__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FredAktion. PeaceWorks รฅrskrรถnika #2017 | unga fรถr fred


innehåll. vi är PeaceWorks – unga röster för fred!

vi är PeaceWorks. 2 ordföranden har ordet. 3 årsmöte 2017. 4 fokusområden. 4 medlemmar. 5

organisera dig – gör skillnad!

stöd till ungas organisering i Sverige. medlemsföreningar. reportage: Gender Troublemakers. stöd till ungas organisering i Colombia. freden börjar med dig. fredsprojekt i Colombia.

6 6 9 11 11 12

utbilda dig – för att kunna påverka!

utbildningen Driv. 13 reportage: normer, makt och engagemang. 15

bli volontär – lär dig av en annan kultur!

FredAktion ges ut av PeaceWorks - en religiöst och partipolitisk obunden fredsorganisation av och för unga. Redaktör: Sofia Jedeman Medarbetare: Alexander Höwitz, Alexandra Onstrand, Desirée Sterner, Diana Sarbast, Emma Bengtsson, Fanny Rådström, Farid Zareie, Jasmine Askne, Julia Eriksson, Johanna Wester, Katarina Elgerus, Matilda Råbrant, Nasma Salim, Rafaella Garde, Sebastian Armas, Sofia Nyström Grafisk form: Sofia Jedeman, baserat på design av Julia Gilander Illustrationer: Arina Flensmark, Oscar Fuentes PeaceWorks Sweden Högalidsgatan 36a 117 30 Stockholm Kontakta redaktionen: info@peaceworks.se

inkommande/ utgående volontärer. 16 resebrev från utgående volontärer. 17 mitt livs största äventyr. 17 kreativitet och fria uttryck. 19 mitt ”yrkesjag” i en ny kultur. 21 en resa jag drömt om. 23 reportage från inkommande volontärer. 25 balanserade utbyten. 25 utbyte i Sverige. 26 utbyte i Honduras. 26 nytt hem i Sverige. 27 debattartiklar från praktikantprogrammet. 29 agenda 2030 i praktiken. 29 en agenda för och av ungdomar. 31

informationsspridning - kunskap är makt!

årets aktiviteter. 33 aktuella fredsprojekt. 34 under det blå täcket. 34 min skola. 35 events och utåtriktade aktiviteter. 36 #soffan om rasism och fred. 36 PeaceWorks i Almedalen. 37 slaveriets avskaffande. 39

miljö - för en hållbar värld!

PeaceWorks är vegan.

finansiering - för fred!

bidrag under året stötta unga i Colombia. ekonomi.

40 41 42 43


vi är PeaceWorks.

vi är PeaceWorks.

ering & fredsarbete.

plattform #1 för ungas organis

strategi. vision. Vår vision är en hållbar värld i fred, där unga är aktiva samhällsmedborgare. Detta samhälle kännetecknas av fred och hållbar utveckling, global rättvisa och solidaritet, över och förbi konstruerade nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser.

Vi är en plattform för ungas engagemang i arbetet för en hållbar värld i fred. Genom att stärka ungas organisering samt förmåga till kritisk reflektion och självreflektion, lokalt och globalt, främjas förutsättningar för ungas deltagande och påverkan i samhället. För att lyckas med detta ska vi stärka ungas möjligheter att: 1. driva egna organisationer. 2. delta i interkulturella volontärutbyten. 3. tillgodogöra sig relevanta praktiska verktyg, metoder och kunskaper.

principer. 1. Ungperspektiv: Vi drivs av och med unga. 2. Jämlikhet: Vi utgår från alla människors lika värde och drivs av alla medlemmars deltagande samt inflytande. 3. Ickevåld: Vårt arbete utgår från ickevåld. 4. Kritisk reflektion: Vi drivs av kritisk reflektion för att synliggöra, utmana och motverka diskriminerande maktstrukturer. 5. Alla behövs: Vår utgångspunkt är att alla behövs och kan göra skillnad i arbetet för en hållbar värld i fred.

FredAktion 2017 | 2


vi är PeaceWorks.

ordförande har ordet. Kära medlemmar, Ännu ett verksamhetsår har gått för PeaceWorks Sweden, och efter mitt första år som er ordförande känner jag mig spänd på vad som komma skall. Det har varit ett händelserikt år med många olika förändringar, utmaningar och möjligheter, och jag känner att jag kan med stolthet säga att vi går stärkta ur det här året. Just nu befinner vi oss i en väldigt spännande fas och det är kul att se hur vi växer som organisation. Att göra det i en ungdomsrörelse som kantas av utbrändhet och sjukskrivningar gör att vi måste tänka till några extra varv så att vi kan växa på ett hållbart sätt. Under året märkte vi att arbetet i styrelsen gick utöver vad som kan räknas som ideellt. Med anledning av detta valde styrelsen i maj att arvodera mig som er ordförande för att kunna stötta kanslierna och organisationen i stort. Det har minst sagt varit ett intressant och lärorikt år, och jag ser fram emot 2018. Det här året har vi i styrelsen haft chansen och möjligheten att resa mer än vanligt. Genom ett stipendium från Gustav V: 90 årsfond kunde fyra styrelsemedlemmar åka till Colombia i början av mars. Resan möjliggjorde utbyte mellan styrelsen och colombiakansliet, samt deltagande på den colombianska versionen av vår utbildning Driv: Hagalé.

3 | FredAktion 2017

Inför nästa verksamhetsår kommer vi ha möjligheten att göra om resan, och denna gång med utökade möjligheter att träffa våra samarbetspartners och vidareutbildning för våra nya styrelsemedlemmar då vi även detta år har fått Gustav V: 90 årsfond stipendium. Vi är väldigt tacksamma till Gustav V: 90 årsfond för deras stora tilltro för vår organisation och det arbete vi gör. Den andra resan vi kunde genomföra var deltagande av två styrelseledamöter vid en fredskonferens i Sydkorea. Även om konferensen i sig inte gav mycket vi önskat och att den inbjudande organisationen inte lever upp till våra krav på samarbetspartner anser vi ändå resan var värdefull. Vi fick möjligheten att fördjupa vår kontakt och vårt samarbete med vår lokala partner, och vi fick även värdefulla kontakter i Ukraina, Colombia och Sverige. Jag vill avsluta min del i den här skriften med följande uppmuntrande ord: Vi är viktiga! Jag märker det när jag pratar med tidigare volontärer, med elever och lärare som gått våra utbildningar, med föreningsaktiva, med aktiva från andra organisationer, och från bidragsgivare. Vi fyller ett tomrum och genomför viktigt arbete över hela Sverige och Colombia. Det är därför ännu viktigare än tidigare att bli medlem, och gärna vara en aktiv medlem. Som organisation är vi starka, och tillsammans är vi oslagbara! Vi ses på årsmötet! Desirée Sterner, förbundsordförande


vi är PeaceWorks.

årsmöte 2017. Under verksamåret 2017 har vi haft ett ordinarie årsmöte. Är du intresserad av att läsa mer om vilka beslut som fattas under våra årsmöten? Årsmötesprotokoll finns tillgängligt på vår hemsida och väntar på att bli läst av dig!

en organisation där negativ särbehandling inte ska finnas inom organisationen och att vi därför bland annat ska ha en visselblåsarpolicy. Vi bestämde att den nya revisorn inför varje kvartal ska ge styrelsen en kvartalsuppdatering och att styrelsen ska kunna anställa samt vid behov och i undantagsfall arvodera en ledamot när organisationen är tungt belastad.

Lördagen den 20:e maj höll PeaceWorks årsmöte på vårt kontor i Stockholm. Vi var tretton personer på plats, från bland annat styrelse, medlemmar och valberedning. Förutom själva årsmötet bestod den spännande dagen av en presentation av verksamheten och diskussionsövningar kring vart PeaceWorks vill på sikt.

Under dagen valdes en ny styrelse och ny valberedning in. De som då valdes in har senare successivt ersatts av tre inadjungerade ledamöter: Johanna Kvist, Rasmus Canbäck och Melinda Ulin. Vi passar på att tacka Per Norberg för lång och trogen tjänst i PeaceWorks, nu senast i valberedningen.

Vi gick igenom motioner, propositioner, årsbokslut, revisionsberättelse och andra resultat från det verksamhetsår som gått. Bland annat la vi in ett förtydligande i stadgarna om att PeaceWorks är

Om du vill läsa mer om årsmötets innehåll och beslut hittas protokollet från det på hemsidan. God läsning!

våra fokusområden. Utifrån ett normkritisk och intersektionellt perspektiv ska vi de kommande åren fokusera vår verksamhet och våra satsningar på följande 5 tematiska fokusområden: 1. ungas organisering och inflytande 2. antirasism 3. feminism 4. ickevåld 5. global rättvisa

FredAktion 2017 | 4


vi är PeaceWorks.

bli medlem. stärk ungas röster för fred. Som medlem är du ovärderlig för oss! Det är tack vare våra medlemmar som vi kan bedriva vårt viktiga arbete med att stärka ungas inflytande i samhället. Som medlemsstyrd organisation kan du som medlem också vara med och påverka. Hur vill du att vi ska utvecklas och arbeta framöver? Genom ditt engagemang bygger vi ett starkt fredsarbete för framtiden!

Totalt antal medlemmar Antal medlemmar under 26 år (dvs. upp till 25 år) (cirkeldiagram) Antal tjejer, killar, odefinierat (cirkeldiagram)

Som medlem är du med och stärker ungas fredsarbete i både Sverige och Colombia. Det finns dessutom flera möjligheter för dig som vill agera för fred och engagera dig. Till exempel kan du som medlem starta en förening eller driva ett eget fredsprojekt och få ekonomiskt samt organisatoriskt stöd av oss. Du som vill utbilda dig för att bättre kunna påverka i samhället får också tillgång till våra normkritiska utbildningar inom bland annat antirasism, maskulinitetsnormer, global rättvisa eller projektledning. Kanske lockas du av att ta del av en annan kultur och vill åka iväg som volontär utomlands eller söka till vårt praktikantprogram i Colombia. Oavsett vad du väljer att göra med ditt medlemskap, stödjer du som medlem arbetet för en hållbar värld i fred!

Stärk ungas röster för fred, bli medlem i PeaceWorks helt gratis! Med ditt medlemskap stärker du ungas fredsarbete och inflytande i Sverige och Colombia. Gå in och bli medlem gratis på vår hemsida peaceworks.se!

5 | FredAktion 2017


stöd till ungas organisering.

organisera dig - gör skillnad! Vi arbetar för ungas inflytande i samhället och för att stärka ungas lokala organisering för fred! Vi fungerar som en plattform för ungas organisering och fredsarbete i både globala och lokala frågor. Våra medlemsorganisationer får stöd och hjälp med att både starta och driva sina föreningar, med pengar till aktuella projekt och med olika utbildningar för bättre kunna påverka och nå ut med sitt fredsarbete. Vi har 9 föreningar och här presenteras några av våra aktiva föreningar. Hör av dig till oss om du vill ha mer information eller om du redan nu vet att du vill driva en förening eller ett fredsprojekt genom oss!

medlemsföreningar.

Bli medlem i våra anslutna föreningar!

Ekolibria Ort: Uppsala Beskrivning: Föreningens vision är att skapa förutsättningar för unga att vara aktiva deltagare i skapandet av morgondagens samhälle. Syftet med föreningen är att genom ett utbyte mellan unga ge verktyg att arbeta för en hållbar utveckling och sprida kunskap om frågor rörande miljö och hållbarhet.

EmpowerWorks Ort: Stockholm Beskrivning: Föreningen fokuserar på kvinnors rättigheter och bedriver verksamhet i Hallonbergen i Stockholm där de lär nyanlända kvinnor att cykla. De driver också kulturella projekt med fokus på att stärka kvinnors självkänsla.

FredAktion 2017 | 6


stöd till ungas organisering.

Fundación Amiga

Du kan ansluta din förening till oss!

Ort: Malmö Beskrivning: Föreningen är kopplade till Scandinavian Institute i Malmö, SI, som har volontärliknande verksamhet och kontakt med ett projekt i Esmeralda, Ecuador samt en organisation i Indien. De annordnar också aktiviteter och kurser för hemkommande volontärer.

PeaceWorks Stockholm

PeaceWorks Malmö Ort: Malmö Beskrivning: Föreningen är en plattform för att samla upp och möjliggöra för engagemang hos unga i Malmö. De håller i utbildningar och temakvällar och vill verka som platsen där unga enklare ska kunna genomföra sina egna tankar om projekt och aktiviteter kopplade till PeaceWorks temaområden: organisering, antirasism, feminism, global rättvisa och icke-våld.

