Page 1

FELTARBEJDE NORDVEST

110 studerende og 16 undervisere tilbringer 5 dage i oktober 2020 i felten. Arbejdet bringes tilbage på tegnesalen og danner grundlag for de studerendes semesterprojekter

AAF


Feltarbejde Nordvest 2020 Bachelorprogram Arkitekturens Anatomi & Fabrikation Redaktion: Nini Leimand Pernille Scheuer Emilie Henriksen Publikationen er blevet til med støtte fra Bispebjerg Lokaludvalg Tak til WeDoDemocracy og Bibliotek NV


Feltarbejde uden at rejse

Feltarbejdet er et årligt fast element på

bydelens stærke karakter skulle vise sig

Arkitekturens Anatomi & Fabrikation.

som en interessant og definerende ramme

Sammen drager alle studerende og

for feltarbejdets intense og forskelligartede

undervisere ud og søger forståelser af et

studier.

fremmed sted gennem en uges studier og registreringer. Tegnesalen flyttes ud

En tegnesal blev oprettet i et garageanlæg

i felten og stedet erfares. Programmets

af ældre dato, der i dag går under navnet

efterårssemester bygger på det fællesskab,

Demokratigaragerne. Den midlertidige

at opgaverne tager udgangspunkt i samme

tegnesal er feltarbejdets samlingspunkt og

geografiske ramme oplevet i samme

rammen om arbejdet i felten i en vekslen

tidsrum, og erfaringer og diskussioner

mellem byens rum og arbejdsbordet.

deles naturligt på tværs af årgangene.

Garagerne blev også stedet for kritikker, forelæsninger og en afsluttende

Men denne gang kunne feltarbejdet ikke

udstilling. Det kriblede i fingrene for at

finde sted på samme måde, som det plejer

afholde fredagsbarer, fællesspisning og

– vi måtte opfinde et feltarbejde uden at

improvisere dansegulve, men det tillod

rejse! Feltarbejde i oktober 2020 var som

situationen desværre ikke, så det blev ved

meget andet formet af verdenssituationen,

tanken.

hvor en pandemi, gjorde det umuligt at rejse udenlands eller samles i afkroge

Væbnet med tegnegrej, håndsprit og

af Danmark. Derfor blev Københavns

højt humør indtog 110 studerende og 20

Nordvest valgt som destination, og

undervisere bydelen.


Det var en stor oplevelse at være turist

til velfærdsarkitektur fra mellemkrigstiden

i egen by, og der var noget særligt over

og nyligt opførte boligbyggerier. Opgaven

at besøge en – for nogle af os – ikke så

blev stillet i samarbejde med et af de

velkendt bydel dagligt i en uge. For andre

lokale værksteder på Bibliotek NV, der

handlede feltarbejdet denne gang om

instruerede i og udførte kollografiske tryk.

at studere og genopleve det velkendte.

De studerende registrerede de udvalgte

Nordvest blev indtaget ved at vandre

værker i plan, snit og perspektiv og

gennem byen, finde smutveje, studere

smukke tryk piplede i løbet af ugen frem på

historien, finde ukendte arkitektoniske

tegnesalen.

værker og genopleve kendte værker i sammenhæng med denne nye viden.

De tre årgange fra Arkitekturens

Der blev målt, skitseret og fotograferet.

Anatomi & Fabrikation mødtes omkring

Nordvest blev repræsenteret i utallige kort,

Nordvest-kvarteret med tre meget

tegninger og modeller, og der blev skabt et

forskellige opgaver som udgangspunkt.

grundlag for forslagsstillende projekter.

1. år har tegnet en mindre bolig med tilhørende erhverv placeret som en in-

København NV’s mange imponerende

fill i en af Nordvest kvarterets tætte og

værker blev besøgt og registreret på

sammensatte gader. 2. år har arbejdet

byvandringer og på den årlige én dags

med udformningen af en bilvask, elbil

fællesopgave, hvor alle tre årgange løser

lade stationer, et folkekøkken samt

den samme opgave. I fællesopgaven indgik

ungdomsboliger placeret, hvor der

et rigt udvalg af værker fra en kirkegård

i dag eksisterer to benzintanke på


to åbne grunde i forlængelse af en

studieprojekter til forhåbentlig inspiration

uafsluttet karrébebyggelse ved en større

for interesserede lokale beboere. I stedet

omfartsvej. 3. år har tegnet et patient- og

viser vi i denne publikation eksempler

barselshotel indskrevet på Bispebjerg

på registreringer fra feltarbejdet og de

Hospitals område, hvor det gamle

projekter, der er tegnet i efterårssemesteret

nationalromantiske anlæg, der løbende er

med udgangspunkt i feltarbejdets

udvidet gennem tiden, netop nu udbygges

registreringer.

