__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FredAktion. ÅRSKRÖNIKA FÖR PEACEWORKS #2014/2015 | ungas fredsarbete.


PEACEWORKS. | innehåll

8 16

10

22

FredAktion ges ut av PeaceWorks - en religiöst och partipolitisk obunden fredsorganisation av och för unga. Redaktör: Maria Sand Medarbetare: Niklas Andersson, Monica Benitez, Elias Efvergren, Sanna Falk, Caroline Halvardsson, Linnea Fischer Högberg, Sofia Gadelii, Joelle Golmann, Taís González, Lovisa Granlund, David Johansson, Anneli Kastberg, Donovan Von Martens, Ragna Nordström, Fanny Pelin, Emelie Petersson, Rebecca Sjöstrand, Ellen Skärstrand, Ella Rudberg, Kajsa Stenberg. Grafisk form: Maria Sand Framsida & Illustration: Emma Engström PeaceWorks Sweden Götgatan 22a 118 46 Stockholm Kontakta redaktionen: info@peaceworks.se

volontärverksamheten. 14 RESEBERÄTTELSE

PeaceWorks. 4 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET Ordförande har ordet.

6 STYRELSEN – ÅRET SOM GÅTT Ordföranden berättar om året i bilder.

7 ÅRSMÖTET 2014

8 JUBILEUM – VI FYLLDE 40 ÅR 10 FREDSTURNÉN Eventkoordinator David tar oss med på en resa som börjar i soliga Värmland -Årets Fredsturné. 12 VÅRT ÅR I MEDIA 54 REVISIONSBERÄTTELSE 56 ÅRSBOKSLUT

Följ Ragnas volontärutbyte från paradiset Costa Rica till asiens pärla - Indonesien.

15 STATISTIK: UTRESANDE VOLONTÄRER 15 VOLONTÄRSTIPENDIUM 16 INTERVJU

Träffa Patricia från Mexiko som har gjort sitt volontärutbyte på Järna folkhögskola.

18 STATISTIK: VOLONTÄRER I SVERIGE 19 CITAT – INTRYCK FRÅN ÅRET 20 UNGDOMSUTBYTE

22 PROJEKTBESÖK

Vår volontärhandläggare Kajsa åkte till Peru och besökte projektet Aldea Yanapay.


44 38

26

42 33

utbildningsverksamheten.

27 föreningsverksamheten. 26 ORGANISERING 26 PROJEKTSTÖD 27 KULTUR ÄR HÄLSA

Träffa vår förening Got a Smile i Göteborg som anordnade en konsert på musikens hus i göteborg.

29 AKTIVT FÖRENINGSLIV

30 MEDLEMSFÖRENINGAR

32 DRIV. – VÅRT UTBILDNINGSKONCEPT 32 UTBILDNINGAR & PUBLIKATIONER 33 LÅT STÅ - ANTIRASISM PÅ SCHEMAT 35 ANTIRASISTISKA PROJEKT 36 KOLL PÅ LÄGET – VÄRLDENS KOLL 37 FORUM FÖR FÖRÄNDRING 38 FREDSLÄGER

Ungdomar från olika delar av världen möttes i Varberg för att formulera 10 nya resolutioner för fred.

40 FEMINISMFORUM

internationellt samarbete. 42 COLOMBIAVERKSAMHETEN

El Sillon - fåtöljen där unga får framföra sin syn på saken. En fåtölj där unga är experter på sin egen situation. El Sillon är en av de aktiviter vi har jobbat med i Colombia under året.

44 FÖR EN BÄTTRE VÄRLD

Återrapportering av projektet ”Jovénes activos por un mundo mejor.

45 PRAKTIKANTPROGRAMMET 46 VÄRLDENS KOLL – UNGA RÖSTER

Lyssna till ungas röster som lyfter skolfrågan i Malawi, diskuterar kvinnors rättigheter i Palestina eller kämpar för transpersoners rättigheter i Ecuador.

46 RESA TILL BOGOTÁ


PEACEWORKS. | övergripande verksamhet | ordföranden har ordet

PeaceWorks verksamhet.

ordföranden har ordet.

PeaceWorks är en plattform för ungas engagemang för en hållbar värld i fred. Genom att stärka ungas organisering samt förmåga till kritisk reflektion och självreflektion, lokalt och globalt, främjas förutsättningar för ungas deltagande och påverkan i samhället. För att lyckas med detta stärker vi aktivt ungas möjlighet att: • driva egna organisationer, • delta i interkulturella volontärutbyten, • tillgodogöra sig relevanta och praktiska verktyg, metoder och kunskap.

B

ästa PeaceWorksare! Visst kan vardagen ibland få det att kännas som om att världen står still, som om att en står och trampar i samma spår och inte kommer någonstans. Då kan det öppnas upp för en fantastisk vy när blicken lyfter för att försöka se det magiska helhetsperspektivet. Du, jag, Vi PeaceWorksare - har alla tillsammans bidragit till något storslaget och kraftfullt. Deltagande i fredsläger i Varberg, bedrivande av föreningsverksamhet, ett kliv ut i den vida världen som volontär, engagemang i utbildningarna och/eller ett enkelt PeaceWorksmedlemsskap, är några aktioner som under året faktiskt har förändrat. Förändrat världen har vi i år gjort i 40 år, det ska vi fortsätta göra i åtminstone 40 år till! Här kan du ta del av just helhetsperspektivet, vad som hände under verksamhetsåret 2014/2015. Trevlig läsning av PeaceWorks verksamhetsberättelse - Fredaktion! Fred och kärlek! Fanny Ordförande

principer. 1. ungperspektiv.

PeaceWorks drivs av och med unga.

2. jämlikhet. PeaceWorks i siffror. PeaceWorks hade vid 2014 års slut 4357 medlemmar, varav 82 procent var under 26 år.

Vid verksamhetsårets slut var 16 aktiva medlemsföreningar anslutna till organisationen. PeaceWorks styrelse bestod av fem ledamöter och en suppleant. Styrelsen sammanträdde total 13 gånger.

PeaceWorks utgår från alla människors lika värde och drivs av alla medlemmars deltagande och inflytande.

3. ickevåld.

PeaceWorks arbete utgår från ickevåld.

4. kritisk reflektion.

PeaceWorks drivs av kritisk reflektion för att synliggöra, utmana och motverka diskriminerande maktstrukturer.

5. alla behövs.

PeaceWorks utgångspunkt är att alla behövs och kan göra skillnad i arbetet.

Under verksamhetsåret 14/15 hade PeaceWorks 36 anställda och praktikanter på kontoren i Stockholm, Malmö och Bogotá.

vision.

Vår vision är en hållbar värld i fred där unga är aktiva samhällsmedborgare. Detta samhälle kännetecknas av fred och hållbar utveckling, global rättvisa och solidaritet, över och förbi nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser.

4 | FredAktion.


PeaceWorks handlar om att hitta sin egen väg till fred, sitt sätt att bidra till ett bättre samhälle, lokalt som globalt. Vi erbjuder inte förbestämda lösningar utan arbetar för att ungdomar ska kunna skapa förändring i sin omgivning genom att erbjuda verktyg, stöd och plattformer där unga får synas, höras, och engagera sig på sitt sätt. PeaceWorks handlar om att skapa förutsättningar för unga att forma sin egen framtid, sin värld.

volontärverksamheten.

PeaceWorks arbetar för att främja möten och utbyten mellan ungdomar runtom i världen genom att skicka och ta emot volontärer till och från Sverige. Som volontär kan du åka från två veckor upp till ett år till något av våra samarbetsländer i Afrika, Asien, Europa, Oceanien och Latinamerika.

föreningsverksamheten.

PeaceWorks arbetar för att stärka unga att starta och driva egna föreningar och projekt för att själva kunna bidra till en hållbar värld i fred i sitt eget sammanhang. Vi följer med föreningarna längs hela vägen och försöker tillgodose det stöd som efterfrågas, såsom kompetensutveckling, tillgång till material, organisationsrådgivning och ekonomiskt stöd ur Fredsfonden.

utbildningsverksamheten.

PeaceWorks erbjuder flera spännande utbildningar inom projektledning, ickevåld, global rättvisa, maktstrukturer och antirasism. Som medlem har du även chansen att få ekonomiskt stöd för att delta i andra nationella och internationella kurser på liknande teman.

internationellt samarbete.

Genom PeaceWorks kontor i Colombia bidrar PeaceWorks till att stärka ungdomars organisering i landet samt skapa plattformar för att lyfta ungas röster för fred.

historia.

PeaceWorks grundades år 1974. Namnet var då IKU - Internationellt Kulturutbyte. Ursprungligen jobbade vi med interkulturella utbytesprogram. I takt med att organisationen fick en större bredd och en allt tydligare fredskoppling bytte vi år 2009 namn till PeaceWorks.

FredAktion. | 5


PEACEWORKS. | styrelsen - året som gått | årsmöte 2014 2.

1.

4.

styrelsen - året som gått.

Det är fantastiskt att se hur PeaceWorks blir allt större och möter allt fler unga som vill engagera sig i vårt gemensamma fredsarbete. Ömsesidigt suddar vi tillsammans ut gränser för att främja en hållbar nutid och framtid som vi tror på. – Fanny Pelin, ordförande

Text & Foto: FANNY PELIN

5.

V

3.

i i styrelsen är ödmjukt stolta över och tacksamma för att vi fått den otroliga möjligheten att vara en del av PeaceWorks verksamhetsår 2014/2015. Året som gått har, minst sagt, varit händelserikt, späckat med både arbetsoch styrelsemöten, i Malmö har det tillsats en kanslichef för att stärka arbetet på lokal nivå, jag som ordförande fick även möjlighet att besöka vårt kontor i Colombia i syfte att knyta samman alla kontor och dess verksamheter på ett strategiskt plan.

6. 6 | FredAktion.


1. En sen kväll på Decemberforum med PeaceWorks i Norrtälje. Ute var det stilla, snön vägrade att falla, istället var allt grått och vinden drog in kall, fuktig luft från havet. Inne på Storholmens Sommarkoloni var det dock livat, ljust och varmt med julstämning som ingen annan. I team tävlades det om vem som kunde göra det finaste pepparkakshuset. Mitt lag och jag hade bestämt oss för att vinna, men konkurrensen var stenhård. Tävlingen slutade oavgjord – alla bidrag hade sin egen personliga charm. Här kan du se mitt teams bidrag! 2. En nyvunnen vän från min ordföranderesa till Colombia, Bogotá. 3. På Wendelsbergs Folkhögskola i Mölnlycke arrangerades två enastående heldagar som utvidgade mitt vetande om arbetsrätt och ledning. Möjligen låter det kanske torrt, men det var oerhört spännande, lärorikt, intensivt, roligt och väldigt otorrt! 4. Att sitta i PeaceWorks styrelse innebär, då och då, att ha förmånen att få slumra på ett nattåg, för att somna i Lund och sedan vakna upp i Stockholm. 5 & 8. El sillon är ett utbildningstillfälle där unga experter sätts i en fåtölj och får dela med sig av sin expertis inför en publik med intresserade åhörare, så som politiker, organisations- och ambassadrepresentanter. Jag hade turen med mig, då #elsillon inföll under min vistelse i Bogotá, med temat samvetsvägran av den obligatoriska militärtjänsten. 7.

Skarpa Mario från Acooc satt i fåtöljen och pratade inför en mycket engagerad publik (syns längst till vänster på bild 8). 6. Fick det fantastiska tillfället att hälsa på vår samarbetspartner, Colectivo Territorial Amauta, i södra Bogotá. Det fascinerade med projektet är att alla, oavsett ålder, får vara med och bidra på sitt eget sätt. När vi hälsade på Colectivo Territorial Amauta arbetade de med ett urbant odlingsprojekt som drevs av unga, engagerade och inspirerande individer. Tre av initiativtagarna (från vänster) är Jonathan, Juliana och José.

årsmötet 2014.

D

7. Här var vi taggade i PeaceWorks-tischor, på väg mot en ickevåldsaktion som ägde rum under ordföranderesan till vårt kontor i Bogotá, Colombia. En otroligt händelserik resa med många fantastiska minnen så som detta. 8.

en 30 augusti 2014 var en spännande och minst sagt högtidlig dag för PeaceWorks. Under denna dag deltog alla som ingick i röstlängden1 i intressanta och givande överläggningar under PeaceWorks årsmöte. Styrelsen hade inför årsmötet arbetat fram en del propositioner2, som bland annat handlade om att införa en whistleblowpolicy och uppförandekod. Ändamålet med att tillämpa den här typen av styrdokument är att representanter ska veta (1) hur de ska agera inom organisationens ramar och (2) hur de ska handla vid exempelvis misstanke om brott. Detta kan komma att bli avgörande och stöttande dokument för de som utför uppdrag i PeaceWorks namn. Genom konstruktiva diskussioner med aktiva medlemmar vid årsmötet fick styrelsen in flera betydande tankar och idéer på hur dessa dokument kunde förtydligas ytterligare. Det hela ledde till att handlingarna kunde bifallas3 med yrkanden4 som uppkom under förhandlingarna. Är du intresserad av att läsa mer om vilka beslut som fattades under årsmötet 2014? Årsmötesprotokollet ligger tillgängligt på vår hemsida och väntar på dig!

1. Röstlängd innebär deltagare som har rösträtt på årsmötet. Rösträtt har organisationens alla medlemmar. 2. Proposition är ett förslag från styrelsen, medan motion är ett förslag som kommer från organisationens medlemmar. 3. Bifalles betyder att exempelvis att en motion eller proposition godkännes genom majoritet eller enhällighet. 4. Yrkanden betyder förslag som uppkommer under årsmötesförhandlingarna.

FredAktion. | 7


PEACEWORKS. | jubileum - vi fyllde 40 år

jubileum - vi fyllde 40 år.

I november fyllde PeaceWorks 40 år och detta firades med pompa och ståt! Här kan ni läsa Sofia Gadeliis (kanslichef på PeaceWorks kontor i Stockholm) tal som inledde kvällen. Text: SOFIA GADELII Foto: MARIA SAND

I

nnan jag börjar mitt tal måste jag berätta en hemlighet. PeaceWorks fyller inte 40 år.

