Industriens Danmark

Page 1

ANNONCETILLÆG

30. SEPTEMBER 2019

INDUSTRIENS DANMARK DIGITALISERINGENS TÅLMODIGE VINDERE

Søren Peter Johansen, sekretariatsleder af DIRA - Dansk Robot Netværk.

Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i hele Europa, og det bør give os medvind i digitaliseringsbølgen

SIDE 10 Bjarne Lykke Sørensen, Managing Director, Siemens Digital Industries Nordics & Baltics

ROBOTTER GØR DANMARK STÆRKERE

Indtil nu har det første argument for at indføre robotter ofte været at spare arbejdskraft. Og i Danmark, hvor vi har gode, høje lønninger, bidrager sparet arbejdskraft til en ekstra god business case.

SIDE 4 Lars Frelle Petersen, direktør Dansk Industri

DIGITALISERINGEN ER DYNAMO FOR VÆKSTEN

De små og mellemstore virksomheder halter stadig efter de store i digitaliseringen.

SIDE 16

ER DU KLAR TIL HI-MESSEN 1.-3. OKTOBER 2019? I TILLÆGGET KAN DU LÆSE MERE OM: HENT DIN FRIBILLET PÅ HI-INDUSTRI.DK

700+ udstillere 6 stærke events Nyhed: hi Sustainable Development Award

AUTOMATION & ROBOTTER VÆRKTØJ, PRODUKTIONSUDSTYR & SVEJSNING UNDERLEVERANDØRER INTERN LOGISTIK


2

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Foto: Christopher Gower, Unsplash

KUNSTIG INTELLIGENS KAN BLIVE EN KONKURRENCEFORDEL FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

Udviklingen inden for kunstig intelligens går rivende stærkt, og det er nu fremtidens internationale standarder på området bliver sat. Danske virksomheder har gode muligheder for at påvirke, hvilken retning udviklingen skal gå.

D

anske virksomheder kan få afgørende indflydelse på fremtidens markedskrav for kunstig intelligens. Dansk Standard står nemlig i spidsen for en europæisk fokusgruppe for kunstig intelligens, der skal samle og kvalificere de europæiske input til det internationale standardiseringsarbejde for kunstig intelligens. Og det kan ifølge Kim Skov Hilding, konsulent i Dansk Standard, få afgørende betydning for danske virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens. Dansk Standard har nemlig gode muligheder for at sætte vigtige fingeraftryk på fremtidens internationale standarder på området og dermed varetage danske interesser.

Fordi man kun lige er begyndt at arbejde med standarder for kunstig intelligens, er der lige nu et vindue åbent for, at det kan blive en konkurrencefordel for danske virksomheder, at vi er med fra begyndelsen og tager teten, bl.a. hvad angår dataetik og ansvarlige algoritmer, dvs. hvordan den kunstige intelligens træffer beslutninger på baggrund af data Kim Skov Hilding, konsulent i Dansk Standard

De kommende standarder skal sætte fælles rammer, retningslinjer og definitioner for kunstig intelligens, der går på tværs af landegrænser. Det vil være med til at åbne markedet og gøre det nemmere at udvikle og afsætte ny teknologi og nye produkter. Samtidigt vil standarder for kunstig intelligens øge trygheden for danske forbrugere. Dataetik er ikke bare god stil – det er en konkurrencefordel De mange nye muligheder med kunstig intelligens og den stadigt stigende implementering af intelligente løsninger rejser nemlig en række vigtige etiske spørgsmål ikke mindst i forhold til forbrugernes sikkerhed og privatliv. Derfor er dataetik en vigtig del af de danske drøftelser i Dansk Standards udvalg for kunstig intelligens, hvor der sidder en lang række interessenter med ekspertviden på området og diskuterer, hvad fremtidens internationale standarder på området skal indeholde. ”Dataetik er helt centralt, når vi taler kunstig intelligens, som i dag er overalt. I vores stuer, i vores bil og i den teknologi, de fleste af os dagligt holder i vores hænder. Det handler om, hvordan man kan sikre forbrugerne, når maskiner selv kan analysere data og finde sammenhænge, som den menneskelige hjerne måske ikke kan overskue,” siger Kim Skov Hilding. Men det drejer sig ikke kun om beskyttelse af forbrugerne og deres data. Der er ifølge Kim Skov Hilding også et klart forretningsmæssigt formål, når et emne som dataetik bringes til bordet. ”Mange virksomheder tror, at databeskyttelse er en hindring for vækst, men det er langt fra tilfældet. Tværtimod. Hvis danske forbrugere skal føle sig trygge er dataetik helt centralt. Tillid er forudsætningen for vækst via data. For etisk anvendelse og beskyttelse af data er noget der i høj grad efterspørges af forbrugerne. Ansvarlig dataanvendelse er derfor ikke bare god stil, det er en konkurrencefordel,” mener Kim Skov Hilding og fortsætter: ”Hvis man tænker etik og datasikkerhed ind, allerede når man designer produktet, er man nået langt. Og her kan standarder være en god hjælp.” Få indflydelse på fremtidens markedskrav Udviklingen af de grundlæggende standarder inden for kunstig intelligens varetages af en international komité under de to internationale

standardiseringsorganisationer ISO og IEC. Der arbejdes bl.a. med referancearkitektur, definitioner, vokabularer og usecases. Men også de dataetiske aspekter, som Danmark har væsentlig interesse i, tillægges stor bevågenhed. En række danske eksperter og interessenter deltager i arbejdet, der er åbent for alle med viden om kunstig intelligens. Læs mere om mulighederne for at få indflydelse på fremtidens standarder her: https://www.ds.dk/S-855

Kim Skov Hilding, konsulent i Dansk Standard

Du kan også læse mere om kunstig intelligens her: forkant.ds.dk


THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Certified safety without fences. That‘s FANUC human-robot collaboration

A cobot family you can rely on Eliminating the need for safety fences, CR family robots are designed to work with human operators and stop safely on contact with them. Built using proven FANUC technology, they are also very easy to program and setup. That’s FANUC.

WWW.FANUC.EU/

October 1st-3rd 2019 in Herning, Denmark Meet us in booth L9260


4

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Søren Peter Johansen, sekretariatsleder af DIRA - Dansk Robot Netværk.

ROBOTTER GØR DANMARK STÆRKERE

R

obotter er et godt mål for om en virksomhed har viljen og evnen til at implementere avanceret teknologi. Derfor spørger jeg ofte om antallet af implementerede robotter, når jeg skal vurdere hvor teknologimoden en virksomhed er. Indtil nu har det første argument for at indføre robotter ofte været at spare arbejdskraft. Og i Danmark, hvor vi har gode, høje lønninger, bidrager sparet arbejdskraft til en ekstra god business case. Flere nyere rapporter viser imidlertid, at virksomheder som anvender avanceret teknologi og robotter er bedre til at fastholde og skabe jobs end lavteknologiske virksomheder; især når virksomhederne samtidig sikrer, at medarbejderne bliver opkvalificeret til at anvende teknologierne. Virksomhederne bliver ganske enkelt mere effektive til at fremstille produkter i en højere kvalitet, så de kan klare sig bedre i den globale konkurrence. Det betyder at robotterne på sigt er med til at skabe flere jobs end de fortrænger. Derfor støtter flere fagforeninger, såsom 3F og Dansk Metal, indførelse af flere robotter. Dansk Metal er gået så vidt, at de i 2016 vedtog en resolution om, at Danmark skulle være verdensførende i anvendelse af robotter i 2021. Heldigvis er Danmark godt med - vi har allerede taget godt imod mange robotter. Ifølge de aktuelle robotstatistikker som DIRA har været med til at indsamle for den internationale robot sammenslutning, IFR, ligger vi netop nu på en global sjetteplads, når vi opgør antal installerede robotter per industrimedarbejder. Mørke skyer i horisonten! Men ikke alt er rosenrødt. En nærmere analyse af tallene viser, at

Danmark sakker bagud i kapløbet om at anvende robotter. Selv om robottætheden i Danmark, i gennemsnit over de seneste 5 år, er steget med 6% om året, rækker det kun en 30’te plads i verden. Mange andre lande har en større vækst i robottætheden, f.eks. steg den med 22% og 14% i Slovakiet hhv. Slovenien - to lande som vi normalt ikke betragter som højteknologiske. Hvis tendensen holder frem til år 2023, vil bl.a. disse to lande have en større robottæthed end Danmark, der målt på robottæthed vil være presset ned på en 11. plads. Så er der langt til, at vi kan opfylde Dansk Metals vision om at være verdensførende i anvendelse af robotter! Hvad kan vi gøre? Først skal vi erkende, at den manglende investering i robotter og anden avanceret teknologi truer danske virksomheders konkurrenceevne, som er en forudsætning for en fortsat høj velfærd. Dernæst skal vi udpege potentialer og overvinde barriererne i virksomhederne. Dansk Metal, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) samt Dansk Industri (DI), udsender jævnligt rapporter, der adresserer netop dette. Rapporterne peger på store potentialer, og udpeger de største barrierer som manglende tid og adgang til viden. Så prioritering af tid og anskaffelse af viden om robotteknologi er vigtigere end nogensinde før! Derfor disse tre pragmatiske råd til virksomheder, der vil i gang med robotter. 1) Start med en simpel proces. Fokuser ikke på produktiviteten, men på indsamling af ny teknologividen.

2) Informer og inddrag medarbejderne, og brug dem som har lysten. Uddan dem og lad dem lege og lære ved at anvende de nye teknologier. 3) Deltag i ERFA grupper med ligesindede virksomheder og personer, og dan evt. partnerskab med en eller flere andre virksomheder, som kan bringe ny viden ind i virksomheden på kort og lang sigt. Mange virksomheder åbner for besøg af organisationer og netværk. Senest har DIRA netværket besøgt de tre meget forskellige virksomheder: Hav Line, en større virksomhed, der anvender robotter i stor stil til sortering, palletering og transport af laks; Leth Beton, en mellemstor virksomhed, der for nylig har købt de første to robotter til slibning af betontrapper, samt Aalborg Universitetshospital, der nu anvender industriel teknologi og robotter til sporing, kvalitetssikring og håndtering af blodprøver. Disse virksomheder er nomineret til DIRA Automatiseringsprisen 2019 for ved brug af robotter at øge produktiviteten, mindske nedslidningen og ikke mindst at inspirere andre. Er du blevet nysgerrig på hvordan din virksomhed kan komme i gang med anvendelsen af robotter og avanceret teknologi? Så besøg hi19, Skandinaviens største industrimesse, hvor du fra 1.-3. okt. i Herning Messecenter vil kunne møde den partner, der kan hjælpe dig i gang eller videre med robotter og ny teknologi. God fornøjelse med din næste robot.

Søren Peter Johansen, sekretariatsleder af DIRA - Dansk Robot Netværk.

Ansvarshavende redaktør Henning Andersen, henning@partnermedier.dk

Grafisk produktion Satsform Grafisk produktion · info@satsform.dk

Projektleder August Heinisch Schou · august@partnermedier.dk Journalister Søren Sorgenfri, Pia Bundgaard Hansen, Peter Klar

Udgiver

Distribueret i samarbejde med Berlingske Media

Kære læser. Indholdet i denne udgivelser er bl.a. blevet til i samarbejde med vores mange sponsorer og annoncører. Vores tekstforfatterer og journalister har gjort sig umage med at finde og skrive indhold til dig, som vi håber vil give dig god information og inspiration.

God læselyst!

Vi tager forbehold for evt. trykfejl og farveafvigelser.

KOLOFON


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

5

Foto: Colourbox

Gain & Co – uvildige rådgivere i robotter og automatisering • Dansk rådgivningsvirksomhed og en af få uvildige eksperter i robotteknologi på verdensplan. • Har de to sidste år vurderet flere hundrede danske og udenlandske virksomheders potentiale for robotter. • Hjælper virksomheder med at automatisere fysiske processer, optimere eksisterende robotløsninger samt yde syn og skøn og rette op på kuldsejlede projekter.

Læs mere på gainco.dk

ROBOTSALGET GÅR STRYGENDE - UDNYTTELSEN HALTER Der købes og sælges robotter som aldrig før. Men mange af robotterne bliver stadig ikke udnyttet til fulde i den daglige drift, viser flere hundrede virksomhedsbesøg foretaget af Dansk Industri samt uvildige roboteksperter fra rådgivningsvirksomheden Gain & Co.

D

et går rigtig godt for robotsalget i øjeblikket. Producenterne langer flere robotter end nogensinde over disken, og på blot fem år er mængden af robotter i dansk industri steget med 59 pct. i forhold til antallet af medarbejdere ifølge International Federation of Robotics. Men trods købelysten er der stadig blandede erfaringer med at få udnyttet robotterne optimalt i den daglige drift. En stor del af industrien ser nemlig ikke ud til at få udnyttet kapaciteten til fulde og høste alle de ønskede produktivitetsgevinster. Det er konklusionen fra flere hundrede virksomhedsbesøg hos danske produktionsvirksomheder foretaget af Gain & Co samt Dansk Industri. ”De fleste virksomheder er stadig i begyndelsen af at lære, hvordan de udnytter teknologierne optimalt. Mange har et uudnyttet potentiale for at få langt mere ud af deres eksisterende robotter,” siger chefkonsulent hos Dansk Industri, Mark Fisker.

#HowToRobot: Dansk platform skal øge industriens udbytte af robotter • Det er svært for køber at gennemskue robotmarkedet og finde den bedst egnede leverandør i både Danmark og udlandet. • Det uvildige rådgivningshus Gain & Co lancerer derfor robotbranchens første officielle platform, der hjælper virksomheder med at finde de mest relevante robotleverandører, integratorer og producenter. • #HowToRobot-platformen er anbefalet af bl.a. Dansk Industri og lanceres i forbindelse med Herning Industrimesse den 1.-3. oktober 2019.