i stort omfang. Feltarbejdets velkendte intensitet blev på mange måder oprettet - om end der er ting, vi håber snart at kunne vende tilbage til. Vi har fået en helt ny forståelse af Københavns Nordvest kvarter, og diskussionerne og oplevelserne på tværs af årgangene og lærerkollegiet er rammen om en fælles erfaring nuanceret af de mange blikke og adskillige studieprojekter. Grundet covid19 restriktionerne kunne vi ikke gennemføre en udstilling i Demokratigaragerne af de udarbejde


WE DO DEMOCRACY er initiativtagerne bag Demokratigaragen på Rentemestervej 57. Demokratigaragen er Danmarks demokrativærksted og mødested for demokratiinnovation og hverdagsdeltagelse. Her samles byen, borgere og demokratisektoren omkring demokratidagsordner og hverdagsfællesskaber. Gennem en lang række aktiviteter - fra borgerdrevet bageri og demokrati fitness til masterclasses i borgersamling pustes liv i de smukke garagebygninger, der tidligere husede et smede- og autoværksted.


Mandag 19/10 Alle 09:00 Fællesopgave Stilles i DEMOKRATI GARAGERNE (alle)

Tirsdag 20/10 1.år 09.00-10.00 Vi mødes i Demo-krati garagen: opgaveintro tærskelopgave. TAGTOMAT oplæg

2.år 09.00 Opgaveintro på tegnesalen

10:00 - 13:00 Fællesopgave; Studier af 15 værker i NV (alle)

13:00 Fællesopgave udføres på tegnesalen (alle)

12.00-13.00 Pin-up steder tærskelopgave (udenfor?)

Kl. 16:00 3. år præsenterer kompendiet. 17:00 BA opgave stilles på 16:30 -17:30 Oplæg v. tegnesalen (kun 3.år) Thomas Bo Jensen om Kirkeby og NV

16:30 -17:30 Oplæg v. Thomas Bo Jensen om Kirkeby og NV

23:59 Deadline for aflevering af Fællesopgave (alle)

1. års undervisere Sophie Pernille Frans

Onsdag 21/10 3.år 1.år 09:00 Stedet for opgaven besøges - derefter arbejdes med opg. fase 1. Vejledning på stedet

2.år 09.00 Intro på tegnesalen: Registrering til Photoshop-kursus

10.00-13.00 Adgang gruppevis til værksted (tryk af fællesopgave)

10:00-13:00 Adgang gruppevis til værksted (tryk af fællesopgave)

13:00 FÆLLES STATUS på 12.00 - 14.30 stedet. Gennemgang af tærskelopgaven på tegnesalen

13.00 EKSKURSION Baumann (2 grupper )

2. års undervisere Johannes Stine Nini 3. år undervisere Karsten Høgni Emilie

Ugeplan for de tre årgange

12.00 Muligh vejledning på

14.00-16.00 Adgang gruppevis til værksted (tryk af fællesopgave)

15:00 Besøg på 14.00-16.00 Adgang Semester-opgavens grund gruppevis til værksted (1.år) med alle vejledere (tryk af fællesopgave)

15:00 Bes Semester-op (1.år) med al

16:30 -17:30 Oplæg v. Thomas Bo Jensen om Kirkeby og NV

Opstart opmåling: fordeling i grupper med Thomas Kampmann.

16:30 Oplæg v. Even Olstad om H.C.Hansen

16:30 Oplæg Olstad om H.

19:00 -21:00 PinUp skitser + notater fra konteksten

18.30 Pin-up Ophængning

17:30 - 19.00 Mulighed for vejledning på tegnesal?

Sidse Kalle

3.år 09:00 Arbejd opg. fase 1, v stedet.

Pernille

Sidse Nini (Kalle)

Ole (syd) Sophie (nord) Nini

Ole (syd) Søren (nord) Stine S (syd) Nini Emilie Claus Frans

Karsten Claus Emilie (evt. k (Kalle)


Torsdag 22/10 1.år de på stedet, 09.00 Opmåling og vejledning på registrering med Thomas Kampmann

hed for å tegnesal.

