Page 1


Али пошто су их сви знали као лопове, не смедоше тако ући у град, већ се онаj вођа преруши у неког путника и пође градом да се распитуjе где jе Али-бабина кућа. – То jе она преко пута! – показа му наjзад неки кроjач. – Баш ми jе сад наручио одело, наjбоље коjе умем направити!

– Већ троши наше новце на скупе хаљине! – намргођено помисли вођа лопова. – Е, неће jош дуго! Опрезно приђе Али-бабиним вратима и кредом на њима нацрта посебан знак. – По овом знаку ћемо ноћас препознaти кућу – рече себи у браду. – Наредићу да га убиjу за казну што jе од нас крао. 12


Но, све jе то видела и чула Моргиана, Касимова слушкиња коjу jе жена послала да се распита по граду где jоj се муж задржао. Моргиана сачека да се лопов удаљи, па нађе креду и нацрта исти онаj знак на свим вратима у тоj улици. – Ово ће их потпуно збунити – рачунала jе мудра девоjка желећи тако да спасе Али-бабу.

13


Ali-baba i 40 razbojnika