Page 1

Karlovarský kraj

II/2013

HRA O TABLET! VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

strana 2

ZDARMA MOBIL OD OKA

Také poslední vydání OKA v roce 2012 bylo v duchu Velké čtenářské soutěže, která nabídla pro výherce velmi pěkný dotykový mobilní telefon Samsung. A jelikož se naše soutěž těší již delší dobu..... Výherce pan Kratochvíl

(pokračování na str.2)

Advokátní poradna Na dotazy odpovídá: JUDr. Jiří Vlasák z AK Plzeň, nám. Republiky 3 strana 10

Sv. VALENTÝN u nás a v zahraničí strana 3

KAM na ŠKOLU Příloha strany 5 - 7

www.magazinoko.cz, www.facebook.com/magazinoko

Zprávy ON-LINE najdete na www.OKO24.cz


2

MAGAZÍN OKO II/2013 - Karlovarský kraj

www.magazinoko.cz Lence Staňkové, která se stará o články v OKU, Marcele Röhrichové a Bohuslavu Smítkovi, kteří se podílí jak na prodeji reklamních ploch, tak na tvorbě obsahu OKA, ale také Vám čtenářům za to, že nám udržujete přízeň a využíváte inzertních nabídek v OKU pro svoje nákupy. Tím se samozřejmě dostávám k našim inzerentům, kterým děkuji, že využívají OKO pro propagaci své činnosti a my se i tento rok budeme snažit o to, aby OKO byl opravdu inzertní magazín, který se dá číst. Přeji Vám všem příjemně strávený čas při čtení tohoto vydání a úspěšný rok. Ing. Petr Šmíd

SLOVO VYDAVATELE

V

ážení čtenáři, čtenářky a inzerenti. Byť je již druhý letošní měsíc, držíte v rukou, po naší tradiční lednové přestávce, první letošní vydání OKA a já věřím, že snad bude z pohledu naší redakce i tento rok minimálně tak úspěšný, jako ten předcházející, ve kterém OKO oslavilo své pětileté výročí od prvního, tehdy jen karlovarského, vydání. Udržet se pět let na trhu s tímto typem tiskoviny, která je zdarma pro čtenáře, přitom není nic snadného. Rád bych poděkoval nejen svým spolupracovníkům

Čtenářská soutěž o TABLET Připravili jsme pro Vás soutěžní hru o TABLET Evang TP7002A + klávesnice Stačí odpovědět na DVĚ ANKETNÍ OTÁZKY: A. Město a ulice, kde jste nalezli MAGAZÍN OKO? B. Jaké placené noviny nebo časopis si kupujete a kolikrát za měsíc? Opověď zasílejte ve tvaru: OKO.Příjmení.věk.Město.Ulice.telefonní číslo.ANKETNÍ ODPOVĚĎ B) Příklad odpovědi: OKO.Novak.45.Karlovy Vary.Jižní.777111111.VLASTA 5x

buta_X_2012_oko_95x65.pdf 1 21/01/2013 18:06:32

Odpověď zašlete jedním z níže uvedených způsobů: a) Jako SMS na tel. číslo 774 051 890 (klasické číslo - cena SMS dle vašeho tarifu). b) Prostřednictvím webového formuláře na www.hra.magazinoko.cz. c) Prostřednictvím korespondenčního lístku zaslaného na adresu: MAGAZÍN OKO, Petřínská 2, 326 00 Plzeň. Uzavření příjmu soutěžních odpovědí: 15.2.2013. Výherce bude vylosován z úplných odpovědí. Z každého telefonního čísla, resp. každá osoba může soutěžit jen jednou. Účastí ve hře přijímá soutěžící podmínky soutěže. Podrobné podmínky soutěže naleznete na www.hra.magazinoko.cz.

MOBIL OD OKA

TRÁPÍ VÁS DLUHY ? • Zpracujeme návrh na OS. BANKROT dle ins. zákona ... • Za 5 let je oficiálně po Vašich dluzích ... • Nebudou Vás obtěžovat exekutoři ani vymahači ... KONZULTACE ZDARMA!

773 100 202 773 100 648

www.ibankrot.cz | www.ikonkurs.cz Kancelář Karlovy Vary - Krymská 1056/5, 2.patro

Foto z předání výhry, VÝHERCE pan Kratochvíl (vlevo) s vydavatelem MAGAZÍNU OKO Petrem Šmídem

.......značnému zájmu, i tentokrát se jí zúčastnila velká část čtenářů. Do  soutěže, jak jsem se následně dozvěděl, se již po několikáté zapojil i pan Kratochvíl z Chebu, na  kterého se při losování tentokrát usmálo štěstí. Jako vždy jsem výherce kontaktoval telefonicky s výzvou k převzetí výhry v naší plzeňské redakci, kde jsme se sešli a kde jsem kromě předání ceny položil výherci i několik tradičních otázek: Kde jste nalezl prosincové vydání OKA? Já jsem si prosincové číslo četl na  internetu. Pravidelně mi chodí do emailu informace s  odkazem na  nové vydání. Dobře se na internetu čte. Občas ho také dostanu do poštovní schránky v tištěné podobě. Z  toho jsem tedy pochopil, že jste če-

Pokračování ze strany 1

tl i některá dřívější vydání? Ano, samozřejmě. Jsem Váš pravidelný čtenář. Vždy si rád OKO přečtu, jsou tam zajímavé věci a rád se seznamuji i s inzertní nabídkou v našem kraji. Zaujalo Vás v posledním vydání kromě soutěže ještě něco? Ano, určitě. Líbil se mi článek o  spánku, také mě zaujal článek o  jazykových znalostech uchazečů o práci a rád si vždy přečtu také recepty, i jiné články byly zajímavé. Uvedl jste, že si rád projdete i inzertní nabídky, využil jste už některou? Chtěl jsem si podle OKA vybrat firmu na výměnu oken, ale byl jsem nakonec nucen výměnu ještě odložit. Tak snad někdy v budoucnu. Soutěžíte často a už jste něco vyhrál? Jinde ani moc ne, ale s  OKEM prakticky pravidelně. Shodou okolností jsem jinde ale vyhrál nedávno teplomet a nyní s OKEM mobil. Jak naložíte s výhrou, necháte si ji? To ještě nevím. Mobil samozřejmě mám, ale nevím zda se mi bude mobil, který má dotykový displej dobře ovládat. Děkuji za rozhovor. Já také děkuji a přeji OKU aby se mu i nadále dařilo a udrželi jste jeho velmi dobrou úroveň. (SP)


www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO II/2013 - Karlovarský kraj

3

Zprávy z Karlovarského kraje níkům představuje především nerealizované originální plány na obnovu hradu z 19. a 20. století od významných architektů Josefa Zítka a Františka Maria Černého. Zámecký a hradní areál v Bečově, který je v současné době ve správě Národního památkového ústavu, je unikátním archiBečov nad Teplou, autor: Veronica Prodis, zdroj: kvpoint.cz tektonickým celkem. Tvoří jej dochovaný gotický hrad pánů budou k vidění v Praze Až do 17. února probíhá v prostorách Národního tech- z Oseka, upravený renesanční palác Plunického muzea v Praze unikátní výstava hovských a barokní zámek Questenbers názvem „Tři staletí návrhu na přestav- ků. droj: Krajské listy LPP bu hradu Bečov aneb proměny pohledu Více na www.OKO24.cz (Karlovarský kraj) na historickou architekturu“. Návštěv-

