Page 1

Jaargang 2, oktober 2010, nummer 3

Magazine

Vernieuwde huisstijl In gesprek met Annerieke Hofland-Vreeken Op bezoek bij familie Schrijvershof


v.l.n.r.: Bram de Jong, Petra Vermeer, Lizzy Lock, Reinder Kaufmann, René Pasma en Tim Hendriks

van de redactie In een nieuw jasje In uw handen heeft u een nieuw exemplaar van het Kom en Zie Magazine. De eerste van een nieuw seizoen, in een geheel nieuw jasje. In de wandelgangen wordt er gesproken van een nieuw tijdperk, een nieuw leven, een nieuwe stroming. Er gaan dingen veranderen en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Maar wie moet die verwachtingen waar gaan maken? Wij. En u. Maar wij doen alvast een poging. Een mooi moment voor een complete restyling van het magazine. Dus voortaan niet meer in een A5 formaat, maar in een lekker leesbaar blad op A4.

Maar dat is waarschijnlijk niet het enige wat u is opgevallen, want ook het logo en de complete huisstijl van Kom en Zie is veranderd. Een nieuw gebouw, een nieuwe huisstijl moet er gedacht zijn. En wat vinden we ervan? Prachtig natuurlijk. Verderop in het magazine kunt u nog meer voorbeelden van de nieuwe stijl vinden en de uitleg van het nieuwe logo. Niet alleen is er aan het magazine gewerkt, ook is er weer een nieuw redactielid bijgekomen! Reinder Kaufmann heeft zich aangesloten en gaat zich met name bezig houden met tekstschrijven. We zijn heel blij met deze aanwinst en

dat was natuurlijk weer tijd voor een nieuwe groepsfoto. Verder in dit magazine natuurlijk weer een interview, deze keer met Annerieke, zijn we thuis bij familie Schrijvershof en stellen we zeven vragen aan Krijn! Heeft u nog leuke vragen, suggesties of andere opmerkingen? Mail ze dan naar ons redactie adres per mail: magazine@komenzie.nl of schiet een van de redactieleden aan. Want een verandering brengen kunnen wij niet alleen, maar doen we met elkaar! Wij wensen u weer veel leesplezier toe!

van de oudstenraad Door Jan Heijblom En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde. (Efeze 4:16) Bij de bouw van de gemeente en het dragen van verantwoordelijkheid is ons denken dikwijls verdeeld in leiderschap en de rest van de gemeente, de gevende en de ontvangende partij. Het herderschap is verantwoordelijk, draagt en zorgt. De anderen zijn het voorwerp van zorg. In Efeze 4 rekent Paulus duidelijk af met deze zienswijze. Hij zegt dat het leiderschap de taak heeft om ’de heiligen (iedereen) toe te rusten tot dienstbetoon zodat het lichaam van Christus (de

2

gemeente) opgebouwd kan worden’. Het doel is de ’mannelijke rijpheid’, dus de geestelijke volwassenheid van iedere gelovige. Bovenstaande tekst zegt duidelijk dat de gemeente niet bij elkaar gehouden wordt door het leiderschap maar door het werk en de kracht die elk gemeentelid uitoefent. Iedereen is dus verantwoordelijk. Daar staat bij ’op zijn wijze.’ Door de doop in de Geest wordt een gelovige in het Lichaam gedoopt. De Heilige Geest plaatst de gelovige in het Lichaam op een plaats waar zijn of haar geestelijke identiteit, gaven en talenten het beste tot uiting en tot ontwikkeling kunnen komen. We worden in het Lichaam geplaatst om een zegen te zijn voor anderen. Op die plaats zijn we ook mede verantwoordelijk voor de bouw en de groei van de gemeente. In het natuurlijke wordt een kind volwassen en wordt zelf een

opvoeder van anderen. In het geestelijke is het niet anders. Hierdoor kan de gemeente groeien. Als iedereen zo zijn plaats inneemt, kan een gemeente eigenlijk onbeperkt groeien omdat er een gezonde verhouding is tussen gevers en ontvangers. In principe is elke gever ook een ontvanger en elke ontvanger ook een gever. We hebben elkaar dus nodig. In 1 Kor. 14 spoort Paulus ons aan er naar te streven om uit te blinken in de opbouw van de gemeente. Het is nu de tijd om van een ontvanger een gever te worden. Je zult er geen spijt van krijgen. Wie geeft zal zelf overvloedig terug ontvangen.


Komt u ook naar de opening op 10-10-2010? Kijk voor meer info op pagina 15.

inhoud 2

Van de redactie

3

Wegwijzer Pastoraat & Zorg

4

Evenementen

5

Nieuwe huisstijl

6

In gesprek met Annerieke

8

7 vragen aan Krijn van den Berg

9

In memorium tante Sijt

9

Erik de Jong aan het woord

10

Op bezoek bij familie Schrijvershof

12

Ski vakantie

12

Van de kosters

13

Voor de jeugd

14

In het zonnetje

14

Muziek en boeken

15

Vrouwendag

16

Uitnodiging Opening

16

In the picture

16

Column

Jan Heijblom

wegwijzer

Pastorale Zorg Diaconale zorg

Ellen vd Berg 010-4115450

Spreekuur

Maandag 09.30 -12.30 uur administratie@komenzie.nl

Ziekenbezoek

Ingrid de Geus 010-8889268

Ouderen bezoek

Annelies Jongepier 06-46090900 anneliesjongepier@casema.nl

Pastoraal Team

Connie Pasma 0168-328158 rcpasma@kpnplanet.nl

Soms kan het zijn dat u extra ondersteuning nodig heeft op financieel terrein. Naast het geven van praktische hulp heeft diaconie ook een adviserende taak. Voor deze zaken kunt u zich wenden tot Ellen vd Berg. Zij coรถrdineert de diaconie. Is er iemand ziek die lid is van de gemeente dan kunt u zich wenden tot Ingrid de Geus, zij coรถrdineert het ziekenbezoek. Voor ouderenbezoek is dit Annelies Jongepier. Heeft u geestelijke hulp of advies nodig van het Pastoraal Team dan kunt u contact opnemen met Connie Pasma. Zij is hierover de coรถrdinatrice. Bent u lid van een groep dan is het wenselijk dat u eerst overlegt met de groepsleider. De hulp kunnen wij alleen aanbieden voor mensen die lid zijn van de gemeente Kom en Zie. Heeft u een vraag voor het pastoraal team mail ons dan gerust. Het mailadres is pastoraat@komenzie.nl. Hiervoor hoeft u geen lid te zijn van onze gemeente.

3


welkom Nieuwe bezoekers van Kom en Zie Bijna iedere week zijn er nieuwe mensen in de zondagsdienst. Allen zijn op zoek naar de waarheid, verlossing en warmte van Jezus. Na afloop van de dienst wordt er aan deze gasten van Kom en Zie gratis een kopje koffie en thee aangeboden. Inloopgroep In een zaal links van de hoofdingang (NB: trapje naar beneden) wordt er voor nieuwe Kom en Zie bezoekers ook iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur een inloopavond georganiseerd, om: - nader kennis te maken met broeders en zusters uit Kom en Zie

- eventuele vragen te kunnen stellen - ervaringen te delen over christen zijn in de dagelijkse praktijk. Getuigenis Regelmatig komen zeer verschillende Jezus-volgelingen uit Kom en Zie ook hun getuigenis geven. Verder wordt elke inloopavond het offer van Jezus herdacht en een kleine bijbelstudie gegeven over allerlei aspecten van het volgen van Jezus en de rol van de gemeente daarin. Het team van de inloopgroep is er op gericht nieuwelingen te helpen hun weg in de gemeente te vinden en een volledig geïntegreerd Kom en Zie lid te worden.

Lid worden Bezoekers die besluiten Jezus te gaan volgen en lid te worden van onze gemeente, hebben na verloop van tijd de inloopgroep niet meer nodig en kunnen dan na onderling overleg, deel gaan uitmaken van één van de andere kleine groepen in Kom en Zie. Hartelijk welkom namens de medewerkers van het inloop-team, John en Carol-Ann Malaihollo en Ferdinand en Astrid Smulders Voor meer informatie kunt u terecht bij de informatiebalie achterin de grote zaal of bel met 010-4560837.

evenementen En toen was er de nieuwe zaal… U zult zeggen:”Dat weet ik ook wel”. Maar de nieuwe zaal brengt een aantal mogelijkheden extra met zich mee naast het feit dat het een mooie ruimte is om onze samenkomsten te houden. Na een aantal gesprekken is er door de evenementengroep een voorlopige samenwerking aan gegaan met Verburg Services en Events4Christ. Deze organisaties organiseren veel christelijke concerten in Nederland. Samen met hen zullen we een tweetal proefconcerten organiseren om zo Kom en Zie zichtbaar te maken in de wijk en stad. Daarnaast stelt dit ons in de mogelijkheid om ervaring op te doen en nieuwe contacten aan te gaan.

Paul Baloche Op 20 november is er een workshopdag en avondconcert met Paul Baloche. Paul Baloche is een zanger en liedschrijver. Een aantal van zijn liederen zijn vertaald en overgenomen door opwekking (Prijs Adonai, Open the eyes of my heart Lord e.a.). De workshopdag is bijzonder omdat hij met zijn gehele team komt en er aparte workshops zijn voor muzikanten, zangers, geluidstechnici en mediaontwikkelaars. Ons praiseteam zal ook deze dag samen met een aantal geluidsmensen en mediamedewerkers deelnemen aan deze workshops. Bent u geïnteresseerd? De workshopdag kost € 27.50 (incl avondconcert) en het avondconcert € 15,00. De kaarten zijn te bestellen via Events4christ.nl The convication met Maarten Wassink Op 11 december zal de convication samen met een koor van Maarten Wassink (The Choir Company) een avondvullend Kerstconcert geven in onze kerk. De convication is een Big Band met alleen maar professionele muzikanten (o.a. Elisa Krijgsman). Kaarten zullen te koop zijn in de gemeente tegen een speciaal tarief maar daarover later meer. Dit is zeker een aanrader voor een avond uit. Net als mijn berichtje vorig jaar zijn de voorbereidingen voor Kerst ook alweer in volle gang. Welke invulling geven we aan Kerstnacht? Tweede Kerstdag valt op een zondag, dus doen we dan nog iets op eerste

Paul Baloche

4

Kerstdag of niet? Met dit soort vragen houden we ons nu bezig. Logisch is het om op vrijdag Kerstnacht te vieren en op 2e Kerstdag een dienst te houden. De grote vraag is altijd welke invulling we vooral aan de kerstdagviering geven. Een traditionele musical of gaan we dit jaar iets anders doen. Zaken waar het kerstteam sinds mei over aan het nadenken is. Een groep van ca. 8 mensen is alweer druk in de weer om u, maar ook vooral buurtbewoners en niet kerkelijke bezoekers een passend programma aan te bieden. U snapt dat dit niet zonder slag of stoot gaat en juist voor deze groep wil ik u vragen hen mee te nemen in uw gebed. Gebed dat de samenwerking onderling goed gaat, er geen ongelukken gebeuren op de bouw- en breekmomenten maar bovenal dat bezoekers die Jezus nog niet persoonlijk kennen door het programma aangeraakt mogen worden. U ziet het we zijn weer volop in beweging. Mocht u een gaatje over hebben dan bent u meer dan welkom om te helpen. We zoeken altijd naar mensen die kunnen helpen in de catering, op en afbouw, promotie, schoonmaak enz. Namens het evenemententeam Hasan Colak


per september 2010

Nieuwe huisstijl nuari Start 14 ja.00 uur 20.00 - 22

2010

Welkom

ijn hart uren van m

De m

Woensdag 26 mei 19.30 uur

Mannenavond

lg we als gevo tal bouwen en nieuwe etst. Mees hermen teg t leven gekw Kom naar de ma sc he be in t te en lf rd onsze onze eig nnenavond in de Iedereen wo s hart om muren ook Grijze Zaal ren om on or dat die d. Door spreker Corne daarvan mu lis van der Duss or misvorm bben niet do do he ar we da t ar an rd . Ma en. Hij zal het leven ga thema ‘God leven wo s uw On kwetsuren nie . n en ee is liefde’ behand an word echter ga n we is va n en nd ge ele ng ha n. geva ristus mo we aan de n Jezus Ch nden zullen het kruis va cursusavo re uitweg is. . Tijdens 10 er een ande opbouwen D zien dat DV op n se getuigenis Steenis. r: Dick van op! Cursusleide en geef je l. werkboek. Pinkstergemeent matiebalie or e Kom en Zie, inf ! 15,00 inc de Boezemweg 166 tel. 010 411 545 folder naar , 3031 BP Rott 0, www.komenzie erdam Ga voor de .nl/rotterdam Rotterdam 3031 BP ie.nl mweg 166, tie@komenz en Zie, Boeze otterdam, administra eente Kom l/r Pinkstergem 50, www.komenzie.n 54 T 010 411

, administratie

@komenzie.nl

Nieuwe huisstijl, nieuw logo De pinkstergemeente Kom en Zie gaat per september 2010 voort in een nieuwe huisstijl met een bijpassend nieuw logo.

gadgets Koop nu echte Kom en Zie gadgets, zoals polo’s, paraplu’s, pennen, mokken en caps met het nieuwe logo! Van elk verkocht artikel gaat de opbrengst naar het verbouwingsbudget. Ga voor meer informatie naar de boekwinkel.

Er is gevraagd aan een reclame bureau om na te denken over een nieuw logo, dat past bij de sfeer van onze gemeente. Het moest fris en eigentijds zijn, strak maar niet te zakelijk. Omdat de kleuren van onze nieuwe zaal voornamelijk grijs en betonkleurig zijn, hebben we gevraagd daarmee rekening te houden. Het reclame bureau is aan het werk gegaan en kwam terug met een aantal voorstellen. De voorstellen zijn gepresenteerd aan het uitvoeringsteam en oudstenraad en daaruit is dit logo gekomen. De naam Kom en Zie – Pinkstergemeente Rotterdam, komt uit het oude logo en is zo gebleven. De letters hebben strakke contouren gekregen die ‘Eurostyle’ heet en een grijsbruine kleur gekregen. Het beeldmerk met de drie poppetjes spreken bijna voor zich. Het straalt blijheid uit, jong, fris en vrolijkheid. Ze staan met elkaar in

met

Start 16 april

19.45 - 22.15 uur

Op zoek naar waarde

solide basis om een Deze cursus geeft in 10 avonden een moet ik doen om geliefd te antwoord te vinden op de vraag: ‘Wat worden?’ genezing, herken jezelf in de Met onderwerpen als: het gebied van de prestatie-valkuil, verslaafd schepping, de cyclus van verslaving, . anderen aan goedkeuring, herstelproces en tiebalie en geef je op!

Vraag nu de folder aan bij de informa

eg 166, 3031 BP Rotterdam Pinkstergemeente Kom en Zie, Boezemw otterdam, administratie@komenzie.nl T 010 411 5450, www.komenzie.nl/r

een kring wat de verbintenis aangeeft en het samenzijn weergeeft. De kring is overigens bewust niet gesloten, want iedereen is welkom. De kleur lime groen is gekozen, omdat dit een tijdloze frisse kleur is, die heel goed past bij grijstinten. Het logo kan alleen op een witte of hele lichte achtergrond geplaatst worden als het om drukwerk of andere huisstijl uitingen gaat. Huisstijl items Alle folders, briefpapier, enveloppen, posters, uitnodigingen en andere huisstijl items worden in de nieuwe huisstijl gegoten en kunnen voortaan alleen nog via het communicatieteam gemaakt worden. Alle documenten waar het oude logo nu nog op staat wordt zo snel mogelijk vervangen voor de nieuwe stijl. Ook de website krijgt een andere lay-out en zal volledig herkenbaar worden in de nieuwe stijl. Voor vragen kunt u contact opnemen met het communicatieteam, Bram de Jong jr, via communicatie@komenzie.nl

5


‘God zoekt een persoonlijke relatie met mij en samen met Hem zou ik kunnen groeien in mijn geloof.’


in gesprek met Annerieke Annerieke Hofland-Vreeken is 23 jaar en bijna een jaar getrouwd met Jos, die al vanaf haar vijftiende haar grote liefde is. Ze wonen met veel plezier in de gezellige wijk Blijdorp in Rotterdam. In Utrecht heeft ze gestudeerd; eerst Theater- Film- en Televisiewetenschappen en daarna de master Theaterwetenschap. Hoe ben jij in Kom & Zie terecht gekomen? Als kleine peuter liep ik al rond in het enorme gebouw van Kom en Zie Rotterdam. Toen Kom en Zie Dordrecht ontstond zijn mijn ouders, en dus ook ik, daar naar toe gegaan. Vanwege vrienden en werk in Rotterdam hebben Jos en ik er, nu ongeveer twee jaar geleden, voor gekozen om weer naar Kom en Zie Rotterdam te gaan.

Waar ben jij over 5 of 10 jaar? Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat echt niet precies weet. Dat komt vooral doordat ik juist op dit moment nog heel erg aan het ontdekken ben wat ik wil en hoe ik mijn ambities wil vormgeven. Ik hoop een leuke creatieve werkplek te hebben met gezellige collega’s. In ieder geval ben ik nog gelukkig getrouwd met Jos. En op het moment overweeg ik om Italiaans te gaan leren, dus misschien spreek ik dan wel vloeiend Italiaans… wie weet!

Wat zijn jouw talenten en wat doe je ermee? Zo jullie vallen echt met de deur in huis. Van dit soort vragen word ik, als een wat bescheiden type, altijd een beetje zenuwachtig. Maar goed ik zal een poging doen. Mijn taalgevoel en analyserende houding zijn voorbeelden van talenten die tijdens mijn studie goed van pas zijn gekomen. Daarnaast zou ik ook zingen kunnen noemen; een grote passie. Ik vind het erg leuk om nu in het praiseteam van Kom en Zie te mogen zingen. Ben jij een dromer, een denker of een doener? Een dromer. Wat is het meest bijzondere/memorabele dat je met God hebt meegemaakt? Een belangrijk moment in mijn relatie met God is vlak voor mijn dopen geweest. Het is wellicht meer een gevoel dan een moment. Ik heb er best lang over nagedacht voor ik me liet dopen. Ik had voor mezelf een aantal ‘eisen’ opgesteld en als ik daar aan zou voldoen (meer Bijbel lezen etc.) dan was ik christelijk genoeg om me te laten dopen. Op een gegeven moment werd me duidelijk dat ik nooit aan die eisen zou kunnen voldoen, maar vooral dat het daar ook helemaal niet om gaat. God zoekt een persoonlijke relatie met mij en samen met Hem zou ik kunnen groeien in mijn geloof. Het gevoel dat ik sinds die tijd heb, is een gevoel van zekerheid. De zekerheid dat ik samen met God in het leven sta en de dingen mag aangaan. Hoewel ik nog steeds veel vragen kan hebben, is dat een rustgevende zekerheid. Hoe belangrijk zijn gelovige vrienden? Gelovige vrienden om me heen vind ik erg belangrijk. Het is fijn om mensen om je heen te hebben, met wie je dezelfde basis deelt. Toch ben ik ook blij met mijn vriendinnen die niet direct ‘gelovig’ zijn. Met hen kan ook heel verfrissende gesprekken hebben. Hoe tevreden ben je met je leven zoals het nu is? Ik ben heel tevreden met mijn leven zoals het nu is. Heel gelukkig eigenlijk. Ik heb een lieve familie om me heen, een fantastische man en lieve vrienden. Ik bevind me nu op het omslagpunt van net afgestudeerd naar het zoeken van een ‘echte’ volwassen baan. Omdat ik niet helemaal weet welke richting ik nu precies op wil (na mijn studie Theaterwetenschap) is het een spannende periode.

7


7

vragen aan Krijn van de Berg

Als je een ander beroep zou mogen kiezen, wat zou dat dan worden? Waarschijnlijk zou ik dan voor rechercheur kiezen of machinist. Rechercheur omdat ik het leuk vind om alles in de gaten te houden. Ik let er ook altijd op wat er rondom onze flat gebeurt en ik zie ook altijd van alles. Machinist omdat het me leuk lijkt als je hobby je werk is of als je werk je hobby is. Ik ben namelijk een liefhebber van modeltreinen. Zelf heb ik ook een grote modeltreinbaan. Een paar jaar na ons trouwen, dat is inmiddels al 41 jaar geleden, ben ik daar mee begonnen. Toen ik mijn drukke baan als directie chauffeur nog had was dat een hele fijne ontspanning. Met een modelbaan ben je nooit klaar. Iedere keer ga je weer veranderen. Het is ook leuk voor anderen om er mee bezig te zijn. Jan Sjoerd Pasterkamp vind het ook altijd geweldig om met mijn baan bezig te zijn en treintjes te repareren en op te knappen. Er zijn al heel wat kinderen uit de kerk bij mijn treinbaan komen kijken. Wat is de grootste wetsovertreding die je hebt begaan? Ik ben een vrij rustige rijder en heb niet zoveel bekeuringen gehad. In al die 30 jaren dat ik directie chauffeur was heb ik maar 2 of 3 bekeuringen gehad voor te hard rijden. Eigenlijk is het een wonder dat ik ruim 2 miljoen (!!) kilometers schadevrij heb gereden. Wat is je slechtste eigenschap? Eigenlijk zou je dat aan Ellen moet vragen. Ik denk dat ze zal zeggen mijn ongeduld. Ik wil altijd iets gelijk, ik kan nooit zo lang wachten. Wat ik denk doe ik ook meestal gelijk. Ik ben

heel impulsief maar dat heeft volgens Ellen ook zijn goede kanten. Wat was de minst gelukkige fase in je leven? Dat vind ik wel moeilijk om te zeggen maar dat is toch wel de periode dat we graag kinderen wilden en dat dat maar niet lukte. Ik ben altijd gek op kinderen geweest, dat komt misschien ook omdat ik zelf altijd enig kind ben geweest. Dat heb ik nooit leuk gevonden. Jarenlang zijn we bezig geweest met allerlei onderzoeken en allerlei testen. Uiteindelijk kwam er uit dat we nooit kinderen zouden kunnen krijgen. Door al die spanningen ben ik meer gaan drinken dan goed voor mij was. Het liep steeds meer uit de hand. Er kwamen ook financiële problemen. Op een gegeven moment kon het zo niet langer. Ellen wilde niet meer verder op deze manier en wilde dat we hulp gingen zoeken. Uiteindelijk hebben we dat ook gedaan en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. De hulpverlener die we hadden heeft ons verteld hoe we een relatie met God konden hebben en hoe we konden bidden. Dat is ook onze bekering geworden. Van huis waren wij wel hervormd maar toen kenden we Jezus nog niet echt. God heeft grote wonderen in ons leven gedaan. Hij heeft een ander doel in ons leven gegeven. Ellen heeft het wel eens mooi weergegeven: “Geen kinderen hebben betekent niet: geen taak hebben maar wel: een andere taak ontvangen hebben”. De kinderen uit de gemeente die bij ons gelogeerd hebben zijn niet meer te tellen. Zo mogen we in de gemeente nog steeds voor anderen een zegen zijn. Moeilijkheden in je huwelijk kunnen je uit elkaar drijven maar het kan je ook dichter bij elkaar brengen. Ik ben God heel dankbaar dat dat laatste bij ons

Krijn en Ellen van de Berg

het geval is geweest. Hij heeft ons samen weer gelukkig gemaakt. Zonder God hadden we het echt niet gered. Wat zou je doen als je een paar miljoen wint in een loterij? Er wordt wel gezegd geld maakt niet gelukkig. Nee, geld alleen maakt ook niet gelukkig, maar als je Jezus kent en daarbij ook nog eens veel geld hebt kun je er heel veel goeds mee doen. Ik ben iemand die anderen graag blij maakt of verwent. Hoe meer je hebt hoe meer je kan weggeven. Zelf zou ik dan ook het meeste weggeven. Waar krijg je kippenvel van? Ik kan heel erg genieten van mooie muziek. Wij luisteren samen veel naar klassieke muziek en aanbiddingsmuziek. Tom Parker met de New London Chorale is een van mijn favorieten maar ook Andrea Boccelli en Il Divo. Als ik daar naar luister kom ik helemaal tot rust en kan ik zomaar kippenvel krijgen. Wij doen vaak spelletjes en dan luisteren we ook altijd naar mooie muziek. Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken? Mij hoef je ’s nachts echt niet wakker te maken, laat mij maar lekker slapen. Ik ben heel dankbaar dat ik zo goed kan slapen. Ik weet gelukkig niet wat slapeloosheid is.

8


Onderduiken Heerlijk dobberen in de zee, op een luchtbed; zonnestralen, niets meer denken, geen verhalen van de mensen om je heen, zachtjes deinen, jij alleen. Maar wanneer je meer wilt dan aan de oppervlakte blijven en alleen maar rondjes drijven, je genoeg hebt van je rust, duik je onder, welbewust. ‘t Onbekende wordt je deel, wat een kleuren, zo bijzonder, vissen, schelpen, ‘t is een wonder. Ademloos geniet j’er van omdat jij tot actie kwam.

Erik de Jong

gedicht

Actie, dat is ‘t Woord van God, als je ‘t toepast in je leven zal Hij nieuwe dingen geven; laat je leiden door zijn Geest, samenwerken wordt een feest. Mia

Zoals elk jaar was er ook dit jaar tijdens het Hemelvaartsweekend Teenstraining in België. Elk jaar komen hier honderden jongeren uit Nederland en België bij elkaar om met wervelende activiteiten een super weekend te beleven. Vaak was ik er geweest als jongere, maar vanaf mijn achttiende jaar ging ik mee om te helpen. We toveren dan in korte tijd een leeg terrein om in een festivalterrein met toiletten, douches en samenkomsttenten. Deze keer kregen we hulp van een groep van de bijbelschool “Foundation4life.” Tijdens een gesprek met één van de studenten kreeg ik de vraag of ik zelf wel eens een keuze voor God had gemaakt. Ik vertelde dat ik altijd in de kerk kwam en dat mijn ouders me ook christelijk hadden opgevoed. Ik moest er even over nadenken en ik zei dat ik even een kopje thee zou gaan drinken en het dan zou laten weten. Toen ik terug kwam heb ik mijn hart aan Jezus gegeven en heb ik besloten dat ik nu ook de bijbelschool “Foundation4life” wilde gaan volgen om Hem beter te leren kennen. Omdat dit een dagopleiding is die een jaar lang duurt moest ik wel mijn werk bij automobielbedrijf Dronk opzeggen. Dat betekent: geen inkomen en wel veel kosten. Gelukkig zijn er veel familieleden en vrienden die me wilden sponsoren. Ik heb er veel zin in om te gaan beginnen. Wilt u meer weten over deze bijbelschool? Kijk dan op www.foundation4life.nl.

in memorium Tante Sijt, Eigenlijk onze tante Sijt. En als ik onze zeg, is dat eigenlijk een begrip in de gemeente van Kom en Zie waar tante Sijt altijd kwam. Wie kan Tante Sijt niet. Iedereen kende haar. Tante Sijt had een tweedehandswinkeltje van kleding in de gemeente. Als je kleding te klein was of je wilde het niet meer, kon je het bij tante Sijt brengen. Zij zocht het uit, vouwde het op of hing het op in de kledingrekken. En de volgende kocht het weer. Of ze had iets voor jou apart gelegd of voor de kinderen. De opbrengst, dat was voor de zending. Ja daar ging zij voor. Toen ik mijn eerste zoon kreeg, haakte tante Sijt een jasje, muts en sokjes en wat stond dat schattig. Bij mijn tweede zoon maakte ze het weer ik mocht de kleur uitkiezen van haar. Ook haakte en breide ze voor de zending. Niks was haar te veel. Ze had voor iedereen wel een woordje. Haar geloof in God hield haar staande. Ze bad altijd voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Toen werd ik kapster. Ik ging naar de avondopleiding. Tante Sijt was mijn model. Zij ging veel met mij mee. Wat hebben wij een lol gehad. Ze kwebbelde met iedereen. Zij was ook mijn examen model. En natuurlijk slaagde ik met zo'n mooi model als tante Sijt. In al die jaartje heb ik heel wat uurtjes met haar doorgebracht en heel wat gepraat. Als ik zou kunnen tellen hoeveel zij gebeden heeft voor haar kinderen, dat is echt ontelbaar. Dan vertelde zij over haar dochter en man die altijd boodschappen deden, en nog veel meer. Haar zoon die plantjes kocht en voor haar verzorgde.

Het balkon met haar mooie plantjes van oom Jan van der Dussen, waar ze altijd zo trots op was. Haar achterkleindochter die net geslaagd was. De kleindochter die in Zwitserland woont. Dit is een klein stukje van Tante Sijt. Een vrouw die er voor ging. Een sterke vrouw die wist wat zij wilde. Een vrouw die God wilde dienen. Een vrouw die afhankelijk van God wilde zijn. Een vrouw die voor veel mensen gebeden heeft. Een vrouw met een hart van goud. Een vrouw die gastvrij was en uitdeelde. Een vrouw met een doosje humor en zij die God lief had. Verdriet kijkt achterom - Bezorgdheid kijkt om zich heen - Geloof kijkt omhoog! Onze Tante Sijt! door Marga de Jong

Hiermede willen wij een ieder bedanken voor de liefde die u onze moeder en oma ‘tante Sijt Stip’ bewezen hebt in de vele jaren dat zij naar de Pinkstergemeente Kom en Zie is geweest. Ook de belangstelling bij de begrafenis en het medeleven met de familie hebben wij zeer op prijs gesteld. Heel hartelijk dank daarvoor. Fam. J. Hofland-Stip

9


Op bezoek bij familie Schrij Toen ik Arie & Sunita subtiel – je wil ook niet brutaal zijn - probeerde uit te leggen dat ik mijzelf bij hen wilde uitnodigen om een vorkje mee te prikken bleek maar weer hoe gastvrij huize Schrijvershof is. Maar wie zijn zij dan vraagt u zich misschien af? Nou Arie is die lange, achteraan op het podium, met die jankende gitaar. En vergeef me dat ik het zeg, maar de vooral de jongere generatie vind dat mooi en dus een aanwinst voor het praiseteam. Zet de ‘minder lange maar exotisch bruingetinte’ Sunita naast de ‘lange iets wat witte’ Arie, en u snapt dat we hier te maken hebben met een bijzonder stel. Geen wonder dat daar inmiddels drie bloedmooie kinderen uit zijn gekomen: Shelby, Arend en Kay. En ik mocht u vooral niet vertellen dat als het aan de vrouw des huizes ligt, de familie uit toch zeker zes leden had bestaan. De bedrijvigheid van het gezinsleven voltrekt zich in het prachtige huis – door Arie op-geknapt en flink uitgebouwd – aan de rand van een industrie terrein in Barendrecht. Opvallend is de enorme tuin, om jaloers van te worden. Arie biedt mij zonder te vragen een biertje aan, onder het mom van ontspannen het

interview ingaan. Met Arie is het nooit saai, verhalen genoeg die hij graag smeuïg met je wilt delen: ‘Sunita en ik kennen elkaar vanuit de jeugd en hebben zo’n zes jaar verkering gehad voordat we trouwden. Hoe bedoel je ‘de goden verzoeken’? Twee redelijke uitersten, die elkaar wonderlijk genoeg toch vinden in cruciale momenten. Dat geeft soms de nodige ‘leuke’ woordenwisselingen. Ik besef maar al te goed dat wij hier natuurlijk niet de enigen in zijn, en schamen ons er dus ook niet voor. Ik dank elke dag weer om het grote wonder dat iedereen in ons gezin gezond is en heb groot respect voor degenen die tobben met gezondheid, vooral als het hun kinderen aangaat’. Ook met Sunita kun je lachen. Alleen al haar heerlijk uitbundige lach werkt aanstekelijk. Ze is echt een lieve moeder voor haar eigen kinderen, maar net zo goed voor anderen. Ook heeft ze de gave om dingen soms geweldig direct en eerlijk te zeggen. Dat gaat soms gepaard met een onschuldige onhandigheid, maar op de een of andere manier begrijp je precies wat ze bedoeld. Ze weet je juist te prikkelen en wijst steeds weer heel eenvoudig en doeltreffend naar God. Sunita vertelt: ‘Wat Arie en mij absoluut bindt, is onze

geloofsbeleving, al is die totaal verschillend toegepast. Over hoe God raadselachtig te werk gaat in ons leven hebben we een unaniem antwoord: “wat is Hij groot en niet te bevatten”. Daarbij kom je er elke keer weer achter dat Hij niet past in ons beperkt denkvermogen. We vragen ons elke keer weer af hoe Hij zus of zo nu weer gaat invullen en of Hij het wel invult. Misschien moeten we dit keer wel geduld leren of accepteren dat deze bepaalde situatie niet verandert’. Pieker, pieker... Jeugdhuisgroep Arie heeft een éénmans aannemersbedrijf. Hij is ongelofelijk handig als het om klussen gaat. Sunita werkt een aantal dagen in de week in het laboratorium en runt verder vooral het huishouden. Ondanks hun drukke bestaan is er toch ook nog ruimte voor een soort jeugdhuisgroep (18+) waar ze veel tijd en energie - en vooral ook ziel en zaligheid - in steken. Arie noemt het een groep met een steeds minder vaag wordende identiteit binnen de gemeente. Arie verklaart: “Schrik niet, ik zal het uitleggen: wat dus steengoed werkt is dat men als vrienden bij elkaar komt en het over God heeft, punt! Is dit dan een sekte in wording? Nee, absoluut niet! Wel is het een groep geworden die

v.l.n.r.: Arend, Arie, Shelby, Sunita, Kay Schrijvershof

10


vershof het niet alleen leuk heeft met elkaar op een klein kluitje, maar wat van binnenuit is uitgegroeid tot een groep die heel toegankelijk is voor nieuwkomers. Het huis zit dan ook tjokvol en er is zelfs geen ruimte om te klap-pen bij liedjes, omdat je dan een ander bezeert’, grapt Arie. ‘We nodigen regelmatig voorgangers en sprekers uit en dit wordt als heel fijn ervaren. Helaas voor de sprekers krijgen ze niet altijd braaf ‘amen broeder’ te horen, zoals ze gewend zijn, maar krijgen soms volop tegengas’. Sunita voegt daar aan toe: ‘In deze groep worden dagelijkse aanlooppunten met elkaar besproken en leert men bidden voor dingen die vaak levensveranderend zijn. Hier wordt een groep jongeren geleerd om van elkaar te houden en zonder schaamte dingen tegen elkaar durven te zeggen, omdat alles binnen de muren van ons huis blijft. In deze groep wordt ontdekt dat je je niet hoeft te schamen voor je andere zienswijze. Natuurlijk worden er bijbelse principes uitgeplozen en besproken, maar uiteindelijk is het toch echt Gods Geest die het in die hoofdjes openbaart’. Filosofisch Arie en Sunita willen vooral ook echt zijn. Arie licht op filosofische wijze toe hoe dat zit: ‘Waarom altijd weer onze eigen ‘waarheidsbeleving’ overbrengen als ‘de waarheid? Absurd, op deze manier praten we voor onze beurt en laten we God niet spreken. In feite vertrouwen we al predikend niet op Zijn grootheid. Hij levert maatwerk voor ieder afzonderlijk. En hoe geletterd je ook bent, op sommige dingen moet je gewoon niet altijd een bijbels waterdicht antwoord geven. Op die manier maak je zelfs van het Woord een systeem, om je ratio maar weer op orde te brengen. Zonde van de tijd, echt…’ Gebed Je kunt aan Arie en Sunita merken dat hier hun hart ligt, dit is hun passie. Ze vragen daarom nadrukkelijk uw gebed voor de jeugd. Zelf zou ik willen vragen of u ook voor de familie Schrijvershof wilt bidden. Als het met de gezinnen in Kom en Zie goed gaat, gaat het goed met de gemeente, het lichaam van Christus. We hebben elkaar nodig, hoe verschillend we ook zijn! Arie en Sunita, bedankt voor jullie gastvrijheid. door Tim Hendriks

11


van de kosters

ski vakantie Traditioneel is er elk jaar een groep mannen vanuit Kom en Zie die eind januari een week gaat skiën. Het chalet is hiervoor een uitgelezen plek om vriendschappen en herinneringen op te halen. Gemiddeld gaan er 10 tot 12 man, en zo af en toe gaan er ook vrouwen mee. De bedden In het chalet zijn totaal ca. 16 slaapplaatsen met niet allemaal bedden berekend op grote mensen. Dick van Buuren kan je hierover meer vertellen. Hij is degene die vanaf 1978 al gaat skiën en dus ook de oudste gediende alhoewel Ome Jan Delwel ouder is en ook al zo lang gaat skiën maar Dick schijnt er net iets eerder geweest te zijn. Al je het echt wilt weten moet je het hun maar eens vragen. Vanaf 1979 zijn er jeugd groepen geweest tijdens de kerstvakanties en vanaf die tijd ben ik verslaafd. Skiën is leuk om te doen, en net als schaatsen verleer je het niet. We worden alleen ouder en doen het wat rustiger aan. Niet meer elke dag van 8:30 tot 17:15 op de piste, maar genieten meer van de rust, afgewisseld met enige inspanning. Corvee ‘s Avonds terug in het chalet is er per tourbeurt corvee zodat iedereen een keer kookt en afwast etc. Maar ook dat levert leuke herinneringen op, wie had gedacht dat Bram de Jong zo goed kon afwassen en Arie van die lekkere koffie kan zetten. Twee ski-gebieden Je hebt nu al een vaste kern die jaarlijks mee gaat als het uitkomt maar over de jaren heen zijn al velen mee geweest. Ome Cor Jansen die op zijn 70e heeft leren skiën! Als het weer goed is gaan we 6 dagen skiën in de 2 gebieden die er zijn. La Clusaz is hoog en wijd met heerlijke pistes tussen de bergen. Als leerplek is Col de la Croix Fry een prachtig onderdeel van dit gebied. La Grand Bornand is hoog gelegen op een brede bergtop met dus wijds uitzicht en brede pistes. Beide hebben ook zo hun eigen karakter, maar op beide weten we de plekken waar je lekker kunt eten en warme chocolademelk kunt drinken.   Gaat u mee?  De groep gaat er van 22 tot en met 29 januari 2011 weer heen, dus als u interesse heeft kunt u zich opgeven bij Tom van Briemen.

12

Het is nog maar 4 maanden geleden Weet u het nog? Het lijkt alweer even geleden, zondag 30 mei 2010, de laatste dienst in de ‘oude’ zaal. Onze voorganger Dick van Steenis maakte de eerste bout los van de banken. Voordat we wisten wat er gebeurde stonden alle kerkbanken buiten. Die maandagavond was het complete praise team en koor aanwezig om de banken wat kleiner te maken. Op 100 banken na, die gingen naar een theater in Rotterdam. De plantenbakken werden afgebroken, de muurtjes werden gesloopt en wat er overbleef was stof, heel veel stof. De architect kwam met de aannemer naar binnen, kleuren werden besloten en wat er ook nog was, stof heel veel stof. Vloeren werden geëgaliseerd, nieuwe ramen kwamen erin en wat er ook was, was stof, heel veel stof tot in ons huis toe, maar uit ons huis kwam koffie, heel veel koffie! Veel mensen van Kom en Zie kwamen langs een aantal bleven om te werken, de één een ochtend de andere een dag, sommige zelfs een langere tijd. Maar nu is het eind september en het is af. Ook het schoonmaakteam heeft zijn handen vol gehad, maar mede door hun toedoen is het stof echt weg. Mooi Veel is er nieuw, toiletten, garderobe, informatiebalie, keukentje, tuinzaal, entree van de kerk, winkeltje van ‘tante Sijt’ boven op balkon en natuurlijk de grote zaal. En lieve mensen, het is zo mooi geworden! Een groot compliment aan verschillende mensen die hier dag en nacht aan bezig geweest zijn. Het contact onderling tijdens de verbouwing is goed geweest. Ook met de mensen die via de aannemer binnen kwamen: we hebben van elkaar genoten. En nu een ‘nieuw’ gebouw, een nieuwe start. Laten wij als Kom en Zie-ers de Liefde van Jezus laten zien aan de mensen om ons heen. Bid voor de buurt van de kerk dat Kom en Zie een plaats krijgt in deze wijk en dat veel mensen mogen horen in onze ‘mooie’ kerk dat Jezus Christus LEEFT en dat HIJ er voor iedereen is. Lieve groeten en welkom in Kom en Zie! Leo en Suzette


voor de jeugd Vanaf 11 september 2010 gaan de Kom & Zie Jeugdavonden weer van start. Een keer per twee weken is er een avond speciaal voor uw tiener! Om deze avonden te organiseren is er een team dat zich graag aan u voorstelt:

Dorien Verhagen Mijn naam is Dorien Verhagen. Ik ben 22 jaar en woon in Oud-Beijerland. In het dagelijks leven ben ik student aan de Hogeschool Rotterdam en werk ik daarnaast als docent Duits op een middelbare school in Oud-Beijerland. Momenteel sta ik op het punt aan mijn laatste studiejaar te beginnen. In mijn vrije tijd probeer ik nog wel eens te gaan sporten. Daarnaast hou ik erg van winkelen en een van mijn grootste passies is lezen. Ook hebben we thuis sinds kort weer twee schattige hondjes, waar ik aardig wat tijd aan besteed. Verder ga ik nu beginnen aan mijn vijfde jaar als jeugdleider in Kom en Zie. Zelf ben ik als twaalfjarige in Kom en Zie gekomen met mijn ouders. Als tiener ben ik ook naar de jeugd gegaan en daar heb ik veel geleerd. Als jeugdleider hoop ik voor tieners net zo veel te kunnen betekenen voor de tieners, als de toenmalige jeugdleiders dat voor mij hebben gedaan.

Rein Kaufmann Ik ben Rein Kaufmann, 24 jaar. In het dagelijks leven werk ik als Algemeen Maatschappelijk Werker. Dit wil zeggen dat mijn doelgroep mannen en vrouwen tussen de 23 en 65 jaar zijn met dagelijkse en dagelijks overstijgende belemmeringen. Mijn taak is om mijn cliënt zelfredzaam te maken en zo nodig door te verwijzen. Met de doelgroep jeugd heb ik nog niet gewerkt. Wel heb ik met jongere kinderen gewerkt in de kinderopvang en als voetbaltrainer waarbij diverse pedagogische dilemma’s aan de orde kwamen. Ik kijk uit naar mijn eerste jaar als jeugdleider waar ik een bescheiden steentje aan bij zal dragen.

Saskia Tijs Mijn naam is Saskia Tijs, ben 25 jaar, woon in Rotterdam en al een paar jaartjes jeugdleidster. In het dagelijks leven werk ik als pedagogisch medewerker op een meidencrisisopvang voor tienermeiden. Ik heb me weer ingeschreven voor een jaar jeugdwerk omdat het de allerleukste taak is binnen de gemeente wat mij betreft. Het is ontzettend dynamisch! De ene keer ben je in een serieus gesprek met een jongere, de volgende keer moet je ineens vla happen of andere onzin uitvoeren! Ik ben zelf via de jeugd in de kerk gekomen en heb daar veel leuke herinneringen aan. Ik hoop dat de jongeren van nu net zoveel plezier hebben op de jeugd en bovenal kiezen voor een leven met God! Misschien tot ziens op de jeugd!

Jos Vreeken Ik ben als baby opgedragen in Kom en Zie Rotterdam. Op mijn negende ben ik met de hele ‘Dordrechtgroep’ meegegaan toen Kom en Zie Dordrecht werd gestart. Via de ‘Arie en Sunita groep’ ben ik inmiddels weer 2 jaar lid van deze kerk. Vorig jaar  ben ik getrouwd met mijn grote liefde Annerieke en woon nu met haar samen in de wijk Blijdorp. Ik werk zelf als fysiotherapeut in Rotterdam en ben nu bijna klaar met de specialisatie voor sportfysiotherapie. Ik vind het super om me hier in te zetten voor de tieners. Want het lijkt misschien een cliché maar tieners zijn écht de toekomst en wees nou eerlijk, de belangrijkste keuze voor God wordt in verreweg de meeste gevallen in je tienertijd gemaakt…

Bettina Colak Hallo, ik ben Bettina. Ik ben 32 en getrouwd met Hasan. Verder heb ik 2 super leuke kinderen Julius van 4 en Luna van 2. In het dagelijks leven hou ik me vooral heel erg met hen bezig en ik werk ook nog op een logeerhuis voor kinderen met adhd en autisme. Ik ben nu sinds een jaar jeugdleider en vind het echt heel tof om met de tieners op te trekken en samen met God bezig te zijn... Als je verder nog wat wilt weten kan je me altijd aanspreken of een keertje afspreken voor uitgebreide info.

Ronald & Ineke Wij zijn Ronald en Ineke Andressen en komen al 14 jaar in Kom en Zie. Na er een korte periode als jeugdleiders eruit te zijn geweest, willen wij het komende jaar er weer voor gaan! Wij vinden het de moeite waard om onze vrije tijd in jeugdigen te steken en ze te leren dat het leven met God niet saai is, maar een waardevol leven betekent.

AGENDA 09-10 "Get real" thema 22-10/24-10 Herfstkamp 06-11 "Get real" thema 20-11 "Get real" thema 04-12 Sinterklaasviering 18-12 Kerstviering

13


in het zonnetje Voedselbank Wist u dat Riet en Mario van de Ende elke vrijdagochtend in de weer zijn om alle voedselbankpakketten uit te delen aan de mensen uit de wijk die dat nodig hebben? Elke vrijdag is er tot 13.00 uur de gelegenheid om ze op te halen. Daarna moeten de overgebleven kratten opgeruimd worden. Kosterwerk Riet heeft jarenlang kosterwerk gedaan, dus ze kent ons gebouw heel goed. Mario houdt de tuin bij en maait regelmatig het gras. Samen staan ze ook nu nog altijd klaar voor de kosters en dat is wel zo handig aangezien ze aan de overkant van ons gebouw wonen. Lekker dichtbij dus!

muziek en boeken te koop bij de Christelijke boekhandels

Mijn moeders hoop - Francine Rivers Het nieuwste boek van deze populaire schrijfster. Dit deel is het eerste van een tweedelige saga. Het is een verhaal waarin je als lezer de gecompliceerde relaties tussen moeders en dochters van verschillende generaties ontdekt."Aan het begin van de 20e eeuw verlaat de onstuimige Marta Zwitserland. Ze is vastbesloten een leven voor zichzelf op te bouwen. Ze trekt door heel Europa en vindt uiteindelijk een thuis met man en kinderen in Californië. Door haar ervaringen is Marta ervan overtuigd dat alleen de sterksten overleven.Hildie, Marta’s oudste dochter, helpt graag andere mensen en hoopt door haar werk als verpleegster onafhankelijk te worden, maar bovenal respect van haar moeder te verdienen. Hildie trouwt tijdens de moeilijke jaren van de Tweede Wereldoorlog en start haar eigen gezin. Ze belooft zichzelf dat haar dochter nooit aan haar liefde zal hoeven twijfelen." (uitgever)

Wonder - Michael W. Smith Michael W. Smith werkt sinds januari van dit jaar in de studio aan een nieuw album dat op 28 september 2010 gaat verschijnen. Het album krijgt de titel 'Wonder' en kan worden omschreven als pop-geörienteerd met veel emoties. De zanger vertelt erover: "Deze songs zijn hoopvol, geestelijk en genezend, zowel muzikaal als tekstueel. Ik heb veel wat ik wil zeggen en de songs op dit album geven mij de gelegenheid om dat te doen. Met name ben ik te spreken over de song 'Save me from myself'. De tekst van dit nummer zegt: 'You save me, save me from myself - There is no-one else I'd lean on - Save me, You save me from myself - There is no-one else to set me free.'

Tevoorschijn - Roald Schaap Roald speelt al enkele jaren op conferenties en in zijn eigen gemeente, Vineyard Utrecht, waar hij de aanbidding leidde. Vanuit zijn eigen ervaring met Gods genade voelde hij de drang om zelf nummers gaan schrijven die uiting geven aan die ervaringen in ‘gewone mensen’-taal. In Roalds liedjes neemt zijn enthousiasme voor God een grote plek in, maar passeren ook vragen en diepe emoties de revue. “Ik schrijf Nederlandstalige christelijke liedjes over het leven, over pijn, over ziekte, over Jezus, over leven, genezing, Nederland, over toekomst, over verleden, over wonden, over hoop en over al het andere wat ik tegen kom”. De enthousiaste en verraste reacties op zijn eerste optredens vroegen om meer. “Bij een optreden wil ik de aanwezigen meenemen naar een intense beleving van de onvervalste genade van God”, aldus de bevlogen zanger. En dat meer kwam er: een schitterende CD: ‘Tevoorschijn’.

14


vrouwendag Zaterdag 13 november 2010 Van 10.00 tot 15.00 uur (Koffie staat klaar vanaf 9.15 uur) Thema: "Een lach en een traan" (leven is beleven) Deze dag wordt georganiseerd door de vrouwenbeweging ‘Zij aan Zij’ van Kom en Zie. Kom naar deze grandioze dag om elkaar te ontmoeten en te genieten van: * fijne zang en muziek * het prachtige theaterstuk "Oma in de la" door Ada Hollander * een mooi getuigenis * gezellige stands * diverse workshops * een gezamenlijke lunch   Locatie Pinkstergemeente Kom en Zie Hoofdingang hoek Gerdesiaweg/ Boezemweg Deelname bij inschrijving via de infobalie achter in de grote zaal Toegang vrij (vrijwillige bijdrage via collecte) Er is geen kinderoppas

feest

Opening 10-10-2010 10.30 uur Samenkomst in het teken van de opening 12.00 uur Receptie en rondleiding 14.30 uur Einde programma

15


column

in the picture

Nieuw, nieuwer, nieuwst.

Pim Schrijvershof speelt gitaar tijdens een van de samenkomsten in het Leger des Heils.

Beste lezer. Het magazine waar u zich nu in verdiept is zo ongeveer net zo nieuw als onze nieuwe stoelen. Tenminste, als er tussen het schrijven van deze tekst en het drukken van dit blad geen gekke dingen zijn gebeurd. Ook nieuw is onze redacteur Rein Kaufmann. En zelfs de huisstijl en het logo van Kom en Zie - dat u onder andere in dit blad terugvindt - is nieuw. Wist u trouwens dat er de afgelopen tijd ook veel nieuwe mensen zijn binnen komen wandelen?   Hoewel we soms wel zouden willen dat alles lekker bij het oude bleef, precies zoals we het gewend waren, is Kom en Zie toch echt één en al beweging. En hoe kan het ook anders, er zit leven in. Dat betekent natuurlijk niet dat we elke verandering maar als positief moeten beschouwen. Of misschien is een verandering wel positief, maar ervaren we het niet zo. Soms is er sprake van een impopulaire verandering, of zien we ontwikkelingen die ons zorgen baren. En we maken ons natuurlijk hartstikke druk als we merken dat we door verandering de controle verliezen.   Dan is het maar goed dat we een God hebben die onveranderlijk is. Wel is Hij creatief en origineel. We hebben een God die te allen tijde de regie in handen heeft. Hij kijkt niet weg als het even moeilijk wordt en raakt niet in paniek als er zich iets onverwachts voordoet. Er is niets veiliger dan te bouwen op een eeuwig trouwe en almachtige God. We zijn bij Hem in goede handen omdat Hij gedachten van heil over ons heeft.   Als we onze wil, onze emotie en ons verstand - ons leven - op dié God afstemmen, dan zullen we pas écht als nieuw worden. Nieuwer nog dan die heerlijke stoel waarop u op zondag zit. Tim Hendriks

colofon Kom en Zie Magazine is een uitgave van Pinkstergemeente Kom en Zie Boezemweg 166 3031 BP Rotterdam T 010-4115450 Giro 3295244 administratie@komenzie.nl www.komenzie.nl/rotterdam www.jongkomenzie.nl Eindverantwoordelijken Bram de Jong jr René Pasma

Redactie, fotografie en opmaak Lizzy Lock Tim Hendriks Petra Vermeer Rein Kaufmann Oplage 400 stuks Drukwerk NetzoDruk Gorinchem Kopij magazine Uiterste aanleverdatum is 1 december via magazine@komenzie.nl onder vermelding van magazine 3-2010

Kom en Zie Magazine september 2010  

Magazine van Pinkstergemeente Kom en Zie Rotterdam

Kom en Zie Magazine september 2010  

Magazine van Pinkstergemeente Kom en Zie Rotterdam

Advertisement