Barrios 129

Page 1

Ourense loita contra os primeiros incendios do verán [Páx. 4]

TEMA

Páx.2

O Conservatorio de Música de Verín avanza cara a profesionalidade

CIDADE

Páx.4

O Concello de Ourense e a Confederación Miño-Sil asinan tres acordos

DEPORTES

Páx.10 CELANOVA

O Ourense CF xógase o ascenso a Segunda B ante o Compos, este sábado 25 de xullo

Páx.12 ALLARIZ

Unha exposición conmemora 25 anos de bibliografía micolóxica

Páx.13

O Concello de Allariz oferta un amplo abano de actividades culturais de xullo a setembro

Máscara obrigatoria

[Páx. 3]

A Xunta de Galicia impuxo o uso obrigatorio de máscara tanto en interior como en exterior, aínda que se poida manter a distancia de seguridade, con contadas excepcións./ RAMSÉS.

Número: 129 - Ano: XIII - 23 de xullo de 2020 - Depósito Legal: OU 142-2014 - Periódico semanal de distribución gratuíta www.periodicobarrios.com - Se quere anunciarse consulte no 685 800 190


2

Barrios 23 de xullo 2020

TEMA DA SEMANA

Un mural dá nome ás aves de Verín 4 Poderase ver na rúa Lisa. Redacción O Museo Claustro Mercedario e o IES Xesús Taboada Chivite inauguraron un panel interpretativo na rúa Lisa de Verín no que se poden atopar aves autóctonas da comarca de Monterrei clasificadas segundo os seus nomes tradicionais. Ambas entidades traballaron da man na posta en marcha do proxecto “O monte vivo”, unha iniciativa baixo a cal ponse en valor a riqueza e importancia da flora e fauna dos montes da comarca. No mes de febreiro, o alumnado do IES Xesús Taboada Chivite visitou as instalacións do museo para coñecer, na exposición “Aves de Galicia”, a gran variedade de especies de paxaros que habitan na nosa comunidade. Esta exposición foi complementada cos nomes locais das aves na comarca, unha ta-

refa de recolleita levada a cabo polos propios alumnos ao longo de varios cursos coa colaboración e asesoramento do experto ornitólogo Xosé Manuel Reigada. Como resultado desta actividade e co fin de dar a coñecer este traballo de investigación, deseñouse un panel interpretativo a gran escala que permanecerá exposto durante os seguintes meses. Nel se ven as diferentes especies autóctonas e os respectivos nomes que reciben ditos animais. Máis accións Estanse a artellar outras actividades para o vindeiro ano nas que a flora, concretamente as árbores, serán as protagonistas dunha nova tarefa de recollida que se levará a cabo baixo o título “As árbores de Monterrei con nome propio”.

Inauguración da exposición de nomes de aves./CMZ.

O pleno do Concello de Verín celebrouse no Salón de actos da Casa da Cultura./CMZ.

O Conservatorio de música de Verín avanza cara a profesionalidade 4 O pleno de xullo aprobou un convenio de 50.000 euros coa Asociación Cultural Audiovisual Vía XIV. R.T. O Concello de Verín modifica a ordenanza do Conservatorio para adaptala a implementación dos estudos profesionais de grao medio. O pleno do mes de xullo aprobou (con 13 votos a favor de PSOE e BNG e catro abstencións do PP) a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos públicos educativos no Conservatorio Elemental Municipal de Música. Despois de analizar o informe elaborado polo

persoal do Negociado de Cultura coa colaboración do Conservatorio Elemental de Música de Verín apróbase esta emenda parcial da ordenanza cuxa finalidade é a reconversión do actual Conservatorio Elemental de Música nun Conservatorio de Grao medio ou profesional. Os cursos do novo grao implementaranse paulatinamente, curso por ano. O tenente de alcalde, Diego Lourenzo, quixo matizar que estes cambios apenas terán repercusión no orzamento aprobado polo Concello para este ano e sucesivos, nin ape-

nas repercusión financeira ou económica. Vía XIV Noutra votación con idéntico resultado ca anterior (13 votos favorables de socialistas e nacionalistas e catro abstencións populares) acordouse aprobar o convenio de colaboración entre o Concello de Verín e a Asociación Cultural Audiovisual Vía XIV no que se establecen as bases para a realización do FIC Vía XIV de Verín (Festival Internacional de Curtas) outorgando un montante económico municipal por importe de 50.000 euros.

Lourenzo salientou a importancia deste certame como «elemento potenciador» da marca Verín, e recordou que "na pasada edición o gasto realizado polo festival durante a preprodución e celebración do certame nas empresas, autónomos e traballadores locais contratados supuxo un retorno económico directo de 32.700 euros; así como que o fluxo económico xerado polos espectadores, técnicos, voluntarios e concursantes supuxo un notable incremento do consumo de bens e servizos na vila durante o Festival". Na cuarta edición do FIC asistiron máis de 1.240 persoas rexistrando, ademais, unha grande afluencia de público o resto de actividades paralelas do Festival, que xunto coas actividades infantís e as galas de apertura e final suman un total de 2.020 asistentes chegando de forma directa a 3.360 persoas, segundo datos da organización. Pero ademais, xerou un total de 115 impactos en medios cuxo valor global ascende a 471.328 euros cunha audiencia de 43.261.700 persoas, segundo datos do informe elaborado pola empresa Kantar Media.

A iniciativa busca a reconversión do actual Conservatorio nun de Grao medio ou profesional


TEMA DA SEMANA

Barrios 23 de xullo 2020

pre que se poida garantir o mantemento da distancia de seguridade interpersoal en todo momento, exclusivamente durante a realización das ditas actividades; e en supostos de forza maior ou situación de necesidade ou cando, pola propia natureza das actividades, o uso da máscara resulte incompatible, conforme as indicacións das autoridades sanitarias.

Viandantes usando a máscara nunha rúa ourensá. /RAMSÉS.

A máscara, obrigatoria case sempre 4 Na practica deportiva individual é un dos casos onde non é preciso o seu uso. Redacción A Xunta de Galicia adapta o acordo de medidas preventivas para facer obrigatorio o uso de máscaras en todo momento. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, explicou que os cidadáns deberemos levar a máscara tanto ao aire libre como nos espazos pechados, sempre que se poida concorrer con outras persoas e aínda que se poida garantir a distancia de metro e medio. O presidente autonómico recordou que todos os expertos "coinciden en que o uso xeneralizado de máscaras está a amosarse como unha das medidas máis eficaces para evitar a transmisión do virus”. Así, para as persoas de seis ou máis anos será obrigatorio o uso da máscara (deberá cubrir desde parte do tabique nasal ata o queixo, incluído) en todo momento, tanto cando se estea na vía pública e en espazos ao aire libre como cando se estea en espazos pechados de uso público ou que se encontren abertos ao público, aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. Entre as prohibicións adoitadas está tamén o botellón.

Excepcións Porén, non será exixible o uso da mesma cando se trate de persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitar a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización; nos vehículos de turismo, cando todas as persoas ocupantes convivan no mesmo domicilio; nas praias e piscinas, durante o baño e na toalla se se mantén a distancia de seguridade con persoas non convivintes; no momento específico do consumo en establecementos de hostalaría e restauración; o interior dos cuartos de establecementos de aloxamento turístico e outros espazos similares, cando unicamente se atopen neles persoas que se aloxen no cuarto; nos

A máscara deberá cubrir desde parte do tabique nasal ata o queixo

buques e embarcacións de transporte de competencia autonómica, no interior dos camarotes, cando unicamente se atopen neles persoas que se aloxen no camarote; no caso de exercicio de deporte individual ao aire libre, exclusivamente durante a realización da práctica deportiva

e sempre que, tendo en conta a posible concorrencia de persoas e as dimensións do lugar, poida garantirse o mantemento da distancia de dous metros con outras persoas non conviventes; cando se realiza actividade física e deportiva en instalacións e centros deportivos, sem-

Medio ambiente Pero a responsabilidade cidadá non se centra soamente en facer un uso correcto da máscara. Ademais, hai que saber que facer con ela cando a súa utilidade xa ten rematado. Se tan importante é facer un bo uso da mesma, non é menor a importancia de desbotalas dun xeito responsable cando a súa vida útil remata. Debemos evitar velas tiradas nas rúas como se desapareceran por arte de maxia. E preciso que nos desfagamos delas dun xeito responsable e respectuoso co medio am-

3

biente. Por iso, o mellor é depositala máscara, unha vez rematado o seu uso efectivo, no lixo orgánico. Material A Xunta de Galicia realiza unha nova adquisición de material (para subministrar material e equipamento aos hospitais do Sergas) para a loita da covid-19 na que inviste máis de seis millóns de euros. Unha primeira partida de 3,2 millóns irá destinada a adquisición de equipos de protección individual. As outras dúas partidas servirán para a contratación de diversos traballos e actuacións na área sanitaria coruñesa.

Unha máscara tirada no chan./RAMSÉS.

Nas praias e piscinas non é preciso o uso da máscara durante o baño e na toalla se se mantén a distancia de seguridade con persoas non convivintes


4

Barrios 23 de xullo 2020

EN BREVE 4 Locomotora As asociacións “As Termas”, “Vía Vella de Ponte Canedo” e “Andén Primeiro” xuntánse para pedir ao Concello de Ourense que se tomen as medidas necesarias para terminar co estado de abandono en que se encontra a locomotora exposta enfronte da estación de tren da cidade.

