Page 82

NÉMETH Jenô „A talpon maradás záloga a folyamatos szakmai önképzés, a versenyképes, magas színvonalon végzett munka” Németh Jenô esztergályos kisiparos, kézmûves vállalkozó, mûszaki oktató. Szigetvári mûhelyében alkatrészeket készít, munkáját a precizitás mellett az innovativitás jellemzi. Részt vesz a tanuló- és mesterképzésben, valamint a szakmai vizsgáztatásban is. Aktív szerepet vállal Szigetvár és a megye szakképzési platformjain, tagja a kamara Szakképzési Bizottságának, valamint a Szigetvári Városi Elnökségnek. Németh Jenô iparos dinasztia leszármazottja, a nagyapja gépész-kovács, míg édesapja gépész volt. Mint mondja, kézenfekvô volt, hogy folytatja a hagyományokat, apai felmenôi például 19 fôbôl álló ipari vállalkozást mûködtettek. Ô maga a nagybátyjától tanulta meg az esztergályos szakma alapjait. — A szakmunkás-bizonyítvány megszerzését követôen Szigetváron, a Mezôgépnél helyezkedtem el esztergályosként, majd a gépipari technikum elvégzése után rám bízták a Mezôgép alkatrész részlegének irányítását. Itt nagy szükség volt az innovatív szemléletre, ami aztán egész pályámon elkísért. Fontos volt számomra, hogy újabb és újabb ismereteket szerezzek a szakmámmal kapcsolatban, ehhez jó hátteret biztosítottak azok a tanulmányutak, amelyeket Németországba tettem. De tanultam a mestervizsgákon is, ahol vizsgáztatóként vettem részt, ezeket az ismereteket is nagyon jól tudtam használni a munkámban. A munka mellett mûszaki oktatói képesítést is szerzett, éveken át tanított a helyi szakiskolában. Azért vállalkozott 78

Profile for Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Profile for pbkik
Advertisement