Page 1

Kunst Skolearkivet i MovieCut Kunst på skemaet

LÆR IT SKOLETUBE Kunst


Statens Museum for Kunst i skolearkivet Skolearkivet i MovieCut Velkommen til dette hæfte, der præsenterer den mediesamling, der hedder SMK i værkstedet MovieCut på Skoletube, når du vælger at tilføre indhold fra punktet Skolearkivet. Skolearkivet er en række mediesamlinger, som er gjort klar til din undervisning. Samlingerne kan være lavet og udgivet af organisationer, fra forskellige forlag, fra museer eller fra Lær IT. Fælles for disse mediesamlinger er, at de er stillet til rådighed for jer, sådan at I kan bruge dem kvit og frit i MovieCut. Når du er færdig med din fortælling og udgiver den på Skoletube, så sørger programmet også selv for at kreditere de værker og ophavsmænd som du har benyttet fra mediesamlingen, og eleven skal derfor ikke tænke på kildeangivelser, når indholdet er hentet i Skolearkivet.

Cornelis Cornelisz van Haarlem (1562-1638): Titanernes fald, 1588-90 CC:BY SMK.dk

Kort om MovieCut MovieCut på Skoletube er et enestående billedfortællings- og lommefilmsværksted. Det er samtidig også en banegård for alverdens medier som man kan samle sammen fra en række tjenester og steder. Du kan fx importere filer fra din computer, fra din Facebook-konto, fra din Dropbox-konto, vælge mellem 30 millioner billeder fra Flickr og tusindvis af sange fra Jamendo samt en række medier under punktet Skolearkivet.

Hvad er meningen med Skolearkivet? Skolearkivet i MovieCut er tænkt som en mulighed for at have direkte adgang til en række materialer. Materialerne er beskrevet og samlet sådan at mere tid og fokus kan gå med selve bearbejdningen og anvendelsen af indholdet, og mindre tid til indsamling og sortering. Det giver samtidig en tryghed omkring ophavsret og sikrer, at eleven har korrekte kildeangivelser på sit endelige arbejde. Meningen er med andre ord at kunne målrette et indhold til eleverne, som de kan bruge i faglige forløb.

Guide til SMK i Skolearkivet

Har du indhold, forslag eller ideer til udvikling af mediesamlinger i MovieCut er du velkommen til at kontakte Lær IT; marcus@laerit.dk

Side 2


Indhold Skolearkivet i MovieCut ..................................................................................................................................... 2 Kort om MovieCut ......................................................................................................................................... 2 Hvad er meningen med Skolearkivet? ............................................................................................................... 2 Statens Museum for Kunst i Skolearkivet/MovieCut ....................................................................................... 4 Denne oversigt........................................................................................................................................... 4 Det må du med billederne ............................................................................................................................. 5 Ideer til værkerne .............................................................................................................................................. 6 Kongehuset ................................................................................................................................................ 6 Kristendom ................................................................................................................................................ 6 Livet i tiden ................................................................................................................................................ 6 Liv og død................................................................................................................................................... 6 Oversigt over de 158 kunstværker .................................................................................................................... 7 Indeks .............................................................................................................................................................. 56

KOLOFON Kunst i Skolearkivet Kunst i Skolearkivet er skrevet og redigeret i samarbejde mellem Statens Museum of Kunst, v/Merete Sanderhoff og Lær IT v/ Peter Leth Forsidebillede: Cornelis Cornelisz van Haarlem (15621638): Titanernes fald, 1588-90, Europæisk Kunst 1300-1800 CC:BY SMK.dk Tekst: Skolearkivet i MovieCut CC:BY Lær IT.dk

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 3


Statens Museum for Kunst i Skolearkivet/MovieCut Få adgang til mere end 150 enestående kunstværker direkte i medieværkstedet MovieCut på Skoletube. Inde i MovieCut kan man vælge add media for at tilføje indhold til sit klippebord og dermed til sit projekt. Nederst i denne oversigt finder du punktet Skolearkivet. Inde i Skolearkivet ligger en række mediesamlinger blandt andet samlingen SMK. I denne samling har du adgang til ca. 150 kunstværker fra Statens Museum for Kunst. (SMK) Samlingen er lavet med udgangspunkt i de værker SMK udgav i 2012. En samlet oversigt over disse 158 værker kan ses her fra side 6 og frem. http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/samlingerne/vaerker-til-fri-download/ Kunstværkerne er kategoriserede, sådan at du nemt kan begrænse udvalget af fx type eller tema. I denne guide har du mulighed for at danne dig et overblik over mange af disse materialer. Du kan se billedet gengivet her, finde dets tilhørende navn (som er lidt kryptisk), se værkets titel og kunstner, samt via et link læse mere om værket. Dette link peger ligeledes hen til billedet i original størrelse. Bagerst i denne guide er der desuden en omfattende stikordsliste som gør det nemt at finde netop de værker og den kunstner du er på udkig efter. Dermed kan guiden her være en del af din forberedelse forud for, at I skal arbejde med nogle af disse værker. Du kan her se værkerne, læse om deres ophav, besøge et link med flere informationer, og du kan også se under hvilke kategorier værket er placeret. Samlingen af kunstværker ligger frit tilgængelig på SMKs hjemmeside, hvor du kan hente billederne i fuld størrelse m.m. Alle disse værker er udgivet under Creative Commons licensen By. Det betyder at du kan benytte, gengive, distribuere, bearbejde, forandre, sammensætte og bygge videre på disse værker fuldstændig som du ønsker. Eneste krav er at værkerne krediteres korrekt: CC:BY SMK.dk samt billedets titel og ophav. Du kan læse mere om SMK og deres brug af Creative Commons licenser her. Link

DENNE

O V ER SI G T

Denne oversigt der følger på de næste 50 sider, er opstillet efter billedernes alfabetiske rækkefølge. Har du derfor downloadet billederne vil du nemt kunne finde forklaring og billede på computeren.

