Plzeňský MAGAZÍN OKO III 2022

Page 1

ZDARMA

III/2022

Plzeňský kraj

JAK „PŘEŽÍT“ HOME OFFICE? Práce z domova přináší mnohá úskalí. Čtěte na str. 5

Psychologická

PORADNA Na dotaz odpovídá: PhDr. Michaela Miechová z psych. poradny Mojra.cz · strana 5 ·

Advokátní

PORADNA Na dotazy odpovídá: JUDr. Jiří Vlasák z AK Plzeň, nám. Republiky 2 · strana 6 ·

www.magazinoko.cz | www.facebook.com/magazinoko | www.OKO24.cz KO24 cz


2

MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

SLOVO VYDAVATELE Začátek třetího koronavirového roku se zdá být pro vývoj pandemie poměrně optimistický. Varianta koronaviru Omikron, tak jak bylo předpovídáno, je sice nakažlivější, ale zřejmě zároveň pro lidské tělo méně destruktivní. Tato varianta viru proletěla v minulých týdnech v Česku bleskem populací a nyní již počet nakažených prudce klesá. Všichni jsou tak ve velkém optimismu, že by pandemie, v takovém rozsahu jako byla v minulých letech, mohla skončit a život by se mohl postupně vracet k normálu. Já jsem tady na tomto místě psal v úvodu roku 2020, v době kdy v Číně bylo na začátku pandemie prvních 40 mrtvých, o mém optimismu, že by taková zkouška mohla lidstvo více stmelit. Ale o nějaké lekci lidstvu, která by vedla ke spojování lidí asi nejde moc hovořit. A to i přes 5,9 milionu mrtvých v souvislosti s tímto koronavirem. Spolupráce byla, až na výjimky, jako vždy především na úrovni vyspělých demokratických společností. Mezilidské konflikty neustaly a diktátorské a nedemokratické společnosti dál jedou ve svém zavedeném módu pandemii navzdory. Vrcholem takového počínání se aktuálně stává hrozba konfliktu vyvolaného Ruskem směřující na Ukrajinu. Já tyto řádky píši v době, kdy eskaluje napětí a je tedy možné, že ve chvíli, kdy tyto řádky budete číst, bude již napětí diplomaticky vyřešeno, nebo naopak přeroste v konflikt válečný. A nedělám si velké iluze, že diplomaté zvítězí. Je zcela běžné, že pokud popularita diktátora u jeho obyvatelstva klesá, zaměří se na vnějšího „nepřítele“. To vždy obyvatelstvo vlastenecky stmelí a pozornost se nasměruje jinam. Opravdu mě nenapadlo, že Evropa bude v tak krátké době pod 2. světové válce muset čelit nebezpečí další války, a to v době, kdy se zdálo, že hrozby pro západní svět přicházejí spíše z komunistické Číny než z oblasti Evropy. Držme si palce, aby byl zachován v Evropě klid a mír a vlastně nejen v Evropě. Přeji vám pěkný březen a budu se na vás těšit u dubnového vydání. Ing. Petr Šmíd, vydavatel MAGAZÍNU OKO, smid@magazinoko.cz

EXTRA RYCHLÉ PCR Nemocnice Plzeňského kraje začaly používat k diagnostice pacientů, kteří potřebují akutní hospitalizaci nebo přichází do ambulancí s podezřením na onemocnění covid, nové přístroje využívající testovací metodu Near PCR. Nákazu odhalí velmi spolehlivě jako běžná laboratorní metoda PCR, ale mnohem rychle-

ji – v řádu 20 až 30 minut. Zejména o víkendech a v nemocnicích, které nemají vlastní mikrobiologickou laboratoř, se jedná o obrovskou pomoc. V první řadě totiž rychlá diagnostika pomůže nasadit u pozitivně tes-

tovaných mnohem dříve adekvátní léčbu. A nepřímo umožní nemocnicím i navýšit hospitalizační péči včetně plánované operativy. Metoda Near PCR vychází z běžné metody PCR (RT-PCR), kdy se z nabraného vzorku z nosohltanu pacienta pomnoží a následně detekuje RNA případného viru. Je ale až 10krát rychlejší.

Zdroj + Foto: www.plzensky-kraj.cz MC

Technická olympiáda T S ohledem na epidemickou situaci byl také letošní ročník soutěže Technická olympiáda Plzeňského kraje převeden do on-line prostředí. Již 9. ročník tradiční soutěže zaměřené na technické vzdělávání přilákal celkem 13 týmů ze středních škol v Plzeňském kraji. Účastníci soutěže obdrží tablety a poukázky v hodnotě 5 000, 3 000, 2 000 a 1 000 Kč nebo věcné ceny. V letošním kole soutěže, kterou vyhlašuje Plzeňský kraj společně se Západočeskou univerzitou v Plzni, ve spolupráci

se středními školami, se utkalo celkem 89 účastníků. Členové hodnotících komisí pokládali každému týmu k jim zaslané prezentaci 2 až 3 dotazy, na které soutěžní týmy musely ihned reagovat. Po skončení on-line diskuse proběhlo závěrečné hodnocení a vyhlášení výsledků on-line formou. Zdroj + Foto: www.plzensky-kraj.cz MC


MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

ODCHYT ZVĚŘE Skupina pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat Městské policie Plzeň provedla v loňském roce 621 od-

chytů zvířat. Nejčastěji se jednalo o kočky, těch bylo celkem 310. Druhou nejpočetnější skupinou odchycených zvířat byli psi – v počtu 265. Nemalou skupinu tvořila jiná domácí nebo exotická zvířata. V loňském roce strážníci z odchytové skupiny odchytávali např. papoušky, agamu vousatou, želvy, naháněli na Doubravce za-

běhlé vietnamské prase či odchytávali bobra. Ten se vydal na noční dobrodružný výlet po chodníku Americkou třídou. Kromě odchytů provádí strážníci ze skupiny pro odchyt zvířat v rámci výkonu služby sběr živočišného kadáveru, v roce 2021 sesbírali 392 kusů o celkové váze 1094,65 kg. Zdroj + Fo-

to: www.mpplzen.cz MC

Transfuzní oddělení Velké změny čekají v letošním roce Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, jehož hlavní budova se nachází mimo borský areál v ulici 17. listopadu. Významné rekonstrukce prostor, nový rezervační systém nebo revoluce ve stravování. Kromě rekonstrukcí prostor dojde také k úpra-

vě elektroinstalace, zavedení WiFi pokrytí v prostorách šaten, čekárny i odběrových sálů, k rozšíření datové sítě v laboratořích a výměně poplachového zabezpečovacího a tísňového systému. Většina prací by měla být realizována v prvním pololetí letošního roku, oprava fasády, zastřešení a rampy pak nejpozději do konce roku 2022. Aktuální informace k omezení provozu budou zveřejňovány na webových stránkách a sociálních sítích Transfuzního oddělení a FN Plzeň. Zdroj + Foto: www.fnplzen.cz MC

3


4

MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

horoskopy Beran 21. 3. – 20. 4.

Býk 21. 4. – 21. 5.

Blíženci 22. 5. – 21. 6.

Rak 22. 6. – 22. 7.

Lev 23. 7. – 22. 8.

Panna 23. 8. – 22. 9.

Někteří lidé na vás spoléhají víc, než je vám milé. Nezbude, než si s nimi promluvit a vytýčit si hranice. Opravdu jim nemůžete stát stále za zády. Hoďte je do vody, ať plavou. Ve vztahu budete muset začít vyvíjet více iniciativy. Největším nepřítelem lásky je totiž nuda a stereotyp. Naopak změna je život a beze změn se neposunete dál a to přece chcete. Podle hvězd by se vaše finanční situace měla brzy začít zlepšovat. Nezapomínejte ale na zadní kolečka, nezačněte bezhlavě utrácet, raději zapřemýšlejte, jak penízky zúročit.

Pro MAGAZÍN OKO připravila Leona

BŘEZEN 2022

Váhy 23. 9. – 23. 10.

Štír 24.10. – 22.11.

Střelec 23. 11. – 21. 12.

Dostanete zajímavé nabídky, které mohou dost výrazně změnit vaši finanční situaci. Vybírejte rozvážně a zvažte pečlivě všechna pro a proti. Není všechno zlato, co se třpytí. Tento měsíc přinese podle horoskopu zlepšení vaší fyzické i psychické kondice. Nebude to ale úplně bez práce. Více se hýbat, zdravěji se stravovat a více spát prostě budete muset. Vaše práce bude tento měsíc náročnější, než obvykle, ale výhody a zisky se brzy dostaví. Ovšem při vší té náročné práci nezapomínejte ani na vztahy, i o ně je třeba pečovat.

Vzdělání a svému rozvoji jste poslední léta podřídili takřka vše. Nyní nastává správná chvíle začít sklízet plody. Dokážete přesvědčit okolí, že na vaše místo není lepšího člověka.

Začínáte mít pocit, že váš vztah nemá dlouhou budoucnost. Některé rozpory nikdy nezmizí a problémy jen budou narůstat. Kozoroh zda má cenu 22. 12. – 20. 1. Popřemýšlejte, v něm setrvávat.

Pokud jste měli nějaké plány týkající se vaší kariéry a práce, raději je odložte na vhodnější chvíli. Brzy vás čeká spousta společenských setkání, tam je můžete začít realizovat.

Na začátku měsíce budete mít pocit, že nemůžete zvládnout všechny úkoly, které se na vás valí. Je pravda, že poprat se s nimi bude velmi náročné, ale vy to jako vždy dokážete.

Tento měsíc se vám podaří všechno, co si zamanete. Není čas na otálení. Hvězdy stojí při vás a pomohou vám, ovšem za předpokladu, že budete aktivní a také přiložíte ruce k dílu.

Vodnář 21. 1. – 20. 2.

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Ve společnosti budete zářit. Může za to vaše charisma a vnitřní krása. Přidáte-li i milý úsměv, budete naprosto neodolatelní. Jen si dobře vybírejte, koho budete chtít okouzlit.

Nová online služba Česká správa sociálního zabezpečení v rámci rozvoje digitalizace agendy a snížení administrativní zátěže jak na straně klientů, tak i samotného úřadu spustila 26. ledna 2022 novou službu pro osoby samostatně výdělečně činné „Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ“. Díky ní již nebude muset ČSSZ rozesílat OSVČ tzv. inventury pohledávek, které vždy

zasílala počátkem února nového kalendářního roku. Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění (dále jen „zálohy na pojistné“) jsou přístupné po přihlášení pouze na ePortálu ČSSZ v této nové službě. K tomu, aby OSVČ mohla pracovat s novou službou, se stačí přihlásit do ePortálu ČSSZ přes Identitu občana či datovou schránku, anebo pokud OSVČ využí-

vá služeb účetní či daňového poradce, může tuto osobu zplnomocnit (pověřit) ke svému zastupování. Pro přihlášení a přístup k online službám ePortálu ČSSZ může OSVČ využít hned několik způsobů (Jak se přihlásit na ePortál ČSSZ), kterými je ověřena její identita a současně zajištěna bezpečnost osobních údajů. Pro OSVČ je nyní nejdůležitější, aby si zřídila datovou schránku či pro ni ideální formu eIdentity, anebo pokud nemá vůbec žádný či jen omezený přístup k výpočetní technice, zplnomocnila (pověřila) jinou osobu. Zdroj + Foto: www.cssz.cz LPP


MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

5

Psychologická PORADNA Na dotaz odpovídá:

V první řadě je potřeba mít vyčleněné vhodné pracovní místo, to by mělo být dobře osvětlené, vyvětrané a měli byste se tam cítit pohodlně. Také je zapotřebí striktně oddělit pracovní a soukromý čas. Ustálit si, a pak i samozřejmě dodržovat nějaké hranice. Zvlášť tehdy, když máme doma děti, které neustále vyžadují vaši pozornost a vyrušují. Abyste takovým situacím předešli, je dobré nastavit si doma harmonogram, seznámit rodinu s novými pravidly a trvat na tom, aby je každý z členů dodržoval. Neméně důležitá je i celková duševní hygiena, zdravý životní styl, pravidelný pitný re-

žim a dostatek kvalitního spánku. I takovéto maličkosti vám můžou pomoci k lepšímu psychickému zdraví. Snažte se také neskrývat vaše emoce. Všichni jste ve stejné situaci. Děti nemůžou do školy, vy nemůžete do práce a nevíte, kdy tento stav skončí. Mezi členy domácnosti se může objevit i tzv. ponorková nemoc. Vznikají zbytečné konflikty nebo hádky. Komunikujte se svými blízkými, naslouchejte jim a nepřenášejte negativní emoce na své děti.

Důležité je i zaměřovat se v tomto emočně nabitém období na to hezké. Posilujte emoce mezi sebou navzájem, nezapomeňte sdílet vzájemně ty hezké momenty, ale naučte se najít i čas jen sami pro sebe a relaxovat. To se týká i práce, prokládejte ji relaxem, může to být ve formě pouhého protažení se, obyčejného dechového cvičení či dobré kávy. Rad, jak úspěšně zvládnout home office je spousty, ale jelikož se každý lišíme, je potřeba si vyzkoušet, co z toho nám bude sedět nejlépe. Autor: PhDr. Michaela Miechová, první on-line psychologická poradna Mojra.cz, www.Mojra.cz

PhDr. Michaela Miechová První on-line psychologická poradna Mojra.cz

HOME OFFICE Dobrý den, firma, ve které pracuji, prochází celkovou rekonstrukcí a máme tak nařízenou práci z domova. Už je to skoro měsíc. První dny jsem byl nadšený, nemusel jsem vstávat tak brzo kvůli dojíždění, pracoval jsem v pyžamu, užíval si to. Jenže jsem zjistil, že doma nestíhám tolik práce jako v kanceláři, dostal jsem se do skluzu a nevím, jak to dohnat. Snažím se pracovat třeba večer, jenže to se nelíbí přítelkyni. Můžete mi poradit, jak si to nastavit? Děkuji, Adam Podle toho, co píšete, bych řekla, že trochu bojujete s prokrastinací – zkuste se zamyslet, jestli jste některé pracovní povinnosti cíleně neodsouval na později? V domá-

cím prostředí vnímáme často čas zkresleně. Přispíme si, nemusíme nikam spěchat, nestojí nad námi šéf nebo kolega, nikdo nás nekontroluje. Nemáme např. přesně vymezený čas na pauzu, dopřejeme si oddech vždy, když na nás jde únava. Určitě bych doporučila vytvořit si přesný časový rozpis. Zkuste se chovat tak, jako byste se choval při běžném pracovním dni v kanceláři. Vymezte si pracovní prostor, ráno vstaňte, převlékněte se, nasnídejte, v daný čas zasedněte k počítači. Na konci pracovní doby si pracovní prostor ukliďte a věnujte se přítelkyni a koníčkům. Je důležité umět i na home office oddělit práci od soukromí. PhDr. Michaela Miechová www.Mojra.cz

Pro čtenáře MAGAZÍNU OKO

SLEVA 10 % V případě využití služeb psychologické poradny Mojra.cz použijte slevový kód „OKO“ a okamžitě získáte slevu 10 %.


