Page 1

Ý KRAJ pro PLZEŇSK www.magazinoko.cz

Hraj a v yhraj TABLET! MAGAZÍN OKO V/2012 - Plzeňský kraj

V

1

0 /2

12

- Plzeňský kraj

Čtenářská soutěž str.2

45x57_LPR.pdf 1 30/04/2012 19:10:40

Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 | E-mail: info@magazinoko.cz | www.magazinoko.cz

XVI. ročník celostátní sbírky Český den proti rakovině

Přispět můžete také zasláním dárcovské SMS:

Více info str. 6-7

Advokátní poradna

Strana 9

Na dotazy odpovídá: JUDr. Jiří Vlasák z AK Plzeň, nám. Republiky 3

Díky OKU najde cestu

Rozdáváme, rozdáváme, rozdáváme... V naší dlouholeté soutěži, která se stala již zcela nedílnou součástí našeho magazínu, a pro hodnotu výher taky zcela ojedinělou v takovémto formátu tiskovin, jsme Výherkyně paní Bařtipanová

(pokračování na str.2)

Připravte své tělo do plavek!

Jak bojovat s tuky čtěte na straně 6

www.magazinoko.cz, www.facebook.com/magazinoko

Zprávy ON-LINE najdete na www.OKO24.cz


2

MAGAZÍN OKO V/2012 - Plzeňský kraj

Slovo vydavatele

Vážení čtenáři a čtenářky, právě jste otevřeli květnové vydání MAGAZÍNU OKO. Přestože i naše vydavatelství, stejně jako velká část naší společnosti, je součástí nynějších turbulencí ve stavu financí, i nadále bojujeme o to, abychom Vám stále mohli OKO přinášet zdarma, a to ve vynikající kvalitě. A myslím, že se nám to daří, alespoň o tom vypovídají reakce našich čtenářů. Děkuji všem, kteří se nám vyjadřují na webových stránkách v rámci Velké čtenářské soutěže. Nejsme neteční k podnětům a návrhům, které zde najdeme. Proto Vám již v tomto vydání poprvé přiná-

www.magazinoko.cz

šíme čtenáři tolik požadovanou křížovku. Kromě ní v tomto vydání reagujeme i na stoupající oblíbenost tabletů, takže kdo chce TABLET :-), nechť se zapojí do naší oblíbené čtenářské soutěže, nikdy nevíte .... a soutěžením v OKU o nic nepřijdete. Jsme také rádi, že stoupá počet návštěvníků nového zpravodajského webu www.OKO24.cz. Pokud jste jej ještě nenavštívili, učiňte tak, věřím, že zde najdete zajímavé aktuální informace nejen z našeho kraje. Přeji Vám krásný a pohodový květen. Ing. Petr Šmíd, smid@magazinoko.cz

VE LK Á HR A o TA BL ET Připravili jsme pro Vás soutěžní hru o Tablet GoClever TAB I71 7"

Stačí odpovědět na DVĚ ANKETNÍ OTÁZKY: A) Město a ulice, kde jste nalezli MAGAZÍN OKO? B) Kolik osob ve Vaší domácnosti čte OKO? (odpověď pouze číslo)

Opověď zasílejte ve tvaru: OKO.Příjmení.věk.Město.ulice.telefonní číslo.ANKETNÍ ODPOVĚĎ B)

Příklad odpovědi: OKO.Novak.45.Karlovy Vary.Jižní.777111111.odpověď B) (pouze číslo) První část odpovědi je obsah anketní otázky (A), za poslední tečkou pak napište anketní odpověď (B)

Odpověď ověď zašlete jedním z níže uvedených způsobů:

a) Jako SMS na tel. číslo 774 051 890 (klasické číslo - cena SMS dle vašeho tarifu). b) Prostřednictvím webového formuláře na www.hra.magazinoko.cz. c) Prostřednictvím korespondenčního lístku zaslaného na adresu: MAGAZÍN OKO, Petřínská 2, 326 00 Plzeň. Uzavření příjmu soutěžních odpovědí: 20.5.2012. Výherce bude vylosován z úplných odpovědí. Z každého telefonního čísla, resp. každá osoba může soutěžit jen jednou. Účastí ve hře přijímá soutěžící podmínky soutěže. Podrobné podmínky soutěže naleznete na www.hra.magazinoko.cz.

Díky OKU najde cestu

Pokračování ze strany 1

hru předal a jako s každým výhercem jsem i s ní udělal krátký rozhovor. Redaktor (R): Kde jste nalezla dubnové vydání OKA? Výherkyně (V): U nás v domě v Sokolově. MAGAZÍN OKO je do našeho domu doručován pravidelně. R: Takže dubnové OKO nebylo první, které jste četla? V: Ne, už je to několikáté vydání, které jsem si s chutí přečetla. Nějaký čas jsem Foto z předání výhry, výherkyně paní Bařtipánová (vpravo) s vydava- byla v zahraničí a byla jsem telem MAGAZÍNU OKO Petrem Šmídem ráda, když jsem po návrai v minulém vydání připravili pro naše čtenáře tu zase Váš magazín našla a mohla si ho hru, tentokrát o velice pěknou GPS auto-napřečíst. vigaci MIO Spirit 480c. Štěstěna opět zaloR: Četla jste jen zadání soutěže, nebo i něvila mezi čtenáři v Karlovarském kraji, kde co jiného? se OKO těší značné popularitě. Výherkyní V: Já jsem si přečetla všechno, mezi článse stala velice sympatická paní Bařtipánoky byla spousta zajímavých informací, já čtu vá ze Sokolova. Tu se mi podařilo kontaki inzertní nabídky a pokud si dobře vzpomítovat až na třetí, tedy poslední, pokus a já nám, dokonce jsem dříve na některou z nich jsem tomu byl velice rád, už jen proto, že pareagovala. ní Bařtipánová nemohla na první dvě volání R: Co byste v OKU ještě uvítala? reagovat, jelikož v nemocnici v tu chvíli podV: Určitě křížovku, sudoku také luštím, ale stupovala lékařský zákrok. Paní Bařtipánokřížovkám přeci jen dávám přednost. vé jsem tedy oznámil skutečnost, že vyhrála R: Děkuji za rozhovor. a domluvili jsme se na předání po jejím V: Také děkuji a přeji OKU, aby se mu i napropuštění z nemocnice. Výherkyně se dodále dařilo a bylo v něm i v budoucnu zajístavila k nám do redakce, kde jsem jí výmavé čtení. (SP)

adapoprojekt_oko_III2012_95x65.pdf 1 27/02/2012 20:21:38


www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO V/2012 - Plzeňský kraj

3

Zprávy z Plzeňského kraje  Bezpečí pro seniory Společný preventivní projekt Krajského ředitelství policie a Plzeňského kraje, který je zaměřen na aktivní starší spoluobčany „Bezpečí pro seniory“ již naplno funguje v kraji od loňského roku. Projekt, který je zaměřený zejména na seznámení starších spoluobčanů se základními pravidly bezpečného chování, je součástí projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj. Případy trestné činnosti páchané na seniorech stále plní policejní statistiky. Díky své důvěřivosti a například horší fyzické kondici se stávají častým cílem zlodějů a podvodníků.