2.år 09.00 Intro Nolli-kort tegnes over Nordvest

3.år

10:00-12:00 Adgang gruppevis til værksted (tryk af fællesopgave)

11:00 Opstart Fase 2 vejledning på opgavestedet / tegnesal

13.00-16.00 Adgang gruppevis til værksted (tryk af fællesopgave)

søg på pgavens grund lle vejledere

Opstart modelbygning: samling af tegninger. (på tegnesal)

15.00 - 16.30 vejledning - 14:00 - 16.00 Mulighed for vejledning på Nolli kort tegnesal?

16:30 Oplæg v. Erik Brandt Dam om Bispebjerg Hospitals landskab.

p/ g, fase 01

11:00 - 11:45 PinUp Volumenstudie

11:00 Arbejde med Fase 2 - vejledning på opgavestedet

13.00 EKSKURSION H.C.Hansen (2 grupper )

g v. Even .C.Hansen

kun aften)

Fredag 23/10 3.år 1.år 2.år 9.00-11.00 EKSKURSION / 09.00 Pin-up opmåling og 9.00 Volumen-studie BYVANDRING i to hold registrering (rumlig håndskitse på foto)

19:00 -21:00 PinUp Nolli kort

Thomas Kampmann Johannes

15:00 - 17:00 PinUp Volumenstudie

17:00 - 17:30 ALLE

oprydning 17:00 - 17:30 ALLE

oprydning 17:00 - 17:30 ALLE

oprydning

17:30 -18:00 ALLE

afslutning 17:30 -18:00 ALLE

afslutning 17:30 -18:00 ALLE

afslutning

Johannes Thomas Kampmann

Sophie (nord) Ole (syd) Sebastian (kun ekskursion)

Pernille

Sebastian (syd) Nini (nord)

Høgni Emilie

Høgni Claus Karsten


3. ÅR / 40 pers. WC WC

2. ÅR / 38 pers.

1. ÅR / 33 pers.

Grundet adskillige retningslinjer og restriktioner måtte vi udvikle denne sirligt orkestrerede bordopstilling som dannede grundlag for de studerendes arbejdsplads og færden på stedet i ugens løb.

WC


Indgang Rentemestervej

Indgang Rentemestervej


Studerende: Ida Møller Rasmussen Andreas Bonde Pilgaard Justyna Marta Sadowa Ebba Tora Kristina Stark Stine West Frederiksen Emma Buus Lind Larsen Dejle Zaradesht Mohamad Sylvester Bajda Østergaard Pedersen Alma Kober Sørensen Mike Suphakit Poompin Pedersen Pernille Jørgensen Jens Marcus Røisi Astrid Line Ruud Nordlund Christopher Bredstrup Rasmussen Cecilie Ødum Knudsen Paulina Linder Caroline Brun Nielsen Nicklas Villaume Thorup Otto Hallstrup Dzifa Maria Winther Bravie Emilie Kirkegaard Bertelsen Bastian Arnold Ørgård Tange Kathrine Hagemann Snabe Cecilie Høgsberg Knudsen Mia Christina Forslund Lærke Wilhelmsen Niklas Elsgaard Joakim Kofod Viktoria Daae Camilla Roll-Lund Lars Andersen Sara Zebulon Riise Olivia Ane Frey Axel Emin Ozkan PLANER Trine Strøm Grebstad Amalie Westh Bennetzen Simone Greve Larsen Laura Figenschou Skjønberg Gabriel Solheim Selin Korkmaz Johan Zinn Hansen Mathias Haarder Lønskov Mads Christian Hvidberg Bertil Torp Hjorth Frandsen

Chanathip Namhing

Filip Stanik

Sigrid Friis Christiansen

Jeppe Chorchendorff Johansen

Annvei Wathne Svinø

Gry Jespersen

Selma Lindstedt

Johan Erik Olsson Fagerberg

Anna Kejser Hansen

Jonas Fredrik Christian Lerbom

Anna Maria Giraldi

Lasse Brix Arge Malmberg

Marius Klockmann Malmberg

Julius Wennemoes Hvitfeld Ley

Esben Karl Markus Lindhe

Laura Marie Thalund

Max Thomsen

Kasper Brix Havemann

Mia Berrig

Loa Karkov

Emma Ejeskaer

Lukas Donnerup Kyndbøl

Tone Karlsen

Nora Johnsen

Sandra Stubban-Hansen

Magnus Musing Tudborg

Tobias Gramhald-Nørland

Rikke Lundgård Mølby

Trine Junker Rasmussen

Marte Moritzen

Emilie Møller Jensen

Rosa Frank Christensen

Samuel Scott Rees

Martin Thor Holmelin

Marco Peter Bruhn

Sidse Thorup Poulsen

Jonathan Bashari

Michail Helgesson

Karin Buchhave Nørgaard

Sofie Binderup Lundø

Andreas Rossil Schmidt

Nikita Daniella Kristoffersson

Aslak Meyer

Vemund Lindstad Isum

Markus Haugli Hystad Anders Normann Carolina Jernberg Anna Schønning Sture Petrine Lande Koteng Mads Buus Sørensen

Undervisere:

Filip Larsson Mathias Søgaard Kristensen

Nini Leimand

Erik Olofgors

Emilie Henriksen

David Peter Tækker Levin

Johannes Schotanus

Nick Heinsbæk

Ole Smith

Agnes Ryberg Stærke

Sophie Sahlqvist

Amanda Gravergaard

Karsten Gori

Cæcilie Demandt Winther

Pernille Scheuer

Alberte Marie Koefoed

Kalle Jørgensen

Andrea Klaramaria Plunger

Sidse Hald

Daniel Winther Lundsgaard

Sebastian Skovsted

Alva Nylén

Søren Johansen

Anton Flyckt Andersen

Stine Sundahl

Ebba Schröder

Frans Drewniak

Emma Thi Schokking Ruge

Høgni Hansen

Helen Emilie Rud Carlsen

Claus Pryds


Kig mod motorcykelgaragen fra det åbne gårdrum


FÆLLESOPGAVEN


Midlertidig udstilling af trykpladerne i garagehallen


I årets fællesopgave skulle de studerende prøve kræfter med den særlige grafiske trykketeknik kollografi. Mette Holm fra det grafiske værksted på bibliotektet på Rentemstervej dirigerede processen ved trykpressen.


Fællesoplæg


Samtlige tryk organiseret udfra de 15 værker


BA1


Pin-up på 1. år


Hus til en bybonde

Forud for semesteropgaven arbejdede de studerende med formgivningsopgaven ’Raumling’ som udforskede fundamentale rumlige kvaliteter i materialerne pap, ler og gips. Opgaven var af eksperimentel og abstrakt karakter med udgangspunkt i begreberne indadvendt og udadvendt. Semesteropgaven ’Hus til en bybonde’ var en in-fill opgave som fokuserede på relationen mellem offentlige og private funktioner. Sitet kendetegnes ved dets placering mellem en klassisk boligbebyggelse med en blind gavl og en lavere erhvervsbygning, som nu bruges som et teater. Disse to nabobygninger afspejler meget rammende Nordvests bebyggede karakter, hvor bastante boligblokke og karréer afbrydes af mindre erhvervsbygninger.

BA1

Der skulle tegnes et hus til en bybonde og dennes virksomhed inklusiv et mindre væksthus. Hver studerende har individuelt taget stilling til hvor ervherv og bolig placeres på stedet selvom det dog er oplagt at erhvervsdelen har direkte adgang fra gaden. Et væsentligt element i opgaven var forholdet til den nærmeste kontekst og dens bygninger. De studerende foretog derfor en opmåling af de omkringliggende bygninger i plan og facade som udgangspunkt for deres forslagsstillelse. Der er primært arbejdet med materialer som murværk og lignende - med de arkitektoniske og tektoniske potentialer og begrænsninger der ligger i disse. En undtagelse er drivhuset, som har en let og spinkel karakter.


Raumling i ler og gips Alva Nylén & Sidse Thorup


Rumlige skitser og raumling i site model Johan Fagerberg


Mads Boserup Lauritsen, indehaver af TagTomat arbejder med at gøre byen grønnere igennem udviklingen af urban gardening produkter og grønne fællesskaber.


Pin-up af de studerendes registrering af ‘det grønne element’ i byen. Her er skitser og registreringer fra blomsterhandlere, væksthuse og urbane haver.


Butikken i Botanisk Have Aksonometri


Blomsterskuret Perspektivisk snit og plan


Væksthus i Botanisk Have Skitse, vinduesparti og plan


Bispebjerg Blomster Isometrisk udsnit og plan


Thomas Kampmann underviser i god opmålingspraksis Pin-up af opmålingstegninger


Site på Rentemestervej Opmåling af plan 1:50


Registrering af materialer på sitet


Opstalt mod gaden

Agnes Stærke

Marte Moritzen

Daniel Winther Lundsgaard


Alva Nylén

Anton Flyckt Andersen

Gry Jespersen


Sofie Lundø


Cæcilie Demandt Winther


Modelfotos I Aksonometri af trappe

Laura Marie Thalund

Filip Stanik

Helen Emilie Rud Carlsen


Fredrik Lerbom

Loa Karkov

Julius Hvitfeld Ley


a

b

Nora Johnsen a Planer 1:50 b Facade mod gaden


Jeppe Chorchendorff b Vinholt Johansen - IBT

15/15

a 1:250

1:250

1:250

1:250

1:250

1:250

1:250

1:250

1:250

c

Jeppe Chorchendorff Johansen a Indgangsparti b Facade mod gaden c Planer 1:50

1:250

1:250

1:250

1:250

Jep

1:250


Klaramaria Plunger


Etage 3

Etage 3

Etage 3

Etage 3

Stueplan

Stueplan

Etage 3

Etage 3

Etage 2

Tagterasse

Etage 3

Etage 3

Etage 2

Tagterasse

Stueplan

Etage 2

b Stueplan

Etage 2

a

Michail Helgesson a Modelfoto b Etageplaner 1:50


Rikke Mølby

Lukas Kyndbøl

Alberte Kofoed


FORGÅRD

WORKSHOP

BUTIK

c

Magnus Tudborg

a Facade mod teater b Facade mod gaden c Planer 1:50

C

B

MAGNUS.M.T - HUS TIL BYBONDE

A

C

PLAN - 3.SAL

B

MAGNUS.M.T - HUS TIL BYBONDE

A

C

PLAN - 2.SAL

BAGGÅRD

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

9

8

5

6

a

MB A G N U S . M . T - H U S T I L B Y B O N D E

PERSONALE RUM

MAGNUS.M.T - HUS TIL BYBONDE

A

C

PLAN - 1.SAL

B

MAGNUS.M.T - HUS TIL BYBONDE

A

C

PLAN - STUE

B

A

O P S TA LT - G A D E

O P S TA LT - T E AT E R

1 4S T I L B Y B O N D E MAGNUS.M.T - HU

b


Amanda Gravergaard


snit A-A

Teaterets tagryg

Stue

Toilet

O Tekøkken

Butik / showroom Foredrags- /workshopareal

A

A

15

Lasse Malmberg

Kasper Havemann Brix

Vemund Ipsum


Rosa Christensen

Sidse Thorup


BA3


Bilvask, folkekøkken og ungdomsboliger

Semestrets omdrejningspunkt var

som redskab for en undersøgelse

bymæssig fortætning og sammenfletning

af volumenstudier og mapping af

af forskelligartede programmer i den

omkringliggende facader.

BA3

Nordvestlige del af København. Nordvestkvarteret er begunstiget af nogle af de

Semesteropgaven omfattede et forslag

bedste almennyttige boligbyggerier fra

til fremtidig udnyttelse af to typiske

mellemkrigstiden med tilhørende store og

Nordvest grunde der i dag er udstykket til

velplanlagte grønne arealer, sammensatte

tankstationer med fossile brændstoffer.

og tætte villakvarterer og småerhverv som

Forslaget omhandlede udviklingen af

sikrer liv, diversitet og rumlig variation.

følgende interagerende funktioner: økologisk bilvask, ladestation, folkekøkken

Opgavens fokus var rettet mod at genfinde lokale arkitektoniske kvaliteter og skrive sig nuanceret og bevidst ind i dem for derved at bidrage kvalificeret til den større

og ungdomsboliger. De studerende har bearbejdet de forskellige funktioner parallelt i vekslende

sammenhæng vi indgår i.

skalaer som dele af en større helhed. Et

For at nærme sig stedet i tegning,

med områdets urbanitet i den større skala

undersøgte de studerende den bymæssige kontekst gennem kortlægning inspireret af Nollis kort. Herudover frembragte hver studerende en række collager ved hjælp af photoshop som senere fungerede

vigtigt fokus for opgaven var at arbejde samtidig med at have øje for projektets karaktergivende materialer samt udvalgte detaljer af betydning for rumligheder af særlige interesse.


