Page 1

WWW.KULTURASTUROVO.SK

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

1

PÁRKÁNY ÉS VIDÉKE ŠTÚROVO A OKOLIE XXVIII. évfolyam - ročník

2018[10]


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

2

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY / OZNAM PRE VERE JNOSŤ

TÁJÉKOZTATÁS

OZNÁMENIE

P á r k á n y város értesíti, hogy:

Mesto Š t ú r o v o oznamuje, že:

a helyi önkormányzati választások időpontjáról és helyszínéről 1. A helyi önkormányzati választások időpontja szombat

2018. november 10-én 7.00 – 22.00 óráig.

2. A választások helyszíne Párkány városában 2 (kettő) választókörzet. Az I. számú választókörzeten belül 8 (nyolc) képviselő választható. Az I. választókörzetbe a következő szavazókörök tartoznak: 1. sz. szavazókör – a nyugdíjasklub épülete, Fő utca 42: Utcák: Akácfa, Baróti, Bruntáli, Duna, Tűzoltó, Fő, Juharfa, Jesenský– páratlan számok 11-71, 75-83, 117, 139 és páros számok 14-64-ig, Kövesdi út, Rövid, Templom köz, Sobieski, Szent Imre tér, Szabadság tér (állandó lakcímmel nem rendelkező lakosok részére is és a 3348-as szám), Nánai út, Diófa, Orgona, Vámház köz, Régiposta köz, Vadas, Széchenyi, Gyártelepi út, Vásártér köz, Bem József, Szent István– régi rész (1-17 és 2, 10, 12, 14), Zrínyi Miklós, Vörösmarty. 2. sz. szavazókör – Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola épülete, Comenius utca 2: Utcák: Bocskai sor, Alsó, Laktanya, Comenius, Újtemető, Major köz, Rózsa, Szvatopluk, Űrhajós, Bél Mátyás, Bérespart (családi házak). 3. sz. szavazókör – az Ady Endre Alapiskola épülete (a volt óvoda), Szent István 16. sz. Utcák: Ady, Balassi, Kossuth, Béke, Petőfi– régi rész (családi házak 1-63 és 2-90), Sport, Szent István (18-44 és 48 – páros számok), Husz János, Vajanský. 4. sz. szavazókör – Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola, Szent István utca 25. sz. (a volt szülészet udvarában) Utcák: Gesztenyefa (1, 3, 5 – „Papagáj“ lakótelep), Jesenský (76, 78, 80, 82 – „Papagáj“ lakótelep), Petőfi (az öreg lakótelep 67 – 113), Petőfi („Papagáj“ lakótelep 92-108)

Szent István (19-33 páratlan számok), Kertész (31, 33). 5. sz. szavazókör – az Enerbyt kft irodaépülete, Hársfa utca 1 sz.: Utcák: Szövetkezeti sor (39 és 41), Szövetkezeti sor (33, 35, 37), Gesztenyefa (2-10 – kínai fal), Jesenský 87.sz. – a rendelőintézet szolgálati lakása, Hársfa, Szent István (35-75 páratlan számok).

A II. számú választókörzeten belül 7 (hét) képviselő választható. A II. választókörzetbe a következő szavazókörök tartoznak: 6. sz. szavazókör – a Lakásszövetkezet ülésterme, Hársfa utca 3: Utcák: Jesenský (66, 68, 70, 72, 74), Szövetkezeti sor (1-31 és 6-22). 7. sz. szavazókör – Összevont Magániskola, Szent István utca 36: Utcák: Bartók (az egész), Smetana (az egész), Istenhegyi út. 8. sz. szavazókör – Óvoda, Bartók utca 38 (felső rész): Utcák: Jesenský (csak a 73-as szám), Kilátó, Nárcisz, Új, Rákóczi Ferenc (35-41 és 58-80), Bérespart (csak a 27 és 29-es számú tömbház). 9. sz. szavazókör – Óvoda, Bartók utca 38 (alsó rész): Utcák: Štefánik (12-48 és 13-23), Vörösmarty– csak a 2, 4, 6-os számú tömbház. 10. sz. szavazókör – a vasútállomás épülete, Vasúti sor 14.: Utcák: Dubček, J. Kráľ, Sládkovič (párkányi rész), Téglagyári út, Vasúti sor. Mgr. Eva M o l n á r o v á a szervezési osztály vezetője

o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí

1. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu

dňa 10. novembra 2018 od 7.00 hod. do 22.00 hod. 2. Miestom konania volieb v meste Štúrovo sú 2 (dva) volebné obvody: Volebný obvod č. I. Vo volebnom obvode číslo I. bude zvolených 8 (osem) poslancov. Volebný obvod č. I. zahŕňa okrsky:

č. 1 – budova Klubu dôchodcov, Hlavná ul. č. 42 Ulice: Agátová, Baraoltská, Bruntálska, Dunajská, Hasičská, Hlavná, Javorová, Jesenského ul. - nepárne čísla 11-71, 75-83, 117, 139 a párne čísla od 14 – 64, Kamenická cesta, Krátka, Kostolná, Sobieskeho, Námestie Sv. Imricha, Námestie slobody (aj obyvatelia s trvalým pobytom Štúrovo, bez ďalšej adresy a súp. č. 3348), Nánanská cesta, Orechová, Orgovánová, Pri colnici, Pri starej pošte, Pri Vadaši, Széchenyiho, Továrenská cesta, Trhovnícka, Jozefa Bema, Ul. svätého Štefana - stará časť (1 - 17 a 2, 6, 10, 12, 14), Ul. M. Zrínskeho, Vörösmartyho (len rodinné domy). č. 2 - budova Základnej umeleckej školy - Komenského č. 2 Ulice: Bocskaiho rad, Dolná, Kasárenská, Komenského, Novocintorínska, Pri majeri, Ružová, Svätoplukova, Kozmonautov, Mateja Bela, Želiarsky svah (len rodinné domy). č. 3 – budova ZŠ E.Adyho (bývalá MŠ) na Ul. sv. Štefana č. 16 Ulice: Adyho, Balassiho, Kossuthova, Mierová, Petőfiho stará časť (rodinné domy 1-63 a 2-90), Športová, Ul. Svätého Štefana (18 - 44 a 48 párne čísla), Jána Husa, Vajanského) č. 4 - Základná umelecká škola - sv. Štefana č. 25 (budova vo dvore bývalej pôrodnice): Ulice: Gaštanová ( 1, 3, 5 - sídlisko "Papagáj"), Jesenského (76, 78, 80, 82 - sídlisko „Papagáj“), Petőfiho (staré sídlisko 67 - 113), Petőfiho (92 - 108 - sídlisko

„Papagáj“), Ul. svätého Štefana (19 – 33 nepárne čísla), Záhradnícka celá (31, 33). č.5 - Administratívna budova Enerbyt s.r.o. na ul. Lipová č.1 : Ulice: Družstevný rad (39 a 41), Družstevný rad (33, 35, 37), Gaštanová (2 - 10 čínsky múr), Jesenského č.87 - služobný byt Polikliniky, Lipová, Ul. svätého Štefana (35 - 75 nepárne čísla).

Vo volebnom obvode č. II bude zvolených 7 (sedem) poslancov. Volebný obvod č. II. zahŕňa volebné okrsky: č. 6 - SBDO - zasadačka, Lipová ulica č. 3: Jesenského ulica (66, 68, 70, 72, 74), Družstevný rad (1-31 a 6-22). č. 7 - Súkromná spojená škola, Ul. sv. Štefana č. 36: Bartókova ulica (celá), Smetanova ulica (celá), Na Boží kopec. č. 8 - Materská škola na ul. Bartókova č. 38 (horná časť): Ulice: Jesenského (len č. 73), Na vyhliadke, Narcisová, Nová, Ul. F. Rákócziho celá (35 - 41 a 58 - 80), Želiarsky svah (len bytový dom č. 27 a 29). č. 9 - Materská škola na ul. Bartókova č. 38 (dolná časť): Štefánikova ulica celá (12 - 48 a 13 23), Vörösmartyho ulica - len bytový dom č. 2, 4, 6. č. 10 – na prízemí v budove ŽSR, Železničný rad č. 14 (Železničná stanica): Ulice: Dubčekova, Tehliarska cesta, Janka Kráľa, Sládkovičova (štúrovská časť), Železničný rad. Mgr. Eva M o l n á r o v á vedúca OOVS

SZERKESZTŐSÉGÜNK ÉRTESÍTI OLVASÓINKAT,

NAŠA REDAKCIA OZNAMUJE ČITATEĽOM,

hogy novemberi lapszámunk az önkormányzati választások miatt hamarabb, november 5-én jelenik meg. Lapzártánk ezért a hó utolsó napja helyett OKTÓBER 22-re módosul. Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a főszerkesztővel való személyes egyeztetés telefonon a 00421 915 909 147-es számon, emailben a parkanyesvideke@gmail.com címen, illetve személyesen keddenként 8 és 16 óra között a kultúrházban lehetséges. Halotti megemlékezéseiket vagy köszöntőiket minden munkanap munkaidőben a kultúrház előcsarnokában adhatják fel. Örömmel fogadjuk továbbá olvasói leveleiket, észrevételeiket, illetve kérdéseiket A hónap kérdése rovatunkba is a fent jelzett emailcímen vagy levélben a Tűzoltó utca 25. Párkány 94301 címre. A szerkesztőség

že novembrové číslo kvôli komunálnym voľbám vyjde skôr, a to 6. novembra. UZÁVIERKA čísla sa z toho dôvodu posúva – namiesto posledného dňa mesiaca bude už 25. OKTÓBRA. Na konzultácie so šéfredaktorkou môžete využiť telefón: +421 915 909 147; e-mail: parkanyesvideke@gmail. com; alebo osobné stretnutie každý utorok od 8:00 do 16:00 hod v kultúrnom dome (MsKS, Hasičská 25, 943 01 Štúrovo). Smútočné oznámenia, príp. blahoželania môžete podať každý pracovný deň v pracovnej dobe vo vestibule kultúrneho domu. Aj naďalej uvítame Vaše listy, podnety, prípadne otázky do rubriky Otázka mesiaca, na vyššie uvedených kontaktoch. Redakcia


H Í R E K / S P R ÁV Y

A POLGÁRMESTER SZEMSZÖGÉBŐL Mérlegvonás az elért eredményekről A választási időszak szerves részét képezi az elvégzett munkáról és az elért eredményekről szóló mérlegvonásnak. Engedjék meg, hogy megismertessem Önöket azokkal, a nézetem szerint fontos eredményekkel, amelyeket a város fejlődése és a városi életminőség szempontjából fontosnak tartok megemlíteni. 1. A hulladékgazdálkodásban bevezetett változások: módosítottuk a szelektív hulladékgyűjtést beleértve a kertekből és a parkokból származó zöldhulladék gyűjtését is. Rendszeresen gyűjtjük a veszélyes hulladékot. Hatékonyabbak lettünk a kommunális hulladék begyűjtése terén. A 2017-es évben a kiosztályozott hulladék aránya elérte a 21%-ot. 2. Az SKC Foundry vállalat letelepedése: A társaság 2016-ban az ipari park területén építette ki üzemét, melyben az autógyártásban használatos alkatrészek elkészítéséhez szükséges vasöntvényeket gyártanak. A gyártási technológia a legmodernabb műszaki eljárások közé tartozik a világon. A társaság 120 alkalmazottat foglalkoztat. Jelenleg folyik a gyártás bővítésének engedélyeztetése mellyel újabb 170 munkahely jöhet létre.

3. A Nánai út és az útkereszteződés újjáépítése: Több tárgyalás eredményeképpen sikerült elérni, hogy a Szlovák Útkezelő Vállalat a közlekedési minisztériummal együttműködve besorolja a Nánai út rekonstrukcióját az Európai unió pénzügyi keretéből finanszírozott projektek közé. Az újjáépítési munkálatok befejezése 2018 végére várható. 4. A Kossuth utcában kialakult helyzet törvényes megoldása: 2015-től sikerült elérni, hogy az „zenélő ház“ tulajdonosa ellen olyan bírósági határoztok születtek, amelyek az adott utcában a nyugalom helyreállítását eredményezték. 5. A termálfürdő fejlesztése: Rendkívül nagy igyekezetet fektettünk a termálfürdő fejlesztésére. Megépült a Thermal hotelhez tartozó wellness központ, megújultak a szállásadó egységek, újjáépült az úszómedence és a fürdőhöz tartozó további területek. Természetesen a listát tovább lehetne bővíteni, azonban a lényegét tekintve a fent említett öt pontot tartom a legjelentősebbnek. Köszönet illeti mindazokat, akik munkájukkal hozzájárultak mindezek megvalósításához. Ing. Szabó Eugen, polgármester

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

3

PRIMÁTORSKÝ UHOL POHĽADU Bilancovanie výsledkov práce Súčasťou každého volebného obdobia by malo byť aj bilancovanie vykonanej práce a dosiahnutých výsledkov. Preto mi dovoľte, priblížiť Vám môj pohľad na niektoré výsledky, ktoré z pohľadu rozvoja mesta a komfortu života v ňom sú nesporne veľkým úspechom. 1. Zmeny v systéme zberu odpadov: zaviedol sa triedený zber odpadov vrátane zeleného odpadu zo záhrad a parkov. Pravidelne sa zabezpečuje zber nebezpečného odpadu. Zefektívnil sa systém zberu komunálneho odpadu. Podiel separovaného zberu prekročil v roku 2017 hodnotu 21%. 2. Usídlenie spoločnosti SKC Foundry: Spoločnosť v areáli priemyselného parku vybudovala v roku 2016 závod na výrobu železných odliatkov určených predovšetkým na výrobu komponentov pre automobilový priemysel. Technológia výroby sa radí medzi najpokrokovejšie technológie na svete. Spoločnosť momentálne zamestnáva 120 pracovníkov. V súčasnosti sa plánuje rozšírenie výrobného závodu a zvýšenie zamestnanosti o ďalších 170 osôb.

