁ., 54–55

IFM ELECTRONIC SP. Z O.O. TEL. 32 70 56 400, WWW.IFM.COM/PL/PL ......................................................................................................................... 51

IGUS SP. Z O.O. TEL. 22 863 57 70, WWW.IGUS.PL ..............................................................................................................................9, 80–81

120

AUTOMATYKA


WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

KIPP POLSKA TEL. 71 339 21 44, WWW.KIPP.PL ....................................................................................................................................... 15, 84

KUBLER SP. Z O.O TEL. 61 849 99 02, WWW.KUBLER.PL ............................................................................................................................. 19, 47

LUMEL TEL. 68 45 75 100, WWW.LUMEL.COM.PL .......................................................................................................................... 73

MVM SP. Z O.O. TEL. 22 87 40 230 ............................................................................................................................................................................... 113

PEPPERL&FUCHS TEL. 22 256 97 70, WWW.PEPPERL-FUCHS.PL .............................................................................................. 29, 62–63

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP TEL. 22 874 00 00, WWW.PIAP.PL ........................................................................................................................... 44, 46, 113

PPH WOBIT E.K.J. OBER S.C. TEL. 61 222 74 22, WWW.WOBIT.COM.PL ................................................................................................................... 35, 45

RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE TEL. 48 384 88 00, WWW.RADWAG.PL ..................................................................................................................... III OKŁ.

SCHUNK INTEC SP. Z O.O. TEL. 22 726 25 00, WWW.SCHUNK.COM .......................................................................................................... 61, 82–83

SEW-EURODRIVE POLSKA SP. Z O.O. TEL. 42 676 53 00, WWW.SEW-EURODRIVE.PL ......................................................................................................52–53

STAUBLI ŁÓDŹ SP. Z O.O. TEL. 42 636 85 04, WWW.STAUBLI.COM ........................................................................................................... 37, 38–39

STEMMER IMAGING TEL. 664 921 922, WWW.STEMMER-IMAGING.PL ....................................................................................... 64–65, 85

ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA TEL. 33 813 82 00, WWW.ZIAD.BIELSKO.PL ......................................................................................................................... 5

ZIMMER-GROUP TEL. +48 884 626 300, WWW.ZIMMER-GROUP.DE/PL .................................................................................... II OKŁ.

7-8/2018

121


LUDZIE

STANOWISKO: Sales Manager Poland FIRMA: STEMMER IMAGING Sp. z o.o.

S

tudiował Automatykę i Robotykę na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Na ostatnim roku studiów został zatrudniony w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP, gdzie przez trzy lata pracował jako inżynier/konstruktor oraz specjalista ds. systemów wizyjnych. Swoją przygodę z systemami wizyjnymi rozpoczął przypadkiem, gdy promotor zamiast wizualizacji systemów automatyki zaproponował mu temat dotyczący systemów wizyjnych. Pracując jednocześnie obronił pracę dyplomową związaną z zastosowaniem systemów wizyjnych do kontroli jakości w przemyśle samochodowym, której meritum był opis opracowanej i wdrożonej autorskiej aplikacji dla jednego z czołowych producentów podzespołów samochodowych. W Instytucie PIAP zajmował się projektowaniem oraz

122

wdrażaniem urządzeń wykorzystujących widzenie maszynowe do kontroli jakości produktów. Uczestniczył również w procesie poszukiwania klientów i ofertowania rozwiązań. Uczestniczył w kilku pracach badawczo-rozwojowych nad zastosowaniem systemów wizyjnych w różnych gałęziach przemysłu oraz prowadził szkolenia z tego zakresu. Po trzech latach postanowił spróbować czegoś nowego i rozpoczął własną działalność gospodarczą. Nawiązał kontakt z Parameter AB – szwedzkim dystrybutorem komponentów do systemów wizyjnych. W lipcu 2007 r. uczestniczył w otwarciu polskiego oddziału Parameter AB, gdzie pracował jako Sales Engineer i osoba reprezentująca spółkę. We wrześniu 2008 r. firma została przekształcona w spółkę z o.o., w której objął stanowisko Sales Manager Poland oraz został

członkiem zarządu. Cały czas aktywnie uczestniczył w rozwoju firmy. Przez pierwsze lata koncentrował się na rozwoju rynku OEM dla trzech działów: systemów wizyjnych, mikro- i nanopozycjonowania oraz optoelektroniki. Po wykupieniu w 2014 r. firmy Parameter AB przez największego europejskiego dystrybutora komponentów wizyjnych – STEMMER IMAGING, pozostał na dotychczasowym stanowisku i nadal zajmuje się rozwojem firmy w Polsce. Obecnie koncetruje się na systemach wizyjnych i poszerza rynek użytkowników końcowych. Nadal zarządza szkoleniami z zakresu systemów wizyjnych, zarówno produktowych, jak i technologicznych, kolejne rozpoczną się w IV kwartale 2018 r. W wolnym czasie razem ze swoją partnerką jeżdżą na ryby oraz chodzą na długie spacery z psem. AUTOMATYKA

Fot. STEMMER IMAGING

Michał Aftewicz


    

KĮĐũĂůŶLJƉĂƌƚŶĞƌ&/W

  

AUTOMATYKA 7-8/2018  
AUTOMATYKA 7-8/2018  
Advertisement