a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

ANNONCETILLÆG MARTS 2020

Grøn omstilling Erhvervslivet som grøn medspiller Vores erhvervsliv er allerede gået foran og gudskelov for det. For danske virksomheder spiller en central rolle for at gøre den grønne omstilling til virkelighed. Mette Abildgaard, Politisk ordfører Det Konservative Folkeparti.

Læs mere på side 2

Når det gælder implementering, har vi allerede udviklet den nødvendige teknologi. Den er klar til at blive taget i brug i stor skala. Anders Quitzau, Innovation Executive IBM Research. Læs mere side 5

Alle med interesse for og viden om cirkulær økonomi kan være med til at sætte fremtidens standarder på området, der spænder bredt lige fra plast og byggeri til et egentligt ledelsessystem for cirkulær økonomi. Anne Hasløv, adm dir. i Dansk Standard. Læs mere side 7

Der skal findes nye modeller til gavn for samfundet og kloden. Derfor sagde jeg ja til at være formand for klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi. Direktør Camilla Haustrup Hermansen er fjerde generation i Plus Pack. Læs mere på side 8-9


2

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Foto: Rasmus Degnbol

Samspil med erhvervslivet er nøglen til den grønne omstilling Danske virksomheder er gået foran i denne grønne omstilling, og derfor har vi alle forudsætninger for at gøre den grønne omstilling til vores fordel. Men det kræver, at politikere og erhvervsliv spiller på samme hold. Af Mette Abildgaard, Politisk ordfører Det Konservative Folkeparti

Det sker kun, hvis vi omstiller samfundet på en måde, hvor forbrugere og virksomheder kan se sig selv i den grønne omstilling.

n grønnere fremtid er altafgørende - ikke mindst for vores børn. Vi skal overlade en ligeså god – hvis ikke bedre – klode til næste generation. Det er konservativt hjerteblod. Derfor var klimaloven også et vigtigt skridt på vejen mod et klimaneutralt samfund i 2050 og en grønnere fremtid. Her vedtog et bredt flertal af folketingets partier en ny klimalov med en målsætning om at nedbringe drivhusgasserne med 70 procent i 2030 i forhold til 1990. Det er fint, at vi har givet hinanden håndslag på, at vi vil have et markant grønnere Danmark. Men nu skal der handling bag ordene. Derfor skal vi politikere først og fremmest måles på baggrund af de løsninger, som vi i fællesskab på tværs af folketingets partier bliver enige om. Det er nu, vi skal vise, hvad vi er gjort af. Vi mener i Det Konservative Folkeparti, at den grønne omstilling er en anledning til at udvikle og reformere vores samfund med henblik på at bevare vores høje levestandard. Vi skal ikke stoppe med at spise dansk mad, lægge vores traditioner på hylden eller lukke produktionen i Danmark. Vi skal i stedet finde ud af, hvordan vi gør tingene smartere.

Erhvervslivet som grøn medspiller Vores erhvervsliv er allerede gået foran og gudskelov for det. For danske virksomheder spiller en central rolle for at gøre den grønne omstilling til virkelighed. Det er derfor en bunden opgave at sikre solide, langsigtede vilkår for vores erhvervsliv, der gør, at virksomhederne har sikkerhed for deres investeringer og strategier. Over de sidste år har erhvervslivet og deres interesseorganisationer annonceret den ene ambitiøse målsætning efter den anden. De fortjener stor ros. Novo Nordisk og Mærsk for at tage et par eksempler. Vi skal være dybt taknemmelige for, at danske virksomheder er villige til at omstille sig. Derfor er det også vores opgave som politikere at skabe sikkerhed om vejen i grøn omstilling, så virksomhederne får sikkerhed om deres investeringer.

E

Skatterne er høje nok Selvom det er åbenlyst fornuftigt at sikre vækst, arbejdspladser og virksomheders konkurrenceevne, er det ikke givet, at der vil være

bred enighed om en grøn omstilling. Visse partier lægger eksempelvis op til at løse klimaudfordringerne ved at sende regningen til hårdtarbejdende skatteydere i form af øgede skatter og afgifter. Det, mener vi ikke, er løsningen – vi betaler nok i forvejen og skal samlet set ikke betale mere. Det er derimod et godt borgerligt princip, at forureneren betaler. Det princip skal vi holde fast i, mens vi sikrer, at vi ikke river gulvtæppet væk under hele brancher. En brandbeskatning af Aalborg Portlands cementproduktion kan sikkert godt sænke den nationale udledning i Danmark. Men det får os jo ikke til at stoppe med at bruge cement! Det nytter ikke noget at lukke og slukke for produktionen i Danmark, hvis den samme produktion skyder frem som paddehatte i Polen. Den grønne omstilling bør både tage hensyn til erhvervslivets konkurrenceevne og være så billig som mulig. Vi er klar til forhandlinger Jeg kan godt blive bekymret på klimaets vegne, når man tænker på, hvor svært det var for regeringen at lande en aftale om klimalov. Men nu er det tid til at stå sammen. For Danmarks skyld. Derfor er vi klar til at forhandle klimahandleplaner, der går hånd i hånd med erhvervslivet frem mod 2030 og 2050.

Ansvarshavende redaktør Henning Andersen · henning@partnermedier.dk

Grafisk produktion Satsform Grafisk produktion · info@satsform.dk

Projektleder Kenneth Wigant · kenneth@partnermedier.dk

Kære læser. Indholdet i denne udgivelser er bl.a. blevet til i samarbejde med vores mange sponsorer og annoncører.

Journalister Jens Kisker, Peter Klar, Pia Bundgaard Hansen

Udgiver

Design Mogens Lauridsen · mogens@partnermedier.dk

Distribueret i samarbejde med Berlingske Media

Vores tekstforfatterer og journalister har gjort sig umage med at finde og skrive indhold til dig, som vi håber vil give dig god information og inspiration. God læselyst!

Vi tager forbehold for evt. trykfejl og farveafvigelser.

KOLOFON


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

Hvordan kan rekruttering, onboarding og arbejde med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling kombineres? De fleste HR chefer ved godt, at rekruttering og medarbejderudvikling går hånd i hånd. Når det store arbejde med at finde den rette medarbejder til posten er overstået, starter et langt og forhåbentlig stærkt samarbejde, hvor virksomhed og medarbejder udvikler sig sammen. På samme måde er det vigtigt at et lille nyt træ, der plantes, passes og plejes så det kan vokse sig stort og stærkt. Uden pleje, vand og lys vokser det ikke – på samme vis udvikles den nye medarbejder ikke uden god onboarding og dialog.

F

orestil dig, at I som en del af jeres velkomstpakke til en ny medarbejder kan vedlægge et certifikat på det træ I har plantet fordi vedkommende er blevet ansat. ”Vi har for nyligt ansat en ny medarbejder, som var meget interesseret i at arbejde med CSR – både internt hos Elvium, men også for at skabe en model, vores kunder kunne drage fordel af som en del af deres egen CSR-strategi. Ideen er blevet til Elvium Tree Planting Program, som giver mulighed for begge dele,” udtaler Direktør Jesper Andersen. Ligestilling i rekrutteringsprocessen ”Equal rights for all candidates” er en integreret del af filosofien bag Elviums rekrutteringssystem, da kandidaterne vurderes ud fra uddannelse, erhvervserfaring og kvalifikationer – helt automatisk og objektivt. Vi støtter op omkring ligestilling mellem kønnene, da etik i ansættelsesprocessen er afgørende for os. Og det skal ikke stoppe her: hverken køn, alder, arvemasse, seksuel præference, religion, hudfarve eller udseende bør eller skal være en del af selektionskriterierne i en ansættelsesproces. Mange vil anfægte, at det skulle være muligt at behandle ansøgere på komplet lige vilkår, da blot et fornavn eller et foto vil afsløre mulige bias som køn eller etnicitet. Når kandidatfeltet betragtes helt objektivt ud fra de opstillede krav, så kan vi godt garantere en første rangering på lige vilkår. Det er en fair begyndelse på den gode rekruttering.

Hos Elvium udvikler vi moderne HRsoftware, der er nemt at bruge for alle. Vores vision er at skabe markedets mest intuitive digitalisering af HR-løsninger, med fokus på rekruttering og onboarding. Systemet reducerer administrationsarbejdet ved rekruttering og giver øget kvalitet i processen. Kunder der bruger Elvium får mere tid til at fokusere på de bedste kandidater og får flere og bedre ansøgere. Elvium blev lanceret i 2012 og specialiserer sig i at levere en løsning til små og mellemstore virksomheder. Blandt vores hastigt stigende kundeskare finder du banker, butikskæder, produktionsvirksomheder, rekrutteringsvirksomheder, kontor, IT og restauranter.