3. semester


Skitser Studerende


Registrering af gule og røde tegl Karin Buchhave Nørgaard


Karin Buchhave Nørgaard


Emilie Møller


Volumenstudier som collage, site Nord


Volumenstudier som collage, site Syd


Nollikort


Markus Hystad


a

b

Emilie Møller a Perspectivisk opstalt 1:200 b Opstalt 1:200


Anna Maria Giraldi

Tobias Gramhald-Nørland

Anders Normann


a

b

Tone Karlsen a Grundplan 1:100 b Facader mod gaden 1:500


a

b

c

Erik Olofgors a Bykort b Grundplan 1:200 c Etageplan 1:200


a

b

Emma Ejeskjaer a Aksonometri af bygningsanlæg b Snit 1:100


a

b

c

Selma Lindstedt a Foyer b Skitse af trappeløb og mur c Situationsplan 1:500


Emma Ejeskjær


Carolina Jernberg

Chanathip Namhing

Andreas Rossil


a

b

Jonathan Bashari a Aksonometri 1:500 b Opstalt 1:200


Anna Kejser

Annvei Wathne

Nick Heinsbæk


Mads Hvidberg

Esben Lindhe

Filip Larsson


Emilie Møller


a b

c

Mads Buus Sørensen a Planer 1:100 b Facadestudier c Snit 1:200


Trine Junker

Petrine Koteng

Sigrid Christiansen


Mathias Lønskov

Marco Bruhn

Samuel Rees Scott


Snitt AA, 1:200

21

Markus Hystad

David Levin

Anna Sture


BA5


Aktivitet i den midlertidige tegnesal for 3. år


Barselshotel ved Bispebjerg Hospital

BA3

Semestrets arbejdsfelt berørte sundhed,

sted på hospitalet. Dele af Bispebjerg

forholdet mellem offentligt og privat, hjem,

Hospital er fredet og dele af hospitalet

institution og offentligt rum og mødet

er under udvikling med nye og moderne

mellem nyt og gammelt. Hospitalets

faciliteter, der netop er opført eller er

område er valgt grundet stedets særlige

under opførelse. Eksisterende planer

arkitektoniske kvaliteter og karakter men

for udvikling af hospitalet var derfor

også på grund af den aktuelle udvikling og

udganspunkt for de undersøgende

forandring, der foregår på området netop

analyser og selve udviklingen af de

nu, hvilket gav mulighed for at diskutere

studerendes projekter.

udvikling, bevaring og modernisering. De studerendes projekter reflekterede Feltarbejdets registreringer og opdagelser

over forholdet mellem ude og inde,

dannede grundlag for semesterets

mellem offentligt og privat og mellem

bacheloropgave. De studerende opnåede

det anatomiske og atmosfæriske. Med

et indgående kendskab til området

funktionerne patientværelser, sal,

igennem arkivstudier, analyserende

cafeteria og gårdrum har de studerende

tegning, afsætning på grunden og

tegnet rammerne for ikke blot et

modelbygning af bygningsfragmenter.

idlertidigt hjem men også fælesskab og

Bacheloropgaven omfattede forslag til

de omkringliggende offentlige rum.

barselshotel eller patienthotel ved den oprindelige hovedindgang til Bispebjerg Hospital. Tilføjelsen indgår som en del af det samlede anlæg og skaber et særligt

menneskelige møder der forholder sig til

Projekterne indskriver sig i en tæt bebygget kontekst og forholdet mellem det eksisterende og det tilføjede blev dermed


5. semester

3 forskellige byggefelter


Forberedende opgave: Udvalgte værkanalyser tv. Dansepavillon af Gottfried Bindesbøll og th. St. Petri kirken i Klippan af Sigurd Lewerentz.


Petri Kirken

d Lewerentz

istina Forslund og Laura Figenschou Skjønberg

g


Indledende analyse af historisk kontekst


Registrering af vinduer på Bispebjerg Hospital


Analyserende tegning


Indledende gruppeopgave: Fragmenter af bygninger nær sitet


Dzifa Bravie

Bastian Ørgaard Tange & Lars Andersen

Caroline Brun


Alma Kober Sørensen

Christopher Bredstrup

Cecilie Ødum Knudsen


Emilie Bertelsen

Gabriel Solheim

Simone Greve Larsen


a

b

Emma Buus Lind a Plan 1:200 b Aksonometri af konstruktion


a a

a

Stine West & Pernille Jørgensen a Udsigt fra tageetage b Skitse af værelse c Akso af situationsplan


b

a

c

Astrid Norlund & Andreas Bonde a Interiør b Etageplan 1:200 c Facade 1:200


a b

c

Axel Emin a Modelstudier af taghvælv b Grundplan 1:200 c Snit 1:100


a

b

c

Ebba Stark a Modelstudier b Facade mod have c Grundplan 1:200


Camilla Roll-Lund & Trine Grebstad

Joakim Kofod

Katrine Snabe


Ida Møller Rasmussen & Jens Røisi

Justyna Sadowa

Niklas Elsgaard


a

b

Cecilie Høgsberg & Olivia Frey a Facadeudsnut 1:20 b Opstalt 1:500


Lærke Wilhelmsen & Sara Zebulon Riise


Viktoria Daae

Otto Hallstrup

Paulina Lunder


a

b c

Laura Skjønberg & Mia Forslund a Kælderplan 1:200 b Tværsnit 1:100 b Modelfotos


Nicklas Villaume

Sylvester Bajda

Mike Suphakit


Dejle Mohamad

Selin Korkmaz


Even Brænne Olstad delte onsdag aften sine erfaringer med værkanalysen som metode med de studuerende. Hans systematiske dissektion og undersøgelse af Hans Christian Hansens værker blev den drivende faktor for Evens transfomration af Gasværksvejs skole i afgangsprojektet fra 2013.


HANS CHRISTIAN HANSEN

EVEN BRÆNNE OLSTAD

HANS CHRISTIAN HANSEN HANS CHRISTIAN HANSEN

EVEN BRÆNNE OLSTAD

HANS CHRISTIAN HANSEN

EVEN BRÆNNE OLSTAD

EVEN BRÆNNE OLSTAD

HANS CHRISTIAN HANSEN - TIMELINE 1900

1905

1910

1915

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

LIV

HANS CHRISTIAN HANSEN

CV

VÆRKER

UDSTILLINGER

REJSER

KONKURRENCER

DESIGN

ARKITEKTEN HCH AFGANG

LEGATER

HVAD SKAL MAN BRUGE DET TIL? FAMILIE

STADSARKITEKTER

PRESENTATION

PRESENTATION

21.10.2020

PRESENTATION

21.10.2020

HANS CHRISTIAN HANSEN

EVEN BRÆNNE OLSTAD

PRESENTATION

21.10.2020

HANS CHRISTIAN HANSEN

EVEN BRÆNNE OLSTAD

PRESENTATION

21.10.2020

HANS CHRISTIAN HANSEN

EVEN BRÆNNE OLSTAD

HANS CHRISTIAN HANSEN

EVEN BRÆNNE OLSTAD

PRESENTATION

21.10.2020

HANS CHRISTIAN HANSEN

EVEN BRÆNNE OLSTAD

PRESENTATION

21.10.2020

HANS CHRISTIAN HANSEN

EVEN BRÆNNE OLSTAD

21.10.2020

HANS CHRISTIAN HANSEN

EVEN BRÆNNE OLSTAD

PRESENTATION

21.10.2020

HANS CHRISTIAN HANSEN

EVEN BRÆNNE OLSTAD

PRESENTATION

21.10.2020

HANS CHRISTIAN HANSEN

EVEN BRÆNNE OLSTAD

PRESENTATION

21.10.2020

HANS CHRISTIAN HANSEN

EVEN BRÆNNE OLSTAD

PRESENTATION

21.10.2020

HANS CHRISTIAN HANSEN

EVEN BRÆNNE OLSTAD

PRESENTATION

21.10.2020

AFGANG 2012

EVEN BRÆNNE OLSTAD

UDVÆLGELSEN

Opstalt 1:50

Snit 1:50

Tagensbo Kirke Opstalt mod Landsdommervej

PRESENTATION

21.10.2020

AFGANG 2012 2012 afgang

EVEN even BRÆNNE Brænne OLSTAD olstad

Tagensbo Kirke Tværsnit mod nord Kirkerum og kontoretager

PRESENTATION

21.10.2020

AFGANG 2012

EVEN BRÆNNE OLSTAD

TILEGNELSE Tilegnelse

PRESENTATION

21.10.2020

AFGANG 2012

EVEN BRÆNNE OLSTAD

PRESENTATION

09.01.13

AFGANG 2012

EVEN BRÆNNE OLSTAD

TILEGNELSE

DISSEKTION

09.01.13 09.01.13

AFGANG 2012

EVEN BRÆNNE OLSTAD

PRESENTATION

09.01.13

AFGANG 2012

PRESENTATION

EVEN BRÆNNE OLSTAD

Element

Hierarki

Rytme

Led

Punkt

Dobbelt snit

Palet

Karakteristiske egenskaber Hans Christian Hansen 1901-78

09.01.13

AFGANG 2012

EVEN BRÆNNE OLSTAD

Skive

Album

PRESENTATION

PRESENTATION presentation

Figur

AFGANG 2012

09.01.13

EVEN BRÆNNE OLSTAD

ADDITION DISSEKTION - REKONSTRUKTION Figur

Skive

Element

BONE

Hierarki

Rytme

Led

Punkt

Dobbelt snit

Palet PRESENTATION

Album

PRESENTATION

Karakteristiske egenskaber Hans Christian Hansen 1901-78

AFGANG 2012

09.01.13

EVEN BRÆNNE OLSTAD

PRESENTATION

09.01.13

PRESENTATION

09.01.13

AFGANG 2012

EVEN BRÆNNE OLSTAD

AFGANG 2012

EVEN BRÆNNE OLSTAD

OPHOLDSGANG

AFGANG 2012

09.01.13

EVEN BRÆNNE OLSTAD

Plan 1:500 Addition - Hanssted skole

ADDITION DISSEKTION - REKONSTRUKTION

MUSCLE SKIN

FACADEPLAN Opstalt 1:50 Ungdoms- og fritidsklub, samt samlingssal Sydfacade

PRESENTATION

09.01.13

PRESENTATION

09.01.13

PRESENTATION

GAVL MOD EKSISTERENDE SKOLE

09.01.13

PRESENTATION

OPSTALT MOD SKOLEGÅRD

09.01.13

Opstalt 1:50 Vestgavl

AFGANG 2012

EVEN BRÆNNE OLSTAD

AFGANG 2012

AFGANG 2012

EVEN BRÆNNE OLSTAD

EVEN BRÆNNE OLSTAD

AFGANG 2012

EVEN BRÆNNE OLSTAD

ADDITION DISSEKTION - REKONSTRUKTION

Snit AA 1:50 Fritidshjem Tværsnit

B

B

Plan 1:50 Ungdoms- og fritidsklub, samt samlingssal Stueplan

PRESENTATION

09.01.13

PRESENTATION

PRESENTATION

SNIT - FRITIDSHJEM

STUEPLAN - UNGDOMS- OG FRITIDSKLUB

09.01.13

PRESENTATION

09.01.13

Snit AA 1:50 Fritidshjem Tværsnit

HANS CHRISTIAN HANSEN

EVEN BRÆNNE OLSTAD

AFGANG 2012

EVEN BRÆNNE OLSTAD

HANS CHRISTIAN HANSEN

EVEN BRÆNNE OLSTAD

MODELARBEJDE II - kinetisk model

ELEMENTER LED

Snit 1:10 2. sals vindue, samt tagfod Detalje

DOBBELT SNIT RYTME

PRESENTATION

21.10.2020

PRESENTATION

09.01.13

PRESENTATION

21.10.2020

09.01.13


Professor Thomas Bo Jensen kan med rette benævnes som ekspert udi murstenens væsen. Ud over sin afhandling om ‘Murstenens ornamentale vilje’ er han desuden forfatteren bag den mastodontiske bogudgivelse om Grundtvigkirken fra 2006. Tirsdag aften gav Thomas Bo Jensen de studerende et indblik i sin omfattende viden om Grundtvigskirkens tilblivelse og ikoniske status.


Nordvest / Bispebjerg & Per kirkeby

Per Kirkeby (1938-2018) 1938-1958 Født og opvokset på Bispebjerg, København, fra 1950 i Voldparken, Husum 1958-1964 Studerer naturvidenskab på Københavns Universitet 1964 Kandidatgrad med speciale i arktisk kvartærgeologi 1961-1969 Medlem af Den Eksperimenterende Kunstskole (Ex-Skolen), København 1978-1988 Professor ved Staatlichen Akademie der bildenden Künste, Karlsruhe 1988-2000 Professor ved Städelschule, Frankfurt A.M.

P. V. Jensen-Klint The Grundtvigs Church

Copenhagen 1913-1940 P.V. Jensen-Klint, Grundtvigs Church, Copenhagen 1913-1940


Romerske templum planer


Ugens afslutning i mellemrummet


Symposium: Alle årgange præsenterer feltarbejdets udbytte


Tegneborde 1. år og 2. år


Tegneborde 2. år og 3. år


Symposium: Der serveres gløgg med restriktioner


Profile for Architecture's Anatomy and Fabrication

Feltarbejde Nordvest 2020  

Feltarbejde Nordvest 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded