Pata-Cluj

Pata-Cluj

Cluj-Napoca, Romania

RO: Proiectul Pata-Cluj, denumit integral “Intervenții sociale pentru desegregarea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile în Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a romilor defavorizați” este susținut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul Programului „Combaterea Sărăciei în România” (RO25), în valoare de 4 095 864 EUR.

EN: Pata-Cluj, fully named ‘Social interventions for the de-segregation and social inclusion of vulnerable groups in Cluj Metropolitan Area, including the disadvantaged Roma’ is financed through the ‘Poverty Alleviation Program’, by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, with the total amount of 4 095 864 EUR.

www.patacluj.ro