Karlovarský MAGAZÍN OKO II 2022

Page 1

ZDARMA

II/2022

Karlovarský kraj

uvnitř příloha

Přínos a nebezpečí saunování. Čtěte na str. 4

KAM NA ŠKOLU Advokátní

PORADNA Na dotazy odpovídá: JUDr. Jiří Vlasák z AK Plzeň, nám. Republiky 2 · strana 8 ·

Psychologická

PORADNA Na dotaz odpovídá: Mgr. et Mgr. Veronika Pavlisková z psych. poradny Mojra.cz · strana 8 ·

www.magazinoko.cz | www.facebook.com/magazinoko | www.OKO24.cz


2

MAGAZÍN OKO | Karlovarský kraj | únor 2022

SLOVO VYDAVATELE Vážení čtenáři, dovolte, abych vám, dříve než vás uvítám u prvního letošního vydání, popřál hodně štěstí a zdraví v roce 2022 a poděkoval za vaši dosavadní přízeň. Děkuji také inzerentům, díky nimž nejenže MAGAZÍN OKO existuje, ale i vy čtenáři ho díky tomu máte zdarma. MAGAZÍN OKO tímto vydáním otevírá již patnáctý kalendářní rok, ve kterém se můžete s OKEM setkávat, ať již ve svých poštovních schránkách, na svých pracovištích nebo na některém z frekventovaných míst, kam OKO dáváme k volnému odběru. Každý rok a vlastně každé vydání je pro MAGAZÍN OKO velkou výzvou. Už na samém začátku jsem jako vydavatel byl odrazován, že tisk již nemá budoucnost, že do pár let zanikne a vše bude jen na on-line platformě. Tehdy jsem argumentoval tím, že z počítače se na záchodě zprávy čtou nepohodlně. :-) Dnes musím uznat, že elektronika v tomto směru hodně pokročila a zprávy, a dnes i videa, lze pohodlně sledovat z telefonů. Takže jednoduše i při soukromé chvilce na toaletě. Přesto zatím (a to poklepávám třikrát na dřevo) on-line platformám odoláváme. Čtení tištěných zpráv a informací v téhle době získává zcela jiné konsekvence. Na on-line platformách se dnes vydavatelem a šiřitelem zpráv může stát téměř kdokoliv. Tahle výhoda se ale obrátila v nevýhodu. Lidé jsou zahlceni velkým množství zpráv a informací, u kterých prakticky nelze zjistit jejich relevantnost. Za jejich šíření (často) nikdo nenese ani odpovědnost. Netvrdím, že v tištěném médiu nenajdete nepravdivou informaci, ale už v samé podstatě z transparentní odpovědnosti je takových zpráv minimum. Nechci vypadat, že jsme zamrzli ve staré době, i my doplňujeme tištěný MAGAZÍN OKO o on-line zpravodajský web OKO24.cz. Ale jsem přesvědčen, že tištěná média mají své opodstatnění a má smysl, aby i nadále byla součástí mediálního trhu. My jsme i pro rok 2022 připravili tradiční plán s deseti vydáními. Tedy vydání MAGAZÍNU OKO na začátku každého měsíce, kromě ledna a srpna, kdy jsou redakční přestávky. Věřím, že i v roce 2022 vám přineseme celou řadu zajímavých, ať už nekomerčních, nebo komerčních informací. Ing. Petr Šmíd, vydavatel MAGAZÍNU OKO, smid@magazinoko.cz

EVROPSKÉ DOTACE Na 2 projekty z území našeho regionu půjdou peníze z programu Cíl evropské územní spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020. Rozhodli o tom členové monitorovacího výboru tohoto programu na svém online zasedání v prosinci 2021. Podporu v celkové výši 1 milion eur dostane celkem 5 projektů.

Finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) jsou určeny v Karlovarském kraji pro projekty „Včely – základ života” a „Na cestě k digitální vlastivědě”. Doba realizace nově podaných projektů potrvá do 31. 3. 2023. Žádosti je nutné podat do 9. 2. 2022. Bližší informace

k programu spolupráce a k nabídce konzultací ohledně podmínek přiznání dotace najdou zájemci na internetových stránkách www.by-cz.eu. K dispozici jsou zde taktéž kontakty na všechny pracovníky administrující projektové žádosti a je možné se na ně v příslušném kraji obrátit. Zdroj: www.kr-karlovarsky.cz MC

PODPORA TEPLA Města Karlovy Vary, Chodov a Nová Role a teplárenské společnosti uzavřeli společné memorandum a slavnostním podpisem jej dne 12. ledna 2022 stvrdili zástupci všech zainteresovaných subjektů.