Rekruttering på lige vilkår kan godt lade sig gøre, når et rekrutteringssystem med automatisk sortering benyttes, hvor krav til uddannelse, erhvervserfaring, screeningspørgsmål og kompetencer indgår i en objektiv vurdering af kandidaterne.

Ønsker du at høre mere om hvordan FN’s verdensmål kan passe ind i jeres HRstrategi så sidder vi klar til at hjælpe: Elvium ApS Pilestræde 10, 1, 1112 Kbh K 7199 2860, info@elvium.com Læs mere på www.elvium.com/da og på www.elvium.com/da/verdensmaal

Direktør Jesper Andersen

Elvium Tree Planting Program Elvium har indgået et samarbejde med en række stærke og meget pålidelige organisationer, der sikrer træplantning mange forskellige steder på jorden. At plante træer er med til at sikre vores klima. De træer vi planter i samarbejde med Global Climate Institute, WeForest og WIF er i første del af projektet mangrovetræer, der plantes i Myanmar. Et mangrovetræ binder ca. 4 gange så meget CO2 som almindelige træer.

Systemet bag den automatiske og objektive sortering kaldes Elvium Smart Ranking og er med at til at støtte op omkring FN’s 5. verdensmål: Ligestilling mellem kønnene.

Plant et træ, når du ansætter en medarbejder Elvium inviterer alle nye og eksisterende kunder med i projektet på den måde, at hver gang en medarbejder ansættes gennem platformen så planter vi et træ! Der udstedes certifikater med serienummer og GPS-koordinater for de plantede træer så projektet til enhver tid kan følges.

Elvium Tree Planting Program er med at til at støtte op omkring FN’s 13. verdensmål: Klimaindsats og eksekveres i tæt samarbejde med Global Climate Institute

3


4

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD Gemvex har fokus på indeklima, energi og velvære.

Genvex A/S blev grundlagt i 1974 af Bjarne R. Svendsen og har siden da leveret ventilationsanlæg til private, i både større og mindre skala. I Haderslev har vi vores fabrik og vores udviklingsafdeling, som hele tiden forbedrer og optimerer vores anlæg samt udvikler kommende produkter. Vi arbejder med de nyeste teknologier på markedet, så anlæggene lever op til markedets krav og er med til at fremme bæredygtigt byggeri, hvor vi udnytter varmen i både inde- og udeluften til at skabe et behageligt indeklima. www.genvex.dk

Ny teknologi sikrer ventilationsanlæg til bæredygtigt byggeri Genvex har mere end 45 års historie med deres ventilationsanlæg til private. Udviklingen er fulgt med produkterne, der udnytter varmen i inde- og udeluften til at skabe et behageligt klima i bæredygtige byggerier, og er mere aktuelle end nogensinde. Af Jens Kisker

K

limadagsordenen er på alles læber, og det gælder både hos politikere og erhvervsliv. I dag arbejder Genvex med de nyeste teknologier på markedet, så anlæggene lever op til markedets krav og er med til at fremme bæredygtigt byggeri. Med andre ord er Genvex’ produkter meget velegnet til fremtidens krav til klimaoptimering, fortæller Christian Brydensholt, salgs- og marketingdirektør hos Genvex: ”I dag har vi fabrik og administrationsbygning med både salgs-, indkøbs- og udviklingsafdeling, som alt sammen er beliggende i Haderslev. Vi arbejder med de nyeste teknologier på markedet, så anlæggene lever op til markedets krav, er med til at fremme bæredygtigt byggeri og med til at skabe et sundt og godt indeklima i både nutidens og fremtidens boliger.” På forkant med krav i bygningsreglementerne Genvex vil gerne være proaktive og har altid kunden i centrum. Det er omdrejningspunktet og medvirker til at styrke kundernes konkurrencekraft, lige såvel som Genvex hele tiden forbedrer og optimerer deres anlæg oveni udviklingen af de kommende produkter. ”Vores bidrag er kvalitets-ventilationsanlæg, som er udviklet og optimeret gennem mere end 35 år. Vores udviklingsafdeling sørger for, at vi hele tiden er på forkant med de kommende krav i bygningsreglementerne, og for at vores anlæg bliver nemmere at bruge efterhånden, som de udvikles,” siger Christian Brydensholt og tilføjer, at de har en aktiv salgssupportafdeling, som taler dansk, og som har en bred viden om ventilation og ventilationsanlæg. Effektiv ventilation sikrer længere levetid for boliger Mange af kunderne hos Genvex er loyale og har sværget til produkterne

i mange år. Det er primært ventilationsfirmaer, som sætter pris på den høje kvalitet, lange anciennitet og levetid samt det gode samarbejde på både salgs- og supportsiden. Christian Brydensholt ser optimistisk på fremtiden for Genvex’ produkter, som passer rigtig godt ind i tidens store klimafokus. Det gør de blandt andet, fordi deres evne til at genanvende varmen

Vi arbejder med de nyeste teknologier på markedet, så anlæggene lever op til markedets krav, er med til at fremme bæredygtigt byggeri... Christian Brydensholt, salgs- og marketingdirektør hos Genvex.

i luften ligger helt oppe på omkring 95 procent. Det betyder, at meget lidt af opvarmningsenergien går til spilde. ”Samtidig sikrer en kontinuerlig udskiftning af luften et balanceret indeklima. Det betyder en længere levetid for boligerne, da det sikrer, at træ og andre konstruktioner ikke tørrer ud som følge af for lav fugtighed eller bliver ramt af fugtskader, fordi luftfugtigheden er for høj,” forklarer han og understreger, at de desuden altid tænker bæredygtighed ind i deres produktionskæde, hvilket blandt andet er illustreret ved deres ventilatorer, som bliver leveret fra det tyske firma ebmpapst, som har vundet den tyske bæredygtighedspris. Få ventileret indeklimaet med gode råd og vejledning Hos Genvex kan de godt mærke, at danskerne er meget fokuseret på bæredygtigt byggeri og på at spare på energien. Desuden er der et stigende fokus på indeklimaet, som også har stor betydning for vores helbred, da op mod 90 procent af vores tid tilbringes indendørs. Christian Brydensholt fortæller, at deres produkter passer rigtigt godt ind i de tendenser, da skadelige partikler fra brændeovne, madlavning, trafik mm. filtreres fra inden indblæsning, hvilket sikrer et markant sundere indeklima – med et højere koncentrationsniveau og lavere risiko for luftbaserede sygdomme til følge. ”Vi råder altid vores slutbrugere til at kontakte deres nærmeste Genvex-forhandler for at få et uforpligtende tilbud og gode råd om ventilation. Man kan desuden finde rigtige meget god viden på vores hjemmeside www.genvex.com, hvor der blandt andet er mulighed for at tegne en serviceaftale eller aftale om indregulering, hvilket vil sikre, at anlægget kører, som det skal,” siger han og påpeger, at i forhold til forhandlerne anbefaler de, at de kontakter Genvex’ salgsafdeling telefonisk eller pr. mail. Der er åbent på alle hverdage.


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

5

Nu skal den grønne teknologi implementeres Intelligent brug af data er omdrejningspunkt for mange af de nye teknologiske løsninger, der nu slippes løs for at bringe os tættere på klimamålene. Af Peter Klar

V

i starter langt fra på bar bund i det store arbejde med at gennemføre en grøn omstilling af vores samfund. ”Som Klimarådet siger i deres nye rapport med anbefalinger, skal vi både arbejde med et implementeringsspor og et udviklingsspor, og når det gælder implementering, har vi allerede udviklet den nødvendige teknologi. Den er klar til at blive taget i brug i stor skala og kan bringe os de første store skridt tættere på klimamålene. Vi må håbe, at vi kommer hurtigt igennem Covid-19-krisen, så vi igen kan fokusere på klimaudfordringen, der jo ikke forsvinder. Klimatiltag haster desværre, hvis vi skal nå vores 2030- eller 2050-mål,” siger Anders Quitzau, Innovation Executive i IBM Research i Danmark. Klima driver udviklingen IBM har arbejdet med klima og miljø – i egne rækker og for kunder – siden 1960’erne. I det sidste tiår er antallet af eksperimenter og pilotprojekter med miljøfokus steget voldsomt. ”Det afgørende element i mange nye, grønne teknologier er, at vi nu både har data, indsigt i data og metoderne til at træffe gode beslutninger på baggrund af disse data. Samtidig oplever vi og andre virksomheder i stigende grad, at vores kunder er optaget af klimaet, og det er også med til at drive udviklingen,” siger Anders Quitzau, Ifølge en undersøgelse foretaget af IBM’s eget Institute for Business Value svarer 32 procent af erhvervslederne i Norden, at deres kunder er optaget af klimaspørgsmålet, og at det har indvirkning på forretningen. Intelligent energi-platform I 10 år har IBM Research samarbejdet med centrale aktører som Energinet, Dong, Energi Danmark m.fl. i den danske energiforsyning om at skabe en ny model for et mere fleksibelt og intelligent styret energimarked, der kan muliggøre udfasningen af de fossile brændstoffer. ”Bornholm har været et godt testområde, fordi øen har en stor andel af vindenergi og faktisk i perioder er i stand til helt at afbryde

Med Bornholm som testområde har IBM Research været med til udvikle Energy Flex Platform, der med brug af blockchain, AI og IoT kan matche energiproduktion med efterspørgsel på en automatiseret måde i realtid.

den reserveforsyning, som via kabler fra Sverige kommer med el fra traditionelle kulfyrede kraftværker. I projektet er vi lykkedes med at skabe et intelligent system, som minimerer brugen af fossil el, selv om vindenergien pr. definition er, ”som vinden blæser.” Resultatet er en platform, Energy Flex Platform, der med brug af nye teknologier som blockchain, AI og IoT er i stand til at matche energiproduktion med efterspørgsel på en automatiseret måde i realtid.

Det afgørende element i mange nye, grønne teknologier er, at vi nu både har data, indsigt i data og metoderne til at træffe gode beslutninger på baggrund af disse data Anders Quitzau, Innovation Executive i IBM Research

Fleksibilitet har værdi ”Det er dyrt, for det kræver ofte nyt udstyr, når virksomheders anlæg og forbrugernes el-apparater skal kunne kommunikere i energisystemet. Men den fleksibilitet, det giver, når grupper af borgere og virksomheder tilbyder at justere deres forbrug til el-produktionen via såkaldte aggregatorer, kan prissættes. Projektet har vist, at det er muligt at lave en ny markedsmodel, der udnytter værdien i mere fleksible energiforsyninger til at finansiere en stor del af de nødvendige investeringer i nyt udstyr.” Flex-platformen kan ifølge Anders Quitzau skaleres og bruges til at regulere hele energimarkedet på nye, intelligente måder. ”Projektet viser, at vi i endnu

højere grad kan få elmarkedet til at spille sammen med kunderne og skabe et nyt økosystem til gavn for el-kunder, energisektoren og miljøet. Samtidig kan man drage nytte af alle de data, et intelligent energisystem kan bidrage med til nye løsninger og services, der effektiviserer vores energiforbrug endnu mere.” Datademokrati med blockchain Blockchain er også en vigtig ingrediens i et projekt, IBM gennemfører i samarbejde med Dansk Industri og fem andre virksomheder. Målet er gennem digitalisering at gøre den samlede byggeproces mere effektiv for både miljø og pengepung. ”I fremtiden vil vi se anvendelse af cirkulære produkter indgå i ligningen i udformningen af mange flere byggerier. Jo mere vi ved om de materialer, vi benytter gennem byggefasen, jo bedre kan vi planlægge og styre byggeprojekter, men også sikre den højeste grad af bæredygtighed. Digitalisering bliver på den måde et godt værktøj til at opnå cirkulær økonomi og cradle to cradle-byggeri af materialer, der kan genanvendes.” Blockchain er nyttigt, når mange partnere skal levere data fra forskellige systemer. Deling af data i et konkurrencepræget marked er et problem, som byggeriet, såvel som andre brancher, har forsøgt at løse i mange år. ”Med blockchain kan vi skabe et demokratisereret system, hvor man selv er ejer af egne data, og hvor det kan styres meget nøje, hvem der har adgang til hvad. En sådan platform kan for eksempel være ejet af en brancheforening, så medlemmer, der benytter den, har medejerskab.” Ifølge Anders Quitzau er container-shipping platformen TradeLens, som er udviklet i samarbejde af Maersk og IBM, et godt eksempel på en blockchain-baseret platform, der samler mange konkurrenter i tillid til, at systemet ikke spreder markedsrivalers data. ”Det er ikke teknologier eller løsninger, vi mangler, de er her. Det er beslutsomhed og handling til at tage dem i brug over en bred kam, der nu skal til,” afslutter Anders Quitzau.

”Når det gælder implementering, har vi allerede udviklet den nødvendige teknologi. Den er klar til at blive taget i brug i stor skala,” siger Anders Quitzau, IBM Research.

Med mere end 3.000 forskere i 12 labs på seks kontinenter er IBM Research en af verdens største og mest indflydelsesrige private forskningsinstitutioner. De største forskningsområder i IBM Research: Healthcare & Life Sciences, Artificial Intelligence, Blockchain, Quantum Computing & Internet of Things Se mere på www.ibm.com


6

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Isoleringen der gør en forskel Ved at forbedre energimærket med blot et enkelt trin kan de danske husejere spare klimaet for knap en million ton CO2 om året. EPS-isolering er et af de isoleringsmaterialer, som udleder mindst CO2. Af Pia Bundgaard Hansen

A

nalysen fra Dansk Byggeri viser, at det ikke blot styrker den enkelte boligejers energiregnskab at efterisolere, men at valget af isoleringsmaterialet også spiller ind. Det giver god mening at bruge EPS - ekspanderet polystyren - til at isolere bygninger. Materialet, der har en høj isoleringsevne, er trykfast, nemt at bearbejde og afviser fugt, så det er en ideel løsning både til at isolere nye huse eller efterisolere den eksisterende bygningsmasse. De nye strengere energikrav fra 2020 i dansk byggeri betyder, at der er behov for bedre og mere energieffektiv isolering. EPS holder godt på varmen og isolerer bedre end traditionelle isoleringsmaterialer. Så med EPS kan man bygge tyndere vægge med høj isolering. –EPS-isolering har en grøn profil, fordi det fremstilles af restprodukter fra olieindustrien. Vi bruger kun 0,2% af det totale olieforbrug til at fremstille produkterne, som er 100% genanvendelige, fortæller Martin Bendix, som er projektrådgiver hos Jackon, der er blandt Europas ledende producenter af EPS-isolering. EPS’ lette vægt – det består af 98 % luft - gør også en forskel, når materialet skal fragtes, fordi transporten bruger mindre energi og dermed udleder mindre CO2. Tag det grønne valg Hos Jackon lyder anbefalingen, at når bygningerne skal efterisoleres,

så er den bedste løsning at gøre det på den kolde side af bygningsdelen. Dette giver den største energibesparelse, og øger sandsynligheden for en sund konstruktionsopbygning. – Hvis man isolerer inde i bygningen, forsvinder der ikke blot m2, men der opstår også udfordringer ved f.eks. etageadskillelser, hvor der let kan dannes kuldebroer, og der vil desuden være en øget risiko for fugtproblemer, siger Martin EPS-isolering Bendix og understreger, at EPS dog har en grøn også kan bruges indenfor f.eks. i fredede bygninger, hvor facaderne profil, fordi det ikke må ændres. Her anbefales det at fremstilles af søge råd ved en energivejleder eller restprodukter fra byggesagkyndig. EPS-isolering er et af de isoleolieindustrien ringsmaterialer, som udleder mindst CO2 under produktionen og giver Martin Bendix, Jackon derfor relativt størst klimagevinst. Samtidig er der god økonomi i energieffektivisering for den enkelte boligejer. EPS kan give en ekstra stor gevinst, da det ofte er en billigere løsning end traditionel isolering.

