Page 1

Magazine Jaargang 2 Nummer 2 - 2010

8 Kerken bij de buren door Tim Hendriks

12 Thuis bij familie Bidesie

20 Alpha cursus door Liz Degeling


8

26

12 Inhoud

7 19

3 4 5 6 7 8 9 12 14 15 16 18 19 20 22 24 26 27 28

Van de redactie Van de oudstenraad - door Dick van Steenis Huisgroep Charlois Wegwijzer Pastoraat & Zorg Welkom nieuwe bezoekers Kerken bij de buren - door Tim Hendriks 7 vragen aan Sjoerd Vos Thuis bij familie Bidesie Van de kosters Gedichten Renovatie in het gebouw In het zonnetje Voor de kinderen Alpha cursus - door Liz Degeling Voor de jeugd Advertenties Achter de schermen bij de kinderdienst Column - door Tim Hendriks In the picture/Colofon


v.l.n.r.: Bram de Jong jr, René Pasma, Inge de Witte, Petra Vermeer, Tim Hendriks, Lizzy Lock

H

et is een meisje!

In uw handen heeft u weer een mooi exemplaar van het Kom en Zie Magazine. Met trots in elkaar gezet en gemaakt door een speciaal team van redactieleden! Want omdat Juliette met zwangerschapsverlof is, hebben we Inge de Witte gevraagd haar taak tijdelijk over te nemen. Inmiddels is Juliette bevallen van een prachtige dochter Loulou Julie! Namens de redactie van harte gefeliciteerd! Nog meer veranderingen, want Chris heeft zijn stokje van fotografie overgedragen aan Petra Vermeer. We zijn natuurlijk ontzettend blij dat deze twee enthousiaste dames ons team zijn komen versterken en dat was reden genoeg voor een nieuwe groepsfoto!

Er is niet alleen voor dit magazine hard gewerkt, maar ook in de grote zaal en tuinzaal is duidelijk een verandering gaande. Wat gingen de eerste weken hard! In twee dagen was alles gesloopt! Geen muurtje stond meer overeind! Verderop in dit magazine zijn foto’s te zien en lees je er meer over. Verder in dit magazine stellen we zeven vragen aan Sjoerd Vos, zijn we thuis bij familie Bidesie en kijken we om een hoekje bij de kinderdiensten! Dit mag u niet missen! We wensen u een goede zomer toe met heel veel leesplezier! De redactie 3


Van de oudstenraad door Dick van Steenis Liefde is ons dagelijks brood! Het grootste geluk dat een mens kent in dit leven, is het houden van iemand anders en dat een ander van jou houdt. Wij kunnen gewoon niet zonder liefde. Zonder eten gaat een mens dood en als we zonder liefde moeten leven, gebeurt hetzelfde. Misschien niet meteen lichamelijk, maar wel van binnen. We zijn allemaal wanhopig op zoek naar liefde, omdat we door en voor liefde geschapen zijn. Als we echte liefde ontmoeten, voelen wij ons in de zevende hemel. Voor ons is het paradijs daar waar liefde woont. Helaas is het leven niet altijd even rooskleurig. Angst neemt daarom vaak een grotere plaats in dan liefde. Voordat we ons echt aan een ander durven te geven, moet er al een hele overwinning behaald worden. En als we het dan aandurven zijn we bang om de ander weer te moeten verliezen. Sommigen hebben dit meegemaakt door een afschuwelijke scheiding die hun hart verscheurd heeft. Maar laten wij niet schromen om met open armen de ander tegemoet te treden. Want als we onze armen sluiten voor de liefde kan het wel eens zo zijn

GOD LAAT JOU NOOIT IN DE STEEK. HIJ HEEFT EENS EN VOOR ALTIJD VOOR JOU GEKOZEN. GEEF JE OVER AAN HEM! 4

dat we alleen onszelf overhouden en als een eenzaam mens van binnen doodgaan. Liefde groeit door te geven. De liefde die we weggeven is de enige liefde die we kunnen vasthouden en de enige liefde die we kunnen vasthouden is de liefde die we weggeven. Om los te komen van onze frustraties op het gebied van de liefde, moeten we naar Degene gaan die de oorsprong is van alle liefde en dat is God. Er is niemand die ons zo goed kent als God en toch houdt Hij van ons. Wij denken vaak dat liefde blind is, maar dat is helemaal niet waar. Echte liefde ziet juist waar het werkelijk om gaat. God houdt niet van jou omdat jij het in zijn ogen volmaakt goed doet, maar omdat Hij jou geschapen heeft als zijn kind. Gods liefde begint niet in ons hart en bij ons gedrag, maar Zijn liefde begint in Zijn hart. Hij is zelfs bereid zijn Zoon te geven in ruil voor jou. Misschien denk je dat jij het niet waard bent om van te houden omdat je ouders, je echtgenoot, je kinderen, jou in de steek hebben gelaten. God laat jou nooit in de steek. Hij heeft eens en voor altijd voor jou gekozen. Geef je over aan Hem!


UITNODIGING: HUISGROEP CHARLOIS Vanaf 20 april starten we een nieuwe huisgroep in Kom & Zie. Je bent van harte uitgenodigd in Charlois. Elke 14 dagen op dinsdagavond. Wat: !

!

Nieuwe huisgroep

Datum:!! !

Vanaf 20 april 2010! ! elke 14 dagen

Waar: ! ! !

Nieuwenhoornstraat 103 -b, 3082 VE Rotterdam

Tijd: !

!

19.30-19.45 Inloop met koffie

Info: !

! !

Als je van plan bent te komen, horen we het graag.

!

! ! !

Vragen? huisgroepcharlois@xs4all.nl of via onderstaand telelefoonnummer

010 429 8205

* SAMEN LEVEN * SAMEN DELEN * SAMEN GROEIEN * SAMEN ZORGEN * SAMEN HUILEN * SAMEN BIDDEN * SAMEN GELOVEN * SAMEN LACHEN * SAMEN DANSEN * SAMEN ZINGEN * SAMEN ETEN * SAMEN UITDELEN * SAMEN LEREN * SAMEN KOFFIE DRINKEN * SAMEN OPRUIMEN * SAMEN WANDELEN * SAMEN PICKNICKEN * SAMEN


Soms kan het zijn dat u extra ondersteuning nodig heeft op financieel terrein. Naast het geven van praktische hulp heeft diaconie ook een adviserende taak. Voor deze zaken kunt u zich wenden tot Ellen vd Berg. Zij coördineert de diaconie.

Wegwijzer Pastorale Zorg door Connie Pasma Diaconale zorg: Ellen vd Berg 010-4115450 Spreekuur: Maandag 09.30 -12.30 uur administratie@komenzie.nl Ziekenbezoek: Ingrid de Geus 010-8889268 Pastoraal Team: Connie Pasma 0168-328158 rcpasma@kpnplanet.nl

Is er iemand ziek die lid is van de gemeente dan kunt u zich wenden tot Ingrid de Geus zij coördineert het ziekenbezoek. Heeft u geestelijke hulp of advies nodig van het Pastoraal Team dan kunt u contact opnemen met Connie Pasma. Zij is hierover de coördinatrice. Bent u lid van een groep dan is het wenselijk dat u eerst overlegt met de groepsleider. De hulp kunnen wij alleen aanbieden voor mensen die lid zijn van de gemeente Kom en Zie. Heeft u een vraag voor het pastoraal team mail ons dan gerust. Het mailadres is pastoraat@komenzie.nl. Hiervoor hoef je geen lid te zijn van onze gemeente.

Tekst ter overdenking: 2 Timotheüs 1:14 ‘Bewaar door de heilige Geest die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.’ 6


Welkom aan nieuwe bezoekers van Kom en Zie Bijna iedere week zijn er nieuwe mensen in de zondagsdienst. Allen zijn op zoek naar de Waarheid, Verlossing en warmte van Jezus. Na afloop van de dienst wordt er aan deze gasten van Kom en Zie koffie en thee aangeboden op het kelderplein. In een zaal links van de hoofdingang (NB: trapje naar beneden) wordt er voor nieuwe Kom en Zie bezoekers ook iedere woensdag van 20.00 tot 22.00 uur een inloopavond georganiseerd: - om nader kennis te maken met broeders en zusters uit Kom en Zie - om eventuele vragen te kunnen stellen - om ervaringen te delen over christen zijn in de dagelijkse praktijk. Regelmatig komen zeer verschillende Jezus-volgelingen uit Kom en Zie ook hun getuigenis geven. Verder wordt elke inloopavond het offer van Jezus herdacht en een kleine bijbelstudie gegeven over allerlei aspecten van het volgen van Jezus en de rol van de gemeente daarin. Het team van de

inloopgroep is er op gericht nieuwelingen te helpen hun weg in de gemeente te vinden en een volledig geïntegreerd Kom en Zie lid te worden. Bezoekers die besluiten Jezus te gaan volgen en lid te worden van onze gemeente, hebben na verloop van tijd de inloopgroep niet meer nodig en kunnen dan na onderling overleg, deel gaan uitmaken van één van de andere groepen in Kom en Zie. Hartelijk welkom namens de medewerkers van het inloop-team, John en Carol-Ann Malaihollo en Ferdinand en Astrid Smulders Voor meer informatie kunt u terecht bij de informatiebalie achterin de grote zaal of bel met 010-4560837

7


Kerken bij de buren - Anders dan anders maar toch vertrouwd door Tim Hendriks

Met de warme zon op mijn gezicht fiets ik op mijn gemak naar de kerk. Wel iets vroeger deze zondag. Ook rij ik vandaag het vertrouwde kerkgebouw voorbij. Ik parkeer mijn fiets vlak voor het rode gebouw van het Leger des Heils. Gelukkig zie ik al snel bekende gezichten, dat betekent dat ik goed zit. Zodra ik naar binnenloop voel ik me weer helemaal thuis. Ik wordt zoals gewoonlijk vriendelijk begroet door de gastheren en vrouwen. Ze wijzen mij de weg naar de zaal, de trap op naar de eerste verdieping. Tot mijn grote verbazing blijkt een groot deel van de gemeente prima in staat om zo vroeg het bed uit te komen. De dienst begint tijdens de renovatie in de maand juni namelijk al om half tien. De zaal stroomt helemaal vol. En de dienst verloopt ontspannen, informeel en eigenlijk niet veel anders dan anders. Ik hoor de mensen zeggen : ’dit heeft eigenlijk wel wat, zo in zo’n kleine zaal’. En daar ben ik het helemaal mee eens. Zo moet het dus zijn om in een kleinere 8

gemeente te zitten, klein en gezellig. Klein genoeg om iedereen persoonlijk te kennen, dat zou niet gek zijn. Als de dienst is afgelopen en ik de trap afloop kom ik de bezoekers voor de tweede dienst alweer tegen. Maar dat is leuk, zo zie ik de meeste mensen toch nog vandaag. In de hal beneden is het nog even napraten onder het genot van een lekkere bak koffie of thee. Maar dan wordt mijn oog getrokken door een goudbruine appelflap. Bij navraag blijkt dat Marjolein van Doorn ze nog tot zaterdagavond laat heeft staan bakken. De opbrengst gaat naar haar reis naar Haïti. Wat een toewijding en wat zijn de appelflappen lekker!   Zo, nu nog even een kijkje nemen in het Kom en Zie gebouw waar de koffiebar open is. En het zal ook wel aan mij liggen, maar op de een of andere manier ben ik er niet weg te slaan. Weet u, ik denk dat we de tijdelijke volksverhuizing wel overleven. Sterker nog, dit avontuur maakt het misschien wel leuker. Het zorgt voor reuring, meer samenwerking, gezelligheid en verrassingen. Met of zonder gebouw, Kom en Zie houdt echt niet op te bestaan! De samenkomsten worden tijdens de renovatie van de grote zaal bij de buren gehouden. Let op de gewijzigde tijden die vermeld worden in het gemeentenieuws.


7

vragen aan Sjoerd Vos

1.      Studeer je, werk je of geniet je vooral van je vrije tijd? Eind juli ontvang ik mijn diploma voor de opleiding Communicatie, maar ik werk al een tijdje bij het ministerie van Economische Zaken op een afdeling die Nederlandse bedrijven helpt internationaliseren. Heel interessant. Ik heb nu een ondersteunende functie, maar ga ook als junior adviseurswerk oppakken. Mijn werk heeft niet veel met mijn opleiding te maken en ik heb geen flauw idee wat ik in de toekomst ga doen. Ik heb deze baan van God gekregen, dus Hij zal er absoluut zijn bedoelingen mee hebben. Ik heb het meestal druk, ook in mijn vrije tijd. Ik geniet van alles wat ik mag en kan doen. Vrije tijd is bij mij spaarzaam, maar heb ik absoluut nodig om tot rust te komen en te 'levelen' met Jezus. Dat is toch wel mijn basis. 2.      Waarvoor moeten mensen bij jou zijn, waar ben jij goed in? Euh... Even denken.... Ik denk dat mensen bij mij moeten zijn om met elkaar een fijne tijd te hebben. Ik vind het heerlijk om met anderen te praten, te lachen, te huilen, te eten, te drinken, noem maar op. Alleen zijn heb ik soms nodig, maar dingen delen met elkaar heb ik nog meer nodig denk ik. Ik verlang ernaar om met mensen van hart tot hart te communiceren. Gewoon samen met anderen zijn. Kijk, iedereen heeft een echt leven, een verhaal. Dat intrigeert

mij. En het is toch heerlijk om gewoon te 'zijn' met elkaar? Niet "ik denk, dus ik besta", maar eerder "God is, dus in hem ben ik ook". Laten we dan ook met elkaar zijn. 3.      Waar mogen we jou midden in de nacht voor wakker maken? Maak me liever helemaal niet wakker. Ik ben erg aan mijn nachtrust gehecht en net na het ontwaken meestal niet op mijn best qua humeur. Maar als het dan toch moet, maak me dan maar wakker om op vakantie te gaan. Daar kijk altijd erg naar uit. Even helemaal niets moeten, maar veel ontspannen en genieten. Toen ik 18 was heb ik even op een kibbutz in Israël gewerkt en sindsdien heeft Israël mijn hart. Komende zomer ga ik met Michelle naar Israël. Daar zijn we samen al vaker geweest en vorig jaar hebben we mijn ouders het land laten zien. Dat was echt geweldig. Ik houd van de intensiteit van het land en de mensen. 9


5.      De EO heeft gevraagd of jij jouw verhaal wilde vertellen in het programma Jong. Waarom? Via via kwam er een mailtje bij me binnen van de EO. Ze waren op zoek naar jonge christenen die over homoseksualiteit wilden praten. Ik wilde graag getuigen van wat Jezus in mijn

leven gedaan heeft in de hoop anderen te bemoedigen. Ik was vrij jong toen ik erachter kwam dat ik jongens op een bepaalde manier leuker vond dan meisjes. Ik heb er veel strijd mee gehad en het deed me veel verdriet. Ik voelde me minderwaardig in mijn hele zijn. De strijd tegen mezelf was zo zwaar, dat ik het op mijn 17e 'opgaf' en mezelf als homo accepteerde. Er kwam toen meer rust in mezelf. Ik ben 10 jaar lang een christen geweest met een relatie met Jezus, maar ook met een homoseksuele levensstijl. Het lukte me niet om er anders mee om te gaan, maar ondertussen ging ik van binnen kapot. Gelukkig had God andere plannen met mij. Toen Andrew Comiskey bij ons in de kerk sprak dacht ik, dit is voor mij, dit wil ik ook. Ik kwam erachter dat wat ik in de homoscene en bij mannen zocht, niet was wat ik nodig had. Ik had genezing van mijn hart nodig en moest leren om op een gezonde manier invulling te geven aan mijn emotionele Opnamen voor EO-programma Jong

4.      Hoe belangrijk is de gemeente, en zijn andere gelovigen voor jou? De gemeente is erg belangrijk voor me. Ik zie het echt als mijn familie. Er is heus wel eens iets mis, maar je kan niet anders dan van onze gemeente gaan houden. Mijn gelovige vrienden heb ik keihard nodig. We springen voor elkaar in de bres als iemand het moeilijk heeft, we steunen elkaar en bidden voor elkaar. Het is echt fijn om bij elkaar jezelf te kunnen zijn. Als je alles van elkaar weet en nog steeds van elkaar kunt houden weet je dat Jezus een vinger in de pap heeft. Je kunt het gewoon niet alleen.


behoeften. Niet om hetero te worden, maar om te leren wat mijn werkelijke identiteit is. Ik ben geen homo of hetero, ik ben gewoon Sjoerd. God heeft veel wonderen in mij gedaan. Ik kreeg het verlangen om mijn leven met een vrouw te gaan delen en ik vind mezelf daarvoor steeds meer capabel als man. Steeds weer vind ik het zo bizar dat God zich echt mijn lot heeft aangetrokken en mijn leven veranderd heeft! Ik heb nu zelfs een vriendin. En niet zo maar één! God heeft ons aan elkaar gegeven en we zijn heel blij met elkaar. 6.      Hoe ervaar jij concreet Gods betrokkenheid in je leven? Ik denk dat mijn antwoord op de vorige vraag alles zegt over de betrokkenheid van God bij mijn leven. Ik vind het zo fijn dat Jezus me begrijpt en dat ik gewoon mezelf bij hem kan zijn. Hij houdt echt van mij! Op een gegeven moment wist ik dat als ik verder wilde, ik me niet meer in de homoscene moest begeven. Ik wist ook dat het zonder Gods hulp een onmogelijke opgave zou zijn. God wist dit natuurlijk ook wel en ik heb het in zijn handen gelegd. Het gebeurde niet meteen, maar op een bepaald moment realiseerde ik me dat ik al maanden niet meer in mijn vaste homobar was geweest. Het was gewoon weg, ik hoefde

niet meer! Ik kan heus nog wel eens met bepaalde dingen strijd hebben hoor, maar ook daar is God bij betrokken. Hij helpt me! En als je een keer valt, dan sta je gewoon weer op. Iemand heeft ooit eens gezegd: "Het is niet zo dat de ware christen niet struikelt, maar de ware christen staat wel altijd op". Dat heb ik goed in mijn oren geknoopt. 7.      Heb je voor je zelf een helder doel in het leven of laat jij je liever verrassen door wat er op je pad komt? Ik wil maar één doel in mijn leven en dat is God dienen, samen met Michelle. Ik weet dat God een bijzonder plan met ons leven heeft en ik wil me daar naar uitstrekken, wat het ook is. Ik heb geleerd dat Gods weg niet altijd de makkelijkste, maar wel de weg is die je uiteindelijk het meest gelukkig maakt en waarop je het meest tot je recht komt. 11


Op bezoek bij familie Bidesie door Inge de Witte Op een vrijdagavond rijd ik de Van Brienenoordbrug over om in een gezellige, kleine wijk in de buurt van het beroemde Feijenoordstadion op bezoek te gaan bij de familie Bidesie. Ik ken ze wel van gezicht (en van naam), maar hoe het er verder aan toe gaat bij Prim en Lalita, ga ik nu zelf ondervinden. De gezelligheid begint al bij binnenkomst. Al lachend wordt de “pers” naar de woonkamer geloodst. Toch wel een beetje zenuwachtig nemen we plaats op de bank. Wat wordt er allemaal verwacht van zo’n gesprek? Moet alles nu op tafel? Laten we maar beginnen bij een voor de hand liggende vraag: Zijn jullie in Nederland geboren, of komen jullie ergens anders vandaan? Dan brandt Lalita los en zijn de zenuwen snel verdwenen. Zij en Prim zijn allebei geboren in Suriname. Ze zijn Hindoestaanse Surinamers. Prim kwam in 1975 op zijn achtste levensjaar naar Nederland, Lalita in 1987. Ze was toen negentien jaar. Ze leerden elkaar kennen door vrienden van beide families. In de Hindoestaanse cultuur zijn uithuwelijken en bruidsschatten heel gewone dingen, toch ging dat hier niet zo, hoewel Lalita toch enige druk voelde; ze was tenslotte de twintig al gepasseerd. En ongehuwde dochters bestaan niet, zo simpel ligt dat. Even een overstap naar Prim. Lalita liet al even het woord hersenbloeding vallen, kun je daar iets meer over vertellen, vraag ik. En dan komt er een aangrijpend verhaal van Prim die als jongen van 16 jaar bij gym uit een wandrek valt, drie dagen gigantische hoofdpijn heeft en uiteindelijk in verschillende ziekenhuizen 12

terecht komt, waar hij een riskante operatie moet ondergaan. Na een aantal dagen in coma te hebben gelegen, volgen jaren van revalidatie om weer opnieuw te kunnen gaan bewegen,

Na een aantal dagen in coma te hebben gelegen, volgen jaren van revalidatie. lopen en spreken. Gelukkig was Gods oog toen al op Prim. Hij werd meegenomen door Koemar (de deurwachter met het lange staartje, zegt Lalita) naar een bijeenkomst met de Hunters. Daar zag Prim de kracht van God door de vele genezingen. Naar voren gaan voor zijn eigen genezing durfde hij toen niet, maar wel heeft hij zijn hart aan God gegeven. Geweldig! Ook had God een plan met het leven van Lalita. Hoewel ze Hem nog niet kende, kende Hij haar wel. Opgegroeid met de Hindoestaanse gewoontes van vegetarische maaltijden en offeren aan de (af )goden, zegt ze met haar huwelijk de God van haar man te zullen volgen.


En dat doet ze ook. Ze leert de levende God kennen en wil Hem dienen. Als ze over deze God praat, gaan haar ogen stralen! Lalita wil op een gegeven moment iets terugdoen voor God, maar weet niet wat. Als ze dit uitspreekt naar God, komt er op een dag de vraag of ze gastgezin voor de huisgroep willen worden. Ze doen dit, en zien dit ook echt als iets wat past bij hun gezin. Al twaalf en een half jaar (!!!) is de huisgroep iedere week bij hen thuis. Ook de jongens zijn niet anders gewend. Jongens? Jazeker. Prim en Lalita hebben twee prachtige zonen. De oudste is Awinash. Hij is 13 jaar en gaat na de vakantie alweer naar de tweede klas van de Passie. Hij is heel tevreden over deze school, waar openlijk over het geloof gepraat kan worden, waar het echt een deel van je leven kan zijn, net zoals thuis en in de kerk. Awinash heeft het meest met de talen, vooral Frans en Nederlands. Verder zijn de praktijkvakken favoriet. Als ik hem vraag of hij iets van TeensTraining kan vertellen, begint hij gelijk over Bill Wilson. Een gave preek van iemand die op straat heeft geleefd, en nu het evangelie overal ter wereld brengt. Ook de preek van Gerard de Groot was goed. Over dat je leeft met een rugzak. Pas op wie er wat in die rugzak stopt, of er wat

uit haalt. En dat het goed gaat als je leeft naar de wil van God. En dat is wat Awinash wil, leven naar de wil van God! Wikash is het jongere broertje van 10 jaar. Hij is bijna klaar met groep 6 van de basisschool. Hij is erg bevoorrecht met een juf en een meester in de klas. Laatst hield hij een spreekbeurt over de tweede wereldoorlog. Hij had tante Gerie Heerema uitgenodigd om er ook wat over te vertellen. De hele klas hing aan haar lippen en Wikash kreeg uiteindelijk een 9! Wikash vertelt over KidsCamp dat de ďŹ lm en de spelletjes het leukst waren. En met bidden gebeurden er echt bijzondere dingen. Kinderen vielen zomaar om als er voor ze gebeden werd, en ook kinderen met ongelijke benen hadden na het gebed twee even lange benen! Dat vond hij mooi. Ik zou nog bladzijden vol kunnen schrijven over deze bijzondere familie! Wat mij het meest heeft geraakt, is dat ze echt leven met God en niet meer zonder Hem zouden willen of kunnen leven. Dat ze Gods hand in hun leven zien, zeker als ze terugkijken op de afgelopen jaren. Toeval bestaat niet, dat bewijzen deze vier parels met hun leven! Familie Bidesie, bedankt voor jullie verhaal!


Van de kosters uit het hart gegrepen door Leo en Suzette van der Veeken

RESPECT R is van Regels: je kan spreken met een R, ratelen met een R, regels, levens waarden, de 10 geboden. Regels zijn er niet voor niets en zijn er om te worden nageleefd. E is van Echt: echt zijn, jezelf zijn is soms een kunst, een gewoonte ,geweldig als iemand lekker zichzelf kan zijn, maar ook dan zijn er regels.   S is van Sociaal: fijn met elkaar, geven om elkaar, denken aan elkaar, omgaan met elkaar. Ook dan is het belangrijk dat je samen de regels naleeft en echt bent.   P is van Positief: het is een mooi en opbouwend woord, het valt niet altijd mee om het te zijn. Het geeft een goed en blij gevoel. Wat spreek je uit? Is het negatief of positief?   E is van Even: bekende uitspraak ‘heb je even voor mij?’. Er zijn veel liedjes van. Gewoon EVEN tijd voor die ander.

C is van Centraal – middelpunt: wie of wat staat er in het middelpunt van je leven. Er is iemand die heel graag Centraal bij jou wil zijn. Houd het lijntje goed naar boven!   T van Trouw: een beladen woord vandaag de dag. Weer veel liedjes over geschreven: ‘Blijf bij mij!’. Zijn we trouw, tonen we als het niet goed is gegaan berouw? Vechten voor het goede, voor je vriend, vriendin, je familie , je man, je vrouw. Wat betekent trouw voor jou?

Een liedje wat we gemaakt hebben in de tijd van het kindertheater “KOM en ZIE”: RESPECT voor je ouders, RESPECT voor elkaar! RESPECT voor de spullen van een ander ECHTWAAR! RESPECT voor jezelf, je bent toch niet ZOT? En boven dit alles, RESPECT voor GOD! 14


Gedicht ingezonden door Ellen Wij denken dat we altijd iets voor die ander moeten doen maar dat hoeft niet altijd. Een luisterend oor is vaak al voldoende, kijk maar naar onderstaand gedicht: Luisteren is al voldoende   Je denkt misschien dat je wat moet zeggen Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten Je denkt misschien dat je me moet troosten en adviseren  

Het nieuwe leven door Mia

Wat ik vraag is dit:

Jezus wekt ons op tot leven

Wil je nog eens

door elkander te vergeven;

En nog eens

tot ontferming en geduld,

Luisteren naar mijn verhaal

van Gods heiligheid vervuld.

Naar wat ik voel en denk

Niet de vijand uit te dagen,

Je hoeft alleen maar stil te zijn

maar zijn onwil te verdragen,

Mij aan te kijken

dat het Woord van onze Heer

Mij tijd te geven

in ons wortelt, meer en meer.

Je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen

Samen levend met elkander,

Maar als het kan

liefde gevend aan de ander.

Slechts te aanvaarden

Hij leert ons zachtmoedigheid,

Zoals het voor mij voelt

vrede en verdraagzaamheid.

Je luisterend aanwezig zijn

Eén in dank, niet verdeeld,

Zal mijn dag anders maken

nieuw geboren naar Zijn beeld.

15


Renovatie in het gebouw fotoreportage van de grote zaal - juni 2010

1

2

4 16

3

5


1. de tussenwandjes in de hal zijn weg 2. Leo houdt alles nauwkeurig in de gaten en zorgt voor genoeg eten en drinken 3. de lage muurtjes zijn weg 4. iedereen helpt mee om de banken uit elkaar te halen 5. grote zaal compleet leeg gemaakt 6. banken staan in de zijtuin te wachten tot ze uit elkaar gehaald worden 7. het praiseteam en koorleden leveren hun oefenavond in om mee te helpen 8. en nog een bank die uit elkaar mag 9. de oude kerkbanken liggen helemaal uit elkaar gehaald, klaar om vervoerd te worden

6

7

8

9 17


In het zonnetje ‘Spontaniteit’ is het woord dat Rob de Wijn graag als kop ziet boven het artikel over de dames Tonnie en Marlen gaat. U ziet het, ze staan gezusterlijk op de foto. En ik moet Rob gelijk geven, het gebeurde helemaal spontaan. Rob, de man die de kantine coördineert en zelf liever niet al te veel in de spotlight wil staan, is maar al te blij met deze twee dames. Want spontaan komen zij zomaar een handje helpen. En ook de komende tijd zult u ze vaker tegenkomen achter de bar. Tonnie Legierse is samen met haar man Rien, coach van een aantal huisgroepen in de gemeente. Maar de koffiebar kan er ook nog wel bij, dat is toch veel te leuk en gezellig. Door haar enthousiasme en spontaniteit zijn er vaak zoveel dingen die ze graag zou willen doen. Soms wel eens iets te veel dingen, vertrouwd ze mij toe. En u ziet ze misschien niet of zelden, maar Kom en Zie heeft een schoonmaakteam dat ervoor zorgt dat de kerk iedere zondag weer fris is. Ze zijn er wel degelijk en Marlen Merlin maakt onderdeel uit van dit team. Maar vanaf nu zal ze dus ook regelmatig achter de koffiebar staan verteld ze. Anders dan met het schoonmaken heb je bij het koffieschenken meer contact met mensen, en dat contact is belangrijk. Het is toch bijzonder dat, ook nu haar man Rudy ernstig ziek is, Marlen besluit om mee te helpen met de koffiebar . Het is duidelijk, we hebben elkaar nodig en kunnen niet zonder elkaar!

Jaarboek seizoen 2010-2011 Ieder gemeentelid vanaf 16 jaar of ouder, mag een taak uitvoeren in de gemeente. Wilt u een taak uitvoeren zoals koffie schenken, kinderwerk, schoonmaken, zingen in het koor, video of geluid tijdens de samenkomst, gastheer/vrouw, of een van de vele andere taken die in het jaarboek staan? Meld u dan aan voor 4 juli bij de informatiebalie middels een aanmeldformulier, die daar voor u klaar ligt op naam. Wilt u uw huidige taak in het nieuwe seizoen ook uitvoeren? Kruis dan dezelfde taak opnieuw aan. Bent u geen gemeentelid, maar wilt u ook een taak uitvoeren in onze gemeente, dat kan! Ga daarvoor ook naar de informatiebalie en vraag om een boekje. Per 1 september 2010 zullen de nieuwe planningen en roosters ingaan.

18


Voor de kinderen

Woordzoeker MOEDERS WEGSTUREN BESTRAFT ROEPT GEEN JEZUS LEERLINGEN DRAGEN KLEINTJES ZEGENEN KINDEREN DISCIPELEN OP SCHOOT KOMEN GOD TIJD HEMEL BIJ MENSEN LATER

Moppentrommel Jantje maakt in de supermarkt een pak vla open. Zijn moeder vraagt: waarom doe je dat? Zegt Jantje: Er staat toch op: Hier openen!?! Er komt een vreselijk boze giraffe terug in de dierentuin. Vraagt de dierenverzorger: Wat is er aan de hand? Zegt de giraffe: Ik ging naar de kapper, en alleen mijn nek uitscheren kost al 100 euro!!! Een matroos klaagt bij zijn vriend: Ze zeiden dat je bij de marine zoveel van de wereld zou zien. Nou, dat valt mooi tegen, ik werk op een duikboot!

Wist je dat… • Alle kinderen die in Rotterdam op school zitten, heel veel leuke (gratis) dingen kunnen doen in de zomervakantie? • Al die leuke dingen in het jeugdvakantiepaspoort staan? • Alle kinderen buiten Rotterdam zo’n paspoort voor heel weinig geld kunnen kopen? • Zij dan ook leuke dingen kunnen doen in Rotterdam in de vakantie? • Iedereen op deze manier een fijne vakantie kan hebben?


Eerste Alpha cursus groot succes door Liz Degeling Eind januari was het dan eindelijk zo ver. De allereerste Alpha-cursus in Kom en Zie was een feit. Na een gedegen voorbereiding waren de medewerkers er helemaal klaar voor. Met kriebels in onze buik begonnen we aan onze eerste avond. Tijdens de eerste maaltijd komt er een hele kudde ‘koetjes en kales’ voorbij. Want waar praat je over als je elkaar nog niet kent? Daarna een luchtige opdracht om elkaar wat beter te leren kennen. Gebed en schietgebed wisselen elkaar in rap tempo af. ‘Hoe zullen de cursisten het

toch een heleboel op je af. Koffie en koek helpen dan toch kennelijk om even te ontspannen. Daarna wordt er gediscussieerd met elkaar. Die avond zijn het nog voornamelijk de medewerkers die het gesprek op gang houden. Maar daar komt duidelijk verandering in, zo zal blijken in de weken daarna. De opdrachten aan het begin van de avonden worden steeds gekker en er wordt heel veel gelachen, zodanig dat enkelen van ons moeite hebben om het droog te houden. De gesprekken gaan dieper en iedereen leert en vraagt en zoekt. Inclusief de medewerkers.

Dan, halverwege de cursus is er het weekendje in Renesse. Het hele gezelschap op een De eerste Alpha cursisten zijn cum laude geslaagd! kluitje bij elkaar, aangevuld met twee extra gasten, speciaal overgevlogen vinden? Vinden ze het niet te christelijk!? vanuit Zuid-Holland. Ook daar wisselen Sta ik niet te raaskallen?’ de interactieve opdrachten en lessen Als de les erop zit hebben we een korte elkaar af. pauze en dat blijkt hard nodig. Er komt 20


Niemand ziet het aankomen en toch gebeurt het. Dat is het werk van Gods geest!!

wil eigenlijk “doorstuderen” maar dat gaat voorlopig nog niet. Gelukkig is er de inloopgroep. Een fijne gastvrije groep waar men zich ook al heel snel thuis is gaan voelen.

Op zaterdagavond zitten we bij elkaar, bij kaarslicht en met een zacht muziekje. Er gaat van alles door ons hoofd. Er worden keuzes voor het leven gemaakt. Wauw… dat is onverwachts! Niemand ziet het aankomen en toch gebeurt het. Dat is het werk van Gods geest!!

Weet je iemand die belangstelling heeft voor het christelijk geloof of wilt weten waar christenen nou eigenlijk in geloven? Nodig hem of haar dan uit voor de eerste (uiteraard vrijblijvende) cursusavond. Vraag bij de coördinatoren naar meer info of kijk op de website van Kom en Zie.

Na het weekend volgen er nog een paar lesavonden. En dan is er een heuse examenuitreiking. Iedereen is cum laude geslaagd en dat wordt dan ook uitbundig gevierd: met veel gelach, lekker eten en vol gekke verrassingen. Daarna is het echt afgelopen. Iedereen

De Alpha-medewerkers bereiden zich nu weer voor op de volgende Alpha-1 cursus in september.

Coördinatoren: Sheila Blankendal, Jacqueline Kuils en Liz Degeling


Teens Training

Agenda In september start het nieuwe seizoen voor tieners van 12 jaar en ouder op zaterdagavond (om de week). Nieuwe tieners of ouders kunnen zich aanmelden voor de mailing via jeugdkomenzie@hotmail.com. Geef je naam, leeftijd, en emailadres door, dan krijg je een uitnodiging voor de opening.


2010

Teens Training 2010 - door Rein Kaufmann Iedereen, jong en minder jong, kwam maar voor ĂŠĂŠn ding: het verbeteren van de relatie met God. Voor velen, zeker jongeren, is dit een lastig iets. Want hoe verbeter je een relatie met iemand die je niet ziet? Welkom op Teens Training! Een plek om samen met leeftijdsgenoten te praten en te beleven wie Hij is. Dit word niet alleen door stille tijd en door preken gedaan maar ook door activiteiten, alles gericht op de jeugd en hun relatie met God. Spreken over God is voor de meesten iets heel persoonlijks. Het opbouwen van een relatie met je eigen groepje is daarom erg belangrijk. Zo waren er genoeg groepsactiviteiten te doen, van een GPS-tocht, voetbal, tot een survivalbaan, paintball en nog veel meer. In de stille tijd kwamen de groepjes samen om te bidden voor elkaar en het Woord te lezen. De preken waren echt super. Erg mooi om te zien was hoe Bill Wilson de jeugd inspireerde met zijn woord. Durf de jungle van het leven tegemoet te gaan want als je dit in geloof doet heb je een sterspeler aan je zijde die niet geblesseerd raakt!


accessoires voor

iPad - iPhone - iPod Macbook - Blackberry

Bent u een ondernemer uit de gemeente Kom en Zie? Sponsor dit magazine door een advertentie te plaatsen. Vraag naar de voorwaarden via communicatie@ komenzie.nl


Achter de schermen bij de kinderdienst door Cherrelle Malaihollo Voor me zie ik een kindje van een jaar of 5 vrolijk meezingen met de nummers in de grote samenkomst. Ze steekt zelfs haar hand op tijdens de aanbiddingsliederen. Wow wat geweldig! Maar dan roept de zangleidster alle kinderen op om ‘naar hun eigen samenkomst’ te gaan. Met hetzelfde enthousiasme rent het meisje naar de vlinderzak waar ze haar collecte in doet. De kinderdienst, is al een tijdje in volle gang. Kinderen vanaf 4 jaar blijven tot 11.00 uur in de grote dienst. Maar de baby’s en peuters zijn al vanaf 10.30 uur in handen van een team van lieve kinderdienstmedewerkers. Ik praat met Cobie Tukker over het kinderwerk. ‘De kinderdienst bestaat uit zeven groepen. De baby’s hebben een eigen groep, dan de peutergroep 1 en 2, en vervolgens worden de kinderen ingedeeld in basisschool groepen. De groepen zijn dus niet leeftijdsafhankelijk maar gaan gelijk op met de basisschooljaren’. Cobie doet al twintig jaar kinderwerk. ‘Toen mijn oudste dochter geboren werd, ben ik begonnen en eigenlijk ben ik nooit meer gestopt’. Het is ook niet raar dat Cobie een hart heeft voor kinderen, in het dagelijks leven is ze oppasmoeder, geeft ze zwemles en helpt ze mee met opzoomeractiviteiten. ‘Wanneer de kinderen naar de kinderdienst gaan worden ze ontvangen door een team van enthousiaste medewerkers. Vaak beginnen ze met een kringgesprek, naar aanleiding daarvan wordt er met de kinderen gebeden. Vervolgens zingen we met elkaar, wordt er een verhaal verteld en

is er ruimte voor het maken van een werkje of het spelen van spelletjes. In één groep wordt er zelfs gewerkt met de Kijk-Bijbel. De kinderen krijgen het verhaal op DVD te zien waardoor ze het verhaal nog beter begrijpen én onthouden’. Eén keer in de maand komen alle basisschoolkinderen bij elkaar voor de KidsPraise. Zoals de naam het al zegt: een praiseochtend voor kinderen. Volgens Cobie werkt het goed en doen de kinderen altijd leuk mee. ‘Eigenlijk komen we in het kinderwerk altijd mensen tekort. We hebben namelijk te maken met zogenaamde ‘geboortegolven’, het ene moment zijn er maar een paar baby’s bij de crèche, terwijl het volgende moment de crèche helemaal vol zit. Het is daarom nodig om genoeg kinderwerkers te hebben die dit opvangen’. Wanneer je kinderdienst draait ben je eens in de 4 weken (in één groep eens in de drie weken) aan de beurt. Volgens Cobie is het belangrijk dat je een hart hebt om op een speelse en eigentijdse manier het evangelie over te brengen. Het maakt daarom niet uit of je jong of oud bent, er zijn altijd mogelijkheden om je ergens te plaatsen. Ik vraag Cobie of ze nog een oproep wilt doen in het kwartaalblad, deze kans laat ze niet voorbij gaan: ‘Alle enthousiaste mensen zijn meer dan welkom! Zit je hart op de goede plek? Dan is er genoeg plek bij ons!’. Meer informatie? Ga naar Cobie Tukker of meld je aan via het jaarboek, met het aanmeldformulier voor het nieuwe seizoen, bij de informatiebalie.


Verbouwen doet pijn door Tim Hendriks Zondag 30 mei, ik zal het nooit vergeten. Een dag waarop mijn gevoel in niemandsland leek te verkeren. Ik voelde me opgetogen en bedroefd tegelijk. Het ogenschijnlijk onschuldige voorspel dat deze dienst de verbouwing moest inluiden ging mij door merg en been. Ik besefte dat wat ooit was geweest zoals het was, dat vanaf nu nooit meer zou zijn.

column de verwarmingsroosters bij het raam zat te vissen.

Het beeld staat nog kraakhelder op mijn netvlies. Ik zie hoe Dick van Steenis, mijn voorganger, vakkundig de voorste kerkbank ontmanteld. Zo op het gezicht lijkt het de gewoonste zaak van de wereld, een eenvoudige handeling, alsof hij zijn losse veter strikt. Maar dan staat hij op en heft triomfantelijk een joekel van een bout op naar de gemeente, zodat zij deze in volle glorie kan aanschouwen. De bout, het symbool van nietsontziende sloopwerkzaamheden, de barensweeën van een vernieuwd kerkgebouw.

Weet je, ik ga het versleten tapijt missen. Ik ga de eeuwenoude vertrouwde kerkbanken missen. Je kon altijd zo mooi je rolletje snoep kwijt op dat handige randje. Ook de hiërogliefen die men met puntige voorwerpen op de stoelen heeft aangebracht - vooral daar waar de jeugd zat – zullen voorgoed verloren gaan. Ik zal de typische stenen muurtjes missen, en de planten waarvan ik me nog steeds afvraag of ze wel echt waren. Als ik de herinneringen aan vroeger terughaal zal ik vanaf nu het vertrouwde decor er zelf bij moeten denken.

Ik kijk nog eens goed naar het object dat daar in de verte op zo’n twee en een halve meter in de lucht zweeft. Het is een robuuste glimmende bout, met nauwelijks sporen van roest. Jaren en jaren geleden zijn met deze bouten de authentieke kerkbanken vastgenageld aan het appeltjesgroene tapijt. Nou ja, appeltjesgroen? Inmiddels niet meer. Op het tapijt is nu de complete geschiedenis van Kom & Zie af te lezen, en die bestaat uit zo ongeveer alle kleuren van de regenboog kan ik je vertellen. Ik kan nog zo de plek aanwijzen waar ik als kind mijn misselijkheid als het ware over de gemeente heb uitgestort. Ik herinner mij meteen ook weer hoe ik met een magneet aan een touwtje, de guldens uit

Maar dan moet ik denken aan de woorden uit het Bijbelboek Prediker. Prediker zegt namelijk dat er voor alles een tijd is. Zo zegt hij letterlijk dat er een tijd is om af te breken en een tijd om op te bouwen. Dus dan is het eigenlijk gewoon heel Bijbels wat we doen?! Hoewel het nog altijd dubbel voelt, moet ik het allemaal misschien gewoon maar zien als een nieuwe start. Een nieuw fris gebouw dat past bij een nieuwe tijd, dat past bij volgende generaties en onze visie voor de toekomst. En ik ben toch eigenlijk ook wel erg benieuwd naar de metamorfose die Kom en Zie zal ondergaan . Ik hoop op een kerk zonder muren, zodat iedereen zich welkom voelt om binnen te komen. 27


In the picture: Samenkomst in oude zaal - 2e Pinksterdag 2010

Colofon Kom en Zie Magazine is een uitgave van Pinkstergemeente Kom en Zie Boezemweg 166 3031 BP Rotterdam tel. 010-4115450 Giro 3295244 administratie@komenzie.nl www.komenzie.nl/rotterdam www.jongkomenzie.nl

Eindverantwoordelijken Bram de Jong jr RenĂŠ Pasma Redactie en opmaak Lizzy Lock Tim Hendriks Petra Vermeer Inge de Witte FotograďŹ e Petra Vermeer

Oplage 400 stuks Drukwerk NetzoDruk, Gorinchem Kopij magazine Uiterste aanleverdatum is 5 september via magazine@komenzie.nl onder vermelding van magazine 3-2010

KEZ Magazine 2-10  

Kom en Zie magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you