 Návrhy na obnovu hradu Bečov

u nás a v zahraničí

 Karlovarské muzeum

vydává knihu o Goethovi. Knihu s názvem „Goethe v západních Čechách“ vychází u příležitosti 180. výročí úmrtí Johanna Wolfganga Goetha. Knihu „o jednom z největších velikánů světové literatury, který si natolik oblíbil Karlovy Vary, že je navštívil celkem třináctkrát, vydalo karlovarské muzeum poprvé v roce 1992. Vzhledem k velkému zájmu čtenářů se nyní rozhodlo, že knihu vydá ještě jednou, a sice v novém kabátě – s bohatou obrazovou přílohou. Autorem

14. února oslaví zamilovaní svůj svátek

Johann Wolfgang Goethe

je karlovarský středoškolský profesor Miloslav Wajs. Zdroj: Krajské listy LPP Více na www.OKO24.cz (Karlovarský kraj)

již druhá schůzka pracovní skupiny, která se zabývá problematikou běžeckého lyžování v Krušných horách. V rámci setkání byly řešeny otázky komunikace provozovatelů běžeckých stop s vlastníky pozemků či značení běžeckých tras. Vstřícným krokem bylo zřízení internetového portálu, který zobrazuje aktuální stav upravenosti běžeckých tras. Odkaz na internetový portál je rovněž umístěn v nově spuštěném turistickém portálu Karlovarského Ilustrační foto kraje „Živý kraj“ v sekci Aktivity – Zimní hory. Zdroj: Krajské listy LPP žeckého lyžování. Na Krajském úřadě KarVíce na www.OKO24.cz (Karlovarský kraj) lovarského kraje proběhla na začátku ledna

 Běžecké lyžování

Pracovní skupina řešila problematiku bě-

 Sokolovské muzeum

získá příspěvek na zpřístupnění dolu Jeroným. Karlovarský kraj poskytne Muzeu Sokolov finanční příspěvek ve výši 400 000 Kč na zpřístupnění části dolu Jeroným u Čisté na Sokolovsku. Důl je významnou technickou památkou, která je výjimečná nejen svou rozlehlostí, ale i zachovalostí. V komorách, které dosahují až třicetimetrové délky a osmimetrové výšky, se nacházejí pozůstatky po někdejším dobývání cínu. Unikátní důl je Národní kulturní památkou

Sv. VALENTÝN

a má velikou šanci na zápis mezi památky UNESCO. Zdroj: Krajské listy Zdroj: Krajské listy LPP Více na www.OKO24.cz (Karlovarský kraj)

Důl Jeroným

O

životě svatého Valentýna, s  jehož jménem jsme si zvykli spojovat svátek zamilovaných, slavený 14. února, koluje mnoho legend. Nejčastěji bývá popisován jako kněz, který žil v  době Claudiovy vlády a  přes jeho zákaz tajně oddával zamilované páry. Za  tyto skutky byl uvězněn a  odsouzen k smrti. Trest byl vykonán právě 14. února. Před svou smrtí poslal na  lístečku vyznání milované dívce. A  tak údajně vznikla tradice zasílání zamilovaných přání a  obdarovávání lásek. Zejména v  anglosaských zemích (například v USA bylo slavení svátku svatého Valentýna obnoveno již na počátku 20. století), odkud se šířil dál po Evropě a nevyhnul se ani České republice. U  nás je, podobně jako třeba Vánoce, především důvodem k  nákupnímu šílenství. Častými dary jsou květiny, především rudé růže, čokolády, šperky, plyšové hračky, romantické večeře, masáž, valentýnské pobyty. Právě

pobyty máme, zdá se, společné s Finy, kteří dávají poukázky do lázní nebo s Izraelci, kteří volí luxusní pobyty. To třeba Francouzky, ty se mají! Jejich kavalíři jim totiž v  tento den uvaří večeři. V  mnoha zemích ale lze na svatého Valentýna dostat i  mnohem cennější a  (mnohdy)

Ilustrační foto

i trvanlivější dárek, totiž žádost o  ruku. A co je zajímavé, žádosti o ruku se na  svatého Valentýna mohou dočkat i  muži – a  to v  Dánsku. Ne všude je však tento den určen výhradně mileneckým párům. V  Americe je pojímán mnohem šířeji. Lidé zde projevují svou náklonnost nejen svým partnerům, ale i členům rodiny a přátelům. A z toho bychom si možná měli vzít příklad. A nejen na svátek svatého Valentýna. LPP


4

MAGAZÍN OKO II/2013 - Karlovarský kraj

www.magazinoko.cz

JAK NA KRÁSNÉ JAK JSME ŽILI V ROCE 2012 ŘASY

K

rásné, dlouhé a husté řasy jsou jistě snem každé ženy. Dnes vám proto přinášíme 4 tipy pro zdravější a  krásnější řasy:

4 tipy pro zdravější a krásnější řasy

1. Odlíčení - pokud chodíte spát s řasenkou, řasy se vám mohou během noci polámat. K  odstranění očního make-upu používejte vatové tampóny. Chcete-li zabránit poškození řas, vatový tampón s odličovacím přípravkem pouze na  řasy přiložte a  po  pár vteřinách působení jednosměrným pohybem šetrně setřete. K odlíčení použijte kvalitní prostředky. Vhodné jsou například minerální vody, které pokožku vyživují a jsou vhodné na všechny typy pleti, kterou navíc nenechávají mastnou. 2. Výživa - dopřejte řasám výživu. Na  našem trhu je mnoho kvalitních přípravků, které dodají řasám nejen výživu, ale také podnítí jejich růst. Příkladem je sérum No. 1 LASH, které díky svému revolučnímu složení omladí řasové cibulky, zvýší růst a  pružnost řas. Řasová séra také dopomohou tomu, že jsou řasy tmavší a méně vypadávají.

