Page 1

LOVISA STADS INFOTIDNING 1 / 2018

OFFENTLIGT MEDDELANDE

ร–ppna portar i Strรถmfors bruk 12.5

Nya skolor och de gamla i skick

Navigatorn och CoWork Lovisa รถppnade

Lovisas goda ekonomiska nyckeltal


LEDARE

OSS! VI PRESENTERAR

MORJENS MORJENS! Invånartidningen Morjens har fått ett småsyskon. På samma sätt som andra nykomlingar är också den ivrig att ställa frågor. I april tog vi i bruk en ny mobilapplikation som heter Morjens. Med hjälp av den kan vi be om din åsikt i frågor som gäller stadens verksamhet. Med samma applikation kan du också få nyheterna som staden publicerar till din telefon. Mobilappen är ett sätt att göra invånarna delaktiga och göra stadens verksamhet transparent. Mobila enheter är vardagliga och lätta involveringsredskap för en stor del av kommuninvånarna. Vi presenterar appen under slutdelen av våren på olika håll i staden. Det finns en tidtabell över vår turné i denna tidning. Trots att vi lever i tidsåldern för appar och social media använder vi fortfarande många olika kanaler för stadens kommunikation. På så sätt kan vi nå så många kommuninvånare som möjligt av olika åldrar och som är intresserade av olika saker. Var inte blyg för att bekanta dig med nya Morjens! Jaana Laine kommunikationsoch marknads­ föringssakkunnig

LOVISA STADS INFOTIDNING 1 / 2018

2

GE RESPONS / TA KONTAKT: Lovinfo Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa lovinfo@loviisa.fi | tfn 019 555 555 www.loviisa.fi/sv/deltaochpaverka

CARITA SCHRÖDER Jag tillträdde som Lovisa stads grundtrygghetsdirektör i februari. Innan jag kom till Lovisa arbetade jag som verkställande direktör för Kungsvägens arbetshälsa vid Borgå stad. Vid sidan om jobbet utbildade jag mig till magister i hälsovetenskaper. Jag önskade mig ett mångsidigt och utmanande arbete, vilket värvet i Lovisa kunde erbjuda. Några av er kanske minns mig från min tid inom företagshälsovården i Lovisa. ERICA VASAMA Jag jobbar som stadens kommunikationsoch marknadsföringsassistent. Till mina arbetsuppgifter hör att skriva meddelanden och webbartiklar och att vara aktiv i olika sociala medier. Innan jag började arbeta hos Lovisa stad för ett år sedan jobbade jag som journalist, de sista sex åren som programledare och reporter vid Yle Östnyland. MERJA SILLANPÄÄ Jag tillträdde som rektor för MI och Vako i början av mars. Höstens nya undervisningsprogram har hållit mig fullt sysselsatt. Social- och hälsovårdsreformen ökar medborgarinstitutens betydelse och därtill inverkar flera samhälleliga omständigheter på undervisningsprogrammet. Tidigare arbetade jag som stipendieforskare och som lärare och enhetschef inom yrkeshögskolevärlden. Innan jag kom till Lovisa jobbade jag som rektor för Järvenpään kansalaisopisto (medborgarinstitutet i Träskända). Jag är filosofie doktor.

Utgivare: Lovisa stad Chefredaktör: Jaana Laine Redaktionsråd: Jaana Laine, Kristina Lönnfors Redaktion och layout: Creative Peak Tryckeri: Painotalo Plus Digital / Papper Edixion Offset 120g ISSN 2342-5318 (print)


INTERVJUN PÅ 3:E SIDAN: VÅR NYA STADSDIREKTÖR

Det går som på räls

Du har arbetat ungefär ett halvt år som stadsdirektör i Lovisa. Hur har det gått, stadsdirektör Jan D. Oker-Blom? – Utmärkt. Jag har blivit väl mottagen av både staden och lovisaborna. Under mina första månader har jag bland annat dryftat stadens outnyttjade möjligheter. Vår potential är avsevärd! Till de stora frågorna hör hur vi kan diversifiera stadens företagsfält och utbud av tjänster. Har något förvånat dig? – Innan jag tillträdde anade jag en viss oro över stadens situation, men nu ser jag att mycket förhåller sig väl i Lovisa. Lovisa hör exempelvis till de få kommuner som har lyckats prestera ett ekonomiskt överskott flera år i rad. – Många av mina vänner och bekanta har i varma ordalag berättat om sina relationer till Lovisa: om sina rötter, om sina sommarställen, om sina angenäma upplevelser... Jag hade ingen aning om att så många har ett nära förhållande till vår stad.

– Det goda resultatet är välkommet eftersom flera investeringar har beslutats på förhand. Bland annat skolprojekten hör till stadens största investeringar på flera år. Det känns fint att kunna investera Lovisas pengar i den viktiga bildningssektorn. En av de stora utmaningarna är att locka nya företag och invånare till Lovisa. Vad hörs på den fronten? – Vi har definierat olika företagar- och inflyttarsegment i bland annat huvudstadsregionen med potentiellt intresse för Lovisa. Till dessa hör personer som arbetar eller kan arbeta på distans. Vi vidareutvecklar strategin och strävar samtidigt efter att bredda och diversifiera vårt serviceutbud.

Nämn tre saker som du som stadsdirektör vill slå ett slag för. – För det första: Bred och högklassig bostadsproduktion eftersom befolknings­ ökningen till stor del sammanhänger med Ekonomiskt sett var år 2017 bostadsläget. Ett stort utbättre än väntat. Vilka möjlig- bud av lämpliga bostäder heter innebär det med tanke på främjar inflyttningen. – För det andra: Ansvarsfull exempelvis investeringar?

ekonomi och hushållning eftersom vår välgång förutsätter att staden inte råkar i ekonomiska trångmål. – För det tredje: Kommunens uppgift att främja välbefinnandet, det vill säga invånarnas levnadsstandard. Landskaps- och vårdreformen kommer att medföra nya verksamhets- och konkurrenselement.

JAN D. OKER-BLOM • Tillträdde som Lovisas stads­ direktör i november 2017 • 42 år • Politices magister • Senaste uppdrag: vd för Finnish Business Angels Network • SFP:s vice ordförande 2007–2012

3


MORJENS LOVISA

DELTA FRÅN DIN EGEN TELEFON Lovisa stad har tagit i bruk den nya mobilapplikationen Morjens Loviisa–Lovisa. Via applikationen kan invånarna berätta vad de anser om stadens service, svara på aktuella frågor och ta emot färska nyheter från staden.

DEN AVGIFTSFRIA applikationen kan laddas ner i telefoner och pekplattor med operativsystemen Android och iOS. Nedladdningen sker i respektive applikationsbutik. – Genom att använda applikationen Morjens hjälper du oss att utveckla Lovisa och stadens service. Ta med dina vänner och anslut dig, uppmanar förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors. I applikationen finns flervalsfrågor, öppna frågor, små infopaket om aktuella

ämnen och en stream med aktuella nyheter från stadens webbsidor. Applikationsspråken är svenska och finska. När du har laddat ner applikationen och godkänt mottagandet av meddelanden får du automatiskt meddelanden om nya förfrågningar. Informationen som samlas in används bland annat för utveckling av stadens service, verksamhet och bostadsområden. Applikationen och dess innehåll vidareutvecklas ständigt.

VAR FÅR JAG INFORMATION OM

Mobilapplikationen presenteras vid olika tillfällen. Stadens kommunikationsteam berättar om applikationen och assisterar vid nedladdningen. Kom med! • Lördag 12.5 kl. 11–17 Strömfors bruk (evenemanget Årets nyländska by) • Tisdag 15.5 kl. 15–19 Lovisa huvudbibliotek, Drottninggatan 24 • Torsdag 24.5 kl. 15–18 Pernå närbibliotek, Schäsvägen 3 • Torsdag 31.5 kl. 15–19 Tessjö närbibliotek, Centrumvägen 2 • Tisdag 5.6 kl. 12–17 Lovinfo, Mariegatan 12 A • Tisdag 12.6 kl. 9–16 Lovisa midsommarmarknad, Lovisa torg

