Page 1

PROIECTUL PATA-CLUJ Intervenții coordonate și locuire socială pentru desegregarea și incluziunea socială a comunităților din Pata Rât

O abordare integrată a incluziunii sociale

În cadrul proiectului Pata-Cluj, implementat în perioada octombrie 2014–aprilie 2017, s-a întreprins o intervenție amplă, participativă, multi-sectorială cu scopul de a pregăti desegregarea, incluziunea socială și spațială în populația majoritară a familiilor care trăiesc în prezent în Pata Rât.

PROMOTORUL PROIECTULUI ȘI PARTENERII

Romania Cluj

Proiectul Pata-Cluj, denumit integral „Intervenții sociale pentru desegregarea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile în Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a romilor defavorizați” a fost susținut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul Programului „Combaterea Sărăciei” (RO25). Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014. www.eeagrants.org


CE AM REALIZAT ÎN DOI ANI ȘI JUMĂTATE? REZULTATELE PROIECTULUI ÎN CIFRE LOCUIRE SOCIALĂ Pentru desegregare teritorială, asigurarea condițiilor decente de locuire și pilotarea unei metodologii de locuire socială participativă în Pata Rât. ADIZMC, Habitat for Humanity Cluj

INTERVENȚII COORDONATE Intervenția coordonată multidisciplinară a fost concepută să se concentreze asupra bunăstării copilului, incluzând în acest scop diferiți specialiști din cadrul echipei de proiect, precum și colaboratori externi. Munca în echipă interdisciplinară și la nivel inter-instituțional facilitează și coordonează intervenția autorităților, și crește suportul primit de către membrii echipei implicați, prin generarea și explorarea alternativelor și strategiilor noi de soluționare, în vederea maximizării eficienței intervenției. ADIZMC

Management de caz – Munca de management de caz în proiectul Pata-Cluj a implicat o abordare inovativă și diferențiată, oferind suport clienților în identificarea resurselor personale și familiale necesare pentru descoperirea și aplicarea unor soluții noi și eficiente în rezolvarea problemelor proprii. Ne-am implicat activ (suport, însoțire) în reactivarea resurselor instituționale și coordonarea acestora cu scopul de a beneficia de drepturile sociale. Totodată, am dezvoltat un set de metodologii oferind atenție specială specificităților

35 apartamente sociale, oferite în mod exclusiv familiilor din Pata Rât în zone integrate ale orașului Cluj-Napoca și zona sa metropolitană. Proiectare participativă a locuințelor sociale din proiect

culturale. Intervențiile de criză și consilierea familială au fost asigurate pentru 169 de familii. Drepturi sociale – asistență pentru 308 de persoane în obținerea actului de identitate, asistență pentru 49 de persoane în procesul de înregistrare tardivă, asistență pentru 19 persoane privind accessul la prestații sociale (VMG, ASF, ajutor de încălzire, cantină socială), asistență pentru 41 persoane privind alocația de stat pentru copii Ocupare – 70 persoane au fost angajate cu contract de muncă prin intermediul proiectului, 182 persoane au beneficiat de consiliere profesională, 35 tineri au participat la cursuri de calificare profesională în cadrul programului YouthBuild, și 10 persoane din Pata Rât au fost sprijinite în elaborarea unui plan de afaceri pentru microîntreprinderi. Asistență juridică – 179 persoane au beneficiat de consiliere juridică și 54 persoane au beneficiat de reprezentare în instanță (inclusiv 40 de cazuri de înregistrare tardivă pentru copii și adulți) cu însoțirea oferită de managerele de caz. Asistență medicală – 297 persoane au beneficiat de consultații medicale la Unitatea Mobilă (prin PromptUrg SRL), și 8 persoane au fost însoțite să-și încheie asigurare medicală. Împuternicire – grupuri pentru persoanele angajate din Pata Rât, Cafeneaua femeilor etc.


FACILITARE COMUNITARĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ Facilitarea constă în sprijinirea comunității pentru ca aceasta să își organizeze și să își mobilizeze resursele, facilitarea accesului către diferiți actori instituționali, facilitarea implicării active a celor mai vulnerabili membri ai comunității în procesele ce le afectează direct viața. ADIZMC, ACRC

Comunitară – 346 de familii au participat în procesul de consultare, decizionare și implementare comunitară sub componenta

EDUCAȚIE FORMALĂ ȘI INFORMALĂ Asigurarea de servicii optime pentru copiii care trăiesc în proximitatea rampei de gunoi și pentru familiile acestora, care să răspundă nevoilor lor de a avea acces egal la educație de calitate. Facilitarea accesului la educație de calitate pentru toți copiii care va ajuta la ruperea lanțului intergenerațional al sărăciei și al prejudecăților, deoarece educația este legată în mod intrinsec de dezvoltare de noi abilități, viziuni asupra vieții de zi cu zi. Serviciile oferite de echipa de proiect care răspund la nevoile copiilor și familiilor acestora și fac posibilă participarea copiilor la școală sunt: grupuri de suport cu părinții și implicarea acestora în procesul educativ, igiena corporală zilnică, asigurarea micului dejun, asigurarea transportului la și de la școală, asigurarea prânzului și a gustării, activități de afterschool și activități recreative. ADIZMC

Nevoi de urgență/nevoi comunitare prin care s-au achiziționat lemne de foc și materiale de construcții (componentă care a beneficiat de un buget de 80.000 de euro, împărțit egal între cele 4 comunități). Instituțională – ședințe operative cu participarea reprezentanților comunității, a diferitelor departamente din cadrul Primăriei (Direcția Tehnică, Spații Verzi, Patrimoniu, Evidența Persoanelor, Poliția Locală) și a unor firme și actori privați (Brantner-Vereș, Coral, Compania de Apă Someș, Medicarom), pentru a găsi și implementa soluții la nevoile comunitare. Din septembrie 2014 echipa de educație a proiectului Pata-Cluj a facilitat accesul la sistemul de învățământ de masă și învățământul special pentru un număr de 15 copii (care trăiesc în proximitatea rampei de gunoi), din care 3 copii au fost înscriși la Școala Gimnazială Reformată „Talentum” din Cluj-Napoca, 5 copii au fost înscriși la Școala Gimazială „Horea” din Cluj-Napoca, 1 copil a fost înscris la Şcoala Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată din Cluj-Napoca și 6 copii au fost înscriși la Școala Gimnazială Cojocna din județul Cluj. Pe parcursul proiectului, 5 copii s-au întors împreună cu părinții în localitățile din care au provenit (Comuna Bogdana din județul Sălaj și Comuna Corund din județul Harghita). În anul școlar 2015-2016, cei 5 copii care au frecventat cursurile Școlii Gimnaziale „Horea” au fost transferați la Școala Gimnazială din Cojocna. Astfel, un număr de 14 copii care trăiesc în proximitatea rampei de gunoi frecventează cursurile Școlii Gimnaziale din Cojocna. În anul școlar 2016-2017 proiectul asistă zilnic, în mod direct, 16 copii care frecventează cursurile Școlii Gimnaziale din Cojocna.


În anul școlar 2015-2016, proiectul Pata-Cluj a oferit posibilitatea de a beneficia de Programul „Șansa a doua” prin Școala Gimnazială „Christiana”, unui număr de 45 de persoane (adulți și copii) care, din diverse motive, nu au putut frecventa o școală sau să-și finalizeze studiile.

În anul școlar 2016-2017, 2 adulți și 14 copii sunt sprijiniți în mod direct prin intermediul proiectului pentru asigurarea igienei corporale, iar prin Programul „Școala după școală” al Direcției de Asistență Socială și Medicală, sunt asigurate mesele de prânz și gustarea.

DEZVOLTAREA DE METODOLOGII PENTRU SUSȚINEREA POLITICILOR PUBLICE ADIZMC Sistem de accesare a locuințelor sociale elaborat în mod participativ (set de criterii de accesare, instrument de evaluare a solicitanților)

Cercetări în domeniul proiecției copilului privind răspunsul sistemului de protecția copilului, respectiv al celui educațional, la nevoile specifice ale copiilor Conferință internațională cu peste 200 participanți

INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI CONȘTIENTIZARE PRIN ARTĂ ȘI CULTURĂ Activitățile artistice și culturale au contribuit la bunăstarea comunităților din Pata Rât oferind spații de întâlnire, conectare, reflexie, creație și dialog. Impactul se produce la nivel individual și comunitar prin creșterea încrederii în propriile valori și a forței de expresie culturală și civică și la nivel societal prin dezvoltarea de mecanisme de dialog și incluziune socială.

3.300 participanți la evenimente culturale 12 evenimente cadru de expresie culturală comunitară – talent show, campionate de fotbal, amenajare spații comunitare 210 membri ai comunității protagoniști ai activităților culturale

AltArt, ADIZMC, ACRC

Renovarea și punerea în funcțiune a unui Centru de Tineret

14 producții artistice originale: film documentar, teatru documentar, carte, expoziție foto, artă în spațiul public

Campanii de conștientizare („Biblioteca vie”, 2 ediții a „Campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenței de gen”)

1.540 participanți la evenimente artistice

Facilitarea accesului tinerilor talentați din Pata Rât la activități din viața culturală a orașului ( Jazz in the Street, Zilele Clujului, TIFF - Film la Bonțida)

98 activități culturale – ateliere creative, vizionare de spectacole și film Pata-Cluj

Pata Cluj

Publicat în aprilie 2017

Pata-Cluj infografic rezultate proiect (apr 2017)  

Rezultatele proiectului Pata-Cluj la încheierea acestuia (aprilie 2017), după aproape 2 ani și jumătate de activități în și cu comunitatea d...

Pata-Cluj infografic rezultate proiect (apr 2017)  

Rezultatele proiectului Pata-Cluj la încheierea acestuia (aprilie 2017), după aproape 2 ani și jumătate de activități în și cu comunitatea d...

Advertisement