Page 1

WWW.KULTURASTUROVO.SK

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

1

PÁRKÁNY ÉS VIDÉKE ŠTÚROVO A OKOLIE XXVIII. évfolyam - ročník

2017[9]


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

2

I S K O L Á K / Š K O LY

HÁROM ELSŐS OSZTÁLY KEZD AZ ADY ENDRE ALAPISKOLÁBAN A TANÉVKEZDÉS KAPCSÁN FODOR ZSUZSANNÁT, A MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ADY ENDRE ALAPISKOLA IGAZGATŐNŐJÉT KÉRDEZTÜK. Hogyan változott az iskola pozíciója, megítélése az elmúlt években? Melyek voltak a legnagyobb kihívások, előrelépések vagy megoldatlan feladatok? Úgy gondolom, iskolánk megítélése mindenképpen pozitív. Igényes iskola hírében állunk. Erre utalnak azok a visszajelzések is, amelyet az előző tanévben a végzős diákoktól és szüleiktől kaptunk. Büszke vagyok a tanítványainkra, akik szépen megfogalmazták, miért érdemes hozzánk járni, ahogy azt is, mi az, amin változtatni kellene. Az elmúlt évek legnagyobb kihívása a gyereklétszám növelése. Ez állandó jellegű probléma, hiszen kevés gyerek születik és azt vettem észre, hogy nem minden szülőnek fontos, hogy a gyermeke jó alapokkal induljon a középiskolákba, mert tudják, hogy gyengébb tudással is felvesznek mindenkit. Jól felszerelt iskola vagyunk, az eredményes tanuláshoz minden feltétel adott. Aki azért jön hozzánk, mert tanulni, fejlődni akar, az jó helyen van. Igyekszünk sok programot szervezni, ahol a gyerekek úgy tanulnak, hogy észre sem veszik, az élmény viszont megmarad. Hogyan változott a tanári kar összetétele az elmúlt években? A tanári kar egyértelműen fiatalodik, főleg a felső tagozaton. Évente új arcok jelennek meg a tantestületben. Az utóbbi években a férfi tanárok száma is növekedett, ami nagyon fontos és örvendetes. Országos szinten idén százzal több elsős kezdi meg tanulmányait magyar tannyelvű iskolában. Párkányban is ez a tendencia? Az Ady AI-ban hány elsős kezd? Idén 54 elsős nebuló kezdi meg nálunk tanulmányait, ez három osztály. Az utóbbi években ez állandósult. Folytattak kampányt a beiratkozás előtt? Sikerült megszólítani a szülőket? Különösebben nem kampányolunk. Az iskola eredményessége önmagáért beszél. A sikeres tanulók és elégedett szülők a

beadtunk egy pályázatot is új szaktantermek létrehozására. A tantervben újabban szerepel a technika elnevezésű tantárgy, amelynek része a műhelymunka – ehhez kell egy jól felszerelt műhely. A pályázat még elbírálás alatt van. Tervezünk egy összekötő folyosót is építeni a B és a C pavilonok közé. Foglakozik iskolájuk speciális igényű gyerekekkel is? Ha igen, hogyan, milyen módszerekkel zajlik oktatásuk?

legjobb reklám egy iskolának. Erre törekszünk. Persze azért meghívjuk a leendő elsősöket és szüleiket egy iskola bemutatóra, hogy ismerkedjenek a pedagógusokkal és a hellyel, ahová járni fognak.

Igen, jelenleg 15 ilyen tanulónk van. Az iskola gyógypedagógusa és pszichológusa foglalkozik velük, egyéni fejlesztési órákon, ill. ők segítik a pedagógusok munkáját is szaktanácsadással.

Van az idei tanévben esetleg különleges célkitűzés? Ha igen, mi az?

Az Ady suli végzősei jellemzően hol folytatják tovább tanulmányaikat?

Minden tanévben vannak rövidtávú célok, amelyeket teljesíteni kell. Idén új értékelési rendet fogunk kidolgozni, hogy megkönnyítsük az alsó és felső tagozat közötti átmenetet, ill. a tanév végi jutalmazást is más alapokra helyezzük. A szülők kérésére kísérleti jelleggel elindítjuk a „Lecke a honlapra“ című programot, hogy a hiányzó tanulók könnyebben pótolhassák a kimaradt tananyagot. Tantestületi továbbképzést szervezünk, hogy pedagógusaink nagyobb rutint szerezzenek a kooperatív tanulási technikák ill. a differenciálás terén. Témanapot tartunk ősszel „Nem mind Arany, ami fénylik“ címmel.

Gimnáziumokba jelentkezik 30%, legkedveltebbek a párkányi, a komáromi és a pozsonyi gimnázium. 56% érettségivel végződő szakközépiskolákban tanul tovább, 14% szakmát tanul. Idén végzőseink 38%-a valamelyik párkányi középiskolában folytatja tanulmányait.

Milyen szakköröket kínál az iskola a kötelezőtanrend mellett? Tavaly 33 szakkörből válogathattak a gyerekek. Idén is hasonló lesz a kínálat, a sporttól kezdve, a tanulmányi szakkörökön át a különböző művészeti szakkörökig. Hosszú lenne felsorolni, kihagyni sem akarok senkit, az iskola honlapján – www.adysuli.sk – rövidesen részletesen megtekinthető lesz. Milyen formában zajlik az iskolában a tehetséggondozás? Elsősorban a versenyeken való részvétel a tehetséggondozás egyik módja. A versenyeztetés ezért nem cél, hanem eszköz, hogy a tehetséges gyermekek jobban kibontakozhassanak, elmélyülhessenek azon a területen, amelyben tehetségesnek érzik magukat. Terveznek infrastrukturális vagy technikai fejlesztéseket? Az iskolánk szép és rendezett, de még mindig van tennivaló. Idei terveink között szerepel a tavaly elkezdett közlekedési pálya befejezése, egy tanösvény elkészítése régiónk látványosságairól és nevezetességeiről. Fenntartónk támogatásával

Köszönjük a tájékoztatást!

fotók: Hajtman Kornél

-bokor-


H Í R E K / S P R ÁV Y

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

3

A POLGÁRMESTER SZEMSZÖGÉBŐL Sikeres pályázat – Kerékpárkölcsönző rendszer Az elmúlt két évben sok energiát fektettünk új projektek kidolgozásába azzal a céllal, hogy támogatást nyerjünk a határon átnyúló együttműködési programból. Augusztusban kaptuk azt az örvendetes hírt, hogy az elbíráló bizottság jóváhagyta kérvényünket egy kerékpárkölcsönző rendszer kiépítésére. A pályázatot Esztergom városával közösen dolgoztuk ki és közösen is szeretnénk megvalósítani. Bizonyára sokan ismerik az Esztergomban már működő kerékpárkölcsönző rendszert. Megítélésünk szerint a legcélszerűbb ennek a rendszernek a kibővítése lenne oly módon, hogy azt mindkét város lakosai korlátlanul használhassák. Úgy tűnik az elképzelés elnyerte a bírálók tetszését.

PRIMÁTORSKÝ UHOL POHĽADU

A projekt keretén belül 14 új kerékpár állomás kerül kiépítésre - hat Párkányban nyolc pedig Esztergomban. A rendszer 105 új kerékpárral fog bővülni melyből 45 elektromos kerékpár lesz. Telepítésre kerülnek más szükséges kiszolgáló egységek is. A támogatás összege 883500 eurót tesz ki, mindkét várost beleértve. Az üzembe helyezés 2018 év vége előtt várható. Az eredeti terveink merészebbek voltak, hiszen szerettünk volna támogatást nyerni egy idegenforgalmi központ kiépítésére VIZA centrum néven, csakúgy, mint a Karváig illetve Helembáig terjedő kerékpárút megépítésére. Ezeket a pályázatokat sajnos visszautasították, így új finanszírozást kell keresnünk. Ing. Szabó Eugen, polgármester

Úspešný projekt – Systém na zapožičiavanie bicyklov V uplynulých dvoch rokoch sme veľa úsilia vynaložili na vypracovanie projektov s cieľom získať finančné prostriedky z programu cezhraničnej spolupráce. V auguste sme obdržali potešujúcu správu. Monitorovací výbor schválil náš projekt na vybudovanie systému zapožičiavania bicyklov. Projekt sme vypracovali spoločne s mestom Ostrihom a plánujeme ho aj spoločne realizovať. Určite mnohí z Vás poznáte systém, ktorý funguje v Ostrihome už niekoľko rokov. Po spoločných konzultáciách sme dospeli k názoru, že by bolo vhodné tento systém rozšíriť, aby ho mohli využívať obyvatelia oboch miest bez obmedzení. Zdá sa, že táto myšlienka sa zapáčila aj hodno-

titeľom projektu. Plánujeme vybudovať 14 nových stojanových staníc pre bicykle, šesť z nich bude v Štúrove a osem v Ostrihome. Systém sa doplní o 105 nových bicyklov, vrátane 45 bicyklov s elektrickým pomocným pohonom. Celý systém bude vybavený obslužnou infraštruktúrou. Celková výška podpory je 883 500 EUR. Systém bude odovzdaný do prevádzky do konca roka 2018. Je pravda, že sme mali aj smelšie plány. Chceli sme vybudovať turistické stredisko s názvom VIZA centrum, ako aj dobudovať cyklistické cesty do Kravian a do Chľaby. Tieto projekty nám bohužiaľ neprešli. Budeme však hľadať ďalšie možnosti na ich financovanie. Ing. Eugen Szabó, primátor mesta

EZ TÖRTÉNT AUGUSZTUSBAN / STALO SA TO V AUGUSTE A Gyermekotthon 1. cseretábora Budapesten a Cseppkő Gyermekotthonnal Új igazgató a gimnázium élén: PhDr. Mocsi Beáta PhD VII. Vibes Festival (Bebop Polgári Társulás szervezésében) A Gyermekotthon 2. cseretábora Budapesten a Cseppkő Gyermekotthonnal VII. fORMA fEST (Formás Polgári Társulás szervezésében) Férfi A csapat labdarúgó mérkőzés VSE-Nyitrakörtvélyes 1:0 VSE tenisztábor Dunafest a Új Évszázad Nyugdíjas Klub és a VMK szervezésében Megemlékezés a Szlovák Nemzeti Felkelés 73. évfordulójáról Bubble Day a Szabadidőközpont szervezésében Férfi A csapat labdarúgó mérkőzés VSE-Ímely 2:1 Új Évszázad Nyugdíjas Klub hajó-autóbusz kirándulás Visegrádra

AUG. 1-5. 1. výmenný tábor detského domova s DD Cseppkő v Budapešti AUG. 1. Nová riaditeľka gymnázia: PhDr. Beáta Mocsiová PhD AUG. 4. VII. Vibes Festival (organizátor Občianske združenie Bebop) AUG. 7-12. 2. výmenný tábor detského domova s DD Cseppkő v Budapešti AUG. 11-12. AUG. 12. AUG. 14-18. AUG. 25. AUG. 25. AUG. 25. AUG. 25. AUG. 31

