Page 1

pro

PLZEŇSKÝ KRAJ

Velká čtenářská soutěž! HRA o digitální KAMERU!

Soutěž str. 2

MAGAZÍN OKO - DUBEN 2011

číslo: IV/2011

Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 | E-mail: info@magazinoko.cz | www.magazinoko.cz

JE NEVĚRA NORMÁLNÍ ?

ODNESL SI NAVIGACI

Rozdáváme, rozdáváme a zase rozdáváme! Nevím, jak jinak okomentovat naši velkou čtenářskou soutěž, která bez přestávky probíhá v  každém našem vydání již od  roku 2007. Při této soutěži jsme našim čteFoto : Výherce pan Randák (pokračování na str.2)

Dozvíte se na osmé straně! Advokátní poradna

Strana 4 Na dotazy odpovídá: JUDr. Jiří Vlasák z AK Plzeň, nám. Republiky 3

MAGAZÍN OKO PŘIJME

Do našeho týmu přijmeme inzertního poradce!

V případě zájmu volejte: 371 120 490 nebo pište na info@magazinoko.cz

www.magazinoko.cz


MAGAZÍN Slovo vydavatele

Právě držíte v ruce dubnové vydání OKA. A jsem tomu rád, že Vám, kteří ho rádi čtete, nebo ho čtete poprvé, můžeme OKO poskytnout, a  poskytnout třeba až domů a  zdarma. Ona to totiž není vůbec jednoduchá věc. Vytištění magazínu a jeho distribuce až do  schránek je velmi nákladná záležitost a  já opravdu moc děkuji všem inzerentům, že se rozhodli dát v té nepřeberné nabídce různých tiskovin důvěru právě OKU. Bez jejich investic bychom nemohli OKO tisknout a Vám, čtenářům, poskytovat zdarma. My se proto snažíme náš

:: DUBEN 2011 :: magazín vydávat a distribuovat v co nejlepší kvalitě. A  Vás, čtenáře, bych na  tomto místě rád požádal o  to, že pokud se rozhodnete využít nějakou inzertní nabídku z OKA nebo doporučíte z OKA něco někomu jinému, abyste si to nenechali pro sebe. Řekněte, že jste nabídku našli v OKU. Inzerenty to potěší a pro nás to bude ocenění, že magazín děláme dobře. Přeji Vám krásné Velikonoce a  krásné a spokojené dubnové dny.

Vydání: IV/2011

PROČ místo kotlů naše

TEPELNÁ ČERPADLA? Rád k Vám přijedu!

Ing. Petr Šmíd, vydavatel, smid@magazinoko.cz

Hraj vyhraj! a Připravili jsme pro Vás soutěžní hru

o HD digitální videokameru Evolve 1500 Touch Stačí odpovědět na DVĚ ANKETNÍ OTÁZKY: A) Město a ulice, kde jste nalezli MAGAZÍN OKO? B) Jaká máte v bytě (domě) okna? (plastová, dřevěná, hliníková atd...) Odpověď zasílejte ve tvaru: OKO.Příjmení.věk.Město.ulice.telefonní číslo.ANKETNÍ ODPOVEĎ B) Příklad odpovědi: OKO.Novak.45.Karlovy Vary.Jižní.777111111.dřevěná

První část odpovědi je obsah anketní otázky (A), za poslední tečkou pak napište anketní odpověď (B)

Odpověď zašlete jedním z níže uvedených způsobů:

a) Jako SMS na tel. číslo 774 051 890 (klasické číslo - cena SMS dle vašeho tarifu). b) Prostřednictvím webového formuláře na www.hra.magazinoko.cz. c) Prostřednictvím korespondenčního lístku zaslaného na adresu: MAGAZÍN OKO, Petřínská 2, 326 00 Plzeň.

Plzeň: 777 799 547 KT, Do.: 602 945 182

VRÁTÍME VÁS DO ŽIVOTA!

Pomáháme při nedoslýchavosti! Sluchadla a kompenzační pomůcky Špičková SLUCHADLA která splynou s Vaším uchem ..

 Výroba zvukových sluchadel Anticer, opravy a servis závěsných a zvukových sluchadel – certifikovaný systém managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 13485  Ušní tvarovky, baterie do sluchadel, poradenství  Kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé a neslyšící – signalizace bytového zvonku a zvonění telefonu; telefony se zesíleným zvukem; pomůcky pro poslech televize; vibrační budíky a mnoho dalších pomůcek

www.anticer.cz

ANTICER s.r.o., Tomanova 3, 301 00 Plzeň Tel. a fax: 377 420 934, e-mail: anticer@vol.cz

Uzavření příjmu soutěžních odpovědí: 18.4.2011. Výherce bude vylosován z úplných odpovědí. Z každého telefonního čísla, resp. každá osoba může soutěžit jen jednou. Účastí ve hře přijímá soutěžící podmínky soutěže. Podrobné podmínky soutěže naleznete na www.hra.magazinoko.cz.

Odnesl si navigaci - předání výhry

Foto z předání výhry

nářům, kteří měli to štěstí a vyhráli, rozdali nespočet mobilních telefonů, GPS navigací, digitálních fotoaparátů, digitálních kamer, mikrovlnných trub, dokonce byl mezi výhrami i  satelitní komplet a  jízdní kolo. Dalším našim čtenářům, luštitelům sudoku, jsme zaslali nejméně tři tucty pěkných hrnečků v  různém provedení s  naším logem. Určitým zadostiučiněním pak pro nás je setkání s výherci – čtenáři, kteří nám tak mohou dát pohled z druhé strany na naši práci. A i když tím nehledáme chválu, ale spíše inspiraci, jsme i  přesto potěšeni, když je naše práce ze strany čtenářů dobře hodnocena. V  posledním vydání jsme měli pro výherce připravenou opět velmi pěknou GPS navigaci. A „losovací“ štěstí se usmálo na pana Ran-

STRANA 2/12

Pokračování ze strany 1 dáka, s kterým jsem se sešel u  nás v  redakci v  Plzni, kde jsem mu, tak jak to ostatně dělám vždy, položil několik otázek. Redaktor (R): Kde jste nalezl březnové vydání OKA? Výherce (V): V  nemocnici ve  Varech. V  čekárně si ho četl nějaký muž, a  když ho dočetl, tak se zeptal, jestli si chce OKO někdo přečíst, tak jsem si ho vzal. Já si ho normálně čtu na  internetu, protože k nám do schránky v Horním Slavkově nechodí, tak jsem byl rád, že se mi po nějaké době zase dostal do ruky i v tištěné podobě. R: Ano, v Horním Slavkově je OKO k dispozici na poště k volnému odběru, ale do schránek se tam neroznáší. Čtete magazín celý, anebo jen soutěžíte? V: Vždy si rád přečtu celý magazín. R: Zaujalo Vás v posledním vydání něco? V: Určitě, tradičně si vždy přečtu se zájmem Vaše skvělé poradny, tam se vždy může najít něco zajímavého, co by se mohlo v životě hodit. Ale já také procházím i inzertní nabídky, abych měl přehled co, kde, kdo nabízí. R:Děkuji Vám za rozhovor V: Já také děkuji a přeji OKU, aby se mu dál dařilo. (SP)

vyrobil© MAGAZÍN OKO 27/03/2011 15:17


Vydání: IV/2011

:: DUBEN 2011 ::

Zprávy z Plzeňského kraje Soutěž o nový design o 30 tisíc

MAGAZÍN

a na místech, kde se mladí lidé scházejí. Nejvzácnější památky Plzeňského kraje v Plzni.

Ilustrační foto

Plzeňský kraj vyhlásil netradiční soutěž pro mladé lidi do 30 let, kteří se zaměřují na webový design, grafiku či programování. Jejich úkolem je vytvořit vlastní návrh grafické podoby nové homepage webových stránek Plzeňského kraje. Autor vítězného návrhu bude odměněn částkou 30 tisíc Kč a jeho grafika se stane základem nové prezentace kraje na internetu. Odměny čekají také na druhý a třetí nejlepší návrh. Soutěž poběží až do 30. dubna 2011. Vyhodnocení provede Rada Plzeňského kraje na základě doporučení nezávislé pětičlenné komise složené z odborníků z komerční sféry, veřejných institucí a zástupců PK. Soutěž pod názvem „Jsi kreativní? Tvůj kraj tě potřebuje“ má za cíl dát novou tvář webové prezentaci Plzeňského kraje, podpořit kreativní myšlení a zapojit mladé lidi do spolupráce s krajem. Zájemci o účast v soutěži naleznou podrobné informace a pravidla na současných webových stránkách Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz/soutez. Plzeňský kraj oslovil vedení odborných škol v kraji s žádostí o spolupráci. Soutěž je také podpořena letákovou akcí ve školách

Až do 1. května 2011 máte možnost prohlédnout si v přízemí pravého křídla hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, v Kopeckého sadech 2, výstavu Ochrana kulturního dědictví (Péče o movité památky PK za podpory Evropského hospodářského prostoru a Norska). Mezi mimořádné exempláře výstavy patří restaurovaný Chotiměřský oltář (z r. 1775) z domažlického muzea, který tvoří centrální průhledovou dominantní osu výstavy. Oltář strávil celkem 2 roky v restaurátorském ateliéru v Praze a prošel obnovou za téměř 2 miliony korun. Cena mimořádného dotovaného vstupného je 10 Kč. Zdroj: TZ Plzeňského kraje LPP

11113_pf_inzerce_2Q_95x133_magazin_oko.indd 1

21.3.2011 12:59:54

STRANA 3/12


MAGAZÍN

Poradna zdravé výživy - DNA Paní doktorko, mám dnu a co s tím ?

Alena T. Cheb Dna je onemocnění vyvolané poruchou metabolismu kyseliny močové, kdy se v těle kyselina nadměrně tvoří, vázne její zpracování a  vylučování. Kyselina močová se pak hromadí v krvi (nacházíme zvýšenou koncentraci), hromadí se v tkáních, kde nakonec krystalizuje v drobných jehličkách. Jehličky pronikají do  kloubů, kde působí akutní bolest, mohou se ukládat v kůži rukou a ušních lalůčků jako bělavé uzlíky tzv. dnavé tofy a též v ledvinách jako ledvinové kameny. Akutní dnavý záchvat je jedním z nejbolestivějších stavů, většinou začíná v noci a postihuje nejčastěji kloub palce u  nohy, ale může se objevit i  v  kotnících, kolenních kloubech, zápěstích, kloubech prstů ruky či loketních kloubech. Prvním příznakem je prudká bolest, kloub je zarudlý, oteklý a extrémně citlivý na dotek. Záchvat bývá vyvolán nezvyklou námahou, dietní chybou t.j. těžkým a hojným jídlem nebo požitím alkoholu, někdy operací, úrazem či angínou. Po  odeznění záchvatu může být nemocný dlouhou dobu bez potíží. Zvýšená hladina kyseliny močové v  krvi je pak jedinou známkou onemocnění. Kyselina močová je vedlejší produkt rozkladu některých potravin, takže dna úzce souvisí s výživou a je do jisté míry i dědičná. Má vazby na cukrovku, obezitu, aterosklerozu, nedostatek pohybu, bývá součástí tzv. metabolického syndromu, kde se vyskytují jmenované stavy doprovázené obvykle ještě hypertenzí a poruchou metabolismu tuků. Častější je u mužů, ale v poslední době se objevuje i u žen. Také drastické diety na  hubnutí zvyšují už po  několika dnech hladinu kyseliny močové v krvi. Dna se léčí úpravou životosprávy (hoj-

STRANA 4/12

Vydání: IV/2011

:: DUBEN 2011 ::

ný pohyb, duševní klid, zvýšená hygiena kůže), dietou a podáváním léků. Rozhodující je dodržování dietního režimu vč. hojného přívodu tekutin k vyplavení kyseliny z těla. Nevhodné je vícestupňové pivo, těžší víno a koncentrovaný alkohol, též minerální vody typu kyselek. Potraviny se dělí dle látek, ze kterých se uvolňuje kyselina močová, do 3 skupin. První skupina je zcela zakázaná a  patří sem veškeré vnitřnosti, srnčí, silné masové vývary a omáčky, masové výtažky, sardinky, krabi, raci, ančovičky. Druhou skupinu lze požívat max. jednou denně, lépe obden a patří sem maso a drůbež (lépe z dospělých zvířat), ryby, luštěniny, špenát, houby, šunka, výrobky z kvasnic, květák. Nedoporučují se konzervovaná jídla, jídla pikantní, nakládaná, majonézy, huspeniny a ostré sýry. Bez omezení lze jíst mléko a mléčné výrobky, moučná jídla, chléb, rýži, obiloviny, vejce, ovoce, kompoty a zeleninu.Velmi vhodné jsou zásadité ovocné šťávy jako třešňová, celerová ředěné vodou a vůbec pojídání třešní a jahod, které neutralizují kyselinu močovou. Lze říci, že dna je nemocí z příliš „dobrého bydla“. MUDr. Jana Kocianová

TRIGON CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o. Koterovská 16, Plzeň, www.trigon-cz.cz 776 031 912, trigon@trigon-cz.cz

pro zaměstnance, zaměstnavatele, úřady práce a ostatní zájemce pořádá

REKVALIFIKAČNÍ KURZY Účetnictví • Daňová evidence • Mzdové účetnictví • Administrativní pracovník • Asistent/ka • Základy podnikání • Personalista • Management • Správce počítačové sítě • Počítačový grafik (Photoshop, Corel, AutoCAD) • Obsluha osobního počítače • Tvorba www stránek • testování ECDL Dále u nás nabízíme: Doučování v  rámci osnov ZŠ, SŠ • Přípravné kurzy na  přijímací pohovory • Individuální kurzy cizích jazyků • Pracovní diagnostika • Motivační kurzy • SEMINÁŘE NA ZMĚNY V LEGISLATIVĚ • a další

ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA

Advokátní PORADNA

akční ceny!

Dobrý den, půjčil jsem jednomu známému peníze s tím, že mi je do roka vrátí. Rok už uplynul a známý mi peníze nevracel, tak jsem za  ním zajel a  k  vrácení ho vyzval. On mi však sdělil, že měl dluhů více, takže podal návrh na  osobní bankrot a  soud mu ho schválil. Řekl, že u soudu moji pohledávku uvedl, ale že jsem se měl přihlásit, protože teď už asi mám smůlu. Je to pravda? Jan K. Sokolov Bohužel ano. Na  otázku týkající se osobního bankrotu neboli oddlužení, jsem již odpovídal, ale to bylo spíše z pohledu toho, kdo dluží, tedy dlužníka. Zdálo by se, že ten, vůči komu má dlužník pohledávku, neboli věřitel, může být v klidu. Není tomu ale tak. Dlužník je při návrhu na oddlužení povinen uvést všechny své pohledávky a  věřitele. Je to právě z  toho důvodu, že pokud je oddlužení dlužníkovi soudem povoleno a dlužník splní podmínky oddlužení, tj. splatit minimálně 30 % pohledávek všech věřitelů během následujících pěti let, je tím oddlužen, protože všechny jeho pohledávky tím zanikají, tedy bohužel i ty, které dlužník nesplácel .

HUSQVARNA, JONSERED, SOLO, HITACHI

JONSERED CS 2171 AKČNÍ CENA 17.990,běžná cena 20.990,-

BONUS - PŘILBA

Ing. Michal Zbraš, Na Roudné 2, Plzeň

 722 500 569  377 530 043  zbras@volny.cz

Osobní bankrot

Pokud věřitele a jeho pohledávku dlužník neuvede a  věřitel to zjistí, může jednak zpochybnit poctivost záměru dlužníka, čímž by mu mohl znesnadnit nebo znemožnit schválení oddlužení a jednak se může přihlásit do  insolvenčního řízení sám. Pokud ovšem neuplynula lhůta, kterou na  to soud věřitelům určil. Pokud lhůta uplynula, tak skutečně nemůže být věřitel v  insolvenčním řízení (ale ani v  jiném řízení) uspokojen. Lze uvažovat o  odpovědnosti trestněprávní, ale to pak již závisí na  konkrétní situaci. Proto se vyplatí v případě majetkových dispozic sledovat insolvenční rejstřík a nebo si tuto službu objednat, což je stále častější. JUDr. Jiří Vlasák Poznámka redakce: Otázky a odpovědi z dřívějších vydání naleznete v on-line poradně na www.akvlasak.cz

SOUKROMÁ INZERCE

Vyměním byt 3+1/lodžie v Rotavě, v osobním vlastnictví za 1+1 nebo garsonku v osobním vlastnictví (s doplatkem). Zn. Rotava, Kraslice, Sokolov, Chodov. T: 731 013 185 Prodám byt v Rotavě okr. Sokolov 3+1/ lodžie osobní vlastnictví, predběžná cena 450 tisíc, dohoda možná, T: 731 013 185


Hygienické pasti

:: DUBEN 2011 ::

Kde všude najdete vyšší riziko výskytu nebezpečných bakterií

Z

áklady hygieny jistě znáte, pozor ale dejte na: Horkovzdušné sušiče rukou. Používání elektrických sušičů výrazně zvyšuje množství bakterií na rukou uživatele, u  sušiče na bázi teplého vzduchu je to v průměru o  254 % bakterií více. Tuhá mýdla. Zejména na veřejných toaletách. V jejich pórech a v loužičkách vody, v nichž často plavou, se hromadí bakterie. Kliky. Na klikách a vodovodních pákách se nachází více bakterií než na toaletním prkénku. Dveře proto otevírejte pouze loktem nebo použijte papírový ručník. Nezapomínejte ani na kliky u vás doma a pravidelně je čistěte vodou a mýdlem. Kabelky. Pokud během dne kabelku odložíte na sedadlo v MHD, na umyvadlo v restauraci či dokonce na zem, veškeré nečistoty a bakterie si na ní přinesete domů. Proto je pravidelně omývejte. Kýchání. Kýchnutím se bakterie mohou šířit až do vzdálenosti několika metrů. Nekýchejte do dlaní, ale raději do rukávu v ohbí loktu. Kosmetické pomůcky. I ony potřebují pravidelné čištění. Houbičky na  mytí nádobí. Pravidelně perte všechen kuchyňský textil. Houbičky

MAGAZÍN

Zajistěte Zajistěte si! si! Dovolenou Dovolenou // víkend víkend v Krušných horách! TOP! při předložení tohoto inzerátu SLEVA sleva na ubytování v 1 pokoji na 10% celý pobyt. Sleva platí do 30.9.2011 DOV O v K ru LEN Á šný hor á ch ch

Ilustrační foto

často vyměňujte a aktuální houbu každý den na minutu prohřejte v mikrovlnné troubě. Tím zahubíte bakterie. Mytí rukou. Samotná voda nestačí, nezapomeňte na mýdlo a ruce omývejte teplou vodou až po zápěstí po dobu alespoň 20 vteřin. Před mytím si sundejte prstýnky a hodinky - pro bakterie představují skvělý úkryt. Důkladně vydrhněte i  prostory mezi prsty. Ovoce. Ovoce, které se jí se slupkou, před konzumací pořádně umyjte pod tekoucí vodou. Pečlivě vydrbat byste však měli i slupku pomerančů, kiwi nebo banánů. Sahání si na obličej. Oči, nos a ústa jsou pro viry a bakterie branami do vašeho těla. Nic se nemá přehánět. Extrémní a  úzkostlivá péče o  hygienu může přerůst až v  onemocnění zvané mysofobie, tedy chorobný strach ze špíny a bakterií. Zdroj: ASPEN.PR LPP

II.odboje 194 362 37 Horní Blatná telefon: 353 541 770 mobil: 606 728 170 e-mail: info@kpj.cz

Vydání: IV/2011

• ubytování v prostorných pokojích s vlastním hygienickým zařízením • snídaně zahrnuta v ceně za ubytování • parkování zdarma v areálu penzionu Dovo • úschova kol v zamčené kolárně len

á? Sva Work tb y ? shop y?

A N O!

RECEPTY PRO KAŽDÉHO

Osvěžující malinové mojito

Suroviny: • 120 g malin • 2 limetky • několik snítek máty • 80 ml limetkové šťávy • 2 lžíce hnědého cukru • perlivá voda • drcený led MAGAZÍN OKO z portálu plného receptů

BYLINKÁŘSKÁ PORADNA

Paní magistro, existují nějaké byliny na pročištění lymfatického systému? Pavel H. Plzeň

V průběhu našeho života jsme všichni vystaveni množství toxických látek, které

www.kpj.cz

Postup přípravy: Nejprve důkladně omyjeme limetky, nakrájíme je na čtvrtiny a  každou z  nich překrojíme ještě příčně na  poloviny. Limetky dáme do  džbánu, přidáme hnědý cukr a  limetkovou šťávu. Vše důkladně promačkáme, přidáme maliny a  opět promačkáme. Nakonec přidáme lístky máty, drcený led, znovu promícháme, dolijeme perlivou vodou, ozdobíme lístkem máty nebo tenkým plátkem limetky a  podáváme vychlazené.

www.recepty.eu

Jasan – snižuje množství kyseliny močové v krvi, příznivě ovlivňuje stav a funkci kloubů. Jasan je známý protivirovým působením, k užívání je vhodný zejména v podzimním a zimním období. Kaštan pravý – příznivě působí na trávení při poruchách metabolismu. Povzbuzuje žilní a lymfatickou cirkulaci, napomáhá pročištění lymfatického systému. Kopřiva dvoudomá – je vynikajícím prostředkem pro povzbuzení činnosti jater a k čištění organismu. Vhodná při látkové výměně ve stáří. Stimuluje žlázy s vnitřní sekrecí a má omlazující účinky na lidský organismus.

vdechujeme vzduchem a nebo přijímáme do našeho organismu např. jídlem, pitnou vodou i jinak. Jíme nevhodnou stravu, střeva nepracují správně a neodlehčují látkové výměně, jsou přetěžovány vylučovací orgány. Ledviny vylučují přebytek kyselých odpadních látek močí, kúže vylučuje výpary a zvýšeným pocením, plíce eliminují Mgr. Jarmila Podhorná z poradny Naděje, www.nadeje-byliny.eu škodlivé látky vydechovaným vzduchem. Všechny tyto faktory narušují látkovou výměnu těla a snižují jeho obranyschopnost, což má za následek vznik nemocí a  předčasné stárnutí našeho těla. Zhoršuje se funkce jater a ledvin, kde dochází k poruchám v udržování zásob různých látek (vitamíny, minerály) a ke zhoršenému vstřebávání živin. To se projevuje nechutenstvím, svalovou ochablostí, únavou a nechutí do života. Odpadní látky se následně také ukládají. Pokud nedojde k nápravě – pročištění organismu, vyvinou se  chronická onemocnění, která mohou napadnout jakýkoliv or gán podle konstituce daného člověka. Dochází k  narušení látkové výměny těla a  snižuje se jeho Doplněk z bylin jako podpora obranyschopnost, což má za následek vznik nemocí a předčasné stárnutí. Očistná kúra musí být zaměřena na všechny orgány, které mají na starost pročišťování těla od škodlivých látek. echinacea - pýr - jasan - kaštan pravý - kopřivaa Složení kúry: Tato kúra je složená z bylinných a pupenových výtažků, které ré pomáhají podporovat správnou funkci lymfatického systému, u, Echinacea purpurea – indiáni odedávna užívali echinakterý má nezastupitelnou roli v očistě organismu. ceu na celkové posílení organismu. Posiluje obranyschopnost Tuto kúru lze doplnit i přírodní bylinnou koupelí.. a odolnost organismu, podporuje zdravou funkci lymfatických žláz, pomáhá likvidovat nežádoucí procesy v  těle. Příznivě í. Možnost i sestavení kúr dle vašich individuálních potíží. působí na křečové žíly Nabídkové katalogy, ceníky a podrobnější informace: eu 798 46 Brodek u Konice 3, tel. 582 391 254, 582 391 207 e-mail:j.podhorna@nadeje-byliny.eu Pýr – důsledně čistí organismus, očista močového ústrojí. www.nadeje-byliny.eu Čistí krev, podporuje trávení, zlepšuje stav sliznic a potlačuje lupénku. STRANA 5/12

Doplněk D l ěk stravy schváleno h ál MZ ČR

funkce lymfatického systému


MAGAZÍN

:: DUBEN 2011 ::

Vydání: IV/2011

Velikonoce - PŮST A PŘEJÍDÁNÍ

Poradíte mi, jak pěstovat Surfinie?

Jaroslav H., Sokolov

Surfinie je převislá rostlina s výhony plnými květů a proto je zvláště vhodná pro balkónové truhlíky nebo zavěsné nádoby na  terasách a balkonech. Rostliny vyžadují slunné stanoviště, snáší však i polostín, kde ovšem méně kvetou. Ideální je stanoviště mírně chráněné před deštěm a  větrem. Péče o  Surfinie je velmi jednoduchá. Vysazujeme zdravé, sytě zelené sazenice, použijeme speciální substrát pro Surfinie, který je mírně kyselý a  dostatečně předzásobený živinami. V  době růstu jim zabezpečíme hodně světla, vody a časté hnojení speciálním hnojivem. Petúnie a  Surfinie jsou sice náročné na  vláhu, nesvědčí jim však přemokření substrátu. Přelité rostliny mohou náhle začít vadnout: vypadá to, jako by trpěly suchem, ale ve skutečnosti je přičinou přebytek vody, který způsobí zahnívání kořenů a  znemožní tak příjem vody. Proto za deštivých dnů rostliny, které nejsou pod střechou, zakryjte nebo vylévejte z misek přebytečnou vodu. V samozavlažovacích

STRANA 6/12

truhlících zajistěte odtok přebytečné vody. Za tropických dnů naopak Surfinie rychle vysychají, proto je zalévejte dvakrát denně. Surfinie často trpí chlorózou, žloutnutím listů a následným ochabnutím kvetení. Příčinou chloróz je nedostatek železa, který je spojen s příliš zásaditým substrátem. Snadno jej napravíte přihnojením. Hodí se hnojiva Kapka nebo Kristalon speciál, který se aplikuje na  list. V  průběhu sezóny se pak vyplatí používat speciální hnojiva pro surfínie, která nezvyšují pH substrátu. Petúnie a jejich příbuzné jsou sice ve své jihoamerické domovině vytrvalé, ale u nás se zpravidla neuchovávají přes zimu. Bývají totiž v  pozdním létě a  na  podzim napadány houbovými chorobami, a tak je lepší pořídit si na jaře nové rostliny. Pro krásné truhlíky kvetoucích Surfinií doporučujeme v pozdních letních měsících rostliny preventivně ošetřit fungicidem. Doufáme, že budete mít okna plná kvetoucích Surfinií, přejeme mnoho úspěchů v pěstování. Ing. Martin Mráz, Flora CENTRUM mraz_martin@quick.cz

www.flora-centrum.cz

Ilustrační foto

můžete docílit celé řady zažívacích potíží. Jednou z nich je pálení žáhy. Jak mu předejít? Pro úpravu jídel je lepší dušení a vaření, než pečení a smažení. Dejte přednost zelenině, ale připravujte ji šetrným způsobem, aby se zachovaly vitaminy, minerály a  jiné zdravé látky, které obsahuje. Nepřejídejte se a  nejezte hltavě. Vyhněte se konzumaci kyselinotvorných potravin, jako jsou maso, uzeniny, máslo, sýry, bílý rafinovaný cukr, zmrzlina, čokoláda, burské oříšky, vaječný žloutek a další. Samozřejmě byste se měli vyvarovat nadměrné konzumace alkoholu a jídel, o  kterých víte, že vám způsobují obtíže. Dejte přednost neperlivým nápojům a nejezte těsně před ulehnutím. Krásné Velikonoce! LPP Zdroj: Tiskovky.info

Chcete být miliardářem?

„Peníze jsou jenom myšlenka. Pokud v nejslavnější Kiyosakiho knize Bohachcete mít víc peněz, změňte způsob tý táta, chudý táta je právě on příklasvého uvažování,“ radí Robert Kiyodem táty, který svému synovi nedovedl saki, investor, obchodník, předat dostatečné finanční knowspisovatel motivačních -how. Jeho přístup, příznačný knih a  „učitel miliar- „Peníze jsou je- pro většinu populace - tedy dářů.“ Pro všechny nom myšlenka. „vystuduj, aby sis našel příznivce Kiyosakidobré a  jisté zaměstnáPokud chcete mít ní,“ je ale podle Kiyosaho konceptu a také pro ty, kteří chtějí víc peněz, změňte kiho zastaralý a  zcela přestat pracovat pro nedostatečný. Naštěstí způsob svého peníze a naopak neměl Kiyosaki i svého bohachat peníze, aby pra- uvažování!“ tého tátu (otce svého dětskécovaly pro ně, se 19. 6. ho kamaráda Mika), který se ujal 2011 v pražském Kongresovém jeho finančního vzdělávání. centru uskuteční veřejný seminář Jeho filosofií byl aktivní Roberta Kiyosakiho. „Rich Dad přístup reprezentovaseminář s  Robertem Kiyosaný vytvářením nebo kim“, jak zní název akce, zahledáním vhodných čne ve Společenském sále obchodních příleKongresového centra v  10 žitostí a  jejich náhodin a  od  8 hodin bude sledným využitím. probíhat registrace. VstuJedině tak je totiž penky na akci jsou v předmožné vymanit se prodeji v síti Ticketstream. ze závislosti na pe Robert Kiyosaki, Američan nězích a  výplatě i s  japonskými předky, se naak a dostat se na finančos iy rodil se 8. 4. 1947 na  Havaji, ní vrchol. Právě protiK rt be kde také vyrůstal. Pochází z  učikladné přístupy obou otců Ro telské rodiny a jeho otec se vypracoval byly inspirací pro knihu Bohatý až na pozici vedoucího odboru školství táta, chudý táta. Více na robertkiyosaki. pro stát Havaj. Přes to, že byl Kiyocz a www.Richdad.com. sakiho otec ctižádostivý a  pracovitý, LPP Z droj: ASPEN.PR

Poradna pro zahrádkáře

Velikonocům předchází čtyřicetidenní doba postní, ve které se nesmělo jíst maso ani živočišné tuky. Po  čase masopustního veselí totiž chtěli naši předkové ulevit tělu od  všech těžkých a  masitých jídel, jež spořádali během vánočních svátků. Pro sedláky měl navíc půst i ryze pragmatický důvod – po  zimě se zásoby potravy ztenčily a  střídmým jídelníčkem se ušetřilo. A dnes? Většina lidí nenechá tělo odpočinout ani po Vánocích a střídmost nebo dokonce půst jako očista organismu jim nic neříkají. Velikonoce jsou jen další omluvou pro přejídání.Tomuto zlozvyku se nedokáže ubránit téměř 63 % lidí, přičemž řada z nich si nejvíce dopřává právě o svátcích. Velikonoční tabule to není jen mazanec, beránek a vejce. A to má vejce energetickou hodnotu 340 kJ, 250 g mazance může obsahovat až 4000 kJ a  stejné množství beránka okolo 3500 kJ. Stůl se však prohýbá pod tíhou masitých a tučných pokrmů, jejichž energetická hodnota je mnohem vyšší. A když máte na Velikonoce „velké oči“ a  nedokážete odolat všem dobrotám,

SLOUPEK M Parad

Je zajímavé, dé přistupují věcí pro svůj nálně. Mít pěk luxusní vozidl svého běžné je někdy až ší společnosti reprezentuje naši touhu vy bo předčit dru vynakládají částky, a něk vyšší na to, a li opravdu re „káru“. Pak ty díte jezdit v do práce měs vou a drahé pěkně naleště čekajíce na o víkendu neb zentativní“ n buzných či zn ale dojde na o pořízení si le nebo matra dé mnohdy v po tom nejlev trhu je. A tak garáži stojí vů řizovací cen stotisícové čá využijí jen pá ně, tak na pos pravidelně trá přibližně čtvrt vota, mají mat v hodnotě kol korun. Když p v úvahu, že k še nekvalita s matraci ovlivň život, lze tako hodnotit jako „masochismu“ stačilo odepří vozu jen jede plněk, napříkl máte o tolik lu raci, že si bu že ve Vaší po fungovat grav se Váš život, potom budete lepší a výkon nec si budete jak luxusní p xusní vozidlo.


MEZI LISTY doxy

, jak mnozí lik pořizování j život iraciokné a někdy i lo nad rámec ého rozpočtu fenomén nai. Vozidlo nás a uspokojuje yrovnat se neuhé a tak lidé půlmilionové kdy i o mnoho aby si pořídieprezentativní y samé lidi vipracovní den stskou dopravozidlo stojí ěné v garáži rodinný výlet bo na „reprenávštěvu přínámých. Když rozhodování nové posteace, sahají liv obchodech nějším, co na k, i když jim v ůz, jehož pona přesahuje ástky, a který ár hodin týdsteli, na které áví každý den tinu svého žitraci třeba jen lem dvou tisíc pak vezmeme kvalita – spíspaní na této ňuje celý náš ovéto chování zvláštní druh “. Přitom by ít si ze svého en luxusní doad litá kola, a uxusnější matudete myslet, osteli přestala vitace. Zlepší , dost možná e ve své práci nnější a nakoe moci pořídit postel, tak lu(SP)

Vydání: IV/2011

:: DUBEN 2011 ::

Kvalitní matrace = kvalitní život

J

ak již všichni víme, nedílnou součástí správné postele je kvalitní matrace. Při jejím výběru bychom si měli dát záležet. Rozhodně bychom se neměli bát investovat i vyšší částku peněz, jedná se o jednorázovou investici na více než 5 let. Odborníci totiž doporučují matraci měnit po 7, maximálně 10 letech. Velikost matrace má svou délkou přesahovat výšku uživatele min. o  20 cm a  ideální šířka je 90-100 cm. Matrace se vyrábějí v  různých stupních tuhosti a  nosnosti. Pro osobu o hmotnosti 60-90 kg je střední tuhost matrace optimální. Příliš tvrdá matrace způsobuje, že cévy jsou utlačovány a svaly zůstávají napjaté. Naopak příliš měkká matrace způsobuje přílišné ohnutí páteře, což způsobuje bolesti zad. Zatímco v  dřívějších dobách se spalo především na pružinových matracích, v  poslední době jsou vyhledávány matrace z materiálů jako je například tzv. stude-

MAGAZÍN

ná pěna, líná pěna, latex apod. Tyto materiály slibují maximální komfort a jsou vyráběny v různé tvrdosti a  variacích. V  současné době jsou často vyhledávané tzv. bio matrace. Jedná se o matrace, při jejichž výrobě se ropné látky zcela nebo z  části nahrazují jinými přírodními materiály. K  jejich výrobě se používají např. výtažky z přírodních olejů (slunečnicový, ricinový, sójový) a  dále z rostlin, jako je biobavlna, aloe, mořské řasy, bambusaj a další. Použití těchto surovin má unikátní vliv na elasticitu matrací a tvarovou stálost. Jsou velice vhodné pro alergiky a astmatiky. V každém dobrém obchodě, zabývajícím se prodejem matrací, by měly být vystaveny jejich vzorky, z nichž je viditelná materiálová skladba a jejich vlastnosti. Nejen o tomto se můžete přesvědčit ve specializovaných prodejnách. Zdroj: POSTELE, spol. s r. o.

Novinky v očkování Vakcína proti rakovině prsu -

„Využívá bílkovinu alfa laktalbumin, která se vyskytuje v těle žen v  době kojení, ale také je přítomna v nádorech u většiny případů rakoviny prsu. V klinických pokusech na  laboratorních myších se vakcína ukázala jako velmi účinná, plány na  testování u  lidí jsou však v úplném počátku. I při úspěšném průběhu klinického testování bude trvat ještě řadu let, než bude k dispozici pro běžnou populaci dospělých žen,“ vysvětluje doc.  MUDr.  Rastislav Maďar, Ph.D., odborný garant sítě Očkovacích center Avenier. Vakcína proti obezitě - zatím byla testována v  rámci 1. fáze klinických studií u  zvířat. Bylo zjištěno, že dokáže eliminovat účinek hormonu ghrelin, tzv. hormon hladu, který zpomaluje metabolismus. Testovaní potkani zhubli z vlastních tukových zásob, přestože přijímali běžné neredukované porce jídla. Zatím není jisté, zda bude zahájen i  klinický výzkum této vakcíny u  člověka. Vakcína proti kouření Za  závislost na  cigaretách a  dalších

tabákových výrobcích může návyková látka nikotin. Vědci se proto snaží přijít s vakcínou, která by nikotinu zabránila dostat se do mozku, kde sídlí tzv. centrum uspokojení a  vzniká hormon dopamin, který způsobuje blažené pocity. Vakcína by měla sloužit jako prevence vzniku závislosti u mladistvých, pomoci by však měla i  kuřákům, jež jsou odhodláni s  kouřením přestat. Vakcína proti HIV infekci - Výzkum je i  přes dlouholetou intenzivní snahu a  množství investovaných peněz pořád ještě daleko od  úspěšného výsledku. Vakcína proti zubnímu kazu - působí proti bakterii Streptococcus mutans. Ta mění cukr a  další uhlohydráty na  zuIlustrační foto bech v  kyselinu narušující integritu zubů. Opakovaná aplikace by poskytovala ochranu nejméně na 4 měsíce. Výsledky klinických testů dávají naději na její brzkou registraci a souhlas s celoplošným používáním. Zdroj: ASPEN.PR LPP

STRANA 7/12


MAGAZÍN

:: DUBEN 2011 ::

Jak dostat vlasy po zimě do kondice

Sedm dobrých rad pro péči o vaše vlasy 1. Navštivte kadeřníka. Roztřepené konečky musí pryč! Další z  možností je použití přípravků, jež konečky dočasně „slepí“, ale tento efekt vydrží maximálně do dalšího umytí. 2. Vylaďte jídelníček. Vlasy ovlivňují tři faktory: dědičnost, výběr vhodné vlasové kosmetiky a  míra namáhání např. trvalou nebo barvením a  správná strava. Přidejte do jídelníčku kvalitní olivový olej, vajíčka, zeleninu a  ovoce. Nezapomínejte na dostatečný příjem čisté vody. 3. Nedělejte chyby. Nezdravá mastná strava, přemíra alkoholu a  časté kouření cigaret vlasům neprospívá. Zrovna tak domácí experimenty s  odbarvova-

či a levnými barvami z  drogerie. Uškodit si můžete kovovým nebo plastovým hřebenem s  ostrými zuby. 4. Dopřejte si zábal. V  zimě mají vlasy tendenci k  vysušování. Proto je třeba jim vrátit život. Zkusit můžete třeba olivový olej. Nalijte asi půl deci do skleněné misky, zahřejte v  mikrovlnné troubě a  s  pomocí hřebenu rozčešte do  celých vlasů. Máte-li mastné vlasy, vyhněte se aplikaci oleje na  vlasovou pokožku. Zabalte vlasy do potravinové fólie a zahřejte fénem. Nechte působit deset minut až hodinu.

Pak smyjte šamponem. 5. Myjte správně. Před mytím vlasy dokonale pročešte, vlasy hodně namočte a naneste šampon na několik míst hlavy. Jemnými krouživými pohyby si myjte hlavu. Opláchněte vodou a  zopakujte. Pokud si umýváte vlasy každý den, opakování není nutné. Poté vlasy jemně vymačkejte v  ručníku, v  žádném případě je ručníkem netřete. 6. Nezapomínejte na kondicionér. 7. Nebuďte na vlasy přísná. Nestahujte si je do přísného drdolu, nenoste vysoko

Psychologická PORADNA Pane doktore, je nevěra normální? Sandra T. Plzeň Statistiky uvádějí, že kolem 90 % manželství a podobných párových vztahů je postiženo nevěrou nejméně jednoho partnera z  dvojice. Z  pohledu racionálně-statistického jde při tak vysokém výskytu daného jevu prakticky o úkaz „normální“, avšak z  hlediska psychologického lze zvláště s  přihlédnutím k  prožitkům podváděného partnera hovořit o  úkazu „nenormálním“, spojeném zejména s pocity pokoření, ponížení, zrady, křivdy, hanby a studu. Podváděný, oklamaný partner má možnost reagovat útočně nebo obranně. Útočnost spočívá v  zásadě v  tom, že přeruší všechny formy soužití - společné hospodaření, trávení volného času, sexuální kontakty aj., nutí partnera k rozhodnutí - k okamžitému ukončení mimomanželského poměru, nedojde-li k  tomu, následuje rozchod-rozvod. Takovou útočnou reakci si může

dovolit pouze jedinec na partnerovi málo závislý. Častější bývá obranné chování - jen částečné zrušení vztahových funkcí, které se projevuje utlumením otevřené lásky a  náklonnosti, ale zachovává společné hospodaření i sexuální soužití, může být doprovázeno dlouhodobým „ultimatem s perspektivou“ („když do ro-

soužití, nezavádět žádnou přísnou kontrolu partnera). Záleží také hodně na tom, zda nevěra je buď nahodilým, jednorázovým a  příležitostí vyprovokovaným kontaktem, nebo kratším dobrodružstvím, v  němž roli hraje hlavně sexuální zvědavost a  objevování nového, nebo délétrvajícím vztahem, poměrem nejen se sexuálním, ale i s citovým propojením. Český klasik vědy o  párových vztazích - dr.  Miroslav Plzák ve  svých dílech popisuje tři základní mužské a čtyři základní ženské typy inklinující k nevěrám, jejich charakteristiky ledacos napovídající také o pohnutkách nevěr. U mužů 1. „typ donchuána“ (jde o  muže nezralého, jenž se chce předně líbit, z  nevěr čerpá uspokojení své sebelásky), 2. „typ prostopášníka“ (jde

JE NEVĚRA NORMÁLNÍ?

STRANA 8/12

ka ukončíš mimomanželský poměr, zůstaneme spolu“). Odborná literatura i zkušenosti z poraden shodně konstatují, že větší naději na zachování vztahu po odhalení či přiznání nevěry má psychicky nejnáročnější a nejvíce vyčerpávající velkorysost postoje podváděného partnera k ní (obecně hlavní zásady pro překonání akutní krize z odhalené nevěry: 1. nevyšetřovat podrobnosti nevěry, nevyptávat se na ně, nepátrat po nich...; 2. nepřerušovat sexuální soužití v  páru...; 3. nerušit žádný z obecných návyků

Vydání: IV/2011

ÚVĚRY DO 20 tisíc pro zaměstnance a starobní důchodce

např.: 20.tisíc/36.měs. splátka 986,-kč

Tel.: 775 918 126, www.kebl.cz

Přerůstají Vám dluhy přes hlavu?

Nabízíme:

• Oddlužení dle insol. zákona • Konsolidace • Osobní bankrot

Tel.: 775 918 126, www.kebl.cz vyčesaný ohon. Používejte raději volnější gumičky obalené látkou. Vlasům neprospívá ani nošení pěšinky na stále stejném místě. Po několika letech mohou vlasy v okolí pěšinky začít vypadávat. Zdroj: ASPEN.PR LPP

o „lovce žen“ – buď silně pudově založeného, nebo žijícího s přesvědčením, že mužnost může dokázat pouze počtem sexuálních kontaktů), 3. „typ věčného nespokojence“ (stále hledá lásku, ale se žádnou ženou nedokáže navázat trvalý emoční vztah). U žen 1. „svůdkyně“ (chce se líbit a  mít obdivovatele-diváky, k  tomu využívá i  sexu), 2. „dobrodružka“ (hledá krátká milostná dobrodružství, takový sexuální prožitek, který postrádá v trvalém vztahu), 3. „žena bezbranná“ (nedovede odmítnout, má nízký práh sexuální vzrušivosti, zájem muže rychle vzbuzuje její vlastní sexuální touhu), 4. „žena nespokojená“ (snadno se zamiluje do kohokoliv, koho nerealisticky nadhodnocuje, protože v trvalém vztahu je se vším nespokojená, nežije s „tím pravým“). PhDr. Jiří Jelen


Vydání: IV/2011

:: DUBEN 2011 ::

MAGAZÍN

ŠKODA AUTO - novinky

Magicky přitažlivá nabídka modelové řady Fabia a Roomster S příchodem jara mohou zájemci o nový vůz Škoda využít zvýhodněnou nabídku Magic pro modely Fabia, Fabia Combi a Roomster. Ta nabízí atraktivní cenu při pořízení nového vozu a další bonusy jako např. klimatizaci, autorádio, prodlouženou záruku výrobce atd.

Škoda předala Policii ČR 14 vozů Škoda Yeti v policejní úpravě. Zástupci Krajských ředitelství Policie ČR převzali 1. dubna v  Zákaznickém centru Škoda v Mladé Boleslavi 14 vo-

zů Škoda Yeti v policejní úpravě. Zakázku na  28 nových vozů typu SUV vyhrála automobilka Škoda ve  veřejném tendru v listopadu loňského roku. První polovinu vozů obdrželi policisté dle smlouvy ještě na konci roku 2010. Závody společnosti ŠKODA osazeny novým logem. Během jednoho dne (1.3.) Škoda v  celém svém mateřském závodě v  Mladé Boleslavi vyměnila staré logo značky za  nové. To bylo poprvé představeno na  ženevském autosalonu. Nové vystupování značky a podstatně modernizované logo opticky podtrhují optimistickou náladu společnosti. Zdroj: TZ Škoda Auto

KINO - filmové premiéry Zkus mě rozesmát

Režie: Dennis Dugan Hrají:Jennifer Aniston, Adam Sandler, Nicole Kidman, Brooklyn Decker, Nick Swardson Premiéra: 14. 04. 2011

Ve filmu Zkus mě rozesmát si plastický chirurg začne romanci s  mnohem mladší učitelkou, využije svou loajální asistentku, aby předstírala, že je jeho nastávající ex-manželka, aby zamaskoval lehkomyslnou lež. Když toho selže mnohem víc, musí se do plánu zatáhnout i  děti asistentky a  všichni míří na Havaj na víkend, který změní životy všech zúčastněných.

Petr Čtvrtníček, Veronika Hong, Tomáš Matonoha, Norbert Lichý aj Premiéra: 28. 04. 2011 Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z  chudé rodiny alkoholika ke  králi internetových domén. Nemožné je možné, padají normy, konvence, pravidla. Už jako kluk pochopí, že spolehnout se musí jedině sám na sebe. „Totáčem“ 80. let kličkuje nepříliš vzorově a přelomový listopad prožije rovněž nezvykle - mezi blázny v  léčebně. Po  revoluci už to jede, ba letí. Nahoru, ale i  dolů. Do  Německa a zpátky. Na Pankrác a zpátky. Do Číny a  zpátky. Vše je tak snadné, až je to k  smíchu (ale i  tzv. „vo hubu“). Může za  ten rozlet chytrost nebo vychytralost? Z  netušených a  nekonečných možností internetu vyroste ve  finále virtuální blahobyt. Hrdina má všechno, dokonce plánuje hodně netradiční rodinu… Vypadá to na happyend, ten se ovšem stylově zvrtne.

Czech Made Man

Režie: Tomáš Řehořek Hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, Martin Písařík, Milan Šteindler, Pedja Bjelac, Zdeněk Srstka, Ester Kočičková, Antonín Duchoslav, Jana Krausová,

Zdroj: www.falcon.cz, Foto: FALCON

HOROSKOP na duben Sluníčko se sice směje, vy se ale vytrvale mračíte. Důvod je prostý Beran – nevidíte před sebou nic než práci, práci a zase práci… Nezoufejte. 21.3.-20.4. Přátelé pro vás chystají příjemné překvapení.

Slunce vás láká ven. Než se však vydáte do lůna přírody, dodělejte Váhy rozdělanou práci. Váš šéf by pro vaše touhy nemusel mít pochopení. 23.9.-23.10. Nezapomeňte, že nikdo není nenahraditelný.

Spokojenost z vás bude přímo sálat. Není divu, i tento měsíc se vám bude dařit vše, na co sáhnete. Jen si dejte pozor na zdraví. Hrozí vám nemoci páteře i drobné úrazy.

Zrozenci tohoto znamení jsou náchylní k onemocněním močových Štír cest. V dubnu buďte na své zdraví 24.10.- 22.11. dvojnásob opatrní. Řádně se oblékejte, ať neprochladnete a nezapomínejte na pitný režim.

Jste jako vždy nabití energií. Jako motýl poletuje z květu na  květ, vy Blíženci poletujete od jedné činnosti ke druhé. Co takhle se na  chvíli zastavit 22.5.-21.6. a zkusit některou z nich dotáhnout do konce?

V zaměstnání jste pod obrovským tlakem. Takovým stresem váš orStřelec ganizmus trpí. Zejména pak vaše 23.11.-21.12. zažívací ústrojí. Dopřejte si lehkou a pestrou stravu. Pijte heřmánkový a mátový čaj.

Rak

Zakládáte si na tom, že si vždy a se vším víte rady. Tentokrát však před vámi stojí zdánlivě neřešitelný problém. Neodmítejte nabízenou pomocnou ruku. Jen tak problém zvládnete.

Chováte se jako aprílové počasí, jste nevypočitatelní a náladoví. VaKozoroh ši nejbližší to s vámi nemají lehké. 22.12-20.1. Snadno by jim mohla dojít trpělivost, dejte jim proto znát, že vám na nich stále záleží.

Lev

Dospívající ratolesti vám dávají v poslední době docela zabrat. Nezoufejte. V dubnu můžete očekávat zklidnění napjaté situace. Štěstí vám bude přát ve  finančních záležitostech.

V dubnu vám hrozí zbytečné nedorozumění s partnerem. Budete muVodnář set uplatnit všechen svůj takt a um, 21.1.-20.2. abyste je odvrátili. Řádně vás to vyčerpá. Baterky dobijete ve  společnosti přátel.

V tomto měsíci se vám naskytne možnost uspokojivě vyřešit vaPanna še bytové potřeby. Neváhejte ani na okamžik. Buďte však obezřetní. 23.8.-22.9. Zvýšenou pozornost věnujte také svému zdraví.

Zvykli jste si snít s otevřenýma očima a  chodit s  hlavou v  oblacích. Ve  svém vlastním zájmu se vraťte urychleně zpátky na zem. Váš partner tam na vás nebude čekat věčně. Snít můžete i ve dvou.

Býk

21.4.-21.5.

22.6.-22.7.

23.7.-22.8.

Ryby

21.2.-20.3.

Horoskop pro MAGAZÍN OKO vytvořila Leona

STRANA 9/12


MAGAZÍN

Spotřebitelské novinky Superrychlý a superchytrý telefon

informuje STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM na facebooku! Naše adresa:

www.facebook.com/magazinoko

Naše internetové stránky:

www.magazinoko.cz

Na webových stránkách mj: • toto vydání MAGAZÍNU OKO • archiv všech vydání • podmínky inzerce a kontakty • speciální sekci pro inzerenty

Vydání: IV/2011

:: DUBEN 2011 ::

J

ako první jej v ČR na  trh uvedla společnost Sunnysoft . Jedná se o  LG Optimus 2X. Smartphone s  atraktivním designem a  operačním systémem Google Android 2.2 Froyo v  sobě skrývá dvoujádrový procesor Nvidia Tegra 2 –(2×1GHz). Je vybaven i HDMI portem pro přímé přehrávání Full HD videa, po  propojení s  televizorem přehrává záznamy v  nejvyšší možné kvalitě. Obrovský zájem o LG Optimus

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O INZERCI

2X byl například na nedávném veletrhu v  Barceloně. „Úspěch LG Optimus 2X dokazuje, že rychlost a uživatelský komfort jsou u chytrých telefonů na prvním místě,“ říká Michael Horejsek, senior produktový manažer ve  společnosti Sunnysoft a dodává: „Počet prodaných přístrojů LG Optimus 2X bude výrazný právě proto, že se jedná o první telefon nové generace chytrých a rychlých přístrojů, které do světa mobilních telefonů přinášejí výkon a  funkce, na  které jsme byli zvyklí zatím jen u  notebooků.“

pro business uživatele, kteří potřebují pracovat s dokumenty, upravovat tabulky nebo prohlížet a editovat prezentace. Klíčové funkce Nokia E7: Snadný přístup k  e-mailu • Vytváření, editace a  sdílení dokumentů Office a  prohlížení PDF • 8 megapixelový fotoaparát s duálním LED bleskem a videokamerou s podporou HD videa • Integrované rozhraní HDMI pro prohlížení souborů, videí a  fotografií na  velké obrazovce • 16 GB integrované paměti • Podpora pro USB. Zdroj: Nokia

Vrácení nového auta do 30 dnů bez udání důvodů

Zdroj: ASPEN.PR

www.inzeruj.umne.cz s on-line objednávkou inzerce

nebo volejte inzertní poradce:

Marcela Röhrichová Tel.:+ 420 371 121 638, 777 131 880 E-mail: marcela@magazinoko.cz

Lenka Staňková Tel.:+ 420 371 121 065

E-mail: stankova@magazinoko.cz

Bohuslav Smítka Tel.:+ 420 371 121 368 E-mail: smitka@magazinoko.cz

Univerzální PYTLÍK

S

polečnost ETA přichází s revoluční novinkou ve vysávání – univerzálním sáčkem ETA Unibag, který je vhodný do všech běžných vysavačů nejen značky ETA, ale i všech běžně prodávaných značek. Jeho hlav-

Příští, květnové vydání:

od 2.5.2011

Uzávěrka příjmu inzerce: 21.4.2011 MAGAZÍN OKO Plzeňsko je distribuován do schránek v  těchto městech: Plzeň, Klatovy (sudé vydání), Přeštice, Nýřany (liché vydání) + pobočky České pošty: Kralovice, Plasy, Kaznějov, Horní Bříza, Třemošná, Rokycany, St. Plzenec, Stříbro, Nýřany, Stod, Dobřany, Přeštice, Blovice, Nepomuk, Horšovský Týn, Švihov, Staňkov, Město Touškov, Kožlany, Klatovy, Domažlice, Horažďovice, Spálené Poříčí

MAGAZÍN OKO, měsíčník pro Karlovarský a Plzeňský kraj vydání č. IV/2011, duben 2011 Vydavatel: Ing. Petr ŠMÍD - AINTEL IČO 73406511, F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany Korespondenční adresa: P. O. Box 26, 334 41 Dobřany Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 E- mail : info@magazinoko.cz URL: www.magazinoko.cz Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Textová inzerce označena: (PI) Ev. č. MK ČR E 17909

ními benefity jsou univerzální využití, jednoduchá manipulace, příznivá cena a kvalitní materiál, který pohltí téměř sto procent nečistot. K  dostání bude od  konce dubna 2011 ve  značkových prodejnách ETA, na  e-shopu eta.cz a u ostatních prodejců. Doporučená cena: Startovací balíček: adaptér a ETA Unibag (2 ks) – 109 Kč s DPH. Zdroj: eta.cz

PŮJČKA roku 2011 14.800,- Kč !!!!!!! PRO KAŽDÉHO !!!!!!! - OD 18-LET PRO VŠECHNY !!! I MD, ÚŘAD PRÁCE !!! - BEZ DOKLÁDÁNÍ PŘÍJMŮ - BEZ PROVĚŘOVÁNÍ A REG. - POUZE NA OP A BAN. ÚČET

725451850 - 731974921 STRANA 10/12

Manažerský telefon

S S

integrovanou podporou pro Microsoft Exchange ActiveSync nabízí Nokia E7 přímý a bezpečný přístup k firemním poštovním schránkám i dalším aplikacím v reálném čase. Se 4“ dotykovou obrazovkou s technologií Nokia ClearBlack pro snazší čitelnost displeje ve venkovních prostorech a díky své plnohodnotné QWERTY klávesnici, je Nokia E7 ideálním modelem

polečnost Hyundai Motor Czech s.r.o. vyhlásila kampaň s názvem „Program 30 dnů navíc“. Platnost kampaně je od 1.4.2011 do 01.07.2011. Kampaň se vztahuje na nákup nového modelu Hyundai i20, ix20, i30 a i30cw zakoupených u  značkových prodejců a  zaplacených jen v  hotovosti v  plné výši. V  rámci kampaně se společnost Hyundai Motor Czech s.r.o. zavazuje při vrácení zakoupeného vozidla do 30 dnů od prodeje vozidlo zpět odkoupit a  uhradit klientovi jím zaplacenou částku. Podmínky kampaně jsou zveřejněny na webových stránkách Hyundai. Zdroj: Hyundai

SUDOKU O HRNEČEK

Luštitelům nabízíme soutěž o hrneček s  logem MAGAZÍNU OKO. Pokud sudoku vyluštíte a pošlete vystřiženou do naší redakce: MAGAZÍN OKO, Petřínská 2, 326  00 Plzeň, budete zařazeni do  losování o  hrneček s  naším logem. Uzávěrka příjmu hracích polí do slosování je 18.4.2011 Výherce hrnečku s  logem z  minulého vydání je paní Věra Macháčková z Velké Hleďsebe, která obdrží hrneček poštou. Jméno,adresa:...................... .................................................. .................................................. ..................................................

2 7 3 9

1 4 8 4

3 1 9 5 3

4 5 3 2 8 9 5 3 8 4 2 6 9 7


Vydání: IV/2011

:: DUBEN 2011 ::

Alternativa mamografu v Plzni Přístroje 3. tisíciletí nabízejí neinvazivní a bezbolestnou diagnostiku!

S

polečnost QMI otevřela v Česku po  pražské již svoji druhou pobočku, tentokrát v  Plzni na  Slovanské tř. 149. QMI (Quantum Medical Institute) nabízí jako první na českém trhu neinvazivní diagnostiku zdravotního stavu pomocí přístrojů 3. tisíciletí. Nové přístroje nabízí rychlou, neinvazivní a  bezbolestnou diagnostiku. Jedním z  přístrojů je AMP neinvazivní analyzátor krevního obrazu a metabolitů,který dále stanovuje lymfocyty, enzymy, cholesterol atd., a to vše bez kapky krve. Dalším přístrojem je EKG kardiovizor, jehož diagnostika je založena na počítačové analýze a 3D vizualizaci elektromagnetického záření srdečního svalu. Velkou pozornost na  sebe poutá vyspělý přístroj, který je alternativou mamografu - MEIK, elektroimpedanční mamograf, který je určený k  vizualizaci a  diagnostice patologických změn v  tkáni mléčné žlázy a  jiných oblastech těla, především blízko povrchu.

MAGAZÍN

Základními výhodami elektroimpedačních metod diagnostiky je absolutní neškodnost vyšetření a vysoká informační hodnota. Další předností je také kompaktnost aparatury a  jednoduchost vyšetření, při kterém pacientka nepociťuje nepříjemné stlačení prsu, jako u  běžného mamografu. Přístroje, které realizují dvojrozměrné mapování elektrické vodivosti nemají rozlišovací schopnost do hloubky. Snímky mohou být ovlivněny stavem pokožky (mateřská znaménka, škrábance, atd.) Oproti tomu systém

foto: redakce

MEIK využívá metodu umožňující trojrozměrné rozdělení elektrické vodivosti, a tak získá kvalitnější a detailnější zobrazení. Okamžitě po vyšetření je signál ihned počítačově zpracován a  zobrazen. Toto počítačové zpracování velmi ulehčuje lékařům stanovení diagnosy pacienta. (KV)

Dobré místo pro Vaši reklamu!

Přidej se i TY!

Nabízíme také grafické práce, včetně zajištění realizace od vizitek po billboardy!

Tel.: 371 120 490 nebo www.magazinoko.cz STRANA 11/12


MAGAZÍN

Vydání: IV/2011

:: DUBEN 2011 ::

www.zdravotnicke-potreby.com

e-mail: info@petricko.cz

Nejvýhodnější ceny nových i repasovaných zdravotnických potřeb Nové 16.800 Kč

I. jakost 1.390 Kč II. jakost 700 Kč

Repasovaný 900 Kč

od 8.000 Kč

Lůžko dřevěné repas od 8.000 Kč 700 Kč

Nový 1.500 Kč

Matrace Bantou standard 1.390 Kč

Stolek k lůžku 1.500 Kč

Nová 2.340 Kč

Nové 1.100 Kč

Repasované 500 Kč

Chodítko čtyřbodové repas 500 Kč Repas 1.000 Kč

Nové 1.950 Kč

Repas od 500 Kč

Chodítko čtyřkolové repas od 500 Kč Repas od 5.000 Kč

Repasovaná 750 Kč

Nástavec na WC repas 700 Kč

Toaletní židle pojízdná repas 750 Kč

od 15.000 Kč

Repas od 6.000 Kč

Vozík elektrický repas od 15.000 Kč

Kyslíkový koncentrátor repas od 6.000 Kč

info@petricko.cz

Sedačka na vanu otočná repas 1.000 Kč

Nový 6.300 Kč

Nová 37.000 Kč

Repas od 2.000 Kč

Repas od 15.000 Kč

Vozík mechanický repas od 2.000 Kč

Osobní jeřáb repas od 5.000 Kč Repas od 19.000 Kč

Elektrická čtyřkolka repas Motomed VIVA 1 repas od 15.000 Kč od 19.000 Kč

Prodejna Ostrov: Brigádnická 706, 363 01 Ostrov, tel.: 353 822 439, mob.: 602 462 866 Prodejna K. Vary: Moskevská 24, 360 01 K. Vary, tel.: 353 234 867, mob.: 736 713 212 Prodejna Plzeň: v areálu OC Globus – Chotíkov, tel.: 373 341 290 MAGAZÍN OKO PLZEŇSKO IV/2011 - dubnové vydání, distribuce do poštovních schránek, vychází také na www.magazinoko.cz, jsme také na www.facebook.com/magazinoko

MAGAZÍN OKO IV/2011 - Plzeňsko  

Víc než inzertní magazín v Plzeňském a Karlovarském kraji, inzerce, poradny, zábava informace, sudoku, inzertní noviny

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you