Page 1

Lær IT præsenterer Open Street Map

OPENSTREETMAP Sæt dit aftryk på verden.


En guide til OpenStreetMap

”En guide til OpenStreetMap” af Peter Leth, webtjenesten Lær IT Creative Commons licens By-Nc-Sa.

Guide til OpenStreetMap

2


Velkommen til Open Street Map Kort giver os en række nyttige informationer om det sted vi befinder os. Kort hjælper os. Kort er lavet af mennesker til mennesker. OpenStreetMap er det eneste kort på nettet som almindelige mennesker – du og jeg – kan være med til at lave selv. Det er brugergenereret og demokratisk. Det er faktisk en kæmpe oplevelse at se, hvordan kortet ændres og forbedres med ens begrænsede bidrag, og hvordan områder skifter fra gråt og tomt til farverigt og levende med tiden. Det vidner om at kortet er et aftryk af vi menneskers liv og færden. Kort, der opleves på denne måde, er dermed også mere og andet end bare et billede – det er kultur, vores liv, vores dagligdag, infrastrukturen vi benytter og det er de steder vores fødder slider græsset til stier. Vi skaber kortet med vores eget liv, og kortet dokumenterer vores liv, ligesom kortet dokumenterer en del af det liv, der har været før os. OpenStreetMap er et gigantisk maleri, der efterhånden har form som et verdenskort. Det er lavet af frivillige almindelige mennesker, nogle har en faglig ballast at bidrage med, men langt de fleste er glade amatører. Det tager lang tid at lave et godt verdenskort, men det går lidt hurtigere, når man er mange om det – og der er rigtig mange mennesker, der arbejder med OpenStreetMap. Ordet ”Open” i OpenStreetMap refererer til tilgængeligheden af dette fælles kort. Det er tilgængeligt for alle under en Creative Commons licens, nemlig By-Sa, som tillader at alle kan gøre med det hvad de

Guide til OpenStreetMap

3


vil, blot de fortsætter med at dele deres bearbejdninger under samme licens. Dermed har vi også sikret at vores elever har et reelt materiale som de kan være kreative med. Denne guide hænger sammen med Lær ITs videokursus ”Open Street Map”, og du kan derfor flere steder se henvisninger til de videoklip der kan hjælpe dig videre. Se www.laerit.dk/openstreetmap

Open Street Map i undervisningen OpenStreetMap (OSM) er oplagt at tænke ind i undervisningen. Det er nemt at gå til, og samtidig er der basis for en lang række lærerige aktiviteter som både små og store kan deltage i, selvfølgelig på hver deres måde. I denne guide vil det første kapitel være konkret rettet mod det at bidrage til OSM. Det andet afsnit kommer med en række konkrete aktivitetsforslag som du qua videovejledningerne og teksten fra kapitel 1, nu vil være i stand til at gennemføre. Stk. 2. Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser bl.a. ved feltarbejde og brug af geografiske kilder. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for natur- og kulturgeografi, naturvidenskab og teknik og give dem lyst til at lære mere. Formål for faget geografi, stk.2

Guide til OpenStreetMap

4


Endelig så er det tredje kapitel en samling ekstra informationer. Her finder du fx anmeldelse af relevante apps til indsamling af gpsopmålinger på din smartphone. Der er henvisninger til velegnede hjemmesider til kortvisning på interaktive tavler. Omtale af hvordan OSM har været med til at redde liv og ændre verden, samt mange andre skæve tilgange til det at arbejde med kort i bred forstand. Vi har her primært fokuseret på fagene geografi og natur og teknik, hvilket også ses i de citater, der er hentet fra Fælles Mål, men når I først begynder at kortlægge jeres omverden aktivt vil elevernes kompetencer også nemt kunne overføres til andre fag. Glæd jer; der venter jer en række store oplevelser og aktiviteter forude. Rigtig god fornøjelse.

Lær IT februar 2012

Guide til OpenStreetMap

5


Indhold Velkommen til Open Street Map ........................................................ 3 Open Street Map i undervisningen ..................................................... 4 Kapitel 1. Hvad er Open Street Map ................................................. 7 Du kan være med ................................................................................ 7 Videokurset Open Street Map ............................................................ 8 Kom godt i gang ................................................................................. 9 Sådan tilføjer og retter du i Open Street Map ..................................... 9 Kapitel 2. OSM i undervisningen ..................................................... 11 7-9. klasse geografi ....................................................................... 11 Mellemtrinnet ............................................................................... 13 De mindste elever ......................................................................... 14 Kapitel 3. Mere om OSM ................................................................. 16 Giv Open Street Map GPS-data.................................................... 16 Sådan importerer du data fra din GPS .......................................... 16 Brug din smartphone .................................................................... 17 iPhone-apps .............................................................................. 17 Oversigt over de rigtige tags ......................................................... 20 Open Street Map redder liv .......................................................... 21 Spændende artikler og filmklip .................................................... 23 Andre OSM-tjenester.................................................................... 24 GPSies.com .............................................................................. 24 OSM værktøjer fra GeoFabrik.de ............................................. 26

Guide til OpenStreetMap

6


Kapitel 1. Hvad er Open Street Map OpenStreetMap (herefter OSM) er et verdenskort skabt ved fælles hjælp. Det er frit tilgængeligt og er udgivet under åbne licenser. Du kan altså selv være med til at gøre bedre, og du må bruge kortet til hvad du vil.

Du kan være med OpenStreetMap er et ægte bruger-genereret projekt, hvor alle kan være med. Ligesom du kender det fra fx Wikipedia. Der er ingen aldersgrænse, ingen krav om uddannelse, intet krav om man skal lave så og så meget for at være med. Alle kan være med, og alle kan bidrage med det de kender og kan indsamle oplysninger om. Det kræver blot at man opretter sig som bruger på OpenStreetMap og så er man i gang. En god start vil være at se vores videokursus Open Street Map der ganske hurtigt viser dig i gang.

Guide til OpenStreetMap

7


Videokurset Open Street Map Videokurset om OpenStreetMap på Lær IT består af en række korte tekniske vejledninger. Kurset kan ses på www.laerit.dk/openstreetmap De første to film kan du i øvrigt også se på Skoletube eller du kan scanne de tilhørende mærker for at se filmen på dit device. (Se næste side) 1. Introduktionsfilm 2. Kom godt i gang opret bruger – log ind 3. Sådan tilføjer og retter du i OSM opret bygning, indkørsel og mark i OSM 4. Rediger tegninger flere tips til korttegningen 5. Find hjælp på wiki wiki-side der fortæller om alle de data vi kan knytte til OSM Kapitel 2: Brug GPS i OSM 6. Forbind GPS med EasyGPS 7. Importer data til OSM 8. Rediger OSM ud fra dine GPS-spor

Guide til OpenStreetMap

8


Kom godt i gang Det er nemt at begynde som korttegner. Du skal blot oprette dig som bruger på OpenStreetMap.org og derefter lige sætte dig ind i en række basale ting om at tegne og om at knytte data til de streger og arealer som du har tegnet. Se hvordan du opretter dig som bruger eller logger dig ind her: www.skoletube.dk/video/72452/Open-StreetMap-1

Sådan tilføjer og retter du i Open Street Map Når du er logget ind skal du starte med at zoome ind på det område som du vil arbejde med. Først når du har valgt et tilpas lille udsnit af kortet, skal du vælge redigér øverst til venstre i skærmen. Herefter er du klar til at arbejde. Se nu denne videovejledning om at tegne en bygning, en indkørsel og en mark. http://www.skoletube.dk/video/72454/OpenStreet-Map-2 De to første film i videokurset har vi lagt frit tilgængeligt på Skoletube, sådan at du også nemt kan vise, embedde eller lave qr-tags til disse basale instruktionsfilm.

Guide til OpenStreetMap

9


OpenStreetMap i undervisningen

1 cc:by State Records NSW link

Guide til OpenStreetMap

10


Kapitel 2. OSM i undervisningen I dette kapitel skal vi se på hvordan vi kan inddrage OSM i undervisningen. Læs det sammen med kapitel 3, som kigger på en række ekstra værktøjer, artikler og apps til smartphones, som også er velegnede at bruge sammen med eleverne. Først et overblik over de aktiviteter som eleverne vil kunne forventes at deltage i.

7-9. klasse geografi Det er oplagt at anvende i geografi for de største elever. De vil hurtigt lære at tegne og navngive i OSM. De er fortrolige med de engelske menuer der vil dukke op. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med natur- og kulturgeografiske arbejdsformer og betragtningsmåder og give dem indblik i, hvordan geografi – og geografisk forskning – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. (Formål for faget geografi)

De store elever vil kunne benytte både tegnedelen på nettet, dataindsamling med forskelligt udstyr og de vil kunne bevæge sig på cykel og knallert over et større areal. De vil kunne deltage med mapping i deres lokalområde, og de vil kunne forstå vigtigheden i præcise data. … foretage undersøgelser, målinger og registreringer på grundlag af egne iagttagelser og oplevelser i natur- og kulturlandskabet

Guide til OpenStreetMap

11


… anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse Arbejdsmåder for faget geografi.

De vil endda kunne udfordres til at knytte en række ekstra informationer til deres punkter, fx linke til Wikipedia-artikler, til butikkers hjemmesider, til billeder de selv har taget i lokalområdet, hvis disse billeder forinden er lagt på nettet, fx på wikimedia. Eleverne kan derfor fint udfordres til at lave både korttegning, dataindsamling og navngive ned i detaljerne. Men derudover kan fx viden om lokalområdets historie også knyttes ind. Eleverne kan arbejde med Wikipedia-artikler, sådan at de kan se en kobling mellem livet i øjenhøjde før og nu og så de luftfoto og gps-data de har tegnet efter. Til inspiration vil indlægget om Landsbygeneratoren være oplagt. http://www.microformats.dk/kort/vejenkursus/landsbymapping.html

En anden oplagt inspiration er at se det tyske nyhedsindslag om tyske skoleelevers kortlægning i deres lokale område. Filmen gennemgår

Guide til OpenStreetMap

12


både OSM og viser samtidig hvad eleverne foretager sig ude i marken (om end de måske kunne lade nogle af computerne blive hjemme.) http://www.youtube.com/watch?v=kCFWipCsOPA

Mellemtrinnet Elever i mellemtrinnet vil kunne tegne kort, som de større elever, og indsamle data med deres udstyr. De vil ikke kunne knytte ekstra ressourcer på kortet såsom Wikipedia, url, billeder. Stk. 2. Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter og medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude. Formål for faget natur / teknik.

Eleverne har som slutmål for natur og teknik at de skal kende til ”den nære omverden” og kunne … kende og beskrive lokalområdet, bl.a. ved brug af kort og kunne anvende viden herom i andre sammenhænge.

Det er oplagt at inddrage OSM som et tydeligt produkt af elevernes arbejde med ”den nære omverden”. Det er den de kender, og har umiddelbar adgang til. De vil også fint kunne optage spor med GPS,

Guide til OpenStreetMap

13


der kortlægger skolebusser, cykelstier, smutveje for fodgængere etc. Kortlægningen vil også give dem et godt indblik i signaturer og symboler, da de jo er fremkommet ud fra elevernes egne data. Det er så at sige dem selv, der har tegnet signaturerne. Mellemtrinselever, der jo nærmest ikke kan køres trætte, vil også være oplagte at lave gps-skattejagt med. Se på side 24 i afsnittet om GPSies.com, hvordan det kan tænkes ind.

De mindste elever De mindste elever vil kunne deltage i dataindsamlingen med gpsudstyr. De kan låne en gps med hjem og gå rundt der, hvor de bor eller de kan i grupper eller sammen på klassen gå en tur rundt i området. De mindste elever vil også kunne tegne kort på papir over området, lave små skattekort, eller læreren kan lave skattejagter med dem. … beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet: hvor vi bor, hvor vi handler, hvordan vi kommer rundt, hvor vi arbejder, og hvor der er natur kende enkle kort, enkle signaturer og verdenshjørnerne. Slutmål for 2.klasse, natur og teknik

De små vil med det lokale kort printet ud, kunne markere hvor de bor. De vil kunne indtegne ruter fx med snor, som viser vejen til hallen eller lignende. Disse kort som eleverne kan arbejde med fysisk i hånden kan kombi-

Guide til OpenStreetMap

14


neres med at læreren viser nogle af de spor på tavlen som eleverne har optaget med deres GPS, og en generel snak om hvordan man kan finde vej, bruge kort, se på solen etc. kan komme i spil. Ud fra kortet kan man også snakke om hvor det er sikkert at færdes, hvor det kan være flot at gå en tur, hvor man dyrker korn, hvor vandet løber hen etc. Til dette formål er det oplagt at bruge tjenesten Walking Papers, walking-papers.org/, hvor du kan printe netop det kort ud (selvfølgelig fra OpenStreetMap) som du skal bruge til turen1.

1

Walking Papers er super nem at bruge. Du skriver det nærmeste bynavn for at få kortet sporet ind til jeres område, og tilpasser det herefter. Når udsnittet passer til jeres udflugt vælger du om kortet skal printes ud på 1, 4 eller 16 sider, og herefter går der lige et minut inden du kan downloade kortet som pdf. Herefter er det bare at sende til printeren og tage hue og vanter på (alt efter årstiden). Bemærk at der er ”øjne” på kortet, hvis du har flere sider. Det er de steder du skal sætte nålene i, sådan at siderne passer sammen til ét stort kort. Fikst ikke? PS. Hvis eleverne har en gps med og benytter UTM som koordinatsystem, kan det også være en fordel at tænde for UTM som gitter over kortet, så kan kort og gps sammenlignes på turen.

Guide til OpenStreetMap

15


Kapitel 3. Mere om OSM I dette kapitel er en række ekstra informationer og værktøjer som du vil kunne inddrage sammen med Open Street Map privat eller i din undervisning.

Giv Open Street Map GPS-data Hvis du har gået en tur med din gps (tændt), vil der blive lagt en rute ind på gps-en. Denne rute kan du faktisk importere til OpenStreetMap, sådan at du har disse oplysninger at tegne kortet efter. (Se filmene 6-8 i videokurset) Det betyder, at du med din GPS, altså kan lave rigtig gode optegnelser på stier, smutveje, cykelruter, langrendsløjper, orienteringsbaner, forhindringsbaner, teltpladser, bænke, offentlige toiletter, ukendte mindesmærker, brønde, bække, specielle træer og meget andet. Oplysninger som kan være med til at gøre kortet endnu bedre for dem, der skal finde vej eller som på anden måde vil anvende kortets data. Læs mere om upload til OSM http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload

Sådan importerer du data fra din GPS Der er sikkert flere måder at gøre det på, men her er en løsning. Hent EasyGPS på nettet (www.easygps.com). Det er gratis og understøtter kommunikation med et utal af GPS-ere. Herefter forbindes din GPS til computeren med tilhørende kabler og i EasyGPS vælges nu receive. Herefter forbindes computer og GPS, og du kan se videovejledningen her, (film nr. 6 i videokurset) om hvor-

Guide til OpenStreetMap

16


dan vores filer herefter kan markeres og gemmes som på vores computer.

Brug din smartphone Hvis eleverne har en smartphone med indbygget GPS, vil de også kunne bruge deres egen telefon som dataindsamler til kortet. Det kan betyde at flere får noget i hånden. At den enkelte elev bliver mere bevidst om hvad ens smartphone rummer af muligheder, og de vil måske også føle et større ejerskab til resultaterne (og udstyret). Her er et par mulige apps som de kan benytte. Se link til apps til Android og IOS her. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload#Applications_supporting _direct_upload_of_GPS_track_logs I P HONE - APPS Jeg har selv haft glæde af Scout Lite (gratis) og OSMTrack (6,-). De kan begge navigere rundt i naturen med OpenStreetMap som baggrundskort, og dermed vil eleverne selv kunne gøre deres app endnu bedre. Scout Lite (billigst) Scout Lite tændes og du går en tur. Længere er den ikke. Når du kommer hjem er turen gemt, og du kan nu se den på et kort eller sende den til gpsies.com (hvor du så forinden skal sørge for at

Guide til OpenStreetMap

17


oprette dig som bruger). Fra GPSies.com kan du igen downloade den som .gpx-fil på din computer og derefter overføre den til OSM. Læs mere om GPSies på side 24. Appen er gratis og det er et plus. Den er ikke så stabil som app (er gået kold et par gange mens jeg navigerede) og den kræver en lille omvej over GPSies.com som dog ikke er nogen teknisk forhindring. Link til Scout Lite http://itunes.apple.com/gb/app/scout-gpstracker/id414660809?mt=8

OSMTrack (bedst) OSMTrack tændes og du går en tur. Længere er den ikke. Når du kommer hjem er turen gemt. Inden du kan uploade din tur til OSM skal du lige ind under settings, og skrive dit brugernavn og adgangskode til OSM. Når du kommer hjem kan du give turen et navn (den har allerede skrevet et navn ”dato og tid” som du redigere). Du kan tilføje søgeord etc.

Guide til OpenStreetMap

18


Herefter er det bare at vælge ”send”, så kontaktes OSM og gpx-filen overføres og gøres klar til brug. Super enkelt og uden problemer. Appen er stabil og virker godt, men den koster lige 6,- som man altså skal have op af lommen inden timen kan begynde. En lækker detalje er, at du inden afgang kan udvælge dig et kortudsnit fra OSM som gemmes på telefonen, sådan at du har et godt kort med dig (ellers kan du jo rette det til, og have et bedre med næste gang). Uden kort har man en grå skærm at kigge på, men opmålingen fungerer lige godt af den grund. Link til OSMTrack http://itunes.apple.com/app/osmtrack/id29 5625255?mt=8 Mere info om IOS fra Apple Som Apple-bruger vil denne side måske være interessant. Her har du en oversigt over alle de OSM-kort og apps der findes til IOS. wiki.openstreetmap.org/wiki/Apple_iOS

Guide til OpenStreetMap

19


Oversigt over de rigtige tags Der er mere end 800 tags der kan knyttes til arealer, elementer og streger. Det kan være lidt af en natural=wood at finde rundt i. Er du i tvivl om hvilket tag du skal anvende, så benyt altid wikien for at få hjælp og forklaring. På denne side vil du kunne læse om alle de data, nøgler, tags etc. som kan knyttes til de punkter, streger og arealer som vi tegner i OSM. wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Map_Features Siden er delvist oversat til dansk, så det er en smal sag at orientere sig i. Desuden er der til mange af beskrivelserne knyttet flotte billeder til, sådan at man også visuelt kan vurdere hvilken værdi der vil være mest velegnet.

2 qr-tag til wikiartikel

Guide til OpenStreetMap

20


3 cc:by Todd Huffman link

Open Street Map redder liv Kort er ikke bare pixels. Data er ikke bare dødt. Verden er ikke altid, hvad den har været. Derfor er der også en række spændende eksempler på, hvordan fællesskabet har løftet OSM til at være et dynamisk, smidigt og livsvigtigt redskab. OSM hjalp under katastrofen i Haiti. Kort efter katastrofen var alt kaos, men den basale mangel på kort over Haiti blev et imponerende eksempel på hvad en stor gruppe kan bidrage med.

Guide til OpenStreetMap

21


http://vimeo.com/9182869 Visualisering med heatmap2 om hvordan Haiti med fælles hjælp fra hele verden får tegnet en række vigtige veje ind på kort tid. (12 timer) OSM og katastrofen i Japan. Læs blogindlæg om tsunami og Google Street View. http://www.microformats.dk/2011/12/13/google-street-view-efterjordsk%C3%A6lvet-og-tsunami/ (Ikke OSM) se Japanske data for jordskælvsaktiviteter i 2011. En utrolig film der viser data på helt nye måder. http://www.youtube.com/watch?v=eKp5cA2sM28http://www.youtub e.com/watch?v=zdUuZDtYEHs Se baggrundsfilm om tsunami her http://vimeo.com/27089466 (11 min) H.O.T. (humanitarian OSM team) http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hot som er et community af folk, der vil hjælpe med kortlægning, koordinering, indsamling af GPSudstyr til den tredje verden etc. Se flere film om humanitær mapping på Youtube http://www.youtube.com/results?search_query=Humanitarian+Mappi ng

2

Et heatmap viser fx aktivitetsniveauer. I dette tilfælde viser filmen hvor der bliver lagt nye data ind på kortet. Se også filmen fra London (link på næste side).

Guide til OpenStreetMap

22


Spændende artikler og filmklip OSM giver nye muligheder for at visualisere data. Se film fra London under strejken, hvordan cykeludlejningen gik amok. vimeo.com/19486470 Et andet forrygende heatmap over den globale OSM-aktivitet i 2011 vimeo.com/34404102 viser hvor stort et arbejde der lægges i OSM. www.microformats.dk Omfattende og spændende dansk blog om OSM. Her finder du nærmest alt, hvad der er af OSM-nyheder. Start her og du vil finde alt. www.microformats.dk/kort/vejenkursus/dcfkursus.html Komplet oversigt over alle nyttige ressourcer. (se qr-tag) OSM laver bykort over ruter med gadebelysning i Kolding wiki.openstreetmap.org/wiki/Kolding#Kort_over_Kolding Videoforedrag om OSM 4 link til ressourcer www.youtube.com/watch?v=tWCGkAZtnME (28min) Den måske bedste film om Open Street Map. Læs omtale af filmklippet her www.microformats.dk/2011/02/10/bedste-introvideo-til-openstreetmap/ Find CC:BY-billeder fra Flickr om OSM www.flickr.com/search/?q=openstreetmap&l=4&ct=6 www.openstreetmap.org Her finder du både en netversion af kortet og det er også her at du kan logge dig ind for at redigere i kortet. wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Map_Features Komplet, præcis, omfattende og tydelig gennemgang af alle de attributter man kan bruge.

Guide til OpenStreetMap

23


Andre OSM-tjenester Der er mange tjenester på nettet, der har set ideen i at bruge verdens bedste kort i deres tjenester. Dermed har deres egen tjeneste det bedst opdaterede kort, og de har et kort som brugere faktisk gerne må bruge.

5 cc-by-sa GPSies.com

GPS IES . COM GPSies er en rigtig fin tjeneste, som benytter OSM og hvor du derfor gerne må bruge deres kort og de afledte værker. Her kan du gå ombord i brugergenerede oplevelser, spor, rundvisninger og alt muligt andet. Tjenesten er oversat til dansk og er rigtig nem at gå til (dog er brugerbetingelserne stadig på originalsproget tysk, så de er lidt tungere at komme igennem). Tjenesten kan bruges på to måder. Du kan bidrage med informationer, fx dine egne optagelser fra din GPS, eller du kan tegne spor og ruter på kortet (det samme kort som du selv har tegnet  ) som så kan overføres til GPSen fra hjemmesiden. Den anden tilgang til siden er selvfølgelig at gøre brug af andres data. Så hvis en kammerat har cyklet en fin tur, kan du hente hans rute her. Du zoomer ind på det sted du vil have informationer om. Herefter

Guide til OpenStreetMap

24


dukker gangruter, cykelspor og meget andet godt frem. Når du har fundet et godt spor, kan du gemme det som gpx-fil på din computer eller direkte overføre det til din GPS! I forhold til OSM kan du dermed benytte GPSies, sådan at du kan hente gpx-filer, som du efterfølgende så kan importere til OSM. Herefter er det ligesom i filmene ”Importer til OSM” og ”Rediger til OSM”, enkelt at kontrollere om gps-opmålingerne svarer til de indtegninger, der er på kortet. Dermed har du mulighed for at hente egne og andres spor over i OpenStreetMap og dermed gøre kortet, som også GPSies bruger, endnu bedre. Endelig så kobler GPSies sig sammen med GeoCaching.com som er verdens største samling af skattejagter… men det er en helt anden historie. (Men prøv alligevel for sjov lige at se hvor mange skatte der faktisk ligger i jeres lokalområde – du vil bliver overrasket.)

Guide til OpenStreetMap

25


OSM VÆRKTØJER FRA G EO F ABRIK . DE Der udvikles konstant nye værktøjer til OSM, hvilket åbenheden jo er med til at give mulighed for. Se fx GeoFabrik.de og deres værktøjer tools.geofabrik.de/ Her vil vi omtale to af de tre. Map tools.geofabrik.de/map/ Her har du et stort verdenskort uden forstyrrende menuer i 6 cc-by-sa GeoFabrik.de link siderne. Velegnet til skærmbilleder til opgaver eller til læreren, der står ved den interaktive tavle. Map Compare Her er særligt ”map compare” interessant, for med dette værktøj opdeles skærmbilledet sådan, at du kan sammenligne to kort mod hinanden fx Google Maps over for OSM i den visning, der kaldes Mapnik. Hermed kan vi sammenligne to kort direkte mod hinanden. De inspirerer som regel til at gøre OSM endnu bedre.

Guide til OpenStreetMap

7 cc-by-sa GeoFabrik.de link

26


Guide til OpenStreetMap Udgivet af webtjenesten LĂŚr IT februar 2012 CC:By-Nc-Sa

Guide til OpenStreetMap

27

Profile for Peter Leth

Guide til OpenStreetMap  

Kort vejledning til OpenStreetMap, primært henvendt til lærere.

Guide til OpenStreetMap  

Kort vejledning til OpenStreetMap, primært henvendt til lærere.

Profile for peterleth
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded