Příbramský MAGAZÍN OKO IV 2022

Page 1

ZDARMA

VYHRAJ !! CHYTRÝ TELEFON Více na str. 4

IV/2022

Příbramsko

Hrozí nebezpečí právě vám? Čtěte na str. 2

Psychologická

PORADNA Na dotaz odpovídá: Mgr. Wiktoria Fiurášek z psych. poradny Mojra.cz · strana 5 ·

Advokátní

PORADNA Na dotazy odpovídá: JUDr. Jiří Vlasák z AK Plzeň, nám. Republiky 2 · strana 3 ·

www.magazinoko.cz | www.facebook.com/magazinoko | www.OKO24.cz


2

MAGAZÍN OKO | Příbramsko | duben 2022

SLOVO VYDAVATELE Zdravím Vás u prvního čistě jarního vydání MAGAZÍNU OKO. Jaro je v našich myslích vždy spojeno s nadějí. Příroda se probouzí do nového života a postupně se z šedi rozzáří do mnoha krásných barev. Jenže letošní jaro nám také vybarvilo skutečnou povahu ruského prezidenta, jeho nohsledů a velké části ruské společnosti. Já jsem tady na tomto místě v minulém vydání psal, že i když je možnost napětí vyvolané Ruskem na ukrajinské hranici vyřešit diplomaticky, nemám iluzi o tak dobrém vývoji. A ano, stalo se. Ruští uzurpátoři v čele s jejich prezidentem chamtivě napadli Ukrajinu. A když se jim nepodařilo rychle dosáhnout svých cílů, zaměřili svoji zlost na civilní obyvatelstvo nevyjímaje žen a dětí. A tak i v jednadvacátém století se v Evropě nejenže válčí, ale válčí se stejně barbarským způsobem, jako už jsme v minulosti tolikrát viděli. Je pro mě až děsivé, jak jsem se od dob svého mládí, z kluka věřícího v dobro, každým rokem posunul více a více do pozice skepticky uvažujícího člověka, který ztratil veškeré ideály o světě. Takové události, jako je nyní válka na Ukrajině mě v takovém myšlení jen dále posilují. Mnohdy si kladu otázku, zda si lidé jako druh vůbec tuhle planetu zaslouží. Nakonec ale vždy dospěji k přesvědčení, že ano. Protože co člověk – lidstvo – dokázalo pozitivního, převyšuje negativa jím způsobená. Lidstvo i přes všechny tragédie, které si samo sobě způsobuje, se neustále pozitivně vyvíjí a úroveň života lidí se po celém světě zlepšuje. Bude tomu tak nakonec i po válce na Ukrajině. I když to může trvat mnoho, mnoho let, třeba i jednou generací nepostihnutelných. Je otázkou, kde se každý z nás v zrcadle dějin a svých vlastních makrodějin zpětně uvidí a kde ho uvidí jeho potomstvo. Zda na straně dobra, či na straně zla. Zda jsem pomáhal dobru, nebo zlu, nebo jsem jen svým mlčením zlu poskytl prostor pro jeho sílu. Dobro a zlo má mnoho podob. Můžete třeba jen sdílet zlé útoky proti ukrajinským uprchlíkům nebo na druhé straně poslat třeba 100 Kč na jejich podporu. Rozhodnutí je na každém z nás. Přeji Vám krásný a co nejklidnější, mírový a svobodný duben. Ing. Petr Šmíd, vydavatel MAGAZÍNU OKO, smid@magazinoko.cz

SRDCE A SEX Je pro kardiaky sex nebezpečný? Lidé s nemocným srdcem mohou mít v životě mnoho zdravotních překážek a jednou z nich může být i omezení v sexuálním životě. Někteří lidé se obávají, zda větší fyzická aktivita, ke které mnozí počítají i intimní chvilky, nebude pro srdce příliš náročná. Často tomuto nahrávají i filmy a knihy, kde jsou sexuální hrátky končící infarktem či zástavou srdce běžnou zápletkou. Je toto ale možné i v realitě? Častou obavou z intimity je u většiny lidí se srdečním onemocněním strach, že sex způsobí infarkt. Je pravda, že sexuální aktivita zvyšuje srdeční frekvenci, podobně jako sport. Ale není to něco, čeho by se lidé měli intenzivně obávat. „Pravděpodobnost prvního infarktu myokardu a zástavy srdce závisí na mnoha faktorech. Roli

hraje genetika, životní styl, ovlivnitelné faktory jako je krevní tlak a hladina LDL-cholesterolu,“ říká MUDr. Eva Kociánová, garantka projektu Srdce v hlavě. Při pohlavním styku se zvyšuje tepová frekvence i tlak a zvětšují se tak nároky srdce a organismu na spotřebu kyslíku. Průměrná zátěž organismu je ale při sexuálním styku podobná jako mírný běh kolem domu. Obecně platí, že pokud jste schopni vyjít 2 patra po schodech nebo ujít dva kilometry bez větších fyzických potíží, tak je bezpečné mít i sex. Stejně jako vhodný sport, tak i sex je forma „cvičení“, která pomáhá posílit srdce a snižovat

krevní tlak i snížit stres. Ke spokojenému sexuálnímu životu nemůže často dojít, pokud mají muži problém s erekcí, který trápí mnoho mužů od 45 let. Jedním z důvodu může být i vysoká hladina cholesterolu či krevního tlaku, protože poškození cév se může odrazit i na erektální dysfunkcí. Platí, že poruchy erekce mohou být prvním hmatatelným příznakem hrozícího kardiovaskulárního onemocnění. Muži s erektilní dysfunkcí mají o polovinu vyšší riziko úmrtí, infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody a tyto příhody se u nich dostavují průměrně do dvou až pěti let. Zdroj + Foto: Aspen.pr (Srdce v hlavě) MC


MAGAZÍN OKO | Příbramsko | duben 2022

3

Parkourové hřiště Do konce května vznikne v areálu Nový rybník nové parkourové hřiště. Modulární parkourové hřiště pro děti i dospělé vznikne v oblasti mezi skateparkem a volnočasovým hřištěm, kde doplní koncept sportovní zóny. Vybrané parkourové hřiště imituje pouliční parkour, skládat se bude ze dvou modulů. Na hlavní modul s náročnějšími překážkami bude umožněn vstup osobám nad 10 let a 140 cm, doplní ho menší modul na trénink stability, určený pro děti od 6 let. Součástí realizace hřiště je do-

padová plocha z pryžové monolitické štěpky pro větší bezpečnost a také vlastní návštěvní řád. Oficiální otevření hřiště je v plánu na Mezinárodní den dětí 1. 6. 2022 v rámci akce Dětský den na Nováku chystané Sportovními zařízeními města Příbram. Zdroj + Foto: pribram.eu MC

300 mil. eReceptů Počet vystavených eReceptů překročil 300 000 000 Elektronický recept s pomyslným číslem 300 000 000 byl vystaven 25. února 2022. Od roku 2018, tedy od zavedení povinné elektronické preskripce, tak překročil významnou hranici, která dokazuje, že jde o velmi využívaný a spolehlivý systém. Jubilejní eRecept byl vystaven v Královéhradeckém kraji. Své přínosy elektronická preskripce plně ukázala v době pandemie. Možnost předepsat

léky i bez návštěvy ordinace ocenili pacienti i lékaři. SÚKL tak nezahálí a stále pracuje na rozvoji tohoto systému. „Už v počátcích, když jsme eRecept představovali, jsme slíbili, že se bude dál rozvíjet. Mám velkou radost, že tento slib plníme,“ říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Na začátku roku 2022 bylo spuštěno eOčkování, tedy elektronická evidence záznamů o provedeném očková-

ní. Díky této nové funkcionalitě budou mít pacienti ve svém Lékovém záznamu přehled o nově aplikovaných vakcínách a mohou dostat také upozornění, že se blíží termín další dávky očkování. Nahlédnout do eOčkování je možné přes Lékový záznam pacienta v pacientské aplikaci. Přihlásit se do ní lze díky identitě občana pomocí jednoho z následujících prostředků: bankovní identity, NIA ID (dříve jméno, heslo a SMS kód), eObčanky, mobilního klíče eGovernmentu, čipové karty Starcos od První certifikační autority, nebo služby MojeID. Lidé, kteří on-line prostředí nevyužívají, si mohou nechat přehled o očkování vytisknout u lékaře nebo v lékárně. Zdroj: www.sukl.cz MC

STŘÍBRNÁ MEDAILE Ve dnech 4.–6. března proběhlo v Mariánských Lázních Mistrovství ČR v krasobruslení žákovských kategorií, kterého se v kategorii nejmladších žaček zúčastnila členka Bruslařského klubu Příbram Viktorie Křivová.

Soutěže se zúčastnilo 30 nejlepších krasobruslařek republikového žebříčku pro sezónu 2021/22. Viktorie se kvalifikovala z 2. místa žebříčku a patřila mezi adeptky na medaili. V soutěži se představila se zcela novým programem a v novém soutěžním úboru a zaslouženě získala stříbrnou medaili. BK Příbram i rodiče Viktorie děkují tímto Městu Příbram a SZM Příbram za podporu, kterou klubu poskytují. Zdroj + Foto: sport.pribram.eu MC

Advokátní PORADNA Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Plzeň, nám. Republiky 2

DLUHY A MANŽELSTVÍ Dobrý den, mám z minulosti nějaké dluhy. Zatím to zvládám a postupně dluhy splácím. Někteří věřitelé ale chtějí zaplatit dluh najednou a vyhrožují soudy. Nyní jsem se seznámila s mužem, který moji situaci zná, chce mi pomoci a chce si mě i vzít. Já bych určitě souhlasila, ale nechci, aby po případné svatbě moje dluhy dopadly i na něj. Můžete mi poradit? Tereza K., Plzeň Vaši majetkovou situaci bych podle toho, jak ji popisujete, doporučoval řešit podáním návrhu na tzv. osobní bankrot, neboli oddlužení (§ 389 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon). O tomto institutu, dle mého

názoru pro dlužníky velmi zajímavém, jsem v této rubrice psal již dříve. Jen připomínám, že dobrodiní oddlužení může dlužník využít toliko jedenkrát. Tento institut pak také poskytuje dle mého názoru nejlepší řešení Vaší osobní situace, na kterou se mě dotazujete, tedy uzavření manželství. Pakliže totiž manželství uzavřete poté, kdy Vám bude soudem oddlužení plněním splátkového kalendáře schváleno, Vašemu manželovi nehrozí z titulu Vašich dluhů ničeho. Pro jistotu doporučuji ještě uzavření předmanželské smlouvy, a to jednak pro případ, kdyby soud z jakéhokoli důvodu Vaše oddlužení zrušil a jednak proto, aby každý mohl ze Seznamu listin o manželském majetkovém právu zjistit, že jste právě z důvodu dluhů smlouvou vyloučili vznik společného jmění manželů. Do tohoto veřejného registru smlouvu ukládá notář, který listinu podle zákona pořizuje. JUDr. Jiří Vlasák www.akvlasak.cz


4

MAGAZÍN OKO | Příbramsko | duben 2022

VYHRAJ CHYTRÝ TELEFON Připravili jsme pro Vás hru o chytrý telefon Xiaomi Redmi 9A 2GB/32GB Modrozelená

ANKETNÍ OTÁZKA: Kde jste nalezli toto vydání ydání MAGAZ MAGAZÍÍNU OKO? Odpověď p zašlete jjedním z níže uvedených ý způsobů: p a) prostřednictvím online formuláře na www.oko24.cz/anketa-formular b) jako SMS na tel. číslo 777 131 880 (cena SMS dle Vašeho tarifu)

Použité není nové Pokud se chystáte objednat si přes internet použité zboží, je namístě trochu zapátrat a seznámit se s hodnocením daného e-shopu. Rovněž doporučujeme zjistit, zda věc kupujete od podnikatele, nebo od někoho, kdo prodává přebytečné věci z domácnosti. V případě nákupu od podnikatele jste jako kupující mnohem lépe chráněni a zboží můžete reklamovat téměř ve stejném režimu a se stejnou vymahatelností, jako kdybyste kupovali zboží nové. Na plnění povinností prodávajícího navíc dohlíží dozorové orgány, zejména Česká obchodní inspekce. Prodává-li

použité zboží podnikatel, musí informovat o tom, že zboží již bylo použito. Musí také upozornit na vady zboží a na míru jeho opotřebení. Reklamovat vadu použitého zboží můžete stejně jako v případě zboží nového. Za vadu odpovídá prodávající, který si k posouzení vady nebo opravě zboží může smluvit jiný subjekt, nejčastěji autorizovaný servis. Prodávající má také podle zákona povinnost odstranit vadu zboží buď opravou, která nijak nesníží hodnotu věci, nebo výměnou za zcela stejný nový bezvadný kus, případně odstoupením od kupní smlouvy či formou slevy, pokud vada nebrání dalšímu užívání věci. V případě použitého zboží však není možné, aby prodávající sehnal zcela stejně opotřebovaný nový kus zboží. Zákon tedy namísto výměny zboží dává kupujícímu v tomto případě rovněž právo na přiměřenou slevu z ceny. Zdroj: www.dtest.cz LPP