Jackon er en familieejet industrikoncern med hovedkontor i Fredrikstad, Norge. Vi er en af Europas ledende producenter af isolering, byggesystemer samt specialprodukter og emballage i ekspanderet (EPS) og ekstruderet (XPS) polystyren og EPP (ekspanderet polypropylen) til byggebranchen og anden industri. Læs mere på www.jackon.dk

–Beregninger viser, at den mængde EPS-isolering, der kan fremstilles af 1 kg olie i gennemsnit sparer 200 kg olie til opvarmning i de første 50 år af bygningens levetid. For hver liter fyringsolie, vi kan spare, reduceres CO2-udslippet med 3 kg, forklarer Martin Bendix. Der er mange penge på spil I analysen har Dansk Byggeri sat fokus på enfamiliehuse, som isolerer lofter og vægge samt udskifter vinduer og døre med videre. Beregninger, der er lavet i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut, viser, at hvis alle enfamiliehuse rykker deres energimærke ét skridt f.eks. fra energimærke D til C, vil det reducere udledningen af CO2 med 940.000 tons om året. Hæver man energiklassen for alle enfamiliehuse med to energiklasser, vil man opnå en CO2-reduktion på ca. 1.600.000 tons årligt. Det svarer til seks procent af den reduktion af klimagasser, som Danmark mangler for at nå målet i 2030. Den bedre isolering kan også mærkes på husprisen. Hvis man forbedrer boligen med en energiklasse, vil den gennemsnitlige gevinst være på ca. 50.000 kr. Et G-mærket hus, der forbedres til E (to klasser), indbringer i snit 113.000 kr. mere end før renoveringen.

Det er obligatorisk for EPSproducerende virksomheder, der er medlem af EPS-branchen, at være med i Operation Clean Sweep. Operation Clean Sweep er et internationalt initiativ, der er udviklet af The Society of the Plastics Industry og The American Chemistry Council. Operation Clean Sweep har til formål at bekæmpe spild af plastgranulat fra produktionsvirksomheder til miljøet. Læs mere på www.eps-airpop.dk


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

7

Anne Hasløv, administrerende direktør i Dansk Standard

Alle med interesse for og viden om cirkulær økonomi kan være med til at sætte fremtidens standarder på området, der spænder bredt lige fra plast og byggeri til et egentligt ledelsessystem for cirkulær økonomi. Læs mere her: ds.dk/cø

Cirkulær økonomi er en del af løsningen på vores klimaudfordringer Cirkulær økonomi har for alvor fået grobund i dansk erhvervsliv, som efterspørger nye standarder på området. For der er behov for konkrete redskaber og metoder på området, hvis vi skal omstille os til en mere cirkulær tilgang til produktion og forbrug.

P

resset på vores klima og miljø kan mindskes, hvis vi omstiller vores samfund til mere cirkulær økonomi, hvor vi producerer og forbruger mindre, reducerer mængden af affald og genbruger og genanvender ressourcerne så meget som muligt. Samtidigt viser analyser, at der er et stort potentiale for virksomheder ikke blot for at spare materialeomkostninger, men i høj grad også for at udvikle nye forretningsmodeller. Der er således al mulig god grund til at fremme den cirkulære tilgang. I den forbindelse spiller standarder en væsentlig rolle. - Vi har rigtig mange gode redskaber til at understøtte cirkulær økonomi. Både i form af miljømærkerne Svanemærket og EU-Blomsten, der stiller mange krav, der støtter op om cirkulær økonomi, og i form af europæiske og internationale standarder, der kan være med til at etablere og udbrede den cirkulære økonomi, ligesom standarder var en vigtig brik i at etablere EU's indre marked, siger Anne Hasløv, administrerende direktør i Dansk Standard og fortsætter: - Men der er i høj grad også behov for at udvikle nye standarder på området, der er i konstant udvikling. Og det er vi i samarbejde med eksperter på tværs af Europa i fuld gang med. Det gælder både konkrete standarder for fx cirkulært byggeri og genanvendelse af plast, og det gælder standarder for eksempelvis design til adskillelse.

Flere produkter designet til adskillelse Design til adskillelse (design for disassembly) er et vigtigt element i den grønne omstilling og betyder, at vi i langt højere grad skal produ- Vi har rigtig cere produkter, der er designet på mange gode en måde, så de nemt kan skilles ad, repareres og så produkterne eller redskaber til delene kan genanvendes. at understøtte - Udviklingen af standarder, der tager udgangspunkt i cirkulær designfasen, er i fuld gang – og økonomi de første er allerede udkommet. Standarderne skal være med til at Anne Hasløv, sikre, at virksomhederne designer adm. direktør deres produkter med henblik på, i Dansk Standard at de kan skilles ad, repareres og genanvendes. For vi er nødt til at gennemtænke fra start, hvad der skal ske med et produkt, både i dets levetid og efterfølgende, hvis vi skal omstille os til cirkulær økonomi, siger Anne Hasløv. Formålet med disse

standarder er, at produkter som køleskabe, computere og opvaskemaskiner konkret får en forlænget levetid, kan repareres og skilles ad igen, så delelementerne kan genbruges. Standarderne kan både stille krav til holdbarhed af produkter og anvise test- og prøvningsmetoder ved genbrug, genfremstilling og genanvendelse. Hvis man fx udnytter plasten fra et udtjent produkt som råmateriale i en anden type produkt, kan man sikre sig, at det fortsat overholder kvalitetskravene. Eller hvis man skifter dele ud på en gammel vaskemaskine, kan den sælges igen med garanti. Standarderne kan således også bruges til at innovere og udvikle nye forretningsmodeller, der bygger på cirkulær økonomi. - Hvis man som virksomhed overvejer at skabe en forretning baseret på genbrug eller genanvendelse, kan det være en rigtig god ide at skele til standarderne for cirkulær økonomi, der giver konkrete redskaber og metoder på området, siger Anne Hasløv. Cirkulær økonomi skal være et strategisk ledelsesværktøj Udover standarder for cirkulær økonomi inden for fx byggeriet, plastindustrien og elektronikområdet er man også ved at udvikle internationale ledelsesstandarder for cirkulær økonomi. Standarderne skal give virksomheder værktøjer til at integrere cirkulær økonomi i deres strategi og processer, samt give dem mulighed for at dokumentere det.


8

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Camilla Haustrup Hermansen er medejer og direktør for forretningsudvikling i Plus Pack i Odense – og formand for Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi.

Ud af den samlede volumen af råvarer, Plus Pack laver til produkter, er 89 procent let at genanvende med eksisterende teknologi ude i samfundet. Målet er 100 procent.

Vi skal genanvende meget mere plast Alt for meget plast ryger ud sammen med det danske husholdningsaffald i stedet for at blive genanvendt, mener Camilla Haustrup Hermansen fra Plus Pack. Hun er også formand for klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi – og en flittig fortaler for, at virksomheder bruger FN’s verdensmål i strategien og måler på deres bæredygtige indsats på linje med traditionelle KPI'er. Af Peter Klar

D

Det krævede ikke lang betænkningstid for Camilla Haustrup Hermansen – medejer og direktør for forretningsudvikling i den familieejede emballagevirksomhed Plus Pack – at sige ja til posten som formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi. ”Hvis jeg skal levere på den vision, vi selv har sat op i virksomheden, om at udvikle 100 procent genanvendelige emballageløsninger uden CO2-emissioner, skal der laves noget om på den måde, vi behandler plastik i vores affaldssystem, og det kræver politisk handling. Jeg har engageret mig mere og mere i emnet de senere år, og det står helt klart for mig, at selv om vi påtager os vores naturlige ansvar og går ind i arbejdet for den grønne omstilling, kan hverken vi som enkeltstående virksomhed eller vores branche løse de udfordringer, vi står over for, uden at affaldssystemet samtidig bliver ændret. Det kræver ensrettet indsamling, sortering og genanvendelse med fokus på høj kvalitet i alle processer.” I Danmark er problemet især, at genanvendelsesraten i kommunerne halter for den plast, der bliver smidt ud med husholdningsaffaldet. ”I dag kan Danmarks 98 kommuner selv bestemme, hvad der skal ske med husholdningsaffaldet. Nogle sender det direkte til forbrænding. Andre sorterer det i en grad og sender det videre til Tyskland eller Holland, hvor det bliver omarbejdet. Der mangler et ensartet krav om sortering i Danmark, og det er en udfordring. Det samme gør sig gældende i nogle andre lande, men Danmark er faktisk bagud. I Danmark har vi siden 1970’erne haft stor succes med at brænde affald for at lave fjernvarme, men nu er der kommet et andet behov i samfundet, som skal tilgodeses.”

Midt i marts offentliggjorde klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi sin rapport med forslag til de forestående politiske forhandlinger om en klimahandlingsplan. Klimapartnerskabets forslag er vidtgående: Danmarks forbrænding af affald skal stoppe, og i 2030 skal 9 ud af 10 stykker affald genanvendes. Vi kan ikke være særlig stolte ”Når vi fremskriver indbyggertallet i verden til 2030 og 2050, kan vi se, at vi globalt vil drukne i affald, hvis ikke vi gør noget. Vi vil ikke drukne i affald i Danmark, men ser man på det faktum, at vi brænder affald af, og at vi har Europa-rekord i Danmark i at generere affald pr. indbygger, synes jeg ikke, at vi kan være særlig stolte. Vi er nødt til at forholde os til, hvad forbrænding gør ved vores CO2-aftryk. Det genererer meget CO2, og i virkeligheden bruger vi så kun ressourcen én gang. Plast lavet af olie har en lækker brand-værdi. Det er bare en udfordring, når forbrænding udleder CO2, olie er en knap ressource, og vi inden for de næste 30 år går fra 7 til 10 milliarder mennesker på kloden. Vi kan ikke fortsætte med den nuværende økonomiske model. Der skal findes nye modeller til gavn for samfundet og kloden. Derfor sagde jeg ja til at være formand for klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi.” ’Man skal gøre noget’ Camilla Haustrup Hermansen er fjerde generation i Plus Pack, som hun i dag fronter sammen med sin bror Anders Top Haustrup, der er administrerende direktør. Hun er flittig fortaler for, at virksomheder indarbejder FN’s verdensmål i det inderste af deres strategier og måler på deres indsats for bæredygtighed på linje med deres øvrige KPI’er. ”I Plus Pack har vi arbejdet strategisk med verdensmålene siden 2015,

og med vores vision om, at vi gerne vil levere 100 procent genanvendelige løsninger uden CO2-aftryk, har vi valgt at dedikere os til verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Især har vi dobbeltklikket på delmål 12.5 om, at affaldsmængden skal reduceres væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.” Plus Pack blev stiftet af Camilla Haustrup Hermansens oldefar i 1914, og oldebarnets fokus på bæredygtighed anno 2020 er helt i tråd med de værdier, Plus Pack

Vi kan ikke fortsætte med den nuværende økonomiske model. Der skal findes nye modeller til gavn for samfundet og kloden Camilla Haustrup Hermansen, medejer og direktør Plus Pack.


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

altid har været drevet efter. ”Min oldefar havde et motto: ’Man skal gøre noget’. I mottoet lå dengang et ønske om at skabe positiv udvikling og værdi for kunder, medarbejdere og leverandører i en lokal kontekst. Det er stadig en del af vores dna, at vi på et langsigtet strategisk niveau ønsker at drive en positiv udvikling. Det er rammeværket for alt det, vi laver,” siger Camilla Haustrup Hermansen. Det cirkulære perspektiv Plus Pack har altid udviklet og fremstillet emballager til fødevareindustrien. Siden 1960’erne har Plus Pack produceret emballager i aluminium, og de sidste 20 år har Plus Pack også produceret i plast. ”Vi har altid ligget inde i Odense, men voksede ud af vores rammer. Vi havde brug for at udvide vores produktion med en anden teknologi, så da vi i 2000 flyttede uden for centrum, begyndte vi også at producere i termoform-plast. Man kan sige, at alt det, vi gennem generationer har gjort for at promovere og sikre øget genanvendelse af aluminium, gentager vi nu for plast.” ”Vi påtager os gerne det samme ansvar for plast og ønsker at skabe løsninger, der hjælper vores kunder med at være bæredygtige spillere i de kontekster, de er i, herhjemme eller i udlandet. Det er en gigantisk

opgave, fordi vores produkt indgår i nogle af de mest komplekse systemer, man kan drive forretning i, nemlig affaldshåndteringen og fødevareproduktionen i verden.” ”Vi er kun blevet mere end 100 år, fordi vi er en ansvarlig virksomhed, men verdensmål 12 og i det hele taget den øgede fokus på bæredygtighed giver os en ny udfordring, for hvordan sikrer og muliggør man et forsvarligt forbrug verden over? Hvis ikke emballage bliver produceret af materialer, der kan genbruges eller genanvendes, så når du ikke det cirkulære perspektiv, som er nødvendigt i forhold til ikke at trække mere på jordens ressourcer, end du giver.” Lille spiller med stor vægt Camilla Haustrup Hermansen har valgt at engagere sig tungt i debatten om affaldshåndtering og bæredygtighed, selv om virksomheden med hendes egne ord ”er en lille spiller på mange måder”. De cirka 230 medarbejdere er fordelt på to fabrikker i Odense og Genk i Belgien. Dertil kommer salgskontorer i Europa og distributionspartnere rundt om i verden. Plus Pack sælger sine produkter til mere end 54 lande globalt. ”Vi har valgt at læne os frem for at vise, at man kan differentiere sig på mange måder. Der er ingen grund til at læne sig tilbage og tro, at forbrugernes krav og ønsker til cirkulære emballageløsninger bliver mindre i fremtiden, tværtimod. Vi gør det faktisk for at fremtidssikre vores forretning og for at sikre, at løsninger og beslutninger i detailleddet bliver truffet på baggrund af fakta og fornuft. Vi vil meget gerne være med til at kvalificere beslutninger på affaldsområdet, så de ikke bliver truffet på følelser og misforståede perceptioner, som der er mange i omløb af for tiden. Med vores lange historie og mange erfaringer på emballageområdet har vi meget viden, vi gerne vil bidrage med. Det ligger jo også i delmål 12.8 under verdensmål 12, at alle skal have en relevant information og bevidsthed om bæredygtig udvikling. Tingene hænger sammen for os, selv om det kommer vidt omkring.” Tættere på målet Plus Packs vision om at fremstille sine emballager i 100 procent genanvendelige materialer kommer år for år tættere på virkeliggørelse. ”Lige nu er vi på 89 procent. Det vil sige, at ud af den samlede volumen af råvarer, der bliver til produkter, er 89 procent let at genanvende med eksisterende teknologi ude i samfundet. Det er aluminium, klare plastmaterialer og andre såkaldte mono-materialer. De resterende

9

11 procent er materialer, som vi ved kan genanvendes, det er bare vanskeligere, og der er ingen effektiv teknologi til det i markedet endnu. Vi arbejder hårdt på at udfase de sidste 11 procent og udskifte dem med materialer, der er lette at genanvende.” ”Der er mange forskellige teknologier i spil i og uden for Europa, hvor EU har opsat skærpede mål for genanvendelsen, og vi vil gerne sikre, at vores produkter er ’fit for future’. Derfor arbejder vi for, at de materialer, vi tilbyder vores kunder, er lette at genanvende for alle, der håndterer affald i Europa. Det skal ikke være os, der spænder ben for at nå de ambitiøse målsætninger på affaldsområdet.” Test og udvikling af nye materialer og emballager fylder derfor meget hos Plus Pack. ”Vi har meget fokus på innovation og design af produkter i monomaterialer, som potentielt kan detekteres og sorteres i affaldsstrømmen, uanset hvilket land du er i. Mere end 10 procent af vores omsætning kommer fra salg af produkter, vi ikke havde for et år siden. Der er en pænt stor løbende udskiftning i vores produktsortiment, men vi skal stadig gennem nogle runder, før vi har alle kerneprodukterne med.” EU har fået en affaldspagt Camilla Haustrup Hermansen hilser EU’s nye og indtil videre frivillige plastikpagt velkommen – ja, faktisk har hun sammen med politikere, virksomheder og ngo’er fra Frankrig, Holland og Danmark deltaget aktivt i dens tilblivelse. Nu er målet, at flere lande slutter sig til pagten. ”Vi vil gerne sikre, at omstillingen af plastforbruget i Europa bliver grønnere og mere cirkulær, så jeg er glad for, at Danmark tager det ansvar, vi bør tage som nation, og vi kan bidrage som virksomhed sammen med en række andre danske virksomheder. Vi skal designe de rigtige produkter i de rigtige materialer, så affaldet aldrig havner andre steder end i det system, der skal håndtere det i vores lande. Det kan ikke være rigtigt, at Europa skal eksportere affald til Asien, hvor det ikke bliver behandlet ansvarligt. Det har vi set for mange dårlige eksempler på.” ”Det handler både om design og om at sætte systemerne i de enkelte lande op til, at vi i højere grad kan sortere og genanvende de materialer, som vi forbruger. Derudover skal vi hele tiden se på muligheden for nye forretningsmodeller, så vi kan reducere behovet og forbruget af engangsplast. Der er nogle spændende processer i gang, og det mest interessante set fra min stol er nok, at store og små virksomheder her kan sidde direkte over for regeringer og blive enige om, at vi har nogle fælles udfordringer, vi skal have løst.”

Plus Pack har altid udviklet og fremstillet emballager til fødevareindustrien, siden 1960’erne i aluminium og de sidste 2000 også i plast.

Camilla Haustrup Hermansen er medejer og direktør for forretningsudvikling i Plus Pack i Odense. Hun er også formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi. Plus Pack designer, udvikler, producerer og sælger emballageløsninger til fødevarer. Plus Pack forpligter sig til at udvikle bæredygtige emballageløsninger, minimere brug af ressourcer og forhindre madspild. Se mere på www.pluspack.com


10

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Reducer CO2 fra lastbiler med 40%

Alt for mange lastbiler kører halvtomme rundt på vejene. HyliFlex systemet er teknologien, der gør det let, at laste i to lag og dermed reducere CO2-udledningerne med op mod 40%. Men det kræver en indsats fra branchen. Af Pia Bundgaard Hansen transportbranchen og fra politikernes side er der stort fokus på lastbilernes udledning af CO2 på vejene. Hos Lavmands, der er en af Danmarks førende virksomheder indenfor konstruering og fremstilling af transportmateriel, ønsker de, at der kom en større interesse for, hvordan udnyttelsen er inde i lastbilerne. -Det er svært at forestille sig en lagerbygning ikke stabler i højden eller et fragtskib, der sejler med kun et enkelt lag containere. Alligevel kører mange lastbiler under halvfyldte rundt på vejene i et lag, fortæller Per Lavmand, der er direktør hos Lavmands, som står bag HyliFlexteknologien, der er et hydraulisk løftende dobbeltdæk, som er udviklet og patenteret af Lavmands til trailer- og lastbilopbygning.

Når lastbilerne i gennemsnit kun er fyldt 57%, skjuler det nogle meget dystre tal på store dele af godstransporten. Man ved, at store dele af godstransporten til bl.a. bilproduktionen køres superoptimeret, det vil sige nærmest 100% fyldte. Så må de resterende mange transporter nødvendigvis ske med lastbiler, der er langt fra halvt fyldte. – HyliFlex, der er en hydraulisk, hurtig og fleksibel løsning til HyliFlex, der er forbedret lad udnyttelse, sikrer, at lastbilerne let kan blive lastet i to lag, en hydraulisk, så de kan udnytte kapaciteten i lasthurtig og rummet 100%, siger Per Lavmand.

Bilerne kører tomme rundt Ifølge tal fra Innovationsfonden, viser en opgørelse fra EU-landene, at 24% af alle kørte kilometer med lastvogn, sker med tomme biler, og at køretøjerne i gennemsnit kun fragter 57% af det, de egentlig har plads til. At der køres mange tomme kilometer, skyldes hovedsageligt den meget skæve godsbalance, der som oftest altid er de enkelte lande/ destinationer imellem, hvilket resulterer i at hele lastbiler må køre tomme den ene vej. På destinationer med meget stor ubalance i godsmængde vil man med HyliFlex kunne undgå mange transporter, hvor lastbiler kører tomme den ene vej.

Op til 100% flere paller HyliFlex er ikke bare et dobbeltdæk, men et hydraulisk hyldesystem, der sikrer en hurtig og fleksibel lastning af forvogne og trailere i to lag. Teknologien sikrer en optimal lad udnyttelse, der er uafhængig af godssammensætningen. Med HyliFlex kan antallet af paller øges med op til 100% i forhold til et traditionelt køretøj. Forøges

I

fleksibel løsning til forbedret lad udnyttelse sikrer, at lastbilerne let kan blive lastet i to lag. Per Lavmand, HyliFlex

det gennemsnitlige antal paller med 50%, sparer man omkring 30% per palle, og teknologien vil være indtjent på omring seks måneder. Systemet kan tilpasses godset individuelt, og er en integreret del af gulvkonstruktionen. HyliFlex, der kan lastes med 1.800 kg per sektion, er bygget op, så det er let både at af- og pålæsse uden brug af gaffeltruck eller lignende, fordi dækket selv hæver sig op med godset. Det tager ca. 17 sekunder at løfte/sænke højden på en sektion, og systemet er godkendt til farligt gods iht. EN12195. Branchen skal op i gear – Analyser viser, at transportbranchen er den branche med lavest innovation. Når vi præsenterer nye innovative løsninger, der kan gøre en forskel for miljøet, kan vi godt mærke, at der skal meget til for at ruske op i branchens mere end 30 år gamle set-up, forklarer Per Lavmand, der med HyliFlex også gerne vil udfordre måden, lastbilerne læsses på: Lastrummet sælges pr. ladmeter, hvilket resulterer i, at et køretøj i systemet er fyldt, når gularealet er solgt, uanset om lastrummet kun er læsset mindre end halvt op. Ingen speditører har interesse i at ændre dette, da man dels får fuld pris for et delvis læsset køretøj, og dels har man så mulighed for at optimere indtjeningen ved at lægge noget gods ind over, som ikke beskadiger det underliggende gods. Ønsker man en billigere og meget mere klimavenlig transport, er man nødt til at fokuserer mere på fyldningsgraden og praktikken. Der er virkelig store og ikke mindst lette klima og økonomiske besparelser at hente.

Lavmands A/S er en af Danmarks førende virksomheder indenfor konstruktion og fremstilling af transportmateriel samt eftermontering og service af emissionsbegrænsende udstyr. Lavmands har i de senere år udviklet en række nye produkter, der sætter nye standarder for klima, miljø og optimering. Læs mere om fremtidens transportløsninger på www.hyliflex.dk

Med HyliFlex kan lasten fordeles i to lag, så al plads udnyttes. HyliFlex skal sikre, at lastbilerne ikke kører halvtomme rundt. Ved at fylde lastbilerne op til deres kapacitet, kan man reducere CO2 med 40%


Ved du, hvor din træemballage kommer fra?

Når du vælger en transportemballage i træ, vælger du naturens eget geniale materiale. Træet er let at forme til dit formål, og det har hygiejniske egenskaber, der gør det velegnet til fødevarer. Træ er også i balance med vores klima, og der er nok af det. Men - det er ikke lige meget, hvor det kommer fra.

Din træemballage har en bæredygtig historie Hvordan kan du vide, om træemballagen har lokale rødder? Det er vores certificeringer din garanti for. Vi benytter udelukkende skandinavisk grantræ fra bæredygtige skove - og langt størsteparten vokser i nærheden.

Træ er i balance med vores klima Frigiver træet da ikke CO2, når det rådner eller bliver brændt af, kan du indvende. Jo - men det har optaget nøjagtig samme mængde CO2, mens det voksede op. Og når din træemballage bliver brændt af efter brug, fortrænger den fossile brændstoffer som gas, olie og kul. På den måde giver den sit positive aftryk på CO2-regnskabet. Og træ er der heldigvis nok af: Skovene vokser støt i vores del af verden.

Bakterier trives ikke i træ Man skulle måske tro, stål og plast er de mest velegnede materialer til fødevarer. Men teknologiske undersøgelser viser noget andet: Bakterier trives typisk dårligere i træ. Så det er ikke kun for syns skyld, mange får leveret deres grønsager i trækasser fra DTE.

Ring 70 251 251 og få klar besked Har du en opgave eller et spørgsmål, så ring og få et svar. Du får et levende menneske i røret - og en direkte linje til den specialist, du har brug for.

Dansk Træemballage A/S er vokset ud af veldrevne lokale savværker i Danmark, Norge og Sverige. Vi beskæftiger ca. 500 medarbejdere på 12 produktionssteder, så vi er også i nærheden af dig.

Banevej 3 · Haastrup · 5600 Faaborg · Tlf. 70 251 251 · www.dte.dk · dte@dte.dk


12

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

For 3F Transport handler det selvfølgelig om at nå i mål. Men også om, at det sker både bæredygtigt og fair for alle i samfundet Jan Villadsen,formand 3F Transport

10 danske opskrifter på grøn transport

3F Transport organiserer alle chauffører, lager- og logistikarbejdere indenfor transportsektoren Læs mere på www.3f.dk

Klimakrise, vækst, forståelsespapir, mål for bæredygtighed, CO2-reduktion, social dumping, klimapartnerskaber.

D

GRØN TRANSPORT

en politiske dagsorden er fyldt med ord og ønsker om handling for bæredygtighed og grøn omstilling. Og det haster. Det vidner regeringens og et politisk flertals ambitiøse mål om, at Danmark går forrest og forpligter sig til at nedbringe sit udslip af CO2 og andre drivhusgasser med 70 procent, før kalenderen siger 2030. Det bliver svært, det kræver mod, og det kræver politisk vilje. Men heldigvis er der mange muligheder. Ikke mindst i transportsektoren, der er blandt de største syndere og står for 29 procent af det samlede danske udslip af drivhusgasser. Blandt de gode muligheder er de 13 klimapartnerskaber, regeringen har nedsat. Her er det erhvervsliv, organisationer og eksperter, der

skal komme med bud på løsninger i hver enkelt sektor. Og her tager 3F Transport naturligvis aktivt medansvar for klimaet og reduktion af udslip af drivhusgasser fra transportbranchen. ”For 3F Transport handler det selvfølgelig om at nå i mål. Men også om, at det sker både bæredygtigt og fair for alle i samfundet. Derfor skeler vi hele tiden til alle FN’s 17 Verdensmål for bæredygtighed, når vi bidrager med forslag til grøn omstilling. Vi skal have hele transportbranchen med. Fra virksomheder til kunder og de ansatte. Derfor er intelligente afgifter og veluddannet arbejdskraft, der altid er klar til omstilling og ny teknologi, blandt vores vigtigste bud på løsninger”, siger Jan Villadsen, der er formand for 3F Transport.

#1 Klimavenlig transportstyring Der bør indføres et intelligent afgiftssystem for biler, busser og lastbiler, der sikrer fuld betaling for klimabelastning og mindsker trængsel via omlægning af eksisterende afgifter til fordel for differentieret betaling per kørt kilometer. #2 Ligestilling mellem transportformer Der bør indføres klima- og afgiftsmæssig ligestilling mellem transportformer. Så afgifterne effektivt påvirker markedet og fremmer de mest miljøvenlige transportformer. #3 Miljørigtig effektiv nærdistribution Der bør indføres incitamenter for effektiv nærdistribution. Både i forhold til afgifter og sikring af optimale logistikløsninger, der bidrager til at mindske tomkørsel og trængsel, udnytte hele kapaciteten og fremmer et enstrenget distributionssystem de sidste kilometer frem til kunden. #4 Styrket sammenhængende kollektiv transport Den kollektive transport bør styrkes og sammentænkes med

et mere intelligent afgiftssystem, parkeringsmuligheder uden for storbyerne og anden infrastruktur, der fremmer kollektiv transport og muligheder for at koble private og kollektive transportformer. #5 Flere delebiler og mere samkørsel Der bør sikres øgede incitamenter til brug af delebilsordninger og samkørsel i storskala. Herunder digitale løsninger, der kobler delebiler, samkørsel og taxier effektivt med den kollektive transport. #6 Mindre tomkørsel Der bør sikres øgede incitamenter til effektiv transport og mindre tomkørsel på det danske vejnet. Både via intelligente afgifter og krav til transportsektorens operatører. #7 Bæredygtige investeringer i infrastruktur Det bør sikres, at fremtidige investeringer i infrastruktur baseres på langsigtede samfundsbehov og klimavenlig transport via planlægning og brug af intelligente afgifter og incitamenter til brug af mest miljøoptimale transportformer.

3F Transport pointerer, at omstilling til grøn transport skal ske socialt retfærdigt, sikre balance i det danske samfund og at de ansatte på transportområdet er centrale medspillere i omstillingen. På den baggrund har 3F Transport opstillet 10 opskrifter for fair og grøn omstilling. Udgangspunktet er, at den, der forurener, skal betale regningen. Uanset om det er private kunder, transportoperatører eller virksomheder. Men det skal sikres, at klimaløsninger tænkes sammen med en retfærdig skatte- og fordelingspolitik. Samtidig gør 3F Transport opmærksom på, at grøn omstilling hænger nøje sammen med et fair arbejdsmarked. Det afspejles i de 10 opskrifter for omstilling til grøn transport.

#8 Erhvervsfremme med klimaprioritet Der bør indføres nye principper for erhvervsfremme, der sikrer klimaoptimale løsninger i hele transportkæden. Både når der ydes tilskud og i forhold til brug af mindst klimaskadelige brændstoffer og klimaoptimeret distribution fra dør til dør i hele transportkæden. #9 Investering i uddannelse Det bør sikres, at der investeres i uddannelse til alle ansatte i transportkæden, så der hele tiden er kompetencer i forhold til såvel brug af ny teknologi, klimavenlig kørsel og optimalt brug af transportnettet. #10 Fair transport uden social dumping Det bør sikres, at alle FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed præger klimaløsninger i dansk transport. Ordentlige arbejdsvilkår og lønninger, muligheder for løbende uddannelse og en transportsektor, hvor social dumping, skattesnyd og omgåelse af regler mindskes via effektiv kontrol er en forudsætning for at opnå bæredygtig transport.


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

13

Bagagerummet kan tilpasses, så TRIPL opfylder forskellige faggruppers behov. TRIPL er indregistreret som en 45-knallert og kører på almindelig vej, men kan parkeres overalt.

Fremtidens fragt i byerne sker smidigt og grønt Eldrevne scootere med fragtkapacitet vil overtage mere og mere af den praktiske kørsel i byerne fra traditionelle varebiler på benzin og diesel. Af Peter Klar

M

orgendagens håndværker kredser ikke 20 minutter i nabolaget for at finde en ledig p-plads til sin varebil, men parkerer blot sin trehjulede el-scooter direkte på adressen, hvor der skal arbejdes. Materialerne er allerede leveret til døren, og håndværkeren skal bare hanke op i sit personlige værktøj fra bagagerummet foran, hvor skruemaskinen har ladet op med strøm fra scooterens batteri på turen fra forrige opgave. Udskift selv faggruppe – og justér lidt på scooterens features. Det samlede billede vil illustrere spændvidden i den trehjulede fragt-scooter TRIPL, som i disse år indtager de danske veje – særligt inde i byerne. ”Ingen er vist længere i tvivl om, at der i en snarlig fremtid kommer restriktioner på kørsel med fossildrevne biler i byerne, og vi vil gerne hjælpe vores kunder med at tage skridtet ind i en ny tid, hvor fragt og distribution i byen sker nemmere, hurtigere og grønnere end i dag,” siger Kasper de Witt, direktør for JAKA Service, der forhandler TRIPL i Danmark. Kan parkeres overalt TRIPL er indregistreret som en 45-knallert og kører på almindelig vej, men kan parkeres overalt. Scooteren er drevet af et moderne lithium-batteri med seks store celler og en rækkevidde på 100-120 km alt efter modeltype.Batteriet kan nemt opgraderes, efterhånden som batteriteknologien udvikler sig og fører til længere rækkevidde. Udover at forhandle TRIPL udfører JAKA Service også de tilpasninger, der giver hver kunde sig egen unikke, energivenlige scooterløsning designet til kundens specifikke behov. ”Som udgangspunkt er TRIPL født med en kasse foran, man kan fylde med varer, som skal fragtes rundt i byen. Vi kan tilpasse

bagagerummet og karrosseriet, så køretøjet opfylder forskellige faggruppers behov. Nogle har fået klimakasse til transport af blodprøver og fødevarer, andre er indrettet med håndværkervenligt skuffesystem og oplader-funktion koblet til scooterens eget batteri. Vi etablerer også vaskeanlæg med slange og pumpe og kroge til stigen på siden af scooteren, så den kan benyttes af vinduespudsere eller andre, der vedligeholder med vand. Lige nu arbejder vi på at lancere en trailer i europapalle-størrelse, så TRIPL kan fragte 100 kilo ekstra,” fortæller Kasper de Witt.

Scootere, der har fragtkapacitet og tilmed ikke sviner med benzin- eller dieselforbrænding, kommer til at ændre trafikken og bybilledet Kasper de Witt, direktør for JAKA Service

TRIPL er et dansk designet el-køretøj udviklet som en emissionsfri løsning til last mile-levering. TRIPL indregistreres som en 45-knallert, har en rækkevidde på 100-120 km, kommer nemt gennem zoner med og uden biler og har en lastekapacitet på 200 kg. TRIPL4 Pickup er et hollandsk designet el-køretøj udviklet som en emissionsfri løsning til renovationsopgaver og vedligeholdelse af grønne områder i byerne. TRIPL4 Pickup er ikke på nummerplade og kan køre op til 25 km/t. Se mere på www.tripl.com Se mere på www.jakaservice.dk

Last mile-delivery Udover at være miljøvenlig baner køretøjer som TRIPL vejen for en ny form for effektivitet i byerne. ”Fordelen i forhold til virksomhedens drift er, at du med TRIPL kan nå mange flere stop i timen end i dag, hvor du er afhængig af at skulle finde p-plads. Samtidig kan du fragte meget større emner end på en cykel. Scootere, der har fragtkapacitet og tilmed ikke sviner med benzin- eller dieselforbrænding, kommer til at ændre trafikken og bybilledet. Trenden er, at køretøjerne bliver mindre og mindre, og at du etablerer mindre lagre rundt omkring til de varer, du skal fragte rundt. Med scootere bliver din distribution mere fleksibel, og last mile-delivery bliver nemmere,” siger Kasper de Witt. Pickup på fire hjul JAKA Service har arbejdet med TRIPL, siden scooteren blev udviklet af det danske energiselskab EWII for fire år siden. Siden er scooteren blevet overtaget af et hollandsk firma, der snart lader JAKA Service introducere en hollandske opfindelse i Danmark, TRIPL4 Pickup. Den har fire hjul, er ikke på nummerplader og kører maksimalt 25 km/t. På en almindelig TRIPL sidder føreren på et sæde – på en TRIPL4 Pickup står føreren på et trinbræt. I Holland, hvor den er vidt udbredt, bruges TRIPL4 Pickup især til renovation og vedligeholdelse af veje og grønne anlæg i byrummet. ”Hvor TRIPL’s karosseri er låst af et design, kan kassen foran på TRIPL4 Pickup ændres til hver kunde. Nogle har åbent lad, andre en lukkemekanisme, der matcher behovet. Skal man transportere en batteridrevet håndskubber, kører man den op på ladet via en rampe, og batteriet kan så lades op ved hjælp af scooterens batteri på vej til næste opgave. Og sådan kan vi blive ved. Kun fantasien sætter grænser,” siger Kasper de Witt.


Webinar om grøn omstilling af virksomheders transport

SÅDAN BLIVER DIN TRANSPORTFLÅDE GRØN 4 ud af 5 danske virksomheder ønsker en grøn omstilling – men kun 1 ud af 5 ved, hvordan det præcist skal foregå. Det viser en analyse, som vi hos Circle K Danmark for nyligt udførte blandt mere end 500 danske virksomheder. Derfor har vi på baggrund af analysen udviklet 2 sammenhængende webinarer, der skal hjælpe din virksomhed videre med den grønne omstilling. Vi har nemlig mange års erfaring med at rådgive om brændstoffer.

På de 2 webinarer får du svar på: • Hvorfor overhovedet en grøn omstilling af din virksomheds bilflåde? • Hvad vurderer danske virksomheder som de største udfordringer for at komme i gang? • Hvordan tager du selv de første skridt i forhold til din virksomhed? • Hvilke konkrete værktøjer kan du anvende allerede i dag? • Fordele og ulemper ved fremtidens brændstoffer? • Hvad er elektrofuels? – og er det fremtiden?

Webinar om grøn omstilling af virksomheders transport Hvorfor: Få konkrete redskaber til grøn omstilling af din virksomheds bilflåde Hvad: To sammenhængende webinarer den 1. april, kl. 14.30-15.45 og den 15. april, kl. 14.30-15.45 Hvor: Du får tilsendt et link, når du er tilmeldt Hvem: Ejere eller administratorer af virksomheder med en bilflåde, samt CSR-ansvarlige

Tilmeld dig på circlek.dk/webinar


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

15

Compliance fylder mere og mere – ikke kun hos lovgiverne, men også hos forbrugerne. Når I har styr på jeres compliance og alle reglerne i forbindelse med import og markedsføring i EU, så er der klare forretningsmæssige fordele, som din virksomhed kan bruge til vækst og udvikling. Help2Comply hjælper din virksomhed med at foretage et strategisk valg, så du opfylder betingelserne inden for en række forskellige krav, lovgivninger og forventninger fra omverden.

Find vejen til verdensmål, miljømærker og den cirkulære økonomi

www.help2comply.dk

Det kan være svært for en mindre eller mellemstor virksomhed at sikre sig miljøgodkendelse hele vejen igennem leverandørkæden, og hvordan foregår det egentligt? Af Jens Kisker

D

et ved de hos Help2Comply, der er eksperter i at skaffe dokumentation og sikkerhed for, at produktet overholder krav og regler. Der er i dag fokus på den grønne omstilling, og nogle producenter vil gerne have de korrekte og vigtige miljømærker og certificeringer, der sikrer den fornuftige forbrugers interesse. Fremover handler det ikke blot om at undgå farlig kemi i produkterne, men også garantere holdbarheden, som er et vigtigt parameter i klimaindsatsen De største firmaer har selv kapacitet til at sikre dokumentation og miljømærker m.m., men mange mindre virksomheder har ikke den nødvendige viden i huset, så de må søge rådgivning udefra. Det er her Help2Comply kommer på banen med ejer, Vivi Schytts, mangeårige erfaring som kemiingeniør på det kemiske område indenfor byggeri, møbler, tekstiler, legetøj og emballage m.m. ”Nogle virksomheder er ikke selv gået i gang, før de kontakter os, mens andre prøver selv, men går i stå fordi de ikke kender produktet ordentligt og hele vejen ud i leverandørkæden til den yderste del af produktionen. Når de beder os om hjælp, benytter vi vores ekspertise til at finde rundt i det. Herved sparer firmaerne både tid og penge,” forklarer Vivi Schytt. Vigtigt konkurrenceparameter for nye brancher Vivis egen erfaring omfatter blandt andet lovgivningen på det kemiske område indenfor forbrugerprodukter, som hun har beskæftiget sig med i 12 år. I dag findes der en række miljømærkninger, hvoraf Svanemærket og EU-Blomsten er nogle af de mest kendte. Selv om mange forbrugere genkender miljømærkerne, er det ifølge Vivi Schytt, de færreste der i detaljer ved, hvad der egentlig stilles krav til. Det gælder også producenter og importører, som ikke ved, hvordan man spørger ind til det og meget andet på dette område.

”Det er her, vi kan rådgive og foretage indsamlingen af dokumentation. På mange børneprodukter er det standard at have disse mærkninger og certificeringer, men i takt med udviklingen på det grønne område, bliver det mere og mere et konkurrenceparameter for producenter af f.eks. møbler og byggerier at kunne dokumentere den klimavenlige produktion med hensyntagen til miljø og eventuel genanvendelse i den cirkulære økonomi, som også vinder frem,” mener hun. Også et kvalitetsstempel af produktet Mange offentlige institutioner og kommuner m.m. er ved udbud også begyndt at stille krav til produkter og services.

Svanemærket er et oplagt redskab for virksomheder, der ønsker at arbejde systematisk med egen miljø- og klimapåvirkning, og som samtidig ønsker at markedsføre produkter med en "grøn profil" Vivi Schytt, help2Comply

Miljømærkerne taler ifølge Vivi Schytt ind i verdensmålene – særligt nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion. ”Svanemærket er et oplagt redskab for virksomheder, der ønsker at arbejde systematisk med egen miljø- og klimapåvirkning, og som samtidig ønsker at markedsføre produkter med en ’grøn profil’. Hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og genanvendelse – er med i vurderingen for at opnå mærket. Der stilles blandt andet krav til bæredygtig udnyttelse af ressourcer fra naturen, øget brug af fornybare ressourcer og effektiv udnyttelse af råvarer, energi og vand under produktion. Dette sikrer både en mere miljømæssig bæredygtig produktion og kontrol tilbage i leverandørkæden og dermed mere miljømæssigt bæredygtige produkter til slutbrugeren,” fortæller hun. Fremtiden er bæredygtighed og med cirkulær økonomi Der er ingen tvivl om, at den grønne omstilling er kommet for at blive, og Vivi Schytt ser mange tegn på dette blandt deres kunder. For eksempel er interessen for det svanemærkede byggeri steget markant, og det samme gælder for møbler, hvor man også vil være med på den bæredygtige bølge og være med til at understøtte ideerne om den cirkulære økonomi. Hun mener også, at der i det offentlige er kommet et større fokus på miljø og bæredygtighed og ikke alene fokus på prisen. ”Derfor vil mange virksomheder også gerne stå stærkt på området med de rette mærkninger og certificeringer samt troværdig dokumentation. Vi er ikke en stor virksomhed, men vi er særdeles effektive med stor erfaring på området, og det sætter vores kunder pris på,” forklarer Vivi Schytt og tilføjer, at hvis man er i tvivl om, hvorvidt ens produkter lever op til krav og forventninger, så anbefaler hun, at man tager fat i Help2Comply for en snak og en screening af produkter eller lignende.


7 GRØNNE MURSTEN... hvilken er mest bæredygtig?

Find svaret og læs mere om bæredygtig produktion af mursten på strøjertegl.dk

Fremtidens mursten

Profile for partnermedier

Grøn omstilling  

Grøn omstilling