Příbramský MAGAZÍN OKO III 2022

Page 1

ZDARMA

VYHRAJ fitness náramek! Více na str. 4

III/2022

Příbramsko

JAK „PŘEŽÍT“ HOME OFFICE? Práce z domova přináší mnohá úskalí. Čtěte na str. 5

Psychologická

PORADNA Na dotaz odpovídá: PhDr. Michaela Miechová z psych. poradny Mojra.cz · strana 5 ·

Advokátní

PORADNA Na dotazy odpovídá: JUDr. Jiří Vlasák z AK Plzeň, nám. Republiky 2 · strana 2 ·

www.magazinoko.cz | www.facebook.com/magazinoko | www.OKO24.cz


2

MAGAZÍN OKO | Příbramsko | březen 2022

SLOVO VYDAVATELE Začátek třetího koronavirového roku se zdá být pro vývoj pandemie poměrně optimistický. Varianta koronaviru Omikron, tak jak bylo předpovídáno, je sice nakažlivější, ale zřejmě zároveň pro lidské tělo méně destruktivní. Tato varianta viru proletěla v minulých týdnech v Česku bleskem populací a nyní již počet nakažených prudce klesá. Všichni jsou tak ve velkém optimismu, že by pandemie, v takovém rozsahu jako byla v minulých letech, mohla skončit a život by se mohl postupně vracet k normálu. Já jsem tady na tomto místě psal v úvodu roku 2020, v době kdy v Číně bylo na začátku pandemie prvních 40 mrtvých, o mém optimismu, že by taková zkouška mohla lidstvo více stmelit. Ale o nějaké lekci lidstvu, která by vedla ke spojování lidí asi nejde moc hovořit. A to i přes 5,9 milionu mrtvých v souvislosti s tímto koronavirem. Spolupráce byla, až na výjimky, jako vždy především na úrovni vyspělých demokratických společností. Mezilidské konflikty neustaly a diktátorské a nedemokratické společnosti dál jedou ve svém zavedeném módu pandemii navzdory. Vrcholem takového počínání se aktuálně stává hrozba konfliktu vyvolaného Ruskem směřující na Ukrajinu. Já tyto řádky píši v době, kdy eskaluje napětí a je tedy možné, že ve chvíli, kdy tyto řádky budete číst, bude již napětí diplomaticky vyřešeno, nebo naopak přeroste v konflikt válečný. A nedělám si velké iluze, že diplomaté zvítězí. Je zcela běžné, že pokud popularita diktátora u jeho obyvatelstva klesá, zaměří se na vnějšího „nepřítele“. To vždy obyvatelstvo vlastenecky stmelí a pozornost se nasměruje jinam. Opravdu mě nenapadlo, že Evropa bude v tak krátké době pod 2. světové válce muset čelit nebezpečí další války, a to v době, kdy se zdálo, že hrozby pro západní svět přicházejí spíše z komunistické Číny než z oblasti Evropy. Držme si palce, aby byl zachován v Evropě klid a mír a vlastně nejen v Evropě. Přeji vám pěkný březen a budu se na vás těšit u dubnového vydání. Ing. Petr Šmíd, vydavatel MAGAZÍNU OKO, smid@magazinoko.cz

Advokátní PORADNA Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Plzeň, nám. Republiky 2

DAROVACÍ V Í SMLOUVA Dobrý den, moje babička mi chce poslat nějaké peníze na úpravy bytu. V bance mi řekli, že bychom měli mít raději uzavřenou darovací smlouvu. Moc tomu nerozumím, proč bychom ještě museli něco sepisovat, když mi peníze přijdou na účet. Můžete mi poradit? Radim Z. Podle toho co uvádíte, tak se jedná zřejmě o darování, neboť babička vám peníze pošle a už je asi nebude chtít zpět. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v ustanovení § 2057 odst. 2 výslovně uvádí, že pokud nedojde k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar, vyžaduje darovací smlouva písemnou formu. Pro banku je samozřejmě důvodem zejména

prokazování původu nabytých peněz. Také by se ale mohlo stát, že babička zemře a její právní nástupcové by se mohli o důvod převodu peněz zajímat a případně jej i namítat či zpochybňovat. Sepisem darovací smlouvy je tato situace ošetřena. Jak je z textu příslušného ustanovení zjevné, nejedná se jen o peníze, ale o všechny movité věci. Důvodů může být více, například momentální nedostupnost věci, faktická nemožnost s ohledem na charakter věci atd. Na doplnění ještě uvádím, že obdobně byla tato problematika upravena i v zákoně č. 40/64 Sb., tedy předchozím občanském zákoníku, a to v ustanovení § 628 odst. 2, podle kterého darovací smlouva musí být písemná, je-li předmětem daru nemovitost, a u movité věci, nedojde-li k odevzdání a převzetí věci při darování. Takže bych tentokrát skutečně dal na doporučení banky a darovací smlouvu bych raději sepsal. Jedná se o jednoduchou smlouvu, event. můžete vyhledat právní pomoc. JUDr. Jiří Vlasák www.akvlasak.cz


MAGAZÍN OKO | Příbramsko | březen 2022

3

Kontrola v novém CO JAKO PRVNÍ ZKONTROLOVAT PO PŘESTĚHOVÁNÍ DO BYTU? Pokud jste se nedávno nastěhovali do nového bytu či se na stěhování v brzké době chystáte, vyplatí se nepodcenit kontrolu rizikových míst. Ta totiž mohou ohrozit nejen vaše finance, ale i bezpečí. Jedná se zejména o rozvody elektřiny, plynu, vody i topení. ROZVODY ELEKTŘINY A PLYNU Pokud chcete být doma v bezpečí, měli byste mít jistotu, že jsou v pořádku zejména rozvody elektřiny a plynu. „Ve starších činžovních či panelových domech často narazíte ještě na staré hliníkové rozvody elektřiny. V takovém případě je třeba elektroinstalaci zrevidovat elektrikářem. V opačném případě může hrozit zkrat a následný požár. Rozvody lze samozřejmě také vyměnit za nové, počítejte ale pak s investicí pohybující se v řádech desítek až stovek tisíc, v závislosti na velikost bytu,“ říká Jan Kovalský z Energie ČS. Pokud je v domácnosti zavedený také plyn, je třeba zkontrolovat i jeho rozvody. Při podcenění revizí může hrozit únik plynu, což by chtěl riskovat málokdo.

těsnících rozvodů či topení. Pečlivé zkontrolování rozvodů vody, ale i všech roháčků, sifonů a hadiček u spotřebičů a sanity se vyplatí. Předejdete tak nepříjemnému překvapení při úniku vody, který může trvat mnoho hodin i dní, a škody mohou být pak obrovské. Častým případem jsou například staré a zpuchřelé hadičky s přívodem vody do WC nádržky, které mohou prasknout a vytopit nejen vás, ale i sousedy. Zdroj + Foto: Aspen.pr (Energie ČS) MC

REVIZE SPOTŘEBIČŮ S kontrolou rozvodů elektřiny a plynu souvisí i revize spotřebičů. Elektrospotřebiče ve špatném technickém stavu mohou velmi snadno způsobit požár a plynové spotřebiče zase nebezpečný únik plynu. „Jistě se vyplatí nespoléhat se na starší revize a investovat do vlastního a aktuálního prověření technického stavu elektrických a plynových spotřebičů,“ doporučuje Kovalský. ZKONTROLUJTE TĚSNOST ROZVODŮ VODY A TOPENÍ Nepříjemné komplikace může přinést i únik vody ze špatně

