Page 1

2012/2013 IKASTURTEA 1


AURKIBIDEA 1.- IKASTURTEKO HELBURU ZEHATZAK. 2.- IKASTETXEKO ORDUTEGIA ETA BERAU EGITEKO IRIZPIDE PEDAGOGIKOAK. 3.- IKASTETXEKO EGUTEGIA. 4.- EBALUAZIO SAIOEN DATAK. 5.- ORIENTAZIO DEPARTAMENTUAREN PROGRAMAZIOA. 5.1 DEPARTAMENTUAREN LAN PLANA. 5.2 TUTORETZA PLANA. 5.3 ANIZTASUNAREN PLANA. 6.- PROGRAMAZIO DIDAKTIKOEN ADOSTASUNA.(erantsitako PDF dokumentua) 7.- IKASTETXEKO FORMAKUNTZA PLANGINTZA. 8.- EKINTZA OSAGARRIAK ETA ESKOLAZ-KANPOKOAK. 9.- ZERBITZU OSAGARRIAK. 10.- HOBEKUNTZA PLANA 10.1.- EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAREN HOBEKUNTZA PLANA. 10.2.- OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA.

1


AMAZABAL BHI

1.- IKASTURTEKO HELBURU ZEHATZAK. 1. Ikasleen absentismoa eta gelako kaleratzeak gutxiagotzea. (Ikastetxeko 1go.

eta 2. helburuak) -

Gurasoak puntualki informatuz. Kasu berezietan gurasoak deituz eta inplikatuz. Kasu berezietan Elkarbizitza Batzordea bilduz.

Aurreko ikasturteko datuak onak badira ere, ezin gara lokartu eta eginahal guztiak egin behar ditugu gai honen inguruan. Horretarako, Helburua lortzea gaitza bada ere, aurtengoan, eginahal berezia eginen da gurasoen inplikazioa areagotu dadin. Bai absentismoetan eta bai kaleraketetan erabiliko den prozedura, Ikastetxeko Elkarbizitza Erregelamendduan dator. Aurten, EDUCA programaren bitartez, bai ikasleek eta bai gurasoek bai hutsegiteen eta bai kaleraketen informazio eguneratua izanen dute. Kaleraketen kasuan, ikaslea kaleratu duen irakasleak ikaslearen gurasoei deituko die ahal bezain laster, kaleraketa jakinaraziz eta zergatia azalduz. Honela, aurrekoetan bezala, ikastute honetan kaleraketen eta ez etortzeen informazioa gurasoei hamabostero egingo bidaliko zaie. 2. Ikastetxea leku atsegin, eroso, eta etorkizuneko erronka teknologikoaren aurrean prestatua izatea. (Ikastetxeko 9. helburua) a) Ikasturte honen hasiera arte, 8 urte zituen fotokopiagailua erabiltzen genuen. Bere garaian oso ona bazen ere, zaharkitua zegoen: fotokopiak bakarra egiten zituen. Ikasturte honen hasieran Ikastetxeak, eta aurreko urtean egin zen sarea aprobetxatuz, fotokopiagailu berria renting-ean hartu du. Egoera honek abantail hauek izanen ditu: a) b) c) d)

Sarearen bitartez egiten ahal dira fotokopiak. PDF formatuan gordetzen ahal dira fotokopiatutako dokumentuak. Mintegietan inprimagailuak gutxiago erabiliko dira. Koadernotxoak egiten ahal dira Ikastetxean bertan.

b) Ikasleak,TeknologĂ­a berrietan erabiltzen ohitzea eta beren lan inguruko tresna bat izatera pasatzea. TTBB-en erabilera irakaskuntzako metodo arrunta bilakatzea zentroko irakasle guztientzat. Horretarako, “Google erreminten erabilpen didaktikoaâ€? formakuntza ikastaroa eskeiniko da irakasleei. Ikastaro hau, Ikastetxeko irakasle batek emanen du ikastetxean bertan. c) Jarrita dagoen sarea aprobetxatzea irakasleen artean informazioa banatzeko. Helburu honekin, Zuzendaritzak ezarriko dituen oharrak eta beste hainbat informazio, sarearen bitartez jakinaraziko ditu. d) Dugun web orria eguneratzea. 3. Planak aurrera eraman. Ikasturte honetan 3 plan garrantzitsu ditugu: a) Elkarbizitza Plana. (Ikastetxeko 2., 3., 5. eta 6. helb.-ak) b) Oinarrizko Gaitasunen hobekuntza plana. (Ikastetxeko 1go.-tik 8.-erako helb.-ak) c) Ebaluazio Diagnostikoaren hobekuntza plana. (Ikastetxeko 1., 2., 7. eta 8. helb.-ak) Zuzendaritzak ahalegin berezia aginen du plana hauek aurrera eramateko orduan.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

-2-


AMAZABAL BHI

2.- IKASTETXEKO ORDUTEGIA ETA BERAU EGITEKO IRIZPIDE PEDAGOGIKOAK 1.1.- HISTORIA PIXKA BAT: DBH eta DOBH ezarri aurretik Leitzako Amazabal Institutua Lanbide Heziketako ikastetxea izan zen, bertan Mekanika, Administraritza eta beranduago R.E.M irakatsi zirelarik. Garai hartan eskola ordutegia, soilik, goizez izaten zen: 8:00/14:00. D.B.H. ezarri zenean, bi proposamen izan ziren mahaian: bi ordutegi ezberdin izatea edo eta denok berbera izatea. Bigarren honek irabazi zuen, legeak honela agintzen zuelako. Ertainetan arratsaldez inoiz klaserik eman gabeko irakasleak astean bi egunetan (astearteetan eta ostegunetan) arratsaldez klaseak ematen hasi siren. Garai berean Administraritza Batxilergoko ikasleek aipatutako bi egun horietan goizeko 7:30etan hasten zituzten klaseak asteko 32 orduak burutu ahal izateko. Ordu hauek ez ziren batere padagogikoak eta aldatu egin ziren. Bizpahiru urtetan, astearteetan eta ostegunetan Batxilergoko ikasleek klaseak jarraian izan zituzten, baina egun horietan 7 ordu klase izanez. Beraz Batxilergoko ikasle hauek arratsaldeko 15:30an bukatzen zituzten klaseak. Bestalde, DBHko ikasleen errendimendua , batez ere, ostegun arratsaldetan oso txarra zela ikusi zen. Baita ere, aipatu gabe ezin da utzi, ikasleen jan ohiturentzat ez zela batere egokia egunero ordu ezberdinetan jaten aritzea.

Duela hamahiru urte, 1999-2000 ikasturtean, pedagogikoki hobea zelakoan ikastaldia zatituta zuten egunak astelehen eta asteartera igarotzea proposatu zen. Eskola Kontseiluan aho batez onartu zen eta proba positiboa izan zen. Ikasleen jateko orduek, ordea, ezberdinak izaten jarraitu zuten. Gurasoak ez zeuden gustora eta irakasleak ere ez, ez baitzuen zentzurik hiru egunetan ona zenak (ordutegi jarraiak) zergatik txarra izan behar zuen bost egunetan. Eskola Kontseiluan zeuden gurasoek ere nahiago zuten ikasleek egunero ordu berean bazkaltzea. Honela, egunero klaseak jarraian izatea erabaki zuen Eskola Kontseiluak; eta honela onartu zuen Hezkuntza Departamentuak. Astelehenetan eta astearteetan ikasle garraiatuek bazkaria izaten dute, Batxilergoko ikasleek 7. ordua izaten duten bitartean, ondoren denak batera garraiatuak izateko.

2004-2005 Ikasturtean Batxilergoko ikasleei astean 34 saioko ordutegia ezarri zitzaien eta beste ordutegi bat proposatu zen Eskola Kontseiluaren oniritziarekin eta Hezkuntza Departamentuaren onarpenarekin. 2007-2008 ikasturteko ordutegiak egiteko jarraibideetan heldu zen arabera, DBHko saioak 55´koak izan behar ziren jakinda eta Batxilergoko azken bi saioak 50’koak izan zitezkeen. Hori kontutan hartuta, Ikastetxetik ordutegi berri bat proposatu zen bai DBHko ikasleendako eta bai Batxilergokoendako. 2008/2009 ikasturtea ezkeroztik ondorengo ordutegia daukagu. (ikus eranskina I - 6.

orrialdea -) Astelehenetik ostegunera, ikasle garraiatuek bazkaria izaten dute, Batxilergoko ikasleek 7. ordua izaten duten bitartean, ondoren denak batera garraiatuak izateko.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

-3-


AMAZABAL BHI

1.2.- EGUNGO ORDUTEGIA PRESTATZERAKOAN KONTUTAN HARTZEN DIREN IRIZPIDE PEDAGOGIKOAK: 1. 1go. eta 2. DBHko ikasleek gure eraikuntzara ekarri dira, horrela kontrolatugoak egon daitezen. Aurtengo egoera dela etak, Zuzendaritzak erabaki du “Anpliazioan” DBHko eta batxilergoko hautazko ikasgai batzuk ematea. 2. Gorputz Hezkuntzan bi orduak jarraian eskaintzen dira, nahiz eta jakin astean bitan egitea hobea dela. Janzteak eta soinketa egin ondoren dutxatzeak eskatzen duten denbora kontutan izanik, ordea, erabaki hau hartzera bultzatzen du. 3. Laborategietako pratika egunak, ahal den neurrian, maila bereko bi taldeei egun berean jartzen dizkiegu, erritmo aldaketak egon ez daitezen egutegia dela eta. 4. Ahal izandu den ikasgaietan, maila bereko bi taldeei ordu bat segidan jarri zaie. Honen helburua da azterketa bera jartzea bi taldeei. 5. Aniztasun trataera lantzeko ikasgaietan, saio berean mintegi bereko bi irakaslek hartuko dituzte ikasleak: batek “talde haundia” hartuko duelarik eta besteak errefortzua. 6. Orokorrean, ordutegiak egiteko programari ezartzen zaizkion baldintzak askotan ez daude pedagogia arrazoietan oinarrituak, eskolen arteko koordinazioan baizik: amankomuneko espazioen aprobetxamentua dela, e.a. 7. Bestalde ordutegiak ponderatzerakoan honako baldintzak ezartzen zaizkio programari: -

Ikasgai bera egun jarraietan ez izatea.

-

Ikasgai berbera egun bateko azkenekoan eta hurrengoaren hasieran ez izatea.

-

Irakasle berberak talde berberarekin bi ikasgai ezberdin jarraian ez izatea.

-

Ikasgai berbera beti ordu berean ez izatea.

-

Asteko egun batean, ikasgai berbera bi talde ezberdinetan ordu jarraietan izatea.

Hau guztia, ordea, askotan ezinezkoa izaten da gaur egungo hautazkotasuna kontutan harturik. Batzuetan, miraria dirudi ordenagailuak egiten duena.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

-4-


AMAZABAL BHI

(Eranskina I)

IKASTETXEKO ORDUTEGIA

DBH ORDUAK

ASTELEHENA

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

OSTIRALA

8,25-9,20 9,20-10,15 10,15-11,10 ERREKREOA (25´) 11,35-12,30 12,30-13,25 13,25-14,20

BATXILERGOA ORDUAK

ASTELEHENA

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

OSTIRALA

8,25-9,20 9,20-10,15 10,15-11,10 ERREKREOA (25´) 11,35-12,30 12,30-13,25 ERREKREOA (10´) 13,35-14,25

14:20

14,25-15,15

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

-5-


AMAZABAL BHI

3.- IKASTETXEKO EGUTEGIA.

2012/2013 IKASTURTEKO EGUTEGIA 333/2012 EBAZPENA

iraila AS AR

AZ

urria

OS OR

LA

IG

AS AR

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 29 30 29 30 18

otsaila AS AR

AZ

AZ

OS OR

azaroa LA

IG

AS AR

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 5 6 7 17 18 19 20 21 12 13 14 24 25 26 27 28 19 20 21 31 26 27 28 22

martxoa

OS OR

LA

IG

AS AR

AZ OS OR

AZ

OS OR

1 8 15 22 29

abendua LA

IG

AS AR AZ

2 3 4 9 10 11 3 4 16 17 18 10 11 23 24 25 17 18 30 24 25 20 31

apirila LA

IG

AS AR

AZ OS OR

OS OR

urtarrila LA

IG

AS AR

maiatza LA

IG

AS AR AZ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 18 19 17

AZ

OS OR

LA

OS OR

ekaina LA

IG

AS AR

AZ

OS OR

LA

Noiz hasi: IRAILAK 10 Noiz bukatu: EKAINAK 19 175 Egun lektiboak guztira:

4.- EBALUAZIO SAIOEN DATAK.

AURREBALUAZIO SAIOAK URRIAREN 16an

URRIAREN 17an

DBH1, DBH2, DBH 3D eta DBH 4D.

DBH3 eta DBH4

EBALUAZIO SAIOAK BATX 2

DBH1, DBH2, DBH3, DIBERTS.

DBH 4, BATX 1

1GO. EBALUAKETA

AZAROAK 21

ABENDUAK 11

ABENDUAK 12

2. EBALUAKETA

OTSAILAK 27

MARTXOAK 19

MARTXOAK 20

3. EBALUAKETA

MAIATZAK 22

EKAINAK 19

EKAINAK 20

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

IG

1 2 3 4 5 1 2 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 22 12

LEYENDA

Zubiak Festa egunak eta inauteriak Noiz hasi eta noiz bukatu Egun lektibo kopurua hilabete horretan

IG

1 2 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 26 27 28 29 30 28 29 30 31 12 15

-6-


AMAZABAL BHI

5.-ORIENTAZIO DEPARTAMENTUAREN PROGRAMAZIOA.

5.1 DEPARTAMENTUAREN LAN PLANA.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

-7-


AMAZABAL BHI

Orientazio Departamentuaren Plana egiteko hurrengo aldagai hauexek izan ditugu kontutan: • • •

Iazko memoria. Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuan finkaturik dauden funtzioak 2011-2012 ikasturterako Orientazio Atalak prestaturiko jarraibideak. Jarraibide hauek lehentasunezkoak jotzen diren jarduera ildo batzuk adierazten dituzte, ikastetxe bakoitzean beharrezkoa den malgutasunarekin egokitzeko.

HEZKUNTZA ORIENTAZIOAREN JARDUERA ESPARRUAK. 

Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuari lagundu.Orientazio akademiko eta profesionala.Aniztasunari erantzutea.Tutoretza lana.Ikastetxearen hobekuntza planei aholkularitza.Parte hartzea eta aholkularitza bizikidetza planari dagokionez.

Esparru horiek guztiak harreman zuzena dute elkarren artean, eta horietako bakoitzean egindako erabakiak eta jardunak gainontzekoetan eragina dute. HEZKUNTZA ORIENTAZIOAREN ESKU-HARTZEAREN LEHENTASUNEZKO HILDOAK 2011-12 ikasturtean eginkizun guztietatik ondokoak lehenetsiko dira: a) Hezkuntza komunitatearen kide guztiei laguntzea alderdi psikopedagogikoei buruz. b) Tutoretza ekintza plana, orientazio akademiko eta profesionalerako plana eta aniztasunari erantzuteko plana prestatzen eta aplikatzen laguntzea, plan horietan ezartzen diren eginkizunak bere gain hartuz. Eginkizun horietatik, ondokoak dira lehenesten diren alderdi zehatzak: Tutoretza plana. Aniztasunari erantzuteko plana. Oinarrizko gaitasunen hobekuntza plana. Ikastetxeko prestakuntza plana prestatzen edo berrikusten eta urteroko zehaztapenean aholkatzea eta laguntzea. • Familien parte hartzearen hobetzea eta gurasoen prestakuntzan laguntzea, gurasoen elkarteekin elkarlanean. Beharrezkoa da bereziki egoera ahulean daudenekin lan egitea, osasun eta gizarte zerbitzuekin sarean lan eginez. c) Koordinazio Pedagogikorako Batzordeari aholkua ematea irizpide psikopedagogikoak eta aniztasunari erantzutekoak eskainiz. Arreta berezia eskainiko zaio ikasleen oinarrizko gaitasunen garapena hobetzen duten jarduerak sustatzeari eta egoera ahulenean dauden ikasleak eskola testuinguruan ikasteko eta parte hartzeko oztopoak gainditzen laguntzen dutenei.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

-8-


AMAZABAL BHI

JARDUERA ESPARRU DESBERDINETAN GARATU BEHARREKO FUNTZIOAK. TUTORETZA BIDEZKO ORIENTAZIOA Tutoretza, irakaslanaren zatia den heinean, etapa guztietako irakasle guztien ardura da, eta xede du irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuen eta ikasleen, irakasleen eta familiaren arteko bitartekotza lanen pertsonalizazioa eta indibidualizazioa laguntzea. Lan esparru honetan tutoreekin batera. 

Tutoretza Plana prestatu eta urteko berrikuspen eta zehaztapenak burutu Koordinazio Pedagogikorako Batzordeak emandako irizpideen arabera.Tutoreen jardueraren ildo nagusiak finkatuTutoreen bileren koordinazioa zikloka antolatu eta burutu.Banakako arreta plana ikasle eta familiendako: 

Familia-ikastetxea elkarlanaren inguruan, tutore eta irakasleei aholkularitza eskaintzea ondokoen gainean: 

Ikasturte hasierako bilera eta bestelako bilera kolektiboak.Norbanako elkarrizketa.Guraso elkartearekin harremanak.

 Ikasleen tutoretza: 

Taldekoa: Aholkularitza ondokoen inguruan: •

Taldea aztertzeko eta tutoretza plana taldeari egokitzeko.

Ikasgelan giro egoki bat sortzeko.

Ikasgelan arauak eta bizikidetza demokratikoa lantzeko.

Talde harreman onak izaten laguntzeko.

Gatazken konponketa konstruktiboa.

Banakakoa.

Aholkularitza ondokoen inguruan: • Ikasleen banakako jarraipena. • Banakako elkarrizketak ikasleekin. Bigarren hezkuntzako programazioa.

tutoretzan

egin

beharreko

jardueren

 Orientazio akademiko eta profesionalerako plana. LABOR-ESO plana. Ikasle guztien hezkuntza arrakastara bideratutako tutoretza – irakasle taldeen koordinazioa. Etapa arteko koordinazioa eta informazioa eskualdatzeko jarduerak. Planaren ebaluazioa

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

-9-


AMAZABAL BHI

ANIZTASUNARI ERANTZUTEKO PLANA. Aniztasunari erantzun egokia hertsiki lotua dago irakaskuntza prozesuen hobekuntzarekin eta honen kalitatearekin. Orientazio Departamentuaren esparruan ondoko eginkizunak garatuko dira: •

Ebaluazioa psikopedagogikoaren bidez ikasleen hezkuntza beharrak identifikatzea eta, hala badagokio, eskola modalitate egokiena proposatzea Eskolatze Modalitatearen Txostenaren bidez.

Aniztasunari erantzuteko plana prestatzen, garatzen eta ebaluatzen aholkua ematea, eta plan honen urteko zehaztapenean eta ikasleen beharren hezkuntza erantzunaren doikuntza neurri guztien jarraipena egitea, hezkuntzan sartzearen printzipioari hezkuntza erantzun pertsonalizatuagoa eta adeitsuagoa bermatze aldera.

Beren hezkuntza praktikan familiei aholkularitza ematea eta Guraso Elkarteekin eta bestelako erakunde eta elkarteekin elkarlanean aritzea, ekintza komunitarioen bidez, ikasleei erantzun egokiena emate aldera.

Esparru honetan aurreikusita dauden ekintzak ondoko hauexek dira: •

Aniztasun trataerarako Plangintza berrikusi eta behar diren aldaketak proposatu aurtengo ikaslegoa kontutan hartuz. Honekin lotuta: o

DBH.ko 1. mailarako bereziki irakasle taldearekin elkarlanean Aniztasunari erantzuna emateko neurriak finkatu taldearen ebaluazioa egin ondoren. Honen gainean aholkuak ematea aniztasunari erantzuteko teknika eta metodologia integratzaileen inguruan, ebaluatzeko tresnak proposatu eta jarraipena egin.

o

Gelatik kanpo beharrezkoak diren hezkuntza neurrien proposamena, jarraipena eta ebaluazioan parte hartu.

o

Dibertsifikazio taldeen jarraipena egin eta curriculum proiektua eta programazioetan departamentu didaktikoekin batera elkar lanean aritu , eskaerarik izatekotan.

Irakasleekin batera lankidetzan aritzea ikasteko arazoa aurreikusten eta antzematen , eta arazo horiek dituzten ikasleei zuzendutako curriculum egokitzapenen programazioa eta egokitzapena egiten. Ikasleen aurrebaluazioa egiten denean , aniztasunari aurre egiteko neurriak proposatu eta finkatuko dira .Bestalde, bakarkako egokitzapenak proposatuko balira, finkatuta dagoen prozesuaren eredua jarraituko da. Departamentu didaktikoko irakasleekin lankidetzan aritzea , curriculum egokitzapenak dituzten ikasleen kasuetan, beraien programazioa egokitzeko prozesuan. Hartutako neurrien jarraipena tutoritza bileretan, orientazio departamenduan eta ebaluazio saioetan gehienbat, eta behar denean irakasle taldeen bilerak proposatuz, burutuko da, aldatzeko proposamenak luzatuz,behar denean.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 10 -


AMAZABAL BHI

 Dibertsifikaziorako ikasleen perfila kontuntan hartuz, ebaluazio saioetan, irakasle taldearekin batera, proposatutakoen inguruan erabakiak hartzeko prozesua eta ebaluazio psikopedagogikoa bideratu. •

Departamentuko irakasleek irakatsi behar dituzten esparruetako programazio didaktikoa prestatzea. Hala behar denean, horretan inplikaturiko departamentu didaktiko guzien partehartzea ere onartuko da. Pedagogia Terapeutika-ko irakaslearekin programazioak prestatuko dira gelatik kanpo landu behar diren curriculum egokitzapenak behar direnean, beti ere arloko irakasleekin lankidetzan. Dibertsifikazio taldeen kasuetan, aurrebaluaketa egin ondoren programazioak egokituko dira ikasleen gaitasun ,behar eta interesak kontutan harturik.