Z

Ilustrační foto

3. Chcete-li mít řasy natočené, používejte kleštičky na řasy - nejlepšího efektu dosáhnete tehdy, pokud kleštičky přiložíte co nejblíže k  linii řas a na pár vteřin je přivřete. V obchodech najdete kromě klasických kovových kleštiček například nahřívací, se kterými bude efekt výraznější a  dlouhodobější. Ale pozor! Kleštičky používejte na nenalíčené řasy. 4. Řasenka - měla by se nanášet pomalým tahem od  oka ven. Ideální je nanést dvě vrstvy. Pokud se vám řasy slepí, použijte kartáček na  řasy. Dolní řasy nejlépe namalujete, když dáte kartáček na výšku a barvu nanášíte špičkou. Zdroj: ASPEN.PR LPP

a rok 2011 rostly příjmy domácností v České republice v průměru jen mírně, avšak rychleji než v  roce 2010. Potvrzují to předběžné výsledky šetření Českého statistického úřadu Životní podmínky 2012. V  roce 2011 dosáhl v  průměrné domácnosti úhrnný hrubý peněžní příjem na  osobu (počítaný z  celkového příjmu domácnosti) 171,5 tis. Kč. Čistý roční peněžní příjem na  osobu pak činil 147,8 tis. Kč. Nejvyššího čistého peněžního příjmu v  přepočtu na  osobu dosáhly domácnosti zaměstnanců s  vyšším vzděláním (176,1 tis. Kč) a  samostatně činných (161,3 tis. Kč). Růst počtu osob ohrožených chudobou, započatý v roce 2010, se v roce 2012 zastavil. Celkem o 3,2 p. b. vzrostl podíl domácností uvádějících, že se svými příjmy vycházely s obtížemi

BACILY KAM SE PODÍVÁTE

D

o Česka dorazila chřipková epidemie, počet nemocných pacientů roste. Do  nejohroženější skupiny lidí patří mladá a střední generace, obézní lidé, těhotné ženy, astmatici, diabetici nebo osoby s poruchou imunity. Onemocnět můžete docela snadno i  v  zaměstnání. Vyplatí se proto dodržovat několik preventivních zásad, kterými omezíte šíření chřipkových virů v  běžném kancelářském prostředí. Nedotýkejte se zbytečně často rukama obličeje a  nemněte si oči. Snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictvím rukou z kontaminovaných předmětů. "Mezi nejriziko-

na bázi alkoholu. Dbejte rovněž na čistotu klávesnice, myši nebo telefonního sluchátka a dalších předmětů, které můžete ošetřit pomocí dezinfekčních ubrousků. Často větrejte - chřipka se šíří formou kapének, nejrizikovější je úzký kontakt s  kašlajícím nemocným - zhruba od  jednoho metru. Firmy, které motivují zaměstnance

V chřipkových dnech číhá nebezpečí v kancelářích vější z nich patří v kancelářích mikrovlnné trouby, chladničky, kávovary, kopírky nebo třeba houbičky na mytí nádobí. Bude také vhodnější, když si v období chřipkové epidemie nebudete půjčovat od kolegů mobilní telefony, sklenice a příbory. Samozřejmě se zeptejte svého lékaře i na možnosti očkování,“ doporučuje Jan Pipek ze společnosti Kimberly-Clark Professional, která je realizátorem projektu Zdravé pracoviště. Pravidelně si myjte ruce. Vhodné je mytí rukou antibakteriálním mýdlem pod tekoucí horkou vodou nebo dezinfekční gely

Ilustrační foto

k dodržování hygienických zásad, mohou omezit riziko pracovních absencí kvůli onemocnění až o  45 %. U  firem zařazených do  projektu Zdravé pracoviště poklesla pravděpodobnost nakažení dalšího pracovníka nachlazením nebo chřipkovým virem přibližně o 80 %. Zdroj: ASPEN.PR

nebo s velkými obtížemi (31,1 %). Vzrostl i podíl domácností uvádějících, že si nemohou dovolit zaplatit některý ze sledovaných výdajů. Alespoň týdenní dovolenou pro všechny členy domácnosti si nemohlo dovolit 43,7 % domácností, zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 9 300 Kč 43,5 % domácností. Zároveň více domácností uvádělo, že náklady na by-

Ilustrační foto

dlení jsou pro ně velkou zátěží (celkem 28,3 %, tj. o 1,5 % více než v r. 2011). Podíl jednotlivců žijících v domácnostech, kterým chyběly čtyři a více položek ze sledovaných devíti (domácnost respondenta měla problém s placením nájemného nebo s uhrazením splátky hypotéky či jiné půjčky, nemohla si dovolit zaplatit dovolenou, jíst obden maso, dostatečně vytápět byt, zaplatit neočekávaný výdaj ve výši několika tisíc korun, z finančních důvodů nevlastnila pračku, barevný televizor, telefon, automobil), vzrostl na 6,5 %. Publikace s definitivními výsledky šetření Životní podmínky 2012 bude dostupná v červnu roku 2013. Zdroj: TZ ČSU LPP

BEZPEČNÉ LYŽOVÁNÍ Několik rad nejen pro začátečníky

C

hystáte-li se vyrazit na lyže, možná vám přijde vhod několik rad. Pokud jste na lyžích ještě nikdy nestáli nebo se na nich cítíte nejistě, rozhodně se z kopce nespouštějte sami. „Doporučujeme si pro začátek sjednat lyžování s instruktorem, který vás postupně naučí, jak mít lyže pod kontrolou a jak je používat. Pokud nemáte vlastní lyže, s jejich koupí nespěchejte. Neprohloupíte, když první jízdy absolvujete na  vypůjčených, instruktor vám později může poradit s  koupí nových,“ říká Petr Šorm z lyžařské prodejny a  servisu ZPM Sport Park Hostivař. U lyží obecně platí, že kratší lyže je lépe točivá, ovšem při větších rychlostech méně ovladatelná. Širší lyže má lepší vlastnosti v neupraveném sněhu, méně se propadá a  absorbuje nerovnosti. Tvrdá lyže se hodí na pevný a  upravený povrch sjezdovek, tvrdost také musí odpovídat váze a vyspělos-

ti lyžaře. Samozřejmostí by měla být lyžařská helma. Váha kvalitní přilby se pohybuje okolo 400 – 550 gramů, vybírejte certifikovanou a zkoušejte ji s lyžařskými brýlemi, které ideálně lícují s lemem helmy. Další součástí lyží je vázání, jehož hlavním úkolem je v  případě potřeby uvolnit lyžařskou botu. Nedotahujte ani nepovolujte si vázání sami, vždy se poraďte s odborníkem. Dodržujte pravidla bezpečného chování na  sjezdovce. Rychlost jízdy mějte vždy pod kontrolou, při předjíždění si udržujte od předjížděné osoby dostatečnou vzdálenost. Při přejíždění svahu z jedné strany na druhou sledujte, co se děje pod vámi i nad vámi. Pokud chcete zastavit, tak jen na  okraji sjezdovky a  na  místech, která jsou dobře viditelná. Respektujte všechna značení na  tratích. V  případě zranění jiného lyžaře jste povinni mu poskytnout první pomoc. Zdroj: ASPEN.PR , LPP


KAM NA ŠKOLU

KAM na ŠKOLU

MAGAZÍN OKO II/2013 - Karlovarský kraj

5

DESATERO PRO RODIČE

Jak připravit dítě na vstup do základní školy

M SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL na

www.OKO24.cz

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

M

on-line MAGAZÍN

inisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo vládě materiál „Návrh nových opatření na  podporu odborného vzdělávání“. Zaměřuje se v něm především na rozvoj odborného vzdělávání, praktickou uplatnitelnost absolventů a  na  posílení prestiže středního odborného školství v letech 2013 - 2016. Materiál, který připravili členové odborné pracovní skupiny při MŠMT, je rozdělen na několik oblastí: - Motivace žáků ZŠ k  výběru vhodného oboru vzdělání a  žáků SŠ a  VOŠ k  pozitivnímu vztahu ke  zvolenému oboru a k dalšímu vzdělávání - Úprava vzdělávacích programů, ukončování středního vzdělávání, zlepšení prostupnosti vzdělávací soustavy a vytvoření podmínek pro zlepšování úrovně středního vzdělávání

