Transport & Logistik

Page 1

www.maxus-danmark.dk
ANNONCETILLÆG JANUAR 2023
STÆRKE FORSYNINGSKÆDER Rune Noack, transportpolitisk chef i DI Transport Læs mere side 2 EUROPAS FØRSTE ELDREVNE PICKUP INDTAGER DE DANSKE VEJE Steffen Vilstrup, RSA Danmark Læs mere side 6
TRANSPORT & LOGISTIK

STÆRKE FORSYNINGSKÆDER

Forsyningskæder betyder noget. Det burde være åbenlyst for en hver gennem de sidste tre år, hvor udfordringerne nærmest har stået i kø. Ja det er faktisk tre år siden, at corona lukkede det meste af verdenen ned. Jeg husker bl.a. synet af italienske familier i Bergamo, der midt i frygten klapper ad chaufføren, fordi han leverer friske varer til byens supermarkeder. Det måske tydeligste billede på, at forsyningskæder betyder noget.

Gennem de sidste tre år har vi haft restriktioner, nedlukninger, skib på tværs af Suezkanalen, høje energipriser, krig i Europa og meget mere. Udfordringer der hver i sær har presset forsyningskæderne i verdenen. Måske skal vi bare vende os til, at uforudsete hændelser kommer oftere end tidligere.

Derfor har forsyningskæder fyldt endnu mere i virksomhedernes direktionslokaler end de foregående år. Det kan nemlig have meget negative konsekvenser, hvis man ikke har styr på sine forsyningskæder. Det gælder både for den mindre virksomhed i Dannmark og de store internationale virksomheder. Alle er dybt afhængig af at få leverancer ind til virksomhederne og produkterne ud til kunderne. Det rummer enorme muligheder for danske transportog logistikvirksomheder. Dem har vi heldigvis mange af. Spedition og shipping er tydelige danske styrkepositioner, hvor der er stor værdiskabelse for kunderne. Stærke danske virksomheder, der kan skabe de robuste forsyningskæder, som er efterspurgt hos kunderne i industrien i Danmark og Europa.

En af de vigtiste byggesten er opsamling og nyttiggørelse af data. De danske transport- og logistikvirksomheder, der kan udnytte digitalisering og anvendelse af data til at skabe større transparens og forudsigelighed i forsyningskæder, har et meget mere attraktivt produkt at sælge.

Men de nye muligheder stiller også krav til, hvor vi som samfund skaber de bedste rammebetingelser for vores logistikvirksomheder i Danmark og Europa. Og der er nok at tage fat på. Vi har i Danmark simpelthen forsømt den internationale transport og logistik.

Det gælder alt fra dårlige forhold på rastepladser, hvor vi har mere travlt med at uddele bøder, end at skabe ordentlige forhold når chauffører skal have sit hvil, til danske særregler, der øger de administrative byrder for den internationale transport til og fra Danmark.

Vi mangler fokus på vores internationale havne, der er et afgørende bindeled i vores forsyningskæder, hvor containeren fra udlandet skal fra skibet over på lastbilen og videre ud til kunderne. En samlet havnestrategi skal sikre vores havne og danske eksportvirksomheders forsyningskæder.

Tilsvarende mangler der fokus på den internationale banegodstransport. Der er for mange pæne ord og for lidt aktiv handling for at skabe bedre vilkår for banegodstransporten. For lidt fokus på den værdi, de internationale forbindelser skaber som en vigtig klimavenligt transport af varer.

Vi skal understøtte den internationale transport i Danmark, og det gør vi kun ved en aktiv europæiske transportpolitik. Alt for længe har fokus været på protektionisme frem for at skabe internationale muligheder.

Danmark burde stå forrest i kampen for at fjerne begræns-

ninger på forsyningskæderne og øge kapaciteten i den europæiske transportbranchen. Det gælder f.eks. i forhold til at lempe de EU-regler, der tvinger lastbilerne til at returnere til deres hjemland hver ottende uge, da det øger tomkørsel og gør transporten mindre effektiv. Tilsvarende bør vi arbejde for at ændre reglerne for lastbilers vægt- og dimensioner, så der kan være mere gods på lastbilerne.

EU er på vej med en pakke for Green Freight Transport, der skal understøtte en mere grøn og energieffektiv godstransport i Europa. Og i øjeblikket forhandler medlemslande og Europa-Parlamentet om EU’s klimapakke fit-for-55, der skal understøtte den grønne omstilling af godstransporten i EU.

Den grønne omstilling af godstransporten i EU bør styrke danske logistikvirksomheders konkurrenceevne, da vi har effektive logistikvirksomheder. Men vi kan ikke med den ene hånd skabe nye afgifter og dårlige forhold på hjemmemarkedet i Danmark, hvis vi skal investere os til øgede markedsandele i EU.

Styrk forsyningskæderne. Styrk transport- og logistikbranchen i Danmark. Styrk den ægte grønne omstilling. Så skaber vi nye muligheder.

Projektleder Jacob Birk, jacob@partnermedier.dk

Journalister Peter Klar

Grafisk produktion Majbritt Høger, majbritt@partnermedier.dk

Forsidefoto Maxus Danmark

Udgiver

Distribueret i samarbejde med Berlingske Media

Medlem af

Hold dig opdateret, følg din branche her www.businessreview.dk

K ære Læser

Indholdet i denne udgivelse er bl.a. blevet til i samarbejde med vores mange sponsorer og annoncører.

Vores tekstforfattere og journalister har gjort sig umage med at finde og skrive indhold til dig, som vi håber vil give dig god information o g inspiration. God læselyst!

2 I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD
Ansvarshavende redaktør Henning Andersen, henning@partnermedier.dk
Vi tager
forbehold for evt. trykfejl og farveafvigelser.
Af Rune Noack, transportpolitisk chef i DI Transport

GODE BETINGELSER FOR LAGER, TRANSPORT

OG LOGIK

Med motorvej E20 som nabo har vi en optimal placering for vores transport- og logistikvirksomhed. Det er nemt at komme rundt til og retur fra vores kunder, og her kan vi tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Vejen Kommune giver plads til virksomhedernes behov for udvikling og vækst, og vi har altid en konstruktiv dialog og en inspirerende sparring. Jakob Wiborg Hansen, K. Hansen Transport AS

Bliv en del af erhvervslivet i Vejen Kommune. www.erhvervsvejen.dk

2019 og 2020 VEJEN DANMARKS MEST ERHVERVSVENLIGE KOMMUNE 2022

SÅDAN KAN DU REDUCERE CO2

FRA DINE LASTBILER MED 40%

Både politikerne og transportbranchen selv har fokus på lastbilers udledning af CO2, men i den forbindelse kniber det stadig med interessen for, hvordan lastrummet inde i lastbilen rent praktisk kan udnyttes bedre.Transportvirksomheder skal ganske enkelt blive meget bedre til at tænke i tre dimensioner og ikke kun i to, når der skal lastes.

Det mener Lavmands, som er en af Danmarks førende virksomheder inden for konstruktion og fremstilling af transportmateriel.

“Det er svært at forestille sig en lagerbygning, som ikke stabler i højden, eller et fragtskib, der sejler med kun et enkelt lag containere. Alligevel kører mange lastbiler rundt med et lastrum, der er under halvt fyldt i ét lag,” siger Lavmands stifter og direktør Per Lavmand.

Lavmands har derfor udviklet og patenteret systemet HyliFlex, som er et hydraulisk løftende dobbeltdæk til trailer- og lastbilopbygning.

Bilerne kører tomme rundt

Ifølge tal fra Innovationsfonden viser en opgørelse fra EU-landene, at 24% af alle kørte kilometer med lastvogn sker med tomme biler, og at køretøjerne i gennemsnit kun fragter 57% af det, de egentlig har plads til.

