Page 1

Modtagerrettet kommunikation (Del B)

NBFE 2012

Kunsten at sætte sig i modtagerens sted, ramme den relevante sprogtone og udvælge de væsentligste informationer -> Skrivningen skal være så autentisk som muligt

ligt. • • • • • •

Sørg for, at du opfylder de krav, som opgaven kræver, både med indhold, form og længde. Sørg for at du opfylder genrekravet Sørg for, at teksten du skriver har det rigtige sprog. Dvs. formuler dig til den rigtige modtager. Sørg for at stave korrekt og sætte kommaer. Sørg for at disponere din opgave korrekt. Kræves der en kort introduktion af dig selv, hjælper det ikke, at du skriver hele brevet om dig selv. Sørg for, at dit layout passer til kravet. (Se næste par sider)

Tjekliste til at skrive modtagerrettet kommunikation: •

Hvad ved modtageren om emnet?

Hvad skal modtageren vide om emnet?

Hvem er modtageren/målgruppen?

Hvad mener modtageren om emnet?

Hvad er budskabet og hensigten med teksten?

Hvilken kommunikationssituation bringes teksten i?

Hvordan skal sproget være, så det passer til modtageren og budskabet

Modtagerrettet kommunikation kan være: Brev Formelt brev Blog Læserbrev Kommentar Informationsskrivelse Kampagnetekst Skadesanmeldelse Klumme Ansøgning Side 1  af  11    


Modtagerrettet kommunikation (Del B)

NBFE 2012

Opsætning af et brev:    

   

                                       Nr.  Broby  d.  15.  september  2011    

Kære  Mia.       Opfyld  opgaveformuleringen.  Dvs.  du  skal  sørge  for  at  have  de  ting  med  i  dit  brev,  som  opgaven  kræver.   Bid  mærke  i  skriftstørrelse,  type  og  bredde.  Det  kan  nemt  virke  for  voldsomt  og  forvirrende,  hvis  man  

større, fed,  understreget  og  kursiv  skrift.    Tænk  over,  hvem  der  skal  

både skriver  med  meget  

læse brevet,  alt  efter,  hvordan  du  vælger  at  formulere  dig.       Et  almindeligt  brev  skal  ikke  skrives  i  et  formelt  sprog,  så  du  må  gerne  skrive  ”hverdagsagtigt”,  undlad   dog  følgende,  andet  end  hvis  modtageren  er  på  din  alder  mm.:  

• • •

Smileys Forkortelser  såsom  ha’,  ku’,  li’  gi’,  sys  mm.  skal  undlades   Starte  hver  sætning  med  jeg,  og,  mig  mm.    

Dit layout  (siden)  skal  se  indbydende  ud  og  overskueligt  ud.  Man  skal  have  lyst  til  at  læse  dit  brev.  Undgå  derfor   en  forvirrende  opsætning.    

Kærlig  hilsen/kram/tanker   Lone    

Side 2  af  11    


Modtagerrettet kommunikation (Del B)

NBFE 2012

Opsætning af et formelt brev:

John Mogensen                                  LoneGøtche  Dør-­‐ slundvej  88                                  Vesterågade  60   7330  Brande                                  5672  Nr.Broby                                               Tlf.  nr.  80808080                                Tlf:  88888888   Email:  John_Mogensen@hotmail.com                                                                            Email:lg@nbfe.dk                                Nr.  Broby  d.  15.  september  2011       Vedr.:  prøve  at  skrive  et  formelt  brev  til  modtagerrettet  kommunikation         Kære  John/til  rette  vedkommende       Opfyld  opgaveformuleringen.  Dvs.  du  skal  sørge  for  at  have  de  ting  med  i  dit  brev,  som  opgaven  kræver.   Bid  mærke  i  skriftstørrelse,  type  og  bredte.  Det  kan  nemt  virke  for  voldsomt  og  forvirrende,  hvis  man  

større, fed,  understreget  og  kursiv  skrift.    Tænk  over,  hvem  der  skal  

både skriver  med  meget  

læse brevet,  alt  efter,  hvordan  du  vælger  at  formulere  dig.       Et  formelt  brev  skal  formulere  i  et  formelt  sprog.  Dvs.  undlade  at  bruge  følgende:    

• • •

Smileys Forkortelser  såsom  ha’,  ku’,  li’  gi’,  sys  mm.  skal  undlades   Starte  hver  sætning  med  jeg,  og,  mig  mm.    

Dit layout  (siden)  skal  se  indbydende  ud  og  overskueligt  ud.  Man  skal  have  lyst  til  at  læse  dit  brev.  Undgå  derfor   en  forvirrende  opsætning.     Tænk  over,  hvor  din  henvendelse  skal  vises.  Er  det  et  læserbrev,  sæt  det  da  formelt  op.  Er  det  en  kampagnetekst,   skal  layoutet  se  indbydende  og  spændende  ud.    

Jeg ser  frem  til  at  høre  fra  Dem.       Med  venlig  hilsen   Lone  Gøtche  

Side 3  af  11    


Modtagerrettet kommunikation (Del B)

NBFE 2012

Opsætning af en blog:

En blok eller en blog? En blok er en papirblok, isblok mm. En blog, som jeg benytter mig af nu, er forkortelsen af ”weblog”, dvs. noget, hvor jeg skriver om mit liv, eller det emne jeg nu end føler for. Utroligt, at selv højtuddannede journalister ikke kan kende forskel. Når det grammatiske så er på plads, kan en blog opsættes som en almindelig tekst. Man skal sørge for at benyttes ens eget sprog, og at forklare det, der bliver krævet i opgaven. Det er en form for dagbog, som andre mennesker kan kommentere på, hvis de ønsker. Underskriv med dit nick-navn. Lone_gøtche_82

Opsætning af et læserbrev: Et læserbrev er ens personlige holdning til noget, man mener, er forkert eller godt. Oftest er det noget man er forurettet over. Forslag til opsætning af læserbrev: Tænk over, hvilket medie du skriver til, når du skal lave dit layout til dit læserbrev. Skriver du til Jyllandsposten, Politikken, Information, Fyns Stiftstidende mfl., dvs. ”rigtige” aviser, skal det sættes i spalter. Som

vist her. Sørg altid for, at du skriver dit navn, adresse og by i bunden af læserbrevet, og marker det. Argumenter altid godt for dine holdninger og forhold dig kritisk overfor det, du mener, er for dårligt.

Kom også gerne med et løsningsforslag. Et læserbrev må ikke være humoristisk! Lone Gøtche Vesterågade 60. 5672 Nr. Broby

Skriver du til en netavis eller Ud og Se, og andre ”mindre” formelle aviser, kan du skriver ud i en køre. Husk dog stadig navn, evt. adresse eller e-mail tydeligt i bunden.

Side 4  af  11    


Modtagerrettet kommunikation (Del B)

NBFE 2012

Kommentar: En kommentar er, hvor du kommenterer på noget, andre har skrevet, ud fra din personlige holdning. Men vær opmærksom på, at det skal skrives til noget eller nogen. Opsætning gerne i spalter. Et eksempel på en flot opsætning af en kommentar:

NÅR VERDEN BLIVER OPDATERET Af Nanna Pedersen

3 nye notifikationer, et smil på læben brædder sig. Imens tanken om at man har venner går igennem ens hoved. Efterhånden er flere og flere mennesker blevet online, og stadig flere bliver online. Et mødested for unge mennesker, har bredt sig til alle aldre. Folk skriver og deler som aldrig før. Billeder fra ferien, festen og skolen bliver lagt ud så alle ens venner kan se dem. Statusser som ”Er sammen med Sofie og drikker cola” er blevet byttet ud med folks problemer i hverdagen og kærlighedsliv. Vi er blevet mere åbne og fortæller folk om vores problemer. Vi er også blevet mere opmærksomme på hvem vi vil

være venner med og hvem der skal have lov til at følge med i vores hverdag. Jeg husker da jeg selv blev online, jeg var nok en af de sidste i min klasse. Jeg mente ikke at Facebook var noget for mig, men efter jeg fik en bruger, blev jeg hurtig afhængelig. Det at man pludselig kunne læse hvad folk lavede, uden af skulle sende en besked over mobilen, som man ellers altid havde været så afhængelig af, blev hurtigt til sidesat. Alle oplysninger kan nu hurtig findes på Facebook.

Side 5  af  11    


Modtagerrettet kommunikation (Del B)

NBFE 2012

Informationsskrivelse: Du skal informere om et produkt eller en event. Sørg for at informere korrekt og lav et lækkert layout. Brug din fantasi! Et eksempel på en informationstekst:

Broby Sportsefterskole  den  19  marts  2012     Kære  forældre   Tirsdag   den   13   marts,   skal   alle   efterskoleeleverne   og   9   klasse   fra   friskolen   i   biografen   i   Haarby.   Alle  eleverne  skal  cykle  til  biografen.  Der  er  ca.  8  km  og  cykelturen   tager  omkring  20  –  30  minutter.  Eleverne  cykler  sammen  og  de  skal   alle  sammen  have  cykelhjelm  på.  Det  er  vigtigt  at  elvernes  cykler  er   Husk:   i  orden,  for  ellers  kommer  de  til  at  gå  til  biografen.  Der  er  selvfølge-­‐ • Cykelhjelm.   lig  mulighed  for  at  få  hjælp  til  cykler  der  er  i  stykker  hos  pedellerne.   • Cykel  der  er  cy-­‐ Der   vil   være   en   lærer   som   cykler   bagerst,   så   alle   kommer   sikkert   frem.   Eleverne   må   gerne   have   deres   mobil   med,   så   de   kan   høre   kelklar.   musik  og  i  tilfælde  af  der  skulle  ske  et  uheld,  så  de  hurtigt  kan  få  fat   • Penge  til  slik.     på  os.     Der  er  afgang  fra  skolen  klokken  10:00,  og  der  har  alle  haft  mulig-­‐ hed   for   at   få   lidt   og   spise   inden   afgang,   så   de   ikke   cykler   på   tomme   maver.  Vi  er  ca.  hjemme  klokken  13:30,  og  der  vil  der  være  frokost   til  eleverne.    

• Regntøj (hvis  det   skulle  blive  dår-­‐ ligt  vejr)   • Og  rigtig  godt   humør.    

Den film   vi   skal   se   hedder   ”The   social   network”   som   handler   om   hvordan  Facebook  er  blevet  lavet.  Filmen  som  vi  skal  se,  kommer  til   at  indgå  i  vores  pensum  til  sommer.  Der  er  mulighed  for  at  købe  slik  og  sodavand  inden,  eller  når   eleverne  kommer  til  Haarby,  så  husk  lidt  slikpenge.   Vi  glæder  os  til  en  rigtig  hyggelig  dag  sammen,  med  jeres  skønne  børn.     Venlig  hilsen    

Lærerne på Broby Sportsefterskole

Side 6  af  11    


Modtagerrettet kommunikation (Del B)

En evt. Kampagnetekst:

Aktion Ren by 2011

– Gør en forskel og få ren samvittighed!

NBFE 2012

Ra s på m u s Se St e or e T b a ch or ko v nc e

rt

Se dig omkring! I kantinen, på skoletorvet ved busholdepladsen foran din skole.

Over-

alt ligger der gamle, ulækre pizzabakker, cigaretskodder, slikpapir og andet der ikke burde ligge hvor det er, men i en

s k r a l d e s p a n d. Onsdag den 22.maj kan du gøre en forskel! Her holder vi Ren by Frederiksberg 2011. Fra klokken 10.00-14.00 gør vi alle en fælles indsats mod svineriet på vores uddannelsessteder. Bevæbnet med fejekoste og sorte affaldssække skal du og dine klassekammerater sørge for at svineri bliver forvandlet til omgivelser vi gider at færdes i. Som belønning for din indsats samles alle skoleelever på Store Torv kl. 14.30, hvor Rasmus Seebach giver en velfortjent koncert. Den klasse der har samlet mest affald målt i kilo vinder en omgang gratis pizza, sodavand samt en tur i biografen. Få ren samvittighed og kom glad onsdag den 22.maj. Med renlig hilsen på Byrådets vegne

i tt

vi ! s er n im re 4 t Få re ba am

gh

ed

Side 7  af  11    


Modtagerrettet kommunikation (Del B)

NBFE 2012

Skadesanmeldelse Skal sættes op som et formelt brev, og formuleres i et formelt sprog. Et eksempel på opsætning af en skadesanmeldelse:

Sofie Lamp Vesterågade 60 5672 Broby Tlf. nr. 23242526 Email: sofielamp2012@brobyefterskole.dk

Tryk Forsikring Forsikringsvej 1 1010 Tryk Tlf. nr. 00100111 Email: Tryk@av.dk 22. marts 2012

Vedr.: skadesanmeldelse af min cykel og en brækket arm Kundenummer: 5620985 Til rette vedkommende. Torsdag d. 23-02-2012 klokken 15:35 var jeg på vej til ridning. Jeg kom cyklende hen ad Odensevej, Svendborg. Da jeg skulle lige over i krydset mellem Odensevej og 163 Ring Nord, kom der en stor mørkegrå Audi Q7 kørende bagfra, som skulle dreje til højre ad 163 Ring Nord i vestgående retning. Bilen så mig ikke, og ramte mig hårdt i venstre side. Jeg slap med en lille forskrækkelse og en brækket arm, ellers havde jeg ingen andre men. Min arm brækkede to steder, og min cykel blev totalskadet. Hvis ikke jeg havde haft min fine lilla cykelhjem på, var det nok endt helt anderledes. Stellet på min cykel var halvt sølv og halvt rødt. Den havde bagagebæger, cykellygter og reflekser både foran og bagved. Det var en Kildemose Street 757-02 STD, dame, 7 gears. Købt i slutningen af Juli 2011 til en pris af 6000 kr. Jeg brugte den næsten hver dag som transport, hvor end jeg skulle hen. Foreløbig har jeg ligget sygemeldt i 1 måned fra mit fritidsarbejde i Netto, hvor jeg er lagermedarbejder. Jeg har stadig gips på, og venter på at få den af, så jeg kan få genoptrænet. Min arm. Jeg forventer udbetaling for tabt arbejdstjeneste. Jeg ser frem til at høre fra Dem. Venlig hilsen

Side 8  af  11    


Modtagerrettet kommunikation (Del B)

NBFE 2012

Sofie Lamp

Klumme eksempel (super flot og humoristisk):

Side 9  af  11    


Modtagerrettet kommunikation (Del B)

NBFE 2012

Definition af en klumme • Tager ofte udgangspunkt i en personlig oplevelse fra den virkelige verden -og gerne fra hverdagen. • Er en holdningspræget, personlig skildring af en oplevelse eller en følelse, som bredes ud og gøres interessant og oplysende for andre end dig selv = Genkendelsens glæde. • Læseren bliver lidt klogere og får øjnene op for andre holdninger, perspektiver og sider af tilværelsen. • Må ikke forveksles med et læserbrev, hvor skribenten bare klager eller brokker sig over et specifikt problem eller emne. • Reflekter gerne undervejs og gerne til ting, som læseren kan nikke enkendende til. • Afslut med en ”løsning” /konklusion/morale. • Må gerne være humoristisk                            

Side 10  af  11    


Modtagerrettet kommunikation (Del B)

NBFE 2012

    Ansøgning:     Praktik-­‐/arbejdsstedets   navn   Att.:  (hvem  er  din  kontaktperson)     Arbejdsstedets  adresse  (vejnavn  og  nummer)   Postnummer   og  by    

Dit n avn   Adresse  (vejnavn  og  nummer)   Postnummer  og  by   Dit  telefonnummer   Evt.  din  mailadresse  

Sted, dato  og  år,  eks.:  Odense  M,  28.  oktober  2010  

Overskrift  –  fangende,  men  ikke  useriøs     Kort  introduktion  til  hvad  du  søger  og  hvorfor  n etop  på  dette  p raktiksted/arbejdsplads.     F.eks.:  Jeg  søger  en  praktikplads  som  ____________  ved  jer,  fordi_________________     _______________________________________________________________________    

Selve ansøgningen:   Fortæl  om  dig  selv:     Hvad  har  du  lavet  og  hvad  laver  du  (uddannelses-­‐  og  jobmæssigt).   Hvad  har  du  af  erfaringer,  der  gør  dig  egnet  til  dette  job/praktikophold  –  hvad  ønsker  d u  at  få  ud  af  dette  og   hvad  kan  du  evt.  tilbyde  praktikstedet/arbejdspladsen  (skriv  hvis  du  er  god  til  noget,  som  du  tror/ved  de   mangler).   Hvordan  vil  du  beskrive  dig  selv  (ikke  alt  skal  med  –  fokuser  på  dét,  der  er  relevant  for  jobbet)   OBS:  husk  at  få  styr  på  retstavning  og  tegnsætning  +  tilpas  tonen  efter  praktik-­‐/arbejdsstedet!  

Afslutning, f.eks.:     Jeg  håber  at  ovenstående  har  fanget  jeres  interesse  og  ser  frem  til  at  høre  fra  jer.     Med  venlig  hilsen   _______________________  

Indsæt evt.  et   billede   f  dig   Side   11  af  1a1   selv  –  kommer  an   på  stedet  

Modtagerrettet kommunikation- oversigt  
Modtagerrettet kommunikation- oversigt  

Modtagerrettet kommunikation

Advertisement