Page 1

ПЧЕЛИЦА

БЕБИНА специјална

црно-бела књига

БЕБЕ


БЕБА СЕ ИГРА


БЕБА ЈЕ СРЕЋНА


БЕБИНА специјална

црно-бела књига

БЕБЕ

Ваша беба ће обожавати ову књигу високих контраста и црно-белих илустрација специјално дизајнирану да помаже развоју чула вида. First published in 2011 by Usborne Publishing Ltd. 83-85 Saffron Hill, London Copyright 2011 © Usborne Publishing Ltd. For the Serbian translation © Pcelica, 2017 Printed in Shaoguan, Guangdong, China.

ПЧЕЛИЦА ИЗДАВАШТВО ДОО ЧАЧАК Колубарска 4, Чачак, Србија Тел: 032 348 252 www.pcelica.rs

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

ISBN 978-86-6089-691-1 COBISS.SR-ID 229904140

Profile for Pčelica

Bebina specijalna crno-bela knjiga, BEBE  

Bebina specijalna crno-bela knjiga, BEBE  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded