Page 1

ROSKIS Rosk’n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd | Kundtidning 1 • 2014

Lojo återvinningscentral

BESÖKS OFTA

JONAS & ROMULUS vårturen

ÖVER EN MILJON MÄNNISKORS SOPPÅSAR brinner snart i kraftverket i Vanda

GÅRDEN I SKICK

1 OFFENTLIGT MEDDELANDE


Rosk’n Rolls avfalls­hantering till 2000-talet På en annan sida i denna tidning finns en artikel om Vanda

Med en god nyttoeffekt producerar avfallskraftverket

Energis avfallskraftverk. Avfallskraftverkets provkörningar påbörjades i mars. Då avfallskraftverket tas helt och hållet

fjärrvärme och el av blandavfallet, som tidigare endast

i bruk övergår hela Rosk’n Rolls avfallshantering till en helt ny tid. Till avfallskraftverket transporteras allt blandavfall från Rosk’n Rolls område, det vill säga, det avfall som blir kvar i soppåsen efter att man sorterat bort återvinnbart avfall samt farligt avfall. Då avfallskraftverket tas i bruk, sker det inga förändringar i kundernas egna avfallshantering. Återvinnbart avfall och farligt avfall skall sorteras lika noggrant som tidigare. Egentligen skall avfallet källsorteras ännu bättre då avfallskraftverket tas i bruk. Metall och glas brinner ju dåligt. Avfall har redan från tidigare omlastats i Ekenäs och Hangö. Nu kommer blandavfallet i Lojo Munka avfallscentral också läggas i transportcontainrar istället för att det förs till soptippen. För att minska på omlastningstrafiken transporteras allt blandavfall från Rosk’n Rolls område effektivt

skulle ha hamnat på soptippen. På detta vis höjs återvinningsgraden på området till en utmärkt nivå som även är internationellt jämförbar. Att de miljöskador som uppkommer vid behandlingen av avfall minskar, i och med i ibruktagandet av kraftverket, är en ännu viktigare aspekt än förbättrad återvinning. Fram till nu har Västnylands blandavfall hamnat på soptippen i Munka. Fastän Munkas soptipp är väl skött, så kan man inte helt undvika verksamhetens negativa miljöeffekter. År 2016 kommer deponiförbudet för organiskt avfall, alltså sådant avfall som brinner och förmultnar. Meningen med förbudet är att genom lagstiftning väsentligt minska på de omedelbara miljöskadorna som soptippen orsakar. Dessutom minskar behovet av deponeringsutrymmen samt

med långtradartransporter till Vanda avfallskraftverk. I de lass som kommer tillbaka från avfallskraftverket transporte-

längden av efterskötsel för stängda soptippar. Med hjälp av avfallskraftverket kan Rosk’n Roll uppfylla direktivets krav redan i förtid, det vill säga minska på soptippens olägenheter samt överföra behandlingen av avfall till en teknik som hör till detta århundrande.

rar man bottenaska, som uppkommit från avfallskraftverket, till Käringmossen för behandling och vidare till återvinning.

Jukka Paavilainen, verkställande direktör

UTGIVARE Rosk’n Roll Oy Ab | Munkabacken 51, 08500 LOJO tfn 020 155 8330 | www.rosknroll.fi Västra Nylands avfallsnämnd Munkabacken 51, 08500 LOJO tfn 020 690 145 | www.roskaraati.fi Huvudredaktör Kaisa Halme REDAKTION & LAYOUT peak press & productions oy | www.peakpress.net Redaktörer Päivi Ahvonen, Seppo Iisalo AD Milla Ketolainen Fotografer Eeva Kangas, Janne Lehtinen Pärmbild Jukka Hannula TRYCKERI Printservice | PAPPER Lumi silk / Holmen

2


4 10

ROSKIS 1 • 2014

I detta nummer Ledaren............................................................ 2 Smått och plockat............................................ 4

16

Välkommen att besöka sopstationerna.................................................. 6 Rådgivaren Malin tipsar ................................... 7 Mottagningsplatserna för farligt avfall ...................................................... 8 Håll ekopunkten städad .................................. 9 LOJO ÅTERVINNINGSCENTRAL här öppnas dörren ofta ................................ 10 Gården i skick ................................................ 16 VANDA KRAFTVERK Snart brinner över en miljon människors soppåsar här ................................18 Avfallsnämnden påminner ............................. 22 Arbete i en föränderlig värld ......................... 23

18

Jonas & Romulus vårturen ......................................................... 24 ÅTERVINN SMIDIGT Hemmets sorteringsguide ............................ 26

3


Smått och plockat AKTUELLT FRÅN ROSK’N ROLL SAMMANSTÄLLT AV Päivi Ahvonen BILDER Rosk’n Roll, Stock.XCHNG

Blev du utan Rosk’n Rolls väggkalender? Ingen panik. Du kan hämta kalendern från närmaste sopstation avgiftsfritt. I kalendern finns bland annat Jonas och Romulus – insamlingens tidtabell och annan väsentlig information om avfallshanteringen. Beställ en kalender från rådgivningen tfn 020 690 155 eller neuvonta@rosknroll.fi.

Sopbilarnas avvikande körtidtabeller hittar du från Rosk’n Rolls väggkalender eller på www.rosknroll.fi.

VI ÄR PÅ KOMMANDE! Senast då sopkärlet börjar bli fullt, är längtan efter sopbilen verklig. Visst kommer du ihåg att se till att chauffören har lätt, eller ens möjligt, att lotsa sig fram till sopkärlet. Smidiga soptömningar är viktigt för båda parterna, och du kan dra ditt strå till stacken genom att göra vägen till sopkärlet lätt att nå för chauffören. • • •

• • • •

Placera kärlet rätt, dvs. så att sopbilen kommer nära sopkärlet eller bredvid – och bort därifrån Kom ihåg att sopbilen behöver utrymme. Tre meter i bredd och vid vändplatsen nio meter i alla riktningar. Är kvistar från träd eller buskar i vägen? Ifall de är, kapa av dem. Se även till att kvistar högre upp inte är i vägen, eftersom de kan söndra sopbilens speglar och hydraulik eller hindra sikten. Smörja låsen, så att man lätt kommer till låsta sopkärl och sopinhägnader. Sanda hala vägar och undvik blött avfall vid köld. Ta menföret i beaktande. Sopbilen kommer inte fram, om vägen är i dåligt skick eller om vägen har viktbegränsning på grund av menföre. Sopbilen väger 13-20 ton. Ifall väglaget ger lov för sopbilen att köra på en privat väg, måste detta meddelas skriftligen till Rosk’n Roll.

BESTÄLL EN DEKAL TILL DITT SOPKÄRL Kom ihåg att sopkärlen skall märkas med en dekal som klargör vad man kan lägga i kärlet och vem som sköter tömningen. För de kärl som Rosk’n Roll tömmer kan en avgiftsfri ”Blandavfalls” dekal beställas per e-post neuvonta@rosknroll.fi. Även sådana dekaler med ett fält för adressen och husets nummer kan beställas via samma e-post adress.

Rulla uttjänta däck till närmaste däckaffär Alla affärer som säljer däck har skyldighet att ta avgiftsfritt emot uttjänta däck utan fälgar. Återvinningen finansieras med återvinningsavgiften som uppbärs vid köp av nya däck. I Finland återanvänds ungefär 95 procent av däcken vid väg- och andra

4

byggplatser. Vissa däck får en ny slityta. Rosk’n Roll har en avgiftsbelagd mottagning för däck vid alla sopstationer. Fälgarna kan man sätta avgiftsfritt i metallinsamlingen. Tilläggsinformation: www.rengaskierratys.com/se


Rosk’n Rolls årsberättelse

Har du flyttat? Kom ihåg att göra adressändringen även till oss på Rosk’n Roll! Du gör det behändigt genom att ringa till vår kundtjänst på numret 020 690 150 eller per e-post kuljetus@rosknroll.fi

90 000 000 KILO TEXTILAVFALL/ÅR

utkommer i maj. Årsberättelsen kan läsas även på webbplatsen www.rosknroll.fi.

KLÄDERNA ÄR MIN IDEOLOGI… Nittio miljoner kilogram är mycket. Särskilt då det är frågan om avfall. Så här mycket textilavfall uppkommer det i Finland varje år. Återvinning av lump är småskalig, och det finns inget nationellt insamlingsnätverk. Så tänk noga efter då du köper ett engångsklädesplagg. Det lönar sig att återvinna hela och rena kläder. Dem kan du föra till exempel till UFF:s klädinsamlingskärl. Söndriga textilier kan du återanvända hemma bland annat som städtrasor eller mattrasor. På Rosk’n Rolls område, år 2013, samlades det in 437 334 kilo kläder, hemtextilier, accessoarer och skor i välgörenhetsorganisationernas insamlingslådor. Det vill säga ungefär 3,2 kilo per invånare. På ett år har mängden insamlad textil ökat med 14 procent. Det bästa för miljön är att undvika att det överhuvudtaget uppkommer textilavfall. Välj dina kläder noggrant och ta väl hand om dem, så håller de längre. Gör fynd på lopptorg då du vill ha variation i din garderob. Det lönar sig alltid att återvinna. •

5


1. HANGÖ SOPSTATION Stormossen, 10900 Hangö tfn 020 155 8395 Öppettider: mån och ons 10−18 tis 10−17, lör 9−12 på vintern 1.11−31.3 lör stängt

Välkommen att besöka sopstationen!

2. RASEBORG, EKENÄS SOPSTATION (Horsbäck) Ingenjörsvägen 6, 10600 Ekenäs tfn 050 047 0562 Öppettider: mån och ons 11−18 tis, tors, fre 11−16, lör 9−12 på vintern 1.11−31.3 lör stängt

här gör du på sopstationen: Anmäl dig vid infon till sopstationsskötaren. Sopstationsskötaren kollar lasset och ger dig råd vart de olika avfallen hör hemma på sopstationen. Följ köranvisningarna. Stationerna har självbetjäning. Töm lasset och lyft avfallet på rätt insamlingsflak.

3. RASEBORG, KARIS SOPSTATION Furusvedsvägen, 10300 Karis tfn 020 155 8394 Öppettider: mån, ons, fre 13−18, lör 9−12

Ett lass med avfall som är väl sorterat och ihopsatt försnabbar granskningen vid sopstationen och underlättar avlastningen. Kom ihåg att följa sorteringsanvisningarna. Största delen av det avfall som kommer till sopstationen och till ekopunkterna återvinns. Endast de material som har sorterats rätt kan användas vid produktion av nya produkter. Ur sopstationernas prislistor får man reda på vilka avfall som tas emot på de enskilda sopstationerna. Från prislistorna framkommer även vilka avfall som är avgiftsbelagda och vilka är avgiftsfria.

5. LOJO, KARISLOJO SOPSTATION Sammatintie 330, 09120 Karislojo tfn 020 155 8360 Öppettider: ons 16−18, lör 9−12 på vintern 1.11−31.3 lör 9−12

Så • • •

Sopstationerna håller öppet sommarlördagar kl. 9–12

9 8

Nummi-Pusula

Sammatti

5 Karislojo

6

LOJO

SJUNDEÅ Pojo RASEBORG Ekenäs

1

HANGÖ

6

2

3 Karis

INGÅ

4

6. LOJO, MUNKA AVFALLSCENTRAL Munkabacken 51, 08500 Lojo tfn 020 155 8366 Öppettider: mån 7−19, tis−fre 7−18, lör 9−12 7. LOJO, PUSULA SOPSTATION Pitkäsillantie 3, 03850 Pusula tfn 040 5242 304 Öppettider: tis, tors 16−19, lör 9−12

HÖGFORS

7

4. INGÅ SOPSTATION (Stäppörnen) Ingå Kustvägen 1393, 10210 Ingå tfn 020 155 8393 Öppettider: tis, tors 13−18, lör 9−12

VICHTIS

8. VICHTIS SOPSTATION (Koivissilta) Kumpunotkolantie, 03400 Vichtis tfn 020 155 8392 Öppettider: tis, ons, fre 12−18, lör 9−12 9. HÖGFORS SOPSTATION (Pitkälä) Puhdistamontie, 03600 Högfors tfn 020 155 8391 Öppettider: mån, ons 15−19, lör 9−12, på vintern 1.11 − 31.3 mån, ons 15−18 och lör 9−12 Hitta din närmaste insamlingsplats för vilket avfall som helst från www.kierratys.info (på finska).


HÖR YOGHURTBURKENS LOCK TILL METALL? Ja och nej. Du känner igen sådana lock som hör till metall genom att göra så här: sätt locket i din hand och skrynkla det till en boll, öppna knytnäven, om locket hålls ihopskruttat är det av metall, är det av plast vecklar det sig ut. Lock av plast är blandavfall.

Rådgivaren Malin tipsar

HUR BLIR JAG AV MED GAMLA BÖCKER? Bjud först ut böckerna till bekanta, antikvariat eller lopptorg. Böcker med mjuk pärm hör till pappersinsamlingen. Böcker med hård pärm kan sättas i blandavfallet. Böckernas sidor hör till pappersinsamlingskärlet.

VART HÖR CD-OCH DVD-SKIVOR SAMT VHS-KASETTER? Sådana som ännu fungerar kan man bjuda ut till bekanta eller föra till lopptorg. Sådana skivor och kasetter som inte längre fungerar kan läggas i blandavfallet.

MIN KAFFEKOPP GICK SÖNDER DÅ JAG DISKADE. TILL VILKET AVFALL HÖR DEN? En söndrig kaffekopp hör till blandavfallet. Skärvorna kan man förstås lägga i blomkrukans botten för att leda överloppsvatten.

HURUDANA PLASTER KAN MAN BRÄNNA HEMMA? Temperaturen är inte tillräcklig då man bränner avfall hemma och till exempel plast brinner inte fullständigt. Då man bränner avfall kan skorstenen lätt ta skada och sot som samlats kan framkalla sotbrand. Utsläppen som uppkommer då man bränner avfall blir också kvar i närmiljön. Plaster hör till blandavfallet, som bränns i avfallskraftverket i över 1000 grader Celsius.

HUR KÄNNER JAG IGEN ETT FARLIGT AVFALL? Du känner igen farligt avfall på varningssymbolerna som finns på förpackningen. Varningssymbolerna beskriver hur farligt kemikaliet är och vägleder till en säker användning samt behandling av produkten när den blivit avfall. Farligt problemavfall är spillolja, ackumulatorer, målfärger, lack, lösningsmedel, kemikalier, avfall som innehåller tungmetaller (lysrör, energisparlampor, laddningsbara batterier och batterier), gamla läkemedel samt andra giftiga ämnen.

Återvinning av lampor

ENERGISPARLAMPA Sopstationen eller butiken

LEDLAMPA Sopstationen eller butiken

EN VIKTIG PÅMINNELSE! Kom ihåg att i sopkärlet får man inte lägga något som kan ta eld eller antända! Som till exempel varm aska, trasor med linoljefärg, batterier eller drivgasflaskor. Dessa hör inte till blandavfallet.

NU BLIXTRA DET TILL! WWW.LAMPPUTIETO.FI På webbsidan hittar man massor med nyttig information om lampor och om hur man skall använda dem. Här finns även en rolig “lampvalmaskin”. Den elektroniska tjänsten hjälper dig att hitta rätt lampa till rätt plats i ditt hem. På sidan finns allmän information om belysning, hur man planerar belysning, om belysningsstyrkor och till exempel om elsäkerhet.

HUR GÖR JAG MIG AV MED ENERGISPARLAMPOR? Energisparlampor och lågenergilampor är farligt avfall, eftersom de innehåller kvicksilver. En lampa som brunnit slut, skall förvaras hel och föras till sopstationen, till skåpet för farligt avfall eller till insamlingsbilen Jonas som samlar in farligt avfall. Du kan också returnera energispar- och LED-lampor samt under 25 cm långa lysrör till butiker, som säljer lampor. Kolla närmaste insamlingsplats för farligt avfall från webbsidan www.kierratys.info (på finska). Tilläggsinformation www.serkierrätys.fi/sv/startsidan

HALOGENLAMPA Blandavfall

GLÖDLAMPA Blandavfall

LYSRÖR Sopstationen

7


Mottagningsplatser för

Mottagningsplatserna är menade för hushållens små mängder farligt avfall. Alla sopstationer tar emot farligt problemavfall. Ifall ditt farliga avfall kommer från ett företag eller ifall du har stora mängder, för dem till sopstationen. HANGÖ Hangö sopstation TB-service (Stationstorget) INGÅ Ingå sopstation Delta café (Ingå kby, småbåtshamn) HÖGFORS Högfors sopstation Shell Karkkila (Porintie 875) LOJO Munka avfallscentral Karislojo sopstation Lojo återvinningscentral (Sjukhusvägen 4) Sale Sammatti (Lönnrotsvägen 12) Shell Virkby (Virkbyvägen 5) Neste Karislojo (Keskustie 57) St1 Saukkola (Väg 1101-Sammattivägen) Pusula sopstation

SJUNDEÅ Munka avfallscentral Teboil Vesterby (Lappersvägen 48) ABC Pickala (Stamväg 51) VICHTIS Vichtis sopstation (Koivissilta) Neste Siippoo ABC Nummela (Asematie 2)

8

Du blir regelrättigt och behändigt av med läkemedel och batterier då du går till butiken. Apoteken tar avgiftsfritt emot gamla eller onödiga mediciner. Använda batterier och ackumulatorer kan man i sin tur returnera till butiker och kiosker som säljer batterier och ackumulatorer. Kom ihåg att tejpa över polerna innan du för batterierna till återvinning, för att förhindra brandrisk till följd av kortslutning. Du hittar information om återvinning av elskrot på webbplatsen www.serkierratys.fi/sv.

Nytt liv till gamla tegel Har du onödiga saker hemma i knutarna? Kunde de vara till glädje för någon annan? Gör en elektronisk annons till Rosk’n Rolls Pryltorg, helt gratis. En onödig pryl för dig är användbar för någon annan. På Pryltorget återvinner du till exempel gamla fönster eller tegel och trävaror som blivit över från bygget samt cyklar, barnvagnar och massor annat. Läs mera www.rosknroll.fi/pa_svenska/pryltorg

Beställ ett hundbajsklistermärke!

w

w

RASEBORG Ekenäs sopstation Karis sopstation ABC Ekenäs (Järnvägsgatan 3) Österby Neste, (Tenalavägen 2) Skåldö fiskebod

Läkemedel till apoteket, batterier till butiken!

w. ko

.fi

FARLIGT AVFALL

ira n ka kk aro

sk

is

Är du ägare av ett småhus? Får förbipasserande hundrastare lägga sina hundpajspåsar i ditt sopkärl som finns ute på gården? Sätt ett hundbajsklistermärke på ditt sopkärl, ifall du ger lov. Klistermärken fås avgiftsfritt från Rosk’n Rolls sopstationer eller kan beställas från rådgivningen tfn 020 690 155. Du kan även skriva ut ett klistermärke från webbplatsen www.koirankakkaroskis.fi (på finska).

Hundbajs hör hemma i roskiset – inte på gatan!


BILD Eeva Kangas

HÅLL EKOPUNKTEN STÄDAD Sådant avfall som inte hör hemma vid ekopunkten, eller som inte ryms dit, skall man föra till sopstationen där personalen tar emot avfallet och ger råd vid behov. Kom ihåg att transportera avfallet till rätt adress, så att inte Olle behöver göra det.

VEM? Olof ”Olle” Åhlfors avfallshanteringsarbetare Rosk’n Roll

I Västnyland finns det

135 EKOPUNKTER

År 2013 transporterade Olle till avfallscentralen

57,8 TON fel placerat avfall från eko­punkterna och sop­ terminalerna

vid vilka glas, metall och papper tas emot samt vid vissa kartong och kläder.

EKOPUNKT

Städkostnader på årsnivå ca

70 000– 80 000 €

År 2013 städade Olle och hans arbetskompisar ekopunkterna och sopterminalerna

253 GÅNGER

9


Lojo återvinningscentral

BESÖKS OFTA Dörren öppnas ofta i Lojo återvinnings­ central. Den väl skötta platsen har både unga som gamla hittat. TEXT Päivi Ahvonen BILDER Eeva Kangas

I återvinningscentralen kan man sin sak – prylar skall återvinnas. I Lojo återvinningscentral har man också lagt märke till att produkterna går bättre åt om butiken är prydlig samt om produkterna är framplacerade på ett bra sätt. Ja, och så måste ju också priserna vara rimliga. Det är kanske det här som är orsaken till återvinningscentralens framgång. – Vi ser till att det alltid finns säsongprodukter framme. På dessa produkter finns det alltid efterfrågan på och då förnyas urvalet ofta. Vi har små utrymmen och vi kan inte ha till exempel möbler att stå länge kvar. Då utrymmena är snygga och produkterna snabbt byts ut, får vi kunderna att trivas och att komma på nytt, säger Matti Hukkanen som är förman för Lojo återvinningscentral, vilken ungdomsverkstaden Nuorisopaja Tuuma upprätthåller. Alla kläder sorteras mycket noggrant. Allting skall vara helt och rent, för att det skall locka till återvinning. Från en hylla får man ta gratis pysselmaterial och från en annan leksaker, en leksak per barn. Detta är en bra idé för att få saker att röra på sig. Det är en win-win-situation, som alla drar nytta av, både naturen och den ansvarsfulla konsumenten.

Från svartvit flugsnappare till stare Då våren närmar sig börjar kunderna fråga efter fågelholkar och speciellt efter cyklar, som snabbt byter ägare – också de som har något litet fel.

10


11


– I verkstaden gör vi många fågelholkar. På beställning gör vi fast tio stycken med hål av olika storlekar. En fågelholk säljs för 7– 8 euro

Nuorisopaja Tuuma. I verkstaden arbetar ungefär 10–15 ungdomar.

vid försäljningsställen, som säljer produkter gjorda av återvunnet

marna arbetar i ungdomsverkstaden är det meningen att de skall få

material, i återvinningscentralen och KUPLA.

klarhet i deras utbildnings- och yrkesmöjligheter eller hitta ett arbete

Återvinningscentralens sommarbutik öppnar i april, då man från kallutrymmet får mera butiksutrymme. På detta sätt får man ett

som motsvarar deras utbildning. I verkstaden ger vi ett nytt liv till produkter, men ibland också till ungdomarna, berättar verkstadsle-

större urval av möbler till salu. Trädgårdsmöbler, både av plast och trä, är särskilt efterfrågade

daren Johanna Virtanen.

produkter. Allting återvinns. Då sommaren närmar sig blir också människor ivriga på att börja bygga. Av oss frågar man också efter alla möjliga byggmaterial. För till exempel inte gamla överlopps säckar med torrbetong till sopstationen, hämta dem istället till oss. Det är alltid efterfrågan på renoveringsprodukter - och det är alltid brist på brädor. Träprodukter går åt i verkstaden, då ungdomarna bygger fågelholkar, växtlådor, lådor till balkongen och övrigt.

Ett brett urval av egen produktion Kärnan för återvinningscentralens verksamhet är ungdomarnas verkstadsverksamhet. I verkstaden kommer ungdomarna in i arbetslivet och i normala dagsrytmer. – Lojo återvinningscentral upprätthålls av ungdomsverkstaden

Matti Hukkanen, som är förman för Lojo återvinnings­ central, önskar då våren närmar sig att de skulle få trädgårdsmöbler till försäljning. Av plast eller trä – allt återvinns.

Åt alla har det gjorts en individuell plan. Under den tid som ungdo-

I verkstaden gör ungdomarna nästan vad som helst: klockor gjorda av kastrullock, fågelmatbräder av brädbitar, pallar, lampskärmar och förvaringslådor… – Den egna produktionen är stor. Här får ungdomarna på riktigt använda sin fantasi och sitt kunnande. För tillfälle funderar vi på hur man skulle kunna återvinna implantater som en tandläkare har donerat åt oss. Det främsta syftet med verkstaden är att erbjuda ungdomarna något roligt att göra. Det andra syftet är att erbjuda idéer till kunderna, vad man kan göra av återvunnet material. Det tredje syftet är att sälja den egna produktionen. Under vardagar besöker många människor återvinningscentralen. En del vet vad de skall köpa, andra kommer bara för att fynda. Det är i ögonfallande många besökare.

“Ungefär 20 000 produkter får ett nytt hem varje månad. Det är en ganska så stor mängd.” AVGIFTSFRI TRANSPORTTJÄNST Prylar kan avhämtas från Lojo området och transporten är avgiftsfri. Återvinningscentralen kan komma efter avgiftsfritt prylar som är hela och rena samt som duger till återvinning. • Möbler & tillbehör till hemmet • Verktyg • Kläder • Användbara byggnadsmaterial • Hobbyutrustningar • Böcker • Kökssaker • Barnsaker • Cyklar • Hushållsmaskiner & hemmets elektronik Återvinningscentralen tar inte emot • Tvätt- och diskmaskiner • Elspisar • Adb-apparater • Farligt avfall (skåpet för farligt avfall finns på återvinningscentralens gård) Munka avfallscentral tar emot dessa avgiftsfritt.

12


“I återvinningscentralens verkstad finns det också en tejpskärare! Med den kan du till exempel skära tejp till din moped eller skära inrednings­ meningar till hemmets vägg.”

Kärnan för återvinningscentralens verksamhet är ungdomarnas verkstads­verksamhet. Johanna Virtanen som är ledare för verkstaden blev intresserad av att fixa till prylar då hon renoverade barnrum.

13


En typisk stamkund är en 20–40 årig medveten konsument, som inreder sitt eget hem. Pensionärernas andel steg, då Johanna Virtanen och några ungdomar presenterade verkstadsverksamheten och återvinningscentralen på senior kaféet. – Beställningsarbeten tar vi emot beroende på hurudana ungdomar vi har på jobb just då. Kvalitetskraven för kundarbe-

ÅTERVINNINGSCENTRALEN & ROSK´N ROLL Matti Hukkanen, som är förman för Lojo återvinningscentral, poängterar att återvinningscentralen vill utveckla tillsammans med Rosk’n Roll samarbete mellan sopstationen och återvinningscentralen.

– Om vi ens skulle få en del av det avfall som kommit till sopstationen och som ännu kan användas till återvinning. Vi har också en gemensam vision och mål att få invånarna att tänka två gånger före de köper något nytt. Att minska uppkomsten av avfall är en stor utmaning och en attitydfråga, som vi försöker informera invånarna om, berättar Matti Hukkanen. Det är på varje människas ansvar att fundera på hur man kunde minska på mängden avfall. – Före du hämtar en pryl till sopstationen, fundera först om du kan återvinna prylen som sådan eller reparera den. Om det är så att du inte själv behöver prylen, kan du genom återvinningscentralen hitta en ny ägare till den. Sopstationen är det sista alternativet, berättar Rosk’n Rolls informatör Kaisa Halme.

LOJO ÅTERVINNINGSCENTRAL ÖPPETTIDER tis–tors kl. 10.00–18.00
 fre kl. 10.00–15.30
 lör kl. 9.00–14.00
 mån stängt
 Försäkra dig om öppettiderna per telefon. Sjukhusvägen 4, 08200 Lojo Förfrågningar: 019 369 4368 Vaktmästare Pekka Ruoste 044 374 4368 Förman Matti Hukkanen 050 521 1076 
 E-post fornamn.efternamn@lohja.fi 14

ten är stränga. Vi har små och trånga utrymmen för träarbeten, där alla arbetsskeden inte är möjliga att varsamt förverkliga. Men vi fixar upp några av de möbler som kommer till återvinningscentral och de kommer sedan tillbaka till försäljning i försäljningspunkterna för produkter gjorda av återvunnet material. •

ÅTERVINNINGSCENTRALEN + SKÅPET FÖR FARLIGT AVFALL

Två flugor i en smäll

På återvinningscentralens gård finns också ett skåp för farligt avfall, dit man får avgiftsfritt föra oljor, målfärg och annat farligt avfall.