7 | FredAktion 2017

Ort: Stockholm Beskrivning: Föreningen är en plattform för att samla upp och möjliggöra för engagemang hos unga i Stockholm. De håller i utbildningar och temakvällar och vill verka som platsen där unga enklare ska kunna genomföra sina egna tankar om projekt och aktiviteter kopplade till PeaceWorks temaområden: organisering, antirasism, feminism, global rättvisa och icke-våld.


stöd till ungas organisering.

The Challenge Group Ort: Uppsala Beskrivning: Föreningen består av en grupp studenter i Uppsala som fokuserar på att sprida information och väcka debatt kring FNs arbete, främst rörande fred och säkerhetsfrågor och användande av veton. Gender Troublemakers

Fellowship of PeaceWorks Ort: Stockholm Beskrivning: Föreningen erbjuder en plattform för ungas engagemang att förändra maktstrukturer och normer, med huvudfokus på antirasism, samt knyta kontakter och bygga nätverk med andra organisationer. I och med detta vill de sprida information och uppmuntra till diskussion som bidrar till ökad kunskap, gemenskap och förståelse för olika folkgrupper, länder och kulturer på global och lokal nivå.

Ort: Växjö Beskrivning: Föreningens vision är att alla ska bli behandlade med respekt, och står för en värld där alla behandlas lika oavsett kön, könsidentitet och sexuell läggning. Deras syfte är att sprida information och medvetenhet om samhället ur flera olika perspektiv. Gender Troublemakers är ett feministiskt kollektiv som startades av studenter på Masterprogrammet i Genusvetenskap på Lunds universitet. Föreningen håller öppna diskussioner för att prata om och utbyta kunskaper om ämnen kopplat till genus, detta görs genom diskussionsforum, konstutställningar och demonstrationer. De är har en intersektionell problembild av genus och ordnar olika typer av event för att belysa problemet från olika vinklar.

Lockas du av någon av våra medlemsföreningar? Brinner du för samma frågor och vill veta mer eller stötta deras arbete? Kontakta oss på info@peaceworks.se eller stöd deras arbete genom att bli medlem i föreningen på peaceworks.se, du väljer själv hur aktiv du vill vara!

FredAktion 2017 | 8


stöd till ungas organisering.

feministkollektiv.

Foto: Gender Troublemakers

Gender Troublemakers. Text: Matilda Råbrant

Gender Troublemakers är ett feministkollektiv som startades av studenter på Masterprogrammet i Genusvetenskap på Lunds universitet. Kollektivet inkluderar numera även studenter från andra program och tillsammans anordnar de både stora och små event. Det är en organisation som ska betraktas som ett tryggt rum för alla att ta plats. Gender Troublemakers håller öppna diskussioner för att prata om och utbyta kunskaper om ämnen kopplat till genus. Vi har träffat Emelie och Onur som är aktiva i Gender Troublemakers för att prata om feminism och studentvärlden ur ett globalt perspektiv. Vad inspirerade er till att ta steget och skapa en feministisk förening? Vi såg ett behov under det samhällsvetenskapliga programmet att fortsätta diskussionen även utanför lektionstid. Vi är speciella på det viset att en övervägande del av våra medlemmar är internationella studenter som alla har olika

9 | FredAktion 2017

bakgrunder och erfarenheter. Det gör Gender Troublemakers till ett globalt community.

”vi försöker hela tiden presentera olika röster av människor från hela världen.” Så ni arbetar med feminism och människors lika värde, på vilket sätt har ni gjort detta i Lund? Vi har en väldigt intersektionell syn på feminismen och har många erfarenheter från olika länder. Tillsammans skapar vi olika typer av events, vi har exempelvis anordnat perspektiv-fika där vi bjudit in större organisationer som FATTA, för att hålla i föreläsningar och workshops. Vi uppmärksammar även 8 mars och förra året gjorde vi det genom


stöd till ungas organisering.

Stötta föreningen och bli medlem! att göra en solidaritet-samling under en hel temadag och avslutade det med en “silence march” genom Lund. För oss är akademisk frihet viktigt och därför har vi också uppmärksammat begränsningarna som har gjorts mot universitet i vissa länder som Ungern, Turkiet och Ryssland. För att stötta studenterna som blivit påverkade så anordnade vi ett event med föreläsningar som hölls av personer som har upplevt hur det är att studera i länder där problem med den akademiska friheten är stor. Vilken roll har ni som aktiva studenter i samhället? Vi försöker hela tiden presentera olika röster av människor från hela världen. Vi vill sprida vårt budskap över hela världen och öka kunskapen om genusfrågor genom vår mångkulturella organisation. Varför ville ni vara en del av PeaceWorks? Vi vill få kontakt med olika organisationer för att få större spelrum och ekonomiskt stöd. Vi vill komma ut i både Lund och Malmö och inte enbart nå ut till studenter som vi har gjort tidigare. De flesta av våra internationella medlemmar är här på stipendium och har därför inte råd att engagera sig i saker som kostar men har istället mycket tid till att vara aktiva. Det hoppas vi kunna kanalisera genom att vara en ansluten förening till PeaceWorks. Vi önskar också att få ta del av och inkludera mer svenska erfarenheter.

3 snabba frågor! Vad är feminism för er? Emelie: Feminism är en pågående process för kvinnor över hela världen. Onur: Det är en utmaning mot sociala konstruktioner och normer. Hur kom det sig att du började bry dig om feminism? Emelie: Jag är lärare och har träffat många olika studenter från olika kulturer och religioner. Jag har alltid sett hur människors kön har påverkat dem i livet. Det gjorde att jag började engagera mig feministiskt. Onur: Jag som del i HBTQ communityt har alltid upplevt hur kön begränsar och stigmatiserar ens liv och vet om att den feministiska kampen utvecklar samhället. Vad är din favorit power låt? Emelie: Latinoamérica-Calle 13 Onur: Let’s talk about gender baby-Planningtorock

Vill du veta mer om Gender Troublemakers och stötta deras arbete? Eller är ni också intresserade av att ansluta er förening till PeaceWorks? Kontakta oss på info@peaceworks.se eller stöd deras arbete genom att bli medlem i föreningen på vår hemsida peaceworks.se!

FredAktion 2017 | 10


stöd till ungas organisering.

Colombia calling.

freden börjar med dig.

Text: Alexander Höwitz & foto Victoria Eidenvall

Flera år efter att den första versionen av fredskolan genomfördes fortsätter intresset för att delta i vår fredsskola att vara stort. I vanlig ordning mottog vi betydligt fler ansökningar än vad vi har platser och under 2017 har fredsskolan genomförts med ett 70-tal ungdomar från Bogotá under våren och hösten. Genom att ge unga verktyg till att planera, driva och genomföra sina egna fredsprojekt fortsätter PeaceWorks att inspirera och kanalisera engagemang och stödja ungt ledarskap bland colombianer i åldern 16-30. Faktumet att en fredsskola är populär bland ungdomar som har växt upp i ett land drabbat av väpnad konflikt är kanske inte det mest häpnadsväckande. Men vägen till fred sträcker sig längre än att tillhandahålla de rätta verktygen, det handlar tillika om att skapa utrymme för ungdomarna att uttrycka sina egna åsikter och blir hörda. Så varför fortsätter PeaceWorks fredsskola att vara så omtyckt bland colombianska ungdomar? Enligt deltagarna själva är det just det aktiva deltagandet som uppmuntras under utbildningen, övningar och diskussioner där ungdomarna stöttar och leder

11 | FredAktion 2017

varandra är ett effektivt sätt att ta till sig kunskap som vid första anblick förefaller komplex och svår. En av fredsskolan största styrkor är helt enkelt att vi sätter ungdomarna i förarsätet och således lockar fram de kompetenser som varje individ besitter. Att främja en dynamisk och transparent miljö där deltagarna själva lyfts fram och där deras erfarenheter och kunskaper tas i bruk har varit avgörande för att anpassa och vitalisera metodologin efter de kontextuella förändringar som Colombia har gått igenom de senaste åren. Kvalitén på utbildningen ökar exponentiellt ju större intresset är och ju mer ungdomar som söker och deltar. Vilka är då några av de utmaningar som vi stöter på? För att driva en fredsskola är, trots de goda resultat som vi har uppnått, inte alltid lätt! Albert Einstein sa en gång att fred inte kan tvingas fram med makt, istället kan fred bara uppnås genom förståelse. Einstein, kanske inte mest känd för sina tankar om fred utan snarare för sin allmänna relativitetsteori - var dock inte helt fel ute. För såväl som i teoretisk fysik som i fredsbyggande så spelar rummets och tidens egenskaper en stor roll. Fred är relativt i relation till tid och rum och svaret på frågan vad fred innebär kommer alltid att variera utifrån faktorer som ålder, kön, geografi och religion för att nämna några. Fred är ju så mycket mer än bara avsaknad av direkt våld såsom krig. Fred är jämställdhet och lika möjligheter. Fred är politiskt deltagande och rättvisa lagar. Fred är


stöd till ungas organisering.

subjektivt och tar form efter våra egna erfarenheter och handlingar. Fred är tro på att varje individ faktiskt kan göra skillnad. Så med detta i åtanke; hur lär en svensk ungdomsorganisation ut fred till ungdomar som är uppväxta i ett land där det direkta våldet har varit närvarande de senaste decennierna, utan att pracka på våra svenska tankeparadigm på denna komplexa och mångfasetterade kontext? Som ni förstår ställs vi här inför ett kulturrelativistiskt dilemma – för vilket mervärde tillför egentligen en ideell organisation från Sverige till fredsprocessen i Colombia? Svaret, är inte helt enkelt men det första och kanske viktigaste steget är att vi låter colombianska ungdomar som tidigare deltagit i skolan vara utbildare och leda skolans seminarier. Således garanterar vi att kunskapen från fredsskolan sprids vidare till andra ungdomar och att materialet filtreras genom ett colombianskt perspektiv.Vidare är en av skolans fundament baserat på en öppen kommunikation och en i grunden ifrågasättande inställning till ”sanningar”. Nyckeln ligger i det aktiva deltagandet, där deltagarna själva får diskutera och ifrågasätta universella koncept och teorier gentemot sina egna erfarenheter.

Genom diskussioner och övningar bjuder fredsskolan in till en dialog där vi tillsammans ifrågasätter normer, begrepp och roller och som ni kan tänka er så är vägen till att skapa aktiva och medvetna fredsaktörer inte alltid helt rak. Våra seminarier under fredsskolan leder ofta till djupgående diskussioner där både deltagare och ledare, initialt, sällan möts på mitten. Det tar tid och är krävande när vi vrider och vänder på koncept relaterade till fredsbyggandet är en process som bygger på transparens, kommunikation och aktivt deltagande. Genom att bejaka varandras olikheter och erfarenheter skapar fredsskolan ett utrymme där vi använder oss av polemiken som ett verktyg för att skapa gemensamma anknytningspunkter. Grunden för fred handlar inte nödvändigtvis om konsensus, det handlar om respekt, kunskap och förståelse för våra egna och andras roller i samhället. Till sist, slår det mig att det finns anledning att revidera Einsteins citat kring fred. Det stämmer att fred uppnås via förståelse och inte kan tvingas fram genom makt. Tvärtom, så är fred, med allt vad det innebär - makt. Makt att bestämma över dina val i livet, makt att förstå varför vi i Colombia befinner oss i en väpnad konflikt och makt att känna att vi alla kan bidra på något sätt till att göra världen till en fredligare plats.

. ia b m lo o C i t k je o r p s fred

Text: Fanny Rådström

Under året har vi fortsatt att stärka ungdomars organisering i Colombia genom flera projekt och verksamheter. Genom vårt praktikantprogram, finansierat av Sida via Forum Syd har PeaceWorks under 2017 tagit emot 7 praktikanter som tillbringat en termin hos våra samarbetspartner La Otra Juventud (TeusaRadio) i Bogotá, Casa de la Memoria Quipu Huasi i Neiva eller på vårt kontor i Bogotá i syfte att lära sig mer om hur det svenska utvecklingssamarbetet kan se ut i praktiken.

Under året har vi även fått stöd av Sida via Forum Syd för att driva ett utvecklingssamarbete med Teusaradio. Tillsammans har vi arbetat för att stärka ungdomars deltagande och organisering för fred genom kommunikativa insatser i Bogotá. Samarbetet med Teusaradio har ytterligare fördjupats tack vare fredsmiljonen och FBA som finansierat vår framgångsrika fredsskola för ungdomar mellan 15-28 år från marginaliserade områden i staden. Ungdomars organisering i Colombia har ytterligare stärkt genom en kraftsamling för att utveckla vår volontärverksamhet framåt i landet.

Vill du vara med och engagera dig för fred i Colombia? Hör av dig till colombia@peaceworks.se så berättar vi mer! Om du vill veta mer om PeaceWorks arbete i Colombia kan du läsa på peaceworks.se/colombia!

FredAktion 2017 | 12


utbildning.

utbilda dig – för att påverka! För oss är utbildning en självklar del i arbetet för fred och förändring. Alla våra utbildningar går under vårt utbildningskonceptet Driv där vi alltid ser till att blanda teori med praktik. Vi har ett stort utbud av utbildningar för privatpersoner, skolor, föreningar och företag. Utifrån ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv, arbetar vi med informationsspridning inom organisationens fem fokusområden, ungas organisering och inflytande, antirasism, feminism, ickevåld och global rättvisa. Vi har utbildningen för dig som vill påverka!

Antirasism. Vår antirasistiska utbildning fokuserar på frågor kring rasism i Sverige, vithetsnormen, ojämlika maktstrukturer som problematiseras och lyfts fram. Vi erbjuder även ett metodmaterial anpassats för lärare och pedagoger på högstadie- och gymnasieskolor, för ett långsiktigt arbete mot rasism och diskriminering.

Projektledning. Vi har en projektledarutbildning med tillhörande metodmaterial för att starta och bedriva förening eller projekt. Utbildningen bidrar med konkreta metoder och verktyg för att stärka ungas samhällsengagemang. Inom utbildningen ingår även en normkritisk sektion där beteenden och attityder kopplat till maktstrukturer ifrågasätts.

Globala maktstrukturer. Denna utbildning handlar om att medvetandegöra och öka kunskap om strukturer relaterat till global rättvisa, rasism, kolonialitet och ekonomisk ojämlikhet. Metodmaterial för att driva projekt och föreningsarbete kopplat till global rättvisa finns även inom utbildningen.

Volontär- och fältförberedelse. Detta är utbildningen för dig som vill resa utomlands och ska vara väl förberedd. Genom att åka på ett interkulturellt utbyte får vi nya perspektiv och större förståelse för varandra. Personliga möten suddar ut tanken om ett ”vi och dom”. Utbildningen bidrar till ökad förståelse för andra kulturer där självreflektion och ömsesidighet är en central del. Utbildningen tar upp frågor om kulturkrockar, globala maktstrukturer och ger praktiska verktyg för hur du kan bidra till att bryta ojämlika maktförhållanden.

Maskulinitetsnormer. Vår utbildning ”Under det blå täcket” fokuserar på normer om maskulinitet. I utbildningen ifrågasätts, reflekteras och kritiskt granskas maskulinitetsnormer och machokulturen i samhället. Utbildningen fokuserar också på hur en kan minska sin reproduktion av negativa maskulinitetsnormer.

13 | FredAktion 2017

Du kan se alla våra utbildningar på vår hemsida!


utbildning.

Publikationer.

Driv – så startar du förening och driver projekt. Ett metodmaterial för ungas organisering och projektledning. Läsaren får konkreta verktyg för att själva starta och driva förening och projekt. ¡Hagale! Así montas una organización y ejecutas proyectos. Detta är vår spanska version av Driv, kontextanpassad till Colombia för ungas organisering och projektledning. Läsaren får konkreta verktyg för att själva starta och driva förening och projekt. Fredsaktörer – så driver ni en ickevåldsaktion för fred. Metodmaterialet passar dig som vill veta mer om olika teorier kring fred och hur du kan skapa en egen ickevåldsaktion för att uppmärksamma och utmana orättvisor. Koll På Läget – så driver ni ett projekt för global rättvisa. Materialet visar dig hur du kan vara en del av en förändring genom att skapa långsiktiga, hållbara och rättvisa internationella samarbeten.

Snack & verkstad. ”Snack och verkstad” är en metod som alla våra utbildningar utgår från. Metodens första del består av samtal, diskussioner och informationsspridning för att synliggöra maktstrukturer. Utbildningarna fokuserar därefter på genomförande genom övningar. Inom samtliga utbildningar blandas teori och information med interaktiva övningar och diskussioner för uppmuntra aktivt deltagande och kritisk reflektion. Arbetet konkretiseras sedan genom att stärka ungas projekt och föreningsarbete.

Antal utbildningar under 2017: 6 10 4 9 10

Projektledning Volontärförberedande Skräddasydda workshops Låt Stå - antirasism Under det blå täcket

Totalt: 39

Låt Stå – antirasism på schemat. Ett metodmaterial anpassat för lärare på högstadie- och gymnasieskolor där frågor om rasism i dagens Sverige, svenskhet, vithetsnormen och ojämlika maktstrukturer lyfts och problematiseras.

Vi har flera utbildingar och metodmaterial inom Driv konceptet. Vårt material kan beställas på vår hemsida peaceworks.se. Är ni intresserade av någon utbildning eller har övriga frågor? Kontakta oss på info@peaceworks.se!

FredAktion 2017 | 14


utbildning.

. g n a m e g a g n e h c o t k a m r, e norm Text: Diana Sarbast

Under år 2017 anordnade vi i Malmö två projektledarutbildningar. Ett engagerat gäng gick DRIV för att få kunskap om hur man skapar och driver projekt. Utbildningen inkluderar diskussioner om normer, makt och engagemang. I två heldagar fick deltagarna bland annat möjligheten att göra olika gruppövningar, skriva en budgetplanering samt lära sig om gruppdynamik och ledaregenskaper.

av deltagarna under den senaste utbildningen som hölls i december månad. Sergio har sedan i höstas varit aktiv i Malmös lokalförening och ville genom utbildningen få konkreta metoder och verktyg för att kunna bedriva fredsprojekt i en Malmö-kontext.

”...jag vet att jag gör något bra för samhället samtidigt som jag lär mig nya och lärorika saker”

”Jag känner att PeaceWorks är en viktig organisation för att uppnå vissa mål i vårt samhälle som exempelvis fred, därför har jag valt att engagera mig inom detta då jag vet att jag gör något bra för samhället samtidigt som jag lär mig nya och lärorika saker”, säger Sergio som var en

Syftet med DRIV är att stärka ungas organisering och samhällsengagemang. Detta kan göras genom självständiga projekt men även inom PeaceWorks föreningar som i Sergios fall.

De senaste tre åren har cirka 95% av deltagarna ansett att DRIV har ökat sannolikheten att de ska driva projekt och cirka 97% uppger att de har fått en ökad förståelse för hur en ska gå tillväga.

Vill du också ta del av våra utbildningar för att kunna förverkliga dina idéer och skapa en bättre värld? Kontakta oss på info@peaceworks.se för mer information!

15 | FredAktion 2017


internationella utbyten.

bli volontär!

– lär dig av en annan kultur! Vi erbjuder volontärprojekt för dig med eller utan tidigare erfarenhet. När du åker som volontär med oss ingår en förberedande utbildning där vi fördjupar oss i globala maktstrukturer och diskuterar vad du som volontär kan göra för att skapa positiva och ömsesidiga utbyten på plats i värdlandet. Vi vill att du ska känna dig redo och trygg i att ta del av och leva i en annan kultur redan innan du påbörjar din resa. I mötet mellan människor och kulturer bygger vi broar för en fredligare värld! Vi är en ideell organisation som skapar möjligheter för unga att ta del av internationella utbyten. I arbetet med att möjliggöra internationella utbyten skickar vi volontärer utomlands och tar emot volontärer till Sverige genom EVS (European Voluntary Service), CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary Service) och Alliance. Vi finns där som ett bollplank för volontärer, praktikanter, mottagande organisationer och samordnande parter för att motverka maktstrukturer. Vi arbetar aktivt för att skapa ett tryggt, professionellt och bra utbyte för alla medverkande parter.

länder som volontärer åkt till under 2017:

volontärer som kommit till Sverige under 2017:

Land Antal Colombia 1 Ecuador 2 Ghana 1 Indien 4 Indonesien 4 Kenya 6 Moldavien 2 Nepal 4 Nigeria 1 Peru 6 Ryssland 1 Tanzania 9 Vietnam 3 Totalt: 44

Antal 1 2 1 1 1 2 3 1 1

Från Moldavien Nepal Nigeria Portugal Rumänien Tyskland Uganda Ungern USA

Totalt: 13

43 är antal personer för ovanstående länder där 1 person har åkt till flera länder.

FredAktion 2017 | 16


internationella utbyten.

mitt livs största äventyr.

Text och foto: Jasmine Askne, volontär

”Om ungefär en vecka ska jag ge mig iväg på mitt livs hittills största äventyr. Den 15 januari 2017 ska jag gå på ett flygplan som tar mig till en stad där jag aldrig varit, i ett land jag aldrig besökt, på en kontinent jag aldrig satt min fot. Under tre månader kommer jag leva, bo och arbeta i Dar es Salaam i Tanzania och varje dag möta en kultur jag aldrig tidigare upplevt.” Det här skrev jag på min blogg den 5 januari i år. Det var en dryg vecka innan avresa och jag bubblade av förväntningar. Trots att det var helt utanför min comfort zone att resa iväg på detta sätt var jag otroligt motiverad. När jag nu i efterhand tittar tillbaka på mina tre månader i Dar es Salaam fylls jag av värme och glädje, men också av frågor och funderingar. Projektet som jag var på heter Kigamboni Community Center och är ett kulturcenter för barn och unga som lever i social utsatthet. Arbetsuppgifterna på KCC kunde vara varierande men utgick främst från mina egna förmågor och intressen. Mina två huvudsakliga ansvarsområden var att hålla i en engelskakurs på eftermiddagarna samt ha hand om en pysselklubb för de yngre barnen på centret. Utöver det hade jag även svensklektioner för några språkintresserade

17 | FredAktion 2017

elever och hjälpte till ett par gånger som assistent på simskolan. På KCC arbetade jag framförallt tillsammans med två andra internationella volontärer. Då vi alla tre är intresserade av globala frågor valde vi att en gång i veckan hålla i workshops med globalt tema. Några av de ämnen som vi tog upp var jämställdhet, klimatförändringar, globalisering, mänskliga rättigheter och FN’s globala mål för hållbar utveckling.

”om ungefär en vecka ska jag ge mig iväg på mitt livs hittills största äventyr” Jag bodde på ett sidoprojekt till KCC som kallades för The Shelter. The Shelter är ett hem för barn och ungdomar som tidigare har bott på gatan, men som genom KCC får en nystart och andra chans. Att få bo på The Shelter är en av de saker som jag uppskattar


internationella utbyten.

mest med min resa. Mina värdsyskon tog hand om mig på bästa tänkbara sätt och jag är tacksam att jag fick chansen att lära känna dem. Innan jag reste hade jag förväntat mig att få uppleva en mycket större kulturkrock än vad jag faktiskt gjorde. Jag förvånades över hur snabbt jag kom in i min nya vardag och hur naturligt allt kändes efter bara några dagar. The Shelter som från början bara var ett hus, blev inom kort ett hem och en plats som jag alltid kommer bära med mig. När jag var i Tanzania funderade jag mycket kring begreppet “volontärresa” och vad det innebar för mig. Personligen har den här resan främst handlat om möjligheten till ett kulturutbyte. Jag hade varit tydlig från start med att jag gjorde det här av helt själviska anledningar och att jag inte åkte iväg för att uträtta något. Istället hoppades jag (väldigt klyschigt) kunna växa i mig själv och få nya erfarenheter. Men det som slog mig längs vägen var om det verkligen var rätt av mig att tänka så? Det finns så otroligt många komplikationer med att som vit, ung person åka i väg och volontärarbeta i ett land långt borta med en okänd kultur. Det handlar bland annat om anknytningsproblematik, fördomar och postkolonialism för att bara nämna några.

Det sägs att en volontär ska vara beredd på att få mer än vad den kan ge, men tänk om den då också gör mer skada än nytta.

”är det verkligen okej att jag utvecklas på bekostnad av någon annan?” Under mina tre månader i Dar es Salaam har jag definitivt gjort en personlig utveckling, men frågan jag ställer mig är om det är moraliskt försvarbart. Är det verkligen okej att jag utvecklas på bekostnad av någon annan?

Blir du sugen på att åka iväg till Tanzania? Vi har flera olika utbyten, oavsett om du vill vara borta länge eller lite kortare. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta info@peaceworks.se eller kika i vår projektbas på hemsidan och ansöka direkt!

FredAktion 2017 | 18


internationella utbyten.

kreativitet och fria uttryck.

Text och foto: Alexandra Onstrand, volontär

¡Hola a todos! Mitt namn är Alexandra, jag är tjugo år gammal och kom alldeles nyligen hem från ett halvår långt volontärutbyte i Cuzco, Peru. Där arbetade jag för ett projekt kallat Aldea Yanapay, ett initiativ som syftar till att stärka barn och ungdomar i en ofta orolig och svår tillvaro genom att erbjuda en alternativ utbildning med fokus på kreativitet, fria uttryck och emotionell intelligens de tider under dagen då barnen inte går i sina obligatoriska skolor. I ett tidigare brev berättade jag om mina upplevelser av att som nybakad student samla mod nog att ge mig ut i världen och att där utforska, upptäcka och utvecklas i en miljö som innan avresa var helt okänd för mig – något jag upplevde som både skrämmande och otroligt spännande. I detta brev skulle jag vilja komplettera min berättelse med en förklaring av hur det projekt jag arbetade för fungerade rent praktiskt, liksom med en inblick i projektets filosofi. Som volontärer på Aldea Yanapay var jag och den resterande volontärgruppen vanligtvis i skolan måndag till fredag varje vecka, där vi arbetade halvdagar: antingen under de något kortare, mer flexibla förmiddagspassen eller de något längre,

19 | FredAktion 2017

mer dynamiska eftermiddagspassen. Under min tid på projektet arbetade jag alltid under eftermiddagarna, varför det framför allt är av det passet jag kommer att dela med mig av mina erfarenheter.

”...jag lärde m många olika s mig själv såvä min omvärld.

Mina arbetsdagar började vanligtvis vid tretiden, då barnen kom till Aldea Yanapay efter att ha spenderat dagens tidigare timmar i sina obligatoriska skolor. De två första timmarna ägnade vi åt workshops i alla tänkbara former, med läxhjälp, datorkunskap, lek & spel, konst, musik och dans på schemat. Under dessa timmar fick barnen själva välja vad de ville ägna dagens första timmar åt – de hade med andra ord möjlighet att på egen hand utforska och utveckla sina intressen inom en rad olika områden, liksom att få hjälp med att ta itu med dagens läxor om så krävdes. Förslag på nya typer av workshops från volontärernas sida var alltid varmt välkomna.

Volleyboll, trädgårdsarbete, teater och temat känslor är några exempel på workshops som under mina sex månader på projektet dök upp under några veckors tid efter det att volontärer uttryckt ett intresse av att leda desamma. Det var dessutom möjligt att önska var man helst vill befinna sig från vecka till vecka – själv jobbade jag under min tid på projektet som allt från konstlärare och dansinstruktör till engelsklärare,


internationella utbyten.

läxhjälp och lekkompis till barnen, vilket gav även mig möjligheten att utforska olika kreativa sidor hos mig själv. Efter dessa två inledande timmar följde en kort rast, varpå samtliga barn och volontärer samlades i en och samma sal för den dagliga samlingen – el círculo de amor – där koordinatorerna under varje måndag introducerade ett för veckan utvalt tema. Detta tema bearbetades sedan genom sånger, teatrar, högläsning av historier, meditationer och andra gemensamma aktiviteter i samlingen under veckans gång. Det utvalda ämnet togs dessutom med vidare till den tredje och sista delen av de dagliga aktiviteterna, nämligen den tid på dagen då barnen samlades i mindre grupper – en las familias – och med stöd av ett antal volontärer arbetade vidare med en särskild aspekt av ämnet. Under min tid på projektet var barnen, som är mellan ungefär fem och 15 år gamla, uppdelade i åtta olika familjer, i stora drag efter ålder. I den mån det var möjligt tilldelades familjerna således olika aspekter av veckornas teman åldersvis: de allra yngsta med simplare ämnen, och de äldre med mer komplexa sådana. Temana varierade stort i fråga om tyngd och svårighetsgrad, och kunde utgöras av allt från världsdelar och länder till olika religioner och livsåskådningar, inklusive allt högt och lågt däremellan. Under fredagens stora samling var det sedan dags för det som både barn och volontärer ofta betraktade som veckans höjdpunkt – veckans show. Då var det dags för var och en av familjerna att presentera det arbete de under den gångna veckan hade utfört, och det inte sällan på de mest spektakulära sätt. Teckningar, planscher och andra konstverk visades upp och sånger, danser och teatrar i alla tänkbara former – improvisationsteatrar, dockteatrar och teatrar ackompanjerade av musik – framfördes. De barn som vanligtvis var i skolan under morgonpassen kom även de till fredagens samling för att delta i showen, vilket gjorde fredagens eftermiddagspass till en tidpunkt då alla engagerade i projektet, såväl barn som volontärer, fick chansen att samlas och att stolt visa upp sina arbeten för varandra. Samlingssalen pyntades lite extra och både barn och volontärer klädde ut sig i kostymer och prydde ansiktet med masker eller målningar. Efter en veckas förberedelser var det så slutligen dags för belöningen

mig otroligt saker, om äl som om ...”

– en storslagen show för barn och volontärer att njuta av tillsammans. Viktigt att poängtera i sammanhanget är att det aldrig ställdes några krav på barnens framträdanden. En av projektets viktigaste hållpunkter är nämligen att det inte är den slutgiltiga prestationen som är av störst vikt, utan vad man uppnår på vägen dit. Barnens individuella prestationer bedöms därför aldrig. Syftet med det arbete Aldea Yanapay utför är istället att uppmuntra barnen till att blicka inåt – att vara uppmärksamma på, och reflektera över, de egna känslorna, tankarna och idéerna – med olika yttre teman som utgångspunkt. Målet är tydligt, om än komplext – att ge barnen en möjlighet att skapa sina egna stadiga, känslomässiga grunder att bygga sina framtida jag på. Av samma anledning anses det viktigt att även volontärerna ges tid och rum att blicka inåt, och på så sätt leva efter den filosofi man lär ut. Varje måndag, onsdag och fredag hålls därför obligatoriska möten där arbetet i skolan diskuteras och utvärderas, där hjälp och stöd från resterande volontärer liksom koordinatorer erbjuds, samt där olika typer av gruppövningar, meditationer, samtal och diskussioner utgör medel för personlig reflektion och utveckling. Samma tankesätt återfinns även i en av projektets andra fundamentala, filosofiska hållpunkter, vilken går ut på att alla engagerade i projektet, såväl barn som volontärer, befinner sig i skolan i egenskap av både elev och lärare. Trots att man som volontär har en uttalad roll som profesor eller profesora lär man sig nämligen minst lika mycket om sig själv och sin omvärld genom barnen som barnen lär sig av den undervisning man som volontär tillhandahåller. De kunskaper barnen förvärvar på Aldea Yanapay speglas med andra ord i volontärerna och vice versa, vilket ligger till grund för den ömsesidiga respekt som volontärer och barn hyser för varandra och som genomsyrar hela projektets väsen. För att fatta mig kort var min upplevelse av Aldea Yanapay på många sätt helt fantastisk. Under de sex månader jag spenderade på projektet upplevde jag att jag lärde mig otroligt många olika saker, om mig själv såväl som om min omvärld, genom alla de underbara barn, stöttande volontärkolleger och otroliga koordinatorer jag hade nöjet att vistas i skolan med, liksom genom det kreativa och utvecklande arbete vi alla – barn, volontärer och koordinatorer – tillsammans utförde.

Blir du sugen på att åka iväg till Peru? Vi har flera olika utbyten, oavsett om du vill vara borta länge eller lite kortare. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta info@peaceworks.se eller kika i vår projektbas på hemsidan och ansöka direkt!

FredAktion 2017 | 20


internationella utbyten.

mitt ”yrkesjag” i en ny kultur. Text och foto: Katarina Elgerus, volontär

Att vara volontär är en tanke som har funnits med mig ända sedan jag läste min sjukgymnastutbildning och i slutet av förra året kände jag till slut att det var dags. Jag skickade in en ansökan till PeaceWorks, ansökte om tjänstledigt från sjukhuset där jag jobbar och började sedan förbereda mig för två månader i Kathmandu. Efter en lite vinglig start med ett missat plan (första missade flygresan i mitt liv) landade jag i ett intensivt, tutande och vackert Kathmandu. Min bas under volontärresan blev hostelet som ligger 10 minuter från Shahid Memorial hospital där jag hade min volontärplacering. Så gott som alla volontärer landar några dagar på hostelet innan de påbörjar sina projekt, det gjorde att jag under min tid där fick träffa ett helt gäng med volontärer från olika delar av världen och för mig blev de människorna en skön trygghet i en värld där mycket annat var nytt och okänt.

21 | FredAktion 2017

Att komma in i hostelets rutiner gick förvånansvärt snabbt, mycket tack vare min danska rumskompis Freja som hade kommit till Nepal en månad innan mig och snabbt introducerade mig till alltifrån hur man köpslog om frukt på gatan och lokalbusskutym till söndagsmarknaden och handtvätt på taket. Min volontärplacering var på sjukgymnastkliniken

”att få ta med sig sitt ´yrkesjag’ till en annan kultur var för mig en ny och väldigt spännande upplevelse... ”


internationella utbyten.

som ligger i anslutning till Shahid memorial hospital. På kliniken jobbade två sjukgymnaster tillsammans med två biträden och tog emot patienter, både de som vårdades inneliggande på sjukhuset och de som kom utifrån och uppsökte kliniken.

”...återkommande smärtsamma insikten om vilka enorma privilegier en har som västerländsk medelklass...” Den väldigt belastade trafiksituationen i Kathmandu gör det i princip omöjligt att kalkylera restid i stan och tidsbokningar fungerar sällan, därav tillämpade man drop-in på heltid i kliniken och patienterna dök helt enkelt upp när dom kunde. För mig som är van vid det svenska sjukvårdssystemet där patienter bokas på minuten var det extremt imponerande att se hur sjukgymnasterna klarade detta oförutsägbara patientflöde där det ibland dök upp 10 patienter på samma gång och ibland inte någon alls. Jag hjälpte till med det jag kunde, språket var stundtals en utmaning men med en blandning av engelska, några uppsnappade fraser på nepali och ibland tolkningshjälp av någon annan i personalen gick det ändå ganska bra. Att få ta med sig sitt ”yrkesjag” till en annan kultur var för mig en ny och väldigt spännande upplevelse, och genom att jobba tillsammans med mina nepalesiska kollegor fick jag en helt annan inblick i livet där och hur de såg på det.

Mellan patientbesöken hann vi prata om allt från magisterutbildningar, drömresemål, synen på äktenskap till upplevda förväntningar från samhälle och familj. Vi hade mycket gemensamt men en del var olika, och stundtals kom den återkommande smärtsamma insikten om vilka enorma privilegier en har som västerländsk medelklass vad det gäller valfrihet i livet, både på sociala och ekonomiska grunder. Jag upplever att PeaceWorks gjorde ett bra jobb med att nyansera bilden på volontärarbete. Vad det gäller ”att hjälpa” så tror jag att jag kunde bidra till viss del genom att avlasta sjukgymnasterna under de mest intensiva dagarna men den största behållningen av min volontärperiod var definitivt den inblick jag fick i livet där samt alla de upplevelser jag fick vara med om, både yttre upplevelser samt upplevelsen av mig själv i ett annat sammanhang än det jag är van vid. Dom starkaste intrycken jag tar med mig är den enorma gästfriheten, öppenheten och nyfikenheten jag generellt upplevde under tiden i Nepal samt alla nya möten och minnen jag fick med människor jag annars aldrig hade träffat. ”Minne för livet” är ett lite slitet uttryck men Nepal blev verkligen det för mig, jag är enormt glad och tacksam över att jag fick möjligheten att åka dit.

”minne för livet” är ett lite slitet uttryck men Nepal blev verkligen det för mig...”

Blir du sugen på att åka iväg till Nepal? Vi har flera olika utbyten, oavsett om du vill vara borta länge eller lite kortare. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta info@peaceworks.se eller kika i vår projektbas på hemsidan och ansöka direkt!

FredAktion 2017 | 22


internationella utbyten.

en resa jag drömt om. Text och foto: Emma Bengtsson, volontär

Jambo! (Hej på swahili) Mitt namn är Emma och jag studerar till läkare. Sedan flera år tillbaka har jag drömt om att göra en sådan här resa, så det var vad jag gjorde sommaren 2017 – och resan bar hän till ett litet sjukhus i västra Kenya där jag fick bo hos en värdfamilj. Jag var iväg i fyra veckor. Jag skrev en tenta på universitetet och åkte två dagar efter. Första veckan bodde jag i volontärhuset tillhörande Kenya Voluntary Development Association i Karen, nära Nairobi. I området bodde vice presidenten, vilket kom på tal då Kenya väntade presidentval i augusti. Detta var i juni och just under den här veckan var jag själv som volontär i huset. Jag förberedde mig inför mitt projekt, och fick även möjlighet att åka på safari. Det var otroligt häftigt! Jag tog selfies med fyra av

23 | FredAktion 2017

The Big Five. Själva upplevelsen i Masaii Mara var så berikande, och vägen dit och från var som ett äventyr i sig med många olika miljöer. Sedan blev det dags för mitt projekt. Från Nairobi till byn Esiarambatsi i västra Kenya, tog det åtta timmar med en shuttle med andra kenyaner. Sista biten blev jag upphämtad av en uber och välkomnad till värdfamiljen. I familjen bodde ett mor-/föräldrapar och fyra kusinbarn, den yngsta fem år och den äldsta 18 år. Barnen studerade i grund- och gymnasieskola i byn. Familjen fick också besök av två andra kusiner, varav den ena studerade på universitetet och den andra på internatskola. De alla är en stor del av min upplevelse! Så mycket jag har fått vara med om tack vare dem. De bjöd in mig till sitt hem och lät mig bli en del av deras familj för tre veckor och leva som dem. Mina favoriträtter var ugali (majsgröt med kål och tomater), chapati (tunnbröd med linsgryta) och så grillad majs direkt från elden. Jag åt färsk papaya, de godaste


internationella utbyten.

avokadon och drack hett chai-te. Under helgerna kunde jag även åka på utflykter, en till Victoriasjön vid Kisumo och en till regnskogen i Kakamega. Och så umgicks jag extra mycket med barnen i familjen och grannfamiljerna. Yatzy-spelet, kortleken och kameran blev snabbt populärt! De bjöd även in mig till deras skola på ett studiebesök. Mitt projekt var på ett litet sjukhus i byn. Under min vistelse strejkade sjuksköterskorna, och sjukhuset fick ett stort manfall bland sin personal. En del andra sjukhus fick stänga pga strejken, och fler patienter kom längre ifrån till detta sjukhuset. Materialbristen var ett faktum sedan tidigare, men allt sammantaget vid detta skede var sjukhuset under extra hård belastning. Trots att barn- och mödrahälsovården som jag sett fram emot var begränsad, så fick jag se så himla mycket. Jag vaccinerade, utförde malariatest och förde samtal. Jag lärde mig massor om tropisk medicin inne i mottagningsrummen. Jag deltog vid HIV-rådgivning och test, in- och utskrivning av patienter,

dosering paracetamol, mätte blodtryck, temperatur och vikt, och satt kvar långt efter sjukhuset stängde för att vänta på beslutet om familjen till den svårt malariasjuka pojken hade råd att ge honom specialistvård och chans att överleva natten – för vilka andra alternativ fanns det? Be till Gud, svarade sjukhuschefen mig. Jag fick även följa med ut på en outreach vid två tillfällen, där en mobil klinik sattes upp i en kyrka. Sammantaget utförde jag 130 malariatest, fick lära mig använda ett fetoskop av en sjuksköterska som var där då detta finansierades av ickestatliga medel, och träffa en hel del med samma namn som mig där! Vad värdefullt att jag gjorde den här resan, och vad underbart att PeaceWorks hade ett sådant projekt för mig!

Blir du sugen på att åka iväg till Kenya? Vi har flera olika utbyten, oavsett om du vill vara borta länge eller lite kortare. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta info@peaceworks.se eller kika i vår projektbas på hemsidan och ansöka direkt!

FredAktion 2017 | 24


internationella internationellautbyten. utbyten.

balanserade utbyten.

Text och foto: Julia Eriksson

Visste du att vi har ett balanserat utbytesprogram? Det innebär att vi på PeaceWorks inte bara skickar volontärer utan även tar emot internationella volontärer till våra samarbetspartners i Sverige! När du som volontär åker på ett längre utbyte kan du bli en del av ett ömsesidigt utbyte. Det betyder rent praktiskt att vi tar emot en internationell volontär från en organisation lika länge som vi skickar en volontär från Sverige till samma organisation. På så sätt innebär ditt utbyte att du och en annan volontär byter plats med varandra. Utbytet förenklar för ungdomar att skaffa sig erfarenhet från internationella projekt. På våra utbyten ska volontären inte på något vis ersätta lokal arbetskraft, därför har volontären främst en stöttande roll på projekten. Förutom att lära sig

mer om organisationernas verksamhet och projekt innebär det även att de ofta att de uppmuntras att ta egna initiativ att driva egna projekt eller aktiviteter. I September anlände två volontärer från Nepal för att delta i vårt balanserade utbytesprogram under sex månader. De ska under hösten delta i projekt på Ölands respektive Löftadalens Folkhögskola. Innan de åker iväg till sina projekt hade vi en förberedelsekurs på Stockholmskansliet i tre dagar. Under kursen diskuteras farhågor och förväntningar, samt hur de kan både förebygga och hantera de farhågor som diskuteras under dagen. På sitt projekt kan Sepson och Deepak inte bara dela med sig av sina egna erfarenheter och färdigheter, utan de får även möjligheten att testa på de olika projekt som finns på folkhögskolorna, bland annat teater, konst, musik och trädgårdsodling.

Vill du veta mer om våra balanserade utbyten, hur du kan vara en del av det, och vilka organisationer vi tar emot volontärer från just nu? Hör av er till info@peaceworks.se!

25 | FredAktion 2017


internationella utbyten.

utbyte i Sverige. Text: Sofia Nyström

Britney från Uganda åkte som volontär till Sverige och var 5 månader på Ölands folkhögskola. Vi var såklart nyfikna på varför hon valde Sverige! Varför ville du till Sverige? Jag valde att volontära i Sverige eftersom Sverige är ett fridfullt land. Det är ett av de minst rasistiska länderna i världen, feministiskt och respekterar mänskliga rättigheter. Varför valde du att åka genom oss? Jag valde att arbeta med PeaceWorks eftersom det finns en agenda för ungdomar som berörde mig. Organisationen främjar fred bland ungdomar. Jag har sett hur människor lider på grund av krig och jag tror att vi alla behöver ett fredligt samhälle. Jag valde PeaceWorks eftersom det främjar fredlig samexistens mellan nationer genom att främja de interkulturella ungdomsutbytesprogrammen. Vilka erfarrnheter bär du med dig? Den viktigaste erfarenheten jag har lärt mig är att hålla tiden, eftersom tiden inte väntar på någon och förlorad tid aldrig kommer tillbaka. Jag har lärt mig att alltid ta reda på vad jag vill och fråga om det är någonting som jag inte förstår. Om mig själv har jag lärt mig att jag är en hårt arbetande person som är lätt att leva med. Jag har lärt mig att om jag har bestämt mig för något så klarar jag av att göra det, och att jag är ”fighter” för jag trodde aldrig att jag skulle klara av värdret. Det var för kallt för mig, men nu är jag van, mår bra och är glad. Vad vill du göra efter ditt volontärutbyte? Jag hoppas kunna komma tillbaka och lära vidare det som jag har lärt mig till ungdomar i mitt ”community”. Jag vill fortsätta hjälpa till med volontärarbete som jag har gjort, för jag vet att det finns så många människor i mitt ”community” som behöver mig.

utbyte i Honduras. Text: Alexander Höwitz

Jonatan har åkt som ett volontär genom oss till Honduras och vi passade på att ställa honom några frågor! Varför ville du bli volontär? Jag studerade samhällsvetenskap med internationell inriktning på gymnasiet som inspirerade mig och många av mina vänner i klassen vilka åkte till andra länder som Sydafrika, Zambia och Indien. Men i mitt fall, eftersom jag hade studerat spanska innan kändes Latinamerika som ett naturligt steg. Jag ville lämna min ”komfortzon” och av alla alternativ kändes Honduras som det perfekta valet. Varför valde du att åka genom oss? Jag letade efter olika utbytesprogram och det kändes som om PeaceWorks skulle ge den mest autentiska erfarenheten. Jag hörde från en vän som hade åkt till Colombia som sa att det var det bästa han gjort. Innan bodde jag i Nairobi, men på en internatskola, så den här gången ville jag få erfarenhet där jag träffade människor, kultur och samhälle på mina egna villkor. Vad var den bästa delen av din resa? När jag bröt mina egna förutfattade meningar, oavsett om de var positiva eller negativa, och lärde mig nya kunskaper som jag aldrig skulle ha fått om jag inte åkt. Å andra sidan har jag också lärt mig mycket om hjälporganisationer. De goda sidorna och de dåliga sidorna. Hjälp låter bra, men det kan ha många oförutsedda konsekvenser. Därför, för en framgångsrik organisation, behövs en långsiktig strategi och en kontextualiserad plan. Vad är ditt bästa tips för någon som ska åka på ett volontärutbyte? Skriv dagbok - så hinner du fundera på vad du ser och lär, men också för att ifrågasätta sig själv.

FredAktion 2017 | 26


internationella utbyten.

nytt hem i Sverige.

Foto: Adriana Birsan

Text: Nasma Salim

Sedan slutet av augusti har Adriana samt 5 andra volontärer spenderat sin tid på olika platser i Sverige via EVS (European Volontary Service). Adriana berättar om alla minnen hon redan skapat och hur hon känner sig i sitt nya hem på Mullsjö. Det har gått två månader sedan 27-åriga Adriana påbörjade sitt volontärutbyte på Mullsjö Folkhögskola, som ligger i närheten av Jönköping. Hon har tidigare studerat ”Psycology and Education Sciences” och har ett speciellt intresse för utbildning – vilket var en av anledningarna hon sökte sig till Sverige. Eftersom hon aldrig tidigare besökt Sverige och alltid varit nyfiken just det skandinaviska utbildningssystemet, tog hon chansen och sökte ett EVS-utbyte genom PeaceWorks på Mullsjö folkhögskola. Ett utbyte hon rekommenderar och säger att hon själv hade åkt på igen om hon kunde! På Mullsjö blandas arbetsuppgifter som görs på rutin med uppgifter som har ett specifikt syfte. Adriana börjar vanligtvis dagen med att jobba två timmar på skolans cafeteria för att

27 | FredAktion 2017

sedan delta i olika kurser som folkhögskolan erbjuder resten av dagen. Utöver det får hon, tillsammans med andra volontärer och studenter, planera olika events och aktiviteter så som Halloween och julfester som ska äga rum på folkhögskolan.

”ett utbyte hon rekommenderar och själv åkt på igen om hon kunde” Även boendet ligger på campus där hon bor med en annan volontär och 6 studenter i en byggnad med varsitt rum och ett gemensamt kök.


internationella utbyten.

Sin tid i Sverige beskrivs hittills bara som positiv. På frågan om det finns något negativt här säger hon att hon som tur är inte har något att säga. Vad gäller minnen nämner Adriana massa olika upplevelser hon tror sig alltid kommer minnas; till exempel deras studieresa till Köpenhamn, halloweenfesten som nyss varit och alla svenska lektioner som hennes lärare har gjort minnesvärda. Det absolut bästa minnet hon har är från hennes första vecka i Sverige, då hon träffade på massa varma och vänliga människor – något hon inte trodde hon skulle göra. Hon berättar att det finns två saker som är det absolut bästa med Sverige. Först är det hur folk gör alla ställen mysiga och varma trots det kalla vädret, vilket är en av skillnaderna mellan Sverige och hemlandet Rumänien. För det andra tycker Adriana att det bästa är hur människor inte bryr sig om man inte är så social, att det är okej att vara tyst en stund. Inför den kommande tiden hoppas Adriana

”vill resa runt och se så mycket av Sverige och svensk tradition som möjligt” på att resa runt och se så mycket av Sverige och svensk tradition som möjligt, observera utbildningsmetoder här, lära sig språket samt att träffa massa nya vänner. Med 10 månader kvar på utbytet lär hennes önskemål inte vara några problem att uppfylla!

Vad är EVS för något? EVS (European Voluntary Service) är ett EU-finansierat utbytesprogram som ger dig möjlighet till att jobba som volontär i ett annat land. EU-programmet betalar för resa, fickpengar och boende. Programmet syftar till att ge en ökad förståelse och rörlighet inom Europa samt närliggande länder där fokus ligger på interkulturellt och icke-formellt lärande. Kan jag bli EVS-volontär? Du måste vara mellan 17 och 30 år för att kunna delta. Du behöver kontakta en sändande organisation som skickar iväg dig, samt en mottagande organisation i ditt värdland som arrangerar projektet. PeaceWorks är både en sändande och mottagande organisation i Sverige som årligen tar emot och skickar ut flera EVSvolontärer. Vilka länder kan jag åka till? Du kan framförallt åka till EU:s medlems- och grannländer. Hur länge kan jag vara borta? I de allra flesta fall kan du vara borta mellan 2-12 månader. Vad kan jag göra som volontär? Du kan delta i projekt med barn och ungdomar, hemlösa, eller hjälpa till att restaurera hus, syssla med teater och mycket mer. Genom att leta i databasen för godkända EVS-organisationer kan du se vilka projekt som finns tillgängliga.

Vill du veta mer om EVS-utbyten och om hur du kan bli en EVS-volontär? Kontakta oss på info@peaceworks.se och håll koll på vår projektbas på hemsidan för att se om vi har något EVS-projekt uppe!

FredAktion 2017 | 28


internationella utbyten.

praktikantprogrammet.

agenda 2030 i praktiken. Text och foto: Alexande Höwitz, praktikantprogrammet

Det är en mörk kväll i november och min tid på universitet börjar närma sig sitt slut. Jag sitter och försöker tänka ut vad jag kommer att ta med mig vidare i livet när allt har tagit slut. Det är då det slår mig, efter år av studier inom statsvetenskap, sociologi och mänskliga rättigheter att jag aldrig någonsin känt mig så alienerad och distanserad ifrån de vackra förbättravärlden-begreppen och teorier som jag spenderat otaliga timmar på att memorera och lära mig. Under alla dessa år har ingen kurslitteratur eller professor någonsin visat mig hur en faktiskt gör skillnad, hur jag rent konkret ska arbeta för att uppnå allt det där som jag nu skulle ha lärt mig. Jag tänker i den här artikeln ta med er på den resa jag gjorde från den där förvirrade novemberkvällen i Sverige till att som nybliven praktikant på PeaceWorks i Colombia faktiskt få arbeta direkt med ungdomar och fredsbyggande. Jag tänker berätta för er om hur jag under denna praktikperiod från ett barrio i centrala Bogotá lärde mig om hur vi kan jobba för fred, utan

29 | FredAktion 2017

minsta teoretiska förkunskaper, nerifrån – upp och helt utan att veta om det på förhand, hur jag lärde mig om Agenda 2030 i praktiken. Som freds- och ungdomsorganisation är PeaceWorks arbete, precis som andra organisationer som arbetar för fred och hållbar utveckling, kopplat till det vi idag kallar Agenda 2030. För den som inte känner till Agenda 2030 så är det en resolution som antogs av FN:s generalförsamling år 2015 vars mål är att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomisk hållbar utveckling fram till år 2030. Det är inte en bindande resolution utan bör mer ses som en handlingsplan där tanken är att alla världens länder ska bidra till en värld i fred och utan fattigdom, som Milleniummålen fast mer utbrett och mer ambitiöst. Den ligger idag som en slöja över de flesta regeringars, mellanstatliga organisationers, NGO: s och aktivisters medvetande och arbete – med ett ramverk bestående av 17 mål samt 169 delmål att förhålla sig till. MEN, arbetet med Agenda 2030 kan ibland kännas och förefalla svårt och abstrakt – som många av de resolutioner och agendor som stipuleras av regeringschefer på högsta nivå eller som i min kurslitteratur på universitetet. Precis som jag kände under mina studieår så är ju mänskliga rättigheter, demokrati och fred begrepp som klingar vackert på allas


internationella utbyten.

tungor, men sällan kan en greppa hur det ska appliceras i vår vardag, av dig och mig. En får ju inte precis en handbok utskickad på posten. Exempelvis hade jag själv innan min tid i Colombia endast en vag uppfattning om Agenda 2030 och hur vi bör förhålla oss till den, men låt mig berätta om hur jag som en del av min praktik på PeaceWorks lärde känna Jota, Huesos, Daniel och Happy ifrån Los Laches och hur dessa eldsjälar lärde mig om hur vi kan arbeta med och för en mer fredlig och rättvis värld med minimala resurser. Under våren 2017 hade jag chansen att tillsammans med mina kollegor följa ungdomar i ett marginaliserat och socioekonomiskt utsatt område Los Laches i centrala Bogotá. Området, som är en del av stadsdelen Santa Fe började ta form för flera decennier sen genom illegala bosättningar där människor ifrån Bogotá och från de rurala zonerna runtomkring började bygga upp sina egna hus utan stadsplanering, infrastruktur eller adekvat material att bygga från grunden. Los Laches är idag under urban uppbyggnad och infrastrukturen börjar långsamt att komma ikapp antalet invånare. Faktum kvarstår dock att majoriteten av dess invånare fortfarande lever under knappa förhållanden och att alternativ och möjligheter som går att finna i andra mer utvecklade delar av staden såsom kultur, nöje och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar är undermåliga. Konsekvenserna av detta är bland annat att droganvändning samt andra typer av våldsuttryck, har varit och fortfarande är utbrett i området. Under min tid i Los Laches lärde jag känna Jota, Huesos, Daniel och Happy– medlemmar i ett hiphop-kollektiv även kallade Tribu Laches. De har i flera år ägnat sig åt att skildra sin vardag på sitt egna vis genom musiken. Vardagen i Los Laches, eller snarare möjligheterna i vardagen, är som bekant inte som i mer väl ställda områden i Bogotá, vilket de själva i egenskap av att vara uppväxta i samma område varit väl medvetna om. Alldeles för länge hade organiserade aktiviteter och kanaler för ungdomar att aktivera sig och få spendera sin fritid på ett meningsfullt sätt lyst med sin frånvaro. Något som medlemmarna i Tribu Laches till slut fick nog av och bestämde sig för att åtgärda. Under flera år har de spenderat sin vardag med att arbeta med ungdomarna från området, lärt dem att känna stolthet för sitt barrio och sitt ursprung. De har renoverat och inrett ett kulturhus där ungdomarna kan komma och tillbringa sin tid tillsammans, läsa böcker och skapa musik. De har även startat upp en verksamhet med gymnastiklektioner, teater, musik, odlingslektioner, där de från måndag till fredag jobbar outtröttligt (och oavlönat) för och med ungdomar för att förbättra bilden av Los Laches inifrån ut. Det som staden inte har kunnat bidra med, har de själva skapat från grunden – med god hjälp av Los Laches egna invånare. Det var under denna tid som vi spenderade i Los Laches som jag själv började fundera kring vilken vikt denna typ av ideellt engagemang verkligen har för de människor som blir berörda. För ungdomarna, för deras föräldrar och inte minst för Tribu Laches själva. För när allt kommer till kritan så är det ett engagemang som varken lyfts upp i medier eller av staden. Det får inget ekonomiskt stöd trots att verksamheten fortskrider vecka in och vecka ut. Incitamenten är helt enkelt baserat på viljan att förändra

och viljan börjar från gräsrotsnivå. Tankarna för mig till Agenda 2030 som jag nästan vågar lova att ingen av varken Tribu Laches eller ungdomarna som deltar i deras aktiviteter ens har hört talas om. Likheterna finns där, när en börjar gnugga på ytan. Ta mål 16 som exempel: ”att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling”. Jag tänker på allt det som jag själv har fått se ifrån första parkett. Hur Tribu Laches dagligen skapar utrymmen där barn och ungdomar spenderar sin tid med aktiviteter de med stor sannolikhet inte skulle haft råd eller tid med att göra om det var på annan ort. Alla är välkomna, alla lär känna alla. Långsiktiga relationer som kommer gynna barriot byggs upp genom identitetsskapande, tillit och stolthet för det som är ens eget – Los Laches. Detta för mig är inkludering och våldsförebyggande. Det är social sammanhållning och mellanmänsklig tillit. Och teorierna och begreppen jag läste om i skolan har för mig börjat forma ett ansikte som jag kan greppa och förstå och jag inser nu att en handling säger mer tusen ord. ”Se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer” är vidare artikulerat i artikel 16 i Agenda 2030 och det slår mig att en institution inte behöver vara som de inrättningar och privata universitet, som invånarna i Los Laches ser varje dag från berget, men aldrig har satt sin fot i. Nej, institutioner kan betyda så mycket mer: familjen, vännerna, ”barriot” eller varför inte: Tribu Laches! En institution behöver inte ha en stor byggnad och år av historia och tradition – vad den dock behöver är medvetenhet på alla nivåer. Det var i Los Laches som jag insåg att Agenda 2030 inte behöver vara så främmande och abstrakt som det en gång föreföll att vara. Agenda 2030 är engagemang, det är vilja att förändra – och ingen bestämmer hur DU ska välja att arbeta med den. Du behöver en inte ens vara medveten om dess existens för att så fröet till en mer fredlig, rättvis och hållbar värld! Så nu, när jag befunnit mig här i Colombia under en längre tid tänker jag ofta på den där höstkvällen när jag satt och brottades med mina tankar. Jag vet idag, det jag redan visste då, att mänskliga rättigheter, demokrati och fred verkligen är abstrakta, historiefyllda och komplexa begrepp som måste sättas i kontext. De är begrepp som används på världsarenan, av tjänstemän i New York och Geneve eller i svindyr kurslitteratur. Det är något där uppe som vi vet existerar, men inte riktigt kan ta på. Vad jag dock inte visste och förstod då är hur dessa begrepp ser ut i praktiken, genom handling. Du behöver inte veta i detalj vad Agenda 2030 innebär så länge du brinner för att få vara med och förändra, vilket Tribu Laches har visat för mig genom sitt arbete med ungdomar. Agenda 2030:s fundament borde vara gräsrotsrörelser och personer som dessa, som förmodligen är de sista att bli inbjudna att delta i toppmöten på FN:s högkvarter. För mig krävdes det att jag tog mig upp till toppen på berget för att förstå att förändring och fredsarbete börjar nerifrån och siktar upp.

FredAktion 2017 | 30


internationella utbyten.

praktikantprogrammet.

en agenda för och av ungdomar. Text och foto: Fanny Rådström, praktikantprogrammet

När drygt ett år har gått sedan fredsavtalet skrevs under i Havanna, står Colombia fortsatt inför utmaningen att bygga ett fredligt samhälle. I ett land där nästan halva befolkningen består av barn och ungdomar, hänger framtiden på deras deltagande. Ungdomar som sett konsekvenserna av konflikten, genom sina föräldrar, men inte bär på något eget ansvar. ”Men ungdomarna måste ändå vara med, och aktiva, för att fredsprocessen ska lyckas”, säger Angie, en ledare i det unga colombianska civilsamhället. ”Det är nödvändigt att vi ungdomar får makt över faktiska beslut och att vårt deltagande inte är begränsat till att titta på. Vi måste ges möjligheten att delta i utformningen av våra samhällen.” Angie är en av de ungdomar som engagerat sig i Colombias fredsprocess. Snarare har debatten kring ungdomsengagemang hittills begränsats till att fokusera på unga människors roll som röstare och offer, snarare än deras möjligheter till påverkan och politiskt deltagande. Samtidigt har insikten om vikten av ungdomars deltagande ökat internationellt sett. När ungdomsledaren Ahmad Alhendawi från Jordanien blev utsedd till FN:s första officiella ungdomssändebud, sa han ”Young people drive change, but they are not in the driver’s seat”.

31 | FredAktion 2017

För två år sedan beslöt sig medlemsstsaterna i FN för att anta en ny agenda. Agenda 2030, som den döptes till, bygger på de Globala utvecklingsmålen och breddade FN:s arbete med att skapa fred och ekonomisk utveckling. De 17 globala målen, som utgör agendan, beskrivs som de mest ambitiösa världen har haft. De syftar till att inkludera alla världens länder och engagera fler delar av samhället än tidigare. ”För att skapa en hållbar värld för framtida generationer måste alla vara med i uppbyggandet”. Precis som Angie, lyfte FN där tanken om att alla måste vara engagerade om vi ska lyckas skapa en hållbar utveckling. Även ungdomar. Ett viktigt tema i de globala målen rör ungdomars tillgång till utbildning och vad gäller utbildningsfrågan finns konkreta exempel i Colombia på förbättringar. För första gången någonsin är budgeten för utbildning i Colombia större än budgeten för militären. Trots det är vägen till utbildning för alla lång. 18-åriga fredsaktivisten Luisa berättar att hon ändå vill gå med i den Colombianska militären när hon blir klar med gymnasiet istället för att utbilda sig. Hon vill fortsätta arbeta för fred och tror att det är hennes bästa möjlighet i nuläget. “Jag har funderat på att läsa på universitetet, men för det behövs pengar. Min uppväxt har lärt mig att jag är en stark person som kämpar och inte ger upp trots motgångar så jag tror att jag kommer trivas i militären. Förhoppningsvis kan nya personer, som jag, hjälpa till att arbeta för fred inne från militären.” Enligt en studie av universitetet Los Andes har hushåll


internationella utbyten.

som fallit offer för konflikten, eller tvingats att migrera, förlorat cirka 50 % av sina tillgångar och inkomster jämfört med andra hushåll. Även ungdomars tillgång till utbildning har en inverkan på landets möjlighet till hållbar fred och försoning. För att ungdomar ska kunna fortsätta arbeta för fred tror Luisa att det krävs bättre utbildning och fler möjligheter till arbete. “Många halkar efter i skolan för att de inte har datorer hemma och inte har råd att gå till ett internetcafé. Även när jag jobbar med ungdomar är det ett problem. Det är alltid svårt att hitta lokaler där vi kan vara.” Även om en tredjedel av de globala målen berör ungdomar eller barn, med betoning på självbestämmande, deltagande och välmående – görs det oftast som målgrupp, inte som aktörer. När ungdomsfrågor är på agendan fastnar debatten dessutom ofta vid ämnen som utbildning och klimatförändringar trots att dessa är långt ifrån att vara de enda frågorna som påverkar världens unga. I Colombia är internflykt en annan central fråga som drabbar ungdomar direkt. Luisa är en av Colombias drygt sju miljoner interna flyktingar. Efter att familjemedlemmar till henne dödades av väpnade aktörer lämnade hon sin hemstad. Då var hon 8 år gammal. Idag är hon 18 år, fredsaktivist och arbetar med andra ungdomar i den flykting-bosättning där hon bott mer än halva sitt liv. “Många av mina klasskompisar motsätter sig fredsavtalet - på grund av det lidande som FARC-gerillan har orsakat hos deras familjer. Jag har också sårats av konflikten, men jag tror trots det att fredsavtalet är den enda vägen framåt om vi vill förbättra situationen i Colombia.” Rörelsen Not to young to run’s rapport från 2014 visar att två, något motstridande, trender präglar ungdomsaktivism idag. Ungdomsrörelser axlar allt mer ansvaret för att driva demokratiseringsprocesser världen över. Men det finns även en större apati och ett bristande engagemang för politiska frågor till skillnad från tidigare generationer. En av förklaringarna till bristande engagemang åtminstone i Colombia kan tänkas ligga i den ökade otrygghet som det innebär. För ungdomar som har möjlighet att engagera sig är tillvaron inte problemfri, och unga aktivister är inte immuna mot det våld och de hot som drabbar fredsaktivister i Colombia. “Regeringen säger att de gör allt de kan för att skydda personer. I december förra året tillkallade President

Santos ett möte för att utvärdera situationen i Colombia gällande våld och mord av aktivister, men än så länge har inget resultat av detta arbete synts.” Detta berättar Alexis, en ung aktivist för mänskliga rättigheter som kommer från norra Colombia. På en ungdomskonferens rörande implementeringen av fredsavtalet i Ibagué i mars delar han med sig om sina egna erfarenheter efter att ha mottagit dödshot på grund av sitt engagemang. ”De kom till mitt hus igår beväpnade och letade efter mig och jag fick veta att ett pris var satt på mitt huvud. Som tur var hade jag precis satt mig på en buss till Bogotá”. När ungdomsfrågan inte är en prioriterad fråga blir det svårt att garantera unga fredsaktiviteters säkerhet. Samtidigt inger agenda 2030 hopp inför framtiden. Varje år samlas ministrar från hela världen på FN:s högkvarter i New York för att diskutera hur det går med uppfyllandet av de globala målen. I år uppmärksammades just vikten av ungdomsdeltagande. I den deklaration som antogs av de deltagande ministrarna vid mötets slut, lyftes barn, tonåringar och ungdomar fram som viktiga ”agents of change”. Dagens ungdomsgeneration är den största någonsin då 51% av världens människor är under 30 år. För att de globala målen ska uppfyllas krävs det att dessa ungdomar tillåts och ges möjlighet att delta fullt ut i implementeringen av agenda 2030.

Kan jag söka praktik i Colombia? Du som är mellan 20-30 år kan söka till vårt praktikantprogram. Vi skickar för närvarande praktikanter två gånger per år, på hösten och på våren, för att praktisera hos våra samarbetspartners i Colombia. Hur finansieras praktiken? Praktiken är Sida-finansierad genom Forum Syd. Vilka frågor kommer jag arbeta med? Praktikenplatsernas arbete fokuserar på mänskliga rättigheter, ungdomar och ickevåld.

Vill du få information om vårt praktikantprogram och om hur du kan bli praktikant hos någon av våra samarbetspartners i Colombia? Hör av er till oss på colombia@peaceworks.se!

FredAktion 2017 | 32


informationsverksamheten.

informationsspridning

- kunskap är makt! Under året som gått har vi arbetat aktivt med vår kommunikation. Vi har tagit fram en ny strategi för sociala medier med målet att bli en tydligare aktör för fred och göra det enklare för unga att engagera sig. En viktig del i denna strategi är att komma närmre vår målgrupp och närmre ungas engagemang i samhället. För första gången har vi också medverkat under Almedalsveckan med fokus på unga i fredsprocesser. Under året har vi genom vårt fredprojekt ”Under det blå täcket” lanserat en feministisk podd och blogg om maskulinitetsnormer samt startat upp projektet ”min skola” som kommer leda till digitalisering av ett antirasistiskt medodmaterial för lärare.

årets aktiviteter.

Lyssna på vår podd! !

Under verksamhetsåret 2017 har vi haft flera utåtriktade aktiviteter, spridit artiklar, blogginlägg och poddavsnitt. Vi kan stolt berätta att vi för första gången har medverkat i Almedalen och hållit i panneldebatter om behovet av unga i fredsprocesser! Under 2017 har vi arbetat med informationsspridning om bland annat Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen. I Almedalen deltog två unga colombianska fredsaktörer i vårt debattforum i Almedalen om unga i fredsprocesser. Vi har under våren lanserat vår podcast ”Under det blå täcket” som är en programserie om maskulinitetsnormer. I podden pratar vi om, granskar och ifrågasätter maskulinitet och hur det påverkar både samhället i stort och oss som individer. Vi har också startat Under det blå täcket-bloggen som är en plattform för er att prata om, ifrågasätta och granska hur maskulinitetsnormer påverkar samhället och individen. Ni får följa individers egna tankar och berättelser men också samtala med varandra om maskulinitet.

33 | FredAktion 2017

Utåtriktade aktiviteter under året: Antal Aktivitet 5 4 2 11 24 2 5 14 1 4 4

Blogginlägg Debattartiklar Festivaler Infokvällar Mässor och infobord Paneldebatter Podavsnitt Resebrev Remissvar #soffan Informationsfilmer


informationsverksamheten.

fredsprojekt.

Text: Rafaella Garde

Vi arbetar ständigt för en hållbar fred som inte enbart innebär avsaknaden av väpnad konflikt. Alla våra fredsprojekt fokuserar därför på olika typer av våldsuttryck som kan finnas i ett samhälle präglat av olika maktstrukturer. Ett av våra aktuella fredsprojekt är feministiskt och heter Under det blå täcket. Projektet har sin utgångspunkt i att Sverige än idag präglas av en könsmaktsordning som medför olika typer av våld, såväl direkt som strukturellt. Under det blå täcket fokuserar på maskulinitetsnormer och syftar till att öka ungas förmåga att kritiskt granska och reflektera kring hur dessa normer påverkar både samhället i stort och oss som individer. Under det första året som pågick mellan augusti 2016 och augusti 2017 skapade vi en workshop-serie samt en podcast-serie på följande teman kopplat till maskulinitet: makt och möjligheter, hälsa och känslor, kärlek och sex, sexualitet och identitet samt våld. Vi skapade även en blogg som fungerar som en kreativ plattform där unga kan skriva och diskutera olika aspekter av maskulinitetsnormer. Under det andra året som påbörjades september 2017 ligger fokus på samtal om maskulinitet ledda av och tillägnande unga för att komma åt djupare aspekter av maskulinitetsnormer. Vi ska erbjuda unga plattformar och utrymmen där unga själva ska vara drivande aktörer i arbetet och kampen för ett mer jämställt samhälle. Samtalen ska ske på platser där unga är förankrade i och rör sig på. Förhoppningen är att samtalen ska resultera i en live-inspelad podcast samt en bok skriven av deltagarna i samtalen. ”Jag tror att aktiviteterna som kommer att utföras genom Under det blå täcket är otroligt viktiga. #Metoo rörelsen har uppmärksammat det strukturella våldet som ickemän har fått utstå dagligen, under väldigt långt tid i Sverige. Män, förvånade över omfattningen av

övergreppen, har spridit hashtags som #ihave på sociala medier och uppmanat andra män att erkänna och reflektera över sätten som de reproducerar dessa makt- och våldsstrukturer dagligen. Att se denna förvåning och #ihave ta över sociala medier gör ont i magen. Att se den positiva uppmärksamheten män får efter att ha lagt upp hashtagen gör ont i magen. Att se likes och kommentarer som ”tack” eller ”va modig du är” gör ont i magen. För det som #Metoo har uppmärksammat är inte nytt. Våldet är inte nytt och inte heller har det varit osynligt. Att då tro att en hashtag på sociala medier tillsammans med en uppmaning till revideringen av maskulinitet är värt applåder, gör ont i magen.” - projektledare Rafaella Garde Maskulinitetsnormer har inte alltid sett likadana ut. De förändras genom tid och rum. Något som inte förändras är relationen som finns mellan makt och maskulinitet, oberoende av hur maskuliniteten har kategoriseras. Vi behöver tillsammans prata om relationen som finns mellan oss, maskulinitet, makt och våld. Men vi behöver fundera över varför dessa samband ännu kan leva vidare och förtrycka trots ständiga förändringar i vad som anses vara maskulint. Vi behöver prata om hur förtrycket som följer destruktiv maskulinitet har internaliserats. Annars riskerar förtrycket och våldet att reproduceras, oberoende av vilka etiketter och ord vi fyller kategorin ”maskulinitet” med. ”Jag vill uppmana PeaceWorks medlemmar att delta i samtalen som kommer att äga rum i vår, där allt nämnt kommer beröras.” - Rafaella Garde

Är du intresserad av Under det blå täcket, vill delta i samtalen eller på något sätt engagera dig i projektet? Kontakta oss på info@peaceworks.se!

FredAktion 2017 | 34


informationsverksamheten.

Text: Diana Sarbast och Matilda Råbrant

fredsprojekt - min skola. Text: Matilda Råbrant

Min skola är ett 1-årigt projekt som startade höstterminen 2017 med fokus på en trygg skola för alla. Min Skola är Malmöbaserat med syfte är att stärka tre grundskolor i sitt likabehandlingsarbete. ”Vi är nu i full gång med projektet Min Skola och jobbar aktivt med att ta fram relevanta verktyg på varje skola för att motverka våldsuttryck och trakasserier. Genom denna satsning vill vi stärka pedagoger i hur man talar om rasism, våldsuttryck och öka elevers kunskap om frågor som berör ämnet. Min Skola syftar till att på sikt bidra till positiva attitydförändringar samt skapa en trygg och säker skolmiljö för alla.” - projektledare Diana Sarbast Målet för projektet är att de deltagande skolorna ska få tillgång till verktyg och metoder för att kunna hantera våldsuttryck. Materialet skapas tillsammans och ger skolorna möjlighet att bedriva ett aktivt värdegrundsarbete som inkluderar alla. Förhoppningen är att detta sedan

ska sprida sig till andra skolor. Genom projektet kommer projektgruppen tillsammans med arbetsgrupperna på skolorna bestående av pedagoger, annan skolpersonal, ledning och elever i åk 4-9, att skapa ett material med övningar som bidrar till kritisk reflektion. Målgruppen kommer att vara delaktig i processen från idé till metodbok. ”Malmö är en stad där människor med olik geografisk och kulturell bakgrund, språk samt religion möts. Samtidigt brottas Malmö med en ökad våldsproblematik som påverkar de yngre ungdomarna i allt högre utsträckning. Min Skola är ett antirasistiskt projekt som syftar till att motverka våldsuttryck. Projektet tar utgångspunkt i vårt tidigare 3-åriga projekt, Låt Stå - Antirasism på schemat, ett samarbete mellan PeaceWorks och Mångkulturellt centrum, även detta finansierat av MUCF. Projektet vände sig dock till en äldre målgrupp med fokus på högstadiet och gymnasiet medan Min Skola ska utformas efter yngre elever då vi har sett att behovet av att inkludera målgruppen är stort.” - Diana Sarbast

Vill du veta mer om våra fredsprojektet eller är ni intresserade av att bli utbildade i antirasism på din skola? Kontakta oss på info@peaceworks.se så berättar vi mer!

35 | FredAktion 2017


informationsverksamheten.

Text: Diana Sarbast

#soffan om rasism och fred Text: Diana Sarbast

Text: Diana Sarbast

Torsdagen den 23 mars anordnade vi #soffan i samarbete med BUFF International Film Festival, ett event med temat ”En bättre värld” på Panora Folkets Bio. Eventet anordnades i Malmö där unga fick möjlighet att lyfta olika ämnen och diskutera frågorna tillsammans, högt som lågt. Vi har haft ett projekt som hette Ungas Malmö där syftet var att ge unga ett forum där deras röster för fred och säkerhet kan bli hörda. Under det två timmar långa eventet visades fem kortfilmer för den engagerade publiken. Unga från Malmö medverkade i ett panelsamtal där ämnen som fördomar mot andra människor, drömmar om ett bättre liv samt migrationsfrågor relaterade till utanförskap, rasism och klass fördes.

