Page 1

Implementering (af evidensbaserede programmer) i en lokal kontekst 4. jan. 2014 v/ Maja Olesen, Socialstyrelsen


Implementering af evidensbaserede programmer i en lokal kontekst

Implementeringsfaser ImplementeringsdrivkrĂŚfter Kvalitetssikring Lidt om tilpasning til en lokal kontekst


Beslutningsgrundlag for anvendelse af indsatser p책 det sociale omr책de


Tre typer af projekter

Udviklingsprojekter: Indsatsen udvikles i selve projektforløbet med et meget begrænset antal kommuner. Afprøvningsprojekter: Indsatsen er beskrevet og afprøves i et begrænset antal kommuner. (fx afprøvning af EBP i en dansk kontekst) Udbredelsesprojekter: Indsatsen er beskrevet og afprøvet med gode resultater, og udbredes bredt.


Baggrund Dean Fixsen og Karen Blase 2005


Fasemodel for implementering af konkret indsats på organisationsniveau.

•  Undersøgelsesfase

•  Indledende implementeringsfase •  Fuld implementering •  Innovation •  Vedligeholdelse

2 – 4 år

•  Forberedelse af implementering


Eksempel på fasemodel MultifunC-KBH

Fixen fasemodel

MultifunC KBH

Undersøgelse

2007 – 2009 Studiebesøg Norge Finanslovs aftale 2009

Forberedelse af implementering

Ansøgningsrunde Aftale om uddannelse (ART, MI, NPNL, MST, PMTO mv.) Nationalt kvalitetssikringsteam Placering af institution Opførelse af institution

Indledende implementeringsfase

2011 – 2015 Uddannelse af personale Så kom de unge…….. Justering af implementering (uddannelse, træning, boostere) Implementeringsopfølgning kernekomponenter Visitationsprocedurer Progression i behandlingsforløb for de unge

Fuld implementering

2016 – måske……..

Innovation

2016…… I samarbejde med programudvikler i Norge

Vedligeholdelse

Kvalitetssikring, træning uddannelse……………


National implementeringskurve Antal børn/ unge familier (sites, skoler mv.).

Beslutningspunkter

Innovation og og vedligeholdelse

Full Scale

Undersøgelse

Implementeringsforberedelse

Implementeringsdemonstration

Tid ĂĽr.


Implementeringsdrivkræfter

Positivt outcome

Evaluering af “performance” (Fidelity) Coaching

Træning

System interventioner

Integreret & kompensatorisk

Administrativ støtte Beslutningsstøtte data system

Rekruttering

(Teknisk)

Ledelse

(Forandringsledelse) © Fixsen & Blase, 2008


Fixens implementeringsdrivere kan fx indgå i en parathedsundersøgelse Eksempel MTFC-parathedsundersøgelse 40 spørgsmål fordelt på tre emner: Organisation, Visitation, MTFC-teamet og Træningfamilier ex. på spørgsmål: Visitation • 

Beskriv hvorfra I vil modtage henvisninger til MTFC-indsatsen, samt proceduren for henvisning til MTFC-indsatsen.

• 

Hvilken dato forventer I at anbringe det første barn i MTFC-behandling.

• 

Beskriv den forventede tidsplan for at bringe MTFC-temaet op til fuld behandlingskapacitet (f.eks. hvor mange sager forventer temaet at have efter én måned efter, efter to måneder mv. indtil teamet opnår en kapacitet på ca. 10 sager).

• 

Beskriv en plan/aktiviteter for, hvordan i vil arbejde med at få henvisninger nok til at opfylde tidsplanen for at opnå fuld behandlingskapacitet (spm. 16).

På en skala fra 1 – 5, hvor godt er i så forberedte på at opbygge fuld case load i jeres MTFC-team (1 er slet ikke forberedt og 5 er rigtig godt forberedt).


Eksempel på, hvordan vi skaber forandring i praksis :

Viden

Demonstration af færdigheder

Brug i klasselokalet

Teori og diskussion

10 %

5%

0%

+ Demonstrationer i forbindelse med træning

30%

20%

0%

+ Øvelse og feedback i forbindelse med træning

60%

60%

5%

+Coaching i klasselokalet 95%

95%

95%


Kvalitetssikring Gør vi det vi siger vi gør, og hvordan ved vi det?

Kvalitetssikring Formålet er, at sikre at borgerne får den bedste effekt ud af behandlingen. -  - 

-  -  -  - 

Manualbasering Kvalitetssikring af behandlingsarbejde -  Løbende sagsvejledning -  Sikring af målgruppe Løbende vedligeholdelse af kompetencer (vejledning og boostere mv.) Certificering Kvalitetssikring af implementering - fx tjeklister (kernekomponentrapport MultifunC) Opfølgning på behandlingsoutcome på borgerniveau (div. tests)


Eksempel Implementeringsopfølgning MultifunC


Eksempel på resultatopfølgning DUÅ


Eksempler på kernekomponenter MTFC

Point systemer

Træningsfamilie Fuld tid ingen andre plejebørn

Koordinator Familie- og ungeterapeut Færdighedstræner

MTFC

PDR-interviewer

Ugentlig vejledning af træningsfamilien

Alm. skole beskæftigelse

Forundersøgelse (sikring af målgruppen)

Oplæg dkr implementeirng af projekter i lokal kontskt 4 jan 2014 (uden noter)  

Forebyggelse af Ungdomskriminalitet

Oplæg dkr implementeirng af projekter i lokal kontskt 4 jan 2014 (uden noter)  

Forebyggelse af Ungdomskriminalitet

Advertisement