Page 107

Egy vállalkozónak soha nem szabad feladni, le kell gyôzni a nehézségeket, nincs olyan, hogy nem lehet. Pozitív, elôrelátó gondolkodással kell tervezni és végezni a munkát. Emellett folyamatosan ellenôrizni, felügyelni a munkatársak tevékenységét, mert a dolgozóban meg lehet és meg is kell bízni, de az ellenôrzés nélkül elvégzett munka kudarcra van ítélve – foglalja össze a szakmai siker titkát a cégalapító. A Szalafa Kft. a kezdeti idôkben szinte mindent gyártott, de ez a sokrétû tevékenység nem volt igazán gazdaságos. A számos hazai és külföldi kiállításon, vásáron szerzett tapasztalat a magas minôségû beltéri ajtókra irányította a figyelmet, ami jó döntésnek bizonyult. A piac jól reagált a kínálatra, a megrendelések kielégítése mind a telephellyel, mind a gépekkel, berendezésekkel kapcsolatban folyamatos fejlesztést kíván a cégtôl. 2006-tól beindult az osztrák, majd az angol export, mára a külföldi megrendelésre szállított termékek a vállalkozás termelésének több mint felét teszik ki. — A 2007-es nyugdíjba vonulásom óta fokozatosan lépek vissza az üzemi feladatoktól, a céget a fiam – és várhatóan a most asztalos tanuló unokám – viszi tovább. A vezetôi egyeztetések mellett így is van bôven munkám, hisz a mûhely és a több mint egyhektáros üzemi terület gondozásából is kiveszem a részem – foglalja össze a családi vállalkozásban betöltött jelenlegi szerepét Szabó László. Szabó László az 501-es iskolában szerzett szakmunkásvizsga után dolgozott a Sásdi Építôipari Szövetkezetnél, majd egy kitérôt követôen visszatért mesteréhez a Pécsi Faipari Szövetkezet Sásdi Üzeméhez, ahol 1976-ban megbízták az üzem vezetésével. Pozícióját erôsítette, hogy ekkor már faipari technikusi iskolába járt. 1982-tôl a Pécsi Faipari Szövetkezet termelésirányítója, aktív részese a központi tanmûhely beruházásának, majd a tanmûhely vezetôje. 1986-ban családi döntésre kezd önálló vállalkozásba, amelyben fia is vele dolgozik. 1993-ban alapítja meg a Szalafa Kft.-t, amely mára nemzetközi hírû beltériajtó-gyártó céggé fejlôdött. 2002-ben jelentôs telephely-fejlesztést hajtanak végre. A vállalkozás számos szakmai elismerésben részesült az elmúlt évtizedekben, Szabó László 1998-ban megkapta a Kézmûves Kamara különdíját, 1999-ben és 2001-ben a Mérnök Kamara különdíját, 2001-ben a Pécs Expo PBKIK különdíját. 2002-ben a kamara Az Év Kézmûvese díjban, 2010-ben Baranya Megyei Export Díjban részesítette. Birtokosa az IPOSZ díjának, az Országos Asztalos és Faipari Szövetség munkásságáért elismerô oklevelet, 2016-ban pedig az IPOSZ Munkásságért Díjat adományozott. Szabó László tagja a Pécsi Ipartestületnek, 2012–2016 között alelnöke. Alapítója és tagja az Országos Asztalos és Faipari Szövetségnek, tagja a Baranya Megyei Kézmûves Kamarának, ahol elnökségi tag, szakosztályelnök, mestervizsga bizottsági tag, szakmunkásvizsga bizottsági tag pozíciókat töltött be. Szabad idejében szívesen kertészkedik és unokáival szervez programokat.

A nyereség visszaforgatása nem kérdés.

103

Profile for Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Profile for pbkik
Advertisement