Ejendomme

Page 1

EJERLEJLIGHEDERNES

LANDSFORENING FUSIONERER MED EJENDOMDANMARK

Læs mere side 12

EU-direktiver

TIDSREGISTRERING SKABER VÆRDI FOR VIRKSOMHEDERNE Læs mere side 6

REGISTRER DET MEST KOSTBARE I VIRKSOMHEDEN

Læs mere side 10

Med Bekey i opgangen, behøver beboerne ikke skynde sig hjem for at tage imod leveringer.

ANNONCETILLÆG 13. juni 2024
AdobeStock_473985380
ejendomme · EU direktiver
Digital nøgle til opgangsdøren. Læs mere på bekey.dk simpelt, sikkert, smart.

3 HURTIGE

OPDATERING PÅ EUKOMMISSIONENS FORSLAG OM MAKSIMAL BETALINGSFRIST

Europa-Kommissionen præsenterede den 12. september 2023 dets forslag til en ny forordning vedrørende bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Forslaget til forordningen har til formål at stramme op på ordningen for forsinket betaling i hele EU ved fastsættelse af en maksimal betalingsfrist og indførsel af strengere håndhævelsesforanstaltninger for alle transaktioner mellem virksomheder (B2B) og mellem offentlige myndigheder og virksomheder (G2B). Den 20. marts 2024 fremlagde et udvalg under Europa-Parlamentet (IMCO) en rapport med forslag til ændringer i forordningen. Den 23. april 2024 blev rapporten behandlet af EU-Parlamentet og vedtaget med enkelte tilføjelser.

GREENPOINT MODTAGER

FØRSTE DOBBELTE PLATINCERTIFICERING I DANMARK

SLA SKAL VÆRE MED TIL AT UDVIKLE DET SIDSTE, GAMLE HAVNEOMRÅDE

I OSLO

Når det sidste store byudviklingsområde i Oslo Havn skal planlægges, sker det med et dansk-nordisk team ved roret. Oslo Kommune har peget på landskabsarkitektfirmaet SLA, Nordic Office of Architecture og Norconsult som dem, der skal forvandle området Filipstad fra havneindustri til grøn og klimasikret blandet bydel med bl.a. 3.000 nye boliger. Det oplyser SLA i en pressemeddelelse. Ambitionen fra Oslo Kommunes side er at udvikle det 320.000 kvm. store område til en levende ny fjordbydel med knap 3000 nye boliger, 9000 arbejdspladser og et rigt udbud af parker, byrum og offentlige tilbud – herunder en 41.000 kvm. stor strandpark, der skal integrere den nye bydel med fjorden.

”At designe den overordnede plan for Filipstad er en landskabsarkitektonisk drømmeopgave. I Filipstad ønsker vi at sætte naturen først ved at skabe en omfattende blågrøn struktur, der beskytter kvarteret mod oversvømmelser og skybrud, samtidig med at den optimerer forholdene med hensyn til mikroklima, luftforurening, urbane varmeøer og biodiversitet. Målet er at gøre Filipstad til et helt særligt sted i Oslo med tæt kontakt til fjorden, et aktivt byliv og ægte livskvalitet for alle,” udtaler Louise Fiil Hansen, partner i SLA. Filipstad er den sidste del af Oslos store byudviklingsinitiativ kaldet ”Fjordbyen”, der siden 2000 har udviklet Oslos havnearealer til nye byområder. Udviklingen af Filipstad forventes at have byggestart i 2026 med en udviklingstid på 10-20 år. Den totale værdi af byudviklingen i Filipstad anslås til ca. 17 mia. danske kroner. Det er ikke første gang, at teamet står overfor planlægningen af nye havnebydele i Oslo. SLA og Norconsult har samarbejdet om udviklingen af ni byrum og promenader i Bjørvika, Oslos centrale havneområde – et område som SLA også tegnede helhedsplanen for helt tilbage i 2005, oplyses det.

I denne måned flytter de første beboere ind i Greenpoint i Herlev, og de kan prale med, at de også, som de første i Danmark, bor i en ejendom, der har modtaget en dobbelt platin-certificering for bæredygtighed fra DGNB. Det oplyser ejerne, Catella og DWS, i en pressemeddelelse.

Ejendommen har tillige modtaget WiredScore Home Platin-certificering, som er den højest mulige certificering for bredbåndsog telekommunikationsinfrastruktur. Også med denne certificering er man først i Danmark. ”ESG er kernen i vores værdier og indarbejdet i alt, hvad vi gør inden for projektledelse. Vi er begejstrede for, at vores projekt er blevet certificeret til både DGNB Platin og WiredScore Platin. Vi tror på, at ejendommen indfanger mange vigtige socioøkonomiske tendenser, der gør den relevant for lejere ikke kun i dag, men mange år fremover,” udtaler Morten Gustafson, adm. direktør for Catella Investment Management Danmark.

Projektet Greenpoint er et joint venture, der foruden de to nævnte selskaber omfatter Nordkranen. Siden 2021 har man arbejdet på at udvikle og opføre boligkomplekset i Herlev. Det oplyses, at projektet sigter mod at levere en boligoplevelse af høj kvalitet til sine lejere og vil tilbyde 445 flerfamilieboliger på tværs af generationer. Byggeriet af komplekset begyndte i 2022, og de første 65 enheder vil være tilgængelige for udlejning her i juni, med færdiggørelse planlagt til udgangen af 2025.

Ejendommen tilbyder en række fællesskabsmuligheder. Disse inkluderer eksklusive fællesrum til hjemmearbejde, madlavning, spisning, motion, spil og større udendørs områder. Derudover byder ejendommen på faciliteter som 1000-Mbit internet, en digital butler, cykelvask, elbilopladningsstationer og en delebilservice samt en underjordisk parkering med 223 tilgængelige parkeringspladser, oplyses det.

Ansvarshavende redaktør Henning Andersen, henning@partnermedier.dk

Udviklingsredakatør Julie Brix, brix@partnermedier.dk

Salg Leo Brorstrup Smidt, leo@partnermedier.dk

Sophie Gregersen, sophie@partnermedier.dk

Journalister Sten Thorup Kristensen, Pia Bundgaard Hansen Grafisk produktion Majbritt Høger, majbritt@partnermedier.dk

Udgiver

K ære Læser

Indholdet i denne udgivelse er bl.a. blevet til i samarbejde med vores mange sponsorer og annoncører. Vores tekstforfattere og journalister har gjort sig umage med at finde og skrive indhold til dig, som vi håber vil give dig god information o g inspiration. God læselyst!

ANNONCETILLÆG OG SPONSORERET INDHOLD 2 ejendomme
Vi
Hold dig opdateret - følg din branche på www.businessreview.dk Medlem af
tager forbehold for evt. trykfejl og farveafvigelser. Distribueret i samarbejde med Berlingske
PR-foto: Catella
PR-foto: SLA

Fra 1. juli kan dine

medarbejdere selv vælge,

om de vil tidsregistrere

Med automatiseret tidsregistrering og complient-kontroller sikrer Tidsmester.dk, at alle medarbejdere overholder den nye lovgivning - og at arbejdsgiver bliver informeret, når det er relevant.

Til og med 1. juli 2024 får I 10% rabat på det samlede beløb hver måned ved at bruge koden “business2024”, når I opretter jeres virksomhed.

Starter fra kun 10 kr. pr. bruger pr. måned.

GØR TIDSREGISTRERING

TIL ET LEDELSESVÆRKTØJ

Tidsregistrering bliver en del af arbejdsdagen hos danske virksomheder, når den nye EU-lov træder i kraft den 1. juli 2024.

TimeLog, der i mere end 20 år har arbejdet med tidsregistrering, viser, hvordan tidsregistreringen kan skabe værdi for både medarbejdere og virksomheden, styrke bundlinjen og medarbejdernes trivsel.

Når den nye EU-lov om tidsregistrering træder i kraft i Danmark den 1. juli, betyder det, at alle virksomheder, som har ansatte, skal have implementeret et tidsregistreringssystem, som kan dokumentere medarbejdernes arbejdstid. Mange virksomheder og medarbejdere ser det som en udfordring, men de bør i stedet se på alle mulighederne, det åbner op for.

”Det er vigtigt at slå fast, at tidsregistrering ikke handler om overvågning, men om at skabe mere gennemsigtighed, sikre medarbejdernes rettigheder og skabe et bedre arbejdsmiljø. Loven sikrer en struktureret tilgang til tidsregistrering, og er et stærkt redskab for både ledelse og medarbejdere til at kvantificere tid og optimere processerne,” siger Per-Henrik Nielsen, CEO fra TimeLog, der kombinerer tidsregistrering, ressourceplanlægning og projektstyring med fakturering, økonomi og rapportering i ét uundværligt værktøj til virksomheder og organisationer.

Tidsregistrering sikrer overblik

Tidsregistrering kan meget mere end at tælle sygedage; det er et ledelsesredsskab, som kan styrke forretningen og samtidig skabe bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

”Tidsregistrering kan bruges som best practice til at vurdere virksomhedens timeforbrug på opgaver. Ledelsen kan let følge med i, hvor mange timer det reelt tager at løse en opgave. Hvis man fx fakturerer 1.800 timer på en opgave, virksomheden reelt bruger 2.000 timer på, så kan registreringen bruges som en øjenåbner,” forklarer Sascha Skydsgaard, CRO hos TimeLog.

”Det er vigtigt at slå fast, at tidsregistrering ikke handler om overvågning, men om at skabe mere gennemsigtighed, sikre medarbejdernes rettigheder og skabe et bedre arbejdsmiljø. Loven sikrer en struktureret tilgang til tidsregistrering, og er et stærkt redskab for både ledelse og medarbejdere til at kvantificere tid og optimere processerne”

Hos TimeLog fortæller de, at flere virksomheder i EU, allerede sætter deres signatur på en tidsrapport, inden de fakturerer, fordi det styrker gennemsigtigheden for alle parter.

Værktøj der lever op til lovgivningen I mange EU-lande bruger man allerede tidsregistrering. Loven er kommet i stand, fordi der i 2019 faldt en EU-dom, som skal sikre, at arbejdsgivere i EU-medlemslande bruger et pålideligt tidsregistreringssystem. Et system, som TimeLog har klar til virksomhederne. Loven kommer med metodefrihed, så registreringen kan foregå på mange måder. Det kan være alt fra, at medarbejderne på daglig basis registrerer detaljeret, hvilke opgaver der løses i arbejdstiden til, at medarbejderen ”kun” registrerer sin arbejdstid, hvis der er afvigelser fra de fastdefinerede rammer. Et eksempel er, at medarbejderen i løbet af en måned registrerer to timer på et lægebesøg eller barnets første sygedag.

Redskab til at fordele opgaver

TimeLog har selv i en årrække brugt tidsregistrering internt, fx når en medarbejder bliver lånt ud til et andet team i en spidsbelastet periode. Hos TimeLog ved de nemlig af erfaring, hvilken værdi registreringen kan skabe.

”Når en medarbejder skal løse opgaver i forskellige teams, kan det give udfordringer med at nå alle opgaverne. Tidsregistreringen er et fremragende værktøj, så ledelsen kan finde balancen, og medarbejderen ikke bliver stresset over urealistisk planlægning med opgaver fra flere sider,” Per-Henrik Nielsen.

Tiden bliver strategisk

Tidsregistreringen kan også bruges strategisk, fordi både virksomheden og medarbejderne kan basere deres viden på data og ikke på en mavefornemmelse. TimeLog fortæller om en af deres kunder, som proaktivt har brugt tidsregistre-

ANNONCETILLÆG OG SPONSORERET INDHOLD 4 EU-direktiver
Af Pia Bundgaard Hansen

ringen til at afdække, hvorfor medarbejderne ikke brugte et uddannelsesforløb, som virksomheden havde investeret i. Virksomheden kunne se, at medarbejderne kun havde brugt en tiendedel af den tid, der var sat af til uddannelse. Den indsigt kan virksomheden så bruge til at foretage den rette investering i medarbejdere, når virksomheden skal løfte kompetenceniveauet.

”Virksomheder kan også bruge tidsregistrering til at udvikle nye forretningsområder fx ved at sætte 100 timer af til at udvikle et koncept. På den måde kan virksomhederne bruge registreringen til benchmarking,” siger Per-Henrik Nielsen. Det handler om at se potentialet og skræddersy den løsning, som fungerer for den enkelte virksomhed.

”Internt hos os i TimeLog bruger vi også tidsregistreringen til at se på, hvordan timerne fordeler sig på tværs af virksomheden. Hvor er der brug for hjælp til opgaverne, mangler vi personale eller hele personalegrupper,” forklarer Sascha Skydsgaard.

Tidsregistrering er en fordel for medarbejderne

Et tidsregistreringssystem er også en fordel for medarbejderne, der får indblik i, hvordan de bruger deres arbejdstid. Medarbejderne kan følge med i, om de bruger arbejdstiden effektivt og som forventet, og om opgaverne passer ind i den jobbeskrivelse, man er ansat til. I perioder med spidsbelastninger kan medarbejderne også bruge tidsregistreringen til at holde øje med, om byrden af opgaver bliver for stor – fx hvis en medarbejder også skal hjælpe med at løse opgaver i en anden afdeling. Tidsregistreringen er også en fordel for medarbejderne til fx MUS-samtaler, fordi registreringen giver en forbedret mulighed for at forhandle, hvis opgavepresset er for stort, at arbejdsopgaverne ikke lever op til

beskrivelsen i ansættelseskontrakten, eller der er behov for efteruddannelse. Endelig kan registreringen også være med til at sikre en bedre balance mellem arbejde og privatliv.

Tidsregistrering til personlig udvikling

Tidsregistrering kommer med mange individuelle muligheder og kan bruges forskelligt alt efter om man er konsulent, projektleder, bogholder, arbejder med teknik eller produktion.

”Medarbejderne kan også bruge tidsregistreringen til personlig udvikling. En detaljeret daglig tidsregistrering dokumenterer præcist, hvad arbejdsdagen bruges på. Hvis man er ansat som sælger, så giver det fx god mening, at 40 % af arbejdsdagen går med kundemøder.

Adskiller arbejdsmønsteret og opgaverne sig væsentligt fra den rolle, man er ansat til at opfylde, kan medarbejderen bruge det som dokumentation til at løfte sit arbejdsliv,” forklarer Sascha Skydsgaard. Den detaljerede registrering kan også give medarbejderen indblik i, hvilken type opgaver der fylder meget i arbejdslivet, og så kan den enkelte målrette sin karriere efter det.

”Mulighederne er mange, og vi hjælper virksomhederne godt i gang med den nye lov med rådgivning og redskaber, så den kan bruges konstruktivt. For der er ingen tvivl om, at den nye EU-lov er en kæmpe mulighed for at skabe vækst, optimere på tværs og samtidig sikre bedre arbejdsmiljø for medarbejderne,” siger Per-Henrik Nielsen.

Hos TimeLog har de allerede mere end 1.200 kunder, der bruger tidsregistrering.

Læs meget mere om, hvor din virksomhed kommer godt i gang på www.timelog.com

TID ER VORES OMDREJNINGSPUNKT

Det betyder, at du for hver eneste time, du registrerer, får indsigt i din forretning, så:

• Du ved præcis hvad hver enkelt time er værd

• Du kan træffe beslutninger baseret på data i stedet for mavefornemmelser

• Du kan fokusere 100% på de kunder og projekter, der reelt tilføjer værdi til forretningen

• Du har komplet overblik over projektøkonomien – helt ned til det individuelle projekt, den enkelte kunde, afdeling eller medarbejder.

Læs mere på www.timelog.com

5 ANNONCETILLÆG OG SPONSORERET INDHOLD EU-direktiver
Sascha Skydsgaard, CRO og Per-Henrik Nielsen, CEO TimeLog.

TIDSREGISTRERING SKABER VÆRDI FOR VIRKSOMHEDERNE

Den 1. juli 2024 bliver tidsregistrering en del af arbejdsdagen hos danske virksomheder, når den nye EU-lov træder i kraft. Projectum, der i mere end 20 år har arbejdet med tidsregistrering, projekt- og porteføljestyring viser, hvordan tidsregistreringen kan skabe transparens og værdi for både medarbejdere og virksomheden.

Den 1. juli i år træder de nye tilføjelser til arbejdstidsloven i kraft for de danske virksomheder. Det betyder, at det bliver lovpligtigt for virksomhederne at have et system, der kan registrere og dokumentere medarbejdernes arbejdstid; et system som også er tilgængeligt for kontrol.

”Jeg vil gerne slå fast, at tidsregistrering handler om at beskytte medarbejderne, sikre deres rettigheder og skabe et bedre arbejdsmiljø. Det er årsagen til, at direktivet fra EU er kommet i stand, og derfor handler det ikke om kontrol, som mange frygter,” siger Peter Bruun, Product Owner hos Projectum, og han uddyber:

”Den nye lov sikrer en struktureret tilgang til tidsregistrering, skaber mere transparens og er et stærkt redskab for både ledelse og medarbejdere til at effektivisere processerne i virksomheden, sikre at arbejdet skaber værdi og styrke samarbejdet.”

Den nye lov om tidsregistrering skal blandt andet sikre, at regler som 48-timers reglen og 11-timers reglen bliver overholdt, samt at medarbejderne får en ugentlig fridag. Det er den danske fortolkning af EU-regulativet, der implementeres, og derfor også den man skal forholde sig til og som giver metodefrihed. Så det er op til virksomhederne at implementere et system, der lever op til lovens krav om at være objektivt, pålideligt og tilgængeligt.

Eksperter i projekt og porteføljestyring Projectum er specialiserede i PPM og Work Management og

”Jeg vil gerne slå fast, at tidsregistrering handler om at beskytte medarbejderne, sikre deres rettigheder og skabe et bedre arbejdsmiljø.”

Peter Bruun, Product Owner Projectum

hjælper virksomheder i alle størrelser med projekt- og porteføljestyring. Projectum, der er global Microsoft-partner, udvikler egne applikationer som fx Time for Teams, der gør det enkelt for medarbejderne at tidsregistrere og opfylde kravene i det nye direktiv.

“Tidsregistrering er en vigtig del af management i virksomheder, og det er derfor, vi har udviklet Time for Teams. Det giver vores kunder muligheder for at arbejde mere struktureret og træffe bedre beslutninger,” siger Peter Bruun.

Peter Bruun og hans kolleger bruger selv Time for Teams internt i Projectum, fordi tidsregistrering er et aktiv både for medarbejderen og for virksomheden.

Brug tidsregistrering strategisk

Tidsregistreringen kan nemlig bruges strategisk, fordi både virksomheden og medarbejderne kan basere deres viden på data og ikke på en mavefornemmelse.

Projectum hjælper medarbejderne med at tidsregistrere elektronisk, holde overblik over arbejdstiden, skabe relevans i arbejdsdagen og skabe et overblik over opgaverne. ”Tidsregistreringen skaber transparens og sikrer overblik for både medarbejder og virksomhed. Hvis medarbejderen fx skal hjælpe kolleger i en anden afdeling med at løse opgaver, så er det nemt at registrere tiden, der bliver brugt på de nye projekter. Det giver medarbejderen et overblik og mulighed for at sige fra, hvis der kommer for mange projekter i porteføljen. På den måde bidrager registreringen også til bedre trivsel og styrker arbejdsmiljøet,” forklarer Peter Bruun. En medarbejder kan via tidsregistreringen se, hvordan opgaverne fordeler sig i løbet af dagen. Er der for mange projekter? Er opgaverne relevante i forhold til, hvilke opgaver man er ansat til at løse? Er der sat tid nok af til det enkelte projekt? Den enkelte medarbejder kan også bruge tidsregistreringen til at sikre den rette efteruddannelse i form af kurser og lignende, som beskrevet i ansættelseskontrakten.

Opgaver skal skabe værdi

Med tidsregistrering kan virksomhederne følge hele livscyklus i processer og projekter og dermed vurdere om tiden bruges optimalt; om der mangler hænder i en afdeling og sikre, at virksomheden får faktureret de rette beløb for konsulentopgaver.

Hos Projectum oplever de, at især mindre virksomheder

ANNONCETILLÆG OG SPONSORERET INDHOLD 6 EU-direktiver

MERE END 20.000 MENNESKER BRUGER TIME FOR TEAMS TIL AT TIDSREGISTRERE

Hvorfor Time for Teams?

• Tidsregistrer på mobilen eller desktop

• Følg op på din egen personlige tid med et analytisk dashboard

• Integrer med andre systemer og brug data til rapportering og opfølgning

• Microsoft Kompatibel

• Skalarbart og konfigurerbart

bruger tidsregistreringen til at dokumentere, om der er sat det korrekte antal timer af til at løse en opgave. Større virksomheder bruger tidsregistreringen til at give et forecast på, hvor mange ressourcer der skal til for at indfri initiativer i porteføljen, og om de dermed rammer forventningerne.

Korrekt opbevaring af data

Et helt centralt punkt i det nye direktiv er, at medarbejderne skal have adgang til data, og data skal opbevares og være tilgængelige i fem år. Det er vigtigt at følge GDPR, og med Time for Teams ejer virksomheden selv data, hvilket også giver flere muligheder i forhold til dataanalyse og indsigter.

Loven kommer med metodefrihed, så registreringen kan foregå på mange måder. Det kan være alt fra, at medarbejderne på daglig basis registrerer detaljeret, hvilke opgaver der løses i arbejdstiden til, at medarbejderen ”kun” registrerer sin arbejdstid, hvis der er afvigelser fra de fastdefinerede rammer.

AI og fremtiden for tidsregistrering

For de virksomheder, der skal i gang med tidsregistrering, venter der en administrativ opgave. Hos Projectum arbejder de med kunstig intelligens, så værktøjerne til PPM bliver endnu mere fleksible og effektive i fremtiden.

”Vi arbejder på features som at koble op til Outlook eller at skrive med en chatbot, der ved, hvad du har brugt din tid på, og som automatisk tidsregistrerer for dig,” siger Peter Bruun. ”For os er tidsregistrering en disciplin, der hele tiden er i udvikling – derfor er vores produkter det selvfølgelig også.” Ved at integrere AI i tidsregistreringen kan virksomheder se frem til en mere strømlinet og præcis registreringsproces. Dette vil ikke kun reducere den administrative byrde, men også sikre, at medarbejdernes tid udnyttes optimalt, hvilket i sidste ende kan føre til øget produktivitet og bedre overblik over projekter og ressourcer.

FAKTA

Projectum har specialiseret sig i at implementere og tilpasse projektløsninger, der gør det lettere for virksomheder at forbedre koordinering af personale, projekter og processer.

I Danmark har Projectum omkring 75 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i Søborg samt et kontor i Aarhus

Læs meget mere om alle mulighederne på www.projectum.com

7 ANNONCETILLÆG OG SPONSORERET INDHOLD EU-direktiver

Christophe Zafiryadis, Administrerende Direktør i Intempus

SLÅ SMUTVEJ GENNEM TIDSREGISTRERINGSJUNGLEN MED AUTOREGISTRERING

Den nye lov om arbejdstidsregistrering stiller krav til de danske arbejdsgivere. Og jagten på det rette system, der både imødekommer alle behov og samtidig lever op til alle lovkrav, kan virke lang og kringlet. Men for virksomheder med fastlønnede medarbejdere, der har faste arbejdstider, slutter jagten måske her.

De fleste danske virksomheder har allerede en procedure for arbejdstidsregistrering, men med de nye lovkrav, der træder i kraft den 1. juli 2024, er det en god ide for alle virksomheder at forholde sig aktivt til de nye lovkrav.

De ny lovkrav

Ifølge den nye lov skal næsten alle arbejdsgivere indføre et system til registrering af medarbejdernes arbejdstid. Arbejdsgiveren kan selv vælge hvilket tidsregistreringssystem, de vil bruge til at opfylde registreringskravet. Dog stilles der krav om, at det skal være et: ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den enkelte lønmodtageres daglige arbejdstid”.

Arbejdsgiverne skal desuden gemme oplysningerne i 5 år samt kunne dokumentere over for arbejdstilsynet, at 48-timers reglen overholdes.

På udkig efter et system?

Hvis man leder efter et tidsregistreringssystem, bør man gøre sig nogle overvejelser: Er mange af medarbejderne fastlønnede med faste arbejdstider? Skal de indberette fravær, kørsel og lave udlæg? Skal systemet kunne håndtere den nye ferielov? Og skal systemet kunne integrere til et lønsystem? Når I har afdækket jeres behov, kan I begynde at undersøge hvilken løsning, der passer til jer.

Den automatiske løsning

En effektiv metode til at overholde loven på, og som samtidig kan lette processen omkring tidsregistrering for både arbejdsgiver og medarbejdere, er ved implementering af

TIDSREGISTRERINGS DIREKTØREN SVARER:

1. Kan man nøjes med at bruge Excel? Hvis man vil bygge et helt tidsregistreringssystem i Excel, kan man godt det. Men det er mere tidskrævende. Jeg er ikke sikker på at det vil overholde loven.

2. Skal man registrere til- og fra tidspunkt for ens arbejdstid?

Nej, ifølge de lovkrav er det ikke nødvendigt, men det er muligt i Intempus, hvis man ønsker det.

3. Hvem er undtaget?

Arbejdstagere, der selv kan fastsætte arbejdstiden, også kaldet selvtilrettelæggere, og personale med ledelsesfunktioner, dvs. f.eks. virksomhedens administrerende direktør.

4. Hvem fører kontrol med at man overholder loven?

Det gør Arbejdstilsynet.

autoregistrering fra Intempus. Det er også den løsning, som Intempus bruger selv.

”Her i Intempus er vi heller ikke interesseret i at bruge unødig tid på at registrere tid. Medarbejderne er fastlønnede, så vi har selvfølgelig valgt den nemme løsning med autoregistrering”

– Christophe Zafiryadis, Administrerende Direktør i Intempus Ud fra en fast dagsnorm opretter systemet automatisk registreringerne for medarbejderne, så de ikke hver dag selv skal registrere manuelt. Det eneste, de selv skal gøre, er at registrere afvigelser som sygdom, ferie, kursus og lignende. Autoregistrering er derfor optimal til virksomheder med funktionæransatte med fast løn og faste arbejdstider.

Intempus er et digitalt tidsregistreringssystem til små, mellemstore og store virksomheder i alle brancher.

50.000 medarbejdere tager allerede Intempus med på arbejde hver dag.

Med autoregistrering fra Intempus bliver medarbejdernes registreringer oprettet automatisk i systemet, så de kun selv skal registrere eventuelle afvigelser fra dagsnormen.

Læs mere på www.intempus.dk

ANNONCETILLÆG OG SPONSORERET INDHOLD 8 EU-direktiver
FAKTA

FUCK

DEN NYE LOV OM

ARBEJDSTIDSREGISTRERING

Prøv autoregistrering med Intempus

INTEMPUS
A COMPANY IN

REGISTRER DET MEST KOSTBARE I VIRKSOMHEDEN

Tid er en af de mest værdifulde ressourcer for en virksomhed. TimePlan Software guider til, hvordan virksomheder overholder den nye lovgivning om tidsregistrering og samtidig styrker transparens og optimerer arbejdsprocesser.

De danske virksomheder møder fra 1. juli 2024 krav om tidsregistrering. EU-direktivet er en tilføjelse til arbejdstidsloven. Det betyder, at det bliver lovpligtigt for virksomhederne at have et system, der kan registrere og dokumentere medarbejdernes arbejdstid; et system som også skal være tilgængeligt for kontrol. Mange virksomheder og medarbejdere ser det som en udfordring, men de bør i stedet se på alle mulighederne, det åbner op for.

”Formålet med det nye direktiv er at beskytte medarbejderne og sikre, at de ikke arbejder for meget. Med direktivet er ønsket at skabe mere gennemsigtighed, sikre medarbejdernes rettigheder og skabe et bedre arbejdsmiljø,” forklarer Bent Dahl Jensen, Customer Success Manager, TimePlan Software, der udvikler softwareløsninger som sparer lønomkostninger, respekterer medarbejdernes tid og sikrer overholdelse med arbejdsmarkedsregler og aftaler.

Få en struktureret tilgang til tidsregistrering Tidsregistrering skal sikre, at den/de timelønnede medarbejdere får den løn og den overtidsbetaling, de er berettigede til. Tidsregistreringen bidrager også med at at skabe et bedre arbejdsmiljø, og sikrer en mere balanceret arbejdsdag.

Den nye lov er et stærkt strategisk redskab, fordi den giver både medarbejdere og virksomheder en struktureret tilgang til tidsregistrering, hvilket skaber transparens og optimerer processer.

I mange EU-lande bruger man allerede tidsregistrering. Loven er kommet i stand, fordi der i 2019 faldt en EU-dom, som skal sikre, at arbejdsgivere i EU-medlemslande bruger et pålideligt tidsregistreringssystem.

”Den nye lov om tidsregistrering skal blandt andet sikre, at regler som 48-timers reglen og 11-timers reglen bliver overholdt, samt at medarbejderne får en ugentlig fridag,” forklarer Bent Dahl Jensen.

Loven lægger op til metodefrihed, så det er op til virksomhederne at implementere et system, der lever op til lovens krav om at være objektivt, pålideligt og tilgængeligt.

Digitaliser tidsregistreringen

Mange virksomheder har indtil nu brugt manuelle metoder til tidsregistrering fx Excel til at spore medarbejdernes arbejdstid.

”Det kan hurtigt blive en udfordring at leve op til kravene i loven og GDPR, hvis man registrerer på papir eller i programmer som Excel, siger Bent Dahl Jensen og uddyber: ”Et stykke papir kan blive væk, og hvem kigger med i private oplysninger i ringbindet eller i Excel-arket? Og hvem garanterer, at oplysningerne bliver slettet efter fem år?”

Digital timeregistrering, ved hjælp af apps og online systemer sikrer en mere præcis, effektiv, og brugervenlig løsning. Sammen med tidsregistreringen kan virksomhederne forbedre styring af ressourcer og planlægge vagter og projekter mere effektivt. Transparensen bidrager desuden med bedre beslutningstagning og øget rentabilitet for virksomhederne. Vælg den rette løsning

”Tidsregistrering er allerede et redskab, der er indbygget i vores elektroniske løsninger. Vi kan se, hvordan det giver virksomhederne værdi, fordi tidsregistreringen kan bruges til at understøtte effektivitetstal,” siger Bent Dahl Jensen og uddyber:

”Vi har tre forskellige systemer TimePlan, TimeGrip og TimeMap, der kan tidsregistrere, og vi rådgiver virksomhederne til den løsning, der passer bedst til deres behov og branche,. Tidsregistreringen kan bruges forskelligt alt efter, om man er ansat i frontlinjen, arbejder på kontoret, eller har en lederrolle. Fælles for systemerne er, at de skaber transparens og styrker fleksibilitet og retfærdighed på arbejdspladsen.”

Tidsregistrering er et strategisk redskab

Effektiv tidsregistrering sikrer, at virksomhederne kan basere deres viden på data. Det fører til forbedret produktivitet, bedre lønadministration, og større medarbejdertilfredshed. For medarbejderne betyder tidsregistreringen en sikring af arbejdsmiljøet, bedre trivsel, fordi medarbejderne kan und-

ANNONCETILLÆG OG SPONSORERET INDHOLD 10 EU-direktiver

gå stress. Både virksomheden og medarbejderne kan bruge tidsregistreringen til at få indblik i, hvilken type opgaver der fylder meget i arbejdslivet, om arbejdet skaber værdi, og så kan den enkelte målrette sin karriere efter det. Ved at vælge det rigtige tidsregistreringssystem står både medarbejdere og virksomheder stærkere i den konkurrenceprægede forretningsverden.

Tre forskellige løsninger

Her kan du læse mere om de tre løsninger fra TimePlan Software:

TimePlan Software er en førende løsning inden for workforce management, udviklet til at forenkle komplekse opgaver som vagtplanlægning, tidsregistrering og HR-administration. Den er udviklet med ekspertise til at tackle udfordringer i forbindelse med overenskomster og arbejdsregler, og tilbyder skræddersyede løsninger, der understøtter korrekt løn og samtidig maksimerer effektiviteten for virksomheder i alle størrelser.

Timegrip er en effektiv webbaseret løsning fra Oslo, specielt udviklet til små og mellemstore virksomheder i nordiske lande, der ønsker at optimere tidsregistrering og personalestyring. Løsningen gør det lettere for afdelings- og butikschefer at håndtere arbejdstimer ved at give dem proaktiv kontrol over tidsregistrering og personaleomkostninger, samtidig med at den forebygger bemandingsproblemer, før de opstår. Timegrip sikrer, at arbejdstimer registreres nøjagtigt, hvilket øger effektiviteten og reducerer omkostningerne.

TimeMap er en dansk workforce management-software, grundlagt i 2006. Med over 15 års erfaring og mere end 50.000 daglige brugere i 19 lande er TimeMap en af Danmarks førende løsninger til tidsregistrering. Virksomheden, som har 9 medarbejdere i Nivå, Danmark, tilbyder omfattende funktioner, der dækker tidsregistrering, projektstyring, ferie, fravær og løn. TimeMap giver virksomheder effektiv indsigt og effektiviserer administrationen, hvilket sparer tid og ressourcer på tværs af organisationen.

TIDSREGISTRERING AF VIRKSOMHEDER HJÆLPER MED AT

• Forbedre produktiviteten ved at identificere tidskrævende opgaver og ineffektivitet.

• Forenkle lønadministrationen ved at automatisere beregning af løn og overtid.

• Optimer ressourceallokering og planlægning gennem indsigter i medarbejdernes arbejdsbyrde og tilgængelighed.

Om TimePlan Software har vi brugt næsten tre årtier på at fokusere på innovation inden for Workforce Management (WFM), altid med det mål at respektere og værdsætte medarbejdere og virksomheders tid. For TimePlan Software handler det om mere end blot at optimere produktivitet og effektivitet; det handler om at forstå og støtte de unikke behov hos virksomheder og deres medarbejdere.

Læs mere på www.timeplan-software.com

11 ANNONCETILLÆG OG SPONSORERET INDHOLD EU-direktiver
FAKTA

EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING FUSIONERER MED EJENDOMDANMARK

Ejerlejlighedernes Landsforening fusionerer med EjendomDanmark, så de fremover bliver en del af branchens samlende organisation. Fusionen sker i forlængelse af et mangeårigt, konstruktivt samarbejde mellem de to organisationer, og det blev fredag den 31. maj besluttet endeligt af medlemmerne i begge organisationer.

Medlemmerne i Ejerlejlighedernes Landsforening har endeligt vedtaget at fusionere med EjendomDanmark, så de fremover bliver optaget som medlemmer i den landsdækkende organisation, der repræsenterer ejendomsbranchen bredt set.

Det styrkede samarbejde vækker stor glæde hos begge parter:

”Vi er meget glade for, at vi kan byde medlemmerne af Ejerlejlighedernes Landsforening velkomne som medlemmer af EjendomDanmark – særligt da de i forvejen er vores meget nære samarbejdspartner. Vi har sat stor pris på vores

mangeårige parløb, og jeg glæder mig til fremtiden,” siger Peter Stenholm, adm. direktør i EjendomDanmark. ”Dagens fusion er kulminationen på et årelangt samarbejde, der altid har været konstruktivt og givende. Derfor er jeg glad for, at vores medlemmer i dag har truffet beslutningen om helt at blive en del af EjendomDanmark, og jeg glæder mig til fortsat at have fokus på ejerlejlighedernes interesser i et nyt udvalg,” siger Peter Lautrup, formand i Ejerlejlighedernes Landsforening.

Fælles interesser

En del af samarbejdet indebærer nemlig også, at der i EjendomDanmark regi oprettes et nyt ejerlejlighedsudvalg. ”Mange interesser flugter, så det er et rigtig godt match, og

det vil give os endnu bedre muligheder for at sætte fokus på ejerforeningerne, som vi jo i forvejen har fokus på. Jeg glæder mig også til at fortsætte samarbejdet med de stærke kræfter i Ejerlejlighedernes Landsforening, der nu fortsætter i et udvalg her i EjendomDanmark, og som Peter Lautrup heldigvis fortsætter som formand for,” siger Peter Stenholm.

Medlemmerne af Ejerlejlighedernes Landsforening traf beslutningen om at nedlægge sig som selvstændig forening og melde sig ind i EjendomDanmark på et ekstraordinært delegeretmøde fredag den 31. maj. På en ekstraordinær generalforsamling i EjendomDanmark blev der kort tid inden også enstemmigt valgt at bakke op om samme beslutning.

ANNONCETILLÆG OG SPONSORERET INDHOLD 12 Ejendomme
Foto: iStock: atosan

NYSGERRIG PÅ EJENDOMSMARKEDET?

– Lyt med hver torsdag

BusinessReview EJENDOMME er en professionel podcast, hvor nogle af Danmarks dygtigste fagfolk, rådgivere og ejendomseksperter dykker ned i nye muligheder og udfordringer for ejendomsbranchen og samtidig kommer med masser af gode og brugbare råd til alle, der er interesserede i ejendomme.

Podcasten er produceret i samarbejde med EjendomDanmark og BusinessReview fra Partnermedier, som udgiver sektionen EJENDOMME i Berlingske hver 2. torsdag.

Podcasten udkommer hver torsdag og er tilgængelig via ejd.dk, Spotify, Apple Podcast m.fl.

Foto: Unsplash Sumeet B.

Containerrederierne forsøger at spare tid ved at anløbe færre havne. Det betyder så, at der er stigende trængsel og forsinkelser i de havne, de stadig bruger. Det forplanter sig ned gennem systemet og kan få danske virksomheder til at bestille mere lagerplads. Foto: Flickr. / ::ErWin

LOGISTIKSEGMENTET KAN VÆRE PÅ VEJ IND I NYT BOOM

Angreb på skibstrafikken i Det Røde Hav giver nye forsinkelser i de globale logistikkæder. Situationen bliver nok ikke så slem som under coronaen, men ligesom dengang vil mange virksomheder vælge at øge lagre – og atter engang kan der blive kamp om pladsen i logistikejendommene.

Der var lidt deja vue over det, da A.P.

Møller – Mærsk i sidste uge løftede sin udmeldte forventning til driftsresultatet i år med hele 3 mia. dollar. Rederiet tjente helt abnormt mange penge i 2021 og 2023, da corona-restriktioner betød, at de globale forsyningskæder stoppede til. Nu er den gal igen. Denne gang ikke på grund af smittefare, men på grund af angreb på skibstrafikken i Det Røde Hav. Det får rederierne til at vælge andre ruter, men disse er meget længere end den, der går gennem Suez-kanalen og Røde Hav. Det lægger pres på kapaciteten.

Også ejendomsselskaber med logistikejendomme tjente godt på situationen dengang under og lige efter pandemien. Virksomhederne reagerede ved at holde store lagre, og al lagerplads blev taget i anvendelse. Herunder gamle og umoderne

ejendomme, som egentlig var tænkt kasseret. I nogle tilfælde måtte lejerne acceptere ekstreme huslejer for overhovedet at få plads.

Presset på forsyningskæderne vil formentligt – og forhåbentligt – ikke blive så stort som under pandemien. Men på ejendomsfronten har markedet omvendt endnu ikke helt haft tid til at sunde sig efter dengang, viser tal fra Ejendomstorvet. dk.

Nye faktorer

Det er først i de første måneder af indeværende år, at den udbudte kapacitet fra produktions- og logistikejendomme er tilbage på samme niveau som før 2021. Eksistensen af en sådan buffer er afgørende for, om der igen vil komme situationer med ekstreme huslejer – noget, som naturligvis vil være godt for de pågældende udlejere, men som vil gøre ondt på virksomhederne, der skal finde lagerplads, og som også kan

være med til at drive ny inflation. Flere ting er sket, siden pandemien klingede ud: Der er opført en stribe nye logistikejendomme, men omvendt har Novo Nordisks eventyr med slankemedicin også betydet en stigning i efterspørgslen efter logistik, ikke bare fra medicinalselskabet selv, men også fra alskens underleverandører.

Nu kan et nyt ønske om at holde større lagre altså blive endnu en kilde til efterspørgsel. Til Dagbladet Børsen fortæller Mikkel Emil Jensen, aktieanalytiker i Sydbank, at nogle virksomheder bestiller varer til julehandlen hjem i bedre tid, end de ellers ville gøre.

Disse virksomheders bekymring er berettiget, for det er ikke bare skibenes længere tur rundt om Afrika, der skaber forsinkelser. Det er også det forhold, at skibene, for at spare tid, lægger til i færre havne. Det giver til gengæld ventetid i havne og længere transporttid til lands.

Synligt med forsinkelse

Ifølge Jacob Wegener, adm. direktør i Ejendomstorvet.dk, kan man endnu ikke se i tallene, at danske virksomheder igen ruster sig mod problematiske forsyningskæder. Men det bliver også først synligt med en vis forsinkelse.

”Så hurtigt går det ikke. Men jeg udelukker ikke, at det kommer,” siger Jacob Wegener.

Netop trægheden indebærer også en mulighed for, at der stadig er ledige kvadratmeter på vej ud på markedet fra coronaens tid. ”Specielt når det går den anden vej, og efterspørgslen falder, har du lejekontrakter, som stadig er gældende. I nogle tilfælde kommer arealerne ikke i udbud, før de kontrakter udløber,” siger Jacob Wegener.

Ved indgangen til andet kvartal 2024 havde Danmark 79 mio. kvadratmeter lokaler til lager, logistik samt produktion og værksteder. Heraf ligger næsten 64 procent i Jylland, oplyser Ejendomstorvet.dk, der i går meddelte, at tomgangen i logistikejendomme er steget i nu syv kvartaler i træk. Men den ligger altså stadig på et lavt niveau.

ANNONCETILLÆG OG SPONSORERET INDHOLD 14 Ejendomme
til grafikken: Ejendomstorvet.dk
Kilde

”De nye krav betyder, at bygherrer skal have fokus på at reducere energiforbrug fra transport af byggematerialer til byggepladsen samt internt på byggepladsen arbejde på at mindske materialespild.”

EJENDOMSADVOKATEN

STEFFEN BANG-OLSEN

Advokat og partner, og fagligt forankret i Kromann Reumerts ejendomsteam. Kromann Reumert vil her på siden dele viden, der omhandler alle juridiske aspekter inden for fast ejendom.

TILLÆGSAFTALE SKABER KLARHED OM KLIMAKRAV FOR NYBYGGERI

Byggeriet står for en betydelig del af Danmarks energiforbrug og anvendelse af ressourcer. Et bredt politisk flertal indgik den 30. maj en tillægsaftale, som bygger videre på den nationale strategi for bæredygtigt byggeri fra 2021. Tillægsaftalen skærper klimakravene til nybyggeri, og omfatter flere typer byggerier og boliger. Den indeholder også ambitiøse grænser for, hvor meget CO2 et nyt byggeri må udlede.

Klimakravene strammes

For at fremskynde den grønne omstilling af byggeriet i Danmark indeholder aftalen stramninger til CO2-grænseværdierne - byggeriernes livscyklusvurdering. Den gennemsnitlige CO2-grænseværdi fastsættes til 7,1 kg CO2/m²/ år med virkning fra 2025, hvilket betyder, at ca. 85% af nybyggeri skal efterkomme kravene fremover.

For at sikre, at bygningstyper med generelt lavere klimapåvirkning også motiveres til at reducere deres udledninger i samme grad som bygninger med højere klimapåvirkning, indeholder aftalen differentierede grænseværdier for forskellige bygningstyper. Det betyder, at byggerier som kan bygges bæredygtigt, vil blive mødt med høje krav. Grænseværdierne strammes med cirka 10 % i 2027 til omkring 6,4 kg CO2/m²/år og yderligere med cirka 10 % i 2029 til omkring 5,8 kg CO2/m²/år.

For at fremme renovering frem for nedrivning, er der udover nye grænseværdier lagt op til, at kommunerne skal kunne afvise nedrivning, når saglige hensyn gør det formålstjenligt at bevare en bygning.

Yderligere nybyggeri omfattes af grænseværdier Flere typer af bygninger skal fremover leve op til en grænseværdi for CO2-forbruget. Parterne bag tillægsaftalen var

enige om at løfte ambitionsniveauet, og det betyder blandt andet, at ferieboliger og uopvarmede bygninger over 50 m2, eksempelvis P-huse og lagerbygninger, fra 2025 vil være omfattet af krav til grænseværdier. Dertil vil også såkaldte ”tiny houses” skulle overholde grænseværdien for enfamilieshuse, mens tilbygninger på over 250 m2 til eksisterende etageboliger, kontorbygninger, institutioner og andre bygninger vil være omfattet af de nye krav.

Udledning fra byggeproces indgår nu også i beregning Klimapåvirkninger fra bygning opgøres ved en livscyklusvurdering (LCA), der dækker de forskellige faser i bygningens levetid. I det CO2-krav man indførte i 2023, indgik hovedsageligt klimapåvirkninger fra produktion, dele af brugsfasen samt forbehandling af affald og bortskaffelse.

Med den nye aftale er der lagt op til at udvide kravene, således at klimapåvirkninger fra byggeprocessen nu også indgår i LCA-beregningen. De nye krav betyder, at bygherrer skal have fokus på at reducere energiforbrug fra transport af byggematerialer til byggepladsen samt internt på byggepladsen arbejde på at mindske materialespild.

Revision af Bygningsreglementet

De skærpede CO2-krav betyder, at det nugældende bygningsreglementet (BR18) skal revideres. Da de nye krav

forventes at øge byggeomkostningerne, er der lagt op til, at revisionen skal tage hensyn til disse økonomiske konsekvenser. Partierne bag tillægsaftalen har derfor lagt op til at lempe kravene til ”tiny houses” ved revisionen af bygningsreglementet, således at det bliver mere attraktivt at opføre små boliger.

Det forventes, at det reviderede bygningsreglement (BR25) foreligger i 2025, hvor de nye krav indføres.

Vi bemærker

Aftalen strækker sig ud over den oprindelige nationale strategi for bæredygtigt byggeri fra 2021. Den fastlægger rammerne for, hvor meget CO2 der må udledes ved nybyggeri fra januar 2025 med det reviderede bygningsreglement.

Klimapåvirkningen fra bygningers livscyklus er en del af flere EU-initiativer, og den europæiske standard for LCA-beregning er også under revision. Bygherrer og projektudviklere bør følge udviklingen tæt, da det forventes, at der løbende vil ske tilpasning til de europæiske rammer for LCA-beregninger, hvilket også vil påvirke bygningsreglementet.

15 ANNONCETILLÆG OG SPONSORERET INDHOLD Ejendomme

TRE RÅD TIL ENERGIOPTIMERING I ÆLDRE EJENDOMME

Lars Henriksen, energi- & installationschef C.W. Obel Ejendomme,

Ældre ejendomme har typisk et højt energiforbrug. Men med enkle greb, kan du optimere ejendommens ydeevne markant og dermed også spare omkostninger til glæde for lejer såvel som udlejer.

Lars Henriksen, energi- & installationschef i C.W. Obel Ejendomme, kommer her med tre råd til energioptimering med fokus på dit varmeanlæg.

Den bæredygtige omstilling har intensiveret ejendomsbranchens fokus på energiforbrug og forbedringer af ydeevnen i ejendommene. En bedre energimæssig ydeevne er ikke kun til gavn for planeten, det kan også føre til økonomiske fordele for både lejer og udlejer. Mens nye ejendomme opføres med stor omtanke på energiforbrug, kan der være benspænd forbundet med at forbedre ydeevnen i ældre ejendomme. En ældre ejendom vil typisk være fra før 1980 og indeholde et varmeanlæg, der ofte er svært at gennemskue og styre på grund af ældre teknik og uhensigtsmæssige sammensætninger.

Lars Henriksen er energi- & installationschef i C.W. Obel Ejendomme hvis portefølje på 40 ejendomme i Aalborg og Storkøbenhavn udgøres af en stor del af ældre ejendomme. Han har mere end 25 års erfaring på området og giver her tre råd til at energioptimere en ældre ejendom med fokus på ejendommens varmeanlæg. Ved at have øje for disse enkle råd til optimering af dine varmeinstallationer, kan du spare op til 30 procent af energiforbruget på din ejendom, forklarer den garvede energispecialist.

Gennemgå din ejendom

Lars Henriksen mener, at du bør begynde dit arbejde med at optimere energiforbruget på din ejendom med at danne dig et overblik over de tekniske installationer som radiatorer, deres termostater og ventiler. Fokus bør være på stand og eventuelle mangler. For eksempel bør du holde øje med, om termostaterne er til stede på alle radiatorer eller om de af en eller anden årsag er blevet slået eller taget af. Du bør samtidig sikre dig, at de er indstillet så de passer til radiatoren.

”Jeg har lige gennemgået en erhvervsejendom, hvor lejeren havde fjernet ti termostater, hvilket resulterede i, at

varmeanlægget kørte helt uhæmmet, og det varme vand blev kørt for hurtigt igennem radiatoren, hvilket giver dårlig afkøling,” siger han og tilføjer:

“Ved at blive klar over dette, installere termostater, de steder, hvor de manglede samt indstille de resterende termostater korrekt og en efterfølgende indregulering af anlægget, har vi skåret omkring 30 procent af energiforbruget i den ejendom.”

Er rørene lige varme?

Det næste du bør undersøge er temperaturen i rørene på dit varmeanlæg, forklarer Lars Henriksen. I et varmeanlæg bliver varmen skabt af en ekstern kilde, typisk fjernvarme, som overføres til rørene via en veksler i varmecentralen med en primær og sekundær side.

Varmen på den sekundære er den varme, der løber gennem bygningen i et lukket system. Når varmen på sekundære side har været igennem alle radiatorer, skulle returvandet gerne være afkølet. Når returvandet rammer en veksler, skal temperaturen til fjernvarmeleverandør være tilsvarende.

Men hvis der er kalk eller snavs i veksleren, kan du risikere, at varmen ikke bliver reguleret tilstrækkeligt. Og det kan være en dyr fornøjelse.

Hvis det varme vand, du har haft gennem dit system fra din fjernevarmeudbyder, bliver sendt tilbage enten for koldt eller for varmt, kan du risikere at skulle betale et strafgebyr til fjernevarmeudbyderen. For nogle bygninger helt op til 100.000 kroner. Der er derfor et stort økonomisk incitament, ud over det rent energibesparende, forbundet ved at holde øje med temperaturen i dine rør. Selve rensningen skal en professionel tage sig af, fortæller Lars Henriksen. Men for at vurdere, hvornår de skal renses, kan du mærke direkte på begge rør med hænderne, forklarer han. Hvis temperaturen føles ens, er du sikker på, at veksleren er ren, og så behøver du ikke tilkalde professionel assistance.

Generelt mener Lars Henriksen, at du bør tage ejerskab over, hvornår vekslerne skal renses, da han mener, det sker for ofte på de fleste ejendomme.

”Ofte sker rensningen af vekslerne alt for hurtigt ude hos ejendomsbesidderne, fordi den service kører via et abonnement. Hos C.W. Obel Ejendomme bliver vekslerne kun renset, når behovet er blevet observeret. Der er mange penge at spare ved at stoppe med at rense et anlæg, der faktisk ikke behøver rensning, så der kan være en idé i selv at holde øje med behovet.”

Tjek varmtvandsbeholderen

Det sidste, du bør have øje for, er ejendommens varmtvandsbeholder, forklarer Lars Henriksen.

Det er en beholder, der opvarmer vandet via fjernvarme, som leverer varmt brugsvand til bad og køkken. Og disse er typisk dimensioneret efter såkaldte temperatursæt, som er tallene for frem og returtemperaturen, typisk oplyst af fjernvarmeudbyderen.

Her forklarer Lars Henriksen, at det kan være en fordel at holde øje med, om de aktuelle temperatursæt på beholderen stemmer overens med de temperatursæt, som fjernvarmeleverandøren sender til dig. Og skifte beholderen ud, hvis det ikke er tilfældet. Hvis der er forskel på det temperatursæt, som fjernvarmeleverandøren sender til dig, og det sæt, som din varmtvandsbeholder er beregnet til, bliver vandet ikke optimalt afkølet.

Han mener derudover også, at det er en god ide at gennemgå varmtvandsbeholderens enkeltdele og rense den årligt.

“Du bør for eksempel holde øje med, om motorventilen kører optimalt og er korrekt dimensioneret til beholderen. Du bør også tjekke alle ventiler på cirkulationsrøret, der fører brugsvand til hanerne. Mange ventiltyper kan blive kalket til og dermed bidrage til dårlig afkøling. Hos C.W. Obel Ejendomme skifter vi ventiler til nye og mere modstandsdygtige ventiler for en optimal drift.”

ANNONCETILLÆG OG SPONSORERET INDHOLD 16 Ejendomme
Foto: AdobeStock_359831831

KONTORLEJEMÅL I

Flyt ind i et helt nyt og ultra moderne multibrugerhus og mix jeres arbejdsliv med faciliteter i særklasse.

THE STAMP ligger i Københavns helt nye bykvarter, Postbyen, og byder på vinbar, tagterrasse, restaurant og bemandet reception. Med sin placering ud til den nyanlagte frodige bypark og et naboskab til hoteller, fitness og offentlige transportmidler kan beliggenheden ikke diskuteres.

De første medarbejdere i Danske Bank-koncernen er allerede begyndt at have deres daglige gang i deres nye domicil i Postbyen. Skal I være de næste?

POSTBYEN FRA 2.300
Tlf. 3313 1399 office@cw-red.dk Tlf. 2074 3601 sarah.petersen@cbre.com EN DEL AF
– 30.000 M 2
THESTAMP.DK
Postbyen, København

RYTTERMARKEN 11, 3520 FARUM

Sæther A/S er vokset ud af sine fysiske rammer.

Efter ca. 30 år på adressen og med flere tilbygninger, er ejendommen nu difinitivt blevet for lille.

Ca. 4.000 m2 lager og 2.000 m2 kontor og 500 kvm mødecenter og helt ny personalerestaurant.

3 minutters kørsel fra Hillerødmotorvejen og ca. 1 km til Farum St.

Lyse og rummelige lokaler, hvilket skaber et godt arbejdsmiljø.

På lageret er der et 300 kvm sikret rum med brændsikre døre.

Lageret er sprinklet, der er ca. 3.500 pallepladser og ca. 6 meter til loftet.

2 læsseramper og port i niveau.

Ejendommen har et sikringsniveau 30 med mekanisk indbrudssikring og elektronisk overvågning, indhegnet i skel og gitter på alle vinduer.

Kontantpris: 65.000.000 kr.

48-50, 2730 HERLEV

Kontor og lager med utallige muligheder for jeres virksomhed. Fordelt på ejendomens 16 bygninger tilbydes lejemål store som små.

Moderne kontorer med rummelige og lyse lokaler samt gode parkeringsmuligheder.

Ejendommen byder både isoleret lager, koldlager og oplagsplads til opfyldelse af jeres pladsbehov. Arealerne fremstår med forskellig loftshøjde og kvalitet, istandsættelse aftales efter behov.

Ejendommen er strategisk placeret i Herlev, et erhvervsområde med nem adgang til hovedveje og offentlig transport.

SALG Andersen Erhverv A/S, Skovlytoften 9A, 2840 Holte Tlf. 70 20 28 12 info@andersen-erhverv.dk, www.andersen-erhverv.dk
◆ ◆ ◆ ◆ Beliggenhed: 2730 Herlev Beliggenhed: 3520 Farum Etageareal: 6.500 m²
ANDERSEN ERHVERV DOMICILEJENDOM I FARUM Oplag: 7.200 m²
MARIELUNDVEJ
LEJE
KONTOR OG LAGER CENTRALT I HERLEV Etageareal: 12.600 m² TYPE AREAL ÅRLIG LEJE Lager Kontor Koldlager Oplag 5.900 m2 4.200 m2 2.500 m2 7.200 m2 585/650 kr./ m2 700/850 kr./ m2 400 kr./ m2 150 kr./ m2 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Ejendom med eftertragtet beliggenhed på Vestegnen.

Sælger er et dødsbo, og handles på normale vilkår for et dødsbo.

Ejendommen bærer præg af slid og køber kan derfor sætte sit eget præg med istandsættelse.

Velegnet til værksted/produktion /lager for mindre håndværksvirksomheder eller lign, med behov for lidt kontor og udendørs oplagsplads.

To alu-rulleporte - en på hver side.

LAGER

Kontantpris: 6.350.000 kr. Beliggenhed:

Beliggenhed:

I HELSINGE

LEJE

SKOVGÅRDSVEJ 23, 3200 HELSINGE

Et attraktivt lagerlejemål tæt på indfaldsveje til Helsinge udlejes.

Lejemålet kan benyttes til pladskrævende varegrupper eller lager.

Lagerarealerne har en loftshøjde på mellem 4,5-6,5m.

Lejemålet har en port i niveau.

Der er gode tilkørsels- og parkeringsforhold foran lejemålet.

Ejendommen er veldrevet, med egen vicevært og har lave forbrugs- og driftsudgifter.

Der er godt lysindfald fra store ovenlysvinduer.

HERREDSVEJEN 12B, 3400 HILLERØD

Bygningen er opført og indrettet af AO. Stor sf-belagt plads på ca. 1.000 m² og 2 indhegnedevaregårde Nem adgang til hovedvejene ind i Hillerød og 2 min. kørsel til Hillerødmotorvejen.

Matriklen råder over attraktive parkeringsforhold og er i dag naboer til blandt andet INGO, McDonald’s samt Clever.

Ejendommen er 751 m² + 100 m² udehuse m.v. Der er en mindre byggereserve på grunden på forventeligt ca. 200 m².

Lokalplanen giver mulighed for laboratorier, servicevirksomhed, engroshandel, restaurentvirksomhed, eller lignende.

Mulighed for at køre rundt om bygningen. Årlig leje: 633.675 kr. Kontantpris: 12.500.000

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ VÆRKSTED/LAGER OG KONTOR Andersen Erhverv A/S, Skovlytoften 9A, 2840 Holte Tlf. 70 20 28 12 info@andersen-erhverv.dk, www.andersen-erhverv.dk ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Beliggenhed: 3400 Hillerød ENGROS MED GOD BELIGGENHED I HILLERØD Grundareal: 4.279 m² SALG
VÆRKSTED/LAGER MED KONTOR ANDERSEN ERHVERV
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
-/ LOGISTIKLEJEMÅL
3200 Helsinge Etageareal: 1.065 m² SALG FORMERVANGEN 10, 2600 GLOSTRUP
2600 Glostrup
1.500 m²
580 m²
Grundareal:
Etageareal:
751 m²
kr. Etageareal:

Administratorkonference 2024

Tilmeld dig Den 3. - 4. oktober 2024, Hindsgavl Slot Der vil være oplæg og paneldebatter om blandt andet ESG, AI og etiske normer

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.