- Úprava systému financování regionálního školství pro vytvoření podmínek v oblasti středního vzdělávání v  příslušných oborech vzdělávání s ohledem na jejich specifické zvláštnosti - Zlepšování podmínek pro spolupráci škol, zřizovatelů škol, zaměstnavatelů a  dalších subjektů, které se podílejí na  procesu odborného vzdělávání - Systém přípravy a získávání odborné kvalifikace pedago-

gických pracovníků „Jako klíčovou oblast odborného vzdělávání, kterou je potřeba soustavně systémově podporovat, je spolupráce škol a firem. Připravujeme proto řadu opatření, například ve spolupráci se zástupci zaměstnavatelů upravíme rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v  oblasti Člověk a  svět práce s  cílem podporovat rozvoj polytechnické výchovy. Od  prosince 2012 je také realizován individuální projekt POSPOLU, který je zaměřen na  přímou realizaci spolupráce škol a firem a  přijetí systémových opatření pro posílení této spolupráce. Rozpočet projektu je 106,5 milionů korun,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala. Zdroj: TZ MŠMT LPP

áte doma předškoláka? Pak vám jistě přijde vhod DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, který vytvořila pracovní skupina z řad odborníků na  předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe. Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale také dobře připravené. 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a  pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v  sebeobsluze. 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování. 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti. 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ru-

ky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a  sluchové vjemy. 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v  elementárních matematických pojmech. 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a  schopnost záměrně si zapamatovat a  vědomě se učit. 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s  vrstevníky ve  skupině. 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a  projevovat tvořivost. 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě. Desatero obsahuje i podrobné příklady, jak poznat, že Vaše dítě konkrétní požadavky splňuje. Jeho plné znění najdete na  www.msmt.cz. Zdroj: MŠMT, LPP

SSZ_Sokolov_OKO_95x65mm.pdf 1 25/10/2012 22:40:15

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Pro školní rok 2013/2014 přijímáme žáky do těchto oborů:  Obor čtyřletý s maturitním vysvědčením: Obchodně podnikatelská činnost - Kosmetička - Knihovnické a informační systémy a služby  Obor tříletý s výučním listem: Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař - Číšník-servírka - Číšník - Prodavač Aranžér - Kadeřník - Pekař  Obor dvouletý s výučním listem: Provoz společného stravování - Zpracování dřeva (délka studia 3 roky)  Nástavbové studium s maturitním vysvědčením: (pro absolventy tříletých učebních oborů) Podnikání - denní dvouleté, Podnikání - dálkové tříleté Vlasová kosmetika - denní dvouleté, dálkové tříleté

Škola má školní jídelnu v Sokolově a v Kynšperku, internát v Sokolově. Kontakty:

Ilustrační foto

Přihlášky posílejte na: SŠŽ Sokolov, příspěvková organizace Žákovská 716/1 356 01 Sokolov

Informace:

Mgr. Jana Volfová, tel. 734 423 941 www.zivnostenska-sokolov.cz

Mezi obory s maturitou a obory s výučním listem je velmi dobrá prostupnost


6

KAM NA ŠKOLU

MAGAZÍN OKO II/2013 - Karlovarský kraj

SLOU

SPRÁVNÁ BRAŠNA MEZI L Prezide - ZDRAVÁ ZÁDA portrét

K

e školní docházce patří i brašna. Měla by se nejen líbit školákovi, ale měla by i splňovat určitá kritéria.

ŠKOLY TŘÍDÍ

elektroodpad Recyklační hlídka

V

uplynulém roce připravil Karlovarský kraj ve spolupráci se společností ELEKTROWIN řadu akcí, jejichž prostřednictvím se snažil žáky mateřských, základních a středních škol motivovat k třídění elektroodpadu. O tom, že akce byly úspěšné, svědčí zájem jednotlivých škol a množství vysbíraného elektroodpadu. Jednou z akcí byl projekt „Recyklační hlídka“. Žáci 5 základních škol Karlovarského kraje byli zábavnou a interaktivní formou seznámeni s  pozitivními dopady recyklace na  životní prostředí. Kromě toho si mohli zasoutěžit v rámci nejrůznějších soutěží a ověřit si své znalosti v testech. Po loňském úspěchu akce „Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu“ v Libereckém kraji a v Kraji Vysočina, se Karlovarský kraj ve spolupráci s ELEKTROWINem rozhodl akci uspořádat také. Učitelé zavedli téměř 1 000 žáků do 8 sběrných dvorů v kraji, aby jim prakticky ukázali, jak se nakládá s  odpadem a  proč je recyklace důležitá. Na tyto akce pak navazoval projekt „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“, do kterého se zapojilo celkem 26 základních a středních škol z kraje. Cílem projektu bylo prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a  použitých drobných

Ilustrační foto

elektrozařízení. V rámci tohoto projektu se podařilo žákům během školního roku 2011/2012 nasbírat 11  930 kg elektroodpadu. Ocenění jednotlivým školám byla předána z rukou radního Václava Jakubíka a  generálního ředitele společnosti ELEKTROWIN Romana Tvrzníka. Absolutním vítězem se stala Základní a mateřská škola Krajková, její žáci nasbírali celkem 2  986 kg. Přepočet na  žáka činí 42,66 kg. Zdroj: Krajské listy LPP

Se stále se zvyšujícími nároky na výuku se školní brašna více plní a stává se pro dítě těžkým břemenem ohrožujícím jeho zdravý vývoj. Nepřiměřená zátěž trvající delší dobu často přispívá ke vzniku vadného držení těla, které se v  pozdějších letech projevuje bolestmi zad. Při nákupu tedy berte v  potaz nejen hmotnost brašny, ale také tvar, umístění na  zádech i  bezpečnostní prvky týkající se dobré viditelnosti. V  první a  druhé třídě se zaměřte na  brašnu, popřípadě batoh stabilnějšího (pevnějšího) tvaru, který

umožňuje větší přehled nad učebními pomůckami. Důležité je pevné nepromokavé dno zajišťující

Ilustrační foto

stabilitu a tím i  ochranu učebních pomůcek před znehodnocením. Brašny se prodávají v nejrůznějších cenových relacích. Brašna či batoh s  důležitými ergonomickými prvky bývá dražší,

zvažte jejich výhody pro zdraví školáka. Brašnu nakupujte ve specializovaných obchodech, vždy společně s  dítětem. Dítěti se musí brašna nejen líbit, ale hlavně mu musí přiléhat k  zádům a  mít správnou velikost. Měla by být podélného tvaru, orientovaná delší stranou svisle, vrchol by neměl přesahovat linii ramen, spodní část by neměla být níže než je linie boků (horní okraj pánve). Dle normy ČSN 79  6506 nesmí prázdná brašna vážit pro školáka 1. stupně více než 1200 g, u  2. stupně více než 1400 g. Váha brašny s  učebními pomůckami není u  nás dána žádnou normou, doporučit lze max. váhu nepřesahující 10 - 15 % váhy dítěte. Zdroj: Státní zdravotní ústav LPP

ORANŽOVÁ PODPORA ŠKOLÁM Oranžová učebna a Oranžové schody

T

aké letos mají školy možnost získat prostředky na popularizaci výuky fyziky a zlepšení přístupu hendikepovaných studentů ke  vzdělání. Zájemci o  podporu Nadace ČEZ mohou od  začátku ledna žádat o  příspěvky z grantových řízení Oranžová učebna a oranžové schody. Podávání žádostí je nyní ještě jednodušší a  rychlejší, stačí jen vyplnit webový formulář. Granty jsou určeny všem základním, středním a  vyšším odborným školám. Oproti minulým letům došlo ke  dvěma podstatným změnám. Každá škola může v grantovém řízení Oranžová učebna a  Oranžové schody podat pouze jednu žádost o  nadační příspěvek. Datum, respektive pořadí zaslání žádosti rozhodování dárce

ne ov li v ní. Stejně jako v minulých letech zapojí Nadace do  rozhodování o obdarovaných i  širokou Foto: Oranžové schody (Šumperk); zdroj: nadacecez.cz veřejnost. Projekt Oranžové schody zkvalitňovat výuku techtotiž pomáhá odstraňo- nických a  přírodovědných vat architektonické bariéry předmětů na  základních, nákupem plošin, výtahů, středních a  vyšších odborschodišťových sedaček, ných školách. Školy mohou schodolezů nebo zvukových žádat o  nadační příspěvek a  světelných naváděcích na  nákup a  instalaci výsystémů či prostřednictvím ukových zařízení a  pomůstavebních úprav. Maxi- cek. Studenti tak mohou mální výše příspěvku činí pracovat s nejmodernějším 1  000  000 Kč. Oproti mi- vybavením včetně speciálnulým letům mohou ško- ní výpočetní techniky a sely žádat také o  příspěvky znamují se s  probíraným prostřednictvím na  stavební či mechanické učivem úpravy prostor nebo stáva- zábavných pokusů a názorjících zařízení. Cílem pro- ných ukázek. Zdroj: KS LPP jektu Oranžová učebna je

H

jsme absol

dějinách - přímá neboli hlavy státu. Zprvu jsem byl p to volby se nezúča

otočit, aniž by nep

kási občanská po

mém rozhodování domil také to, že o

sefa I. Dnes už šk

valy portréty pre to byl portrét pom

sympatického Hus absolvoval vlastn

člověk kouká ze zd

komunikace se m

diče, který není př

že tento způsob ten nejlepší, když před sebou portré by vnímalo jako m

zda se oba „finali

nezbývá, než věř Miloš Zeman svů tak, aby až dnešn

né vnímání své vl kdysi vzhlíželi.


UPEK

KAM NA ŠKOLU

MAGAZÍN OKO II/2013 - Karlovarský kraj

7

LISTY

entský

lvovali další vol-

volba prezidenta . přesvědčen, že téastním, neboť tak -

přeletěl hranice.

ovinnost svou vol-

í jsem si pak uvěona „Hlava státu“ -

koly tuto povinnost -

ezidentů. Nejprve měrně sympaticky sáka. Ten se mnou ně většinu studij-

di, mohu ho směle

-

mi poměrně líbil. říznivcem tetování

prezentace není by jeho dítě mělo ét člověka, kterého morální ikonu.

isté“ volby mohou -

řit tomu, že vítěz ůj úřad absolvuje ní prvňáčci budou lastní minulosti se

SP

POSPOLU

M

inisterstvo školství, mlá- Zaměřeno na spolupráci deže a  tělovýchovy přiškol a firem pravilo ve  spolupráci s  partnery individuální projekt vel Juříček, viceprezident Svazu průmyPOSPOLU, který je zaměřen na  přímou slu a dopravy a Sdružení automobilového podporu spolupráce škol a  firem při průmyslu, upřesňuje: „Projekt POSPOvzdělávání žáků středních škol v oblasti LU v  zásadě vychází z  principu duálního vzdělávání, po  kterém v  průmyslu voláme delší dobu. Ve  firmách studentům rádi umožníme, aby si prakticky vyzkoušeli to, čemu se ve  škole teoreticky naučili. Od projektu očekáváme, že pomůže nastavit jasná pravidla pro spolupráci škol a firem.“ Oba modely budou následSetkání partnerů projektu POSPOLU na MŠMT ně rozpracovány do aplikapraktického vyučování u zaměstnavate- cí pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání. lů. „Cílem projektu je propojit teoretickou Od  září 2013 pak bude postupně nabía  praktickou výuku ve  středním odbor- hat pilotní ověřování 25 vybraných partném školství ve všech skupinách oborů nerství škol a firem. Projekt řeší MŠMT středního vzdělávání - s hlavním zamě- společně s Národním ústavem pro vzděřením na  technické obory,“ říká ministr lávání. Na  vlastní realizaci se budou školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fia- podílet zástupci Svazu průmyslu a  dola. Projekt byl schválen koncem loňského pravy, Asociace krajů ČR, Odborového roku, v  současné době se chystají jeho svazu KOVO a  Konfederace zaměstnaprvní realizační kroky. V průběhu prvního vatelských a  podnikatelských svazů. pololetí letošního roku budou připrave- Zdroj: MŠMT LPP ny dva základní modely spolupráce škol1 18/01/2013 08:44:19 SLSZlutice_OKO_95x65mm_c.pdf a firem. Jeden z iniciátorů projektu, Pa-

SOŠ obchodu, provozu hotelů a SOU s.r.o…… SO ….. tvá

STUDIA OBORY STUDIA zakončené výučním listem kadeřník kuchař - číšník

zakončené maturitou kosmetické služby ekonomika a podnikání obchodník

nástavbové studium (denní i dálková forma) podnikání gastronomie

možnost

nábřeží Jana Palacha 20, Karlovy Vary tel.: 353 503 500

www.sssou.cz skola@sssou.cz


8

MAGAZÍN OKO II/2013 - Karlovarský kraj

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SNY

S

nové obsahy bývají závislé na věku, dětské sny jsou intenzivnější, barvitější než sny dospělých. Na tvorbu snu a jeho obrazové děje mají nepochybně vliv vnější i vnitřní podněty (spánek podporuje šero, ticho, u někoho teplo a třeba rytmičnost některých zvuků, zatímco jiný lépe spí v chladné místnosti a jakékoliv zvuky jej ruší, náhodné dotyky těla vedle spící-ho partnerky-a mohou být zdrojem snu erotického, spadlá přikrývka se může stát zdrojem snu o tom, jak se procházíme nazí, přeplněný močový měchýř pramenem snu o  vyměšování, začínající i  chronické zdravotní těžkosti se do  snu promítají v  podobě zesílených potíží v  postižené tělesné oblasti, do snu o operaci, lidem stiženým srdeční chorobou se zdá, že je

někdo honí, nemohou utíkat, padá na ně strop, ten, kdo má problémy s dechem, se v  nočním snu prodírá tunelem, nemůže dýchat…). Nemenší důležitost snových obsahů je přisuzována i aktuálnímu duševnímu stavu jedince, ten, kdo právě prožil radostnou událost, bude mít v noci patrně sny optimistické, plné sebedůvěry i dalšího příznivého očekávání, naopak čerstvá nepříjemnost, dramatická událost, tragédie i  těžký mezilidský konflikt vyvolají těžké sny pesimistické, chmurné a  depresivní. Ale také povaha a charakter člověka se do snových obsahů promítá. Jedinec klidný, lhostejný, se sklonem k  flegmatičnosti, který má rád jistotu a věci užitečné, mívá prosté sny o  pozemských věcech. Nerozvážný a zlostný typ, který snadno nachází, ale

PORADNA ZDRAVÉ Oparové VÝŽIVY Paní doktorko, co způsobuje oparové infekce a jak jim lze předcházet, nebo je léčit? Marie K., Chodov Původci oparových infekcí jsou tzv. herpetické viry. Jsou schopné vyvolat různá onemocnění, která jsou, nebo i nejsou doprovázena výsevem puchýřků. Typické pro tyto viry je schopnost přežívat v lidském těle po prodělání infekce v nervových zakončeních a opakovaně vyvolávat výsev puchýřků. V dětském věku se objevují plané neštovice, akutní, silně infekční onemocnění

infekce

snadno se šířící v dětských kolektivech, nejčastěji předškolních. Tento virus po prodělání onemocnění zůstává skrytý v  těle a  při oslabení imunity vyvolá onemocnění zvané pásový opar (herpes zooster). Výsev puchýřků se šíří po periferních nervech, zpravidla mezižeberních, nebo po obličejovém nervu. Virus Epstein-Barr (EBV) vyvolává infekční mononukleózu, onemocnění lymfatické tkáně projevující se řadou forem - zánět mandlí, zánět uzlin, zvětšení sleziny, zmnožení lymfocytů, postižení jater. Je to typické onemocnění mladých lidí a  dětí. Cytomegalovirus jako další z herpetických virů způsobuje zvětšení napadených buněk a zpravidla probíhá jako nenápadná lokální infekce nebo se neprojeví vůbec. Nebezpečný může být u  novorozenců, prochází totiž placentou, postihuje slinné žlázy. U lidí s velmi oslabenou imunitou (onemocnění AIDS, nádory krvetvorby, po  transplantacích orgánů, užívání cytostatik ap.) může vyvolat nebezpečnou generalizovanou formu onemocnění s postižením mnoha orgánových systémů. Prostý opar existuje ve dvou typech. Herpes simplex typ 1 se též nazývá herpes labialis čili opar

www.magazinoko.cz také lehce ztrácí přátele, se obyčejně vynáší vysoko mezi hvězdy, daleko do neznáma. Veselý a bezstarostný jedinec se ve  snu lehce vznáší jako pták, prožívá radostný let balónem či jiným vzdušným strojem, hladce pak přistává. Osoby hysteroidně založené mívají sny divoké, často děsivé, s krveprolitím, s příšerami, divokými šelmami, pro neurotiky jsou příznačné různé sny úzkostné. Sny o  létání či vznášení se povětšinou vyskytují ve  spokojeném období lidského života a  obvykle přinášejí pocit svobody a radosti, jen zřídkakdy bývají děsivé či nepříjemné, většinou se po nich člověk probouzí dobře naladěn. Velmi časté bývají nepříjemné sny o  znehybnění, kdy má spící zoufalý pocit, že nemůže před něčím nebo někým uniknout, bývají podmíněny úzkostí a emoční rozporuplností, strachem, příp. neschopností se pro něco rozhodnout nebo něco radikálněji změnit. Je-li spící ve snu pronásledován, přisuzuje se tomu zpravidla význam úniku před nějakou situací, před povinností či nevyřešeným problémem, který jej zneklidňuje. Poměrně frekventované je ve  snech také padání (z  útesu, ze schodů, z  budovy, do  propasti aj.), což může symbolizovat celou řadu obsahů - např. při ztrátě zaměstnání nebo rozpadu partnerského vztahu pocit „propadu“, při selhání u  zkoušky, v profesním výkonu apod. pocit „dopadu natvrdo“, ale i třeba strach z toho dát věcem volný průběh. Obdobný smysl je přisuzován i snům o tonutí, které zřejmě zachycují tu oblast vašeho života, v níž se jen stěží dokážete „udržet nad vodou“, velké vodní plochy ve  snech nad vámi by pak mohly být signálem potlačených podvědomých problémů, které vám „přerostly přes hlavu“. Sny normálního sexuálního obsahu má každý,

ale zpravidla se s nimi lidé nesvěřují, avšak opakované sny deviantního sexuálního charakteru (agresivně-erotického, macochistického, pedofilního…) mohou signalizovat skutečnou, byť třeba zatím latentní a  nevenek se neprojevující úchylku v  této oblasti. Neméně zajímavým objektem studia a  poznání o  psychice člověka jsou i  různé polohy ve  spánku, tzv. poloha sfingy (na  kolenou, obličej dolů, zadní část těla vystrčená nahoru) prozrazuje podle studií odpor vůči světu spánku (často tak spávají děti, které se jen velmi nerady ukládají do  postele v  určitou hodinu). Tzv. poloha plodu (tělo stočené jako v  mateřském lůně, ruce často kryjí obličej) by měla být vzpomínkou na život v matčině těle. Poloha poloplodová (na  boku s  mírně pokrčenými koleny) signalizuje částečně přetrvávajcí dětinskost spícího člověka. Poloha na břiše (jedna tvář na polštáři, paže roztažené, nohy natažené a lehce roznožené) reprezentuje jedince, který se umí seběvědomě vzepřít svému okolí. Poloha na zádech je chápána jako demonstrace sebevědomí. PhDr. Jiří Jelen

retní. Napadá v obličeji přechod kůže a sliznic rtů a ústní dutiny, též nosní dutiny. Může rovněž způsobit zánět oční rohovky, který při opakování poškozuje zrak. U silně oslabených jedinců může vést až k zánětu plic nebo mozku. Herpes simplex typ 2 tzv. herpes genitalis je pohlavně přenosnou nemocí, která napadá pohlavní orgány. Pro herpetické infekce je typický výskyt bolestivých, tekutinou naplněných puchýřků, které jsou vysoce nakažlivé až do doby úplného vyléčení. První projevy se objevují po 3 až 8 dnech po kontaktu s virem nebo po jeho aktivaci v nervových buňkách těla, onemocnění může trvat až 3

týdny. Opakované výsevy oparů mohou být aktivovány jinou infekcí, horečkou, nachlazením, působením slunce, větru, stresem, menstruací, velkou fyzickou námahou a jinak oslabenou imunitou. Je známo, že až 80 % populace je herpetickými viry infikováno. Pak záleží jen na  nás, v  jakém stavu udržujeme svůj imunitní systém, aby nedocházelo k opakovaným výsevům. Pomůže nám jak zdravá výživa, tak přípravky obsahující alkylglyceroly, beta glukany, antioxidanty a další přírodní látky posilující imunitní systém. Nutriční poradna vám poradí. MUDr. Jana Kocianová


www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO II/2013 - Karlovarský kraj