•

Aurretiko ebaluazio psikologikoa eta pedagogikoa egitea ,hori egitea aginduzkoa den kasu orotan. Dibertsifikazio talderik aurreikusten bada datorren urterako, dagokion ebaluaketa psikopedagogikoa eginen da. Ebaluazio psikopedagogikoa egina ez dagoen kasuetan edota arazo berriak sortzekotan, Orientazio Departamentuan behar eta eskaeren arabera antolatuko da. EKI esanguratsua daukaten ikasleen hasierako ebaluazioa eginen da laguntza antolatzeko.

•

Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei hezkuntzak eman behar dien erantzuna diseinatzea , garatzea eta ebaluatzea, bereziki hauek: H.P.B. dituzten ikasleendako egokiak diren curriculum egokitzapenetako aurreikusita dauden irizpideen eta prozeduren proposamena prestatzea eta Koordinazio Pedagogiko Batzordeari igortzea, eztabaidatu eta gero, etapako curriculum proiektuetan sartzeko. -

H.P.B. dituzten ikasleen inguruan zer nolako gutxiengo edo/eta metodologia amankomuna burutu daitekeen irakasgai guztietan adosten laguntzea irakas taldeari.

 D.B.H. ren hasieran Hezkuntzarako Laguntza Unitateko koordinatzailerekin batera , ikasleen irakaskuntza eta ikaskuntza errazten edo zailtzen dituzten pertsona edo gizarte mailako baldintzak antzematea, hezkuntzak eman behar lukeen erantzuna aurreikusteko. o

Lehen Hezkuntzakoekin koordinaketa helburu honekin ikasturtearen bukaeran.

bilerak

finkatu

o

Distritoko bileretan beste herrietatik D.B.H. ko bigarren ziklora etortzen direnen kasuetan ere koordinazioa eginen da.

 D.B.H. n tutoreen lankidetzaz, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei jarraipena egitea eta hortik ateratzen den informazioaren berri ematea, bai ikastetxez aldatzen den bakoitzean, bai etapa bukatzean. URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 11 -


AMAZABAL BHI

Ikasle hauen jarraipena ziklo bileretan, tutoritza orduetan eta P.T. irakasleerekin burutuko diren bileretan eginen da. •

Hezkuntza, Osasun eta gizarteko beste zerbitzuekin batera lankidetzan aritzea, aipaturiko zerbitzu horien esparruan ikasleen hezkuntza premien gainean lan egiteko. Honetan lankidetza aurreikusita dagoen zerbitzuak hauexek dira: CREENA ko lan talde ezberdinekin: o

Ez gaitasun psikikoetaz arduratzen den lan talde orientatzaile eta pedagogia terapeutikako irakaslearekin berariazko curriculumaren programazioa prestatzeko, jarraipena egiteko baita materiala eskuratu eta aztertzeko ere,

o

Jokaera arazoetaz eta goi mailako gaitasunetaz arduratzen den lan taldekoekin.

o

Ez gaitasun motorikoetaz profesionalekin.

arduratzen

den

la

taldekoLeitza eta Araitzko zerbitzuekin.

Osasun Zentroekin eta Osasun MentalekoEtxarriko Emakumeendako Atentzio Zentroko hezitzailearekin.

 Leitza eta Doneztebeko gizarte langilearekin drogomenpekotasunaren prebentziorako teknikaria inmigrazioko teknikariarekin.

eta etaLeitzan drogomenpekotasun prebentziorako plan komunitarioa prestatzeko sortutako erakunde eta herritarren arteko batzordean lanean jarraituko da, Institutoan egin daitekeen eskuhartzea bultzatuz.Leitza eta Goizuetako Gizarte Zerbitzuan antolatu den Lan sarean parte hartuko da, sarean lan egiteko helburuarekin.

OINARRIZKO GAITASUNAK HOBETZEKO PLANA. Arlo honetan garatu beharreko eginkizunak:Oinarrizko gaitasunen garapena eta ikasle guztien hezkuntza arrakasta lortzea ahalbidetuko duten proposamen didaktikoen diseinuan laguntzea.Baliabide eta material didaktikoak prestatzen, aurkitzen eta eskaintzen laguntzea.Prestakuntza, ikerketa eta berrikuntza prozesuetan laguntzea. Beren prestakuntza eta eguneratze jarraian eta beren auto-estima profesionalaren gaineko ondorio positiboekiko interesa eta motibazioa piztuko duen filosofia baten hedapena eta sustapena.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 12 -


AMAZABAL BHI

BIZIKIDETZA PLANA Orientazio Departamentuak parte hartuko da bizikidetzarako planen gauzatzean, urteko zehaztapenean eta garapenean, bai hezkuntza erakundearen eta bere ingurunearen analisiari eta diagnostikoari, bai bizikidetza hobetzeko jardueren diseinuari ezagutza psikopedagogikoko ekarpenen bidez. Ikuspuntu prebentibo, eraikitzaile eta positibo batetik ekarpenak egiten saiatuko da. Inguruarekiko harremanen eta hezkuntza komunitatearen eragileekiko harremanen gaineko esku-hartzeak ondoko balio positiboekiko sinergiak lortzea ahalbidetuko du: errespetua, komunikazioa eta dialogoa eta gatazken konponketa eraikitzailea. Gure Institutuan ihaz bezala aurten ere orientatzailea elkarbizitza arduraduna da. Eta esparru honetan egingo den lana Elkarbizitza Planean zehaztuta dago.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 13 -


AMAZABAL BHI

5.2.- ANIZTASUNAREN TRATAERARAKO PLANGINTZA

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 14 -


AMAZABAL BHI

AURKIBIDEA

1.-

Sarrera: ikasleen hezkuntza premiak eta aniztasun trataera.

2.-

Aniztasun trataera erabakitze prozesu bezala. 2.1 .- Irizpideak 2.2.- Aldiak

3.-

Egokitzapenak egiteko prozesua.

4.-

Egokitzapenei buruzko zenbait agiri osagarri. 4.1.- EKI esanguratsu eta ez esanguratsuen arteko aldeak eta bakoitzaren ezaugarriak. 4.2.- EKIak egiteko irakasleek erabiltzen ahal dituzten protokoloak. 4.3.- Unitate didaktikoak.

5.-

Aniztasun trataera. •

Zikloaren arabera

Hezkuntza premien arabera.

Neurrien deskribapenaren arabera.

6.- 2012/2013 ikasturteko zehaztapena

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 15 -


AMAZABAL BHI

1.SARRERA: IKASLEEN HEZKUNTZA PREMIAK ETA ANIZTASUN TRATAERA. Ikasle aniztasuna eta banakako laguntza kontuan hartu behar dugu curriculuma garatzerakoan eguneroko lanean. Gure ikasgeletan aurkitzen ditugun motibazio, interes, gaitasun, ikasteko estilo... ezberdinek metodologia ezberdinak eskatzen dituzte, hezkuntza-erantzun egokiak emateko. Ikasle guztiek beren irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan hezkuntza-premiak izanen dituzte, ohiko baliabideen bidezko erantzuna eskatzen dutenak; beste bakar batzuen kasuetan berriz, hezkuntza-premiak bereziagoak izanen dira, eta erantzuna ohiko baliabideez gain, ezohiko baliabideen bidez emanen da: Curriculumaren elementuen egokitzapen-esanguratsuen bidez alegia.

IKASLEAK

Hezkuntza-xede berdinak guztientzako

Hezkuntza-xedeak lortzeko laguntzak behar dituzte

Ohiko edo berariazko curriculumean oinarritutako erantzunak

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 16 -


AMAZABAL BHI

2.-

ANIZTASUN TRATAERA ERABAKITZE PROZESU BEZALA.

Aniztasun trataerari dagozkion neurriak erabakitzeko prozesuan, alde batetik ikasleen egoera, bere hezkuntza premia orokorrak, eta bestetik ikaslearen curriculum gaitasuna ezagutu behar, hobekien egokitzen zaion hezkuntza erantzuna diseinatu ahal izateko. 2.1 .- Irizpideak Beti ere, erabakitze prozesu baten aurrean gaude, irizpide orokor batzuk kontutan hartu behar ditugularik, hala nola:

o

Ohiko curriculuma beti abiapuntua izanen da.

o

Eragina izan dezaketen curriculumaren sarbiderako baliabideak izanen dira egokitu eta moldatu behar ditugun lehenbizikoak: baliabideak, taldekatze mota ezberdinak, koordinazioa, muga arkitektonikoak ...

o

Curriculumaren oinarrizko elementuetan eragin behar badugu, beti egokitzapen ez esanguratsuetatik esanguratsuetara mugitu beharko dugu: Ekintzak, ariketak eta metodologia lehenago helburuak eta edukiak baino. Denboralizazioa, sekuentziazioa eta lehentasunak ezartzearen egokitzea lehenago egin helburuak eta edukiak kendu aurretik. 2.2.- Aldiak

1.- Ikasturte hasieran zenbait aniztasun neurri erabakitzen ahal ikasturteko informazioa kontuan hartuz:

dira, aurreko

 Berariazko taldeak osatu: o

o

DBHko 1. mailan: Lehen Hezkuntzako 6. mailatik pasatutako informazioa kontuan hartuz: -

Laguntza jaso duten ikasleak.

-

EKIak izan dituztenak

DBHko 2. mailan: Azken ebaluazioaren emaitzen arabera: -

Berariazko taldeetan egon diren ikasleak.

-

Errefortzua jaso dutenak.

-

EKIak izan dituztenak.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 17 -


AMAZABAL BHI

o

DBHko 3. maila: Lehen zikloko emaitzen arabera eta mintegien bidez pasatutako informazioaren arabera: -

Errefortzua jaso dutenak.

-

EKIak izan dituztenak.

 EKIak garatzeko edo laguntza jasotzeko laguntza gelan: o

P T ko irakasleen ordutegia kontuan hartuz, Orientazio Departamentuan erabakiko da zein ikaslerekin hasi, hurrengo irizpideei jarraituz: -

Berariazko Curriculuma duten ikasleak

-

Ez-gaitasunekin lotutako premia bereziak

-

EKIak garatu behar izatea.

-

Gure Hezkuntza sisteman berandu sartu diren ikasleak

-

Hizkuntz eredu ezberdin batetik datozen ikasleak eta euskera menperatzen ez dutenak.

-

Beharren arabera lehentasunak finkatzea.

2.- Aurrebaluazioan: Ikasturte hasieran hartutako neurriak aurrebaluazioaren emaitzen arabera.

ebaluatu

eta

aldatu,

 Laguntzaren ebaluazioa. EKIak behar izanen direla uste bada, prozesuari hasiera eman. Bestelako neurriak finkatu: ebaluazio psikopedagogikoa, familiarekiko harremanak, errefortzuak, partikularrak.......... 3.- Ebaluazio saioetan: Ikasle bakoitzari egokitutako aniztasun neurrien ebaluazioa eta aldatzeko proposamenak. Behar berriak agertzekotan, aniztasun neurriak finkatu. 4.- Ikasturtean zehar, prozesuari hasiera eman.

zailtasunak

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

detektatzekotan egokitzapenak

egiteko

- 18 -


AMAZABAL BHI

3.- EGOKITZAPENAK EGITEKO PROZESUA

IRAKASLEAK, gela mailan zailtasunak dituen ikasle bat antzematen du

Irakasleak BEHAKETA egiten du.

Gelan behar diren ALDAKETAK egiten ditu.

Hartu diren erabakiak EGOKIAK dira? EZ. BAI.

BEHAKETA: informazioa jaso. OHIKO PROGRAMA. Irakasleek: curriculum gaitasuna eta eduki maila. Tutoreak: informazio trukaketa. OD-k: behar denean txosten psikopedagogikoa.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 19 -


BEHAKETA.

AMAZABAL BHI

ERABAKIAK.

Aurreko zikloko gutxiengoak gainditu ditu.

Ziklo honetan zenbait hutsune du eta zailtasunak sortzen dira.

Aurreko zikloko gutxiengoak ez ditu gainditu.

Gutxieneko horiek landu beharko dira. Irakasleak argi eduki behar du zeintzuk diren gutxieneko horiek. Mintegian lortu beharko du informazio hori.

ERREFORTZUA. CEI ESANGURATSUA.

DBH 1 ETA 2 Irakasleek: - Gela barruan. - Berariazko taldeak PT-k: - Gela barruan. - Laguntza gelan.

DBH 3 ETA 4 Irakasleek: - Gela barruan. - Berariazko taldeak Curriculum dibertsifikazioa

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

DBH 1 ETA 2 Irakasleek: - Gela barruan. - Berariazko taldeak PT-k: - Gela barruan. - Laguntza gelan. Berariazko Curriculuma

DBH 1 ETA 2 Irakasleek: - Gela barruan. - Berariazko taldeak Curriculum dibertsifikazioa

- 20 -


AMAZABAL BHI

4.-

EGOKITZAPENEI BURUZKO ZENBAIT AGIRI OSAGARRI. 4.1.- EKI esanguratsu eta ez esanguratsuen arteko aldeak eta bakoitzaren ezaugarriak. 4.2.- EKIak protokoloak.

egiteko

irakasleek

erabiltzen

ahal

dituzten

4.3.- Unitate didaktikoak.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 21 -


AMAZABAL BHI

ERREFORTZUA •

Argi eduki behar dugu arlo edo gai konkretu horretan zer lortu nahi dugun.

Arazoaren arabera curriculumaren oinarrizko elementu batzuk edo denak egokitu beharko ditugu.

CE ESANGURATSUA • •

Aurreko zikloko gutxienekoak landu behar baditugu, zeintzuk diren minimo horiek jakin behar da. Normalean curriculumaren oinarrizko elementu guztiak egokitu behar ditugu.

1.- Ebaluazioaren egokitzapena • 1.- Ebaluaketaren egokitzapena • Normalean ikasle guztiak tresna berdinekin ebaluatzen ditugu.

Aurreko zikloko gutxienekoak lantzen ari bagara, helburuak eta edukiak aldatu egin ditugu. Beraz

Ebaluaketa homogeneoak

Ebaluatu beharko duguna, helburu horiek izan beharko dira.

Azterketa ezberdinak

arazoa Ikasle ezberdinak ditugu konponbidea

2.- Metodologiaren egokitzapena

Ebaluazioa ikasleari egokitua nola

arazoa •

• Hiruhilabetean ebaluazio tresna edo mota ezberdinak erabili eta ebaluatzeko orduan ikasle bakoitzaren ezaugarriak kontuan izan

Helburuak ezberdinak dira, orduan: · zer egin · beti material ezberdina eman konponbidea

Adb. Idatzizko eta ahozko azterketak egin. Denbora gehiago behar dutenei, denbora gehiago utzi edo azterketa motzagoak egin. Ikasle batekin gutxienekoak baizik ez baditugu lantzen, gutxieneko horiek ebaluatu behar dira: · Azterketa aldatu. · Azterketa arruntaren barruan gutxienekoei buruzko galderak bakarrik ebaluatu. -

2.- Metodologiaren egokitzapena • Batzuetan metodologia aldatzea nahiko izaten da Abantaila: helburuak mantentzen baditugu, talde osoan egin dezakegu metodologia aldaketa hori. aukerak • Klase praktikoagoak. • Gai baten inguruan eztabaida sortu. • Gaiak mailakatuagoak. • Talde lanak .- homogeneoak, heterogeneoak. • Gaiak interesen inguruan antolatu. • Gaiak ikusi aurretik. Zer ikasi behar duten eta zertarako azaldu. • Arazo baten inguruan gaia antolatu • Lan ezberdinak eskatu. 3.- Edukinen egokitzapenak • Edukin batzuei lehentasuna eman. • Edukin osagarriak sartu. • Edukinak kendu. • Edukinen sekuentzia aldatu.

• Klasean erabiltzen dugun materiala egokitua erabil daiteke planteatu ditugun helburuak lortzeko. Adb. • •

Testu baten ulermena .- Taldeari testuaren laburpena eskatu, ikasle horri testua egokitua eman eta galdera zuzenak. E.K. ez esanguratsuan planteatutako metodologi aldaketak.

3.- Edukien egokitzapenak •

Aurreko zikloko edukiak landu behar ditugu. Beraz

-

Berrantolaketa: Eduki batzuei lehentasuna eman. Eduki batzuk kendu.

4.- Helburu egokitzapenak •

Aurreko zikloko helburuak ditugu

landu behar

Berrantolaketa

Lehentasunak

4.- Helburu egokitzapenak • Helburu batzuei lehentasuna eman eta beste batzuk kendu. • Helburu sekuentziazioa egin.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 22 -


AMAZABAL BHI

BERARIAZKO TALDEAK Berariazko taldeetan dauden ikasleen beharrak kontutan hartuz, OrientazioDepartamendu eta berariazko taldeko irakasleen arteko koordinazioa komenigarria ikusten dugu: Informazioaren elkartruketarako, eta behar diren kasuetan, elkarlanari bidea emateko.

1. TALDEA: •

Maila:

Arloa:

Irakaslea:

2. IKASLEAK: •

Izen-Abizenak:

Aniztasunaren trataera: ( errefuerzoa / E.K.I. )

3. IKASLEEN TALDE-ALDAKETAK: Talde batetik bestera Departamenduari eman.

pasatzen

diren

ikasleen

informazioa,

Orientazio

4. ORIENTAZIO DEPARTAMENDUA: E.K.I. behar duten ikasleen kasuetan, edo beste edozein beharra sortuz gero, tutorearen bidez, Orientazio Departamenduarekin kontaktuan jarri, prozesuari bidea eman ahal izateko.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 23 -


AMAZABAL BHI

EKI IZEN-ABIZENAK KURTSOA IKASTURTEA ARLOA IRAKASLEA HELBURU OROKORRAK

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 24 -


AMAZABAL BHI

HIRUHILEKOA EDUKIAK

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

EBALUAZIOA

- 25 -


AMAZABAL BHI

UNITATE DIDAKTIKOAK EGOKITZEKO EREDUA Arloa: Unitate didaktikoa: Egokitzapena behar duten ikasleak:

Egokitu behar ditugun curriculum elementuak:

Helburu didaktikoak:

Gutxieneko edukiak:

Gelan landu behar dugunaren arabera, honako hau aurrikusi behar: • Ikasleak egin dezakeena besteekin batera. • Ikasleak egin dezakeena languntzarekin:irakasle, ikasle edo egokitzapenen bidez. • Ikasleak egin ezin duena.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 26 -


AMAZABAL BHI

Ikasleak egin dezakeena besteekin batera.

Ikasleak egin ezin duena Egokitzapen ez esanguratsua baldin bada: - Gutxieneko edukiak finkatzeko ariketak

Egokitzapen esanguratsua baldin bada: -Aurreko zikloko edukiak ezinbestekoak direnez, ariketa horiek ezinezkoak zaizkio ikasleari. -Helburu didaktikoak bere mailan egokitu. -Helburuak egokitu behar izatekotan, beraientzako egokiak diren ariketa zein testu aukeratu

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 27 -


AMAZABAL BHI

Ikasleak , laguntzaz egin dezakeena. Ikaskideen laguntzaz Talde lana burutuz Ariketak taldeka edo binaka eginez ................................. Irakaslearen laguntzaz egin dezakeena. Azalpen zehatzagoen bidez Errefortzuen bidez Baliabideak egokituz Metodologia o Testuen egokitzapenak o Motzagoak o Bakarrik ideia nagusiekin o Xumeagoak o Azpimarratuta Eskema edo kontzeptu mapa aldez aurretik landuz Ariketak: o Xumeagoak Ezberdinak irekiak baldin badira, Oso zehatzagoak bihurtu o Bestelako ariketak o Denbora gehiago eman

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 28 -


AMAZABAL BHI

5.-

ANIZTASUN TRATAERA: • • •

Zikloaren arabera Hezkuntza premien arabera. Neurrien deskribapenaren arabera: o Berariazko Taldeak: Atzerapen ez esanguratsua. Atzerapen esanguratsua. o Laguntza gela. o Berariazko Unitatea. o Curriculumaren Dibertsifikatzea.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 29 -


AMAZABAL BHI

ANIZTASUNARI HELTZEKO NEURRI ETA BALIABIDEAK LEHENENGO ETA BIGARREN MAILETAN NEURRIAK BALIABIDEAK - Errefortzuak Gela barruan

Irakaslea

- CE esanguratsuak

Berariazko taldean

- Hautazkotasuna -

Zikloan, urte bat gehiago egotea.

