Page 1

pro

KARLOVARSKÝ KRA

J

Vánoční Velká čtenářská SOUTĚŽ! o LCD TV Čtenářská soutěž str. 2

MAGAZÍN OKO XII/2011 - Karlovarský kraj Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 | E-mail: info@magazinoko.cz | www.magazinoko.cz

JSTE ŠŤASTNÁ? Zda jsou české ženy spokojené a šťastné, se dočtete na straně 4

Advokátní poradna

Strana 11

Na dotazy odpovídá: JUDr. Jiří Vlasák z AK Plzeň, nám. Republiky 3

Na první pokus

Jako každý měsíc, tak i v  listopadu, přinesl MAGAZÍN OKO svým čtenářům Velkou čtenářskou soutěž o hodnotnou cenu, tentokrát v  podobě velmi atraktivního mobilního telefonu LG GM360. I tentokrát se soutěže zúFoto: Výherce pan Tomáš Hurt (pokračování na str.2)

www.magazinoko.cz, www.facebook.com/magazinoko kostka_95,5x65_KV_KONEC_roku_curves.indd 1

team MAGAZÍNU OKO Vám přeje veselé Vánoce 24.11.2011 12:18:55


2

MAGAZÍN OKO XII/2011 - Karlovarský kraj

Slovo vydavatele

Vážení čtenáři, máte před sebou letošní poslední, prosincové, vydání našeho magazínu. Tak jak jste zvyklí, připravili jsme pro vás tradniční poradny - právní, psychologickou, nutriční, zahrádkářskou a samozřejmě, jak můžete níže vidět, neschází ani tradiční soutěž. Protože se blíží Vánoce, chtěli jsme pro výherce připravit něco výjimečného a  tak si výherce od nás odnese LCD televizi, která mj. umí i nahrávat pořady na USB disky. Všechny Vás do  soutěže zvu, výhra

www.magazinoko.cz

za to opravdu stojí. Věřím, že se Vám prosincové číslo bude dobře číst. Všem z  tohoto místa za  celou naši redakci přeji krásné prožití vánočních svátků a  mnoho štěstí, zdraví a  úspěchů v roce 2012. Chci poděkovat našim letošnim inzerentům, jejichž zásluhou OKO pro Vás, čtenáře, může být zdarma a věřím, že nám zůstanou věrní i v následujícím roce. Naše další vydání pak očekávejte po měsíční přestávce na začátku února. Ing. Petr Šmíd, smid@magazinoko.cz

Vá no čn í Ve lká hra o LCD tel evi zi!

Připravili jsme pro Vás soutěžní hru

LCD televizi 16" Sencor SLT 1634DVBT Stačí odpovědět na DVĚ ANKETNÍ OTÁZKY: A) Město a ulice, kde jste nalezli MAGAZÍN OKO? B) Co byste si přáli jako vánoční dárek?Od

Opověď zasílejte ve tvaru: OKO.Příjmení.věk.Město.ulice.telefonní číslo.ANKETNÍ ODPOVEĎ B)

Příklad odpovědi: OKO.Novak.45.Karlovy Vary.Jižní.777111111.anketní odpověď B)

První část odpovědi je obsah anketní otázky (A), za poslední tečkou pak napište anketní odpověď (B)

Odpověď zašlete jedním z níže uvedených způsobů:

a) Jako SMS na tel. číslo 774 051 890 (klasické číslo - cena SMS dle vašeho tarifu). b) Prostřednictvím webového formuláře na www.hra.magazinoko.cz. c) Prostřednictvím korespondenčního lístku zaslaného na adresu: MAGAZÍN OKO, Petřínská 2, 326 00 Plzeň. Uzavření příjmu soutěžních odpovědí: 21.12.2011. Výherce bude vylosován z úplných odpovědí. Z každého telefonního čísla, resp. každá osoba může soutěžit jen jednou. Účastí ve hře přijímá soutěžící podmínky soutěže. Podrobné podmínky soutěže naleznete na www.hra.magazinoko.cz.

Na první pokus - předání výhry

Pokračování ze strany 1

rád, že se mi Váš magazín dostal do ruky a  budu rád, když si ho budu moct v  budoucnu zase přečíst. R: Četl jste vše, nebo jen soutěž? V: Četl jsem i  některé věci v obsahu a otec si pročetl magazín celý. R: Zaujal Vás nějaký článek? V: Já jsem si všiml nějakých zpráv z  Plzeňského kraje a  otce zaujal recept v  rubrice Recepty pro každého, on Foto z předání výhry, vpravo výherce Tomáš Hurt, vlevo vydavatel rád vaří, tak se jím nechal inMAGAZÍNU OKO Petr Šmíd spirovat. R: Zaujala Vás nějaká inzertní nabídka? častnilo velké množství čtenářů. Štěstí se V:My jsme si pro zajímavost inzerci prošli, usmálo na nováčka mezi našimi čtenáři, kteale v současné době nic konkrétního neshárý se setkal s OKEM poprvé a hned vyhrál. níme. Je jím velmi mladý muž, teprve devatenáctiR: Četl OKO ještě někdo z Vašich blízkých? letý Tomáš Hurt, který se do soutěže zapojil V: Čte ho celá rodina. společně se svým otcem. Oba muže jsme teR: Zúčastnil jste se již nějaké soutěže? dy pozvali k převzetí výhry do naší redakce, V: Čas od  času soutěžím prostřednictvím kde jsme jim výhru předali a položili naše traSMS nebo e-mailu. Jednou už jsem cenu vydiční otázky. Zde jsou odpovědi: hrál, ale už je to dlouho. Redaktor (R): Jak jste se dostal k MAGAZÍR: Jak naložíte s výhrou? NU OKO? V: Telefon si určitě nechám. Sice už jeden Výherce (V): U  nás v  domě ve  Vejprnicích, mám, má ale už poškozený displej. Takže už svým vzhledem mě zaujal. Tak jsem si ho výhra mobilu se mi opravdu hodí. vzal domů k přečtení. R: Ještě jednou blahopřeji výherci a  děkuji R: Už jste někdy četl dřívější vydání? za rozhovor. (PK) V: MAGAZÍN OKO jsem četl poprvé. Jsem

VELKÁ ZIMNÍ SLEVA dopr odej letoš ních záso b

MOBILNÍ DOMY

ZDARMA uskladnění do 1.3.2012 AKC E P L AT Í D O 3 1 . 1 2 . 2 0 11

PRO VÍCE INFORMACÍ O ZIMNÍCH SLEVÁCH

www.bivakhomes.cz

tel.: 602 308 267


www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO XII/2011 - Karlovarský kraj

3

Zprávy z Karlovarského kraje  Půjčovny kol Českých drah v  Karlovarském kraji úspěšně zakončily první sezónu.

vření nájemní smlouvy, zaplacení půjčovného a složení vratné kauce. Lze si zapůjčit i cyklistické přilby v ceně 20 Kč za den a kus.

Celkem Krajské centrum osobní dopravy ČD v Karlových Varech zaznamenalo na  400 výpůjček, z  nichž některé byly až desetidenní. Zájemci měli k  dispozici 30 kvalitních, zcela nových kol, a to v pánské i dámské verzi. Pro zapůjčení kola stačí dva platné osobní doklady, uza-

Ilustrační foto

K novým brýlím získáte dárek i� � n� t� e� r� i� e� r� y� _� a� q� u� a� _� p� r� o� f� i

2� � 2� .�� zÿÿÿÿÿÿ�� 2� 0� 1� 0�� 1� 3� :� 1� 4� :� 5� 0

 Karlovarská krajská nemocnice usiluje o otevření iktového centra.

Iktová centra (IC) hrají zásadní roli při diagnostice a péči o pacienty s centrální mozkovou příhodou, jež postihne ročně v ČR asi 35 000 osob a je 2. nejčastější příčinou úmrtí. Vznik iktového centra v rámci neurologického oddělení karlovarské nemocnice, která je součástí Karlovarské krajské nemocnice (KKN), zapadá také do koncepce Ministerstva zdravotnictví ČR.

Ilustrační foto

 Kraj připravuje výstavbu vědeckotechnického parku.

šebny a kancelářské prostory. V návrhu projektu je část objektů vymezena

Zázemí pro firmy s inovativním programem a  prostředí pro výzkumnou činnost vysokých škol - to vše by měl v budoucnu nabídnout jeden z  významných krajských projektů - Vědeckotechnický park Karlovarského kraje. Park bude mít podobu čtyř vzájemně propojených dvoupodlažních objektů s plochou kolem 5 200 metrů čtverečních. V první budově bude vstupní hala s  konferenčním sálem a  v  ostatních laboratoře, zku-

pro podnikatelský inkubátor, kde budou moci startovat své podnikání nové, inovační firmy.

 Karlovarský kraj má dlouhodobě kvalitní ovzduší.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Inverze a s  tím související zvýšené koncentrace polétavého prachu v  ovzduší sužují celou řadu míst na  území republiky. Karlovarský kraj je jedním z  mála regionů, kde se takový problém nevyskytuje. Přesto kraj v žádném případě ochranu ovzduší na  svém území nepodceňuje. Hodnoty prachu sleduje Český hydrometeorologický ústav na 4 měřicích stanicích. Zdroj: Krajské listy

LPP

se Vám stalo, že jste potřebovali rychle brýle a při návštěvě oční optiky jste se dozvěděli, že na zhotovení brýlí musíte čekat třeba i týden? My známe řešení, jak pořídit brýle rychle, levně a  kvalitně. Toto řešení naleznete v  Karlových Varech, ulici Závodu Míru č. 210, kde sídlí první soukromá optika v ČR po roce 1989 “JIMI-OPTIK” paní Emílie Plškové. Jak jsme se od majitelky dozvěděli, je její odborný personál schopen připravit a předat brýle i do 60 minut od výběru obrub brýlí, pokud se jedná o  zhotovení běžných brýlových čoček. Optika “JIMI-OPTIK” paní Emílie Plškové je nejen vybavena špičkovými přístroji na měření zraku, úpravu skel, ale i plně odborným a velice příjemným personálem, který absolvoval školy

pro oční specialisty. V příjemném obchůdku, kam se pohodlně dostanou i  osoby na  invalidním vozíku, najdete brýlové obruby od těch nejlevnějších za  200,- Kč až po  ty pro více náročné zákazníky, včetně značkových obrub. A jelikož v optice JIMI-OPTIK najde zákazník vždy něco víc, než by čekal, tak i tentokrát si majitelka s  personálem pro své zákazníky připravila překvapení, a  to v  podobě VELKÉ VÁNOČNÍ TOMBOLY, díky které každý zákazník s nákupem nových brýlí nad 500 Kč získá zajímavý dárek. Své nové brýle si zde můžete koupit od  pondělí do  pátku od  9 do  17 hodin. Pokud máte zájem domluvit si návštěvu optiky “JIMI-OPTIK”, předem můžete volat na telefon(PI) ní číslo 353 563 141.


4

MAGAZÍN OKO XII/2011 - Karlovarský kraj

www.magazinoko.cz

Kam na výlet Statek Bernard

Nehoda může skončit exekucí

Jezdíte bez povinného ručení a způsobíte nehodu? Z a p l a t ít e

ze svého. Na rozdíl od  případů, kdy je pojištění řádně uzavřeno a škody hradí příslušná pojišťovna, nese finální zodpovědnost za náhradu nepojištěné škody viník nehody. Pokud nemá motorista uzavřené povinné ručení, uhradí nakonec veškeré škody ten, kdo toto pojištění zanedbal. „Jsou známy případy, kdy

řidič půjčil své auto kamarádovi, který s ním boural. Následná škoda na zdraví i na majetku byla tak vysoká, že se viník musel s finančním břemenem vypořádávat celý život, šlo totiž o milionové částky. Někteří lidé dokonce přišli o majetek, protože na něj byla uvalena exekuce,“ upozorňuje Mgr. Petr Husák, ředitel strategie finančně poradenské společnosti DataLife. Sjednat povinné ručení ukládá motoristům zákon a  je povinné pro všechny typy automobilů, přesto je nemá zhruba každé 9. vozidlo registrované v ČR. Zdroj: ASPEN.PR LPP

REKONSTRUKCE INTERIERŮ Jiří Kejst, Tel.: 777 117 964 E-mail: jiri.kejst@seznam.cz

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE - VÝROBA • Kuchyně včetně vybavení spotřebiči • Vestavěných skříní • Barů • Schodišť • 3D návrhy STAVEBNÍ PRÁCE • Rekonstrukce bytů • Rekonstrukce bytových jader • Rekonstrukce podkroví • Rekonstrukce domů • Montáž sádrokartón • Rekonstrukce obchodů

Statek Bernard byl vybudován v sousedství dolu Bernard v  roce 1922 v  tradičním chebském stylu hrázděných staveb. Stavebně sevřený komplex budov zahrnoval kromě obytných a správních objektů stáje pro koně a dobytek, kůlny na stroje a nářadí, stodoly, mlékárnu a kurníky. Vedle statku je stodola, která je o 15 let starší než samotný statek, pochází z roku 1907. Po roce 1945 statek převzaly Falknovské hnědouhelné doly a probíhala v něm hospodářská činnost. Po roce 1989 byla na statku Bernard výkrmna vepřů, která byla na konci roku 1993 přemístěna do Starého Sedla, objekt statku poté zůstal prázdný a  vytrvale chátral. Obec si jej v  roce 1994 od  dolového podniku pronajala za  symbolickou cenu a  později ho získala do vlastnictví se záměrem jeho rekonstrukce. Rekonstrukce statku proběhla v  letech 2005 O  víkendu ve  dnech 17. a  18. prosince od  11 do  17 h. budou - 2006 a  díky ní mohlo na statku Bernard Vánoční trhy spojené s výstavou Betlémů. na statku Bernard vzniknout Centrum tradičních řemesel, které se stalo díky ukázkám živých tradičních řemesel vyhledávaným cílem návštěv turistů. V roce 2011 bylo otevřeno Zábavné centrum řeky Ohře. V této jedinečné expozici uvidíte a zažijete interaktivní modely zajímavostí z celého toku řeky Ohře od jejího pramene v bavorských Smrčinách až po Litoměřice, kde se vlévá do Labe. Statek Bernard se nachází asi 300 metrů od centra obce Královské Karlovarský kraj

Poříčí u Sokolova. Nejlepší příjezd je ze severního obchvatu Sokolova, kde jsou umístěny směrovky, které Vás dovedou až na místo.

Text a foto: Bohuslav Smítka – info KV Další zajímavosti najdete na: www.karlovarskyregion.cz

Jsou české ženy šťastné? V čem spočívá spokojenost a pocit štěstí českých žen? Touto otázkou se zabýval výzkum, který provedla pro společnost Ženy s.r.o. agentura GfK Czech.

Prohlédněte si výsledky naší práce na www.jirikejst.cz

Řešení V ašich finančníc h problém ů!

Půjčka Spotřebitelský úvěr Úvěr se zástavou nemovitostí Přefinancování exekucí na nemovitostech

 773 543 805  355 335 414

www.infraco.cz

Svobody 49, 350 02 Cheb,  info@infraco.cz

Plzeňský kraj

Ilustrační foto

Odlišné vnímání pocitů spokojenosti a štěstí se projevuje u  různých kategorií, do kterých byly ženy v rámci výzkumu zařazeny. Byly sledovány ženy kategorií singles - bezdětné a svobodné bez ohledu na  to, zda mají partnera, ženy s dětmi a ženy již bezdětné (free again).

