Fremtidens byggeri og anlæg

Page 1

ANNONCETILLÆG ANNONCETILLÆG FEBRUAR 2020 2020 FEBRUAR

Fremtidens

Byggeri & Anlæg Side 3

El er fremtiden – også på byggepladsen GSV-konference om fremtidens byggeri Side 10

Energirenoveringer er afgørende for 2030-mål Lene Espersen Danske Arkitektvirksomheder

Side 13

Grønt, automatiseret og opbygget i moduler Leif Hansen bygherrerådgivning

VI har tænkt …

Bæredygtigt byggesystem


2

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

I 2030 bygger vi veje og broer helt uden at udlede CO2 Af adm. direktør Michael S. Larsen, CG Jensen A/S og direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

B

are fordi vi bruger store maskiner, betyder det ikke, at vi skal udlede meget CO2. Som henholdsvis adm. direktør i en større anlægsvirksomhed og direktør i Dansk Byggeri er det vores vision, at vi i 2030 anlægger broer, jernbaner og veje uden at udlede CO2, mens vi bygger. For hvorfor skal vi stoppe ved de 70 procent, når vi kan gå hele vejen og blive fuldstændig CO2-neutrale allerede i 2030? I Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg har vi blandt andet set på, hvordan vi kan gøre selve anlægsprocessen mere klimavenlig, altså hvordan man skaber fossilfrie byggepladser. Branchens aktører har sat sig sammen med de klogeste hoveder for at finde frem til, hvordan vi kan bygge vores veje og broer på en måde, så der ikke udledes CO2 under byggeriet. Og vi er kommet frem til, at vi kan spare hele 700.000 ton CO2 om året, hvis vi ser på både materialer og anlægsprocessen. Det svarer til 48.000 almindelige danske husstandes udledning hvert år, og udgør 2,5 procent af det ambitiøse nationale mål. Når det gælder de store anlægsprojekter, er vi klar til at ændre kultur med det samme og til at investere i nye maskiner, når staten og kommunerne efterspørger det. Vi kan optimere arbejdsprocesserne, når der bygges fundamenter, veje, broer og jernbaner, og vi kan bruge el- og biodieseldrevne maskiner i stedet for de store dieselmaskiner, der benyttes i dag. Det kræver blot, at bygherrerne staten, kommunerne og regionerne i deres udbud stiller krav til CO2-udslip, så de klimasyndende virksomheder ikke vinder på pris igen og igen. Der skal være lige konkurrence i den grønne omstilling! I vores arbejde samlede vi en række virksomhedsledere og indbudte eksperter, som har lagt hovederne i blød og arbejdet intenst med ideer, erfaringer og jordnære visioner. Resultatet er både ambitiøst og opsigtsvækkende: vi er nu klar til at præsentere en CO2-neutral anlægsproces. For os er den grønne omstilling nemlig ikke fine skåltaler og luftkasteller. På en byggeplads taler man rent ud af posen, det gør vi også her. Vi kan skabe fossilfrie anlægspladser. Hvis maskiner på anlægspladsen erstattes af eldrevne modeller, og større entreprenørmaskiner bygges om til at køre på biobrændstof eller electrofuel, kan vi reducere CO2-udslippet med 180.000 tons pr år. Det kræver først og fremmest en efterspørgsel fra bygherrerne, så skal vi nok levere.

Vi skal også udskifte vores vare- og personvogne med elbiler, så kan vi spare ekstra 160.000 tons CO2 om året. Og ja, det er ambitiøst at ville skifte alle vare- og personbiler i branchen ud med eldrevne modeller, men vi kan gøre det med de rigtige incitamenter fra regeringen samtidig med, at priserne på elbiler falder, og der kommer nye og bedre biler på markedet. Selv om processen bliver CO2neutral, vil vi stadig bruge mange CO2-tunge materialer. Beton er i sagens natur et vigtigt byggemateriale, når vi bygger broer og veje. Langt det største klimaaftryk i beton kommer fra fremstilling af cement. Men ved at anvende nye cementtyper med mindre indhold af cementklinker kan vi reducere klimabelastningen væsentligt. Det lyder måske kedeligt og teknisk, men bare det kan spare os for 150.000 ton CO2 hvert år. Anlægsbranchen er klar til at levere, men bygge- og installationsbranchen skal også med. Derfor er der noget at se frem til, når de øvrige konklusioner fra Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg bliver afleveret til regeringen den 16. marts og præsenteres den 3. april. Bygge- og anlægsbranchen er uundværlig, når målet om at reducere udledningen af klimagasser med 70 procent i 2030 og et klimaneutralt Danmark i 2050 skal nås. Hele 40 procent af al den energi, der bruges i Danmark, bliver brugt i vores bygninger. Og kan vi få boligejerne med, er effekten enorm. I Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg er vi ved at lægge sidste hånd på mere end 100 forslag til, hvordan hele sektoren, fra materialeproducenter til bygherrer, arkitekter, rådgivere, entreprenører, håndværksmestre osv. kan bidrage til at producere, udvikle,

Adm. direktør Michael S. Larsen, CG Jensen A/S bygge og renovere mere klimavenligt. Ud over at reducere CO2udledningen på byggepladserne er der fokus på energieffektivisering af eksisterende bygninger, intelligent og fleksibel drift af bygninger og på bygningers samlede CO2-aftryk i hele deres levetid. Den grønne omstilling er en kæmpe mulighed for danske virksomheder og samfundet som helhed, hvis vi griber det rigtigt an. Vi er klar til at levere en CO2-neutral anlægsproces i 2030, hvis regeringen vil være med. Det skylder vi Danmark og de kommende generationer, der skal vokse op i en verden uden frygt for konsekvenserne af klimaforandringer.

Ansvarshavende redaktør Henning Andersen · henning@partnermedier.dk Projektleder Esben Wormslev · esben@partnermedier.dk Journalister Kim Forum Jacobsen, Frank Ulstrup, Peter Klar Forsidefoto GSV Materieludlejning A/S

Design Mogens Lauridsen · mogens@partnermedier.dk Grafisk produktion Satsform Grafisk produktion · info@satsform.dk Udgiver

Kære læser. Indholdet i denne udgivelser er bl.a. blevet til i samarbejde med vores mange sponsorer og annoncører. Vores tekstforfatterer og journalister har gjort sig umage med at finde og skrive indhold til dig, som vi håber vil give dig god information og inspiration. God læselyst!

Distribueret i samarbejde med Berlingske Media

Vi tager forbehold for evt. trykfejl og farveafvigelser.

KOLOFON


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

3

GSV er Danmarks førende materieludlejer med materiel til alle bygge- og anlægsopgaver. Uanset om det drejer sig om småt håndværktøj til en mindre byggeopgave eller de helt store maskiner, der skal i brug, når Danmarks motorveje, broer og metroer anlægges. Læs mere på www.gsv.dk

GSV-konference om fremtidens byggeri:

El er fremtiden – også på byggepladsen Næsten 400 mennesker deltog på GSV-konferencen, der havde fokus på klimavenlige anlægs- og entreprenørmaskiner. Målet var at samle branchen om kommende CO2-krav, lyder det fra GSV Materieludlejning. Af Frank Ulstrup

B

iler, skruemaskiner og tandbørster kan. Men kan en 25 tons gravemaskine også køre på el? Spørger man de 380 deltagere på sidste års GSV-konference ”Fremtidens Byggeri”, må svaret være et rungende ja. I hvert fald kunne de med egne øjne se en CAT-maskine, der næste lydløst og 100 procent emissionsfrit udførte præcist de samme manøvrer, som traditionelle dieselslugende gravemaskiner excellerer i. På konferencen, der fandt sted 7. oktober, havde GSV Materieludlejning A/S, der er Danmarks største udlejningsvirksomhed indenfor bl.a. entreprenørmateriel, lifte og kraner, samlet 300 beslutningstagere fra byggebranchen og en lang række leverandører, der fremviste og demonstrere de klimavenlige maskiner. Et naturligt skridt Om baggrunden for konferencen siger adm. direktør i GSV, Dan O. Vorsholt:

-I Danmark står byggebranchen for op mod 40 procent. af CO2udledningen. Derfor er konferencen et forsøg på – sammen med vores leverandører - at sætte klimavenlige maskiner på dagsordenen. Han peger på, at maskinerne er det naturlige næste skridt i den nuværende udvikling: -Først var det bygningens energiforbrug, der var i fokus. Så kom byggematerialernes klimapåvirkning på dagsordenen, og nu er turen så helt naturligt kommet til det maskineri, bygge- og anlægsbranchen benytter. -Det er en udvikling, som vi i GSV hilser velkommen, men også en udvikling, vi gerne vil være med til at forberede branchen på, lyder det. Stå sammen - kravene kommer Af samme grund var en lang række talere indbudt, heriblandt overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen og Anne Skovbo, der er adm. direktør i By & Havn. Begge fortalte de om fremtidige tendenser i byggebranchen og ikke mindst om hvilke ambitioner og visioner der ligger for København, som det største vækstområde i Danmark. -Københavns Kommune har jo en meget ambitiøs målsætning om at være CO2neutral i 2025. Det kommer i høj grad til at påvirke bygherrer og leverandører i form af krav til f.eks. CO2-udledning på byggepladserne, siger Dan O. Vorsholt og fortsætter: -Der er som bekendt ikke ret lang tid til 2025 – eller for den sags skyld til 2030, hvor hele Danmarks CO2udledning skal være nedbragt med 70 procent. Af samme grund vil vi gerne forberede vores samarbejdspartnere

– herunder vores kunders kunder – i form af rådgivere og bygherrer – på udviklingen. -Den kommer uden tvivl til at betyde, at CO2 skal tænkes ind i alt fra selve udbudsprocessen og til den konkrete indretning af byggepladserne. Derfor er vores budskab, at vi er nødt til at løse opgaven sammen, og ikke hver for sig. Det er den simpelthen for stor og for omfattende til. Massive investeringer Dan O. Vorsholt nævner, at man i dag i GSV råder over 28.000 stykker materiel, der på den ene eller anden måde bruger energi. Af disse drives allerede 1800 på el – og mange, mange flere vil i komme til i den nære fremtid. -Jeg har været i GSV i 24 år, og jeg har aldrig tidligere oplevet så stor en revolution på materielsiden, som den, vi er vidne til nu, siger han og peger på de massive investeringer, som virksomheden allerede har foretaget: Konkret gik 15 procent af investeringsbudgettet sidste år til indkøb af klimavenligt materiel som gravemaskiner og gummigeder. Og i indeværende år forventer man at op til en fjerdedel af budgettet vil gå til samme formål. -De næste 5 – 10 år vil byde på en kæmpe omvæltning i hele branchen. Heldigvis har de fleste leverandører stort fokus på området, så vi sammen kan hjælpe vores kunder med at leve op til fremtidens krav. Samme udgift for kunden Ud over, at GSV’s konference med næsten 400 deltagere blev en meget større succes, end man havde turdet håbe på, er der også andre forhold, der får Dan O. Vorsholt til at tro på en grønnere fremtid. De eldrevne maskiner er nemlig totalt set ikke dyrere at benytte end deres diselforbrugende forgængere. -Udviklingen går hurtigt, men som det er nu, er eldrevne anlægsmaskiner 20 – 25 procent dyrere i anskaffelse og dermed også dyrere at leje. Men det, de batteridrevne maskiner koster ekstra fra start, betaler sig hurtigt ind i brændstofbesparelse. Dermed også sagt, at det i fremtiden, når anskaffelsesprisen kommer ned, formentlig vil blive økonomisk fordelagtigt at benytte eldrevne maskiner, lyder det fra Dan O. Vorsholt.


4 4

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

I samarbejde med schweiziske Leica og amerikanske Trimble tester M.J. Eriksson i øjeblikket ny GPS-teknologi og maskinstyringssoftware i sin maskinpark. Foto: M.J. Eriksson.

Digital præcision i det grove arbejde Entreprenørvirksomheden M.J. Eriksson har taget sin satsning på GPS-udstyr og maskinstyringssoftware til et nyt niveau med test af de nyeste teknologier fra Leica og Trimble. Af Peter Klar

N

kvaliteten af leverede BIM-modeller, før de kan bruges i M.J. Erikssons maskinstyringssystemer. ”Vores BIM-baserede og digitale data-arbejdsgange er rygraden i vores effektive og hurtige produktions-team, hvor vi bruger så mange automatiserede processer og så lidt menneskeligt "håndarbejde" som muligt i vores modellerings- og verificeringsprocesser for at minimere risiko og øge produktiviteten,” forklarer Jørgen Eriksson. M.J. Eriksson benytter også tilpasnings- og skalerbare, intelligente softwareløsninger til minimering af administrative opgaver, der understøtter udarbejdelsen af tidsplaner og planlægning af byggeplads-logistik samt forbedrer kommunikationen mellem byggepladsen og kontoret.

år maskiner fra M.J. Eriksson udbygger Danmark, sker det med den nyeste teknologi ombord. Så ny, at den endnu ikke er i almindelig handel. I samarbejde med schweiziske Leica og amerikanske Trimble tester M.J. Eriksson i øjeblikket ny GPS-teknologi og maskinstyringssoftware i sin maskinpark. Den var i forvejen Danmarks mest moderne og gjorde den danske entreprenørvirksomhed til en oplagt test-partner for de udenlandske tech-virksomheder. ”Med digitalisering og maskinstyring kan vi arbejde endnu mere effektivt med færre lastbil- og dumpertransporter af jord og et mindre timeforbrug på vores gravemaskiner og frontlæssere. Både vi og bygherre opnår en betydelig Både vi og bygherre opnår reduktion i mængden af anvendte en betydelig reduktion i materialer, mens brændstofforbruget og dermed også CO2-udledningen mængden af anvendte bliver mindre,” siger adm. dir. i M.J. Eriksson, Jørgen Eriksson. materialer, mens

127 maskiner med 3D-teknologi M.J. Eriksson har Danmarks største privatejede flåde af moderne entreprenørmaskiner. Maskinflåden tæller flere end 450 enheder på bælter og hjul til alle typer anlægs- og byggeprojekter. 127 af entreprenørmaskinerne – 95 gravemaskiner, 24 bulldozere, 3 gradere og 5 tromler – er udstyret brændstofforbruget og med fuld 3D-teknologi. Software af højeste kvalitet Leica Geosystems og Trimble har Derudover er 16 gravemaskiner dermed også CO2-udledningen valgt M.J. Eriksson til test af nye udstyret med maskinstyringsmodul bliver mindre og 6 gravemaskiner med fuld autodatasystemer og automatiserede maskinstyringssystemer, fordi M.J. mation, hvor operatøren kun skal Jørgen Eriksson, Eriksson er den førende bruger af kontrollere arbejdets hastighed, mens adm. direktør i M.J. Eriksson GPS-styrede maskiner i Danmark det egentlige gravearbejde udføres og allerede anvender avanceret ved hjælp af data fra BIM eller ligmaskinstyringsteknologi, nende software. ”For nylig lavede vi et forsøg, hvor vi lod en af vores absolut dygtigste hvor det er muligt. Det kræver 3D-modeller, modellerings- og verificeringssoftware operatører køre med det gamle udstyr, mens en mindre god operatør af meget høj kvalitet for at kontrollere og, om nødvendigt, forbedre fik en maskine med det nyeste udstyr. Den mindre gode operatør

M.J. Eriksson blev grundlagt i 1945 og er i dag en landsdækkende entreprenørvirksomhed med flere end 600 medarbejdere, der løser anlægsopgaver inden for infrastruktur, energi og forsyning, miljø og kloakering, klimatilpasning, byggeri og renovering mv. Siden 2015 har M.J. Eriksson haft en årlig omsætning på over 2 mia. kr. I kraft af sin høje soliditets- og likviditetsgrad har M.J. Eriksson en Triple-A kreditrating. www.mjeriksson.dk

løste opgaven 40 procent hurtigere og med langt mindre tolerance,” fortæller Jørgen Eriksson. Det gamle håndelag Ny teknologi kræver andre kompetencer af folkene ude i spidsen, og Jørgen Eriksson, der selv har været i entreprenørbranchen i mere end 50 år, sammenligner de rutinerede operatørers situation med familiens voksne, der må på kursus hos hjemmets børn og unge for at lære et nyt device at kende. ”Men trods ny teknologi er det ikke sikkert, at du som bilist kan mærke, at en moderne vej er bedre. Tidligere havde garvede entreprenørfolk et veludviklet håndelag for at gøre en ny vej helt jævn uden hjælp fra moderne udstyr. Så kunne det godt være, at vejen lå to centimeter for højt eller lavt, og den går ikke i dag.” Data indsamles i realtid Alle M.J. Erikssons 127 enheder, som er udstyret med GPS, bruger 3D-modeller i deres daglige funktion, og alle disse kan logge/måle med maskinerne, så byggeledere senere kan se, hvilke arbejder der er blevet udført og hvor – med en nøjagtighed på plus/minus 3 cm. Udvekslingen af data mellem kontor og maskine sker via cloudløsningerne Trimble TCC og Leica Conx. Det giver overblik over, hvilke datamodeller der uploades i hver enkelt maskine, og på den måde sikrer M.J. Eriksson, at det altid er den seneste revision, der bruges i marken eller på byggepladsen. De data, som M.J. Eriksson indsamler i realtid fra maskiner og landmålere, der arbejder på byggepladsen, reducerer spildtid, og ud over tidsbesparelsen og en øget præcision tilfører automatikken også en positiv påvirkning af det samlede miljøregnskab. Det ses bl.a. ved mindre materialeforbrug, mindre slitage på maskiner, reduktion af brændstofforbrug og CO2-udledning og, ikke mindst, et forbedret arbejdsmiljø for maskinoperatøren. På alle større byggepladser etablerer M.J. Eriksson sine egne basestationer for at minimere fejlkilder og sikre stabil radio- og internetforbindelse til korrektion af GPS-funktionerne i maskiner og landmålerudstyr.


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

LM Byg A/S har skarpt fokus på klima og bæredygtighed

5

Med sin store egenproduktion inden for råhusbyggeri og alle former for betonog anlægsarbejder er LM Byg en smidig og fleksibel samarbejdspartner, der er i stand til at mobilisere og opstarte opgaver inden for kort tid.

Entreprenørvirksomheden LM Byg A/S arbejder over en bred kam for at gøre byggeriet grønnere – gennem egne initiativer på byggepladserne, samarbejder med andre virksomheder og deltagelse i et forskningsprojekt på DTU. Af Peter Klar

G

rønne ambitioner hos en enkelt virksomhed gør det ikke alene i byggebranchen, hvor et projekt typisk involverer mange forskellige partnere og leverandører. Der skal løftes i flok, men nogen skal gå forrest, og den rolle påtager entreprenørvirksomheden LM Byg A/S sig gerne. ”Vi bestræber os hele tiden på at bygge efter bæredygtige og miljøvenlige standarder. Derfor lægger vi stor vægt på, at vi konstant forsøger at forbedre os på byggepladserne og indgår samarbejdsaftaler med partnere, som tænker på samme måde som os selv. Derigennem vil vi også kunne levere flere og flere point til DGNB-certificerede byggerier i Danmark,” siger administrerende direktør i LM Byg A/S, Hans Anker Nielsen. Initiativer med grøn effekt LM Byg A/S arbejder løbende på at nedsætte sit CO2-aftryk på byggepladserne. Det sker gennem mange forskellige store og små initiativer med grøn effekt. For eksempel ved at anvende kraner med lavt energiforbrug, isolerede containere og mandskabsskure med varmepumper og/eller solceller. Byggepladsaffald bliver sorteret, der bliver anvendt lyskilder med lavt energiforbrug, Vi bestræber og der bruges tænd/sluk ure til byggestrøm og orienteringslys, os hele tiden hvor det er muligt. på at bygge efter ”Derudover har vi indgået en række aftaler med leveranbæredygtige dører, som også bestræber sig og miljøvenlige på hele tiden at blive bedre på området. Blandt andet har standarder vores leverandør af armering miljødeklarationen EPD, som anvendes i forbindelse med DGNB-certificering af byggerier,” siger Hans Anker Nielsen. EDP dækker hele processen fra råvarer til det færdige produkt og dokumenterer CO2-udledning, spildevandsudledning og opsamling af restprodukter. LM Byg A/S har også indgået aftale med en træleverandør om at tage imod overskudstræ, som rengjort for snavs og søm genbruges efter at have gjort gavn på byggepladsen. Med i forsøg på DTU Ud over det daglige arbejde for større bæredygtighed på byggepladserne deltager LM Byg A/S sammen med andre aktører i flere udviklingsprojekter, der alle har fokus på ressourcebesparelse og grønnere byggeri. Blandt andet er LM Byg A/S med i et forsøg på DTU, hvor entreprenørvirksomheden har opført konstruktioner med en ny klimavenlig beton, som kan reducere CO2-aftrykket med op til 30 procent. ”Det er første gang, at den klimavenlige beton anvendes som væg og gulv i en bygning. Den nye konstruktion opføres som en

Gennem samarbejder med andre ambitiøse virksomheder i byggebranchen vil LM Byg levere stadig flere point til DGNBcertificerede byggerier i Danmark.

• LM Byg A/S blev stiftet i 1987 og er et danskejet entreprenørfirma, som udfører fag-, hoved- og totalentrepriser. • LM Byg A/S er ejet af hovedaktionær Carsten Mindegaard og medejer Jesper Koefoed, som også er bestyrelsesformand. • LM Byg A/S er en del af Pihlkonsortiet, som består af Pihl & Søn A/S, LM Byg A/S og M.J. Eriksson A/S. www.lmbyg.dk

del af et nyt byggeri på DTU og skal give forskerne viden og data om den nye klimavenlige beton,” fortæller Hans Anker Nielsen. Stor egenproduktion LM Byg A/S opererer med en høj grad af egenproduktion indenfor råhusbyggeri og alle former for beton- og anlægsarbejder.

Hvidovre Hospital, hvor LM Byg har udført en råhusentreprise på 40.000 m2.

”Den store egenproduktion gør os til en smidig og fleksibel samarbejdspartner, der er i stand til at mobilisere og opstarte opgaver inden for kort tid. Gennem mange år har vi målrettet rekrutteret spidskompetencer indenfor råhus- og betonbyggeri, byggestyring og anlægsarbejder, og vi har i dag en bred organisation bestående af både ingeniører, konstruktører, jord- og betonarbejdere mv.,” siger Hans Anker Nielsen. Krævende opgaver Projekter afleveret til tiden og positive resultater gennem mere end 30 år har konsolideret LM Byg A/S med en solid egenkapital og en god likviditet, som giver virksomheden en solid ballast til at fortsætte udviklingen. LM Byg A/S har de seneste år udført krævende opgaver for bl.a. Novo Nordisk, DTU og Halldor Topsøe. Derudover har LM Byg A/S udført store råhusentrepriser på Hvidovre Hospital på 40.000 m2, Hospital Sct. Hans i Roskilde på 21.000 m2, Nordfalster Fængsel på 25.000 m2 og boligbyggeriet Øresund Strandpark på Amager på 50.000 m2. Aktuelt er LM Byg A/S i gang med store totalentrepriser, herunder 21.500 m2 boligbyggeri for TDC Pensionskasse, 44.000 m2 boligbyggeri for M. Goldschmidt Ejendomme, 13.800 m2 boligbyggeri for Ejendomsselskabet Enghaven A/S og 42.300 m2 Scandic Hotel for HM2 A/S.


6

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Byggerier skal være skruet rigtigt sammen Ud over den daglige indsats for mere bæredygtige byggepladser ser Pihl & Søn A/S det som sin vigtigste opgave at arbejde for helhedsløsninger, der sikrer lavt energiforbrug i hele en bygnings livscyklus. Af Peter Klar ”Selvfølgelig skal vi hele tiden søge at drive vores byggepladser så bæredygtigt som muligt, men ud over de enkelte initiativer i det daglige er vores vigtigste opgave som entreprenørvirksomhed at se på helheden. Det største mål, vi kan opnå, er byggerier, der er skruet rigtigt sammen, så de har et lavt energiforbrug i hele deres levetid.” Det siger Halldór P. Ragnarsson, administrerende direktør i Pihl & Søn A/S. Med undtagelse af 1996 er samfundets mål for reduktion af CO2-udledningen med 70 procent i forhold til 1990 gået den rigtige vej år for år. ”Lige nu er vi på 30-35 procent. Hvis vi skal i mål med 70 procent de kommende 10 år, skal vi alle bidrage, både høj og lav, men især virksomhederne. Og den opgave tager vi på os.” Påvirke bygherrer Pihl & Søn arbejder målrettet for at påvirke bygherrer til at indgå i samarbejde om at gøre nye byggerier mere bæredygtige, blandt andet gennem materialevalg. Det sker også ved at fokusere på fordelene ved at indarbejde krav til bæredygtighed i udbudsfasen på nye projekter – både på det sociale, økonomiske og miljømæssige område. ”Vi må sørge for konstant at dygtiggøre os, så vi kan rådgive bygherrer på det her område. I mange byggesager er vi med helt fra starten og har gode muligheder for at præge og rådgive bygherrer om valg af fornuftige bæredygtige løsninger,” siger Halldór P. Ragnarsson. Bygherrer har i dag mindre fokus på pris og er i højere grad villige til at betale mere for grønnere løsninger, mener han. ”Der har været talt om det i mange år, men nu er man bevidst om det på en helt anden måde. Nu tænker bygherrer bæredygtigheden mere ind i totaløkonomien og investerer mere i starten for at opnå lavere driftsomkostninger.”

I mange byggesager er vi med helt fra starten og har gode muligheder for at præge og rådgive bygherrer om valg af fornuftige bæredygtige løsninger Halldór P. Ragnarsson, adm. direktør Pihl & Søn A/S

Flere certificeringer I dag bliver 15-20 procent af alle nye bygninger, Pihl & Søn A/S opfører, DGNB-certificeret, og Halldór P. Ragnarsson forventer, at dette tal vil stige væsentligt inden for de næste tre-fire år, fordi der er stigende efterspørgsel i markedet. ”Det er bygherren, der vurderer, om en bygning skal kunne DGNBcertificeres, og os, der sørger for, at certificeringen kommer i hus. Vi arbejder blandt andet løbende for at øge mængden af Cradle to Cradle-certificerede materialer, dvs. genanvendelige materialer, der både mindsker affaldsmængden og anvendelsen af råstoffer. Jo mere bygherre tænker på, hvad der sker med huset, når det en dag skal pilles ned, jo bedre certificering kan byggeriet opnå.”

Fjernvarme på pladsen På byggepladserne arbejder Pihl & Søn A/S aktivt for at reducere energiforbruget. Blandt andet planlægges byggeprocessen med tidlig montage af blivende vinduer for at minimere behovet for interimslukninger med stort varmetab til følge. ”Ved at hejse vinduerne ind i umiddelbar forlængelse af elementerne kan vi montere vinduerne meget tidligere. Permanente vinduer isolerer

noget bedre end den plast, der ellers bruges til interimslukninger og nedsætter energiforbruget i byggeperioden.” Ligeledes undersøger Pihl & Søn A/S altid muligheden for at anvende fjernvarme til opvarmning af både skurby og selve byggeriet under opførelsen i stedet for generator eller oliefyr. Sikre bæredygtig drift Indkøring af installationer er et stort punkt ved afslutningen af et byggeri. ”Derfor har vi stor fokus på commissioning for at sikre, at bygherre eller lejer, der skal drive bygningen, er klædt ordentlig på til at varetage en bæredygtig drift og vedligeholdelse af bygningen og dens installationer. Det ser vi som en væsentlig opgave i forbindelse med aflevering af et byggeri.”

Pihl & Søn A/S er et danskejet entreprenørfirma med spidskompetence inden for total-, hoved- og styringsentrepriser. Pihls strategiske fokusområde er udførelse af komplicerede totalentrepriser inden for nybyggeri. Pihl & Søn A/S forpligter sig til at udføre sine byggerier miljømæssigt korrekt, søge bæredygtige løsninger og på enhver måde stræbe efter at mindske negative effekter af byggearbejdet på mennesker og miljø. Og forventer det samme af sine leverandører og underentreprenører. Pihl & Søn A/S anerkender den internationale standard ISO 26000 som retningsgivende for virksomhedens samfundsansvar. Læs mere på www.pihl-as.dk


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

Pihlkonsortiet med i klimakampen for en grønnere fremtid Pihlkonsortiet, bestående af de tre entreprenørfirmaer M.J. Eriksson A/S, LM Byg A/S og Pihl & Søn A/S, arbejder hver dag sammen ud fra en fælles målsætning om at bygge bæredygtigt. Og det er til stor glæde for flere af landets bygherrer samt til gavn for klimaet. Pihlkonsortiet – Et stærkt fundament Pihlkonsortiet består af de tre specialiserede entreprenørfirmaer, Pihls & Søn A/S, LM Byg A/S og M.J. Eriksson A/S. De tre virksomheder besidder tilsammen en stor egenproduktionsandel, erfarne medarbejdere inden for styring af totalentrepriser og et tætforbundet forhold, der skaber et yderst kompetent og solidt fundament. I konsortiet eksisterer et tæt og givtigt samarbejde, hvor alle bidrager med hver deres viden og erfaringer inden for de enkelte fagområder, og det gør Pihlkonsortiet til en stærk spiller på markedet, der kan håndtere store og komplicerede opgaver. ”Vores tre entreprenørvirksomheder er blandt de førende inden for hver vores fagområde. LM Byg A/S har spidskompetencer inden for råhus- samt hovedentrepriser og opererer med en meget høj grad af egenproduktion. Pihl & Søn A/S er specialiseret inden for total-, hoved- og styringsentrepriser. M.J. Eriksson er en af landets førende anlægsentreprenører, der beskæftiger mere end 600 medarbejdere. Virksomhederne hæfter solidarisk over for bygherren, hvilket giver en økonomisk tryghed for alle parter”, forklarer Carsten Mindegaard, ejer af LM Byg A/S og medejer af Pihl & Søn A/S. De tre konsortieparter har altså hver sit speciale og dermed hver sit ansvarsområde, og sammen har de fastlagt en fælles målsætning om at bygge bæredygtigt. Et konsortium med bæredygtighed og klimahensyn på dagsordenen Pihlkonsortiet arbejder med bæredygtighed som et grundlæggende parameter for deres byggerier. Med bæredygtige materialer, reducering af energi- og ressourceforbrug samt minimering af affald, som bare er nogle af de klimahensyn der tages, bidrager Pihlkonsortiet aktivt til, at det danske byggeri nedsætter sit klimaaftryk. ”Vi har pligt til at tage hensyn til klimaet, og i Pihlkonsortiet tænker vi bæredygtighed ind i alle vores projekter såvel som i vores organisation. Vi tænker bæredygtighed ind helt fra projektets spæde start, og vi stiller krav til vores samarbejdspartnere om at gøre det samme”, udtaler Halldór P. Ragnarsson, administrerende direktør i Pihl & Søn A/S. Konsortiet er kendt for at leve op til bygherrernes høje krav og standarder til kvalitet, samarbejde og økonomi. Men konsortiet medvirker også gennem sin projekt- og processtyring til at fremme og understøtte bygherrens klimavenlige valg.

7


8

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Einar Seerup, tidligere rådgiver i Boligministeriet og ejer af arkiteketfirmaet ark-unica

ark-unica's mål er gennem dialogbaseret rådgivning at opbygge tillid og tilfredshed hos bygherren ved: • at skabe unikke, innovative og funktionelle byggerier • at projektere byggetekniske holdbare og energirigtige løsninger • at sikre at de økonomiske og tidsmæssige rammer overholdes

Før

www.ark-unica.dk

CO2-mål kræver ny og radikal tilgang til energirenovering Regeringens mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030 er urealistisk, hvis der ikke benyttes helt nye værktøjer, siger tidligere rådgiver i Boligministeriet og ejer af arkitektfirmaet ark-unica, Einar Seerup.

E

nergiruder og mere isolering på loftet kan ikke løse problemet alene. Hvis regeringens mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030 – og målet om et CO2-neutralt Danmark i 2050 skal have gang på jord, er der brug for helt andre og langt mere radikale løsninger. Det mener ikke bare en række klima- og energieksperter, men også mange af de fagfolk, der hver dag arbejder med konkrete energiløsninger. -Én af dem er Einar Seerup, der ud over at drive arkitektvirksomheden ark-unica på Frederiksberg, har mange års erfaring med energibesparelser – bl.a. som tidligere rådgiver i Boligministeriet og som Plan- og Anlægschef i Albertslund Kommune.

af eksisterende bygninger samt jordvarmeanlæg, varmepumper og varmegenvindingsanlæg. -Kravet er faktisk energiklasse nul-energihuse, passivhuse eller som minimum lavenergihus 2020, siger han og nævner, at der også bør være langt mere fokus på genbrug af materialer indenfor både nybyggeri og bygningsrenovering.

-Det er bestemt en udfordring at få disse bygningers energiforbrug ned. Derfor undgår vi heller ikke at diskutere de forskellige former for vedvarende energi – og måske ligefrem tage spørgsmålet om atomkraft op igen, siger Einar Seerup og fortsætter: -Udfordringen er jo, at vi får brug for rigtig mange vindmøller og solceller for at nå målet om en fossilfri energiforsyning. Og da det som bekendt ikke altid blæser, og solen heller ikke altid skinner, er der sandsynligvis brug for noget mere. Ifølge en ny meningsmåling er der faktisk et flertal i befolkningen, der ønsker at indføre atomkraft som et bidrag i kampen mod CO2. Personligt synes jeg, det er værd at overveje, også selvom der er nogle udfordringer vedrørende affaldet.

Nødvendigt med bindende regler -De traditionelle energibesparende foranstaltninger er slet ikke tilstrækkelige. Der skal handlingsplaner og bindende regler til, hvis vi overhovedet skal have en chance for at nå i mål, siger han og peger som eksempel på CO2-udledningen ved fremstilling af byggematerialer: -Det handler jo langt fra kun om bygningens energiforbrug, når den står der. Derfor bør der som minimum udarbejdes livscyklusanalyser på alle gængse byggematerialer, så vi har et reelt og oplyst grundlag at træffe beslutninger på. Derudover bør der stilles krav i bygningsreglementet, så det ikke bare er frivilligt, om man vil vælge den CO2-venlige løsning eller ej, siger han.

De traditionelle energibesparende foranstaltninger er slet ikke tilstrækkelige. Der skal handlingsplaner og bindende regler til, hvis vi overhovedet skal have en chance for at nå i mål

Branchen må træde i karakter Spørger man Einar Seerup, burde værktøjerne i CO2-kampen komme fra regeringen. Men hvis det ikke sker, må branchen selv træde i karakter, siger han: -Hvis de nævnte initiativer udebliver – og det er der desværre meget, der tyder på – synes jeg, at alle aktører i byggebranchen bør gå sammen og udarbejde en klimahandlingsplan. Både for nybyggeri og for CO2 neutrale energirenoveringer, siger han og peger på, at der i forvejen udfoldes mange bestræbelser i branchen, men at det er for spredt og for uorganiseret. Dobbeltarbejde er en overhængende risiko. -Svanemærket, EU-Blomsten og LCA (livscyklusanalyser, red) er eksempler på miljømærker og analyser, der efter hans mening burde slås sammen og dermed opnå bedre dækning og en større gennemslagskraft. -Derudover er der jo en lang række aktører fra forskningsinstitutter til universiteter, brancheorganisationer og producenter, der burde have en fælles interesse i at sætte sig sammen og udvikle en fælles strategi. Jeg synes, det ville være den helt rigtige vej at gå, hvis politikerne sidder på hænderne, og branchen i øvrigt mener klimamålsætningerne alvorligt, lyder det fra Einar Seerup.

Genbrug og udvendig isolering som minimum I ark-unica beskæftiger Einar Seerup sig blandt andet med energirenoveringer. Og skal der laves en bæredygtig løsning her, handler det ikke kun om lavenergiruder og mere isolering på loftet. -Den type løsninger nedbringer selvfølgelig også energiforbruget, men slet ikke nok, siger Einar Seerup, der i stedet peger på helhedsorienterede og holdbare løsninger i form af f.eks. udvendig isolering

Einar Seerup, ark-unica Bør overveje atomkraft Men selvom den udvendige isolering eliminerer kuldebroer, og dermed er særdeles effektiv, har den også sine begrænsninger. F.eks. i forhold til de omkring 10.000 fredede og. 375.000 bevaringsværdige bygninger, der findes i Danmark. Deres facader må nemlig ikke ændres.


NYHED

SALG

ANDERSEN ERHVERV

Bomose Allé 4, 3200 Helsinge ◆ Attraktiv beliggenhed 500 meter fra Helsinge by ◆ Nabo til butikscenter, der rummer bl.a. Harald Nybog og Jem&fix og Helsinge erhvervsområde. ◆ Tre motortrafikveje løber lige omkring grunden og giver nem adgang til de omkringliggende byer, samt Hillerødmotorvejen

MULIGHED FOR 100.000M² Udstykkes i min. 2.500 m²/grund Beliggenhed: 3200 Helsinge

Grundareal: 45.000 m²

Pris/m²: 375 kr.

Kontantpris:

SALG

16.875.000 kr.

Kromosevej 7, 3050 Humlebæk ◆ Grunden kan udstykkes i mindre arealer ◆ Beliggende i præsentabelt erhvervsområde m. store virksomheder ◆ Tæt på Helsingørmotorvejen ◆ Portnerbolig er tilladt

STØRSTE ERHVERVSGRUND

◆ Bebyggelsesprocent: 40%

Nord for Hørsholm i Humlebæk erhvervskvarter Beliggenhed: 3050 Humlebæk

Grundareal: 19.200 m²

Pris/m²: 500 kr.

Kontantpris:

SALG

9.600.000 kr.

Sleipnersvej 4, 4600 Køge ◆ Erhvervsgrund beliggende i STC, der er et af Danmarks største transportcentre ◆ Egnet til større lager-, transport- og fremstillingsvirksomheder

BEDSTE BELIGGENHED I STC Skandinavisk Transport Center Beliggenhed: 4600 Køge

◆ Bedste trafikale infrastruktur, med direkte adgang til et motorvejsnet, der fører til hele Danmark og resten af Skandinavien ◆ Bebyggelsesprocent: 50%

Grundareal: 59.600 m²

VIL DU SÆLGE DIN ERHVERVSEJENDOM? Går du med tanken om at sælge eller udleje din erhvervsejendom? Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for at sælge netop din ejendom.

Andersen Erhverv A/S, Skovlytoften 9A, 2840 Holte Tlf. 70 20 28 12 info@andersen-erhverv.dk, www.andersen-erhverv.dk

Kontantpris:

31.250.000 kr.


10

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Foto: Jørgen True

Danske Arkitektvirksomheder:

Energirenoveringer er afgørende for 2030-mål Opgradering af enfamiliehuse hører til blandt de lavest hængende frugter, når CO2-udledningen skal reduceres med 70 procent inden 2030. Men der skal skabes solide incitamenter for husejerne, lyder det fra Danske Arkitektvirksomheder.

I

2030 vil 90 procent af den danske bygningsmasse være mere end ti år gammel - og altså allerede være opført i dag. Derfor kommer bygge- og anlægsbranchen – og ikke mindst arkitekternes - bidrag i klimakampen til i høj grad at handle om energirenoveringer. Sådan siger Lene Espersen, der ud over at være administrerende direktør i Danske Arkitektvirksomheder også er sekretariatsleder i styregruppen for klimapartnerskabet for bygge- og anlægsbranchen. Klimapartnerskabet skal i lighed med de øvrige 12 partnerskaber, som regeringen nedsatte i november sidste år, komme med forslag til at reducere CO2-udledningen. Og her er en opgradering af den eksisterende bygningsmasse altså det oplagte sted at starte: -I og med, at vi lever i et koldt og fugtigt klima, så er energirenoveringer den mest effektive måde at reducere CO2-udslippet på. Det kan bl.a. ske ved hjælp af helt traditionelle metoder som hulmursisolering, lavenergiglas og loftsisolering, lyder det. Enfamiliehuse med potentiale Lene Espersen peger på et andet faktum – nemlig at tre ud af fire enfamiliehuse i Danmark er fra før 1980, hvor man for først alvor begyndte at formulere energikrav i bygningsreglementet. Det er et forhold, som Dansk Byggeri og Statens Byggeforskningsinstitut har regnet på. Og resultatet viser, at danske husejerne kan spare klimaet for lige knap en million ton CO2 hvert år, hvis husenes energimærker bliver forbedret med bare et enkelt trin. Det svarer til ca. 3,3 procent af den reduktion af klimagasser, som Danmark mangler for at nå sit mål i 2030. Skal styrke incitamentet -Udfordringen ved at realisere potentialet er, siger Lene Espersen, at mange danskere tøver med at kaste sig ud i en renovering, der kan virke

både omfattende og bekostelig. Måske regner man heller ikke med at bo i sit hus så længe, og betragter derfor renoveringen som urentabel. -Af samme grund foreslår vi, at der skabes en række incitamenter for husejerne. Det kunne f.eks. være, at politikerne ændrer håndværkerfradraget, så den enkelte kan lægge fradrag fra flere år sammen, og bruge dem på én gang til en større investering i klimavenlige forbedringer, siger hun og nævner en anden mulighed: -Man kan også lave deciderede innovationspakker, hvor f.eks. 500 husejere i et bestemt område får tilbudt en energirenovering, som -De viser, at på grund af den samlede opgaves en årlig CO2størrelse vil kunne udføres billigere. Udover mindre omkostninreduktion på ger vil det også gøre udfordringen ca. 130.000 ton for den enkelte husejer mere og dermed styrke er mulig, hvis alle overskuelig incitamentet. Begge er initiativer, energimærkede der vil have en markant effekt, og som vi opfordrer politikerne til kommunale at benytte.

bygninger blev hævet én energiklasse op. Lene Espersen, adm. direktør

Mange ældre offentlige bygninger Men Danmark består som bekendt af andet end enfamiliehuse, så Danske Arkitektvirksomheder og det øvrige klimapartnerskab i bygge- og anlægsbranchen har

også bud på forbedringer i den almennyttige sektor og i det offentlige generelt. -I det almennyttige byggeri kan man f.eks. gøre energirenovering til noget af det, man kan få tilskud til fra Landsbyggefonden. Det vil rykke rigtig meget, siger Lene Espersen og peger på offentlige byggerier i bred forstand: Her er to tredjedele af bygningerne opført før 1980 og dermed uden synderlige energikrav. Resultatet er da også, at kun 25 procent af de kommunale bygninger har energimærker fra A – C. Lene Espersen henviser til tal fra Statens Byggeforskningsinstitut: -De viser, at en årlig CO2-reduktion på ca. 130.000 ton er mulig, hvis alle energimærkede kommunale bygninger blev hævet én energiklasse op. Og hæver man energiklassen to trin, vil besparelsen være på ca. 200.000 ton årligt. Det offentlige skal gå forrest I sammenligning med enfamiliehuse er gevinsten altså noget mindre. Trods det spiller det offentlige en afgørende rolle: -Erfaringen viser, at andre følger efter, hvis man stiller krav til det offentlige og beder dem gå forrest, siger hun og nævner, at det i den forbindelse også er ønskeligt at få dokumentationskrav indført i bygningsreglementet, så bygherre skal argumentere for de enkelte materialevalg. I Sverige og Finland har man gjort noget lignende med gode resultater. Danske Arkitektvirksomheder foreslår derfor, at man i Danmark som en start stiller krav om, at offentlige bygherrer skal kunne dokumentere materialernes klimabelastning i form af livscyklus-analyser. Og det bør ikke være nogen større udfordring, slutter Lene Espersen: -Det smukke ved alle forslag er, at vi allerede har de værktøjer, der skal til. Dermed handler det til syvende og sidst om vilje og ambitionsniveau – primært fra Christiansborgs side.