At der køres mange tomme kilometer, skyldes hovedsageligt den meget skæve godsbalance, der som oftest altid er de enkelte lande/destinationer imellem. Det medfører, at hele lastbiler

Med HyliFlex kan lasten fordeles i to lag, så al plads udnyttes. HyliFlex skal sikre, at lastbilerne ikke kører halvtomme rundt. Ved at fylde lastbilerne op til deres kapacitet, kan man reducere CO2 med 40%.

må køre tomme den ene vej. På destinationer med meget stor ubalance i godsmængde vil man med HyliFlex kunne undgå mange transporter, hvor lastbiler kører tomme den ene vej.

Når lastbilerne i gennemsnit kun er fyldt 57%, skjuler det nogle meget dystre tal på store dele af godstransporten.

Man ved, at store dele af godstransporten til bl.a. bilproduktionen køres superoptimeret, det vil sige nærmest 100% fyldte. Derfor må de resterende mange transporter nødvendigvis ske med lastbiler, der er langt fra halvt fyldte.

“HyliFlex, der er en hydraulisk, hurtig og fleksibel løsning til forbedret udnyttelse af ladet, sikrer, at lastbilerne let kan blive lastet i to lag, så de kan udnytte kapaciteten i lastrummet 100%,” siger Per Lavmand.

Op til 100% flere paller

HyliFlex er ikke bare et dobbeltdæk, men et hydraulisk hyldesystem, der sikrer en hurtig og fleksibel lastning af forvogn og trailer i to lag.

Teknologien sikrer en optimal lad-udnyttelse, som er uafhængig af godssammensætningen.

Med HyliFlex kan antallet af paller øges med op til 100% i forhold til et traditionelt køretøj.

Hvis det gennemsnitlige antal paller forøges med 50%, sparer man omkring 30% pr. palle, og investeringen i HyliFlex vil være tjent ind på omkring seks måneder.

Systemet kan tilpasses godset individuelt og er en integreret del af gulvkonstruktionen.

HyliFlex kan lastes med 1.800 kg per sektion og er bygget op,

så det er let både at af- og pålæsse uden brug af gaffeltruck eller lignende, fordi HyliFlex selv hæver sig op i takt med godset. Det tager ca. 17 sekunder at løfte/sænke højden på en sektion, og systemet er godkendt i henhold til EN12195.

Branchen skal op i gear

“Analyser viser, at transportbranchen er den branche med lavest innovation. Når vi præsenterer vores nye innovative løsninger, der kan gøre en forskel for miljøet, kan vi godt mærke, at der skal meget til for at ruske op i branchens mere end 30 år gamle set-up,” siger Per Lavmand.

Med HyliFlex vil Lavmands gerne udfordre den måde, lastbiler læsses på. En af branchens centrale problemstillinger handler om, at lastrummet typisk sælges pr. ladmeter. Det betyder, at et køretøj i henhold til systemet og budgettet er fyldt, når gulvarealet er solgt – uanset om lastrummet kun er læsset mindre end halvt op.

”I udgangspunktet har speditører derfor ikke interesse i at ændre på denne mangeårige fremgangsmåde, fordi de både får fuld pris for et delvist læsset køretøj, og har mulighed for at optimere deres indtjening ved at lægge gods ind over, som ikke beskadiger det underliggende gods. Men hvis man virkelig ønsker en billigere og meget mere klimavenlig transport, er man nødt til at fokusere mere på fyldningsgraden og praktikken. Der er virkelige store og ikke mindst lette besparelser for klimaet og økonomien at hente,” siger Per Lavmand.

Lavmands A/S er en af Danmarks førende virksomheder inden for konstruktion og fremstilling af transportmateriel samt eftermontering og service af emmissionsbegrænsende udstyr. Lavmands har i de senere år udviklet en række nye produkter, der sætter nye standarder for klima, miljø og optimering.

Læs mere på www.hyliflex.dk

4 I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD
Alt for mange lastbiler kører halvtomme rundt på vejene. Det gør HyliFlex-systemet fra Lavmands op med. HyliFlex gør det nemt at laste i to lag og dermed reducere CO2-udledningen med op til 40%.
Af Peter Klar
FAKTA

EFFEKTIVT LASTET FORVOGN SPARER CO2, KØRSEL OG TRAILER

Med HyliFlex i forvognen kan det vestsjællandske transportfirma Jan Åkerman A/S stadig servicere københavnske destinationer uden at skulle køre to gange.

Når man har langt til modtagerdestinationen, gælder det om at have så meget gods som muligt ombord.

Det ved distributionsvirksomheden Jan Åkerman A/S alt om.

”Vi har base i Gørlev mellem Kalundborg og Slagelse, og på grund af den lange afstand til Københavnsområdet, hvor vi har mange destinationer, skal vi læsse vores biler, så vi gør vores kørsel så effektiv som muligt,” siger Jan Åkerman.

Kan nøjes med en forvogn Derfor har hans transportfirma investeret i et HyliFlex-system til forvogn fra Lavmands.

Last i to dæk gør sættevogn overflødig og gør det nemmere at komme rundt i byområder.

”Vi kunne selvfølgelig bare have fortsat med at bruge trækker og sættevogn, som vi har brugt tidligere, men vi valgte HyliFlex for at kunne have mere med, specielt i områder, hvor distributionen bliver meget nemmere, fordi man kan nøjes med en forvogn,” siger Jan Åkerman.

14-15 paller mere med ”Hvis vægten tillader det, kan vi nu have det samme på en forvogn, som vi før kunne have med trækker og sættevogn, nemlig 33 paller. Det giver os nogle gode muligheder for at betjene vores modtagere i København og Storkøbenhavn,” siger Jan Åkerman. Han oplyser, af virksomheden sparer 35 procent af den efterfølgende lastbil, som man ville have brugt tidligere. ”En almindelig forvogn ville ikke være nok. Nu har vi 14-15 paller mere med.”

Behøver ikke flytte tættere på

For Jan Åkerman Transport ville alternativet til HyliFlex-systemet være at flytte sin base tættere på København og køre to gange. ”I stedet bruger vi under spidsbelastninger en kombination af en forvogn med HyliFlex og en anhænger, som vi sætter af, når vi kommer tættere på København. Den har gardiner og er nem af læsse fra siden,” siger Jan Åkerman.

Færre lastbiler i byerne Han mener, at HyliFlex og læsning i højden kræver et nyt mindset af speditører og chauffører.

Vi vinder plads i bilerne i forhold til før, vi sparer kilometer, og vi bidrager til, at der kører færre lastbiler i byerne. Det er en enkel måde at reducere CO2-udledningen på.

”Det kræver tilvænning, men det går i den rigtige retning. Vi får ikke udnyttet det fulde potentiale hele tiden, men vi vinder plads i bilerne i forhold til før, vi sparer kilometer, og vi bidrager til, at der kører færre lastbiler i byerne. Det er en enkel måde at reducere CO2-udledningen på.”

ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I 5
Af Peter Klar

EUROPAS FØRSTE ELDREVNE PICKUP INDTAGER DE DANSKE VEJE

Den eldrevne Maxus eT90 Pickup er et oplagt valg for kommuner, landmænd, entreprenører, gartnere og mennesker med en grøn livsstil, der ønsker at reducere CO2 udledningen uden at gå på kompromis med køreglæden, størrelsen og styrken i en pickup. Den robuste Maxus eT90 kan køre op til 471 km på en opladning og kan klare en nyttelast på 1.000 kg.

Maxus eT90 Pickup inviterer til et stærkt grønt partnerskab; Den tohjulstrukne arbejdshest, der har en batterikapacitet på 88,5 kWh, kommer med en fuldspækket udstyrsliste. Hos RSA Danmark, der repræsenterer Maxus eT90 Pickup, glæder de sig til at introducere elbilen til både erhvervs- og privatkunder: ”Med den her europæiske nyhed ønsker vi at udbrede kend-

skabet til pickups i Danmark. Den eldrevne version gør det legitimt at kigge i retning af pickup-markedet, både når det kommer til miljø, bilens pris samt grønne ejerafgifter,” fortæller Steffen Vilstrup fra RSA Danmark, der har den nye pickup i porteføljen sammen med en lang række andre elbiler til erhverv og privat.

Fleksibel bil – lav afgift

I modsætning til en konventionel pickup, der har en grøn ejerafgift på omkring 10.000 kr. årligt, koster den eldrevne Maxus pickup blot 680 kr. i afgift. Bilens samlede pris ligger på under 600.000 kr. på hvide plader. Den fleksible Maxus kan også leveres på gule plader eller papegøje, naturligvis til en endnu lavere pris.

Veludstyret partner der reducerer CO2

FAKTA

Europas første elektriske pickup

Maxus eT90 er en stor, elektrisk pickup med et robust udseende og en fuldspækket udstyrsliste. Bilen, der har en batterikapacitet på 88,5 kWh, kan køre op mod 471 km på en opladning.

Bilen, der kan klare 1.000 kg. nyttelast, er den oplagte pickup for erhvervskunder og aktive mennesker med en grøn livsstil.

Bilen fås i tre farver: sort, blå eller orange.

Læs mere på:maxus-danmark.dk/ modeller/et90-pickup-varebil/

Maxus pickup er blandt andet udstyret med en 10,3” touchscreen, 6-vejs sædejustering for chauffør, 4-vejs sædejustering for frontpassager, 2-vejs-justerbart rat og Apple CarPlay. Sikkerheden er også i top, og bilen leveres blandt andet med elektronisk stabilitetskontrol, bakkamera, parkeringssensor og Hill Decent Control.

”Maxus eT90 udmærker sig ved, at den kan trække meget. Bilen er et godt bud til fx miljøbevidste medarbejdere i kommunernes vej og park-afdelinger, da det er let at have redskaber i det rummelige bagagerum,” siger Steffen Vilstrup og uddyber:

”For landmænd og en lang stribe andre erhverv betyder den eldrevne pickup, at de kan reducere CO2-udledningen og gå i en grønnere retning.”

Aktiv livsstil med grøn samvittighed Maxus eT90 henvender sig også til aktive mennesker med

en grøn livsstil. Det er for eksempel let at smide sine SUPeller surfboards op i ladet, inden turen går til stranden. Med Maxus eT90 er det pludselig blevet en mulighed at kaste blikket i retning af en pickup og hele det image, der følger med. Tidligere er der blevet rynket på næsen over den store biltype, da den er en notorisk forbruger af brændstof, men i den grønne version kan drømmen om en pickup nu forenes med den bæredygtige livsstil - både i det professionelle liv, men også i privaten.

Det skal være trygt at vælge el-varebil fra Maxus. Derfor leveres alle el-biler med nybilsgaranti på 5 år/100.000 km, og batterigaranti på otte år/200.000 km.

Erfaren global producent

Producenten af Maxus person- og varebiler er kinesiske SAIC Motor – eller Shanghai Automotive Industry Corporation. SAIC er Kinas største børsnoterede bilproducent, som blandt andet er kendt for samarbejdet med Volkswagen og GM. Maxus sendte alene i 2021 hele 5.8 mio. biler på vejene i Kina og flere hundredetusinde har allerede indtaget de europæiske veje. Maxus havde sin indgang på det norske marked gennem importøren RSA i 2018. I Kina producerer og sælger SAIC Maxus både SUV’er, pickups, MPV’er samt små og mellemstore varebiler. På verdensbasis dækker SAIC Maxus hele 42 lande.

RSA tilbyder en hel portefølje af eldrevne biler både til privat og erhverv. Virksomheden med hovedsæde i Norge har siden de i 1983 begyndte at importere Suzuki udvidet målsætningen om, at blive en komplet billeverandør. I 2020 var Steffen Vilstrup med til at starte den danske gren af virksomheden op, der i dag tæller et netværk på over 40 forhandlere samt ni ansatte på kontoret. RSA Danmark er på trapperne med en helt ny eldreven personbil.

6 I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

MAXUS DANMARK

MAXUS e-Deliver 9

Maksimal plads - Maksimal komfort

Maxus e-Deliver 9 er en stor, elektrisk varebil og fås med et varerum på 9,7 m³, 11 m³ eller 13 m³. Den har en lastekapacitet op til 1350 kg.

Rækkevidde op til 296/353 km (kombineret/by WLTP).

e-Deliver 9 findes også som chassis med mulighed for flere forskellige specialtilpasninger herunder boks, lift og lad.

Forbrug: 302 - 385 Wh/km. Rækkevidde*: Op til 296/353 km (WLTP).

DC-hurtigopladning: Op til 80 kW, fra 20-80% på ned til 36 min.

AC-opladning: Op til 11kW, fra 5-100% på ned til 6 timer.

*Forbrug og rækkevidde påvirkes bl.a. af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr, hvor især høj hastighed og lave temperaturer reducerer rækkevidden.

www.maxus-danmark.dk

HVEM ER DANMARKS NÆSTE GRØNNE VOGNMAND?

I2021 stiftede DTL og Jyske Finans Den Grønne Transportpris. Mange virksomheder delte deres inspirerende historier og grønne tiltag. Prisen skabte så meget positiv omtale i en ellers udskældt branche, at der ikke er tvivl om, at det skal gentages, mener de to stiftere. Jagten på Danmarks grønneste vognmænd 2023 er derfor nu gået ind.

DTL: Kræver mod at være first mover DTL’s direktør Erik Østergaard mener, at de vognmænd, der helt frivilligt har givet sig i kast med at rykke et stykke i den grønne omstilling allerede på nuværende tidspunkt, skal have et klap på skulderen, som inspirerer andre til også at tage skridtet. “At være ”first mover” kræver mod, planlægning og hårdt arbejde. Der er ingen garanti for succes,” siger han og fortsætter: “Vognmændene opererer i forvejen i en hverdag, hvor der hersker stor usikkerhed om, hvilken teknologi man skal investere i, hvilket brændstof man skal køre på og ikke mindst usikkerhed om, hvorvidt vilkårene pludselig ændres efter, at man har investeret.” “Trods den megen usikkerhed er der altså vognmænd, der har taget springet og forsøgt sig med nogle af de grønne teknologier eller har taget andre initiativer

for at nedbringe deres klimabelastning. Forhåbentlig vil deres indsats bidrage til at give politikerne en bedre forståelse for, hvorfor den grønne omstilling af transportbranchen ikke er helt så ligetil som i andre brancher, hvor udviklingen ofte er hjulpet på vej gennem politisk prioritering og massiv økonomisk støtte,” siger Erik Østergaard.

Jyske Finans: Vigtigt at holde fokus

Ifølge direktør Allan Mortensen fra Jyske Finans tæller alle fremskridt. “Vi skal forsætte med at inspirere hinanden i den grønne omstilling. Derfor ser vi, at vi med Den Grønne Transportpris kan medvirke til at inspirere og sætte fokus på de mange gode tiltag, der bliver arbejdet med i transportbranchen. Vi ser et stadig stigende fokus på omlægning til en mere grøn transportsektor, hvor man er villig til at eksperimentere med nye processer, produkter og sidst men ikke mindst samarbejde om nye grønne tiltag,” siger han. “Den grønne omstilling er ekstrem vigtig at fastholde fokus på nu. Vi så fra sidste år, hvor alvorligt branchen arbejder med det. Den alvor bør vi bakke op og endnu en gang vende rampelyset mod de vognmænd, der gør en særlig indsats for en grønnere fremtid i branchen. Det er fantastisk, at Jyske Finans kan være med

til at booste dette fokus, det er vi meget stolte af,” siger Allan Mortensen.

Er du en grøn vognmand?

I uddelingen af prisen vil der igen blive lagt vægt på innovative tiltag, der bidrager til at reducere miljøbelastningen og klimaaftrykket samt fremme bæredygtighed. Det kan fx være indfasning af nye brændstoftyper, brug af solceller, fokus på logistik eller politiske initiativer.

Perioden for indstilling af initiativer til nominering løber fra nu til januar 2023. Alle er velkomne til at indstille kandidater til prisen gennem DTL eller Jyske Finans. Man skal dog være medlem af DTL for at kunne blive nomineret.

Vinderne bliver kåret på Skandinaviens største transportmesse Transport 2023 i Herning til april. Vinderne kan se frem til en 1. præmie på 25.000 kr., 2. præmie på 15.000 kr. og 3. præmie på 10.000 kr. Pengene skal anvendes til yderligere miljøforbedringer i virksomheden.

8 I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD
I 2021 stiftede DTL – Danske Vognmænd og Jyske Finans prisen Den Grønne Transportpris. Mange virksomheder delte deres inspirerende historier og grønne tiltag. Prisen skabte meget positiv omtale i en ellers udskældt branche, at der er ikke var tvivl om, at det skulle gentages. Jagten på Danmarks grønneste vognmænd 2023 er derfor nu sat i gang!
Af Morten Lindbo, pressechef DTL Fotos af Kelly L fra Pexels

Der er også plads til dig...

Køge Havn er nu klar til fremtiden og kan tilbyde kommende kunder en optimal logistikmæssig placering tæt på de mere end 1.8 mio. konsumenter i Hovedstadsområdet. Se mere om din nye plads på: www.koegehavn.dk

på Køge Havns nye arealer tæt på kajkanten og med en vanddybde på op til 9,5 meter

VI HAR BRUG FOR DE UNGE I CHAUFFØRFAGET

Manglen på lastbilchauffører har været en af de allerstørste udfordringer for transportbranchen de seneste mange år.

Men i de senere år er problemet blevet så stort, at både små og store vognmandsvirksomheder har haft problemer med overhovedet at få deres lastbiler ud på vejene, selvom ordrebøgerne har været fulde. Ifølge John A. Skovrup, der er bestyrelsesformand i ITD, som er en brancheorganisation for 700 store og små vognmandsvirksomheder i Danmark, vil problemet vokse, hvis der ikke sættes ind. Også selvom problemet for øjeblikket ser ud til at lette på grund af den økonomiske krise.

-Lige nu har vi nedgang i økonomien, og det rammer også vognmændene. Men på den lange bane vil problemet med chaufførmangel vokse, og det er stadig en af de største udfordringer, erhvervet står over for, siger John A. Skovrup.

Transportbranchen ramt over hele Europa Og uden for Danmarks grænser, er tendensen den samme. Den internationale lastbilorganisation, IRU, overvåger chaufførmanglen internationalt, og ifølge deres tal mangler der 425.000 lastbilchauffører i Europa.

Det svarer til, at hver 10. job som lastbilchauffør ikke er besat,

og tallet forventes tilmed at stige. Og det bør få alarmklokkerne til at ringe, mener John A. Skovrup.

- Vi skal tage chaufførmanglen meget alvorligt, især når den også ser ud til at vokse internationalt. For det skaber flaskehalse i hele forsyningskæden. Og det rammer ikke kun transportvirksomhederne, men hele det danske samfund. Det kræver politisk handling både herhjemme og i EU, siger John A. Skovrup, som bruger situationen i England efter Brexit, som eksempel.

-Vi har i Danmark ikke haft tilstande som i England, hvor manglen på lastbilchauffører efter Brexit skabte kaotiske tilstande og akut varemangel. Det ramte den almindelige englænder hårdt, for der var simpelthen ikke varer i supermarkederne, fordi der pludselig ikke var chauffører til at køre dem ud. Men vi vil gerne advare om, at situationen herhjemme er alvorlig, når man ser på fremtidsudsigterne for at sikre forsyningen, siger John A. Skovrup.

Bekymrende tendens

IRU’s seneste rapport viser også en anden bekymrende tendens på europæisk plan, som man også ser i Danmark, nemlig, at gennemsnitsalderen for chauffører er høj.

-På europæisk plan er gennemsnitsalderen for lastbilchauffører oppe på 47 år, ifølge IRU, og herhjemme er halvdelen af

alle vores lastbilchauffører over 50 år gamle. Og når vi samtidig har svært ved at tiltrække yngre chauffører til branchen, så mener jeg det er en tikkende bombe for hele vores transportsystem, siger John A. Skovrup.

Efterlyser politisk handling

ITD opfordrer derfor til, at man sætter tempoet gevaldig i vejret fra politisk side med at finde løsninger på chaufførmanglen.

