Page 1


VÄLKOMMEN TILL FREDAKTION FredAktion är PeaceWorks årsberättelse. Här samlar vi information om de stora händelserna under året samt information om verksamheten. Vi fyller sidorna med det vi har bakom oss, men också det som väntar oss. Vill du bli informatör för FredAktion? Kom med på ett PeaceWorks event och börja rapportera! Hör av dig om du har frågor om innehållet i tidningen eller om du vill veta mer om hur du kan engagera dig i tidningen: fredaktion@peaceworks.se FredAktion kommer ut en gång om året och sprids till flera tusen ungdomar över hela Sverige. Tidigare år har FredAktion mer fungerat som en tidning med ett brett innehåll. Det har både skrivits om PeaceWorks och andra relevanta frågor. Från och med 2010 har tidningen övergått till en årskrönika. Genom spännande reportage om PeaceWorks verksamhet, personliga porträtt av aktiva inom organisationen samt annan konkret information vill vi skapa ännu större intresse för PeaceWorks verksamhet.

UTGIVNINGSINFO FredAktion ges ut av PeaceWorks – en religiöst och partipolitiskt obunden fredsorganisation av och med unga. Redaktörer: Isabelle Kermeen Medarbetare: Gustav Grahn Calminder, Helena Faxelid, Joëlle Golmann, Maja Jacobsson, Emmy Jokinen, Annabel Merkel, Wilda Nilsson, Björn Pålsson, Anna Samuelsson, Patrik Söderberg Schadel, Sofia Zackrisson, Joakim Öhnedal med flera. Grafisk form: Magnus Bjelkefelt Framsida: Magnus Bjelkefelt Tryckeri: Danagård Litho Upplaga: 4 000 ex Papper: Multiart silk 170 g (omslag) G-print 80 g (inlaga)

PeaceWorks Götgatan 22 A 118 46 Stockholm Kontakta redaktionen: fredaktion@peaceworks.se 2  FredAktion 2011

Fredskap V

ad är egentligen fredsarbete? Idag är svaret på frågan inte helt lätt att hitta. Tittar vi i FN:s ordlista finns flera olika typer. Det finns fredsbevarande insatser, fredsframtvingande insatser, fredsskapande insatser och så vidare. Tittar vi till Sverige är fredsarbete ofta synonymt med militära insatser. I samtliga av de nämnda typerna används vapen på olika sätt som verktyg för fred. NÄR V I I PE ACE WO R K S PR ATAR om fred och insatser syftar vi på människors aktiva handlingskraft att förändra samhället. Utan vapen. Fred för PeaceWorks är varken motsatsen till krig i traditionell mening eller en paus från krig. Fred är ett tillstånd som innebär avsaknad av våld. Men vad är då våld? Om vi verkligen vill veta svaret på frågan måste vi våga prata om makt. Vi måste våga prata om rasismen, nykolonialismen, könsmaktsordningen, fattigdomen och åldersdiskrimineringen; maktstrukturer som i allra högsta grad produceras och reproduceras i Sverige. ÖV ER 4 000 UN G A VALD E att bli medlemmar i PeaceWorks under det gågna året. Det är en ökning på omkring 2 000 medlemmar jämfört med föregående år. Vi är många som vet att det finns fler vägar till fred än via militära medel. Vi hoppas att detta års FredAktion ska inspirera dig till engagemang för fred. Vi tror att fred börjar med dig.

PATRIK SÖDERBERG SCHAEDEL, ordförande JOËLLE GOLMANN, generalsekreterare


2011

24

13 16

32

6

19

Innehåll Det här är PeaceWorks 4 Fredsturné: sommar 2010 6 Lokalföreningar 8 Miljöfokus 10 Volontärsverksamhet 12 Volontär i Colombia 13 Mycket är vackert på Västbanken 16 Volontärutbyte förändrar livet 18 En annan sorts utbildning 19 Mexikansk stadsbo i skånska myllan 20 Besök från fjärran 22 Arbetsdag: Idéer och visioner 24 Årsmöte: ”Jag tar det som ett ja!” 26 Decemberforum 28 Visionsverkstad 2011 30 PeaceSearchers 32 Nytt nätverk: Koll på läget 33 PeaceWorks är din utbildningsplattform 34

FredAktion 2011 3


Det här är PeaceWorks PeaceWorks är plattformen för dig och dina drömmar om en hållbar värld i fred. VOLONTÄRVERKSAMHET PeaceWorks skickar och tar emot volontärer till och från hela världen. Du kan åka som volontär i allt från två veckor till ett år i våra samarbetsländer i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Genom PeaceWorks olika volontärprogram finns något för alla. Runtom i Sverige finns värdprojekt, värdfamiljer och kontaktpersoner till de volontärer som kommer till Sverige. PeaceWorks ser på volontärarbete som ett konkret sätt att bidra till en hållbar värld i fred.

LOKALFÖRENINGAR I PeaceWorks finns flera lokalföreningar. I lokalföreningen får du verktyg att göra verklighet av din idé för fred tillsammans med andra. Lokalföreningarna bestämmer själva vad de vill jobba med och får stöd och råd längs vägen . Under året har de till exempel jobbat med rättvis handel, integration, utbildning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokratifrågor och miljö - såväl lokalt som globalt. Medlemmar kan starta en ny lokalförening, eller gå med i en som redan finns.

UTBILDNING Genom PeaceWorks utbildningsverksamhet kan du få kunskap om fredsfrågor och skapa engagemang för fred och förändring. PeaceWorks egna utbildning Driv. ger verktyg för att starta förening och driva projekt och hålls för enskilda personer, organisationer, skolor och andra. Metodboken Driv. hjälper dig längs vägen med projekt och förening. Medlemmar kan också delta internationella kurser i exempelvis ledarskap, interkulturell förståelse och sociala medier.

FORUM Flera gånger om året samlas hela PeaceWorks för gemensamma forum. Där träffas volontärer som är på utbyte i Sverige, lokalföreningar, medlemmar, blivande volontärer, styrelse och personal på en kursgård någonstans i Sverige.

MEDLEMMAR PeaceWorks är en ideell förening av och med unga. Det är helt gratis att vara medlem. Som medlem får du ett medlemsbrev varje månad fullt av senaste nytt om PeaceWorks och information om olika sätt att ta sitt engagemang för fred vidare. PeaceWorks blir vad medlemmarna gör det till och alla medlemmar kan påverka PeaceWorks!

STYRELSE

KANSLI

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet och ansvarar för att driva verksamheten fram till nästa årsmöte. Att sitta i PeaceWorks styrelse är ett utmanande och lärorikt ideellt uppdrag. Under 2010/2011 har styrelsen utgjorts av Wassila Seidou (ordförande fram till våren 2011), Patrik Söderberg Schaedel (ledamot och ordförande från och med våren 2011), Ingrid Hedelin (ekonomiansvarig), Agnes Larsson (ledamot), Kenan Ferhatovic (ledamot).

På PeaceWorks kansli arbetar anställda, volontärer och praktikanter med olika delar av verksamheten, på uppdrag av medlemmarna. Kontoret under året: Andrea Artavia (forskning kring volontärarbete), Björn Pålsson (volontär­utbyte Mellan och Lång), Lisa Wendby (utbyte Mellan och Lång), Burcu Bayat (volontärutbyte Kort), Helena Faxelid (utvecklingssamarbeten), Isabelle Kermeen (information), Joakim Öhnedal (information), Esperance Bobaki (information), Joëlle Golmann (generalsekreterare), Lisa Åkesson (ekonomisamordnare/ administratör), Maja Jacobsson (internationell koordinator), Pernilla Lundmark (utbildningssamordnare) och Sofia Zackrisson (lokalföreningssam­ordnare). Personalen på kansliet nås på namn.efternamn@peaceworks.se eller telefon 08-615 05 58. 4  FredAktion 2011


Om föreningen PeaceWorks är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden fredsorganisation av och för unga. PeaceWorks grundades 1974 och arbe­ tade då med internationella utbytes­program. Namnet var IKU – Internationellt KulturUtbyte fram till år 2009 då organisationen bytte namn till PeaceWorks Sweden. Sedan starten har många positiva föränd­ ringar skett. Vår utbytesverksamhet har utvecklats till att göra PeaceWorks till en av Sveriges främsta volontärorganisationer! Idag är PeaceWorks dessutom utsedd av regeringen till Sveriges nationella ex-volontärorganisation, genom den platt­form vi erbjuder ex-volontärer och alla andra unga som vill ta sitt engagemang vidare och bli aktiva fredsarbetare.

PeaceWorks verksamhet bygger på ömsesidighet och utbyten mellan människor.

PeaceWorks vision ”PeaceWorks vision är en hållbar värld i fred, där unga är aktiva samhällsmedborgare. Detta samhälle kännetecknas av fred och hållbar utveckling, global rättvisa och solidaritet, över och förbi nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser.”

PeaceWorks strategi ”PeaceWorks är en plattform för ungas engagemang för fred och hållbar utveckling. Genom att driva volontärutbyten och fredsprojekt skapas mötesplatser och praktiska verktyg. Dessa ger förutsättningar för unga att på egna villkor delta i, påverka och skapa förståelse för lokala och globala sammanhang.”

PeaceWorks principer 1. IDEELL PeaceWorks drivs av frivilligt engagemang utan vinstintressen. 2. AV UNGA , FÖR UNGA , MED UNGA PeaceWorks drivs av sina medlemmar. 3. DEMOK R AT ISK PeaceWorks drivs av öppenhet för alla och bygger på alla medlemmars deltagande och inflytande. 4. JÄMLIK HE T PeaceWorks utgår från alla människors lika värde. 5. SO LIDAR I T E T

PeaceWorks verksamhet bygger på ömsesidighet och utbyten mellan människor. 6. HÅLLBAR U T V ECK LIN G

PeaceWorks utgår från en integrerad syn på fred och hållbar utveckling; miljö, global rättvisa, icke-våld, interkulturellt lärande, lokalt och globalt – allt hänger ihop.

KONTAKTA PEACEWORKS Är du nyfiken på volontärutbyte, har du en idé om ett projekt du vill driva, vill du komma i kontakt med volontärer i Sverige eller bara bolla en tanke? Hör av dig till någon i styrelsen eller personalen. info@peaceworks.se

7. ALL A B EH ÖVS

PeaceWorks vet att alla behövs och kan göra skillnad på sitt sätt för att bidra till en värld i fred.