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 4


Det må du med billederne Som sagt må du og dine elever alt med disse utrolige værker. Lad os prøve at give dig et par eksempler eller ideer, som rækker ud over alle de muligheder der ligger i medieværkstedet MovieCut: Tegneserier – giv personerne talebobler. Hvis du vil lave tegneserier med eleverne kan det være en fordel at du klipper billedet op i flere mindre bidder, sådan at vi nemmere kan gå tæt på motivet og fortælle de små historier og detaljer fra billedet. Forsidebillede til diverse opgaver. Fotokonkurrence. Vælg et værk og opstil værket i virkeligheden. Tag et billede af det, og sæt de to ”ens” motiver overfor hinanden. Leg og lær om komposition af motiver. Kunstmuseum på skolen. Print plakaterne ud i naturlig størrelse (se på www.SMK.dk hvilken størrelse originalen har) Tidslinjer – se fx denne tidslinje – hvor vi har samlet en række af disse værker ind i en oversigt.

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 5


Ideer til værkerne K O N G E HU S ET To dronninger. Vi ser Sofie Amalie på dødslejet og enkedronning Juliane Marie som ung enke. Den store dronning virker svag men elsket. Den unge virker nærmest flirtende. Kan det have sin rigtighed? Se Dronning Amalie Sophie her Se enkedronning Juliane her Frederik V – flot og klar til salving. Se billedet her.

K RI S T EN D O M Der er mange kristne motiver i samlingen. Salomons dom om barnet der skal deles. Kristi tornekroning m.fl. Salomons dom her. Jesu tornekroning her. Jesus i de dødes rige her. Jesu korsfæstelse her

L I V ET

I T I D EN

Der er en række realistiske billeder som rummer en spændende portrættering af livet og mennesker. Se hyrden på heden 1855 her Se Familien Waagepetersen 1830 her Se Råd- og Domhuset 1831 her

LIV

O G DØ D

Der er to billeder af en dansk begravelse. Se billedet fra Kbh. i 1800-tallet her. Se billedet fra Skagen samme tid her. Redningsbåd trækkes gennem klitterne. Se billedet her. Døden og moderen Se skulpturen her

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 6


Oversigt over de 158 kunstværker Europæisk Kunst 1300-1800 Tiziano Vecellio (1480-1576): Portræt af den venezianske maler Giovanni Bellini?, 1511-12 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/tiziano-vecellio-portraet-afden-venezianske-maler-giovanni-bellini/ Filnavn: Dep15

Europæisk Kunst 1300-1800 Giovanni Lorenzo Bernini (1598-1680): Buste af Camilla Barbadori. Moder til Pave Urban VIII Barberini, 1619 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/giovanni-lorenzo-berninibuste-af-camilla-barbadori-moder-til-paveurban-viii-barberini/ Filnavn: dep44

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 7


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Laurits Andersen Ring (1854-1933): I Høst, 1885 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/laurits-andersen-ring-ihoest/ Filnavn: DEP289

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Harald Slott-Møller (1864-1937): Dansk landskab, 1891 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/harald-slott-moellerdansk-landskab/ Filnavn: DEP297

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 8


Kobberstiksamlingen Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853): Ved et vindue i kunstnerens atelier, 1852 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/kobberstiksamlingen/hi ghlights/christoffer-wilhelm-eckersberg-vedet-vindue-i-kunstnerens-atelier/ Filnavn: kks1196

Kobberstiksamlingen Vilhelm Hammershøi (1864-1916): PortrÌt af Ida, kunstnerens kone, 1898 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/kobberstiksamlingen/hi ghlights/vilhelm-hammershoei-portraet-afida-kunstnerens-kone/ Filnavn: kks1964-288

Kobberstiksamlingen Melchior Lorck (1526/27-88): Ti kvinder fra Stralsund, 1571/73 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/kobberstiksamlingen/hi ghlights/melchior-lorck-ti-kvinder-frastralsund/ Filnavn: kks1966-13

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 9


Europæisk Kunst 1300-1800 Cornelis Cornelisz van Haarlem (1562-1638): Titanernes fald, 1588-90 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/cornelis-cornelisz-vanhaarlem-titanernes-fald/ Filnavn: KMS1

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Johan Christian Dahl (1788-1857): Vinterlandskab. Nær Vordingborg, 1827 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/johan-christian-dahlvinterlandskab-naer-vordingborg/ Filnavn: KMS167

Europæisk Kunst 1300-1800 Jan Gossaert (1478-1532): Mandsportræt Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/jan-gossaert-mandsportraet/ Filnavn: KMS184

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 10


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Martinus Rørbye (1803-48): Arrestbygningen ved råd- og domhuset, 1831 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/martinus-roerbyearrestbygningen-ved-raad-og-domhuset/ Filnavn: KMS206 Ide se #Livet i tiden Bogmærke Domhuset Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Wilhelm Bendz (1804-28), En ung kunstner (Ditlev Blunck) betragter en skitse i et spejl, 1826. Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/wilhelm-bendz-en-ungkunstner-ditlev-blunck-betragter-en-skitse/ Filnavn: KMS280

Europæisk Kunst 1300-1800 Jan van Goyen (1596-1656),Prospekt af byen Arnhem, 1646 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/jan-van-goyen-prospekt-afbyen-arnhem/ Filnavn: kms317

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 11


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Christen Købke, Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro, 1838. KMS359 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/christen-koebke-udsigtfra-dosseringen-ved-sortedamssoeen-mod/ Filnavn: kms359

Europæisk Kunst 1300-1800 Rembrandts værksted, Willem Drost? (163358), Ung kvinde med en nellike, 1656 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/rembrandts-vaerkstedwillem-drost-ung-kvinde-med-en-nellike/ Filnavn: KMS388

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Johan Thomas Lundbye, Sjællandsk landskab. Åben egn i det nordlige Sjælland, 1842. Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/johan-thomas-lundbyesjaellandsk-landskab-aaben-egn-i-det/ Filnavn: KMS402

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 12


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Johan Thomas Lundbye (1818-48), En dansk kyst. Motiv fra Kitnæs ved Roskilde Fjord, 1843. KMS412 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/johan-thomas-lundbyeen-dansk-kyst-motiv-fra-kitnaes-ved-roskilde/ Filnavn: KMS412

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775. Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/nicolai-abilgaard-densaarede-filoktet/ Filnavn: KMS586

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Nicolai Abildgaard (1743-1809): Simo betror sin frigivne Sosia sine bekymringer over sin søns forhold til pigen fra Andros, 1803 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/nicolai-abildgaard-simobetror-sin-frigivne-slave-sosia/ Filnavn: KMS587

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 13


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Nicolai Abildgaard (1743-1809): Jordemoderen forlader Androgpigens hus. Simo siger til Davus, at han regner barselsfĂŚrden for rent bedrageri. Motiv fra Terents: Pigen fra Andros, 1801 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/nicolai-abildgaardjordemoderen-forlader-androspigens-hussimo-siger-til-davus-at-han-regnerbarselsfaerden-for-rent-bedrageri/ Filnavn: KMS589

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853): Det russiske linieskib "Assow" og en fregat til ankers pü Helsingør red, 1828 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/christoffer-wilhelmeckersberg-det-russiske-linieskib-assow/ Filnavn: KMS608

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 14


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Carl Bloch (1834-90): Samson hos filistrene, 1863 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/carl-bloch-samson-hosfilistrene/ Filnavn: KMS830

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Christen Købke (1810-48): Parti af Ă˜sterbro i morgenbelysning, 1836 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/christen-koebke-partiaf-oesterbro-i-morgenbelysning/ Filnavn: KMS844

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 15


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Carl Gustaf Pilo (1711-93): Frederik V i salvingsdragt, ca. 1750 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/carl-gustaf-pilofrederik-v-i-salvingsdragt/ Filnavn: KMS856 Bogmærke Frederik V Se ide på dette link: Kongehuset

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Johan Christian Dahl (1788-1857): Vesuvs udbrud 1820, 1821 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/johan-christian-dahlvesuvs-udbrud/ Filnavn: KMS871

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Frants Henningsen (1850-1908): En begravelse, 1883 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/frants-henningsen-enbegravelse/ Filnavn: KMS1218 Ide: se hverdagslivet.#Livet i tiden Bogmærke Begravelse

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 16


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Michael Ancher (1849-1927): Redningsbåden køres gennem klitterne, 1883 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/michael-ancherredningsbaaden-koeres-gennem-klitterne/ Filnavn: KMS1222.jpg Ide: Se #Livet i tiden Bogmærke Klitterne

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Kristian Zahrtmann (1843-1917): Dronning Sophie Amalies død, 1882 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/kristian-zahrtmanndronning-sophie-amalies-doed/ Filnavn: KMS1231.jpg Ide: Se Kongehuset Bogmærke Sophie

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 17


Europæisk Kunst 1300-1800 Rembrandt van Rijn (1606-1669): Skitse til Ridderen med falken, kendt som "Korsridderen", 1659-1661 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/rembrandt-van-rijn-skitse-tilridderen-med-falken-kendt-somkorsridderen/ Filnavn: KMS1384.jpg

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Anna Ancher (1859-1935): En begravelse, 1891 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/anna-ancher-enbegravelse/ Filnavn: KMS1433.jpg Ide: Se punktet Liv og død Bogmærke: Begravelse2 Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Frederik Vermehren (1823-1910): En jysk fårehyrde på heden, 1855 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/frederik-vermehren-enjysk-faarehyrde-paa-heden/ Filnavn: KMS1496.jpg Ide: se punktet #Livet i tiden Bogmærke: Hyrde

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 18


Europæisk Kunst 1300-1800 Willem Kalf (1619-93): Pragtstilleben med Holbeinskål, nautilus- og glaspokal og frugtskål, 1678 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/willem-kalf-pragtstillebenmed-holbeinskaal-nautilus-og-glaspokal-ogfrugtskaal/ Filnavn: KMS1531.jpg

