Page 1

pro

PLZEŇSKÝ KRAJ

Vánoční Velká čtenářská SOUTĚŽ! o LCD TV Čtenářská soutěž str. 2

MAGAZÍN OKO XII/2011 - Plzeňský kraj Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 | E-mail: info@magazinoko.cz | www.magazinoko.cz

JSTE ŠŤASTNÁ? Zda jsou české ženy spokojené a šťastné, se dočtete na straně 4

Advokátní poradna

Strana 6

Na dotazy odpovídá: JUDr. Jiří Vlasák z AK Plzeň, nám. Republiky 3

Na první pokus

Jako každý měsíc, tak i v  listopadu, přinesl MAGAZÍN OKO svým čtenářům Velkou čtenářskou soutěž o hodnotnou cenu, tentokrát v  podobě velmi atraktivního mobilního telefonu LG GM360. I tentokrát se soutěže zú Foto: Výherce pan Tomáš Hurt (pokračování na str.2)

www.magazinoko.cz, www.facebook.com/magazinoko

team MAGAZÍNU OKO Vám přeje veselé Vánoce


2

MAGAZÍN OKO XII/2011 - Plzeňský kraj

Slovo vydavatele

Vážení čtenáři, máte před sebou letošní poslední, prosincové, vydání našeho magazínu. Tak jak jste zvyklí, připravili jsme pro vás tradniční poradny - právní, psychologickou, nutriční, zahrádkářskou a samozřejmě, jak můžete níže vidět, neschází ani tradiční soutěž. Protože se blíží Vánoce, chtěli jsme pro výherce připravit něco výjimečného a  tak si výherce od nás odnese LCD televizi, která mj. umí i nahrávat pořady na USB disky. Všechny Vás do  soutěže zvu, výhra

za to opravdu stojí. Věřím, že se Vám prosincové číslo bude dobře číst. Všem z  tohoto místa za  celou naši redakci přeji krásné prožití vánočních svátků a  mnoho štěstí, zdraví a  úspěchů v roce 2012. Chci poděkovat našim letošnim inzerentům, jejichž zásluhou OKO pro Vás, čtenáře, může být zdarma a věřím, že nám zůstanou věrní i v následujícím roce. Naše další vydání pak očekávejte po měsíční přestávce na začátku února. Ing. Petr Šmíd, smid@magazinoko.cz

www.magazinoko.cz

Tel.: 377 918 740 TRACE U NÁS MA ELIKOSTÍ VŠECH V Nabízíme nejen matrace všech standardních velikostí, ale i matrace

Vá no čn í vel ká hra o LCD tel evi zi!

přímo na míru dle požadavku klienta.

Připravili jsme pro Vás soutěžní hru

LCD televizi 16" Sencor SLT 1634DVBT Stačí odpovědět na DVĚ ANKETNÍ OTÁZKY: A) Město a ulice, kde jste nalezli MAGAZÍN OKO? B) Co byste si přáli jako vánoční dárek?Od

Opověď zasílejte ve tvaru: OKO.Příjmení.věk.Město.ulice.telefonní číslo.ANKETNÍ ODPOVEĎ B)

Příklad odpovědi: OKO.Novak.45.Karlovy Vary.Jižní.777111111.anketní odpověď B)

První část odpovědi je obsah anketní otázky (A), za poslední tečkou pak napište anketní odpověď (B)

Odpověď zašlete jedním z níže uvedených způsobů:

a) Jako SMS na tel. číslo 774 051 890 (klasické číslo - cena SMS dle vašeho tarifu). b) Prostřednictvím webového formuláře na www.hra.magazinoko.cz. c) Prostřednictvím korespondenčního lístku zaslaného na adresu: MAGAZÍN OKO, Petřínská 2, 326 00 Plzeň. Uzavření příjmu soutěžních odpovědí: 21.12.2011. Výherce bude vylosován z úplných odpovědí. Z každého telefonního čísla, resp. každá osoba může soutěžit jen jednou. Účastí ve hře přijímá soutěžící podmínky soutěže. Podrobné podmínky soutěže naleznete na www.hra.magazinoko.cz.

Na první pokus - předání výhry

Pokračování ze strany 1

rád, že se mi Váš magazín dostal do ruky a  budu rád, když si ho budu moct v  budoucnu zase přečíst. R: Četl jste vše, nebo jen soutěž? V: Četl jsem i  některé věci v obsahu a otec si pročetl magazín celý. R: Zaujal Vás nějaký článek? V: Já jsem si všiml nějakých zpráv z  Plzeňského kraje a  otce zaujal recept v  rubrice Recepty pro každého, on Foto z předání výhry, vpravo výherce Tomáš Hurt, vlevo vydavatel rád vaří, tak se jím nechal inMAGAZÍNU OKO Petr Šmíd spirovat. R: Zaujala Vás nějaká inzertní nabídka? častnilo velké množství čtenářů. Štěstí se V:My jsme si pro zajímavost inzerci prošli, usmálo na nováčka mezi našimi čtenáři, kteale v současné době nic konkrétního neshárý se setkal s OKEM poprvé a hned vyhrál. níme. Je jím velmi mladý muž, teprve devatenáctiR: Četl OKO ještě někdo z Vašich blízkých? letý Tomáš Hurt, který se do soutěže zapojil V: Čte ho celá rodina. společně se svým otcem. Oba muže jsme teR: Zúčastnil jste se již nějaké soutěže? dy pozvali k převzetí výhry do naší redakce, V: Čas od  času soutěžím prostřednictvím kde jsme jim výhru předali a položili naše traSMS nebo e-mailu. Jednou už jsem cenu vydiční otázky. Zde jsou odpovědi: hrál, ale už je to dlouho. Redaktor (R): Jak jste se dostal k MAGAZÍR: Jak naložíte s výhrou? NU OKO? V: Telefon si určitě nechám. Sice už jeden Výherce (V): U  nás v  domě ve  Vejprnicích, mám, má ale už poškozený displej. Takže už svým vzhledem mě zaujal. Tak jsem si ho výhra mobilu se mi opravdu hodí. vzal domů k přečtení. R: Ještě jednou blahopřeji výherci a  děkuji R: Už jste někdy četl dřívější vydání? za rozhovor. (PK) V: MAGAZÍN OKO jsem četl poprvé. Jsem

do vy sle 011 e 2 t ij r. už ce Vy kon


www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO XII/2011 - Plzeňský kraj

Zprávy z Plzeňského kraje  Nový jízdní řád 2012 v Plzeňském kraji. V neděli 11. prosince začne platit nový jízdní řád. K nejvýznamnějším změnám v regionální dopravě v Plzeňském kraji patří: nový spěšný vlak z Plzně hl.n. ve  14:58 hodin do  Horaďovic předměstí, přibude jeden pár osobních vlaků z  Plzně hl.n. v  15:15 hodin do  Stříbra a  zpět, 5 vlaků „Plzeňské linky“ bude prodlouženo o  úsek Nezvěstice – Blovice, začne jezdit nový spoj ze Železné Rudy-Alžbětína v 18:21 do Klatov s přestupovou návazností dále

 Silničáři v Plzeňském kraji jsou dobře připraveni na zimu. Na zimní údržbu v Plzeňském kraji je nasazeno 375 zaměstnanců. Připravena je

 Viktoria Plzeň otevřela obchod pro fanoušky.

Foto: zleva: František Rajtoral, Jiří Struček, Pavel Horváth

V úterý 15. listopadu 2011 se za přítomnosti náměstka hejtmana Jiřího

 Nejlepší kroniky Plzeňského kraje 2011 Slavnostní vyhlášení soutěže o nej-

lepší kroniku Plzeňského kraje se uskutečnilo 1.12.2011 v plzeňské Měšťanské besedě za účasti hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance, radních a představitelů Plzeňského kraje. Oceněni byli starostové a  kronikáři 47 soutěžících obcí. Zde jsou výsledky - Kategorie obce do  500 obyvatel: 1. obec Koryta, 2. obec Štichov, 3. obec Záchlumí. Kategorie obce nad 500 obyvatel: 1. obec

do Plzně hl.n. Z důvodu zrušení železniční stanice Zbiroh budou nově vlaky začínat a končit ve stanici Kařízek. Část spojů v  kraji zajišťují modernizované jednotky Regionova. Celkem je jich v Plzeňském kraji k dispozici 11.

3

Institut oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze otevírá v únoru 2012 další ročník čtyřsemestrálního kurzu pro přípravu znalců a odhadců ve specializacích:

a) oceňování cenných papírů a ostatního finančního majetku.

i technika - 87 sypačů s  chemickým materiálem, 53 sypačů inertního materiálu, 14 sněhových fréz, 24 šípových pluhů, 30 nakladačů a další technika. Skladové prostory jsou doplněny posypovými materiály. Celkem je naskladněno 26  000 tun posypové soli a  30  000 tun inertního (zdrsňujícího) posypového materiálu. V  Plzeňském kraji je celkem 5.020 km udržovaných silnic první až třetí třídy. Nejsou zde žádné úseky silnic označené značkou, která ukládá povinné zimní pneumatiky.

Stručka uskutečnilo slavnostní otevření nového obchodu pro fanoušky FC Viktoria Plzeň. „Tuto aktivitu vítám, protože konečně fanoušci získávají v tomto fanshopu důstojné prostředí pro nákup suvenýrů a značkového zboží a určitě je to vhodné místo i pro nákup vánočních dárků pro všechny věkové kategorie, zvláště pro mládež. Nenajde se zde čistě zboží jen pro fanoušky, ale i pro volný čas a  aktivní sport.“ uvedl Jiří Struček. Slavnostního přestřižení pásky se chopili Pavel Horváth spolu s Františkem Rajtoralem. Strašice, 2. obec Přimda, 3. obec Žihle. Kromě peněžité odměny získaly obce i digitální kroniky od sponzora soutěže. Zdroj + foto: Plzeňský kraj

LPP

Foto: zleva: starosta obce Strašice Jiří Hahner a kronikář Petr Prokůpek

Podrobné informace a přihlášky je možné stáhnout z internetu nebo telefonicky požádat o jejich zaslání. Informace a přihlášky:

internet: iom.vse.cz (bez www), e-mail: iom@vse.cz

tel.: 224 106 113, (cca 7 až 14 hod.), příp. 224 095 124


4

MAGAZÍN OKO XII/2011 - Plzeňský kraj

Zimní výbava

Zimní pneumatiky versus značka „zimní výbava“

N

ovelizace zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, účinná od  1.8.2011 stanovuje povinnost mít zimní pneumatiky na  celém území České republiky v  případech, kdy se na  vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo vzhledem k povětrnostním podmínkám lze takové jevy předpokládat. Povinnost je stanovena zákonem od 1. listopadu do 31. března. Platnost dopravního značení Zimní výbava však zůstává v platnosti. Obcím tak zůstává možnost regulovat dopravu na svém území. Tam, kde se dopravní značka objeví, zůstává nadále povinnost užití zimních pneumatik za každého počasí, tedy i v případě příznivých klimatických podmínek. Co je to dopravní značka „Zimní výbava“? Dopravní značky „Zimní výbava“ a „Zimní výbava - konec“ jsou nové dopravní značky, které platí od 1. 7. 2008. Označují úseky pozemní komunikace, na kterých je povinnost mít vozidlo kategorie M a N vybaveno pro provoz za  zimních povětrnostních podmínek z  hlediska použitých pneumatik. Co přikazuje tato nová značka? Dopravní značka „Zimní výbava“ přikazuje řidiči motorového vozidla pokračovat v  jízdě jen za  použití zimních pneumatik. A to na všech kolech. Kdy platí tato značka? Tato dopravní značka platí od  1. listopadu do 

31. března. Pod značkou může být případně umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti. Co musí splňovat zimní pneumatika? Hloubka vzorku hlavních dezénových drážek nebo zářezů pneumatiky musí být nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg), nebo nejméně 6 mm na všech hnacích kolech (u  vozidel nad 3  500 kg). Proč právě 4 mm, případně 6 mm? Podle průzkumů a  také na  základě zkušeností bylo zjištěno, že zimní pneumatika s hloubkou dezénu nižší než 4 mm (u vozidel do  3  500 kg) již ztrácí své vlastnosti na sněhové pokrývce, ztrácí tzv. samočistící efekt. (PK)

www.magazinoko.cz

Jsou české ženy šťastné? V čem spočívá spokojenost a pocit štěstí českých žen? Touto otázkou se zabýval výzkum, který provedla pro společnost Ženy s.r.o. agentura GfK Czech.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Odlišné vnímání pocitů spokojenosti a štěstí se projevuje u  různých kategorií, do kterých byly ženy v rámci výzkumu zařazeny. Byly sledovány ženy kategorií singles - bezdětné a svobodné bez ohledu na  to, zda mají partnera, ženy s dětmi a ženy již bezdětné (free again).

Výzkumu se zúčastnilo 54 žen po dobu jednoho měsíce. Všechny sledované kategorie považují za  předpoklad štěstí zdraví - fyzické i duševní. Dále si uvědomují, že značnou měrou ovlivňují své štěstí. SINGLES - sebevědomé mladé ženy považují za  zdroj štěstí a  spokojenosti momenty úspěchu posunující život kupředu, stavy zamilovanosti a chvíle relaxace. Čelí však jevu zvanému overchoice / definice A. Tofflera: v  důsledku růstu alternativních voleb je člověk ochromen ve  schopnosti rozhodovat se, a  to ve  všech oblastech života. PhDr.  Martina Trojanová vidí problém této skupiny právě v širokém výběru možností. „Neustálá potřeba vybírat a o něčem rozhodovat vede k přílišnému zapojování rozumu, je však třeba vybírat také srdcem,“ říká. ŽENY S  DĚTMI k  faktorům štěstí přidávají svatbu, těšení se na děti a jejich narození. „Cítí-li se plně vytížená žena spokojená a  šťastná, když zvládá své povinnosti, je to pochopitelné, zvládání

čehokoli motivuje všechny kategorie žen. Co je alarmující – je jejich pocit provinění, když se to nedaří nebo když si místo povinností neplánovaně zalenoší,“ konstatuje PhDr. Trojanová, jejíž psychologickou pomoc často vyhledávají ženy, pro něž je množství povinností a  následný pocit provinění nezvladatelný. ŽENY FREE AGAIN - svobodné a  vyrovnané, děti jim vylétly z hnízda. Chtějí prožít vše, co bylo faktorem štěstí v  předchozí etapě jejich života, ještě jednou s  dětmi a  vnoučaty. „Jinými slovy: ať jsou podmínky jakékoli, vždy je pro ženu (a  nejen pro ni) důležité najít vnitřní rovnováhu, ztotožnit se s  rozhodnutími, která činí, i  s  povinnostmi, které si na  sebe nedobrovolně i  dobrovolně bere, a v tom všem si najít čas pro sebe. To, co přesahuje hranici únosnosti a  vede k  pocitu nespokojenosti, je třeba přehodnotit ještě dříve, než dojde k  syndromu vyhoření nebo zdravotním komplikacím,“ vysvětluje Trojanová. LPP

Dopravně bezpečná Plzeň V Plzeň patří k městům s nejnižší nehodovostí

PŘEJEME VŠEM NAŠIM PARTNERŮM A ZÁKAZNÍKŮM VESELÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2012

Plzni klesá v posledních letech počet dopravních nehod. V roce 2010 nahlásili řidiči policii zhruba o  19 procent nehod méně než v roce 2009. Plzeň je na základě počtu usmrcených a těžce zraněných nejlepší ze třinácti hodnocených krajských měst. Index vychází ze statistik dopravních nehod Policie České republiky. „Hodnoty celkového počtu hlášených nehod a  jejich následků, sledujeme zvlášť smrtelná a ostatní zranění, klesají,“ sděluje nám.prim. Miloslav Šimák. Celkový počet nehod v roce 2009 byl 756, v  minulém roce nahlásili řidiči 616 nehod. Smrtelně bylo zraněno pět osob. Číslo

je nejnižší za deset let. Toto je důsledkem nejen stále se zdokonalující technické vybavenosti automobilů, ale především úprava rekonstrukcí komunikací. Z  pohledu řidičů to má, bohužel, dopad na průjezdnost městem zejména v určitých časech pracovního dne. Můžeme říci, že řidiči tak mají snížený svůj uživatelský komfort. Z rozpočtu města, který je 5,6 miliardy korun, činí výdaje na dopravu 1,5 miliardy korun. Nejvyšší měrou se na nich podílejí Plzeňské městské dopravní podniky a.s., a  to ve  výši téměř 736 milionů korun. Letos je největší investicí rekonstrukce tram. trati na Karlovarské třídě. Zdroj: TZ MMP