4 Hostaleiros

Unión de Hosteleros Ourensanos (UHO), Cociña Ourense, Véxote nos Viños e Asociación de Bares Especiais (ABE) expuxéronlles ao alcalde e ás concelleiras de Urbanismo, Comercio, Seguridade Cidadá e Saúde un documento con peticións e compromisos coa intención de “participar nas propostas, normativas, proxectos, ideas e convivencia veciñal”. O goberno comprometeuse a estudar as peticións dos hostaleiros, esgrimindo que se trata dun asunto transversal, garantindo a convivencia harmónica entre o dereito lexítimo dos empresarios, a oferta de lecer e o descanso dos veciños.

4 Policía Local

O Concello realiza obras de acondicionamento e de mellora na sede da Policía Local por valor de 400.000 euros. Entre elas están a impermeabilización de diversos espazos e o aillamento da sala de tiro.

4 “City Manager”

Francisco Cacharro Gosende será o novo coordinador xeral do Concello de Ourense, ou “City Manager” como lle gusta chamar a ese posto ao alcalde de Ourense. Para Jácome, o candidato posúe “grandes coñecementos xurídicos e amplo coñecemento da administración local”, así como un grande “criterio político”. Ademais, asegura que a pesar do seu soldo (86.000 euros anuais) faralle aforrar “moitos cartos” ás arcas locais. Cacharro chega de Deputación de Ourense onde era o seu secretario.

CIDADE

Un incendio en Canibelos queima 52 hectáreas 4 Tardouse catro días en extinguilo. Redacción O municipio de Ourense xa tivo o seu primeiro incendio este verán. Foi o pasado sábado, 18 de xullo, cando ao redor das tres da tarde -con temperaturas que roldaban os 40 grados- orixinouse en Canibelos un incendio que precisou de 18 axentes, 50 brigadas, 31 motobombas, 7 helicópteros, 12 avións para extinguilo. Foron dous días os que se tardaron en controlalo e dous máis para extinguilo definitivamente. Afectou a

un total de 52,1 hectáreas, das cales 28 son arboradas e o resto monte raso. Queirugás A atención agora está posta en Queirugás, onde un incendio leva arrasado máis de 100 hectáreas e mantivo cortada a autovía A-52 durante case unha hora. Aos bombeiros forestais da Brif de Laza uníronselles os compañeiros da Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales de León para aplacar as lapas que arrasan esta terra. A Consellería do Medio Rural lembra que está a

disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085, ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. Ademais, existe un teléfono anónimo e gratuíto para denunciar calquera actividade delituosa incendiaria da que se teña sospeita ou coñecemento: 900 815 085. Así mesmo, toda a información actualizada sobre incendios forestais poderá ser consultada na conta aberta de twitter: @incendios085.

Jácome e Quiroga antes da reunión.

Concello e CHMS selan tres acordos 4 Ademais, realizarase un saneamento no río Barbaña. Redacción

Un helicóptero recollendo auga no río Miño á altura de Oira. /CEDIDA.

O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, e o presidente da CHMS, José Antonio Quiroga, selan un acordo para a sinatura de tres convenios durante a celebración dunha reunión mantida na casa consistorial do Concello de Ourense. Para Jácome trátase dunha reunión “moi frutífera”, xa que se desbloquearon tres importantes acordos para a cidade: o saneamento de augas residuais en Velle (na que se renovará a rede de colectores e a execución dunha infraestrutura para incorporar as augas residuais á rede de saneamento xeral da cidade e o seu traslado á EDAR de Reza); a senda peonil Untes - Outariz (5.700 metros na marxe dereita do río Miño que precisan de rozas de vexetación, obras de drenaxe e muros

I Salón Ecolóxico do Automóvil Redacción O Concello de Ourense apoia a celebración do I Salón Ecolóxico do Automóbil de Galicia, iniciativa da Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense (Acauto). Terá lugar do 11 ao 13 de setembro en Expourense e será o ini-

de contención, pavimento abondo para unha anchura de 2,20 metros, e acondicionamento -bancos, varandas, papeleiras...), e unha urxente actuación na Ponte Lebrona (coa instalación dun baruto -tamiz-). Río Barbaña Ademais o presidente da CHMS comunicoulle ao rexedor a intención do Goberno Central de realizar un saneamento integral do río Barbaña, xa que este é un proxecto de “interese xeral” no que se investirán 29,7 millóns de euros para paliar os graves problemas de contaminación do río e da súa contorna. Jácome tamén mostraba a súa satisfacción logo de abordar, durante a reunión, asuntos coma o do parque acuático – termal ou a construción de senllas rotondas baixo a praza de Concepción Arenal e nas inmediacións do Pavillón dos Remedios. cio dos actos da Semana Europea da Mobilidade cuxo lema para este ano é “Por unha mobilidade sen emisións”. No Salón, no que participarán 17 concesionarios e 22 marcas, poderán verse vehículos de baixas emisións -os que emiten menos de 120 g/ km de CO2-. Este será o primeiro en Galicia especializado en vehículos eléctricos, híbridos ou impulsados por gas licuado.


ECONOMÍA

Barrios 23 de xullo 2020

5

Un barco galego saíndo a pescar.

A importancia de consumir produto fresco do mar 4 Galicia anima a manter unha alimentación sá e equlibrada. Redacción Nos meses de crise sanitaria xurdiu unha iniciativa para animar á cidadanía a consumir produtos do mar durante a situación de estado de alarma. Esta pandemia fixo que os profesionais do mar se enfrontaran a grandes retos marcados polas dificultades atopadas para colocar os produtos no mercado. A baixada da demanda debido ao peche

da hostalaría afectou a súa actividade. A pesares das dificultades, milleiros de mulleres e homes en Galicia saían cada día a pescar. Aunaron esforzos para contribuír a garantir o subministro de alimentos de calidade para todos e para que non faltase o pescado fresco nas mesas. Ademais, o alimento do mar neste tempo converteuse en máis necesario, se cabe, que nunca. Imprescindible na dieta, o

seu protagonismo creceu ao ter, entre outros beneficios, a vitamina D tan necesaria que non se podía obter do sol estando confinados nos fogares. Campaña Debido a esta necesidade e co fin de animar á cidadanía a consumir produtos do mar durante o estado de alarma, a Xunta de Galicia comezou no mes de abril cunha campaña de divulgación e

O sector da pesca non parou durante o confinamente para abastecer á cidadanía de produto fresco.

promoción na que poñía en valor o papel xogado polo sector neste escenario. A campaña titulada Merca produto fresco do mar. Estamos no mesmo barco busca ao mesmo tempo impulsar a demanda e os prezos dos produtos pesqueiros para que a frota poida desenvolver a súa actividade en condicións de rendibilidade a pesar das dificultades provocadas pola covid-19. O apoio aos profesionais que estaban activos a pesar das circunstancias do estado de alarma centrou o nacemento da campaña. Un apoio que chegaba a arredor de 10.000 mulleres e homes que levaban a diario ás preto de 40 lonxas galegas que daquela continuaban abertas unhas 700 toneladas de alimento de calidade co que abastecían á cidadanía na época do confinamento. Durante o mes de maio a campaña viuse reforzada coa difusión nos puntos de venda de supermercados e hipermercados (Gadisa, Froiz, Carrefour, Vegalsa-Eroski e El Corte Inglés). En todos eles, distribuíronse 7.000 carteis, 7.000 vinilos e 24.000 le-

treiros promocionais que animan a mercar produtos da mar e, deste xeito, a apoiar o esforzos dos seus profesionais. Esta iniciativa está aberta a todas as cadeas distribuidoras, prazas de abastos e pescaderías interesadas en participar. Ademais, mostra a importancia e a necesidade do apoio da cidadanía ao sector extractivo, co obxectivo de manter unha actividade rendible. Mesmo barco Esta acción pretende que toda a comunidade se manteña no mesmo barco na loita contra esta enfermidade. Deste xeito fomenta a reciprocidade de cada un dos cidadáns no esforzo. E na actualidade continúa reivindicando o espírito de unión e de apoio. Por iso, segue presente nos medios de comunicación e nos puntos de venda de produtos do mar de supermercados e hipermercados. Así, dáse

O peixe aporta vitamina D, indispensable para todos nós continuidade a un proxecto tan ou máis necesario durante a reactivación da cadea mar-industria. Por todo isto, Galicia segue animando a todos a permanecer xuntos -no mesmo barco- cos produtos e os profesionais do mar como protagonistas. Ademais, preténdese buscar o compromiso de manter unha alimentación sá e equilibrada co consumo destes produtos. En definitiva, a campaña Merca produto fresco do mar. Estamos no mesmo barco reflicte a importancia de consumir peixe para remar a favor do funcionamento e a operatividade dunha actividade fundamental na cadea de subministro e á vez manter unha dieta sá.

Durante o confinamento arredor de 10.000 mulleres e homes levaron cada día ás lonxas que permanecían abertas unhas 700 toneladas de produtos do mar de calidade para abastecer á cidadanía


6

Barrios 23 de xullo 2020

DO Monterrei Redacción A sede do CRDO Monterrei acolleu unha cata de viños de Monterrei realizada pola Asociación de Catadores de Galicia Gallaecia. Este panel avaliou 48 viños da denominación, 27 brancos e 21 tintos. Ao finalizar a cata, a asociación fixo unha valoración dos viños catados polo equipo, manifestando que nos brancos “mantense a calidade dos últimos anos, cun nariz moi intenso e complexidade en boca, respectando a variedade”. Mentres que os tintos, “da anada 2019 tamén son complexos, marcando variedade e territorio; e os de barrica están moi traballados”. A Coruña Máis dun cento de profesionais procedentes de Ferrol Terra, Costa da Morte, Santiago e A Coruña participaron este mes nunha actividade promocional da DO Monterrei celebrada na cidade herculina. Na mesma, hostaleiros, catadores, distribuidores, enófilos, profesores de hostalaría do IES da Coruña, Santiago e Pondedeume, descubriron as peculiaridades desta denominación vitivinícola galega. Nesta iniciativa recibiron información sobre as características edafoclimáticas -chan e clima-, variedades de uva, tipoloxías de viño, proceso de elaboración dos mesmos ou importancia da viticultura na historia e economía da comarca.

VERÍN

A seguridade ante todo na ludoteca 4 Continúa a súa actividade. Redacción Os nenos e nenas da ludoteca de Verín continúan gozando dunha completa axenda de actividades variadas, sempre cumprindo con todas as medidas de seguridade estipuladas para previr a propagación do virus da COVID-19 (xeles hidroalchólicos, uso da máscara, a disposición de alfombras desinfectantes e a comprobación da temperatura tanto á entrada como á saída). Nas últimas semanas, os menores participaron en moitas e atractivas actividades como a elaboración de macetas e plantación de sementes,

creación dun mural colectivo con estampación das mans dos cativos, xogos

de auga, sesións de malabares, saída ao skatepark, xogos de obstáculos, sesións de contacontos, estampación e creación de mesas de palés, elaboración de monstros de cores, e visitas as piscinas descubertas do complexo deportivo de A Granxa e ao río Támega.

Unha monitora tomando a temperatura dunha participante da ludoteca de Verín.

Datas de presentación de solicitudes e de matrícula 2020/2021 no IES García Barbón 1.- Estudos de Bacharelato O prazo da convocatoria extraordinaria é do 1 ao 10 de setembro para formalizar a matricula. 2.- Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica (FPE). No prazo extraordinario podemos presentar a solicitude do 1 ao 9 de setembro. A matrícula poderá realizarse do 18 ao 22 de setembro (ás 13 horas). Web para realizar o proceso de admisión en Formación Profesional (Grao Medio) https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/ Vídeos ilustrativos dos ciclos de Formación Profesional que se imparten no centro: http://www.edu.xunta. gal/centros/iesgarciabarbon/node/565 3.- Formación Profesional Básica (FPB). A presentación de solicitudes para os estudos

Mesa de comercio local Redacción

Catador da asociación Galicia Gallaecia.

Os empresarios de Verín presentaron na casa do Concello o seu plan de actuación para o ano 2020 na mesa de comercio local. A finalidade non é outra que valorizar e promover o comercio de proximidade na vila. Durante a reunión

de Formación Profesional Básica poderá realizarse do 1 ao 10 de setembro. 4.- Educación Secundaria de Adultos (ESA). A matrícula é do 1 ao 10 de setembro. 5.- Aula Mentor. A matrícula nestas ensinanzas - que se imparten a través de internet- está aberta todo o ano. Para solicitar información poden escribir un correo a: secretariobarbon@gmail. com As datas que se facilitan son orientativas en función das publicadas en anos anteriores. Lembrade, por último, consultar a nosa páxina web http://iesgarciabarbon.es/, o noso Facebook https://www.facebook. com/iesgarciabarbon/ e os nosos recursos de titoría específicos, tanto para mellorar os hábitos e técnicas de estudo (http:// xurl.es/hte ) como para promover unha formación plena (http://xurl.es/fple).

presentouse o plan de actuación da Asociación de Empresarios de Verín para o ano 2020, co que se pretende -entre outras cousas- incrementar o comercio e as ferramentas de promoción e venda, facendo especial fincapé na dixitalización, e informouse sobre as actividades realizadas durante o ano 2019. A mesa de comercio local estivo presidida polo alcalde de Verín, Gerardo Seoane.


SOCIEDADE

Barrios 23 de xullo 2020

7

A Xunta reforza a loita contra os incendios e adopta medidas sanitarias

4 O Pladiga ten entre as súas novidades a dotación de maior capacidade de transporte de auga e a incorporación dun total de 12 drons. Redacción A Xunta reforza este ano a prevención na loita contra os incendios forestais e adapta o operativo ás esixencias da emerxencia sanitaria. O Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (Pladiga) 2020 ten como obxectivo xeral o de reducir ao máximo posible, tendo en consideración os recursos dispoñibles, as consecuencias ecolóxicas, económicas e sociais producidas polos incendios forestais na nosa comunidade. Por iso, mantén todos os esforzos na loita contra o lume incorporando algunha novidade. Entre elas, está a adaptación ás condicións establecidas pola emerxencia sanitaria a causa da covid-19 e, especialmente, a implementación dun completo e detallado plan de prevención. O dispositivo humano, semellante ao de anos anteriores, conta con máis presenza temporal, xa que permancerán despregados un mes máis do habitual, pasando de cinco a seis meses. En total son máis de 7.000 persoas, contabilizando tanto os profesionais propios da Xunta como os adscritos a outras administracións, que teñen á súa disposición 360 motobombas, entre outros medios terrestres. Con respecto aos medios aéreos, o Pladiga 2020 ten entre as súas novidades a dotación de maior

En canto ás melloras tecnolóxicas, están as aplicacións informáticas coas que conta o persoal do servizo para a loita contra o lume

capacidade de transporte de auga e a incorporación dun total de 12 drons, tanto para vixilancia e disuasión como para prestar apoio á extinción. No que respecta á adaptación do Pladiga á emerxencia sanitaria, o documento ten en conta os protocolos necesarios para permitir o traballo do persoal en condicións óptimas de seguridade e hixiene. Así, establecese máis dunha ducia de instrucións e protocolos para os profesionais do Servizo, con esa finalidade. Nesta liña, cómpre destacar tamén o esforzo realizado polos axentes ambientais e bombeiros forestais do Servizo durante a emerxencia sanitaria, levando a cabo máis de 7.000 desinfeccións nos exteriores dos centros de saúde, residencias de maiores e discapacitados e outro tipo de instalacións, como parte da súa colaboración voluntaria para previr o contaxio do coronavirus. As desinfeccións leváronse a cabo de forma recorrente en ata 200 municipios galegos con menos de 5.000 habitantes. Prevención A prevención é un dos piares do Pladiga 2020 contando cun investimento de 30,5 millóns de euros para traballos preventivos en preto de 46.000 hectáreas e en case 5.800 quilómetros de pistas e estradas. Ademais, prevé a construción de 121 novos puntos de auga e o mantemento dos 3.207 xa existentes, entre outras medidas. As actuacións realízanse en montes e terreos forestais e nas faixas secundarias de xestión de biomasa, as dos 50 metros de terreo rústico máis próximas ás vivendas. Todo isto, de acordo coas obrigas establecidas na Lei de prevención e defensa contra os

Operarios traballando na limpeza do monte para a prevención de incendios. incendios forestais. Trabállase con 263 concellos e 5 mancomunidades cos que se ten convenios nos que se colabora coa actuación de vehículos motobomba, tratamentos preventivos de xeito mecanizado e a contratación durante tres meses de brigadas para o desenvolvemento de labores de vixilancia e defensa, e fanse traballos de prevención mediante o control do combustible de xeito manual. Dentro deste plan activáronse 251 brigadas municipais, cunha superficie de actuación total de preto de 19.500 hectáreas, sumando os traballos manuais e os mecanizados. A elas cómpre engadir as case 600 hectáreas de actuación preventiva dos Grupos de Emerxencia Supramunicipais (GES). A maiores, no plan inclúense os traballos propios das actuacións preventivas no marco do convenio de colaboración subscrito entre a Xunta, a Fegamp e Seaga. Neste sentido, poderían levarse a cabo execucións subsidiarias en case 2.600 hectáreas e actuacións de xes-

tión de biomasa en vías de titularidade municipal ata nun total de 2.590 km en toda Galicia. Así mesmo, nas parroquias priorizadas dentro deste convenio prevese actuar noutras 5.300 hectáreas ao longo deste ano. Actuacións complementarias Entre outras intervencións para prevencións de lumes están a dotación de material e vehículos, o plan de pastos, a silvicultura preventiva, as aldeas modelo ou os polígonos agroforestais e que no seu conxunto supoñen un investimento de máis de 33 millóns de euros. En canto ao material, a Xunta segue coa adquisición e mantemento de motobombas, a construción e arranxos nas emisoras e bases aéreas, o aluguer de vehículos para brigadas e axentes e diferentes equipamentos e ferramentas. A Xunta puxo en marcha, de xeito paralelo, o Plan de pastoreo de Galicia, para poñer en valor os pastos da comunidade e mellorar no aproveitamento dos recursos naturais, ao

tempo que se traballa na anticipación aos incendios forestais. A iniciativa contempla ata 2.250 hectáreas que se recuperarán, co fin de dotar ás explotacións de máis base territorial e contribuír a facer rendible a actividade agrogandeira, co conseguinte apoio á remuda xeracional no agro e ao mantemento da poboación no rural. As aldeas modelos e os polígonos agroforestais son inicitivas destacables nas que na primeira execútase a limpeza das franxas arredor das vivendas, eliminando maleza, piñeiro, eucalipto e acacia e establécese nesa franxa actividade agrogandeira, co obxecto de que constitúa unha devasa natural fronte o lume. A previsión é de aprobar unhas 25 aldeas modelo en toda Galicia ao longo deste ano. Actividade incendiaria Dentro do Pladiga 2020

actualízase tamén a información relativa ás Parroquias de Alta Actividade Incendiaria (PAAI). Neste caso, o número delas redúcese este ano en máis do 60%, ao pasar das 71 existentes no 2019 a 28 este ano. Esta cifra axústase cada ano en función de criterios técnicos, relacionados ou ben co número de lumes rexistrados nestas parroquias ou ben coa súa virulencia. En canto ás melloras tecnolóxicas, o Pladiga 2020 potencia as aplicacións informáticas coas que conta o persoal do servizo para a loita contra o lume. Así, intégranse novas funcionalidades, como a visualización actualizada de imaxes vía satélite, a compartición de pantalla entre varios usuarios ou a implementación de shapes (formas, siluetas) provisionais de evolución do lume. Ademais, tamén se contará con información en tempo real, para a xestión dun incendio sobre o territorio, nas propias tablets das que dispoñen actualmente os axentes e técnicos. Inclúense datos cartográficos actualizados como puntos de auga, límites administrativos ou espazos protexidos, así como busca de topónimos e puntos quilométricos, localización GPS dos recursos asignados, rutas de acceso seguidas polos primeiros recursos en chegar, información da evolución do lume e fotografía xeorreferenciada ou capacidades de edición para indicar puntos de encontro, devasas, perímetros provisionais do lume, entre outros.

A Xunta puxo en marcha, de xeito paralelo, o Plan de pastoreo de Galicia, para poñer en valor os pastos da comunidade e mellorar no aproveitamento dos recursos naturais


8

Barrios 23 de xullo 2020

TURISMO

Onde mellor que en Galicia?

4 A comunidade está a traballar para posicionarse entre os destinos que dean máis confianza. Redacción Galicia traballa para que este ano, tan complexo, como o que estamos a vivir siga posicionándose entre os mellores destinos e con máis garantías para os meses de verán. Un destino completo e seguro e, sobre todo, a complemetariedade dos nosos recursos turísticos é o que aprecian tradicionalmente os viaxeiros que nos visitan e mesmo os propios galegos que visitan outras zonas da comunidade. A pandemia provocada pola COVID19 fixo que nas últimas semanas, adicándolle esforzo e compromiso por parte do sector, e de maneira especial traballárase na segurida de Galicia como destino. Neste sentido, a Xunta

de Galicia acompaña con distintas medidas. Plan de Reactivación Co obxectivo de ofrecer solucións para xenerar liquidez no tecido empresarial e incetivar a actividade turística contouse co Plan de Reactivación do sector cultural e turístico desde o principio desta crise sanitaria e a instancias da Xunta e do sector. O orzamento deste plan ascende aos 58 millones de euros. Galicia destino seguro é o nome do programa do Goberno autónomico que, cun investimento de 6 millóns, ofrece axudas para que os negocios turísticos adopten medidas de seguridade hixiénico-sanitarias. E tamén se destinan case 2 millóns de euros

Preto do lugar de Moreda - Folgoso do Courel.

para deseñar novos produtos e experiencias, adaptar formatos, dar formación e dinamizar o sector, nun momento de enorme dificultade como no que nos atopamos. Todo isto, o que pretende é unha Galicia segura (para os viaxeiros que a elixan como destino) e que permita, á vez, ofrecer confianza para os propios galegos e traballadores do sector. Vaise a impulsar, en accións concretas, a dixitalización, por exemplo, do turismo rural, cunha nova plataforma de comercialización para facilitar as reservas online que incentivarán as longas estancias neste tipo de establecementos regalando experiencias turísticas complementarias en xeodestinos ou cidades ga-

legas. Tamén se vai a reforzar este ano o papel do turismo enogastronómico, en colaboración coas Asociacións das Rutas dos Viños de Galicia, así como o turismo MICE, incluíndo a creación dun estudio virtual que permitirá a realización de congresos de maneira mixta entre presencial e online. Turismo familiar e tranquilo Outra medida é a creación de produtos turísticos comercializables de entre 400 e 2.000 euros. Irán dirixidos ás familias que terán a vantaxe de poder pagar de maneira fraccionada e nun prazo de seis a 12 meses e sen coste adicional algún. O Xacobeo 2021 conta cunha gran importancia e por iso

crearanse novos paquetes turísticos con motivo do ano santo. Foméntanse, deste xeito, as escapadas e experiencias centradas na enogastronomía, o termalismo, a naturaleza ou mesmo o patrimonio. Sempre apostando por enclaves estratéxicos como poden ser a Ribeira Sacra, a Mariña lucense, a Costa da Morte ou os diferentes

camiños. Todo elo para favorecer a recuperación do turismo e a diversificación de fluxos. Tamén se incentivará a actividade dos guías profesionais de turismo dinamizando as visitas de escolares ou colectivos, fomentando a creación de produtos que ofrezan percorridos e visitas virtuais á vez que se mellora a for-

Vaise impulsar, en accións concretas, a dixitalización, por exemplo, do turismo rural, cunha nova plataforma de comercialización para facilitar as reservas online que incentivarán as longas estancias neste tipo de establecementos regalando experiencias turísticas complementarias en xeodestinos ou cidades galegas


TURISMO

Barrios 23 de xullo 2020

9

Faro de Estaca de Bares, tan espectacular coma sempre. mación e adaptación dos profesionais con iniciativas como o novo programa "A historia a pé de rúa" ou "Volver respirar en Galicia". Galicia, unha vez máis, abre as súas portas, con todas estas ferramentas, ao turismo, coma sempre, con moitas ganas e totalmente preparada sen esquecerse e tendo moi presente a tradicional fidelidade dos viaxeiros que elixen Galicia. Non é casualidade que o 99,4% afirme que repetiría a súa visita e unha porcentaxe

Algúns produtos turísticos irán dirixidos ás familias, que terán a vantaxe de poder pagar de maneira fraccionada e nun prazo de seis a 12 meses e sen coste adicional

moi similar recomenda a outras persoas que coñecan a nosa comunidade. Conta cunha ampla oferta de lecer e capacidade de aloxamento como os seus máis de 5.600 restaurantes, preto de 150.000 camas en establecementos regulados con máis de 900 hoteis e máis de 500 casas de turismo rural que se caracterizan polo seu afán de mellora. De feito, máis da metade dos aloxamentos rurais existentes en España que contan coa Q de Calidade están en Galicia. Os seus máis de 90 museos, 742 Bens de Interese Cultural, os seus máis de 3.100 castros catalogados ou mesmo máis de 9.100 hórreos catalogados e preto de 5.000 cruceiros e máis de 1.100 pazos son outros dos numerosos recursos patrimoniais por descubrir este ano. En definitiva, Galicia agarda a todos os que a queiran descubrir cos brazos abertos e as medidas hixiénico sanitarias máis esixentes para sentirse se-

guro, como na casa. Camiño Seguro Non podemos esquecernos do Camiño de Santiago cuxos elementos son moi importantes para o noso turismo. O Camiño regresa coa intención de ofrecer a máxima seguridade aos peregrinos. Da man do programa Camiño Seguro, promóvese unha peregrinación adaptada á actual situación sanitaria a través dun protocolo integral nos itinerarios xacobeos e inclúe medidas como limitacións de aforamento de entre o 50 e o 75% nos albergues, elaboración de guías e manuais de apoio,

Da man do programa Camiño Seguro, promóvese unha peregrinación adaptada á actual situación sanitaria

formación para máis de 300 albergueros, axudas para a adaptación dos establecementos ás medidas hixiénico-sanitarias, un servizo de asesoramento aos negocios ou un novo sistema de reservas online.

Galicia e o Camiño de Santiago volven cos valores que sempre nos fixeron grandes e que agora son máis importantes que nunca. Tentando mellorar a calidade de vida dos galegos, creando emprego,

diversificando a economía e, sobre todo, ofrecendo a posibilidade de seguir gozando dun turismo tranquilo e hospitalario, dun turismo que busca o contacto co territorio, tan necesario nestes días.

Peregrinos ao seu paso pola Devesa De Rogueira, O Courel (Lugo).


10

Barrios 23 de xullo 2020

DEPORTES

16 novos cintos negros para o kungfu ourensán 4 Despois do exame realizado este mes. Redacción O Ximnasio Artai “O Vinteún” acolleu os exames de cinto negro de kungfu que se celebraron o pasado 4 de xullo. Neste evento foron avaliados practicantes de kungfu moderno e tradicional. Nesta convocatoria presentaronse un total de 16 alumnos ourensáns nos distintos graos de cinturón negro. Participaron desta convocatoria os clubes Artai e Fitness Forma, da provincia. Estes exames estiveron condicionados organizativamente polas medidas de seguridade actuais para os deportes de contacto, que a Secretaría Xeral para o

Deporte recopilou nos últimos meses de maneira rigurosa e coparticipativa coa Federación Galega de Kungfu. Os exames constan de unha gran variedade de contidos, tanto teóricos coma prácticos. As esixencias técnicas contan con multitude de desprazamentos, posicións, técnicas de golpeo e bloqueo… e as esixencias teóricas son examinadas polo tribunal do exame solicitando a descrición de valores, historia e fundamentos do kungfu. O tribunal desta convocatoria estivo formado por D. Jose Luis Rodríguez Acevedo (director técnico da federación), D. Alfonso

López Dopazo (delegado de Ourense) e D. Aarón Blanco Pita (Vicepresidente da federación). Alumnos En canto aos alumnos do Fitness Forma que superaron a súa proba, este son: en cinto negro xuvenil, Diego Gamote Silva; en primeiro nivel: Lucía Cortizo, Paula Cortizo, Nicolás Rodríguez, Joel González; e en segundo nivel: Nerea González. Os alumnos do Artai que cambiaron de cinto foron: Andrea Álvarez, Duna Fernández, Martín Fernández, Gabriel Vázquez e Pablo Valado, a primeiro nivel; Carlos Rodríguez, Jacobo Ro-

dríguez e Carlos Cid, a segundo nivel; Joaquín Pazos, a terceiro nivel; e María Sonsoles Fabián, a quinto nivel. Faise especial mención no grado acadado por Sonsoles Fabián García, 5º nivel de Kungfu. Esta alumna profesora logra este recoñecemento despois de 38 anos de práctica e vinculación incondicional co seu clube (Artai) e co kungfu en todalas súas especialidades. O tribunal de exame, na súa exposición final, felicitou a boa preparación dos examinandos e animounos a continuar na mesma dinámica de práctica e colaboración co kungfu galego.

Entre os examinados destaca Sonsoles Fabián García al lograr o 5º nivel

A un partido de 2ªB 4 Ourense CF xógase co Compos o ascenso. Redacción Con oficio, con moito oficio, o Ourense Club de Fútbol logrou a vitoria diante do Arousa na semifinal do playoff de ascenso á Segunda división B. Un gol temperá de Martín Lamelas encarrilou unha eliminatoria que, recordemos, co empate lle valía para acceder á final. A pesares do empuxe dos arousáns sería Renan Zanelli, de penalti, o que lograría o 2-0 e deixaba visto para sentenza o encontro. Pedro Beda, nas postrimerías do encontro faría o gol da honra para os arlequinados. Agora toca pensar no Compostela co que se medirá na final, que terá

lugar o vindeiro sábado en Balaídos (19:30, TVG2). Nesta ocasión serán os composteláns os que teñan a vantaxe de que en caso de empate serían eles o que ascenderían; isto é debido a que cando parou a competición pola COVID19 os da capital galega ían na primeira posición. Barco O Barco quedou apeado de xogarse o ascenso tras caer derrotado diante do Compos por 3-1 na primeira semifinal. Os valdeorreses lastraron o mal comezo de encontro no que cederon dous goles no primeiro cuarto de hora. Un gol olímpico de David Álvarez recobrou a esperanza, pero quedou en nada.

EN BREVE

Alumnos que pasaron a segundo, terceiro e quinto nivel de kungfu.

4 Rali de Ourense

4 COB

O sábado, 25 de xullo -Día de Galicia-, o Rali de Ourense celebra a súa 53ª edición. A celebración deste rali, atípico pola COVID19, terá un percorrido de 123,56 quilómetros cronometrados. Contará cun total de oito tramos (catro a dobre pasada) na Peroxa, Toén, Amoeiro e O Carballiño.

O Club Ourense Baloncesto aínda non sabe cal será o número definitivo de rivais que terá na LEB Ouro 2020-21. Inscritos están 18 equipos, á espera que que pasa con Gipuzkoa e Valladolid que parecen ter as portas pechadas en ACB. De non consumarse estes dous ascensos a LEB contaría con 20 equipos.


ECONOMÍA

Barrios 23 de xullo 2020

de excepcional. Para afianzar este selo de calidade entre os consumidores, vense desenvolvendo unha intensa actividade de promoción. O pasado ano, Galega 100% estivo presente en diversos eventos relacionados coa gastronomía ou co deporte, caso do Forum Gastronómico da Coruña, a feira Xantar de Ourense ou Expordes. Así mesmo, fíxose promoción do seu consumo nas carreiras pedestres de Santiago, Porto do Son e Frades e en varios partidos de baloncesto na cidade das Burgas. Como parte desta actividade, repartíronse máis de 60.000 unidades de bri-

11

ks de leite amparado coa marca de calidade Galega 100%, xunto con folletos nos que se facilita ao consumidor información sobre como identificar este leite nos diferentes puntos de venta e coñecer as garantías e o significado da marca.

En menos dun ano, Galega 100% consolidouse como a referencia indiscutible do leite de calidade producido e envasado en Galicia

Galega 100% ofrece un produto da máxima calidade.

Consolídase no mercado o selo lácteo “Galega 100%” 4 Este selo, impulsado pola Xunta, avala e identifica o leite galego de calidade diferenciada. Redacción A Xunta impulsou Galega 100% o selo lácteo consolidado no mercado, que avala e identifica o leite galego de calidade diferenciada. Ademais, nútrese do leite producido nas ganderías incorporadas ao Rexistro galego de

explotacións de calidade diferenciada. Este selo saía ao mercado o 7 de febreiro de 2011 como a única identificación que avala o leite galego de calidade diferenciada. Deste xeito, Galega 100% ofrece un produto da máxima calidade, suxeito aos controis dos ser-

vizos veterinarios oficiais da Xunta de Galicia, e garantido pola certificación de calidade do Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL). A posta en marcha desta marca respondeu á aposta da Xunta pola valorización do leite galego, unha vella demanda do sector. En menos dun ano, Galega 100% consolidouse como a referencia indiscutible do leite de calidade producido e envasado en Galicia. Arrancou con catro marcas comerciais (Leyma, Feiraco, Larsa e Deleite) ao que se foron sumando moitas outras, ao longo deste tempo. Sector estratéxico Galicia é unha das primeiras rexións europeas produtoras de leite polo que é un claro sector estratéxico para Galicia. Prodúcese case o 40%

Liña de supermercado con venda de leite galega.

do leite de España e localízase máis da metade do total nacional de explotacións lácteas. O pulo deste sector ponse de manifesto tamén porque os máis de 7.000 gandeiros galegos facturan anualmente uns 800 millóns de euros e a produción de leite no 2019 chegou preto dos 2,8 millóns de toneladas, consolidando a Galicia como líder indiscutible no ámbito nacional. Deste xeito, o selo Galega 100% ofrece un produto da máxima calidade, que permite ao consumidor unha identificación fácil e sinxela, o que contribúe a poñer en valor este produto nos mercados. O consumidor que escolla un produto no que aparece este distintivo, ten a seguridade de estar consumindo un produto de Galicia, e dunha calida-

Galicia é unha das primeiras rexións europeas produtoras de leite: máis de 7.000 gandeiros galegos facturan anualmente uns 800 millóns de euros

En tendas de barrio tamén apostan polo produto galego.

4 Galicia Calidade O selo de Galicia Calidade englobará, identificará e potenciará os produtos galegos con denominación de orixe, indicación xeográfica protexida ou que cumpran requisitos de excelencia en produción ou transformación. Galicia Calidade amparará tamén os produtos derivados das razas gandeiras autóctonas galegas, dándolle así un valor engadido a estas producións, así como o selo Galega 100%, que recoñece e distingue o leite de calidade diferenciada producido nas explotacións leiteiras da nosa comunidade e o selo pescadeRías. O obxectivo marcado para este ano 2020 é dar a coñecer este novo impulso, mediante un plan de acción estratéxico

dirixido a prescriptores nacionais e internacionais, cun calendario que se estrutura en tres chanzos -galego, nacional e internacional. Esta planificación culminará co “I Congreso Internacional de Galicia Calidade”, que permitirá aos expertos coñecer empresas galegas representativas do rural e afondar no concepto da Dieta Atlántica, que será a punta de lanza para transmitir e poñer en valor o carácter saudable da produción galega. Ademais, cómpre resaltar que Galicia Calidade vai ser unha aposta transversal que se enmarca na Galicia Verde, a Galicia Innovadora (formación e investigación), a Galicia Moza e a Galicia Familiar.


12

Barrios 23 de xullo 2020

EN BREVE 4 Premio

O padroado da Fundación Curros Enríquez concedeulle o 37º Premio “Celanova, Casa dos Poetas” ao escultor Xosé Cid pola “súa longa traxectoria como intérprete das formas e dos feitos da Galicia tradicional máis auténtica”. O acto de entrega do galardón terá lugar na Casa dos Poetas de Celanova o próximo día 6 de setembro.

4 BNG

O BNG de Celanova reclama ao goberno municipal que reconsidere a decisión de reducir o horario da piscina municipal -non hai horario de mañá- e de manter os mesmos prezos diarios despois de ter eliminado a posibilidade de pagar o servizo a través de abonos para a toda a tempada. O concello, pola súa banda, aplicará durante este mes un desconto do 50% no billete da entrada. Por outra banda, desde a formación nacionalista pide máis investimento no CEIP Curros Enríquez, ademais do compromiso da corporación municipal con medidas de apoio á lingua, entre elas, que a homenaxe a Ricardo Carvalho Calero se amplíe ao ano próximo.

4 Paseo

A Confederación Hidográfica Miño-Sil e o Concello de Celanova acordan realizar obras do paseo da Corga de Sampil ao seu paso pola vila. Executarase un paseo de 800 metros que unirá o Areal, na contorna das piscinas municipales, e Mourillós.

4 En galego

Este mes conmemorouse que fai 25 anos se empregou, por primeira vez, o galego no Xulgado de Primeira Instancia e Instrución da vila. O acto celebrado na vila de San Rosendo pasou polo xulgado (descubriuse unha placa) e polo Mosteiro (onde tivo lugar a firma da chamada “Declaración de Celanova”, que asinaron 39 rexedores e coa que reivindican o uso do galego).

CELANOVA

Unha exposición conmemora os 25 anos de bibliografía micolóxica en Celanova 4 Poderase visitar durante o verán na Praza de Abastos baixo reserva previa. Redacción Celanovenses e visitantes poderán gozar este verán dunha curiosa exposición no segundo andar da Praza de Abastos da vila sobre os cogomelos, dentro da oferta do Concello de Celanova. A vila de San Rosendo ten unha importante historia micolóxica e con motivo do 25º aniversario da publicación do primeiro libro sobre cogomelos da zona, obra de Ricardo Mínguez e Alejandro Mínguez, o Concello de Celanova en colaboración coa Sala Micolóxica de Celanova decidiron organizar esta mostra. Pretende achegar ao público xeral o labor de divulgación iniciado nos anos oitenta polo que foi 40 anos responsable da Oficina Agraria Comarcal, Ricardo Mínguez Abajo, e que puxo a Celanova no mapa da micoloxía nacional. Na exposición, que estará a disposición dos interesados inicialmente todo o verán baixo reser-

Coroa poética Redacción Tras varios meses formando parte da exposición “Galicia, un relato no mundo” (a primeira das tres grandes exposicións que a Xunta organiza con motivo do Xacobeo 2021), a coroa poética entregada a Manuel Curros Enríquez en 1904 volve a formar parte da exposicion permanente “Na frente unha estrela” na Casa dos Poetas en Celanova. Esta peza orixinal, obra do artista Isodoro Brocos, está cedida pola Real Academia Galega á Fundación Curros Enríquez despois de que en

va na Oficina de Turismo ou telefónica, poderán verse cogomelos deshidratados de distintas especies cunha ficha técnica e a posibilidade de cheiralos. Tamén unha selección da cartelería das xornadas micolóxicas de Celanova que se organizaron durante trinta anos e textos de divulgación publicados en distintos medios de comunicación de Galicia. Ademais haberá distintas curiosidades micolóxicas, selos, cervexa elaborada con cogomelos de Celanova, variedades en conserva... así como os 12 exemplares dos libros de

cogomelos editados e escritos pola familia Mínguez ao longo destes 25 anos de historia bibliográfica. Na actualidade traballan na publicación dun libro infantil sobre cogomelos que sairá do prelo no vindeiro outono. O alcalde de Celanova, Antonio Puga foi o encargado de inaugurar a mostra o pasado 1 de xullo.

As reservas pódense facer na Oficina de Turismo ou por teléfono

Borja, Alejandro e Ricardo Mínguez, co alcalde de Celanova, Antonio Puga. 2008, ano do centenario da morte do poeta, se decidira deixar de forma estable a mostra da que formaba parte na casa familiar de Curros Enríquez. Ademais de ser xa anteriormente o motivo central do logotipo da entidade celanovesa, a Fundación Curros Enríquez “enorgullécese” de

poder exhibir o agasallo que el mesmo recibiu en vida na demostración de admiración popular na Coruña xusto antes de embarcar de novo cara a Habana. A Casa dos Poetas volve a estar aberta ó público de martes a sábado de 10 a 14 e de 16 a 19 horas.

A coroa poética volve á Casa dos Poetas.

Nova directiva da Asociación de Amigos da Banda de Música de Celanova.

Cambios na asociación de amigos da banda de música de Celanova 4 A entidade cumpre cen anos de historia. Redacción Fernando Manuel Martínez Menchón foi nomeado presidente da Asociación de Amigos da Banda de Música de Celanova na asamblea extraordinaria celebrada o martes 30 de xuño. Unha Banda de Música con 50 integrantes, unha asociación que cumpre cen anos neste ano, con 700 socios e unha Escola de Música con 200 alumnos. A directiva de Martínez Menchón na centenaria entidade é totalmente nova e non repite ningún membro da dirección anterior. Saén o presidente dos últimos oito anos, Ernesto Fernández e o seu equipo ata o de agora: Noelia Vázquez, Sindo Esperanza, Cristina Vispo, Miguel Pérez, Maite Miranda, Miguel Estévez e Begoña Rodríguez. Ernesto Pérez dixo que “todos estamos de paso nun lugar onde o importante é a institución por encima das persoas” e destacou a posta en marcha da Escola de Música durante o seu mandato. O novo presidente está acompañado por Mar Rodríguez Alonso na vicepresidencia; Alejandro Mínguez na secretaría e Ángeles Domínguez Basalo na tesourería.

Actúan como vogais os músicos: Jorge González Rodríguez, Mónica Fernández Enríquez, Lucía Rodríguez Casal e Ana Miranda Saburido. Pecha a xunta directiva un representante do Concello de Celanova, que para este novo período será Manuel Nogueiras, edil do grupo de goberno de “Celanova Decide”. Obxectivos Entre os obxectivos da nova dirección está reforzar a Banda e a Escola de Música e adaptarse aos novos tempos de pos-coronavirus. Este primeiro de xullo a Escola de Música abre xa a matrícula para o vindeiro curso. Ademais están preparando distintas accións xa para conmemorar os cen anos da sociedade. As dúas direccións, saínte e entrante acordaron manter unha colaboración continua en beneficio da institución que leva o nome de Celanova polo mundo adiante e na necesidade de que o Concello de Celanova apoie o proxecto de forma permanente.

A asociación ten 700 socios e unha Escola de Música con 200 alumnos


ALLARIZ

Verán cultural para todos os gustos 4 O Concello ofrece propostas de xullo a setembro.

Inscricións abertas para o "Arte de man" 4 O prazo remata o 24 de xullo. Redacción

R.Torres Unha trintena de actividades culturais programadas ocuparán os meses de verán en Allariz. Con limitación de aforo, en espazos acoutados, en rúas, co público sentado pero sobre todo actividades ao aire libre con formatos que eviten as aglomeracións. Programación As actividades arrincaron o sábado, 11 de xullo, con catro propostas: desfile de xigantes e cabezudos; música na rúa; actuación da Banda Unión Musical de Allariz; e concerto de Magín Blanco e a Banda das apertas. O venres 17, foi o turno dun concerto de Soul&Rock. Sete días despois, día 24, actuación e Par de Par para conmemorar a Festa da Patria Galega (21.30 h). O domingo 26 regresa a Banda Unión Musical de Allariz ás 12.30 horas. O luns 27, ás 21.45h observación astronómica “Astronomía nas rutas xacobeas”. Rematará o mes de xullo con teatro en familia “Fran Frei - Superheroe”. Agosto Agosto comeza do 1 ao 13 cunha expoisición de Vicente Escudero, na Paneira (na segunda quincena a exposición será de Arturo Andrade). O día 7 concerto de Monoulious DOP no FIX ás 21h. Nova observación astronómica o mércores 12 a partir das 21.30 h no Campo dos Brancos. Os días 13, 20 e 22 celébrase na Barreira

un campionato de Billarda. Teatro ó cubo chega o día 22 -20 horas- co seu espectáculo infantil “Ghop!” (Campo dos Brancos). O domingo 23 chega un dos días destacados coa Festa da Empanada -desde as 11 no Campo de Vilanova-, pasarrúas, desfile de xigantes e cabezudos e concerto (19.30h) de Coanhadeira 7273. A danza chegará o día 28 da man de “Corpo (a) terra”. O día 29 un roteiro arqueolóxico dará a coñecer a cibdá de Armea (19.30h). As actividades deste mes rematan o domingo 30 co XI enconro de cestería desde as 11 horas. Setembro E para setembro quedará o Festival RIR, do 2 ao 6 de setembro; Arte de Man, o día 13 na praza Maior e praza de Abaixo; a OCR Allariz, o día 19 no Campo de Vilanova; e o domingo 20 a III Feira dos produtos apícolas darán por rematadas as actividades de verán de Allariz. Aforo Algunha actividade é con entrada gratuíta ata completar aforo. É preciso recoller o nillete na Casa da Cultura ata un día antes da mesma.

Haberá dúas observacións astronómicas: o 27 de xullo e o 12 de agosto

Presentación do programa de actividades culturais en Allariz durante o verán.

A área de promoción económica do Concello de Allariz vén de abrir o prazo de inscrición para participar no mercado de artesanía “Arte de man”; un evento organizado todos os anos e que sirve como medio de promoción, demostración e venda da artesanía local así como doutros artesáns galegos e convidado. Celébrase o segundo domingo de setembro polo que este ano será o día 13. O casco histórico de Allariz convértese de 11 a 20 horas en obradoiro de artesáns da cerámica, pintura, debuxo e gravado, escultura, xoiería e bixutería, téxtil, vidrería, coiro ou madeira, entre outros. A xornada complétase con varias acti-

Este ano o “Arte de man” será o 12 de setembro. vidades que relacionadas cos oficios que participan no mercado. Bases Con motivo deste evento a organización publica as bases de participación e abre o prazo de inscrición, que rematará o 24 de xullo de 2020 inclusive, para aqueles artesáns cuxa produción sexa artesanal e de elaboración propia. Técnicas de promoción económica xunto con artesáns de Allariz serán os encargados

Obras na estrada OU-320 4 Ao seu paso polos concellos de Sandiás e Allariz. Redacción A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de iniciar obras de conservación do firme na estrada de titularidade autonómica OU-320, entre os puntos quilométricos 0 e 08+320, ao seu polos concellos de Sandiás e Allariz. A actuación do departamento de infraestruturas nesta vía abrangue un tramo de 8,32 quilómetros de lonxitude, que conta cun ancho medio de plataforma duns 7 metros. O importe destas obras anda polos 95.000 euros e execútanse a través dos medios da conservación de estradas. Os traballos de mantemento nese tramo con-

sisten nun reforzo localizado do firme mediante regas asfálticas cunha regularización previa da superficie, onde sexa necesario.

Obras na OU-320.

de seleccionar aos participantes segundo a calidade e singularidade do produto, a diversidade da oferta e oficios e dará prioridade á mostra do oficio en vivo durante a feira. As artesáns interesados en participar poden inscribirse a través da páxina www.allariz.gal/ artedeman. Máis información no teléfono 988 442 210 ou no correo electrónico dinamizacioneconomica@allariz. com. Outros traballos Posteriormente procederase á sinalización horizontal completa dos 8,3 quilómetros e á revisión e homoxeneización da sinalización vertical, en especial, no que se refire ás limitacións de velocidade.

O importe destas obras anda polos 95.000 euros

Barrios 23 de xullo 2020

13

EN BREVE

4 Comunidade salesiana O Provincial da Inspectoría Salesiana Santiago o Maior, Fernando García, comunicou oficialmente á comunidade salesiana de Allariz, ao Bispado e ao Concello que, a partir do próximo curso, a comunidade salesiana deste municipio trasladarase á próxima comunidade de Ourense, desde onde continuarán animándose as actividades que se desenvolvían en Allariz.

4 Piscinas As piscinas de Allariz están abertas para os usuarios con limitacións. Os usuarios das instalacións exteriores da Piscina Municipal, que contan cunha piscina grande e outro vaso máis pequeno, accederán por quendas, e non poderán superar o aforo de 30 persoas na grande e de 13 na pequena. O horario será de 9 ás 21 horas de luns á venres e da piscina exterior de 12 ás 21 horas. O fin de semana e festivos, a piscina exterior estará aberta de 12 ás 20 horas. Os usuarios do ximnasio e da piscina climatizada continuarán accedendo as instalacións con cita previa. Os aforos na piscina climatizada serán de 12 persoas por quenda, e nas salas de cardio e musculación de 6 persoas por quenda e sala. Para pedir a cita deberán chamar ao 988 442 083.

4 “A Galiña Azul” Para adaptarse ao protocolo Covid-19, a escola infantil “A Galiña Azul” de Allariz, está levando a cabo unha serie de cambios que van contribuír á seguridade tanto de nenos e nenas como do persoal educativo. Unha das medidas tomadas é a de reducir mobiliario, obxectos, xoguetes e materiais coa finalidade de manter todo ben hixienizado e limpo. O Concello tamén aproveita para pintar as instalacións que estarán listas ao inicio do novo curso, no mes de setembro.


14

Barrios 23 de xullo 2020

4AXENDA Exposicións - Ata setembro - VI edición de cromática Bienal de Pintura Joven Museo Municipal - Exposición permanente de gaitas- Museo da Cornamusa (Campus Universitario) - Exposición permanente “Os nosos fondos” - Museo Municipal Teatro - 23 de xullo “Crunch” - 21 h - parque dos Patos (A Valenzá) - 23 de xullo - Circo: Oníricus - 20.30 h - Terraza Auditorio - 24 de xullo - Circo, acrobacia, teatro xestual: Distans - 20.30 h - Terraza Auditorio - Ata o 27 de xullo Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (MIT) - Ribadavia - 30 de xullo - Teatro musical: Superclown 20.30 h - Terraza Auditorio Música - 24, 25 e 26 de xullo - Ciclo de música: Feito no Carballiño - praza Veracruz (O Carballiño) 29 de xullo - concerto de Alfonso Medela Trío e Diana Tarín - 20.30 h - Terraza CC Ponte Vella - 31 de xullo - Concerto: Tor Folk - 20.30 h Terraza Auditorio Outros - 28 de xullo - Masterclass: “Como mellorar a colaboración e a comunicación dos equipos” 11h - La Molinera www.periodicobarrios.com

Reapertura do Teatro Principal Redacción “La fiesta de Chivo”, con Juan Echanove, reabrirá o Teatro Principal de Ourense, o vindeiro 11 de setembro, despois de ter que parar a súa actividade por mor da pandemia porvocada pola COVID-19. Con todas as medidas de seguridade o Principal contará cunha ampla programación durante o segundo semestre do ano recollendo as propostas aprazadas du-

OCIO E CULTURA / ARTIGOS

4DECRECENDO

4DESDE A PONTE... A MONTERREI

O cedro e o “greenwashing”

A Torre das Damas Os da miña xeración en Verín, cando eramos cativos pasabamos as longas e calorosas tardes de verán, ocupados con clandestinas escapadas, os recunchos máis alonxados do barrio, e como non podía ser doutra maneira, Monterrei era o lugar preferido de todos nós, coma foi tamén, sen dúbida, para os nosos pais e avós noutros tempos. Daquela, cruzar o Támega cara a San Lázaro comprometíanos a conciencia, xa que na casa sempre puñan o límite ata onde podiamos chegar. Coa liberdade da inocencia, e sen ter en conta moitas veces os consellos dos maiores, emprendiamos a subida polo fermoso e inigualable Camiño Real, ata o cumio divino. Ao chegar ás portas da fortaleza, a revisión do armamento e a visita aos lexendarios e desgastados cañóns do primeiro andar, eran unha obriga e, como non, discutir a cabalo deles, sobre a distancia onde chegarían daquela os proxectiles. Uns dicían ata Pazos, outros ata o monte Ladairo e outros ata a mesma cidade de Chaves; a imaxinación bélica daquela era bárbara! Despois, paseniño, iamos percorrendo a fortaleza recuncho a recuncho, sen deixar que ninguén nos impedira dar un paso cara adiante.

rante o estado de alarma. “El coronel no tiene quien le escriba”, “Imos ter máis que palabras”, “Perfectos desconocidos”, “Unha noite sen lúa”, “Trigo sucio” ou “A conquista da escola de Mahubai”, son algunhas das propostas no ámbito teatral. Ademais haberá música (a cargo de Pastora Vega e Martirio & Raúl González, entre outros), danza (“Los cuerpos celestes” e “Catro”) e mesmo un tributo ao fenómeno “Frozen”, tendo lugar o 17 de setembro.

Na praza de armas, acougabamos un anaco as ansias da escalada, antes de conquistar a imponente e maxestuosa Torre do Homenaxe, que nos puña a pel de pita só con ollala dende o chan estirados, mirando cara arriba, mentras reposabamos. Mais a ansia de conquista e aquela desmedida imaxinación, que nos transportaba a épocas pasadas, coido que alomenos para min sempre quedaba mermada por aquela espiña cravada, de non poder coa coqueta e misteriosa Torrre das Damas. Aquela torre inexpugnábel, que se resistía, como as damas fermosas, a ser cotexada doadamente. Toda unha vida ollando a magnitude da sinfonía que desprende a súa sobria e refinada arquitectura de carácter militar, sendo a parte da fortaleza máis antiga, despois da igrexa, inmutable no tempo e que, segundo din os antergos, a puntiño estivo de virse ao chan, alá polos anos 40 por mor dunha deixadez e abandono incomprensible. Xamais pensei que se puidera superar a fermosura das vistas incribles que otorga a Torre da Homenaxe. Estes días, despois de moitos anos de espera, puiden conquistar a máis fermosa, a máis linda doncela do val do Támega, a infranqueable Torre das Damas, no Pazo dos Condes en Monterrei. Coas

4HUMOR

mesmas mañas de cando era neno, furguei nas remozadas entrañas do Pazo, ata topar coa escada sagrada que me levaría ata o ceo, o recuncho que xamais ollara, e que era como un desafío pendente no corazón. Subín sen présa as escalinatas, rachando o misterio dunhas pedras inmaculadas que deixaban mensaxes a cada paso. A luz limpa e cristalina penetraba polo portón do cumio, e mentres acurtaba a distancia coa cima, a inmensidade íase abrindo aos meus ollos, que ao divisar semexante paisaxe, nubláronseme as imaxes por un intre, coas doces bágoas espontáneas dun sentimento que aflorou, e que non hai verbas para describilo. Entón, cando ollei cara á outra torre, a gran torre, a inmensa mole de pedra que nos custodia, e temos a sorte de contemplar día a día, e cunha firme sensación de liberdade, coma un paxaro ceibe no paraíso, poiden dar conta, que as damas, as pequenas e fráxiles damas, son as donas do mundo, porque teñen outra visión, outra perspectiva, outra mirada, e serán por sempre, indiscutiblemente, as raíñas das nosas vidas. Miguel A. Prieto “Chitín”

Están agora a voltas co traslado do cedro que impide ver, segundo o alcalde, a fachada da Catedral de Ourense. Vexo con curiosidade as mostras de apoio en defensa desa árbore solitaria, pero non podo evitar pensar que, como veciño desa rúa que son, esa árbore leva anos soportando as ocorrencias da fauna etílica que lle rodea nas noites de marcha. Sobre esa árbore ouriñouse e vomitouse ata a saciedade, ademais de ser regada con todo tipo de licores e bebidas, restos de vasos de plástico e cristal, acompañados co seu aderezo habitual de cabichas. Talvez a árbore estea a desexar ser transplantada, outra cousa é que sexa posible ou razoable. E sempre será mellor que quede aí a que a tallen e morra. Facendo un paralelismo coa situación vénme á mente o fenómeno empresarial do “lavado de cara verde” coñecido por algúns polo seu termo inglés como “greenwashing”. Este supón a difusión de mensaxes cun claro contido a favor da natureza, das políticas de reciclaxe ou contra o cambio climático pero feitos de maneira enganosa para promover a percepción de que os produtos, obxectivos ou políticas dunha organización son respectuosos co medio ambiente co fin de aumentar os seus beneficios ou a súa reputación. Ou sexa, que de día todos queremos coidar, agarimar e facernos fotos co cedro, pero polas noites se lle agride sen piedade. A pena é que este “lavado de cara verde” deslizouse en practicamente todos os impactos publicitarios que recibimos. Un só ten que darse unha volta polos corredores de calquera supermercado e a primeira vista podemos percibir os encomios que fan as compañías dos seus pro-

pios produtos: “procedente de granxas ecolóxicas”, “material biodegradable”, “non dana o medio ambiente”, “reciclado nun tanto por cen”, … lixo tanto ambiental como publicitario (algún día a Publicidade deberá asumir a responsabilidade que ten na degradación social e económica). Especialmente doloroso é o “lavado de cara verde” na industria automobilística, que ten o seu principal fito no coche eléctrico, produto que segue sendo sumamente contaminante tanto polo seu proceso de fabricación (onde se segue usando petróleo e derivados para os compoñentes plásticos), como pola súa distribución, pola necesidade de aumentar a rede de enerxía eléctrica para a súa recarga o que provoca a instalación de máis torres e cables eléctricos, o problema da retirada das baterías, etc. Un despropósito que estará só ao alcance duns poucos que poderán pagar o rastro contaminador que o coche de marras vainos a deixar. Volvendo ao sufrido cedro de Ourense, díxose sobre el que coidar destas árbores é unha demostración de cultura e sensibilidade, e que achegan unha función vital desde o punto de vista pedagóxico e ambiental. Do mesmo xeito deberiamos facer con todo o espazo natural que nos rodea, aprendendo a identificar as falsas mensaxes e políticas verdes con que nos bombardean e rexeitando con contundencia aquelas falsas promesas que só teñen como obxectivo o “lavado de cara verde”.

Deberíamos rexeitar con contundencia aquelas falsas promesas que só teñen como obxectivo o “lavado de cara verde”


ARTIGOS / CLASIFICADOS

Barrios 23 de xullo 2020

15

BARRIOS. Edita: Letras a la Carta S.L. CIF: B-32.323.925. Depósito Legal: OU 142-2014. Redacción: r/ Bedoya,7, 1º Of. 6 - 32004 Ourense. Tel: 988 045 352. Correo-e: info@periodicobarrios.com. Distribúe: Mundopublicolor. Imprime: Publicaciones Tameiga. Director: Ramsés Torres. Director comercial: Miguel Rejo. Redacción: Miguel Rejo, Ramsés Torres. Fotografía: Ramsés Torres, Miguel Rejo. Colaboracións: Joao Damiao, Miguel A. Prieto Sotelo, Fernando Valcárcel, Jorge E. Bóveda, C. Domarco, Avelino Jácome. Yedra Seara Nº129 - Ano: XIII - 23 de xullo de 2020 - Difusión: 5.000 exemplares Este periódico non pode ser reproducido nin total nin parcialmente, sen autorización previa da empresa editora Letras a la Carta S.L. Impreso en papel 100% reciclado. Se ten algún problema co reparto, pregámoslle que nolo comunique no teléfono 988 04 53 52 / 685 969 546.

4ANUNCIOS CLASIFICADOS

4EMIGRANTE EN ALEMANIA

[Deixe o seu anuncio no 988 045 352 ou en info@periodicobarrios.com. Gratuítos para particulares]

Racismo e xenofobia en Europa Os españois vivindo no estranxeiro poden ensinarche moito sobre racismo. Cando es ti o emigrante nun país descoñecido é cando verdadeiramente te dás conta delo. “Os emigrantes só veñen aquí a roubar e violar, quítannos o traballo, o goberno gástase moito diñeiro en manter aos refuxiados,...” son algunha das perlas que se poden escoitar ultimamente entre os sectores máis radicais da poboación do noso propio país, de Europa e máis en Alemania. Aínda que a algúns nos poidan paecer racistas, non todos deberiamos ir presumindo da nosa tolerancia, xa que tanto o racismo como a xenofobia poden adoptar formas e aspectos moi distintos e, aínda que non nos deamos conta, todos caemos en comportamentos que destilan intolerancia. Son José Mateos Mariscal un español que leva anos vivindo en Alemania e que tiven que enfrontarme a todo tipo de discriminacións na miña vida. O peor tipo de racismo é o invisible: hai persoas que nin sequera se dan conta de que son racistas, polo que cren que non teñen que cambiar nada do seu comportamento. Pero, que ocorre cando somos nós mesmos os que nos vemos obrigados

a emigrar a outro país en busca dun futuro mellor? Estaremos entón exposto ás mesmas situacións de discriminación e incomprensión? Poderiamos pensar que non, que quen nos ía a discriminar se a maioría de españois somos brancos europeos, pero a realidade é ben distinta. Levo sete anos vivindo en Alemania e tamén experimentei este tipo de rexeitamento: coñecín algúns alemáns que pensan que os españois somos máis ignorantes e menos traballadores, mais vagos, anafalbetos, inferiores a eles. Téntannos estafar, dannos traballos que non querenn. Mesmo, en máis dunha ocasión sentín que as miñas opinións no traballo foron ignoradas, ata que non pasaron uns meses e realmente fíxenme valer polo meu traballo e as miñas capacidades. Moi triste, pero é o que trae levar a etiqueta de estranxeiro escravo na fronte. Os primeiros meses non son nada fáciles. Non entendes o idioma; os meus compañeiros de traballo practicamente non me falaban porque non entendía nada. E claro, sénteste só. Ademais, están os clichés. En canto digo que son español, fan referencia aos touros, que durmimos a sesta e pregúntanme se en

Nadal bailamos flamenco. Dá que pensar. Aínda que a esencia (entre racismo e xenofobia) sexa a mesma “a exclusión ou rexeitamento a un colectivo” a principal diferenza está en que o racismo odia á persoa polo seu grupo étnico, mentres que a xenofobia odia a calquera estranxeiro simplemente polo feito de pertencer a outro país. Pero o que non me esperaba era que ía sufrir discriminación non pola miña relixión católica senón polo meu país de procedencia: hai unha idea moi estendida de que os españois os estamos invadindo (aos alemáns). Moitos opinan que vimos quitarlles o traballo. Se volvese a España cambiaría moitos dos meus comportamentos polo que respecta aos estranxeiros, a miña experiencia como expatriado axudoume a vivir nas miñas propias carnes o que é sentirse só noutro país, e que ademais, che infravaloren polo simple feito de ser de fóra. Eu cría que era moi inclusivo e para nada racista, pero agora doume conta de que a discriminación pode esconderse nos detalles máis insignificantes. José Mateos Mariscal

INMOBILIARIA Alugo baixo na zona do Couto totalmente acondicionado. Con luz, auga, 70 m2. Prezo 300 euros. Tel: 653 208 506 Alúgase perruquería. Tel. 672 08 93 49 Alúganse apartamentos en Montalvo (de Semana Santa a outubro) con unha ou dúas habitacións, cociña, salón, baño, barbacoa, aparcadoiro, xardín; fronte á praia. Tel: 607 271 916 Alugo sala para actividades culturais, con posibilidade de cociña, baño e outros sertvizos. Tel.: 988 247 113. Alugo apartamento en Sanxenxo a 5 minutos da praia. Piscina comunitaria Tel.: 650 64 15 19. Busco casa en alquiler na periferia de Ourense. Opción a compra ou dunha permuta dun piso situado na Valenzá. Tlf.: 600 826 029. Vendo casa pola estrada de Santiago, con finca. Para restaurar. Tel.: 672 089 349. Alugo oficina na rúa Progreso. Exterior. Prezo económico Tel.: 672 089 349. Alugo apartamento en Sanxenxo a 5 minutos da praia. Piscina comunitaria Tel.: 650 64 15 19. Vendo casa na zona de Rante (a 8 km de Ourense). 3 dormitorios, terreo, pozo de auga e garaxe. Prezo 49.800€. Tel: 606 422 543 Alugo casa de campo na provincia de Ourense con finca e pozo. En boas condicións. Tlf: 657 945 665 Alugo almacén pequeno en soto de garaxes. Para almacén, adega, trasteiro ou garaxe de

moto. Rúa Francisco de Moure. Tel. 636 32 95 24. Véndese apartamento de 2 habitacións, cociña americana, baño, trasteiro e garaxe. Recén reformado. A 5 min. de praia América. Bo prezo. Tel. 620 66 07 62.

TRABALLO Ofrécese auxiliar de enfermaría, con titulación, para o coidado de maiores. Como interna ou por horas. En Ourense ou arredores. Telf.: 663 043 561 Danse clases de francés a domicilio. Todos os niveis. Titulación en España e Francia. Tlf.: 625 745 611 Imparto clases particulares de Matemáticas a domicilio en Ourense capital. Todos os niveis. Tamen materias curriculares de ESO e Bacharelato. As clases son individuais e personalizadas. Ampla experiencia. Excelentes resultados. Económico. Interesados enviar WhatsApp ao 610 38 25 89. Ofrécese xerocultora para axuda a domicilio en Xinzo. Tamén para limpeza de casas e negocios por horas e adaptados ao seu horario. Tel: 686 005 358. Fanse desbroces en tractor e a man. Tlf.: 63 521 448 Ófrecese señora seria e responsable para tarefas do fogar e coidado de nenos e maiores. Con informes. Preferencia zona Ponte. Tlf: 685 374 191. Busco traballo en desbroces con tractor ou condutor de camión e carretillas. Ampla experiencia. Tel: 637 282 405. Busco mozo como asistente persoal con certificado de atención a

persoas en situación de dependencia ou con auxiliar de enfermería. Boas condicións laboraia Tel.: 679 699 508. Ofrécese señora por horas para tarefas do fogar, coidado de nenos. Atende persoas maiores; tamén de noite en hospital ou domicilio. Telf.: 620 052 173. Coido ou acompaño a maiores enfermos polas noites. Económico. Tel.: 616 361 548.

VENDAS Vendo mueble de salón. 15€. Tel: 666 303 635 Véndense dous lavacabezas de perruquería. Tel.: 672 089 349 Vendo cama hospitalaria articulada en bo estado, con colchón anti-escaras. Tlf.: 606 133 522 Vendo prensa de viño mediana/grande, ideal para decoración en xardíns. Tlf.: 606 133 522 Vendo cubas de viño grandes, ideais para decoración ou facer portas locais. Tlf.: 606 133 522 Véndese mampara nova. Tel: 672 089 349. Véndense traxes de cabaleiro moi antigos en bo estado, ideal para Entroido. Prezo 10€. Tel: 610 979 897. Compro moble de cociña completo. Tel: 988 247 824. Vendo escritorio. Como novo, bo prezo. Tel: 672 089 349. Vendo estufa de frío e calor. Tel: 672 089 349. Vendo caldeira de gasoil Tel: 672 089 349. Vendo hormigonera de 280 litros e maquinillo / grúa (a gasolina). Tel.: 988 23 47 91 Vendo maquina de coser industrial (dobre arrastre). Tel.: 630 587 527


Barrios 23 de xullo 2020