Europæisk Kunst 1300-1800 Rembrandt van Rijn (1606-1669): Studie af et oldingehoved i profil, ca. 1630 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/rembrandt-van-rijn-studie-afet-oldingehoved-i-profil/ Filnavn: KMS1636.jpg

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 19


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Peder Severin Krøyer (1851-1909): Badende drenge en sommeraften ved Skagens strand, 1899 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/peder-severin-kroeyerbadende-drenge-en-sommeraften-vedskagens/ Filnavn: KMS1658.jpg

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Theodor Philipsen (1840-1920): En sen efterårsdag i Dyrehaven. Solskin, 1886 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/theodor-philipsen-ensen-efteraarsdag-i-dyrehaven-solskin/ Filnavn:

Europæisk Kunst 1300-1800 Cornelius Norbertus Gijsbrechts (Ca. 1610 after 1675): Trompe l'oeil. Bagsiden af et indrammet maleri, 1670 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/cornelius-norbertusgijsbrechts-trompe-loeil-bagsiden-af-etindrammet-maleri/ Filnavn: KMS1989.jpg

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 20


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Peter Hansen (1868-1928): Legende børn. Enghave Plads, 1907-08 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/peter-hansen-legendeboern-enghave-plads/ Filnavn: KMS2075.jpg

Europæisk Kunst 1300-1800 Cornelius Norbertus Gijsbrechts (ca. 1610efter 1675): Trompe l'oeil. Brevvæg med kamfoder og nodehæfte, 1668 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/cornelius-norbertusgijsbrechts-trompe-loeil-brevvaeg-medkamfoder-og-nodehaefte/

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853): Udsigt gennem tre buer i Colosseums tredje stokværk, 1815 el. 1816 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/christoffer-wilhelmeckersberg-udsigt-gennem-tre-buer/ Filnavn: KMS3123.jpg

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 21


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Joakim Skovgaard (1856-1933): Kristus i de dødes rige, 1891-94 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/joakim-skovgaardkristus-i-de-doedes-rige/ Filnavn: KMS3141.jpg Ide: Se #Kristendom Bogmærke Jesus

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Christen Købke (1810-48): Selvportræt, ca. 1833 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/christen-koebkeselvportraet/ Filnavn: KMS3150.jpg

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Christen Købke (1810-48): Udsigt fra et vindue på Toldbodvej til Kastellet, ca. 1833 Lind: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/christen-koebke-udsigtfra-et-vindue-paa-toldbodvej-til-kastellet/ Filnavn: KMS3156.jpg

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 22


EuropĂŚisk Kunst 1300-1800 Jacob Jordaens (1593-1678): Tempelskatten. Apostlen Peter finder statĂŠren i fiskens gab, Ca. 1623 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/jacob-jordaenstempelskatten-apostlen-peter-finder-statereni-fiskens-gab/ Filnavn: KMS3198.jpg Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Constantin Hansen (1804-80): Et selskab af danske kunstnere i Rom, 1837 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/constantin-hansen-etselskab-af-danske-kunstnere-i-rom/ Filnavn: KMS3236.jpg

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Albert Gottschalk (1866-1906): Vinterdag ved Utterslev, 1887 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/albert-gottschalkvinterdag-ved-utterslev/ Filnavn: KMS3392.jpg

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 23


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Theodor Philipsen (1840-1920): Lange skygger. Kvæg på Saltholm, ca. 1890 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/theodor-philipsenlange-skygger-kvaeg-paa-saltholm/ Filnavn: KMS3334.jpg

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Vilhelm Hammershøi (1864-1916): Artemis, 1893-94 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/vilhelm-hammershoeiartemis/ Filnavn: KMS3358.jpg

Europæisk Kunst 1300-1800 Jacob Isacksz van Ruisdael (Ca. 1628-82): Vej gennem en egeskov, 1646-47 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/jacob-isacksz-van-ruisdaelvej-gennem-en-egeskov/ Filnavn: KMS3366.jpg

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 24


Europæisk Kunst 1300-1800 Cecco di Pietro (Virksom 1370 - før 1403): Madonna med barnet, der leger med en stillids og holder et hirseaks i hånden, 1379 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/cecco-di-pietro-madonnamed-barnet-der-leger-med-en-stillids-ogholder-et-hirseaks-i-haanden/ Filnavn: KMS3378.jpg

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Prins Eugen (1865-1947): Skibe for anker. Vinter, 1908 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/prins-eugen-skibe-foranker-vinter/ Filnavn: KMS3401.jpg

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 25


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 August Strindberg (1849-1912): Uvejr i Skærgården. "Den flyvende hollænder", Dalarö, 1892 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/august-strindberg-uvejri-skaergaarden-den-flyvende-hollander/ Filnavn: KMS3432.jpg

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853): Bella og Hanna M.L. Nathansons ældste døtre, 1820 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/christoffer-wilhelmeckersberg-bella-og-hanna/ Filnavn: KMS3498.jpg

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 26


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Christian Albrecht Jensen (1792-1870): Cathrine Jensen, f. Lorenzen, kunstnerens hustru med turban, ca. 1842-44 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/christian-albrechtjensen-cathrine-jensen-f-lorenzenkunstnerens/ Filnavn: KMS3595.jpg

EuropĂŚisk Kunst 1300-1800 Francesco Guardi (1712-93): Bucintoro-festen i Venezia. De venezianske dogers pragtskib "Il Bucintoro" vender tilbage efter "Sposalizio del Mare"-ceremonien pĂĽ Kristi Himmelfartsdag, 1780-93 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/francesco-guardi-bucintorofesten-i-venezia-de-venezianske-dogerspragtskib-il-bucintore-vender-tilbage-eftersposalizio-del-mare-ceremonien-paa-kristihimmelfartsdag/ Filnavn: KMS3630.jpg

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 27


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Jens Juel (1745-1802): Løbende dreng. Marcus Holst von Schmidten, 1802 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/jens-juel-loebendedreng/ Filnavn: KMS3635.jpg

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Constantin Hansen (1804-80): Titusbuen i Rom, 1839 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/constantin-hansentitusbuen-i-rom/ Filnavn: KMS3679.jpg

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 28


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Vilhelm Hammershøi (1864-1916): Stue i Strandgade med solskin på gulvet, 1901 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/vilhelm-hammershoeistue-i-strandgade-med-solskin-paa-gulvet/ Filnavn: KMS3696.jpg

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Laurits Andersen Ring (1854-1933): I havedøren. Kunstnerens hustru, 1897 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/laurits-andersen-ring-ihavedoeren-kunstnerens-hustru/ Filnavn: KMS3716.jpg

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 29


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Vilhelm Hammershøi (1864-1916): Nøgen kvindelig model, 1889 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/vilhelm-hammershoeinoegen-kvindelig-model/ Filnavn: KMS3766.jpg

Europæisk Kunst 1300-1800 Karel van Mander III (1609/10-1670): Kunstneren med sin familie Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/karel-van-mander-iiikunstneren-med-sin-familie/ Filnavn: KMS3814.jpg

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 30


Europæisk Kunst 1300-1800 Giovanni Domenico Tiepolo (1696-1770): Karnevalsscene. Pulcinellas triumf, 1753-54 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/giovanni-domenico-tiepolokarnevalsscene-pulcinellas-triumf/ Filnavn: KMS3830

Europæisk Kunst 1300-1800 Frans (I) Hals (1582/83-1666): Portræt af en mand, Ca. 1655-60 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/frans-i-hals-portraet-af-enmand/ Filnavn: KMS3847.jpg

Europæisk Kunst 1300-1800 Philips Koninck (1619-88): Hollandsk panorama-landskab med en flod, 1654 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/phillips-koninck-hollandskpanorama-landskab-med-en-flod/ Filnavn: KMS3876

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 31


Europæisk Kunst 1300-1800 Nicolas Poussin (1594-1665): Eudamidas' testamente, 1644-48 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/nicolas-poussin-eudamidastestamente/ Filnavn: KMS3889

Europæisk Kunst 1300-1800 Nicolas Lancret (1690-1743): Legende børn i det frie (Le jeu de quatre-coins) Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/nicolas-lancret-legendeboern-i-det-frie-le-jeu-de-quatre-coins/ Filnavn: KMS3893

Europæisk Kunst 1300-1800 Pieter Lastman (1583-1633): Englen Rafael tager afsked med den gamle Tobit og hans søn Tobias, 1618 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/pieter-lastman-englen-rafaeltager-afsked-med-den-gamle-tobit-og-hanssoen-tobias/ Filnavn: KMS3922

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 32


Europæisk Kunst 1300-1800 Ubekendt kunstner: Kristus driver kræmmerne af templet, 1569 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/ubekendt-kunstner-kristuskraemmerne-af-templet/ Filnavn: KMS3924

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Vigilius Eriksen (1722-82): Enkedronning Juliane Marie, 1776 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/vigilius-eriksenenkedronning-juliane-marie/ Filnavn: KMS4056 Ide se #Kongehuset Bogmærke Juliane

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Carl Bloch (1834-90): Fra et romersk osteria, 1866 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/carl-bloch-fra-etromersk-osteria/ Filnavn: KMS4087

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 33


EuropĂŚisk Kunst 1300-1800 Salvator Rosa (1615-73): Demokrit, hensunken i betragtninger, 1650-51 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/salvator-rosa-demokrithensunken-i-betragtninger/ Filnavn: KMS4112

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Peter Christian Skovgaard (1817-75): Bøgeskov i maj. Motiv fra Iselingen, 1857 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/peter-christianskovgaard-boegeskov-i-maj-motiv-fraiselingen/ Filnavn: KMS4580

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 34


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Johan Thomas Lundbye (1818-48): Kolås Skov på Vejrhøj, 1846 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/johan-thomas-lundbyekolaas-skov-ved-vejrhoej/ Flinavn: KMS4753

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Jens Adolf Jerichau (1816-83): Panterjægeren, 1845-46 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/jens-adolf-jerichaupanterjaegeren/ Filnavn: KMS5250

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Niels Hansen Jacobsen (1861-1941): Døden og moderen, 1892 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/niels-hansen-jacobsendoeden-og-moderen/ Filnavn: KMS5387 Ide; Se #Liv og død Bogmærke: Døden

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 35


Europæisk Kunst 1300-1800 Adriaen de Vries (1550'erne-1626): Kain dræber Abel, 1622 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/adriaen-de-vries-kaindraeber-abel/ Filnavn: KMS5492

Europæisk Kunst 1300-1800 Jacques François Joseph Saly (1717-1776): Frederik V i rustning og med elefantordenen Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/jacques-francois-joseph-salyfrederik-v-i-rustning-og-med-elefantordenen/ Filnavn: KMS5655

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Niels Hansen Jacobsen (1861-1941): Skyggen, 1897-98 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/niels-hansen-jacobsenskyggen/ Filnavn: KMS5806

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 36


Europæisk Kunst 1300-1800 Giovanni Pisano (Ca. 1248 - før 1319): Hoved af en skægget mand, 1312-14 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/giovanni-pisano-hoved-af-enskaegget-mand/ Filnavn: KMS5962

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Carl Frederik Stanley (ca. 1738-1813): Amor patriae. Allegori på kærlighed til fædrelandet, 1777 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/carl-frederik-stanleyamor-patriae/ Filnavn: KMS6017

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 37


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Hermann Ernst Freund (1786-1840): Thor, siddende, støttet til sin hammer, 1828-1829 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/hermann-ernst-freundthor-siddende-stoettet-til-sin-hammer/ Filnavn: KMS6245

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Jens Juel (1745-1802): Niels Ryberg med sin søn Johan Christian og svigerdatter Engelke, f. Falbe (Det Rybergske familiebillede), 1797 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/jens-juel-niels-rybergmed-sin-soen-johan-christian-og-sin/ Filnavn: KMS6251

Europæisk Kunst 1300-1800 Felice Boselli (1650-1730): Flået hoved af en ung tyr Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/felice-boselli-flaaet-hoved-afen-ung-tyr/ Filnavn: KMS6260

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 38


Europæisk Kunst 1300-1800 Johann Wolfgang Baumgartner (1712-1761): Den fortabte søn i selskab med kurtisaner Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/johann-wolfgangbaumgartner-den-fortabte-soen-i-selskabmed-kurtisaner/ Filnavn: KMS6469

Dansk og International Kunst efter 1900 Harald Giersing (1881-1927): Paris' dom, 1909 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/kunst-efter1900/highlights/harald-giersing-paris-dom/ Filnavn: KMS6489

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Christen Købke (1810-48): Havetrappen ved kunstnerens malestue på Blegdammen, ca. 1845 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/christen-koebkehavetrappen-ved-kunstnerens-malestue-paa/ Filnavn: KMS6605

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 39


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Vilhelm Hammershøi (1864-1916): Asiatisk Compagnis bygninger, set fra St. Annæ Gade, 1902 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/vilhelm-hammershoeiasiatisk-compagnis-bygninger-set-fra-stannae-gade/ Filnavn: KMS6657

Europæisk Kunst 1300-1800 Isaac Oliver I (1566-1617): Selskab i det frie. Allegori på den ægteskabelige kærlighed, Ca. 1590-1595 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/isaac-oliver-i-selskab-i-detfrie-allegori-paa-den-aegteskabeligekaerlighed/ Filnavn: KMS6938 Europæisk Kunst 1300-1800 Jean Francois Pierre Peyron (1744-1814): Sokrates' død, 1787 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/jean-francois-pierre-peyronsokrates-doed/ Filnavn: KMS7066

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 40


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Frederik Sødring (1809-62): Sommerspiret ved Møns Klint. Måneskin, 1831 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/frederik-soedringsommerspiret-paa-moens-klint-maaneskin/ Fil: KMS7240

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Vilhelm Hammershøi (1864-1916): Interiør med kunstnerens staffeli, 1910 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/vilhelm-hammershoeiinterioer-med-kunstnerens-staffeli/ Filnavn: KMS7444

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 41


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Martinus Rørbye (1803-48): Udsigt fra kunstnerens vindue, ca. 1825 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/martinus-roerbyeudsigt-fra-kunstnerens-vindue/ Filnavn: KMS7452

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Jørgen Sonne (1801-90): Landlig scene, 1848 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/joergen-sonne-landligscene/ Filnavn: KMS7485

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 42


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Jens Juel (1745-1802): Dansebakken ved Sorgenfri, ca. 1800 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/jens-juel-dansebakkenved-sorgenfri/ Filnavn: KMS7661

EuropĂŚisk Kunst 1300-1800 Francesco Solimena (1657-1747): Bebudelsen, efter 1753 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/francesco-solimenabebudelsen/ Filnavn: KMS7976

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 43


Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Wilhelm Bendz (1804-28): Familien Waagepetersen, 1830 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/wilhelm-bendz-familienwaagepetersen/ Filnavn: KMS8003 Ide se #Livet i tiden BogmĂŚrke Waagepetersen

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Anna Petersen (1845-1910): Bretagne-pige ordner planter i et drivhus, 1884 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/anna-petersenbretagne-pige-ordner-planter-i-et-drivhus/ Filnavn: KMS8289

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 44


Europæisk Kunst 1300-1800 Ambrogio Lorenzetti (før 1317 - Ca.1348): Johannes Døberen, 1337-42 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/ambrogio-lorenzettijohannes-doeberen/ Filnavn: KMS8314

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 Elisabeth Jerichau Baumann (1819-1881): En egyptisk fellahkvinde med sit barn, 1872 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/dansk-og-nordisk-kunst1750-1900/highlights/elisabeth-jerichaubaumann-en-egyptisk-fellahkvinde-med-sitbarn/ Filnavn: KMS8589 Fransk Kunst 1900-1930 Dansk og International Kunst efter 1900 Amadeo Modigliani (1884-1920): Alice, ca. 1918 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/fransk-kunst-19001930/highlights/amedeo-modigliani-alice/ Filnavn: KMSr145

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 45


Europæisk Kunst 1300-1800 Filippino Lippi (Ca. 1457-1504): Joakim og Annas gensyn uden for Jerusalems Gyldne Port, 1497 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/filippino-lippi-joakim-ogannas-gensyn-uden-for-jerusalems-gyldneport/ Filnavn: KMSsp40

Europæisk Kunst 1300-1800 Federico Barocci (Ca. 1553-1612): Portræt af en ung dame, Ca. 1600 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/federico-barocci-portraet-afen-ung-dame/ Filnavn: KMSsp44

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 46


Europæisk Kunst 1300-1800 Andrea Mantegna (1430/41-1506): Kristus som den lidende frelser, 1495-1500 Lind: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/andrea-mantegna-kristussom-den-lidende-frelser/ Filnavn: KMSsp69

Europæisk Kunst 1300-1800 Parmigianino (1503-40): Portræt af Lorenzo Cybo, 1523 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/parmigianino-portraet-aflorenzo-cybo/ Filnavn: KMSsp73

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 47


Europæisk Kunst 1300-1800 Theodoor Rombouts (1597-1637): Kort- og brætspillere. Strid over et spil kort, Ca. 162030 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/theodoor-rombouts-kort-ogbraetspillere-strid-over-et-spil-kort/ Filnavn: KMSsp92 Europæisk Kunst 1300-1800 Domenico Gargiulo kaldet Micco Spadero (1609/10-75): Rebekka og Eliezer ved brønden Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/domenico-gargiulo-kaldetmicco-spadaro-rebekka-og-eliezer-vedbroenden/ Filnavn: KMSsp119

Europæisk Kunst 1300-1800 El Greco (1541-1614): Mandsportræt, 157075

Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/el-greco-mandsportraet/ Filnavn: KMSsp146

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 48


Europæisk Kunst 1300-1800 Peter Paul Rubens (1577-1640): Salomons dom, Ca. 1617

Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/peter-paul-rubens-salomonsdom/ Filnavn: kmssp185 Ide se #Kristendom Bogmærke Salomon

Europæisk Kunst 1300-1800 Peter Paul Rubens (1577-1640): Matthæus Yrsselius (1541-1629), abbed ved SintMichiels kloster i Antwerpen, Ca. 1624 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/peter-paul-rubensmatthaeus-yrsselius-1541-1629-abbed-vedsint-michiels-kloster-i-antwerpen/ Filnavn: KMSsp191

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 49


Europæisk Kunst 1300-1800 Ambrosius Bosschaerts den Ældre (15731621): Blomsterbuket i en stenniche, 1618 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/ambrosius-bosschaerts-denaeldre-blomsterbuket-i-en-stenniche/ Filnavn: KMSsp211

Europæisk Kunst 1300-1800 Jacob Jordaens (1593-1678): Susanna og de to ældste, 1653 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/jacob-jordaens-susanna-ogde-to-aeldste/ Filnavn: KMSsp235

Europæisk Kunst 1300-1800 Pieter Aertsen (1507/1508-75): Det fede køkken. "Voluptas Carnis" Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/pieter-aertsen-det-fedekoekken-voluptus-carnis/ Filnavn: KMSsp339

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 50


Europæisk Kunst 1300-1800 Abraham Bloemaert (1566-1651): Apollon og Diana straffer Niobe ved at dræbe hendes børn, 1591 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/abraham-bloemaert-apollonog-diana-straffer-niobe-ved-at-draebehendes-boern/ Filnavn: KMSsp342

Europæisk Kunst 1300-1800 Abraham Bloemaert (1566-1651): Venus og Adonis, 1632 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/abraham-bloemaert-venusog-adonis/ Filnavn: KMSsp343

Europæisk Kunst 1300-1800 Hendrick ter Brugghen (1588-1629): Kristi tornekroning, 1620 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/hendrick-ter-brugghen-kristitornekroning/ Filnavn: KMSsp365 Ide se #Kristendom Bogmærke Tornekroning

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 51


Europæisk Kunst 1300-1800 Karel Dujardin (1628-78): Dreng, der blæser sæbebobler. Allegori på forgængeligheden, 1663 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/karel-dujardin-dreng-derblaeser-saebebobler/ Filnavn: KMSsp561

Europæisk Kunst 1300-1800 Lucas Cranach den Ældre (ca. 1472-1553): Korsfæstelsen, ca. 1506-1520 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/lucas-cranach-den-aeldrekorsfaestelsen/ Filnavn: kmssp712 Ide se #Kristendom Bogmærke Korsfæstelse

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 52


Europæisk Kunst 1300-1800 Lucas Cranach den Ældre (ca. 1472-1553): Paris' dom, 1527 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/lucas-cranach-den-aeldreparis-dom-1527/ Filnavn: KMSsp718

Europæisk Kunst 1300-1800 Lucas Cranach den Ældre (Ca. 1472-1553): Venus og Cupido som honningtyv, 1530 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/lucas-cranach-den-aeldrevenus-og-cupido-som-honningtyv/ Filnavn: KMSsp719

Europæisk Kunst 1300-1800 Lucas Cranach den Ældre (Ca. 1472-1553): Melankolien, 1532 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/lucas-cranach-den-aeldremelankolien/ Filnavn: KMSsp722

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 53


Europæisk Kunst 1300-1800 Lucas Cranach den Ældre (ca. 1472-1553): Kurfyrst Frederik den Vise (1463-1525) af Sachsen's jagt, 1529 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/lucas-cranach-den-aeldrekurfyrst-frederik-den-vise-1463-1525-afsachsens-jagt/ Filnavn: KMSsp728 Europæisk Kunst 1300-1800 Michel Sittow (1468-1525/26): Portræt af Christian II, 1514/15 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/michel-sittow-portraet-afchristian-ii-1481-1559/ Filnavn: KMSsp789

Europæisk Kunst 1300-1800 Cornelius Norbertus Gijsbrechts (ca. 1610efter 1675): Trompe l'oeil. Skab fra kunstnerens atelier, 1670-1671 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/cornelius-norbertusgijsbrechts-trompe-loeil-skab-fra-kunstnerensatelier/ Filnavn: KMSsp812

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 54


Europæisk Kunst 1300-1800 Johann Salomon Wahl (1689-1765): Kunstkammerforvalter Gerhard Morell Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/johann-salomon-wahlkunstkammerforvalter-gerhard-morell-170465/ Filnavn: KMSsp844

Europæisk Kunst 1300-1800 Cornelius Norbertus Gijsbrechts (Ca. 1610 efter 1675): Trompe l'oeil med ateliervæg og vanitas-stilleben, 1668 Link: http://www.smk.dk/udforskkunsten/samlingerne/europaeisk-kunst-13001800/highlights/cornelius-norbertusgijsbrechts-trompe-loeil-med-ateliervaeg-ogvanitas-stilleleben/ Filnavn: KMSst537

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 55


Indeks A Abildgaard; 14; 15 Aertsen; 51 Ancher; 18; 19

B Barocci; 47 Baumann; 46 Baumgartner; 40 Bendz; 12; 45 Bloch; 16; 34 Bloemaert; 52 Boselli; 39 Bosschaerts den Ældre; 51 Brugghen; 52

G Giersing; 40 Gijsbrechts; 21; 22; 55; 56 Gossaert; 11 Gottschalk; 24 Goyen; 12 Greco; 49 Guardi; 28

D Dahl; 10; 17 Dansk og International Kunst efter 1900; 40; 46 Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46 Drost; 13 Dujardin; 53

E Eckersberg; 9; 15; 22; 27 Eriksen; 34 Eugen; 26 Europæisk Kunst 1300-1800; 7; 10; 11; 12; 13; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 44; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56

F

Parmigianino; 48 Petersen; 45 Peyron; 41 Philipsen; 21; 25 Pietro; 26 Pilo; 17 Pisano; 38 Poussin; 33

H Hals; 32 Hammershøi; 9; 25; 30; 31; 41; 42 Hansen; 22; 24; 29; 36; 37 Henningsen; 17 Haarlem; 10

C Christian Albrecht Jensen; 28 Cranach den Ældre; 53; 54; 55

P

J Jacobsen; 36; 37 Jerichau; 36; 46 Jordaens; 24; 51 Juel; 29; 39; 44

Rembrandt van Rijn; 19; 20 Ring; 8; 30 Rombouts; 49 Rosa; 35 Rubens; 50 Ruisdael; 25 Rørbye; 11; 43

S

K Kalf; 20 Kobberstiksamlingen; 9 Koninck; 32 Krøyer; 21 Købke; 12; 16; 23; 40

L Lancret; 33 Lastman; 33 Lippi; 47 Lorck; 9 Lorenzetti; 46 Lundbye; 13; 36

Saly; 37 Sittow; 55 Skolearkivet; 2 Skovgaard; 23; 35 Slott-Møller; 8 Solimena; 44 Sonne; 43 Spadero; 49 Stanley; 38 Strindberg; 27 Sødring; 42

T Tiepolo; 32

V M

Mander; 31 Mantegna; 48 Modigliani; 46 MovieCut; 2

R

Vecellio; 7 Vermehren; 19 Vries; 37

W Wahl; 56

Fransk Kunst 1900-1930; 46 Freund; 39

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 56


Zahrtmann; 18

Z

Tak for nu og god fornøjelse med kunsten i undervisningen – lovligt og lige til takket være Creative Commons licenser og indbygningen i medieværkstedet MovieCut på Skoletube. Har du nydt billederne? Så kan vores iBook med disse kunstværker måske også være noget for dig. Den finder på www.it-didaktisk.dk i et blogindlæg med søgeordet SMK. / Peter Leth, august 2012, Lær IT

Guide til SMK i Skolearkivet

Side 57

Kunst på Skoletube  

Dette katalog giver et overblik over de mere end 150 kunstværker som Statens Museum for Kunst frigav i 2012 under CC:By. Kataloget rummer en...

Kunst på Skoletube  

Dette katalog giver et overblik over de mere end 150 kunstværker som Statens Museum for Kunst frigav i 2012 under CC:By. Kataloget rummer en...

Advertisement