Příbramský MAGAZÍN OKO V 2022

Page 1

ZDARMA

V/2022

Příbramsko

Psychologie

HUBNUTÍ

Advokátní

PORADNA

JAK VYDRŽET A NEPOLEVIT? Čtěte na str. 10

Na dotazy odpovídá: JUDr. Jiří Vlasák z AK Plzeň, nám. Republiky 2 · strana 2 ·

Psychologická

PORADNA Na dotaz odpovídá: PhDr. Michaela Miechová z psych. poradny Mojra.cz · strana 10 ·

uvnitř

11.

tematické strany ZDRAVÍ& KRÁSA

www.magazinoko.cz | www.facebook.com/magazinoko | www.OKO24.cz


2

MAGAZÍN OKO | Příbramsko | květen 2022

SLOVO VYDAVATELE

ROU Stovky lidí si v Rožmitále pod Třemšínem užily od 15. do 17. dubna akci Rožmitálské Velikonoce s párou. Hlavním lákadlem byly jízdy historickým parním vlakem z Rožmitálu p. Tř. do Březnice a zpět a v sobotu odpoledne se mohli cestující vydat historickým vlakem dokonce až do Blatné. Na rožmitálském nádraží byla připravena výstava o historii místní lokálky a v dobovém

vagónu mohli návštěvníci obdivovat výstavu o historii železnice. Na nádraží probíhaly komentované prohlídky lokomotivy, v nabídce byla spousta suvenýrů s drážní

tematikou a další program. Mezi vlakovým nádražím a Podbrdským muzeem jezdil historický autobus Robur. V muzeu je totiž k vidění výstava Kovo Věšín 1892-2022 s podtitulem 130 let výrobních družstev ve Věšíně a Starém Rožmitále, která produkovala i mnoho výrobků pro železnici. Odpolední vlak vypravovala na cestu pokaždé muzika. Zdroj: TZ Města Rožmitál

(SP)

Zdravím vás u květnového vydání MAGAZÍNU OKO. Ani letos si neodpustím svěřit se vám s tím, že květen je můj nejoblíbenější měsíc. Myslím, že květen v našich končinách má v oblibě velká část populace. Měsíc lásky a optimismu, kdy celá příroda ožívá. My, stejně jako každý rok, v květnovém vydání přinášíme tematické stránky o zdraví a tak věřím, že i v letošním vydání si najdete něco zajímavého. Já osobně mám velkou radost, že již potřetí vydáváme OKO také v mutaci pro region Příbramsko. Máme už také na náš MAGAZÍN OKO z této oblasti celou řadu pozitivních ohlasů. V segmentu tiskovin zdarma je OKO se svým magazínovým čtením unikát, který vybočuje mimo tradiční obsah takových tiskovin. V minulém vydání jsme se vrátili opět k velké čtenářské soutěži, tentokrát o mobilní telefon a jsme rádi za vaši velkou odezvu. I když dennodenně všude slyšíte o válce na Ukrajině, o ukrajinských migrantech, o špatné ekonomice, která se ani nestačila vzpamatovat z covidu a srazil ji na kolena Putin svou zločineckou válkou, nemohu se ani já na tomto místě této problematice úplně vyhnout. Chci jen říci, že mi je opravdu nesmírně líto všech obětí, a to zejména dětí a civilního obyvatelstva. Je pro mě nepochopitelné, že v Evropě je možné, aby se v této moderní, civilizované době vedla válka a navíc tak barbarská. A je mi opravdu líto, že někteří naši spoluobčané se vyjadřují na podporu ruského agresora. Pro mě jsou to lidé bez jakékoliv empatie, jejichž mozky uvízly ve středověku. Vrátím se k začátku článku a k měsíci květnu. Květen svým optimismem přináší v sobě také naději. Tou nadějí by pro nás mohlo být, že válka na Ukrajině brzy skončí a Ukrajina bude zase svobodná a zločinci se budou zodpovídat ze svých činů. Přeji vám krásné a nadějné dny. Ing. Petr Šmíd, vydavatel MAGAZÍNU OKO, smid@magazinoko.cz

NAŠE VÝHERKYNĚ Advokátní PORADNA Do březnového vydání MAGAZÍNU OKO Příbramsko jsme zařadili hru o fitness náramek Xiaomi Mi Smart Band 6. Ten vyhrála paní Serhijenková z Příbrami, které jsme výhru předali osobně a u té příležitosti ji vyfotili.

Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Plzeň, nám. Republiky 2

Výherkyní chytrého telefonu Xiaomi Redmi 9A z dubnového vydání se stala paní Chvátalová z Benešova, která OKO nalezla při projíždění Plzní a jelikož ji obsahově zaujal, tak se rozhodla soutěžit. Výherkyním ještě jednou srdečně gratulujeme! Redakce, MAGAZÍN OKO

OBCHODNÍÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

paní Serhijenková

Dobrý den, v médiích jsem zaznamenal informaci o tom, že došlo k nějakým změnám zákonů, co se týče obchodních společností. Tyto změny by měly společnosti provést a oznámit to na obchodní rejstřík. Je to tak skutečně a co všechno se musí udělat? Jan H., Příbram Relativně zásadní změny právní úpravy obchodních společností (podle zákona korporací), přinesl již zákon č. 33/2020 Sb., který nabyl účinnosti k 1. lednu 2021. Tímto zákonem byl novelizován zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a také zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v části týkající se právě obchodních korporací. Novela reaguje na poznatky z praxe či judikatury a cílí na problémy, které za posledních šest let od účinnosti ZOK vyvstaly. Právnické osoby

by tak měly pocítit úlevu zejména po stránce administrativní. Z pohledu praktické činnosti společnosti pokládám za významnou zejména možnost vymazat zbytečné údaje ze společenské smlouvy či stanov, když tato úprava se nepokládá za změnu společenské smlouvy či stanov jako dříve a není tedy třeba o tom pořizovat notářský zápis, ale postačí rozhodnutí statutárního orgánu. Další významná změna se týká smlouvy o výkonu funkce. Ta musí být písemná a podléhá schválení nejvyššího orgánu společnosti. Novinkou je, že se tato smlouva nestane účinnou, doku není schválena valnou hromadou. Účinnost pak nastává zpětně k datu uzavření smlouvy nebo vzniku funkce. Významná změna, obsažená v občanském zákoníku, konkrétně v nově vloženém ustanovení § 158a, ukládá právnickým osobám povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu i s přílohami po celou dobu trvání právnické osoby. To je to nejpodstatnější, ale změn je pochopitelně více. Pro lepší orientaci proto doporučuji raději vyhledat právní pomoc. JUDr. Jiří Vlasák www.akvlasak.cz


MAGAZÍN OKO | Příbramsko | květen 2022

3

Šetřete za jízdy! JAK UŠETŘIT NA PALIVU ANEB PÁR TIPŮ PRO HOSPODÁRNOU JÍZDU Jezděte plynule a udržujte konstantní rychlost jízdy. Náhlé změny rychlosti jízdy zvyšují spotřebu paliva. Nízké převodové stupně nechte zařazené jen po prvních několik sekund po rozjezdu a používejte vyšší převodové stupně, kdykoli je to možné. Nejlepší je řídit se pokyny ukazatele vhodného řazení. Pokud vaše vozidlo tento systém nemá, zkuste řadit před dosažením 2500 otáček za minutu. Při delším stání vypněte motor – necháte-li běžet motor u stojícího vozu, dochází k jeho nadměrnému zahřívání a zvyšuje se spotřeba paliva. Při krátkých zastaveních, například na semaforech, spotřebuje motor běžící na volnoběh přibližně 1 litr paliva za hodinu. Kdykoli je to možné, snažte se před sešlápnutím pedálu brzdy zpomalovat pozvolna uvolněním pedálu plynu a využíváním brzdného účinku motoru. Vůz tímto způsobem zpomaluje postupně, aniž by byl přitom závislý na palivu,

a spotřeba paliva klesá. Pro dosažení tohoto cíle je zásadní udržování bezpečné vzdálenosti od vozidla vpředu. Kontrolujte tlak v pneumatikách. Pravidelné kontroly tlaku v pneumatikách mohou ušetřit nejméně 1,5 % paliva. Nevozte v zavazadlovém prostoru zbytečný náklad, aby se snížila hmotnost vozu, která má také vliv na provozní hospodárnost. A v neposlední řadě si naplánujte trasu, zvolte pro jízdu dobu s nižší intenzitou dopravy a na jedné trase vyřiďte několik různých záležitostí. Zdroj: www.seat.

cz LPP

Internet, online hry nebo sociální sítě byly důvodem problémů, které bylo nutné řešit, uvedlo 31 % rodičů v anketě, kterou pro společnost Integra EMEA pracující v oblasti kybernetické bezpečnosti mezi školami zorganizovala iniciativa Prťáci, která se hravou formou snaží o prevenci kyberšikany a závislosti na internetu. Z průzkumu vyplývá, že 73 % rodičů se snaží monitorovat aktivitu svých dětí na internetu. „Dá se ale předpokládat, že to bude dost podobné, jako ve firmách. Lidé jsou přesvědčení o dostatečné kontrole, ve skutečnosti jí ale

věnují nedostatečnou pozornost. Mimo jiného i proto, že kyberbezpečnosti nerozumí,“ míní David Pícha, obchodní manažer Integry v oblasti kybernetické bezpečnosti. Potvrzuje to i průzkum: 77 % rodičů sice tvrdí, že děti učí, jak se na internetu chovat, současně jich ale 56 % přiznává, že by sami

Rada města Dobříše navrhuje přejmenovat současnou ulici Plukovníka B. Petroviče na původní označení ulice Hostomická (v úseku od kruhového objezdu po křižovatku s ulicí Československé armády) a na nové označení ulice Oličova (v úseku od Mírového náměstí po kruhový objezd). Hlavním důvodem pro přejmenování ulice je podle vedení města problematická role příslušníka sovětské tajné služby NKVD Jakova Alexejeviče Kozlova, který na sklonku 2. světové války vystupoval v Dobříši pod krycím jménem Bogdan Petrovič Bagoun a po kterém byla po válce část původně Hostomické ulice pojmenována.

S přejmenováním jedné z hlavních ulic souhlasí také zástupci z řad odborníků a historiků. Podporu ve změně nazvu ulice Plk. B. Petroviče starostovi vyslovil například ředitel nakladatelství Academia, pan Jiří Padevět: „S přejmenováním ulice souhlasím, veřejnost by si měla konečně uvědomit, že v roce 1945 jsme byli, osvobozeni´ od nacismu stejně totalitním státem, jako bylo Německo, ne-li horším.“ Pokud by zastupitele města Dobříše návrh na přejmenovaní ulice schválili, změna adresy se dotkne celkem 64 domů a 295 osob. (SP)

Zdroj: TZ Města Dobříš

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Kyberšikana Každý třetí rodič už s dítětem čelil problémům kvůli internetu

Přejmenování ulice

potřebovali poradit, jak se na sítích chovat. Podle zkušeností Integry za poslední dva roky výrazně vzrostl počet hackerských útoků proti domácím počítačům. „Souvisí to s koronavirovou situací, která znamenala razantní přechod na home office a vyžádala si tak věnovat větší pozornost zabezpečení vzdáleného přístupu k firemním zařízením,“ dodává David Pícha. Zdroj: www.pressweb.cz (e.

vox, spol. s r. o.) MC

Rada Středočeského kraje na svém zasedání z 7. dubna schválila návrh na vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti.“ Žadatelům se program v případě souhlasu Zastupitelstva otevře již 6. června a potrvá do konce měsíce srpna. Na program by mělo být určeno více než 250 milionů korun. Lhůta pro podávání žá-

dostí o poskytnutí dotace je stanovena v uvedeném Programu od 6. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Žádosti budou podávány elektronicky a následně doručované v listinné papírové formě s podpisem konečného uživatele

do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje nebo ve formátu pdf prostřednictvím datové schránky Středočeského kraje. Zdroj: TZ Středočeský kraj

(SP)


4

MAGAZÍN OKO | Příbramsko | květen 2022

KINO – FILMOVÉ PREMIÉRY Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství Akční / Fantasy / Horor, USA, 2022, 127 min

Režie: Sam Raimi Hrají: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, … Premiéra: 5.5.2022

s okem v kuchyn i

Pro MAGAZÍN OKO z portálu plného receptů www.recepty.eu

VEPŘOVÁ ROLÁDA INGREDIENCE: 600 g vepřové kýty, anglická slanina plátky, plnotučná hořčice, 3 vejce, 1 cibule, olej, sůl, pepř POSTUP: Nejdříve si připravíme vajíčka. Na pánvi na troše oleje orestujeme na kostičky nakrájenou cibuli a zalejeme rozšlehanými, osolenými a opepřenými vejci. Osmažíme jen krátce, aby nebyla vejce moc suchá. Vepřovou kýtu rozřízneme a rozklepeme na větší plát, osolíme, opepříme a potřeme plnotučnou hořčicí. Poklademe plátky anglické slaniny a nakonec navrstvíme nádivku. Plát

Ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství filmový svět studia Marvel otvírá brány do paralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným soupeřem… Zdroj: Falcon, Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures Benedict Cumberbatch

masa stočíme do roládky a snažíme se ji co nejvíce utáhnout. Roládku zajistíme párátky, aby se nám nerozmotala, dáme do pekáče, podlijeme trochou vody a dáme péct do trouby na 180 stupňů na 60 minut. Poté zvýšíme teplotu na 200 stupňů a dopečeme ještě 30 minut. Během pečení roládu poléváme výpekem, případně podléváme.

Co jsme komu všichni udělali? Komedie, Francie, 2022, 98 min

Režie: Philippe de Chauveron Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, … Premiéra: 19.5.2022 Claude a Marie Verneuilovi v prvním filmu provdali i čtvrtou dceru a ve druhém úspěšně udrželi všechny své dcery i jejich rodiny ve Francii. A právě když se jim je podařilo přesvědčit, aby nikam neodjížděli, nečekali, že všichni skončí v jejich malebném Chinonu a budou je mít víceméně pořád za krkem. Za péči a starostlivost se jim dcery i se svými rodinami chtějí odvděčit a využijí k tomu skutečnost, že Claude a Marie slaví čtyřicet let společného života. Začnou pro ně připravovat velkou oslavu v jejich rodinném domě, a protože to musí být oslava opravdu pořádná, pozvou do Francie i rodiče svých manželů. Claude a Marie tak budou muset pod svou střechou přivítat rodiče zeťáků Rachida, Davida, Chaa a Charlese. Tento „rodinný“ sraz slibuje, že bude hodně bohatý na nejrůznější události. Stačí k tomu už jen to, že tyto rodiny jsou z nejrůznějších koutů světa a rozhodně je nespojuje ani stejná víra. Nechte se překvapit a hlavně pobavit… Zdroj: CinemArt, Foto: UGC Distribution

Ženy a život Komedie, Česko, 2022

MECHOVÝ DORTÍK INGREDIENCE: korpus: 130 g špenátového protlaku, 250 g polohrubé mouky, 1/2 prášku do pečiva, 3 vejce, šťáva z 1/2 citronu, pár kapek vanilkového extraktu, 80 ml olej, 120 g cukru krupice, 1 balíček vanil. cukru, špetka soli; krém: 1 kelímek šlehačky, 1 kostka tvarohu, lžíce moučkového cukru; dohotovení: jahody, borůvky POSTUP: Plech si vyložíme pečícím papírem. Špenát rozmrazíme a rozmixujeme na jemné pyré. Mouku smícháme s práškem do pečiva a prosejeme do mísy. Žloutky oddělíme od bílků. Žloutky, citronovou šťávu, vanilkový extrakt a olej přidáme do špenátového pyré a krátce promixujeme, aby se vše propojilo. Bílky vyšleháme se špetkou soli do polotuha. Potom přisypeme postupně cukry a vyšlehá-

Režie: Petr Zahrádka Hrají: Eva Salvatore Burešová, Jakub Kohák, Jiří Lábus, Veronika Freimanová, Petr Buchta, Aneta Krejčíková, … Premiéra: 12.5.2022 me do tuhého sněhu. Špenátovou směs smícháme s připravenou moukou a nakonec přimícháme opatrně bílkový sníh. Těsto nalejeme na plech a pečeme v troubě na 180 stupňů 20 minut. Po upečení necháme zchladnout. Šlehačku vyšleháme do tuha. Pak postupně zašleháme tvaroh a cukr. Krém naplníme do zdobícího sáčku se špičkou. Z korpusu vykrajujeme kolečka, která podélně rozpůlíme. Naneseme krém, do středu dáme ovoce, přiklopíme druhou polovinou, ozdobíme opět krémem a ovocem.

Eliška je hodná holka. Možná až moc. Chybí jí ostré lokty a přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská sestra Ilona. Obě slečny se společně vrhnou do budování rodinného podniku, fungujícího tak trochu “ode zdi ke zdi”, stejně jako Eliščin vztah se samolibým populárním sportovcem. „Má s tebou ten chlapec vůbec vážné úmysly? Po třicítce se hledá ženich dost těžko…“ upozorňuje Elišku její pragmatická maminka. Je tedy potřeba si ujasnit, zda chodí jen Eliška s Petrem nebo i Petr s Eliškou… Případně toho ženicha splašit jinde. To vše za účasti rodiny a přátel, protože problém jednoho je problémem všech. A tak bojuje Eliška o Petra, Richard o Elišku, Klára o Richarda a maminka s tatínkem o blaho všech. Někdy pomůže náhoda, někdy pár facek a někdy prostě jen stačí přestat řešit vztahové problémy s osobou, která s vámi vztah vlastně vůbec nemá… Zdroj + Foto: Bohemia MP Petr Buchta, Eva Salvatore Burešová

Top Gun: Maverick Akční / Drama, USA, 2022, 131 min

Režie: Joseph Kosinski Hrají: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm, Val Kilmer, … Premiéra: 26.5.2022 Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se už přes třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického letectva, protože to by ho z kokpitu vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Pilot je ovšem bravurní, možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku stát se instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun, které má připravit na úkol, jenž spadá do kategorie Mission Impossible. Kromě téhle bude muset Maverick zvládnout i jednu obtížnou soukromou misi… Zdroj: CinemArt, Foto: Paramount Pictures Tom Cruise


MAGAZÍN OKO | Příbramsko | květen 2022

5


6

MAGAZÍN OKO | Příbramsko | květen 2022

BEZPEČNÝ DOMOV… chraňte své děti! JAK ZABEZPEČIT DOMÁCNOST, ABYCHOM CO NEJVÍCE OCHRÁNILI SVÉ DĚTI Dítě, které začíná lézt a chodit, bývá samo o sobě pohromou a uhlídat je není vůbec snadné. Každá domácnost je naplněna nástrahami, ať již jde o elektrické zásuvky, sporák, horkou vodu, rohy nábytku, sklo, klouzavé povrchy, schodiště apod. Hormony pracují mamince i tatínkovi a najednou se z jim v myšlenkách začínají vynořovat seznamy všeho možného, co by se vůbec mohlo stát, kdyby… Lze však rizika eliminovat, vytvořte pro své děti bezpečný domov. Následující opatření by měla jednoznačně pomoci. Je praktické vymezit těm nejmenším prostor, kde se mohou volně pohybovat, aniž byste je museli pořád hlídat. Prostě nemusí mít přístup všude. S dětmi, které již začínají chodit, je to trochu složitější, ale v případě batolat jde o jednoduché řešení. Ostatně vhodné zábrany si pořídíte i pro větší děti, třeba ochranu vstupu na schodiště, kterou umístíte nad i po schody. Batolata se pak mohou batolit mezi svými hračkami v ohrádce. Na schody s příliš hladkým povrchem navíc nalepte protiskluzné pásky, což

je vhodné pro jakékoli hladké a kluzké povrchy. Jako alternativu lze též nalepit kobercové nášlapy. Obzvláště nebezpečná je pro malé děti elektřina, je proto třeba opatřit aktuálně nepoužívané elektrické zásuvky ochrannými záslepkami, ale pozor, takovými, které se vám budou snadno vyndávat, ale dítěti se to zaručeně nepovede. K záslepkám obdržíte klíček, s jehož pomocí je v případě potřeby snadno vyjmete. Určitě nenechávejte nikde válet kabely a prodlužováky, stejně jako dávejte pozor na kabely spotřebičů, pomocí kterých by mohlo dítě na sebe předmět strhnout. Třeba horkou žehličku nebo varnou konvici s vroucí vodou. Samozřejmostí je pečlivé ukrytí nožů, nůžek, sirek a zapalovačů, chemie (včetně té méně nebezpečné), prostě všeho, co dětem do rukou nepatří a mohlo by jim to způsobit újmu. Nejlepší jsou pro takové věci zamykatelné skříňky a šuplíky. Dobré je dokonce opatřit pojistkami proti otevření také dvířka lednice, mrazáku či třeba trouby.

Nebezpečné věci jsou též v koupelnách a na záchodech, prostě je třeba se smířit s tím, že je nebudeme vystavovat. A vůbec už ne čistící prostředky obsahující savo a jiné chemikálie. Pro malé děti mohou být nebezpečné i různé voňavky, gely a šampóny.

Velice praktické je také umístění svítidel s pohybovými čidly. Dětem se rozsvítí samo od sebe, když se bez našeho dozoru objeví někde, kde by neměly. Stejně tak je vhodné osvětlovat schodiště a jiná nebezpečná místa, třeba LED páskami, které se snadno nalepí.

Velmi nebezpečná jsou pak i výškově dostupná skla, ideální je jejich opatření fólií, na které sklo v případě rozbití zůstane přilepeno, případně lze pořídit i skla odolávající nárazu. Okna a balkonové dveře je navíc třeba zabezpečit bezpečnostními klikami, které jsou buďto opatřené zámkem, nebo blokovacím knoflíkem. Na okna a balkonové dveře lze též aplikovat větrací pojistku, která umožní bezpečné větrání.

Nebezpečí představují též ostré hrany nábytku, které lze opatřit gumovými, pěnovými či plastovými bezpečnostními ochranami rohů.

Velmi nebezpečnými místy jsou též sporák a krb. Určitě je dobré mít varnou desku, kterou lze digitálně uzamykat, stejně jako je třeba umístit před krb ohrádku. Pokud nemáte uzamykatelnou varnou desku, je možné aplikovat na knoflíky sporáku ochranné kryty. Před popálením pak dítě ochrání zábrana na sporák, která se umisťuje před varnou desku.

Vyšší kusy nábytku je pak dobré nějakým způsobem ukotvit ke zdi, aby na sebe nábytek zvídavé dítě nestrhlo. A ještě jedna věc je velmi důležitá, vzdát se nebezpečných, jedovatých květin, jak těch pokojových v květináčích, tak řezaných. Zdroj: www.ceskestavby.cz (Petr Pojar) MC


7

MAGAZÍN OKO | Příbramsko | květen 2022 | příloha ZDRAVÍ & KRÁSA

ŽENY A PRÁDLO Výběr dámských kalhotek velmi souvisí se stylem. To, co se žena rozhodne obléknout pod svrchní oděv, ale také hodně vypovídá o její osobnosti. Právě to, jaké kalhotky preferujete, odhaluje i to, jaká žena jste. Co tedy o vás volba spodního prádla prozradí? -DÁMSKÉ TRENKYŽeny, které preferují kraťásky nebo dámské trenky, jsou vyznavačky sportovního stylu, a zároveň mají rády pohodlí a nespoutanost. Oblékají se hlavně pro sebe a podle toho co se jim líbí a vyhovuje. Takové ženy jsou zároveň vůdčí typy, inovativní, charismatické a zároveň společenské a přátelské. -TANGATanga nosí ženy, které nikomu nic nedarují, jsou divoké a nespoutané. Jsou oblíbené v kolektivu a hlavně mezi přáteli, jsou zároveň sexy a provokativní. V každém vztahu se drží hlavně svého a nikdy se nebojí promluvit. O řád výš jsou pak tzv. g-string kalhotky, které nosí velmi provokativní ženy, které se nebojí ukázat své přednosti a mají rády společnost mužů. „V současné době jsou v této sekci velmi oblíbené tzv. brazilky. Ty nabízejí zlatý střed mezi klasickými tangy

a kalhotkami, takže odhalují pozadí jen napůl. Dávají tak vyniknout dámským křivkám,“ říká Petr Polák, zástupce obchodů se spodním prádlem a e-shopu Trenýrkárna.cz. -KLASICKÉ KALHOTKYŽeny vyznávající klasiku mají rády pohodlí a čistotu. Jsou konzervativní, nemají rády změny ani překvapení. Nesnášejí klepy a občas jim chybí trpělivost. „Kalhotky v klasickém střihu patří ke klasice, která je mezi ženami stále velmi populární. Pro ženy, které preferují tento styl, je zároveň důležitý také použitý materiál, který volí nejčastěji přírodní a pohodlný, jako je 100% bavlna,“ říká Adam Rožánek, zástupce české značky Styx. -KALHOTKY „BABČA“ STYLBabičkovské kalhotky, tzv. bombarďáky nosí nejčastěji ženy, které preferují pohodlí a nezajímá je, kdo si o nich co myslí. „Stahovací kalhotky dnes už nepatří mezi nepříjemné prádlo, naopak nabízí řadu zlepšení, což je především střih a materiál,“ uzavírá Petr Polák, Trenýrkárna.cz. Zdroj

+ Foto: Aspen.pr (Styx) MC

Komunikace s lékařem on-line V pandemii jsme využívali on-line přístup i pro komunikaci s lékařem Polovina lidí (52 %) v době pandemie využila možnost konzultace s lékařem telefonicky, necelá čtvrtina (22 %) e-mailem. Vyplývá to z průzkumu, jejž si nechala zpracovat VZP ČR. „Tři čtvrtiny respondentů také uvedly, že by rády využily tento způsob komunikace i do budoucna. Podobně si řada lidí představuje i kontakt se svojí zdravotní pojišťovnou. Obojí nám potvrdilo trendy, které sledujeme v posledních letech a chceme na nich stavět i do budoucna,“ říká Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR. K telemedicíně máme podle jeho slov před sebou ještě velký kus cesty, ale právě dva roky s covidem ukázaly, že je to správný cíl. VZP v reakci na epidemickou situaci, kdy bylo žádoucí minimalizovat kontakty mezi lidmi, dočasně umožnila lékařům vykazovat tzv. distanční konzultaci, tj. nejen po telefonu, ale také e-mai-

lem či prostřednictvím videohovoru. Vzhledem k příznivému vývoji epidemie tento výkon k 31. 3. 2022 skončil, mělo by se ale jednat o jeho další kultivaci. „Faktem je, že toto opatření bylo přijato bez širší diskuse. Řešili jsme akutní problém a omezili na nezbytné minimum kontakty lidí v době kulminující epidemie. Distanční kontakt v medicíně nemůže nahradit ten osobní, jsou ale určitě případy, a uplynulé dva roky nám to jasně ukázaly, kdy o takové formě péče uvažovat zcela realisticky lze. Nyní je proto zapotřebí vést debatu dál a já jsem rád, že jsme ji se Sdružením praktických lékařů již zahájili. Systém, který vznikal v poměrně chaotických podmínkách, musíme kultivovat. Pokud se nám to podaří, máme šanci udělat první z mnoha nutných kroků na dlouhé cestě k funkční telemedicíně,“ dodává Kabátek. Vzdálený přístup pro komunikaci se svojí zdravotní pojišťovnou by ráda využila v budoucnu polovina (51 %) dotázaných. Za užitečný způsob komunikace se zdravotní pojišťovnou lidé téměř jednomyslně považují telefonický a e-mailový, 71 % respondentů ale také aplikaci v telefonu. Zdroj: www.vzp.cz MC

ČLOVĚK A ŽIVOT Letos už druhá výstava se chystá v galerii Gaudii gratia Oblastní nemocnice Příbram. Od 20. dubna až do začátku července budou v galerii nemocnice vystavovat svá díla pod názvem Člověk a život žáci výtvarného oboru ZUŠ Příbram na nám T. G. M. v Příbrami. Výtvarný obor ZUŠ vede Magdalena Kolářová, která výtvarný obor vyučuje již 27 let. Žáci jsou pod jejím vedením podporováni ve svých individualitách, v ZUŠ se mohou setkat s různorodou výukou a mnoha různými výtvarnými disciplínami a technikami. Své práce žáci každý rok vystavují v rámci zahradní slavnosti, které tato škola pořádá.

Žákovské práce jsou i součástí každoročních školních kalendářů. V nemocnici se můžete těšit například na studie a kresby lidského těla, portréty a zvětšeniny buněk za použití pastelu, temper, perokresby a kresby tužkou. Zdroj: TZ Příbramská nemocnice

(SP)


8

příloha ZDRAVÍ & KRÁSA | MAGAZÍN OKO | Příbramsko | květen 2022


MAGAZÍN OKO | Příbramsko | květen 2022 | příloha ZDRAVÍ & KRÁSA

9


10

příloha ZDRAVÍ & KRÁSA | MAGAZÍN OKO | Příbramsko | květen 2022

Soukromá inzerce

Úspěšné hubnutí spočívá zejména ve změně přístupu k sobě samému. Důležité je nahradit nezdravé potraviny pestrou a vyváženou stravou. Nepohlížejte na dietu jako na nutné zlo, které je potřeba vydržet, dokud se vám nepodaří shodit přebytečné kilogramy. Z úpravy jídelníčku a stravovacích návyků si udělejte nový životní styl, o jídle přemýšlejte pouze jako o zdroji živin, ne jako o zálibě, která přináší potěšení. Mnozí si myslí, že dieta spočívá v hladovění, což není pravda. Naopak správné hubnutí má základ v pravidelném a častějším příjmu potravy.

nutí vedou posměšky okolí, a ne vaše přesvědčení, jsou jakékoliv snahy předem odsouzeny k neúspěchu. Často se ženy vyhýbají hubnutí a cvičení kvůli tomu, že při svém hektickém denním režimu na to nemají čas. Přenechejte některé povinnosti partnerovi, případně požádejte o pomoc rodinu a jděte si např. zaběhat do parku. Nikdo není dokonalý a nějaké to zaškobrtnutí k procesu hubnutí tak nějak patří. Proto nepropadejte depresím, pokud si jednou za čas dopřejete nezdravé jídlo. Důležité je mít tako-

véto nutkání pod kontrolou, být důslední a nepokračovat v něm. Požádejte o pomoc odborníka – dietologa, fitness trenéra, psychologa. Mimo jiné vám tito specialisté vytvoří individuální plán k dosažení ideální váhy. Z psychologického hlediska spočívá úspěch diety v celkové osobní pohodě, proto se spolu s psychologem zaměříte na odhalení příčin a případné řešení doprovodných problémů, jako jsou deprese, stres apod. Autor: PhDr. Michaela Miechová, první on-line psychologická poradna Mojra.cz, www.Mojra.cz

ō KOUPÍM jakoukoliv tahací harmoniku: akordeon, chromatiku, heligonku – i v nálezovém stavu. Dále koupím mopeda na ryby a osobní automobil Škoda Fabia. Tel.: 728 209 526. ō KOUPÍM starý nábytek, obrazy, sklo, porcelán, historické motocykly atd., sběratelské předměty aj. Vykoupím i celou pozůstalost. Nabízím solidní jednání. Tel.: 608 979 838. E-mail: antikvs@seznam.cz. Od 1. 9. 2020 nepřebíráme osobně inzerci, ani platby v HOTOVOSTI! Zadání a podmínky soukromé inzerce: www.magazinoko.cz „soukromá inzerce“ CENA: 120 Kč / kraj 200 Kč / 2 kraje 300 Kč / 3 kraje (za jedno vydání, délka max 160 znaků vč. mezer)

Každý rok si dávám stejné předsevzetí – zhubnout. Najdu si nové jídelníčky, chodím cvičit, nikdy mi to ale moc dlouho nevydrží, rodina mě nepodporuje, zmizí motivace a chuť se snažit, hlavně když výsledky nejdou hned vidět. Nevěří mi okolí a nevěřím si ani já sama. Je nějaký způsob, jak to už konečně dotáhnout do konce? Pavlína D. Hubnutí nemusí být synonymem pro trápení se. Pokud si v hlavě nastavíte, že vás čeká něco příšerného, tělo se logicky bude bránit. Aby snižování váhy bylo udržitelné dlouhodobě, začínejte postupně – men-

www.magazinoko.cz www.OKO24.cz

REDAKCE: Obchodní ředitelka: Romana Šmídová +420 602 366 896 __romana.smidova@magazinoko.cz Inzertní poradce: Bohuslav Smítka (pro KV kraj) +420 371 120 490 _smitka@magazinoko.cz Redaktorka: Lenka Staňková +420 371 120 490 _stankova@magazinoko.cz Asistentka propagace: Romana Skopová +420 774 051 880 __skopova@magazinoko.cz

Uzávěrka příjmu inzerce: 19. 5. 2022 MAGAZÍN OKO Příbramsko je distribuován v těchto místech: Bohutín, Brod, Dubenec, Dubno, Háje, Havírna, Hutě pod Třemšínem, Jerusalem, Kozičín, Lazec, Lhota u Příbramě, Obecnice, Orlov, Pňovice, Příbram VI – Březové Hory, Příbram V – Zdaboř, Starý Rožmitál, Strýčkovy, Tisová, Trhové Dušníky, Voltuš, Vysoká Pec, Zalány, Žežice a další…

šími výzvami, na které se budete těšit. Říká se, že kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Stanovte si konkrétní a zvládnutelný cíl – o kolik chci zhubnout a do kdy. Je také dobré si ujasnit skutečný motiv hubnutí. Pokud chci zhubnout kvůli někomu/pro někoho, jedná se o vnější motivaci a ta vydrží mnohem kratší dobu. Nejlepší motivací je ta vnitřní, tedy hubnout skutečně pro sebe, kvůli svému lepšímu pocitu a kvalitnějšímu zdraví. Zde je potřeba k sobě být zcela upřímný. PhDr. Michaela Miechová www.Mojra.cz

Pro čtenáře MAGAZÍNU OKO

SLEVA 10 % V případě využití služeb psychologické poradny Mojra.cz použijte slevový kód „OKO“ a okamžitě získáte slevu 10 %.

MAGAZÍN OKO Měsíčník pro Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Příbramsko. Vydání: V/2022 – květen 2022. Vydavatel: Ing. Petr Šmíd, IČO: 73406511, F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany. Korespondenční adresa: Petřínská 2, 326 00 Plzeň. Tel.: 371 120 490. E-mail: redakce@magazinoko.cz. URL: www.magazinoko.cz. Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Textová inzerce označena: (PI) Neoznačené foto v obsahu je ilustrační. Ev. č. MK ČR E 17909

Řešení předchozí sudoku naleznete na www.oko24.cz.

HUBNUTÍÍ

Naše internetové stránky:

od 31. 5. 2022

NESOUTĚŽNÍ SUDOKU

První on-line psychologická poradna Mojra.cz

www.facebook.com/magazinoko

Příští vydání – červen 2022:

Psychologická PORADNA PhDr. Michaela Miechová

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM na facebooku! Naše adresa:

Asistentka vydavatele: Magdalena Čábalová +420 608 107 890 _asistent@magazinoko.cz

Naučte se říkat NE! Nemusíte se přejídat jen proto, abyste udělali radost svému okolí. Nebojte se odmítnout nabízený dezert po vydatnějším obědě, blízcí vaše důvody jistě pochopí. Vaše spokojenost je to nejdůležitější! Jestliže vás k hub-

Na dotaz odpovídá:

www.OKO24.cz


MAGAZÍN OKO | Příbramsko | květen 2022

11


12

MAGAZÍN OKO | Příbramsko | květen 2022