Page 1

Letras Galegas 2014 · Xosé María Díaz Castro

Depósito legal: C 503-2014

1 CEIP Plurilingüe

Lagostelle


Letras Galegas 2014 · Xosé María Díaz Castro

Depósito legal: C 503-2014

2 CEIP Plurilingüe

Lagostelle


Letras Galegas 2014 · Xosé María Díaz Castro

Depósito legal: C 503-2014

3 CEIP Plurilingüe

Lagostelle


Letras Galegas 2014 · Xosé María Díaz Castro

Depósito legal: C 503-2014

4 CEIP Plurilingüe

Lagostelle


Letras Galegas 2014 · Xosé María Díaz Castro

Na década dos oitenta, cando se xubila, instálase en Guitiriz. Colabora na vida cultural local coa Asociación Cultural Xermolos. Participa no Festival de Pardiñas. Morre o 2 de outubro de 1990.

Depósito legal: C 503-2014

5 CEIP Plurilingüe

Lagostelle


Letras Galegas 2014 · Xosé María Díaz Castro

Depósito legal: C 503-2014

6 CEIP Plurilingüe

Lagostelle


Letras Galegas 2014 · Xosé María Díaz Castro

Depósito legal: C 503-2014

7 CEIP Plurilingüe

Lagostelle


Letras Galegas 2014 · Xosé María Díaz Castro

Depósito legal: C 503-2014

8 CEIP Plurilingüe

Lagostelle


Letras Galegas 2014 · Xosé María Díaz Castro

Depósito legal: C 503-2014

9 CEIP Plurilingüe

Lagostelle


Letras Galegas 2014 · Xosé María Díaz Castro

Depósito legal: C 503-2014

10 CEIP Plurilingüe

Lagostelle

Presentación Letras Galegas 2014 EP  

Carteis elaborados polo CEIP Plurilingüe Lagostelle