Page 1

WWW.KULTURASTUROVO.SK

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

1

PÁRKÁNY ÉS VIDÉKE ŠTÚROVO A OKOLIE XXIX. évfolyam - ročník

2019[1]

ÚJ ESPERESÜNK VAN!

PRIŠIEL NOVÝ PÁN DEKAN

Ft. ThLic. Fóthy Zoltán PhD. december 1-jével kapta esperesi kinevezését Párkányba, ismerjük hát meg jobban új lelkipásztorunkat!

Dňom 1. decembra bol poverený vedením štúrovskej farnosti pán dekan ThLic. Zoltán Fóthy PhD. Zoznámme sa s naším novým duchovným.

1979-ben született Zselízen, édesapja oroszkai, édesanyja szódói származású. Gyermekkorát Zselízen töltötte, s az akkor ott szolgálatot teljesítő Szakál László János plébános nagy hatással volt rá. Már 16 évesen meghallotta Isten papi pályára hívó szavát. Ifjú korában inkább technikai beállítottságú volt, a matematika, fizika és kémia vonzotta, ám Isten hívása végül erősebbnek bizonyult mindennél.

Narodil sa v r. 1979 v Želiezovciach, otec bol z Pohronského Ruskova, mama Svodovčanka. Detstvo prežil v Želiezovciach a tamojší vtedajší farár, Ján L. Szakál, mal na neho veľký vplyv. Už ako 16 ročný začul Boží hlas, volajúci ho do služieb cirkvi. V mladosti bol založený skôr technicky, priťahovala ho matematika, fyzika aj chémia, ale nakoniec sa Božia pozvánka ukázala byť najsilnejšou.

A pozsonyi teológiai szeminárium izolált környezetet biztosított, ott hat éven át készültek hivatásukra – rajta kívül még két osztálytársa volt magyar ajkú. „Húsz nappal fiatalabb voltam a papszentelés idejekor, mint a minimum korhatár, ezért pár hónapot várnom kellett. 2003-ban a Jóisten megadta azt a kegyelmet, hogy szülővárosomban szenteltek pappá, ott, ahol a hivatás csírái kibontakoztak bennem. Ifjúkoromban a megtapasztalt élmények által megtanultam mélyebben látni Isten igazságát és a világot. Ez is a papság felé vezetett: s úgy éreztem, amit én akkor megtapasztaltam, arról beszélni kell!” – vallja Fóthy Zoltán.

Kňazský seminár v Bratislave im – mal aj dvoch maďarských spolužiakov – šesť rokov zabezpečoval izolované prostredie, v ktorom sa nerušene pripravovali na svoje poslanie. „Pri kňazskej vysviacke som bol o dvadsať dní mladší, ako je veková hranica, preto som si musel pár mesiacov počkať. V r. 2003 mi Pán Boh doprial milosť, vysvätili ma v mojom rodnom meste, tam, kde vo mne vzklíčili zárodky môjho poslania. Prostredníctvom skúseností z mladosti som sa naučil hlbšie vnímať Božiu pravdu a svet. Aj to ma nasmerovalo ku kňazstvu: cítil som, že o mojich vtedajších skúsenostiach je potrebné hovoriť,“ vyznáva sa Zoltán Fóthy.

Igaz, a szeminárium alatt a legnagyobb félelme épp az volt, fog-e majd tudni prédikálni. „Sikerült ezt a félelmet is leküzdeni, s bár Isten igéjét hirdetni nem könnyű feladat, ennek ellenére nagyon szívesen és nagy lelkesedéssel teszem.”

Pravda, v seminári mal najväčšie obavy z toho, či bude vedieť kázať. „Aj túto moju obavu sa mi podarilo zdolať a aj keď hlásať Slovo Božie nie je jednoduchou úlohou, ja to napriek tomu robím s veľkým nadšením a veľmi rád.“


PORTRÉ / PORTRÉT

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

2

gyakori költözés úgy vélekedett: „mindennek a mélyén az elfogadás a fontos, a püspök döntésében meg kell látni Isten akaratát. Emberek közé küld, ennek fényében bármilyen lelkipásztori küldetés pozitív, örömteli. A város központját ismertem, na meg a strandot, itt tanultam meg gyermekként úszni. Azt mondják a város perifériáján, a lakótelepeken élnek a legtöbben. De felmerült bennem, hogy ezt fordítva is nézhetjük: nem a templom lett mára a periféria? A mi küldetésünk része, hogy innen is ki tudjunk lépni az emberekhez és meg tudjuk szólítani őket.” Az új lelkiatya kiemelte, a város nagy része keresztény, ennek a keresztény identitásnak igyekszik majd munkájával ő is mélyebb, konkrétabb tartalmat adni. A megszólítás formái nagyon igényesek, de sokfélék. Mindenki szabad akarattal reflektálhat a közeledésre, a hit mélységére, az élet többi dolgára, és ezt tiszteletben kell tartani. „Emberi szempontból nagy a feladatom, Isten az ő erejével viszont mindent lehetővé tesz” – mondta derűvel. Úgy véli, egy jó lelkipásztor akkor lehet Isten eszköze és akkor tud felragyogtatni valamit abból a valóságból, amit az Úr jelent, ha feltétlen ráhagyatkozik Istenre. Sőt, a hit maga egy bizalmas ráhagyatkozás a Jóistenre. Ebből forrásozhatnak a lelkipásztori tervek is, illetve az, hogyan lehet megszólítani egy konkrét közeget. Magunknak teszünk jót, ha időt találnunk Istenre Magunkat csak Istenben ismerhetjük igazán. Sokkal nehezebb annak az embernek, aki a hitet mellőzi, mert a hit nélkül csupán a végleges elmúlás valósága marad. Hiányérzetben él, s Isten nélkül nem, vagy csak időszakosan talál nyugalmat – emelte ki Fóthy Zoltán. Néha elég sétálni az éjszakában, s feltekinteni a csillagos égre. Ott az ember felismeri saját kicsinységét, de ugyanakkor rádöbben saját nagyságára is. Isten ugyanis nagyobbnak alkotott bennünket a csillagos égnél! Ez képes lehet tovább lendíteni bennünket a hit mélyebb megélése felé, amíg az ember eljut Krisztushoz, akiben az Isten mindent megalkotott.

Őbenne az ember saját magát is jobban megértheti, s eljuthat Istenhez, aki az ő létét akarja – mondja a lelkiatya. „Életünkben túl nagy az elköteleződés a matéria, az anyagiság mellett. Ez tompítani tudja a hiányérzetünket. Túlzottan erősek az anyagi impulzusok a lelkivel szemben, ezért Istenre már nem jut idő." "Fontosabb az ember számára a birtoklás, mint a lét. Ha ezt megfordítanánk, másképp alakulnának az emberi sorsok. Akkor a szeretetben, az egymásra való odafigyelésben telnének napjaink.”

Mindennapok a plébánián Az itt töltött első hónap meglehetősen megterhelő volt, ám karácsonyra már sikerült utolérnie magát. „Jó volt együtt lenni azokkal az emberekkel, akik a szentmisékre eljöttek, lehetőség volt a találkozásra, ünnepi miliőben ... ez hatalmas buzdítás egy lelkipásztor számára. A legnagyobb karácsonyi ajándék számomra maga az ember, aki Isten színe előtt áll és ezt komolyan veszi” – osztotta meg gondolatait. A plébánián van segítsége is, Anton Štefánek káplán személyében, aki a szlovák szentmiséket celebrálja. „Ám a szlovák hívők plébánosa is vagyok, ezért lenne jó, ha magyar nyelvű káplán is szolgálhatna mellettem. Nem látom irreálisnak ezt a lehetőséget” – húzta alá Fóthy Zoltán. Emellett a plébániánkon szolgálatot teljesítenek kántoraink, sekrestyéseink, hitoktatók, fiatalok, animátorok itt és nánai leányegyház berkein belül egyaránt – emelte ki. Új lelkipásztorunk ezentúl a párkányi esperesi kerületet is vezeti. A körzet esperesének feladata a környék papságának összefogása, összetartása és az egyházi életet közös tervezése. „Havonta találkozunk, mindig más-más plébánián. Ez számunkra lehetőség a havi lelki megújulásra, reflexióra. A városban, Nánán és a régióban végzett munkám során ígérem, hogy itt leszek mindenki számára, remélem hatékony eszközként. Amennyire erőm engedi, lelkiekben igyekszem támogatni, segíteni azokat, akik felém fordulnak. Áldott és békés új esztendőt kívánok!” Bokor Réka

Na otázku, ako sa dá zvládať časté sťahovanie, odpovedal: „V hĺbke všetkého je schopnosť prijímania, za rozhodnutím biskupa je treba vidieť vôľu Božiu. Posiela ťa medzi ľudí a v tomto svetle je akékoľvek dušpastierske poslanie pozitívne a radostné. Centrum mesta poznám, no a kúpalisko: tu som sa ako dieťa naučil plávať. Hovorí sa, že väčšina obyvateľov žije na periférii mesta, na sídliskách. A tak ma napadlo: nie je to naopak? Nie kostol sa stal nadnes perifériou? Súčasťou nášho poslania je, aby sme aj odtiaľto dokázali vykročiť k ľuďom a oslovili ich.“ Nový duchovný otec vyzdvihol, že veľká časť mesta je kresťanská a tejto kresťanskej identite sa bude snažiť svojou prácou dodať hlbší, konkrétnejší zmysel. Formy oslovenia sú veľmi náročné, ale mnohoraké. Každý môže reflektovať slobodnou vôľou na zblíženie, na hĺbku viery, na ostatné veci života a to si treba vážiť. „Z ľudského hľadiska je moja úloha veľká, avšak s pomocou Božou je možné všetko,“ dodal radostne. Vyznáva názor, že dobrý duchovný môže byť dobrým nástrojom Boha a umožní zaskvieť sa pravde, ktorú Boh predstavuje vtedy, ak sa Bohu bezvýhradne oddá. Ba, viera samotná je dôverné odovzdanie sa Pánu Bohu. Potom možno snovať plány šírenia duchovného slova, plány na oslovenie niektorej konkrétnej komunity. Ak si nájdeme čas na Boha, urobíme dobre sebe Seba môžeme skutočne spoznať iba skrze Boha. Človeku, ktorý opomína vieru, je oveľa ťažšie, pretože bez viery ostane iba holá skutočnosť definitívneho zániku. Taký jedinec žije s pocitom neúplnosti a bez Boha nenájde pokoja, prípadne ho nachádza len chvíľkovo – vyzdvihuje Zoltán Fóthy. Niekedy sa stačí v noci poprechádzať a vzhliadnuť na hviezdy. Vtedy si človek uvedomí svoju ničotnosť, ale súčasne súčasne si uvedomí svoju veľkosť. Pán Boh nás totižto stvoril väčšími aj od hviezdnatej oblohy! Toto nám môže dodať impulz k hlbšiemu prežívaniu viery, až kým človek doputuje ku Kristovi, do ktorého Boh vložil všetko. V

ňom samotnom môže človek lepšie pochopiť aj sám seba a doputovať k Bohu, ktorý chce jeho existenciu – hovorí kňaz. „V našom živote je prílišná väzba na matériu, na hmotné statky a to otupuje naše pocity neúplnosti. Hmotné impulzy sú v presile voči duševným, preto na Boha už neostáva čas." "Pre človek a je dôležitejšie vlastníctvo ako bytie. Ak by sme to obr átili, ľudské osudy by sa formovali inak. Naše dni by plynuli v láske a vzájomnej pozornosti.“

Každodennosť vo farnosti Prvý mesiac v Štúrove bol pomerne ťažký, ale do Vianoc sa všetko dostalo do správnych koľají. „Bolo príjemné byť spolu s ľuďmi, ktorí prišli na svätú omšu. Sviatočné milieu dodávalo stretnutiam vžitý úzus. Pre duchovného pastiera je to obrovské povzbudenie. Pre mňa je najväčším vianočným darom samotný človek, ktorý s plnou vážnosťou stojí pred tvárou Boha,“ podelil sa s nami o myšlienky. Na fare má pomocníka, kaplána Antona Štefáneka, ktorý celebruje slovenské omše. „Som však aj farárom slovenských veriacich, preto by bolo dobré, ak by popri mne mohol slúžiť aj maďarský kaplán. Túto možnosť nevidím ako nereálnu,“ podčiarkuje Zoltán Fóthy. Popritom v našej farnosti slúžia kantori, kostolníci, katechéti, mládež, animátori; tak tu ako aj v dcérskej farnosti v Náne –vyzdvihuje. Náš nový kňaz vedie aj štúrovský dekanát. Úlohou dištriktuálneho dekana je stmeľovanie príslušných farností, duchovenstva, ktoré v nich pôsobí a spoločné plánovanie cirkevného života. „Stretávame sa mesačne, vždy na inej fare. Je to pre nás príležitosť na duševné obrodenie, reflexiu. V súvislosti s mojím pôsobením v meste, Náne či regióne sľubujem, že som tu pre každého- dúfam - ako účinný prostriedok. Ako mi len sily dovolia, budem sa snažiť duševne podporovať a pomáhať tým, ktorí sa na mňa obrátia. Prajem požehnaný a pokojný nový rok!“ pr-f_


H Í R E K / S P R ÁV Y

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

3

A POLGÁRMESTER SZEMSZÖGÉBŐL Kedves Olvasók! Úgy döntöttem, ebben a választási ciklusban továbbra is rövid információkkal szolgálok a „Polgármester szemszöge“ rovatban. Egyrészt helyet biztosít saját véleményem kifejtésére, másrészt általa naprakészen reagálhatok városunk aktuális történéseire. A „Párkány és vidéke - Štúrovo a okolie“ havilapot a lakosok által kedvelt kommunikációs eszköznek tartom. A lapkiadás összegét a városi költségvetésből különítjük el, további bevételei hirdetésekből és reklámokból származnak. A lap tartalmáért a főszerkesztő felel. A főszerkesztőt és a szerkesztőbizottság tagjait a képviselő-testület hagyja jóvá. Hiszem, hogy az újság a jövőben is a kiegyensúlyozott és objektív tájékoztatási eszközként szolgál majd. Utolsó írásomban arra kértem Önöket, vegyenek részt a helyhatósági választásokon. A választók több mint 40 %-a az urnákhoz járult. Ez elfogadható eredmény, bár az oszrágos átlaghoz képest (48,7%) elmaradunk. Attól tartok, a közügyek iránti közömbösségüket fejezték

PRIMÁTORSKÝ UHOL POHĽADU ki azok, akik nem éltek szavazati jogukkal. Ám meg�győződésem, hogy gyermekeiknek ők is jó óvodákat és iskolákat szeretnének, ők is azt kívánják, hogy a közvagyonnal hatékonyan gazdálkodjunk, ők is működő hulladékgazdálkodást, jó állapotú utakat szeretnének. Láthatjuk, a választások tulajdonképpen alig hoztak változást a városvezetésben. Ugyanaz a polgármester, a képviselő-testület összetétele majdhogynem azonos. A képviselők, akik folytatni szerették volna, kivétel nélkül meg is kapták erre a felhatalmazást. Úgy tűnik, a város lakosságának nem volt mersze ahhoz, hogy új személyeknek adjon lehetőséget. Vagy ennyire elégedettek lennénk a jelenlegi helyzettel? Nos, ahogy mondani szokás abból kell főznünk, amink van. Én polgármesterként igyekszem elérni, hogy a pozitív és optimista hozzáállás kellő teret kapjon a városvezetésben. Összességében városunknak azt kívánom, legalább olyan sikeres legyen a következő ciklus, mint az elmúlt négy év. Ing. Szabó Eugen, polgármester

KÖSZÖNJÜK!

Szívből köszönjük mindenkinek, aki bekapcsolódott az ADVENT PÁRKÁNYBAN 2018 rendezvényünk előkészületébe és megvalósításába, hozzájárulva ezzel az egyedi karácsony előtti hangulat kialakításához városunkban. Önöknek köszönhetően egy újabb sikeres rendezvényt tudhatunk maguk mögött. Köszönjük lakosainknak és vendégeinknek, hogy részesei voltak a közös adventi gyertyagyújtásoknak. Párkányi Városi Hivatal és a Párkányi Városi Művelődési Központ

Milí čitatelia! Rozhodol som sa, že aj v tomto volebnom období budem pokračovať v písaní krátkych informácií v rubrike „Primátorský uhol pohľadu“. Dáva mi to priestor na voľné prezentovanie svojho názoru a operatívne reagovať na práve aktuálne dianie v živote nášho mesta. Mesačník „Párkány és vidéke - Štúrovo a okolie“ hodnotím ako občanmi obľúbený komunikačný prostriedok. Náklady súvisiace s vydávaním novín sú financované z mestského rozpočtu, ďalšie príjmy sú z inzercie a reklamy. Za obsah jednotlivého vydania zodpovedá šéfredaktor. Šéfredaktora a členov redakčnej rady schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Verím, že noviny naďalej budú slúžiť na vyvážené a objektívne informovanie. V mojom poslednom článku som Vás vyzýval, aby ste sa zúčastnili komunálnych volieb. Vyše 40% voličov prišlo k urnám. Je to celkom akceptovateľné aj keď v porovnaní s priemerom SR (48,7%) zaostávame. Mám však

ĎAKUJEME!

Zo srdca ďakujeme každému, kto sa do prípravy a uskutočnenia podujatia ADVENT V ŠTÚROVE 2018 zapojil a prispel k vytvoreniu jedinečnej predvianočnej atmosféry v našom meste. Vďaka Vám, máme za sebou jedno krásne a vydarené podujatie. Obyvateľom a návštevníkom mesta ďakujeme, že prišli na pešiu zónu a stali sa súčasťou slávnostných zapálení adventných sviečok. Mestský úrad Štúrovo a Mestské kultúrne stredisko Štúrovo

Ismételten „FULLÁNKOCSKA” projekt

Projekt „ŽIHADIELKO“ je opäť tu

Párkány városa ismét bekapcsolódott a „Žihadielko“ (Fullánkocska) projektbe, amelyet a Lidl üzletlánc szervez. Kinyilvánítottuk, hogy a város rendelkezik olyan, saját tulajdonban lévő, a játszótér megépítésére alkalmas telekkel, melyen a megnyert játszótér felépíthető. Jelentkezésünket a Lidl üzletlánc elfogadta. Bővebb információért böngéssze a projekt weboldalát a www. zihadielko.sk webcímen. VH

REALITNÁ KANCELÁRIA

právna istota zaručená advokátom

obavy z toho, že tí ktorí neprišli voliť týmto spôsobom prezentujú svoj nezáujem o veci verejné. Pritom som presvedčený, že aj oni chcú pre svoje deti dobré škôlky a školy, chcú aby spoločné finančné prostriedky boli efektívne vynaložené, aby odpadové hospodárstvo fungovalo, aby čo najviac ciest bolo v dobrom stave. Dnes vidíme, že voľby nepriniesli takmer žiadne zmeny v našom meste. Primátor ostal ten istý, zloženie zastupiteľstva je identické. Poslanci, ktorí chceli pokračovať opäť dostali mandát a to bez výnimky všetci. Zdá sa, že obyvatelia mesta nemali dosť odvahy k tomu, aby dali priestor novým osobám v poslaneckom zbore. Alebo, že by sme boli tak spokojní s terajším stavom? Nuž, ako sa hovorí, budeme sa musieť vynájsť a variť z toho čo máme. Ja ako primátor sa pousilujem, aby pozitívne a optimistické postoje dostali dostatočný priestor v riadení mesta. Celkovo prajem nášmu mestu, aby sa mu darilo aspoň tak, ako v uplynulom štvorročnom volebnom cykle. Ing. Eugen Szabó, primátor mesta

Mesto Štúrovo sa opäť zapojilo do projektu „Žihadielko“, organizovaného obchodnou spoločnosťou Lidl. Deklarovali sme, že disponujeme vlastným pozemkom vhodným na realizáciu detského ihriska, na ktorom v prípade výhry môže byť ihrisko postavené. Naša prihláška bola zo strany Lidl akceptovaná. Pre bližšie informácie sledujte webovú stránku projektu www. zihadielko.sk MsÚ

L&B REALITY s.r.o. Nám. sv. Imricha 21 Štúrovo +421 918 478 534

INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA a jogi biztonság ügyvéd által garantálva


VÁROSHÁZA HÍREI

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

4

DECEMBERBEN KÉTSZER IS ÜLÉSEZETT A TESTÜLET December 13-án az ülés a képviselők interpellációival kezdődött. Szalatnyai Gábor a jelenleg nem működő gyermekügyeletről kérdezett. Neki érdemben Szigeti László válaszolt, miszerint a rendelőintézet igazgatósága igyekszik megegyezni az újvári szolgáltatókkal, sajnos már több beadványukat elutasították, de keresik a megegyezés lehetőségét.

A hulladékgazdulna el a város a turizmusfejlesztés A hu lla dálkodási osztály, útján. Az ülésen Bauer azon dékunkat alapv s z e Máčai Marian az Ildikó elmondta, l e et kt még úgy-a ő okból k álni tehá ülésen elmondta, a Turisztikai t e h ll nek, n de g ogy élhet ene, hogy em csak ha azt tapasztalInformációs ő bol azdas u Párká n okáin ygóra ágos ny pá k juk, hogy nem Iroda (TIK) a szü bb ré át sze lektá ve még cs már nek lesseszállítják el a sze19000€-s l ta, 20 ünk ak a h kateg is! 18 u ó metet, jelentsük éves fenntarA cél riába küz -ra kb. a lladék 4%dö 20 az azt a 0362851320 tási költsége el köz onban en ttük fel m -30%-os ösen nek a a g telefonszámon. mellé havi 375€-t u nka 2019 duplá -re! ja, ér t. Az ingatlan- és fizet a tagságért, jük ebadó mértéke ami egy városi hanem nőtt. Az ülésen vilapban kb. egy olrjeszaz is kiderült, a Bartók utcai dalnyi hirdetés árának indulatokat ge hiA városban óvoda felújítása a vártnál drágább felel meg. Bauer elmondyelet hiánya, üg ek m er gy tett a gyermelesz, a város 240 000€ euróval kell ta: az elmúlt hetekben írták alá t ügyeleten a szen a felnőt t többen ez – el k hozzájáruljon a munkálatoka megállapodást egy határon átnyúló já at th lá telkeket nem az ügyeletet hoz, emellé sikerült 480 000€ Dunamente konzorcium megalakításáról. és ék zt ye tudták nehezmén vissza nem térítendő támogatást A Komáromot, Tatát, Esztergomot és Doroív telenségének sz k so vo a or jesítő tiltja, hogy nyerni. got magába ölelő Duna-Gerencse TDM és a kor törvény be. Ugyanak a gyermekeák ss lá mi TDM-ünk szövetsége által egy nagy régiós el n te le ye ztergomba felnőtt üg Dunamente TDM: együttműködés előnyeit élvezzük majd. Ezek árba vagy Es jv Ú re lő ye ket. Eg a második kilépési kísérlet a települések egymás látványosságait kölcsökell utazni. nösen ajánlják és az egész régió felfedezésére Az ülés ezután Bauer Ildikó, a Dunamente buzdítanak. Emellett kedvezményes szolgálSzalatnyai képviselő emel- Turisztikai Desztináció Menedzsment (Komá- tatásokat tudnak így kínálni. Két éve emellett lett az öbölben sátorozó ismeretlen szemé- romot, Párkányt, a közbenső falvakat és piaci az állami támogatásra is jogosultak vagyunk, lyek ellen a városi rendőrség intézkedését szereplőket tömörítő szervezet) igazgatójá- 2017-ben 50000€, 2018-ban 27000€ (ez az kérte. Viktó Andrea az áthaladó kamionok nak beszámolójával folytatódott, de előadása összeg azért alacsonyabb, mert Párkány nem miatt közlekedési változtatásokat javasolt, során a polgármester többször arra intette, ne fizette be 2016-os a tagdíját, s az állami doCsepregi Zoltán pedig újfent az állomási út beszéljen a múlt történéseiről, a megválasztá- táció mértéke a befizetett tagdíjjal áll összezebráinak jobb megjelölését, megvilágítá- sa óta eltelt időszakra szorítkozzon, és előa- függésen – a szerk.), jövőre várhatóan 49000€ sát sürgette. dása stílusát sem tartotta megfelelőnek. Egy érkezik a TDM-en keresztül a térségbe. ponton rosszullétre hivatkozva összepakolt Nőtt az idegenforgalmi és hulladékgaz- asztalán és elhagyta az üléstermet. Az ülést Az ülésen részt vett Orosz Örs, Nyitra Megye dálkodási illeték a polgármester távollétében az alpolgármes- Turisztikai Bizottságát vezető megyei képviter folytathatta volna, de Szabó Eugen akkor selő is, aki elmondta, az elmúlt évben azon Az idegenforgalmi adót vendégéjszakán- még nem nevezte meg személyét. dolgoztak, hogy külön a TDM-eket támogató ként 70 centről 1€-ra növelték, a jövőben dotációs pillért hozzanak létre, ahonnan toa szállásadóknak havi kimutatást kell kül- A következő héten rendkívüli testületi ülést vábbi 5-10000€ lesz majd lehívható évente. deniük a vendégéjszakák számáról. Nőtt hívott össze a polgármester, melynek első Ezzel is segíteni szeretnék a megyei pénzek a szemét elszállításáért fizetendő illeték is. pontja ezúttal már a Dunamente TDM-ből déli régiókba jutását. 2018-ban 307070€-t költöttünk hulladék- való kilépés volt. (A polgármester 2017 degazdálkodásra, a jövő évben az előzetes cemberében már egyszer szeretett volna ki- A képviselők közül végül hárman Ján Oraszámítások szerint 343678€-ba kerül majd. lépni, akkor javaslatát nem támogatta a plé- vec, František Árendás és Borovič József Az emelt árral számolva jövőre így is csak num). Az ülésen Szalatnyai Gábor elmondta, szavazott a kilépés mellett, s ennek értel317000€ folyik majd be a városi kasszába, az igazgatónő által megküldött anyagból mében maradunk a Dunamente tagjai. abban az esetben, ha minden lakos be is nem világos, miért nem éri meg Párkánynak fizeti. A hiányzó összeget a város kell hoz- a tagság. Csepregi Zoltán elégedetlenségét Az ülésen emellett jóváhagyták a Párkány záfizesse. A szelektív hulladék elszállítását fejezte ki amiatt, hogy a kilépési szándék mel- és Vidéke főszerkesztőjének beadványát, emellett az azzal megbízott cég fizeti és lett nincs semmiféle kidolgozott alternatíva így 16 helyett immáron 20 oldal terjedelmet kivitelezi. arra, hogy ha nem ezen, akkor milyen úton in- támogat a város. Bokor Réka

Bejelentési kötelezettség – - hulladékkezelési illeték

Oznamovacia povinnosť – - poplatok za komunálny odpad

A Párkányi Városi Hivatal pénzügyi szakosztálya ezúton értesíti a városunk területén állandó, illetve átmeneti lakhellyel rendelkező lakosokat, hogy a kommunális hulladék illetékének kiszabását befolyásoló VÁLTOZÁSOKAT szíveskedjenek legkésőbb 2019. január 31-éig személyesen bejelenteni a városi hivatalban, 2. emelet, 50. ajtó.

Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií touto cestou oznamuje obyvateľom s trvalým alebo prechodným pobytom na území nášho mesta, že ZMENY, ktoré majú vplyv na výpočet poplatku za komunálny odpad na rok 2019 môžu ohlásiť najneskôr do 31. januára 2019 osobne na mestskom úrade, druhé poschodie, č. dverí 50.

Amennyiben kérvényezi az illeték csökkentését, illetve elengedését, akkor kérjük, hogy az erre feljogosító igazolásokat is hozza magával.

Ak požadujete zníženie alebo odpustenie poplatku, prosíme predložiť aj podklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

Köszönjük!

Ďakujeme!

VH

MsÚ


SPRÁVY MESTSKÉHO ÚRADU

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

5

V DECEMBRI ZASADLO MZ DVAKRÁT Zasadnutie sa začalo 13. decembra inter- č. 036 2851320, ešte dodal M. Máčai, ved. peláciami. G. Szalatnyai sa pýtal na chý- odd. MsÚ. bajúcu detskú pohotovosť. Odpovedal mu L. Szigeti, podľa ktorého sa vedenie Daň z nehnuteľností a daň za psa ostala polikliniky snaží dohodnúť s p o - nezmenená. Na zasadnutí vysvitlo, že reskytovateľom služby v Nových konštrukcia MŠ na Bartókovej ulici bude Zámkoch, žiaľ, viacero ich návrdrahšia, mesto musí doložiť k 480 tisíhov zamietli, ale snažia sa covej podpore cca 240 tis. eur. rokovať ďalej. OOCR Podunajsko: V meste ab sencia detSzalatnyai požiadruhý pokus o vyskej LSPP vy volala vá služba pre d šne, dal aj o kontrostúpenie ospelých det ošetriť – vi i n em lu neznámych ô že acerí to ozn ačili za bez nosť zo stra osôb mestskou Zasadnutie pocitny lekárov. Zo zákona nie je možn políciou, zdržukračovalo správšak é pohotovo stnému leká pre dospelýc júcich sa okolo vou výkonnej rovi h vyšetriť d ieťa. Nater musíme ísť zálivu pri Papariaditeľky Obaz do Ostrihom u alebo do gájoch. A. Vitkóolastnej organiZámkov. vá navrhla zmeny v zácie cest. ruchu doprave kvôli kamióPodunajsko, Ildikó nom v centre mesta, Z. Bauer (OOCR – orCsepregi urgoval bezpečnostné ganizácia, združujúca opatrenia na priechodoch pre chodcov Komárno, Štúrovo, medzina Železničnom rade. ľahlé obce a podnikateľov v oblasti cestovného ruchu). Počas jej vystúpenia ju Zvýšili sa poplatky za ubytovanie a lik- primátor viackrát napomínal, aby nehovidáciu odpadu vorila o veciach minulých, ale sústredila sa na obdobie svojho Daň za ubytovanie sa zvýšila zo pôsobenia. Vy70 centov na 1 euro, ubytotýkal jej aj štýl ť a lektov Teda se , vatelia ju v budúcnosti podania spráiba preto li a m e musia vykázať mesačvy. V jednom o-tak k by sme n a a n e št ci žili e u d n o v h ý ne. Vzrástol aj poplaokamihu si ši v a n to aby le je ia v planéte, a n j a e tok za odpady. V potom zbalil č v ľn ro te a tú v obý Kým Š roku 2018 sme za stôl a ods už teraz! , v roku né pre ná iedili iba 4% smetí e ri ó g tr likvidáciu (netrievolávajúc sa y te v a li do k minulosti prebojova je dvojnáž u deného) odpadu na zdravotný sa e 2018 sm Cieľom minuli 307 tis. eur, stav, opustil . 20-30%. čne v medzi cca e ho spolo im n h a si o v tomto roku to rokovaciu sálu. d , sobok ! bude odhadom 344 V neprítomnosti roku 2019 tis. eur. Zvýšený poplaprimátora mohol tok prinesie do rozpočtu zasadnutie viesť jeho mesta len 317 tisíc (ak každý zástupca, ale Eugen Szabó občan zaplatí), ostatné musí doplatiť vtedy ešte jeho osobu nevybral. mesto. Za vytriedený odpad mesto neplatí nič. Pokiaľ sa stane, že nám V nasledujúcom týždni zvolal primátor neodvezú smeti, tak to hneď hlásme na t. mimoriadne zasadnutie, ktorého prvým

bodom už bolo vystúpenie z OOCR Podunajsko. (Primátor v decembri 2017 už raz chcel opustiť rady OOCR, vtedy jeho návrh plénum nepodporilo.) V rozprave G. Szalatnyai povedal, že z materiálov, zaslaných riaditeľkou nie je zrejmé, prečo nie je členstvo pre Štúrovo výhodné. Z. Csepregi vyjadril nespokojnosť s tým, že popri návrhu na zrušenie členstva nie je vypracovaná alternatíva, teda ak nie takto, potom ako bude mesto postupovať v rozvoji turizmu. Riaditeľka Bauer uviedla, že nad rámec ročných nákladov na turistickú informačnú kanceláriu 19 tis. eur platí mesto 375 eur mesačne, čo zodpovedá 1 stránke reklamy v regionálnom mesačníku. Ďalej povedala, že nedávno podpísali dohodu o založení cezhraničnej OOCR Duna- Gerecse, v ktorej Podunajsko spolu s Komáromom, Tatou, Dorogom a Ostrihomom bude užívať výhody veľkej regionálnej spolupráce. Tieto mestá budú vzájomne ponúkať svoje zaujímavosti a nabádať turistov objavovať celý región. Popritom môžu ponúkať výhodné zľavy. Od vlaňajška máme nárok aj na štátnu podporu, v roku 2017 50 000 eur, v roku 2018 27 000 eur (suma je preto nižšia, lebo Štúrovo v roku 2016 nezaplatilo členské, a dotácia je viazaná na zaplatené členské –pozn. red.), v tomto roku by to malo byť 49 000 eur pre región. Na zasadnutí bol prítomný aj Örs Orosz, predseda komisie cest. ruchu NSK, ktorý povedal, že vlani pracovali na tom, aby zriadili dotačný fond na podporu OOCR-iek, z ktorého bude možné ročne dostať ďalších 5 -10 tisíc eur. Aj tým chcú napomáhať prílevu peňazí z rozpočtu VÚC do južných regiónov. Za vystúpenie hlasovali napokon len traja poslanci: J. Oravec, F. Árendás a J. Borovič a tak sme ostali členom Podunajska. MZ schválilo aj návrh šéfredaktorky Štúrovo a okolie, mesačník bude vychádzať v rozsahu namiesto doterajších 16 na 20 stranách. pr-f_

1

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY / OZNAM PRE VEREJNOSŤ ÉLŐ KARÁCSONYI FENYŐK BEGYŰJTÉSE

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy az idén is térítésmentesen biztosítjuk be az élő karácsonyfák ös�szegyűjtését és elszállítását. A díszektől megfosztott karácsonyfákat legkésőbb a gyűjtés napján 6.00 óráig tegyék ki hozzáférhető helyre a családi ház elé, vagy a kukaedények gyűjtőszigeteihez. Az elszállítás az alábbi ütemterv szerint fog zajlani.

ZBER ŽIVÝCH VIANOČNÝCH STROMČEKOV

HARMONOGRAM ZBERU - A GYŰJTÉS ÜTEMTERVE 21. január 2019

Bytové domy Želiarsky svah, F. Rákócziho, Štefánikova, Bartókova, Lakótömbök Jesenského, Petőfiho, Družstevný rad

22. január 2019

Rodinné Hlavná, Komenského, Kozmonautov, Sv. Štefana, Hasičská, domy Dunajská, Nám. Sv. Imricha, Sobieskeho, Széchenyiho, Családi házak Bruntálska, Baraoltská, Pri st. pošte, Jána Husa, Jozefa Bema, Vajanského, Jesenského Rodinné Balassiho, Kossuthova, Mierova, Petőfiho, Vörösmartyho, domy Krátka, Trhovnícka, Pri majeri, Mateja Bela, Želiarsky svah, Családi házak Svätoplukova, Bocskaiho rad, Dolná, Ružová, M. Zrínskeho Rodinné Nánanská cesta, Kasárenská, Agátová, Orgovánová, Javorová, domy Adyho, Nárcisová, Na vyhliadke, Nová, J. Kráľa, Sládkovičova, Családi házak Dubčekova, Železničný rad Bytové domy Lakótömbök Komenského, Orechova, Sv. Štefana, Nánanská a Kasárenská

23. január 2019 24. január 2019 25. január 2019

Köszönjük szíves együttműködésüket! VH

Oznamujeme váženým obyvateľom mesta, že v tomto roku opäť bezplatne zabezpečíme zber a odvoz živých vianočných stromčekov. Riadne odzdobené vianočné stromčeky vyložte pred rodinný dom na dostupné miesto, alebo ich umiestnite k stojiskám pre kontajnery najneskôr v deň odvozu do 6:00 hod. Zber bude uskutočnený podľa nasledovného harmonogramu. Ďakujeme za Vašu spoluprácu. MsÚ


A VÁROSHÁZA HÍREI

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

6

A KOMMUNÁLIS HULLADÉKOK KEZELÉSE 2019-BEN

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM V ROKU 2019

2019. január 1-jei hatállyal megváltozik a kommunális hulladék gyűjtésének, szállításának és kezelésének helyi illetéke. A 10%os növelés érinti a lakosokat és a vállalkozókat. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy városunk lakosa 2019-ben a hulladék gyűjtéséért, szállításáért és kezeléséért éves szinten a 2018-as évhez viszonyítva 2 euróval többet fizet majd. A változást a következő tényezők indokolják: 1. 2019. január 1-jén lépett hatályba a hulladékok tárolásának illetékéről szóló új törvény, valamint az illeték nagyságát meghatározó kormányrendelet. A települések által a hulladéktárolásért fizetett összeg nagysága függ a hulladék osztályozottságának értékétől. 2017-ben sikerült elérnünk a 21 %-os osztályozottsági értéket. Bízunk benne, hogy a 2018-as év eredményei legalább a 2017ben elért szinten lesznek. 2018-ban a város 1 tonna nem kiosztályozott kommunális hulladék tárolásáért 5 eurót fizetett. Feltéve, ha a 2018-as évben az osztályozottság értéke 20-30 % között lesz, akkor a városnak ezen kormányrendelet értelmében a hulladék tárolásáért 10 eurót kell fizetnie. Ha a hulladékok osztályozása az elkövetkezendő időszakokban is a 21 %-os értéken marad, akkor az 1 tonna nem kiosztályozott hulladék tárolásáért 2020-ban 24 eurót,

Od 1. januára 2019 dochádza k zmene výšky miestneho poplatku za zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu v našom meste. Zmena je vo výške 10% a týka sa obyvateľov aj podnikateľov. V praxi to znamená, že obyvateľ mesta v roku 2019 za celoročný zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu zaplatí o 2 eurá viac, než v roku 2018. K uvedenej zmene dochádza z nasledovných dôvodov: 1. Od 1. januára 2019 vstúpil do platnosti nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládkach a nariadenie vlády, ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov. Suma, ktorú obce zaplatia za skládkovanie komunálneho odpadu bude závisieť od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. V roku 2017 sa nám podarilo dosiahnuť 21 %-ný podiel vytriedeného odpadu. Pevne veríme, že výsledky roka 2018 budú aspoň na takej úrovni ako to bolo dosiahnuté v roku 2017. V roku 2018 mesto Štúrovo za skládkovanie 1 tony zmesového komunálneho odpadu zaplatilo 5 eur. Za predpokladu, že podiel vytriedeného odpadu v roku 2018 bude v rozsahu 20% až 30%, mesto za skládkovanie odpadov podľa nariadenia vlády zaplatí 10 eur. Ak miera

2021-ben pedig 30 eurót kell fizetnie a városnak. 2. 2019. január 1-jei hatállyal a nánai szemétdomb üzemeltetője, az EKOREAL Kft. is költségemelést jelentett be, melyeket az energiaárak és a minimálbér nagyságának emelésével indokolt. 3. 2019. január 1-jei hatállyal a hulladékok elszállítást végző Kommunális Szolgáltató és Hulladékgazdálkodási R.t. is emelte a hulladék gyűjtésének és elszállításának az árát, szintén az energiaárak és a minimálbér nagyságának emelésére hivatkozva. Közös feladatunk az elkövetkezendő időszakra, hogy növeljük a kiosztályozott hulladék arányát városunkban. Ezt abból az okból is kifolyólag, mert a legalacsonyabb szeméttárolási költségeket csakis akkor tudjuk elérni, ha városunkban az osztályozottság értéke meghaladja a 60%-os küszöböt (2019 = 7 euró, 2020 = 8 euró és 2021 = 11 euró). A témával kapcsolatos kérdéseik esetén, kérjük forduljanak bizalommal a Közszolgáltatási, Környezetvédelmi és Közlekedési Szakosztályhoz telefonon a 36/2851320 vagy a 36/ 2851322 számok bármelyikén, illetve személyesen a Párkányi Városi Hivatal, Vámházköz 2. sz. alatti irodájában. Köszönjük megértésüket!

VH

separácie odpadov v našom meste v nastávajúcich rokoch bude stagnovať na úrovni 21%, tak v roku 2020 za skládkovanie 1 tony odpadu mesto zaplatí 24 eur a v roku 2021 až 30 eur. 2. Od 1. januára 2019 došlo k navýšeniu nákladov prevádzkovateľa skládky EKOREAL s.r.o. (skládka v Náne) súvisiacich so zvýšením cien energií a zvýšením minimálnej mzdy. 3. Od 1. januára 2019 došlo k navýšeniu ceny za zvoz a odvoz komunálneho odpadu zberovou spoločnosťou KSOH Štúrovo, a. s. súvisiacej so zvýšením cien energií a zvýšením minimálnej mzdy. Našou spoločnou úlohou bude v nastávajúcom období zvýšiť podiel separovaného zberu v našom meste. A to aj z toho dôvodu, že najnižšie náklady na skládkovanie dosiahneme až pri viac ako 60%-ej separácii (2019 = 7 eur, 2020 = 8 eur a 2021 = 11 eur). V prípade otázok kontaktujte Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy na telefónnych číslach 36/2851320 a 36/ 2851322 alebo osobne na adrese Mestský úrad Štúrovo, Pri Colnici č. 2. Ďakujem Vám za pochopenie. MsÚ

EZ TÖRTÉNT DECEMBERBEN / STALO SA V DECEMBRI Duna TE: Téli szlovák úszóbajnokság Iglón, Chmelina Laila 3. hely A Gyermekotthon lakóinak fellépése Ebeden Habana Social Club koncert - kubai est a VMK-ban Véradás A Mikulás látogatása Párkányban Petrik Adrien irodalémi estje a könyvtárban A Matica slovenská előkarácsonyi találkozója Bogár Balhé - gyermekelőadás a VMK-ban A Mentálisan Sérültek Megsegítő Társulat karácsonyi ünnepsége Forgács Péter Szuperhold című kötetének bemutatója a könyvtárban A Matica slovenská látogatása a Humanity idősek otthonában Karácsonyi koncert és kiállítás - Papp Katalin m. ZAI Karácsonyi hangverseny és kiállítás - Liszt F. ZAI A Stilla Pectus budapesti vendégszereplése Karácsonyi vásár és könyvcsere Zsapka Attila koncertje a VMK-ban A város ajándékaként a gyermekotthon lakói Paton fürdőztek A Varjos együttes táncháza Szilveszteri bál a VMK-ban

NOV.30.-DEC.2. DEC.2. DEC.2. DEC.4. DEC.5. DEC.7. DEC.7. DEC.9. DEC.12. DEC.13. DEC.13 DEC.14. DEC.15. DEC.16. DEC.16. DEC.19. DEC.27. DEC.29. DEC.31.

TJ Dunaj: Zimné plavecké majstrovstvá SR, Spišská Nová Ves, Laila Chmelina 3. miesto Vystúpenie detí z detského domova v Obide Habana Social Club koncert - kubánska noc v MsKS Darovanie krvi Návšteva Mikuláša v Štúrove Literárny večer Adrieny Petrik v knižnici Predvianočné stretnutie Matice slovenskej Bogár Balhé - divadelné predstavenie pre deti Vianočná beseda ZPMP Predstavenie knihy Petra Forgácsa Szuperhold Návšteva Matice slovenskej v soc. zariad. HUMANITA-Ľudské srdcia Vianočný koncert a výstava SZUŠ Kataríny Pappovej Vianočný koncert a výstava ZUŠFL Hosťovanie komorného zboru Stilla Pectus v Budapešti Vianočné trhy a výmena kníh Koncert Attilu Zsapku v MsKS Kúpanie v Patinciach, ako dar mesta Štúrovo pre detský domov Tanečný dom ľudovej hudby Varjos Silvestrovský ples v MsKS


HIRDETÉS / INZERCIA

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

Žijeme a pracujeme medzi Vami Itt élünk és dolgozunk Önök között

7


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

8

REGIÓNK BÜSZKESÉGEI

„AZ ÉPÍTÉSZETBEN AZ EGYÉN HELYETT A KÖZÖSSÉGI IDENTITÁS AZ ELSŐDLEGES”

Munkássága városunkban

ÉPÜLETEINK RÓLUNK MESÉLNEK, SOKAT ELÁRULNAK GONDOLKODÁSMÓDUNKRÓL ÉS KÖZÖSSÉGÜNKRŐL – VALLJA SMIDT TAMÁS ÉPÍTÉSZ, KI ÉDESAPJA SZAKMÁJÁT VISZI TOVÁBB. Építész és építőmérnök közt nagy a különbség, míg a mérnöki munka precíz számításokkal teli folyamat, addig építészként elsődleges a jól működő, igényeket szolgáló, esetleg alakító, környezetébe illeszkedni tudó épület. Az egyetemről kikerülve Atelier Smidt néven céget alapított, előtte Pécsett, Esztergomban és Budapesten tevékenykedett. „Kezdetben az organikus építészet fogott meg leginkább, aztán találkoztam a pécsi sűrű, fülledt, inkább mediterrán világgal. Esztergom atmoszférája ennél közelebb állt hozzám: merevebb, nem an�nyira csacsogós építészet, higgadtabb, letisztultabb” – összegezte ifjúkori tapasztalatait. Alkotásait a természetes anyaghasználat, a visszafogottság, a szakrális elemek újjáélesztése, az organikus és funkcionalista tendenciák keveredése jellemzi. „Úgy próbálok dolgozni, hogy munkáim folytonosságot eredményezzenek, mint gyöngyök a láncon.” Még a családi ház kinézete is közügy Egy családi házat két hét alatt is meg lehet tervezni, katalógusból is választhatunk. Ezekben a há-

zakban lehet lakni, de valahogy lélektelenek maradnak – mondta el a szőgyéni építész. Ő ehelyett személyes találkozókon ismeri meg, ki milyen személyiség. „Folyamatosan bogozzuk ki a megbízóra jellemző habitusokat, amikbe bele lehet kapaszkodni, s ettől lesz igazán az övék az épület” – avatott be módszerébe. Ilyenkor viszont a megrendelő elképzelésein túl a közösségi építészet adta határokat is mérlegelni kellene: „Hogy odabent ki mit csinál, az magánügy. Ám a családi ház kinézete az egész település ügye is, hiszen egy-egy kirívó darab elronthatja egy város hangulatát, atmoszféráját. Az egyéniség helyett a közösség egyéniségére kell eltolnunk a hangsúlyokat! Egy építész feladatát és felelősségét egy-egy régió arculatának meghatározásában látom. Régebben tapintható volt az ún. közösségi építés: egy falu városrész építése általában egységes arculattal bírt. Abból indultak ki, milyen anyagok álltak rendelkezésre, statikailag mit tudtak kivitelezni. Az óriási demokrácia az építészetben nem vezet jó irányba. Ezer színünk, ezer fajta anyagunk van, statikailag bármit meg tudunk oldani. Ám nem tanultunk még meg az egyéni preferenciáknak egy közösségi

határt húzni, hogy az valóban jót is mutasson ott, ahol megépül” – húzta alá Smidt Tamás. Elmondta, Magyarországon létezik a főépítészi státusz, a településeknek arculati kézikönyveket készítenek, ezáltal a közösség maga fogalmazza meg, melyek azok a hangsúlyok az épített kultúrában, amit ki lehet emelni. „Nálunk ilyesfajta szabályozás nem létezik. Egy egységes rendszer kialakítása, a koncepciók megfogalmazása állami feladat lenne” – szögezte le. Az önkormányzatoknak ezen a területen nincsenek jogkörei. A beruházásokról döntő emberek, városvezetők, megbízók feladata (lenne), hogy felelősséggel döntsenek az új épületekről. „Az épített térnek nem tulajdonítunk kellő jelentőséget, pedig életünk 80 százalékát ott töltjük, onnan indulunk reggel, s oda térünk haza. Pusztán mérnöki munkának tekintjük, pedig valójában ugyanúgy művészet is. Ha egy idegen városba látogatunk, az épített örökség az első, amit meg akarunk nézni, fel akarunk fedezni. Tulajdonképpen a szakma rangját kellene visszaszerezni, visszaadni” – hangsúlyozta.

Smidt Tamás tervezte épületek szerencsére Párkányban szép számmal akadnak. A Welya épülete és a fürdő új építésű Smaragd szálláshelyei is az ő kézjegyét viselik, szintúgy, mint az új wellness épülete, valamint a Vadas megújult, parkosított fogadó tere. A jövőben a fürdő előtti terület rehabilitációja is remélhetőleg sorra kerülhet. Az építész elmondta, fontos a gyalogos összekötés lehetősége több helyen is a Fő utcával, valamint egészen a Szent Imre térig egységesíteni szeretnék a városközpont arculatát. A Szent Imre tér már el is hagyta a tervezőasztalt. Smidt Tamás elmondta, itt helyet kapott egy egyedi tanösvény is a tervben. Különleges, a burkolatba illesztett nagyméretű lapokon mutatnánk be Párkány hírességeit, jellegzetességeit. Helyet kaphatnának természeti és kulturális értékek, híres párkányi szülöttek vagy éppen Mackó úr (a későbbi Dörmögő Dömötör) a párkányi Sebők Zsigmond gyermekkönyvek főhőse. Ezek a táblák esszenciájában mutatnák be, mi mindenre büszkék joggal a párkányiak. A VIZA centrum terveit is az Atelier Smidt jegyzi, teljesen új külsőt kapna a hajdani Lagúna épülete a Fő utcán. Az elképzelések szerint újra piactér nyílna városunkban, ahol a helyi őstermelők, kézművesek és borászok kapnának bemutatkozási lehetőséget. A belterekben is a régión lesz a hangsúly, így a VIZA a fürdő utcájával összekapcsolva új turisztikai kapuja lehetne városunknak. Bokor Réka Vyza centrum - vizualizácia Viza centrum - látványterv


OSOBNOSTI REGIÓNU

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

9

V ARCHITEKTÚRE JE NAD JEDNOTLIVCOM KOLEKTÍVNA IDENTITA NAŠE BUDOVY O NÁS VYPOVEDAJÚ, PREZRÁDZAJÚ MNOHO O NAŠOM SPÔSOBE MYSLENIA A NAŠOM SPOLOČENSTVE – VYZNÁVA SA ARCHITEKT TOMÁŠ SMIDT, KTORÝ POKRAČUJE V PROFESII SVOJHO OTCA. Medzi architektom a stavebným inžinierom je značný rozdiel. Kým inžinierska činnosť je založená na presných postupoch a výpočtoch, poslaním architektúry je návrh stavby z hľadiska funkčnosti, plnenia užívateľských požiadaviek a očakávaní , ako aj súladu s okolitým prostredím a jej zakomponovaním do neho. Po skončení univerzity založil firmu AtelierSmidt, predtým pôsobil v Pécsi, Ostrihome aj Budapešti. „V počiatkoch ma oslovovala hlavne organická architektúra, ale potom som sa v Pécsi stretol s hustým, dusným, skôr mediteránnym prostredím. Atmosféra Ostrihomu mi bola bližšia: strnulejšie, triezvejšie, čistejšie, nie tak rozpustilé staviteľstvo,“ zhrnul poznatky mladosti. Jeho diela charakterizuje prírodný materiál, zdržanlivosť, oživenie sakrálnych prvkov, miešanie organických a funkcionalistických tendencií. „Snažím sa pracovať tak, aby moje práce vykazovali spojitosť, súvislosť, tak ako perly v náhrdelníku.“ Aj vzhľad rodinného domu je vec verejná Rodinný dom sa dá navrhnúť aj za dva týždne, môžeme si ho vybrať trebárs z katalógu. V týchto domoch sa dá bývať, ale ostávajú akosi bez duše – hovorí svodínsky architekt. On klienta spoznáva na osobnom stretnutí, sonduje jeho potreby, charakter. „Trpezlivo rozpletáme príznačné črty a zvyklosti zadávateľa, z ktorých vychádzame potom pri návrhu a od toho bude tá budova skutočne jeho,“ zasväcuje nás do svojej metódy. Popritom by však bolo potrebné prihliadať aj na hranice, dané nad rámec predstáv objednávateľa architektúrou pospolitosti. „Kto čo robí vo vnútri, to je jeho vec. Ale vzhľad domu je (aj) vecou celej pospolitosti, veď krikľavý, do očí bijúci dom pokazí atmosféru ulice, mesta. Namiesto indivídua musíme dôraz preniesť na osobitosti spoločenstva. Úlohu a zodpovednosť architekta vidím vo vymedzení rázu, výzoru toho- ktorého regiónu. Dávnejšie bolo hmatateľné tzv. pospolité staviteľstvo, zástavba v meste či obci mala jednotný štýl. Vychádzalo sa z dostupnosti materiálov a ich statických možností. Prílišná demokracia v architektúre nie je dobrou cestou. V súčasnosti máme tisíc farieb, tisíc materiálov, staticky vieme vyriešiť temer všetko. Ale nenaučili sme sa ešte potiahnuť spoločenskú hranicu individuálnym preferenciám, aby to tam

aj dobre vyzeralo, keď sa to tam postaví,“ podčiarkol Tomáš Smidt. Povedal, že v Maďarsku existuje status hlavného architekta, pre obce pripravujú architektonické príručky a pomocou nich si obyvatelia sami zadefinujú, ktoré prvky staviteľskej kultúry je možné zvýrazniť. „U nás niečo také neexistuje. Vytvorenie spoločného systému a určenie koncepcií by bolo úlohou štátu,“ zdôraznil. Samosprávy nemajú v tejto oblasti právomoci. Úlohou ľudí, rozhodujúcich o investíciách vo vedení miest, je (malo by byť), aby o nových budovách rozhodovali zodpovedne. „Stavanému prostrediu nevenujeme dostatočnú pozornosť, hoci tu trávime 80 percent nášho života. Ráno sa odtiaľ pohýname a večer tam prichádzame. Považujeme ho výlučne za inžiniersku prácu, hoci je aj umením. Ak prídeme do cudzieho mesta, prvé, čo si chceme pozrieť a objaviť, je architektonické dedičstvo. Vlastne by bolo potrebné prinavrátiť tomuto remeslu jeho rang, postavenie,“ podčiarkol.

Wellness

Pôsobenie v našom meste

aj nevšedný náučný chodník. Na veľkoplošných kamenných doskách, zapustených do dlažby, by predstavili známe osobnosti, udalosti a dominanty mesta Štúrovo. Priestor by dostali prírodné a kultúrne klenoty, rodáci alebo trebárs Mackó úr, postavička z detských knižiek Parkančana Zsigmonda Sebőka. Tabule by boli výťažkom toho, na čo všetko môžu byť obyvatelia mesta právom hrdí.

V Štúrove sa nájde už dosť budov, ktoré navrhol Tomáš Smidt. Jeho rukopis má penzión Welya na korze, nové apartmány Smaragd a wellness pri hoteli Thermál vo Vadaši, ako aj priestor pred vstupom na kúpalisko. V blízkej budúcnosti by mohla prísť na rad rehabilitácia celého územia pred Vadašom. Ako nám povedal, dôležité sú prieluky, pasáže priestoru pred Vadašom s Hlavnou ulicou na viacerých miestach a zjednotenie vzhľadu centra až po Nám. sv. Imricha, ktorého návrh už opustil projekčnú dosku. Tu dostal miesto

Aj pod dokumentáciou Vyza centra je logo AtelierSmidt. Budova bývalej Lagúny na Hlavnej ul. by mala prejsť úplnou rekonštrukciou. Podľa predstáv tu bude fungovať aj tržnica, v nových priestoroch by mohli ponúkať a propagovať svoje výrobky drobní pestovatelia, remeselníci, vinári. V celej budove bude dôraz na regióne, Vyza by sa mohla stať prostredníctvom pasáže, prepájajúcej Hlavnú ulicu s Vadašom, novou turistickou bránou mesta. pr-f_

Wellness


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

10

REGIÓNK BÜSZKESÉGEI

A TRAPÉZ 41 ÉVE ÉPP ÚGY JÓ, AHOGY MEGTÖRTÉNT A TRAPÉZ ZENEKAR MEGALAKULÁSA JÓ KORBAN TÖRTÉNT, JÓ HELYEN. A BEAT KORSZAKBAN MAJD’ MINDEN TELEPÜLÉSEN MŰKÖDÖTT ZENEKAR, A KONCERTEKRE A FÉL FALU KÍVÁNCSI VOLT, AZ EMBEREK ÖRÖMMEL MOZDULTAK KI, HOGY ZENÉT HALLGASSANAK, TÁNCOLJANAK. A 60-AS 70-ES ÉVEK NYUGATI ÉS MAGYAR DALAIT ÉLŐBEN HALLANI PEDIG AKKOR MÉG IGAZI ÍNYENCSÉGNEK SZÁMÍTOTT. PEREGTEK AZ ÉVEK, A TRAPÉZ PEDIG MÁR 41. ÉVE A SZÍNPADON. HOGY MI A TITOK? CSÓKÁS ZSOLT ’ZSOLESZ’, AZ EGYÜTTES FRONTEMBERE TUDJA A VÁLASZT! „Kamaszkorunk, ifjúságunk dalai negyven év után is megdobogtatják a szívet, előhívják a mes�szi-messzi nyarak, mulatságok pillanatait. Ám emellett a Trapéz által játszott beat számok a mai napig működnek is, kiállják az idő próbáját: ez is mutatja, milyen jó kis dalok!” – vallja a zenész, énekes. Az első koncertet sok gyakorlás előzte meg Csókásék szőgyéni házának pincéjében. Sorra gyűltek a dalok, előfordult, hogy 120 dal is a zenekar tarsolyában volt. „Kapkodtak a banda után, minden hétvégi napot muzsikálással töltöttünk, arany idők voltak. Számtalan barátság, szerelem születésénél mi húztuk a talpalávalót. A játszott Sweet, Beatles, Omega, LGT dalokat rádió helyett élőben hallgatni kuriózum volt, az első taktustól az utolsóig táncoltak az emberek.” Szomjazni a zenét Már gyerekként is úgy vonzotta a zene, mint a mágnes. "Szentélyünk volt a lemezbolt, s később a szőgyéni paplak, ami akkor SZISZ Klubként működött, ott próbáltak Öcsiék (Horváth Ernő, a Trapéz egyik alapító tagja) akkori zenekarával. Eljárhattam én is a próbákra, úgy éreztem, ez maga a nirvána.” A mai korban szinte elképzelhetetlen ez a miliő, az emberek vágyták, szomjazták a zenét – emlékezett vissza Csókás Zsolt. A szőgyéni csárdában játszó Bergendy zenekar koncertjét 13 évesen hallgatta, az emberek szabályosan lógtak még az akácfákról is, mindenki ott volt. Akkor már eldőlt: maga is zenekart akar.

„Mi spontán belecsöppentünk a kor zenei világába: válogatni lehetett a nagyon magas minőségű és széles közönséget megszólító dalok közül. Valamikor a rádiók is ilyen zenét játszottak. A táncdalfesztiválokat visszanézve is láthatjuk, hogy milyen magas szinteken állt a magyar zene akkor. A jelenlegi zene java ehhez képest visszaesés. Sok zenészből vagy az alázat vagy a szakmai felkészültség hiányzik” – vélekedik. „Színpadra akkor menj, ha van mit adnod!” Csókás Zsolt úgy tartja, a zenének van ideje kivárni, míg eldől, az ember komolyan foglalkozik-e vele. Színpadra pedig csak az igazán elhivatott emberek valók. „A SZÍNPADON ELŐADNI KELL, HÉTKÖZNAPISÁGNAK HELYE NINCS. ORDÍTANIA KELL RÓLAD, HOGY HITELES VAGY, AKKOR ELHISZIK, AMIT CSINÁLSZ. A LEGTÁJÉKOZATLANABB ZENEI FOGYASZTÓ IS KIÉRZI EZT, HISZEN A SZÍNPADRÓL ÁRAMLÓ ZENE A LÉLEKHEZ BESZÉL. NEKÜNK AZ VOLT A SZERENCSÉNK, HOGY EZEK A DOLGOK TELJESÜLTEK.” Úgy látja, a közönség egy fokkal teljesebben, boldogabban akar hazatérni egy-egy koncertről. Ez pedig felelősség és a zenéléshez ennek tudatában kell nekifogni. Sőt, az egyes zenészeknek is személyes felelőssége van abban, merre tart a zene. „A zene nem mindenkit enged magához, az embernek tudatára kell ébrednie zenészként is. Erre nincs iskola,

belső szemléletváltás kell hozzá. Tudatosan kell harmóniában lenned azzal, amit csinálsz. A közönség mellett magadnak is zenélj! Enélkül nem lehetsz hiteles.” Zsolesz szerint ez utóbbi talán még a koncertezésnél is fontosabb. A zenekar akkor is zenekar marad, ha éppen nem koncertezik, hanem tagjai együtt muzsikálnak. Az is teljesen rendben van, ha a zene a zenészek magánügye marad, nem kell a koncertezésen feltétlenül görcsölni – vélekedik. Épp az távolít el a zenétől, hogy karnyújtásnyira van „Sokat gondolkodok a zenéről, s oda jutottam, hogy a teremtés része volt. Már akkor szólt, mikor még hangszerek sem voltak. Az ember pedig meghallotta és előhívta, formába, dalba, hangszerbe öntötte. A zene pulzál körülöttünk, mozgás és dinamika – maga az élet. Olyan természetes, mint a levegővétel.” A zene után valamikor el kellett menni, legalább az utca végére. Most már meg se kell mozdulni, gombnyomásra bármit meghallgathatunk. Ugyanakkor lemaradunk arról a kiáradásról, arról a megfoghatatlan, de könnyen kiérezhető kapcsolatról, amit az élő zene adni tud. Meghallgatjuk a stúdiók konzervált termékeit, de lemaradunk egymásról, hiszen a hangszerek mögött ott az ember – vallja a tapasztalt zenész. Véleménye szerint a tartalmas zene egyre kevesebbeket ér el. Zajba csomagolt produkciók-

kal találkozunk lépten-nyomon, a sorok közt nincs üzenet, csak annyi: majd mi felöltöztetünk, ne gondolkozz, majd mi megmondjuk, mit szeress, ne is fáradj vele! A gagyi könnyebben eladható, százezrek mozdulnak meg tőle, mert azon a szinten vannak. „Az online térben szinte észre sem vesszük, hogy fontos dolgokról leszoktatjuk magunkat. Én úgy látom, az eredendő emberi lustaság a semmi felé fordít, s ebben a semmiben felold. Elmulasztjuk magunkat fejleszteni, megharcolni a harcokat, felfedezetlenül hagyjuk az új utakat – csak elvagyunk. Pedig így csak az elhülyülés vár ránk. Ez ellen pedig minden nap tenni kellene.” Van még kraft a zenekarban A Trapéz frontembere szerint nagyon fontos tudni, mikor kell abbahagyni, lényeges, hogy az ember büszkén tudjon kalapot emelni. „Rossz látni néhány önmaga árnyékaként visszatérő nagy zenekart. Én úgy érzem, a Trapézt még hitelesen tudom csinálni néhány évig.” A zenekarvezető örömmel tekint vissza az elmúlt négy évtized minden élményére. „Elmondhatatlan érzés látni 25-30-40 év múlva is ismerős arcokat a közönségben. Vannak még, akik emlékeznek a fiatal Trapézra és azok is megszülettek már, akik emlékezni fognak a zenekarra. Örök minden zenei pillanat, amit együtt éltünk meg. Hála Istennek igaznak mutatkozott a zenénk és a zenekar.” Bokor Réka


OSOBNOSTI REGIÓNU

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

11

né nástroje. A človek ju začul a vyvolal a odlial ju do formy, piesne, hudobného nástroja. Hudba okolo nás pulzuje, je pohybom, dynamikou – je samým životom. Je prirodzená ako dýchanie.“ „Kedysi bolo potrebné za hudbou ísť, aspoň na koniec ulice. Dnes sa už nemusíme ani pohnúť, na otočenie gombíka si môžeme vypočuť hocičo. Ochudobňujeme sa však o ono vyžarovanie, o ten nepolapiteľný – ale veľmi ľahko vycítiteľný – vzťah, ktorý nám vie živá hudba poskytnúť. Vypočujeme si konzervované produkty štúdií, ale odtŕhame sa jeden od druhého, veď tam, za hudobným nástrojom, je človek,“ vyznáva sa skúsený hudobník.

TRAPÉZ DRŽÍ RIFF UŽ 41 ROKOV SKUPINA TRAPÉZ VZNIKLA V SPRÁVNOM ČASE A NA SPRÁVNOM MIESTE. V ÉRE BIGBÍTU BOLA SKUPINA SKORO V KAŽDEJ DEDINE, NA ICH KONCERTY SA ZIŠLA POLOVICA OBYVATEĽSTVA, ĽUDIA RADI VYŠLI VON ZA HUDBOU A TANCOM. NAŽIVO POČUŤ ZÁPADNÚ A MAĎARSKÚ HUDBU 60.- A 70.-TYCH ROKOV ZNAMENALO V TOM ČASE DOPRIAŤ SI NIE KAŽDODENNÚ HUDOBNÚ LAHÔDKU. ČAS BEŽÍ A TRAPÉZ JE NA JAVISKU UŽ 41 ROKOV. ČO JE ZA TÝM? FRONTMAN SKUPINY, ZSOLT CSÓKÁS – ZSOLESZ , ODPOVEĎ POZNÁ. „Pri piesňach našej mladosti, puberty sa nám aj po 40 rokoch rozbúši srdce, vynárajú sa okamihy dávno- dávnych liet. Popritom všetkom však skladby, ktoré hrá Trapéz, obstáli v skúške času, dodnes fungujú a aj to svedčí o tom, aká dobrá bítová hudba to je,“ vyznáva sa hudobník, spevák. Prvému koncertu predchádzalo mnoho cvičenia v pivnici domu Csókásovcov vo Svodíne. Skladby pribúdali, bolo aj tak, že ich mali v zásobníku 120. „Banda bola na roztrhanie, každý víkend sme hrali, boli to zlaté časy. Boli sme kulisou pri vzniku nespočetných priateľstiev a lások. Počúvať skladby Sweet, Beatles, Omegy, LGT naživo a nie z rádia bolo vtedy kuriozitou, ľudia si to užívali a tancovali od prvého do posledného taktu.“ Smäd po hudbe Hudba ho priťahovala ako magnet už v detstve. „Obchod s platňami bol našou svätyňou a neskôr budova svodínskej fary, v ktorej bol vtedy klub SZM. Skúšala tam vtedy kapela Öcsiho (Ernest Horváth, jeden zo zakladajúcich členov Trapézu). Skúšok som sa mohol zúčastňovať aj ja, pre mňa to bola nirvána.“ Ono milieu je dnes už temer nepredstaviteľné, ľudia prahli

po hudbe – zaspomínal si Zsolt Csókás. Keď mal 13 rokov, hrala vo svodínskej čárde skupina Bergendy , ešte aj z okolitých agátov viseli ľudia, bol tam každý. Už vtedy padlo rozhodnutie: chce mať vlastnú skupinu. „My sme sa spontánne ocitli uprostred hudobného života doby: mohli sme si vyberať z kvalitných skladieb, ktoré súčasne oslovovali široké masy. Kedysi zneli takéto piesne aj z rozhlasu. Ak si pozrieme vtedajšie festivaly, vidíme, akú vysokú úroveň dosahovala vtedy maďarská tanečná hudba. Väčšina dnešných skladieb je ústupom z vtedajších pozícií. Mnohým hudobníkom chýba buď pokora alebo hudobné majstrovstvo,“ mieni. „Na javisko choď, ak máš čo dať!“ Zsolt Csókás zastáva názor, že hudba vyčká, kým sa ukáže, či to s ňou myslí človek vážne. A na javisko patria iba naozaj povolaní jedinci. „Z JAVISKA MUSÍ ZNIEŤ POCTIVÝ PREJAV, VŠEDNOSŤ NEMÁ MIESTA. HODNOVERNOSŤ MUSÍ Z TEBA KRIČAŤ, VTEDY UVERIA TOMU, ČO ROBÍŠ. AJ NAJLAICKEJŠÍ HUDOBNÝ KONZUMENT TO VY-

CÍTI, VEĎ HUDBA, RINÚCA SA Z PÓDIA OSLOVUJE DUŠU. MY SME MALI ŠŤASTIE, ŽE SA TIETO VECI SPLNILI.“ Vidí to tak, že obecenstvo sa chce vrátiť z toho- ktorého koncertu o stupienok plnšie, šťastnejšie. Je to zodpovednosť a preto treba k muzicírovaniu pristupovať v tomto duchu. Aj jednotliví hudobníci nesú zodpovednosť aj za to, kam hudba speje. „Hudba si nie každého pustí k telu, človek sa musí uvedomiť ako hudobník. Na to škola nie je, je k tomu potrebná vnútorná zmena nazerania na veci. Vedome musíš byť v súlade s tým, čo robíš. Popri publiku hraj aj pre seba! Bez toho nemôžeš byť autentický.“ Zsolesz tvrdí, že toto je ešte dôležitejšie ako koncertovanie. Kapela je kapelou, aj keď práve nekoncertuje, ale členovia práve iba spolu hrajú. Aj to je v poriadku, ak hudba ostane súkromnou vecou hudobníkov, netreba bezpodmienečne koncerty siliť – mieni. Práve to hudbu odďaľuje, že je na dosah ruky „Veľa o hudbe premýšľam a dospel som k názoru, že bola súčasťou stvorenia. Znela už vtedy, keď ešte neexistovali ani hudob-

Podľa neho sa obsažná hudba dostáva k čoraz menšiemu počtu ľudí. S produkciami, zabalenými do hluku , sa stretávame kde- tade, medzi riadkami nie je žiaden odkaz, iba: nerozmýšľaj, my ťa oblečieme!, nestaraj sa, my ti povieme, čo maj rád! Brak sa dobre predáva, skočia naň státisíce, lebo sú na tej úrovni. „Vo virtuálnom prostredí si ani neuvedomíme, že sa vzdávame dôležitých vecí. Ja to vidím tak, že vrodená ľudská lenivosť nás smeruje k ničote, v ktorej nás rozleptá. Vyhýbame sa sebarozvíjaniu, nevybojujeme vlastné boje, neobjavíme nové cesty – len si tak hovieme. Takto však čaká na nás iba hlúpnutie. A proti tomu by bolo potrebné konať každý deň.“ Ešte stále na plné obrátky Podľa frontmana Trapézu, je veľmi dôležité vedieť, kedy treba prestať, podstatné je, aby sa človek porúčal s hrdosťou. „Je veľmi zlé vidieť niektoré veľké skupiny, ktoré sa vracajú ako tieň svojej minulosti. Cítim, že Trapéz viem hodnoverne robiť ešte niekoľko rokov.“ Líder skupiny sa s radosťou obzerá za každým momentom uplynulých štyridsiatich rokov. „Vidieť v obecenstve známe tváre po 2530 -40 rokoch je neopísateľný pocit. Sú, ktorí si pamätajú ešte mladý Trapéz, a narodili sa už aj tí, ktorí si kapelu budú pamätať. Každý hudobný okamih, ktorý sme prežili spolu, je večný. Vďaka Bohu, naša hudba a naša skupina je pravdou.“ pr-f_


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

12

DIÁKÉLET / ŠTUDENTSTVO

ÉV VÉGI SZÁMADÁS A PÁRKÁNYI ÖSSZEVONT MAGÁNISKOLÁBAN Az év vége felé szinte minden ember visszatekint a mögötte levő időre. A Párkányi Ös�szevont Magániskolában nem is egy ember helyett kell ilyen mérleget vonnunk. Felsorolni sem egyszerű, hogy hány féle és fajta vetélkedőbe, versenybe és projektbe kapcsolódtak be diákjaink szeptembertől az utóbbi négy hónap során. Az ősz derekán került sor az idei első igazán jelentős versenyre, amelyet Pozsonyban a cseh FISY Egyesület a pozsonyi Fodrász és Sminkmester Szakközépiskolával karöltve rendezett. A Kreativitás Koronája 2019 elnevezésű Országos Fodrászverseny ez éven fodrász, smink és haj stylist kategóriákban „Freak show – Cirque du Soleil“ tematikában zajlott. Iskolánk 3. D osztályos fodrásznövendéke, Villant Boglárka szintén részt vett ezen a versenyen a „Női alkalmi frizura” kategóriában. Nagy volt a verseny tétje, mivel ez az országos forduló úgymond az előszobája a Prágában megrendezendő Open International Championship of Europe 2019 Európa-bajnokságnak, ahová Bogink biztosan kap meghívót, hiszen ezen a pozsonyi döntőn az ország legjobb fodrásztanoncai közül a 2. helyezést érte el. Azonban nem ez volt Boglárka egyetlen sikere ebben a félévben.

Ugyancsak Pozsonyban került sor az Interbeauty nemzetközi kozmetikai kiállításon az Aranyolló versenyre, amely szintén a fodrászlányok országos megmérettetésének számít, s ahol ős�szel Bogi ugyanúgy a 2. helyezést szerezte meg. Itt egy káprázatos menyasszonyi kontyot kellett készítenie. Mindezekre nagyon finom érzékkel Šaróka Lívia mesternő készítette fel, mint egyik legügyesebb tanítványát. A tanév elején iskolánk sikeresen pályázott egy államilag támogatott projektre, amelynek köszönhetően rendezhettünk egy adventi főzőversenyt. Az elég hosszú nevű projekt röviden, szabad fordításban a Tarka Duna nevet kapta. A projekt célja, hogy régiónk középiskolásaival megismertessük a nemzeti kisebbségi kultúrát, annak történetét, népszokásait valamint hagyományait a gasztronómiában is. A rendezvényen öt szakközépiskola főzőcsapatai vettek részt. Valójában nem is verseny, inkább az együtt főzés, a tapasztalatcsere volt az igazi célja ennek a találkozónak, amely végén valamennyi csapat győztesnek kijáró kupát vihetett magával haza, mivel a magyarországi „Szabadtűzi Lovagrend“ zsűritagjai öt kategóriában értékelték a diákszakácsok munkáját.

Pár héttel ezek után december 4-én iskolánk fiatal szakácsai meghívást kaptak a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari és Idegenforgalmi Kara és a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE) által megrendezett XVII. Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Versenyre, ahol a 3. helyezést érték el. Mivel diákjaink által készített ételek esztétikailag is elnyerték a zsűri tetszését, ezért a Konyha Angyalai nevet viselő csapatunknak odaítélték a zsűri különdíját is, amely a „Jövő Reménységei“ címet viseli. A fent említett versenyen a Konyha Angyalai nevű csatapunk érdemeiről olvashattak. S ha vannak Angyalok, kell lenniük Ördögöknek is. Ennek ellenére a Konyha Ördögei csapat tagjai úgy tudnak főzni, mintha a lelküket adták volna érte cserébe. Egyszerűen kitűnő érzékük van a különféle ízletes ételek elkészítéséhez. Ebben természetesen nagy szerepük van mestereiknek is: Bc. Bottyán Szilviának és Baranyai Máriának. A Konyha Ördögei nevű csapatunknak szó szerint ördöge volt egy koraőszi, magyarországi versenyen, amit a Gomba nevű településen rendeztek meg, s ahol, hogy minden összhangban legyen, gombás ételeket kellett készíteniük a versenyzőknek. Vendéglátós ördögfiókáink el is hozták a megérdemelt 1. díjat, sőt még a hozzá járó Vándorfakanalat is.

A fiatal szakácsaink nem csak főzőversenyeken villognak. Kiveszik részüket a mindennapi rendezvényekből is. Így kerültek el októberben a Művészetek Palotájába is, ahol a Magyar Turisztikai Ügynökség által immár hagyományőrző jelleggel megrendezett turisztikai szektor éves konferenciáján és vacsoráján szolgálhattak fel. Szintén elismerést vívtak ki maguknak még szeptemberben a Hungexpo területén megrendezett EuroSkills Budapest 2018 európai szakmai bajnokság rendezvény lebonyolításában is, ahol már nem csak a felszolgálásban tűntek ki, hanem a regisztráció kezelésében és a felkészítő tréningekben is részt vettek. A sok verseny és vetélkedő mellett néha jut idő a kikapcsolódásra is. Mikulás napján Ing. Molnár Tünde tanárnő egy kedves meglepetéssel rukkolt elő a 4. A osztályosokkal, akik Mikulásnak és ördögöknek öltözve jutalmazták meg diáktársaikat, tanáraikat e nap alkalmából. A családias bolondozásra hangolódva pedig egy író-olvasó találkozót szervezett Petra Nagyová Dzserengová, kortárs szlovák írónővel, aki személyes érzéseit, világlátását, élettapasztalatait osztotta meg hallgatóival, diákjainkkal, s amelynek végén úgy foglalhattuk volna össze ezt a négy hónapos időszakot, amelynek eredményeiről olvashattak, hogy „így kerek a világ”. Cs. K.

ÉLMÉNYDÚS ÉS SIKERES 3 HÓNAP A GIMNÁZIUMBAN

TRI PESTRÉ A ÚSPEŠNÉ MESIACE V GYMNÁZIÍ PLNÉ ZÁŽITKAMI

A Rákóczi Szövetségnek hála diákjaink ősszel eljutottak Kárpátaljára. A kiránduláson a Katolikus Karitász egy „apró” segítségre kérte fel a diákokat. A rászoruló gyerekeknek kellett az országhatáron átvinni ötven biciklit, így tanulóink a legnagyobb lelkesedéssel kerekeztek át Ukrajnába, hogy egy beregszászi biciklis városnézés után eljuttassák a bringákat a kárpátaljai gyerekeknek. A rá következő napokon gyalogszerrel és busszal járták be a vidéket.

Vďaka aliancie Rákóczi Szövetség sa naši žiaci cez jeseň dostali do Podkarpatskej Rusy. Na výlete od našich školákov žiadala katolícka spoločnosť Caritas Hungarica „maličkú“ pomoc: previesť 50 bicyklov pre deti v hmotnej núdzi cez hranice. Naši žiaci sa na bicykloch nadšene previezli do Ukrajiny, a po cyklistickej prehliadke mesta Berehovo ich odovzdali novým majiteľom. V nasledovných dňoch spoznávali okolie peši a autobusom.

Októberben a X. Szövegértelmezési Anyanyelvi Vetélkedőn

két diákunk, Kollár Krisztián a második, Bajnok Áron pedig a hatodik helyezést érték el. A Kárpát-medencei Baka István vers-, énekelt vers- és prózamondó versenyen diákunk, Méri Mátyás a III. helyezésen kívül három különdíjban is részesült. Az esztergomi Sobieski János történelmi vetélkedőn ugyancsak a III. díjnak örülhetett csapatunk: Sándor Cyntia, Skultéty Natália és Csákányi Andor. Góra Adrianna és Lőrincz Nikoletta angol szakos tanárainknak köszönhetően újra bekapcsolódtunk az EU által támogatott, oktatásügyet

V októbri na X. Súťaži v interpretácii textu v maďarči-

ne vybojoval Krisztián Kollár druhé a Áron Bajnok šieste miesto. Na celokarpatskej súťaži Istvána Baku v prednese poézie a prózy náš študent Mátyás Méri okrem úctihodného III. miesta dostal aj tri zvláštne ocenenia. Na dejepisnej súťaži Jána Sobieskeho v Ostrihome tím gymnázia – Cyntia Sándor, Natália Skultéty a Andor Csákányi – získal tiež III. cenu. Vďaka učiteľkám angličtiny Adrianni Góra a Nikoletti Lőrinczovej sme sa znova zapojili do vzdelávacieho programu ERASMUS+, ktorú


DIÁKÉLET / ŠTUDENTSTVO segítő ERASMUS+ programba. Tanáraink online oktatási segédanyagok készítésében vesznek részt, amelyek haszonélvezői természetesen a diákjaink. A projekt koordinátora a varsói Advantec Software cég és két külföldi iskola: a Litvánia fővárosában működő gimnázium, valamint a mi intézményünk. Az első találkozó ez év novemberében zajlott Vilniusban, melyen diákjaink is részt vehettek, a következőre 2019 februárjában lesz idehaza. Novemberben Uzsák Éva német-magyar szakos tanárnő vezetésével a Vigyázók Hadés Kultúrtörténeti Egyesület jóvoltából négy napos elzászi tanulmányúton vettek részt diákjaink. Előadásokat hallgattak, megismerhették az

elzásziak mozgalmas történelmét, amelynek részeként megtekintették a porosz-francia háború emlékműveit és a II. világháborúban védelmi szerepet játszó Maginot-erődvonalat és felkeresték a niederbronni katonai temetőt. Elhelyezték koszorújukat a francia földön elesett magyar honvédek emléktáblájánál is. Iskolánkba látogatott Novák Margaréta régész, aki Léva és a lévai várhoz tartozó vidék történetét mutatta be, valamint a Szlovák Tudományos Akadémia két előadója is. November végén pedig a Szlovákiai Magyar Írók Társasága szervezésében több hazai író és költő egy-egy órás előadást, felolvasást tartott iskolánkban. Csicsay Károly

podporuje EU. Naši učitelia sa zúčastnili vo vypracovaní online vyučovacích materiálov. Užívatelmi ich práce budú samozrejme aj naši žiaci. Koordinátor projektu je varšavská firma Advantec Software a dve školy: gymnázium v hlavnom meste Litvi a naša inštitúcia. V novembri sa uskutočnilo prvé stretnutie s účasťou našich žiakov vo Vilniuse, druhé bude vo februári 2019 v Štúrove. V novembri sa vo vedení učiteľky maďarčiny a nemčiny, Evy Uzsák naši žiaci zúčastnili na štvordennej exkurzii v Alsasku vďaka organizácii Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület. Vypočuli si prednášky a spoznali rušnú históriu Alsasanov a

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

13

navštívili memoriály prusko-francúzskej vojny a taktiež Maginotovu líniu - systém opevnení v II. svetovej vojne. Prešli sa vo vojenskom cintoríne v Niederbronne a položili vence u pamätnej tabuli maďarských vojakov padlých na francúzskom území. Cez jeseň našu školu navštívila archeologička Margaréta Novák, aby predstavila históriu Levíc, Levického hradu a okolia, a prednášali u nás aj a dvaja historici Slovenskej akadémie vied. Na konci novembra sa na našej škole uskutočnili prednášky a predčítania viacerých literátov, členov Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku. pr_bokor

SPORT / ŠPORT

AZ EREDMÉNYEK ELSŐSORBAN FEJBEN SZÜLETNEK Ami egy éve leküzdhetetlen akadályként tűnt fel Gyetven Miklós előtt, mára már a mindennapok része. Gál Ákos masszőr és egy könyv inspirálására elmélyült a hideg vizes fürdés rejtelmeiben, sőt már szép számmal csatlakoznak is hozzá: párkányiak és környékbéliek csoportja hetente 3-4 alkalommal merítkezik meg a téli Dunában. A “jégemberség” nem ismeretlen városunkban, hiszen az év utolsó napján a párkányi Jegesmedvék (Hajtman Mariann, Jolcsik Péter és Pathó Béla) évente csobbanni szoktak a jeges vízben. 2018 szilveszterén minden eddiginél

több bátor fürdőzőt buzdíthattunk. Januárban és februárban, sőt, egész évben folytatódnak majd a csobbanások. Ha valaki másfél éve azt mondta volna Gyetven Miklósnak, hogy ő is a jégemberség útjára lép, minden bizonnyal hitetlenkedve fogadta volna. Még nyáron sem gyakran élt a Dunában fürdés lehetőségével, de mindez egy malagai könyvesboltban örökre megváltozott, mivel spanyol nyelvtanulás céljából megvette Wim Hof egyik könyvét. Aki nem ismerné, Wim Hof, a Jégember sok éve rendszeresen

Szilveszteri csobbanás / Silvestrovské kúpanie Balról / Zlava: Botlík Bálint, Gál Ákos, Hajtman Marian, Hajtman Arnold, Pusztai Nikolas, Gyetven Miklós, Szitás Csaba, Krizsan Attila, Jolcsik Peter, Kamel Boulma

fürdik jeges vízben, több rekordot is felállított a hidegtűrésével, például a sarkvidéken egy szál rövidnadrágban futott maratont, vagy több mint másfél órát kibírt egy tartályban – nyakig jégkockákkal beborítva. Állítja, hogy ennek köszönheti erős immunrendszerét, szerinte bárki más is képes lenne hasonló hidegtűrésre és arra, hogy kellő koncentrációval és megfelelő légzési technikával növelhető a test belső hőképzése, valamint az immunrendszer hatékonysága – ismertet meg a szerzővel Gyetven Miklós, aki az olvasottakon felbuzdulva úgy döntött, ő is belevág. Az akkor kitűzött célt már jócskán túl is haladta azóta, nem gondolta volna, hogy lesznek olyan napok, amikor a csupán 1-4 fokos vízben fürdik. Tíz fok alatt kezdődik az igazi hideg víz – mondta neki Jolcsík Péter, így hát mit volt mit tenni, ahogy tűntek el a Celsius fokok, Miklós és társai annál kitartóbbak maradtak. Általában öten-hatan gyűlnek össze. „Nem titkolt célom, hogy másokat is buzdítani szeretnék, kapcsolódjanak be. Jómagam nem vagyok sportember, azt hittem egy ilyenhez minimum Superman-nek kell lenni. De ha okosan és folyamatosan gyakoroljuk a hideg vizes fürdést, akkor felemelő sikerélményben lesz részünk. Ügyelni kell rá, hogy egyedül sose menjünk jeges vízbe, mert veszélyes lehet, a hideg

okozta hirtelen sokk. Legjobban az vált be, ha az ember eltökélten a Dunába gyalogol. Amikor felső testét is vízbe mártja, a hideg víztől elgémberednek az ujjak, szúró fagyosság öleli körbe és a kezdeti sokktól, kapkodni kezdi a levegőt. Ilyenkor meg kell nyugodni és figyelni a légzésre, ami gyorsan normalizálódik is” – meséli élményeit Gyetven Miklós. Általában 5-6 percet töltenek a vízben, de gyakorlással ez az időtartam nőni fog. A parton felveszik ruháikat és tornagyakorlatokkal, kocogással, gyors sétával igyekeznek visszamelegedni. Néha egy-egy korty forró teával a lelket is felmelegítik. Gyetven Miklós elmondta, bár azelőtt minden télen gyakran betegeskedett, idén már nem fájt a torka, ám emellett annak is örül, hogy sikerült egy félelmén felülemelkednie és átlépnie határain. „Igyekszem ezt az eredményt elvonatkoztatni az élet más területeire is. Sokszor vannak az embernek alaptalan félelmei. Ám úgy vélem, nem ragadhatunk bele ezekbe a helyzetekbe, hanem a veszélyek tudatában, kellő óvatossággal, de lépni kell. A jeges fürdőzés sikerélményt ad, növeli az ember öntudatosságát és megmutatja: van élet a komfortzónán túl is. Nem halogathatjuk, mikor leszünk úrrá félelmeinken, mert közben az élet elszalad.” Bokor Réka


SPORT / ŠPORT

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

14

VÝSLEDKY SA RODIA PREDOVŠETKÝM V HLAVE Čo sa pred rokom Mikulášovi Gyetvenovi javilo ako nezdolateľná prekážka, je nadnes už každodenná prax. Na podnet maséra Ákosa Gála a jednej knižky sa ponoril do tajov kúpania sa v ľadovej vode a pridali sa k nemu aj ďalší: skupina Štúrovčanov sa otužuje 3- 4 krát týždenne v zimnom Dunaji. „Ľadové medvede“ nie sú v našom meste neznáme(Marian Hajtman, Peter Jolcsik, Béla Pathó), každý rok na Silvestra sa vnárajú do chladných vĺn pri zátoke. Na Silvestra 2018 sme však mohli povzbudzovať oveľa viac odvážlivcov. Otužilci budú pokračovať v kúpaní po celý rok. Ak by niekto pred poldruha rokom povedal Mikulášovi Gyetvenovi, že sa dá na cestu ľadového muža, asi by mu neveril. Možnosť zaplávať si v Dunaji veľmi nevyužíval ani v lete, ale

SIKERES ÉVET ZÁRTAK A KARATÉSOK A párkányi Kyokushin karate klub a 2018-as évet is sikeresen zárta. Klubtagjaink 10 versenyen és 4 nemzetközi edzőtáborban vettek részt. Február 9-11-ig edzőtáborban voltak versenyzőink, ahol készültek az idei versenyszezonra. Február 25. - Érd Ensi kupa (2 aranyérem, 2 bronzérem) Március 17. - Esztergom Magyar katabajnokság (5 arany, 5 ezüst, 2 bronz) Április 28. - Tab küzdőverseny (3 arany, 1 bronz) Május 19-20. - Európa bajnokság Várna (2 bronz) Június 3. - Nyílt Osztrák bajnokság Bécs (5 arany, 6 ezüst, 1 bronz) Június 9. - Tameshiwari Köbölkút (6 arany, 3 ezüst, 2 bronz) Július 11-15. - nyári edzőtábor Radava Augusztus 5-10. - nemzetközi edzőtábor Velence Augusztus 16-19. - nemzetközi edzőtábor Lublin (Lengyelország) Szeptember 8. - Ronin kupa Balassagyarmat (1 arany) Október 6. - Pilismarót küzdőverseny (1 arany, 4 ezüst)

všetko sa to v okamihu zmenilo, keď si v kníhkupectve v Malage vybral – za účelom zdokonalenia sa v španielčine – knihu, ktorej autorom je Wim Hof. Kto by nevedel, o koho ide, Wim Hof je ľadový muž, rekordman v otužilosti. Napr. v polárnych oblastiach bežal maratón v plavkách, alebo vydržal poldruha hodiny v nádrži medzi kockami ľadu. Tvrdí, že otužovaniu vďačí za odolný imunitný systém a každý je schopný podobnej rezistencii voči chladu. Koncentráciou a správnou technikou dýchania sa dá zvyšovať tvorba tepla v tele a aj upevňovanie imunity – predstavuje nám autora M. Gyetven, ktorý sa po prečítaní jeho knižky rozhodol, že to skúsi tiež. Ciele, ktoré si vtedy vytýčil, už dávno prekonal a nemyslel si, že prídu dni, keď sa bude kúpať vo vode „teplej“ 1 – 4°C. Studená voda začína Október 27. - Nyílt Szlovák bajnokság Muzsla (8 arany, 3 ezüst, 6 bronz) December 8. - Mikulás kupa Cegléd (2 arany, 3 bronz) Klubunk 21 versenyzője összesen 33 aranyérmet, 21 ezüstérmet és 19 bronzérmet szerzett. Magyar bajnokok lettek: Bognár Kornélia, Dobosová Rebeka, Fábián Juraj, Hanza Richárd, Chalmovský Jakub. Osztrák bajnokok lettek: Dobosová Evelyn, Chalmovský Jakub, Jurečka Štefan, Németh Carmen. Szlovák bajnokok lettek: Bognár Kornélia, Fábián Juraj, Jurečka Štefan, Kačírová Petra, Mátyás Noé, Rácz Boglárka, Scheffer Andrea, Šnírerová Barbora. Klubunknak 50 tagja van. Jelenleg 10 kezdőnk van, akik szeptembertől járnak. Működik egy "Old boys" csoportunk is, ahová tízen járnak (vannak közöttük ötven éven felüliek is). Rácz Norbert - edző

pod 10 stupňov, povedal mu vtedy Peter Jolcsik, nuž iné mu aj s kamarátmi neostávalo, iba s klesajúcimi Celsiusmi vydržať a pokračovať. Väčšinou sa zišli piati, šiesti. „Netajím sa tým, že by som chcel aj iných podnecovať, aby sa k nám pridali. Nie som športovec, myslel som si, že k niečomu takému musí byť človek minimálne Supermanom. Ak sa však otužujeme pravidelne a rozumne, dostavia sa euforické zážitky. Do ľadovej vody nikdy nechoďme sami, lebo šok z chladu môže byť nebezpečný. Najlepšie sa mi osvedčilo, ak človek odhodlane napochoduje do Dunaja. Ak sa ponorí aj horná časť tela, prsty zmeravejú, telo obostrie pichľavý chlad a od počiatočného šoku človek lapá po dychu. Vtedy je treba zachovať pokoj, všímať si dýchanie, ktoré sa čoskoro stabilizuje,“ líči zážitky M. Gyetven.

Spravidla strávia vo vode 5- 6 minút, ale táto doba sa bude tréningom predlžovať. Na brehu sa potom oblečú a cvičením, poklusom, rýchlou chôdzou sa snažia ohriať. Zopár dúškov horúceho čaju ohreje aj dušu. Mikuláš Gyetven sa priznal, že bol v zime často chorý, ale tohto roku ho už hrdlo nebolelo a radosť má aj z toho, že dokázal prekonať sám seba. „Snažím sa tento môj poznatok presadiť aj do iných oblastí života. Často sa človek neopodstatnene niečoho obáva. V týchto situáciách však nemožno ustrnúť, naopak – uvedomujúc si riziká – opatrne treba napredovať. Kúpanie v ľadovej vode prináša radosť z úspechu, zvyšuje sebavedomie a človek zistí, že existuje život aj mimo komfortnej zóny. Nesmieme odďaľovať ovládnutie svojich obáv, pretože medzitým nám život utečie.“ pr-f_

ÚSPEŠNÝ ROK KARATISTOV Štúrovský Kyokushin karate klub úspešne ukončil aj rok 2018. Členovia klubu sa zúčastnili 10 súťaží a 4 medzinárodných sústredení. Pretekári klubu sa pripravovali na súťažnú sezónu na sústredení 9.-11. februára. 25. februára. - Érd Pohár Ensi súťaž v kumite (2 zlaté medaily, 2 bronzové medaily) 17. marca - Ostrihom Majstrovstvá Maďarska v kata (5 zlatých, 5 strieborných, 2 bronzové) 28. apríla - Tab súťaž v kumite (3 zlaté, 1 bronzová) 19.-20. mája - Majstrovstvá Európy Varna (2 bronzové) 3. júna - Otvorené Majstrovstvá Rakúska Viedeň (5 zlatých, 6 strieborných, 1 bronzová) 9. júna - Tameshiwari Gbelce (6 zlatých, 3 strieborné, 2 bronzové) 11.-15. júla - letné sústredenie Radava

5.-10. augusta - medzinárodné sústredenie Velence 16.-19. augusta - medzinárodné sústredenie Lublin (Poľsko) 8. septembra - Pohár Ronin Balassagyarmat (1 zlatá) 6. októbra - Pilismarót súťaž v kumite (1 zlatá, 4 strieborné) 27. októbra - Otvorené Majstrovstvá Slovenska Mužla (8 zlatých, 3 strieborné, 6 bronzových) 8. decembra - Mikulášsky Pohár Cegléd (2 zlaté, 3 bronzové) 21 pretekárov klubu získalo 33 zlatých, 21 strieborných a 19 bronzových medailí. Titul majstra Maďarska získali: Kornélia Bognárová, Rebeka Dobosová, Juraj Fábián, Richard Hanza, Jakub Chalmovský. Titul majstra Rakúska získali: Evelyn Dobosová, Jakub Chalmovský, Štefan Jurečka, Carmen Németh. Titul majstra Slovenska získali: Kornélia Bognárová, Juraj Fábián, Štefan Jurečka, Petra Kačírová, Noé Mátyás, Boglárka Rácz, Andrea Schefferová, Barbora Šnírerová. Klub má 50 členov. Momentálne máme 10 začiatočníkov, ktorí začali v septembri. Funguje aj skupina "Old boys" s 10 členmi (sú medzi nimi aj ľudia nad 50 rokov). Norbert Rácz - tréner


SPORT / ŠPORT

A KARATE KLUB JUBILEUMA

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

15

JUBILEUM KARATE KLUBU

21. januára oslavuje miestny Kyokushin karate klub 25. výročie vzniku. Január 21-én ünnepli 25. születésnapját a párkányi Kyokushin Z tejto príležitosti klub organizoval v mestskom kultúrnom strediskarate klub. Ebből az alkalomból a klub jubileumi ünnepséget ku jubilejnú oslavu, kde bolo 160 ľudí z klubov Dolný Štál, Zemné, szervezett a helyi kultúrházban, ahol 160 személy vett részt a Jahodná, Želiezovce a Štúrovo. Tréner klubu Norbert Rácz, od roku párkányi, zselízi, alistáli, szímői és pozsonyeperjesi klubokból. 1998 predseda Slovenského zväzu kyokushin karate zvlášť ocenil Klubunk vezetőedzője Rácz Norbert, aki 1998 óta a Szlovák nositeľov hnedých a čiernych pásov, a najaktívnejších pretekárov z Kyokushin karate szövetség elnöke külön jutalmazta a barnarôznych klubov. Zo Štúrovského kyokushin karate klubu mohli preés fekete öves tanítványokat, valamint a klubok legaktívabb vziať vecné ceny: Kristián Bernet, Viktor Bernet, Evelyn Dobosová, versenyzőit is. A párkányi klubból emléktárgyakat vehettek át: Juraj Fábián, Jakub Chalmovský, Štefan Jurečka, Dávid Klenko, Tibor Bernet Krisztián, Bernet Viktor, Dobosová Evelyn, Fábián Juraj, Majthényi, Carmen Németh, Eva Ráczová, Miroslav Rybár, Barnabás Chalmovský Jakub, Jurečka Štefan, Klenko Dávid, Majthényi TiValkó. bor, Németh Carmen, Rácz Éva, Rybár Miroslav, Valkó Barnabás. Členovia klubu za 25 rokov navštívili 15 krajín, boli to rôzne medzináKlubtagjaink ebben a 25 évben eljutottak 15 országba, ahol rodné súťaže a sústredenia. nemzetközi versenyeken és edzőtáborokban vettek részt. Majstrovstvá sveta: Világbajnokságok: Tokyo - 2003, 2007, 2011, 2013 Tokió - 2003, 2007, 2011, 2013 2001 - Otvorené Majstrovstvá Ruska Jekaterinburg 2001 - Nyílt Orosz bajnokság Jekaterinburg 2005-2018 - Otvorené Majstrovstvá Rakúska Viedeň 2005-2018 - Nyílt Osztrák bajnokság Bécs 2012-2013 - Otvorené Majstrovstvá Česka Praha 2012-2013 - Nyílt Cseh bajnokság Prága Medzinárodné sústredenia: Nemzetközi edzőtáborok: 1999-2009 - Krakov (Poľsko) 1999-2009 - Krakkó (Lengyelország) 2005 - Heino (Holandsko) 2005 - Heino (Hollandia) 2010-2018 - Lublin (Poľsko) 2010-2018 - Lublin (Lengyelország) Na Majstrovstvách Európy: EveEurópa bajnokságokon: Dobosová lyn Dobosová - bronzová medaila Evelyn - bronzérem (2018), Németh Európa bajnokságok/Majstrovstvá európy: (2018), Carmen Németh - striebro, Carmen - ezüst, bronz (2017), Rácz Éva 1998 - Zaragoza (Spanyolország-Španielsko) bronz (2017), Eva Ráczová - bronz - bronz (2002), Rybár Miroslav - 3 bronz 1999 - Kijev (Ukrajna-Ukrajina) (2002), Miroslav Rybár - 3x bronz (2017, 2018). 2000 - Vila de Conde (Portugália-Portugalsko) (2017, 2018). 25 év alatt több száz tanítvány fordult 2000 - Katowice (Lengyelország-Poľsko) Za 25 rokov sa v klube vystriedalo meg klubunkban. 2001 - Szentes (Magyarország-Maďarsko) niekoľko stoviek cvičencov. Tanítványaim közül fekete övesek let2002 - Wroclaw (Lengyelország-Poľsko) Z mojich cvičencov dosiahli čierny tek: 2003 - Baja (Magyarország-Maďarsko) pás: 2004 - Varsó (Lengyelország-Poľsko) 1. dan - Bottyán Pál, Krištofčíková Dia1. dan - Pavol Bottyán, Diana Krištof2005 Belgrád (Szerbia-Srbsko) na, Szántó Tibor číková, Tibor Szántó 2012 - Budapest (Magyarország-Maďarsko) 2. dan - Bernet Krisztián, Rybár Miroslav 2. dan - Kristián Bernet, Miroslav Ry2013 - Kijev (Ukrajna-Ukrajina) 3. dan - Rácz Éva bár 2013 - Katowice (Lengyelország-Poľsko) 3. dan - Eva Ráczová 2014 - Sosnowiec (Lengyelország-Poľsko) Ezúton szeretnék köszönetet mondani 2015 Berlin (Németország-Nemecko) mindazoknak, akik támogatták klubunTouto cestou chcem poďakovať 2016 - Várna (Bulgária-Bulharsko) kat, s ezzel lehetőséget adtak versenyvšetkým, ktorí podporovali náš klub 2016 - Lublin (Lengyelország-Poľsko) zőinknek. a tým dali šancu našim pretekárom. 2017 - Lyon (Franciaország-Francúzsko) Rácz Norbert 2017 Bukarest (Románia-Rumunsko) Norbert Rácz Szlovák Kyokushin karate szövetség 2018 Várna (Bulgária-Bulharsko) predseda Slovenského zväzu elnöke kyokushin karate


K U LT Ú R A

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

16

KIS HERCEGEK ÉS HERCEGNŐK NAGY BÁLJA

VEĽKÝ PLES MALÝCH PRINCOV A PRINCEZIEN

FOGADÁS A KIRÁLYI TRÓN ELŐTT, INTERAKTÍV GYERMEKMŰSOROK, FÉNYKÉPEZKEDÉS, DISZKÓ, ARCFESTÉS ÉS TOVÁBBI SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK. SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN TÜNDÉRT, BOSZORKÁNYT, MANÓT, TÖRPÉT ÉS EGYÉB MESEBELI LÉNYT, S KÉRJÜK A SZÜLŐKET, KÍSÉRŐKET LEHETŐSÉG SZERINT JELMEZBEN JELENJENEK MEG. BELÉPŐ GYEREKEKNEK 10 ÉVES KORIG INGYENES, FELNŐTTEKNEK 3€.

AUDIENCIA PRI KRÁĽOVSKOM TRÓNE, ANIMAČNÉ PROGRAMY, FOTENIE, DISKO, MAĽOVANIE NA TVÁR A ĎALŠIE ZÁBAVNÉ PROGRAMY. VÍTANÉ SÚ VŠETKY VÍLY, JEŽIBABY, ŠKRIATKOVIA, TRPASLÍCI A INÉ ROZPRÁVKOVÉ BYTOSTI. DOPROVOD DOSPELÝCH VÍTANÝ V SPOLOČENSKOM – ROZPRÁVKOVOM. VSTUPNÉ PRE DETI DO 10 ROKOV ZDARMA, DOSPELÍ 3€.

2019.01.27., 15.00 – KULTÚRHÁZ, PÁRKÁNY

XVIII. MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA UMELECKEJ FOTOGRAFIE MAĎARSKÝCH FOTOGRAFOV XVIII. NEMZETKÖZI MAGYAR FOTÓSZALON KIÁLLÍTÁS 09.01.2019 – 01.02.2019 VERNISÁŽ - MEGNYITÓ: 09.01.2019 / 16.00 – GALÉRIA JÚLIUSA BARTU - BARTA GYULA GALÉRIA

Výstavu otvorí: Teodor Nagy (podpredseda Svetového združenia maďarských fotografov). A kiállítást megnyitja: Nagy Tivadar (a Magyar Fotóművészek Világszövetségének alelnöke). A kiállitás megtekinthető: 2019.02.01-ig. -----------------------------------------------------------------------------------------------ŠTEFAN ALBERT: ROZPRÁVKA O ZIME ALBERT ISTVÁN: MESE A TÉLRŐL 11.01.2019 – 10.02.2019 VERNISÁŽ: 11.01.2019 / 16.00 MESTSKÉ MÚZEUM - VÁROSI MÚZEUM. Rozprávkové obrázky, obrázkové rozprávky. Mesés képek, képes mesék.

51. MAGYAR BÁL 12.01.2019 / 19.30 / KULTÚRNY DOM - KULTÚRHÁZ Kontakt: Steiner Zsuzsa 0918-531-256 ------------------------------------------------------------------------------------------------

SVADOBNÁ VÝSTAVA ESKÜVŰI KIÁLLÍTÁS 13.01.2019 / 14.00 / KULTÚRNY DOM - KULTÚRHÁZ ------------------------------------------------------------------------------------------------

ADY-BÁL 19.01.2019 / 19.00 / KULTÚRNY DOM – KULTÚRHÁZ ŠTÚROVO - PÁRKÁNY. Kontakt: Madocsai Mónika 0903-935-945

27.01.2019, 15.00 – KULTÚRNY DOM ŠTÚROVO

1. FAŠIANGOVÝ PLES 1. FARSANGI BÁL 26.01.2019 / 19.00 / KULTÚRNY DOM - KULTÚRHÁZ Organizátor: Súkromná ZUŠ Kataríny Pappovej. Rendező: Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola. Kontakt: 0907-628-492. -----------------------------------------------------------------------------------------------MATIČNÝ PLES, 02.02.2019 / KULTÚRNY DOM Kontakt: Mária Vavrecká 0908-837-067 -----------------------------------------------------------------------------------------------ŠPORT PLES / SPORT BÁL 16.02.2019 / KULTÚRNY DOM KULTÚRHÁZ Kontakt: Tomáš Bábsky 752-48-67 ----------------------------------------------------------------------------------------------NEJEM A NETEN Vígjáték két felvonásban a Négy arc színház előadásában 2019. 02.26 / 18.00 / KULTÚRHÁZ Egy mai kispolgár története, aki súlyos anyagi gondokkal küzd, aki belemegy, hogy szerepeljen egy valóság Shaw-ban. Felszerelnek húsz rejtett kamerát a lakásában. Felteszik az internetre, és húsz millió ember nézi éjjel-nappal. Elhiszi, hogy egy hónap alatt megkeresheti a pénzt, amivel tartozik. De nem tudja mire vállalkozott… És elszabadul a pokol!!

Írta és rendezte: Harsányi Gábor Szereplők: Csengeri Attila, Nyertes Zsuzsa / Gregor Bernadett, Harsányi Gábor, Cseke Katinka. Plasztán Anett, Czakó Ádám, Orosz Csenge. JEGYFOGLALÁS: 036/7511-108 WWW.KULTURASTUROVO.SK BELÉPŐ: 10, 12 EURÓ

MANŽELKA NA NETE Komédia v dvoch dejstvách v maďarskom jazyku. 26.02.2019 / 18.00 / KULTÚRNY DOM -----------------------------------------------------------------------------------------------AMIRE MÉG KÉSZÜLÜNK: JANZA KATA ÉS DOLHAI ATTILA ESTJE, DR. ZACHER GÁBOR TOXIKOLÓGUS ELŐADÁSA …..................................................................... PRIPRAVUJEME: GALAPROGRAM: JANZA KATA A DOLHAI ATTILA PREDNÁŠKA: DR. ZACHER GÁBOR TOXIKOLÓG


MOZIMŰSOR / PROGRAM KINA

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

17

KINO MOZI

3D DANUBIUS HLAVNÁ 6, PEŠIA ZÓNA, ŠTÚROVO, 036/751-11-07, 0907-492-640

JANUÁR/FEBRUÁR

WWW.KINODANUBIUS.MOJEKINO.SK BOHÉM RAPSZÓDIA életrajzi zenés dráma 15. KE 12 MB 5 € 19.00 ----------- ----------------------------------------------------------------------16. SZE A CSEMPÉSZ dráma 12 MF 5 € R: Clint Eastwood SZ: Bradley Cooper, Clint Eastwood, Taissa 19.00 Farmiga, Michael Peña Egy 90 éves kertész és II. Világháborús veteránt elkapnak, miközben kokaint csempész Michiganen keresztül egy mexikói drog kartell számára. ----------- ----------------------------------------------------------------------17. ŠTV GLASS thriller, mysteriozny 12 ST 5 € R: M. Night Shyamalan H: Samuel L. Jackson, Bruce Willis, James 19.00 McAvoy, Anya Taylor-Joy, Sarah Paulson Nemôžete poprieť, kým skutočne ste. ----------- ----------------------------------------------------------------------ŰRDONGÓ akció, kaland, sci-fi 18. PÉ 3D 12 MB 6 € 17.30 ----------- ----------------------------------------------------------------------18. PIA CENA ZA ŠŤASTIE dráma/ komédia 12 OV 5 € R: Olga Dabrowská H: Ivana Chýlková, Tomáš Hanák, Klára 19.30 Pollertová-Trojanová Kto platí za naše chyby? ----------- ----------------------------------------------------------------------19. SO SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: KRAJINA ZRKADIEL animovaný 3D :) SD 6 € 17.00 ----------- ----------------------------------------------------------------------19. SZO RAGADOZÓ VÁROSOK kaland, fantasy 12 MB 5 € 19.00 ----------- ---------------------------------------------------------------------20. VA A GRINCS animációs,családi vígjáték, fantasy 3D :) MB 6 € 17.00 ----------- ----------------------------------------------------------------------20. NE GLASS thriller, mysteriozny 12 ST 5 € 19.00 ----------- ----------------------------------------------------------------------ÁLOMMELÓ romantikus, vígjáték 22. KE 12 MB 5 € 19.00 ----------- ----------------------------------------------------------------------23. SZE BOHÉM RAPSZÓDIA életrajzi zenés dráma 12 MB 5 € 19.00 ----------- ----------------------------------------------------------------------24. ŠTV FAVORITKA historický, dráma, životopisný 15 ČT 5 € R: Yorgos Lanthimos H: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel 19.00 Weisz Čo sa však stane, keď sa královnina priazeň obráti smerom k novej slúžke Abigail nad ktorou doteraz držala lady Sarah ochrannú ruku? ----------- ----------------------------------------------------------------------EGY KUTYA HAZATÉR családi, kaland 12 MB 5 € 25. PÉ R: Charles Martin Smith SZ: Jonah Hauer-King, Ashley Judd, 19.00 Edward James Olmos Elveszni könnyű..megkerülni nehéz.. ----------- ----------------------------------------------------------------------26. SZO ASTERIX: A varázsital titka animált :) MB 5 € R: Alexandre Astier, Louis Clichy El ne áruld senkinek! 15.30 ----------- ----------------------------------------------------------------------26. SO NÁVRAT DOMOV rodinný, dobrodružný 12 ČD 5 € R: Charles Martin Smith SZ: Jonah Hauer-King, Ashley Judd, 17.00 Edward James Olmos Cesta plná psích dobrodružstiev. ----------- ----------------------------------------------------------------------26. SZO EGY KUTYA HAZATÉR családi, kaland 12 MB 5 € 19.00 ----------- ----------------------------------------------------------------------27. NE ĽADOVÁ SEZÓNA 2 animovaná komédia :) SD 5 € R: Tim Maltby Cool partička je späť! 17.00 ----------- ----------------------------------------------------------------------27. NE TRHLINA thriller 15 OV 5 € R: Peter Bebjak H: Matej Marušin, Mária Havranová, Dávid Hartl, 19.00 Tomáš Maštalír, Juraj Loj Mysteriózny triler o jednej z najväčších záhad Slovenska – nevysvetliteľnom miznutí ľudí v pohorí Tribeč. ----------- ----------------------------------------------------------------------BOHÉM RAPSZÓDIA életrajzi zenés dráma 29. KE 12 MB 5 € 19.00 ----------- ----------------------------------------------------------------------30. STR TRHLINA thriller 15 OV 5 € 19.00 ----------- ----------------------------------------------------------------------31. ŠTV SERENITY: TICHO PRED BÚRKOU thriller,mysteriózny 15 ČT 5€ R: Steven Knight H: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, 19.00 Diane Lane, Jason Clarke Na tomto ostrove nikto nezomiera, pokiaľ neporuší pravidlá.

1. PÉ ŰRDONGÓ akció, kaland, sci-fi 17.00 12 MB 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------1. PIA ŽENY V BEHU komédia 12 OV 5 € 19.00 R: Martin Horský H: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kubařová, Jenovéfa Boková, Vladimír Polívka, Ondřej Vetchý, Martin Hofmann Film o ženách, ktoré sa neboja vybehnúť šťastiu v ústrety. ----------- ----------------------------------------------------------------------2. SZO ASTERIX: A varázsital titka animált 15.30 :) MB 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------2. SO ĽADOVÁ SEZÓNA 2 animovaná komédia 17.00 :) SD 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------2. SZO VIHAR ELŐTT thriller 15 MB 5 € 19.00 R: Steven Knight SZ: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Jason Clarke ----------- ----------------------------------------------------------------------3. VA A GRINCS animációs, családi vígjáték, fantasy 17.00 3D :) MB 6 € ----------- ----------------------------------------------------------------------3. NE ŽENY V BEHU komédia 19.00 12 OV 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------5. KE VIHAR ELŐTT thriller 19.00 15 MB 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------6. STR ŽENY V BEHU komédia 19.00 12 OV 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------7. CS EGY KUTYA HAZATÉR családi,kaland 19.00 12 MB 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------8. PIA POTOMOK horor, thriller 15 ČT 5 € 19.00 R: Nicholas McCarthy H: Taylor Schilling, Peter Mooney, Colm Feore. S Milesom niečo nie je v poriadku. Jeho mama Sarah sa obáva, že jeho podivné správanie spôsobuje nejaká temná nadprirodzená sila. ----------- ----------------------------------------------------------------------9. SO LEGO® PRÍBEH 2 animovaný :) SD 5 € 17.00 R: Trisha Gum, Mike Mitchell Prichádzajú v mieri ----------- ----------------------------------------------------------------------9. SZO A CSODAGYEREK horror,t hriller 15 MB 5 € 19.00 R: Nicholas McCarthy SZ: Taylor Schilling, Peter Mooney, Colm Feore. Egy fia miatt aggódó anya arra kezd gyakanodni, hogy természetfeletti erők lehetnek a fiú megmagyarázhatatlan viselkedése mögött. ----------- ----------------------------------------------------------------------10. VA A LEGO KALAND 2 animált 3D :) MB 6 € 17.00 R: Trisha Gum, Mike Mitchell Ami nem szed szét, az összerak ----------- ----------------------------------------------------------------------10. NE NA STRECHE tragikomédia 12 OV 5 € 19.00 R: Jiří Mádl H: Alois Švehlík, Duy Anh Tran, Vojtěch Dyk, Mária Bartalos Mladý Vietnamec Song (20) naivne veril v lepšiu budúcnosť v Európe. Prišiel do Prahy na študentské vízum, ale zostal uväznený v laboratóriu marihuany vo vietnamskej štvrti, lapený do pasce moderného otrokárstva. Retaf (75) žije sám. Je zamilovaný do starých čias a v silnej opozícii k modernému svetu. Retaf ide fajčiť na strechu domu, kde zbadá Songa stojaceho na okraji strechy. Song plače. Retaf zasiahne... :)mládeži prístupné/korhatárra tekintet nélkül megtekinthető 12 mládeži prístupné od 12 rokov/12 éven aluliak számára nem ajánlott 15 mládeži prístupné od 15 rokov/15 éven aluliak számára nem ajánlott 18 mládeži prístupné od 18 rokov/18 éven aluliak számára nem ajánlott

FK filmový klub/film klub SD slovenský dabing/szlovákul beszélő ST slovenské titulky/szlovák felirat OV originálna verzia/eredeti változat ČD český dabing/csehül beszélő ČT české titulky/cseh felirat MB maďarský dabing/magyarul beszélő MF maďarské titulky/magyar felirat

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! A P R O G R A M VÁ LT O Z Á S J O G ÁT F E N N TA R TJ U K ! AKTUALIZÁCIA PROGRAMU DENNE NA:

www.kinodanubius.mojekino.sk

AKTUÁLIS NAPI PROGRAM:

www.danubiuszmozi.hu


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

18

MEGEMLÉKEZÉSEK / SPOMIENKOVÉ OZNÁMENIA

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, Megpihenni tér, drága szerető szíved. Virágot viszünk egy néma sírra, De ezzel Téged nem hozhatunk vissza.”

„A gondos jó szülőket elfeledni nem lehet, szívünkben tovább él a szeretet.“ Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk január 10-én, halálának 5. évfordulóján

Juhász Piroska

Tóth Máriára

halálának 5. évfordulójára és

Emlékét szívünkben megőrizzük.

Juhász Gyula

A gyászoló család

halálának 3. évfordulójára.

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet. Megpihenni tért drága szíved. Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel Téged nem hozhatunk vissza.“

Emlékét örökké őrizzük

Fájó szívvel emlékezünk

Szomorú szívvel emlékezünk január 12-én, halálának 6. évfordulóján

Páldi Lászlóra

Juhász Gyulára

január 2-án, halálának 2. évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük. Szerető édesanyja családjával

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.

Búcsúzunk nyugdíjba vonult lelkiatyánktól, esperesünktől Magyar Károlytól

Rozlúčka s naším p. farárom – dekanom Karolom Magyarom

Mons. Vilian Judák nyitrai megyéspüspök döntése értelmében, a közösségünket hosszú évekig szolgáló lelkipásztorunk elhagyja plébániánkat. Mons. Magyar Károly OSB (Rafael) 2004. szeptember elsejétől teljesített szolgálatot Párkányban. Köszönjük neki az áldozatos és igényes pasztorációs munkáját. Minden plébánián él egy ember, akinek saját maga alapította család helyett az egész plébánia közössége a családja, ilyen lelkiatyánk, papunk. Köszönjük az Úrnak, hogy velünk voltál, Lelkiatyánk! Életed további szakaszára, besenyői tartózkodásodhoz Isten kegyelméből jó egészséget, a Szentlélek ajándékait, a Szűzanya és személyes védelmeződ, Borromeo Szent Károly oltalmát kérjük! A hálás párkányi és nánai hívek nevében: Laci Kováč

Na základe rozhodnutia a súhlasu nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, náš dlhoročný duchovný otec odcháza z našej farnosti. Mons. Karol Magyar OSB (Rafael) slúžil ako farár v našej farnosti od 1. septembra 2004. Ďakujeme nášmu duchovnému otcovi za jeho obetavú a veľmi náročnú pastoračnú službu. V každej farnosti žije človek , ktorý nemá vlastnú rodinu a predsa patrí do rodiny celej farnosti, takým človekom je duchovný otec – kňaz. Ďakujeme Bohu za dar vašej prítomnosti, otče. Do ďalších rokov Vášho života v službe výpomocného duchovného v rodnej obci Bešeňová, Vám vyprosujeme veľa zdravia, Božích milostí, dary Ducha Svätého , neustálu ochranu Nebeskej Matky ako i ochranu Vášho patróna, biskupa sv. Karola Borromejského. Vďační veriaci z farnosti Štúrovo a filiálky Nána. V mene farského spoločenstva: Laci Kováč

HIRDETÉS - INZERCIA Gymnázium – Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo, zverejňuje zámer prenajať časť priestorov v budove školy s výmerou:  50,40 m2 , 52,60 m2 , 50,10 m2, 38,45 m2, 65,28 m2, 11,38 m2, 22,62 m2 , 13,00 m2 – vhodné na kancelárske účely ako aj na prevádzkovanie školského bufetu, prípadne na umiestnenie automatu na občerstvenie (minimálna cena 34,00 €). V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte v označenej obálke „NÁJOM“ na adresu: Gymnázium-Gimnázium, Adyho7, 943 01 Štúrovo, do 25.01.2019 do 12.00 hod. Bližšie info na tel. č.: 036/7511352 e-mail: riaditelgymn@centrum.cz

A kövesdi Futrinka utca utáni kertek tulajdonosainak jelentezését várom villanyvezeték-lefektetés elindítása céljából. Kérem érdeklődni 17:00 óra után: 0905 648 919 -------------------------------------------------Hľadám vlastníkov záhrad v ulici Futrinka, v Kamenici nad Hronom vo veci uloženia elektrického kábla. Kontaktujte ma prosím po 17h na tel č.: 0905 648 919

Párkány és Vidéke / Štúrovo a okolie – mesačník, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945 ). Šéfredaktor: Réka Bokor. Členovia redakčnej rady: Kornél Hajtman, Péter Forgács, Csilla Hiros, Csilla Frunyó. O inzerciách sa môžete informovať na tel.čísle: 036/7511108, na e-mailovej adrese: reklama.sao@gmail.com, alebo osobne v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove. Zalomenie, grafický design a tlač: SPOT DESIGN. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Redakcia nezodpovedá za obsah komerčných článkov, a za obsah komerčnej inzercie a reklamy! Príspevky nevyjadrujú názor redakcie. Registračné číslo: EV 2667/08. ISSN: 1339-200X Dátum vydania: 14. 1. 2019 Párkány és Vidéke / Štúrovo a okolie - havilap, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945). Főszerkesztő: Bokor Réka. A szerkesztőbizottság tagjai: Hajtman Kornél, Forgács Péter, Frunyó Csilla, Hiros Csilla. Hirdetésfelvétel a 036/7511108 –as telefonszámon, e-mailben a reklama.sao@gmail.com címen, illetve személyesen a Városi Művelődési Központban. Grafika, tördelés, design és nyomtatás: SPOT DESIGN. A lapban megjelent hirdetések és cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem felel. A kereskedelmi és lakossági hirdetések, reklámok, reklámcikkek tartalmáért a szerkesztőség nem felel! A lapban közölt cikkek nem tükrözik a szerkesztőség véleményét. Nyilvántartási szám: EV 2667/08. ISSN: 1339-200X Kiadás dátuma: 2019. 1. 14.


KRÍŽOVKA

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

19

Paradox stavby podradný hostinec

1

450 (rím.)

zlato, po špan.

jemnocit

návlak (nár.)

gálium (zn.)

2

druhy nerastov

patriaci letcovi

planétka

severské mužské meno

kráča

3

ženské meno

oštara

rozprávk. postava výťah, po nem.

vyliečia

otrepe tohto času (skr.)

zelený, po angl.

kláves na PC značka okuliarov rybárska sieť

Internet Identity (skr.)

popevok

symetrála rádium (zn.)

premiéra ruský súhlas

gitara, po česky typ LED modulu

nárek, po angl.

metropola Lotyšska Amália (dom.)

francúz. mesto

dievča kód let. Nikózia

nezvete

nemlátil

Lesný závod

ad acta baňatá nádobka na lieky

anály

najať

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk

podoba, po maď.

sklad

alak, Algoa, SOPN

zhruba (expr.) Autor: I. Rias

Znenie tajničky môžete poslať mailom na parkanyesvideke@gmail.com alebo listom na adresu: MsKS, Hasičská 25, 943 01 Štúrovo. Do predmetu správy alebo na obálku napíšte: KRÍŽOVKA. Nezabudnite uviesť adresu aj tel. číslo. Termín doručenia: 1. február 2019. Spomedzi úspešných riešiteľov vyžrebujeme jedného výhercu, ktorý získa darčekový balík od OOCR Podunajsko. A múlt havi megfejtés: Hogy te milyen mázlista vagy barátom! Az enyém napközben is ezt hiszi. Múlt havi nyertesünk Mácsai Melinda, aki wellness belépőt nyer két fő részére a Vadas Thermal Resort jóvoltából. Gratulálunk!


Pedikúra Hajnalka Medicinálna pedikúra

..................... ? Gyógypedikur Dolná 10, Štúrovo Tel.: 0948/205858

elektroservis kamerové systémy satelitná technika LED osvetlenie

VIAC AKO

10 000 OPRÁV

Komenského 1, Štúrovo +421 918 873 523 www.servistv.sk

TeatrO Vám prináša: SEVENET s.r.o. Továrenská 1, Štúrovo

www.teatro.eu 0918 873 772

Profile for Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie

2019/1 Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie  

2019/1 Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie  

Advertisement