RECEPTY PRO KAŽDÉHO Suroviny: 3-4 velké bílé jogurty (á 400-500 g), 1 sáček dětských piškotů, 1 sáček vanilkového cukru, 1-2 lžíce rumu (můžeme vynechat), čerstvé ovoce, 1 sáček práškové želatiny Postup přípravy: Jogurty smícháme s cukrem a rumem, pak vmícháme piškoty. Do dortové formy urovnáme polovinu směsi a posypeme ovocem, větší kousky pokrájíme nadrobno. Zalijeme druhou polovinou

Hovězí na rozmarýnu

Pro MAGAZÍN OKO z portálu plného receptů

Váš perfekcionismus sice může mnohé dovádět k šílenství, pro vás Panna je však jistou cestou k úspěchu. Ne23.8.-22.9. dejte tedy na okolí a dále pokračujte v  důkladné práci, povýšení v  zaměstnání vás nemine.

Svatý Valentýn vám poskytne skvělou příležitost, jak se přiblíBeran žit vašemu idolu, který se zdá 21.3.-20.4. tak nedostupný. Opak je pravdou, čeká jen na váš první krůček, tak jej konečně učiňte.

Váhy

Máte rádi nové výzvy, ale bohužel se vám jich nedostává. Co takhle přestat čekat, jakou výzvu před vás život postaví a poohlédnout se po nějaké sami? Zkuste se třeba naučit cizí jazyk.

Štír

Ale, ale, vaše příslovečná žárlivost opět vystrkuje růžky. Dejte si pozor, vašemu partnerovi už dochází trpělivost. Raději se soustřeďte na váš vztah a  pozvěte partnera třeba do divadla.

Ryby jogurtové směsi. Necháme vychladit. Porvch dortu ozdobíme zbylým ovocem a zalijeme želatinou připravenou podle návodu. Krájíme po ztuhnutí želatiny a důkladném vychlazení dortu.

pepř, 250 ml smetany na vaření, 1-2 lžíce hladké mouky Postup přípravy: Omyté a osušené maso nakrájíme na kostky. Pokrájenou cibuli zpěníme na  oleji, přidáme maso a  za  častého míchání opečeme do ztmavnutí. Osolíme, opepříme, přidáme najemno pokrájený rozmarýn, podlijeme trochou vody a dusíme doměkka.

Podáváme s knedlíkem, rýží nebo těstovinami, co kdo rád.

www.mamincinyrecepty.cz

Lev

23.7.-22.8.

Také lvi by se občas měli ukázat doma, není divu, že to mezi vámi a vaším partnerem povážlivě skřípe. Zkuste se chvíli věnovat také jemu, je spousta příjemných věcí, které se dají dělat ve dvou.

Celý leden jste sršeli energií a veškeré své aktivity jste zvládali levou zadní. Nyní si vaše tělo trošičku zastávkuje, očekávat můžete nemoci z nachlazení i bolesti pohybového aparátu.

21.2.-20.3.

Ve smetaně rozkvedláme mouku a přilijeme k měkkému masu. Promícháme a společně povaříme asi 10 minut. Suroviny: 750 g hovězí kližky nebo krku, 1 cibule, 2 lžíce oleje, pár snítek rozmarýnu, sůl, mletý

HOROSKOP na únor Oslavy narozenin, plesy a večírky – to bude váš únor. Jen pozor, Vodnář abyste to nepřepískli. Doma si 21.1.-20.2. vaší nepřítomnosti začínají všímat, váš partner brzy ztratí trpělivost.

Lehký osvěžující dortík

9

Býk 21.4.-21.5.

Není ostuda přiznat svou chybu, ani pro silného býka. Partnera tím překvapíte a úplně odzbrojíte. Přidáte-li milý úsměv, padne vám kolem krku a zažijete nádherné romantické chvíle.

23.9.-23.10.

24.10.- 22.11.

Zásoby vaší energie jsou zdánlivě nevyčerpatelné, ale v únoru Blíženci si dávejte pozor, i vás může po22.5.-21.6. stihnout nemoc a únava. Zkuste zvolnit a více odpočívat, věnujte se jen nezbytným aktivitám.

Vašemu okolí neujdou změny, kterými procházíte. Náhle sršíte Střelec vtipem a optimismem. Důvodem 23.11.-21.12. je nová známost. Jste-li zadaní, dobře zvažte, zda stojí za  to ohrozit váš vztah.

Jste sice raci, přesto byste neměli couvat. Klidně trvejte na svých přáních a představách, klidně a věcně Rak 22.6.-22.7. obhajujte své stanovisko. Okolí to ocení. Pozor si dávejte na zdraví.

Opravdu nemusíte dělat všechno sami, zkuste se aspoň Kozoroh jednou spolehnout na druhé 22.12-20.1. a nebojte se požádat o pomoc. Ve druhé polovině února můžete očekávat drobnou výhru. Horoskop pro OKO vytvořila Leona

Milena Baarová


10 MAGAZÍN OKO II/2013 V Českém rozhlasu, nám. Míru 10, Plzeň E-mail: gave1@seznam.cz

CELÝ KARLOVARSKÝ KRAJ

OD 50 TISÍC

Ručení nemovitostí bytem - domem - chatou

999 2 890 4 790

Nemějte drahé půjčky -ROZDÍL

OCENÍTE-

ZASTAVENÍ DRAŽBY ODDLUŽENÍ

- Karlovarský kraj

www.magazinoko.cz

Advokátní PORADNA Popření otcovství   Dobrý den, v médiích jsem zaregistroval debatu o změně zákona o rodině, podle které by měla být prodloužena doba, dokdy může být podána žaloba na popření otcovství. Zajímalo by mě, jestli tato změna byla uzákoněna a jaká je tedy v současné době tato lhůta.

Pokud manželovi dříve vznikly důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, musel se obrátit na nejvyššího státního zástupce, který po posouzení věci mohl žalobu na popření otcovství

podat. Do tří let věku dítěte tedy nyní může žalobu podat otec sám a možnost obrátit se poté na nejvyššího státního zástupce zůstává zachována i nadále. JUDr. Jiří Vlasák Poznámka redakce: Otázky a odpovědi z dřívějších vydání naleznete v on-line poradně na www.akvlasak.cz

Jaroslav P., Plzeň

Netýká se sp. úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb.

informuje STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM na facebooku! Naše adresa:

www.facebook.com/magazinoko

Naše internetové stránky:

www.magazinoko.cz

Na webových stránkách mj: • toto vydání MAGAZÍNU OKO • archiv všech vydání • podmínky inzerce a kontakty • speciální sekci pro inzerenty

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O INZERCI

www.inzeruj.umne.cz s on-line objednávkou inzerce

nebo volejte inzertní poradce:

Marcela Röhrichová Tel.:+ 420 371 121 638, 777 131 880

  Skutečně došlo k dílčím změnám zákona o rodině, a to zejména co se týče podmínek pro popření otcovství. Hlavně došlo k prodloužení lhůty, ve které může manžel popřít u soudu otcovství. Za otce dítěte se totiž považuje, pokud se dítě narodí od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné, manžel matky. Manžel dříve mohl a i nyní může do šesti měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, popřít u soudu otcovství. Nově bylo určeno, že nejpozději může manžel popřít otcovství do tří let od narození dítěte. Vycházelo se ze soudní praxe, kdy největší četnost žalob byla podávána právě do tří let od narození dítěte, což zřejmě logicky souvisí s tím, jak se začne projevovat podoba a vlastnosti dítěte.

Soukromá inzerce

E-mail: marcela@magazinoko.cz

 Prodám zěmědělský sběrací vůz malý, ve velmi pěkném stavu, Tel.: 728 110 320

E-mail: stankova@magazinoko.cz

 Prodám stavební pozemek 728 m2 v Dobřanech u Plzně, zasíťovaný: vodovod, kanalizace, plynovod, elektrická energie. 1230 Kč/m3 www.parcela.umne.cz,Tel.: 777 051 880

Lenka Staňková Tel.:+ 420 371 121 065

Bohuslav Smítka Tel.:+ 420 371 121 368 E-mail: smitka@magazinoko.cz

Příští, březnové vydání:

od 4.3.2013

Uzávěrka příjmu inzerce: 21.2.2013 MAGAZÍN OKO Karlovarsko je distribuován do schránek v těchto městech: Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov, Chodov + 16 poboček České pošty: Nová Role, Hroznětín, Horní Slavkov, Loket, Nejdek, Bečov nad Teplou, Březová, Lomnice, Svatava, Kynšperk nad Ohří, Františkovy Lázně, Kraslice, Lázně Kynžvart, Rotava, Planá, Habartov.

MAGAZÍN OKO, měsíčník pro Karlovarský a Plzeňský kraj vydání č. II/2013, únor 2013 Vydavatel: Ing. Petr ŠMÍD - AINTEL IČO 73406511, F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany Korespondenční adresa: P. O. Box 26, 334 41 Dobřany Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 E- mail : info@magazinoko.cz URL: www.magazinoko.cz Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Textová inzerce označena: (PI) Ev. č. MK ČR E 17909

Michelova_UVER_95x65_OKO.pdf 1 13.11.2012 22:03:33

 Koupím vše z pozůstalosti-nábytek, lustry, sklo, porcelán (hrnky, kořenky, sošky), obrazy, hodiny, knihy a časopisy-pohlednice. Tel.: 603 872 698  Koupím flexaret, mikroma, stereomikroma, měchové aj.foťáky, lampová rádia-talisman, philips, telefunken aj., náramkové a kapesní hodinky. Tel.: 603 872 698  Koupím bajonet, šavli, lovecký tesák, mince,odznaky vzorný voják, vojenské učiliště, apod., dalekohled, celtu, vyznamenání za obranu, řád rudého praporu, aj. Tel.: 603 872 698  Koupím starší půllitry, třetinky z českých pivovarů v KV,Chebu,Plzni i jiné.tel.732170454.  Prodám dveře plastové vč. zárubně, bílé a zlatý dub, dále plechové dveře do stávající zárubně a kompletní oplocení zahrady - bránu, branku a pletivo. Neuskutečněná stavba, přivezu. Tel: 777106709  Zahradník poptává práci. Provádím stříhání stromů, prořezy, kácení, pokosy, atd. Tel. 608361505  Koupím mince, medaile, zlomkové a zubní zlato (i se zbytky chrupu), stříbro - mísy, příbory, pudřenky, tabatěrky, hodinky apod. Tel.: 603872698

Soukromá inzerce na 371 120 915

SUDOKU O HRNEČEK

Luštitelům nabízíme soutěž o hrneček s logem MAGAZÍNU OKO. Pokud sudoku vyluštíte a  pošlete vystřiženou do  naší redakce: MAGAZÍN OKO, Petřínská 2, 326 00 Plzeň, budete zařazeni do  losování o  hrneček s  naším logem. Uzávěrka příjmu hracích polí do  slosování je 15.2.2013. Výherce hrnečku s  logem z  minulého vydání je pan Raišl z Plzně, který obdrží hrneček poštou. Jméno,adresa:...................... .......... ............................................................. ............................................................. ............................................................ ............................................................


www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO II/2013 - Karlovarský kraj

11

PI


12 MAGAZÍN OKO II/2013

- Karlovarský kraj

www.magazinoko.cz

Kam na výlet Vyhlídka Karla IV.

Hamerský vrch (dnes Jižní) vysoký 514 m, nad jižním okrajem města Karlovy Vary, byl již na počátku sedmdesátých let 19. století uváděný jako vyhlídkové místo hojně navštěvované lázeňskými hosty. Roku 1874 byl vrch karlovarskou městskou radou přejmenován na Výšinu císaře Františka Josefa a během roku 1876 nechalo město na výšině postavit nákladem 6 492 zlatých nejstarší karlovarskou rozhlednu, pseudogotickou zděnou vyhlídkovou věž pojmenovanou Franz Josefs Höhe, která byla kopií rozhledny v severoněmeckém Schleswigu. Nová rozhledna byla zpřístupněna v lázeňské sezoně roku 1877. Po roce 1945 byla přejmenována na Vyhlídku Karla IV., dnes se lidově nazývá Karlova vyhlídka. Vyhlídka návštěvníkovi nabízí dva vyhlídkové ochozy, které jsou lemovány cimbuřím z pískovce. Z obou ochozů se naskýtá překrásný výhled na centrum Karlových Varů s Krušnými horami a Klínovcem na obzoru a do údolí říčky Teplé směrem k Březové. Na druhý ochoz vyhlídky vede 79 točitých schodů, vyhlídka je přístupná zdarma, celoročně a je vlastně jedinou z karlovarských vyhlídek, na kterou se můžete vypravit kdykoli. V roce 2001 přistoupil vlastník vyhlídky, město Karlovy Vary, k celkové rekonstrukci. Během rekonstrukce bylo nově vyspárováno zdivo věže, položena nová dlažba z betonových dlaždic, nově omítnuty vnitřní i vnější fasády. Vyhlídka Karla IV. dnes tvoří jednu z dominant města Karlovy Vary. Nejsnazší cesta k vyhlídce je lanovkou na Dianu, ale vystoupit už na mezistanici Jelení skok. Od stanice se dáte po žluté turistické značce, není to více než jeden km. Žlutá značka vede Chopinovou cestou kolem rozhledny dále směrem k Poštovnímu dvoru. Další možností je jít od dolní stanice lanové dráhy po modré značce, která později naváže na žlutou. Stoupání do svahu není pro běžné turisty žádný problém. Karlovarský kraj

Vyhlídka Karla IV., Karlovy Vary Text a foto: Bohuslav Smítka – info KV Další zajímavosti najdete na: www.karlovarskyregion.cz

Plzeňský kraj

Karlovarské OKO únor 2013  

Zábavné, Inzertní noviny Plzeňský Karlovarský kraj

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you