FredAktion 2011 5


Fredsturné: s om TEXT & FOTO: EMMY JOKINEN & WILDA NILSSON

Peace&Love Under sommaren genomförde PeaceWorks en festivalturné. Första stoppet för hela sommaren var Peace &Love i Borlänge. Publicerad den 2 juli 2010 Teamets vardagliga liv här under Peace&Love består ungefär av att spela fia, snacka fred samt undvika att få textilfärg över halva benen. Att svänga sina lurviga till dansanta band och käka pommes har också stått på schemat! Vad som varit det allra bästa? Hela teamet är överens: att träffa alla inspirerande och härliga personer!

Arvikafestivalen Efter en lyckad och väldigt solig Peace&Love-festival styrde festivalturnén sina steg vidare. Den här gången landade vi på Arvikafestivalen i, märkligt nog, Arvika. Publicerad den 15 juli 2010 Helt plötsligt fick vädergudarna för sig att ”Är det festival igen? Låt oss spela dem ett spratt!” och tio sekunder senare bokstavligen vräkte det ner från skyarna. Festivalområdet fylldes med regn­ponchos och vårt PeaceWorkstält var inte längre en chillsnacka fred-måla tygpåse-bli medlem-stödja-ställe, utan en packad sardinburk med ett gäng dränkta katter.

6  FredAktion 2011


mmar 2010 Storsjöyran Efter en regnig men ack så trevlig Arvikafestival fick vi ställa in Hultsfredsfestivalen då de hade sålt för få biljetter. Istället styrde vi vår kos mot Storsjöyran, Östersund! Publicerad den 31 juli 2010 Solen skiner äntligen och vi har haft fullt upp i tältet hela dagen. Många vill måla fredskassar och hänga med oss. Det roliga är att många faktiskt hängt i flera timmar i tältet. Det är såklart trist att det är festivalens sista dag idag! Som tur är kommer vi upp till Norrland redan på onsdag nästa vecka för Urkult!

Urkult Allra sist på festivalturnéns resa stod festivalen Urkult. Urkult är beläget i Näsåker och beskrivs ofta som festivalmagi i urskogen! Publicerad den 6 augusti 2010 Djupt in i skogarna vid Nämforsen har Urkult just öppnat sina portar för i år. Den officiella invigningen, Eldnatten, väntar vi med spänning på. På Solidaritetstorget har vi rest vårt tält och nu njuter vi av den mycket speciella Urkultstämningen. Det är liksom magiskt. Gemenskap och glädje är de ord som skildrar stämningen bäst. Här kan engagemang gro.

FredAktion 2011 7


LOK ALFÖRENINGAR

Årets aktiva lokalföreningar Fokus Togo Hållbar utveckling i Togo

”Det kallar jag

fredsarbete!”

Empowerment Kvinnors självbestämmande i Afrika Fyrkanten Rättvisecafé i Älvsbyn Malmö Mångkultur och fredsarbete Fundacion Amiga En plattform för unga som är intresserade av volontärutbyten Fokus Miljö Hållbar utveckling och klimatfrågor i Göteborg Östfokus Kunskap om Östeuropa

Latinamerika skriver En bok om barnets rättigheter utifrån barns egna berättelser. Östersund Utvecklingssamarbeten med organisationer i Afrika Elevaid Utbyte mellan en skola i Zimbabwe och en skola i Sverige.

FOTO: GUSTAV GRAHN CALMINDER

Fokus Asien Opinion om demokrati- och rättigheter i Asien

Växjö Människors tillgång till varandras kultur

Sofia håller en workshop i projektledning på decemberforumet (se sida 28).

Stockholm Integration och fredsfestival i Rinkeby

illsammans har vi så många gånger motbevisat alla fördomar om att det inte går att förändra. PeaceWorks lokalföreningar inspirerar till engagemang, förståelse, solidaritet, ny kunskap, förändring och hand­ lingskraft varje dag och hela tiden. Det vågar jag säga för att jag vet att det är sant. Jag vet att alla de som engagerar sig lokalt möter en massa människor hela tiden. Men sällan inser vi själva hur många människor vi har inspirerat att vilja och orka förändra.

Umeå Fredsarbete i Umeå FRI Hemlöshet genom projektet Bröd. Plattform för fredsengagerade i Lund. Halmstad Rättvisecafé i Halmstad. Politisk påverkan kring ekologisk hållbarhet. One Love Mångkultur och integrationsfrågor i Uppsala Fria Rötter För ett aktivt och öppet Örebro

8  FredAktion 2011

T

PE ACE WO R K S T R O R dessutom att vi åstadkommer allra bäst förändring när vi ägnar oss åt det vi själva brinner för. Därför är PeaceWorks lokalföreningar viktiga, för det är just den funktionen de fyller.

Lokalföreningen är en plattform där du får ägna dig åt det du tycker är viktigt – på ett sätt som passar dig. Det är då de verkligt häftiga grejerna händer! I en förening utövar vi demokrati på riktigt. Gruppen enas om metoder och hur vi ska göra, bestämmer tillsammans hur vi ska styras, tillvaratar allas kunskaper och viljor, kompromissar och ser till att alla i gruppen brinner utan att brinna ut. Oavsett vilka drivkrafter du har, vad du går igång på och vill förändra och oavsett vem du är: Om du vill förverkliga dina drömmar om fred kan du göra det i PeaceWorks. PeaceWorks är du. Och du och du och du och du och alla andra medlemmar som har bestämt sig för att vara med att skapa en hållbar värld i fred.


PE ACE WO R K S LO K ALFÖ R EN IN GAR gör allt möjligt! Inte för att lokalföreningarna gör allt, utan för att allt faktiskt är möjligt. Det finns lokalföreningar som sliter för ekologisk hållbar utveckling, integration, antirasism, synliggöra och kämpa mot maktstrukturer, för kultur och mångfald, ungas inflytande och kvinnors ställning i fattigdomsbekämpning. Längs vägen till en hållbar värld i fred spelar vår mångfald av engagemang en väldigt stor och viktig roll samtidigt som vi samlas under några gemensamma principer som gör att vi vill hänga ihop. JAG ÄR S TO LT ÖV ER att få ta del av ideella föreningar som tillsammans förändrar samhället. Jag är stolt över alla medlemmar i PeaceWorks som engagerar sig varje år. Jag är stolt över att allt det som vi tillsammans gör spelar en roll för hur samhällsförändringen kommer att se ut. Det är vi som lever här och nu som påverkar såväl nutiden som framtiden. Vissa av oss väljer att göra det aktivt, andra har inte fått möjligheten och verktygen att kunna påverka ännu. I PeaceWorks kämpar vi för att alla ska få tillgång till makt och påverkan. Det kallar jag fredsarbete! SOFIA ZACKRISSON, lokalföreningssamordnare

LOKALFÖRENINGARNA ... bidrar till att unga människor får verktyg och metoder för att engagera sig för fred. Aktiva i lokalföreningar får stöd av PeaceWorks i att driva egna projekt i lokalt fredsarbete eller globala samarbeten. PeaceWorks tror att det finns många vägar till fred och stöttar därför lokalföreningarnas egna projekt och idéer. Har du funderat på att driva ett fredsprojekt? Är du intresserad av ett speciellt tema? Då är du välkommen att bli medlem i en av våra lokalföreningar, eller dra igång en ny och jobba med frågan du brinner för. Som lokalförening får du bland annat detta: • kontinuerligt stöd från lokalföreningssamordnaren på kontoret • lokalföreningsbidrag • projektidéer

ONE LOVE, UPPSALA Namn: One Love Säte: Uppsala Aktuellt: Kommerigångmedarbetet för en fredligare värld, första stopp: Uppsala Reggae Festival

One Love i Uppala brinner för fred och rättvisa och har gått ihop för att konkretisera sina drömmar. Ordförande David uttrycker det såhär: – Folk vet antingen inte så mycket om globala frågor eller så vet de men gör ingenting åt det, för de vet inte vad de ska göra. Jag har sedan jag var liten varit aktiv i ideella föreningar så det kändes självklart att engagera mig inom PeaceWorks. Det vi vill göra är att öka medvetenheten hos andra och få alla att inse att de kan göra skillnad och visa dem hur. One Love vill hitta ett sätt att nå ut till alla i samhället, inte bara folk som redan är insatta i fredsfrågor. Därför jobbar de med att hitta något som alla kan relatera till. Just nu läggs fokus på hur vi kan nå ut till folket genom kultur, såsom musik och dans. – Vi måste hitta tillbaka till ett samhälle där medmänskligheten är självklart. Vi måste se varandra som individer och interagera med varandra. När jag ser en person som mår dåligt kan jag inte låta bli att ge dem lite av min kärlek. Det är den känslan vi vill sprida genom vårt engagemang i One Love, säger Anahita, som sitter i styrelsen. PeaceWorks One Love är en av PeaceWorks nyaste lokal­ föreningar som startade upp under våren 2011. En blandning av medlemmar som bor i Uppsala hade hört av sig till PeaceWorks att de ville engagera sig lokalt. Efter ett möte bestämde de för att organisera sig tillsammans. Två projekt som de kommer igång med just nu är att hålla filmkvällar för att visa dokumentärfilmer som leder till en diskussion. Sedan hoppas föreningen på att närvara under Uppsala Reggae Festival i augusti. Där vill de locka folk till tältet med teater, dans och musik och sedan prata med dem för att försöka få folk att förstå hur de själva kan bidra till att förändra världen. Gå med One Love! One Love är öppna för nya projektidéer och samarbeten med syfte att lyfta olika perspektiv på fredsfrågor. Har du en idé som du vill genomföra eller vill engagera dig för fred i Uppsala? Vi vill gärna att Du kommer och hjälper oss att bidra till att öka med­ vetenhet om fredsfrågor i vår omvärld. Kontakta oss: onelove@peaceworks.se Läs mer: www.peaceworks.se/onelove

FredAktion 2011 9


LOK ALFÖRENING: FOKUS MIL JÖ

Miljöfokus Fokus Miljö är en lokalförening som arbetar för ett nationellt och internationellt miljöengagemang. Visionen är ett samhälle där miljömedvetenhet är en självklar del av vardagen. TEXT: ISABELLE KERMEEN

Miljöfrågor är viktiga för PeaceWorks

Namn: Fokus Miljö Säte: Göteborg Senaste projekt: Böndermöterstudenter Aktuellt: Årsmöte och styrelsebyte – aktiva medlemmar behövs! 10  FredAktion 2011

PeaceWorks är en ungdomsorganisation med verksamhet såväl nationellt som internationellt, där visionen är en hållbar värld i fred. För att nå en värld i fred krävs bland annat en välmående miljö där naturresurser nyttjas hållbart och fördelas rättvist. Som det ser ut idag hotar den ständigt ökande befolkningen på jorden tillsammans med dagens konsumtionsmönster att överutnyttja naturtillgångarna. Detta tenderar att leda till översvämningar, förgiftade vattendrag, utarmade jordar samt försämrade levnadsförhållanden för stora delar av jordens befolkning. Tillsammans med den ojämna resursfördelningen, leder detta till våld, både direkt och strukturellt och frånvaro av en hållbar värld i fred. Då PeaceWorks är en fredsorganisation har vi ett viktigt uppdrag, där samarbete och spridande av kunskap bara är några grundstenar för att nå en hållbar framtid. Genom vår verksamhet har vi en fantastisk möjlighet att påverka och ge upphov till ökad social och ekologisk medvetenhet. Detta bland annat via volontärverksamhet, där möten mellan människor skapar utbyten av erfarenheter och kunskap vilket medför ökad förståelse för både våra egna och

För att nå en värld i fred krävs en välmående miljö där naturresurser nyttjas hållbart och fördelas rättvist andras perspektiv på världen. Genom denna förståelse kan en ökad medvetenhet utvecklas och även nya lösningar och kunskaper förverkligas. Detta kräver dock att verksamheten genomsyras av en insikt vad gäller kopplingarna mellan miljö och fred. Det är det som Fokus Miljö jobbar med.