Výstava JARO V ALPINU 2022 Blíží se jaro a s ním se můžeme těšit na opětovný rozmach přírody, zejména pak na krásné květy našich oblíbených skalniček. Na to se také těší i plzeňští alpínkáři. S radostí také sledují ústup pandemie COVID-19 a s tím spojené rozvolňování omezení. A právě tato situace umožní alpínkářům po dvou letech odkladů uspořádat opět VÝSTAVU „JARO V ALPINU“. Dva roky připravované exponáty zajímavých květin a drobných dřevin budou v letošním květnu představeny nejširší veřejnosti. A nejen exponáty, ale i vždy krásně upravená zahrada potěší návštěvníky. Výstava bude probíhat ve dnech 5. až 13. května 2022 v době od 9 do 19 hodin v zahradě areálu gymnázia v Plzni na Mikulášském náměstí. Jak je pravidlem, bude spojená s prodejem skalniček a drobných dřevin po celou dobu výstavy a ještě 14. května v době od 9 do 12 hodin, kdy bude výstava již ukončena a proto bude vstup do prodeje zdarma. Tradičně zde bude velký výběr okrasných rostlin za bezkonkurenčně nízké ceny. Mnohé zajímavé druhy nelze koupit v běžné obchodní síti. A pokud se návštěvníci dostatečně nepotěší květinami při výstavě, budou mít možnost si návštěvu zopakovat při „Víkendu otevřených zahrad“ 11. a 12. června vždy od 9 do 17 hodin. Podrobnosti najdete na WWW.SKALNICKY-PLZEN.CZ.

SMS zasílejte j ve tvaru: OKO*Vaše PŘÍJMENÍ*VĚK*MĚSTO (kde jste nalezli tento magazín)*ULICE (kde jste nalezli tento magazín)*Vaše TELEFONNÍ ČÍSLO*PŘESNÉ MÍSTO nalezení OKA (např. schránka, stojan, pult v samoobsluze,…) Příklad odpovědi: OKO*NOVAK*45*PRIBRAM*PRAZSKA*777666555*POSTOVNI * SCHRANKA

Uzavření příjmu odpovědí: 21. 4. 2022. Výherce bude vylosován z úplných odpovědí. Vylosovaný bude kontaktován na uvedené telefonní číslo. Z každého telefonního čísla, resp. každá osoba se může zúčastnit jen jednou. Každý účastník ankety přijímá podmínky a souhlasí se zpracováním osobních údajů dle GDPR (údaje použijeme pouze pro vyhodnocení hry a poté budou do 60 dnů smazány). Nezasíláme potvrzující SMS. Podrobné podmínky ankety naleznete na www.oko24.cz/anketa. Výherkyní z minulého vydání je paní Serhijenková z Příbrami. Gratulujeme.

Podvodné e-maily Metody phishingu čili podvodných e-mailových kampaní se stále zdokonalují. Nedávno Home Credit informoval o podvodných e-mailech, které se tváří jako e-mail od České pošty nebo jiného přepravce a chtějí po zákazníkovi uhradit přes přiložený link malý obnos peněz. Stále častěji se ale objevují další typy kampaní, proto Home Credit nabádá k obezřetnosti při zadávání údajů o kartách a PINech. V průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Home Credit přiznalo 46 % respondentů, že neví, co je to phishing. Za hlavní znaky phishingu lidé většinou správně označili špatnou češtinu, komplikovanou e-mailovou adresu, kdy je vidět, že nepřišla od avizovaného odesílatele. Adresa se neshoduje s oficiálními e-mailovými kontakty, které má na webových stránkách daná firma uvedené. Odkaz k zaplacení nebo přihlášení je také příliš složitý. V poslední době narůstá počet případů, kdy klientovi zavolá podvodník, který se představí jako zaměstnanec Home Creditu a požádá ho o vrácení půjčky, která mu byla poskytnuta, s odůvodněním, že došlo k chybě a je mu přislíbeno vrácení peněz následující den, k čemuž však nedojde. Této akci ale předchází přesvěd-

čení klienta, aby si nainstaloval aplikaci na vzdálený přístup Anydesk, díky které získají podvodníci přístup k počítači a k internetovému bankovnictví, a mají proto ihned informaci, že klient obdržel na svůj účet půjčku. Češi svá hesla a PINy příliš nesdílí. 70 % respondentů nesděluje hesla k počítačům, e-mailovým účtům a k domácí wifi ani nejbližším. Pokud však žijí v domácnosti, kde je 3 a více členů, tak si tyto údaje navzájem řekne 36 % dotázaných. PIN od platebních karet si chrání ještě více, až 80 % Čechů si je nechává pouze pro sebe. Podobné je to s PINem do mobilního zařízení, 78 % dotázaných ho s nikým nesdílí. Většina lidí je také opatrnější, pokud nakupuje poprvé na konkrétním e-shopu a ověřuje si jeho důvěryhodnost. Lidé dají na doporučení známých, kontrolují si také, zda je na webové adrese ikonka zámečku a neplatí na takovém e-shopu, který nepožaduje dvoufaktorového potvrzení. Ve 40 % při první transakci nakupují zboží na dobírku. Zdroj + Foto: www.homecredit.cz MC


MAGAZÍN OKO | Příbramsko | duben 2022

Válečný konflikt na Ukrajině nenechává klidným nejen dospělé, ale i děti. Bojí se, neví, co mají čekat, mají spoustu otázek a mj. vnímají také strach a obavy svých rodičů. Izolovat děti od dění ve světě nejde, i kdybychom sebevíc chtěli. Chybou je také dětem lhát, nebo se o tématu odmítat bavit se slovy, že je dítě ještě moc malé na to, aby tomu rozumělo. Právě proto, že mu není vše jasné, je úkolem rodičů, mu otázky zodpovědět, zbavit tak dítě pocitu nejistoty.

detailů, dítě by to mohlo pouze více vystrašit. Odmala děti učíme určitým morálním hodnotám, ty jsou ve válce narušeny a popírány, je vhodné tedy dítěti vhodným způsobem vysvětlit, proč tomu tak je. Je potřeba také uvést na pravou míru to, že „obyčejní“ lidé za válku nemohou. Děti mohou mít např. spolužáky, kteří mají v jedné z válčících zemí rodinu, ti se o své blízké bojí, za boje nemohou, ale kvůli zažitým stereotypům jsou často předmětem cílené šikany. Zde je důležitá také role učitele, kte-

rý by měl v rámci prevence promluvit s celou třídou a vysvětlit, že příslušnost k nějaké národnosti ještě neznamená, že se vším souhlasím. Pro citlivější děti může mít hrozba válečného konfliktu přímo traumatizující dopady. Proto je potřeba neprojektovat na děti své vlastní obavy, omezit informační šum, odpovídat na otázky. Autor: Mgr. Wiktoria Fiurášek, první on-line psychologická poradna Mojra.cz, www.Mojra.cz

Míra informací, které dítěti rodiče sdělí, závisí na mnoha faktorech, na osobnosti dítěte, jeho věku apod. Podstatou je, držet se faktických informací, nezacházet do detailů, přizpůsobit informace rozumovému chápání dítěte. Není potřeba zacházet do přílišných

Psychologická PORADNA Na dotaz odpovídá:

Mgr. Wiktoria Fiurášek První on-line psychologická poradna Mojra.cz

DĚTI Ě A VÁLKA Á Mám sedmiletého syna, který hodně vnímá dění kolem sebe. O určitých věcech se s ním doma nebavíme, ale přišel ze školy a ptal se nás, co je to válka a proč se musí bojovat? A my nevíme, jak mu to vysvětlil, co mu můžeme říct a co ne. Je vůbec vhodné toto téma rozebírat? Rozhodně je vhodné s dítětem o situaci hovořit, nechat mu prostor na otázky. Co je a není vhodné dítěti sdělit, záleží na mnoha faktorech, vy znáte své dítě nejlépe a víte, jak mu vše vhodně vysvětlit. Nelžete mu, ale některé informace poupravte tak, aby je dítě s ohledem na svůj věk pochopilo. Zkuste použít přirovnání k ně-

5

čemu, co je dítěti blízké. Například, že jsou dvě země, které se nemají rády, a proto spolu bojují. Určitě zdůrazněte, že válka je špatná a že konflikty by se měly řešit jinak, než silou. Školní děti již dokáží vnímat abstraktní pojmy jako spravedlnost, morální hodnoty, ohleduplnost, rovnoprávnost… Mnohdy však tyto hodnoty vnímají jako absolutní, a když vidí, že je někdo porušuje, jsou z toho frustrované, zlobí se. Nechte je prožít si tyto emoce, zmírněte je odpověďmi na jejich dotazy, nezabíhejte však do přílišných podrobností. Mgr. Wiktoria Fiurášek www.Mojra.cz

Pro čtenáře MAGAZÍNU OKO

SLEVA 10 % V případě využití služeb psychologické poradny Mojra.cz použijte slevový kód „OKO“ a okamžitě získáte slevu 10 %.

PES VE MĚSTĚ Česko je považováno za zemi psům zaslíbenou. Z pohledu pejskařů tomu tak ale úplně není, zvláště pokud se čtyřnohým přítelem žijete ve městě. Rozhodujeme-li se tedy o pořízení psa, musíme počítat s pravidly a povinnostmi, které se na nás budou vztahovat. Zejména v české metropoli a dalších městech je zapotřebí dávat pozor na to, kde je a není možné psa nechat proběhnout na volno. Prostory a pravidla pro pobíhání psů totiž obce vymezují obecně závaznými vyhláškami, za jejichž porušení může být uložena pokuta až 100 tisíc korun. S venčením souvisí i povinnost úklidu exkrementů na veřejném prostranství. Neuklidíte-li po svém psovi, hrozí vám podle přestupkového zákona pokuta za znečištění veřejného prostranství či veřejně přístupného objektu až do výše 20 tisíc korun. Radost, kterou vám pes může přinášet, je ale vyvážena i odpovědností za případnou škodu nebo újmu, kterou váš pes způsobí, i mnoha dalšími povinnostmi, které je dobré znát ještě předtím, než se rozhodnete si psa pořídit. Pro svého čtyřnohého přítele musíte například zajistit nejen pravidelné očkování proti vzteklině, ale také označení mikročipem, a to nejpozději do tří měsíců věku.

Nesplnění povinností stanovených veterinárním zákonem projednává krajská veterinární správa a za její nesplnění vám může být uložena pokuta až do výše 20 000 korun.

Držitel psa staršího tří měsíců musí v obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu též zaplatit tzv. poplatek ze psů. „Obce stanoví konkrétní výši poplatku obecně závaznou vyhláškou, takže se v jednotlivých místech České republiky liší, ale např. v Praze činí tento poplatek za prvního psa 1 500 korun a za druhého a každého dalšího psa 2 250 na kalendářní rok,“ uvádí Eduarda Hekšová. Pokud však pobíráte invalidní, starobní, vdovský nebo sirotčí důchod, uplatňuje se pro vás snížený poplatek ve výši 200 korun ročně. Od tohoto poplatku jsou osvobozeni nevidomí, bezmocní či těžce zdravotně postižené osoby, a také držitelé psů převzatých z útulků po dobu prvních dvou let. Registrovat musíte svého psa na místním úřadu do 15 dnů od jeho pořízení. Zdroj: www.dtest.cz MC


6

MAGAZÍN OKO | Příbramsko | duben 2022

CVIČNÝ BYT Významným poskytovatelem sociálních služeb ve městě je obecně prospěšná společnost Alka, se kterou město Příbram úzce spolupracuje – nejnovější aktivitou je podpora samostatného bydlení. Společnost Alka poskytuje služby osobám s handicapem prostřednictvím několika výlučných slu-

žeb, především denního stacionáře a sociální rehabilitace. Aktuálním cílem organizace je zajištění možnosti nové služby, kterou je podpora samostatného bydlení. „Práce Alky je pro handicapované velmi důležitá, a proto se ji snažíme podporovat. Aktuálně jde o dlouhodobý pronájem bytu zvláštního určení

v příbramském domě s pečovatelskou službou, který klientům Alky bude sloužit jako tzv. tréninkový byt, tedy byt k nácviku dovedností samostatného bydlení. Podpora takového druhu začlenění osob s handicapem je velmi důležitá,“ uvedl k rozhodnutí starosta Jan Konvalinka.

Zdroj + Foto: pribram.eu MC

Hypotéka naruby Finanční trh nabízí v současnosti řešení téměř pro všechny situace. Chcete si přilepšit k důchodu a vlastníte nemovitost? Je tu reverzní hypotéka. Výměnou za zřízení zástavního práva k vaší nemovitosti vám může být vyplácena po určitou dobu renta, kterou můžete využívat podle svých potřeb. Představa to může být lákavá, ale rozhodnutí tohoto typu by se nikdy nemělo činit bez potřebné konzultace anebo pod tlakem. Pokud o tomto produktu z jakéhokoli důvodu uvažujete, měli byste si uvědomit, co všechno vám nebo vašim dědicům tzv. hypotéka naruby může přinést.

Reverzní hypotéka je nabízena jako produkt, jenž může být řešením pro seniory, kteří vlastní nemovitost, a přitom nemají dostatek finančních prostředků na její udržování, splácení jiných dluhů anebo si chtějí navýšit pravidelný důchod z jiných důvodů. Nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů na bydlení nabízejí možnost půjčky, jejíž splácení ani úroky nejsou řešeny během života toho, kdo si půjčuje, ale budou vypořádány po jeho smrti. Půjčka, kterou můžete vyčerpat jednorázově, anebo se dohodnout na vyplácení pravidelné renty, je zajištěna zástavním právem k nemovitosti ve prospěch věřitele. „Právě tuto skutečnost je nutné si uvědomit, pokud se pro tento typ spotřebitelského úvěru rozhodujeme, protože jde o formu zajištění, která pro nás může znamenat další omezení v nakládání s nemovitostí,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Celková suma, kterou vám věřitel takto poskytne, se nebude rovnat, ale ani blížit hodnotě nemovitosti, kterou je takový úvěr zajištěn. Typicky se výše výplaty pohybuje mezi 10 až 50 % hodnoty nemovitosti podle věku dlužníka. Výše úrokové sazby bude typicky o 3 až 4 % vyšší než je tomu u běžných hypotečních úvěrů. Činnost poskytovatelů spotřebitelských úvěrů je upravena zákonem a dohlížena Českou národní bankou, a proto je dobré si oprávnění poskytovatele ověřit v registru ČNB. Reverzní hypotéka určitě není produktem, který by byl určen pro každého a je zřejmé, že se hodí spíše pro ty, kdo žádné dědice nemají. Zdroj: www.dtest.cz MC

OBECNICKÁ ULICE Od pondělí 7. března se začalo pracovat v Obecnické ulici. Na řadu přišla oprava povrchů komunikace, chodníků a obnova veřejného osvětlení. V průběhu prací bude ulice částečně uzavřena, přičemž objízdná trasa povede ulicemi Husova a U Lilky. „Po zimní přestávce se mohly zahájit další práce

v Obecnické ulici. Na podzim se pracovalo pod povrchem, nyní se zaměříme na uliční prostor,“ řekl starosta Jan Konvalinka. Omezení se dotkne také autobusové dopravy.

Po celou dobu, tedy od 7. 3. do 16. 6., bude obousměrně zrušena autobusová zastávka Příbram, Pragovka a dále zastávka Příbram, Obecnická ve směru Lhota u Příbramě. Zdroj + Foto: pribram.eu MC


MAGAZÍN OKO | Příbramsko | duben 2022

7


8

MAGAZÍN OKO | Příbramsko | duben 2022

s okem v kuchyn i

Pro MAGAZÍN OKO z portálu plného receptů www.recepty.eu

MASOVÁ BÁBOVKA INGREDIENCE: 250 g anglické slaniny (plátky), 1 kg mletého masa (hovězí + vepřové), 4 vejce, 2 housky, 2 cibule, 4 stroužky česneku, 1 lžíce hořčice, 2 lžíce čerstvého libečku, mléko (na namočení housek), sůl, pepř POSTUP: Formu na bábovku vyložíme plátky anglické slaniny. Libeček opereme a nasekáme najemno. Cibuli a česnek oloupeme a nakrájíme nadrobno. Do mísy vložíme mleté maso, přisypeme nasekaný libeček, cibuli a česnek, přidáme hořčici, opepříme a dle chuti dosolíme. Housky namočíme v mléce. Jakmile se nasají,

vyždímáme je a přidáme do masové směsi. Nakonec přidáme vejce a vše důkladně promícháme. Hotovou směs naplníme do formy vyložené slaninou. Pečeme ve vyhřáté troubě na 200 stupňů cca 1 hodinu. Zda je bábovka hotová, zjistíme tak, že do ní píchneme jehlou a nevytéká růžová šťáva. Nožem bábovku jemně uvolníme od středu, přiklopíme talířem, obrátíme a vyklopíme.

LIMET. MINIBÁBOVKY INGREDIENCE: těsto: 125 g másla, 100 g zakysané smetany, kůra ze 2 limetek, 250 g cukru krystal, 3 vejce, 2 lžíce limetkové šťávy, 1 lžička vanilkového extraktu, 250 g hladké mouky, 1 prášek do pečiva, máslo a mouka (na vymazaní a vysypaní formiček); ozdobení: 20 g cukru moučka, 4 lžíce citronového krému, 4 plátky limetky POSTUP: Ve velké míse smícháme změklé máslo a zakysanou smetanu. Šlehačem vyšleháme, dokud směs nemá krémovou konzistenci. Přidáme limetkovou kůru a zamícháme. Za stálého míchání postupně přisypáváme cukr krystal. Když se suroviny spojí, přidáváme po jednom vejci. Přimícháme šťávu z limetek a vanilkový extrakt. Nakonec jemně vmícháme mouku

smíchanou s práškem do pečiva. Bábovkové formy vymažeme a vysypeme. Nalijeme do nich těsto a pečeme v předem vyhřáté troubě na 175 stupňů cca 35 minut. Po upečení necháme minibábovky alespoň 10 minut vychladnout, vyklopíme je z formy, posypeme moučkovým cukrem, přidáme lžíci citronového krému a ozdobíme limetkou. Pro MAGAZÍN OKO připravila Leona

horoskopy Býk 21. 4. – 21. 5.

Blíženci 22. 5. – 21. 6.

Rak 22. 6. – 22. 7.

Lev 23. 7. – 22. 8.

Panna 23. 8. – 22. 9.

Váhy 23. 9. – 23. 10.

Přestože jarní sluníčko láká do přírody, nezapomínejte na povinnosti. K práci přistupujte zodpovědně a všechny úkoly plňte včas, odkládat je na jindy by se vám mohlo vymstít. Hvězdy vám budou opět přát. Ve vašich vztazích zavládne klid, případné problémy s partnerem hravě vyřešíte a budete si užívat harmonie, prostě naprosto pohodový měsíc.

Po čem muži touží 2

Thriller / Drama / Krimi, Česko, 2022

Komedie, Česko, 2022

Režie: Peter Bebjak Hrají: Milan Ondrík, Hynek Čermák, Leona Skleničková, Vladimír Javorský, Kristýna Frejová, Jan Jankovský, Dominika Morávková, … Premiéra: 7. 4. 2022

Režie: Rudolf Havlík Hrají: Jiří Langmajer, Marek Taclík, Anna Polívková, Tereza Kostková, Leoš Noha, … Premiéra: 21. 4. 2022

Hlavním hrdinou příběhu je Jan Kavka (M. Ondrík). Čtyřicetiletý záchranář z malého města právě opustil manželku Evu (D. Morávková). V okamžiku rozchodu se Eva stane tragickou obětí zločinu. Z Jana je vdovec, který žije s vědomím, že smrt ženy nepřímo zavinil a nepřišel jí v kritické chvíli na pomoc. Útočiště před neodbytným pocitem viny nachází díky kamarádovi Michalovi (H. Čermák) v místním boxerském klubu. Spřátelí se s Michalovou chráněnkou Gretou (L. Skleničková), jíž tělocvična nahrazuje nepoznanou rodinu. Vyšetřovatel Dvořák (V. Javorský), který má případ smrti Evy Kavkové na starosti, naráží na řadu podivných okolností. Ukazuje se, že pachatel, feťák Robert Stránský (J. Jankovský), je informátorem pod ochranou vyšetřovatelky z protidrogové centrály Mudrové (K. Frejová). Jan chce věřit ve spravedlnost i v to, že se dokáže s pomocí svých přátel vrátit do všedního života. Ale obava z toho, že by vrah nakonec mohl uniknout trestu, jej přivede k rozhodnutí vydat se na vlastní cestu odplaty…

V prvním filmu se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle. V druhém díle poznáváme na počátku Irenu Kopáčovou (A. Polívková), psycholožku, specialistku na partnerské vztahy. A nutno říct, že neprožívá zrovna dobré období. Její doporučení klientům se trochu míjejí účinkem, Irena dostává výpověď z nájemní smlouvy v domě, kde má ordinaci a vzápětí přistihne svého přítele při nevěře. Nejlepším lékem na životní trable je vyrazit s kamarádkou Marcelou (T. Kostková) na víno. Kroky opilé Ireny následně vedou do stanu vědmy Zoltany (Z. Kronerová), kde vysloví osudové přání: Chci bejt chlap! Ráno se Irena probudí a ocitne se v podobné situaci jako Karel Král. Irena/Iren (J. Langmajer) se musí o sebe postarat a není nikdo, kdo by jí zpočátku uvěřil, že je to pořád ona. Nakonec jí podá pomocnou ruku soused Radim (M. Taclík), který je odjakživa do Ireny zamilovaný… Zdroj: CinemArt, Foto: Fénix Film Jiří Langmajer

Zdroj: Falcon, Foto: HangarFilms / Julie Vrabelová Hynek Čermák, Milan Ondrík

Štír 24.10. – 22.11.

Střelec 23. 11. – 21. 12.

Pokuste se zkrotit své gurmánské choutky. Řiďte se rčením „méně někdy znamená více“ a stravujte se v souladu ze zásadami racionální výživy, jinak si zaděláte na zdravotní potíže.

PROMLČENO

Pokud delší dobu uvažujete o změně zaměstnání, máte nyní šanci najít práci, která vás bude skutečně bavit. Tak toho určitě využijte a vytěžte z momentální přízně planet maximum.

Režie: Robert Sedláček Hrají: Karel Roden, Barbora Bočková, Igor Bareš, Vilma Cibulková, Vladimír Kratina, … Premiéra: 28. 4. 2022

V zaměstnání se situace konečně ustálí a vy si budete moci vydechnout. Zato na poli partnerském to už několik týdnů vře. Kozoroh 22. 12. – 20. 1. Něco s tím udělejte, tento měsíc přeje řešení sporů.

Snažte se v tomto období udržet v duševní rovnováze, přestože okolo vás to vře. Soustřeďte se na sebe a poslouchejte své tělo. Nepřepínejte se, relaxujte, choďte do přírody.

Nadcházející jaro vás nabíjí energií a optimizmem. Svou dobrou náladou nakazíte i své okolí, doma i na pracovišti bude díky vám konečně dobrá atmosféra. Prostě pohodový měsíc.

Máte před sebou hektické, ale velmi úspěšné týdny. Na co sáhnete, to se vám povede. Proto neváhejte a realizujte své tajné sny a plány. Jen si nezapomínejte hlídat zdraví.

STÍNOHRA

DUBEN 2022

Duben bude pro vaše znamení rušný. Jestli máte pocit, že jste se delší dobu nikam neposunuli, nyní se to změní. Připravte se na velké změny, zejména v profesní oblasti.

V tomto měsíci vás čeká náročná zkouška, která ve vás vyvolává obavy. Ničeho se nebojte, výsledek bude skvělý a předčí veškerá vaše očekávání. Jen se jí nesmíte zaleknout.

KINO – FILMOVÉ PREMIÉRY

Vodnář 21. 1. – 20. 2.

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Beran 21. 3. – 20. 4.

Dobrých věcí není nikdy dost, ale vaše okolí nemusí mít k realizaci vašich nápadů tolik energie, snažte se tedy krotit svůj temperament. Nevnucujte ostatním své tempo. Vyhýbejte se náročným situacím a úkolům, nyní nemáte síly je řešit. Hledejte pro sebe cesty, jak obnovit energii. Nezapomínejte na sílu přírody. Vyzkoušejte třeba bylinky.

Krimi / Thriller, Česko, 2022

KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Komedie, Francie, 2021

Režie: Louis Garrel Hrají: Louis Garrel, Laetitia Casta, Joseph Engel, Lionel Dray, Sokhna Diallo, … Premiéra: 28. 4. 2022 Abel a Marianne jednoho dne zjistí, že jejich třináctiletý syn Joseph tajně prodal nejcennější rodinný majetek. Oba rodiče rychle pochopí, že Joseph není jediný, kdo se různými způsoby snaží financovat záhadný projekt – jde o stovky dětí zapojených po celém světě. A jejich posláním je zachránit planetu…

Radek se po dvaceti letech vrací na pár hodin do Prahy, aby zde nalezl jistou mladou ženu a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí. V pátrání po neznámé ženě mu pomáhá Eva, ambiciózní rozhlasová moderátorka. Radkův příběh si exkluzivně vymíní pro svou živě vysílanou noční show. Netuší ale, že se sama stane součástí pochmurného příběhu, do kterého v jednu chvíli zasáhne i pražská kriminálka. Opravdu už je vše nenávratně promlčeno?

Zdroj: Film Europe, Foto: Ad Vitam

Zdroj: ČSFD, Foto: Falcon

Louis Garrel, Laetitia Casta

Karel Roden


MAGAZÍN OKO | Příbramsko | duben 2022

9


10

MAGAZÍN OKO | Příbramsko | duben 2022

VĚTŠÍ NÁKUPY Průměrná doba nákupu potravin se zkracuje, klesá i četnost návštěv obchodů Průměrný nákup potravin českého spotřebitele je co do počtu položek větší než v minulosti. Lidé zároveň podle českých obchodníků míří do prodejen méně často a snaží se zkracovat i dobu samotného nákupu. Zejména mladší a střední generace totiž ráda využívá svůj čas co nejefektivněji a nakupování ho věnuje jen nezbytné minimum. Zároveň však zákazníci vyžadují, aby měla prodejna dostatečně široký sortiment a moderní vzhled.

před nástupem pandemie. Už tehdy zákazníci své nákupy postupně urychlovali, aby na prodejně strávili minimum času, covid toto pouze akceleroval a přidal o důvod víc – strach z nákazy,“ uvedl Roman Mazák.

Data českých obchodníků za poslední dva roky ukazují, že tuzemští spotřebitelé míří za nákupy v průměru méně často než dříve. Zároveň se ale postupně zvětšuje jejich nákupní košík. „Jsou to spojené nádoby. Pro menší prodejny to znamená hned dvě výhody. V prvé řadě je to nárůst tržeb, a tedy ekonomicky stabilnější provoz. Za druhé to znamená nutnost obsloužení menšího počtu zákazníků, kteří však mají větší nákup,“ sdělil předseda Družstva CBA Roman Mazák s tím, že takový stav je pro prodejny efektivnější. Nevyžaduje totiž vysoký počet pracovníků na prodejně a ve finále se může pozitivně promítnout i do cen zboží.

Faktor maximální úspory času a jeho efektivního využití je nejvíce znát u zástupců střední a mladší generace. Tito spotřebitelé však zároveň vyžadují, aby byla prodejna vizuálně atraktivní a moderně vybavená. „Pokud dnes české prodejny chtějí u této klíčové skupiny zákazníků uspět, musejí přistoupit k modernizaci,“ dodal Mazák. Zdroj: www.kurzy.cz

Trend nižší intenzity nákupů spojený s vyššími útratami spotřebitelů potvrzují i data společnosti Nielsen z loňského srpna. Podle nich se od léta 2020 snížila intenzita nákupů zhruba o sedm procent, o necelých jedenáct procent však v souvislosti s tím narostla průměrná útrata.

(Družstvo CBA CZ) MC

ō KOUPÍM jakoukoliv tahací harmoniku: akordeon, chromatiku, heligonku – i v nálezovém stavu. Dále koupím mopeda na ryby. Tel.: 728 209 526. ō KOUPÍM starý nábytek, obrazy, sklo, porcelán, historické motocykly atd., sběratelské předměty aj. Vykoupím i celou pozůstalost. Nabízím solidní jednání. Tel.: 608 979 838. E-mail: antikvs@seznam.cz. ō NÁBYTEK našich babiček vyr. do r. 1975 VÝKUP (chromovaný, dýhovaný, selský), lustry, lampy a různé staré věci na dekoraci. Možnost vyklizení celé pozůstalosti. Zn. PŘIJEDU. Tel.: 603 512 322, pavel.rejsek@seznam.cz.

Podívejte se, jaké máte pravidelné výdaje, za co utrácíte nejvíce. U běžných každodenních výdajů domácnosti, kam patří výdaje na bydlení, domácnost, energie, dopravu a telefonní účty, asi příliš velkou rezervu nenajdete, ušetřit se dá na nákupu oblečení, sportovního vybavení nebo elektrospotřebičů a dalších mimořádných výdajů, které se dají pořídit z druhé ruky, nakoupit levnější variantu nebo věci podědit. Posuďte, jaké máte pravidelné příjmy, a které z nich jsou zaručené každý měsíc, zda existuje rezerva na mimořádné výdaje. První podstatnou informací je, zda máte větší příjmy, nebo výdaje. Pokud byste si například chtěli v budoucnu brát půjčku, měl by rozdíl příjmů a výdajů stačit na pokrytí měsíční splátky. Zdroj + Foto: www.homecredit.cz LPP

Od 1. 9. 2020 nepřebíráme osobně inzerci, ani platby v HOTOVOSTI! Zadání a podmínky soukromé inzerce: www.magazinoko.cz „soukromá inzerce“ CENA: 120 Kč / kraj 200 Kč / 2 kraje 300 Kč / 3 kraje (za jedno vydání, délka max 160 znaků vč. mezer)

Řešení předchozí sudoku naleznete na www.oko24.cz.

spořicích účtů, které nejsou potřeba, ať neplatíte nadbytečné poplatky. Někdy se vyplatí spojit všechny členy domácnosti pod jeden účet. Dále si udělejte revizi platebních nebo kreditních karet, řekněte si, které skutečně využíváte, abyste za ně zbytečně neplatili.

ō ÚPRAVA NEMOVITOSTI – k prodeji, předání, rekonstrukci. Vyklizení, likvidace odpadu, vymalování, úklid okolních prostor – zahrady. Prohlídka a nacenění služby ZDARMA. E-mail: papo9@seznam.cz, tel.: 603 512 322.

NESOUTĚŽNÍ SUDOKU

Rodinný rozpočet

První krokem je sestavit si rodinný rozpočet, ať už pomocí tužky a papíru, excelu nebo v aplikacích. Zamyslete se nad tím, zda nemáte zbytečně hodně běžných nebo

ō Koupím po vašich babičkách vše staré – zajímá mě smaltované nádobí, formy na pečení, kameninové hrnce, hodiny na zeď, hodinky na ruku, dětské plechové a bakelitové hračky, obrazy, rádia, sklo, figurální porcelán a také různé staré díly na motorky, mopedy, pionýry. Prostě vše, co se vám již nehodí. Platím ihned – děkuji za nabídky. Tel.: 605 080 878.

ō KOUPÍM chromovaný gauč, křeslo, židli, stolek, psací stůl, skříň, lustr, lampičku, atd., chrom může být poškozený. Tel.: 603 512 322, e-mail: pavel.rejsek@seznam.cz. Zn. Přijedu.

Podle předsedy Družstva CBA se v posledních letech zkracuje i samotná doba nákupu. „Na první pohled to nemusí jít dohromady s větším nákupním košíkem, nicméně tento trend jsme pozorovali už

V letošním roce je úklid v rodinných financích nutnost, inflace tlačí ceny všech služeb a zboží nahoru, a proto se sestavení rodinného rozpočtu stává mnohem důležitějším, než tomu bylo doposud.

Soukromá inzerce www.OKO24.cz

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM na facebooku! Naše adresa: www.facebook.com/magazinoko

Naše internetové stránky: www.magazinoko.cz www.OKO24.cz

REDAKCE: Obchodní ředitelka: Romana Šmídová +420 602 366 896 __romana.smidova@magazinoko.cz Inzertní poradce: Bohuslav Smítka (pro KV kraj) +420 371 120 490 _smitka@magazinoko.cz Redaktorka: Lenka Staňková +420 371 120 490 _stankova@magazinoko.cz Asistentka propagace: Romana Skopová +420 774 051 880 __skopova@magazinoko.cz Asistentka vydavatele: Magdalena Čábalová +420 608 107 890 _asistent@magazinoko.cz

Příští vydání – květen 2022: od 3. 5. 2022 Uzávěrka příjmu inzerce: 21. 4. 2022 MAGAZÍN OKO Příbramsko je distribuován v těchto místech: Bohutín, Brod, Dubenec, Dubno, Háje, Havírna, Hutě pod Třemšínem, Jerusalem, Kozičín, Lazec, Lhota u Příbramě, Obecnice, Orlov, Pňovice, Příbram VI – Březové Hory, Příbram V – Zdaboř, Starý Rožmitál, Strýčkovy, Tisová, Trhové Dušníky, Voltuš, Vysoká Pec, Zalány, Žežice a další… MAGAZÍN OKO Měsíčník pro Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Příbramsko. Vydání: IV/2022 – duben 2022. Vydavatel: Ing. Petr Šmíd, IČO: 73406511, F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany. Korespondenční adresa: Petřínská 2, 326 00 Plzeň. Tel.: 371 120 490. E-mail: redakce@magazinoko.cz. URL: www.magazinoko.cz. Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Textová inzerce označena: (PI) Neoznačené foto v obsahu je ilustrační. Ev. č. MK ČR E 17909


MAGAZÍN OKO | Příbramsko | duben 2022

KONEC Látku oxid titaničitý je od 7. února 2022 zakázáno používat při výrobě potravin. Bílé barvivo (E 171) je jedním z nejdiskutovanějších „éček“ posledních let. Ačkoliv se látka přidávaná např. do žvýkaček a cukrovinek používá už velmi dlouho, pochyby o její zdravotní nezávadnosti se objevily před šesti lety. Podle závěrů vědeckých studií nelze vyloučit, že se E 171 v lidském organismu může chovat genotoxicky. Evropská komise proto v lednu vydala zákaz tohoto potravinářského aditiva. Komise ponechala výrobcům půl roku na to, aby mohli na nařízení reagovat. Po 7. srpnu ale bude možné jen doprodat již vyrobené zásoby. Oxidu titaničitému můžeme připsat řadu zajímavých vlastností, například velmi dobře odráží světlo a bez jakýchkoliv problémů pohlcuje UV záření. Díky tomu se

11

NEBEZPEČNÉ BÍLÉ BARVIVO KONČÍ používá jako bílý pigment při výrobě barev nebo jako UV filtr v opalovacích krémech. Několik desetiletí se pod kódem E 171 používal i coby bílé potravinářské barvivo. Přestože nebyl oxid titaničitý v potravinách žádnou novinkou, trvaly evropské předpisy o potravinářských aditivech na opětovném posouzení jeho bezpečnosti. Tím totiž musí projít všechna éčka používaná před rokem 2009, kdy začala platit současná legislativa. Opakované posouzení zdravotní nezávadnosti oxidu titaničitého v roce 2016 Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) oxid titaničitý za povolených podmínek neoznačilo za zdravotní riziko. „Nicméně vědci v posudku upozornili, že k jasným závěrům je třeba doplnit další toxikologické zkoušky a také přesně definovat, z jak velkých částic se oxid titaničitý skládá,“ popsala první pochybnosti o nezá-

vadnosti oxidu titaničitého šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová. Právě velikost částic titanového pigmentu se ukázala jako problém. Oxid titaničitý se z těla kompletně nevyloučí, ale ve velmi malém množství (do 0,1 %) se může vstřebat do organismu. V katalogu éček na stránkách dTestu naleznete všechna éčka, která jsou pro použití v potravinách povolena, nebo naopak zakázána. Zdroj: www.dtest.cz MC

JAK OPRAVIT DŘEVĚNOU Ř Ě PODLAHU Dřevěná podlaha je oblíbená volba bytových architektů. Přírodní materiál zajišťuje přirozené antibakteriální prostředí, výbornou izolaci a tepelný komfort. Jak ale postupovat v případě, že je nutno podlahu opravit?

Při správné údržbě jsou dřevěné podlahy prakticky nezničitelné. Stačí je jen pravidelně zametat, jednou za měsíc je ošetřit čističem s olejem, a jednou za tři roky je ošetřit speciálním olejem na dřevo. Pak už stačí jen na stěny přidat kamenné obklady a stylový interiér je na světě. Najednou získáváte možnost, jak mít podlahu, která vám vydrží několik desítek let. Údržba je snadná a jediné, čeho se musíte vyvarovat, je velká vlhkost v prostoru, kde je podlaha uložena. Samozřejmě ideální stav je vyhnout se mechanickému poškození podlahy. Když se ale nějaký ten šrám přeci jen najde, vůbec nic se neděje. Pokud pozorujete matný povrch ploch, nebo registrujete malé škrábance, měli byste na podlahu nanést voskové leštidlo nebo terpentýnový olej. Následně podlahu vyleštěte.

Někdy se stane, že se na podlaze objeví větší škrábanec. Pro jeho vyřešení vám postačí sada na opravu dřevěné podlahy. Vosk, který je k sehnání v několika odstínech dřeva, vyplní škrábanec a podlaha bude opět zacelená. Následně se opravený kousek zafixuje pomocí spreje. Malá oprava dřevěné podlahy se vám podaří během několika minut, pro větší potíže již bude potřeba přivolat specializovanou firmu a podlahu nechat přebrousit. Ale ani po několika desítkách let se nemusíte obávat, že by vaše podlaha musela z bytu. Stačí si objednat renovaci podlahy. Ta bude přebroušena a bude opět vypadat jako nová. O to se postará speciální podlahářská firma, tuto renovaci již svépomocí nezvládnete, je k ní zapotřebí speciální stroj. Zdroj + Foto: www.pressweb.cz (Seokonzult.cz) MC


12

MAGAZÍN OKO | Příbramsko | duben 2022