AKTUELLT

Strandvägens norra del saneras Strandvägen renoveras på avsnittet Skeppsbron–Långgränd. Arbetet, som omfattar förnyelse av beläggningen och dräneringen, inleds i augusti och slutförs under året. I området mellan Skeppsbron och Långgränd görs även vatten­ underhållsarbeten. Vattenledningsnätet förnyas och tomternas anslutningar för avlopps- och dagvatten saneras. I samband med 4

APPEN?

underhållsarbetet byggs en ny pumpstation för dagvatten. Arbetet inleddes i mars och slutförs under sommaren. Chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi Direktör för vattenaffärsverket Markku Paakkarinen, 0440 555 409, markku.paakkarinen@loviisa.fi


BRUKETS BYFEST OCH ÖPPNA PORTAR

ar

Sommaröppning och öppna port 12.5 kl. 11–16

Grundtrygghetscentralen flyttar till hälsocentralen Lovisa grundtrygghetscentral flyttar i sommar till hälsocentralen. Ärendeskötseln underlättas av att tjänsterna finns under ett och samma tak. Koncentreringen aktualiseras även av landskaps- och vårdreformen. – Personalens arbetsuppgifter förblir oförändrade,

Jättelokan i schack Jättelokan är en giftig introducerad art. Stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman uppmanar invånarna att undvika växten och att hjälpa staden att bekämpa den. Undvik att röra växten eftersom saften kan ge besvärliga blåsor. Lovisa har inte lyckats utrota jättelokan och därför erbjuder staden fastighetsägarna besprut-

Nylands förbund utsåg Strömfors bruk till Årets nyländska by 2018. Bruket bjuder på sommaröppning och öppna portar lördagen den 12 maj. Vid evenemanget får byaföreningarna Ruotsinpyhtään Kymijoki­ laakson kylien kyläyhdistys ry och Vireä Strömfors ry priset Årets nyländska by. Publiken bjuds på musik och annat program på Stallbacken klockan 11–16. I Lovisa stads tält får besökarna information om bland annat turism och boende. Även byaföreningen presenterar sin verksamhet. Brukets företag, kaféer, restauranger, verkstäder, bodar, daghem, skolan och föreningslokaler är öppna för allmänheten. I kyrkan bjuds besökarna på vacker körsång. Den som vill kan ta sig en svängom under kvällens soaré i Arbetarhuset. Ungdomar bjuds på kvällsdisko på Stallbacken. Turistsekreterare Lilian Järvinen, 0440 555 234, lilian.jarvinen@loviisa.fi

men Lovisaborna får framöver all service på samma ställe. Klienterna gagnas av omläggningen, säger grundtrygghetsdirektör Carita Schröder. Carita Schröder, grundtrygghetsdirektör, 040 570 2807, carita.schroder@loviisa.fi Lovisa hälsocentral, Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa

ning till självkostnadspris. Bekämpning på egen hand är utmanande. – Vi skaffar behövliga medel och utför besprutningen. Vi hoppas att fastighetsägarna beställer besprutning när plantorna är små, säger Mona Bäckman. Även jättebalsaminen är en introducerad art som bör bekämpas. Växten är inte giftig. – Jättebalsaminen kan bekämpas genom uppryck-

Adas och Gladas hus öppnar i sommar Inför semesterperioden, senast till midsommaren, slår Adas och Gladas två små hus upp dörrarna för allmänheten. Det ena huset står i Strandparken och det andra i Kapellparken. Husen inreds och målas invändigt i Ada och Glada-stil.

ning eller uppgrävning, säger Mona Bäckman. Stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman, 0440 555 468, mona.backman@loviisa.fi www.loviisa.fi/sv/introducerad-art