Pedagogia Terapeutikako Irakaslea

Gela barruan Laguntza gelan

Berariazko curriculum unitatea

- Curriculum Berariazkoa

HIRUGARREN ETA LAUGARREN MAILETAN NEURRIAK BALIABIDEAK - Errefortzuak Gela barruan

- Irakaslea

- CEI esanguratsuak

Berariazko Taldean

Hautazkoak - Hautazkotasuna Ibilbideak

-

-

Dibertsifikazio taldeak Berariazko curriculum unitatea

- Zikloan, urte bat gehiago egotea. -Curriculumaren Desberdinkatze Programa - Curriculum Berariazkoa

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 30 -


AMAZABAL BHI

KASUAK

EZAUGARRIAK Gela

barruan

CURRICULUMEGOKITZAPENAK

lantzeko Curriculum

TALDEKATZEAK

ARDURADUNAK

arruntari Eskuarki ez dago elkarketarik,

IKASLEAK HEZKUNTZA- moduko zailtasunak dituzten jarraitzen diote. aula barruan egiten baita. LAGUNTZAREKIN ikasleak. Curriculumaren egokitzapen (gela barruan) ez esanguratsuak. IKASLEAK HEZKUNTZALAGUNTZAREKIN

IKASLEAK CURRICULUMAREN

EGOKITZAPEN INDIBIDUALDUAREKIN

H.P.B.ko IKASLEAK

CURRICULUMAREN DIBERTSIFIKAZIOKO IKASLEAK

Arloko irakaslea

Hezkuntza atzerapen ez esangura- tsua eta gela arruntako lanaren erritmoari jarraitzeko zailtasun asko dituzten ikasleak. Hainbat arrazoirengatik, arlo gehienetan bi ikasturteko atzerapena duten ikasleak. Adimen garaipen normala izanik baina,eskolak eskatzen duenari egokitu gabe.

Ohiko curriculuma egokitzapen ez esanguratsuekin edo egokitzapen esanguratsu arinekin lan egiten da. Curriculumaren egokitzapen esanguratsuak behar dituzten arlo guztietan; ohiko gela barruan emanda, nahiz gelatik kanpoko berariazko taldeetan.

Berariazko taldeak zehaztu batzuetan.

Ikasleak H.B.B.ekin adimen-ezgaitasun arin edo ertain batengatik. Ezgaitasun psikikoekin batera, ezgaitasun sentsorial eta motorikoak badira. D.B.H.ko titulua lortzeko zailtasunak dituzten bigarren zikloko15-16 urteko ikasleak.

Erreferentzia-gelan: Curriculumaren egokitzapen esanguratsuak integratzen den arloetan. Laguntza bereziko gelan: Eremuz eremuko curriculuma Curriculumaren ikuspegi praktikoa. Eremuz eremuko curriculuma.

Denbora gehiena laguntza gelan ematen du. Itundutako arloetan Pedagogia erreferentzi-taldearekin terapeutikako egongo da. irakasleria

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

arlo

Baliabide eta lehentasunen arabera: laguntza gelan bakarka edo taldeka EKI esanguratsuenak lantzeko. Ohiko gelan edo berariazko taldean.

Elkarketa horien arloetako irakaslegoa

Arlo ezberdinei dagokien irakaslegoa Pedagogia terapeutikako irakaslegoa baldin badago.

Curriculumaren Dibertsifikatzeko taldean. Eremu Erlijioa/H.I.A. eta Gorputz irakaslea Heziketa ohiko taldean.

- 31 -

Praktikoko


AMAZABAL BHI

BERARIAZKO TALDEAK Ikaslearen perfila: A. Atzerapen ez esanguratsua duten ikasleak eta klaseko erritmo arrunta jarraitzeko arazo garrantzitsuak dituztenak. Hezkuntza neurri bezala errefortzua aplikatzen da. B. Atzerapen esanguratsua duten ikasleak, beste baliabiderik ez badago.

A.

ATZERAPEN ESANGURATSUA DUTEN IKASLEAK :

B. ARLOAK / CURRICULUM / EGOKITZAPENAK‌ 1) Modalitate honetako arloak: Zuzendaritzak proposatzen du, baliabideak kontutan hartuz; P.K.B.ak erabakitzen du berariazko taldeetako arloak. 2) Arlo hauetan curriculum arrunta landuko da, egokitzapen ez-esanguratsuekin. Programazioak gutxiengo edukinetan oinarrituko dira. 3) Gutxiengo edukiak ebaluatuko dira eta lortuz gero, "nahiko" kalifikazioa jarriko da. C. OINARRIZKO HELBURUA: 1) Talde txikitan laguntza bideratuagoa ematea, klaseko erritmoa ez galtzeko. 2) ADSKRIPZIO, KOORDINAKETA ETA JARRAIPENA: -

-

Kurtsoko lehenengo hilabetean, klase arruntean izanen dira ikasleak. Hilabete hau pasa eta gero irakasle taldeak, departamentu didaktikoen irizpideak jarraituz, hasierako ebaluazioa eginen du ondoko datuekin: - Ikaslearen behaketa sistematikoa. - Eguneroko lana, aktibitateak, frogak‌ - Aurreko kurtsoko txosten edo espedientea. Datu hauekin, taldeko irakasleek orientazio-departamentuaren aholkularitzarekin, berariazko taldeetan sartuko diren ikasleak proposatuko ditu. Hiruhilabeteroko ebaluazio-saioetan berariazko taldeei adskripzioa ebaluatuko da, ikasleen eboluzioa, behar berriak eta dauden baliabideak kontutan hartuz. 3) ARDURAK:  

Adskripzioa: Irakasle-taldea. Curriculumaren antolaketa: Departamentu didaktikoa. Klaseak eman: Arloko irakaslea. Taldeetako erregistroa: Ikasketa burua eta Orientatzailea.

4) BERARIAZKO TALDEETAKO MAILAK: Zuzendaritzak proposatuko ditu eta P.K.B.ak erabakiko ditu, baliabideak kontutan hartuz. URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 32 -


AMAZABAL BHI

D. ATZERAPEN ESANGURATSUA DUTEN IKASLEAK. 1) IKASLERIA MOTA: EZAUGARRIAK, MAILA... Arlo ezberdinetan, arrazoi ezberdinengatik bi edo urte gehiagoko curriculum atzerapena duten ikasleak: motibazio eza, giza eta kultura gabezia, adimen gaitasun mugatuak... 2) OINARRIZKO HELBURUAK. - Ikasle hauen garapen pertsonala eta eskolarra indartzea, beraien hobekien egokitzen zaien bidetik D.B.H.a bukatzeko helburuarekin.

gaitasunei

- Bizitzarako oinarrizko formakuntza ematea eduki funtzional eta

praktikoen

bidez. - Bere adinekoekiko integrazioa eta elkarrekintzak burutzea. 3) HEZKUNTZA ERANTZUNA. modu ezberdinetan gauza daiteke baliabideen arabera: a) Gela barruan Hiru erantzun ezberdin plantea daitezke: Kanpoko baliabide pertsonalak izan arren, arloko irakasleak berak beharrezkoak diren E.K.I.ak gela barruan garatzea positibotzat jotzen duenean. 

Beste baliabiderik ez dagoenez, irakasleak berak ikasle hauen errekuperazioak garatu behar dituenean.Laguntza irakaslea, gela barruan sartzen denean, E.K.I.ak garatzeko helburuarekin.

b) Berariazko taldeetan Arlo horretan berariazko talderik baldin badago. c) Laguntza gelan Pedagogia Terapeutika finkatu ondoren.

irakasleak

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

posible

duenean,

lehentasunak

- 33 -


AMAZABAL BHI

4) ARLOAK, CURRICULUMA, EGOKITZAPENAK... •

Ikasle hauek talde baten partaideak dira, baina arloko egokitzapenak jarraitzeko gauza baldin ez badira, laguntza-gelara joan daitezke. Egokitzapen hauek berariazko taldeetan ere gara ditzakete, Orientazio departamenduak horrela zehaztuz gero.

Curriculumaren egokitzapenak laguntza gelan garatzeko bere gelatik atera behar diren arloetan Orientazio Departamenduak zehaztuko ditu; beste arloetan berriz, bere taldean geratuko dira, behar izanez gero egokitzapenak garatuz.

Curriculumaren egokitzapen esanguratsuekin gainditzen baldin badituzte, nota hiruhilabeteko boletinetan Nahiko (AC) bezala agertuko da, egokitzapenari dagokion maila zehaztuz,

Promozioari dagokionez, malgutasun irizpideak erabiliko dira. Kasuaren arabera, komenigarria izanen da beste urte bat gehiago maila edo ziklo berean jarraitzea edo bere taldekoekin promozionatzea. 5) ADSKRIPZIOA, KOORDINAZIOA ETA JARRAIPENA.

Ikasle hauen adskripzioa laguntza gelara edo berariazko taldeetara, Orientazio Departamenduak erabakiko du, berarien eskola-historia, Lehen Hezkuntzako txostenak edo izatekotan, froga psikopedagogikoen emaitzak kontuan harturik. Informazio aldetik nahikoa denean, ikasturtearen hasieratik egin daiteke adskripzioa. Nahikoa izan ezean, hasieran bere taldean egonen dira aurrebaluazioa egin arte. Edozein kasutan, irakasle taldeak hiruhilabeteko ebaluazioetan, ikasle hauen ebaluazio eta jarraipena eginen ditu. Hala behar izatekotan, adskripzio hauen errebizioa eta aldatzeko proposamenak Orientazio Departamenduari luzatuz. 6) ARDURAK •

Ikasle hauen adskripzio ardura -ikasleei dagozkien arrazoi edo txosten, laguntza jaso behar duten arloak....- Orientazio Departamenduarena izanen da. Horretarako, txosten bat prestatuko du P.K.B.-k eta Zuzendaritza taldeak jarraitutako prozesua jakin dezaten.

Curriculum Egokitzapenak, arloko irakasleak prestatu behar ditu, edo laguntza irakasleak berak garatu behar dituenean, beti ere, behar izatekotan, Orientazio Departamenduaren aholkularitza izanen dutelarik.

Bestelako gauzetarako, E.K.I.-ak dituzten ikasleak, bere taldeko partaideak dira..

7) LAGUNTZA MOTA HAU IZANEN DUTEN MAILAK Kasu eta beharren arabera, horrelako neurriak antolatuko dira, hala nola, ditugun baliabideen arabera.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 34 -


AMAZABAL BHI

6) ARDURAK •

Ikasle hauen adskripzio ardura -ikasleei dagozkien arrazoi edo txosten, laguntza jaso behar duten arloak....- Orientazio Departamenduarena izanen da. Horretarako, txosten bat prestatuko du P.K.B.-k eta Zuzendaritza taldeak jarraitutako prozesua jakin dezaten.

Curriculum Egokitzapenak, arloko irakasleak prestatu behar ditu, edo laguntza irakasleak berak garatu behar dituenean, beti ere, behar izatekotan, Orientazio Departamenduaren aholkularitza izanen dutelarik.

Bestelako gauzetarako, E.K.I.-ak dituzten ikasleak, bere taldeko partaideak dira..

8) LAGUNTZA MOTA HAU IZANEN DUTEN MAILAK Kasu eta beharren arabera, horrelako neurriak antolatuko dira, hala nola, ditugun baliabideen arabera.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 35 -


AMAZABAL BHI

3.- BERARIAZKO CURRICULUMAK DITUZTEN IKASLEAK. 1. IKASLE MOTAK, EZAUGARRIAK,CURRICULUM KONPETENTZIA...: -

Behar bereziak dituzten ikasleak, adimen mailan azterapen arina edo ertaina dutenean.

-

Ez dira sartzen hemen ez gaitasun normala duten ikasleak.

motorikoa, sensoriala...

baina adimen maila

2.-INTEGRAZIO ARLOAK- CURRICULUMA- EGOKITZAPENAK: -

Ez dute D.B.H egiten, bai orokorra eta oinarrizkoa den formakuntza: •

Ordu gehienak laguntza gelan egoten dira: berariazko curriculumarekin, bere bizitzarako oinarrizko edukiak landuz.

•

Erreferentzi taldearekin: talde osoan edo berariazko taldeetan, E.K.I-ak egingo dira baina beti kontutan izanda helburu nagusiak integrazioa eta gizarteratzea direla.

-

Integraziorako proposamenarako Orientazio Departamenduak kontutan izan beharko du: ikaslearen ezaugarriak, arloaren ezaugarriak eta ikasteko testuinguru orokorra.

-

Ikaslearen ebaluazio eta kalifikazio erregistroa: esparruka egingo da. P.T-ak berariazko curriculumaren esparruak beteko ditu. Gainontzekoak dagozkien irakasleek.

3.- HELBURU NAGUSIAK: -

Bizitzarako oinarrizko formakuntza, eduki funtzionala eta praktikoen bidez, baita ere gizarteratzeko gaitasunak, komunikazioa, autonomiaren garapena...

-

Batez ere metodologia praktikoa erabiliko da, ikaslea inplikatuz (tailerrak).

-

Bukatu ondoren, PIP edo PIPE bat egiteko eta etorkizunean lan mundura sartzeko prestakuntza.

4.- ATXIKIMENDUA, KOORDINAZIOA ETA JARRAIPENA: -

Atxikimendua Orientazio departamenduak eramaten du, ebaluazio psikopedagogikoa egin ondoren eta CREENAko moduloarekin elkarlanean.

-

Berariazko curriculumaren koordinaketa eta jarraipena Orientazio Departamenduak eramaten du. Arloko egokitzapenak, berriz, arloko irakasleak Orientazio Departamenduarekin.

-

Kurtso hasieran, Orientazio Departamenduak eta ikaslea integratzen den arloetako irakasleek koordinaketa egutegi bat antolatuko dute.

5.-ASPEKTU EGITURALAK ETA FUNTZIONALAK. -

TUTOREA: Laguntzako irakaslea.

-

ERREFERENTZI KURTSOA: integraziorako egokien ikusten den kurtsoa, normalean bere adinekoekin.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 36 -


AMAZABAL BHI

-

GELAK: integratuta dauden arloetan, bere taldearekin, besteetan laguntza gelan.

6.- ARDURAK: -

EBALUAZIO PSIKOPEDAGOGIKOA: zuzendu eta koordinatu orientatzaileak.

-

BERARIAZKO CURRIKULUMA: Orientazio Departamenduak.

-

INTEGRAZIOKO ARLOAK: Orientazio Departamendua eta arloko irakaslea.

-

EGOKITZAPEN KURRIKULARRAK: arloko irakaslea eta Orientazio Departamendua.

-

TUTORETZA: laguntza irakasleak.

-

KOORDINAKETA ETA JARRAIPENA: berariazko Departamenduak eta arloko egokitzapenak, arloko Departamenduak.

kurrikuluma, irakasleak eta

Orientazio Orientazio

7.- NEURRI MOTA HAU DUTEN KURTSOAK: -

Ikasleen erreferentzi kurtsoa 1ยบ eta 4ยบ D.B.H- en artean baldin badago.

-

Lau urteak egiten saiatu beharko da, horrela beste hiru urtez PIPE egiten badute, 19/20 urtekin sartuko dira lan munduan.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 37 -


AMAZABAL BHI

CURRICULMAREN DIBERTSIFIKATZEA

D.B.H.ko 3. eta 4. Kurtsoetako berariazko elkarketa da, hurrengo ezaugarriekin: 1.- IKASLEGO MOTA: EZAUGARRIAK, MAILA AKADEMIKOA... Curriculum dibertsifikatzean bigarren zikloko ikasleak sar daitezke hurrengo ezaugarri hauek betetzen baldin badituzte: a)

Bide normalean, arlo eta gaietako egiturarekin, D.B.H.ko titulua lortzeko zailtasun nabariak izaten dituztenak.

b)

Ahalgin eta interes falta dutenak eta batxilergoa egin baino arlo praktikoetan aritu nahiago dutenak.

c) Ikaskuntzan motibazio falta nabaria adierazten dutenak. d) Irtenbide honetatik, Curricularraren Dibertsifikatzearen beste irtenbideetatik baino etekin handiagoa atera ahalko dutenak. e) D.B.H.ko titulua lortzeko aukera eta interesa dituztenak. Eta horretaz gain, baldintza hauetako bat betetzen badute: DBH.ko 3. mailako Dibertsifikazio taldean sartzeko: •

DBH.ko 2. maila egina izatea baina 3. mailara promozionatzeko baldintzak ez betetzea eta etapan behin behintzat errepikatu baldin badu

Lehenego aldiz 3. maila egina izatea eta 4. mailara promozionatzeko baldintzak ez betetzea nahiz eta etapan inoiz ez badu errepikatu.

DBH.ko 4. mailako Dibertsifikazio taldean sartzeko: •

DBH.ko 3. maila egina izatea baina 4. mailara promozionatzeko baldintzak ez betetzea eta etapan behin errepikatu baldin badu.

DBH.ko 4.maila egina izatea baina tituloa lortzeko baldintzak ez betetzea eta etapan behin errepikatu baldin badu

2.- HELBURUAK. -

D.B.H.a bukatu ondoren aukera akademikoa edo profesionala lantzea.

-

Heldu-bizitzarako, era arduratsuan eta parte hartzen prestatzea.

-

D.B.H.ko oinarrizko ezagupenak bermatzea.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 38 -


AMAZABAL BHI

3.CURRICULUMAREN HASTAPENAK.

DIBERTSIFIKATZAREN

OINARRIZKO

-Bestelako proposamena, Etapako helburu orokorrak erdiesteko. Heldu-bizitzarako trantsizioan eta hastapen profesionalean oinarritutako ikuspegia. - Ikaslearen interes eta motibazioari erantzuteko ikuspegi curricularra. Ikuspegi praktikoa bereziki. - Ikaslearen banan-banako irakaskuntza. - Irakasle talde txikia eta uztartuta. - Curriculum berariazkoa eta errealitatezkoa. 4.- CURRICULUMAREN DIBERTSIFIKATZEAREN EGITURA. o

Esparru Zientifiko-Matematikoa: Matematika eta Natur-Zientzietako oinarrizako helburu eta edukiak hartzen ditu erreferente bezala.

o

Esparru Sozio-linguistikoa: Euskal Hizkuntza, Gaztelera eta Gizarte-Zientzietako helburu eta edukiak hartzen ditu erreferente bezala.

o

Proiektuak: Bi ikasgai ezberdinetan egituratzen dira, erreferente bezala, beraiekin lotura daukaten irakasgaien oinarrizko helburu eta edukiak hartuko direlarik.

o

Ikasleek ere, DBH.ko hurrengo irakasgaiak egin beharko dituzte:  

Tutoritza: ordu bat Erlijioa/H.I.A.: ordu 1 Gorputza-heziketa: 2 orduHiritarren hezkuntza: ordu bat. (3. Mailan)Etika: ordu bat (4. Mailan)

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 39 -


AMAZABAL BHI

CURRICULUMAREN DIBERTSIFIKAZIOA

5.- ADSKRIPZIOA, KOORDINAZIOA ETA JARRAIPENA. CURRICULUMAREN DESBERDIKATZE –ANITZAPROGRAMA BATEAN SARTZEKO ERAMAN BEHAR DUGUN PROZESUA 1.- Ebaluazio akademikoa: Azken hiruhilabetean, irakasle- taldeak, tutoreak koordinatuta, ikasle bat dibertsifikazio programan sartzeko proposamena eginen du. Zuzendariari eskaera aurkeztuko dio. 2.- Ebaluazio psikopedagogikoa . Zuzendariak Orientatzaileari ebaluazio psikopedagogikoa egitea eskatuko dio, honen barruan ikasleari elkarrizketa ere sartuko delarik. 3.- Tutorea, zuzendaritzako partaide bat eta orientatzailea guraso eta ikaslearekin bilduko dira ,dibertsifikazioaren neurriaren egokitasuna azaltzeko. Tutoreak, txostena egingo du guraso eta ikaslearen iritziak azalduz. 4.- Zuzendaria. Orientazio departamenduak egindako txostena jasota, Zuzendaria, Ikasketa buruak eta tutoreak batzordea eratzen dute. Txosten guztiak behin aztertuta erabakia hartuko dute. 5.- Zuzendariak informazio guztia Ikuskariari bidaliko dio eta honek txosten preskriptiboa egin ondoren zentrura bidaliko du.

INFORMAZIO BILKETA ETA BEHAKETAREN FASEA 1.Ikaslearen konpetentzi curricularra behatu behar da. Atal honetan, irakasle bakoitzak behatu beharko du ea ikaslea arloko gutxiengoak lortzen ari den, ea lortuko dituen, zer dakien egiten, zein hutsune larriak dituen,.... 2.Ikaslearen ikasteko modua: lan autonomia, kontzentrazioa, egonkortasuna.... 3.Jarrera, motibazioa, arlo sozio-afektiboa: Pertsonala (autoestima,emozio oreka, heldutasuna), soziala (giza trebetasunak, baloreak, elkarbizitza eta errespetua, ikaskideekiko harremanak), eskolarra (ahalegina, motibazioa, gelako ekintzeetan egokitzea, jarrera orokorra, taldekako elkarlana) 4.Proposamena eta zergatia. Aniztasunari aurre egiteko hartzen den hezkuntza neurri egokiena zein izan daitekeen eta zergatik. 6.- Irakaslego erantzulea: -

Irakaskuntza taldea. Bereziki Eremuko irakasleak.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 40 -


AMAZABAL BHI

ANIZTASUN PLANA. 2012-13 IKASTURTERAKO ZEHAZTAPENA.

Ikasturte honetarako aniztasun trataera plana hurrengo neurrietan zehaztu da: -

EKI ez esanguratsuak (errefortzuak), berariazko taldeetan lantzeko aukera izanen dituzte zenbait arlotan, ikasleak bikoizketak edo berariazko taldeen bidez banatzeko erabakia talde hauen jarraipena egiten denean hartuko delarik. Taldeetako bikoizketak bi motatakoak izango dira: irakasle arruntarekin edo irakasle arrunta eta PT klase berean.

-

EKI esanguratsuak dituzten ikasleen kasuetan: -

Zenbait arlotan gela barruan landuko dituzte ohiko irakasleekin, hauek Orientazio Departamenduaren laguntza izanik.

-

PT irakasleen laguntza intentsiboa izanen dute beste zenbait arlotan.

Talde bakoitzeko neurri orokorrak honela gauzatuko dira: DBH 1go mailan, berariazko taldearen bikoizketa egongo da ia arlo guztietan. Zenbait bikoizketetan PTa klasean egongo da eta beste batzuetan PTak talde txikian edo bakarka aterako ditu ikasleak. DBH 2. mailan, berariazko taldearen bikoizketa egingo da arlo batzuetan. Zenbait bikoizketetan PTa klasean egongo da eta beste batzuetan PTak talde txikian edo bakarka aterako ditu ikasleak. DBH 3. maila arruntean bikoizketak egingo dira zenbait ikasgaietan, taldetxo txiki bat Dibertsifikazio taldeko irakasle eta ikasleekin. DBH 4. mailan autazko ikasgaien arabehera taldeak zatitzen dira. DBH 3 eta 4. mailan, Curriculum Dibertsifikazioko taldeak osatu dira. Talde hauetan errefortzua jasotzen dute zenbait ikaslek gelatik kanpo. Profila betetzen duten DBH 1go, 2. eta 3. mailako 12 ikaslek PROA programan parte hartuko dute astearte eta ostegun arratsaldetan. Batxilergoan bakarkako ikasketa orientazioa egigo zaie. Behar bereziak dituzten ikasleen neurri zehatzak isladatuko dituen “Aniztasunaren Trataerako Taula� bat osatuko da Orientazio Departamentutik kurtso hasieran. Kurtsoan zehar taula berrikusiko da. Kurtso bukaeran hurrengo kurtsorako prebisioak egingo dira.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

- 41 -


AMAZABAL BHI

ANIZTASUNARI ERANTZUTEKO PLANA 2012-2013 IKASTURTERAKO AZPIPROZESUKO JARDUERAK

HELBURUA 

1. Hezkuntza komunitatea sentsibilizatzea

 

Eskola komunitateko kide guztiak kontzientziatzea Berariazko hezkuntza beharrak dituzten ikasleak integratu eta normalizatu daitezen bultzatzea Kultura artekotasuna bultzatzea hezkuntza eremuan

JARDUERAK 

Irakaslegoari aniztasunari erantzuteko metodologia ezberdinak proposatu. Kultura artekotasuna bultzatu hezkuntza eremuan

KUDEATZEKO BALIABIDEAK

ARDURADUNA  

Orientazio Departamentua Zuzendaritza taldea Tutoritza Departamentua

  

Orientazio Departamentua Zuzendaritza taldea Tutoretza plana Gizarte Zerbitziko inmigrazio teknikaria

PROZEDURA  

 2. Beharrak antzeman eta baloratzea

  

3. Aniztasunari erantzuteko neurriak proposatzea

4. Beharrezko baliabideak

5. Hartutako neurriak aplikatzea

6.

Ebaluazioa eta jarraipena

 

 

Dauden ikasleen beharrak baloratzea Sartu berriak diren ikasleen beharrak baloratzea Ikasturtean zehar antzemandako beharrak baloratzea Dibertsifikazioko perfila daukaten ikasleen detekzioa

  

 Aniztasunari erantzuteko neurriak hautatzea, ikastetxean aplikatzeko. Antzemandako beharrei erantzuteko proposamenak egitea. Dauden baliabideak aztertzea Baliabideak antolatzea/ berrantolatzea Ez dauden baliabideak eskatzea

 

Aniztasunari erantzuteko plana egitea Neurrien aplikazioa koordinatzea partehartzaileekin

 

Neurriak aplikatzeko prozesua berrikustea Hartutako neurrien antolaketa eta aplikazioa berriz egokitzea, beharrezkoa bada

 

Hasiera ebaluazioa Ebaluazio psikopedagogikoa Ebaluazio saioak Bigarren ebaluazioan

Tutorearen, irakasle taldearen PT irakaslearen eta orientatzailearen artean adostea.

Hezkuntza proiektuak finkatutako irizpideak Ikasturtearen amaierako memorian ageri den beharren proiektua.

 

 

Zuzendaritza taldea/ Orientazio Departamentua Irakasle taldeakZuzendaritza taldea

Neurriak aplikatzeaTutoretza plana eta aniztasunari erantzuteko neurriak ebaluatzea taldeka.

 

 

 

 Tutorea Orientazio Departamentua Irakasle taldea

  

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

Zuzendaritza taldea Orientazio departementua Arloko irakasleak Tutorea Zuzendaritza taldea /Orientazio Departamentua Departamentuko buruak

  

 Orientazio Departamentua Hezkuntza behar bereziak dituztenen errolda

Orientazio Depart. Didaktika Departamentuak

Orientazio Depart. Didaktika Departamentuak Ikuskaritza Orientazio Departamentuaren bilerak Irakasle taldeak Orientazio Departamentua Irakasle taldeak Koordinazio bilerak

       

Ikasle etorkinei harrera egiteko plana prestatu Berdintasun plana prestatu Aniztasunari erantzuteko metodologia ezberdinen proposamena lan saio baten bidez. Tutoritza plangintzan kultur artekotasuna gaia bezala sartu Lehen Hezkuntza edo lehen zikloko ikastetxeekin koordinazio bilerak. Irakasleen behaketak Ebaluazio psikopedagogikoak Curriculum Gaitasunak erregistratzea Ordutegiak, taldekatzeak Ikasle bakoitzari curriculuma egokitzea. Eredua Ikasturtearen hasierako jarraibideak

EGUTEGIAIkasturtean zeharMaiatz-ekainean: aurretik ikustea Irailean: berrikustea Ikasturtean zehar: aldaketak

 

 

Ekainean Irailean Ikasturtean zehar berrikustea

Ikuskaritzarentzako txostenak Ikastetxea antolatzeko dokumentua Programak Proiektuak

 

Ekain-irailean Ikasturtean zehar

Ordutegiak, taldekatzeak prestatzeko irizpideak Ikasle etorkinei harrera egiteko programaIkasturtean zeharMaiatzeanekainean ikasturtean zehar

Ebaluazio saioak Ikasle bakoitzaren curriculum egokitzapena berrikustea Hobekuntza plana

- 42 -
AMAZABAL BHI

5.3.- TUTOREGINTZA PLANA JARDUERAREN ESPARRU OROKORRA

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

43


AMAZABAL BHI

SARRERA Tutoretza, irakaslanaren zatia den heinean, etapa guztietako irakasle guztien ardura da, eta xede du irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuen eta ikasleen, irakasleen eta familiaren arteko bitartekotza lanen pertsonalizazioa eta indibidualizazioa laguntzea. Tutoreak ikasle talde baten tutoretza ekintza koordinatzen du. Tutoretza ekintzaren eta ekintza orientatzailearen arduraduna eta erreferentea da. Beharrezkoa izanen da irakasle talde osoarekin koordinazio estua eta familiekin lankidetza egokia izatea. Tutoretzaren eginkizunak : •

Ikasleen garapen integrala helburu duten programak garatzea ikasleekin, bereziki o Ikaslea bere ikasketaren protagonista izan dadin lortu. “Ikasten ikasteko” oinarrizko gaitasunarekin lotuta. o Ikasle bakoitzari bere identitate pertsonala garatzen lagundu, dagokion autoestima maila egokiarekin. “Pertsona izaten irakatsi” eremua . “Bakoitza bera izaten ikasteko “ edo “ Autonomia eta iniziatiba pertsonala” garatu beharreko oinarrizko gaitasunarekin lotuta o Ikasleek autonomiaz eta errespontsabilitatez erabaki dezaten lortu. “Erabakiak hartzen irakatsi” eremua, “ Autonomia eta iniziatiba pertsonala” garatu beharreko oinarrizko gaitasunarekin lotuta ere. o Ikasleek ingurunera egokitzen jakin eta beraien portaera autorregula dezaten. “Portatzen ikasi” eremua. o Elkarren ondoan eta elkarrekin bizitzen ikasi, “Trebetasun sozialak eta Gaitasun soziala eta herritartasuna” baita “komunikazio gaitasuna”rekin lotuta ere.

Familiekin hezkuntza prozesuaren trukatzea eta koherentzia erraztea eta ikastetxearen bizitzan hezkuntza komunitatearen parte hartze aktiborako bide bat ezartzea. Ikasle talde berean esku-hartzen duten irakasleak koordinatzea ikaskuntza irakaskuntza prozesuaren koherentzia bermatu ahal izateko. Orientazioan aritzen diren gainontzeko eragileek elkarlanean aritzea aholkularitzaren eta lankidetzaren bidez tutoretza ekintzaren mailaz mailako garapen koordinatu bat lortzeko.

• •

Inportantea da tutoretza ekintzaren garrantzia eta beharra azpimarratzea irakasle lanaren eta praktikaren zati gisa. Tutoretza ekintzaren garapen maila hezkuntza sistemaren kalitatearen adierazle da. Ez du soilik tutoreen ardura izan behar, ikastetxea sistema gisa gehiago inplikatzen den heinean, handiagoa baita bere eraginkortasuna. Tutoreei eta irakasle taldeei aholkularitza ematea orientazioaren ardura eta eskumena da. Tutoretza ekintza ikastetxearen kulturan txertatu beharko litzateke, ikastetxea tutorizatzaile gisa ikusi ahal izateko. Tutoretza ekintza ikasle guztiei bideratua dago. Eta aniztasunari arreta emateko neurri indartsu bat da, hezkuntza pertsonalizatu bat ahalbidetzen baitu.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

44


AMAZABAL BHI

Banakako tutoretzari arreta handiagoa eskaini behar zaio, horretarako espazio eta denbora egokiak emanez.

1. TUTORETZA Tutoreek eskola ordutzat hartutako hiru ordu izanen dituzte astean bere funtzioak betetzeko. DBHn, tutoretza planeko jardueren garapenaz arduratuko da Tutore Ekintzako Departamentuarekin lankidetzan; tutoretza ekimenak ondokoak , gutxienez, bermatuz: -Talde bakoitzeko irakasle taldea modu egokian koordinatzea, behar adina bilera eginez. -Ikasle bakoitzaren banakako tutoretza; tutorea gutxienez hiru hilean behin bilduko da ikasle bakoitzarekin, ibilbide pertsonala eta akademikoa aztertzeko. -Gainditu gabeko irakasgaiak errekuperatzeko indartze planaren jarraipena, plana aplikatzeko ardura duten irakasleekin koordinatuta. -Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleentzako curriculum egokitzapenak prestatzeko eta haien jarraipena egiteko koordinazioa. -Familiekin eta hezkuntza komunitateko beste eragile batzuekin lankidetzan aritzea, elkarrizketak, bilerak eta egokitzat jotzen diren gainerako tresna guztiak direla medio. 2. IRAKASLE-TUTOREAREN FUNTZIOAK (Hezkuntza Proiektutik harturik) 1.

Irakasle-tutoreek eginkizun hauek izanen dituzte: a) Tutoretza planaren eta hezkuntza orientabiderako planaren garapenean parte hartzea, Tutoregintza Koordinaketarako Departamentuaren jarraibideei jarraikiz. b) Ikasleek hezkuntza eta lanbide mailan dituzten ahalbideei buruz orientabideak eta aholkua ematea. Horren barnean dago aukerako materiak hautatzen laguntzea. c) Ikasleen interesak ezagutu eta taldean zein eskola bizimoduan integratzen laguntzea eta parte hartzeko jarrerak bultzatzea haiengan. d) Bere taldeko ikasleen ebaluazio prozesua koordinatu eta ebaluazio saioak antolatu eta bertan buru izatea.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

45


AMAZABAL BHI

e) Taldeko irakasle taldearen hezkuntza lana koordinatzea. Horretarako, programazioa eta irakasteko praktika curriculum proiektuan eta ikastetxeko urteko Programazio Orokorrean adierazitakoaren araberakoa ote diren begiratuko du, lantaldearekin egin beharreko bileren bidez. f) Orientabide Departamentuak deitutako bileretan parte hartu eta, Ikasketaburutzak ezarritako moduan, hari laguntzea. g)

Ikasleekin aldizkako bilerak egitea, multzoka edo bakarka.

h)

Haren ardurapeko ikasleen dokumentazio akademikoa betetzea

i) Ikasleen arazo eta beharrak bideratzea eta sortzen diren arazoetan bitarteko lanak egitea, bai gainerako ikasleekin bai Zuzendaritza Taldearekin. j) Taldeko guraso, irakasle eta ikasleei informazioa ematea irakaskuntzako jarduera eta ikasketen errendimenduari buruz, eta familiei asistentzia hutsegiteen ematea, bai eta haiekin behar diren bilerak egitea ere. k) Irakasleen eta ikasleen gurasoen artean heziketa arloko lankidetza bultzatzea. l) 2010-11 ikasturterako jarraibideetan azaltzen den bezala, ikasle bakoitzaren banakako tutoretza; tutorea gutxienez hiru hilean behin bilduko da ikasle bakoitzarekin ibilbide pertsonala eta akademikoa aztertzeko

3. TUTOREGINTZA KOORDINAKETARAKO DEPARTAMENTUAREN EGINKIZUNAK. a) Koordinazio Pedagogikorako Batzordeak ezarritako norabideen arabera,Orientazio Akademikoko Planaren eta Tutoretza Planaren proposamenak egitea eta, gero, Batzorde horretara igortzea, eztabaidatzeko, geroago prestatzeko eta etapako Curriculum Proiektuan sartzeko. b) Orientazio Akademikoko Plana eta Tutoretza Plana antolatzen eta garatzen ikasketaburuarekin batera lankidetzan aritzea. c) Ikasketen orientazioa egitea, bereziki ziklo, etapa edo ikastetxe aldaketetan, irakaskuntza, prestakuntza eta lanbide mailako aukerak hautatzeko. d) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza bukatzean, ikaslearen etorkizun akademiko eta profesionalaren gainean prestatu behar den kontseilu orientatzailea idazten laguntzea. e) Familiei aholkuak ematea eta ikasleen gurasoei zuzendutako prestakuntza programak prestatzen laguntzea.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

46


AMAZABAL BHI

4. JARDUERA PLANAK: •

Irakasle Taldea:

Ebaluazio saioetan ahaleginduko da gehien bat irakasle taldea, ikas-taldearen eta ikasle bakoitzaren ebaluazio hezigarri bat lortzen. Hala ere, adierazi berriak diren betebeharrak, edozein irakaslearen funtzioen artean aurkitzen dira, inplikazio maila desberdinekin...Beraien lorpena eta lortzeko erabiltzen den irakas-praktika, irakas-funtzio barnean integraturik geldituko dira...erantzunkizuna konpartituz, kurrikulum proiektuaren eta irakas-taldearen lanaren esparruan.” Beraz, gela bateko irakas-taldea behar den hainbat bilduko da zenbait kasu eta egoeratan.

Asteroko tutoretza ikasleekin:

Ikasleekin eman behar den tutoretza orduan , Tutoregintza Plangintzan zehazturiko lan lerro nagusiei jarraituko zaie, nahiz eta taldearen ezaugarri, interes edota beharren arabera talde bakoitzari plangintza egokitu. Bestalde, asteroko ordua ikasleekin ordu pribilegiatua da dagozkien arazoak poliki aztertu eta ezagutzeko: arazoak ikasgairen batekin, ebaluaketa sistemak, errekuperaketak, adineko interesak eta kezkak, sexualitate gaia, giza trebetasunak, elkarbizitza, eskolako eta lanbide etorkizuna, etab. Aldi berean, tresna baliagarria dugu zeharkako oinarrizko gaitasunen hezkuntzan aritzeko, “Ikasten ikasteko”, “Bakoitza bera izaten ikasteko” edo “Autonomia eta iniziatiba pertsonala” , “Trebetasun sozialak eta Gaitasun soziala eta herritartasuna” baita “Komunikazio gaitasuna” garatzeko aportazioa egin dezakeelarik. Esparru honetan bi motatako saioak daude: a) Saio egituratuak: Talde berak, tutoreak eta irakasle taldeak ikasturtean zehar lantzeko, interesgarritzat jo dituzten gaien inguruan garatzen dira. Orokorrean tutoreak emango eta koordinatuko ditu, baina, horietakoren batzuk eman daitezke, edukien arabera, beste arloetako irakasleekin koordinatuz.Beste gai batzuetarako kanpoko irakasleren batzuen partaidetza beharko da eta, batzuetan, ikasleek ere presta ditzakete. Dena den, Orientatzaileak lor diezaieke materiala, nahiko balute. b) Interesa hurbilagoa, elkarbizitzarako edo taldeentzat kezka bereziagoa duten gaien saio puntualak. •

Tutoretza indibiduala ikasleekin:

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

47


AMAZABAL BHI

Ihaz ikasturterako jarraibideetan azaltzen zen bezala, ikasle bakoitzaren banakako tutoretza; tutorea gutxienez hiru hilean behin bilduko da ikasle bakoitzarekin ibilbide pertsonala eta akademikoa aztertzeko. Hauetaz gain, beharrezkotzat jotzen den guztietan elkarrizketa pertsonalak izanen dira ikasleekin, behar izatekotan orientatzaileak ere parte hartzen ahal duelarik.

Mailako tutoreak orientatzailearekin:

Astero ordu bat izanen dute biltzeko, bilera hauen helburuak hauexek izanik: -

Tutoregintza eta Ikas- Orientazio Plangintza maila eta talde bakoitzari egokitzea: o Taldea aztertu hurrengo erizpideen arabera: Taldearen egitura. Taldearen lotura edota kohesioa. Taldearen partaideen komunikazio eta harremanak. Taldearen beharrak, interesak eta nahiak. o Azterketa honen emaitzen arabera, Plangintzaren hildoak zehaztu, edukiak edo burutu daitezkeen ekintzen programazioa eginez. o Edozein modutan ere, elkarlanean aritu, hurrengo esparru hauetan: Ikasgelan giro egoki bat sortzea. Ikasgelan arauak eta bizikidetza demokratikoa. Talde harreman osasuntsuak garatzea. Gatazken konponketa konstruktiboa.

-

Jarrera eta talde- dinamikaren ikuspuntutik ikasleekin egin behar diren saioak bideratzeko estrategiak aztertzea.

-

Ikasleen jarraipena egitea, gehienbat hezkuntza behar bereziak dituztenen kasuetan.

-

Ikasleekin burutu behar diren saioak prestatu eta ebaluatzea.

5. KOORDINAZIO ORDUAK: • • • •

Ordu bat ikasleekin banan banan hitz egiteko. Ordu bat taldeari klasea emateko. Ordu bat gurasoekin hitz egiteko ( ikasturte hasieran erabakia eta oholtzan jarrita) Ordu bat Orientatzaileata tutoreak koordinatzeko: o o o o

DBHko 1. ziklokoekin Astelehenean DBHko 2. zizklokoekin Asteazkenean DBH. Dibertsifikaziokoekin Asteartean Batxilegokoekin Ostegunean

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

3. orduan 5. orduan 5. orduan 5. orduan

48


AMAZABAL BHI

Lehen hiruhilabetean: -DBHko ikasleen aurrebaluazioa gidatu eta irakasle-taldearekin koordinatu. -Tutoreak bere taldeko irakasleekin bilera bat eginen du beharrezkoa usteko balitz

Ikasturtean zehar:

- Dibertsifikazio 4. mailako taldearenen jarraipena egiteko, astero irakasle taldea eta orientatzailea bilera bat egiteko aukera izanen da, ostegunean 4. orduan. - Bilera bat eginen da, gutxienez, gurasoen taldearekin ikasturte hasieran eta gero tutorea gurasoekin banaka bilduko da behar den guztietan eta behin gutxienez. - Hiruhilabeteko bakoitzeko ebaluazio saioak zuzendu eta irakasle-taldearekin koordinatu.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

49


AMAZABAL BHI

5.3.- TUTOREGINTZA PLANA. (IKASLEEKIN BURUTZEKO PLANGINTZA)

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

50


AMAZABAL BHI

Plangintza honek, ikasturte honetarako lan lerroak finkatzea eta aurten landuko diren gai eta programazioak zehaztea ditu helburu nagusiak. 1.- ARDURADUNAK: - Ainhoa Arzoz (Orientatzailea) - DBH 1, 2, 3 eta 4. mailako Tutoreak

2.- LAGUNTZAILEAK: - GIZARTE ZERBITZUETATIK:Teresa Martínez Peñalba, hezitzailea, eta Amaia Zalba, berdintasun teknikaria. - OKILE - ETXARRIKO CAM: - NAFARROAKO FORUZAINGOA.

prebentzioko

3.- HELBURUAK: - Ikasleak klasean integratuta sentitu daitezela. - Ikasleak eskolako lan modura egokitu daitezen sustatu. - Ikasketa arazoak aurreikusi eta landu. - Ikastetxea eta familia hurbildu. - Giza trebetasunak landu. - Ikasketa aukera desberdinetan orientazioa eman

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

51


AMAZABAL BHI

4.- PLANA KURTSOZ KURTSO:

DBH 1 (talde 1) 1. HIRUHILABETEA Irailak 11-13 Irailak 17-21 Irailak 24-28 Urriak 1-5 Urriak 8-11 Urriak 15-19 Urriak 22-26 Urriak 29Azaroak 5-9 Azaroak 12-16 Azaroak 19-23 Azaroak 26-30 Abendu 10-14

Aurkezpena eta Araudia Elkar ezagutzeko ariketak Elkar ezagutzeko ariketak eta beharrezkoak diren arauak Ordezkarien hautaketa Tutoretza planaren aurkezpena Elkarbizitzako araudiaren elegiteak Martxelen kasua (ikasketa teknikak) eta Arratsaldeko ordutegia Autokontzeptua (landu) Maitemintzea- “Amodio zintzoen gida” (landu) Indarkeria sexistaren aurkako astea (landu) Alkohola festetan- “Primeran pasa pasatu gabe”

2. HIRUHILABETEA Abendu 17-21 Urtarrilak 8-11 Urtarrila 14-18 Urtarrila 21-25 Otsailak 4-8 Otsailak 11-15 Otsailak 18-22 Otsailak 25-1 Martxoak 4-8 Martxoa 11-15

Ebaluaketaren balorazioa Alkohola- Teresarekin saioa Bullying- “Zurekin barre egin ez zure bizkar” Bullying- “Zurekin barre egin ez zure bizkar” Gela Osasungarriak- “Ni ere diferentea naiz” Taldea- “Eta zuk zer deritzozu?” Gela osasungarriak- “Autobusa” (errespetoa) Bide Hezkidetza Bide Hezkidetza Alkohola festetan- “Primeran pasa pasatu gabe”

3. HIRUHILABETEA Martxoa 21-27 Apirilak 8-12 Apirilak 15-19 Apirilak 22-26 Apirilak 29-3 Maiatzak 6-10 Maiatza 13-17 Maiatza 20-24 Maiatza 27-31 Ekainak 3-7 Ekainak 10-14

Ebaluaketaz hausnartu Elbarritasuna eta sexualitatea- “Simplemente” filma Elbarritasuna eta sexualitatea- “Simplemente” filma Elbarritasuna- Okilera bisita Ikasketa orientazioa Ikasketa orientazioa Resilientzia Resilientzia-Leitzako Kultur Aroa Leitzako Kultur Aroa Alkohola festetan- “Primeran pasa pasatu gabe” Tutoretzaren balorapena

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

52


AMAZABAL BHI

2.DBH (talde 1) 1. HIRUHILABETEA Irailak 11-13 Irailak 17-21 Irailak 24-28 Urriak 1-5 Urriak 8-11 Urriak 15-19 Urriak 22-26 Urriak 29Azaroak 5-9 Azaroak 12-16 Azaroak 19-23 Azaroak 26-30 Abendu 10-14

Aurkezpena eta Araudia Ordezkarien hautaketa eta inbentarioa Arratsaldeko ordutegia Tutoretza planaren aurkezpena eta elkarbizitzaren araudiaren elegiteak Sexualitate eta afektibitate tailerra- Sonia eta Irantzu Sexualitate eta afektibitate tailerra- Sonia eta Irantzu Gela Osasungarriak: Nola jokatzen dugun, nola ikusten gaituzten? ? Bullying- Eman bostekoa! Indarkeria- “Neskentzako gida” (egokitu mutilentzat) Indarkeria sexistaren aurkako astea (landu) Indarkeria- “Neskentzako gida” (egokitu mutilentzat) Alkohola festetan- “Retomemos” (erebaki saioa)

2. HIRUHILABETEA Abendu 17-21 Urtarrilak 8-11 Urtarrila 14-18 Urtarrila 21-25 Otsailak 4-8 Otsailak 11-15 Otsailak 18-22 Otsailak 25-1 Martxoak 4-8 Martxoa 11-15

Ebaluaketaren balorazioa Alkohola, tabakoa, jatxisa - Teresarekin saioa Gela Osasungarriak- Tabakoaren eraginak osasuna Sare sozialak- Pantallas amigas Sare sozialak- Pantallas amigas Gela Osasungarriak- gorputza, erlaxazioa Gela Osasungarriak- Zer uste duzu…(sexualitatea) Bide Hezkidetza Bide Hezkidetza Alkohola asteburuetan- “Retomemos”

3. HIRUHILABETEA Martxoa 21-27 Apirilak 8-12 Apirilak 15-19 Apirilak 22-26 Apirilak 29-3 Maiatzak 6-10 Maiatza 13-17 Maiatza 20-24 Maiatza 27-31 Ekainak 3-7 Ekainak 10-14

Ebaluaketaz hausnartu Elbarritasuna eta sexualitatea- “Simplemente” filma Elbarritasuna eta sexualitatea- “Simplemente” filma Gela Osasungarriak- Nire dieta orekatua da? Ikasketa orientazioa Ikasketa orientazioa Gela Osasungarriak- Bokadiloa konpartitzen Leitzako Kultur Aroa Leitzako Kultur Aroa Alkohola festetan- “Retomemos” (erabaki saioa) Tutoretzaren balorapena

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

53


AMAZABAL BHI

3.DBH (2 talde) 1. HIRUHILABETEA Irailak 11-13 Irailak 17-21 Irailak 24-28 Urriak 1-5 Urriak 8-11 Urriak 15-19 Urriak 22-26 Urriak 29Azaroak 5-9 Azaroak 12-16 Azaroak 19-23 Azaroak 26-30 Abendu 10-14

Aurkezpena eta Araudia Inbentarioa eta Tutoretzari buruzko galdetegia Ordezkarien hautaketa Tutoretza planaren aurkezpena eta elkarbizitzan araudiaren elegiteak Sexualitate eta afektibitate tailerra- Sonia eta Irantzu Sexualitate eta afektibitate tailerra- Sonia eta Irantzu Indarkeria- “Nagore” filma

Abendu 17-21 Urtarrilak 8-11 Urtarrila 14-18 Urtarrila 21-25 Otsailak 4-8 Otsailak 11-15 Otsailak 18-22 Otsailak 25-1 Martxoak 4-8 Martxoa 11-15

Ebaluaketaren balorazioa Drogomenpekotasuna- Hordago (erabaki saioak) Drogomenpekotasuna- Hordago (erabaki saioak) Droga pertsonalizatuak tailerra- Teresa Indarkeria- “Amodio zintzoen gida” Ikasketa orientzaioa Ikasketa orientzaioa Ikasketa orientzaioa Ikasketa orientzaioa Ikasketa orientzaioa

Martxoa 21-27 Apirilak 8-12 Apirilak 15-19 Apirilak 22-26 Apirilak 29-3 Maiatzak 6-10 Maiatza 13-17 Maiatza 20-24 Maiatza 27-31 Ekainak 3-7 Ekainak 10-14

Ebaluaketaz hausnartu S@rebegian 2. Unitatea: nortasuna eratuz S@rebegian 2. Unitatea: nortasuna eratuz Sexu hezkuntza- Etxarriko CAM Sexu hezkuntza- Etxarriko CAM Arrazakeria (landu) Arrazakeria (landu) Leitzako Kultur Aroa Leitzako Kultur Aroa Azken txanpa Tutoretzaren balorapena

Indarkeria- “Nagore” filma Indarkeria- “Nagore” filma Indarkeria sexistaren aurkako astea Homosexualitaea eta Homofobia-Musuak STEE EILAS Alkohola festetan- Unplugged edo Primeran pasa pasatu gabe

2.HIRUHILABETEA

3.HIRUHILABETEA

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

54


AMAZABAL BHI

4.DBH (3 talde) 1. HIRUHILABETEA Irailak 11-13 Irailak 17-21 Irailak 24-28 Urriak 1-5 Urriak 8-11 Urriak 15-19 Urriak 22-26 Urriak 29Azaroak 5-9 Azaroak 12-16 Azaroak 19-23 Azaroak 26-30 Abenduak 10-14

Aurkezpena Araudia eta tutoretzari buruzko galdetegia Ordezkarien hautaketa eta inbentarioa Tutoretza planaren aurkezpena eta elkarbizitzan araudiaren elegiteak Sexualitatea- “Café Irlandés” filma edo Teresarekin Sexualitatea- “Café Irlandés” filma edo Teresarekin Sexualitatea- “Café Irlandés” filma edo Teresarekin

Abendu 17-21 Urtarrilak 8-11 Urtarrila 14-18 Urtarrila 21-25 Otsailak 4-8 Otsailak 11-15 Otsailak 18-22 Otsailak 25-1 Martxoak 4-8 Martxoa 11-15

Ebaluaketaren balorazioa Ikasketa orientzaioa Ikasketa orientzaioa Ikasketa orientzaioa Ikasketa orientzaioa Ikasketa orientzaioa Ikasketa orientzaioa Ikasketa orientzaioa Ikasketa orientzaioa Ikasketa orientzaioa

S@rebegian 3. Unitatea: Subjektuaren datuak landu S@rebegian 7. Unitatea: Bideojokoak eta indarkeria Indarkeria sexistaren aurkako astea (landu) Drogak festetan- (landu)

2.HIRUHILABETEA

3.HIRUHILABETEA Martxoa 21-27 Apirilak 8-12 Apirilak 15-19 Apirilak 22-26 Apirilak 29-3 Maiatzak 6-10 Maiatza 13-17 Maiatza 20-24 Maiatza 27-31 Ekainak 3-7 Ekainak 10-14

Ebaluaketaz hausnartu Aniztasuna eta inmigrazioa- “Nomadak” filma Aniztasuna eta inmigrazioa- “Nomadak” filma Sexu hezkuntza- Etxarri CAM Sexu hezkuntza- Etxarri CAM Drogomenpekotasuna- Hordago (erabaki saioak) Drogomenpekotasuna- Hordago (erabaki saioak) Leitzako Kultur Aroa Leitzako Kultur Aroa Droga pertsonalizatuak tailerra- Teresa Tutoretzaren balorapena

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

55


AMAZABAL BHI

TUTORITZA PLANA MAILAKA LANDUKO DIREN GAIAK IKASTURTEAREN HASIERAKO GAIAK: ELKARBIZITZA

IKASTEKNIKAK:

DBH. 1. MAILA

DBH. 2. MAILA

DBH. 3. MAILA

- Barne- Araudia - Gelako arauak - Elkar ezagutzeko dinamikak. - Taldeko kohesioa lantzeko dinamikak - Ordezkarien hautaketa. - Aurrebaluazioaren itzulketa. - F.D. 47/2010 Ikas- teknikak: o Martxel-en kasua o Bakoitzaren azterketa pertsonala o Agenda o Denboraren planifikazioa

- Barne- Araudia - Gelako arauak - Elkar ezagutzeko dinamikak: - Taldeko lotura lantzeko dinamikak - Ordezkarien hautaketa - Aurrebaluazioaren itzulketa - F.D. 47/2010

- Barne- Araudia - Gelako arauak - Elkar ezagutzeko dinamikak: - Taldeko lotura lantzeko dinamikak - Ordezkarien hautaketa - Aurrebaluazioaren itzulketa. - F.D. 47/2010

IKASORIENTAZIOA

-

Ikas- teknikak:

Bakoitzaren azterketa pertsonala o Mafaldaren aholkuak o Agenda o Denboraren planifikazioa o Gai bat nola ikasi. Idei nagusiak ateratzeko saioa. Teknikak: Azpimarraketa o

Ikasteknikak: o

o

Bakoitzaren azterketa pertsonala PIELE materiala.

Aniztasuna eta inmigrazioa: Ekialde-ekialde” pelikuka. Pelikularen lanketa. 3.D- SOS Racismo taldeak bideratutako tailerrak

ANIZTASUNA ETA INMIGRAZIOA:

DBH. 4. MAILA - Barne- Araudia - Gelako arauak - Elkar ezagutzeko dinamikak: - Taldeko lotura lantzeko dinamikak - Ordezkarien hautaketa - Aurrebaluaziaren itzulketa. - F.D.47/20010 • •

Ikas – Orientazioa “Zuk erabaki” koadernotxoa. Autoezagutza fasea

4.1- Autoezagutza: - Autokontzeptua: gaitasunak, interesak, zailtasunak.... - Autoestima sentimendu bezala - Helburu errealistak 4.2.- Erabakitze prozesuetarako gaitasunak • “Nomadak” edo “Pijama marraduna duen mutikoa” pelikula eta bere lanketa. •

SOS Racismo taldeak bideratutako tailerrak

ELKARBIZITZA

ADOSTUZ taldeko boletinarako lana

ADOSTUZ taldeko boletinarako lana

ADOSTUZ taldeko boletinarako lana.

ADOSTUZ taldeko boletinarako lana

LANDUKO DIREN GAIAK

DBH. 1. MAILA

DBH. 2. MAILA

DBH. 3. MAILA

DBH. 4. MAILA

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

56


AMAZABAL BHI • • ELKARBIZITZA

F.D.47/2010 Harreman pertsonaletan sortzen diren ohiko gatazkak eta hauek eraldatzeko estrategiak Jazarpena

• • • •

• •

F.D.47/2010 Gatazkak eta Jazarpena Hauen aurrean jokatzeko estrategiak Buillyng egoerak: o “Reacciona” pelikularen lanketa

• •

F.D.47/2010 Gatazkak eta Jazarpena Hauen aurrean jokatzeko estrategiak Buillyng egoerak:Eman Bostekoa”

- Iragarkien lanketa - “Un día más” bideoaren lanketa

IKAS ORIENTAZIOA

Ikas- orientazio saioa

Ikas- orientazio saioa

Ikas- orientazioa: “Martaren kasua” Ikasorientaziorako enkesta Ikas- orientazio saioa

Talde kooperatiboen bidez dituzten aukera ezberdinei buruzko informazioa bilatu.

Orienta programa

Interneten bidez informazioa lortzea

Orientatzaileak prestatutako dokumentazioa Orientatzailearekin informazio saioak.

• •

Ikasorientazioarekin lotutako ateraldiak: Tolosara eta Iruñera

Ebaluazioa: espektatibak eta emaitzak

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

57


AMAZABAL BHI

LANDUKO DIREN GAIAK

DBH. 1. MAILA

ADISKIDETASUNA: DROGOMENPEKOTASUN PREBENTZIOA:

SEXUALITATEA:

Sexualitatea: Maitemintzeari buruzko saioa “Pequeño Manhatan” pelikula Zer sentitzen du maiteminduak ? saioa “Gurpila.” saioa

DBH. 2. MAILA

DBH. 3. MAILA

Adiskidetasuna: “Un puente hacia Terabithia” pelikula Pelikularen lanketa: o Laguntasuna o Bazterketak o “Akosoa” “Lagun izatearen rola” “Adiskidetasuna zer den” “Itxaropenak” saioa Guttuna, olerkia...lagun bati.

Drogomenpekotasun Prebentzioa: “Primeran pasa pasatu gabe” materiala: Hordago materiala:

Sexualitatea: “Los secretos de la vida” bideoa. Interesak aztertzeko galdetegia: “Itxaropenak” “Eskuak” “Otartekoak”

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

DBH. 4. MAILA

Teresarekin saioa

Sexualitatea: - Hasierako ekintzak. - “Café Irlandés” pelikula - Pelikularen lanketa - Etxarriko hezitzailearekin izandako saioak.

58


AMAZABAL BHI

6.- PROGRAMAZIO DIDAKTIKOEN ADOSTASUN DOKUMENTUAK

Erantsitako dokumentuan

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

59


AMAZABAL BHI

7.- IKASTETXEKO FORMAKUNTZA PLANGINTZA.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

60


AMAZABAL BHI

MINTEGIA Gizarte

Ingelesa

IRAKASLEA Julen García

ORDU KOP.

CNAIko ingelera

DATAK Ikasturte osoa

Google tresnen erabilera didaktikoa

12

2. ebaluazioa

Aitor Garmendia

Linux lan taldea

30

1. ebaluazioa

Aitziber Urbistondo

Txotxongiloa Bigarren Hezkuntzan-proiektua

35

Ikasturte osoa

Zeinu hizkuntza

24

Urria-Urtarrila

Txotxongiloa Bigarren Hezkuntzan-proiektua Google tresnen erabilera didaktikoa

35 35

Ikasturte osoa 2. ebaluazioa

Google tresnen erabilera didaktikoa

35

2. ebaluazioa

Kimika laborategiko praktiketan eguneratzea

12

Urrian

Teknologia berrietako proiektua – lan taldea Txotxongiloa Bigarren Hezkuntzanproiektua/koordinazioa

35

Ikasturte osoa

50

Ikasturte osoa

Linux lan taldea

35

Ikasturte osoa

Txotxongiloa Bigarren Hezkuntzan-proiektua BLOG-a

35 12

Ikasturte osoa Urtarrila-martxoa

Lehen sorospenak

20

Urtean zehar

Openoffice: aurkezpenak

35

1. eta 2. ebaluaketa

Txotxongiloa Bigarren Hezkuntzan-proiektua

35

Ikasturte osoa

Curso básico de robótica

15

Iraila-urrian

Manipulacion de la imagen:GIMP

35

Azaroa-martxoa

Pello Zestau Ana Mendigain Joxe Mari Matxain Ainhize Ramila

Google tresnen erabilera didaktikoa

35

2. edo 3. ebaluaketan

Google tresnen erabilera didaktikoa

35

2. edo 3. ebaluaketan

Linux hezkuntzan

35

Ikasturte osoan zehar

Google tresnen erabilera didaktikoa

35

2. edo 3. ebaluaketan

Ana Cuenca

Google tresnen erabilera didaktikoa

35

2. edo 3. ebaluaketan

Alvaro Perez

Linux hezkuntzan

35

Ikasturte osoan zehar

Beatriz Adán

BiologiaGeologia

Mikel Sarasola Puy Ziaurritz

Fisika-Kimika

Itziar Amonarriz

Musika

Aitor Larrañaga

Plastika

Gorka Alberdi

Gorputz Hezkuntza

Ane Zinkunegi

Orreaga Urroz

Teknologia

Matematika

IKASTAROA

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

61


AMAZABAL BHI

MINTEGIA Filosofia Latina

IRAKASLEA Makelex Lizarraga Josune Alza Joxean Azpiroz

Euskara

Gaztelera Orientazioa

Imanol Arratibel Aitziber Sagastibeltza Irma Alberdi Iñigo Barbancho Jon Ugarte Ainhoa Arzoz Pilartxo Sagastibeltza Idurre Gonzalez

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

IKASTAROA

ORDU KOP.

DATAK

Google tresnen erabilera didaktikoa

35

2. edo 3. ebaluaketan

Txotxongiloa Bigarren Hezkuntzan-proiektua Txotxongiloa Bigarren Hezkuntzan-proiektua Inglesa.CNAI Txotxongiloa Bigarren Hezkuntzan-proiektua Openoffice: aurkezpenak “Google tresnen erabilera didaktikoa” Txotxongiloa Bigarren Hezkuntzan-proiektua Txotxongiloa Bigarren Hezkuntzan-proiektua Txotxongiloa Bigarren Hezkuntzan-proiektua “Google tresnen erabilera didaktikoa” “Google tresnen erabilera didaktikoa” “Google tresnen erabilera didaktikoa”

35 35

Ikasturte osoa Ikasturte osoa Ikasturte osoa Ikasturte osoa 1. eta 2. ebaluaketa 2. ebaluaketan Ikasturte osoa Ikasturte osoa Ikasturte osoa Ikasturte osoa Ikasturte osoa Ikasturte osoa

35 35

35 35 35 35 35 35 35

62


AMAZABAL BHI

8.- EKINTZA OSAGARRIAK ETA ESKOLAZ KANPOKOAK

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

63


AMAZABAL BHI

1. Ebaluazioa Mintegia

Ekintza

Taldea(k) Denak

Gorputz Hezkuntza

Zinema euskaraz (aukera dagoenean) Literatur lehiaketatan parte hartu Lekunberri-Aresora Mendira eta bizikletan ateraldiak

Ingelesa

Antzerkia-leitzako zinema aretoa

Euskara

Helburuak

Iraupena

Zinema euskaraz ikustea

Hiru ordu

Denak Ikasleen sormena lantzea DBH-1.Batxilergoa Bertako ingurunea ezagutzea kirola eginez Denak Entzumena, ulermena lantzea 3A-D

Txotxongilo ezagutzea

mota

ezberdinak Goiz bat

Musika

TOPICera bisita Gernikako Juntetxea- Bakeraen museoa

BATX1 eta 2

Gizarte

Ikasitako gaiak ezagutzea

Denak

Gai honekiko kontzientiatzea

Fisika-Kimika

Indarkeria sexistari buruzko hitzaldia Ibilbide zientifikoak

Teknologia

Elizondoko lanbide eskola

Natur Zientziak

CRANA. Hondakinen gaia landu

Orientazioa

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

BATX1 eta 2 BATX1 eta 2

DBH1, 2 Dibertsifikazioa

Urte osoa ordu batzukgoiz osoa Ordu bat

bertatik-bertara Goiz bat

Ibilbide zientifikoak Saiakuntza mekanikoak eta tratamendu termikoak bertatikbertara ezagutzea eta Hondakinen trataera lantzea

Saio bat Aste bat Goiz osoa

Saio bat

64


AMAZABAL BHI

2. Ebaluazioa Mintegia

Ekintza

Taldea(k)

Euskara

Irteera Donostiara san Telmo Museora

DBHko 2. ziklo osoa

Euskal kulturaren ondarearen atal bat ezagutzea

Eskola egun bat

Matematika

Matematikaren oinarriak-Hitzaldia

Batxilergoa

Matematikaren garrantziaz jabetzea

saio bat

Teknologia

Volkswagen- Landaben Hondakin Uren Araztegira (NILSA)

Natur Zientziak

Miramon Kutxespazioa Elhuyarreko Hitzaldiak

Plastika Gorputz Hezkuntza MusikaGorputz Hezk. Musika

Bilboko Arte Ederren museora eta Gugenheim Erromara Bideo proiektua Lekunberri-Aresora Mendira eta bizikletan ateraldiak Herri Musika Txokora bisitaArditurriko bidea Santa "Eskean"( Santa Ageda bezpera)

Gizarte

Donostia San Telmo museoa

Orientazioa

UPNA/ Donapeara bisita Hitzaldia "En lo que dura un parpadeo" Tolosako LHko zentroa bisitatu

LatinaFilosofia

Erromara

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

Helburuak

Iraupena

DBH4 Batxilergoa 1.DBH

eta Wolkswagen poloaren fabrikazio prozesua ikustea Ur zikinen araztegiaren funtzionamendua ikusi 1.,2. eta 3.DBH Gelan landutakoa hainbat gai tailerren bidez indartu 4.DBH Gelan landutakoa hainbat gai tailerren bidez indartu BATX2 artearen Artearen etapa ezberdine adibideak historiako ikasleak aurrez aurre ikustea 2. BATX Erroma ezagutzea 4 DBH Ikus entzunezko proiektua gauzatu DBH-1.Batxilergoa Bertako ingurunea ezagutzea kirola eginez

Goiz osoa 2 ordu Goiz osoa 2 saio Egun bat 5 egun Goiz bat ordu batzuk-goiz osoa

1A

Bertatik bertara tradizionalak ezagutzea

4AB

Leitzako ohiturak mantentzea

Goiz bat

DBH 3-4

Euskal kulturaren ondarea eta historiaren atal bat ezagutzea Ikasleei informazioa ematea

Goiz osoa

DBH4ABD-BATX2

soinu-tresna Goiz bat

2. zikloa eta Ikasleak kontzientziatzea Batxilergoa 4 DBH eta BATX 1-2 Ikasleei informazioa ematea 2. BATX Erroma ezagutzea

Goiz osoa 5. eta 6. saioak Goiz erdia 5 egun

65


AMAZABAL BHI

3. Ebaluazioa Mintegia

Ekintza

Taldea(k)

Euskara

Idazle baten hitzaldia

Erabakitzeko

Idazleak eta euren lanak hurbiletik ezagutzea

Eskola bat

Teknologia

Sarriopapel-Leitza

DBH-Batxilergoa

Pareraren lorpen prozesua ezagutzea

2-3 saio

Zumaiako itsaslabarrera

4 DBH

Itsas ekosistemen eta geologiako gaiak lantzea

Egun osoa. Bi egunetan

BATX1

Eboluzioaren gaia sakontzea

2 egun

NUPeko hitzaldiak

BATX 1-2

Gelan landuriko gaiak indartzea

2 saio

Leitzako Peru Harri museora bisita

2 DBH

Bertako ondare artistikoa ezagutzea

Goiz bat

Bideo proiektua

4 DBH

ikus entzunezko proiektua gauzatzea

Goiz bat

Filosofia

Atapuerca- Burgoseko Eboluzioaren museoa

BATX1

Eboluzioaren gaia sakontzea

2 egun

Gorputz Hezkuntza

Lekunberri-Aresora Mendira eta bizikletan ateraldiak

DBH-1.Batxilergoa

Bertako ingurunea ezagutzea kirola eginez

ordu batzuk-goiz osoa

Musika

Kontzertuak

1.-3. eta 4. DBH

Egun osoa. Bi egunetan

Gizarte

Erri-berri-Artaxoa-Eunate

1-2 DBH

Ikasitakoa ikuslego bati zuzenean eskeintzea Ikasitako gaiak bertatik-bertara ezagutzea

Etxarriko CAM-era bisita

4 DBH

Ikasleei informazioa ematea

Goiz erdia

" Okile"-ra bisita

3 DBH

Bi saio

Donostia Zientzia Museoa

4 DBH

Ikasleei informazioa ematea Landutako kontzeptuen aplikazio praktikoak ikustea

Natur Zientziak Atapuerca- Burgoseko Eboluzioaren museoa

Plastika

Orientazioa Fisika-Kimika

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

Helburuak

Iraupena

Goiz bat

66


AMAZABAL BHI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAREN HOBEKUNTZA PLANA 2012/2013

9.- ZERBITZU OSAGARRIAK IKASTETXEA: AMAZABAL B.H.I. HERRIA: LEITZA

2012-2013 IKASTURTEA

GARRAIOA ETA JANTOKIA 9.1.-Garraioa. Adieraz ezazu ikasleak zein herritatik datozen eta zenbat ikasle garraiatzen diren. Herria

Ik.Kop

ARESO ARRIBE ARRUITZ ASTITZ AZKARATE BERUETE BETELU ERRAZKIN ETXARRI EZKURRA GAINTZA GOIZUETA GORRITI IRIBAS LEKUNBERRI L-ARKISKIL L-ERASOTE L-ERREKA L-GORRIZTARAN L-SAKULU MUGIRO ODERITZ UITZI TOTALEAN

13 2 2 1 2 1 9 1 1 1 1 14 1 2 13 2 2 1 4 1 1 2 6 83

Erakunde Antolatzailea Dep G.E. Beste batzuk 13 2 2 1 2 1 9 1 1 1 1 14 1 2 13 2 2 1 4 1 1 2 6 -

Hezkuntza Etapa D.B.H./BATX D.B.H./BATX D.B.H. D.B.H. D.B.H./BATX BATX D.B.H./BATX BATX D.B.H. D.B.H. D.B.H. D.B.H./BATX D.B.H. D.B.H. D.B.H./BATX D.B.H. D.B.H. D.B.H. D.B.H. D.B.H. D.B.H. BATX D.B.H./BATX Garraiatutako ikasle Kopurua

Bakarkako dirulaguntzak jasotzen dituen ikasle kopurua: Irakasle arduradunak: Enpresa(k): LEIZARAN S.L.,

6

9.2.- Jantokia Jantoki mota (Eskualdekoa-ohikoa): OHIKOA Kudeaketa mota (Kontratatua-zuzena): ZUZENA Bazkide kopurua: DBH1. GARRAIATUAK EZ GARRAIATUAK

7 1

DBH2. 4

BESTE DBH3. DBH4. ZAINTZAI- ARDURA- ADMINISTRA- IRAKASLE 16

Hezkuntza Departamentuaren laguntza kopurua Beste erakunde batzuen laguntza kop. Ordutegia: 14:20-15:15 Arduraduna:

Pello Cestau

Jn./And.

Administratzailea:

Ana Jimenez

Jn./And.

Zaintzaileak:

Pello Cestau

Jn./And.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

33

LEA

DUNA

TZAILEA

1

1

1

BATZUK

62 Txandak:

1

67


AMAZABAL BHI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAREN HOBEKUNTZA PLANA 2012/2013

10.- HOBEKUNTZA PLANA 10.1 EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA. 10.2 OINARRIZKO GAITASUNAK.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

68


AMAZABAL BHI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAREN HOBEKUNTZA PLANA 2012/2013

EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA HOBEKUNTZA PLANA

2012/2013 IKASTURTEA

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

69


AMAZABAL BHI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAREN HOBEKUNTZA PLANA 2012/2013

1.- SARRERA. Sarrera moduan esan beharra dago, dagokien departamentuek beraien hausnarketa egin arren, Zuzendaritzak bere gain hartu duela ebaluazio diagnostikoaren analisia bideratzea. Honen ondorioz, berak proposatu ditu helburuak PKB bileretan eta bertan onartu dira. Ebaluazio diagnostikoaren analisia egiterakoan, 2012n egin diren IRAKURMEN

GAITASUNA

EUSKERAZ,

IRAKURMEN

GAITASUNA

GAZTELANIAZ,

ENGLISH LITERACY, GAITASUN MATEMATIKOA eta GAITASUN ZIENTIFIKOA aztertu ditugu. Denetara 17 ikasleek egin dituzte frogak.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

70


AMAZABAL BHI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAREN HOBEKUNTZA PLANA 2012/2013

2.- 2011/2012 IKASTURTEKO EMAITZEN ANALISIA 2.1.- MATEMATIKAKO GAITASUNA-KO EMAITZAK

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

71


AMAZABAL BHI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAREN HOBEKUNTZA PLANA 2012/2013

2.2.- IRAKURTZEKO GAITASUNA GAZTELANIAZ-ko EMAITZAK

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

72


AMAZABAL BHI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAREN HOBEKUNTZA PLANA 2012/2013

2.3.- GAITASUNA ATZERRIKO HIZKUNTZAN (INGELERA)-ko EMAITZAK

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

73


AMAZABAL BHI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAREN HOBEKUNTZA PLANA 2012/2013

2.4.- HIZKUNTZA GAITASUNA EUSKARAZ-KO EMAITZAK

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

74


AMAZABAL BHI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAREN HOBEKUNTZA PLANA 2012/2013

2.5.- GAITASUN ZIENTIFIKOA-KO EMAITZAK

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

75


AMAZABAL BHI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAREN HOBEKUNTZA PLANA 2012/2013

Emaitzak osotara

Amazabal BHIko emaitzak 2012 100

6

90

12

12

6 29

80

portzentaia

70

41

53

65

60

3+ maila(%)

71

50

3. maila(%) 2. maila(%) 1. maila(%)

59

40

24

30

12

20

41

18

6 12

GAZTELANIA

EUSKARA

10

24

0 12 0

0

MATEMATIKA INGELERA

ZIENTIFIKOA

gaiak

GA ZT EU ELA S K N IA MA ARA TE IN MAT GE IK A L ZI E R EN A TI FI KO A

2.6.- IKASLEEN EMAITZAK

AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ

3 3 3 3 3 2 4 3 3 1 3 3 1 3 2 1 3

3 3 3 2 3 1 3 4 3 3 3 4 1 3 3 3 3

3 2 2 1 3 3 3 4 4 1 3 1 1 3 2 2 3

2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3

3 3 3 3 4 3 4 4 4 1 3 3 1 3 3 4 3

Oharra: 4 zenbakia = 3+. Zentruak zein ikasle diren jakin arren, ikasleen izenak letren bidez jarri dira. URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

76


AMAZABAL BHI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAREN HOBEKUNTZA PLANA 2012/2013

Mutilen/nesken arteko desberdintasuna: 1go. maila lortu dutenak Ikasle kopuru totala: 17 Neska kopurua: 11 Mutil kopurua: 6

Gaztelania Euskara Matematika Ingelera Zientifikoa

Mutilak Neskak Mutiletatik portzentaia 2 0 33% 1 1 17% 3 1 50% 0 0 0% 2 0 33%

Nesketatik portzentaia 0% 9% 9% 0% 0%

100% 80% 50%

60% 40%

33%

33% 17%

20% 0%

9%

9%

0%

0%

0%

Ingelera

Zientifikoa

0% Gaztelania

Euskara

Matematika

Mutiletatik portzentaia

Nesketatik portzentaia

Mutilen/nesken arteko desberdintasuna: 1go. eta 2. maila lortu dutenak Gaztelania Euskara Matematika Ingelera Zientifikoa

Mutilak Neskak Mutiletatik portzentaia Nesketatik portzentaia 4 1 67% 9% 2 1 33% 9% 5 3 83% 27% 5 2 83% 18% 2 0 33% 0%

100% 80%

83%

83%

67%

60% 33%

40% 20%

27%

9%

9%

Gaztelania

Euskara

33% 18% 0%

0% Matematika

Mutiletatik portzentaia

Ingelera

Zientifikoa

Nesketatik portzentaia

1go. eta 2. maila lortu dutenen artean, ikusten da nabarmenki emaitza txarrenak mutilek dituztela.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

77


AMAZABAL BHI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAREN HOBEKUNTZA PLANA 2012/2013

Errendimentu eta Indize sozioekonomiko eta kulturala (ISEC) 700

Puntuazioa 571,86

600 500

477,3 481,14

461,46 481,27

Matematika

Gaztelania

495,69

470,6

507,6

480,24

481,32

400 300 200 100 0

Batazbestekoa

Ingelesa

Euskara

Frogak

Zientifikoa

Estimatutako puntuazioa

Ikusten da, ikasleen Errendimentu eta Indize sozioekonomiko eta kulturala (ISEC) kontutan harturik Matematikan eta Gaztelanian emaitzak zertxobait txarragoak direla eta Ingelesan, Euskaran eta Gaitasun Zientifikoan bereziki, hobeak direla.

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

78


AMAZABAL BHI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAREN HOBEKUNTZA PLANA 2012/2013

3.-URTEKO LAN PLANA

HELBURUAK

Aurreko Ikasturteko ebaluazio diagnostikoare n emaitzen analisia egin.

Aurreko Ikasturteko frogak aztertu eta badagokio, hobekuntza proposamenak Ikuskaritzara bidali.

JARDUERAK

- PKB bilera ospatu.

- PKB bileran emaitzen analisia azaldu.

ARDURADUNA/K

-Zuzendaritza. - Mintegiburuak

- Zuzendaritza

- Bilera ospatuko da Matematika, gaztelania, euskara, ingelera eta Natur zientzietako mintegiburuekin.

-Dagokien mintegiburuak.

-Dagokien departamentuek proposamenak eginen dituzte.

- Zuzendaritza

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

BALIABIDEAK

LAN PROZEDURA

-Prestatutako galdetegia. -Ikuskaritzatik bidalitako emaitzak. -Ikasleen emaitza akademikoak. - 1. Eranskina - 2. Eranskina

-Zuzendariak informazio orokorra emanen du. -Mintegiburuek 1. ERANSKINA osatuko dute. -Mintegiburuek 2. ERANSKINA osatuko dute.

Prestatutako txostena

- E-postaz jasoko da informazio osoa. - Ondoren, Zuzendariak PKB bilera deialdia eginen du.

- Aurreko ikasturteko ebaluazio diagnostikoko frogak.

Mintegiburuek betetako 3. ERANSKINA

EGUTEGIA/ EPEA

Urriak 20

Urriak 26

ADIERAZLEAK

- PKB bilera ospatu eta Informazioa eman da bere epean.

- Bilera ospatu eta informazio osoa eman da bere epean.

-Dagokien departamentuek

3. ERANSKINA beteko dute eta Zuzendariari emanen diote.

-Zuzendariak 3. ERANSKINA bidaliko du

Azaroa

Azaroa

Epean entregatu da.

Epean bidali da.

Ikuskaritzara.

79


AMAZABAL BHI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAREN HOBEKUNTZA PLANA 2012/2013

HELBURUAK DBH2 taldean, ikasleei eginen zaizkien frogetan ebaluazioa diagnostikoko galdera motak egin.

Ikasleei eta gurasoei motibatu froga ahal den hobekien egitearren

Eginadako ebaluazio diagnostikoaren informazioa eman gurasoei

JARDUERAK

Ikasleei frogak egin.

Frogari buruzko informazioa eman ikasleei eta bere garrantziak jabearazi.

Froga egin baino lehenagotik gurasoekin bildu, eta ezin badira etorri, informazioa bidali.

Gurasoekin banan-banan

bildu

URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA 2012/2013

ARDURADUNA/K

BALIABIDEAK

LAN PROZEDURA

Mintegiburuak/iraka sleak

- Testuliburua - Aurreko ikasturteko ebaluazio diagnostikoko froga.

Matematika, gaztelania, euskara, ingelera eta Natur zientzietako irakasleak frogak pasatuko dizkie.

Tutoreak

Aurreko urteko datuak.

Zuzendaritza

- POWER-POINT aurkezpena. - Ikuskaritzatik bidalitako frogari buruzko informazioa.

Tutoreak

2012/2013 ikasturteko ebaluazio diagnostikoaren emaitzak

- Frogaren aurreko Tutoritza orduan, ikasleei Ebaluazio Diagnostikoari buruzko informazioa emanen zaie. Froga egin aurretik, gurasoekin bilduko dira Tutoreak eta Zuzendaritza. Ezin badira etorri Ikastetxera, korreoz bidaliko zaie. - 2. DBHko tutoreak, ikasleen gurasoekin banan-banan bilduko dira eta ekaineko notekin batera, ebaluazio diagnostikoaren emaitzak emanen dizkie.

EGUTEGIA/ EPEA

ADIERAZLEAK

Apirila

Dagokien ikasgaien %100ak egin dituzte frogak.

Apirila

Gurasoen %100ei informazioa eman zaie

Apirila

Gurasoen %100ari informazioa eman zaio.

Ekaina

Gurasoen %100ari dagokion informazioa eman zaio.

80


4.- OKERREN ERANTZUN DIREN ITEM-AK ETA BALORAZIOA.

FROGA IRAKURMEN GAITASUNA EUSKERAZ IRAKURMEN GAITASUNA GAZTELANIAN

ENGLISH LITERACY

GAITASUN MATEMATIKOA

BALORAZIOA Iaz bezala, galdera irekietan (inferentziak egitea eskatzen dute) izan dira emaitza txarrenak. Dena dela, aurten emaitza hobeak izan ditugu; izan ere, 1. maila lortu duen ikasle kopurua txikiagoa izan da. Galdera irekietan edo interpretazioa eskatzen dutenetan aritu dira okerren, baita hiztegiaren ezagutza edo esapide jakin baten ezagutza eskatzen dutenetan ere. Okerren erantzun diren item-ak izan dira erantzuna haiek sortu behar izan dutenean, hau da, bai “listening” bai “reading” ataletan, erantzuna ez denean borobiltzekoa, baizik eta entzun edo irakurtzen dutena berridaztea. Orduan zailtasunak aurkitzen dituzte ez daudelako oso ziur erantzunarekin. 1, 3, 8, 9, 10, 11, 21, 25 • • •

Gure ikasleak, item gehienetan nafarroako bataz bestekoaren emaitzen gainetik egon dira. Okerren erantzundako itemak eta Nafarroako bataz bestetik nabarmen azpitik daudenak: 20, 25 Nafarroako bataz bestetik pixka bat azpitik daudenak: 7, 6, 21, 17, 8, 22

Okerren erantzundako item denak, 6.a ezik, test moduko galderak ziren. GAITASUN ZIENTIFIKOA

Okerren erantzun dituzten itemetatik hurrengoak erlaziona daitezke eduki konkretu batzuekin: - 22 eta 25: geologia karstikoaren ingurukoak. - 17, 20 eta 21 : landareen elikadura aztertzeko eginiko esperimentuan metodo zientifikoaren aplikazioa.

Besteetan, galdera berak zuela zailtasuna iruditzen zaigu.

81


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

5.- 1. MAILA LORTU DUTEN IKASLEEN KASUA. 5.1.- HURRENGO IKASTURTEAN ZER EGIN DUTE? 3. mailara

Errepikatu Dibertsif.

IRAKURMEN GAIT. EUSKERAZ

2

0

0

IRAKURMEN GAIT. GAZTELANIAN (1)

3 -

0 -

0 -

4 2

0 0

0 0

ENGLISH LITERACY GAITASUN MATEMATIKOA (1) GAITASUN ZIENTIFIKOA (1)

(1) Bikoizketa taldean jarraitzen dute zailtasunekin.

5.2.EBALUAZIO DIAGNOSTIKOKO EMAITZEK HORRETAKO BARNE EBALUAZIOAK DUTEN LOTURA.

FROGA IRAKURMEN GAITASUNA EUSKERAZ IRAKURMEN GAITASUNA GAZTELANIAN ENGLISH LITERACY

GAITASUN MATEMATIKOA

ETA

IKASGAI

BALORAZIOA Orokorrean 1. maila lortu duten ikasleek maila hori barneko emaitzetan

1.maila lortu duten ikasleek, orain arte ere Gaztelaniako ikasgaian emaitza baxuak lortu dituzte. Beraz, frogaren emaitzak ikasleen mailaren erakusgarri direla esan daiteke. 1. maila lortu duen ikaslerik ez dago.

4 ikaslek lortu dute 1.maila. Horietatik hiruk laguntza jaso dute talde txikian ikasturte osoan zehar (batek gainera ez du kurtso osoan matematika gainditu). 1. maila ere lortu duen beste ikaslea ez da talde txikian aritu baina zentratzeko arazo handiak izan ditu eta alferkeri puntua ere izan du. Beraz, ez da hain harritzekoa ikasle hauek emaitza kaxkarra ateratzea. Orokorrean emaitzak bat datoz.

GAITASUN ZIENTIFIKOA

1. maila eskuratu duten bi ikasleak bikoizketa gelan aritu dira lanean ikasturtean zehar zailtasunak dituztelako ikasgaiarekin.

82


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

6.- DEPARTAMENTUEN HAUSNARKETA. ERANTZUNAK MINTEGIA: EUSKARA ARLOA: IRAKURMEN GAITASUNA EUSKARAZ 1.-Emaitzen analisia:

Analisia iaz baino baikorragoa da. Izan ere, 1. mailako ikasleen kopurua, % 11,8, iazko baino, %32, bajuagoa da. Dena den, datuak ia bat etortzen dira Nafarroako orokorrekin, eta horrek adierazten du emaitzak erabat normalak direla. 2.- Arlo sendoak: Galdera itxietan —testuan bertan erantzuna duten galderetan— emaitzak oso onak dira. 3.- Arlo ahulak (hobetzekoak): Galdera irekitan —ikasleen hausnarketa eskatzen duten galderak— maila jaisten da. 4.- Proposamenak: Iazko proposamen berberak:: bat, ulermena lantzea; eta bestea, idazmena neurtuko duen probaren bat sartzea ebaluazio diagnostikoan. 5.- Hartutako erabakiak: Arlo ahulak lantzea, ulermena batez ere. 6.- Uste duzu ongi legokela, gehiago motibatzearren eta froga ongi egiten duten kasuan, baloratzea kalifikatzeko orduan?

X BAI EZ BERDIN ZAIT Aurreko erantzuna baietz baldin bada, nola? Nota igota ebaluaketa horretan 0,5 edo 1, baldin eta gutxienez 3. maila lortu bada.

83


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

DEPARTAMENTUA: INGELERA ARLOA: IRAKURMEN GAITASUNA ATZERRIKO HIZKUNTZAN (INGELESA) 1.-Emaitzen analisia: Emaitzak positiboak izan dira. Ez dago ikaslerik 1. maila atera duenik; 2. maila 7 ikaslek atera dute, eta nahiz eta oso nota ona ez izan, ez dago gaizki; 3 edo 3+ oso nota onak dira, eta 10 ikaslek atera dituzte. 2.- Arlo sendoak: Ikasle onentzat arlo sendoak denak izan ahal dira, baina ez oso onak direnentzat, “reading” eta “listening” dira, batez ere ariketak borobiltzekoak badira. 3.- Arlo ahulak (hobetzekoak): Hobetu behar diren arloak denak dira. Etengabe lantzen ari garen arloak dira, baina agian ariketa desberdinak landu beharko genituzke ikasleek ariketa horiek egiteko gai izateko eta ulermen handiagoa lortzeko. 4.- Proposamenak: - Testu eta ariketa desberdinak landu arlo guztietan. - Ortografia eta puntuazioa hobetu behar da. 5.- Hartutako erabakiak: -Reading: testu gehiago eta gai desberdinak jorratu. -Writing: idazlan gehiago egin; zorrotzagoak ortografia eta puntuazioarekin izan. -Listening: entzumena eta ulermena gehiago eta sakonago landu. -Landu testu luzeagoak eta maila pixkat altuagokoak, desberdintasuna baitago klasean erabiltzen ditugunekin. 6.- Uste duzu ongi legokela, gehiago motibatzearren eta froga ongi egiten duten kasuan, baloratzea kalifikatzeko orduan? X BAI EZ BERDIN ZAIT Aurreko erantzuna baietz baldin bada, nola? 0,5 gehitu nota orokorrari, 3 edota 3+ ateratzen badute.

84


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

DEPARTAMENTUA: GAZTELANIA ARLOA: IRAKURMEN GAITASUNA GAZTELANIAN 1.-Emaitzen analisia: Nahiko emaitza onak dira, kontuan hartzen badugu ikasleen %70-ak 3 edo 3+ maila lortu duela. Hala ere, Nafarroako emaitza orokorrekin alderatuta, geurean gehiago dira 1.maila atera duten ikasleak eta gutxiago 3+ lortu dutenak. 2.- Arlo sendoak: Aspektu orokorrak, gaia zehaztea, zein testu mota den ikustea eta tankerakoak nahiko ondo egin dituzte.

3.- Arlo ahulak (hobetzekoak): Hiztegi eta esapideen ezagutza hobetzea komeni da eta honekin batera erantzunak testuinguruaren bitartez ondorioztatzeko gaitasuna.

4.- Proposamenak:

5.- Hartutako erabakiak: Maila guztietan irakurriaren ulermena lantzen jarraitzea ezinbestekoa da.

6.- Uste duzu ongi legokela, gehiago motibatzearren eta froga ongi egiten duten kasuan, baloratzea kalifikatzeko orduan? X BAI EZ BERDIN ZAIT Aurreko erantzuna baietz baldin bada, nola? Froga ongi egiten duten ikasleen kasuan, (0,5) kopurua igotzea 3.ebaluazioko batazbestekoan.

85


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

DEPARTAMENTUA: MATEMATIKA ARLOA: GAITASUN MATEMATIKOA

1.-Emaitzen analisia: Nafarroako batez bestekoa baino emaitza bajuxeagoak izan ditugu aurten, 15.1 puntu lortu ditugu eta Nafarroa guztian 16.3. Mutilen batez besteko puntuazioak jeitsi du batez besteko puntuazioa.

2.- Arlo sendoak: Funtzioak eta aljebra.

3.- Arlo ahulak (hobetzekoak): Probabilitatea Geometriako zenbait gauza (irudi lauen izenak) Ulermena hainbat buruketetan

4.- Proposamenak: 1.DBHn denbora gabe geratzen garenez probabilitatea lantzeko, 2.DBHn kurtso hasieran lantzea estatistika gaiaren ondoren.

5.- Hartutako erabakiak: Probabilitatea eta geometria lehenengo bi ebaluaziotan landu. Bestetik, oinarrizko gaitasunak lantzen dituzten problema gehiago egitea.

6.- Uste duzu ongi legokela, gehiago motibatzearren eta froga ongi egiten duten kasuan, baloratzea kalifikatzeko orduan? * BAI EZ BERDIN ZAIT Aurreko erantzuna baietz baldin bada, nola? 3. maila lortu duten ikasleei 0.5 puntu igo 3. ebaluazioan. 3+ lortu dutenei 1 puntu igo 3. ebaluazioan.

86


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

DEPARTAMENTUA: NATUR ZIENTZIAK ARLOA:GAITASUN ZIENTIFIKOA 1.-Emaitzen analisia: Orokorrean emaitzak onak izan direla esan daiteke. Ikasleen %88ak 3. edo 3+. Maila lortu du. Azterketa aurreko urtekoa baino samurragoa iruditu zaigu, hala ere, gure ikasleen emaitzen bataz bestekoak Nafarroako bataz bestekoak baino hobeak dira:

Bataz besteko puntuazioa 3+. maila 2. maila 1. maila 2.- Arlo sendoak:

Amazabal 21,5 % 29,4 % 58,8 % 11,8

Nafarroa 17,5 % 10,2 % 55 % 16,2

Testu zientifikoen ulermenean eta galdea irekiak erantzuteko orduan. 3.- Arlo ahulak (hobetzekoak): Test moduko galderak erantzuteko ohitura falta. Eduki aldetik: geologia karstikoa eta metodologia zientifikoaren aplikazioa. 4.- Proposamenak: Ulermenezko irakurketa eta grafikoak interpretazioa lantzen jarraitzea. Test moduko galderak sarriago planteatzea. 5.- Hartutako erabakiak: Unitate bakoitzaren bukaeran landutako gaiari buruzko testu zientifiko bat lantzen jarraitzea. Adibidez, Natur Zientzietako 1. DBH eta 2. DBHko Santillanako testuliburuetan unitate bakoitzaren amaieran dauden “Azterketa zientifikorantz� atalak oso egokiak dira horretarako. Era berean, grafikoak interpretatzeko ariketak egiten jarraitzea. 6.- Uste duzu ongi legokela, gehiago motibatzearren eta froga ongi egiten duten kasuan, baloratzea kalifikatzeko orduan? X BAI EZ BERDIN ZAIT Aurreko erantzuna baietz baldin bada, nola? 3+ lortzen duten ikasleei ebaluazioko nota 0,5 igotzea.

87


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

7.- EMAITZAK HOBETZEARREN, BESTE MINTEGIETATIK EMATEN AHAL DEN LAGUNTZA. FROGA IRAKURMEN GAITASUNA EUSKERAZ

EMATEN AHAL DEN LAGUNTZA Ulermena landu, eta lan ohiturak barneratzen lagundu.

IRAKURMEN GAITASUNA GAZTELANIAN

Beste mintegiekin eta, bereziki hizkuntzetako mintegiekin batera, irakurriaren ulermenari buruzko teknikak adostea baliagarria izan daiteke.

ENGLISH LITERACY

Ezagutza maila hobetzeko bai egin dezakegula elkarlana, baina gure ikasgaia hizkuntz atzerritar bat da, eta beste gauza askoren artean, hiztegia landu eta ikasi behar da. Alde horretatik laguntza gehiegi ezin dugu jaso. - Gizarten taula bidez edo grafiko bidez emandako informazioa ulertu.

GAITASUN MATEMATIKOA

- Teknologian koordinatzea.

geometria

lantzen

dutenenean

elkarrekin

- Beste mintegietan ulermen testuak lantzea. GAITASUN ZIENTIFIKOA

Ebaluazioko froga gehienak testu zientifikoen ulermenean oinarritzen dira, beraz testuen ulermena lantzeko orduan hizkuntzetako mintegiekin batera lan egitea interesgarri litzateke.

88


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

8.- HURRENGO FROGARAKO PROPOSAMENAK IKUSKARITZARI

FROGA IRAKURMEN GAITASUNA EUSKERAZ

PROPOSAMENAK Idazmena neurtuko diagnostikoan.

duen

probaren

bat

sartzea

ebaluazio

IRAKURMEN GAITASUNA GAZTELANIAN

ENGLISH LITERACY

GAITASUN MATEMATIKOA

“Argazkien errebelatua” probleman ikasle batzuk ez zuten ongi ulertu hor agertzen zen informazioa. Egia esateko, ez zaigu iruditzen oso egoera erreala. Izan ere, normalean zenbat eta argazki gehiago erosi orduan eta merkeagoa izaten da.

GAITASUN ZIENTIFIKOA

89


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

OINARRIZKO GAITASUNEN

HOBEKUNTZA PLANA

2012-2013 IKASTURTEA

90


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

1.- 2011/2012 IKASTURTEKO HELBURUEN BETETZE MAILA

HELBURUAK

JARDUERAK - PKB bilera ospatu aukera eskeiniz. - ILZrekin harremanetan jarri.

Oinarrizko gaitasunak lantzeko lan talde bat osatu.

Unitate didaktikoak egin eta praktikara eraman

ARDURADUNA

BALIABIDEAK

Zuzendaritza

-----------------

Taldeko dagokion irakaslea

- Aurreko urteko Unitate Didaktikoak. - Internet-a

LAN PROZEDURA -ILZn Lan taldea osatzeko eskaera egin. (Hitzez onartua)

Ikusi ILZko eskaera (2. ERANSKINA)

EGUTEGIA / EPEA

ADIERAZLEAK

Urtarrila

Lan taldea osatu da.

Bete da

Urtean zehar

Parte hartu duen mintegi bakoitzeko irakasleek 2 Unitate praktikara eramen dituzte.

Ez da guztiz bete.

Bete da/ Ez da bete

Taldekideen ordutegia dela eta, elkartzeko arazoak izandu dira, eta horren ondorioz, taldekide guztiek ez dituzte eraman praktikara bi unitate didaktiko. Unitate didaktiko bat eraman da aurrera. Kontroletan, Ikasitakoa bizitza errealaren testuinguruan aplikatzeko ariketaren bat sartu.

- Mintegi bilerak - PKB bilerak ospatuko dira koordinazio lanetarako

Ebaluaketa eta maila bakoitzean, oinarrizko gaitasunetan oinarritutako unitate didaktiko bat diseinatu.

- PKB bilerak ospatuko dira koordinazio lanetarako

Mintegiburuak/ irakasleak

Mintegiburuak/ Dagokien irakasleak

- Adibide frogak - Testuliburua. - Internet

-Azterketak diseinatzean, gutxienez galdera batean

Aurreko ikasturteko formakuntzako materiala. - Aurreko ikasturteko unitate didaktikoak

- Aurreko ikasturtean adostutako Unitate didaktikoen gidoia segituko da. - Aurreko ikasturtean egindako unitate didaktikoak banatu.

Ikasturtean zehar

Ebaluaketa bakoitzaren bukaera.

Kontroletako %80etan, bizitza errealaren testuinguruan aplikatzeko ariketaren bat sartu da. Mintegien %80ak aurrera eraman du unitate didaktikoa

Bete da

Ez da guztiz bete.

Lan gehiegi dela ikusi da. Bazeuden departamenduak kide bakarrekoak eta horrek esan anhi du beraiek bakarra egin behar zituztela unitate didaktiko guztiak.

91


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

HELBURUAK

JARDUERAK - Proiektua jakinarazi eta partehartzea animatu. - PKB bilera ospatu. Proiektuaren diseinua. Lanak banatu mintegi ezberdinetan.

Txontxongilo proiektua aurrera eraman. (Ikusi I eranskina)

Proiektu osoaren berrikuspena. Mintegien arteko koordinazioa.

- Azken entsaioak. -Emanaldiak eta ebaluazioa. -Bideo edizioa eta emanaldia. - Autoebaluazioa.

ARDURADUNA

BALIABIDEAK

Zuzendaritza

---------

Musika irakaslea (Aitor Larra単aga)

- You Tube - Interneteko informazioa -Mintegi ezberdinen informazio eta materiala.

Musika irakaslea (Aitor Larra単aga)

Musika irakaslea (Aitor Larra単aga)

- AUDACITY programa - ABOBE PREMIER programa. - Teknologia gela eta bertako materiala. - Plastikako materiala.

- AUDACITY programa - ABOBE PREMIER programa -Mintegi ezberdinen informazio eta materiala.

EGUTEGIA/ EPEA

ADIERAZLEAK

Mintegiburuekin bildu

Urria

Mintegi gehiengoak partehartu du.

Bete da

- Ipuinak bilatu bukaerako txotxongilorako. - Ipuin motzekin istorioak moldatu eta txotxongilo errazen bidez lehenengo kontaktuak. Ikasleen artean lanak banatu.

1. ebaluaketa.

Jarduerak bere epean egin dira.

Bete da

-Txotxongiloak, panpinak, egiten hasi. - Dekoratuak, eszenatokiak, teatrinoak, diseinatzen hasi. - Lehenengo entsaioak. Eszenatokitik kanpo eta eszenatokian. - Bideo grabaketekin jarraitu.

2. ebaluaketa.

Jarduerak bere epean egin dira.

Bete da

- Azken entsaioak. Emanaldiak ebaluazioa. Bideo edizioa emanaldia. - Autoebaluazioa.

3. ebaluaketa.

Jarduerak bere epean egin dira.

Ez da bete.

LAN PROZEDURA

eta eta

Ez du denborarik eman.

92


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

2.- 2012/2013 IKASTURTERAKO HELBURUAK

HELBURUAK Ebaluaketa bakoitzean, gutxienez azterketa batean ikasitakoa bizitza errealaren testuinguruan aplikatzeko ariketaren bat sartu. Maila bakoitzean, oinarrizko gaitasunetan oinarritutako unitate didaktiko bat diseinatu: - 1 edo 2 kideko mintegiek, mailako U.D. bat. - 3 kide edo gehiagoko mintegiek, mailako bi U.D.

JARDUERAK

ARDURADUNA

BALIABIDEAK

LAN PROZEDURA

EGUTEGIA/ EPEA

ADIERAZLEAK

Ikasturtean zehar

Kontroletako %80etan, bizitza errealaren testuinguruan aplikatzeko ariketaren bat sartu da.

Ebaluaketa bakoitzaren bukaera.

Mintegien %80ak aurrera eraman du unitate didaktikoa

- Mintegi bilerak - PKB bilerak ospatuko dira koordinazio lanetarako

- PKB bilerak ospatuko dira koordinazio lanetarako

- Adibide frogak Mintegiburuak / - Testuliburua. irakasleak - Internet

Mintegiburuak / Dagokien irakasleak

Aurreko ikasturteko formakuntzako materiala. - Aurreko ikasturteko unitate didaktikoa -Bakoitzak lortutako materiala.

-Azterketak diseinatzean, gutxienez galdera batean

Aurreko ikasturtean adostutako Unitate didaktikoen gidoia segituko da. Aurreko ikasturtean egindako unitate didaktikoak banatu.

93


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

HELBURUAK

JARDUERAK - Proiektua jakinarazi eta partehartzea animatu. - PKB bilera ospatu. Proiektuaren diseinua. Lanak banatu mintegi ezberdinetan.

Txontxongilo proiektua aurrera eraman. (Ikusi I eranskina)

Proiektu osoaren berrikuspena. Mintegien arteko koordinazioa.

- Azken entsaioak. -Emanaldiak eta ebaluazioa. -Bideo edizioa eta emanaldia. - Autoebaluazioa.

ARDURADUNA

Zuzendaritza

Musika irakaslea (Aitor Larra単aga)

Musika irakaslea (Aitor Larra単aga)

Musika irakaslea (Aitor Larra単aga)

BALIABIDEAK

---------

- You Tube - Interneteko informazioa -Mintegi ezberdinen informazio eta materiala.

- AUDACITY programa - ABOBE PREMIER programa. - Teknologia gela eta bertako materiala. - Plastikako materiala.

- AUDACITY programa - ABOBE PREMIER programa -Mintegi ezberdinen informazio eta materiala.

LAN PROZEDURA Mintegiburuekin bildu

- Ipuinak bilatu bukaerako txotxongilorako. - Ipuin motzekin istorioak moldatu eta txotxongilo errazen bidez lehenengo kontaktuak. Ikasleen artean lanak banatu. -Txotxongiloak, panpinak, egiten hasi. - Dekoratuak, eszenatokiak, teatrinoak, diseinatzen hasi. - Lehenengo entsaioak. Eszenatokitik kanpo eta eszenatokian. - Bideo grabaketekin jarraitu. - Azken entsaioak. - Emanaldiak eta ebaluazioa. - Bideo edizioa eta emanaldia. - Autoebaluazioa.

EGUTEGIA/ EPEA

ADIERAZLEAK

Urria

Mintegi gehiengoek partehartu dute.

1. ebaluaketa.

Jarduerak bere epean egin dira.

2. ebaluaketa.

Jarduerak bere epean egin dira.

3. ebaluaketa.

Jarduerak bere epean egin dira.

94


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

(I ERANSKINA)

OINARRIZKO GAITASUNAK GELAKO PROGRAMAZIOAN SARTZEKO BERRIKUNTZA PROIEKTUA TITULUA: TXOTXONGILO TAILERRA 1.- JUSTIFIKAZIOA eta HELBURUAK

1.1.- JUSTIFIKAZIOA 25/2007 FORU DEKRETUAN, martxoaren 19koan, Nafarroako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako kurrikuluma arautzen duen horretan, arte eszenikoei dagokienez deus idatzita ez badago ere eta zehazki antzerkia edo txotxongiloarekin lotuta, proiektu honekin ikasleengan oinarrizko gaitasunak lortzeko baliabide baliotsua dela frogatu nahi dugu. DBHko kurrikulumean agertzen diren hezkuntza oinarrien artean hauek azpimarratuko genituzke proiektu honetan lantzen direnak: • • • • • • • •

Oro har ulertzeko irakurketa, idazketa eta ahozko adierazmena etapetako arlo guztietako ikasketan zehar. Curriculumeko hizkuntz arloen koordinazioa, hizkuntzen tratamendu integratuaren bitartez. Nafarroaren hizkuntz berezitasuna, etapetako hizkuntz eredu desberdinen arabera. Nafarroaren aniztasun geografiko, historiko eta kulturalaren ezagutza, desberdintasunekiko begirunea eta ondare natural eta artistikoa aintzat hartzea. Honako hezkuntza-balio hauen sustapena: norberaren ezagutza, autoestimua, emozioen kontrola, iraunkortasuna, erroreetatik ikasteko eta arriskatzeko gaitasuna. Sormen, konfiantza, erantzukizun eta zentzu kritikoz banaka nahiz taldean prestatutako proiektuak irudikatu, abian jarri, burutu eta ebaluatzeko gaitasunaren garapena. Bizikidetasuna eta elkarrenganako errespetuan oinarria duten balio eta praktika demokratikoen bidez gatazkak konpontzea. Hezkuntza-komunitateko kideen arteko giro positibo eta elkarlanekoa.

Zehatzagoak izanda, txontxongiloa lantzeak lan plastikoa, gorputzekoa, literarioa eta musikalarekin lotura estua dauka. Txotxongiloaren bidez ikaslearen kreatibitatea garatzen da. Bai istorioa sortzerakoan, bai txontxongiloa bera egiterakoan, eszenatokia egiterakoan edo txotxongiloak mugitzerakoan. Sentimenduak adierazteko ere modu egokia da. Ahoskatzeko arazoak konpontzen lagungarria da. Entzuteko ohiturak garatzen laguntzen du. Kooperazioa eta ardura bultzatzen du eta nerabetasunean bere eragina dauka: autoestimua, lotsak...

95


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

Txotxongiloen bidez elkarrizketak joko bat izan daitezke eta ez arazo bat. Sozializatzailea, disziplinarteko lanerako bultzatzailea, adierazpen edo komunikazio zailtasunak dituzten ikasleentzako lanabesa. Etapako gai jakinak jorratzeko lanabes bultzatzailea eta aproposa da: osasuna, garbitasuna, ingurunea, sexua, elikadura...

1.2.- HELBURU DIDAKTIKO OROKORRAK. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako helburu orokor hauek lortuko dira proiektu hau landuta: a) Betebeharrak erantzukizunez beren gain hartzea, beren eskubideak ezagutu eta baliatzea, gainerakoekiko begirunez, betiere; tolerantzia eta pertsonen eta taldeen arteko elkartasuna praktikatzea, giza eskubideak gizarte plural baten balio komun gisa sendotzeari begira elkarrizketa erabiltzea eta herritartasun demokratikoaz baliatzeko prestatzea. b) Diziplinarako eta bakarka nahiz taldean ikasteko eta lan egiteko ohitura garatu eta sendotzea, ikasketa lana eraginkorra izan dadin nahitaezko baldintza gisa eta norberaren garapenerako baliabide gisa harturik. d) Nortasunaren arlo guztietan eta besteekiko harremanetan ahalmen afektiboak indartzea eta indarkeriaren, edonolako aurreiritzien eta estereotipo sexisten aurkako jarrera garatu eta liskarrak modu baketsuan konpontzea. e) Oinarrizko trebetasunak garatzea informazio iturriak erabiltzerakoan, zentzu kritikoz ezagupen berriak bereganatzeari begira. Teknologien arloan oinarrizko prestakuntza bereganatzea, informazioari eta komunikazioari buruzkoetan. f) Ezagupen zientifikoa diziplina desberdinetan egituratzen den jakintza integratu gisa hartzea, eta ezagupenaren eta esperientziaren alor desberdinetan problemak identifikatzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea. g) Ekimenerako adorea eta norberaren baitako konfiantza, partehartzea, zentzu kritikoa eta norberaren ekimena garatzea, eta halaber ikasten, planak egiten, erabakiak eta erantzukizunak bere gain hartzen ikasteko gaitasuna. h) Ahoz nahiz idatzizko gaztelaniazko (edo, hala badagokio euskarazko) testu eta mezu konplexuak ulertu eta zuzen adieraztea eta literaturaren ezagupen eta irakurketarekin hastea. i) Atzerriko hizkuntza bat edo gehiago modu egokian ulertu eta hitz egitea. j) Geografia, historia eta kultura unibertsala ezagutu, aintzat hartu eta errespetatzea. k) Nafarroaren geografia eta historia eta Nafarroa berezi egiten duten hizkuntzen, kulturen eta ohituren aniztasuna ezagutzea. l) Norberaren eta besteen gorputzaren funtzionamendua ezagutu eta onartzea, desberdintasunak errespetatu, gorputzaren zainketa eta osasunerako ohiturak sendotu

96


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

eta eta gorputz hezkuntza eta kirola garapen pertsonal eta sozialean lagungarri gisa erabiltzea. Sexualitatea bere aniztasun guztian ezagutu eta pertsonarentzat duen garrantzia balioestea. Osasunarekin, kontsumoarekin, bizidunen eta ingurumenaren zaintzarekin lotura duten ohitura sozialak kritikoki aintzat hartzea, horrela haiek zaindu eta hobetzen laguntzeko. m) Sormen artistikoa estimatzea eta artearen agerpenen hizkuntza ulertzea, adierazpen eta irudikapenerako askotariko baliabideak erabiliz. n) Ahozko testu argietako eta hizkuntza estandarra erabiltzen den komunikazio egoera desberdinetako informazio orokorra eta berariazkoa entzun eta ulertzea, errespetuzko eta lankidetzazko jarrera hartuz. o) Ahoz hitz egitea eta elkarreraginean jardutea komunikazioko ohiko egoeretan, modu ulergarri eta egokian eta autonomia handi samarrarekin. p) Ikasleen gaitasunetarako eta interesetarako egokia den maila bateko idatzizko testu mota desberdinak ulertzea, informazio orokorra eta berariazkoa ateratzeko, eta irakurketa gozamenerako eta norberaren aberastasunerako iturri gisa erabiltzea. q) Testu errazak idaztea helburu desberdinekin, era askotako gai ezagunei edo interes pertsonaleko gaiei buruz, kohesioa eta koherentzia lortzeko behar diren baliabideak erabiliz. 2.- TXONTXONGILO PROIEKTUAREN HELBURU ESPEZIFIKOAK. •

• • • • • •

Soinua, irudia, ahoskera, keinua eta mugimendu espresiboaren ahalmena errepresentatzeko osagaiak bezala ulertzea eta modu aberasgarria, emankorra eta komunikazio egoeretan ideiak, sentimenduak eta bizipenak adierazteko erabiltzea. Talde lanaren garrantziaz jabetzea. Landutakoa ikuslego bati eskaintzea. Antzerki, txotxongilo edo antzeko ikuskizunen pauso eta atal ezberdinak ezagutzea. Dekoratua bat eta txotxongilo bat egiteko teknikak eta material ezberdinak ezagutzea. Dekoratu bat taldean diseinatzea eta lanak banatuz gauzatzea. Dekoratu baten garrantziaz jabetzea eta horretaz gozatzea.

3.- HELBURUEN ETA OINARRIZKO GAITASUNEN LOTURA. Proiektuko taldearen ustetan, honako helburu hauek oinarrizko gaitasunekin lotuta lortuko dira: • •

ARTISTIKOA: Dekoratuak egiterakoan, musika erabili eta egiterakoan, txotxongiloak sortzearkoan ahalmen artistikoa landuko dute. AUTONOMIA: Neurri handi batean lortuko dute, arduratsuak izango dira, aldaketak ikusi eta onartuko dituzte. Mementuoro beraiek sortzaile izango direlarik.

97


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

• •

• • •

TREBETASUN SOZIALA; Sortutako talde lana kanporatzeko gai izango dira. Behar denarekin harremanetan jarri proiektua ikastetxetik kanpo gauzatu ahal izateko. TEKNOLOGI BERRIAK: Audacity edo antzekoa den programa erabiltzen ikasiko dute, ahotsak, soinuak interpretatu, bilatu. Bideo ediziorako behar den guztia ikasiko dute. Adobe Premier Programa erabiltzen ikasiko du horretarako arduratuko den taldeak IKASTEN IKASI: Testuak landuko dituzte eta horrek suposatzen duena talderako eta norberarentzako. Ikasitakoa erabilpen bat dauka eta ez da alferrikakoa izango. KOMUNIKATZEKO GAITASUN LINGUISTIKOA: Balorazio positiboa, entonazio, irakurmen, etenak, erregistro ezberdinak landuz eta erabiliz lortuko da. Hiru hizkuntza ezberdinetan: euskara, ingelesa eta gaztelania. INGURUNE FISIKOAREN EZAGUTZA- Atal hau ere landuko da. Bai gurasoei eta senideen partaidetzarekin ikasleek, bertako ohiturak eta ipuiak, gaiak hartuta, garai bateko eta gauregungo inguruko ezberdintasunak ezagutzeko gai izango dira. MATEMATIKA: Neurriak, bolumenak… etengabe erabiliko dituzte eraikin lanetan. Zer esanik ez minutajetan, denborak…

4.- METODOLOGIA. Metodologiari dagokionez, talde kooperatiboetan oinarritutako lana, taldepartaidetza eta kohesioa lantzea, zentroan protagonista izatea, helburu komuna baten alde lan egitea, konpromisoa eta ardura talde lanaren barruan lantzea... •

Institutu mailan, partizipazioa eta elkarlana bultzatzen da, komunitate osoari inplikatuz: o Mintegi ezberdinen arteko elkarlana o Ikasle- talde ezberdinen arteko elkarlana o Aurkezpena egiten denean, antzeslan bakoitza talde ezberdinei zuzenduko zaio: Lehen Hezkuntza eta Haur Hezkuntzako zentroetako zenbait talderi. Institutuko Bigarren Hezkuntzako beste talderen bati. Guraso eta herriari. Aurreikusitako ez dagoen ikuslego bati. Ezustekoa.

Bukatzeko, proiektu honek eta gehienbat erabiltzen den metodologiari esker, aniztasunari arreta eskaintzea ahalbidetzen du: • Metodologia talde kooperatiboetan oinarrituta • Tareen banaketa eta ardura bakoitzaren ahalmen eta gaitasunen arabera egiteko aukera ematen du. • Laguntza gradu ezberdinak egin behar duten lanaren araberakoa. • Ikasleek beraien arteko laguntza eta elkarlana ahalbidetzen du. Azken finean, proiektu honek aukera emanen du, Institutuan lan egiteko beste modu bati bidea irekitzeko, irakasleen aldetik, talde lanean oinarrituta, ikasleen aldetik lan kooperatiboan eta oinarrizko gaitasun eta konpetentzietan programatzeko aukera emanez.

98


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

5.- PROIEKTUAREN EDUKIAK ETA BERAIEN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNAK LORTZEKO. Aurrerantzean azken hauek adierazteko OG erabiliko da eta arestian aipatutako Foru Dekretuaren musika curriculumeko hurrenkera jarraituko dugu) • •

Txotxongiloa. Definizioa. Mota ezberdinak. Historia. ( OG: 1-3-4-7 ) Materialak txotxongiloa egiteko. Txotxongiloa bera, teatrinoa, dekoratuak, egiturak...(OG: 1-2-3-4-5-8 ) Dekoratu baten diseinua. ( OG: 1-2-3-4-5-8 ) Istorioa. Leitza inguruko istorioak eta kontadizoak. Beste porposamen batzuk ( OG: 1-4-5-7 ) Gidoia. Gidoi motak: literarioa, teknikoa. (OG: 1-4-5 ) Musika: inguruko musika eta soinu tresnak. Sortutako musika edo aukeratutakoa. (OG: 1-2-4 ) Musikaren erabilera. Egoerak eta musika, soinuak... ( OG:1-2-4 ) Zuzeneko musika. ( OG:1-2-3 ) Testuen egokitzapena. Euskaraz, ingeleraz eta gaztelaniaz.(OG: 4-6 ) Testuen interpretazioa. (OG: 6 ) Gorputzaren erabilera. Eskuak, besoak, gorputza eta txotxongiloa. (OG:2-3 ) Ahoskera. Erregistroak. (OG: 2-6 ) Bideoa. Grabazioa. Edizioa. Errealizazioa. ( OG:1-4 ) Autokritika. (OG:2-5 ) Emanaldia: (OG:1-2-3-4-5-6-7-8 )

• • • • • • • • • • • • •

6.- INPLIKATUTA DAGOEN IRAKASLE ETA IKASLE TALDEA. DBHko 3. mailako • • • • • • • •

Musika irakasleak: Aitor Larrañaga, Xabier Loitegi. Euskara irakasleak: Imanol Arratibel, Aitziber Sagastibeltza. Plastika irakaslea: Gorka Alberdi. Gaztelania irakaslea: Irma Alberdi. Ingelesa irakasleak: Beatriz Adan, Susana Narganes. Teknologia irakaslea: Agurne Mariezkurrena. Kultur Klasikoa irakaslea: Josune Alza Filosofia-Etika irakaslea: Makelex Lizarraga

KOORDINAZIOA: Aitor Larrañaga IKASLEGOA: DBH.ko 3. mailako ikasleak HEZKUNTZA KOMUNITATEAREN INPLIKAZIOA: Proiektu honek, hezkuntza komunitatearen partizipazioa bultzatzen du, bai lantzeko orduan, baita aurkezpena egiteko momentuan ere: • •

Mintegi ezberdinen arteko elkarlana Ikasle- talde ezberdinen arteko elkarlana

99


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

Aurkezpena egiten denean, antzeslan bakoitza talde ezberdinei zuzenduko zaio: o Lehen Hezkuntza eta Haur Hezkuntzako zentroetako zenbait talderi. o Institutuko Bigarren Hezkuntzako beste talderen bati. o Guraso eta herriari. o Aurreikusitakoa ez dagoen ikuslego bati.

7.- INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIORAKO TEKNOLOGIEN APLIKAZIOA. •

Interneten erabilpena informazioa bilatzeko: o Txotxongilo mota ezberdinak o Txotxongiloak munduan eta beraien izen ezberdinak. o Txotxongilo emanaldiak “You tube”n ikusi. o Soinu bankuak bilatu eta erabili o Istorioak, gidoiak, egileak… Teknologia berrien bestelako programak: o Soinu-artxiboak interneten bilatu, guk sortu eta editatu. AUDACITY programa. o Dokumental bat egiteko beharrezko guztia: bideo kamara eta garabatutakoaren edizioa. ADOBE PREMIER programa.

8.- PROIEKTUAREN FASEAK. DENBORALIZAZIOA. 1go. hiruhilabetean • •

Proiektuaren diseinua. Lanak banatu mintegi ezberdinetan. Gelan: o o o o

Ipuinak bilatu bukaerako txotxongilorako. Ipuin motzekin istorioak moldatu eta eskuen bidez edo txotxongilo errazen bidez lehenengo kontaktuak txotxongiloekin. Ikasleen artean lanak banatu. Eginkizun guzti hauen bideo grabazioa dokumentala egiteko.

2. hiruhilabetean • •

Proiektu osoaren berrikuspena. Mintegien arteko koordinazioa. Gelan: o o o o o o o

Ipuinei antzesteko forma eman, akotazioak, etabar… Txotxongiloak, panpinak, egiten hasi. Dekoratuak, eszenatokiak, teatrinoak, diseinatzen hasi. Musika, soinuak… egiten, bilatzen edo sortzen hasi. Lehenengo entsaioak. Eszenatokitik kanpo eta eszenatokian. Argiak, soinua… Bideo grabaketekin jarraitu.

100


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

3. hiruhilabetean • • • •

Azken entsaioak. Emanaldiak eta ebaluazioa. Bideo edizioa eta emanaldia. Autoebaluazioa.

PROIEKTUAREN IRAUPENA. Ikasturte osoa.

9.- BERRIKUNTZA PROIEKTUA EBALUATZEKO IRIZPIDEEN ZEHAZTAPENA. Proiektua bera ebaluatzeko irizpideak zehazteko orduan, oinarrizko konpetentzien ikuspuntutik zer nolako ekarpena egin dezakeen ikasleen hezkuntzari edo helburuen lorpenari Irizpide nagusia izango da. Honetaz, azpimarra ditzakegu hurrengo irizpideak: •

Talde lana (Gizarte eta herritartasunerako konpetentzia, autonomia eta iniziatiba pertsonala eta Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna)

Talde lana, era kooperatiboan planteatuta, berez izan da proiektuaren lan edo tarea ezberdinak burutzeko erabili den metodologia: o

o

o

o

Hizkuntzetan, Kultur klasikoan eta Etikan: Hasieran ipuinak edo aurkezpenak sortzeko, Prozesu osoan zehar erabakiak hartzen joateko Aldaketak egiteko garaian Aurkezpena bera egiteko. Plastikan: Talde bakoitzak bere ipuinari zegozkien dekoratuak eta panpinak burutzeko talde lanean arituko dira. Teknologian: Taldeko lana ere izango da, beraiek lantzen ari ziren edukiekin lotuta (enpresa bat sortua zuten eta enkargu bat bezala hartu zuten, bezero batek egindako enkargua) Musika: Arlo honetan, musika sortzeko edo bilatzeko elkarlana ezinbestekoa da azken erabakia hartu arte.

Proiektua/prozesua

Txotxongilo proiektuari dagokionez gauza bat azpimarra daiteke: proiektua egin ahala joango dela konfiguratzen, gero eta ekarpen gehiago eginez konpetentzien

101


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

ikuspuntutik. Hasieran, proiektua Musika eta Plastikako gai bezala aurkeztu, hasi lanean eta piskanaka-piskanaka bere aukerak joango dira azaltzen: o o o

Teknologia irakasgaiak egiten ahal zuten ekarpena ikusita, beraiekin kontaktatu. Euskara, Gaztelania, Ingelesa: zalantzarik gabe, idazmena eta ahozko aurkezpena egiteko bere ekarpena oso positiboa izan zitekeen. Kultur Klasikoa eta Etika: Aukeratutako istorioak beste ikuspuntu batetik egin. Horrela izanda, prozesuan bertan sortuko dira: o o o

Mintegi ezberdinen arteko elkarlana Ikasle- talde ezberdinen arteko elkarlana Aurkezpena egiten denean, ipuin edo lan bakoitza talde ezberdinei zuzenduko zaio, ikasleek beraiek aukeratutako taldeei: Lehen Hezkuntza eta Haur Hezkuntzako zentroetako zenbait talderi. Institutuko Bigarren Hezkuntzako beste talderen bati. Guraso eta herriari. Azken uneko entzule bati.

Guzti honekin, beste aukera batzuk irekiko dira, konpetentzien ikuspuntutik: funtzionaltasuna, esanguratsua izatea, kontestuarekin lotura, komunitateari irekia izatea… Honek ahalbidetuko du ikasleekin beste eduki batzuk lantzea (Gizarte eta

herritartasunerako konpetentzia, autonomia eta iniziatiba pertsonala eta Hizkuntza komunikaziorako gaitasunarekin lotuta): • •

Nola harremandu beste erakundeekin (Lehen Hezkuntzako ikastetxearekin, udaletxearekin, beste ikastetxe batzuekin…) Zer nolako prozesua egin behar den eskaerak egiteko

Proiektua gauzatu heinean, beraz, eduki berriak sortuko ditu konpetentzien ikuspuntutik, hasiera batean aurreikusita ez zeudenak.

Arlo ezberdinak-Maila ezberdinak. o Institutu mailan, partizipazioa eta elkarlana bultzatu da, komunitate osoari inplikatuz. o Proiektu interdisziplinarrak egiteko aukera ireki du. o Beste modu batez lan egiteko aukera dugula adierazi du.

102


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

Sormena. (Gaitasun artistikoarekin eta ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentziarekin lotuta) o Talde eta arlo ezberdinetan landuko da sormena (marrazkiak edo dekoratuak egiteko orduan, idei berriak proposatzeko momentuan, txotxongiloak egiteko unean edo teatrinoak eraikitzeko unean eta ipuinak idazteko momentuan, soinuak sortzeko lanean…atal ezberdinen koherentzia eta adostasuna ere bilatuz. o Ikasten-ikasteko gaitasunarekin lotuta ere, sormena denbora osoan landuko da: ipuinak idazteko momentuan, pertsonajei forma emateko momentuan, txotxongiloak egiteko unean, ikusitako ideien artean zeintzuk komunikatu, nola eman ipuinaren formatoa eduki kontzeptualei…Beraiek erabakiko dute taldean idei berriak sortuz, guztien ideiak kontutan hartuz eta baloratuz…Honek beste adierazle bati irekitzen dio atea:

Ikasleak izango dira momentu guztietan erabakitze prozesuaren jabe. Nolabait beraiek joango dira proiektua sortzen poliki-poliki, erabaki guztiak beraienak izango dira, irakasleak lagunduta. Irakaskuntza prozesua ikaslearengan zentratu da erabat. Honek beste aldagai inportante bat ahalbidetzen du, beraiek momentu guztietan izango dira prozesu osoaren jabeak.

Protagonista. Horrela sentituko dira prozesu osoan eta are gehiago aurkezpenetan. Aurkeztuko dutena ez baita irakasleak emandako zerbait izan, baizik eta beraiek sortutako lan luze, elaboratua, emankorra eta polit bat.

Ebaluatzeko era aldatzeko beharra. Ebaluatzeko garaian konpetentzien ebaluazioa planteatu beharko dugu. Gainera, txotxongiloaren inguruko kontzeptuak, ikasten-ikasteko gaitasunaz gain, beste konpetentziak baloratu behar izango ditugu, prozesuan bertan, talde lanean ari diren bitartean, prozesua eta ez hainbeste bukaerako emaitza… horiek baitira gure helburuak. Horretarako ebaluatzeko bestelako tresnak erabiliko ditugu:

o

Ko-ebaluazioa: Talde ezberdinen arteko ebaluazioa, kritika eta hobetzeko proposamenak.

103


AMAZABAL BHI

2012/2013 ikasturtea

OINARRIZKO GAITASUNEN HOBEKUNTZA PLANA

o o

Autoebaluazioa: Talde bakoitzak bere lana baloratzeko eta aldaketak sartzeko eta ikasle bakoitzak bere lana baloratzeko. Rubrika edo behaketa egiteko tresnak. Eguneroko lanaz baliatuko gara ikasleak ebaluatzeko. Proiektu hau aurrera ateratzeko denon beharra dago eta eskola ordu guztietan.

Aniztasunari arreta emateko bidea irekitzen du. Ikasleek egindako lanak talde kooperatiboetan oinarrituta izanik, guztiek parte hartzeko ahalbidetzen du, bakoitzak egin dezakeen aportazioa taldean kontutan hartu delarik.

• •

• •

Lanen banaketa eta ardura bakoitzaren ahalmen eta gaitasunen arabera egiteko aukera emango du. Laguntza gradu ezberdinak eman beharko dira, talde bakoitzean dauden ikasleen ezaugarriak kontutan harturik. Horrela, talde batzuk laguntza gehiago beharko dute lana burutzeko eta beste batzuk autonomoagoak izango dira lanean. Ikasleek beraien arteko laguntza eta elkarlana ahalbidetuko du, helburua guztiena baitzen. Zailtasunak dituzten ikasleek parte hartuko dute besteek bezala eta era berean oinarrizko gaitasunak garatzeko aukera izango dute, taldeko partaide bezala ardura eta konpromisoa hartuz, protagonista izanik, ideiak aportatuz…

10.- EBALUAZIOKO BILERA SISTEMATIKOAK

Proiektu hau aurrera eraman ahal izateko, arlo ezberdineko irakaslegoak parte hartuko du. Izango ditugun bilerak informalak izango direla esan daiteke, hau da, beharraren arabera hitzordua jarri eta elkartuko gara. Bilera hauek ez dira sistematikoak izango, baina proiektua aurrera eramateko beharrezko diren guztiak egingo dira gutxieneko koordinazioa izateko.

104

UPO  
UPO  

urteko_programazio_orokorra_2012_2013

Advertisement