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

11

Bæredygtighed og digitalisering af byggebranchen er to sider af samme sag Øget digitalisering, samarbejde og åbne, internationale standarder er nogle af de mest effektive værktøjer, når det gælder fremtidens bæredygtige byggeri, siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio. Af Frank Ulstrup

E

n gennemgribende digitalisering af byggebranchen er forudsætningen for fremtidens bæredygtige byggeri. Og digitalisering kræver ikke mindst åbne, internationale standarder og meget mere samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde. Sådan lyder ordene fra Christina Hvid, der er adm. direktør i Molio - Byggeriets Videnscenter. Molios formål er at styrke virksomheders konkurrenceevne inden for byggeriet ved bl.a. at stille viden, digitale værktøjer og uddannelse til rådighed, så det samlede øko-system inden for byggeri, anlæg og drift bliver bedre til at samarbejde effektivt. Dokumentere processer og forbrug Christina Hvid peger på, at den danske byggebranche lige nu har en enestående mulighed for at blive et globalt eksempel på, hvordan man kan tage ansvar og imødekomme nationale, politiske mål for en bæredygtig fremtid: -Den bæredygtige omstilling i dansk byggeri begynder helt grundlæggende ved at man digitalt dokumenterer byggeriets processer og forbrug. For at opnå det, skal vi arbejde meget mere sammen på tværs af værdikæden og mellem byggeriets parter, siger hun og refererer til konferencen Arkitektur og Byggeskik, som Molio er vært for den 20. april 2020. I optakten til denne konference og om visionerne for fremtidens byggeri gør en af oplægsholderne, arkitekt og partner i 3XN arkitekter, Kasper Guldager Jensen, sig til talsmand for, at en fysisk bygning i fremtiden bør være en såkaldt ”digitalt forankret materialebank”. Dermed mener han, at alle bygningens materialer og disses karakteristika skal registreres digitalt, så man via en slags byggematerialeGoogle kan dokumentere byggeriets bæredygtighed, og desuden medtænke materialerne i fremtidige byggeprojekter. I Molio er man enig i den overordnede vision: -Af samme grund arbejder vi intensivt på at definere egenskaber, så det bliver muligt at søge efter specifikke data på tværs af materialer og systemer. Skal brugen af data virkelig rykke branchen, skal den jo være søgbar og ens tagget,

Den bæredygtige omstilling i dansk byggeri begynder helt grundlæggende ved, at man digitalt dokumenterer byggeriets processer og forbrug. For at opnå det, skal vi arbejde meget mere sammen på tværs af branchen

så f.eks. ’varmeledningsevne’ tildeles nøjagtig den samme kode alle steder, hvor den forekommer, siger Christina Hvid og fortsætter: -Når vi på et oplyst og databaseret grundlag kan træffe de bedste beslutninger i byggeriet, vil det i den grad effektivisere vores byer og bygninger. Derfor ser vi i Molio fremtidens bæredygtige byggeri og en gennemgribende digitalisering af byggebranchen, som to sider af samme sag.

buildingSMART Men koder og tags er blot en del af det, der skal til, for at realisere visionen om et bæredygtigt byggeri. Fælles og åbne standarder er et andet – og mindst lige så vigtigt område. Af samme grund har Molio gennem flere år taget aktivt del i det internationale buildingSMART-samarbejde, der sigter mod at udvikle og fremme åbne, internationale standarder i byggeriet. Senest har Molio pr 1. januar 2020 taget initiativ til etableringen af et dansk chapter af buildingSMART International: Christina Hvid, buildingSMART Danmark. Her arbejder man blandt andet med adm. direktør i Molio at højne digitaliseringskompetencerne i branchen og øge modenheden i BIM-samarbejdet (Builing Information Modelling), så der kan skabes en digital tvilling af et

byggeri, inden det bygges rent fysisk. Derved vil antallet af fejl i stor udstrækning kunne reduceres. Om det overordnede formål for buildingSMART siger Christina Hvid: -Ambitionen er at skabe nye aktiviteter, mere vidensdeling og flere udviklingsprojekter, der kommer den samlede byggebranche til gavn. Konkret vil vi gøre det let at implementere åbne, internationale standarder (openBIM, red) som en naturlig del af den danske byggebranches værktøjskasse. -Ved at gøre det, kan der skabes bedre samarbejdsvilkår også på tværs af landegrænser, så de danske virksomheder står stærkere i den internationale konkurrence. Fuld fart frem Og spørger man Christina Hvid direkte, kan det ikke gå for stærkt med at få et mere effektivt og fremfor alt digitaliseret samarbejde i byggeriet: -Molios seneste digitale barometer fra 2018 viser, at 97 procent af virksomhederne i byggebranchen mener, de vil have et stort udbytte af yderligere digitalisering. Og 59 procent mener, at det vil have en gavnlig indflydelse på den kvalitet, de leverer. Det er den ene side af sagen. -Den anden side er, at byggebranchen står for en stor del af den menneskeskabte CO2-udledning – og derfor er et oplagt fokusområde. Og i den forbindelse vil en øget digitalisering som sagt være et meget effektivt værktøj til at løse nogle af de klimaudfordringer, vi står overfor, lyder det fra Christina Hvid.

• Molio arbejder for at styrke virksomhedernes konkurrenceevne inden for byggeri, drift og anlæg - til gavn for både erhverv og samfund. • Det gør Molio bl.a. ved at levere produkter, viden og værktøjer, der fremmer byggeriets udvikling, digitalisering og effektivisering. • 97 procent af virksomhederne i byggebranchen mener, de vil have et stort udbytte af yderligere digitalisering. • Derfor tilbyder Molio digitale værktøjer og data der sikrer, at branchen har ét fælles sprog og fælles værktøjer, som gør samarbejde og digitalisering muligt – med målet om at skabe en datadreven udvikling, som er funderet på et bæredygtigt grundlag. Læs mere på www.molio.dk


12 12

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Grow Your Business er blevet til i et samarbejde mellem Byggefakta A/S og Tailor Business Consulting.

Byggefakta A/S har leveret projektinformation til byggeriets aktører siden 1986 og er i dag markedets førende leverandør af information om byggeprojekter. I 2014 blev Byggefakta A/S en del af DOCU Nordic, som er markedsledende informationsleverandør i resten af Norden. www.byggefakta.dk Læs mere om Grow Your Business på: www.byggefakta.dk/gyb

Der er blevet taget godt imod Grow Your Business, som allerede benyttes af flere af de største aktører i byggebranchen.

Datadrevne beslutninger styrker top- og bundlinjen Med sin nye løsning Grow Your Business giver Byggefakta A/S og Tailor Business Consulting bygherrer, rådgivere og entreprenører mulighed for at arbejde struktureret og strategisk med data om markedet til gavn for både top- og bundlinje.

M

avefornemmelse og en hurtig mail til det samme gamle netværk er ikke alene en holdbar vækststrategi i byggebranchen anno 2020. For virksomheder, der vil udnytte deres muligheder i markedet fuldt ud, ligger der derimod et betydeligt potentiale i at arbejde med en datadreven vækststrategi. Derfor har Byggefakta A/S i partnerskab med Tailor Business Consulting udviklet løsningen Grow Your Business, der ser på virksomhedens reelle marked og muligheder gennem algoritmernes objektive, analytiske briller og hjælper virksomheden med at træffe strategiske beslutninger på så oplyst et grundlag som overhovedet muligt. Omfattende data til rådighed Grow Your Business henvender sig til bygherrer, rådgivere og entreprenører og udnytter de enorme mængder af data,

Grow Your Business ser på virksomhedens reelle marked og muligheder gennem algoritmernes objektive, analytiske briller og hjælper virksomheden med at træffe strategiske beslutninger Byggefakta A/S dagligt producerer gennem sin omfattende informationssøgning i byggebranchen. Databasen rummer data fra 30.000 historiske byggeprojekter og mere 13.000 aktive projekter. De suppleres med data fra Byggefaktas konstante monitorering af hjemmesider, medier, offentlige udbudsportaler, udvalgsreferater, osv.

Grow Your Business består af fire moduler, der hjælper virksomheden med at arbejde struktureret og strategisk med data om virksomhedens præcise marked og potentielle samarbejdspartnere. Marketingmodulet sørger for at målrette marketingstrategien mod den rigtige målgruppe. I salgsmodulet kan virksomheden udvælge de rigtige projekter og sætte det bedste team. Tilbudsmodulet hjælper med at planlægge tilbudsaktiviteter og nå budgettet, og i indkøbsmodulet får virksomheden hjælp til at vælge de bedste leverandører. Kæmpe potentiale i voksende datamængde Ifølge Peter Hesdorf, som er adm. direktør i Byggeriets Evaluerings Center, ligger en stor del af værdien ved Grow Your Business i den måde, løsningen tygger og præsenterer data for brugeren. ”Jeg var særligt imponeret over hastigheden. Selv om databasen er enorm, bliver søgeresultaterne præsenteret uden irriterende ventetid. Flot! Jeg ved, at mange virksomheder i byggesektoren gerne vil arbejde ud fra en datadrevet vækststrategi, men det er tidskrævende at lave markedsanalyser mv. Med Grow Your Business gøres det hurtigt, og uden at det bliver for kompliceret. I byggeriet er der et kæmpe potentiale for at nyttiggøre den hastigt voksende datamængde. Grow Your Business er et godt eksempel på udnyttelse af data på en brugervenlig måde,” siger Peter Hesdorf. Fra intuition til fakta Strategisk brug af datadrevne beslutninger i form af Grow Your Business gør op med årtiers måde at arbejde på i byggebranchen. ”Hidtil har mange i byggebranchen arbejdet intuitivt med marketing, salg, tilbud og indkøb. Man har i høj grad baseret virksomhedens forbindelser i markedet på

personlige relationer og i det hele taget bygget sine strategier op ud fra det, man lige kender til og plejer at gøre. Med Grow Your Businees kan virksomheden arbejde mere strategisk med data, fordi løsningen giver overblik over hele markedet, som det rent faktisk ser ud lige nu, så man kan træffe de bedst mulige beslutninger for sin virksomhed,” siger CEO i Tailor Business Consulting, Martin Lund Knudsen, og fortsætter: ”Alle i branchen forstår, at det er væsentligt at projektere sine byggerier, før man eksekverer. Det samme gælder for de kommercielle discipliner”. En sundere branche og stærkere virksomheder Grow Your Business hjælper virksomheden med at lægge sin strategi op mod det, markedet reelt efterspørger. Ved at arbejde i dybden med data får virksomheden adgang til helt ny viden om projekter og potentielle kunder, som er relevante for dem fremfor kun at arbejde med de projekter, de fleste gerne vil levere til. ”Tidlig indsigt i potentielle kunders historik i valg af samarbejdspartnere kan spare dig for mange penge, fordi du ikke regner forgæves på et projekt, du alligevel ikke vinder. Med den nuværende gennemsnitspris på budgivning i totalentrepriser er investeringen i Grow Your Business tjent hjem, allerede første gang du undgår et forgæves bud. I stedet hjælper løsningen dig med at finde andre projekter, der ikke er genstand for samme konkurrence, og hvor du står stærkest i forhold til kompetencer og ressourcer. På den måde udligner datadrevne beslutninger konkurrencetrykket ud over hele branchen, da virksomhederne vælger bredt ud fra kompetencer og ressourcer og ikke bare vælger de samme projekter som alle andre. Jeg tror derfor, at en løsning som Grow Your Business kan bidrage til at give Danmark en sundere byggebranche med stærkere og bedre rustede virksomheder,” siger adm. direktør i Byggefakta A/S, Thomas Bejer-Andersen.