PROBDĚLÁ NOC Za insomnii může stres i špatná matrace Máte za sebou spíše probděnou než prospanou noc? Takzvaná nespavost neboli insomnie je problém dnes velice častý, se kterým bojuje nejeden člověk. A stres je hlavním spouštěčem a důvodem, proč oči nemůžeme zamhouřit. Jelikož je stres jedním z nejčastějších důvodů, co za insomnií stojí, měli byste najít jeho spouštěč. Je to práce, nebo jenom nesplněný bod z to-do listu? Nebo za tím

stojí něco jiného? Rodinné důvody, vztahy nebo nedostatečný pohyb? Pokud se najde spouštěč/důvod stresu, snadno mu budete předcházet. Nedovolíte totiž, aby se vás zmocnil. Na vině však nemusí být vůbec váš duševní stav. Viníkem může být opora vašich zad, která není dostatečně kvalitní. Proto odhrňte povlečení a nakoukněte na vaši matraci. V jakém je stavu? Není náhodou proležená? A jak dlouho ji vlastně máte? Je

totiž opravdu mylné se domnívat, že taková, byť kvalitní matrace s vámi vydrží do konce života. Matrace jsou také jenom spotřební zboží a jednou za čas je musíte vyměnit. Zpravidla je to po pěti, sedmi letech. Důvodem nespavosti mohou být i vaše zlozvyky. Jisté zlozvyky má opravdu každý, a to nezávisle na tom, jestli je to muž nebo žena. Zatímco někdo kouří, jiný večer popíjí alkohol, další se před spaním dívá dlouhé hodiny do mobilního telefonu. V ideálním případě nepijte před spaním alkohol, který funguje podobně jako kofein. Stejně tak nekuřte, což stojí za špatným dýcháním během noci. A vyhněte se také modrému světlu a do ruky raději vezměte knihu, která mozek spíše uklidní. Zdroj + Foto: www.pressweb. cz (Seokonzult.cz) MC

Datové schránky Máte zřízenou datovou schránku? Pokud ano, měli byste zpozornět. Novela o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů totiž od začátku letošního roku zavádí automatické doručení i u dokumentů soukromé povahy. Časopis dTest přináší přehled základních skutečností ohledně datových schránek, o kterých se vyplatí mít přehled. Datová schránka slouží podobně jako e-mail k elektronické komunikaci. Technicky je však navržena tak, aby byla zajištěna vysoká důvěryhodnost doručovaných zpráv. „Původně byla vytvořena pouze pro jednání s úřady, v současné době ji však mohou ke vzájemné komunikaci využívat i fyzické a právnické osoby, tedy i spotřebitelé ve styku s obchodníky, případně i mezi sebou navzájem,“ popisuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Pokud vám přijde do datové schránky zpráva od úřadu, jedná se o veřejnoprávní dokument. U těch platí, že aby kupříkladu rozhodnutí o pokutě mohlo začít vyvolávat účinek, je nutné, aby vám bylo nejprve doručeno. Pochopitelně může nastat situace, že se do své schránky nepřipojíte a poštu nepřijmete, ať už záměrně či omylem. Je třeba mít na paměti, že se v takovém případě uplatní tzv. fikce doručení, tedy že se po uplynutí 10denní lhůty bude zpráva považo-

vat za doručenou. Bez ohledu na to, zda k tomu ve skutečnosti došlo. Novela s účinností od Nového roku spočívá v tom, že se stejný princip nově uplatní i na komunikaci soukromé povahy, tedy tzv. poštovní datové zprávy. Posíláte odstoupení od smlouvy nebo reklamaci obchodníkovi, předžalobní výzvu dlužníkovi nebo chcete zaslat návrh smlouvy druhé straně? Pokud dotyčná osoba disponuje datovou schránkou, a pokud tato osoba bude mít datovou schránku otevřenou pro příjem poštovních zpráv, bude se vaše zpráva automaticky po deseti dnech považovat za doručenou, aniž by ji adresát otevřel. Smyslem právní úpravy je znemožnit obstrukce při doručování. Dříve totiž mohlo docházet k tomu, že se adresát záměrně do schránky nepřihlašoval a poštu v ní nepřebíral. A kolik vlastně poštovní datová zpráva stojí? Za odeslání poštovní datové zprávy do datové schránky adresáta zaplatí odesílatel 5 Kč. Příjemce nic neplatí. Zasílání poštovních datových zpráv je tak rychlé, bezpečné a hospodárné. Datovou zprávu odešlete i přijmete z datové schránky kdekoliv, kde máte přístup k internetu. Pro porovnání – podle současného ceníku České pošty stojí občana odeslání ekonomického obyčejného psaní 19 Kč a odeslání ekonomického doporučeného psaní 52 Kč. Zdroj: www.dtest.cz MC


4

MAGAZÍN OKO | Příbramsko | březen 2022

VYHRAJ FITNESS NÁRAMEK Připravili jsme pro Vás hru o fitness náramek Xiaomi Mi Smart Band 6

ANKETNÍ OTÁZKA: Kde jste nalezli toto vydání MAGA A ZÍNU ZÍNU OKO O O? OKO? Odpověď p zašlete jjedním z níže uvedených ý způsobů: p a) prostřednictvím online formuláře na www.oko24.cz/anketa-formular b) jako SMS na tel. číslo 777 131 880 (cena SMS dle Vašeho tarifu)

SDÍLENÁ KOLA Alternativou ke standardním prvkům dopravy ve městě může být bikesharing, tedy sdílená kola. Ta budou nově také v ulicích Příbrami. Město Příbram připravuje veřejnou zakázku na provozování systému sdílených kol na území města. „Jednou z možností tzv. čisté dopravy ve městě je cyklodoprava. V tomto případě chceme občanům nabídnout možnost sdílených kol, která jsou určena především pro pohyb po městě na kratší vzdálenosti. Pří-

bram je velmi členitým městem, proto se ubíráme cestou, kdy poptáváme jak standardní, tak i elektro kola,“ uvádí k přípravě veřejné zakázky 1. místostarosta Martin Buršík. Město nezapomíná ani na potřebnou infrastrukturu. Na podzim loňského roku byla vyznačena cyklotrasa vedoucí od Flusárny na Drkolnov, kde se napojuje na již existující cyklotrasu vedoucí do Bohutína. Ve značení cyklotras se bude pokračovat i v letošním roce. Zdroj: pribram.eu MC

TRENÉŘI VE ŠKOLE Příbram byla po Praze prvním městem, kde byl spuštěn projekt Trenéři ve škole. Po dvouletém období, do kterého bohužel vstoupila covidová omezení, je jisté, že jde

o krok správným směrem, který si pochvalují jak pedagogové, tak i rodiče našich školáků. „Jak dlouhodobě uvádíme, je naší prioritou dostat děti k běžnému pohybu. Díky projektu Trenéři ve škole, při kterém se v hodinách tělesné výchovy střídají trenéři různých sportovních odvětví, děti získávají všestrannost

a učitelé tělesné výchovy nový náhled na to, jak se dá tělesná výchova zpestřit,“ říká radní pro sport Renáta Vesecká. Město zmíněný projekt hradí ze svého rozpočtu. V minulém roce se podařilo získat dotační podporu z Národní sportovní agentury, díky níž se uhradila podzimní část projektu.