MARTIN WIKLUND, STHLM Ålder 21. Bor Stockholm. Gör i PeaceWorks Aktiv medlem i PeaceWorks Stockholm, gått utbildningen Driv. och gått en kurs i Makedonien som handlade om inkludering. Gör annars Studerar idéhistoria på Stockholms Universitet och småjobbar.

Vad har du gjort inom din lokalförening? Jag har varit aktiv i PeaceWorks Stockholm sedan jag flyttade hit i november 2010. Jag ville träffa nya människor och engagera mig. Nu är jag kassör i föreningen och vi fokuserar vi just nu på planeringen inför en festivaldag som hålls i Rinkeby i sommar. Då kommer vi att hålla olika aktiviteter och workshops. Syftet är att skapa en mötesplats för personer med olika bakgrund. PeaceWorks Stockholm anordnade en liknande festival i fjol som verkligen blev lyckad.

Jordbruk & miljö – bönder möter studenter Under våren 2010 genomförde Fokus Miljö, i ett samarbete med LRF ungdomen i Skaraborg, en dag där miljöstudenter och unga lantbrukare möttes för att prata om jordbruk och miljö. Projektet syftade till att öka förståelsen för varandra samt utbyta tankar om jordbrukets förutsättningar och miljöpåverkan och även hur ett framtida hållbart jordbruk kan formas. Tyngdvikten i projektet ligger på att skapa kunskaps- och erfarenhetsutbyten på miljöområdet. Under våren 2011 har gruppen fortsatt med en studiecirkel där de bland annat har studerat kött och miljöpåverkan, hälsa och natur, miljö­ perspektiv i Sverige och Australien, vattenfrågor, rättvis handel och skogen som resurs. 

VILL DU UTVECKLA FOKUS MILJÖ? Fokus Miljö är ständigt öppna för nya projekt­ idéer och samarbeten med syfte att lyfta olika perspektiv på miljöfrågorna. Har du en idé som du vill genomföra eller vill du engagera dig i vårt miljöarbete? Vi vill gärna att Du kommer och hjälper oss att bidra till att öka medvetenhet om miljöfrågor i vår omvärld. Kontakta oss: fokusmiljo@peaceworks.se Läs mer: www.peaceworks.se/fokusmiljo

Varför är det viktigt med ideellt engagemang? Det är bra för en själv och det är bra för världen. Du får en bra känsla av att vara engagerad på din fritid och göra saker som bidrar till samhället. Du får så mycket mer ut av det än pengar – inte minst mår du bra och har roligt. Jag tycker att det är bra att så många i Sverige är engagerade ideellt, men det finns ju alltid utrymme för fler. Vad lärde du dig genom att gå en internationell kurs med PeaceWorks? Jag lärde mig mycket om andra europeiska länder särskilt Balkan och Östeuropa, främst genom att träffa och lära känna folk som kom därifrån. Jag blev mer medveten om mångfalden som finns i Europa och olikheterna vad gäller de ekonomiska och sociala situationerna. Det var även ett bra tillfälle att knyta kontakter i olika länder och få information om hur det går till att söka EU-bidrag för att genomföra projekt. Vad fick du ut av projektutbildningen Driv.? Utbildningen var super och boken som vi hade som metod­ material är också väldigt värdefull. Jag lärde mig också att om en är målmedveten och driven så går det att få igenom projekt­idéer. Driv.-boken bär jag med mig som ett konkret verktyg i framtida projekt. Hur ska du fortsätta inom PeaceWorks? Under sommaren blir det festivalen och i höst kommer jag att flytta till Uppsala. Då vet jag inte om jag fortsätter vara med i PeaceWorks Stockholm, men jag vet att lokal­föreningen PeaceWorks One Love finns i Uppsala. I alla fall blir det engage­ mang genom PeaceWorks på något sätt – jag känner att PeaceWorks ger mig så många möjligheter.

FredAktion 2011 11


VOLONTÄR

Volontärverksamhet under året som gått

U

nder verksamhetsåret 2010/2011 har mycket hänt inom PeaceWorks volontärverksamhet. Ett 15-tal volontärer har varit i Sverige på olika projekt. Vi är också glada över de nya samarbeten som under året etab­ lerats med bland annat Humlamadens Rehab i Veberöd och Alingsås Waldorfskoleförening. Vad gäller den utresande volontärverksamheten har PeaceWorks skickat över 70 volontärer på projekt i Europa, Latinamerika, Afrika och Asien. PeaceWorks har samarbetat med volontärlinjen på Älvsby folkhögskola. Ett samarbete har också inletts med Mullsjö folkhögskola där PeaceWorks samordnar utbyte för elever till Costa Rica. Kursen startar till hösten 2011. PeaceWorks har fortsatt samarbetet med partnerorganisationer runt om i världen och är även glada över att för första gången ha skickat volontärer till våra nya partnerorganisationer i bland annat Malawi och Indonesien. PeaceWorks tog även chansen att bjuda in representanter från ICYE Kenya, ACI/ICYE Costa Rica och ICDE/ICYE India, för att diskutera ett fördjupat partnerskap. Läs mer om detta på sidorna 22–23.

Det finns många olika möjligheter att engagera sig inom PeaceWorks volontärverksamhet.

Mellan Ett flexibelt program som pågår mellan 1–6 månader, med avresa löpande under året. Som volontär kan du välja mellan över 200 olika sociala och ekologiska projekt i över 20 olika länder runt om i världen.

Stöd till volontärer i Sverige För PeaceWorks är ömsesidigheten viktig och därför är det en självklarhet att vi både tar emot och skickar iväg volontärer. I Sverige finns det många olika sätt att stödja våra internationella volontärer, bland annat som kontaktperson, värdfamilj eller genom att erbjuda en volontärplats på arbetsplatsen eller i skolan.

Lång Pågår i 12 månader. I detta utbyte ingår fem volontärutbildningar, språklektioner och fickpengar utöver boende, mat, försäkring och projektplacering. En möjlig­ het för dig som verkligen vill hinna komma in i ett lands kultur, lära dig ett språk, att få en vardag och samla på dig en massa erfarenheter och kompetenser.

Om du själv vill åka iväg som volontär finns det flera olika program att välja mellan. Kort Pågår under 1–3 veckor, där du som volontär arbetar tillsammans med andra internationella volontärer på ett lokalt och praktiskt projekt. Under sommarmånaderna finns den största andelen projekt att välja mellan i flera olika europeiska länder, samt Palestina, Japan, Sydkorea och USA. 12  FredAktion 2011

EVS European Voluntary Service är ett EUfinansierat program som ger dig chansen att volontära i upp till ett år inom Europa. Folkhögskolekurser Om du vill uppleva volontärutbytet tillsammans med andra, och ha tid att förbereda dig under en längre period genom att studera omvärldskunskap, volontärarbete och utvecklingsfrågor. PeaceWorks samarbetar med Älvsby Folkhögskola och Mullsjö Folkhögskola. Läs mer på sidan 15 och 17.

10

ANLED­ NINGAR TILL VOLONTÄR­ ARBETE

1. Kunskapen. Volontärutbyte ökar din och andras kunskaper relaterat till världen, normer, utländska språk, traditioner, miljö, mänskliga rättigheter med mera. 2. Kompetenserna. Volontärutbyte stärker och ger dig kompetenser i allt från självständighet, konflikthanteringsförmåga och projektledning. 3. Stödet till projekt. Som volontär bidrar du med dina händer, dina perspektiv, praktisk hjälp, nya idéer och inspiration, som är en viktig hjälp för våra ekologiska och sociala projekt att nå sina visioner och mål. 4. Vänskapen. Som volontär träffar du människor från en massa olika ställen och bakgrunder, personer du aldrig hade träffat annars och vänner du har för livet. 5. Utbytet och det interkulturella lärandet. Volontärutbyten är utbyten mellan personer, mellan organisation och mellan kulturer; genom att mötas ömsesidigt lär en sig av varandra, bryter ner fördomar och förstår bättre samhällen och människor. 6. Gemenskapen och solidariteten. Genom volontärutbyten får du en gemenskap och känner dig närmare och mer solidarisk till andra människors situationer. 7. Samhällsförståelsen och normkritiken. Som volontär får du en unik insyn i hur det lokala är kopplat till det globala, och du får se hur maktrelationer kan se ut i olika sammanhang. 8. Det internationella partnerskapet. Volontärutbyten inom PeaceWorks baserat på ett öppet och positivt internationellt partnerskap mellan oss och våra partnerorganisationer runt om i världen, då vi lär av och stärker varandra. 9. Det långsiktiga engagemanget. När du varit volontär finns en stor chans att du kommer att ha svårt att hålla dig från att fortsätta att engagera dig – de flesta engagerar sig efter utbytet i lokalgrupper, i andra organisationer, eller i sin hemmiljö. 10. De roliga stunderna! Vad vore volontärutbyte och fred om vi inte samtidigt hade kul? Som volontär samlar du minnen för livet.


VOLONTÄR: COLOMBIA

Volontär i Colombia Jag åkte iväg av många anledningar, men kanske framförallt för att lära mig. Där satt jag på planet, helt ensam, på väg till Colombia. Landet som de flesta rynkar på ögonbrynen åt när man berättar att man ska åka dit. TEXT & FOTO: ANNA SAMUELSSON

N

ågra bad mig stanna hemma, någon blev arg, andra skämtade om kidnappningar, några konstaterade att jag måste prova en viss drog i dess ursprungsland, andra frågade om jag var dum i huvudet. Även om de flesta råd jag fick var varnande eller negativa fick jag även många positiva reaktioner av folk som faktiskt hade besökt detta otroligt vackra, intressanta, spännande och på många sätt, olycksdrabbade land. Människorna jag mött är verkligen glada, varma och välkomnande vilket jag kände direkt. Varje tillfälle som ges är det fest, sång och dans. Alla är välkomna och alla dansar och pratar med alla. Helt underbart! Min inställning var att åka iväg med ett öppet sinne och ta dagen som den kommer, men se till att utnyttja möjligheterna och inte vara rädd för utmaningarna. Men samtidigt är det viktigt att veta varför man vill åka och vad man vill uppnå med sitt utbyte, för att kunna få ut så mycket som möjligt av det.

FredAktion 2011 13


Om du är intresserad och nyfiken kommer du att kunna ha ett helt fantastiskt år. Det kanske inte är det första du tänker på, men framförallt kommer du lära dig mycket om dig själv. Ibland behöver man kliva ur sina invanda rutiner och sin trygghetszon för att kunna få perspektiv på saker och ting. Upptäcka sina svagheter och styrkor genom att agera i en helt ny och främmande miljö. Lära sig ödmjukhet. Få förståelse för andra kulturer. Upptäcka att saker hemma i Sverige som man har tagit för givet innan är helt fantastiska. Men även att vi verkligen inte gör allt bättre på hemmaplan. En annan aspekt av utbytet, kanske den viktigaste, är vetskapen om hur situationen ser ut för många andra här i världen. Att se och uppleva det med egna ögon är en helt annan sak än att läsa i tidningar eller på nyheterna. JAG L ÄN G TAR H EM IB L AND – flera av de barn jag jobbar med har inget hem eller längtar bort från sitt hem för att de bli utnytt­jade eller slagna av någon närstående. Jag tycker att min säng är lite för hård – flera av de familjer jag jobbar med sover 3–4 stycken i en säng som blir blöt när det regnar. Jag klagar ibland på om min mat inne­håller för mycket socker eller fett – vissa av barnen som jag jobbar med äter kartong som de blött upp i vatten till frukost. Jag har rest över hela världen – vissa av de ungdomar jag jobbar med har aldrig varit inne i centrum för att de inte har pengar till bussen eller inte kan gå över en osynlig gräns till en annan stadsdel på grund av risken att bli mördade i gängkrigen. Att vara barn eller ung i Bogotá är mycket svårt och många är tvungna att växa upp alldeles för fort och behöver dagligen riskera sina liv för att överleva. Många saknar möjligheter att förändra sin situation. På grund av dessa svårigheter lockas många att göra val i livet som inte kommer hjälpa dem. Det blir en ond cirkel. Det fina är att man som volontär i ett socialt projekt får vara med och förändra och förbättra situationen för många av dessa människor.

YMCA som är en volontär ungdomsrörelse som jobbar med ungdomsdeltagande och inflytande. Syftet med vårt arbete är att främja fredlig M I T T PR OJ EK T ÄR M ED

14  FredAktion 2011

samlevnad och fred här i Colombia. Visionen är att alla ungdomar ska växa upp med drömmar, möjligheter och positiva framtidsutsikter. Vi organiserar därför aktiviteter för att de ska bygga upp sitt självförtroende och tro på sig själva, värdera sitt eget liv och andras liv, lära sig argumentera för sin sak, uttrycka och stå upp för sina åsikter men samtidigt respektera andras. Vi ger dem möjligheter att utvecklas och ta kontroll över sina liv, själva bestämma vilken riktning de ska ta och vilka mål de vill uppnå. Vi ger dem chansen att lära känna sin egen stad och sitt eget land. Vi hjälper dem även att förbereda sig för att delta i det samhälle de lever i och att påverka det genom att engagera sig politiskt. Det är ett väldigt roligt och inspirerande arbete, framförallt eftersom man ser vilken stor skillnad det gör. Det som förvånar mig är att det många gånger är väldigt enkla och icke-resurskrävande insatser som har stor betydelse. Allt arbete utgår från ungdomarna själva, deras behov och intressen. För att fånga deras uppmärksamhet och få dem att delta i vår verksamhet ordnar vi olika typer av rekreativa fritidsaktiviteter, till exempel teater, musik eller breakdance-klasser. Dessa grupper ordnas ofta av ungdoms­ ledare som ställer upp gratis. Ledarna är inte bara teater- eller danslärare utan även förebilder för dessa ungdomar, någon som vet hur svårt det är att växa upp här men ändå gör det med stolthet och respekt för sitt eget och andras liv. Någon som tar vara på de

FAKTA: COLOMBIA Fullstädigt namn: Rebubliken Colombia Huvudstad: Bogotá Folkmängd: 45 miljoner Officiellt språk: Spanska (olika etniska gruppers språk och dialekt är officiella i olika delar av landet) Statsskick: Republik Valspråk: Libertad y orden (frihet och ordning) Arbetslöshet bland unga: 15–24 år, 2007: 21,1 % (i Sverige 2007: 19,3%)


Att vara barn eller ung i Bogotá är mycket svårt och många är tvungna att växa upp alldeles för fort. möjligheter som ges och gör något för att förändra saker till det bättre. På så sätt hjälper vi till att katalysera och starta positiva processer som sprider ringar på vattnet och får långtgående och bestående effekter. De är helt fantastiskt duktiga och fina ungdomar jag får chansen att jobba med och jag har också lärt mig mycket av deras inställning till och syn på livet. i drygt 8 månader nu och tiden rusar iväg. Volontärutbyte är en oerhörd erfarenhet och en upp­ levelse som jag kommer att bära med mig hela livet. Alla dessa kunskaper och färdigheter är ovärderliga att ha med sig i bagaget, vilken situation du än applicerar dem på. Men det är inte bara lärorikt utan även väldigt roligt! Därför tycker jag att alla borde göra volontärarbete och jag JAG HAR VAR I T HÄR

rekommenderar alla som är sugna att ta steget och bestämma sig för att åka. Om du redan har bestämt dig för att åka skulle jag vilja ge dig några tips innan resan. För det första: hur mycket du får ut av ditt år och din tid som volontär beror helt på dig själv och din inställning. Utnyttja möjligheterna att lära dig, att förstå, att hjälpa, att dela med dig av dig själv, att uppleva och att ha roligt. För det andra: ge dig själv tid! Du kommer inte att trivas till hundra procent från början. Det tar tid att anpassa sig till en ny kultur, ett nytt land och inte minst ett nytt språk. Det är inte alltid lätt och det är inte alltid roligt, men det är helt klart värt besväret. Sist men inte minst: glöm inte att njuta av tiden – den går fortare än du tror.

GÅ VOLONTÄRLINJEN PÅ ÄLVSBY FOLKHÖGSKOLA PeaceWorks har samarbetat med Älvsby Folkhögskola under flera år och har mycket positiv erfarenhet av samarbetet. Älvsby Folkhögskola har bland annat tagit emot internationella volontärer, och vi har även samarbetat vad gäller skolans utbildning ”Volontärlinjen – med internationell inriktning”. Tidigare elever från kursen har åkt med PeaceWorks till bland annat Malawi, Vietnam och Uganda. Även i år fortsätter samarbetet!

PeaceWorks volontärer Susanna och Malin med lärare och kokerskor från barnprojektet i Malawi.

Volontärlinjen – med internationell inriktning pågår under ett läsår, med start 22 augusti 2011. Under kursen finns tid avsatt för volontärarbete runt om i världen. Tack vare samarbetet mellan PeaceWorks och Älvsby Folkhögskola kommer eleverna på kursen att ha platsgaranti för PeaceWorks volontärutbyten för de som vill. Dessutom får eleverna delta i PeaceWorks Driv.-utbildning med tillhörande certifikat. Om du är intresserad av att veta mer om utbildningen, kolla in Älvsby Folkhögskolas hemsida. PeaceWorks ansvarar ej för utbildningen, utan är en samarbets­ partner vad gäller utbytesmöjlig­ heterna samt Driv.-utbildningen.

www.alvsbyfolkhogskola.nu FredAktion 2011 15


VOLONTÄR: PALESTINA

Mycket är vackert på Västbanken Jag åkte till Västbanken sommaren 2010. Den resan räknar jag som något av det absolut viktigaste jag gjort. PeaceWorks volontärprojektet kändes verkligen som en ovanlig möjlighet att möta nya människor och kulturer – samt lära sig ordentligt om en fruktansvärd konflikt som många i vårt samhälle tröttnat på att prata om. TEXT & FOTO: ANNABEL MERKEL 16  FredAktion 2011


Att lyssna på deras livsöden har gett mig ett helt nytt perspektiv på mitt eget liv.

A

tt förbereda sig inför resan var svårt. Jag köpte böcker, såg på nyheterna och hyrde dokumentärer, men insåg snabbt att man inte lär sig något om ockupationer och soldater genom att läsa om det hemma på sitt korri­ dorsrum. Man lär sig genom att åka dit, lyssna på människorna, gråta till historierna de berättar, leka med de fantastiska barnen, arbeta praktiskt för att bygga upp en liten del av den värld de lever i och diskutera med alla människor man träffar på resan – palestinier, internationella volontärer, politiker, människorättsorganisationer och frihetskämpar. Många i min omgivning var oroliga för att jag åkte till just Palestina, men jag hoppas att framtida volontärer kan övervinna rädslan och åka ändå. Jag kände mig aldrig otrygg på Västbanken – palestinierna jag mötte var de mest välkomnande och hjälpsamma människor jag träffat. De hade så varma leenden och jag trivdes väldigt bra med att bo i flyktinglägret i Ramallah. Det är märkligt, men jag vande mig snabbt vid hela situationen – allt från den starka solen till soldaternas närvaro.