Under eventet var Abby Mesch och Shkurte Carkani moderator och Oskar Syrén, Issa Ali Hussein, Nicholas Tyrén och Mais Bazlamit paneldeltagare. Flera i publiken visade intresse och var en aktiv del av samtalet där ens egna privilegier och de olika förutsättningar för en värdig tillvaro lyftes. Filmerna och panelsamtalet utmanade publiken men även paneldeltagarnas perspektiv när de fick ta del av varandras erfarenheter och synpunkter. Efter #soffan spelades det in en fredspodd med eftersnack om de budskap som framkom under panelsamtalet. #Soffan är ett diskussionsforum av och för unga som en del av projektet Ungas Malmö. Projektet för ungas organisering och dess aktiviteter stärkte målgruppens deltagande för ett fredligare samhälle och självförtroendet över att deras röster är viktiga.

För fler aktiviteter och forum för unga, kolla in vår kalender på hemsidan peaceworks.se! Du kan också kontakta oss på info@peaceworks.se för mer information!

FredAktion 2017 | 36


informationsverksamheten.

Text:

PeaceWorks i Almedalen. Text: Nasma Salim

I somras spenderade vi tre dagar i Almedalen under Almedalsveckan. Mellan den 3e och 5e juli anordnade vi två seminarier med fokus på fredsprocessen i Colombia, ungas organisering och Agenda 2030. Med oss hade vi två unga fredsaktörer från Colombia som delade med sig av egna upplevelser av konflikten och erfarenheter av fredsarbetet. Första seminariet ”We are young: the role of youth in promoting peace” ägde rum på eftermiddagen den 3 juli och arrangerades i samarbete med LSU - Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer och Dag Hammarskjöld Foundation, på Sidas plattform på Almedalen:

37 | FredAktion 2017

Sverige i Världen. Här diskuterades bland annat ungas roll att nå global fred enligt Resolution 2250 samt vad panellisterna ansåg var nödvändigt för att unga ska känna sig inkluderande och som aktiva aktörer i samhället. Det första seminariet bestod av tre panellister, Annie Utrera, fredsaktör i Colombia, Hanna Bergman, svensk FN-representant från LSU och Simon Ebers från PDI (Pluralism and Dialogue Institute) samt moderator Sarah Smith. Exempel från både Sverige och Colombia togs upp för att visa på både utmaningar och styrkor unga har på ett globalt plan. Det andra seminariet, ”The role of youth in achieving peace i Colombia”, skedde två dagar senare den 5 juli och handlade specifikt om Colombia och fredsprocessen.


informationsverksamheten.

Här deltog både Annie igen med Santiago, också fredsaktör i Colombia, där de berättade om deras erfarenheter som unga fredsaktivister och hur de arbetar för att implementera de olika punkterna av fredsavtalet som just hade skrivits på i Colombia. Seminariet modererades av Julia Eriksson från PeaceWorks på engelska och de medverkande svarade på spanska. Med hjälp av tolken Andrés Gomez, översattes det till engelska för att nå ut till publiken. Efter det andra seminariet deltog vi med ett infobord på Syregård, där vi inte bara fick lyssna

på resten av dagens spännande seminarium, utan även chansen att möta människor med frågor och funderingar. Det var tre intensiva dagar i Almedalen med mycket intressanta diskussioner och frågeställningar. I slutet av dagen berättade Santiago och Annie hur glada de var över att få möjlighet att delta på den största politikerveckan i Sverige, och sprida information om situationen i Colombia, något vi också var glada över!

Vill du veta mer om vårt deltagande i Almedalen eller ta del av våra videoklipp med fredsaktörena Annie och Santiago från Colombia? Kontakta oss på info@peaceworks.se så berättar vi mer!

FredAktion 2017 | 38


informationsverksamheten.

9 oktober.

slaveriets avskaffande. Text: Sebastian Armas

Till minne av slaveriets avskaffande den 9 oktober 1847 arrangerade Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa (AFR) en konferens för att lyfta vikten av det dagliga arbetet inom antirasism i vårt samhälle. PeaceWorks i Malmö deltog på denna konferens med ett infobord där material från tidigare projekt inom antirasism lyftes. Under dagen talade inbjudna politiker och inspiratörer kring den problematik som finns kopplat till

rasismen i vårt samhälle. Vid konferensens slut fortsatte PeaceWorks vidare tillsammans med flera andra organisationer och frivilliga till Möllevångstorget och gick Frihetsparaden som avslutades i Folkets Park med flera tal där erfarenheter och idéer för ett mer inkluderande samhälle spreds. En viktig del i vårt arbete är att uppmärksamma frågor kopplade till antirasism och vi deltar aktivt på events och forum där dessa frågor behandlas.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med antirasism och hur du kan bli en del av vårt antirasistiska arbete? Kontakta oss på info@peaceworks.se eller gå in på peaceworks.se och spana in hur just du kan engagera dig!

39 | FredAktion 2017


miljö.

miljö - för en hållbar värld! Vi arbetar för en hållbar värld i fred och den globala miljöförstöring är ett hinner att nå dit. Miljö är därför en fråga om fred och en självklar del av vårt arbete. Vi ska utföra ett aktivt och medvetet miljöarbete för vår vision med en hållbar värld i fred. Miljöarbetet ska integreras i alla delar av vår verksamhet med hjälp av handlingsplaner och miljöpolicys. Transport och leverantörer ska väljas som har så liten klimatpåverkan som möjligt. Vi har också sedan 2015 varit veganer!

PeaceWorks är vegan. Vi är en organisation som kämpar för att motverka våld och främja fred. Ett av de största miljöbovarna globalt är transport och animalisk produktion. När det gäller miljöpåverkan av köttoch mejeriprodukter anses det påverka klimatet lika mycket som bilar, bussar, båtar och flygplan tillsammans. Vi tog därför 2015 beslutet om att bli en vegansk organisation. Varför är ni som organisation vegan? Beslutet att bli veganer tog vi för att närma oss vår vision om en hållbar värld i fred fri från våld. För oss som fredsorganisation är det också viktigt att vara medveten om vad produktionen av animaliska produkter innebär och motverka tillhörande våldsformer.

Vilka våldsformer kopplas till animaliska produkter? Några exempel på våldsformer inom djurindustrin är djurplågeri, miljöförstöring som förorening av vatten, mark och luft, bidragande till klimatförändringar och minskad biologisk mångfald. Men även brott mot mänskliga rättigheter för till exempel lokalbefolkning i Sydamerikas regnskogar med tvångsförflyttningar. Vad innebär det i praktiken att PeaceWorks är vegan? Det innebär att vi som organisation endast bjuder på vegansk mat, fika eller godis på alla våra events och möten. Målet med att äta veganskt gäller också för våra anställda och vegansk mat är därför ett krav för traktamente, dvs. matersättning under resor inom tjänsten.

FredAktion 2017 | 40


finansiering.

finansiering - för fred! Under året 2017 har vi blivit beviljade bidrag utav MUCF, Forum Syd och FBA. Som alltid kan du donera pengar eller handla i vår webbshop, och som köpare kan du vara trygg eftersom vi har ett 90-konto. Pengarna går oavkortat till vår fredsfond där ungdomar i Colombia kan söka stöd för att genomföra sina fredsprojekt och idéer!

Under verksamhetsåret har vi fått bidrag från följande bidragsgivare: MUCF (Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällesfrågor): Under året har vi fått flera bidrag från MUCF. Ett projektbidrag har stöttat vårt jämställdhetsarbete inom ramen för projektet Under det blå täcket i Stockholm. Under projektets första år har bidraget bland annat möjliggjort för oss att ta fram och genomföra en workshopserie inom maskulinitetsnormer och en podcast-serie. Projektet har även blivit beviljat projektstöd för ett andra år där fokus är att skapa fler forum för samtal om maskulinitetsnormer bland unga. Vi har fått stöd för projektet ungas syn på fred och säkerhet i Malmö samt beviljats stöd för rasism och intolerans ”Min Skola” i Malmö. Vi har även fått ett statsbidrag så att vi kan fortsätta stödja och arbeta aktivt med ungas organisering och med våra föreningar runtom i landet. Forum Syd: Genom vårt praktikantprogram, finansierat av Sida via Forum Syd har vi under 2017 tagit emot 7 praktikanter som tillbringat en termin hos våra samarbetspartner La Otra Juventud (TeusaRadio) i Bogotá, Casa de la Memoria Quipu Huasi i Neiva och på vårt kontor i Bogotá i syfte att lära sig mer om hur det svenska utvecklingssamarbetet kan se ut i praktiken. Under året har vi även fått stöd av Sida via Forum Syd för att driva ett utvecklingssamarbete med Teusaradio. Tillsammans har vi arbetat för att stärka ungdomars deltagande och organisering för fred genom kommunikativa insatser i Bogotá.

41 | FredAktion 2017

FBA - fredsmiljonen: Samarbetet med Teusaradio har ytterligare fördjupats tack vare fredsmiljonen och FBA som finansierat vår framgångsrika fredsskola för ungdomar mellan 15-28 år från marginaliserade områden i staden. Ungdomars organisering i Colombia har ytterligare stärkts genom en kraftsamling för att utveckla vår volontärverksamhet framåt i landet. Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond: Under 2017 har styrelsen sökt, och fått medel från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond för att bygga vidare på projektet ”Unga ledare för fred - ett utbyte mellan Sverige och Colombia” som påbörjades 2016. Projektet går ut på genomföra ett kompetensutvecklande ledarskapsutbyte och att skapa en mötesplats mellan styrelsen i Sverige och den lokala ungdomsrörelsen i Colombia. Den 5-12 mars 2017 reste styrelsen till Colombia för att gå utbildningen Hágale, och genom detta stärka kontakten och samarbetet med det unga civilsamhället i Colombia. Under våren 2018 kommer projektet utvecklas och nytillträdda styrelsemedlemmar kommer få möjlighet att delta i kompetensutvecklande ledarskapsutbyte.


finansiering.

stötta unga i Colombia. Du kan vara med och stötta ungdommar i Colombia! Vi är en ideell fredsorganisation som arbetar för att stärka ungas deltagande och inflytande. Vi arbetar både i Sverige och i Colombia där vi stöttar unga att skapa förändring för fred. Medan det i Sverige finns starka ekonomiska och säkerhetsmässiga förutsättningar för ungdomars deltagande är verkligheten i Colombia en annan. Behovet av särskilt stöd för ungas deltagande är därför extra viktigt.

Ge en gåva.

Som ett steg vårt arbete har vi därför upprättat en öronmärkt fredsfond där ungdomar i Colombia kan söka stöd för att genomföra sina fredsprojekt och idéer. Men vi behöver din hjälp. Din gåva gör skillnad.

Swisha till: 123 540 67 64 Sätt in ditt bidrag på vårt 90-konto Bankgiro: 900-5356

Märk din insättning med ”FredColombia”

Vad är ett 90-konto? 90-konto är en kvalitetsstämpel för seriösa insamlingsorganisationer. Den insamlingsorganisation som uppfyller högt ställda krav kan få 90-konto. Vem godkänner kontot? Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som granskar och godkänner de utvalda organisationer som har ett 90-konto. Vilka kan få ett 90-konto? Enbart föreningar, stiftelser och trosamfund kan beviljas 90-konto så länge de uppfyller och följer Svensk Insamlingskontrolls hårt ställda krav.

FredAktion 2017 | 42


ekonomi.

ekonomi. Vi har under under verksamhetsåret eftersträvat ett positivt årsresultat genom att genomföra löpande ekonomiskt uppföljningsarbete, förbättra och utveckla rutiner för organisationens ekonomiska hantering, kontroll och administration.

43 | FredAktion 2017


ekonomi.

FredAktion 2017 | 44


ekonomi.

45 | FredAktion 2017


ekonomi.

FredAktion 2017 | 46


ekonomi.

47 | FredAktion 2017


ekonomi.

FredAktion 2017 | 48


Välkommen till PeaceWorks. 5 skäl att bli medlem gratis: 1. stärk ungas röster för fred

2. organisera dig och gör skillnad

3. utbilda dig för att kunna påverka

4. bli volontär och lär dig av en annan kultur 5. gör praktik i Sverige eller utomlands

info@ peaceworks.se 08 615 05 58

Profile for PeaceWorks

Fredaktion2018  

Fredaktion2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded