Page 1

AJ R K Ý K S R A V O L R A K o pr www.magazinoko.cz

Hraj a v yhraj TABLET! MAGAZÍN OKO V/2012 - Karlovarský kraj

V

1

0 /2

12

- Karlovarský k ra

Čtenářská soutěž str.2

j 45x57_LPR.pdf 1 30/04/2012 19:10:40

Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 | E-mail: info@magazinoko.cz | www.magazinoko.cz

XVI. ročník celostátní sbírky Český den proti rakovině

Přispět můžete také zasláním dárcovské SMS:

Více info str. 6-7

Advokátní poradna

Strana 11

Na dotazy odpovídá: JUDr. Jiří Vlasák z AK Plzeň, nám. Republiky 3

Díky OKU najde cestu

Rozdáváme, rozdáváme, rozdáváme... V naší dlouholeté soutěži, která se stala již zcela nedílnou součástí našeho magazínu, a pro hodnotu výher taky zcela ojedinělou v takovémto formátu kessl_OKO_V_2012_20let_95x65.pdf tiskovin, jsme i v minu- 1 Výherkyně paní Bařtipanová

16/04/2012 15:40:31

(pokračování na str.2)

Připravte své tělo do plavek!

Jak bojovat s tuky čtěte na straně 7

www.magazinoko.cz, www.facebook.com/magazinoko

Zprávy ON-LINE najdete na www.OKO24.cz


2

MAGAZÍN OKO V/2012 - Karlovarský kraj

Slovo vydavatele

Vážení čtenáři a čtenářky, právě jste otevřeli květnové vydání MAGAZÍNU OKO. Přestože i naše vydavatelství, stejně jako velká část naší společnosti, je součástí nynějších turbulencí ve stavu financí, i nadále bojujeme o to, abychom Vám stále mohli OKO přinášet zdarma, a to ve vynikající kvalitě. A myslím, že se nám to daří, alespoň o tom vypovídají reakce našich čtenářů. Děkuji všem, kteří se nám vyjadřují na webových stránkách v rámci Velké čtenářské soutěže. Nejsme neteční k podnětům a návrhům, které zde najdeme. Proto Vám již v tomto vydání poprvé

přinášíme čtenáři tolik požadovanou křížovku. Kromě ní v tomto vydání reagujeme i na stoupající oblíbenost tabletů, takže kdo chce TABLET :-), nechť se zapojí do naší oblíbené čtenářské soutěže, nikdy nevíte .... a soutěžením v OKU o nic nepřijdete. Jsme také rádi, že stoupá počet návštěvníků nového zpravodajského webu www.OKO24.cz. Pokud jste jej ještě nenavštívili, učiňte tak, věřím, že zde najdete zajímavé aktuální informace nejen z našeho kraje. Přeji Vám krásný a pohodový květen. Ing. Petr Šmíd, smid@magazinoko.cz

VE LK Á HR A o TA BL ET Připravili jsme pro Vás soutěžní hru o Tablet GoClever TAB I71 7"

Stačí odpovědět na DVĚ ANKETNÍ OTÁZKY: A) Město a ulice, kde jste nalezli MAGAZÍN OKO? B) Kolik osob ve Vaší domácnosti čte OKO? (odpověď pouze číslo)

Opověď zasílejte ve tvaru: OKO.Příjmení.věk.Město.ulice.telefonní číslo.ANKETNÍ ODPOVĚĎ B)

Příklad odpovědi: OKO.Novak.45.Karlovy Vary.Jižní.777111111.odpověď B) (pouze číslo) První část odpovědi je obsah anketní otázky (A), za poslední tečkou pak napište anketní odpověď (B)

Odpověď ověď zašlete jedním z níže uvedených způsobů:

a) Jako SMS na tel. číslo 774 051 890 (klasické číslo - cena SMS dle vašeho tarifu). b) Prostřednictvím webového formuláře na www.hra.magazinoko.cz. c) Prostřednictvím korespondenčního lístku zaslaného na adresu: MAGAZÍN OKO, Petřínská 2, 326 00 Plzeň. Uzavření příjmu soutěžních odpovědí: 20.5.2012. Výherce bude vylosován z úplných odpovědí. Z každého telefonního čísla, resp. každá osoba může soutěžit jen jednou. Účastí ve hře přijímá soutěžící podmínky soutěže. Podrobné podmínky soutěže naleznete na www.hra.magazinoko.cz.

Díky OKU najde cestu

Pokračování ze strany 1

předal a jako s každým výhercem jsem i s ní udělal krátký rozhovor. Redaktor (R): Kde jste nalezla dubnové vydání OKA? Výherkyně (V): U nás v domě v Sokolově. MAGAZÍN OKO je do našeho domu doručován pravidelně. R: Takže dubnové OKO nebylo první, které jste četla? V: Ne, už je to několikáté vydání, které jsem si s chutí přečetla. Nějaký čas jsem Foto z předání výhry, výherkyně paní Bařtipánová (vpravo) s vydava- byla v zahraničí a byla jsem telem MAGAZÍNU OKO Petrem Šmídem ráda, když jsem po návralém vydání připravili pro naše čtenáře hru, tu zase Váš magazín našla a mohla si ho tentokrát o velice pěknou GPS auto-navipřečíst. gaci MIO Spirit 480c. Štěstěna opět zaloR: Četla jste jen zadání soutěže, nebo i něvila mezi čtenáři v Karlovarském kraji, kde co jiného? se OKO těší značné popularitě. Výherkyní V: Já jsem si přečetla všechno, mezi článse stala velice sympatická paní Bařtipánoky byla spousta zajímavých informací, já čtu vá ze Sokolova. Tu se mi podařilo kontaki inzertní nabídky a pokud si dobře vzpomítovat až na třetí, tedy poslední, pokus a já nám, dokonce jsem dříve na některou z nich jsem tomu byl velice rád, už jen proto, že pareagovala. ní Bařtipánová nemohla na první dvě volání R: Co byste v OKU ještě uvítala? reagovat, jelikož v nemocnici v tu chvíli podV: Určitě křížovku, sudoku také luštím, ale stupovala lékařský zákrok. Paní Bařtipánokřížovkám přeci jen dávám přednost. vé jsem tedy oznámil skutečnost, že vyhrála R: Děkuji za rozhovor. a domluvili jsme se na předání po jejím proV: Také děkuji a přeji OKU, aby se mu i napuštění z nemocnice. Výherkyně se dostadále dařilo a bylo v něm i v budoucnu zajívila k nám do redakce, kde jsem jí výhru mavé čtení. (SP)

www.magazinoko.cz


www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO V/2012 - Karlovarský kraj

3

Zprávy z Karlovarského kraje  Ivana Sekyrová ze Sokolova

Fantastický úspěch. Nejlepší tuzemská vytrvalkyně Ivana Sekyrová ze Sokolova na maratonu v nizozemském Rotterdamu s přehledem splnila limit světové atletické federace a zajistila si start na olympijských hrách v Londýně. Čtyřicetiletá běžkyně dokázala v Rotterdamu při svém premiérovém vystoupení na maratonské trati zvítězit ve své věkové kategorii. Ivana Sekyrová je držitelkou celé řady domácích mistrovských titulů i veteránskou mistryní světa v běhu do vrchu. Vybojování příležitosti startovat na olympijské maratonské tra-

 Kraj chce přilákat nové investory. K arlovar-

ský kraj chce iniciovat vznik průmyslových zón podél komunikace R6 a ve spoIlustrační foto lupráci s agenturou Czech Invest je pak nabídnout investorům, kteří mají zájem o výstavbu

 Chebské nemocnici ani jejím oddělením zánik nehrozí

Představitelé Karlovarského kraje a Karlovarské krajské nemocnice

 Hornické Krušnohoří míří na seznam UNESCO Další z unikátů Karlovarského kraje bude usilovat o zápis na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na základě žádosti Karlovarského a Ústeckého kraje byla v únoru letošního roku zařazena „Hornická kulturní krajina Krušnohoří“ na indikativní seznam statků, které hodlá ČR nominovat v nejbližších letech k zápisu mezi památky, jež chrání UNESCO. V Karlovarském kraji jsou významnými lokalitami zahrnutými do nominace

ti je ale něčím zcela mimořádným. Jak sama běžkyně přiznala, tím, že se nominovala na olympiádu, si splnila svůj sen. Zdroj: Krajské listy svých výrobních podniků v regionu. „Protože nedisponujeme žádnými takovými pozemky, jednáme se starosty obcí, mají – li vhodné pozemky zapracované ve svém územním plánu k využití pro nové investory,“ uvedl uvolněný zastupitel pro regionální rozvoj Tomáš Hybner. Úspěch v této oblasti už zaznamenalo město Ostrov. Díky společnému úsilí kraje a města tam německá firma Behr zahájí v roce 2013 výrobu komponentů pro automobilový průmysl. Podobně by v budoucnu mohlo nabídnout pozemky město Sokolov, Nová Role či Otovice, s jejichž starosty kraj také LPP jednal. Zdroj: Krajské listy

(KKN) jednoznačně vyvrací obavy obyvatel Chebu a okolí z toho, že přijdou o nemocnici. Na toto téma se začalo diskutovat poté, co se na internetu objevil článek, podle kterého hrozí 50 nemocnicím včetně chebské útlum nebo úplná likvidace. K likvidaci nemocnic mělo podle článku dojít proto, že by nedostaly smlouvu od VZP. Informace, které se objevily na zpravodajském serveru Aktuálně.cz, byly podle předsedy představenstva KKN Luďka Nečesaného nepodložené. Zdroj: Krajské listy LPP především oblasti spojené s historií hornictví – Zlatý Kopec na Božím Daru, Vlčí jámy u Horní Blatné, důl Mauricius u Abertam nebo památková zóna v Jáchymově. V Ústeckém kraji se o nominaci budou ucházet obce Krupka a Měděnec, na saském území půjde Zdroj: Krajské listy asi o 30 oblastí.

9.804

14 %

1204

9.804


4

Reklama_5_2012.pdf 1 27/04/2012 10:12:59

MAGAZÍN OKO V/2012 - Karlovarský kraj

www.magazinoko.cz

ELK - DOMY PRO ŽIVOT - VAŠE SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Výhody ELK

a.s.:

ka pasivních š iroká nabíd tických domů a nízkoenerge IC á řada PRAKT ekonomick pně dokončení stu cena podle a, • základní cen řní výstavby • cena vč. vnit • cena na klíč u, předání dom platba až po ování hyponc možnost fina tečním úvěrem stěna v ČR vodová nejlepší ob /m2K s U = 0,14 W ké kaz energetic rů a P rm da z ov náročnosti bud síců od 2 mě výstavba do ové desky předání základ

www.elk.cz

KV_captura_1_32_OKO_V_2012.pdf 1 12.4.2012 9

Obchodní zastoupení KV tel.: 724 857 775

Psychologická poradna ELK_inzerat_145x85.indd 1

22.3.2012 10:37:26

O některých úskalích namlouvání

V

předešlých úvahách o příchodu jara a s ním spojených nových láskách jsme věnovali pozornost především emocionálnímu výběru partnera při nahodilých setkáních, v rámci určité sociální skupiny i třeba prostřednictvím fotografií v seznamce na internetu. Tedy seznámení či namlouvání na základě citového a zvláště vzhledového „oslovení“, tělesné krásy, náhle a vzrušivě pociťované sympatie nebo jiných signálů vázaných k našemu smyslovému, zejména zrakovému vnímání a na ně navazující vnitřní emoční prožitky, resp. pro poeticky založené jedince - na prožitky spojené se záležitostmi srdce. V dnešní partii o seznamování v rámci trvajícího jara se pak pokusíme obrátit pozornost čtenáře k druhému nejčastějšímu typu párové volby, tzn. k partnerskému výběru racionálnímu, jenž je spíše než s city či srdcem spojen s rozumem, mozkem a schopnostmi rozpoznat skutečné du-

ševní kvality objektu našeho zájmu. Podotýkáme přitom, že rozdělit citovou a rozumovou složku při seznamovámí je mnohdy problém přesahující reálné možnosti člověka a také stavět emoce do protikladu k rozumu není dobré, neb zpravidla se obě tyto základní funkce duševna prolínají, kombinují, doplňují a při vytváření nového mezilidského vztahu, má-li být hodnotný, by měly být pokud možno v co největším souznění („ona je krásná, má nádherné oči, ale je i chytrá a pořádná… on má ideální postavu a pěkný úsměv, ale poznala jsem, že dokáže být také velmi zodpovědný a pracovitý…“). Pokud zvolíme cestu předně racionální volby partnera-ky a nepodléháme jen prudkému vzájemnému okouzlení, chceme-li, aby vztah měl trvalost a hloubku, po jaké toužíme, je na místě brzy po odeznění nekritické fáze zamilovanosti (která bývá přirozenou a potřebnou součástí i volby rozumové), příp.

REKONSTRUKCE INTERIERŮ Jiří Kejst, Tel.: 777 117 964 E-mail: jiri.kejst@seznam.cz

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE - VÝROBA • Kuchyně včetně vybavení spotřebiči • Vestavěných skříní • Barů • Schodišť • 3D návrhy STAVEBNÍ PRÁCE • Rekonstrukce bytů • Rekonstrukce bytových jader • Rekonstrukce podkroví • Rekonstrukce domů • Montáž sádrokartónu • Rekonstrukce obchodů

Prohlédněte si výsledky naší práce na www.jirikejst.cz

ještě v ní odložit růžové brýle vnímání protějšku, s „rozumem v hrsti“ ve své mysli zaznamenávat reakce a formy chování druhého, „vyzkoušet“ ho-ji v rozmanitých, ne vždy lehkých situacích (o víkendu na dlouhé pěší túře, v autě při hustém nedělním silničním provozu, na společné dovolené bez předplaceného stravování…). Velmi užitečné bývá nechat se pozvat do jeho-její rodiny (jak se on chová ke své matce, sestře, ona ke svému otci, bratrovi, bude se s největší pravděpodobností jednou chovat k vám, jsou-li rituály v jeho-jejím primárním prostředí radikálně odlišné od toho, co vy máte ze své rodiny zažité, těžko budete v budoucnu nacházet souhru v každodenním koloběhu života atp.…). Při výběru racionálním by pak neměla být určitě opomíjena tzv. taktilní (tělesně dotyková) oboustranná příjemnost v blízkém a důvěrném kontaktu, protože, pocíti-li jeden z páru jen slaadapoprojekt_oko_III2012_95x65.pdf bý odpor k projevům vřelosti druhého (při

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ (OSOBNÍ BANKROT)

• Nabízíme OSOBNÍ BANKROT dle insolvenčního zákona ... • Za 5 let je oficiálně po Vašich dluzích ... • Nebudou Vás obtěžovat exekutoři ani vymahači ... KONZULTACE ZDARMA!

773 100 648

více na www.ibankrot.cz Kancelář Karlovy Vary - Krymská 1056/5, 3. patro

hlazení, mazlení, sevření v náručí…), nemá takový vztah naději na optimistickou perspektivu, i kdyby všechny ostatní podmínky rozumové volby byly splněny. Častým omylem v přesvědčení o perspektivě vztahu bývá názor na potřebnost stejných zájmů partnerů, protože i zcela odlišné záliby se mohou stát tmelícím a obohacujcím faktorem, daleko důležitější je způsobilost právě příp. jiné „koníčky“ druhého tolerovat. Racionální volba při seznamování má ještě četné další aspekty, pro které se zde prostoru nedostává, k dalším se příp. ještě někdy vrátíme. Na závěr stojí za připomenutí ještě jeden důležitý psychologický poznatek - neměl-a bych zapomínat, že vybírám-li já, jsem současně také objektem výběru z druhé strany a právě v této fázi seznamování se přetvářka a nadměrná snaha jevit se lepším, nekritičnost vůči sobě rozhodně nevyplácí. 1 27/02/2012 20:21:38 PhDr. Jiří Jelen


ZDRAVÍ

MAGAZÍN OKO V/2012 - Karlovarský kraj

5

Ještě krásnější Každý třetí je alergik V Česku za poslední roky výrazně přibylo alergiků.

L

ního systému dítěte. Imunitní systém se totiž dotváří do pěti let věku dítěte. Imunitní systém je provázaný s fungováním ledvin. Při autoimunitních onemocněních dochází k napadání různých orgánů, často ledvin.“ Alergici bohužel stále berou zátěž svých ledvin na lehkou váhu,“ říká Šurel a vybízí alergiky k otestování krve a moči. Zdroj: Tiskovky.info LPP

ékaři odhadují, že každý třetí člověk je alergický. Podle odborníků za to z velké části může přecitlivělá výchova dětí. „Přehnaná péče rodičů o čisté až sterilní prostředí a úzkostlivé chránění dětí před špinavýma rukama způsobuje, že lidský imunitní systém se stává nefunkčním a tělo náchylné na různé látky,“ upozorňuje lékař Stanislav Šurel z Hemodialýzy v Boskovicích a dodává, že pokud rodiče nenechají děti v jejich raném věku setkat se s možnými7_final_formosa_II2012_OKO.pdf alergeny, jsou 1 21/02/2012 20:34:00 Foto: Prick test - kožní test, který slouží k vyšetření alergií. na cestě k oslabení imunit-

V dnešní době nabízí estetická medicína širokou škálu invazivních i neinvazivních metod, s jejichž pomocí můžete být ještě krásnější.

Pomůže vám zbavit se vrásek, ochablé kůže, pomůže vám k většímu objemu hýždí či ňader. To vše nabízí i Centrum regenerace a neinvazivní estetické medicíny FORMOSA v Sokolově. Jak sám název napovídá, přednost zde dávají metodám neinvazivním. Mimo jiné můžete podstoupit vysoce účinnou kombinaci radiofrekvenční lipolýzy, rázové vlny a lymfodrenáže, která vám pomůže účinně bojovat s celulitidou. Procedury jsou absolvovány během jednoho ošetření, čímž se v problémových partiích nastimuluje rozpouštění tuků, podpoří se me-

tabolismus a rozproudí lymfa. Pokud se nebojíte injekcí, můžete zvolit injekční lipolýzu. Je určena především klientkám, které se nemohou zbavit nadbytečného tuku dietou ani cvičením a nechtějí podstoupit liposukci. Směs látek se aplikuje velmi tenkou injekční jehlou do povrchové vrstvy tukové tkáně. Při opakované aplikaci je možné dosáhnout redukce tukové tkáně o 2 až 4 cm. Trápí vás metličkové žilky, jizvy, pigmentové skvrny, nežádoucí ochlupení? S těmi si poradí přístroj Palomar StarLux 500. A skutečně výborných výsledků zde dosahují s MetaCrillem. Ilustrační foto Jedná se o injekční biokompatibilní sterilní viskózní gel, který se používá jako trvalá výplň, k odstranění estetických vad, vrásek a ochablé kůže, za účelem dosažení mladšího a krásnějšího vzhledu. MetaCrill nevyvolává alergie, nemigruje, neobsahuje toxické látky ani látky pocházející z živočišných tkání a splňuje přísné požadavky Evropské unie. Je vhodný nejen pro modelaci obličeje, ale také ke zvětšení objemu rtů, ňader, hýždí. Nebojte se navštívit FORMOSU, nebojte se být ještě krásnější! Studio FORMOSA najdete v Sokolově, Staré náměstí 2144. (PI)


6

ZDRAVÍ

MAGAZÍN OKO V/2012 - Karlovarský kraj

Poradna zdravé výživy Infekční mononukleóza

Paní doktorko, kde a čím hrozí mononukleóza? Petra T., Cheb

Osm rad pro vaše nohy

K

řečové žíly i mikrovarixy (metličky) trápí téměř každou druhou ženu, a ačkoli nepřinášejí žádné větší zdravotní problémy, mohou být vadou na kráse kvůli své nevzhlednosti. Co všechno můžete udělat pro to, aby se vaše nohy cítily lépe?

1.

Jezte borůvky, třešně, višně, ostružiny a modré hrozny. Obsahují pigmenty, které jsou bohatým zdrojem antokyanů, což jsou antioxidační látky zlepšující krevní oběh a pevnost cév. Na žíly nevyvíjejte tlak - neseďte dlouhou dobu, občas se postavte a nohy protáhněte. Vyvarujte se nadváhy a nenoste těsné oblečení. Pravidelně cvičte, cvičení napomáhá proudění krve v žilách. Ideálním pohybem je chůze. Jezte dostatek vlákniny, tzn. ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky,

2.

3.

luštěniny, ořechy. Předejdete tak zácpě, která je jedním z nezanedbatelných faktorů pro vznik křečových žil a mikrovarixů. Obohaťte jídelníček o koření, které pomáhá rozkládat protein fibrin, který přispívá k vytváření pevné tkáně obklopující křečové žíly. Jeho tvorbu pomůže regulovat česnek, cibile, zázvor a kájenský pepř. Dopřejte si uklidňující aromatickou masáž. Použijte k ní extrakt habru, cypřiše a řebříčku obecného. Pravidelným natíráním končetin předejdete zánětům a otokům. Používejte kompresivní punčochy. Navlékejte si je hned ráno, dříve než jsou žíly nateklé. Omezte konzumaci alkoholu. Alkohol rozšiřuje cévy a vede k překrvení

4.

5.

6. 7.

Ilustrační foto

končetin. Nezavrhujte ani alternativní postupy. Můžete vyzkoušet i některé metody alternativní medicíny, například akupunkturu. Akupunkturní jehličky se napíchnou do postižené žíly, čímž se zvýší průtok krve v žíle a dojde tak k posílení žilní stěny. Obyčejně je zapotřebí více ošetření. Jakmile je blokáda odstraněna, pružnost cév se zlepší a křečové žíly začnou postupně mizet. Riziko je minimální, důležité ale je, abyste navštívili akreditovaného lékaře s akupunkturní praxí. Zdroj: Tiskovky.info LPP

8.

Jde o infekční virové onemocnění vyvolané virem Epstein-Barrové (EBV) ze skupiny herpetických virů a někdy též cytomegalovirem (CMV). Zhruba 90% populace je infikováno a jen někdy dojde i k projevům onemocnění po 4 až 6 týdenní inkubaci, zejména v případech snížené imunity organismu. V naprosté většině jde o nemoc dětí a mladých jedinců. Dříve se mononukleóza nazývala nemocí z líbání. Šíří se v mladých kolektivech. Přenáší se nejčastěji slinami, také předměty slinami potřísněnými jako jsou hračky, zubní kartáčky, špatně umyté nádobí, dělením se o jídlo, šíří se též kapénkami vzduchem nebo pohlavním stykem. Když se virus dostane do těla, množí se v monocytech (druh bílých krvinek), proto se zvětšují uzliny lymfatické tkáně vč. mandlí, ve vážnějších případech i játra a slezina. Typickými příznaky jsou horečka, únava, bolesti v krku ev. povlaková angína, zvětšené a bolestivé uzliny, někdy bolesti celého těla, vyrážka a zvětšení jater a sleziny. Nápadná je značná a přetrvávající únava. Nemoc často bývá mylně diagnostikována, protože příznaky připomínají chřipku nebo protrahovanou angínu. Rozhodující je krevní test na stanovení přítomnosti protilátek proti EBV a CMV, a to časných IgM, svědčících pro probíhající infekci a pozdních IgG, že infekce již proběhla. Pozitivní jaterní testy svědčící o zasažení jater diagnózu podporují. Léčba je převážně symptomatická, podávají se léky na snížení horečky (Acylpyrin je nevhodný pro možnost komplikací, lépe Paralen), ev. ATB při bakteriální komplikaci, ve vážných případech kortikoidy, nezbytný

je klid na lůžku, omezení kontaktů, dieta se sníženým obsahem tuků u zasažení jater. Namístě je posilování imunity stravou i vhodnými doplňky. Protože virus zůstává v těle napořád, může dojít ke chronické skryté infekci, říká se jí toulavé stádium, kdy po velké zátěži jako je fyzická námaha, stres, nervové vypětí, dojde k reaktivaci onemocnění. Projevy jsou netypické, vleklé a vyznačují se velikou únavou, nechutí k pohybu, malátností, sklonem k opakovaným infekcím horních cest dýchacích, přetrvávajícímu zvětšení nebo citlivosti mízních uzlin zpravidla krčních nebo týlních. Rekonvalescence je dlouhá, může trvat 6 měsíců i rok. Průběh nemoci závisí na věku a vnímavosti jedince (s věkem se zvyšuje možnost komplikací). Imunita je celoživotní. Někdy může být vleklé onemocnění jednou z příčin tzv. chronického únavového syndromu, ale o tom až příště. MUDr. Jana Kocianová

„C“- všestranný bojovník Mezi nejprodávanější doplňky stravy patří vitamín C.

V

lékárnách je bohatá nabídka produktů s jeho obsahem v cenovém rozmezí od 20 až po 300 Kč. Kdy vitamín C používat a jak jej vybírat? Vitamín C je nezbytný pro správnou funkci imunitního systému. Napomáhá zvýšení odolnosti proti infekcím, virům a bakteriím. Zároveň umožňuje odbourávání cholesterolu v játrech, čímž předchází kornatění a ucpávání cév. Zkracuje dobu léčby při nachlazení a jiných infekcích. Pomáhá také v období tzv. jarní únavy. Užívat jej lze v mnoha formách. Velice oblíbené jsou šumivé či běžné tablety. Doplňky stravy však často obsahují přidaný cukr, který může škodit organizmu a zubům. Novinkou na trhu jsou dětské kapky s vitamínem C, které namísto cukru obsahují xylitol – přírodní sladidlo s ochranným vlivem na chrup. Fyziologicky je optimální dávka vitamínu C 200 mg za den. V ČR se však odhaduje na 60 mg za den a doporučená denní

dávka činí 80 mg. V případě kojících a těhotných žen, kuřáků, sportovců či žen užívajících orální antikoncepcí, je vhodné denní dávku zvýšit. Doporučujeme informovat se přímo v lékárně, jaká dávka je právě pro vás optimální. Při rozhodování, který konkrétní doplněk stravy zakoupit, porovnávejte počet tablet a množství účinné látky. PharmDr. Klára Minczinger, produktová manažerka společnosti Generica, radí volit střední cestu, tedy kupříkladu 120 tablet a 250 mg za 90 či 20 šumivých tablet a 1000 mg za zhruba 60 Kč. Kvalitní výrobce doplňků stravy by neměl garantovat zázračné léčivé účinky, již na první pohled nereálné a nadsazené. Klára Minczinger doporučuje upřednostňovat výrobky zavedených firem. Tito výrobci dodržují přísné kontrolní mechanizmy a spolehlivé postupy. Dobrým znamením jsou splněné normy, například mezinárodní ISO 9001 či 14001. V neposlední době by dobrý výrobce měl mít přehledné webové stránky, které umožňují přímý kontakt LPP se zákazníky. Zdroj: Tiskovky.info

ČESKÝ DE RAKO

16. května se u ník sbírky Český ně 2012. Jeho h jsou letos nádory ČR smutným „mi lem sbírky je pre na veřejnost pros s informacemi a z měsíčku lékařskéh ky na boj proti rak vou prevenci, zlep onkologických pac kologické výchovy, vení onkologickýc Květinových dní v konceptu Narcisko pořádá The Irish C 1988. Po dohodě s tory převzala zákla 1997 Liga proti rak ložila v ČR tradici Liga proti rakovině ková organizace, jsou totožné s cíle že k prevenci rako vý životní styl, p Evropský kodex 1. Nekuřte! Pokud te. Pokud nemůže te v přítomnosti dě obezitě. 3. Denně kou tělesnou činno více různých druhů alespoň v pěti por jem potravin obsa tuky. 5. Jestliže pi pivo, víno nebo ko te konzumaci na /muž/ a na 1 /žen te se nadměrném ření. Zvláště důlež a mladistvé. Ti, k rychle spálit, se m celého života. 7. pravidla ochrany p kovinotvornými lá všechny zdravotn předpisy při styku mohou způsobit ra směrnice radiační Programy veřejné které mají prevent zvyšují pravděpod léčení. 8. Ženy od zapojit do skríning v programu se za kvality v souladu s ropské unie. 9. Že měly zapojit do ma v programu se za kvality v souladu s ropské unie. 10. Ž let by se měli za tlustého střeva a gramech se zaji kvality. 11. Účastn programů proti infe rem hepatitidy B. Zapojte se 16. kvítku měsíčku Kč). Nebo od 1. 4 můžete podpoři proti rakovině Pr odeslání dárcovs DMS KVET na čí DMS je 30,- Kč, L 27,- Kč. Více na w


EN PROTI OVINĚ

uskuteční 16. ročden proti rakovihlavním tématem ledvin, v nichž je istrem světa“. Cíeventivně působit střednictvím letáků za nabízené kvítky ho získat prostředkovině, na nádoropšení kvality života cientů, podporu ony, výzkumu a vybach center. Tradice vychází z irského kových dnů, které Cancer Society od r. s irskými organizáadní myšlenku v r. kovině Praha a zai Květinových dnů. ě Praha je nezisjejíž hlavní cíle em sbírky. A protooviny patří i zdrapředkládáme vám x proti rakovině: d kouříte, přestaňete přestat, nekuřětí. 2. Vyvarujte se vykonávejte nějaost. 4. Jezte denně ů ovoce a zeleniny, rcích. Omezte příahujících živočišné ijete alkohol, ať již oncentráty, omez2 nápoje denně na/. 6. Nevystavujmu slunečnímu zážité je chránit děti kdo mají sklon se musí chránit během Dodržujte přesně před známými raátkami. Dodržujte ní a bezpečnostní u s látkami, které akovinu. Dodržujte hygienické služby. ého zdravotnictví, tivní význam nebo dobnost jejího vyd 25 let by se měly gu děložního hrdla ajištěnou kontrolou se Směrnicemi Eveny od 50 let by se amárního skríningu ajištěnou kontrolou se Směrnicemi EvŽeny a muži od 50 apojit do skríningu konečníku v proištěnou kontrolou něte se očkovacích ekci způsobené vi-

května nákupem lékařského (20,4. do 30. 9. 2012 it projekty Ligy raha také formou ské SMS ve tvaru íslo 87 777. Cena LPR Praha obdrží www.lpr.cz LPP

ZDRAVÍ

MAGAZÍN OKO V/2012 - Karlovarský kraj

7

Jak být i v plavkách krásná Cesta ke zdraví? Prevence BOJ s TUKY zahájen!

N

astává čas, kdy se každoročně pouštíme do boje s přebytečnými kilogramy ve snaze vypadat co nejlépe před blížící se plavkovou sezónou. Při letošním boji se nechte inspirovat našimi tipy: Nezapomeňte, že snídaně je grunt. Měla by být pořádná a vyvážená. Večeře by zato měla být lehká a obsahovat pouze 20 % veškerého energetického denního příjmu. Je dobré si pamatovat, že sacharidy bychom měli konzumovat spíše dopoledne a večer kombinovat trochu sacharidů s bílkovinami. Poslední jídlo bychom měli sníst 3 hodiny před ulehnutím. K získání vytoužené postavy nestačí pouze upravit jídelníček, ale také začít žít aktivně. Kdo se více hýbe, může si ve stravě více dovolit. Pokud chce-

te sportem především hubnout, nejlepší na spalování tuků je kardiocvičení (běh, rychlá chůze, rotoped). Spalovat tuky začnete již po 20 minutách tréninku. „Důležité je hlídat si optimální tepovou frekvenci. Pokud cvičení příliš přepálíte, stane se, že se již tolik nespalují tuky, ale výrazněji cukry, a hubnutí tak není efektivní“, vysvětluje RNDr. Pavel Suchánek, odborník na sport a výživu z Resortu Svatá Kateřina. Obecně lze říci, že pokud jste tak udýchaní, že nedokážete říct souvisle pár slov a lapáte po dechu, měli byste trochu ubrat. „Pokud vlastníte měřič tepové frekvence, je ideální držet se v přibližném rozmezí 65 až 75 % nastavené tzv. maximální tepové frekvence. Pro trénovanější osoby to může být i rozmezí do 85 % teoretické maximální tepové frekvence,“ dodává Pavel Suchánek. Nezapomínejte, že by se po cvičení nemělo minimálně jednu hodinu jíst, protože tělo stále spaluje energii. Chcete-li mít krásně vytvarovanou postavu, dopoIlustrační foto ručujeme spíše silový trénink, který zrychlí váš metabolismus a krásně vytvaruje a zpevní tělo. Vyzkoušejte třeba CrossFit, o kterém jsme psali v minulém vydání. Pokud nemáte čas si zajít zacvičit, zapojte do denního programu alespoň 40 minut svižné chůze. Zdroj: ASPEN.PR LPP

Myslete na svá srdce Onemocnění srdce a cév patří v České republice mezi nejčastější příčiny úmrtí dospělých.

Z

de je několik tipů na účinnou prevenci: 1/ Poznejte skrytého nepřítele - mezi nejrizikovější faktory vzniku srdečního infarktu patří cholesterol. Nejdůležitějším preventivním opatřením je zdravý životní styl a vhodný jídelníček. Omezte konzumaci sádla, slaniny, tučného masa, uzenin, ale také sýrů s vyšším obsahem tuku, smetany a majonézy. Dopřejte si dostatek aerobních aktivit. Úpravou diety a léčbou pomocí hypolipidemik je možné riziko onemocnění srdce snížit až o polovinu. 2/ Změřte si své zdraví pokud se chystáte více dbát o své srdce a celkové zdraví, seznamte se s vlastním zdravotním stavem. Díky včasnému podchycení choroby nemusí vůbec dojít k jejímu plnému rozvoji a člověk si tak zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu. 3/ Hlídejte si krevní tlak - správná strava jej výrazným způsobem snižuje. Ve vašem jídelníčku by neměly chybět ryby a další potraviny bohaté na nenasycené mastné kyseliny, dostatek ovoce i zeleniny. Blahodárné účinky má také kyselina listová, kterou obsahuje například květák, brokolice, avokádo nebo pomeranče. 4/ Nekuřte - kuřáci se vysta-

Ilustrační foto

vují 2x vyššímu riziku infarktu než nekuřáci, zvláště pokud vykouří denně krabičku cigaret. U kuřaček je toto riziko ještě vyšší, pokud zároveň užívají hormonální antikoncepci. Kouření navíc snižuje zásobování krve kyslíkem, což má za následek vyšší náchylnost srdečních buněk k poškození. 5/ Naučte se vyrovnávat se stresem - pokud jste dlouhodobě pod velkou psychickou zátěží, dochází k nadměrnému vyplavování stresových hormonů do krevního oběhu. Začít můžete třeba u pravidelných relaxačních desetiminutovek nebo sportování, které vylučuje do těla endorfiny, takzvané hormony štěstí. Nezapomínejte ani na dostatečný přísun vitamínů, které potlačují příznaky stresu. Jde zejména o vitamín B, vápník nebo hořčík. Zdroj: ASPEN.PR LPP

Základem péče o zdraví je prevence. Díky ní je možné některým onemocněním předejít a jiná odhalit ve stádiu, kdy jsou ještě dobře léčitelná. Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE své klienty v prevenci podporuje maximální možnou měrou svými preventivními programy i nabídkou z fondu prevence. Už tradičně nabízí ZP METAL-ALIANCE širokou paletu příspěvků na nejrůznější očkování. K jednoznačně nejžádanějším patří příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě v hodnotě až 600 Kč a příspěvek až 4 000 Kč na očkování proti rakovině děložního čípku. Příspěvek můžete dále čerpat ještě například na očkování proti chřipce, žloutence, meningokokové onemocnění. Příspěvky z fondu prevence ale nejsou tím jediným, čím Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE přispívá ke zdraví svých klientů. Pro širokou veřejnost ZPMA_OKO_V2012_95x133mm.pdf 1 jsou určeny bezplatné kontroly zdra-

ví v Mobilním zdravotně preventivním centru. Speciálně upravený kamion v sobě ukrývá zubní ordinaci a ordinace lékařů nabízejících kožní a oční prevenci. Zájemci o prevenci si mohou nechat prohlédnout svá kožní znaménka, oční lékař jim změří nitrooční tlak v rámci prevence vzniku zeleného či šedého zákalu a pro velké i malé návštěvníky jsou připraveny novinky z oblasti dentální hygieny. V Plzni se do kamionu plného prevence můžete vydat hned dvakrát. Nejprve 24. května doprovodí zdraví prospěšnou akci zaměřenou na nordic walking a pak 15. června v areálu Plzeňského pivovaru akci na podporu onkologicky nemocných děti Na kole dětem. Bližší informace k Mobilnímu zdravotně preventivnímu centru najdete na www.prevencezubu.cz. Pro informace o komplexní nabídce příspěvků a programů Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE volejte INFO11/04/2012 20:57:09 LINKU 844 125 124. (PI)


8

ZDRAVÍ

MAGAZÍN OKO V/2012 - Karlovarský kraj

ENERGY - přírodní cesta ke zdraví

J

ednou z firem, která se zabývá téměř dvě desítky let prevencí a péčí o zdraví obyvatel, je česká firma Energy Group a.s.

Jejím cílem, který stále naplňuje, jsou centra, která prostřednictvím kvalitních, školených terapeutů, lékařů, léčitelů a poradců poskytují rady a pomoc těm, kteří chtějí změnit svůj způsob života, zlepšit zdravotní stav a věnovat se prevenci tak, aby prožívali kvalitní a plnohodnotný život. I v našem regionu máme možnost navštívit toto centrum, a to v Chebu. V tomto klubu zdraví, jak se také nazývá, pořádají besedy, přednášky, kurzy, semináře a poradny zaměřené na zdravý životní styl a učí celostnímu přístupu k člověku a propojení těla a mysli a jejich součástí je i rozmanitá nabídka přírodních produktů, které připravuje odborná rada firmy, složená z lékařů a vyvíjena dle principů staré čínské medicíny, s využitím nejnovějších poznatků fytoterapie, krystaloterapie, homeopatie a moderních bioinformačních metod. Základem je pět hloubkově působích bylinných koncentrátů a pět bylinných krémů, které tvoří ucelený systém Regenerace v Pentagramu. Pomocníkem pro vytestování správného preparátu pro určitého jedince je přístroj Supertronic, který klub intezivně využívá. Měřením na bodech energetických drah tak školená terapeutka zjistí, jaký doplněk

tělo v danou chvíli potřebuje pro aktivaci sil a zlepšení stavu jednotlivých orgánů. Mezi nejoblíbenější a nejprodávanější přípravky tak patří právě zmíněné koncentráty – Regalen, Renol, Vironal, Gynex a Korolen, dále krémy pro vnější aplikaci nad orgány či akupunkturní body a dráhy. Na to navazují speciální preparáty, z nichž nejoblíbenější je přírodní antibiotikum Grepofit,nově také Grepofit sprej, dále oblíbené produkty do koupelí – rašelinový koncentrát Balneol a Biotermal, jehož základem je vřídelní voda z Podhájské, zubní pasty bez chemických přísad, špičkové léčivé čaje, pentagram šamponů a mýdel i oblíbené zelené potraviny. V neposlední řadě klub nabízí nadstandartní preparáty Imunosan a detoxikační Cytosan či Cytosan Inovum. První je určen pro chronicky nemocné, na podporu imunity, další dva rovněž, navíc působí především v trávicím traktu a střevech jako účinný absorbent škodlivin. Každý měsíc nabízí klub zajímavé slevové akce a tak se můžete těšit na květen, kdy je ideální nabídka jak produktová, tak cenová a to Regalen+King Kong a k tomu obdržíte zdarma kvalitní zelený čaj GABA s výraznými antioxidačními účinky. Další informace najdete na webových stránkách klubu www.energy-cheb.cz, či osobně v Chebu, Kamenná ulice č. 40, Centrum sociální pomoci, info také na tel. č. 603 486 331, 354 432 771. (PI)

Nesnesitelné bolesti zad Bolesti zad můžete účinně předcházet

B

olí vás záda? A položili jste si otázku, zda neděláte něco špatně? Bolest zad totiž může způsobit nemoc, ale i životní styl. A jaké jsou nejčastější nešvary? 1. Špatně stojíme - „Problémem většiny lidí, kteří s bolestmi přichází, je to, že vlastně ani neznají správné držení těla. V současnosti je hlavním problémem jednostranné zatěžování a vadné držení těla“, říká MUDr. Tomanová, primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí. Vadným držením těla lidé přetěžují určitou skupinu svalů a naopak dostatečně nevyužívají jinou. Stát správně se může naučit každý, stačí vzpřímená krční páteř, relaxovaná ramena, ruce volně podél těla, korekce pánve a správné dýchání. 2. Špatně sedíme - při sedavém zaměstnání bychom měli mít široce rozkročené

Můžeme provádět libovolné cviky ve stoje i na židli. Velmi relaxačně působí protažení zad se záklonem a propnutými pažemi, které pohybem opisují tvar symbolu nekonečna, který se přenáší na celé tělo, dále úklony do stran či rotace krku různými směry. Pohyby by měly být pomalé a plynulé. 4. Špatná matraIlustrační foto ce - vhodná matrace dolní končetiny, stehna by v kombinaci s kvalitním rošměla směřovat pod mírným tem rozloží hmotnost těla, úhlem dolů. Při práci na pokopíruje jeho tvar a páteři čítači je častá bolest šíje. poskytne dostatečnou podTé můžeme zabránit tak, že poru. Každý má však indibudeme myslet na uvolněviduální nároky v závislosti ná ramena a dýchání – i to na zdravotním stavu i hmotmá vliv na tento typ bolesnosti. Matraci bychom si teti. Dáváme pozor, abychom dy měli při koupi nejdříve šíjové svaly nepřetěžovavyzkoušet a několik minut li přílišným předkláněním na ní ležet, vyzkoušet si hlavy, náš pohled by měl polohy, ve kterých spíme. směřovat přímo. 3. Schází Obecně ortopedové dopopřestávky - nejen páteři uleručují spíše tvrdší matrace. víme, když budeme během Zdroj: ASPEN.PR LPP pracovního dne dělat krátké přestávky na protažení.

Suché klima v bytě není zdravé HOROSKOP na květen

Během zimní topné sezóny se relativní vlhkost ve většině místností, kde pobýváme, pohybuje pouze kolem 20 procent. To je hluboko pod hranicí optimální hodnoty. Suché klima přitom dráždí sliznici a vede k řadě zdravotních problémů, jako je dráždivý kašel a chronická rýma, zánět nosohltanu, časté onemocnění horních i dolních cest dýchacích nebo chronická bronchitida. Může i za podrážděnou pokožku, často popraskané rty, pálení očí a v neposlední řadě i za zvýšenou únavu. Pomoc je přitom poměrně snadná, stačí používat zvlhčovač vzduchu. „Relativní vlhkost vzduchu by se v zimě měla pohybovat mezi 45 až 60 procenty. Čím je vzduch v místnosti teplejší, tím je schopen pojmout více vody, a jeho relativní vlhkost tak klesá. K tomu, aby se

nám lépe dýchalo a v místnosti bylo zdravé prostředí, je tedy nutné vzduch uměle zvlhčovat,“ vysvětlil Jindřich Valenta, majitel značky Concept. Zvlhčovače vzduchu je možné rozdělit do dvou skupin

- ultrazvukové neboli ultrasonické a parní. Ultrazvukové zvlhčovače vytvářejí z vody malé kapičky o prů-

měru asi 1–5 µm, které jsou pak ventilačním systémem přístroje vyfukovány do vzduchu. Jsou ideální například do bytů, dětských pokojů, ale i kanceláří. Parní zvlhčovače fungují na principu vodní páry, která vzniká odparem v tenké vrstvě na topném prvku zvlhčovače. Ve zvláštní komoře se pára mísí se vzduchem a následně je ochlazována na optimální teplotu. „Často se setkávám s argumentem, že ultrazvukové zvlhčovače jsou zbytečně drahé. Mají sice vyšší pořizovací náklady, ale jejich provoz je mnohem levnější. Zatímco příkon parních modelů se pohybuje kolem 1000 W, u ultrazvukových je to jen něco kolem 38 W. Počáteční investice se tedy vyplatí,“ řekl Jindřich Valenta. „ Takový přístroj by měl být umístěn na zemi, ideálně mimo dosah oken a dveří tak, aby se kvůli většímu proudění vzduchu nesnižovala jeho účinnost,“ dodal Jindřich Valenta, majitel značky Concept. Zdroj.: TZ Concept LPP

Horoskop pro OKO vytvořila Leona

Přišlo na vás jaro, jste plní síly a optimismu, kamkoliv přijdete, budete středem pozornosti. Jen si dávejte pozor na zdraví a na večírcích se snažte ohlídat si množství zkonzumovaného alkoholu, vyhnete se tak ostudě.

Květen pro vás bude znamenat nové začátky, setkáte se se spoustou zajíŠtír mavých a inspirativních lidí. Nových 24.10.- 22.11. úkolů se zhostíte s pečlivostí, která je vám vlastní, nezapomínejte ale také na lásku, vždyť je měsíc lásky.

Tento měsíc budete sklízet, co jste si dříve zaseli. V partnerských vztaBlíženci zích vám pšenka příliš nepokvete, 22.5.-21.6. v poslední době je s vámi těžké pořízení, zkuste být trošku vstřícnější a vše bude zase jako dřív.

Dostanete pozvání na skleničku od kolegy, kterého si nesmírně vážíStřelec te a cítíte před ním ostych. Kupodivu 23.11.-21.12. se z něj vyklube také skvělý a vtipný společník, není ani vyloučeno, že k němu zahoříte láskou.

Rak

Zrozence tohoto znamení čeká opravdu náročný měsíc. A protože nemůžete stihnout všechno a být na několika místech najednou, dobře si rozmyslete, do kterých aktivit má smysl investovat čas a energii.

Začátkem měsíce vás nemile překvapí nečekané finanční výdaje. Kozoroh O pomoc se obraťte k nejbližším 22.12-20.1. příbuzným, nenechají vás na holičkách. V zaměstnání se snažte uplatnit svůj organizační talent.

Lev

Opět vás pozlobí vaše zdraví, návštěvě lékařů se tento měsíc nevyhnete. Hvězdy dokonce naznačují možnost menšího operačního zákroku. Ale nebojte se, vše dobře dopadne. Konec měsíce už bude pohodový.

Začátek měsíce se vám příliš nevydaří, chvílemi budete mít pocit, že se Vodnář proti vám všichni spikli. Budete proto 21.1.-20.2. podráždění a výměny názorů s partnerem budou na denním pořádku. Koncem měsíce dojde ke zklidnění.

Máte rádi výzvy a v tomto měsíci o ně nebude vskutku nouze. Na obzoru Panna je i nabídka lukrativního zaměstnání. 23.8.-22.9. A protože máj je lásky čas, hvězdy vám hodí rukavici v podobě ideálního protějšku.

V milostných vztazích byste nejraději seděli jedním zadkem na dvou poRyby svíceních, tento měsíc se ale budete 21.2.-20.3. muset rozhodnout. Nemůžete donekonečna vodit oba partnery za nos. Pomoc hledejte u přátel.

Nový kolega se vás bude neustále snažit psychicky zdeptat, to se mu ale Váhy nepodaří. V květnu budete totiž vše 23.9.-23.10. zvládat v klidu a s úsměvem. Jediné, co vás potrápí, budou dospívající děti a jejich nároky na vaši peněženku.

Vše se vám daří a před sebou máte jen samé skvělé dny. Energie a dobBeran ré nálady máte na rozdávání. Vyu21.3.-20.4. žijte toho a konečně vyrazte někam do přírody a nezapomeňte na políbení pod rozkvetlým stromem.

Býk

21.4.-21.5.

22.6.-22.7.

23.7.-22.8.


www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO V/2012 - Karlovarský kraj

9

Česká specialita v cestování Pojem eurovíkend je výhradně českou záležitostí, v jiných jazycích byste jej hledali marně.

„Pro eurovíkendy je charakteristická délka jedna až tři noci. V zájezdu je obvykle zahrnuta doprava, ubytování a případně strava,“ sdělil Michal Tůma, marketingový ředitel cestovní agentury Invia. cz a dodal: „Eurovíkendy jsou koncipovány tak, aby turista měl možnost co nejlépe poznat danou metropoli.“ A které metropole jsou nejnavštěvovanější? 1. Nizozemský Amsterdam. Ročně jej navštíví kolem 5 milionů turistů. Lákadlem jsou kulturní památky, jako Van Goghovo muzeum, 400 km speciálních cyklistických tras, projížďky po nizozemských kanálech a místní specialita: coffe shopy. 2. Athény - hlavním lákadlem jsou impozantní antické památky. 3. Barcelona, s níž je spjato jméno architekta Antoniho Gudího,

který toto katalánské město proslavil originálními stavbami. Nejznámější je chrám Sagarda Familia. 4. Benátky – italské „město na vodě“. Doprava zde je prakticky pouze lodní, stačí si jen vy-

brat mezi rychlými čluny či romantickými gondolami, z nichž můžete obdivovat velkolepé paláce a chrámy. 5. Budapešť – místo pikantních kulinářských zážitků, čardáše a výborného tokajského vína vám dále nabídne 47 divadel, 2 opery, 16 koncertních síní a přes 60 muzeí. 6. Istanbul – poskytuje domov muslimům, křesťanům i židům, předsta-

vuje tak zajímavou křižovatku několika odlišných kultur. 7. Londýn – Buckinghamský palác, Big Ben, figuríny v Muzeu Madame Tussaud, červené patrové autobusy. Je třeba ještě něco dodávat? 8. Madrid – bláznívá atmosféra, noční radovánky, historicképamátky, m adr i dské parky, fotbal. 9. Vynechat nemůžeme ani město Foto: Amsterdam módy Paříž a její skvosty Louvre, Eiffelovku a další a v neposlední řadě její neopakovatelnou romantickou atmosféru. 10. Nejlepší desítku uzavřeme Římem, městem s bohatou historií a úchvatnými stavbami, sídlem papežského stolce. A kam pojedete vy? Zdroj: Tiskovky.info LPP

KINO - filmové premiéry Líbáš jako ďábel

Režie: Marie Poledňáková Hrají: Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Nela Boudová, Jiří Langmajer, Roman Vojtek, Martha Issová, Tereza Kostková, Milan Šteindler, Petr Nárožný Premiéra: 17. 05. 2012

Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivní minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový život. Ovšem pouto s tím bývalým nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále je tu vaše rodina, vaše okolí a vaši dřívější partneři do společného soužití nutně patří. Zdroj + foto: falcon.cz

Muži v černém 3

Režie: Barry Sonnenfeld Premiéra: 31.5.2012 Hrají: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Emma Thompson Muži v černém 3 - agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) - jsou zpět... opět včas. J během svých 15 let s Muži v černém viděl spoustu nevysvětlitelných věcí, ale nic, ani mimozemšťané, ho nedokáže tak zmást jako jeho sarkastický, tajnůstkářský partner. Ale když je život agenta K a osud planety v ohrožení, musí agent J cestovat v čase zpět do minulosti, aby dal vše do pořádku. J objeví, že existují tajemství o vesmíru, o kterých mu K nikdy neřekl – tajemství, která se mu odhalí, když se spojí s mladým agentem K (Josh Brolin), aby zachránil svého partnera, agenturu a budoucnost lidstva.

Krásný trávník není bez práce

J

Aby byl trávník krásný,

edna z věcí, které vám mohou vadit musíte mu věnovat pana trávníku, jsou třičnou péči. drobné nerovnosti terénu. Ověřeným postupem k jejich odstranění je zaplněIlustrační foto ní prohlubní půdou. Ta by měla mít podobnou texturu jako půda stávajícího trávníku. Vhodnou chvílí na rovnání terénu je například jarní provzdušňování. Nebo můžete terén srovnat mechanicky od základu a pak můžete učinit i další zásadní úpravy, například odvodnění. Pokud se jedná se o nerovnost na relativně malé ploše, lze opatrně vyjmout plochu trávníku a vyrovnat půdu pod ním. Poté travní dlaždici opatrně uložte zpět na místo. „Pokud je půda tvrdá a neprostupná, je zcela nutné ji prokypřit. Tento problem mívají nejčastěji jílovité typy půd. Přílišné stlačení zeminy však může nastat u každého půdního typu – zejména v oblastech, kde se často chodí,“ upozorňuje Radovan Bureš ze společnosti Briggs&Stratton. Dalším znakem nutnosti provzdušnění jsou krátké a tlusté travní kořínky. Pokud je najdete ve vyrýpnutém vzorku půdy, znamená to, že se trávě nedaří dobře právě kvůli nadměrnému stlačení. Provzdušnění čili aerifikaci menších ploch zvládnete s rýčem nebo rycími vidlemi a hráběmi, ale na větší plochy se vyplatí přizvat na pomoc válec s jehlicemi nebo motorový aerifikátor. Do trávníku vyryjeme hustou síť děr, můžeme zasypat pískem, který do půdy propouští vzduch, vodu a živiny. Zjistěte si typ půdy. Jen tak budete vědět, jaké látky jí mohou chybět a které je potřeba doplnit. Pokud toužíte po hustém a sytě zeleném trávníku, potřebujete dodávat především dusík a další živiny. Hnojení trávě také pomáhá, aby se prosadila proti rozpínavému plevelu a mechu. Rovněž ji posílí a bude odolná vůči problémům s travními chorobami. Nejdůležitější je hnojení prováděné hned na jaře. V neposlední řadě ovlivňuje vzhled trávníku i to, jestli jsou čepele nožů na vaší sekačce dostatečně ostré. Zdroj: ASPEN.PR LPP Filmové novinky na www.OKO24.cz

Zdroj + foto: falcon.cz

Hledáme externí zpravodaje z Karlovarského kraje (pište na info@oko24.cz)


10

bapa_45x65_magazin_oko_2012.pdf 1 18/02/2012 01:35:15

MAGAZÍN OKO V/2012 - Karlovarský kraj

www.magazinoko.cz

E -mail: gave1@seznam.cz

KARLOVY VARY, SOKOLOV, CHEB, M. LÁZNĚ, OSTROV, CHODOV

informuje STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM na facebooku! Naše adresa:

www.facebook.com/magazinoko

Naše internetové stránky:

999 2 890 4 790

www.magazinoko.cz

Na webových stránkách mj: • toto vydání MAGAZÍNU OKO • archiv všech vydání • podmínky inzerce a kontakty • speciální sekci pro inzerenty

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O INZERCI

www.inzeruj.umne.cz s on-line objednávkou inzerce

nebo volejte inzertní poradce:

NEMĚJTE DRAHÉ PŮJČKY -ROZDÍL OCENÍTE

Netýká se sp. úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb

RECEPTY PRO KAŽDÉHO Calzone s krůtím masem

Marcela Röhrichová Tel.:+ 420 371 121 638, 777 131 880 E-mail: marcela@magazinoko.cz

Lenka Staňková Tel.:+ 420 371 121 065

E-mail: stankova@magazinoko.cz

Bohuslav Smítka Tel.:+ 420 371 121 368 E-mail: smitka@magazinoko.cz

Příští, červnové vydání:

od 4.6.2012

Uzávěrka příjmu inzerce: 24.5.2012 MAGAZÍN OKO Karlovarsko je distribuován do schránek v těchto městech: Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov, Chodov + 16 poboček České pošty: Nová Role, Hroznětín, Horní Slavkov, Loket, Nejdek, Bečov nad Teplou, Březová, Lomnice, Svatava, Kynšperk nad Ohří, Františkovy Lázně, Kraslice, Lázně Kynžvart, Rotava, Planá, Habartov.

MAGAZÍN OKO, měsíčník pro Karlovarský a Plzeňský kraj vydání č. V/2012, květen 2012 Vydavatel: Ing. Petr ŠMÍD - AINTEL IČO 73406511, F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany Korespondenční adresa: P. O. Box 26, 334 41 Dobřany Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 E- mail : info@magazinoko.cz URL: www.magazinoko.cz Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Textová inzerce označena: (PI) Ev. č. MK ČR E 17909

Suroviny:

600 g krůtího masa, 2 lžíce oleje, 1-2 cibule, 4 lžíce kečupu, sůl, mletý pepř, 2 lžičky grilovacího koření, 1 lžíce hladké mouky, 2 vejce, 500 g lístkového těsta, vejce na potření

Krabí kremrole

Pro MAGAZÍN OKO z portálu plného receptů

500 AŽ 2000 KČ, PŮJČKA NA 15 DNŮ stačí Vám OP, telefon a "č. účtu"

ZÍSKEJTE PŮJČKU

Zbytek splácíte bez navyšování do 5 ti let

Zastavení exekucí a pohledávek!

Informace na

HYPOTÉKY, AMER. HYPOTÉKY, PŮJČKY! Tel.: 603 500 188 721 445 006

Suroviny:

500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Postup přípravy: Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými ovineme rozmražené tyčinky. Na plechu je potřeme rozšlehaným vejcem, osolíme a posypeme sezamovým semínkem. Pečeme v troubě vyhřáté na 230°C dozlatova, 10 - 15 minut. Podáváme teplé s ledovým nebo hlávkovým salátem.

www.mamincinyrecepty.cz

SUDOKU O HRNEČEK

Jediná šance jak se oddlužit legální cestou – už žádná další půjčka.

Po 5 ti letech máte klid, přestanete být štvancem

Maso nakrájíme na malé kousky. Na rozpáleném oleji krátce osmahneme nahrubo pokrájenou cibuli, přidáme maso, okořeníme, osolíme, zakapeme kečupem a za občasného míchání opečeme doměkka. Pak vmícháme mouku a syrová vejce. Necháme vychladnout. • Těsto rozpůlíme a každou část rozválíme na placku. Jednu položíme na suchý plech, na ni rozložíme masovou směs a přikryjeme druhou plackou. Okraje dobře zmáčkneme a utěsníme. Povrch potřeme rozšlehaným vejcem, možno posypat semínky. • Vložíme do trouby vyhřáté na 220°C a pečeme asi 25 minut. • Podáváme s čerstvou zeleninou.

KV_Ferratum_45x65mm_oko.pdf 1 12.4.2012 9:15:57

ODDLUŽENÍ OSOBNÍ BANKROT Promíjí se až 70% Vašich dluhů!

Postup přípravy:

Mob. kontakt 773 100 648 Krymská 1056/5 Karlovy Vary

Luštitelům nabízíme soutěž o hrneček s logem MAGAZÍNU OKO. Pokud sudoku vyluštíte a pošlete vystřiženou do naší redakce: MAGAZÍN OKO, Petřínská 2, 326 00 Plzeň, budete zařazeni do losování o hrneček s naším logem. Uzávěrka příjmu hracích polí do slosování je 21.5.2012. Výherce hrnečku s logem z minulého vydání je Jan Hodek z Plzně, který obdrží hrneček poštou. Jméno,adresa:...................... .......... ............................................................. ............................................................. ............................................................ ............................................................


www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO V/2012 - Karlovarský kraj

Advokátní PORADNA

Určení rozhodce

Dobrý den, v médiích jsem zachytil informaci o tom, že se zpřísnily podmínky pro určení rozhodce ve spotřebitelských smlouvách. Můžete mi říci v čem to spočívá, abych případně věděl, jestli je při uzavírání smlouvy vše v pořádku? Karel P., Kaznějov

rozhodčí smlouvu na samostatné listině, nikoli jako součást ostatních smluvních podmínek, a to pod sankcí její neplatnosti. V rozhodčí smlouvě se dále budou povinně uvádět určité údaje, jako například přesné a úplné informace o rozhodci nebo stálém rozhodčím soudu, zpřísňují se i kvalifikační požadavky na osobu rozhodce ve spotřebitelských sporech. Takový rozhodce by měl mít právní vzdělání a měl by být registrován u Ministerstva spravedlnosti. Oproti dosavadní koncepci se konečně zavádí i možnost věcného přezkumu rozhodčích nálezů, což významně snižuje při využití této možnosti rozhodování sporů. Nicméně stále se jedná o věc, které se vyplatí při jednání o podmínkách smlouvy věnovat zvýšenou pozornost. JUDr. Jiří Vlasák

Na dotaz k rozhodčímu řízení jsem již odpovídal, ale je pravdou že nyní, s účinností od 1.dubna, skutečně nabyla účinnosti novela zákona o rozhodčím řízení. Podle tohoto zákona je možné, aby si účastníci smluvního vztahu ve smlouvě sjednali, že případné spory mezi nimi má rozhodovat místo soudu jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud. Tato dohoda, v zákoně označovaná jako rozhodčí smlouva, musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Změna Poznámka redakce: Otázky a odpovědi 01_195x133_krizovka_moje.pdf 1 26/04/2012 23:41:24 spočívá zejména v tom, že je nyz dřívějších vydání naleznete v on-line poradně na www.akvlasak.cz ní stanovena povinnost uzavírat

11

Kompletní izolace vlhkého zdiva Při rekonstrukci starších domů bývá jedním z nejtvrdších oříšků zabránit pronikání vlhkosti a vysušení již vlhkého zdiva. Právě vysušováním a izolací vlhkého zdiva se již mnoho let zabývá firma Kressida, která kromě klasického podřezání zdiva, používá i novou technologii, izolaci chrom-niklovými deskami. Protože jednotlivé desky na sebe navazují zámky, vytvářejí kapilárně nepropustnou nerezavějící uzávěru proti zemní vlhkosti. Vznik trhlin sedáním ve vertikálním směru (odsazení zdiva) není možný, protože při protlačování desek se malta ve spáře zhutňuje. K poškození nebo rozbití zdiva zpravidla také nedochází ani v případech, kdy cihly v síle zdiva neleží v jedné rovině. Použití těchto desek se neomezuje pouze na cihelné zdivo, lze je použít i ve zdivu smíšeném. Silnější zdivo však musí být přístupné z obou stran. Protože je každý objekt originál, je dobré ho nejprve dát posoudit sanačním technikem – každopádně již před započetím práce obdržíte písemnou garanci zachování statiky objektu! Pracovní četu tvoří dva pracovníci, kteří denně odizolují dvacet metrů padesáticentimetrového zdiva. Izolaci lze provádět za provozu objektu. Ve srovnání s metodami klasického podřezání je uváděný způsob čtyřikrát rychlejší, tzn., že průměrný rodinný domek je možné odizolovat za pouhé

dva dny. Zkušenosti s dlouhodobým chováním ošetřeného zdiva vedly v případě izolace chrom-niklovými deskami provádějící firmu k unikátnímu kroku – proti vzlínající vlhkosti a vzniku trhlin na odizolovaném zdivu se rozhodli klientům poskytovat stoprocentní záruku po celou dobu existence objektu. DryPol, to je další zajímavá technologiie, kterou firma Kressida vyrábí a používá k vysoušení zdiva. Zařízení DryPol je elektronický přístroj, který bezkontaktním a nedestrukčním způsobem zabezpečuje vytvoření potenciálního rozdílu mezi mokrou, vlhkou a suchou částí zdiva působením elektrického pole na molekuly vody, které jsou přítomné ve zdivu. Zeď tak vysušíte bez hlubokých vrtů a výkopů, vystačíte si se zásuvkou 220V a s jediným otvorem pro 2 hmoždinky. (PI) Pro další informace je možné obrátit se zdarma na informační linku společnosti KRESSIDA na tel. č. 800 888 113 nebo navštívit webové stránky na adrese

www.kressida.cz


12

rsts_oko_KV_V_2012_ZS_95x133.pdf 1 26/04/2012 15:34:11

MAGAZÍN OKO V/2012 - Karlovarský kraj

www.magazinoko.cz

Kam na výlet Andělská hora

Hrad Andělská hora, který se nachází asi 8 km od Karlových Varů směrem na Prahu, okouzluje návštěvníky překrásným kruhovitým výhledem do kraje i vzpomínkami na kultovní film Balada pro banditu, který zde natočil v roce 1978 režisér Vladimír Sýs a v němž hráli M. Donutil, I. Bittová a B. Polívka. Hradní zřícenina na vrcholu čedičové homole v nadmořské výšce 717 metrů je výraznou dominantou celého okolí. Přesné okolnosti založení hradu jsou neznámé, nejstarší zmínka o hradu Andělská Hora (tehdy Englburg) pochází z roku 1402. Městečko Andělská Hora je mladší než hrad, bylo vystavěno někdy po roce 1487. Hrad byl mnohokrát přestavován, měnil své majitele, sehrál důležitou roli v době husitských válek, kdy od roku 1428 hrad držel husitský vojevůdce Jakoubek z Vřešovic, který sem dosadil silnou posádku a podnikal odtud vojenské výpady do širokého okolí Loketska. V roce 1635 obsadili hrad Švédové, vydrancovali ho a zpustošili. Záhy však byl opraven a znovu obýván. Definitivní zkázu znamenal velký požár v roce 1718, který se větrem přenesl z městečka na hrad. Po požáru již nebyl hrad obnoven. Teprve v roce 1899 dal hradní rozvaliny zajistit a upravit tehdejší majitel kysibelského velkostatku hrabě Jaromír Černín z Chudenic. Byly zpevněny a zabezpečeny zbytky obou hradních bran a hrad byl zpřístupněn veřejnosti vybudováním schodiště, vytesaného ve skále na horním konci městečka. Zřícenina hradu se stala oblíbeným místem výletů. Přímo na úpatí hradní skály stojí farní kostel sv. Michaela. Kromě hradu je v Andělské Hoře cenná církevní památka, někdejší poutní a hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice z roku 1712. Kostel byl vystavěn podle plánů G.B. Alliprandiho a jeho zvláštností je zcela pravidelná trojúhelníková dispozice. V kostele se konají výstavy. Karlovarský kraj

Andělská hora leží 8 km jiho-východně od Karlových Varů. Text a foto: Bohuslav Smítka – info KV

Plzeňský kraj

Další zajímavosti najdete na: www.karlovarskyregion.cz

MAGAZÍN OKO KARLOVARSKO V/2012 - květnové vydání, distribuce do poštovních schránek, vychází také na www.magazinoko.cz

Karlovarský - MAGAZÍN OKO V/2012  

Zábavné, inzertní noviny v Karlovarském a Plzeňském kraji