Page 1

Magazine Nummer 3 - 2009

7 Kom eruit! door Martin Vos 10 Van het Kerstteam voorbereidingen in volle gang 26 Marieke zending vd Bosch in RoemeniĂŤ


Inhoud 3

Van de redactie

4

Van de oudstenraad - door Ron Polhuijs

5

Welkom/In het zonnetje

6

Wegwijzer pastorale zorg

7

Kom eruit! - door Martin Vos

8

Zeven vragen aan.. Tim Hendriks

10

Van het kerstteam

12

It’s all about me - door Connie Pasma

14

Van de kosters

15

Achter de schermen

16

Je ziet niet dat jouw put zo diep is - door Jeffrey

17

De regiebus

18

Op bezoek bij.. familie Belt

20

Voor de kinderen

22

Voor de jeugd

24

Van het communicatieteam

26

In gesprek met.. Marieke van den Bosch

29

Zij aan Zij vrouwenbeweging

30

Muziek, boeken en films

31

Column - door Tim Hendriks

32

In the picture/Colofon


09

Van de redactie Misschien
beseft
u
het
nog
niet
helemaal,
maar
u
verkeert
op
dit
 moment
in
een
zeer
bevoorrechte
positie.
Niet
omdat
u
het
‘ware’
 geloof
bezit,
in
de
‘ware’
kerk
zit,
of
omdat
u
het
zo
getroffen
heeft
met
 uzelf,
maar
omdat
we
aan
de
glimlach
op
uw
gezicht
kunnen
aflezen
 hoe
gelukkig
u
bent
met
dit
nieuwe
exemplaar
van
het
Kom
en
Zie
 magazine.
 Nu
komt
deze
voorstelling
van
zaken
u
mogelijk
wat
vreemd
voor
 omdat
een
dergelijk
geluksgevoel
misschien
helemaal
niet
zo
 prominent
bij
u
aanwezig
is.
Ja,
je
kunt
een
ander
het
geluk
of
een
 glimlach
natuurlijk
ook
niet
zomaar
opdringen.
Zo
gelukzalig
als
de
 redactie
zich
voelt
als
er
weer
een
nieuw
magazine
van
de
drukpers
 rolt
zal
u
zich
mogelijk
helemaal
niet
voelen.
 Toch
geloven
we
dat
er
geluksbevorderende
zaken
zijn
die
we
wel
 kunnen
delen.
En
de
gemeente
is
daar
de
ideale
plaats
voor.
Ook
dit
 magazine
ziet
de
redactie
als
een
mogelijkheid
om
het
goede
wat
we
 hebben
met
elkaar
te
delen.
Zo
delen
we
in
dit
magazine
persoonlijke
 verhalen,
overdenkingen,
zendingsverslagen
en
ook
gewoon
 praktische
informatie.
Voor
de
redactie
is
het
steeds
weer
een
 uitdaging
om
het
blad
te
vullen
met
artikelen
die
de
gemeente
 opbouwt.
En
we
hopen
dat
het
ook
deze
keer
weer
gelukt
is. Grote
kans
dat
als
het
 geluksgevoel
en
de
glimlach
bij
 het
lezen
van
deze
introductie
is
 uitgebleven,
u
daar
verderop
in
 dit
blad
alsnog
iets
van
zal
 ervaren.


HOE DEELT U UW LIEFDE? door
Ron
Polhuijs De
zomer
is
weer
voorbij
en
voor
ons
als
 gemeente
is
er
weer
een
nieuw
seizoen
 begonnen. Thuis
komt
alles
ook
weer
in
het
ritme;
werk,
 de
kinderen
weer
naar
school,
een
nieuwe
 cursus…
Zo
heeft
(bijna)
iedereen
zijn
 bezigheden. Als
gemeente
willen
we
graag
uitdragen
dat
we
 ons
inzetten
om
een
warm
gezin
te
zijn,
waar
een
ieder
een
 plek
heeft
en/of
mag
hebben.
Jong
en
oud,
getalenteerd
of
ontdekker,
 doorgewinterd
of
beginner.
Elk
mens
heeft
op
zijn
of
haar
manier
kwaliteiten
 om
liefde
door
te
geven.
Deze
kwaliteiten
staan
los
van
kwantiteit!
Hetgeen
je
 doet,
wordt
dus
niet
afgemeten
naar
de
hoeveelheid
die
het
opbrengt.
God
is
 slechts
benieuwd
naar
je
hartgesteldheid.
Doe
het
met
liefde
aan
Hem
of
aan
 je
medemens.
Zo
bouwen
we
samen
en
gaan
we
op
z’n
Rotterdams
gezegd:
 “hand
in
hand”. Opvallend
is
dat
Jezus
er
dikwijls
waarde
aan
hecht
om
het
woord
LIEFDE
 ergens
aan
te
koppelen.
Iedereen
is
van
waarde
en
het
doet
er
wél
toe
wat
u/ jij
doet.
De
duivel
probeert
u
het
tegenovergestelde
te
doen
geloven,
maar
 laat
u
hierdoor
niet
afleiden.
Ook
al
zou
je
alles
hebben
wat
je
kunt
bedenken,
 maar
je
had
de
liefde
niet…
De
liefde
overwint
alles
en
laat
de
ander
versteld
 staan
van
wat
u
kunt.
Denk
dus
niet
te
min
over
jezelf;
dat
doet
God
namelijk
 ook
niet!
Een
ieder
is
gewenst
door
God.
 Binnen
de
gemeente
zijn
vele
plekken
waarbinnen
uw
talenten
ingezet
en
tot
 uiting
kunnen
komen.
Deel
ze
met
elkaar,
zodat
we
als
warm
gezin
kunnen
 blijven
functioneren.
Informeer
waar
uw
liefde
gedeeld
kan
worden
binnen
úw
 gemeente. IK
DOE
ALLES
VOOR
HET
EVANGELIE
OM
OOK
ZELF
AAN
DE
 BELOFTEN
ERVAN
DEEL
TE
KRIJGEN.
(1
Kor.
9:
23.) 4


Welkom aan nieuwe bezoekers van Kom en Zie Bijna iedere week zijn er nieuwe mensen in de zondagsdienst. Allen zijn op zoek naar de Waarheid, Verlossing en Warmte van Jezus. Na afloop van de dienst wordt er aan deze gasten van Kom en Zie koffie en thee aangeboden op het kelderplein. In een zaal links van de hoofdingang (NB: trapje naar beneden) wordt er voor nieuwe Kom en Zie bezoekers ook iedere woensdag van 20.00 tot 22.00 uur een inloopavond georganiseerd: - om nader kennis te maken met broeders en zusters uit Kom en Zie - om eventuele vragen te kunnen stellen - om ervaringen te delen over christen zijn in de dagelijkse praktijk. Regelmatig komen zeer verschillende Jezus-volgelingen uit Kom en Zie ook hun getuigenis geven. Verder wordt elke inloopavond het offer van Jezus herdacht en een kleine bijbelstudie

gegeven over allerlei aspecten van het volgen van Jezus en de rol van de gemeente daarin. Het team van de inloopgroep is er op gericht nieuwelingen te helpen hun weg in de gemeente te vinden en een volledig geïntegreerd Kom en Zie lid te worden. Bezoekers die besluiten Jezus te gaan volgen en lid te worden van onze gemeente, hebben na verloop van tijd de inloopgroep niet meer nodig en kunnen dan na onderling overleg, deel gaan uitmaken van één van de andere groepen in Kom en Zie. Hartelijk welkom namens de medewerkers van het inloop-team, Gert-Jan en Liane van den Oever en John en Carol-Ann Malaihollo Voor meer informatie kunt u terecht bij de informatiebalie achterin de grote zaal of bel met 010-4601081.

In het zonnetje gezet Leen, Gideon en Jolanda verzorgen iedere zondag weer voor de nodige informatie op de beamerschermen. Zoals liedteksten, Bijbelteksten en mededelingen! Geweldig! Zonder jullie, zouden wij niet weten wat we moeten zingen! Bedankt voor jullie trouwe inzet!


Wegwijzer Pastorale Zorg door Connie Pasma Diaconale zorg: Ellen vd Berg 010-4115450 Spreekuur: Maandag 09.30 -12.30 uur administratie@komenzie.nl Ziekenbezoek: Ingrid de Geus 010-8889268 Pastoraal Team: Connie Pasma 0168-328158 rcpasma@kpnplanet.nl Soms kan het zijn dat u extra ondersteuning nodig heeft op financieel terrein. Naast het geven van praktische hulp heeft diaconie ook een adviserende taak. Voor deze zaken kunt u zich wenden tot Ellen vd Berg. Zij coรถrdineert de diaconie. Is er iemand ziek die lid is van de gemeente dan kunt u zich wenden tot Ingrid de Geus zij coรถrdineert het ziekenbezoek. Heeft u geestelijke hulp of advies nodig van het Pastoraal Team dan kunt u contact opnemen met Connie

Pasma. Zij is hierover de coรถrdinatrice. Bent u lid van een groep dan is het wenselijk dat u eerst overlegt met de groepsleider. De hulp kunnen wij alleen aanbieden voor mensen die lid zijn van de gemeente Kom en Zie. Heeft u een vraag voor het pastoraal team mail ons dan gerust. Het mailadres is pastoraat@komenzie.nl. Hiervoor hoef je geen lid te zijn van onze gemeente. Tekst ter overdenking: 2 Petrus 5-7 Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid (het goede willen doen), uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid (Godsvrucht), uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.

Conferentie en training met Jonathan Hunter Op 9 en 10 oktober is in Kom en Zie de landelijke Living Waters conferentie met Jonathan Hunter, de auteur Bevrijding van de geest van dood en het programma MoreLife. Enkele belangrijke invloeden van de geest van dood in ons leven komen aan de orde: het besef van God gescheiden te zijn, de geest van rebellie, en gevoelens van schaamte en zelfhaat. We gaan ook in op het herstelproces door oefeningen in luisterend bidden, de kracht van het Kruis in de praktijk te brengen en onze werkelijke identiteit in Christus te ontdekken. De gemeenteleden van Kom en Zie krijgen 10 euro korting op de conferentieprijs! Aansluitend is op 12 en 13 oktober een training voor degenen die zelf met het programma willen werken. Ga voor meer informatie en de folder naar de informatiebalie. 6


KOM ERUIT!

door Martin Vos, www.martinvos.com

Romeinen 6: 2-14 Een smerige cel. Geen brits, een wc, of eten te bekennen. Alleen de kale vieze muren en de zo bekende tralies. Het was heel wat anders dan de huidige moderne Nederlandse cel wat God me in mijn gedachten liet zien. ‘Kom eruit!’, was wat de Geest tot me zei. In deze wereld zijn er veel soorten gevangenissen, zoals uitzichtloze situaties, problemen, verslavingen of ziekten. Maar het is vaak maar één ding wat ons erin gevangen houdt: een verkeerd denken. Zelf ben ik enkele jaren verslaafd geweest. Het waren leugens, verkeerde gedachten over mezelf die me daarin gevangen hielden. Bevrijding begon bij vernieuwing van mijn denken over wie ik werkelijk ben (Rom. 12:2). Elke keer weer valt het me op dat het niet alleen de ongelovigen zijn die vast zitten in hun leven. Er zijn ook zoveel van mijn broeders en zusters. Dat gaat mij aan het hart. Wij zijn de kinderen van God en het zou daarom zo anders moeten zijn. Toch zoeken, worstelen en verlangen ook wij, soms zelfs wanhopig, naar bevrijding, redding en verlossing. Dat is ook niet raar. De gevangenis is reëel. Elke dag weer hebben we te maken met de macht van de zonde: ziekten, problemen of situaties die onze pet te boven gaan. De muren en tralies bestaan ook echt. Maar we denken vaak zo min over onszelf dat we een ander belangrijker stukje van de realiteit vergeten: de muren kunnen ons niet gevangen houden. Soms blijven we maar wanhopig uitzien naar bevrijding, terwijl we de sleutel al in onze handen hebben: Jezus woont in ons. Ik zal nooit vergeten dat ik dacht dat ik nooit vrij zou kunnen komen van mijn verslaving: ‘Heer er is niets in mij waardoor ik dit kan overwinnen.’ Plotseling sprak Gods Geest tot me: ‘ Ben ik dan soms niet genoeg?’ Ik schrok ervan. Wanneer we te min over onszelf denken, miskennen we daarmee Jezus zelf die in ons woont en de kracht en genade van Zijn overwinningskruis. Dit is mijn roeping: Kom uit die gevangenis! Laat u niet bedotten door leugens en u knechten met verkeerde denkbeelden over uzelf. Herinner u wie u bent! U bent een kind van God en dus geen hulpeloze slaaf van de macht van de zonde. U heeft geen uitzichtloos bestaan, want de overwinnaar leeft in U! 7


7

vragen aan.. Tim Hendriks

Tim, zou je willen beginnen met een aantal wetenswaardigheden rond jouw persoon? Ja, dat wil ik. Ik ben 26 jaar, woon in het Oude Noorden van Rotterdam en betaal veel te weinig huur. Ik ben goedlachs, maar tegelijkertijd zo nu en dan een ernstige denker. Misschien zegt het volgende feit ook wel iets over mijn persoon: Ik krijg het bijna niet voor elkaar om een boek ook echt helemaal uit te lezen. Alleen bij de boeken van C.S. Lewis gaat die vlieger niet op. Ik heb ze bijna allemaal herhaaldelijk van kaft tot kaft verslonden. Verder ziet het er naar uit dat ik één dezer maanden mijn opleiding journalistiek zal afronden. Ondertussen werk ik als redacteur en nieuwslezer bij het christelijke radiostation waar u absoluut van moet weten. Luistert u eens naar ‘GrootNieuwsRadio’, te beluisteren op 1008 AM of op internet. Ik denk dat niet iedereen GrootNieuwsRadio al kent. Vertel, wat is GrootNieuwsRadio voor een radiozender? GrootNieuwsRadio is laagdrempelig met een groot familiegevoel. Wij streven ernaar dat de hele christelijke achterban, van jong tot oud en alle denominaties, zich thuis voelt bij de programma’s. Maar de zender heeft ook het verlangen niet gelovigen bekend te maken met de levensreddende boodschap van het evangelie. GrootNieuwsRadio 1008 AM is een redelijke nieuwkomer op de middengolf, de frequentie waar vroeger radio 10gold te horen was. GrootNieuwsRadio heeft als missie om ieder uur, en iedere dag van de week, 8

het evangelie van Jezus Christus in de ether te brengen. Dit doen we door non-stop gospelmuziek, maar vooral ook door veel gepresenteerde programma’s. Hoe ben je eigenlijk terecht gekomen bij GrootNieuwsRadio? Een van de presentatoren, Wilfred Hardeman, is een vriend van mij. Ik kende hem van de opleiding journalistiek. Toen ik een keer bij hem in de studio een kijkje kwam nemen werd ik behoorlijk enthousiast. Ik zag een gezellige redactieruimte, leuke mensen, perfecte faciliteiten en een prachtige missie. En aangezien ik toch langzamerhand aan een vaste baan moest gaan denken heb ik geïnformeerd naar de mogelijkheden om er als redacteur aan de slag te gaan. En voor ik het wist stond er een handtekening op papier. Het voelde alsof ik op het juiste moment op de juiste plaats was. En dat heb je niet altijd zelf in de hand. Zo heb ik in mijn leven vaker ervaren dat God mijn leven bestuurt. Ik bereid nu dagelijks interviews voor, nodig gasten uit, schrijf presentatieteksten, maak reportages, lees het nieuws en ben side-kick in een aantal rubrieken in een van de programma’s. Kun je meer vertellen over de programma’s. Wat horen we op GrootNieuwsRadio? Evert ten Ham presenteert elke werkdag (9.00 tot 10.00 uur) het programma ‘wens’ waar


verzoekplaatjes kunnen worden aangevraagd. Ook presenteert hij iedere werkdag (10.00 tot 12.00 uur) het programma ‘Koffie’ waarin hij een uur lang spreekt met bekende en minder bekende christenen. Verder kunt u ook iedere werkdag (12.00 tot 13.00 uur) luisteren naar het programma ‘Lunch’, een muziekprogramma met Hans van

Kun je ons wat meer vertellen over de geschiedenis en achtergrond van GrootNieuwsRadio? GrootNieuwsRadio bestaat vanaf 1 september 2007 en is een onafhankelijk en zelfstandig radiostation dat rond moet komen van giften en reclame-inkomsten. Gelukkig zijn er veel luisteraars die geven en

‘Voor sommige mensen is de stem op de radio vaak de eerste, en soms zelfs de enige, die tegen hen praat.’ Vuuren. Verder hoort u Bijbelstudies, columns, en houden we u op de hoogte van de actualiteiten in een programma als ‘De dag van vandaag’ (elke werkdag van 16.00 tot 19.00). Voor een actueel programmaoverzicht kunt u kijken op www.grootnieuwsradio.nl. Hoeveel mensen luisteren er al naar GrootNieuwsRadio? Per week luisteren gemiddeld 100.000 mensen naar GrootNieuwsRadio. En ook dagelijks laten luisteraars weten dat de uitzendingen hen opbouwen, bemoedigen of helpen. Je zou gewoon eens een dagje bij ons in Veenendaal moeten komen kijken. Vandaag nog, we kregen bezoek van een aantal luisteraars, helemaal uit België. Bij binnenkomst krijg ik een grote doos heerlijke wafels in mijn handen gedrukt om ons te bedanken en een hart onder de riem te steken. Mensen laten zo op de meest uiteenlopende manieren weten hoe ongelofelijk blij ze zijn met deze frisse, positieve, christelijke radiozender. Zeker voor sommige oudere mensen is de stem op de radio de eerste, en soms zelfs de enige, die tegen hen praat.

zich aanmelden als donateur. Maar eind 2008 was de toestand van GrootNieuwsRadio kritiek omdat de inkomsten ver achterbleven op de uitgaven. Op 12 december vorig jaar zat initiatiefnemer Evert ten Ham achter de microfoon, klaar om het afscheid van de zender aan te kondigen. Toen gebeurde het wonder dat giften van duizenden euro’s binnenstroomde. GrootNieuwsRadio kon op het laatste moment toch een doorstart maken. Gaat het nu beter met GrootNieuwsradio? Hoewel het dit jaar veel beter gaat met GrootNieuwsRadio is er nog steeds veel geld nodig om de zender blijvend in de ether te houden. GrootNieuwsRadio heeft op dit moment ongeveer 5000 donateurs. Om 2010 financieel gezond in te gaan hebben we op zijn minst 10.000 donateurs nodig. Maar voor u nu in alle haast besluit donateur te worden, wil ik u aanraden om eerst gewoon eens even te luisteren naar GrootNieuwsRadio 1008 AM. 9


Silent Night? door Hasan Colak Het is een avond in februari, een illuster genootschap komt samen in zaal 2 achter het podium. De koffie staat klaar en dan klinken de woorden: “Laten we beginnen met de evaluatie van Kerst 2008”. Het genootschap praat de hele avond met elkaar over de goede dingen en de zaken die verbeterd kunnen worden. Het is april als het eerste plan voor kerst 2009 op tafel ligt. En in juni komt het Kerstteam voor de eerste vergadering bijeen. Wat gaan we doen, hoe gaat het eruit zien, welk thema hanteren we en hoe vullen we de Kerstnacht in en de dienst op eerste Kerstdag. Ik schrijf dit om u een beeld te geven dat Kerst in Kom en Zie niet over 1 nacht ijs gaat en er alleen al in de voorbereiding veel uren zitten. Gezien de grote toeloop op Kerstnacht is er dit jaar besloten 2 Kerstnachtdiensten te verzorgen. Een start er om 19.30 uur, de ander om 22.30 uur. Dit hebben we gedaan om een aantal redenen: 1. Veiligheid. Door de grote toeloop stonden vorig jaar de gangpaden vol en nam de garantie op veiligheid dus af. 2. Ook voor ouders met kinderen de mogelijkheid bieden om “Kerstnacht” in Kom en Zie te vieren. 10

De twee diensten zullen nagenoeg identiek zijn. We hebben als doelstelling om een Kerstnachtdienst neer te zetten die een evangeliserend karakter heeft. Het was God die Jezus naar de aarde zond met het ultieme liefdesdoel ons te redden. Deze boodschap willen wij erg graag deze avond laten klinken. Een boodschap van hoop, liefde, genade en redding. Natuurlijk doen we dit weer in een mooie traditionele setting met een aantal speciale elementen. Een aanrader om buren, familie, kennissen of zelfs wild vreemden kennis te laten maken met Kom en Zie. 1e Kerstdag zullen de kinderen een musical opvoeren van Robert Vink. De musical gaat over de kinderen van Bethlehem. Alle facetten van het kerstverhaal zullen de revue passeren. De kinderen zullen de aankomende tijd hard oefenen om u versteld te doen staan van hun muzikale talenten. Natuurlijk mag u dit mooie spektakel niet missen. We starten dit jaar op eerste Kerstdag om 10.30 uur en zal rond 12.00 uur afgelopen zijn. Zo heeft u voldoende tijd voor uw familiebezoeken. Natuurlijk kunt u eerste Kerstdag ook met uw familie en vrienden starten in Kom en Zie met de musical om daarna uw eigen programma te vervolgen. U ziet het ook met Kerst is er in Kom en Zie weer veel te beleven. Wij hopen dat u deze gelegenheid aangrijpt om andere met het woord van God in aanraking te laten komen. Ons verlangen is dat we tijdens deze dagen zaadjes mogen planten bij mensen die Jezus niet persoonlijk kennen, zodat ook zij mogen ervaren dat Jezus niet altijd klein gebleven is. Het Kerstteam


KERST IN KOM EN ZIE

24 december Kerstnachtdienst om 19.30 en 22.30 uur 25 december Kerstmusical om 10.30 uur Kerst is er voor iedereen. Samen vieren en beleven hoe Gods liefde voor ons naar de aarde werd gezonden. Viert u het met ons mee? Twee Kerstnachtdiensten in een traditionele setting met speciale elementen. En 1e Kerstdag met Kerstmusical opgevoerd door de kinderen van Kom en Zie, die voor een keer de kinderen van Bethlehem zullen zijn. Toegang gratis

hoek Boezemweg/Gerdesiaweg, Rotterdam - www.komenzie.nl


It’s all about me! door Connie Pasma Wat kan je als mens toch enorm met jezelf bezig zijn. Zoals: Wat eten we vandaag, wat moet ik aan, ik heb wel/geen zin in vandaag… en dit zijn dan nog oppervlakkige zaken. Wat te denken van: Het is crisis! Houd ik m’n baan wel? Wat is mijn huis nu nog waard? Kan ik deze maand nog wel rondkomen? Verhoogde kans op terroristische aanslagen (biologisch chemisch etc.). Wat krijg je allemaal binnen als je eet (toevoegingen zoals kleurstoffen, hormonen etc.). Het milieu, klimaat! Ik wil niet ziek worden. Ik wil (nog) niet sterven! Als christen zijnde komt daar dan nog bij: Zit ik wel in de juiste gemeente? Past deze stijl wel bij mij? Is de liefde hier wel aanwezig? Krijgt de Heilige Geest hier genoeg ruimte? Een aantal christenen hebben met aardig wat angsten mogen afrekenen. In Matteüs 6:25 zegt Jezus: ”Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?”. Daar aan voorafgaand in vers 24 zegt hij wel: ”Niemand kan twee heren dienen. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon”. Het is opvallend dat vooral de christenen die dienen een stuk minder bezorgd zijn dan degenen die minder of niet dienen. Met dienen bedoel ik dan: gericht zijn op de ander.

8

Binnen de christelijke gemeenten zie je steeds meer een “mooi religieus” verpakte trend opkomen. Namelijk: ”ik wil me happy voelen, hetgeen wat gepredikt of geleerd wordt dat moet wel aansluiting hebben bij mijn belevingswereld”. Het is absoluut de bedoeling dat je als christen tot je doel komt. Jezus Christus en de Vader leren kennen. Je uitstrekken naar de vruchten van de Geest zoals: ”liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing” (Galaten 5:22). Het doel hiervan is dat je iets voor de ander kan betekenen. Zelf zijn we geneigd elkaar en onszelf af te rekenen op de + of – punten. Kijk je naar de New Age beweging dan streven ze daar ook naar bovengenoemde vruchten uit Galaten 5:22 en ze lijken hierin vaak nog verder te komen dan ons christenen. Allerhande methodes worden ingezet om dit te kunnen bereiken. Zoals meditatie, Bioenergetica, Hypnose, Aromatherapie, Engelen en Meesters als levensbegeleiders, Edelstenen en kristallen, Aura lezen, Reiki, Iriscopie, Bach bloesemtherapie, Ayurveda - leer der zelfgenezing, Reflexologie en acupressuur Rebirthing - spiritueel ademhalen. Zo maar een greep uit het aanbod op dit gebied. Het doel is “zelfverlossing”. Als je namelijk vaak genoeg reïncarneert en aan de voorwaarde voldoet dat je genoeg kennis hebt opgedaan bereik je eindelijk de “verlichting”/ het Nirwana. Heb je slechte keuzes in je leven gemaakt dan betekent het minpunten, maak je goede keuzes


dan verdien je pluspunten. Leuk om te weten is dat het “carn” in het woord reïncarnatie in het vlees betekent. Trouwens deze zaken werken echt en bestaan echt. Het is geen onzin. Er is echt meer tussen hemel en aarde. Het kom wel uit een andere bron dan die van de Vader uit Openbaringen 21:1, ”Hij liet me een andere bron zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam”. Voor welke bron kies jij? Als je nu kijkt naar de motivatie die de New Age beweging drijft tot het bewerkstelligen van de vruchten en die van menig christen ernaast legt dan kom je tot een rare conclusie: ze lijken op elkaar. It’s all about me. Het draait allemaal om je zelf. Er wordt een eigen waarheid gecreëerd. De waarheid is maakbaar?! In Matteüs 12:33 staat: ”Wanneer een boom goed is dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht”. In Psalm 1:3 staat: ”Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei”. Dit in schril contrast tot jezelf in bloei brengen. De geest van satan (de slechte boom) leidt tot ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit etc. (Galaten 5:20). Vaak worden deze slechte vruchten gecamoufleerd door geveinsde goede vruchten. Ze

worden echter ontmaskert door één vraag: ben je gericht op jezelf of op die ander? De liefde vind je hier niet. Echter wel een schijnliefde die voorwaardelijk is. New age is feitelijk old age. Er is niets nieuws onder de zon. De slang (satan) is nog steeds bezig met zijn plannetje om de mens op zichzelf te richten in plaats van op Jezus Christus en de Vader. Hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi (1 Petrus 5:8). Het kruis, het lijden van Jezus Christus herinnert mij eraan wat het betekent om de ander te dienen. Dat is liefde! Hij vergaf/vergeeft een ieder terwijl hij stervend aan het kruis hing. Los van Zijn Vader die niet bij Hem kon zijn omdat God en zonde (alle zonde van ons rustte op dat moment op Jezus) niet samen kunnen gaan. En dit alles omdat Jezus Christus er voor gekozen had dit offer te brengen. Alle zonden en straf heeft Jezus Christus gedragen. Hij veroordeelde niet en was niet op zichzelf gericht. Hij heeft jou op het oog vanuit pure liefde. Als je Jezus Christus aanneemt of aangenomen hebt als jouw verlosser, leer dan van Hem. Lees uit Zijn woord en bidt. In 1 Johannes 14 staat: ”Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid”. Dit duidt op Jezus. Laat jezelf niet leiden door je gevoel of emoties maar leef vanuit het Woord! Dan zal je pas echt leven. De waarheid maakt vrij. It’s all about you! 9


Van de kosters Uit het hart gegrepen door Leo en Suzette vd Veeken

14

Zo is het zomer en zo liggen de banketstaven en kruidnootjes weer in de schappen van de winkel. Terwijl we dit schrijven is het vastenweek, klinkt best zwaar, maar het is een zegen om er aan mee te doen, ieder op zijn eigen wijze. Het is vooral een zegen om de diensten ‘s avonds te bezoeken, het horen van het woord en in groepen voor verschillende onderwerpen te bidden. Mensen, zo’n week bindt samen! Verlangen we daar allemaal niet naar? Een stukje saamhorigheid, contact, respect voor elkaar en dat samen met de Heer kan het niet meer stuk, wat brengt dat een stuk geluk in je hart. Maar we dwalen af, we begonnen dat de seizoenen elkaar zo snel opvolgen en dat de tijd zo snel gaat. We wonen nu alweer 2 jaar in Kom en Zie en elke dag is weer anders, gebeuren er andere dingen, ontmoeten we andere mensen, maken we ander soort eten. Kortom met veel plezier zien we iedereen tegemoet en doen de deur open voor ieder die aanbelt. Vaak denken we terug aan de voorgaande jaren, de mensen die altijd trouw de kerk schoonmaakten. Riet en Mario die vanaf het begin in ons huis gewoond hebben en 14 jaar lang de deur open deden en schoonmaakten en het gebouw onderhielden. Dan tante Sjaan en ome Bas die al zo lang als we ons kunnen heugen de kostertaken vervulden en veel meer, ook toen we nog in Capelle aan de IJssel aan de Bermweg zaten met de gemeente. Voordat wij hier kwamen, woonden Andy en Annet en hun drie kinderen hier, we denken hier met respect aan, een druk gezin en dan nog eens steeds mensen ten dienste zijn, zeven jaar lang, geweldig!! Ook

hebben Fred en Petra hier nog even gewoond. Wat een inzet allemaal! Ongeveer 5 jaar geleden is de kelder verbouwd tot wat het nu is, geweldig. Jaren daarvoor was de kelder uitgegraven met kruiwagens, wat een werk. Door de jaren heen hebben Josine en Bram op verschillende gebieden veel betekend voor de gemeente. Wat kan die ome Bram opruimen zeg, een gedreven man met z’n 79 jaar, ja ja bijna 80. We kunnen niet iedereen noemen, maar mensen die dit lezen en die zich door de jaren zo ingezet hebben, bedankt!!! En nu, ja alles gaat door, alles draait door met in’s en out’s en up’s en down’s. De oudere generatie van de gemeente mogen we met respect een warm hart toedragen, wat hebben ze gewerkt! Nu is het de beurt aan de volgende generatie, ja ook u en jij die dit leest, de gemeente is eigenlijk net een vereniging en draait op vrijwilligers. U bent echt nodig. Weet u, tegenwoordig is het heel in om vrijwilligerswerk te doen. Het jeugdhonk is verbouwd door een paar jongenlui, geweldig! Ja, zondags draait alles door, maar doordeweeks zijn er tal van activiteiten en werkzaamheden. Bouwen en verbouwen voor de volgende generaties… Het Evangelie gaat door en Kom en Zie ook en bovenal de Heer ook. De gemeente is er voor iedereen ook voor jou en u, de gemeente mag een schuilplaats, een gezinshuis zijn voor iedereen! Spreuken 14:26 ‘Ontzag voor de Heer geeft een krachtig vertrouwen, het biedt de kinderen een schuilplaats’.


Achter de schermen door Cherrelle Malaihollo Terwijl de meeste kerkgangers zich zondagochtend nog eenmaal omdraaien, zijn de medewerkers van de koffiebar al vroeg in de weer. Wanneer je de kelder binnenloopt komt de geur van de vers gezette koffie je langzaam tegemoet. Dat kan ook niet anders als we weten dat er maar liefst 35 tot 40 liter koffie per dienst gezet wordt. Degene die de koffie maken zijn natuurlijk al voor de dienst aanwezig. De andere medewerkers zijn meteen na de dienst aanwezig om de koffie in te schenken en andere lekkernijen te verkopen. Volgens Sheila Blankendal, medewerker van de koffiebar, is de sfeer onder de medewerkers uitstekend! ‘Er is gezonde belangstelling voor elkaar en dat maakt dat men zich nog steeds vrijwillig blijft opgeven om mee te draaien in het team’. Gelukkig bestaat het team van de koffiebar nog steeds uit zoveel vrijwilligers. Want na de dienst zijn zij nog een tijd bezig om alles weer helemaal op orde te

brengen. Alle vuile bekertjes en papiertjes moeten opgeruimd worden en de bar moet ook weer schoon achter blijven. De meeste medewerkers blijven tot een uur of twee. Sommige zijn er zelfs tot half drie. Naast de vaste medewerkers zijn er elke week ook een aantal kinderen die na de dienst gezellig komen helpen met het verkopen van snoep en lekkers. Volgens hen is de kinderbueno favoriet bij onze jonge kerkgangers. Ook het rolletje mentos en het doosje tictac scoren hoog in het lijstje van favoriete snoep. Het contact met de mensen na de dienst wordt door de medewerkers als prettig ervaren. ‘Het is leuk om nieuwe gezichten te zien en er is altijd wel iemand die gezellig een praatje maakt terwijl je koffie aan het schenken bent’. Al met al kunnen we stellen dat de koffiebar een echte plek is waar gezelligheid is en wordt opgewekt. Ben je geïnteresseerd in dit werk? Schroom niet en maakt eens een praatje met Sheila Blankendal of Rob de Wijn.

15


Je ziet niet dat jouw put zo diep is door Jeffrey vd Veeken Ik kan zo genieten van intieme momenten met God. Juist op die momenten ben ik dankbaar dat Hij me redde uit een put waarvan ik de diepte niet eens zag. Door meer in je Bijbel te lezen een meer te bidden leer je jouw hemelse Vader beter kennen. Wanneer je dit uit jezelf gaat doen, forceer je dit en je kropt spanning op die zich uit in een teleurstelling. Ik heb God gevraagd me te helpen om Hem beter te leren kennen. Ik denk dat God dit leuk vond. Hij ging geheel op Zijn wijze mij helpen dichter bij Hem te komen en omdat God het doet is er geen teleurstelling over het resultaat. Hij maakt alle dingen nieuw. Als je oprecht zegt wat je moeilijk vindt en tijd neemt om te

luisteren naar Zijn aanwijzingen, kom je stap voor stap dichterbij. Struikelblokken waar je zo lang mee hebt geworsteld ebben weg. Het resultaat: je bent een mooi mens en je leeft! God liet me zien dat veel keuzes die ik maak, mij bij Hem vandaan houden. Ik had voor mezelf een rijtje gemaakt van dingen die beter kunnen, maar ik zag zelf niet in hoe diep de put was waar Hij mij uithaalde. Nu ben ik er uit en met Zijn hulp blijf ik ver bij die put vandaan. Zoek goede raadgevers, mensen die je kan vertrouwen en die van je houden. Ze zullen je helpen om je hoofd omhoog te houden en op God te vertrouwen. Hij maakt alle dingen nieuw!

Adverteren in Kom en Zie magazine? Dat kan! Vraag nu naar de voorwaarden bij Bram de Jong jr. of via magazine@komenzie.nl

16


Woorden zijn overbodig, de beelden spreken voor zich De oude filmbus is afgevoerd. Na jarenlang dienst te hebben gedaan als regiekamer en met de komst van de nieuwe regiekamer in het gebouw, zit z’n tijd er nu echt op.

Wist u dat? De regiebus werd ingezet voor filmwerk tijdens de conferentie in Frankrijk. Maar het team kreeg pech onderweg en de startonderbreker deed z’n werk niet meer. Ze werden door een Franse hulpdienst opgehaald en de bus werd op een trailer getrokken. Maar toen ze van de afrit afreden, begon de bus te kantelen, net op een moment dat ome Cor telefonisch informeerde of alles goed ging.. ‘Nou, het gaat net goed’, want de bus kwam wonder boven wonder toch weer overeind!

17


Op bezoek bij… familie Belt door Lizzy Lock Het is dinsdag. Ik kom rond 18.00 uur aanlopen in een rustige straat, waar Rocky al op me staat te wachten. Ik kom binnen in een gezellige eengezinswoning waar Jade en Amber voor de tv hangen en Ruth net klaar is met het eten. ‘We kunnen gelijk aan tafel’, zegt ze, en iedereen zoekt zijn vaste plek op. Robert-Paul is op tijd voor mij naar huis gekomen en zo zit ik bij de familie Belt aan tafel aan een heerlijke lasagne, die er bij iedereen in

Ik moet aan Rocky even uitleggen wat ik kom doen, maar zodra hij begrepen heeft dat ik allerlei vragen ga stellen en een foto van hem zal maken voor het magazine, steekt hij direct van wal. ‘Ik zit in groep 3 en ik zit op voetbal’. Hij vertelt ook gelijk wat zijn grote zussen doen aan sport. Terai rijdt paard, Amber en Jade hockeyen allebei. Jens is z’n beste vriend en Wilfred is zijn gróte beste vriend. Jens zit bij hem in de klas, en ze eten regelmatig tussen de middag bij elkaar een boterhammetje. Maar met Wilfred

Doordat opa en oma zo dichtbij wonen en altijd voor hun klaar staan, zijn er heel veel dingen mogelijk geweest. gaat als zoete koek. De salade is kaal, maar dat heeft een rede. Iedereen mag zijn eigen salade versieren met rozijnen, geiten kaas, olijven, knoflookjes uit Spanje, balsamico of slasaus. Als om 18.15 uur Terai terugkomt van paardrijles is het gezin compleet.

18

gaat hij op zondag altijd patat eten bij opa en oma, die om de hoek wonen. Nou dat lijkt me voldoende informatie. Bij de drie zussen, ben ik van mening dat ze vrijwel de zelfde interesses hebben als het gaat om sport, tv programma’s, msn en hyves. Maar als je ze vraagt wat ze later willen worden, zijn ze daar nog niet over uit. Het varieert van mode-ontwerpster tot ‘iets’ met dieren. Ze hebben alle drie een eigen wijk, en Jade zelfs twee, waarin ze folders lopen, onder toezicht van opa en oma. Oma kwam zelfs tijdens het eten de meiden hun salaris brengen. Tegen de tijd dat het eten op is, heb ik het eerste werkboek van Rocky mogen bekijken, waaruit hij mij uitvoerig voorleest. Ook de meiden hebben hun borden leeg en vertellen in welke klas ze zitten en wat ze zoal na schooltijd doen. Amber (1e klas Havo/VWO) en Jade (3e klas VMBO/TL) vertrekken om 8 uur ’s morgens met hun vriendinnen op de fiets naar school. Terai (groep 8) en Rocky zitten dichterbij huis op school of kunnen zelfs lopend gaan.


Robert-Paul en Ruth, inmiddels 17,5 jaar getrouwd, genieten met volle teugen van hun gezin en van hun nichtje Dominique, die al vanaf haar 12e jaar bij ze in huis woont. Als ik vraag of dat een moeilijke keuze voor hen is geweest, vertellen ze allebei dat ze het zo weer zouden doen. Ook Jacky, Familie de zus van Rocky, Ruth, Tera Belt, v.l.n.r.: i, Robert-Paul, Am Dominique heeft 3 ber, Jade jaar bij ze in huis gewoond, en ook dat vonden ze als vanzelfsprekend. Doordat opa en oma zo dichtbij wonen en altijd voor hun Inmiddels is het half 8, de tafel is klaar staan, bijvoorbeeld door op de ondertussen afgeruimd door Robertkinderen te passen, zijn er heel veel Paul, Terai zit te msn-en, Rocky is druk dingen mogelijk geweest. En bovenal, bezig met hard op lezen, Jade staat op het huis staat voor iedereen open! punt om te gaan hockeyen en Amber Robert-Paul heeft zijn eigen bedrijf in gaat nog even tv kijken. Ik klets met montage van badkamers en keukens Ruth nog wat na en ga ook maar weer en Ruth verzorgt daarbij de eens op huis aan. administratie. Als ik vraag of ze nog wel eens tijd voor elkaar hebben, Als ik weg loop, kijk ik nog een keer antwoord Ruth lachend dat ze achterom naar een voortuin die half binnenkort een paar daagjes samen bestraat is; waar een berg met zand weg gaan. Waarheen is nog een het verhaal verteld. Het verhaal van verrassing. Ook gaan ze vaak samen een ondernemer die in z’n eigen huis uit eten, met elkaar, met vrienden of altijd nog wat af te maken heeft. met het hele gezin.

19


Voor de kinderen www.mijnbijbelverhalen.nl

20


Zegenen Paul, is regenen hetzelfde als zegenen? vraagt Hansje. Paul kijkt op van zijn boek. Hij legt het even terzijde. Kom eens even bij me zitten, Paprikaatje, zegt hij. Waarom denk je dat regenen en zegenen hetzelfde is? Nou, Monica zong: Het regent, het zegent de daken worden nat. Ja, zegt Paul, dat versje ken ik ook. Maar zegenen is toch wat anders. Eh... even denken. Wat zeg je 's morgens als je uit bed komt? Hansje weet het: Goede morgen allemaal. Goed. En wat zeg je als iemand jarig is? Mag ik een snoepje? lacht Hans. Nee, dat bedoel ik niet. Dan zeg je toch gefeliciteerd? Ja, dat is zo. Paul legt uit dat zegenen eigenlijk is, iemand blij maken met je woorden. Je wenst iemand iets goeds toe. Een goede morgen bijvoorbeeld. Daar moet Hansje over nadenken. Ze wensen hem ook wel eens lelijke dingen toe. Ze schelden hem wel eens uit. Hansje wordt verdrietig als hij eraan denkt. Hij laat zijn hoofd tegen Paul zijn borst leunen. Ze zeggen wel eens stommeling tegen me. Paul vertelt wat stom eigenlijk is. Wie stom is kan niet praten. Hij leest Hansje voor uit de Kinderbijbel. Daarin staat het verhaal van priester Zacharias. Hij had een engel gezien. Jullie krijgen een zoontje, zei de engel. Zacharias kon het niet geloven. Toen werd hij stom. Hij kon niet meer aan zijn vrouw vertellen wat hij beleefd had. Alles moest hij opschrijven. Later is het weer over gegaan. Dat was op de dag dat zijn zoontje een naam kreeg. Dus stom is, als je niet kunt praten. Ik ben niet stom, zegt Hansje. Paul kietelt hem. Je bent een lekker ventje, zegt hij. Daar wordt Hansje blij van. Hij gaat de tafel voor moeder dekken. Voor het eten bidt hij: Zegen mijn broer, Heer, dat hij geen lekke band krijgt als het regent.

21


Voor de jeugd

Opening jeugdhonk Feestelijke start van nieuw seizoen tieneravonden Op zaterdag 26 september is het jeugdhonk officieel geopend door Dick van Steenis. Het was een gezellige, drukke avond met veel lekkere hapjes en drankjes. Iedereen is super blij dat het af is en dat de tieneravonden voortaan weer in hun eigen ruimte gehouden kunnen worden! ‘Er zijn heel wat uurtjes in de verbouwing gaan zitten, maar we kunnen oprecht zeggen dat het allemaal niet voor niets is geweest’, aldus Bob Hendriks. ‘Het is heel mooi geworden, maar ook functioneel en voor ieder wat wils’.


Kom en zie hoe gezellig de tweewekelijkse jeugdavonden zijn! Ben je tussen de 12 en 21 jaar oud en zou je het leuk vinden om een keer te komen kijken, stuur dan een e-mail naar jeugdkomenzie@hotmail.com. Je ontvangt dan informatie over de eerstkomende jeugdavond. Het programma is erg afwisselend. Naast de avonden met elkaar in de jeugdruimte, gaan we ook wel eens bowlen, zwemmen of naar het Kralingse Bos. Ook gaan we 1 รก 2 keer per jaar op kamp en hebben we onze eigen praisediensten. Ook vrienden of vriendinnen zijn van harte welkom. Je leest het, voor ieder wat wils en altijd gezellig!

Kom ook naar tieneravond op: 10 oktober 24 oktober 7 november 21 november De tieneravonden beginnen om 19.30 uur en zijn rond 22.00 uur afgelopen.


Van het communicatieteam door Bram de Jong “Ik stuur jou dit e-mailtje omdat ik niet weet wie nog meer de communicatie beheert…..” Relations’ te starten met als doelstelling: - De Kom en Zie activiteiten ondersteunen via nieuwsbrief, magazine, internet, beamer, info-schermen, etc. - Communicatie faciliteren voor de De technologie heeft al enige jaren ook gemeente naar Media zoals kranten en binnen de kerk een vaste plaats tijdschriften, internet, etc. gekregen, denk maar eens aan dewie nog meer de communicatie beheert…..” “Ik stuur jou dit e-mailtje omdat ik niet weet - Taken inventariseren en motiveren. beamer voor mededelingen en Het creëren en bewaken van een Dit is een voorbeeld van een e-mail die wij als communicatie -groep liedteksten en Zieaan u voor te stellen. binnen Kom en Zie regelmatig krijgen en daarom leek het of onsaan goedde om Kom ons (opnieuw) uniforme huisstijl voor de gemeente. website, maar ook het blad wat u op dit De technologie heeftisal met enige behulp jaren ook van binnen de kerk een vaste plaats gekregen, denk maar eens aan de beamer moment leest Nieuw info-schermen die leest nu alis voor mededelingen en liedteksten of aan de Kom en Zie website, maarzijn ook de het blad wat u op dit moment computers in elkaar gezet. In 2008 is met behulp van computers in elkaar gezet. op 2 plaatsen in de kerk hangen. er daarom bij de introductie van de een nieuwe techniek Kom In 2008 is erKom daarom de introductie van de nieuwe Kom enDit Zie is bestuursorganisatie gekozen omvoor binnen het nieuwe enbijZie en Zie waarmee u sneller en leuker uitvoeringsteam een aparte groep ‘Communicatie en Public Relations’ te starten metwe als doelstelling: bestuursorganisatie gekozen om van informatie willen voorzien. We binnen een aparte ! Dehet Komuitvoeringsteam en Zie activiteiten ondersteunen via nieuwsbrief, magazine, internet, beamer, info-schermen, kunnen nu met zogenaamde flash etc. ! Communicatie faciliteren de gemeente naar Media zoals kranten en tijdschriften, internet, etc. groep ‘Communicatie envoor Public filmpjes (denk aan Youtube) de ! Taken inventariseren en motiveren. Dit is een voorbeeld van een e-mail die wij als communicatie groep binnen Kom en Zie regelmatig krijgen en daarom leek het ons goed om ons (opnieuw) aan u voor te stellen.

!

Het creëren en bewaken van een uniforme huisstijl voor de gemeente.

!"##$%&'()*+*%+,-+ !!!!!!!"##$%!&##'%()*+#',!-'*.!%/!0#)1! 233(3+/)+!4##$%!&##'%()*+#',!5(667!5#&8!

9#..:)(&*;/<8#./)6(/=)>!

.$/)#*0&(+ 5//)!!/)!?(%/#)!%/! 0#)14/! @/*./'<8#./)6(/=)>!

2:%(#!A'/8/)! B(*!()+/')/+!

-/*./'!

9$2"#()4*3&%7+ -'*.!%/!0#)1! &#..:)(&*;/<8#./)6(/=)>!

5*#**%2*%&*$64+ *%+.(7(8&%*+

1('(2$3*4+

5(667!!5#&8! .*1*6()/<8#./)6(/=)>!

B*&*+:'/3<8#./)6(/=)>!

5(667!5#&8!

0**'@#/8!./+! +*8/)#B/'6(&4+!

":(33;J>! @/F*8()1!

9#.A:+/'!/)! GHI ()$'*3+':&::'!

C#.!/)!D(/! .*1*6()/! '/%*&;/'**%!

G)$#'.*;/! 3&4/'./)!

E':8F/'8!

$*.!-#>83!

,$:/&'+ -*/()"%4+

Nieuw zijn de info-schermen die nu al op 2 plaatsen in de kerk hangen. Dit is een nieuwe techniek voor Kom en Zie waarmee we u sneller en leuker van informatie willen voorzien. Ik heb de software hiervoor al reeds 3 keer veranderd en geloof dat ik nu de goede techniek heb gevonden. We kunnen nu met zogenaamde flash filmpjes (denk aan Youtube) de mededelingen op de schermen tonen. Heeft u relevante


www.komenzie.nl/kez WebRadio mededelingen op de schermen tonen. Heeft u relevante informatie die u voorheen op het prikbord zou willen zetten, stuur deze dan nu naar communicatie@komenzie.nl. Ook nieuw is het magneetbord aan de zij-ingang van de kerk en het billboard wat nog gaat komen. Hiermee hopen we mensen die langs de kerk lopen nieuwsgierig te maken, van informatie te voorzien en uit te nodigen om Kom en Zie te bezoeken. Sinds kort hebben we ook op het gebied van IT een kleine inhaalslag gemaakt. Zo hebben we nu een eigen server en supersnel internet toegang om voorbereid te zijn op de nieuwe WebTV activiteiten van Kom en Zie. Hiervoor werken we nauw samen met het Audio/Video-team. Tevens zijn we gestart met Kom en Zie WebRadio,

een internet service die u elke dag een nieuwe selectie geeft van de door ons team gearchiveerde audio preken. Kijk maar eens op www.komenzie.nl/kez.


In gesprek met Marieke van den Bosch door Tim Hendriks

Marieke, vertel, hoe is het met je? Ja, goed!

Leuk dat je weer even in Nederland was. Was er een speciale reden om hier te zijn?

Van 21 augustus tot en met 4 september was ik weer even twee weekjes in Nederland. Het was alweer 6 maanden geleden en ik wilde erg graag mijn familie en vrienden weer zien en met hen bijkletsen. Daarbij was het ook mijn vakantie. Dus heb ik vooral leuke, oer-Hollandse dingen gedaan.

Wat was het eerste dat je deed of wilde doen toen je terug was in Nederland?

Een broodje kroket eten en dat heb ik ook direct gedaan!

Wat heb je het meest aan ons 'Kom en Zie’ gemist tijdens je verblijf in Roemenië?

Kom en Zie voelt voor mij ieder bezoek aan Nederland weer echt als thuiskomen. Toen ik de allereerste keer binnenkwam had ik nog een lange weg te gaan, maar ik werd direct opgenomen in de gemeente. Die warmte en betrokkenheid mis ik wel

eens. De zigeuners zijn vaak toch erg terughoudend en hebben het vooral nodig dat jij er voor hen bent. Verder zijn de diensten en huisgroepen natuurlijk voor het grootste deel in het Roemeens en is het daarom gewoon heerlijk om hier in je eigen taal een dienst te hebben.

Maar wat doe je dan in Roemenie, en woon je niet gewoon lekker bij ons, in Rotterdam?

Omdat ik geloof dat Roemenie op dit moment de plek is waar God mij wil hebben. Toen ik tot geloof kwam besefte ik dat alleen Jezus echte genezing, bevrijding en liefde geeft en kreeg ik het verlangen dat anderen mensen dit ook zouden gaan ervaren in hun leven. Maar inderdaad, waarom Roemenie? Eerlijk gezegd dacht ik zelf ook meer aan andere landen. Tot ik de kans kreeg om met een groepje jongeren naar Roemenie te gaan en te zien hoe de zigeuners daar leefden. Ik werd enorm geraakt door de armoede, sociale problemen en intense gebrokenheid van de mensen. Ik wist direct; hier wil ik zijn. Ik wilde betrokken zijn bij hun leven, hen helpen waar ik kan en hen vertellen over God. Het is zo gaaf dat ik dit nu mag doen!

Wat is het belangrijkste dat je zelf geleerd hebt, en van wie heb je dat geleerd, tijdens je verblijf in Roemenië?

Moeilijke vraag, ik heb zo enorm veel geleerd! Een belangrijke les is geweest dat Gods realiteit onze realiteit moet worden. Zijn woord is waarheid en niet wat onze 26


‘Ik heb momenten gehad dat ik me zo enorm alleen voelde dat ik wilde opgeven en terugkeren naar Nederland’ omstandigheden, heden of verleden ons vertelt. Zo zijn er bijvoorbeeld behoorlijk wat confrontaties en moeilijkheden in ons team geweest en daar had ik het best vaak moeilijk mee. Ik heb momenten gehad dat ik me zo enorm alleen voelde dat ik wilde opgeven en terugkeren naar Nederland. Achteraf moest ik hier doorheen. Ik moest leren dat mijn identiteit en veiligheid niet in mijn omgeving ligt, maar in wat God zegt over wie ik ben en dat ik werkelijk alles in Hem kan vinden. Daarnaast vroeg God mij een nieuwe duidelijke keus te maken. Welke prijs ben ik bereid te betalen voor het dienen van God? Ben ik werkelijk bereid mijn eigen leven als offer aan Hem te geven, no matter what? Ik moet eerlijk zeggen, dat gaat diep. Erg diep. Het is een keuze die ik steeds weer moet maken. En ik zie hoe dat me bruikbaar maakt voor God. Volledige overgave heeft mij belangrijke lessen geleerd over vertrouwen en geloof. Het brengt me een vrijheid die ik mij van te voren nooit had kunnen voorstellen. God is zo groot en zo goed en ik wil graag al

mijn verhalen hier vertellen, maar daar heb ik helaas niet de ruimte voor…

Wat heb jij de mensen daar kunnen leren of geven?

Het grootste probleem van de zigeuners is afwijzing. Door de eeuwen heen en nu nog in Roemenie worden de zigeuners met de nek aangekeken en hebben ze geen plek waar ze horen. Ik heb zelf ook veel met afwijzing te maken gehad en kan veel delen uit mijn persoonlijk leven en wat God mij hierin heeft geleerd. Verder gebruikt God mij veel om Zijn woorden door te geven aan de zigeuners. In gebed en door te spreken werkt Hij door mij heen. Ik heb een avond gehad dat ik de huiskerk moest leiden. Ik had echter enorm drukke dagen gehad en ik had niks voorbereid. Daarnaast was ik moe en ik had geen idee hoe ik mezelf moest wapenen tegen de geestelijke druk bij de zigeuners. Door de problemen in de zigeunergemeenschap - zoals geweld, misbruik en hekserij - kan de geestelijke strijd soms behoorlijk heftig zijn. Ik koos ervoor om niet voor mijn 27


verantwoordelijkheid weg te lopen en toch te gaan in het vertrouwen dat God mij zou helpen. Onderweg bleef ik bidden en God vragen of Hij het wilde overnemen. Bij binnenkomst kreeg ik ineens een Bijbelvers op mijn netvlies te zien. Ik zocht het op in mijn Bijbel. En heel raar, ik had mijn preek. Deze avond was een van de meest krachtige avonden, waarin God op een bijzondere wijze door mij heen werkte. Het enige wat ik kan geven, is mijzelf aan God. Vanuit die positie ben ik bruikbaar voor Hem.

naam. In Rotterdam, in Roemenie, waar we ook gaan, we gaan samen in de naam van Jezus!

Wat heeft ‘Kom en Zie’ met jouw werk in Roemenië te maken?

Zou je zelf nog iets kwijt willen: is er iets dat je de mensen in Kom en Zie nog speciaal wilt zeggen?

Kom en Zie staat daar zeker niet los van! Ik zie mijzelf namelijk niet als een losstaand individu, maar als onderdeel van Zijn gemeente die dit stukje werk doet. Anderen sturen hulpmiddelen, ondersteunen financieel of staan biddend achter me. Met elkaar leven we voor God en verkondigen we Zijn

boven: Kinderwerk. rechts: Huisjes in Pietroase, Roemenië nov 2008.

28

Hoe lang blijf je nog in Roemenië? Zeker nog een jaar. De eerste week van september is de trainingschool begonnen voor zending en gemeentewerk. Ik krijg 16 uur in de week onderwijs en daarnaast heb ik mijn werk onder de zigeuners. De trainingschool duurt een jaar en die blijf ik volgen. Verder ben ik zelf ook nog benieuwd wat ik ga doen.

Ja, ik ben enorm dankbaar voor alle gebeden en steun voor mij en mijn werk in Roemenië. Het is een enorme bemoediging en ik zou niet zonder kunnen. Dus bedankt!


‘Zij aan zij’ is een actieve vrouwenbeweging, uitgaande van pinkstergemeente Kom en Zie te Rotterdam. Zij organiseert maandelijkse bijeenkomsten voor vrouwen. Deze bijeenkomsten vinden plaats op diverse locaties in en rond Rotterdam. Het doel van de ontmoetingen is om vrouwen bijeen te brengen om met elkaar te praten over onderwerpen en thema’s die vrouwen bezighouden, om elkaar te inspireren en te bemoedigen en op deze manier het christen-zijn in het leven van alle dag vorm te geven. Ook wordt er drie keer per jaar een gezamenlijke avond of dag georganiseerd die gehouden wordt in het kerkgebouw van Kom en Zie. Deze bijeenkomsten hebben een gevarieerd programma: een spreekster, een activiteit, workshops, cabaret, zang of dans... Kortom, verrassende en inspirerende ontmoetingen waarin we elkaar, maar bovenal God de Vader, beter leren kennen en verstaan. De ontmoetingen worden gecoördineerd door: Mevr. T. van Steenis, tel. 010-4527741 Mevr. A. van der Dussen, tel. 010-4117705 Mevr. M. van Gijtenbeek, tel. 070-3863607 Thema’s zijn o.a. in oktober ‘Ben ik goedgekeurd?’ en in november ‘Jaloezie’. U bent van harte welkom voor deze vrouwenontmoetingen. Neem gerust een vriendin, buurvrouw of collega mee! Agenda 2009 (Komt u voor het eerst, wilt u dan vooraf even bellen?) Rotterdam Kralingen Donderdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur, op 22 okt, 26 nov en 17 dec Adres: Alice Angelina, Buizenwerf 102, Rotterdam, tel. 010-4521121 O.l.v. Pia Jansen, tel. 0180-325150 Rotterdam Delfshaven Vrijdagavond 19.30 tot 22.00 uur, op 23 okt, 27 nov en 18 dec Adres: Jelly Oord, Voorhaven 60c, Rotterdam, tel. 010-4376735 Rotterdam IJsselmonde Woensdagmorgen 9.30 tot 12.00 uur, op 14 okt, 11 nov en 9 dec Adres: Lalita Bedesie, Pieter Wouterstraat 15, Rotterdam, tel. 010-4852347 Rotterdam Beverwaard Donderdagavond 19.30 tot 21.30 uur, op 1 okt, 15 okt, 12 nov, 26 nov en 10 dec Adres: Meta Dane, Nijenrodeplaats 5, Rotterdam, tel. 06-10187183 O.l.v. Geertje Heijkoop, tel.010-4824423 Nieuwerkerk aan den IJssel Maandagmorgen 9.30 tot 11.30 uur, op 12 okt, 16 nov en 14 dec Adres: Marga de Jong, Mezendaal 322, Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-316906 O.l.v. Karin van Doorn, tel. 0182-531962 Lekkerkerk Donderdagmorgen 9.30 tot 12.00 uur, op 8 okt, 12 nov en 10 dec Adres: Dineke van Vliet, Watersniplaan 40, Lekkerkerk, tel. 0180-664598 O.l.v. Tea van Steenis, tel. 010-4527741 en Marian de Jong, tel. 010-4420750 29


Muziek, boeken en films Verkrijgbaar/bestelbaar bij de Christelijke boekenwinkel Matt Redman - We Shall Not Be Shaken (CD) Wat heeft een aanbiddingsleider eigenlijk te zeggen middenin een economische crisis? Wie Matt Redman’s muziek kent (en wie kent een lied als ‘The Heart Of Worship’ nu niet?), weet dat zijn muzikale antwoord op die vraag diepgang heeft, rotsvast Bijbels is en binnen enkele maanden zal klinken in kerken verspreid over de hele wereld. ‘We Shall Not Be Shaken’, de gloednieuwe studio CD van Matt Redman, geeft met nieuwe worship liederen als ‘Through It All’, ‘For Your Glory’ en ‘My Hope’ een krachtig getuigenis voor de rumoerige wereld anno 2009. Het zijn stuk voor stuk worship songs geschreven uit de ervaring van het leven, en dat maakt dat Matt Redman’s muziek al jaren de toon zet voor zijn collega’s. Een absolute aanrader! Fireproof (BOEK/DVD) In de herfst van 2008 werd de filmindustrie in Amerika op z’n kop gezet. Een film die volledig gemaakt werd door een kerk bleek een beweging op gang te zetten die zich hard maakt voor het huwelijk en de film overtrof qua opbrengst zelfs een aantal Hollywood-toppers. De film is ook in boekvorm verkrijgbaar. ‘Fireproof’ vertelt het verhaal van brandweerman Caleb Holt en zijn vrouw Catherine. Caleb redt in zijn dagelijks leven regelmatig mensen en leeft volgens de erecode van een brandweer team: laat nooit je partner achter! Maar waar zijn werk zo duidelijk is, is zijn privé leven in crisis. Het huwelijk van Caleb en Catherine kent grote spanningen omdat het paar geen tijd heeft voor elkaar. Onbegrip en egoïsme gaan hand in hand tot het grote woord klinkt: een scheiding wordt gepland. Een gesprek met zijn pas tot geloof gekomen vader doet Caleb besluiten om een uitdaging aan te gaan. 40 dagen lang gaat hij aan de hand van een boek ('De Uitdaging van de Liefde') proberen zijn huwelijk te redden en te investeren in zijn relatie. Maar gaat het hem lukken? ‘Fireproof’ is een goed en sterk verhaal. In een tijd waarin het huwelijk onder druk staat, gaat Fireproof over een gevecht voor het huwelijk. De boodschap die in Fireproof duidelijk naar voren komt is dat jij je man of vrouw pas écht lief kunt hebben als je Jezus kent en dient. Bekijk de film gerust met een jeugdgroep of een gelegenheid die in het teken staat van het huwelijk, de valkuilen binnen het huwelijk of de verschillen tussen man en vrouw in hun behoeften en communicatie. Een goed hulpmiddel hierbij is het boek dat Caleb van zijn vader krijgt: 'De Uitdaging van de Liefde' 30


Doen, durven of waarheid? door Tim Hendriks

Column

Je kent het spelletje ‘Doen, durven of waarheid?’ vast nog wel van de basisschool. En zelfs volwassenen doen het zo nu en dan nog wel eens als een feestje saai dreigt te worden. Ik kan mij herinneren dat ik als kind de optie ‘waarheid’ nogal opwindend vond, hoewel de vragen die volgde meestal nogal voorspelbaar waren. Vind je haar leuk? Op wie ben jij verliefd? Het spelletje was dé kans van je leven om het leukste meisje van de klas te laten weten dat je wel erg van haar gecharmeerd was. En, als je het slim speelde, was het dé kans om erachter te komen of zij jou ook wel zag zitten. Geen idee wat je vervolgens met die kennis zou moeten…want van verkering had ik nog nooit gehoord. Maar man, ik deed het bijna in mijn broek, zo’n spannend spel was dat. De waarheid is spannend. Maar soms ook moeilijk. Zowel de groten als de minder groten der aarde hebben zich in de loop der tijd gebogen over het vraagstuk: ‘wat is waarheid?’ Veel zin en onzin heb ik ze horen uitkramen. De een vertelde me over het uur van de waarheid. Een ander vertelde me dat de waarheid altijd wel ergens in het midden ligt. Weer een andere wijsgeer maakte mij er op attent dat, al is een leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Maar wat moet ik ermee? En vertel mij eens welke intellectueel op het briljante idee is gekomen om de waarheid met een koe in verband te brengen. ‘Een waarheid als een koe’, zie je het voor je? Ik meteen maar even research gaan doen naar de oorsprong van deze opmerkelijke uitdrukking. Maar terwijl ik op internet aan het ‘googlelen’ was, kwam ik daar de wikipedia-waarheid tegen. Wel eens van gehoord? Wikipedia is een digitale encyclopedie. Iedereen kan deze encyclopedie aanvullen of wijzigen. Het idee erachter is dat we allemaal een stukje van de waarheid bezitten. De wikipedia encyclopedie zou dan een afspiegeling moeten zijn van de gemiddelde waarheid die we met elkaar tot stand brengen en voortdurend wijzigen. Maar om je de waarheid te zeggen, het is mij allemaal nog steeds te vaag. Mijn vraag is nog altijd: wie heeft er gelijk, wat is de oplossing voor het probleem, welke keuze is de beste, wat is het juiste antwoord, wat is goed en wat is waar? Het lijkt een eindeloze zoektocht. Ook prediker heeft geprobeerd de waarheid onder woorden te brengen. En hij waarschuwt ons dat er geen einde zal komen aan het aantal boeken dat gelezen en geschreven wordt. Maar de bijbel zegt heel duidelijk: Jezus is de weg de waarheid en het leven. Ik hoorde een rechter daar eens het volgende over zeggen: Je moet de waarheid tegenkomen en ervaren. Nodig Jezus -de waarheid- uit om in je leven te komen en je leven zal veranderen. Is het dan uiteindelijk zo simpel?


In the picture: Kinderzegendienst 13 september 2009 - Foto door Chris Kuipers

Colofon Kom en Zie Magazine is een uitgave van Pinkstergemeente Kom en Zie Boezemweg 166 3031 BP Rotterdam tel. 010-4115450 Giro 3295244 administratie@komenzie.nl www.komenzie.nl/rotterdam www.jongkomenzie.nl

Eindverantwoordelijken Bram de Jong jr RenĂŠ Pasma Redactie en opmaak Lizzy Lock Tim Hendriks Chris Kuipers Juliette Rompa - van Gijtenbeek Fotografie Chris Kuipers

Oplage 400 stuks Drukwerk NetzoDruk, Gorinchem Kopij nummer 4-2009 Uiterste aanleverdatum is 6 december via magazine@komenzie.nl onder vermelding van magazine 4-2009

KEZ Magazine 3-09  

Kom en Zie Magazine 3 jaargang 2009

KEZ Magazine 3-09  

Kom en Zie Magazine 3 jaargang 2009

Advertisement