– Det är mycket behändigt att skåpet för farligt avfall finns placerat nära återvinningscentralen, för att hit kommer man ofta, berättar kunden Jukka Salminen. Beröm får också den allmänna snyggheten och hur bra produkterna är framsatta. – En god ordning gör att man hittar och köper produkter lätt. En rolig idé är den försäljningsslogan som de kopierat från vanliga butiker “Ta 3, betala för 2”.


5 LOPPTORG Vilka prylar har efterfrågan, hurudana prylar frågas det efter? PÅ LOPPTORGET LÄHIMMÄINEN I HANGÖ är det stor efterfrågan på kläder. Lopptorget har ett brett urval. De har egentligen ingen brist på något särskilt. Lopptorg Lähimmäinen Esplanaden 62, 10900 Hangö tel. 044 508 7307, 046 555 4332 www.lahimmainenhanko.fi

I ROMUENKELI I HÖGFORS går det mest åt av förmånliga möbler, kärl och andra tillbehör till hemmet. Det finns inget egentligt behov av något, för till salu finns det alla möjliga prylar. Romuenkeli kirppis Turuntie 5­­­–7, 03600 Högfors tel. 0400 549 663, www.romuenkeli.fi

I MONIMARKKINA I NUMMELA frågas det ofta efter användbara saker, allt från elektroniska verktyg till hushållsmaskiner. Det finns åtgång för använda musikutrustningar och platta TVapparater av god kvalitet samt verktyg av bra märke. Osto- ja Myyntiliike Monimarkkinat Tuusantie 3, 03100 Nummela tel. 0400 437 489, www.monimarkkinat.fi

I EMMAUS I EKENÄS är det mest efterfrågan på kläder och olika tillbehör till hemmet. Det skulle behövas mera möbler som är hela och i gott skick. Emmaus Westervik Haugesundsvägen 18, 10600 Ekenäs tel. 019 241 2447, www.emmaus-westervik.com

I VICHTIS SAMARIA -SHOP Allt möjligt, men särskilt prylar och kläder av bättre kvalitet, rör sig jämnt. Det är efterfrågan på retroprodukter, elektronik och byggskrot samt på lite bättre möbler. Samaria-shop Selkikeskus Selintie 510 A, 03320 Selki tel. 010 231 3784, www.samaria.fi

15


SAMMANSTÄLLT AV Päivi Ahvonen BILD Sabina Lindström

GÅRDEN I SKICK Fastän det inte skulle locka att göra trädgårdsarbeten så är våren ändå en underbar tid. Till dem som får eller måste göra trädgårdsarbeten har vi samlat ihop några tips med tanke på miljön. Och till er andra, njut av den kommande våren, av dess dofter och färger.

RIS OCH KVISTAR Du kan hämta ris och kvistar avgiftsfritt till sopstationen. De flisas och används som energi. Kom ihåg att stubbar och rötter inte hör till ris och kvistar.

SOPSTATIONEN

FLISA En ivrig trädgårdsmästare där hemma flisar små mängder själv och använder det som täckmaterial i blombänken eller som strömaterial i torrdasset. Hyr en flismaskin eller köp en sådan tillsammans med grannarna.

LIDRET

Om du hittat metallskrot och farligt avfall då du vårstädat lidret.

16

JONAS & ROMULUS AMBULERANDE INSAMLING


KRATTNINGSAVFALL

SOPSTATIONEN

KOMPOSTERING För att kompostera krattningsavfall räcker det med en oisolerad kompostbehållare eller häck. Om du vill kompostera äpplen eller annat bioavfall och matrester måste det ske i en sluten, värmeisolerad behållare. På Rosk’n Rolls hemsida hittar du en omfattande Komposteringsguide.

ÄPPELBÖRS

TILL DJUREN

Om det inte finns en äppelbörs i din hemort, kunde du grunda en sådan? I Facebook finns redan många äppelbörsar. Idén är att de som har allt för mycket äpplen och de som skulle vilja ha äpplen hittar varandra.

Kom ihåg att bjuda ut äpplen i första hand till lokala jaktvårdsföreningar och häststall.

SOPSTATIONEN

Då du krattar kommer det också med annat skräp än bara löv, och detta kallas för krattningsavfall. Krattningsavfall kan du antingen kompostera eller föra avgiftsfritt till sopstationen. Då får inte ris och kvistar eller till exempel äpplen finnas bland med krattningsavfallet.

DRUNKNAR DU I ÄPPELSKÖRDEN? Äpplen tas emot vid sopstationerna ända fram till slutet av oktober, mottagningen är avgiftsbelagd. Det tas en avgift på 3,50 euro av en 20 kg säck med äpplen.

EN NATURLIG VÄXTBEKÄMPNING Täck in, rensa förhand eller använd täckmaterial i trädgården, så minskar du mängden ogräs. Plantera sådana växter i din trädgård som skadedjuren känner avsmak för. Bekämpa bladlöss med nässelvatten och se till att nyckelpigorna, som gärna äter bladlöss, trivs i din trädgård.

17


ÖVER EN MILJON MÄNNISKORS SOPPÅSAR brinner snart här Vanda Energis toppmoderna avfallskraftverk är fem före färdigt. Från och med början av september förvandlas över en miljon människors soppåsar här till el och fjärrvärme – väldigt effektivt, säkert och rent.

18


TEXT Seppo Iisalo BILDER Janne Lehtinen

Det 채r full fart i kraftverket den 1 september 2014 d책 kraftverket invigs, ber채ttar projektledaren Kalle Patomeri.

19


Det stora avfallskraftverket är beläget vid korsningen av Ring III

glänser orörda. Naturgasen brinner redan – det hör man på det

och Borgåleden i östra Vanda. Det är så stort att det under ett dygn kan ta emot 150-180 sopbilar lastade med blandavfall från Helsingforsregionen och Rosk’n Rolls verksamhetsområde. Mottagningen sker fem dagar i veckan året om. – Förutom sorterat blandavfall från hushållen, krossas här också

låga, susande ljudet i bakgrunden. I kontrollrummet pågår som bäst testningar. Vid skärmarna justerar operatörerna på inställningarna. Två styrstolar, från vilka man styr gripen med, väntar för att

större avfall som hämtats till sopstationerna. Igenom far både soffor och andra möbler, det vill säga alla föremål som brinner och är mindre än en personbil. Projektledaren Kalle Patomeri berättar, att med mängden blandavfall från en sopbil kan man värma upp två nutida småhus under ett års tid. En soppåse räcker till den energimängd som en varm dusch kräver.

Sortering blir ännu viktigare Ifall det redan hör till vardagen att man sorterar sitt avfall, så krävs det inget särskilt av invånarna då blandavfallet transporteras till avfallskraftverket. Det sorterade blandavfallet samlas i hemmets sopkärl som förut, och förs sedan ut i fastighetens blandavfallskärl. Resten sköter Rosk’n Roll och Vanda avfallskraftverk. Allt avfall hör inte till förbränning. Patomeri önskar att invånarna skulle sortera återvinnbart avfall, såsom papper, kartong, glas och metall, och föra det till sopstationen eller till ekopunkten. – Det är inte lönsamt att bränna dessa. Detsamma gäller för farligt avfall från hemmet. Dessa skall föras till en bemannad sopstation var de tas emot avgiftsfritt. Patomeri framför en särskild önskan. – För alla tomma dricksburkar till butikens flaskinsamlingsmaskin, också de pantlösa som är köpta i Tallinn. De stör förbränningsprocessen i ångpannan. Pannan har två roster.

Slutspurten är på gång Då vi besöker byggplatsen på Vanda avfallskraftverk i slutet av februari är finslipningen av arbetet i full gång. Kraftverkets begeistrande stora utrymmen med sina toppmoderna nya maskiner

20

snart få användas. Den ena väggen i kontrollrummet är av glas. De stora fönstren öppnar sig mot en djup och stor bunker. I bunkern avlastar sopbilarna sitt avfall och gripen, som rörs av en traverskran, blandar över en miljon människors soppåsar. Gripen är ännu röd, men snart kommer den av slitage få färgen av stål. Den är sex meter i diameter och väger nio ton. – I gripen ryms nästan ett helt sopbilslass, det vill säga tusentals soppåsar på en gång, berättar Patomeri. En särskild inmatningsbehållare matar sedan det blandade avfallet framåt i två roster. På rosterna brinner avfallet i en temperatur på 1100°C under 1,5 timmes tid. – Tre lass i timmen. Enligt Patomeri utnyttjar anläggningen soppåsarnas energiinnehåll mycket effektivt och rent. – Anläggningens totala nyttoeffekt är ungefär 95 procent, med vilken man når toppnivån i Europa. Och då vi bränner tillräckligt länge och i tillräcklig hög värme, förhindrar vi nästan med hundra procent dioxidutsläpp.

Enorm proportion Patomeri beskriver, med en gnutta stolthet i rösten, kraftverkets proportioner med ett par jämförelser. – Hela komplexet är lika stort som fyra fotbollsplan. Det finns tio våningar i kraftverksbyggnaden och den är 50 meter hög. Pipan når en höjd på 70 meter. Tack vare modern teknik kan man kyla ner rökgaserna så effektivt att man skulle kunna sätta handen ovanför pipan. När man ser på byggnaden utifrån blir man inte bara imponerad av storleken utan också av dess stil. Blått och grått är de dominerande färgerna. Man har definitivt undvikit en lådaktig glasarkitektur. •


“DEN FÖRSTA SOPBILEN TÖMDE SITT LASS I AVFALLSKRAFTVERKETS BUNKER I BÖRJAN AV MARS. PROVKÖRNINGARNA FORTSÄTTER ÖVER SOMMAREN.“

”INTE EN ENDA TRÅKIG DAG”

och utmanande arbete. Det har krävt

lagas och asfalteringsarbeten utförs.

olika arrangemang, organisering och

Vid detta skede är mängden arbetare

övervakning.

ungefär hundra.

Som mest har över 700 arbetare samti-

Det har inte varit en enda tråkig

Den 1 september 2014 tas avfalls-

digt arbetat på avfallskraftverket. Inte

dag och ännu orkar vi bra med slut-

kraftverket helt och hållet i bruk. Den-

bara från Finland utan från ungefär 15

spurten, övertygar Kalle Patomeri som

na dag är en glädjes dag.

olika länder. Allt från polacker, ester,

har lett det intensiva projektet under

ryssar, fransmän, italienare, svenskar,

två och ett halvt år.

tyskar och schweizare har arbetat här. Arbetsspråket har varit engelska. Allt som allt har över 4000 perso-

– Allt har fungerat mycket bra och budgeterna har hållit.

– Vid det skedet är allting så gott som klart, berättar Patomeri. Då avfallskraftverket är i gång ger det arbete till ungefär 40 personer. I kontrollrummet finns det 3-4 personer

ner deltagit i projektet. Projektet är

Invigningen 1.9.2014

mångnationellt och kräver specialk-

Provkörningarna fortsätter över he-

– Ett par veckors underhållsstopp

unnande.

la sommaren. På sommaren arbetar

hålls en gång om året. Då är det på

man ännu med gården. Gräsmattorna

jobb ungefär 150 arbetare. •

– Det har varit ett mycket intressant

på jobb per arbetstur.

21


Avfallsnämnden

Avfallsombud Christine Perjala är invånarnas länk till avfallsnämnden roskradet@roskradet.fi www.roskradet.fi

PÅMINNER

EKOAVGIFT =GRUNDAVGIFT

GÖR ÅRSANMÄLAN FÖR AVFALLSSAMMANSLUTNINGEN UNDER VÅREN

Ekoavgiften är en grundavgift för avfallshanteringen som uppbärs av varje hushåll och fritidsbostad. Med ekoavgiften upprätthålls bl.a. nätverket av ekopunkter, insamlingssystemet för farligt avfall och avfallsrådgivningstjänster. Ekoavgiften uppbärs i en rat för ett kalenderår i taget och faktureringsinformationen grundar sig på Befolkningsregistrets uppgifter.

Årsanmälan för avfallssammanslutningen skall göras senast den 31.5.2014. Avfallssamman­ slutningar är ett bra alternativ då det uppkommer lite avfall i hushållet eller om vägförhållanden gör det svårt att ha ett eget kärl. Noggrannare bestämmelser om avfallssammanslutningar finns i avfallshanteringsbestämmelserna. Rosk’n Rolls kundtjänst ger gärna råd angående användningen av ett gemensamt kärl med grannen.

Den kloka betalar på webben! Du kan få Rosk’n Rolls avfallsfaktura och/eller fakturan för ekoavgiften till din nätbank som e-faktura ifall du vill. E-fakturan ersätter pappersfakturan, på så sett uppkommer inget avfall. Blev du intresserad?

Jag svarar gärna på frågor om faktureringen. Tero Kupari tfn 020 690 157 laskutus@rosknroll.fi

SÅ LÄTT ÄR DET 1. Välj Roskn Roll Oy Ab i förteckningen över fakturerare i din nätbank. 2. Skriv in referensnumret från Rosk’n Rolls faktura i fältet för fakturerarens identifieringsuppgifter. 3. Vi får ett meddelande gällande ibruktagandet av e-fakturan. 4. I fortsättningen skickar vi fakturorna till e-fakturaadressen i din nätbank och därmed uteblir pappersfakturorna. Då du får e-fakturan av Rosk’n Roll, öppna även bilagorna eftersom de ofta innehåller aktuella meddelanden.

22


FUSIONEN

ARBETE I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD Förändringsfasen innan den kommande fusionen av Östra Nylands Avfallsservice och Rosk’n Roll Oy Ab håller projektingenjör Saara Sipilä sysselsatt. Det är främst sammanslutningen av de två bolagens verksamhetsfunktioner som tar mest tid. Östra Nylands Avfallsservice och Rosk’n Roll Oy Ab är kommunalt ägda avfallshanteringsbolag. Det är meningen att fusionen av bolagen träder i kraft 1.1.2015. Projektingenjör Sara Sipilä är en av många arbetstagare som arbetar under förändringsfasen över bolagsgränserna. Under övergångsfasen jobbar projektingenjör Saara Sipilä en dag i veckan i Borgå och fyra dagar i Lojo.

kan deponeras. Det här sköter jag både i öst och i väst. Då två organisationer slås samman, sammanslås även två olika sätt att arbeta. Under övergångsfasen förenhetligar Saara Sipilä bolagens handlingssätt.

– Jag stöter på två olika sätt att göra detta arbete. Därför kan jag utvärdera och planera hur arbetet skall i framtiden skötas i det nya bolaget på bästa möjliga sätt. Konsumenterna kommer knappast att lägga märke till förändringen, eftersom tjänsterna förblir i stort sett de samma. – På ett sätt är det bra att övergångsfasen är utdragen. Man har tid att göra det här arbetet före fusionen. Arbete finns det gott om och det finns ännu mycket att fundera på, men det är bäst att få allting ordentligt gjort på en gång. •

– Dagens teknologi gör arbetet lättare, då man kan använda sig av distansuppkoppling och den gemensamma nätverksenheten. Vi använder oss av videokonferenser då vi har möten, och på så sätt kan vi diskutera ”ansikte mot ansikte”. På detta sätt har arbetstagarens fysiska placering inte någon större betydelse, berättar Saara Sipilä. Till Saara Sipiläs befattningsbeskrivning ingår rapportering av avfallsmängder samt olika arbeten kring mottagning och behandling av avfall. Hon övervakar även avfallets deponerbarhet. – Det betyder att man, innan avfallet förs till avstjälpningsplatsen, säkerställer att avfallet är till egenskap sådant som

FAKTA OM FUSIONEN Östra Nylands Avfallsservice och Rosk’n Roll Oy Ab är kommunägda avfallshanteringsbolag. Bolagens primära uppgift är att sköta om de serviceuppgifter inom avfallshanteringen som kommunerna ansvarar för. Bolagen skrev under ett fusionsavtal i december 2012. Det är tänkt att fusionen sker 1.1.2015. Namnet på det fusionerade bolaget kommer att vara Rosk’n Roll Oy Ab.

Genom en fusion vill man förbättra verksamhetsmöjligheterna för ett kommunalt bolag då lagstiftningen skärps. Enligt gjorda utredningar möjliggör en fusion: • bättre tjänster för kunderna • ökad kostnadseffektivitet för återvinning och hantering av avfall • minimering av ekonomiska risker i samband med återvinnings- och hanteringsinvesteringar samt långa serviceavtal.

Bolaget kommer även i fortsättningen att ha kontor och avfallscentral både i Lojo och i Borgå. Det fusionerade bolagets ägarkommuner är i västra Nyland: Lojo, Raseborg, Vichtis, Hangö, Högfors, Ingå och Sjundeå och i östra Nyland: Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola och Borgnäs. Invånarantalet på verksamhetsområdet är 228 000. •

23


JONAS & ROMULUS VÅRTUREN 2014 SÅ HÄR FUNGERAR JONAS & ROMULUS-SERVICEN

Insamlingen är avgiftsfri för hushållen Inget avfall får lämnas på insamlingsplatserna i förväg Företagens farliga avfall tas endast emot på sopstationerna

JONAS SAMLAR AVGIFTSFRITT IN HUSHÅLLENS FARLIGA AVFALL:

TAR AVGIFTSFRITT EMOT METALLSKROT:

• • • • •

• •

spillolja, oljefilter och annat oljigt avfall målfärger, lim, lack och impregneringsmedel lösningsmedel, såsom terpentin kylar- och bromsvätskor bekämpningsmedel, t.ex. råttgift och växtskyddsmedel energisparlampor och lysrör ackumulatorer

Obs! • mängderna som tas emot är begränsade • till Jonas kan varje kund hämta högst 50 liter farligt avfall, 5 ackumulatorer eller motsvarande mängd farligt avfall • blanda inte olika typer av farligt avfall sinsemellan • hämta ditt farliga avfall till insamlingen i originalförpackning eller märk väl på förpackningen vad den innehåller • använd förpackningar som är hela, tillslut korkar och lock väl • överlåt det farliga avfallet alltid till personalen

24

ROMULUS

• •

• • •

bildelar, metallrör, plåtbitar, stuprännor av metall cyklar målfärgs- och lösningsmedelsburkar av metall som är tomma, torra och öppna, locken skall vara skilt från burkarna bastuugnar (utan stenar) gräsklippare (töm från oljor och bensin) andra metallföremål

Det här tar Jonas och Romulus inte emot: • kylskåp och televisioner samt andra elapparater (till sopstationen) • soptippsavfall såsom styrox, glasull osv.

Tack för att du följer anvisningarna! LÄS TIDTABELLEN FÖR JONAS OCH ROMULUS SOMMARTUR WWW.ROSKNROLL.FI


VÅRTUREN BÖRJAR I APRIL! RASEBORG - MÅNDAG 7.4.2014 16.30–16.45 Snappertuna, brandstationen, Gamla kustvägen 658 17.15–17.45 Ekenäs, marknadsplanen, Flemingsgatan 18.00–18.15 Trollböle, Vesterby kiosk, Stamvägen-Trollbölevägen 18.30–18.45 Österby, föreningsgården, Österbyvägen 51 RASEBORG - TISDAG 8.4.2014 15.30–16.00 Prästkulla, föreningsgården, Nitlaxvägen 12 16.45–17.15 Bromarv, sommartorget, Vättlaxvägen-Lillnäsvägen 17.45–18.15 Tenala, f.d. servicestationen, Sockenvägen-Östra Ringvägen 18.45–19.00 Hulta, Fylgia, uf-huset, Trollshovdavägen 29 HANGÖ - ONSDAG 9.4.2014 16.15–16.45 Staden, Kapellhamnen, Kapellhamnsvägen 17.00–17.30 Staden, gamla kexfabriken, Sandövägen 2 17.45–18.00 Täktom, skolan, Täktomvägen 432 18.30–19.00 Lappvik, butiken, Hamnvägen 79 INGÅ − TORSDAG 10.4.2014 17.00−17.15 Degerby, kiosken, Degerbyvägen 17.45−18.15 Ingå kby, småbåtshamnen, Strandvägen 18.45−19.00 Västankvarn Gård, mittemot lågstadiet, Västankvarnvägen 398 RASEBORG − MÅNDAG 14.4.2014 16.30−16.45 Billnäs, KELMUs gård, Bruksvägen 10 17.15−17.45 Pojo kby, torget, Centrumpromenaden 18.00−18.15 Fiskars, torget, Åkerraden 18.45−19.00 Skarpkulla, muséet, Skarpkulla RASEBORG − TISDAG 15.4.2014 15.45−16.00 Backgränd, Seppälä, Backgrändsvägen 660 16.30−17.00 Svartå, stadens depå, Lindersvägen−Järnvägen 17.30−17.45 Grundsjö, ekopunkt, Grundsjövägen 99 18.15−18.45 Lövkulla, kiosk, Dönsbyvägen 19.00−19.15 Bäljars, besiktningsstationen, Ekenäsvägen 55 SJUNDEÅ − ONSDAG 16.4.2014 16.00−16.15 Näsby, Björknäs föreningshus, Näsbyvägen 922 17.00−17.30 Borgvik, föreningshuset, Östra kungsvägen 148 18.00−18.30 Sjundeå st, ekopunkt, Flemingsvägen−Åke Totts vägen 18.45−19.00 Lappers, Västanlid föreningshus, Bäcksvägen

NUMMI−PUSULA − TISDAG 22.4.2014 15.15−15.30 Kärkölä, byahuset, Kärköläntie 1387 16.00−16.15 Ikkala, Ikkala skola, Koulutie 10 17.00−17.30 Leppäkorpi, folkets hus, Leppäkorventie 1022 18.00−18.15 Nummi, kommunhuset, Siipoontie 1 18.45−19.15 Saukkola, St1, Sammatintie 1 19.30−19.45 Koisjärvi, skolan, Retlahdentie 15 LOJO − ONSDAG 23.4.2014 15.45−16.15 Lojoön, Paavola föreningshus, Pietiläntie 16.45−17.15 Virkby, svenska lågstadiet, Petter Forsströmsvägen 1 17.30−18.00 Ojamo, Citymarket (ekopunkt), Ojamoåsvägen 18.15−18.45 Keskilohja, mittemot Lemminkäinen, Parkgatan 24 19.00−19.30 Lojo st, Linder skola, Tallåsgränd 5 19.45−20.00 Skräddarskog, föreningshuset, Muijalavägen KARISLOJO−LOJO − TORSDAG 24.4.2014 16.15−16.45 Karislojo, S−Market, Hakosenkuja 2 17.15−17.45 Sammatti, f.d. servicestationen, Lönnrotintie 49 18.00−18.15 Karstu, skolan, Karstuvägen 1145 18.45−19.00 Routio, Routio skola, Barrskogsvägen 4 19.15−19.30 Lojo, ekopunkt, Aurlax HÖGFORS−VICHTIS − MÅNDAG 28.4.2014 16.15−16.30 Högfors, torget, Tammelantie 16.45−17.00 Ahmoo, skolan, Maikkalantie 51 17.15−17.30 Haavisto, brandstationen, Vihtijärventie 647 17.45−18.00 Vihtijärvi, skolan, Kouluntie 41 18.30−18.45 Haimoo, skolan, Haimoontie 378 VICHTIS − TISDAG 29.4.2014 16.00−16.15 Olkkala, skolan, Koulurinne 2 16.30−16.45 Vanjärvi, skolan, Haagantie 15 17.00−17.15 Jokikunta, skolan, Vanjoentie 29 17.45−18.15 Vichtis kby, busstationen, Helsingintie 18.45−19.00 Hiidenranta, Hiidenranta skola och daghem, Tiesmäenkuja 6 VICHTIS − MÅNDAG 5.5.2014 16.15−16.30 Otalampi, Ruskopirtti, Porintie 661 16.45−17.15 Siippoo, Neste , Vanha Porintie 1371 17.30−17.45 Ojakkala, Auto−Nyholm, Lahdentie 18.00−18.30 Tervalampi, skolan, Tervalammentie 408 19.00−19.15 Nummela, ABC, Asemantie

25


ÅTERVINN SMIDIGT Hemmets sorteringsguide

Till ekopunkten KARTONG Kartong- och pappförpackningar

| Mjölk- och saftburkar | Äggförpackningar | Mjölpåsar | Omslag från sixpack | Wc- och hushållspappershylsor

GLAS Färgade och ofärgade glasförpackningar

|

Glasflaskor och –burkar

I hemmets avfallskärl

METALL Konservburkar, lock och korkar av metall | Aluminiumfolie och -formar | Kastruller, stekpannor | Pantlösa dryckesburkar | Tomma och torra målburkar, aerosolburkar utan tryck

BIOAVFALL Matrester och förskämda livsmedel | Frukt- och grönsaksskal | Kaffesump, tepåsar | Hushållspapper, servetter | Stelnat fett

PAPPER Dags- och veckotidningar | Reklamblad och kuvert | Böcker med mjuka pärmar samt telefonkataloger

BLANDAVFALL Plast, styrox, chipspåsar och godis­ papper | Smutsigt papper och papp, presentpapper | Aska | Blöjor och bindor, lump | Säkringar, glödoch halogenlampor

KLÄDER Rena och hela kläder och skor

Minska & undvik

Minska & undvik Föredra produkter som är sparsamt inpackade Använd på nytt/omvandla burkar och flaskor

Planera dina inköp och frys in mat som blivit över

Till sopstationen Avgiftsfritt avfall

KRATTNINGSAVFALL Löv från träd och buskar | Rensavfall från trädgårdsland och blomrabatter KARTONG Ren och torr kartong och papp IMPREGNERAT TRÄ Grönt eller brunt impregnerat trä, t.ex. trädgårdsmöbler, bryggor och stolpar till staket

OBEHANDLAT TRÄ Omålade bräder, lastpallar GLAS Endast livsmedelsförpackningsglas

STUBBAR Låt torka före du hämtar dem till

sopstationen. Mottagning vid Vichtis och Karis sopstation samt Munka avfallscentral i Lojo.

STORA RÖTTER är byggnadsavfall. BEHANDLAT TRÄ Målade, lackade och limmade bräder samt skivor | ”Kovalevy”- skivor, spånskivor, faner, vindskyddsskivor | Laminatskivor, haltexskivor | Trämöbler

BYGGNADSAVFALL Ull, isolering, spån

| Motorer, gräsklippare | Spadar av metall, torkställning | Elkablar

| Kakel, gipsskivor | Byggnadsplast- och papper, plaströr, styrox | Tapeter, plastmattor, spännpapp | WC-stolar och lavoarer av porslin, fönsterglas

RIS OCH KVISTAR Kvistar från träd och buskar

BLANDAVFALL Plast, soffor, madrasser och mattor

ELSKROT Televisioner, adb-apparater | Kylanordningar och hushållsmaskiner | Led-lampor

TEGEL- OCH BETONGAVFALL Mottagning vid Karis sopstation och Munka avfallscentral i Lojo.

FARLIGT AVFALL Spilloljor | Ackumulatorer, batterier lysrör | Målfärger, lim, lack | Kemikalier

ASBEST Små mängder asbest tas emot vid Hangö,

METALLSKROT Cyklar, skottkärror, barnvagnar

Ekenäs och Vichtis sopstation, stora partier vid Munka avfallscentral i Lojo.

SKROTBILAR Skrotbilar tas emot på Munka avfallscentral i Lojo mån - fre

Minska & undvik

Minska & undvik

Köp produkter av god kvalitet & gör fynd på lopptorg Beställ material enligt mått

Kompostera krattningsavfallet och använd myllan i trädgården 26

Avgiftsbelagt avfall

Roskis 1 / 2014  

Rosk'n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd, kundtidning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you