__MAIN_TEXT__

Page 1

NOVEMBER 2020

L E

N

★★★★★

19

Grenlanår i d

9

7

0

★★★★★

GINA

23

O

ÅRGANG 23 - NR. 9

RI

- 20

2

FOTO: PER-ÅGE ERIKSEN

SKIEN FRITIDSPARK: NY MODELL FRA DAIKIN

NYTT PROSJEKT PÅ HEISTAD

PORTVIN TIL JUL

TELEMARK

Avis

SNU AVISA!

SKØYTEBANEN ER ÅPEN!

SE VÅRE BIL- OG MOTORSIDER PÅ BAKSIDEN!


ae

yr

er!

Johanne Teige Bøe Veterinær

Øynenes ligger godt beskyttet omgitt av beinvev 2 og øyelokkene med blinkerefleks. er! n Menvennår uhellet er ute, f.eks ved Johanne re dy katteklor, kan skaden være fatal og Teige Bøe e aer Veterinær ligger Johanne Teige Bøe Kj ødeleggeØynenes synsevnen. Ved skader Øynenes ligger Veterinær godtangår beskyttet beinvev som øyneomgitt er det av viktig med Autorisert øyelyser godt beskyttet omgitt av beinvev og øyelokkene med blinkerefleks. effektiv behandling raskt som og øyelokkene med så blinkerefleks. Men når uhellet er ute, f.eksf.eks ved mulig sikre synsevnen Men for nåråuhellet er ute, katteklor, kanoptimalt. skaden være fatal ved katteklor, kan skaden væreog ødelegge synsevnen. Ved skader fatal og ødelegge synsevnen. somVed angår øyne er angår det viktig skader som øynemed er effektiv behandling så raskt som det viktig med effektiv behanmulig forraskt å sikre synsevnen dling så som mulig for å unden og kattens synsegensikre synsevnen optimalt. optimalt. Bilde 2

November 2020

NYHET!

Kj

ær

ed yre ven ner

NORSKE KVALITETSTILHENGERE Tilhenger 6280

Behandling av øyeskader

Med brems. Totalvekt: 1300 kg Nyttelast: 1060 kg Kassemål (LxBxH):

H

skaper er noe ulik vår egen synsevne. De har utviklet de egenskapene som gjør de bedre til å være “på vakt”. De har bedre nattesyn, men ser ikke så klare bilder som oss. De har ikke densynsegensamme unden ogkattens kattens unden og synseevnenskaper til å klarstille synet i forhold er noe ulikulik vår egen gen-skaper er noe vår egen til avstand. De har også redusert synsevne. De har utviklet synsevne. De har utviklet dede fargesyn. Hunden kan bare oppfatte egenskapene somgjør gjørde debedre bedre egenskapene som tiltilåå gult og blått. være “på vakt”. De har bedre nattevære “på vakt”. De har bedre nattesyn,men menser serikke ikkeså såklare klarebilder bildersom syn, Ved kroniske øyesykdommer som som oss. De har ikke den samme oss. De har ikke den samme evnen til gradvis reduserer synsevnen vil evnen til å klarstille synet i forhold å klarstille synet i forhold til avstand. hunden vha. lukt og hørsel tilpasse til avstand. De har også redusert De har også redusert fargesyn. seg og fungere godt lenge den er fargesyn. Hunden kansåbare oppfatte i et område den er kjent. Ved plutsegult og blått. Hunden kan bare oppfatte gult og lig blindhet, pga. øyesykdommer skade, blir det mye blått.Ved kroniske vanskeligere. Ved kroniske øyesykdommer som som gradvis reduserer synsevnen vil gradvis reduserer synsevnen vil hunden vha. lukt og hørsel tilpasse -hunden SYMPTOMENE PA vha. lukt også hørsel seg og fungere godt lengetilpasse den er i ØYESYKDOM/SKADE seg og fungere så Ved lenge den er et område den ergodt kjent. plutse-lig iSe et etter: område er kjent. Vedmye plutseblindhet, pga.den skade, blir det • Smerte - et pga. lukket øye med lig blindhet, skade, blir det mye vanskeligere. sammenpressede øyelokk vanskeligere. •SYMPTOMENE Hevelse – vevet rundt øyet buler PA ØYESYKDOM/ frem -SKADE SYMPTOMENE Se etter: PA Rødme-–etdet hviteøye på med øyeeplet ØYESYKDOM/SKADE ••Smerte lukket er rødt Se etter: pressede øyelokk sammen Økt tåreflad – renning fra øynene Smerte lukket øyeøyet med •••Hevelse –- et vevet rundt buler •frem Øyets overflate er endret – sammenpressede øyelokk uklar, hevelse, å se pupillen Hevelse– det –vanskelig vevet øyet buler ••Rødme hviterundt på øyeeplet •er Du syns det er noe galt med øyet! rødt frem ••Økt tåreflad øynene Rødme – det– renning hvite påfra øyeeplet du observerer noe av dette, •Dersom Øyets overflate er endret – uklar, er rødt er det viktig å få det undersøkt, slik vanskelig å se fra pupillen •hevelse, Økt tåreflad – renning øynene at effektiv behandling kan igangsett••Du synsoverflate det er noe med øyet! Øyets er galt endret – uklar, eshevelse, så rasktvanskelig som mulig. Akutte å se pupillen • Du syns det er noe galt med øyet! Bilde 1 Dersom du observerer noe av dette, er det viktig å få det undersøkt, slik at effektiv behandling kan igangsettes så raskt som mulig. Akutte

VAREHENGERE

250x150x35 cm Hjul: 13’’ helårsdekk Total utv mål (LxBxH): 411x196x90 cm

Utgiver: Petit Grafisk AS. Med forbehold om trykkfeil og prisendringer.

Kj

d re

nn eve

Inkl. mva

16.990,-

Behandling av øyeskader

H

Bilde 1

Bilde 2

øyeskader trenger akutt hjelp! Tidsfaktoren er viktig for å redde synsevnen! Bilde 1 viser hvordan feilstilt hår på øyelokket lager sår på hornhinnen. Bilde 2 viser omfattende sårskade på hornhinnen. Såret er hjelp! grønt og øyeskader akutt Dersom du trenger observerer noe av dette, dermed lettere åviktig se pga. Tidsfaktoren er for å redde er det viktig å få det undersøkt, slik at diagnostisk farging. Corneasår er synsevnen! effektiv behandling kan igangsett-es smertefullt for hunden. Bilde 1 viser hvordan feilstilt hår på så raskt som mulig. Akutte øyeskader • ATV øyelokket lager sår på hornhinnen. • Gressklippere trenger akutt hjelp!Tidsfaktoren er HVA KAN omfattende GJØRE SELV! • Tilhengere Bilde EN 2 viser sårskade viktig for å redde synsevnen! • Snøfresere Ipå tillegg til å søkeSåret profesjonell hjelp hornhinnen. er grønt og www.moflaten.no Bilde 1 viser hvordan feilstilt hår på • Snøscootere når en ser symptomer på at noe er dermed lettere sepå pga. øyelokket lager åsår hornhinnen. galt er førstehjelp viktig ved er diagnostisk Corneasår Bilde 2 viserfarging. omfattende sårskade på etseskader. Dersom du mistenker smertefullt for hunden. hornhinnen. Såret er grønt og dermed eller vet at hunden har fått irriterlettere å se pga. diagnostisk farging. ende veske påGJØRE øyet, erSELV! det viktig å HVA EN KAN Corneasår er smertefullt for hunden. skylle med vann kontinuerlig minst I tillegg til å søke profesjonell ihjelp 30 min. for å redusere skaden. Har når en HVA EN ser KANsymptomer GJØRE SELV!på at noe er med aggregat fra Honda du lang vei til dyrlegen, må du gjøre er førstehjelp viktig ved hjelp Igalt tillegg til å søke profesjonell dette selv! Veterinæren følger opp etseskader. Dersom dupåmistenker når en ser symptomer at noe er behandlingen videre. ellerervet at hunden har fått galt førstehjelp viktig vedirriteretHonda EU 10i ende veske på øyet, det viktig å seskader. Dersom du er mistenker eller Med hilsen skylle med vann i minst vet at hunden harkontinuerlig fått irriter-ende Johanne Teige Bøe 30 min. for å redusere skaden. Har med aggregat fra Honda veske på øyet, er det viktig å skylle Dyrlege - Porsgrunn Dyreklinikk du lang veikontinuerlig til dyrlegen,i minst må du30gjøre med vann dettefor selv! Veterinæren følger min. å redusere skaden. Har opp du NYHET Vår leverandør: Aggregat behandlingen videre.må du gjøre lang vei til dyrlegen, Honda EU 20i dette selv! Veterinæren følger opp Med hilsen behandlingen videre.

Tilhenger 6301 NF

Norske tilhengere konstruert for styrke, stabilitet og lang brukstid! Bataljonveien 27 3734 Skien Tlf: 35 58 72 00

Strøm der du er

Strøm der du er

HondaNåEU24.900,– 22i Aggregat Honda EU 30is FS Veil. pris 36.500,–

14.990,–

Johanne Teige Bøe Dyrlege - Porsgrunn Dyreklinikk

Hilsen Johanne Teige Bøe Vår leverandør: Porsgrunn Dyreklinikk Autorisert øyelyser

Aggregat Honda EU 30is Veil. pris 28.900,–

Nå 31.900,–

Fjernstart-modell Tillegg for kabel

Veil. pris 18.990,–

vets’ no.1 choice VETERINÆRVAKT 820 50 522 Vår leverandør: TM

- Du settes automatisk over TM til dyrlegen som påEquipment vakt. Norge 1@HondaerPower

vets’ no. choice VETERINÆRVAKT ! N E M M 820 522 VELKO men! elk50om

V

Honda EU 30is

Honda EU 30is TFS

Aggregat Honda EU 10i

9.990,–

Aggregat Honda EU 70is Veil. pris 54.900,–

Veil. pris 13.490,–

Nå 48.900,–

Tillegg for fjernstart

Kampanjepriser gjelder 1.3 –

- Du settes automatisk over FORHANDLERLOGO Tlf: 48 02 33 33til dyrlegen som er på vakt.

FORHANDLERNAVN - Besøksadresse, 000 Stedsnavn, Tlf 00 00 00 00 - Fax 00 00 00 00, E-post: firma@d

IMPORTØR: BEREMA AS

VETERINÆRVAKT Porsgrunn Dyreklinikk A/S, Heigata 4, Porsgrunn 820 97 103n! Tlf: 48 02 33 33

Tlf: 48 02 33 33

Velkomme

- DU SETTES AUTOMATISK OVER TIL DYRLEGEN SOM ER PÅ VAKT.

Porsgrunn Dyreklinikk A/S, Heigata 4, Porsgrunn

FAGKUNNSKAP • SERVICE • DELELAGER • INNBYTTE •

Importør Honda: BEREMA AS. Se flere produkter på: www.berema.no • ATV • Gressklippere • Tilhengere • Snøfresere • Snøscootere

www.moflaten.no

Bataljonveien 27 3734 Skien Tlf: 35 58 72 00


Årgang 23 - nr 9

3

NYTT PROSJEKT SENTRALT PÅ HEISTAD STORE LEILIGHETER MED FLOTTE UTEPLASSER

Innskudd fra 1.695.000,- til 1.975.000,Fellesgjeld fra 1.695.000,- til 1.975.000,Totalpris fra 3.390.000,- til 3.950.000,Felleskostnad per måned fra 5.810,- til 6.320,Størrelser fra 93,2 til 108,5 kvm BRA

Thure Trykk

PBBL sine medlemmer har forkjøpsrett til boligene i Gravavegen Hage trinn 2. Frist for å melde forkjøpsrett er tirsdag 24. november klokken 12.00.

Velkommen til en hyggelig prat på byggetomta søndag 22. november fra klokken 13.00 til 14.00! AMUNDSEN BYGG AS

Thomas André Hansen Eiendomsmegler MNEF tlf: 98 20 42 24 tah@privatmegleren.no

gravavegenhage.no


4

November 2020

KOMPLETT PROFILHUS har NYHETER Hos Gulliksen Event er det full fart om dagen. Hos oss er alle velkommen for en prat om profilering enten du er liten eller stor. Kommer ut alltid bare fornøyde kunder!


Ă…rgang 23 - nr 9

5

KOMPLETT PROFILHUS har NYHETER Hos Gulliksen Event er det full fart om dagen. Hos oss er alle velkommen for en prat om profilering enten du er liten eller stor. Kommer ut alltid bare fornøyde kunder!

3 lags


6

November 2020

tter avtale.

e Vi kjører ut

BESTILLING: Kirsten tlf: 959 01 668


Tromøy m/sort eik

EN EKSKLUSIV Gode løsninger - Høy kvalitet FRONT I ET MODERNE OG STILFULLT DESIGN

Årgang 23 - nr 9

Kjøp direkte fra Telemarks største kjøkkenprodusent

Ikke flatpakket

Kvalitetskjøkken til lave priser!

Ar ne

Th o

rs e

n

AS

Fronten er i massivt tre, med elegant sort struktur.

Jula

Kjørbekkdalen

Ar

Kjørbekkdalen Expert

ne

Th

or

se

n

AS

Expert

Kjørbekkdalen

Kjørbekkdalen 12, Skien | 35 53 04 04 www.systemkjokken.no | post@systemkjokken.no Åpent man, ons, fre 08.00 - 16.00 tors 08.00 - 19.00

Følg oss på facebook

Jula

Kjørbekkdalen

Kjørbekkdalen 12, Skien | 35 53 04 04 www.systemkjokken.no | post@systemkjokken.no Åpent man, ons, fre 08.00 - 16.00 | tors 08.00 - 19.00

Følg oss på facebook

- Skøyteutleie - Sliping av skøyter - Pingviner - Hjelmer - Åpen kafe

SKØYTEBANEN ER NÅ ÅPEN! Bestill julecurling! Med julelåter, gløgg og nisselue ønsker vi grupper velkommen på curling! Et par timer med julecurling etterfulgt av digg pizza eller tradisjonell ­juletallerken er en ­hyggelig juleavslutning!

Liker du deg best inne er i varmen er badeland åpent hver dag!

Moflatv. 38, 3733 Skien, Tlf: 35 54 10 00

www.skienfritidspark.no

7


8

November 2020

SPAR PENGER PÅ JULEPOSTEN! Ingen jul uten julepost. Med Bypost kan små og store bedrifter spare penger på porto. Våre trivelige bud henter og bringer post etter avtale, slik at du kan senke skuldrene i julestria. Bypost er også en aktiv støttespiller i lokalmiljøet, og ønsker å bidra til økt aktivitet og trivsel gjennom idretten. Derfor støtter vi flere breddeklubber i Telemark og Vestfold.

BYPOST GRENLAND Bedriftsvegen 92, 3735 Skien salg@bypost.no 35 53 85 00 bypost.no


Årgang 23 - nr 9

9

FABRIKKUTSALGET PORSELEN • GLASS • KJØKKEN • GÅRDSMAT • INTERIØR

Porsgrunds Porselænsfabrik - åpent ALLE dager NÅ KUN

NÅ KUN

299 00

299 00

NÅ KUN

560 00

S PA R

S PA R

NÅ KUN

99900

S PA R

300,-

400,-

S PA R

700,-

60%

Christiania Bestikk

Christiania 1739

Porsgrunds Porselænsfabrik

Christiania 1739

TORINO BESTIKSETT 24 DELER

TERMOKANNE RØD 1L

PORSELEN KNIVSETT, 4 DELER

ESSENTIAL KJELESETT 3 DELER

VEIL. PRIS 699,-

VEIL. PRIS 599,-

VEIL. PRIS 1399,-

VEIL. PRIS 1699,-

TRADISJONEN TRO

JULESALGET STARTER LØRDAG 30 OKT.

NÅ KUN

50%

299

00

B-VARE

299

KUN

349 00

00

S PA R

200,Hadeland Glassverk NYHET! DOMPAP SNØKULE

TIFFANY VEIL. PRIS 279,-

VEIL. PRIS 499,-

NÅNÅ KUN

NÅ KUN

299

299 50%

50

00

Hadeland Glassverk

Øyo

TRE VISE MENN

OSTESETT

1.SORT. VEIL. PRIS 699,-

VEIL. PRIS 349,-

NÅ KUN

50%

74 50 S PA R

S PA R

50%

50% Porsgrunds Porselænsfabrik

Porsgrunds Porselænsfabrik

Porsgrunds Porselænsfabrik

Porsgrunds Porselænsfabrik

NISSE BARNSESETT 3 DELER

NATHALIE GULL / PLATINA

PARTITUR - HELE SERIEN

STRIKKEKRUS BLÅ/RØD/SORT/GRÅ

VEIL. PRIS 599,-

VEIL. PRIS 149,-

NÅ KUN

200

KUN

49 00

00

S PA R

60% Porsgrunds Porselænsfabrik

Kramboden

SANTOKUKNIV M/FJØL

BRENTE MANDLER

VEIL. PRIS 499,-

100 G

KUN

399 00

OPPTIL

80%

KUN

199 00

Fjord og Fjellmat

Drit forbanna

SKIFERPLATE M/3 PØLSER

LYS ISGLØGG

Tilbudene gjelder så langt beholdningen rekker. ÅPNINGSTIDER: man.-lør. 10-18 / søn. 11-17 / Tlf: 410 40 765 Gratis parkering i 3 timer. *Vi følger alle FHI sine retningslinjer slik at vi trygt kan invitere til en hyggelig opplevelse denne søndagen her hos oss ❤

Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgtsituasjoner. Tilbudene gjelder så langt lageret rekker.

Hadeland Glassverk


10

November 2020

! E N E D U B L I T E S S I SJ E K K D

GORENJE WE743 VASKEMASKIN

• 7 kg/1400 o/m • Norsk paneldisplay - lettbetjent • 20 minutt hurtigvask • anti-allergi program og steril tub

GRUNDIG GFNR13820 FRYSESKAP

Å T S N A K D E N T D L KA C ° 5 1 ÷ TIL

FØR KR 8999,-

7999,-

FØR KR 5499,-

4799,-

• NoFrost, kan stå i kalde omgivelser ned til -15 grader • 275 liter • Høyde 185cm, bredde 60 cm

SIEMENS GS36DBI2V

SIEMENS KS36WBI3P

! E R A V B Av s l a g : ,11500 V

! E R A V B Av s l a g : 9 1 1 1, -

g n i l b o k a n nt i l

9999,-

• Stål fryseskap med isbitbaskin • Høyde 186 cm, bredde 60 cm

FØR KR 21499,-

V

g n i l b o k a n nt i l

8888,-

• Stål kjøleskap med vanntilkobling • Høyde 186, bredde 60 cm

FØR KR 17999,-

Facebook “f ” Logo

JENSEN ELEKTRISKE AS • KONGENSGT. 12 - 3717 SKIEN - TLF. 35 91 29 00

CMYK / .ai


Årgang 23 - nr 9

! E N E D U B L I T E S S I SJ E K K D

11

VI FØRER NORSKE VARMEOVNER IFRA

MIELE C3SCOREBLACK KVALITETSSTØVSUGER

BEHA P8 VARMEPANEL / VÅTROMSOVN 800W

• Teleskop-rør • Trinnløs justering sugestyrke • Kombimunnstykke • Integrert tilbehør under lokk • 880 watt • 12 m rekkevidde.

• Enkel og fleksibel installasjon • Barnesikringsdeksel • Nøyaktig elektronisk termostat • Dobbeltisolert - trenger ikke jording • Våtromsgodkjent • 5 års garanti • Effekt: 800 watt • Høyde: 40 cm, Bredde: 68 cm

FØR KR 1099,-

799,-

SANGEAN DPR42BT DAB RADIO

J U L E G AV E T I P S ! • Blåtann • 220v adapter inkl • Kan brukes på oppladbare batterier/vanlige batterier. • Display, lett å bruke.

FØR KR 3499,-

2999,WILFA VAFFELJERN DWA516W FØR KR 699,-

N Y H ET !

599,-

1499,SANGEAN DDR60BT DAB RADIO • Blåtann og fjernkontroll

1799,FØR KR 2199,-

Lik oss på

* Hjemkjøring og montering ifra Kr 600,- Gjelder ­ Skien, Porsgrunn og Siljan kr 800,- Gjelder Heistad, Brevik, Stathelle og Langesund. Tillegg for montering av integrerte varer ( Kr 700,- til 1500,-) Forbehold om klargjort for vann/avløp og strøm.

PERSONLIG SERVICE SIDEN 1926

V E LKOM M E N T IL E N G OD HA ND E L!

JENSEN ELEKTRISKE AS • KONGENSGT. 12 - 3717 SKIEN - TLF. 35 91 29 00

Foto: Tom Riis

HJEMKJØRING OG MONTERING I FRA KR 600,-*

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai


12

November 2020

LAGERSALG!

SPAR

SPAR

3.310,-

SPAR

7.200,-

6.850,-

Før 12.300,-

Før 24.100,-

Før 23.750,-

Jøtul F100 SE

Jøtul F305

Jøtul F163

NÅ 8.990,-

NÅ 16.900,-

NÅ 16.900,-

SPAR

SPAR

SPAR

9.160,-

5.850,-

5.930,-

Før 29.150,-

Før 23.250,-

Før 24.830,-

Jøtul F373 Advance

Jøtul F166

Scan 65-1

NÅ 19.990,-

NÅ 17.400,-

NÅ 18.900,-

Begrenset antall. Med forbehold om trykkfeil og prisendringer.

HØY FAGKUNNSKAP • STORT UTVALG • KJENTE MERKEVARER • GODE PRISER Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Peisovnspesialisten A/S Forhandleren er en del av Ildstedet. Se ildstedet.no. Følg oss på Facebook og Instagram, og last ned vår App.

Kjørbekkdalen 15 B - 3735 Skien (vis á vis Rema 1000) Tlf.: 35 54 22 55 • Mob.: 901 80 825 www.peisovnspesialisten.no Åpent: Mandag-fredag 10-16 • Torsdag 10-18 • Lørdag 10-14


13

allprofil.no

KNALLTILBUD www.allprofil.no

Honda snøfresere Honda snøfresere selvfølgelig der du selvfølgelig Strøm er snøfresere Honda

allprofil.no

allprofil.no

Årgang 23 - nr 9

Aggregat Honda EU 30is Veil. pris 28.900,–

med aggregat fra Honda

selvfølgelig

Aggregat Honda EU 20i

Nå 24.900,–

KT KONTA R O OSS F T D ET GO ! D U TILB

Aggregat Honda EU 30is FS Veil. pris 36.500,–

14.990,–

Nå 31.900,–

Fjernstart-modell Tillegg for kabel

Veil. pris 18.990,–

Aggregat Honda EU 10i

9.990,–

Aggregat Honda EU 70is Veil. pris 54.900,–

Veil. pris 13.490,–

Nå 48.900,–

@Honda Power Equipment Norge

Tillegg for fjernstart

Kampanjepriser gjelder 1.3 – 30.4.2017

FORHANDLERLOGO

FORHANDLERNAVN - Besøksadresse, 000 Stedsnavn, Tlf 00 00 00 00 - Fax 00 00 00 00, E-post: firma@domene.no

IMPORTØR: BEREMA AS

FAGKUNNSKAP • SERVICE • DELELAGER • INNBYTTE • FINANSIERING

• Frossen, kald eller nediset bil? • Mer sikkerhet og • Vi har varme komfort med uten strømEbersprächertilkobling! bilvarmere!

FORHANDLERLOGO

DLERNAVN - Besøksadresse, 000 Stedsnavn, Tlf 00 00 00 00 - FaxFORHANDLERNAVN 00 00 00 00, E-post: firma@domene.no - Besøksadresse, 000 Stedsnavn, Tlf 00 00 00 00 - Fax 00 00 00 00, E-post: firma@domene.no IMPORTØR: BEREMA AS, www.berema.no

FAGKUNNSKAP • SERVICE • DELELAGER • INNBYTTE • FINANSIERING

• ATV • FORHANDLERLOGO Gressklippere • Tilhengere IMPORTØR: BEREMA AS, www.berema.no • Snøfresere • Snøscootere

FAGKUNNSKAP • SERVICE • DELELAGER • INNBYTTE • FINANSIERING

Bataljonveien 27 3734 Skien FAGKUNNSKAP • SERVICE • DELELAGER • INNBYTTE • FINANSIERING Tlf: 35 58 72 00

FORHANDLERNAVN - Besøksadresse, 000 Stedsnavn, Tlf 00 00 00 00 - Fax 00 00 00 00, E-post: firma@domene.no

www.moflaten.no

• ATV • Gressklippere • Tilhengere • Snøfresere • Snøscootere

www.moflaten.no

Bataljonveien 27 3734 Skien Tlf: 35 58 72 00

VI TAR OSS IKKE VANN OVER HODET - i stedet vasser vi i flinke fagfolk og fornøyde kunder

Kvalitet siden 1978 Blink Hus Telemarkhus • Raset 55, P.b. 2713, 3702 Skien • Telefon: 35 58 39 00 • Epost: blink@telemarkhus.no • telemarkhus.no


14

November 2020

BB ELEKTROSERVICE

- Dersom du kjøper en Daikin varmepumpe fra en autorisert forhandler, så følger det med 5 års trygghetsgaranti, forteller Brede Jørgensen ved BB Elektroservice i Skien

Enda råere og kraftigere fra Daikin I disse dager lanserer Daikin sin nye gulvmodell, og lover samtidig en enda råere og kraftigere varmepumpe enn hva forgjengeren var.

D

en nye gulvmodellen, med betegnelsen 35, har fått et moderne design som passer inn i ethvert hjem. I tillegg til utblåsing nede ved gulvet og på toppen av maskinen, har den også fått Heat Boost, forteller Brede Jørgensen ved BB Elektroservice i Skien.

HAR ALT Han legger til at det nye systemet sørger for at ønsket temperatur nås hele 14% raskere ved oppstart, sammenliknet med tradisjonelle varmepumper. Men Heat Boost er ikke det eneste som er nytt ved modellen. - Daikin

sin nyeste gulvpumpe er også utstyrt med den unike Flash Streamer-luftrenseren, innebygget Wifi-styring og talestyring ved hjelp av Google Home eller Amazon Alexa. Denne modellen har virkelig alt, understreker varmepumpeeksperten. IKKE MER TREKK BB Elektroservice er blant de første forhandlerne på markedet som får den nye gulvpumpa i butikk. Det gjør at lokale kunder allerede om kort tid kan ha den installert i hjemmet sitt. - Nå som gradestokken kryper nedover er det mange som ønsker seg ny varmepumpe.

Med den nye Daikin-modellen er det garantert slutt på kalde, trekkfulle gulv, smiler han. OVERLEGEN VARMEKAPASITET Også utedelen har blitt oppgradert. - Med målsetting om å knuse vinterkulda, ble utvikling og testing av Optimised Heating 4 gjennomført i Sverige. Den unike 3-lags fritthengende coilen sikrer høy effektivitet og mye raskere avriming. Utedelens utforming sørger for at is ikke bygger seg opp, og man unngår unødvendig vibrasjon og støy. Energikrevende varmekabel er derfor ikke nødvendig. Optimised Heating 4 benytter R-32 som er et mer miljøvennlig kuldemedie, og som samtidig opprettholder overlegen og stabil varmekapasitet gjennom hele kuldeperioden, forklarer Brede. 5 ÅRS GARANTI Han minner om at dersom du kjøper en Daikin varmepumpe fra en autorisert forhandler, så følger det med 5 års trygghetsgaranti. - Daikin utvikles og produseres i Europa, og flere av våre modeller et utviklet i Norden nettopp for å

takle vårt kalde klima. En autorisert Daikin forhandler er nøye valgt ut for at din trygghet skal ivaretas. Trygghetsgarantien betyr at du som sluttbruker får dekket deler og arbeid i 5 år etter installasjon, avslutter Brede Jørgensen ved BB Elektroservice i Skien.

DERFOR SKAL DU VELGE DEN NYE DAIKIN GULVMODELL 35: • gir utrolige 4.5kW ved -10°C, og hele 3.5kW ved -20°C • unik luftrenserteknologi med Daikin Flash Streamer • innebygget app-styring og talestyring via Google Home og Amazon Alexa • gulvvarmefunksjon som sørger for at varmen kun distribueres fra nederste spjeld på maskinen • spesielt utviklet for det norske klimaet, fabrikktestet ned til -25°C • høy SCOP på opptil 4.7 • rask og problemfri avising


Årgang 23 - nr 9

15

GULVMODELL Maks

6.2kW

V L U G ? T D L A K KJØP

E P M U P E VARM

Spesielt utviklet for det norske klimaet Gulvvarmefunksjon

Fabrikktestet ned til -25°C ute

Høy varmeeffekt (4.5kW ved -10°C)

Høy SCOP (4.7)

Unik luftrenserteknologi (Flash Streamer)

Heat Boost

Stille drift (fra 19 dBA)

Heat Plus

Innebygget App- og talestyring

Rask og problemfri avising

Støtte for smarthus

Dobbel utblåsing


16

November 2020

TIL JUL OG NÅ!

I denne vinspalten har jeg funnet frem en knippe favoritter som hører denne årstiden til: Hvite viner til skalldyr og fisk, samt et knippe portvinsklassikere til julens mange søte gleder!

Louis Moreau Chablis 2019 (Nr 3298001 og kr 215,-)

Trimbach Gewurztraminer 2016 (Nr 789301 og kr 224,90)

Warre´s Otima 20 Years Old Tawny (Nr B5481802 og kr 239,90)

Graham´s Late Bottled Vintage 2015 (Nr 2001 og Kr 219,90)

Cockburn´s Special Reserve (Nr 629001 og kr 194,90)

Vannig kant over i lys strågul med hint av grønt. Frisk og delikat nese med lime, sitron, mineraler, hvite blomster, hint av honningmelon, gule epler og flintrøyk. Fersk og syrefrisk åpning. Lett og slank stil med god intensitet. Sylfersk med høy syre gjennom hele smaks­kurven. Velbalansert. Forfriskende avslutning med masse sitrusfrukter. Klassisk Chablis til fisk og skalldyr.

Lys kant over i gyllengrønn farge. Aromatisk og intens duft av blomster, krydder, tropiske frukter, mineraler, kjærlighetsfrukt og lys honning. Rund og fyldig i åpningen. Tørr stil med lav syre - og på den elegante siden. Fortsatt ungdommelig frukt med topp konsentrasjon og eksotiske kryddertoner. Lang og heftig ettersmak! Perfekt til røket fisk, asiatiske retter, lyst kjøtt og oster.

Transparent med utviklet brunfarge med røde toner. Moden og kompleks duft av nøtter, mørk honning, karamell, brune plommer, tørket appelsin, eksotiske krydder, rosin og svisker. Myk og fruktig åpning. Velbalansert og rund stil med strålende syre og flott sødme. Konsentrert og fyldig med en svært lang og kompleks avslutning dominert av tørkede frukter, plomme, nøtter, karamell og varme kryddertoner. Sofistikert nytelse til nøttekake, blåmuggoster og ren kos.

Aldri en jul uten denne portvinen! Lang fatlagring (4 til 6 år) en lekker kombinasjon kraft og modenhet! Bekmørk rubinrød farge. Lekker duft av mørke plommer, cassis, bjørnebær, fat, mørk sjokolade og krydder. Ungdommelig frukt og flott sødme. Imponerende konsentrasjon og en lang ettersmak dominert av plomme, sjokolade, fat, modne skogsbær og jule­­krydder. Perfekt til Stilton og andre blåmuggoster, nøttekaker og sjokoladedesserter.

Tett og intens rubinrød farge. Aromatisk og fristende duft av mørke plommer, mørke kirsebær, innkokte jordbær, bjørnebær, mørk sjokolade, julekrydder og hint av mineraler. Ung, fruktig og fyldig åpning. Litt tanniner, sødme og plenty med krydder i fase to. Mørk sjokolade, mørke kirsebær og plommer følger i hele smakskurven. Ungdommelig og strukturert stil med imponerende intensitet i dette prisleiet. Lang og rik ettersmak. Et flott utgangspunkt for å oppdage portvin. Topp til nøtter, sjokolade og blåmuggoster.

Profile for Stefan Strøm

Grenlandsavisa 9-2020  

Telemarks største gratisavis!

Grenlandsavisa 9-2020  

Telemarks største gratisavis!

Advertisement