- Det har været svært at råbe politikerne op, men vi fornemmer, at den nye regering har indset problemet. Der er stort fokus på at styrke erhvervsuddannelserne i regeringsgrundlaget, og de tæller som bekendt også chaufføruddannelsen. Men der er behov for konkret handling, siger John A. Skovrup og uddyber.

-Det gælder f.eks. initiativer, der får flere unge til at søge ind på transportuddannelserne. Her skal vi have fat i dem, inden de afslutter grundskolerne, for chaufførjobbet rummer masser af muligheder, som er spændende for helt unge mennesker. Man kan tjene gode penge, og man får mulighed for at se verden, hvis man vil køre internationalt. Men det er der mange unge mennesker, som slet ikke ved, siger John Skovrup, som f.eks. peger på ambassadørordninger, hvor erfarne chauffører kom-

i

10 I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD
mer ud 10. klasserne og fortæller om jobbet. Transportbranchen har længe advaret om alvorlig mangel på arbejdskraft, men situationen er ikke blevet bedre. Chaufførmanglen vokser lige nu over hele Europa, og derfor er det afgørende, at vi bliver bedre til at få de unge ind i chaufførfaget, fortæller John A. Skovrup, bestyrelsesformand i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. John A. Skovrup, bestyrelsesformand i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. Af Jan Thane

TRANSPORT FÅR OS FREMAD. HVER FOR SIG

OG SOM SAMFUND.

Transportbranchen beskæftiger 143.000 personer, der hver dag sikrer, at varer og viden kommer ud og hjem fra hele verden. At hele Danmark vågner op til varer i butikkerne og tog, der kører.

Uden dem stod vi stille. Bogstaveligt talt.

Hos DI Transport samler vi hele branchen, og vi arbejder for at skabe morgendagens bæredygtige mobilitet. Bæredygtigt for klimaet, økonomien og mennesker. At varebilerne drives af vindmøllestrøm og flyene af grønt brændstof. At omstillingen skaber nye forretningsmuligheder for virksomhederne og gør Danmark rigere.

Sådan kommer vi fremad. Sammen.

Karsten Lauritzen, branchedirektør DI Transport Følg vores arbejde på transport.di.dk

TAXA

Kender du din palles CO2-aftryk?

Hos DTE har vi udviklet et værktøj, der beregner CO2- og miljøpåvirkningen af vores paller fra vugge til grav. Du får en troværdig beregning af klima- og miljøpåvirkning, og kan således træffe det mest bæredygtige valg, når du skal købe paller.

EKSEMPEL: Køber du en fabriksny ny EUR-palle hos DTE, er CO2-udledningen for din brug af pallen kun 0,75 kg, hvis du bor i en afstand af max. 100 km fra Ribe.

Kontakt DTE hvis du vil kende CO2-udledningen, for den palle du bruger, i forhold til hvor du bor.

EPD Norge har godkendt DTEs værktøj til beregning af vores pallers CO2og miljøpåvirkning gennem alle faserne i deres livscyklus.

EPD’erne udarbejdes efter ISO-standarden 14025 og er din sikkerhed for en troværdig beregning af klima- og miljøpåvirkningen. EPD’en giver dig mulighed for at sammenligne miljøpåvirkningen ved anvendelse af forskellige produkter, så du kan træffe det mest bæredygtige valg. En EPD er et dokument, der helt transparent tydeliggør pallernes indvirkning på miljøet fra start til slut. Eller til en ny begyndelse – som det ofte er tilfældet med træ.

Ring 70 251 251 og få klar besked Har du en opgave eller et spørgsmål, så ring og få et svar. Du får et levende menneske i røret - og en direkte linje til den specialist, du har brug for.

Hos DTE holder vi meget af både træ og miljø – så meget, at vi har papir på det. Her kan du se vores vigtigste certificeringer.

·
·
Banevej 3 · Haastrup · 5600 Faaborg · Tlf. 70 251 251
www.dte.dk
dte@dte.dk
Dansk Træemballage A/S er vokset ud af veldrevne lokale savværker i Danmark, Norge og Sverige. Vi beskæftiger ca. 550 medarbejdere på 13 produktionssteder, så vi er også i nærheden af dig.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.