Vi besökte kvinnocenter, vackra byar, de stora städerna på Västbanken, psykologmottagningar för tortyroffer och konferenser med politiker. Det allra mest gripande var dock alla de besök vi gjorde hos familjer i flyktinglägret. Att lyssna på deras livsöden har gett mig ett helt nytt perspektiv på mitt eget liv och vad jag vill göra med det. var inte att resa ensam till Västbanken – det var tvärtom fantastiskt på många sätt. Men både jag och många palestinier vet om att konfliktens förändring är beroen­de av att resten av världen på allvar får upp ögonen för vad som egentligen pågår. Det var, och är fortfarande, en enorm utmaning för mig att sprida vidare mina erfarenheter och få människor att lyssna. Jag planerar redan nästa resa och om jag kan inspirera fler att åka iväg som volontärer så blir jag varm i hjärtat. D E T J O B B I G A S T E M ED R E SAN

VOLONTÄRLINJE GLOBAL = ÄVENTYR MED PEACEWORKS I COSTA RICA Mullsjö Folkhögskola har under de senaste åren tagit emot ett tiotal internationella volontärer som har hjälpt till i olika delar av verksamheten, och som samtidigt har fått en givande och lärorik erfarenhet. PeaceWorks är nu glada över att inleda ett samarbete med Mullsjö Folkhögskola och deras kurs Volontärlinje Global. Kursen sträcker sig över ett läsår och inkluderar bland annat omvärldskunskap, projekt­arbete och landkunskap. Som elev deltar du i PeaceWorks Driv.-utbildning i projekt- och förenings­kunskap och i en volontärförberedande utbildning. Under våren kommer gruppen att åka till PeaceWorks samarbets­partners i Costa Rica för att arbeta som volon­tärer under tre månader, i olika sociala och ekologiska projekt. Det finns även möjlighet att kombinera volontärutbytet i Costa Rica med spanskastudier. I höst börjar kursen den 22 augusti. På Mullsjö folkhögskolas hemsida kan du få mer information om kursen och hur du ansöker. Observera att PeaceWorks ej ansvarar för hela folkhögskolekursen, utan är en samarbets­ partner vad gäller utbytet till Costa Rica samt de kortare utbildningarna. Som elev på kursen deltar du i ett volontärarbete i Costa Rica, hos PeaceWorks partnerorganisation ACI.

www.mullsjofolkhogskola.nu FredAktion 2011 17


VOLONTÄR

Volontärutbyte förändrar livet

H

elena Rödholm-Siegrist var medlem i PeaceWorks på 70-talet, då det hette Internationellt Kulturutbyte (IKU) och mycket av verksamheten skapades av aktiva medlemmar och styrelseledamöter som engagerade sig ideellt. – Jag åkte som volontär till Schweiz och jobbade på en kyrkokursgård på en bondgård från 1978–79. Jag gjorde det praktiska: bädda, städa, hjälpa till i köket. Det gav mig otroligt mycket och jag önskar att alla skulle få en sådan upp­levelse, berättar Helena. På den tiden var det mindre vanligt att åka utomlands än vad det är idag, att åka utomlands som volontär i ett år var ännu ovanligare. Helena bodde i en värdfamilj och det var där hon blev kär – i sin värdfamiljs son, som Helena senare gifte sig med. – Jag lärde känna en annan kultur, det var intressant att se skillnaderna och likheterna mellan länderna. Vi var en grupp internationella volontärer som jobbade på olika projekt i landet och när vi träffades vid olika tillfällen lärde vi oss av varandra, vi hjälpte varandra i det som var utmanande. Ibland kände jag mig ensam men jag lärde mig att jobba igenom svårigheterna. Efter att Helena återvände till Sverige fortsätte hon att engagera sig i IKU och satt i styrelsen i flera år. För några år sedan startade hon en Waldorfskola i Alingsås och nu ingår skolan i ett av PeaceWorks projekt som tar emot internationella volontärer. Det visar att PeaceWorks verkligen kan förändra livet – på flera olika oväntade sätt. Läs mer om projektet på Waldorfskolan och Manon som är volontär från Frankrike på sidan 19. 18  FredAktion 2011

Det finns lika många skäl att bestämma sig för att åka som volontär som det finns länder i världen. Genom ett volontärutbyte kan en få nya vänner, en annan vardag, kunskaper som hjälper en att få jobb, självförtroende och inspiration. Och kärlek. TEXT: ISABELLE KERMEEN

C

ornelius Raapke-Eckert har varit engagerad inom PeaceWorks på olika sätt. Bland annat har han suttit i styrelsen och han åkte till Ghana som volontär i ett år. – Innan jag åkte till Ghana ville jag bli musiker, men utbytet förändrade allt. Jag såg orättvisan och olikheterna och tänkte: Det här måste jag göra någonting åt. När jag kom hem började jag plugga ekonomi och statsvetenskap för jag ville kunna jobba med samhällsförändring. Cornelius hade ett underbart år i Ghana och det han tog med sig hem var inte bara minnen och inspiration. – När jag var i Ghana träffade jag en tjej som var enga­ gerad i organisationen där och vi blev kompisar. Med tiden blev vi bra vänner och sedan blev vi ihop. Nu har hon flyttat till Sverige och vi är gifta. Cornelius partner Ruth Odofoley Nortey är inte okänd inom PeaceWorks – hon har varit EVS-volontär på PeaceWorks kontor och fortsätter att engagera sig. Hon hjälper ibland till med de internationella volontärer som kommer till Sverige, visar dem runt Stockholm, lagar mat på forum och hjälper till på PeaceWorks-kvällar. Läs mer om PeaceWorks-kvällar på sidan 35. PeaceWorks kan förändra liv. Hur ditt engagemang förändrar ditt liv är upp till dig: ta första steget idag och kontakta PeaceWorks med dina idéer kring vad du vill göra. Och få verktyg och erfarenheter för livet. Har du en inspirerande berättelse om hur PeaceWorks har förändrat ditt liv? Vi vill gärna höra från dig, skriv till info@peaceworks.se D E T ÄR SAN T:


VOLONTÄR: SVERIGE

En annan sorts utbildning Manon Vaisse är volontär på en Waldorfskola i Alingsås. Skolan i Frankrike hade hon svårt för, hon tyckte inte om det formella utbildningssystemet. TEXT & FOTO: ISABELLE KERMEEN

J

ag hade gett upp på utbildning helt och hållet. Jag kände inte att det gav mig något och det tror jag inte att jag är ensam om att känna så. Men sedan jag kom till skolan här och fick ta del av de olika metoder som används, som är så annorlunda från det jag är van vid, har jag fått en annan bild av utbildning, berättar Manon. INNAN M AN O N KOM T ILL Sverige som volontär genom Europeiska volontärtjänsten EVS hade hon varit arbetslös i två år. – Utan högre utbildning har det varit svårt, ja det är svårt för många unga i Frankrike just nu, även om en har utbildning. Jag kände mig frustrerad och jag ville göra något vettigt för att hjälpa folk och bidra till samhället. Så hittade jag det här projektet i Sverige och det kändes rätt. Efter att ha jobbat här ett tag vet jag att jag vill jobba med barn i framtiden och det här har gett mig motivation att kämpa för det. – Jag tycker att barn måste få kunna uttrycka sig på kreativa sätt, till exempel genom teater. Det kommer jag att ge dem chansen att göra på skolan, när jag har blivit bättre på svenska. I Sverige känner Manon att hon gör skillnad, att hon bidrar och att hon behövs.

M EN S V ER I G E VAR IN T E alls så som Manon förväntat sig. Det var många som sa att det skulle vara ett kallt land med kalla invånare. – Jag har bara upplevt glädje och stöd från de jag har träffat, och såklart är det inte lika kallt som jag trodde eftersom jag kom när våren var på väg! Manon upplevde också ibland Sverige som motsägelsefullt. – Även om folk är välkomnande så är de ändå inte lika fysiskt nära varandra som vi är i Frankrike. Vi kramas och pussas alltid när vi träffas, och rör vid varandra mycket mer. Det som är en motsägelse är hur öppna svenskar är fysiskt när de till exempel ska byta om i omklädningsrummet! När jag upptäckte det förstod jag verkligen inte varför de inte är fysiskt närmare varandra i vardagen.

att det kan vara frustrerande och svårt för ungdomar idag när samhället har särskilda förväntningar. – En kan inte förvänta sig att folk kommer att veta vad de vill jobba med när de bara är 18 år. Jag visste i alla fall inte. Att åka som volontär kan verkligen ge dig chansen att hitta dig själv och hitta din egen väg i livet. Visst är det svårt att vara borta från min familj. Men det gör mig också starkare. M AN O N HAR UPPLE V T

Att åka som volontär har hjälpt mig att se vilken väg i livet jag vill gå. MANON VAISSE Ålder: 20 Kommer från: Boujan-sur-Libron, Frankrike Aktuell: Volontär på Waldorfskole­ föreningen i Alingsås Bor: I värdfamilj i Göteborg Tycker om: Teater och vänner

FredAktion 2011 19


VOLONTÄR: SVERIGE

Mexikansk stadsbo i skånska myllan Arizay jobbar som volontär på en ridskola i Skåne som erbjuder stöd och terapi för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. – Jag har lärt mig så otroligt mycket om hästar under de få månader jag varit här. Hästar är väldigt kloka och de kan verkligen hjälpa människor att må bättre. TEXT & FOTO: ISABELLE KERMEEN


Jag vet att jag får mycket ut av utbytet, men jag ser också varje dag att jag på många olika sätt själv bidrar till projektet.

T

idigt visste Arizay att hon ville åka utomlands som volontär så när chansen dök upp, tog hon den. ‘En växer så mycket som volontär i ett annat land genom att lära känna en annan kultur och ett annat sätt att leva. Visst är det en utmaning, men det är absolut värt det.’ På projektet i Skåne hjälper hon till med allt från att städa, ta hand om hästarna och motionera hästarna till att jobba med hästarna med grupper av ungdomar. – Det är väldigt fint att människor kan bli så glada av kontakten med hästar, hästarna kan göra en stor skillnad för en person som har en funktionsnedsättning. Jag kommer aldrig att glömma de underbara möten mellan människor och hästar jag upplevt här. från sitt hemland har Arizay också lärt sig mycket om sig själv. – Jag har lärt mig saker om mig själv som jag inte visste innan, och vågar testa saker jag kanske hade gjort hemma. Jag hatade att laga mat när jag var i Mexiko och jag var inget bra på det. När jag kom till Sverige ville jag visa folk hur mexikansk mat verkligen smakar, vilket har hjälpt mig att lära mig hur jag lagar den och få glädje av att bjuda vänner på middag. Sedan så bor jag i en storstad hemma i Mexiko, men här i Sverige bor jag på landet. Ljudet av staden har ersatts med ljudet från naturen, och jag uppskattar det verkligen varje dag! G EN OM AT T VAR A B O R TA

– JAG V E T AT T JAG FÅR mycket ut av utbytet men jag ser också varje dag att jag själv bidrar till projektet på många olika sätt. Projektet uppskattar att jag är här och jag har liksom blivit en del av familjen. Jag har lärt mig hur jag kan hjälpa och jag har hittat ett sätt att passa in i verksamheten – det känns bra. Arizay behövde inte vara hästexpert när hon kom till Sverige – men hon har blivit det nu. – Jag har inte bara lärt mig om hästar utan även om miljön. Den kunskapen kommer jag bära med mig hem.

Som volontär gör du skillnad inte bara när du är på plats utan även efteråt: nya perspektiv, energi och engagemang för livet. För att läsa mer om svenska volontärers erfarenheter utomlands, se sida 13–17.

ARIZAY LANDA MONTERO Ålder: 19 Kommer från: Puebla, Mexiko Aktuell: Volontär på Humlamadens Rehab i Veberöd (Skåne) Bor: I värdfamilj i Veberöd Tycker om: Naturen i Sverige! FredAktion 2011 21


PARTNERBESÖK I SVERIGE

Besök från fjärran Under våren 2011 hade PeaceWorks besök av representanter för våra partnerorganisationer för utbytesverksamheten i Kenya, Costa Rica och Indien. TEXT: BJÖRN PÅLSSON

Mauricio Gabert ACI/ICYE COSTA RICA Hur kan volontärutbyte påverka en volontär?

Jag minns när jag åkte till Island som 21-åring. Det var första gången jag var ensam utanför Costa Rica. För mig var de en stor upplevelse. När jag mellanlandade i Amsterdam på väg till Island kunde jag ingen engelska och tänkte: vad är detta? Jag var rädd och osäker. När jag åkte tillbaka ett år senare landade jag återigen i Amsterdam. Nu pratade jag engelska, jag var mer öppen och flexibel, mer självständig helt enkelt. Jag hade utvecklat en mer positiv syn på livet. Sedan dess har jag verkligen trott på den här idén och fortsatt att arbeta med detta i 15 år. Vad är det som är så bra med volontärutbyten?

Det är en möjlighet att byta erfarenheter mellan volontären och de som är på plats, läroprocessen är ömsesidig. För den som reser är ett utbyte ett sätt att utveckla sig själv och förstå sin egen kultur. Jag skulle beskriva det som att skapa ett globalt medborgarskap genom förståelse. För de som är på plats är det också berikande. Ta barn från fattiga utsatta områden till exempel, för dem är detta något nytt. Även de 22  FredAktion 2011

får ett intressant utbyte genom att träffa någon från en annan kontext. Det är också en möjlighet för dem att uppleva en annan kultur då de kanske aldrig kommer kunna resa. Berätta lite mer om Costa Rica och era volontärprojekt.

Costa Rica är ett vänligt land, vi har till exempel ingen armé. Det är ett litet naturskönt land med många olika miljöer och mycket att göra som att dansa salsa, vandra eller åka forsränning. Det är enkelt och ta sig runt och ett bra sätt att få sina fösta volontärupplevelser. Vi har många olika sociala projekt där du kan arbeta med barn, hemlösa, funktionsnedsatta eller gamla. Det finns även miljöprojekt som arbete i nationalparker. Vad är skillnaden mellan att åka ett år eller några månader?

Åker du längre är svängningarna mellan positivt och negativt mer tydliga. Du kommer uppleva perioder som känns jobbiga och perioder som där du känner att det är det bästa du någonsin gjort. Är du borta ett år så får du både anpassa dig till kulturen och leva i den. De som åker kortare känner ofta att de reser hem när de verkligen kommit in i utbytet. Men alla program är gjorda för att ge en bra upplevelse och upplevelserna är olika för olika personer. Resa i sig är bra, oavsett längd. Har du något råd du vill ge någon som vill engagera sig?

Tålamod är viktigt. Först så småningom kan man se resultat och det är olika för olika människor. Det är viktigt att träffa människor från andra situationer så man kan lära sig själv om andra och tvärt om. Alla kan göra något om man förstår varandra. Den här världen behöver mycket förståelse.


Sheela Douglas ICDE/ICYE INDIA Hur är det att arbeta med volontärer i Indien?

Många i Indien vet inte vad volontärarbete är. De som lever i Indien är ofta inte så exponerade för andra kulturer och den indiska kulturen är ofta väldigt olik den som volontärerna kommer ifrån. Volontärerna visar att det går att volontär­ arbeta och att det skapar förståelse för varandra. Till exempel kan båda parter se hur det går att arbeta på olika sätt i samma miljö.

alla stora skillnader. Utbytet blir ett sätt att lära sig saker och får insikter om nya kulturer. De flesta mognar väldigt mycket under utbytet, och de lär sig kommunicera. Hur tror du att det påverkar att leva i en indisk värdfamilj?

De flesta arbetar med barnprojekt. Skolor, barnhem och likande är väldigt populära och många uppskattar att det fungerar att prata engelska. På ett skolprojekt kan sättet att lära ut vara annorlunda. För många tar det tid att komma in i tänket. Det handlar både om att lära och dela med sig.

De får inblick i en indisk familj, får möjlighet att lära sig laga mat och se hur deras liv fungerar och får möjlighet att utöva språk i familjen. Även i familjerna kan kulturkrockar uppstå då volontärer vill vara självständiga samtidigt som familjen behandlar dem på samma sätt som de behandlar deras egna barn. Det går inte alltid att vara självständig och komma och gå som man vill, som man kanske kan göra i sitt hemland. Men det är ett bra sätt att uppleva kulturen.

Har du några råd hur man ska tänka inför sitt utbyte?

Hur går det att koppla volontärutbyten till fred?

Förbered dig på en kulturchock. Många har höga förväntningar på hur saker ska vara. Det är bättre att försöka gå in öppet i ett utbyte och försöka anpassa sig till de utmaningar som uppstår i en helt annan kultur. I Indien är allt annor­ lunda: människor, tidsuppfattning, klimat är bara några av

Fredsarbetet uppstår genom att vi kommunicerar med varandra. Många fortsätter att engagera sig och sprida kunskap från sitt utbyte. Våra indiska volontärer som var i Sverige kan nu bidra med nya kunskaper och de hjälper vår organisation. Det blir som ett nätverk.

Vad brukar volontärer arbeta med i Indien?

Går det att använda sig av volontärmodellen även lokalt?

Lokala volontärer är viktiga. Även i Kenya finns det fördomar mellan olika etniska grupper. Genom att ha volontärer från olika grupper skapar man förståelse. När den som ses som fienden kommer för att hjälpa så går det att se att vi kanske inte är så olika. Det skapar acceptans. Jag hoppas att människor gör volontärarbete även i sitt hemland. Vilket råd skulle du ge till en blivande volontär?

Man bör vara så öppen som möjligt. En projektbeskrivning ser man med sina egna ögon från sin egen kontext. Med ett öppet sinne är det lättare. Mindre förväntningar betyder mindre besvikelser. På vilket sätt menar du att volontärer blir besvikna?

Kerubo Nyaribo ICYE KENYA Vad är det som är så viktigt med volontärutbyten?

Vi får mer förståelse för varandra. Vi berättar, visar bilder och får en annan bild än den som media ger, som inte alltid är den mest positiva. När du förstår andra människor har du mer respekt och förståelse för dem och färre fördomar. När man inte förstår varandra är man inte alltid lika välkomnande. När man har respekt tar man emot dem och kan lära sig genom att ge varandra tid.

Många tror att de ska komma för att hjälpa, men de kanske inte kommer se så stor skillnad. Även om man bara gör skillnad i en persons liv räcker det. Många kan bli frustrerade när de försöker ändra saker. Var naturlig och acceptera att vi gör saker olika. Den lilla skillnaden är viktig även om du inte ser den själv. Du kanske ändrat riktningen för en människas liv. Vad är det då som är så bra med att vara volontär?

Först och främst får du uppleva och lära känna en annan kultur. Du får också mycket tid för dig själv och fundera på vad du vill göra med ditt liv. Hemma kan det vara svårt att ta ett steg tillbaka och se hur livet ser ut och hur man vill ha det. Ett utbyte gör dig starkare när du vågar lämna dina säkerhetszoner. FredAktion 2011 23


ARBETSDAG 21 AUGUSTI 2010

Under en interaktiv arbetsdag i augusti samlades vi vid Rösjön utanför Stockholm. Tillsammans tog vi fram förslag på hur PeaceWorks tre huvudvägar till fred – volontärutbyten, lokalföreningsverksamhet och utbildning – kan utvecklas. TEXT: WILDA NILSSON FOTO: WILDA NILSSON & EMMY JOKINEN

L

okalföreningarna ger ett ansikte åt PeaceWorks och gör vår verksamhet konkret, berättar Mette som håller i workshopen. Förslag på hur verksamheten kan bli bättre, som önskemål om bättre kontakt föreningarna emellan lades fram. Parallellt höll Patrik och Elin i en workshop kring utbildningsverksamheten. – PeaceWorks utbildningsverksamhet ger konkreta verktyg och kunskap som leder till självkänsla/självförtroende som i sin tur leder till makt att påverka, sade de.

24  FredAktion 2011

Tillsammans bollade deltagarna vilka färdig­heter vi saknar, men vill ha. Samt hur vi kan utbilda och utbildas på nya sätt. NÅR V I FR A M M ED IN FO R M AT I O N om volontärutbytena på ett tydligt sätt på vår hemsida och hur skall vi bli tydligare med informationen? Det var två av frågorna som stöttes och blöttes under Majas workshop om volontärverksamheten. Hur verksamheten ska fokuseras under 2010/2011 diskuterades och deltagarna drog många intressanta slutsatser. Bland annat kom de fram till att vi måste


PeaceWorks utbildnings­ verksamhet ger konkreta verktyg och kunskap som leder till självkänsla/ självförtroende som i sin tur leder till makt att påverka. lyfta fram bredden i volontärutbytena. Att nå ut till fler killar ansågs också viktigt och kanske kan vi det genom att just lyfta fram mängden av olika projekt som finns samt tydligare visa nyttan man själv har av att åka som volontär. På bottenvåningen samlades volontärerna som ska jobba med olika projekt i Sverige under året. Svenskundervisning stod på schemat och framstegen var stora. Under lunchen, underbar vegetarisk mat som Ruth stod för, knöts många nya kontakter och idéer till fredsprojekt kläcktes. J ENNY, EKO N OM IANS VAR I G i Fokus Asien, kommenterar känslan som genomsyrade arbetsdagen: – Genom att vara är här med folk som har samma intresse och vilja till engagemang blir jag inspirerad och taggad. Jag kommer att ta med mig den här känslan härifrån. Jag blir sugen på allting och vill genomföra fler

projekt. Det är som att jag får mindre fridtid efter varje forum jag går på! Dagen avrundades med två workshops: finansiering och medlem 3 000. Att finansiera sitt fredsprojekt vållar minst sagt huvudbry. Att diskutera hur man kan gå till väga och dessutom få komma med nya förslag till finansieringsmöjligheter och företagssam­ arbeten, togs emot väl av deltagarna. Idéer och tankar kring möjligheterna för PeaceWorks att samarbeta med företag diskuterades och kommer utgöra en grund för styrelsens vidare diskussioner i frågan. PE ACE WO R K S V ILL naturligtvis ha fler medlemmar och tillsammans arbetade deltagarna för att komma på nya strategier och verktyg för att nå ut till fler. Brainstormandet resulterade i förslag bland annat om besök på skolor och arbetsplatser, inspirations­ kvällar, events på stan samt idéer för Facebook-aktioner. Vid dagens slut stod det återigen tydligt att PeaceWorks är en organisation som drivs av sina medlemmar. Genom arbetsdagen gavs vi möjlighet att direkt påverka hur PeaceWorks kommer utvecklas under det kommande året och vi inspirerades till ytterligare engagemang. När vi tänker, funderar och kommer med idéer tillsammans känns det tydligt att vi skapar en levande förening som även fortsättningsvis kommer utföra oerhört mycket för en framtida hållbar värld i fred.

FredAktion 2011 25


ÅRSMÖTET 22 AUGUSTI 2010

”Jag tar det som ett ja!” PeaceWorks årsmöte 2010 gick av stapeln den 22 augusti i Stockholm. Engagerade medlemmar från hela landet samlades för att påverka föreningen och förbereda ytterligare ett fantastiskt år av fredsarbete. TEXT: WILDA NILSSON FOTO: WILDA NILSSON & EMMY JOKINEN

M

artina Sundqvist valdes till mötets ordförande och så var vi igång. Verksamhetsberättelse, budget och verksamhetsplanen godkändes och lades till handlingarna. Den mest spännande delen av årsmötet var enligt många valet av den nya styrelsen. Valberedningens framlagda förslag godtogs av årsmötet och således blev PeaceWorks styrelse för verksamhetsåret vald. LIK SOM UND ER AR B E T SDAG EN stod Ruths vegetariska mat på menyn i form av böngryta av ghananskt recept, ugnsbakade bananer, sallad och potatisklyftor. Vår medlemstidning FredAktions fortsatta utveckling diskuterades och den har omformats till en slags årsbok (som du nu håller i händerna). 26  FredAktion 2011

Även lokalföreningsverksamheten kommer utvecklas och tilldelas mer resurser liksom att såväl regionala som nationella träffar kommer anordnas. Tillika uttryckte årsmötet stort intresse för att ordna föreläsningar på skolor om hur man kan engagera sig för fred. EN INSPIR ER AN D E AN DA genomsyrade mötet, särskilt som det gav medlemmar från olika delar av landet möjligheten att träffas på riktigt. Extra lyckat och en stämningshöjare var den fantastiska filmen och bilderna från Fredsturnén 2010. Efter mötets avslutande tackades den avgående styrelsen av liksom eventkoordinatorerna Wilda Nilsson och Emmy Jokinen, EVS-volontären Lea Pamperl och Hillevi Persson och givetvis alla engagerade medlemmar.


Om vi bara har bilder på folk som gäspar från årsmötet så ser det ju ut som att vi har jättekul. Patrik från styrelsen

PeaceWorks styrelse 2010/2011 Ordförande: Wassila Seidou Vice ordförande: Kenan Ferhatovic Ekonomiansvarig: Ingrid Hedelin Volontäransvarig: Patrik Söderberg Schaedel Lokalgruppsansvariga: Emy Lindberg, Agnes Larsson

PeaceWorks valberedning 2010/2011 Elin Collmo, sammankallande Jakov Molander Gustav Grahn Calminder

PeaceWorks revisorer 2010/2011 Extern auktoriserad: Anders Bergman Intern: Annika Rosbring

Den är bra. Köp den. Joëlle om Driv.-boken FredAktion 2011 27


FORUM

Decemberforum Vad är egentligen fred och vad innebär krig? Det var de stora frågorna under PeaceWorks Decemberforum. Strax innan jul samlades representanter från både lokalföreningar och volontärverksamheten för att diskutera, bolla idéer, inspireras och få utbildning i projektledning. TEXT: WILDA NILSSON FOTO: GUSTAV GRAHN CALMINDER

A

tt vi inom denna organisation tror på mötet mellan människor, tydliggjordes under forumet när både volontärer och lokalföreningsaktiva samlades. Den inspirerande och varma stämningen gjorde att idéutbytet och umgänget flöt på fantastiskt bra. Under lördagskvällen hettades forumet upp ytterligare då vi, tillsammans med en danslärare, dansade afrikanskt. Volontärerna, både inkommande och utresande, hade varit på plats redan sedan torsdagen och utöver sina workshops hade de 28  FredAktion 2011

hunnit hämta in en gigantisk julgran. Det var ett tillfälle, för de volontärer som skulle iväg, att träffa inkommande volontärer. – Vi fick under forumet göra övningar för att hitta nya sätt att hantera kulturkrockar i en verklig situation, berättar Mathilda Graadal, volontär på väg till Kenya. På frågan om varför hon personligen åkte på Decemberforumet svarar hon: – Jag var nyfiken och ville få nyttig information inför mitt utbyte. Särskilt bra var informationen om hur man kan vara aktiv efter volontärutbytet.


PeaceWorks medlemmar kommer att ta tag i det nya året och satsa på att göra 2011 till ett

fredligare år. D E T FÖ R S TA KO N K R E TA arbetsverktyget lokalföreningssamordnaren Sofia Zackrisson presenterade var ”Problem­trädet”. I lokal­ föreningarnas verksamhet arbetar vi genom våra freds­projekt problemlösande, men att identifiera huvudproblemet kan vara svårt. Genom att använda problemträdsmetoden benar vi ut vad som är orsak och vad som är verkan tills vi funnit huvudproblemet. Därifrån kan vi sedan visionera och slutligen konkretisera möjliga åtgärder i en projektplan. Projektledningsworkshopen inspirerade

till att driva projekt. Genom att få verktyg för att kunna göra det är det också betyd­ligt enklare att lita på sin egen och sin lokalförenings förmåga. Att kunna arbeta över lokal­ föreningsgränserna känns även det betydligt lättare efter att ha tillbringat en helg med så många drivna och entusiastiska personer. D EN B EG R ÄNSAD E T ID EN satte som vanligt käppar i hjulet, men det är med inspi­ ration och glädje PeaceWorks medlemmar kommer att ta tag i det nya året och satsa på att göra 2011 till ett fredligare år. Oavsett om vi gör det genom att vara volon­tärer, gå på kurser eller engagera oss i en lokalförening. Större satsningar på civilsamhället både i Sverige och utomlands var något alla var överens om att vi måste jobba aktivt för.

Projektarbete i Sverige eller utomlands?

PeaceWorks fredsstipendium

Om du gör projektarbete på gymnasiet eller skriver uppsats på universitetet kan PeaceWorks hjälpa dig på vägen. Du kan då välja mellan att åka i väg som volontär utomlands eller driva ett lokalt projekt i Sverige. Det finns många kreativa sätt att göra ett projekt­ arbete på! Eftersom det kan vara svårt att vara borta under en längre period när man studerar, passar utbytena Kort och Mellan bäst för ett projekt­arbete. Kontakta PeaceWorks internationella koordinator om du vill veta mer! Är du istället sugen på att driva ett projekt på hemma­plan ska du kontakta PeaceWorks lokalföreningssamordnare.

PeaceWorks tycker att ett ungdomsperspektiv måste inkluderas i kampen mot dagens globala utmaningar. Ungdomar utgör en stor del av världens befolkning. Trots det lyser ungdomar med sin frånvaro när det gäller beslutsfattandekring frågor om krig och fred, som berör ungdomar i allra högsta grad. Därför stödjer vi ungdomar som skriver C- eller D-uppsats med ett ungdomsperspektiv på fredsfrågor. Mer information om stipendiet finns på: www.peaceworks.se/skaduskrivacellerduppsatssnart FredAktion 2011 29


FORUM

Visionsverkstad 2011 I januari anordnades Visionsverkstaden 2011 där representanter från hela PeaceWorks verksamhet samlades för att blicka in i framtiden. Resultatet ligger som underlag för den verksamhetsplan som läggs fram på årsmötet i augusti. TEXT: JOAKIM ÖHNEDAL FOTO: GUSTAV GRAHN CALMINDER

D

et har hänt en hel del inom PeaceWorks de senaste tre åren, befintliga verksamhetsområden har växt och nya har utvecklats fram. Och fort har det gått. För att summera åren 2008–2010 och blicka in i framtiden samlades 19 deltagare i Solidaritetshuset en helg i januari 2011. Alltifrån PeaceWorks styrelse och kansli till volontärer och lokalföreningar fanns representerade för att göra sina röster hörda. Visionsverkstaden 2011 blev ett viktigt tillfälle att ta tillvara den kunskap och de olika perspektiv som finns inom föreningen.

Fredsskaparkartor Tillsammans arbetades så kallade ”fredsskaparkartor” fram för att göra processen tydligare kring hur fred skapas genom volontärutbyten, lokalföreningar och utbildning. Dessa 30  FredAktion 2011

kartor kommer i framtiden att fungera som ett hjälpmedel för att få en överblick över organisationens mångsidiga koppling till fredsarbete. På så sätt kan medlemmarna i sin tur enklare sprida PeaceWorks ord vidare och värva nya medlemmar.

Framtidens PeaceWorks formas För att kunna föra den goda utvecklingen vidare till ännu högre höjder diskuterades vilka möjligheter till förbättringar som finns inom alla verksamhetsområden. Visionsverkstaden 2011 avslutades med att nya mål för alla verksamheter röstades fram. Styrelsen kommer att gå vidare med alla dessa tankar och PeaceWorks ser nu fram emot ytterligare tre fantastiska år där alla medlemmar kan få vara lika delaktiga i utvecklingen.


Fred Möjliggör g förändrin

r Synliggö maktstrukturer

Interkulturellt lärande Erfarenhet Fredsskaparkartor.

Volontärverksamhet

NÅGRA AV MÅLEN SOM FORMULERADES: VO LO N TÄRV ER K SA M H E T EN

Alla volontärer inom PeaceWorks får utvecklad och förbättrad förberedelse och stöd under sitt volontärutbyte samt uppföljning efteråt. PeaceWorks har en ökad mångfald bland våra inkommande och utresande volontärer samt arbetar på ett aktivt och kreativt sätt för att tillgängliggöra för unga att delta i volontärutbyten.

U T B ILD N IN GS V ER K SA M H E T EN

• •

PeaceWorks har regelbundna, tydliga och fler utbildningar både i Sverige och internationellt. PeaceWorks utbildningar är målgrupps­ anpassade för att möjliggöra medlemmars aktiva engagemang.

LO K ALFÖ R EN IN GS V ER K SA M H E T EN

PeaceWorks har hållbara och tydliga rikt­ linjer, metoder samt kunskap för internationella utvecklingssamarbeten inom lokalföreningarna. PeaceWorks fångar upp nuvarande och blivande lokalföreningsmedlemmar i PeaceWorks verksamhet och tillvarata deras kompetens, engagemang och initiativ.

VAR MED OCH PÅVERKA PEACEWORKS Var tredje år hålls en visionsverkstad inom PeaceWorks då vi, representanter från alla verksamhetsområden inom organisationen, samlas för att lägga grunden för de kommande tre årens målområden. Nästa tillfälle äger rum under våren 2014. Har du redan nu funderingar på viktiga målområden som PeaceWorks bör ta sig an, hör av dig! FredAktion 2011 31


Fredstråd.

FORUM

PeaceSearchers Omkring 50 fredsarbetare samlades på Rösjöns kursgård 9–11 juni 2011 för att delta i årets fredsforum PeaceSearchers. Temat i år var fred och makt. TEXT: ANNELI K ASTBERG

”C

onflict, security and peace” hette det gemensamma pass som fick inleda årets fredsforum. Representanter från lokalgrupper, utbildningsverksamheten och volontärverksamheten deltog för att diskutera vad som egentligen menas med fred och för att få höra mer om vilken ståndpunkt PeaceWorks har i frågan. Workshopen gav rum för många stimulerande diskussioner och intressanta perspektiv.

D E T ÄR M ÅN GA B EG R EPP som i sin användning vandrat långt ifrån sin ursprungliga betydelse. Och så finns det begrepp som helt enkelt inte har en universell definition, utan ges olika innehåll beroende på vem som pratar. Ett begrepp som diskuterades var säkerhet, och hur synen på säkerhet påverkar hanteringen av globala frågor. Vi kan idag se en trend inom den globala säkerhetspraktiken att bredda säkerhetsbegreppet till att inte bara handla om staters säkerhet (state security) utan även människors säkerhet (human security). För att kunna tala om säkerhet måste bland annat även politisk säkerhet, ekonomisk säkerhet, hälsomässig säkerhet, miljömässig säkerhet och matsäkerhet tas i beaktande. Även om PeaceWorks ställer sig positiva till att bredda säkerhetsbegreppet 32  FredAktion 2011

är frågan vilka effekter den mänskliga säkerhets­agendan egentligen fått i praktiken. Forskning visar hur den mänskliga säkerhetsagendan har använts för att gynna traditionella säkerhetspolitiska intressen snarare än marginaliserade människor, som var det ursprungliga syftet. U T IFR ÅN PE ACE WO R K S PER SPEK T I V är fred inte motsats till krig eller annat direkt våld. Det räcker inte för att vi ska kunna tala om en hållbar värld i fred. Fred är också frånvaro av strukturellt och kulturellt våld. Med strukturellt våld menar vi de strukturer som utövar våld, och makt, såsom fattigdom. Med kulturellt våld menar vi den attityd – kultur – i vilken våldet legitimeras. Det går inte att särskilja de olika typerna av våld, eftersom de är tätt sammankopplade. Med en kulturell acceptans för fattigdom riskerar också strukturen som ger upphov till fattigdom att reproduceras. Det i sin tur riskerar att reproducera själva acceptansen för det.

Som avslutning på det gemensamma

fredspasset fick alla deltagare göra sina egna ”fredstrådar” för att påminna sig själva och oss andra att det vi gör i PeaceWorks spelar roll och skapar fred.

I am active as a volunteer because it leads to peace. It leads to peace because it creates a place to exchange ideas. It creates a place to exchange ideas because ideas are important to me. Ideas are important to me because they can lead to change. They can lead to change because people may or may not take them to heart.


Nytt nätverk:

Koll på läget Nätverket Koll på läget initierades ursprungligen inom Forum Syd i syfte att skapa ett utbyte kring frågor som rör unga och utvecklingssamarbeten. Inom nätverket var det representanter inom vuxen­organisationer och ungdomsorganisationer, som träffades två gånger per år för att utbyta erfarenheter och få koll på vad som hände inom de andra organisationerna. Forum Syd under våren 2011 fick PeaceWorks ta över nätverket. Det PeaceWorks vill göra är utveckla nätverket för att samla ungdoms­ organisationer som arbetar med eller vill arbeta med internationellt utvecklingssamarbete. PeaceWorks anser att det är viktigt att representanterna inom nätverket är unga och själva får formulera behoven. Det finns ett tydligt behov av att anpassa mate­ rialet och metoderna som idag finns så att det möjliggör för unga (och alla andra!) att engagera sig i utvecklingssamarbeten. För det krävs en teore­tisk och praktisk kunskapsbas som bland annat innehåller tydligt syd-perspektiv, postkolonialism, rättighetsperspektiv och kunskap om maktstrukturer. Genom en sådan bas kan en bredare och djupare förståelse för problem och utmaningar inom utvecklingssamarbeten skapas. Brist på kunskap kan leda till att maktstrukturer mellan nord/syd upprätthålls och att nykoloniala tendenser blir dominerande inom det internatio­ nella utvecklingssamarbetet.

– Vi ser en fara och en tendens i den riktningen inom det internationella biståndet idag. Maktstrukturer som låser fast människor i fattigdom och hindrar människor från att själva kunna förbättra sina levnadsvillkor måste synliggöras. Vi tror att det bästa sättet för det är genom kritisk reflek­tion och att börja med sig själv, säger Joëlle Golmann, general­sekreterare för PeaceWorks. Frågor såsom ”utveckling för vem?” och ”vad är utveckling?” är självklara utgångspunkter för arbetet inom nätverket Koll på läget. En annan självklar utgångspunkt är samarbete. För att vi på hållbara sätt ska kunna skapa en schystare värld behöver vi vara många som arbetar tillsammans.

EF T ER M ÖT EN M ED

PE ACE WO R K S KOM M ER skicka ut inbjudningar till ungdoms­organisationer att delta i nätverket. Det kommer vara helt kostnadsfritt och PeaceWorks står för de praktiska arrangemangen inför träffarna. En projektledare kommer arbeta med att planera och förbereda träffarna, vara ansvarig för att sammanställa det som görs under träffarna samt leda arbetet med att ta fram metodmaterialet. Deltagarna arbetar tillsammans under nätverks­ träffarna fram ett material som riktar sig till unga som vill arbeta med rättighetsbaserat utvecklings­ samarbete. Alla deltagande organisationer är med och påverkar innehållet och resultatet av nätverket. Varje deltagande organisation äger rättigheterna att obegränsat använda sig av och sprida materialet.

Vet du redan nu att du skulle vilja representera din orga­nisation genom att delta i nätverket? Tveka inte med att bjuda in dig själv, du är välkommen! Mejla joelle.golmann@peaceworks.se

FredAktion 2011 33


UTBILDNING

PeaceWorks är din utbildningsplattform Utbildning är ett av de starkaste verktygen för förändring, både i våra egna liv och i samhället i stort. Genom PeaceWorks vill vi att du ska få kunskap om fredsfrågor och skapa engagemang för fred och förändring.

Internationella kurser

Driv.

Skräddarsydda utbildningar

Utbildningen Driv. stärker samhälls­ engagemang samtidigt som den ger dig praktisk kunskap och metoder för att på ett konkret, utvecklande och inspirerande sätt arbeta för förändring genom att skapa, planera och genomföra egna projekt. Genom Driv. får du kunskap om projektarbetets alla moment, från start till mål. Grundläggande funktioner såsom planering, genomförande och uppföljning behandlas tillsammans med en djupare förståelse för grupprocesser, inkludering och påverkansarbete. Vi lär oss bäst genom att göra! Därför

Beroende på vad just din arbetsplats eller organisation behöver kan vi skräddar­sy Driv. för just er. Vill ni fokusera helt på visionen och målen? Då gör vi en visionsverkstad. Vill ni fördjupa er i grupprocesser och normkritik? Då fokuserar vi på det.

Genom PeaceWorks internationella nätverk erbjuds du att delta i kurser och seminarier runtom i världen som berör teman som mänskliga rättigheter, interkulturell förståelse, hållbar utveckling och sociala medier. Mer info hittar du här eller till vänster i menyn. PS. som medlem är det ofta nästan helt gratis att åka iväg på kurs.

arbetar deltagarna med ett fiktivt projekt som de skapar tillsammans redan under utbildningen. De praktiska övningarna

I augusti, december och juni varje år samlar PeaceWorks sina medlemmar och internationella volontärer under några dagar för att ta engagemanget för fred ett steg vidare. Dessa forum är mötesplatsen för alla som vill engagera sig. Intressanta workshops varvas med spännande möten och roliga kvällsaktiviter. Missa inte nästa forum!

underlättar inlärnings­processen och gör att deltagarna lättare registrerar och minns kunskapen de tillägnar sig under kursen.

Driv. är lämplig för er som arbetar i grupp eller med projekt i någon form. Driv. kräver inga förkunskaper. Utbildningens upplägg kan anpassas efter deltagarnas olika sammanhang och förkunskaper. Utbildningen kan också anpassas för en grupp som arbetar med en specifik förening, redan har en verklig projektidé eller bedriver verksamhet inom ett särskilt område.

Mer info För mer information och bokning, kontakta info@peaceworks.se

Flera forum om året

Driv. kommer till dig! Vill din arbetsplats eller organisation utveckla sin förmåga att målinriktat starta upp, driva och utvärdera projekt med kreativa och roliga metoder? Med utgångspunkt i PeaceWorks metodmaterial Driv. arbetar vi under kursen med konkreta metoder som användbara redskap för att starta och driva föreningar och egna projekt. Såväl teore­tiskt som praktiskt kommer deltagarna få kunskap om: • Praktiskt tillämpbara metoder för projektarbetets alla stadier – idégenerering, målformulering, projektplanering, budget, PR och utvärdering. • Föreningsarbete för samhällsförändring • Grupprocesser, samarbete och inkludering • Omvärldsanalys och engagemangsburet arbete

34  FredAktion 2011

PeaceWorks föreläser Inom ramen för vår föreläsningsserie erbjuder PeaceWorks allt från skolklasser, organisationer till företag ett antal olika inspirationsföreläsningar. Syftet med PeaceWorks inspirationsföreläsningar är att främja ideellt engagemang och sprida interkulturellt lärande, normkritik och praktiska tips för hur du driver projekt. För mer information och bokning kontakta info@peaceworks.se


Profile for PeaceWorks

Fredaktion 2011  

Årskrönika för PeaceWorks | Ungas fredsarbete

Fredaktion 2011  

Årskrönika för PeaceWorks | Ungas fredsarbete

Advertisement