6

MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

Advokátní PORADNA Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Plzeň, nám. Republiky 2

DAROVACÍ V Í SMLOUVA Dobrý den, moje babička mi chce poslat nějaké peníze na úpravy bytu. V bance mi řekli, že bychom měli mít raději uzavřenou darovací smlouvu. Moc tomu nerozumím, proč bychom ještě museli něco sepisovat, když mi peníze přijdou na účet. Můžete mi poradit? Radim Z. Podle toho co uvádíte, tak se jedná zřejmě o darování, neboť babička vám peníze pošle a už je asi nebude chtít zpět. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v ustanovení § 2057 odst. 2 výslovně uvádí, že pokud nedojde k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar, vyžaduje darovací smlouva písemnou formu. Pro banku je samozřejmě důvodem zejména

prokazování původu nabytých peněz. Také by se ale mohlo stát, že babička zemře a její právní nástupcové by se mohli o důvod převodu peněz zajímat a případně jej i namítat či zpochybňovat. Sepisem darovací smlouvy je tato situace ošetřena. Jak je z textu příslušného ustanovení zjevné, nejedná se jen o peníze, ale o všechny movité věci. Důvodů může být více, například momentální nedostupnost věci, faktická nemožnost s ohledem na charakter věci atd. Na doplnění ještě uvádím, že obdobně byla tato problematika upravena i v zákoně č. 40/64 Sb., tedy předchozím občanském zákoníku, a to v ustanovení § 628 odst. 2, podle kterého darovací smlouva musí být písemná, je-li předmětem daru nemovitost, a u movité věci, nedojde-li k odevzdání a převzetí věci při darování. Takže bych tentokrát skutečně dal na doporučení banky a darovací smlouvu bych raději sepsal. Jedná se o jednoduchou smlouvu, event. můžete vyhledat právní pomoc. JUDr. Jiří Vlasák www.akvlasak.cz

POŠLETE VZKAZ PŘÍBĚHEM Pojišťovna VZP (PVZP) v únoru odstartovala projekt a soutěž pro seniory Pošlete vzkaz příběhem. Cílem projektu je sbírání příběhů seniorů a propojení starších a mladších generací. Příběhy by měly obsahovat poselství, životní zkušenost nebo moudro, které chce senior předat dál. Sbírání příběhů od seniorů bude probíhat prostřednictvím jednoduchého formuláře na webové stránce projektu. Všechny doručené příběhy od seniorů budou slosovány a pět vylosovaných bude

odměněno cenou dle vlastního výběru v hodnotě 30 000 korun. Senioři se mohou zúčastnit pod hlavičkou jakékoliv organizace či instituce (např. domov pro seniory, denní stacionář apod.). Na webu www.ozivimecesko.cz budouzveřejněnyvšechny příběhy. Ve druhé fázi projektu budou mít děti za úkol vybrat si příběh seniora, který kreativně ztvární. Děti se budou moci zapojit pod hlavičkou jakékoliv instituce, která se věnuje právě dětem (škola, školka, školní třída, družina, kroužek apod.). K propojení generací dojde prá-

vě tím, že děti budou příběhy nejen číst, ale rovněž například kreslit nebo malovat. Příběhy seniorů a výtvarná díla dětí se spojí v jeden celek v rámci knihy, jejíž vydání je plánováno po skončení obou projektů. Projekt Pošlete vzkaz příběhem vznikl v rámci iniciativy Oživíme Česko, kterou založila Pojišťovna VZP, konkrétně Halina Trsková, místopředsedk yně představenstva Pojišťovny, na začátku covidové pandemie. Zdroj + Foto: www.opojisteni.cz (Pojišťovna VZP) LPP


MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

7

AERIFIKACE versus VERTIKUTA T CE Aerifikace není totéž co vertikutace… Rozdíl mezi nimi je zásadní. Vertikutace je prořezání trávníku noži v na sebe kolmých směrech, při aerifikaci jsou do trávníku zapichovány nejlépe duté hroty, které zároveň vytáhnou část zeminy, čímž dojde k provzdušnění. V praxi by se měl trávník nejprve posekat a zbavit posekaného porostu, pak by měla proběh-

nout vertikutace, shrabání stařiny, poté aerifikace a shrabání špuntů, zapravení písku do trávníku, dosev (pokud je to třeba) a aplikace půdních vylepšovačů, pohnojení postupně rozpustným organickým hnojivem a zálivka. U hodně zanedbaných trávníků je vhodné provést výše popsaný postup dvakrát v roce, v září a na jaře. Jediné trávníky, které aerifikaci vůbec nevyžadují, jsou ty, které

Loňský rok a V porovnání s rokem 2020 byl loňský rok cestovatelsky bohatý. Některé části světa sice ještě zůstaly turistům uzavřené, ale nejoblíbenější lokality českých turistů se zase vrátily do hry. Kam Češi loni cestovali nejčastěji, na jak dlouho a jaké pobyty si vybírají? „Loňský rok ukázal, že jsme se do velké míry s covidem naučili žít i cestovat. Do velké míry na to měl vliv vývoj vakcíny a následné zavedení takzvaných covidových pasů. Přestože onemocnění ještě na ústupu není a ve vlnách stále přichází, svět se naučil na aktuální vývoj rychleji reagovat, a tak se jen někdy zpřísní pravidla pro vstup do některé země, ale hranice už se znovu téměř nezavírají. Vývoj je v tuto chvíli optimistický, proto je možné, že se letos přiblížíme době před pandemií,“ říká mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

byly založeny na písku. Ovšem vertikutaci se nevyhneme ani u nich. Mnohým to může znít zvláštně, ale mnozí odborníci tvrdí, že teprve travní plochy založené na písku jsou založeny správně. Jde totiž o to, že horní vrstva půdy (jíl, ornice) se pohybem po trávníku ušlape, což vede ke zhoršení stavu trávníku. Oč častější je pak pohyb po travní ploše, o to častěji trávník vyžaduje aerifikaci. Trávníky za-

ložené na zemině přitom rychle vyčerpají živiny a bez hnojení je nelze udržet v dobrém stavu, proto nemá prakticky žádný smysl argument o živinách v půdě. Ty rychle zmizí. Zdroj: www.ceskestavby.cz (Petr Pojar) LPP

JAK ČEŠI CESTOVALI V ROCE 2021 Jednoznačně nejoblíbenější destinací roku 2021 bylo Řecko, které tvořilo 24 procent ze všech objednávek agentury Invia. Následoval Egypt s 21 procenty, který je tedy zároveň mimoevropskou jedničkou. Třetí je Bulharsko (10 procent), po něm Chorvatsko (8 procent). O pátou příčku se dělí Česká republika a Turecko (7 procent). 4 procenta čes-

kých cestovatelů vyrazila na Kanárské ostrovy, 3 procenta shodně do Itálie i Španělska, top 10 uzavírají Spojené arabské emiráty (2 procenta). Průměrnou částkou, kterou Češi loni za svůj zájezd utratili, je 15 500 Kč. Ze zmíněné desítky jsou nejdražší Emiráty, kde dovolená v průměru stála 26 000 Kč. Nejoblíbenější Řecko hlásí průměrnou cenu 17 600 Kč, Egypt je jen lehce pod průměrem 15 300 Kč. Nejlacinější je samozřejmě pobyt v Česku, který Čechy stál v průměru 4 300 Kč. „Už tradičně byl i loni největší zájem o pobyty v hotelech s all inclusive službami. Vybralo si jej 64 procent našich klientů. Následují zájezdy s polopenzí, které si koupilo 18 procent, jen se snídaní si vystačilo 7 procent turistů,“ doplňuje Řezníčková. Zdroj: www.invia.cz MC


8

MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

Digitalizace v HR Oblast lidských zdrojů prochází velkými proměnami, které souvisejí zejména se změnami způsobu práce, které s sebou přinesla pandemie. K tomu se přidává zrychlení digitalizace, která se nevyhnula ani HR oblasti, ta prakticky začala se vznikem prvních pracovních portálů. Ty dramaticky změnily způsob přijímání zaměstnanců a hledání práce. Digitalizace náboru přinesla řadu výhod. Je rychlejší, jednodušší, přehlednější a poskytuje prostor pro analýzu dat či propagaci zaměstnavatele. Většina firem už zcela běžně využívá pro interní komunikaci vlastní intranet. Každý zaměstnanec má díky němu snadný přístup k důležitým sdělením, informacím, novinkám či instrukcím. Videokonference se staly běžným pracovním nástrojem, probíhá přes ně většina porad i koordinačních týmových schůzek. „Plné zapojení zaměstnanců do života firmy je v době home officů, bez denní přítomnosti na pracovišti, mnohem obtížnější. Zde může pomoci gamifikace – využití principů hry v neobvyklých oblastech,“ říká Karel Kotoun ze společnosti Accenture.

A nelze opomenout ani oblast vzdělávání zaměstnanců. Díky online kurzům, videohovorům či online konferencím se nezastavilo ani v čase nejtvrdších lockdownů. Různé podoby e-learningu, ale i tréninkové kurzy s využitím virtuální reality tak postupně nahrazují klasická školení a kurzy, i když v některých oblastech je role živých lektorů stále nezastupitelná.

Zdroj: Aspen.pr (Audiopro) LPP

Zboží z platformy NÁKUPY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH DO ROKU 2025 CELOSVĚTOVĚ VÝRAZNĚ VZROSTOU Nová studie společnosti Accenture uvádí, že celosvětová oblast obchodování na sociálních sítích, která má v současné době hodnotu okolo 492 miliard dolarů, poroste do roku 2025 třikrát rychleji než tradiční e-commerce a může dosáhnout celkové hodnoty 1,2 bilionu dolarů. Předpokládá se, že růst potáhnou především uživatelé sociálních sítí z řad generace Z a mileniálů, kteří budou do roku 2025 stát až za 62 % celosvětové útraty na těchto platformách. Tzv. social commerce znamená, že celý proces nákupu probíhá na platformě sociálních sítí, od výběru produktu až po odbavení a zaslání zákazníkovi. Až 64 % dotázaných uživatelů sociálních sítí uvedlo, že v rámci některé z platforem během posledního roku uskutečnilo nákup, což podle odhadů společnosti Accenture představuje téměř 2 miliardy nakupujících na sociálních sítích po celém světě. „Pandemie ukázala, jak moc lidé využívají sociální platformy jako výchozí bod pro vše, co dělají online – zprávy, zábavu a komunikaci,“ říká Martin Šrůma, Strategy &

Consulting manažer společnosti Accenture a dodává: „Čas strávený na sociálních sítích neustále roste a odráží skutečnost, jak zásadní jsou tyto platformy v našem každodenním životě. Mění způsob, jakým lidé nakupují a prodávají, což poskytuje nové příležitosti pro uživatelskou zkušenost a nové zdroje příjmů jak pro samotné sociální sítě, tak i další firmy.“ Ačkoli jde o významnou příležitost především pro velké společnosti, těžit z ní mohou i jednotlivci a menší značky. Více než polovina (59 %) dotázaných uvedla, že spíše podpoří malé a střední podniky právě prostřednictvím nákupu na sociálních sítích, než by nakoupili přes jejich webové stránky. Polovina dotázaných uživatelů sociálních sítí se však obává nedostatečné ochrany spotřebitele – tedy že transakce nebudou dostatečně ochráněny, případně že nebudou moci zboží vrátit. Stejně jako v počátcích e-commerce je i v tomto případě největší překážkou širšího přijetí nedůvěra nakupujících. Zdroj + Foto: Aspen.pr (Accenture) MC


MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

Velké změny

Energetická chudoba

JAKÉ ZMĚNY PŘINESL PRO ZAMĚSTNAVATELE ROK 2022? S novým rokem přišly některé změny v oblasti pracovního práva. Novinky se týkají sociálního a zdravotního pojištění, ošetřovného nebo otcovské dovolené. Během roku se očekávají diskuse a případné změny v oblasti legislativního řešení home office. ZMĚNY V OBLASTI ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ U pojištění dochází ke zvýšení minimálního vyměřovací základu. U zdravotního ke změně ve výpočtu penále. Mění se délka otcovské dovolené – její délka se zdvojnásobuje. ZMĚNY V OŠETŘOVNÉM Mimo standardní nemocenské dávky se zavádí tzv. krizové ošetřovné a příspěvek v době karantény a izolace. Další změnou je rozšíření okruhu osob oprávněných čerpat ošetřovné i na osoby mimo společnou domácnost. ZMĚNY V DANÍCH Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Pro rok 2022 se zvyšuje základní sleva na dani, z 27 840 Kč na 30 840 Kč. Projeví se také úprava daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. V letošním roce je rovněž zavedena nová sleva na dani, a to pro věřitele za zastavenou exekuci. CESTOVNÍ NÁHRADY A STRAVNÉ Jako každoročně se mění sazby cestovních náhrad. Ty by letos měly kompenzovat především zvýšení cen po-

9

NA PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ MŮŽE NOVĚ DOSÁHNOUT AŽ DVOJNÁSOBEK DOMÁCNOSTÍ honných hmot a dalších nákladů. Zejména u tuzemských cest tak došlo k razantnímu navýšení. Mimo pracovní cesty ovlivní výše stravného v roce 2022 i stravování zaměstnanců na pracovištích. CO BY SE MĚLO VYŘEŠIT LETOS Očekává se pokrok zejména v jednáních o legislativních úpravách týkajících se práce z domova, dojít by mělo i na legislativní úpravu pracovněprávních elektronických jednání. Bude třeba také dořešit pojetí evropské směrnice, která zakotvuje právní ochranu oznamovatelů protiprávního jednání, tedy tzv. whistleblowing. Zdroj: firma. profesia.cz MC

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) představil opatření na pomoc domácnostem s energetickou chudobou. Obě komory Parlamentu ČR jednoznačně podpořily navýšení příspěvku na bydlení. Dnes ho pobírá zhruba 150 tisíc domácností, dalších 200 tisíc má dle některých výzkumů na příspěvek nárok, ale z různých důvodů nečerpá. Ministerstvo nově připravilo online kalkulačku, aby si lidé mohli spočítat, zda na příspěvek dosáhnou a případně v jaké výši. Současně s tím je připravená i komunikační kampaň, která má motivovat lidi, aby se nebáli požádat o pomoc. Energetická chudoba a pomoc českým domácnostem s vysokými náklady za elektřinu a plyn jsou prioritami nové vlády i ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Společným úspěchem je fakt, že více než 90 % zákazníků odešlo z režimu dodavatele poslední instance na standard-

ní produkt nebo jsou v procesu této změny. „Vyzýváme všechny, kdo to ještě neudělali, aby neváhali a našli si nového dodavatele energií co nejdříve. Zároveň je třeba neodkládat platby za energie, byť mohou být skokově vyšší, ale není cesta neplatit a čekat, že se to vyřeší samo. V tom případě by mohl hrozit pád do dluhové pasti nebo dokonce exekuce,“ upozornil na tiskové konferenci Marian Jurečka. Zdroj: www.mpsv.cz LPP


10

MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

PC hry a lenost DĚTI ZTRÁCEJÍ ZÁJEM O SPORT Lockdown a koronavirová pandemie významně zasahují do sportování dětí. Z podzimního průzkumu České unie sportu vyplynulo, že 40 procentům klubů se nevrátil dostatečný počet dětí do organizované činnosti. Nejčastějším důvodem je ztráta zájmu o sport.

Datové schránky Máte zřízenou datovou schránku? Pokud ano, měli byste zpozornět. Novela o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů totiž od začátku letošního roku zavádí automatické doručení i u dokumentů soukromé povahy. Časopis dTest přináší přehled základních skutečností ohledně datových schránek, o kterých se vyplatí mít přehled. Datová schránka slouží podobně jako e-mail k elektronické komunikaci. Technicky je však navržena tak, aby byla zajištěna vysoká důvěryhodnost doručovaných zpráv. „Původně byla vytvořena pouze pro jednání s úřady, v současné době ji však mohou ke vzájemné komunikaci využívat i fyzické a právnické osoby, tedy i spotřebitelé ve styku s obchodníky, případně i mezi sebou navzájem,“ popisuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Pokud vám přijde do datové schránky zpráva od úřadu, jedná se o veřejnoprávní dokument. U těch platí, že aby kupříkladu rozhodnutí o pokutě mohlo začít vyvolávat účinek, je nutné, aby vám bylo nejprve doručeno. Pochopitelně může nastat situace, že se do své schránky nepřipojíte a poštu nepřijmete, ať už záměrně či omylem. Je třeba mít na paměti, že se v takovém případě uplatní tzv. fikce doručení, tedy že se po uplynutí 10denní lhůty bude zpráva považo-

vat za doručenou. Bez ohledu na to, zda k tomu ve skutečnosti došlo. Novela s účinností od Nového roku spočívá v tom, že se stejný princip nově uplatní i na komunikaci soukromé povahy, tedy tzv. poštovní datové zprávy. Posíláte odstoupení od smlouvy nebo reklamaci obchodníkovi, předžalobní výzvu dlužníkovi nebo chcete zaslat návrh smlouvy druhé straně? Pokud dotyčná osoba disponuje datovou schránkou, a pokud tato osoba bude mít datovou schránku otevřenou pro příjem poštovních zpráv, bude se vaše zpráva automaticky po deseti dnech považovat za doručenou, aniž by ji adresát otevřel. Smyslem právní úpravy je znemožnit obstrukce při doručování. Dříve totiž mohlo docházet k tomu, že se adresát záměrně do schránky nepřihlašoval a poštu v ní nepřebíral. A kolik vlastně poštovní datová zpráva stojí? Za odeslání poštovní datové zprávy do datové schránky adresáta zaplatí odesílatel 5 Kč. Příjemce nic neplatí. Zasílání poštovních datových zpráv je tak rychlé, bezpečné a hospodárné. Datovou zprávu odešlete i přijmete z datové schránky kdekoliv, kde máte přístup k internetu. Pro porovnání – podle současného ceníku České pošty stojí občana odeslání ekonomického obyčejného psaní 19 Kč a odeslání ekonomického doporučeného psaní 52 Kč. Zdroj: www.dtest.cz MC

„Stojíme před zcela novým typem problému, který nemá v našem sportu obdoby. S takovým nezájmem dětí o pohybové aktivity jsme se doposud nikdy v historii nesetkali. Tohle může v budoucnu ohrozit zdraví národa, zatížit zdravotnický systém, ale

také ohrozit ekonomickou výkonnost státu, protože právě přes sport se získává disciplína, návyky na práci v kolektivu a odolnost vůči stresu,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. Koronavirová pandemie ovlivnila v minulém roce fungování 62 procent klubů nebo tělovýchovných jednot. Nejčastěji tím, že musely rušit tréninky, zápasy, soutěže a další organizované činnosti. Kluby, kterým se nevrátil zpátky dostatečný počet členů z řad dětí, nejčastěji uváděly, že šlo o malý počet v řádech jednotek (52 %). Pro 27 procent už ztráta představovala více než deset dětí a 16 procent uvedlo, že se nevrátilo zpět nebo přerušilo své členství více než 20 dětí. Byly však také případy, kdy nepřišlo zpět do TJ/SK více než 50 dětských sportovců. „Po prvním lockdownu se nám nevrátila polovina členské základny. Důvody? Cituji: Nic mě nebaví, hrajeme on-line hry. Děti vypadly z pravidelného rytmu, zlenivěly,“ tvrdil Martin Hoyer, člen výboru TJ Slovan Horky. Podle České unie sportu je negativní trend v oblasti sportování mládeže významnou výzvou pro stát, tedy novou vládu a Národní sportovní agenturu. „Sport se už konečně od zavedení samostatného českého státu musí stát skutečnou prioritou pro vládu a představitele státu. A to tak, že mu dá významnou propagaci. Společně musíme přesvědčit rodiče, že má velký smysl vést děti ke sportu a k pohybovým aktivitám v rámci organizovaných sportovních struktur,“ zdůraznil Miroslav Jansta. Zdroj: www.cuscz.cz MC

HACKNUTÝ AUTOMOBIL Podíl elektroniky, různých řídících prvků a softwaru na řízení a provozu vozidel se neustále zvyšuje, a úměrně s tím roste hrozba hackerského útoku na ně. S rostoucím podílem elektroniky narůstá i škála zranitelností, které hackeři zneužívají k neoprávněnému přístupu do vozidla nebo díky kterým mohou ovládnout jednotlivé systémy auta. Výrobci automobilů dohánějí zpoždění v zabezpečení proti hackingu, ve kterém pokulhávají za IT průmyslem v řádu let. Hacking aut není nová záležitost, zpočátku šlo zejména o jednoduché techniky napodobení dálkového odemykání aut. S rostoucím množstvím elektronických prvků ve vozidlech ale stoupá i jejich zranitelnost. Luxusnější moderní automobil v sobě skrývá stovky elektronických prvků, více než 4 km kabelů a drátů a miliony řádků softwarového kódu. Hackeři se v první řadě zaměřují na to, z čeho mohou mít přímý užitek. Proto se hlavní zájem soustřeďuje ještě stále na to, jak vozidlo odcizit. U bezklíčkových systémů odemykání se většinou zloději snaží odposlechnout a napodobit sekvenci signálů, které majitel vozidla vyšle. Pokud chtějí být hackeři úspěšní, musejí být vždy krok před výrobci. Jakmile vý-

robci automobilů zareagovali tím, že pevnou sekvenci signálů vysílaných ovladačem nahradili variabilní plovoucí sekvencí, útočníci nasadili dlouhodobější odposlouchávání a prediktivní metody odhadu potřebného sledu signálů. Problém s hackingem aut je zejména v tom, že je možné ovládnout systémy, jejichž nefunkčnost přímo ohrožuje lidské životy. Lze zneužít například senzory, které monitorují tlak v pneumatikách, takže vysílají varovné signály nebo zamezí vozidlu v další jízdě. Přes auta se dají napadat i další systémy. Příkladem je možnost průniku do domácích a firemních sítí prostřednictvím nabíjecích zařízení pro elektromobily. V nedávno zveřejněném testu odborníci prověřili nabíječky několika značek a ukázalo se, že u několika z nich by sofistikovanější útok umožnil hackerovi přístup do Wi-Fi sítě. Zdroj + Foto: press.aspen.pr (Gopas) MC


MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

Boj s rakovinou Nemocných s rakovinou přibývá, ale medicína vybojovala dílčí úspěchy Statistika hovoří jasně: každý 3. obyvatel České republiky v průběhu svého života onemocní rakovinou. Zhoubné novotvary (ZN) jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v české populaci, hned po kardiovaskulárních chorobách. Výskyt diagnózy rakoviny je mírně vyšší u mužů než u žen. Mezi nejčastější malignity patří ZN tlustého střeva a konečníku, ZN prostaty,

OOPP P

ZN prsu u žen a ZN průdušnice, průdušky a plíce. Ty dohromady tvořily v minulých letech téměř polovinu všech zhoubných nádorů diagnostikovaných v ČR. U mužů je nejčastější výskyt ZN prostaty, a to až u čtvrtiny diagnóz rakoviny, přičemž incidence roste. Ještě vyšší zastoupení (asi 27 %) je ZN prsu u žen. I zde počet nemocných narůstá, ale dynamika se zpomaluje. Rostoucí počet hlášených případů můžeme částečně dávat do souvislosti se stárnutím populace ČR. A teď ty lepší zprávy: i když obě nejčastější diagnózy stále patří k hlavním příčinám úmrtí v případě obou pohlaví, mortalita dlouhodobě klesá, a naopak roste prevalence, tedy přežití s touto diagnózou u mužů i žen. Podobný trend lze sledovat i v řadě dalších ZN, a to i díky preventivním programům nádorových onemocnění – screeningu prsu, děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku. Zejména díky nim sledujeme setrvale pozitivní dopad na vývoj incidence (především u ZN tlustého střeva a konečníku a ZN děložního hrdla) a mortality těchto ZN. Zdroj + Foto: www.uniqa.cz LPP

Na co mají zaměstnanci nárok?

O tom, že osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou v některých zaměstnáních nepostradatelné, není pochyb. Pro zaměstnance však občas může být problém určit, na co vlastně mají nárok, a jak se zachovat v případě, že jim zaměstnavatel potřebné pomůcky neposkytne. Na co by si tedy obě zúčastněné strany měly dát pozor, aby poskytování a užívání ochranných pracovních prostředků bylo v souladu se zákonem? MÁ-LI ZAMĚSTNANEC NA OOPP NÁROK, MUSÍ MU BÝT POSKYTNUTY BEZPLATNĚ V první řadě je třeba zmínit, že povinnost poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky není možné nahrazovat finančním plněním. V žádném případě by se tedy nemělo stát, že zaměstnavatel na nákup přilby, ochrany sluchu nebo očí poskytne finance a pořízení těchto pomůcek nechá na zaměstnanci. Není také možné, aby zaměstnavatel požadoval, aby si zaměstnanec ochranné pracovní prostředky zaplatil sám. Přípustná není ani žádná forma „pronájmu“ tohoto vybavení zaměstnancům. CO JE OOPP A CO UŽ DO TÉTO KATEGORIE NESPADÁ? Kdy je nutné, aby zaměstnavatel tento typ vybavení pro zaměstnance zajistil, a jak přesně mají ochranné pracovní prostředky vypadat, popisuje nařízení vlády č. 495/2001 Sb. To stanovuje, že OOPP musí zaměstnavatel zajistit při činnostech, kde není možné odstranit nebo dostatečně omezit pracovní rizika a dále rozepisuje i konkrétní po-

volání, která mají na dané ochranné pomůcky nárok. Osobní ochranné pracovní prostředky musí odpovídat nejen podmínkám na pracovišti, ale také fyzickým a ergonomickým potřebám zaměstnanců a jejich zdravotnímu stavu. Na závěr rozhodně nesmí chybět informace, že povinností zaměstnavatele je OOPP v konkrétních situacích nejen poskytnout, ale také se postarat o financování jejich údržby. To však platí jen pro náklady na běžnou údržbu. Pokud pracovník pomůcky zničí vlastní vinou, náklady na opravu či vyčištění by měl uhradit on. Zdroj + Foto: www. pressweb.cz (Seokonzult.cz) MC

11


12

MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

Soukromá inzerce

Nízké sebevědomí připravuje ženy o řadu pracovních příležitostí. Bojí se jít do rizika a mnohdy ani nezkouší získat zaměstnání, ve kterém splňují jen část inzerovaných požadavků. Aktuální nastavení trhu práce v České republice zároveň téměř nepodporuje zkrácené úvazky. V porovnání s ostatními státy EU se dokonce řadíme na sedmé nejhorší místo. Na základě dat Eurostatu bylo v Česku v roce 2020 jen 5,6 % zaměstnanců, kteří pracovali na zkrácené úvazky. To je dokonce sedmý nejhorší výsledek v rámci celé Evropské unie. Nejlépe je na tom Nizozemí, ve kterém na částečný pracovní poměr pracuje více než 47 % zaměstnanců. „V současné době je trh práce v České republice málo pružný.

Flexibilita v zaměstnávání přitom odbourává řadu překážek a otevírá mnoho pracovních příležitostí pro všechny, kteří nemohou nebo nechtějí pracovat na plné úvazky,“ komentuje Jana Stehlíková, spoluzakladatelka a jednatelka digitální platformy Flecto, která má za cíl modernizovat trh práce pomocí fragmentarizace plných úvazků na dílčí směny. Není to ale jen o nedostatečné podpoře zkrácených úvazků. Ženy napříč generacemi trápí také nízké sebevědomí, které ovlivňují stále se měnící podmínky na trhu práce a taktéž skutečnost, že se během rodičovské dovolené soustředily více na rodinu než na rozvoj znalostí ve svém původním oboru. Problematika malé sebedůvěry se obecně netýká jen maminek po rodičovské dovolené, ale také starších žen, ve věku

okolo 55 let. Ty si naopak vytváří osobní mentální překážky – nepřijdou si dostatečně dobré a bojí se špatných zkušeností. Tímto se však ženy samy připravují o řadu pracovních příležitostí. Pokud by vyšly ze své komfortní zóny a více si důvěřovaly, mohlo by na trh práce přijít až 25 000 nových zaměstnankyň. Kdyby se zpružnily procesy rekvalifikací, které jsou v současné době zbytečně komplikované, přivedlo by to do pracovního procesu mnohem více žen. Například programy pro ženy na rodičovské dovolené patří sice k těm více podporovaným, ale jen malá část z maminek na ně skutečně dosáhne. „Přitom je v dnešní době spoustu možností, jak by bylo možné rekvalifikace udělat dostupnější. Například přesunutí teoretické části do on-line prostoru, e-learningy či webináře v odpoledních hodinách. V tom vidím budoucnost. Ne každý má možnost týdny vysedávat v učebnách a dojíždět na rekvalifikační kurzy. Dokonce i pro zaměstnavatele je to výhodnější, protože se jim sníží náklady,“ dodává závěrem Stehlíková. Zdroj: www.kurzy.cz (Flecto) MC

www.OKO24.cz

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM na facebooku! Naše adresa: www.facebook.com/magazinoko

Naše internetové stránky: www.magazinoko.cz www.OKO24.cz

REDAKCE: Obchodní ředitelka: Romana Šmídová +420 602 366 896 __romana.smidova@magazinoko.cz Inzertní poradce: Bohuslav Smítka (pro KV kraj) +420 371 120 490 _smitka@magazinoko.cz Redaktorka: Lenka Staňková +420 371 120 490 _stankova@magazinoko.cz Asistentka propagace: Romana Skopová +420 774 051 880 __skopova@magazinoko.cz Asistentka vydavatele: Magdalena Čábalová +420 608 107 890 _asistent@magazinoko.cz

Příští vydání – duben 2022: od 5. 4. 2022 Uzávěrka příjmu inzerce: 24. 3. 2022 MAGAZÍN OKO Plzeňsko je distribuován v těchto městech: Plzeň, Chrást, Zruč, Senec, Líně, Vejprnice, Plasy, Nýřany, Přeštice, Třemošná, Kralovice, Kaznějov, Starý Plzenec, Klatovy. Dále na těchto místech v Plzni a okolí: Hlavní vlakové nádraží, OC Globus, Kooperativa Zahradní ul., KFC Písecká, Olympia Angus Burger, Cukrárna Beruška Koterovská, OD Centrum COOP, Tesco Supermarket Masarykova, Katastrální úřad Radobyčická, Krajský úřad Škroupova, Mulačova nemocnice, Železniční poliklinika, Pracovní úřad, Korunka Dobřany, Pekárna Dobřany a další…

MAGAZÍN OKO Měsíčník pro Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Příbramsko. Vydání: III/2022 – březen 2022. Vydavatel: Ing. Petr Šmíd, IČO: 73406511, F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany. Korespondenční adresa: Petřínská 2, 326 00 Plzeň. Tel.: 371 120 490. E-mail: redakce@magazinoko.cz. URL: www.magazinoko.cz. Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Textová inzerce označena: (PI) Neoznačené foto v obsahu je ilustrační. Ev. č. MK ČR E 17909

Od 1. 9. 2020 nepřebíráme osobně inzerci, ani platby v HOTOVOSTI! Zadání a podmínky soukromé inzerce: www.magazinoko.cz „soukromá inzerce“ CENA: 120 Kč / kraj 200 Kč / 2 kraje 300 Kč / 3 kraje (za jedno vydání, délka max 160 znaků vč. mezer)

Řešení předchozí sudoku naleznete na www.oko24.cz.

Nedostatečná podpora částečných úvazků a nízké sebevědomí mají vliv na zaměstnanost žen

NESOUTĚŽNÍ SUDOKU

Zaměstnanost žen

ō Z vaší pozůstalosti koupím vše staré: plechové reklamní cedule, sklo, porcelán, veškeré staré hračky, figurální porcelán, vánoční ozdoby, betlém, obrazy, rámy, hodiny, hodinky na ruku, pohledy, rádia, mlýnek, hmoždíř, lampu na petrolej, drobný nábytek, chromový lustr, formy na pečení, kamenné hrnce, smaltované nádobí, vše ze staré domácnosti co bylo k dekoraci. Motorky, moped, pionýr – i díly na tyto moto! A různé jiné věci, které už nepotřebujete. Tel.: 737 903 420. ō KOUPÍM jakoukoliv tahací harmoniku: akordeon, chromatiku, heligonku – i v nálezovém stavu. Dále koupím mopeda na ryby. Tel.: 728 209 526. ō KOUPÍM starý nábytek, obrazy, sklo, porcelán, historické motocykly atd., sběratelské předměty aj. Vykoupím i celou pozůstalost. Nabízím solidní jednání. Tel.: 608 979 838. E-mail: antikvs@seznam.cz. ō NÁBYTEK našich babiček vyr. do r. 1975 VÝKUP (chromovaný, dýhovaný, selský), lustry, lampy a různé staré věci na dekoraci. Možnost vyklizení celé pozůstalosti. Zn. PŘIJEDU. Tel.: 603 512 322, pavel.rejsek@seznam.cz. ō KOUPÍM různé předměty ze starého koloniálu, restaurace, obchodu, ordinace, kanceláře – nábytek, osvětlení, reklamní materiál – cedule, nádoby, plechovky, plakáty, flašky, a jiné. Vše staré, spojené se Starým Plzencem: pohlednice, foto, plakáty, obraz a jiné. Tel.: 603 512 322, pavel.rejsek@seznam.cz. ō KOUPÍM ze staré ordinace železnou prosklenou vitrínu. Dále litinovou výlevku, starý truhlářský ponk s dřevěnými závity, řeznický špalek, různé litinové nohy, dílenské lampy, plechové skříňky se šuplíky. Zn.: PŘIJEDU, tel.: 603 512 322, pavel.rejsek@seznam.cz. ō VAŠI NEMOVITOST – pozůstalost připravíme k předání a prodeji. Vyklízení, likvidace odpadu, vymalování, úklid okolních prostor – zahrady. Prohlídka a nacenění služby ZDARMA. E-mail: papo9@seznam.cz, tel.: 603 512 322.