Är det inte oturligt att bestämma sig för att ha en 40-års fest och inse att man inte fyller 40? Man börjar grotta ner sig i organisationens historia och inser att det inte finns någon annan information än att PeaceWorks faktiskt startade 1973 och således fyller 41 år. Något som präglar PeaceWorks arbete är vår normkritik som infinner sig inom alla våra verksamhetsområden. Jag tänkte att jag skulle kunna säga att vi är så normkritiska att vi faktiskt tycker att 41 år är lika viktiga att fira som 40 år. När jag kände att detta argument inte skulle gå hem tog jag och ringde skatteverket. Jag står i kö i en halvtimme, kopplas fram och tillbaka mellan tjänstemän och upprepar samma historia; en lång och komplicerad historia om att vi fyller 40, att jag ska hålla tal och att förvirringen är stor och vi måste få reda på när vi har registrerats! Förhoppningen är enorm när jag hör de skälvande orden på andra sidan luren: – ni registrerades… 1975. Först då fick ni ett organisationsnummer. 1975. Jaha? Då fyller vi alltså officiellt 39! Fyller vi 39 eller 41? Ja, alltså det lättaste är väl att lägga ihop 39+41 och dela på två? För vad fyller vi då? Jo 40! Eller så väljer vi en helt annan definition. Nämligen denna: PeaceWorks står för solidaritet och jämlikhet. Detta är något som präglar organisationen och t ex våra volontärutbyten idag; att vi både skickar och tar emot volontärer till och från hela världen. ICX, PeaceWorks föregångare, skickade iväg utbytesstudenter och tog för första gången emot amerikanska studenter till Sverige 1974 och därför fyller vi 40 år i år! När man googlar på 1974 får man upp att det var ett normalår som började med en tisdag. Jag tycker att 1974 var långt ifrån ett normalår. Jan Guillou döms till fängelse, Grenada blir självständigt från Storbritannien, den svenske kungen får enbart ceremoniella uppgifter, rösträtten sänks till 18 år, Waterloo vinner melodifestivalen, det sker en

8 | FredAktion.


armékupp i Niger, en 40-årig diktatur i Portugal tar slut, en abortlag instiftas i Sverige, 18-årige Björn Borg vinner Franska öppna, Cypernkrisen börjar, Ford blir president i USA, Pinochet förbjuder politisk verksamhet i Chile, Guinea Bissau blir självständigt, Haile Selassie avsätts vid en militärkupp i Etiopien, Håkan Hellström, Petter, Alanis Morissette föds och PeaceWorks, vid den tiden ICX, skickar svenskar till USA och tar för första gången emot amerikanska studenter till Sverige! Året 1974 var alltså allt annat än ett normalår. Det är ett exceptionellt år som börjar med en tisdag. ICX blev IKU 1977 – Internationellt Kulturutbyte som bytte namn och blev PeaceWorks 2009. Jag har grävt i PeaceWorks historia och lärt mig ett och annat. Jag har sett likheter och olikheter då - jämfört med idag. Låt oss dyka ner i några av dessa: Vi börjar med olikheterna först: Förr i tiden verkade det vara lite mer fokus på att träffa någon och kanske bli ett kärlekspar! Dessa är inte alls lika närvarande i dagens PeaceWorks och citat som dessa är svåra att hitta i dagens årskrönikor. IKUs tidning Neawsleak 1986: lokalföreningsmöte i Örebro: ”under hela helgen kommer du att få information om vad som sker inom IKU. På lördag kvällen och natten är det fest. Du kanske träffar någon för livet, eller bara för helgen”. En helg 93 anordnas en träff för att diskutera ja eller nej till EG (föregångaren till EU) och denna står det följande om: ”en lysande och lärorik helg. Man fick veta mycket. T ex vem som strulat med vem, men också lite om EG”. Då, på 70-talet och ett bra tag framåt var verksamheten utbyten mellan svenskar och amerikaner som ville plugga ett år på high school i USA eller gymnasiet i Sverige. Idag jobbar PeaceWorks med samma typ av interkulturella lärande men genom volontärutbyten världen över. Då verkade T-shirtar och tröjor säljas en masse! Kanske borde vi inspireras av modellerna som användes då? En annan olikhet är att ICX eller IKU inte arbetade med lika mycket utbildningsprojekt som PeaceWorks gör idag. Idag är utbildning ett av PeaceWorks verksamhetsområden. Vad är likt då? Nyhetsbrev då - årskrönikor idag. Från att vara maskinskrivna och ritade för hand är de idag en aning mer datoriserade. 1988 öppnade IKU en hotline som bestod av en telefonsvarare som gav information dygnet runt om man ringde till den. Idag

får PeaceWorks medlemmar och allmänhet också tillgång till information dygnet runt fast via en aning mer modern metod; hemsida och sociala medier. 1986 bildas IKU-bistånd efter att man haft en Peru-temahelg och fått pengar över. Idag jobbar PeaceWorks med rättighetsbaserat utvecklingsarbete och öppnade för några år sedan ett eget kontor i Bogotá, Colombia. I Colombia stöttar vi lokalt ungt engagemang och ungas rätt till organisering. En utmaning som tas upp från det att ICX bildas, som lever vidare under IKUs tid och som fortsätter vara en av våra största utmaningar idag är: att hitta värdfamiljer till våra internationella volontärer som kommer hit. I nuläget bor alla våra 18 internationella volontärer som kommer till Sverige på sina projekt och inte hos familjer. 1986 skickades 240 ungdomar från Stockholmsområdet till USA. Av dessa ungdomars familjer valde 8 att ställa upp som värdfamiljer medan ungdomarna var iväg. Förra året skickade PeaceWorks ut 100 volontärer och vi hade en värdfamilj. Hör gärna av er till oss om ni vill bli värdfamilj för det är en väldigt fin och lärorik upplevelse!

– IKUs tidning Neawsleak 1986: lokalföreningsmöte i Örebro. ”under hela helgen kommer du att få information om vad som sker inom IKU. På lördag kvällen och natten är det fest. Du kanske träffar någon för livet, eller bara för helgen”.

PeaceWorks, före detta IKU, har alltid varit en ideell förening och på 80-talet hade föreningen syftet att främja gemenskapen och öka förståelsen länder emellan genom att: aktivt verka för kulturell och personlig utbytesverksamhet med andra länder. Att sprida information och uppmuntra till diskussion om världen utanför Sveriges gränser. Idag är PeaceWorks vision inspirerad av detta och lyder: en hållbar värld i fred där unga är aktiva samhällsmedborgare. Detta samhälle kännetecknas av fred och hållbar utveckling, global rättvisa och solidaritet, över och förbi nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser. 1995 har IKUs Neawsleak med en fin handritad stämpel i sin tidning; Tänk globalt, handla lokalt. Denna mening diskuteras även idag när vi är runt i gymnasieskolor och pratar om hur världen är sammankopplad, om globalisering och schyssta samarbeten med vårt utbildningsprojekt Koll på Läget, som idag fortsätter under namnet Världens Koll. Sist men inte minst märker man att lokalföreningar har varit viktigt del av IKU och att dessa ofta utgjordes av före detta utbytesstudenter eller ungdomar som skulle iväg. Idag är PeaceWorks lokalföreningar föreningar som jobbar mot PeaceWorks vision: en hållbar värld i fred. De utgörs precis som då av före detta hemkomna volontärer men också av andra grymma ungdomar som vill aktivera sig för ett bättre samhälle. Mitt namn är Sofia Gadelii och jag är kanslichef på PeaceWorks kontor i Stockholm och vill hälsa alla varmt välkomna till denna festliga kväll! FredAktion. | 9


PEACEWORKS. | Fredsturnén

”på med stövlarna” - vi åkte på vår årliga fredsturné.

“På med stövlarna”, hörde jag mig själv säga när det var dags för fredsturnéns första dag. Veckan innan hade jag, i ett tillstånd av plötslig festivaleufori, second handfyndat både flumskjorta och gummipjucks under en shoppingrunda. Floskeln “det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder” skulle visa sig både bekräftas och motbevisas under de kommande veckorna.

Text & Foto: DAVID JOHANSSON

F

redsturnén 2014, en sommarturné i både vått och torrt, var min debut som eventkoordinator. Min roll var att styra upp det planeringsmässiga och praktiska inför, under och efter festivalerna Putte i Parken, Emmabodafestivalen och WeAreSthlm. Turnéns mål var att värva 3 500 nya medlemmar. Första stoppet: Putte i Parken Först ut i ordningen var Karlstads utomhusfestival Putte i Parken. Vi var en skara nervösa volontärer som lämnade Söders höjder i kombin med släpvagn på väg västerut, med det stora fredstältet på 6x3 meter, matproviant och ett och annat turnématerial i packningen. Väl framme möttes vi upp av Jakov, från PeaceWorks lokalförening Värmland, samt en av de inresta långtidsvolontärerna. Campingen, förlåt, jag menar “glampingen” (kolla gärna upp det), visade sig vara en upplevelse i sig och låg ca 20 minuters bilväg från festivalområdet. Strax efter lunch på festivalens första dag var vi igång med vår fredsaktivism! Genom att dela ut fredsbroschyrer och fråga besökarna om de vill engagera sig för “antirasistiska vägar till fred” skapade vi både isbrytare och tankeställare för många av festivalens nyfikna besökare. De flesta vi mötte, stora som små, var intresserade av PeaceWorks antirasistiska tema och av det internationella arbete som PeaceWorks utför, och vi fick ofta frågor om hur PeaceWorks jobbar mot rasism. Förutom värvningen under festivalen fanns även tid att höra artister som Linda Pira, Ken Ring, Ulf Lundell, Syster Sol och Nause! Någon vecka senare: Emmabodafestivalen Så var det dags för Fredsturnéns andra

10 | FredAktion.


turnéstopp, Emmabodafestivalen. Vi var ett team på två koordinatorer och både gamla och nya volontärer som åkte till musikfestivalen i Småland. Turnéveckan i Emmaboda blev precis “så mycket festival” som det bara kunde. Det var sommarens hetaste vecka, men inget av detta transplanterades alls i form av försämrad energi hos volontärerna. På kvällarna höll vi gemensamma uppsamlingshäng med utnämnanden av “dagens värvare” - Emmabodavolontärerna värvade över hela 1 000 nya medlemmar, vilket motsvarade ungefär 10 % av festivalens totala besökare! Teamet initierade flera tävlingar i Fredstältet som väckte leklusten hos festivalbesökarna. Det populära kartbollspelet, ett “fredsquiz” om PeaceWorks och poseringstävlingar i sociala medier (#poseforpeace och #fredlyst) var bara några inslag. Utöver värvningsslit, sovsäckssvett och stjärnspäckade musikkvällar hann vi också med att göra skogsutflykter till svalkande småländska vattendrag. Almedalen och WeAreSthlm De två andra stoppen för Fredsturnén 2014 var Almedalsveckan på Gotland och ungdomsfestivalen WeAreSthlm i Kungsträdgården i Stockholm. I Kungsträdgården stannade många för att prata och hänga med PeaceWorks volontärer. Målet på 3 500 nya medlemmar för sommarens turné nåddes till slut! Vi som åkte på Fredsturnén 2014 fick känna hur det är att nå ut till tusentals människor med ett grymt budskap där många volontärer engagerade sig för förändring mot en värld i fred. Vem vet, kanske är just du som läser det här en potentiell världsförbättrare för framtida fredsturnéer? FredAktion. | 11


PEACEWORKS. | vårt år i media

vårt år i media. Under verksamhetsåret 2014-2015 fortsatte PeaceWorks det utåtriktade informationsarbetet med närvaro på skolor, mässor, festivaler och med nyhetsbrev. Informationsarbetet växer i takt med de tre kontor som nu organisationen omfattas av. Under året var PeaceWorks aktiv på sociala medier och ökade antalet följare på Facebook, Twitter och Instagram, samt syntes i flertalet tidningar.

sociala medier. Facebook. Uppdaterades

dagligen med information om vad som händer i organisationen, vad som pågår hos PeaceWorks samarbetsorganisationer och med omvärldsinformation. Antal som gillar sidan: 4 072. Instagram. Uppdaterades dagligen med information om PeaceWorks pågående arbete. Antal följare: 444. Twitter: Uppdaterades främst kring mässor, utbildningar och evanemang. Antal följare: 301. Under verksamhetsåret 20142015 utlystes för första gången en tävling via sociala medier, som var framgångsrik och ökade antalet engagerade följare.

nyhetsbrev. Som vanligt gick PeaceWorks nyhetsbrev ut en gång i månaden till medlemmarna med information om vad som var på gång och hur en kunde engagera sig i verksamheten.

12 | FredAktion.

mässor. Under året deltog PeaceWorks på ett flertal mässor. Bland annat SACO-mässan i Stockholm, bokmässan i Göteborg och Framtidsveckan i Sofielund i Malmö. Utöver detta var PeaceWorks på flera arbetsmarknadsdagar, utbildningsmässor och MR-relaterade temadagar i olika delar av landet.

press.

PeaceWorks syntes i media vid 20 tillfällen under året genom bland annat egna debattartiklar, intervjuer och reportage. PeaceWorks skrev debattartiklar för Nyheter 24 och ETC, och intervjuades i bland annat Lokaltidningen Landskrona, Hallands Nyheter, Helsingborgs Dagblad, P4 Halland och Dagens Nyheter.


VOLONTÄRVERKSAMHETEN. utresande volontärer | volontärer i Sverige | ungdomsutbyte | projektbesök


VOLONTÄRVERKSAMHETEN. | utresande volontärer | jorden runt - ragna nordsröm

volontär på två kontinenter. I oktober 2014 startade Ragna sin fem månades långa resa, som en av våra jorden runt volontärer. Resan skulle ta henne över Atlanten till Costa Rica och sedan vidare till Indonesien. Tiden på barnhemmet i San José och i skolan Marsudi Utami i den Indonesiska slummen gav henne nya erfarenheter och perspektiv på världen, hur vi prioriterar och lever på olika sätt världen över. Text: RAGNA NORDSTRÖM Foto: PRIVAT Costa Rica Jag har alltid älskat att resa. Innan jag påbörjade mina studier på universitetet kände jag att jag verkligen ville resa. Jag visste också att jag skulle vilja volontärarbeta. Jag blev antagen och valde turen Costa Rica-Indonesien. Sedan gick det några månader och helt plötsligt var jag på väg till San José, huvudstaden i Costa Rica. Mitt projekt i San José var på ett barnhem, Casa de Pan. Barnhemmet låg en bit ifrån området jag bodde i. Det var ett väldigt fint, stort hus där det bodde 40 barn i åldrarna 2-15 år. Trots att vi alltid var 5-6 volontärer på projektet hade vi alltid saker att göra. Vi hjälpte till i köket, med städningen, med tvätten, att byta kläder, hämta och lämna barnen i skolan. Jag kände att jag behövdes på barnhemmet. Eftersom vi var så många kunde vi ge barnen den uppmärksamhet de behövde. Efter några veckor kände jag mig mer respekterad. Ju mer en lärde sig av språket desto lättare blev det att umgås med barnen. Jag och några av de äldre killarna brukade spela fotboll på en gård en bit från huset. Det var förresten helt främmande för dem, en tjej som spelar fotboll?! Värdfamiljen var det bästa jag kunde tänka mig. Jag trivdes så bra! När jag åkte därifrån 14 | FredAktion.

var det som att lämna min familj, väldigt jobbigt. Costa Rica var inte så fattigt som jag hade föreställt mig. Själva levnadsstandarden var rätt hög. Det ”värsta” jag fick uppleva var att duscha i lite kallare vatten kanske två-tre gånger i veckan och att hitta kackerlackor under sängen ibland. Jag känner att denna resa har gett mig mycket perspektiv på livet och på allt man tar för givet där hemma. Det kändes som att jag lärde mig något nytt varje dag och det var en häftig upplevelse. Varje dag kändes värdefull och jag fick en väldigt stark relation till barnen och det kändes konstigt och fel att behöva lämna dem. Jag bestämde mig för att bara vara i Costa Rica i två månader, men två månader går väldigt snabbt. Jag skulle rekommendera att åka längre om – Det man har möjlighet! Förhoppkändes ningsvis kan jag återvända som att jag någon gång framöver i livet. lärde mig Det skulle jag verkligen vilja. Indonesien Indonesien var väldigt annorlunda från Costa Rica. Skolan jag var på heter Marsudi Utami. Det är en kristen skola

något nytt varje dag. och det var en häftig upplevelse.

från klass 1-6. Religion var väldigt viktigt i Indonesien och de flesta skolor är bundna till en religion. Det är lag på att en måste tillhöra en religion och religionstillhörighet stod till och med passet! Skolan ligger i ett slumområde vid floden i Semarang och familjerna som bor i området är väldigt fattiga. Det har varit fantastiskt att vara i den här skolan. Eleverna var väldigt glada och nyfikna och det gick riktigt bra att lära ut. I skolan undervisade jag och den andra volontären i engelska. Vi gjorde det i form av lekar och sånger för de yngre klasserna och efter ett tag kände vi att vi kunde avancera lite och börja hålla lektioner lite mer strukturerat. Det är häftigt att se hur barnen utvecklas, hur deras uttal förbättras och hur deras förmåga att koppla saker och dra egna slutsatser förbättras. Det känns otroligt bra att man kan bidra till deras utveckling. Dessutom hade vi hand om lektimmar och hemkunskapslektioner med barnen vilket skapade starka band mellan oss. Jag har också lärt mig språket väldigt bra. Indonesiska är ett väldigt lätt språk som jag nu behärskar relativt bra. Familjen jag bodde hos har varit helt underbara mot mig, verkligen välkomnat mig till deras familj. De är så givmilda i det här


antal utresande volontärer 14/15. Antal per kontinent och land Asien Latinamerika 2 Indien 1 Argentina 1 Indonesien 2 Bolivia 10 Nepal 1 Colombia 5 Palestina 9 Costa Rica 1 Ryssland 8 Ecuador 1 Sydkorea 2 Mexiko 2 Vietnam Afrika Europa 7 Ghana 1 Frankrike 12 Kenya 2 Moldavien 9 Tanzania 2 Spanien 2 Togo Totalt 80

Typer av utbyten 14/15. Antal Typ 18 Kort 1-3 veckor 38 Mellan 1-4 månader 9 Lång 6-12 månader 5

Jorden Runt

4

European Voluntary Service (EVS)

Totalt 74 landet. Nästan lite för givmilda ibland - det kan anses oartigt att tacka nej till t.ex. mat som man erbjuds. Men om man erbjuds mat precis hela tiden så måste man lära sig att vara lite ”oartig” ibland. Det var svårt i början, jag var konstant mätt. Men efter ett tag lärde man sig! Kulturen här är väldigt annorlunda jämfört med Sverige. Man äter lagad mat till frukost, vilket har varit lite svårt då jag oftast inte är så pass hungrig på morgonen. Mamman brukar gå upp klockan 04.00 varje morgon för att sätta igång att laga mat. Väldigt annorlunda! De finns inte heller samma typ av duschar och toaletter. Man får stå på huk på en sits som är ett hål i marken för att gå på toa. Och man tvättar sig genom att ta en skopa med vatten från en balja. Det finns inte heller något varmvatten. Detta var lite svårt i början, men som med allt annat så vänjer man sig. Jag har trivts så bra i familjen och de har tagit med mig på uflykter på helgerna till sevärdheter i staden och till städer i närheten. De här två månaderna har verkligen förändrat mig. Jag känner mig så harmonisk och lugn inuti. Att få omges med dessa underbara människor är verkligen ett privilegium. Att få möta nya människor som har annat fokus än det vi har i västvärlden. På familjen,

på utbildning. De är så osjälviska och trevliga här och det är så härligt. Så många kvällar jag och familjen suttit på verandan och druckit te och reflekterat över dagen, tagit tiden att umgås med varandra, något som jag glömmer bort att göra hemma i den stressiga vardagen. Eller att laga mat tillsammans och äta tillsammans, utan mobiltelefoner som vibrerar hela tiden. Det ska jag absolut ta med mig. Med organisationen Dejavato, som varit min mottagande organisation i Indonesien har vi hittat på aktiviteter med alla volontärer vilket har varit så roligt! Jag har träffat människor från alla världens hörn och har lärt mig så otroligt mycket av dem. Vi har gjort resor till andra städer för små, kortare projekt. Jag var en vecka på en annan skola i en stad som heter Pati. Det var en muslimsk skola där jag fick bära hijab. Det var en annorlunda men väldigt bra upplevelse. Det var en liten skola i en liten by som var väldigt fattig. Alla lärare jobbade ideellt och de var de mest fantastiska människorna jag träffat. Deras engagemang för eleverna var fantastiskt och jag trivdes så bra där. Mina resor i Costa Rica och Indonesien har verkligen varit en fantastisk upplevelse och jag känner att jag lärt mig så otroligt mycket på alla nivåer!

volontärstipendium.

Låt oss presentera årets Fredsstipendiater! Dessa sköna personer tog emot PeaceWorks volontärstipendium som delas ut till volontärer som åker på våra långa volontärutbyten. I augusti åker de iväg till Honduras, Costa Rica och Mozambique. Lycka till Frida, Emma, Conrad och Carolina!

FredAktion. | 15


VOLONTÄRVERKSAMHETEN. | volontärer i Sverige | Patricia Baruch Alegría

Ungdomarna är lite rädda för att äta stark mat, men alla provar gärna! Text & Foto: SANNA FALK

V

ill du ha kaffe? Frågar Patricia, en kort stund efter att vi träffas. Hon fyller skrattandes i att man aldrig får glömma kaffet här, och berättar senare att hon lärt sig att fika är det bästa sättet att börja en ny vänskap här i Sverige. Vi ses på Nibble gård i Ytterjärna. Gården har funnits sedan 1400-talet och idag ligger där Järnas Naturbruksgymnasium. Skolan är profilerad mot ekologisk och biodynamisk odling och djurhållning, och det är här Patricia under ett år gör sitt volontärutbyte. Patricia kommer från staden Minatitlán i distriktet Veracruz i Mexiko. Det är en oljestad där temperaturen under sommarmånaderna når 50 grader, och Patricia påpekar flera gånger under vårt möte hur mycket hon uppskattar Sveriges kyligare klimat. – När det är kallt är det bara att klä på sig mer, eller gå in i värmen. När det är varmt kommer du aldrig undan, det finns ingenting du kan göra åt det!

– Det började med en kille, nu är de fem elever i gruppen. Målet är att fler ska delta, ju fler desto bättre!

För två år sedan såg hon ett avsnitt från tv-programmet Españoles por el mundo (spanjorer i världen) som handlade om olika platser i Sverige, och programmet gjorde Patricia nyfiken på att åka hit. Till en början var hon mest intresserad av att åka på semester, men hon kom i kontakt med PeaceWorks och valde att istället göra ett volontärutbyte. När det blivit bestämt att hon skulle åka, och hon läste på mer om Sverige och svensk kultur, blev hon lite rädd. – Folk hade sagt till mig att svenskarna var instängda och kyliga, och att jag skulle förbereda mig på att vara ensam, vilket gjorde mig lite orolig. Vissa saker av det jag hörde stämmer, men många stämmer inte alls – det går inte att sätta en stereotyp för en hel nation! Alla på Järnas Naturbruksgymnasium tog emot mig med öppna armar när jag kom hit. Patricia jobbar främst med förberedandet av maten på skolan. Många elever bor på skolans område, och därför förbereds både frukost, lunch och middag. Patricia hjälper personalen med dessa sysslor, och hon

16 | FredAktion.

brukar ibland försöka kombinera det svenska och mexikanska köket. Hon ser maten som ett sätt att dela med sig. – Ungdomarna är lite rädda för att äta stark mat, men alla provar gärna! En rätt hon gjort flera gånger är mulletes, baguetter fyllda med tomat, lök, svarta bönor och chili. All mat på Järna Naturbruksgymnasium är ekologisk, vilket är något hon verkligen uppskattar då ekologiskt odlade produkter är svåra att få tag på hemma i Mexiko. Hon menar att det är en stor skillnad på ekologiskt jämfört med konventionellt odlade produkter, både i smaken men också i hur länge produkterna håller. Precis som många elever bor Patricia i anslutning till skolan. På sin fritid tycker hon om att vara i naturen och uppskattar mycket de fina naturomgivningarna kring skolan. Hon umgås också mycket med eleverna, både på fritiden då hon bland annat är med på ridlektioner med de andra, men också genom att hon deltar i skolaktiviteter som eleverna gör. Hon har till exempel varit med och klippt ull på fåren på gården, och varit med på konstklasser. Patricia har även börjat hålla i spanskklasser för de elever som är intresserade av att lära sig spanska. – Det började med en kille, nu är de fem elever i gruppen. Målet är att fler ska delta, ju fler desto bättre! Patricia förklarar att hon kommit så nära flera av ungdomarna att hon känner sig som deras storasyster. Hon har blivit en stöttepelare, och många av ungdomarna kommer ofta till henne för att berätta om sina problem och hur de mår. Detta är vad Patricia lyfter fram som den absolut viktigaste och bästa upplevelsen av hennes volontärutbyte hittills. – Jag har inte ord för att uttrycka allt jag tar med mig från de här ungdomarna, var och en är annorlunda och från varenda en lär jag mig nya saker. De berättar om sina liv för mig, om hur svårt eller enkelt de har haft det. Många känner sig så ensamma.


FredAktion. | 17


VOLONTÄRVERKSAMHETEN. | volontärer i Sverige

– Jag vet inte hur, men det är min idé. Jag har sett att det finns ett behov hos unga... Patricia förklarar att hon är imponerad över att ungdomarna ändå uttrycker sina känslor så väl, för att de även ges mycket plats i skolan att prata och få stöd. Hon jämför detta med sina erfarenheter i Mexiko, och understryker att hon tror att alla unga känner samma saker i båda länderna, men att de skiljer sig åt i möjligheterna att uttrycka sina känslor. I hennes gymnasieklass var de 70 personer och en lärare, vilket gjorde det svårt att få en personlig kontakt. På Järnas Naturbruksgymnasium är de 40 elever, med flera lärare, vilket hon tror spelar en stor roll

för deras möjligheter att kommunicera sina känslor. Det märks att Patricia har ett stort engagemang för ungdomarna hon lärt känna, och hon beskriver hur det har fått henne att ändra inriktning för sina framtidsplaner. I Mexiko utbildade hon sig inom media och kommunikation, men nu vill hon rikta in sig på att bli socialarbetare och arbeta med unga. – Jag vet inte hur, men det är min idé. Jag har sett att det finns ett behov hos unga

volontärprojekt i Sverige 2014-2015.

antal volontärer i Sverige 2014-2015.

√ Södra Vätterbygdens folkhögskola √ Värnamo folkhögskola √ Löftadalens folkhögskola √ Vadstena gymnasium √ Järna naturbruksgymnasium √ Dille naturbruksgymnasium √ Grans naturbruksgymnasium √ Mullsjö folkhögskola √ Kontrakultur Malmö √ Staffansgården

Antal Från 2 Taiwan 1 Indien

Utöver projektens övriga verksamhet har volontärerna under året: ‧ hållit i Yoga-lektioner för lärare och elever ‧ drivit ett skolkafé och språkkafé ‧ arrangerat kulturkvällar, presentationer och utställningar ‧ gett stöd-workshops i matte och engelska ‧ organiserat julshower

1 USA

1 Honduras 1 Mexiko 3 Colombia 2 Costa Rica 2

18 | FredAktion.

På sin fritid har Patricia även börjat studera svenska, och ett av hennes framtidsmål är att stanna kvar i Sverige ett tag efter att volontärutbytet är avslutat. Hennes förhoppning är att hitta ett jobb i närheten av Järnas Naturbruksgymnasium, så att hon ska kunna fortsätta att ha kontakt med ungdomarna hon lärt känna under sin tid som volontär.

Visste du att: PeaceWorks tar emot ca 20 internationella volontärer varje år. De deltar i ett kulturutbyte under ett års tid och volontärarbetar på ett socialt eller ekologiskt projekt såsom på naturbruksgymnasium, ekologiska gårdar och folkhögskolor runt om i Sverige och hjälper till i verksamheten på olika sätt.

Kenya

1 Schweiz 1 Tyskland 1 Frankrike 1 Estland 1 Ungern 1 Tjeckien 1 Serbien 2 Spanien Totalt 22

av att ha någon att prata med, utöver sina föräldrar. Eftersom många av eleverna sökt sig till mig för att prata om sina problem har jag insett att jag inte är så dålig på det!

Känner du: någon som vill vara värdfamilj åt en internationell volontär? Känner du till någon skola eller annan social eller ekologisk verksamhet som skulle vilja ta emot en volontär? Kontakta PeaceWorks volontärsamordnare: 0707 52 96 63


”Friheten som människor har här i Sverige har gjort mig starkare som person. Nu är jag mindre rädd och har lärt mig att säga ifrån och höja rösten!” Shimy, 33, Indien

”I saw people showing me your Swedish dancing – it´s funny and cute!” Jou Jin, 27, Taiwan

intryck från året. Vad är det roligaste som hänt under din volontärperiod? Vad är konstigast i Sverige? Vad tar du med dig hem? Våra volontärer i Sverige ger sin syn på saken.

”Jag tyckte det var väldigt konstigt att folk dricker mjölk till lunchen här! ”

Nicolle Arango, 19, Colombia

”Min tid som volontär har gjort mig till en mognare människa och jag har lärt mig att anpassa mig till nya plaster och nya kulturer.” 

Christelle, 24, Kenya

”Sverige är ett väldigt avslappnat land jämfört med min hemstad i Taiwan. Det är färre folk här och en blir mindre trött och mer avslappnad. ”

”När jag var i Luleå frågade en kvinna mig ifall jag var här i Sverige på grund av svält och “situationen” i Kenya. Jag blev väldigt överraskad, men förklarade för henne att jag är här på ett kulturellt utbyte.” Christelle, 24, Kenya

Jou Jin, 27, Taiwan

”Jämfört med colombianska unga så verkar svenska ungdomar mindre motiverade att studera på universitetet även om det är gratis! I Colombia vill de flesta plugga vidare men inte alla kan göra det eftersom det är väldigt dyrt.” Nicolle Arango, 19, Colombia FredAktion. | 19


VOLONTÄRVERKSAMHETEN. | ungdomsutbyte

unga européer

för kulturell mångfald och hållbar utveckling. Det är mitten av september 2014. Österlens fruktodlingar dignar och är redo att skördas. I Baskemöllas Ekoby har en grupp unga från Serbien, Island och Sverige samlats, men inte för att plocka äpplen. Text & Foto: KAJSA STENBERG

S

jutton unga européer blev under året utsedda att vara med i ett ungdomsutbyte som anordnades av Backafestivalens Förening och PeaceWorks. Under sex intensiva dagar umgicks och samarbetade de kring tre huvudteman, som alla ligger deltagarna och arrangörerna varmt om hjärtat: Hållbar utveckling, kulturell mångfald och ungas aktiva medborgarskap. Ungdomsutbytet är ett projekt finansierat av EU-kommissionens ungdomsfrämjande program Ung och Aktiv som möjliggör för unga att få erfarenheter av andra europeiska länder t ex genom utbyten och volontärarbete.

Dessa breda teman, som utgjorde stommen i projektet, utkristalliserades i flera olika intressanta aktiviteter där deltagarna utbytte erfarenheter och kunskaper. Musikskapande, dans, projektledarkurs och studiebesök på byns biogasanläggning var några av punkterna i det späckade schemat. 20 | FredAktion.

De aktiviteter som framkallade mest svett (och skratt!) var troligtvis acro yoga, bollywood dance och hambo som ackompanjerades av byns egna folkmusikband! Särskilt uppskattat var “story telling” kortspelet som en Baskemölla-bo utvecklat och som dessutom vunnit internationella priser. I all enkelhet går kortspelet ut på att lära känna varandra över kulturella och sociala gränser. Långt in på nattkvisten satt några av deltagarna och berättade historier ur sina liv. Baskemölla Ekoby utanför Simrishamn bygger på drömmen om ekologisk självförsörjning. Förutom närodlade lösningar på mat- och energiproduktion, och att husen är byggda på ett ekologiskt hållbart sätt har också fantasifullhet, fritänkande och kreativitet satt sin prägel på bebyggelsen och människorna. En viktig del av livet i byn är samlingshuset där musik, dans, yoga och teater samlar såväl bybor som utomsocknes.

Dessutom anordnas sedan tio år tillbaks en folkmusikfestival – Backafestivalen - som lockar besökare från hela Sverige och övriga världen. Några gemensamma nämnare för deltagarna var intresset för miljö, hållbarhet, kulturella utbyten och nyfikenheten på andra perspektiv och lösningar på globala och lokala utmaningar som vi alla står inför. Samtliga tre grupper beskrev hur attityder och föreställningar i deras samhällen på olika sätt hindrade effektiva samarbeten för hållbar utveckling. PeaceWorks var där för att fånga upp deras engagemang och ge dem verktyg för att kunna ta sina idéer vidare för att skapa sina egna projekt för samhällsförändring. Under en heldags Driv-kurs diskuterades maktstrukturer, normer, gruppdynamik och målbilder för att slutligen mynna ut i fem


fiktiva – men genomförbara – projekt. En av PeaceWorks Koll på Läget-ambassadörer, Desirée Sterner, satte ytterligare perspektiv på det breda koncept som hållbar utveckling är, genom att hålla utbildningen Koll på Läget. Här fick deltagarna aktivt reflektera och ifrågasätta sin egen livsstil och tankebanor, hur vårt vardagliga agerande och våra val har en global påverkan. Att Sverige var en kolonialmakt (och fortfarande är?) och hur en rangordnar mänskliga rättigheter väckte stora och viktiga diskussioner bland deltagarna. Under den “kulturella kvällen” bjöds läckerheter som isländska torkade torsk-snacks, serbisk gibanica-bakelse och chokladbollar, samtidigt som deltagarna blev inspirerade av presentationer om respektive land. Både den serbiska och isländska gruppen får nog förbereda sig på att i sina hem ta emot sina nyfunna europeiska vänner inom kort! FredAktion. | 21


VOLONTร„RVERKSAMHETEN. | projektbesรถk | Aldea Yanapay - Peru

22 | FredAktion.


ett annat sätt att leva.

Aldea Yanapay betyder ungefär ”hjälpstugan” på det inhemska, peruanska språket quechua. Men det handlar inte om den traditionella formen av hjälp i betydelsen att passivt ta emot något från någon. Här är hjälpbegreppet så ömsesidigt det kan bli. Både volontärer och barn som går på skolan hjälps åt att forma varandras liv, världssyn och framtid. Text & Foto: KAJSA STENBERG

Det största en volontär kan ge är sitt hjärta och sin glädje och få minst lika mycket tillbaka.

” FredAktion. | 23


VOLONTÄRVERKSAMHETEN. | projektbesök | Aldea Yanapay - Peru

F

ör nästan exakt tio år sedan åkte jag till Peru och kom för första gången i kontakt med Aldea Yanapay. Då var det fortfarande en ganska liten verksamhet men med mycket hjärta. Yuri Valencia, som jobbat inom restaurang- och hotellvärlden i Cuzco hade alltid haft en dröm om att kunna skapa en plats där barn kunde få utvecklas som just barn - med all den kärlek, lek och respekt för allas lika värde som det innebär. Nu tio år senare slår dörrarna snart upp för ett barnhem, skola och holistiskt center utanför staden. Cuzco är en gammal stad, belägen på 3400 meter över havet, mitt i den andinska bergskedjan i sydöstra Peru. Många känner den som Inkarikets hjärta (eller ”navel” som ordet Cuzco betyder) och beröms för sin arkeologiska och mytomspunna historia. För många turister är det främst en pärla i radbandet av fest- och adrenalinpumpande resmål längst den klassiska backpacker-rutten i Sydamerika. Turism är grundstommen i Cuzcos ekonomi som människors liv kretsar kring eller åtminstone oundvikligen påverkas av, på ont och gott. Som i övriga världen förändras människors livsutsikter när ekonomiska möjligheter blir mer tillgängliga. För många peruaner ur ursprungsbefolkningen innebär det förbättrade levnadsvillkor. Fattigdom och våld ligger dock kvar som en våt och jobbig filt över Cuzcos vitputsade kolonialfasader. Som så ofta drabbas barnen särskilt hårt av familjevåld, alkoholism och hopplöshet som ligger i fattigdomens kölvatten. Många barn tvingas hjälpa till med att dryga ut familjeinkomsten genom att tigga på gatorna eller sälja godis och fingerdockor till turister. Då är det tur att det finns ett andningshål som Aldea Yanapay. Barnen som kommer till Aldea är mellan 5-14 år gamla och går dit antingen på för- eller 24 | FredAktion.

eftermiddag för att leka och lära sig om och våldför sig på natur och mänskmiljö, världsreligionerna, olika kulturer, liga resurser. Att stärka barnens Vill du kunskap om kroppen och mänsksjälvförtroende genom att de får volontära på liga rättigheter bland annat. Det är uttrycka sig genom konst, teater, Aldea Yanapay? ämnen som inte är självklara i det dans och musik är metoden som Kontakta peruanska skolsystemet där fokus används. Varje vecka har barnoss! främst ligger på formell kunskap grupperna en show där de spelar som matte, kristendom och historia. upp vad de lärt sig under veckan Med historia så avses den koloniala hisoch volontärerna ger dem stöd och torian med en rejäl klick nationalism. Den som peppning. Det största en volontär kan ge beskriver stora slag under självständighetsär sitt hjärta och sin glädje och få minst lika krigen på 1800-talet och hjältedåd utförda av mycket tillbaks. betydelsefulla spanskättade härförare, snarare än den inhemska, tusenåriga historia som Aldea Yanapay kanske inte kan omintetgöra stora delar av ursprungsbefolkningen bygger alla problem med kulturellt och direkt våld sitt kulturarv på. som barn tvingas utstå i sin vardag. Men för varje barn som med högburet huvud går ut Det är med den alternativa pedagogiken, från Aldean på Cuzcos gator finns verklig kunskaperna och perspektiven som Aldean potential att skapa ringar på vattnet. Och att syftar till att skapa medvetna individer som bevisa innebörden av orden ”Otra forma de kan visa på sätt att leva som inte utarmar vivir” – ett annat sätt att leva.


FÖRENINGSVERKSAMHETEN. projektstöd | kultur är hälsa | möt malmö med nya ögon | medlemsföreningar


FÖRENINGSVERKSAMHETEN. | projektstöd | fredsfonden

Genom organisering blir vi mer aktiva samhällsmedborgare som kan påverka orättvisor omkring oss. Genom organisering gör vi inte bara våra röster hörda; vi skapar varaktig förändring tillsammans.

fredsfondens projektstöd under året. organisering. PeaceWorks skapar lokalt engagemang som sprider fred, och du kan vara med! Vi erbjuder en stabil plattform för ungas engagemang i lokala och globala frågor och stödjer dig som vill engagera dig att hitta just din väg till fred. Läs mer om våra medlemsföreningar här bredvid och hör av dig till PeaceWorks i Malmö eller Stockholm om du vill få inspiration, starta en förening eller få mer information om våra föreningar. Under det gånga året har PeaceWorks arbetat med att stärka flertalet nya och tidigare anslutna ungdomsorganisationer och vidareutvecklat verksamheten med att stödja ungas organisering. Årsmötet 2014 röstade igenom en ny föreningsstrategi som sedan dess har implementeras i verksamheten och det har resulterat i att vi idag har möjlighet att stödja ännu fler organisationer av och för unga. Genom att bistå med inspiration, olika verktyg, utbildningar och ekonomiska stöd bidrar PeaceWorks föreningsverksamhet till ett stärkt civilsamhälle i Sverige där unga ges en röst och tar plats. Vid verksamhetsårets slut var 16 föreningar anslutna under PeaceWorks paraply och majoriteten av dessa är fristående föreningar som i linje med PeaceWorks vision driver självständiga projekt inom antirasism, feminism, kultur, miljö och global rättvisa. Nio föreningar har beviljats verksamhetsstöd för att driva sina aktiviteter på ett hållbart och långsiktigt sätt och samtliga fyra projektstöd inom PeaceWorks egen Fredsfond, som du kan läsa mer om här bredvid, har delats ut.

26 | FredAktion.

Jorden runt på sex filmer. Filmprojekt av föreningen Open Umbrella i Växjö syftade till att skapa internationell förståelse genom att lyfta globala frågor ur olika kulturella perspektiv.

Con otra mirada, ett fotoprojekt med mexikanska gatubarn arrangerat av föreningen Artreflection som är verksamma i Göteborg. Syftet med projektet var att stärka unga pojkars självkänsla och skapa kunskapsutbyten mellan människor.

Stadsodlarna Stockholm skapad av föreningen Global Playground Stockholm. Projektet syftade till att skapa mötesplatser för den yngre generationen genom att på ett hållbart och effektivt sätt använda Stockholms outnyttjade ytor och sprida kunskap om stadsodling och miljö.

Music and Health, konsert arrangerad av föreningen Got A Smile i Göteborg för att genom musik främja kulturella möten och hälsa.


kultur är hälsa - ungas fredsprojekt.

PeaceWorks egen bidragsfond - Fredsfonden har under året delat ut fyra ekonomiska stöd till ungas egna projekt. Medlemsföreningen Got A Smile i Göteborg anordnade en härlig konsert med musik från Senegal som lyfte taket på Musikens Hus i Göteborg. Text: EMELIE PETERSSON Bild: DONOVAN VON MARTENS

FredAktion. | 27


FÖRENINGSVERKSAMHETEN. | projektstöd | kultur är hälsa

G

ot A Smile arbetar för att skapa kulturella möten och på så sätt lära av och inspirera varandra till ett samhällsengagemang där musik, kultur och hälsa främjas. Att möta människor från andra kulturer är viktigt för både personlig utveckling och samhällsutveckling menar styrelsemedlemmarna i Got A Smile. Föreningen står för att minska utanförskapet, öka integrationen, ta vara på varandras kunskaper, erfarenheter, kulturer och traditioner och skapa glädje. Glädje skapades verkligen under konserten som arrangerades i november 2014. Flertalet artister deltog med sina musikaliska framföranden, däribland Seckou Keita, Adama Bilorou Dembele, Fanta Yayo, Baobab Percussion, Hannah Tolf Band, Dembo the Rootsman, Ak Vybz, en dansgrupp samt Dj Bamba och Dj Miss Jen med flera. Många kom och lyssnade till artisternas energigivande toner och föreningen valde att skänka de intäkter som de fick genom konserten till fortsatt arbete med bekämpning av Ebola i Västafrika. Genom Fredsfondens projektstöd och Got A Smiles oerhörda driv och 28 | FredAktion.

Vi vill gärna att fler ska engagera sig i vår organisation och vara med i processen då arrangemangen blir större och större. – Julia, Got A Smile

engagemang skapades en härlig kväll fylld med musik, kulturella möten och glädje. Got A Smile startade 2013 då de hade fått en idé om att genom musik försöka främja hälsa och kulturella utbyten och letade efter stöd att komma igång. ”Det resulterade i en mängd mail, ca 50 st, till många organisationer, stiftelser och kommunen om hjälp, stöd och råd. Inte ett enda svar till hjälp fick vi. Då kom vi lyckligtvis i kontakt med PeaceWorks som var den organisation och den hjälp vi hade letat efter. PeaceWorks visade sig ge de råd och den hjälp vi behövde, och vi är så tacksamma för att det som de har bidragit med för vår organisation. Utan dem hade inte våra konserter blivit av!”  - Julia, Got A Smile Just nu drivs föreningen av de tre styrelsemedlemmarna Julia, Lamine och Petra. De har olika bakgrunder som alla bidrar till

olika delar av föreningen och dess arbete. Lamine är musiker med ursprung i Senegal som underlättar kommunikationen med de artister som deltagit under konserterna, och är själv med och spelar under de konserter som arrangerats. Julia är sjuksköterska och har god kunskap om olika hälsoaspekter och sköter det mesta av samordningen och Petra har genom tidigare erfarenhet i andra organisationer och utvecklingssamarbeten bidraget med nyttiga kunskaper och perspektiv till projektplanerandet. Planen framöver är att arrangera fler konserter och aktiviteter och hitta fler personer som vill bidra och engagera sig i föreningen.


aktivt föreningsliv. möt Malmö med nya ögon. PeaceWorks har länge gett stöd till Malmö med nya ögon, men nu har föreningen fått en nystart med ett färskt gäng härliga människor som arbetar för ett öppnare Malmö. Text: EMELIE PETERSSON Foto: PRIVAT

S

andra, Linnea och Emelie kickade igång föreningen på nytt under 2014 och driver aktiviteter för att bidra till ett öppnare Malmö genom att skapa möten mellan människor. Tanken med aktiviteterna är att skapa möjlighet för personer som inte vanligtvis möts att ta del av det rika kulturliv som staden erbjuder. ”Vi fokuserar ju i princip bara på lokal nivå, alltså på Malmö med omnejd. Vi vill uppnå ett öppnare Malmö genom att blanda människor från olika delar av staden samt med olika bakgrund, intressen osv. och dela med oss av våra olika perspektiv på Malmö för att t.ex. minska eventuella fördomar och på så sätt bidra till en fredligare stad med skönare och mer öppen stämning. Vi vill också inspirera folk till att göra mer av sitt samhällsengagemang och skapa en mötesplats där man kan utbyta tankar och idéer.”  -Sandra

Aktiviteterna har hittills inneburit en del filmvisningar där de ser på dokumentärer tillsammans, fikar eller äter mat och reflekterar över de frågor som tas upp. De planerar även att gå på föredrag, musikevenemang och konstvisningar tillsammans och utbyta sina olika erfarenheter och perspektiv kring vad de upplever. Vilka aktiviteterna blir kan också förändras efter gruppens önskemål, kanske blir det mer att de lagar mat ihop som representerar olika kulturer, eller anordnar pysselkvällar. Sandra fortsätter att berätta att alla tre som var med i nystarten är väldigt intresserade av lokala, men även globala, samhällsfrågor. De sökte sig till PeaceWorks då de ville ha en plattform för sitt samhällsengagemang som var partipolitisk och religiöst obunden. Sandra säger att den bredd i sin verksamhet och aktiviteter som PeaceWorks erbjuder passade utmärkt då de i gruppen också gillar att diskutera fredsfrågor ur ett bredare

perspektiv men på såväl lokal som global nivå. En av grundtankarna i PeaceWorks föreningsverksamhet är just att det går att påverka och göra skillnad lokalt, och det fastnade gruppen för. Att Sandra, Linnea och Emelie blev del av föreningen var nog lite av en tillfällighet, men de har väldigt roligt tillsammans och har nu fått två nya styrelsemedlemmar så

arbetet har börjat rulla på ordentligt. Det gör det hela så mycket roligare när det är fler som gör saker tillsammans och föreningen välkomnar varmt fler medlemmar som vill vara med och bidra med sin tid, energi och nya perspektiv. Vill du vara med? Kontakta föreningen på: malmomednyaogon@peaceworks.se FredAktion. | 29


FÖRENINGSVERKSAMHETEN. | medlemsföreningar

medlemsföreningar. Malmö med nya ögon.

Malmö. Anordnar olika sammankomster kring kulturella evenemang där människor från olika kulturer och bakgrunder kan mötas. Söker fler aktiva medlemmar för att planera fler aktiviteter. Alla är välkomna! malmomednyaogon@peaceworks.se

Peace In Action.

Lund. Anordnar debattkvällar med olika fokus på aktuella samhällsfrågor såsom integration och mänskliga rättigheter, så kallade Meet:talks. peaceinaction@peaceworks.se

Fundacion Amiga.

Malmö. Kopplade till Scandinavian Institute i Malmö, SI, som har volontärliknande verksamhet och kontakt med ett projekt i Esmeralda, Ecuador samt en organisation i Indien. Anordnar aktiviteter och kurser för hemkommande volontärer. fundacionamiga@iku.nu

Världsbutiken REKO.

Halmstad. Driver Världsbutiken REKO med försäljning av varor som är rättvist handlade och bidrar till utveckling i olika länder. Samtidigt som de driver butiken sysslar de med opinionsbildning och informationsspridning om etisk konsumtion och rättvis handel. ikuhalmstad@peaceworks.se

Got A Smile.

Göteborg. Arbetar med olika större kulturella evenemang för att bidra till kulturella möten och bättre hälsa. Under hösten anordnades ett musikevenemang där det hölls konserter och workshops i olika instrument. gotasmile@peaceworks.se

Open Umbrella.

Växjö. Driver aktiviteter och projekt för att öka internationell förståelse genom film, matlagning och kultur. Drev under våren filmprojektet Jorden runt på sex filmer och planerar att genomföra en internationell festival. openumbrella@peaceworks.se

PeaceWorks Stockholm.

Stockholm. En PeaceWorksförening som genom kortare workshops och infomöten med andra fören30 | FredAktion.

ingar och unga sprider kunskap och engagemang inom PeaceWorks frågor. Fokuserar främst på teman såsom makt och normer och global rättvisa. stockholm@peaceworks.se

PeaceVision.

Hela Sverige. Arbetar med att skapa kulturella möten, informera om ickevåldmetoder och för att försöka främja förståelse kring demokratiseringsprocesser i Mellanöstern. Föreningen har sitt säte i Stockholm men du kan engagera dig även om du bor i en annan stad. peacevision@peaceworks.se

Restoration.

Stockholm. Arbetar för att informera om HIV-positivas rättigheter och motverka stigmatisering av HIV positiva i Sverige och Nigeria. Föreningen håller i utbildningar, infomöten och arrangerar utbytesresor mellan Nigeria och Sverige. Fler

medlemmar är alltid välkomna! restoration@peaceworks.se

EmpowerWorks.

Stockholm. Fokuserar på kvinnors rättigheter och bedriver verksamhet i Hallonbergen i Stockholm där de lär nyanlända kvinnor att cykla. De driver också kulturella projekt med fokus på att stärka kvinnors självkänsla. empowerworks@peaceworks.se

Global Playground

Stockholm. Arbetar för att främja en bättre framtid och värld för oss alla. Global Playground kombinerar sitt fokus på miljö och hållbar utveckling med konst och kultur. Har under året anordnat konferenser, guidade ekoturer i Stockholm samt drivit en egen urban odling mitt i centrala Stockholm. globalplayground@peaceworks.se

årets nykomlingar! Ya Basta

Göteborg. Utgår från Göteborg och vill genom folkbildning sprida ett antirasistiskt budskap. Utbildar unga på skolor och i andra föreningar om integration, utanförskap och antirasism. yabasta@peaceworks.se

The Challenge group

Uppsala. En grupp studenter i Uppsala är initiativtagare till denna förening som fokuserar på att sprida information och väcka debatt kring FNs arbete, främst rörande fred och säkerhetsfrågor och användande av veton. challengegroup@peaceworks.se

Ekolibria

Uppsala. Arbetar med att sprida kunskap bland unga om miljöfrågor med fokus på en djupgående förståelse för hur miljö och människan samverkar. ekolibria@peaceworks.se

World Citizen

Halmstad. Finns i Halmstad och arbetar för att alla ska bli världsmedborgare. De vill främja en öppnare, fredligare och mer hållbar värld. Föreningens syfte är att sprida information och medvetenhet om fred, jämställdhet, hållbarhet, ökad medvetenhet om en öppnare värld där man värnar om varandra och där djuren och naturen är av största värde, inte vinst, titlar och framgång. De använder konst och kultur som verktyg. worldcitizen@peaceworks.se

Artereflection

Göteborg. Vill få barn och ungdomar att reflektera över världen och ge nya perspektiv och kulturellt utbyte mellan olika delar inom och utanför Sverige. Genom hantverk och konst lockas barn och unga att på ett lekfulltsätt reflektera över kulturer, livsvanor och olika verkligheter. artereflection@peaceworks.se


UTBILDNINGSVERKSAMHETEN. utbildningar & publikationer | Låt Stå - Antirasism på schemat | Koll på läget - Världens koll | Forum | Fredsläger


UTBILDNINGSVERKSAMHETEN. | utbildningar & publikationer

Driv.

- vårt utbildningskoncept.

snack & verkstad. Alla PeaceWorks utbildningar inleds med en mer teoretisk del, kallad Snack, vilken följs av den kreativa och skapande delen, Verkstad. För att skapa förändringar anser PeaceWorks att det är viktigt att synliggöra och prata om de ojämlikheter som finns i samhället idag. Under Snack diskuteras därför maktstrukturer och normer för att bidra till att deltagarna kan skapa projekt som synliggör, utmanar och bryter ojämlika maktstrukturer. Efter diskussioner och kunskapsutbyten leder utbildningar in till Verkstad som är en mer praktisk del. Här får tankar och idéer som dykt upp under utbildningens gång, möjlighet att konkretiseras till realistiska och genomförbara projekt, föreningar och aktioner. Kontakta oss för mer info: utbildning@peaceworks.se

Utbildningar under året. Antal Utbildning 9 Projektledning 50 Låt Stå 33 Koll På Läget 7 Föreningsutbildningar 7 Volontärförberedande 1 Världens Koll 14 Skräddasydda utbildningar Totalt 121 Totalt har 2382 personer utbildats

32 | FredAktion.

Vi har flertalet utbildingar och metodmaterial inom Driv.konceptet. De olika materialen kan beställas på vår hemsida peaceworks.se. Är ni intresserade av någon utbildning eller har övriga frågor? Varmt välkomna att kontakta: utbildning@peaceworks.se

utbildningar.

driv projekt - projektledning. Vill du lära dig att driva ett eget projekt för att skapa en rättvisare värld? Vår projektledarutbildning tar dig från idé till verklighet. Genom interaktiva övningar, diskussioner och grupparbete får du själv prova på att skapa ett projekt med formulerat mål, syfte, tidsplan, marknadsföring och allt där emellan. Finns även på spanska. starta förening. Att skapa långsiktig och hållbar förändring på lokal nivå kan göra stor skillnad för den stora samhällsförändringen. Genom vår utbildning Starta förening får en nya perspektiv på samhällsförändring men även praktiska verktyg för hur du kan engagera dig. Som deltagare får du lära dig om de olika delarna i en ideell förening och prova på att starta sin alldeles egna. Finns även på spanska.

sism i dagens Sverige, svenskhet, vithetsnormen och ojämlika maktstrukturer lyfts. Våra utbildare erbjuder särskilt stöd till lärare och annan personal som arbetar med unga. ickevåld. Fred skapar fred och genom ickevåldsmetoder kan vi bidra till en långsiktig fred fri från all typ av våld. Utbildningen ger både teori och praktiskt stöd för dig som vill driva igenom en ickevåldsaktion.

publikationer.

Driv. - så startar du förening och driver projekt. Ett metodmaterial för ungas organisering och projektledning. Läsaren får konkreta verktyg för att själva starta och driva förening och projekt.

volontär- och fältförberedelse. Detta är utbildningen för dig som vill resa utomlands väl förberedd. Genom att åka på ett interkulturellt utbyte får vi nya perspektiv och större förståelse för varandra. Personliga möten suddar ut tanken om ett ”vi och dom”. Vår förberedelseutbildning ger dig verktygen för att få ett utvecklande och givande utbyte som bidrar till ökad förståelse för andra kulturer, där självreflektion och ömsesidighet är en central del. Utbildningen tar upp frågor om kulturkrockar, globala maktstrukturer och ger praktiska verktyg för hur du kan bidra till att bryta ojämlika maktförhållanden.

¡Hagale! Así montas una organización y ejecutas proyectos. Detta är vår spanska version av Driv, kontextanpassad till Colombia för ungas organisering och projektledning. Läsaren får konkreta verktyg för att själva starta och driva förening och projekt.

globala maktstrukturer. Många är vi som någon gång känt att vi vill rädda världen, bidra till förändring i ”fattiga” länder och påverka globala orättvisor. Utbildningen ger metoder för hur unga kan påverka sin livssituation och stödja andra unga i ett annat land för att tillsammans skapa global förändring utan att reproducera maktstrukturer, genom långsiktiga, hållbara och rättvisa internationella samarbeten.

Koll På Läget. Så driver ni ett projekt för global rättvisa. Materialet visar dig hur du kan vara en del av en förändring genom att skapa långsiktiga, hållbara och rättvisa internationella samarbeten.

PeaceWorks utbildningar grundas i utbildningskonceptet Driv. som är anpassat för att passa en ung målgrupp. Teori blandas med diskussioner, interaktiva övningar och konkreta verktyg utformade efter en metodik baserad på erfarenhetslärande. Deltagarna är aktiva genom hela utbildningen, får prova på saker själva, diskutera, vända på begrepp, lära sig att samarbeta och arbeta tillsammans. PeaceWorks kunniga utbildare vägleder deltagarna genom processen och bidrar med normkritiska perspektiv och tankar för självreflektion i samtliga övningar.

Genom utbildning får vi verktyg till förändring och möjlighet att skapa nya bilder av världen. Kunskap om samhällets strukturer tillsammans med konkreta verktyg leder till att vi kan skapa förändring.

antirasism. Här lyfts och problematiseras frågor om ra-

Fredsaktörer. Så driver ni en ickevåldsaktion för fred. Metodmaterialet passar dig som vill veta mer om olika teorier kring fred och hur du kan skapa en egen ickevåldsaktion för att uppmärksamma och utmana orättvisor.

Låt Stå – Antirasism på Schemat Ett metodmaterial anpassat för lärare på högstadie- och gymnasieskolor där frågor om rasism i dagens Sverige, svenskhet, vithetsnormen och ojämlika maktstrukturer lyfts och problematiseras.

Jag är väldigt nöjd med vad utbildningen givit mig! Både i form av verktyg för projektarbete men också i form av nya idéer och möten. – Deltagare, Driv projekt 18-19 mars 2015


Låt Stå

- Antirasism på schemat. Vårt antirasistiska projekt Låt Stå tog under året viktiga steg och utbildade flera hundra lärare och elever. Utbildningarna har sin utgångspunkt i den metodbox som tidigare tagits fram och fokuserar på att kompetensutveckla skolpersonal, både vad gäller ökad teoretisk kunskap om rasismen, men också mer praktisk kunskap i hur man kan bemöta och kommunicera om rasism. Under året har över 1212 personer gått projektets utbildning och 11 antirasistiska projekt drivna av unga har dessutom genomförts. Text: NIKLAS ANDERSSON Foto: MARIA SAND & ANNELI KASTBERG

FredAktion. | 33


UTBILDNINGSVERKSAMHETEN. | utbildningar & publikationer | Låt Stå - Antirasism på Schemat

Antirasism och normkritik bör prioriteras i skolan. Det vore att blunda för sin omgivning och för sitt uppdrag om vi inte aktivt arbetade med dessa frågor. – Angela Svensson, Rektor

I

och med att den antirasistiska metodboxen - som lärare kan använda för att jobba mot rasism i skolan - blev helt färdig, fokuserade året på utåtriktade aktiviteter. Med koppling till metodboxen har PeaceWorks utformat en utbildning för de lärare som ska använda sig av materialet. Utbildningen fokuserar mycket på att som lärare vara förberedd inför klassrummets alla utmaningar, att ha gott om teoretiska kunskaper om rasism, men också att ha övat på olika kommunikationsstrategier. Hur talar man om rasism på bästa sätt? Under året utbildades över 1200 personer. Merparten var lärare, men även exempelvis lärarstudenter och anställda i civilsamhälle och kommun utbildades. Projektet har fått mycket positiv respons, en viktig ingrediens har varit att hela tiden låta interaktivitet och deltagarnas tankar stå i centrum, vilket har uppskattats. Att utbilda och att samlas kring frågor som rör rasism är ofta en dynamisk process och ingen utbildning är den andra lik. Viktigt har också varit att ett visst mått av självgranskning fått stå i fokus, vare sig man är utbildare eller blir utbildad, hur ser jag på mig själv och min roll när det kommer till frågor som rör rasism? Snöbollseffekten En grundtanke inom PeaceWorks är att skapa en snöbollseffekt av det vi gör, till exempel genom att inspirera och medvetandegöra

34 | FredAktion.


antirasistiska projekt. 1. ”Nyfiken dans” - En transkulturell

dansgrupp med högstadielever lärde sig danser från olika världsdelar.

