__MAIN_TEXT__

Page 1

ANNONCETILLÆG FEBRUAR 2021

DEN VIRTUELLE ARBEJDSPLADS ISÆR MOTIVATIONEN OG KOMMUNIKATIONEN I ET HYBRIDT TEAM BLIVER DERFOR VIGTIGERE END NOGENSINDE FØR, HVIS MAN SUCCESFULDT SKAL FORTSÆTTE SOM TEAM I FREMTIDEN Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen

Læs mere side 4

Læs mere side 8-9

VIDEOMØDER ER KOMMET FOR AT BLIVE - MEN VED DU HVORDAN DINE DATA BEHANDLES? Kenneth Thorsager, Country Manager i Pexip

Læs mere side 14-15

SAMSUNGS SMARTPHONE LØSNING GØR COMPUTEREN OVERFLØDIG Claus Holm, Country Manager i Samsung Danmark


2

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

VIRTUELLE ARBEJDSPLADSER KRÆVER, AT UDSTYRET ER I ORDEN

Pandemien og de mange hjemsendte ansatte har demonstreret fordelene ved, at vi også kan arbejde hjemmefra. Men hvis Danmark som tech-samfund ønsker at gå forrest på området ”den fleksible arbejdsplads”, bør vi ikke starte med at skyde os i foden ved at benytte tredjerangs udstyr, således som det sker lige nu, siger CEO i AVC, Niels Bull. Af Flemming Østergaard

FAKTA Audio Visuelt Centrum (AVC) AVC blev stiftet i 1967 og er dermed en af Danmarks ældste installationsforretninger indenfor AV. Virksomheden har tre afdelinger placeret i hhv. Brøndby, Odense og Horsens og har omkring 60 ansatte, der alle er højt kvalificerede inden for AVrådgivning, design og implementering. Udover at være CEO i AVC er Niels Bull også initiativtager til AV Brancheforeningen samt ophavsmand til AV Tekniker uddannelsen og medlem af det Faglige Udvalg under Industrien Uddannelse. Læs mere på www.avc.dk/

I

følge Danmarks Statistik arbejdede 40 pct. af den danske arbejdsstyrke helt eller delvist hjemmefra under nedlukningen i 2. kvartal 2020. Indenfor brancherne ”kommunikation og information”, og ”finansiel sektor”, var den procentvise andel af ansatte der arbejder fra hjemmet, helt oppe på over 70 pct. Tallene er efter alt at dømme på de samme niveauer under den aktuelle nedlukning. Der er således tale om mange hundrede tusinde danskere, der hver dag logger på deres hjemmearbejdsplads og forsøger at løfte arbejdsgiverens og samfundets forventninger til et Danmark i drift. Det kan kun lade sig gøre, fordi de teknologiske værktøjer er til rådighed, bl.a. i form af videokonference. ”Vi oplever lige nu en forandring i arbejdsgange og processer. En forandring, vi er tvunget til at tage på os, hvis vi skal overleve som ansat, som virksomhed eller samfund. Og hvis vi skal være helt ærlige, så er vi muligvis nok trætte af pandemien og ønsker os tilbage til normale tilstande – men konceptet med videokonference og hjemmearbejdspladsen virker. Der er sociale berøringsflader og intern koordinering, der på ingen måde kan erstattes, men det har vist sig muligt at drive ”forretningen Danmark” videre ved hjælp af tidssvarende videokonference løsninger,” siger Niels Bull, CEO i Audio Visuelt Centrum (AVC). Virtuelle møder er hårde for koncentration og psyke Der har i mange år været fokus på ”skærmtid” for børn og unge. Og der har på arbejdsmarkedet været et vigtigt fokusområde, der omhandler ergonomi og fysisk belastning ved at sidde ved et skrivebord i otte timer. Skærmbrillen, hævesænkebordet og diverse ergo dynamiske stole, er resultater heraf. Det er

stadig vigtigt at forholde sig til de traditionelle fokusområder på kontorarbejdspladsen, men fokusområdet bør udvides, påpeger Niels Bull. For som repræsentant for de virksomheder der leverer professionelle audiovisuelle løsninger – herunder videokonference systemer – kan han spore en ændring blandt kundernes behov og forventninger til hjemmearbejdspladsen afledt af situationen under pandemien. ”Langt hovedparten af de danske virksomheder og offentlige institutioner har valgt at følge retningslinjerne fra regering og Folketing og har sendt deres kollegaer hjem for at arbejde. Og som udgangspunkt er alle glade for at kunne bidrage, men flere og flere af vores kunder og deres kolleger klager over, at video-hverdagen er hård for koncentrationen og psyken. I den forbindelse skal man heller ikke glemme de hjemsendte skoleelever, der længe har måttet leve med fjernundervisning,” siger Niels Bull. Vi sidder også foran computeren på vores ”rigtige” arbejdsplads. Men her er møderne ofte fysiske og med indlagte afbrydelser. Når hjemmearbejdspladsen er taget i brug, forventes meget arbejdstid at blive eksekveret over videokonference, påpeger han. Hvad enten der er tale om ”chat video funktion” som for eksempel Whatsapp, Facetime eller Messenger eller professionelle videokonference værktøjer som Teams, Webex, Zoom og PEXIP. Køb ikke for billigt udstyr ”Jeg læste fornylig en artikel fra HK Privat, der i ”Seks gode råd” til sine medlemmer, ønsker at vejlede dem i, hvorledes de sikrer sig en god hjemmearbejdsplads. Der var mange gode råd,


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

3

Alle, der har prøvet at have en kalender fuld af videokonferencemøder ved, at ens koncentration og velbefindende bliver voldsomt udfordret, hvis ikke der er tale om ordentligt udstyr. NIELS BULL, CEO I AVC

AVC’S ANBEFALING OG RÅD TIL KØB OG BRUG AFVIDEOTEKNOLOGI

heriblandt et eksternt tastatur, mus, skærm og headset. I foreningen ”Branche, Fællesskab og Arbejdsmiljø” (BFA) rådgiver de også deres medlemmer om indretning og forberedelse – men fælles for både HK Privat og BFA er, at de teknologisk glemmer det vigtigste ved arbejdet med videokonference over mange timer – at der skal ordentligt billede og lydgengivelse til. Og det er ikke løst ved at sende den ansatte i Elgiganten eller Power med 700 kr.,” siger Niels Bull og fortsætter: ”Alle, der har prøvet at have en kalender fuld af videokonferencemøder ved, at ens koncentration og velbefindende bliver voldsomt udfordret, hvis ikke der er tale om ordentligt udstyr. Og det gælder ikke kun ens egen videokonference installation. Vi er som deltagende i et videomøde også afhængige af de øvrige mødedeltageres udstyr. Hvis man skal sidde og koncentrere sig om, hvad der bliver sagt, og samtidig forsøge at aflæse en mimik eller ansigtsudtryk, flyttes fokus fra indhold og konkret sparring til fortolkning. Det kan naturligvis godt lade sig gøre, men vores kunder giver udtryk for, at de er mentalt drænede efter en dag fuld af videomøde, og symptomer som hovedpine og kvalme er ikke ualmindelige.” Men problemet kan afhjælpes, hvis virksomheder og organisationer vælger at etablere professionelle videokonferenceløsninger på deres ansattes hjemmearbejdsplads. Hvis ikke der bliver investeret i egentlige videokonference enheder (kamera, højtaler og mikrofon i ét), bør en hjemmearbejdsplan rumme et hd-kamera, en højtopløselig skærm og meget gerne et headset med god lydgengivelse samt en professionel mikrofon. ”Hvis alle mødedeltagere er ordentligt udstyret – og det koster

ikke ”spidsen af en jetjager” – så vil oplevelsen og udbyttet af mødet bliver mangedoblet, og den kollega der sidder med ansvaret og møderne, vil ikke mærke belastningen på samme måde. Og man vil kunne sikre et højt produktivitetsniveau, koncentration og engagement hos mødedeltagerne,” påpeger direktøren. Den fleksible arbejdsplads er permanent Der er meget fokus på, hvorvidt ”vi kommer tilbage” til arbejdsrytmen og hverdagen fra før pandemien. Men det tror Niels Bull ikke, vi gør. Hjemmearbejdspladsen kommer til at fylde mere i den nye hverdag. ”Vi vil i fremtiden arbejde mere fleksibelt, hvilket jeg mener er til glæde for både arbejdsgiver og arbejdstager. Men hvis vi skal have den fleksibilitet og mulighederne det bringer, skal vi også erkende, at kvaliteten og det endelige udbytte af videomøderne, afhænger af mødedeltagernes oplevelse. Så hvis vi i Danmark som tech-samfund ønsker at gå forrest på området ”den fleksible arbejdsplads”, bør vi ikke starte med at skyde os i foden ved at benytte tredjerangs udstyr, sådan som det sker lige nu. Daglig frustration over skrattende mikrofoner og dårlig videokvalitet er et stort skridt i den forkerte retning,” siger direktøren. Videokonferencen er ikke en midlertidig løsning. Det bliver et af flere værktøjer, som det professionelle Danmarks tager i brug, for i fremtiden at kunne differentiere sig positivt på alle områder i en globaliseret verden, hvor selv de fjerneste egne af verden bliver morgendagens nabo, understreger Niels Bull.

• Kamera i min. FULL HD-opløsning og med autofokus og gerne autoframing. • Kamera monteres oven over/ovenpå en ekstern skærm. • Ekstern skærm i min FULL HD-opløsning og en størrelse på min. 24”. • Det vil være en stor fordel ved at vælge en 34” buet skærm i højere opløsning, så man kan have 2 vinduer åbne ved siden af hinanden. • Opløsningen på 3440x1440 pixels giver plads til 138% mere informationer (pixels) end en skærm i FULL HD-opløsning. Herved bliver en medarbejder langt mere effektiv, når der kan vises mere information på skærmen på én gang. • Sørg for, at skærmen kan justeres i højden, og at den har en mat overflade, så den ikke reflekterer lys fra vinduer og lamper. • Det er vigtigt at justere farve, lysstyrke og kontrast, så skærmen er behagelig at kigge på hele dagen. • Headset med indbygget mikrofon og enten med USB-kabel eller med trådløs funktion. • Det er vigtigt, at headset understøtter støjdæmpning fra omgivelserne, så uvedkommende støj ikke kommer med og distraherer. • Tastatur og mus – anvend eksternt tastatur og mus fremfor det indbyggede på en bærbar computer, hvis kvaliteten på den bærbare ikke er i top. • Det kan være vigtigt for mange brugere at have en særlig mus (eksempelvis Mousetrapper) for at minimere risiko for computerrelaterede smerter i nakke, skulder og arm. • Bordet, der anvendes, skal have korrekt arbejdshøjde i forhold til stol. Det optimale er et hævesænkebord, så der er mulighed for at veksle mellem at sidde og stå. • Sørg for, at der er plads nok på bordet til både tastatur, mus samt dokumenter, mobiltelefon, computer osv. • Lys/belysning: Sørg for, at der er god belysning af arbejdsområdet, dog uden at blænde brugeren. Ved videomøder er det vigtigt, at der ikke er kraftigt modlys, og at brugerens ansigt er belyst således, at man kan aflæse øjne og mimik. Læs mere på www.avc.dk


4

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen

FREMTIDENS ARBEJDSPLADS SKAL DESIGNES OMKRING TEAMS Med corona pandemien har alle danske virksomheder gjort sig en lang række erfaringer mht. at arbejde virtuelt. På godt og ondt. Skal vi gøre de gode permanente, bliver vi nødt til at turde bryde de gamle vaner ned og bygge et nyt arbejdsmæssigt fundament omkring hybride teams.