3. Rekonštrukcia Nánanskej cesty vrátane križovatky: Po mnohých rokovaniach sa podarilo docieliť, aby Slovenská správa ciest v spolupráci s ministerstvom dopravy zaradili rekonštrukciu Nánanskej cesty medzi projekty financované z fondov EU. Ukončenie rekonštrukčných prác sa očakáva do konca 2018. 4. Zákonné kroky v nastolení pokoja v Kossuthovej ulici: Od roku 2015 sa podarilo docieliť, aby proti majiteľke „spievajúceho domu“ boli vznesené také súdne rozhodnutia, ktoré umožnia nastolenie pokoja v danej ulici. 5. Rozvoj termálneho kúpaliska: Mimoriadne veľké úsilie bolo vynaložené na rozvoj termálneho kúpaliska. Vybudovala sa wellness jednotka k hotelu Thermál, boli obnovené ubytovacie jednotky, zrekonštruoval sa plavecký bazén a obnovili sa mnohé priestory v rámci kúpaliska. Zoznam by sa samozrejme dal ďalej rozširovať, avšak horeuvedených päť bodov považujem významovo za najvýraznejšie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorý prispeli k ich realizácii. Ing. Eugen Szabó, primátor mesta


VÁROSHÁZA HÍREI

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

4

UTOLJÁRA ÜLT ÖSSZE A TESTÜLET EBBEN A CIKLUSBAN

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT A 2002-től minden évben megtartják a mobilitás hetét Európában. A programba bármely település bekapcsolódhat, Szlovákiából ezt 24 önkormányzat tette meg, köztük Párkány is. Szabó Eugen polgármester elmondta, Nyugat Európában hamarabb szembesültek a sok jármű okozta gonddal, ezért láttunk már évek óta sok kerekezőt, főként a Benelux államokban. A kerékpározás megszerettetése az Európai Mobilitás Hét projekt által nemzetközi formát kapott. "Párkány 2015-ben csatlakozott a kezdeményezéshez, de egyébként is minden hasonló programban részt vesz, mint a

A város főellenőre az Enerbyt kft-nél végzett vizsgálat eredményét ismertette. Bizonyos hiányosságokra és ellentmondásokra bukkant a cégtulajdon leltározásában és a városi ingatlanok bérbeadása kapcsán, amit a cég megbízási szerződés alapján végez. Csepregi képviselő rámutatott az összehasonlított ingatlanok bérleti árának jelentős eltérésére és a nagyobb átláthatóság érdekében a megbízási szerződés újragondolását javasolta. Slabák képviselő a hiányosságok miatt felelősségrevonást sügetett. Szigeti képviselő úgy fogalmazott, túl sok a „feketeség“ a jelentésben, ami félelmet keltő, ugyanakkor az is, hogy a főellenőr jelentésével kapcsolatban a Városi Tanács gyakorlatilag nem fogalmazott meg állásfoglalást. Szabó Eugen polgármester úgy válaszolt, a megbízási szerződés megalkotásakor Föld Napja, a Duna Nap, Bringával munkába, takarítások, szemétszedések és egyebek. Fontosnak tartom, hogy ezek ne „egynyári” aktivitások legyenek, hanem tartsunk is ki bennük" – fejtette ki a polgármester. Cél, hogy tömegeket megmozgató kicsúcsosodása legyen a rendezvénynek Hétfőn biciklis felvonulást tartottak a városban, mindenki felfigyelt a csoportra, s talán ez is az oka, hogy a következő napokban szemmel láthatóan több bringás jelent meg az utcákon, mint egyébként. „Figyelemmel és előzékenységgel kell lennünk a városi biciklisták iránt, hiszen a várost átszeli ugyan egy kerékpárút, de még rengeteg a tennivaló. 2008-ban készült erre egy szép projekt, de amikor átvettem a hivatalt, és neki akartunk fogni

és elfogadásakor az elsődleges szempont a rugalmasság és a városi ingatlanok bérbe adásának a piaci feltételekhez való igazítása volt. Ő is a folyamatok felülvizsgálatát látta szükségesnek. Az Enerbyt igazgatója, Szórád György úgy reagált, a hiányosságok és ellentmondások az új könyvelő tapasztalatlanságából erednek, a legtöbbet már sikerült kiküszöbölni, a tulajdonból nem hiányzik egy cent sem, a hibák csak nyilvántartásbeli és könyvelési jellegűek. A képviselők végül tudomásul vették

az Enerbytről szóló főellenőri jelentést. Az ülés második felében a testület telekvételekről és –eladásokról döntött, visszavonta az ipari parkkal való telekcseréről szóló rendeletet, mivel a cég visszalépett szándékától, helyette eladásra kínálja a területet. A város icikliutat szeretne építeni a szóban forgó területen. Az ülés végén a képviselők jóváhagyták a Sobieski utcán fiatal családok számára kínált telkek eladását. ford-bokor-

HARMONOGRAM ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU A NAGYDARABOS HULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK ÜTEMTERVE Rodinné domy v uliciach A következő utcák családi házainál

A szünetig a képviselők tudomásul vették a városi költségvetésből megítélt támogatásokat, a város gazdálkodásának időszakos eredményeiről szóló féléves és a 2017-es konszolidált éves jelentést. A pirotechnikai eszközök városban való használatáról szóló javaslatot elvetették, mert előbb összhangba kell hozni azt az ez évben módosított idevágó törvénnyel. A városi rendőrség 2018 első félévében végzett tevékenységéről szóló jelentés

tárgyalásakor Slabák képviselő kritizálta a városi kamerarendszer kihasználását a szabálysértésések felderítésekor, mivel az így felderített kihágások száma jelentősen csökkent. Az őrs vezetője, B. Horban elmondta, a teherkomp üzembe helyezésével csökkent az áthaladó kamionok száma, a tiltás ellenére áthaladó járművek montitorozására a kamerarendszer bevállt.

Bytovky v uliciach A következő utcák lakótömbjeinél

Az utolsó ülés is a képviselők interpellációival kezdődött. Vitkó Andrea az Alsó utca szemétszigete körüli rendetlenséget nehezményezte. Csepregi Zoltán az után érdeklődött, kiépíthető-e egy akadálymentes gyalogátkelő a Teraszok lakótelepen és sürgette a vasút melletti zebrák láthatóbbá tétellét. Az illetékes ügyosztály vezetője, Máčai Marian ígéretet tett a helyzet javítására és elmondta, fel is számolhatók a szemétgyűjtő szigetek a családi házak térségében, hiszen adott a zsákos begyűjtés formája. Slabák Jozef a Petőfi utca másodlagos nyersanyaggyűjtő magántelepén végzett tevékenység jelentős változására figyelmeztetett. Míg régebben konténerekben gyűjtötték, kisebb mennyiségben, jelenleg a hulladék kupacokban hever a földön, s mozgatásuk jelentős hangzavarral és porral jár.

Hlavná, Komenského, Kozmonautov, Sv. Štefana, Hasičská, Dunajská, Nám. Sv. Imricha, Sobieskeho, Széchenyiho, Bruntálska, Baraoltská, Pri st. pošte, Jána Husa, Jozefa Bema, Vajanského, Jesenského Balassiho, Kossuthova, Mierová, Petőfiho, Vörösmartyho, Krátka, Trhovnícka, Pri majeri, Mateja Bela, Želiarsky svah, Svätoplukova, Bocskaiho rad, Dolná, Ružová, M. Zrínskeho Nánanská cesta, Kasárenská, Agátová, Orgovánová, Javorová, Adyho, Narcisová, Na vyhliadke, Nová, J. Kráľa, Sládkovičova, Dubčekova, Železničný rad F. Rákocziho, Štefánikova – zberný ostrovček č. 4; Bartókova – vedľa vchodu č. 24.; Jesenského, Petöfiho, Družstevný rad – vedľa škôlok Lipová a Družstevný rad; Orechová - vedľa vchodu č. 37 a č. 39; Komenského – za garážami na ulici Želiarsky svah; Sv. Štefana – vedľa budovy Bytového družstva; Nánanská, Kasárenská – vedľa pôvodného zberného miesta; Železničný rad – v blízkosti križovatky na ul. J. Kráľa a Dubčekova; Športová – oproti garážam na Nám. pri štadióne

a megvalósításnak, akkor jöttünk rá, nincsenek elrendezve a tulajdonviszonyok. Elkezdtük az újratervezést, nehézkesen megy, de nem adjuk fel. Emellett szeretnénk Esztergommal közösen létrehozni kerékpárkölcsönző rendszert, jelenleg a közbeszerzés végén járunk. Ami biztos, az év végéig egy kilométer bicikliúttal gazdagodunk az átépítés alatt lévő Nánai útnak köszönhetően." – tájékoztatott Szabó Eugen. A mobilitás hetén kedden és szerdán "Autómentes" lett az egyik Duna parti parkoló, s ott délutánonként aerobic és zumba edzést tartottak gyerekeknek és fiataloknak, a nyugdíjasoknak maga a nyugdíjas klub vezetője Klemász Magdi mutatta a gyakorlatokat. Csütörtökön baba-mama foglalkozás volt itt, pénteken pedig az ovisoké és az iskolásoké volt a

16. OKTÓBER

17. OKTÓBER

18. OKTÓBER 22. – 24. OKTÓBER

5. – 7. NOVEMBER

főszerep. Ők a sétálóutcán ugrálóbuszoztak, a közlekedési játszótéren tanulták a szabályokat és volt elsősegély nyújtási tanácsadás is. Szombaton a IV. Városi Sportnap volt a hét kicsúcsosodása, melynek során a párkányiak gyalogtúrán vehettek részt a kovácspataki hegyekben, a kisgyermekes családok, nagyszülők az unokákkal elgyalogolhattak a Garam torkolatáig, az edzettek pedig 30-50 kilométeres távokon biciklizhettek, sőt, a fiatalok görgős-gurulós eszközökön vigadhattak a Duna parton. A városi sportszervezet gulyással várt minden résztvevőt. Ezen a napon ingyenesen utazhattunk a városi buszokon is, sőt a hagyományos nyereményjáték során gazdára talált egy éves bérlet a városi buszra. -bokor-


SPRÁVY MESTSKÉHO ÚRADU

NAPOSLEDY V TOMTO VOLEBNOM OBDOBÍ Aj posledné riadne zasadnutie MZ sa začalo interpeláciami poslancov. Poslankyňa Andrea Vitkóová sa sťažovala na veľký neporiadok okolo zberného miesta odpadu na Dolnej ulici. Poslanec Zoltán Csepregi sa zaujímal o možnosť vybudovania bezbariérového priechodu pre chodcov na sídlisku Terasy, urgoval zvýraznenie priechodov na ceste I. triedy na žel. stanici. Vedúci oddelenia kom. služieb, ŽP a dopravy Ing. Máčai prisľúbil nápravu, spomenul aj možnosť zrušenia zberných miest separovaného odpadu v lokalitách s rodinnými domami, nakoľko je zabezpečený vrecový zber. Poslanec Jozef Slabák upozornil na výraznú zmenu v činnosti súkromného zberného dvora druhotných surovín na Petőfiho ulici. Kým v minulosti bol zber organizovaný do kontajnerov v menších objemoch, v súčasnosti leží odpad voľne v haldách na ploche a manipulácia s ním obťažuje občanov značným hlukom a prachom.

Do prestávky poslanci schválili, resp. zobrali na vedomie napríklad dotácie z rozpočtu mesta, priebežné výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za I. polrok 2018 a konsolidovanú výročnú správu za rok 2017. Návrh VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta MZ zamietlo a uložilo navrhovateľovi zosúladiť mestský prepis s príslušným zákonom, ktorý bol novelizovaný v tomto roku. Pri prerokovávaní správy o činnosti mestskej polície za I. polrok 2018 poslanec Jozef Slabák kritizoval využívanie kamerového systému na odhaľovanie priestupkov, keďže počet takto odhalených priestupkov značne klesol. Náčelník MsP, B. Horban, odpovedal, že spustením prevádzky nákladnej kompy sa znížil počet kamiónov, prechádzajúcich napriek zákazu cez most, ktorých monitoring bol hlavným zdrojom priestupkov. Hlavná kontrolórka predniesla správu o vykonanej kontrole

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY V Európe sa od roku 2002 každoročne organizuje Európsky týždeň mobility (ETM). Do programu sa môže zapojiť každá obec či mesto, na Slovensku tak urobilo 22 samospráv, medzi nimi aj Štúrovo. Ako povedal primátor Eugen Szabó, západnú Európu skôr zasiahli problémy spojené s rozmachom automobilizmu, preto je tam oveľa viac cyklistov, najmä v krajinách Beneluxu. Prostredníctvom ETM dostala kampaň za rozvoj nemotorovej dopravy medzinárodný rámec. „Štúrovo sa k iniciatíve pripojilo v roku 2015 a zúčastňuje sa aj všetkých podobných podujatí, ako sú Deň Zeme, Dni Dunaja, Do práce na bicykli, alebo aj čistenia verejných priestranstiev od odpadu. Považujem za dôležité, aby to neboli „jednorázovky“, ale aby sme v aktivitách zotrvali,“ vyjadril sa primátor. Cieľom je, aby týždeň vyvrcholil masovou pohybovou aktivitou

V pondelok ulicami mesta prešiel cyklistický sprievod, každý si ho asi všimol, pretože v nasledujúcich dňoch bolo na cestách viac cyklistov, ako obvykle. „Voči cyklistom musíme byť ústretoví a ohľaduplní a hoci mesto už pretína jedna cyklotrasa, čaká nás ešte veľmi veľa práce. V roku 2008 sa síce vypracovala jedna pekná projektová dokumentácia, ale keď som nastúpil do úradu a chceli sme sa pustiť do realizácie, vysvitlo, že nie sú usporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom. Znova projektujeme, ide to dosť ťažko, ale nevzdávame sa. Spolu s Ostrihomom vytvárame systém zdieľania bicyklov, verejné obstarávanie sa chýli ku koncu. Isté je, že do konca roka nám vďaka rekonštrukcii Nánanskej cesty pribudne 1 km cyklotrás,“ informoval Eugen Szabó. Počas týždňa mobility bolo v utorok a stredu jedno parkovisko na nábreží zónou bez áut a konali sa tu tréningy

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

5

v mestskom podniku Enerbyt s.r.o. V správe konštatovala niektoré nedostatky a nezrovnalosti, čo sa týka inventarizácie majetku firmy, spôsobu prenajímania mestských nehnuteľností, ktoré Enerbyt vykonáva na základe mandátnej zmluvy. Ako uviedla, mandatár (Enerbyt) pri výkone správy mestského majetku na základe mandátnej zmluvy vystupuje v mene mesta a preto musí dodržiavať príslušnú legislatívu, platnú pre správu mestského majetku. Poslanec Csepregi v následnej rozprave poukázal na značné rozdiely pri jednotkových cenách prenájmu porovnateľných nehnuteľností a načrtol možnosť prehodnotenia mandátnej zmluvy v záujme zvýšenia transparentnosti. Poslanec Slabák žiadal vyvodiť zodpovednosť za nedostatky, vyplývajúce zo správy. Poslanec Szigeti sa vyjadril, že v správe je mnoho „čierneho“, správa v ňom vyvoláva obavy a obavy v ňom vyvoláva aj fakt, že mestská rada nezaujala k správe prakticky žiadne stanovisko. Primátor Eugen Szabó povedal, že prvotným motívom pri tvorení a schvaľovaní

mandátnej zmluvy onoho času bola pružnosť a prispôsobenie sa podmienkam trhu pri prenajímaní mestských nehnuteľností. Tiež pripustil potrebu revízie procesu. Riaditeľ a konateľ Enerbyt s.r.o., Juraj Szórád reagoval, že nedostatky a pochybenia boli spôsobené neskúsenosťou novej ekonómky, väčšinu z nich už odstránili a z majetku nechýba ani cent, chyby sú len evidenčného a účtovného charakteru. Poslanci správu o kontrole zobrali na vedomie.

zumby a aerobicu pre deti a mládež, ba aj pre dôchodcov, ktorým predcvičovala sama vedúca klubu dôchodcov, p. Magdaléna Klemászová. Vo štvrtok sa tu zišli mamičky s deťmi a v piatok bol v réžii škôlkarov a malých školákov. Na korze bol pre nich pripravený skákací autobus, učili sa pravidlá premávky na dopravnom ihrisku a osvojovali si aj základy poskytovania prvej pomoci.

Štúrovčania absolvovať túru v Kováčovských kopcoch; rodiny s malými deťmi, či starí rodičia s vnúčatami sa mohli prejsť k ústiu Hrona a tým trénovanejším sa núkali 30 – 50 kilometrové cyklotúry. Mladí sa mohli preháňať na nábreží Dunaja na svojich kolieskových čudách. Každého účastníka očakávali v areáli MŠO chutným gulášom. V tento deň sme mohli zadarmo cestovať autobusmi MHD a už tradične vyžrebovali výhercu ročného predplatného lístka na mestské autobusy. pr-f-

Vyvrcholením týždňa bol sobotný IV. mestský športový deň, počas ktorého mohli

V druhej polovici zasadnutia zbor posudzoval žiadosti o kúpe a predaji pozemkov, zrušil uznesenie o zámere výmeny pozemkov medzi mestom a priemyselným parkom, nakoľko PPŠ odstúpil od zámeru a ponúkol mestu iba odpredaj. Mesto chcelo zámenou získať pozemky na budovanie cyklotrás. V závere poslanci zobrali na vedomie výsledky verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov pre mladé rodiny v Sobieskeho ulici a schválili ich odpredaj víťazným uchádzačom. -f-


VÁ L A S Z TÁ S O K / V O Ľ BY

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

6

POLGÁRMESTER-JELÖLTEK Lukovics Tamás

Nagy Károly

Mi indulásának oka, miértje?

Tenni akarok szülővárosomért, Párkányért, ezért fogadtam el az MKP polgármester-jelölti felkérését.

Polgármesteri jelölésemet már régóta tervezem és mindig elszántabb voltam, mikor láttam és éreztem, hogy nem úgy alakul a város ahogy szeretném, szeretnénk.

Melyek legfőbb célkitűzései polgármesterként?

Legfontosabb céljaim a vegyipar helyett a könnyűiparra és elsősorban a turizmusra épülő városfejlesztési stratégia, átlátható, transzparens gazdálkodás és az itt élők bevonása a mindennapi döntéshozatalba.

Legfőbb kitűzésem szolgálni Párkány lakosait. Az emberek szeressenek itt élni, és a gyerekeiket nevelni, és a nagyszülők is boldogok legyenek. Fontos terveimről majd később bővebben tudatom Önöket. A döntéseimmel Párkány fellendülését szeretném elérni minden téren.

Min szeretne elsősorban változtatni?

Fontos a kölcsönösen hasznos viszony kialakítása Esztergommal, a hivatali dolgozók tapasztalatára, szakmai felkészültségére támaszkodva egy szolgáltató, ügyfél barát önkormányzat kialakítása.

Azon szeretnék változtatni, hogy az itt élők ne legyenek kihagyva a város életéből és a fontos döntésekből.

Tamás Lukovics

Karol Nagy

Čo Vás podnietilo ku kandidatúre?

Chcem konať v záujme môjho rodného mesta, Štúrova, a preto som prijal ponuku kandidovať za stranu SMK – MKP.

Svoju kandidatúru zvažujem už dlho a bol som stále odhodlanejší, keď som videl, že mesto sa nevyvíja tak, ako by som si to predstavoval, ako by sme si to predstavovali.

Aké sú Vaše hlavné ciele ako primátora?

Medzi moje najdôležitejšie ciele patrí orientácia na ľahký priemysel namiesto chemického a hlavne na turizme založená stratégia rozvoja mesta, transparentné hospodárenie a čo najširšia účasť obyvateľov na každodennom rozhodovaní.

Mojím hlavným cieľom je slúžiť občanom Štúrova. Aby tu ľudia radi žili, vychovávali svoje deti a aby aj starí rodičia boli šťastní. So svojimi dôležitými cieľmi Vás oboznámim neskôr. Mojimi rozhodnutiami chcem dosiahnuť rozvoj Štúrova vo všetkých oblastiach.

Čo by ste chceli v prvom rade zmeniť?

Dôležité je vytvorenie obojstranne užitočných vzťahov s Ostrihomom a vybudovanie fungujúcej, na klienta orientovanej samosprávy, opierajúcej sa o odbornosť a skúsenosti pracovníkov úradu.

Chcel by som zmeniť to, aby tu žijúci občania neboli vynechaní zo života mesta a z dôležitých rozhodnutí.

Párkány polgármesteri posztjáért a november 10-i választásokon öten szállnak versenybe. A jelenleg regnáló polgármester mellett további négy olyan személy indul, akik először mérettetik meg magukat. A jelölteknek három rövid kérdést tettünk fel. --------------------------------------------O post primátora mesta Štúrova zabojuje vo voľbách 10. novembra päť kandidátov. Okrem aktuálneho primátora sa o dôveru voličov uchádzajú ostatní štyria kandidáti po prvý krát. Položili sme im tri krátke otázky:


VÁ L A S Z TÁ S O K / V O Ľ BY

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

7

KANDIDÁTI NA POST PRIMÁTORA Parkanský Norbert

Szabó Eugen

Szalatnyai Gábor

A problémák megoldása helyett inkább kifogásokkal találkoztam. A lakosok egyre csalódottabbak és frusztráltabbak. A polgármesteri poszt egy hivatás, amit szívvel-lélekkel, kemény munkával, odaadással kell végezni a város lakosainak érdekeit képviselve.

Az elmúlt négy évben sok új projekt került szétdolgozásra, több sikeres pályázat lett megítélve, le let rakva az alapköve több változásnak – mindezt folytatni kell, s erre csak akkor van garancia, ha a munkát tovább viszem, ezért indulok.

Indulásom oka egyszerű, szeretem ezt a várost, itt nőttem fel, itt élek és ezért tudásommal és tapasztalatommal hozzá szeretnék járulni a város fejlődéséhez. Tenni akarásomnak köszönhető, hogy indulok polgármester jelöltnek.

Nem tartom megfelelő kampány-témának azokat a problémákat, melyek által mások "szenvednek"! (pl. "Zenélő ház"). Fürdőváros vagyunk, melyből a maximumot kell kihozni. Fejlesszük es modernizáljuk Párkányt!

Jelentősen javítani a közterek kinézetén azon belül is a zöldövezeteken; tovább fejleszteni a hulladékgazdálkodást; bővíteni a szezonon kívüli turisztikai kínálatot. Legfőképpen szeretném, ha Párkány összességében egy attraktív, jól élhető város lenne.

Legfőbb célkitűzéseim az orvosi készültség visszaállítása gyermekek részére, a szemétgazdálkodás újraszervezése, lakások építése, városi járdák és utak felújítása, valamint a város és lakosok érdekeinek képviselete.

Ne hagyjuk a várost elöregedni, stagnálni! Kommunikáljunk az emberekkel a városvezetés részéről! Adjunk teret a lakosok véleményének is! A közeli falvakkal, városokkal, közös projektek által fejlesszük régiónkat. Építsünk sorházakat, utakat, járdákat stb.!

Változtatni szeretnék az önkormányzaton belüli kultúrán. Kiváltani a politizálást, személyeskedést és vádaskodást nyílt, korrekt, város érdekű hozzáállással.

Változtatni kell a polgármesteri hivatal és a lakosok közti kommunikáción. A város szundikál, fel kell ébreszteni, amit csak együttes erővel érhetünk el. A turizmus fejlesztése mellett támogatnunk kell a befektetéseket, de csak azokat, melyeket a lakosság is támogat.

Norbert Parkanský

Eugen Szabó

Gabriel Szalatnyai

Namiesto riešení problémov som sa stretával skôr s výhovorkami. Občania sú stále sklamanejší a frustrovanejší. Primátorský post je poslaním, ktoré je treba vykonávať v záujme obyvateľov mesta oduševneným srdcom, tvrdou prácou a angažovanosťou.

V uplynulých štyroch rokoch bolo rozpracovaných mnoho projektov, z ktorých viacero získalo pozitívne hodnotenia, položil sa základný kameň viacerých zmien – v tom všetkom je potrebné pokračovať a garanciou na to je iba moja ďalšia práca, preto kandidujem.

Dôvod mojej kandidatúry je jednoduchý: mám rád toto mesto, tu som vyrastal, tu žijem a svojimi poznatkami a skúsenosťami chcem prispieť k rozvoju mesta. Chcem konať a preto kandidujem na post primátora.

Nepovažujem za vyhovujúce témy kampane tie, v ktorých niekto “trpí“ (napr. Hudobný dom). Sme kúpeľné mesto, z ktorého treba dostať maximum. Rozvíjajme a modernizujme Štúrovo!

Výrazne zlepšiť vzhľad verejných priestranstiev a v rámci nich najmä zelených zón; ďalej rozvíjať odpadové hospodárstvo; rozširovať mimosezónnu ponuku turizmu. Najviac by som si želal, aby bolo Štúrovo atraktívnym mestom, v ktorom sa dobre žije.

Mojimi hlavnými cieľmi sú: navrátenie detskej pohotovostnej služby do mesta, reorganizácia odpadového hospodárstva, výstavba bytov, obnova mestských chodníkov a ciest a reprezentácia mesta a jeho obyvateľov.

Nenechajme mesto zostarnúť, stagnovať! Zo strany vedenia mesta komunikujme s ľuďmi! Dajme priestor aj názorom obyvateľov! S blízkymi obcami, mestami rozvíjajme náš región za pomoci spoločných projektov. Budujme radovú výstavbu domov, cesty, chodníky atď.!

Rád by som zmenil „štábnu“ kultúru v rámci samosprávy. Politizovanie, osobné spory a obviňovania nahradiť otvoreným, korektným prístupom v záujme mesta.

Je potrebné zmeniť komunikáciu medzi mestským úradom a občanmi. Mesto drieme, treba ho zobudiť, čo môžeme dosiahnuť iba spoločnými silami. Popri rozvíjaní turizmu je potrebné podporovať investície – ale len tie, ktoré majú podporu obyvateľstva.


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

8


HIRDETÉS / INZERCIA

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

9

! T R É Y RKÁN

Á P , T T Ü EGY

NK! Ő V Ö J , UNK N O H T T NK, O Ü G É S S KÖZÖ Kedves Párkányiak!

lukovics tamás

Párkány gyönyörű helyen fekszik. A környéke, Esztergom, a Duna, a Garam, a Pilis mind megannyi gyöngyszem. Meleg vizű forrása kiváló fürdőhellyé nemesíti a várost. Ezek az adottságok értékek, amiket Párkánynak ki kell tudnia használni és értelmes módon felkínálni az idelátogató vendégeknek úgy, hogy az kölcsönösen jó legyen mind a városlakóknak, mind a vendégeknek. Ezért van szükség egy értelmes és céltudatos városvezetésre, mely a hely adta értékekre tudja felépíteni Párkány életét. Olyan tervet készít és valósít meg, ami minden párkányi számára előnyös, ami minden itt élő ember számára tisztességes megélhetést és boldogulást jelent hosszútávon, miközben óvja és vigyázza a környezetét. Párkányban életrevaló és jólelkű emberek élnek, akik munkájukkal és tudásukkal, a városunk iránti való szeretetükkel akár csodákra is képesek, ha a közös alkotóerőt egybefogjuk egy értelmes cél megvalósításáért. Ezért igyekszem én is, mert hiszem, hogy egy tisztességes és jó vezetéssel olyan erők szabadíthatók fel, amellyel ezt a jövőképet megvalósíthatjuk közösen, együtt Párkányért! Önökkel, együtt, Párkányért! Tisztelettel Lukovics Tamás polgármester-jelölt

Környi Zoltán

steiner zsuzsanna

BRÉDA TIVADAR

borovics józsef

benyó mónika

fekete lászló

rákóczi istván

önkormányzati választások

November 10. komunálne voľby

KIVITELEZŐ/DODÁVATEĽ: U.P. BROKER s.r.o., Gaštanová 10., Štúrovo 943 01 MEGRENDELŐ/OBJEDNÁVATEĽ: Mgr. Tamás Lukovics, Štúrovo 94301

szigeti lászló

tóth szilvia

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS / PLATENÁ POLITICKÁ INZERCIA

Lukovics Tamás vagyok, Párkány polgármester jelöltje. Azért indulok az önkormányzati választásokon, mert szükségét érzem szülővárosomnak segíteni munkámmal és tudásommal.


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

10

HIRDETÉS / INZERCIA


O LVA S Ó I L E V É L / L I S T Č I TAT E Ľ A KOVÁCS ZSOLT OLVASÓNK LEVELÉT KÖZÖLJÜK, MELY REAGÁL JOZEF SLABÁK A PÁRKÁNY ÉS VIDÉKE 2018/8 SZÁMÁBAN MEGJELENT “CSEHSZLOVÁKIA MEGALAKULÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA” C. ÍRÁSÁRA.

VÁLASZ JOZEF SLABÁKNAK Kellőképpen meglepődve olvastam a Párkány és Vidéke városi havilapban megjelent Jozef Slabák-féle cikket, mely Csehszlovákia megalakulásának századik évfordulóját volt hivatott ünnepelni. Mondom, kellőképpen meglepődtem, hiszen a fent megnevezett írás hemzseg a marxista történetírás zavaros kliséitől. Úgy látszik, majd harminc évvel a „rendszerváltás” után vannak, akik képtelenek megszabadulni a kommunista rezsim berögződéseitől. Amellett, hogy a térségünk múlt század első felében lezajló történéseinek összefoglalója néhány említett történelmi esemény kivételével meglehetősen zavaros, következtetései megalapozatlanok és félrevezetőek, számomra meglehetősen sértőek, és felháborítanak. Úgy látszik, a cikk szerzője nem rendelkezik a megfelelő történelmi ismeretekkel, pár múltbéli momentum összeollózásával meglehetősen torzított

képet mutat be, így azon sem kell csodálkozni, hogy a következtetései is ugyanilyen tévesek. Ha szlovák lennék, mélyen sértene, ha Szlovákia jelenlegi gazdasági és politikai helyzetét úgy állítják be, mintha azt a csehszlovák államnak lehetne köszönni. A cikk írója elfelejti megemlíteni, hogy a korabeli cseh politikai elitnek esze ágában sem volt a szlovákokra úgy tekinteni, mint egyenjogú partnereire. Ehelyett szinte gyarmatként kezelték a szóban forgó területet a lakosságával együtt. Önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogyan lehet úgy tekinteni Masarykra és Benešre, mint „nagy demokratákra.” Azokra, akik az első világháborút lezáró diktátum (szándékosan nem a ’békeszerződés’ kifejezést használom) kapcsán számtalan csalást hajtottak végre. Hogyan lehet demokratáknak hívni azokat, akik a népek önrendelkezését fennhangon hirdetve, éppen a királyi Magyarországon akadályozták meg a népszavazást. Demokrataként le kellett volna nyelniük a békát, hogy az akkori szlovákság túlnyomórészt bizony az elszakadás ellen szavazott volna.

PUBLIKUJEME KOMENTÁR NÁŠHO ČITATEĽA ZSOLTA KOVÁCSA, V KTOROM REAGUJE NA ČLÁNOK JOZEFA SLABÁKA S NÁZVOM “K STOROČNICI VZNIKU ČESKOSLOVENSKA”, VO VYDANÍ MESAČNÍKA ŠTÚROVO A OKOLIE, Z 8/2018.

ODPOVEĎ JOZEFOVI SLABÁKOVI S veľkým prekvapením som si v mestskom mesačníku Štúrovo a okolie prečítal článok Jozefa Slabáka, ktorý chce byť oslavou stého výročia vzniku Československa. Hovorím, že som bol veľmi prekvapený, lebo spomínaný článok sa len tak hemží zmätenými klišé marxistickej historiografie. Zdá sa, že takmer tridsať rokov od „zmeny režimu“ sa ešte vždy nájdu ľudia, ktorí sa nedokážu zbaviť návykov z komunistického režimu. Nad rámec toho, že súhrn diania v prvej polovici minulého storočia v našom regióne je pomerne chaotický, jeho úsudky sú nepodložené a zavádzajúce, mňa osobne aj urážajú a poburujú. Javí sa, že autor článku nemá adekvátne historické

vedomosti, pospájaním niekoľkých historických momentov prezentuje značne skreslený obraz, preto neprekvapí, že rovnako mylné sú aj jeho úsudky. Keby som bol Slovák, hlboko by ma urážalo, keby sa súčasná hospodárska a politická situácia prezentovala tak, že za ňu vďačíme československému štátu. Autor článku zabudol spomenúť, že dobová česká politická elita nemala najmenšiu vôľu vnímať Slovákov ako rovnocenných partnerov. Spomínané územie a jeho obyvateľstvo vnímali takmer ako kolóniu. Samovoľne sa vynára otázka, ako sa dajú Masaryk a Beneš vnímať ako „veľkí demokrati“. Tí, ktorí sa v súvislosti s diktátom (zámerne nepoužívam výraz „mierová zmluva“), ktorý ukončil prvú svetovú vojnu, dopustili mnohých podvodov. Ako sa môžu za demokratov označovať tí, ktorí hlásali sebaurčenie národov, no v kráľovskom

Ne feledkezzünk meg a szlovák Štefánikról sem, aki, való igaz, aktívan részt vett azokban a politikai folyamatokban, amelyek Csehszlovákia megalakulásához vezettek. Elkötelezett híve volt Masaryknak, aki éppen úgy, mint Benešnek, neki is egyetemi tanára volt. Azonban ténykedése mellett ne feledkezzünk meg halálának körülményeiről sem, amelyek a mai napig tisztázatlanok maradtak. Itt engedtessék meg nekem, hogy megidézzem Andrej Hlinkát, aki szentül meg volt győződve arról, hogy miután a politikus gépe szerencsésen landolt, a repülőgépből kilépve Štefánikot Beneš parancsára cseh katonák lőtték agyon. Ennyit a „nagy Masaryk-Beneš-Štefánik-féle triumvirátusról.” Azt, hogy Štefánik valóban így halt-e meg, nem lehet biztosan tudni, de nagyon jól mutatja a korabeli cseh és szlovák kapcsolatok valódi arculatát. Szóval, ha szlovák lennék, mindezek mélyen sértenék a nemzeti önérzetemet. De nem vagyok szlovák, magyar vagyok. Magyarként pedig visszataszítónak és gyomorforgatónak tartom ezt az írást, főleg egy olyannak a tollából, aki állítólag elkötelezett híve a magyar-szlovák BARÁTI (így, csupa nagybetűvel) Uhorsku zabránili referendu. Ako demokrati mali akceptovať, že väčšina vtedajších Slovákov by veru hlasovala za odtrhnutie. Nezabúdajme ani na Slováka Štefánika, ktorý sa, pravda, aktívne podieľal na politických procesoch smerujúcich k vzniku Československa. Bol angažovaným stúpencom Masaryka, rovnako aj Beneša, bol aj jeho univerzitným pedagógom. Popri jeho aktivitách však nezabúdajme na okolnosti jeho úmrtia, ktoré sú dodnes zahalené rúškom tajomstva. Dovoľte, aby som citoval Andreja Hlinku, ktorý bol hlboko presvedčený o tom, že politik Štefánik šťastne pristál a po vystúpení z lietadla ho na Benešov príkaz zastrelili českí vojaci. Toľko o „veľkom triumviráte Masaryk – Beneš – Štefánik“. Nedá sa s istotou vedieť, či Štefánik skutočne skonal takto, no veľmi dobre to ukazuje skutočnú podobu česko-slovenských vzťahov. Skrátka, keby som bol Slovák, toto všetko by hlboko urážalo moje národné cítenie. Nie som však Slovák, som Maďar. Ako Maďar zasa považujem za odpudzujúci

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

11

kapcsolatok ápolásának. Jozef Slabák, úgy látszik, elfeledkezik róla, hogy annak a lapnak az olvasói, melyben ez a publikáció megjelent, már csak a térség etnikai összetételéből kiindulva is, túlnyomórészt magyarok. Éppen ezért meglehetősen vulgárisnak tartom Beneš ekképpen történő méltatását. Magyarként nem felejtem el a felvidéki magyarság meghurcolását, a kitelepítéseket, vagyon-és jogfosztottságot – ami, ugye, mind a mai napig érvényben van! -, nem felejtem el a pozsonyligetfalui vérfürdőt. Az ott meggyilkolt magyar ártatlanok számáról még a mai napig sem rendelkezünk minden igényt kielégítő információkkal. Mindezek Beneš utasítására és beleegyezésével történtek… Sokan a párkányiak közül nem is tudnak ezekről az eseményekről, vagy csak elfelejtették. De biztos vagyok benne, hogy sokan hasonló véleményen vannak, mint én. Az ő nevükben is kikérem magamnak az ilyen történelemhamisító írások megjelenését. A felsorolt tényekkel lehet vitatkozni, de ahogy mondani szokás, a tények makacs dolgok! Végezetül mindent összefoglalva, röviden: Slabák Úr! Az Ön helyében én szégyellném magam. Kovács Zsolt a nechutný tento článok, najmä z pera človeka, ktorý je vraj zanieteným stúpencom rozvíjania maďarsko-slovenských PRIATEĽSKÝCH (takto s veľkými písmenami) vzťahov. Jozef Slabák, zdá sa, zabúda na to, že mesačník, v ktorom jeho článok vyšiel, vychádza v regióne, v ktorom z etnického hľadiska žijú prevažne Maďari. Práve z toho dôvodu považujem za pomerne vulgárne takéto hodnotenie Beneša. Ako Maďar nezabudnem na príkoria, ktoré prežili Maďari na Slovensku, na vysídľovanie, na zbavenie majetku a práv – ktoré, pravda, platí dodnes! –, a nezabudnem ani na krviprelievanie v Petržalke. Mnohí Štúrovčania o týchto udalostiach ani nevedeli, alebo na ne zabudli. Som si však istý, že mnohí majú podobný názor ako ja. Aj v ich mene si vyprosujem publikovanie článkov, ktoré prekrúcajú históriu. O uvedených faktoch sa dá polemizovať, ale ako sa hovorí, fakty sú tvrdohlavé! Na záver krátke zhrnutie: Pán Slabák, na Vašom mieste by som sa hanbil! Zsolt Kovács


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

H Í R E K / S P R ÁV Y

EGY „BARÁTI” CIKK MARGÓJÁRA

NA MARGO „PRIATEĽSKÉHO“ ČLÁNKU

12

Szomorúan olvastam képviselőtársam, Jozef Slabák írását városi lapunk augusztusi számában. A Csehszlovákia megalakulásának 100. évfordulóját ünneplő írás sajnos olyan szellemben íródott, ami a cikk szerzőjénél empatikusabb, haladóbb gondolkodású itt élő szlovákság és minden jóérzésű magyar nemtetszését váltotta ki. A cikk tekintet nélkül volt a magyarokra, gyakorlatilag azt dicsőítette, ami az itt élőknek tragédia. Az ilyen jellegű cikkek nem segítik a szlovákok

A NÉPTÁNC ÜNNEPE PÁRKÁNYBAN A Kisbojtár Néptáncegyüttes, a Hégli házaspár és a Városi Művelődési Központ sok éve szervezői a színvonalas Dunamenti Folklórfesztiválnak. A fellépő helyieken kívül, a testvértelepülések néptánc�csoportjai gazdagították a szeptember 22-i programot. A baráti települések delegációit és tánccsoportjait Szabó Eugen, Párkány polgármestere üdvözölte. Elmondta, Párkánynak hét testvértelepülése van, erre a fesztiválra három helyről érkezett delegáció - a csehországi Bruntálból, a vajdasági Törökbecséről és az erdélyi Barótról. Karol Solkop a bruntáli képviselőtestület tagja és Lázár-Kiss Barna András Barót polgármestere azt hangsúlyozták, hogy ilyen rendezvényekkel kell megerősíteni a baráti szálakat a települések között, mert az önkormányzati vezetők jönnek-mennek, de a kulturális csoportok és civil szervezetek évtizedeken viszik a városok hírnevét. Hégli Marianna, a Kisbojtár Néptáncegyüttes vezetője és a fesztivál fáradhatatlan szervezője elmondta, évente a Mária Valéria híd átadásának évfordulójához kapcsolódik a rendezvény, melyet 16 éve hívtak életre, és két év kihagyással folyamatosan megrendezésre került. Az idén az esős idő miatt a felvonulás sajnos elmaradt, a komáromi Vidám Fiúk is a művelődési központ előterében játszottak térzenét a sétáló utca helyett. A "Barátság tánclépésben" blokkban léptek fel a testvértelepülések csoportjai és a baráti táncegyüttesek - a

és magyarok békés együttélését, pedig nekünk, párkányiaknak különösen szükségünk lenne rá, hogy rátaláljunk a jó irányra. Tekintsünk a jövőbe, tiszteljük egymás nyelvét és kultúráját, de tiszteljük egymás történelmét, nemzeti érzését is annyira, hogy nem taposunk szánt szándékkal a legfájóbb pontokra ilyen hangnemű cikkekkel. A szlovák-magyar barátság nem itt

kezdődik. Benyó Mónika, MKP

baróti Ördögszekér, a komlói Pöndöly, a törökbecsei Hajdina Néptáncegyüttesek, a Kőbányai Kultúrcsoport és a Kisbojtár Gyermek Néptáncegyüttes, de üdvözölhettük a fesztiválon a Romano Jag roma folkórcsoportot is Esztergomból. A fesztivált az Ifjú Szívek Táncszínház "Határon túli nemzeti tánc" műsora koronázta meg. A számos díjat nyert alkotás rendezője és koreográfusa a párkányi születésű Hégli Dusan, Hégli Marianna fia. Elmondása szerint néptánc iránti elkötelezettségét szüleinek köszönheti, ő maga is a Kisbojtárban kezdett táncolni édesanyja irányítása mellett. Az előadás fergeteges sikert aratott. A rendezvényt Párkány városa mellett a Kisebbségi Kulturális Alap és Nyitra megye támogatta. -bokor-

Keď som si v augustovom čísle prečítala článok poslaneckého kolegu, Jozefa Slabáka, ostala som smutná. Článok, oslavujúci 100. výročie vzniku Československa, bol napísaný, žiaľ, v takom duchu, ktorý vyvolal nevôľu nie len u Maďarov, ale aj Slovákov s empatickým, pokrokovým zmýšľaním. Článok bol voči Maďarom neohľaduplný, oslavoval to, čo je pre tu žijúcich tragédiou. Články takéhoto charakteru nenapomáhajú k pokojnému spo-

OSLAVA ĽUDOVÉHO TANCA V ŠTÚROVE Detský folklórny súbor Kisbojtár, manželia Hégliovci a mestské kultúrne stredisko organizujú Podunajský folklórny festival už mnoho rokov. Tohto roku, 22. septembra, popri domácich súboroch, spestrili program aj hostia z družobných miest. Predstavenie v kultúrnom dome otvoril príhovorom primátor mesta Eugen Szabó. Ako povedal, zo siedmich družobných miest sa tento krát prišli predstaviť tri z nich – český Bruntál, vojvodinský Novi Bečej a sedmohradský Barót.

lunažívaniu Slovákov a Maďarov, hoci práve pre nás, Štúrovčanov, by bolo mimoriadne dôležité nájsť správny smer. Hľaďme do budúcnosti, majme vzájomnú úctu voči jazyku a kultúre, ale ctime aj vzájomné dejiny, národné cítenie natoľko, že po najcitlivejších témach nebudeme šliapať takýmito článkami. Nie tu sa začína slovensko –maďarské priateľstvo. Mónika Benyó, SMK

Poslanec Karel Solkop z Bruntálu a primátor Barótu András B. Lázár-Kiss vyzdvihovali potrebu takýchto podujatí, ktoré prispievajú k prehlbovaniu vzájomných vzťahov, pretože vedenia miest prichádzajú a odchádzajú, ale kultúrne a občianske kontakty pretrvávajú desaťročia. Marianna Hégliová, vedúca DFS Kisbojtár a neúnavná organizátorka festivalu povedala, že podujatie je každoročne späté so znovaotvorením Mosta Márie Valérie pred 17 rokmi a odvtedy tradícia, s výnimkou dvoch ročníkov, pokračuje. Tohto roku kvôli daždivému počasiu sa sprievod, žiaľ, neuskutočnil, aj dychovka Vidám fiúk z Komárna vyhrávala okoloidúcim pred MsKS namiesto korza. V bloku, nazvanom „Priateľstvo v tanečnom kroku“, vystúpili družobné ľudové súbory: Ördögszekér (Barót), Pöndöly (Komló), Hajdina (Novi Bečej), Kultúrcsoport (Kőbánya) a domáci DFS Kisbojtár. Na festivale sme privítali aj rómsky súbor Romano Jag z Ostrihomu. Popoludňajšie pásmo hudby a tanca korunoval program „Sedemdesiatsedem verbunkov“ v podaní folklórneho súboru Mladé srdcia. Choreografom a režisérom mnohými oceneniami sa pýšiaceho predstavenia je Štúrovčan Dušan Hégli, syn Marianny Hégliovej. Ako sa vyznal, za to, že sa upísal ľudovému tancu môže vďačiť hlavne svojim rodičom, sám začal s tancom pod vedením mamy v Kisbojtári. Predstavenie zožalo búrlivý aplauz. Popri Meste Štúrovo podujatie podporili aj Fond na podporu kultúry národnostných menšín a Nitrianska župa. pr-f-


CIVIL SZFÉRA / CIVILNÁ SFÉRA

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

13

A SORSKÖZÖSSÉGBŐL MERÍTENEK ERŐT

SILU IM DODÁVA ZDIEĽANIE SPOLOČNÉHO OSUDU

A MENTÁLIS SÉRÜLTEKET SEGÍTŐ TÁRSULÁS PÁRKÁNYI SZERVEZETE EGÉSZ ÉVBEN KIKAPCSOLÓDÁSI, TANULÁSI ÉS FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT A VÁROS ÉS A RÉGIÓ ÉRINTETT FIATALJAINAK, CSALÁDJAINAK. IGAZI KIS KÖZÖSSÉGET ALKOTNAK, GYAKRAN TALÁLKOZNAK KÜLÖNBÖZŐ FOGLALKOZÁSOK, KIRÁNDULÁSOK, SPORTNAPOK, TÁBOROK ÉS VERSENYEK FORMÁJÁBAN. A KÖZÖSSÉG UGYANAKKOR NEM CSAK A SÉRÜLTEKET, DE CSALÁDJAIKAT IS TÁMOGATJA: A SORSKÖZÖSSÉGBEN REJLŐ ERŐ ÖSSZETARTÁSUK RÉVÉN AZ EGYÉNT IS ELTÖLTI, ÍGY HITTEL ÉS VIDÁMSÁGGAL TUDNAK AZ ÉLET KIHÍVÁSAIRA VÁLASZOLNI. VEZETŐJÜK, SZŰCS TERÉZIA A NYÁRI ÉLMÉNYEKRŐL SZÁMOLT BE LAPUNKNAK.

ŠTÚROVSKÁ POBOČKA ZDRUŽENIA NA POMOC ĽUĎOM S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM (ZPMP) POSKYTUJE DOTKNUTÝM MLADÝM ĽUĎOM MESTA A REGIÓNU A ICH RODINÁM CELOROČNE MOŽNOSTI ODDYCHU, VZDELÁVANIA A ROZVOJA. TVORIA UCELENÝ KOLEKTÍV, ČASTO SA STRETÁVAJÚ NA VÝLETOCH, PRI ŠPORTOVANÍ, V TÁBOROCH A NA RÔZNYCH SÚŤAŽIACH. KOMUNITA PODPORUJE NIELEN SAMOTNÝCH POSTIHNUTÝCH, ALE AJ ICH RODINY: SILA, UKRYTÁ V KOLEKTÍVNOM ZDIEĽANÍ SPOLOČNÉHO OSUDU UTUŽUJE AJ JEDNOTLIVCA A TAK PREKONÁVAJÚ ŽIVOTNÉ VÝZVY VIEROU A RADOSŤOU. VEDÚCA MIESTNEHO ZDRUŽENIA, TERÉZIA SZŰCSOVÁ, NÁM POROZPRÁVALA O LETNÝCH ZÁŽITKOCH.

A társulás tagjai nyár folyamán sem hanyagolták egymást. Júliusban a párkányi városi múzeumot látogatták meg, ahol megtekintették az aktuális kiállítást. Ezután a és a Barta Gyula Galériába látogattak, majd a napot városnézés és közös ebéd zárta. Július 20-án részt vettek a Fővárosi Vizicirkusz előadásán 28 fővel. Utazásukat a Pozsonyi Nemzetközi Nőszövetség támogatta, melyhez sikerrel pályáztak. Az előadás során vízi akrobaták lélegzetelállító mutatványaiban gyönyörködhettek a szép fényekkel kivilágított szökőkút-színpadon. Augusztus 14-19. közöttt 8 fővel részt vettek a Kovácspatakon szervezett sérülteknek szervezett táborban, majd a hó utolsó napján a Vadas fürdő látta vendégül őket, hogy megtartsák hagyományos sportnapukat. „A gyerekek és felnőttek is nagyon várják a sportnapot, mindig kérdezgetik, mikorra tűztük ki, készülnek is rá, hiszen érmekkel és édességgel jutalmazzuk ügyességüket és kitartásukat. A strandoló gyerekek közül voltak többen, akik bekapcsolódtak a versenyekbe. Ez az igazi integráció” – mondja a társulás vezetője, Szűcs Terézia, akinek egy gyermeke szintén a csoport tagja. „Ez egy olyan sorsközösség, ahol megértésre, támaszra, inspirációra és hitre találhatunk. Mi mindannyian egymást segítve, egymásért tevékenykedve személyesen is erősödünk. Persze mi is el-elcsüggedünk, ahogy bárki más, életünk nehezebb időszakaiban. De az, hogy nem vagyunk egyedül problémáinkkal, hanem sorstársai lehetünk hasonló kihívásokkal küzdők-

nek, a biztonság érzését adja – magyarázza Terike. „A közösségben fölszabadul a bánat és megsokszorozódik az öröm. Heti találkozóink kiszabadítanak a bezártság érzéséből, s a közösségnek hála olyan akciókra, helyekre is eljutnak a sérült fiataljaink, ahová egyébként nem lenne lehetőségük.” Ugyanígy a sérült gyermeket nevelő szülők sem zárják be magukat, hanem engedik, hogy a közösség segítsen a terhek viselésében, irányt mutat és örömforrássá válik – avat be a hosszú évek tapasztalataiba Szűcs Teréz. Találkozóikat a Szabadidőközpontban tartják, az érdeklődőket szívesen fogadjá maguk közé. Hajtman Kornélia, nyugdíjas tanító néni olvas, énekel, tanul a tagokkal, Szűcs Teri néni matematikát, írást gyakorol velük, sok kézműves foglalkozást és finommotorikát fejlesztő játékot, gyakorlatot is végeznek, és verseket, prózákat, ünnepi kösztőket tanulnak együtt. A nagyobb ünnepeket, szülinapokat és évfordulókat kis műsorral ünnepeljük, amiket Kara Mária segítségével tanulnak és mutatnak be. Szeptember 17-én, a Sérült Gyermekek Napján, immár hagyományosan meglátogatták a budapesti állatkertet, útjukat a város kulturális bizottsága is támogatásban részesítette. Ős�szel tartják majd Prózamondó Napjukat és a búcsi babamúzeumba is ellátogatnak. A sokszor nehéz munkát a sérült fiatalok szeretettel és hálával jutalmazzák, a szemünk előtt fejlődnek – mondja Terike – s ennél nem is kívánhatnánk többet. -bokor-

Členovia združenia sa vzájomne neopomínali ani počas leta. V júli navštívili mestské múzeum, kde si prezreli aktuálnu výstavu. Potom zavítali do Galérie Júliusa Bartu a deň uzatvorila prehliadka mesta so spoločným obedom. 28 členov združenia sa mohlo tešiť z cirkusového predstavenia v Budapešti, ktoré bolo na programe 20. júla. Akrobati vo vode predvádzali svoje umenie v manéži, premenenej na bazén s fontánami. V dňoch 14. -19. augusta sa 8 členov zúčastnilo v Kováčove tábora pre mentálne postihnutých. V posledný deň mesiaca im poskytlo Termálne kúpalisko Vadaš svoje priestory na zorganizovanie tradičného športového dňa. „Športový deň netrpezlivo očakávajú deti aj dospelí, stále sa zaujímajú o termín konania, pripravujú sa naň, veď výkony odmeňujeme medailami a sladkosťami. Do súťaží sa zapojilo aj viacero detí z radov návštevníkov kúpaliska. Toto je skutočná integrácia,“ nadšene rozpráva Terézia Szűcsová, ktorej jedno dieťa je tiež členom skupiny. „Toto je komunita, v ktorej nájdeme pochopenie, oporu, inšpiráciu aj vieru. My všetci tým, že si vzájomne pomáhame, pracujeme jeden pre druhého, utužujeme sa aj ako jednotlivci. Aj nás, tak ako každého iného, občas prepadne skľúčenosť v ťažších chvíľach života. Ale to, že so svojimi

problémami nie sme sami, ale máme súpútnikov s podobným osudom, nám dáva pocit bezpečia,“ vysvetľuje vedúca. „V spoločnosti smútok povolí a radosť sa znásobí. Týždenné stretnutia nás oslobodia od samoty, a vďaka združeniu sa postihnuté deti dostanú na také akcie a miesta, kam by sa inak nemali možnosť dostať. Takisto, rodičia týchto detí sa neuzavrú so svojimi problémami, ale dovolia, aby im komunita pomohla so znášaním strastí, ukázala im smer a stala sa zdrojom radosti,“ zhŕňa svoje dlhoročné skúsenosti pani Szűcsová. Stretávajú sa v centre voľného času, záujemcovia sú srdečne vítaní. Pani učiteľka- dôchodkyňa Kornélia Hajtmanová s deťmi číta, spieva, učí sa; teta Terka Szűcsová precvičuje s nimi matematiku, písanie. Majú mnoho ručných prác a činností, rozvíjajúcich jemnú motoriku, spolu sa učia prózu, poéziu aj slávnostné príhovory. Väčšie sviatky, narodeniny a výročia oslavujú spoločným programom, ktorý im pomáha nacvičiť Mária Karaová. V Deň postihnutých detí – 17. septembra – už tradične navštívili ZOO v Budapešti. Výlet podporilo mesto Štúrovo. Na jeseň príde na rad Deň prednesu prózy a návšteva Múzea bábik v Búči. „Ťažkú prácu vynahradí vďačnosť a láskavosť postihnutých mladých ľudí, ktorí sa rozvíjajú pred našimi očami,“ hovorí Terike, „a čo viac by sme si mohli želať?“ pr-f-


SPORT / ŠPORT

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

14

MÁR 40 ÉVE VÍZBEN! Szeptember 1-jén ünnepeltük fennállásunk 40. évfordulóját. A Vadasban ezen a napon a Párkányi Százas elnevezésű nemzetközi úszóverseny negyvenedik évada zajlott. A verseny előtti napon a Duna Sportegyesület Úszószakosztálya az edzők, elnökök és tisztségviselők (jelenlegi és hajdani) részvételével ülésezett. A meghívottak közt szerepelt a város polgármestere és alpolgármestere, továbbá a baráti klubok és csapatok vezetői. Az ülés alkalmával kellemes hangulatban emlékeztünk a múlt történéseire s arra, hogyan változott, fejlődött klubunk az elmúlt 40 csodálatos év alatt. Ahogy akkor sem, most sem egyszerű, viszont a jó

munkából származó öröm mindig jelen van. A versenyre minden évben egyre több úszó látogat el Párkányba Szlovákia, Csehország, Magyarország és Szerbia különböző részeiről. A felújított 50 méteres medencébe ez éven 372 úszó ugrott fejest, különböző korosztályi kategóriákban. A párkányi színeket 12 úszó képviselte. Annak ellenére, hogy a téli felkészülés akkor még csak két hete folyt, úszóink minőségi időket úsztak, így ebben a szezonban is remek eredményeknek örülhetünk. Három úszónknak érmet is sikerült szereznie. Chmelina Laila immár hagyományosan érmet

szerzett 100 méteres mellúszásban. Ezéven csatlakozott hozzá Kiac Samuel is, aki évről-évre egyre jobb lesz, főként a mellúszás számaiban. A fiatalabbak közül kitűnt Szász Ármin, aki minden versenyszámban érmet szerzett, amire csak nevezett. Meg kell dicsérnünk ugyanakkor a többi úszót is, hiszen együttesen 16 helyezést szereztek Párkánynak a TOP 10-ben. A versenyszámok közt szerepel a Jung György emlékfutam is, mely a leggyorsabb mellúszók összecsapása, életkori megkülönböztetés nélkül. Geržonová Dominika, a cseh Ostrava sportólója immár harmadszor tudott nyerni ebben a számban, a férfiak legjobbja Bielik Kevin lett Komáromból. Az időjárás egész nap játszadozott velünk, ennek ellenére

UŽ 40 ROKOV SKÁČEME DO VODY Prvého septembra sme oslávili už 40 rokov. V tento deň sa na termálnom kúpalisku Vadaš konal štyridsiaty ročník medzinárodných plaveckých pretekov Štúrovské stovky. Deň pred pretekmi vedenie plaveckého oddielu TJ Dunaj Štúrovo usporiadalo malé posedenie pre všetkých trénerov, predsedov a funkcionárov (bývalí a súčasní) oddielu. Pozvaný boli taktiež primátor mesta, viceprimátorka a vedúci spriaznených oddielov a klubov. Počas posedenia sme si v príjemnej atmosfére zaspomínali, aké to bolo v minulosti a ako sa celá organizácia zmenila za tých krásnych 40 rokov. Nebolo to jednoduché vtedy a

ani teraz, ale radosť z dobrej práce tu je stále. Každým rokom do Štúrova pricestuje o niečo viac plavcov z celého Slovenska, Česka, Maďarska a Srbska. Do vynoveného 50 metrového bazéna tento rok naskákalo 372 pretekárov, rôznych vekových kategórií. Štúrovské farby reprezentovalo 12 plavcov. Aj keď zimná príprava začala len necelé dva týždne pred pretekmi, plavci zaplávali kvalitné časy a môžeme sa tešiť na skvelé výkony v tejto novej sezóne. Trom našim plavcom sa podarilo z bazéna vyloviť aj medaile. Laila Chmelina si už tradične vyplávala cenný kov na prsiar-

skej stovke. Tento rok sa k nej pridal aj Samuel Kiac, ktorý sa každým rokom zlepšuje hlavne na prsiarskych disciplínach. Z mladších svoju dominanciu potvrdil Ármin Szász, ktorý si z každej prihlásenej disciplíny odniesol medailu. Nemôžeme zabudnúť pochváliť aj ostatných plavcov, lebo mať 16 umiestnení v top 10-ke je skvelá vizitka pre Štúrovo. V rámci pretekov sa pláva špeciálne finále a to Memoriál Juraja Junga, ktorý je určený pre najrýchlejších osem prsiarov na sto metrov v mužskej ako aj v ženskej kategórii bez rozdielu veku. Tento rok si pohár odniesla už po tretí krát plavkyňa z českého oddielu, plaveckých športov Ostrava, Geržonová Dominika a z mužov zas Kevin Bielik z Delta Komárno. Počasie sa snami počas celého dňa hralo, ale aj tak všetko kla-

minden tökéletesen klappolt, s az esti értékelő összejövetelen általános volt a nézet, hogy az 50 éves szülinapig meg sem állunk! Mindemellett két új versenyzőt is hivatalosan úszócsaládunk tagjává fogadtunk, akik a jelenlegi 21 úszónkkal egyetemben képviselnek majd bennünket a nagyvilágban. Végezetük, hatalmas köszönetet mondunk szponzorainknak, mindazoknak, akik kicsiben vagy nagyban segítettek bennünket a legnagyobb szlovákiai „szabadégi“ úszóesemény megszervezésében. Külön köszönettel tartozunk az úszók szüleinek, de volt úszóinknak is, akik szintén készséggel segítenek a futamok szervezésében. Hálásak vagyunk a városvezetéstől kezdve, a fürdőn át a másodunokatestvérekig bezárólag mindenkinek. ford-bokorpalo ako švajčiarske hodinky a večer počas záverečného posedenia sme zhodnotili, že do tej päťdesiatky by sme to mohli dotiahnuť. V túto dobu sme do našej plaveckej „rodiny“ prijali už oficiálne dvoch nových pretekárov, ktorí nás spoločne s ďalšími 21 pretekármi budú reprezentovať vo svete. Nakoniec by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom veľkým, ale aj tým menším, ktorí nám materiálne, alebo finančne pomohli zorganizovať toto najväčšie plavecké podujatie pod holým nebom na Slovensku. Nesmieme zabudnúť poďakovať rodičom plavcom, ale aj bývalým plavcom, ktorí ochotne prídu pomôcť s organizáciou pretekov. Ešte raz vyslovujeme veľké ďakujem všetkým od vedenia mesta cez kúpalisko až po sesternicu z druhého kolena.


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

15

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

PLATENÁ POLITICKÁ INZERCIA

SPORT / ŠPORT

HÁROM BRONZOT SZEREZTÜNK

A Duna Sportegyesület evezősei augusztus 31. és szeptember 2. közt részt vettek a Szlovák Bajnokság rövidtávú futamain Pozsonyan, a Veľký Zemník nevű tavon. Míg a péntek kellemes nyári időben zajlott, addig a szombati napon kiadós esőzések és intenzív viharok nehezítették a versenyszámok megvalósulását, többször meg is szakítva azokat. Néhány versenyszámot törölni kellett, néhány csak vasárnap valósult meg. Aznapra már javult az időjárás, ekkor inkább éremeső hullott a párkányiak számára. Legjobb eredményeink: Mladší žiaci na 2000 metrových tratiach: K2 Dievčatá 11+12 ročné 2000m - BECKER Sofia Stella (UKB Bratislava) / MADOCSAI Anna - 7. miesto K1 Chlapci 12 roční 2000m - SZABADOS Edvin - 6 miesto K2 Chlapci 11+12 roční 2000m - NAGY Dominik (KKK Komárno) SZABADOS Edvin - 5. miesto, K1 Dievčatá 11 ročné 2000m - MADOCSAI Anna - 8. miesto Starší žiaci, katedi, juniori a dospelí na 1000m metrových tratiach: C1 Muži 1000m - JANOŠTIAK Tomáš - 7. miesto K1 Dievčatá 14 ročné 1000m - URBÁNOVÁ Viktória - 6. miesto, CSOMOROVÁ Viktória - 8. miesto K2 Kadetky 1000m - HALÁSZOVÁ Fanni / SZABÓOVÁ Nóra 8. miesto Starší žiaci, katedi, juniori a dospelí na 500m metrových tratiach: C1 Muži 500m - JANOŠTIAK Tomáš - 7. miesto K1 Dievčatá 14 ročné 500m - URBÁNOVÁ Viktória - 6. miesto C2 Muži 500m - JANOŠTIAK Tomáš / KLEMAN Tomáš (ŠK Dukla Trenčín) - 3. miesto K2 Kadetky 500m - HALÁSZOVÁ Fanni / SZABÓOVÁ Nóra - 8. miesto K2 Dievčatá 13+14 ročné 500m - CSOMOROVÁ Viktória / URBÁNOVÁ Viktória - 7. miesto K4 Dievčatá 13+14 ročné 500m - CSOMOROVÁ Viktória / URBÁNOVÁ Viktória / BEDNÁROVÁ Emma (ŠK Kajak Moravany) / GATIALOVÁ Chiara (KRK Nováky) - 3. miesto Starší žiaci, katedi, juniori a dospelí na 200m metrových tratiach: C1 Muži 200m - JANOŠTIAK Tomáš - 8. miesto K1 Dievčatá 14 ročné 200m - URBÁNOVÁ Viktória - 7. miesto C2 Muži 200m - JANOŠTIAK Tomáš / KLEMAN Tomáš (ŠK Dukla Trenčín) - 3. miesto K2 Kadetky 200m - HALÁSZOVÁ Fanni / SZABÓOVÁ Nóra 8. miesto

ZÍSKALI SME TRI BRONZOVÉ MEDAILY Rýchlostní kanoisti TJ Dunaj Štúrovo sa v dňoch 31.8. až 2.9. 2018 zúčastnili na vrcholných pretekoch sezóny - Majstrovstvách Slovenska na krátke trate, ktoré sa konali na kanáli Veľký Zemník pri Bratislave. Kým piatok sa niesol vo veľmi príjemnom letnom počasí, sobota priniesla veľmi výdatné zrážky a v mnohom komplikovala priebeh pretekov, ktoré museli byť pre prívalové dažde a intenzívne búrky počas celého dňa niekoľkokrát prerušené. To poznačilo najmä nedeľnajší program keď sa presunula časť štartov zo soboty na nedeľu a niektoré disciplíny boli dokonca úplne zrušené. V nedeľu sa už počasie umúdrilo a práve nedeľa bola pre Štúrovčanov medailová. Naše najlepšie výsledky boli:


K U LT Ú R A

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

16

DOBROVOĽNÉ DAROVANIE KRVI - VÉRADÁS 09. 10. / 7:30 / KULTÚRNY DOM - KULTÚRHÁZ ------------------------------------------------------------------------------------------------

JARMOK - VÁSÁR 11. - 14. 10. / PEŠIA ZÓNA SÉTÁLÓUTCA 11. október (štvrtok/csütörtök) 18.00 - HOLLÓENEK HUNGARICA (stredoveká hudba/középkori zene) 20.00 - MadDogX (rock) 12. október (piatok/péntek) 14.00 - LÚDAS MATYI (detské divadlo/gyermek előadás) 16.00 - A LÓNAK VÉLT MENYASSZONY ( jarmočná komédia/vásári komédia) 18.00 - SČAMBA (zábavná hudba/ szórakoztató zene) 20.00 - JÓVILÁGVAN (pop-rock)

13. október (sobota/szombat) 14.00 - KOBOLD (hudba pre deti/ gyerekzene) 16.00 - WEEKEND (country) 18.00 - CSÍK ZENEKAR (ľudová hudba/népzene) 20.00 - TRAPÉZ (beat, rock) -----------------------------------------------------------------------------------------------VÝSTAVA MÚZEA VLAKOVEJ POŠTY A MODELOVÉHO KOĽAJISKA. PÓSTAI VONAT MÚZEUM KIÁLLÍTÁSA. 13. - 14. 10 / ŽELEZNIČNÁ STANICA - VASÚT ÁLLOMÁS -----------------------------------------------------------------------------------------------PREDNÁŠKA FARMACEUTKY ANGELIKY NYITRAI SPOJENÁ S OCHUTNÁVKOU ČAJOV. 18. 10. / 17:30 / MESTSKÁ KNIŽNICA - VÁROSI KÖNYVTÁR -----------------------------------------------------------------------------------------------VÝSTAVA SPOLKA PODUNAJSKÝCH UMELCOV ŠTEFANA GERSTNERA GERSTNER ISTVÁN DUNA MENTI MŰVÉSZEK EGYESÜLETÉNEK KIÁLLÍTÁSA 19. 10. / 17:00 / GERENDAY KÖZÖSSÉGI HÁZ, LÁBATLAN (MAĎARSKO) Výstava potrvá do / Megtekinthető: 23.11.2018 Hlavný partner: Mesto Štúrovo Főtámogató: Párkány Város Önkormányzata

35. VÝROČIE STILLA PECTUS / STILLA PECTUS - 35. ÉVFORDULÓ 20. 10. / 17:00 / KULTÚRNY DOM - KULTÚRHÁZ slávnostný galakoncert / ünnepi gálahangverseny -----------------------------------------------------------------------------------------------A CIGÁNYTÁBOR AZ ÉGBE MEGY / CIGÁNI IDÚ DO NEBA 21. 10. / 18:00 / KULTÚRNY DOM - KULTÚRHÁZ Musical a szerelemről, mely a mennyben végződik. Muzikál o láske, ktorá končí v nebi. -----------------------------------------------------------------------------------------------MESIAC ÚCTY K STARŠÍM / IDŐSEK IRÁNTI TISZTELET HÓNAPJA 2018 MAMMA MIA! SOSE HAGYJUK ABBA 25. 10. / 17:00 / KINO DANUBIUS premietanie / filmvetítés ------------------------------------------------------------------------------------------------

HALLOWEEN V KINE / HALLOWEEN A MOZIBAN 27. - 31. 10. / KINO DANUBIUS týždeň hororových filmov / a horror filmek hete

ŐSZI KULTURÁLIS NAPOK 2018

Szervező: Párkány és Vidéke Kulturális Társulás, társszervező: Városi Művelődési Központ VALAMENNYI RENDEZVÉNY 18,00 ÓRAKOR KEZDŐDIK A KULTÚRHÁZBAN. 2018. NOVEMBER 4: MIGUÉU MONTANARO-MÓSER ÁDÁM: TANGÓK Miquèu Montanaro zenei világa nem ismer határokat, gyökerei a provanszáli muzsikához kötik, de számos más stílusban is otthonosan mozog. Móser Ádám muzsikáját áthatja az improvizáció szabadsága, harmonika játéka egyedi, körbejárhatjuk a világot általa, ezen az estén két harmonika és két lélek fonódik össze.

2018. OKTÓBER 28: REJTELMEK – JORDÁN TAMÁS ÉS SEBŐ FERENC JÓZSEF ATTILA-ESTJE Majd 30 éve egy tévéműsor kapcsán találkozott egy nagyszerű színész és egy remek zenész egy költőóriás életművével. A műsor végül soha nem készült el, de a találkozásnak köszönhetően megszületett ez az est, mely immár ősz halántékkal és rengeteg élettapasztalattal kerül ismét a közönség elé. Ez az előadás tulajdonképpen egy beszélgetés a hallgatóság és az előadók között – még akkor is párbeszéd, ha a közönség (feltételezhetően) nem mond semmit. József Attila gondolatait tolmácsolják prózában és dalban az előadók olyan hangvétellel, mely szokatlan a pódiumon, itt nem “szavalásról” van szó, a többnyire halk, bensőséges tónus azt érzékelteti a nézővel, hogy személyesen őt szólították meg.

2018. NOVEMBER 18: MÚLTIDÉZŐ - ZSAPKA ATTILA (50) JUBILEUMI KONCERTJE A koncert Zsapka Attila, verséneklő, dalszerző, énekes 30 éves pályafutásának apropóján 50. születésnapja alkalmából valósul meg. A jubileumi koncert műsora válogatás az eddig megjelent dalokból, ugyanakkor néhány perc erejéig felidézi a ZS.E.B. bulik fergeteges hangulatát is. A megszokottnál színesebb, eklektikusabb, közvetlenebb és személyesebb koncert során Attila mesél pályafutása során megélt élményiről, emlékeiről, egy – egy dal születésének történetéről, zenész társairól – barátairól, példaképeiről, kedvenceiről. 2018. NOVEMBER 25: DALÜZENET - SZVORÁK KATI (60) JUBILEUMI MŰSORA A Kossuth-díjas és a közelmúltban Európai Polgár díjjal kitüntetett Szvorák Katalin háromtucatnyi

JESENNÉ DNI KULTÚRY - ŐSZI KULTURÁLIS NAPOK REJTELMEK JORDÁN TAMÁS ÉS SEBŐ FERENC JÓZSEF ATTILA-ESTJE 28. 10. / 18:00 / KULTÚRNY DOM - KULTÚRHÁZ -----------------------------------------------------------------------------------------------JESENNÉ DNI KULTÚRY - ŐSZI KULTURÁLIS NAPOK MIGUÉU MONTANARO-MÓSER ÁDÁM: TANGÓK 4. 11. / 18:00 / KULTÚRNY DOM - KULTÚRHÁZ hudobný večer / zenés est -----------------------------------------------------------------------------------------------ASSEMBLAGE VÝSTAVA VÝTVARNÍKA GÁBORA HOMOLYU / HOMOLYA GÁBOR KÉPZŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 07.11. / 16:00 / MESTSKÉ MÚZEUM - VÁROSI MÚZEUM -----------------------------------------------------------------------------------------------MÁRTON-NAPI VIGADALOM 10. 11. / 19:00 / KULTÚRNY DOM - KULTÚRHÁZ hagyományőrző est -----------------------------------------------------------------------------------------------SNOW FILM FEST 2018 14. 11. / KINO DANUBIUS Outdoorové filmy plné snehu, ľadu a adrenalínu. Kinti filmek tele hóval, jéggel és adrenalinnal. -----------------------------------------------------------------------------------------------STRETNUTIE S BORISOM FILANOM 15. 11. / 18:00 / KINO DANUBIUS

önálló albumának szűkített terces summázata ez a koncert. Az egykori felvételek mély zenei intuícióval újrahangolva támadnak fel három kiváló és kreatív muzsikus: Cserta Balázs fúvós hangszereivel, Kiss Ferenc multi-instrumentalista muzsikájával és Szabó Dániel cimbalomjátékával. Az egyes gondolati egységek tematikus tételekként kelnek életre és minden emberi rezdülésre-életérzésre rácsendülnek.

2018. NOVEMBER 27. APJAFIA– BERECZ ANDRÁS ÉS BERECZ ISTVÁN MŰSORA Berecz András, mesemondó: „Az év legszomorúbb napja az én esetemben a szilveszter, mert akkor ki van írva, hogy ma nevetünk! Én akkor olyan szomorú szoktam lenni, hogy búvok a földbe, az orromat be tudnám fúrni a földbe, de amikor körülöttem savanyú emberek vannak, szomorú emberek vannak, akkor felszalad bennem a kisördög és addig nem nyugszok, míg valahogy meg nem tudom csiklandozni őket.” Berecz István, zenész, néptáncos: „Más fellépésekkel ellentétben érzem a hatalmát az emberi szónak. Azt, hogy a megfelelő helyekről összeszedett történetekkel olyan díszletet, olyan világot pakol a tánc köré, amibe teljesen más belépni. Ha édesapám öt percet is beszél a tánc előtt, én vagy a közönség be van avatva valamibe, amibe más közönség nem.” ----------------------------------------------------------


MOZIMŰSOR / PROGRAM KINA KINO MOZI

3D DANUBIUS

HLAVNÁ 6, PEŠIA ZÓNA, ŠTÚROVO, 036/751-11-07, 0907-492-640 PRVÝ ČLOVEK životopisný, historický, dráma 12 ST 5 € Jedno z najväčších dobrodružstiev v dejinách ľudstva. R: Damien Chazelle H: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke ----------- --------------------------------------------------------------------17. SZE AZ ELSŐ EMBER életrajzi, történelmi, dráma 12 MB 5 € Egy lebilincselő történet, amelynek középpontjában a NASA 17.30 missziója áll, hogy embert küldjenek a holdra. R: Damien Chazelle SZ: Ryan Gosling, Claire Foy,Jason Clarke ----------- --------------------------------------------------------------------17. STR ZLÉ ČASY V EL ROYALE thriller 15 ST 5 € R: Drew Goddard H: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson 20.00 ----------- --------------------------------------------------------------------18. ŠTV TAJOMSTVO DOMU S HODINAMI rodinný, fantasy 12 ČD 5 € R: Eli Roth H: Jack Black, Cate Blanchett, Renée Elise Goldsberry 18.00 ----------- --------------------------------------------------------------------HÚZÓS ÉJSZAKA AZ EL ROYALE-BAN thriller 15 MB 5 € 18. CS Hét titkokkal terhelt idegen találkozik a kaliforniai Tahoe-tó 20.00 mellett az El Royale-ban, egy sötét múltú, lelakott hotelben. R: Drew Goddard SZ: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson ----------- --------------------------------------------------------------------AZ A HÜLYE SZÍV vígjáték, dráma 12 MB 5 € 19. PÉ Egy fiatal fiúról és annak utolsó napjairól... R: Marc Rothemund 18.00 SZ: Elyas M'Barek, Philip Schwarz, Uwe Preuss ----------- --------------------------------------------------------------------19. PIA HALLOWEEN horor 15 ST 5 € R: David Gordon Green H: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Will 20.00 Patton, Nick Castle ----------- --------------------------------------------------------------------20. SZO APRÓLÁB animált 3D :) MB 6 € 17.00 ----------- --------------------------------------------------------------------20. SZO HALLOWEEN horror 15 MB 5 € R: David Gordon Green SZ: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Will 19.00 Patton, Nick Castle ----------- --------------------------------------------------------------------21. NE PIADINÔŽKA animovaný 3D :) SD 6 € 17.00 ----------- --------------------------------------------------------------------21. VA VIHAR ELŐTT dráma thriller 15 MB 5 € Egy halászhajó kapitányát utól éri rejtélyes múltja és gyökeresen 19.00 megváltoznak az életében a dolgok, amik talán nem is azok, aminek látszanak. R: Steven Knight SZ: Diane Lane, Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jason Clarke ----------- --------------------------------------------------------------------23. UT TOMAN historická dráma 12 OV 5 € Napínavá politická a osobná dráma o vzostupe a páde človeka, 19.00 ktorý mieril príliš vysoko. R: Ondřej Trojan H: Jiří Macháček, Lukáš Latinák,Tatiana Pauhofová ----------- --------------------------------------------------------------------1956 - AZ ELFELEJTETT FORRADALOM c. egy órás 23. KE dokumentumfilmben, tizenöt visszaemlékező és négy történész 17.00 rekonstruálja az 56-os események csehszlovákiai történéseit. INGYENES ----------- --------------------------------------------------------------------24. SZE ZENÉS LELKI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ A MÁRIAZELL - VÉRTESSOMLÓ - CSÍKSOMLYÓI GYALOGOS 17.00 ZARÁNDOKÚTRÓL. Puskás Antal látássérült fiatalember és Batin Péter 76 nap alatt járta végig a közel 1500 km a Mária út mentén. INGYENES ----------- --------------------------------------------------------------------24. SZE AZ A HÜLYE SZÍV vígjáték, dráma 12 MB 5 € 19.00 ----------- --------------------------------------------------------------------MAMMA MIA! SOSE HAGYJUK ABBA 25. CS romantikus vígjáték, musical 12 MB 17.00 Idősek iránti tisztelet hónapja 2018. Városunk nyugdíjasainak ingyenes. ----------- --------------------------------------------------------------------VIHAR ELŐTT dráma, thriller 15 MB 5 € 25. CS 19.00 ----------- --------------------------------------------------------------------TIEŇ JAGUÁRA FK, dokumentárny 12 OV 5 € 26. PI Štyria priatelia sa vybrali proti prúdu amazónskych riek na neistú 17.30 cestu. R: Pavol Barabáš ----------- --------------------------------------------------------------------SERENITY: TICHO PRED BÚRKOU dráma, thriller 15 ČT 5 € 26. PI Pravda je skrytá pod povrchom. R: Steven Knight H: Diane Lane, 19.00 Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jason Clarke ----------- --------------------------------------------------------------------27. SO KEĎ DRAKA BOLÍ HLAVA hraná rozprávka :) OV 5 € Česko-slovenská rozprávka pre celú rodinu so šťastným 17.00 koncom. R: Dušan Rapoš H: Charlotta Gottová, Karel Gott, Miroslav Šimůnek, Ján Koleník ----------- --------------------------------------------------------------------27. SZO JOHNNY ENGLISH ÚJRA LECSAP vígjáték 12 MB 5 € Hozzáférése ...korlátlan, hozzáértése ...korlátozott 19.00 R: David Kerr SZ: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Jake Lacy ----------- --------------------------------------------------------------------16. UT 19.00

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

17

OKTÓBER/NOVEMBER

WWW.KINODANUBIUS.MOJEKINO.SK 28. VA APRÓLÁB animált :) MB 6 € 17.00 ----------- --------------------------------------------------------------------28. NE JOHNNY ENGLISH ZNOVA ZASAHUJE komédia 12 ČD 5 € 19.00 Jeho licencia... obnovená, jeho inteligencia... obmedzená R: David Kerr H: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Jake Lacy ----------- --------------------------------------------------------------------29. HÉ HOTEL TRANSYLVANIA 3. - SZÖRNYEN RÉMES VAKÁCIÓ 17.00 animált :) MB 4 € ----------- --------------------------------------------------------------------29. HÉ HALLOWEEN horror 15 MB 5 € 19.00 ----------- --------------------------------------------------------------------30. UT PRINCEZNÁ A DRÁČIK animovaný, rodinný, komédia :) SD 5 € 17.00 Keď sa princezná Barbara prechádza tajnými komnatami zámku, nájde čarovnú knihu. R: MARÍNA NEEFEDOVÁ ----------- --------------------------------------------------------------------30. KE JOHNNY ENGLISH ÚJRA LECSAP vígjáték 12 MB 5 € 19.00 ----------- --------------------------------------------------------------------HALLOWEEN V KINE/A MOZIBAN ----------- --------------------------------------------------------------------31. SZE HORROR PARK horror 15 MB 4 € 16.00 ----------- --------------------------------------------------------------------31. STR MNÍŠKA horor 15 ST 4 € 18.00 ----------- --------------------------------------------------------------------31. SZE AZ APÁCA horror 15 MB 4 € 20.00 ----------- --------------------------------------------------------------------3. SO LUSKÁČIK A ŠTYRI KRÁĽOVSTVÁ 17.00 dobrodružný, rodinný, fantasy 7 SD 5 € R: Lasse Hallström, Joe Johnston H: Keira Knightley, Mackenzie Foy, Morgan Freeman ----------- --------------------------------------------------------------------3. SZO BOHÉM RAPSZÓDIA életrajzi zenés dráma 12 MB 5 € 19.00 A Queen zenéjénél csak az Ő története különlegesebb... R: Bryan Singer, Dexter Fletcher SZ: Lucy Boynton, Aidan Gillen, Rami Malek, Joseph Mazzello, Mike Myers ----------- --------------------------------------------------------------------4. NE LUSKÁČIK A ŠTYRI KRÁĽOVSTVÁ 17.00 dobrodružný, rodinný, fantasy 3D 7 SD 6 € ----------- --------------------------------------------------------------------4. VA A VÉGZET ÓRÁJA családi vígjáték fantasy 12 MB 5 € 19.00 A varázslókkal, mágiával, boszorkányokkal teli történet... R: Eli Roth SZ: Jack Black, Cate Blanchett, Renée Elise Goldsberry ----------- --------------------------------------------------------------------6. UT BOHEMIAN RHAPSODY 19.00 životopisný, hudobný, dráma 12 ST 5 € Jediné čo je výnimočnejšie ako ich muzika je jeho príbeh. R: Bryan Singer, Dexter Fletcher H: Lucy Boynton, Aidan Gillen, Rami Malek, Joseph Mazzello, Mike Myers ----------- --------------------------------------------------------------------7. SZE A VÉGZET ÓRÁJA családi vígjáték fantasy 12 MB 5 € 19.00 ----------- --------------------------------------------------------------------8. ŠTV HUNTER KILLER: NEVIDITEĽNÝ ZABIJAK 19.00 akčný, thriller 12 ČT 5 € R: Donovan Marsh H: Gerard Butler, Caroline Goodall ----------- --------------------------------------------------------------------9. PIA DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI krimi dráma, thriller 15 ST 5 € 19.00 R: Fede Alvarez H: Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks ----------- --------------------------------------------------------------------10. SO GRINCH animovaný, komédia :) SD 5 € 17.00 Grinch, rovnako ako veľa iných bytostí, nenávidí Vianoce. R: Yarrow Cheney, Scott Mosier ----------- --------------------------------------------------------------------10. SZO AMI NEM ÖL MEG bűnügyi dráma thriller 15 MB 5 € 19.00 Így lett egy lányból ez a lány... R: Fede Alvarez SZ: Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks ----------- --------------------------------------------------------------------:)mládeži prístupné/korhatárra tekintet nélkül megtekinthető 12 mládeži prístupné od 12 rokov/12 éven aluliak számára nem ajánlott 15 mládeži prístupné od 15 rokov/15 éven aluliak számára nem ajánlott 18 mládeži prístupné od 18 rokov/18 éven aluliak számára nem ajánlott

FK filmový klub/film klub SD slovenský dabing/szlovákul beszélő ST slovenské titulky/szlovák felirat OV originálna verzia/eredeti változat ČD český dabing/csehül beszélő ČT české titulky/cseh felirat MB maďarský dabing/magyarul beszélő MF maďarské titulky/magyar felirat

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! A P R O G R A M VÁ LT O Z Á S J O G ÁT F E N N TA R TJ U K ! AKTUALIZÁCIA PROGRAMU DENNE NA:

www.kinodanubius.mojekino.sk

AKTUÁLIS NAPI PROGRAM:

www.danubiuszmozi.hu


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

18

MEGEMLÉKEZÉSEK / SPOMIENKOVÉ OZNÁMENIA

"Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád nemôže zabudnúť. Tak ako voda svojim tokom plynie, krásna spomienka na Teba nikdy nepominie."

„Sohasem halványul szívünkben emléked, sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.” Fájó szívvel emlékezünk október 12-én, halálának 20. évfordulóján

2. októbra si s hlbokým smútkom pripomíname 2. výročie úmrtia našej drahej

Nádasi Vilmosra.

ALŽBETY BAŤALÍKOVEJ

Emlékét őrzi szerető családja

S nehynúcou láskou spomína smútiaca rodina „Sohasem halványul szívünkben emléked, „Öt éve hunytad örökre álomra két szemed, nem könnyen adtad fel, meg kellett küzdened. Most könnyes szemmel megállunk sírodnál, Te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál. Mi szólítunk, de a néma sír nem felel, szerető szívünkben örökké létezel.”

Dňa 18. októbra 2018 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil

Štefan Majerník

Bánatos szívvel, és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinou

RNDr. Fazekas Zoltánné Botka Marikára. Szerető családja

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, Nyugalmadat nem zavarja senki. Könnyes az út mely sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett.”

„Rengeteg az emlék, hiányzol nagyon, De ide már sosem térhetsz vissza, tudom. Hiába várunk téged, talán jobban mint rég, Az otthonod a végtelen csillagos ég.”

Fájó szívvel emlékezünk szeptember 18-án, halálának 13. évfordulóján

Szeretettel emlékezünk október 26-án, halálának 1. évfordulóján

Tóth Istvánra. Akik szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. A gyászoló család

Szénási Bélára. Emlékét és jóságát örökké őrzi szerető családja és a rokonság

ÉRTESÍTÉS - OZNÁMENIE A Párkányi Városi Könyvtár értesíti tisztelt olvasóit, hogy 2018. október 12-én üzemi szabadság és 2018. október 30-án államünnep miatt zárva tart.

Mestská knižnica v Štúrove oznamuje svojim čitateľom, že bude dňa 12. októbra 2018 zatvorená z dôvodu celozávodnej dovolenky a dňa 30. októbra 2018 z dôvodu štátneho sviatku.

A NEGYVENNEGYEDIK HÍDŐR IS TELJESÍTETTE FELADATÁT Szeptember 27-én immár a negyvennegyedik hídőr kiállítására gyűltek össze a meghívottak a Hídőr-házban, amelynek a múzeumépület jobbszárnya, azaz az egykori Frankl-ház ad otthont. A „hídőrség“ ötletgazdája a párkányi születésű, ma Svájcban élő Frühauf Károly és felesége azzal a céllal hozták létre tizennégy évvel ezelőtt az intézményt, hogy városunk otthont adjon olyan művészeknek, akik a kölcsönösség, egymás jobb megértése, az „áthidalás” eszméje köré font művészeti projektekkel járuljanak hozzá a Mária Valéria híd „őrizetéhez”. A projekt a svájci partnerek anyagi támogatásával és a város, valamint

a Párkány és Vidéke Kulturális Társulás hathatós közreműködésével valósul meg. A szellemi hídőrizet gondolata eddig negyvennégy művészt vonzott városunkba a világ négy kontinenséről (Afrika eleddig kivételt képez). Legutóbb egy román művész, Cristina Vidrutiu töltött három hónapot Párkányban, aki a szabadidőközponttal, a városi könyvtárral és a helyi gimnáziummal együttműködve hozta létre zárókiállítása anyagát . Az ötletes kiállítás kizárólag helyben gyűjtött anyagokból, illetve a szabadidőközpont nyári gyermektáborában készült rajzokból állt össze.

A kiállítást megtisztelte jelenlétével Szabó Eugen, Párkány város polgármestere és Kornélia Slabáková alpolgármester asszony, valamint az

alapítók részéről Hanneke Frühauf asszony. A Hidőr-ház következő vendégei amerikai művészek lesznek. -szerk-


KRÍŽOVKA

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

19

John Ruskin (1819 – 1900), anglický spisovateľ, básnik, vedec a umelecký kritik Anas, Ariana, cíb

otázka pri stávke

dutá stonka cibule

chyba

hora

kto všetko vie

indium (zn.)

holandský syr

futbalový Imi, klub koa, v Madride said, YS

mužské meno pomrvené seno

obchodné centrum (skr.)

505 (rím.)

hudobný štýl

kameň na nepríjembrúsenie ná práca kosy

údolia

čierny spevavý vták potreba veslára stál si na daždi

1 holand. mesto cudzie ž. meno

silueta

ktosi

45 (rím.) neporušuj rýpaním

planul (bás.) nôtiť, po česky

bájny ostrov

Aries (skr.)

ašpirant

papagáj

okrem (hovor.) na toto miesto

choroba kĺbov

American Express

múčka z kurkumy básnik (kniž.)

arabský titul etiópske sídlo

osobné zámeno značka lyží

2 diabetický výrobok liatím doplnilo športový klub (skr.)

školská písacia potreba

označ. lietadiel Salvádora

3 opoj alkoholom

pritakávať, po česky

Mohamedov radca

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk

Autor: J. Jablonský

Znenie tajničky môžete poslať mailom na parkanyesvideke@gmail.com alebo listom na adresu: MsKS, Hasičská 25, 943 01 Štúrovo. Do predmetu správy alebo na obálku napíšte: KRÍŽOVKA. Nezabudnite uviesť adresu aj tel. číslo. Termín doručenia: 22. október. Spomedzi úspešných riešiteľov vyžrebujeme jedného výhercu, ktorý získa párovú vstupenku do kina Danubius na ním zvolený film. A múlt havi megfejtés: Jó, jó fater, de úgy csináld, hogy balesetnek tünjön! Múlt havi nyertesünk Fazekas Andrea, ebedi olvasónk, aki páros belépőt nyert Vujity Tvrtko szeptember 27-i párkányi előadására.

HIRDETÉS - INZERCIA

Fürdőkád zománc felújítást vállalok. Elérhetőség: 0905-983-602

EZ TÖRTÉNT SZEPTEMBERBEN / STALO SA V SEPTEMBRI Párkányi Százas úszóverseny

SZEPT.1.

Plavecké preteky Štúrovské stovky

Regionális Történelmi Konferencia - Limes Anavum

SZEPT.1.

Regionálna vlastivedná konferencia - Regionálna vlastivedná

Regionális Honismereti Társulás

spoločnosť Limes Anavum

Seres László kiállításának megnyitója - galéria SZEPT.12. Vernisáž výstavy Ladislava Seresa v galérii Prevenciós előadás mellrákról a moziban SZEPT.21. Prednáška o prevencii rakoviny prsníka v kine Dunamenti Folklórfesztivál SZEPT.22. Podunajský folklórny festival Városi Sportnap SZEPT.22. Mestský športový deň A jelenlegi képviselő-testület utolsó ülése SZEPT.25. Záverečné riadne zasadnutie aktuálneho MZ Kniha o cintoríne - könyvbemutató a könyvtárban SZEPT.27. Kniha o cintoríne – predstavenie knihy v knižnici Cristina Vidrutiu, a 40. hídőr kiállításának megnyitója SZEPT.27. Cristina Vidrutiu, otvorenie výstavy 40. strážcu mosta Vujity Tvrtko előadása a VMK-ban SZEPT.27. Vujity Tvrtko – prednáška v MsKS Hídfutás SZEPT.29. Beh cez most MV Őszi Varázs - tökfesztivál a VMK szervezésében SZEPT.30. Čaro jesene – tekvicový festival (MsKS) Párkány és Vidéke / Štúrovo a okolie – mesačník, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945 ). Šéfredaktor: Réka Bokor. Členovia redakčnej rady: Kornél Hajtman, Péter Forgács, Csilla Hiros. O inzerciách sa môžete informovať na tel.čísle: 036/7511108, na e-mailovej adrese: reklama.sao@gmail.com, alebo osobne v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove. Zalomenie, grafický design a tlač: SPOT DESIGN. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Redakcia nezodpovedá za obsah komerčných článkov, a za obsah komerčnej inzercie a reklamy! Príspevky nevyjadrujú názor redakcie. Registračné číslo: EV 2667/08. ISSN: 1339-200X Dátum vydania: 8. 10. 2018 Párkány és Vidéke / Štúrovo a okolie - havilap, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945). Főszerkesztő: Bokor Réka. A szerkesztőbizottság tagjai: Hajtman Kornél, Forgács Péter, Hiros Csilla. Hirdetésfelvétel a 036/7511108 –as telefonszámon, e-mailben a reklama.sao@gmail.com címen, illetve személyesen a Városi Művelődési Központban. Grafika, tördelés, design és nyomtatás: SPOT DESIGN. A lapban megjelent hirdetések és cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem felel. A kereskedelmi és lakossági hirdetések, reklámok, reklámcikkek tartalmáért a szerkesztőség nem felel! A lapban közölt cikkek nem tükrözik a szerkesztőség véleményét. Nyilvántartási szám: EV 2667/08. ISSN: 1339-200X Kiadás dátuma: 2018. 10. 8.


Pedikúra Hajnalka Medicinálna pedikúra

..................... ? Gyógypedikur Dolná 10, Štúrovo Tel.: 0948/205858

elektroservis kamerové systémy satelitná technika LED osvetlenie

VIAC AKO

10 000 OPRÁV

Komenského 1, Štúrovo +421 918 873 523 www.servistv.sk

TeatrO Vám prináša: SEVENET s.r.o. Továrenská 1, Štúrovo

www.teatro.eu 0918 873 772

2018/10 Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie  
2018/10 Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie  
Advertisement