Nosteessa – Loviisa

Page 1

NOSTEESSA #3

TÄTÄ ET EHKÄ TIENNY T LOVIISAS TA

Näin pääset imuun mukaan

MIRKKU KULLBERG

Loviisalaisenergiaa maailmalla

MINIPOLEISSA ON TULEVAISUUS

Tutkija Antti Hautamäen erikoishaastattelu

Palveluinnovaatioiden luvattu kaupunki

LOVIISA Positiivisia Ei vain puutaloidylliä yllätyksiä

yrityspalvelut.loviisa.fi loviisa.fi/yrityspalvelut


DIGITALISAATION ETURINTAMASSA HENKILÖKOHTAISTA YSTÄVÄLLISTÄ PALVELUA UNOHTAMATTA.

NOSTEESSA

Ravintola-, matkailuja hyvinvointipalvelut Loviisan uudet yritykset

89 66 68 87

2015

2017

2016

2018

LOVIISA

Perustettu 1745

Vuonna 2018 Loviisassa perustettiin 87 uutta yritystä. Noin joka viides uusi yritys toimii palvelualalla. Lähde: PRH, Tilastokeskus

Kaunis merenrantakaupunki rantaviivaa 444 km ja järviä 42 kpl

›› Merialuetta 906 km ›› Sisävesialueita 26 km 2

2

2


PORVOO E18

LOVIISA

KOTKA

Loviisa vetää puoleensa

HELSINKI

YRITYKSIÄ, UUSIA ASUKKAITA, MATKAILIJOITA…

Vuosina 2013–2017 Loviisaan muutti Helsingistä ja Porvoosta 1467 henkilöä – muuttovoittoa molemmista kaupungeista. Lähde: Tilastokeskus

VUODEN 2023 ASUNTOMESSUKAUPUNKI

- mahdollisuus myös yrittäjille!

LOVIISA Logistinen sijainti

60°27’25” N 26°13’20” E


HYVÄ FIILIS YHDISTÄÄ Kun perustimme Crossfit Loviisan, Suomessa oli alle kymmenen crossfit-salia. Yllätyimme positiivisesti siitä, kuinka paljon kursseille tuli kiinnostuneita osallistujia. Pienessä kaupungissa on erinomaiset mahdollisuudet vastata asiakkaiden tarpeisiin. Voimme olla joustavampia kuin isommat toimijat ja sana kiirii nopeasti. Erikoisuutenamme ovat ohjatut ryhmäliikuntatunnit. Meillä on myös kilpailuporukka, jonka kanssa kierrämme kisoja ulkomaita myöten. Ammattitaitoa arvostetaan, myös meidän alallamme. Tänne voi tulla turvallisin mielin. Jokainen on tervetullut. Hyvä fiilis yhdistää. Marja Kokko Valmentaja ja yrittäjä Crossfit Loviisa crossfitloviisa.com

LOVIISA Siitä se lähtee.

4

loviisa.fi


5


6-7 Vastareaktio synnyttää kymmenen minuutin ympäristöjä

Luksusta luotsisaarella

16

20

Imua pääkaupunkiseudulta


Innovaatiopalvelujen kehittäjä, tutkija Antti Hautamäki arvioi, että tulevaisuus on 10–15 minuutin ympäristöissä, minipoleissa. Voisiko Loviisa, 15 000 asukkaan laadukkaita palveluja arvostava pikkukaupunki, kehittyä tällaiseksi tiennäyttäjäksi Suomessa? Tässä julkaisussa loviisalaiset palveluja tarjoavat ja muut yrittäjät kertovat, miten he ovat kekseliäästi ja luovalla tavalla kehittäneet toimintaansa. Maailmalla menestynyt loviisalaislähtöinen yritysjohtaja ja brändiasiantuntija Mirkku Kullberg valottaa kokemuksiaan, miksi Loviisa vetää puoleensa. Täällä on tilaa uusillekin yrittäjille ja asukkaille. Tervetuloa tutustumaan!

Italia saapui Loviisaan

22

NOSTEESSA

MINIPOLIT JA PALVELUINNOVAATIOT Kierrätystalouden palvelusatama

30 Fantastinen paikka asua ja tehdä työtä

Pystymetsästä maailmanmaineeseen

26

28


LOVIISA Ihmisen kokoinen kaupunki.

loviisa.fi

IHMISET HALUAVAT 10–15 MINUUTIN YMPÄRISTÖJÄ. Antti Hautamäki

8


MINIPOLEISSA ON TULEVAISUUS Ihmisen kokoiset kaupungit, minipolit, syntyvät metropolien ja megapolien vastareaktiona. Innovaatiotoiminnan asiantuntija, filosofi Antti Hautamäki sanoo, että ihmiset haluavat 10–15 minuutin ympäristöjä. Tuossa ajassa on päästävä jalan tai pyörällä päiväkotiin, kauppaan ja muihin palveluihin.

A

ntti Hautamäki puhuu pitkään ja innostuneena minipoleista. Hän on kehittänyt niiden ideaa ajatushautomo Demos Helsingissä vastatessaan Espoon kaupungin tilauksesta kysymykseen, miten metropolialuetta pitäisi kehittää. Hautamäki on innovaatiotoiminnan asiantuntija ja filosofi sekä ajatushautomo Demoksen osakas. Minipolit, ihmisten kokoiset kaupungit, toimivat globalisaation ja kaupungistumisen vastavoimana. Minipolit eivät ole mitään syrjäisiä tuppukyliä vaan dynaamisia omaleimaisia keskittymiä, joissa on paljon virikkeitä ja joissa on hyvä elää. Ne ovat tiiviissä yhteydessä muihin minipoleihin, ja niissä on hyvät edellytykset innovointiin. – Suurten alueiden sisälle syntyy ennemmin tai myöhemmin minikeskittymiä, joissa asukkailla on

10–15 minuutin kävely- tai pyöräilymatkan päässä palvelut ja elämän olennaiset asiat. Jo nyt nähdään, että ihmiset väsyvät arkeen, jossa asioiden hoitamiseen kuluu iso osa vapaa-ajasta. Käy yhä tärkeämmäksi, että päiväkotiin pääsee vaikka kävellen. Matkan harrastusten pariin on oltava sellainen, etteivät illat hupene kuskauksiin ympäri kaupunkia.

Kunnista yhteisöllisyyden mahdollistajia Hautamäki listaa minipolien eduksi sen, että sopivan kokoisella alueella opimme tuntemaan toisiamme ja voimme samaistua muihin alueen asukkaisiin. Yhteisöllisyys ruokkii ideoita ja innostusta. Ihmiset ovat luonnostaan luovia ja motivoituneita saadessaan tehdä itselleen tärkeitä ja mielekkäitä asioita.

9


YHTEISÖLLISYYS RUOKKII IDEOITA JA INNOSTUSTA. aktiivisesta toiminnasta on paljon. Esimerkiksi urheiluseurojen toiminta on tuttua kaikissa Suomen kolkissa. Julkinen sektori tukee seurojen toimintaa, mutta seurat pyörittävät toimintaansa varsin itsenäisesti. Hautamäki huomauttaa, että yhtä lailla kunta voisi olla taustalla tukemassa vaikkapa jonkun korttelin ylläpitämää päiväkotia tai vanhusten yhteisasumista. Tällainen toiminta olisi ominaista nimenomaan yhteisöllisissä minipoleissa.

Tapahtumat lisäävät yhteisöllisyyttä

Hautamäki kehottaa näkemään kaupungit ja kunnat ylipäätään kahdella eri tavalla. Ne ovat paitsi kuntaorganisaatioita, myös meistä asukkaista muodostuvia yhteisöjä. Me asumme ja elämme kunnissa, ne ovat meitä varten. – Kunnat syntyivät aikoinaan, kun ihmiset alkoivat järjestää yhdessä asioita. Tarvittiin sairaala, paikka vanhuksille, koulu ja kirjasto. Kukaan ei voinut järjestää niitä yksin, asiat kannatti hoitaa porukalla. Kuntien tehtävät ovat muotoutuneet näistä. Julkishallinnon on nähtävä ja ymmärrettävä kansalaisten potentiaali. Kaupunkitasolla hallinnon ja kansalaisten yhteys on läheisempää ja luontevampaa kuin kansallisella tasolla. Fiksussa kaupungissa ymmärretäänkin, että kaikki viisaus ei asu sen organisaatiossa – ihmisten osaaminen on houkuteltava esille ja saatava heidät mukaan yhteiseen toimintaan. – Ihmisten kohtaamiset ovat äärimmäisen tärkeitä, sillä juuri ne lisäävät innovatiivisuutta ja elämän merkityksellisyyttä.

Hyviä esimerkkejä on paljon Hautamäen mukaan etenkin viime aikoina on alettu uudelleen miettiä, onko järkevää hoitaa kaikki yhteiset tehtävät kunnallisen byrokratian kautta. Olisiko mielekästä, että kunta toimisi ainakin joissakin tehtävissä pikemminkin alustana, joka mahdollistaisi kuntalaisten yhä aktiivisemman toiminnan? Hyviä esimerkkejä asukkaiden järjestelmällisestä

10

Osuuskunnat ovat hyvä keino yhteisten palvelujen järjestämiseen. Yhteisen idean kannustamana on mahdollista perustaa vaikka uusi kulttuuriosuuskunta. – On selvää, että tähän suuntaan olemme menossa, Hautamäki sanoo. Elävästä yhteisöllisyydestä kertovat myös lukuisat eri tapahtumat. Siivouspäivinä kaupungit muuttuvat jättimäisiksi kirppareiksi, ravintolapäivinä kotikokit valmistavat ja myyvät aterioitaan lähiseudun ihmisille. Loviisan oma juttu on Loviisan Wanhat Talot -tapahtuma, jolloin ihmiset avaavat kotinsa vierailijoita varten. Hautamäkeen teki vaikutuksen nyt jo edesmennyt keramiikkataiteilija Elina Sorainen, joka kutsui loviisalaiset tutustumaan taiteeseensa vanhaan kansakouluun Pernajassa, jossa hän asui ja työskenteli. – Minipoleissa tällainen toiminta on luontevaa. Tapahtumat ovat inspiraation ja voimaannuttamisen lähteitä ja ruokkivat lisää yhdessä tekemistä.

CoWork-tila erinomainen veto Teollinen yhteiskunta on muuttumassa luovaksi taloudeksi, mikä korostaa yksilön asemaa. Monet ammatit katoavat, ja osa ihmisistä tuntee jäävänsä syrjään. Hautamäki sanoo, että tällöin kulttuuriosaamisen merkitys nousee, sillä se voi tukea elämänhallintaa ja omien mahdollisuuksien kehittämistä. Kulttuuriosaamisella hän tarkoittaa ihmisten taitoa sopeutua uudenlaiseen maailmaan, jossa vauraus ei synny tavaroita tuottamalla vaan tiedolla. Mitä kulttuuriosaamisen vahvistaminen voisi tarkoittaa konkreettisesti minipolissa?


LOVIISA Luovuutta. Kulttuuria. Yhteisöllisyyttä.

KUKA?

loviisa.fi

ANTTI HAUTAMÄKI on filosofian tohtori, innovaatiotoiminnan asiantuntija ja filosofi. Hän on nykyisin Demos Helsingin senior associate ja vapaa tutkija. Aiemmin hän on toiminut innovaatiotoiminnan ja palveluinnovaatioiden tutkimusprofessorina Jyväskylän yliopistossa sekä Sitran tutkimusjohtajana.

Hautamäki selvittää tilannetta kehittämällään perusvarojen (basic asset) käsitteellä. Se pitää sisällään ajatuksen siitä, että ihmisille kuuluu antaa työvälineitä tehdä erilaisia asioita. Näihin perusvaroihin kuuluu koulutus, mutta yhtä lailla vaikkapa työtilat. Työttömyyttä ei voida loputtomasti ratkoa lisää rahaa jakamalla vaan siten, että ihmisillä on paremmat toimintamahdollisuudet ja kyky hankkia toimeentulo. Jos töitä ei ole, sitä on synnytettävä itse tai yhdessä muiden kanssa. Hautamäen mielestä julkinen sektori voisi tarjota peruspalvelunaan työvälineitä. Jollekin ratkaisevan tärkeää työnteossa on hyvä nettiyhteys tai tekoälysovellus, toiselle ompelukone tai 3D-tulostin. Hän pitää erinomaisena ratkaisuna esimerkiksi Loviisan avointa CoWork-tilaa, jossa etätöitä tekevät tai satunnaista työtilaa tarvitsevat voivat hoitaa tehtäviään.

Tänne kannattaa tulla! Miten minipolin kehittymistä voisi sitten tukea ja edistää? – Yksi iso asia on houkuttelevuus. Houkuttelevuus puolestaan tarkoittaa mielenkiintoista tekemistä ja yhteisöllistä porukkaa, joka pitää yllä tekemisen meininkiä. Tämä houkuttaa uusia tulokkaita viestiessään, että tänne kannattaa tulla. Hautamäki muistuttaa, että yhä useammat voivat

tehdä töitä paikasta riippumatta, oli kyse sitten koodauksesta tai vaikka kirjanpidosta. Tästä huolimatta on tärkeää, että alueen keskus on kohtuullisen lähellä ja että sinne pääsee sujuvasti. Loviisan etu on suora moottoritieyhteys pääkaupunkiseudulle ja lentokentälle. Minipolit voivat hyötyä myös älyn hyödyntämisestä. Alueen ihmisten arki voidaan tehdä sujuvaksi, kun esimerkiksi palvelut kootaan yhteiselle helppokäyttöiselle sähköiselle alustalle. Siltä voisivat löytyä vaikkapa vapaat päivähoitopaikat, samoja reittejä kulkevat kimppakyytiläiset, matematiikan tukiopetusta tarjoavat korkeakouluopiskelijat, urheilukenttien vuorolistat ja koiran ulkoilutusta tarjoavat naapuruston asukkaat. Mutta jotta muutkin kuin minipolin asukkaat huomaavat alueen hyvät puolet, heidät on houkuteltava paikalle tuttavuutta tekemään. Hautamäen mielestä kulttuuri on tässä mainio keino. Sitähän Loviisassa piisaa. Hän nostaa esille erityisesti Loviisan musiikkiperinteen ja vahvan Sibelius-kytkennän. Hautamäki itse asuu Helsingissä, mutta Loviisa on hänelle tuttu. Täällä asuu hänen tuttujaan, ja kaupunki on hänen suosikkinsa viikonloppuajeluille. – Olen välillä pohtinut, pitäisikö hankkia Loviisasta asunto. Puutalomiljöö kahviloineen on tavattoman viehättävä.

11


ITÄTYÖPALVELU HELPOTTAA TYÖNHAKUA

LOVIISA Yhdistäjä. Edelläkävijä.

12

Itätyö.fi

Loviisan kaupunki ja naapurikunta Pyhtää ovat perustaneet yhteisen työnhakupalvelun, joka yhdistää kunnissa asuvat osaajat ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sijaitsevat, työvoimaa tarvitsevat yritykset.


ETÄTYÖSTÄ ON PUHUTTU PITKÄÄN. NYT ON TOIMINNAN AIKA. Jan D. Oker-Blom Loviisan kaupunginjohtaja

K

aikille avoimen Itätyö-verkkopalvelun avulla yritykset voivat löytää koulutettua työvoimaa tehtäviin, jotka voi hoitaa etätyönä Loviisassa tai Pyhtäällä. – Tällaisia töitä ovat tyypillisesti tietokoneella tehtävät työt, kuten koodaus, kirjanpito, käännökset, graafiset työt, arkkitehdin tehtävät, juridiikka ja konsultointi. Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. OkerBlom muistuttaa, että joustava työnteko on maailmalla megatrendi ja töitä tehdään yhä laajemmin paikasta riippumatta. – Etätyöstä on puhuttu jo pitkään, mutta tekoja on nähty vähemmän. Me haluamme, että yrityksissä siirryttäisiin nyt puheista tekoihin. – Palvelu on ilmaista sekä työnhakijoille että yrityksille – ei kenenkään business vaan apuväline, joka yhdistää työntekijöitä ja yrityksiä. Kunta- ja maakuntarajat ylittävälle yhteistyölle on luonteva perusta: Loviisaa ja Pyhtäätä yhdistävät paitsi erittäin laadukkaat asuinympäristöt ja historia, myös nopea E18-moottoritieyhteys pääkaupunkiseudulle, meren läheisyys ja hienot Suomenlahden rannikkoseudut. – Täällä asuu paljon eri alojen osaajia, mutta koulutetulle väelle on rajallinen määrä työpaikkoja. Se saattaa olla pullonkaula esimerkiksi tänne muuttoa harkitseville pariskunnille, jotka arvostavat laadukasta asuin­ ympäristöä mutta joista vain toiselle löytyy koulutusta vastaavaa työtä paikallisesti. – Palvelumme kautta pyrimme mahdollistamaan etätyön ja laajentamaan työtarjontaa, Oker-Blom sanoo.

Seurahuoneesta laadukas seminaarija juhlatila Loviisan maineikas Seurahuone kunnostetaan laadukkaaksi näyttely-, seminaari- ja juhlatilaksi. Osa tiloista vuokrataan yrityksille, joilla on tarvetta toimistohotellipalveluihin. Seurahuone kunnostetaan ja otetaan käyttöön vaiheittain syksystä 2019 alkaen. – Pelastamme historiallisesti arvokkaan, Suomen vanhimman käytössä olevan puurakenteisen seurahuoneen ja sen parhaat perinteet, kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom iloitsee. – Seurahuone sopii erinomaisesti laadukkaiden seminaarien ja juhlatilaisuuksien pitopaikaksi, ja toimistohotelli on optimaalinen paikka niille, jotka hakevat muutaman kuukauden ajaksi toimistotilaa Loviisasta. Palvelut kruunaa lounaskahvila perinteikkäässä, kauniissa ympäristössä kaupungin ydinkeskustassa. loviisa.fi


HUIPPUKONSULTTI VAIHTOI KALASTUSBISNEKSEEN Nokialle ja muille isoille suomalaisille pörssiyhtiöille konsulttitöitä tehnyt DI Timo Salmia löysi uuden elämän kalastusja matkailubisneksestä Loviisassa. Työ kalastusretkien järjestäjänä ja lomamajoitusta tarjoavan Rönnäs Seaside Resort Oy:n toimitusjohtajana on vaihtelevaa ja joskus haastavaakin.

O

len koko ikäni elänyt veden äärellä, viimeiset kaksikymmentä vuotta merellä. Asiakkaamme ovat pääasiassa suomalaisia ja venäläisiä, yritysväkeä ja yksityisiä. Pyrimme tarjoamaan täyden palvelun paketteja, eli aktiviteetteja ja majoituspalveluja, Timo Salmia kertoo. – Työ on vaihtelevaa ja monipuolista. Aika-ajoin haastavaakin, koska päivä merellä pienessä veneessä voi olla asiakkaalle ihan uusi kokemus. Pitää tulla hyvin toimeen ihmisten kanssa. Toimitusjohtajana Salmia joutuu miettimään myös pitkän aikavälin linjauksia, kuten sitä, miten toimintaa kehitetään. – Silloin katse on strategisen johtamisen näkövinkkelissä. Toisaalta pienyrityksessä ei ole mahdollista pitää työntekijöitä päivystämässä ympäri vuorokauden, eli olen itse vastuussa päivystyksestä läpi vuoden.

14

Kalakannat erinomaisessa kunnossa Kalastusretkiä järjestävä South Coast Fishing Adventures toimii Pernajanlahden rannalla Rönnäsissä, vain tunnin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta itään. – Pernajanlahti on erinomainen paikka lähteä kalastusretkelle ammattioppaamme kanssa. Alueen kalakannat ovat hyvässä kunnossa, ja asiantuntevan oppaamme kanssa mahdollisuudet upeisiin elämyksiin ovat loistavat, Timo Salmia sanoo. Mökit ovat hyvin varusteltuja nykyaikaisin mukavuuksin. Niissä on omat keittiöit, saunat ja tulisijat. – Rönnäs tarjoaa erinomaiset kalavedet sekä rauhallisen miljöön perhelomailuun, kokoustyöskentelyyn ja virkistäytymiseen luonnossa.

trophyfishing.fi


LOVIISA Unelmista totta.

visitloviisa.fi

TÄÄLLÄ ON ERINOMAISET KALAVEDET JA RAUHALLINEN YMPÄRISTÖ. Timo Salmia Toimitusjohtaja South Coast Fishing Adventures

15


LUKSUSTA LUOTSISAARELLA Boistรถn vanha luotsisaari Loviisan edustalla tarjoaa upeat merimaisemat ja hulppeat puitteet vaativimmillekin kokous- ja juhlatilaisuuksille.

LOVIISA Sea and Peace.

visitloviisa.fi

16


KUVA: NINA DODD

KUVA: PETRI PORKOLA KUVA: PETRI PORKOLA KUVA: PETRI PUROMIES KUVA: PETRI PORKOLA

LAIVANVARUSTAJASUVUN JÄLKELÄISENÄ MERENKULKUPERINTEEN VAALIMINEN ON MINULLE SYDÄMEN ASIA. Juha Nurminen Hallituksen puheenjohtaja John Nurmisen säätiö Merenkulkuneuvos Juha Nurminen osti Loviisan saaristossa sijaitsevan Boistön vanhan luotsisaaren valtiolta vuonna 2007. Juha ja Marjo Nurminen alkoivat yhdessä suunnitella häikäisevän kauniille luotsisaarelle uutta käyttöä. Saarta ja sen pahasti rapistuneita rakennuksia alettiin kunnostaa herkkää luontoa ja saaristolaisperinteitä kunnioittaen. Boistön luotsisaaren kokous- ja juhlapalvelutoiminta avattiin asiakkaille vuonna 2008. Boistö palvelee asiakkaitaan yksilöllisesti ja toiveiden mukaan. Luonnonkauniissa saaristolaisympäristössä voidaan järjestää tehokkaita johtoryhmän, hallituksen ja tiimin kokouksia. Myös tärkeille juhlatapahtumille Boistö tarjoaa ainutlaatuiset, mieleenpainuvat puitteet. Saarella on käytettävissä kolme modernilla tekniikalla ja mukavuuksilla varustettua saaristolaisrakennusta, kaksi saunaa, palju, tunnelmallinen grillipaikka rannalla ja arkkulaituri, johon mahtuu rantautumaan suurempikin alus. Saarelle voi myös laskeutua helikopterilla. John Nurminen toimii John Nurmisen säätiön hallituksen puheenjohtajana. Säätiö vaalii merihistorian kulttuuriperintöä ja toimii Itämeren suojelun puolesta.

boisto.fi

17


HYVIN VALITTU KUMPPANI ON KILPAILUETU Liljendalissa toimiva Teampac on suomalainen, kansainvälisesti toimiva terveydenhuollon tuotteiden sekä kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden kehittäjä ja sopimusvalmistaja.

T

eampac toimii asiakkaidensa strategisena kumppanina tuotteistaen ideat konseptin kaikkia vaiheita myöten. Tarjolla on myös valmiita tuotekonsepteja, jotka tukevat asiakkaiden liiketoimintaa. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä vakinaisesti 50 henkilöä. Lisäksi sesonkivaihteluita tasaamassa on usein 3–8 vuokratyöntekijää. Teampacin sopimustuotteista tunnetuimmat ovat jo pitkään olleet kosteuspyyhkeet. Viime vuosina kasvua on ollut varsinkin luonnon-

18

kosmetiikassa. Nestepohjaisten lääkinnällisten tuotteiden sopimusvalmistajana se on pohjoismaiden suurin. Tuotteista yli 60 prosenttia menee vientiin. Kasvussa ovat erityisesti Euroopan markkinat. – Meillä on erittäin hyvä ja sitoutunut henkilökunta, eikä pätevää henkilöstöä ole ollut vaikeaa saada, yrityksen pääomistaja ja hallituksen jäsen Perttu Valaja kertoo.

teampac.fi


KUVA: MALENA NILSSON

LOVIISA Laadulla on väliä.

loviisa.fi/yrityspalvelut

PIENIKIN OSA VOI OLLA HYVIN TÄRKEÄ

TOIMIMME ASIAKKAIDEMME STRATEGISENA KUMPPANINA. Perttu Valaja Pääomistaja ja hallituksen jäsen Teampac Oy