Begynd på det nye fundament nu Men det er netop nu, inden man kommer tilbage til sin vante kontorplads og fristes af de gamle vaner, at man som team skal tage beslutningen om, hvilke positive erfaringer og processer fra den virtuelle arbejdsplads, man gerne vil bære med ind i fremtiden. 2/3 af danskerne fortæller i en ny analyse foretaget af IT-Branchen, at de gerne vil fortsætte med at arbejde remote efter

coronakrisen, fordi de er blevet mere produktive og oplever en bedre work/life balance end tidligere. Samtidig siger 64,5% af lederne, at de har måtte ændre deres måde at lede på under COVID-19, men at de også har fået en række positive ledelseserfaringer, som de vil fortsætte med at bruge efter krisen. Så der er bestemt sået nogle nye frø, som man med fordel kan høste. Derfor skal må man også som det første erkende, at der vil være flere, der oftere kobler på remote, deltager i møderne online, svarer og afleverer opgaver på skæve tidspunkter. Især motivationen og kommunikationen i et hybridt team bliver derfor vigtigere end nogensinde før, hvis man succesfuldt skal fortsætte som team i fremtiden. Men lykkedes man med omstillingen, vil det ikke bare give en stærkere og mere produktiv virksomhed. Det vil også have positiv betydning for medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. Behov for en ny værktøjskasse Succesfulde virtuelle arbejdspladser og velfungerende hybride teams handler dog ikke kun om, at de tekniske ting skal fungere. For det skal de naturligvis. Udover det rigtige udstyr til videomøder, gode hjemmearbejdspladser og it-løsninger, er der behov for at finde og udvikle nye digitale værktøjer, der gør det nemt at dele opgaver og arbejde sammen – hver for sig. Det kan være værktøjer der hjælper os med at organiserer vores hybride hverdag, så de samarbejdsorienterede møder

Ansvarshavende redaktør Henning Andersen, henning@partnermedier.dk Projektleder Emma Nordahl Jepsen, emma@partnermedier.dk Journalister Flemming Østergaard

afholdes samme dag eller at man f.eks. tager statusmøderne som en walk-and-talk fra hjemmekontoret. Der findes allerede software, hvor man kan bruge post-its til den kreative brainstorm, men der er potentiale for langt flere virtuelle kreative værktøjer, der får individet og gruppen bedre i spil. Måske er vi ligefrem nødt til at opfinde en virksomhedsrettet oplevelseskultur i det virtuelle space for bedre at kunne give ens hybride team en virtuel saltvandsindsprøjtning. Skal et team fungere i en verden, hvor de både ses fysisk og virtuelt – og på kryds og tværs, skal topledelsen også kigge på de strukturelle og fysiske rammer for fremtidens arbejdsplads. Ellers får virksomheden ikke succes i en hybrid virkelighed, hvor ”kontoret” både kan være på virksomhedens fysiske lokalitet, hjemme hos den enkelte medarbejder eller et helt tredje sted. Virksomhedens fysiske kontorplads skal med andre ord optimeres til ikke længere at være designet omkring individet men til den gruppe, man skal samarbejde med, så man booker sig ind på en teamplads med de kolleger, man har brug for at arbejde sammen med. Og så skal ledelseslaget gentænkes, så der i højere grad fokuseres på ledelseskompetencer, der kan motivere og lede hybride teams i stedet for den traditionelle tankegang, hvor den fagligt dygtige medarbejder forfremmes til leder. Ledelse som disciplin er pludselig blevet vigtigere end nogensinde før. Vi står med andre ord foran en ny hybrid verden, som kræver et nyt fundament at stå på.

Kære Læser Indholdet i denne udgivelse er bl.a. blevet til i samarbejde med vores

Art Director Heidi Carlsen, heidi@partnermedier.dk

mange sponsorer og annoncører.

Grafisk produktion Majbritt Høger, majbritt@partnermedier.dk

Vores tekstforfattere og journalister har gjort sig umage med at finde og skrive indhold til dig, som vi håber vil

Udgiver:

give dig god information og inspiration. God læselyst!

Distribueret i samarbejde med Berlingske Media

Vi tager forbehold for evt. trykfejl og farveafvigelser.

S

elvom næsten alle danske virksomheder siger, at de gerne vil fortsætte med at give mulighed for hybride arbejdspladser efter coronakrisen, så ligger udfordringen i rent faktisk at få det til at fungere i hverdagen.For på trods af virksomhedernes positive udmeldinger om remote work, har alle mennesker en uheldig tendens til at falde tilbage til de gamle vaner. Vi søger af natur oftere mod de velkendte mønstre og eksisterende processer end mod nye horisonter og muligheder. Risikoen for at vende tilbage til de gamle møderutiner, klassiske opgaveuddelegeringer og faste kommunikationskanaler er derfor ekstremt høj, når vi engang kommer ud af coronaens klør. Især når man mærker, at man både selv og måske også ens kollegaer i den grad er blevet coronatrætte og længes efter de gode gamle kontordage, hvor man lige kunne tage en hyggesnak over en kop kaffe eller fyre en hurtig joke af hen over bordet. De gode gamle dage, hvor man var et godt og velfungerende team.


Med ASUS Business og ExpertBook-serien kan du føle at du har truffet det sikre valg. Når du vælger en ExpertBook vælger du også den sikkerhed der følger med at vælge ASUS - branchens førende producent af bundkort med over 30 års erfaring som hardwareproducent. Skulle uheldet være ude, sikrer ASUS Premium Care at din virksomhed aldrig unødigt skal gå i stå. Ud over standardgarantien på 3 år, kan du også vælge en udvidet ASUS-garanti med hurtig og problemfri on-site reparation eller udskiftning.

Ultralet på kun 995g

24 timer batteritid

Militærcertificeret holdbarhed

Thunderbolt™ 3


6

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

5G VIL ÆNDRE ARBEJDSPLADSEN FOR ALTID Sigurd Leth, direktør for 3’s erhvervsdivision, 3Business, er overbevist om, at virksomhederne også efter pandemien vil have en langt mere fleksibel tilgang til, hvor arbejdet bliver udført. Den hybride arbejdsplads er en del af fremtiden, og når 5G-teknologien inden længe bliver en fast bestanddel af danskerne hverdag, vil det kun accelerere udviklingen.

N

Af Flemming Østergaard ød lærer nøgen kvinde at spinde. Og den lærer også virksomhederne at finde kreative løsninger på at holde skruen i vandet. Nedlukningen af økonomierne i Danmark og store dele af verden har ført til hjemsendelse af millioner af mennesker. Men de teknologiske muligheder har gjort, at det i mange tilfælde ikke har ført til en nedgang i produktivitet og effektivitet - snarere tværtimod. ”Jeg tror, vi er på tærsklen til en revolution i forhold til fremtidens arbejdsplads. Kontoret, som vi kender det, er dødt. I fremtiden vil mange virksomheder nedskalere kontorerne og samtidig gøre det muligt for de ansatte at arbejde hjemmefra 1, 2, 3 dage om ugen. Det er et paradigmeskifte, vi oplever,” siger Sigurd Leth, direktør for 3’s erhvervsdivision, 3Business. Her har man under coronakrisen oplevet en fordobling af salget af mobilt bredbånd til hjemmearbejdspladsen, og forventningerne til fremtiden er store. ”Vi begyndte udrulningen af 5G i december og forventer at dække hele Danmark med 5G i sommeren 2022. Det kommer til at accelererer udviklingen inden for det, vi kalder trådløs fiber, som får helt afgørende betydning. Hjemmearbejdspladsen bliver trådløs, flytbar og til en hastighed, der er mange gange højere end det, vi har i dag, så der ikke er behov for fiberkablerne længere. Du kan altid få den høje hastighed med dig og dermed også en større frihed,” siger Sigurd Leth. Teams blev allemandseje En stor del af 3Business’ succes under coronakrisen kan ifølge Sigurd Leth tilskrives Microsofts video- og samarbejdsplatform Teams, som på rekordtid blev allemandseje. I månederne før coronakrisen ramte, var folkene hos 3Business ved at lægge sidste hånd på en ny løsning, Teams Connect, som integrerede

3’s telefoniløsninger med Microsofts platform. Og da Teams Connect var klar til lancering i foråret 2020, var der tale om en sjælden heldig timing: ”Inden coronakrisen kom, regnede vi med, at vi skulle ud at lære virksomhederne om Teams fra bunden – hvordan det kunne optimere deres processer og arbejdsgange, og hvordan de gennem et langt, sejt træk kunne vænne deres medarbejdere til at bruge det. Men det blev overflødigt, nærmest natten over. Store dele af den danske arbejdsstyrke er blevet superbrugere af Teams, og vi ser i dag rigtig mange bruge det i kombination med mobilt bredbånd. Det er en udvikling, som vi kun lige har set begyndelsen på.” Den digitale og fysiske verden smelter sammen Ikke alle jobs egner sig dog lige meget til hjemmearbejde, erkender Sigurd Leth. Nogle typer jobs kræver en tæt sparring med kollegerne, som i dag er svær at opnå i tilstrækkeligt omfang på distancen. Men også det er der råd for i fremtiden, spår han. ”Mon ikke vi om 5-10 år vil se tilbage på vores videomøder i 2021 med overbærenhed og tænke på, hvordan kameraet indimellem hakkede, og man talte i munden på hinanden. Med 5G’s ultralave responstider åbner vi døren for, at virtual reality-teknologi kan blive en integreret del af hverdagen, som gør det muligt at afholde konferencer og møder i virtuelle rum, hvor alle deltagere kan interagere naturligt med hinanden, uanset hvor de befinder sig i den fysiske verden. Den digitale og fysiske verden vil smelte sammen i en grad, som vi har svært ved at forestille os i dag.” Kritisk infrastruktur i hjemmet Tilbage i nutiden fremhæver Sigurd Leth, at selve det at arbejde på distancen nu ses i et andet lys end tidligere.

Med 5G åbner vi døren for, at virtual reality kan blive en integreret del af hverdagen SIGURD LETH, DIREKTØR FOR 3’S ERHVERVSDIVISION, 3BUSINESS

”Store investeringsbanker er f.eks. begyndt at flytte ud af New York for at spare penge og er mere åbne for, at medarbejderne kan bo andre steder. Jeg tror, vi herhjemme vil se efterspørgslen efter kontordomiciler falde, færre vil have to biler og flere vil søge bolig uden for de store byer. Der vil også ske en ændring, når man vurderer jobansøgere. Man vil i mindre grad fravælge ansøgere pga. bopæl langt fra hovedkvarteret og i stedet mere fokusere på kompetencerne. Til gengæld er det bare hamrende vigtigt, at det, der er derhjemme, fungerer. Det er jo pludselig blevet en kritisk infrastruktur,” pointerer Sigurd Leth. ”Udfordringen med en klassisk fiberforbindelse er, at du ikke kan tage den med dig. Men med 5G kan virksomhederne stikke en ny medarbejder et simkort og en router, og så kan de i princippet selv bestemme, om de vil arbejde hjemmefra, i sommerhuset eller på den anden side af jorden. Det bliver en gamechanger.”


8

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

VIDEOMØDER ER KOMMET FOR AT BLIVE - MEN VED DU HVORDAN DINE DATA BEHANDLES? Covid-19 pandemien har nødvendiggjort videomøder og -konferencer i kolossalt omfang for virksomheder, myndigheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner. Men mange er ikke klar over hvor data opbevares og hvem som har tilgang til den, påpeger Kenneth Thorsager, Country Manager i Pexip, der er specialiseret i videokonferenceteknologi.

C

Af Flemming Østergaard ovid-19 pandemien har haft enorme omkostninger, og vi har måttet ændre vores adfærd på mange områder. Det gælder i høj grad vores fysiske møder og omfanget af forretningsrejser. Flere mails og telefonsamtaler har i en vis udstrækning erstattet de fysiske møder, men omfanget af videomøder er også eksploderet. Ikke blot i virksomheder men i høj grad også i uddannelsessektoren over en bred kam, hvor fjernundervisning i lange perioder har været løsningen på at undervise de hjemsendte elever og studerende. Pexip, der er specialist i videokonferenceteknologi og har udviklet sin egen platform, har oplevet den voldsomme stigning i behovet for videomøder igennem 2020, og tendensen er fortsat i år. Virksomheden med hovedsæde i Norge blev børsnoteret i 2020 var dengang Nordens største børsnotering af et IT-selskab og hentede 2,4 mia. norske kroner, der skal anvendes til vækst og innovation. ”Vi er en virksomhed i kraftig vækst og oplever en massiv tilstrømning af flere kunder. Videomøder er blevet en del af arbejdslivet i mange brancher, og det vil fortsætte også efter Covid-19 pandemien. Virksomhederne kan øge effektiviteten, og spare mange penge på budgettet for forretningsrejser. Men mange forudser, at hjemmearbejdsdage også bliver en del af

hverdagen i en del virksomheder i en coronafri hverdag, da det for nogen kan begrænse den daglige pendling og virksomhederne kan spare penge på lokaler,” siger Kenneth Thorsager Country Manager Danmark i Pexip.