Nehoda může skončit exekucí J ezdíte bez povinného ručení a způsobíte nehodu? Z a p l a t ít e

ze svého. Na rozdíl od  případů, kdy je pojištění řádně uzavřeno a škody hradí příslušná pojišťovna, nese finální zodpovědnost za náhradu nepojištěné škody viník nehody. Pokud nemá motorista uzavřené povinné ručení, uhradí nakonec veškeré škody ten, kdo toto pojištění zanedbal. „Jsou známy případy, kdy řidič půjčil své auto kamarádo-

vi, který s ním boural. Následná škoda na zdraví i na majetku byla tak vysoká, že se viník musel s  finančním břemenem vypořádávat celý život, šlo totiž o milionové částky. Někteří lidé dokonce přišli o majetek, protože na něj byla uvalena exekuce,“ upozorňuje Mgr. Petr Husák, ředitel strategie finančně poradenské společnosti DataLife. Sjednat povinné ručení ukládá motoristům zákon a  je povinné pro všechny typy automobilů, přesto je nemá zhruba každé 9. vozidlo registrované v  ČR. Zdroj: ASPEN.PR

LPP


www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO XII/2011 - Plzeňský kraj

Jak správně vybrat lyže

Lyžařská sezona klepe na dveře a pro ty, kdo se chystají pořídit si kvalitní lyže, máme rady od odborníků

ze spec ializované prodejny ZPM Sport Park Hostivař: lyže kupujte až v případě, že se sportu hodláte oddávat intenzivněji, v opačném případě je lepší lyže si zapůjčit. Měli byste vědět, co od lyží očekáváte a znát svou lyžařskou úroveň. Začátečníci ocení měkké, kratší lyže, které jsou snadno ovladatelné. Tyto rekreační lyže jsou vhodné pro výuku základů techniky a umožňují pomalejší jízdu s  kratšími obloučky. Naopak sportovní lyžaři si vybírají vyšší stupně tvrdosti a  delší lyže, které se ovládají hůře, ale umožňují rychlou jízdu. Určitým vodítkem může být délka lyže ke  kořeni nosu stojícího člověka. Při výběru délky je také dobré zohlednit tvrdost lyže. Tvrd-

ší lyži můžete vzít v kratší délce, naopak měkčí raději v  délce větší. Mezi nejrozšířenější kategorii lyží patří ALLMOUNTAIN, popř. ALLROUND, které jsou určeny pro rozsáhlou skupinu lyžařů od mírně pokročilých po pokročilé, které je možné použít na různě upravené terény i délku oblouků. Jedná se o  stabilní lyže, kterým můžete důvěřovat a  pilovat na  nich svou techniku, Právě u nich se můžete řídit orientační délkou k nosu lyžaře. Kromě rekreačního lyžování však existují také specializovanější disciplíny, které vyžadují i  odlišné lyže. Například kategorie RACE zahrnuje sla-

5

A KRBOVÉ DŘEVO OPROTI PLYNU UŠETŘÍTE AŽ 50% TOPNÁ SEZÓNA ZA 15 - 16000,-Kč

OTEVŘENÁ PRODEJNA Prodejna Plzeň – Křimice BIOMAC Ing. Černý s.r.o. areál bývalého státního statku

322 00 Plzeň – Křimice mob.: 607 136 284 e-mail: prodejna.plzen@ekopaliva.com

Ilustrační foto

lomky, které mají malý rádius pro snadné ovládání a rychlé zahájení oblouku, dále obřačky, lyže pro zkušené lyžaře, co mají rádi rychlou jízdu po hranách a nakonec racecarvery, které jsou určeny pro velmi sportovního lyžaře na úrovni závodního lyžování. Pro dobrodruhy a milovníky volného, neupraveného terénu jsou určeny lyže kategorie FREERIDE. Zde přichází ke slovu šířka lyže (široký střed a široká plocha LPP skluznice). Zdroj:ASPEN.PR

GARÁŽOVÁ VRATA Pohony vjezdových bran

Vrata OLYMPS DOOR® otevírají garáže již od roku 1991 pro více jak 100.000 spokojených zákazníků. Sekční vrata již od 9 500,-Kč bez DPH!

ZASTOUPENÍ - Trnová u Plzně 267 • www.elemonta.cz • zákaznicka linka: +420 774 811 881 • elemonta@elemonta.cz


6

www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO X/2011 - Karlovarský kraj

Přerostlé dluhy Pneumatika budoucnosti

Pane doktore, od nějaké firmy, kte-

rou neznám, mi přišla výzva, abych zaplatila nějaký dluh. Nikomu nic nedlužím, jen jsem si vzpomněla, že jsem asi před šesti lety vypověděla pojistnou smlouvu, oni po mně chtěli něco doplatit, asi 80 Kč. Já jsem to ale odmítla a od té doby se nic nedělo, až teď mě kontaktovala úplně jiná firma. Je možné, že se jedná o tuto věc a jak bych měla postupovat, abych s tím neměla ještě problémy? Milada T., Kralovice

MAGAZÍN OKO PŘIJME pro rozšíření své působnosti

Inzertního telefonického poradce

V případě zájmu pište na info@magazinoko.cz. První kontakt pouze emailem! ( Pro velkou časovou náročnost zasíláme odpovědi jen těm zájemcům, které zveme na pohor.)

Jak ukazuje americký výzkum, spotřeba na nedohuštěné pneumatice stoupá přibližně o 3 %, v přepočtu na českou měnu se tak zvyšují náklady na provoz automobilu o  jednu korunu na  litr paliva. S  podhuštěnými pneumatikami nicméně stále jezdí přibližně 30 % řidičů. Kdy uvede společnost Goodyear samodofukovací pneumatiku na  trh, není v  tuto chvíli jasné. Nicméně výrobce dostal ve Spojených státech i Evropské unii grant na  vývoj nového technologického řešení, což by mohlo celou záležitost uspíšit

Nejste první, kdo se na mě obrací s obdobným dotazem. Pokud Vám má někdo zaplatit nějaké peníze, má za Vámi pohledávku. Stáváte se dlužníkem se závazkem a  druhá strana se stává věřitelem s  pohledávkou. Pokud peníze v  dohodnutém nebo určeném termínu nezaplatíte a  věřitel chce mít zákonnou možnost peníze získat, musí podat žalobu k soudu, který Vám (pokud věřitel svůj nárok prokáže) uloží povinnost peníze zaplatit. Pokud to ani poté neučiníte, může věřitel předat věc exekutorovi. Na dotaz ohledně uplatnění pohledávky jsem již odpovídal. Ve  Vašem případě, jakož i  v  případech obdobných doporučuji ujasnit, si o  jaký

závazek se jedná a kdy vznikl. To je důležité pro případné uplatnění námitky promlčení nároku věřitele, neboť majetková práva se promlčují zpravidla po  uplynutí třech let podle občanského zákoníku. To neznamená, že právo zaniká, ale nemůže být v zákonné době uplatněno u soudu, pokud se dlužník promlčení dovolá. Jinak řečeno pohledávka nezaniká, ale pokud peníze nezaplatíte a  věřitel podá žalobu a Vy u soudu vznesete důvodnou námitku promlčení, soud žalobu zamítne. Záleží tedy jen na Vás, jak se zachováte, můžete peníze zaplatit, pokud je uznáte jako dluh nebo sdělíte věřiteli, že dluh neuznáváte a  případně uplatníte námitku promlčení. Věřitel pak u důvodné námitky promlčení nejspíš žalobu nepodá, protože když neuspěje, platí náklady řízení.

Poradna zdravé výživy Paní doktorko, co je glykemický index? Lucie S. K.Vary Glykemický index potraviny nebo pokrmu nám říká, jak rychle po požití dotyčné jídlo zvyšuje hladinu krevního cukru. Vysoký glykemický index (GI) mají potraviny, které hladinu krevního cukru rychle zvyšují. Jsou to převážně jednoduché cukry nebo škroby, které jsou pro tělo snadno stravitelné. Nárazové zvýšení hladiny cukru v krvi vede k  vyplavení hormonu inzulínu, který musí

cukr někam uklidit. Inzulín vyvolá rychlý pokles hladiny, někdy až pod běžnou normální úroveň a vzniká tzv. hypoglykemie. Na sníženou hladinu cukru reaguje mozek vyvoláním opětovného pocitu hladu, a  to přitom v situaci, kdy tělo ještě žádnou další energii nepotřebuje. Takový stav následného hladu spojený s častým kolísáním hladiny krevního cukru má za následek plíživý růst hmotnosti. Dlouhodobý nadbytečný příjem jednoduchých cukrů posléze vede ke stavu zvanému

n. p spe :A o to

Ilustrační foto

Správně nafouknuté pneumatiky se řidičům vyplácí z mnoha důvodů. Přispívají k  nižším emisím výfukových plynů, delší životnosti pneumatiky, zvýšené bezpečnosti při řízení, zlepšení jízdních vlastností i  úspoře financí na  provoz vozidla.

r

„Tato nová technologie zcela změní péči o kola. Pneumatika, která umí udržovat svůj ideální tlak, je přesně to, co motoristé potřebují k pohodlné a bezpečné jízdě.“

Advokátní PORADNA

Promlčení dluhu

N

a vývoji nové samodofukovací pneumatiky momentálně pracuje společnost Goodyear. Díky převratné novince, která využívá technologii Air Maintenance Control, odpadnou mnohým řidičům starosti se správným tlakem pneumatik. „Udržování a kontrola optimálního tlaku v pneumatikách totiž rozhodně nepatří mezi jejich oblíbené činnosti. Motoristé se jen neradi zdržují u čerpacích stanic manipulací se vzduchovým kompresorem a správný tlak v pneumatikách podceňují,“ říká Petra Polanská, manažerka internetového obchodu www.vivapneu.cz. Na jakém principu vlastně samodofukovací pneumatika funguje? Přímo uvnitř gumy má být umístěna miniaturní pumpa, která bude udržovat předem zvolený tlak. Pneumatika navíc využije energii, která se vytvoří rotací kola.

+f

je obecně zatížená téměř polovina českých domácností. Obezřetnost se vyplatí u nebankovních půjček. „V  některých případech se připravte na  to, že budete muset zaplatit předem splatný poplatek za vedení administrativy spojené s půjčkou. Samotný poplatek může být vyšší než třetina půjčené částky,“ upozorňuje Husák. Přibližně dva miliony lidí se obávají osobního bankrotu. Nadpoloviční většina populace hlásí zhoršení finanční situace.

Firma Goodyear vyvíjí novou technologii samodofukovací pneumatiky

Ilustrační foto

roj

Především nehrajte mrtvého brouka a nesnažte se před bankou tuto skutečnost tajit. Mnohem účinnější je situaci přiznat a hledat řešení. „Banky tento aktivní přístup ocení a  budou váš případ posuzovat shovívavěji. Můžete se pak dohodnout na  odkladu splátek nebo alespoň na  jejich dočasném snížení. Počítejte však s  tím, že vám banka naúčtuje za  změny v  systému splácení bankovní poplatky,“ říká Petr Husák. Rozhodně svůj problém neřešte tak, že si vezmete další úvěr a půjčíte si na další půjčku. Snadno byste se mohli dostat do  začarovaného kruhu, což hrozí zejména nízkopříjmovým domácnostem. Právě ty však s  oblibou spotřebitelské úvěry vyhledávají a  nezřídka se potýkají s exekucemi majetku. Dluhy

„Za těchto okolností bych lidem doporučil, aby dobře zvážili, zda spotřebitelský nebo jiný úvěr skutečně potřebují. Podléhat úvěrové euforii se nemusí vždy vyplatit. Osobně lidem doporučuji střízlivý a rozumný přístup, zvláště pak před Vánoci. Kdo si chce přece jen půjčit a mít zároveň klidný spánek, měl by si pořídit pojištění proti neschopnosti splácet. Zdroj: ASPEN.PR

Zd

Co dělat, pokud nedokážete splácet své závazky? Na tuto otázku odpovídá Mgr.  Petr Husák, ředitel strategie finančně poradenské společnosti DataLife.

Pozor ale na to, aby v době, kdy budete dluh případně platit, už žaloba nebyla podaná, což se bohužel také někdy stává, protože to, že zaplatíte po podání žaloby, soud bere jako úspěch věřitele a  přizná mu náhradu nákladů řízení, která mnohonásobně přesahují dlužnou částku. Doporučuji vyhledat právní pomoc.

JUDr. Jiří Vlasák

Poznámka redakce: Otázky a odpovědi z dřívějších vydání naleznete v on-line poradně na www.akvlasak.cz hyperinzulinemie, kdy si tělo na  nadbytek vyplaveného inzulínu zvyká, nedokáže cukr využít a mění ho na tuky. To vede samozřejmě nejen k  růstu hmotnosti a  obezitě, ale nakonec i  k  cukrovce II. typu. Proto je ze zdravotního hlediska důležité snažit se o vyrovnanou hladinu krevního cukru volbou vhodných potravin a jídel s nízkým a středním glykemickým indexem. Měly by obsahovat tzv. pomalu trávené cukry a je třeba, aby v nich současně byla v dostatečném množství vláknina, případně aby nebyly tepelně upravené. Stabilizací hladiny krevního cukru po  dlouhou dobu nevzniká totiž pocit předčasného hladu vedoucí ke zbytečné konzumací jídla. Praktické využití GI je možné jen na  základě jeho znalosti u  jednotlivých potravin a na to existují tabulky. Nízký GI znamená u potravin hodnoty do 55, střední GI je mezi 55 až 70 a hodnoty nad 70 znamenají vysoký GI. MUDr. Jana Kocianová

SLOUPEK M Budou

Téma na tento s du nabízí samo. Silvestr a začátek neobvyklého, kdyb sledních dnech s dřív nezabývala to bude vlastně r nejsou předkládán samozřejmě tím m ké. A i tyto výhle dílů a paradoxů. strachují o to, aby i příští rok platit ná druzí se strachují, mohli dovolit dvě z né a ti třetí se stra ani nemá význam ka se stala alfou ho každodenního jsme se do určitéh vytvořili naši před lečenských pravid ustálého zdokon vlastního žití. Na nebylo asi nic tak se vývoj nedál ry věk schopen unés no unést jeho myš mozků a utváření ní zřejmě sahá ně let před naším leto spíš člověku pro s přežít. Je tedy až se za několik posl lidstva svět změn hodnoty a nároky ve před 230 lety b nevolnictví a dnes zanedbatelných žek investují do z se mít neustále l jsem snad neslyš niku, ve kterém se a plánují se výhle manažeři plánova ných nebo dokon not. Neustále se v finančně růst. Pa pro nás všechny z když slyšíme šp analýzy a výhledy ky. Stresuje nás to mi starší lidé dají se většina z nás votě zpět, zjistí, ž kdy jsme měli mé nebyli zatíženi pů mnohem šťastněj Samozřejmě nec k tomu, abychom li, jen si myslím, hrozného nestan nepodaří splnit si n Nenechme se te norodými analýza stejně na tom nic se před nás nějak ví, tak ho prostě b řešit. Užijte si Vánoce 1. leden je den ja čísla roků jsme my, lidé.


MEZI LISTY ucnost

sloupek se opravBlíží se Vánoce, k nového roku, nic by se média v posnad více než kdy otázkou, jaký, že rok. Výhledy nám ny zrovna růžové, myslím ekonomicedy jsou plné rozZatímco jedni se měli práci a mohli ájemné za bydlení, , aby si i příští rok zahraniční dovoleachují… o těch tu m psát. Ekonomia omegou našeo života. Narodili ho systému, který dci, systému spodel s touhou nenalování komfortu čemž by zřejmě k špatného, kdyby ychleji než je člost, resp. je schopšlení. Vývoj našich sociálního chováěkam do 200 000 opočtem, kde nejspokojenost stačilo ž neuvěřitelné, jak ledních desítek let nil, jak se změnily y lidí. Vždyť teprbylo u nás zrušeno s lidé jednu z nefinančních polozábavy. A chceme lépe a lépe, ještě šel v žádném pode hodnotí starý rok edy na další, že by ali uchování stejnce nižších hodvětšina snaží dále ak je samozřejmě zcela nepřijatelné, patné ekonomické y na další rok či roo. Přitom, a možná í za pravdu, když otočí ve svém žiže právě v letech, éně a pokud jsme ůjčkami, byli jsme jší a spokojenější. chci zde nabádat m méně pracovaže se ani nic tak ne, když se nám nějaký hmotný cíl. edy stresovat růzami příštího roku, c nezměníme a až ký problém postabudeme muset vy-

e a pamatujte, že ako každý jiný, ta si totiž vymysleli (SP)

www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO X/2011 - Karlovarský kraj

Máte hluboko do kapsy? Tak tento problém netrápí jen Vás. Více než čtvrtina domácí populace žije od výplaty k výplatě a téměř polovina domácností je zatížena dluhy.

bezpochyby souvisí s probíhající ekonomickou krizí a  s  očekávanými dopady vládních reforem na  domácí rozpočty. Svou tíživou ekonomickou situaci řeší řada domácností půjčkami či úvěry. Takto vzniklé zadlužení pak tíží téměř polovinu českých domácností, což je jistě alarmující zjištění. Osobního bankrotu, který může souviset právě s  neschopností tyto dluhy splácet, se obává necelá šestina populace. Víc než třetina populace (38,9%) pak vzhledem k  tíživé finanční situaci má nebo přemýšlí o více pracovních poměrech. Téměř pětina populace přiznává, že se jejich finanční situace promítá i do osobní roviny a  je předmětem častých Ilustrační foto hádek. Exkluzivní internetový a poslední rok se finanční situace průzkum byl proveden ve  dnech 5. – zhoršila u  více než nadpolovič- 8. 10. 2011 na  vybrané skupině 6032 ní většiny populace. Za vyloženě dotázaných, kteří představují repredobrou označilo svou finanční situaci zentativní vzorek obyvatel ČR ve  věpouze 10,9% respondentů a  za  vylo- ku 18 - 69 let. Reprezentativní vzorek ženě špatnou považuje svou finanční byl vybrán metodou kvótního výběru situaci 22,3% dotázaných. Vyplývá to a odpovídá sociodemografickému rozz  exkluzivního průzkumu společnos- ložení obyvatel ČR dle údajů Českého ti SANEP. Téměř čtvrtina veřejnos- statistického úřadu. Statistická chyba ti pak považuje svoji finanční situaci u  uvedené skupiny obyvatel se pohyza špatnou a další více než čtvrtina do- buje v rozmezí +-1,5%. Kontrola danémácí populace za spíše špatnou. Ten- ho vzorku byla provedena triangulační to finanční obraz domácí populace datovou metodou. Zdroj: SANEP.cz LPP

Z

Poradna pro zahrádkáře Před vánočními svátky kupujeme vánoční hvězdu, která nám ne vždy vydrží, které jiné rostliny lze použít na Vánoce ? Jaromír T., Karlovy Vary

K vánočním svátkům patří nejen tradiční vánoční stromek, ale i živé květiny, vánoční svícny, dekorace a také typické rostliny, které se staly jejich symbolem - jmelí, cesmína a břečťan. Jako vánoční ozdoba je nejvíce oblíbené jmelí, které žije poloparazitickým způsobem v korunách stromů, na borovicích, dubech, ale i topolech. Podstata jeho způsobu života spočívá v  tom, že ze svých hostitelů odčerpává vodu i  živiny. Typickou rostlinou našich vánočních bytů je vánoční hvězda – Poinsetie, spíše opomíjené jsou bramboříky s  pestrobarevnými pastelovými květy. Nádheru jejich květů často doprovází vůně, což se zejména o Vánocích, které mají být voňavé, dobře hodí. V  teplém bytě tyto rostlinky rychle odkvétají, a proto je vhodné postavit je na  místo, kde je polostín a poněkud chladněji. Nejlépe jim vyhovuje teplota vzduchu mezi 12 a 18°C. V poslední době se prodávají i takzvané minibramboříky, které lépe snášejí pokojovou teplotu. Zalévat by se měly do misky a raději měkkou vodou. Odkvetlé květy je dobré i  se stonkem odstranit vykroucením. Typický je vánoční kaktus - Schlumbergera, který se méně zalévá, aby se připravil na  bohatou násadu květů. Nyní v  době květu spotřebují rostliny hodně

vody, stejně jako ostatní pokojové rostliny. Ideální je světlé místo bez přímého slunce, s teplotou přesahující 18 °C. Moderní vánoční rostlinou je hyacint, který je symbolem klidu a síly. Nyní jsou v módě skleněné obaly, které odhalují cibule i kořeny rostliny. Pokud se z kořenů omyje zemina, dosáhneme zajímavého dekorativního efektu. Nádherná struktura rostliny potom v průhledné nádobě plně vynikne. Hyacint vykvétá při teplotě 16 až 20 °C. Doba kvetení obvykle trvá jednadvacet dní, při vyšších teplotách bude kratší. Hyacinty lze použít i jako řezané květiny. V posledních letech se i  Kalanchoe – kolopějka stává velice populární vánoční květinou, protože krásně a  dlouho kvete. Kalachnoe je tropickou rostlinou, která je typickou vánoční květinou v Orientu. Její kvítka jsou v  sytých a  pestrých barvách. Posledním trendem jsou plnokvěté kolopejky – Calandivy s většími, plnými pastelovými květy. Klidné provoněné Vánoce s hrnkovou květinou, nejenom s  typickou vánoční hvězdou. ing. Martin Mráz FLORA CENTRUM

!!!

NEBANKOVNÍ PŮJČKY BEZ POPLATKU

Pro zaměstnance, OSVČ, ženy na MD i důchodce

Tel.: 724 528 636

!!!

7

Pro Loma Systems,závod Dobřany hledáme vhodné uchazeče na následující pozici:

OPERÁTOR - PLNÍCÍ ZAŘÍZENÍ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE Nástup možný ihned. ZODPOVĚDNOSTI obsluha a údržba plnícího zařízení testování KVALIFIKACE - VZDĚLÁNÍ OU, SOU ZKUŠENOSTI - PRAXE proaktivní praktický přístup zodpovědnost, pečlivost NABÍZÍME práci v příjemném kolektivu prostředí nového závodu zázemí stabilní zahraniční společnosti, perspaktiva závodní stravování, příspěvek na stravování 1 směnný provoz 1 týden dovolené navíc odpovídající platové ohodnocení příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění Ing. Václav Novák Tel. + 420 377 183 830 Mobil: +724 101 384

Loma Systems s. r. o. U Lomy 1069 334 41 Dobřany

Fax: + 420 377 183 820, vaclav.novak@loma.com

SUPER VÁNOČNÍ DÁRKY Středomořská kuchyně a vína X Xkravské, ovčí a kozí sýry X Xolivy, sušená rajčata X čerstvé těstoviny X Xřecké jogurty X Delikatesy na Váš sváteční stůl Xšpičkové čaje, čokolády, halva Rooseveltova 7, 301 00 Plzeň tel.: +420 608 612 045

X

otevřeno: PO – PÁ 9.00 – 18.00 www.limetka.org


8

MAGAZÍN OKO XII/2011 - Plzeňský kraj

www.magazinoko.cz

Psychologická poradna Nárůst euroskepticismu Otevřenost citů v páru V našich dosavadních kapitolách o partnerských vztazích a párové komunikaci jsme si již vysvětlili principy kladného posilování, zásady recipročního chování i  vzájemného „hýčkání“. Společným jmenovatelem všech psychologických pravidel pro vytváření, udržení a neustálé rozvíjení harmonie v intimním lidském soužití je praktická způsobilost (dovednost, „umění“) projevovat otevřeně autentické (skutečné) city. Zatímco např. v  televizních filmech často slýcháváme věty – „mám tě rád-a“, v  realitě bývají takové kladné citové projevy mnohdy

Ilustrační foto

považovány za nežádoucí či nepřiměřené, což je také důvod toho, proč mnoha lidem přichází zatěžko hovořit o  svých citech se svým partnerem. Obávají se, že by to mohlo být považováno za slabost. Ale přece má každý právo na své příjemné i nepříjemné pocity, ty by měly být v partnerském vztahu nutným tématem komunikace. Když jsou city potlačovány, jak se často děje, odnaučíme se je vnímat a vyjadřovat. Je rozšířen omyl, že šťastné dvojice si vidí přání, myšlenky i city na očích, šťastné páry jsou daleko častěji charakterizovány právě tím, že si vzájemně o  svých pocitech vyprávějí. Předpokladem dobrého pochopení je tedy to, aby oba partneři byli ochotni o sobě otevřeně hovořit a  snažili se jeden druhému pokud možno jednoznačně sdělit své pocity a úvahy. Jednoznačně přitom znamená, že druhý se nesmí dohadovat, co říkám. Když své partnerce řekneme – „dneska jsem naštvaný, nech mne o  samotě“, necháváme ji v  nejistotě o tom, co nás rozhněvalo, pak neví, zda příčinou byla ona nebo nějaká vnější okolnost. Řekneme-li však - „já jsem dneska docela naštvaný, všechno se ve mně ještě bouří z toho, že šéf dal Novákovi vyšší prémie než mně…, neuvařila bys mi, prosím, kafe ?“ - zcela jistě najdeme pochopení a  nejen kávy, ale i podpory se takřka určitě dočkáme. K přesnému a jasnému vyjádření našich pocitů patří hned několik dovedností, první je využívání „já-formy“, tedy mluvíme o svém prožitku - o vlastní emoci,

odvoláváme se na svou osobu, druhou dovedností je pak zcela nepochybné označení příčiny prožívaného citu, třetí dovedností je to, že mluvíme o konkrétním jedinci, jenž emoci vyvolal, uvádíme, co se mi aktuálně stalo, další dovednost spočívá na naší otevřenosti - pokoušíme se co nejvýstižněji slovně popsat, co se v nás fakticky děje, vyhýbáme se zobecňování. Po  osvojení všech zmíněných dovedností není potom obtížné v  párovém dialogu sdělovat jak emoce příjemné (pozitivní, libé - např. radost, lásku), tak pocity nepříjemné (negativní, nelibé - kupř. hněv, strach). Negativní pocity hrají velkou roli v  konfliktu, proto je zvláště důležité se k  nim přiznat, pokud je zamlčujeme nebo p o jm e nuj e me jen nepřímo, musí je partner pouze odhadovat, z  toho pramení nedorozumění a  nejistota. Nelze se domnívat, že je lépe nechávat si negativní pocity pro sebe a  tím předejít konfliktu. Když je taková metoda používána dlouhodobě, s  jistotou časem způsobí potíže, neb potlačený hněv nezmizí, tak či onak ovlivňuje naše chování a zatěžuje komunikaci. Naopak otevřený rozhovor o pocitech umožní dorozumění o  situaci, je známou zkušeností, že vyjádřený hněv zmizí snáze. Je ještě třeba zdůraznit, že sdělení pro druhého není pouze otázkou slov, kterých užijeme, ale záleží přitom také na „řeči těla“ - mimice, gestech, postoji apod. Když žena př. řekne partnerovi – „jsem ráda, že mi pomáháš“ - přitom se na něj ani nepodívá, ba dokonce se k němu otočí zády, těžko on uvěří, že její slovně vyjádřený pocit je opravdový. Partnerství je trvalý a  takřka nikdy nekončící proces přibližování, přeji proto všem čtenářům magazínu „Oko“, aby se zvláště nyní - v  čase předvánočním co nejvíce setkávali s autentickým vyjádřením především pozitivních partnerských citů v jejich nekonečně rozmanitých podobách (pokud byly zapomenuty, připomínám namátkou některé z nich - „mám tě rád-a…, miluji tě…, vážím si tě…, s tebou jsem šťastný-á…, od tebe cítím pochopení…, tobě důvěřuji…, s  tebou je mi veselo…, cítím se milován-a…, uznání od tebe mě nejvíc těší…, s tebou jsem si jistý-á…, ty jsi tak šikovný-á…, jsem tak rád-a, že tě mám…, ty jsi moje štěstí…“ …) PhDr. Jiří Jelen

ětšina obyvatel České republiky se patrně i vlivem V předlužení některých států eurozóny a  s  tím spojené obavy z  její budoucnosti stává euroskeptiky.

V

ětšina obyvatel České republiky se patrně i vlivem předlužení některých států eurozóny a s tím spojené obavy z její budoucnosti stává euroskeptiky. Jak ukázal exkluzivní průzkum společnosti SANEP, většina Čechů by uvítala konání referenda o vstupu ČR do eurozóny, v němž by pak dvě třetiny obyvaIlustrační foto tel ČR hlasovaly proti přijetí eura. 45,6% respondentů se nedomnívá, že by členství v  Evropské unii bylo pro Českou republiku přínosem. V  případě aktuálního konání referenda o přístupu do EU, by téměř polovina Čechů hlasovala proti začlenění ČR do evropského společenství. Většina veřejnosti (57,2%) se pak domnívá, že by nynější dluhová krize eurozóny mohla vést až k rozpadu EU. Tento názor tak svědčí jak o výrazném nárůstu euroskepticismu mezi domácí populací, tak o většinové nedůvěře v existenci EU. Převládají rovněž obavy z možných následků dluhové krize v eurozóně, zejména pak negativních dopadů na českou ekonomiku. Více než dvě třetiny obyvatel rovněž zastávají názor, že Řecko navzdory finanční pomoci zbankrotuje. Nicméně i přesto, že problémy vysoce zadlužených států eurozóny mohou ve svém konečném důsledku nastartovat novou vlnu ekonomické recese na evropském kontinentu, více než dvě třetiny domácí populace, v případě členství ČR v eurozóně, jednoznačně odmítají poskytnutí finanční pomoci zadluženým státům. Jak ukázal dřívější exkluzivní průzkum společnosti SANEP.sk, tento názor převládá i mezi občany Slovenské republiky, která až na druhý pokus schválila vznik tzv. eurovalu. Přesvědčení, že problémy některých států eurozóny mohou vyústit v masové sociální nepokoje, sdílí 77% dotázaných. Ty už ostatně vypukly v Řecku či ve Španělsku, kde vzniklo tzv. “Hnutí 15. května“, ve kterém se angažují zejména mladí nespokojení Španělé. Zdroj: SANEP.cz LPP

KINO - filmové premiéry Mission: Impossible – Ghost Protocol

Režie: Brad Bird Hrají: Tom Cruise, Paula Patton, Jeremy Renner, Simon Pegg, Tom Wilkinson, Ving Rhames, Michael Nyquist Premiéra: 15. 12. 2011

Špionážní agentura IMF má obrovský problém. Právě když její eso, Ethan Hunt (Tom Cruise), provádělo tajnou operaci v Moskvě, spáchal kdosi úspěšný bombový útok na Kreml. Ruští představitelé jsou rozezlení na  nejvyšší míru a  mluví dokonce o  válečném aktu. A  protože se všechny nitky sbíhají právě u IMF, americký prezident dá pro jistotu od  agentury oficiálně ruce pryč vyhlášením „Ghost Protocolu“, čímž ji odřízne od zdrojů, zázemí, podpory a z jejích členů udělá lidi na odstřel. To rozhodně není přehánění, krátce po tomto byrokratickém úderu umírá násilnou smrtí její oficiální šéf (Tom Wilkinson). Ethan Hunt se proto pokusí o nemožné. Společně s trojicí věrných a odhodlaných kolegů (Simon Pegg, Paula Patton a  Jeremy Renner) se pokusí najít pachatele útoku a smýt tak ze sebe veškerou vinu.

Jak bylo řečeno už v úvodu, tahle mise bude skutečně nesplnitelná. Zdroj + foto: BONTONFILM

Moneyball

Režie: Bennett Miller Premiéra: 0 1. 12. 2011 Hrají: Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman, Robin Wright, Kerris Dorsey

Snímek Moneyball společnosti Columbia Pictures je natočen podle skutečného příběhu Billyho Beaneho (Brad Pitt) – bývalého nadějného hráče baseballu s vyhlídkami na  oslnivou kariéru, který se poté, co nedokázal splnit nadějná očekávání, se svou soutěživou povahou raději zaměřil na administrativní stránku tohoto sportu. Na počátku sezóny v roce 2002 se Billy ocitá v zapeklité situaci: jeho špatně financovaný tým Oakland Athletics, zvaný též lidově A's, přišel o své nejlepší hráče (znovu), kteří se nechali zlákat velkými týmy (a  s  tím souvisejícími nemalými platy) a on je nucen dát svůj tým znovu do pořádku a zahájit sezónu s třetinou původního rozpočtu. V touze po vítězství se Billy rozhodne jít proti klasickým zvyklostem, které v baseballu platí. Zdroj + foto: falcon.cz


www.magazinoko.cz

9

MAGAZÍN OKO XII/2011 - Plzeňský kraj

Nová úpravna vody v Plzni

Město zahájí přípravu na realizaci projektu modernizace úpravny vody

M

ěsto Plzeň se pokusí získat finanční prostředky na rekonstrukci a  modernizaci úpravny vody Plzeň z  operačního programu Životní prostředí. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Zastupitelstvo schválilo vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrského a  dotačního poradenství s celkovými finančními nároky maximálně 86 milionů korun, které budou blokovány ve  Fondu pro kofinancování dotovaných projektů v  roce 2012. Celkové náklady

jsou odhadnuty ve výši maximálně 1,2 miliardy korun. Možnost získání dotace je ve výši 70% celkových nákladů, tj. do výše cca 840 milionů korun. Technologie úpravny vody nebyla koncipována tak, aby s  dostatečnou účinností snižovala vyšší obsahy manganu a amonných iontů v surové vodě. V roce 2009 bylo proto realizováno provizorní opatření, které nemůže být řešením trvalým. Bez zásadní rekonstrukce hrozí řádově v letech celkový kolaps úpravny vody II bez možnosti ji dále provozovat. Zdroj TZ: MMP (PK)

MAGAZÍN OKO hledá....

osobu (nebo firmu) na výmomoc při rozvozu magazínu po Plzeňsku Požadujeme: ZZ vlastní vozidlo (nejlépe pick-up, nebo combi) ZZ dobrou znalost Plzně ZZ kromě rozvozu i rozšiřování sítě odběrných míst

www.magazino ko.cz

PRO ZÁJEMCE: V případě zájmu vyplňte formulář na webové stránce www.auto.umne.cz V případě, že nemáte přístup k internetu, volejte od 900 do 1400 na tel. 371 120 862 Pro velkou časovou náročnost zasíláme odpovědi jen těm zájemcům, které zveme na další jednání.

HOROSKOP na prosinec Kam na výlet Neodkládejte nákupy vánočních dárků na  poslední chvíli, mohlo by Střelec se vám to vymstít. Ve druhé prosin23.11.-21.12. cové dekádě vám hrozí horečnaté onemocnění. Dbejte proto na  přísun vitamínů.

Tento měsíc vás čeká oživení, a to ve  všech oblastech života. Konec Blíženci roku a svátky s ním spojené využij22.5.-21.6. te k utužování mezilidských vztahů, nezapomeňte všechny blízké obdarovat.

Zatímco ve vašem okolí všichni gruntují, pečou a uklízejí a stresují Kozoroh se, vy předvánočním obdobím pro22.12-20.1. plujete v naprostém klidu a pohodě. Jediné, co vás může potrápit, je náladový partner.

Rak

Zrozence tohoto znamení čeká období neklidu a roztržitosti, pocítí to zejména hospodyňky, o  plechy s  připáleným cukrovím nebude určitě nouze. Snažte se soustředit na důležité úkoly.

Lev

Při výběru vánočních dárků mějte na paměti nedávnou partnerskou krizi a  vybírejte obzvlášť pečlivě. Silvestra se pokuste strávit ve dvou, nejlépe při svíčkách, na  hlučnou společnost zapomeňte.

Přestože je adventní čas, vy nemáte na vánoční přípravy ani pomyšlení. Vodnář Příčinou je vaše žárlivost. Udělejte 21.1.-20.2. si čas a  promluvte si s  partnerem, uvidíte, že vaše obavy jsou neopodstatněné.

22.6.-22.7.

23.7.-22.8.

Člověk, kterého jste velmi dlouho neviděli, způsobí rozruch ve vaRyby šem životě. Nenechte se jím vtáh21.2.-20.3. nout do  jeho osobních konfliktů. Svých vlastních starostí máte víc než dost.

Také tento měsíc bude pro vás psychicky náročný. Nákupní horečka, Panna předvánoční úklid a nedostatek 23.8.-22.9. financí vás naplní rozmrzelostí a únavou. Snažte se jim nepoddávat.

Čeká vás příjemný měsíc, vše budete zvládat s přehledem. Jen Beran v  zaměstnání můžete mít problé21.3.-20.4. my způsobené nedorozuměním. Otevřený rozhovor přispěje k jeho objasnění.

Máte pocit, že se vám kolem krku utahuje smyčka, ale nebojte se, Váhy žádná kaše se nejí tak horká, jak se 23.9.-23.10. uvaří. Jen si příště dávejte větší pozor. Vánoce už prožijete v naprostém klidu.

Dejte si pozor na rádoby výhodné nákupy, kterých byste později mohli litovat. Nezapomeňte na své zdraví, udělejte si čas na odpočinek a relaxaci, navštivte třeba s dětmi výstavu betlémů.

Při pomyšlení na blížící se svátky propadáte panice. Dobře víte, že Štír nic se neudělá samo. Nepropadej24.10.- 22.11. te chmurným náladám, konec roku bude i pro Vás příjemným obdobím.

Býk

21.4.-21.5.

Horoskop pro OKO vytvořila Leona

Statek Bernard

Statek Bernard byl vybudován v sousedství dolu Bernard v  roce 1922 v  tradičním chebském stylu hrázděných staveb. Stavebně sevřený komplex budov zahrnoval kromě obytných a správních objektů stáje pro koně a dobytek, kůlny na stroje a nářadí, stodoly, mlékárnu a kurníky. Vedle statku je stodola, která je o 15 let starší než samotný statek, pochází z roku 1907. Po roce 1945 statek převzaly Falknovské hnědouhelné doly a probíhala v něm hospodářská činnost. Po roce 1989 byla na statku Bernard výkrmna vepřů, která byla na konci roku 1993 přemístěna do  Starého Sedla, objekt statku poté zůstal prázdný a vytrvale chátral. Obec si jej v  roce 1994 od  dolového podniku pronajala za  symbolickou cenu a  později ho získala do vlastnictví se záměrem jeho rekonstrukce. Rekonstrukce statku proběhla v  letech 2005 O  víkendu ve  dnech 17. a  18. prosince od  11 do  17 h. budou - 2006 a  díky ní mohlo na statku Bernard Vánoční trhy spojené s výstavou Betlémů. na statku Bernard vzniknout Centrum tradičních řemesel, které se stalo díky ukázkám živých tradičních řemesel vyhledávaným cílem návštěv turistů. V roce 2011 bylo otevřeno Zábavné centrum řeky Ohře. V této jedinečné expozici uvidíte a zažijete interaktivní modely zajímavostí z celého toku řeky Ohře od jejího pramene v bavorských Smrčinách až po Litoměřice, kde se vlévá do Labe. Statek Bernard se nachází asi 300 metrů od centra obce Královské Karlovarský kraj

Poříčí u Sokolova. Nejlepší příjezd je ze severního obchvatu Sokolova, kde jsou umístěny směrovky, které Vás dovedou až na místo.

Text a foto: Bohuslav Smítka – info KV Další zajímavosti najdete na: www.karlovarskyregion.cz

Plzeňský kraj


10

MAGAZÍN OKO XII/2011 - Plzeňský kraj

www.magazinoko.cz

RECEPTY PRO KAŽDÉHO NOVINKA informuje

Vídeňské sušenky

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM na facebooku! Naše adresa:

www.facebook.com/magazinoko

Naše internetové stránky:

www.magazinoko.cz

Na webových stránkách mj: • toto vydání MAGAZÍNU OKO • archiv všech vydání

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O INZERCI

Suroviny:

200 g hořké čokolády • 200 g másla • 6 lžic moučkového cukru • 2 lžíce silné vařené kávy • 300 g hladké mouky • 10 g prášku do pečiva • tuk na vymazání plechu Pro MAGAZÍN OKO z portálu plného receptů

Postup přípravy:

► Ke změklému máslu přisypeme mouku a kávu a vyšleháme vše do pěny. Čokoládu rozpustíme ve  vodní lázni. Do pěny přimícháme žloutky, mouku, prášek do pečiva a téměř studenou rozpuštěnou čokoládu. Vše vymícháme v  těsto. Z  těsta stříkáme na  vymazaný plech pomocí strojku nebo sáčku věnečky. Před pečením je dáme ztuhnout do  ledničky. Věnečky pečeme při 180 °C. Po upečení a vychladnutí je můžeme přestříkat čokoládou.

www.recepty.eu

www.inzeruj.umne.cz s on-line objednávkou inzerce

nebo volejte inzertní poradce:

Marcela Röhrichová Tel.:+ 420 371 121 638, 777 131 880 E-mail: marcela@magazinoko.cz

Lenka Staňková Tel.:+ 420 371 121 065

E-mail: stankova@magazinoko.cz

Bohuslav Smítka Tel.:+ 420 371 121 368 E-mail: smitka@magazinoko.cz

Příští, únorové vydání:

od 31.1.2012

MAGAZÍN OKO Plzeňsko je distribuován do schránek v těchto městech: Plzeň, Šťáhlavy, Chrást, Zruč, Senec, Líně, Vejprnice, Plasy, Nýřany, Přeštice, Třemošná, Horní Bříza, Kralovice, Kaznějov, Starý Plzenec, Staňkov, Horšovský Týn, Klatovy. K volnému odběru na pobočkách České pošty: Kralovice, Plasy, Kaznějov, Horní Bříza, Třemošná, Rokycany, St. Plzenec, Stříbro, Nýřany, Stod, Dobřany, Přeštice, Blovice, Nepomuk, Horšovský Týn, Švihov, Staňkov, Město Touškov, Kožlany, Klatovy, Domažlice, Horažďovice, Spálené Poříčí. Dále na těchto místech v Plzni a okolí: Kooperativa Zahradní ul., KFC Písecká, Olympia PIZZERIE, Cukrárna Beruška Koterovská, OD Centrum COOP, Tesco Supermarket Masarykova, Katastrální úřad Radobyčická, OD MAKRO, TESCO Borská pole Jídelna OMEX, Krajský úřad Škroupova, Mulačova nemocnice, Železniční poliklinika, Pracovní úřad, Korunka Dobřany, Pekárna Dobřany a další.

Čtyři miliardy na rozvody

Na tolik zřejmě přijdou České občany a státní pokladnu každoročně náklady spojené s rozvody manželství a spory o děti

K nákladům na rozvody patří například platy soudkyň a další náklady soudů, platy a náklady tzv. sociálek (OSPOD), odměny hrazené advokátům, odměny znalcům určeným soudy, ale i ušlý výdělek manželů za dobu, kterou musejí věnovat soudním řízením. Subjekty, které jsou takto financovány

MAGAZÍN OKO, měsíčník pro Karlovarský a Plzeňský kraj vydání č. XII/2011, prosinec 2011 Vydavatel: Ing. Petr ŠMÍD - AINTEL IČO 73406511, F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany Korespondenční adresa: P. O. Box 26, 334 41 Dobřany Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 E- mail : info@magazinoko.cz URL: www.magazinoko.cz Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Textová inzerce označena: (PI) Ev. č. MK ČR E 17909

Nabízíme:

ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA

Tel.: 775 918 126, www.kebl.cz

akční ceny!

• Oddlužení dle insol. zákona • Konsolidace • Osobní bankrot

ÚVĚRY DO 20 tisíc pro zaměstnance a starobní důchodce

např.: 20.tisíc/36.měs. splátka 986,-kč

Tel.: 775 918 126, www.kebl.cz

B

líží se začátek nového roku a novoroční oslavy jsou spojeny s tradičními přípitky. Pro ty, kteří si oblíbili šampaňské, připravil tradiční domácí výrobce ze Starého Plzence novinku pod názvem Bohemia Sekt Chardonnay. Chardonnay je právem považováno za krále mezi bílými víny a je také jedinou bílou odrůdou používanou pro výrobu skutečného šampaňského. Jedinečnost nového sektu tkví právě v  atraktivním Chardonnay, a  proto se Bohemia Sekt Chardonnay pyšní hrdým označením Blanc de Blancs, v překladu doslova „bílé z  bílých“. Je uveden v  kondici Brut, takže lépe vyniká jeho rafinované aroma a v chuti pestrá škála ovocných tónů. „U  tohoto sektu vás překvapí velmi jemné perlení, kdy perličky vystupují pouze v  tenkých řetízcích a  na  hladině tvoří noblesní, bohatou korunu pěny, typickou pro sekty Blanc de Blancs," popisuje sekt vedoucí technolog společnosti BOHEMIA SEKT Josef Švéda.

Zdroj: TZ Bohemia Sekt

Uzávěrka příjmu inzerce: 19.1.2012

Přerůstají Vám dluhy přes hlavu?

ze Starého Plzence

HUSQVARNA, JONSERED, SOLO, HITACHI, GARDENA

VYUŽIJTE SLEV SERVISU LESNÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKY

Ing. Michal Zbraš, Na Roudné 2, Plzeň

 722 500 569  377 530 043  zbras@volny.cz

z rozvodových sporů a soudních řízení o výchovu dětí, bývají proto souhrnně označovány jako „rozvodový průmysl“. Každý rok se u nás rozvádí přibližně 30 000 párů. Ty procházejí někdy jednoduššími, někdy složitějšími spory o majetek a o výchovu dětí. Zatímco německá, tzv. cochemská praxe, vede rodiče k dohodě, která zachová dětem péči obou z nich, naše soudy většinou stavějí rodiče proti sobě. Obvykle pouze jeden z nich nakonec získá výlučnou péči o děti. Zdroj: Tiskovky.info

SUDOKU O HRNEČEK

Luštitelům nabízíme soutěž o hrneček s logem MAGAZÍNU OKO. Pokud sudoku vyluštíte a pošlete vystřiženou do naší redakce: MAGAZÍN OKO, Petřínská 2, 326 00 Plzeň, budete zařazeni do losování o hrneček s naším logem. Uzávěrka příjmu hracích polí do slosování je 21.12.2011. Výherce hrnečku s logem z minulého vydání je Voznei Anatolie z Kralovic, která obdrží hrneček poštou. Jméno,adresa:...................... .......... ............................................................. ............................................................. ............................................................ ............................................................


www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO XII/2011 - Plzeňský kraj

11


FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA SE SLEVOU A BONUSEM PRO KLIENTY ČESKÝCH ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN • gynekologická onemocnění včetně léčby

Překrásné, historické a klidné lázeňské městečko na západě Čech s tradicí od roku od roku 1793. • malé město – velké lázně • jedinečný historický ráz města • krásná příroda a okolí • památkově chráněné lázeňské centrum • zrekonstruované historické lázeňské domy • rozsáhlé pěstěné parky

neplodnosti • nemoci srdce a cév • onemocnění pohybového aparátu • následná péče po onkologických onemocněních • preventivní program

• ubytování (prodloužení možné) • plnou penzi • 18 předepsaných procedur týdne dle aktuální zdravotního stavu

• vstupní a výstupní lékařské vyšetření • lékařskou službu 24 hodin denně • garanci užití františkolázeňských přírodních léčivých zdrojů

• 6 vstupů do Aquafora – světa vody

• 2 x vstup na kulturní akce • prohlídka města s průvodcem • ochutnávka františkolázeňských oplatek a likéru

a relaxace (po – pá) • 1 výlet za krásami a zajímavostmi zdejšího kraje Lázeňský hotel

Běžná cena

2** dependance bez příslušenství

až 15.120,-

3** dependance s příslušenstvím

až 21.840,-

3*** lázeňský hotel

až 25.060,-

4**** lázeňský hotel

až 40.040,-

Máj**, Otava**

Royal***, Radbuza***, Tři růže** Jesenius**

Belvedere***, Dr. Adler***, Goethe***, Metropol*** Imperial****, Tři lilie****, Pawlik***, Savoy****

Cena se slevou

Příplatek za jednolůžkový pokoj 1.000,- Kč za 14denní pobyt.

0 %b až 5na léče

27. 11. – 11. 12. / 4. 12. – 18. 12. 8. 1. – 22. 1. / 22. 1. – 5. 2. / 5. 2. – 19. 2. / 19. 2. – 4. 3. / 4. 3. – 18. 3. 18. 3. – 1. 4. / 1. 4. – 15. 4. / 15. 4. – 29. 4. 21. 10. – 4. 11. / 4. 11. – 18. 11. / 18. 11. – 2. 12. / 2. 12. – 16. 12. Nabídka platí pouze v uvedených hotelech a termínech. Kapacita omezena. Změny vyhrazeny.

né S po LE by VA ty

INFORMACE A REZERVACE tel.: 359

604 504

e-mail: info@frantiskovylazne.cz

www.frantiskovylazne.cz

Při rezervaci uveďte prosím kód: OKO

MAGAZÍN OKO PLZEŇSKO XII/2011 - prosincové vydání, distribuce do poštovních schránek, vychází také na www.magazinoko.cz

Plzeňký prosincový MAGAZÍN OKO XII 2011  

Víc než inzertní noviny v Karlovarském a Plzeňském kraji s obsahem zajímavého, zábavného a poučného čtení. MAGAZÍN OKO přináší zprávy i z kr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you