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

13

Leif Hansen bygherrerådgivning om fremtidens byggeri:

Grønt, automatiseret og opbygget i moduler Den grønne bølge i byggeriet vil fortsætte med uformindsket styrke, og samtidig vil robotter og modulbyggeri gøre deres indtog på landets byggepladser. Ikke mindst robotterne vil udviske faggrænser og vende op og ned på mange processer. Af Frank Ulstrup

S

ådan lyder vurderingen, hvis man beder en af landets ældste bygherrerådgivere - Leif Hansen bygherrerådgivning – tage et kik i krystalkuglen. Virksomheden, der blev etableret tilbage i 1959, har sat sit markante aftryk på mange af landets store offentlige og private byggerier, og gør det stadig. Af samme grund har man også en god fornemmelse af, hvilken vej vinden blæser, når det gælder trends i byggeriet. Fremtiden er endnu grønnere Den største og mest omfattende omvæltning i byggebranchen de seneste år er naturligvis det skarpe fokus på bæredygtighed og reducerede CO2-udledninger. Det vil fortsætte for uformindsket styrke, vurderer CEO, Carsten Pietras: -Der er sket en enorm udvikling på ganske kort tid. For fem år siden var der ganske få, der gik efter at få deres byggerier certificeret, mens det i dag er op mod ti procent. Dertil kommer, at bæredygtighed indtænkes rigtig mange steder – også selvom byggeriet ikke skal certificeres. Det er en ganske markant udvikling, som helt sikkert vil fortsætte, siger han og tilføjer, at CO2-belastning formentlig vil blive et selvstændigt parameter i fremtidige udbud. Mange certifikater - og voksende forvirring Et andet forhold, der for Carsten Pietras indikerer, at vi kun har set starten af den grønne bølge, er såkaldt kombinerede certificeringer. -Den nye trend er, det ikke rækker med at DGNB certificere byggeriet. Mange stiller også krav til at materialerne er fremstillet på en miljøvenlig måde, så man også kan opnå Svanemærket. Og her kan de gode intentioner og de mange forskellige certificeringer, der også tæller Ø-mærket og en række udenlandske certifikater – godt gå hen og blive en smule uoverskuelige, fortsætter Carsten Pietras:

-Der er allerede blandt bygherrerne en del forvirring om de forskellige certificeringer. Guld certificering indenfor den ene standard svarer ikke nødvendigvis til guld indenfor den anden. Så når vi nu taler om fremtiden, så kunne jeg godt ønske mig, at der blev gennemført en fælles og gerne international certificering. Det kunne f.eks. være Level(s), som er EU's kommende metode til vurdering af bæredygtigt byggeri. Pt. er der dog blot lagt op til, at det bliver en frivillig ordning. Modulerne kommer En anden trend, som Carsten Pietras vurderer, vil vokse sig stor i de kommende år, har med det danske vejr at gøre. De store nedbørsmængder forårsager nemlig skader for millioner på landets byggepladser. Og lægger men dertil udgifterne ved vejrligsdage og omkostninger til afdækning, når man op på et meget stort tal. -Derfor er mit gæt, at vi kommer til at se langt mere modulbyggeri i fremtiden. Rent praktisk er det allerede i dag muligt at præfabrikere og transportere elementer til selv meget komplekse byggerier – præcis som det er muligt med de vindmølledele, vi jævnligt møder på vejene, siger han og peger på den oplagte fordel ved byggeri i moduler: -Det gør det muligt at reducere byggetiden betragteligt. En typisk daginstitution tager normalt mellem 15 og 18 måneder at opføre som traditionelt byggeri. Benytter man derimod moduler, kan tiden reduceres til tre til seks måneder. Branchen skal forberede sig på robotter Et sidste forhold, som Carsten Pietras mener vil komme til at spille en

afgørende rolle i fremtiden, er automatisering af byggeprocesserne – f.eks. i form af opmuringsrobotter og 3D-printede bygninger. -Der eksperimenteres rigtig meget med teknikkerne på bl.a. på DTU og i udlandet. Derfor tror jeg, at meget af byggeriet om ti år vil blive udført af robotter. Men det er et scenarie, der stiller store krav til branchen, og ikke mindst de enkelte fag, fortsætter han: -Som det er nu, er branchen bredt ikke parat til robotter i større omfang. Alle processer inklusive traditioner og de forskellige akkorder skal jo tænkes om, for at man kan få succes ad den vej, siger Carsten Pietras, der dog ikke er i tvivl om, at det er den rigtige vej at gå: -De entreprenører, der er modige og lykkes med den omstilling, er også dem, der vil overleve på sigt. Men det vil ikke ske uden sværdslag, for det vil udviske en hel del faggrænser og nogle vil uden tvivl føle sig truede. En positiv udvikling Det ændrer dog ikke ved, at Carsten Pietras bifalder udviklingen: -Automatisering er en udvikling, vi ikke kan stoppe, og som jo også betyder, at færre vil blive nedslidte. I Leif Hansen synes vi det er en positiv udvikling, ligesom vi bifalder den grønne dagsorden. -På sin vis er sidstnævnte jo en slags tilbagevenden til de gamle værdier med at reparere og renovere frem for at rive ned og bygge nyt. Det er også en udvikling, der ligger rigtig godt i tråd med vores egne værdier om at gøre tingene rigtigt, så det både er økonomisk- og samfundsmæssigt forsvarligt, lyder det.

Carsten Pietras, CEO Leif Hansen bygherrerådgivning

Foto: Colourbox

Leif Hansen Gruppen har sit udspring i Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S som blev grundlagt i 1959. I dag består gruppen af 3 selskaber, som arbejder sammen om løsning af komplekse opgaver indenfor forsikringsskader, bygherrerådgivning og bygningsundersøgelser. Vi indgår i tæt samarbejde med vores kunder med henblik på at skabe partnerskaber. Læs mere på www.leifhansenbyg.dk


14

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Hos HD Lab hjælper den nye generation af teknologiske eksperter byggeriet ind i fremtiden.

HD Lab lavede dette scan til udstillingen 'FORMGIVNING' om BIG på Dansk Arkitektur Center.

Digital teknologi er vejen til bæredygtig byggeri I dag skal ny teknologi løse nogle af vores problemer, hvis den skal være relevant. Det er ikke nok at digitalisere for digitaliseringens skyld, mener HD Lab, der udbreder nye teknologier til byggebranchen. Af Peter Klar "Tre tendenser vil dominere fremtidens byggeri: Nye måder at lave designs på, bæredygtighed og ny teknologi. Og de tre trends hænger tæt sammen. Vi bor selv tungt i teknologien, men vores arbejde rækker langt ind i både bæredygtighedsaspektet og nye former for design.” Ordene kommer fra Niels W. Falk, CEO i den unge virksomhed HD Lab, som siden 2018 har udbredt nye teknologiske løsninger til gavn for alle led i byggeriets værdikæde – helt ud til håndværkeren på byggepladsen. ”Vi har i dag et stort og konstant voksende udbud af teknologier til rådighed. Det forbedrer vores muligheder for ikke bare at lave bæredygtige byggerier, men også skabe flere arbejdspladser i branchen, fjerne flere risici under byggeri og opnå højere produktivitet,” siger Niels W. Falk. Det digitale potentiale Med base i Realdanias kontorfællesskab for bæredygtig udvikling BLOXHUB i København hjælper HD Lab blandt andet virksomheder med IKT-aftaler, modelkvalitet, brug af virtual reality, digitalisering og BIM (Bygnings Informations Modellering). En kerneydelse er digital registrering af eksisterende bygninger med fotografering og laserscans, som HD Lab omsætter til modeller, tegninger og data, samarbejdspartnere kan arbejde videre med i salg, planlægning, projektering og FM (Facilities Management). HD Lab, der er del af Jensen Gruppen, startede i 2018 og har i dag 15 ansatte, der nørder byggeri og nye teknologiske muligheder i branchen. Og det er i høj grad den nye generation af teknologiske eksperter, der hjælper byggeriet ind i fremtiden. ”Som 50-årig er jeg næsten dobbelt så gammel som gennemsnittet i HD Lab, så vi er i mere end én forstand en ung virksomhed. Vi er født

ind i det nye krydsfelt af teknologi og bæredygtighed og er optaget af, hvordan vi kan bruge potentialet i digital teknologi til at opnå højere produktivitet, mere bæredygtighed og flere produkter af høj kvalitet til slutbrugerne.” Performance based design HD Lab arbejder med teknologier, der understøtter performance based design og kan hjælpe med at skabe grønnere byggerier. Et eksempel er såkaldt generative design, som automatiserer meget af det tidskrævende arbejde, arkitekter udfører i dag, og på få minutter kan udforske millioner af løsninger for at komme frem til de optimale designs. ”I stedet for at sidde og tegne sætter vi computeren til at generere for eksempel 6.000 eller 9 millioner alternativer, som vi Teknologien analyserer for at finde frem til de skal kunne bedste. Computeren vil uundgåeligt komme med utallige forslag, løse nogle af ingen mennesker havde tænkt på, og inspirere til at opnå fordele vores problemer med et byggeri – for eksempel i ved at udføre form af bedre udnyttelse af sollys, optimerede kvadratmeter, alternogle jobs bedre native løsninger på funktionskrav, og ikke bare minimering af materialer og bedre varmeudnyttelse. Med generative hurtigere design kan vi i højere grad fokusere Niels W. Falk, på arkitektur, design og kvalitet.” HD Lab arbejder også med CEO HD Lab

HD Lab blev stiftet i 2018 og er en del af Jensen Gruppen, som tæller mere end 60 selskaber inden for entreprenørvirksomhed, ejendomme og udvikling/digitalisering. HD Labs ambition er at gøre byggebranchen til en af de mest attraktive industrier i verden ved at skabe begejstring, overskud, nye muligheder og forretningsmæssige fordele med teknologi. Læs mere på www.hdlab.dk

forskellige former for automatisering – fra ny software, der automatiserer manuelle processer, til robotter, der overtager fysisk arbejde og bidrager til at reducere både tid, spild og CO2-udledning. Digitalisering skaber ny værdi ”Det er kendetegnende i dag, at nye teknologier både øger produktiviteten og skaber mere bæredygtighed. For ikke længe siden handlede teknologi næsten kun om at spare tid og penge. Nu er vi kommet til et punkt, hvor der ikke er værdi i bare at digitalisere for digitaliseringens skyld. Teknologien skal kunne løse nogle af vores problemer ved at udføre nogle jobs bedre og ikke bare hurtigere. Digitalisering skal skabe ny værdi som federe kunderejser, mere bæredygtighed og produkter med højere værdi.” HD Lab er med i regeringens klimapartnerskab for byggeriet, hvor der alene er fokus på CO2-reduktion. Men de nye teknologier stimulerer bæredygtige løsninger i bred forstand, og selv de certificeringer, man i dag tildeler bæredygtige huse, fremstår allerede snævre, mener Niels W. Falk. ”Certificeret byggeri er skam godt, men vi er nødt til at se på bæredygtighed mere holistisk. Der er mange flere komponenter i processen end blot et slutprodukt, der er certificeret. Vi er som samfund på vej over i bæredygtighed 3.0, hvor det ikke er nok, at mælken på morgenbordet er økologisk. Der er langt flere parametre at tage højde for. I byggebranchen indtænker virksomheder bæredygtighed i alle led – for eksempel også i produktionen af materialer og i transporten af dem til en byggeplads.”Men byggeriet har også et kæmpe ansvar. Afhængig af regnemetoden tegner vi os i runde tal for 40 procent af CO2-udslippet, 50 procent af energiforbruget og 60 procent af vandforbruget eller noget i den stil. Men samtidig står byggeriet for 70 procent af velstanden på vores breddegrader. Byggeriet er derfor en meget vigtig faktor i arbejdet for at skabe et mere bæredygtigt samfund.”


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

15

Hidtil har kun de ligesporede spånplader i Klimagulvet haft for-fræsede spor til varmeslangerne, mens tømreren selv skulle fræse spor i vendepladerne. Det er ikke nødvendigt længere.

Kronospan/NOVOPAN indsamler sorteret affaldstræ og bruger det som råstof i sin produktion af spånplader til byggeri, møbel-, køkken- og træindustrien. På den måde genanvender Kronospan/NOVOPAN træaffaldet på en miljøansvarlig måde og undgår samtidig statsafgiften for afbrænding af affaldstræ – til gavn for både miljø og bundlinje.

Nu er det blevet endnu lettere at lægge Klimagulv

www.kronospan-dk.dk

Nye vendeplader med for-fræsede spor til varmeslangen fjerner støj og støv, når NOVOPAN Klimagulv af miljøvenlige spånplader skal monteres. Af Peter Klar

M

ed en ny type vendeplader med for-fræsede spor til varmeslangen har den store producent af spånplader til byggeriet, Kronospan, videreudviklet sit NOVOPAN Klimagulv, så det er blevet endnu nemmere at montere. Tidligere skulle tømreren selv fræse sporene, når varmeslangen skulle vendes, og det var til gene for både kundens bygning og tømrerens eget arbejdsmiljø, forklarer tømrermester Svend Erik Sørensen, som har testet de nye vendeplader for Kronospan.

I en almindelig villa eller lejlighed er der sparet tæt på en arbejdsdag i monteringen, når sporene er fræset på forhånd Svend Erik Sørensen, tømrermester

Slut med støj og larm ”Fræsning af spor støver og støjer utroligt meget. Det fine støv ligger i hele huset, hvilket blandt andet er problematisk, hvis der er nymalet. Hvis det drejer dig om en kontorbygning, kan man være nødt til at fræse i weekenden, fordi det larmer i hele huset. Det slipper man for nu, hvor sporene både i vendeplader og de almindelige plader er fræset ud på forhånd. De for-fræsede vendeplader

er også en fordel under skråvægge, hvor der kan være mindre plads at arbejde på,” siger Svend Erik Sørensen. De for-fræsede spor sikrer også, at varmeslangerne ligger korrekt og beskyttet i vendepladerne, så risikoen for skader er minimeret. En anden vigtig gevinst ved de nye vendeplader er tidsbesparelsen. ”I en almindelig villa eller lejlighed er der sparet tæt på en arbejdsdag i monteringen, når sporene er fræset på forhånd,” vurderer Svend Erik Sørensen, der har arbejdet med NOVOPAN Klimagulv i en lang årrække.

af vandbåren varme med relativ lav fremløbstemperatur på eksempelvis 35 grader, når det kobles til en luft- eller jordtil-vand varmepumpe, der arbejder med lav temperatur.

Nem gulvvarme NOVOPAN Klimagulv benyttes både til opholdsrum og vådrum. Spånpladerne i Klimagulvet kommer med for-fræsede spor, hvori der monteres ”sømfri”, patenterede varmefordelingsplader, inden varmeslangerne placeres. NOVOPAN Klimagulv af spånplader gør det nemmere at etablere gulvvarme end med slanger støbt ned i beton. ”Hvis man du skal bygge etagebyggeri, skal du ikke have beton derop, og hvis du skal renovere et gammelt hus, kan du lægge Klimagulvet oven på et eksisterende betongulv,” forklarer key account manager i Kronospan, Per Nørgaard Mortensen.

Klimavenlige spånplader Ikke bare bidrager NOVOPAN Klimagulv til et mindre energiforbrug i hjemmet – produktet er også i sig selv klimavenligt. ”Langt hovedparten af de råmaterialer, der bliver brugt til vores spånpladeprodukter, er genbrugstræ. Derfor kan produkterne både FSC- og Svanemærkes. Når du køber et nyt spånpladeprodukt fra os – som spånplade eller korpus i et køkken – benytter du genbrugte materialer, der ikke frigiver CO2,” forklarer Per Nørgaard Mortensen. FSC er en international non-profit mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir – og en garanti for at dyr og planteliv beskyttes, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Ligeledes er en stor del af Kronospans spånpladeproduktion PEFC-certificeret. PEFC er verdens førende certificeringsprogram for bæredygtig skovdrift og har bl.a. til opgave at bevare skovene og fremme en ansvarlig anvendelse af tømmer.

Minimerer fejlkilder Hidtil har kun de ligesporede spånplader i Klimagulvet haft for-fræsede spor til varmeslangerne, mens tømreren selv skulle fræse spor i vendepladerne, hvor slangen skal ledes retur. Udover at give et bedre arbejdsmiljø minimerer de nye vendeplader mulige fejlkilder. En vendeplade er kun 30 cm dyb og lægges i begge ender af rummet før monteringen af de øvrige plader. Et NOVOPAN Klimagulv egner sig godt til etablering

Bred anvendelse NOVOPAN spånplader bliver anvendt i stor udstrækning inden for møbel- og inventarindustrien til fremstilling af møbler, inventar og bordplader. Nye former for overfladebehandling, bearbejdning og beslåning udvider til stadighed anvendelsesmulighederne, og nu har NOVOPAN selv bidraget til øget brug af miljøvenlige spånpladeprodukter med vendepladerne til NOVOPAN Klimagulv.


16

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Europas første 3D-trykte bygning lavet med en COBOD 3D Construction printer. Bygningen blev opført i København og fungerer som et kontorlokale for havnebranchen, der omgiver den.

Hypet realitet - 3D printede bygninger Nu har vi hørt om 3D-printede bygninger i årevis, men vi mangler endnu at se konceptet fungere i virkeligheden. Vi mangler at se kommercielt bæredygtige virksomheder, der baserer sig på 3D-printede bygninger. Eller gør vi? Og hvad betyder det for byggebranchen? Vi har set på en af de største trends i byggebranchen de seneste år. Af Kim Forum Jacobsen

P

og kunstnere at lege med formerne i byggeriet på en helt ny måde. Desuden undersøger NGO organisationer hvorvidt, at printere kan få en rolle i den tredje verden, hvor der er et enormt behov for solide og billige huse, i områder uden en udbygget infrastruktur,” siger David Bue Pedersen.

å Kattegatvej 2 i Nordhavn i København ligger Europas første 3D-printede bygning, der lever op til alle bygningsnormer og -standarder. Det er kontorhotellet “The BOD” (”Building On Demand”). Bygningen stod færdig i september 2017 og det tog to måneder at 3D printe væggene. I 2019 har danske COBOD, der stod Marked for printere bag “the BOD” printet bygningen igen, denne gang tog det blot tre Der er altså en marked for printere, og det er lige præcis dét, COBOD dage. Men hvor langt er teknologien egentlig fra at kunne bruges kom- har satset på siden det første demonstrationsbyggeri i 2017. mercielt? Seniorforsker ved DTU ”The BOD var et demonstratiMekanik, David Bue Pedersen har onsprojekt, hvor vi for første gang fulgt udviklingen hele vejen. i Europa viste, at 3D-print kan anvendes til at opføre en godkendt ““Der har været en del af det, jeg vil kalde teknologidemonstrationer bygning. Siden da har det handlet af 3D-printede huse, men Cobod er om at optimere vores produkt - der faktisk de eneste, der har en byger selve 3D-printeren - og få gang i ningsprinter til salg på markedet salget,” siger Henrik Lund-Nielsen, som kan købes og leveres under CEO for COBOD. Der er helt sikkert et marked for rimelige vilkår. Som teknologien Og kunderne begynder at vise printere, som tillader arkitekter er i dag, er der stadig problemer med interesse for den nye teknologi. Og at bygge i højden, fordi man ikke og kunstnere at lege med formerne for de konkrete printere. kan printe armering. Så selvom tek“Vi har modnet vores teknologi i byggeriet på en helt ny måde nologien er interessant og lovende, og produktet, og det betyder, at vi her så er det ikke noget som kommer i 2019 er begyndt at sælge vores 2. David Bue Pedersen, ind i standardbyggeriet før denne generationsprintere til kunder som Seniorforsker DTU Mekanik problemstilling er løst,” siger David DTU, men også til entreprenør virkBue Pedersen, der ser prisen og prosomheder i bl.a. Saudi, Tyskland,og duktionsraten som udslagsgivende for Belgien. Vores teknologi bruges nu til opføre bygninger og betonkonstruktioner i Dubai, for ikoniske EMAAR, om teknologien kan udfordre f.eks. elementbyggeri. Mens der stadig er teknologiske udfordringer med de højere byg- samt i Indien og Danmark for multinationale konglomerater. Så det gerier ser seniorforskeren perspektiver for selve printteknologien på siger lidt om, at vores printer er et modent og brugbart produkt,” siger Henrik Lund-Nielsen, der kan se tilbage på et salg af syv printere i mere kreative og unikke bygningsløsninger. “Der er helt sikkert et marked for printere, som tillader arkitekter året 2019.

En af de store fordele, som robot 3D-konstruktionstryk bringer til bordet, er de frie former i arkitekturen - printeren er ligeglad med, om væggene er lige eller bøjede.

Tidslinje 3D printede bygninger (on-site printere) 2008 - Caterpillar laver en demonstrationsprinter, der ikke er i bygningsskala. 2014 - Kinesiske WinSun opfører 10 printede småbygninger, siden to større bygninger. Ikke 100 % printbaseret, da armering bliver tilføjet efterfølgende. 2016 - Italienske WASP lancerer det 12 meter høje printtårn Big Delta, som kan printe mindre huse i 3. Verden med lokale materialer, f.eks. jord. 2017 - Danske COBOD printer verdens første bygningsreglement-godkendte bygning i Nordhavn. 2019 – COBOD printer en kopi af ”The BOD” på blot tre dage. COBOD’s BOD2 printer kommer på markedet.

Om COBOD • Etableret i 2018 som et søsterselskab til 3D Printhuset. Udvikler, producerer og sælger in-situ 3D-bygningsprintere. • Sælger pt. printerlinjen BOD2, der er anden generation af virksomhedens printere. • Er ejet af en gruppe private investorer, Tyske Peri Group har en minoritetsandel. Læs mere på www.cobod.com


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

17

Her ses resultat fra en droneoverflyvning påmonteret en 3D-scanner: En punktsky (der er en digital kopi af en bygning, som kan efterbehandles til en digital Revit-bygningsmodel i 3D), som er meget nyttig – fx i forbindelse med renovering eller fornyelse.

Digital oprustning er byggeriets vej til større bæredygtighed Klimabelastningen som følge af fejl og mangler i byggeriet kan reduceres væsentligt ved øget brug af fælles samarbejdsplatforme og Building Information Modelling (BIM)-modellerede 3D-scanninger, lyder det fra IT-konsulentvirksomheden, NTI A/S.

H

vis regeringens ambition om en 70 procents reduktion af CO2udledningen inden 2030 og et CO2-neutralt Danmark i 2050 skal have en chance, kræver det ikke bare energivenlige bygninger og grønne byggematerialer. Det kræver også, at der sker langt færre fejl og misforståelser mellem bygherrer, rådgivere og entreprenører i de processer, der leder frem til det færdige byggeri. Det er i hvert fald synspunktet hos NTI A/S, der er eksperter i BIM-løsninger og digitalisering i byggebranchen. -Som det er i dag, sker der alt for mange fejl og misforståelser mellem de involverede parter, som leder til et dårligere og dyrere byggeri. I sidste ende betyder det, at byggeriet bliver mindre bæredygtigt, lyder det fra divisionschef Lars Kanneworff. Single Source of Truth Han peger på, at branchen kan opnå markante forbedringer ved at blive enige om fælles datastandarder, som den nye europæiske BIM-standard ISO 19650 lægger op til - og ved i højere grad at benytte fælles cloudbaserede samarbejdsplatforme – i daglig tale ”Single Source of Truth”. Et eksempel på en teknologi, som understøtter denne måde at arbejde på, er det cloudbaserede Autodesk BIM 360. Udover at skabe et fælles udgangspunkt i en samlet platform for alle parter i et byggeprojekt, reducerer løsningen også behovet for fysiske møder og skaber dermed en mere bæredygtig tilgang. -Udfordringen er, at der i et komplekst byggeri med mange involverede parter findes rigtig mange modeller og tegninger, og at disse konstant opdateres, og dermed findes i endnu flere versioner. Det er svært at holde styr på for alle parter, og derfor også kilde til rigtig mange bekostelige – og i sidste ende klimabelastende fejl. De kunne være undgået, hvis man havde anvendt en fælles platform som f.eks. Autodesk BIM 360 – siger han og fortsætter: -På den måde er man sikker på, at alle altid tager udgangspunkt i den samme opdaterede model. Dermed er der langt større sandsynlighed for at det, man har projekteret, rent faktisk materialiserer sig som både bygbart og bæredygtigt. Større ansvar kræver nye værktøjer Lars Kanneworff nævner, at projekterende parter i dag er blevet pålagt

Når alle parter bruger den samme cloud-baserede platform i byggeprojektet er der langt større sandsynlighed for at det, man har projekteret, rent faktisk materialiserer sig som både bygbart og bæredygtigt Lars Kanneworff, Divisionschef i Byggeri, NTI A/S

Den digitale kopi af bygningen er nu en færdig opbygget 3D-model, som man kan arbejdet videre med i et BIM-softwareprogram.

et større ansvar efter, de har fået status som ”leverandører” i forlængelse af de ”Almindelige Betingelser 2018 for rådgivningsydelser”. Det skaber et øget behov for nye og mere driftssikre værktøjer, siger han: -Vi har af samme grund udviklet den cloud-baserede løsning, NTI CONNECT, som er et eksempel på et intelligent værktøj, der kan hjælpe rådgiverne med at leve op til det nye ansvar. Bl.a. ved at sikre, at de har et fuldkomment overblik over bygningsdelene i BIM-projektet. Fra scanningsdata til punktsky Lars Kanneworff peger på flere eksempler, hvor digitale løsninger kan bane vej for et grønnere samfund. Han fremhæver særligt et - nemlig 3D-scanning af f.eks. bygninger. Teknikken er særligt relevant, når man skal vurdere, hvor stor en del af materialerne, der kan genanvendes, når en bygning skal rives ned. -Groundscannere og dronescannere, der kan gennemanalysere en bygning, er jo allerede udbredt i dag, og sparer både rådgivere og bygherrer for masser af tid. Dermed er scanningerne også med til at gøre det mere rentabelt at genbruge materialer, siger han og fortsætter: -Det helt nye er så, at man kan genanvende de data, man har scannet, i BIM-modellen, og dermed opbygge en digital kopi af bygningen. Det giver igen en meget større indsigt og et rigtig godt datagrundlag at træffe beslutninger på. Derudover bliver der på byggepladser landet over anvendt store ressourcer – og udledt masser af CO2 – i arbejdet med at bortskaffe overflødigt jord. -Her tilbyder scanningerne igen en analyse af både jordbundsforhold og pladsens topografi, så den overflødige jord kan deponeres internt fremfor eksternt, lyder det. BIM-event fokuserer på bæredygtighed For netop at sætte fokus på koblingen mellem digitale løsninger og den grønne dagsorden har NTI valgt ”bæredygtighed” som tema ved årets største BIM-event, som virksomheden er vært for. BIM Universe, som eventet hedder, løber af stablen i maj, hvor en række oplægsholdere fortæller om, hvordan man kan opnå større bæredygtighed ved hjælp af digitale løsninger. For NTI, der i år fejrer sit 75-års jubilæum, er det årlige event altid noget, man ser frem til. Og ikke mindst i år, hvor det er endnu mere aktuelt, siger Lars Kanneworff: -Den digitale udvikling går så stærkt, at der er behov for et forum, hvor man kan lære af hinanden. Lægger man dertil regeringens CO2-mål, kan det efter vores mening ikke gå for stærkt med at få udbredt de gode eksempler og en forståelse for, at digitale løsninger er et væsentligt værktøj i kampen for et mere bæredygtigt samfund, siger han.


18

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Træ til tiden - og fremtiden Der er en stigende interesse for at anvende træ i moderne byggeri, hvor træ tilfører udtrykket varme og den naturlighed, vi gerne vil omgive os med. Vi investerer mange kræfter i innovation, udvikling og partnerskaber med øvrige fremsynede producenter, så træ også i fremtiden er en del af dansk design, bygningskultur og identitet Adm. direktør Martin L. Petersen Med udvikling af nye og bæredygtige træprodukter arbejder Frøslev for, at det naturlige materiale fortsat spiller en stor og synlig rolle i dansk byggeri og arkitektur. Af Peter Klar

T

ræ er et af vores ældste byggematerialer, og det er også vores fremtid, for brug af bæredygtigt træ i byggeri er en af de mest effektive metoder til at fortsætte lagringen af den CO2, træ har optaget under sin vækst i skove. ”Træ er et fantastisk naturmateriale, og for os hos Frøslev er opgaven egentlig blot loyalt at gøre, hvad vi altid har gjort. Vi skal fortsætte med at udvikle og udbrede træ i byggeriet, så træ også bliver fremtidens byggemateriale. Som samfund har vi en udfordring, vi skal løse, og

Frøslevs historie begyndte i 1931, da Johannes Carlsen grundlagde Frøslev Savværk, der forarbejde træstammer fra lokale skove. Frøslev, som det kendes i dag, så dagens lys i 1990. I dag er Frøslev er en moderne koncern, som med egne initiativer og i partnerskaber med danske og internationale virksomheder arbejder for fortsat fremgang og udbredelse af byggeri med træ. www.froeslev.dk

vi kan sort på hvidt læse, at øget brug af træ i byggeri bliver en vigtig faktor, når vi skal indfri vores mål om at reducere CO2-udledning markant de kommende år,” siger adm. direktør Martin L. Petersen. Leverandør og brobygger Han ser Frøslevs rolle i udviklingen som en leverandør og brobygger, der skal hjælpe med at få de gode intentioner om større bæredygtig omsat i handling og nye byggerier. ”Træ er på vej frem igen i byggeriet, men det sker ikke af sig selv. Undersøgelser fortæller, at 60 procent af Dansk Byggeris medlemsvirksomheder tænker bæredygtigt, men kun fem procent af de igangværende byggerier i Danmark er bæredygtige.” Derfor arbejder Frøslev og Martin L. Petersen blandt andet for at få aflivet nogle af de sejlivede myter om træ, der stadig huserer rundt omkring og måske afholder nogle fra at bygge med træ. ”Nogle betvivler træets holdbarhed, og andre er i tvivl om, hvordan det vil arte sig. Her er det et spørgsmål om rette træ og rette profil til rette anvendelse. Som et eksempel er thermobehandlet træ specielt formstabilt. Derfor arbejder vi konstant på at gøre træets mange kvaliteter kvantificerbare og synlige. Vi møder også spørgsmål til, om det certificerede træs Co2-regnskab kan bevises. Både Frøslev og industrien som helhed er derfor i fuld gang med at lave mange typer dokumentation for træets bæredygtighed, bl.a. en række EPD’er,” siger Martin L. Petersen. Ansvarlig skovdrift EPD (Enviromental Product Declaration) er en international miljødeklaration, der dokumenterer produkters bæredygtighed og benyttes som standard i Danmark. Frøslev forhandler både svanemærket, FSC- og PEFC-mærket træ. FSC-mærket er sikkerhed for ansvarlig skovhugst samt forbedrede levevilkår for lokalbefolkningen i skove verden over, mens PEFC står for bæredygtig skovdrift, dvs. en miljømæssig forsvarlig, social gavnlig og økonomisk levedygtig skovforvaltning for nuværende og fremtidige generationer.

Frøslev er en af 29 virksomheder, der med i foreningen Træ i Byggeriet, som blev stiftet i foråret 2019. Martin L. Petersen er næstformand i foreningen, som består af en række toneangivende virksomheder inden for byggesektoren, der alle har fokus på træ og er dedikerede til en øget anvendelse af træ i byggeriet. Thermobehandlet træ Frøslev er specialiseret i det synlige, æstetiske træ til facader, terrasser og hegn, og som virksomhedens mange cases viser, understøtter produktudviklingen hos Frøslev moderne byggeløsninger, der kombinerer nutidig arkitektur med træets tidløse kvaliteter. Heatwood er Frøslevs bud på moderne thermobehandlet træ, der gennemgår en proces, hvor det varmes op til en høj temperatur, så sukkerstofferne brændes ud, samtidig med at der tilføres damp. Resultatet er et meget formstabilt slutprodukt, der ikke giver sig og er modstandsdygtigt overfor råd og svamp. Processen er 100 procent fri for kemikalier, og Frøslev Heatwoodfamilien tæller Svanemærket nordisk fyr og gran, ask og nyheden Frøslev Abodo. Princippet bag thermobehandling er dog ikke ny – vikingerne behandlede også deres træ med ild og vand for at gøre det mere modstandsdygtigt og holdbart. Brændt overflade Et helt andet, men stadig naturligt, udtryk finder man i Frøslev Flamewood, der er behandlet med den japanske Shou Sugi Ban-teknik. Flamewood-træ er brændt i overfladen med virkelige flammer, der giver træet en let forkullet sort overflade og lang holdbarhed. ”Der er en stigende interesse for at anvende træ i moderne byggeri, hvor træ tilfører udtrykket varme og den naturlighed, vi gerne vil omgive os med. Vi investerer mange kræfter i innovation, udvikling og partnerskaber med fremsynede øvrige producenter, så træ også i fremtiden er en del af dansk design, bygningskultur og identitet,” siger Martin L. Petersen.


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

19

Fundamentet for den grønne omstilling Sundolitts nye fundamentsystem Grøn Standard gør det nemt for byggebranchen at nedsætte klimaaftrykket markant både før, under og efter byggeriet. Af Peter Klar

I

Isoleringsproducenten Sundolitt har et bud på, hvor den grønne omstilling af byggeriet, som står for mere end 40 procent af CO2udledningen i Danmark, med fordel kan starte: I fundamentet. Med sit fundamentløsning Grøn Standard gør Sundolitt op med årtiers byggeskik i Danmark til fordel for både klima og arbejdsmiljø. Sundolitt har arbejdet med fundamentløsninger i 23 år, og rundt omkring i Danmark står mere end 12.000 huse byg på et fundament fra Sundolitt. Siden 2012 er antallet af nybyggede boliger på Sundolitt-fundament steget hvert år. I år er målet at runde 6.000 boliger. Med Grøn Standard har Sundolitt haft fokus på at skabe et nyt produkt, der for alvor kan hjælpe byggebranchen med at nedsætte klimaaftrykket før, under og efter byggeriet. Systemet reducerer CO2-aftrykket for et almindeligt parcelhus med mellem 2 og 3 ton i forhold til traditionelt byggeri, og beregninger foretaget af et rådgivende ingeniørfirma viser, at et større dansk typehusfirma kan spare klimaet for godt 2.900 ton CO2 om året med det nye fundament-koncept fra Sundolitt. 20 procent mindre beton Kilderne til den store CO2-besparelse er mange. ”Grøn Standard reducerer behovet for beton. Det kan give mindre gravearbejde med store dieseldrevne maskiner og giver mindre tung

Grøn Standard reducerer behovet for beton. Det kan give mindre gravearbejde med store dieseldrevne maskiner og giver mindre tung transport i lastbiler

transport i lastbiler. Beton er en af de helt store CO2-syndere, og med Grøn Standard er mængden af beton bragt ned med ca. 20 procent,” siger administrerende direktør hos Sundolitt, Henrik Vasylyeva. Samtidig øger Grøn Standard produktiviteten, fordi elementerne er lettere, og arbejdet bliver nemmere at udføre. Løsningen er også mindre sårbart over for regn, der kan forsinke byggeriet, når der løber vand i renden til fundamentet.

EPS kan genanvendes Fundament-elementerne i Sundolitt Grøn Standard er lavet af det lette materiale EPS, som består af 98 procent luft indkapslet i to procent polystyren. EPS indsamles og kan genanvendes 100 procent i de fleste danske kommuner. Et element med 1,2 meter funHenrik Vasylyeva, dament vejer ca. 8,5 kilo og er beadm. direktør Sundolitt tydeligt nemmere at håndtere end fundamentløsninger med beton eller letklinkerblokke. Fordi fundamenterne primært består af luft, er de lette at transportere og flytte rundt med på byggepladsen ved håndkraft. Det giver en lavere udledning af både CO2 og NOx-gasser (kvælstofilte). Ekstra isolering Grøn Standard-fundamentets afsluttende blokke er U- eller L-formede, så det er let at støbe soklen direkte i dem. Når soklen er tør, skæres den yderste del af formen og lægges ned. Den ekstra isolering neden for soklen holder kulden væk fra husets fundament. Grøn Standard kan bære huse på op til 2,5 etager. De lette fundamenter kan løftes på plads af en enkelt mand direkte på opstampet sandpude.

Der kan altså både spares meget på tunge løft, gravearbejde med tungt maskineri og betonkørsel. Projekteringen er også let i Sundolitts udarbejdede BIM-materiale. Lavere energiforbrug Den nye fundamentløsning vil som udgangspunkt koste lidt mere at bygge med. Til gengæld får boligejerne et fundament af et 100 procent genanvendeligt isoleringsmateriale, der gør boligen lettere at opvarme og er med til at reducere varmetabet ved fundamenter. ”Flere undersøgelser viser, at bæredygtighed betyder så meget for danskerne, at omkring 44 procent endda er villige til at betale mere for klimavenlige løsninger. Derfor er tiden inde til, at vi tilbyder dem at bygge med mindre beton og stål samt bedre samvittighed. Med Grøn Standard får de desuden et lavere energiforbrug gennem hele byggeriets levetid og en bedre oplevelse af at bo i huset. Den mest bæredygtige energi må være den energi, som slet ikke bliver brugt,” siger Henrik Vasylyeva.

Sundolitt Grøn Standard består af fundamenter i det lette materiale EPS. Fundamenterne er designet til at spare mere energi, spare beton ved støbning af soklen og lette montagearbejdet. EPS er 98 % luft indkapslet i de resterende 2 % polystyren. EPS indsamles og genanvendes 100 % i de fleste danske kommuner. Læs mere på www.groenstandard.dk


20

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Cantona Byggesystem er designet til at blive brugt i byggerier året rundt og i al slags vejr, uden at det giver problemer med fugt.

Bæredygtigt byggesystem til det nordiske klima

Cantona System A/S i Sæby er en danskejet virksomhed med egen produktion af bærende byggesystem samt salg og udvikling af facader til forhandlere i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Grønland, Island og Færøerne. I Cantona Montage A/S er ansat 16 montører til opførelse af råhuse. Det sker med egne kraner. Cantona's søsterselskab: Cantona House A/S opfører nøglefærdige huse, og har kontor i Århus og København . Læs mere på www.cantona.info

Cantona Byggesystem er den bæredygtige, vind-, vand- og damptætte byggeløsning til danske og nordiske breddegrader. Af Peter Klar

I

Danmark lever vi i et klima, hvor der i flere måneder om året er en luftfugtighed på 100 procent. Derfor er det vigtigt, at konstruktionen i vores bygninger indeholder mindst mulige organiske og fugtsugende materialer, så der ikke dannes grobund for skimmelsvamp. Cantona Byggesystem er designet til at blive brugt i byggerier året rundt og i al slags vejr, uden at det giver problemer med fugt, for Cantona Byggesystem er vind-, vand- og damptæt.

Vi har udviklet Cantona Byggesystem med fokus på minimal drift og vedligehold, mere plads i boligen, indbrudssikring, minimalt varmetab og uorganiske materialer uden risiko for fugt og skimmel CEO Morten Stausgaard, Cantona Byggesystem Vinder 10% boligareal Cantona Byggesystem gør det nemmere at leve op til det gældende bygningsreglement BR18. For at opfylde BR18 ender en traditionel facadekonstruktion nemt i en vægtykkelse fra 45 til 55 centimeter, og det kan derfor være svært at overskue de reelle indvendige kvadratmeter, da vi i Danmark opgiver boligkvadratmeterne efter de udvendige mål på bygningen.

”Med Cantona Byggesystem kan BR2018 opfyldes med en facadekonstruktion på blot 25 cm. Det skyldes løsningens lave u-værdi. Det resulterer i gennemsnit i 10 procent mere beboelse svarende til et ekstra værelse på 10 kvadratmeter i en bolig på 100 kvadratmeter,” forklarer CEO i Cantona Byggesystem, Morten Stausgaard. Udleder mindre CO2 Cantona Byggesystem anvender en brandhæmmende isolering, PIR+, som udgør 80 procent af den samlede vægtykkelse. Cantona Byggesystem med PIR+ isolering er også blandt de mest bæredygtige løsninger. Ifølge en rapport udarbejdet af Aarhus School of Engineering under Aarhus Universitet udleder Cantona Byggesystem med PIR+ isolering 50-55 gange mindre CO2 end trykfast stenuld og PUR-skum, og PIR+ isolering udleder også mindre CO2 i forhold til sin isoleringsværdi sammenlignet med isoleringstyper som EPS, stenuld og glasuld. Høj brandmodstand Brandmodstanden i Cantona Byggesystem er testet og godkendt til REI60, hvilket betyder, at elementet er testet i fuldskala med et lastetryk på 1500 kg. pr. løbende meter og brand i 60 min, hvorefter elementet stadig står intakt uden sammenbrud. ”Rå-elementet eller isoleringskernen er B, s1-d0, som betyder, at vores byggesystem grundet den lave røgudvikling må anvendes i en byggehøjde på 22 meter til øverste dæk. Derudover er alle overflader brandgodkendt k1-10 fra 8 mm tykkelse,” forklarer Morten Stausgaard. Elementerne i Cantona Byggesystem består udelukkende af kendte produkter, som har været anvendt i byggebranchen de sidste 30-50 år og nu er blevet sammensat

i det nye byggesystem, som Cantona Byggesystem har patentanmeldt. Hurtig montage Cantona Wall 100 består af en 16mm Aqua Betonspån på begge sider af en kerne af PIR+ med varmgalvaniserede profilerede stålplader. Cantona Byggesystem er et håndterbart alternativ til betonelementer. Løsningen giver mulighed for udskæring til vinduer og døre og er velegnet til facadepuds, træbeklædning, alu-beklædning og skærmtegl med hurtig montage. Cantona Wall 100 består udelukkende af uorganiske komponenter og er derfor også skimmelfri, damp- og lufttæt. Systemet er ekstremt slagfast. Den indvendige beklædning kræver ikke fuldspartling, så der kan males direkte på pladen. Derudover har Cantona Byggesystem en ekstrem udtræksværdi, der overflødiggør brug af rawplugs i hele boligen. Montagen sker enkelt og effektivt med skudmontage. Til det nordiske klima ”Vi har udviklet Cantona Byggesystem med fokus på minimal drift og vedligehold, mere plads i boligen, indbrudssikring, minimalt varmetab og uorganiske materialer uden risiko for fugt og skimmel. I traditionelle væg- og facadeopbygninger er udfordringen at få fugten væk fra konstruktionen på grund af det tykke lag mineraluld, utæt klimaskærm, dampspærre og brug af træ og andre organiske materialer. Og udfordringerne bliver større, når vi får BR2020. Cantona Byggesystem er skabt med henblik på BR 2020 – og på byggeri i det nordiske klima,” siger Morten Stausgaard.


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

21

Midlertidigt byggeri med varig grøn effekt Expandias midlertidige lokaler til børnehaver, skoler, kontorer og boliger er bæredygtighed og cirkulær økonomi i pavillon-form. Af Peter Klar

D

er kan sagtens været grøn værdi i at tænke kortsigtet. Når der opstår pludselige behov for midlertidige pladsløsninger i kommuner, virksomheder og boligselskaber, er pavilloner ofte løsningen, og med sin konstant vedligeholdte modulflåde af lokaler har Expandia siden 1989 bidraget til bæredygtighed og cirkulær økonomi inden for midlertidige byggeløsninger i Norden. Expandia har udviklet standardløsninger til fire målgrupper: børnehaver, skoler, kontor og bolig. På baggrund af sine erfaringer har Expandia udstyret lokalerne med den nødvendige komfort og funktionalitet, så pavillonerne både lever op til bygningsreglement og de nye brugere forventninger. Værdien bevares De kan etableres inden for 60 dage og lejes af kunden, så længe det er nødvendigt. ”Når renoveringen, der nødvendiggjorde pavillonen, er overstået, eller når elevtallet er faldet igen, så den gamle skole igen er stor nok, kommer vi og fjerner pavillonerne igen. Bagefter ringer en anden kommune med samme behov, og på den måde er alle med til at betale, og produkterne og de anvendte materialer bevarer deres værdi længst muligt,” forklarer adm. dir, i Expandia Moduler A/S, Torben Færch. Expandia tilpasser gerne modulerne kundens præcise behov, men ideelt set bliver der ikke ændret på standardløsningerne mere end højst nødvendigt. ”Vi tilpasser selvfølgelig, når det er nødvendigt, men tillader os også at tale til kundens samvittighed. Hvis vi skal bygge ekstra, kommer det til at påvirke miljøet negativt, og det vil vi helst ikke.” Genbrug er blevet accepteret I disse år accepterer vi genbrug i stadig flere sammenhænge, og genbrugstanken er også for alvor slået igennem hos kommuner, når der skal indhentes tilbud på midlertidigt byggeri.

Det er vigtigt for os, at pavillonerne har et lille varmetab, den rigtige opvarmningsform, behagelig ventilation og akustik Torben Færch, adm. direktør Expandia Moduler A/S

”Vi har jo altid deltaget i mange udbud, og indtil for trefire år siden kunne det sagtens stå i udbudsmaterialet, at det ville give ekstra point, hvis pavillonen var nyproduceret. Den linje står der ikke mere! I dag er det fint nok, at pavillonen forinden har været lejet ud til andre. Det er vi selvfølgelig glade for, for det har aldrig været tanken at producere nye pavilloner hver gang. Så ville hele idéen gå af det. Ja, det er genbrug, men du kan ikke se på vores moduler, om de er 2, 10 eller 30 år gamle, fordi de bliver vedligeholdt hele tiden. Vi lever jo også af at have glade og tilfredse kunder, og de har naturligvis en forventning om, at produktet ser ordentligt ud.”

Opgraderes løbende Principielt anser Expandia sine produkter for at have evigt liv. Expandias flåde tæller i alt 20.000 pavillon-enheder. Nogle er af ældre dato, men det kræver et trænet Expandia-øje for at pege dem ud, for alle pavilloner opgraderes løbende. ”Jo bedre vi passer på pavillonerne, jo længere vil de holde. Hver gang der bliver lavet nye bygningsreglementer, får vi pavilloner hjem og kører dem en tur igennem vores renoveringshal, så de lever op til nye, gældende krav. Selve pavillonens skal og konstruktion af limtræ er holdbar, som den er. Derimod udskifter vi ventilationsanlæg og belysning, og lige nu er vi

ved at give en stor del af flåden et tykkere lag isolering. Det er vigtigt for os, at pavillonerne har et lille varmetab, den rigtige opvarmningsform, behagelig ventilation og akustik.” Tog sparer CO2 Kvalitets- og miljøarbejde er vigtigt for Expandia, som benytter diverse ISO- og miljøcertificeringer for at forbedre sig og få uvildige kontroller. Siden 2018 har Expandia udarbejdet en årlig miljørapport for at registrere mængden af produceret affald og udledt CO2. ”Derudover fortæller et omhyggeligt miljøregnskab os, hvordan vi selv kan påvirke og forbedre vores miljøpåvirkning ved at dreje på de forskellige knapper i vores produktion og drift,” siger Torben Færch. For eksempel har Expandia i Sverige investeret i otte togvogne designet specielt til at transportere virksomhedens moduler. ”Vi dækker Finland, Norge, Sverige og Danmark, og når vores moduler skal transportere mere end 500 km, sker det på tog. Lige nu kører vi de første 300-400 moduler på tog til et stort projekt i Sverige. Det udgør en enorm CO2-besparelse i forhold til vejtransport,” siger Torben Færch.

Expandia er en af Nordens største leverandører af midlertidige lokaler. Virksomheden producerer nøglefærdige kontorer, skoler, daginstitutioner og boliger, der er tilpasset kundernes behov. Expandia hjælper med alt fra tegninger, byggetilladelser og byggemodning til el, VVS og montage. Løbende vedligeholdelse og service klarer Expandia også. Læs mere på www.expandia.dk


22

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Kunstig intelligens og Augmented Reality hjælper byggeriet Digitale værktøjer indtager i stigende grad byggepladserne. En ny app som Alexandra Instituttet har udviklet for stilladsvirksomheden Paschal gør det muligt at se 3D-modeller i Augmented Reality (AR) både på kontoret og ude på byggepladsen. Det har medvirket til bedre arbejdsgange og højere effektivitet. Af Kim Forum Jacobsen

D

e tiltagende krav om dokumentation, bedre arbejdsprocesser og højere effektivitet i byggeriet, fordrer nye metoder og øget digitalisering. En af de virksomheder, der benytter sig af nye digitale hjælpemidler er stilladsvirksomheden Paschal, der i samarbejde med Alexandra Instituttet har indført Augmented Reality som en del af deres arbejdsproces på byggepladsen. Når virksomheden Paschal, der udlejer forskallingsforme til at støbe betonvægge, -dæk og understøtning til f.eks. motorvejsbroer, i dag gennemgår deres konstruktioner i marken, så sker det således bl.a. med mobiltelefonen. Med en 3D model af konstruktionen kan kontrollørerne effektivt gennemgå den virkelige konstruktion og hurtigt identificere om der er mangler. Det er en stor fordel i forhold til tidligere, hvor det foregik mere manuelt. “Paschal havde den udfordring, at deres kontrollører gik rundt med en stor stak flade tegninger i et 3D-stillads. Det var enormt tidskrævende og krævede store kompetencer fra kontrollørerne at oversætte de flade tegninger til virkeligheden. Derfor kom de til os og bad om hjælp til at lette kontrollørernes arbejde,” siger Daniel Andersen, der er Senior Mobile Systems Architect hos Alexandra Instituttet, som er en almennyttig organisation der hjælper offentlige og private virksomheder med at anvende den nyeste teknologi. Løsningen blev en app, der kan bringe en 3D-model ud på

byggepladsen og ved hjælp af såkaldt Augmented Reality matche modellen med den virkelige verdens konstruktion. På den måde kan kontrollørerne direkte aflæse om konstruktionen er stillet korrekt op. Det sker ved at mobiltelefonen lægger modellen og billedet af virkeligheden sammen som to lag. Hvis der så er afvigelser, kan man markere det på telefonen, så det bliver registreret og kan ordnes. Men det med at matche en model med virkeligheden kræver mere end bare en mobiltelefon. “Vi var nødt til at bruge kunstig intelligens, et såkaldt Deep Neural Network (DNN), til at sikre, at appen kan matche modellen med virkeligheden. Det sker ved, at vi fodrer programmet med en masse billeder af byggepladser, og dermed træner det til at genkende de forskellige elementer på byggepladsen,” siger Daniel Andersen, der understreger at dette er næste fase i projektet, der især skal bruges til at kontrollere stilladser. Med computer vision og deep machine learning kan softwaren genkende nøglemateriel og på baggrund af dette udarbejde en præcis 3D-model. Det er både relevant i forhold til montage, men også til kontrol, fordi man kan markere afvigelser på telefonen. Eksemplet viser, at de mest avancerede teknologier er ved at flytte ud på byggepladsen. I selve designet af husene har arkitekter og ingeniører allerede længe benyttet sig af værktøjer som DNN og Augmented Reality.

Om Alexandra Instituttet • Er en almennyttig virksomhed, der skaber vækst og velfærd i Danmark gennem it-baserede produkter og services. • Hjælper offentlige og private virksomheder med at anvende den nyeste it-forskning og -teknologi. • Har ca. 100 medarbejdere. Læs mere på www.alexandra.dk

Foto: Colourbox

Sådan bliver AI og AR brugt i byggeriet 1. Parameterdesign-software: De mest udbredte designprogrammer f.eks. det meget udbredte CAD-program, Grasshopper - gør det muligt at indkode alle kravspecifikationer, regler og fysiske rammer for et byggeri. Med AI er det muligt for arkitekterne at bruge softwaren afprøve forskellige kombinationer på basis af meget store mængder data fra eksisterende huse. Dette kaldes også parameterdesign. Det kan enten bruges som et enkelt hjælpemiddel, eller ved at bruge softwaren, der selv kommer med forslag til designløsninger inden for et sæt af givne parametre. Computeren afprøver selv millioner af mulige løsninger mod hinanden og udvikler designet ved at sammenligne forskellige løsninger. Den sidste designproces kan give helt anderledes former end vi er vant til at se. 2. Konstruktionsberegninger og planlægning: AI kan lette planlægningsprocessen for arkitekter og bygherrer, fordi det giver mulighed for at håndtere hele bygningsdesignet og omgivelserne som data, hvorved man kan lave troværdige modeller og ikke mindst omkostningsberegninger, fordi data om bygningsdesignet bliver kombineret med materialedata og priser og planlægningsværktøjer. 3. Augmented Reality - bliver i stigende grad brugt til demonstrationer af byggeri, ligesom det er ved at vinde indpas i planlægningsfasen, hvor grænsefladerne mellem de forskellige entreprenørgrupper kan blive afgjort i modellerne.


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

Danvak Dagen 2020 Danvak Dagen 2020 Byggeriets installationer og klimabelastning Byggeriets installationer og klimabelastning Byggeriets installationer og klimabelastning

TILMELDING: TILMELDING: www.danvak.dk/om/dd2020 TILMELDING: www.danvak.dk/om/dd2020 www.danvak.dk/om/dd2020 Mød op på Kalvebod Brygge den 1. april 2020 til den Mød op på af Kalvebod 1. april 2020 den 15. udgave Danvak Brygge Dagen. den Her får du en hel til dag med 15. udgave af Danvak Dagen. Her får du en hel dag med et konferenceprogram, der sætter fokus på de tekniske Mød op på Kalvebod Brygge den 1. april 2020 til den et der sætter fokus påhel de dag tekniske installationer i byggeriet. 15.konferenceprogram, udgave af Danvak Dagen. Her får du en med installationer i byggeriet. et konferenceprogram, der sætter fokus på de tekniske Du får indsigt i krav til fremtidens byggeri og eksperternes installationer iibyggeriet. Du får krav fremtidens byggeri og eksperternes bud på,indsigt hvordan du til opnår de bedste betingelser for et bud på, hvordan duettil opnår de bedste betingelser for et godt indeklima og funktionsdygtigt og energioptimeret Du får indsigt i krav fremtidens byggeri og eksperternes godt indeklima og et funktionsdygtigt og energioptimeret byggeri. bud på, hvordan du opnår de bedste betingelser for et byggeri. godt indeklima og et funktionsdygtigt og energioptimeret Om formiddagen vil der være indlæg og paneldebat i byggeri. Om formiddagen vil der investor, være indlæg og paneldebat i plenum, hvor politikere, producent og ”den nye plenum, hvor politikere, investor, producent og ”den nye generation” diskuterer klimabelastning, Om formiddagen vil derbyggeriets være indlæg og paneldebatogi vi generation” klimabelastning, og vi slutter af byggeriets med overrækkelse afog P.O.”den Fangers plenum,formiddagen hvordiskuterer politikere, investor, producent nye slutter formiddagen af med overrækkelse af P.O. Fangers forskningslegat. generation” diskuterer byggeriets klimabelastning, og vi forskningslegat. slutter formiddagen af med overrækkelse af P.O. Fangers forskningslegat.

TID: TID: STED: TID: STED: STED:

Om eftermiddagen kan du sammensætte dit eget program Om eftermiddagen kan dui 3sammensætte dit eget program og vælge mellem indlæg forskellige spor. og vælge mellem indlæg i 3 forskellige spor. Om eftermiddagen kan du sammensætte dit eget program og vælge i 3 forskellige spor. SPOR 3 SPOR 1 mellem indlægSPOR 2

SPOR 1

SPOR 2

SPOR 3

Energi Vand Indeklima SPOR 1 SPOR 2 SPOR 3 Energi Vand Indeklima Smart Building Varme Lys Energi Vand Indeklima Smart Building Varme Lys Drift Køl Ventilation Smart Varme Lys Drift Building Køl Ventilation Køl IDrift løbet af dagen kan du få inspiration omkringVentilation nye I løbet af dagen kan duog få inspiration nye spændende produkter services påomkring miniudstillingen i spændende produkter services påomkring miniudstillingen i Vandrehallen. I løbet af dagen kan duog få inspiration nye Vandrehallen. spændende produkter og services på miniudstillingen i Vandrehallen.

Onsdag den 1. april 2020 fra kl. 08.30 – 17.30 Onsdag den 1. april 2020 fra kl. 08.30 – 17.30 IDA Mødecenter, Kalvebod 31-33, 1780 København V Onsdag den 1. april 2020 fraBrygge kl. 08.30 – 17.30 IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Danvak arbejder for at byggebranchen bliver bedre til at sparre med hinanden og at kompetenceniveauet blandt branchens aktører bliver højnet, Danvak arbejder at byggebranchen bliver bedre tilder at sparre medmenneskers hinanden oglivatogkompetenceniveauet blandt branchens aktører bliver højnet, så vi sammen kanforskabe et bedre byggeri i Danmark, forbedrer samfundets bæredygtighed. så vi sammen kan skabe et bedre byggeri i Danmark, der forbedrer menneskers liv og samfundets bæredygtighed. Danvak arbejder for at byggebranchen bliver bedre til at sparre med hinanden og at kompetenceniveauet blandt branchens aktører bliver højnet, så vi sammen kan skabe et bedre byggeri i Danmark, der forbedrer menneskers liv og samfundets bæredygtighed.

+ + +

= = =

23


ALLE DISSE MURSTEN ER GRØNNE...

men hvilken er mest bæredygtig?

Find svaret og læs mere om bæredygtig produktion af mursten på strøjertegl.dk

Fremtidens mursten


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.