Výzkumu se zúčastnilo 54 žen po dobu jednoho měsíce. Všechny sledované kategorie považují za  předpoklad štěstí zdraví - fyzické i duševní. Dále si uvědomují, že značnou měrou ovlivňují své štěstí. SINGLES - sebevědomé mladé ženy považují za  zdroj štěstí a  spokojenosti momenty úspěchu posunující život kupředu, stavy zamilovanosti a chvíle relaxace. Čelí však jevu zvanému overchoice / definice A. Tofflera: v  důsledku růstu alternativních voleb je člověk ochromen ve  schopnosti rozhodovat se, a  to ve  všech oblastech života. PhDr.  Martina Trojanová vidí problém této skupiny právě v širokém výběru možností. „Neustálá potřeba vybírat a o něčem rozhodovat vede k přílišnému zapojování rozumu, je však třeba vybírat také srdcem,“ říká. ŽENY S  DĚTMI k  faktorům štěstí přidávají svatbu, těšení se na děti a jejich narození. „Cítí-li se plně vytížená žena spokojená a  šťastná, když zvládá své povinnosti, je to pochopitelné, zvládání

čehokoli motivuje všechny kategorie žen. Co je alarmující – je jejich pocit provinění, když se to nedaří nebo když si místo povinností neplánovaně zalenoší,“ konstatuje PhDr. Trojanová, jejíž psychologickou pomoc často vyhledávají ženy, pro něž je množství povinností a  následný pocit provinění nezvladatelný. ŽENY FREE AGAIN - svobodné a  vyrovnané, děti jim vylétly z hnízda. Chtějí prožít vše, co bylo faktorem štěstí v  předchozí etapě jejich života, ještě jednou s  dětmi a  vnoučaty. „Jinými slovy: ať jsou podmínky jakékoli, vždy je pro ženu (a  nejen pro ni) důležité najít vnitřní rovnováhu, ztotožnit se s  rozhodnutími, která činí, i  s  povinnostmi, které si na  sebe nedobrovolně i  dobrovolně bere, a v tom všem si najít čas pro sebe. To, co přesahuje hranici únosnosti a  vede k  pocitu nespokojenosti, je třeba přehodnotit ještě dříve, než dojde k  syndromu vyhoření nebo zdravotním komplikacím,“ vysvětluje Trojanová. LPP


www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO XII/2011 - Karlovarský kraj

Jak správně vybrat lyže

Lyžařská sezona klepe na dveře a  pro ty, kdo se chystají pořídit si kvalitní lyže, máme rady od odborníků

ze spec ializované prodejny ZPM Sport Park Hostivař: lyže kupujte až v případě, že se sportu hodláte oddávat intenzivněji, v  opačném případě je lepší lyže si zapůjčit. Měli byste vědět, co od  lyží očekáváte a  znát svou lyžařskou úroveň. Začátečníci ocení měkké, kratší lyže, které jsou snadno ovladatelné. Tyto rekreační lyže jsou vhodné pro výuku základů techniky a umožňují pomalejší jízdu s kratšími obloučky. Naopak sportovní lyžaři si vybírají vyšší stupně tvrdosti a delší lyže, které se ovládají hůře, ale umožňují rychlou jízdu. Určitým vodítkem může být délka lyže ke kořeni nosu stojícího člověka. Při výběru délky je také dobré zohlednit tvr-

dost lyže. Tvrdší lyži můžete vzít v kratší délce, naopak měkčí raději v  délce větší. Mezi nejrozšířenější kategorii lyží patří ALLMOUNTAIN, popř. ALLROUND, které jsou určeny pro rozsáhlou skupinu lyžařů od  mírně pokročilých po  pokročilé, které je možné použít na různě upravené terény i  délku oblouků. Jedná se o  stabilní lyže, kterým můžete důvěřovat a pilovat na nich svou techniku, Právě u nich se můžete řídit orientační délkou k  nosu lyžaře. Kromě rekreačního lyžování však existují také specializovanější disciplíny, které vyžadují i  odlišné lyže. Například kategorie RACE

Ilustrační foto

zahrnuje slalomky, které mají malý rádius pro snadné ovládání a rychlé zahájení oblouku, dále obřačky, lyže pro zkušené lyžaře, co mají rádi rychlou jízdu po hranách a nakonec racecarvery, které jsou určeny pro velmi sportovního lyžaře na úrovni závodního lyžování. Pro dobrodruhy a milovníky volného, neupraveného terénu jsou určeny lyže kategorie FREERIDE. Zde přichází ke slovu šířka lyže (široký střed a široká plocha skluznice). Zdroj:ASPEN.PR LPP

5


6

www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO XII/2011 - Plzeňský kraj

Pneumatika budoucnosti Firma Goodyear vyvíjí novou technologii samodofukovací pneumatiky

N

r n. p spe :A

Správně nafouknuté pneumatiky se řidičům vyplácí z mnoha důvodů. Přispívají k  nižším emisím výfukových plynů, delší životnosti pneumatiky, zvýšené bezpečnosti při řízení, zlepšení jízdních vlastností i  úspoře financí na  provoz vozidla.

o to

je obecně zatížená téměř polovina českých domácností. Obezřetnost se vyplatí u nebankovních půjček. „V  některých případech se připravte na  to, že budete muset zaplatit předem splatný poplatek za vedení administrativy spojené s půjčkou. Samotný poplatek může být vyšší než třetina půjčené částky,“ upozorňuje Husák. Přibližně dva miliony lidí se obávají osobního bankrotu. Nadpoloviční většina populace hlásí zhoršení finanční situace.

„Tato nová technologie zcela změní péči o kola. Pneumatika, která umí udržovat svůj ideální tlak, je přesně to, co motoristé potřebují k pohodlné a bezpečné jízdě.“

+f

Především nehrajte mrtvého brouka a nesnažte se před bankou tuto skutečnost tajit. Mnohem účinnější je situaci přiznat a hledat řešení. „Banky tento aktivní přístup ocení a  budou váš případ posuzovat shovívavěji. Můžete se pak dohodnout na  odkladu splátek nebo alespoň na  jejich dočasném snížení. Počítejte však s  tím, že vám banka naúčtuje za  změny v  systému splácení bankovní poplatky,“ říká Petr Husák. Rozhodně svůj problém neřešte tak, že si vezmete další úvěr a půjčíte si na další půjčku. Snadno byste se mohli dostat do  začarovaného kruhu, což hrozí zejména nízkopříjmovým domácnostem. Právě ty však s  oblibou spotřebitelské úvěry vyhledávají a  nezřídka se potýkají s exekucemi majetku. Dluhy

„Za těchto okolností bych lidem doporučil, aby dobře zvážili, zda spotřebitelský nebo jiný úvěr skutečně potřebují. Podléhat úvěrové euforii se nemusí vždy vyplatit. Osobně lidem doporučuji střízlivý a rozumný přístup, zvláště pak před Vánoci. Kdo si chce přece jen půjčit a mít zároveň klidný spánek, měl by si pořídit pojištění proti neschopnosti splácet. Zdroj: ASPEN.PR

Kdy uvede společnost Goodyear samodofukovací pneumatiku na trh, není v  tuto chvíli jasné. Nicméně výrobce dostal ve Spojených státech i Evropské unii grant na  vývoj nového technologického řešení, což by mohlo celou záležitost uspíšit

Ilustrační foto

roj

Co dělat, pokud nedokážete splácet své závazky? Na tuto otázku odpovídá Mgr.  Petr Husák, ředitel strategie finančně poradenské společnosti DataLife.

Jak ukazuje americký výzkum, spotřeba na nedohuštěné pneumatice stoupá přibližně o 3 %, v přepočtu na českou měnu se tak zvyšují náklady na provoz automobilu o  jednu korunu na  litr paliva. S  podhuštěnými pneumatikami nicméně stále jezdí přibližně 30 % řidičů.

Zd

Přerostlé dluhy

a vývoji nové samodofukovací pneumatiky momentálně pracuje společnost Goodyear. Díky převratné novince, která využívá technologii Air Maintenance Control, odpadnou mnohým řidičům starosti se správným tlakem pneumatik. „Udržování a kontrola optimálního tlaku v pneumatikách totiž rozhodně nepatří mezi jejich oblíbené činnosti. Motoristé se jen neradi zdržují u čerpacích stanic manipulací se vzduchovým kompresorem a správný tlak v pneumatikách podceňují,“ říká Petra Polanská, manažerka internetového obchodu www.vivapneu.cz. Na jakém principu vlastně samodofukovací pneumatika funguje? Přímo uvnitř gumy má být umístěna miniaturní pumpa, která bude udržovat předem zvolený tlak. Pneumatika navíc využije energii, která se vytvoří rotací kola.

Poradna zdravé výživy Glykemický index

Paní doktorko, co je glykemický index? Lucie S. K.Vary

Ilustrační foto

Glykemický index potraviny nebo pokrmu nám říká, jak rychle po požití dotyčné jídlo zvyšuje hladinu krevního cukru. Vysoký glykemický index (GI) mají potraviny, které hladinu krevního cukru rychle zvyšují. Jsou to převážně jednoduché cukry nebo škroby, které jsou pro tělo snadno stravitelné. Nárazové zvýšení hladiny cukru v krvi vede k vyplavení hormonu inzulínu, který musí cukr někam uklidit. Inzulín vyvolá rychlý pokles hladiny, někdy až pod běžnou normální úroveň a vzniká tzv. hypoglykemie. Na sníženou hladinu cukru reaguje mozek vyvoláním opětovného pocitu hladu, a to přitom v situaci, kdy tělo ještě žádnou další energii nepotřebuje. Takový stav následného hladu spojený s  častým kolísáním hladiny krevního cukru má za následek plíživý růst hmotnosti. Dlouhodobý nadbytečný příjem jednoduchých cukrů posléze vede ke stavu zvanému hyperinzulinemie, kdy si tělo na nadbytek vyplaveného inzulínu zvyká, nedokáže cukr využít a mění ho na tuky. To vede samozřejmě nejen k růstu hmotnosti a obezitě, ale nakonec i k cukrovce II. typu. Proto je ze zdravotního hlediska důležité snažit se o vyrovnanou hladinu krevního cukru vol-

bou vhodných potravin a jídel s  nízkým a středním glykemickým indexem. Měly by obsahovat tzv. pomalu trávené cukry a je třeba, aby v  nich současně byla v  dostatečném množství vláknina, případně aby nebyly tepelně upravené. Stabilizací hladiny krevního cukru po dlouhou dobu nevzniká totiž pocit předčasného hladu vedoucí ke zbytečné konzumací jídla. Praktické využití GI je možné jen na základě jeho znalosti u jednotlivých potravin a na to existují tabulky. Nízký GI znamená u potravin hodnoty do  55, střední GI je mezi 55 až 70 a hodnoty nad 70 znamenají vysoký GI. MUDr. Jana Kocianová

SLOUPEK M Budou

Téma na tento s du nabízí samo. Silvestr a začátek neobvyklého, kdyb sledních dnech s dřív nezabývala to bude vlastně r nejsou předkládán samozřejmě tím m ké. A i tyto výhle dílů a paradoxů. strachují o to, aby i příští rok platit ná druzí se strachují, mohli dovolit dvě z né a ti třetí se stra ani nemá význam ka se stala alfou ho každodenního jsme se do určitéh vytvořili naši před lečenských pravid ustálého zdokon vlastního žití. Na nebylo asi nic tak se vývoj nedál ry věk schopen unés no unést jeho myš mozků a utváření ní zřejmě sahá ně let před naším leto spíš člověku pro s přežít. Je tedy až se za několik posl lidstva svět změn hodnoty a nároky ve před 230 lety b nevolnictví a dnes zanedbatelných žek investují do z se mít neustále l jsem snad neslyš niku, ve kterém se a plánují se výhle manažeři plánova ných nebo dokon not. Neustále se v finančně růst. Pa pro nás všechny z když slyšíme šp analýzy a výhledy ky. Stresuje nás to mi starší lidé dají se většina z nás votě zpět, zjistí, ž kdy jsme měli mé nebyli zatíženi pů mnohem šťastněj Samozřejmě nec k tomu, abychom li, jen si myslím, hrozného nestan nepodaří splnit si n Nenechme se te norodými analýza stejně na tom nic se před nás nějak ví, tak ho prostě b řešit. Užijte si Vánoce 1. leden je den ja čísla roků jsme my, lidé.


sloupek se opravBlíží se Vánoce, k nového roku, nic by se média v posnad více než kdy otázkou, jaký, že rok. Výhledy nám ny zrovna růžové, myslím ekonomicedy jsou plné rozZatímco jedni se měli práci a mohli ájemné za bydlení, , aby si i příští rok zahraniční dovoleachují… o těch tu m psát. Ekonomia omegou našeo života. Narodili ho systému, který dci, systému spodel s touhou nenalování komfortu čemž by zřejmě k špatného, kdyby ychleji než je člost, resp. je schopšlení. Vývoj našich sociálního chováěkam do 200 000 opočtem, kde nejspokojenost stačilo ž neuvěřitelné, jak ledních desítek let nil, jak se změnily y lidí. Vždyť teprbylo u nás zrušeno s lidé jednu z nefinančních polozábavy. A chceme lépe a lépe, ještě šel v žádném pode hodnotí starý rok edy na další, že by ali uchování stejnce nižších hodvětšina snaží dále ak je samozřejmě zcela nepřijatelné, patné ekonomické y na další rok či roo. Přitom, a možná í za pravdu, když otočí ve svém žiže právě v letech, éně a pokud jsme ůjčkami, byli jsme jší a spokojenější. chci zde nabádat m méně pracovaže se ani nic tak ne, když se nám nějaký hmotný cíl. edy stresovat růzami příštího roku, c nezměníme a až ký problém postabudeme muset vy-

e a pamatujte, že ako každý jiný, ta si totiž vymysleli (SP)

MAGAZÍN OKO XII/2011 - Plzeňský kraj

Máte hluboko do kapsy? Tak tento problém netrápí jen Vás. Více než čtvrtina domácí populace žije od výplaty k výplatě a téměř polovina domácností je zatížena dluhy.

ce bezpochyby souvisí s probíhající ekonomickou krizí a  s  očekávanými dopady vládních reforem na  domácí rozpočty. Svou tíživou ekonomickou situaci řeší řada domácností půjčkami či úvěry. Takto vzniklé zadlužení pak tíží téměř polovinu českých domácností, což je jistě alarmující zjištění. Osobního bankrotu, který může souviset právě s  neschopností tyto dluhy splácet, se obává necelá šestina populace. Víc než třetina populace (38,9%) pak vzhledem k  tíživé finanční situaci má nebo přemýšlí o více pracovních poměrech. Téměř pětina populace přiznává, že se jejich finanční situace promítá i do osobní roviny a  je předmětem častých Ilustrační foto hádek. Exkluzivní internetový a  poslední rok se finanční situa- průzkum byl proveden ve  dnech 5. – ce zhoršila u více než nadpolovič- 8. 10. 2011 na  vybrané skupině 6032 ní většiny populace. Za vyloženě dotázaných, kteří představují repredobrou označilo svou finanční situaci zentativní vzorek obyvatel ČR ve  věpouze 10,9% respondentů a  za  vylo- ku 18 - 69 let. Reprezentativní vzorek ženě špatnou považuje svou finanční byl vybrán metodou kvótního výběru situaci 22,3% dotázaných. Vyplývá to a odpovídá sociodemografickému rozz  exkluzivního průzkumu společnos- ložení obyvatel ČR dle údajů Českého ti SANEP. Téměř čtvrtina veřejnos- statistického úřadu. Statistická chyba ti pak považuje svoji finanční situaci u  uvedené skupiny obyvatel se pohyza  špatnou a  další více než čtvrtina buje v rozmezí +-1,5%. Kontrola danédomácí populace za  spíše špatnou. ho vzorku byla provedena triangulační Tento finanční obraz domácí popula- datovou metodou. Zdroj: SANEP.cz LPP

Z

Poradna pro zahrádkáře Před vánočními svátky kupujeme vánoční hvězdu, která nám ne vždy vydrží, které jiné rostliny lze použít na Vánoce ? Jaromír T., Karlovy Vary

K vánočním svátkům patří nejen tradiční vánoční stromek, ale i živé květiny, vánoční svícny, dekorace a také typické rostliny, které se staly jejich symbolem - jmelí, cesmína a břečťan. Jako vánoční ozdoba je nejvíce oblíbené jmelí, které žije poloparazitickým způsobem v korunách stromů, na borovicích, dubech, ale i topolech. Podstata jeho způsobu života spočívá v tom, že ze svých hostitelů odčerpává vodu i živiny. Typickou rostlinou našich vánočních bytů je vánoční hvězda – Poinsetie, spíše opomíjené jsou bramboříky s pestrobarevnými pastelovými květy. Nádheru jejich květů často doprovází vůně, což se zejména o Vánocích, které mají být voňavé, dobře hodí. V teplém bytě tyto rostlinky rychle odkvétají, a proto je vhodné postavit je na místo, kde je polostín a poněkud chladněji. Nejlépe jim vyhovuje teplota vzduchu mezi 12 a 18°C. V poslední době se prodávají i takzvané minibramboříky, které lépe snášejí pokojovou teplotu. Zalévat by se měly do misky a raději měkkou vodou. Odkvetlé květy je dobré i se stonkem odstra-

www.flora-centrum.cz

MEZI LISTY ucnost

www.magazinoko.cz

VÁNOČNÍ VÝSTAVKA!

v nových prostostorách zahradního centra

Jste vítáni!

Vánoční svícny a přírodní dekorace, věnce, jmelí, netradiční aranžmá

Připravíme Vám aranžmá na štědrovečerní tabuli

nit vykroucením. Typický je vánoční kaktus - Schlumbergera, který se méně zalévá, aby se připravil na bohatou násadu květů. Nyní v době květu spotřebují rostliny hodně vody, stejně jako ostatní pokojové rostliny. Ideální je světlé místo bez přímého slunce, s teplotou přesahující 18 °C. Moderní vánoční rostlinou je hyacint, který je symbolem klidu a síly. Nyní jsou v módě skleněné obaly, které odhalují cibule i kořeny rostliny. Pokud se z kořenů omyje zemina, dosáhneme zajímavého dekorativního efektu. Nádherná struktura rostliny potom v průhledné nádobě plně vynikne. Hyacint vykvétá při teplotě 16 až 20 °C. Doba kvetení obvykle trvá jednadvacet dní, při vyšších teplotách bude kratší. Hyacinty lze použít i jako řezané květiny. V posledních letech se i Kalanchoe – kolopějka stává velice populární vánoční květinou, protože krásně a dlouho kvete. Kalachnoe je tropickou rostlinou, která je typickou vánoční květinou v Orientu. Její kvítka jsou v sytých a pestrých barvách. Posledním trendem jsou plnokvěté kolopejky – Calandivy s většími, plnými pastelovými květy. Klidné provoněné Vánoce s hrnkovou květinou, nejenom s typickou vánoční hvězdou. ing. Martin Mráz FLORA CENTRUM

Karlovy Vary:

Jáchymovská 49, Tel.: 353 225 752 PO - PÁ 8 - 18, SO 8 - 14

Lidická 70, Tel.: 353 222 905 PO - PÁ 8 - 18, SO 8 - 12

Jaltská 5, Tel.: 353224244 PO - PÁ 8 - 18, SO 8 - 12

NABÍZÍME:

mraz_martin@quick.cz

jmelí zlacené i zelené

svícny, adventní věnce vánoční stromky

vánoční hvězdy, bramboříky, vánoční kaktusy

7

EFEKTIVNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ vedení účetnictví právnických i fyzických osob vedení daňové evidence MĚSÍC ÚČETNICTVÍ ZDARMA při předložení tohoto inzerátu vedení mzdové agendy při sepsání objednávky na vedení účetnictví minimálně na 1 rok zastupování na úřadech poradenství v daňové problematice T.G. Masaryka 19 Karlovy Vary Tel.: 353 585 430 606 840 504 www.dane-mzdy-ucetnictvi.cz

Jiná forma stavebního spoření

SPOLEHLIVĚ KVALITNĚ LEVNĚ

RIASCOMP s.r.o.

TURBO SPOŘENÍ • GARANTOVANÉ VYSOKÉ ÚROČENÍ – 2% ročně • AŽ 16 000,-Kč navíc a speciální bonifikace • Ukončení smlouvy kdykoliv bez poplatku • Se st. podp. a vkladem 100 tis.Kč VÝNOS 4% p.a. Pojištění pobytu v nemocnici na rok ZDARMA

PRÉMIE

(Akce do 31.12.2011, podrobnosti k akci v naší kanceláři.)

ÚVĚR HORIZONT • Snížená úroková sazba od 3,9% p.a • Pro úvěry zajištěné nemovitostí sjednané do 31.1. 2012 za uzavření smlouvy nebudete nic platit. • L ze ho použít například na koupi bytu či domu, rekonstrukci a modernizaci stávajícího bydlení.

K. vaRY, T. G. Masaryka 12, 1. patro 606 820 029

353 564 202

Navštivte naši poradenskou kancelář, kterou najdete na výše uvedené adrese, přímo proti restauraci McDonald´s. Marie HIRSCHOVÁ, Váš finanční poradce!


8

MAGAZÍN OKO XII/2011 - Karlovarský kraj

www.magazinoko.cz

Psychologická poradna Nárůst euroskepticismu Otevřenost citů v páru V našich dosavadních kapitolách o partnerských vztazích a  párové komunikaci jsme si již vysvětlili principy kladného posilování, zásady recipročního chování i  vzájemného „hýčkání“. Společným jmenovatelem všech psychologických pravidel pro vytváření, udržení a neustálé rozvíjení harmonie v intimním lidském soužití je praktická způsobilost (dovednost, „umění“) projevovat otevřeně autentické (skutečné) city. Zatímco např. v  televizních filmech často slýcháváme věty – „mám tě rád-a“, v  realitě bývají takové kladné citové projevy mnohdy

Ilustrační foto

považovány za nežádoucí či nepřiměřené, což je také důvod toho, proč mnoha lidem přichází zatěžko hovořit o  svých citech se svým partnerem. Obávají se, že by to mohlo být považováno za slabost. Ale přece má každý právo na své příjemné i nepříjemné pocity, ty by měly být v partnerském vztahu nutným tématem komunikace. Když jsou city potlačovány, jak se často děje, odnaučíme se je vnímat a vyjadřovat. Je rozšířen omyl, že šťastné dvojice si vidí přání, myšlenky i  city na  očích, šťastné páry jsou daleko častěji charakterizovány právě tím, že si vzájemně o svých pocitech vyprávějí. Předpokladem dobrého pochopení je tedy to, aby oba partneři byli ochotni o sobě otevřeně hovořit a  snažili se jeden druhému pokud možno jednoznačně sdělit své pocity a úvahy. Jednoznačně přitom znamená, že druhý se nesmí dohadovat, co říkám. Když své partnerce řekneme – „dneska jsem naštvaný, nech mne o  samotě“, necháváme ji v  nejistotě o tom, co nás rozhněvalo, pak neví, zda příčinou byla ona nebo nějaká vnější okolnost. Řekneme-li však - „já jsem dneska docela naštvaný, všechno se ve mně ještě bouří z toho, že šéf dal Novákovi vyšší prémie než mně…, neuvařila bys mi, prosím, kafe ?“ - zcela jistě najdeme pochopení a  nejen kávy, ale i podpory se takřka určitě dočkáme. K přesnému a jasnému vyjádření našich pocitů patří hned několik dovedností, první je využívání „já-formy“, tedy mluvíme o svém prožitku - o vlastní emoci,

odvoláváme se na svou osobu, druhou dovedností je pak zcela nepochybné označení příčiny prožívaného citu, třetí dovedností je to, že mluvíme o konkrétním jedinci, jenž emoci vyvolal, uvádíme, co se mi aktuálně stalo, další dovednost spočívá na naší otevřenosti - pokoušíme se co nejvýstižněji slovně popsat, co se v nás fakticky děje, vyhýbáme se zobecňování. Po  osvojení všech zmíněných dovedností není potom obtížné v  párovém dialogu sdělovat jak emoce příjemné (pozitivní, libé - např. radost, lásku), tak pocity nepříjemné (negativní, nelibé - kupř. hněv, strach). Negativní pocity hrají velkou roli v  konfliktu, proto je zvláště důležité se k  nim přiznat, pokud je zamlčujeme nebo p o jm e nuj e me jen nepřímo, musí je partner pouze odhadovat, z  toho pramení nedorozumění a  nejistota. Nelze se domnívat, že je lépe nechávat si negativní pocity pro sebe a  tím předejít konfliktu. Když je taková metoda používána dlouhodobě, s  jistotou časem způsobí potíže, neb potlačený hněv nezmizí, tak či onak ovlivňuje naše chování a zatěžuje komunikaci. Naopak otevřený rozhovor o pocitech umožní dorozumění o  situaci, je známou zkušeností, že vyjádřený hněv zmizí snáze. Je ještě třeba zdůraznit, že sdělení pro druhého není pouze otázkou slov, kterých užijeme, ale záleží přitom také na „řeči těla“ - mimice, gestech, postoji apod. Když žena př. řekne partnerovi – „jsem ráda, že mi pomáháš“ - přitom se na něj ani nepodívá, ba dokonce se k němu otočí zády, těžko on uvěří, že její slovně vyjádřený pocit je opravdový. Partnerství je trvalý a  takřka nikdy nekončící proces přibližování, přeji proto všem čtenářům magazínu „Oko“, aby se zvláště nyní - v  čase předvánočním co nejvíce setkávali s autentickým vyjádřením především pozitivních partnerských citů v jejich nekonečně rozmanitých podobách (pokud byly zapomenuty, připomínám namátkou některé z nich - „mám tě rád-a…, miluji tě…, vážím si tě…, s tebou jsem šťastný-á…, od tebe cítím pochopení…, tobě důvěřuji…, s  tebou je mi veselo…, cítím se milován-a…, uznání od tebe mě nejvíc těší…, s tebou jsem si jistý-á…, ty jsi tak šikovný-á…, jsem tak rád-a, že tě mám…, ty jsi moje štěstí…“ …) PhDr. Jiří Jelen

ětšina obyvatel České republiky se patrně i vlivem V předlužení některých států eurozóny a  s  tím spojené obavy z  její budoucnosti stává euroskeptiky.

V

ětšina obyvatel České republiky se patrně i vlivem předlužení některých států eurozóny a s tím spojené obavy z její budoucnosti stává euroskeptiky. Jak ukázal exkluzivní průzkum společnosti SANEP, většina Čechů by uvítala konání referenda o vstupu ČR do eurozóny, v němž by pak dvě třetiny obyvatel Ilustrační foto ČR hlasovaly proti přijetí eura. 45,6% respondentů se nedomnívá, že by členství v Evropské unii bylo pro Českou republiku přínosem. V případě aktuálního konání referenda o přístupu do EU, by téměř polovina Čechů hlasovala proti začlenění ČR do evropského společenství. Většina veřejnosti (57,2%) se pak domnívá, že by nynější dluhová krize eurozóny mohla vést až k rozpadu EU. Tento názor tak svědčí jak o výrazném nárůstu euroskepticismu mezi domácí populací, tak o většinové nedůvěře v existenci EU. Převládají rovněž obavy z možných následků dluhové krize v eurozóně, zejména pak negativních dopadů na českou ekonomiku. Více než dvě třetiny obyvatel rovněž zastávají názor, že Řecko navzdory finanční pomoci zbankrotuje. Nicméně i přesto, že problémy vysoce zadlužených států eurozóny mohou ve svém konečném důsledku nastartovat novou vlnu ekonomické recese na evropském kontinentu, více než dvě třetiny domácí populace, v případě členství ČR v eurozóně, jednoznačně odmítají poskytnutí finanční pomoci zadluženým státům. Jak ukázal dřívější exkluzivní průzkum společnosti SANEP.sk, tento názor převládá i  mezi občany Slovenské republiky, která až na  druhý pokus schválila vznik tzv. eurovalu. Přesvědčení, že problémy některých států eurozóny mohou vyústit v masové sociální nepokoje, sdílí 77% dotázaných. Ty už ostatně vypukly v Řecku či ve Španělsku, kde vzniklo tzv. “Hnutí 15. května“, ve kterém se angažují zejména mladí nespokojení Španělé. Zdroj: SANEP.cz LPP

KINO - filmové premiéry Mission: Impossible – Ghost Protocol

Režie: Brad Bird Hrají: Tom Cruise, Paula Patton, Jeremy Renner, Simon Pegg, Tom Wilkinson, Ving Rhames, Michael Nyquist Premiéra: 15. 12. 2011

Špionážní agentura IMF má obrovský problém. Právě když její eso, Ethan Hunt (Tom Cruise), provádělo tajnou operaci v Moskvě, spáchal kdosi úspěšný bombový útok na Kreml. Ruští představitelé jsou rozezlení na  nejvyšší míru a  mluví dokonce o  válečném aktu. A  protože se všechny nitky sbíhají právě u IMF, americký prezident dá pro jistotu od  agentury oficiálně ruce pryč vyhlášením „Ghost Protocolu“, čímž ji odřízne od zdrojů, zázemí, podpory a z jejích členů udělá lidi na odstřel. To rozhodně není přehánění, krátce po tomto byrokratickém úderu umírá násilnou smrtí její oficiální šéf (Tom Wilkinson). Ethan Hunt se proto pokusí o nemožné. Společně s trojicí věrných a odhodlaných kolegů (Simon Pegg, Paula Patton a  Jeremy Renner) se pokusí najít pachatele útoku a smýt tak ze sebe veškerou vinu.

Jak bylo řečeno už v úvodu, tahle mise bude skutečně nesplnitelná. Zdroj + foto: BONTONFILM

Moneyball

Režie: Bennett Miller Premiéra: 0 1. 12. 2011 Hrají: Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman, Robin Wright, Kerris Dorsey Snímek Moneyball společnosti Columbia Pictures je natočen podle skutečného příběhu Billyho Beaneho (Brad Pitt) – bývalého nadějného hráče baseballu s vyhlídkami na  oslnivou kariéru, který se poté, co nedokázal splnit nadějná očekávání, se svou soutěživou povahou raději zaměřil na administrativní stránku tohoto sportu. Na počátku sezóny v roce 2002 se Billy ocitá v zapeklité situaci: jeho špatně financovaný tým Oakland Athletics, zvaný též lidově A's, přišel o své nejlepší hráče (znovu), kteří se nechali zlákat velkými týmy (a  s  tím souvisejícími nemalými platy) a on je nucen dát svůj tým znovu do pořádku a zahájit sezónu s třetinou původního rozpočtu. V touze po vítězství se Billy rozhodne jít proti klasickým zvyklostem, které v baseballu platí. Zdroj + foto: falcon.cz


www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO XII/2011 - Karlovarský kraj KAM NA ŠKOLU - další nabídky škol čtěte v únorovém vydání

9

Dálkové studium

P O DNIKÁNÍ (mat urit ní zkouška ) OP E RÁTO R S KLADOVÁNÍ (v ýuč n í l i st )

1x týdně odpoledne (3roky) bezplatné dálkové studium bližší informace na webu školy

Logistika ve službách a finančnictví Provoz a ekonomika dopravy - logistika

SOŠ obchodu, provozu hotelů a SOU s.r.o…… SO ….. tvá

STUDIA OBORY STUDIA

možnost

Zahradní 23, Karlovy Vary tel: 353 224 998

www.sssou.cz skola@sssou.cz

zakončené výučním listem kadeřník kuchař - číšník

zakončené maturitou kosmetické služby ekonomika a podnikání obchodník

nástavbové studium (denní i dálková forma) podnikání gastronomie

E-LEARNINGOVÁ VÝUKA

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.AJAK-SOKOLOV.CZ a na Tel.: 352 605 345

1. Modul - Všeobecná angličtina A1, A2, B1 2. Modul - Odborná angličtina Kuchař A1, A2, B1 3. Modul - Odborná angličtina Číšník A1, A2, B1 4. Modul - Odb. angl. Kadeřník/ce A1, A2, B1 5. Modul - Odb. angl. Kosmetička A1, A2, B1 6. Modul - Odb. ang. Ekonomika a obchod A1, A2, B1 7. Modul - Odb. angl. Technické předměty A1, A2, B1 8. Modul - Kurz odborné přípravy na mezinárodní certifikát TELC I N V E S T I C E

ZÁPIS

D O

R O Z V O J E

V Z D Ě L Á V Á N Í

ve dnech 16. a 17. ledna 2012

Od 14.30 do 17.00 hod v budově školy: Vančurova 83, Karlovy Vary – Stará Role, telefon: 353 561 766, 733 625 904, 739 322 351 ► do 1. ročníku základní školy, ► do přípravné třídy základní školy. od 14.30 do 17.00 hod v budově školy: Svahová 26, Karlovy Vary, telefon: 359 601 038, 731 612 423 ► do přípravné třídy základní školy.

SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY

●snížený počet dětí a žáků ve třídách umožňuje individuální přístup ke každému jedinci; ●výuka speciálně pedagogickými metodami je zajištěna speciálními pedagogy; ●více informací na www.specskoly.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

- vhodná pro žáky se specifickými poruchami učení a chování, vadami řeči či jinými speciálními vzdělávacími potřebami, např. i se zdravotním postižením. Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídě velmi sníží riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy.

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

- vhodné pro děti ve věku před zahájením školní docházky a s odkladem povinné školní docházky. Předškolní vzdělávání předchází případným neúspěšným začátkům ve školní povinné docházce. Pozn.: Rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě nenaplněnosti tříd budou děti a žáci přijímáni i po výše uvedených termínech zápisu.

Institut oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze otevírá v únoru 2012 další ročník čtyřsemestrálního kurzu pro přípravu znalců a odhadců ve specializacích:

a) oceňování cenných papírů a ostatního finančního majetku.

Podrobné informace a přihlášky je možné stáhnout z internetu nebo telefonicky požádat o jejich zaslání. Informace a přihlášky:

internet: iom.vse.cz (bez www), e-mail: iom@vse.cz

tel.: 224 106 113, (cca 7 až 14 hod.), příp. 224 095 124


10 MAGAZÍN OKO XII/2011 -

informuje STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM na facebooku! Naše adresa:

www.facebook.com/magazinoko

Naše internetové stránky:

www.magazinoko.cz

Na webových stránkách mj: • toto vydání MAGAZÍNU OKO • archiv všech vydání • podmínky inzerce a kontakty • speciální sekci pro inzerenty

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O INZERCI

www.inzeruj.umne.cz s on-line objednávkou inzerce

nebo volejte inzertní poradce:

Marcela Röhrichová Tel.:+ 420 371 121 638, 777 131 880 E-mail: marcela@magazinoko.cz

Lenka Staňková Tel.:+ 420 371 121 065

E-mail: stankova@magazinoko.cz

Bohuslav Smítka Tel.:+ 420 371 121 368 E-mail: smitka@magazinoko.cz

Příští, únorové vydání:

od 31.1.2012

Uzávěrka příjmu inzerce: 19.1.2012 MAGAZÍN OKO Karlovarsko je distribuován do schránek v těchto městech: Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov, Chodov + 16 poboček České pošty: Nová Role, Hroznětín, Horní Slavkov, Loket, Nejdek, Bečov nad Teplou, Březová, Lomnice, Svatava, Kynšperk nad Ohří, Františkovy Lázně, Kraslice, Lázně Kynžvart, Rotava, Planá, Habartov.

MAGAZÍN OKO, měsíčník pro Karlovarský a Plzeňský kraj vydání č. XII/2011, prosinec 2011 Vydavatel: Ing. Petr ŠMÍD - AINTEL IČO 73406511, F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany Korespondenční adresa: P. O. Box 26, 334 41 Dobřany Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 E- mail : info@magazinoko.cz URL: www.magazinoko.cz Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Textová inzerce označena: (PI) Ev. č. MK ČR E 17909

ODDLUŽENÍ OSOBNÍ BANKROT Jediná šance jak se oddlužit legální cestou – už žádná další půjčka.

Promíjí se až 70% Vašich dluhů! Zbytek splácíte bez navyšování do 5 ti let

Zastavení exekucí a pohledávek! Po 5 ti letech máte klid, přestanete být štvancem

Informace na

HYPOTÉKY, AMER. HYPOTÉKY PŮJČKY! Tel.: 603 500 188 721 445 006

Karlovarský kraj

www.magazinoko.cz

HOROSKOP na prosinec Neodkládejte nákupy vánočních dárků na  poslední chvíli, mohlo by Střelec se vám to vymstít. Ve druhé prosin23.11.-21.12. cové dekádě vám hrozí horečnaté onemocnění. Dbejte proto na  přísun vitamínů.

Tento měsíc vás čeká oživení, a to ve  všech oblastech života. Konec Blíženci roku a svátky s ním spojené využij22.5.-21.6. te k utužování mezilidských vztahů, nezapomeňte všechny blízké obdarovat.

Zatímco ve vašem okolí všichni gruntují, pečou a uklízejí a stresují Kozoroh se, vy předvánočním obdobím pro22.12-20.1. plujete v naprostém klidu a pohodě. Jediné, co vás může potrápit, je náladový partner.

Rak

Zrozence tohoto znamení čeká období neklidu a roztržitosti, pocítí to zejména hospodyňky, o  plechy s  připáleným cukrovím nebude určitě nouze. Snažte se soustředit na důležité úkoly.

Lev

Při výběru vánočních dárků mějte na paměti nedávnou partnerskou krizi a  vybírejte obzvlášť pečlivě. Silvestra se pokuste strávit ve dvou, nejlépe při svíčkách, na  hlučnou společnost zapomeňte.

Přestože je adventní čas, vy nemáte na vánoční přípravy ani pomyšlení. Vodnář Příčinou je vaše žárlivost. Udělejte 21.1.-20.2. si čas a  promluvte si s  partnerem, uvidíte, že vaše obavy jsou neopodstatněné.

22.6.-22.7.

23.7.-22.8.

Člověk, kterého jste velmi dlouho neviděli, způsobí rozruch ve vaRyby šem životě. Nenechte se jím vtáh21.2.-20.3. nout do  jeho osobních konfliktů. Svých vlastních starostí máte víc než dost.

Také tento měsíc bude pro vás psychicky náročný. Nákupní horečka, Panna předvánoční úklid a nedostatek 23.8.-22.9. financí vás naplní rozmrzelostí a únavou. Snažte se jim nepoddávat.

Čeká vás příjemný měsíc, vše budete zvládat s přehledem. Jen Beran v  zaměstnání můžete mít problé21.3.-20.4. my způsobené nedorozuměním. Otevřený rozhovor přispěje k jeho objasnění.

Máte pocit, že se vám kolem krku utahuje smyčka, ale nebojte se, Váhy žádná kaše se nejí tak horká, jak se 23.9.-23.10. uvaří. Jen si příště dávejte větší pozor. Vánoce už prožijete v naprostém klidu.

Dejte si pozor na rádoby výhodné nákupy, kterých byste později mohli litovat. Nezapomeňte na své zdraví, udělejte si čas na odpočinek a relaxaci, navštivte třeba s dětmi výstavu betlémů.

Při pomyšlení na blížící se svátky propadáte panice. Dobře víte, že Štír nic se neudělá samo. Nepropadej24.10.- 22.11. te chmurným náladám, konec roku bude i pro Vás příjemným obdobím.

Býk

21.4.-21.5.

Horoskop pro OKO vytvořila Leona

NOVINKA ze Starého Plzence

B

líží se začátek nového roku a novoroční oslavy jsou spojeny s tradičními přípitky. Pro ty, kteří si oblíbili šampaňské, připravil tradiční domácí výrobce ze Starého Plzence novinku pod názvem Bohemia Sekt Chardonnay. Chardonnay je právem považováno za krále mezi bílými víny a je také jedinou bílou odrůdou používanou pro výrobu skutečného šampaňského. Jedinečnost nového sektu tkví právě v  atraktivním Chardonnay, a  proto se Bohemia Sekt Chardonnay pyšní hrdým označením Blanc de Blancs, v překladu doslova „bílé z  bílých“. Je uveden v  kondici Brut, takže lépe vyniká jeho rafinované aroma a v chuti pestrá škála ovocných tónů. „U  tohoto sektu vás překvapí velmi jemné perlení, kdy perličky vystupují pouze v  tenkých řetízcích a  na  hladině tvoří noblesní, bohatou korunu pěny, typickou pro sekty Blanc de Blancs," popisuje sekt vedoucí technolog společnosti BOHEMIA SEKT Josef Švéda.

Zdroj: TZ Bohemia Sekt

Čtyři miliardy na rozvody

Na tolik zřejmě přijdou České občany a státní pokladnu každoročně náklady spojené s rozvody manželství a spory o děti

K nákladům na rozvody patří například platy soudkyň a  další náklady soudů, platy a  náklady tzv. sociálek (OSPOD), odměny hrazené advokátům, odměny znalcům určeným soudy, ale i ušlý výdělek manželů za dobu, kterou musejí věnovat soudním řízením. Subjekty, které jsou takto financovány z roz-

vodových sporů a soudních řízení o výchovu dětí, bývají proto souhrnně označovány jako „rozvodový průmysl“. Každý rok se u  nás rozvádí přibližně 30 000 párů. Ty procházejí někdy jednoduššími, někdy složitějšími spory o majetek a o výchovu dětí. Zatímco německá, tzv. cochemská praxe, vede rodiče k dohodě, která zachová dětem péči obou z nich, naše soudy většinou stavějí rodiče proti sobě. Obvykle pouze jeden z nich nakonec získá výlučnou péči o děti. Zdroj: Tiskovky.info

SUDOKU O HRNEČEK

Luštitelům nabízíme soutěž o hrneček s logem MAGAZÍNU OKO. Pokud sudoku vyluštíte a pošlete vystřiženou do naší redakce: MAGAZÍN OKO, Petřínská 2, 326 00 Plzeň, budete zařazeni do losování o hrneček s naším logem. Uzávěrka příjmu hracích polí do slosování je 21.12.2011. Výherce hrnečku s logem z minulého vydání je Voznei Anatolie z Kralovic, která obdrží hrneček poštou. Jméno,adresa:...................... .......... ............................................................. ............................................................. ............................................................ ............................................................


www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO XII/2011 - Karlovarský kraj

Advokátní PORADNA

Pane doktore, od nějaké firmy, kterou

neznám, mi přišla výzva, abych zaplatila nějaký dluh. Nikomu nic nedlužím, jen jsem si vzpomněla, že jsem asi před šesti lety vypověděla pojistnou smlouvu, oni po mně chtěli něco doplatit, asi 80 Kč. Já jsem to ale odmítla a od té doby se nic nedělo, až teď mě kontaktovala úplně jiná firma. Je možné, že se jedná o tuto věc a jak bych měla postupovat, abych s tím neměla ještě problémy? Milada T., Kralovice Nejste první, kdo se na mě obrací s obdobným dotazem. Pokud Vám má někdo zaplatit nějaké peníze, má za Vámi pohledávku. Stáváte se dlužníkem se závazkem a  druhá strana se stává věřitelem s  pohledávkou. Pokud peníze v  dohodnutém nebo určeném termínu nezaplatíte a  věřitel chce mít zákonnou možnost peníze získat, musí podat žalobu k soudu, který Vám (pokud věřitel svůj nárok prokáže) uloží povinnost peníze zaplatit. Pokud to ani poté neučiníte, může věřitel předat věc exekutorovi. Na dotaz ohledně uplatnění pohledávky jsem již odpovídal. Ve  Vašem případě, jakož i  v  případech obdobných doporučuji ujasnit si, o  jaký

JUDr. Jiří Vlasák

Poznámka redakce: Otázky a odpovědi z dřívějších vydání naleznete v on-line poradně na www.akvlasak.cz

A KRBOVÉ DŘEVO OPROTI PLYNU UŠETŘÍTE AŽ 50% TOPNÁ SEZÓNA ZA 15 - 16000,-Kč

OTEVŘENÁ PRODEJNA Prodejna Sokolov BIOMAC Ing. Černý s.r.o. areál Bohemie

K.H. Máchy 2131, 356 01 Sokolov mob.: 733 784 090 e-mail: prodejna.sokolov@ekopaliva.com

Zimní výbava

Zimní pneumatiky versus značka „zimní výbava“

N

ovelizace zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, účinná od  1.8.2011 stanovuje povinnost mít zimní pneumatiky na  celém území České republiky v  případech, kdy se na  vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo vzhledem k povětrnostním podmínkám lze takové jevy předpokládat. Povinnost je stanovena zákonem od 1. listopadu do 31. března. Platnost dopravního značení Zimní výbava však zůstává v platnosti. Obcím tak zůstává možnost regulovat dopravu na svém území. Tam, kde se dopravní značka objeví, zůstává nadále povinnost užití zimních pneumatik za každého počasí, tedy i v případě příznivých klimatických podmínek. Co je to dopravní značka „Zimní výbava“? Dopravní značky „Zimní výbava“ a „Zimní výbava - konec“ jsou nové dopravní značky, které platí od 1. 7. 2008. Označují úseky pozemní komunikace, na kterých je povinnost mít vozidlo kategorie M a N vybaveno pro provoz za  zimních povětrnostních podmínek z  hlediska použitých pneumatik. Co přikazuje tato nová značka? Dopravní značka „Zimní výbava“ přikazuje řidiči motorového vozidla pokračovat v  jízdě jen za  použití zimních pneumatik. A to na všech kolech. Kdy platí tato značka? Tato dopravní značka platí od  1. listopadu do 

31. března. Pod značkou může být případně umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti. Co musí splňovat zimní pneumatika? Hloubka vzorku hlavních dezénových drážek nebo zářezů pneumatiky musí být nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg), nebo nejméně 6 mm na všech hnacích kolech (u  vozidel nad 3  500 kg). Proč právě 4 mm, případně 6 mm? Podle průzkumů a  také na  základě zkušeností bylo zjištěno, že zimní pneumatika s hloubkou dezénu nižší než 4 mm (u vozidel do  3  500 kg) již ztrácí své vlastnosti na sněhové pokrývce, ztrácí tzv. samočistící efekt. (PK)

Ilustrační foto

Přejeme všem našim zákazníkům Skládka u zákazníka (pás 3m)

pohodové Vánoce, šťastný Nový rok a těšíme se na další spolupráci vyrobil© MAGAZÍN OKO 16/11/2011 11:51

Promlčení dluhu

závazek se jedná a kdy vznikl. To je důležité pro případné uplatnění námitky promlčení nároku věřitele, neboť majetková práva se promlčují zpravidla po  uplynutí třech let podle občanského zákoníku. To neznamená, že právo zaniká, ale nemůže být v zákonné době uplatněno u soudu, pokud se dlužník promlčení dovolá. Jinak řečeno pohledávka nezaniká, ale pokud peníze nezaplatíte a  věřitel podá žalobu a Vy u soudu vznesete důvodnou námitku promlčení, soud žalobu zamítne. Záleží tedy jen na Vás, jak se zachováte, můžete peníze zaplatit, pokud je uznáte jako dluh nebo sdělíte věřiteli, že dluh neuznáváte a  případně uplatníte námitku promlčení. Věřitel pak u důvodné námitky promlčení nejspíš žalobu nepodá, protože když neuspěje, platí náklady řízení. Pozor ale na to, aby v době, kdy budete dluh případně platit, už žaloba nebyla podaná, což se bohužel také někdy stává, protože to, že zaplatíte po podání žaloby, soud bere jako úspěch věřitele a  přizná mu náhradu nákladů řízení, která mnohonásobně přesahují dlužnou částku. Doporučuji vyhledat právní pomoc.

11


FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA SE SLEVOU A BONUSEM PRO KLIENTY ČESKÝCH ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN POJIŠťOVEN FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

LÉČEBNÉ PROGRAMY

• malé město – velké lázně • jedinečný historický ráz města • krásná příroda a okolí • památkově chráněné lázeňské centrum • zrekonstruované historické lázeňské domy • rozsáhlé pěstěné parky

neplodnosti • nemoci srdce a cév • onemocnění pohybového aparátu • následná péče po onkologických onemocněních • preventivní program

• gynekologická onemocnění včetně léčby

Překrásné, historické a klidné lázeňské městečko na západě Čech s tradicí od roku od roku 1793.

14 DENNÍ LÉČEBNÝ POBYT ZAHRNUJE

• ubytování (prodloužení možné) • plnou penzi • 18 předepsaných procedur týdne dle aktuální zdravotního stavu

• vstupní a výstupní lékařské vyšetření • lékařskou službu 24 hodin denně • garanci užití františkolázeňských přírodních léčivých zdrojů

BONUSOVÉ SLUŽBY NAVÍC

• 6 vstupů do Aquafora – světa vody

• 2 x vstup na kulturní akce • prohlídka města s průvodcem • ochutnávka františkolázeňských oplatek a likéru

a relaxace (po – pá) • 1 výlet za krásami a zajímavostmi zdejšího kraje Lázeňský hotel

Běžná cena

Cena se slevou

2** dependance bez příslušenství

až 15.120,-

9.000,-

3** dependance s příslušenstvím

až 21.840,-

13.000,-

3*** lázeňský hotel

až 25.060,-

15.000,-

4**** lázeňský hotel

až 40.040,-

18.000,-

Máj**, Otava**

Royal***, Radbuza***, Tři růže** Jesenius**

Belvedere***, Dr. Adler***, Goethe***, Metropol*** Imperial****, Tři lilie****, Pawlik***, Savoy****

Příplatek za jednolůžkový pokoj 1.000,- Kč za 14denní pobyt.

0 %b až 5na léče

Podzim 2011

27. 11. – 11. 12. / 4. 12. – 18. 12.

Zima / jaro 2012 Podzim 2012

8. 1. – 22. 1. / 22. 1. – 5. 2. / 5. 2. – 19. 2. / 19. 2. – 4. 3. / 4. 3. – 18. 3. 18. 3. – 1. 4. / 1. 4. – 15. 4. / 15. 4. – 29. 4. 21. 10. – 4. 11. / 4. 11. – 18. 11. / 18. 11. – 2. 12. / 2. 12. – 16. 12.

Nabídka platí pouze v uvedených hotelech a termínech. Kapacita omezena. Změny vyhrazeny.

né S po LE by VA ty

INFORMACE A REZERVACE tel.: 359

604 504

e-mail: info@frantiskovylazne.cz

www.frantiskovylazne.cz

METRO Při rezervaci uveďte prosím kód: OKO

MAGAZÍN OKO KARLOVARSKO XII/2011 - prosincové vydání, distribuce do poštovních schránek, vychází také na www.magazinoko.cz

Karlovarský, prosincový MAGAZÍN OKO XII 2011  

Víc než inzertní noviny v Karlovarském a Plzeňském kraji s obsahem zajímavého, zábavného a poučného čtení. MAGAZÍN OKO přináší zprávy i z kr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you