Page 1

ISBN 978-84-92435-44-9

9

788492 435449


16 Ramon:51 Tisanes 4

14/10/11

10:59

Pรกgina 5

Simfonia per a un estat de coma


16 Ramon:51 Tisanes 4

14/10/11

10:59

Página 6

1a edició, novembre 2011

Col·lecció dirigida per Ramon Guillem

© Dels poemes, 2011 Ramon Ramon © D’aquesta edició, 2011 Perifèric Edicions C. Sèquia de Montcada, 13 46470 Catarroja (València) Tel. 609 426 131 Fax: 961 270 038 e-mail: periferic@periferic.es www.periferic.es Disseny col·lecció: El gos pigall, SL. Maquetació: José María de Gracia Impressió: Book Print Digital ISBN: 978-84-92435-44-9 Dipòsit legal: B-36204-2011

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigiu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra.


16 Ramon:51 Tisanes 4

14/10/11

10:59

Pรกgina 9

Simfonia per a un estat de coma Ramon Ramon

R poesia


16 Ramon:51 Tisanes 4

14/10/11

10:59

Pรกgina 10


16 Ramon:51 Tisanes 4

14/10/11

10:59

Página 11

¿Y es Dios tal vez la inteligencia osada del hombre siempre en ansias insaciable, siempre volando y siempre aprisionada de vil materia en cárcel deleznable? ¿A esclavitud eterna condenada, a fiera lucha, a guerra interminable, tal vez estás, divinidad sublime, que otra divinidad de inercia oprime? JOSÉ

DE

ESPRONCEDA, El diablo mundo

Qua si fa elmi di calici e spade e ’l sangue di Cristo si vend’a giumelle, e croce e spine son lance e rotelle, e pur da Cristo pazïenzia cade. MICHELANGELO, Rime

Qui pensa vendre l’ànima al diable? El clot de cada bomba, l’erm, l’exili i l’èxode per ràfegues de pluja. ISIDRE MARTÍNEZ MARZO, La tristesa de Sòcrates

O God, I am not like you In your vacuous black, Star stuck all over, bright stupid confetti. Sylvia Plath, Ariel


16 Ramon:51 Tisanes 4

14/10/11

10:59

Pรกgina 12


16 Ramon:51 Tisanes 4

14/10/11

10:59

Página 13

Feliç és Déu, que és mort al paradís, que no és prenyat, ni violen la filla, ni es droga mai, ni espera a la cruïlla com l’embrió d’un úter malaltís. L’Àngel rebel, que ho veu tot des d’un pis al gratacel més ruïnós de l’illa, apaga els llums i el televisor brilla com un llampec que s’engoleix l’abís:

13


16 Ramon:51 Tisanes 4

14/10/11

10:59

Página 14

“Escolta el món, cada camí és conflicte, ningú no sent, l’home bava quan va darrere Déu, Jahvè o un altre Al·là: coma profund, espera un déu que dicte. Si busques Crist, és un drogoaddicte prostituït pel somni cristià: quan el Poder jura per ell en va, menja a l’altar i acata el veredicte.”

14


16 Ramon:51 Tisanes 4

14/10/11

10:59

Página 15

Venim d’un clan i qui el nega és un boig: els sacerdots li posen caperutxa, dorm en hostals, té por sota la dutxa, busca l’amor com una puta el goig. Fluïm a glops, tot és semàfor roig, l’embús fa fum, el pulmó s’encartutxa, dins la ciutat caminem amb caputxa i l’horitzó no es veu ni en infraroig.

15


16 Ramon:51 Tisanes 4

14/10/11

10:59

Página 16

Un cec ven fe: “No val la manicura sinó el raor: tallem curts els cabells dels músics nous, rapem els músics vells: el so és soroll quan creix la barba obscura. Es coven polls en temps d’autocensura: en un concert piulem com estornells, el cor en off és un cant de martells i escridassant llegim la partitura.”

16

Simfonia per a un estat de coma  

Darrer poemari de Ramon Ramon

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you