Læs mere på howtorobot.com

Ny robotteknologi bliver dyrere end forventet De fleste virksomheder køber robotter for at øge produktiviteten. I praksis oplever flere virksomheder dog, at det kniber med at indfri de høje forventninger, forklarer uvildig robotrådgiver hos Gain & Co Mikkel Viager. ”Der er en tendens til at overse væsentlige omkostninger og tekniske begrænsninger i teknologien,” siger han og forklarer, at det især er en udfordring, når man har med relativt ny robotteknologi at gøre. Et eksempel er kollaborative robotter, som har vundet meget frem de seneste år. Denne type af robotter har flere fordele ifølge rådgiveren, blandt andet at de er lette at programmere og i nogle tilfælde kan anvendes uden afskærmning, da de stopper automatisk, når de støder ind i noget eller nogen. Til gengæld er de ikke altid lige så hurtige og præcise som visse andre traditionelle industrirobotter. ”Vi ser flere eksempler på virksomheder, der ikke får analyseret deres behov grundigt nok til at begynde med og sat sig ind i de enkelte robotters muligheder og begrænsninger,” siger Mikkel Viager og tilføjer: ”Det er eksempelvis et problem, hvis man får sat en sikker, men langsom robot til at udføre tidskritisk arbejde. I værste fald kan robotten ikke bruges til opgaven.” Robotter på førtidspension I yderste konsekvens kan en svigtende robotløsning betyde, at den må kasseres, før investeringen er betalt hjem. Dette sker med jævne mellemrum i selv større virksomheder, vurderer Mikkel Viager: ”Vi har set eksempler på robotter til trecifrede millionbeløb blive skrottet kort efter anskaffelse, fordi de ikke kunne udføre arbejdet tilfredsstillende,” siger han. Mange af disse fejlinvesteringer kan ifølge rådgiveren både undgås og rettes op på med grundigt forarbejde og en realistisk business case, der tager højde for alle væsentlige omkostninger og gevinster. Har man allerede købt en robot, kan der ofte findes et forbedringspotentiale– eksempelvis ved at omprogrammere den til at håndtere nye typer af opgaver eller ved at optimere miljøet omkring den.

”Ny teknologi har en særlig evne til at begejstre, men også at gøre os mindre kritiske. De virksomheder, der får størst udbytte af robotter, er derfor også dem, der laver et grundigt forarbejde,” afslutter adm. direktør for Gain & Co, Søren Peters.

Mikkel Viager er uvildig rådgiver i robotter og automatisering hos Gain & Co. Mød ham og hans kolleger til Hi-messen ved stand L9352. Foto: Tina Christensen


hi 6 samler hele industrien hi samler hele industrien I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

HI SAMLER HELE INDUSTIEN hi Tech & Industry Scandinavia er siden etableringen i 1963 blevet et mødested for hele industrien, og som haloversigten viser, står en bred skare af udstillere igen klar til at tage imod de besøgende. Læs her et udsnit af de 700 udstilleres motivation for at deltage og få et overblik over de mange brancher og sektorer, der er repræhi Tech & Industry Scandinavia er siden etableringen i 1963 blevet et mødested for hele industrien, og som senteret på årets hi-messen. hihaloversigten Tech & Industry Scandinavia er siden i 1963af blevet et mødested for hele og som haloversigten viser, viser, står enetableringen bred skare udstillere igen klarindustrien, til at tage imod de besøgende. Læs her et udsnit af står en bred skare af udstillere igen klar til tage imod de besøgende. Læs her et udsnit af de 700 udstilleres motivation for at deltage 700 udstilleres motivation for at deltage og få etpå overblik over de mange brancher og sektorer, der er repræogde få et overblik over de mange brancher og sektorer, der er repræsenteret årets hi-messen. INDGANG senteret på årets hi-messen. ØST Vi har udstillet på hi-messen siden 2005 og sætter stor pris på at være med. Messen har udviklet sig meget positivt gennem årene. Vi glæder os altid til at møde såvel kendte som nye ansigter. Det personlige møde på gårhi-messen aldrig af mode. “ Vi har udstillet siden 2005 og sætter

Hal G

INDGANG Hal CØST

Automation & Robotter • El-teknisk automation • Industry 4.0 • Internet of Things • PLC Automation Automation & Robotter • Sensorer • •El-teknisk El-teknik automation • •Industry 4.0 Netværksteknologi • Internet of Things • PLC Automation • Sensorer • El-teknik • Netværksteknologi

Værktøj, Svejsning og Produktionsudstyr

Hal G

• Bearbejdningsmaskiner • Værktøj • Svejsning • Sikkerhedsudstyr

Michael Nielsen, direktør, Beckhoff har Automation ApS stor pris på atadm. være med. Messen udviklet sig Stand G5748, F0015 & F0115

Hal C

meget positivt gennem årene. Vi glæder os altid til at møde såvel kendte som nye ansigter. Det personlige møde går aldrig af mode.“

Værktøj, Svejsning og Produktionsudstyr

• Bearbejdningsmaskiner • Værktøj • Svejsning • Sikkerhedsudstyr

Michael Nielsen, adm. direktør, Beckhoff Automation ApS Stand G5748, F0015 & F0115

Vi er med på hi, fordi messen fokuserer på svejsning og automatisering af svejseprocesser. Det er spot on i forhold til vores fokusområde. Vi kommer for at vise, hvad der findes af muligheder på det område.“ Vi er med på hi, fordi messen fokuserer påHolmquist, svejsning Finn adm. direktør, Maskingruppen og automatisering af svejseprocesser. Det er spot on Stand C2612 i forhold til vores fokusområde. Vi kommer for at vise, hvad der findes af muligheder på det område.“

Hal D

Hal E

International FOOD Contest

Automation & Robotter

• El-teknisk automation • Industry 4.0 • Internet of Things • PLC Automation Automation & Robotter Sensorerautomation • •El-teknisk El-teknik • •Industry 4.0 Netværksteknologi • •Internet of Things • PLC Automation • Sensorer • El-teknik • Netværksteknologi

• Food technology Hal D

Finn Holmquist, adm. direktør, Maskingruppen Stand C2612

Hal E

International FOOD Contest

• Food technology

Vi deltager på hi-messen som samlet branche for at vise, at vi støtter op om dansk industri. hi-messen er en dedikeret messe rettet mod jern- og maskinindustrien, og derfor skal vi selvfølgelig være til stede - både for at møde nuværende og nye potentielle kunder og også for at vise de unge, hvor Vi deltager på kan hi-messen som samlet branche for at vise,for at industrien. vi støtter op mange veje man gå, hvis man vælger at arbejde inden “ om dansk industri. hi-messen er en dedikeret messe markedschef, rettet mod jernog Lars Larsen, AGA A/S maskinindustrien, og derfor skal vi selvfølgelig være til stede - Stand både C2532 for at møde nuværende og nye potentielle kunder og også for at vise de unge, hvor mange veje man kan gå, hvis man vælger at arbejde inden for industrien.“ Lars Larsen, markedschef, AGA A/S Stand C2532

Hal H

Intern Logistik

• Mobile robotter Hal H og AGV • Løftegrej og kraner • Lagerautomation

Intern • TrucksLogistik

Som foretrukken leverandør til den globale fødevareindustri er Chr. Hansen selvskrevet til at deltage i International Food Contest under hi. I år er vi særligt stolte af at være nomineret til hi’s Sustainable DevelSom foretrukken leverandør til den globale fødeopment Award for vores FreshQ-kultur, der kan være vareindustri er Chr. Hansen selvskrevet til at deltage i med til at nedbringe madspild ved naturligt at forlænge International Food Contest under hi. I år er vi særligt holdbarheden på yoghurt og andre mejeriprodukter.“ stolte af at være nomineret til hi’s Sustainable DevelKristian Elsborg, regionschef for opment Award for vores FreshQ-kultur, der kan være Nordeuropa, Chr. Hansen A/S med til at nedbringe madspild ved naturligtStand at forlænge D3220 holdbarheden på yoghurt og andre mejeriprodukter.“

• Sikkerhedsudstyr • Recycling • Renhold

• Sikkerhedsudstyr • Lagerautomation • Mobile robotter og AGV • Recycling • Renhold • Løftegrej og kraner • Trucks

INDGANG VEST INDGANG VEST

Kristian Elsborg, regionschef for Nordeuropa, Chr. Hansen A/S Stand D3220

Det personlige møde er rigtigt vigtigt for vores forretning, og vi ved det virker – derfor glæder vi os også til at møde alle de besøgende. Vi er en global markedsleder inden for industriel tilslutningsteknologi og automation og leverer løsninger et bredt spektrum Det personlige møde er rigtigt vigtigt for vorestilforretning, og vi ved afdet industrier, og derfor er vi helt naturligt også en delde afbesøgende. hi.“ virker – derfor glæder vi os også til at møde alle Chris Damgaards, sales manager, Phoenix Vi er en global markedsleder inden for industriel tilslutningsE4040 teknologi og automation og leverer løsninger til et bredtStand spektrum af industrier, og derfor er vi helt naturligt også en del af hi.“

Vi ser ikke noget alternativ til hi-messen i Danmark. Vi tror på, at vi på hi kan komme i kontakt med projekter eller eventuelle kunder, hvor vores løsninger kan deres udfordringer. står klar til at vise flere Vi serløse ikke noget alternativ tilVihi-messen i Danmark. modeller aflive en myte eller to.pro“ Vi tror på,og atmåske vi på hiendda kan komme i kontakt med Christian Haldager, salgsdirektør, Hans Schourup jekter eller eventuelle kunder, hvor vores løsninger kan løse deres udfordringer. Vi står klar til atStand vise flH6130 ere modeller og måske endda aflive en myte eller to.“ Christian Haldager, salgsdirektør, Hans Schourup Stand H6130

Chris Damgaards, sales manager, Phoenix Stand E4040

Værktøj, Svejsning og Produktionsudstyr

Automation & Robotter

WIND ENERGY DENMARK: Tirsdag

Intern Logistik Værktøj, Svejsning og Produktionsudstyr

Underleverandør Automation & Robotter

TECHNOMANIA: Onsdag/Torsdag WIND ENERGY DENMARK: Tirsdag

International FOOD Contest TheSmart Company2019

Integrated. Transparent. Digitalized. Transforming. Business.

TheSmart Company

Integrated. Transparent. Digitalized. Transforming. Business.

The Smart Company International FOOD Contest


hi-messen er industriens samlingspunkt. AVN Gruppens selskaber er stærkt repræANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD senteret på hi 2019. Vi ser frem til tre hektiske dage, hvor personlig dialog og relationer er i højsædet.“ hi-messen er industriens samlingspunkt. Ole Krabbe, koncerndirektør, AVN Gruppen A/S AVN Gruppens selskaber er stærkt repræStand M9950 & M9980 hi-messen industriens samlingspunkt. senteret påer hi 2019. Vi ser frem til tre hektiAVN Gruppens selskaberdialog er stærkt repræske dage, hvor personlig og relatiosenteret på hi 2019. ner er i højsædet. “ Vi ser frem til tre hektiskeOle dage, hvor personlig dialog og relatioKrabbe, koncerndirektør, AVN Gruppen A/S Stand M9950 & M9980 ner er i højsædet.“

Vi ser hi-messen som en platform til at få en personlig snak med beslutningstagerne i dansk industri om, hvordan vores løsninger og især digitale produkter kan effektivisere deres produktion, så den både bliver mere bæredygtig og lønsom.“ Kim Schrøder, divisionschef, Wexøe A/S

Vi ser hi-messen som en platform til at få en personlig Stand F044snak & G5714 med beslutningstagerne i dansk industri om, hvordan vores Vi ser hi-messen som en platform til atkan få en personlig snak løsninger og især digitale produkter effektivisere deres med beslutningstagerne danskmere industri om, hvordan vores“ produktion, så den bådei bliver bæredygtig og lønsom. løsninger og især digitale produkter kan effektivisere deres Kim Schrøder, divisionschef, Wexøe A/S Standog F044 & G5714 produktion, så den både bliver mere bæredygtig lønsom. “

Ole Krabbe, koncerndirektør, AVN Gruppen A/S Stand M9950 & M9980

Kim Schrøder, divisionschef, Wexøe A/S Stand F044 & G5714

Vi deltager på messen sammen med flere af vores distributører, fordi vi tror på, at sparring og samarbejde på tværs af virksomheder er nødvendig for at kunne sprede budskabet om digitalisering.“

Hal M

Jesper Rantala, vice president, Vi deltager på messen sammen med flere af vores DIAP by Eltronic Data Intelligence distributører, fordi vi tror på, at sparring og samStand M9514 & M9510 Vi deltager messen sammen mederflere af vores arbejde på på tværs af virksomheder nødvendig distributører, fordi vibudskabet tror på, atom sparring og sam-“ for at kunne sprede digitalisering. arbejde på tværs af virksomheder ervice nødvendig Jesper Rantala, president, DIAP by Eltronic Data Intelligence for at kunne sprede budskabet om digitalisering. “

Automation & Robotter

• The Smart Company • Motion & drives • Hydraulic & Pneumatic • IT-software • Digital tvilling • Procesautomation • Gear & motorer

Hal M HalAutomation M & Robotter

Stand M9514 & M9510 Jesper Rantala, vice president, DIAP by Eltronic Data Intelligence Stand M9514 & M9510

• The Smart Company

• Motion & drives

• Hydraulic & Pneumatic Automation & Robotter• IT-software

TheSmart Company2019

Integrated.Transparent.Digitalized.Transforming.Business.

Digital tvilling Procesautomation ••The Smart Company ••Motion & drives Gear & motorer ••Hydraulic & Pneumatic • IT-software • Digital tvilling • Procesautomation • Gear & motorer

INDGANG SYD 2

TheSmart Company2019

Integrated.Transparent.Digitalized.Transforming.Business.

TheSmart Company2019

Integrated.Transparent.Digitalized.Transforming.Business.

Tirsdag: WIND ENERGY DENMARK

Hal L

• Træning og uddannelse • Underleverandør • Coating Tirsdag: • Komponenter WIND ENERGY DENMARK Tirsdag: • Træning og uddannelseOnsdag/Torsdag: • Underleverandør WIND ENERGY DENMARK TECHNOMANIA Coating og uddannelse • Bæredygtighed ••Træning Komponenter ••Underleverandør • Fremtidens teknologi Onsdag/Torsdag: • Coating • Innovation • Komponenter • Digitalisering TECHNOMANIA • Industry 4.0 Onsdag/Torsdag: • Bæredygtighed • VR, AR ogteknologi AI • Fremtidens TECHNOMANIA • Innovation • Bæredygtighed Digitalisering ••Fremtidens teknologi • Industry 4.0 • Innovation VR, AR og AI ••Digitalisering • Industry 4.0 • VR, AR og AI

Hal F

Automation & Robotter

• Industrirobotter • Mobile robotter • Automated production • Industri 4.0 Automation & Robotter • Emballage- og pakkemaskiner • Industrirobotter • Mærkningsudstyr • Mobile robotter Automation & Robotter Automated production ••Industrirobotter Industrirobotter 4.0 ••Mobile Emballage-production og pakkemaskiner ••Automated • Mærkningsudstyr Intern Logistik / • Industri 4.0 • Emballagepakkemaskiner InternalogLogistics • Mærkningsudstyr

Hal L Hal L

Hal F Hal F

Hal K

Intern Logistik / Internal Logistics Intern Logistik / Underleverandør Internal Logistics

Hal J

Underleverandør

Hal J Hal J

• Produktion og bearbejdning • Jern, aluminium, metal, plast og gummi • Produkter og delkomponenter Underleverandør • Overfladebehandling • Produktion og bearbejdning • Viden & Service • Jern, aluminium, metal, plast og gummi Underleverandør Produkter og ••Produktion og delkomponenter bearbejdning Overfladebehandling ••Jern, aluminium, metal, plast og gummi Viden & Service ••Produkter og delkomponenter • Overfladebehandling • Viden & Service

• Produktion Hal K og bearbejdning • Jern, aluminium, metal, Underleverandør plast og gummi Hal K • Produkter og delkomponenter • 3D TECH

INDGANG SYD 2 INDGANG SYD 2

Det at deltage på hi-messen er en unik mulighed for at få lov til at vise, hvilken retning automationen går i. Vi glæder os til at møde nye og eksisterendedeltage kunderpå oghi-messen tale udvikling Det at er enmed unikdem.“ Perat Martens, manager, mulighed for få lovgeneral til at vise, hvil-Schunk ken atretning i. Vi L9166 Det deltageautomationen på hi-messen ergår en Stand unik glæder os til mulighed foratatmøde få lovnye tilog at eksisterenvise, hvilde kunder og automationen tale udvikling med ken retning går dem. i. Vi“ general Schunk glæderPer os Martens, til at møde nyemanager, og eksisterenStanddem. L9166 de kunder og tale udvikling med “ Per Martens, general manager, Schunk Stand L9166

hi-messen har altid været den vigtigste messe for os, fordi den dækker bredt i hele Skandinavien. Vi er brohoved for BIBUS-koncernen i Skandinavien, og messen rammer 100 procent hi-messen har altid været den messe vores målgrupper, som er vigtigste beskæftiget i metalfor os, fordi den dækker bredt iInternettet hele Skandieller fødevareindustrien. er fint, navien. er brohoved formennesker BIBUS-koncernen hi-messen har altid været den vigtigste messei er menVimødet mellem face-to-face Skandinavien, messen rammer 100Skandiprocent for os, fordi denogdækker bredt i hele langt vigtigere. “ vores målgrupper, som er beskæftiget i metalnavien. Vi erKeld brohoved for BIBUS-koncernen i A/S Hansen, adm. direktør, Bibus Sindby eller fødevareindustrien. Internettet er Stand fint, J7118 Skandinavien, og messen rammer 100 procent men mødet mellemsom mennesker face-to-face er vores målgrupper, er beskæftiget i metallangt fødevareindustrien. vigtigere.“ eller Internettet er fint, Keld mellem Hansen, adm. direktør, face-to-face Bibus Sindby A/S men mødet mennesker er Stand J7118 langt vigtigere.“ Keld Hansen, adm. direktør, Bibus Sindby A/S Stand J7118

• 3D TECH

• Produktion og bearbejdning • Overfladebehandling Underleverandør

Jern, aluminium, metal, •TECH Viden & Service ••3D plast og gummi • Produktion og bearbejdning Produkter og delkomponenter ••Jern, aluminium, metal, •plast Overfladebehandling og gummi Viden & Service ••Produkter og delkomponenter • Overfladebehandling • Viden & Service

hi-messen har traditionelt været et godt sted for Protech at udstille. Der kommer rigtigt mange forskellige faggrupper – også dem vi normalt ikke har kontakt til.“ hi-messen har traditionelt været et Thomas Tønnesen, country manager, godt sted for Protech at udstille. Der komProtech Danmark ApS merhi-messen rigtigt mange faggrupper harforskellige traditionelt været et– K8118 Stand også sted demfor vi normalt ikke har kontakt til.“ godt Protech at udstille. Der komThomas Tønnesen, country manager, mer rigtigt mange forskellige faggrupper – Protech Danmark ApS også dem vi normalt ikke har kontakt til.“ Stand K8118 Thomas Tønnesen, country manager, Protech Danmark ApS Stand K8118

Vi har valgt at udstille på hi-messen, fordi vi gerne vil vise omverdenen, hvad vi kan tilbyde og gøre opmærksom på, at vores lagring på af hi-messen, vedvarendefordi energi Vibatterier har valgt til at udstille bæredygtige. Vi glæder os til atvikomme vi er gerne vil vise omverdenen, hvad kan ud og sprede vores budskab omatgrøn enertilbyde og gøre opmærksom på, vores Vi har valgt at udstille på hi-messen, fordi gi og vil tiltilvise atlagring snakke althvad fra kunder afmed vedvarende vibatterier gerne omverdenen, vienergi kan til er teknologiinteresserede. bæredygtige. Vi glæder“ os på, til atatkomme tilbyde og gøre opmærksom vores Søren Bødker, direktør, Visblue ud og sprede vores om grøn ener-ApS batterier til lagringbudskab af adm. vedvarende energi Stand til F0142 og til at snakke med alt kunder ergibæredygtige. Vi glæder os fra til at komme teknologiinteresserede. “ ud og sprede vores budskab om grøn enerBødker,med adm.alt direktør, Visblue ApS gi og til Søren at snakke fra kunder til Stand F0142 teknologiinteresserede.“ Søren Bødker, adm. direktør, Visblue ApS Stand F0142

Production Denmark 3D Tech Denmark Production Production Denmark

hi-messen er et kæmpe udstillingsvindue for os i forhold til både nye og eksisterende kunder. Vi har været med siden 1999, er ogetvikæmpe får fuld valuta for pengene hi-messen udstillingsvindue hver gang.“ til både nye og eksistefor os i forhold ensen, direktør, rendeMartin kunder. Vi haradm. været medSTEFFCA siden A/S hi-messen erSteff et kæmpe udstillingsvindue Stand J7180 1999, vi får fuld valuta for os og i forhold til både nyefor ogpengene eksistehver gang. “ rende kunder. Vi har været med siden Martinog Steff adm.valuta direktør,for STEFFCA A/S 1999, viensen, får fuld pengene Stand J7180 hver gang.“ Martin Steffensen, adm. direktør, STEFFCA A/S Stand J7180

SE UDSTILLERLISTEN PÅ HI-INDUSTRI.DK SE UDSTILLERLISTEN PÅ HI-INDUSTRI.DK

I

7


8

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

BOOST OMSÆTNINGEN VED AT DIGITALISERE Industrien og maskinbyggerne skal bruge digitaliseringen, som løftestang til at skabe værdi, fleksibilitet og øge konkurrenceevnen, så Danmark fortsat kan være produktionsland. Af Pia Bundgaard Hansen

H

os Schneider Electric Denmark dækker de hele paletten lige fra klassiske el-opgaver som stikkontakter over automation til digitalisering, der fremmer virksomhedernes konkurrenceevne ved at skabe merværdi og mere intelligente løsninger. ”Vi hjælper både industrien med at optimere, så de kan drive digitaliseringen et skridt yderligere, og så hjælper vi også maskinbyggerne med at tilføre intelligente løsninger til maskinerne, så maskinbyggerne ikke blot leverer en maskine, men en hel servicepakke til industrien,” forklarer Flemming Hansen, der er Segment Manager hos Schneider Electric Denmark, som er førende inden for digital omstilling af energistyring og automatisering. Danmark er et typisk brownfield område, hvor vi fx ikke som i andre lande bygger nye fabrikker i højt tempo, fordi mætningsgraden er nået. I stedet skal den danske industriproduktion fokusere på, hvordan de kan optimere og digitalisere de eksisterende fabrikker for at kunne blive ved med at konkurrere globalt. Og det er her, Schneider Electric Denmark kommer ind i billedet. Pokémon Go for industrien Hos Schneider Electric Denmark handler det om at udvikle løsninger, der gør hverdagen lettere for industrikunderne – også i en virkelighed hvor operatører typisk ikke bliver så længe i jobbet ude i produktionen som tidligere og derfor ikke har samme indgående kendskab til maskinerne. ”Vi bruger blandt andet augmented reality i vores løsninger, hvilket tilfører et ekstra lag til virkeligheden, hvor vi med farver eller figurer kan markere, hvor operatøren skal kigge hen på maskinen. Det skaber et hurtigt overblik i stedet for 200 siders tekst. Det er lidt som Pokémon Go for virksomheder,” siger Flemming Hansen. Ved blot at bruge sin smartphone eller tablet kan operatøren hurtigt få sig et overblik over linjen og se, hvilken en af de ti motorer,

der trænger til vedligehold, fordi den problemfyldte motor fx markeres med en rød farve. Det kan også være en lille video, der viser, hvilket håndtag, operatøren skal dreje på. Mulighederne er mange og tilpasses til kundens ønsker og behov. Saml data fra ældre maskiner Hos Schneider Electric Denmark er augmented reality blot et bud på, hvordan de hjælper industrien med at komme godt i gang med digitaliseringen. ”Mange danske virksomheder har maskiner, som er gamle set i digitaliseringens øjne, men som stadig kan køre en del år frem. Og for de virksomheder har vi blandt andet udviklet en IoT boks, der let kan monteres, så data kan samles og lægges op i skyen,” fortæller Flemming Hansen. Dataene skal analyseres, så virksomhederne kan performe bedre, og derfor har Schneider Electric Denmark sammen med søsterselskabet Avena skabt Avena Inside, som er software med kunstig intelligens, der kan analysere på data. ”Allerede efter 14 dage kan Avena Inside finde afvigelser i dataene. Det kan fx være temperaturudsving på tre grader i en af maskinerne, hvilket kan være tegn på at maskinen snart trænger til service,” forklarer Flemming Hansen. Avena Inside gør det muligt for industrien at analysere data på kryds og tværs, finde mønstrene og afvigelser, så virksomhederne undgår driftsstop og sikrer et optimalt flow. Teknologien skaber rum for at effektivisere ved at yde tilstandsbaseret vedligehold i stedet for forebyggende, som traditionelt har været fremherskende. Maskinbyggerne kan booste indtjeningen Hos Schneider Electric Denmark hjælper de også maskinbyggerne med at optimere maskinerne. ”Tal viser, at maskinbyggerne kan booste omsætningen med op mod 20 procent, hvis de også formår at sælge services med til

maskinen og dermed holde kontakten til kunden,” forklarer Flemming Hansen, og uddyber: -Vi har udviklet den digitale service Maschine Advisor, som hjælper maskinbyggerne med at bruge data til at optimere maskinerne, uanset hvor de er i verden og skabe et samlet og altid opdateret overblik. Så hos Schneider Electric Denmark er de klar til at hjælpe industrien og maskinbyggerne lige fra de helt simple digitaliseringsopgaver til de store komplekse modeller.

Mød Schneider Electric Denmark på Hi Messen i Herning den 1-3 oktober og se eksempler på, hvordan digitaliseringen kan skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere om alle mulighederne og om, hvordan I tager et skridt ind i fremtiden på se.com/dk


| EK11-16DK |

System-integreret overstrømsbeskyttelse med EtherCAT interface Ekstrem pladsbesparende og let anvendelig

www.beckhoff.dk/overcurrent-protection I EtherCAT-terminalerne fra EL922x-serien integrerer Beckhoff overstrømsbeskyttelsen til sikring af 24 V DC systemer – inklusiv EtherCAT interface – i en kompakt 12 mm enhed. En overskuelig overvågning af installationen er dermed integreret direkte. EL922x kan benytte både interne klemmer og eksterne forbruger. Næsten alle typiske krav kan opfyldes gennem de individuelle indstillinger. Sortimentet består af i alt 19 forskellige standard og high-line terminaler med et særdeles stort antal analysemuligheder.

essen m i h å p s Mød o 8 Stand 574 Direkte integration af overstrømsbeskyttelse i I/O-systemet

Hal G -


10

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

DIGITALISERINGENS TÅLMODIGE VINDERE

Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i hele Europa, og det bør give os medvind i digitaliseringsbølgen, som ruller ind over virksomhederne. De virksomheder, der vinder kapløbet, er dem, som er hurtige, men også tålmodige. Af Pia Bundgaard Hansen

H

os Siemens byder de digitale virksomheder velkommen med blandt andet MindSphere, der er et cloud-baseret, åbent IoToperativsystem målrettet industrien. En løsning, som forbinder produkter, produktionsenheder, systemer og maskiner. MindSphere gør det muligt for virksomheder at indsamle data og intelligent analysere dem. Den værdifulde viden kan fx bruges til procesoptimering, kvalitetsforøgelse, nye og forbedrede forretningsmodeller, forhøjet service samt driftssikkerhed. ”Danmark har en førerposition i digitaliseringen, som skal udnyttes, og fordi vores samfund i så høj grad er digitaliseret, giver det os mulighed for at styrke konkurrenceevnen,” siger Bjarne Lykke Sørensen, der er administrerende direktør for Siemens Digital Industries i Norden og Baltikum. Digitaliseringens udfordringer I dag mærker mange virksomheder effekten af digitaliseringsbølgen, hvor fremtidens virksomheder i højere grad udnytter data til at specialisere sig og tilbyder en service fremfor et produkt. Men digitaliseringen kommer også med udfordringer: ”Man taler ofte om et dødens gab, når man snakker om at indføre digitalisering i virksomhederne, fordi tilvænningsfasen til den nye teknologi betyder, at performance måske falder i en periode, inden hjulene så for alvor begynder at dreje rundt igen,” siger Bjarne Lykke Sørensen og uddyber: ”Så vinderne i digitaliseringen er de hurtige, som kan se fordelene i teknologien, men også de tålmodige, der tænker langsigtet og kan se værdien i teknologien.” Fremtidens virksomheder Danmark er på nogle områder godt rustet til digitaliseringen, der rulles ud med den fjerde industrielle revolution, men vi skal have mere fokus på, hvordan fx de små og mellemstore virksomheder udnytter de nye teknologier og brugen af data, så de kan vokse og skabe nye jobs. ”I dag betyder Industri 4.0, at vi kan høste værdifulde data, som kan omsættes til produkter. Måske vil det fx i fremtiden blive normen, at alle sko 3D printes, så de passer perfekt til den enkeltes fod, som nøje er målt op. Skoen kan udstyres med en føler, så når det er tid til at skifte sko, eller der kommer en ny model, giver føleren besked eller bestiller automatisk et nyt par,” forklarer Bjarne Lykke Sørensen.

Bjarne Lykke Sørensen påpeger, at Industri 4.0 også kommer med et paradoks, fordi selv om alle kan udvikle sko og apps, så bevæger vi os hen mod en specialisering, som kan gøre det svært for de fysiske butikker at følge med i konkurrencen. ”Den masseproduktion vi kender i dag, hvor tusindvis af sko bliver produceret og sendt ud til butikkerne i hele verden, kommer måske til at vige pladsen for de helt unikke sko produceret til den enkelte. Og det vil revolutionere hele produktionen, værdikæderne og økosystemerne,” forklarer Bjarne Lykke Sørensen. Data skaber værdi i økosystemerne Hos Siemens har de taget hul på fremtiden med MindSphere, hvor virksomhederne deler data og sammen skaber fremtidens intelligente løsninger. ”Apple er en af pionererne på området for hele platformstankegangen. De udviklede smartphonen, men lagde det så ud til andre at udvikle apps for at skabe et stort økosystem,” fortæller Bjarne Lykke Sørensen. Sammen med Siemens har Danish Crown i Horsens og pumpeproducenten Grundfos skabt et samarbejde, hvor data fra motorer og pumper på slagteriet indsamles og bruges til at indføre de mest intelligente og effektive løsninger. I dag styres det af et intelligent system, som kobler motorer og pumper sammen samt fortæller, hvornår dele skal udskiftes.

Bjarne Lykke Sørensen, Siemens direktør

Den digitale tvilling overtager virkeligheden Digitaliseringen sikrer en sammenhængskraft i værdikæderne, fordi alt er koblet sammen, og vi ser en tendens, hvor den digitale tvilling – altså den digitale model af selve det fysiske apparat, er ved at overtage førerpositionen.

”Hver gang vi som forbrugere skifter smartphone, mærker vi jo netop værdien af den digitale tvilling, som jo er vores Apple-ID, der gør det muligt at overføre al information fra den gamle til den nye model. På samme måde bliver de digitale tvillinger i produktionen og i industrien altafgørende, da vi her kan udnytte data optimalt, teste virtuelt og forudse fremtidens produktion,” forklarer Bjarne Lykke Sørensen. En fremtid som også er afhængig af den rette arbejdskraft. ”Ingeniører og programmører kommer til at forme og definere fremtiden. Desværre uddanner vi i Danmark alt for få. Jeg håber, flere vil begynde at søge mod de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, og at vi her i Danmark kan få gjort op med det kønsstereotype billede, så flere kvinder søger mod studierne,” siger Bjarne Lykke Sørensen.

Industri 4.0, der har sin oprindelse i Tyskland, er integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion. Ideen bag Industri 4.0 er, at intelligente produktions- og servicenetværk kan selvstyre elementer på tværs af industrielle værdikæder.

Læs mere på siemens.dk/industri


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

11

EKSPERTERNE PÅ GULVET Flowcrete er Nordens mest slidstærke brand udi gulvlægning. Om det gælder skoler, p-huse, industrihaller, IT- og Tech virksomheder så har Flowcrete fod på gulvet. Mød dem på HI messen. Af Søren Sorgenfri

V

i står på dem. Flowcrete har styr på det. Det handler naturligvis om gulve. Tænk over i hvor utroligt mange sammenhænge et menneskeanlagt gulv indgår i vores hverdag. På skolen, fabrikshallen, kontoret, sygehuset og i mange andre sammenhænge i et moderne liv. Flowcrete er Skandinaviens førende leverandør af fugefrie gulve og her arbejdes med nøglebegreber som: - Fugefri overflade, hygiejne, enkelt at rengøre og desinficere, god kemikaliebestandighed der sikrer en lav afgasning langt under grænseværdierne, lave vedligeholdelsesomkostninger, høj slidstyrke og hurtige installationer. ”Vi sætter en ære i at rådgive og problemløse for vores kunder. Det er ganske enkelt en grundlæggende del af vores virksomhedskultur. Kunderne bliver en del af Flowcrete-familien og opstår der efterfølgende problemer, så rykker vi omgående ud; vores kunder bliver ikke ladt i stikken. Vi er der for dem dag og nat,” siger Carsten Juhl, salgsansvarlig og rådgiver i Flowcrete Danmark. Populære gulve Flowcrete Danmark bliver nu til Flowcrete Nordic, hvor aktiviteterne i Danmark, Norge, Sverige og Finland slås sammen med hovedkontor i Sverige, men med samme stærke fokus på de enkelte landemarkeder. Dette er naturligt, da Flowcrete er markedsførende på det svenske marked med en markedsandel på over 50 procent – ikke mindst takket være de populære kompaktgulve som går sin sejrsgang på den anden side af Øresund. ”Der er kun en bro imellem de to lande, men der er en verden til forskel på markederne. I Sverige er kompaktgulvene meget populære, mens det tager lidt tid for det danske marked at vænne sig til,” forklarer

Carsten Juhl om det populære kompaktgulv, der lægges i forskellig tykkelse afhængig af belastningsgraden. Globale erfaringer Flowcrete er ikke markedsførende i Danmark, men trækker på dybe internationale erfaringer, så fremtiden tegner lys for firmaet her til lands. ”Firmaet fejrede sidste år globalt set 50-års jubilæum; vi har en årtier ekspertise, og det er nødvendigt i et marked, hvor kunderne stiller store krav. Vores varemærker Peran og Perginol systemer står stærkt og godt forankret i den danske gulvbranche og er blot en lille del af vores store sortiment og at mestre nuancer er en nødvendighed i vores branche. Et gulv i en industrihal eller hos en teknologivirksomhed i Danmark er ikke det samme som hos en tilsvarende virksomhed i Indien med store temperatur- og fugtforskelle. Kan man ikke sit kram ud fra den enkelte kundes ret specifikke behov, så kan det få store konsekvenser,” siger han og tilføjer: ”Det kan vi naturligvis.” Alle kender alle i den danske gulvbranche, men alligevel vinder Flowcrete hele tiden terræn. ”Det gør vi, fordi kunderne ser, vi holder ord, leverer varen og et gulv, der passer til virksomhedens behov. Det er det gode arbejde, der sikrer os fremgangen. Om det så er et p-hus, en skole eller en virksomhed med store mængder it-udstyr, så kan vi det med fokus på sikkerhed, slidstyrke og miljø. Man skal heller ikke glemme, at der fra myndighedernes side er afsat grænseværdier for, hvor meget afgasning, der må forekomme fra et gulv, og der er det værd at bemærke, at vi ligger langt under grænseværdierne.” Mød Flowcrete på HI messen Når Flowcretes kompaktgulve har gået sin sejrsgang i Sverige, så er det

heller ikke overraskende, at Flowcrete Danmark vil køre en kampagne for netop denne type gulve sammen med de nye M1 certificerede gulvsystemer, som strækker sig lige fra bløde Comfort belægninger til industri og P-dæk systemer. Disse systemer præsenteres alle med ekstra fokus på Industri og ESD gulvsystemer på HI Messen i Herning 1-3 oktober. En gulvtype som Flowcrete vil præsentere for de besøgende på messen i Herning. Det er en messe, som Flowcrete salgsteams på messen, Ulrik Hansen og Carsten Juhl glæder sig til. ”Det er altid en fornøjelse at møde kunderne ansigt til ansigt og drøfte problemstillinger og løsninger i fællesskab. Vi vil helst ud og møde folk og få præsenteret vores produkter over en god snak.”

’Kompakt-gulve’ Peran STB Compact er en sandbelægning af tokomponents epoxy og polyuretanindfarvet sand. Lægges i tykkelser på 2, 3, 4, 5 mm eller afhængigt af belastning. Herefter glitter man overfladen maskinelt og derved gøres materialet kompakt, til en stræk og solid langtidsholdbar industribelægning. ’M1 gulvsystemerne’ M1 står for lave emissioner og handler om Den samlede emission af flygtige organiske forbindelser (VOC). Flowcrete har modsat andre konkurrerende produkter fokus på vigtigheden af lav VOC i hele systemets opbygning. Flowcrete M1-systemerne i består altid af flere lag materialer og kan udlægges i mange forskellige tykkelser, opbygninger og stadig overholde M1 - markedets bedste klassificering. M1 er det korte navn for den frivillige finske emissionsklassificering af byggematerialer. M1 er navnet på den laveste emissionsklasse i dette system.

Læs mere på flowcretenordic.com/se/


12

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

DEN KLASSISKE PRODUKTIONSLINJES SVANESANG Fremtiden kræver, at den samme produktionslinje kan fremstille forskellige produkter på samme tid. Hos Beckhoff har de designet løsningen, der tilmed sikrer mere effektivitet og kortere produktionstid.

Af Pia Bundgaard Hansen

D

e minder lidt om små flyvende tæpper; de små plader som svæver ubesværet rundt mellem hinanden. Hver plade varetager en individuel opgave, som gør det muligt, at en produktionslinje kan fremstille forskellige emner på en gang fx lakridser og chokolader. Systemet hedder Xplanar og er udviklet af Beckhoff. ”Den traditionelle produktionslinje er endimensional, men med Xplanar tilfører vi ekstra dimensioner, fordi pladerne kan bevæge sig mellem hinanden og desuden i forskellige højder og tempi mellem arbejdsstationerne,” forklarer Michael Nielsen, der er adm. direktør hos Beckhoff. Vejen mod specialiseringen Systemet, der oprindelig blev udviklet til en mobilproducent, bliver i øjeblikket testet hos en håndfuld kunder. Industrien har i mange år været vant til hurtigt at skulle kunne omstille produktionslinjerne, men i fremtiden vil lot size one dominere, hvor produkter bliver mere og mere specialiserede.

Det går lidt trægt nogle steder i industrien med at indføre digitalisering, hvilket svækker konkurrenceevnen Michael Nielsen, adm. direktør Beckhoff

Eksempelvis åbnende Nike allerede for år tilbage op for, at forbrugerne via en hjemmeside selv kunne designe helt unikke sko; i bilindustrien bliver mange af de dyrere modeller allerede designet efter kundens individuelle krav til interiør, farvevalg osv. Og i fremtiden vil mange flere produkter følge kundernes individuelle krav og behov. Pladerne i Xplanar indeholder ingen elektriske dele. Det er kun en mekanisk plade, hvilket betyder de er lette at rengøre, og derfor også egner sig til produktion i fødevare- og medicinalindustrien, der har strenge krav til renhed.

eksempelvis cloud og big data og derigennem øge produktiviteten og blive konkurrencedygtige internationalt,” forklarer Michael Nielsen og uddyber: ”Mange virksomheder er stadig utrygge ved at dele data med konkurrenterne, men så kan Xplanar være et godt sted at begynde, fordi virksomhederne kan holde alle data hjemme i virksomheden og alligevel få alle digitaliseringens fordele,” forklarer Michael Nielsen.

Industrien skal bevare nysgerrigheden ”Xplanar baner vejen for at lægge det sidste digitale filter ned over de processer, der før var mekaniske,” siger Michael Nielsen, som også appellerer til, at de danske virksomheder er mere åbne omkring de muligheder, der ligger i digitaliseringen. Danmark er et land, hvor det er dyrt at producere, så hvis virksomhederne vil holde produktionen på danske hænder, gælder det om at udnytte teknologien intelligent. ”Det går lidt trægt nogle steder i industrien med at indføre digitalisering, hvilket svækker konkurrenceevnen,” forklarer Michael Nielsen. Vi skal med på bølgen nu Det er klart at virksomhederne skal kunne se en værdi i digitaliseringen, men hvis virksomhederne venter for længe, så taber de momentum. Danmark er blandt de mest digitale lande i Europa, fordi virksomhederne har været dygtige til at tage første skridt og udnytte digitale teknologier til at skabe mere vækst. Nu er tiden kommet til næste skridt, og der viser tal fra Erhvervsstyrelsens Redegørelse, at de danske virksomheder halter bagefter. Virksomhederne tøver med at adoptere big data, cloud-løsninger, IoT, robotter og kunstig intelligens. Og det betyder, at produktiviteten i de danske virksomheder sakker bagud i forhold til andre europæiske lande. ”Det er ærgerligt, at virksomhederne tøver, for meget ofte kræver det faktisk ikke de store ressourcer at udnytte de nye teknologier som

Mød Beckhoff på HI Messen, der løber af stablen i Herning den 1.-3. oktober. Her kan du også opleve Xplanar helt tæt på. Beckhoff er en global udbyder af pc-baseret automationsteknologi med fysisk tilstedeværelse i mere end 75 lande.

Læs mere om, hvordan fremtidens digitale løsninger ser ud på beckhoff.dk


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

Når vores kunder har specielle montager, kan vi lave særlige målerløsninger til dem. Her udarbejdes målerbokse til en stor industrikunde indenfor olieindustrien.

13

I 2016 trak de fire nuværende ejere overvågnings- og energiprojektet ud af KSN Industri i Bjerringbro og grundlagde DS Energy. Det har givet fokus, og virksomheden har nu en løsning, der er i drift på 5.000 målepunkter over hele landet. (fra venstre, Jarl Gorridsen, Henrik Larsen, Morten Madsen og Carsten Brødsgaard)

GRØN OMSTILLING DER MÆRKES PÅ BUNDLINJEN

DS Energy måler energiforbrug - enkelt og effektiv. Det sikrer kunderne optimering og besparelser. Af Søren Sorgenfri

M

askiner i en hal er et af de mest brugte billeder på vækst og produktivitet. Stemplerne arbejder, svejsebåndet kører i gnisternes skær; her er stilstand og stagnation ikke et tema. Der bestilles noget, der sker noget, der fremstilles produkter og skabes vækst, men selv den mest velpolerede fabrikshals stålgiganter kan have en skyggefuld bagside. Det samme kan supermarkedet, kølerummet eller den store hotelbygning. Energitab og uhensigtsmæssig udnyttelse, der ikke anes med det blotte øje, men kan aflæses på bundlinjen. Nok kan disse uregelmæssigheder ikke ses, men de kan måles enkelt og effektivt. Og det mestrer DS Energy med en enkel og effektiv løsning, der sikrer deres kunder besparelser, optimering og hensigtsmæssig udnyttelse af energi i en grøn og klimabevidst tid. ”Man kan sammenligne det med en bil, der kan køre 18 kilometer på literen. Her vil du gerne have en knap, der lyser rødt, hvis bilen pludselig kun kører otte kilometer på literen, hvorefter du kører på værksted og får uregelmæssigheden repareret, ” siger direktør, Jarl Gorridsen. ”Den røde knap i instrumentbrættet, det er os.” DS Energy er en relativ ny aktør på det danske marked, men har allerede skabt mærkbare fordele for virksomheder som blandt andre Grundfos, Linak, Alfa Laval, Welltec, Thise Mejeri, Teknos og Skylight Emballage i kundeporteføljen. ”Samarbejde med så dygtige virksomheder er et adelsmærke og en blåstempling af vores arbejde, selv om vi ikke har været på banen i mere end tre år.” Fakta og ikke myter DS Energy arbejder med fakta og ikke myter. Derfor er præcise

målinger af kundernes energiforbrug vejen til at afsløre uregelmæssigheder og deraf løsninger og aktion. ”Vores målinger fører til, om man finder den utætte ventil, der koster 700 kroner at skifte ud, men koster 10.000 kroner i tabt energiforbrug om måneden eller identificerer de timer om ugen, hvor der forbruges strøm på lageret helt uden grund,” siger Jarl Gorridsen. Det lyder som en kompliceret proces, men det er det ikke. For enkelthed, brugervenlighed og tilgængelighed er nøgleord i DS Energys proces. ”De fleste har sikkert arbejdet et sted, hvor IT eller et nyt styresystem krævede månedlang uddannelse af superbrugere, og hvor alt gik i stå, hvis ikke den superbruger var på arbejde. Vi er gået den præcis modsatte vej. Kunderne får et stykke software, som jeg kan forklare dem brugen af på syv minutter over telefonen. Det er virkelig meget nemt.” Hemmeligheden bag enkelheden er, ja enkel. ”Vi har valgt at fokusere på måling af maskinens energiforbrug, fordi det er dén vigtigste parameter, hvis du skal have et fingerpeg om uregelmæssigheder,fejl eller spild”, siger han. Energiforbruget måles typisk på el, vand, varme, temperatur, fugt og trykluft med målinger, der samles trådløst op og ikke konflikter med virksomhedens egne IT-systemer og netværk. Bred kundegruppe DS Energy henvender sig til en bred kundegruppe. Fra metal og proces til hoteller. Fra kølerum, fødevarer, kemi og landbrug til ejendomsadministration, supermarkedskæder og storkontorer. ”Man kan grundlæggende sige, at vi henvender os til virksomheder med et energiforbrug på den anden side af en million kroner årligt, men kan vi hjælpe stort set alle typer virksomheder. Og der er gang i

hjulene i Danmark, så det er mange virksomheder, som rammer de tal, som kunne have gavn af vores kompetencer,” siger han og forsætter: ”Man skal huske på, at vi lever i en tid, hvor det er god latin at fokusere på den grønne omstilling. De fejl, som vi finder, er typisk meget omkostningstunge, så udover at gøre noget godt klimaet, så giver indsatsen konkrete besparelser. Virksomhederne er i en tid og en udvikling, hvor det handler om at have styr på sit forbrug af energi og ressourcer,” siger han.Om det er mejeriet eller maskinhallen, så har de alle et tilfælles. ”Alle vil gerne vide, om de kører rundt med et hul i benzintanken. Hvis der er et hul, så finder vi det, så vores kunder sparer penge,” siger Jarl Gorridsen.

Typiske fordele Undgå spild, fejl og dårlig drift • Attraktiv pris (ingen udgifter til kabel-træk) • Visualisering, alarmer og deling af centrale data • Dokumentation af vigtige indsatsområder • Dokumentation af miljøforbedringer overfor medarbejdere, kunder og myndigheder Sådan gør vi: • Step 1: Vi definerer målepunkter sammen i din fabrikshal • Step 2: Vi fremsender hardware og trådløst udstyr • Step 3: Installation af grej med din egen installatør (eller os) • Step 4: Link til software fremsendes og med undervisning over skype/telefon • Step 5: Du har fuld adgang til alle dine målepunkter

Der blev etableret måling på den store centrale ventilation hos kemifabrikken. Vi så med det samme, at der var stort forbrug i weekenden, selvom der ikke var produktion. Det viste sig, at et relæ i styringen var i stykker. Det blev lavet med det samme, og der lukkes nu ned i weekenden. Besparelsen er ca. 120.000 kWh om året – dette svarer til årsforbrug i ca. 40 parcelhuse. På én ventilator.

Læs mere på dsenergy.dk


3D PRINT WE KNOW-HOW Som en af de førende 3D print virksomheder i Europa, med mere end 20 års erfaring, har vi løsningen på dine komplekse opgaver og kan optimere dit workflow med 3D print. Vi kan printe med ekstrem høj præcision, i forskellige materialer og i mere end 100 farvekombinationer. Vi benytter SLA, SLS, FDM og PolyJet 3D print teknologier. Kort sagt WE KNOW-HOW. Læs mere på www.damvig.dk eller ring til os på 4399 3736

i Messecenter Herning d. 1.-3. oktober 2019 - Mød os på stand K8218 Læs mere på hi-industri.dk

S PECI A L I S T I 3 D - PR I N T O G 3 D - PR I N T T EK N O LO G I ER


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

15

REDUCER MONTAGETIDEN MED 50-70 PROCENT Alle snakker om Industri 4.0, men denne metode har CadCabel, der fremstiller mere end 20 millioner ledninger om året, allerede anvendt i 20 år. CadCabel arbejder kun med ledninger og kabler og er på toptilisten af tyske aftagere af ledninger og kabler. Af Pia Bundgaard Hansen

V

ælg færdige opmærkede ledninger i stedet for fortrådning af el-tavler på traditionel vis, som er omkostningstung. Ved at bruge bundt-teknologien fra CadCabel, får virksomhederne et sæt færdige ledninger på 48 timer. Ledningerne er pakket i den rækkefølge, de skal bruges; i færdige rund- og – eller sekvensbundtede sæt. Ledningerne er afmålt i længde, termineret i begge ender, opmærket i begge ender eller på hele ledningen med numre, montageretning, anlægsnummer, placering eller andet helt efter ønske. Løsningen sikrer maksimal kvalitet, minimal montagetid og lav pris. Desuden slipper virksomhederne for indkøb af ledninger og tyller, lager og spild.

I mine øjne skal industrien netop bruge de smarte løsninger for at styrke konkurrenceevnen Henning Jensen, CadCabel

Hos CadCabel ligger der farvestrålende bundter af kabler i nærmest alle regnbuens farver. Maskinerne der fremstiller ledningerne, kører 24/7 og producerer fortrådninger fra 0,5 til 6 mm2. Ledninger fra 0,5 til 6 mm² produceres på automatiske anlæg, hvorimod kabler op til 240 mm² produceres på semi-automatiske anlæg. ”Vi kan levere præcist de typer ledninger og kabler, kunderne efterspørger. Vi har mere end 1.000 forskellige ledning og kabler på

lager, og vi har også cirka 1.000 forskellige kabelsko og tyller på lager,” forklarer Henning Jensen fra CadCabel. Mærkning skaber overblikket Med bundt-teknologien fra CadCabel reduceres tidsforbruget til fortrådning og montering af el-tavler. Kundens konstruktionsdata overføres til CadCabel online som montagefiler. ”Vi har ingen omstillingstid på vores montagelinje, som producerer fortrådninger fra 0,5 til 6 mm2 i rund- og –eller sekvensbundtet ledninger,” fortæller Henning Jensen. De bundtede ledninger forsynes med en papirlabel, der er påtrykt kundens konstruktionsdata, og samtlige ledninger er påtrykt de ønskede tilslutningsinformationer samt forsynet med de specificerede kabelsko eller special tyller. Ledningerne kan også forsynes med mærkning fra virksomhederne Wago, Phoenix, Weidmüller, Murrplastik, Partex og mange andre. Det er også muligt at printe QR-kode på ledninger og kabler, som kan anvendes til mange formål som sporbarhed og diagramsøgning. Hold produktionen på danske hænder ”Vi skal anvende teknologien maksimalt til at sikre vores danske arbejdspladser. Ved at lade computerne og maskiner tage sig af rutinemæssige og datatunge opgaver, sparer vi tid, undgår fejl og kan producere billigere og bedre,” siger Henning Jensen. Bundt-teknologien lever helt op til dette ved, at CadCabel kan levere indenfor 48 timer og selve monteringstiden kan reduceres med 50-70%. Da alle informationer står på ledningerne, er diagramlæsning ikke nødvendig. Det betyder også, at de faglærte kan koncentrere sig om de mere komplicerede og overordnede opgaver. ”Danmark er et højtlønsområde, så det vigtig at øge det værdiskabende arbejde, så vi kan beholde produktionen på danske hænder. Jeg tror også, at det er med til at øge arbejdsglæden, at man selv kan se værdien af sin egen indsats,” fortæller Henning Jensen. Tag imod digitaliseringen Hos CadCabel mærker de, hvordan industrien tøver lidt med at tage imod de nye løsninger, selv om de skaber værdi. ”Mit ønske er, at virksomhederne er lidt mere åbne og nysgerrige

omkring digitalisering og den nye teknologi, der faktisk kan gøre en stor fordel i en tid, hvor kravet fra markedet er fleksibilitet, korte leveringstider, lav pris, men høj kvalitet,” siger Henning Jensen og uddyber: ”Der er jo altid en vis konservatisme, og det er helt ud forståeligt, for mange har set de ændringer der er kommet som negative, da det desværre har medført flytning af arbejdspladser til lavlønslande. Jeg tror, at vi med Industri 4.0 og automatiseringen vil se flere og flere indenfor vores industri trækker deres arbejde hjem til Danmark, da effektiviteten og fleksibiliteten vil gøre det lønsomt.” Arbejd smartere men ikke hårdere Digitaliseringen kan netop - som gravemaskinerne i sin tid - være med til at sikre, at industrien arbejder smartere uden at medarbejderne skal arbejde hårdere. ”I mine øjne skal industrien netop bruge de smarte løsninger for at styrke konkurrenceevnen,” siger Henning Jensen. Ledninger i bundter er et godt sted at begynde for at gøre arbejdet hurtigere, lettere og mere værdiskabende,

Hos CadCabel leverer de færdige opmærkede ledningssæt i afmålt længde og ledningskonfigureret i begge ender, klar til montage.

Læs mere på cadcabel.de


16

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Foto: Agnete Schlichtkrull. Copyright: Dansk Industri

DIGITALISERINGEN ER DYNAMO FOR VÆKSTEN De små og mellemstore virksomheder halter stadig efter de store i digitaliseringen. Virksomhederne har typisk færre ressourcer og mindre tid til at arbejde med den digitalisering, der paradoksalt nok vil sikre dem mere tid og skabe mere vækst. Af Pia Bundgaard Hansen

T

al fra regeringens digitale topmøde i 2019 viser, at danske små og mellemstore virksomheders (SMV’ere) anvendelse af big data er lavere end hos vores nordiske naboer. Og da SMV’erne udgør størsteparten af de danske virksomheder, bør de sætte turbo på digitaliseringen og begynde at skabe forretningsmodeller mod fremtidens marked, hvor de succesfulde virksomheder er dem, som ikke blot sælger et produkt, men skaber værdi for kunderne. Digitaliseringen er drivkraften i at styrke Danmarks position som produktionsland, hvor teknologierne kan bruges til at opskalere produktioner og samtidig reducere omkostningerne, så vi i Danmark stadig kan producere varer på trods af de høje lønomkostninger i forhold til vores konkurrenter. Rapporten fra det digitale topmøde viser også, at SMV’er bruger væsentligt færre penge på it end de større virksomheder, og SMV’erne tror mindre på, at digitalisering vil kunne skabe vækst og job i kommende år.

Digitalisering er jo meget andet end kunstig inteeligens, augmented reality og 3D prints Lars Frelle Petersen, direktør Dansk Industri

Data skaber fremtidens værdi ”Det er et paradoks, at især SMV’erne ikke har tiden og ressourcerne til at komme i gang med at digitalisere, for det er gennem teknologien, at virksomhederne netop vil skabe tiden til at kunne servicere kunderne bedre og mere effektivt,” forklarer siger Lars Frelle-Petersen, der er direktør hos Dansk Industri. Lars Frelle-Petersen har en appel til virksomhederne: ”Digitalisering er jo meget andet end kunstig intelligens, augmented reality og 3D prints, og mange SMV’er vil høste store gevinster ved blot at indføre små ændringer i hverdagen fx ved at begynde at hente og analysere data,” forklarer Lars Frelle Petersen. Det behøver ikke at være dyrt eller besværligt at installere sensorer og software, som kan samle data. Når maskinerne kobles på nettet, får virksomhederne adgang til en hel stribe data, der kan fortælle om alt - lige fra kundernes efterspørgsel på et produkt til lagerbeholdningen. Analysen af disse data giver virksomheden mulighed for at skabe sammenhæng i hele forsyningskæden, undgå flaskehalse og forbedre time to market. Data giver også værdifulde informationer om udstyret. Ved at hente data fra eksempelvis en mekanisk pumpe, kan virksomheden få indblik i ydeevnen, som måske skal justeres. Derudover kan data fortælle, hvornår pumpen trænger til at blive vedligeholdt, så servicen kan planlægges uden pludselige dyre stop i produktionen. Find sammen om udfordringerne Digitaliseringen og brug af data er en radikal anderledes måde at drive forretning på. Selv de store virksomheder kæmper med omstillingen, hvor forretningsmodellerne ændrer sig, og fokus i højere grad går på, hvordan virksomhederne kan skabe værdi for kunderne. Lars FrellePetersen opfordrer virksomhederne til at mødes med ligesindede: ”Mange SMV’er har været til kaffemøder, hvor de har hørt om digitaliseringens mange fordele, men alligevel kan det være svært at omsætte teorien til hverdag hjemme på virksomheden. Så mit råd

til virksomhederne er, at de skal se på, hvad andre virksomheder i branchen har gjort og indgå i fællesskaber.” Der er bestemt steder at gå hen og møde ligesindede. For eksempel er MADE- Manufacturing Academy of Denmark - et godt bud. Innovationsnetværket har et formål, og det er at løfte dansk produktion. MADE er med til at sikre, at SMV’erne får støtte og vejledning til at løse produktionsudfordringer eller afprøve ny teknologi. Derudover kan MADE hjælpe med netværk, viden og støtte, så virksomhederne kan komme godt i gang med at implementere nye processer og ny teknologi i produktionen. ”Hos MADE har vi allerede mere end 200 eksempler på, hvordan SMV’ere kommer godt i gang med digitaliseringen for små ressourcer,” siger Lars Frelle-Petersen. MADE er en non-profit forening, der består af virksomheder, universiteter, GTS-institutter og uddannelsesinstitutioner.

MADE - Manufacturing Academy of Denmark blev lanceret i 2014 for at skabe en platform for anvendt forskning, udvikling og innovation i danske produktionsvirksomheder.

Læs mere på www.made.dk


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

17

LÆG ROBOTARM MED FREMTIDEN Enabled Robotics kombinerer mobile robotter og robotarme for at imødekomme produktionsvirksomhedernes alsidige behov med opgaveløsning over store områder.

Af Søren Sorgenfri

D

er var engang, hvor man med ærefrygt erklærede, at robotter – det er fremtiden. Fortiden ligger som bekendt bag os og robotternes arbejdskraft i forskellige størrelse, funktioner og digitale arbejdsgange er nutid. Et af de danske firmaer, der bogstavelig talt ligger arm med nutidens robotter er Enabled Robotics. Og der burde måske tilmed stå ligger robotarm, for det er netop den ret nye virksomheds kernefokus - kombinationen af en mobil robot og en robotarm der kan operere over større områder i f.eks. en lager- eller produktionshal. ”Enabled Robotics har sit grundfaglige udspring i robotforskningsmiljøet ved Syddansk Universitet og har derigennem stort kendskab til den nyeste viden indenfor området med ambition om at skabe en fleksibel og let tilgængelig løsning,” siger administrerende direktør, Lars-Peter Ellekilde og fortsætter: ”Enabled Robotics fokuserer på at kombinere mobile robotter og robotarme for derved at skabe en fleksibel platform som ikke kun kan bevæge sig rundt, men også udfører komplekse opgaver,” forklarer Lars-Peter Ellekilde, der har en baggrund som PhD fra Syddansk Universitet (SDU) 2008 samt ti år som forsker ved SDU indenfor robotteknologi med fokus på industrielle anvendelser. Stort potentiale Løsningen kaldet ER-Ability robotten er allerede ude og kører i laboratoriemiljøer, og Enabled Robotics søger nu de første industrielle kunder, som kan se potentialet i mulighederne og gerne vil være på forkant med udviklingen.

Enabled Robotics fokuserer på at kombinere mobile robotter og robotarme for derved at skabe en fleksibel platform som ikke kun kan bevæge sig rundt, men også udfører komplekse opgaver. Lars-Peter Ellekild

Forskellige industriområder har ellers opereret med mobile robotter og selvstændige robotarme, men Enabled Robotics arbejder med en kombinationsmodel, og det med stor viden og faglig tyngde bag, nu hvor virksomheden står klar med de første produkter. ”Vores primære marked forventes at være mellemstore og store produktionsvirksomheder. Vi ser, at flere og flere virksomheder ønsker en mere fleksibel og opstillingsparat produktion og her giver kombinationen af mobil robot og robotarm rigtig god mening da man derved har en enhed som både er mobil, men samtidig er tilstrækkelig fleksibel til at løse opgaver som kan være fordelt over et stort område,” siger Lars-Peter Ellekilde. Kort historie, stor fremtid Enabled Robotics blev stiftet i december, 2016 med udgangspunkt i ideer fra et forskningsprojekt ved Syddansk Universitet. I projektet blev der netop arbejdet med kombinationen af mobil robot og robot arm med et stort potentiale for at anvende denne kombination til en lang række opgaver, hvor en robotarm eller en mobilrobot alene ikke kan løse opgaven. Herfra gik det slag i slag. Først blev markedet sonderet og den nødvendige funding etableret. Sidste år begyndte så den egentlige udvikling og indeværende år har set en acceleration af ressourcerne til udvikling, og Enabled Robotics er nu klar med de første produkter. Produkter der står på skulderne af en udviklingskæde. ”Vores kernekompetencer ligger indenfor software og algoritmer. Vi anvender således i videst mulig omfang standard hardware komponenter, som vi samler og har blandt andet valgt at tage udgangspunkt i robotter fra henholdsvis Mobile industrial Robots og Universal Robots,” siger Lars-Peter Ellekilde og uddyber: ”Fokus er at skabe en fleksibel og let tilgængelig løsning. Dette indebærer også en række tiltag i forhold til sikkerhed således, at robotten sikkert kan operere såkaldt kollaborativt og færdes sikkert i et miljø delt med mennesker,” siger han. Men selv om de første produkter er klar, så stopper Enabled Robotics ikke her. Der er også en dag i morgen, hvor kundernes behov ændrer sig, og det er virksomheden allerede i gang med at klargøre sig til. ”I en tid hvor tendensen hos mange virksomheder er, at man skal understøtte mindre produktionsserier og hurtigere omstille sin produktion, så er det nødvendigt med nye teknologier der hjælper til at øge fleksibiliteten,” siger Lars-Peter Ellekilde. ”Vi forventer derfor at markedet for teknologien vil være stødt

stigende og i takt med at man får øjnene op for mulighederne vil der komme flere og flere anvendelser for en robottype som vores.” Hvor robotter i dag meget ensformige og gentagende opgaver, så venter der nye og udfordrende arbejdsopgaver lige rundt om hjørnet, siger Lars-Peter Ellekilde. ”I dag har vi mest fokus på opgaver, der i bund og grund handler om at flytte emner, så forventer vi i fremtiden at kunne udnytte mobiliteten til at køre rundt om store emner og udfører opgaver som f.eks. overfladebehandling og kvalitetskontrol.” Den fremtid er allerede en del af Enabled Robotics nutid.

Enabled Robotics Enabled Robotics er på HI Messen den 2. og 3. oktober. med standplads nummer F0108 på messens to sidste dage i startup-området.

Se mere på enabled-robotics.com


18

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

NÅR MOTOREN ER I CENTRUM Stork Drives har årtiers erfaring og ekspertise i motorer og systemløsninger Af Søren Sorgenfri

M

otoren. Det er der, det hele foregår ikke sandt? Om det drejer sig om det dybe hav, verdensrummet, apparater der hjælper til med at holde kroppen i live, så er motoren drivkraften. Specialiserede motorer der kræver fingerspidsfornemmelse og ekspertise i absolut verdensklasse. Det leverer Stork Drives under mottoet: Motor – Systemer – Løsninger. Det er sådan, Stork Drives arbejder med ekspertise i verdensklasse. Som kundernes højteknologiske og kvalitetsfokuserede smutvej til motor- og driverløsninger med. Den vision som Stork Drives operer med hviler på årtiers erfaring. For svenske Stork Drives, der blev grundlagt i 1936 af en hollænder ved navn Stork, er siden 2004 ejet af schweiziske maxon, der har rødder i alpelandets traditionelle og velrenommerede urmagerindustri, hvor perfektion udfoldes helt ned på mikrometeren. Det er derfor et stærkt stempel, når firmaet præsenteres som Stork Drives, Member of the maxon Group. Stork Drives løsninger involverer ikke bare en motor; der tænkes i og præsenteres systemløsninger og pakkeløsninger til kunden. Det forklarer Per Hasselby Nielsen, Key Account Manager: ” Tidligere var vores primære opgave ofte udelukkende at levere en motor med et gear til en given opgave. Sådan er det langt fra længere. Vores kunder stiller større og større krav til os om leverings af tilpassede enheder, færdige systemer og komplette løsninger, hvor vi kan tilføre værdi, og dem kan vi naturligvis imødekomme,” siger han. ”Det kræver tillid, så vi kommer meget tæt på vores kunder. Fra udvikling, bygning og levering af motordelen, som egentlig bare er første skridt på vejen til at bidrage med ekspertise, supportere, videreudvikling, service og opfølgning. Det er et millimeterpræcist samarbejde.” maxon Group har i dag 3000 ansatte verden over, og Stork Drives varetager salg og service i det nordiske område samt Baltikum for maxon Group. Fra motorer med en diameter på blot 4 mm og 0,25W, og til enheder med output power på 2000 W, er Stork Drives tilbud omfattende. ”Vi kan bogstaveligt talt sige, at ingen opgave er for lille, men

man skal selvfølgelig huske, at der bag en motor, der blot fylder få millimeter, ligger et meget stort stykke arbejde,” forklarer Per Hasselby Nielsen og fortsætter:. ”Ud over vores egne produkter har vi et mangeårigt samarbejde angående distribution af ”drive” produkter fra to af Ameteks verdensomspændende virksomheder i Dunkermotoren og HaydonKerk.” Og i en tid hvor kundernes behov er under konstant forandring og udvikling, så skal ekspertisedelen tages ganske alvorligt - om det så gælder medicial-sektoren, industrielanalyse eller robotics industrien. ”Går man 20-25 år tilbage i tiden, jamen så var det måske bare en motor, der skulle leveres. Sådan er det langt fra længere. Slet ikke i Danmark, hvor hele robotics sektoren er rykket frem med stormskridt de sidste ti år. Det stiller store krav til os, og dem kan vi naturligvis imødekomme,” siger han og forklarer, at Stork Drives og maxon Group hele tiden holder sig på forkant med tidens udvikling indenfor alle relevante genrer. Fra det teknologiske aspekt til landvindinger indenfor software. F.eks. er der netop indviet et 200m2 klinisk rent laboritorium i Schweiz, hvor der samles enheder til medical-sektoren, hvor kravene til ingen støv eller baktier er et must. ”Det giver os en stærk produktionslinje, som kunderne også har mulighed for at se. Mange af vores kunder arbejder vi meget tæt sammen med og er en de facto udviklings- og serviceenhed for dem. Det giver langvarige og stærke samarbejdsrelationer,” siger Per Hasselby Nielsen. Den tætte og fortrolige dialog er en nødvendighed i et marked, der antager stadigt skarpere nuancer. ”Virksomheden står i dag på skuldrene af årtiers stærke faglighed, præcision og ordentlighed. Det er en styrke, men også en nødvendighed, når der skal leveres til kunderne. Opgaver og efterspørgsel er i dag langt mere individuelt kundetilpasset. Om det er, så er insulinpumper til medical-industrien eller en robot med gear, sensor, motor og software, der skal ramme en særlig kundes behov,” siger Per Hasselby Nielsen og fortsætter: ”Hele e-skeleton dimensionen er også kommet til, der er et felt, der stille store og spændende krav til vores ekspertise.” Men med leverancer af motorer og systemløsninger helt ned til

mindstemål, så synes ingen opgaver for små eller for store. Sådan i bredere forstand, da firmaet også står bag leverancer af motorløsninger til NASA’s køretøjer på Mars. ”Det er jo sådan en lidt kuriøs opgave, men vidner om spændvidden i vores kompetencer og styrker. Kan man ikke sit kram på gulvet, så kan man heller ikke i verdensrummet.” Stork Drives finder du naturligvis også på HI Messen.

Stork Drives, etableret i 1936 og er en del af maxon Group siden 2004. Stork Drives har mere end 80 års ekspertise udi elektriske motorer og driverløsninger. Stork Drives repræsenterer markedsførende globale producenter og systemløsninger op til 2000 W. ISO 9001 & ISO 14001 certificeret. Kerneområder APPLICATION AREA EXAMPLES: AEROSPACE INDUSTRY • COMMUNICATION • CONSUMER APPLICATIONS • DOOR AUTOMATION • INDUSTRIAL AUTOMATION & ROBOTICS • INSPECTION & INSTRUMENTATION • MEDICAL TECHNOLOGY • MOBILITY APPLICATIONS • OFFSHORE & SUBSEA APPLICATIONS • SAFETY ENGINEERING

Læs mere på storkdrives.com


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

19

NYT ROBOTCENTER I GREATER COPENHAGEN

I december åbner maskin- og robotgiganten FANUC et nyt 3.600 m2 stort Experience Center i Malmø, hvor virksomheder kan opleve, hvordan de kan øge produktiviteten og nedbringe omkostningerne ved at integrere maskiner, robotter og styresystemer.

Af Pia Bundgaard Hansen

I

dag i industrien handler det om at tænke intelligent og vælge maskiner med en stor præcision, styrke og alsidighed samt styresystemer, der får maskiner og robotter til at samarbejde og yde maksimalt.

Flyt grænserne i industrien Med tilstedeværelsen af det nye center i Malmø håber FANUC på, at de kan være med til at styrke udviklingen inden for automatiseringen og digitaliseringen i industrien i hele Greater Copenhagen. Centeret, der kommer til at bestå af Showroom og Technical Academy, bliver en ekstra dimension til de afdelinger i Danmark, som FANUC allerede har. ”Vi har den unikke position, at vi både producerer maskiner, robotter og styresystemerne i modsætning til mange andre virksomheder, der udelukkende fokuserer på at udvikle et af produktområderne. Det gør det let for virksomhederne, når de vælger vores løsninger, fordi de er lette at integrere og udvide,” forklarer Cerold Andersson, der er Managing Director hos FANUC Nordic, og han uddyber: ”Styresystemerne, som bruges bredt i industrien, er med til at sikre, at maskiner kan kommunikere med robotterne og omvendt. FANUCs styresystemer kan også integreres med maskiner fra andre producenter. ” FANUC - hele verden rundt FANUC er med mere end 100 forskellige robotmodeller en af verdens største producenter af robotter blandt andet med de nyskabende Cobots (kollaborative robotter), hvor mennesket arbejder tæt sammen med robotten. Tal fra Research and Markets viser, at alene i bilindustrien forventes markedet for Cobots at stige med 43 procent årligt i løbet af de næste fem år. FANUC har på verdensplan installeret mere end 590.000 robotter, 4,2 millioner CNC-styringer og 20,3 millioner servomotorer især inden for indenfor bilindustrien, medicinsk teknik, logistik og konsumentvarer.

Intelligente løsninger til industrien De høje udgifter til lønninger i Danmark betyder, at industrien bør tænke i intelligente løsninger. Et godt sted at begynde er med mindre maskiner, som har fleksibilitet, alsidighed og præcision, der sikrer, at produkterne når gennem nåleøjet, og kravet om fast to market efterleves. I stedet for at investere i store og tunge maskiner er FANUC ROBODRILL et eksempel på en alsidig maskine, der kan producere alt fra prototyper til fuld produktion.

Vi har den unikke position, at vi både producerer maskiner, robotter og styresystemerne i modsætning til mange andre virksomheder, der udelukkende fokuserer på at udvikle et af produktområderne. Det gør det let for virksomhederne, når de vælger vores løsninger, fordi de er lette at integrere og udvide Cerold Anderson, Managing Director

”ROBODRILL kan blandt andet bruges i forarbejdningsindustrien fx til drejning og fræsning, hvor maskinens alsidighed på alle måder overgår størrelsen,” forklarer Cerold Andersson. En maskine som ROBODRILL er udviklet, så den hurtigt kan omstilles til nye opgaver, hvilket passer perfekt ind i den virkelighed, som møder industrien, hvor kunderne hele tiden stiller højere krav, og slutprodukterne skal skabe værdi. Data der skaber værdi Kravet fra kunderne om, at produkterne skal skabe værdi, stiller også krav til brug af data, og her har FANUC udviklet FIELD system (FANUC Intelligent Edge Link & Drive). Platformen gør det muligt for industrien at koble maskinerne sammen på nettet, så vigtige data kan høstes. Platformen er udviklet, så det også er muligt at koble selv ældre maskiner på.

I over 60 år har FANUC været på forkant med innovationen og har hele tiden flyttet grænserne for, hvad der er muligt for at forøge produktiviteten og nedbringe omkostninger i en lang række industrier.

Læs meget mere om fremtidens muligheder på www.FANUC.eu


20 Skandinaviens bedste løsninger til Skandinaviens bedste løsninger til industrien kan opleves på hi-messen SCANDINAVIENS BEDSTE LØSNINGER TIL industrien kan opleves på hi-messen I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

INDUSTRIEN KAN OPLEVES PÅ HI-MESSEN

Avanceret teknologi og moderne industrielle løsninger bliver forenet med 700 udstillere, nyheder, keynote speakere og det personlige møde industrielle mellem kunder og leverandører, nårmed hi Tech Industrynyheder, Scandinavia finder Avanceret teknologi og moderne løsninger bliver forenet 700 & udstillere, keynote sted 1.-3. og oktober 2019 i MCH Messecenter Herning. speakere det personlige møde mellem kunder og leverandører, når hi Tech & Industry Scandinavia finder

Avanceret teknologi og moderne industrielle løsninger bliver forenet med 700 udstillere, nyheder, keynote speakere og det personlige møde mellem kunder og leverandører, når hi Messecenter Tech & Industry Scandinavia finder sted 1.-3. oktober 2019 i MCH Messecenter Herning. sted 1.-3. oktober 2019 i MCH Herning. Omkring 700 udstillere fra ind- og udland står 1.-3. oktober klar til at tage imod be- Mellem robotter, sensorer og bearbejdningsmaskiner er scenen sat til det personsøgende fra den industrielle sektor til årets hi Tech & Industry Scandinavia. Messen lige møde, og besøgende kan samtidig hente ny viden og inspiration fra en række er igennem årene blevetfra samlingspunkt forstår hele1.-3. industrien, til tre intense eksperterrobotter, ved messens stærke der henvender sigertilscenen en bredsat målgruppe og på Omkring 700 udstillere ind- og udland oktoberder klarmødes til at tage imod be- Mellem sensorer og events, bearbejdningsmaskiner til det persondage, hvor inspiration og viden er ihi højsædet, og i år kan besøgendeMessen se frem lige tværsmøde, af brancher. Dyk nedkan i udvalgte det fulde fra program på søgende franetværk, den industrielle sektor til årets Tech & Industry Scandinavia. og besøgende samtidigevents henteherunder ny viden og og se inspiration en række til igennem et rekordstort aktivitetsprogram. hi-industri.dk. er åreneeventblevetog samlingspunkt for hele industrien, der mødes til tre intense eksperter ved messens stærke events, der henvender sig til en bred målgruppe og på dage, hvor netværk, inspiration og viden er i højsædet, og i år kan besøgende se frem tværs af brancher. Dyk ned i udvalgte events herunder og se det fulde program på til et rekordstort event- og aktivitetsprogram. hi-industri.dk.

TheSmart Company2019

Integrated. Transparent. Digitalized. Transforming. Business.

TheSmart Company2019

Integrated. Transparent. Digitalized. Transforming. Business.

1. OKTOBER WIND ENERGY DENMARK Wind Denmarks event ’Wind Energy Denmark’ finder sted i Hal F og fu1. OKTOBER sionerer teknologi, innovation, forskning og forretningsudvikling – denne WIND ENERGY DENMARK gang med et stortevent fokus ’Wind på onshore. Wind Denmarks Energy Denmark’ finder sted i Hal F og fusionerer teknologi, innovation, forskning og forretningsudvikling – denne 1.-2. OKTOBER gang med et stort fokus på onshore. NYHED: PRODUCTION DENMARK Hal KOKTOBER byder på Production Denmark, hvor DIRA - Dansk Robot Netværk er 1.-2. vært tirsdag, og de tre projekter AutomationsBoost, DigitaliseringsBoost NYHED: PRODUCTION DENMARK og Digital står Denmark, for onsdagens Tirsdag uddeler DIRA Hal K byderOmstilling på Production hvor program. DIRA - Dansk Robot Netværk er desuden sin Automatiseringspris 2019. vært tirsdag, og de tre projekter AutomationsBoost, DigitaliseringsBoost og Digital Omstilling står for onsdagens program. Tirsdag uddeler DIRA 1.-3. OKTOBER desuden sin Automatiseringspris 2019. NYHED: THE SMART COMPANY De førende virksomheder inden for digitalisering af produktionsproces1.-3. OKTOBER ser kan opleves i Hal M til det nye event The Smart Company, der har NYHED: THE SMART COMPANY DIAP by Eltronic som guldpartner. byderafblandt andet på liveDe førende virksomheder inden forOmrådet digitalisering produktionsprocesdemonstrationer bidrag franye syv event teknologivirksomheder. ser kan opleves i med Hal M til det The Smart Company, der har DIAP by Eltronic som guldpartner. Området byder blandt andet på livedemonstrationer med bidrag fra syv teknologivirksomheder.

1.-3. OKTOBER INTERNATIONAL FOOD CONTEST Hele OKTOBER fødevarebranchen samles igen i år i Hal D til International FOOD 1.-3. Contest (IFC). Her udstilles og bedømmes fødevarer – side om side med INTERNATIONAL FOOD CONTEST en udstilling af det nyestesamles inden igen for maskiner Hele fødevarebranchen i år i Halog D emballager. til International FOOD Contest (IFC). Her udstilles og bedømmes fødevarer – side om side med 1.-3. OKTOBER en udstilling af det nyeste inden for maskiner og emballager. NYHED: 3D TECH 3D TECH er et nyt eventområde i Hal K, der byder på det nyeste inden for 1.-3. OKTOBER 3D og dets produktgrupper, der på hi-messen inkluderer alt fra printere og NYHED: 3D TECH leverandører opmåling kvalitetssikring til 3D-tegneog 3D TECH er etover nyt scanning, eventområde i Hal K,ogder byder på det nyeste inden for konstruktionsprogrammer. 3D og dets produktgrupper, der på hi-messen inkluderer alt fra printere og leverandører over scanning, opmåling og kvalitetssikring til 3D-tegne- og 2.-3. OKTOBER konstruktionsprogrammer. TECHNOMANIA Technomania er for tredje gang at finde på hi-messen og byder på et 2.-3. OKTOBER fremtidsunivers TECHNOMANIApå 3.386 kvadratmeter i Hal F fyldt med den sidste nye teknologi, konferencer, demolabs ogfimeget Technomania er for tredje gang at nde påmere. hi-messen og byder på et fremtidsunivers på 3.386 kvadratmeter i Hal F fyldt med den sidste nye teknologi, konferencer, demolabs og meget mere.

Ny hi-award hylder bæredygtighed Ny hi-award hylder bæredygtighed Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling har hi Tech & Industry Scandinavia i år lanceret ’hi Sustainable Award’ . Med udgangspunkt i FN’s 17Development verdensmål for bæredygtig udvikling har hi Tech & Industry Scandinavia i år lanceret ’hi Sustainable Development Award’.

Bidragene til en bedre verden bliver hyldet på dette års hi Tech & Industry Scandinavia, som har indstiftet en ny pris med navnet ’hi Sustainable Development Award’. Prisen afsæt i FN’s 17 hyldet verdensmål forårs bæredygtig og er Bidragene til entager bedre verden bliver på dette hi Tech &udvikling Industry Scansåledes en hæder af de udstillere, som gørnavnet en særlig for en omstilling i dinavia, som har indstiftet en ny pris med ’hi indsats Sustainable Development industrien. Award’ . Prisen tager afsæt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og er Vinderen af hi Sustainable Development bliver offentliggjort til åbnin-i således en hæder af de udstillere, som gør Award en særlig indsats for en omstilling gen af hi-messen tirsdag 1. oktober kl. 09.30 og præmieres desuden med kr. 50.000. industrien. Vinderen af hi Sustainable Development Award bliver offentliggjort til åbninFemafinnovative finalister gen hi-messen tirsdag 1. oktober kl. 09.30 og præmieres desuden med kr. 50.000. En jury bestående af eksperter fra erhvervslivet og forskningsmiljøet har gennemFem innovative finalister gået de mange produkter, løsninger og services, som blev indstillet til den nye pris. Juryen har udpeget følgende fem finalister:og forskningsmiljøet har gennemEn jury bestående af eksperter fra erhvervslivet gået de mange produkter, løsninger og services, som blev indstillet til den nye - R&D Engineering for udviklingen af et økologisk græsprotein, som på sigt kan pris. Juryen har udpeget følgende fem finalister: bidrage til, at den klimatunge import af soja falder. Bio-Circle Surfacefor Technology forafudviklingen afgræsprotein, en rensevæske, - R&D Engineering udviklingen et økologisk somder påindeholsigt kan der intelligente mikroorganismer, somafkan bidrage til, at den klimatunge import sojaerstatte falder. farlige opløsningsmidler. Chr. Hansen for udviklingen af bakterier, der kanafforlænge holdbarheden i yog- Bio-Circle Surface Technology for udviklingen en rensevæske, der indeholhurtintelligente og dermedmikroorganismer, mindske madspild. der som kan erstatte farlige opløsningsmidler. Innospexion for udviklingen udviklingen af af bakterier, en røntgenbaseret sorteringsteknologi til aff ald. - Chr. Hansen for der kan forlænge holdbarheden i yog- hurt VisBlue for udviklingen batteriteknologi, der gør det muligt at lagre overskudsog dermed mindskeafmadspild. energi udvundet fra sol og vind. - Innospexion for udviklingen af en røntgenbaseret sorteringsteknologi til affald. - VisBlue for udviklingen af batteriteknologi, der gør det muligt at lagre overskudsLæs mere om de fra femsolnominerede på hi-industri.dk. energi udvundet og vind.

Læs mere om de fem nominerede på hi-industri.dk.

De fem nominerede til hi Sustainable Development Award blev offentliggjort på et presseevent i København. Foto: MCH/Lars Møller De fem nominerede til hi Sustainable Development Award blev offentliggjort på et presseevent i København. Foto: MCH/Lars Møller22

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

NY ELEKTRIKERUDDANNELSE ER SOM SKABT TIL INDUSTRIEN Med fjernelse af autorisationskrav og indførelse af 28 moduler i uddannelsen er det blevet nemt for industrivirksomheder at tage elektrikerlærlinge og skræddersy deres uddannelse til virksomhedens behov

D

e danske industrivirksomheder skal tage flere elektrikerlærlinge. Ikke kun for de unge elektrikeres skyld, men også for industriens egen skyld. Med ændringen af elektrikeruddannelsen er den nemlig blevet meget mere attraktiv for industrivirksomhederne. For Dansk El-Forbund, der organiserer de danske elektrikere, er udfordringen dog stadig, at for få industrivirksomheder kender til de fordele, den nye uddannelse giver dem. Fra 5 specialer til 28 moduler Dansk El-Forbund og installatørernes organisation TEKNIQ ændrede elektrikeruddannelsen i 2015. Før kunne elektriker-lærlingen vælge mellem fem specialer. I dag er uddannelsen i stedet bygget op af 28 moduler, hvoraf mange afspejler den nyeste teknologiske udvikling og ikke tidligere har været en formel del af elektrikeruddannelsen. Blandt modulerne er blandt andet ’Robot-el-teknik-, ’Cleantech’, ’Vedvarende energiløsninger’, El-teknik i velfærdsteknologiske løsninger’ og ’Intelligente bygningsinstallationer’. ”Det betyder, at virksomheden, når den indgår uddannelsesaftale med en lærling, kan designe uddannelsens indhold, så den passer specifikt til virksomhedens behov. Bruger virksomheden robotter, kan uddannelsen have fokus på det, og indebærer arbejdet også vedligeholdelse af en kontorbygning, kan uddannelsen rumme noget om det,” siger Benny Yssing, næstformand i Dansk El-Forbund. Nye nøglemedarbejdere Ved at specialdesigne lærlingeuddannelsen kan virksomhederne få nøglemedarbejdere, der har et tæt kendskab til virksomhedens systemer og processer og vil kunne yde mere effektiv service og vedligehold af virksomhedens faciliteter end elektrikere, der tilkaldes udefra. ”Det kan være udfordring, når elektrikere kommer til udefra for at servicere en virksomhed, fordi elektrikerne ikke kender virksomhedens processer. Ét er at få et transportbånd til at køre igen, men når man måske skal udføre elektrikerarbejde blandt kemi eller andre avancerede

Hvis man er industrivirksomhed, skal man ikke have el-autorisation for at tage lærlinge

produktionsforhold, bliver det svært. Med den nye uddannelse har virksomheden muligheden for at uddanne lærlinge, der forstår disse ting fra starten og kan vedligeholde fabrikken effektivt.” Bedre job- og karrieremuligheder Muligheden for at skræddersy uddannelsen, så den er helt relevant for virksomheden, øger også lærlingenes lyst til at blive på virksomheden og gøre karriere eller at bruge den specialiserede elektrikeruddannelse som springbræt til videreuddannelse. ”Der vil mangle ingeniører i fremtiden, og vi ser allerede i dag, at store virksomheder laver en karriereplan for nogle af deres elektrikerlærlinge. De starter med at være i lære og arbejde som elektriker i nogle år. Herefter læser de måske til ingeniør og kommer tilbage i virksomhedens ingeniør- eller teknikerafdeling,” siger Benny Yssing. Ikke krav om autorisation Mange industrivirksomheder er heller ikke klar over, at det gamle autorisationskrav er fjernet. ”Hvis man er industrivirksomhed, skal man ikke have

el-autorisation for at tage lærlinge. Den regel er fjernet fuldstændig. Vi har nu kommunikeret ændringerne i uddannelsen i fire år, men støder fortsat på virksomheder, der ikke har hørt om det. Det er vigtigt for uddannelsen af endnu flere elektrikere, at vi får industrivirksomhederne til at tage flere lærlinge,” siger Benny Yssing. Ledighed og lærlinge I mange år har ledigheden blandt elektrikere været nede på 1 procent. Der er brug for endnu flere elektrikere, og interessen for at blive elektriker er stor. Men de lokale elinstallatører løfter en stor en del af lærlingebyrden. Hvis endnu flere skal i elektrikerlære, er det industrien og specialvirksomhederne, der skal tage dem. ”Med en forestående ambitiøs lov for klimaet bliver der brug for mange flere elektrikere for at komme i mål med lovens ambitioner. Derfor er der brug for, at industrivirksomheder og special virksomheder indenfor det el-tekniske område tager lærlinge. Har man brug for en elektriker i sin virksomhed, er princippet, at så kan man også tage en lærling,” siger Benny Yssing.

Næstformand i Dansk El-Forbund Benny Yssing.

Installatørerne tager slæbet Elektrikerlærlinge udgør 25 procent af de ansatte hos lokale el-installatør, men kun 6 procent af elektrikerne på industrivirksomheder. I dag bliver 87 procent af de nye elektrikere uddannet hos lokale el-installatører.

Læs mere om den nye uddannelse og de mange moduler på elektrikeruddannelsen.dk


TIDEN ER INDE TIL EN EL-LÆRLING

En el-lærling kan blive en stor fordel for virksomheden. Den modulopbyggede elektrikeruddannelse og ansættelsen af elektrikerlærlinge anbefales af Dansk Industri, Tekniq og Dansk El-Forbund. Uddannelsen kan skræddersys, så den passer til både virksomhedens og lærlingens behov. El-lærlinge i industrien = Elektriker+ En el-lærling er elektriker+ for din virksomhed, fordi ellærlinge via den modulopbyggede elektrikeruddannelse får viden om den nyeste teknologi, også i relation til industrien. Hvor der er en elektrikersvend, kan man også uddanne en elektrikerlærling. Det kan passe som fod i hose med virksomhedens behov og mulighederne for job efter læretiden. Elektrikeruddannelsen er en fleksibel uddannelse, hvor man kan specialisere sig mellem 28 moduler, som udvælges af virksomhed og lærling i fællesskab. På den måde kan uddannelsen skræddersys, så den passer til både virksomhedens og lærlingens ønsker og behov. El-lærlingene specialiseres indenfor for eksempel automation, kommunikationsnetværk, robotter eller netværksteknik. De moduler, der retter sig mod industrien, kræver ikke autorisation for virksomheden.

Virksomheden behøver heller ikke at tilbyde alle kompetencer indenfor elektrikeruddannelsen. Det kan løses i et samarbejde med erhvervsskolen og andre virksomheder. Du kan læse mere på www.elektrikeruddannelsen.dk. Godkendelsen sker via EVU, El-branchens uddannelsessekretariat. Det kræver kun tre ting at få en el-lærling 1. Virksomhedsgodkendelse via EVU.dk 2. Find en lærling – Dansk El-Forbund hjælper gerne 3. Uddannelsesaftale og valg af moduler Virksomhedsgodkendelse via EVU.dk 1. Opret en selvbetjeningskonto på EVU.dk 2. Afkryds virksomhedens arbejdsopgaver, som er relevante for at kunne uddanne lærlinge. 3. EVU sender godkendelse indenfor 10 hverdage.

www.def.dk


24

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Stefan Maagaard, Allan Thorup og Michael Baarager Frederickson

LØFTET TIL FREMTIDENS INDUSTRI

Løft af varer er en gennemgående opgave i industrien, men ved at tænke intelligente løsninger og bruge vakuum løfteudstyr kan virksomheder styrke ergonomien og udnytte arbejdskraften mere effektivt. Af Pia Bundgaard Hansen

I

industrien samt i transport- og logistikbranchen er det ikke usædvanligt, at to mand flere gange om dagen hjælper hinanden med at flytte fragt, der vejer op mod 80 kilo. De tunge løft er en del af hverdagen for mange i branchen, men udsigten til en lettere hverdag er lige ved hånden. ”Maskiner bør overtage de tunge løfteopgaver i det daglige industri-arbejde, fordi maskinerne klarer opgaverne mere effektivt, og medarbejderne skånes for det slidsomme monotone arbejde,” fortæller Allan Laursen, der er stifter og indehaver af AL-LIFT. Styrk konkurrencen Hos Al-LIFT har de specialiseret sig i at udvikle kraner, vakuum løfte- og håndteringsudstyr, der ikke bare gør hverdagen nemmere, men også gør virksomhederne mere konkurrencedygtige, fordi når maskinerne klarer de tunge opgaver, kan medarbejderens arbejdskraft udnyttes til andre, mindre slidsomme opgaver. Det giver god mening i en tid, hvor pensionsalderen hele tiden hæves, og mange i branchen ser frem mod et endnu længere arbejdsliv, hvor kræfterne skal være i behold. Ved at udnytte arbejdskraften intelligent skærpes de danske virksomheders konkurrenceevne, hvilket er nødvendigt i et højlønsområde, som Danmark. Transport- og logistikvirksomheden Frode Laursen har købt en AL-Pack Truck Uno el og to Mobile BATs hos AL-LIFT for at hjælpe medarbejderne med pluk af tunge emner. ”AL-LIFT har hele vejen igennem processen været meget samarbejdsvillige og løsningsorienterede. De har guidet os, og hjulpet os med at finde den rette løsning, samt at tilpasse enhederne, så de passer til vores behov,” forklarer Stefan Maagaard, der er Udviklingschef i Frode Laursen A/S og uddyber: ”Vi valgte AL-LIFT, da de havde fine referencer, og fordi de virkede til at være "nørdede" omkring deres produkter.” ”Vi har været meget glade for enhederne, som er blevet godt modtaget af vores medarbejdere, og fra dag ét har de oplevet, at de

ikke føler sig så slidte, når de går hjem. Samtidig har vi ikke oplevet en nedgang i effektivitet, som vi havde frygtet, da medarbejderne nu har energi til hele dagen”, siger Allan Hagbard Thorup, der er Lagerchef hos Frode Laursen A/S. Udstyr der passer til opgaverne Hos AL-LIFT har de et større udvalg af løfteudstyr til industribranchen, hvor virksomhederne finder alt fra svingkraner til traverskraner, løftegrej til trucks m.m.

Vi udvikler selv maskinerne, så vi er sikre på, at de passer perfekt ind til de danske forhold og tilfører en værdi til virksomhederne Allan Laursen, indehaver af AL-LIFT ”Vi udvikler selv maskinerne, så vi er sikre på, at de passer perfekt ind til de danske forhold og tilfører en værdi til virksomhederne,” forklarer Allan Laursen. Hos en af AL-LIFTs kunder håndterer de bordplader. I dag har en vakuum løfter erstattet den ene af de to medarbejdere, som før varetog opgaven. ”Virksomheden sparer ikke blot på den dyre arbejdskraft. Vakuum løfteren er også med til at sikre, at bordplanerne håndteres mere skånsomt, hvilket betyder færre reklamationer,” forklarer Allan Laursen.

Få hjælp til opgaven Mange virksomheder tøver lidt med at indføre vakuumløftere på arbejdspladsen. Så hos AL-LIFT rådgiver de kunderne om, hvilke løsninger der vil skabe merværdi og styrke konkurrenceevnen. ”Valget af maskine afhænger af, hvilke materialer og løfte-opgaver den enkelte virksomhed har, derfor bruger vi tid sammen med kunden på at finde de bedste løsninger, som bliver en investering i fremtiden,” siger Allan Laursen. Egen import sikrer gode priser Hos AL-LIFT har de også egen produktion af aluminiums-traverser til kransystemer. Egen produktion sikrer ikke blot en høj kvalitet, men også en garanti for de bedste priser til kunderne. ”Når vi selv producerer, er der ingen fordyrende mellemled. Det er præcist, som når vi udvikler løfteudstyret, at vi vil være helt tæt på vores produkter, fordi det giver kunderne de bedste løsninger,” forklarer Allan Laursen.

Allan Laursen startede i 1988 med at producere løfte- og håndteringsudstyr. AL-LIFT er i dag førende indenfor sit forretningsområde med mange unikke produkter og med eksport over det meste af Europa.

Læs meget mere om alle mulighederne for at gøre hverdagen lettere og mere effektiv på www.al-lift.com


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

Vi tilbyder ekspertise indenfor proces applikationer gennem vores produkter, løsninger og services.

SUPPORT + SUCCES

Du optimerer din proces til maksimal sikkerhed, pålidelighed og effektivitet, med minimal indvirkning på miljøet.

Kunder over hele verden har tillid til os, når det kommer til procesautomatisering. Vores fælles mål er sikkerhed, tilgængelighed og effektivitet. Vi er med dig altid, overalt. People for Process Automation

Vil du vide mere? www.dk.endress.com

25


26

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

VEJEN TIL INTELLIGENT PRODUKTION Med sine innovative, intelligente systemer hjælper ifm electronic industrivirksomheder med at optimere og sikre deres processer gennem monitorering og analyse af data helt ude ved den enkelte sensor og maskine. Af Peter Klar

I

ndustrivirksomheder, som ønsker at optimere deres produktion eller at sikre en optimal proces, har en stor udfordring i at udvælge og bruge de relevante data fra produktionen, fordi de i dag kan få alle de data, de ønsker, og i den hastighed, de foretrækker. Ifm electronic kender svaret. Når ifm electronic hjælper industrivirksomheder med at automatisere produktionen, sker det ud fra mottoet ’smart and simple’. Du kan opleve hvordan på Herning Industrimesse, hvor ifm electronic præsenterer 132 m2 teknologi til industrien på stand E4114. Digitalisering af den sidste meter Som en af verdens førende virksomheder inden for den åbne standard og teknologi IO Link, der sikrer den digitale kommunikation helt ud til sensorerne i produktionen, har ifm electronic præget udviklingen af fremtidens automations-løsninger. ”Med IO Link protokollen kan vi nu digitalisere den såkaldte sidste meter ud til sensoren, så industrien kan optimere processen med valide data både på eksisterende og nye anlæg. Smart Factory handler på den opsamlede information, og beslutningstagningen sker på valide data. Grundlæggende mener vi, at IO Link ikke må være dyrt at anvende, og det skal kunne fortrådes på eventuelt eksisterende fortrådning. Så kan alle være med,” siger Kurt Jakobsen, Smart Industry Manager hos ifm electronic. Innovative systemer Tyskejede ifm electronic har i 50 år – heraf de sidste 20 år i Danmark – præget automatiseringen af industrivirksomheder på verdensplan. Fra en start som leverandør af induktive sensorer har ifm udviklet sig til at være leverandør af hele systemer. Ifm har udviklet sig med fokus på innovation og tæt kontakt til kunderne efter mottoet ’Close to You’. Mange brancher nyder godt at ifm’s innovative systemløsninger: fra slutkunder i food-, medicinal- og generel automation til OEM-kunder (Original Equipment Manufacturer), der producerer maskinerne. I gang med Smart Factory Med IO Link protokollen og vibrationsmonitorering kan ifm electronic opfylde kundens ønske om en smart, men også simpel begyndelse på en ny tilværelse som Smart Factory. Derudover sikrer ifm’s intuitive software SmartObserver, at både slutbrugere og OEM-kunder kan få visualiseret deres produktionsdata og samtidig få data leveret præcist dér, hvor de har mest gavn af den. Direkte adgang til data Ifm electronics systemer gør det muligt at foretage tilstandsbaseret vedligehold med brug af både parallel sensorik og integration af de

eksisterende informationskilder fra selve styringen på maskinen PLC (programerbar logisk styring) og SCADA (som på dansk kan oversættes til det overordnede styring og dataopsamlingssystem). ”Tilstandsbaseret vedligehold kan for eksempel være simpel kontrol af en motor eller pumpe. I dag er det ikke et spørgsmål om hardware, men om den maskinlæring, der ligger bag. Derfor er det yderst vigtigt, at vi får intelligensen placereret derude, hvor den hører til, enten i selve sensoren eller i vores Vibrations Master. Her kan der evalueres og analyseres på de rå data som sensoren giver, og samtidig kan der tages information fra en frekvensomformer og analyseres, hvis der køres med variable hastigheder.” ”Før Smart Factory blev produktionsdata samlet op og sendt til evaluering hos f.eks. en ingeniør. I dag kan analysen foretages online langt ude i produktionen. Vi får intelligensen så langt ud i fortrådningen som muligt, så den data, der analyseres, er ’need to know’. Og hvis du som producent vil vide endnu mere, kan du med dette system dykke ned i dine data med det samme,” forklarer Kurt Jakobsen. Effekt med det samme Ifm electronic tilbyder også komplette løsninger. Det kan være på et eksisterende anlæg med parallel sensorik, hvor data kan dirigeres uden om den eksisterende styring og leveres direkte i en software til operatøren, for eksempel med ifm’s visualiseringssoftware SmartObserver, og derfra til et ERP-system (Enterprise Resource Planning). Parallel sensorik i denne version er opfundet af ifm electronic. Flere maskinbyggere, som har deres standardmaskiner, oplever efterspørgsel på, hvor meget data, maskinerne kan sende ud, eller om de kan tage information ind fra periferiudstyr, så både nye og gamle maskiner på en linje kan opgraderes til Smart Factory-tilgangen. ”Vi oplever, at den største efterspørgsel kommer fra små og mellemstore virksomheder, som ikke ved, hvordan de kommer i gang med Smart Factory, eller ikke har nok kendskab til deres egen produktion til at turde gå i gang, måske fordi de er presset på deres ressourcer. Her vil vi kunne hjælpe med en risikoanalyse og projektbeskrivelse, som hjælper kunden med at definere de specifikke områder, hvor det er relevant at sætte ind. Resultatet er ’Smart and Simple Automation’, der giver kunden – stor som lille – overblik over effekten af løsningen fra dag 1,” siger Kurt Jakobsen. Større energioptimering Udviklingen inden for intelligente sensorer vil i de kommende år kunne bidrage yderligere til industriens energioptimering. ”Energioptimering starter med at identificere, hvor forbruget er, og vi kan indbygge energiovervågning direkte i en IO-Link Master. Både automatsikringer og snart også strømforsyninger vil være udstyret med IO-Link funktionalitet, så det både er muligt at overvåge driftstimer og peak-forbrug og justere udkoblingsstrøm og maksimalt strømforbrug helt ude fra PLC eller IO-Link Master,” siger Kurt Jakobsen.

Mød os på stand E4114, hvor 132 m2 teknologi venter på dig. Vi står også som DIAP partnere på stand M9514.

ifm electronic blev stiftet i 1969 med opfindelsen af induktive sensorer til 220 V. I dag dækker ifm’s brede produktportefølje både alle relevante standardløsninger og de særlige krav, som forskellige brancher stiller til positions-, proces- og bevægelsessensorer og sikkerhedsteknologi. Ifm har i dag mere end 7.000 ansatte globalt og en omsætning på 1 milliard euro. Kurt Aakjaer Jakobsen Smart Factory Manager +45 43350711 Kurt.Jakobsen@ifm.com

Læs mere: ifm.com/dk/daPROFINET

MindSphere

SIMATIC RTLS

Procesinstrumentering

Digital Twin

Virtual Commissioning

hi-messen, 1.-3. oktober 2019 i Herning

Vi kan noget helt særligt i Danmark – og derfor skal du besøge Siemens på hi-messen

Vi er nemlig rigtig gode til at tage ny teknologi til os. Vi er hurtige til at se de mange fordele og gøre dem til en naturlig del af vores daglige arbejde. På dette års hi-messen viser vores eksperter de nyeste teknologier, produkter og digitale løsninger, der kan optimere og effektivisere din produktion samt medvirke til at skabe nye forretningsmuligheder og sikre din konkurrenceevne. I hal M er vi en aktiv del af The Smart Company med fokus på digitalisering og løsninger som: •

SIMATIC RTLS – præcis og pålidelig realtidslokation

MindSphere – det cloud-baserede, åbne Industrial IoT-operativsystem

Virtual Commissioning – virtuel test af automationsløsninger

Digital Twins

Vi er også stærkt repræsenteret i Atriumgården ved indgangen til hal E, hvor vores to demotrucks er fyldt med de nyeste produkter inden for PROFINET og procesinstrumentering.

Læs mere om Siemens program på www.siemens.dk/hi19