Spolupráce v oblasti centrálního zásobování teplem je předmětem Memoranda o porozumění, které uzavírají významní odběratelé, distributoři a výrobce tepelné energie v karlovarském regionu. Společně tak deklarují podporu centrálnímu zásobování teplem a vůli jej udržovat a rozvíjet.

„Hlavním záměrem spolupráce definované memorandem je ubezpečit koncové uživatele, že dodávka tepla bude zajištěna i nadále a nedojde k rozpadu systému CZT, ubezpečit je, že si nebudou muset zajišťovat vlastní zdroj tepla,“ uvedl první náměstek primátorky města Karlovy Vary Tomáš Trtek. Zdroj + Foto: www.

mmkv.cz MC


MAGAZÍN OKO | Karlovarský kraj | únor 2022

PTÁK R Česká společnost ornitologická (ČSO) vyhlašuje ptákem roku 2022 zvonka zeleného. Pomyslné žezlo mu předává káně lesní. Udělením titulu zvonkovi chtějí ornitologové upozornit na to, že ptáci, které považujeme za obyčejné a všudypřítomné, nemusejí být běžní napořád, pokud budeme do jejich životů a životního prostředí nešetrně zasahovat. Se zvonkem zeleným se můžeme setkat v zemědělské krajině i v zahradách a na krmítkách, a to plošně v celém Česku. Za posledních deset let jsme nicméně přišli o dvě třetiny české populace zvonků. Ohrožuje ho závažná ptačí

3

Pták r. 2022 je zvonek zelený

choroba trichomonóza. Ta je pro savce včetně člověka sice neškodná, pro ptáky je ale smrtící. Kvůli ní je zvonek jedním z nejrychleji ubývajících druhů posledního desetiletí. Zvonky zelené lze u nás pozorovat celoročně. „Na jaře můžeme vidět samce, jak zpívají z vrcholků stromů. Pokud máme na zahradě husté keře, zvonci u nás mohou zahnízdit. Na podzim se potom hejnka zvonků sdružují a potulují se polní krajinou, kde sbírají semena a další rostlinnou potravu. V zimě rádi přilétají do zahrad a na krmítka, kde si vybírají především slunečnicová semena,“ vysvětluje Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO. Zářivě žlutá páska v křídle v zeleném kabátku, mohutný kuželovitý zobák a hlasitý zvonivý hlas jsou hlavní znaky zvonka zeleného. „Jméno odkazuje na jasný hlasitý zpěv, který připomíná zvonění malého zvonečku, případně elektrického domovního zvonku. To ale nebylo důvodem k pojmenování, protože jméno vzniklo dříve, než lidé začali zavádět elektřinu do domů,“ vysvětluje Vermouzek. Jak zvonka během celého roku podpořit? „Místo přikrmování na krmítku připravme zvonkům ideální přirozené prostředí, kde budou moci žít, hnízdit a sbírat potravu. Jak na to? V hnízdním období nekácejte stromy ani neprořezávejte keře – ohrozili byste hnízdění. Udělejte svou zahradu pestrou a různorodou. Takovou, kde ptáci najdou dostatek semen a bobulí pro sebe a housenek či pavouků pro mláďata,“ uzavírá Vermouzek. Zdroj: ekolist.cz MC

Nové kamery i domy I v novém roce pokračují pracovní cesty zástupců Karlovarského kraje do měst a obcí regionu. Do Rovné a Březové u Sokolova mířili zástupci kraje na svém letošním prvním výjezdu 5. ledna. Rovná například plánuje kvůli bezpečnosti pořídit kamerový systém. Starosta navrhl, že by mohl existovat

společný pult centralizované ochrany v rámci kraje, na který by mohly být napojeny jednotlivé systémy obcí. Krajský radní Vít Hromádko se zajímal také o to, zda obec využije možnost získat dotaci z Programu obnovy venkova. Starosta Březové u Sokolova Miroslav Bouda představil velké rozvojové plány města i jeho okolí. Březová chystá výstavbu více než dvaceti rodinných domků, rekonstrukci zchátralého zámku v Kostelní Bříze na společenské a kulturní centrum. Zdroj + Foto: www.kr-karlovarsky.cz MC


4

MAGAZÍN OKO | Karlovarský kraj | únor 2022

Sauna a kardiak Se zimními měsíci přichází i doba četnějšího saunování, které Češi mají stále ve větší oblibě. Mnoho lidí se ale obává, zda je sauna vhodná i pro ty, kteří mají problémy s vysokým tlakem, cholesterolem či s dalšími kardiovaskulárními problémy. „Důležité je říct, že saunování má pro lidský organismus velmi pozitivní účinky. Kromě příjemného zážitku pomáhá i s uvolňováním dýchacích cest a má pozitivní účinky při lupénce či astmatu. Zároveň snižuje rizika cévních a kardiovaskulárních onemocnění, ale také neurokognitivních onemocnění (demence) či plicních onemocnění,“ říká internistka MUDr. Eva Kociánová, garantka projektu Srdce v hlavě. Saunování pomáhá snižovat bolesti hlavy a ná-

chylnost k virovým onemocněním. Účinky sauny na organismus jsou podobné jako při mírné fyzické zátěži – například chůzi. Bylo zjištěno, že pravidelné saunování zlepšuje funkci výstelky cév, která pak dokáže svižněji a ve větším množství produkovat látky (oxid dusnatý), které naše cévy přirozeně rozšiřují. Je to taková cévní gymnastika. Cévy jsou pak pružnější, lépe se přizpůsobují pulsní vlně, a tím působí proti abnormálnímu zvýšení krevního tlaku. Obecně lze jako bezpečnější variantu u kardiaků doporučit nižší teplotu sauny (okolo 80–85 stupňů), klasická finská sauna mívá až 100 stupňů. „Důležité je naslouchat v sauně vlastnímu tělu, takže pokud člověk cítí, že je mu v sauně již nepříjemně, hůře se dýchá, či se mu začíná točit hlava, pak je čas odejít. Saunování určitě není bezpečné pro pacienty trpící bolestmi na hrudi, po nedávném infarktu myokardu, se špatně kompenzovaným krevním tlakem, srdečním selháním, arytmiemi anebo významně zúženou aortální chlopní,“ dodává MUDr. Eva Kociánová z projektu Srdce v hlavě. Zdroj

+ Foto: pressroom.aspen.pr (Srdce v hlavě) MC


5

MAGAZÍN OKO | Karlovarský kraj | únor 2022 | příloha KAM NA ŠKOLU

KAM na ŠKOLU

Inspirativní učitel Nominujte učitele na cenu Global Teacher Prize Czech Republic

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL najdete na www.OKO24.cz

Rok 2021 v českém školství Rok 2021 nebyl v českém školství jen ve znamení pandemie. Přinášíme souhrn podstatných změn, ke kterým došlo v uplynulém roce v oblasti vzdělávací politiky. LEDEN 2021 – V platnost vstoupila kritizovaná novela tzv. inkluzivní vyhlášky. Pedagogická intervence (například ve formě doučování) byla přesunuta mezi podpůrná opatření 1. stupně. O nich nerozhoduje pedagogicko-psychologická poradna, ale škola – MŠMT to odůvodnilo snižováním zátěže pro školy i poradny. Byla zahájena pilotáž středního článku podpory. Posílení střední úrovně podpory a vedení v rámci systému je jednou z priorit Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání v jednotlivých regionech. ÚNOR 2021 – Ministerstvo školství vydalo upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s platností od 1. 9. 2021, který zohlednil „malou“ revizi informatiky. Dokument si vysloužil vlnu kritiky za necitlivé škrtání ve vzdělávacím obsahu a hodinových dotacích v jiných vzdělávacích oblastech, ale také za to, že neřeší začlenění digitálních kompetencí do jiných oblastí. „Krásný příklad toho, že každá revize RVP se musí kvalitně komunikovat a učitele musí být metodicky proškolení,“ komentuje změnu analytik EDUinu Jan Zeman.

ČERVENEC 2021 – Byla schválena vyhláška, která mění jazykovou výuku žáků cizinců. Nově mají nárok na jazykovou přípravu děti v mateřských školách. Na základních školách kraj určuje školy, které výuku zajišťují s tím, že výuka se bude moci konat online i offline, a to nově v době, kdy probíhá běžné vyučování. Nezisková organizace META, která se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem zabývá, novelu obecně přivítala, vidí v ní ale řadu nedomyšleností. ZÁŘÍ 2021 – 787 škol začalo učit informatiku podle upraveného RVP. Upravit výuku informatiky podle něj musí všechny školy nejpozději od školního roku 2023/24. Začal pracovat Expertní panel k revizi RVP. Jeho úkolem je připravit zadání pro tzv. velkou revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Podle plánu současného vedení MŠMT by revize měla být hotová v roce 2024. Sněmovnou neprošla novela zákona o pedagogických pracovnících. Ta ji původně přijala i s pozměňovacím návrhem Pirátů na fixaci učitelských platů na 130 % národního průměru. Poté, co ji Senát vrátil, ale právě kvůli fixaci platů ve vládě i u poslanců narazila. Zdroj + Foto: www.eduin.cz MC

V pondělí 10. ledna odstartoval nový ročník ceny Global Teacher Prize Czech Republic. Ocenění ukazuje inspirativní pedagogy a pomáhá tak zvýšit prestiž učitelského povolání. Pedagogy ze základních i středních škol může nominovat kdokoliv do 28. února 2022. Global Teacher Prize Czech Republic je národní varianta mezinárodního ocenění. Sleduje kvalitu pedagogické práce, individuální přístup k žákům,

vytváření a používání inovativních učebních metod a zapojení učitelů do mimoškolních aktivit a odborné komunity. „Naším cílem je, aby cena pomohla nejen ve vytipování, podpoře a ocenění inspirativních učitelů. Doufáme, že takto získaný odborný kredit posílí jejich učitelskou pozici a sebevědomí,“ vysvětluje manažerka ceny GTP CZ Hana Matoušů. Učitele může nominovat každý prostřednictvím formuláře na stránkách ceny

(www.jdem.cz/fgzch2). Přihlášení kandidáti budou hodnoceni na základě čtyř odborných kritérií, porota také posoudí jejich práci v hodinách. Vítězové letošního ročníku budou slavnostně vyhlášeni 2. června 2022. Mottem letošního ročníku je „Děkujeme učitelům, kteří neučí předměty, ale učí děti“. Nový spot připomíná, že to, jestli a jak děti zvládají výuku ve škole, ovlivňuje mnoho faktorů – i to, co se děje u nich doma, mezi kamarády, ve škole. „Chceme poděkovat všem učitelům, kteří vědí, že proto, aby se děti rády a dobře učily, je důležité jim ve škole vytvořit bezpečné prostředí. To jim pomůže více věřit ve své schopnosti, v sebe sama,” dodává Hana Matoušů. Generálním partnerem ceny Global Teacher Prize Czech Republic 2021 je Nadace České spořitelny. Zdroj + Foto: www.eduin.cz MC

On-line v elektrárně Už více než 55 tisíc školáků a středoškolských studentů se virtuálně vydalo do útrob různých typů elektráren. Školy účastí na živých virtuálních prohlídkách nejen reagují na omezení možných exkurzí, ale také podle pedagogů ve výrazně větší míře využívají možností on-line, případně kombinované výuky. Program „Virtuálně v elektrárně“ odstartoval ČEZ v roce 2021, kdy kvůli pandemii musel na půl roku zrušit exkurze do elektráren a uzavřel infocentra. Prostřednictvím programu je možné se podívat do nejstřeženějších prostor českých jaderných elektráren, nebo útrob např. vodní elektrárny. Zájem ze strany škol překonal původní očekávání. Zájem o virtuální návštěvy elektráren a výklad související s výrobou elektřiny překvapivě nepolevil ani ve školním roce 2021/2022, kdy školáci a studenti opět usedli do lavic. I proto ČEZ rozhodl o jejich obnovení. Samotné prohlídky jsou zdarma a probíhají prostřednictvím MS Teams. Primárně jsou určeny školám, i běžná veřejnost má ale příležitost se zdarma přihlásit na několik termínů. Více informací naleznou zájemci na www.virtualnevelektrarne.cz. Zdroj + Foto: www.cez.cz MC


6

příloha KAM NA ŠKOLU | MAGAZÍN OKO | Karlovarský kraj | únor 2022

Data o vozidlech Ministerstvo dopravy spustilo projekt Datová kostka na adrese www.dataovozidlech.cz, kde si každý může podle zadaných parametrů vyhledat vybrané statistiky a veřejně publikovatelná data z Registru silničních vozidel. Datová kostka poslouží hlavně lidem, kteří potřebují statistické přehledy o vozidlech. Využít ji mohou například studenti jako podklad pro své seminární či

Výběr stře

MOTIVACE A ZÁLIBY DÍTĚTE JSOU VÍC NEŽ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY

Už za pár týdnů čeká kolem sta tisíc deváťáků zlomové rozhodnutí. Do 1. března je třeba podat přihlášku na střední školu bez talentové zkoušky. Jak vybrat tu správnou školu a na poslední chvíli nešlápnout vedle?

do studia. Ohledně silných a slabých stránek dítěte může pomoci i výchovný poradce ze základní školy, který zná schopnosti a předpoklady žáka,“ vyjmenoval Martin Vodička, ředitel školy zaměřené na ITC obory.

1. MOTIVACE DÍTĚTE Výběr školy by měl proto především ladit se zájmy dítěte. Studijní předpoklady jsou také důležité, aby žák na učivo „stačil“. Ovšem ani sebechytřejší student nebude ve škole spokojený a úspěšný bez vnitřní motivace. „Na prospěchu a celkové pohodě dítěte se vždy projeví, když ho obor baví, nebo mu velký smysl nedává,“ potvrdil Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

3. OBJEKTIVNÍ SROVNÁNÍ VYTIPOVANÝCH ŠKOL Když už deváťák ví, jaké zaměření a typ škol by mu vyhovovaly, čeká ho nejspíš úkol nejtěžší – vybrat si z moře nabídek státních i soukromých institucí maximálně dva obory vzdělávání, na které je možné podat přihlášku. Vícero vytipovaných škol lze dobře porovnat na základě informací České školní inspekce. Na rozdíl od webů a sociálních sítí škol, které jsou vedeny v co nejlepším duchu, zprávy školní inspekce nic nezastírají a uchazeči v nich naleznou objektivní odpovědi na nejčastější dotazy.

2. PORADA S VÝCHOVNÝM PORADCEM Ne každý je ve 14 letech jasně vyhraněný. Možnosti specializace, které by mu seděly, pak může probrat se školním psychologem nebo kariérovým poradcem. „Děti někdy bývají zaskočeny nároky, se kterými se poprvé setkají na střední škole, a pokud na to nejsou připravené nebo je výuka nebaví, rychle ztrácí chuť

diplomové práce, motorističtí novináři či odborníci z automobilového průmyslu. Vyhledávat v ní mohou i zájemci z řad veřejnosti. Zdroj + Foto: www.mdcr.cz LPP

4. OSOBNÍ ZKUŠENOST A DOJMY Nic se však nevyrovná osobní návštěvě školy, diskuzi se stávajícími studenty nebo získání autentických postřehů od absolventů. Ostatně podle průzkumu SSŠVT má celá třetina uchazečů doporučení na školu právě od svých starších kamarádů.

5. RYCHLÝ VÝVOJ OBORŮ ŽÁDÁ DOBRÉ VYBAVENÍ ŠKOL Především v řemeslných a informativních oborech je třeba klást důraz na praktické vzdělávání a moderní technologie. Pokud škola není patřičně vybavená, nemůže žáky dostatečně připravit na rychle se vyvíjející trh práce. „Stavební a dřevařské obory by měly mít k dispozici špičkově vybavené dílny a pro studenty zahradnických oborů je velkým přínosem vlastní školní zahrada se skleníky,“ nastínil Miloslav Janeček. Stejné je to také s obory ICT a vybavením učeben. Obvyklým nešvarem bývají zastaralá zařízení, která nemohou pokrýt nároky desítek studentů, a nízký počet praktických hodin. „Při srovnání počtu žáků a počítačových učeben ve škole je vždy patrné, jak častá bude výuka ICT přímo na počítačích. Kvalitní výuka ICT je spojena s moderními technologiemi, které by měly být pravidelně aktualizovány. Se zastaralými počítači a bez dalších investic nemůže fungovat,“ poukázal Martin Vodička, ředitel SSŠVT. Podle průzkumu Soukromé střední školy výpočetní techniky si o výběru střední školy rozhodují dvě pětiny dětí zcela samy. Na druhou stranu s rodiči se o svém dalším stupni vzdělávání radí víc než polovina žáků. „Obvykle si střední školu vytipují bezmála dvě třetiny uchazečů až v devátém ročníku, zbytek má jasno už od osmé třídy a někteří dokonce ještě dřív,“ uvedl na závěr Vodička. Zdroj: www.kurzy.cz MC


MAGAZÍN OKO | Karlovarský kraj | únor 2022 | příloha KAM NA ŠKOLU

7


8

MAGAZÍN OKO | Karlovarský kraj | únor 2022

Advokátní PORADNA Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Plzeň, nám. Republiky 2

STAVEBNÍ STAV T EBNÍÍ ZÁKON

Každý člověk se potýká s jinou mírou vzteku, někdo je od přírody klidný, jiného vytočí doběla sebemenší maličkost. Naučit se tyto výbuchy zvládat je náročné, ale ne nemožné. Chce to velkou dávku trpělivosti, zkoušet různé metody, kombinovat je. Pokud se nedokážete ovládnout, zkuste si najít místo, kde

můžete svůj vztek ventilovat bez obav. Důležité je o svých pocitech mluvit, ať už s přítelem, nebo někým nezaujatým, např. psychologem. Zkuste si vést deník, do kterého si vždy zapíšete, co jste v danou chvíli cítili, co bylo příčinou vzteku. Zpětně vám to pomůže pochopit, co u vás dané reakce

vyvolá. Pokud je příčinou chování nějaké osoby, určitě si o tom s daným člověkem promluvte. Není potřeba ale vyvolat scénu, snažte se prostě sdělit, co vám vadí, a určitě uvažujte nad tím, jak by bylo možné daný konflikt vyřešit. Se zvládáním vzteku mohou pomoci také různá dechová cvičení, procházka, jóga, nebo nějaký sport, při kterém budete moci své emoce „vybít“. Autor: PhDr. Michaela Miechová, první on-line psychologická poradna Mojra.cz, www.Mojra.cz

VALY MIMO SIGNÁL Na Mariánskolázeňsko vedla v polovině ledna další z pracovních cest hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a krajského radního Víta Hromádka. Nejprve zamířili do obce Valy, která nabízí svým obyvatelům kompletní infrastrukturu, aktivní komunitní život a nádhernou přírodu v okolí. Jedním z problémů, se kterým se občané Valů potýkají, je slabý signál mobilních operátorů, který komplikuje život

v obci především tehdy, pokud jde o krizové situace, kdy je třeba řešit například výpadky elektřiny. „Informovali jsme pana starostu o tom, že jednáme s koordinátory ministerstva průmyslu a obchodu o pokrytí takzvaných bílých míst v kraji signálem. Valy by se mohly stát jednou z pilotních obcí, na kterých se bude ověřovat postup, jenž by měl vést ke zlepšení stavu,“ uvedl krajský radní Vít Hromádko. Zdroj + Foto: www.kr-karlovarsky.cz MC

Dobrý den, přišlo nám z katastrálního úřadu vyrozumění, že nemáme v katastru zapsanou kůlnu na zahradní nářadí, abychom to napravili, nebo dají na stavební úřad podnět k zahájení řízení o odstranění stavby. Dali nám na to lhůtu šest měsíců. Četla jsem ale, že byl schválen nový stavební zákon, který je postaven hodně přísně a možnost žádat v případě řízení o odstranění stavby o její dodatečné povolení bude velmi omezené. Můžete nám poradit? Jaroslava D. Zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon byl již poslaneckou sněmovnou schválen, ale s účinností odloženou od 1. 7. 2023. Některá ustanovení začnou platit dříve, ale předmětné problematiky se netýkají. Nová právní úprava reaguje na stá-

vající situaci, kdy množství stavebníků díky délce stavebního řízení začíná stavbu bez jejího povolení a počítá s tím, že bude poté dodatečně povolena. Nově však stavebník, pokud bude chtít stavbu dodatečně povolit, bude muset prokázat, že jednal v dobré víře v to, že realizuje stavbu v souladu se zákonem. O dobrou víru se pak nepochybně může jednat pouze tehdy, pokud stavebník disponuje informací stavebního úřadu o tom, že stavba nepodléhá povolovacímu režimu podle stavebního zákona a posléze se ukáže nesprávnost takové informace nebo jiná nesprávnost. Podle důvodové zprávy k zákonu se nový režim odstraňování staveb uplatní i na stavby a řízení, zahájená před nabytím účinnosti zákona, pokud nebudou dokončena do 31. 6. 2023. Pokud jste tedy postavili kůlnu se souhlasem stavebního úřadu a můžete to prokázat, tak by to neměl být problém. Pokud tomu tak ale není a budete žádat o dodatečné povolení stavby, doporučuji vám, abyste to udělali co nejdříve, aby řízení bylo dokončeno do 31. 6. 2023. JUDr. Jiří Vlasák www.akvlasak.cz

Psychologická PORADNA Na dotaz odpovídá:

Mgr. et Mgr. Veronika Pavlisková První on-line psychologická poradna Mojra.cz

VZTEK Dobrý den, co mi může pomoci, když neovládám svůj vztek? Nejsem zlý člověk, ale sebemenší věc mě vytočí a hned řvu. Za chvíli vychladnu a vše si vyčítám, ale v ten daný moment prostě bouchnu a jsem strašně sprostej a neumím to zastavit. Budu rád za jakoukoliv radu a doporučení. Děkuji. Lumír P. Dobrý den, co se týká zvládání vzteku, je zapotřebí se zaměřit nejen na ty chvíle, když už, jak píšete, bouchnete. Důležité je zbavovat se napětí průběžně, budou se vám pak lépe zvládat stresové situace. Pokud jste temperamentní člověk, určitě by bylo dobré pravidelně věnovat se nějakému sportu. Pokud nemáte vztah ke sportu,

věnujte se relaxačním cvičením, spoustu tipů najdete na internetu. Ve chvílích, kdy víte, že se zaručeně vytočíte, pokud je to možné, tak se v tu chvíli omluvte a odejděte. Dobré je také provádět dechová cvičení – zhluboka se nadechnout a vydechnout nejméně 10× – toto je dobré si vyzkoušet v klidové situaci, trochu si to natrénovat, abyste byl schopný to aplikovat, když jste ve stresu. Dále vám mohu doporučit ve chvílích, kdy už víte, že bouchnete, mačkat v ruce nějaký gumový míček nebo kroužek, abyste ventiloval tenzi. Vše co píšu, chce určitý trénink, proto je zapotřebí to vyzkoušet několikrát. Mgr. et Mgr. Veronika Pavlisková www.Mojra.cz

Pro čtenáře MAGAZÍNU OKO

SLEVA 10 % V případě využití služeb psychologické poradny Mojra.cz použijte slevový kód „OKO“ a okamžitě získáte slevu 10 %.


MAGAZÍN OKO | Karlovarský kraj | únor 2022

9


10

MAGAZÍN OKO | Karlovarský kraj | únor 2022

Soukromá inzerce

s okem v kuchyn i

Pro MAGAZÍN OKO z portálu plného receptů www.recepty.eu

ŠPAGETY S PESTEM

DOMÁCÍ KREMROLE INGREDIENCE: těsto: 270 g hladké mouky, 150 g studeného másla, 100 ml 33% smetany, 50 g řeckého jogurtu, špetka soli, 1 vejce na potření; náplň: 2 bílky, 270 g cukru krupice POSTUP: Mouku vsypeme do mísy, přidáme sůl, nakrájené studené máslo, řecký jogurt a vypracujeme drobenku. Poté přidáme studenou smetanu a rychle vypracujeme hladké těsto. Těsto přikryjeme, necháme v lednici odpočinout půl hodiny. Pak vyválíme na obdélník zhruba 30×40 cm, pomažeme rozšlehaným vejcem a nakrájíme na 14 stejných pásků.

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Beran 21. 3. – 20. 4.

Býk 21. 4. – 21. 5.

Blíženci 22. 5. – 21. 6.

Rak 22. 6. – 22. 7.

Lev 23. 7. – 22. 8.

Měli byste začít oddělovat čas na práci od času na relaxaci, jinak si koledujete o zdravotní potíže. Nemluvě o tom, že vašim nejbližším už také dochází trpělivost. věnujte se jim. V zaměstnání se vám bude dařit, vyloučeno není ani povýšení a zvýšení platu. Prostě značka ideál. Jediným škraloupem na měsíci únoru bude závist kolegů, s tou se ale vyrovnáte. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá… na toto přísloví si vzpomenete, když budete sledovat počínání některých svých kolegů. Vy se k nim rozhodně nepřipojujte, ať taky nespadnete.

Zadání a podmínky soukromé inzerce: www.magazinoko.cz „soukromá inzerce“ CENA: 120 Kč jeden kraj 200 Kč oba kraje (za jedno vydání, délka max 160 znaků vč mezer)

Pásky jeden po druhém namotáváme na kovové trubičky. Dáme na plech vyložený pečicím papírem, lehce posypeme cukrem krupice. Pečeme ve vyhřáté troubě na 180°C 25 minut. Vlažné kremrole sundáme z plechových trubiček. Necháme vychladnout. V čisté míse smícháme bílky a cukr. Směs zahřejeme ve vodní lázni, dokud se cukr zcela nerozpustí. Směs ihned vyšleháme do tuha elektrickým šlehačem. Sníh dáme do cukrářského sáčku a naplníme kremrole.

Panna

Váhy 23. 9. – 23. 10.

Štír 24.10. – 22.11.

Střelec 23. 11. – 21. 12.

Nejbližší okolí zaznamená a kladně ohodnotí změnu, která se s vámi udála. Vytrváte-li ve své snaze, vaše nové, lepší já, konečně dosáhnete cíle, po kterém tak dlouho prahnete.

Budete mít pocit, že se vám zákonitě musí zavařit mozek z toho množství informací, které bude muset zpracovat. Nestane se tak, bude to ale chtít nenechat se připravit o odpočinek.

Vodnář 21. 1. – 20. 2.

www.magazinoko.cz www.OKO24.cz

REDAKCE: Obchodní ředitelka: Romana Šmídová +420 602 366 896 __romana.smidova@magazinoko.cz Inzertní poradce: Bohuslav Smítka (pro KV kraj) +420 371 121 368 _smitka@magazinoko.cz Redaktorka: Lenka Staňková +420 371 121 065 _stankova@magazinoko.cz Asistentka propagace: Romana Šmídová ml. +420 774 051 880 __propagace@magazinoko.cz

Uzávěrka příjmu inzerce: 17. 2. 2022

MAGAZÍN OKO měsíčník pro Karlovarský a Plzeňský kraj vydání II/2022 – únor 2022 Vydavatel: Ing. Petr ŠMÍD IČO: 73406511, F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany. Korespondenční adresa: Petřínská 2, 326 00 Plzeň. Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 E-mail: eOKO@magazinoko.cz URL: www.magazinoko.cz Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Textová inzerce označena: (PI) Neoznačené foto v obsahu je ilustrační. Ev. č. MK ČR E 17909

Čeká vás náročný měsíc, hlavně při jednání s lidmi bude největší výzvou udržet emoce na uzdě a jazyk za zuby. Co takhle pustit si do sluchátek hudbu a okolí prostě nevnímat?

Pro zrozence tohoto znamení nastane chvilková přestávka v jinak náročném období. Hvězdy však varují, že může jít jen o klid Kozoroh 22. 12. – 20. 1. před pověstnou bouří. Buďte proto ve střehu.

Naše internetové stránky:

MAGAZÍN OKO Karlovarsko je distribuován v těchto městech: Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov, Chodov, Nová Role, Hroznětín, Horní Slavkov, Loket, Nejdek, Bečov nad Teplou, Březová, Lomnice, Svatava, Kynšperk nad Ohří, Františkovy Lázně, Kraslice, Lázně Kynžvart, Rotava, Planá, Habartov.

Bylo by dobré zamyslet se nad svým jídelníčkem, v poslední době sklouzáváte k nezdravým potravinám a vyloženě zapomínáte na ovoce a zeleninu. Zkuste s tím něco udělat.

Vzhledem k atmosféře ve společnosti nezbude, než se obrtnit trpělivostí, zejména, pracujete-li s lidmi. S úsměvem na tváři se povzneste nad malichernosti a myslete si svoje.

www.facebook.com/magazinoko

od 1. 3. 2022

Kromě pracovních povinností vás bude zaměstnávat také vzdálený příbuzný, pro kterého „ne“ není odpovědí. Buďte nekompromisní a s prosbou o velký finanční obnos jej pošlete do banky.

Považovat partnera za samozřejmost se nemusí vyplatit. O tom se můžete přesvědčit již v první listopadové dekádě, nedáte-li si pozor. Co takhle si partnera více všímat?

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM na facebooku! Naše adresa:

Příští vydání – březen 2022:

ÚNOR 2022

23. 8. – 22. 9.

www.OKO24.cz

Asistentka vydavatele: Magdalena Čábalová +420 608 107 890 _asistent@magazinoko.cz

Pro MAGAZÍN OKO připravila Leona

horoskopy Tento měsíc se soustřeďte více na duši, než na tělo, to nechte zregenerovat. Hlavně se vyhněte procedurám spojeným se zkrášlováním, vaše vlasy ještě chvíli vydrží bez kadeřníka.

Od 1. 9. 2020 nepřebíráme osobně inzerci, ani platby v HOTOVOSTI!

Řešení předchozí sudoku naleznete na www.oko24.cz.

POSTUP: Kuřecí maso omyjeme, očistíme a nakrájíme na kousky. Na marinádu smícháme všechny suroviny, potřeme s ní maso a dáme odležet do lednice.

Špagety uvaříme podle návodu na obalu. Poté scedíme a necháme je chvíli vychladnout. Promícháme je s bazalkovým pestem a strouhaným parmezánem (můžeme přidat trochu vody z těstovin). Maso osmahneme zprudka na pánvi dozlatova. Na talíř dáváme hnízdečka špaget, přidáme kuřecí maso, dozdobíme plátky parmezánu a čerstvou bazalkou.

ō KOUPÍM starý nábytek, obrazy, sklo, porcelán, historické motocykly atd., sběratelské předměty aj. Vykoupím i celou pozůstalost. Nabízím solidní jednání. Tel.: 608 979 838. E-mail: antikvs@seznam.cz.

NESOUTĚŽNÍ SUDOKU

INGREDIENCE: 500 g kuřecích prsou, 1 balíček špaget, 1 PL bazalkového pesta, 2 hrsti strouhaného parmezánu, olivový olej, sůl, plátky parmezánu a čerstvá bazalka (na ozdobu); marináda: 1/2 ČL tymiánu, 1/2 ČL rozmarýnu, 1 ČL oregána, 5 PL olivového oleje, sůl, pepř

ō KOUPÍM jakoukoliv tahací harmoniku: akordeon, chromatiku, heligonku – i v nálezovém stavu. Dále koupím mopeda na ryby. Tel.: 728 209 526.


MAGAZÍN OKO | Karlovarský kraj | únor 2022

11


12

MAGAZÍN OKO | Karlovarský kraj | únor 2022