5


3D bild: Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy

NYA SKOLOR

ENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

SSC-HANKE, LOVIISA

USTUKSEN SISÄLTÖ

AVAINNEKUVAT

EYSHENKILÖ

uho Ojala 0400 708 125

och de gamla i skick

LOVISANEJDENS HÖGSTADIUM får en ny skolbyggnad, Lovisa Gymnasium saneras och19.09.2017, i Forsby10.10.2017, byggs en ny enhet i anslut26.10.2017 ning till Forsby skola. Skolans gamla byggnad saneras. Projektens tidsschema är sådant att de nya byggnaderna kan tas i bruk i början av läsåret 2019–2020. Saneringsarbetena pågår fram till följande hösttermin, vilket innebär att de byggnader som saneras kan tas i bruk 1.1.2020. Tekniska nämnden och stadsstyrelsen har ändå beslutat att saneringsarbetena får dra ut på tiden om det krävs för att säkra att MITTAKAAVA

PÄIVÄMÄÄRÄ

skolan är frisk. Lovisanejdens högstadium a r k k i t ebyggs h t u u r i t av oimisto riitta ja kari ojala oy CLT, alltså korslimmat massivträ, medan den nya skolan i Forsby byggs av timmer. – Åtgärderna ger oss friska skolmiljöer som rimmar med den nya läroplanen och två skolcenter som kan användas även utanför den egentliga verksamheten. Forsby skolcenter blir en tvåspråkig helhet, säger utbildningschef Timo Tenhunen. kivirannankatu 26, 53950 lappeenranta

puh. 05-4566800, arkkit.tsto@ojala.inet.fi

Timo Tenhunen, 0440 555 332, timo.tenhunen@loviisa.fi

AKTUELLT

Elbilar gynnar både människor och miljön I början av sommaren dyker sex elbilar upp i gatubilden. Under kontorstid används bilarna av stadens personal. Utanför kontorstid kan bilarna hyras av Lovisaborna och stadens turister via en mobilapplikation. Anskaffningen av elbilar föranleddes främst av miljöskäl. 6

– Ekologiskt tänkande rimmar med Lovisas image. Miljövänligheten var den viktigaste faktorn vid valet av bilar. Vi vill vara föregångare i bilfrågan, säger stadens tekniska direktör Ulf Blomberg. I dag har Lovisa laddningsstolpar på torget och vid Skeppsbron och under sommaren installerar staden tre stolpar i västra ändan av rådhuset, ytterligare en på Skeppsbron och en vid hälsocentralen.


Biblioteket i evakueringslokaler Från och med juni kan du besöka Lovisa huvudbibliotek på adressen Drottninggatan 3. I evakueringslokalen kan du låna nya böcker utgivna senare än juli 2017. Av DVD-materialet görs nya kopior för utlåning. Lokalen har renoverats under våren. – Vi har ett par tysta rum lämpade för läsning och studier. Rummen rymmer även

mindre grupper, säger bibliotekschef Danielle Backström. Biblioteken i Lovisa ingår i biblioteksnätverket Helle där man kan låna böcker på webbadressen helle-kirjastot.fi. LOVISA HUVUDBIBLIOTEK, fr.o.m. juni Drottninggatan 3, 044 723 0242 Öppet mån.-tor. kl. 11-18, fre. kl. 10-16 Bibliotekschef Danielle Backström, 040 778 6385, danielle.backstrom@loviisa.fi

Motion med Fanny Om du har försummat motionen och/eller har problem med hälsan kan du vända dig till stadens motionsrådgivning. Idrottsinstruktör Fanny Stam-Ravi ger råd och anvisningar i motionsfrågor. Motionsrådgivningen tar emot personer med remiss från läkare eller sjukskötare. Fanny Stam-Ravi gör hälsomätningar, kartlägger situationen, ger anvisningar och följer upp åtgärdsprogrammet. Rådgivningen är individuell, frivillig och avgiftsfri. Fanny Stam-Ravi, 0440 555 485, fanny.stam-ravi@loviisa.fi

INOMHUS­ LUFTEN I FOKUS

I januari tillsattes en koordinerande inneluftsarbetsgrupp i syfte att för­ enhetliga gällande praxis i stadens fastigheter. Problem med inomhusluften berör i allmänhet flera aktörer och grupper så som företagshälsovården, miljöhälsovården, enheternas chefer, lokalens

användare och lokaltjänsterna. Den nya arbetsgruppen koordinerar aktörernas uppgifter och inleder åtgärdsprocesser. – Målsättningen är att inneluftsarbetsgruppen är den första instansen som kontaktas och vidtar åtgärder vid problem relaterade till inomhusluften.