Liljendalin teollisuusalueella valtatie 6:n varrella toimiva Mecanil valmistaa metsätöissä tarvittavia korkealuokkaisia energiapuukouria ja kourasahoja. Niille on kasvavaa kysyntää niin kotimaassa kuin muuallakin maailmassa. Tällä hetkellä 95 prosenttia tuotannosta menee vientiin. Tärkeimmät vientimaat ovat USA, Kanada, Ranska ja Pohjoismaat, mutta kysyntää korkealaatuisille tuotteille on aina Kiinaa myöten. – Olemme laajentaneet ja tehostaneet omien tuotteidemme valmistusta viime vuosina ja luoneet vahvan yhteistyön kumppaneidemme kanssa, perheyrityksen perustajat Christer ja Ilse Nilsson kertovat. Myöhemmin omistuspohja on laajentunut seuraavaan sukupolveen, kun mukaan ovat tulleet Staffan Nilsson ja Pamela Nilsson-Nordstöm sekä hänen miehensä Roland Nordström. – Toimintaperiaatteenamme on tyytyväinen asiakas. Pyrimme ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita laajentamalla valikoimaamme ja palvelemalla heitä mahdollisimman hyvin. Mecanil Oy:llä on monen vuoden kokemus hydrauliikka- ja varaosamyynnistä. – Pienikin osa voi olla hyvin tärkeä, jos sen särkyminen aiheuttaa koneen seisomisen. Nykyaikainen tietokonejärjestelmämme auttaa varaston seuPÄÄMÄÄRÄNÄ rannassa ja osien tilauksissa. ON AINA Tällä hetkellä yrityksen Liljendalin TYYTYVÄINEN toimipiste työllistää 12 henkilöä.

mecanil.fi

ASIAKAS. Christer ja Ilse Nilsson


INHIMILLISTÄ HEVOSTENHOITOA Loviisa on lähellä Helsinkiä, ja halusin tallilleni pääkaupunkiseudun imua. Sain idean siirtää kaikki hevoseni yhteisomistajuuteen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että hevonen on neljä päivää viikosta paikallisten ratsastajien käytössä ja viikonloppuisin täysin omistajien käytössä. Tämä konsepti tarjoaa helppoa ja turvallista omistamista ja oppimista. Uudet omistajat eivät jää hevosen kanssa yksin ja voin samalla palvella paikallisia asiakkaita. Keskuksemme on alueen ainoa Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä talli, ja koulustamme on ponnistanut kaksi maajoukkueratsastajaa. Korostan hevosen ymmärtämistä ja tuntemista eläimenä – inhimillisyyttä. Meillä on turvallisen tallin maine. Ratsastajia käy Kotkasta, Porvoosta ja Helsingistä asti. Monelle kaupunkilaiselle olemme se paikka, mihin mennä maaseudulla. Esma Haddas Ratsastuksenopettaja ja yrittäjä Esman Ratsastuskeskus esma.fi

20


LOVIISA Eläinten hyvinvointia unohtamatta.

loviisa.fi


22


LOVIISA Herkkusuille.

ITALIA SAAPUI LOVIISAAN

visitloviisa.fi

Osteria Locale on uusi rento italialainen ravintola Loviisan keskustassa, aivan kirkon kupeessa. Italialaishenkinen kotiruoka valmistuu puhtaista, yksinkertaisista ja lähellä tuotetuista raaka-aineista. Perheystävällinen hintataso, muista paikallisista erottuvat tuote- ja palvelutarjonta sekä monikielinen, korkeatasoinen asiakaspalvelu ovat ainekset, joilla ravintola aikoo menestyä. Yrittäjäpariskunta Pia ja Mikko Ojanterä on luonut jo kaksi menestysravintolaa Helsingissä: Uudenmaankadun Pennyn ja legendaarisen Motin tiloissa toimineen trattoria Sognon. Kolmannen ravintolan kohdalla oli uusien tuulien aika ja kurssi kääntyi kohti Loviisaa. Kaupunki oli yrittäjille entuudestaan tuttu, ja he luottavat sen vetovoiman lisääntyvän entisestään tulevaisuudessa. Localen tiloissa on ollut ravintolatoimintaa jo neljäkymmentä vuotta, mutta nyt uudet tuulet puhaltavat ja yleisilme on kokenut suuremman muutoksen. Rakkaudesta ruokaan ja uskosta tulevaan.

ITALIALAISHENKISYYS MERKITSEE MEILLE ENNEN KAIKKEA RENTOA YHDESSÄOLOA HYVÄN RUOAN ÄÄRELLÄ. Pia & Mikko Olanterä ravintolayrittäjät

ravintolalocale.fi

23


TÄÄLLÄ EI LAADUSTA TINGITÄ

KUVA: XXXX EERO EKHOLM KUVA: XXXXX

DEGERBY GILLE

Loviisan vanhimmassa puutalossa sijaitseva ravintola Degerby Gille on profiloitunut tarjoamaan kauden raaka-aineista kotimaisia ja ranskalaisia perinneruokia, Karjalan ja saariston makuja unohtamatta. Yrittäjäkaksikko Tiia Tahvanainen ja Sanna Brandt ovat luoneet Gilleen lämminhenkisen ja ammattitaidolla rakennetun tunnelman. Konsepti kristallisoitui jo ensimmäisen toimintavuoden aikana. Degerby Gille on lähtökohtaisesti tilausravintola. Yksityistilaisuuksien lisäksi pöydät täyttyvät torstaisin herkullisen lounaan merkeissä. Kesällä ravintola pitää ovensa auki päivittäin. Lisäksi palvelu pelaa juhlapyhinä ja teemailtoina. Tässä ravintolassa ei laadusta koskaan tingitä, siksi varauskalenteri täyttyykin ja toiminta kannattaa.

degerbygille.fi

KUVA: SINI HASSINEN

VEGAANIRAVINTOLA BELLA ROHKEUTTA MENESTYÄ Ravintola Bella edustaa harvinaista herkkua koko maan mittakaavassakin. Tavallisen ruokaravinton äkkikäännöksen täysin vegaaniseksi luotsanneet Sini ja Heli Hassinen ovat suunnannäyttäjiä, ja Bella on saanut paljon julkista tunnustusta ja valtakunnallista mediahuomiota. Lauantaibrunsseille tullaan pitkienkin matkojen takaa. Ravintola tarjoaa lounasta ja à la cartea, ja valikoima on täydentynyt kahvilatuotteilla. Funkkistyylisen linja-autoaseman elävöittänyt Bella palvelee samalla matkailijoita – vegaanisia donitseja ei joka kaupungista saakaan matkaevääksi!

RAVINTOLA KAPPELI HISTORIAN SIIPIEN HAVINAA Ravintola Kappelin entiseen loistoonsa kunnostanut yrittäjä, restaurointimaalarimestari Airi Kallio ei ole säästänyt aikaa eikä vaivaa entisöidessään pieteetillä Loviisan kylpyläajan keskeistä rakennusta. Purku- ja entisöintityöt kestivät viisi vuotta, ja nyt Kappeli toimii museokahvilana ja tilausravintolana, joka on erikoistunut seminaareihin ja yksityistilaisuuksiin. Museokahvila on kesäisin avoinna yleisölle – hienossa miljöössä Kappelinpuiston keskellä.

teehelmi.fi/loviisan-kappeli

24

KUVA: LEO KALLIO

bellaloviisa.fi


NOSTEESSA Ravintola-, matkailu-

LOVIISA visitloviisa.fi

KUVA: MARIA KALMI

ja hyvinvointipalvelut

Kuninkaallista palvelua.

AC OPTIK KIIREETTÖMYYS VALTTIKORTTINA Nordic Optical Awards palkitsi loviisalaisen optikon Ann-Caroline Sinisalon vuoden 2018 optikkona. AC Optikin menestys perustuu erinomaisen palvelun, uusimman teknologian ja monipuolisen valikoiman muodostamaan kolminaisuuteen. Intohimoinen ja ammattitaitoinen yrittäjä vastaa jokaisen asiakkaan yksilökohtaisiin tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Kiireetön tunnelma ja asiakkaan arvostus heijastuvat positiivisesti yrittämiseen. Sitä uudet ja vanhat asiakkaat arvostavat. Pohjoismaiden parasta palvelua silmä- ja näköongelmiin!

KUVA: JEANETTE HARF

acoptik.fi

MONATURE EKOKAMPAAMOIDEN EDELLÄKÄVIJÄ Loviisan keskustassa sijaitseva Monature on ekokampaamo, josta saa kokonaisvaltaista ja ekologista hiustenhoitoa. Yrittäjä Mona Mether on alan pioneeri, kouluttaja, suunnannäyttäjä ja kansallisen koulutuksen kehittäjä. Mona Metherille on tärkeää tarjota hyvä olo sekä ulkoisesti että sisäisesti, luontoa kunnioittaen. Siinä mielessä hän on ollut edelläkävijä jo kauan, ja nykyään ekokampaamoja nousee muuallekin Suomeen. Monet alan ammattilaiset ovat saaneet oppinsa juuri Metheriltä. Ihmisen kohtaaminen ja oma erikoisosaaminen ovat toimineet perustana kasvavalle ja lojaalille asiakaskunnalle – ja Monaturen hyvälle maineelle.

monature.fi

25


VISIO RATKAISEE Aktiivisella ja kunnianhimoisella otteella rakennettu Villa Mandala tähtäsi keskeltä pystymetsää suoraan maailmanmaineeseen, siinä onnistuen.

Y

rittäjä Mikko Harma ja hänen puolisonsa Mia Jokiniva ovat osanneet kääntää Loviisan maaseudun hiljaisuuden kilpailuvaltiksi ja keskeiseksi voimavaraksi, josta ovat ponnistaneet maailmanmaineeseen – kansainväliset standardit täyttäväksi hyvinvointikeskukseksi, jonka pääainesosa on luonto. Villa Mandala Resort on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä palautumisen ja stressinhallinnan retriittikeskus keskellä Loviisan kauneinta maaseutua. Yrityksen valikoimassa on laadukkaita joogaopettajakoulutuksia ja retriittejä, jotka ovat tunnettuja maailmallakin. Aktiivisella ja kunnianhimoisella otteella rakennettu yritys tähtäsi keskeltä pystymetsää suoraan maailmanmaineeseen, siinä onnistuen. Kansainväliset standardit täyttävä retriittikeskus tarjoaa myös kokouspalveluita ja wellness-lomia. Täällä on osattu tuotteistaa niin luonnonmetsien hiljaisuus kuin puhtaan lähiruoan antimet ja korkeatasoiset hyvinvointipalvelut kokonaisuudeksi, jonka äärelle matkustetaan kauempaakin. Villa Mandala Resorts on myös laajentanut palveluitaan. Tarjolla on stressinhallinnan ja joogan verkkokursseja sekä surffi- ja joogalomia Meksikoon ja Malediiveille.

villamandala.fi

26

JOS VAIN LASKEE RISKEJÄ, TÄLLAISEEN EI RYHDY. TARVITAAN MYÖS HIEMAN IDEALISMIA. Mia Jokiniva


Pystymetsästä maailmanmaineeseen.

KUVA: MIKKO HARMA

LOVIISA loviisa.fi/yrityspalvelut

27


KUKA? MIRKKU KULLBERG on loviisalaislähtöinen näkyvä suomalainen yritysjohtaja, joka on toiminut Artekin ja turkisliike Grünsteinin toimitusjohtajana, Nanson brändijohtajana ja sveitsiläisen Vitran kuluttaja­ liiketoiminnan johtajana. Vuosina 2016–2018 hän toimi hotelliketju Kämpin markkinointijohtajana ja sittemmin amerikkalaisen design-alan huippufirman Luminairen liiketoimintajohtajana Los Angelesissa, Miamissa ja Chicagossa. Mirkku Kullberg kuuluu Alvar Aalto -säätiön hallitukseen.

28


LOVIISA Fantastinen paikka asua ja tehdä työtä.

loviisa.fi

MIKÄ LOVIISASSA VETÄÄ PUOLEENSA, MIRKKU KULLBERG? Mirkku Kullberg on Suomessa ja maailmalla menestynyt yritysjohtaja ja brändiasiantuntija, joka uskoo vahvasti Loviisan mahdollisuuksiin. Olet asunut ja työskennellyt Loviisan lisäksi Porvoossa ja Helsingissä, Berliinissä pidemmänkin aikaa, Sveitsin Baselissa ja viime kuluneen vuoden Yhdysvalloissa. Mikä tuo sinut aina uudestaan ja uudestaan takaisin Loviisaan? – Täällä on minun kotini, 1950-luvun lopulla rakennettu omakotitalo. Se on kokenut modernin arkkitehtuurin muodonmuutoksen jossa merimaisema, luonto ja sisustus kohtaavat. Voin aistia luonnon ja meren läheisyyden joka aamu, kun herään. Ihmisellä pitää olla sellainen asuinpaikka, jossa saa elää omassa sielunmaisemassaan. Minulle se paikka on Loviisa. Olet tehnyt hienoja projekteja lahjakkaiden ihmisten kanssa niin Suomessa kuin muuallakin maailmalla. Miltä pikkukaupunki Loviisa näyttää kansainvälisestä perspektiivistä?

– Täällä on paljon vapaata tilaa, meri on lähellä ja luonto koko ajan luontevasti läsnä. Loviisa on fantastinen paikka minulle ja muille, joille vapaa-aika merkitsee paljon ja jotka haluavat yhdistää työn ja laadukkaan asumisen. Olen myös saanut huomata, että Loviisassa asioiden hoito on valtavan helppoa. Kun esimerkiksi rakentaa talon, on mieletön etu, että kaikki toimii sujuvasti kaupungin viranomaisten kanssa. Minkälaisille yrityksille ja ihmisille suosittelisit muuttoa Loviisaan? – Loviisa on luonteva sijoituspaikka pienille ja keskisuurille yrityksille, alihankintayrityksille ja innovaatioyrityksille, mutta kyllä tänne mahtuu isompiakin, Lovalin kaltaisia laadukkaita komponentteja valmistavia yrityksiä. Digitaalisessa ympäristössä työskenteleville tämä on optimaali-

nen paikka työskennellä ja toteuttaa elämäntapaansa. Täällä voi työn lomassa nauttia maisemasta ja mielenmaisemasta, mikä oikeasti vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin hyvinvointiin ja työn laatuun. Loviisa on vuoden 2023 asuntomessukaupunki. Mitä ajatuksia se sinussa herättää? – Asuntomessut ovat Loviisalle valtava mahdollisuus, jossa konsepti ratkaisee. Asunnot pitää rakentaa ennen kaikkea nuorille perheille, uuden sukupolven toiveiden mukaisesti. Loviisa voi edustaa tässä ajassa uutta hyvinvointimallia ja sosiaalista vastuuta. Aluehan on aivan huippuhyvä ja ympäristö virikkeellinen ja turvallinen. Sinne pitää rakentaa ihmisen kokoisia taloja, joissa digitalisaation mahdollisuudet ja tulevaisuuden asumisen tarpeet on huomioitu.

29


SATAMA SATSAA KIERTOTALOUTEEN Kiertotalous ja kestävä kehitys korostuvat Loviisan sataman toiminnassa. Liikennemäärät kasvoivat vuonna 2018 toista vuotta peräkkäin. Kasvua edellisvuoteen oli 14 prosenttia.

S

ataman päävientituotteita ovat sahatavara ja vilja, mutta suurin kasvu löytyi kuitupuusta. Myös transitoliikenne kasvoi vuonna 2018, ja se näkyi junaliikenteen vilkastumisena. – Jatkossa toiminnassamme korostuvat kiertotalouteen liittyvät kuljetukset, erilaiset jakeet laidasta laitaan, Loviisan Sataman toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen kertoo. – Kiertotaloudessa tuotantoketjun koko toiminta tähtää suljettuun kiertoon, jossa jo kerran käytetyt luonnonvarat hyödynnetään uudestaan materiaalina ja vasta viimeisessä vaiheessa tuotteen energia hyödynnetään energiantuotannossa. Tämä on osa sitä vastuullista kestävää kehitystä.

Merkittävä työllistäjä Tuore Turun yliopiston Brahea-keskuksen tutkimus vahvistaa, että Loviisan satama on merkittävä taloudellinen toimija itäisellä Uudellamaalla. Vuonna 2018 Loviisan Satama Oy sekä sen satamatoimintoihin liittyvät muut yritykset ja toimijat tuottivat liikevaihtoa yhteensä 24,2 miljoonaa euroa. Sataman suora työllisyysvaikutus oli noin 117 henkilötyövuotta ja kokonaistyöllisyysvaikutus noin 282 henkilötyövuotta. Lisäksi sataman kanssa työskentelevät toimijat tekivät ostoja noin 5,9 miljoonan euron edestä. Satamayhtiön omistavat Helsingin Satama Oy (60 %) ja Loviisan kaupunki (40 %).

30


LOVIISA Meritie maailmalle.

Portofloviisa.fi

31


KUVA: PÄIVI AHVONEN

SÄHKEUUTISIA KUVA: PÄIVI AHVONEN

Virtuaalinen kauppakeskus vireillä Loval laajentaa TEOLLISUUS

Uusia tilauksia Suomenlahden telakalle TELAKKA Suomenlahden Telakka Oy on sopinut Suomen Lauttaliikenne Oy:n (Finnferriesin) kanssa lautta-alus Prostvik 1:n mittavista muutostöistä, joiden yhteydessä uudistetaan aluksen koko koneistojärjestelmä. Projekti antaa töitä yli 20 hengelle. Valkon sataman yhteydessä toimiva Suomenlahden Telakka on Suomen ympäristöystävällisin pientonniston telakka.

32

1/3 kerrosalasta liike- ja toimistotilaa sekä yhden asunnon. Lisätietoja elinkeinopäällikkö Sari Paljakka puh. 040 630 2811, sari.paljakka@loviisa.fi

Korkean teknologian sähkölämmityselementtejä valmistava Loval laajentaa. Nykyisen tuotanto- ja toimistokokonaisuuden viereen rakentuu 4 500 neliön lisäosa. Uusien tilojen valmistuttua Loval Vantaan puristinlinjan toiminta siirtyy kokonaisuudessaan Loviisaan. Siirron on määrä tapahtua vuonna 2022. Perinteikkään Lovalin omistaa ruotsalainen NIBE Industrier AB, ja se työllistää noin 280 henkilöä.

Yritystontteja tarjolla TEOLLISUUS

Loviisan uudella teollisuusalueella on tarjolla uusia yritystontteja osoitteissa Insinöörintie 5 ja Urakoitsijantie 5. Molemmat tontit sijaitsevat teollisuus- ja varastorakennusten kortterialueella E18-moottoritien tuntumassa lähellä Loviisan ydinkeskustaa. Alueella on valmis infrastruktuuri. Kummallekin tontille saa rakentaa

Loviisalaiset yrittäjät ja kauppiaat suunnittelevat yhteisen virtuaalisen kauppakeskuksen perustamista. Kauppakeskukseen on tarkoitus saada mukaan 30–40 yrittäjää. Se toimisi yhteisenä markkinointikanavana ja verkkokauppana, joka samalla välittää tietoa erilaisista kauppakeskus- ja muista tapahtumista. – Portaalin avulla haluamme tuoda loviisalaiset kauppiaat esille myös Loviisan ulkopuolella ja houkutella tänne uusia asiakkaita, Loviisan Yrittäjien puheenjohtaja Jouni Malmivaara kertoo.

PORTAALI

Hankintalista verkossa Loviisan kaupunki on ryhtynyt julkaisemaan verkkopalvelussaan hankintalistaa, jossa kerrotaan mitä hankintoja kaupunki aikoo kilpailuttaa. – Haluamme näin palvella yrityksiä, jotka mahdollisesti ovat kiinnostuneita tarjolla olevista töistä, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim Holmström kertoo. Hankintalista löytyy osoitteesta:

LOVIISA

loviisa.fi/hankinnat


KUVA: SHUTTERSTOCK

Katto­ elementtejä Supercellille PUURAKENTAMINEN Loviisalainen Timberpoint toimittaa kattoelementit Helsingin Jätkäsaareen rakennettavaan Supercellin uuteen puiseen pääkonttoriin. Aiemmin Timberpointin puuelementtitehtaalla työstettiin Helsingin uuden keskuskirjaston Oodin kattorakenteiden puuosat. – Puurakentaminen vetää nyt hyvin ja töitä riittää. Supercellin pääkonttorin lisäksi olemme työstäneet CLT-koulurakennusta Loviisaan ja puukerrostaloa Turkuun, Timberpointin toimitusjohtaja Marko Suonpää kertoo.

Tontteja jopa puoleen hintaan Loviisa käynnistää Kylien kaupungissa -nimisen tonttikampanjan. Asuntotonttien luovutushintoja alennetaan Koskenkylässä 30 prosentilla ja eräillä muilla alueilla 50 prosentilla. Keskustassa, Valkossa ja Loviisanlahden itärannassa tonttien hinnat säilyvät ennallaan. Tonttien myyntiä edistävä kampanja alkaa sen jälkeen, kun Loviisan valtuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi. Kampanja jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.

TONTIT

Loviisalaisvaikuttaja muotialan kärkipaikalle MUOTI

Loviisalaisen alusasujen verkko- ja kivijalkakaupan Meritta Bran yrittäjä Andreas Ögård on valittu Fashion Finlandin hallituksen puheenjohtajaksi. Fashion Finland on Suomen muotiliiketoiminnan yhteinen foorumi ja media, joka jatkaa Muotikaupan liiton ja sen edeltäjien yli satavuotista taivalta. Meritta Bralla on oma rintaliivi- ja alusvaateliike kaupungin keskustassa Aleksanterinkadun varrella.

Valokuidun kysyntä kasvaa VALOKUITU

Valokuituliittymien määrä on edelleen kasvussa itäisellä Uudellamaalla. Keväällä 2019 jo yli 5 000 kotitaloutta ja yritystä oli hankkinut LPOnetin valokuituliittymän. Eniten LPOnetin valokuituliittymiä on Loviisassa, mutta kasvu on ollut merkittävää myös Porvoossa. – Etenemme niin sanotulla ennakkomyyntimallilla, jossa myymme kaupunginosan tai muutaman korttelin kerrallaan. Kun riittävän moni on tilannut valokuituliittymän, rakennamme verkon, LPOnetin myyntijohtaja Mats Åminne kertoo. Loviisassa nopea valokuituyhteys on saatavilla kattavasti myös pieniin yrityksiin ja kotitoimistoihin.

Helle-verkosto: Kirjaston palvelut laajentuneet SIVISTYS

Loviisan kirjaston palvelut ovat olennaisesti laajentuneet Helle-verkoston eli kahdentoista uusmaalaisen kirjaston yhteistyön ansioista. – Jo pelkästään niteiden yhteismäärä, 1,2 miljoonaa, on yli kymmenkertainen omaan tarjontaamme verrattuna, Loviisan kirjastonjohtaja Tapani Häkkinen kertoo. Palvelut monipuolistuvat myös uuden teknologian avulla. – Suunnitelmissa on myös Loviisan pääkirjaston muutto uusiin tiloihin.

33


34


TERVETULOA MERELLISEEN LOVIISAAN Loviisa Camping on monien mielestä Suomen kaunein leirintäalue. Se kutsuu vieraansa meren äärelle, nauttimaan Loviisanlahden upeista maisemista ainutlaatuiseen kulttuuriympäristöön, muotopuutarhan syleilyyn. Leirintäalue on kokenut selkeän profiilin noston, kun Loviisan kaupunki päätti satsata palvelujen parantamiseen. Samalla kunnostaminen on ollut hieno sosiaalinen projekti, jossa Pikku Pietarin Pihan nuoret ovat osallistuneet pihatöihin ja rakennusten kunnossapitoon. Loviisa Camping on karavaanarin unelma, mutta yöpyä voi myös historiallisessa pitsihuvilassa, jossa on hotellitason huoneet.

Tervetuloa Loviisaan!

LOVIISA Helmi Suomenlahden rannalla.

loviisa.fi/loviisacamping


TUO YRITYKSESI LOVIISAAN. ANNAMME SINULLE NOSTETTA. YRITYSPALVELUT Kun suunnittelet yrityksesi sijoittamista Loviisaan, ole meihin yhteydessä. Toimimme joustavasti ja tuemme sinua kun tarvitset apua.

JOAKIM HOLMSTRÖM

SARI PALJAKKA

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja +358 40 673 0225 joakim.holmstrom@loviisa.fi

Elinkeinopäällikkö +358 40 630 2811 sari.paljakka@loviisa.fi

NOSTEESSA Julkaisija Loviisan kaupunki Päätoimittaja Joakim Holmström Suunnittelu ja toteutus Creative Peak Toimituspäällikkö Seppo Iisalo Ulkoasu Jukka Salminen Valokuvat Janne Lehtinen

LOVIISA Toimittajat Päivi Ahvonen, Fanni Fagerudd, Seppo Iisalo, Reija Kokkola, Kirsi Riipinen Paino Lönnberg Painot Oy Kansi Scandia 2000 white 270 g/m2 Sisus Offset 140 g/m2

Kun tarvitset nostetta

loviisa.fi/yrityspalvelut