Page 1

SOCIALT LEDER FORUM EFTERÅRSKONFERENCE 8. 8.--9. OKTOBER 2009 HOTEL NYBORG STRAND


Efterårskonference Mellemlederkonference

2009 2008

Socialt Leder Socialt LederForum Forum

Juni 2009

Ledelse tæt på den pædagogiske praksis Socialt Leder Forum indbyder for tiende år i træk til en konference i efteråret. I år har vi nytænkt formen for konferencen; ja, vi har også skiftet navn. Vores erfaring fortæller, at flere og flere ønsker at tage af sted sammen i tilbuddets ledelsesteam og bruge konferencen til et fælles input med ny viden og inspiration. Med navneskiftet til Efterårskonferencen ønsker vi at signalere, at konferencen er åben for ledere og konsulenter på alle niveauer på tilbud for mennesker med udviklingshæmning. Som deltager kommer du selv på banen, du vil blive udfordret og inspireret af oplægsholderne. Ved hjælp af nytænkende og kreative interaktionsformer styrker vi rammerne for, at det er jeres refleksioner, prioriteter og problemstillinger, der kommer i centrum, og vi skaber et fundament for, at du har kompetencerne til at tænke innovativt. Efterårskonferencens mission er blandt andet at fremhæve det specielle ved vores område. At være der for mennesker, der har et livslangt behov for udvikling og omsorg for at kompensere for deres handicap. Konferencens fokus er den ledelse, der foregår tæt på praksis, hvor de overordnede mål, strategier og visioner skal omsættes i det daglige pædagogiske arbejde. Med en række oplæg, projektpræsentationer og delforedrag vil du i løbet af konferencen høre det nyeste om tidens tendenser inden for socialpædagogik og socialpolitik, få inspiration og nye værktøjer til din daglige praksis, idéer til at skabe det gode møde med deltagerinvolvering og hvor alles kompetencer kommer i spil. Vi sætter spot på metoder, der kan omsættes i praksis. Du vil komme i dialog med kolleger, der arbejder med særligt spændende projekter og har noget helt særligt på hjertet fra deres pædagogiske hverdag. Du vil få mulighed for at få et nyt syn på konflikter. Livet er fuldt af dem, men vi kan blive gladere for den del af tilværelsen, der alligevel er uundgåelig, hvis vi kysser konflikten velkommen og ser den som en del af vores udvikling. Hvad vil berige din hverdag som leder? Et input om teamsamarbejde, en smagsprøve på pædagogisk terapi metode, en debat om pårørende-samarbejde eller et bud på, hvordan man kan skabe en god vane. Vi vil igen i år sikre gode rammer for netværk. At ''netværke'' er en måde at have det sjovt med andre på samtidig med, at det er en ideel måde til at høste ny viden og se nye muligheder og hjælpe andre til at gøre det samme. Netværk handler om gensidig sparring og tillid, hvad enten det er på det personlige eller faglige plan, og det er derfor ofte en win-win situation, hvor alle kan få noget ud af at deltage. Vi har med denne konference lagt op til nogle inspirerende og dynamiske dage, og glæder os til at mødes med nye og gamle kolleger. Venlig hilsen SOCIALT LEDER FORUM


Efterårskonference Mellemlederkonference

2009 2008

Socialt Leder Socialt LederForum Forum

PROGRAM – TORSDAG 10.00-11.00

Ankomst – udlevering af konferencemapper

11.00-11.15

Velkomst

11.15-12.30

Aktuelle udfordringer til den socialpædagogiske praksis Søren Langager

12.30-13.30

Pause: Frokost

13.30-14.45

Det gode møde—involvering og effektivitet Nanna Munk

14.45-15.30

Pause: Indkvartering

15.30-16.15

Projektpræsentationer 1. runde

16.15-16.45

Pause: Kaffe/kage og Networking

16.45-17.30

Projektpræsentationer 2. runde

17.30-18.00

Pause: Frugt og Networking

18.00-19.15

Kys konflikten Freddy Meyer

19.15-20.00

Pause: Networking

20.00-01.00

Festaften middag/musik/dans Gallywampus


Efterårskonference Mellemlederkonference

2009 2008

Socialt Leder Socialt LederForum Forum

PROGRAM – FREDAG 07.00-09.00

Morgenmad

09.00-09.15

Morgensang —praktiske oplysninger

09.15-10.15

Morgenvækning: At lede i blinde Jacob Haugaard

10.15-10.45

Pause: Kaffe og Networking

10.45-12.00

Delforedrag: 1) Født til at løbe Lars Bom og Hans Søndergård 2) Mal! - et pædagogisk og terapeutisk redskab Kunstterapi-workshop Dorthe Møller Henriksen 3) Gør arbejdet til musik! Stomp-workshop Esben Duus 4) Kan man overhovedet samarbejde med mor??? Annette-Marie Frimann Jensen

12.00-12.45

Pause: Frokost

12.45-14.00

Musik og humor Kim Sjøgren

14.00-14.15

Afslutning og afrejse


Efterårskonference Mellemlederkonference

2009 2008

Socialt Leder Socialt LederForum Forum

PRAKTISKE OPLYSNINGER Målgruppe: Ledere og konsulenter på alle niveauer på tilbud for mennesker med udviklingshæmning samt konsulenter fra området. Pris: Enkeltværelse: Dobbeltværelse: Uden overnatning: Enkeltdag (uden festmiddag):

Medlem kr. 3.800,kr. 3.300,kr. 2.800,kr. 1.100,-

IKKE-Medlem kr. 4.550,kr. 4.050,kr. 3.550,kr. 1.850,-

Tilmelding: På Socialt Leder Forums hjemmeside www.socialtlederforum.dk. HUSK: HUSK: HUSK: HUSK: HUSK: HUSK:

At anføre 3 ønskede projektpræsentationer (torsdag), hvoraf du vil komme til at deltage i de 2 At oplyse ønsket delforedrag (fredag) Anfør hhv. 1. og 2. prioritet (med henblik på omplacering i tilfælde af evt. overbooking eller aflysning) At anføre ønske om enkeltværelse, eller hvem du ønsker at dele dobbeltværelse med At anføre om du evt. ikke ønsker at overnatte At anføre EAN-nr. (for elektronisk fakturering) At anføre korrekt mail-adresse (af hensyn til bekræftelse)

Frister: Tilmelding:

Senest 8. september 2009 bindende tilmelding ingen refusion ved afmelding efter denne dato

Betaling:

14 dg. fra fakturadato

Bekræftelse: Umiddelbart efter din tilmelding vil du modtage en foreløbig bekræftelse pr. e-mail (noter venligst korrekt mail-adresse). Ved tilmeldingsfristens udløb får du endelig bekræftelse med deltagerliste pr. e-mail.


Efterårskonference Mellemlederkonference

2009 2008

Socialt Leder Socialt LederForum Forum

PRAKTISKE OPLYSNINGER Transport: Der arrangeres fællestransport fra/til Nyborg station. Torsdag kører bussen fra stationen til hotellet kl. 10.00-10.45, og fredag kører bussen fra hotellet til stationen kl. 14.15-15.00. Husk også, at der findes en dejlig sti fra stationen til hotellet - kun ca. 15 min. til fods. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Socialt Leder Forums sekretariat. Arrangører: Mette Hemmingsen (Gentofte Kommune) Ib Poulsen (Socialt Leder Forum, direktør)

tlf.: 29650168 tlf.: 2388 5993

Sparring og inspiration: Mona Herskind (Socialt Leder Forums bestyrelse) Niels Jørgen Larsen-Jensen (Asabo) Betina Storm Jensen (Hindhøjen) Lene Koba (Hammel Bo/Aktivitetscenter) Irene Spens (Rosenholm) Esther Bay (Hulegården) Jørn B. Andersen (Krogen)

Sekretariatet: Ladegårdsgade 44-46 5610 Assens tlf.: 6471 5993 email: mail@socialtlederforum.dk

www.socialtlederforum.dk


Efterårskonference Mellemlederkonference

2009 2008

Socialt Leder Socialt LederForum Forum

FOREDRAG Torsdag, kl. 11.15 11.15--12.30 Aktuelle udfordringer til den socialpædagogiske praksis - med særligt henblik på voksne psykisk og fysisk handicappede. Indledningsvis vil foredraget tage pulsen på nogle af tidens tendenser inden for socialpædagogik og socialpolitik, hvorefter der stilles skarpt på den socialpædagogiske professionsudøvelse på bo/dagtilbud for psykisk og fysisk handicappede voksne. Hvorledes er de daglige rutiner og samarbejdsrelationer mellem de involverede faggrupper, og hvilke udviklingstendenser inden for området har kunnet iagttages siden Lov om Social Service så dagens lys i 1990’erne? Blandt temaerne vil være krydspresset mellem beboer/bruger, organisation/ledelse og politik/lovgivning, etiske dilemmaer mellem realitet og ”snilde forklaringer”, og nogle bud på veje til udvikling af en god organisationskultur set fra medarbejderperspektiv.

Søren Langager

Lektor ved Institut for Pædagogik DPU/ Aarhus Universitet, viceleder af forskningsprogrammet Social og Specialpædagogik www.dpu.dk

Torsdag, kl. 13.30 13.30--14.45 Det gode møde —involvering og effektivitet Hvad er ”det gode møde” - og hvordan kommer vi hen imod bedre, kortere og sjovere møder i dagligdagens arbejdsliv? Oplægget vil komme ind på ”mødets anatomi” og give eksempler på nogle af de værktøjer og metoder, der kan forbedre mødekulturen. Det handler om effektivitet, men også i høj grad om deltagerinvolvering, der får alles kompetencer i spil. Om at skabe læringsmiljøer, hvor alle bidrager optimalt og sammen skaber innovation og resultater.

Nanna Munk

Uddannet facilitator, eget firma Munk & Mening, tidl. afdelingschef i Dansk IT, kandidatgrad i Medievidenskab på KU www.munkogmening.dk


Efterårskonference Mellemlederkonference

2009 2008

Socialt Leder Socialt LederForum Forum

FOREDRAG

Torsdag, kl. 18.00 18.00--19.15 Kys konflikten! Vi kender alle til at sidde tilbage med en følelse af afmægtighed samtidig med, at vi godt ved, at hvad vi burde have gjort, men ikke turde. Nogle gange siger vi til os selv: ”Næste gang så gør jeg … osv. osv.” Det gælder for os alle sammen, at livet er fuldt af konflikter. Hvis vi ser dem som en del af vores udvikling vil vi, hvis vi kysser konflikten velkommen, blive gladere for den del af vores tilværelse, der alligevel er uundgåelig. Formål: At hjælpe deltagerne til få skabt overblik over de mange forskellige konfliktsituationer, der kan opstå på en arbejdsplads. Elementer: Konfliktens natur Hvorfor og hvordan konflikter opstår Konflikterkendelse Ser og taler vi om et samme? Har vi afstemt vores begrebsapparat? Forskellige konflikttyper Konflikthåndtering Følelsernes indflydelse på konflikthåndtering Konfliktløsning Psykologiske spil og roller, hvilke reaktioner opstår under konflikter

Freddy Meyer

Efter 10 år i Forsvaret været leder af børneinstitutioner i Gentofte og Hørsholm Kommuner, primært fokus på udvikling og vækst, snedker, socialpædagog, certificeret businesscoach, certificeret erhvervspsykolog, certificeret Stress Management konsulent www.supplement.dk


Efterårskonference Mellemlederkonference

2009 2008

Socialt Leder Socialt LederForum Forum

FOREDRAG

MORGENVÆKNING Fredag, kl. 9.15 9.15--10.15 At lede i blinde De udviklingshæmmede er i besiddelse af det, vi andre higer efter. De lever i nuet. De er specielle og ofte uden bekymringer om jordisk gods. De er afhængige af omgivelsernes fulde kærlighed og beskyttelse. Jeg har mødt udviklingshæmmede, som er meget intelligente på deres område, og jeg har som pårørende til en fysisk handicappet mand oplevet en stor livsgnist uden selvynk. Jeg mener, vi har meget at lære af mennesker med handicap.

Jacob Haugaard

Autodidakt entertainer, komponist, komiker, musiker, alkoholiker, politiker, familiefar og ægtemand

Fredag, kl. 12.45 12.45--14.00 Musik og Humor Oplægget er en gennemgang af et arbejde i ”graven” orkestergraven på Det kongelige Teater, og hvordan man tackler det at skulle lede et orkester bestående af 106 vidt forskellige sjæle under pres. Historier og anekdoter garneret med musik og humor om, hvordan man overlever et liv i graven.

Kim Sjøgren

Violinist, optaget på Det Jyske Musikkonservatorium som 12-årig. Debutkoncert som 17-årig. Medlem af Det Kongelige Kapel, koncertmester som 22-årig. Professor i violin og kammermusik på Det Jyske Musikkonservatorium. www.kimsjogren.dk


Efterårskonference Mellemlederkonference

2009 2008

Socialt Leder Socialt LederForum Forum

PROJEKTPRÆSENTATIONER TORSDAG 1. RUNDE kl. 15.30 15.30--16.15

2. RUNDE kl. 16.45 16.45--17.30

I forbindelse med planlægningen af Socialt Leder Forums efterårskonference 2009 har vi fået den ide at kunne præsentere nye og igangværende udviklingsprojekter inden for handicapområdet. Metodeudvikling og praksisformidling er en af de ting, som vi mener bør kendetegne Socialt Leder Forum. Vi ved, at der arbejdes med mange interessante projekter rundt om i kommuner og regioner, men desværre kommer kun få af disse projekter til en større gruppes kendskab. Det vil vi gerne være med til at råde bod på i Socialt Leder Forum. På efterårets konference vil der blive præsenteret elleve projekter - et bredt udsnit, der gerne skulle dække hele området. Der er projekter omhandlende børn, projekter fra dagområdet, projekt om ledelse, projekter om brugerinddragelse osv. Projektfremlæggelsen vil blive fulgt af journalister og fotograf. Andre projekter vil efter konferencen blive fulgt op af vores journalist. Det hele skulle gerne ende med en række artikler i tidsskriftet Udvikling. Bliver fremlæggelsen en succes, vil vi i de kommende forsøge at gøre det til en fast tradition. Et kort resume af projektbeskrivelserne bliver præsenteret på de næste sider. Der linkes til en mere fyldestgørende præsentation ved at clicke på projektets titel, så det er muligt at forberede sig lidt hjemmefra og måske læse lidt mere, inden man tilmelder sig. Projektfremlæggelserne foregår over to omgange, så alle kan kun deltage i to projektfremlæggelser. Fremlæggelserne vil foregå på den måde, at der er oplæg i 30 min., og herefter bruges de sidste 15 min. til dialog. Der vil være max. 25 deltagere i hver fremlæggelse. Første runde starter kl. 15.30, og anden runde starter kl. 16.35. I pausen mellem de to runder vil der være kaffe og kage. Vi vil gerne bede dig vælge 3 projekter, som du gerne vil deltage i. Vi vil så i sekretariatet forsøge at fordele pladserne bedst muligt. Alle fremlæggelser vil blive gennemført, også selvom der kun er få tilmeldte. Da vi forhåbentlig gør dette til en tradition, er du velkommen til at henvende dig, hvis du har et projekt, du gerne vil have fremlagt til næste år.


Efterårskonference Mellemlederkonference

2009 2008

Socialt Leder Socialt LederForum Forum

PROJEKTPRÆSENTATIONER TORSDAG Arbejdet med ældre udviklingshæmmede Udviklingshæmmedes livssituation ændres i takt med alderen, og det bør tilstræbes, at det er personalets indsats, der forandrer sig med den ældre borger og ikke omvendt. Oplæg ved: Pia Bek, Omsorgsassistent, Dorthe Lange, Pædagog, og Trine Isager, Pædagog og koordinator Alle tre ansat ved Vestereng, Svendborg kommune

Brugerinddragelse for kommunikationshandicappede mennesker Hvordan får man kommunikationshandicappede mennesker i tale om indholdet i deres liv? Hvordan kan man gøre handleplansarbejde mere dynamisk og inspirerende? Oplæg ved: Anne Schou Clausen, Pædagog, Christina Mulvad Axelsen, Pædagog og Ken Jacobsen, Pædagog Alle tre ansat Tingagergården, Tilst, Århus Kommune

Brugerundersøgelse blandt voksne med særlige behov

Undersøgelse af borgernes personlige opfattelse af de tilbud, de benytter og den indflydelse, de har, for hermed at kvalitetssikre og udvikle kommunens tilbud. Oplæg ved: Rasmus Bækgaard, Administrationsleder, Uddannet Cand.Scient.Adm. og Christina Perticai, Fuldmægtig, Cand.Scient.Pol. Begge ansat i Psykiatri- og Handicapafdelingen, Social- og Sundhedsforvaltningen, Gladsaxe Kommune

Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til personer med udviklingshæmning Et socialt indikatorprogram er et redskab til at dokumentere indsatsen, vilkårene for indsatsen og resultaterne af indsatsen på botilbud eller institutioner. Oplæg ved: Lise Marie Udsen, Konsulent i Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Ejerskab og konstruktiv brug af evaluering

Præsentation af modeller til evaluering på et større socialpædagogisk tilbud. I evalueringen indgår stor medarbejderindflydelse og ejerskab til proces og resultat. Oplæg ved: Trine Stokholm, Pædagog, Marianne Bunch, Socialpædagog og Peter Lütken Christensen, Socialpædagog Alle tre ansat ved Specialcenter Kalundborg, Kalundborg Kommune

Livshistorie

Model for indsamling af livshistorie med beboerens eget perspektiv Oplæg ved: Helle Riis, Viceforstander, Autismecenter Storstrøm, Vordingborg Kommune


Efterårskonference Mellemlederkonference

2009 2008

Socialt Leder Socialt LederForum Forum

PROJEKTPRÆSENTATIONER TORSDAG Nextjob en metode til kompetenceudvikling Målsætningen er at fremme den samfundsmæssige udvikling, der sikrer størst mulig inklusion af udviklingshæmmede og mennesker med indlæringsvanskeligheder på arbejdsmarkedet. Oplæg ved: Kelvin Nielsen, Virksomhedsleder Nextjob, Gentofte Kommune

Brugerindflydelse gennem intern jobbutik Brugerindflydelse på eget valg af job er også en måde at få indflydelse på. Modellen sikrer kompetenceudvikling frem mod det jobønske man har. Oplæg ved: Lone Jones, Souschef, Værkstedet Pilevej, Assens Kommune

Praksisfortællinger som en refleksionsmetode i dagligdagen Praksisfortællinger som metode til refleksion af daglig praksis. Værdier der ligger bag de pædagogiske handlinger og beslutninger er vigtige for at sikre evaluering, og dokumentation af en kompleks hverdag. Oplæg ved: Lene Koba, Afdelingsleder, Socialpædagog, Master i socialpædagogik og Merete Friis Larsen, Socialpædagog Begge ansat i Favrskov Kommune

Skovhjælpere med smil på læben

Femten skovhjælpere er ansat af den selvstændige fond Skov, Natur og Friluft Værkstedet. Oplæg ved: Christian Schwartzbach, Daglig leder ved Skov, Natur og Friluft Værkstedet( SNFV). Pædagog, Skovarbejder og Naturformidler

Systemisk Familie Coaching til familier med udviklingshæmmede børn

Projektet havde til formål at afprøve ideen med Systemisk Familie Coaching, og tilmed få familiernes bud på, om dette tilbud kunne være med til at give dem som familie en forbedret livskvalitet. Oplæg ved: Gitte Rahbæk, Familie Coach (ICC Coach) og Malene Fredsted, Familie Coach (ICC Coach) Begge ansat ved Center for Ferie og Aflastning, Vejle Kommune

Team arbejde med 3-2-2 modellen

Innovativ arbejdsplanlægning. Udvikling af arbejdsplaner der giver medarbejdertilfredshed, frihed til innovation, brugertryghed og lavt sygefravær. Oplæg ved: Helle Krog, Pædagog, Teamleder døgn og Merethe Larsen, Pædagog, FællesTillidsrepræsentant Begge ansat ved Asabo, Assens Kommune


Efterårskonference Mellemlederkonference

2009 2008

Socialt Leder Socialt LederForum Forum

DELFOREDRAG - WORKSHOPS Fredag, kl. 10.45. 10.45.--12.00

1)

Født til at løbe Et foredrag om løb, motion og sundhed. Hvordan motion og træning virker forebyggende og behandlende over for mange sygdomme, både fysiske og mentale. Hvordan motion og træning kan blive en ”god vane” i hverdagen. Verden er ramt af en pandemi af inaktivitet med fedme og kroniske sygdomme som en konsekvens. Det er et billede, der også er tydeligt blandt udviklingshæmmede. De fortjener, om nogen, mere motion.

Lars Bom

Skuespiller og dokumentarist, produceret dokumentarfilm om træning bl.a. ”Løb”, udgivet DVD om cykeltræning, træner i Ekstra Bladets løbeskole www.loeb.dk

Hans Søndergaard

Forsker ved Rigshospitalets Center for Muskelforskning, motionsansvarlig for Hjerteforeningen, forsket i kenyanske løbere, grønlandske inuitter og bolivianske amaya-indianere, redaktør på filmen ”Løb”, artikler om træning


Efterårskonference Mellemlederkonference

2009 2008

Socialt Leder Socialt LederForum Forum

DELFOREDRAG - WORKSHOPS Fredag, kl. 10.45 10.45--12.00

2)

Mal! - et pædagogisk og terapeutisk redskab Kunstterapi Kunstterapi--workshop Giv dig selv lov til at lege... Du får mulighed for at male fællesbilleder i små firemandsgrupper. Her forudsættes ingen kunstneriske evner, da det er processen, som er det primære. Desuden fortælles om og vises et par billedserier fra kunstterapeutiske forløb med udviklingshæmmede voksne, individuelle– og gruppeforløb. Billederne belyser den udvikling og forandring, der finder sted hos den enkelte og i gruppen. En udvikling, der giver mulighed for styrkelse af identitet, selvtillid og selvværdsfølelse, social kompetence, forløsning og glæde i livet. MAX. 30 DELTAGERE!

Dorthe Møller Henriksen

Pædagog, kunstterapeut på Institut for kunstterapi, arbejdet med kunstterapi med udviklingshæmmede de seneste 10 år—primært fysisk/psykisk udviklingshæmmede voksne, foredrag og udstillinger


Efterårskonference Mellemlederkonference

2009 2008

Socialt Leder Socialt LederForum Forum

DELFOREDRAG - WORKSHOPS Fredag, kl. 10.45. 10.45.--12.00

3)

Gør arbejdet til musik! Stomp Stomp--workshop En rytmisk workshop, hvor I gennem musik skaber resultater inden for ledelse, samarbejde, opmærksomhed, mål og værdier. Har jeres virksomhed en fælles puls, lyder jeres organisation godt, er der samklang på jeres arbejdsplads? Med disse 3 musikalske billeder som udgangspunkt lærer I at spille sammen i et rytmisk orkester. Der skabes et anerkendende og tillidsfuldt forum, hvor I:  Omgående hører resultatet af jeres personlige og fælles engagement  Er med i hele processen fra ide til må  Ikke kan lade være med at inspirere jeres kolleger til at yde deres allerbedste  Sammen skaber synergi i jeres orkester  Har det sjovt sammen og oplever, hvad god stemning som værdi før for et godt arbejdsmiljø Lydhørhed, åbenhed, tillid og mod er afgørende for orkestrets samklang. I vil få en succesoplevelse med at skabe fremragende resultater i en workshop, der stiller skarpt på jeres personlige kompetencer. I fælles forum laves 3 grupper, der får hver deres musikalske rolle med det mål at skabe et stykke musik. Vi spiller på dagligdags instrumenter som skraldespande, låg, murerbaljer, potteskjulere, basketbolde, trommer og rytmer med kroppen, kort sagt alt, der kan give lyd fra sig. Rollerne udbygges undervejs, så I vil opleve en kreativ og underholdende musikalsk udviklingsproces fra start til slut. For at sikre, at workshoppen bliver relevant på den lange bane, afsluttes forløbet med en dialog mellem jer om, hvilke billeder og erfaringer fra workshoppen I kan tage med jer og arbejde videre med i jeres organisation.

Esben Duus

Trommeslager, workshopleder, musiklærer, diplomuddannet musiker fra Rytmisk Musikkonservatorium i København, sammen med konsulenter brugt musik til at udvikle organisationer, ledelse og samarbejde i private og offentlige virksomheder, udgivet CD’er i eget navn. www.commonbeat.dk


Efterårskonference Mellemlederkonference

2009 2008

Socialt Leder Socialt LederForum Forum

DELFOREDRAG - WORKSHOPS Fredag, kl. 10.45. 10.45.--12.00

4)

Kan man overhovedet samarbejde med mor??? Dilemmaer i og betingelser for samarbejde set fra en pårørendes synsvinkel. Man skal nok være bevidst om, at der i de kommende år vil være flere og flere aktive og interesserede forældre. Det betyder, at kravet til samarbejde mellem de såkaldt professionelle og de pårørende bliver større og større. I forbindelse med at varetage alle interesser for et menneske med udviklingshæmning kan der opstå farer for konflikter mellem den pårørende og det personale, som skal drage omsorg for den udviklingshæmmede. I den forbindelse er det vigtigt bl.a. at være opmærksom på nedenstående faktorer:   



 

Hvilken ret og hvilken pligt har en pårørende til at ”blande sig”? Den pårørende set som ressource. Forældre/pårørende kan være en hæmsko for deres barns udvikling, fordi de ikke tør slippe barnet, men forældre/pårørende kan også være dem, der nødt til at gøre opmærksom på forskellige former for omsorgssvigt i de tilfælde, hvor den udviklingshæmmede ikke selv kan. Hvordan samarbejder man om dette med personalet? Udviklingshæmmede er ligesom andre mennesker helt forskellige. Nogle kan bedre en andre forvalte deres selvbestemmelsesret. Personalets professionalisme og kompetencer set i sammenhæng med den pårørendes sårbarhed. Lederens helt afgørende betydning for at samarbejdet generelt fungerer.

Annette Annette--Marie Frimann Jensen

Mor til en udviklingshæmmet udeboende datter på 25 år med atypisk Rett-syndrom, til daglig ansat som lektor på Hillerød Handelsgymnasium, bruger en stor del af sin fritid på at beskæftige sig med pårørendearbejde og organisationsarbejde i foreningen LEV i kreds København, hvor hun er næstformand.


Efterårskonference Mellemlederkonference

2009 2008

Socialt Leder Socialt LederForum Forum

FESTAFTEN: Torsdag kl. 20.00 20.00--01.00 Torsdag aften er reserveret til god mad, vin, snak og hyggeligt samvær med nye og gamle kolleger. Der er musik, mens vi spiser, og efter middagen spilles der op til dans.

GALLYWAMPUS Irsk og amerikansk folkemusik—der må danses! Gallywampus fortolker et udvalg af de go´e gamle såvel som en del knap så gennemtæskede numre fra den keltiske sangskat, og ditto fra den amerikanske tradition. Harmonikaen lægger en solid bas under hele baduljen, og gør musikken særdeles dansevenlig - skulle man være i det humør. Gallywampus synger om skibe der kæntrer, om whiskey i stride strømme, uartige piger, smålumre soldater, beskidte gamle byer, ulykkelig kærlighed og det modsatte, blodige nederlag, alment fnidder-fnadder, halvdovent gravøl og tænderklaprende skeletter i skabet, et par skibe mere der kæntrer osv…, og når al denne dårskab bliver lidt for meget, ryger der gerne et par reels, hornpipes og andet fodtrampende rabalder af panden.

Gallywampus består af: Arne Keller, violin, 5-strenget banjo, sækkepibe Søren J. Søndergaard, sang, guitar, oktavmandolin Niels Larsen-Jensen, harmonika, bas, kor Ole Falk, banjo, whistles, mandolin, klarinet, bodhrán, skeer, kor www.gallywampus.dk


Efter책rskonference Mellemlederkonference

2009 2008

Socialt Leder Socialt LederForum Forum


KOMMENDE EFTERĂ…RSKONFERENCER 14. 14.--15. 13. 13.--14. 11. 11.--12. 03. 03.--04. 09. 09.--10. 01. 01.--02.

oktober oktober oktober oktober oktober oktober

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Efterårskonference 2009  

Socialt Leder Forums efterårskonference 8.-9. oktober 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you