2. ”Normbrytande julkalender” - Elever i

årskurs 7 gjorde en antirasistisk julkalender som ”gjorde upp” med normerna inom barnkultur.

3. ”Antirasism under konstruktion” -

Syftet var att se hur partierna uttrycker sig främlingsfientligt (med ord som ex. islamisering, sverigefientlighet) och att undersöka hur man bäst öppnar diskussioner för ungdomar om dessa uttryck och även se hur de påverkas.

4. ”Procivitas för alla” - Elever på en skola startade upp en process med målet att skolan inom några år ska ha en dragningskraft till nya grupper och att skolan ska återspegla Malmö så som det ser ut demografiskt.

5. Namnlöst projekt - Projektet syftade till att få ungdomar att våga prata och aktivt delta i diskussioner kring rasism.

6. Namnlöst projekt - Projektet syftade till att öka kunskap om rasism och undvika fördomar, detta gjordes via en film och enkätundersökningar.

7. Namnlöst projekt - Projektet syftade till att skapa möten mellan unga tjejer med olika bakgrund. Träffar anordnades för ökat utbyte grupperna emellan.

8. ”Kreativitet för mångfald”

- Projektet syftade till att låta folk göra egna tolkningar av begreppet mångfald, och sedan skicka in till en blogg för publicering.

unga, vilket ger större egenmakt och möjligheter att själv driva processer som leder till förändring. Samma tanke genomsyrar Låt Stå, och i metodmaterialet är en viktig del det som kallas ”Verkstad”. Via en strukturerad projektledarutbildning ges där verktyg att fånga upp det som föds när man talar om rasism. Ofta leder kunskaper och diskussioner om rasism till olika känslor, det kan vara allt från ilska och sorgsenhet till pepp och engagemang. Det är viktigt att kunna fånga upp och göra något av det, och därför är Verkstad en viktig del av Låt Stå. Under året genomfördes 11 riktigt grymma projekt, driva av ungdomar över hela landet med stöd från PeaceWorks. Det var varit allt från normkritiska julkalendrar till projekt som fokuserade på möten människor emellan. Vi har sett att Låt Stå inte bara skapar förutsättningar för lärare att jobba mot rasism,

utan också att ungdomar själva kan skapa projekt för förändring. Se mer om projekten i faktarutan. Samarbeten under året Det antirasistiska arbetet är något som bäst genomförs med andra. Under året samarbetade PeaceWorks med flera intressanta aktörer. Metodboxen togs fram med hjälp av Mångkulturellt Centrum (MKC) och under året fortsatte vi att samarbeta kring bland annat olika utbildningstillfällen. En annan viktig partner var och är Malmö stad, där Låt Stå etablerat sig väl under året. Tillsammans med Pedagogisk Inspiration Malmö arrangerade vi bland annat utbildningar och bidrog aktivt till deras antirasistiska nätverk för lärare. I spridningen av vårt material var Föreningen Norden varit en viktig partner, metodboxen tillgängliggjordes för deras stora skolnätverk.

9. ”Upplys dig” - Projektet syftade till att via en kort dokumentär upplysa om och minska rasismen.

10. ”Föreläsning med Victoria Kawesa”

- Projektet syftade till att utbilda om rasism och uppmana till vidare engagemang.

11. ”Unite the People” - Projektet syfta-

de till att föra samman människor som vill bekämpa rasism - genom kultur.

!

Läs mer på vår projektsida latsta.com. Där får du reda på mer om projektet och där kan du beställa metodbox och utbildning!

FredAktion. | 35


UTBILDNINGSVERKSAMHETEN. | utbildningar & publikationer | Koll på Läget - Världens Koll

Koll på Läget - Världens Koll.

Nätverket och projektet Koll på läget har varit en satsning för att öka ungas kunskap om globala rättvisefrågor, kolonialismens historia, makt och normer samt stärka unga i deras möjligheter att engagera sig för en bättre värld. Text: ELIAS EFVERGREN Foto: UF MALMÖ

G

enom Forum Syd fick PeaceWorks tillsammans med Svalorna Latinamerika och Palestinagrupperna stöd att genomföra detta utbildnings- och informationsprojekt som idag lever vidare genom projektet Världens Koll, och genom distribution av boken Koll på Läget.

Projektledare under 2014-2015, Petter Gustafsson, var själv med och utbildade ungdomar i rättighetsbaserat utvecklingssamarbete, globala maktstrukturer och normer. Framför allt användes dock så kallade vidareinformatörer som var ute på skolor och föreningar och spred kunskapen och budskapet vidare till allmänheten. I utbildningen ingick både en teoretisk och praktiskt del, där unga fick verktyg i hur de själva kan agera lokalt för att påverka globalt. Den praktiska delen, att lära genom att göra, genomsyrade alltså, precis som all PeaceWorks verksamhet, också Koll på läget. Projektet innebar inte bara att 738 unga utbildades utan även att informationen spreds och kom andra till godo. Bland annat public36 | FredAktion.

erades artiklar på en av Sveriges största nyhetssidor ”Nyheter24” och på Utrikespolitiska föreningen Malmös hemsida. Det filmades och publicerades också klipp från deltagande på Bokmässans internationella torg, det diskuterades med unga och annan allmänhet i Almedalen och runt om i landet på festivaler under sommaren 2014. Tillsammans gjorde insatsen från nätverkets deltagare, vidareinformatörerna, projektledaren och alla involverade att ungdomar i Sverige fick ökad kunskap om globala rättvisefrågor och samtidigt verktyg för att förändra samhället till det bättre! Vi på PeaceWorks är därför nöjda med utfallet. Utvärderingen av projektet visade också att deltagare var väldigt nöjda och att flera lärare ville integrera utbildningen i undervisningen för alla elever. Världens Koll Som tidigare nämnts kommer detta projekt att leva vidare inom PeaceWorks. I och med det lyckade resultatet, de nöjda deltagarna och det behov som fortfarande finns, har

PeaceWorks nu lanserat Världens Koll! Genom detta projekt kommer vi att fortsätta lyfta ungas röster i våra partnerländer och fortsätta prata med unga i Sverige om global rättvisa, maktstrukturer och möjligheter att tillsammans med andra göra förändringar för ett rättvisare samhälle. Under verksamhetsåret 2014/2015 har en utbildning tagits fram som kommer att ges till framtida inspiratörer under augusti 2015. Världens Koll hade också smygstart den 5 juni då Elias Efvergren höll den första utbildningen för volontärer som skulle ut i världen samt de praktikanter som kommer ingå i PeaceWorks praktikantprogram. Mer utbildningar, men då av inspiratörerna, är planerade till hösten 2015 då projektet drar igång på riktigt!

!

Läs mer om Världens Koll på peaceworks.se eller hör av dig till: utbildning@peaceworks.se


forum för förändring.

Vi erbjuder medlemmar, volontärer och föreningsaktiva stöd genom ett antal forum under året för att ta sitt engagemang till en ny nivå. En del utgörs av kompetensutveckling och utbildning. Verksamheten grundar sig på utbyten av kunskap och erfarenheter, och vilket bättre sätt finns för att skapa möten än att samlas en hel helg och enbart få fokusera på att diskutera fredsfrågor med andra engagerade unga? Text & Foto: EMELIE PETERSSON

P

eaceWorks anordnade under året tre forum, där vi samlades för att tar del av matnyttig information, där vi utvidgade våra perspektiv med ny kunskap genom workshops, föredrag, filmvisningar och samtal. Forumen anordnades i augusti i samband med årsmöte, i december och i juni. Varje forum hade ett tema som bestämdes av medlemarna. Viktiga samhällsdiskussioner varvades med lekar, sommar- och vintersånger, bakning och massa härlig vegetarisk mat från världens alla hörn. Forumen är ett ypperligt tillfälle för dig som nyligen engagerat dig och vill få mer kunskap

om PeaceWorks som organisation och möta andra som brinner för samma sak, men passar lika väl för dig som varit med ett tag och vill få ny inspiration och kanske ta lärdom av utmaningar som andra föreningar mött, eller för dig som bara vill komma och njuta av en härlig stämning, möta nya människor från olika kulturer och kanske ta sommarens första dopp på samma gång! Totalt deltog 50 engagerade unga på något av PeaceWorks forum under året. Under det gångna verksamhetsåret diskuterades frågor rörande antirasism, feminism och fredsresolutioner med ungperspektiv. Du kan läsa mer om några av forumen på nästkommande sidor. FredAktion. | 37


UTBILDNINGSVERKSAMHETEN. | forum | fredsläger

fredsläger

- för framtidens fredsarbete. Text: SOFIA GADELII Foto: TAÍS GONZÁLEZ

F

ör 100 år sedan, under det brinnande första världskriget, hölls en fredskongress i Varberg där tio fredsresolutioner formades. Dessa resolutioner var påfallande lika de initiativ som tre år senare skapade Nationernas förbund, som senare blev FN. I juni 2015 var det PeaceWorks tur tillsammans med Svenska Freds att anordna ett ungdomsläger på fem dagar för att formulera 38 | FredAktion.

Från kalla tio grader i juni kom solen tillslut fram en fredag. Samma fredag på Rosenfreds skolgård i Varberg presenterade 26 ungdomar tio resolutioner om vad som behöver göras för att skapa en fredlig värld.

nya fredsresolutioner, men denna gång från ett ungdomsperspektiv. 26 ungdomar med olika bakgrunder samlades på Rosenfredsskolan, samma skola där konferensen hölls för 100 år sedan. Det diskuterades livligt, utbyttes många tankar och idéer ungdomarna emellan, inte minst tack vare deltagarnas olika erfarenheter och perspektiv. Fyra av deltagarna kom från ungdomsorganisationer i Colombia som

PeaceWorks stöttar och de andra deltagarna kom från hela Sverige samt från ett asylboende i Varberg. Många gripande och berikande presentationer av de unga deltagarna delades och perspektivet på fred fick en bredare mening. Övningar, lekar med en underton av allvar, diskussion och teoretiska workshops ledde till praktiskt arbete och skapande av de nya resolutionerna. Veckan avslutades med en högtidlig ceremoni med Nour El Rafai som konferencier. Ungdomarnas resolutioner


10 nya resolutioner för fred. 1. En säkrare värld, utan vapen, där konflikter inte leder till sådan brutalitet och dödlig utkomst; att ändra normen i vilken vapen likställs med säkerhet och makt. 2. Stoppa det våld som skapas av

könsmaktsordningen och med ett intersektionellt perspektiv skapa en hållbar positiv fred där alla människor är jämlika.

3. Öka stödet till gräsrotsorganisa-

tioner, göra det enklare för civila att påverka samhället och politikerna för en bättre värld.

4. Genomföra jämn och demokratisk

fördelning av resurser, så som pengar, utbildning, sjukvård och mark.

5. Genomdriva rätten till gratis och bra utbildning för alla.

6. Upprätta transparenta och demokratiska politiska och socio-ekonomiska system. 7. Förändra hanteringen av djur

och synsättet på djurs värde; från att existera för människors intresse till att acceptera djurens egenvärde.

8. Reglera transnationella företags

makt och inflytande och hålla dem till svars för deras handlingar, samt öka deras samhällsansvar.

9. Sprida kunskap om ekologisk presenterades på scen och efter tal av Pierre Schori, Rolf Ekéus och Alexandra Pascalidou höll Diego Carreño, från den colombianska vapenvägrarorganisationen ACOOC, ett brandtal om situationen i Colombia och hur fred kan uppnås. Ceremonin övergick till ett öppet samtal som PeaceWorks modererade där vardagsfred diskuterades. Behrang Miri inledde samtalet och påpekade bland annat vikten av att den svenska självbilden uppdateras.

hållbar konsumtion globalt. Förändra samt främja detta tankesätt i produktionssystemen, skördeprocesser och för arbetsförhållanden.

10. Återupprätta säkerheten och

minska rädslan för att bli marginaliserad, diskriminerad eller segregerad på grund av livsåskådning eller annan status såsom kön, etnicitet, ålder, funktionalitet, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. FredAktion. | 39


UTBILDNINGSVERKSAMHETEN. | forum | feminismforum

feminismforum. Den 5-7 december 2014 höll PeaceWorks ett av de årliga forumen. Den här gången var temat feminism. Engagerade medlemmar från flera olika platser i Sverige och internationella volontärer samlades på Storholmens sommarkoloni utanför Norrtälje för att diskutera och utbyta kunskaper om feminism och fred. Text: EMELIE PETERSSON Foto: LOVISA GRANLUND

F

emton unga och väldigt engagerade medlemmar och PeaceWorks elva internationella volontärer deltog i de workshops som anordnades. Det diskuterades hur fred och feminism egentligen hör ihop, hölls föredrag om feminismens historia, och anordnades quiz och lekar på temat. En av workshopsen handlade om de diskrimineringsgrunder som finns lagstiftade i Sverige och deltagarna diskuterade flitigt temat och lyfte vikten av ett intersektionellt perspektiv, det vill säga att se till fler komponenter än ex. kön när vi talar om tillgång till makt och möjligheter i samhället.

gare aktioner bland feminismrörelsen bidragit till i samhällsförändringen. Olika sätt att uttrycka sin vilja och göra sin röst hörd och exempel från såväl Suffragett-rörelsen som ledde till kvinnors rösträtt i många länder och demonstrationer inom medborgarrörelsen i USA lyftes.

En är ju aldrig bara en kategori, sa en av deltagarna. Jag är till exempel kvinna, men samtidigt är jag ung, det gör att jag utsätts för förtryck på flera olika plan samtidigt.

Deltagarna fick tillsammans med andra diskutera och forma idéer till egna projekt och aktioner för att bidra till ett mer jämställt samhälle och lämnade kursgården fyllda av inspiration och kunskap om att ta sitt engagemang vidare. Ett mycket lyckat och härligt läger, trots decemberregnet som föll utanför!

Efter givande diskussioner och samtal mellan deltagarna gavs en tillbakablick på vad tidi40 | FredAktion.

Deltagarna blev inspirerade att på ett större plan bidra själva och PeaceWorks hade bjudit in före detta kanslipraktikanten och genusvetaren Nathalie Vukmanic för att dela med sig av sina erfarenheter och leda deltagarna genom planerandet av egna aktioner.


INTERNATIONELLT SAMARBETE. Colombia | aktiva ungdomar för en bättre värld | resa till Bogotá | praktikantprogrammet | ungas röster


INTERNATIONELLT SAMARBETE. | colombiaverksamheten

vårt år i Colombia. Text: JOELLE GOLMANN & ELLA RUDBERG Foto: PEACEWORKS COLOMBIA

Under året fortsatte vi att arbeta för att öka ungdomars deltagande och integrera ungdomars perspektiv i skapandet av en fredskultur i landet samt att få en ökad förståelse för ungdomars säkerhetssituation i Colombia. Genom ekonomisk, metodologisk och juridisk medföljning av ungdomsorganisationer vill vi främja ett brett deltagande där organisationernas egna idéer för fred står i fokus.

U

nder det gångna året arrangerade vi kostnadsfria utbildningar i projektledning, delade ut projektbidrag samt följde upp projekt. Vi organiserade också mötesplatser mellan ungdomar och politiker och debattforum i syfte att synliggöra och erkänna ungdomar som nyckelaktörer för att hitta varaktiga lösningar på konflikten. För att öka vår egna förståelse av ungdomars säkerhet samt de sätt på vilka unga är involverade i och påverkade av den väpnade konflikten i Colombia genomförde vi även en kontextanalys av ungdomars säkerhet. På följande bland kan du läsa mer om vårt debattforum El sillón, samt vår utbildning Hágale. Du kan också läsa mer om de fyra projekt som under året drev igenom projekt med stöd av oss.

debattforum El Sillón.

El Sillón är debatteventet där ungdomar är experterna och talar om vad som behövs för ett fredligare Colombia. Vid varje tillfällle behandlas ett nytt ämne där en ungdomsrepresentant från en inbjuden organisation får presentera temat, berätta hur de i organisationen arbetar för fred samt vilka möjligheter och hinder de stöter på. De teman som berördes under året var sexistiska gatutrakasserier, samvetsvägran av den obligatoriska militärtjänsten samt transtjejers säkerhet 42 | FredAktion.

och rättigheter att bestämma över sin egen identitet, i samarbete med ungdomsorganisationerna Observatorio contra el Acoso Callejero, Acooc och G.A.A.T. Forumen arrangerades i samarbete med radiostationen TeusaRadio som livesände samtliga debattforum. El Sillón är ett debattevent som PeaceWorks bara ser början på och hoppas kunna utveckla till något ännu större, en solklar onsdagsaktivitet i slutet av varje månad där ungdomar innehar huvudrollen!

projektutbildning Hágale.

Hágale är PeaceWorks utbildningspaket i motsvarighet till den svenska Driv, där colombianska ungdomar erbjuds en gratis utbildningshelg för att få stöd i att starta sina egna organisationer och driva fredsprojekt. Under året höll vi två utbildningar för ett trettiotal ungdomar. Utbildningen fick också stort gensvar av flera statliga myndigheter och företag som hörde av sig för att använda metoderna i deras ungdomsarbete. Något som givetvis är lockande för PeaceWorks, samtidigt som vi är måna om att metoderna ska användas i rätt syfte just till fredsarbete.

projektstöd under året.

Under året fick fyra ungdomsorganisationer projektstöd av PeaceWorks. Alla organisatio-


ner jobbar på olika sätt för ett fredligt Colombia. Här kan du läsa mer om projekten: Biciterritorializando. Ett ungdomskollektiv som använder cykeln som sitt verktyg för fred. Genom att förespråka cykelanvändandet vill de uppnå ett mer miljövänligt Bogotá som idag har problem med mycket avgasutsläpp. Med bil- och kollektivtrafiken är det svårt att ta sig fram eftersom det ofta är stopp i trafiken och överfulla bussar, där rånrisken dessutom är stor och sexistiska trakasserier alltför vanligt förekommande. För att uppmana ungdomarna i sin stadsdel Kennedy att använda cykeln mer, utformade kollektivet under året en karta över området där de markerade ut cykelvänliga gator och även farligare områden där cykelvägarna är dåliga eller rånrisken stor. För att bidra till ett mer cykelanpassat Kennedy beslutade sig kollektivet för att göra de farliga områdena säkrare genom att måla varningsskyltar som uppmärksammar cyklisten till vaksamhet. Teatro Colectivo Suyai. Fyra starka tjejer som brinner för sin stadsdel Bosa i Bogotá kämpar för fred genom att hålla liv i, och undervisa i traditionell sång och dans för områdets barn och ungdomar. Även genom sin kreativa normkritiska teater “Obra del Oprimido” som de under året uppträdde med på olika skolor runtom i Bogotá vill de upp-

mana till reflektion och diskussion om våld i hemmet. “Paz empieza desde la casa” - “fred börjar i hemmet” - om du behandlar de som står dig nära dåligt, hur ska du då kunna bli en god samhällsmedborgare? menar tjejerna. TeusaRadio. Julian Bautista och Ajax Bastidas tröttnade en dag på att höra, och vara en del av alla klagomål som rörde deras och andra ungdomars situation i huvudstaden. Med deras ord ville de skrida till handling och startade således den första lokala radiostationen i stadsdelen TeusaquiIlo i november 2014 med visionen att ge ungdomarna i stadsdelen ökad kunskap om sina rättigheter och samtidigt erbjuda dem ett urymme att uttrycka sina åsikter. Radiostudion är bygd av helt återvunnet material och används varje kväll efter skoltid för att sända program och hålla i radioskola för andra intresserade ungdomar i området. TeusaRadio registrerades under året som en organisation och firade detta med invigning där 150 personer medverkade, däribland de omkring 30 ungdomarna som idag är involverade i radiostationen. TeusaRadio var under året en viktig samarbetspartner i El Sillón, genom att livesända varje debattforum. Amauta. Det som började med ett musikintresse för ungdomarna José och Jonathan i stadsdelen

Ciudad Bolívar ledde till uppstartandet av en ny ungdomsgård där områdets ungdomar hade chans att lära sig att spela musik och starta egna band. När de sedan stötte på lokalt motstånd och var tvugna att stänga ner verksamheten blossade deras politiska engagemang upp. Tillsammans med andra lokala organisationer, konstkollektiv, grannar, scouter, barn och ungdomar engagerar sig idag ungdomskollektivet Amauta för att bygga upp sin stadsdel. Ciudad Bolívar är en stadsdel i Bogotá som är utsatt för gruvutvinning som förorenar både vatten och mark för områdets invånare vilka tvingas flytta på sig när de privata företagen vill expandera industrin. I reaktion till detta arrangerade Amauta turer i gruvområderna för att uppmärksamma lokalbefolkningen om vad som händer med statsdelen i samband med gruvutvinningen. De är helt övertygade om att kunna skapa förändring genom att mobilisera folket i ciudad Bolívar och upplysa dem om deras rättigheter. FredAktion. | 43


INTERNATIONELLT SAMARBETE. | colombiaverksamheten

för en bättre värld. - jóvenes activos por un mundo mejor. PeaceWorks och ICYE Colombia har under året uträttat mycket inom det Forum Syd-finansierade projektet ”Aktiva ungdomar för en bättre värld”. Hela 1159 unga colombianer har nåtts av projektet. Ungdomarna har fått ökade kunskaper om hur de kan bli mer aktiva samhällsmedborgare. De har lärt sig om sina rättigheter och hur de kan driva projekt, idéer och egna organisationer. Text: SOFIA GADELII Foto: ELLA RUDBERG

E

n metodbok har skrivits som inte bara har teoretiska inslag utan som använder PeaceWorks populära metod som går ut på att lära sig genom att göra. Boken innehåller teman såsom mänskliga rättigheter, fred, ickevåld och projektarbete. Under verksamhetsåret hölls utbildningar för 19 unga utbildare som i sin tur sedan höll i projektets utbildningar. Denna ung-ung-metod är ett vinnande koncept i PeaceWorks utbildningsprojekt. Fem utbildningar genomfördes för 124 ungdomar som under utbildningarna fick verktyg för att driva egna projekt och starta ideella organisationer. Resultatet blev åtta projekt för ett bättre samhälle som utfördes av colombianska ungdomar och fem organisationer startades upp eller kompetensutvecklades. Projektet avslutades med ett stort event där ungdomsprojekten presenterades. Eventet blev också en mötesplats mellan ungdomar och politiker för att prata om en ny lag i Colombia som heter El estatuto de la Ciudadanía Juvenil. Det är en lag som trätt i kraft i syfte att stärka ungdomars deltagande. Ungdomarna gavs möjligheten att möta politiker, ställa frågor och vara en del av att påverka sin verklighet. Genom en paneldebatt diskuterades möjligheter och hinder med lagens implementering. Svenska ambassaden i Bogotá öppnade eventet som drog till sig över 100 deltagare, organisationer och politiker.

44 | FredAktion.


PeaceWorks praktikantprogram har under 2014/2015 haft åtta deltagare i fyra länder. Programmet, som finansieras av Sida, genom Forum Syd genomfördes på PeaceWorks partnerorganisationer i Malawi, Palestina, Ecuador och Colombia.

praktikantprogrammet. Text: ELIAS EFVERGREN Foto: SOFIA GADELII & MONICA BENITEZ

C

aroline och Miriam befann sig, under månaderna oktober till och med april, på ungdoms- och mediacentret Ayise i Blantyre i Malawi, Sandra var på volontärorganisationen ICYE Ecuador, Monica på organisationerna Marcha de las Putas och Proyecto Transgénero i Quito, Cecilia och Ellen

i Hebron, på den palestinska organisationen IPYL och Malin och Karin på PeaceWorks egna kontor i Bogotá. Praktikanterna avslutade sin praktik i Sverige genom att föreläsa i skolklasser och berätta om sina upplevelser, personerna de träffat och erfarenheter från de olika kontexterna. En fotoutställning genomför-

des också på PeaceWorks kontor i Stockholm med stor uppslutning, tipsrunda och presentationer av individer som berört dem under sina praktiker. Sammanlagt var praktikanterna ute på 12 skolor runt om i landet. De genomförde dessutom en Driv-utbildning i Stockholm under en helg i april.

årets fältpraktikanter.

Det går knappt att inleda ett samtal utan att fråga: ”hur mår du?” Vi båda tyckte att det var en härlig omväxling från Sverige.

Jag (Monica) deltog i en demonstration i slutet av vår tid i Ecuador. Alla månaders arbete som hade lagts ner inför den här demonstrationen som sedan blev av – det var fint att se. Den kraften, styrkan och gemenskapen var något som berörde mig djupt.

Karin & Malin Colombia

Ellen & Cecilia Palestina Det bästa med Palestina är; givmildheten, välkomnandet. Alla middagsbjudningar. Vi kunde bara gå på gatan och så var vi alltid välkomna på kaffe. Det är ett väldigt öppet samhälle, alla är trevliga mot alla.

Monica & Sandra Ecuador

Caroline & Miriam Malawi Religionen är sammanvävd i kulturen på ett helt annat sätt än hur det ser ut i Sverige, så det uppstod många diskussioner om gud och vilken tro man hade.

FredAktion. | 45


INTERNATIONELLT SAMARBETE. | Världens Koll | ungas röster

Om det inte finns några alternativ så ger man upp och då kommer man dö fattig…

Text & Foto: CAROLINE HALVARDSSON

C

ungas röster. Inom ramen för projektet Världens Koll arbetar vi för att lyfta röster från unga aktörer i världen. Det ingår i den utbildning som vi ger och det ingår i det informationsarbete vi sprider till allmänheten. Vi gör detta för att vi är övertygade om att det är viktigt att låta aktörer för förändring tala och höras på egen hand, och inte föra deras talan. Världens Koll syftar till att lyfta unga röster och ge utrymme till de som kämpar på plats, till de som också vill se en förändring. Tack vare egna berättelser om olika kamper, både lokala men också överskridande, ser vi att förenklingar görs omöjliga, att stereotyper blir ohållbara och att vår samhörighet blir svår att bortse ifrån. De röster ni kan läsa på följande sidor är från personer som strävar för bättre samhällen i tre av de länder som PeaceWorks arbetat närmast under året; Ecuador, Palestina och Malawi. 46 | FredAktion.

ornelius Mwalure, 20 år, är uppvuxen i byn Bandawe som ligger i Malawis södra distrikt Mulanje. Han har precis skickat in sin ansökan för att börja universitetet senare i år, och – Det är tre saker jag om han har tur så kommer han in. skulle ändra på; göra Skolsystemet i Malawi består av 8 års kostnadsfri grundskola som kal�skolan mer tillgänglig, obli- las Primary school. För att studera gatorisk och göra den helt vidare i den fyraåriga Secondary gratis! Det vore bättre om school, motsvarande gymnasiet, alla måste gå i skolan. krävs betalning. Den årliga skolavgiften kan kosta allt från 260 SEK om man väljer ett kommunalt gymnasium till 9000 SEK per år för ett privat gymnasium. För komma in på universitetet krävs det att man har skrivit MSCE, gymnasiets slutprov, med tillfredställande slutbetyg. - Jag är kritisk mot fördelningen mellan hur många som söker in till universitetet i år i jämförelse med hur få platser de kommunala universiteten faktiskt erbjuder. Och det är bara väldigt få som har råd att betala för det privata universitet. Enligt siffror från UNICEFs rapport om Malawi år 2010, lever 40 procent av landets ca 16 miljoner invånare på under 0.28 USD per dag och 51 % av population är under 25 år. Få av dessa ungdomar har råd att studera en eftergymnasial utbildning och en ännu mindre skara har råd att betala för privat utbildning. Cornelius slåss om en av de fåtal kommunala universitetsplatser som går att söka för de som inte har råd att gå på privata universitet. Han tycker att det finns en orättvis konkurrens om de få prisvärda platser som finns. - Ansökan till de sponsrade platserna är öppen för alla, även för de som har obegränsat


med resurser. Så oavsett om du har medel för att betala din skolgång eller ej tävlar du om de prisreducerade platserna regeringen erbjuder. Den Malawiska tidningen Nayasatimes skrev i september förra året att universitetsråd i Malawi har tagit beslutet att höja skolavgiften för de sponsrade platserna med 400 procent från och med år 2015, vilket innebär en höjning från ca 1008 SEK per termin till ca 5061 SEK. - Regeringen måste lägga mer pengar på att bygga ut kapaciteten för vidareutbildning och göra den mer prisvärd, att studera på universitetet är för dyrt! Utöver skolavgiften måste man betala för att skriva tentor, köpa block, pennor och kurslitteratur. Du kan ju föreställa dig hur det är för de som kommer från fattiga områden, de har inte ens råd med mat för dagen, hur ska de betala 5061 SEK per år för utbildning? Vad skulle du förbättra med skolan? - Det är tre saker jag skulle ändra på; göra skolan mer tillgänglig, obligatorisk och gör den helt gratis! Det vore bättre om alla måste gå i skolan. De säger att det är fler utbildade i Malawi idag än förr men det är fortfarande jättemånga som inte ens kan skriva sitt namn eller läsa en vokal. Obligatorisk skolgång bidrar till en positiv utveckling för landet, det lär individer att tänka och uttrycka sig själva. Så skolan måste vara obligatorisk och självklart också tillgänglig och då menar jag att alla ska kunna ha en skola de kan ta sig till. Oavsett om det är universitet eller grundskola. FredAktion. | 47


INTERNATIONELLT SAMARBETE. | Världens Koll | ungas röster

där det finns vilja finns det hopp. Text & Foto: ELLEN SKÄRSTRAND

A

tt organisera sig i ett land som är ockuperat av en annan stats militärmakt och där våld och konflikt är vardag är inte enkelt. Att som kvinna organisera sig i denna miljö är inte lättare direkt. Men vi har träffat några kvinnor som går emot strömmen. – Alla kvinnor i världen borde lära sig om motstånd och kamp från den palestinska kvinnan. För hon möter alla sorters förtryck. Från ockupation och konfiskering av land, husdemoleringar, fängslade eller dödade söner och män - till det konservativa samhällets bild av den goda kvinnan. Den palestinska kvinnan måste alltid vara stark. Kvinnan som talar heter Lubna Abu Turki och arbetar på organisationen Aman i Hebron där jag är på besök. Jag hinner inte mer än sätta mig och få ett glas sött te serverat mig innan kvinnorna som alla arbetar ideellt på centret passionerat börjar tala om den palestinska kampen och kvinnans roll i den.

– Alla kvinnor i världen borde lära sig om motstånd och kamp från den palestinska kvinnan.

48 | FredAktion.

– Kvinnor måste få mer makt över sina liv så att de kan utvecklas och ta till vara på sina rättigheter, säger kollegan Dr. Mariam Abu Turki som är terapeut på centret.

– Hela det palestinska folket är traumatiserat, tro mig. Vi har så många problem här att vi ibland inte ens vet vart vi ska börja, säger Mariam Abu Turki. Flera av de kvinnor som kommer till centret bor i den gamla staden, det så kallade H2-området, som ligger under den israeliska militärens kontroll. Situationen i detta område är alltid instabil och de palestinska familjer som bor här är omringade av israeliska bosättningar och soldater. – Många kvinnor berättar att de trakasseras av soldaterna, oftast handlar det om verbala trakasserier eller att kvinnorna upplever det som obehagligt när de kontrolleras vid en checkpoint. På centret i Hebron anordnar de också gruppsamtal för att öka kunskapen om till exempel mänskliga rättigheter och kvinnors deltagande i politiken. Men också ämnen så som våld i nära relationer, tidiga äktenskap, graviditet, könssjukdomar, cancer och klimakteriebesvär. För unga och studenter arrangerar de workshops i ickevåldsmetoder.

Hon tänder en cigarett och stryker undan luggen från ansiktet.

– Vi vill minska våldet i samhället, i familjen, i skolan och i dem själva. Vi lär dem hantera till exempel ilska, stress och trauma på andra sätt än genom våld, säger Mariam Abu Turki.

Organisationen Aman arbetar med rådgivning, terapeutisk hjälp och stöd till marginaliserade grupper, främst till kvinnor och familjer. De anordnar aktiviteter, utbildningar och erbjuder psykologisk hjälp och gruppsamtal till de som behöver.

Hennes dröm är att bygga en akutmottagning i Hebron för kvinnor som utsatts för våld i hemmet. Hon vill också öppna fler stödmottagningar för kvinnor och familjer och kunna anställa fler terapeuter, socialarbetare och psykologer.


kampen för transpersoners rättigheter i Ecuador.

Text & Foto: MONICA BENITEZ

- Vi blev trötta på att vara de som exkluderas, marginaliseras och utsättas för våld och våldtäkt. Nu kämpar vi för våra rättigheter.

D

et är en regnig lördag i oktober 2014 och jag sitter i ett konferensrum i staden Riobamba i Ecuador med ett fyrtiotal transaktivister från hela landet. Unga transmän, afroecuatorianska transpersoner, ursprungstranspersoner, transpersoner som är sexarbetare och transpersoner som är akademiker samlas i detta rum för att de alla har en sak gemensamt, de är aktivister som kämpar för transpersoners rättigheter. Det är nätverket Pacto Trans tredje träff, ett forum för dialog mellan transaktivistiska rörelser från hela Ecuador. Här lär jag känna Aleks, 27 år från föreningen Silueta X Quito. Nu sitter vi på ett café i Quito och samtalar om transpersoner situation och organisering.

vår estetik och den synlighet som finns ger upphov till trakasserier och våld. Det gäller särskilt transkvinnor och våldet och hatbrotten de utsätts för.

Hur skulle du beskriva dig själv? - Jag är en aktivist som kämpar för transpersoners rättigheter, den mest utsatta gruppen inom hbtqi-rörelsen. Förr visste jag inte mycket om vilka rättigheter jag hade och hur de kränktes, men nu vet jag. Jag identifierar mig som en transman. Det finns olika sätt att uttrycka transmaskuliniteten på och det är inte det att jag känner mig mer eller mindre som en man, men jag definierar mig som trans och det är det jag kämpar för.

Vilka framsteg har gjorts? - En viktig förändring är att vi nu enkelt kan byta namn och anta de namn som vi identifierar med vår könsidentitet. Pacto Trans fortsätter nu det arbetet med kampanjen för att införa genusidentitet istället för kön på id-kortet, vilket hade varit en enorm viktig förändring och framsteg.

Vad betyder aktivismen för dig? - Aktivism är att ta tillbaka allt det som är vårt, våra rättigheters har kränkts och förnekats och därför kräver vi de nu. Aktivismen är det som motiverar mig varje dag. Hur ser situationen ut för transpersoner? - Här är vi väldigt osynliga samtidigt som

Hur arbetar Silueta X Quito? - För tre månader sedan fick vi en fysisk plats, ett hus för att bedriva vårt arbete på. Huset fungerar som en säker plats för de personer som på grund av sin könsidentitet och/eller sexuella identitet kastas ut från sina hem. Vi bidrar med stöd till studier, jobb och bostad. Förutom det har vi olika aktiviteter, exempelvis dansworkshops. Många av besökarna är unga och fortfarande i ”garderoben” och vill därför lära sig mer om deras rättigheter och hur en kan göra aktivism.

Hur ser du på transrörelsen i landet? - Transrörelsen håller på att stärkas. Kampen för våra rättigheter, likaså som feminismen är starkare. Vi blev trötta på att vara de som exkluderas, marginaliseras och utsättas för våld och våldtäkt. Nu kämpar vi för våra rättigheter. Arbetet på lokal nivå ger effekt och fördelar på nationell nivå. Framstegen görs lite i taget. Varför kämpa individuellt om vi alla är i det här tillsammans och förändringarna gynnar alla? FredAktion. | 49


INTERNATIONELLT SAMARBETE. | resa till Bogotá

resa till Bogotá.

Text: ELIAS EFVERGREN Foto: SOFIA GADELII & FANNY PELIN

I

slutet på februari åkte jag och några kollegor ner till Bogotá för vad som skulle visa sig vara både ett oerhört inspirerande, nedslående och viktigt besök! Tillsammans med våra kollegor i Bogotá hade vi möten med samarbetspartners, svenska ambassaden, ungdomsmyndigheten Colombia Jóven, Forum Syd och många andra. Det var minst sagt späckade dagar.

– Det blev en taxiresa genom Bogotás klassamhälle.

50 | FredAktion.

Första mötet var med vår nya samarbetspartner Casa de la Memoria Quipu Huasi. Det är en organisation som arbetar i södra Colombia, i området Huila, med ungdomars, kvinnors och ursprungsbefolkningens rättigheter. Det var inspirerande (men också nedslående) att höra om deras arbete, vad de har gjort, vilka problem de möter och den drivkraft som finns för ett bättre och rättvisare samhälle. Vi - PeaceWorks och Casa de la Memoria - kommer att stärka vårt samarbete framöver, dels genom vårt praktikantprogram, men också på andra fronter! Söndagen fortsatte i samma tecken, det vill säga starka möten med organiserade människor som gör skillnad. I taxi tog vi oss från delar av Bogotá som jag tänker mig liknade en välmående nordamerikansk

stadsdel (med snoffsiga affärer, dyra franchisekaféer och vältrimmade parker) till Ciudad Bolivar, där multinationella företag smutsar ner vattnet, använder sig av paramilitärer och hotar människorättskämpar till livet när de säger ifrån, där fattigdomen är utbredd och där polisen övervakar kritiker. Det blev en taxiresa genom Bogotás klassamhälle. Väl framme mötte vi Colectivo Amauta som tillsammans med andra lokala organisationer byggde vad de kallade en urban stadsodling. Tanken med deras projekt och aktiviteter är att samla sitt kvarter, bygga miljövänliga odlingar för att komma samman som grannar och samtidigt generera mat och inkomster tillsammans, till alla. Under veckan träffade vi också PeaceWorks andra partner i praktikantprogrammet, organisationen Acción colectiva por la objeción de conciencia en Colombia (ACOOC). Diego Carreño gav oss en redogörelse över den obligatoriska militärtjänsten, hur unga (i förkrossande majoritet fattiga) killar blir tvångsrekryterade till militären och tvingas delta på ena sidan av en väpnad konflikt. Tillsammans med Diego och de andra på Acooc kommer vi framöver att inte bara ha praktikanter utan också sträva mot en förändrad (mindre militariserad) mansnorm.


– Söndagen fortsatte i samma tecken, det vill säga starka möten med organiserade människor som gör skillnad.

På tal om mansnormer och våld träffade vi också teaterkollektivet Suyai på PeaceWorks kontor, som delas med Forum Syd. Tre unga kvinnor berättade om och visade oss manus till deras pjäs som spelades i fyra högstadieskolor i deras område i Bogotá. Genom teatern och föreläsningar problematiserar de och vrider på könsnormer, samtidigt som de tar upp frågan om våld inom familjen. Ett annat initiativ, som precis som Suyai får stöd av PeaceWorks genom så kallade micro fondos, är Teusaradio. Vi träffade två av lokalradions huvudpersoner på deras radiostation, Ajax och Julian. Stationen bestod av ett rum de hade byggt av uteslutande återvunnet material, där de tillsammans med universitetsvänner sänder radio tjugofyra timmar om dygnet, på teman som berör deras lokalsamhälle men också generella program så som musik, filosofi och politik. Precis som med de andra vi träffade var det slående vilken drivkraft dessa ungdomar har för att förbättra sitt samhälle. När kameran stängdes av (vi gjorde intervjuer med samtliga vi träffade) följde långa diskussioner om Colombia, världen och framtiden.

Jag, Elias till vänster, tillsammans med Diego i mitten, från ACCOC och Ella, från PeaceWorks i Bogotá.

Dagarna flöt in i varandra och vi fortsatte att träffa PeaceWorks partners, äta picknickar FredAktion. | 51


INTERNATIONELLT SAMARBETE. | resa till Bogotá

– Tillbaka i Sverige var viljan att förändra våra förtryckande strukturer större och kunskapen om olika metoder och verktyg fördjupad. Det var inspirerande att se att det finns så många vägar framåt mot ett bättre samhälle och jag tar med mig känslan av samhörighet och är stärkt i tanken om att organiserade människor, i vilken form det än kan vara, gör skillnad.

i solen och ta promenader i antingen vårt eget område eller i Bogotás gamla stad, La Candelaría. Innan vi återgick till möten med ungdomsorganisationerna i PeaceWorks nätverk hade vi lite mer officiella möten med svenska ambassaden, där vi pratade svensk utvecklingspolitik och drev på för civilsamhällets betydelse. Vi mötte också ungdomsmyndigheten Colombia Jóven som berättade om den colombianska statens initiativ för ungdomar i landet. Vi fick äran att träffa cykelaktivisterna i Biciterritorializando som berättade om deras sätt att använda lokal cykling som ett sätt att påverka för bättre, billigare och säkrare kollektivtrafik och vikten av att få folk att känna gemenskap med, och trygghet i, sitt närområde. Med andra metoder arbetar Colectivo Machete för att få ungdomar att påverka sin situation och göra sin röst hörd i samhället. Genom workshops i graffitti lär de ungdomar konsten att måla och att använda sin kreativitet för att öka sitt politiska aktörsskap tillsammans. Veckan var intensiv och omskakande men samtidigt över alla förväntningar och en enorm energipåfyllning. Tillbaka i Sverige var viljan att förändra våra förtryckande strukturer större och kunskapen om olika metoder och verktyg fördjupad. Det var inspirerande att se att det finns så många vägar framåt mot ett bättre samhälle och jag tar med mig känslan av samhörighet och är stärkt i tanken om att organiserade människor, i vilken form det än kan vara, gör skillnad.

52 | FredAktion.


Volontära dig jorden runt. Vi skräddarsyr din resa.

kampanjer • events volontärresor nyheter • kurser ideella uppdrag Det ska vara enkelt att engagera sig i globala frågor. Därför samlar vi det senaste från 58 biståndsorganisationer. På ett ställe.

www.globalportalen.org FredAktion. | 53


PEACEWORKS. | revisionsber채ttelse

54 | FredAktion.


FredAktion. | 55


PEACEWORKS. | 책rsbokslut

56 | FredAktion.


FredAktion. | 57


PEACEWORKS. | 책rsbokslut

58 | FredAktion.


FredAktion. | 59


VOLONTÄRVERKSAMHETEN. |

bli medlem gratis! med PeaceWorks kan du...

volontära på spännande projekt i alla världsdelar,

kombinera ditt volontärutbyte med uppsatsskrivande eller gymnasiearbete,

göra fältpraktik utomlands,

gå på våra olika utbildningar i projektledning, ickevåld, global rättvisa och antirasism,

få stöd att starta upp en egen förening eller gå med i en som redan finns,

söka medel ur fredsfonden för kursdeltagare, uppsatsskrivande, volontärutbyten och fredsprojekt,

... och mycket mer!

PeaceWorks Sweden

peaceworks_swe peaceworkssweden www.peaceworks.se

Profile for PeaceWorks

Fredaktion 2015  

Årskrönika för PeaceWorks | Ungas fredsarbete

Fredaktion 2015  

Årskrönika för PeaceWorks | Ungas fredsarbete

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded