B74: 40 FORRYGENDE FODBOLDÅR

Page 1

40

-et særnummer af

Riposten

F O R R Y G E N D E F O D B O L D Å R

40

FORRYGENDE FODBOLDÅR - et lidt anderledes jubilæumsskrift40

forrygende fodboldĂĽr - et lidt anderledes jubilĂŚumsskrift

1974 - 2014

3


Mens der er blevet længere og længere mellem udgivelserne af B74’s medlemsblad RIPOSTEN, har redaktionen samlet ammunition til dette 40 års jubilæums­nummer, som kigger tilbage på klubbens historie på den skæve måde, som ind i mellem har karakteriseret RIPOSTEN - og vel også B74 - gennem alle årene. Vi har plukket lidt fra arkiverne, og hvor vi synes, der har været behov for det, har vi givet fotos og tekst

40 forrygende fodboldår Redaktør og layout: Peter Lodahl

et par ord med fra nutiden, og formålet har ikke været at give en dækkende og balanceret beskrivelse af, hvad der er sket i klubben siden 1974.

Foto: Claus Berg Mikkelsen og private

Så det er vigtigt at gå til bogen med bevidstheden om, at der er masser af vigtige begivenheder og sjove historier, som ikke har fået den plads i bogen, som de ganske givet fortjener. Til gengæld mener vi at have stykket en bog sammen, som vil kunne underholde alle, der kender til B74 og den specielle livsstil, der knytter sig til det, vi

Trykt hos ScandinavianBook A/S, Århus 1. udgave, 1. oplag. 2014 Udgiver: Boldklubben B74 Silkeborg Marienlundsvej 33A 8600 Silkeborg.

opfatter som verdens bedste fodboldklub. REDAKTIONEN

4

ISBN:978-87-997853-0-8


40

FORRYGENDE FODBOLDÅR 1974 - 2014

Sammensat og redigeret af RIPOSTENs redaktionsudvalg:

Riposten

Peter Lodahl, Gl. Redacteur Bruno Nielsen, udsat korrespondent Claus Berg Mikkelsen, knipsemester Claus Hegelund Jensen, NIS reporter Peter Tougaard, BIZ reporter Thomas Hegelund Jensen, Guest Star Troels Parsberg Nielsen, scannerfører.


T I D

INDHOLD 8-9 REDAKTØRENS FORORD 11-13 FORMANDENS FORORD

S L I N J E

1 9 7 4 2 0 1 4

TIDSLINJE Når man arbejder med en jubilæumsbog som denne, glemmer man let, at der faktisk er sket noget uden for klubben i løbet af de sidste 40 år. Men besøg på Wikipedia og Wikisilkeborg overbeviste os om, at der faktisk også er væltet en mur, kæmpet en masse krige og åbnet og lukket en del forretninger i Silkeborg i den periode... Vi har derfor valgt nogle begivenheder fra hvert år - fra Verden, fra Danmark og fra Silkeborg, så læseren måske på den måde får en bedre fornemmelse af, at B74 nu har eksisteret i det, der for ikke så mange år siden blev kaldt “en menneskealder”.

14-31 FORMÆNDENE HAR ORDET... ... FOR EN FORHOLDSVIS KORT BEMÆRKNING Inden Thomas Hegelund Jensen overtog posten i 2008, havde klubben haft fem formænd. De har sendt klubben en hilsen - nogle af dem gjorde det allerede til 25 års jubilæet, og de hilsner genoptrykkes her. 32-37

38-99 KLUBBENS MANGE ANSIGTER Udvalgte fotos fra B74-arkivet. 100-105

DET SPORTSLIGE Original Danish Football - i et kort glimt.

106-109 DEN GANG I 74’ERNE En ny historie i rækken af beretninger om Købmands- og Slagtersønnerne i Mosegården. Bringes med eneret for RIPOSTEN. 110-113 DUMHEDENS CAUSERI af fodboldekspert og klogeåge Bruno vom Parsberg, Sydbyens Tænketank. 114-115

6

B74 ANNO 2024 Fra formandens fremtidsværksted.

40 ÅRS JUBILÆUMSRECEPTION Fotos fra receptionen 23. juni 2014.


INDHOLD 116-119

10 HURTIGE TIL MORTEN HESTEHALE ClubHouse Key Manager Morten Foersom i RIPOSTEN’s varme stol.

120-123

SPONSORPORTRÆT: SEJS MARINECENTER Hvad laver Bubs egentlig?

124-127

IKKE TIDLIGERE OFFENTLIGGJORT INTERVIEW ... med afdøde godsforvalter i B74, Herr Jørgen Risvig.

128-131

ÅRHUNDREDERS B74-PAR Se de farvestrålende nomineringer og juryens overraskende dom.

132-137 KLUBBERNE I KLUBBEN Seniorer, hundeluftere, ludomaner, globetrottere, muffinmadammer... Der findes en rig og varieret subklubkultur i B74. 138-141

UFFE KOCH 60 ÅR Verdens magreste fodboldoptimist har rundet et skarpt hjørne.

142-193 RIPOSTEN-KAVALKADE Klubbladets historie præsenteret gennem udvalgte udklip. Fra 16. november 2014 er alle numre af RIPOSTEN tilgængelige via www.b74.dk 194-195 SPONSOR I B74 Er det noget for dig? 196-197 BESTYRELSEN De kører klatten for klubben.

7


REDAKTØRENS FORORD LIVET ER EN KAMP – i hvert fald for os i RIPOSTEN's redaktion. Nu har vi i årevis

mammon-tænkning og smålig leflen for mindste

måttet høre, at der går alt for lang tid i mellem, at

fællesnævner. Vi har altid holdt af ytringsfriheden

B74’s berømte og berygtede talerør kommer på

og har kun sjældent lade os distrahere af

gaden. Hver gang har vi måttet finde på mere eller

virkeligheden. Det forklarer, at denne bog er

mindre troværdige forklaringer på den svigtende

kommet til verden.

produktivitet. Nu præsenterer vi denne moppedreng af et jubilæums­nummer, og så er det også galt:

8

Men RIPOSTEN står op imod den slags ussel

Selvom det er løbet op i et par hundrede sider, foregiver 40 forrygende fodboldår ikke at fortælle hele historien om verdens bedste

”Er det nu også nødvendigt?”

fodboldklub, B74. I redaktionen er vi for eksempel

”Det kan man sgu da ikke fylde en hel bog med!”

opmærksomme på, at de 40 år har budt på mange

”Hvad koster den? Bliver det ikke alt for dyrt?”

flere sportslige begivenheder end den håndfuld, vi

”De unge gider kun læse noget, der kan downloades.”

har taget med i bogen.


Og vi kan også sagtens se, at der mangler

Bare mød op i klubhuset, på fodboldbanen eller

omtale af de mange yngre medlemmer, som

ved sidelinjen. Og hvis det kniber med at få energi

tilfører klubben nyt liv. Der er måske oven i købet

til at rejse sig af stolen - eller er du på

en tendens til, at billedvalget fokuserer lige

forretningsrejse i Singapore - så klik ind på

rigeligt på de - lidt ældre - klubmedlemmer,

hjemmesiden eller en af de facebook-sider, der er

redaktøren kender bedst...

oprettet omkring nogle af B74’s hold.

Men sådan er omstændighederne, når sådan et

Synes du stadigvæk, at der er sider af B74, som

projekt skal søsættes udelukkende med frivilligt

ikke er tilstrækkelig beskrevet her i forbindelse

arbejde. Lønnen har været glæden og grinene, og

med 40 års jubilæet? Så har vi den glædelige

vi har i redaktionen været helt på det rene med, at

nyhed til dig, at RIPOSTEN også benytter

resultatet måtte blive et ”partsindlæg” som det, du

jubilæet til at lægge samtlige numre af bladet på

sidder med i hånden.

nettet - og vi åbner samtidig for klubbens

Du finder derfor ikke hele sandheden om B74 i denne bog - måske har der ligefrem listet sig en løgnehistorie eller to med i farten - men glem ikke, at du hver dag også kan få smagsprøver af de mange andre sider af B74:

gigantiske fotoarkiv, som man er mere end velkommen til at tagge og kommentere. … og så er der vist ikke andet tilbage end at bede dig om bladre videre. God læselyst. Den gamle Redacteur.

9


Redaktionen er meget bevidst om, at det kun er toppen af isbjerget B74, der bliver beskrevet i denne bog.

Heldigvis er der så mange andre steder, man kan lære klubben at kende - det bedste er naturligvis selv at være til stede i klubhuset, på fodbold­ banen, til festerne osv.

Men i jubilæumsåret er der såmænd også en del steder på nettet, hvor du kan stifte bekendtskab med B74.

Riposten I forbindelse med udgivelsen af denne bog er ALLE NUMRE AF RIPOSTEN blevet digitaliseret, og de findes nu på klubbens hjemmeside: www.b74.dk

DENNE JUBILÆUMSBOG kan naturligvis også læses på nettet. Download den fra www.b74.dk eller hent den på facebook-siden B74 INFO GRUPPEN

B74 INFO GRUPPEN B74 Fotoarkiv

10

Størstedelen af B74’S OMFATTENDE FOTOARKIV er i forbindelse med jubilæet lagt ud på facebook-siden B74 Fotoarkiv. Her kan du dykke ned i mindernes Marianergrav, og du kan selv UPLOADE BILLEDER til siden - historiske eller spritnye - så andre B74’ere får glæde af dem. Du kan også hjælpe os med at få BEDRE OVERBLIK over arkivet ved at tagge de personer, der er med på billederne - eller måske give dem en kommentar med på vejen. Endelig giver facebooksiden også MULIGHED FOR, AT DU SELV KAN FORTÆLLE den B74-historie, som redaktionen ikke tog med i denne bog.


- en anderledes tænkende klub, hvor sammenhold og ansvar sættes meget højt

B74’s formand Thomas Hegelund Jensen.

For 40 år siden hed det absolutte in-sted i Silkeborg

som skulle betales på hver træningsaften (onsdag) til

Hjorten. Hvis man var helt hip med de hippe, så var man

kassereren. Det første kontingent skulle afregnes på

kendt - måske ligefrem respekteret - på Hjortens 1. sal,

denne aften, og som kvittering blev indbetalerens navn

Tagskægget. Og det var her, eventyret om B74 startede.

noteret på den hedengangne 20-kroneseddel - I ved, den

Nogle af byens fremmeligste unge mænd, havde valgt dette sted som Ground Zero for tilblivelsen af...

med spurven - som så blev afleveret til formanden. Da det var en meget højtidelig aften, skulle der

skulle det vise sig: Byens bedste klub. Blandt de

selvfølgelig skåles for tilblivelsen af klubben.

fremmødte var Sjæfen, Finn og Keld Herlev, Nieller og

Naturligvis betalte klubben gildet, og da der var lidt

Søren Vad. Sidstnævnte blev klubbens første kasserer.

lavvande i klubkassen, blev betalingen til den

Formand Niller havde tyvstjålet haveforeningens

hovedrystende bartender selvfølgelig foretaget med de

formålsparagraffer, og med udgangspunkt i disse blev

kvitteringsberegnede 20-kronesedler.

den stiftende generalforsamling afviklet. Efter sigende en forholdsvis hurtig, men ikke stille, affære. Kontingentet blev bestemt til at være 20 kroner,

Restaurant Hjorten i Tværgade, hvor B74 blev til på første sal.

Det blev et mægtigt gilde, og efterfølgende kunne både formand og kasserer konstatere, at der var balance i kontingentindbetalingerne. Og det er ganske vist.

Medlemskort anno 1974.

11


Ja, det er altid godt med en go’ og sjov historie, og

uden at det på nogen måde må gøre det mindre

det gør den jo ikke mindre sjov, at det er sket - at der er

morsomt at spille fodbold, hænge ud i klubben - eller

deltagere i seancen, som vi stadig kan møde i klubben,

blot opleve glæden ved at se sine kammerater, kærester,

og ikke mindst at det var startskuddet til det, vi alle

bekendte udfylde rollen som boldspillende altmulig­

holder så meget af: B74.

mand på fodboldbanen.

Vi har gjort det fantastisk. En anderledes tænkende klub, hvor sammenhold og ansvar sættes meget højt,

Vi er en klub med alle mulige typer fra hverdagens persongalleri. Folk fra alle lag i samfundet. Der ses ikke

B74 er en stor pulserende organisme, der i bund og grund ikke har andet formål end at få alle til at føle sig velkommen og tilbyde fodbold og socialt samkvem i hidtil uhørt klasse

12


ned på nogen (undtagen på Bruno og mig, da vi jo som

organisme, der i bund og grund ikke har andet formål

bekendt er en smule vertikalt udfordret).

end at få alle til at føle sig velkommen og tilbyde

Alle har de samme rettigheder og pligter. Bevares, der kan falde knubbede ord af i en presset situation,

fodbold og socialt samkvem i hidtil uhørt klasse. Det er der mange, rigtig mange, der misunder os.

men det klares efterfølgende med et kammeratligt klap i nødderne og en kold i baren. På pigeholdet er klappet

Jeg har fået at vide af cheftovholderen for dannelsen af

ikke i nødderne, men på... (detalje)...

dette imponerende skrift, Peter Lodahl, at jeg ikke må

Der er altid folk, der kan og vil hjælpe. Som

bruge alt for meget spalteplads på forordet, da der jo

sædvanlig, fristes jeg til at skrive, vil jeg ikke nævne

også skal være plads til nogle billeder - og så har han jo

nogle bestemte personer, men blot konstatere, at var

også selv skrevet en indgangsbøn til bogen.

disse ikke i klubben – ja, så var der heller ingen klub.

Så det ord vil jeg selvfølgelig holde. Og nu vil jeg

Jeg tror, mange af jer ved, hvem jeg refererer til, men

overlade til dig, kære læser, at fordybe dig i dette

husk også de personer, der opererer i kulissen.

fantastiske jubilæumsskrift, som ikke har set sin lige. Lade

Prøv engang og sæt jer ned og tænk på, hva’ det er, der skal til for at få en klub til at køre. At mønstre 12 hold som alle skal spille, have

tankerne og følelserne tage ’a trip down memory lane’. Til jer, der ikke har været med i så lang tid: Læs og føl jer snydt for et helt unikt bagkatalog … som det vist

dommere, baner, træningskampe, træningstider om

hedder på nudansk, men som vi andre gamle tågehorn

vinteren, arrangere afslutningsfester, Hjejle Cup osv.

kalder historie - men føl jer ikke mere

At sørge for at der altid er bestilt nok øl og vand. At

snydt, end at det er jer - sammen med os

få skabt den omsætning, som gør, at vi nu har eget

andre - der skal være med til at tegne

klubhus.

B74 i de næste 40 år.

At få lavet regnskaber, få gjort rent, vedligeholdt klubhuset og udenomsarealerne, vasket tøj. Kort sagt: Få hele svineriet til at fremstå som en stor pulserende

Tak for lån af jeres øjne og tålmodighed.

Se side 30...

Formanden

13


T I D

1974

Husmands Saab’ens

Boldklubben B74 Silkeborg stiftes

S L

FDF og FPF bliver slået sammen under navnet FDF/ FPF som fælles forbund for drenge og piger.

I N J E

Benzinprisen i Danmark stiger til “uhyrlige” 2,05 kr. pr. liter

1

USA’s præsident Richard M. Nixon træder tilbage å grund af Watergate-skandalen.

var nogle, der mødtes i Søholthallen hver lørdag for at

Vesttyskland vinder VM i fodbold på hjemmebane

græs. I starten plankede vi den over hegnet til stadion

Muhammad Ali vinder “The Rumble in the Jungle”, da han slår George Foreman ud i 8. omgang

det vanskeligere at se bolden, hvorfor vi etablerede

9 7 4

B74 udspringer fra reklame- og bilbranchen, hvor vi spille bold, men hurtigt fandt ud af, at vi ville spille på og afmærkede en bane. Da sommeren gik på hæld, blev ”eget lysanlæg” ved cindersbanen – i form af privatbiler, der kunne holde uden for hegnet med

ABBA vinder Eurovision Song Contest med sangen “Waterloo”

motorerne i gang og lyse ind på banen. Især Henrik Hønses Saab havde et knippelgodt lys.

Den danske gruppe Shu-bidua udsender deres første LP, Shu-bi-dua.

Samme Hønse var en af mange med direkte eller indirekte tilknytning til Silkeborg Centralsygehus. De kom til ”klubben” efter, at min hustru spredte kendskabet til den nye ”klub” i kaffestuen på sygehuset.

Niels Jørgen Baastrup Nielsen B74-formand 1974-76.

Efterhånden klagede folk over startbesvær med bilerne, så der var ingen anden løsning end at få aktiveret lysmasterne omkring cindersbanen, og det

14


T I

finter i lysskær

FORMÆNDENE HAR ORDET

- for en forholdsvis kort bemærkning

hvert fald indtil stadioninspektøren havde luret os, og

mødtes vi på Hjortens 1. sal til stiftende general­

der kom lås på lysskabet.

forsamling. Vedtægterne (afskrevet og omformuleret fra have en træner i B74, men en holdleder samt en UK,

under­danigst anmode ham om nøglen til lysskabet.

der udtager holdet, og vedtægterne blev vedtaget med

Stadion­inspektøren imødekom anmodningen, dog på

stor majoritet. Der blev derefter valgt en bestyrelse

den betingelse, at vi kontaktede kommunen om

med undertegnede som formand og Søren Vad som

tilladelse til at benytte banen.

kasserer. Vi havde nu egen lysbane og kunne i vinter­

Mortensen aftalt, hvor Torben Møller og undertegnede

månederne også spille trods snefald ved at køre bilerne

repræsenterede ”klubben”. Vi forklarede ham vort

på kryds og tværs af banen for efterfølgende at holde

ønske om at spille, men også om vores modvilje mod at

driblingerne i hjulsporene. Det var dog ikke muligt i

spille i de eksisterende klubber som - efter vor mening

frostvejr, hvor kommunen oversprøjtede banen til

- havde en for en stram organisation. Han forstod vort

skøjteløb.

understregede, at kommunen kun kunne stille bane til

L

FDM køber Jyllands-Ringen.

I

E

1 9

en grundejerforening) inde­holdt et punkt om aldrig at

så drage til stadioninspektørens private bopæl og

ønske om at spille under mere sociale former, men

SILKEBORG:

S

J

rådighed, hvis vi etablerede os som klub. Ugen efter

Den næste dag blev et møde med stadsgartner Poul

D

N

havde Keld Herlev både højden og uddannelsen til... i

Per Hartmann (Skovhugger) og undertegnede måtte

1974

7 4

Silkeborg Avis skifter navn til Midtjyllands Avis.

Efter klubbens første år blev stadioninspektør Knudsen overflyttet til Marienlund Plejehjem som

15


T I D S L

1975 John N. Mitchell, H. R. Haldeman, John D. Ehrlichman erklæres skyldige i dækningen over Watergate.

I N

Skuespilleren Charlie Chaplin bliver adlet.

J E

Vietnamkrigen ender med kommunisternes overtagelse af Saigon. Syd-Vietnam overgiver sig betingelsesløst.

1 9

ESA, den europæiske rumorganisation, oprettes, og Apollo- og Sojuzrumskibene e mødes i rummet.

7 5

gartner. Hans efterfølger blev Alfred Larsen, som vi

ikke ønskede klubben skulle blive større. Det kunne

straks kom til at holde af - hvilket var gensidigt.

han ikke acceptere, hvis vi fortsat skulle benytte de

Han blev passivt medlem af B74, og fremover kunne

kommunale anlæg.

vi holde vore møder, generalforsamlinger og fester i stadionhuset. Fordelen ved “eget klubhus” var, at

medlemmer, og vi andre fik nye kammerater, da

klubben nu kunne konsolidere sig økonomisk, for

kammeraterne tog kammerater med... og så er det

kassereren havde ved tidligere møder på Hjorten

gået stærkt siden.

fået for vane at give omgange for det indbetalte kontingent. Vi blev tilmeldt JBU-turneringen i serie 6 med

Silkeborg Gymnastikforenings kælder, som vi renoverede fra depotrum til hyggelige klublokaler, der blev døbt SUMPEN og indeholdt først og

røde spilledragter (som Liverpool), og da

fremmest bar, men også bestyrelseslokale, boldrum

undertegnede fra JBU havde fået tilsendt materiale

og toiletfaciliteter. SUMPEN er nu fortid, da et til

om mindstekrav om banens størrelse, blev disse

formålet oprettet anpartsselskab 10 år efter købte

påført tilmeldingen. JBU kunne ikke acceptere den

villaen på Marienlundvej 33, og efterhånden som

angivne størrelse på kampbanen, men størrelsen på

klubben voksede, købte selskabet selv anparterne

den kommunale opvisningsbane blev påført med god

hjem. Tillykke med jubilæet fra Nieller.

vores bane op efter for godt befindende. Vi gjorde os med det samme bemærket i vor

Silkeborg, den 18. Marts 2014.

kreds i serie 6 som HOLDET, DER IKKE VILLE

Niels Jørgen Baastrup Nielsen.

RYKKE OP. Nå, oprykning var uundgåelig, og stadsgartneren havde i Avisen set et referat fra vores første generalforsamling, hvoraf det fremgik, at vi

16

Efter stadionhuset lejede klubben i 1984 sig ind i

hjemmebaneadresse på Silkeborg Stadion, og vi fik

samvittighed, da Alfred Larsen alligevel kridtede Under en periode med sommervarme og masser af solskin sættes der dansk rekord med 36,4° C målt nær Holstebro.

Så det efterfølgende år fik klubben flere nye


T I D S

1975

L I

Præsident Gerald Ford overlever et attentat i Sacramento i Californien, og to uger overlever han endnu et attentat. Attentatpersonen var begge gange en kvinde.

N J E

Prins Juan Carlos udnævnes til konge af Spanien Terrorister stormer hotel i Wien, hvor OPEC holder møde, og tager 11 arabiske olieministre som gidsler. To vagtmænd omkommer under skudveksling. Clara Pontoppidan, dansk skuespiller, dør (født 1883). Gasolin’ udsender deres 5. album Gas 5 GRAM I HU. Fotografiske fragmenter fra B74’s første år. Der er kommet en del flere gram på sidebenene siden da, men de ser stadig knaldhamrende godt ud. (Det gælder dog ikke Uffe...)

SILKEBORG: Silkeborgs nye Hotel Impala, tidligere Gl. Kjærsgård, indvies. Hotel Sønderport i Silkeborg sælges ved tvangsauktion til Jyske Bank for 2.750.000 kr.

17

1 9 7 5


T I D

1976

S L I N J E

1 9 7 6

Militærjuntaen overtager magten i Argentina. Apple Computer skabes af Steve Jobs og Steve Wozniak. Nordvietnam og Sydvietnam samles i den vietnamesiske socialistiske republik. USA fejrer 200 år. Jubilæet fejres også i Rebild, men da dronning Margrethe II taler bliver festlighederne afbrudt af teatergruppen Solvognen som udklædt som indianere forsøger at gøre opmærksomme på den ulige behandling af mindretalsgrupper i USA. Viking 1 lander på Mars. De Olympiske Lege afvikles i Montreal i Canada. Racerkøreren Niki Lauda kører galt under det tyske Formel 1 Grand Prix på Nürburgring. Lauda er tæt på at omkomme, men overlever.

FORMÆNDENE HAR ORDET - for en forholdsvis kort bemærkning

B74’s korte periode med professionelle tilstande Klubbens spæde start begyndte med, at man var nogle stykker, som aftalte at mødes for at spille lidt fodbold på træningsbanerne på Silkeborg Stadion.

Kontingentet steg i øvrigt fra kr. 20,00 til kr. 25,00 om måneden. Ja tiderne skifter!

Da det ikke var helt legalt at hoppe over hegnet, blev man enige om at stifte en forening, som Nieller var foregangsmand for. Nieller blev valgt til formand. Dette var en betingelse for ham. Jeg selv blev valgt som kasserer og senere en periode som formand. I den periode, jeg var i bestyrelsen, rykkede vi fra serie 6 til serie 5. I 1977 havde vi så et hold i både serie 5 og serie 6. Vi fik også en ungdomsafdeling og et håndboldhold stablet på benene. Ungdomsafdelingen holdt dog kun i et par sæsoner. Vi indførte også en form for professionalisme. Det foregik på følgende måde: Hvis f.eks. Hønse eller Koch betalte sin kontingentrestance, vankede der en omgang øl på Hjorten, som udgjorde klubhuset den gang.

18

’s B74 um l i t t æ eve ubil Skr års j 25

Søren Peter Vad B74-formand 1976-78


T I D

1976

S L I N J E

1 9

B74’s legendariske fidushjelm, som det var en ære at modtage, men samtidig en farlig udfordring, for efter overrækkelsen blev hjelmen fyldt med skummende mjød, der skulle konsumeres omgående.

7

Formanden for Kinas kommunistiske parti, Mao Zedong, dør (født 1893).

6

SILKEBORG:

Supermarkedet Vime, Vestergade 14, Silkeborg har sidste åbningsdag. Bygningen overtages af Jyske Bank.

Brothers in arms...

TAKTIKMØDE: Koch demonstrerer dommerkast.

Restauratør Ebbe Johnsen udpeges som leder af kommunens medborgerhus og sælger ”Stalden”.

Fra Jazzhus STALDEN.

19


T I D S

1977

L I N J E

Den svenske musikgruppe ABBA overgår Beatles som gruppen med flest solgte plader

1

Jimmy Carter efterfølger Gerald Ford som USA’s præsident og benåder militærnægtere fra Vietnamkrigen

9 7

Traktat til forhindring af spredning af atomvåben underskrives af 15 lande, inklusive USA og USSR

7

John Mogensen, dansk musiker, dør (født 1928) Elvis Presley, amerikansk sanger og skuespiller (The King of Rock ‘n’ roll), dør (født 1935) Allan Simonsen bliver kåret som Europas bedste fodboldspiller John Travolta viser disco dansetrin i Saturday Night Fever Eric Clapton udgiver albummet “Slowhand”

SILKEBORG Silkeborgs er på den anden ende pga. den 11 dage lange multi-musik festival, som slutter den 25. juni med Riverboat Festival To nye Arena-biografer ved Frichsvej indvies

20


T Formand Knud Larsens B74-sagaer var den gang et fast og populært indslag på afslutningsfesterne. Her et par smagsprøver direkte fra IBM kuglehovedskrivemaskinen, som Knud var en af de særligt privilerede, der havde adgang til.

I D S L I N J E

1978

1

I Fælledparken i København fældes “Bombemanden” af sin egen bombe

9

Camp David fredsaftalen mellem Israel og Egypten underskrives

7

Præsten Jim Jones’ trossamfund begår masseselvmord i Jonestown i Guyana

8

Carl “Skomager” Hansen, dansk fodboldspiller, dør (født 1898) Argentina vinder VM i fodbold på hjemmebane Som den første sværvægtsbokser gennem tiderne genvinder Muhammad Ali verdensmesterskabet for anden gang, da han i New Orleans’ Superdome pointbesejrer Leon Spinks Gasolin’ opløses og spiller deres sidste koncert i Folkets Park i Malmö i Sverige

SILKEBORG: Neptun Bryggeriet sælger sine bygninger ved Søgade i Silkeborg Gl. Skovridergård overtages af Venstres Ungdoms landsorganisation

21 21


T I D

1979

S L

Efterlønnen indføres i Danmark

I

Irans religiøse overhoved ayatollah Khomeini vender tilbage til Iran efter mange års eksil i Paris. Millioner af iranere gav ham en stormende velkomst

N J E

1 9

Atomkraft-ulykke på Tremileøen i Pennsylvania med radioaktivt udslip

FORMÆNDENE HAR ORDET

HjejleCup, Sump Fundament for Fra klubbens start til jeg blev formand, var der en god udvikling i klubben. Medlemstilgangen var stigende.

Grønland får hjemmestyre

Der var tilmeldt to hold i JBU’s turnering. Et hold i

7

serie 5 og et hold i serie 6.

9

De konservative vinder det britiske valg: Margaret Thatcher bliver ny premierminister

Det stod hurtigt klart, at skulle den positive udvikling - både sportsligt og socialt - fortsætte, var det nødvendigt med klublokaler. Men hvor skulle og kunne det blive? Silkeborg Gymnastikforenings klubhus lå

Iranske militante demonstranter overtager kontrollen med den amerikanske ambassade i Teheran. Der tages gidsler

ideelt. Var det mon muligt at leje lokaler der?

Sovjetunionen invaderer Afghanistan

krævede en del forandringer, bl.a. skulle en ekstra

Gustav Winckler, dansk sanger og pladeproducer, dør (født 1925)

22

Det viste sig, at vi kunne leje kælderen, hvis de fornødne tilladelser kunne opnås ved Kommunen. Det

Knud Larsen B74-formand 1978 – 88.

udgang etableres, og der var visse restriktioner m.h.t. materialeforbrug. Men alt i alt overkommeligt. Den økonomiske side af sagen var også fornuftig, så det var blot om at komme i gang.


- for en forholdsvis kort bemærkning

og Støtteforening. det moderne B74 Til at koordinere arbejdet samt stå for materiale­

74’s til B læum t e ev ubi Skr års j 25

450 personer bespist med mad fra Restaurant Hjorten.

indkøb blev der nedsat et byggeudvalg. Heldigvis var der

Store arrangementer for en lille klub, men professionelt

mange, der gav et ordentligt nap med, og selvom det

udført.

meste arbejde foregik i fritiden, skred arbejdet hurtigt

Sportsligt var der også god fremgang, medlems­

frem. Behovet for klublokaler var stort, så lokalerne blev

tilgangen var stadig støt stigende, og flere hold blev

brugt som sådan under hele byggeperioden.

tilmeldt JBU’s og SEG’s turneringer. Damefodbold kom

Endelig i 1984 kunne vi – under stor festivitas – indvi vore klublokaler, som ret hurtigt blev døbt ”Sumpen”. Til at forestå den daglige drift og vedligeholdelse af ”Sumpen” blev Støtteforeningen oprettet. Bestyrelsen for ”Støtten” forstod virkelig at

T I D

1979

S

Sid Vicious, engelsk musiker i Sex Pistols, dør (født 1957) Som den yngste nogensinde vinder 19-årige John McEnroe US Open i tennis i New York Jørgen Hansen bliver sensationelt europamester for 3. gang i weltervægt, da han i Randers knockouter englænderen Dave “Boy” Green i 3. omgang Tyskeren Sepp Piontek tiltræder som landstræner for Danmarks fodboldlandshold

håndboldafdelingen blev stiftet. I 1979 afholdt vi for første gang Hjejle Cup. Dog i en anden form end den, vi kender i dag. Turneringen den kampe lørdag og finalekampe søndag. En del af de

stod ”Støtten” for arrangementer. I Teatersalen

deltagende hold overnattede på campingpladsen i

afholdtes der to år i træk – og med stor succes – koncert

Indelukket. Derfor arrangerede vi sejltur på

med Beatlesgruppen Rubber Band. Samtidig blev ca.

Silkeborgsøerne lørdag aften.

N J E

1 9

9

Aktiviteterne blev yderligere udvidet i 1986, da

arrangere varierede fester. Også uden for klubhuset

I

7

også på programmet.

gang strakte sig over en hel weekend med indledende

L

SILKEBORG: Neptun Bryggeriet sælger sine bygninger ved Søgade i Silkeborg, og der indrettes ejerlejligheder Gl. Skovridergård overtages af Venstres Ungdoms landsorganisation

23


24 24


THE YOUNG ONES. “Hvornår var det mon nu det var?”.

25 25


T I D

1980

S L I N J

Sovjetunionen invaderer Afghanistan Dansk Sojakagefabrik på Islands Brygge sprænger i luften

E

Skt. Gotthardtunnelen, verdens på det tidspunkt længste vejtunnel, indvies i Schweiz

1

Dirch Passer, dansk skuespiller, dør (født 1926)

9

FORMÆNDENE HAR ORDET - for en forholdsvis kort bemærkning

Organisationsplanen hindring for anarki Man må vel hårdt presset erkende, at arven efter Knud den Store var svær at løfte, da det langt om længe

John Lennon, engelsk musiker. myrdes (født 1940)

8 0

74’s til B læum t e ev ubi Skr års j 25

lykkedes at få den gamle kæmpe til at vige formandspladsen. Belastningen fra et hårdt liv - kombineret med historiens talrige uheldige episoder - havde fået den

Jørgen Hansen stopper Hans Henrik Palm i 9. omgang af den første EM-kamp mellem to danske boksere

tidligere formand til at erkende, at han ikke længere var nogen årsunge. Dog havde han trods sin høje alder bibeholdt en imponerende forplantningsevne. En evne,

Kliché udgiver deres første album Supertanker

der desværre havde den uheldige bivirkning, at et muntert og lystigt weekendliv pludselig var forbi, og

SILKEBORG Restaurant Kronhjorten i Tværgade hærges af en brand. Der sker skade for ca. 5. mill. kroner Jyske Bank overtager Finansbanken og bliver dermed landets sjette største bank

26

langt alvorligere forhold trængte sig på. Det var tid at gå fra Knud den Store til Knud den Tidligere.

Niels-Henrik Buch B74-formand 1988 - 92

Den første udfordring som nyvalgt formand bestod i at erkende, at anarki og kaos også er en form for organisation. Dette forhold er karakteristisk for


T

De nyrenoverede lokaler havde tilsyneladende appel til andre end klubbens medlemmer, idet vi i en periode

ingen og kaos

S L

stoppede, da indbrudstyven - ved hjælp af et sindrigt

Grækenland optages i EU

overvågningssystem - måtte se sig selv foreviget på

Ronald Reagan afløser Jimmy Carter som amerikansk præsident

video. Ret så imponerende når man tænker på, at dette foregik i videoens absolutte barndom. I lange perioder var tiden præget af usikkerhed om B74 Silkeborgs fortsatte placering på Silkeborg Stadion

kultur og med tiden er vokset sig så stor, at det bliver

- idet der var planer om at udlægge området til

nødvendigt at få lidt styr på stumperne. I denne

boligbyggeri. Det lykkedes dog blandt andet ved

sammenhæng fødtes den første og senere så berømte/

ihærdigt lobbyarbejde at bremse disse planer på

berygtede organisationsplan for B74 Silkeborg.

idéstadiet.

Et af de store projekter i perioden var en

Klubbens udvikling var i dette tidsrum kendetegnet

gennemgribende renovering af de velkendte,

ved karakteristiske ungdomsproblemer som vokseværk,

gennemtestede og atmosfære- og odeurfyldte

nippedrikken og oprør mod autoriteter som UK,

klublokaler kendt under betegnelsen Sumpen. Det var

anførere, barpersonale og formænd. Men i dette

et stort arbejde, hvor mange hænder løftede i flok med

ungdomsoprør skabtes også B74 klubsang, Riposten,

et meget imponerende resultat til følge. Renoveringen

Hejre Cup og foreningens første æresmedlem kåredes.

De første tilfælde af det, der senere skal blive kendt som aids, rapporteres i Los Angeles Diana Spencer gifter sig med Charles Windsor. De er også kendt som Prinsesse Diana og Prins Charles

SILKEBORG:

stikkontakter/strømudtag pr. løbende meter elkabel.

næste i en forhåbentlig lang række af formænd for B74

Ombygningen blev behørigt fejret ved en flot reception

Silkeborg.

Vejlsøhus (tidligere Silkeborg Sanatorium) tages i brug af Åndsvageforsorgen

N J E

1 9

1

Det var derfor ikke uden et vist vemod samt en smule stolthed, at jeg overdrog formandshvervet til den

I

8

Bob Marley, jamaicansk reggaemusiker, dør (født 1945)

Midtjyllands smukkeste bar og en dansk rekord i antal

med mange rigtig fornemme gæster.

D

1981

var udsat for en lang række indbrud. Indbrudene

organisationer, der er udsprunget af en iværksætter­

var blandt andet karakteriseret ved mere plads,

I

Arkade-Centret i Vestergade åbner

27


T I D

FORMÆNDENE HAR ORDET

1982 Commodore 64 bliver lanceret, hvorved hjemmecomputer revolutionen blev sat i gang

S L I

KLUBHUS udviklingen

Falklandskrigen indledes med Argentinas invasion af Falklandsøerne

N J

Poul Schlüter bliver leder af en borgerlig koalitionsregering

E

De første compact discs sættes til salg i Tyskland

1

Den svenske skiløber Ingemar Stenmark skriver skihistori­e, da han vinder sin sejr nr. 63 i World Cuppen, og bliver den mest vindende nogensinde

9 8 2

Italien vinder VM i fodbold i Spanien Michael Jackson udgiver albummet “Thriller”

Blå bog

SILKEBORG:

Formand finn Finn Herlev Formand fra februar 1992

Arena-biograferne i det nordlige Silkeborg, der drives af AOF, lukkes Rampelys på Bindslevs Plads tages i brug for første gang som aktivitets- og kulturhus

Finn Herlev B74-formand 1992 - 2008

28

Selv om jeg havde været med i bestyrelses­arbejdet i 16 år, da jeg overtog formandsposten efter Niels-Henrik, havde jeg ikke drømt om, at jeg skulle føre klubben ind i det næste årtusinde som formand. Faktisk var jeg blot en nødløsning, da NielsHenrik overraskende trak sig tilbage i 1992. Men tiden gik, og snart fødtes planerne om et klubhus ”over jorden”. Fra det tidspunkt blev det meste af bestyrelsens tid brugt på disse planer. Resultatet kender vi alle, men før vi kunne indbyde til reception i februar 1995, var der brugt rigtig mange ressourcer. De første planer var at bygge eget klubhus. Vi nåede at sende ansøgning til kommunen om en byggegrund på stadion­området. Men da Marienlundsvej 33 blev sat til salg, skulle der


T

-

for en forholdsvis kort bemærkning

I

- og nu tager for alvor fart handles hurtigt. Efter lange og intense drøftelser i bestyrelsen, blev vi enige om at arbejde videre med planerne om at købe dette hus og omdanne det til klubhus. Beliggenheden var/er suveræn. Der blev lavet budgetter med forskellige forudsætninger. Der blev forhandlet med kommunen. Der blev lavet slutseddel, som var betinget af godkendelse fra kommunen og ikke mindst en vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling. Denne vigtige generalforsamling blev afholdt i efteråret 1994. Der var et enormt fremmøde, heriblandt flere skeptikere, som satte deres præg på generalforsamlingen. Et stort flertal endte heldigvis med at stemme for huskøbet. Herefter kunne det store arbejde med at ændre huset fra et parcelhus til et klubhus gå i gang. Mange B74’ere deltog i dette arbejde med et flot

’s B74 um l i t t æ eve ubil Skr års j 25

resultat til følge. Siden har klubhuset dannet rammerne om et godt klubliv. I 1998 blev der føjet endnu et kapitel til klub­husets historie, idet vi kunne tage vores nye og flotte boldrum i brug. B74 fik således ydre rammer til det næste århundrede – eller i hvert fald årti. Nu skulle der igen bruges mere energi på det sportslige område. Et område som de seneste par år havde været lidt nedprioriteret i bestyrelsen. I erkendelse heraf gennemførte vi en organisationsændring, som gav større plads til det sportslige element. Helt konkret blev der nedsat et sportsudvalg, hvis primære opgave var at gøre det lettere, sjovere og mere attraktivt at spille bold i B74. Udvalget bestod af aktive spillere heraf flere unge, som kom til at præge klubben i fremtiden. Dette betød, at boldspillet igen fik en central plads i B74’s profil.

D

1983

S

BZ’ere i Allotria-huset på Nørrebro i København snyder politiet, der stormer huset med 400 betjente – forberedt på kamp Grøn Koncert afholdes for første gang på Løkken Stadion

L I N J E

USA invaderer Grenada Med mål af Preben Elkjær og Allan Simonsen besejrer Danmarks fodboldlandshold Grækenland 2-0 i Athen og kvalificerer sig derved til EM 1984

1 9 8 3

Gry vinder Dansk Melodi Grand Prix med nummeret ‘Kloden drejer’, og gør sig bemærket med sit karakteristiske rejehop

SILKEBORG: Frydenslund Plejehjem indvies Silkeborg Fjernvarmeværk er bygget om til kulfyring og tages i brug i den nye form

29


T I D S L

1984 Mindst 1.700 omkommer og 20.000 skades som følge af en ulykke ved den amerikanskejede insektgiftfabrik Union Carbide i Bhopal i Indien

I N J E

I min formandsperiode var de sportslige resultater meget svingende. Jeg ”overtog” to serie 5 hold samt et serie 6 hold. To år efter havde klubben et hold i serie 3, to i serie 5 og et i serie 6. Siden har førsteholdet været i serie 4 eller 3. (og en enkelt sæson i seri 2, red.) Kun vores damehold har hjemført et mesterskab. Det skete i 1997, hvor holdet blev amtsmestre i DGI-regi.

Håndboldholdene førte en lidt tilbagetrukken tilværelse i B74 med et enkelt hold i henholdsvis dame- og herrerækken. Jeg er stolt over at have været med i hele B74’s udvikling fra en lille klub med få medlemmer til det, klubben er i dag. Jeg vil altid være 74’er også efter jeg har overladt formandsposten til en anden.

1 9

Gotha Andersen, dansk skuespiller og skolelærer, dør (født 1921)

8 4

Simon Spies, dansk rejsekonge, dør (født 1921) Sommer-OL afholdes i Los Angeles i Californien i USA Kim Larsen hitter stort med pladen Midt om Natten, med musik fra filmen af samme navn.

SILKEBORG: Hærens Konstabel- og Korporalforening overtager kursus- og konferencecentret Gl. Skovridergård i Silkeborg efter Venstres Ungdom Karneval i Silkeborg besøges af en halv snes tusinde mennesker

30

Jo, Kræn. Det er faktisk meningen, at man skal aflevere bolden - endda også under fodboldkampen... bare en gang i mellem.


Domicilet.

31


T I

1985

D S L I N

På Heysel Stadion i Bruxelles udbryder der massepanik på tilskuerpladserne under finalen i European Champion Clubs’ Cup mellem Liverpool FC og Juventus. 39 mennesker omkommer

J

Det grønlandske flag hejses for første gang på Grønlands nationaldag, 21. juni

E

1 9 8 5

Færgen Peder Paars indsættes på ruten Århus-Kalundborg Poul Reichhardt, dansk skuespiller, dør (født 1913) Kirsten og Søren vinder Dansk Melodi Grand Prix med nummeret Sku’ Du Spør’ Fra No’en Dire Straits udgiver deres album Brothers In Arms

lex

B74 Youth Comp

B74 anno 2024 Det er en af de der sommerdage, man bare ikke kan få

skal ned til Aqua Paradiset”, grynter Købmanden og

nok af. Den danske del af Europæisk Meteorologisk

klager sig igen over en podagra, der får Kaptajn Vom til

Institut (EMI) melder om endnu en rekordsommer.

at ligne en cølibatramt abbedisse. Nylig hjemvendt fra

2024 er den varmeste sommer i 250 år.

sit skiparadis i Alperne kan han konstatere, at alt er,

De mange soldrevne køretøjer og luftslæder uden

som det plejer. De store ejendomskomplekser, som i

SILKEBORG:

for Marienlundsvej 33 vidner om et stort fremmøde i

2017 blev bygget for at huse sydbyhungrende

Radio Silkeborg indleder sine regelmæssige udsendelser

gårdhaven.

silkeborgensere, knejser nu stolt i B74’s baghave.

Silkeborg Posthus ved Kejlstrupvej indvies

32

”Det er fanme snart ikke til at komme over rundkørslen herude, med alle de biler der efterhånden

”Men det var sgu mere økologisk, da vi spillede 7-mands veteranbold lige herude på den lille bane”,


T

tænker Holger og savner pludselig den autoritet, som

I

dommerfløjten gav ham. Det at dømme er han dog

1986

holdt op med. Sidste gang han dømte, en med fløjten, da han ville markere et klokkeklart frispark Ja, meget er sket siden 40 års jubilæumsåret. To

nyrenoveret omklædningsrum til lige ved siden af

Købmanden opdager, at man skal se sig for, inden man går ud i rundkørslen ved klubhuset.

klubhuset. Fubs, mens han diskret prøver at drikke Fru Helle billig med et glas tempereret Cote De Farly (indkøbt af klubbens chefindkøber og indkøbsstrateg i NettoNu ser verden sådan ud, at gennemsnitsdanskeren Holgers dommerdrøm.

kunne kalde sig Sovjetunionen. SIF spiller i Euroligaens 4. bedste række på et kun

skal betale overskridelserne.

J

Rumfærgen Challenger eksploderer under opsendelse

E

Den svenske statsminister Olof Palme udsættes for et skudattentat

1 9

Kim Larsen udsender albummet Forklædt Som Voksen

bliver 92 år, Rusland har lige annekteret Kasakhstan og

eskaleret, og ingen nu kan blive enige om, hvem der

N

Argentina vinder fodbold i Mexico

kæden, Søren Buch).

trekvartfærdigt stadion, fordi omkostningerne var

I

Ved atomulykken i Tjernobyl eksploderer en atomreaktor og udløser radioaktiv forurening over store områder af Sovjetunionen og det øvrige nordlige Europa

”Vi har sgu gjort det godt”, tænker næstformand

Tadsjikistan og mangler kun Baltikum for igen at

L

Halleys komet kan ses på himlen. Næste gang bliver i år 2061

til Troels Witter.

største seniorklub nu over, og der er kommet et

S

Spanien og Portugal bliver medlemmer af EU

septemberaften i ’20, smuttede tænderne ud sammen

kunststofbaner med det fineste lysanlæg råder Jyllands

D

Efter et obligatorisk besøg hos plastikkirurg Ole Sonne dukker Fubs og Helle op i klubhuset.

SILKEBORG: Jyske Bank køber kursusog konferencecentret Gl. Skovridergård Stassano standser sin produktion. Søholthallen indvies

33

8 6


T

Men i B74’s livscyklus er der ikke sket noget

I

’22 fået en benforlængende operation, som var kommet i

synderligt. Alle har deres vante roller og lever til fulde

stand efter et tårevædet brev til statsministeriets

(so to speak) op til dem. Det går jo godt, og med købet

departementschef Jens Werner om at få staten til at

L

af endnu et boligkompleks til at huse klubbens unge

betale for den forholdsvis nye, dyre operation.

I

mennesker, har Mureren med tårer i øjnene kunnet

Selvsamme departementschef havde i ’21 frasagt sig

N

kigge på bankkontoen og gnide sig i sine små fedtede

sine oprigtige efternavne, Hegelund Jensen, og hedder

J

fingre. Fedt at se et syvcifret tal på kontoen. Selvom det

nu Werner til efternavn. Ansøgningen var gået glat

E

selvfølgelig stadig gør ondt at tænke på, at Støtten og

igennem, da han under bordet var blevet lovet en plads

selve klubben blev lagt sammen på den forfærdelige

ved bestyrelsesbordet til 50 års jubilæumsfesten i B74

generalforsamling i ’18, hvor ”den lille

Musik- og Teaterhus den 15. november 2024.

selvpromoverende formand”, foreslog dette tiltag. Tænk

“Dansetrolden” blev han spøgefuldt kaldt på Borgens

sig, at man kunne forvente sådan et bagholdsangreb fra

gange.

D

1987

S

1 9 8 7

Mathias Rust lander på Den Røde Plads i Moskva Aktiekurserne på Wall Street falder med 22,61%, hvilket er det største fald nogensinde på en enkelt dag Michael Jackson udgiver Bad (album)

SILKEBORG:

Men Bruno er stolt over sine nu 2 meter og 14.

sin egen bror! Lågen går op, og ind kommer Bruno stavrende på sine to nye benimplantater. Den før så lille fyr, havde i

Første rundkørsel i Silkeborg tages i brug

Ganske vist har han til tider svært ved at styre de gigantiske aluminiumsstolper, men glæden over den Bruno har foretræde hos departementschef Werner.

Silkeborgs første vindmøllepark, fire møller i Lemming, indvies

Bruno på vej til operationsbordet.

Mureren og Købmanden gør kassen op, inden Støtteforeningen og klubben fusionerer.

34


T

lodrette opstigen mod himlen overstråler langt dette mindre problem.

Brunos Little Helper støver hegn af på Vejlbovej.

”Jamen det er jo min tidligere nabo”, ytrer Sjæfen

I D

1988

S

glædestrålende og klør sig voldsomt i det i forvejen

L

høje garn. Det er et tegn på, at eftermiddagen i klubben

I

er blevet lidt længere end først antaget.

N

”Hvorfor flytter du ikke snart over i vores lille olde-kolle?”. Det, vores ven her henviser til, er det faktum, at udover ungdomsboligerne er klubben også i

J

Sjæfens strithår anno 2024.

E

besiddelse af en ejendom, der fungerer som

1

aftægtsbolig for B 74’ere på 70+.

9 Det berømte hvide spir på Møns Klint, Sommerspiret, styrter i havet

”Kan ikke endnu”, svarer tometermanden. ”Der er stadig noget hegn nede i haven, der skal støves af ”. Folk begynder lige så stille at strømme til. Klubbens

Pan Am flight 103 sprænges i luften af terrorister over Lockerbie i Skotland

ærkerivalerne fra Sydbyen, SKS. En sejr her, og ligaens 6. bedste række er så godt som sikker.

8

TV 2 har premiere og bryder dermed DR’s monopol

førstehold har en vigtig kamp denne lørdag mod oprykningen til gruppekampene om en plads i Euro­

8

Mike Koch mener ikke, det kan gå galt i dagens kamp mod SKS.

Sommer-OL i Seoul i Sydkorea

”Jeg tror på det i dag”, udtaler topscorer Mike Koch. ”Vi har holdet til det, og med vores balancespiller og

SILKEBORG:

den falske 9’er i topform, kan det ikke gå galt”.

Søhøjlandets Presseklub stiftes

Bislev og Svenne kommer under stor tumult og arm i arm ud i gårdhaven og bekendtgør, at det har været en hård dag i ’Hulen’. I Svennes T-shirt glimter guldnålen,

Førsteholdets taktikmøde.

Sidste avis trykkes af den gamle trykpresse på Vestergade

35


som et tegn på, at han er Regionshospitalet mest

blive ved med at krænge strømperne”. Med tårer i

indlagte person i både ’22 og ’23.

øjnene giver Bissen ham ret og åbner en pilsner til ham.

Efter at have placeret Svenne mellem Hårhøsse, som

Svenne er godt tilfreds med at være “Region Midts mest indlagte person i 2022 og 2023”.

Ind ad Perleporten træder nu sponsoransvarlig

i ’21 havde lagt hoved til en hårtransplantation med

Risvig. Som i et højtbesunget heltekvad bekendtgør

Købmandens ryghår som grundmateriale, og Fubs’ nu

han, at han endnu engang har lånt sin mekanikers elbil,

halvsnaldrede og smågrinende Fru Helle, tager Bissen

da hans egen minihelikopter ikke kunne starte fra

selv vagten i baren. Hans håndgangne væbner, Morten

helioporten i Hobro her til eftermiddag.

ex-Hestehale, kommer op nede fra vaskerummene,

” Det var vist noget med rotorbladene”, mumler han,

stiller sig i baren og proklamerer for 14. gang den dag,

mens han med øjnene stirrende mod et imaginært

”at det da for satan ikke kan være rigtigt, at de skal

punkt i loftet nedsvælger en kold fadøl. ”Så kan jeg også

Bislev kommenterer verdenssituationen. Bente siger til Morten, at han bare kan blive i klubhuset et par timer. Høsse med Købmandshår langt ned ad nakken

36


lige sige, at Mærsk i øvrigt lige er blevet sponsor. De

han kender de unger ret, skal vi over på stadion og

ville ikke stå tilbage for Hjejleselskabet - og apropos

spille bold.

hjejle, så har Bente sagt, at jeg bare kan blive et par

”Hold kæft en go’ dag”, tænker han igen for sig selv

timer”, siger den flotte fyr og fortrækker mod

og letter på kasketten med Leeds’ 2020-mesterskabs­

toiletterne for at forrette sin nødtørft.

logo, for at sige farvel til den farverige flok på dette

Endnu en dag i B74’s klubhus er ved at gå på hæld for nogle og ved at starte for andre. Stålanden, aka Formanden/Mørk (her henvises til hårfarven), stiller sig et øjeblik hen til rækværket og lader tankerne flyve. For 10 år siden var der her grønne fodboldbaner og

specielle sted i Sydbyen. ”Kom Coco”, mumler den lille bastante mandsling og går med små korte skridt ud i solnedgangen... Thomas Mørk, Fremtidsformand.

Coco glæder sig til at komme i klubben.

masser af luft. Nu ser han i stedet 5-etagers boligkomplekser, et plejehjem og punkthuse, hvor der dengang var grusbane. Hvor det gamle Mascot Park lå, er der nu, som før beskrevet, to kunststofbaner med lys. Meget har ændret sig, men ikke ånden og stemningen i klubben. Bevares, mange er kommet til, men det er lige som om, at når de kommer her, så penetrerer klubånden osmotisk alle celler i kroppen og spreder budskabet til hele organismen. ”Joh”, tænker formanden. “Det bliver også et kanon 50 års jubilæum”. Det er tid at komme hjem og grille. Drengene, deres koner og børnebørnene kommer og spiser med, og hvis

37 37


Klubbens man

38


ge ansigter Det er ikke altid til at finde en grimasse, der kan passe - men man kan da i det mindste forsøge...

39


Vi forestiller os aldrig, at folk dør. De er bare i klubben. Og så sker det alligevel - i løbet af de 40 år har vi måttet sige et sidste farvel til alt for mange B74’ere - hver gang har det været en svær afsked med en god klubkammerat. Klublivet går videre, og i det lever også mindet om dem, der har været med til at gøre B74 til noget særligt. Vi har i B74’s fotoarkiv fundet portrætter af nogle af de nu afdøde, der har betydet rigtig meget for klubben. De ville med garanti også have været med helt fremme i jubilæums-festivitasen, hvis de havde været her endnu... Dødeligheden i B74 er i øvrigt opgjort til præcis den samme som i byens andre fodboldklubber: 100 pct.

40

Svend Dellepude Thorup.

Godsforvalter Jørgen Risvig Michael Klein


Poul Mojn Jørgensen.

Torben Møller.

Kate Sam Sørensen.

Knud “Gud” Larsen.

øde De d ve! e le læng

41


Er livet ikke herligt?

Djengis Fiz Khan.

Den ældste er ude til højre.

42

Når mænd elsker...


Bissen og Bumsen. Nu med airbag.

Kim fod (i anledning af jubilæet i skjorte anno 1974) med sit beskedne lod i livet. Godt 40 - og for længst fed og færdig.

LYRICS: “The King will leave the building now. Connie just called the clubphone to say, she loves him. And she means it from the bottom of her heart.”

43


Mureren giver en “thumbs up”! Kassen stemmer.

Mange har det svært, men Høsse tarteletter’...

44


Ja, mit

så Jeg ok da : li pas gner foto .

Sur i dag. Sur i går. Sur igen i morgen...

Tæt på en ud-af-kroppenoplevelse....

45 45


Har de aldrig hørt om snavekontrol?

Og sĂĽ siger

aldrig

46


man, at billeder

lyver...

Han n책ede toget. Gudskelov.

Hvad/hvem er dette?

47 47


Hvorfor give 15 kroner, nĂĽr man kan tage sine egne med?

48

Klubbens mest pĂĽlidelige skridttĂŚller.


3

“ Somebody’s got nose for trouble

4

6

Rødskjorterne fraktionerer...

49


En ven er en person, som ved alt om dig... - og alligevel holder af dig.

Der går aldrig røg af en brandmajor, uden røgen har været en tur rundt om lungerne.

50

Har vi det godt, eller hva’?


Brødrene Højlev. Næst efter veteranbold er sådan en liter koldt vand den bedste kur mod tømmermænd.

51


Mon nogen kan gætte, hvor Skoen trykker?

52 52

“All dressed up, but no where to go...”

4

Ledsaget udgang...


53 53


Formand Finns første botox.

Med 40 B74-år på kilometertælleren trænger klubbens aboriginals naturligvis til et facelift ind i mellem. Billederne på dette opslag afslører, at en håndfuld af dem er så forfængelige, at de gerne går til yderligheder, bare der er et desperat håb om at bevare ungdommens letog skønhed.

54


Peter Villa i en kategori helt for sig selv.

Doktor Mulle af Waleskringlen.

AFSLØRING: Det er ikke studenterhuen, der trykker ham.

“Vis mig en mand, der ikke drikker, og jeg skal bevise, at han er halv kamel.”

55


Måske var det fordi kæresten kunne mærke, at manden blev i godt humør af at komme i klubben, at der pludselig også var kvindefodbold på programmet i B74. Det gjorde meget godt for stemningen i klubben, men var også en praktisk udfordring, f.eks. skulle der indrettes dametoilet i det nye klubhus. Det sagde sig selv, at den årlige Hjejle Cup med kvindernes indtog blev udvidet med en Hejre Cup...

56

Hejrerne


Old Ladies A-team.

Lapis, saxus, papyrus (sten, saks, papir).

57


Måske bliver klubben en dag overtaget af et hold gråhårede kvinder?

Vi er de kvinder, vores mænd advarede os imod Man kender ikke disse kvinder, før man har mødt dem i en fodboldkamp

58


Disse kvinder bliver ofte undervurderet, fordi de er sĂĽ smukke

Engel i klubben, djĂŚvel i hjemmet

59


“Det er skidegodt, det hårfjerningsmiddel til mænd...”

60 60


Tre flotte eksemplarer af den feminine del af Homo Erectus, som brystbombede for B74 i kvinderĂŚkken for ĂĽr tilbage.

61


3

... og s책 skal vi have en ordentlig smasker!

3 3

62

3

Jens Drejer Husted. I de trykte medier med volumekontrollen p책 mute


Made in Denmark..

Jeg sagde jo, at vi skulle købe det hus!

Mak

e me

smile

.

63


I Madame Tussauds rædselskabinet.

64 64

Hellere sved end tænders gnidsel...

Mr. Melitta filtrer fiskesnøren ud.

Til landsmøde i Dansk Herremoderåd.


Skønhedens mange forskellige udtryk

Chili Kong Carne

Faktor 50.

Her udvider Netto.

65


Afslapning efter en hård omgang træning.

Overrækkelse af diplom for bestået eksamen i bagskidekundskab.

66

“Vi indtager aldrig mere John Villadsens berigede fuldfoder.”


Rigtige venner..!

... og så siger man, burhøns har det hårdt?!

67


A F S L U T N I N G S F E S T E R

68

Kvindeholdets første kontraktspiller.

Sekretær i Herre­ moderådet, M-K.

De syr deres tøj selv.

4


Hvis piger så godt ka’ li’ dyr, hvorfor ka’ de så ikke li’ gamle grise?

Pokalen med de røde ører...

69 69


En B74-afslutningsfest har efterhånden udviklet sig til en begivenhed på linje med Eurovision Song Contest på Refshaleøen. Men heldigvis er der bedre styr på det praktiske, takket være de dygtige hjælpere.

Købmandssønnerne opfandt ikke den dybe tallerken, men var først med den omvendte madpyramide.

Danmarks dyreste folkekøkken.

70

Opvaskens overmænd.

De Store har leveret musikken til mange af B74’s afslutningsfester.


Ingen fester som os Vi har haft afslutningsfester, og så har vi haft

sikkert også mange af jer andre - husker bedst, er

fantastiske afslutningsfester.

tombolahjulet, som en af Blind-brødrene blev

Det startede egentlig tilbage for mange år

hægtet fast på, drejet rundt, hvorefter han skulle

siden, hvor Kai Veng foreslog, om der ikke skulle

svare på et af Jens Verners spørgsmål. 2 gange!!

ske noget sjovt til afslutningsfesten. Så den spæde

Vanvittigt og så meget John F.

start blev en lettere mislykket parodi på Jørgen de

Men det, der står mit hjerte nærmest, er den

Mylius, der skulle dele præmier ud... men det blev

gang, vi i festudvalget mimede ’We are The

startskuddet til noget stort!

Champignons’ af Queen, som en hyldest til

Det eskalerede, da John F kom ind i udvalget.

klubben. Der må jeg ærligt indrømme, at jeg

Hans skæve ideér - og ikke mindst hans lyst til at

havde en klump i halsen deroppe på scenen foran

føre det ud i livet - gjorde, at man de næste mange

200 mennesker.

år så meget frem til var afslutningsfesterne, for:

Vi glæder os stadig til disse afslutningsfester,

’hvad havde tågehornene nu tænkt på’. Jeg kan i flæng

og i skrivende stund er der solgt omkring 200

nævne: Interview i den røde sofa, Lykkehjulet med

billetter til jubilæumsfesten, og priserne stiger i

Søren Fæster som Kategorina, gabestokken,

rekordfart på det sorte marked. Og tro mig

Melodi Grand Prix, Admiralens vise, besøg af en

venner: Der er ingen, der laver afslutningsfester,

Harley Davison med Sjæfen som kølerfigur, Hr.

som vi gør. Andre stirrer måbende på mig, når jeg

Gren, en underlig fyr (en form for grantræ med

siger, at vi bliver 200+, og det er med spisning,

alle mulige og umulige dingenoter som bekendt­

underholdning, ledsagere og masser af go’ og

gjorde, når et svar i quizen var rigtig). Og jeg

dansevenlig musik. Jeg glæder mig i hvert fald.

kunne blive ved, men de to ting som jeg - og

Finn Holger har fundet sig selv.

Mørk, tidligere festudvalgsmedlem

71 71


Lunden var naturligvis også rammen om klubbens uforglemmelige 25 års jubilæum, der blandt andet fik hilsner fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe (aka Henrik Fjelgaard) og admiral PK fra HMS Pinafore - alt imens de røde flag smældede, og sultens slavehær rejste sig til kamp om buffetens herligheder.

72

Så kan det ikke blive mere nationalt.

Tre vise mænd med løs pære...


Op at stü for søens folk

73 73


B74 har også haft HÅNGBÅLD B74 har ikke altid kun haft fodbold som boldsport. Håndbold var i en del år en væsentlig del af sportspaletten. I mange år turnerede typisk ikke-fodboldspillende B74’ere rundt i diverse haller i det nære opland, hvor de gav de måbende masser en opvisning i dette ædle boldspil. Klarest står vel det øjeblik, hvor Købmanden - for Gud ved hvilken gang - blev udvist efter en eller anden tåkrummende batalje. Stærkt ophidset og med

74

håret strittende ud til alle sider

nedkaldte han fatwaer over både

Så mens denne absurde blanding

afførte han sig de flagrende

dommer­standen og håndbold-

af Den afskyelige Snemand og

også haft kvindehåndebold med

gevandter, som han smykkede

sporten som helhed. Flere af os

Kasper Hvidt indlod sig på en

stor succes, men de tog desværre

sig med i målet. Stærkt

der var til stede, mente nu nok, at

verbal disputs med de grinende

aldrig ved lære af Købmanden

bandende og ildrød i hovedet og

det havde været nok at aflevere

tilskuere, måtte vi andre

og smed tøjet i arrigskab. Pæne

kun iført tangatrusser samt

trøjen til sin søn, som overtog

stiltiende tænke, at sådan kan

dygtige piger var de, og

albue-og knæbeskyttere,

målmandsposten.

håndbold så også være.

håndbold kunne de spille.

Og ja, vi har da selvfølgelig


Hajer - nu med kugler og baller Poolbordet i klubhuset har gennem

Diplomerne for de vundne titler

årene lagt klæde til en stribe af

pryder væggen ved pool-bordet, men

spændende opgør, og hvert år - så

de mest fantastiske beretninger

godt som - har de grådigste af

knytter sig på bedste B74-maner

hajerne dystet om at vinde titlen som

naturligvis til, hvordan det er

Årets Makker Pool-par.

lykkedes at tabe en ellers sikker sejr på gulvet.

75


Morten Bruun

B74 og fodboldens andre stjerner Mærkværdigt nok har B74 også tiltrukket en rad af kendte fodbold-personligheder, som så blandt andet er blevet portrætteret i RIPOSTEN. Her er det lykkedes for tre af dem af blive fotograferet sammen med B74’s formand.

Michael Hansen

76 76

Sepp Piontek


Det er måske de færreste der ved, at Henrik Tømrer Pedersen var medlem af B74 sideløbende med, at han var på kontrakt med Bolton i Premier League. Men sådan forholder det sig faktisk. Her er beviset, hjembragt fra Reebok Stadium af Tømrerens fætre, Ole og Ib Sam.

Tømreren har bevaret sin tætte kontakt til klubben - blandt andet ved at overtage Sports­pub Målet, der har været en sikker og fast sponsor helt fra klubbens første år, hvor det var Julia og Bjarne Jensen, der drev det dejlige værtshus.

77


ÆRESMEDLEMSTRÆF. De tre første af klubbens æresmedlemmer fotograferet ved det den gang splinternye klubhus. Fra venstre:Svenne, Knud Gud og Nieller.

78

B74 har også givet den som trendsetter i modeverdenen. Ofte har bestyrelsen ofret sig i den forbindelse og testet diverse tekstiler for at afgøre, om det nu også er noget for den almindelige B74’er.


25.000 fra Tuborgfonden til klubbens arbejde.

Øl smager nu bedst, når man synes, man fortjener den...

Morten tager godt imod de besøgende fra B74’s afrikanske forbindelse.

Fodbold­ halstørklæder hjembragt af B74’ere, der har været til fodbold i næsten alle verdens afkroge.

79


VASKEKONER Fy og Bi, Gøg og Gokke, Fogh og Bush. Komiske par som det ligger lige for at sammenligne med B74’s vaskekoner, Poul Erik Koch og Morten Hestehale, gennem mange år en fast institution i B74’s klubhus. De havde påtaget sig ansvaret for en stor del af de praktiske gøremål i huset, herunder især vaskning og klargøring af spillertøj til de efterhånden mange hold, der kæmper for klubbens ære på grønsværen. Torsdag var de to altid særlig godt forberedt, for det er den dag, Carlsberg-Tuborgs ølleverancer kommer i hus, og når den opgave var løst, kunne det meget vel ske, at evalueringen af dagen udviklede sig sådan, at de to fik en meget lang arbejdsdag... Poul-Erik Koch

80

Morten Hestehale

KURT KOM FORBI. I mange år eksisterede der et helt særligt og varmt venskab mellem Herfølge Boldklub og B74. Den historie startede med, at Herfølges superliga­ trup var strandet i Silkeborg uden mulighed for at se den tv-kamp, de havde set frem til. Da Sjæfen mødte de nødstedte, inviterede han dem naturligvis i klubben, og det udviklede sig derefter til en tradition, at både spillere og fans fra Herfølge besøgte klubhuset, når SIF og HB mødtes i Silkeborg. En af Hærfuglene, Kurt, gjorde noget ekstra ud af besøget, og han var hver gang dybt involveret i B74’s klubliv. På den måde fik udtrykket “Kurt kom forbi” en helt særlig betydning ved baren.

BESØG AF HERR OG FRU FØLGE. Der gik hurtigt lyd om venskabet mellem Herfølge og B74, og Tips-bladet dukkede op ved et af besøgene for at lave en reportage fra aftenen, hvor der var kræset for Herfølgedrengene med god mad, hyggeligt samvær og gratis billardbord. Et af de billeder, der blev bragt i Tipsbladet, var dette, hvor Sjæfen præsenterer koryfæerne fra det syvmands-hold, hvorpå han selv sluttede sin aktive karriere. Senere tog Herfølge Boldklub imod B74 på flotteste vis, da vi sendte en bus med klubmedlemmer til Herfølge Stadion for at følge kampen mod SIF. Vi var de første gæster i den dengang helt nye lounge, og B74’erne kunne bagefter forsikre Hærfuglene om, at fadølsanlæggene fungerede fuldstændig efter hensigten.


Don Søren

I

For de skisportsinteresserede B74’ere er der så godt som hvert år et tilbud om at komme med på nogle helt uforglemmelige skiture. For nogle deltagere har det dog alligevel knebet en anelse med hukommelsen bagefter...

Kræn på besøg hos sit oldebarn.

Don Søren II

Klubbens første cykelstativ

81


Få minutter ind i 2. halvleg. West Ham fører 2-0, og så er der straffespark til Man. U. Wayne Rooney skal eksekvere... Det lugtede lidt af en overraskelse, men efter Rooneys scoring satte De røde Djævle sig på kampen, og den endte 2-4. Det gik - lidt - ud over stemningen på den nærliggende pub efter kampen.

RYF REJSER & RyfReisen Bank Lørdagshundeklubbens tipsgevinster var efterhånden blevet så store, at man så sig om efter steder at bruge formuen, og her meldte RYF REJSER og tournalist Lodahi sig hurtigt på banen. RYF REJSER har de sidste fire år arrangeret ture til europæiske fodboldmekkaer, og den femte RYFtur er på vej. Inspirereret af bankskandalerne har også RYF Reisen Bank set dagens lys. Hvorfor holde sig tilbage, når man i finanssektoren kan slippe af sted med stort set alt?

Så hygger vi.

82


Billederne på dette opslag stammer fra RYF REJSER’s første tur, der gik til Upton Park, hvor West Han United tog imod Manchester United

Hundeklubbens Sanitets Service.

Om Mulle gerne vil være festens midtpunkt?

Swingin’ London.

83


Wonderbra og støttestrømper

84


Ich bin ein Tyroler mit Bier und Schnitzel - genau ”

“Kan vi ikke komme til oktoberfest, så må Oktoberfesten komme til os”. Det blev til et brag af en tyrolertur ombord på Mågen, hvis kaptajn mod alle odds formåede at få samtlige B74’ere hjem i smult vande. Vi lader billederne tale for sig selv.

85


VM i Båld Indefodbold - det varmer i en kold tid, og selvom indefodbold er en teknisk krævende disciplin, kan vi også godt være med

DET VAR SÅ TÆT PÅ! - er der to der står sammen i europæisk fodbold, så er det F og Bayern München.

86

År efter år har B74 vundet samtlige titler.


“...og vinder af næstformandens fadbamse blev:...”

Nederlaget analyseres.

Striber slanker.

87 87


40 år med hver sin version af skøre, sjove og udfordrende sæsonafslutninger for de forskellige B74hold. Det er egentlig helt forkert at nævne nogle frem for andre, for hvert hold synes selvfølgelig, at netop deres måde at mødes og feste på er den bedste. Men vi har kigget i RIPOSTEN’s arkiv og bringer her en håndfuld af de billeder, der i sin tid nåede ud til læserne.

88

Kun en tåbe frygter ikke isen.

Fisens ven i sin hal vil ej se ham skyde puck. Fisen sigter: PLING! - PLING - PLING! Nu ser Nymand ingenting.


For oldboys­ afdelingen var kanoturen fra Slusekiosken til Svostrup Kros frokostbord i mange år en fast tradition. Det blev hver gang på mange måder en våd oplevelse. Kun en B74’er frygter ikke havet og naturens rasen.

Robåde kan flyde, men ka’ noer? De tog vest på.

89


Fodboldgolf i Sepstrup.

B74’ere samler sig - typisk nok i en spredt flok.

90 90

Peter Linse Siggaard.


En gang i mellem lægger B74 lokaler og stemning til noget, der har meget lidt med fodbold at gøre - og dog. Egentlig er whiskysmagning (billedet øverst til venstre) vel ikke helt irrelevant for de fleste af klubbens medlemmer, og når det gælder øl, er der på mange måder overensstemmelse mellem klubben og aftenens emne - også selv om der sådan en aften bydes på andre - mærkelige - øl end det lidt begrænsede udvalg, der findes i klubbarens køleskab. Det nederste foto er fra Hede Rytmer 2011. I nogle år stod B74 for den praktiske afvikling af teltlejren, der var indrettet på banerne ved klubhuset.

91


Troels Hitter... især på T witter.

GENERALFORSAMLING. Foreningens øverste myndighed (!).

Så mange bolde plejer der trods alt ikke gå ind hos Kim...

92


De lider ikke af hippopoto­monstros­ esquippedaliofobi, også kaldet angst for lange sætninger.

Så nåede vi frem til dagsordenens sidste punkt.

Roy Hurtigkarl, Erwin Lauterbach og Jamie Oliver?

I en årrække stod B74 bag den lokale Carlsberg Cup, hvor byens værtshuse kæmpede om årets titel. Her et stolt vinderhold fra Sportspub Målet.

Sikke en svaber.

93


HJEJLE CUP

Hjejle Cup - nu uden Hjejlen, men stadig med masser af fadøl i cup’en.

Lige til at puste op. Chokerende meddelelse: “Der er for mange huller i forsvaret”.

Billeder slanker.

94


Staturmæssigt kunne de godt være B74’ere.

95


“Tillykke med de to bælledages karantæne...”

“The winner takes it all...”

96

Baptistdrenge på terrassen.


Den grå-gule fare fra Søholt.

Hjejle Cup 2014

Er det mon urinalet eller forsvarsmuren, Dommer von Pfeiffel markerer her?

Hjejle Cup’en overlever og lever bedre end nogensinde før. Fotos fra jubilæumsårets turnering.

97


To originale, københavnske fadbamser på Hjejle Cup-besøg.

Nørrebro United: “Vi er født med Fanden i hælene. Derfor er vi gode til at få røven med os.”

Familien Danmark, lige til “Luksusfælden” eller “Et liv i luksus”.

98


Nørrebro United Som noget helt nyt i Hjejle Cup’ens historie fik B74 i jubilæumsåret besøg fra Tjøwnhavn. Et hold spillere fra denne metropol fandt vej til Marienlundsvej, og ved nærmere bekendtskab, skulderklap og flere gruppekrammere viste det sig, at flere af disse talenter oprindeligt kommer fra Silkeborg og er direkte efterkommere af tidligere klubkoryfæer. Det var et nyt og hyggeligt indslag i Cup’en, og københavnerne medvirkede alvorligt i dannelsen af den gode stemning. Som Nørrebro United-fan Mick Øgendahl siger om klubben : “Her er ikke nogen, der har hovedet for langt oppe i røven på sig selv!” I B74 håber vi, der bliver tale om et årligt tilbagevendende besøg fra Nørrebro United.

99


SPORTSLIGT 100


Mon ikke de fleste, der kender klubben, først og fremmest tænker på den sociale styrke og det gode sammenhold? Men hvis nogle skulle have glemt det, så er B74 faktisk først og fremmest en fodboldklub, som ind i mellem også fejrer triumfer derude på grønsværen. Vi har (endnu) ikke haft ambitioner om at gøre os gældende blandt de allerbedste, men der må ikke være tvivl om, at hver gang B74 går på banen, så er det for at vinde. En enkelt sæson (2010) havde B74’s bedste mandskab status af Serie 2-hold, og med den sikre oprykning til serie 3 her i jubilæumsåret er der lagt op til, at B74‘s flagskib snart igen skal bide skeer med de bedste af de næstbedste...

Kim i et behjertet forsøg på som første B74-målmand siden 1975 at holde bolden.

Fra begyndelsen på en heftig fest for oprykningen til Serie 2.

Oprykning

101


og s책 tog festen ellers fart... 102


Et forsøg på at forebygge morgendagens hovedpine?

Sådan kroner man en strålende indsats...

“Når en mand skal... “ - bemærk det frihåndstegnede logo på fliserne

103


Det starter og slutter med... Det hele startede jo som beskrevet i dette fantastiske skrift med fodbold. Igennem tiderne har der også været

som blev sikret med mange af de førnævnte, men nu

håndbold (se andetsteds) og sågar en mountainbike

var der også kommet udenlandsk islæt i form af den fra

afdeling.

Vestjylland indvandrede Spjald, som sammen med Fubs

Men det har altid været fodbolden, der har drevet det rent sportslige. I henhold til Jydsk Boldspil Unions

udgjorde en fantastisk defensiv. Det blev til lidt elevatorræs i serie 3 i de første år,

regler skulle man starte i serie 6, så det gjorde vi

men da så Sylle, Kim Målmand, Lasse Juul, Fogh,

selvfølgelig. I de første mange år var der kun folk nok

brødrene Koch, Luffe og mange andre friske unge

til et hold, men det forhindrede ikke, at det blev til

mennesker meldte sig under fanerne, tog det for alvor

diverse oprykninger.

fart.

Med tilgang af Jørn Andreassen, Fubs (ja, han har

104 104

Et af højdepunkterne var oprykningen til serie 3,

Jeg tror, at jeg bliver nødt til at sige, at vi nok i den

faktisk spillet fodbold, som en af de store kanoner i

sæson hvor vi rykkede op i serie 2, med den

SIF), Uffe, Peder Stadel, Mørk Himself og mange andre

uforglemmelige, inspirerende, joviale, kammeratlige,

højtprofilerede spillere var vores mål i de første årtier at

jeg-tager-lige-en-kold-med-drengene, opofrende

rykke op og ikke mindst etablere os i serie 4. Det

trænerkapacitet Søren Fæster (den gang i et

lykkedes til fulde, og så begyndte det virkelig at gå

uforglemmeligt 120+- kilos outfit som træner) havde

stærkt, da Lal, John F., Zak, Mulle og flere nye unge

det bedste hold, vi nogensinde har haft (sorry Spjald og

spillere meldte sig ind.

Fubs).


FODBOLD Vi er nu igen i serie 3 efter nogle lidt magre år. Det

som ikke indeholder offside. Som han siger: ’Det giver

var dog her, gutterne viste, at de er lavet af B74-stål.

plads til at spille noget ordentlig bold’. 11-mands

De stod sammen, og med en fantastisk holdånd over

oldboys fodbold er det også blevet til. I mange år har vi

hele linjen rykkede de i jubilæumsåret op med hele fire

haft to hold, men vi har nu måttet sande, at når disse

kampe tilbage. I skrivende stund håber jeg på, at de går

gæve kæmper også skal spille både seriebold og

igennem sæsonen ved kun at miste 2 point. Flot at I

7-mands, så er der ikke også plads til OB-bold.

kunne opfylde mine ønsker fra jubilæumsreceptionen. Tak for det. Det er dog ikke kun 11-mandsfodbold, vi har kunnet

Summa summarum så står vi - og har altid stået - godt og solidt rent sportsligt. Og det er trods alt det, klubben er bygget op omkring, og derfor skal vi

bryste os med. Også damefodbold (fik I referencen?) er

medlemmer - og ikke mindst bestyrelsen - give

det blevet til. De formåede endda at blive suveræn 1’er i

medlemmerne, læs: spillerne,

deres pulje via et fantastisk sammenhold og sågar også

de optimale vilkår for at dyrke

helt go’ fodbold.

dette ædle spil og være stolte,

Også i herrebold har vi haft – og har stadig – 7-mandsfodbold. Flere 7-mands seniorhold er der, samt

når vi trækker den røde trøje over hovedet.

et par oldboys hold og endelig ikke at forglemme vores veteraner – U60 som vi ynder at kalde os. Og ved I hva’? Uffe spiller stadig og er begejstret for konceptet,

Thomas H. Jensen

105 105


Den i Ja... den gang var der historier til. Her er en om købmandssønnerne og de opvakte slagtersønner fra Bakkegården. Desværre havde de to slagtersønner let til tårer og blev derfor udsat for drilagtige udtalelser, men en dag forstummede drillerierne. Det viste sig, at slagtersønnerne ikke var nogle bangebukse. De var tværtimod modige, og deres kammerater i den lokale

106 106


gang 74’erne fodboldklub kom til at se op til dem, og det gik til på følgende måde: En dejlig forårsmorgen, da købmandssønnerne var ude at vandre omkring Vejlbo Mose, kunne de iagttage

I mellemtiden havde den ældre, behårede købmands­ søn fundet nogle græstotter at holde fast i. Hundene, der havde fået let fuldfoder, kunne ses på bredden, iagttagende det skrækslagne og rådvilde drama.

at begge deres hunde gøede efter hjælp på et par meter

Straks hidkaldt sås en af slagtersønnerne - med stor

vand. Straks sprang den modige købmandssøn i mosen,

fare for sig selv - gribe fast i købmandsønnen og derved

og et skrig meldte, at her var brug for hjælp. Den

holde hovedet oven vande. Slagtersønnens kræfter

yngste af købmandssønnerne løb straks efter hjælp i

begyndte at svinde, det kneb for ham at holde fast.

den lokale fodboldklub.

Tå­rer­ ­­ ne brændte i hans øjne, men han bed tænderne

107 107


sammen og tænkte: “Bare dog der snart vil komme

Han holdt et brev i hånden og sagde følgende:

hjælp!”

“I Amerika levede der for mange år siden en meget

”Hold fast”, råbte den forpustede og nyankomne købmandssøn. Forsigtigt kravlede en af

mennesker, der udøver heltegerninger. Af denne fond

slagtersønnerne ned for at hjælpe, og med det

er tildelt Flintesønnerne 100 kr. og Købmandssønnen

yderste af de sorte negle fik de i fællesskab reddet købmandssønnen op på bredden. “Det var godt, jeg kom”, svarede den ene af slagtersønnerne, og dunkede sin broder i mellemgulvet, tydeligt visende at stolthedstanken prøvede at få magt over hans sind. “Nu skal vi hjem i klubben, for købmandssønnen ryster jo af det våde og beskidte vand”. Straks ved ankomsten til klubben duftede det af lavendelvand. Ved formandens og kassererens hjælp fik de købmandssønnens våde tøj af, og det helsende bad bekom ham vel. Den hidkaldte doktor Nieller kunne straks konstatere, at købmandssønnens helbred var intakt, og at de sammenrullede penge i lommen sagtens kunne vaskes hvide ved en senere lejlighed. Formanden indberettede straks slagtersønnerne og den yngste af købmandssønnerne til Carnegies Heltefond, og en eftermiddagsstund blev slagtersønnerne og den enlige købmandssøn hidkaldt til audiens hos selve formanden.

108

rig mand ved navn Carnegie. Han stiftede en fond for


den Yngre 20 kr. (efter fratrukket gæld i klubkassen),

Formanden forsatte:

fordi I har udvist snarrådighed til at tilkalde hjælp, da

“I ved godt alle sammen, at er der noget, som jeg

købmandssønnen sprang i mosen - og herefter udvist

misbilliger, så er det at drille og give hinanden

mod til at redde ham, vel vidende at hans podagra var

øgenavne. Og hvor vi mennesker dog ofte tager fejl af

smertefuld”.

hinanden. Det kan gå så mærkeligt til, at dem, man anser for bangebukse, i virkeligheden er helte. Husk det!” Og så strøg han kærligt købmandssønnen hen over håret, mens han drejede hovedet til den anden side, for det var jo ingen nytte til, at slagte -og købmands­ sønnerne skulle se, at også en formand kan få tårer i øjnene af stolthed. Således oplevet i 1974. Deres hidkaldte.

109


T I

1989

D S L I N J

George H.W. Bush efterfølger Ronald Reagan som amerikansk præsident De sidste sovjetiske tropper forlader Afghanistan, efter 9 års krig mod Mujahedinerne

E

Irans ayatollah Khomeini udlover dusør til den, der dræber islamkritikeren Salman Rushdie

1

Massakre på Den Himmelske Freds Plads i Beijing

9 8 9

Berlinmuren åbnes ved Bornholmer Straße, og Den Kolde Krig er ved at tage sin ende Det første hele The Simpsons afsnit bliver vist for første gang Brian Laudrup kåres som Årets Fodboldspiller i Danmark for første gang

SILKEBORG: Benno Knappe åbner Grejbiksen på Søndergade 36, Silkeborg Den nye slusekiosk står nu færdig

110

DUMHEDENS Klummerier af fodboldekspert Bruhno vom Parsberg, Sydbyens Tænketank.

Kan man i dette jubilæumsår tillade sig at moralisere over ”Al moders sport”, nemlig fodboldspillet? Det må det være op til den enkelte læser at bedømme, men retten til at rose eller dadle Cirkus Fodbold vil jeg forbeholde mig ret til. Andre vil nok mene: ”Jeg kan ikke forstå, at det skal være nødvendigt”. Et lidt bøvet udtryk synes jeg nok, for når man gør noget, må man mene, at det er fordi, det er nødvendigt! Og hvad er det mon så, jeg vil med dette indlæg? Jo, jeg undres over, at der i verden i dag er flere penge i at sparke til en bold end i at tænke. Jeg fik altid læst og skrevet hjemme fra: ”Hvad man ikke har i hovedet, må man have i benene”.

Det omvendte ville være på sin plads: ”Når du nu ikke egner dig til at blive fodboldspiller, lille Bumo, så må vi bare håbe på, at du kan blive læge eller sagfører”. Fodboldvold Fodboldspillet er i dag omgivet af volds­konkur­ rence- og flokmentalitet. Man kan hævde, at disse egenskaber er biologisk bestemte, men det er jalousi og racisme jo også. Det får alligevel ikke de


CAUSERI

Lavt tyngdepunkt eller tungt lavpunkt? Begge anatomiske forudsætninger kan udnyttes i fodboldspillet.

fleste af os til at udøve vold eller starte en hetz mod fodboldmodstandere. Men er fodboldspillet ikke en lynafleder, så vi ikke går på gaderne og slår hinanden oven i hovedet? Til vigtige fodboldkampe ses fans faktisk ofte krediteret for den opståede vold, men er selve fodboldspillet ikke i sig selv en opfordring til vold? Alene kropsvisiteringerne, må da gøre en gal i hovedet, selv alkohol er blevet forbudt.

Superveteran­ opvarmning

Alkohol er løsningen Her mener jeg omvendt, at tilladelse til at medbringe al den alkohol man kan slæbe, alle de papnæser og megafoner og alle de køller, knojern, knive, økser, sabler, hellebarder, samuraisværd, armbrøster og andre våben man har lyst til, vil medføre, at vi får underholdning, der kan

111


konkurrere med kongelige bryllupper, tsunamier og platte reality shows. Spillerne bliver ikke bare mediestjerner, men virkelig helte, og deres løn tidobles. Som sidegevinst kunne massemedierne lave en masse følelsesporno over for de ulykkelige ofre, der hverken har ben eller arme til at stritte imod med. Dopingspøgelset Doping er et andet spøgelse i fodboldverdenen. Fodboldspillere, atletikfolk, cykelryttere osv. bruger stoffer i blodet, der ikke burde være der. Deres surt tjente medaljer bliver returneret ,og der udgydes bål og brand til de amoralske idrætsfolk. Tænk, hvis Alexander den Stores knoglerester blev analyseret, og der fandtes forbudte stoffer! O, ve! Så skulle verdenskortet rekonstrueres - ingen Alexandria i Egypten, og andre landerobringe­r skulle tilbageleveres som modtaget. Det ville blive et uoverskueligt projekt.

112

Mureren og de små gule bær Dagligt læses, at sportens udøvere presses til overmenneskelige præstationer af publikum eller pengebagmænd. Tænk, hvis Mureren løb 100 meter på under 10 sek., og han i forvejen havde spist nogle små gule bær, som stod på listen over forbudte frugter, og han derved blev bortvist fra klubben. Konsekvenserne ville være mærkbare uoverskuelige. Hvorfor ikke lade sportsfolk indtage naturlige eller kemiske midler. Vi putter alligevel en stor del af disse produkter i vores mad. Men kommer Mureren til at indtage disse midler, bliver det


genfinde den tradition med følgende forslag: Lad fodboldidioterne slå hinanden ihjel, så slipper vi for en masse voldsmænd. Og giv sportsfolk lov til at indtage alle de stoffer, de har lyst til, så vi kan opleve nogle rigtig flotte præstationer. Sluttelig vil jeg bruge Troels Bechs ord: ”Fodbold skal spilles – ikke snakkes eller skrives”. Og her kan jeg i min ydmyghed tilføje: ”Og gerne i B74!” Deres udsatte bruno

genstand for langt større forargelse end disse forhold. Dobbeltmoral vil jeg kalde det, og det er vel dobbelt så godt som moral? Konklusion I de gode gamle dage, da jeg gik i skole, afsluttede man ofte en diktat med en ”morale”. Jeg vil

113


T I

S L I N J E

1 9 9 0

JUBILÆUMSRECEPTION

1990

D

DSB indsætter det første IC3-tog Nelson Mandela løslades fra Victor Verster Fængslet efter 27 år som indespærret En brandkatastrofe på passagerfærgen Scandinavian Star, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn koster 158 af de 482 ombordværende livet 11 måneder efter at Berlinmuren faldt, genforenes de to Tysklande Kim Schumacher, dansk radiovært, død (født 1949)

Formanden holder tale, folket lytter andægtigt.

Henry From, dansk fodboldspiller, død (født 1926) James “Buster” Douglas Knockouter Mike Tyson og vinder dermed verdensmesterskabet i sværvægtsboksning Vesttyskland vinder VM i fodbold i Rom i Italien

SILKEBORG: Neptun, Hårup lukker. Verdens største grillspyd i aktivitet på Torvet. Både Bubs og Høsse var ulasteligt klædt til receptionen.

114

Den 23. juni 2014 var en stor dag for klubben. Gård­­haven dannede denne dag rammen om jubilæumsreceptionen. Vejret var som Murerens humør dagen efter et uafgjort resultat mellem WBA nederlag og Manchester United: Net uden af være prangende, men dog behagelig. I dagens højtidelige anledning havde bestyrelsen iført sig ens polo shirts, så de gæstende masser rent faktisk kunne orientere sig om, hvem der egentlig sidder i den Cosa Nostra-lignende ledelse. Traktementet var enkelt, ligetil og dejligt: Pølser, kartoffelsalat, brød samt bajere og vin. Der var besøg af sponsorer, venner af huset, DBU og ikke mindst fotograf og journalist fra den skrivende presse, Silkeborgs svar på The New York Herald, Midtjyllands Avis. Med vanlig elegance gelejdede formanden de to gennem både B74’s historie og fremtid, og der blev taget nogle gode billeder, som dannede grundlaget for en helsides feature i ovennævnte nyhedsmedie. Selve dagen forløb, som den skulle. Formanden holdt en lille uformel velkomsttale, hvor han som det største ønske på den korte bane (den lige uden for klubhuset) ønskede sig en oprykning for 1. holdet. Dette tog Schjøtler og Co. meget bogstaveligt og opfyldte med største selvfølge formandens ønske. Som det jo altid er tilfældet, når B 74’ere mødes, var der en fantastisk stemning, og der var travlhed både hos barpersonalet og for Nymand ved grillen. Alle fik det de skulle have, og faktisk forlyder det fra onde tunger, at nogen måske også fik mere end de skulle, men det er nu alt sammen historie. Det var en glad arrangementsformand Fubs, der ærbart trak sig tilbage med sin udkårne og overlod stridspladsen til unge, friske kræfter og de sædvanlige klogeåger.


T I D S L

1991

I N

Operation Desert Storm begynder Fubs og Helle holdt øje med baren.

Kø ved bestillingssedlen til herværende jubilæumsskrift.

J E

Warszawapagten opløses

Klubbens pølsegourmet/-mand numero uno stod for de gastromiske. tryllerier.

Målet havde sendt sine fornemste ambassadører.

TV-julekalenderen The Julekalender med De Nattergale har premiere Mikhail Gorbatjov træder tilbage som præsident for Sovjetunionen, og dagen efter mødes dumaen og opløser Sovjetunionen Freddie Mercury, britisk sanger, dør (født 1946).

SILKEBORG: Trængsel på terrassen.

Jehovas Vidners stævneplads indvies City-gavekortet lanceres.

115

1 9 9 51


T I D

1992

S L I

Underskrivelse af Maastrichttraktaten

E

Danmark bliver vinder af europamesterskabet i fodbold 1992 ved at besejre Tyskland 2-0 i finalen på Nya Ullevi i Göteborg

1

Prins Charles og Prinsesse Diana offentliggør deres separation

N J

9

Willy Brandt, tysk forbundskansler, dør (født 1913)

9 2

10 HURTIGE TIL Klubhusets krumtap er en helt unik person. Eller sagt på en anden måde: “Få er som Morten Foersom”.

Den kække ungersvend åbner med seancen med et: ”Jen har båt jengång i Fjerritslev”. Trods denne sprogforbistring står det klart, at Morten igennem ungdomsårene har fulgt Kraks bykort og til sidst havnet i Alpe d’Silkeborg:

Fodboldklubben FC København bliver stiftet som en overbygning af Europas ældste ikkeengelske klub KB af 1876 og B 1903 Sommer OL afholdes i Barcelona

“ Og jeg kom i forbindelse med B74 via hedengangne Klitte, der roste en boldklub for seriøs og fremadrettet talentudvikling, og så valgte jeg naturligvis den. Det har jeg ikke fortrudt, og i dag er B74 en vigtig del af mit liv. Jeg fik tidligt den oplevelse at vinde Hjejle-

SILKEBORG:

Cup’en under den navnkundige holdleder Tægen. Jeg

Piafs Vinhandel på Nygade 33 åbner

glemmer ej, at jeg bankede to kugler ind bag SIF’s

Første forretning i Torvecentret åbner

ejerskabet af læderkuglen... jen war åligevel know!”

116

målmand, selv om en vis Hr. Koch påberåbte sig


T

MORTEN HESTEHALE RIPOSTEN forsøger med hjertegribende og formastelige spørgsmål at kaste lys over denne comme il faut*) ungkarl i B74

*)

=

ede r e ltiv

ku

Hvad syntes du om klubben i ”gamle” dage?

Hvad ønsker du fremover for B74?

“ Pissegod klub, med en stor udskiftning. Der skete altid

“ At brugerne rydder op. Når man servicerer sin hund

noget på og udenfor banen.”

med en skål vand, at man så med sine tommel- og

I D

1993 Statsminister Poul Schlüter (C) går af på grund af tamilrapporten, og et flertal i Folketinget peger på Poul Nyrup Rasmussen som forhandlingsleder Bill Clinton afløser George H.W. Bush som amerikansk præsident World Trade Center bombes af terrorister Gunnar “Nu” Hansen, dansk radio- og tvjournalist, dør (født 1905)

pegefingre igen fjerner denne skål og dens efterladenskaber. Når så mange mennesker går gennem Hvem har betydet mest for dig i klubben?

klubben, er det vigtigt at tænke på andre brugere. Lidt

“ Helt sikkert ”Gamle Risvig”, Monsieur Dellepude og

større social ansvarlighed var at ønske.”

der Alte Koch. De har alle medvirket til at oplære mig og givet mig det “otium”, jeg har i dag. Jeg savner dem.”

S

Bokseren Gert Bo Jacobsen møder for tredje gang Manning Galloway om WBO’verdensmesterskabet i weltervægt og bliver den første danske verdensmester, da han efter 12 omgange vinder på point

Hvem er dit forbillede i klubben i dag? “Der er rigtig mange, men Bumo, Sjæfen, Risvig og ikke mindst Lal. I det hele taget medlemmer der kommer i

Hvad bidrager du med i dag?

klubben, gi’r handling og ikke bare snakker. De nye

“ Så lidt som muligt. Deler tøj med Sjæfen - altså

medlemmer, Koch’serne og deres venner er dejlige at

vasketøj... og ikke mindst fungerer jeg som Al-Muli-

være sammen med, for de medvirker til liv og ny

Mand med hang til cykler og deres fremdrift.”

idérigdom.”

SILKEBORG: Silkeborg får overrakt prisen som årets iværksætterby McDonald´s på Nørrevænget åbner

117

L I N J E

1 9 9 3


T

1994

I D S L I N J E

1

MS Estonia synker. 852 dør

Hvilke fodboldspillere er forbillede for dig? “ Mig selv i al beskedenhed... og så lige Bent Kurt fra Nordjylland. Han lærte mig, at man ikke altid behøver at

Eurotunnelen indvies

ramme bolden, men alligevel kan have et godt liv og nyde

Vinter OL afholdes i Lillehammer, Norge

spillet.”

Brasilien vinder VM i fodbold i USA

Hvem laver et godt arbejde i klubben i dag?

Odense Boldklub slår Real Madrid ud af UEFA Cuppen ved at vinde 2-0 på Santiago Bernabeu. Ayrton Senna trefoldig Formel 1 verdensmester omkommer på Imola-banen i Italien

9 9 4

SILKEBORG

“ Uden at genere nogen vil jeg konstatere, at der er mange, der lægger energi og timer i klubben. Det gør klubben stærk. Jeg vil dog lige nævne Teammanager Søren Fæster, der uanset vind og vejr skal ud og lege med drengene og uden blusel har en mening om ALT! ” Hvad står stærkest i erindringen, når du tænker tilbage på din tid i B74? “ At Golle, Kurt Bent og jeg væltede i kano på vej til Svostrup Kro. Golle’s kamera druknede i Gudenåens vande. Det var fan’me sjovt - men nok ikke for Golle? ” Golle blev i øvrigt den første havfotograf i B74’s (k-)analer. Hvad vil du huskes for i B74?

Silkeborg IF Danmarksmestre, og der er rejsegilde på de to tribunebyggerier på Silkeborg Stadion Mariehøj Idrætsforening stiftes

118

“ AT I B74 KOMMER KUN GODE MENNESKER. ... det vil jeg godt have stående med stort!”

Således nedskrevet 2014. bumo


Carlsberg-Tuborg - klubbens torsdagsleverandør Egentlig var det et helt andet bryggeri, der havde et slogan om, at “det er Thorsdag hver dag”, men i B74 er det Danmarks store, internationale bryggeri Carlsberg-Tuborg, der har taget de ord med ind i nutiden. For det er om torsdagen, vi med glæde og forventning tager imod næste uges

I D

1995

S

Østrig, Finland og Sverige bliver medlemmer af den Europæiske Union

Carlsberg-Tuborg er en god og driftsikker samarbejdspartner i hverdagen, En god håndfuld...

Den bosnisk-serbiske hær rykker ind i Srebrenica

E

EF-domstolen afsiger den såkaldte Bosman-dom

SILKEBORG: Der holdes rejsegilde på Silkeborg Fodbold College på Søholt

To plakater fulde af gode minder.

I N

Årets danske album: Thomas Helmig: Stupid Man

Fra historiebøgerne: Klavs Tuborg på trapperne med forsyninger til klubbens bar.

L

Medlemmer af Aum Supreme Truth sender sarin-gas ud i Tokyos metrosystem

Joachim Holger Waldemar Christian, Prins til Danmark, bliver gift med Alexandra Christina Manley, Prinsesse af Danmark

leverancer af drikkevarer til baren. og B74 er glad og stolt over også at have bryggeriet blandt sponsorerne.

T

Silkeborg Kraftvarmeværk sættes i drift

119

J

1 9 9 5


SPONSORPORTRÆT

T I D

1996

S L

København er årets EU-kulturby

I

Spies Rejser bliver solgt

N J

Tour de France feltet slutter i Paris med Bjarne Riis som vinder

E

1 9 9 6

Brian Nielsen bliver den første danske verdensmester i sværvægtsboksning, da han i København knockoutbesejrer amerikaneren Tony La Rosa i anden omgang

SILKEBORG: Hjejleselskabets nyeste fartøj, “Mågen”, ankommer på blokvogn til Silkeborg Jensens Bøfhus åbner på Torvet 5 i Hotel Danias bygning

120

Til lands, på vandet og i luften Mangeårig førsteholdsspiller i B74, John Poulsen og hans bror Peter Poulsen er via deres fælles virksomhed Sejs Auto & Marine­ center sponsorer for B74. Og når overskriften lover både noget til lands og til vands samt i luften, så handler det naturligvis om Sejs Auto- & Marine­centers tilbud om reparation af biler og bådsalg samt John Poulsens til stadighed flyvende deltagelse på fodboldbanen for B74.


T I D

1997

S L I N J E

1 Peter (tv) og John Poulsen arbejder tæt sammen - både i virksomheden og privat, hvor de og deres familier bor tæt på hinanden.

John og Peter fik autohandel og bilreparation ind med jollycolaen, da de som halvstore knægte tjente lommepenge ved at feje gulvet i deres fars autoværksted i Sejs. Det blev dog langt fra den lige vej fra faderens autoværksted til Sejs Auto & Marinecenter, for John uddannede sig til kleinsmed og sælger, mens Peter udbyggede en mekanikeruddannelse med et ingeniørstudie.

Brødrene var således overordentlig godt klædt på, da de endelig sprang til og tog over efter faderen, og da placeringen af værkstedet midt i Sejs begyndte at blive et problem, fik man solgt til en bilforhandler og fandt i stedet frem til de bygninger, man i dag har til huse i på Linåvej. Her var der før tre forskellige virksomheder ejet af den samme mand, så man kunne overtage det hele, da virksom­ heden for otte år siden flyttede til Hårup.

Jacques Cousteau, fransk havforsker, dør (født 1910)

9

Diana Spencer, tidl. prinsesse i det engelske kongehus dør i bilulykke (født 1961)

7

9

Mother Teresa, albansk missionær og helgen, dør (født 1910) Tom Kristensen vinder for første gang Le Mans for JoestPorsche og sætter samtidig ny banerekord

SILKEBORG Forretningen Altid Billigst, bedre kendt som Peter Vævefejl på Jernbanevej 27, holder ophørsudsalg De fem skulptursøjler indvies i Lunden

121


SPONSORPORTRÆT

T I D

1998

S L I N J E

1

Den lille Havfrue på Langelinie mister for anden gang i historien sit hoved Partiet Venstre’s formand gennem 13 1/2 år, Uffe Ellemann-Jensen, går af Åbning af Storebæltsbroen – togene havde allerede kørt et år i tunnelen

9

I dag er Sejs Auto- & Marinecenter lidt af et familieforetagende, idet Peters kone, Anne, står for bogholderiet - og fordelingen er iøvrigt den, at John står for butikken og salget af bådene, mens Peter tager sig af reservedelslageret og værkstedet. For nogle ville et så tæt samarbejde mellem to brødre være en umulighed, men John og Peter Poulsen har ikke bare erhvervsmæssigt, men også privat, forstået at få tingene til at fungere. De bor nemlig også privat tæt på hinanden og har gjort det i 22 år.

- Der er som bare en gårdsplads mellem vores boliger, men jeg tror, at det er kombinationen af en indbyrdes respekt og forståelse for hinanden der gør, at det fungerer fint, fortæller John Poulsen, der i dag stadigvæk er lige så afhængig af i hvert fald en fodboldkamp om ugen - og så naturligvis en tredje halvleg i klubhuset. - Jeg kom egentlig til B74 ved lidt af en tilfældighed. Jeg havde spillet i Sejs i flere år, men da nogle kammerater blev ved med at anbefale B74, lod jeg mig jo til sidst lokke over, og jeg har

Poul Bundgaard, dansk skuespiller og sanger, dør (født 1922)

9 8

VM i fodbold, afholdt i Frankrig: Frankrig (Guld), Brasilien (Sølv), Kroatien (Bronze) Tour de France – 1. Marco Pantani (Mercatone Uno), 2. Jan Ullrich (Deutsche Telekom), 3. Bobby Julich (Cofidis)

SILKEBORG: Første bagagerumssalg på Søtorvet i Sikeborg Brews´n Bongo, Hostrupsgade 33 åbner Sejs Auto- og Marinecenter har opbygget en solid kundekreds i blandt andet Sverige, Tyskland, Færøerne og Grønland.

122


T

spillet i klubben lige siden. I dag er det mest old boys og en serie 6 kamp i ny og næ... men spilles, det skal der. I Hårup har man efterhånden fået en stor og velassorteret virksomhed på benene, bl.a. med salg af både til kunder så langt væk som i Sverige, Tyskland, Færøerne og Grønland. Kontakten er opstået via virksomhedens hjemmeside, og da først kunderne i udlandet fandt ud af, at de kunne stole på Sejs Auto & Marinecenter, gik anbefalingerne og salget videre via mund-tilmund-metoden. John Poulsen fortæller, at man naturligvis også har kunnet mærke finanskrisen i Hårup, men alt tyder på, at der er lysere tider i horisonten, og brødrene håber da også, at se B74’ere i forretningen. “Vi kan jo altid snakke om en klub­rabat,” smiler John, aka Bubs. Han har så heller ikke tid til mere snak: ”Den kamp spiller jo ikke sig selv!”

I D

1999

S

Ungarn, Polen og Tjekkiet bliver medlem af NATO Columbine High Schoolmassakren: To teenagere, skyder mod deres lærere og klassekammerater, dræber 12 elever og en lærer og så dem selv Lance Armstrong vinder sit første Tour de France

L I N J E

1

En kraftig orkan rammer det sydlige Danmark og dræber seks mennesker. Skaderne efter århundredets orkan løber op i et milliardbeløb og bliver den hidtil mest ødelæggende naturkatastrofe

SILKEBORG: De sidste beboere forlader Vejlsøhus Der afholdes 100 års jubilæumsregatta

Bubs er fortsat afhængig af at skulle spille mindst en fodboldkamp for B74 om ugen - og altid inklusive en tredje halvleg i klubhuset.

123

9 9 9


Aldrig tidligere offentliggjort:

Interview med Hrr. Jørgen Risvig RIPOSTEN kan i anledning af B74’s jubilæumsår bringe dette aldrig offentliggjorte interview med kedelpasser, Godsforvalter (med ret til at bære denne titel) og ikke mindst Al-Muli-Man: Hrr. Jørgen Risvig. RIPOSTEN har ved gennemgang af hedengangne optegnelser fundet dette interview, som vi håber vil medvirke til at afdække dette menneskes glorifikante personlighed. Bemærk at tiltaleformen er “De”, som god tone nu var den gang.

124


Hrr. Risvig, først og fremmest tak for, at De giver Dem tid til denne samtale, som vi er sikre på vil give klubbens medlemmer en tiltrængt indsigt i Deres store metier. Hvad er Deres største ødselhed? “ Der er desværre ikke plads til ødselhed, når jeg som kedelpasser - trods faglige konflikter - ikke bliver rettidigt aflønnet. Det er sgu svært, når man ikke er automatiseret bestyrelsesmedlem med ret til gratis nydelsesmidler i klubben. Se bare på RIPOSTEN’s venner, hvordan de smisker sig i venstrehåndsskåret rullepølse, tårnhøj sky, løgringe og selvfedende postulater.”

Hvad kan De bedst lide at foretage Dem? “ Tidligere var campingture syd på til Poetzch og Fleggaard dejlige afvekslinger i den triste kedelpassertilværelse med sure sokker og brune indlæg i shorts’ene. Nu ser jeg frem til en cigaret og en kop øl i klubben med selskab af gode socialdemokrater og lignende artsfæller. Når sønnen ved lejlighed kommer hjem og fortæller, at hans nye bil endelig starter, er denne glædesstund nok for mig til at starte grillen på en sommeraften og nyde røg i form af cigaretter. Ligge

125


på sofaen og stene Premier Legaue kampe yder mig

klogeåge efter den anden, for til slut at stå med en gang

også meget velbehag. Jeg vederkvæges ved disse få

munddelirium. Bornerthed, medløberi, smålighed,

stunder.”

bedreviden, lunkenhed, pænhedsfascisme, hykleri - og ikke mindst spillernes selvfedme, når de ej kan tage tape

Hvor vil De gerne leve? “Her - s’følgelig. Kan Jeg få spørgsmålet igen, lille De?”

af egne fodboldstrømper... det medvirker til mit forhøjede blodtryk. Jeg kan dog ikke forarges over et bestyrelsesmedlems opførsel, når denne flere gange dagligt kommer i klubben for at tømme sin skidesæk eller

Hvad afskyr De mest af alt?

medbringer sit hjemmeaffald til klubben. Det må det

“ De gode hensigter som vejen til store beslutninger er

henføres til den politiske korrekte middelklasse at

brolagt med. Hvor ofte har Jeg ikke stået i klubben ud

bedømme.”

på de sene aftenstimer og måttet lægge ører til den ene Så er eksperterne på banen.

Risvig jr. gør sig klar til fodboldkamp i ungdomsrækkerne. Mester tager sin lærling under vingen.

126


Hvad ville være den største ulykke for Dem?

Æresmedlem i B74.

“ At jeg ikke må blande mig. At jeg ikke har mod til at bevare en ironisk distance over for de kloge mennesker, der findes i netop B74. At jeg ikke vil kunne opretholde det gode forhold, Jeg har til andre fodboldklubber og deres sympatisører. At jeg ikke får mandat fra klubben til at give forbedringer. Og sidst men ikke mindst: At

Til afslutningsfest.

jeg ikke kan være helt ligeglad med tingenes tilstand.”

I B74 huskes Jørgen for, at han gjorde en forskel.

Hvad vil De huskes for? “ Det lyder måske banalt, men jeg finder det vigtigt, at man giver en smuk verden videre. Det kan godt være, at det ikke rammer ens børn - men så børnebørnene - at vi ved, hvor store trusler forurening, klimaforandringer og et nyt stadionbyggeri udgør. Disse ting har en hensynsløshed, som vi bør behandle med ømhed, uanset hvem i verden, der skal have det. Sluttelig vil jeg gerne huskes for, at Jeg gjorde en forskel i B74.”

Hermed er seancen slut med denne store personlighed i B74. Med et enkelt glas Cointreau og tilhørende petitfours forlader Deres indsatte klubben efter mødet med Hrr. Jørgen Risvig, for hvem ”rettidig omhu” ej bare er et tomt ord. deres

127


T I

2000

D S L I N J E

Årets begivenhed var Y2K, men kalenderen skifter til år 2000 uden de store sammenbrud i computersystemer,som ellers var frygtet Brødrene Olsen vinder Eurovisionens Melodi Grand Prix i Stockholm

2

8 unge mænd bliver trampet ihjel under en Pearl Jam koncert på Roskilde Festival, en 9. stærkt kvæstet mand dør ugen efter

0

Øresundsbroen åbner

0 0

Ved en folkeafstemning om deltagelse i Euroen stemmer 53% imod og 47% for Herfølge BK vinder overraskende DM i fodbold

SILKEBORG: Det sidste papir produceres på Drewsen Silkeborg Papirfabrik

ÅRHUNDREDERS Det er med stor glæde, at RIPOSTEN her i jubilæumsåret kan kåre det af klubbens filmpar, der har betydet mest for B74 gennem flere fodboldsæsoner. Der er - til at afgøre hvilket par der på denne måde skriver sig langt ned i klubbens filmiske annaler - nedsat et panel (eller gerigt vil nogen sige) af gudelige, ædruelige og skinhellige fædre samt hårde og retsskafne mødre over den fødedygtige alder.

Langhoffs Konditori, Torvet 14, Silkeborg har sidste åbningsdag

De nominerede er følgende: 128

Morten og Bente med filmen ”Trude af Sandefjord”, hvor Mårten - nu med “å” efter at have indtaget en frossen klipfiskebudding begynder at fiske efter grindehvaler i naboens fuglebad. Filmen høstede stor anerkendelse i TVudsendelserne ”Sporløs” samt ”Hvad er min Bil værd?” Filmen er netop set på det bengalske pushermarked, hvor den er forsøgt solgt af en Sejs-talende mandsperson iklædt sin ulastelige BMW med krog.


T I

B-74 PAR

2001

Hellemusen og Fubs er nomineret med filmen ”Min undulat Pia”. Filmen er optaget ”in location” i en sammenstyrtet garage tilsat egne harmonika-kompositioner. Hovedpersonen er let genkendelig ved at være iført et stramtsiddende Weber-jakkesæt med tilhørende forklæde. Filmen blev en rigtig tåreperser – nu: tudeiraner - da den Weber-klædte mandsperson smed Kyllingen på grillen anklaget for doping. Filmen har tidligere vundet ”Den gyldne Grillstarter” i Cannes.’

Rie og Holger er nomineret med kassesuccesen ”Byggemand Holger og Samtalekøkkenet Der Aldrig Kom”. Den medfølgende trailer blev landskendt, da en flok antiloper galoperede gennem køkkenet for at lege med stikkontakten. Specielt huskes scenen, hvor Holger drikker champagne af Ries højhælede sko (2½ liter). Denne kunne have rummet mere, men Rie bar desværre indlæg. Filmen har for nylig modtaget narkomanernes ”Den Gyldne Kanyle” sponsoreret af Jem og Fix.

D S

George W. Bush indsættes som USA’s præsident. Han efterfølger Bill Clinton

L

USA angriber Afghanistan

N

SAS-ulykken i Milano er den værste i SAS’ historie. 118 mennesker omkommer, da et SAS-fly rammer et sportsfly på landingsbanen under take-off

J E

Folketingsvalg i Danmark. Anders Fogh Rasmussen bliver statsminister

0

Den amerikanske koncern Enron går konkurs

1

Thomas Bjørn vinder golfturneringen Dubai Desert Classic

SILKEBORG: Silkeborg IF bliver pokalmestre ved at besejre AB 4-1 i Parken

Efter kommunalvalget må Jørn Würtz (A) vige borgmesterstolen i Silkeborg til fordel for Jens Erik Jørgensen (K)

129

I

2

0


T I D

2002

S L I N J E

2 0 0 2

12 EU-lande får ny valuta, da Euroen bliver indført som fælles mønt Det engelske selskab Arriva overtager togdriften fra DSB på strækninger i Midt- og Vestjylland Kurt Thorsen og Rasmus Trads bliver kendt skyldige i groft bedrageri og falskneri. Kurt Thorsen får seks års fængsel og Rasmus Trads fire års fængsel Henrik Qvortrup bliver ny chefredaktør for Se og Hør Knud Lundberg, dansk fodboldspiller, læge og journalist, dør (født 1920)

Razz vinder De Unges Melodi Grand Prix med sangen Kickflipper

SILKEBORG: Der afholdes regatta De to broer til Papirfabrikken navngives henholdsvis Godsbroen og Papirgangen

130

Ligeledes nomineret er Lotte og Lal for deres noget upåagtede kortfilm ”Brakvand 2”. Filmen opnåede langt op i 80’erne status af kultfilm. Især scenen, hvor Lotte er iklædt en diskret våddragt i babyblåt samt et par højhælede svømmefødder, mens hun fisker efter Lal i et par underbukser med læg, gjorde et stort indtryk på publikummet hos ”Dansk Blindesamfund” og ”Rosengårdcentrets Venner”. Filmen er senere brugt på Silkeborg Centralsygehus’ opvågningsafdeling med stor succes. “Den er bare sååååh dajli’”, udtaler de opvågnende.

Sanne og Stephen med ph høstede stor anerkendelse ved den netop overståede 8 mm filmfestival i Jaungyde. Specielt for scenen, hvor Stephen med ph er camoufleret som en ostemad - og Sanne i øvrigt er udklædt som et spansk rundstykke - foretager havevandring for at vise deres nye græs frem. Trods klager fra Fristaden Christania, der mener, at der er tale om lokale råvarer, vandt filmen stor succes ved Round-Up festivalen i Tromsø.


Sidst nomineret er Hanne og Lodahi. Mest kendt fra TV-programmet ”Vild med RYF Rejser” og den senere pædagogiske bog ”Det gør Nas i Fars Numse”, hvorfra dette digt stammer:

Kandiseret er også Bente og Benny med ”Das Boot”. Filmen blev nomineret til 4 Vandbamser og Jernkorset med Egeløv i ”Wasserland aus Düsseldorf”. På grund af de vandede scener i master­ udgaven tilsat 8-spors surround modtog den ingen priser i kategorierne: “Mest Ægte Vand” og “Hvor Skal Vi Hen Du?” Dog opnåede filmen at komme op til overfladen og få De Gyldne Kvalmer ved Harboøre Filmfestival ved det netop overståede tidevand. Filmen er optaget ”håndholdt”, hvilket har medvirket til at gøre filmsekvenserne skræmmende realistiske.

Lille Lodahi skal holde stigen, Så at Far sig plukke kan, Grene, som gi’r Svirp og Svien, I et Birkeris til Lodahiman. - Høj er Birken, Jorden Haard... Far blev niogtyve år! Senere blev denne filmatiseret til et kræsent japansk publikum i udgaven ”Tom Kristensen vinder Le Mans med Omgangssyge”.

Det neutrale og fuldstændig ædruelige udvalg er efter hårde og uretfærdige forhandlinger tilsat sund, jysk snusfornuft, kommet frem til, at det vil forekomme helt absurdt at kåre en vinder blandt disse fantastiske filmpar, når Jørgen Bislev og Svenne ikke er nomineret for deres årelange sammenspil i komedieserien BISSEN & BUMSEN

Mister Lodahi udtalte senere ved ”WaSaJe”filmfestivalen: “Hold dig i form, spis sundt og tro på dig selv, YEAAAAH”.

131


T I D

2003

S L I N J

Rumfærgen Columbia brænder op under sin genindtræden i Jordens atmosfære over Texas. Alle 7 astronauter dør

Eksklusivt SPONSOR

Danmark får Disney Channel. Kanalen er den mest sete børnekanal i dag

E

2 0 0

USA indleder Irakkrigen

3

Den svenske udenrigsminister Anna Lindh bliver udsat for et alvorligt knivstikkeri under en indkøbstur i et varehus. Hun dør dagen efter af sine kvæstelser Danmarks ishockeylandshold vinder sensationelt 5-2 over USA ved A-VM

SILKEBORG: Midtjyllands Avis flytter fra sine gamle redaktionslokaler på Vestergade til et nyrenoveret mediehus på Papirfabrikken Arriva overtager banedriften på seks midt- og vestjyske strækninger og åbner hovedkontor i det tidligere posthus på Drewsensvej

132

Det, der en tilfældig onsdag eftermiddag startede med bemærkningen: “Kan du holde stigen, mens jeg retter på antennen?”, skulle

eneste programmer! Selv om vores kunder af og til var skuffede, viste det sig senere, at de blev positiv stemt for de nye lokale programmer.” Herved var SAS grundlagt som ”Sydbyens Antenne Service”. “ Vi var de eneste med fladt hierarki. Vi gik ens klædt

senere vise sig at blive start­skuddet til

i hvide kitler, dog med et nummer påtegnet så kunderne

en omfattende koncern

kunne se forskel på, hvem der arbejdede, og hvem der

hjemmehørende i Sydbyen.

holdt pause. Dette udelukkede ikke diskussioner om,

Sjæfen, som også dengang i

hvem der skulle holde stigen, hvem der skulle risikere liv

90’erne var selvbestaltet Sjæf,

og lemmer på tagryggen - og sluttelig hvad den indtjente

fortælller:

50’er skulle bruges til,” udtaler Sjæfen.

“ Vi var kulturbærere. Folk, der

Svaret kom fra uventet side, da jordkabler og

tidligere kunne tage DR1 eller TV2,

hybridnet vandt frem og dermed medvirkede til at give

ville efter vores medvirken kunne

SAS nådestødet.

modtage lokal TV fra både Bornholm og Sønderjylland - dog nu som de

“ Vi havde kun én skovl, og spørgsmålet om, hvem der skulle grave, og hvem der skulle se på, medførte så


PORTRÆT store interne problemer, at jorden skred og kunderne ligeså. Vi måtte nøgternt konstatere, at selv om vi udførte tingene kompetent, så var det meningsløst, at udføre de små opgaver, vi fik tildelt. Samtidig skulle

de mundtlige aftaler vise sig ikke at være det stykke papir værd, de var skrevet på,” understreger Sjæfen. De fejltagelser, der på den måde blev begået efter reglerne, skulle senere komme det nyoprettede SET (Sydbyens

Stephen med ph og Ib Sam uden blødt d borger for SET’s tillid, kvalitet og fællessang.

EfterretningsTjeneste) til gode.

133


SET fremstår i dag som en strømli-

Det har derfor været naturligt for denne innovative

net og innovativ organisation med en

størrelse i dansk erhvervsliv at ”brande” sig selv i en

bred vifte af aktiviteter, herunder

sportsklub, og det er klart, at B74´s ideologi præcist

blandt andet Tips- og Hundeklubben ”RYF”, der hver lørdag mødes i regn og blæst og mener, at klubben er bedst til fælles samvær mellem hund og herre. Sidst er Rejsesekretariatet ”RYF Rejser” kommet til med minderige og

matcher målgruppen, og at SET derfor har måttet påføre sit logo en fodboldtrøje. “ Det har vi ikke fortrudt, selv om logoet er blevet båret med både store og små spille- og skrifttyper. B74 har samtidig på excellent vis markedsført SET over for ligestillede sponsorer ved klubbens mange celebre sponsoraftener. Her har vindfrikadeller og varm luft været gennemgående temaer på menuen, ofte tilsat

exceptionelle

fællessang fra ”onkel Toms Jytte”. Det har kostet i SET,

fodboldrejser, et nyt

men er det ikke med penge som med gødning? Man må

skud på stammen i

sprede dem ud, ellers lugter de”, slutter Sjæfen og tager

koncernens

en rullepølsemad, der er venstrehåndsskåret.

kontinuerlige succes.

Bruno sælger gerne sin krop, hvis det kan brande SET i dansk erhvervsliv.

134

Søren Fæster er ikke kun en stor mand i SET, men har også fået de store ord frem hos formanden.


Verdens Bedste Fæster B74 har altid brystet sig af ikke at have nogen træner eller måske

klubben både blandt os i bestyrelsen, de menige medlemmer, men

rettelig ingen betalt træner. Og det har vi heller ikke.

nok i allerhøjeste grad hos de spillere, han har stået i spidsen for.

Men i de seneste mange år har vi haft Verdens Bedste Fæster

Det gav sig bl.a. udtryk i, da vi var nede og lammetæve SKS, så

(VBF), som i kærlighed til B74 og til drengene (det lyder måske nok

kom Jannick (som nu spiller serie 1 i SKS) glædesstrålende løbende

en smule lummert, men skal forstås sådan, at han ville gøre alt for dem

over fra SKS-lejren og gav VBF en kæmpekrammer.

VBF

– og igen så lyder det også på den forkerte side af pædofililoven – nej, det

Men det er jo ikke kun det sportslige, du har taget dig af. Det

jeg mener er, at han har ofret alt for at kunne være de unge menneskers

sociale har også altid stået dit hjerte nært. For det kan vel snart

mentor... det lyder bedre) har brugt oceaner af tid og kræfter på

ikke tælles, hvor mange gange du har vartet drengene op med

træning og kampe. Uden VBF er det min helt klare overbevisning,

lækker hjemmelavet mad efter kampene, og du har også taget

at så havde vi ikke kunnet drive det så vidt, som vi

rent faktisk har gjort det.

Søren gik ind i det her

tjansen med at tage med de unge uskyldige drenge i byen og passe på dem.

Det eneste, jeg i den forbindelse beder dig om, er at lade alle

tohjulede transportmidler blive hjemme og så tage den forholdsvis

projekt for vel omkring

sikre løsning, nemlig dine små bimser. Til dig, Fæster, vil jeg blot

15 år siden, da han efter

sige: Du kan være enormt stolt af dit arbejde i og omkring

trænergerningen i MIF

klubben, i arbejdet med træningen af 1. holdet og ikke mindst dit

tog et helt kuld af disse

totale engagement. Det har været fantastisk at arbejde sammen

MIF-spillere herud og

med dig, og når du nu lige får trukket vejret igen (Rie vil måske

fortsatte som træner.

sige, at du nok også lige skal færdiggøre projektet i kælderen), ja så

Fæster har altid - og vil

ser vi dig igen i en eller anden rolle i klubben.

altid - nyde kæmpe

respekt for sit arbejde i

Tak for alt, og tak for det der kommer.

Formanden

135


T I

2004

D S L I N J E

2 0 0 4

EN næsten 300 kg tung klumpfisk, bliver fundet død i det nedbrændte Nordsømuseum i Hirtshals

Hvem vover mest? Det gør odds-setterne i Hundeklubben

EU optager ti nye lande (Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn) i unionen og består nu af 25 medlemslande En flodbølge, en såkaldt tsunami, slår tusindvis af mennesker ihjel i kystegnene iThailand, Sri Lanka, Indien, Indonesien og Malaysia Brian Clough, engelsk fodboldtræner, dør (født 1935). De 28. olympiske lege åbner i Athen Grækenland Ove Sprogøe, dansk skuespiller, dør (født 1919)

SILKEBORG: Restaurant Hjorten lukker Jysk Musik- og Teaterhus indvies officielt

136

Hjemme igen efter 35 minutters powerwalk. Inden for venter kaffe, rundstykker, basser og weekendens oddsetkupon.

EN TYPISK LØRDAG I HUNDEKLUBBEN: Det er meget tidligt lørdag morgen, men der er for længst tændt for lyset og kaffemaskinen i B74’s klubhus. Lurmærkede mænd og mere eller mindre vovne hunde samles for at lytte efter klokkerne fra Mariehøj Kirke - de er nemlig startskuddet til Hundeklubbens ugentlige march mod nye mål. Målet er mest det bugnende morgenbord, som Bruno har fremtryllet, mens de mere gangbare medlemmer har analyseret og evalueret på ugens politiske og erhvervsøkonomiske begivenheder. Herefter byder traditionen, at Stephen (med ph efter klokken 10) sender weekendens oddsetkupon rundt, så eksperterne kan sætte deres kryds og sikre klubbens finanser. Hver odds-setter har sin bombesikre strategi, som i teorien sjældent slår fejl - men dog mangler at vise sin værdi i praksis. Når Ib har ryddet af bordet og sat kopper og tallerkener i opvaskeren, ventes der spændt på at se, hvilke tegn Stephen har sat forkert denne lørdag, og når den spænding er udløst, står der fri leg på programmet resten af formiddagen...


T

2005

I

Storm af orkanstyrke rammer hele landet og lammer fly, færgeog togdrift. Fire mennesker bliver dræbt

formand, Nieller, og Sport-, Mode- og Dart-ekvilibris-

fordi man er holdt med at spille fodbold eller give den

ten Lars Simonsen, der er mødt frem den mandag,

som holdleder og seriefodboldkommentator. Klub­

fotografen kom forbi.

kærlighed ruster ikke, og Mandagsklubben er et lysende eksempel på, at lidenskaben stadig lever i det forhold . Med fru Carøe som fast muffinmadam mødes en halv

J

Prinsesse Alexandra og Prins Joachim bliver skilt Orkanen Katrina rammer USA’s golfkyst. 80% af New Orleans står under vand George Best, én af verdens bedste fodboldspillere gennem tiderne, dør (født 1946)

På den anden side af bordet er det Sjæfen (i denne sammenhæng altid uden ph), der fører ordet, mens Bislev for en gangs skyld ser ud til at tænke, før han

Real Madrid præsenterer Thomas Gravesen Liverpool F.C. vinder UEFA Champions League for femte gang efter sejr over AC Milan

snes af de ikke-længere-så-arbejdsramte ur-B74’ere

taler. Bokse-Brian føler sig særlig godt underholdt,

hver anden mandag for at konstatere, at det egentlig går

mens Svenne helt sikkert har hørt historien før, og

godt nok alt sammen, selvom det var meget bedre i

derfor ikke behøver at høre den til ende for at levere et

SILKEBORG:

gamle dage - og dog: Historierne er vel egentlig blevet

kommenterende smil. Bagved i baren ses Morten Risvig

bedre med årene..?

fra sponsorudvalget, som tydeligvis sidder og funderer

Posthuset på Drewsensvej lukker – Postbutik ved Bindslevs Plads åbner

Ud over fru Hanne og ægtemand Bent er det så estimerede medlemmer som bl.a. klubbens første

over, hvornår han får mulighed for at være fast medlem af Mandags­klubben.

L

N

H.C. Andersens 200 års fødselsdag fejres

Nu er der jo ingen grund til at sige farvel til B74, bare

S

I

Officiel åbning af Operaen på Holmen i København

Mandagsklubben

D

Officiel indvielse af Jyske Finans og Silkeborg Datas nye lokaler på Kastaniehøjvej 2

137

E

2 0 0 5


T I D

2006

S L I N

Kulturminister Brian Mikkelsen fremlægger den stærkt omdiskuterede danske kulturkanon

J

2 0

6

Han holder stadig på, at de vil stå til oprykning, bare de kan vinde elleve ud af deres sidste fire kampe. Mr. B74 Om En Hals, selveste Hr. Uffe Koch, har

Kåre Bluitgens bog “Koranen og profeten Muhammeds liv” udkommer. Bogen starter Muhammedsagen

E

0

EN UKUELIG OPTI rundet de 60. Ulastelig klædt med de påmalede shorts i størrelse XXXS, er han hver mandag råbende på, at her er en stor chance.... og så begynder kampen. Men som Uffe stolt udtaler: “ Min læge har sagt, at

Det danske konsulat i Libanons hovedstad Beirut, sat i brand under voldsomme demonstrationer

jeg bør undgå enhver form for sindsoprivelse, derfor

AGF må, efter at have befundet sig i danmarksturneringens bedste række uafbrudt siden 1977, spille i den næstbedste række i sæsonen 2006/2007

Kurt ”Nikkelaj”, Sepp eller Morten Olsen skulle ringe

Rolling Stones gæster Horsens. 85.000 mennesker overværer koncerten

der er ældre end mig selv. Jeg har bare svært ved at

spiller jeg stadigvæk for de gamle B74’ere. Jeg har aldrig svigtet en kamp, for jeg venter spændt på, om efter min assistance. Min alder betyder ingenting i den sammenhæng. Jeg har tidligt lært at respektere dem, hitte nogen “. “ Jeg er dog ikke så gammel ”, svarer den kække, “at

SILKEBORG:

jeg må bruge bogmærke for at finde munden, når jeg

Bilernes Hus åbner officielt

Sydbyhallerne indvies officielt

138

påpeger en dommers mangler”. Det fornægter sig ikke, at Uffe Koch er ud af en særlig tynd sydbøhmisk adelsslægt

For jer, der ikke kender fødselaren, kan oplyses, at han stammer fra den sydbøhmiske slægt: Koch, Kochere


T

MIST PÅ 60 ÅR og Koks. En tynd adelsslægt der først op i 60’erne og 70’erne fandt sammen med den ærkedanske æt:

D

Kommunalreformen træder i kraft med 98 nye kommuner og 5 nye regioner. Også landets politi- og retskredse reformeres i politireformen Rumænien og Bulgarien indtræder i EU

Lang-hvad? Schloss Hjorten, før der blev indgået ægtepagt med den

Danmark dømmes som taber af en kvalifikationskamp til EM i fodbold 2008 mod Sverige, fordi en tilskuer i det 89. minut løb på banen og slår dommeren

tidligere Miss Havestue, jomfru Glenni. Senere kom et kuld unger til, og fodboldopdragelsen kunne begynde, hvilket bragte daglig glæde til det lille hjem i

Otto Brandenburg, dansk sanger og skuespiller, dør (født 1934)

Nordbyen: Når den stolte fader kundgjorde dommerfejl, manglende teknik fra medspillere eller “ Hvorfor får

Natasja, dansk rapper, dør (født 1974)

jeg ikke bolden hver gang? “, var der ikke et tørt øje hos de fortrøstningsfulde arvinger.

Bjarne Riis indrømmer på et pressemøde, at han benyttede EPO, da han vandt Tour de France

Stolt fulgte de faderens anvisninger og moderens

Årets Danske Album: Nephew Årets Danske Gruppe: Nephew Årets Danske Hit: Nephew Årets Danske Rock Udgivelse: Nephew

trøstende ord til den store dag oprandt: Indmeldelsen i klubben over alle - B74. Den stolte fader kunne med glæde iagttage de små poder med deres første kontingentbeviser trykket ind mod deres hule

SILKEBORG:

brystkasser.

Silkeborg Kommunens Borgerservice har premiere

Dette var en dag i Hr. Kochs liv, der langt ville Er dette en Hancock?

S L I N J E

Københavns Politi rydder Ungdomshuset

Der blev i lange perioder målt og vejet på daværende

overgå slaget på Grathe Hede. Det stod tidligt klart, at

I

2007

Silkeborg Sportscenter på Århusbakken indvies officielt

139

2 0 0 7


her var tale om klub-kometer der ville frem. Holdleder

Dette har medvirket til liv og skøre indfald i

samt bestyrelsesplads var klart strategiske led i de

klubben, og tro os, om ikke Koch Senior står stolt med

unges inddragelse i ”faderens klub”.

et smil om munden og bifalder de adelige tronarvinger. Tillykke Uffe. Heldigvis faldt Uffe ikke i øltønden som kylling.

Næste generation af von Koch-slægten.

140


T Uffe har også bogstavelig talt B74 helt inde under huden.

I D S

2008

L

Østrigeren Josef Fritzl har gennem 24 år holdt sin datter fanget, voldtaget hende og fået 7 børn med hende

I N J

Prins Joachim gifter sig med franske Marie Cavallier i Møgeltønder Kirke

E

Michael Laudrup bliver den første Årets Verdensdansker

2

25-øren afskaffes som gyldigt betalingsmiddel Der brygges for sidste gang på Carlsberg i Valby Demokraten Barack Obama bliver den første sorte præsident i USA nogensinde Danmark bliver europamestre i håndbold for mænd ved at slå Kroatien 24-20 i finalen Danmark slår Portugal 3-2 i Lissabon til VM kvalifikation

SILKEBORG: Højskolen Performers House officielt indviet Den Kreative Skole på Bindslevs Plads indvies officielt

141

0 0 8


142


RIPOSTEN kavalkade På de næste sider bringer vi et udvalg af de artikler, der har fyldt RIPOSTEN’s sider, siden bladet udkom for første gang, en gang midt i 80’erne. Der er lidt usikkerhed om det korrekte årstal, for ret beset har redaktionen sjældent brugt sin energi på at gå ned i detaljen. Udklippene fortæller en historie om et klubblad, der helt sikkert ikke har sin lige. Troværdig eller ej..? - tjah, hver gang RIPOSTEN er kommet på gaden, har der været trængsel ved lokumsdøren i de små B74-hjem, for det er her bag låste døre, at der er tid og ro nok til at læse og forstå de ind i mellem underlige nyheder, redaktionen har valgt at bringe til torvs i det længe imødesete nummer. Man vil også kunne se, at læsbarheden ikke altid har været i top. De første år blev bladets spalter skrevet ud på en nåleprinter, og trykket stod ikke altid knivskarpt. Det må man så også leve med i gengivelsen her i bogen. Så kniber det med synet her på dine gamle dage, er det altså bare om at finde luppen frem - eller gå ind på www.b74.dk, hvor alle numrene ligger. Her kan du zoome ind og ud lige så tosset du vil.

143 143


Mange af de grå hår, som pryder de aldersstegne medlemmer af bestyrelsen og Støtteforeningen, groede frem i RIPOSTEN’s første år, hvor DEN SORTE KASSE bag klubbens bar var genstand for en del diskussioner blandt medlemmerne og nok mest blandt dem, hvis navn gennem alle årene var en fast del af skyldner-kartoteket. Alle var enige om, at “det er bare for dårligt!”, at klubben skal have så mange penge ude og svømme, men problemet forsvandt ikke af den grund. Og ret beset var det nok ikke appellerne i RIPOSTEN, men en meget konkret omlægning af ordningen i forbindelse med B74’s overordnede økonomi der gjorde, at man endelig fik pengene skrabet ind.

144 144


Allerede i forbindelse med udgivelsen af det fjerde nummer af RIPOSTEN gik det op for redaktionens medlemmer, hvor svært det er at få succes i mediebranchen. Men man havde fra starten undskyld­ ningerne ved hånden... en tradition de skiftende redaktioner siden har taget til sig og værnet om.

145 145


Sladderpressen har altid stået RIPOSTEN’s hjerte nært. Her et udklip fra 1986.

146 146


Hvis de stak nÌsen for langt frem, blev klubbens kendisser gerne taget under behandling i RIPOSTEN’s spalter.

147 147


148


1987 bød blandt andet på et drøn af en afslutningsfest og et portrætinterview med klubbens første formand.

149


Musik- og kulturstoffet har ogsĂĽ haft en fremtrĂŚdende plads i spalterne

150 150


Og med en læserskare, der viste sig at have svært ved at komme ud af senpuberteten, opstod et stort behov for en brevkasse, der dog var bekymret for at opbygge for store forventninger hos læserne. Så den fik titlen: SPRÆKKEN ... helt sikkert derfor!

151


Ekstra Bladet var den gang meget fremtrædende i mediebilledet, og RIPOSTEN tog gerne konkurrencen op. Hvor man på Rådhuspladsen kun uddelte en torsk til nytår for de største dumheder, var det en smal sag for B74 at kåre en klubtorsk hvert kvartal.

Nogle ting ændrer sig aldrig... RIPOSTEN 1989.

152 152


... og Side 9-pigen skulle naturligvis ogs책 udfordres...

153 153


... men her kneb det i lĂŚngden med at finde egnede kandidater blandt klubbens medlemmer.

154 154


... og som det fremg책r klart af denne forside, var redaktionen altid p책 stikkerne, n책r skandalerne rullede ind over klubben.

155


KVINDEN BAG SUCCESEN 156 156


Familien Jensen var i de år den store drivkraft i RIPOSTEN’s redaktion, og det gav læserne en helt unik indsigt i familiens hverdag. En meget tidlig forløber for Familien fra Bryggen.

157 157


158


Ă…rligt tilbagevendende omtaler af begivenheder: Juleeventyr og oldboys-afslutningsfester. Her et par eksempler...

159


T I

2009

D S L I N J E

Otte ud af 12 tilfældigt udvalgte SuperBest butikker afsløres af DR’s forbrugerprogram Kontant i at have fusket med datomærkningen. Den Internationale Olympiske Komité mødes i København til den 121. IOCsession og 13. IOC-kongres. Blandt andet blev Rio de Janeiro valgt som værtsby for Sommer-OL 2016 og Kronprins Frederik blev IOC-medlem.

2 0 0 9

Svend Auken, dansk politiker og minister, dør (født 1943). Michael Laudrup fyres som træner i Spartak Moskva. Danmarks fodboldlandshold kvalificerer sig med en 1-0 sejr over Sverige til slutrunden om VM i fodbold 2010.

SILKEBORG: Rejsegilde på medborgerhuset på Bindslevs Plads. August. Nørrevang skole og Nordre Skole sammenlægges og får navnet Sølystskolen.

160


Under B74’s juletræ lå i 1994 nøglerne til det nye klubhus, som Finn Formand & Co. havde udtænkt som afløser for den af atmosfære, røg og ølsjatter voldsomt emmende Sump. I en afslørende reportage gik RIPOSTEN bag beslutningsprocessen.

161 161


T I D S

2010

L I N J E

2 0 1 0

Google lancerer Google Street View i Danmark. Google Street View gør det muligt at rejse interaktivt på 30.000 kilometer danske vejstrækninger, dog fortrinsvist i byerne Tour de France afsluttes med sejr til Alberto Contador. En sejr, der dog senere fratages ham, og i stedet tildeles Andy Schleck Caroline Wozniacki vinder ved Toray Pan Pacific Open over Elena Dementieva og bliver dermed nr. 1 på verdensranglisten

SILKEBORG: Sydbyens nye multibaneanlæg på Vestre Skole indvies officielt Slotsholmen genindvies efter omfattende renovering

162


Forud for den ekstraordinære generalforsamling havde RIPOSTEN velvilligt stillet sig til rådighed for domicildrengene, der i et særnummer slog til lyd for, at medlemmerne tegnede anparter i B74. På den måde ville klubben være i stand til at købe huset. Som bekendt lykkedes det. Anparterne er for længst tilbagebetalt, og det sidste afdrag på huset blev sendt af sted til kreditforeningen for et års tid siden. Huskøbet viste sig altså at være en god investering. På sigt styrkede det B74’s økonomi, og gennem alle årene har huset været rammen om et blomstrende klubliv, der har trukket mange nye medlemmer til.

163 163


T

2011

I D S L I N J E

2 0 1

Osama bin Laden bliver dræbt af amerikanske specialtropper i Abbottabad, Pakistan Lars von Trier bliver bortvist fra Filmfestivalen i Cannes Et voldsomt terrorangreb rammer Oslo og Utøya. 77 mennesker dør, heriblandt én dansker Helle Thorning-Schmidt bliver Danmarks første kvindelige statsminister Libyens tidligere diktator Muammar al-Gaddafi bliver dræbt

1

Flemming “Bamse” Jørgensen, dansk popmusiker, komponist og skuespiller, dør (født 1947)

SILKEBORG: Ørnsø Døgn & Nærbutik på Gjessøvej 1 har sidste åbningsdag Marienlund Plejehjem lukker Den gamle eg ved Århusvej fældes Elgiganten på Nørrevænget 41 åbner

164

Forside­henvisningerne i dette nummer viser, at RIPOSTEN nu har fået rigtige journalister i redaktionen...


T I D

2012

S

Krydstogtskibet Costa Concordia havarerer ud for den italienske ø Giglio Danmark vinder EM i herrehåndbold Cykelløbet Giro d’Italia begynder i Herning Loven om homovielser træder i kraft. Spanien vinder 4-0 mod Italien til Europamesterskabet i fodbold 2012 og har dermed vundet tre mesterskaber i streg (EM 2008, VM 2010 og EM 2012) På baggrund af eksperimenter i deres Large Hadron Collider meddeler CERN, at de har påvist eksistensen af en partikel med egenskaber konsistente med Higgspartiklen 21. december 2012 er afslutningen på en æra i mayaernes kalender. Visse nutidige mystikere mente, at dette signalerede Jordens undergang

SILKEBORG: Første spadestik tages til motorvejen ved Silkeborg

... og også inkasso-afdelingen har lagt tonen om.

Jysk Arena indvies officielt

165

L I N J E

2 0 1 2


Hjemme-hos Bubs. 1990.

166 166


Afslutningsfest 1994

167


RIPOSTEN 1991.

I B74’s 40 års jubilæumsår ser det ud til, at det er besluttet at bygge et nyt stadion på Søholt, så vi fra 2016 får nye naboer på stadionområdet. Første gang, den idé blev præsenteret, var tilbage i 1991, og siden er planerne blevet luftet med jævnlige mellemrum. RIPOSTEN fulgte selvfølgelig interesseret med.

168 168


RIPOSTEN 2008

Selvfølgelig har stadiondebatten sat sit præg på B74 gennem de 23 år, der er gået, siden man for første gang begyndte at rumle med planerne. Og ind i mellem har klubbens bestyrelse og medlemmer følt sig meget dårligt orienteret om, hvad man egentlig gik og tænkte sig, der skulle ske med B74, klubhuset, stadionområdet og sydbyens idrætsliv i det hele taget. Derfor tog B74 i 2008 initiativ til, at alle stadionområdets brugere tog et møde med kommunen, hvor man præsenterede klubbernes og skolernes behov og forventninger til fremtiden. Konklusionen på mødet blev, at kommunen lovede at gå i dialog med brugerne, når der forelå noget konkret om planerne.

169 169


Det gjorde der så i 2012, hvor Dyne Larsen tog imod det gode tilbud om for 10 mio. kroner at få navnesponsoratet på det nye JYSK Park. Men der var lang vej igen: Dels skulle kommunen finde en ikke-kriminel måde at støtte byggeriet af det nye stadion på, dels skulle SIF Invest ud og finde 20 mio. kroner hos det lokale erhvervsliv. B74 kunne kun følge interesseret med fra sidelinjen, men der var ingen konkrete udmeldinger om, hvad der skulle ske med området ved Mascot Park, når/hvis JYSK Park blev en realitet.

170


I mellemtiden blev Marienlund Plejehjem lukket. Silkeborgskolen overtog grunden og bygningerne, og kommunen besluttede at bygge et nyt plejehjem på den del af stadionområdet, der ligger op mod C. Knaps Minde. I den lokale avis dukkede der skitser op over området med blandt andet “aktivitetsrambla”, og i offentligheden rasede diskussionen for eller imod et nyt superligastadion. Men B74 og de andre brugere måtte kigge forgæves efter konkrete bud på, hvilke rammer de skulle fungere under i fremtiden - dog gav flere lokale politikere udtryk for, at de kun kunne støtte projektet, hvis der blev fundet en fornuftig løsning for brugerne af stadionområdet.

171 171


Og så kom det lige pludselig!

SIlkeborg IF Invest havde fået samlet de 20 mio. kroner sammen hos det lokale erhvervsliv. Sådan blev lokalplanen for stadionområdet præsenteret på forsiden af Midtjyllands Avis 12. september 2014

172


Det er endnu ikke bestemt, om der skal bygges en ny institution eller tæt-/lav boligbyggeri på den nuværende grusbane. Men fast ligger det, at B74’s klubhus bevares, og at der indrettes nye, kommunale omklædningsfaciliteter.

... og så blev der indkaldt til nabohøring om lokalplanen. Den var dog ikke diskuteret med brugerne af stadionområdet, for planen skulle jo også gerne i Midtjyllands Avis... Men ved slutningen af jubilæumsåret står det da - nogenlunde - klart, hvad man forestiller sig med området. For B74 er det naturligvis vigtigt,

at vi beholder vores klubhus, og at der fortsat vil være noget græs at spille fodbold på. Så selvom B74’s medlemmer nok aldrig bliver enige om, hvorvidt det er en god idé eller ej med med et nyt stadion, så er alle sandsynligvis enige om, at det da sagtens kunne have været meget værre...

173


174


NYE REGLER?

B74-eks-formand Niels-Henrik Buch måtte i sin tid erfare, at dette ikke er klubben, der kan styres ved hjælp af rigide regler. Det er ok at vedtage regler, men fungerer de ikke, så er der en god, gammel tradition i klubben for, at anarki og kaos hurtigt kan undergrave dem. RIPOSTEN har derfor af og til forsøgt at disciplinere medlemmerne på en lidt alternativ facon.

175 175


Mon ikke Sjæfen, hvis borgerlige navn staves med “ph”, er den oplagte kandidat til titlen som Alle Tiders B74’er? Nogle enkelte kan endda huske så længe tilbage, at de kan berette om den gang, han viste B74’s farver på grønsværen. Det er ganske vist mange år siden, og hans spillemæssige kvaliteter er for længst gået i glemmebogen, men Sjæfens lidt alternative tilgang til sporten går der stadig masser af historier om. De bliver ikke dårligere med tiden, naturligvis. Og de bliver aldrig bedre, end når de fortælles ved baren eller på terrassen i B74 - så dette må gerne opfattes som en opfordring til med jævne mellem­rum at kigge forbi Marienlundsvej og høre, hvilken “røverhistorie” om Stephen, der verserer lige nu. Der er mange forskellige udgaver af dem alle sammen - alt efter hvem der er fortælleren, og i hvilken sammenhæng talen falder på Stephens eskapader. Og selv om det jo nok ikke kan være sandt alt sammen, så kan de utallige, der gennem årene har mødt ham i B74-sammenhæng, skrive under på, at det aldrig har været kedeligt at være i selskab med Knudsen Senior.

176 176

RIPOSTEN, 1999


T I D S L I N

2013

J E

Pave Benedikt 16. meddeler, at han vil abdicere. Pave Frans vælges som ny pave Lærere fra Danmarks Lærerforening bliver lockoutet af Kommunernes Landsforening

2 0

To bomber sprænger ved Boston Maraton i USA

1

Stormen Bodil koster en 72-årig kvinde livet og lukker for al togtrafik

3

Den 7-dobbelte, tyske formel 1-vinder Michael Schumacher kommer alvorligt til skade ved en skiulykke i Frankrig Allan Simonsen, dansk racerkører, dør (født 1978) Rolv Wesenlund, norsk skuespiller og sanger, dør (født 1936) Nelson Mandela, sydafrikansk præsident, dør (født 1918) Den tyske fodboldklub Bayern München bliver den tiende Treble-vinder Stuepiger i Singapore får nu ret til en fridag om ugen

SILKEBORG: Nye Hede Rytmer afholdes for første gang - på ruinerne af Hede Rytmer, der gik konkurs 2012 Efter et år i landets næstbedste række, rykker Silkeborg IF igen op i Superligaen

177


178


3

Når SU’en ikke rakte længere, måtte Jens Verner finde alternative måder at stille sulten på. En af de mere opfindsomme var at give den som madanmelder i RIPOSTEN.

“Det var en meget lille vimpel til så lang en tale”, bemærkede Herfølges daværende direktør Kenneth Wegner tørt, da B74-formand Finn Herlev overrakte ham 25-års jubilæumsvimplen. På trods af dens lidenhed prydede den B74’s beskedne jubilæumsskrift, som væsentligst bestod af skriftlige hilsner til medlemmerne fra de tidligere formænd.

Men kunne det ikke blive til et prangende jubilæumsskrift, så kunne B74 naturligvis samle medlemmer og silkeborgensere om et par ordentlige jubilæumsfester: Receptionen i det nye klubhus, hvor alle, der var noget i fodboldens verden, kiggede forbi - og naturligvis til festen i Lunden, der slog alle rekorder (men dog ikke mere, end at den rekord blev slået året efter...)

179


180 180

RIPOSTEN’s omtale af afslutningsfesten 2001. Så er det tydeligt, at B74 er på hjemmebane...


181 181


182


Fastelavn I mange år var det en fast årlig tilbagevendende begivenhed, at klubben inviterede alle medlemmernes børn til tønde­ afslagning i klubben. Lars BR og undertegnede var de glade arrangører. Vi fik sponseret tønderne og slagtøjet, og tønderne blev fyldt med alt muligt usundt slik. Et år prøvede vi med appelsiner, æbler mv., hvilket bestemt ikke var en succes. Børnene var udklædte efter alle kunstens regler. Og vi så mange fantasifulde udklædninger. Det mest opsigtvækkende jeg husker, var én, der var klædt ud som køleskab, der endda kunne lukkes op. Der var selvfølgelig præmie til bedst udklædte, og der blev kåret kattekonger og kattedronninger. De stolte forældre var der også sørget for. Det store sønderjydske kagebord var vand i forhold til det, vi serverede. Selvfølgelig til en fornuftig pris. Set fra klubbens side. Men alt godt har en ende, så til sidst blev vi udkonkurreret af andre tilbud fra skoler, institutioner mv. Men det var sjovt, mens det stod på. Fubs (der i dag selv er udklædt som tønde).

183


SPIDSKOMPETENCE. Forsiden af RIPOSTEN’s 2002-julenummer afslørede, at festudvalget ikke var tilfreds med at hvile sig på laurbærrene efter en række store succeser. Endnu et brag af en fest, og RIPOSTEN fulgte op med en plakat spækket med fotos fra aftenen.

RIPOSTEN. Sådan holder du på en hemmelighed i B74.

184


185


Gennem årene er der lagt masser af kræfter og knofedt i B74’s kære klubhus. I første omgang krævede det en gennemgribende ombygning at forvandle et a,mindeligt parcelhus til landets bedste klublokaler - og senere er det så gået op for klubben, at der jævnligt opstår behov for renovering og hovedrengøring. Men det behøver ikke være surt og kedeligt... læs bare denne reportage fra RIPOSTEN 2008.

186


187 187


3

Reinars mange besøg på det afrikanske kontinent bragte ham i kontakt med nogle ghanesiske fodboldspillere, som sikrede at B74’s brugte fodboldtrøjer fik nyt liv.

I 2010 blev RIPOSTEN offer for de voldsomme klimaforandringer, men BLADET SKAL UD, og med nogen forsinkelse fik læserne reportagen om Sepps besøg til årets afslutningsfest.


189 189


B74’erne har historisk set altid haft et nært og passioneret forhold til øl, men der skulle gå næsten 40 år, inden klubben i 2011 lavede et virksomheds­besøg på Virklund Bryghus. Her blev de mange år med “øl i praksis” suppleret og underbygget af teori og gode historier om fremstillingen af de gyldne dråber. Det var et særdeles velbesøgt arrangement, og RIPOSTEN var naturligvis på pletten.

Med en øl i hånden behøver man heldigvis ikke at have set kampen for at have en mening om den...

190


T

2014

I D

Grundet påtænkt salg af Dong-aktier til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs, opstår der intern splid i partiet SF. Situationen udvikler sig så kritisk, at formand Annette Vilhelmsen ser sig nødsaget til at gå af som formand og trække SF ud af regeringen

S L I

DSB indfører rygeforbud på alle deres stationer og perroner

N

EM i håndbold for herrer blev afholdt i Danmark med Frankrig som vinder

J E

VM i fodbold 2014. Den 20. udgave af VM i fodbold afholdes i Brasilien. Tyskland vinder guld

2 0 1 4

Richard Møller Nielsen, dansk fodboldspiller og -træner, dør (født 1937)

SILKEBORG: B74 fejrer 40 års jubilæum.

191


Liv Sekteriske grupper i B74, kaldet ”livSnyderne”, har trods dagligt slid og modgang fundet overskud til deltagelse i klubbens mange sociale arrangementer. ”Lyseslukkerforeningen” samt ”Knysternes Farvel” er ikke omtalt i herværende Urneblad, da der er tilstødt dem en død periode. Lad os til gengæld nyde disse levende billeder og se medlemmer smæske sig i egen velbehag og trocken vine. Tilføjes kan, at et glas velskænket vin aldrig har skadet, men desværre - som slangen i Edens Have - findes der enkelte eksempler på, at medlemmer har taget forbigående skade på forstanden, når der ikke er vist mådehold. Et glas sød valle har i disse tilfælde kunnet slukke tørsten. En simpel bugoverflade-massage har fundet sted i flere tilfælde, men ligefrem en overgyd­ning af

192 192

hele kroppen har ikke kunnet dokumenteres.


Snyderne “Hygiejne for enhver pris er ej tilrådelig”, udtaler således et unavngivent medlem. Fredagsklubben må naturligvis ikke forbigåes, da usømmelig tale og utugtige antydninger på det tidspunkt ofte er udsat for 90+ decibel. Disse ordførende personager kan i kraft af deres fordærvethed komme ind på slibrige emner, og her anbefaler RIPOST­EN at anskaffe en indiskrisator, hvorefter al hørelse blokeres. Er man i stand til at få ørenlyd, kan en sådan påråbes og anskaffes i Baren for et mindre kontant beløb. Beundringsværdigt er det , at der er medlemmer, som tager ansvar for at arrangere sammenkomster for disse livSnydere, der hellere vil underholdes end undervises. TAK for det. Men vi mangler faktisk en sammenkomst for ugens boblere på de forskellige hold... deres udsatte

193 193


Sponsor i B74

Ligesom i alle andre idrætsforeninger er vi i B74 afhængige af sponsorindtægter.

Men vi søger ikke kun sponsorer for pengenes skyld. Som sponsor i B74 får du sikkert ikke den største eksponering i sportspressen, på landsdækkende TV eller på store fodboldarenaer - til gengæld får du mulighed for at støtte en anderledes sportsforening med en social profil. En klub, som - på trods af et meget lavt medlemskontingent - giver medlemmer og sponsorer et væld af oplevelser i form af fodboldstævner, fester, arrangementer – og samtidig støtter B74 selv en lang række ”gode formål”. Der skal dog ikke herske tvivl om, at vi forsøger at vinde hver gang, vi går på banen – uanset hvilket niveau vi spiller på.

194

Som sponsor i B74 vælger du lige netop den profilering, der passer til dit behov og dine ønsker. Vi er ikke ude på at “oversælge”, for vi tror på, at forudsætningen for en god sponsoraftale er, at begge parter er tilfredse med den. Uanset hvilket sponsorat du tegner, får du dit firmalogo profileret på vores sponsortavle i det velbesøgte klubhus og på vores hjemmeside. Herudover er der mulighed for profilering på spillertøj, bander omkring kampbanen og meget andet. Er det noget for dig, så kontakt sponsorudvalget ved:

Morten Risvig risvigs@gmail.com - tlf. 2210 7089


Sponsortavlen i B74’s klubhus.

195 195


Bestyrelsen består af, bagest fra venstre: Emil, Thomas, dernæst Risvig, Købmanden og Mørk og endelig Mike, Fubs, Lal og Husted. Som beskrevet i teksten mangler Nicklas og tildels Jakob.

B74’s bestyrelse Bestyrelsen! Denne lidt udefinerbare størrelse. Det er jo

af klubbens medlemmer synes - altså sådan som de

bare noget som er der, tænker mange. Hva’ fa’en går de

indirekte bestemmer på generalforsamlingen.

egentlig og laver - og ikke mindst, hvem er de? Her er de så, undtagen Nicklas, som var ude på

Vi holder møde en gang om måneden. I mødet

grønsværen og forsvare de røde farver, og Jakob som

deltager støtteforeningens bestyrelse også, idet

ikke er helt bestyrelsesmedlem, men konsulent udi det

formanden er født medlem af hovedbestyrelsen. På

mere pekuniære og regnskabsmæssige.

selve mødet gennemgås og kommenteres referatet fra

Ellers går de rundt i bestyrelsen og gør det, bestyrel-

sidste møde, og der tages eventuelt action på de

ser skal gøre: Have det overordnede ansvar for klubbens

punkter, som måtte kræve dette. Dernæst er der en

ve og vel og drive den efter de regelsæt, som er både ned-

’bordet rundt’, hvor det enkelte bestyrelsesmedlem

skrevne og ikke nedskrevne. F.eks. har vi defineret et

fremkommer med det, der nu presser sig på for den

sportsmanship regelsæt (kan læses på opslagstavlen),

enkelte. Så det er her, du kan komme til orde: Hvis du

vi overholder regnskabsloven, indkøber materialer/tøj, sørger for sponsoraterne, indgår lukrative prisaftaler med leverandørerne, sørger for deltagelse i diverse turneringer, deltager i diverse kommunale arbejdsgrupper (f.eks. hvordan stadionområdet skal udformes i fremtiden) - kort og godt: Klubben skal i det hele taget fungere optimalt og på den måde, flertallet

196

Det var kort beskrevet.

har spørgsmål eller forslag til bestyrelsen eller en god idé, så tag fat i et af bestyrelsesmedlemmerne og forelæg dit ønske. Så vil vedkommende tage det med på det efterfølgende møde. Hvis du har yderligere spørgsmål til disse mystiske mænd, så henvend dig trygt, og så tager vi en snak om dit emne.


197


https://www.youtube.com/watch?v=UORiB_nJRSU

198


40 fa ntast iske f odbo ld책r

med det he

le...

199


40

-et særnummer af

Riposten

F O R R Y G E N D E F O D B O L D Å R

40

FORRYGENDE FODBOLDÅR - et lidt anderledes jubilæumsskrift