Regeringer, sundhedsvæsner og NASA bruger Pexip Pexip har over 70 kunder blandt Global Fortune 500 på tværs af alle brancher, og der er brugere i over 190 lande. I tredje kvartal sidste år valgte intet mindre end ti Fortune 1000 selskaber at benytte Pexip som platform, heriblandt de Deutsche Börse og NASA. Kundekredsen omfatter bl.a. Intel, Vodafone, Spotify, Telia, Nordea og PayPal men også Amnesty International, EPA (USA’s miljøagentur), USA’s forsvar og den amerikanske regering. I Danmark anvendes Pexip til politisk arbejde, i en lang række ministerier og styrelser samt til telemedicin. Der er hård konkurrence blandt markedets mange videoleverandører, men her mener Pexip, at de adskiller sig med mere fleksible løsningsmuligheder og fremfor alt: Sikkerhed. ”Mange virksomheder, organisationer, myndigheder og uddannelsesinstitutioner gik ind på området for videomøder i 2020 uden at stille de store krav til teknologierne, og sikkerhed fyldte ikke meget. Sikkerhedsrisikoen består imidlertid ikke bare i, at andre udefra kommende kan se med eller afbryde møderne, men derimod i høj grad også en datarisiko. Brugere

Hos Pexip gemmer vi kun den nødvendige data i cloud. Det gælder basale data, der sikrer, at vi kan udføre support for kunderne. Ønsker kunderne fuld kontrol over hvor deres data transporteres hen og lagres tilbydes Pexip som Private Cloud. KENNETH THORSAGER, COUNTRY MANAGER DANMARK I PEXIP

Pexip rangeres højst af brugerne Pexip

46

Starleaf

42

Arkadin

41

Microsoft Teams

41 39

Microsoft Skype for Business

38 38

Vidyo Mitel 36

GlobatMeet

34

Google Hangouts

32

Zoom

31

Yorktel

30

GoToMeeting/Join.me

30

Cisco Webex/CMS/Teams

28

Cisco Jabber

23

Avaya Foto: Unsplash

Blue Jeans Network

21 17

Kilde: Wainhouse Research Enterprise End-User Video Survey, 4. kv. 2018. Skala -100 til +100.


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

Foto: Unsplash

er overordnet for lidt opmærksomme på hvem som har tilgang til deres mødedata, hvor data lagres og i hvilken udstrækning den deles med tredieparter til kommercielt brug. Data der lagres på udenlandske servere kan på sigt blive delt med myndigheder hvilket kan være lovligt og dermed giver adgang til dine private data. Pexip derimod transkribere ikke mødedata, der kræves ikke mail og andre oplysninger for at benytte tjenesten og der er gennemsigtighed omkring hvor data lagres. Både i Danmark og resten af Europa benyttes Pexip af samme grund i det offentlige til politisk og sikkerheds- og sundhedsarbejde”. siger Kenneth Thorsager. Det er yderst problematisk og har skræmmende potentielle konsekvenser, understreger han. ”Hvis dine data fra møderne bliver benyttet til kommercielt brug kan det i værste fald ramme dig resten af livet. Hvis du eksempelvis er gymnasieelev og har svært ved at være aktiv og holde koncentrationen i denne tid med fjernundervisning kan den information have konsekvenser senere i livet og en arbejdsgiver eller rekrutterings konsulent får fat i denne information. Måske afslører de også, at du ikke netværkede særlig meget på skolen. Det er også problematisk for virksomhederne. De kan kortlægge medarbejdernes adfærd ned til mindste detalje. Det bliver registreret, om du er passiv til møder, om du ikke sender opfølgende mails efter møder osv. Hvad sker der med de lagrede data, når medarbejderen skifter til et andet job eller en konkurrent? Med moderne teknologi i mødelokalet er det vigtigt at sikre, at platformen kan benyttes sikkert, og ikke mindst privat, og her har Pexip en klar holdning. Løsningen leveres med formålet at skabe en fantastisk oplevelse når der holdes videomøder. Dataindsamling til kommerciel brug er ikke,” siger Kenneth Thorsager.

EU har svært ved at håndhæve regler Umiddelbart skulle man mene, at EU har sørget for at have styr på den slags med bl.a. de famøse GDPR-regler, der beskytter persondata, og som trådte i kraft i 2018. Men virkeligheden er mere kompliceret. EU-Domstolen slog i 2020 i Schrems II-sagen fast, at dataeksportører i EU har ansvaret for, at tredjepartslande, herunder USA, giver den samme databeskyttelse som i EU. Det gælder altså også de store amerikanske teknologigiganter, der er til stede i de forskellige EU-lande. I praksis er det en vanskelig opgave, ikke mindst i relation til USA, hvor efterretningstjenesterne har vide beføjelser til at granske personlige data. I andre lande med høj korruption eller politisk ubalance kan det være endnu nemmere at få fat i selskapers og personers data. Datatilsynet har oplyst, at man i 2021 vil føre tilsyn med overførsler af data til tredjelande, men hvordan det i praksis skal foregå, og om det kan lade sig gøre fuldt ud er et åbent spørgsmål. Det er en væsentlig forklaring på, at også mange myndigheder vælger Pexip. For den norske virksomhed tilbyder, at man kan hoste alle videomøder på egne servere. ”Hos Pexip gemmer vi kun den nødvendige data i cloud. Det gælder basale data, der sikrer, at vi kan udføre support for kunderne. Ønsker kunderne fuld kontrol over hvor deres data transporteres hen og lagres tilbydes Pexip som Private Cloud. Der er derfor Pexip benyttes af den danske stat, til lægesamtale på video og af en række af kommuner. Men uddannelsesinstitutionerne bruger det ikke overhovedet - de bruger tjenester, som er lidt billigere og som gemmer data i USA. Dette er noget som eleverne og de studerende ofte ikke er klar over og slet ikke har samtykket til,” siger Kenneth Thorsager.

FAKTA • Pexip er børsnoteret i Oslo og har 370 ansatte globalt. 97 pct. af indtægterne er abonnementsbaserede, og Pexip oplevede i tredje kvartal 2020 en stigning i de årlige abonnementsindtægter på 70 pct. i forhold til samme periode i 2019. • Pexip kan forbinde al kundens videokonferenceteknologi med en enkelt løsning. Man støtter værktøjer som Microsoft Teams, Google Hangouts Meet eller Skype for Business i den samme arbejdsproces såvel som mødelokalesystemer, og mobile, web- og desktop baserede brugere. Denne fleksibilitet tiltrækker mange, idet en undersøgelse af Wainhouse Research viser, at 62 pct. af organisationer anvender mere end tre løsninger til videokommunikation. Kunden kan vælge selv at hoste videomødet eller i en hvilken som helst cloudbaseret løsning. • Kåret til ”Visionary” i Gartner Magic Quadrant for Meeting Solutions 2019 og 2020. • Vinder af Frost & Sullivan’s 2020 “Entrepreneurial Company of the Year Award” for the Global Business Video Conferencing Industry. • I en undersøgelse foretaget af Wainhouse Research fik Pexip den højeste rating af brugerne blandt 17 udbydere af videokonference platforme. Se mere på www.pexip.com

9


10

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

DANSK START-UP HAR FREMTIDENS LØSNING TIL HÅNDTERING AF PERSONFØLSOMME DATA GDPR-reglerne (Databestkyttelsesforordningen) er stadig en stor ressourcekrævende opgave for små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Det laver det danske start-up Safe Online om på med enkle og billige løsninger, der sparer mange arbejdstimer og grå hår hos virksomhederne og samtidig sikrer digital tillid hos virksomhedens kunder.

D

Af Flemming Østergaard igitaliseringen har gjort mange arbejdsopgaver meget lettere og løftet produktivitetsniveauet dramatisk i forhold til de gamle computerløse dage med brevpost, fastnettelefon, telefax og papirarkiver. Men det har også skabt en udfordring med håndtering af de mange persondata, som virksomhederne nu ligger inde med om os (deres kunder). Korrekt håndtering af persondata er en udfordring, der kun vokser. Massachusetts Institute of Technology (MIT) offentliggjorde i 2019 en liste over de ni største megatrends frem mod 2030. På denne liste er gennemsigtighed i datahåndtering

- med baggrund i forventningen om at mængden af data om hver person vil fortsætte med at vokse eksponentielt - og det samme vil virksomhedernes brug af denne information. Myndighederne er naturligvis opmærksomme på håndtering og brug af persondata, og EU tog et stort skridt med indførelsen af GDPR d. 25. maj 2018. Siden den dato har alle virksomheder skullet leve op til GDPR-reglerne, og det er stadig en stor mundfuld for mange SMV’er. Safe Online’s løsninger er allerede udbredt til 15 lande Sebastian Allerelli grundlagde i 2017 virksomheden sammen med fire andre. Siden da har Safe Online i al stilfærdighed

udviklet fremtidens løsninger til virksomheders håndtering af persondata. I dag anvendes Safe Online’s løsninger af virksomheder i 15 lande. Undervejs har virksomheden fået funding fra Vækstfonden og Innovationsfonden og har i ryggen også Sparekassen Sjælland-Fyn samt nogle af Nordens bedste Business Angels, herunder bestyrelsesformanden Gregers Kronborg, der har mange års erfaring og succes med at spotte vækstvirksomheder i den tidlige fase, bl.a. Trustpilot. ”Der er en meget stor gruppe af små og mellemstore virksomheder, der er udfordrede af GDPR, compliance og datahåndtering generelt. Det er komplekse områder, der blandt andet


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

11

Mange virksomheder har ganske enkelt ikke systemer eller værktøjer til nemt at håndtere persondata i henhold til GDPR reglerne. Vi hjælper dem med de smarte fremtidssikrede løsninger CHRISTIAN BOHN, CEO HOS SAFE ONLINE

omfatter overførsel af persondata via mails og den generelle opbevaring og håndtering af persondata i virksomheden. Men mange har bare ikke systemer eller enkle værktøjer til at leve op til reglerne uden en masse manuel arbejdskraft. Det er en af de mange problemstillinger, vi kan løse,” siger Christian Bohn, CEO hos Safe Online. Han påpeger, at udover alle virksomheder skal leve op til databeskyttelsesforordningen er der blandt mange virksomheders kunder i stigende grad fokus på digital tillid, herunder hvordan virksomheden håndterer kundens data. Dette fokus styrkes kun af de mange dårlige eksempler på håndtering af persondata - også i store virksomheder. ”Kunderne forventer at kunne stole på virksomhedernes evne til at beskytte deres data. Digital tillid er i høj grad blevet en konkurrenceparameter for virksomhederne. Virksomheder med høj digital tillid har ofte også en væsentlig højere kundeloyalitet.” For at hjælpe virksomheder med håndtering af persondata, har Safe Online udviklet tre løsninger: Connectid Mail, Connectid DataMapper og Connectid Business. I vores løsninger til virksomheder har vi lagt vægt på, at de er intelligente, nemme at bruge og passer ind i de arbejdsgange, der allerede ligger i virksomhedens daglige drift. At vores priser så samtidig er meget attraktive, er jo så kun en ekstra fordel,” siger Christian Bohn. Connectid Mail til Outlook hjælper med at sende og modtage persondata sikkert Connectid Mail er særlig interessant for SMV’er. En af de største syndere omkring håndtering af persondata er alle de data, der ligger og roder rundt i mailfoldere hos virksomhedens ansatte, og netop her kan Connectid Mail noget særligt ”Connectid Mail er et add-in til Microsoft Outlook, som gør, at virksomheden meget nemt og sikkert kan sende persondata og anden fortrolig information - men også gøre det muligt for andre uden for virksomheden at svare tilbage med fortrolig information. Connectid Mail krypterer den information, der sendes, sikrer samtykke ved hver overførsel - og sørger samtidig for at persondata ikke gemmes i virksomhedens mailfoldere,” siger Christian Bohn og tilføjer: ”Connectid Mail til Outlook er lige så nemt at installere som en app til din smartphone og gavner især virksomheder, der sikkert skal udveksle sensitive data med andre via mail og uden brug af avancerede tekniske løsninger.” DataMapper giver overblik og kortlægger omfanget af persondata i virksomheden Problemet med manglende overblik over dokumenter med persondata, der ligger i mailfoldere og på computere i virksomheden, er noget, som Connectid DataMapper tager sig af ved f.eks. at scanne medarbejdernes mailfoldere, computere eller virksomhedens netværksdrev.

”Selv mindre virksomheder ligger ofte inde med mange tusinder eller hundredtusindvis af dokumenter. For langt de fleste er bare det at skabe overblik over persondata blandt de mange dokumenter en opgave, der er fuldstændig uoverskuelig at gå i gang med. DataMapper kan tages i brug på et par minutter og hjælpe med at skabe det manglende overblik,” siger Christian Bohn. DataMapper bruger kunstig intelligens til at kategorisere alle dokumenter og viser den pågældende bruger eller virksomhedens administrator, hvad der ligger af persondata i virksomhedens e-mail eller dokument foldere. DataMapper finder specifikke risiko ord inden for persondata som f.eks. CPR-nr., pas-nr., religiøse tilhørsforhold eller andet i processen med at skabe det komplette overblik over dokumenter med persondata. Virksomheden kan også bruge løsningen til dataflow analyser og se, hvorvidt medarbejderne overholder de retningslinjer, der er for håndtering af persondata og nemt følge op på områder, hvor der ikke er styr på det. Automatiser håndteringen af dataanmodninger Op mod 95 pct. af alle virksomheder bruger deres almindelige e-mail til at styre anmodninger om indsigt efter persondataloven, og det er ikke effektivt eller sikkert for nogen parter. ”Vi ser i stigende grad sager, hvor hackere har udgivet sig for at være andre personer ved at lave mailadresser, der ligger tæt op ad den pågældende og så har brugt denne falske mail til at henvende sig til virksomheden for at få udleveret persondata. I op mod en tredjedel af sådanne tilfælde har virksomhederne ikke opdaget fejlen og er blevet snydt til at udlevere data, der indeholder alt fra informationer om helbred til bank. I sidste ende er det virksomhedens ansvar.” Connectid Business er en løsning, der automatiserer og strømliner processen for virksomhedens håndtering af dataanmodninger fra personer, der f.eks. beder om indsigt i deres data, at blive slettet osv. ”Med Connectid Business får virksomheden udadtil en portal til f.eks. sin hjemmeside, hvor alle forespørgsler fra f.eks. kunder om indsigt i data eller ønske om sletning, struktureret og nemt kan modtages, samtidig med verificering af personen der forespørger. Indadtil får virksomheden et ”ticket system”, hvor dataanmodninger registreres, og systemet kan manuelt eller automatisk hjælpe med at fremfinde data til at besvare anmodningen,” påpeger Christian Bohn. Ud over at hjælpe med at sikre identiteten på personen, der forespørger, kan virksomheder ved brug af Connectid Business spare mange timers manuelt arbejde ved at strukturere og automatisere processen for indsamling af data til at besvare en dataanmodning. Det er nemt at komme i gang med gratisversionen af Connectid Business, der indeholder både portal med verificering af den, der spørger om data, og ticket system til intern håndte-

ring. Herfra kan man alt efter behov vælge manuel indsamling af data til besvarelse af anmodninger - eller den automatiserede version, hvor der bruges kunstig intelligens til at indsamle data på tværs af systemer. Ved du selv hvor dine persondata er? Safe Online har også udviklet en løsning til privatbrugere. Connectid Personal er en gratis app, der hjælper med at få et overblik over hvilke virksomheder, der har dine data – og giver muligheden for at minimere din online risiko. Connectid Personal er gratis og kan downloades fra Google Play eller App Store.

FAKTA Alle tre løsninger, som Safe Online tilbyder virksomheder Connectid Mail 38 kr. pr. bruger pr. måned; kan prøves gratis i 14 dage Connectid DataMapper 45 kr. pr. bruger pr måned. Derudover opstartsgebyr fra 1995, der kan variere efter virksomhedens størrelse. Connectid Business Gratis for de første 5 manuelle anmodninger. Kan derefter bruges manuelt for 101 kr. pr. bruger pr. måned. Den automatiserede version bliver lidt dyrere, da den afhænger af hvilke systemer der skal indhentes data fra Læs mere på www.bysafeonline.com/da/


12

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Janus Sandsgaard, Digitaliseringspolitisk fagchef i Dansk Erhverv

FEM TING SOM CORONAKRISEN HAR LÆRT OS 15% af Dansk Erhvervs medlemmer har i én eller anden grad haft hjemmearbejdende medarbejdere under krisen. Det har været en stor omvæltning for mange af os. Men også en læring med stor værdi for fremtiden, fortæller Janus Sandsgaard, digitaliseringspolitisk fagchef i Dansk Erhverv Af Trine Riis, Dansk Erhverv

M

ange af os på hjemmekontorerne har hungret efter at få skiftet rugbrødsmadderne ud med buffeten, erstatte spisebordet med hæve-sænke-bordet og den ergonomisk korrekte kontorstol, og at få skiftet hjemmeundervisningen af den 8-årige ud med smalltalk over kaffemaskinen med kollegaerne. Kort sagt, vi har glædet os til at komme tilbage på arbejdspladsen igen. Men midt i euforien peger Janus Sandsgaard, digitaliseringspolitisk fagchef i Dansk Erhverv på fem ting, som corona-krisen har lært os, for han er overbevist om, at der også er kommet noget værdifuldt ud af det.

2. Vi kan ikke løbe fra krop og sjæl ”De seneste uger har også lært os om bagsiden af skærmen, og det er mindst lige så vigtigt. Vi har opdaget, at det rene skærmliv hverken er ren idyl eller rationelt. For vi er også sociale væsener med krop og sjæl og behov for mere end de todimensionelle møder, som foregår på skærmen. Det gælder f.eks. når vi skal indgå i nye relationer eller komplicerede forhandlinger og skal have alle antenner ude. Det, tror jeg, flere folketingspolitikere kan tale med om, og det gælder i hvert fald min ældste datter, som forsømmer foråret i 1.g. på Zoom. Distancearbejde stiller nye krav til den enkelte medarbejder og til ledelse og mødekultur. Også de erfaringerne er guld værd for fremtiden.”

1. Vi har opdaget, hvor digitale vi er Digitalisering er ikke længere et fremmedord for danske virksomheder, og de fleste udskifter ”hvorfor digitalisering?” med ”hvordan?”, hvilket også blev tydeligt, da en pulje på 30 mio. kr. under regeringens SMV:Digital-initiativ, hvor Janus Sandsgaard sidder i bestyrelsen, blev flået væk på få timer. Alligevel havde Sandsgaard en vis uro i maven d. 11. marts, da han fulgte pressemødet, hvor statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned. Det var den ultimative prøve for årtiers indsats i opbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og danskernes digitale kompetencer og gåpåmod. ”Mange blev kastet ud på dybt vand, og det viser sig, at vi faktisk godt kan svømme. Det er vaskeægte imponerende - både teknisk og menneskeligt - når man tænker på, at det er sket fra den ene dag til den anden. Jeg håber, vi en gang for alle kan aflive fordommen om, at distancearbejde er en lusket omskrivning af en halv pjækkedag,” fortæller han.

3. Vi får meget for hånden fra kælderen En stor del af vores arbejdstid bruges på møder. En undersøgelse fra TDC Erhverv viser, at 66 % af landets kontoransatte mener, at online møder vil kunne erstatte nogle af de fysiske møder, og 62 % vil gerne have, at arbejdspladsen gør det mere fleksibelt og valgfrit at arbejde hjemmefra også fremover. ”Det er værd at bide mærke i – navnlig i en tid som ellers meget vel kunne være præget af skærmkvalme og trang til digital detox. Det siger mig, at videomøderne ikke bare har virket rent teknisk, men også fungerer for de mennesker, der skal bruge dem. Jeg håber, vi holder fast i videomøderne, hvor det er rationelt, og at vi bliver mere effektive og sparer en masse kedelig transport- og tomgangstid. Det vil samtidigt også bidrage til Danmarks ambitiøse klimamålsætning.” 4. It-afdelingen er hverdagens helte Det er imponerende, hvordan teknologileverandørerne – f.eks.

bredbånd og løsninger til videokonferencer – har kunne følge med den eksplosive brug af digitale løsninger på hjemmekontorerne. ”Vi er velsignede med en telesektor, der investerer 7 mia. kr. om året i digitale motorveje med god fremkommelighed,” fortæller Janus Sandsgaard. Energistyrelsen følger bredbåndsdækningen i Danmark, og deres tal viser, at 93 % af landets husstande og virksomheder har mulighed for at få hurtige forbindelser på mindst 100 Mbit/s i download og 30 Mbit/s i upload, men at kun 29 % benytter muligheden. ”Vi ved at udbredelsen er stigende, og jeg tror, at corona-krisen har givet danskerne endnu mere appetit på de højere hastigheder, fordi hjemmet bliver arbejdsplads, skole, biograf og meget andet.” ”Og lad os sende en varm tanke til it-afdelingerne,” fortsætter han. ”Det har været en kæmpe opgave også at få sikkerheden med på hjemmekontorerne.” 5. Digitale teknologier gør fremtiden til et bedre sted at være Hos Twitter luftede Jack Dorsey forleden, at hjemmearbejdet kunne blive en permanent ordning. Til det siger Sandsgaard: ”Det er at sætte tingene på spidsen, og de færreste af os har nok lyst til at tilbringe alle vågne arbejdstimer ved spisebordet. Men jeg håber, at vi husker på de seneste uger, når corona-krisen lægger sig, og tømmermændene fordamper fra den analoge fredagsbar. Vi får brug for erfaringerne til at udvikle samfundet i en mere fleksibel, bæredygtig og robust retning, og digitalisering er nøglen til at gøre fremtiden til et bedre sted at være.”


Samsung DeX sætter nye standarder for den digitale arbejdsplads

Samsung DeX sætter nye standarder for den mobile arbejdsplads Transformer din telefon til din primære PC Med Samsung DeX behøver du kun din Galaxy enhed, en skærm samt Bluetooth tastetur og -mus. Din enhed kan mere, end du ved – det er det perfekte værktøj til multitasking. Samsung DeX er en indbygget platform i din Galaxy mobil eller tablet, der gør det muligt at få en PC-oplevelse på en ekstern skærm eller TV. Ved at erstatte computeren eller den bærbare med din mobil kan arbejdsgange simplificeres, IT-omkostninger reduceres, mobiliteten øges og produktiviteten hæves.

Samsung DeX Wireless fås i den nyeste Galaxy S21 Serie 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Maksimeret arbejdskraft. Sikkerhed hele vejen.

Læs mere på www.samsung.com/dk/apps/samsung-dex/ * DeX til PC er tilgængelig på udvalgte enheder, og på Windows 7, 10 og versioner af Mac OS højere end 10.13. Besøg siden med Ofte stillede spørgsmål for en fuld liste over kompatible enheder og software. Kræver hentning af PC-appen. ** Wireless DeX til PC understøttes kun på Galaxy S21/S21+/S21 Ultra.


14

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

SAMSUNGS SMARTPHONE LØSNING GØR COMPUTEREN OVERFLØDIG Samsungs DEX-løsning gør det muligt at spare PC’en væk og bruge en smartphone til at udføre de samme opgaver. Mange virksomheder og organisationer er i fuld gang med at teste systemet, heriblandt Københavns Kommune, der kun har gode erfaringer at fortælle om.

I

Af Flemming Østergaard

virksomheder er det typiske, at man stiller en smartphone og en PC til rådighed for hver enkelt medarbejder. Men hvis man bruger DEX - en software løsning fra Samsung kan man nøjes med en smartphone. ”Samsung DEX går ud på, at man bruger telefonen som computer. Du sætter telefonen til en ekstern skærm, hvor du så får et desktop mode op, så det ser ud som det ville gøre på din firma-PC, hvor du så kan afvikle dine forskellige applikationer. Du sørger for samtidig at have tastatur og mus, for så har du egentlig en PC med dig uden at skulle slæbe på den. Jeg har selv brugt det nogle gange, når jeg rejser. Så kobler jeg det bare til TV på hotelværelset og bruger en Bluetooth mus og keyboard,” siger Claus Holm, Country Manager i Samsung Danmark, og tilføjer, at man også kan bruge en tablet i stedet, hvor man direkte kan se desktop mode.

Sikkerheden er særlig interessant for virksomheder Det smarte i det for virksomheden er, at man kan styre sikkerheden på telefonen, understreger han. ”Nu er det forskelligt fra virksomhed til virksomhed, men de fleste styrer i dag via Mobile Device Management, hvor du kan styre, hvad medarbejderen må med sin arbejdstelefon. På den måde ved du, at det er en sikker enhed. I Samsung telefoner kan du også bruge det, der hedder en Knox container, som betyder, at du kan skille privatdelen fra firmadelen på telefonen. Så alt det, du afvikler i firmadelen, er adskilt af vandtætte skodder til privatdelen. Du kan altså ikke tage dokumenter fra firmadelen

over i den åbne privatdel og heller ikke den anden vej. Hvis du f.eks. har downloadet en app i privatdelen, der aflurer nogle passwords, så kan den ikke komme over i firmadelen.” Når DEX kører, kan man designe et skrivebord (desktop), som man også gør på sin PC. Der kan man have sine firma-applikationer, f.eks. SAP-adgang, Citrix, Microsoft Office eller andet. ”Vi har et meget tæt samarbejde med både Citrix og Microsoft omkring deres forskellige applikationer, som gør, at de virker fuldstændig upåklageligt på DEX. Dvs. systemet skalerer selv op alt efter hvilken skærm, du tilslutter telefonen, og de specielle funktioner, der er i DEX, er også med i deres applikationer. Hvis du ikke lige har adgang til en skærm, tastatur og mus, så kan du også bruge en hvilken som helst Windows PC. Du tilslutter bare telefonen med kabel og kan så bruge Windows PC’ens skærm, tastatur og mus til at arbejde på din telefon i desktop mode, så du har alle firmaets applikationer. Du kan f.eks. også gøre det på din private PC uden, at data blandes sammen og kompromitterer sikkerheden,” siger Claus Holm. Mobiltelefoner har processorkraften Man behøver ikke bekymre sig om mobiltelefonens processorkraft. ”Den CPU-kraft, der sidder i en smartphone i dag er jo ikke langt fra det, der er i en bærbar computer. Der sidder også en rigtig kraftig grafisk processor (GPU), så de skærmbilleder, du arbejder i, fungerer simpelthen upåklageligt, selv om du sågar bruger et 40 tommer hotel-TV. Det som mange virksomheder

gør i dag, er at de enten via Microsoft eller Citrix-løsninger laver remote desktop adgang. Dvs. du har faktisk ikke nogen data - og det har du heller ikke på din firma PC - de afvikles i firmaets servere eller i en cloudløsning, og så er det egentlig kun skærmbilleder, du rykker frem og tilbage. Så selv komplekse udregnings- eller tegneopgaver kan du faktisk afvikle på cloudplatformen, og så kan du stadig bruge Samsung DEX og opleve, at det er lige som når du sidder på kontoret med dine store regneark, databaser eller hvad det måtte være.” Mindre vedligehold og support Der er mange virksomheder, der allerede bruger DEX, og mange er i gang med at teste det. For der er mange penge at spare for virksomhederne, da medarbejderne typisk både har en bærbar PC og en mobiltelefon udleveret af virksomheden. Den bærbare PC kræver en del vedligeholdelse og slæbes med rundt, mens man samtidig også skal vedligeholde sikkerhed på mobiltelefonen. Det er reelt alle typer virksomheder, der har udvist interesse for DEX og er i gang. Der hvor man først tog det til sig, var typisk virksomheder, der har medarbejdere på farten hele tiden. Folk, der måske kun er på kontoret 1-2 dage om ugen, mens de resten af tiden er i satellitafdelinger, arbejder hjemmefra, på kundebesøg eller ude at rejse. De har stadig samme adgang til alt, som hvis de var på kontoret. Og så har firmaet altså sparet en PC, men kan nøjes med at købe en mobiltelefon. ”Det har været begrænset med de negative tilbagemeldinger fra


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

15

Virksomheden opdager, at de faktisk sparer meget support tid, fordi det hele kun er på én enkelt enhed. CLAUS HOLM, COUNTRY MANAGER I SAMSUNG DANMARK

alle de virksomheder, der anvender eller er i gang med at teste systemet. Der har været problemer med ældre apps, der ikke har været udviklet til selv at skalere skærmstørrelser, men alle de store, mest anvendte apps - Office, SAP, Citrix, VMware osv. virker uden problemer. Ellers har de negative tilbagemeldinger mest været, at folk skal vænne sig til at bruge systemet, når de har været vant til PC,” siger Claus Holm. Til gengæld skorter det ikke på den positive respons. ”Virksomheden opdager, at de faktisk sparer meget support tid, fordi det hele kun er på en enkelt enhed. Og så ikke mindst sikkerheden i brugen af DEX. Din mobiltelefon er jo forbundet hele tiden, så lad os nu sige, at min mobil bliver stjålet. Så har jeg måske fingeraftrykslås, PIN-kode eller andet, så folk kan ikke komme ind i den, men den er stadig på nettet. Så er det egentlig bare at ringe ind til IT-afdelingen og sige, at den er stjålet. Så kan de slette hele telefonen - alt data, alt login og hvad der måtte være, det forsvinder. Det kan man jo ikke på en PC, der ligger sammenklappet i en taske. Så på den måde sikrer man firmaets data bedre. Vi kan også tage et firma, der har en høj udskiftning af medarbejdere. Hvis en mobil ikke bliver returneret, så kan man også få IT-afdelingen til at tage sig af det, så det eneste, der står på skærmen er, ’returnér mig til …’ og så er den ellers låst ned og ubrugelig.” Københavns Kommune tester DEX I Københavns Kommune har man nu igennem længere tid anvendt DEX. SUF’s sosu-hjælpere, sosu-assistenter og syge-

plejersker på plejehjem, hjemmeplejeenheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) m.v. bruger Samsung Galaxy S9+ telefoner og Samsung Tab4 tablets til at journalisere i forvaltningens omsorgssystem Cura. Arbejdsopgaverne er primært ”almindeligt kontorarbejde” i Outlook, Word og Teams. Læse og måske rette almindeligt forekommende Excel-ark, bruge intra- og internet, læse vejledninger i pdf-format, oplyser Johannes Leidesdorff-Madsen, afdelingsleder i Afdeling for Mobility i Københavns Kommune under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. ”De positive tilbagemeldinger er, at det er let at have med at gøre, medarbejderne skal kun koncentrere sig om en enkelt ”dims”, og det hele er ret nemt at håndtere. Kompleksiteten bliver i den henseende reduceret både for medarbejder og driftsenhed. Der er også gode økonomiske gevinster ved at have færre PC’er, og sund fornuft i at anvende så mange features som overhovedet muligt på de udleverede telefoner og tablets. Afledte effekter omkring er endnu bedre dokumentation af de faglige indsatser, da medarbejderne kan bruge en ”normal” kontorarbejdsplads til de opgaver direkte på deres enheder. De negative reaktioner handler mest om kultur, historik og organisering. Det kræver meget energi i implementeringen, da nye løsninger kan opfattes som bøvlede, uønskede og risikable,” siger Johannes Leidesdorff-Madsen, og fortsætter: ”Indsatsen med DEX har gjort, at vi har kunnet fjerne mellem 1/3 og 1/2 af vores PC’er. Det har vi gjort via en aktiv controllingindsats, hvor lederne månedligt er blevet gjort opmærksom-

me på deres samlede beholdning, på hvor mange PC’er der reelt er i brug og på anbefalinger i den henseende,” siger afdelingslederen. Han tilføjer, at der ikke er nogle medarbejdere, der mangler adgang til en PC, men flere og flere vælger selv at bruge deres mobile enhed i stedet. Der er også adgang til dockingstation, som både kan docke PC’er og mobile enheder via USB-C med tilhørende skærm, tastatur og mus. ”Det er en fordel at bruge Samsung Dex udover at spare penge til en PC, fordi medarbejderne kun skal forholde sig til en enkelt ”dims” i stedet for til flere. Fordi den enkelte driftsenhed kan reducere den samlede kompleksitet ved at skære ned på ”maskinparken”. Og fordi medarbejdernes anvendelse af deres mobile enheder stiger, hvilket medfører bedre dokumentation og bedre kommunikation som sådan,” siger Johannes Leidesdorff-Madsen.


16

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

VI MÅ IKKE SKRUE NED FOR CYBERSIKKERHEDEN, NÅR VI SKRUER OP FOR DISTANCEARBEJDET

D

Flere og flere vil benytte sig af distancearbejde også efter covid-19. Det kræver øget fokus på cybersikkerhed. a COVID-19 i marts måned lukkede Danmark og resten af verden ned, skulle mange organisationer med kort varsel omstille sig til at arbejde virtuelt. Efter godt et år med udbredt distancearbejde har arbejdspladserne i høj grad fået øjnene op for gevinsterne ved distancearbejde: Mere fleksibilitet, mindre klimabelastning, kortere transporttid og for mange børnefamilier har muligheden for at arbejde hjemmefra gjort det nemmere at få hverdagen til at hænge sammen.

FAKTA Om Center for Cybersikkerhed Center for Cybersikkerheds hovedopgave er at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i den informations- og kommunikationsteknologiske infrastruktur, som samfundsvigtige funktioner er afhængige af. Center for Cybersikkerhed blev etableret i 2012 som en del af Forsvarets Efterretningstjeneste. Læs mere på www.cfcs.dk

Meget tyder på, at distancearbejde er en ”ny normal”. I januar viste en undersøgelse fra Dansk Industri, at dobbelt så mange vil vælge at arbejde hjemmefra en eller flere dage om ugen, når sundhedskrisen er slut . Men det øgede distancearbejde har en pris. ”Allerede i foråret kunne vi se, at de cyberkriminelle var hurtige til at gribe den chance, der lå i, at så mange samtidig flyttede arbejdspladsen hjem. Omstillingen gik stærkt, og sikkerhedsrutinerne fulgte ikke altid med. Virksomhederne havde fokus på at få udstyr sat op, så arbejdet kunne laves. Sådan en situation er selvfølgelig optimal for dem, der lever af at finde og udnytte huller i vores sikkerhed. Derfor er det så vigtigt, at vi ikke kommer til at skrue ned for cybersikkerheden, når vi skruer op for distancearbejdet”, siger Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed (CFCS), der blandt andet har til opgave at beskytte Danmarks digitale sikkerhed. Ifølge analysen Danskernes informationssikkerhed 2020 er der stort behov for at have fokus på cybersikkerhed, når vi tager arbejdet med hjem. En betydelig del af de offentligt ansatte har nemlig svært ved at efterleve god sikkerhedsmæssig praksis ved distancearbejde. Omkring en fjerdedel anvender primært privat udstyr til hjemmearbejde, en tredjedel benytter ikke de tjenester, arbejdspladsen stiller til rådighed og mere end en tredjedel af de ansatte transporterer arbejdsrelaterede sensitive oplysninger rundt uden for arbejdet. CFCS har derfor sammen med Digitaliseringsstyrelsen netop udgivet tre nye vejledninger, der skal hjælpe organisationer med både at opdatere sikkerhedspolitikkerne og øge medarbejdernes sikkerhedsbevidsthed. ”Distancearbejde udfordrer stadig it-sikkerheden på de danske arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at virksomheder og myndigheder opdaterer sine sikkerhedspolitikker og retningslinjer,

så de afspejler en situation, hvor distancearbejde er den ”ny normal”. For medarbejderne gælder det om at medtage de gode sikkerhedsvaner, som er indarbejdet på den fysiske arbejdsplads, også når arbejdet udføres hjemme eller i det offentlige rum. Virksomhederne og myndighederne skal til gengæld påtage sig ansvaret og gøre det enkelt at leve op til god cybersikkerhed,” siger Thomas Lund-Sørensen. For virksomhederne er det vigtigt, at de ved så gennemgribende ændringer, som den nedlukning vi så i marts sidste år, genbesøger relevante politikker og retningslinjer, således at de afspejler de nye forhold og virksomhedens krav til sikkerhed. Samtidig skal medarbejderne være opmærksomme på, at man med de ændrede arbejdsformer bør tilpasse sine arbejdsrutiner og adfærd. Medarbejdere spiller en vigtig rolle for den samlede sikkerhed i organisationen: ”I takt med at arbejdet flytter hjem, er de regler og retningslinjer, vi er vant til fra den fysiske arbejdsplads, ikke nødvendigvis dækkende eller tilstrækkelige for at opretholde en tilstrækkelig sikkerhed. Derfor skal man som medarbejder være mere bevidst om sine nye rutiner og ændrede adfærd”, siger Thomas Lund-Sørensen. En af de helt store ændringer i vores arbejdsform under covid-19 er de mange møder, der nu bliver afholdt virtuelt. Zoom, Teams og Skype er blevet dagligdag for mange medarbejdere og ikke mindst for skoleeleverne. Det giver et øget behov for at sætte fokus på sikkerhed på virtuelle platforme. Der er hjælp at hente. CFCS har udgivet tre vejledninger om distancearbejde, som kan findes på CFCS’ hjemmeside på cfcs. dk/distancearbejde. På hjemmesiden findes også vejledninger om phishing, domænehåndtering, logning og meget mere, som også gælder på den fysiske arbejdsplads.


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

17

RÅD OM SIKKERHED PÅ VIRTUELLE MØDEPLATFORME

Foto: Unsplash

Denne vejledning adresserer nogle af de sikkerhedsmæssige problemstillinger, som særligt risiko-ledelsen og it-ledelsen bør forholde sig til, når der skal anskaffes og konfigureres virtuelle mødeplatforme. De fleste organisationer har længe benyttet sig af virtuelle mødeplatforme. Restriktionerne i forbindelse med Covid-19 og begrænsningen af fysiske møder har imidlertid medført en stor stigning i behovet for at mødes virtuelt. Og derfor også et øget behov for at sætte fokus på sikkerhed på virtuelle platforme. Med begrebet virtuelle mødeplatforme menes der i denne publikation tjenester, der giver medarbejdere mulighed for at kommunikere via internettet med tekst (chat), tale og video samt deling af filer. Det kan være mellem to personer eller en stor gruppe. Virtuelle mødeplatforme er reelt åbne fora – og bør betragtes som sådan i organisationens risikoarbejde, politikker og retningslinjer. Denne vejledning adresserer nogle af de sikkerhedsmæssige problemstillinger, som særligt risiko-ledelsen og it-ledelsen bør forholde sig til, når der skal anskaffes og konfigureres virtuelle mødeplatforme. Vejledningen er opdelt i to afsnit. Det ene handler om indstilling og konfiguration af mødeplatformen på en sikker måde. Det andet behandler de vurderingskriterier, der bør overvejes i forbindelse med valg af platform. For hvert råd benyttes tre niveauer for sikkerhed: ”God”, ”Bedre” og ”Bedst”. Afhængig af situationen og det ønskede sikkerhedsniveau kan organisationen vælge enten ét af de tre niveauer eller en kombination af dem. Det er vigtigt at påpege, at listen over råd ikke er en facitliste, da ikke alle platforme har samme funktionalitet eller teknologi. Rådene er heller ikke statiske, idet det samlede risikobillede løbende ændres i takt med, at teknologier udvikles, nye angrebsteknikker opstår, og nye sårbarheder identificeres. Ud over de råd, der er givet her, bør organisationen derfor altid overveje, hvilke yderligere tiltag, der er relevante. Det kan f.eks. være særlige adfærds- og spilleregler for brugen af disse platforme. Læs mere på www.cfcs.dk


18

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Mortimer Liebman, Head of Enterprise, Telia Danmark.

ÉN PLATFORM TIL ALLE MEDARBEJDERNES BEHOV – UANSET TID OG STED Hos Telia kan erhvervskunder få Microsoft Teams integreret med telefoni, alle de kendte Office 365-applikationer og en professionel kontaktcenterløsning baseret på kunstig intelligens. Microsoft Teams er ikke længere kun det virtuelle kommunikationsværktøj, der reddede os under corona, men omdrejningspunkt for integrerede kommunikations- og samarbejdsformer i en ny virkelighed.

N Af Peter Klar

år vi nu forhåbentlig snart kommer tilbage til vores arbejdspladser, vil det være til en anden hverdag, end den vi havde før corona. Tingene har ændret sig. Vi har lært at arbejde på andre måder end før, og spørgsmålet er, hvor meget af arbejdstiden vi i fremtiden vil tilbringe i virksomhedens lokaler. ”Flere større virksomheder har allerede lagt op til, at man fremover vil kunne arbejde hjemme på fuldtid eller deltid i kombination med kontoret. Sat på spidsen er den nye normal, at vi ikke ved, hvor vi skal udføre vores arbejde i morgen, og

FAKTA Én samlet Telia-løsning med Teams, telefoni og Office 365 Telias løsning gør det muligt at ringe og modtage opkald via Teams både på computer, tablet og mobil – fra én samlet platform med alle de samarbejds- og kommunikationsløsninger, virksomheden har brug for. Microsoft Teams med telefoni forbinder alle Office 365-applikationer i én brugergrænseflade med rig mulighed for koordinering, mødebooking, chatfunktioner, fælles fildeling, cloudbaseret lagring og mulighed for tilkobling af eksterne applikationer. Se mere på www.telia.dk/teams

dermed vil der også komme et stigende behov for, at medarbejderne altid kan tilgå alle de værktøjer og materialer, de har brug for, uanset tid og sted,” siger Mortimer Liebman, Head of Enterprise, Telia Danmark. Teams bliver et omdrejningspunkt Derfor tilbyder Telia sine erhvervskunder Microsoft Teams koblet med telefoni, så virksomheder yderligere kan effektivisere og raffinere brugen af de forskellige kommunikations- og samarbejdsformer, som de tvunget af omstændighederne har kastet sig over under corona. ”Mange har under corona vænnet sig til at anvende Teams som samtaleværktøj med eller uden kamera på, men Teams kan meget mere end det. Når potentialet i Microsoft Teams udnyttes fuldt ud, er det en samarbejdsløsning, som forbinder alle virksomhedens Office 365-applikationer i én brugergrænseflade med rig mulighed for koordinering, mødebooking, chatfunktioner, fælles fildeling osv. Dertil kommer muligheden for at tilkoble eksterne applikationer, som gør virksomhedens arbejdsgange endnu smartere,” forklarer Mortimer Liebman. Teams bliver således et virtuelt omdrejningspunkt, som gør virksomheden fri for arbejdet med at koordinere applikationer, som ikke altid vil tale sammen, og oppe i skyen får virksomheden et cloud-baseret lagringssystem, så alle filer er gemt det samme sted. Telefoni integreret med Teams Derudover sørger Telia for at aktivere og integrere telefoni direkte i virksomhedens Teams-løsning uden at gå på kompromis med de funktionaliteter, virksomheden har brug for til professionel intern og ekstern telekommunikation. Det sker ved at integrere Telias omstillingsløsning Touchpoint Experience i Microsoft Teams, så brugernes mobiltelefoner og eksterne telefonnumre bliver en del af Teams. Brugere kan nemt ringe fra mobile apps i Touchpoint Experience eller Teams eller på sædvanligvis direkte fra mobiltelefonen.

Det er også muligt at tilslutte eksterne telefoner samt andre applikationer for at supplere eller erstatte eksisterende telefonsystemer. Dermed kan medarbejderne ringe og modtage opkald via Teams både på computer, tablet og mobil fra én samlet platform med samarbejds- og kommunikationsløsninger, så de kan håndtere opkald fra kunder gennem Teams og levere samme høje serviceniveau som tidligere – uanset, om medarbejderne befinder sig på kontoret, derhjemme eller er på farten. I ét og samme univers ”I stedet for at have et omstillingsanlæg og flere platforme arbejder man i ét og samme univers, og man skal som medarbejder tage stilling til færre tekniske problemstillinger. Godt nok har de danske medarbejdere under corona været utroligt dygtige til at sætte sig ind i Teams på kort tid og vænnet sig til at bruge løsningen til virtuel kommunikation, fordi det var en nødvendighed, men hvis mange af dem skal være ærlige, så er de nok helst fri for at skulle bekymre sig for meget om tekniske udfordringer. De vil allerhelst bare passe deres arbejde og skabe resultater, og det er Telias Teams med telefoni skabt til at hjælpe dem og deres virksomheder med,” siger Mortimer Liebman. Nem kontaktcenterløsning Større virksomheder kan understøtte deres kundekontakt ved at integrere Microsoft Teams og Touchpoint Experience med Telia ACE, som er en kontaktcenterløsning baseret på kunstig intelligens designet til problemfrie kundedialoger med funktioner som Conversational IVR og chatbots. Med Telia ACE kan virksomheden møde sine kunder nemt og intelligent på alle kanaler – fra opkald og chat til sociale medier og e-mail. Således er Microsoft Teams ikke kun det virtuelle kommunikationsværktøj, der reddede os under corona, men katalysator og omdrejningspunkt for nye, integrerede kommunikations- og samarbejdsformer i en ny virkelighed på arbejdspladsen.


TEAMS MED TELEFONI - ÉN SAMLET LØSNING

Drop de 117 forskellige online platforme, delingstjenester og apps, du bruger, når du skal ringe til, modtage filer fra og holde møder med folk. Nu kan du ringe og modtage opkald via Teams både på computer, tablet og mobil - fra én samlet platform med samarbejds- og kommunikationsløsninger. Teams med telefoni fra Telia er enkelt, effektivt og tidsbesparende. Microsoft Teams er en samarbejdsløsning, der forbinder alle jeres Office 365-applikationer i én brugergrænseflade med rig mulighed for koordinering, mødebooking, chatfunktioner, fælles fildeling m.m. Alt dette med mulighed for tilkobling af eksterne applikationer, som gør jeres arbejdsgange endnu smartere.

Læs mere på Telia.dk/teams


20

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

DET DIGITALE LEDERSKAB Den store nedlukning i marts 2020 vendte op og ned på manges arbejdsliv. Distanceledelse fik helt nye dimensioner. Det gav udfordringer at skulle sikre både opgaveløsning og trivsel. Mange ledere blev sat på en svær mission med at skulle definere det digitale lederskab. Og selvom online møder og digital kommunikation ikke var ukendt, så skulle alle på rekordtid finde fodfæste i nye måder at være i kontakt på.

D

ansk Erhverv har fulgt og støttet de hårdt kæmpende ledere og deres udfordringer, og udfordringerne er der stadig. Det er utroligt og flot, hvad danske ledere har opnået på kort tid. Det er nu vigtigt at se på perioden og indsatserne og lære af de mange gode erfaringer.

En digital omvæltning uden sidestykke Den digitale omvæltning var ganske enkelt enorm. Men fordi vi alle kunne se behovet og værdien –så lykkedes det at skabe et arbejdsfællesskab, hvor vi kunne opnå ikke så lidt ved at mødes på digitale platforme. Vi lærte, at online møder er effektive og kræver en klar rammesætning, hvis vi skal få noget ud af mødet. De erfaringer kan vi trække med ind i de fysiske møder.

Tina Buch Olsson Chefkonsulent Dansk Erhverv

Nærvær og involvering på distancen Som leder blev det hurtigt tydeligt, at det at skabe nærvær og interesse for medarbejderen på distancen er svært. Men det kan lade sig gøre. Vi skal væk fra mantraet/undskyldningen om, at det er meget bedre at være i samme rum, og så skal vi skrue op for dialogen. Spørgsmål og mange spørgsmål til medarbejderen blev – og er – afgørende. For at banen vejen for tillid og for at få afdækket, hvor lederen rent faktisk skal støtte, så blev det at stille spørgsmål lederens vigtigste værktøj. Spørgsmål til forståelsen af de nye retningslinjer, spørgsmål til om, der mangler information. Om medarbejderens behov for sparring – om medarbejderens trivsel. Aktive gode spørgsmål, der gør lederne handlekraftige, men også involverende. For på afstand og i det digitale univers har det også vist sig, hvor vigtigt det er at få medarbejderen på banen. At uddelegere og at støtte kollegaerne i at hjælpe hinanden undervejs. Fællesskab på distancen Mennesker har brug for at mødes ansigt til ansigt, men virksomhederne og lederne brød med vanetænkningen og nye fællesskaber blev skabt – digitalt. Her var og er nøglen dels aktivt at involvere medarbejderne i – hvilket slags fællesskab, der skal skabes– når nu omstændighederne er, som de er. Det blev afgørende, at medarbejderne blev skubbet til at støtte fællesskabet og holde kontakten med de andre kollegaer på distancen. At vi fik talt om – og defineret - det gode kollegaskab og afstemt forventninger på tværs – med målsætningen om både at fremme opgaveløsning og trivsel. Mathed og tunnelsyn Også på hjemmefronten var der nye udfordringer. Mange havde børn hjemme. Arbejdslivet kunne nemt blive mere flydende. Mennesket er heldigvis så genialt indrettet, at vi primært fokuserer på det, der skal fixes – det, der ikke virker. Og når vi samtidig er godt stressede og trætte af det hele, så giver det et tunnelsyn og stresssymptomer, der kan være svære at komme udenom. Med ildhu kan man dog flytte fokus over på det positive – også i en svær tid. På at anerkende de store indsatser. På succeserne. På alt det gode vi opnår, udfordringerne til trods. Det kræver lidt tilvænning, for tunnelsynet kan være vanedannende. Men det er muligt. Alle disse erfaringer kan vi trække med videre. Som ledere skal vi fastholde bevidstheden om - at når medarbejderne kan se meningen med indsatserne, kan de ændre adfærd – også digitalt. At vi skaber resultater og tryghed, når vi giver medarbejderen den information, der giver mening – i stedet for at kommunikere meningsløst. At - når vi skruer op for spørgsmål, interesse og involvering, så frigør vi reelt medarbejdernes potentialer – også på distancen. At vi ved at fokusere på succeser og på, hvad vi gør godt – skaber motivation, energi og muligheder både i det digitale og det fysiske lederskab.


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

21

Annoncetekst, der virker Vores tekstforfattere er specialister i at skrive jobannoncer. Med fokus på kandidatadfærd og employer branding skriver vi teksten, der får de rette kandidater til at reagere. Tag fat i os på tlf. 3832 3355, hvis du vil vide mere.

STIL DE RIGTIGE KRAV – OG FIND DEN ENESTE ENE

”Den ideelle kandidat har…” Vent et øjeblik. Jeg stopper dig lige der. Den første fejl, mange begår, når de stiller krav i en jobannonce, er at beskrive den utopiske drømmekandidat. Den nye ottearmede kollega, der kan udfylde alle teamets kompetence-gaps og bage kage hver onsdag.

D

Camilla Nøjgaard, tekstforfatter, Jobindex

et kan sagtens være, at hende eller ham, du fantaserer om, findes derude. Men det kan også være en uventet kandidat, der slår benene væk under dig. Og ligesom i jagten på den eneste ene kan for mange høje krav gøre mere skade end gavn. Stiller du for mange krav, lader du det nemlig være op til kandidaten at tolke, hvad der er vigtigst. Eller måske skræmmer du dem endda helt væk. Uden velovervejede krav risikerer du en dyr og langtrukken sorteringsproces med irrelevante ansøgere eller en tom indbakke. Invester i stedet 5 minutter ekstra i at udfordre dine egne krav. Vi har gjort det nemt med 3 spørgsmål, du kan stille dig selv: 1) Hvor høje krav kan jeg tillade mig at stille? Det handler om at være realistisk og tænke ud af boksen. Først skal du overveje, hvor ombejlet din drømmekandidat er. Hvis arbejdsmarkedet flyder over med den type kandidat, du leder efter, kan du måske godt være bekendt at skrue en smule op for kravene, så du får det bedste match. I langt de fleste tilfælde er du dog ikke den eneste, der vil have fingrene i lige netop din kandidattype. Der er det en rigtig god idé at udvide din horisont, tænke i alternative baggrunde og fokusere på minimumskravene. Kan kandidaten fx være nyuddannet? Så skriv det. Og undlad at stille krav til, hvor mange års erfaring man har fra et givent område. Kan du bruge en medarbejder med god brancheviden, som måske har erfaring fra en helt anden funktion? Så kom med forslag til de indgange, der kunne være til stillingen. Nogle gange kan stjernekandidaten komme fra en helt anden baggrund, end du havde regnet med. Den alternative eller nyuddannede kandidat kan endda styrke teamet med et par friske øjne, ny viden og supplerende kompetencer.

2) Hvad er need-to-have, og hvad er nice-to-have? Nu har du dannet dig et realistisk indtryk af, hvem du kunne få ind ad døren. Men listen af krav er måske stadig lang? Det er nu, du skal til at vurdere, hvilke krav der er absolut nødvendige for, at kandidaten kan begå sig i stillingen – og hvilke der bare er en bonus. Hvis du ikke gør det klart, hvad der er vigtigst for dig, risikerer du, at kandidaten fokuserer på de krav, der i virkeligheden ikke er alfa og omega for at lykkes i stillingen. At ønske en særlig uddannelsesbaggrund kan nemt blive en dårlig vane. Du ønsker dig måske per automatik en medarbejder med en kandidatgrad – men er det nødvendigt for stillingen? Måske en bachelorgrad ville være tilstrækkeligt. Og kræver du 5+ års bred erfaring som bogholder, er en finansiel uddannelse måske komplet unødvendigt. Har du en lang liste af krav til systemer, programmer og teknologier, som kandidaten skal have erfaring med? Så skal du også ofte lige overveje den en gang mere. Er du sikker på, at kandidaten ikke med lidt oplæring vil kunne sætte sig ind i SharePoint? Og hvis din ansøger ikke lige har siddet med SAP, men har god erfaring fra et andet ERP-system, er det så virkelig en deal-breaker? Spørg dig selv: ”Hvis alle krav – lige på nær dette – er opfyldt, ville jeg så stadig overveje at ansætte personen?” Er svaret ja, så er kravet ikke nødvendigt. Og sidder du tilbage med nogle nice-to-haves, du bare må have med, så gem dem til sidst, og gør det klart, at det er en fordel. Ikke et krav. Så er det klokkeklart for kandidaterne, hvad de skal lægge vægt på. 3) Giver det sig selv? Nu troede du måske, du var færdig med dit kravafsnit. Men gå det lige igennem en ekstra gang: Står der mon noget, kandidaten kan gætte sig til?

Senior projektledere har altså godt tjek på projektstyring, og analytikere er typisk analytiske. Og hvis du var en superskarp projektleder med 4 års erfaring, hvad ville du så sige, hvis din nye arbejdsgiver i ramme alvor spurgte dig, om du nu også er struktureret og kan overholde deadlines? Lister du krav op, som siger sig selv, risikerer du at kede kandidaten med banaliteter. I værste tilfælde kan kandidaten sidde med oplevelsen af at blive talt ned til. Og så kan du ende med at miste ham eller hende. Ved at forklare jobbet godt kan du spare dig selv for en del af arbejdet i kandidatafsnittet. Har du eksempelvis allerede gjort det klart, at projektlederen skal samarbejde tæt med en masse forskellige afdelinger? Så drop at stille det som et krav, at man altså skal kunne samarbejde med andre. Det har kandidaten gættet. Tænk i stedet over, om nogle af dine krav skiller sig særligt ud. Ting, man skal kunne og gide for at trives i rollen, og som afviger fra den klassiske profiltype. Skal du fx bruge en backend-udvikler, der skal kommunikere meget med salgsafdelingen, er det måske værd at lægge vægt på kandidatens lyst til at samarbejde om det kommercielle i deres løsninger. Spar på kravene og spar tid Husk på: Opfylder kandidaten 4 ud af 5 krav, kan han eller hun altså stadig være relevant og – hvis du er heldig – måske også optimistisk (eller stædig) nok til at søge stillingen. Men taler vi 4 ud af 15 krav, er chancen for, at det udløser en ansøgning nok mindre. Også selvom det i virkeligheden var de 4 vigtigste. Og så kan du vente længe på den rette ansøger. Så drop de åbenlyse krav – og brug pladsen på deal-breakerne. Så skal den eneste ene nok finde vej til din indbakke.


22

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

5 ANBEFALINGER OM DISTANCELEDELSE

Grib tilbage til virksomhedens vision. Identificer roller og ansvar, kortlæg ressourcer, vis anerkendelse og skab læring. Det er Pernille Græsdal Becks svar på, hvordan vi kommer helskinnet igennem det, hun kalder et kæmpe ufrivilligt socialt eksperiment. Læs om distanceledelse omsat til akronymet VIRAL.

L

Af Pia Fuglsang Bach edelse er at skabe resultater sammen med andre og gennem andre. Distanceledelse er at lede medarbejdere, du ikke er i umiddelbar fysisk nærhed af. Det er der ikke noget nyt i. Det nye er, at Covid-19 har sendt både ledere og medarbejdere i hele verden på hjemmearbejde, og det betyder, at vores fælles base og mulighed for umiddelbar gensidig tilpasning med ét er eroderet. Pernille Græsdal Beck, chefrådgiver i CfL, formulerer det på denne måde: ”Vi er ufrivilligt havnet i et kæmpe socialt eksperiment, så det helt store spørgsmål er, hvad det egentligt gør ved os som mennesker at blive kollektivt isoleret?” Svaret på det spørgsmål er grundlaget for at få succes med den arbejdssituation, der er blevet dagligdag for rigtigt mange af os, og den største fejl, vi kan begå som ledere, er at tro, at vi bare kan udøve vores normale ledelsespraksis på distancen. Heldigvis kan relativt enkle greb gøre livet betydeligt lettere for både dig og dine medarbejdere, men inden vi griber til værktøjskassen, er det vigtigt at forstå og anerkende, de mekanismer der er spil. Inddragelse, kompetencer og nærhed Det handler grundlæggende om menneskets psykologi, og det aller største menneskelige behov er at høre til. ”Sat ind i en virksomhedskontekst betyder det, at vi som arbejdsgivere har indgået en kontrakt - også på det psykologiske plan - og noget er det, vi giver, er et fællesskab. Det er kolleger, og det er muligheden for at samarbejde.” ”Langt de fleste, der må forlade et job af forskellige grunde, angiver kolleger og fællesskabet som det, de savner mest,” siger Pernille Græsdal Beck og uddyber: ”I den aktuelle situation, hvor vi alle går en kæmpe bue uden om hinanden, gør det noget ved os som mennesker, fordi vi grundlæggende er sociale. Vi er ’vi før jeg’, og individualiseringen er på mange måder et vestligt fænomen. Vi er defineret i vores gruppe, og det udfordrer nogle af de mest grundlæggende behov for at høre til.” CfL opererer med tre behov – inddragelse, kompetencer og nærhed - som vi vender tilbage til. Pointen er, at hvis vi ikke gør en aktiv indsats for at adressere og imødekomme disse behov, så vil det skabe en følelse af isolation og eksklusion. Det fører til demotivation og modløshed. I overført betydning vil det være lige med den visse død. Derfor akronymet VIRAL Ifølge Pernille Græsdal Beck er distanceledelse en af de sværeste ledelsesformer, der findes. ”For at lykkes med distanceledelse, er noget af det første vi skal have fat i, vores egne antagelser om, hvad der skal til for at bygge gode relationer og løse opgaver. Vi er vant til, at det er fysisk tilstedeværelse, men det er vi nødt til at udfordre.” Til det formål har CfLs chefrådgiver samlet fem anbefalinger, der kan koges ned til akronymet VIRAL. VIRAL giver associationer til både digital markedsføring og smittespredning, men uanset hvad er de fem elementer først og fremmest tænkt som en genvej til at hurtigt at afkode og huske, hvordan du bedriver distanceledelse. 1. Vision Distanceledelse er og skal være visionsdrevet. Det kan lyde abstrakt, men det betyder, at du hele tiden skal have for øje,

hvad din organisation er sat i verden for, og hvad der er jeres kerneopgave. Du skal holde fokus på den forretningsmæssige virkelighed og sætte tydelige pejlemærker. Betragt KPI’erne som hjørneflag, men vær opmærksom på, at mange har behov for at få uddybet, hvad de indeholder, og hvad det er, I løber efter. Pernille Græsdal Beck giver et eksempel på et pejlemærke: ”Hvis en af dine medarbejdere skal levere indhold til dig, så skal forventningsafstemningen være på plads. Hvis den pågældende ikke har en fornemmelse af, hvor meget research og data, du har brug for, så kan det være, at I spilder to dage på noget, der ikke rigtigt skal bruges, når det kommer til stykket.” Med til visionen hører et visuelt sprog: ”For at skabe tilhørsforhold skal du male et billede, at det rum, medarbejderne træder ind i. Du skal skabe en mental arbejdsplads og bruge sprogbilleder som ’det bliver en hård sejlads’, ’vi skal ride stormen af ’ eller ’rebe sejlene’. Brug sproget til at få deltagerne ombord på din båd.” 2. Identifikation Her handler det om at identificere og definere roller, resultater og processer. Sagt på en anden måde: Skab klare mål og vær helt tydelig i forhold til, hvem der gør hvad hvornår, og hvem der har hvilket ansvar. Distancemedarbejdere har behov for eksplicitte og transparente processer, når det gælder beslutninger, tidshorisont, milepæle og daglig opdatering af hinanden på diverse projekter. Det gælder også mere praktiske forhold som ændringer i arbejdsdokumenter eller opgaveoverleveringer.

Struktur handler om alt fra tidspunkter over dagsordner til formål, og i den forbindelse er det vigtigt, at skelne mellem drift og udvikling. ”Når du leder på distancen, har du ikke så godt styr på det sociale, det nonverbale og det interaktive, selvfølgelig afhængig af platformen, men tag noget så velkendt som en telefonsamtale. Her er vi ikke stille sammen, men skal hele tiden producere det næste svar, og måske taler vi i munden på hinanden.” ”Det hele bliver meget driftsorienteret. Udfordringen er at være tydelig omkring, hvornår det er et driftsmøde med afrapportering, og hvornår det er et udviklingsmøde med tid og rum til at sige: ’Da jeg stod i badet i morges, kom jeg i øvrigt i tanke om…’. De der i øvrigt-tanker skal der skabes rum for, at det kræver paradoksalt nok endnu mere ledelse,” siger CfLs chefrådgiver. 4. Anerkendelse Anerkendelse rækker tilbage til indledningen: Menneskets behov for at høre til. Som distanceleder skal du anerkende og imødekomme tre grundlæggende behov: Inddragelse, der blandt andet opfyldes ved at tale i vi-sprog, at være inkluderende og også at fokusere på trivsel og arbejdsglæde. Kompetencebehovet, der opfyldes ved at du uddelegerer og skaber tydelige ansvarsområder. Det er også en god ide med virtuelle faglige indlæg og afrapportering - og igen: Skab psykologisk tryghed, så fejltagelser og misforståelser bliver til fremadrettet læring.

CfLs chefrådgiver anbefaler strukturerende runder, så alle bliver hørt, og så pointerer hun vigtigheden af psykologisk tryghed med plads til åbenhed om fejl - især i de virtuelle rum.

Nærhed opfyldes ved give alle taletid, at stille åbne spørgsmål og lytte. Det kan også være en god ide at skabe en buddy-ordning og holde en til en-møder. Husk at alle ikke har de samme behov, så der skal være forskel på, hvad du tilbyder. Når det handler om anerkendelse, er det også vigtigt at undgå et A- og et B-hold, og distancen behøver ikke være længere end mellem et hovedkontor i København og en satellit-afdeling i Århus.

”Normalt kan du lige fange en på gangen og spørge, hvordan blev det her oplevet, men når folk sidder alene, skal du gange deres oplevelse med tre, hvis de for eksempel føler, at de er blevet fanget i en fejl eller sidder med Sorteper,” forklarer hun.

”Når du afholder skype-møder eller andet, kan det være en god ide, at alle på hovedkontoret også sætter sig hver for sig, for at skabe lige betingelser,” lyder et råd fra Pernille Græsdal Beck, der også sender en advarsel:

Kommunikation spiller en nøglerolle, og jo mere omhyggelig du er med at skabe fælles rammer og identitet, desto nemmere er det at forebygge misforståelser og konflikter.

”Den der med at sige, at min telefon er altid åben, er det værste, man kan gøre. Det er ren alibi-ledelse. Du skal facilitere, at man har mulighed for at komme med det, der nu engang fylder.”

Brief-backbrief er et af de stærkeste kommunikationsredskaber i den sammenhæng. Det kan både være i relation til den enkelte, men det kan også være på teamniveau. Den simple udgave lyder:

5. Læring I den aktuelle krise, skal de fleste medarbejdere i gang med at praktisere selvledelse i langt højere grad end tidligere, og rigtigt mange vil have brug for teknologisk kompetenceudvikling. Hvis det også gælder dig som leder, så begynd der.

• I forhold til det, der er sagt, hvad har du hørt? • I forhold til det du har hørt, hvad har du forstået? • I forhold til det du har forstået, hvad synes du så selv er det rigtige? Hvad har du accepteret? • I forhold til det du har accepteret, hvad har du så gjort? Det kan måske godt føles som detailstyring, men det er bedre at være tydelig end bagefter at fortælle en medarbejder, at vedkommende lige har spildt to dage. 3. Ressourcer Ressourcer handler både om at skabe struktur og om valg af platform eller medie. Det sidste først. Pernille Græsdal Beck anbefaler højst tre platforme, og hendes råd er at være bevidst om ikke at introducere alt for mange nye medier i tider med omsiggribende forandringer. Med mindre det er en del af jeres digitaliseringsproces eller hvis I ikke havde nogle fra begyndelsen.

Ellers handler det om at afdække fag- og teamkompetencer, sætte gang i distancecoaching, hvor det at lytte er det vigtigste, og så skal du også være opmærksom på de teknologiforskrækkede og adressere frygten.

Kræver distanceledelse i virkeligheden mere detailstyring? ”Nej, jeg vil hellere sige, at du skal lede i yderpolerne. I den ene yderpol definerer du klart, hvad det er, du forventer, hvad det er, der er organisationens kerneopgave, og hvad du forventer af den pågældende på de overordnede linjer. I den modsatte pol går du mere i detaljer og fortæller, hvad det er, du gerne vil have, og så skal du aktivt følge det til dørs,” siger CfLs chefrådgiver. ”Du skal både lære og aflære, hvad der skal til for at blive en dygtig distanceleder. Du skal anerkende, at det er en selvstændig disciplin og bruge de redskaber og genveje, der findes.”


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

23

VI BLIVER EN SAMMENSMELTNING AF GENERATIONER Virksomheder må pakke deres ellers traditionelle ideer om faste hierarkier og rutiner væk, hvis de vil sikre deres overlevelse i en fremtid, hvor alle virksomheder vil være drevet af teknologi, og hvor de nye generationer vil udfordre erhvervslivets grundprincipper.

V

ores verden udvikler sig i disse år med lynets hast. Nye teknologier skyder op over alt og vender og op ned på vores samfund og erhvervsliv i en sådan grad, at virksomheder bliver nød til at gentænke deres eksisterende strukturer og forretningsmodeller, for at sikre deres fremtidige eksistens. Det er en udvikling, der også vil blive præget af den enorme omvæltning, som det danske arbejdsmarked i disse år står overfor - en omvæltning hvor de tidligere og mere analoge generationer skal til at arbejde sammen med de digitalt indfødte. Fremtiden bliver en symbiose De ældre generationer har i mange år været vant til at arbejde i et erhvervsliv kendetegnet ved et tydeligt hierarki, faste strukturer og arbejdspladser, hvor fysisk tilstedeværelse har været en naturlig del af deres dagligdag. Det står i kontrast til de yngre generationer, som i langt højere grad bliver motiveret af en fleksibel arbejdsgang, hvor arbejdsopgaver også kan laves remote og ikke nødvendigvis i de traditionelle arbejdstider fra 9 til 17.

”De generationer som inden længe skal til at arbejde under samme tag, er generationer som har nogle meget forskellige værdier. Det er en udvikling, som på den ene side kan skabe et enormt potentiale, men på den anden side kan udfordre virksomhedernes fremtid,” udtaler Søren Krogh Nielsen, adm. direktør i Ricoh. Corona sætter turbo på omstillingen Forskellene på generationerne kommer især til udtryk i disse dage, hvor coronakrisen for alvor har sat turbo på den digitale omstilling samt resulteret i, at mange virksomheder fra den ene dag til den anden har måtte omstille sig til en digital hverdag. ”Med den nuværende coronakrise ser man tydeligt, hvordan de yngre generationer ikke oplever den store omvæltning ved at arbejde digitalt, hvorimod de ældre generationer har langt sværere ved at tilpasse sig en hverdag, hvor den fysiske kontakt er skiftet ud med videomøder og e-mails. Og det er derfor vigtigt, at man som virksomhed er opmærksom på dette og sørger for at få alle med om bord,” fortæller Søren og fortsætter. ”For mange virksomheder kan coronakrisen fungere som et rigtig

godt tidspunkt for konstruktivt at evaluere behovet for fysiske arbejdspladser i fremtiden, og bruge det som springbræt til at kickstarte virksomhedens digitale omstilling.” Virksomheder må gentænkes Med en fremtid hvor stort set alle virksomheder vil være drevet af digitaliseringens mange muligheder, og hvor fundamentalt forskellige generationer skal arbejde under samme tag, sætter det det helt nye krav til virksomheders struktur og kultur. ”Hvis man som virksomhed vil eksistere i fremtiden, bliver man nød til at gentænke hele virksomheden. Det gælder ikke kun ens virksomhedsstruktur. Man bliver også nød til at gentænke ens ledelsesstil, hvordan man kan sikre medarbejdernes motivation og performance i en mere digital hverdag, og så må man også tilpasse sin indretning, så den afspejler de nye arbejdsformer,” fortæller Søren og slutter. Hvis man som virksomhed vil med på en rejse ind i fremtiden og udnytte det potentiale der ligger i at sammensmelte generationerne, kræver det, at man tør udfordre både de gamle og nye strukturer og værdier.

Søren Krogh Nielsen, adm. direktør i Ricoh

SÅDAN BRINGER DU DIN VIRKSOMHED IND I FREMTIDEN 1. Få de digitale værktøjer på plads a. Det er essentielt at starte med at få de digitale værktøjer på plads, såsom samarbejdsplatforme og kommunikationsplatforme, for det er dem der danner rammerne for at kunne skabe en effektiv omstilling samt sikre en fortsat effektiv arbejdsgang i fremtiden. 2. Brug coronakrisen strategisk a. Det er oplagt at bruge den tvungne omstilling som mange er i lige nu, til at træne de forskellige generationer i at benytte de digitale platforme og arbejdsgange på. På den måde kan man udligne potentielle uligheder mellem generationerne og sikre fremtidig effektivitet mellem dem. 3. Indret din virksomhed så den understøtter arbejdsgangene a. Hvis man som virksomhed vil have succes med omstillingen, må man sørge for, at den måde man fysisk indretter sin virksomhed på også understøtter og afspejler den måde man har valgt at arbejde på.


HVAD NU HVIS ...

du altid fik kommunikeret, hvem I er som arbejdsplads? Vi ved, hvad den gode jobannonce indeholder. Og den lækre video, den sigende tekst og den vigtige tilgang til kandidaternes færden. Tag fat i os og få liv i dit employer brand.

Profile for partnermedier

Den virtuelle arbejdsplads  

Den virtuelle arbejdsplads