1

7 2 5

1

9 3 4

6

6 4

5 5

3

8 2

8

3 4 6

2 7

9 4

9


MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

FRANŠÍZA Pojem „to franchise“ znamená udělit povolení na prodej produktů nebo poskytování služeb v určité oblasti jednou firmou firmě jiné. U nás se franchisingem rozumí dlouhodobá smluvní spolupráce mezi nezávislými podnikateli – poskytovatelem franchisingu (franchisorem) a odběratelem franchisingu (franchisantem) – na základě které franchisor předává franchisantovi znalosti o vedení firmy a propůjčuje mu svou obchodní značku. Zdroj: Wikipedia Franšíza je výhodnou formou podnikání. Proč byste do toho měli jít i vy? Podívejte se na 9 největších výhod franchisingu. DOSTATEK KAPITÁLU Zatímco začínající podnikatelé jsou velmi brzy omezeni nedostatkem kapitálu pro rozjezd svého podnikání, franchising vám umožňuje mít dobrou představu o tom, co přesně vás bude rozjezd stát. PODPORA Pro rozjezd podnikání jste účastníkem speciálního tréninkového programu, kde se dozvíte vše potřebné, co budete k fungování značky potřebovat vědět. RYCHLOST RŮSTU Jako franšízant rostete mnohem rychleji než vaše konkurence. Za vámi totiž stojí dobré jméno známé značky, kterou lidé sami od sebe rádi vyhledávají. VÍTE, JAK NA ZAMĚSTNANCE Franšízor vám dá všechny potřebné podklady nejen k tomu, jak nabrat správný personál, ale také vám pomůže vyřešit otázky týkající se mezd a právního zázemí.

POD DOHLEDEM NEUDĚLÁTE CHYBU Franšízor vám posílá pravidelné kontroly. Jejich účel je jasný – najít případné nesrovnalosti a dokázat je vyřešit dříve, než byste v podnikání udělali chybu. ZNALOSTI V OBORU Franšízor vám ihned od začátku dává k dispozici své znalosti. Ty se vám hodí nejen v oboru, ve kterém budete podnikat, ale také pro jednání s příslušnými úřady.

13

PĚKNÉ SVÁRY Svařování se někomu může zdát jako velice jednoduchá činnost. Vyžaduje ale spoustu praxe, než se vypracujete do takové formy, aby vaše sváry vypadaly dobře. Samotný výsledek svařování závisí nejen na typu svářečky, ale také na správně použité metodě svařování a dobře zvolených přídavných materiálech. Každé z příslušenství, které je ke svařování zapotřebí, má svá určitá specifika. Jak je správně vybrat?

ZHODNOCENÍ PENĚZ Když se do podnikání pouštíme, přináší to s sebou finanční náklady. S pomocí franšízy se vám ale podaří své náklady rychle dostat zpět a své peníze zhodnocovat. DALŠÍ MOŽNOSTI Pomocí franšízy můžete růst, a ještě dále expandovat v rámci trhu. MENŠÍ RISK Jako franšízant máte mnohem menší rizika. Můžete se obrátit na franšízora s žádostí o pomoc. Zdroj: www.pressweb.cz (Seokonzult.cz) MC

Norma ČSN 34 7470 Právě tato norma upravuje určité skutečnosti, podle kterých vybíráte svářecí kabely. Tak například urču-

je průřez kabelu, délku kabelu, úbytek napětí a proudové zatížení. Nicméně už neřeší materiál pláště kabelu. Norma je navržena tak, aby ji bylo možné použít na všechny typy kabelů, včetně těch, které jsou s plastovou izolací. Svářecí kukly Dnešní svářecí kukly už vypadají téměř jako helmy motocyklových závodníků. Mohou mít různé funkce, kromě toho, že chrání váš zrak. Existují kukly, které si musíte před každým svařováním odklápět, abyste viděli na svařovací materiál. Pokud svařujete častěji, vyplatí se vám investovat do samostmívací kukly, kterou nemusíte odklápět. Ta se zatmaví při samotném svařování a celá práce je tak mnohem pohodlnější a také rychlejší. Úplně nejvyšší kvality při kupování kukly dosáhnete, když si koupíte tu, která je vybavena speciálním filtrem. Chrání plíce svého uživatele. Svářečské rukavice K bezpečnosti při svařování byste měli mít oblečeno pokud možno nehořlavý materiál. Pokrývat by měl všechny části těla – to znamená, že musí mít dlouhé rukávy i dlouhé nohavice. Chrání tak veškeré části těla. Ruce jsou vůbec nejohroženější při svařování. Proto se vyplatí investovat také do speciálních svářečských rukavic, které se postarají o to, že vaše ruce zůstanou v bezpečí. Díky tomu můžete ale také zajistit pevnost a krásu vašich svárů (chrání vás před ucuknutím v případě popálení). Zdroj + Foto: www.pressweb.cz (Seokonzult.cz) MC


14

MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

ALKOHOLISMUS A BYLINKY

VŠESTRANNĚ V YUŽITELN DRONY Drony původně vznikly jako vojenská technologie. Dnes pomáhají v mnoha oborech. Pro účely zemědělců umějí nasnímat suchá pole pomocí speciálních senzorů a následně záznamy vyhodnotit. Pokud je třeba, zalijí právě ty části zemědělských ploch, kde je to reálně žádoucí. Navíc jsou schopny pomoci při detekci poruch zemědělských zavlažovacích systémů. Mohou také pomoci při monitorování škod na polích i lesních porostech, které způsobuje dlouhodobé sucho nebo sledovat vodní zdroje. Kontrolují kvalitu výsevu plodin, monitorují jejich růst; využívají se také pro postřik a hnojení zemědělských ploch. Drony se uplatňují také v energetice, ke kontrole

rozvodů vysokého napětí. Nahrazují tak rizikovou lidskou práci. Nezastupitelnou roli již dnes mají při kontrole vedení po ničivých vichřicích či tornádu. Pomáhají i v případě alternativních energetických zdrojů – kontrolují stav solárních panelů a lopatek větrných elektráren. Kromě toho drony také monitorují stav plynovodů a teplovodů, kde umí s příslušným vybavením hlídat tepelné úniky a identifikovat místa, kde je porušené potrubí. Ve stavebnictví se dnes využívají drony také stále více. Od prvního návrhu staveb a 3D mapování povrchu přes navrhování rozlehlých areálů a budov v členitém terénu až po sledování stavu budov. Zdroj + Foto: Aspen.pr (Audiopro) LPP

ERGOMETRIE KDY JE VHODNÉ PŘISTOUPIT K VYŠETŘENÍ SRDCE? Od určitého věku je to součást preventivního vyšetření, ale také vždy, když se objeví příznaky, které signalizují srdeční onemocnění. Jsou to zejména dušnost, bušení srdce, bolest na hrudi, nepravidelný nebo rychlý tep a také únava. Základní vyšetření je klidové EKG, tedy vyšetření srdeční činnosti, když je pacient v klidu. Ale to nemusí nic ukázat, protože některé příznaky se projeví až při zvýšené námaze. Pak je vhodná ergometrie. Jde o vyšetřovací metodu, při které se pacientovi zvyšuje zátěž, na níž musí srdce reagovat. Základem metody ergometrie je er-

gometr, tedy spojení rotopedu nebo běhacího pásu a měřicího zařízení EKG. Srdce pacienta, který šlape na rotopedu, musí zvyšovat výkon, protože svaly a další orgány potřebují při zvýšené fyzické námaze větší množství kyslíku. Při zvýšené srdeční frekvenci se snáze odhalí některé změny. Ergometrie většinou bezpečně upozorní na některé podezřelé výkyvy v srdeční činnosti. Lékař pomocí této metody získá elektrokardiogram, z něhož lze interpretovat charakter onemocnění. Může jít o ischemickou chorobu

srdeční, arytmii, prodělaný infarkt nebo vrozené vady, zejména u dětí. Ergometrie se používá i v jiných případech, například když lékař potřebuje ověřit správnost léčby či úspěšnost chirurgického zákroku. Tuto vyšetřovací metodu používají i sportovní lékaři, když sledují tréninkový program u sportovců. I někteří sportovci mají drobné srdeční vady, tak je nutné je pravidelně testovat. Pokud se při zátěžovém EKG srdeční onemocnění nepotvrdí, přestože příznaky přetrvávají, pak je vhodné zvolit tzv. holterovou metodu EKG. Jde o kontinuální měření srdeční činnosti po dobu minimálně 24, ale častěji 48 hodin. Zdroj: www.pressweb.cz (SEO Services, s.r.o.) MC

Jaké byliny potlačí chuť na alkohol a které pomáhají s kocovinou Alkoholismus je v naší kultuře všudypřítomný, abstinentů pomálu a existují různé úrovně závislosti na alkoholu. Čím více alkohol konzumujeme, čím častěji a v co větší míře, tím větší zdravotní rizika to přináší. Ovšem i s alkoholem nám pomohou bylinky a některé jsou dokonce nezastupitelné. OSTROPESTŘEC MARIÁNSKÝ Ostropestřec mariánský, zázrak, bez kterého se neobejde ani lékařská věda. Ostropestřec mariánský obsahuje vysoce účinnou látku jménem silymarin, která pomáhá obnovovat jaterní tkáň. Pokud pijeme alkohol opravdu nadměrně, pomůže odvar ze semen této rostliny, tinktura i olej. TYMIÁN A MATEŘÍDOUŠKA Oba rostlinné druhy jsou blízce příbuzné a náleží do rodu Thymus. Mají jednu ohromnou schopnost, totiž pomáhají při odvykání alkoholu. Silný odvar a jeho časté užívání v době, kdy potřebujeme s alkoholismem pomoci, způsobí až zvracení a chuť na alkohol pak opravdu nemáme. Ovšem jelikož se v případě bylinek doporučuje užívání jen v mírných dávkách, jde o postup dosti drastický a bez konzultace s lékařem nemůže být doporučen. KUDZU, ČILI PUERARIE LALOČNATÁ Puerarie laločnatá je popínavá bylina pocházející z Japonska a Číny. Obsahuje velké množství izoflavonů (především daidzinu a daidzeinu), snižujících chuť na alkohol. V lidském těle brání tvorbě aldehydu kyseliny octové, který vyvolává příznaky otravy. Kudzu také podporuje regeneraci organismu. VODILKA KANADSKÁ Vodilka kanadská pochází, jak je patrno ze jména, ze Severní Ameriky. Severoameričtí indiáni tuto bylinu používali na žaludeční problémy, různé záněty a onemocnění jater. Získala si pověst bylinného antibiotika a obsahuje látky stimulující imunitní systém. Bylina také likviduje přemnožené parazitické kvasinky candida, které se vyskytují nejen v lidských střevech, ale i v ústech, krku a pohlavním ústrojí.

MÁTA PEPRNÁ Máta peprná je známá bylina, bez které se mnohé kultury v podobě čaje neobejdou. Pro naše potřeby má pak máta úžasnou schopnost pomáhat s kocovinou. Zrychluje metabolismus, díky čemuž se alkohol v těle rychleji odbourává, snižuje kyselost těla, která se alkoholem výrazně zvyšuje, zklidní žaludeční sliznici a nakonec též osvěžuje dech. RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ S kocovinou pomáhá také rakytník řešetlákový, z něhož je vynikající šťáva a nebo čaj z plodů i listů. Rakytník je vitamínovou bombou (především vitaminy C a B), která posiluje naše tělo a působí i preventivně. HEŘMÁNEK PRAVÝ Při kocovině ulevuje také heřmánek pravý, který hlavně zklidňuje žaludek a brání pálení žáhy v podobě odvaru, tedy čaje. Účinné jsou květy heřmánku, sušené i čerstvé. Účinky heřmánku umocníme lžičkou medu. ELEUTEROKOK OSTNITÝ Eleuterokok ostnitý je rostlinou, které se lidově říká „čertův kořen“. Lidské tělo čistí od nežádoucích látek až zázračně, stimuluje nervovou soustavu a celkově posiluje organismus, přitom obsahuje řadu vitamínu a minerálů. Z minerálů je pak nejdůležitější vápník, který ovlivňuje žaludeční šťávy. Užívání se doporučuje v podobě tinktury. A co že je vlastně kocovina? Menší otrava alkoholem, který tělo nedokázalo odbourat a je jím proto v nežádoucí míře zatíženo. Alkohol způsobuje dehydrataci našeho těla, jelikož povzbuzuje ledviny k vylučování většího množství vody, než je běžné. Cévy v hlavě jsou zároveň přísunem alkoholu rozšířené a to způsobuje prudkou bolest. Žaludek je překyselený, pálí nás žáha, je nám nevolno. Zdroj: www.ceskestavby.cz (Petr Pojar) MC


MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

15


16

MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

Obchodov na burze Burza je dostupná pro všechny, ale není pro každého Změny, které do života běžných zaměstnanců vnesla opatření spojená s koronavirem, donutily mnoho z nich přemýšlet o práci z nového úhlu pohledu. Zatímco v některých oborech museli pracovníci vystačit se zlomkem výplaty, jiná odvětví tolik zasažena nebyla, a tak není divu, že mnoho lidí zvažuje kariérní změny, ideálně takové, aby je případná další vlna koronaviru a s ní spojená opatření zasáhla co nejméně. Na internetu se jako ideální forma výdělku čím dál častěji skloňuje obchodování na burze. Dá se na něm doopravdy vydělat, nebo jde jen o marketingový tah? Zatímco v minulosti bylo obchodování na burze výsadou větších společností, s nástupem internetu se situace změnila a burza je dostupná téměř pro každého. Všechny potřebné informace je možné najít na internetu, a to dokonce z velké části zdarma. Burza tak vypadá jako ideální příležitost, jak začít vydělávat z domova. Mnozí si však neuvědomují, že nejde

o zázračný způsob, který umožňuje rychle a bez práce zbohatnout. Pokud chcete začít obchodovat na burze, počítejte s tím, že budete muset investovat dlouhé hodiny do vzdělávání a hledání informací. Neznalost v tomto případě totiž může vyjít pěkně draho. Dobré je také nevnímat obchodování na burze jako budoucí práci na plný úvazek. K tomuto stavu se sice můžete po čase propracovat, nejpravděpodobnější však je, že po dlouhou dobu pro vás burza bude jen přivýdělkem. Naučit se správně obchodovat totiž trvá. Mimo znalosti však budete potřebovat i další dílky, kterými skládačku úspěšného obchodníka musíte doplnit. Jedním z nich je bezesporu kapitál. Chybět by vám neměla ani psychická odolnost, protože burza je byznys, kde jste jednou nahoře a za chvíli zase dole. Proto i zkušení obchodníci říkají, že nastavení mysli je jedním z nejdůležitějších faktorů, který je při obchodování na burze potřeba zohlednit, a někdy dokonce hraje větší roli než vzdělání a zkušenosti. Zdroj + Foto: www.pressweb.cz (Seokonzult.cz) MC

Koupě ojetého 3 TIPY, KTERÉ PŘI VÝBĚRU AUTA NEPODCENIT Ke koupi zánovního či ojetého automobilu můžeme mít spoustu důvodů. Většinou bývá tím hlavním aspektem výrazně nižší cena, jiným zase připadá zbytečné kupovat úplně nové auto pro pár desítek naježděných kilometrů měsíčně. Ať je vaše rozhodnutí motivováno čímkoliv, při nákupu ojetiny z bazaru je třeba se zaměřit na některé důležité oblasti, abyste koupili moudře. Dobrou alternativou, o které se moc neví, je nákup ojetého auta s prověřeným původem a historií v autosalonu leasingové společnosti. 1. ZJISTIT, JAKOU MÁ AUTO HISTORII? Stočený tachometr může znít jako klišé, stále však jde o jeden z nejčastějších nešvarů, se kterým se při nákupu ojetého vozu můžete setkat. Taková „prá-

ce“ s kilometry však reálně sníží hodnotu auta o několik desítek tisíc, o jeho životnosti nemluvě. Výjimkou není ani zatajení oprav vozidla v minulosti. 2. ZKONTROLOVAT TECHNICKÝ STAV S nepřiznanými opravami souvisí druhý klíčový bod, u kterého se vyplatí obezřetnost. Při neodborné prohlídce auta u prodejce se spousta technických záležitostí může „schovat pod kapotu“ – určitě tedy není od věci auto před koupí nechat zkontrolovat odborníkem. 3. ROK VÝROBY A PŮVOD Takzvané „omlazování“ vozidel je další z častých praktik při přeprodeji aut. Jejich hodnota tím může výrazně ztratit, rok výroby nebo rok uvedení do provozu je při určování ceny vozidla klíčový. Podstatná je i kontrola původu – například zda auto nebylo odcizeno v rámci Schengenu, případně stále není přihlášeno v zahraničí či na něj není vázán právní problém. Zdroj: www.csob.cz MC

PROFESE BEZ PRESTIŽE Které profese mají nejhorší image? Některá povolání vnímáme jako přínosná a prestižní, u jiných oceňujeme jejich nezbytnost, dalších si nevážíme, i když jsou užitečná. Vnímání prestiže jednotlivých povolání u nás a ve světě se příliš neliší, i když určité rozdíly tu jsou – oproti jiným zemím si výrazně méně vážíme zákonodárců. V jiných aspektech se se světem shodujeme, mezi nejméně prestižní profese patří uklízeč/ ka, ostraha či stavební dělník, nejvíce si ceníme práce lékařů a vědců.

žadují vzdělání, jsou hůře placené a často je zastávají zahraniční pracovníci. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR periodicky sestavuje na základě dotazování obyvatel žebříček povolání podle prestiže. Na spodních příčkách se opakovaně objevují profese jako uklízečka, prodavač, sekretářka, stavební dělník a další dělnické profese, ale v posledních průzkumech značně poklesla také oblíbenost poslanců nebo ministrů.

Obecně lze říci, že podceňujeme zpravidla ty pozice, které nevy-

Bezpečnostní pracovník patří mezi profese, o kterých koluje řada

mýtů. Většina lidí si vybaví zkazky o agresivním chování ostrahy v nákupních centrech, případně si představí pána v důchodovém věku za okýnkem vrátnice, který by měl zabránit vyloupení objektu. „Úloha ostrahy nespočívá jen v dozoru, klade stále větší požadavky na psychickou a fyzickou odolnost. Přesto si lidé jejich práce neváží, pracovníci ostrahy jsou nezřídka napadáni nejen slovně, ale i fyzicky, přičemž jejich reakce je posuzována velmi kriticky,“ popisuje situaci Václav Elman, výkonný ředitel společnosti SSI Group. Zdroj + Foto: press.

aspen.pr (SSI Group) MC

PRVNÍ POMOC NA VÝLETĚ Pokud se rozhodnete pro delší výlet, myslete i na základní výbavu pro první pomoc. Není třeba brát celou domácí lékárnu, postačí dezinfekce, obvaz, náplasti, případně trojcípý šátek. V případě, že se na cestách opravdu stane úraz, je nutné vyhodnotit závažnost situace. V případě odřenin, a především řezných a krvácejících ran, je nutné zkontrolovat rozsah a hloubku rány. V případě krvácející rány se snažte zastavit krvácení vyvíjením tlaku, jestliže se jedná o končetinu, zvedněte ji do vzduchu. Pokud se ale jedná o vážnější zranění, zlomeniny nebo hluboké krvácející rány,

položte zraněnou osobu na zem, na krvácející ránu vyvíjejte nepřetržitý tlak, abyste omezili krvácení, a ihned volejte záchrannou službu. Pokud je úraz většího rozsahu a nacházíte se v nepřístupném místě a nevíte, zda nebude třeba také zásahu hasičů, volejte linku 112, operátor situaci vyhodnotí a pošle na místo veškeré potřebné záchranné složky. Pokud se v okamžiku neštěstí nacházíte uprostřed lesa, v přírodě nebo jinde, kde nedokážete záchranářům popsat svou polohu, sledujte orientační body. V obcích nebo kempech jsou to lampy veřejného osvětlení, každá lampa má totiž své unikátní číslo, podle kterého vás záchranné složky snadno najdou. Pokud jste v přírodě, stejnou službu udělají i turistické tabulky na rozcestích, které mají také svá unikátní čísla. Zdroj + Foto: Aspen.pr (Aveflor) LPP


MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

17


18

MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

KINO – FILMOVÉ PREMIÉRY

TRENÝRK Při nákupu nových trenýrek můžete vsadit na známé značky, ale také na několik zásad, které pro pohodlí při jejich následném nošení určitě oceníte. Samozřejmě hlavní roli hrají materiály, ale není to to jediné, na co se při výběru zaměřit. Jedním z hlavních kritérií je totiž i samotný střih, protože i trenky mohou být velmi nepříjemné a nepohodlné, pokud jejich výběr podceníte. Podle čeho tedy vybrat ty pravé? Při výběru spodního prádla je důležité vybrat kvalitní a příjemný materiál, který patří mezi rozhodující faktory, zda se v trenýrkách budete cítit příjemně. „Kvalitní trenýrky se šijí především ze 100% bavlny, ale vedle nešlápnete ani při volbě 100% polyesteru, ze kterého se šijí například tzv. saténové trenky, jejich výhodou je nejen estetická stránka, ale také snadná údržba, nemusí se žehlit, rychle schnou, apod. Na druhou stranu nemusí jejich dlouhodobé nošení vyhovovat každému. Na celodenní nošení proto doporučuji 100% bavlnu, která je vhodná i pro alergiky, astmatiky nebo děti,“ uvádí Petr Polák, zástupce kamenných prodejen a e-shopu Trenýrkárna.cz. Vhodně zvolený střih trenýrek nejen lichotí postavě, ale měl by být zároveň

i pohodlný. Pří výběru trenýrek se proto zaměřte také na volbu a zapracování gumy v pase. Ta se šije buď v klasickém provedení, kdy je zapošitá v látce, nebo je tzv. vytkávaná, kdy je přiznaná, tento střih je většinou nazýván jako sportovní a dobře u něj poznáte i kvalitu ušití a celého zpracování trenýrek. Pro pohodlné nošení je důležité zvolit také správnou velikost. Větší velikosti se budou pod oblečením nepříjemně rolovat, příliš malé velikosti zase nepůsobí esteticky, jsou nepohodlné a mohou dokonce škodit. Dámy se často chtějí vyhnout výrazným liniím spodního prádla, které by byly vidět pod šaty, muži při nošení příliš těsného prádla riskuji i zdravotní potíže.

THE BATMAN

POSLEDNÍ ZÁVOD

Akční / Drama / Krimi, USA, 2022

Drama, Česko, 2022

Režie: Matt Reeves Hrají: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, … Premiéra: 3. 3. 2022

Režie: Tomáš Hodan Hrají: Kryštof Hádek, Judit Bárdos, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, … Premiéra: 24. 3. 2022

Dva roky slídění po ulicích jako Batman, který nahání strach zločincům, zavedly Bruce Waynea hluboko do stínů Gotham City. Mezi zkorumpovanou sítí městských úředníků a vysoce postavených osobností má osamělý mstitel jen několik důvěryhodných spojenců – Alfreda Pennywortha a poručíka Jamese Gordona – a mezi svými spoluobčany se stal jediným ztělesněním pomsty. Když se vrah sérií sadistických machinací zaměří na gothamskou smetánku, stopa záhadných indicií pošle Největšího detektiva světa na vyšetřování do podsvětí, kde se setká s postavami jako Oswald Cobblepot, Edward Nashton, Carmine Falcone a Selina Kyleová. Jakmile důkazy začnou vést blíže k domovu a začne být jasný rozsah pachatelových plánů, musí Batman navázat nové vztahy a odhalit pachatele, aby se stal symbolem naděje Gotham City… Zdroj: Vertical Ent., Foto: Warner Bros.

Krkonošské hory se zpočátku století začaly dynamicky proměňovat, zejména díky jedné novince v českých zemích – lyžím. Bohumil Hanč byl nejslavnější český lyžař. Všestranný sportovec Emerich Rath se jako jediný Němec pravidelně zúčastňoval českých závodů. Hanč a Rath se dobře znali, setkali se i na startu osudného závodu v roce 1913. Po prvním kole se počasí prudce zhoršilo. Všichni závodníci vzdali, Hanč zůstal na trati sám. Polomrtvého jej nalezl právě Emerich Rath a s nasazením vlastního života se jej snažil zachránit, bohužel marně… Po mnichovských událostech, druhé světové válce a následném komunistickém puči se příběh Němce, který riskoval život, aby pomohl českému kamarádovi, nehodil, a Emerich Rath byl ze všeobecně známého příběhu takřka vymazán. Zdroj: 2media, Foto: Nikolas Tušl Kryštof Hádek

Robert Pattinson, Zoë Kravitz

Zdroj + Foto: Aspen.pr (Styx) MC

MOBILNÍ PLOT Ideální oplocení pro společenské akce nebo staveniště

CYRANO Muzikál / Drama, USA / Velká Británie, 2021

Princip výstavby plotu je asi každému jasný. Tím nejjednodušším systémem je ocelový plot se sloupky a pletivem. Kolem pozemku se zabetonují sloupky a mezi nimi se natáhne pletivo. Dalším vylepšením jsou tzv. podhrabové desky, které zabrání zvířeti, aby se podhrabalo dovnitř nebo ven. Plot má ukázat hranice pozemku, ale také vnitřní prostor chránit. K tomu slouží různé druhy pletiva. Například v lesních školkách se používá lesní pletivo, které je slabší a s velkými oky. Pro dočasné ohraničení slouží mobilní oplocení. Instaluje se například po dobu výstavby nebo konání nějaké akce.

Mobilní oplocení se skládá z ocelových sloupků upevněných v přenosné betonové patce a ocelových plotových dílců. Počet dílců odpovídá prostoru, který se má ohraničit. Spojení dílců je takové, aby je nezvaný návštěvník nemohl snadno rozmontovat a plot splnil svůj účel. Mobilní oplocení je výhodné například při slavnostech nebo sportovních akcích, kdy je nutné oddělit platící diváky od neplatících. Je například povinné u výstavby ve městech, aby se zabránilo vstupu zvědavců nebo i zlodějů. Na staveništi totiž často zůstávají během výstavby stavební stroje i materiál.

Mobilní oplocení si lze objednat u firmy i s odborným personálem, které je snadno smontuje i rozmontuje. Postavení takového plotu je velmi rychlé, což je výhodné u krátkodobých akcí, kdy se většinou veřejný prostor pronajímá za úplatu. Mobilní oplocení může být průhledné, nebo neprůhledné. V takové případě se používají plechové desky, někdy i s barevnou úpravou. Součástí takového plotu jsou i přenosné brány a branky, s nimiž se snadno manipuluje. Zdroj: www.pressweb.cz (SEO Services, s.r.o. – Promal) MC

Režie: Joe Wright Hrají: Haley Bennett, Ben Mendelsohn, Peter Dinklage, Brian Tyree Henry, … Premiéra: 10. 3. 2022

MORBIUS Akční / Horor / Sci-Fi / Thriller, USA, 2022

Režie: Daniel Espinosa Hrají: Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris, Al Madrigal, … Premiéra: 31. 3. 2022

Básník Cyrano z Bergeracu (Peter Dinklage) oslní hravými slovními hříčkami při ústním souboji i brilantním šermem v duelu. Kvůli svému vzhledu je však Cyrano přesvědčen, že není hoden lásky oddané přítelkyně, zářivé Roxanne. Když Cyrano konečně plánuje vyjádřit své city, Roxanne se na první pohled zamiluje do rekruta Christiana. Vědom si svých nedostatků, Cyrano z Bergeracu pomáhá mladému Christianovi získat srdce půvabné Roxanne, byť je do ní sám vášnivě zamilovaný…

Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmanivějších a nerozporuplnějších hrdinů filmového světa značky Marvel, jehož představitelem je Oscarem oceněný Jared Leto, který se ve snímku mění v charismatického antihrdinu Michaela Morbiuse. Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý úspěch přinese lék, který je však dost možná nebezpečnější než sama smrtelná choroba, neboť promění léčitele v lovce…

Zdroj: Forum Film CZ, Foto: Peter Mountain / Metro-Goldwyn-Mayer

Zdroj: Falcon, Foto: Sony Pictures Entertainment

Peter Dinklage

Adria Arjona, Jared Leto


19

MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022 | příloha STAVÍME & BYDLÍME

NEŽ Ž SE POSTAVÍÍ Co udělat před položením základové desky? Výběr stavební firmy není obvykle procházkou růžovým sadem, protože je třeba najít firmu, která je kvalifikovaným, spolehlivým a férovým generálním dodavatelem staveb. Platí to jak u výběru stavby na klíč, tak i středních a velkých developerských projektů. Než ale dojde k položení prvního kamene, je dobré si ujasnit několik věcí. Nechcete se přece v příštích

několika měsících zabývat neshodami plynoucími ze špatně specifikovaných požadavků… VŠECHNO DEFINUJTE A PODTRHNĚTE SMLOUVOU Není ničím výjimečným, že na stavbách dochází k neshodám pramenícím z nesrovnalostí. Je proto důležité a klíčové, aby byly všechny vaše požadavky sepsány a aby se s nimi stavební firma řádně seznámila. A své seznámení v ideálním případě stvrdila svým podpisem. Smlouva je stejně jedna z věcí, ke které musí před položením základové desky

ČISTÁ PRAČKA Kde se všude v pračce usazuje špína? TĚSNĚNÍ DVÍŘEK Jedná se o nejnáchylnější místo v pračce. V záhybech se často tvoří plíseň. Na vině bývá zachycování vody smíchané se zbytky pracího prášku, aviváže a špíny z prádla. Takové prostředí tvoří ideální podmínky pro množení bakterií. Nejlevnějším a nejúčinnějším řešením je umýt všechny záhyby alespoň jednou za měsíc octem nebo kyselinou citrónovou.

Chemickým mycím prostředkům se raději vyhněte – mohou snižovat životnost těsnící gumy. FILTR Většinou jej najdete ve spodní části pod dvířky. Vyndává se šroubováním, obvykle proti směru hodinových ručiček. Ještě než se do procesu pustíte, připravte si nádobu, která se do prostoru pod filtr vejde. Po rozšroubování se totiž vyvalí poměrně velké množství vody. U mnoha typů praček bývá kumšt najít správně nízkou nádobu, protože filtr bývá těsně nad zemí. Čištění filtru rozhodně nepodceňujte, pokud by se někde ucpal, může dojít ke spálení čerpadla. ZÁSOBNÍK NA PRACÍ PRÁŠEK A AVIVÁŽ Naprostá většina zásobníků jde velmi snadno vyndat a umýt ve dřezu nebo v umyvadle. Pokud jste jej ještě nikdy nevyndávali – u některých hledejte tlačítko na uvolnění, u jiných zásobník stačí povytáhnout. Samotným zásobníkem to ale nekončí, podívejte se, co se skrývá pod ním. Pokuste se vyčistit vše, kam až se dostanete. BUBEN A VANA PRAČKY Jednou možností je, že část pračky rozeberete a vanu vyčistíte. Druhou variantu představuje použití kyseliny citrónové. Nasypte sáček s kyselinou do zásobníku a zapněte pračku na nejvyšší teplotu. Vyčistit by se tak měl nejen buben a vana, ale také vedení pro aviváž a prášek a z části i těsnění. A pozor! Dodržujte vždy dávkování prášku i aviváže. Plýtvání některými přípravky s vidinou „aby se více vypralo“ vede pouze k zanášení neviditelných míst vně bubnu pračky a tvorbě stále větších vrstev vodního kamene. Ty dokážou výrazným způsobem snížit životnost pračky. Zdroj: www. ceskestavby.cz (Markéta Mazancová) MC

dojít. Proto k ní jako přílohu přiložte vyčerpávající představu o vašem bydlení či soupis toho, na čem jste se domluvili. Zejména svou pozornost zaměřte na tu část, která se týká možnosti navyšovat rozpočet či celkovou cenu díla, protože určitě nechcete, aby vás výsledný příbytek vyšel v konečném důsledku o milion dráž. STAVEBNÍ DOZOR JAKO JISTOTA SPOKOJENOSTI Abyste měli jistotu, že stavba probíhá jako po másle a že je to, co jste si smluvně ujednali opravdu plněno, mějte na stavbě neustále stavební dozor. Je to ta správná volba v případě, že nemáte čas si sami kontrolovat práci na vysněném příbytku. Při výběru stavebního dozoru však pama-

tujte na jedno – hledejte ho v nezávislých kruzích. Toto odborné oko by nemělo putovat z řad stavební společnosti, protože by nebylo zaručeno, že bude hájit vaše zájmy – se vší pravděpodobností by se hájily zájmy dodavatele stavby. Zdroj + Foto: www.pressweb.cz (Seokonzult.cz) MC


20

příloha STAVÍME & BYDLÍME | MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

Trendy roku 2022 JAKÉ INTERIÉROVÉ TRENDY DOMINUJÍ R. 2022?

Duchové v domě CO UDĚLÁ TRAGÉDIE NEBO LEGENDA O PŘÍTOMNOSTI DUCHŮ S CENOU NEMOVITOSTI Najít k obývání takovou nemovitost, v níž ještě nikdo nezemřel, je těžší než by se mohlo zdát. Jak moc velkou překážkou to může být pro potenciální kupce? Co když skon oné nešťastné osoby nebyl přirozený? Lidé se do bydlení po mrtvých úplně s nadšením nehrnou. Tedy, jak kde. Pokud se jedná o dům či byt, který je součástí již vyřešené pozůstalosti a prošel

patřičnou renovací, nechuť nastěhovat se je obecně mnohem menší, než v případě, že se jedná o ruinu s nezbytnou rekonstrukcí, a navíc s příslibem „ducha“. Záleží také na tom, zda skon předchozího majitele můžeme popsat jako přirozenou smrt, tedy v důsledku nemoci či nehody. Pokud ano, s prodejní cenou nemovitosti to obvykle tragicky nezamává. Pětina lidí umírá doma, smrt je realitou života, a dokud jsme naživu, bydlet potřebujeme všichni. Ale když jde o násilní trestný čin nebo sebevraždu? Je to pro makléře učiněná pohroma, protože špatná reputace se přenese ze smrtí poznamenané adresy na široké okolí. Z hlediska realitních makléřů pak zlá pověst domu/bytu, kde se umíralo, přetrvá nejméně 16 let, než se ceny začnou pomalu přibližovat okolí. Odpovídá to zhruba paměti jedné generace, která ví, že támhle v tom bytě… Víře v duchy se můžeme pousmát, ale ne moc. Evropský průměr této „citlivosti na nadpřirozeno“, bez ohledu na vyznání nebo ateismus jednotlivce, kolísá kolem 30 % populace. A jak to máte s duchy vy? Vzali byste zavděk bytem v přestavěném Köhnově mlýně v Třebíči, byť se tu roku 1925 pořádaly kanibalské hody? Kolik by vám museli slevit z ceny pohádkově překrásné lesní usedlosti u Bradné na Klatovsku, kde pobýval sériový vrah Roubal? Anebo by vám nebylo dobře ani ve společnosti Bílé paní z Rožmberka? Zdroj: www.ceskestavby.cz (Radomír Dohnal) MC

Každý rok odborníci předpovídají největší interiérové novinky a trendy, které budou zdobit naše domovy v nadcházejícím roce, ani letos tomu není jinak. V roce 2022 se trendy interiérového designu zaměří na rekultivaci prostor, především pak ložnice a kuchyně. Trendy budou opět přírodní prvky, více denního světla i snaha o udržitelný design. ODSTÍNY ZELENÉ Naše spojení s přírodou a světem kolem nás nebylo nikdy důležitější než teď. V posledním roce jsme byli často uvězněni ve svých bytech a domech a po dlouhé době jsme začali opět oceňovat sílu přírody, která nás povznáší a revitalizuje. Pinterest v roce 2021 zaznamenal nárůst vyhledávání inspirace zelenými interiéry o 80 procent, máme tak přirozeně touhu pustit do svých domovů zelené barvy inspirované přírodou. ORGANICKÉ TVARY Interiéry, které jsou inspirovány přírodou, dokonale podtrhne další trend pro letošní rok, kterým jsou organické tvary. V současnosti je vidíme v podobě zakřivených linií a oblých tvarů. Tyto měkké tvary dodávají našim interiérům plynulost, pohyb, a zároveň klid a rovnováhu. BAREVNÉ KUCHYNĚ Barvy se přenášejí do kuchyně, která se už nemusí omezovat na neutrální či osvědčené odstíny. Nebojte se do tohoto prostoru pustit radost a širší paletu barev s barevnými spotřebiči, malovanými

stěnami i doplňky. Pro sebevědomější vzhled mohou mít výraznou barvu i skříňky, které se střídají v odstínu a vytvářejí tak moderní a hravý prostor.

a měl by na nich být dostatek místa pro dobrou knihu a sklenici vody. Nabíječky, telefon a další elektroniku nechte v pracovně nebo jiné místnosti.

LOŽNICE OPĚT MÍSTEM ODPOČINKU „Náročné období spojené s celosvětovou pandemii proměnilo nejednu ložnici v domácí kancelář. Pro nadcházející rok je tak přáním vrátit ložnici klid, harmonii a udělat z ní opět místo pro příjemný odpočinek,“ říká Kamil Dunaj ze společnosti Getberg. Zaměřte se proto na náladové osvětlení, uklidňující, měkké barevné odstíny i textury na přehozech, závěsech, a především na ložním povlečení a dekorativních polštářích. Pokud je to možné, často otevírejte okna a pusťte do ložnice čerstvý vzduch, pořiďte si zatemňovací závěsy pro kvalitní a hluboký odpočinek. Noční stolky by pak měly diskrétně označovat vaši postel

SRDCEM CHALUPÁŘI, ANEB TRENDY COTTAGECORE Trend cottagecore je ztělesněním dobrého, zdravého života a čerpá inspiraci z venkova s rozlehlými loukami a divokými květinami. Využívá vzhled a kouzlo idylické venkovské chalupy prostřednictvím známých květinových potisků a vzorů, povrchů natřených křídou, organických textur a dřeva, vytváří tak zdravou a všímavou venkovskou atmosféru. ZAMĚŘENO NA OSVĚTLENÍ I světlo může být dekorativním prvkem. Funkční a módní svítidla umožňují nejen nasvítit prostory v našich domovech, ale zároveň mohou působit jako poutavé umělecké dílo. Trendy jsou tak výrazná svítidla, která odrážejí osobní styl. Vrací se také obliba starožitného stylu i křišťálových lustrů v moderních interiérech. UDRŽITELNÉ SMÝŠLENÍ V roce 2022 bude kladen větší důraz na udržitelné materiály, odpovědnou výrobu a opětovné použití a prodej nábytku a bytových doplňků. Udržitelnost a používání organických materiálů se v posledních letech staly nejen nutností, ale jsou zároveň trendy. Snaha o vědomější nákup je výraznější mezi mileniály a generací Z.

Zdroj + Foto: Aspen.pr (Amirro) MC


MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022 | příloha STAVÍME & BYDLÍME

21


22

příloha STAVÍME & BYDLÍME | MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

Kedlubny patří mezi nejzdravější zeleninu Kedluben je u nás jednou z nejrozšířenějších košťálových zelenin a je velmi zdraví prospěšný. Dokonce lze kromě oblíbených bulev konzumovat i mladé listy, které mají o mnoho vyšší obsah vitaminu C a vápníku. Bulvy obsahují vysoký podíl sodíku, draslíku, hořčíku, vápníku, manganu, železa, fosforu, vitamínů skupiny B, vitaminu C, provitaminu A, kyseliny nikotinové, pantotenové a listové. Prospěšná je též vláknina. Kedluben má málo kalorií, pomáhá i proti rakovině tlustého střeva, zlepšuje průchodnost střev a snižuje hladinu cholesterolu. Obecně pak platí, že čím mladší a menší kedlubny, tím lépe – jak pro bulvy, tak pro listy. Spotřeba kedlubnů v ČR je ročně cca 2,5 kg na osobu. Lehce stravitelné bulvy se konzumují syrové, vařené i smažené, listy vařené, ale bohužel končí častěji na kompostu. Kedluben nebo kedlubna je též nazýván brukev, ale jde o nesprávné označení, které vyplývá z původu kedlubnů. Jsou totiž vyšlechtěnou varietou druhu brukev zelná, jehož žádná původní forma se ve volné přírodě nevyskytuje. Původem jsou kedlubny od Středozemního moře a Tibetu. V současnosti jsou však nejoblíbenější právě ve střední a západní Evropě, kam se kdysi dostaly spolu s expanzí Římské říše.

ří typickou nadzemní stonkovou hlízu (běžně říkáme bulvu), která je velká obvykle 10 až 15 cm v průměru. Bulva je vlastně jakýsi odpad této rostliny, konkrétně jde o zkrácení a sekundární ztluštění nevětveného stonku kedlubny. Stejně jako hlízy bývají zbarvené i listy konkrétní odrůdy. Uvnitř hlízy najdeme šťavnatou dužinu bílé barvy, která se stářím dřevnatí a tím se v bulvě i snižuje obsah účinných látek, ale i léčivé schopnosti vlákniny. Kořenový systém kedlubnů je nehluboce rozvětvený. Zdroj: www.ceskestavby.cz (Petr Pojar) MC

Kedluben je dvouletá rostlina, která dorůstá výšky 20 až 50 cm podle podmínek a odrůdy. V prvním roce vytvá-

Svařované i bezešvé Ve stavebnictví a dalších průmyslových odvětvích se neobejdete bez hutních výrobků. Trubky patří do tohoto sortimentu. Jsou svařované, bezešvé, hladké i se závitem. Vyrábějí se v ocelárnách zejména válcováním, protahováním a vytlačováním. Mají všestranné použití, například k transportu chemikálií, ve strojírenství a automobilovém průmyslu k vedení hydraulických kapalin, na dopravu ropy, plynu, odpadních vod a také v zemědělství, potravinářství a nábytkářském průmyslu. Tento hutní výrobek se uplatňuje také při výrobě lešenářských systémů. Trubky svařované jsou ideální pro různé kon-

strukce a také vedení tekutin, které nejsou pod velkým tlakem. Vyrábějí se z pásové oceli, jejíž okraje se svaří, dále ve šroubovici nebo přeplátováním. Liší se také způsoby svařování – v plynové peci, plamenem, elektricky nebo laserem. Okraj ocelové trubky se žárem roztaví a poté se tlakem spojí. Elektrickým odporem se svařují například i karosářské díly v automobilovém průmyslu. Například laserové svařování trubek je velmi rychlé, ale poměrně nákladné. Při něm se nejvíce využívá automatické práce za použití robotů. Trubky bezešvé jsou určeny pro vedení tekutin a plynů pod vel-

kým tlakem. Vyrábějí se válcováním za tepla i za studena, protahováním, tažením a protlačováním. Například tažení se provádí i za pomocí ultrazvuku vysoké intenzity, který pomáhá zvyšovat přesnost a podílí se na rovnoměrném rozložení mechanických vlastností. Každý způsob výroby má své klady i zápory a hodí se proto pro různé účely. Například tažené výrobky jsou velmi přesné, mají hladký povrch i vnitřek, ale vyžadují pečlivější přípravu. Válcované trubky mají občas různou tloušťku, ale snesou větší tlak. Zdroj: www.pressweb.cz (SEO Services, s.r.o.) MC

Škvorník

Bydlení pro uchavce, které vám ochrání úrodu

Škvor obecný nepatří mezi zrovna populární hmyz. Přesto vám může na zahradě nabídnout pomocnou ruku, chcete-li, klepítko. Zužitkovat to, co vám zdarma nabízí, na principech biologické kontroly, je snadné. Stačí k tomu zřídit malý škvorník.

Štipka, střihavec, ucholář, ucholák nebo uchavec. To jsou jen některé z krajově lidových názvů pro zástupce hmyzí říše známé jako škvoři. V Česku žije 7 zástupců tohoto rodu, ale s největší pravděpodobností narazíte spíš jen na jednoho z nich, škvora obecného, který je rozšířen víceméně plošně. Většinu času stráví ve skrytu před lidskými zraky, žije totiž skrytě v opadaném listí anebo pod kameny. Když jej ale zahlédneme, většinou nám to velkou radost nepůsobí. Ani trochu se nám nepozdávají jeho „klepítka“ na konci těla. Vypadají nebezpečně, skoro jako by mohly cvaknout a ublížit. Ony kleštičky jsou ve skutečnosti dost neškodné a ke štípání nepříliš způsobilé koncové štěty, které využívá nejčastěji k přidržení potravy (a samci během vzájemných soubojů).

Při stavbě škvorníku stačí vyjít ze základních zákonitostí škvořího života. Před den potřebuje tmu, úzký prostor s dutinami, neprostoupený extrémním vlhkem ani suchem. K výrobě vám postačí suchá vegetace, například hrst sena, otýpka suchého listí ovocných stromů anebo sestříhané stonky seschlých trvalek. Tuhle vegetační vložku pak vpravíte do ze stran uzavřeného prvku. Můžete jimi vyplnit starou konzervu a nebo třeba květináč. Prázdná sestřižená PET láhev by se na první pohled jevila nejpraktičtěji, ale příliš se přehřívá. Listí, větvičky a stonky je třeba uvnitř zapevnit. Obvykle k tomu postačí kousek drátku nebo provázku, který protáhnete dnem nádoby. A tím je vlastně celý škvorník hotov. Podstatné je jeho umístění. Nemůžete jej jako krmítko zavěsit volně do vzduchu na větev, ale musíte jej připevnit ke kmeni nebo uchytit přímo k profilu větvě, tak, aby vegetační výplň směrovala dolů. A hotovo. Jakmile později prohlídkou listoví stromu zjistíte, že mšice zahájily ústup, je třeba škvorník přemístit. Na další strom anebo místo, kde jsou škůdci hojní. A tak pořád dokola.

Zdroj: www.ceskestavby.cz (Radomír Dohnal) MC


MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022 | příloha STAVÍME & BYDLÍME

23


24

příloha STAVÍME & BYDLÍME | MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

Sprchová zástěna Sprchové kouty urazily předlouhou cestu kupředu a od svých předchůdců se dnes zásadně liší. Jednou z věcí, která by v moderních sprchách měla rovněž zůstat pradávnou minulostí, jsou kdysi standardní pogumované/plastové závěsy, jejichž jediným posláním stejně bylo lepit se se studenou slizkostí na záda. Co je může nahradit? Přeci kvalitní sprchové zástěny, které své uplatnění mají jak u sprchových koutů, tak i u van. Jak je ale vybrat?

Obvykle budete zástěnu vybírat podle tvaru sprchového koutu: čtverec, obdélník, kruhové výseče, jednostěnné dveře nebo předěl. Rozměry vstupu počítejte s rezervou minimálně na šířku svých ramen (60–80 cm), ať se dovnitř nemusíte soukat. Na druhé straně, starost s měřením si můžete ušetřit, když budete pokukovat po zástěnách v drážce/kolejnici, s pojezdem. Tohle šoupací řešení je totiž ideálem do koupelen poněkud stísněného plánu.

Co je třeba vzít do úvahy? Plán koupelny, respektive pozici oken, dveří. Dále rozmístění napojeného příslušenství (umyvadlo, ale dost možná i vana, toaleta/bidet) a příslušenství: pračka, sušička, sušák, těleso odvlhčovače… a případných nezbytností (police nebo věšák na ručníky, župany), zrcadlo, police na hygienické potřeby, kosmetiku. Přitom nezapomenout na vyspádování trubek; přívody, odpady; elektřinu, pokládku keramiky/ dlaždic, vyspárování, funkční odvětrávání. Nemusí se to tak zdát, ale pro volbu vhodné zástěny ke sprchovému koutu je všechno tohle v plánu koupelny podstatné. Už proto, že u sprchového koutu budete zástěnu volit nejspíš podle tvaru sprchové vaničky, kterou do tohoto uspořádání bude třeba někam vsadit. Můžete se obejít i bez ní, u bezvaničkových modelů, ale je to pořád práce s vyspádováním podlážky v místě instalace, vytvořením obezdívky, případně se zaspárováním rámu.