Gruppen sammanställer information och uppdaterar gällande anvisningar, säger arbetshälsokoordinator Anne Saarnio-Jokinen. Anne Saarnio-Jokinen, arbetshälsokoordinator, 040 583 0664, anne.saarnio-jokinen@loviisa.fi

Bekanta dig med Senni, bästa senior!

Lovisa stads servicenummer

Lovisa stad erbjuder sina seniorer avgiftsfri rådgivning via tjänsten Senni. Senni ger råd bland annat om boendetjänster, hemhjälp och motionsgrupper. Senni hjälper och styr dig vidare om du har frågor om åldrandet!

Lovisa stads växel, vardagar kl. 8–16, 019 555 1 Kundbetjäningsbyrån Lovinfo, vardagar kl. 9–16, 019 555 555 Turistbyrån, vardagar kl. 10–16, 040 555 3387

Servicerådgivningen SENNI, Lovisa hälsocentral, Öhmansgatan 4, ingång från gården (dörr A1), 040 575 3147, vardagar kl. 9–12, senni.helppi@loviisa.fi

Hälsocentralens telefontjänst/vårdbedömning, vardagar kl. 8–16, 019 505 1300 Munhälsan, vardagar kl. 8–16, 019 505 1340 Rådgivningen HELMI för barnfamiljer, vardagar kl. 9–12, 040 640 3381 Rådgivningen SISU för arbetsföra, vardagar kl. 9–12, 040 667 1798 Rådgivningen SENNI för seniorer, vardagar kl. 9–12, 040 575 3147 7


CoWork – GO!

I LOVISA CENTRUM har öppnats en ny

I Navigatorn får ungdomar rådgivning av projektkoordinator Patrick Nyholm och Mia Heijnsbroek-Wirén (saknas från bilden) samt hjälpledarna Michaela Karlsson och Heidi Laitinen.

NAVIGATORN

EN DÖRR, FLERA TJÄNSTER TJÄNSTEN NAVIGATORN, som är avsedd för 15–30 åriga Lovisabor, ger råd och anvisningar i nästan alla frågor. På Navigatorn träffar du experter från bland annat TE-byrån, Kela, socialväsendet och det uppsökande ungdomsarbetet. Den mångsidiga hjälp- och rådgivningstjänsten ger individuell assistans i olika livssituationer. – Navigatorn har låg tröskel. Vår uppgift är att träffa och hjälpa ungdomar och unga vuxna. Du kan även boka tid eller ringa upp, uppmuntrar koordina8

tor Patrick Nyholm. I dag finns tjänsten Navigatorn på 40 orter i Finland. De avgiftsfria tjänsterna ingår i den offentliga servicen. Navigatorn finansieras av staten, de deltagande aktörerna och Europeiska socialfonden. NAVIGATORN, Drottninggatan 18, 07900 Lovisa Öppettider: tis.-ons. kl. 13-16.30, tor. kl. 13-20. Koordinator Patrick Nyholm, 0440 555 885, patrick.nyholm@loviisa.fi Koordinator Mia Heijnsbroek-Wirén, 040 197 2569, mia.heijnsbroek-wiren@loviisa.fi

social arbetslokal som betjänar distansarbetare samt Lovisabor och besökare som behöver en tillfällig arbetslokal. Besök nya CoWork om du är trött på att sitta ensam hemma! – Många Lovisabor som jobbar till exempel i huvudstadsregionen är betjänta av en distansarbetsplats utanför hemmet, säger Lovisas utvecklingsdirektör Sten Frondén. Till en början har lokalen tio sittplatser och två ståplatser. Under de första månaderna lyssnar man aktivt till användarnas önskemål. – Intresset avgör i vilken riktning verksamheten utvecklas. Önskemål, idéer och respons är varmt välkomna, säger Sten Frondén. Lokalen har även ett konferensrum, två kontorsrum och ett litet kök. Fram till september är användningen av lokalen avgiftsfri och därefter debiteras en liten avgift. Dörrarna är öppna vardagar klockan 8–16, men den som vill kan sitta kvar efter stängningsdags. I höst tar CoWork i bruk ett bokningssystem och en dörrkod. Fram till dess fördelas arbetsplatserna i ankomstordning. CoWork Loviisa, Drottninggatan 18, 07900 Lovisa info@coworkloviisa.fi, coworkloviisa.fi


SKOJIG HISTORIA På Lovisa stads museum kan besökaren delta och uppleva.

På Kommendantens vind kan du bekanta dig med verksamheten i en gammaldags fotoateljé. Varför inte undersöka gamla fotoapparater, beskåda gamla fotografier eller klä dig i historiska plagg? Kommendantens doftbomber tar dig långt bakåt i tiden: kaffe, kryddor och andra spännande dofter – känner du igen dem? – Kaffe och kryddor importerades redan tidigt till Lovisa. På kaffeavdelningen kan du bland annat mala kaffe i en gammaldags kaffekvarn. Låt museibesöket bli en skojig lek, säger museiintendent Ulrika Rosendahl.

Historia längs gatorna Museets utställning om inbördeskriget pågår till den 3.6. Tisdagen den 19.6 öppnar utställningen Där gatan en gång gick. Utställningen behandlar Lovisas historia från 1700-talet till våra dagar med hjälp av stads- och landskapsbilder. Hur har vår stad förändrats under tidens gång? LOVISA STADS MUSEUM Parkgatan 2, 07900 Lovisa Fri entré Öppettider: Fram till 31.5 mån.-fre. samt sön. kl. 12-16 1.6-31.8 mån.-sön. kl. 11-16 Stängt under midsommaren

Viktiga stunder i bild Via Lovisa stads museums Instagramkonto kan du uppleva gångna tider. Vad hände i dag för hundra år sedan? – Bilderna väcker historiens viktiga händelser och platser till liv. Bland annat händelserna under inbördeskriget presenteras som medryckande bilder, säger Ulrika Rosendahl. Instagram: @loviisamuseum

Vattenhammaren i skick Strömfors bruk är ett av Finlands äldsta järnbruk. Vid de populära uppvisningarna i Övre smedjan tillverkar smederna spik på gammalt manér med Finlands enda fungerande vattendrivna hammare. Smederna förklarar arbetsgången, presenterar smedjan och dess verksamhet.

För att trygga verksamheten i smedjan bör vattenrännans träelement repareras. Lovisa stad har tagit sig an uppgiften och låter reparera vattenhammaren under sommaren. Därefter kan verksamheten fortsätta. Allmänheten kan följa med reparationsarbetet.

BRUKETS SMEDJEMUSEUM Bruksvägen 11 A, 07970 Strömfors Öppettider: 12–31.5 lör.-sön. kl. 11-17 1.6–12.8 mån.-sön. kl. 11-17 13–31.8 lör.-sön. kl. 11-17

Museiintendent Ulrika Rosendahl, 040 5874 825, ulrika.rosendahl@loviisa.fi

Kulturliv hela året! Nina Wiklund, som tillträdde som kulturproducent i februari, gläds åt Lovisas livliga och starka kulturliv. Inte ens vinterkylan förmår lägga sordin på kulturupplevelserna. – Lovisas öppna och flexibla kulturklimat bjuder

på händelser och evenemang året runt. I Lovisa tillhör kulturen alla, inte enbart en snäv elit. Kulturproducent Nina Wiklund, 040 646 9270, nina.wiklund@loviisa.fi

9


0

2 000

4 000

6 000

2 348

6 644

6 321 5 118 4 075

3 398

3 006

2 892

2 590

2 553

2 501

2 341

0

1 000

2 000

3 000

3 877

3 899

3 964

4 174

4 411

4 864

Loviisan verotulot per asukas ovat hyvät verrattuna moneen muuhun kuntaan. Lovisas skatteintäkter per invånare är högre än i många finländska kommuner. Lähde: Tilastokeskuksen ennakkotiedot Källa: Statistikcentralens preliminära uppgifter

Loviisan lainakanta per asukas on alhainen verrattuna moneen muuhun kuntaan. Lovisas lånestock per invånare är lägre än i många finländska kommuner.

Lähde: Tilastokeskuksen ennakkotiedot Källa: Statistikcentralens preliminära uppgifter

K L ouv o v iisa ola L Pyh ovis tää a P La yttis p Lapinjä pt r vi Sip räsk oo Por Sibb v o oB o org M å H äntsä ä me lä Ta enli v a ste nna hu iR ihi s mä ki K Lah otka t i Lah tis Ka Hö rkkil gfo a rs

4 000

4 337 4 143

VEROTULOT per asukas 2017, euroa SKATTEINTÄKTER per invånare 2017 i euro

3 990

LAINAKANTA per asukas 2017, euroa LÅNESTOCKEN per invånare år 2017 i euro

3 791

Lovisas ekonomi på stabil grund

3 541

Loviisan talous on vahvalla pohjalla

TILINPÄÄTÖS 2017 BOKSLUTET 2017

3 158

Sip oo Por Sibbo v o o Lov Borg å i i s a Lov i Rii sa H him ä me äki Ta enl i v a stenna hu s Ko tk Ko a uvo Mä la nts Pyh älä tää P La yttis h t i La ht K is a Hörkkila gf Lap ors L injä a p ptr rvi äsk


2015

2016

2017 2014

2015

2016

2017

17 885

Viime vuoden lopulla kertynyttä ylijäämää oli yhteensä lähes 17,9 miljoonaa euroa, ja siksi on voitu tehdä 5,1 miljoonan euron investointivaraukset tulevia kouluhankkeita varten. I slutet av förra året uppgick det ackumulerade överskottet till nästan 17,9 miljoner euro. Det här möjliggjorde en investeringsreservering på 5,1 miljoner euro för de kommande skolprojekten.

KERTYNYT YLIJÄÄMÄ, 1 000 euroa ACKUMULERAT ÖVERSKOTT, 1 000 euro

0

17 367 16 187 16 831

Lovisa stad uppvisade ett positivt rörelseresultat för år 2017. Budgetunderskottet på 2,4 miljoner euro byttes till ett överskott på 0,5 miljoner euro. I motsats till många andra finländska kommuner har Lovisa en god ekonomi.

Loviisan kaupunki teki vuonna 2017 positiivisen tuloksen. Talousarvion 2,4 miljoonan euron alijäämä muuttui 0,5 miljoonan euron ylijäämäksi. Verrattuna moneen muuhun kuntaan Loviisan taloudella menee hyvin.

Tilikausi on ollut useana vuotena peräkkäin ylijäämäinen. Vuonna 2017 ylijäämää kertyi 0,5 miljoonaa euroa. Räkenskapsåret har uppvisat ett överskott under flera år. År 2017 var överskottet 0,5 miljoner euro.

2014

518

Loviisa satsaa perusturvaan ja sivistykseen. Se näkyy myös kaupungin ulkoisissa toimintakuluissa. Lovisa satsar på grundtrygghet och bildning, vilket återspeglas i stadens externa driftskostnader.

0

5 000

2000 724

10 000

4000

644

15 000

6000

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ, 1 000 euroa RÄKENSKAPSÅRETS ÖVERSKOTT, 1 000 euro

49 %

6 663

ULKOISET TOIMINTAKULUT, 107,1 miljoonaa euroa EXTERNA DRIFTSKOSTNADER, 107,1 miljoner euro

Perusturva Grundtrygghet 22 % Sivistys Bildning Tekninen Tekniska Yleinen hallinto ja konsernihallinto Allmän förvaltning och koncernförvaltning 12 % Ruokahuolto Kostservice Demokratia Demokrati 10 % Vesiliikelaitos Vattenaffärsverket 2% 2% 2% 1% Siivous Städtjänster

Morjens 1/2018  

Lovisa stads infotidning

Morjens 1/2018  

Lovisa stads infotidning

Advertisement