Page 1

ZDARMA

XII/2017

MAGAZÍN OKO přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Plzeňský kraj

Čtěte na straně 16

www.magazinoko.cz, www.facebook.com/magazinoko

Zprávy on-line najdete na www.OKO24.cz


2

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

www.OKO24.cz

SLOVO VYDAVATELE Vážení! Tak nějak Vás budu zřejmě v následujících vydáních oslovovat. Nebo možná jen Vy. Asi jste v minulých dnech četli nebo slyšeli o dalším kroku v genderové rovnosti všech pohlaví. Ne tedy jen těch dvou, která jsme doposud užívali. Přišla totiž zpráva, že po londýnském metru i to v New Yorku již své cestující nebude oslovovat dámy a pánové v rámci tzv. genderové korektnosti. Zaměstnanci metra musí nyní používat neutrální oslovení jako cestující, pasažéři apod. Dle sdělení provozovatele metra jde o zohlednění transsexuálů a jiných genderových menšin. Přijde mi to trochu bizarní s ohledem na skutečná příkoří, která se dějí milionům lidí po celém světě. Chápu, že lidé, kteří vybočují ze zavedeného označení muži a ženy, mají mnohdy velice komplikovaný život, zejména z pohledu většinové části společnosti, která nedokáže být tolerantní. Nikdo z nás si přece nevybral, kým bude. Ale také jsme jako společnost přišli na to, že abychom mohli nějak fungovat, musí se menšina přizpůsobit většině. A většina musí být k menšině tolerantní. Na to jsme si stanovili základní lidská práva, která nás chrání právě i v případě, kdy patříme do menšiny. Chápu, že se společnost vyvíjí a je tomu dobře. Jenže se nám ještě nepodařilo ani v západních společnostech srovnat práva mezi mužem a ženou a společnost už se žene za další metou. Ať už je myšlenka genderové komunikační rovnoprávnosti správná, nebo ne, platí i zde, že se nemá nic lámat přes koleno. Přišli jsme na tento svět do určitých sociálních zvyků, které jsme se naučili, a to někdy velmi těžce (například v pubertě) akceptovat. Není pak pro nás lehké ze dne na den tyto sociální zvyklosti změnit, na to by tihle chvátalové měli myslet. Vám, ať jste rodu jakéhokoliv a máte rádi Vánoce a oslavy konce roku, přeji za naši redakci krásné poslední dny tohoto roku a prožití Vánoc dle Vašich představ. Štastný start do roku 2018. Naše redakce se Vám přihlásí v příštím roce po každoroční přestávce s únorovým vydáním. Vydavatel Ing. Petr Šmíd

VÁNOČNÍ TRHY NA ÚŘADĚ zařízení a  zástupci šesti neziskových organizací.

Zdroj foto:

Letos již pošesté se ve vnitrobloku Krajského úřadu Plzeňského kraje uskuteční oblíbené Vánoční trhy. Ve  čtvrtek 7. prosince ve  13:30 hod ožije vnitroblok úřadu stánky s tradičním vánočním zbožím, které budou nabízet studenti krajských školských

Kraj pořádáním trhů dává prostor žákům středních škol ukázat, co dovedou a k čemu je studium právě na jejich škole dobré. Na  trzích si budou návštěvníci moci nakoupit vánoční cukroví, vánočky, štoly, slané i  sladké palačinky, vafle, ale také vlasové nudle či punč a mnoho dalších dobrot. Chybět nebudou ani vánočně laděné dekorační předměty, jako keramika, svícny, adventní věnce či ozdoby. Zdroj: TZ Plzeňského kraje SP

FN PLZEŇ BUDUJE

Zdroj foto:

V listopadu započala plánovaná rekonstrukce Centrálního příjmu, vchod C ve FN Plzeň - Lochotín. 1. etapa této rekonstrukce se týká prostoru bývalé pokladny a  přilehlých částí a  bude spojena s  určitým nepohodlím, zvýšenou prašností,

hlukem a možnou delší čekací dobou na  ošetření. Pokladna FN Plzeň je přesunuta k blízkosti vchodu D. FN Plzeň touto rekonstrukcí realizuje zcela novou koncepci ošetřování systém sálového ošetřování urgentních pacientů. Na jednom místě bude celkem 13 akutních a  expektačních lůžek (lůžko v nemocnici, na němž se krátkodobě sleduje vývoj pacientova stavu). Tato prostorová změna umožní důkladné třídění pacientů do  zón dle potřeby naléhavosti a bude zajištěna vyšší prostupnost. Zdroj: TZ FN Plzeň


www.OKO24.cz

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

ČESTNÁ PLAKETA drží lidé, kteří kvůli tehdejšímu režimu byli perzekuováni, zavíráni do vězení či nuceni k práci v dolech.

Zdroj foto:

Vůbec poprvé v historii Plzeňského kraje se bude udělovat Čestná plaketa hejtmana Plzeňského kraje za  odvážné občanské postoje osobnostem spjatým s naším krajem. Ocenění ob-

Stříbrnou plaketu navrhl a vytvořil vedoucí ateliéru Design kovu a  šperku Petr Vogel, autor hejtmanského řetězu, který pro Plzeňský kraj vytvořil v loňském roce. Plaketu obdrží v  letošním roce pět osobností a  předána jim bude slavnostně v Měšťanské besedě ve čtvrtek 16. listopadu v 15:00 hodin. Zdroj: TZ Krajského úřadu Plzeňského kraje

Z MODRAVY DO HUTĚ

Zdroj foto:

V listopadu byl slavnostně otevřen rekonstruovaný úsek silnice III/16910 v  úseku Modrava – Filipova Huť. Na rekonstruovaném úseku o celkové délce cca 4,5 km byla provedena vý-

měna 13 kusů stávajících propustků, vybudování opěrné zdi tvořené vyztuženým svahem s ozeleněným lícem (systém Green Terramesh), vybudování dešťové kanalizace, reprofilace příkopů, zpevnění rigolů, zpevnění krajnic, osazení dřevo-ocelových svodidel, osazení sněhových tyčí a  provedení nového vodorovného značení. Celkové náklady stavby, kterou financoval Plzeňský kraj prostřednictvím Správy a  údržby silnic Plzeňského kraje, činily 41,5 milionu korun. Zdroj: TZ Krajského úřadu Plzeňského kraje

3


4

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

www.OKO24.cz

Pěstujeme papriky Papriky patří mezi nejoblíbenější zeleninu a zemědělské plodiny vůbec. Jejich pěstování však vyžaduje zvláštní péči, především teplo – a to již od klíčícího semínka. Jakmile skončí zima a přejdou i ledoví muži, můžeme je pěstovat venku i ve skleníku, a to jak papriky sladké, tak pálivé i chilli papriky. A chilli papriky mají ještě

jedno specifikum, s úspěchem je můžeme pěstovat i v bytě. Pokud sazenice chilli paprik přesazujeme na volný záhon, musíme vybrat místo, kde budou chráněny před větrem. Ideální jsou záhony u stěn orientovaných na jih. Před výsadbou na volný záhon je dobré zakrýt půdu 3 dny předtím černou

mulčovací fólií, aby se zemina pořádně prohřála. Poté není třeba fólii snímat, stačí v ní vyříznout otvory a do nich vysadit sazenice. Kořínky paprik tak budou v teple trvale. Pokud chcete chilli papriky pěstovat na balkóně, terase či

za oknem, je třeba sáhnout po dostatečně velkých nádobách. Jejich průměr by měl být alespoň 25 cm, přičemž do truhlíků je vysazujeme v rozestupech 40 až 60 cm, záleží na vzrůstu konkrétní odrůdy. A jelikož papriky milují humózní půdy, vůbec nepochybíme, když je vysadíme do kompostu. Nejlepším možným prostředím pro chilli papriky je však skleník nebo fóliovník. Dostatek tepla se projeví na kvalitě úrody a dozrávání. Zdroj: www.ceskestavby.cz (Petr Pojar) LPP

AMERICKÁ – SIRKOVÁ Vymezené území zaujímá plochu přibližně 11,5 hektaru a jeho součástí je mimo jiné prostor po  bývalém Domě kultury. VětZdroj foto: šina zastavitelných bloků je v  majetku soukromých vlastníků, stávající veřejná Na obrázku je případ možného hmotového řešení zástavby v území prostranství jsou v  majetku statutárního města Plzně. Nově Územní studie Americká – Sirková navrhovaná veřejná prostranství jsou byla dne 26. října 2017 odsouhlapak vedena přes pozemky, které jsou sena usnesením Zastupitelstva a  historicky vždy byly v  soukromém města Plzně. vlastnictví. Tato studie stanovuje základní podÚzemní studie vychází z  urbanistickomínky pro budoucí podobu význam-architektonické soutěže z  roku 2014 ného území v  centru města Plzně a  podrobněji rozpracovává podmínky mezi Americkou třídou, Denisovo stanovené v Územním plánu Plzeň. nábřežím a  Nádražní ulicí. Jedná se o  mimořádně důležité území, jehož Zpracovatel studie, Útvar koncepce význam je dán především jeho výjia rozvoje města Plzně, připravuje předmečnou polohou mezi hlavním vlastavení územní studie veřejnosti formou kovým nádražím a  centrem města. výstavy a besedy pro veřejnost. Současný neutěšený stav tomuto výZdroj + foto: plzen.eu znamu bohužel neodpovídá.

POZITIVNÍ VZTAH k využívání půjček VĚDÍ, NA CO SI CHTĚJÍ PŮJČIT Podle průzkumu zpracovaného agenturou Response Now pro Sberbank CZ mají Češi pozitivní vztah k rozumnému využívání půjček. Až 94 % lidí půjčky považuje za obvyklou záležitost a vedle nejběžnějších věcí, jako je automobil, jsou odhodláni investovat například do vzdělání svých dětí. Z průzkumu vyplývá, že většina lidí (68 %) má jasnou představu, na co a kolik si chce půjčit. Nejjasnější představu mají lidé ve věkovém rozmezí 18–29 let

(80 %) a vysokoškoláci (82 %). Naopak starší lidé a lidé s nižším dokončeným vzděláním tak jasnou představu nemají. Nejčastěji mají Češi zájem o půjčku na auto (40 %), ale také na vzdělání dětí (32 %) a láká je také velké elektro (32 %), s odstupem následuje nábytek (17 %) a vlastní vzdělání (16 %). Průzkum dále přinesl odpovědi na další otázky spojené s financemi. Například pokud potřebujeme peníze, nejprve se obrátíme na příbuzné (64 %). Další volbou je banka, ve které máme běžný účet. Na tu se obrátí v případě potřeby 25 % lidí.

Výše přijatelné půjčky i splátky závisí na věku, příjmech a vzdělání respondenta. Průměrná částka, kterou by si beze strachu lidé vypůjčili, je 160 tisíc Kč. Nejméně by si půjčili starší lidé a lidé s nižšími příjmy a vzděláním (120–130 tisíc Kč), nejvíce pak vysokoškoláci s vyššími příjmy (210–220 tisíc Kč). Zdroj: Aspen.pr (Sberbank) LPP


www.OKO24.cz

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

5

ÚKLID SNĚHU Jak odklízet sníh a nepřetěžovat páteř

ČEŠI NEJRADĚJI ŠETŘÍ NA TEPLÉ VODĚ Raději sprchu, nežli vanu – takto nejčastěji šetří teplou vodou české domácnosti. V obecné rovině ale ochota přiškrtit výdaje klesá. Zatímco před 2 lety spořilo 88 % domácností, letos už to je o 4 % méně. Vyplývá to ze spotřebitelského výzkumu agentury Ipsos a energetické společnosti E.ON, který byl proveden na vzorku 1 500 respondentů. „Průzkum jasně ukázal, že čím vyšší má domácnost příjem, tím méně se snaží šetřit. Nejméně se chtějí omezovat mladí lidé ve věku od 18 do 34 let,“ říká Vladimír Vácha, tiskový mluvčí společnosti E.ON. Podle něj častěji spoří starší lidé mezi 45 až 65 lety. Šetřiví spotřebitelé se zaměřují nejčastěji právě na teplou vodu nebo nevytápějí celý byt. Rostoucí spotřebu energií v domácnostech potvrzují i výsledky výzkumu. Podle vyjádření respondentů roste spotřeba elektřiny u 21 % odběratelů, u plynu se to týká 16 % odběratelů. Stále více domácností začalo v poslední době elektřinu samo

vyrábět. „Aktuálně se to týká zhruba 5 % domácností, které si především instalovaly vlastní solární elektrárnu,“ doplňuje Vácha. Nejčastěji Češi topí pomocí centrálního vytápění, plynového kotle nebo kotle na tuhá paliva. Centrální vytápění se využívá především ve velkých městech, lidé z malých měst vlastní spíše kotel na tuhá paliva. O jeho modernizaci v horizontu 2 let uvažuje 21 % z nich. Lidem se obecně líbí i varianta vytápění pomocí tepelného čerpadla – to ale zatím reálně používají jen 2 % dotazovaných. Zdroj: www.lesensky.cz (E.ON) MC

Odklízení sněhu nedělá rád asi nikdo, ale mnoho lidí se této činnosti v zimě nevyhne. Pokud není člověk fyzicky zdatný a trénovaný, může si způsobit bolest zad či nepříjemné zranění. Abyste se při odklízení sněhu nenadřeli a  nezatěžovali svoji páteř, je třeba dbát především na  správné držení těla… Ačkoliv se to na  první pohled nemusí zdát, odklízení sněhu je fyzicky poměrně náročná činnost, která je navíc spojena především s jednostrannou zátěží. Pokud patříte k  těm, kteří celý rok mají malou fyzickou aktivitu, měli byste vědět, že tato aktivita může způsobit problémy s pohybovým aparátem. K  lehčím zraněním patří přetížení či natažení

zádových svalů, k těm těžším pak blokády páteře, nebo dokonce výhřez plotének. S odklízením sněhu je dobré začít co nejdříve, dokud je sníh ještě čerstvý a není tak těžký. Používejte nástroje vhodné pro vaši tělesnou konstituci, abyste se při odklízení sněhu nemuseli ohýbat, nebo naopak, aby násada nebyla vyšší než vy. Zvolte spíše menší lopatu. Ta nepřetěžuje zádové svaly příliš těžkým nákladem. Shrnujte sníh před sebou, držte násadu lopaty na jejím konci a ruku si zapřete o tělo. Využijete tak celou svou váhu. „Při odklízení nahrnutého sněhu pak zvolte širší, stabilní stoj s rovnými zády tak, že rozkročíte nohy zhruba na šířku pánve a mírně pokrčíte v kolenou. Dostanete tak těžiště níže a budete se moci pevně zapřít. Neohýbejte se ani neotáčejte v pase, raději se otočte celým tělem. Takto předejdete tomu, že byste celou tíhu sněhu zvedali pouze zády,“ radí MUDr. Michaela Tomanová. Zdroj: Aspen.pr (Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí) MC


6

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

www.OKO24.cz

CHŮZE po ledovce Při chladném počasí je častým problémem zledovatělý povrch, který může při neopatrné chůzi způsobit nehezké pády. Chůze na zledovatělém povrchu je otázkou především biomechaniky lidského těla. Jak bezpečně chodit po ledovce? „Základem je pevný stoj s nohama rozkročenýma asi na šířku pánve, který je stabilní. Díky malým krůčkům a přenášení váhy z jedné nohy na druhou, rychleji se

střídajícím za sebou, nedochází k tak velké destabilizaci těžiště těla, jako když děláte kroky dlouhé. Našlapujte na celá chodidla spíše přes špičku než přes patu,“ říká MUDr. Michaela Tomanová, primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí. Samozřejmostí je v tomto případě i dobrá podrážka vaší obuvi s hlubokým zimním dezénem. Hladké podrážky nechte raději doma. Tím, že se kroky za sebou rychleji střídají, se vyvažuje stabilita těla,

protože nedochází k tak velkému vychýlení těla do stran, kdy bychom na ledě mohli ztratit rovnováhu. V případě, že hrozí nebezpečí pádu, pomůže také, když snížíte těžiště těla tím, že v kyčlích, kolenou a kotnících uděláte mírnou flexi (mírný ohyb). Těžiště těla tak přesunete níže a získáte opět větší stabilitu a stojnou základnu. Ruce přitom v žádném případě nedávejte do kapes. Pokud jde o lidi vyššího věku, kteří již mají narušenou stabilitu a koordinaci, je vždy nejdříve dobré zvážit, zda je vůbec nutné v takovémto počasí ven vyrážet, protože i když dodržíte všechna tato pravidla, i tak může dojít k pádu. Zdroj + Foto: Aspen.pr (Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí) MC

ZRÁDNÁ LUPÉNKA Každý desátý lupénkář uvažoval o sebevraždě. Vyplývá to z  online průzkumu, který v  rámci Světového dne lupénky v  říjnu uskutečnila firma Cebadex, vyrábějící speciální dermokosmetiku, mezi lidmi trpícími kožním onemocněním. „Mezi odbornými lékaři se obecně ví, že lupénka pro pacienty znamená velký tlak na  psychiku, řada z nich trpí depresemi. Otázka týkající se sebevraždy je velmi citlivá, přesto se v průzkumu 10,5 % dotázaných přiznalo, že o ní někdy uvažovalo. Předpokládám, že ve skutečnosti jejich podíl bude ještě o něco vyšší,“ shrnuje doktor Jiří Skalický, ředitel Cebadexu. Pacienti s  lupénkou nejsou spokojení s  péčí, které se jim dostává, ani s  informovaností veřejnosti o  nemoci. Nejshovívavější jsou k  lékařům, jejichž přístup hodnotí 62 % respondentů známkou 3 a  horší (podle školní stupnice). Nejčastější známkou byla trojka (33 %). Informovanost veřejnosti lupénkáři hodnotí rovněž nej-

častěji trojkou (37 %), hodnocení mezi trojkou až pětkou udělilo 72 % dotázaných. Největší nespokojenost vládne s kvalitou poskytované zdravotní péče – známkou tři až pět ji hodnotí 79 % dotázaných, opět nejčastější známkou je trojka (40 %). Přesto podle účastníků průzkumu začíná fungovat osvěta, lidé se k lupénkářům chovají lépe, než před pěti či deseti lety. Uvádí to 53 % dotázaných, s tvrzením nesouhlasí 25 % respondentů a zbytek to nedokáže posoudit, protože lupénkou trpí teprve krátce. S  posměchem nebo šikanou se kvůli onemocnění setkalo 66 % pacientů, nejčastěji v zaměstnání (52 %), třetina z  nich dokonce i  od  svých přátel. Největší oporou pro nemocné je jejich rodina (54 %) a  životní partner či partnerka (32 %), v  sedmi procentech lékař, ve  čtyřech procentech přátelé, zbývající tři procenta připadají na  odpověď „sám/sama sobě jsem oporou“. Zdroj: www.pressweb.cz (e.vox, spol. s r. o.) MC


www.OKO24.cz

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

7


8

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

www.OKO24.cz

Solární panely INVESTICE SE VRÁTÍ DO 5 LET Lidé se často ptají, jestli je výhodné pořídit si solární panely. Fotovoltaika, což je získávání sluneční energie a její přeměna na elektrickou, dostává zelenou ve všech zemích Evropské unie. Je to výhodné nejen v zemích kolem středozemního moře, ale i v našich podmínkách nebo i dále na severu. Už při pořízení jednoho fotovoltaického panelu můžete získat daleko lepší zhodnocení své investice než v bance. Také se uvádí, že náklady na panel o výkonu 230 Wp, což znamená, že při plném slunečním svitu dává výkon 230 W, se vám vrátí do pěti let.

potřebujete volnou plochu a poněkud větší investice. Lidé si stále častěji dávají solární panely na své domy a využívají k jejich instalaci co nejvíce možností. Fotovoltaické panely se dají instalovat na šikmou i rovnou střechu, na fasádu i balkony. Pro upevnění panelů slouží ocelová konstrukce. Panel je důležité namířit pod určitým úhlem ke slunci, aby na něj dopadalo co nejvíce slunečního záření. Požadavky na instalaci dodává výrobce panelů. Odborná firma je pak nainstaluje na kovovou konstrukci,

aby měly panely potřebný sklon. A jak je to s výrobou elektrické energie? Jeden fotovoltaický panel o výkonu 230 Wp vyrobí za rok při průměrném slunečním svitu přibližně 160 kWh elektrické energie. To je tolik energie, kterou by vyprodukovalo 222 běžných autobaterií. Z toho je jasné, že solární panely, ať už ve formě fotovoltaických elektráren nebo samostatných panelů na střeše vašeho domu, se určitě vyplatí. Zdroj: www.pressweb.cz (SEO Services, s.r.o.) MC

Mít solární elektrárnu je sice výhodné, ale

Advokátní PORADNA Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Plzeň, nám. Republiky 2

ZÁKAZ ČINNOSTI Dobrý den, při jízdě autem mě kontrolovala policie a nadýchal jsem. Dostal jsem pokutu a zákaz činnosti. Trest jsem přijal, ale autem potřebuji jezdit každý den do práce, protože bydlíme mimo město a vozil jsem do práce i rodinu. Řekli mi, že mohu žádat o vrácení řidičáku dřív, tak se chci zeptat, jak to mám udělat a kdy mohu požádat, abych měl řidičák co nejdřív. Vojtěch S., Plzeň Nenapsal jste, jestli o zákazu činnosti rozhodl správní orgán, tedy příslušná přestupková komise, nebo soud. Podle uložení pokuty usuzuji na správní orgán, ale v postupu

žádné podstatné rozdíly nejsou. Žádost se podává u toho orgánu, který o Vašem trestu rozhodl, a to zásadně po uplynutí poloviny výkonu trestu zákazu činnosti, neboť to je jedna z podmínek pro to, aby se orgán žádostí vůbec zabýval. Dále je pak vhodné přiložit listiny o skutečnostech, na které se odvoláváte, tj. potvrzení o zaměstnání mimo bydliště, a to jak u Vás, tak případně u dalších členů rodiny, doklady o splnění dalších povinností případně trestů, tedy ve Vašem případě zaplacení pokuty, aby orgán měl dostatek podkladů pro to, aby Vaší žádosti mohl vyhovět. Orgány nemají povinnost Vám vyhovět a v případě správního orgánu není ani možné proti zamítavému rozhodnutí podat opravný prostředek. Řízení před soudem je poněkud formálnější a soud zpravidla za účelem projednání návrhu nařizuje jednání, na kterém vydá rozhodnutí, proti kterému je přípustný opravný prostředek. Zpravidla také stanoví zkušební dobu. V případě nejasností doporučuji raději vše projednat s právníkem. JUDr. Jiří Vlasák www.akvlasak.cz


www.OKO24.cz

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

9

CENY PRO DÁRCE 13. listopadu převzali dárci krve v Obřadní síni plzeňské radnice ocenění za svoji nezištnou pomoc druhým. Celkem 34 zlatých medailí za 40 odběrů a 51 stříbrných za 20 odběrů si převzali z rukou náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Evy Herinkové. Za Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň poděkovala dárcům krve Eliška Pourová. Slavnostní okamžiky předávání ocenění doplnilo hudební vystoupení Tomáše Kozáka ze Základní umělecké školy Terezie Brzkové v Plzni. Pro dobrovolné

a bezplatné dárce krve jako úctu a poděkování za  pomoc druhým schválila Rada města Plzně od 1. ledna 2016 nárok na  bezplatnou přepravu MHD pro držitele zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského. Nejvyšším oceněním je plaketa Dar krve – dar života za 250 odběrů krve. Zdroj + foto: plzen.eu


10

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

www.OKO24.cz

SEZÓNA CHŘIPKY I přes příklon k přírodním preparátům nejčastěji polykáme tabletky Ačkoli podle lékařů chřipková sezóna vrcholí na přelomu roku, v lékárnách startuje už v říjnu. Vyplývá to z prodejních dat největšího lékárenského e-shopu Lékárna.cz. Měřeno počtem kusů prodaných v kategorii přípravků na chřipku a nachlazení je nejsilnějším chřipkovým měsícem leden, kdy se prodá o 41 % více léčiv oproti celoročnímu průměru. Říjen je ale hned druhým nejsilnějším měsícem (prodeje jsou vyšší o 37 %). „S příchodem chladnějšího počasí se někteří lidé připravují na chřipkovou sezónu. Už v září byl prodej v dané kategorii o sedm

procent vyšší oproti průměru,“ říká Zuzana Šenoltová, brand marketing manažerka Lékárny.cz.

Většinou „letí“ to, co se objeví v reklamě. Poslední dobou se lidé přiklání k přírodním produktům a dávají přednost bylinným preparátům jako je lichořeřišnice, imunoglukany a homeopatikům jako Oscillococcinum. Absolutně nejprodávanější značkou v kategorii je počtem prodaných kusů Paralen (v top 10 má 30% podíl). Sedm produktů v nejprodávanější desítce přípravků jsou tablety. A jaká je top 10 nejprodávanějších značek? Paralen (30,1 %), Ibalgin (17,5 %), Olynth (10,9 %), Celaskon (7,1 %), Coldrex (6,9 %), Nurofen (6,2 %), Panadol (5,9 %), Ibuprofen (5,5 %), Acylpirin (5,1 %), Nasivin (4,8 %). Zdroj: www.pressweb.cz (e.vox, spol. s r. o.) MC

Boj s osteoporózou 5 TIPŮ, JAK BOJOVAT S OSTEOPORÓZOU Z  85 % je dědičná, jen v  ČR jí trpí 750 tisíc lidí, ženy postihuje až třikrát častěji než muže. To jsou údaje, které doprovázejí onemocnění zvané osteoporóza. Ta je typická úbytkem kostní hmoty a řídnutím kostí. Seznamte se s pěti tipy, jak se nemoci bránit.

KOUPÍM GARÁŽ DOBŘANY – ulice Plzeňská nebo Sokolovská

Tel.: 602 366 896

VÁPNÍK ~ Právě zvýšený příjem vápníku je jednou z nejvýznamnějších forem prevence. Na  kalcium jsou bohaté mléčné potraviny, ryby, které obsahují více kostí, jako je losos, sardinky nebo sleď, ale také vařený špenát a brokolice, sušené fíky, mandle nebo fortifikované sójové produkty a tofu. VITAMÍN D ~ Kromě vápníku, kterého by lidské tělo mělo každý den přijmout 1200 miligramů, zvýšíme ochranu před osteoporózou též pomocí vit. D. Tento vitamín se do těla dostává přirozeně ze slunce, ovšem jeho přísun bychom měli podpořit i  stravou. V  jídelníčku by proto neměla chybět vejce, tučné ryby, například losos nebo makrela, obiloviny, hovězí játra či pomerančová šťáva.

RAKYTNÍK ~ Nemalý podíl na podpoře zdravých kostí mají i byliny. Bohatým zdrojem látek na posílení kostí je například rakytník. Ten obsahuje vitamín D, jenž podporuje resorpci vápníku, vitamín K, který mineralizuje kosti, a vitamín C přispívající ke zdravému vývoji a růstu kostí. Pro lepší stav kostí lze užívat i tinkturu z pupenů jedle, protože pomáhá udržet rovnováhu fosforu a vápníku v těle. AEROBNÍ CVIČENÍ ~ Posílit během života nepotřebují jen svaly, ale i  kosti. Pro jejich kvalitu je dobré především posilování s vlastní hmotností těla, které kosti nepřetěžuje přídavným závažím. Mezi nejvhodnější patří aerobní cvičení, zejména pak aqua aerobik. Voda totiž nadlehčuje tělo a nezatěžuje tolik kosti a klouby. Také běh nebo mírnější jogging pomáhá bojovat proti osteoporóze. NEKOUŘENÍ ~ Řada činností kostem škodí, aniž bychom v  nich nacházeli přímou souvislost. Typickým případem je kouření. Užíváním tabáku si na  osteoporózu můžeme zadělat již v  adolescentním věku. Období od  narození do  30 let má totiž největší vliv na  stavbu kostí, proto se u  mladých kuřáků nevyvíjí maximum kostní hmoty. Zdroj: www.lesensky.cz (Naděje) MC


www.OKO24.cz

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

KANCELÁŘSKÁ NEPOHYBLIVOST Zaměstnanci v kancelářích trpí svalovou imobilitou Lidé, kteří tráví většinu své pracovní doby v kancelářích u počítače, jsou vystaveni zhoršení fyzické kondice. S jejich sedavým zaměstnáním se pojí zejména ochabnutí a zkracování svalů. Kombinace špatného sezení, nedostatku pohybu i protažení omezuje dle průzkumu nejvíce základní funkci bedro-kyčlo-stehenních svalů, přitahovačů stehen a ramenních kloubů. Kancelářští pracovníci tak nedokážou správně provést ani velmi jednoduché protahovací či posilovací cviky. Dysfunkce zmíněných svalových soustav má

velmi silný vliv na jejich stabilizační systém, držení těla nebo dokonce dýchání. Dotknout se při sezení na židli se zavřenými ústy bradou hrudní kosti, spojit ruce za zády do kříže nebo přitáhnout ve vzpřímené poloze koleno k břichu – tyto cviky se zdají být poměrně jednoduchým základem běžného protažení. Problém však dělají zaměstnancům, kteří většinu pracovní doby prosedí u počítače. Zaměstnavatelé se o pohyb svých zaměstnanců zatím příliš nezajímají. Jejich aktivní pohyb podporovalo dle výsledků průzkumu společnosti Edenred z května 2017 pouze necelých 30 % tuzemských firem. Když už firmy sportování podporují, činí tak v naprosté většině na více frontách. Nejčastěji (58 %) poskytují zaměstnancům příspěvky na sportovní aktivity. Dalších 47 % podniků a institucí pak následuje evropský trend – tedy podporuje různé formy pohybových aktivit přímo na pracovišti v průběhu pracovního dne. Na třetí pozici pak je podpora jednorázových sportovních a pohybových aktivit, jako jsou sportovní turnaje nebo běžecké odpoledne. Firmy si ale podle výsledků průzkumu uvědomují, jak je pro ně důležité mít aktivní zaměstnance. Na aktivitu se podle zaměstnavatelů váže nižší nemocnost, zvýšená schopnost zvládat stres i lepší týmová práce. Zdroj: www.lesensky.cz (Edenred) MC

ZNEUŽITÍ VELKÁ ČÁST LIDÍ BYLA NĚKDY OKRADENA NEBO BYLA KRÁDEŽE (např. v dopravním prostředku, obchodě či na jiném exponovaném místě) MINIMÁLNĚ SVĚDKEM. Proto si na své peněženky a kabelky dávají lidé zejména ve větších městech bedlivý pozor. Mnoho Čechů ale podceňuje důkladné zabezpečení svých domovů, kde nehrozí jen zcizení movitých věcí, ale také osobních dokladů, a jejich následné zneužití podvodníky…

11

Lidé podceňují riziko zneužití osobních dokladů

„V nedůkladně zabezpečených bytech a domech dnešní zloděje nezajímá plazmová televize či obraz, ale často menší a nenápadný lup. Oblíbené jsou laptopy, tablety a další malá elektronika, hotovost, ale také různé dokumenty,“ varuje Ivan Pavlíček ze společnosti Next, která se zabývá zabezpečením domácností. „Vítanou kořistí jsou pak doklady, které umožní zlodějům jejich následné zneužití, například pro poskytnutí úvěru, půjčky či nenávratné

vypůjčení drahé věci, kterou následně obratem zpeněží,“ dodává odborník z Nextu. To platí dvojnásob, pokud zloději najdou doklady dva. Občanský průkaz, pas, řidičský průkaz nebo rodný list. A to se jim povede často, zejména když lidé odjíždějí na dovolenou, kdy nechávají většinu dokladů doma. Zloději pak mají na zneužití i několik dní, protože poškozený může na ztrátu přijít až po návratu. Vyplatí se tedy svoji domácnost důkladně zabezpečit. Obecně platí, že zlodějům odolají pouze certifikované bezpečnostní dveře minimálně ve III. bezpečnostní třídě, s vložkou a kováním minimálně ve stejné bezpečnostní třídě, jako dveře samotné. Zdroj + Foto: Aspen.pr (Next) MC


12

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

www.OKO24.cz

Vakcína na chřipku PROTI CHŘIPCE SE NECHÁVÁ PRAVIDELNĚ OČKOVAT 16 % OSOB Mezi často frekventovaná onemocnění v období podzimu a zimy patří i chřipka. Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se projevuje horečkou, zimnicí, bolestí hlavy a kloubů. Společnost GfK se zeptala respondentů, jak se staví k očkování proti chřipce. V průzkumu 27 % lidí odpovědělo, že se nechává očkovat proti chřipce (z toho 16 % pravidelně každý rok). V pravidelném očkování proti chřipce dominují ženy (20 %) nad muži 12 %. Se zvyšujícím se věkem stoupá i počet lidí, kteří se nechávají očkovat. Nejvíce pravidelně proočkovávanou skupinou jsou lidé

ve věku od 60 do 69 let, a to ve 25 % případů. Přes 40 % Čechů nevěří v očkování proti chřipce a jako argument uvádí, že jim očkování proti této nemoci nijak nepomůže. Pro 36 % lidí je vakcinace zbytečná, neb se jim toto onemocnění prozatím vyhýbá. V 17 % případů se lidé nepovažují za rizikovou skupinu, a proto očkování proti chřipce nevyhledávají. Jako další důvody, proč se nenechat očkovat proti

chřipce, lidé uváděli vedlejší účinky očkování (14 %), vysokou cenu za vakcinaci (14 %), negativní postoj k očkování jako takovému (10 %) a také špatnou zkušenost s očkováním, buď vlastní, nebo někoho z jejich okolí (9 %). Zdroj: www.gfk.com LPP

Franšízy v ČR Více než polovina českých zaměstnanců chce začít podnikat První 2 roky podnikání přežije v ČR pouze pětina společností. Vyplývá to z  letošního průzkumu Workmonitor společnosti Randstadt. I  přes ztížené podmínky se ale na  trhu vede dobře franšízovým firmám. V  Čechách jich funguje už více než 250 a jejich počet podle České asociace franchisingu poroste až o  20 ročně. Proč? Základem každého podnikání je nápad, který musí být dostatečně nosný, aby si našel svoji klientelu. Pokud si

jím však potenciální podnikatel není jistý, je pro něj franšíza ideálním řešením. Ze široké škály oborů si vybere, co ho zajímá, praxe mu přitom postačí minimální. Celý koncept funguje na principu pronájmu práv k podnikání, kdy jedna strana (franšízor) poskytne licenci a zaběhnutou obchodní značku straně druhé (franšízantovi). Ta pak pod touto značkou samostatně podniká. Velkou překážkou pro české podnikání je přebujelá byrokracie. Založení vlastní firmy je stále zdlouhavým procesem. Naopak franšíza u  nás zatím nepodléhá téměř žádné právní regulaci. Zájemce o  franšízovou licenci získá od  jejího majitele informace o  nabízeném franšízovém konceptu, podmínkách vzájemné spolupráce, ale i informace o návratnosti své investice do podnikání pod zavedenou značkou. Následuje podpis franšízové smlouvy, která tvoří hlavní pilíř spolupráce. Zdroj: www.lesensky.cz (CBA) LPP


www.OKO24.cz

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

INVALIDNÍ DŮCHOD V KOSTCE Invalidní důchod pomáhá zajistit příjem lidem, kteří vlivem úrazu či nemoci nemohou dlouhodobě vykonávat práci jako dříve. V letošním roce činí základní výměra 2 550 Kč měsíčně. Základní podmínkou pro přiznání invalidního důchodu je úroveň omezení. Zatímco do roku 2010 se invalidita dělila na plnou a částečnou, nyní je vymezena třemi stupni, na jejichž základě se posuzuje výše podpory. O invaliditu prvního stupně se jedná, pokud pracovní schopnost poklesla o 35 až 49 %. Druhý stupeň invalidity

označuje 50 až 69 % pokles a třetí stupeň invalidity znamená, že se schopnost vykonávat práci a zabezpečit si tím pravidelný příjem snížila o 70 % a více. Pro nárok na invalidní důchod však pouze tato podmínka nestačí. Dotyčný musí současně splnit ještě další požadavky. Nesmí například dosáhnout věku 65 let nebo důchodového věku, pokud je vyšší. Důležité je též získat potřebnou dobu pojištění. To znamená, jak dlouho pracujete a tedy se podílíte na důchodovém pojištění. Za zaměstnance toto pojištění odvádí zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečně činné si jej platí sami. Započítávají se však i roky, kdy jste byli na mateřské nebo jste pobírali podporu v nezaměstnanosti. Zohledňuje se také dopočtená doba, tedy období mezi vznikem invalidity a dosažením důchodového věku. Zdroj: www.lesensky.cz (Senior Safe) LPP

13

Budování disciplíny Proč dát dítě na kolektivní sport SPORTOVÁNÍ JE PRO DĚTI VELMI DŮLEŽITÉ. Rozvíjí jejich pohybové dovednosti a celkově prospívá jejich zdravému vývoji, ale učí je také disciplíně a pomáhá budovat sociální vazby. Když děti hrají třeba fotbal nebo volejbal, musí spolu komunikovat. Nenásilnou formou tak navazují sociální kontakt se stejně starými dětmi, mezi kterými si snadno mohou najít kamarády. Učí se přijímat vítězství a vyrovnávat se s porážkami, což se jim bude hodit i mimo hřiště a tělocvičny. V kolektivních sportech se vždy vyhrává i prohrává společně, celý tým jde za stejným cílem. A každý

v něm má jinou úlohu. Někdo střílí góly, jiný zase brání ve skórování soupeři. Vyrovnat se se svou rolí v kolektivu, nežárlit na ostatní, kteří jsou lepší nebo plní „vděčnější“ úkoly (třeba právě dávat góly) a naopak je podporovat, to je další klíčová dovednost, kterou se děti prostřednictvím kolektivních sportů učí. Nevýhodou individuálních sportů je, že k jejich provozování může občas chybět vůle. Přemluvit potomka, aby se zvedl od počítače nebo tabletu, se mnohdy zdá jako nadlidský úkol. Pokud na něj ovšem čeká dalších deset spoluhráčů a on ví, že když nepůjde, budou hrát v oslabení, nebo přijde o důležité společné momenty, to už je pořádná motivace navíc. U dětí se tak přirozeně posiluje smysl pro zodpovědnost. Zdroj: Aspen.pr (Týmuj.cz) LPP


14

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

www.OKO24.cz

HRADBA Z DESEK Zkuste plot z betonových desek Určitě všichni znáte tradiční plotové tvarovky, které se používají na výstavbu plotů, v kombinaci s různými typy plotových výplní jako jsou např. dřevěné, kovové či jiné výplně. A co to zkusit jinak? Už jste slyšeli o plotu z betonových desek, kdy celý plot je postaven z betonových plotových výplní ve tvaru „desky“, které se zabudovávají do nosných sloupků průběžných a koncových?

výstavba, úspora času a jednoduchá údržba. Velkým plusem je i to, že pohledové části stavby mají přirozený vzhled a nevyžadují další povrchovou úpravu. Celý plot je chráněn speciálními zákrytovými deskami. Standardně se tento plotový systém vyrábí

v přírodní barvě a v hladkém či reliéfním provedení. K dispozici jsou varianty s jednou nebo oběma pohledovými stranami. Využití tohoto montovaného plotového systému je opravdu všestranné a lze jej použít jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Výstavba plotové konstrukce je poměrně snadná, vyžaduje však do-

držení přesnosti zejména při vytyčení a zabudování nosných sloupků. Dle zvolené délky sloupků je možné vytvořit plotovou konstrukci o různých nadzemních výškách. Vzhledem k hmotnosti jednotlivých dílů a možné výšce plotu je nutné při montáži počítat s využitím vhodné manipulační a zvedací techniky. Zdroj + Foto: www.ceskestavby.cz (Petr Pojar) MC

Mezi hlavní výhody železobetonového montovaného plotového systému patří snadná

České potraviny Lokální potraviny jsou zatím spíše zpestřením než běžnou součástí jídelníčku Téměř polovina českých zákazníků nakupuje lokální potraviny alespoň jednou v měsíci. Jen každý desátý za  ně však měsíčně utratí více než tisíc korun. Ukazuje to spotřebitelský průzkum Asociace regionálních značek (ARZ).

Lidé za lokální potraviny utratí nejčastěji částku do  500 Kč měsíčně. Pouze u 11 % spotřebitelů se tento měsíční výdaj vyšplhá nad 1000 Kč. „Tato čísla nám poměrně jasně ukazují, že lokální potraviny nejsou běžnou součástí jídelníčku českých rodin. Pro většinu lidí jsou zpestřením nebo vytržením z každodennosti. Ručně vyrobený sýr od místního farmáře koupíte spíše při výjimečné příležitosti, nebo jako dárek,“ komentuje výstupy průzkumu Kateřina Čadilová, národní koordinátorka ARZ. Toto zjištění potvrzuje i to, že lokální potraviny nakupují lidé nejčastěji na příležitostných trzích a festivalech v rámci svého regionu (téměř 60 %). Již méně v  kamenných prodejnách, které tyto produkty nabízí (40 %) nebo přímo od výrobce (38 %). Zajímavé údaje ukazuje hodnocení respondentů v  souvislosti s  označením potravin, které má zvýraznit jejich kvalitu. Nejvíce sympatií získalo označení „české“ (37 % respondentů), naopak nečekaně propadlo označení „BIO“ (2 %). Zákazníkům se nelíbí ani přízvisko „lokální“, které označilo za sympatické jen 5 % respondentů. Tento výsledek naznačuje, že se lidé často nechávají zlákat reklamními kampaněmi velkých řetězců, které označení „české“ využívají poměrně běžně. „Pokud něco vzniklo v Česku, ještě to neznamená, že se jedná o kvalitní a skutečně lokální produkt,“ vysvětluje Kateřina Čadilová. Zdroj: Ekolist.cz (Mgr. Josef Petr) MC


www.OKO24.cz

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

15


16

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

www.OKO24.cz

JAK PŘEŽÍT VÁ ÁNOCE nné! POZOR – Vánoce nejsou povin Vánoce se kvapem blíží, ale jak vyplynulo z průzkumů provedených v minulých letech, celá třetina z nás prožívá tyto svátky ve velkém stresu. Křesťanské svátky, dříve zajisté velmi dobře míněné, se ve  spotřební, uniformované společnosti staly vyděračem nejen emocí, ale zejména peněženek. Duch Vánoc se z kostelů a domovů přesunul do nákupních center, kde lidé téměř až v davové psychóze nakupují prakticky cokoliv, co jim přijde pod ruku. Nemluvě o  těch, co momentálně nejsou v  dobré finanční kondici. Mnozí z  nich pod tlakem svých vánočních emocí a tlakem davového nakupování jsou doslova vehnáni do rukou svých budoucích věřitelů. Naštěstí je ale pořád velká řada těch, co si Vánoce, a zejména předvánoční období, dokážou skvěle užít. Stačí jen zajít před svátky do některé z kaváren a vidět setkání přátel, výměnu drobných pozorností, vřelé úsměvy a radost z popovídání si. Co tedy poradit těm, kteří Vánoce nemusejí? Vůbec, nebo třeba jen dočasně. Samozřejmě ideální by bylo vyžádat si alespoň měsíční uspání. Bohužel tato rada není (zatím) realizovatelná. Další radou by mohla být cesta za  teplem do  nekřesťanské země. Jenže pokud tam budou další turisté, přivezou Vám Vánoce i tam, ale určitě ve zmenšeném formátu.

Snažte se tedy Vánoce sami v sobě co nejvíce eliminovat. Omezte nákupy ve velkých obchodních centrech. Pokud přesto vůči svým blízkým chcete splnit jakousi povinnost obdarování, a  slyšeli jste o  včasném nákupu dárků, zauvažujte nad opakem. Nakupte na poslední chvíli, vyhnete se přemýšlení, zda jste nakoupili dost a zda byste ještě něco neměli přikoupit. Hotovostí v podobě dárku většinou také nikoho neurazíte. Ani návštěvy nejsou povinné. Pokud na  to nemáte chuť, nikoho nezvěte a  nikam nechoďte. Že Vás pomluví? Ti, co to rádi dělají, Vás stejně pomluví, i  když přijdete, nebo je pozvete, důvod si najdou. Takže z  toho si hlavu nedělejte. Ba naopak, když rodině nebo příbuzenstvu vysvětlíte svůj postoj k  Vánocům, nebudou mít takovou potřebu Vás do  nich zatahovat. Klaustrofobika by také do výtahu necpali. SP

ZPĚTNÝ LEASING NEMOVITOSTÍ: O co se jedná? Trh s nemovitostmi zahrnuje více úkonů než „obyčejný“ nákup a prodej nemovitostí. Jednou z dalších služeb, které nabízí některé realitní kanceláře, je tzv. zpětný leasing. Tento způsob prodeje je určený především pro vlastníky nemovitostí, kteří potřebují rychle získat ne zrovna malý finanční obnos. Zpětný leasing je vlastně forma výkupu nemovitosti a je dobré jej brát jako řešení v nouzové situaci. Nepleťme si přitom zpětný leasing s klasickým leasingem, který je využíván při financování automobilu, počítače či jiného zařízení a vybavení. Zpětný leasing funguje odlišně. Hlavním cílem dotyčného je v  tomto případě získat potřebný finanční obnos – a ten mu poskytne realitní kancelář. Samozřejmě pouze v případě, že vlastní nemovitost. Princip zpětného leasingu v  podstatě spočívá v  jejím prodeji. Nejedná se však o  klasický výkup nemovitosti, kdy prodávající ztratí veškerý nárok na nemovitost. Realitní kancelář, která zpětný leasing provádí, sepíše s prodávajícím smlouvu o budoucím zpětném odkupu nemovitosti. Ve prospěch klienta je zřízeno tzv. věcné břemeno k užívání nemovitosti. To znamená, že realitní kancelář nemovitost sice koupí, ale po  domluvenou dobu nebude mít právo s ní nakládat dle svého uvážení. Jednoduše řečeno, nemůže ji prodat

jinému zájemci. Prodávající má možnost během této lhůty nemovitost odkoupit zpět do svého vlastnictví. Pokud se mu však nepodaří sehnat potřebné investice, nemovitost zůstane ve vlastnictví realitní kanceláře. Dožene-li vás situace ke zpětnému leasingu, dobře si vyberte realitní kancelář, jíž svou nemovitost prodáte. Smlouvu si řádně prostudujte a podepište ji pouze, pokud jí rozumíte a  souhlasíte s podmínkami. Zdroj: www. pressweb.cz (MediaUp Agency s.r.o.) MC


www.OKO24.cz

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

17


18

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

www.OKO24.cz

ZALÉVÁNÍ V ZIMĚ JAK V ZIMĚ ZALÉVAT POKOJOVÉ KVĚTINY V době vegetačního klidu dochází v interiérech k jednomu velkému paradoxu. Rostliny potřebují jen omezenou zálivku a mnohé ani nemusíme hnojit, ovšem přesušený vzduch v centrálně vytápěných interiérech způsobuje, že rostliny odpařují svými póry více vody, než stačí nasát. Přelévat je nemůžeme – uhnívaly by jim kořeny. Proto je klíčové také zvyšování vlhkosti vzduchu v místnostech. Jak tedy správně zalévat? MÉNĚ SVĚTLA = MÉNĚ VODY V období vegetačního klidu se musíme přizpůsobit požadavkům většiny druhů pokojových rostlin na omezení zálivky a přísunu živin. V zásadě platí rovnice, která říká, že méně světla = méně vody. Více zálivky poskytneme především rostlinám s větší listovou plochou, které v suchých, přetápěných bytech odpařují značnými listovými plochami mnoho vody. Spotřebu vody ovlivňuje kromě vlhkosti vzduchu také teplota v konkrétní místnosti.

ŘÍDNUTÍ KOSTÍ Proč ženám po padesátce praskají kosti víc než mužům? Přes 100 tisíc klientek VZP se v loňském roce léčilo s  osteoporózou. Mužských pacientů je desetinásobně méně. Tato civilizační choroba, která se projevuje řídnutím kostí, postihuje zejména ženskou část populace. Nevyhýbá se však ani dětem.

Počet pacientů každým rokem pomalu, ale stabilně narůstá. Celkové náklady na léčbu přesahují půl miliardy korun. VZP na toto degenerativní onemocnění kostí upozornila při příležitosti Světového dne osteoporózy, který připadá na 20. října.

Zatímco v roce 2013 hradila pojišťovna léčbu 104 418 pacientům s osteoporózou, z toho 93 928 ženám, v loňském roce ji zaplatila už 111 581 klientům (100 450 žen). Každý rok tak největší tuzemské zdravotní pojišťovně přibývá v průměru téměř 2 500 nových pacientů, kteří se s osteoporózou a jejími následky potýkají. Se zvyšujícím se počtem nemocných narůstají i  náklady na  jejich léčbu. Zatímco v  roce 2013 pojišťovna zaplatila za svoje klienty, kteří osteoporózou trpí, 501 milionů, v roce 2016 to bylo již 541,5 milionu korun. Osteoporóza je čím dál častěji se vyskytující onemocnění, při kterém se snižuje pevnost kostí. S přibývajícími léty se u každého člověka množství a kvalita kostní hmoty mění. Problém však nastává ve chvíli, kdy je úbytek kostní hmoty výrazný. Lidé postižení osteoporózou jsou mnohem náchylnější ke  zlomeninám. Nejčastěji bývá tato choroba diagnostikována u žen po 50. roce života, což souvisí s hormonálními změnami při menopauze. Pro prevenci osteoporózy se doporučuje především pestrá strava bohatá na vitaminy a minerály. Lidé by měli dbát především na dostatečný příjem vápníku a vitaminu D, ať už ze slunečního svitu nebo z potravy. Zdroj: www.vzp.cz MC

ZALÉVÁME PODLE VLHKOSTI SUBSTRÁTU U rostlin, které vyžadují zalévání shora, je dobré provádět zálivku tak, že nám voda začne prosakovat až do podmisky. Chvíli počkáme a pokud se již hladina vody v podmisce nebude zvětšovat, vylijeme ji. Zaléváme podle vlhkosti substrátu. Vlhkost substrátu zkontrolujeme velice jednoduše

– prstem stlačíme vrchní vrstvu substrátu. Pokud cítíme, že je pod povrchem proschlá, můžeme zalít. VĚTŠINU ROSTLIN ZALÉVÁME SHORA Zcela mylně se mnozí domnívají, že je třeba zalévat do podmisky, naopak je třeba většinu rostlin zalévat shora. Důležité je též nezalévat shora na stále stejné místo, voda si pak vytvoří jakési chodbičky, kterými jen proteče a většina substrátu zůstane netknuta, nejlépe je oblít krček rostliny kolem dokola, a to po celé ploše substrátu, mírným proudem vody. NĚKTERÉ POKOJOVKY VYŽADUJÍ ZÁLIVKU DO PODMISKY Zálivku zdola vyžadují jen některé druhy rostlin (např. bramboříky, klívie, aloe). Pokud bychom je totiž zalévali shora, začal by jim uhnívat krček a mohly by se objevit různé fyziologické nemoci listů. U bramboříků obzvláště v době květu. SUCHÝ VZDUCH A ROSENÍ V úvodu zmíněný problém se suchým vzduchem v interiérech v zimě způsobí při přelévání rostlin jedinou možnou věc – úhyn rostlin. Proto je třeba současně se snížením zálivky zvýšit rosení, najít vhodné uspořádání navzájem se podporujících rostlin (postavíme vedle sebe ty, které hodně vody odpaří a ty, které vyžadují zvýšit vlhkost vzduchu) a pořídit si zvlhčovač vzduchu či odpařovače, které umístíme na radiátory. HNOJENÍ V ZIMĚ U většiny pravidelně přihnojovaných rostlin můžeme hnojení zcela vynechat v prosinci a lednu. Stejně by živiny nestačily spotřebovat. Další možností je v zimě občasná hnojivá zálivka, ovšem o menší koncentraci hnojiva a hnojíme takto pouze rostliny, které právě v zimě kvetou. Jejich násada květů pak bude bohatší a květy krásnější. PŘELITÍ A co dělat, pokud jste přelili? Prostě vylijeme vodu z podmisky a necháme vyschnout substrát. Pokud však již vyloženě žloutnou a opadávají listy, může to být znakem dlouhodobého přelévání. V tomto případě je třeba rostlinu vyjmout i s kořenovým balem z květináče, odstranit kořeny uhnilé a poškozené (jedině přímým řezem!) a rostlinu přesadit do nového substrátu. Zdroj: www.ceskestavby. cz (Petr Pojar) MC


www.OKO24.cz

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

Zájezdy na Vánoce a Silvestr rychle mizí I letos v zimě mají čeští turisté extrémní zájem o sváteční zájezdy k moři. Nejčastěji vyrážejí do Egypta a Spojených arabských emirátů. Nově si oblíbili také Kubu či Zanzibar. Za exotickými zážitky jsou navíc ochotni létat i ze vzdálenějších letišť. I přes zvýšenou nabídku zájezdů se však exotické dovolené v termínu Vánoc a Silvestra rychle vyprodávají. Zájemci o zimní dovolenou by tak neměli otálet… Strávit Vánoce či oslavy Nového roku na pláži je atraktivnější pro stále více českých turistů. I letos tak poptávka po těchto zájezdech výrazně převyšuje nabídku, a to i přes její výrazné obohacení. Trendem letošní sezony je dle statistiky cestovní agentury Invia ochota turistů cestovat i na vzdálenější letiště. Klienti cestovních kanceláří se tak s vidinou výhodnější exotické dovolené nezdráhají cestovat na letiště do Vídně, Norimberku či Drážďan.

Zatímco při přepravě na dovolenou jsou Češi ochotní experimentovat, při výběru cílové destinace se jejich zvyky příliš nemění. Stálicí v nabídce exotických destinací se tak stávají Spojené arabské emiráty, dovolená v Dominikánské republice, na Kubě, Kanárských ostrovech či Kapverdách. Nově se v hledáčku cestovatelů objevuje Zanzibar. Češi si během svátků volí stále častěji také Thajsko. V případě zájmu o dovolenou v žádaném svátečním období musejí turisté dle expertů očekávat vyšší cenu zájezdu. Dle statistik cestovní agentury Invia například průměrná cena prodaného zájezdu na Štědrý den činí bezmála 26 tisíc, dovolená zahrnující Silvestra poté vyjde pouze o několik set levněji. Zdroj: www.lesensky.cz (Invia) MC

19

ZÁRUČNÍ OPRAVA ODSTRANĚNÍ VADY V ZÁKONNÉ LHŮTĚ ZÁKON BLÍŽE NESPECIFIKUJE, JAKÝM ZPŮSOBEM MÁ PRODÁVAJÍCÍ PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ VADY ZBOŽÍ POSTUPOVAT. Podle názoru českých soudů je však prodávající povinen „provést záruční opravu s veškerou odbornou péčí takovým způsobem, aby vada byla řádně a beze zbytku odstraněna a prodaná věc nebyla v důsledku výskytu vady ani opravy jinak znehodnocena“. Za záruční lze přitom považovat pouze takovou opravu, kterou pro vás na své náklady zajistí prodávající v rámci uznané reklamace.

Jak postupovat, když nejste s provedenou opravou spokojeni? Musíte uplatnit novou reklamaci? Ihned po převzetí zboží z reklamace veškeré nedostatky provedené opravy prodejci vytkněte. Pokud nezjedná nápravu ani během zbylého času do konce zákonné 30denní lhůty k vyřízení reklamace, můžete od smlouvy odstoupit. Zákonná lhůta neslouží jako strašák nutící prodávajícího, aby reklamaci jakýmkoli způsobem odbyl a vrátil výrobek

co nejrychleji spotřebiteli. I pokud reklamaci stihne vyřídit do 30 dnů od uplatnění, ale neprovede opravu pořádně, znamená to, že lhůta marně uplynula. V takové situaci máte právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny. Není to však vaše povinnost. Můžete se naopak nadále domáhat svých zákonných nároků z vadného plnění. Zdroj: www.dtest.cz LPP


20

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

Cibuloviny v zimě

KAM NA VÝLET ANDĚLSKÁ HORA – LÉK NA DEPRESI EPRESI

Co dělá cibule na podzim a v zimě Cibuloviny se v zimě připravují na nové období růstu doslova „o překot“, i když to tak nevypadá. Cibule si v půdě nejprve vytvoří kořenovou soustavu a s nadzemními orgány

www.OKO24.cz

čekají až na jaro. Celou tu dobu, 2 až 3 měsíce, probíhají v cibulích bouřlivé proměny biologického a morfologického charakteru. A již nyní se vyvíjí tvar budoucích rostlin. Některé druhy cibulovin mají v cibulích dokonce ještě před podzimní výsadbou vytvořené veškeré budoucí orgány rostlin. Například hyacinty jsou zkompletovány již půl roku před začátkem vegetačního období. Důležitý je také zkrácený stonek, který tvoří spodní část cibule, takzvané podpučí. Podpučí je ztvrdlé, korkovité a má po obvodu kořenový věnec. Právě v podpučí se vytváří základy kořenu, bez kterého nemůže rostlina prosperovat. Při výsadbě je pak samozřejmostí, že podpučí musí směřovat dolů. Čím můžeme cibulím v zimě pomoci, to je voda. Při svém zakořeňování totiž vyžadují její dostatek! Bez ohledu na husté mlhy, rosu a deště, záhony pro jistotu ještě zalijeme, obzvláště ty u zděných stěn, kam se při srážkách nedostane tolik vody! Na druhou stranu však cibule nesnáší půdy těžké, přemokřené. Do „mokřadů“ prostě cibuloviny nepatří. Závlahu provádíme pouze za dní, kdy nemrzne. Zdroj: www.ceskestavby.cz (Petr Pojar) LPP

Obec Andělská Hora leží pouhých 8 km od Karlových Varů. V minulosti bývala častým cílem výletů karlovarských rodin. Lákaly je romantické zříceniny gotického hradu, stojícího na skále v nadmořské výšce 717 metrů, ze kterých je nádherný výhled do širokého okolí. Pobyt na Andělské hoře údajně prospívá každému, kdo se cítí unavený a stresovaný. Nachází se zde rozsáhlá pozitivní zóna, působící příznivě na depresivní stavy. V písemných záznamech z roku 1402 je uvedeno, že prvním vlastníkem hradu byl Boreš z Oseka. Hrad v roce 1718 vyhořel a dále již nebyl obydlený. Naštěstí se podařilo zabránit jeho úplnému rozebrání na stavbu domů, jinak bychom dnes nemohli obdivovat ani ruinu. Městečko pod hradem bylo založeno koncem 15. století. Dnes má zhruba 400 obyvatel, v minulosti ovšem bylo sídlem mnoha řemeslníků, byl zde cech ševců, pláteníků, bednářů, kovářů, tkalců. V období svého největšího rozkvětu mělo až 3000 obyvatel. V roce 1978 si hrad a městečko vybral filmový štáb k natočení kultovního filmu Balada pro banditu. Původně šlo o divadelní muzikál, který uvádělo brněnské Divadlo na provázku. Písničky inspirované lidovými vzory během normalizace rychle zlidověly. Původní předloha, román Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník, zde dostala nový rozměr. Na oblibě filmu se podepsaly nejen nádherné, nadčasové písničky, ale rovněž vynikající herecké a pěvecké výkony herců Divadla na provázku. Ve filmu o romantické lásce zbojníka Nikoly v podání Miroslava Donutila a vesnické dívky Eržiky, kterou hraje tehdy teprve osmnáctiletá Iva Bittová, má významnou roli Boleslav Polívka jako krčmář Mageri. Film zaujal především nestárnoucím příběhem o lásce a touze po svobodě. Text a foto: Bohuslav Smítka – info KV Další zajímavosti a tipy na výlety najdete na: www.karlovarskyregion.cz


www.OKO24.cz

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

21

Lepší zaměstnání BUDOU SI HLEDAT PRÁCI Dle průzkumu personální agentury Grafton ze srpna tohoto roku hodlá v horizontu měsíce změnit práci až 23 % respondentů, do půl roku pak 45 %. Hlavním motivem je přitom vyšší mzda, ale také kariérní posun či potřeba změny. Touha Čechů po změně zaměstnání je nejvyšší za posledních 5 let. Přestože finanční ohodnocení zůstává hlavním důvodem tohoto rozhodnutí, novou práci si Češi vybírají i s ohledem na vzdálenost bydliště od místa výkonu práce, typ smlouvy, na základě nabídky zaměstnaneckých benefitů či z důvodu, že je současná práce nenaplňuje. Podle průzkumu Češi v zaměstnání nejvíce oceňují dobré finanční podmínky, přátelské kolegy a smysluplnou náplň práce. Naopak za demotivující faktory považují špatné vztahy s kolegy a vedením společnosti a až na třetím místě nízkou mzdu.

na internetu (95 %), přes pracovní agentury (68 %), anebo na doporučení známých (56 %). Z průzkumu rovněž vyplynulo, že nejvyšší nárůst oproti loňsku zaznamenal způsob hledání zaměstnání na doporučení známých. Zdroj: www.protext.cz (www.grafton.cz) LPP

Ačkoli hledání zaměstnání prostřednictvím pracovních portálů u Čechů stále vede, čím dál větší oblibu si získávají i další kanály, zejména personální agentury, sociální sítě a doporučení přátel. Dle průzkumu Graftonu hledají Češi práci zejména

PTÁCI V ZAHRADĚ JAK SE UŽIVÍ PTÁCI V NAŠÍ ZAHRADĚ? Jaké jsou zdroje potravy pro ptáky v našich zahradách? Samozřejmě si lze pořídit v obchodech různé dobroty, které ptáci určitě ocení, ale není nad to zajistit jim přirozené zdroje potravy. Přírodní zdroje potravy jsou prostě lepší. Učit ptáky na průmyslově vyráběné lahůdky totiž znamená, že se na naší zahradě stávají závislými.

Přírodní potrava je pro ptáky zcela přirozená a hlavně pro ně není nebezpečná. Výborné je například nechat nějaké plody na ovocných dřevinách, či vysadit dřeviny okrasné, jejichž plody ptákům chutnají. Výborná jsou též semínka mnohých vytrvalých bylin a okrasných rostlin, ale i rostlin jednoletých. Je samozřejmě důležité nechat je přes zimu na svém místě a uklidit je až v předjaří. Uměle dokrmujeme v rozumné míře, používáme bezpečné krmivo a dokrmujeme pouze ve vhodnou dobu. Například po lojových koulích se semínky sáhneme až při dlouho trvající zimě a značné sněhové nadílce, ve které ptáci nenajdou dostatek potravy. Existují totiž studie, které říkají, že ptactvo, které bylo dokrmované v době, kdy to nebylo třeba, přestává zpívat a není proto schopné najít si partnera. Čili na začátku sice záměr dobrý, ale výsledek přesně opačný. Pokud ptáci nevyvedou nové potomky, postupně

jejich populace slábne a je ohrožena. Další věcí jsou nároky konkrétních druhů ptactva. Je třeba rozeznávat ptáky hmyzožravé, semenožravé a plodožravé. Pro semenožravé ptáky proto necháme v záhonech trvalky se semeny, ale i některé rostliny jednoleté (např. slunečnici roční), je též vhodné vysadit v zahradě různé druhy keřů, které si udrží plody na větvích až dlouho do zimy. Tyto ptáky potěšíme již zmíněnými semeny slunečnice roční, případně slunečnice topinambur, výborná je také třapatka zářivá, yzop lékařský, zavinutka podvojná, dobromysl obecná, třapatkovka nachová apod. – rostlin, které ptákům poskytnou od podzimu do zimy semena, je mnoho druhů včetně mnoha letniček. Hmyzožravé ptáky pro změnu potěšíme odumřelou dřevní hmotou, ve které najdou hmyzí

larvy, ale i odumřelou hmotu rostlinnou, například odumírajícími květy okrasných trav. Dobré je též nechat v zahradě hromádky listí a jiné organické hmoty. Výborným zásobníkem hmyzích larev je i tlející kompost. Plodožravým ptákům budou pro změnu chutnat plody různých okrasných i jedlých (ovocných) dřevin. Výborná je šípková růže, rakytník řešetlákový, hloh a jiné. Nakonec nesmíme zapomenout na bezpečná pítka a stálou obměnu vody v nich. Obzvláště za tuhé, mrazivé zimy, jsou pro ptáky minimálně neméně důležitá jako dodatečný zdroj potravy. Zdroj: www. ceskestavby.cz (Petr Pojar) MC


22

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

www.OKO24.cz

KINO – FILMOVÉ PREMIÉRY ŠPINDL

JUMANJI: Vítejte v džungli!

Romantický / Komedie / Rodinný, Česko, 2017

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / Akční / Komedie, USA, 2017

Režie: Milan Cieslar Hrají: Anna Polívková, Kateřina Klausová, Anita Krausová, David Gránský, Karel Zima, Martin Siničák, Oldřich Navrátil, Jan Révai, Alice Bendová, Lukáš Langmajer, Jitka Sedláčková, Jakub Kohák, … Premiéra: 21. 12. 2017

KAM NA VÝLET ADVENT V PLZEŇSKÉM KRAJI

Více tipů na výlet naleznete na

turisturaj.cz turistický portál Plzeňského kraje

Když na hory, tak do Špindlu. Právě do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu v  celovečerní zimní komedii Špindl. Mají v plánu si užít odpočinek, zábavu a možná i  trochu milostného dobrodružství. Eliška je v  pohodě, ale Katce i  Magdě už třicet bylo a  jsou pořád single. Objeví se ten pravý v zimním sněhu? Jisté je, že potkají další účastníky a  zábavné postavy a  během týdenního pobytu pak všechny zavalí lavina milostných i životních lapálií… Zdroj + Foto: Bontonfilm CZ

Příroda zahalená do pestrobarevného podzimního hávu vyčkává, zda paní Zima dopřeje bílých peřin. Ale my lidé nemusíme jen čekat. V adventním čase se koná mnoho vánočních akcí po celém regionu. Užijme si je. ō22. 11. 2017 Vánoční ozdoby z přírodních materiálů – Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech – sláma, pedig, dřevěné loubky – 15.00 – 18.00 h. ō22. 11. – 30. 12. 2017 Vánoční trh – Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech – nabídka výrobků tradiční rukodělné výroby a lidových řemesel. ō22. 11. 2017 České Vánoce – Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech – výstava ze sbírek klatovského muzea, která potrvá do 12. 1. 2018. ō22. 11. 2017 – 12. 1. 2018 Výstava BETLÉMY – Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech. ō 25. 11. 2017 Variace od klasiky po nově vznikající trendy ve výrobě vánočních věnců – Západočeské muzeu v Plzni – Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech – tvořivá dílna. Materiál na výrobu adventních věnců poskytnou pracovníci Oblastní charity v Rokycanech. Doprovodný program k výstavě „Vánoce s Charitou“, 10.00 – 15.00 h. ō 28. 11. 2017 Současné betlémářství na Klatovsku – Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 17.00 h. ō29. 11. 2017 – 14. 1. 2018 Výstava ZIMA NA SKLE – Západočeské muzeum v Plzni – Národopisné muzeum Plzeňska – náměstí Republiky 13 – která přináší výběr zimních fotografií Plzně a okolí, jak je koncem 19. a počátkem 20. století pořídili amatérští i profesionální fotografové. Snímky jsou pořízené z původních skleněných negativů uložených ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. ō 2. 12. 2017 Odpoledne s čerty – Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, 14.00 – 17.00 h.

ō 9. 12. 2017 Vánoční koncert – Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici – Cimbálová muzika Valašský Vojvoda z Kozlovic, od 16.00 h v refektáři muzea.

Jan Révai, Alice Bendová

Režie: Jake Kasdan Hrají: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Nick Jonas, Virginia Newcomb, Missi Pyle, Bobby Cannavale, … Premiéra: 21. 12. 2017 Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které nikdy předtím neslyšeli – tzv. Jumanji – ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává, a zcela doslova se stávají postavami, které si pro hru zvolili. Společně zjišťují, že Jumanji není hra, kterou si můžete jen tak zahrát – musíte ji přežít. Aby hru pokořili a mohli se vrátit do skutečného světa, musejí se vydat na nejnebezpečnější dobrodružství svého života, objevit, co před 20 lety opustil Alan Parrish a také se naučit sami sebe vnímat zcela odlišně – jinak ve hře uvíznou navěky… Zdroj: Falcon, Foto: Columbia Pictures K. Hart, K. Gillan, J. Black, D. Johnson

ō9. 12. 2017 Adventní trh – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, 9.00 – 16.00 h. ō2., 9., 16., 23. 12. 2017, od 17.30 h 3., 10., 17. 12. 2017, od 16.00 a od 17.30 h Adventní prohlídky v Plzni – vánočními zvyky a tradicemi na Plzeňsku. Vstupenky je možné zakoupit v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky 41, anebo prostřednictvím Plzeňské vstupenky. ōAdventní a vánoční koncerty v Plzni v katedrále sv. Bartoloměje si první, druhou a třetí neděli od 15 hodin můžete vychutnat krátké varhanní improvizace, 19. prosince od 19.30 h koncert duchovní hudby v podání Lubomíra Brabce nebo v sobotu 30. prosince od 16.00 h Slavnostní vánoční koncert. V kostele Nanebevzetí Panny Marie se v pondělí 11. prosince od 18.00 h můžete těšit mimo jiné na koncert duchovní hudby v podání plzeňské konzervatoře. ō7. 12. 2017 Vánoční trhy na Krajském úřadě Plzeňského kraje – Škroupova 18, Plzeň, 13.30 – 16.30 h. ō12. – 14. 12. 2017 Adventní dílny v Národopisném muzeu Plzeňska – také letos se můžete zúčastnit adventních dílen, při kterých si vyzkoušíte výrobu máčených svíček nebo ozdob z přírodnin a papíru nebo zdobení technikou dekupáže. Na místě se budou prodávat vánoční dekorace, vyzkoušíte si i tradiční vánoční zvyky. ō 24. 11. – 23. 12. 2017 Vánoční trhy na náměstí Republiky v Plzni – ukázky z lidových tradic a řemesel se zaměřením na Vánoce a vánoční tématiku. Děti potěší oslík s ovečkami v živém betlémě nebo program plný vánočních koled. Zdroj: Iveta Žánová, oddělení cestovního ruchu, Krajský úřad Plzeňského kraje, Foto: Podmalba na sklo – Jiří Koptík

NÁDOR PROSTATY Zhoubný nádor prostaty je u mužů v tuzemsku vůbec nejčastějším typem rakoviny. A ze všech onkologických onemocnění představuje pro mužskou část populace třetí nejčastější příčinu úmrtí. Šance na úspěšnou léčbu se výrazně zvyšuje u případů, které se podaří odhalit co nejdříve. Pro mnoho mužů tak může být doslova životně důležité absolvovat ve vhodný čas správné preventivní vyšetření. VZP proto od 1. listopadu spustila pro své klienty exkluzivní bonusový program, ve kterém jim na speciální preventivní prohlídku nabízí příspěvek až 2 100 korun.

Příspěvek mohou využít klienti VZP, kterým už bylo 50 let, ale ještě neoslavili 66. narozeniny. Toto věkové rozpětí bylo vybráno po dohodě s Českou urologickou společností. Podmínkou pro to, aby muž odpovídajícího věku získal na benefit nárok, je dále doporučení

lékaře – urologa. Těch je do projektu zapojeno 64 a vybráni byli rovněž odbornou lékařskou společností. Součástí speciální prohlídky bude cílené laboratorní vyšetření moči, rozbor krve na zjištění tzv. prostatického antigenu, ultrazvuková vyšetření a další výkony.

Na základě výsledků lékař doporučí pacientovi další postup. Seznam ordinací lékařů a urologických pracovišť najdete na www.vzp.cz. Předpokládané celkové náklady, s nimiž VZP na uvedený preventivní program počítá, činí bezmála 5 milionů korun. To umožní vyplatit příspěvek 2 300 mužům. Nabídka trvá nejpozději do 30. 11. 2018, nebude-li dříve dosaženo uvedeného počtu vyšetřených klientů. O tom, zda a v jakém rozsahu bude projekt pokračovat v dalším období, bude rozhodnuto mimo jiné i na základě nabytých zkušeností. Zdroj: www.vzp.cz MC


www.OKO24.cz

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

23


24

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

s okem v kuchyn i

ZAMÍTNUTÁ REKLAMACE MOŽNÁ SE I VÁM STALO, ŽE PRODÁVAJÍCÍ ZAMÍTL VAŠI REKLAMACI, ANIŽ BY SE VADOU POŘÁDNĚ ZABÝVAL. Co v takové situaci dělat? Aby mohl prodávající reklamaci zamítnout, musí pro to mít některý ze zákonných důvodů. Těmi jsou především mechanické poškození a běžné opotřebení zboží. Není ale možné zamítat reklamaci kvůli mechanickému poškození, pokud přímo nesouvisí s reklamovanou vadou. Například reklamaci vady softwaru počítače by prodávající neměl zamítnout s konstatováním, že jste přinesli počítač s prasklým displejem. Pokud prodávající navíc zamítá reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí zboží, neobejde se jen se sdělením, že vada vznikla mechanickým poškozením nebo že se jedná o běžné opotřebení věci. „Zákon říká, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla od počátku vadná. Pro prodejce to znamená, že pokud chce reklamaci zamítnout, musí toto zákonné tvrzení vyvrátit,“ vysvětluje Lukáš Zelený,

www.OKO24.cz

Pro MAGAZÍN OKO z portálu plného receptů www.recepty.eu

MRKVOVÝ KRÉM vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest. Třeba tím, že nechá vadu odborně posoudit a spotřebiteli předloží vyjádření technika nebo nezávislého znalce. „Jestliže prodávající zamítnutí reklamace neodůvodní, můžete namítat nevyřízení reklamace řádně v zákonné 30denní lhůtě a od smlouvy odstoupit,“ radí Lukáš Zelený. Zdroj: www.dtest.cz LPP

INGREDIENCE: 600 g mrkve, 1 petržel, 2 jablka, 1 cibule, 100 g másla, 700 ml zeleninového vývaru, sůl, pepř, zázvor, šťáva z limetky, 100 g zakysané smetany, 2 lžíce dýňových semínek, petrželová nať POSTUP: Mrkev, petržel, jablka a cibuli očistíme, nakrájíme na kousky a vložíme do pekáčku. Přidáme nakrájené máslo a pečeme ve vyhřáté troubě při 200 °C asi 20 minut. Přendáme do hrnce, zalijeme horkým vývarem a poté

rozmixujeme dohladka. Polévku dochutíme solí, pepřem, zázvorem a limetkovou šťávou. Polévku servírujeme se smetanou a opraženými semínky nebo posypané petržel. natí.

PANENKA VE SLANINĚ SE ŠVESTKOVOU OMÁČKOU INGREDIENCE: 400 g vepřové panenky, slanina (plátky), máslo, 1 cibule, 1 mrkev, kousek celeru, kousek petrželky, 300 g čerstvých švestek, 150 ml vývaru, citronová šťáva, cukr, pepř, sůl POSTUP: V hrnci na másle opečeme cibulku a najemno nastrouhanou kořenovou zeleninu. Přidáme švestky a necháme chvíli prohřát. Zalijeme vývarem a dusíme přibližně 15 minut. Pak propasírujeme, přelijeme zpět do hrnce, dochutíme solí, pepřem, cukrem a citronovou šťávou. Omáčku necháme

zredukovat. Po vypnutí vmícháme plátek studeného másla. Panenku odblaníme, opepříme a obalíme slaninou. Opečeme ji z  každé strany – začínáme stranou, kde končí slanina. Pak dáme panenku dodělat do  trouby, při 170 °C na  10 minut. Vnitřní teplota masa by měla být asi 55 °C. Panenku necháme pár minut odpočinout. Nakrájíme na plátky, podáváme s omáčkou a přílohou.


www.OKO24.cz

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

27.

25


26

MAGAZĂ?N OKO XII/2017 – PlzeĹˆskĂ˝ kraj

www.OKO24.cz ZadĂĄnĂ­ soukromĂŠ inzerce: na www.magazinoko.cz „soukromĂĄ inzerce“

Cena za 160 znakĹŻ: 120 KÄ? jeden kraj 200 KÄ? oba kraje

www.OKO24.cz

STAŇTE SE NAŠ�M FANOUŠKEM na facebooku! Naťe adresa:

(pro jedno vydĂĄnĂ­)

Tel.: 371 120 915

Podmínky na www.magazinoko.cz

www.facebook.com/magazinoko

NaĹĄe internetovĂŠ strĂĄnky: www.magazinoko.cz www.OKO24.cz

SoukromĂĄ inzerce Ę„KoupĂ­m vĹĄe z pozĹŻstalosti – nĂĄbytek, chrom. lustry a lampiÄ?ky, sklo, porcelĂĄn (hrnky, koĹ™enky, soĹĄky), obrazy, hodiny, knihy a Ä?asopisy – pohlednice. Tel.: 603 872 698. Ę„KoupĂ­m flexaret, mikroma, stereomikroma, mÄ›chovĂŠ aj. foĹĽĂĄky, lampovĂĄ rĂĄdia – talisman, philips, telefunken aj., nĂĄramkovĂŠ a kapesnĂ­ hodinky. Tel.: 603 872 698. Ę„KoupĂ­m bajonet, ĹĄavli, loveckĂ˝ tesĂĄk, mince, odznaky vzornĂ˝ vojĂĄk, vojenskĂŠ uÄ?iliĹĄtÄ› apod., dalekohled, vzduchovku, poplaĹĄĹˆĂĄk, celtu, vyznamenĂĄnĂ­ za obranu, řåd rudĂŠho praporu, aj. Tel.: 603 872 698. Ę„KoupĂ­m starĂŠ housle, violu, lesnĂ­ roh, trumpetu apod., i poĹĄkozenĂŠ, tel.: 603 872 698. Ę„ KoupĂ­m garĂĄĹž v DobĹ™anech – ulice PlzeĹˆskĂĄ nebo SokolovskĂĄ. Tel.: 602 366 896. Ę„VyklĂ­zecĂ­ prĂĄce – kompletnĂ­ vyklizenĂ­, odvoz a likvidace rĹŻznĂŠho odpadu, dĂĄle moĹžnost vymalovĂĄnĂ­. Tel.: 603 512 322, e-mail: papo9@seznam.cz. Ę„NĂĄbytek naĹĄich babiÄ?ek vyr. do r. 1965 KOUPĂ?M – (chromovanĂ˝, dĂ˝hovanĂ˝, selskĂ˝), lustry, lampy a rĹŻznĂŠ starĂŠ vÄ›ci na dekoraci, moĹžnost vyklizenĂ­ celĂŠ pozĹŻstalosti. Zn. PĹ˜IJEDU. Tel.: 603 512 322, e-mail: papo9@seznam.cz. Ę„ProdĂĄm SUPER TABLET: Samsung Galaxy tab S 10.5 LTE, 16 GB + slot SD, displej Super AMOLED, 2560 Ă— 1600, GPS, bez ĹĄkrĂĄbancĹŻ, super stav. 7 800 KÄ?, T: 777 051 880.

horoskopy Střelec 23. 11. – 21. 12.

Nesoulad mezi nÄ›kterĂ˝mi příbuznĂ˝mi se o VĂĄnocĂ­ch mĹŻĹže jeĹĄtÄ› prohloubit. NejlepĹĄĂ­ bude zahrĂĄt si na pĹĄtrosa, strÄ?it hlavu do pĂ­sku a rozhodnÄ› se mezi nÄ› nemĂ­chat.

CelĂ˝ rok jste tvrdÄ› a poctivÄ› dĹ™eli, tak si aspoĹˆ pĹ™es svĂĄtky udÄ›lejte volno a odpoÄ?iĹˆte si. Kozoroh DopĹ™ejte si vĂĄnoÄ?nĂ­ pohody, jen 22. 12. – 20. 1. s cukrovĂ­m a salĂĄtem to radÄ›ji nepĹ™ehĂĄnÄ›jte.

Vodnåř 21. 1. – 20. 2.

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Beran 21. 3. – 20. 4.

Býk 21. 4. – 21. 5.

SpoleÄ?enskĂŠ udĂĄlosti vĂĄs nabĂ­jĂ­, o svĂĄtcĂ­ch o nÄ› nebude nouze, vypravĂ­te se i za vzdĂĄlenĂ˝mi příbuznĂ˝mi, kterĂŠ jste nevidÄ›li dlouhĂĄ lĂŠta. Prosinec pro vĂĄs bude prostÄ› pohodovĂ˝. Tento mÄ›sĂ­c si dĂĄvejte pozor na konikty, zejmĂŠna mĂĄte-li doma dospĂ­vajĂ­cĂ­ ratolesti. DobĹ™e proto volte kaĹždĂŠ slovo a snaĹžte se za vĹĄech okolnostĂ­ zachovat naprostĂ˝ klid. V prosinci vĂĄs Ä?ekajĂ­ radostnĂĄ a příjemnĂĄ setkĂĄnĂ­ s přåteli a příbuznĂ˝mi. ObdobĂ­ VĂĄnoc k tomu přímo vybĂ­zĂ­. A moĹžnĂĄ poznĂĄte i nÄ›kolik zajĂ­mavĂ˝ch jedincĹŻ opaÄ?nĂŠho pohlavĂ­. I kdyĹž se pĹ™ed okolĂ­m snaŞíte pĹ™edstĂ­rat, Ĺže jste v pořådku a nic vĂĄs nemĹŻĹže rozhodit, opak je pravdou. NahromadÄ›nĂ˝ tlak se snaĹžte vyventilovat nejlĂŠpe pĹ™i zimnĂ­ch sportech.

Pro MAGAZ�N OKO připravila Leona

PROSINEC 2017

BlíŞenci 22. 5. – 21. 6.

Rak 22. 6. – 22. 7.

Lev 23. 7. – 22. 8.

Panna 23. 8. – 22. 9.

Våhy 23. 9. – 23. 10.

Štír 24.10. – 22.11.

Energie z vĂĄs jaksi vyprchĂĄvĂĄ. VĂĄnoÄ?nĂ­ Ăşklid proto pĹ™enechejte jinĂ˝m a soustĹ™eÄ?te se na odpoÄ?inek. NavĹĄtÄ›vujte vĂ˝stavy betlĂŠmĹŻ, vĂĄnoÄ?nĂ­ koncerty, přåtele a příbuznĂŠ. V zamÄ›stnĂĄnĂ­ vĂĄs neÄ?ekĂĄ nic zajĂ­mavĂŠho, jen obvyklĂŠ pĹ™edvĂĄnoÄ?nĂ­ tahanice o dovolenou. Zato v osobnĂ­m ĹživotÄ› mĹŻĹžete oÄ?ekĂĄvat zmÄ›ny, jste-li singl, pak i zmÄ›ny pĹ™evratnĂŠ. Doma zavlĂĄdne příjemnĂĄ atmosfĂŠra, kouzlo VĂĄnoc naladĂ­ vĂĄĹĄ protÄ›jĹĄek na smĂ­Ĺ™livÄ›jĹĄĂ­ notu, v klidu si vyříkĂĄte vĹĄe, co vĂĄs trĂĄpĂ­ a do NovĂŠho roku vstoupĂ­te jako dvÄ› hrdliÄ?ky. VĂĄĹĄ osobnĂ­ Ĺživot v poslednĂ­ dobÄ› nÄ›jak stagnuje. Zkuste vĂĄĹĄ vztah oĹživit. Jako dĂĄrek vÄ›nujte sobÄ› i partnerovi spoleÄ?nÄ› strĂĄvenĂ˝ Ä?as, nejlĂŠpe ve dvou nÄ›kde mimo civilizaci. Tento mÄ›sĂ­c si dĂĄvejte pozor na emoce, hrozĂ­ vĂĄm Ä?etnĂŠ neshody. NejlĂŠpe vĂĄm bude o samotÄ› pĹ™i slepovĂĄnĂ­ cukrovĂ­, grogu a koledĂĄch. Koncem roku se zaÄ?ne blĂ˝skat na lepĹĄĂ­ Ä?asy. NepodceĹˆujte signĂĄly, kterĂŠ k vĂĄm uĹž delĹĄĂ­ dobu vysĂ­lĂĄ vaĹĄe tÄ›lo. Jedete nadoraz a zaÄ?Ă­nĂĄ se to projevovat. NeodpoÄ?inete-li si, migrĂŠna bude to nejmenĹĄĂ­, co vĂĄs bude trĂĄpit.

Ę„ProdĂĄm iPad 3 gen., 32GB, 4G, displej 2048 Ă— 1536, GPS. Velmi pÄ›knĂ˝ + klĂĄvesnici Logitech pro iPad funkÄ?nĂ­ jako kryt iPadu + org. kryt. 4 800 KÄ?. T: 371 121 638. Ę„KOUPĂ?M starĂ˝ nĂĄbytek, obrazy, sklo, porcelĂĄn, sbÄ›ratelskĂŠ pĹ™edmÄ›ty, aj. VykoupĂ­m i celou pozĹŻstalost. NabĂ­zĂ­m solidnĂ­ jednĂĄnĂ­. Tel.: 728 170 900. E-mail: antikvs@seznam.cz. Ę„KoupĂ­m starĂŠ FILMOVÉ PLAKĂ TY. Velikosti A3, A1, „nudle“ a dalťí‌ DÄ›kuji. 775 246 824.

ʄ Výkup pouŞitých pneu, alu disků, u pneumatik min. hloubka dezÊnu 6 mm, tel.: 774 245 211. ʄ Prodej pouŞitých pneu, disků. Tel.: 774 245 211.

REDAKCE: ObchodnĂ­ Ĺ™editelka: Romana Ĺ mĂ­dovĂĄ +420 602 366 896 romana.smidova@magazinoko.cz InzertnĂ­ poradce: Bohuslav SmĂ­tka (pro KV kraj) +420 371 121 368 smitka@magazinoko.cz Redaktorka: Lenka StaĹˆkovĂĄ +420 371 121 065 stankova@magazinoko.cz Asistentka propagace: Romana Ĺ mĂ­dovĂĄ ml. +420 774 051 880 smidova@magazinoko.cz Asistentka / GraďŹ Ä?ka: Magdalena ÄŒĂĄbalovĂĄ +420 777 131 880 asistent@magazinoko.cz

PříťtĂ­ – ĂşnorovĂŠ vydĂĄnĂ­: od 1. 2. 2018 UzĂĄvÄ›rka příjmu inzerce: 18. 1. 2018 0$*$=ÂŤ12.23O]HÄ€VNRMHGLVWULEXRYÂżQGRVFKUÂżQHNYWøFKWRPøVWHFK: Pl]HÄ€jÄŒÂżKODY\&KUÂżVW=UXĂŞ6HQHF/Ă‹Qø9HMSUQLFH3ODV\1ÛĆDQ\3ĆHxWLFH7ĆHPRxQÂż +RUQĂ‹%ĆË]D.UDORYLFH.D]QøMRY6WDUĂ›3O]HQHF6WDÄ€NRY+RUxRYVNĂ›7Ă›Q.ODWRY\ . YROQÇPX RGEøUX QD SRERĂŞNÂżFK ĂŠHVNÇ SRxW\ .UDORYLFH 3ODV\ .D]QøMRY +RUQĂ‹%ĆË]D7ĆHPRxQÂż5RN\FDQ\6W3O]HQHF6WĆËEUR1ÛĆDQ\6WRG'REĆDQ\3ĆHxWLFH%ORYLFH1HSRPXN+RUxRYVNĂ›7Ă›QjYLKRY6WDÄ€NRY0øVWR7RXxNRY.RĂŚODQ\ .ODWRY\'RPDĂŚOLFH+RUDĂŚĂłRYLFH6SÂżOHQÇ3RĆËêË'ÂżOHQDWøFKWRPĂ‹VWHFKY3O]QL DRNROĂ‹.RRSHUDWLYD=DKUDGQĂ‹XO.)&3Ă‹VHFNÂż2O\PSLD3,==(5,(&XNUÂżUQD%HUXxND.RWHURYVNÂż2'&HQWUXP&2237HVFR6XSHUPDUNHW0DVDU\NRYD.DWDVWUÂżOQĂ‹Ă˜Ä†DG 5DGRE\ĂŞLFNÂż.UDMVNĂ›Ă˜Ä†DGjNURXSRYD0XODĂŞRYDQHPRFQLFHĂĽHOH]QLĂŞQĂ‹SROLNOLQLND 3UDFRYQĂ‹Ă˜Ä†DG.RUXQND'REĆDQ\3HNÂżUQD'REĆDQ\DGDOxĂ‹f

MAGAZĂ?N OKO mÄ›sĂ­Ä?nĂ­k pro KarlovarskĂ˝ a PlzeĹˆskĂ˝ kraj vydĂĄnĂ­ Ä?. XII/2017, prosinec 2017 Vydavatel: Ing. Petr Ĺ MĂ?D IÄŒO: 73406511, F. X. Nohy 962, 334 41 DobĹ™any. KorespondenÄ?nĂ­ adresa: PetřínskĂĄ 2, 326 00 PlzeĹˆ. Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 E-mail: eOKO@magazinoko.cz URL: www.magazinoko.cz Vydavatel neodpovĂ­dĂĄ za obsah inzerce. TextovĂĄ inzerce oznaÄ?ena: (PI) NeoznaÄ?enĂŠ foto v obsahu je ilustraÄ?nĂ­. Ev. Ä?. MK ÄŒR E 17909

SUDOKU o hrneÄ?ek

LUĹ TITELĹŽM NABĂ?ZĂ?ME SOUTĚŽ O HRNEÄŒEK S LOGEM MAGAZĂ?NU OKO. VyluĹĄtÄ›nou sudoku zaĹĄlete do naĹĄĂ­ redakce (MAGAZĂ?N OKO, PetřínskĂĄ 2, PlzeĹˆ, 326 00), nebo naskenovanou na e-mail eOKO@magazinoko.cz, a budete zaĹ™azeni do slosovĂĄnĂ­. UzĂĄvÄ›rka příjmu hracĂ­ch polĂ­ je 18. 1. 2018. VĂ˝herce bude zveĹ™ejnÄ›n v příťtĂ­m vydĂĄnĂ­. HrneÄ?ek nezasĂ­lĂĄme. Pro vĂ˝herce bude vĂ˝hra pĹ™ipravena v naĹĄĂ­ redakci, kde si ji po pĹ™edchozĂ­ domluvÄ› mĹŻĹže vyzvednout (do max. 3 mÄ›sĂ­cĹŻ). VĂ˝hercem z minulĂŠho vydĂĄnĂ­ je Marie HradeckĂĄ z PĹ™eĹĄtic.

................................................. JmÊno, příjmení, město:


www.OKO24.cz

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

Minulý výherce: Jaroslav Karásek z Klatov

27


28

MAGAZÍN OKO XII/2017 – Plzeňský kraj

www.OKO24.cz

Plzeňský MAGAZÍN OKO XII 2017  

MAGAZÍN OKO, zábavný, poučný informační magazín pro Plzeňský Karlovarský kraj, vychází pod podporou serveru OKO24.cz

Plzeňský MAGAZÍN OKO XII 2017  

MAGAZÍN OKO, zábavný, poučný informační magazín pro Plzeňský Karlovarský kraj, vychází pod podporou serveru OKO24.cz

Advertisement