Nic netrvá věčně a ani krycí nátěry barev nevydrží napořád. Kdy nátěr obnovit? Hlavně včas, protože jinak to už nebude jen o „obnově“ svrchní vrstvy a jejím přetření, ale o odstranění vrstev starých barev až na úroveň podkladu a vytvoření nátěru nového. Jak při odstraňování postupovat? Možnosti se v zásadě nabízí tři: mechanické, chemické a odstranění nátěru teplem. Každá z variant má své pro a proti. A dost často je asi budeme kombinovat. Při mechanickém odstranění si vypomůžeme ocelovými kartáči, drátěnkami,

ocelovou vlnou, smirkovými papíry, brusnými houbami, zaostřenými stěrkami a škrabkami, elektrickými bruskami. Nebo zvolíme pískování. Broušení je fajn u kovu, dřeva a plastů. Tam, kde se už barva viditelně odlupuje. Chemické odstraňování spočívá v tom, že na povrch naneseme (ve formě nátěru, nástřiku nebo gelu) směs průmyslových organických rozpouštědel, která barevný povrch naruší. Pak starý nátěr setřeme nebo seškrábneme stěrkou. Což vypadá snadno jen v reklamním spotu. Praxe je taková, že krycí barvy se dnes vyrábí tak, aby nejrůznějším nízce-koncentrovaným rozpouštědlům (třeba kyselým dešťům) odolaly. A odstraňování teplem? Zde se naším pracovním nástrojem stane horkovzdušná pistole nebo plynový/benzínový hořák. Je to efektní tam, kde řešíme nátěry na podkladu, který nemůže být teplem dále deformován. Zdroj: www.ceskestavby.cz (Radomír Dohnal) LPP

Barvy v interiéru Při listování katalogy narazíte na nepřeberné množství povrchových úprav výplní. Od zcela transparentních, přes různě vyvedený mat a pískování, včetně různých kombinací. Ty jde často řešit u konkrétních zakázek individuálně. Pokud ale máte možnost, připlaťte si za anti-plakovou úpravu, proti usazování vodního kamene (zvlášť, když máte tvrdou vodu). Nepodceňte ani přídatné prvky, ať už protiskluzové dlaždice na zem a před vstup do sprchového koutu, anebo madlo. Zdroj: www. ceskestavby.cz (Radomír Dohnal) MC

é(6.§67$9%<.cz ! YxH R VWDYEø ]DKUDGø D E\GOHQË

3$571(5 67$9(%1« 3ą«/2+< t 5DG\ t 6H]QDP ILUHP t ,QVSLUDFH t 1RYLQN\ ] RERUX

www.ceskestavby.cz

Jak kombinovat barvy v interiéru? Pravidlo 60-30-10 Barvy a dekorace v interiéru mohou být velmi zneklidňující, mohou nás dokonce frustrovat, pokud jejich kombinaci vkusně nevyvážíme. Existuje však velmi jednoduchý a snadný způsob, jak v našem domově vytvořit vyváženou paletu barev, a tou je pravidlo 60-30-10. Co znamená pravidlo 60-30-10? „Je to jednoduché pravidlo dekoru, které pomáhá vytvořit optimální a příjemnou paletu barev pro prostor. Uvádí, že 60 % místnosti by mělo být dominantní barvou, 30 % je pak sekundární barvou nebo texturou a posledních 10 % by mělo být pouze akcentem. Samozřejmě je nutné také přihlédnout k barevné kombinaci vybraných tří barev,“ říká Kamil Dunaj ze společnosti Getberg. První číslo je 60, tedy 60 % je hlavní barva místnosti, dala by se nazvat také barvou pozadí. Když se podíváte na prostor, řeknete si, je to například šedá místnost nebo jakákoli jiná hlavní barva, kterou si vyberete. A které části interiéru pro ni zvolit? Jsou to především zdi, koberce, pohovka nebo velké kusy nábytku. Další číslo v tomto pravidle je 30 % a představuje poměr sekundární barvy ve vašem prostoru. Ta bude podporovat hlavní barvu, ale bude dostatečně odlišná, aby v místnosti zaujala. Přemýšlejte o ní tak, že jí bude zhruba poloviční množ-

ství než barvy hlavní. Tyto barvy se hodí především na závěsy, zdobené kusy nábytku nebo židle. Poslední číslo je 10 a je hravým prvkem, tzv. 10 % barevného akcentu v interiéru. V závislosti na tom, jaký vzhled chcete, může být odvážnější nebo jemnější. Právě těchto 10 % může být tím, co místnosti dodá charakter. Nebo jí naopak zachová mnohem neutrálnější, volba je zde na vás. Prvky, na které využijete pravidlo 10 % jsou polštáře, další látky či tkaniny, ozdobné doplňky nebo umělecká díla či dekorace. Zdroj + Foto: Aspen.pr (Amirro) MC


MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022 | příloha STAVÍME & BYDLÍME

25


26

příloha STAVÍME & BYDLÍME | MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

Praktické mříže KARI SÍTĚ SE VYUŽÍVAJÍ PŘI BETONOVÁNÍ VODOROVNÝCH PLOCH Betonářská ocel je hutní materiál, který se nejvíce využívá ve stavebnictví. Přidává se do čerstvého betonu a spojením tohoto materiálu a ocele vzniká železobeton. Právě ocel dává železobetonu mimořádnou odolnost vůči tažným silám. Z betonářské tyčoviny se svařuje armatura, tedy konstrukce podle požadovaného tvaru budoucí stavby, do níž se potom naleje čerstvý beton. Ocelové tyče musí být dobře obaleny betonem, aby se k nim nedostala voda a nezpůsobila korozi. Ta by výsledný železobeton poškodila. Pro betonování plochých desek se používají kari sítě. Beton, který není vyztužen ocelí, má níz-

Kuchyňská baterie Kuchyňská dřezová baterie je nezbytnou součástí každé kuchyně. Patří samozřejmě ke kuchyňskému dřezu, ovšem vybrat si takovou baterii není vůbec jednoduché. Dřezem začínáme, k němu se musí hodit, ostatně jako k celé kuchyňské lince a vybavení kuchyně. Důležité jsou však i mnohé praktické funkce, nejen pouštění studené a teplé vody a zajištění jejího odtoku. Potřeba kuchyňské dřezové baterie je spojena s nutností omývat nádobí a potraviny, pokud má však baterie i výsuvnou sprchu, můžeme například napustit velký hrnec, vědro na vytírání apod. Sprchováním namísto silného proudu navíc ušetříme vodu. Důležitý je dřez s dřezovou baterií i v případě, že vlastníme myčku, jelikož do myčky patří pouze nádobí, které je již omyté od největších nečistot. TYPY DŘEZOVÝCH BATERIÍ Baterie nástěnné jsou umístěny na zdi, tedy kotvené na zdi. A právě ve zdi jsou napojené na rozvody vody, kterou jsou ve stěně vedené. Dříve šlo o tradiční řešení, tyto baterie umožňují větší prostor mezi dřezem a baterií. Baterie stojánkové najdeme často v kuchyních navržených na zakázku, mezi kuchyňskými bateriemi jde dnes vlastně o tradiční řešení a vlastně je problém najít v nabídce dřez, který by nenabízel možnost uchycení stojánkové baterie. Baterie podomítkové nabízí luxusní a přitom minimalistický vzhled. Část baterie je totiž ukryta právě pod omítkou a vidět je pouze výtok vody a kohoutky nebo páka.

kou roztažnost, snadno praská. Do vodorovných betonových desek, ale i svislých stěn se dávají kari sítě. Jsou svařeny z drátů se žebírkováním až 10 mm silných s různě velkým oky. Čím menší oka, tím je výsledný železobeton pevnější. Kari sítě se prodávají už svařené v deskách většinou o rozměrech 2 x 3 m až 2,40 x 6 m. Ocelové sítě se dají stříhat a svařovat, takže se s nimi na místě snadno pracuje. Někdy jsou ocelové sítě mírně zkorodované, ale to není na závadu, naopak rezivá vrstvička ještě zvyšuje plochu, na kterou se beton naváže.

hy hutního materiálu. Do této kategorie patří například trubky, které se vyrábějí válcováním za tepla i za studena, nebo tažením či protahováním. Slouží k vedení plynů a tekutin. Pokud je nutné tlačit tekutinu pod velkým tlakem, používají se trubky bezešvé, které jsou odolnější. Dalším druhem hutního materiálu je profilová ocel. Jsou to různé tyče o průřezu podle velkých písmen U, T, H a I, lidově se jim říká traverzy nebo nosníky. Uzavřené ocelové profily se nazývají jakly. Zdroj: www.

pressweb.cz (SEO Services, s.r.o.) MC

Ocelové tyče se žebírkováním nebo kari sítě nejsou jedinými dru-

JAKÉ TYPY BATERIÍ SE NÁM NABÍZÍ?

BATERII KOHOUTKOVOU ČI PÁKOVOU? Pokud máte v oblibě retro styl, určitě si raději vyberete tradiční kohoutkovou baterii. Baterie pákové jsou pak již naprostou klasikou, o něco novějším řešením jsou pak baterie pákové termostatické. S pákovými bateriemi se snáze manipuluje a snáze se jimi reguluje voda. POVRCH BATERIÍ, UMÍSTĚNÍ A VELIKOST Tradiční řešení představují baterie chromové a nerezové, pořídit si však lze i mosaz a bronz. Pro keramický dřez jsou pak ideální baterie keramické, ovšem baterie může být i granitová (ke granitovému dřezu) apod. Baterie jsou vyráběné v různých tvarech a barvách, snadno je proto sladíme s barevným laděním kuchyně, nejen materiálovým složením a tvarem dřezu.

PRAKTICKÉ FUNKCE DŘEZOVÝCH BATERIÍ Zajímavou funkcí jsou kuchyňské baterie s ohřevem. Ty se hodí pro občasně navštěvované rekreační objekty. Tyto baterie nahradí velký průtokový ohřívač vody, vodu přitom ohřejí během několika vteřin. Hodí se i pro domácnosti s příliš malým bojlerem. Zcela geniálním řešením jsou vytahovací dřezové baterie se sprchou, které již dnes představují vlastně standard. Usnadní mytí nádobí, oplachování zeleniny, umožní napuštění vody do hůře přístupných nádob a přitom při mytí šetří spoustu vody. Prodávané jsou též baterie filtrační (trojcestné), které vodu filtrují, aby ji bylo možné použít rovnou k pití bez další úpravy. Termostatické baterie umožní regulovat teplotu vody i její proud. Zamezí riziku opaření a ušetří spoustu teplé vody, která by jinak zbytečně protekla, než bychom dosáhli požadované teploty. Tyto baterie však vyžadují stabilní tlak vody. Zajímavým doplňkem kuchyňské baterie je takzvaný perlátor. Ten je však již dnes umístěn na většině nových baterií. Perlátor zajišťuje provzdušnění vody a snadnější regulaci jejího proudu. A díky tomu, že se proud vody smísí se vzduchem, potřebujeme vody méně. Prodávají se též baterie senzorové, které regulují průtok vody prostřednictvím senzoru. Standardně se také prodávají sety, tedy dřez s dřezovou baterií, kdy jsou oba výrobky materiálově i designově sladěné. Zdroj: www.ceskestavby.cz (Petr Pojar) MC


27

MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022 | příloha STAVÍME & BYDLÍME

PROBDĚLÁ NOC Za insomnii může stres i špatná matrace Máte za sebou spíše probděnou než prospanou noc? Takzvaná nespavost neboli insomnie je problém dnes velice častý, se kterým bojuje nejeden člověk. A stres je hlavním spouštěčem a důvodem, proč oči nemůžeme zamhouřit. Jelikož je stres jedním z nejčastějších důvodů, co za insomnií stojí, měli byste najít jeho spouštěč. Je to práce, nebo jenom nesplněný bod z to-do listu? Nebo za tím

stojí něco jiného? Rodinné důvody, vztahy nebo nedostatečný pohyb? Pokud se najde spouštěč/důvod stresu, snadno mu budete předcházet. Nedovolíte totiž, aby se vás zmocnil. Na vině však nemusí být vůbec váš duševní stav. Viníkem může být opora vašich zad, která není dostatečně kvalitní. Proto odhrňte povlečení a nakoukněte na vaši matraci. V jakém je stavu? Není náhodou proležená? A jak dlouho ji vlastně máte? Je

totiž opravdu mylné se domnívat, že taková, byť kvalitní matrace s vámi vydrží do konce života. Matrace jsou také jenom spotřební zboží a jednou za čas je musíte vyměnit. Zpravidla je to po pěti, sedmi letech. Důvodem nespavosti mohou být i vaše zlozvyky. Jisté zlozvyky má opravdu každý, a to nezávisle na tom, jestli je to muž nebo žena. Zatímco někdo kouří, jiný večer popíjí alkohol, další se před spaním dívá dlouhé hodiny do mobilního telefonu. V ideálním případě nepijte před spaním alkohol, který funguje podobně jako kofein. Stejně tak nekuřte, což stojí za špatným dýcháním během noci. A vyhněte se také modrému světlu a do ruky raději vezměte knihu, která mozek spíše uklidní. Zdroj + Foto: www.pressweb. cz (Seokonzult.cz) MC

novém CO JAKO PRVNÍ ZKONTROLOVAT PO PŘESTĚHOVÁNÍ DO BYTU? Pokud jste se nedávno nastěhovali do nového bytu či se na stěhování v brzké době chystáte, vyplatí se nepodcenit kontrolu rizikových míst. Ta totiž mohou ohrozit nejen vaše finance, ale i bezpečí. Jedná se zejména o rozvody elektřiny, plynu, vody i topení. ROZVODY ELEKTŘINY A PLYNU Pokud chcete být doma v bezpečí, měli byste mít jistotu, že jsou v pořádku zejména rozvody elektřiny a plynu. „Ve starších činžovních či panelových domech často narazíte ještě na staré hliníkové rozvody elektřiny. V takovém případě je třeba elektroinstalaci zrevidovat elektrikářem. V opačném případě může hrozit zkrat a následný požár. Rozvody lze samozřejmě také vyměnit za nové, počítejte ale pak s investicí pohybující se v řádech desítek až stovek tisíc, v závislosti na velikost bytu,“ říká Jan Kovalský z Energie ČS. Pokud je v domácnosti zavedený také plyn, je třeba zkontrolovat i jeho rozvody. Při podcenění revizí může hrozit únik plynu, což by chtěl riskovat málokdo. REVIZE SPOTŘEBIČŮ S kontrolou rozvodů elektřiny a plynu souvisí i revize spotřebičů. Elektrospotřebiče ve špatném technickém stavu mohou velmi snadno způsobit požár a plynové spotřebiče zase nebezpečný únik plynu. „Jistě se vyplatí nespoléhat se na starší revize a investovat do vlastního a aktuálního prověření technického stavu elektrických a plynových spotřebičů,“ doporučuje Kovalský. ZKONTROLUJTE TĚSNOST ROZVODŮ VODY A TOPENÍ Nepříjemné komplikace může přinést i únik vody ze špatně

těsnících rozvodů či topení. Pečlivé zkontrolování rozvodů vody, ale i všech roháčků, sifonů a hadiček u spotřebičů a sanity se vyplatí. Předejdete tak nepříjemnému překvapení při úniku vody, který může trvat mnoho hodin i dní, a škody mohou být pak obrovské. Častým případem jsou například staré a zpuchřelé hadičky s přívodem vody do WC nádržky, které mohou prasknout a vytopit nejen vás, ale i sousedy. Zdroj + Foto: Aspen.pr (Energie ČS) MC


28

příloha STAVÍME & BYDLÍME | MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

DEMO V některých případech je nemožné budovy dále opravovat a udržovat. V té chvíli přichází ke slovu demolice. Proč je vlastně důležitá?

PROČ JE NĚKDY NEVYHNUTELNÁ? Staré přísloví praví, že pro stavební práce je potřeba spousta času. Pro demolici zase spousta rozhodování. Demolice budov rozhodně není snadnou záležitostí, aby byla provedena precizně, vyžaduje detailní plánování. Následně je potřeba všechny stavební materiály roztřídit a následně recyklovat či uložit na bezpečném místě, které je k tomu speciálně určeno. Firma na demoliční práce odpovídá za to, že bude vše vytřízeno a zpracováno správně. Pokud se rozhodnete, že si již nepřejete budovu opravovat, ale přistoupíte k její demolici, je dobré vědět, že jste udělali

s okem v kuchyn i

Pro MAGAZÍN OKO z portálu plného receptů www.recepty.eu

KOBLIHY V CUKRU INGREDIENCE: 1/4 l mléka, 500 g hladké mouky, 40 g cukru moučka, 30 g droždí, 50 g máslo, 4 žloutky, 1 vanil. cukr, 1 lžíce citronové šťávy, 3 lžíce rumu, 1/2 lžičky soli, hladká mouka na vál, tuk na smažení, cukr na posypání POSTUP: Vlažné mléko nalijeme do mísy a přidáme lžíci cukru, lžíci mouky, rozdrobené droždí. Dáme na teplé místo a necháme vzejít kvásek. Poté do mísy ke kvásku přidáme rozpuštěné máslo, zbytek cukru, žloutky, vanilkový cukr, citrónovou šťávu, rum

POSTUP: Mouku prosejeme se špetkou soli a přidáme povolené máslo. Přidáme vejce a vypracujeme hladké těsto bez hrudek, zabalíme do potravinářské fólie a uložíme na chvíli odležet do lednice. Poté vyválíme na vále s trochou mouky. Dáme do kulaté formy okraje seřízneme. Zatěžkáme talířem nebo luštěninami

Nejdůležitější faktor při rozhodování, zda se rozhodnout pro rekonstrukci nebo pro demolici, je faktor bezpečí. Budova, která hrozí zřícením, může být potencionálně nebezpečná pro lidi, kteří se v jejím okolí naléza-

jí. Ublížení na zdraví v důsledku nedbalosti je přitom bráno jako trestný čin. I proto se často přistupuje k demolici, když z budovy již začíná odpadávat stavební materiál. Zatímco ve stávající budově máte jen omezené možnosti a stále jste limitováni zastaralou strukturou i dispozicemi, v novém objektu již máte volnou ruku a můžete tvořit bezpečný a moderní prostor, který bude naprosto vyhovovat vašim požadavkům. Demolice je tak způsob, jak přivítat nové možnosti a splnit si sny o konkrétní podobě budovy. Zdroj + Foto: www.pressweb.cz (Seokonzult.cz) MC

Jablka plná bakteriíí JABLKA PLNÁ ZDRAVÍ

a mouku se solí. Smícháme a vypracujeme hladké těsto. Mísu přikryjeme utěrkou a dáme na teplé místo nakynout alespoň na 1 h. Poté z těsta odebíráme lžící kousky, vyválíme, vykrojíme střed a smažíme na rozpáleném oleji. Koblihy odkládáme na talíř s ubrouskem, který vsákne přebytečný tuk, a obalíme ihned v cukru.

KAPUSTIČK. KOLÁČ INGREDIENCE: těsto: 300 g hladké mouky, 200 g másla, špetka soli, 1 vejce náplň: 100 g slaniny, 1 cibule, 3 stroužky česneku, 300 g kapustiček, 200 g květáku, 1 zakysaná smetana, 1 sladká smetana, 5 vajec, sýr čedar

správně. Některé stavební struktury, které nelze opravit, jsou velmi nebezpečné svému okolí a dalo by se říci, že je pouze otázka času, kdy se zřítí. Namísto čekání na vhodný čas pro rekonstrukci se můžete přiklonit k demolici. V tom případě z celé budovy získáte cenné stavební materiály, které můžete dále použít při nové výstavbě, nebo při úpravě pozemku.

položenými na pečícím papíře a krátce zapečeme v troubě, aby se nám těsto nepokroutilo. Na pánvi osmahneme na kousky nakrájenou slaninu a cibuli. Přidáme prolisovaný česnek a omyté kapustičky a kousky květáku. Tuto náplň dáme na těsto. Poté smícháme smetany s vejci a směsí zalijeme koláč. Nakonec ještě posypeme strouhaným čedarem a dáme do trouby péct na asi 45 minut při 190 °C.

BIDET Speciálně designované umyvadélko, miska či mísa, určená k omývání tělesných otvorů po defekaci. Bidet. Pro někoho vítaná změna a standard správné hygieny, pro jiné důvod, proč s výkonem potřeby raději ještě chvilku počkat. Francie po staletí patřila k zemím, které hýbaly světovou módou, gastronomií, kosmetikou. A byla i průkopnicí v oblasti osobní hygieny. Někdy z kraje 18. století tu vůbec poprvé vešly do módy první nádobky, určené k omývání intimních partií vodou po použití toalety. Většinou měly podobu lavórku usazeného do atypicky vyvedené úzké vyvýšené židle, na níž se usedalo obkročmo. Ne úplně jako do sedla koně, spíš jako na malého poníka. A právě slůvko bidet, označující cválavou jízdu na poníku, dalo bidetům jejich současné jméno.

Jablka a lidské zdraví, to je příběh starý jako samo lidstvo. V současné době máme k dispozici i důkazy prospěšnosti jablek pro lidské zdraví v podobě vědeckých studií. Výzkumy však odhalily velmi zajímavý fakt. Totiž, že jablka jsou léčivá i ohromným množstvím bakterií, které obsahují. Konkrétně rakouští vědci z Technické univerzity ve Štýrském Hradci srovnávali bakterie v běžných jablkách ze zahrad (tzv. bio) a jablkách v konvenčních obchodech, kde tato jablka vypadala krásně, chutně, prostě vábila zákazníky už jen na pohled. Zvlášť byl zkoumán obsah bakterií v jednotlivých částech jablek včetně semen a zjistilo se, že nejvíce bakterií je právě v semenech a většina zbytku bakterií pak v dužnině. Navíc se

ukázalo, že jablka, která nebyla pěstována za pomoci chemických postřiků, jsou mnohem lepší, byť nevypadají tak dobře a nedosahují až takových rozměrů. Bylo zjištěno, že čerstvě sklizená organicky řízená jablka mají oproti těm konvenčním podstatně rozmanitější obsah bakterií. A jelikož platí, že většinu hub a bakterií zabíjíme vařením či jinou tepelnou úpravou, je třeba jablka konzumovat syrová. A to právě i kvůli bakteriím, protože čerstvé ovoce a zelenina jsou obzvláště důležitými zdroji střevních mikrobů. Jablka všeobecně prospívají lidskému srdci a snižují riziko vzniku kardiovaskulárních (srdečních) onemocnění. Ve vodě rozpustná vláknina totiž pomáhá snižovat

hladinu cholesterolu v krvi. V jablkách obsažené polyfenoly mají navíc antioxidační účinky. Většina vlákniny i polyfenolů se ovšem nachází ve slupkách jablek. Proto neloupat! Ale pozor. Jablka nenahradíte jablečným džusem. Jablečný džus totiž neobsahuje slupky a tedy ani většinu látek v nich obsažených. Navíc se tyto látky vytrácí během výroby džusu. Jablečný džus proto určitě pijte, je na rozdíl například od sladkých limonád zdravý, ale celá jablka včetně slupky prostě nedovede nahradit. Zdroj: www. ceskestavby.cz (Petr Pojar) MC

Proč je v některých státech mají za samozřejmost a jinde je odmítají Kde dnes lidé fandí bidetům a kde nikoliv? Bidet je považován za zdravý standard vybavení domácnosti v Itálii, Španělsku, Francii, Řecku. V Portugalsku je ze stavebního zákona povinným doplňkem každé toalety. V tureckých městech se stal velmi žádaným bytovým vybavením, protože doplňuje jejich tradiční suchý záchod. Bezkonkurenčně nejrozšířenější jsou dnes bidety v Japonsku. A patří k běžnému vybavení v jihoamerických státech, Argentině a Venezuele. Nicméně v Česku se bidety zrovna neuchytily. Od nočníků a suchých záchodů na dvorku jsme přešli s kvalitní kanalizací rovnou ke splachovacím toaletám, a o papír ani vodu nouzi zatím nemáme. Američané se sice v době vzniku svého státu inspirovali od Francouzů v mnohém, ale díky koloniální nadvládě Británie zůstali velmocí splachovacích toalet bez bidetů. V Číně,

zemi, kde nezávisle na okolním světě vynalezli toaletní papír už někdy v 6. století, se přidržují záchodů buď suchých anebo splachovacích, bez bidetů. Zdá se jim, že zbytečně zabírají místo. Což je asi nejčastější argument těch, kteří o bidety na toaletě nestojí, i když jsou dnes běžně k dostání i kompaktní modely klozetů s bidetem a sprchou. Zdroj: www.ceskestavby.cz (Radomír Dohnal) MC


MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022 | příloha STAVÍME & BYDLÍME

29


30

příloha STAVÍME & BYDLÍME | MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022

POSUVNÉ DVEŘE 48 % Čechů doma schovává nějakou hotovost. Většina domácností má doma v hotovosti od 2 do 10 tisíc korun, obvykle se jedná o částku kolem 5 tisíc korun. „Chápeme, že mít doma několik tisíc pro strýčka Příhodu se může hodit, ale v současné době, kdy jsou peníze na běžných i spořicích účtech dostupné okamžitě a inflace dosahuje vysokých hodnot, se tyto peníze znehodnocují,“ říká Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank. 62 % dotazovaných doma drží méně než 10 tisíc korun. 10 až 20 tisíc schovává 19 % a 20 až 50 tisíc korun 12 % Čechů. Více než 50 tisíc korun má doma 8 % respondentů. Pětina (19 %) Čechů má finanční rezervu uloženou v šuplíku. 17 % využívá trezor, 6 % skříň s oblečením a 5 % knihovnu. Jednotky případů odpověděly, že peníze schovávají za obrazem, pod kobercem, v posteli nebo v hodinách. Třetina dotazovaných na tuto otázku odmítla odpovědět. Zdroj: www.rb.cz MC

Koupě nemovitosti 6 rad k bezpečné koupi nemovitosti Koupě nemovitosti je jistě velký krok pro každého z nás. Mnoho z nás tento okamžik zažije jen jednou v životě. Je proto třeba dát si velký pozor na vše, co je s tím spojené. V tomto článku naleznete několik rad, jak se vyhnout špatné koupi. Pro některé totiž nákup nemovitosti neznamená jen obchodní transakci, ale i vytvoření zázemí pro novou rodinu nebo nový domov. FINANCOVÁNÍ A HYPOTÉKA Pokud se musíte rozhodnout pro financování, hlavně se podívejte na všechny nabídky, které finanční trh nabízí. Financování je totiž z dlouhodobého hlediska nevýhodné, ale někdy se to jinak vyřešit nedá. Hypotéku byste měli mít vyřešenou ještě před tím, než se vůbec začnete po něčem dívat. Při koupi je vždy výhodnější mít už peníze při ruce. FINANČNÍ ZÁLOHA Na rezervu často lidé zapomínají. S koupí však přichází i více nákladů, než jen samotná cena nemovitosti. Spočítejte si, na kolik vás vyjdou i ostatní výdaje. Můžete mezi ně započítat náklady na uzavření smlouvy, daň z nemovitosti nebo také náklady na údržbu po koupi. ODBORNÁ PROHLÍDKA Osobní prohlídka je jistě nedílnou součástí každé koupě. Jedině tak zjistíte v jakém stavu se daný objekt opravdu nachází. Avšak pokud nejste odborník přes nemovitosti, raději si jednoho takového sežeňte. VLASTNICKÉ VZTAHY Břemeno k příjezdové cestě

může být problém, pokud o něm třeba nevíte. Vždy si zjistěte podrobné informace i o okolí nemovitosti a jestli k ní nejsou vázaná věcná břemena apod. SMLOUVA O REZERVACI Uzavřením této smlouvy projevujete vážný zájem o danou nemovitost. Není sice zcela závazná, ale před jejím podpisem se rozmyslete, jestli je tento výběr konečný. Existují 3 různé formy této smlouvy: podpis pouze s RK, podpis s RK zmocněnou prodávajícím a podpis s RK i s prodávajícím. Samozřejmě třetí varianta je nejjistější, tak totiž je rezervací vázána jak RK, tak i prodávající. Před podpisem této smlouvy je nutné vyřešit konečnou kupní cenu. Při podpisu je potřeba uhradit rezervační poplatek, ten se však v závěru odečte z celkové hodnoty nemovitosti. KUPNÍ SMLOUVA Pokud se rozhodnete ke koupi, je potřeba si ujasnit platební metodu i den, kdy tato platba proběhne. Před podepsáním samotné smlouvy zažádejte o zaslání konečné verze kupní smlouvy k prozkoumání. Přesvědčte se, že kupní smlouva na nemovitost má všechny předepsané náležitosti a ustanovení jsou mezi prodávajícím a kupujícím vyvážená. V těchto případech se vždy doporučuje si přizvat advokáta, který si smlouvu přečte a poradí vám, jestli je vše tak, jak má být. Zdroj + Foto: www.pressweb.cz (Creative Digitus) MC

Určitě platí, že otevřené křídlové dveře mohou překážet, obzvláště v malých bytech, překážkou jsou však i dveře posuvné na stěnu, jelikož v prostoru posuvu nesmí být vůbec nic. Ovšem dveře posuvné do stavebního pouzdra jsou fenomén, který přináší mnohem víc než jen úsporu místa. A jsou-li otevřené, nemusí být dokonce téměř vidět a my máme k dispozici zcela otevřený prostor a můžeme využít bez jakéhokoli omezení i místa těsně u dveří. Jaké se nám nabízí typy posuvných dveří, jaké jsou jejich přednosti, ale i stinné stránky, a jak se posuvné dveře montují? Ideálním řešením se pro menší prostory ukazuje posuv do stavebního pouzdra, kdy se dveře na první pohled posouvají do stěny. Přitom ve skutečnosti ani nejde o finančně náročné řešení, obzvláště u novostaveb. Vyrábějí se dokonce i pouzdra, která nepotřebují žádnou obložku a existuje i pouzdro pro dveře otočné (resp. posuvně-otočné) a dveře obloukové. Co se týká investice, musíme kalkulovat i se stavebním materiálem, stavební pouzdro totiž eliminuje potřebu zdiva, na kterém tak ušetříme. Jednoznačně jsou přednosti posuvu do stavebního pouzdra nepřehlédnutelné a dominantní. Instalace je přitom možná i při rekonstrukcích interiérů.

Jaké jsou typy stavebních pouzder? V zásadě existují dvě varianty pouzder pro posuvné dveře, a to do zděných příček a do sádrokartonu, respektive i do dřevěného obkladu či dřevěných panelů. V případě pouzder do zdi se při stavbě využívá drátěná pozinkovaná mříž, aby byl systém po nahození omítkou součástí stěny, ovšem při rekonstrukcích starých budov mohou být tato pouzdra z obou stran i obezdívána. Na pouzdra určená pro sádrokartonové příčky jsou umisťovány přídavné kapsy pro ukotvení sádrokartonových desek. Žádná pouzdra přitom nemají spodní vodící lištu, proto není v průchodu třeba umisťovat žádnou kolejnici, která by narušila vzhled a bezbariérovost. Stavební pouzdra pro zděné příčky mají na sobě síťovinu, na kterou lze nahodit omítku či aplikovat lepidlo. U krajů těchto pouzder je pak použita zpevněná tkanina, která

zpevní omítku, aby nedošlo k jejímu popraskání. Rozměry pouzder pro posuvné dveře a samotných dveří přitom mohou být až neuvěřitelné, například mohou mít výšku i 3 metry a jedno křídlo může být i různě dlouhé. Dveře přitom mohou být jedno i dvoukřídlové. A typy posuvných dveří? Může jít o jakýkoli materiál a jeho kombinace, jaký si u dveří vůbec můžete představit včetně třeba dveří celoskleněných. Do pouzdra lze přitom zasouvat dveře jednokřídlé, dvoukřídlé, ale i 2 křídla jedním směrem, pokud nemáte na jedné straně dost místa k zabudování pouzdra (např. dvoukřídlé dveře v rohu místnosti). Vyrábí se i stavební pouzdra s ukrytými technologiemi, například jde o elektroinstalace, pouzdra s vlastnostmi zděných příček a produkty akustické. Zdroj: www.ceskestavby.cz (Petr Pojar) MC

Skladova ni potravin

-

Téměř polovina Čechů má doma finanční rezervu v hotovosti. Nejčastěji je to částka kolem 5 tisíc korun, která je uložená v šuplíku. Vyplývá to z průzkumu NMS Research pro Raiffeisenbank.

HOUBY

Žampiony a jiné houby skladujeme v lednici v prodyšné nádobě nejvýše ve dvou vrstvách a při teplotě 0 až 6 °C. Houby se nesmí zapařovat a musíme je před uložením důkladně očistit. Spotřebovat je musíme nejdéle do pěti dní. Pokud s tím nepočítáme, patří do mrazáku. Houby nasbírané v lese je třeba vysušit, zavařit, anebo zamrazit – tak nám vydrží nejdéle. Důkladně usušené například hřiby vydrží v uzavřené nádobě nejméně rok, zavařené v kyselém nálevu pak i déle. O trvanlivosti zamražených hub se vedou spory a obvykle se doporučuje jejich zpracování do cca půl roku. Záleží ale na druhu, tvrdé houby (např. lišky) vydrží oproti hřibům opravdu o mnoho více. Zdroj: www.ceskestavby.cz (Petr Pojar) MC


MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022 | příloha STAVÍME & BYDLÍME

31


32

příloha STAVÍME & BYDLÍME | MAGAZÍN OKO | Plzeňský kraj | březen 2022