 Cena hejtmana

Foto Plzeňský kraj: držitelé Ceny hejtmana za rok 2010-zleva: S.Křížková,P.Novák, K.Šimůnková

Lidé mohou opět navrhovat kandidáty na Cenu hejtmana. Nominace mohou obyvatelé kraje posílat do konce le-

Foto Plzeňský kraj: seniory mimo jiné chrání kapesní alarm nebo bezpečnostní páska

Starší lidé se mohou stát obětí trestného činu doma, na ulici nebo v dopravním prostředku. V Plzeňském kraji se do dnešního dne uskutečnily bezmála 3 desítky besed, kterých se zúčastnilo přes 1000 seniorů. Zdroj: TZ Plzeňského kraje tošního června na e-mailovou adresu cenahejtmana@plzensky-kraj.cz nebo na adresu Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kancelář hejtmana, Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Nominováni mohou být pouze obyvatelé Plzeňského kraje za skutky, které se odehrály v loňském roce. „V dnešní době je potřeba upozornit na tak významné skutky, jako je záchrana lidského života. Lidí, kteří jsou schopni nezištně pomoct, si velmi vážím a myslím si, že si zaslouží ocenění,“ říká hejtman Milan Chovanec. Zdroj: TZ Plzeňského kraje

 Modernizace

První části silnice II/230 Nepomuk – Přeštice za 240 miliónů byla slavnostně zahájena. Přeložka dvou nebezpečných úseků a úprava komunikace v délce 11 kilometrů řeší současný špatný stav II/230. Stavba je financována z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Zbývající náklady hradí Plzeňský kraj. Součástí stavby bude také obchvat obce Kokořov, rekonstrukce jednoho mostu, navazujících křižovatek a sjezdů. Po dokončení rekonstrukce se zkvalitní dopravní propojení mezi dvěma významnými centry jižního Plzeňska, Přešticemi a Nepomukem. Dokončení stavby je plánováno na 2. čtvrtletí 2013. Zdroj: TZ Plzeňského kraje LPP

 „Pivní orloj“ v Prazdroji Orloj začne bít 170 dní před 170. výročím zrodu ležáku Pilsner Urquell. Prémiový

Foto Plzeňský kraj kveten_Chval_OKO_V2012_145x85.pdf

ležák Pilsner Urquell, zakladatel celosvětové kategorie piv typu „pils“, oslaví letos v říjnu úctyhodné 170. jubileum. Oslavy symbolicky zahájily 19. dubna 2012 unikátní visuté hodiny, jejichž mechanismus 1 01/05/2012 23:14:42 se spustil přesně 170 dní před samotným

datem, kdy byla v roce 1842 uvařena první várka proslulého plzeňského ležáku. Oslavy výročí zrodu ležáku Pilsner Urquell a založení společnosti Plzeňský Prazdroj pak vyvrcholí 5. října v Plzni. Zdroj: www.prazdroj.cz


4

MAGAZÍN OKO V/2012 - Plzeňský kraj

BEAN

Přijatý žák denního studia získá NOTEBO OK jako pomůcku Soukromá střední odborná ke studiu!

škola a Gymnázium Bean, s.r.o. Trnkova 125, 345 61 Staňkov

Nabízí pro školní rok 2012/2013: 1. Cestovní ruch, Počítačová grafika, Provoz doplomatických služeb a Veřejná správa a právo čtyřleté denní studium 2. Cestovní ruch, Počítačová grafika, Provoz dipolmatických služeb a Veřejná správa a právo pětileté dálkové studium 3. Podnikání dvouleté denní nástavbové studium 4. Podnikání tříleté dálkové nástavbové studium - vyučování dvě soboty v měsíci 5. Gymnázium - Programování čtyřleté denní studium 6. Přípravné kurzy pro získání výučního listu 7. Jazykové kurzy z anglického a německého jazyka  Přijatý žák denního studia obdrží notebook jako pomůcku ke studiu.  Přijetí na studium bez přijímacích zkoušek na uvedené obory a formy studia.

Dny otevřených dveří: každé pondělí - od 14:00 do 17:00 hod. 773 971 313 379 482 146 379 492 019

www.obchodniakademie.cz www.bean.cz E-mail: stankov@bean.cz

www.magazinoko.cz

Kompletní izolace vlhkého zdiva Při rekonstrukci starších domů bývá jedním z nejtvrdších oříšků zabránit pronikání vlhkosti a vysušení již vlhkého zdiva. Právě vysušováním a izolací vlhkého zdiva se již mnoho let zabývá firma Kressida, která kromě klasického podřezání zdiva, používá i novou technologii, izolaci chrom-niklovými deskami. Protože jednotlivé desky na sebe navazují zámky, vytvářejí kapilárně nepropustnou nerezavějící uzávěru proti zemní vlhkosti. Vznik trhlin sedáním ve vertikálním směru (odsazení zdiva) není možný, protože při protlačování desek se malta ve spáře zhutňuje. K poškození nebo rozbití zdiva zpravidla také nedochází ani v případech, kdy cihly v síle zdiva neleží v jedné rovině. Použití těchto desek se neomezuje pouze na cihelné zdivo, lze je použít i ve zdivu smíšeném. Silnější zdivo však musí být přístupné z obou stran. Protože je každý objekt originál, je dobré ho nejprve dát posoudit sanačním technikem – každopádně již před započetím práce obdržíte písemnou garanci zachování statiky objektu! Pracovní četu tvoří dva pracovníci, kteří denně odizolují dvacet metrů padesáticentimetrového zdiva. Izolaci lze provádět za provozu objektu. Ve srovnání s metodami klasického podřezání je uváděný způsob čtyřikrát rychlejší, tzn., že průměrný rodinný domek je možné odizolovat za pouhé dva dny. Zkušenosti s

dlouhodobým chováním ošetřeného zdiva vedly v případě izolace chrom-niklovými deskami provádějící firmu k unikátnímu kroku – proti vzlínající vlhkosti a vzniku trhlin na odizolovaném zdivu se rozhodli klientům poskytovat stoprocentní záruku po celou dobu existence objektu. DryPol, to je další zajímavá technologiie, kterou firma Kressida vyrábí a používá k vysoušení zdiva. Zařízení DryPol je elektronický přístroj, který bezkontaktním a nedestrukčním způsobem zabezpečuje vytvoření potenciálního rozdílu mezi mokrou, vlhkou a suchou částí zdiva působením elektrického pole na molekuly vody, které jsou přítomné ve zdivu. Zeď tak vysušíte bez hlubokých vrtů a výkopů, vystačíte si se zásuvkou 220V a s jediným otvorem pro 2 hmoždinky. (PI) Pro další informace je možné obrátit se zdarma na informační linku společnosti KRESSIDA na tel. č. 800 888 113 nebo navštívit webové stránky na adrese

www.kressida.cz


ZDRAVÍ

MAGAZÍN OKO V/2012 - Plzeňský kraj

5

Cesta ke zdraví? Prevence

Základem péče o zdraví je prevence. Díky ní je možné některým onemocněním předejít a jiná odhalit ve stádiu, kdy jsou ještě dobře léčitelná.

Psychologická poradna O některých úskalích namlouvání

V

předešlých úvahách o příchodu jara a s ním spojených nových láskách jsme věnovali pozornost především emocionálnímu výběru partnera při nahodilých setkáních, v rámci určité sociální skupiny i třeba prostřednictvím fotografií v seznamce na internetu. Tedy seznámení či namlouvání na základě citového a zvláště vzhledového „oslovení“, tělesné krásy, náhle a vzrušivě pociťované sympatie nebo jiných signálů vázaných k našemu smyslovému, zejména zrakovému vnímání a na ně navazující vnitřní emoční prožitky, resp. pro poeticky založené jedince - na prožitky spojené se záležitostmi srdce. V dnešní partii o seznamování v rámci trvajícího jara se pak pokusíme obrátit pozornost čtenáře k druhému nejčastějšímu typu párové volby, tzn. k partnerskému výběru racionálnímu, jenž je spíše než s city či srdcem spojen s rozumem, mozkem a schopnostmi rozpoznat skutečné duševní kvality objektu našeho zájmu. Podotýkáme přitom, že rozdělit citovou a rozumovou složku při seznamovámí je mnohdy problém přesahující reálné možnosti člověka a také stavět emoce do protikladu k rozumu není dobré, neb zpravidla se obě tyto základní funkce duševna prolínají, kombinují, doplňují a při vytváření nového mezilidského vztahu, má-li být hodnotný, by měly být pokud možno v co největším souznění („ona je krásná, má nádherné oči, ale je i chytrá a pořádná… on má ideální postavu a pěkný úsměv, ale poznala jsem, že dokáže být také velmi zodpovědný a pracovitý…“). Pokud zvolíme cestu předně racionální volby partnera-ky a nepodléháme jen prudkému vzájemnému okouzlení, chceme-li, aby vztah měl trvalost a hloubku, po jaké toužíme, je na místě brzy po odeznění nekritické fáze zamilovanosti (která bývá přirozenou a potřebnou součástí i volby rozumové),

příp. ještě v ní odložit růžové brýle vnímání protějšku, s „rozumem v hrsti“ ve své mysli zaznamenávat reakce a formy chování druhého, „vyzkoušet“ ho-ji v rozmanitých, ne vždy lehkých situacích (o víkendu na dlouhé pěší túře, v autě při hustém nedělním silničním provozu, na společné dovolené bez předplaceného stravování…). Velmi užitečné bývá nechat se pozvat do jeho-její rodiny (jak se on chová ke své matce, sestře, ona ke svému otci, bratrovi, bude se s největší pravděpodobností jednou chovat k vám, jsou-li rituály v jeho-jejím primárním prostředí radikálně odlišné od toho, co vy máte ze své rodiny zažité, těžko budete v budoucnu nacházet souhru v každodenním koloběhu života atp.…). Při výběru racionálním by pak neměla být určitě opomíjena tzv. taktilní (tělesně dotyková) oboustranná příjemnost v blízkém a důvěrném kontaktu, protože, pocíti-li jeden z páru jen slabý odpor k projevům vřelosti druhého (při hlazení, mazlení, sevření v náručí…), nemá takový vztah naději na optimistickou perspektivu, i kdyby všechny ostatní podmínky rozumové volby byly splněny. Častým omylem v přesvědčení o perspektivě vztahu bývá názor na potřebnost stejných zájmů partnerů, protože i zcela odlišné záliby se mohou stát tmelícím a obohacujcím faktorem, daleko důležitější je způsobilost právě příp. jiné „koníčky“ druhého tolerovat. Racionální volba při seznamování má ještě četné další aspekty, pro které se zde prostoru nedostává, k dalším se příp. ještě někdy vrátíme. Na závěr stojí za připomenutí ještě jeden důležitý psychologický poznatek - neměl-a bych zapomínat, že vybírám-li já, jsem současně také objektem výběru z druhé strany a právě v této fázi seznamování se přetvářka a nadměrná snaha jevit se lepším, nekritičnost vůči sobě rozhodně nevyplácí. PhDr. Jiří Jelen

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE své klienty v prevenci podporuje maximální možnou měrou svými preventivními programy i nabídkou z fondu prevence. Už tradičně nabízí ZP METAL-ALIANCE širokou paletu příspěvků na nejrůznější očkování. K jednoznačně nejžádanějším patří příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě v hodnotě až 600 Kč a příspěvek až 4 000 Kč na očkování proti rakovině děložního čípku. Příspěvek můžete dále čerpat ještě například na očkování proti chřipce, žloutence, meningokokové onemocnění. Příspěvky z fondu prevence ale nejsou tím jediným, čím Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE přispívá ke zdraví svých klientů. Pro širokou veřejnost ZPMA_OKO_V2012_95x133mm.pdf 1 jsou určeny bezplatné kontroly zdra-

ví v Mobilním zdravotně preventivním centru. Speciálně upravený kamion v sobě ukrývá zubní ordinaci a ordinace lékařů nabízejících kožní a oční prevenci. Zájemci o prevenci si mohou nechat prohlédnout svá kožní znaménka, oční lékař jim změří nitrooční tlak v rámci prevence vzniku zeleného či šedého zákalu a pro velké i malé návštěvníky jsou připraveny novinky z oblasti dentální hygieny. V Plzni se do kamionu plného prevence můžete vydat hned dvakrát. Nejprve 24. května doprovodí zdraví prospěšnou akci zaměřenou na nordic walking a pak 15. června v areálu Plzeňského pivovaru akci na podporu onkologicky nemocných děti Na kole dětem. Bližší informace k Mobilnímu zdravotně preventivnímu centru najdete na www.prevencezubu.cz. Pro informace o komplexní nabídce příspěvků a programů Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE volejte INFO11/04/2012 20:57:09 LINKU 844 125 124. (PI)


6

ZDRAVÍ

MAGAZÍN OKO V/2012 - Plzeňský kraj

Jak být i v plavkách krásná „C“- všestranný bojovník BOJ s TUKY zahájen!

N

astává čas, kdy se každoročně pouštíme do boje s přebytečnými kilogramy ve snaze vypadat co nejlépe před blížící se plavkovou sezónou. Při letošním boji se nechte inspirovat našimi tipy: Nezapomeňte, že snídaně je grunt. Měla by být pořádná a vyvážená. Večeře by zato měla být lehká a obsahovat pouze 20 % veškerého energetického denního příjmu. Je dobré si pamatovat, že sacharidy bychom měli konzumovat spíše dopoledne a večer kombinovat trochu sacharidů s bílkovinami. Poslední jídlo bychom měli sníst 3 hodiny před ulehnutím. K získání vytoužené postavy nestačí pouze upravit jídelníček, ale také začít žít aktivně. Kdo se více hýbe, může si ve stravě více dovolit. Pokud chce-

te sportem především hubnout, nejlepší na spalování tuků je kardiocvičení (běh, rychlá chůze, rotoped). Spalovat tuky začnete již po 20 minutách tréninku. „Důležité je hlídat si optimální tepovou frekvenci. Pokud cvičení příliš přepálíte, stane se, že se již tolik nespalují tuky, ale výrazněji cukry, a hubnutí tak není efektivní“, vysvětluje RNDr. Pavel Suchánek, odborník na sport a výživu z Resortu Svatá Kateřina. Obecně lze říci, že pokud jste tak udýchaní, že nedokážete říct souvisle pár slov a lapáte po dechu, měli byste trochu ubrat. „Pokud vlastníte měřič tepové frekvence," je ideální držet se v přibližném rozmezí 65 až 75 % nastavené tzv. maximální tepové frekvence. Pro trénovanější osoby to může být i rozmezí do 85 % teoretické maximální tepové frekvence,“ dodává Pavel Suchánek. Nezapomínejte, že by se po cvičení nemělo minimálně jednu hodinu jíst, protože tělo stále spaluje energii. Chcete-li mít krásně vytvarovanou postavu, dopoIlustrační foto ručujeme spíše silový trénink, který zrychlí váš metabolismus a krásně vytvaruje a zpevní tělo. Vyzkoušejte třeba CrossFit, o kterém jsme psali v minulém vydání. Pokud nemáte čas si zajít zacvičit, zapojte do denního programu alespoň 40 minut svižné chůze. Zdroj: ASPEN.PR LPP

Křečové žíly

K 1.

Jezte borůvky, třešně, višně, ostružiny a modré hrozny. Obsahují pigmenty, které jsou bohatým zdrojem antokyanů, což jsou antioxidační látky zlepšující krevní oběh a pevnost cév. Na žíly nevyvíjejte tlak - neseďte dlouhou dobu, občas se postavte a nohy protáhněte. Vyvarujte se nadváhy a nenoste těsné oblečení. Pravidelně cvičte, cvičení napomáhá proudění krve v žilách. Ideálním pohybem je chůze. Jezte dostatek vlákniny, tzn. ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky,

2.

3.

luštěniny, ořechy. Předejdete tak zácpě, která je jedním z nezanedbatelných faktorů pro vznik křečových žil a mikrovarixů. Obohaťte jídelníček o koření, které pomáhá rozkládat protein fibrin, který přispívá k vytváření pevné tkáně obklopující křečové žíly. Jeho tvorbu pomůže regulovat česnek, cibile, zázvor a kájenský pepř. Dopřejte si uklidňující aromatickou masáž. Použijte k ní extrakt habru, cypřiše a řebříčku obecného. Pravidelným natíráním končetin předejdete zánětům a otokům. Používejte kompresivní punčochy. Navlékejte si je hned ráno, dříve než jsou žíly nateklé. Omezte konzumaci alkoholu. Alkohol rozšiřuje cévy a vede k překrvení

Onemocnění srdce a cév patří v České republice mezi nejčastější příčiny úmrtí dospělých.

Z

4.

5.

6. 7.

V

lékárnách je bohatá nabídka produktů s jeho obsahem v cenovém rozmezí od 20 až po 300 Kč. Kdy vitamín C používat a jak jej vybírat? Vitamín C je nezbytný pro správnou funkci imunitního systému. Napomáhá zvýšení odolnosti proti infekcím, virům a bakteriím. Zároveň umožňuje odourávání cholesterolu v játrech, čímž předchází kornatění a ucpávání cév. Zkracuje dobu léčby při nachlazení a jiných infekcích. Pomáhá také v období tzv. jarní únavy. Užívat jej lze v mnoha formách. Velice oblíbené jsou šumivé či běžné tablety. Doplňky stravy však často obsahují přidaný cukr, který může škodit organizmu a zubům. Novinkou na trhu jsou dětské kapky s vitamínem C, které namísto cukru obsahují xylitol – přírodní sladidlo s ochranným vlivem na chrup. Fyziologicky je optimální dávka vitamínu C 200 mg za den. V ČR se však odhaduje na 60 mg za den a doporučená denní

Myslete na svá srdce

Osm rad pro vaše nohy řečové žíly i mikrovarixy (metličky) trápí téměř každou druhou ženu, a ačkoli nepřinášejí žádné větší zdravotní problémy, mohou být vadou na kráse kvůli své nevzhlednosti. Co všechno můžete udělat pro to, aby se vaše nohy cítily lépe?

Mezi nejprodávanější doplňky stravy patří vitamín C.

dávka činí 80 mg. V případě kojících a těhotných žen, kuřáků, sportovců či žen užívajících orální antikoncepci, je vhodné denní dávku zvýšit. Doporučujeme informovat se přímo v lékárně, jaká dávka je právě pro vás optimální. Při rozhodování, který konkrétní doplněk stravy zakoupit, porovnávejte počet tablet a množství účinné látky. PharmDr. Klára Minczinger, produktová manažerka společnosti Generica, radí volit střední cestu, tedy kupříkladu 120 tablet a 250 mg za 90 či 20 šumivých tablet a 1000 mg za zhruba 60 Kč. Kvalitní výrobce doplňků stravy by neměl garantovat zázračné léčivé účinky, již na první pohled nereálné a nadsazené. Klára Minczinger doporučuje upřednostňovat výrobky zavedených firem. Tito výrobci dodržují přísné kontrolní mechanizmy a spolehlivé postupy. Dobrým znamením jsou splněné normy, například mezinárodní ISO 9001 či 14001. V neposlední době by dobrý výrobce měl mít přehledné webové stránky, které umožňují přímý kontakt se zákazníky. Zdroj: Tiskovky.info LPP

Ilustrační foto

končetin. Nezavrhujte ani alternativní postupy. Můžete vyzkoušet i některé metody alternativní medicíny, například akupunkturu. Akupunkturní jehličky se napíchnou do postižené žíly, čímž se zvýší průtok krve v žíle a dojde tak k posílení žilní stěny. Obyčejně je zapotřebí více ošetření. Jakmile je blokáda odstraněna, pružnost cév se zlepší a křečové žíly začnou postupně mizet. Riziko je minimální, důležité ale je, abyste navštívili akreditovaného lékaře s akupunkturní praxí. Zdroj: Tiskovky.info LPP

8.

de je několik tipů na účinnou prevenci: 1/ Poznejte skrytého nepřítele - mezi nejrizikovější faktory vzniku srdečního infarktu patří cholesterol. Nejdůležitějším preventivním opatřením je zdravý životní styl a vhodný jídelníček. Omezte konzumaci sádla, slaniny, tučného masa, uzenin, ale také sýrů s vyšším obsahem tuku, smetany a majonézy. Dopřejte si dostatek aerobních aktivit. Úpravou diety a léčbou pomocí hypolipidemik je možné riziko onemocnění srdce snížit až o polovinu. 2/ Změřte si své zdraví pokud se chystáte více dbát o své srdce a celkové zdraví, seznamte se s vlastním zdravotním stavem. Díky včasnému podchycení choroby nemusí vůbec dojít k jejímu plnému rozvoji a člověk si tak zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu. 3/ Hlídejte si krevní tlak - správná strava jej výrazným způsobem snižuje. Ve vašem jídelníčku by neměly chybět ryby a další potraviny bohaté na nenasycené mastné kyseliny, dostatek ovoce i zeleniny. Blahodárné účinky má také kyselina listová, kterou obsahuje například květák, brokolice, avokádo nebo pomeranče. 4/ Nekuřte - kuřáci se vysta-

Ilustrační foto

vují 2x vyššímu riziku infarktu než nekuřáci, zvláště pokud vykouří denně krabičku cigaret. U kuřaček je toto riziko ještě vyšší, pokud zároveň užívají hormonální antikoncepci. Kouření navíc snižuje zásobování krve kyslíkem, což má za následek vyšší náchylnost srdečních buněk k poškození. 5/ Naučte se vyrovnávat se stresem - pokud jste dlouhodobě pod velkou psychickou zátěží, dochází k nadměrnému vyplavování stresových hormonů do krevního oběhu. Začít můžete třeba u pravidelných relaxačních desetiminutovek nebo sportování, které vylučuje do těla endorfiny, takzvané hormony štěstí. Nezapomínejte ani na dostatečný přísun vitamínů, které potlačují příznaky stresu. Jde zejména o vitamín B, vápník nebo hořčík. Zdroj: ASPEN.PR LPP

ČESKÝ DE RAKO

16. května se u ník sbírky Český ně 2012. Jeho h jsou letos nádory ČR smutným „mi lem sbírky je pre na veřejnost pros s informacemi a z měsíčku lékařskéh ky na boj proti rak vou prevenci, zlep onkologických pac kologické výchovy, vení onkologickýc Květinových dní v konceptu Narcisko pořádá The Irish C 1988. Po dohodě s tory převzala zákla 1997 Liga proti rak ložila v ČR tradici Liga proti rakovině ková organizace, jsou totožné s cíle že k prevenci rako vý životní styl, p Evropský kodex 1. Nekuřte! Pokud te. Pokud nemůže te v přítomnosti dě obezitě. 3. Denně kou tělesnou činno více různých druhů alespoň v pěti por jem potravin obsa tuky. 5. Jestliže pi pivo, víno nebo ko te konzumaci na /muž/ a na 1 /žen te se nadměrném ření. Zvláště důlež a mladistvé. Ti, k rychle spálit, se m celého života. 7. pravidla ochrany p kovinotvornými lá všechny zdravotn předpisy při styku mohou způsobit ra směrnice radiační Programy veřejné které mají prevent zvyšují pravděpod léčení. 8. Ženy od zapojit do skríning v programu se za kvality v souladu s ropské unie. 9. Že měly zapojit do ma v programu se za kvality v souladu s ropské unie. 10. Ž let by se měli za tlustého střeva a gramech se zaji kvality. 11. Účastn programů proti infe rem hepatitidy B. Zapojte se 16. kvítku měsíčku Kč). Nebo od 1. 4 můžete podpoři proti rakovině Pr odeslání dárcovs DMS KVET na čí DMS je 30,- Kč, L 27,- Kč. Více na w


EN PROTI OVINĚ

uskuteční 16. ročden proti rakovihlavním tématem ledvin, v nichž je istrem světa“. Cíeventivně působit střednictvím letáků za nabízené kvítky ho získat prostředkovině, na nádoropšení kvality života cientů, podporu ony, výzkumu a vybach center. Tradice vychází z irského kových dnů, které Cancer Society od r. s irskými organizáadní myšlenku v r. kovině Praha a zai Květinových dnů. ě Praha je nezisjejíž hlavní cíle em sbírky. A protooviny patří i zdrapředkládáme vám x proti rakovině: d kouříte, přestaňete přestat, nekuřětí. 2. Vyvarujte se vykonávejte nějaost. 4. Jezte denně ů ovoce a zeleniny, rcích. Omezte příahujících živočišné ijete alkohol, ať již oncentráty, omez2 nápoje denně na/. 6. Nevystavujmu slunečnímu zážité je chránit děti kdo mají sklon se musí chránit během Dodržujte přesně před známými raátkami. Dodržujte ní a bezpečnostní u s látkami, které akovinu. Dodržujte hygienické služby. ého zdravotnictví, tivní význam nebo dobnost jejího vyd 25 let by se měly gu děložního hrdla ajištěnou kontrolou se Směrnicemi Eveny od 50 let by se amárního skríningu ajištěnou kontrolou se Směrnicemi EvŽeny a muži od 50 apojit do skríningu konečníku v proištěnou kontrolou něte se očkovacích ekci způsobené vi-

ZDRAVÍ

MAGAZÍN OKO V/2012 - Plzeňský kraj

7

ZDRAVOTNÍ SERVIS Diabetes mellitus, mezi lidmi známý jako cukrovka, je celosvětově rozšířené chronické onemocnění, které postihuje obě pohlaví a všechny věkové kategorie. V dnešní době má cukrovku více než 100 milionu lidi na celém světě. Základní příčinou cukrovky je neschopnost organismu produkovat nebo efektivně využívat hormon inzulín, který je zodpovědný za přeměnu stravy v energii. Prevence vzniku diabetu je do určité míry možná. Spočívá v racionálním stravování, udržování optimální tělesné hmotnosti a dostatku pohybové aktivity. Mohou vám pomoci i některé volně prodejné přípravky vhodné pro prevenci a podporu léčby cukrovky. Sladidla, kam řadíme Sacharin má 300-500krát vyšší sladivost než řepný cukr. Aspartam má sladivost asi 200krát vyšší. Sucralosa je nové intenzivní sladidlo, které se získává z běžného řepného cukru a jeho sladivost je 600krát vyšší.

Čaje: v těchto směsích nalezneme např. fazolový plod bez semen, jestřabinovou nať a mnoho dalších bylin, které pomáhají organizmu postiženému diabetem. Potravinové doplňky s omega-3 a omega-6 mastnými kyselinami, snižují hladinu cholesterolu. Antioxidanty jsou látky bránící nadměrnému zvýšení škodlivého oxidačního stresu, který vzniká jako důsledek tvorby tzv. volných kyslíkových radikálů. Probiotika jsou živé kultury, které upravují střevní mikroóru a příznivě působí na pohyblivost střev. Péče o pokožku - proti následkům poškození kůže při diabetu je třeba použít speciální přípravky, které by měly obsahovat: hydratační látky (glycerin, urea, panthenol, aloe) omezující ztráty vody, antibakteriální látky, látky vyživující pokožku a podporující regeneraci (ceramidy, rostlinné oleje) a látky zpevňující cévní stěnu kapilár v pokožce. Dále můžete využít konzultace s naším odborným personálem v Lékárnách Vital, který vám ochotně poradí.

(* Inzulinové přípravky Byetta a Victoza s doplatkem 1 000 Kč. Dostupné v Lékárnách Vital, bude vybrán regulační poplatek za recept 30 Kč.) Akce je platná min. do 31. prosince 2012.

www.lekarnavital.cz

www.lekarnavital.cz

Plzeň, B. Smetany 139/1

Plzeň, B. Smetany 139/1

Ženám pomáhají moderní metody prevence karcinomu prsu K arcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem diagnostikovaným u žen. Podle aktuálních statistik zaznamenávají lékaři v České republice každoročně téměř 6 500 nových případů. Nejohroženější jsou ženy starší čtyřiceti let, alarmující je stále častější výskyt tohoto onemocnění ve věkové kategorii 30 – 34 let. Příčina vzniku prsního karcinomu zatím nebyla přes veškeré úsilí uspokojivě vysvětlena. Nejúčinnější zbraní proto zůstává prevence a včasné odhalení onemocnění. K tomu mohou napomoci moderní diagnostické metody zastoupené zejména elektroimpedančním mamografem, který je nyní k dispozici v Plzni v poradenském centru QMI.

Stále se nedaří předvídat, kterým ženám toto onemocnění hrozí. „Riziko stoupá v závislosti na výskytu rakoviny v rodině, ale onemocnět může i žena, v jejíž rodině nebyla nemoc zaznamenána,“ uvádí privátní gynekolog z Plzně MUDr. Jan Nový. Stoprocentní jistotu nemají ani ženy, které pravidelně provádějí samovyšetřování prsou. „Existují května nákupem odborné práce, které efekt samovyšetřoválékařského (20,- ní u mladších věkových skupin nepotvrdily. 4. do 30. 9. 2012 Já proto vnímám jako vážný problém skuit projekty Ligy tečnost, že stávající mamografický systém raha také formou nepostihuje mladší generaci. Mamografie je ské SMS ve tvaru určena ženám starším čtyřiceti let, zdravotní íslo 87 777. Cena pojišťovny toto vyšetření hradí pacientkám LPR Praha obdrží nad 45 let,“ připomíná Jan Nový. „Metoda www.lpr.cz LPP elektroimpedanční diagnostiky byla před-

stavena v únoru letošního roku na semináři privátních gynekologů z Plzeňského kraje. Podle části lékařů se jedná o kontroverzní metodu. Já ji považuji za velmi zajímavou, tento doplňkový způsob prevence mohou ženy podstoupit v jakémkoli věku a bez rizika,“ uvádí Jan Nový Přístroj pracuje na principu elektrické vodivosti, je známo, že zdravá tkáň je méně vodivá a nemocná má vodivost zvýšenou. Metodu elektroimpedanční diagnostiky neprovází nepříznivé průvodní jevy, které jsou typické pro klasickou mamografii. Především klientka neabsorbuje rentgenové záření, takže se může provádět opakovaně v krátkých časových intervalech. Jedná se tedy o šetrný screening nejen pro skupiny, pro které běžné metody vhodné nejsou – pro mladé

dívky, těhotné a kojící matky, ale i pro ženy s prsními implantáty. Ty kromě bezpečnosti metody ocení i její bezbolestnost a rychlost vyšetření.

v Českých Budějovicích. Zdravotní pojišťovna tyto služby nehradí. Klienti jsou samoplátci, kteří věří, že investovat do prevence se vyplatí.

Kromě elektroimpedančního mamografu QMI Centrum prevence nabízí neinvazivní analýzu zdravotního stavu přístrojem AMP a EKG kardiovizor

Chcete, aby Vám někdo ochotně věnoval svůj čas, naslouchal Vám a poradil? Pak na nic nečekejte a navštivte QMI Centrum prevence!

AMP analyzátor stanoví 117 parametrů zdravotního stavu, to vše na základě měření teplot na pěti biologicky aktivních bodech lidského těla za pomoci termočidel, tedy bez nutnosti odběru krve. Analýza je proto vhodná nejen pro ty, kteří se bojí klasických odběrů.

V Plzni najdete QMI Centrum prevence na Slovanské třídě 149, více informací získáte a telefonicky objednat se můžete mezi 9:00 – 17:00 na recepci, na tel. čísle 777 226 651.

Doplňkové vyšetření kardiovizorem ukáže jak klasickou křivku EKG, tak srdce v barevném spektru. Systém umožňuje již v raných stádiích odhalit přítomnost patologických změn na srdci. K návštěvě centra nepotřebujete doporučení lékaře. Podrobná konzultace je v centru prevence zajištěna. Veškerá diagnostika má screeningový charakter a může sloužit jako podklad pro případná odborná vyšetření. Její výhodou je komplexní pohled na zdraví jedince, což Vám ušetří čas, který byste strávili po čekárnách různých odborníků. Samozřejmostí jsou ochota, vstřícnost a pečlivost personálu. Není divu, že po Plzni otevřelo QMI Centrum prevence další pobočku – tentokrát

QMI Centrum Slovanská tř. 149, 326 00 Plzeň.

SLEVOVÝ KUPÓN Zvýhodněné balíčky vyšetření: 30% na AMP + MEIK (s kupónem) 40% na AMP + EKG (s kupónem) 45% na AMP + MEIK + EKG (s kupónem) Slevy se nesčítají.

Objednávky na tel.: 777 226 651, nebo www.qmi.cz OKO V/12


8

Nesnesitelné bolesti zad

Bolesti zad můžete účinně předcházet

B

ZDRAVÍ

MAGAZÍN OKO V/2012 - Plzeňský kraj

olí vás záda? A položili jste si otázku, zda neděláte něco špatně? Bolest zad totiž může způsobit nemoc, ale i životní styl. A jaké jsou nejčastější nešvary? 1. Špatně stojíme - „Problémem většiny lidí, kteří s bolestmi přichází, je to, že vlastně ani neznají správné držení těla. V současnosti je hlavním problémem jednostranné zatěžování a vadné držení těla“, říká MUDr. Tomanová, primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí. Vadným držením těla lidé přetěžují určitou skupinu svalů a naopak dostatečně nevyužívají jinou. Stát správně se může naučit každý, stačí vzpřímená krční páteř, relaxovaná ramena, ruce volně podél těla, korekce pánve a správné dýchání. 2. Špatně sedíme - při sedavém zaměstnání bychom měli mít široce rozkročené

tažení. Můžeme provádět libovolné cviky ve stoje i na židli. Velmi relaxačně působí protažení zad se záklonem a propnutými pažemi, které pohybem opisují tvar symbolu nekonečna, který se přenáší na celé tělo, dále úklony do stran či rotace krku různými směry. Pohyby by měly být pomalé a plynulé. 4. Špatná matrace Ilustrační foto - vhodná matrace dolní končetiny, stehna by v kombinaci s kvalitním rošměla směřovat pod mírným tem rozloží hmotnost těla, úhlem dolů. Při práci na po- kopíruje jeho tvar a páteři čítači je častá bolest šíje. poskytne dostatečnou podTé můžeme zabránit tak, že poru. Každý má však indibudeme myslet na uvolně- viduální nároky v závislosti ná ramena a dýchání – i to na zdravotním stavu i hmotmá vliv na tento typ boles- nosti. Matraci bychom si teti. Dáváme pozor, abychom dy měli při koupi nejdříve šíjové svaly nepřetěžova- vyzkoušet a několik minut li přílišným předkláněním na ní ležet, vyzkoušet si hlavy, náš pohled by měl polohy, ve kterých spíme. směřovat přímo. 3. Schá- Obecně ortopedové dopozí přestávky - nejen páteři ručují spíše tvrdší matrace. LPP ulevíme, když budeme bě- Zdroj: ASPEN.PR hem pracovního dne dělat krátké přestávky na pro-

RECEPTY PRO KAŽDÉHO Calzone s krůtím masem

Suroviny:

600 g krůtího masa, 2 lžíce oleje, 1-2 cibule, 4 lžíce kečupu, sůl, mletý pepř, 2 lžičky grilovacího koření, 1 lžíce hladké mouky, 2 vejce, 500 g lístkového těsta, vejce na potření

Krabí kremrole

Pro MAGAZÍN OKO z portálu plného receptů

Postup přípravy:

Maso nakrájíme na malé kousky. Na rozpáleném oleji krátce osmahneme nahrubo pokrájenou cibuli, přidáme maso, okořeníme, osolíme, zakapeme kečupem a za občasného míchání opečeme doměkka. Pak vmícháme mouku a syrová vejce. Necháme vychladnout. • Těsto rozpůlíme a každou část rozválíme na placku. Jednu položíme na suchý plech, na ni rozložíme masovou směs a přikryjeme druhou plackou. Okraje dobře zmáčkneme a utěsníme. Povrch potřeme rozšlehaným vejcem, možno posypat semínky. • Vložíme do trouby vyhřáté na 220°C a pečeme asi 25 minut. • Podáváme s čerstvou zeleninou.

Suroviny:

500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Postup přípravy: Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými ovineme rozmražené tyčinky. Na plechu je potřeme rozšlehaným vejcem, osolíme a posypeme sezamovým semínkem. Pečeme v troubě vyhřáté na 230°C dozlatova, 10 - 15 minut. Podáváme teplé s ledovým nebo hlávkovým salátem.

www.mamincinyrecepty.cz

Poradna zdravé výživy Infekční mononukleóza

Paní doktorko, kde a čím hrozí mononukleóza? Petra T., Cheb

Jde o infekční virové onemocnění vyvolané virem Epstein-Barrové (EBV) ze skupiny herpetických virů a někdy též cytomegalovirem (CMV). Zhruba 90% populace je infikováno a jen někdy dojde i k projevům onemocnění po 4 až 6 týdenní inkubaci, zejména v případech snížené imunity organismu. V naprosté většině jde o nemoc dětí a mladých jedinců. Dříve se mononukleóza nazývala nemocí z líbání. Šíří se v mladých kolektivech. Přenáší se nejčastěji slinami, také předměty slinami potřísněnými jako jsou hračky, zubní kartáčky, špatně umyté nádobí, dělením se o jídlo, šíří se též kapénkami vzduchem nebo pohlavním stykem. Když se virus dostane do těla, množí se v monocytech (druh bílých krvinek), proto se zvětšují uzliny lymfatické tkáně vč. mandlí, ve vážnějších případech i játra a slezina. Typickými příznaky jsou horečka, únava, bolesti v krku ev. povlaková angína, zvětšené a bolestivé uzliny, někdy bolesti celého těla, vyrážka a zvětšení jater a sleziny. Nápadná je značná a přetrvávající únava. Nemoc často bývá mylně diagnostikována, protože příznaky připomínají chřipku nebo protrahovanou

angínu. Rozhodující je krevní test na stanovení přítomnosti protilátek proti EBV a CMV, a to časných IgM, svědčících pro probíhající infekci a pozdních IgG, že infekce již proběhla. Pozitivní jaterní testy svědčící o zasažení jater diagnózu podporují. Léčba je převážně symptomatická, podávají se léky na snížení horečky (Acylpyrin je nevhodný pro možnost komplikací, lépe Paralen), ev. ATB při bakteriální komplikaci, ve vážných případech kortikoidy, nezbytný je klid na lůžku, omezení kontaktů, dieta se sníženým obsahem tuků u zasažení jater. Namístě je posilování imunity stravou i vhodnými doplňky. Protože virus zůstává v těle napořád, může dojít ke chronické skryté infekci, říká se jí toulavé stádium, kdy po velké zátěži jako je fyzická námaha, stres, nervové vypětí, dojde k reaktivaci onemocnění. Projevy jsou netypické, vleklé a vyznačují se velikou únavou, nechutí k pohybu, malátností, sklonem k opakovaným infekcím horních cest dýchacích, přetrvávajícímu zvětšení nebo citlivosti mízních uzlin zpravidla krčních nebo týlních. Rekonvalescence je dlouhá, může trvat 6 měsíců i rok. Průběh nemoci závisí na věku a vnímavosti jedince (s věkem se zvyšuje možnost komplikací). Imunita je celoživotní. Někdy může být vleklé onemocnění jednou z příčin tzv. chronického únavového syndromu, ale o tom až příště. MUDr. Jana Kocianová

HOROSKOP na květen

Horoskop pro OKO vytvořila Leona

Přišlo na vás jaro, jste plní síly a optimismu, kamkoliv přijdete, budete středem pozornosti. Jen si dávejte pozor na zdraví a na večírcích se snažte ohlídat si množství zkonzumovaného alkoholu, vyhnete se tak ostudě.

Květen pro vás bude znamenat nové začátky, setkáte se se spoustou zajíŠtír mavých a inspirativních lidí. Nových 24.10.- 22.11. úkolů se zhostíte s pečlivostí, která je vám vlastní, nezapomínejte ale také na lásku, vždyť je měsíc lásky.

Tento měsíc budete sklízet, co jste si dříve zaseli. V partnerských vztaBlíženci zích vám pšenka příliš nepokvete, 22.5.-21.6. v poslední době je s vámi těžké pořízení, zkuste být trošku vstřícnější a vše bude zase jako dřív.

Dostanete pozvání na skleničku od kolegy, kterého si nesmírně vážíStřelec te a cítíte před ním ostych. Kupodivu 23.11.-21.12. se z něj vyklube také skvělý a vtipný společník, není ani vyloučeno, že k němu zahoříte láskou.

Rak

Zrozence tohoto znamení čeká opravdu náročný měsíc. A protože nemůžete stihnout všechno a být na několika místech najednou, dobře si rozmyslete, do kterých aktivit má smysl investovat čas a energii.

Začátkem měsíce vás nemile překvapí nečekané finanční výdaje. Kozoroh O pomoc se obraťte k nejbližším 22.12-20.1. příbuzným, nenechají vás na holičkách. V zaměstnání se snažte uplatnit svůj organizační talent.

Lev

Opět vás pozlobí vaše zdraví, návštěvě lékařů se tento měsíc nevyhnete. Hvězdy dokonce naznačují možnost menšího operačního zákroku. Ale nebojte se, vše dobře dopadne. Konec měsíce už bude pohodový.

Začátek měsíce se vám příliš nevydaří, chvílemi budete mít pocit, že se Vodnář proti vám všichni spikli. Budete proto 21.1.-20.2. podráždění a výměny názorů s partnerem budou na denním pořádku. Koncem měsíce dojde ke zklidnění.

Máte rádi výzvy a v tomto měsíci o ně nebude vskutku nouze. Na obzoru Panna je i nabídka lukrativního zaměstnání. 23.8.-22.9. A protože máj je lásky čas, hvězdy vám hodí rukavici v podobě ideálního protějšku.

V milostných vztazích byste nejraději seděli jedním zadkem na dvou poRyby svíceních, tento měsíc se ale budete 21.2.-20.3. muset rozhodnout. Nemůžete donekonečna vodit oba partnery za nos. Pomoc hledejte u přátel.

Nový kolega se vás bude neustále snažit psychicky zdeptat, to se mu ale Váhy nepodaří. V květnu budete totiž vše 23.9.-23.10. zvládat v klidu a s úsměvem. Jediné, co vás potrápí, budou dospívající děti a jejich nároky na vaši peněženku.

Vše se vám daří a před sebou máte jen samé skvělé dny. Energie a dobBeran ré nálady máte na rozdávání. Vyu21.3.-20.4. žijte toho a konečně vyrazte někam do přírody a nezapomeňte na políbení pod rozkvetlým stromem.

Býk

21.4.-21.5.

22.6.-22.7.

23.7.-22.8.


www.magazinoko.cz

final_cmykOKO bez akce.pdf 1 28/04/2012 23:48:00

MAGAZÍN OKO V/2012 - Plzeňský kraj

9

MAGAZÍN OKO PŘIJME

• Správce - zpravodaje webu OKO24.cz (pro občasnou výpomoc DPP, vhodné pro studenty)

• Inzertního poradce (Na DPP - pevná + prov. odměna)

• Grafika/Asistentku (pro občasnou výpomoc - DPP) V případě zájmu pište na info@magazinoko.cz. První kontakt pouze emailem!

Advokátní PORADNA

Určení rozhodce

Dobrý den, v médiích jsem zachytil informaci o tom, že se zpřísnily podmínky pro určení rozhodce ve spotřebitelských smlouvách. Můžete mi říci v čem to spočívá, abych případně věděl, jestli je při uzavírání smlouvy vše v pořádku? Karel P., Kaznějov

Na dotaz k rozhodčímu řízení jsem již odpovídal, ale je pravdou že nyní, s účinností od 1.dubna, skutečně nabyla účinnosti novela zákona o rozhodčím řízení. Podle tohoto zákona je možné, aby si účastníci smluvního vztahu ve smlouvě sjednali, že případné spory mezi nimi má rozhodovat místo soudu jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud. Tato dohoda, v zákoně označovaná jako rozhodčí smlouva, Poznámka redakce: Otázky a odpovědi JH_VRATA_jan_Hlinovsky_OKO_95x65.pdf 1 16/02/2012 23:03:34 musí být uzavřena písemně, jinak je ne- z dřívějších vydání naleznete v on-line poplatná. Změna spočívá zejména v tom, radně na www.akvlasak.cz

Hledáme externí zpravodaje z Plzeňského kraje (pište na info@oko24.cz)

STK_nepomucka_kupon_10sleva.pdf 1 01/05/2012 15:52:57

KUPÓN na SLEVU

• na technickou prohlídku • na měření emisí

Při předložení tohoto kupónu, nebo celého inzerátu získáte slevu 10% (platnost do 31.5.12).

10%

OKO V/12

že je nyní stanovena povinnost uzavírat rozhodčí smlouvu na samostatné listině, nikoli jako součást ostatních smluvních podmínek, a to pod sankcí její neplatnosti. V rozhodčí smlouvě se dále budou povinně uvádět určité údaje, jako například přesné a úplné informace o rozhodci nebo stálém rozhodčím soudu, zpřísňují se i kvalifikační požadavky na osobu rozhodce ve spotřebitelských sporech. Takový rozhodce by měl mít právní vzdělání a měl by být registrován u Ministerstva spravedlnosti. Oproti dosavadní koncepci se konečně zavádí i možnost věcného přezkumu rozhodčích nálezů, což významně snižuje při využití této možnosti rozhodování sporů. Nicméně stále se jedná o věc, které se vyplatí při jednání o podmínkách smlouvy věnovat zvýšenou pozornost. JUDr. Jiří Vlasák


10

PLZ_captura_1_32_OKO_V_2012.pdf 1 12.4.2012 9:08:45 02_95x133_krizovka_moje.pdf 1 27/04/2012 00:04:28

MAGAZÍN OKO V/2012 - Plzeňský kraj

www.magazinoko.cz

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ (OSOBNÍ BANKROT)

informuje STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM na facebooku! Naše adresa:

www.facebook.com/magazinoko

Naše internetové stránky:

www.magazinoko.cz

Na webových stránkách mj: • toto vydání MAGAZÍNU OKO • archiv všech vydání

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O INZERCI

www.inzeruj.umne.cz s on-line objednávkou inzerce

nebo volejte inzertní poradce:

Marcela Röhrichová Tel.:+ 420 371 121 638, 777 131 880 E-mail: marcela@magazinoko.cz

Lenka Staňková Tel.:+ 420 371 121 065

E-mail: stankova@magazinoko.cz

• Nabízíme OSOBNÍ BANKROT dle insolvenčního zákona ... • Za 5 let je oficiálně po Vašich dluzích ... • Nebudou Vás obtěžovat exekutoři ani vymahači ... KONZULTACE ZDARMA!

775 918 126

více na www.ibankrot.cz Kancelář Plzeň - sady Pětatřicátníků 33, 2. patro

Kancelářské prostory v Plzni Přímo na Koterovské třídě u zastávky tramvaje č.2 (Brojova) Parkování u budovy v Petřínské ul. Překvapivě přijatelné nájemné, vhodné jak pro malé firmy (malé kanceláře), tak pro velkou společnost k dispozici celé patro! Více info na:

T.: 602 452 488

Bohuslav Smítka Tel.:+ 420 371 121 368 E-mail: smitka@magazinoko.cz

Příští, červnové vydání:

od 4.6. 2012

Uzávěrka příjmu inzerce: 24.5.2012 MAGAZÍN OKO Plzeňsko je distribuován do schránek v těchto městech: Plzeň, Šťáhlavy, Chrást, Zruč, Senec, Líně, Vejprnice, Plasy, Nýřany, Přeštice, Třemošná, Horní Bříza, Kralovice, Kaznějov, Starý Plzenec, Staňkov, Horšovský Týn, Klatovy. K volnému odběru na pobočkách České pošty: Kralovice, Plasy, Kaznějov, Horní Bříza, Třemošná, Rokycany, St. Plzenec, Stříbro, Nýřany, Stod, Dobřany, Přeštice, Blovice, Nepomuk, Horšovský Týn, Švihov, Staňkov, Město Touškov, Kožlany, Klatovy, Domažlice, Horažďovice, Spálené Poříčí. Dále na těchto místech v Plzni a okolí: Kooperativa Zahradní ul., KFC Písecká, Olympia PIZZERIE, Cukrárna Beruška Koterovská, OD Centrum COOP, Tesco Supermarket Masarykova, Katastrální úřad Radobyčická, OD MAKRO, TESCO Borská pole Jídelna OMEX, Krajský úřad Škroupova, Mulačova nemocnice, Železniční poliklinika, Pracovní úřad, Korunka Dobřany, Pekárna Dobřany a další.

MAGAZÍN OKO, měsíčník pro Karlovarský a Plzeňský kraj vydání č. V/2012, květen 2012 Vydavatel: Ing. Petr ŠMÍD - AINTEL IČO 73406511, F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany Korespondenční adresa: P. O. Box 26, 334 41 Dobřany Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 E- mail : info@magazinoko.cz URL: www.magazinoko.cz Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. bapa_45x65_magazin_oko_2012.pdf Textová inzerce označena: (PI) Ev. č. MK ČR E 17909

PLZ_Ferratum_45x65mm_oko.pdf 1 11/04/2012 23:25:09

ROKYCANY, KLATOVY, DOMAŽLICE, SUŠICE, K R A LO V I C E , N Ý R S K O , K D Y N Ě

500 AŽ 2000 KČ, PŮJČKA NA 15 DNŮ stačí Vám OP, telefon a "č. účtu"

ZÍSKEJTE PŮJČKU

999 2 890 4 790

Mob. kontakt 775 918 126

NEMĚJTE 1 18/02/2012 01:35:15DRAHÉ PŮJČKY

- MŮŽEME VÁM PORADIT N e t ý k á

s e

s p .

ú v ě r u

d l e

z á k o n a

č .

1 4 5 / 2 0 1 0

sady Pětatřicátníků 33 Plzeň

S b

SUDOKU O HRNEČEK

Luštitelům nabízíme soutěž o hrneček s logem MAGAZÍNU OKO. Pokud sudoku vyluštíte a pošlete vystřiženou do naší redakce: MAGAZÍN OKO, Petřínská 2, 326 00 Plzeň, budete zařazeni do losování o hrneček s naším logem. Uzávěrka příjmu hracích polí do slosování je 21.5.2012. Výherce hrnečku s logem z minulého vydání je Jan Hodek z Plzně, který obdrží hrneček poštou. Jméno,adresa:...................... .......... ............................................................. ............................................................. ............................................................ ............................................................


www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO V/2012 - Plzeňský kraj

11


12

MAGAZÍN OKO V/2012 - Plzeňský kraj

02_Mikes_OKO_ZS_95x133_V_2012.pdf 1 26/04/2012 09:16:23

rsts_oko_PLZ_V_2012_ZS_95x133.pdf 1 26/04/2012 15:24:46

OKO_cmyk_solar_venti.pdf 1 28/04/2012 23:33:01

www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO PLZEŇSKO V/2012 - květnové vydání, distribuce do poštovních schránek, vychází také na www.magazinoko.cz

Plzeňský - MAGAZÍN OKO V/2012  

Zábavné, inzertní noviny v Karlovarském a Plzeňském kraji

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you