VII. fORMA fEST (Organizátor Občianske združenie Formás) MŠO Štúrovo – Hrušovany 1:0, futbal muži A Tenisový tábor MŠO Dunafest – organizátor Klub dôch. nového storočia a MsKS Oslavy 73. výročia vypuknutia SNP Bubble Day v CVČ MŠO Štúrovo – Imeľ 2:1, futbal muži A Klub dôch. nového st. – výlet autobusom a loďou do Visegrádu


VÁ RO S I I N F O R M Á C I Ó K

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

4

PROJEKT - UTAZZ VELÜNK INGYENES BUSSZAL AZ ISKOLÁBA! Tisztelt szülők! Engedjék meg, hogy bemutassuk Önöknek a párkányi alapiskolás tanulók ingyenes utaztatására irányuló próba jellegű projektet. A projekt partnerei Párkány Város és az ARRIVA Nové Zámky részvénytársaság. Az utazás Párkány Város pénzügyi támogatásával valósul meg. A projekt célja, hogy alternatív megoldást kínáljon a gyermekek iskolai utaztatása területén, annak érdekében, hogy megkönnyítse a reggeli utazást és javítsa az Ady utcában kialakult forgalmi helyzetet. Az ingyenes iskolába való utazást igénybe veheti a tanítási napokon 7.00 és 8.00 óra között bármelyik párkányi alapiskola tanulója, aki állandó vagy átmeneti lakóhellyel rendelkezik városunkban és kiváltotta a Tanulói utazási igazolványt. Az autóbuszra történő felszálláskor az igazolványt

PROJEKT - POĎ S NAMI DO ŠKOLY BUSOM ZDARMA! majú žiaci všetkých základných škôl s trvalým alebo prechodným pobytom v Štúrove, ktorí vlastnia Cestovný preukaz žiaka. Pred nástupom do autobusu je potrebné sa preukázať vodičovi týmto preukazom.

fel kell mutatni a buszvezetőnek. Hogyan és hol lehet kiváltani az utazási igazolványt? 1. Töltse ki a postai úton kézbesített, az utazási igazolvány kiadására vonatkozó kérvényt. 2. A kérvényt adja le a a Párkányi Városi Hivatalban a közszolgáltatási, környezetvédelmi és szállítási szakosztályon (Vámház köz 2. szám alatt található iroda). 3. A kérvény elbírálása megvárásra történik. Az utazási igazolvány kiadása ingyenes. 4. Az utazási igazolvány a tanév közben is kiváltható. Bízunk benne, hogy ezzel a projekttel sikerül megkönnyítenünk az iskolába való utazást, növelni a gyermekek biztonságát és változatossá tenni számukra az utazást. Párkányi Városi Hivatal

Vážení rodičia! Dovoľte, aby sme Vám predstavili pilotný projekt zameraný na bezplatné cestovanie žiakov základných škôl v Štúrove. Cieľom projektu je ponúknuť alternatívne riešenie dopravy detí do škôl v záujme uľahčenia ranného cestovania a zlepšenia dopravnej situácie v Adyho ulici. Projektovými partnermi sú: Mesto Štúrovo a dopravná spoločnosť ARRIVA Nové Zámky. Prepravu finančne podporuje Mesto Štúrovo. Nárok na bezplatné cestovanie v dňoch školského vyučovania v čase od 7.00 do 8.00 hod.

Ako a kde vybaviť Cestovný preukaz žiaka? 1. Vyplňte poštou doručenú Žiadosť o vydanie cestovného preukazu žiaka. 2. Žiadosť odovzdajte na Mestský úrad Štúrovo, Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy (kancelária na adrese Pri Colnici 2). 3. Vaša žiadosť bude vybavená na počkanie. Vydanie cestovného preukazu je zdarma. 4. Cestovný preukaz žiaka si môžete vybaviť aj v priebehu školského roka. Pevne veríme, že tento projekt uľahčí riešiť ranné cestovanie a dopravu Vášho dieťaťa do školy, zvýši bezpečnosť detí a spestrí cestu do školy. Mestský úrad Štúrovo

50 éve kezdődött a Városháza építése! Az 1967-es városi krónikában így jelenik meg az örömteli hír:

Pred 50 rokmi sa začala stavať budova mestského úradu! Takto píše o tom kronika mesta v r. 1967:

VÁSÁROZNI HÍVJUK ÖNÖKET A hagyományos párkányi SIMON-JÚDA napi vásár egyike a város legkiemelkedőbb kulturális és társadalmi eseményeinek. Az idén már 471. alkalommal kerül megrendezésre október 12. és 15. között, amelyre nagy szeretettel meghívjuk Önöket. A vásár ünnepélyes megnyitója október 12-én 18.45 órai kezdettel lesz a sétálóutcán. A vásár ideje alatt a sétálóutcán gazdag kulturális és szórakoztató programokat kínálunk. Párkányi Városi Hivatal

POZÝVAME VÁS NA JARMOČENIE

Jarmočné kultúrne programy na pešej zóne – účinkujú: Vásári kultúrprogramok a sétálóutcán - felépnek: 12. október - štvrtok/csütörtök 19.00 Kollárovci 20.30 Ser on Stone 13. október - piatok/péntek 14.00 Blue Harmony 16.00 Nešlapeto 18.00 Golddies 20.00 Ghymes 14. október - sobota/szombat 10.30 Teáter Komika 12.30 Eszter-lánc 14.00 Trstická dychovka 16.00 Weekend 18.30 Budapest bár 20.30 Trapéz Bővebb információért kérjük, tekintse meg a város honlapját: www.sturovo.sk!

Jedným z najvýznamnejších kultúrno-spoločenských podujatí mesta Štúrovo je tradičný jarmok ŠIMONA a JÚDU. V tomto roku sa v dňoch 12. – 15. októbra uskutoční už 471. ročník, na ktorý Vás srdečne pozývame. Slávnostné otvorenie jarmoku sa bude konať 12. októbra o 18.45 hod. na pešej zóne. Počas trvania jarmoku Vám ponúkame bohatý zábavný a kultúrny program na pešej zóne. Mestský úrad Štúrovo


INFORMÁCIE O MESTE

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

5

Štúrovo - 15. september - 2017 - szeptember 15. - Párkány 3. ročník – 3. évfolyam Nikdy nie je neskoro zlepšiť životný štýl! Kedy to skúsiť, keď nie teraz? Sosem késő az életmódon változtatni! Mikor, ha nem most?

TÚLAČKA PO BURDE

BARANGOLÁS A BURDÁBAN

ZRAZ a PREZENTÁCIA: 9.45 hod., mestský úrad, ŠTART (spoločne): 10.00 hod. Jednoduchá trasa. Príjemná prechádzka lesom. Dych vyrážajúce výhľady na Dunaj. Výstup na kótu 395 m n.m. Baterka alebo čelová lampa sa zíde pri pohybe v jaskyni. Účastník do 15 rokov sa pešej túre môže zúčastniť len v sprievode dospelej osoby.

GYÜLEKEZŐ és REGISZTRÁCIÓ: 9.45 óra, városi hivatal INDULÁS (közösen): 10.00 óra Egyszerű útvonal. Kellemes séta az erdőben. Lélegzetelállító kilátás a Dunára. Felkapaszkodás 398 m tszfm-ra. Hasznos lehet egy zseblámpa a barlangban. A 15 év alatti gyermek csak felnőtt kísérővel vehet részt a túrán.

TÚLAČKA NA BICYKLOCH

BARANGOLÁS KÉT KERÉKEN

pešia túra - 10 km

gyalogtúra 10 km-es távon

cyklotúra: č.1 – 30 km a č.2 - 50 km

kerékpártúra: 1.sz. - 30 km és 2.sz. - 50 km

ZRAZ a PREZENTÁCIA: 10.15 hod., mestský úrad, ŠTART (spoločne): 10.30 hod. Povinná výbava: prilba. Účastník do 15 rokov sa môže zúčastniť len s dospelou osobou.

GYÜLEKEZŐ és REGISZTRÁCIÓ: 10.15 óra, városi hivatal INDULÁS (közösen): 10.30 óra Kötelező a védősisak használata. A 15 év alatti gyermek csak felnőtt kísérővel vehet részt a túrán.

MLÁDEŽ NA KOLIESKACH

IFJÚSÁG GÖRGŐKÖN

koliesková veselica na promenáde pri Dunaji

görgőkön gördülékeny mulatság a Duna sétányon

ZRAZ a PREZENTÁCIA: 16.45 hod., medzi Detským domovom a Dopravným úradom ZAČIATOK: 17.00 hod. Účastníci tohto podujatia môžu využívať kolieskové korčule, odrážadlo, kolobežky, trojkolky, skateboard...

Gyülekezés 16.45 óra, Gyerekotthon és a Közlekedési Hivatal között KEZDÉS: 17.00 óra A görkorcsolya, roller, tricikli, gördeszka, és minden más görgős közlekedésre alkalmas eszköz alkalmazható.

Na jednotlivé akcie sa môžete registrovať do 14. septembra do 18.00 hod. na www.sturovo.sk alebo na mieste zrazu.

Regisztrálni az egyes akciókra szept. 14-ig (18.00 óra) lehet a www.sturovo.sk weboldalon vagy a gyülekezés helyszínén.

Každý účastník akcie zodpovedá za vlastnú bezpečnosť. Občerstvenie počas jazdy si zabezpečí každý sám.

Mindenki a saját biztonságáért felel. A túrák alatt a frissítőről minden résztvevő maga gondoskodik.

Každého účastníka pozývame po aktívnej športovej činnosti na občerstvenie v mieste cieľa.

Az aktív sporttevékenység után a célállomásban minden kedves résztvevőt frissítővel várunk.

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia odkladá!

Rossz idő esetén a tervezett akciók el lesznek halasztva!


H Í R E K / S P R ÁV Y

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

6

ESÉLYÜNK SEM VOLT UNATKOZNI NYÁRON

V LETE SME SA ROZHODNE NENUDILI

A párkányi nyár ütemezetten sokszínű volt, minden hétfőn, kedden és csütörtökön megelevenedett a sétálóutca, ahol kiváló programok garmadája szórakoztatta a helyieket és a városunkba látogató kíváncsi turistákat.

Štúrovské leto pravidelne pulzovalo na javisku pešej zóny každý týždeň v pondelok, utorok a štvrtok bohatým vynikajúcim programom, ktorý lákal k zábave a oddychu vo večernom sviežom ovzduší po dennej páľave, tak domácich ako aj turistov.

Hétfőnként egy-egy zenés film került vetítésre, a keddeket és csütörtököket tánc�csoportok, vonósnégyesek és rockbandák, country zenekarok és acapella énekesek, vagy éppen gyermekelőadások tették maradandóvá. A legtöbb esetben a napsugarak is a kultúra mellett szavaztak, nem engedve a viharfelhőknek, hogy elrontsák a közös kikapcsolódást. A Városi Művelődési Központ mindezek mellett tematikus napokat is szervezett: rengetegen voltak kíváncsiak a levendula fesztiválra, ahol csodás levendula díszek, színek és illatok hódították meg a platánfák alatt sétálók szívét. Szintén hatalmas érdeklődés mellett zajlott az I. Pite Party is, ahol kiderült, ki süti városunk legínycsiklandozóbb almáspitéjét. Ezúton is gratulálunk a három helyezettnek: Vozárik Erzsébetnek, Molnárová Denisának és Sztruhár Eszternek, s mellettük mindenkinek, aki a szeretettel készített süteményét megosztotta az kíváncsi (és éhes) közönséggel! A kultúrház igazgatónője, Žďárská Júlia kiemelte: a programok összeállításakor a helyi termékek érvényesülését és a kulturális változatosságot tartották szem előtt, valamint a közös élmények által a helyiek összetartozás-érzését is erősíteni kívánták. A fellépők kiválasz-

tásakor ügyeltek rá, hogy a régióbéli tehetségek is megmutathassák magukat a város színpadán. S itt nem csupán Párkány ikonikus bandájára, a Trapézra gondolhat az ember, de fellépett a csodás párkányi énekesekből álló Voxolaris, sőt Samo Tomeček zenekarában a helyi virtuóz, Gazdík Miroslav pengetett. A már-már klasszikus Echo duo (Ivanics János és Vas Szilvia) műsorában helyi zeneszerzők műveiből csemegézhettünk. Meg kell említenünk a Maddogx zenekart, ami szintén a környék rockereiből állt össze, vagy a Broadway Session Bandet, melyet szintén környékbéli zenészek alkotnak. Jazz kategóriában sem maradtunk alul helyi erőben: Takács Bálint, Góra Zoltán és Matus Péter a Happy Jazz Bandet erősítették. A városi programokon kívül a civil szervezetek is értékesen hozzájárultak a sokszínűséghez. Immár hetedszer rendezte meg a Bebop Polgári Társulás a Vibes elnevezésű hip-hop, reggae és drum’n’bass fesztiválját, valamint szintén hetedszer mulathattunk a város legnagyobb fesztiválján, a fORMA fEST-en, melyet a Formás Polgári Társulás szervez és az underground zenei nyalánkságokat hozta el városunkba. Összességében elmondható, hogy a nyár nekünk és rólunk szólt, aki szórakozni vágyott, biztosan talált ízlésének megfelelő programot. A tempó és az irány adott: találkozzunk jövő nyáron is! Az őszi programokért kattintsanak a www.kulturasturovo.sk oldalra és kövessék figyelemmel lapunk Kultúra rovatát. -bokor-

Pondelky patrili premietaniu hudobných filmov, kým utorky a štvrtky vypĺňali svojimi predstaveniami tanečná skupina či sláčikové kvarteto, rocková banda alebo country súbor, speváci- vokalisti a capella, alebo javisko zaplnili herci detského predstavenia. Väčšinou dozeralo na účinkujúcich zapadajúce slnko z bezoblačnej oblohy. Popritom mestské kultúrne stredisko organizovalo aj tematické dni: ohromný záujem sprevádzal levanduľový festival , ktorý sa rozložil pod statnými platanmi. Návštevníkov omámil očarujúcimi vôňami a farbami levandule. Zaslúženej pozornosti sa dostalo aj súťaži o najlepší jablkový koláč mesta, počas ktorej vysvitlo, ktorá gazdiná dokáže upiecť túto delikatesu najchutnejšie. Aj touto cestou gratulujeme trom najlepším: Alžbete Vozárikovej, Denise Molnárovej a Estere Sztruhárovej a poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podelili so svojou lahôdkou so zvedavým ( a hladným) obecenstvom! Julka Žďárska, riaditeľka MsKS, vyzdvihla: pri zostavovaní programu mali na zreteli v prvom rade prezentáciu miestnych produktov a rozmanitosť žánrov. Súčasne chceli prostredníctvom spoločných zážitkov upevniť

komunitné povedomie miestnych obyvateľov. Pri výbere účinkujúcich tiež prihliadali na to, aby sa na mestskom javisku ušiel priestor aj pre miestne talenty. A nemyslime len na ikonickú štúrovskú skupinu Trapéz; svoje umenie predviedla aj očarujúca formácia spevákov z nášho mesta Voxolaris a v skupine Sama Tomečka rozochvieval struny basgitary miestny virtuóz Miroslav Gazdík. V programe už-už klasického Echo Dua (Ján Ivanics a Szilvia Vas) zazneli diela miestnych skladateľov. Je treba spomenúť aj skupinu Maddogx, ktorá stmeľuje rockerov z okolia alebo v Broadway Session Band rozdávajú hudobnú radosť tiež „naši hudobníci“. Hanbiť sa nemusíme ani na poli jazzu: Bálint Takács, Zoli Góra a Peter Matus boli posilou Happy Jazz Band-u. Popri mestských programoch prispeli k pestrosti hodnotnými produkciami aj civili a neziskovky. Už po siedmy raz usporiadalo Občianske združenie Bebop festival Vibes, venovaný štýlom hip-hop, reggae a drum´n´bass a takisto po siedmykrát sme sa zabávali na najväčšom festivale mesta fORMA fEST. Organizuje ho Občianske združenie Formás a aj tentokrát to bola zóna undergroundových maškŕt. Môžeme teda konštatovať, že leto bolo o nás a pre nás, kto sa chcel zabávať, vedel si určite pre seba vybrať zodpovedajúci program. Tempo a smer sú dané: stretneme sa aj v lete budúceho roka! A pre výber z jesennej ponuky si kliknite na stránku www.sturovo.sk alebo pozorne sledujte stránku Kultúra v našich novinách. pr-f-


ÉRTESÍTÉS / OZNAM

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

7

ODOVZDAJTE BEZPLATNE NEBEZPEČNÉ ODPADY Z VAŠEJ DOMÁCNOSTI Oznamujeme obyvateľom, že v spolupráci so spoločnosťou DETOX s.r.o. organizujeme dňa 7. októbra 2017, t. j. v sobotu zber a prepravu komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok. Zber bude realizovaný ako mobilný zber na piatich zberných miestach, priamo od obyvateľov. Je preto potrebné, aby odpad bol odovzdaný osobne s udaním mena a bydliska obyvateľa, ktorý odpad na zneškodnenie odovzdal. Odpad obsahujúci azbest musí byť zabalený v nepriepustných, uzatvárateľných plastových vreciach. Odpad je zakázané ponechať voľne položený na mieste zberu. Komunálny odpad s obsahom škodlivých látok (nebezpečný odpad) je taký zvláštny odpad, ktorý je škodlivinou, alebo ktorý svojimi vlastnosťami je, alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Nebezpečné látky zbierané z komunálneho odpadu sú napríklad: obaly obsahujúce nebezpečné látky, absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlór-fluorované uhľovodíky, oleje a tuky iné ako jedlé, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky, drevo obsahujúce nebezpečné látky. Ostatné zbierané odpady: jedlé oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, drevo obsahujúce nebezpečné látky. Termín ďalšieho zberu: jar 2018 Mestský úrad Štúrovo

HARMONOGRAM ZBERU - A GYŰJTÉS ÜTEMTERVE ČASOVÝ INTERVAL/IDŐSZAK

ZBERNÉ BODY/GYŰJTŐPONTOK

9.00 - 9.25

ŽELEZNIČNÝ RAD - parkovisko pred železničnou stanicou/ vasútállomás előtti parkoló

9.30 - 9.55

KOMENSKÉHO 23-27 - parkovisko pred bytovými domami/ lakótömbök előtti parkoló

10.00 - 10.25

RÁKÓCZIHO 82 - parkovisko pred CVČ / szabadidőközpont előtti parkoló

10.30 - 10.55

DRUŽSTEVNÝ RAD 4 - parkovisko pred „Tulipánom”/„Tulipán” előtti parkoló

11.00 - 11.25

ŠPORTOVÁ 5 – parkovisko pred MŠO/sportcsarnok előtti parkoló

ADJA LE TÉRÍTÉSMENTESEN A HÁZTARTÁSÁBAN ELŐFORDULÓ VESZÉLYES HULLADÉKOT Tudatjuk a lakossággal, hogy a DETOX Kft.-vel együttműködve káros anyagokat tartalmazó kommunális háztartási hulladék gyűjtését szervezzük 2017. október 7-én, szombaton. A mobilis gyűjtésre öt kijelölt gyűjtőhelyen kerül sor, közvetlen a lakostól. Sziveskedjenek a hulladékot személyesen, a név és a lakcím megadásával leadni. Az azbesztet tartalmazó hulladékot légmentesen zárható műanyag zsákba kell tenni. A hulladékot tilos a gyűjtőhelyen őrizetlenül hagyni. Káros anyagokat tartalmazó kommunális hulladék (veszélyes hulladék) minden olyan különleges hulladék, amely káros, vagy a tulajdonságait tekintve egészségre vagy az életkörnyezetre veszélyes, illetve veszélyes lehet. Káros anyagokat tartalmazó kommunális hulladék, mint például: káros anyagokat tartalmazó csomagolóanyagok, abszorbensek, szűrőanyagok beleértve az olajszűrőket, tisztító rongyok, veszélyes anyagokkal szennyezett munkavédelmi ruhák, oldószerek, savak, lúgok, fényképészeti vegyszerek, gombaölő szerek, fénycsövek és más higanyt tartalmazó hulladékok, halogénezett szénhidrogéneket (freont) tartalmazó kiselejtezett berendezések, nem étkezési olajok és zsírok, festékek, nyomdafestékek, káros anyagokat tartalmazó ragasztók és gyanták, káros anyagokat tartalmazó mosószerek, elemek és akkumulátorok, káros anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, káros anyagokkal átitatatott fából készült termékek. Más jellegű hulladékok, mint például: étkezési zsírok és olajok, festékek, nyomdafestékek, káros anyagokat tartalmazó ragasztók és gyanták, káros anyagokkal átitatatott fából készült termékek. A következő gyűjtés időpontja: 2018 tavasz

Városi Hivatal Párkány


HIRDETÉS / INZERCIA

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

8

MESEAUTÓS MOZIZÁS PÁRKÁNYBAN

ROZPRÁVKOVÉ AUTOKINO V ŠTÚROVE

KI GONDOLTA VOLNA, HOGY PÁRKÁNYBAN MÉG AUTÓS MOZIZÁSRA IS LEHETŐSÉG VAN?!

KTO BY SI BOL POMYSLEL, ŽE V ŠTÚROVE MÁME AUTOKINO?!

A SMURFIT KAPPA OBALY STÚROVO A.S. JÓVOLTÁBÓL AUGUSZTUS 7-ÉN A PAT ÉS MAT MESEFILM VETÍTÉSÉRE PAPÍRAUTÓK PARKOLTÁK TELE A SÉTÁLÓUTCÁT. A VERDÁKAT A GYEREKEK KEDVÜK SZERINT KIFESTHETTÉK, NEVÜKKEL ÉS KÉZLENYOMATUKKAL TETTÉK EGYEDIVÉ.

VĎAKA SMURFIT KAPPA OBALY ŠTÚROVO BOLA 7. AUGUSTA PEŠIA ZÓNA PLNÁ PAPIEROVÝCH AUTÍČOK, KTORÝCH POSÁDKY NETRPEZLIVO ČAKALI NA PREMIETANIE FILMU PAT A MAT. KAŽDÉ AUTO MAJITELIA ORIGINÁLNE ZAFARBILI, NECHÝBALI A NICH PODPISY ČI ODTLAČKY DLANÍ.

A MESEFILM IZGALMAI A KOCSI KÉNYELMÉBEN MÉG FELEDETETLENEBB ÉLMÉNNYEL GAZDAGÍTOTTAK KICSIKET-NAGYOKAT. A PÁRKÁNYIAK MELLETT A KÜLÖNLEGES LEHETŐSÉG AZ IFJÚ TURISTÁKAT IS A SÉTÁLÓUTCÁRA CSÁBÍTOTTA, ÍGY SZINTE BIZTOS, HOGY MES�SZI FÖLDRE ELJUT A PÁRKÁNYI AUTÓS MOZI HÍRE!

SLEDOVANIE ROZPRÁVKY Z POHODLIA AUTA BOLO NEZABUDNUTEĽNÝM ZÁŽITKOM PRE MALÝCH AJ VEĽKÝCH. POPRI DEŤOCH Z MESTA PRILÁKALA NEVŠEDNÁ PRÍLEŽITOSŤ NA PEŠIU ZÓNU AJ „TURISTICKÝ“ DROBIZG A TAK SA URČITE SPRÁVA O NEVŠEDNOM PODUJATÍ DOSTANE DO ĎALEKÝCH MIEST.


HIRDETÉS / INZERCIA

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

9

PRIVATBANKA PONÚKA ATRAKTÍVNY VÝNOS 3,75 % ROČNE PRE VAŠE ÚSPORY V poslednom období úrokové sadzby na termínovaných vkladoch výrazne klesli. Mnohí z Vás preto hľadajú iné výnosnejšie formy zhodnotenia svojich úspor. Privatbanka, a. s., zareagovala na vývoj na trhu a pre širokú verejnosť sprístupnila produkt s vyššími výnosmi ako na termínovaných vkladoch – korporátne dlhopisy. Ide o menej známy finančný nástroj, avšak jeho podstata je veľmi jednoduchá − ten, kto si dlhopis kupuje (investor), požičiava na určité obdobie peniaze tomu, kto dlhopis vydáva (emitentovi). A emitent mu za to v pravidelných intervaloch vypláca dohodnutý úrokový výnos.

Výhody pre Vás • • • • •

nadpriemerné zhodnotenie Vašich úspor minimálna investícia už od 3 000 eur vopred známy fixný výnos pravidelne, spravidla polročne vyplácaný výnos likvidita – v prípade potreby možnosť predaja dlhopisu aj pred jeho splatnosťou!

Aktuálna ponuka Privatbanka v súčasnosti ponúka dlhopisy Penta Public 41, ktoré majú fixný výnos 3,75 % ročne a splatnosť tri roky. Výnosy sú vyplácané v polročných intervaloch. Vzhľadom na minimálnu výšku investície, 3 000 eur, ide o naozaj široko dostupný produkt. Viac informácií o týchto dlhopisoch nájdete na našej stránke www.privatbanka.sk. Pre viac informácií alebo dohodnutie nezáväznej konzultácie kontaktujte bankového poradcu pre región Štúrovo.

V Ý N O S Pre viac informácií zavolajte na 0910 838 856

Ing. Štefan Tornyosi Bankový poradca pre región Štúrovo Tel.: 0910 838 856 E-mail: tornyosi@privatbanka.sk

Prospekt cenného papiera je zverejnený na www.privatbanka.sk

A PRIVATBANKA VONZÓ, ÉVI 3,75 %-OS KAMATOT KÍNÁL MEGTAKARÍTÁSAIRA A lekötött bankbetétekre kínált kamatok jelentősen lecsökkentek az utóbbi időben. Ebből kifolyólag sokan más, jövedelmezőbb lehetőségeket keresnek megtakarításaik kamatoztatására. A Privatbanka Rt. a piaci helyzetre reagálva, a lekötött betétnél jelentősen magasabb hozamú terméket kínál ügyfelei számára: vállalati kötvényeket. A vállalati kötvény egyelőre egy kevésbé ismert és használt pénzügyi eszköz, lényege azonban rendkívül egyszerű – egy olyan befektetésről van szó, ahol az, aki kötvényt vásárol (befektető), egy bizonyos időre pénzt kölcsönöz annak, aki a kötvényt kibocsátja (kibocsátó). A kibocsátó cserébe rendszeres időközönként kifizeti az igért kamatot.

Előnyök: • • • • •

megtakarításai átlagon felüli hozamot termelnek minimális befektetés már 3000 eurótól előre ismert, fix kamat a kamat rendszeres, általában féléven kénti kifizetése likviditás – szükség esetén a kötvény a futamidő lejárta előtt értékesíthető

Aktuális ajánlat A Privatbanka jelenleg a Penta Public 41 kötvényeit kínálja, melyek hároméves futamidővel, és fix éves 3,75 %-os hozammal rendelkeznek. A hozamok féléves intervallumokban kerülnek kifizetésre. Tekintettel arra, hogy a minimális befektetés 3000 euró, egy valóban széles körben hozzáférhető termékről van szó. További információért, valamint személyes és kötetlen egyeztetéséért lépjen kapcsolatba a párkányi régióban illetékes banki tanácsadóval.

K A M A T ÉVENTE

További tájékoztatásért hívja a következő telefonszámot: 0910 838 856

Ing. Štefan Tornyosi Banki tanácsadó – Párkányi régió Tel.: 0910 838 856 E-mail: tornyosi@privatbanka.sk A kötvényekkel kapcsolatos további tájékoztatás elérhető a www.privatbanka.sk oldalon.


PORTRÉ / PORTRÉT

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

10

AKÁR HAJNALOKIG GYÚRÓDIK A GYAPJÚ… KI NE VÁGYNA EGY OLYAN HOBBIRA, MELY IRÁNT ÉVTIZEDEK ALATT SEM SZŰNIK A LELKESEDÉSE, SŐT, MINÉL TÖBBET FOGLALKOZIK VELE, ANNÁL INKÁBB ÖRÖMÉT LELI BENNE? S HA EZ MÉG MÁSOK ARCÁRA IS MOSOLYT CSAL, MEGÖRVENDEZTET ÉS MELEGSÉGET ÁRASZT – IGAZI BOLDOGSÁG AZ ALKOTÓ SZÁMÁRA. ISMERJÉK MEG A PÁRKÁNYI VALAŠEK VALÉRIÁT, AKI A NEMEZELÉS MESTERSÉGÉT FEJLESZTETTE TÖKÉLYRE. „Kezdő pedagógusként egy nyári továbbképzés alkalmával találkoztam először ezzel a mesterséggel. Sorsdöntő volt ez az alkalom, a későbbiekben tudatosan kerestem a lehetőséget, hogy újra kipróbálhassam a nemezelést” – emlékszik vissza Valika. Amellett, hogy hasznos és kedves tárgyakat hozhat létre ezzel a technikával, az is motiválóan hatott rá, hogy adózhat a népi hagyományoknak és természetes alapanyagból dolgozhat. A nemezelés során mifelénk főként gyapjút használnak, melyből vizes vagy száraz megmunkálás után vastag, posztószerű anyag képződik. A régi mesterek főként használati tárgyakat, kalapokat, nyeregtakarókat, szőnyegeket és ruhákat készítettek nemezeléssel, de a jurták is ebből az anyagból készültek, s évtizedeken át ellenálltak viharnak, esőnek és tűző napsütésnek is. „Nagyon új dolog volt ez 15-20 évvel ezelőtt, akkor élte reneszánszát a mesterség, ma már sokkal közismertebb” – folytatta Valika, aki arra is emlékszik, az első adag saját gyapjúját a Himmler házaspártól kapta ajándékba. Kezdetben gyerekeknek szánt játékok készítését sajátította el: sorra születtek az ujj- és marokbábok, a gyerekeket felvidító apróságok, sok egérke és süni. Inspirációját azóta is az élet adja, az interneten nem keres új ötleteket, jobb szereti maga kialakítani őket. Így születtek a mesebeli tündérek, állatkák és ajtódíszek. Mindemellett lámpákra is dolgozik, melyek mesebeli szép házikókká válnak vagy éppen pipacsos köntöst kapnak. A nemezelt tárgyaknak nagyon jól áll, ha átvilágít rajtuk a fény, szépen kidomborítja az anyag struktúráját. A tárgyakból van, hogy több száz is készül, ezáltal folyamatosan tökéletesednek is. Tipikus vonása alkotásainak, hogy alakjai mindig vidámak: mosolyognak a tündérkék, de még az almából előbújó kukacka arcán is egy kósza mosolyt fedezhet fel az ember. Egy-egy darabtól van, hogy nehéz megválni, de végül mindegyik megtalálja gazdáját. Műhelye a konyha Valašekék konyhájában az almáspite mel-

lett nemezalmák is készülnek. A konyha tökéletes műhely, ahol megfelelő nagyságú asztal áll rendelkezésére és a víz is könnyen elérhető. A nemezelést főként állva végzi, mert nem is gondolnánk, de egy-egy darab felfoldozása nagy mozgással és fizikai erőkifejtéssel jár, hiszen a felhasznált anyag mérete 40%-ot zsugorodik megmunkálás közben. Az alkotás során semmilyen hulladék nem keletkezik. A fennmaradó apró darabok jól elférnek egy egérke hasában vagy egy fejecske közepében – tudtuk meg a környezettudatos műhelytitkokat. Szinte minden nap foglalkozik legkedvesebb passziójával, alig-alig fordult elő a sok év alatt, hogy túlcsordult volna a gyapjúgombolygatástól. „Talán csak egyszer. Mikor időre és nagy mennyiségben ugyanolyan dolgot kellett gyártani” – mesélte Valika, ám hozzátette, nem ez a jellemző. Épp ellenkezőleg, még fekvő betegen is örömét leli abban, ha alkothat, s így elfoglalja magát. „Én soha életemben nem unatkoztam, a tétlenség megőrjít” – mondta mosolyogva. Beszerzés A nagy beszerzést negyedévente tartja, amikor zsákszámra vásárol gyapjút. Esztergomban nyers színű gyapjút kártol egy idős házaspár, tőlük gyakrabban vásárol. Szlovákiában nagyon kevesen foglalkoznak előállításával, mert rengeteg szakértelmet kíván, soklépcsős munka, mely türelmet és odaadást igényel. Emellett piaci értékesítése is nehézkes, nem térül meg a befektetett munka. Így Szlovákiában jellemzően lengyel importgyapjút kapni. A természetes szín mellett kapni festett gyapjúkat is, ezeket főként Budapesten szerzi be, de ő maga, otthon is színez gyapjút. „Mindenen átsegít és boldoggá tesz” Valika úgy tapasztalta csak igen szűk réteg az, aki több időt is szívesen áldoz a kézműveskedésre. Párkányban is csak

elvétve akad „kollégája”, akivel közösen alkothatna. Szerencsére családja lelkesen támogatja ezt az évtizedes hobbit – igaz extrém esetekben a türelmük próbára van téve. Valika türelme azonban éteri, gyakran éjszakába nyúlóan, akár hajnalokig gyúródik a gyapjú, s az idő múlásával ő mégsem fárad, hanem éppen feltöltődik. „Szobrászkodni, a színeket keverni, egymáshoz illeszteni, a megálmodott figurákat életre hívni - hatalmas örömet ad. De még ennél is jobb látni a kicsik arcán az lelkesedést, vagy akár a felnőtteken, hogy örülnek az általam gyártott tárgyaknak, hogy jóleső érzés otthonuk díszeként tudni őket. Ez a tevékenység valóban boldoggá tesz, megnyugtat és relaxál, átsegít minden gondon és bajon.” – vallja. Valika nagyon sok városi rendezvényen, vidéki akción, kézműves vásáron és nyári táborozáson mutatja meg a nemezelés művészetét kicsiknek és nagyoknak. „Igyekszem mindig úgy tanítani, hogy már a nemezeléssel való első találkozáskor az illetőnek legyen sikerélménye: kézzelfogható legyen és tudjon neki örülni” – mondta el Valika, akitől igazi élmény tanulni, hiszen mozdulatait nyugalom és szeretet hatja át. -bokor-


PORTRÉ / PORTRÉT

KEĎ SA RÚNO HLADÍ CELÚ NOC... KTO BY NETÚŽIL OBJAVIŤ V SEBE ZÁĽUBU, V KTOREJ BUDE NACHÁDZAŤ INŠPIRÁCIU A VYŽITIE PO DLHÉ DESAŤROČIA, BA S PRIBÚDANÍM ROKOV ODUŠEVNENIE STÁLE RASTIE? A KEĎ SA PODARÍ NA TVÁRACH INÝCH VYČARIŤ ÚSMEV, DAROVAŤ IM RADOSŤ A POHODU – JE TO PRE TVORCU SKUTOČNÉ BLAHO. SPOZNAJTE VALÉRIU VALAŠEKOVÚ, KTORÁ DOVIEDLA MAJSTROVSTVO PLSTENIA DO DOKONALOSTI. „S remeslom som sa po prvýkrát stretla ako začínajúci pedagóg na jednom letnom školení. Stretnutie bolo osudové, neskôr som už cielene vyhľadávala príležitosti, aby som sa dostala k plsteniu,“ spomína Valika. Motiváciou – okrem toho, že môže vyrábať praktické a užitočné predmety – bolo pre ňu to, že sa vracia k tradíciám a pracuje s čisto prírodnými materiálmi. K výrobe plsti, ľudovo filcu – suchou alebo mokrou cestou – sa u nás používa hlavne ovčie rúno, prípadne králičia srsť. Plsť je hrubá, netkaná textília, z kvalitnej vlny je jemná a príjemná na dotyk. Majstri z nej kedysi vyrábali úžitkové predmety, klobúky, podložky pod sedlá, koberce aj šaty. Plstené boli aj jurty, ktoré desaťročia odolávali vrtochom počasia –víchrici, dažďu, slnečnej páľave. „Pred 10 -15 rokmi to bola veľká novinka, remeslo prežívalo vtedy svoju renesanciu, dnes je už oveľa rozšírenejšie,“ pokračuje Valika. Pamätá sa na to, že prvé

pradienka vlny jej darovali manželia Himmleroví. Spočiatku sa naučila zhotovovať detské hračky: rad za radom vznikali maňušky na prsty, či ruku, veselé drobnosti, myšky a ježkovia. Inšpiráciu stále hľadá v živote, pre nové nápady nechodí na internet, radšej ich vymýšľa sama. Takto sa rodia rozprávkové víly a zvieratká alebo ozdoby na dvere. Vytvára aj tienidlá na lampy, plsti veľmi svedčí, keď ju presvecuje svetlo, dá vyniknúť jej jemnej štruktúre. Lampy sa menia na rozprávkové chalúpky či lúky s rozkvitnutým vlčím makom. Z niektorých predmetov sa vyrábajú stovky, a tak sa v procese výroby neustále zdokonaľujú. Typickou črtou postavičiek z dielne Valiky je to, že sú stále veselé: usmievajú sa víly a aj na tvári červíka, vykúkajúceho z jablka, objavujeme potmehúdsky úsmev. Ťažko je sa lúčiť s tým- ktorým kúskom, ale nakoniec si každý výtvor nájde svojho majiteľa. Dielňou je kuchyňa V kuchyni Valašekovcov sa okrem jablkového koláča pripravujú aj plstené jablká. Kuchyňa je dokonalou dielňou, k dispozícii je veľký stôl a dostupná je aj voda. Plstí väčšinou postojačky, ani by sme nepredpokladali, koľko námahy a fyzickej sily je potrebné vynaložiť počas vaľkania a šúchania vlny, ktorá počas výrobného procesu zmenší svoj objem až o 40 %. V procese tvorby nevzniká žiadny odpad. Drobné zvyšky si nájdu miesto v bruchu myšky alebo ako výplň hlavičky – dozvedáme sa environmentálne tajomstvá dielne. Svojej záľube sa venuje denne, počas dlhých rokov sa sotva našiel deň, keď sa cítila hladením a žmolením rúna presýtená. „Snáď iba raz. Keď bolo potrebné vyrobiť na termín veľké množstvo rovnakých výrobkov,“ rozpráva Valika. Hneď ale dodáva, že takéto čosi nie je typické. Ba práve naopak, ešte aj počas ležania s chrípkou má radosť z toho, keď môže tvoriť. „Nikdy v živote som sa nenudila, nečinnosť ma ubíja,“ dodáva s úsmevom. Vstupná surovina Veľký nákup materiálu robí raz za

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

11

štvrťrok, vtedy nakúpi viac balov vlny. V Ostrihome starší manželský pár ešte myká prírodnú vlnu, od nich nakupuje častejšie. Na Slovensku sa výrobou jemnej vlny zaoberá málokto, práca je to zdĺhavá, viacstupňová, vyžaduje si odbornosť, trpezlivosť a oddanosť. Obtiažne je aj zhodnocovanie na trhu, hodnota vloženej práce sa poväčšine nevráti. Na Slovensku sa predáva najmä vlna z Poľska. Popri prírodnom sfarbení sú k dostaniu aj farebné pradená, pre tieto chodí do Budapešti, ale materiál si farbí aj doma svojpomocne. „Je mi oporou a robí ma šťastnou“ Valika vie zo skúsenosti, že je veľmi málo tých, ktorí sú schopní venovať ručným prácam veľa času. Aj v Štúrove má „kolegov“, s ktorými by mohla tvoriť spoločne, poriedko. Oddanú oporu pre svoje dlhoročné hobby nachádza vo svojej rodine, aj keď z času na čas prechádza trpezlivosť členov zaťažkávacou skúškou. Trpezlivosť Valiky je však nekonečná, často dlho do noci, niekedy až do úsvitu hladí, žmolí, vaľká a predsa na konci neprichádza únava, ale naplnenie. „Formovať, miešať farby, porovnávať, prikladať, vdýchnuť vysneným figúrkam život – dáva obrovskú radosť. A ešte krajšie je vidieť na detských tvárach oduševnenie alebo pozorovať radosť dospelých z mojich výtvorov, ktoré budú zdobiť ich domovy. Táto činnosť mi prináša skutočnú radosť, upokojuje ma a pri nej dokonale relaxujem, pomáha mi prekonávať všetky starosti a ťažkosti,“ – vyznáva sa. Valika zasväcuje do tajov plstenia malých aj veľkých na mnohých mestských a dedinských akciách, trhoch, jarmokoch, v letných táboroch tradičných remesiel. „Snažím sa učiť tak, aby žiak už pri prvých pokusoch o spracovanie plsti zažil pocit z úspechu, že vytvoril skutočné, rukolapné dielo a tešil sa mu,“ povedala nám Valika, od ktorej sa učiť je skutočným zážitkom, z každého jej pohybu sála pokoj a láska. pr-f-


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

12

HIRDETÉS / INZERCIA


HIRDETÉS / INZERCIA

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

13

NA ULICI ZÁHRADNÍCKA 4, PRÍSTUP JE Z ULICE SVÄTÉHO ŠTEFANA (OPROTI POHOSTINSTVU KOTVA) OTVÁRACIA DOBA LEKÁRNE: PONDELOK - PIATOK 7:30-16:00 tel: +421-36/270-30-69 e-mail: lekarenplussturovo@gmail.com cmyk: 100 / 0 / 86 /3

Direct: Pantone 347

POSCHODIE: VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DETI A DORAST

MUDr. Igor Morvai - MORVAI care, s.r.o.

VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DETI A DORAST

MUDr. Antónia Bieliková - BIELMED, s.r.o. GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA

MUDr. Martin Korčok - FEMINA-M, s.r.o. VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH

MUDr. Ferdinand Fodor - Dr. Fodor, s.r.o.

VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH

MUDr. Milan Janík

VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH

MUDr. Katarína Verbóková - AVK MEDIC, s.r.o. PRÍZEMIE: LEKÁREŇ PLUS

PharmDr. Ernestína Tóthová - Medi-Pharm Center III. s.r.o. OČNÁ AMBULANCIA / OPTIKA

MUDr. Ivana Janáková - OPTOMEDIC s.r.o. DIABETOLOGICKÁ A INTERNÁ AMBULANCIA

MUDr. Oľga Beňušová - BENROD s.r.o. KOŽNÁ AMBULANCIA

MUDr. Ingeborg Kačinecová

ZÁHRADNÍCKA 4, 943 01 ŠTÚROVO PO-PI: 8:00 - 16:00 (OBED: 12:30 - 13:00) TEL.: +421-36-270-31-14 MOBIL: +421-903-472-826 FB: OPTIKA LENS SRO

PONÚKAME VÁM: DIOPTRICKÉ OKULIARE SLNEČNÉ OKULIARE DIOPTRICKÉ ŠOŠOVKY DOPLNKOVÝ SORTIMENT OPRAVY


SPORT/ŠPORT

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

14

HŐSÉG IDE, HŐSÉG ODA: A SPORTÉLET NYÁRON IS PEZSEG! Nyugati tapasztalat Június 1-jén nagy útra vállalkozott a VSE U15-ös és U17es csapata. Az úti cél a francia Leers városa volt, ahol immár a 28. nemzetközi labdarúgó tornájukat szervezték meg a helyiek. Labdarúgóink kemény csatákat vívtak francia, litván, holland, lengyel és az angol Blackburn Rovers csapatával. A tornán megmutatkoztak gyengeségeink, de célunkat teljesítettük: kedvvel játszottunk és tapasztalatot szereztünk. A torna nagyszerű csapatépítő volt, igazán összekovácsolta a társaságot. Keleti erőpróba Az U10-es és U11-es csapataink országunk másik felére utaztak, ugyanis Eperjesen került megrendezésre a szintén nemzetközi, 16. Fragária Cup. A srácok leginkább Kelet-európai csapatokkal találkoztak. A tornán összesen 14 ország 168 csapata vett részt. Tábor tábor hátán! Július második hetében zajlott a 2. Saláta Kornél Labdarúgó Tábor, ahol több mint 70 gyerek vett részt színvonalas labdarúgó edzéseken, versenyeken és szórakoztató programokon. Pénteken a pozsonyi Slovan játékosa, többszörös szlovák válogatott labdarúgó, Saláta Kornél is meglátogatta a gyerekeket, akiket dedikált labdával

ajándékozott meg, felejthetetlen élményt szerezve számukra. Szintén második alkalommal került megrendezésre a VSE által szervezett sporttábor. Az időjárás elég változékony volt, ám ez nem zavarta meg a tábor programját és hangulatát. Különféle sportfoglalkozások, ügyességi játékok, és persze jókedv jellemezte a tábort, mely során a visegrádi bobpályára is ellátogattunk. Augusztusban első alkalommal került megszervezésre „a sportok királya” tábor, azaz a tenisztábor. Edzőink 5-12 éves gyerekeket vettek szárnyaik alá és foglalkoztak velük egy héten át. A tábor során pólók, oklevelek, kitűzők és egyéb apró ajándékok kerültek szétosztásra, mindenki legnagyobb örömére. Nagy boldogság számunkra, hogy ennyi gyerek szeretne sportolni a nyári szünidő alatt is. Kalandos élmények Gútán Kézilabda szakosztályunk ez évben három csapattal utazott el a gútai nemzetközi kézilabda tornára. A torna jó alkalom volt csapatépítésre és az előttünk álló bajnokságra való felkészülésre is. Sajnos a hazaindulás előtt ellopták a gyerekek mezeit, azonban felkészült edzőinknek és a rend őreinek köszönhetően sikerült a tetteseket kézre keríteni és a mezeket vis�szaszerezni a lányoknak.

HORÚČAVY SEM, HORÚČAVY TAM - ŠPORTOVÝ ŽIVOT PULZUJE Skúsenosti zo západu Na dlhú cestu sa vydali futbalové mužstvá MŠO Štúrovo U15 a U17 dňa 1. júna. Cieľom bolo francúzske mesto Leers, kde sa konal už 28. ročník medzinárodného futbalového turnaja. Naši futbalisti statočne bojovali proti mužstvám z Francúzska, Litvy, Holandska, Poľska alebo proti velikánovi z Anglicka Blackburnu Rovers. Turnaj odhalil aj naše nedostatky, ale splnil účel, zahrali sme si z chuti, získali cenné skúsenosti a zájazd poslúžil aj ako výborný „teambuilding“. Meranie síl na východe Mužstvá U10 a U11 cestovali na východ republiky do Prešova, kde sa uskutočnil už šestnásty ročník Fragaria Cupu. Chlapci si zmerali sily hlavne proti tímom z východnej Európy, turnaja sa zúčastnilo 168 mužstiev zo 14 krajín. Tábor za táborom Druhý týždeň v júli patril 2. ročníku futbalového tábora Kornéla Salátu. Vyše 70 detí počas celého týždňa absolvovalo kvalitné tréningy, súťaže a zábavný program. V piatok tábor navštívil aj hráč bratislavského Slovana a viacnásobný reprezentant Slovenska Kornél Saláta. Účastníci tábora ne-

odišli domov bez podpísanej lopty, trička, kartičky a ďalších drobných darčekov. Takisto už po druhý krát MŠO zorganizovalo športový tábor. Aj keď počasie sa často menilo, nenarušilo to plány tábora, kde na prvom mieste boli pohybové aktivity, rôzne športy, dobrá nálada a výlet do Vyšehradu, na miestnu bobovú dráhu. Naši tenisoví tréneri v auguste privítali nadšencov „bieleho športu“ v tenisovom tábore. Deti od 5 do 12 rokov si celý týždeň do sýtosti užili radosti so svojou tenisovou raketou. Spomienkami na tábory ostanú špeciálne tričká, diplomy, odznaky a ďalšie drobné suveníry. Funkcionárov a trénerov MŠO napĺňa radosťou záujem detí o šport aj počas prázdnin. Dobrodružstvo v Kolárove Hádzanársky oddiel sa tento rok vybral do Kolárova s troma družstvami na medzinárodný hádzanársky turnaj. Turnaj poslúžil na otužovanie kolektívu a ako výborná príprava na nadchádzajúcu ligovú sezónu. Turnaj bude spojený aj s jednou nepríjemnou situáciou – pri odchode nám bola odcudzená súprava dresov. Vďaka pohotovosti tréneriek


H Í R E K / S P R ÁV Y Emellett asztalitenisz szakosztályunk újabb csapattal bővült, s új felszereléssekkel, csapatmezekkel készülnek a következő bajnoki idényre. Fejlődő ingatlanok, jobb felszereltség A VSE fejlesztése érdekében befejeztük az edzőpályánk megvilágításának kiépítését, a Szlovák Labdarúgó Szövetség pályázatán infrastruktúra-fejlesztésre kaptunk támogatást, melyből a Sportolók Házának öltözőit és mellékhelyiségeit újítjuk föl. A Nyitra Megyei Önkormányzat jóvoltából ké-

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

15

zilabdás lányaink kimenő ruházatot és új labdákat kaptak. A Sporthotel megszerezte a „Üdv biciklisek“ tanúsítványt, így a két kerék szerelmesei számára vonzóbbá tettük a hotelt, több és jobb szolgáltatást tudunk számukra nyújtani. A hotel emellett több edzőtábornak adott otthont. Hazai sportolók mellett magyarországi csapatokat is fogadtunk.

a policajtov sa podarilo vinníkov chytiť a dresy boli vrátené dievčatám.

A szünidő és a szabadságok után bizakodva várjuk a rendszeres megmérettetéseket, amelyekre szeretettel várjuk Önöket is! VSE

Pre napredovanie MŠO sme dokončili umelé osvetlenie na tréningovom ihrisku, od SFZ sme získali dotáciu na modernizáciu infraštruktúry. Zrekonštruované budú šatne

TÁBOROZÁSSAL TELT A NYÁR A GYERMEKOTTHON LAKÓI SZÁMÁRA Július 3-8. között az egész Gyermekotthon, tehát 28 gyermek és nevelőik Kovácspatakon, a Vízművek üdülőjében táborozott. A csodás egy hét alatt a pihenés és játék mellett a rendőrök, tűzoltók, és őrző-vévő egységek is meglátogatták a lurkókat és betekintést nyújtottak mindennapi munkájukba. Az egyenruhások mellett egy bohóc is meglepte a táborozókat, megtornáztatva ezzel a rekeszizmokat. A tábort nappali és éjszakai túrát színesítették és a szalkai Tájház vendégszeretetét is élvezhették. Augusztusban egy csereprogram keretén belül két turnusban is Budapestre látogattak, ahol a Cseppkő Gyermekotthon lakóival együtt szerezhettek élményeket. Lehetőség nyílt a Millenáris parkban kacsákat és halakat etetni, vagy egész nap kóborolni az állatkert számtalan látnivalója és állatkája közt. A gyerekek láthatták a Hősök terét, a Városligetet, a Budai Várat és a Halászbástyát, s kihajóztak a Margit szigetre is. Egy este a gyönyörűen kivilágított Budapestben gyönyörködtek éjszakai sétájukon. A gyerekeknek lehetőségük volt bepillantani egy másik gyermekotthon mindennapjaiba, barátságokat kötni és megtanulni eligazodni egy nagyváros nyüzsgő forgalmában is. A „cseppkős“ gyermekek is ellátogattak városunkba, hogy megismerkedjenek a Bazilikával, a Vaskapuról nyíló kilátással, valamint feledhetetlen perceket töltöttek a Vadaš medencéiben és Kovácspatakon kirándultak. -bokor-

Stolnotenisový oddiel sa rozrástol o ďalšie družstvo a s novým vybavením a dresmi sa pripravujú na nový ligový ročník. Stále kvalitnejšie podmienky

a sociálne zariadenia v Dome športovcov. Vďaka podpore od VÚC Nitra naše hádzanárky dostali vychádzkové odevy a nové lopty. Športhotel získal certifikáciu „Vitajte cyklisti“ za účelom získania nových klientov a poskytovania služieb pre milovníkov „dvojkolesových tátošov“. Hotel privítal na letnom sústredení športové kolektívy nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska. Po prázdninách a dovolenkovej sezóne sa tešíme na pravidelné súťažné zápolenia, na ktorých Vás srdečne očakávame! MŠO


K U LT Ú R A

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

16

VINUM ISTER-GRANUM REGIONIS BORLOVAGREND SZEPT. 23. - 17:30 - SÉTÁLÓUTCA

A Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend rendezvénye, a borrend megalakulásának 13. és a Mária Valéria-híd átadásának 16. évfordulója alkalmából. Rossz idő esetén a rendezvény a Kultúrházban kerül megrendezésre. 17:15 - felvonulás a párkányi Kultúrháztól a sétálóutcai színpadhoz mazsorettek és a KRIGLI Band fúvószenekar kíséretében 17:45 - ünnepi köszöntők és megemlékezések, a vendég borrendek bemutatása, új tagok avatása, kultúrműsor, a megjelent közönség kóstoltatása zászlós borokkal, valamint az ígéretes új borokkal

JESENNÉ ČARO

LETNÉ POTULKY

FÁBIÁN JANKA

SEPT./OKT. - GALÉRIA JÚLIUSA BARTU

22. SEPT. - 17:30 - MESTSKÉ KNIŽNICA

1. OKT. - 10:00 - PEŠIA ZÓNA

SEPT. 22. - 17:30 - VÁROSI KÖNYVTÁR

ŐSZI VARÁZS

výstava maliarky Liptákné Honfi Krisztina NYÁRI BARANGOLÁSAIM SZEPT./OKT. - BARTA GYULA GALÉRIA

Liptákné Honfi Krisztina kiállítása ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SZENT LÁSZLÓ EMLÉKEZETE (kiállításmegnyitó) SEPT. 14. - 17:00 - VÁROSI MÚZEUM

Ez az összeállítás – felhasználva az egykori relikviákat, ábrázolásokat, érmeket, krónikákat – nemcsak az István király államalapításával kezdődő magyar történelem fejezeteiből ad válogatást, hanem megmutatja azt is, hogy István művének folytatói – közülük is kiemelve László királyt – hogyan folytatták a nagy előd munkáját. Felhasználták az Istvánhoz kapcsolódó emlékeket, a szentté avatásokkal megerősítették a korabeli magyar királyságot, és annak fundamentumát, a kereszténységet – erősítve ezzel az országot határon belül és kívül, erősítve a keresztény országok szövetségét. Karddal, hittel, szigorú törvényekkel, templomok és püspökségek alapításával. A kiállítás megtekinthető október 1-ig. SPOMIENKA NA SVÄTÉHO LADISLAVA 14. SEPT. - 17:00 - MESTSKÉ MÚZEUM

vernisáž, výstava potrvá do 1. októbra

Beseda s maďarskou spisovateľkou Fábián Janka, ktorá sa stala obľúbenou medzi čitateľmi so svojimi romantickými historickými románmi. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2017 a mesta Štúrovo. Vstup zdarma. Író olvasó találkozó Fábián Janka írónővel, aki romantikus történelmi regények írásával vált az olvasók kedvencévé. Megvalósul a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának és Párkány Város Önkormányzatának anyagi támogatásával, a kisebbségi kultúrák támogatásáért 2017 program keretén belül. A belépés díjtalan. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oznamujeme zvesti malým aj veľkým, kto o tom ešte nepočul, dajte vedieť všetkým! Teraz nadišiel ten správny čas, tekvicou v meste – tú pešiu časť zasiať. Smútok aj starosti necháte doma, tekvicová nálada zavíta do Štúrova! Prvýkrát bude u nás to Jesenné čaro, práve preto vítame každého! OKT. 1. - 10:00 - SÉTÁLÓUTCA

Közhírré tétetik kicsinek és nagynak, kinek van még füle, az most nyitva tartsa! Eljött az ideje ennek a nagy napnak, tökkel lesz borítva a sétáló parkja. Búját és bánatát az ember otthon hagyja, hisz tökös lesz a kedve a párkányiaknak. Az idén először lesz az Őszi varázs nálunk, épp ezért, a nagyvilágból mindenkit szeretettel várunk! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CESTY DO NEZNÁMA 5. OKT. - 18:00 - KINO DANUBIUS

FELVIDÉKI ORGONAHANGVERSENY SZEPT. 24. - 19:00 SZENT IMRE PLÉBÁNIATEMPLOM

Az ipolysági születésű Zsilka Alan és a lelédi Kubík Tamás orgonakoncertjét a monori Herczeg Máté éneke kísérte. A három ifjú művész régóta ismeri egymást. Mindhárman kántorképzőt végeztek, jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói. Herczeg Máté oratórium és dal mesterszakon tanul, Zsilka Alan és Kubík Tamás pedig az orgonaszak hallgatói. (forrás: felvidék. ma)

Prednáška dokumentaristu Pavla Barabáša, autorom viacerých ocenovaných filmov, o jeho cestách do neznáma. Organizuje Mestská knižnica v Štúrove, vstup bezplatne. Prednášku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom a mesto Štúrovo. ÚT AZ ISMERETLENBE OKT. 5. - 18:00 - DANUBIUS MOZI

Pavol Barabáš ismeretterjesztő elődása szlovák nyelven, aki dokumentumfilmek készítőjeként több rangos díj nyertese. Szervező a Párkányi Városi Könyvtár, a belépés díjtalan. Megvalósul a Szlovák Művészeti Alap, mint fő támogató és Párkány Város Önkormányzatának anyagi támogatásával.


MOZIMŰSOR / PROGRAM KINA

KINO MOZI

3D DANUBIUS

HLAVNÁ 6, PEŠIA ZÓNA, ŠTÚROVO, 036/751-11-07, 0907-492-640

SEPTEMBER/OKTÓBER - SZEPTEMBER/OKTÓBER 2017 - WWW.KINODANUBIUS.MOJEKINO.SK BARRY SEAL: A beszállító akció vígjáték 12 MB 4€ A CIA. A fehér ház. Pablo Escobar. Valaki mind kijátszotta. R: Doug Liman SZ: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright ------------ ---------------------------------------------------------------------------20. STR 19.00 OUT+ŽLTÁ FK dráma 15 ST 4€ Cesta pätdesiatnika Ágostona cez východnú Európu s nádejou, že si nájde prácu a splní si sen o chytení veľkej ryby. R: György Kristóf H: Sándor Terhes, Éva Bandor, Judit Bárdos, Ieva Norvele ------------ ---------------------------------------------------------------------------21. CSÜ 19.00 AMERIKAI BÉRGYILKOS akció thriller 15 MB 4€ ------------ ---------------------------------------------------------------------------22. PIA 19.00 KINGSMAN:ZLATÝ KRUH akčná komédia 3D 12 ČT 6€ Centrála Kingsmanov je zničená a celý svet sa stáva rukojemníkom. R: Matthew Vaughn H: Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Pedro Pascal, Elton John, Channing Tatum, Jeff Bridges ------------ ---------------------------------------------------------------------------23. SO 17.00 LEGO® NINJAGO VO FILME rodinný animovaný akčný :) SD 4€ Objav svoj vnútorný pokoj. R: Charlie Bean, Paul Fisher ------------ ---------------------------------------------------------------------------23. SZO 19.00 KINGSMAN: AZ ARANYKÖR akció vígjáték 3D 12 MB 6€ Miután megtámadják a Kingsman főhadiszállást, egy új gonosz üti fel a fejét. Eggsynek és Merlinnek össze kell fognia az amerikai ügynökség, a Statesman embereivel, hogy megmentsék a világot. R: Matthew Vaughn SZ: Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Pedro Pascal, Elton John, Channing Tatum, Jeff Bridges ------------ ---------------------------------------------------------------------------24. VA 17.00 A LEGO®NINJAGO FILM családi animált akciófilm 3D :) MB 6€ Fedezd fel a belső békédet... R: Charlie Bean, Paul Fisher ------------ ---------------------------------------------------------------------------24. VA 19.00 KINGSMAN: AZ ARANYKÖR akció vígjáték 12 MB 4€ ------------ ---------------------------------------------------------------------------26. UT 19.00 VÍNO NÁS SPÁJA dráma 12 ČT 4€ Traja súrodenci počas jedného vinárskeho roka, postupne upevňujú vzťah k vinohradu aj medzi sebou R: Cédric Klapisch H: Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot ------------ ---------------------------------------------------------------------------27. SZE 19.00 ÚJRA OTTHON romantikus vígjáték 12 MB 4€ ------------ ---------------------------------------------------------------------------28. ŠTV 19.00 ZÁHRADNÍCTVO: DEZERTÉR dráma 12 OV 4€ 2. diel „pelíškovskej” trilógie... R: Jan Hřebejk H: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Aňa Geislerová, Martin Finger, Klára Melíšková ------------ ---------------------------------------------------------------------------29. PIA 19.00 HRÁČI SO SMRŤOU mysteriózny thriller 15 ST 4€ Prekročíš hranicu a smrť ťa bude nasledovať... R: Niels Arden Oplev H: Nina Dobrev,Ellen Page, Kiefer Sutherland,Diego Luna,Kiersey Clemons ------------ ---------------------------------------------------------------------------30. SZO 17.00 A LEGO®NINJAGO FILM családi animált akciófilm :) MB 4€ ------------ ---------------------------------------------------------------------------30. SZO 19.00 EGYENESEN ÁT misztikus thriller 15 MB 4€ Ha átléped a határt, halál követni fog... R: Niels Arden Oplev SZ: Nina Dobrev, Ellen Page, Kiefer Sutherland, Diego Luna, Kiersey Clemons ------------ ---------------------------------------------------------------------------01. NE 17.00 LEGO® NINJAGO VO FILME rodinný animovaný akčný 3D :) SD 6€ ------------ ---------------------------------------------------------------------------01. VA 19.00 TULIPÁNLÁZ romantikus dráma 15 MB 4€ Vágy... szenvedély... árulás. R: Justin Chadwick SZ: Alicia Vikander, Cara Delevingne, Zach Galifiankis, Christoph Waltz, Jack O´Connell ------------ ---------------------------------------------------------------------------03. UT 18.00 NINA dráma :) OV 4€ O mame, tatovi a mne. R: Juraj Lehotský H: Bibiana Nováková, Robert Roth, Petra Fornayová ------------ ---------------------------------------------------------------------------03. KE 19.30 EGYENESEN ÁT misztikus thriller 15 MB 4€ ------------ ---------------------------------------------------------------------------04. STR 19.00 AMITYVILLE: PREBUDENIE horor 12 ST 4€ Každý dom má svoju históriu, tento ju má desivo temnú. R: Franck Khalfoun H: Jennifer Jason Leigh, Bella Thorne, Cameron Monaghan ------------ ---------------------------------------------------------------------------05. ŠTV 18.00 CESTY DO NEZNÁMA Prednáška dokumentaristu Pavla Barabáša, autorom viacerých ocenovaných filmov, o jeho cestách do neznáma. ------------ ---------------------------------------------------------------------------06. PIA 17.00 O TELE A DUŠI / A TESTŐL ÉS LÉLEKRŐL dráma 15 MB/ČT 4€ Dvaja ľudia, jeden sen. Két ember,egy álom. R: Ildikó Enyedi H/SZ: Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider ------------ ---------------------------------------------------------------------------06. PÉ 19.00 SZÁRNYAS FEJVADÁSZ 2049 akció sci-fi thriller 12 MB 4€ Harminc évvel a Szárnyas fejvadász eseményei után K nyomozó egy rég eltemetett titokra bukkan, mely káoszba taszíthat mindent, ami a társadalom még megmaradt. Nyomozása során rábukkan Deckardra, aki három évtizede nyom nélkül eltűnt. R: Denis Villeneuve SZ: Harrison Ford, Ryan Gosling, Jared Leto, Robin Wright, Ana de Armas, Mackenzie Davis ------------ ---------------------------------------------------------------------------07. SO 18.00 O TELE A DUŠI / A TESTŐL ÉS LÉLEKRŐL dráma 15 MB/ČT 4€ ------------ ---------------------------------------------------------------------------19. KE 19.00

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

17

------------ --------------------------------------------------------------------------BLADE RUNNER 2049 akčný sci-fi thriller 3D 12 ST 6€ Po tridsiatich rokoch od prvého filmu prichádza nový blade runner menom K, aby odhalil tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu. Jeho pátranie ho privedie až k bývalému blade runnerovi, ktorý bol tridsať rokov nezvestný... R: Denis Villeneuve H: Harrison Ford, Ryan Gosling, Jared Leto, Robin Wright, Ana de Armas, Mackenzie Davis ------------ ---------------------------------------------------------------------------08. NE 17.00 ESÁ Z PRALESA animovaný :) SD 4€ Keď partia zvieratiek zažíva bojové dobrodružstvá. R: David Alaux ------------ ---------------------------------------------------------------------------08. VA 19.00 SZÁRNYAS FEJVADÁSZ 2049 akció sci-fi thriller 3D 12 MB 6€ ------------ ---------------------------------------------------------------------------07. SO 20.00

:)mládeži prístupné/korhatárra tekintet nélkül megtekinthető 12 mládeži prístupné od 12 rokov/12 éven aluliak számára nem ajánlott 15 mládeži prístupné od 15 rokov/15 éven aluliak számára nem ajánlott 18 mládeži prístupné od 18 rokov/18 éven aluliak számára nem ajánlott FK filmový klub/film klub SD slovenský dabing/szlovákul beszélő

ST slovenské titulky/szlovák felirat OV originálna verzia/eredeti változat ČD český dabing/csehül beszélő ČT české titulky/cseh felirat MB maďarský dabing/magyarul beszélő MF maďarské titulky/magyar felirat

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! A P R O G R A M VÁ LT O Z Á S J O G ÁT F E N N TA R TJ U K ! AKTUALIZÁCIA PROGRAMU DENNE NA:

www.kinodanubius.mojekino.sk

AKTUÁLIS NAPI PROGRAM:

www.danubiuszmozi.hu

ESŐCSEPP MASSZÁZS GERINCBÁNTALMAKRA

Kínzó hátfájás gyötri? Ülőmunkát végez? Sokat vezet? Az illóolajok erejével megoldódható a gerincferdülés, a púposság és a sokakat gyötrő krónikus hátfájás! Emberek százainál tette szükségtelenné a műtéteket!

MÁR AZ ELSŐ ALKALOM UTÁN ÉREZHETŐ JAVULÁS! IDŐPONT EGYEZTETÉS: Kabók Tünde Tel.: +421 905 460840, + 36 70 6461833 • E-mail: thetatunde@gmail.com HELYSZÍN: LÉLEKKUCKÓ, Párkány, Szent István u. 81. Csatlakozz hozzánk a Facebookon! www.facebook.com/thetatunde

w w w. k ab o k t u n d e. h u


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

18

MEGEMLÉKEZÉSEK / SPOMIENKOVÉ OZNÁMENIA

„Van egy út, melynek kapuját őrzi a bánat, könnyű ide belépni, de nincs kijárat.”

„Az idő múlik, feledni nem lehet, hogy fiatalon tört ketté az életed. A temető csendje ad neked nyugalmat, de a mi szívünk fájdalma örökké megmarad.”

Fájó szívvel emlékezünk augusztus 11-én

Kósa Irén halálának 8. évfordulójára

Fájó szívvel emlékezünk szeptember 22-én A gyászoló család.

„Csendes emlékkel a sírodhoz járunk. Gyertyalángnál érted imádkozunk. Ott vagy a csillagok fényében, és itt vagy szeretteid szívében. Voltál erős reménység, maradtál könnyes emlék.” Fájó szívvel emlékezünk szeptember 10-én halálának 8-ik évfordulóján

Szuchovszki Andrásné, szül. Torda Évára Akik ismerték, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Gyászoló család. „Egy éve már,hogy minket örökre itt hagytál, drága emlékeddel örökre szívünkben maradtál. Bármilyen csodás is a világi élet, pótolni nem tudna soha senki téged.” Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeptember 9-én halálának első évfordulóján

Pokorny Jenő-Jánosra Soha el nem múló szeretettel felesége Anni, fia Jancsi családjával, lánya Annika családjával és dédunokája Lacika. Akik szerették és tisztelték, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.

Bolfa Évára halálának 3. évfordulóján

„Kevés időt adott neked az élet, a kegyetlen halál mindent széjjeltépett. Csak egy perc, egy borzalmas pillanat, és fiatal életed örökre megszakadt. Egy jajszó nélkül mentél el oda, honnan csak visszanézni lehet, visszatérni soha. Emléked szívek őrzik, nem szavak, őrizze a Szűzanya csendes nyugodalmadat.” Szomorú szívvel emlékezem szeptember 9-én halálának 6. évfordulóján

Virág Zoltánra

Nővéred Marika családjával.

„Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád, nevie na Teba nikdy zabudnúť.” Tento rok uplynulo 35. výročie úmrtia a 75. nedožité narodeniny Ing. Františka Molnára S láskou spomínajú manželka, dcéry, zaťovia a vnúčatá. Peti utolsó mondata: „Csak az van igazán szeretve, aki tud szeretni. Szeressünk!”

„Prišlo to tak zrazu, nečakane a nádeje na život už niet, zostalo prázdne miesto v dome a pár nedokončených viet ….”

Fájó szívvel emlékezünk ezen a szomorú 5. évfordulón (2012. szeptember 5.), amikor

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa dňa 20. augusta prišli rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste

elkísértük utolsó útjára.

Ota Richtárika Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet, Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha senki el nem vehet. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélküled.” Fájó szívvel emlékezünk

A gyászoló család.

Bc. Prém Pétert

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot! Emlékét örökre szívünkbe zártuk. Szerető családja.

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi. És nyugalmadat nem zavarja senki.” Szomorú szívvel emlékezünk szeptember 2-án halálának 3. évfordulóján

Janicsek Bélára Szerető családod.

Páhi Lászlóra halálának 2. évfordulóján Szerető családja.

HIRDETÉS - INZERCIA Eladó kétszobás lakás Párkányban. Telefon: 0905-593-841 Ponúkam na predaj dvojizbový byt v Štúrove. Kontakt: 0905-593-841


S Z Ó R A KOZ Á S / Z Á B AVA

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

19

KERESZTREJTVÉNY

- Apu, tegnap éjjel kipróbáltam az új motorodat. - Na, és milyen?

Forgács Péter keresztrejtvénye

(A fiú válaszát lásd a rejtvényben!) Az egyik galaxis

Iráni Helyeslés romváros

Nem sejt semmit

Nőstény párja

Asztácium Otthonában

Egyszeri, ideiglenes

Méter

Szellőrózsa, latinul

Indiai tagállam

Paks része!

Az élet alkonya Magyar város lakója

1

A Motoszkál

Antonioni híres filmje

Páros szerv

Álom, angolul

Félre!

Véd

Lázadást elnyom

Némán dugózó!

Olajcég

Tantál

Egzakt tudomány Francia város

Azonos betűk

Költő (János) Részben túloz!

Sziget, olaszul

Kovadarab!

Jelfogó

Meggyilkol

Gyilok Spanyol exkirályné

Ritka női név Kötve hisz

Az orrához Azonos betűk Néma fóka!

Magyarországi táj

Trombitahang Isme Spanyol autójel Dabas határai!

Növényi rész

A sugár jele

Személyed

Lángol

Kakas dísze Bór

2

Gallium

Megfejtéseiket emailben (parkanyesvideke@gmail.com) és levélben (Tűzoltó u/Hasičská. 25. 94301 Párkány) is beküldhetik. Az email tárgymezőjében vagy a borítékon tüntessék fel: REJTVÉNY. Címüket és telefonszámukat is írják meg. Beküldési határidő: 2017. október 1. A helyes megfejtést beküldők közül egy nyertest sorsolunk ki, aki 15 €-s vásárlási utalványt nyer kap a Protex s.r.o. felajánlásából! A nyertest a szerkesztőség külön értesíti. A múlt havi nyertes: Cucor Veronika, aki 15 €-s utalványt nyert a Molitan Express Štúrovo felajánlásából. Ha felismeri, pontosan hol készült a kép, küldje el válaszát emailben (parkanyesvideke@gmail.com) vagy levélben (Tűzoltó u/Hasičská. 25. 94301 Párkány). Az email tárgymezőjében vagy a borítékon tüntessék fel: KÉPREJTVÉNY. Címüket és telefonszámukat is írják meg. A helyes beküldők közül egy nyertest sorsolunk ki, aki belépőt nyer a Danubius moziba, egy általa választott filmre. A múlt havi nyertes: Orosky Tamás, a helyes megfejtés a sétálóutca könyvesboltjának homlokzata. .......................................................................................................................................................................... Ak viete presne, kde bol obrázok nafotený, pošlite svoju odpoveď mailom (parkanyesvideke@gmail.com) alebo listom (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo). Do predmetu správy alebo na obálku napíšte: FOTOHÁDANKA. Nezabudnite uviesť aj svoju adresu a telefónne číslo. Zo správnych odpovedí vylosujeme jedného riešiteľa, ktorý získa vstupenku do kina Danubius na ním zvolený film.

foto: Martin Kápostáš

Párkány és Vidéke / Štúrovo a okolie – mesačník, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945 ). Šéfredaktor: Réka Bokor. Členovia redakčnej rady: Kornél Hajtman, Robert Folk, Péter Forgács, Csilla Hiros. O inzerciách sa môžete informovať na tel.čísle: 036/7511108, na e-mailovej adrese: reklama.sao@gmail.com, alebo osobne v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove. Zalomenie, grafický design a tlač: SPOT DESIGN. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Redakcia nezodpovedá za obsah komerčných článkov, a za obsah komerčnej inzercie a reklamy! Registračné číslo: EV 2667/08. ISSN: 1339-200X Dátum vydania: 11. 9. 2017 Párkány és Vidéke / Štúrovo a okolie - havilap, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945 ). Főszerkesztő: Bokor Réka. A szerkesztőbizottság tagjai: Hajtman Kornél, Folk Róbert, Forgács Péter, Hiros Csilla. Hirdetésfelvétel a 036/7511108 –as telefonszámon, e-mailben a reklama.sao@gmail.com címen, illetve személyesen a Városi Művelődési Központban. Grafika, tördelés, design és nyomtatás: SPOT DESIGN. A lapban megjelent hirdetések és cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem felel. A kommersz és lakossági hirdetések, reklámok, reklámcikkek tartalmáért a szerkesztőség nem felel! Nyilvántartási szám: EV 2667/08. ISSN: 1339-200X Kiadás dátuma: 2017. 9. 11.


Hirdessen

www. SMIDISERVICE .sk

Ön is

KLIMATIZÁCIE ( predaj a servis )

lapunkban!

Panasonic ,Daikin, Gree, Toshiba, LG, Midea

reklama.sao@gmail.com Neèakajte na hor?èavy, Nečakajte na horúčavy, myslite na komfort myslite na skor! komfort skôr!

Dezinfekcia autoklimatizácií ozónom, alebo ultrazvukomvým zariadením

Kamenica nad Hronom

Svodín

0915/441 670

0905/713 325

Tel.: 751 11 08

TeatrO Vám prináša: SEVENET s.r.o. Továrenská 1, Štúrovo

www.teatro.eu 0918 873 772

2017/9 Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie  
2017/9 Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie  
Advertisement