Zdroj + Foto: pribram.eu MC

SMS zasílejte j ve tvaru: OKO*Vaše PŘÍJMENÍ*VĚK*MĚSTO (kde jste nalezli tento magazín)*ULICE (kde jste nalezli tento magazín)*Vaše TELEFONNÍ ČÍSLO*PŘESNÉ MÍSTO nalezení OKA A (např. schránka, stojan, pult v samoobsluze,…) Příklad odpovědi: OKO*NOVAK*45*PRIBRAM*PRAZSKA*777666555*POSTOVNI * SCHRANKA

Uzavření příjmu odpovědí: 24. 3. 2022. Výherce bude vylosován z úplných odpovědí. Vylosovaný bude kontaktován na uvedené telefonní číslo. Z každého telefonního čísla, resp. každá osoba se může zúčastnit jen jednou. Každý účastník ankety přijímá podmínky a souhlasí se zpracováním osobních údajů dle GDPR (údaje použijeme pouze pro vyhodnocení hry a poté budou do 60 dnů smazány). Nezasíláme potvrzující SMS. Podrobné podmínky ankety naleznete na www.oko24.cz/anketa.

POŠLETE VZKAZ PŘÍBĚHEM Pojišťovna VZP (PVZP) v únoru odstartovala projekt a soutěž pro seniory Pošlete vzkaz příběhem. Cílem projektu je sbírání příběhů seniorů a propojení starších a mladších generací. Příběhy by měly obsahovat poselství, životní zkušenost nebo moudro, které chce senior předat dál. Sbírání příběhů od seniorů bude probíhat prostřednictvím jednoduchého formuláře na webové stránce projektu. Všechny doručené příběhy od seniorů budou slosovány a pět vylosovaných bude

odměněno cenou dle vlastního výběru v hodnotě 30 000 korun. Senioři se mohou zúčastnit pod hlavičkou jakékoliv organizace či instituce (např. domov pro seniory, denní stacionář apod.). Na webu www.ozivimecesko.cz budouzveřejněnyvšechny příběhy. Ve druhé fázi projektu budou mít děti za úkol vybrat si příběh seniora, který kreativně ztvární. Děti se budou moci zapojit pod hlavičkou jakékoliv instituce, která se věnuje právě dětem (škola, školka, školní třída, družina, kroužek apod.). K propojení generací dojde prá-

vě tím, že děti budou příběhy nejen číst, ale rovněž například kreslit nebo malovat. Příběhy seniorů a výtvarná díla dětí se spojí v jeden celek v rámci knihy, jejíž vydání je plánováno po skončení obou projektů. Projekt Pošlete vzkaz příběhem vznikl v rámci iniciativy Oživíme Česko, kterou založila Pojišťovna VZP, konkrétně Halina Trsková, místopředsedk yně představenstva Pojišťovny, na začátku covidové pandemie. Zdroj + Foto: www.opojisteni.cz (Pojišťovna VZP) LPP


MAGAZÍN OKO | Příbramsko | březen 2022

V první řadě je potřeba mít vyčleněné vhodné pracovní místo, to by mělo být dobře osvětlené, vyvětrané a měli byste se tam cítit pohodlně. Také je zapotřebí striktně oddělit pracovní a soukromý čas. Ustálit si, a pak i samozřejmě dodržovat nějaké hranice. Zvlášť tehdy, když máme doma děti, které neustále vyžadují vaši pozornost a vyrušují. Abyste takovým situacím předešli, je dobré nastavit si doma harmonogram, seznámit rodinu s novými pravidly a trvat na tom, aby je každý z členů dodržoval.

žim a dostatek kvalitního spánku. I takovéto maličkosti vám můžou pomoci k lepšímu psychickému zdraví. Snažte se také neskrývat vaše emoce. Všichni jste ve stejné situaci. Děti nemůžou do školy, vy nemůžete do práce a nevíte, kdy tento stav skončí. Mezi členy domácnosti se může objevit i tzv. ponorková nemoc. Vznikají zbytečné konflikty nebo hádky. Komunikujte se svými blízkými, naslouchejte jim a nepřenášejte negativní emoce na své děti.

Neméně důležitá je i celková duševní hygiena, zdravý životní styl, pravidelný pitný re-

Důležité je i zaměřovat se v tomto emočně nabitém období na to hezké. Posilujte emoce mezi sebou navzájem, nezapomeňte sdílet vzájemně ty hezké momenty, ale naučte se najít i čas jen sami pro sebe a relaxovat. To se týká i práce, prokládejte ji relaxem, může to být ve formě pouhého protažení se, obyčejného dechového cvičení či dobré kávy. Rad, jak úspěšně zvládnout home office je spousty, ale jelikož se každý lišíme, je potřeba si vyzkoušet, co z toho nám bude sedět nejlépe. Autor: PhDr. Michaela Miechová, první on-line psychologická poradna Mojra.cz, www.Mojra.cz

Psychologická PORADNA Na dotaz odpovídá:

PhDr. Michaela Miechová První on-line psychologická poradna Mojra.cz

HOME OFFICE Dobrý den, firma, ve které pracuji, prochází celkovou rekonstrukcí a máme tak nařízenou práci z domova. Už je to skoro měsíc. První dny jsem byl nadšený, nemusel jsem vstávat tak brzo kvůli dojíždění, pracoval jsem v pyžamu, užíval si to. Jenže jsem zjistil, že doma nestíhám tolik práce jako v kanceláři, dostal jsem se do skluzu a nevím, jak to dohnat. Snažím se pracovat třeba večer, jenže to se nelíbí přítelkyni. Můžete mi poradit, jak si to nastavit? Děkuji, Adam Podle toho, co píšete, bych řekla, že trochu bojujete s prokrastinací – zkuste se zamyslet, jestli jste některé pracovní povinnosti cíleně neodsouval na později? V domá-

cím prostředí vnímáme často čas zkresleně. Přispíme si, nemusíme nikam spěchat, nestojí nad námi šéf nebo kolega, nikdo nás nekontroluje. Nemáme např. přesně vymezený čas na pauzu, dopřejeme si oddech vždy, když na nás jde únava. Určitě bych doporučila vytvořit si přesný časový rozpis. Zkuste se chovat tak, jako byste se choval při běžném pracovním dni v kanceláři. Vymezte si pracovní prostor, ráno vstaňte, převlékněte se, nasnídejte, v daný čas zasedněte k počítači. Na konci pracovní doby si pracovní prostor ukliďte a věnujte se přítelkyni a koníčkům. Je důležité umět i na home office oddělit práci od soukromí. PhDr. Michaela Miechová www.Mojra.cz

Pro čtenáře MAGAZÍNU OKO

SLEVA 10 % V případě využití služeb psychologické poradny Mojra.cz použijte slevový kód „OKO“ a okamžitě získáte slevu 10 %.

5


6

MAGAZÍN OKO | Příbramsko | březen 2022

KINO – FILMOVÉ PREMIÉRY První letošní výstava v galerii Oblastní nemocnice Příbram probíhá od pátku 14. ledna a po dobu tří měsíců zde budou k vidění obrazy Magdaleny Anael Kolářové, která v nemocniční galerii vystavuje poprvé. Autorka se v Příbrami narodila. Ke své tvorbě používá mnoho různých technik a materiálů. Díla

Magdaleny Kolářové byla před galerií Gaudii gratia k vidění například v Praze, v Táboře, v Březnici, v Ostrově,

v Chorvatsku, ale také v příbramské Galerii Františka Drtikola. Krajina mé duše, jak se výstava obrazů jmenuje, bude v galerii nemocnice k dispozici do konce března. Galerie je umístěna v těsné blízkosti hlavní recepce, v přízemí pavilonu C, v areálu nemocnice v Příbrami 1. Zdroj

+ Foto: www.nemocnicepribram.cz MC

Duchové v domě CO UDĚLÁ TRAGÉDIE NEBO LEGENDA O PŘÍTOMNOSTI DUCHŮ S CENOU NEMOVITOSTI Najít k obývání takovou nemovitost, v níž ještě nikdo nezemřel, je těžší než by se mohlo zdát. Jak moc velkou překážkou to může být pro potenciální kupce? Co když skon oné nešťastné osoby nebyl přirozený? Lidé se do bydlení po mrtvých úplně s nadšením nehrnou. Tedy, jak kde. Pokud se jedná o dům či byt, který je součástí již vyřešené pozůstalosti a prošel

patřičnou renovací, nechuť nastěhovat se je obecně mnohem menší, než v případě, že se jedná o ruinu s nezbytnou rekonstrukcí, a navíc s příslibem „ducha“. Záleží také na tom, zda skon předchozího majitele můžeme popsat jako přirozenou smrt, tedy v důsledku nemoci či nehody. Pokud ano, s prodejní cenou nemovitosti to obvykle tragicky nezamává. Pětina lidí umírá doma, smrt je realitou života, a dokud jsme naživu, bydlet potřebujeme všichni. Ale když jde o násilní trestný čin nebo sebevraždu? Je to pro makléře učiněná pohroma, protože špatná reputace se přenese ze smrtí poznamenané adresy na široké okolí. Z hlediska realitních makléřů pak zlá pověst domu/bytu, kde se umíralo, přetrvá nejméně 16 let, než se ceny začnou pomalu přibližovat okolí. Odpovídá to zhruba paměti jedné generace, která ví, že támhle v tom bytě… Víře v duchy se můžeme pousmát, ale ne moc. Evropský průměr této „citlivosti na nadpřirozeno“, bez ohledu na vyznání nebo ateismus jednotlivce, kolísá kolem 30 % populace. A jak to máte s duchy vy? Vzali byste zavděk bytem v přestavěném Köhnově mlýně v Třebíči, byť se tu roku 1925 pořádaly kanibalské hody? Kolik by vám museli slevit z ceny pohádkově překrásné lesní usedlosti u Bradné na Klatovsku, kde pobýval sériový vrah Roubal? Anebo by vám nebylo dobře ani ve společnosti Bílé paní z Rožmberka? Zdroj: www.ceskestavby.cz (Radomír Dohnal) MC

PARKOVACÍ DŮM Problematiku parkování v Příbrami má zmírnit mimo jiné výstavba parkovacích domů. Navrženo je několik lokalit, připravovány jsou studie. Jako první bude realizován parkovací dům u autobusového nádraží, na který již byl vybrán dodavatel. Parkovací dům bude v letech 2022–2023 budován na místě stávajícího parkoviště a je počítáno se 176 parkovacími místy, což je oproti současnému stavu navýšení zhruba o 120 míst. V budoucnu se počítá s bu-

dováním dalších parkovacích domů, přičemž vytipováno je několik dalších lokalit. Záměr je postavit parkovací dům v oblasti Rynečku či Milínské ulice a zcela jistě v oblasti sídliště. Zdroj + Foto: pribram.eu MC

THE BATMAN

POSLEDNÍ ZÁVOD

Akční / Drama / Krimi, USA, 2022

Drama, Česko, 2022

Režie: Matt Reeves Hrají: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, … Premiéra: 3. 3. 2022

Režie: Tomáš Hodan Hrají: Kryštof Hádek, Judit Bárdos, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, … Premiéra: 24. 3. 2022

Dva roky slídění po ulicích jako Batman, který nahání strach zločincům, zavedly Bruce Waynea hluboko do stínů Gotham City. Mezi zkorumpovanou sítí městských úředníků a vysoce postavených osobností má osamělý mstitel jen několik důvěryhodných spojenců – Alfreda Pennywortha a poručíka Jamese Gordona – a mezi svými spoluobčany se stal jediným ztělesněním pomsty. Když se vrah sérií sadistických machinací zaměří na gothamskou smetánku, stopa záhadných indicií pošle Největšího detektiva světa na vyšetřování do podsvětí, kde se setká s postavami jako Oswald Cobblepot, Edward Nashton, Carmine Falcone a Selina Kyleová. Jakmile důkazy začnou vést blíže k domovu a začne být jasný rozsah pachatelových plánů, musí Batman navázat nové vztahy a odhalit pachatele, aby se stal symbolem naděje Gotham City… Zdroj: Vertical Ent., Foto: Warner Bros.

Krkonošské hory se zpočátku století začaly dynamicky proměňovat, zejména díky jedné novince v českých zemích – lyžím. Bohumil Hanč byl nejslavnější český lyžař. Všestranný sportovec Emerich Rath se jako jediný Němec pravidelně zúčastňoval českých závodů. Hanč a Rath se dobře znali, setkali se i na startu osudného závodu v roce 1913. Po prvním kole se počasí prudce zhoršilo. Všichni závodníci vzdali, Hanč zůstal na trati sám. Polomrtvého jej nalezl právě Emerich Rath a s nasazením vlastního života se jej snažil zachránit, bohužel marně… Po mnichovských událostech, druhé světové válce a následném komunistickém puči se příběh Němce, který riskoval život, aby pomohl českému kamarádovi, nehodil, a Emerich Rath byl ze všeobecně známého příběhu takřka vymazán. Zdroj: 2media, Foto: Nikolas Tušl Kryštof Hádek

Robert Pattinson, Zoë Kravitz

CYRANO Muzikál / Drama, USA / Velká Británie, 2021

Režie: Joe Wright Hrají: Haley Bennett, Ben Mendelsohn, Peter Dinklage, Brian Tyree Henry, … Premiéra: 10. 3. 2022

MORBIUS Akční / Horor / Sci-Fi / Thriller, USA, 2022

Režie: Daniel Espinosa Hrají: Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris, Al Madrigal, … Premiéra: 31. 3. 2022

Básník Cyrano z Bergeracu (Peter Dinklage) oslní hravými slovními hříčkami při ústním souboji i brilantním šermem v duelu. Kvůli svému vzhledu je však Cyrano přesvědčen, že není hoden lásky oddané přítelkyně, zářivé Roxanne. Když Cyrano konečně plánuje vyjádřit své city, Roxanne se na první pohled zamiluje do rekruta Christiana. Vědom si svých nedostatků, Cyrano z Bergeracu pomáhá mladému Christianovi získat srdce půvabné Roxanne, byť je do ní sám vášnivě zamilovaný…

Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmanivějších a nerozporuplnějších hrdinů filmového světa značky Marvel, jehož představitelem je Oscarem oceněný Jared Leto, který se ve snímku mění v charismatického antihrdinu Michaela Morbiuse. Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý úspěch přinese lék, který je však dost možná nebezpečnější než sama smrtelná choroba, neboť promění léčitele v lovce…

Zdroj: Forum Film CZ, Foto: Peter Mountain / Metro-Goldwyn-Mayer

Zdroj: Falcon, Foto: Sony Pictures Entertainment

Peter Dinklage

Adria Arjona, Jared Leto


MAGAZÍN OKO | Příbramsko | březen 2022

Nic netrvá věčně a ani krycí nátěry barev nevydrží napořád. Kdy nátěr obnovit? Hlavně včas, protože jinak to už nebude jen o „obnově“ svrchní vrstvy a jejím přetření, ale o odstranění vrstev starých barev až na úroveň podkladu a vytvoření nátěru nového. Jak při odstraňování postupovat? Možnosti se v zásadě nabízí tři: mechanické, chemické a odstranění nátěru teplem. Každá z variant má své pro a proti. A dost často je asi budeme kombinovat. Při mechanickém odstranění si vypomůžeme ocelovými kartáči, drátěnkami,

ocelovou vlnou, smirkovými papíry, brusnými houbami, zaostřenými stěrkami a škrabkami, elektrickými bruskami. Nebo zvolíme pískování. Broušení je fajn u kovu, dřeva a plastů. Tam, kde se už barva viditelně odlupuje. Chemické odstraňování spočívá v tom, že na povrch naneseme (ve formě nátěru, nástřiku nebo gelu) směs průmyslových organických rozpouštědel, která barevný povrch naruší. Pak starý nátěr setřeme nebo seškrábneme stěrkou. Což vypadá snadno jen v reklamním spotu. Praxe je taková, že krycí barvy se dnes vyrábí tak, aby nejrůznějším nízce-koncentrovaným rozpouštědlům (třeba kyselým dešťům) odolaly. A odstraňování teplem? Zde se naším pracovním nástrojem stane horkovzdušná pistole nebo plynový/benzínový hořák. Je to efektní tam, kde řešíme nátěry na podkladu, který nemůže být teplem dále deformován. Zdroj: www.ceskestavby.cz (Radomír Dohnal) LPP

Zboží z platformy NÁKUPY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH DO ROKU 2025 CELOSVĚTOVĚ VÝRAZNĚ VZROSTOU Nová studie společnosti Accenture uvádí, že celosvětová oblast obchodování na sociálních sítích, která má v současné době hodnotu okolo 492 miliard dolarů, poroste do roku 2025 třikrát rychleji než tradiční e-commerce a může dosáhnout celkové hodnoty 1,2 bilionu dolarů. Předpokládá se, že růst potáhnou především uživatelé sociálních sítí z řad generace Z a mileniálů, kteří budou do roku 2025 stát až za 62 % celosvětové útraty na těchto platformách. Tzv. social commerce znamená, že celý proces nákupu probíhá na platformě sociálních sítí, od výběru produktu až po odbavení a zaslání zákazníkovi. Až 64 % dotázaných uživatelů sociálních sítí uvedlo, že v rámci některé z platforem během posledního roku uskutečnilo nákup, což podle odhadů společnosti Accenture představuje téměř 2 miliardy nakupujících na sociálních sítích po celém světě. „Pandemie ukázala, jak moc lidé využívají sociální platformy jako výchozí bod pro vše, co dělají online – zprávy, zábavu a komunikaci,“ říká Martin Šrůma, Strategy &

Consulting manažer společnosti Accenture a dodává: „Čas strávený na sociálních sítích neustále roste a odráží skutečnost, jak zásadní jsou tyto platformy v našem každodenním životě. Mění způsob, jakým lidé nakupují a prodávají, což poskytuje nové příležitosti pro uživatelskou zkušenost a nové zdroje příjmů jak pro samotné sociální sítě, tak i další firmy.“ Ačkoli jde o významnou příležitost především pro velké společnosti, těžit z ní mohou i jednotlivci a menší značky. Více než polovina (59 %) dotázaných uvedla, že spíše podpoří malé a střední podniky právě prostřednictvím nákupu na sociálních sítích, než by nakoupili přes jejich webové stránky. Polovina dotázaných uživatelů sociálních sítí se však obává nedostatečné ochrany spotřebitele – tedy že transakce nebudou dostatečně ochráněny, případně že nebudou moci zboží vrátit. Stejně jako v počátcích e-commerce je i v tomto případě největší překážkou širšího přijetí nedůvěra nakupujících. Zdroj + Foto: Aspen.pr (Accenture) MC

7


8

MAGAZÍN OKO | Příbramsko | březen 2022

horoskopy Beran 21. 3. – 20. 4.

Býk 21. 4. – 21. 5.

Blíženci 22. 5. – 21. 6.

Rak 22. 6. – 22. 7.

Lev 23. 7. – 22. 8.

Panna 23. 8. – 22. 9.

Někteří lidé na vás spoléhají víc, než je vám milé. Nezbude, než si s nimi promluvit a vytýčit si hranice. Opravdu jim nemůžete stát stále za zády. Hoďte je do vody, ať plavou. Ve vztahu budete muset začít vyvíjet více iniciativy. Největším nepřítelem lásky je totiž nuda a stereotyp. Naopak změna je život a beze změn se neposunete dál a to přece chcete. Podle hvězd by se vaše finanční situace měla brzy začít zlepšovat. Nezapomínejte ale na zadní kolečka, nezačněte bezhlavě utrácet, raději zapřemýšlejte, jak penízky zúročit.

Pro MAGAZÍN OKO připravila Leona

BŘEZEN 2022

Váhy 23. 9. – 23. 10.

Štír 24.10. – 22.11.

Střelec 23. 11. – 21. 12.

Dostanete zajímavé nabídky, které mohou dost výrazně změnit vaši finanční situaci. Vybírejte rozvážně a zvažte pečlivě všechna pro a proti. Není všechno zlato, co se třpytí. Tento měsíc přinese podle horoskopu zlepšení vaší fyzické i psychické kondice. Nebude to ale úplně bez práce. Více se hýbat, zdravěji se stravovat a více spát prostě budete muset. Vaše práce bude tento měsíc náročnější, než obvykle, ale výhody a zisky se brzy dostaví. Ovšem při vší té náročné práci nezapomínejte ani na vztahy, i o ně je třeba pečovat.

Vzdělání a svému rozvoji jste poslední léta podřídili takřka vše. Nyní nastává správná chvíle začít sklízet plody. Dokážete přesvědčit okolí, že na vaše místo není lepšího člověka.

Začínáte mít pocit, že váš vztah nemá dlouhou budoucnost. Některé rozpory nikdy nezmizí a problémy jen budou narůstat. Kozoroh zda má cenu 22. 12. – 20. 1. Popřemýšlejte, v něm setrvávat.

Pokud jste měli nějaké plány týkající se vaší kariéry a práce, raději je odložte na vhodnější chvíli. Brzy vás čeká spousta společenských setkání, tam je můžete začít realizovat.

Na začátku měsíce budete mít pocit, že nemůžete zvládnout všechny úkoly, které se na vás valí. Je pravda, že poprat se s nimi bude velmi náročné, ale vy to jako vždy dokážete.

Tento měsíc se vám podaří všechno, co si zamanete. Není čas na otálení. Hvězdy stojí při vás a pomohou vám, ovšem za předpokladu, že budete aktivní a také přiložíte ruce k dílu.

Vodnář 21. 1. – 20. 2.

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Ve společnosti budete zářit. Může za to vaše charisma a vnitřní krása. Přidáte-li i milý úsměv, budete naprosto neodolatelní. Jen si dobře vybírejte, koho budete chtít okouzlit.

Kuchyňská baterie Kuchyňská dřezová baterie je nezbytnou součástí každé kuchyně. Patří samozřejmě ke kuchyňskému dřezu, ovšem vybrat si takovou baterii není vůbec jednoduché. Dřezem začínáme, k němu se musí hodit, ostatně jako k celé kuchyňské lince a vybavení kuchyně. Důležité jsou však i mnohé praktické funkce, nejen pouštění studené a teplé vody a zajištění jejího odtoku. Potřeba kuchyňské dřezové baterie je spojena s nutností omývat nádobí a potraviny, pokud má však baterie i výsuvnou sprchu, můžeme například napustit velký hrnec, vědro na vytírání apod. Sprchováním namísto silného proudu navíc ušetříme vodu. Důležitý je dřez s dřezovou baterií i v případě, že vlastníme myčku, jelikož do myčky patří pouze nádobí, které je již omyté od největších nečistot. TYPY DŘEZOVÝCH BATERIÍ Baterie nástěnné jsou umístěny na zdi, tedy kotvené na zdi. A právě ve zdi jsou napojené na rozvody vody, kterou jsou ve stěně vedené. Dříve šlo o tradiční řešení, tyto baterie umožňují větší prostor mezi dřezem a baterií. Baterie stojánkové najdeme často v kuchyních navržených na zakázku, mezi kuchyňskými bateriemi jde dnes vlastně o tradiční řešení a vlastně je problém najít v nabídce dřez, který by nenabízel možnost uchycení stojánkové baterie. Baterie podomítkové nabízí luxusní a přitom minimalistický vzhled. Část baterie je totiž ukryta právě pod omítkou a vidět je pouze výtok vody a kohoutky nebo páka.

s okem v kuchyn i

Pro MAGAZÍN OKO z portálu plného receptů www.recepty.eu

KOBLIHY V CUKRU INGREDIENCE: 1/4 l mléka, 500 g hladké mouky, 40 g cukru moučka, 30 g droždí, 50 g máslo, 4 žloutky, 1 vanil. cukr, 1 lžíce citronové šťávy, 3 lžíce rumu, 1/2 lžičky soli, hladká mouka na vál, tuk na smažení, cukr na posypání POSTUP: Vlažné mléko nalijeme do mísy a přidáme lžíci cukru, lžíci mouky, rozdrobené droždí. Dáme na teplé místo a necháme vzejít kvásek. Poté do mísy ke kvásku přidáme rozpuštěné máslo, zbytek cukru, žloutky, vanilkový cukr, citrónovou šťávu, rum

a mouku se solí. Smícháme a vypracujeme hladké těsto. Mísu přikryjeme utěrkou a dáme na teplé místo nakynout alespoň na 1 h. Poté z těsta odebíráme lžící kousky, vyválíme, vykrojíme střed a smažíme na rozpáleném oleji. Koblihy odkládáme na talíř s ubrouskem, který vsákne přebytečný tuk, a obalíme ihned v cukru.

KAPUSTIČK. KOLÁČ INGREDIENCE: těsto: 300 g hladké mouky, 200 g másla, špetka soli, 1 vejce náplň: 100 g slaniny, 1 cibule, 3 stroužky česneku, 300 g kapustiček, 200 g květáku, 1 zakysaná smetana, 1 sladká smetana, 5 vajec, sýr čedar POSTUP: Mouku prosejeme se špetkou soli a přidáme povolené máslo. Přidáme vejce a vypracujeme hladké těsto bez hrudek, zabalíme do potravinářské fólie a uložíme na chvíli odležet do lednice. Poté vyválíme na vále s trochou mouky. Dáme do kulaté formy okraje seřízneme. Zatěžkáme talířem nebo luštěninami

položenými na pečícím papíře a krátce zapečeme v troubě, aby se nám těsto nepokroutilo. Na pánvi osmahneme na kousky nakrájenou slaninu a cibuli. Přidáme prolisovaný česnek a omyté kapustičky a kousky květáku. Tuto náplň dáme na těsto. Poté smícháme smetany s vejci a směsí zalijeme koláč. Nakonec ještě posypeme strouhaným čedarem a dáme do trouby péct na asi 45 minut při 190 °C.

JAKÉ TYPY BATERIÍ SE NÁM NABÍZÍ?

BATERII KOHOUTKOVOU ČI PÁKOVOU? Pokud máte v oblibě retro styl, určitě si raději vyberete tradiční kohoutkovou baterii. Baterie pákové jsou pak již naprostou klasikou, o něco novějším řešením jsou pak baterie pákové termostatické. S pákovými bateriemi se snáze manipuluje a snáze se jimi reguluje voda. POVRCH BATERIÍ, UMÍSTĚNÍ A VELIKOST Tradiční řešení představují baterie chromové a nerezové, pořídit si však lze i mosaz a bronz. Pro keramický dřez jsou pak ideální baterie keramické, ovšem baterie může být i granitová (ke granitovému dřezu) apod. Baterie jsou vyráběné v různých tvarech a barvách, snadno je proto sladíme s barevným laděním kuchyně, nejen materiálovým složením a tvarem dřezu.

PRAKTICKÉ FUNKCE DŘEZOVÝCH BATERIÍ Zajímavou funkcí jsou kuchyňské baterie s ohřevem. Ty se hodí pro občasně navštěvované rekreační objekty. Tyto baterie nahradí velký průtokový ohřívač vody, vodu přitom ohřejí během několika vteřin. Hodí se i pro domácnosti s příliš malým bojlerem. Zcela geniálním řešením jsou vytahovací dřezové baterie se sprchou, které již dnes představují vlastně standard. Usnadní mytí nádobí, oplachování zeleniny, umožní napuštění vody do hůře přístupných nádob a přitom při mytí šetří spoustu vody. Prodávané jsou též baterie filtrační (trojcestné), které vodu filtrují, aby ji bylo možné použít rovnou k pití bez další úpravy. Termostatické baterie umožní regulovat teplotu vody i její proud. Zamezí riziku opaření a ušetří spoustu teplé vody, která by jinak zbytečně protekla, než bychom dosáhli požadované teploty. Tyto baterie však vyžadují stabilní tlak vody. Zajímavým doplňkem kuchyňské baterie je takzvaný perlátor. Ten je však již dnes umístěn na většině nových baterií. Perlátor zajišťuje provzdušnění vody a snadnější regulaci jejího proudu. A díky tomu, že se proud vody smísí se vzduchem, potřebujeme vody méně. Prodávají se též baterie senzorové, které regulují průtok vody prostřednictvím senzoru. Standardně se také prodávají sety, tedy dřez s dřezovou baterií, kdy jsou oba výrobky materiálově i designově sladěné. Zdroj: www.ceskestavby.cz (Petr Pojar) MC


MAGAZÍN OKO | Příbramsko | březen 2022

9


10

MAGAZÍN OKO | Příbramsko | březen 2022

Každý rok odborníci předpovídají největší interiérové novinky a trendy, které budou zdobit naše domovy v nadcházejícím roce, ani letos tomu není jinak. V roce 2022 se trendy interiérového designu zaměří na rekultivaci prostor, především pak ložnice a kuchyně. Trendy budou opět přírodní prvky, více denního světla i snaha o udržitelný design. ODSTÍNY ZELENÉ Naše spojení s přírodou a světem kolem nás nebylo nikdy důležitější než teď. V posledním roce jsme byli často uvězněni ve svých bytech a domech a po dlouhé době jsme začali opět oceňovat sílu přírody, která nás povznáší a revitalizuje. Pinterest v roce 2021 zaznamenal nárůst vyhledávání inspirace zelenými interiéry o 80 procent, máme tak přirozeně touhu pustit do svých domovů zelené barvy inspirované přírodou. ORGANICKÉ TVARY Interiéry, které jsou inspirovány přírodou, dokonale podtrhne další trend pro letošní rok, kterým jsou organické tvary. V současnosti je vidíme v podobě zakřivených linií a oblých tvarů. Tyto měkké tvary dodávají našim interiérům plynulost, pohyb, a zároveň klid a rovnováhu. BAREVNÉ KUCHYNĚ Barvy se přenášejí do kuchyně, která se už nemusí omezovat na neutrální či osvědčené odstíny. Nebojte se do tohoto prostoru pustit radost a širší paletu barev s barevnými spotřebiči, malovanými

stěnami i doplňky. Pro sebevědomější vzhled mohou mít výraznou barvu i skříňky, které se střídají v odstínu a vytvářejí tak moderní a hravý prostor.

a měl by na nich být dostatek místa pro dobrou knihu a sklenici vody. Nabíječky, telefon a další elektroniku nechte v pracovně nebo jiné místnosti.

LOŽNICE OPĚT MÍSTEM ODPOČINKU „Náročné období spojené s celosvětovou pandemii proměnilo nejednu ložnici v domácí kancelář. Pro nadcházející rok je tak přáním vrátit ložnici klid, harmonii a udělat z ní opět místo pro příjemný odpočinek,“ říká Kamil Dunaj ze společnosti Getberg. Zaměřte se proto na náladové osvětlení, uklidňující, měkké barevné odstíny i textury na přehozech, závěsech, a především na ložním povlečení a dekorativních polštářích. Pokud je to možné, často otevírejte okna a pusťte do ložnice čerstvý vzduch, pořiďte si zatemňovací závěsy pro kvalitní a hluboký odpočinek. Noční stolky by pak měly diskrétně označovat vaši postel

SRDCEM CHALUPÁŘI, ANEB TRENDY COTTAGECORE Trend cottagecore je ztělesněním dobrého, zdravého života a čerpá inspiraci z venkova s rozlehlými loukami a divokými květinami. Využívá vzhled a kouzlo idylické venkovské chalupy prostřednictvím známých květinových potisků a vzorů, povrchů natřených křídou, organických textur a dřeva, vytváří tak zdravou a všímavou venkovskou atmosféru. ZAMĚŘENO NA OSVĚTLENÍ I světlo může být dekorativním prvkem. Funkční a módní svítidla umožňují nejen nasvítit prostory v našich domovech, ale zároveň mohou působit jako poutavé umělecké dílo. Trendy jsou tak výrazná svítidla, která odrážejí osobní styl. Vrací se také obliba starožitného stylu i křišťálových lustrů v moderních interiérech. UDRŽITELNÉ SMÝŠLENÍ V roce 2022 bude kladen větší důraz na udržitelné materiály, odpovědnou výrobu a opětovné použití a prodej nábytku a bytových doplňků. Udržitelnost a používání organických materiálů se v posledních letech staly nejen nutností, ale jsou zároveň trendy. Snaha o vědomější nákup je výraznější mezi mileniály a generací Z.

Zdroj + Foto: Aspen.pr (Amirro) MC

www.OKO24.cz

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM na facebooku! Naše adresa: www.facebook.com/magazinoko

Naše internetové stránky: www.magazinoko.cz www.OKO24.cz

REDAKCE: Obchodní ředitelka: Romana Šmídová +420 602 366 896 __romana.smidova@magazinoko.cz Inzertní poradce: Bohuslav Smítka (pro KV kraj) +420 371 120 490 _smitka@magazinoko.cz Redaktorka: Lenka Staňková +420 371 120 490 _stankova@magazinoko.cz Asistentka propagace: Romana Skopová +420 774 051 880 __skopova@magazinoko.cz Asistentka vydavatele: Magdalena Čábalová +420 608 107 890 _asistent@magazinoko.cz

Příští vydání – duben 2022: od 5. 4. 2022 Uzávěrka příjmu inzerce: 24. 3. 2022 MAGAZÍN OKO Příbramsko je distribuován v těchto místech: Bohutín, Brod, Dubenec, Dubno, Háje, Havírna, Hutě pod Třemšínem, Jerusalem, Kozičín, Lazec, Lhota u Příbramě, Obecnice, Orlov, Pňovice, Příbram VI – Březové Hory, Příbram V – Zdaboř, Starý Rožmitál, Strýčkovy, Tisová, Trhové Dušníky, Voltuš, Vysoká Pec, Zalány, Žežice a další… MAGAZÍN OKO Měsíčník pro Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Příbramsko. Vydání: III/2022 – březen 2022. Vydavatel: Ing. Petr Šmíd, IČO: 73406511, F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany. Korespondenční adresa: Petřínská 2, 326 00 Plzeň. Tel.: 371 120 490. E-mail: redakce@magazinoko.cz. URL: www.magazinoko.cz. Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Textová inzerce označena: (PI) Neoznačené foto v obsahu je ilustrační. Ev. č. MK ČR E 17909

Od 1. 9. 2020 nepřebíráme osobně inzerci, ani platby v HOTOVOSTI! Zadání a podmínky soukromé inzerce: www.magazinoko.cz „soukromá inzerce“ CENA: 120 Kč / kraj 200 Kč / 2 kraje 300 Kč / 3 kraje (za jedno vydání, délka max 160 znaků vč. mezer)

Řešení předchozí sudoku naleznete na www.oko24.cz.

JAKÉ INTERIÉROVÉ TRENDY DOMINUJÍ R. 2022?

ō Z vaší pozůstalosti koupím vše staré: plechové reklamní cedule, sklo, porcelán, veškeré staré hračky, figurální porcelán, vánoční ozdoby, betlém, obrazy, rámy, hodiny, hodinky na ruku, pohledy, rádia, mlýnek, hmoždíř, lampu na petrolej, drobný nábytek, chromový lustr, formy na pečení, kamenné hrnce, smaltované nádobí, vše ze staré domácnosti co bylo k dekoraci. Motorky, moped, pionýr – i díly na tyto moto! A různé jiné věci, které už nepotřebujete. Tel.: 737 903 420. ō KOUPÍM jakoukoliv tahací harmoniku: akordeon, chromatiku, heligonku – i v nálezovém stavu. Dále koupím mopeda na ryby. Tel.: 728 209 526. ō KOUPÍM starý nábytek, obrazy, sklo, porcelán, historické motocykly atd., sběratelské předměty aj. Vykoupím i celou pozůstalost. Nabízím solidní jednání. Tel.: 608 979 838. E-mail: antikvs@seznam.cz. ō NÁBYTEK našich babiček vyr. do r. 1975 VÝKUP (chromovaný, dýhovaný, selský), lustry, lampy a různé staré věci na dekoraci. Možnost vyklizení celé pozůstalosti. Zn. PŘIJEDU. Tel.: 603 512 322, pavel.rejsek@seznam.cz. ō KOUPÍM různé předměty ze starého koloniálu, restaurace, obchodu, ordinace, kanceláře – nábytek, osvětlení, reklamní materiál – cedule, nádoby, plechovky, plakáty, flašky, a jiné. Vše staré, spojené se Starým Plzencem: pohlednice, foto, plakáty, obraz a jiné. Tel.: 603 512 322, pavel.rejsek@seznam.cz. ō KOUPÍM ze staré ordinace železnou prosklenou vitrínu. Dále litinovou výlevku, starý truhlářský ponk s dřevěnými závity, řeznický špalek, různé litinové nohy, dílenské lampy, plechové skříňky se šuplíky. Zn.: PŘIJEDU, tel.: 603 512 322, pavel.rejsek@seznam.cz. ō VAŠI NEMOVITOST – pozůstalost připravíme k předání a prodeji. Vyklízení, likvidace odpadu, vymalování, úklid okolních prostor – zahrady. Prohlídka a nacenění služby ZDARMA. E-mail: papo9@seznam.cz, tel.: 603 512 322.

NESOUTĚŽNÍ SUDOKU

Trendy roku 2022

Soukromá inzerce

1

7 2 5

1

9 3 4

6

6 4

5 5

3

8 2

8

3 4 6

2 7

9 4

9


MAGAZÍN OKO | Příbramsko | březen 2022

11

AERIFIKACE versus VERTIKUTA T CE Aerifikace není totéž co vertikutace… Rozdíl mezi nimi je zásadní. Vertikutace je prořezání trávníku noži v na sebe kolmých směrech, při aerifikaci jsou do trávníku zapichovány nejlépe duté hroty, které zároveň vytáhnou část zeminy, čímž dojde k provzdušnění. V praxi by se měl trávník nejprve posekat a zbavit posekaného porostu, pak by měla proběh-

nout vertikutace, shrabání stařiny, poté aerifikace a shrabání špuntů, zapravení písku do trávníku, dosev (pokud je to třeba) a aplikace půdních vylepšovačů, pohnojení postupně rozpustným organickým hnojivem a zálivka. U hodně zanedbaných trávníků je vhodné provést výše popsaný postup dvakrát v roce, v září a na jaře. Jediné trávníky, které aerifikaci vůbec nevyžadují, jsou ty, které

Velké změny

ZMĚNY V OBLASTI ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ U pojištění dochází ke zvýšení minimálního vyměřovací základu. U zdravotního ke změně ve výpočtu penále. Mění se délka otcovské dovolené – její délka se zdvojnásobuje. ZMĚNY V OŠETŘOVNÉM Mimo standardní nemocenské dávky se zavádí tzv. krizové ošetřovné a příspěvek v době karantény a izolace. Další změnou je rozšíření okruhu osob oprávněných čerpat ošetřovné i na osoby mimo společnou domácnost. ZMĚNY V DANÍCH Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Pro rok 2022 se zvyšuje základní sleva na dani, z 27 840 Kč na 30 840 Kč. Projeví se také úprava daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. V letošním roce je rovněž zavedena nová sleva na dani, a to pro věřitele za zastavenou exekuci. CESTOVNÍ NÁHRADY A STRAVNÉ Jako každoročně se mění sazby cestovních náhrad. Ty by letos měly kompenzovat především zvýšení cen po-

Loňský rok a V porovnání s rokem 2020 byl loňský rok cestovatelsky bohatý. Některé části světa sice ještě zůstaly turistům uzavřené, ale nejoblíbenější lokality českých turistů se zase vrátily do hry. Kam Češi loni cestovali nejčastěji, na jak dlouho a jaké pobyty si vybírají? „Loňský rok ukázal, že jsme se do velké míry s covidem naučili žít i cestovat. Do velké míry na to měl vliv vývoj vakcíny a následné zavedení takzvaných covidových pasů. Přestože onemocnění ještě na ústupu není a ve vlnách stále přichází, svět se naučil na aktuální vývoj rychleji reagovat, a tak se jen někdy zpřísní pravidla pro vstup do některé země, ale hranice už se znovu téměř nezavírají. Vývoj je v tuto chvíli optimistický, proto je možné, že se letos přiblížíme době před pandemií,“ říká mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

ložené na zemině přitom rychle vyčerpají živiny a bez hnojení je nelze udržet v dobrém stavu, proto nemá prakticky žádný smysl argument o živinách v půdě. Ty rychle zmizí. Zdroj: www.ceskestavby.cz (Petr Pojar) LPP

Energetická chudoba

JAKÉ ZMĚNY PŘINESL PRO ZAMĚSTNAVATELE ROK 2022? S novým rokem přišly některé změny v oblasti pracovního práva. Novinky se týkají sociálního a zdravotního pojištění, ošetřovného nebo otcovské dovolené. Během roku se očekávají diskuse a případné změny v oblasti legislativního řešení home office.

byly založeny na písku. Ovšem vertikutaci se nevyhneme ani u nich. Mnohým to může znít zvláštně, ale mnozí odborníci tvrdí, že teprve travní plochy založené na písku jsou založeny správně. Jde totiž o to, že horní vrstva půdy (jíl, ornice) se pohybem po trávníku ušlape, což vede ke zhoršení stavu trávníku. Oč častější je pak pohyb po travní ploše, o to častěji trávník vyžaduje aerifikaci. Trávníky za-

NA PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ MŮŽE NOVĚ DOSÁHNOUT AŽ DVOJNÁSOBEK DOMÁCNOSTÍ honných hmot a dalších nákladů. Zejména u tuzemských cest tak došlo k razantnímu navýšení. Mimo pracovní cesty ovlivní výše stravného v roce 2022 i stravování zaměstnanců na pracovištích. CO BY SE MĚLO VYŘEŠIT LETOS Očekává se pokrok zejména v jednáních o legislativních úpravách týkajících se práce z domova, dojít by mělo i na legislativní úpravu pracovněprávních elektronických jednání. Bude třeba také dořešit pojetí evropské směrnice, která zakotvuje právní ochranu oznamovatelů protiprávního jednání, tedy tzv. whistleblowing. Zdroj: firma. profesia.cz MC

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) představil opatření na pomoc domácnostem s energetickou chudobou. Obě komory Parlamentu ČR jednoznačně podpořily navýšení příspěvku na bydlení. Dnes ho pobírá zhruba 150 tisíc domácností, dalších 200 tisíc má dle některých výzkumů na příspěvek nárok, ale z různých důvodů nečerpá. Ministerstvo nově připravilo online kalkulačku, aby si lidé mohli spočítat, zda na příspěvek dosáhnou a případně v jaké výši. Současně s tím je připravená i komunikační kampaň, která má motivovat lidi, aby se nebáli požádat o pomoc. Energetická chudoba a pomoc českým domácnostem s vysokými náklady za elektřinu a plyn jsou prioritami nové vlády i ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Společným úspěchem je fakt, že více než 90 % zákazníků odešlo z režimu dodavatele poslední instance na standard-

ní produkt nebo jsou v procesu této změny. „Vyzýváme všechny, kdo to ještě neudělali, aby neváhali a našli si nového dodavatele energií co nejdříve. Zároveň je třeba neodkládat platby za energie, byť mohou být skokově vyšší, ale není cesta neplatit a čekat, že se to vyřeší samo. V tom případě by mohl hrozit pád do dluhové pasti nebo dokonce exekuce,“ upozornil na tiskové konferenci Marian Jurečka. Zdroj: www.mpsv.cz LPP

JAK ČEŠI CESTOVALI V ROCE 2021 Jednoznačně nejoblíbenější destinací roku 2021 bylo Řecko, které tvořilo 24 procent ze všech objednávek agentury Invia. Následoval Egypt s 21 procenty, který je tedy zároveň mimoevropskou jedničkou. Třetí je Bulharsko (10 procent), po něm Chorvatsko (8 procent). O pátou příčku se dělí Česká republika a Turecko (7 procent). 4 procenta čes-

kých cestovatelů vyrazila na Kanárské ostrovy, 3 procenta shodně do Itálie i Španělska, top 10 uzavírají Spojené arabské emiráty (2 procenta). Průměrnou částkou, kterou Češi loni za svůj zájezd utratili, je 15 500 Kč. Ze zmíněné desítky jsou nejdražší Emiráty, kde dovolená v průměru stála 26 000 Kč. Nejoblíbenější Řecko hlásí průměrnou cenu 17 600 Kč, Egypt je jen lehce pod průměrem 15 300 Kč. Nejlacinější je samozřejmě pobyt v Česku, který Čechy stál v průměru 4 300 Kč. „Už tradičně byl i loni největší zájem o pobyty v hotelech s all inclusive službami. Vybralo si jej 64 procent našich klientů. Následují zájezdy s polopenzí, které si koupilo 18 procent, jen se snídaní si vystačilo 7 procent turistů,“ doplňuje Řezníčková. Zdroj: www.invia.cz MC


12

MAGAZÍN OKO | Příbramsko | březen 2022