Maanomistaja 3 2013

Page 12

TEKSTI Juhani Krappe KUVAT Pyry Krappe Laitialan toimintakeskuksessa Hollolan Manskivessä on kehitetty muun muassa monivaikutteisia riistapeltoja.

Wildlife Estates -ohjelma

Kohti kokonaisvaltaista luonnonja elinympäristöjen hoitoa Wildlife Estates on Euroopan maanomistajien järjestön ELO:n vetämä ja osin EU-rahoitteinen hanke, joka tähdentää kestävän metsästyksen ja riistanhoidon merkitystä osana luonnon monimuotoisuuden turvaamista.

12

MA ANOMISTAJA 1 | 13


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.